Sony | HT-NT3 | Sony HT-NT3 2.1-kanalig soundbar med Wi-Fi®/Bluetooth®-teknik Snabbstartguide

Medföljande tillbehör
4-559-518-71(2) (SE)
Fjärrkontroll (1)
Högtalarpanel
R03-batterier (AAA-storlek) (2)
3
Förbereda fjärrkontrollen
4
Starta systemet
Optisk digitalkabel (1)
Snabbstartguide
Fötter (2)
HT-NT3
Högtalarpanel
Subwoofer
Montera högtalarpanelen på en vägg
Se medföljande bruksanvisning.
1
Ansluta till tv:n
På/Av
Easy Setup
Perform Easy Setup.
Do you want to proceed?
OK
Är HDMI-ingången på tv:n märkt ”ARC”?
Cancel
Insignal
, , , ,
HOME
NEJ
JA
 Anslut nätströmskabeln.
 Tryck på  (på/viloläge). Teckenfönstret på frontpanelen tänds.
När indikatorn för på/viloläge på subwoofern lyser grön, är den trådlösa anslutningen upprättad mellan högtalarpanelen och subwoofern.
Om indikatorn inte tänds, är trådlös sändning inte aktiverad. Se ”Det hörs inget ljud från subwoofern” under ”Felsökning” i den medföljande bruksanvisningen.
 Sätt på tv:n och ändra tv:ns ingång till den ingång som högtalarpanelen är ansluten till.
 Tryck på HOME när ”PLEASE WAIT” har försvunnit från teckenfönstret på frontpanelen.
 Tryck på / för att välja [OK], och tryck sedan på
för att starta [Easy Setup].
Följ anvisningarna på skärmen för att göra grundinställningarna med /// och .
HDMIhöghastighetskabel
(medföljer inte)
Optisk digitalkabel (medföljer)
HDMI-höghastighetskabel (medföljer inte)
5
Spela upp bild/ljud från de anslutna enheterna
INPUT +/–
TV ‚ HDMI1 ‚ HDMI2 ‚ HDMI3 ‚ BT ‚ ANALOG ‚ USB ‚ SCR M ‚ H.NET ‚ M.SERV
2
Tryck på INPUT +/– upprepade gånger tills önskad enhet syns i teckenfönstret på frontpanelen. Tryck på  +/– upprepade gånger för att justera volymen.
Ansluta till andra enheter
OUTPUT
HDMI-höghastighetskabel (medföljer inte)
 +/–
Blu-ray Disc™spelare, kabel-tv-box,
satellitmottagare osv.
Inställningen är klar.
Mycket nöje!
Information om nätverksanslutning, NFC-funktionen och övriga
funktioner finns i den medföljande bruksanvisningen.
Bruksanvisning
SongPal
Det finns en särskild app för den här modellen både på Google Play™ och i App Store.
Tips!
Du kan titta på upphovsrättsskyddat 4K-innehåll genom att ansluta den HDCP 2.2-kompatibla HDMI-kontakten. Mer information finns i ”Visa upphovsrättsskyddat 4K-innehåll” i den medföljande bruksanvisningen.
Sök efter SongPal och hämta den kostnadsfria appen, så kan du se fler praktiska funktioner.
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising