Sony | HTP-1200 | Sony HTP-1200 Bruksanvisning

lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI01COV_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 1 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
2-103-636-72(1)
Home Theatre
System
FI
Käyttöohje _________________________________
SE
Bruksanvisning ______________________________
HTP-2000
HTP-1200
©2004 Sony Corporation
model name1[STR-DA1000ES]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI02REG_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 2 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi laitetta ei saa jättää alttiiksi
sateelle tai kosteudelle.
Tulipalon estämiseksi älä peitä laitteen
ilmanvaihtoaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla,
verhoilla jne. Älä myöskään aseta palavia kynttilöitä
laitteen päälle.
Tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi älä aseta
nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkavaaseja,
laitteen päälle.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjakaappiin tms.
Älä heitä paristoja talousroskien
yhteydessä; hävitä ne oikein
kemiallisina jätteinä.
Tästä käyttöohjeesta
• Tämä käyttöohje on tarkoitettu mallille HTP-2000 ja
HTP-1200. Mallinumero on merkitty etuseinän
oikeaan alakulmaan. Tässä käyttöohjeessa olevissa
kuvissa on esitetty malli HTP-1200, ellei muuta ole
mainittu.
• Tässä oppaassa olevissa ohjeissa viitataan
vakiovarusteisiin sisältyvän kaukosäätimen
painikkeisiin. Voit käyttää myös niitä
vastaanottimen painikkeita, joiden nimet ovat samat
tai samantapaiset kuin kaukosäätimen painikkeiden
nimet. Tarkemmat tiedot kauko-ohjaimen käytöstä,
katso sivu 30–33. Lisätietoja DVD-soittimen
käyttämisestä on DVD-soittimen mukana tulleessa
erillisessä käyttöohjeessa.
HTP-2000 sisältää seuraavat osat:
• Vastaanotin
• Kaiutinjärjestelmä
– Etukaiutin
– Keskikaiutin
– Takakaiutin
– Apubassokaiutin
• DVD soitin
STR-KSL700
SS-SLP701
SS-CNP501
SS-MSP501
SA-WMSP501
DVP-NS585P
HTP-1200 sisältää seuraavat osat:
• Vastaanotin
STR-KSL500
• Kaiutinjärjestelmä
– Etukaiutin/Takakaiutin
SS-MSP501
– Keskikaiutin
SS-CNP501
– Apubassokaiutin
SA-WMSP501
• DVD soitin
DVP-NS355
Tässä vastaanottimessa on Dolby* Digital-, Pro Logic
Surround- ja DTS** Digital Surround -järjestelmät.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
”Dolby-”, ”Pro Logic-” ja kaksois-D -tunnus ovat
Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
** ”DTS” ja ”DTS Digital Surround” ovat Digital
Theater Systems, Inc:in tavaramerkkejä.
Huomautus vakiovarusteisiin
sisältyvästä kaukosäätimestä
RM-U700
Kaukosäätimen AUX-painiketta ei voi käyttää
vastaanottimen ohjaukseen.
2FI
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI01COV_HTP-1200-CELTOC.fm]
masterpage:Right
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 3 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
Sisältö
Käyttöönotto
1: Tutustu laitteiden liittämistapaan........ 4
1a: Laitteiden liittäminen digitaalisten
audiolähtöliitäntöjen kautta ........ 6
1b: Laitteiden liittäminen vain
analogisten audioliitäntöjen
kautta .......................................... 8
2: Antennien liittäminen .........................9
3: Kaiuttimien liittäminen ..................... 10
4: Verkkojohdon liittäminen ................. 13
5: Kaiutinasetusten määrittäminen........14
6: Apubassokaiuttimen asetusten
määrittäminen ................................. 15
7: Kaiuttimien äänenvoimakkuuden ja
tasapainon säätäminen .................... 16
— TEST TONE
Muut toiminnot
Uniajastimen käyttäminen .................... 29
Käyttö kauko-ohjaimella
RM-U700
Ennen kauko-ohjaimen käyttöä ............ 30
Kauko-ohjaimen osien kuvaus.............. 30
Toimintopainikkeen tehdasasetuksen
muuttaminen................................... 33
Lisätietoja
Varotoimet ............................................ 34
Vianetsintä ............................................ 35
Tekniset tiedot ...................................... 37
Painikkeiden sijainti ja viitesivut.......... 39
Hakemisto............................................. 40
FI
Vahvistimen käyttö
Lähdelaitteen valinta ............................. 17
FM/AM-radion kuunteleminen............. 17
FM-asemien automaattinen tallennus
muistiin ........................................... 18
— AUTOBETICAL
Radioasemien esivirittäminen............... 19
RDS-järjestelmän (Radio Data System)
käyttö .............................................. 20
Näytön ilmaisimet................................. 22
Tilaäänen käyttäminen
Vain etu- ja apubassokaiuttimien
käyttäminen .................................... 23
— 2CH STEREO
Tilaäänentoiston tehostaminen.............. 23
Äänikentän valitseminen.......................24
Lisäsäädöt ja -asetukset
Äänikenttien mukauttaminen ................ 26
Äänensävyn säätäminen........................ 27
Lisäasetukset .........................................27
3FI
model name1[HT-SL800]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI03CON_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 4 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
Käyttöönotto
1: Tutustu laitteiden liittämistapaan
Vaiheissa 1a – 1b (sivu 6) on selostettu, miten muut laitteet liitetään tähän vastaanottimeen. Katso
ennen aloittamista alla olevaa kohtaa ”Liitettävissä olevat laitteet”. Siinä on mainittu, millä sivulla
kunkin laitteen liittäminen on kuvattu.
Kun olet liittänyt kaikki laitteet, siirry kohtaan ”2: Antennien liittäminen” (sivu 9).
Liitettävissä olevat laitteet
Liitettävät laitteet
Sivu
DVD-soitin
Digitaalisen audiolähtöliitännän kauttaa)
6–7
Vain analogisen audiolähtöliitännän kauttab)
6–7
Vain komposiittivideotuloliitännän kautta
7, 8
Televisio
Satelliittiviritin
Digitaalisen audiolähtöliitännän kauttaa)
Vain analogisen audiolähtöliitännän kauttab)
Kuvanauhuri
a)
b)
6
6
8
Malli, jossa on esimerkiksi DIGITAL OPTICAL OUTPUT- tai DIGITAL COAXIAL OUTPUT -liitäntä.
Malli, jossa on vain esimerkiksi AUDIO OUT L/R -liitännät.
4FI
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI03CON_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 5 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
Tarvittavat johdot
A Audiojohto
Valkoinen (vasen)
Punainen (oikea)
B Audio/videojohto
Keltainen (video)
Valkoinen
(vasen audio)
Punainen
(oikea audio)
D Optinen digitaalinen johto
E Koaksiaalinen digitaalinen johto
(sisältyy vakiovarusteisiin)
Käyttöönotto
Seuraavilla sivuilla olevissa liitäntäkaavioissa on oletuksena, että seuraavat lisävarusteina saatavat
liitäntäjohdot ovat käytettävissä (A–E) (ei vakiovaruste, ellei erikseen mainita).
Oranssi
C Videojohto
Keltainen
Huomautuksia
• Katkaise jokaisesta laitteesta virta, ennen kuin liität mitään johtoja.
• Liitä johdot tiukasti, sillä löysästi liitetyt johdot voivat aiheuttaa ääneen hurinaa ja kohinaa.
• Kun liität audio/videojohdon, liitä värikoodatut johdot laitteiden vastaaviin liitäntöihin: keltainen (video)
keltaiseen, punainen (oikea, audio) punaiseen ja valkoinen (vasen, audio) valkoiseen.
• Kun liität optisen digitaalisen johdon, työnnä johdon liitin liitäntään suoraan, kunnes liitin napsahtaa paikalleen.
• Älä taivuta optista digitaalista johtoa tai tee siihen solmua.
5FI
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI03CON_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 6 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
.
1a: Laitteiden liittäminen digitaalisten
audiolähtöliitäntöjen kautta
DVD-soittimen tai satelliittivirittimen liittäminen
Jos haluat lisätietoja tarvittavista johdoista, (A–E), katso sivua 5.
1 Liitä audioliitännät.
Satelliittiviritin
OUTPUT
AUDIO
OUT
OUTPUT
L
DIGITAL
OPTICAL
R
D
A
ANTENNA
MONITOR
OUT
DVD
OUT
VIDEO
DIGITAL
U
AM
OPT IN
OPT IN COAX IN
TV/SAT
DVD
D*
AUDIO IN
R
VIDEO
IN
L
E*
OUTPUT
OUTPUT
OPTICAL
DIGITAL
COAXIAL
SUB
WOOFER
A
OUTPUT
AUDIO
OUT
L
R
DVD-soitin
* Liitä COAX IN- tai OPT IN -liitäntään. On suositeltavaa käyttää COAX IN -liitäntää.
Vihje
Kaikki digitaaliset audioliitännät ovat yhteensopivia 32 kHz:n, 44,1 kHz:n, 48 kHz:n ja 96 kHz:n näytetaajuuksien
kanssa.
6FI
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI03CON_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 7 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
2 Liitä videoliitännät.
Televisio
OUTPUT
INPUT
VIDEO
VIDEO
C
C
ANTENNA
MONITOR
OUT
DVD
AM
OUT
VIDEO
U
DIGITAL
Käyttöönotto
DVD-soitin
OPT IN
OPT IN COAX IN
TV/SAT
DVD
AUDIO IN
R
L
VIDEO
IN
SUB
WOOFER
7FI
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI03CON_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 8 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
1b: Laitteiden liittäminen vain analogisten
audioliitäntöjen kautta
Videolaitteiden liittäminen
Jos liität television MONITOR OUT -liitäntään, voit katsella kuvaa valitun videotulon kautta (sivu 17).
Jos haluat lisätietoja tarvittavista johdoista, (A–E), katso sivua 5.
Televisio
INPUT
VIDEO
C
ANTENNA
MONITOR
OUT
DVD
AM
OUT
VIDEO
DIGITAL
U
OPT IN
OPT IN COAX IN
TV/SAT
DVD
AUDIO IN
R
L
SUB
WOOFER
VIDEO
IN
B
OUTPUT
VIDEO
OUT
AUDIO
OUT
L
R
Kuvanauhuri
8FI
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI03CON_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 9 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
2: Antennien liittäminen
Käyttöönotto
Liitä vakiovarusteisiin sisältyvä AM-kehäantenni ja FM-johtoantenni.
FM-johtoantenni
(sisältyy
vakiovarusteisiin)
AM-kehäantenni
(sisältyy
vakiovarusteisiin)
ANTENNA
MONITOR
OUT
DVD
AM
OUT
VIDEO
DIGITAL
U
OPT IN
OPT IN COAX IN
TV/SAT
DVD
AUDIO IN
R
L
VIDEO
IN
SUB
WOOFER
Huomautuksia
• Pidä AM-kehäantenni etäällä vastaanottimesta ja muista laitteista, jotta ääneen ei tule kohinaa.
• Avaa FM-johtoantenni täyteen pituuteensa.
• Kun olet liittänyt FM-johtoantennin, asenna se mahdollisimman vaakasuoraan asentoon.
9FI
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI03CON_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 10 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
3: Kaiuttimien liittäminen
Liitä kaiuttimet vastaanottimeen. Tämän vastaanottimen kanssa voi käyttää 5.1-kanavaista
kaiutinjärjestelmää. Elokuvateatterimaisen tilaäänentoiston saavuttaminen vaatii viisi kaiutinta (kaksi
etukaiutinta, keskikaiutin ja kaksi takakaiutinta) sekä apubassokaiuttimen (5.1-kanavajärjestelmä).
Esimerkki 5.1-kanavaisesta kaiutinjärjestelmästä
Vain HTP-2000
Keskikaiutin
Etukaiutin (Oikea)
Takakaiutin (Oikea)
Etukaiutin (Vasen)
Apubassokaiutin
Takakaiutin (Vasen)
Vain HTP-1200
Keskikaiutin
Etukaiutin (Oikea)
Takakaiutin (Oikea)
Etukaiutin (Vasen)
Apubassokaiutin
Takakaiutin (Vasen)
10FI
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI03CON_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 11 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
Tarvittavat johdot
B Monoääninen audiojohto (sisältyy
vakiovarusteisiin)
Kaiutinjohtojen liitin ja värillinen putki ovat
samanväriset kuin niiden liitäntöjen merkinnät,
joihin johdot liitetään.
Musta
Värillinen putki
Käyttöönotto
A Kaiutinjohdot (sisältyy
vakiovarusteisiin)
–
+
Apubassokaiutin
Etukaiutin (Oikea)
Etukaiutin (Vasen)
INPUT
E
e
E
A
B
MONITOR
OUT
e
A
FRONT R
–
+
CENTER
–
+
FRONT L
–
+
OUT
+
–
SURR R
SUB
WOOFER
A
E
+
–
SURR L
A
e
Takakaiutin (Oikea)
E
A
e
Keskikaiutin
E
e
Takakaiutin (Vasen)
Huomautus
Ennen kuin liität kaiuttimet, kiinnitä värilliset tarrat kaiuttimiin niin, että tunnistat liitettävät kaiuttimet.
jatkuu
11FI
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI03CON_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 12 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
Vihjeitä
Kaiutinjohdon vaihtaminen
Jos haluat vaihtaa kaiutinjohdon, irrota
vakiovarusteisiin sisältyvä kaiutinjohto
liittimestä.
1
Varmista, että kiinnitin on tasaista alustaa
vasten.
Pehmustetyynyjen
kiinnittäminen
(Ei koske mallin HTP-2000 etukaiutinta)
Voit estää kaiuttimen värinän tai liikkumisen
kiinnittämällä vakiovarusteisiin sisältyvät
pehmustetyynyt kaiuttimeen kuvan mukaan.
Paina liitin tasaista alustaa vasten.
kiinnitin
2
3
Vedä kaiutinjohto irti liittimestä.
Kierrä uuden kaiutinjohdon paljaan
pään säikeet yhteen noin 10 millimetrin
matkalta. Työnnä sitten kaiutinjohto
liittimeen.
Varmista, että kaiutinjohdot on asetettu
napaisuudeltaan vastaaviin liittimiin:
plusjohdin (+) plusnapaan ja miinusjohdin
(–) miinusnapaan. Muutoin äänessä on
säröä ja siitä puuttuu matalia ääniä.
Huomautus
Kiinnitä vakiovarusteisiin sisältyvät pehmustetyynyt
myös apubassokaiuttimeen.
4
+
(+)
–
• Koska apubassokaiuttimen tuottamilla äänillä ei ole
suuntavaikutelmaa, voit sijoittaa kaiuttimen
haluamaasi paikkaan.
• (Ei koske mallin HTP-2000 etukaiutinta) Voit
sijoittaa kaiuttimet tavallista vapaammin, kun käytät
lisävarusteina saatavia lattiajalustoja WS-FV11 tai
WS-FV10D (saatavissa vain tietyillä alueilla).
(–)
Poista liitin tasaiselta alustalta.
Huomautus
Kaiutinjohdon ja kaiutinliittimen irtoamisen estäminen
– Älä käytä suositeltua ohuempaa kaiutinjohtoa. Käytä
vain kaiutinjohtoja, joiden vahvuus on AWG#18–
AWG#24.
– Käytä samanvahvuisia kaiutinjohtoja.
– Kierrä kaiutinjohtojen paljaiden päiden säikeet
yhteen.
– Työnnä kaiutinjohto kaiutinliittimeen pohjaan asti.
12FI
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI03CON_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 13 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
Verkkojohdon liittäminen
Liitä verkkojohto pistorasiaan.
Verkkojohto
Alkuasetustoimien
suorittaminen
Suorita seuraavassa kuvatut alkuasetustoimet,
ennen kuin käytät vastaanotinta ensimmäisen
kerran.
Tällä tavalla voit myös palauttaa
tehdasasetukset, jos olet muuttanut niitä. Käytä
tätä toimintoa vastaanottimen painikkeilla.
1
2
Käyttöönotto
4: Verkkojohdon
liittäminen
Katkaise vastaanottimesta virta
painamalla painiketta ?/1.
Pidä painiketta ?/1 alas painettuna 5
sekuntia.
”INITIAL” tulee näyttöön.
Seuraavat asetukset palautuvat
tehdasasetusten mukaisiksi.
• Kaikki valikkojen SET UP, LEVEL ja
TONE asetukset.
• Kutakin ohjelmalähdettä ja esiviritettyä
asemaa varten muistiin tallennettu
äänikenttä.
• Kaikki äänikenttäasetukset.
• Kaikki esiviritetyt asemat.
• MASTER VOLUME -asetukseksi tulee
”VOL MIN”.
Pistorasiaan
13FI
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI03CON_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 14 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
x
5: Kaiutinasetusten
määrittäminen
C
DIST. X.X m
(Keskikaiuttimen etäisyys)
Voit määrittää vastaanottimeen liitettyjen
kaiuttimien etäisyyden ja sijainnin asetukset
SET UP -valikon avulla.
Alkuasetus: 3.0 m
Voit säätää kuuntelupaikan ja keskikaiuttimen välistä
etäisyyttä. Keskikaiuttimen etäisyysasetus pitäisi
valita niin, että se on yhtä kaukana kuuntelupaikasta
kuin etukaiuttimet (A) tai enintään 1,5 metriä
lähempänä kuuntelupaikkaa kuin etukaiuttimet (B).
1
x
2
3
Kytke vastaanottimeen virta
painamalla painiketta ?/1.
Valitse ” SET UP ” painamalla
painiketta MAIN MENU toistuvasti.
Valitse säädettävä asetus painamalla
toistuvasti painiketta
tai .
Jos haluat lisätietoja, katso ”Kaiutinasetukset”
alla.
Huomautus
Jotkin kaiutinasetukset näkyvät näytössä
himmeinä. Tämä merkitsee, että ne ovat
muuttuneet automaattisesti muiden
kaiutinasetusten takia tai että niitä ei voi muuttaa.
4
Valitse haluamasi asetus painamalla
painiketta
tai
toistuvasti.
Asetus tallentuu automaattisesti.
5
Määritä seuraavassa mainitut
asetukset toistamalla vaiheita 3 ja 4.
Kaiutinasetukset
Oletusasetukset on alleviivattu.
x
L
R
DIST. X.X m
(Etukaiuttimien etäisyys)
Alkuasetus: 3.0 m
Voit säätää kuuntelupaikan ja etukaiuttimien välistä
etäisyyttä (A). Voit säätää etäisyyttä 0,1 metrin
askelin välillä 1,0–7,0 metriä.
Jos etukaiuttimet ovat eri etäisyydellä
kuuntelupaikasta, valitse etäisyysasetus lähemmän
kaiuttimen mukaan.
B
A
30˚
100˚-120˚
C
30˚
A
100˚-120˚
SR
SL
DIST. X.X m
(Takakaiuttimien etäisyys)
Alkuasetus: 3.0 m
Voit säätää kuuntelupaikan ja takakaiuttimien välistä
etäisyyttä. Takakaiuttimien etäisyysasetus pitäisi valita
niin, että ne ovat yhtä kaukana kuuntelupaikasta kuin
etukaiuttimet (A) tai enintään 4,5 metriä lähempänä
kuuntelupaikkaa kuin etukaiuttimet (C).
Jos takakaiuttimet ovat eri etäisyydellä
kuuntelupaikasta, valitse etäisyysasetus lähemmän
kaiuttimen mukaan.
Vihje
Vastaanotin mahdollistaa kaiuttimien sijainnin
määrityksen niiden etäisyyden perusteella.
Keskikaiutinta ei kuitenkaan voi asettaa etukaiuttimia
kauemmas. Keskikaiuttimia ei myöskään voi asettaa
1,5 metriä lähemmäs etukaiuttimiin verrattuna.
Takakaiuttimia ei voi asettaa kuuntelupaikkaan nähden
etukaiuttimia kauemmas. Lisäksi ne voivat olla
enintään 4,5 metriä etukaiuttimia lähempänä.
Tämä johtuu siitä, että kaiuttimien oikea sijoittaminen
on hyvin tärkeää tilaäänentoiston nautittavuuden
kannalta.
Huomaa, että jos valitset kaiuttimen etäisyyden
asetukseksi etäisyyden, joka on kaiuttimen todellista
etäisyyttä lähempänä, kyseisen kaiuttimen toistossa
ilmenee viivettä. Kaiutin toisin sanoen kuulostaa
olevan todellista kauempana.
Jos esimerkiksi valitset keskikaiuttimen asetukseksi
etäisyyden, joka on 1–2 metriä todellista etäisyyttä
lähempänä, saat vaikutelman kuin olisit kuvan
”sisällä”. Jos et saa tyydyttävää tilaäänentoistoa siksi,
että kaiuttimet ovat liian lähellä, voit laajentaa
äänikuvaa valitsemalla takakaiuttimien asetukseksi
etäisyyden, joka on todellista etäisyyttä lähempänä
(lyhyempi).
Näiden asetusten muuttaminen kuuntelun aikana
tuottaa usein hyvän tilaäänentoiston. Kannattaa
kokeilla!
C
14FI
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI03CON_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 15 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
x
SR
SL
PL. XXXX
(Takakaiuttimien sijoittaminen)
6: Apubassokaiuttimen
asetusten määrittäminen
Apubassokaiuttimen
kuunteleminen
B
B
Käyttöönotto
Voit määrittää takakaiuttimien sijainnin Cinema
Studio EX -tilojen oikeaa käyttöä varten (sivu 24).
60
A
A
30
POWER
LEVEL
MIN
• LOW
Valitse tämä asetus, jos takakaiuttimien korkeus on
sektorin A mukainen.
• HIGH
Valitse tämä asetus, jos takakaiuttimien korkeus on
sektorin B mukainen.
POWER
MAX
POWER-merkkivalo
Aseta vastaanottimen äänenvoimakkuus
minimiin, ennen kuin aloitat ohjelmalähteen
toiston.
1
2
Kytke vastaanottimeen virta.
Valitse ohjelmalähde (esimerkiksi
DVD-soitin) painamalla vastaavaa
toimintopainiketta (esimerkiksi DVD).
Vihje
Voit valita ohjelmalähteen myös painamalla
vastaanottimen INPUT SELECTOR -painiketta.
3
Paina apubassokaiuttimen POWERpainiketta.
Apubassokaiuttimen POWER-merkkivalo
syttyy.
4
Aloita ohjelmalähteen toisto.
Äänenvoimakkuustason
säätäminen
Järjestelmän säätämisellä voit lisätä
äänentoiston nautittavuutta.
POWER
LEVEL
MIN
MAX
LEVEL
Säädä äänenvoimakkuus kääntämällä
LEVEL-säädintä.
Säädä äänenvoimakkuustaso sopivaksi oman
mieltymyksesi ja ohjelmalähteen mukaan.
Huomautus
Älä nosta apubassokaiuttimen äänenvoimakkuutta
maksimiin. Ääneen voi tulla häiriöitä.
15FI
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI03CON_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 16 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
7: Kaiuttimien
äänenvoimakkuuden ja
tasapainon säätäminen
— TEST TONE
Säädä kaiuttimien äänenvoimakkuus ja
tasapaino kuuntelemalla testiääntä
kuuntelupaikassasi.
Vihje
Tässä vastaanottimessa testiäänen keskitaajuus on
800 Hz.
1
2
Kytke vastaanottimeen virta
painamalla painiketta ?/1.
Paina painiketta TEST TONE.
”T. TONE” tulee näyttöön, ja testiääni
alkaa kuulua vuorotellen jokaisesta
kaiuttimesta.
Etu (vasen) t Keski t Etu (oikea) t
Taka (oikea) t Taka (vasen) t
Apubassokaiutin
3
Säädä kaiuttimien äänenvoimakkuus ja
tasapaino LEVEL-valikon avulla niin,
että testiääni kuuluu jokaisesta
kaiuttimesta yhtä voimakkaana.
Jos haluat lisätietoja LEVEL-valikon
asetuksista, katso sivua 26.
Vihjeitä
• Jos haluat säätää kaikkien kaiuttimien
äänenvoimakkuutta samanaikaisesti, paina
kauko-ohjaimen painiketta MASTER VOL +/–
tai käännä vastaanottimen säädintä MASTER
VOLUME.
• Säädettävä arvo näkyy etupaneelin näytössä
säädön aikana.
4
Paina säädön jälkeen TEST TONE
-painiketta uudelleen.
Testiääni katkeaa.
16FI
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI04BSC_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 17 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
Vahvistimen käyttö
Lähdelaitteen valinta
Valitse haluamasi laite painamalla
vastaanottimen INPUT SELECTOR painiketta.
Voit kuunnella FM- ja AM-asemia
vastaanottimessa olevan virittimen avulla. Liitä
ennen radion käyttämistä FM- ja AM-antennit
(katso sivua 9).
Ohjelmalähde
Ilmaisin
Vihje
Kuvanauhuri
VIDEO
DVD-soitin
DVD
Satelliittiviritin
TV/SAT
Viritysaskelet ovat seuraavat:
FM: 50 kHz
AM: 9 kHz
Vahvistimen käyttö
1
FM/AM-radion
kuunteleminen
Sisäinen viritin (FM/AM) TUNER
2
Kytke ohjelmalähdelaitteeseen virta ja
aloita toisto.
Huomautus
Jos valitset kuvanauhurin tai DVD-soittimen,
valitse televisiosta vastaava tulokanava.
3
Säädä äänenvoimakkuutta
kääntämällä vastaanottimen MASTER
VOLUME -säädintä.
Automaattinen viritys
Jos et tiedä haluamasi aseman taajuutta, voit
antaa vastaanottimen etsiä kaikki
vastaanottokelpoiset asemat.
1
Laite virittää viimeksi kuunnellun aseman.
Vihje
Huomautus
Pienennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin
katkaiset vastaanottimesta virran. Muutoin
kaiuttimet voivat vahingoittua.
Äänen mykistäminen
Paina painiketta MUTING.
Ääni palaa kuuluviin, kun
• painat MUTING-painiketta uudelleen.
• katkaiset virran.
• lisäät äänenvoimakkuutta.
Valitse FM- tai AM-alue painamalla
painiketta TUNER toistuvasti.
Voit painaa myös vastaanottimen INPUT
SELECTOR -painiketta.
2
Paina painiketta TUNING + tai
TUNING –.
Paina TUNING +, jos haluat etsiä kanavat
matalista taajuuksista ylöspäin; paina
TUNING –, jos haluat etsiä korkeista
taajuuksista alaspäin.
Vastaanotin pysäyttää etsinnän, kun jokin
asema löytyy.
Vihje
Jos ”STEREO” vilkkuu näytössä ja FMstereovastaanotto on huonolaatuista, vaihda
monoääniseen (MONO) vastaanottoon painamalla FM
MODE -painiketta. Sen jälkeen äänessä ei ole
stereovaikutelmaa, mutta siinä on vähemmän häiriöitä.
Voit palata stereotilaan painamalla FM MODEpainiketta uudelleen.
jatkuu
17FI
model name1[HT-SL800]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI04BSC_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 18 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
Suora viritys
Voit antaa haluamasi aseman taajuuden suoraan.
1
Valitse FM- tai AM-alue painamalla
painiketta TUNER toistuvasti.
Laite virittää viimeksi kuunnellun aseman.
2
3
Paina D.TUNING.
Anna taajuus painamalla
numeropainikkeita.
Esimerkki 1: FM-taajuus 102,50 MHz
Paina 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Esimerkki 2: AM-taajuus 1 350 kHz
Paina 1 b 3 b 5 b 0
Jos virität AM-aseman, muuta tarvittaessa
AM-kehäantennin suuntausta niin, että
vastaanotettava ääni kuuluu hyvin.
Jos aseman viritys ei onnistu, ja
antamasi numerot vilkkuvat
Varmista, että olet antanut oikean taajuuden. Jos
näin ei ole, toista vaiheet 2 ja 3. Jos numerot
vilkkuvat yhä, taajuus ei ole käytössä
sijaintialueellasi.
FM-asemien automaattinen
tallennus muistiin
— AUTOBETICAL
Tällä toiminnolla voit tallentaa muistiin
enintään 30 eri FM- ja FM RDS -asemaa
aakkosjärjestykseen. Toiminto tallentaa vain
parhaiten kuuluvat asemat.
Jos haluat tallentaa FM- tai AM-asemia
yksitellen, katso ”Radioasemien esivirittäminen”.
Käytä tätä toimintoa vastaanottimen painikkeilla.
1
2
Katkaise vastaanottimesta virta
painamalla painiketta ?/1.
Kytke vastaanottimeen uudelleen virta
pitämällä INPUT SELECTOR-painiketta
painettuna ja painamalla painiketta ?/1.
”AUTO-BETICAL SELECT” tulee
näyttöön, ja vastaanotin etsii ja tallentaa
kaikki sijaintialueellasi vastaanotettavissa
olevat FM- ja FM RDS -asemat.
RDS-asemia etsiessään vastaanotin
tarkistaa ensin samaa ohjelmaa lähettävät
asemat ja tallentaa niistä vain sen, jonka
signaali on voimakkain. Vastaanotin asettaa
RDS-asemat aakkosjärjestykseen
ohjelmapalvelun nimen mukaan ja antaa
niille 2-numeroisen esiviritysnumeron. Jos
haluat lisätietoja RDS-asemista, katso
sivua 20.
Tavallisille FM-asemille vastaanotin antaa
2-numeroisen esiviritysnumeron ja
tallentaa asemat RDS-asemien jälkeen.
Kun etsintä ja tallennus on suoritettu,
”FINISH” tulee näyttöön ja vastaanotin
palaa normaaliin toimintaan.
Huomautuksia
• Älä paina mitään vastaanottimen tai kauko-ohjaimen
painiketta tämän toiminnon suorituksen aikana.
Painiketta ?/1 voit kuitenkin painaa.
• Jos muutat toiselle alueelle, suorita tämä toiminto
uudelleen uudella paikkakunnalla.
• Jos haluat lisätietoja tallennettujen asemien
virittämisestä, katso ”Esiviritettyjen asemien
virittäminen”.
• Jos siirrät antennia tallennettuasi asemat tällä
toiminnolla, tallennetut asemat eivät ehkä enää ole
kuunneltavissa. Jos näin käy, tallenna asemat
uudelleen tällä toiminnolla.
18FI
model name1[HT-SL800]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI04BSC_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 19 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
Radioasemien
esivirittäminen
Esiviritä seuraava asema toistamalla
vaiheet 2–5.
Esiviritettyjen asemien
virittäminen
1
Valitse FM- tai AM-alue painamalla
painiketta TUNER toistuvasti.
Laite virittää viimeksi kuunnellun aseman.
Radioasemien esivirittäminen
1
2
Valitse FM- tai AM-alue painamalla
painiketta TUNER toistuvasti.
Joka kerta kun painat painiketta, esiviritetty
asema vaihtuu seuraavasti:
Laite virittää viimeksi kuunnellun aseman.
2
3
Viritä esiviritettävä asema
automaattisen virityksen (sivu 17) tai
suoran virityksen (sivu 18) avulla.
4
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Paina MEMORY.
”MEMORY”-ilmaisin tulee näyttöön
muutamaksi sekunniksi. Toimi vaiheiden
4–5 mukaisesti, ennen kuin ilmaisin katoaa.
Valitse haluamasi esiviritysnumero
painamalla painiketta PRESET/CH/
D.SKIP + tai PRESET/CH/D.SKIP –
toistuvasti.
Joka kerta kun painat painiketta,
esiviritysnumero vaihtuu seuraavasti:
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Jos ”MEMORY” katoaa näytöstä, ennen
kuin olet valinnut esiviritysnumeron, aloita
uudelleen 3.
Valitse esiviritetty asema painamalla
painiketta PRESET/CH/D.SKIP + tai
PRESET/CH/D.SKIP – toistuvasti.
Vahvistimen käyttö
Voit esivirittää enintään 30 asemaa FM- tai AMasemaa. Sen jälkeen voit virittää kuunneltavat
asemat helposti.
6
Vastaanottimen käyttäminen
1
Valitse FM- tai AM-alue painamalla
painiketta INPUT SELECTOR toistuvasti.
2
Valitse esiviritetty asema painamalla
painiketta PRESET TUNING – tai PRESET
TUNING + toistuvasti.
Esiviritetyn aseman suora valinta
Paina numeropainikkeita.
Vastaanotin virittää antamasi numeron
mukaisen esiviritetyn aseman nykyiseltä
muistisivulta. Voit vaihtaa muistisivua
painamalla kauko-ohjaimen painiketta SHIFT
toistuvasti.
Vihjeitä
• Voit painaa myös vastaanottimen painiketta
PRESET TUNING + tai PRESET TUNING –.
• Voit myös valita muistisivun (A, B tai C)
painamalla SHIFT-painiketta toistuvasti ja
valitsemalla sitten esiviritysnumeron
painamalla numeropainikkeita.
5
Paina MEMORY-painiketta uudelleen.
Asema tallentuu valitsemaasi
esiviritysnumeroon.
Jos ”MEMORY” katoaa näytöstä, ennen
kuin paina MEMORY-painiketta, aloita
uudelleen 3.
19FI
model name1[HT-SL800]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI04BSC_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 20 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
Huomautuksia
RDS-järjestelmän (Radio
Data System) käyttö
Tällä vastaanottimella voi käyttää RDSradiotietojärjestelmää, jonka avulla radioasemat
voivat lähettää tavallisen ohjelmasignaalin
mukana lisätietoja. RDS-tiedot voi myös tuoda
näkyviin.
Huomautuksia
• RDS-järjestelmä on käytettävissä vain FM-asemilla.
• Kaikki FM-asemat eivät lähetä RDS-palveluja,
eivätkä kaikki asemat lähetä samantyyppisiä
palveluja. Jos RDS-järjestelmä ei ole sinulle tuttu,
ota selvää paikallisten radioasemiesi RDSpalveluista.
RDS-lähetysten
vastaanottaminen
Valitse FM-alueelta asema automaattisella
virityksellä (sivu 17), suoralla virityksellä
(sivu 18) tai virittämällä esiviritetty asema
(sivu 19).
Kun virität RDS-tietoja lähettävän aseman,
RDS-ilmaisin ja ohjelmapalvelun nimi tulevat
näyttöön.
• Jos viranomaiset lähettävät hätäsanoman,
”ALARM” vilkkuu näytössä.
• Jos sanomassa on vähintään 9 merkkiä, sanoma vierii
näytössä.
• Jos asema ei lähetä jotain tiettyä RDS-palvelua,
ilmoitus ”NO XXXX” (esimerkiksi ”NO TEXT”)
tulee näyttöön.
Ohjelmatyyppien kuvaukset
Ohjelmatyypin
ilmaisin
Kuvaus
NEWS
Uutisia
AFFAIRS
Päivän uutisaiheita koskevia
ajankohtaisohjelmia
INFO
Asiaohjelmia eri aiheista,
esimerkiksi kuluttajia koskevia
asioita tai lääketieteellistä
neuvontaa
SPORT
Urheiluohjelmia
EDUCATE
Koulutusohjelmia, tee-se-itseohjelmia, vinkkejä ja neuvoja
DRAMA
Kuunnelmia ja sarjaohjelmia
CULTURE
Ohjelmia kansallisesta tai
alueellisesta kulttuurista,
uskonnosta, kielestä ja
yhteisöllisistä asioista
SCIENCE
Luonnontieteisiin ja tekniikkaan
liittyviä ohjelmia
VARIED
Muuntyyppistä ohjelmaa, kuten
kuuluisuuksien haastatteluja ja
pelejä
POP M
Pop-musiikkia
Huomautus
RDS-vastaanotto ei toimi, jos virittämäsi asema ei
lähetä RDS-signaalia oikein tai signaali on liian
heikko.
RDS-tietojen tuominen
näkyviin
ROCK M
Rock-musiikkia
EASY M
Kevyttä musiikkia
Paina RDS-aseman vastaanoton aikana
DISPLAY-painiketta toistuvasti.
LIGHT M
Instrumentaali-, laulu- ja
kuoromusiikkia
CLASSICS
Suurten orkesterien esityksiä ja
esimerkiksi kamarimusiikkia sekä
oopperaa
OTHER M
Musiikkia, joka ei sovi edellä
mainittuihin luokkiin, kuten
rhythm & blues- ja reggaemusiikkia
Aina painiketta painaessasi näytössä näkyvät
RDS-tiedot vaihtuvat seuraavasti:
Ohjelmapalvelun nimi t Taajuus t
Ohjelmatyyppia) t Radiotekstib) t Nykyinen
aika (24-tuntinen) t Käytössä oleva äänikenttä
t Äänenvoimakkuus
a)
b)
Vastaanotettavan ohjelman tyyppi (katso sivua 20).
RDS-aseman lähettämä tekstisanoma.
WEATHER
Säätiedotuksia
FINANCE
Pörssitiedotuksia ja esimerkiksi
uutisia solmituista kaupoista
CHILDREN
Lastenohjelmia
20FI
model name1[HT-SL800]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI04BSC_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 21 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
Kuvaus
SOCIAL
Ohjelmia yhteiskunnasta ja
asioista, jotka vaikuttavat ihmisten
elämään
RELIGION
Uskonnollisia ohjelmia
PHONE IN
Ohjelmia, joihin kuuntelijat voivat
soittaa ja esittää mielipiteitään
TRAVEL
Matkailuohjelmia. Ei
tiedotuksille, jotka saadaan
kuuluviin TP/TA-toiminnoilla
LEISURE
Ohjelmaa harrastuksista, kuten
puutarhanhoidosta, kalastuksesta
ja ruoanvalmistuksesta
JAZZ
Jazz-musiikkia
COUNTRY
Country-musiikkia
NATION M
Ohjelmia alueen suositusta
musiikista
OLDIES
Vanhoja suosikkikappaleita
FOLK M
Folk-musiikkia
DOCUMENT
Tutkivia asiaohjelmia
NONE
Ohjelmia, jotka eivät sovi edellä
mainittuihin luokkiin
Vahvistimen käyttö
Ohjelmatyypin
ilmaisin
21FI
model name1[HT-SL800]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI04BSC_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 22 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
Näytön ilmaisimet
1
2
3
; DIGITAL DTS SW
;PRO LOGIC II L F E
q;
4
5
L
C
R
SL
S
SR
ST MEMORY
MONO D.RANGE
RDS OPT COAX
9
8 7 6
A ; DIGITAL: Näkyvissä, kun vastaanotin
purkaa Dolby Digital -muotoon tallennettua
signaalia.
I LFE: Näkyvissä, jos soitettava levy sisältää
LFE (Low Frequency Effect) -kanavan ja kun
laite toistaa LFE-kanavan ääntä.
B DTS: Näkyvissä, kun laite vastaanottaa DTSsignaaleja.
J ; PRO LOGIC II: ”; PRO LOGIC”
näkyy näytössä, kun vastaanotin purkaa keskija tilaäänikanavien signaaleja 2-kanavaisesta
äänilähteestä Pro Logic -prosessoinnin avulla.
”; PRO LOGIC II” näkyy näytössä, kun Pro
Logic II Movie/Music -dekooderi on
toiminnassa.
C SW: Palaa, kun SUB WOOFER -liitännästä
saadaan signaali.
D Soitettavien kanavien ilmaisimet:
Kirjaimet (esimerkiksi L, C, R) ilmaisevat
soitettavat kanavat. Kirjainten ympärillä
olevat kehykset vaihtuvat sen mukaan, miten
vastaanotin yhdistää lähdeäänen.
L (Vasen Etu), R (Oikea Etu), C (Keski
(mono)), SL (Vasen Taka), SR (Oikea Taka),
S (Taka (mono tai Pro Logic -käsittelyllä
saadut tilaäänisignaalit))
Huomautus
Dolby Pro Logic- ja Dolby Pro Logic II
-koodauksen purku ei toimi DTS-muotoisten
signaalien yhteydessä.
Esimerkki:
Äänitysmuoto (Etu/Taka): 3/2
Äänikenttä: A.F.D. AUTO
L
SL
C
R
SR
E Virittimen ilmaisimet: Näkyvissä, kun
vastaanottimella kuunnellaan radioasemia.
Katso sivuja 17–21, jos haluat tietoja
virittimen toiminnoista.
F D.RANGE: Näkyvissä, kun dynamiikan
kavennus on käytössä (sivu 26).
G COAX: Näkyvissä, kun laite vastaanottaa
digitaalista lähdesignaalia COAX-liitännän
kautta.
H OPT: Näkyvissä, kun laite vastaanottaa
digitaalista lähdesignaalia OPT-liitännän
kautta.
22FI
model name1[HT-SL800]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI05SND_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 23 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
Tilaäänen käyttäminen
— 2CH STEREO
Tässä tilassa vastaanotin ohjaa äänen vain
vasempaan ja oikeaan etukaiuttimeen ja
apubassokaiuttimeen.
Jos tulosignaali on monikanavainen
tilaäänisignaali, vastaanotin yhdistää signaalin
2-kanavaiseksi ja ohjaa bassotaajuudet
apubassokaiuttimeen.
Jos tulosignaali on tavallinen 2-kanavainen
stereosignaali, vastaanottimessa oleva
bassotaajuuksien uudelleenohjauspiiri on
toiminnassa. Etukanavien bassotaajuudet
ohjautuvat apubassokaiuttimeen.
Valitse ”2CH ST.” painamalla painiketta
SOUND FIELD + tai SOUND FIELD –
toistuvasti.
Audiotulosignaalin
automaattinen dekoodaus
(AUTO FORMAT DIRECT)
Tässä tilassa vastaanotin tunnistaa
automaattisesti siihen tulevan audiosignaalin
tyypin (Dolby Digital, DTS, tavallinen
2-kanavastereo jne.) ja purkaa koodauksen
tarvittaessa. Tässä toimintatilassa laite toistaa
äänen mitään tehosteita lisäämättä sellaisena
kuin ääni on tallennettu ja koodattu. Jos
matalataajuisia signaaleja (Dolby Digital LFE
jne.) ei ole, laite kuitenkin luo matalataajuisen
signaalin apubassokaiutinta varten.
Tilaäänen käyttäminen
Vain etu- ja
apubassokaiuttimien
käyttäminen
Tilaäänentoiston
tehostaminen
Paina A.F.D.
”A.F.D. AUTO” tulee näyttöön.
Vastaanotin tunnistaa automaattisesti siihen
tulevan audiosignaalin tyypin ja purkaa
koodauksen tarvittaessa.
Vastaanotin kytkeytyy 2CH STEREO -tilaan.
jatkuu
23FI
model name1[HT-SL800]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI05SND_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 24 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
Stereoäänen kuuntelu
monikanavaisena (2kanavainen dekoodaustila)
Tässä tilassa voit määrittää 2-kanavaisten
äänilähteiden dekoodaustavan. Tämä
vastaanotin pystyy toistamaan 2-kanavaisen
äänen 5-kanavaisena Dolby Pro Logic II
-dekooderin avulla tai 4-kanavaisena Dolby Pro
Logic -dekooderin avulla.
Valitse 2-kanavainen dekoodaustapa
painamalla painiketta ; PL/PLII
toistuvasti.
Valittu dekoodaustapa tulee näyttöön.
x DOLBY PL (PRO LOGIC)
Äänikentän valitseminen
Voit käyttää tilaääntä valitsemalla jonkin
vastaanottimeen esiohjelmoiduista äänikentistä.
Voit nauttia elokuvateatterien ja konserttisalien
äänentoistosta kotonasi.
Äänikentän valitseminen
elokuvia varten
Valitse äänikenttä painamalla painiketta
SOUND FIELD + tai SOUND FIELD –
toistuvasti.
Valittu äänikenttä tulee näyttöön.
Äänikenttä
Näyttö
CINEMA STUDIO EX A DCS
C.ST.EX A
Äänen koodauksen purku Dolby Pro Logic -tilassa.
Laite purkaa 2-kanavaisena tallennetun äänen 4.1kanavaääneksi.
CINEMA STUDIO EX B DCS
C.ST.EX B
x PLII MOV (PRO LOGIC II MOVIE)
CINEMA STUDIO EX C DCS
C.ST.EX C
Äänen koodauksen purku Dolby Pro Logic II Movie
-tilassa. Tämä asetus sopii Dolby Surround -koodatulla
äänellä varustettuihin elokuviin. Tässä tilassa ääni
lisäksi toistuu 5.1-kanavaisena katsottaessa vanhoja
elokuvia tai elokuvia, joiden alkuperäinen ääni on
korvattu muunkielisellä äänellä.
x PLII MUS (PRO LOGIC II MUSIC)
Äänen koodauksen purku Dolby Pro Logic II Music
-tilassa. Tämä asetus sopii normaaleihin
stereoäänilähteisiin, esimerkiksi CD-levyihin.
Vihje
Voit valita asetuksen ”DOLBY PL”, ”PLII MOV” tai
”PLII MUS” myös painamalla vastaanottimen ; PLII
-painiketta.
Huomautus
Dolby Pro Logic- ja Dolby Pro Logic II -dekoodaukset
eivät toimi DTS-muotoisten signaalien toistossa.
Tietoja DCS (Digital Cinema
Sound) -äänestä
DCS -merkinnällä varustetut äänikentät
hyödyntävät DCS-tekniikkaa.
DCS on tilaäänitekniikka, jonka Sony on
kehittänyt kotiteatteria varten. DCS-järjestelmä
luo DSP (Digital Signal Processor)
-signaalinkäsittelytekniikan avulla Hollywoodin
elokuvaäänitysstudioiden äänentoiston.
DCS luo kotiteatteriin vaikuttavan
elokuvateatteritehosteen, joka jäljittelee
elokuvan ohjaajan tarkoittamaa äänentoistoa.
x C.ST.EX A (CINEMA STUDIO EX A) DCS
Toistaa Sony Pictures Entertainment -yhtiön ”Cary
Grant Theater” -elokuvatuotantostudion äänikentän.
Tämä on standarditila, joka sopii lähes kaikkien
elokuvien katseluun.
x C.ST.EX B (CINEMA STUDIO EX B) DCS
Toistaa Sony Pictures Entertainment -yhtiön ”Kim
Novak Theater” -elokuvatuotantostudion äänikentän.
Tämä toimintatila sopii erityisen hyvin paljon
erikoistehosteita sisältävien tieteis- ja
toimintaelokuvien katseluun.
x C.ST.EX C (CINEMA STUDIO EX C) DCS
Toistaa Sony Pictures Entertainment -yhtiön
elokuvamusiikkituotantostudion äänikentän. Tämä
toimintatila sopii musikaalien tai paljon
orkesterimusiikkia sisältävien elokuvien katseluun.
24FI
model name1[HT-SL800]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI05SND_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 25 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
Tietoja CINEMA STUDIO EX
-tiloista
Valitse äänikenttä painamalla painiketta
SOUND FIELD + tai SOUND FIELD –
toistuvasti.
Valittu äänikenttä tulee näyttöön.
Äänikenttä
Näyttö
HALL
HALL
JAZZ CLUB
JAZZ
LIVE CONCERT
CONCERT
GAME
GAME
x HALL
Luo klassisen musiikin konserttisalin akustiikan.
x JAZZ (JAZZ CLUB)
Tilaäänen käyttäminen
CINEMA STUDIO EX -tilat sopivat
monikanavaisella tilaäänellä varustettujen
DVD-elokuvien katseluun. Voit toistaa Sony
Pictures Entertainment -yhtiön
jälkiäänitysstudion äänikentän.
CINEMA STUDIO EX -tilat koostuvat
kolmesta osasta.
• Virtual Multi Dimension
Luo yhdestä todellisesta takakaiutinparista 5
paria virtuaalikaiuttimia.
• Screen Depth Matching
Luo elokuvateatterimaisen vaikutelman siitä,
että ääni kuuluu kuvan sisältä.
• Cinema Studio Reverberation
Luo elokuvateatterimaisen kaiunnan.
CINEMA STUDIO EX -tilat käyttävät näitä
kolmea osaa samanaikaisesti.
Äänikentän valitseminen
musiikkia varten
Luo jazz-klubin akustiikan.
x CONCERT (LIVE CONCERT)
Huomautuksia
Luo 300-paikkaisen salin akustiikan.
• Virtuaalikaiuttimien avulla tuotetut tehosteet voivat
aiheuttaa toistettavaan ääneen kohinaa.
• Kun kuuntelet äänikenttiä, jotka tuotetaan
virtuaalikaiuttimien avulla, takakaiuttimista ei
suoraan kuulu mitään ääntä.
x GAME
Tuottaa suurimman tehokkuuden
videopeliohjelmistojen ääniin.
Tilaäänitoiminnon poistaminen
käytöstä
Valitse ”2CH ST.” painamalla painiketta
SOUND FIELD + tai SOUND FIELD –
toistuvasti tai valitse ”A.F.D. AUTO” painamalla
A.F.D. -painiketta.
Vihjeitä
• Vastaanotin tallentaa viimeksi valitun äänikentän
kutakin ohjelmalähdettä varten (Sound Field Link) ja
ottaa äänikentän käyttöön, kun valitset
ohjelmalähteen uudelleen. Jos esimerkiksi valitset
DVD-ohjelmalähdettä varten HALL-äänikentän,
vaihdat sitten ohjelmalähdettä ja palaat takaisin
DVD-levyn kuunteluun, HALL-äänikenttä tulee
uudelleen käyttöön.
• Tunnistat DVD-levyn koodausjärjestelmän sen
pakkauksessa olevasta tunnuksesta.
–
: Dolby Digital -levyt
–
: Dolby Surround -koodatut ohjelmat
–
: DTS Digital Surround -koodatut ohjelmat
Huomautus
Äänikentät eivät toimi, jos signaalin näytetaajuus on
yli 48 kHz.
25FI
model name1[HT-SL800]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI06ADV_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 26 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
x CTR XXX dB
(Keskikaiuttimen taso)
Lisäsäädöt ja -asetukset
Äänikenttien
mukauttaminen
LEVEL-valikon asetuksilla voit mukauttaa
äänikentät omia kuuntelutarpeitasi vastaaviksi.
Näytössä näkyviä asetuksia koskeva
huomautus
Kunkin valikon säädettävät asetukset vaihtelevat eri
äänikentissä. Jotkin asetukset voivat näkyä himmeinä.
Se merkitsee, ettei valittu asetus ole käytettävissä tai
sitä ei voi muuttaa.
LEVEL-valikon asetusten
muuttaminen
Voit säätää kunkin kaiuttimen tasapainoa ja
äänenvoimakkuutta. Asetukset koskevat kaikkia
äänikenttiä tehosteen tason asetusta lukuun
ottamatta. Tehosteen tason asetukset tallentuvat
erikseen kutakin äänikenttää varten.
1
2
3
Ala soittaa lähdettä, johon on koodattu
monikanavainen tilaääni (esimerkiksi
DVD-levy).
Valitse ” LEVEL ” painamalla
painiketta MAIN MENU toistuvasti.
Valitse säädettävä asetus painamalla
toistuvasti painiketta
tai .
Jos haluat lisätietoja, katso ”LEVELvalikon asetukset” alla.
4
Kuuntele ääntä ja valitse asetus
painamalla tai -painiketta toistuvasti.
Asetus tallentuu automaattisesti.
5
Muuta muita haluamasi asetuksia
toistamalla vaiheita 3 ja 4.
LEVEL-valikon asetukset
Alkuasetus näkyy alleviivattuna.
x
BAL. L/R XX
(Etukaiuttimien tasapaino)
L
R
Alkuasetus: BALANCE (0)
Voit muuttaa vasemman ja oikean kaiuttimen
tasapainoa. Voit säätää tasapainoa 17 askelen avulla
välillä BAL. L (+1– +8), BALANCE (0), BAL. R
(+1– +8).
x SUR.L. XXX dB
(Takakaiuttimen (vasen) taso)
x SUR.R. XXX dB
(Takakaiuttimen (oikea) taso)
x S.W. XXX dB
(Apubassokaiuttimen taso)
Alkuasetus: 0 dB
Voit säätää tasoa 1 dB:n askelin –10 dB:n ja +10 dB:n
välillä.
x
D.RANGE
COMP. XXX
(Dynamiikan kavennus)
Voit kaventaa eli kompressoida äänen dynamiikkaa.
Tämä on kätevää, kun katselet elokuvia hiljaisella
äänenvoimakkuudella esimerkiksi yöllä.
• OFF
Dynamiikkaa ei kavenneta.
• STD
Dynamiikkaa kavennetaan äänittäjän tarkoittamalla
tavalla.
• MAX
Dynamiikkaa kavennetaan voimakkaasti.
Vihje
Dynamiikkakompressorin avulla voit kaventaa äänen
dynamiikkaa Dolby Digital -signaalin sisältämän
dynamiikka-informaation perusteella. On suositeltavaa
käyttää ”MAX”-asetusta. Se kaventaa dynamiikkaa
voimakkaasti, joten voit katsella elokuvia myöhään
yölläkin. Analogisista rajoittimista poiketen
kompressiotasot ovat ennalta määrättyjä, ja
dynamiikan kavennus on hyvin luonnollinen.
Huomautus
Dynamiikan kavennus vaikuttaa vain Dolby Digital
-lähteisiin.
x EFCT. XXX (Tehosteen taso)
Alkuasetus: STD
Voit säätää tilaäänitehosteen tuottamaa
”läsnäolovaikutelmaa”.
Äänikenttien palauttaminen
tehdasasetusten mukaisiksi
Käytä tätä toimintoa vastaanottimen painikkeilla.
1
2
Katkaise virta painamalla painiketta ?/1.
Pidä painiketta SOUND FIELD
painettuna ja paina ?/1.
”SF. CLR.” tulee näyttöön, ja kaikki
äänikentät on palautettu alkuasetuksiin.
26FI
model name1[HT-SL800]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI06ADV_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 27 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
Äänensävyn säätäminen
Voit säätää etukaiuttimen äänen sävyä (bassoa ja
diskanttia) TONE-valikon avulla.
1
2
Valitse ” TONE ” painamalla
painiketta MAIN MENU toistuvasti.
Valitse säädettävä asetus painamalla
toistuvasti painiketta
tai .
Vastaanottimen asetusten
muuttaminen SET UP-valikon
avulla
Voit muuttaa monia vastaanottimen asetuksia
SET UP-valikon avulla.
1
2
Jos haluat lisätietoja, katso ”TONE-valikon
asetukset” alla.
4
Kuuntele ääntä ja valitse asetus
painamalla
tai
-painiketta
toistuvasti.
Muuta muita haluamasi asetuksia
toistamalla vaiheita 3 ja 4.
Huomautuksia
• Äänen sävyä ei voi säätää, kun vastaanotin purkaa
signaaleja, joiden näytetaajuus on yli 48 kHz.
• Äänensävyä ei voi säätää myöskään, kun valitset
äänikentän elokuvia ja musiikkia varten (sivut 24,
25).
TONE-valikon asetukset
x BASS XX dB
(Etukaiuttimien bassotaso)
x TREB. XX dB
(Etukaiuttimien diskanttitaso)
Alkuasetus: 0 dB
Voit säätää tasoa 1 dB:n askelin –6 dB:n ja +6 dB:n
välillä.
” painamalla MAIN
Valitse säädettävä asetus painamalla
toistuvasti painiketta
tai .
Jos haluat lisätietoja, katso ”SET UPvalikon asetukset” alla.
3
Asetus tallentuu automaattisesti.
5
Valitse ” SET UP
MENU toistuvasti.
Valitse haluamasi asetus painamalla
painiketta
tai
toistuvasti.
Asetus tallentuu automaattisesti.
4
Lisäsäädöt ja -asetukset
3
Ala soittaa lähdettä, johon on koodattu
monikanavainen tilaääni (esimerkiksi
DVD-levy).
Lisäasetukset
Muuta muita haluamiasi asetuksia
toistamalla vaiheita 2 ja 3.
SET UP-valikon asetukset
Oletusasetukset on alleviivattu.
x DVD-XXXX
(DVD-tuloliitännän tilan asetus)
Voit valita DVD-tuloliitännän audiotulotilan.
• AUTO
Digitaalisilla signaaleilla on etusija, kun sekä
digitaalinen että analoginen liitäntä ovat käytössä.
Jos digitaalisia signaaleja ei ole, laite valitsee
analogisen signaalin.
• OPT
Valitsee DIGITAL DVD OPT IN -tuloliitäntään
tulevan digitaalisen audiosignaalin.
• COAX
Valitsee DIGITAL DVD COAX IN -tuloliitäntään
tulevan digitaalisen audiosignaalin.
• ANLG
Valitsee DVD AUDIO IN (L/R) -tuloliitäntöihin
tulevan analogisen audiosignaalin.
jatkuu
27FI
model name1[HT-SL800]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI06ADV_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 28 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
x TV-XXXX
(TV/SAT-tuloliitännän tilan asetus)
Voit valita TV/SAT-tuloliitännän audiotulotilan.
• AUTO
Digitaalisilla signaaleilla on etusija, kun sekä
digitaalinen että analoginen liitäntä ovat käytössä.
Jos digitaalisia signaaleja ei ole, laite valitsee
analogisen signaalin.
• OPT
Valitsee DIGITAL TV/SAT OPT IN -tuloliitäntään
tulevan digitaalisen audiosignaalin.
• ANLG
Valitsee TV/SAT AUDIO IN (L/R) -tuloliitäntöihin
tulevan analogisen audiosignaalin.
x DUAL XXX
(Digitaalisen lähetyksen kielen valinta)
Voit valita kielen, jota haluat kuunnella digitaalisen
lähetyksen aikana. Tämä toiminto toimii vain Dolby
Digital -lähteiden yhteydessä.
• M/S (pää-/kakkosääni)
Pääkielen mukainen ääni kuuluu vasemmasta
etukaiuttimesta ja kakkoskielen mukainen ääni
samanaikaisesti oikeasta etukaiuttimesta.
• M (pää-ääni)
Pääkielen mukainen ääni kuuluu.
• S (kakkosääni)
Kakkoskielen mukainen ääni kuuluu.
• M+S (pää- ja kakkosääni)
Pää- ja kakkoskielen mukaiset äänet kuuluvat
yhdistettyinä.
x DEC. XXXX
(Digitaalisen äänen ensisijainen
dekoodaus)
Voit määrittää DIGITAL IN -liitäntöihin tulevan
digitaalisen signaalin tulomuodon.
Alkuasetus on ”DEC. AUTO” TV/SAT -laitetta varten
ja ”DEC. PCM” DVD-soitinta varten.
• AUTO
Valitsee automaattisesti tulomuodoksi vaihtoehdon
DTS, Dolby Digital tai PCM.
• PCM
PCM-signaalit ovat etusijalla (soiton alkamisen
jälkeisen keskeytyksen estämiseksi). Ääni kuuluu,
vaikka muita tulosignaaleja olisi. Tämä vastaanotin
ei kuitenkaan pura DTS-CD-levyä, kun asetuksena
on ”DEC. PCM”.
Huomautus
Kun asetuksena on ”DEC. AUTO” ja digitaaliseen
tuloliitäntään tuleva ääni (esimerkiksi CD) keskeytyy
soiton alkaessa, valitse asetukseksi ”DEC. PCM”.
28FI
model name1[HT-SL800]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI070TH_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 29 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
Muut toiminnot
Uniajastimen käyttäminen
Voit asettaa vastaanottimen virran katkeamaan
haluamanasi ajankohtana.
1
2
Paina ALT-painiketta niin, että
painikkeen merkkivalo syttyy.
Kun laitteeseen on virta kytkettynä,
paina SLEEP-painiketta.
Muut toiminnot
Joka kerta kun painat painiketta SLEEP,
näyttö muuttuu seuraavasti:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t
0-30-00 t OFF
Kun olet määrittänyt ajan, näyttö himmenee.
Vihje
Jos haluat tarkistaa jäljellä olevan ajan ennen
vastaanottimen virran katkeamista, paina ALTpainiketta niin, että painikkeen merkkivalo syttyy
(sivu 30). Paina sitten SLEEP-painiketta. Jäljellä oleva
aika tulee näyttöön. Jos painat SLEEP-painiketta
uudelleen, uniajastin poistuu käytöstä.
29FI
model name1[HT-SL800]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI08REM_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 30 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
Käyttö kauko-ohjaimella RM-U700
Voit käyttää järjestelmässäsi olevia laitteita
kauko-ohjaimella RM-U700.
Ennen kauko-ohjaimen
käyttöä
Paristojen asettaminen kaukoohjaimeen
Aseta paristolokeroon kaksi R6 (koko AA)
-paristoa niin, että navat + ja – tulevat oikeille
puolille. Kun käytät kauko-ohjainta, suuntaa se
soittimessa olevaan kauko-ohjainsignaalin
tunnistimeen .
Kauko-ohjaimen osien
kuvaus
TV ?/1
1
2
3
SYSTEM STANDBY SLEEP
VIDEO
SAT
TV
AUX
TUNER
;PL/PL
A.F.D.
DVD
4
5
DUAL
MONO
1
2
ANGLE
5
8
9
MEMORY
SHIFT
>
0/10
>10/11
TUNING
8
Paristot kestävät tavallisesti noin 6 kuukautta. Kun
kauko-ohjaimella ei voi enää ohjata vastaanotinta,
vaihda molemmat paristot uusiin.
-
CLEAR SEARCH MODE
X
H
TOP MENU/
GUIDE
x
MUTING
AV MENU
qa
G
wf
wd
ws
wa
w;
ql
MASTER
VOL
F
ENTER
g
qk
Huomautuksia
• Älä jätä kauko-ohjainta kuumaan tai kosteaan
paikkaan.
• Älä käytä uutta paristoa yhdessä vanhan kanssa.
• Älä altista kauko-ohjainsignaalin tunnistinta suoralle
auringonvalolle tai valaisimille. Muutoin voi ilmetä
toimintahäiriö.
• Jos et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan,
poista paristot, jotta niiden mahdollinen vuotaminen
ja siitä aiheutuva korroosio ei vahingoita kaukoohjainta.
ENTER/12
DISC
ALT
M
m
ANT
9
q;
PRESET/
CH/D.SKIP
JUMP
7
.
wg
6
SWAP
TIME
7
3
SUBTITLE
4
ea
e;
wl
wk
wj
wh
SOUND
FIELD
FM MODE D.TUNING
AUDIO
6
Vihje
?/1
AV ?/1
f
DISPLAY
TV VOL
O
RETURN/EXIT
TV CH
TV/
VIDEO
MAIN
MENU
WIDE
TEST
TONE
qs
qd
qj
qh
qg
qf
Seuraavassa taulukossa on mainittu kunkin
painikkeen asetukset.
Kaukoohjaimen
painike
Käyttökohde
Toiminto
A.F.D. wh
Vastaanotin
Valitsee A.F.D.
AUTO -asetuksen.
ALT ws
Kauko-ohjain
Kun ALT-painikkeen
merkkivalo palaa,
kauko-ohjaimen
oranssilla tekstillä
merkityt painikkeet
ovat käytössä.
30FI
model name1[STR-SL500]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI08REM_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 31 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
Kaukoohjaimen
painike
Toiminto
Kaukoohjaimen
painike
ANGLE 6 DVD-soitin
Kuvakulman valinta
tai vaihtaminen.
Vahvistaa valinnan.
ANT 8
Valitsee
antenniliitännästä
lähtevän signaalin:
television tai
kuvanauhurin
ohjelman.
ENTER qa Vastaanotin/
kuvanauhuri/
satelliittiviritin/
DVD-soitin
ENTER/12 Televisio/
wd
kuvanauhuri/
satelliittiviritin
Vahvistaa valinnan.
FM MODE Vastaanotin
6
Valitsee FM-stereotai monovastaanoton.
JUMP 6
Televisio
Vaihtelee edellisen ja
nykyisen kanavan
välillä.
Käyttökohde
Kuvanauhuri
Käyttökohde
Toiminto
Valitsee television
äänen multiplexääneksi,
kaksikieliseksi tai
monikanavaiseksi.
AUX 4
Audiolaitteen
kuuntelu.
MAIN
MENU qj
Vastaanotin
Avaa vastaanottimen
valikon.
AV MENU Kuvanauhuri/
satelliittiviritin/
qa
DVD-soitin
Näyttää valikon.
MASTER
VOL +/–
qk
Vastaanotin
Säätää vastaanottimen
äänenvoimakkuutta.
AV ?/1
e;
Kytkee ja katkaisee
audio- ja
videolaitteiden virran.
MEMORY Vastaanotin
7
Tallentaa
radioasemat.
MUTING
ql
Vastaanotin
Mykistää
vastaanottimen äänen.
PRESET/
CH/
Vastaanotin
Valitsee esiviritetyt
asemat.
D.SKIP
+/– wf
Televisio/
kuvanauhuri/
satelliittiviritin
Valitsee esiviritetyn
kanavan.
CD-soitin/
DVD-soitin
Ohittaa levyt (vain
monilevyinen
vaihtaja).
DVD-soitin
Palauttaa edelliseen
valikkoon tai poistaa
valikosta.
Vastaanotin
Televisio/
kuvanauhuri/
CD-soitin/
DVD-soitin
CLEAR 8 DVD-soitin
DISC wa
DISPLAY
qa
CD-soitin
Televisio/
kuvanauhuri/
DVD-soitin
Paina, jos teet virheen
painaessasi
numeropainikkeita tai
esimerkiksi haluat
palata normaaliin
toistoon.
Levyjen valinta
suoraan (vain
monilevyinen
vaihtaja).
Valitsee television
kuvaruudussa näkyvät
tiedot.
RETURN/
EXIT/O
qa
Satelliittiviritin Poistuminen
valikosta.
D.TUNING Vastaanotin
6
Aktivoi suoran
viritystilan.
SAT wk
Vastaanotin
DUAL
Vastaanotin
MONO 6
Kielen valinta
digitaalisen
lähetyksen
vastaanoton aikana.
Satelliittivirittimen
katselu.
SEARCH
MODE wa
DVD-soitin
DVD 2
DVD-soittimen
katselu.
Valitsee hakutilan.
Paina, kun haluat
valita hakukohteen
(esimerkiksi raita tai
indeksi).
Vastaanotin
Käyttö kauko-ohjaimella RM-U700
AUDIO 6 Televisio/
kuvanauhuri/
DVD-soitin
jatkuu
31FI
model name1[STR-SL500]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI08REM_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 32 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
Kaukoohjaimen
painike
Käyttökohde
Toiminto
Kaukoohjaimen
painike
SHIFT wd
Vastaanotin
Valitsee muistisivun
radioasemien
esiviritystä tai valita
esiviritetyn aseman
valintaa varten.
TV/VIDEO Televisio
qh
Valitsee tulosignaalin:
televisio- tai
kuvanauhuritulo.
TV VOL
+/– qs
Säätää television
äänenvoimakkuutta.
SLEEP ea
SOUND
FIELD +/–
wg
Vastaanotin
Vastaanotin
Aktivoi
uniajastintoiminnon ja
ajan, jonka kuluttua
vastaanottimen virta
katkeaa
automaattisesti.
Valitsee äänikentät.
SUBTITLE DVD-soitin
6
Tekstityksen
vaihtaminen.
SWAP* 6 Televisio
Suuren ja pienen
kuvan välinen
ohjelmalähteen
vaihto.
Käyttökohde
Televisio
TV ?/1 1 Televisio
Toiminto
Television virran
kytkentä tai katkaisu.
VIDEO 3 Vastaanotin
Kuvanauhurin katselu.
WIDE qf
Televisio
Valitsee
laajakuvatilan.
1-9 6 ja
0/10 7
Vastaanotin
Käytä yhdessä
SHIFT-painikkeen
kanssa esivirittäessäsi
radioaseman tai
valitessasi esiviritetyn
aseman. Käytä
yhdessä D.TUNINGpainikkeen kanssa
suoraan viritykseen.
CD-soitin
Valitsee raidan
numeron.
0/10 valitsee raidan
10.
Televisio/
kuvanauhuri/
satelliittiviritin
Valitsee kanavan
numeron.
SYSTEM
STANDBY
(Paina AV
?/1 e; ja
?/1 ea
samanaikai
sesti)
Vastaanotin/
Televisio/
kuvanauhuri/
satelliittiviritin/
CD-soitin/
DVD-soitin
Katkaisee virran
vastaanottimesta ja
muista Sonyn audio-/
videolaitteista.
TEST
TONE qg
Vastaanotin
Aktivoi testiäänen.
>10/11 7
CD-soitin
TIME 6
CD-soitin/
DVD-soitin
Esimerkiksi
kellonajan tai levyn
soittoajan näyttö.
Valitsee raidan
numeron, joka on
suurempi kuin 10.
-/-- wa
Televisio
DVD-soitin
Näyttää DVDnimikkeen.
Valitsee
kanavanvalintatilan:
joko yksi- tai
kaksinumeroinen
kanava.
?/1 ea
Vastaanotin
Kytkee
vastaanottimeen
virran ja katkaisee
siitä virran.
TOP
MENU/
GUIDE qa Satelliittiviritin
Avaa opasvalikon.
TUNER wj Vastaanotin
Radio-ohjelmien
kuuntelu.
TUNING
–/+ 8
Vastaanotin
Selaa radioasemia.
TV wl
Vastaanotin
Televisio-ohjelmien
katselu.
TV CH
+/– qd
Televisio
Valitsee television
esiviritetyt kanavat.
* Vain Sony-televisiot, joissa on kuva kuvassa toiminto.
;PL/PLII Vastaanotin
5
Valitsee DOLBY PL,
PLII MOV tai PLII
MUS -asetuksen.
V/v qa
Vastaanotin
Valitsee
valikkotoiminnon.
B/b qa
Vastaanotin
Säätää tai muuttaa
asetusta.
V/v/B/b
qa
Kuvanauhuri/
satelliittiviritin/
DVD-soitin
Valitsee
valikkotoiminnon.
Paina, kun haluat
hyväksyä valinnan.
32FI
model name1[STR-SL500]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI08REM_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 33 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
Kaukoohjaimen
painike
Käyttökohde
Toiminto
Ohittaa raidat.
m/M
8
CD-soitin/
DVD-soitin
Etsii raidat eteen- tai
taaksepäin.
Kuvanauhuri
Siirtää eteen- tai
taaksepäin.
H9
Kuvanauhuri/
CD-soitin/
DVD-soitin
Aloittaa soiton.
X q;
Kuvanauhuri/
CD-soitin/
DVD-soitin
Kytkee soiton tai
äänityksen
taukotilaan. (Aloittaa
myös äänityksen, kun
laitteet ovat
äänitysvalmiustilassa.)
x w;
Kuvanauhuri/
CD-soitin/
DVD-soitin
Jos toimintopainikkeiden tehdasasetukset eivät
vastaa laitteistosi laitteita, voit muuttaa
asetuksia. Jos sinulla esimerkiksi on CD-soitin,
mutta ei DVD-soitinta, voit määrittää DVDpainikkeen CD-soitinta varten.
1
Pysäyttää soiton.
Huomautuksia
• Kaukosäätimen AUX-painiketta ei voi käyttää
vastaanottimen ohjaukseen.
• Kun painat toimintopainikkeita (VIDEO, DVD),
television tulosignaali ei välttämättä vaihdu oikeaksi
automaattisesti. Valitse tällöin television tulosignaali
painamalla TV/VIDEO-painiketta.
• Voit ottaa oranssilla tekstillä merkityt kaukoohjaimen painikkeet käyttöön painamalla ALTpainiketta ennen painikkeita.
• Tässä osassa kuvatut toiminnot eivät ehkä toimi
kaikissa malleissa.
• Edellä oleva kuvaus on tarkoitettu vain esimerkiksi.
Siksi voi laitteen mukaan olla, ettei yllä kuvattu
toimenpide ole mahdollinen tai laitteen toiminta voi
poiketa kuvatusta.
2
Pidä painettuna sitä toimintopainiketta,
jota vastaavaa laitetta haluat muuttaa
(esimerkiksi DVD).
Paina sitä laitetta vastaavaa painiketta,
jonka haluat ohjelmoida
toimintopainikkeeseen (esimerkiksi 1 CD-soitin).
Seuraavat painikkeet on ohjelmoitu
valitsemaan seuraavat laitteet:
Käytettävä laite
Paina
CD-soitin
1
Kuvanauhuri (komentotila VTR 2*)
2
Kuvanauhuri (komentotila VTR 3*)
3
DVD-soitin
4
Televisio
5
DSS (Digitaalinen satelliittiviritin)
6
Viritin (tämä vastaanotin)
7
DCS (Digitaalinen CS-viritin)
8
BSD (Digitaalinen BS-viritin)
Viritin (Komponenttiviritin)
Käyttö kauko-ohjaimella RM-U700
./> Kuvanauhuri/
7
CD-soitin/
DVD-soitin
Toimintopainikkeen
tehdasasetuksen
muuttaminen
9
0/10
*Sonyn kuvanauhureita käytetään asetuksella
VTR 2 tai 3. Nämä vastaavat 8mm- ja VHSnauhureita.
Nyt voit ohjata CD-soitinta DVDpainikkeella.
Painikkeen tehdasasetuksen
palauttaminen
Toimi edellä kuvatulla tavalla.
Kaikkien toimintopainikkeiden
tehdasasetusten palauttaminen
Paina painikkeita ?/1, AV ?/1 ja MASTER
VOL – samanaikaisesti.
33FI
model name1[STR-SL500]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI09ADD_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 34 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
Jos läheisen television kuvassa näkyy
värihäiriöitä
Lisätietoja
Varotoimet
Turvallisuus
Jos nestettä tai kiinteitä esineitä pääsee kotelon sisään,
irrota verkkovirtajohto pistorasiasta. Anna
asiantuntevan huoltoliikkeen tarkastaa vastaanotin,
ennen kuin jatkat sen käyttöä.
Virtalähteet
• Tarkista ennen vastaanottimen käyttämistä, että
käyttöjännite ja paikallinen verkkojännite vastaavat
toisiaan. Käyttöjännitetiedot sisältävä tyyppikilpi on
vastaanottimen takaosassa.
• Vastaanotin on kytkettynä verkkovirtaan aina, kun
verkkojohto on liitettynä pistorasiaan, vaikka virta
olisi katkaistu vastaanottimen virtakytkimellä.
• Irrota vastaanottimen verkkovirtajohto pistorasiasta,
jos et aio käyttää vastaanotinta pitkään aikaan. Tartu
aina pistokkeeseen, kun irrotat verkkovirtajohdon
pistorasiasta. Älä koskaan vedä johdosta.
• Verkkovirtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva
huoltoliike.
Kaiuttimet ja apubassokaiutin ovat magneettisesti
suojatut, joten ne voi asettaa lähelle televisiota.
Television tyypin mukaan voi silti olla, että
kuvaruudussa näkyy värivirheitä.
Jos värivirheitä näkyy...
Katkaise televisiosta virta, odota 15-30 minuuttia ja
kytke virta takaisin.
Jos värivirheitä näkyy edelleen...
Siirrä kaiuttimet kauemmas televisiosta.
Jos esiintyy akustista kiertoa
Muuta kaiuttimien paikkaa tai pienennä
äänenvoimakkuutta vastaanottimesta.
Puhdistaminen
Puhdista kotelo, paneeli, painikkeet ja säätimet
mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä
liinalla. Älä käytä hankaustyynyjä, hankausjauhetta
äläkä alkoholia, bensiiniä tai muita liuottimia.
Jos sinulla on vastaanottimeen liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Laitteen kuumeneminen
Vaikka vastaanotin kuumenee käytön aikana, kyse ei
ole viasta. Jos käytät vastaanotinta jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, kotelon ylä-, sivu- ja alapinnat
kuumenevat. Älä kosketa koteloa, jotta et saa
palovammoja.
Laitteen sijoittaminen
• Sijoita vastaanotin paikkaan, jossa on riittävä
ilmanvaihto. Tällöin vastaanottimen sisäosat eivät
kuumene liikaa, ja laitteen käyttöikä on pidempi.
• Älä sijoita vastaanotinta paikkaan, jossa se on alttiina
liialliselle kuumuudelle, suoralle auringonvalolle,
pölylle tai iskuille.
• Älä aseta kotelon päälle mitään esineitä, jotka
voisivat tukkia ilmanvaihtoaukot ja siten aiheuttaa
vikoja.
• Ole varovainen, jos sijoitat vastaanottimen tai
kaiuttimen erikoiskäsitellylle (esimerkiksi vahatulle,
kiillotetulle tai öljytylle) pinnalle, koska muutoin voi
syntyä tahroja tai värjäytymiä.
Käyttö
Katkaise vastaanottimesta virta ja irrota
vastaanottimen verkkovirtajohto pistorasiasta, ennen
kuin liität vastaanottimeen muita laitteita.
34FI
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI09ADD_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 35 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
Vianetsintä
Jos sinulla on jokin seuraavassa kuvatuista
ongelmista käyttäessäsi tätä vastaanotinta, yritä
ratkaista ongelma näiden vianmääritysohjeiden
avulla.
Ääntä ei kuulu tai ääni on hyvin heikko
riippumatta kuunneltavasta laitteesta.
• Varmista, että kaiuttimet ja muut laitteet on liitetty
toisiinsa oikein ja pitävästi.
• Varmista, että sekä vastaanottimeen että muihin
laitteisiin on kytketty virta.
• Varmista, että vastaanottimessa on oikea
ohjelmalähde valittuna.
• Varmista, ettei vastaanottimen MASTER
VOLUME -säädin ole asennossa ”VOL MIN”.
• Poista äänen mykistys painamalla MUTINGpainiketta.
Toisesta etukaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Varmista, että laite on liitetty oikein kyseiselle
laitteelle tarkoitettuihin audiotuloliitäntöihin.
• Varmista, että laitteen liitäntäjohdot on työnnetty
liitäntöjen pohjaan asti sekä vastaanottimessa että
kyseisessä laitteessa.
Vasemman ja oikean puolen äänet ovat
epätasapainossa tai väärin päin.
• Tarkasta, että kaiuttimet ja muut laitteet on liitetty
toisiinsa oikein ja pitävästi.
• Säädä tasapainoa LEVEL-valikossa.
Äänessä on voimakasta hurinaa tai kohinaa.
• Varmista, että kaiuttimet ja muut laitteet on liitetty
toisiinsa oikein.
• Varmista, että liitäntäjohdot ovat etäällä
muuntajista ja moottoreista sekä vähintään 3
metrin päässä televisiosta ja loistevalaisimista.
• Siirrä televisio kauemmas äänilaitteista.
• Liittimet ja liitännät ovat likaantuneet. Pyyhi ne
kevyesti puhdistusalkoholilla kostutetulla liinalla.
Apubassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Varmista, että apubassokaiutin on liitetty toisiinsa
oikein ja pitävästi.
Tilaäänivaikutelmaa ei saada.
• Varmista, että äänikenttätoiminto on käytössä
(paina SOUND FIELD + tai SOUND FIELD –).
• Äänikentät eivät toimi, jos signaalin näytetaajuus
on yli 48 kHz.
Dolby Digital- tai DTS-monikanavatoisto ei
toimi.
• Varmista, että toistettava DVD-levy tai muu lähde
on äänitetty Dolby Digital- tai DTS-muotoon.
• Kun liität DVD-soittimen tai muun laitteen tämän
vastaanottimen digitaalisiin tuloliitäntöihin,
tarkista liitettävän laitteen ääniasetus (äänilähdön
asetukset).
FM-radiovastaanoton laatu on huono.
• Liitä vastaanotin kuvan mukaan FMulkoantenniin 75 ohmin koaksiaalikaapelilla (ei
sisälly vakiovarusteisiin). Jos liität
vastaanottimen ulkoantenniin, maadoita antenni
ukonilman varalta. Älä liitä maajohdinta
kaasuputkeen, jotta ei synny kaasuräjähdyksen
vaaraa.
Lisätietoja
Jonkin tietyn laitteen toistamaa ääntä ei kuulu.
• Varmista, että laite on liitetty oikein kyseiselle
laitteelle tarkoitettuihin audiotuloliitäntöihin.
• Varmista, että laitteen liitäntäjohdot on työnnetty
liitäntöjen pohjaan asti sekä vastaanottimessa että
kyseisessä laitteessa.
• Varmista, että vastaanottimessa on oikea
ohjelmalähde valittuna.
Keskikaiuttimesta ja/tai takakaiuttimista ei
kuulu ääntä tai niistä kuuluu vain heikko ääni.
• Varmista, että äänikenttätoiminto on käytössä
(paina SOUND FIELD + tai SOUND FIELD –).
• Valitse CINEMA STUDIO EX -tila (sivu 24).
• Säädä kaiuttimien äänenvoimakkuustasoa
(sivu 16).
FM-ulkoantenni
Vastaanotin
ANTENNA
U
AM
Maajohdin (ei sisälly
vakiovarusteisiin)
Maadoituspisteeseen
jatkuu
35FI
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI09ADD_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 36 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
Radioasemia ei voi virittää.
• Varmista, että antenni on liitetty oikein. Muuta
antennin suuntausta ja liitä ulkoinen antenni
tarvittaessa.
• Asemien signaalin voimakkuus on liian heikko
(käytettäessä automaattista viritystä). Käytä
suoraa viritystä.
• Varmista, että oikea viritysaskel on valittuna (jos
virität AM-asemia suoralla virityksellä).
• Asemia ei ole esiviritetty tai esiviritetyt asemat on
tyhjennetty muistista (valittaessa esiviritettyjä
asemia selaamalla). Esiviritä asemat (sivu 19).
RDS -toiminto ei toimi.
• Varmista, että olet virittänyt RDS-tietoja
lähettävän FM-aseman.
• Valitse voimakkaampi FM-asema.
Haluamasi RDS-tiedot eivät tule näkyviin.
• Ota yhteys kyseiseen radioasemaan ja tiedustele,
lähettääkö asema haluamaasi tietoa. Jos lähettää,
palvelu voi olla tilapäisesti poissa käytöstä.
Television kuvaruutuun ei tule kuvaa tai kuva
on epäselvä.
• Valitse vastaanottimesta oikea ohjelmalähde.
• Valitse televisiosta oikea tulokanava.
• Siirrä televisio kauemmas äänilaitteista.
Kauko-ohjain
Kauko-ohjain ei toimi.
• Kaukosäätimen AUX-painiketta ei voi käyttää
vastaanottimen ohjaukseen.
• Suuntaa kauko-ohjain vastaanottimessa olevaan
kauko-ohjainsignaalin tunnistimeen .
• Poista kaikki esteet kauko-ohjaimen ja
vastaanottimen välistä.
• Jos kauko-ohjaimen paristot ovat heikot, vaihda
ne uusiin.
• Varmista, että kaukosäätimestä valittu
ohjelmalähde on oikea.
• Voit ottaa oranssilla tekstillä merkityt kaukoohjaimen painikkeet käyttöön painamalla ALTpainiketta ennen painikkeita.
• Paina MAIN MENU -painiketta, ennen kuin
ohjaat vastaanotinta painikkeilla V/v/B/b. Kun
haluat ohjata muita laitteita, paina ensin
haluamaasi toimintopainiketta ja sitten painiketta
TOP MENU/GUIDE tai AV MENU.
Virheilmoitukset
Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriö, näyttöön
tulee ilmoitus.
PROTECT
Kaiuttimien syöttövirta on epätasaista.
Vastaanottimesta katkeaa automaattisesti virta
muutaman sekunnin kuluttua. Varmista, että
kaiuttimet on liitetty oikein ja kytke virta uudelleen.
Jos ongelma ei katoa, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Jos ongelma ei poistu
vianmääritysohjeiden avulla
Vastaanottimen muistin tyhjentäminen voi
ratkaista ongelman (sivu 13). Huomaa
kuitenkin, että kaikki muistiin tallennetut
asetukset palautuvat tehdasasetusten
mukaisiksi, ja sinun on tallennettava kaikki
asetukset uudelleen.
Jos ongelma ei poistu
Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Vastaanottimen muistin
tyhjentämistä käsittelevät sivut
Tyhjennetään
Katso
Kaikki muistissa olevat asetukset
sivu 13
Mukautetut äänikentät
sivu 26
36FI
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI09ADD_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 37 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
Yleistä
Tekniset tiedot
Vahvistinosa
Lähtöteho
(6 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,7 %)1)
FRONT2): 40 W/kan.
CENTER2): 40 W
SURR2): 40 W/kan.
(6 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 10 %)1)
FRONT2): 60 W/kan.
CENTER2): 60 W
SURR2): 60 W/kan.
1) Mitattu käyttöjännitteellä 230 V AC, 50 Hz.
2) Äänikentän asetukset ja ohjelmalähde voivat
aiheuttaa sen, ettei ääntä kuulu.
Etukaiutin
• HTP-2000 (SS-SLP701)
• HTP-1200 (SS-MSP501)
Keskikaiutin (SS-CNP501)
Takakaiutin (SS-MSP501)
Herkkyys: –
Impedanssi: 75 ohmia
DVD, TV/SAT (optinen) Herkkyys: –
Impedanssi: –
Lähtöliitännät (analogiset)
Koko äänialue,
magneettisesti suojattu
Kaiutinelementti
SS-SLP701
SS-MSP501/SS-CNP501
Kotelon tyyppi
Nimellisimpedanssi
Mitat (l/k/s) (noin)
SS-SLP701
SS-CNP501
SS-MSP501
Paino (noin)
SS-SLP701
SS-MSP501
SS-CNP501
SUB WOOFER
Jännite: 2 V
Impedanssi: 1 kilo-ohmi
Toiston taajuusvaste:
28 – 20 000 Hz
Kaiutinjärjestelmä
±6 dB, 1 dB askelin
Kaiutinelementti
Kotelon tyyppi
40 × 70 mm, kartio
55 × 110 mm, kartio
Bassorefleksi
6 ohmia
246 × 1 053 × 246 mm
280 × 82 × 106 mm
76 × 162 × 106 mm
Lisätietoja
Herkkyys: 500 mV
Impedanssi: 50 kiloohmia
Tuloliitännät (digitaaliset)
DVD (koaksiaalinen)
Kaiutinosa
Kaiutinjärjestelmä
Tuloliitännät (analogiset)
TV/SAT, DVD, VIDEO
Käyttöjännite
230 V AC, 50/60 Hz
Tehonkulutus
170 W
Tehonkulutus (valmiustilassa)
0,3 W
Mitat (l/k/s) (noin)
430 × 352 × 64 mm
ulkonevat osat ja säätimet
mukaan luettuina
Paino (noin)
5,5 kg
4,0 kg
0,8 kg
1,0 kg
Apubassokaiutin (SA-WMSP501)
Äänen sävy
Vahvistustasot
FM-viritinosa
Viritysalue
Antenni
Antenniliitännät
Välitaajuus
Lähtöteho, RMS
87,5 – 108,0 MHz
FM-johtoantenni
75 ohmia, balansoimaton
10,7 MHz
AM-viritinosa
Viritysalue
9 kHz:n viritysaskelella:
Antenni
Välitaajuus
531 – 1 602 kHz
Kehäantenni
450 kHz
Video-osa
Tulo-/lähtöliitännät
Video:
Taajuusalue:
Tuloliitäntä
Aktiivinen
apubassokaiutin,
magneettisesti suojattu
200 mm, kartio
Akustisesti kuormitettu
bassorefleksi
120 W (6 ohmia 100 Hz,
harmoninen kokonaissärö
10%)
30 Hz – 200 Hz
LINE IN
(RCA-tuloliitännät)
230 V AC, 50/60 Hz
95 W
Käyttöjännite
Tehonkulutus
Mitat (l/k/s) (noin)
SA-WMSP601/SA-WMSP501
270 × 325 × 398 mm
etupaneeli mukaan lukien
Paino (noin)
9 kg
1 Vp-p, 75 ohmia
jatkuu
37FI
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI09ADD_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 38 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
Vakiovarusteet
FM-johtoantenni (1)
AM-kehäantenni (1)
Kaiutinjohto (5)
Monoääninen liitäntäjohto (1)
Koaksiaalinen digitaalinen johto (1)
Pehmustetyynyt (kaiuttimet)
• HTP-2000 (12)
• HTP-1200 (20)
Pehmustetyynyt (apubassokaiutin) (4)
Kauko-ohjain(1)
R6 (koko AA) -paristot (2)
Kaiuttimet
• Etukaiutin (2)
• Keskikaiutin (1)
• Takakaiutin (2)
• Apubassokaiutin (1)
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa
tuotteen mallia ja ominaisuuksia ilman erillistä
ilmoitusta.
38FI
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI09ADD_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Right
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 39 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
Painikkeiden sijainti ja viitesivut
Käyttö: sivu 39
Tämän sivun avulla löydät painikkeet, jotka on
mainittu tekstissä.
Kuvan numero
r
INPUT SELECTOR qd (17, 18, 19)
R
Painikkeen/osan nimi
R
Viitesivu
Päälaite
AAKKOSJÄRJESTYS
DVD (ilmaisin) 5 (17)
INPUT SELECTOR qd (17, 18, 19)
IR (vastaanotin) qs (30, 36)
MASTER VOLUME qf (16, 17,
35)
NUMEROT JA SYMBOLIT
?/1 (virta) 1 (13, 16, 18)
; PLII 9 (24)
HTP-2000
1
2 3
4 5 6 7
2 3
4 5 6 7
8
9 q; qa qs qd qf
Lisätietoja
MUTING qa (17, 35)
Näyttö 8 (20)
PRESET TUNING + 3 (19)
PRESET TUNING – 2 (19)
SOUND FIELD q; (26)
TUNER (ilmaisin) 7 (17)
TV/SAT (ilmaisin) 6 (17)
VIDEO (ilmaisin) 4 (17)
HTP-1200
1
8
9 q; qa qs
qd qf
39FI
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI01COV_HTP-1200-CELIX.fm]
masterpage:Left
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 40 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
Hakemisto
A
V
Automaattinen viritys 17
Vakiovarusteet 38
Valitseminen
äänikenttä 24–25
lähdelaite 17
Vastaanottimen muistin tyhjentäminen 13
Virittäminen
automaattisesti 17
esiviritetyt asemat 19
suoraan 18
D
Digital Cinema Sound 24
E
Esiviritetyt asemat
esivirittäminen 19
virittäminen 19
Ä
K
Kaiuttimet
kaiuttimien äänenvoimakkuuden ja tasapainon
säätö 16
liittäminen 10
sijoittaminen 10
Kaksoismono 28
Äänikenttä
esiohjelmoidut 24–25
mukauttaminen 26
tehdasasetusten palauttaminen 26
valitseminen 24–25
L
LEVEL-valikko 26
R
RDS 20
S
Säätäminen
kaiuttimien äänenvoimakkuus ja tasapaino 16
LEVEL-asetukset 26
SET UP-asetukset 14
TONE-asetukset 27
SET UP-valikko 14
Suora viritys 18
T
Testiääni 16
TONE-valikko 27
U
Uniajastin 29
40FI
model name1[HTP-2000]
model name2[HTP-1200]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\01FI01COV_HTP-1200-CELIX.fm]
01FI01COV_HTP-1200-CEL.book Page 41 Friday, September 24, 2004 9:54 AM
masterpage:Left
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE02REG_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 2 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
Angående denna
bruksanvisning
VARNING
Utsätt inte enheten för regn eller fukt, för
att undvika risk för brand eller elektriska
stötar.
Täck inte över ventilationsöppningarna på apparaten
med tidningar, dukar, gardiner e.dyl., eftersom det kan
förorsaka brand. Placera heller aldrig levande ljus
ovanpå apparaten.
Placera inte föremål fyllda med vätska, som till
exempel vaser, ovanpå apparaten, för att undvika risk
för brand eller elektriska stötar.
Placera enheten på en plats med god ventilation.
Placera den inte i bokhylla eller i ett skåp.
Kasta inte batterier tillsammans
med vanliga hushållssopor, utan
kassera dem på korrekt sätt som
kemiskt avfall.
• Instruktionerna i denna bruksanvisning gäller för
modellerna HTP-2000 och HTP-1200. Kontrollera
modellbeteckningen som sitter nere till höger på
frontpanelen. I den här bruksanvisningen används
HTP-1200 för bildexemplen, om inte annat anges.
• Instruktionerna i den här bruksanvisningen beskriver
kontrollerna på den medföljande fjärrkontrollen. Du
kan också använda kontrollerna på mottagaren om de
har samma eller liknande namn som de på
fjärrkontrollen. För närmare information angående
hur fjärrkontrollen används, se sid. 29–32. Mer
information om hur du använder DVD-spelaren finns
i de särskilda bruksanvisningar som följde med
DVD-spelaren.
HTP-2000 består av:
• Mottagare
• Högtalarsystem
– Främre högtalare
– Mitthögtalare
– Surroundhögtalare
– Subwoofer
• DVD -spelare
STR-KSL700
SS-SLP701
SS-CNP501
SS-MSP501
SA-WMSP501
DVP-NS585P
HTP-1200 består av:
• Mottagare
• Högtalarsystem
– Främre högtalare/
Surroundhögtalare
– Mitthögtalare
– Subwoofer
• DVD -spelare
STR-KSL500
SS-MSP501
SS-CNP501
SA-WMSP501
DVP-NS355
I denna receiver ingår Dolby* Digital och Pro Logic
Surround och DTS** Digital Surround System.
* Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
”Dolby”, ”Pro Logic” och symbolen med dubbla
D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
** ”DTS” och ”DTS Digital Surround” är varumärken
tillhörande Digital Theater Systems, Inc.
Angående den medföljande
fjärrkontrollen
För RM-U700
AUX-knappen på fjärrkontrollen är inte
tillgänglig för åtgärder på mottagaren.
2SE
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE02REG_HTP-1200-CELTOC.fm]
masterpage:Right
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 3 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
Innehåll
Komma igång
1: Kontrollera hur komponenterna ska
anslutas ............................................. 4
1a: Ansluta komponenter med
digitala ljudutgångar................... 6
1b: Ansluta komponenter med
endast analoga ljudkontakter ...... 8
2: Ansluta antennerna ............................. 9
3: Ansluta högtalare ..............................10
4: Ansluta nätkabeln ............................. 13
5: Ställa in högtalarna ........................... 13
6: Ställa in subwoofern ......................... 15
7: Justera högtalarnas ljudvolym och
balans .............................................. 15
— TEST TONE
Använda förstärkaren
Välja komponent ................................... 16
Lyssna på FM/AM-radio.......................16
Automatisk lagring av FM-kanaler ....... 17
— AUTOBETICAL
Ställa in snabbvalskanaler..................... 18
Använda Radio Data System (RDS)..... 19
Om indikatorerna i teckenfönstret ........21
Övriga funktioner
Använda avstängningstimern ............... 28
Funktioner som du kan utföra
med fjärrkontrollen RM-U700
Innan du använder fjärrkontrollen ........ 29
Beskrivning av fjärrkontrollens
knappar ........................................... 29
Ändra fabriksinställningen för en
ingångsknapp.................................. 32
Övrig information
Försiktighetsåtgärder ............................ 33
Felsökning ............................................ 34
Tekniska data........................................ 36
Lista över knapparnas placering och
sidhänvisning till mer
information ..................................... 38
Index ..................................................... 39
SE
Lyssna på surroundljud
Med enbart främre högtalare och
subwoofer ....................................... 22
— 2CH STEREO
Mer naturtroget ljud ..............................22
Välja ljudfält .........................................23
Avancerade justeringar och
inställningar
Skapa egna ljudfältsinställningar .......... 25
Ställa in tonen ...................................... 26
Avancerade inställningar ...................... 27
3SE
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE03CON_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Vänster
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 4 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
Komma igång
1: Kontrollera hur komponenterna ska anslutas
Steg 1a till och med 1b med början på sid. 6 beskriver hur du ansluter komponenterna till den här
mottagaren. Innan du börjar, se ”Komponenter som kan anslutas” nedan, där det finns hänvisningar till
de sidor som beskriver hur du ansluter de olika komponenterna.
När du anslutit alla komponenterna fortsätter du till ”2: Ansluta antennerna” (sid. 9).
Komponenter som kan anslutas
Komponent som ska anslutas
Sid.
DVD-spelare
Med digital ljudutgånga)
6–7
Med endast analog ljudutgångb)
6–7
TV-monitor
Med endast sammansatt videoingång
7, 8
Satellitmottagare
Med digital ljudutgånga)
6
Med endast analog ljudutgångb)
6
Videobandspelare
a)
b)
8
Modell med en DIGITAL OPTICAL OUTPUT- eller DIGITAL COAXIAL OUTPUT -utgång eller liknande.
Modell med endast AUDIO OUT L/R-utgångar eller liknande.
4SE
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE03CON_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Höger
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 5 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
De kablar du behöver
A Ljudkabel
Vit (vänster)
Röd (höger)
B Ljud/videokabel
D Optisk digitalkabel
E Koaxial digitalkabel (medföljer)
Komma igång
Anslutningsdiagrammen på följande sidor förutsätter att du använder någon av följande kablar som
finns som tillval (A till E) (medföljer ej om inget annat anges).
Orange
Gul (video)
Vit (vänster/ljud)
Röd (höger/ljud)
C Videokabel
Gul
Obs!
• Slå av strömmen till de olika komponenterna innan du gör några anslutningar.
• Se till att du trycker in kontakterna ordentligt så minskar du risken för brumljud och andra störningar.
• Följ färgkodningen på stiften och komponenterna när du ansluter ljud- och videokablarna: gul (video) till gul; vit
(vänster ljudkanal) till vit; och röd (höger ljudkanal) till röd.
• När du ansluter optiska digitalkablar skjuter du kabelkontakterna rakt in, tills de klickar på plats.
• Optiska digitalkablar får varken böjas eller nystas ihop.
5SE
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE03CON_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Vänster
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 6 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
.
1a: Ansluta komponenter med digitala ljudutgångar
Ansluta DVD-spelare eller satellitmottagare
För mer information om de kablar som behövs (A–E), se sid. 5.
1 Anslut ljudkontakterna.
Satellitmottagare
OUTPUT
AUDIO
OUT
OUTPUT
L
DIGITAL
OPTICAL
R
D
A
ANTENNA
MONITOR
OUT
DVD
AM
OUT
VIDEO
DIGITAL
U
OPT IN
OPT IN COAX IN
TV/SAT
DVD
D*
AUDIO IN
R
VIDEO
IN
L
E*
OUTPUT
OUTPUT
OPTICAL
DIGITAL
COAXIAL
SUB
WOOFER
A
OUTPUT
AUDIO
OUT
L
R
DVD-spelare
* Anslut till antingen kontakten COAX IN eller OPT IN. Du rekommenderas att ansluta till COAX IN.
Tips!
Alla digitala ljudkontakter är kompatibla med samplingsfrekvenserna 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz och 96 kHz.
6SE
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE03CON_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Höger
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 7 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
2 Anslut videokontakterna.
OUTPUT
INPUT
VIDEO
VIDEO
C
C
ANTENNA
MONITOR
OUT
DVD
AM
OUT
VIDEO
U
DIGITAL
Komma igång
TV-monitor
DVD-spelare
OPT IN
OPT IN COAX IN
TV/SAT
DVD
AUDIO IN
R
L
VIDEO
IN
SUB
WOOFER
7SE
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE03CON_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Vänster
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 8 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
1b: Ansluta komponenter med endast analoga
ljudkontakter
Ansluta videokomponenter
Om du ansluter TV:n till MONITOR OUT-kontakten kan du titta på video från den valda ingången
(sid. 16). För mer information om de kablar som behövs (A–E), se sid. 5.
TV-monitor
INPUT
VIDEO
C
ANTENNA
MONITOR
OUT
DVD
AM
OUT
VIDEO
DIGITAL
U
OPT IN
OPT IN COAX IN
TV/SAT
DVD
AUDIO IN
R
L
SUB
WOOFER
VIDEO
IN
B
OUTPUT
VIDEO
OUT
AUDIO
OUT
L
R
Videobandspelare
8SE
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE03CON_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Höger
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 9 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
2: Ansluta antennerna
Komma igång
Anslut den medföljande AM-ramantennen och FM-trådantennen.
FM-trådantenn
(medföljer)
AM-ramantenn
(medföljer)
ANTENNA
MONITOR
OUT
DVD
OUT
VIDEO
DIGITAL
U
AM
OPT IN
OPT IN COAX IN
TV/SAT
DVD
AUDIO IN
R
L
VIDEO
IN
SUB
WOOFER
Obs!
• Du undviker att störningar fångas in om du ser till att AM-ramantennen inte placeras i närheten av mottagaren och
övriga komponenter.
• Sträck ut FM-trådantennen så långt det går.
• När du anslutit FM-trådantennen bör du försöka dra den så vågrätt som möjligt.
9SE
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE03CON_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Vänster
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 10 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
3: Ansluta högtalare
Anslut högtalarna till mottagaren. Den här mottagaren kan hantera ett 5.1-kanaligt högtalarsystem.
För att du verkligen ska få samma biografliknande flerkanaliga surroundljudsupplevelse se som det här
systemet kan ge krävs 5 högtalare (två främre högtalare, en mitthögtalare och två surroundhögtalare)
samt en subwoofer (5.1-kanaler).
Exempel på hur du kan ställa upp ett 5.1-kanaligt högtalarsystem
Endast HTP-2000
Mitthögtalare
Främre högtalare (Höger)
Surroundhögtalare (Höger)
Främre högtalare
(Vänster)
Subwoofer
Surroundhögtalare
(Vänster)
Endast HTP-1200
Mitthögtalare
Främre högtalare (Höger)
Surroundhögtalare (Höger)
Främre högtalare
(Vänster)
Subwoofer
Surroundhögtalare
(Vänster)
10SE
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE03CON_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Höger
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 11 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
De kablar du behöver
B Enkanalig ljudkabel (medföljer)
Kontakten och färgmärkningen på
högtalarkabeln har samma färg som de
högtalarterminaler du ska ansluta dem till.
Svart
Komma igång
A Högtalarkablar (medföljer)
Färgmärkning
–
+
Subwoofer
Främre högtalare
(Höger)
Främre högtalare
(Vänster)
INPUT
E
e
E
A
B
MONITOR
OUT
e
A
FRONT R
–
+
CENTER
–
+
FRONT L
–
+
OUT
+
–
SURR R
SUB
WOOFER
A
E
+
–
SURR L
A
e
Surroundhögtalare
(Höger)
E
A
e
Mitthögtalare
E
e
Surroundhögtalare
(Vänster)
Obs!
Innan du ansluter högtalarna bör du fästa färgetiketterna på högtalarna så att du lättare kan identifiera högtalarna när
du ansluter dem.
forts.
11SE
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE03CON_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Vänster
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 12 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
Tips!
• Du kan placera subwoofern där den passar bäst
eftersom ljudet från den är svårt att lokalisera (liten
riktverkan).
• (Gäller ej den främre högtalaren för modell
HTP-2000) Om du använder golvställen WS-FV11
eller WS-FV10D, som finns som tillval (endast
tillgängliga i vissa länder), får du större
valmöjligheter när det gäller högtalarnas placering.
Byta högtalarkabel
Om du vill använda en annan högtalarkabel kan
du ta bort kontakterna som sitter på den
medföljande högtalarkabeln.
1
Tryck kontakten mot en plan yta.
Se till att låstungan ligger an mot den plana
ytan.
Fästa fotkuddarna
Låstunga
2
3
Dra ur högtalarkabeln från kontakten.
Tvinna de ungefär 10 mm långa
oisolerade ändarna av den
högtalarkabel du vill använda och för
sedan in högtalarkabeln i kontakten.
Se till att du sätter dit högtalarkabeln enligt
polmärkningen: + till + och – till –.
Om du vänder polerna fel finns det risk för
att ljudet blir orent och att basåtergivningen
minskar.
Obs!
Glöm inte bort att sätta fast också de fotkuddar som
följer med subwoofern.
4
+
(+)
–
(Gäller ej den främre högtalaren för modell
HTP-2000) Om du fäster de medföljande
fotkuddarna på högtalaren, som nedanstående
bild visar, kan du dämpa de vibrationer som
ibland kan få högtalare att flytta sig när de
används.
(–)
Lyft upp kontakten från det plana
underlaget.
Obs!
Så här undviker du att högtalarkabeln lossnar från
högtalarkontakten.
– använd inte en högtalarkabel som är vekare. Du
rekommenderas att använda högtalarkablar som har
en grovlek på mellan AWG#18 och AWG#24.
– använd samma kabelgrovlek för samtliga
kabelkontakter.
– tvinna högtalarkablarnas oisolerade ändar.
– för in högtalarkabeln helt och hållet i
högtalarkontakten.
12SE
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE03CON_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Höger
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 13 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
4: Ansluta nätkabeln
Anslut nätkabeln till ett vägguttag.
Nätkabel
Du kan använda menyn SET UP för att ställa in
avståndet till de högtalare som är anslutna till
den här mottagaren och för att ange hur de är
placerade.
1
2
3
Slå på mottagaren genom att trycka på
?/1.
Komma igång
Ansluta nätkabeln
5: Ställa in högtalarna
Välj ” SET UP ” genom att trycka
flera gånger på MAIN MENU.
Välj den parameter du vill justera
genom att trycka flera gånger på
eller .
För mer information, se ”Parametrar för
högtalarinställning”, nedan.
Obs!
Vissa alternativ för högtalarinställningen kan
visas nedtonade i teckenfönstret. Det betyder att
de antingen har ställts in automatiskt när du
gjorde andra högtalarinställningar eller att de inte
kan justeras.
4
Till ett vägguttag
Välj önskad inställning genom att
trycka flera gånger på
eller .
Inställningen aktiveras automatiskt.
Utföra grundinställningarna
Innan du använder mottagaren för första gången
initierar du den genom att utföra följande
procedur.
Den här proceduren kan du också utföra om du
vill få tillbaka fabriksinställningarna. Använd
knapparna på mottagaren för att utföra åtgärden.
1
2
5
Parametrar för
högtalarinställning
De ursprungliga inställningarna är understrukna.
x
Slå av mottagaren genom att trycka på
?/1.
Håll ?/1 intryckt under 5 sekunder.
”INITIAL” visas i teckenfönstret.
Följande inställningar återgår till sina
fabriksinställda värden.
• Alla inställningar i menyerna SET UP,
LEVEL och TONE.
• De ljudfält som lagrats för de olika
ingångarna och snabbvalskanalerna.
• Alla ljudfältsparametrar.
• Alla snabbvalskanaler.
• MASTER VOLUME återställs till ”VOL
MIN”.
Upprepa steg 3 och 4 tills du har ställt
in alla efterföljande alternativ.
L
R
DIST. X.X m
(Avstånd till främre högtalare)
Ursprunglig inställning: 3.0 m
Ställ in avståndet från lyssningspositionen till de
främre högtalarna (A). Du kan justera avståndet från
1,0 meter till 7,0 meter i steg om 0,1 meter.
forts.
13SE
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE03CON_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Vänster
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 14 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
Om de båda främre högtalarna inte är placerade på
samma avstånd från lyssningspositionen, ställer du in
avståndet efter den högtalare som befinner sig närmast.
B
A
30˚
100˚-120˚
30˚
A
100˚-120˚
C
x
C
C
DIST. X.X m
(Avstånd till mitthögtalaren)
Ursprunglig inställning: 3.0 m
Ställa in avståndet från lyssningspositionen till
mitthögtalaren. Mitthögtalarens avstånd bör ställas in
från ett avstånd som är lika med avståndet till de främre
högtalarna (A) till ett avstånd som är 1,5 meter
närmare lyssningspositionen (B).
x
SR
SL
DIST. X.X m
(Avstånd till surroundhögtalarna)
Ursprunglig inställning: 3.0 m
Ställ in avståndet från lyssningspositionen till
surroundhögtalarna. Surroundhögtalarens avstånd bör
ställas in från ett avstånd som är lika med avståndet till
de främre högtalarna (A) till ett avstånd som är 4,5
meter närmare lyssningspositionen (C).
Om de båda surroundhögtalarna inte är placerade på
samma avstånd från lyssningspositionen, ställer du in
avståndet efter den högtalare som befinner sig närmast.
Tips!
På mottagaren kan du ange högtalarnas position efter
avståndet till lyssningspositionen. Du kan däremot inte
ställa in mitthögtalaren på ett större avstånd än
avståndet till de främre högtalarna. Dessutom kan du
inte ställa in mitthögtalaren på ett avstånd som är mer
än 1,5 meter närmare än avståndet till de främre
högtalarna.
Något liknande gäller också surroundhögtalarna; du
kan inte ange större avstånd mellan dem och
lyssningspostitionen än vad du angett som avstånd till
de främre högtalarna. De kan heller inte vara mer än
4,5 meter närmare.
Det här hänger samman med att surroundupplevelsen
är beroende av att du placerar högtalarna inom vissa
givna ramar.
Du bör vara medveten om att om du ställer in ett
högtalaravstånd, som är mindre än det verkliga
avståndet till högtalaren, uppstår en fördröjning av
ljudet från den högtalaren. Det kommer med andra ord
att låta som om högtalaren står längre bort än den
egentligen gör.
Om du t.ex. ställer mitthögtalarens avstånd 1–2 meter
närmare än det egentliga avståndet, kan du skapa en
ganska realistisk känsla av att du befinner dig ”mitt
inne” i skärmen. Om du inte kan få den önskade
surroundeffekten på grund av att surroundhögtalarna är
för nära, kan du få en mer utbredd ljudbild genom att
ställa in surroundhögtalarnas avstånd närmare
(kortare) än det egentligen är.
Du får ofta ett mycket bättre surroundljud om du ställer
in de här parametrarna samtidigt som du lyssnar på
resultatet. Försök!
x
SR
SL
PL. XXXX
(Placering av surroundhögtalarna)
Ange surroundhögtalarnas höjd för att få bättre
surroundeffekter för lägena i Cinema Studio EX
(sid. 23).
B
B
60
A
A
30
• LOW
Välj det här alternativet om höjden på
surroundhögtalarna ligger inom sektor A.
• HIGH
Välj det här alternativet om höjden på
surroundhögtalarna ligger inom sektor B.
14SE
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE03CON_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Höger
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 15 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
6: Ställa in subwoofern
POWER
POWER
Justera ljudvolym och balans medan du lyssnar
på testtonen från din vanliga lyssningsposition.
LEVEL
MIN
MAX
Strömindikator POWER
Sänk volymen helt på mottagaren innan du
börjar spela upp programkällan.
1
2
Tips!
Mottagaren avger en testton med en frekvens runt
800 Hz.
1
2
Välj programkälla (t.ex. DVD-spelare)
genom att trycka på motsvarande
ingångsknapp (t.ex. DVD).
Du kan också välja programkälla med INPUT
SELECTOR (ingångsväljaren) på mottagaren.
3
Tryck på POWER på subwoofern.
POWER-indikatorn på subwoofern tänds.
4
Slå på mottagaren genom att trycka på
?/1.
Tryck på TEST TONE.
”T. TONE” visas i teckenfönstret och
testtonen spelas upp från var och en av
högtalarna i följd efter varandra.
Främre (vänster) t Mitt t Främre
(höger) t Surround (höger) t Surround
(vänster) t Subwoofer
Slå på strömmen till mottagaren.
Tips!
3
— TEST TONE
Komma igång
Lyssna på subwoofern
7: Justera högtalarnas
ljudvolym och balans
Ställ in högtalarnas ljudvolym och
balans med menyn LEVEL så att du hör
testtonen lika starkt från var och en av
högtalarna.
Mer information om menyalternativen för
LEVEL, se sid. 25.
Spela upp programkällan.
Tips!
• Vill du justera ljudvolymen för alla högtalare
samtidigt trycker du på MASTER VOL +/– på
fjärrkontrollen eller vrider på MASTER
VOLUME på mottagaren.
• När du justerar visas det inställda värdet i
teckenfönstret.
Justera nivån
Det räcker ofta med små systemjusteringar för
att förstärka hela ljudupplevelsen.
4
POWER
Testtonen stängs av.
LEVEL
MIN
Tryck på TEST TONE igen när du är
färdig med justeringen.
MAX
LEVEL
Ställ in volymen genom att vrida på LEVEL.
Ställ in önskad volym efter den programkälla
som du lyssnar på.
Obs!
Ställ inte in subwooferns volym på högsta läge. Du kan
få störningar i ljudet.
15SE
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE04BSC_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Vänster
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 16 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
Lyssna på FM/AM-radio
Använda förstärkaren
Välja komponent
1
Bestämmer vilken komponent som ska
användas genom att trycka på INPUT
SELECTOR på mottagaren.
För att välja
2
Tänds
Videobandspelare
VIDEO
DVD-spelare
DVD
Satellitmottagare
TV/SAT
Inbyggd radio (FM/AM)
TUNER
Slå på strömmen till komponenten och
starta uppspelningen.
Obs!
Om du väljer videobandspelare eller DVDspelare ställer du TV:ns videoingång så att den
motsvarar den komponent du valt.
3
Med den inbyggda radion kan du lyssna på
FM- och AM-sändningar. Anslut FM- och AMantennerna till mottagaren innan du använder
radion (se sid. 9).
Tips!
Inställningsintervallet är:
FM: 50 kHz
AM: 9 kHz
Automatisk inställning
Om du inte vet vilka frekvenser som finns
tillgängliga i det område du befinner dig i kan du
låta mottagaren söka efter dem.
1
Den kanal som senast togs emot ställs in.
Tips!
Ställ in volymen genom att vrida på
MASTER VOLUME på mottagaren.
Obs!
Sänk volymen innan du slår på strömmen till
mottagaren så skyddar du högtalarna mot onödiga
skador.
Stänga av ljudet
Tryck på MUTING.
Ljudet slås på igen när du gör något av följande.
• När du trycker på MUTING igen.
• När du slår av strömmen.
• När du höjer volymen.
Välj band, FM eller AM, genom att
trycka flera gånger på TUNER.
Du kan också använda INPUT SELECTOR på
mottagaren.
2
Tryck på TUNING + eller TUNING –.
Om du vill söka från låga frekvenser till
höga trycker du på TUNING +; om du vill
söka från höga frekvenser till låga trycker
du på TUNING –.
Mottagaren avbryter avsökningen när en
kanal tas emot.
Tips!
Om ”STEREO” blinkar i teckenfönstret och FMstereomottagningen är dålig kan du få bättre
mottagning om du växlar om till monolyssning
(MONO) genom att trycka på FM MODE. Du får
visserligen ingen stereoeffekt, men ljudet blir renare.
Du återgår till stereoläge genom att trycka på FM
MODE igen.
16SE
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE04BSC_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Höger
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 17 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
Direktinställning
Om du känner till frekvensen för den kanal du
vill lyssna på, kan du ange den direkt.
Välj band, FM eller AM, genom att
trycka flera gånger på TUNER.
Den kanal som senast togs emot ställs in.
2
3
Tryck på D.TUNING.
Ange frekvensen med sifferknapparna.
Exempel 1: FM 102,50 MHz
Tryck på 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Exempel 2: AM 1 350 kHz
Tryck på 1 b 3 b 5 b 0
Har du ställt in en AM-kanal justerar du
riktningen på AM-ramantennen för att få
bästa möjliga mottagning.
Om det inte går att ställa in en
kanal och de angivna numren
blinkar
Kontrollera att du verkligen angett rätt frekvens.
Om inte, upprepa steg 2 och 3. Om de angivna
numren fortsätter att blinka betyder det att den
angivna frekvensen inte används i det område
där du befinner dig.
— AUTOBETICAL
Med den här funktionen kan du lagra upp till 30
FM och FM RDS-kanaler i alfabetisk ordning
utan att kanalerna dubbellagras. Dessutom
lagras bara kanalerna med de renaste signalerna.
Om du vill lagra FM- eller AM-kanalerna en i
taget, Se ”Ställa in snabbvalskanaler”.
Använd knapparna på mottagaren för att utföra
åtgärden.
1
2
Slå av mottagaren genom att trycka på
?/1.
Använda förstärkaren
1
Automatisk lagring av FMkanaler
Slå på strömmen till mottagaren igen
genom att hålla INPUT SELECTOR
intryckt samtidigt som du trycker på ?/1.
”AUTO-BETICAL SELECT” visas i
teckenfönstret och mottagaren söker efter
sändningsområdets alla FM- och FM RDSkanaler och lagrar dem i minnet.
När det gäller RDS-kanalerna letar radion
först efter de radiostationer som sänder
samma program, därefter lagrar den bara
den som sänder med den renaste signalen.
De valda RDS-kanalerna sorteras i
alfabetisk ordning efter namnet på
programtjänsten, därefter tilldelas de en
snabbvalsskod bestående av 2 tecken. För
mer information om RDS, se sid. 19.
Vanliga FM-kanaler tilldelas
förinställningskoder bestående av 2 tecken
och lagras sedan efter RDS-kanalerna.
När lagringen är klar visas ”FINISH” en
kort stund i teckenfönstret och därefter
återgår mottagaren till normalläget.
Obs!
• Tryck inte på några knappar på mottagaren eller den
medföljande fjärrkontrollen under den alfabetiska
lagringen; den enda knapp du kan trycka på är ?/1.
• Om du skulle flytta till ett nytt område bör du lagra
det nya områdets kanaler genom att upprepa den här
proceduren.
• För mer information om inställning av de lagrade
kanalerna, Se ”Välja bland snabbvalskanalerna”.
• Om du flyttar antennen efter det att du utfört den här
proceduren är det inte säkert att de lagrade
frekvenserna fortfarande gäller. I så fall lagrar du om
kanalerna genom att utföra den här proceduren igen.
17SE
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE04BSC_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Vänster
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 18 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
Ställa in snabbvalskanaler
Du kan förinställa 30 FM- eller AM-kanaler som
snabbval. Då kan du snabbt växla mellan de
kanaler som du ofta lyssnar på.
Ställa in snabbvalskanaler
1
Välja bland
snabbvalskanalerna
1
Den kanal som senast togs emot ställs in.
2
Välj band, FM eller AM, genom att
trycka flera gånger på TUNER.
3
Ställ in den kanal som du vill
förinställa, antingen med hjälp av
Automatisk inställning (sid. 16) eller
genom Direktinställning (sid. 17).
Tryck på MEMORY.
”MEMORY” visas i teckenfönstret under
några få sekunder. Utför steg 4 till 5 innan
visningen i teckenfönstret tas bort.
4
Välj ett snabbvalsnummer genom att
trycka flera gånger på PRESET/CH/
D.SKIP + eller PRESET/CH/D.SKIP –.
Varje gång du trycker på knappen kan du
välja snabbvalsnummer enligt följande:
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Om ”MEMORY” slocknar innan du valt
snabbvalsnummer får du börja om igen från
steg 3.
Ställ in den snabbvalskanal som du vill
lyssna på genom att trycka flera gånger
på PRESET/CH/D.SKIP + eller PRESET/
CH/D.SKIP –.
Varje gång du trycker på knappen växlar
snabbvalet enligt följande:
Den kanal som senast togs emot ställs in.
2
Välj band, FM eller AM, genom att
trycka flera gånger på TUNER.
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Använda mottagaren
1
Välj band, FM eller AM, genom att trycka
flera gånger på INPUT SELECTOR.
2
Ställ in den snabbvalskanal som du vill
lyssna på genom att trycka flera gånger på
PRESET TUNING – eller PRESET
TUNING +.
Direktval av önskad
snabbvalskanal
Tryck på sifferknapparna.
Snabbvalskanalen på det valda numret på den
aktuella minnessidan ställs in. Du byter
minnessida genom att trycka flera gånger på
SHIFT på fjärrkontrollen.
Tips!
• Du kan också använda PRESET TUNING +
eller PRESET TUNING – på mottagaren.
• Du kan också välja minnessida (A, B eller C)
genom att trycka flera gånger på SHIFT och välj
sedan ett snabbvalsnummer med hjälp av
sifferknapparna.
5
Tryck på MEMORY igen.
Kanalen lagras på snabbvalsnummer du
valde.
Om ”MEMORY” slocknar innan du tryckt
på MEMORY får du börja om från steg 3.
6
Förinställ ytterligare kanaler genom att
upprepa steg 2 till 5.
18SE
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE04BSC_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Höger
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 19 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
Obs!
Använda Radio Data
System (RDS)
Obs!
• RDS är bara tillgängligt för FM-kanaler.
• Det är inte alla FM-kanaler som erbjuder RDStjänster och de erbjuder inte heller alltid samma typ
av tjänster. Om du vill veta mer om RDS-systemet
kan du få mer information om du kontaktar din lokala
radiostation.
Beskrivning av programtyper
Indikator för
programtyp
Beskrivning
NEWS
Nyheter
AFFAIRS
Ämnesrelaterade program som
analyserar aktuella nyheter
INFO
Informativa program som tar upp
bl.a. konsument- och hälsofrågor
SPORT
Sportprogram
EDUCATE
Utbildningsprogram, t.ex. ”gör det
själv”-program och rådgivande
program
Ta emot RDS-sändningar
Välj helt enkelt en kanal från FM-bandet
med automatisk inställning (sid. 16),
direktinställning (sid. 17) eller snabbval
(sid. 18).
DRAMA
Radioteater och serier
CULTURE
Program som handlar om nationell
och regional kultur, t.ex. språkoch samhällsfrågor
När du ställer in en kanal som tillhandahåller
RDS-tjänster tänds RDS-indikatorn och
programtjänstens namn visas i teckenfönstret.
SCIENCE
Program med naturvetenskaplig
eller teknologisk inriktning
VARIED
Andra typer av program med t.ex.
kändisintervjuer, panel-lekar och
komedier
POP M
Program med inriktning på
populärmusik
ROCK M
Program med inriktning på
rockmusik
Obs!
Det är inte säkert att RDS fungerar som det ska om
stationen du lyssnar på inte sänder en korrekt RDSsignal, eller om signalen inte är tillräckligt stark.
Visa RDS-information
EASY M
Lättlyssnad musik
När en RDS-kanal tas emot trycker du flera
gånger på DISPLAY.
LIGHT M
Instrumentalmusik, volkalmusik
och körer
Varje gång du trycker på knappen ändras RDSinformationen i teckenfönstret enligt följande
cykel:
Namn på programtjänsten t Frekvens t
Visning av programtyp a) t Visning av
radiotext b) t Visning av aktuell tid (enligt 24timmarssystemet) t Aktuellt ljudfält t
Volym
CLASSICS
Orkestermusik, kammarmusik,
opera och liknande
OTHER M
Musik som inte passar in i någon
av de ovanstående kategorierna,
t.ex. Rhythm & Blues och Reggae
a)
b)
Typ av program som sänds (se sid. 19).
Textmeddelanden som sänds av RDS-kanalen.
WEATHER
Väderinformation
FINANCE
Börsrapporter, handel och
liknande
CHILDREN
Barnprogram
SOCIAL
Program om människor och deras
liv
RELIGION
Program med religöst innehåll
Använda förstärkaren
Med den här mottagaren kan du använda de
tjänster som RDS (Radio Data System) erbjuder,
dvs. du kan använda den tilläggsinformation
som vissa stationer sänder tillsammans med den
reguljära programsignalen. Du kan också visa
RDS-informationen.
• Om någon myndighet sänder ett akut meddelande
blinkar ”ALARM” i teckenfönstret.
• Om meddelandet består av 9 tecken eller fler, rullas
meddelandet i teckenfönstret.
• Om en kanal inte erbjuder en viss RDS-tjänst visas
”NO XXXX” (t.ex. ”NO TEXT”) i teckenfönstret.
forts.
19SE
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE04BSC_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Vänster
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 20 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
Indikator för
programtyp
Beskrivning
PHONE IN
Program där allmänheten kan
ringa in eller uttrycka sina tankar
TRAVEL
Reseprogram. Gäller inte
meddelanden som sänds som TP/
TA
LEISURE
Program med inriktning på
fritidssysselsättningar, t.ex.
trädgårdsarbete, fiske, matlagning
och liknande
JAZZ
Program med inriktning på
jazzmusik
COUNTRY
Program med inriktning på
countrymusik
NATION M
Program med musik som är
populär i det land eller område där
du befinner dig
OLDIES
Program som sänder gamla
godingar
FOLK M
Program med inriktning på
folkmusik
DOCUMENT
Granskande program
NONE
Alla andra typer av program som
inte faller in i någon av
ovanstående kategorier
20SE
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE04BSC_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Höger
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 21 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
Om indikatorerna i teckenfönstret
1
2
3
4
q;
L
C
R
SL
S
SR
ST MEMORY
MONO D.RANGE
RDS OPT COAX
9
8 7 6
A ; DIGITAL: Tänds när mottagaren avkodar
signaler som spelats in i formatet Dolby
Digital.
B DTS: Tänds när DTS-signaler tas emot.
C SW: Tänds när ljudsignalen sänds ut via SUB
WOOFER-kontakten.
D Uppspelningsindikatorer: Bokstäverna
(L, C, R osv.) visar vilka kanaler som spelas
upp. Rutorna kring bokstäverna visar hur
mottagaren mixar ned källjudet.
L (Främre kanal vänster), R (Främre kanal
höger), C (Mittkanal (mono)), SL
(Surroundkanal vänster), SR (Surroundkanal
höger), S (Surroundkanal (mono eller den
surroundkomponent som ges av Pro Logicprocessorn))
Exempel:
Inspelningsformat (Främre/Surround): 3/2
Ljudfält: A.F.D. AUTO
L
SL
C
G COAX: Tänds när källsignalen är en digital
signal som tas emot via COAX-anslutningen.
Använda förstärkaren
; DIGITAL DTS SW
;PRO LOGIC II L F E
5
H OPT: Tänds när källsignalen är en digital
signal som tas emot via OPT-anslutningen.
I LFE: Tänds när skivan som spelas upp
innehåller en LFE-kanale (Low Frequency
Effect, lågfrekvenskanal) och signalen från
LFE-kanalen verkligen återges.
J ; PRO LOGIC II: ”; PRO LOGIC” tänds
när mottagaren använder Pro Logic för att
bearbeta 2-kanaliga signaler så att också
signaler för den mittre kanalen och
surroundkanalen kan sändas ut. ”; PRO
LOGIC II” tänds när Pro Logic II Movie/
Music är aktiverad.
Obs!
Avkodning med Dolby Pro Logic och Dolby Pro
Logic II fungerar inte för signalformatet DTS.
R
SR
E Radioindikatorer: Tänds när du använder
radion för att ställa in kanaler eller liknande.
För mer information om hur du använder
radion, se sid. 16–20.
F D.RANGE: Tänds när dynamikkompressorn
är aktiverad (sid. 25).
21SE
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE05SND_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Vänster
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 22 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
Lyssna på surroundljud
Med enbart främre
högtalare och subwoofer
— 2CH STEREO
I det här läget sänder mottagaren bara ut ljudet
via den främre vänstra och högra högtalaren
samt subwoofern.
När flerkanaliga surroundformat tas emot mixas
signalerna ned till 2 kanaler samtidigt som
basfrekvenserna återges via subwoofern.
När vanliga 2-kanaliga stereokällor tas emot
aktiveras mottagarens omdirigeringskrets för
basen. Den främre kanalens basfrekvenser sänds
ut via subwoofern.
Välj ”2CH ST.” genom att trycka flera
gånger på SOUND FIELD + eller SOUND
FIELD –.
Mer naturtroget ljud
Avkodar automatiskt den
mottagna ljudsignalen
(AUTO FORMAT DIRECT)
I det här läget registreras automatiskt vilken typ
av ljudsignal som tas emot (Dolby Digital, DTS,
vanlig 2-kanalig stereo osv.). Därefter utförs den
nödvändiga avkodningen. I det här läget återges
ljudet som det spelades in/kodades, utan att
några surroundeffekter läggs till. Om det å andra
sidan inte finns några lågfrekventa signaler
inspelade (Dolby Digital LFE osv.), skapas en
lågfrekvent signal som sänds till subwoofern.
Tryck på A.F.D.
”A.F.D. AUTO” visas i teckenfönstret.
Mottagaren registrerar automatiskt
ljudsignalens typ och utför, om nödvändigt, en
lämplig avkodning.
Mottagaren växlar över till läget 2CH STEREO.
22SE
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE05SND_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Höger
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 23 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
Lyssna på stereoljud i flera
kanaler (2-kanaligt
avkodningsläge)
Välj 2-kanaligt avkodningsläge genom att
trycka flera gånger på ; PL/PLII.
Den valda avkodningen visas i teckenfönstret.
x DOLBY PL (PRO LOGIC)
Utför avkodning med Dolby Pro Logic. Källor som
spelats in med 2 kanaler avkodas till 4.1 kanaler.
Du kan få de fördelar som surroundljudet ger
genom att välja något av mottagarens
förprogrammerade ljudfält. Ljudfälten skapar ett
kraftfullt ljud med stor närvarokänsla, som
ljudet i en biosalong eller en konsertsal, trots att
du lyssnar i vanlig hemmiljö.
Välja ljudfält för filmer
Välj önskat ljudfält genom att trycka flera
gånger på SOUND FIELD + eller SOUND
FIELD –.
Det valda ljudfältet visas i teckenfönstret.
x PLII MOV (PRO LOGIC II MOVIE)
Ljudfält
Utför avkodning med Dolby Pro Logic II Movie. Den
här inställningen passar filmer som har ljudet kodat i
formatet Dolby Surround. Dessutom kan det här läget
återskapa 5.1-kanaligt ljud av dubbad video eller äldre
filmer.
CINEMA STUDIO EX A DCS C.ST.EX A
x PLII MUS (PRO LOGIC II MUSIC)
Utför avkodning med Dolby Pro Logic II Music. Det
här läget passar vanliga stereokällor, t.ex. CD-skivor.
Tips!
Du kan också använda ; PLII på mottagaren för att
välja ”DOLBY PL”, ”PLII MOV” eller ”PLII MUS”.
Obs!
Avkodning med Dolby Pro Logic och Dolby Pro Logic
II fungerar inte för signaler i formatet DTS.
Teckenfönster
Lyssna på surroundljud
I det här läget kan du ange typ av avkodning för
2-kanaliga ljudkällor. Den här mottagaren kan
återge 2-kanaligt ljud som 5 kanaler via Dolby
Pro Logic II eller som 4 kanaler via Dolby Pro
Logic.
Välja ljudfält
CINEMA STUDIO EX B DCS C.ST.EX B
CINEMA STUDIO EX C DCS C.ST.EX C
Om DCS (Digital Cinema Sound)
Ljudfält som markeras med DCS använder
teknologin DCS.
DCS är konceptnamnet för den
surroundteknologi för hemmabiosystem som
utvecklats av Sony. DCS använder DSP tekniken (Digital Signal Processor) för att återge
ljudkaraktären i en filmredigeringsstudio i
Hollywood.
När du använder systemet hemma skapar DCS
ett biografljud, som troget återger den avvägda
kombination av ljud och handling som
filmregissören tänkt sig.
x C.ST.EX A (CINEMA STUDIO EX A) DCS
Återger ljudkaraktären i filmproduktionsstudion Sony
Pictures Entertainment ”Cary Grant Theater”. Det här
är ett standardläge som passar de flesta filmtyper.
x C.ST.EX B (CINEMA STUDIO EX B) DCS
Återger ljudkaraktären i filmproduktionsstudion Sony
Pictures Entertainment ”Kim Novak Theater”. Det här
läget är ett bra val när du tittar på science fiction eller
actionfilmer med mycket ljudeffekter.
x C.ST.EX C (CINEMA STUDIO EX C) DCS
Återger ljudmiljön från orkesterscenen Sony Pictures
Entertainment. Det här läget är ett bra val för musikaler
eller filmer med mycket orkestermusik.
forts.
23SE
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE05SND_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Vänster
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 24 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
Om CINEMA STUDIO EX-lägena
CINEMA STUDIO EX-lägena passar när du vill
titta på film, DVD-skivor och liknande, med
flerkanaliga surroundeffekter. Du kan återskapa
ljudkaraktären i kopieringsstudion Sony
Pictures Entertainment.
CINEMA STUDIO EX-läget innehåller
följande tre komponenter.
• Virtual Multi Dimension (virtuell
flerdimensionalitet)
Av ett par fysiska surroundhögtalare skapas 5
uppsättningar virtuella högtalare som omger
lyssnaren.
• Screen Depth Matching (matchning av
scendjup)
Skapar känslan av att ljudet kommer inifrån
skärmen, som i en biosalong.
• Cinema Studio Reverberation (biografeko)
Återger samma typ av efterklang som man
kan finna i biosalonger.
I CINEMA STUDIO EX finns dessa tre
komponenter integrerade samtidigt.
Obs!
• Effekterna som de virtuella högtalarna skapar kan
öka bruset i ljudet.
• När du lyssnar med ljudfält som använder virtuella
högtalare kommer du inte att höra något ljud som
kommer direkt från surroundhögtalarna.
Välja ljudfält för musik
Välj önskat ljudfält genom att trycka flera
gånger på SOUND FIELD + eller SOUND
FIELD –.
Det valda ljudfältet visas i teckenfönstret.
Ljudfält
Teckenfönster
HALL
HALL
JAZZ CLUB
JAZZ
LIVE CONCERT
CONCERT
GAME
GAME
x HALL
Återger akustiken i ett konserthus.
x JAZZ (JAZZ CLUB)
Återger akustiken på en jazzklubb.
x CONCERT (LIVE CONCERT)
Återger akustiken i en lokal för livekonserter med 300
platser.
x GAME
Ger maximala ljudeffekter för videospel.
Stänga av surroundeffekten
Välj ”2CH ST.” genom att trycka flera gånger på
SOUND FIELD + eller SOUND FIELD – eller
välj ”A.F.D. AUTO” genom att trycka på A.F.D.
Tips!
• Mottagaren har funktioner som gör att du kan få
tillbaka samma ljudfältsinställning som du använde
förra gången du använde en viss ljudkälla (Sound
Field Link, ljudfältslänkning). Om du t.ex. väljer
HALL för DVD-ingången och sedan växlar till en
annan ingång och därefter växlar tillbaka till DVD
används automatiskt ljudfältet HALL igen.
• Du kan identifiera formatet som DVD-programmet
osv. kodats med genom logotypen på förpackningen.
–
: Dolby Digital-skivor
–
: Dolby Surround-kodade program
–
: DTS Digital Surround-kodade program
Obs!
Ljudfält fungerar inte för signaler med en
samplingsfrekvens högre än 48 kHz.
24SE
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE06ADV_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Höger
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 25 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
Parametrar på LEVEL-menyn
Avancerade justeringar och
inställningar
Ursprunglig inställning är understruken.
Skapa egna
ljudfältsinställningar
Ursprunglig inställning: BALANCE (0)
Gör att du kan justera balansen mellan främre vänster
och höger högtalare. Du kan göra justeringen i
intervallet BAL. L (+1 till +8), BALANCE (0), BAL. R
(+1 till +8), dvs. en panorering i sammanlagt 17 steg.
Angående de alternativ som visas
Vilka alternativ du kan justera i de olika menyerna
varierar beroende på ljudfältet. Vissa parametrar kan
visas nedtonade i teckenfönstret. Det betyder att den
valda parametern antingen inte kan ändras eller är
inställd på ett fast värde som inte kan ändras.
L
R
BAL. L/R XX
(Främre högtalarbalans)
x CTR XXX dB
(Ljudvolym för mitthögtalare)
x SUR.L. XXX dB
(Ljudvolym för surroundhögtalare
(vänster))
x SUR.R. XXX dB
(Ljudvolym för surroundhögtalare
(höger))
Justeringar i menyn LEVEL
x S.W. XXX dB
(Ljudvolym för subwooofer)
Du kan justera balans och nivå för de olika
högtalarna. De här inställningarna gäller alla
ljudfält med undantag för effektnivåparametern.
Effektnivåparameterns inställning lagras separat
för de olika ljudfälten.
Ursprunglig inställning: 0 dB
Du kan göra justeringar från –10 dB till +10 dB i steg
om 1 dB.
1
2
3
Starta uppspelningen av en källa som
kodats med flerkanaliga
surroundeffekter (en DVD-skiva eller
liknande).
Välj ” LEVEL ” genom att trycka
flera gånger på MAIN MENU.
Välj den parameter du vill justera
genom att trycka flera gånger på
eller .
För mer information, se ”Parametrar på
LEVEL-menyn” nedan.
4
Samtidigt som du lyssnar på ljudet
väljer du önskad inställning genom att
trycka flera gånger på
eller .
Inställningen aktiveras automatiskt.
5
Justera de övriga parametrarna genom
att upprepa steg 3 och 4.
x
D.RANGE
COMP. XXX
(Dynamikkompressor)
Gör att du kan komprimera ljudspårets
dynamikomfång. Den här funktionen kan du t.ex.
använda om du vill titta på filmer på låg volym sent på
natten.
• OFF
Dynamikomfånget komprimeras inte.
• STD
Det dynamiska omfånget komprimeras på det sätt
som inspelningsteknikern valt.
• MAX
Dynamikomfånget komprimeras mycket.
Avancerade justeringar och inställningar
Genom att göra justeringar i menyn LEVEL kan
du göra personliga inställningar av ljudfälten så
att du kan anpassa dem till de krav du har.
x
Tips!
Med en dynamikkompressor kan du komprimera
ljudspårets dynamiska omfång baserat på den
komprimeringsinformation som ingår i Dolby Digitalsignalen. Du rekommenderas att använda inställningen
”MAX”. Det här läget komprimerar dynamikomfånget
mycket, vilket gör att du kan titta på filmer sent på
natten på låg volym. Till skillnad från analoga
nivåbegränsare är nivåerna förbestämda och ger en
mycket naturlig komprimering.
forts.
25SE
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE06ADV_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Vänster
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 26 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
Obs!
Komprimering av dynamikomfånget kan bara göras
för Dolby Digital-källor.
x EFCT. XXX (Effektnivå)
Ursprunglig inställning: STD
Gör att du kan justera ”närvaron” i surroundeffekten.
Ställa in tonen
Du kan ställa in tonkvaliteten (nivån på bas och
diskant) för de främre högtalarna med hjälp av
TONE-menyn.
1
Återställer ljudfälten till deras
ursprungliga inställningar
Använd knapparna på mottagaren för att utföra
åtgärden.
2
1
3
2
Slå av strömmen genom att trycka på
?/1.
Samtidigt som du trycker på SOUND
FIELD, trycker du på ?/1.
”SF. CLR.” visas i teckenfönstret och alla
ljudfält har återfått sina ursprungliga
inställningar.
Starta uppspelningen av en källa som
kodats med flerkanaliga
surroundeffekter (en DVD-skiva eller
liknande).
Välj ” TONE ” genom att trycka flera
gånger på MAIN MENU.
Välj den parameter du vill justera
genom att trycka flera gånger på
eller .
För mer information, se ”Parametrar på
TONE-menyn” nedan.
4
Samtidigt som du lyssnar på ljudet
väljer du önskad inställning genom att
trycka flera gånger på
eller .
Inställningen aktiveras automatiskt.
5
Justera de övriga alternativen genom
att upprepa steg 3 och 4.
Obs!
• Du kan inte justera tonen när mottagaren avkodar
signaler med en samplingsfrekvens på mer än
48 kHz.
• Du kan inte heller ställa in tonkontrollen när du väljer
ett ljudfält för filmer och musik (sid. 23, 24).
Parametrar på TONE-menyn
x BASS XX dB
(Basnivå för främre högtalare)
x TREB. XX dB
(Diskantnivå för främre högtalare)
Ursprunglig inställning: 0 dB
Du kan göra justeringar från –6 dB till +6 dB i steg om
1 dB.
26SE
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE06ADV_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Höger
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 27 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
Avancerade inställningar
Göra justeringar för
mottagaren med hjälp av SET
UP-menyn
Du kan ändra olika inställningar för mottagaren
med hjälp av SET UP-menyn.
2
Välj ” SET UP ” genom att trycka
flera gånger på MAIN MENU.
Välj den parameter du vill justera
genom att trycka flera gånger på
eller .
För mer information, se ”Parametrar på
SET UP-menyn” nedan.
3
Välj önskad inställning genom att
trycka flera gånger på
eller .
Inställningen aktiveras automatiskt.
4
Justera de övriga alternativen genom
att upprepa steg 2 och 3.
Parametrar på SET UP-menyn
Ursprunglig inställning är understruken.
x DVD-XXXX
(Ingångsläge för ljud för DVD-ingång)
Du kan välja ingångsläge för ljud för DVD-ingång
• AUTO
Ger prioritet åt digitala signaler när det finns både
digitala och analoga anslutningar. Finns det inga
digitala signaler väljs de analoga.
• OPT
Väljer de digitala ljudsignalerna som tas emot via
DIGITAL DVD OPT IN-ingången.
• COAX
Väljer de digitala ljudsignalerna som tas emot via
DIGITAL DVD COAX IN-ingången.
• ANLG
Väljer de analoga ljudsignaler som tas emot via DVD
AUDIO IN (L/R)-ingången.
Du kan välja ingångsläge för ljud för TV/SAT-ingång
• AUTO
Ger prioritet åt digitala signaler när det finns både
digitala och analoga anslutningar. Finns det inga
digitala signaler väljs de analoga.
• OPT
Väljer de digitala ljudsignalerna som tas emot via
DIGITAL TV/SAT OPT IN-ingången.
• ANLG
Väljer de analoga ljudsignaler som tas emot via
TV/SAT AUDIO IN (L/R)-ingången.
x DUAL XXX
(Språkval för digital sändning)
Gör att du kan välja det språk du vill lyssna på under
digitala sändningar. Den här funktionen kan bara
användas med Dolby Digital-källor.
• M/S (Huvudspråk/Sekundärt språk)
Huvudspråket sänds ut via den främre vänstra
högtalaren och det sekundära språket sänds samtidigt
ut via den främre högra högtalaren.
• M (Huvudspråk)
Huvudspråkets ljud sänds ut.
• S (Sekundärt språk)
Det sekundära språkets ljud sänds ut.
• M+S (Huvudspråk+Sekundärt språk)
Huvudspråk och sekundärt språk sänds ut samtidigt.
Avancerade justeringar och inställningar
1
x TV-XXXX
(Ingångsläge för ljud för TV/SAT-ingång)
x DEC. XXXX
(Prioritet till avkodning av digital
ljudingång)
Gör att du kan välja ingångsläge för de digitala
insignalerna till DIGITAL IN-kontakterna.
Ursprunglig inställning är ”DEC. AUTO” för TV/SAT
och ”DEC. PCM” för DVD.
• AUTO
Växlar automatiskt ingångsläget mellan DTS, Dolby
Digital och PCM.
• PCM
PCM-signaler ges prioritet (för att förhindra avbrott
när uppspelningen startar). Ljudet sänds ut även när
andra signaler tas emot. Däremot kan inte den här
mottagaren avkoda DTS-CD när den är ställd på
”DEC. PCM”.
Obs!
När den är ställd på ”DEC. AUTO” och ljudet från de
digitala ljudkontakterna (för CD-spelare eller
liknande) avbryts när uppspelningen startar, ställer du
den på ”DEC. PCM”.
27SE
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE070TH_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Vänster
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 28 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
Övriga funktioner
Använda
avstängningstimern
Du kan ställa in så att mottagaren stängs av vid
en förinställd tid.
1
2
Tänd knappen genom att trycka på
ALT.
Tryck på SLEEP när strömmen är
påslagen.
Varje gång du trycker på SLEEP ändras
teckenfönstret enligt följande cykel:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t
0-30-00 t OFF
Teckenfönstret släcks när du har angelt tiden.
Tips!
Vill du kontrollera hur länge det dröjer innan
mottagaren stängs av trycker du på ALT så att knappen
tänds (sid. 29), tryck sedan på SLEEP. I teckenfönstret
visas hur lång tid det är kvar. Om du trycker på SLEEP
igen stängs avstängningstimern av.
28SE
mode name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE08REM_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Höger
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 29 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
Funktioner som du kan utföra med fjärrkontrollen RM-U700
Du kan använda fjärrkontrollen RM-U700 för
att kontrollera komponenterna i systemet.
Innan du använder
fjärrkontrollen
Sätta in batterier i fjärrkontrollen
TV ?/1
1
2
3
SAT
TV
AUX
TUNER
;PL/PL
A.F.D.
DVD
4
5
2
ANGLE
AUDIO
6
3
5
6
SWAP
8
9
MEMORY
8
ANT
9
q;
ENTER/12
DISC
ALT
-
M
m
CLEAR SEARCH MODE
X
H
TOP MENU/
GUIDE
x
MUTING
AV MENU
MASTER
VOL
F
• Låt inte fjärrkontrollen bli liggande där det är mycket
varmt eller fuktigt.
• Blanda inte nya och gamla batterier.
• Utsätt inte infrarödmottagaren för direkt solljus eller
ljuset från blixtaggregat. Det kan leda till
funktionsstörningar.
• Om du vet med dig att du inte kommer att använda
fjärrkontrollen under en längre tid, bör du ta ur
batterierna. Då undviker du risken för de frätskador
som läckande batterier kan orsaka.
qa
wf
wd
ws
wa
w;
ql
SHIFT
>
0/10
>10/11
TUNING
Tips!
PRESET/
CH/D.SKIP
JUMP
7
.
wg
SUBTITLE
4
TIME
7
SOUND
FIELD
FM MODE D.TUNING
1
Obs!
ea
e;
wl
wk
wj
wh
SYSTEM STANDBY SLEEP
VIDEO
DUAL
MONO
Under normala förhållanden räcker batterierna ungefär
6 månader. När det inte längre går att kontrollera
mottagaren med fjärrkontrollen byter du ut alla
batterierna mot nya.
?/1
AV ?/1
G
ENTER
g
qk
f
DISPLAY
TV VOL
O
RETURN/EXIT
TV CH
qs
TV/
VIDEO
MAIN
MENU
WIDE
TEST
TONE
qj
qh
qg
qf
qd
Nedanstående tabell visar de olika knapparnas
funktioner.
Knapp på
Kontrollerar Funktion
fjärrkontrollen
A.F.D. wh
Mottagare
ALT ws
Fjärrkontroll När ALT-knappen är tänd
växlas fjärrkontrollens
knappfunktioner över till
knapparna med orange
märkning.
För att välja A.F.D.
AUTO.
Övriga funktioner/Funktioner som du kan utföra med fjärrkontrollen RM-U700
Sätt i R6-batterier (storlek AA) med polerna +
och – rättvända i batterifacket. När du använder
fjärrkontrollen riktar du den mot sensorn
på
mottagaren.
Beskrivning av
fjärrkontrollens knappar
forts.
29SE
Model name[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE08REM_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Vänster
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 30 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
Knapp på
Kontrollerar Funktion
fjärrkontrollen
Knapp på
Kontrollerar
fjärrkontrollen
ANGLE 6 DVD-spelare För att välja
visningsvinkel eller
ändra kameravinklarna.
ENTER qa Mottagare/
För att bekräfta valet.
videobandspelare/
satellitmottagare/
DVD-spelare
ANT 8
Videobandspelare
För att välja utsignal från
antennterminalen: TVsignal eller
videoprogram.
AUDIO 6 TV/
videobandspelare/
DVD-spelare
För att växla ljudet till
Multiplex, Bilingual eller
Multi Channel TV
Sound.
AUX 4
För att lyssna på en
ljudkomponent.
Mottagare
AV MENU Videoband- För att visa menyn.
spelare/
qa
satellitmottagare/DVDspelare
AV ?/1
e;
TV/
videobandspelare/
CD-spelare/
DVD-spelare
För att slå på eller stänga
av strömmen till ljudoch
videokomponenterna.
CLEAR 8 DVD-spelare Tryck på den här
knappen om du tryckt på
fel sifferknapp eller för
att återgå till kontinuerlig
uppspelning eller
liknande.
DISC wa
CD-spelare
För att välja en skiva
direkt (endast för
skivväxlare).
DISPLAY
qa
TV/
videobandspelare/
DVD-spelar
För att välja information
som visas på TVskärmen.
D.TUNING Mottagare
6
För att växla till läget för
direktinställning.
DUAL
Mottagare
MONO 6
För att välja önskat språk
för digitala sändningar.
DVD 2
För att titta på film från
DVD-spelare.
Mottagare
Funktion
ENTER/12 TV/videoband- För att bekräfta valet.
wd
spelare/
satellitmottagare
FM MODE Mottagare
6
För att välja mono eller
stereomottagning för
FM.
JUMP 6
TV
För att växla mellan de
föregående och de
aktuella kanalerna.
MAIN
MENU qj
Mottagare
För att välja mottagarens
meny.
MASTER
VOL +/–
qk
Mottagare
För att ställa in
huvudvolymen på
mottagaren.
MEMORY Mottagare
7
För att lagra
radiokanalerna i minnet.
MUTING
ql
Mottagare
För att stänga av
(dämpa) ljudet från
mottagaren.
PRESET/
Mottagare
Väljer snabbvalskanaler.
CH/D.SKIP TV/videoband- För att välja
+/– wf
spelare/
snabbvalskanal.
satellitmottagare
RETURN/
EXIT/O
qa
CD-spelare/
DVD-spelare
För att hoppa över skivor
(endast för skivväxlare).
DVD-spelare
För att återgå till
föregående meny eller
stänga menyn.
Satellitmottag- Stänger menyn.
are/
SAT wk
Mottagare
För att titta via
satellitmottagaren.
SEARCH
MODE wa
DVD-spelare
För att välja
avsökningsläge. Tryck
på den här knappen för
att välja enhet för
sökning (spår, index
eller liknande).
30SE
Model name[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE08REM_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Höger
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 31 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
Knapp på
Kontrollerar Funktion
fjärrkontrollen
Knapp på
Kontrollerar Funktion
fjärrkontrollen
SHIFT wd
TV/VIDEO TV
qh
För att välja insignal:
TV- eller videoingång.
TV VOL
+/– qs
För att justera volymen
på TV:n.
SLEEP ea
SOUND
FIELD +/–
wg
Mottagare
Mottagare
Mottagare
För att välja en
minnessida för
snabbvalskanaler eller
inställning av
snabbvalskanaler.
Aktiverar
insomningsfunktionen
och tidsintervallet innan
mottagaren automatiskt
slås av.
TV
TV ?/1 1 TV
För att slå på eller stänga
av TV:n.
VIDEO 3 Mottagare
För att titta på film från
videobandspelare.
WIDE qf
För att välja
bredbildsläget.
TV
För att välja ljudfält.
1-9 6 och Mottagare
0/10 7
SUBTITLE DVD-spelare För att ändra
6
textremsorna.
För att växla mellan liten
och stor bild.
SYSTEM
Mottagare/
STANDBY TV/
(Tryck på AV videoband?/1 e;
spelare/
satellitmottagsamtidigt
are/
som du
CD-spelare/
trycker på
DVD-spelare
?/1 ea)
För att slå av strömmen
till mottagaren och andra
Sony ljud/
videokomponenter.
TEST
TONE qg
Mottagare
För att spela upp
testtonen.
TIME 6
CD-spelare/ För att visa tiden eller
DVD-spelare skivans uppspelningstid
osv.
CD-spelare
TV/
För att välja
videobandkanalnummer.
spelare/
satellitmottagare
>10/11 7
CD-spelare
För att välja spårnummer
över 10.
-/-- wa
TV
För att välja
kanalinmatningsläge –
antingen en eller två
siffror.
?/1 ea
Mottagare
Slår på eller av
mottagaren.
TOP MENU/ DVD-spelare För att visa DVD-titel.
GUIDE qa
Satellitmottag- För att visa guidemenyn.
are
TUNER wj Mottagare
För att lyssna på
radioprogram.
TUNING
–/+ 8
Mottagare
För att avsöka
radiokanalerna.
TV wl
Mottagare
TV CH
+/– qd
TV
För att välja
spårnummer.
0/10 väljer spår 10.
;PL/PLII Mottagare
5
För att välja DOLBY PL,
PLII MOV eller PLII
MUS.
För att titta på TVprogram.
V/v qa
Mottagare
För att väljer ett
menyalternativ.
För att välja förinställda
TV-kanaler.
B/b qa
Mottagare
För att justera eller ändra
inställningen.
V/v/B/b
qa
Videoband- För att välja ett
spelare/
menyalternativ. Tryck
satellitmottag- för att mata in ett val.
are/
DVD-spelare
* Endast för Sony TV med funktion för bild i bilden.
Funktioner som du kan utföra med fjärrkontrollen RM-U700
SWAP* 6 TV
Används tillsammans
med SHIFT för att
förinställa snabbval eller
ställa in
snabbvalskanaler och
tillsammans med
D.TUNING för
direktinställning.
forts.
31SE
Model name[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE08REM_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Vänster
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 32 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
Knapp på
Kontrollerar Funktion
fjärrkontrollen
./>
7
Videoband- För att hoppa över spår.
spelare/
CD-spelare/
DVD-spelare
m/M
8
CD-spelare/ För att söka spår i
DVD-spelare riktning framåt eller
bakåt.
Videobandspelare
H9
X q;
x w;
För att snabbspola
framåt eller bakåt.
Videoband- För att starta
spelare/
uppspelningen.
CD-spelare/
DVD-spelare
Videobandspelare/
CD-spelare/
DVD-spelare
Videobandspelare/
CD-spelare/
DVD-spelare
För att göra paus i en
uppspelning eller
inspelning. (Startar
också inspelning med
komponenter i
standbyläge för
inspelning.)
För att stoppa en
uppspelning.
Obs!
• AUX-knappen på fjärrkontrollen är inte tillgänglig
för åtgärder på mottagaren.
• När du trycker på ingångsknapparna (VIDEO, DVD)
är det möjligt att ingångsläget för TV:n inte växlar
över till det önskade ingångsläget. I så fall växlar du
ingångsläge för TV:n genom att trycka på TV/
VIDEO-knappen.
• För att aktivera knapparna med orange märkning
trycker du på ALT innan du trycker på knapparna.
• Beroende på modell är det möjligt att vissa
funktioner som beskrivs i det här avsnittet inte går att
använda.
• Ovanstående förklaringar är bara avsedda att tjäna
som vägledning. Det kan därför hända att det för
vissa komponenter inte går att utföra vissa av
ovanstående funktioner eller att de måste utföras på
ett annat sätt.
Ändra fabriksinställningen
för en ingångsknapp
Du kan ändra fabriksinställningarna för
ingångsknapparna om de inte stämmer överens
med dina systemkomponenter. Om du t.ex. har
en CD-spelare men inte en DVD-spelare, kan du
låta knappen DVD gälla CD-spelaren.
1
2
Tryck på den ingångsknapp som du vill
ändra och håll den intryckt (t.ex. DVD).
Tryck på den knapp som motsvarar den
komponent som du vill tilldela
ingångsknappen (t.ex. 1 – CD-spelare).
Följande knappar används för val av ingång:
För att använda
Tryck på
CD-spelare
1
Videobandspelare (fjärrkontrolläge
VTR 2*)
2
Videobandspelare (fjärrkontrolläge
VTR 3*)
3
DVD-spelare
4
TV
5
DSS (Digital Satellite Receiver)
6
Radiomottagare (den här
mottagaren)
7
DCS (Digital CS Tuner)
8
BSD (Digital BS Tuner)
9
Radiomottagare (komponentradio)
0/10
*Videobandspelare från Sony kontrolleras med
inställningen VTR 2 eller 3. De motsvarar 8mm
respektive VHS.
Nu kan du kontrollera CD-spelaren med
DVD-knappen.
För att återställa en knapp till sin
fabriksinställning
Upprepa ovanstående procedur.
Återställa alla ingångsknappar
till sina fabriksinställningar
Tryck på ?/1, AV ?/1 samtidigt som du
trycker på MASTER VOL –.
32SE
Model name[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE09ADD_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Höger
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 33 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
Om användningen
Övrig information
Försiktighetsåtgärder
Om säkerhet
Om du råkar tappa något så att det hamnar inne i
enheten, eller om du råkar spilla någon vätska i den,
bör du genast koppla bort strömmen. Låt sedan en
behörig servicetekniker kontrollera den innan du
använder den igen.
Om strömförsörjningen
Om värmealstring
Om färgavvikelser uppstår på en
intilliggande TV-skärm
De högtalarna och subwoofern är magnetiskt
avskärmade så att de ska kunna placeras i närheten av
en TV. Trots det kan färgavvikelser uppstå på vissa
typer av TV-apparater.
Om färgavvikelser uppstår...
Stäng av TV:n och slå sedan på den ingen efter 15 till
30 minuter.
Om färgavvikelserna uppstår igen...
Placera högtalaren längre bort från TV:n.
Om tjutande ljud (rundgång) uppstår
Placera om högtalarna eller vrid ned volymen på
mottagaren.
Om rengöring
Rengör chassit, panelen och reglagen med en mjuk
duk, lätt fuktad med ett milt rengöringsmedel. Använd
inga typer av skurdukar med slipmedel, skurpulver
eller lösningsmedel som t.ex. alkohol eller bensin.
Om du har några problem eller frågor, kontaktar du
närmaste Sony-återförsäljare.
Övrig information
• Innan du använder mottagaren bör du kontrollera att
den är inställd för samma spänning som elnätet
levererar. Drivspänningen är angiven på
märketiketten på mottagarens baksida.
• Mottagaren är inte bortkopplad från nätspänningen
så länge den står i förbindelse med vägguttaget, även
om du har slagit av strömmen till mottagaren.
• Om du vet med dig att du inte kommer att använda
mottagaren under en längre tid bör du koppla bort
den från vägguttaget. Ta bort nätkabeln genom att
greppa om kontakten, dra aldrig i själva sladden.
• Nätkabeln får bara bytas av en auktoriserad
serviceverkstad.
Innan du ansluter andra komponenter bör du stänga av
mottagaren och koppla bort strömförsörjningen till
den.
Att mottagaren blir varm när du använder den är inte
ett tecken på att något är fel. Om du under en längre tid
använder mottagaren på en hög volym, kan chassit blir
mycket varmt upptill, på sidorna och undertill. Se upp
så att du inte bränner dig.
Om placering
• För att undvika att mottagaren blir onödigt varm bör
du placera den på en plats som medger tillräcklig
ventilation; då förlänger du dess livslängd.
• Placera inte mottagaren i närheten av värmekällor
eller i direkt solljus. Placera den inte heller på platser
där den utsätts för mycket damm eller mekaniska
stötar.
• På chassit bör du inte placera något som kan blockera
ventilationshålen och därmed skapa
funktionsstörningar.
• Om du tänker placera mottagaren eller högtalarna på
en specialbehandlad yta (vaxad, oljad, polerad osv.)
bör du se upp, eftersom ytan kan missfärgas eller bli
fläckig.
33SE
model name 1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE09ADD_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Vänster
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 34 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
Felsökning
Om du stöter på något av följande problem när
du använder mottagaren kan du försöka åtgärda
problemet med hjälp av den här
felsökningsguiden.
Jag får inte fram något ljud, eller nivån på
ljudet är väldigt låg, oberoende av vilken
komponent jag väljer.
• Kontrollera att högtalarna och komponenterna är
korrekt anslutna och att kontakterna sitter fast
ordentligt.
• Kontrollera att strömmen till mottagaren och alla
komponenter är påslagen.
• Kontrollera att du valt rätt komponent på
mottagaren.
• Kontrollera att MASTER VOLUME på
mottagaren inte är ställd på ”VOL MIN”.
• Slå på ljudet igen genom att trycka på MUTING.
En viss komponent ger inget ljud ifrån sig.
• Kontrollera att komponenten är korrekt ansluten
till de ljudingångar som är avsedda för den.
• Kontrollera att kabeln (kablarna) som används för
anslutningen är ordentligt inskjutna i både
mottagaren och komponenten.
• Kontrollera att du valt rätt komponent på
mottagaren.
Det hörs inget från en av de främre högtalarna.
• Kontrollera att komponenten är korrekt ansluten
till de ljudingångar som är avsedda för den.
• Kontrollera att kabeln (kablarna) som används för
anslutningen är ordentligt inskjutna i både
mottagaren och komponenten.
Vänster och höger kanal är obalanserade eller
omkastade.
• Kontrollera att högtalarna och komponenterna är
korrekt anslutna och att kontakterna sitter fast
ordentligt.
• Justera balansparametrarna i menyn LEVEL.
Det är ovanligt mycket brum eller störningar i
ljudet.
• Kontrollera att kontakterna mellan komponenterna
och högtalarna sitter fast ordentligt.
• Kontrollera att anslutningskablarna inte är dragna
så att de ligger i närheten av en transformator eller
en motor. De bör dessutom inte ligga närmare än
3 meter från en TV eller ett lysrör.
• Flytta bort TV:n från ljudkomponenterna.
• Kontakterna på kablarna eller komponenterna är
smutsiga. Rengör dem med en duk, lätt fuktad
med alkohol.
Inget ljud hörs, eller så är ljudet från
mitthögtalaren eller/och surroundhögtalarna
väldigt lågt.
• Kontrollera att ljudfältsfunktionen är aktiverad
(tryck på SOUND FIELD + eller
SOUND FIELD –).
• Välj läget CINEMA STUDIO EX (sid. 23).
• Ställ in högtalarens ljudvolym (sid. 15).
Det hörs inget från subwoofern.
• Kontrollera att subwoofern är korrekt ansluten
och att anslutningarna sitter stadigt.
Jag kan inte få fram någon surroundeffekt.
• Kontrollera att ljudfältsfunktionen är aktiverad
(tryck på SOUND FIELD + eller
SOUND FIELD – ).
• Du kan inte använda ljudfält för signaler med en
samplingsfrekvens som är högre än 48 kHz.
Dolby Digital eller DTS flerkanaligt ljud
återges inte.
• Kontrollera att DVD-skivan eller det du spelar
upp verkligen är inspelat i formatet Dolby Digital
eller DTS.
• Om du ansluter en DVD-spelare eller liknande till
de digitala ingångarna på den här mottagaren
kontrollerar du ljudinställningen (för
ljudutgången) på den anslutna enheten.
34SE
model name 1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE09ADD_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Höger
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 35 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
FM-mottagningen är dålig.
• Använd en koaxialkabel på 75 ohm (medföljer ej)
när du ansluter mottagaren till en FMutomhusantenn på det sätt som visas nedan. Om
du ansluter mottagaren till en utomhusantenn bör
du jorda den för att skydda den från blixtnedslag.
Du bör inte ansluta jordkabeln till en gasledning
eftersom det medför risk för explosion.
FM-utomhusantenn
Mottagare
ANTENNA
U
AM
Jordkabel
(medföljer ej)
Till jord
RDS fungerar inte.
• Kontrollera att du verkligen har en FM RDS-kanal
inställd.
• Välj en starkare FM-station.
Den RDS-information som jag vill ha fram
visas inte.
• Kontakta radiostationen och hör efter om de
verkligen erbjuder den önskade tjänsten. Det kan
också hända att tjänsten är tillfälligt avstängd.
Jag får ingen bild på TV-skärmen eller monitorn
eller så är den bild som visas oskarp.
• Välj lämplig ingång på mottagaren.
• Ställ TV:n på rätt ingångsläge.
• Flytta bort TV:n från ljudkomponenterna.
Fjärrkontrollen fungerar inte som den ska.
• AUX-knappen på fjärrkontrollen år inte
tillgånglig för åtgärder på mottagaren.
• Rikta fjärrkontrollen mot mottagarens IRmottagare .
• Ta bort eventuella hinder mellan fjärrkontrollen
och motttagaren.
• Om batterierna är svaga byter du ut samtliga
batterier mot nya.
• Se till att du väljer rätt ingång på fjärrkontrollen.
• För att aktivera knapparna med orange märkning
trycker du på ALT innan du trycker på knapparna.
• Innan du använder V/v/B/b-knappen för kontroll
av mottagaren trycker du på MAIN MENU. För
att kontrollera andra komponenter trycker du på
TOP MENU/GUIDE eller AV MENU när du
tryckt på ingångsknappen.
Felmeddelande
Om det uppstår en funktionsstörning visas ett
meddelande i teckenfönstret.
PROTECT
Oregelbunden ström från högtalarna. Mottagaren
slås automatiskt av efter några få sekunder.
Kontrollera högtalaranslutningarna och slå sedan på
strömmen igen. Om problemet kvarstår bör du
kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Övrig information
Det går inte att ställa in några radiokanaler.
• Kontrollera att antennerna är korrekt anslutna.
Justera antennerna och anslut vid behov en extern
antenn.
• Signalstyrkan från stationen är för svag (för
automatisk inställning). Använd direktinställning.
• Se till att ställa in korrekt inställningsintervall (när
du ställer in AM-kanaler med direktinställning).
• Inga radiokanaler har förinställts eller de
förinställda snabbvalskanalerna har raderats (vid
automatisk inställning av radiokanaler genom
avsökning). Förinställ kanalerna (sid. 18).
Fjärrkontroll
Om du inte kan åtgärda problemet
med felsökningsguiden
Det är möjligt att problemet kan åtgärdas genom
att du återställer mottagarens minne (sid. 13).
Återställning innebär att alla minneslagrade
inställningar återställs till sina fabriksvärden, så
du måste vara beredd på att göra om alla de
inställningar som du har gjort på mottagaren.
Om problemet kvarstår
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Referensavsnitt för återställning
av mottagarens minne
För att återställa
Se
Alla minneslagrade inställningar
sid. 13
Personligt inställda ljudfält
sid. 26
35SE
model name 1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE09ADD_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Vänster
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 36 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
Allmänt
Tekniska data
Förstärkarsteg
Uteffekt
(6 ohm 1 kHz, THD 0,7 %)1)
FRONT2): 40 W/kanal
CENTER2): 40 W
SURR2): 40 W/kanal
(6 ohm 1 kHz, THD 10 %)1)
FRONT2): 60 W/kanal
CENTER2): 60 W
SURR2): 60 W/kanal
1) Uppmätt med 230 V växelström (AC), 50 Hz
2) Ljudfältsinställningen och den källa du har valt kan
medföra att inget ljud sänds ut.
Ingångar (Analoga)
TV/SAT, DVD, VIDEO
Känslighet: 500 mV
Impedans: 50 kiloohm
Ingångar (Digitala)
DVD (Koaxial)
Känslighet: –
Impedans: 75 ohm
DVD, TV/SAT (Optisk)
Känslighet: –
Impedans: –
Utgångar (Analoga)
SUB WOOFER
Spänning: 2 V
Impedans: 1 kiloohm
Frekvensåtergivning:
28 – 20 000 Hz
Strömförsörjning
230 V växelström (AC),
50/60 Hz
Energiförbrukning
170 W
Energiförbrukning (i standbyläge)
0,3 W
Storlek (b/h/d) (Ungefärlig)
430 × 352 × 64 mm
inklusive utstickande delar
och reglage
Vikt (Ungefärlig)
5,5 kg
Högtalare
Främre högtalare
• HTP-2000 (SS-SLP701)
• HTP-1200 (SS-MSP501)
Mitthögtalare (SS-CNP501)
Surroundhögtalare (SS-MSP501)
Högtalarsystem
Bredband, magnetiskt
avskärmade
Högtalarelement
SS-SLP701
40 × 70 mm kontyp
SS-MSP501/SS-CNP501 55 × 110 mm kontyp
Inneslutning
Basreflex
Märkimpedans
6 ohm
Storlek (b/h/d) (Ungefärlig)
SS-SLP701
246 × 1 053 × 246 mm
SS-CNP501
280 × 82 × 106 mm
SS-MSP501
76 × 162 × 106 mm
Vikt (Ungefärlig)
SS-SLP701
4,0 kg
SS-MSP501
0,8 kg
SS-CNP501
1,0 kg
Subwoofer (SA-WMSP501)
Tone
Förstärkningsnivåer
Högtalarsystem
±6 dB, i steg om 1 dB
Högtalarelement
Inneslutning
FM-radio
Inställningsintervall
Antenn
Antennterminaler
Mellanfrekvens
87,5 – 108,0 MHz
FM-trådantenn
75 ohm, obalanserade
10,7 MHz
AM-radio
Inställningsområde
Med ett kanalsökningssteg på 9 kHz:
531 – 1 602 kHz
Antenn
Ramantenn
Mellanfrekvens
450 kHz
Videodel
Ingångar/Utgångar
Video:
RMS-uteffekt
Frekvensomfång:
Ingångar
Aktiv subwoofer,
magnetiskt avskärmade
200 mm kontyp
Akustiskt belastad
(acoustically loaded)
basreflex
120 W (6 ohm 100 Hz,
THD 10%)
30 Hz – 200 Hz
LINE IN (stiftkontakter)
Strömförsörjning
230 V växelström (AC),
50/60 Hz
Energiförbrukning
95 W
Storlek (b/h/d) (Ungefärlig)
270 × 325 × 398 mm
inklusive frontpanel
Vikt (Ungefärlig)
9 kg
1 Vp-p, 75 ohm
36SE
model name 1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE09ADD_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Höger
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 37 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
Medföljande tillbehör
FM-trådantenn (1)
AM-ramantenn (1)
Högtalarkabel (5)
Monokabel (1)
Koaxial digitalkabel (1)
Fotkuddar (högtalare)
• HTP-2000 (12)
• HTP-1200 (20)
Fotkuddar (subwoofer) (4)
Fjärrkontroll (1)
R6-batterier (storlek AA) (2)
Högtalare
• Främre högtalare (2)
• Mitthögtalare (1)
• Surroundhögtalare (2)
• Subwoofer (1)
Utförande och specifikationer kan ändras utan
föregående meddelande.
Övrig information
37SE
model name 1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE09ADD_HTP-1200-CEL.fm]
huvudsida:Höger
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 38 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
Lista över knapparnas placering och sidhänvisning till mer
information
Hur du använder sid. 38
Med hjälp av den här sidan kan du ta reda på var de
knappar som nämns i texten sitter.
Nummer i illustrationen
r
INPUT SELECTOR qd (16, 17, 18)
R
Namn på knapp/del
R
Referenssida
Huvudenhet
ALFABETISK ORDNING
DVD (indikator) 5 (16)
INPUT SELECTOR qd (16, 17,
18)
IR (mottagare) qs (29, 35)
MASTER VOLUME qf (15, 16,
34)
MUTING qa (16, 34)
PRESET TUNING + 3 (18)
PRESET TUNING – 2 (18)
SOUND FIELD q; (26)
Teckenfönster 8 (19)
TUNER (indikator) 7 (16)
TV/SAT (indikator) 6 (16)
VIDEO (indikator) 4 (16)
SIFFROR OCH SYMBOLER
?/1 (ström) 1 (13, 15, 17)
; PLII 9 (23)
HTP-2000
1
2 3
4 5 6 7
2 3
4 5 6 7
8
9 q; qa qs qd qf
HTP-1200
1
8
9 q; qa qs
qd qf
38SE
model name 1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE02REG_HTP-1200-CELIX.fm]
masterpage:Right
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 39 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
Index
A
M
Återställ mottagarens minne 13
Automatisk inställning 16
Avstängningstimer 28
Medföljande tillbehör 37
D
Digital Cinema Sound 23
Direktinställning 17
Dubbel mono 27
H
I
Inställning
automatisk 16
direkt 17
välja snabbvalskanal 18
RDS 19
S
SET UP-menyn 13, 27
Snabbval
hur du lagrar 18
hur du väljer kanal 18
T
Testton 15
TONE-menyn 26
Övrig information
Högtalare
anslutning 10
justera högtalarnas och balans 15
placering 10
R
V
Välja
komponent 16
ljudfält 23–24
J
Justera
högtalarnas och balans 15
LEVEL-parametrar 25
SET UP-parametrar 13, 27
TONE-parametrar 26
L
LEVEL-meny 25
Ljudfält
återställa 26
egna inställningar 25
förprogrammerat 23–24
välja 23–24
39SE
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-71(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_HTP200\J9040000_2103636721HTP1200FISE\2103636721\02SE10BKC_HTP-1200-CEL.fm]
masterpage:Left
02SE02REG_HTP-1200-CEL.book Page 40 Friday, September 24, 2004 9:58 AM
Sony Corporation Printed in Hungary
model name1[HTP-2000]
[2-103-636-72(1)]
Download PDF

advertising