Sony | HT-ST9 | Sony HT-ST9 7.1-kanalig soundbar med Wi-Fi®/Bluetooth® Snabbstartguide

Högtalarpanel
Snabbstartguide
HT-ST9
Innehållsförteckning
Inställning/konfiguration
1 Innehållet i förpackningen
2Installation
3 Ansluta en tv
4 Ansluta andra enheter
5 Starta systemet
6 Utföra Easy Setup
7 Lyssna på ljud
4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Information om nätverksanslutning, NFC-funktionen
och övriga funktioner finns i den medföljande
bruksanvisningen.
Sound Bar
Bruksanvisning
3
Inställning/konfiguration
1 Innehållet i förpackningen Högtalarpanel (1)
Högtalarfront (1)
Subwoofer (1)
Fjärrkontroll (1)
R03-batterier
(AAA-storlek) (2)
Sound Bar
Optisk digitalkabel för tv (1)
Fötter* (2) och skruvar* (2)
*Anvisningar om hur du använder
komponenterna finns i bruksanvisningen.
Förbereda fjärrkontrollen
4
Snabbstartguide (denna bok) (1)
Bruksanvisning (1)
2 Installation Montera högtalarpanelen på en vägg
Se medföljande bruksanvisning.
Fästa högtalarfronten
Se medföljande bruksanvisning.
Obs!
Installera högtalarpanelen på ett sådant sätt att högtalarenheten
framtill på panelen inte vidrörs.
5
Inställning/konfiguration
3 Ansluta en tv NEJ
Är HDMI-ingången på tv:n märkt ”ARC”?
När tv:n inte är märkt ”ARC”
Optisk digitalkabel*1
HDMI-kabel
(höghastighetstyp)*2
*1Medföljer.
*2Medföljer inte.
6
JA
När tv:n är märkt ”ARC”
HDMI-kabel
(höghastighetstyp)*2
*2Medföljer inte.
Tips!
Du kan titta på upphovsrättsskyddat 4K-innehåll genom att ansluta den HDCP 2.2-kompatibla HDMI-kontakten.
Mer information finns i ”Titta på upphovsrättsskyddat 44-innehåll” i den medföljande bruksanvisningen.
7
Inställning/konfiguration
4 Ansluta andra enheter Ansluta Blu-ray Disc™-spelare, kabel-tv-box, satellitmottagare osv.
Blu-ray Disc-spelare,
kabel-tv-box,
satellitmottagare osv.
HDMI-kabel
(höghastighetstyp)*2
*2Medföljer inte.
När en annan enhet är ansluten till tv:n, ska du koppla bort enheten och ansluta den till högtalarpanelen.
Tips!
8
Du kan titta på upphovsrättsskyddat 4K-innehåll genom att ansluta den HDCP 2.2-kompatibla HDMI-kontakten.
Mer information finns i ”Titta på upphovsrättsskyddat 44-innehåll” i den medföljande bruksanvisningen.
5 Starta systemet På/vilolägesindikator
1 Anslut nätströmskablarna.
2 Tryck på  (på/viloläge) på högtalarpanelen.
Teckenfönstret tänds.
3 Kontrollera att på/vilolägesindikatorn på subwoofern lyser grön.
Om den inte lyser, är trådlös anslutning inte aktiverad.
Se ”Det hörs inget ljud från subwoofern” under ”Felsökning” i den medföljande bruksanvisningen.
4 Sätt på den anslutna enheten.
9
Inställning
6 Utföra Easy Setup ,
HOME
1
2
3
4
5
6
Sätt på tv:n.
Växla tv-ingången till den HDMI-ingång som HDMI-kabeln är ansluten till när du ansluter systemet till tv:n.
Tryck på HOME på fjärrkontrollen till systemet.
Tryck på / för att välja [OK], och tryck sedan på för att utföra Easy Setup.
Tryck på /// för att välja ett alternativ, och tryck sedan på enligt anvisningen på tv-skärmen.
Tryck på [Finish] när [Easy Initial Settings are complete.] visas på tv-skärmen.
Högtalarpanelen är klar att användas.
Tips!
10
Anvisningar på skärmen visas på språket du valde i det här steget.
7 Lyssna på ljud INPUT
,
HOME
 +−
Lyssna på ljud från tv:n
1 Tryck på HOME.
2 Tryck på /// för att välja [TV], och tryck sedan på
Du kan också trycka på INPUT.
3 Tryck på  +/− för att justera volymen.
.
Använda en annan insignalskälla än tv:n
Tryck på /// för att välja önskad insignal.
Du kan välja bland följande insignaler:
[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/
[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]
Tips!
Anvisningar på skärmen visas på språket du valde i ”6 Utföra Easy Setup”.
Inställningen är klar. Mycket nöje!
11
© 2015 Sony Corporation
4-558-496-21(1) (SE)
Download PDF