Sony | NW-E55 | Sony NW-E55 Bruksanvisning

MP3 Manager Software
for Sony Network Walkman
Bruksanvisnin
”WALKMAN” är ett registrerat varumärke för
bärbara stereosystem och tillhör Sony
Corporation.
är ett varumärke som tillhör
Sony Corporation.
NW- E55/75
© 2004 Sony Corporation
B Hur du använder
filhanteringsprogrammet
MP3 File Manager
Vad du kan göra
med filhanteringsprogrammet MP3
File Manager
Du kan enkelt överföra ljudfiler av
formatet MP3 till Network Walkman med
filhanteringsprogrammet MP3 File
Manager i samma format (MP3), till
skillnad från programvaran SonicStage,
som konverterar ljudfiler av formatet
MP3 till formatet ATRAC3 eller
ATRAC3plus.
Däremot bör du installera
programvaran SonicStage från den
medföljande CD-ROM-skivan på
datorn innan du använder
filhanteringsprogrammet MP3 File
Manager. Datorn kan inte
identifiera Network Walkman om
du inte först installerat
programvaran SonicStage (från
den medföljande CD-ROM-skivan).
Om du använder en dator som inte har
programvaran SonicStage installerad
måste du installera drivrutinen för
Network Walkman från Sonys hemsida
för kundservice ([http://www.supportnwwalkman.com] för modeller för
Europa, [http://www.sony.com/
walkmansupport] för modeller för USA
och Kanada eller [http://
www.css.ap.sony.com/] för övriga
modeller).
• OS: Windows XP Media Center Edition
2004
Windows XP Media Center Edition
Windows XP Professional
Windows XP Home Edition
Windows 2000 Professional
Windows Millennium Edition
Windows 98 Second Edition
(Filhanteringsprogrammet MP3 File
Manager kan inte hantera de versioner av
Windows 98 Second Edition och Windows
Millennium Edition som är avsedda för
förenklad kinesiska.)
CPU: Pentium II 400 MHz eller snabbare
RAM: 64 MB eller mer
HDD: 5 MB eller mer
Bildskärm: 16-bitars färg eller bättre,
800 × 600 punkter eller mer
• USB-port (hanterar USB (kallades
tidigare USB1.1))
•
•
•
•
Språksupport
Möjligheten att visa språk i
filhanteringsprogrammet MP3 File Manager
styrs av det operativsystem som är installerat
på datorn. För att få bästa möjliga resultat
bör du kontrollerar att det installerade
operativsystemet kan hantera det önskade
språket.
– Det finns inga garantier för att alla språk
kan visas korrekt i
filhanteringsprogrammet MP3 File
Manger.
– Egentillverkade tecken och vissa
specialtecken kan kanske inte visas alls.
1
Hur du använder filhanteringsprogrammet MP3 File Manager
Filhanteringsprogrammet MP3 File
Manager är förinstallerat på Network
Walkman vid leverans, så du behöver inte
installera det.
Systemkrav
Överföra ljudfiler
av formatet MP3
från datorn till
Network Walkman
1
Anslut Network Walkman till
datorn.
Anslut den mindre kontakten på den
medföljande specialtillverkade USBkabeln till USB-anslutningen på
Network Walkman, den större
kontakten ansluter du till en USBanslutning på datorn.
”CONNECT” (ansluten) visas i
teckenfönstret.
ACCESSlampa
OP E
OPEN
N
till USB-kontakten
till en USB-port
Specialtillverkad USBkabel (medföljer)
2
2
Klicka på [My Computer] (Den här
datorn)-[removable disk:]*
(flyttbar disk:)* på datorn.
* [Network Walkman] om du använder
Windows XP Media Center Edition
2004/Windows XP Media Center
Edition/Windows XP Professional/
Windows XP Home Edition
3
Öppna mappen [Esys] på den
flyttbara disken genom att klicka
på mappen.
4
Dubbelklicka på
[MP3FileManager.exe] för att
starta programmet.
5
Dra de MP3-ljudfiler som du vill
överföra till Network Walkman till
MP3 File Manager-skärmen och
släpp dem där.
Du kan också överföra ljudfiler av
formatet MP3 till Network
Walkman genom att dra och
släppa mappar.
Obs!
Om filhanteringsprogrammet
MP3 File Manager raderas av
misstag vid formatering eller
liknande kan du installera om
det från den medföljande CDROM-skivan genom att utföra
nedanstående procedur:
1 Anslut Network Walkman till datorn
med USB-kabeln.
2 Sätt in den medföljande CD-ROMskivan i datorn.
3 Öppna CD-ROM-skivan och använd
Windows Explorer för att öppna mappen
[MP3FileManager].
4 För modeller för Europa, USA och
Kanada: Välj mappen ([English],
[French]*) och öppna den med hjälp av
Windows Explorer.
För övriga modeller: Välj den mapp
([English], [Korean], [Simplified
Chinese]) som passar datorns
operativsystem och öppna sedan mappen
med hjälp av Windows Explorer.
5 För modeller för Europa, USA och
Kanada: Dubbelklicka på
installationsfilen
[MP3FileManager_1.1_Update_ENU.exe],
[MP3FileManager_1.1_Update_FRA.exe]*.
Installationen börjar.
Följ anvisningarna i installationsguiden.
För övriga modeller: Dubbelklicka på
installationsfilen
[MP3FileManager_1.1_Update_ENU.exe],
[MP3FileManager_1.1_Update_KOR.exe],
[MP3FileManager_1.1_Update_CHN.exe].
Installationen börjar.
Följ anvisningarna i installationsguiden.
* Menyn Help visas på franska; menyn
Operation visas på Engelska.
(Du kan också ladda ned
filhanteringsprogrammet MP3 File Manager från
Sonys hemsida för kundservice ([http://
www.support-nwwalkman.com] för modeller för
Europa, [http://www.sony.com/walkmansupport]
för modeller för USA och Kanada eller [http://
www.css.ap.sony.com/] för övriga modeller).)
3
Hur du använder filhanteringsprogrammet MP3 File Manager
• Se till att du stänger locket efter överföringen så
att du inte riskerar att någon vätska kommer in i
enheten.
• Koppla inte ur USB-kabeln eller koppla ur
Network Walkman när filhanteringsprogrammet
MP3 File Manager används. I så fall kan inte
felfri användning garanteras.
• ACCESS-lampan blinkar när Network Walkman
arbetar mot datorn.
• Koppla inte ur USB-kabeln eller koppla ur
Network Walkman när ACCESS-lampan blinkar.
I så fall kan de data som överförs skadas.
• Installera Service Pack 3 eller senare när du
använder Windows 2000.
• För Network Walkman ges prioritet åt visningen
av ID3-tagginformation. (ID3 Tag (”ID3-taggar”)
är tilläggsinformation i ett format som lägger
information om låt- och artistnamn osv. till MP3filer. Network Walkman hanterar version 1.0/1.1/
2.2/2.3/2.4.)
• Det finns inga garantier för att Network Walkman
fungerar problemfritt tillsammans med en USBhubb eller en USB-förlängningskabel. Anslut
alltid Network Walkman direkt till datorn med
den specialtillverkade USB-kabeln.
• Andra USB-enheter som är anslutna till datorn
kan störa funktionerna på Network Walkman.
• Alla kontrollknappar på Network Walkman är
avstängda så länge som den är ansluten till
datorn.
• När Network Walkman är ansluten till datorn kan
du använda Windows Explorer för att visa den
information som finns lagrad i det inbyggda
flashminnet.
• De ljudfiler av formatet MP3 som
filhanteringsprogrammet MP3 File Manager
hanterar kan ha samplingsfrekvensen 44,1 kHz
och en bithastighet på 8 - 320 kbps.
MP3 File Manager-fönstret
1
2
6
5
3
4
1 Albumlista
Du kan visa albumets spårlista genom att
dubbelklicka här. Du stänger spårlistan
genom att dubbelklicka igen.
5
2 Spårlista
6 En rad som du har markerat visas blå
Du kan markera flera album eller spår
samtidigt genom att använda CTRLeller Shift-tangenten.
3
Radera markerade album eller spår
genom att klicka på den här knappen.
Obs!
4
Radera alla album eller spår genom att
klicka på den här knappen.
4
Du stänger filhanteringsprogrammet
MP3 File Manager genom att klicka på
den här knappen.
Ljudfiler som överförts till det inbyggda
flashminnet med hjälp av programvaran SonicStage
visas inte på MP3 File Manager-skärmen. Inte
heller visas de ljudfiler som överförts till det
inbyggda flashminnet med
filhanteringsprogrammet MP3 File Manager på
SonicStage-skärmen.
Sortera ljudfiler
Du kan radera låtar som lagrats i det
inbyggda flashminnet spårvis eller albumvis
med filhanteringsprogrammet MP3 File
manager.
Du kan flytta låtar som lagrats i det inbyggda
flashminnet spårvis eller albumvis med
filhanteringsprogrammet MP3 File Manager.
1
Öppna filhanteringsprogrammet
MP3 File Manager.
1
Öppna filhanteringsprogrammet
MP3 File Manager.
2
Markera den titel som du vill
radera.
2
Markera den titel som du vill
flytta.
3
Klicka på knappen
skärmen.
3
Flytta den med ”dra-och-släpp”teknik.
på
z Tips!
Du kan markera flera album eller spår samtidigt
genom att använda CTRL- eller Shift-tangenten. Du
kan däremot inte markera album samtidigt som du
markerar spår.
5
Hur du använder filhanteringsprogrammet MP3 File Manager
Radera ljudfiler
Download PDF

advertising