Sony | STR-DH520 | Sony STR-DH520 STR-DH520 Home cinema AV receiver Snabbstartguide

4-263-363-21(1) (DK-FI-SE)
Se betjeningsvejledningen angående oplysninger./
Lisätietoja on käyttöohjeessa./
Ytterligare information finns i bruksanvisningen.
STR-DH520
Hurtig installationsvejledning/ Pika-asetusopas/
Snabbstartguide
Sony Corporation © 2011
1
Installation og tilslutning af højttalere/ Kaiuttimien asentaminen ja kytkeminen/
Installera och ansluta högtalare
* Du kan ikke bruge surround-baghøjttalerne og fronthøjttalerne (høj) samtidigt./
Et voi käyttää samanaikaisesti takakeskikaiuttimia ja etuyläkaiuttimia./
Du kan inte använda bakre surroundhögtalare och främre, övre högtalare
samtidigt.
FRONT HIGH R*
FRONT HIGH L*
FRONT R
FRONT L
SURROUND R
CENTER
SUBWOOFER
SURROUND L
SURROUND BACK R*
SURROUND BACK L*
SUBWOOFER
FRONT R
FRONT L
1
10 mm
4
2
3
2
SURROUND
SURROUND
BACK/FRONT BACK/FRONT
HIGH R
HIGH L
4
3
SURROUND R
SURROUND L
CENTER
Ledninger, som skal bruges til tilslutning, medfølger ikke./
Kytkentään käytettävät johdot eivät sisälly toimitukseen./
Anslutningskablar medföljer inte.
STR-DH520 4-263-363-21(1) DK/FI/SE
2
Tilslutning af videoudstyret/ Videolaitteiden kytkeminen/
Ansluta videoutrustning
HDMI TV OUT
TV/ Televisio/ TV
3
Forberedelse
af receiveren/
Viritinvahvistimen
valmisteleminen/
Förbereda mottagaren
1*
2
INPUT SELECTOR
Satellittuner, kabel-tv-tuner/
Satelliittiviritin, kaapelitelevisioviritin/
Satellitmottagare, kabel-TV-mottagare
Hvis dit TV er kompatibelt med ARCfunktionen (Audio Return Channel),
er denne tilslutning ikke nødvendig./
Jos televisio on yhteensopiva
audiopaluukanava (ARC) -toiminnon
kanssa, tätä kytkentää ei tarvita./
Om TV:n är kompatibel med ARCfunktionen (Audio Return Channel)
behövs inte den här anslutningen.
Blu-ray-afspiller, DVD-afspiller/
Blu-ray Disc -soitin, DVD-soitin/
Blu-ray Disc-spelare, DVD-spelare
?/1 : tændt/standby/ virta/valmiustila/
på/standby
PlayStation 3/ PlayStation 3/ PlayStation 3
* Netledningens og stikkontaktens form afhænger
af området./
Verkkovirtajohdon ja virtapistorasian malli
vaihtelevat alueittain./
Utformningen av nätströmskabeln och vägguttaget
varierar beroende på område.
HDMI OUTPUT
Ledninger, som skal bruges til tilslutning, medfølger ikke./
Kytkentään käytettävät johdot eivät sisälly toimitukseen./
Anslutningskablar medföljer inte.
4
Brug af AUTO CALIBRATION/ AUTO CALIBRATION käyttäminen/
Använda AUTO CALIBRATION
Optimeringsmikrofon (medfølger)/
Mittausmikrofoni (vakiovaruste)/
Optimeringsmikrofon (medföljer)
5.4.3.2.1
2
Tryk på AUTO CAL./
Paina AUTO CAL./
Tryck på AUTO CAL.
TONE*
T.S.P.
WOOFER
1
Hold SHIFT nede./
Pidä SHIFT
painettuna./
Håll ned SHIFT.
Funktionen Automatisk kalibrering starter./
Automaattinen kalibrointitoiminto käynnistyy./
Den automatiska kalibreringsfunktionen startar.
Husk at vælge et højttalermønster, inden
du foretager automatisk kalibrering./
Valitse kaiutinsijoittelu ennen automaattisen
kalibroinnin tekemistä./
Välj högtalarmönster innan du utför automatisk
kalibrering.
SAVE.EXIT
* Du finder oplysninger om fejlkoder i
betjeningsvejledningen i "Når der vises fejlkoder"
under "Brug af AUTO CALIBRATION"./
Lisätietoja virhekoodeista on käyttöohjeen luvun
AUTO CALIBRATION -toiminnon käyttäminen
kohdassa Kun virhekoodi tulee näkyviin./
Ytterligare information om felkoder finns
i avsnittet När felkoder visas i Använda
AUTO CALIBRATION i bruksanvisningen.
COMPLETE
STR-DH520 4-263-363-21(1) DK/FI/SE
Download PDF

advertising