Sony | STR-DA2400ES | Sony STR-DA2400ES Installationshandbok

3-289-206-41(1)
STR-DA2400ES
2: Luidsprekers aansluiten/
2: Anslutning av högtalare
3: Aansluiten van andere componenten/
3: Anslut andra komponenter
Super Audio CD speler/Super Audio CD- spelare
Beknopte installatiegids
Snabbstartguide
Super Audio CD speler/
Super Audio CD- spelare
Luidsprekerkabel (niet meegeleverd)/
Högtalar kablar (medföljer ej)
Sony Corporation © 2008 Printed in Malaysia
Luidspreker kabels (niet geleverd)/
Högtalar kablar (medföljer ej)
1: Installeren van de luidsprekers/
1: Installera högtalarna
Mono audio kabel (niet geleverd)/
Mono-ljudkabel (medföljer ej)
Audio kabel (niet geleverd)/
Ljud kabel (medföljer ej)
Video componenten/Video komponenter
TV/TV
Luidspreker kabels (niet geleverd)/
Högtalar kablar (medföljer ej)
Mono audio kabel (niet geleverd)/
Mono-ljudkabel (medföljer ej)
Satelliet tuner of Set-top box/
Satellittuner eller Uppsättningsbox
Blu-ray Disc-speler/
Blu-ray Disc-spelare
10 mm
DVD-speler/DVD-spelare
HDMI-kabel (niet geleverd)/
HDMI-kabel (medföljer ej)
Luidspreker kabels (niet geleverd)/
Högtalar kablar (medföljer ej)
Over de SPEAKERS (OFF /A/B/A+B) knop
Nederlands
Deze Beknopte installatiegids beschrijft hoe een Super Audio CD speler, DVD speler, Blu-Ray Disk Speler,
satelliet tuner of set-top box, TV, luidsprekers en een subwoofer aangesloten moeten worden, zodat u kunt
genieten van multikanaals surround sound. Verwijs naar de werkings instructies geleverd bij de ontvanger
voor details.
1: Installeren van de luidsprekers
De bovenstaande illustraties tonen een voorbeeld van een 7.1 kanaals luidsprekersysteem (zeven
luidsprekers en één subwoofer) configuratie. Verwijs naar de werkings instructies geleverd bij de ontvanger.
De illustraties in de gids benoemen luidsprekers als  tot .
 Voorste luidspreker (links)
 Meerkanaals stereo luidspreker (rechts)
 Voorste luidspreker (rechts)
 Meerkanaals stereo achter luidspreker (links)
 Midden luidspreker
 Meerkanaals stereo achter luidspreker (rechts)
 Meerkanaals stereo luidspreker (links)
 Subwoofer
U kunt het voorluidspreker systeem selecteren. Verwijs naar "8: De luidsprekers instellen" in de werkings
instructies geleverd bij de ontvanger voor details.
3: Aansluiten van andere componenten
Dit is een voorbeeld van hoe deze ontvanger en uw componenten aan te sluiten. Verwijs naar stap 4 van
"Beginnen" van de werkings instructies geleverd bij deze ontvanger voor details over andere aansluitingen
en andere componenten.
Deze ontvanger is voorzien van functie voor het omzetten van videosignalen. Verwijs naar "4b: Aansluiten
van de videocomponenten" in de werkings instructies geleverd bij de ontvanger.
HDMI-kabel (niet geleverd)/ HDMI-kabel (medföljer ej)
Om SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) knappen
Svenska
Snabbstartguide beskriver hur man ansluter en Super Audio CD-spelare, DVD-spelare, Blu-ray Discspelare, satellittuner eller uppsättnings-box, TV, högtalare och en subwoofer så att ni kan njuta av multikanal surround ljud. Hänvisar till bruksanvisningen som medföljer receivern.
1: Installera högtalarna
Den ovannämnda illustrationen visar ett exempel av 7.1 kanals högtalarsystem (sju högtalare och en
subwoofer) konfiguration. Hänvisar till bruksanvisningen som medföljer receivern.
Illustrationerna i guiden anger högtalarna som  till .
4: Sluit alle netsnoeren als laatste aan
 Vänster främre högtalare
 Höger surroundhögtalare
Sluit het geleverde AC netsnoer aan op de AC IN terminal op de ontvanger, sluit dan het AC netsnoer aan
op een stopcontact. Verwijs naar "Aansluiten van het AC netsnoer" in de werkings instructies geleverd bij de
ontvanger.
 Höger främre högtalare
 Vänster bakre surroundhögtalare
 Mitthögtalare
 Höger bakre surroundhögtalare
 Vänster surroundhögtalare
 Subwoofer
2: Luidsprekers aansluiten
2: Anslutning av högtalare
Sluit de luidsprekers aan volgens het nummer en het soort van uw luidsprekers.
Anslut högtalarna enligt numrerna och sorten av era högtalare.
Over luidsprekerkabels


Gebruik luidsprekerkabels, die geschikt zijn voor de lengte van de kamer.
Door te beslissen op de kleur of markering van de luidsprekerkabel die moet worden aangesloten aan de
plus (+) of min (–) terminal, kunt u er altijd zeker van zijn dat u de kabel correct aansluit zonder plus of
min te verwarren.
Over luidspreker terminals



Sluit de  terminals aan op de  terminals
���������������������������������������
van de ontvanger en sluit de�  ��������������������
terminals aan op de� 
terminals van de ontvanger.
Verwijs naar de illustratie of de werkings instructies geleverd bij de ontvanger voor details van aangesloten
luidsprekerkabels.
Draai de sluitknop totdat de luidsprekerkabel stevig is aangesloten.
Om högtalarkablar


Använd rätt högtalarkablar för rummets bredd.
Genom att avgöra på färg eller märke av högtalarkabeln för anslutning till plus (+) eller minus (–)
terminal, kan ni alltid vara säker av att ansluta kabeln korrekt utan missta plus eller minus.
Om högtalarterminaler



Anslut  terminaler till  terminaler på receivern och anslut  terminaler till  terminaler på receivern.
Hänvisar till illustrationen eller bruksanvisningarna medföljda till receivern för detaljer om ansliutning av
högtalarkablar.
Vrid låsvredet tills högtalarkabeln är säkert ansluten.
Ni kan välja det främre högtalarsystemet. Hänvisar till ”8: Inställning av högtalare” i bruksanvisningarna
medföljda receivern för detaljer.
3: Anslut andra komponenter
Detta är ett exempel av hur ni ansluter denna receivern och era komponenter. Hänvisar till steg 4 ”Starta” i
bruksanvisningarna medföljda denna receivern för detaljer om andra anslutningar och komponenter.
Denna receivern är utrustad med funktionen konvertering av video signaler. Hänvisar till ”4b: Anslut video
komponenterna” i bruksanvisningarna som medföljer denna receivern.
4: Anslut alla strömkablar sist
Anslut medföljande Nätkabel till AC IN terminalen på receivern, anslut sedan Nätkabeln till ett vägguttag.
Hänvisar till “Anslut Nätkabeln” i bruksanvisningarna som medföljer denna receivern.
Nederlands
3
AUTO CAL MIC
13 Druk herhaaldelijk / om het Automatische
Kalibrering Type te selecteren, druk dan
Automatische kalibrering van de geschikte
luidspreker instellingen (Auto Calibration)
U kunt de luidsprekers automatisch instellen op het verkrijgen
van het gewenste geluid van alle aangesloten luidsprekers door het
gebruik van de Automatische Kalibreringsfunctie.
Voordat u de Auto Kalibrering uitvoert

4


5-8,
12, 13
MENU
Tijdens de kalibrering, is het geluid dat uit de luidsprekers komt erg luid.
Houdt rekening met de aanwezigheid van kinderen of op het effect op uw
buurt.
Voer de meting uit in een stille omgeving om te voorkomen dat u lawaai
effecten krijgt en om een meer accurate meting te krijgen.
Als er enige obstakels in het pad tussen de optimaliserend microfoon en
de luidsprekers staan, kan de kalibrering niet correct worden uitgevoerd.
Verwijder ieder obstakel uit het metinggebied om metingfouten te
voorkomen.
1
Installeren en aansluiten van de luidsprekers en
TV.
Voor detail, zie voorpagina.
2
4
Sluit de geleverde optimaliserende microfoon aan
op de AUTO CAL MIC bus.
De AUTO CAL MIC bus wordt alleen gebruikt voor de
geleverde optimaliserende microfoon. Sluit geen andere
microfoons aan. Dit doen kan de ontvanger en de microfoon
schade toebrengen.
8
3
Zet de optimaliserend microfoon op.
Plaats de optimaliserende microfoon bij uw zitpositie.
Gebruik een stoel of statief zodat de optimaliserende
microfoon op dezelfde hoogte als uw oren blijft.
Over het opzetten van de actieve subwoofer

/,

/

5
Als een subwoofer aangesloten is, zet de subwoofer aan en zet
van te voren het volume hoger. Draai de MASTER VOLUME
knop tot net voor het middelpunt.
Als u een subwoofer met de kruiswissel frequentie functie
aansluit, zet de waarde naar maximaal.
Als u een subwoofer met een automatische standby functie
aansluit, zet de subwoofer op uit (gedeactiveerd).
Auto Kalibrering Uitvoeren 11
De Auto Kalibrering functie laat u het volgende meten:
Luidsprekeraansluitingen, polariteit van luidsprekers, luidspreker
afstand, luidspreker maat, luidsprekerniveau, frequentie
karakteristieken.
1
/,
/
6

�/,
2
3
12
4
5
/,
/
7
Sluit een TV aan op deze ontvanger.
Verwijs naar "3: Aansluiten van de TV" in de werkings
instructies.
Zet de TV aan.
/,
Druk GUI MODE om "GUI ON" te selecteren.
"GUI MODE" verschijnt op de afleesplaat van de ontvanger en
het GUI menu verschijnt op het TV scherm. Druk MENU als
het GUI menu niet op het TV scherm verschijnt.
Druk herhaaldelijk / om "Settings" te
selecteren, druk dan�
of� .
���
6
Druk herhaaldelijk / om "Auto Calibration" te
selecteren, druk dan
of� .
���
7
Druk herhaaldelijk / om "Auto Calibration
Start" te selecteren, druk dan
of�
��� .
8 Druk om "START" te selecteren.
9 De meting start binnen vijf seconden.
10 Meting start.
/,
/
Parameter
Uitleg
Full Flat
Maakt de meting van frequentie van iedere
luidspreker plat.
Engineer
Stelt de frequentie in naar één die gelijk is
aan die van de Sony luisterkamer standaard.
Front Reference
Stelt de karakteristieken bij van
alle luidsprekers om te lijken op de
karakteristieken van de voorste luidspreker.
Off
Zet de Auto Kalibrering EQ naar uit.
Wanneer foutcodes verschijnen
Voor details over waarschuwings- en foutcodes, zie
"Boodschappenlijst na Auto Kalibrering meting" in
"9: Automatische kalibrering van de geschikte luidspreker
instellingen (Auto Calibration)" in de werkings instructies.
Ni kan ställa in högtalarna för att erhålla det önskade ljudet från
alla anslutna högtalare automatiskt genom att använda Auto
kalibreringen funktionen.
Innan ni utför Auto kalibreringen



Under kalibreringen, det ljud som kommer ut ur högtalarna är mycket högt.
Ha uppmärksamhet till närvaron av barn eller på effekten det har till dina
grannar.
Utför mätningen i en tyst miljö för att undvika oljud och få en mer exakt
mätning.
Om det finns några hinder i banan mellan optimeringsmikrofonen och
högtalarna, kan kalibreringen inte utföras korrekt. Ta bort något hinder från
mätningsområdet för att undvika mätningsfel.
1
2
Sony Super Audio CD speler
3
Het metingproces duurt ongeveer 30 seconden met een test
toon. Wacht tot het metingproces voltooid is.
11 De meting is voltooid.
Wanneer de meting eindigt, klinkt een piep.
12 Druk herhaaldelijk / om “Save” te selecteren,
druk dan�
.
De metingsresultaten zijn opgeslagen.
Anslut medföljande optimeringsmikrofon till
AUTO CAL MIC uttag.
Inställning av optimeringsmikrofonen.
Placera optimeringsmikrofonen vid er sitt position. Använd
en pall eller en tripod, så att optimeringsmikrofonen står i
samma höjd som era öron.
Om inställning av den aktiva subwoofern

Selecteer een geschikt afspeelgebied (multikanaal of 2 kanaals).
Geluid kan komen van alleen de voorluidspreker links/rechts
wanneer 2 kanaals is geselecteerd.

Na de instelling

De receiver is nu klaar voor gebruik. Verwijs naar de werkings
instructies geleverd bij de ontvanger voor details.
Installera och anslut högtalare och TV.
För detaljer, se fram sidan.
AUTO CAL MIC uttaget används endast till medföljande
optimeringsmikrofonen. Anslut inte andra mikrofoner. Att
göra så kan skada receivern och mikrofonen.
Opstellen van andere componenten
U moet ieder component opstellen zodat het geluid dat uitgevoerd
wordt van de luidsprekers correct is wanneer u een aangesloten
component afspeelt. Het volgende geval beschrijft Sony
componenten. Verwijs naar de werkings instructies geleverd bij
ieder component.
Typ, tryck därefter
Kalibrera lämplig högtalareinställningar
automatiskt (Auto Calibration)
Idee
De maat van een luidspreker (LARGE/SMALL) wordt bepaald door de lage
karakteristieken. De metingresultaten kunnen varieren, afhankelijk van de
positie van de optimaliserende microfoon en luidsprekers, en de vorm van de
kamer. Het wordt aanbevolen dat u de metingresultaten volgt. Echter, u kunt
deze instellingen veranderen in het Speaker instellingenmenu. Bewaar de
metingresultaten eerst, probeer dan om de instellingen te veranderen als u dat
wilt.
13 Tryck / upprepat för att välja Auto Kalibrerings
Svenska
När en subwoofer är ansluten, sätt på subwoofern och skruva
dessförinnan upp volymen. Vrid MASTER VOLUME knoppen
till precis innan mittpunkten.
Om ni ansluter en subwoofer med övergångsfrekvens funktion,
sätt volymen till maximalt.
Om ni ansluter en subwoofer med en auto standby funktion, ställ
subwoofern på off (avaktiverad).
Utför Auto Kalibrering Auto Kalibrerings funktionen tillåter er att mäta följande: högtalar
anslutningar, polaritet av högtalare, högtalar distanserar, högtalar
storlek, högtalar nivå, frekvenskännetecken.
1
2
3
4
Druk ?/1 om de ontvanger aan te zetten.
Schakel de invoer van de TV zodat een beeld van het menu
wordt getoond.
De Settings menu lijst verschijnt op het TV scherm.
.
5
Anslut en TV till denna receivern.
Hänvisar till ”3: Anslut TV” i bruksanvisningarna.
Sätt på er TV.
Tryck ?/1 för att sätta på receivern.
Skifta ingången av er TV så att en bild av menyn visas.
Tryck GUI MODE för att välj ”GUI ON”.
”GUI MODE” framträder i display rutan på receivern och
GUI menyn visas på skärmen. Tryck MENU om GUI menyn
inte framträder på TV skärmen.
Tryck / upprepade gånger för att välja
”Settings”, tryck därefter
������
eller� .
Settings Menylistan framträder på TV skärmen.
6
Tryck / upprepade gånger för att välja ”Auto
Calibration”, tryck därefter
eller� .
������
7
Tryck / upprepade gånger för att välja ”Auto
Calibration Start”, tryck därefter
eller�
������ .
8 Tryck att välja ”START”.
9 Mätning startar om fem sekunder.
10 Mätning startar.
Mätnings processen tar ungefär 30 sekunder med en test ton.
Vänta tills mätningsprocessen avslutar.
11 Mätningen har avslutad.
När mätningen avslutar, låter en signal.
12 Tryck / upprepade gånger för att välja ” Save”,
tryck därefter
.
Mätningsresultaten är sparade.
.
Parameter
Förklaring
Full Flat
Gör mätningen av frekvens från varje flat
högtalare.
Engineer
Sätt frekvensen till en som matchar det av
Sony lyssningsrums standarden.
Front Reference
Justerar kännetecknen från alla högtalarna
till att matcha kännetecknen hos den främre
högtalaren.
Off
Ställer Auto Kalibreringen EQ till off.
När fel-koder visas
För detaljer om varning och fel-koder, se ”Meddelande
lista efter Auto kalibreringsmätning” i ”9: Kalibrera lämplig
högtalareinställningar automatiskt (Auto Calibration)” i
bruksanvisningarna.
Tips
Högtalar storleken (LARGE/SMALL) är bestämd av de låga
kännetecknen. Mätningsresultaten kan variera, beroende av placering
av optimeringsmikrofonen och högtalarna, och formen av rummet. Det
rekommenderas att ni följer mätningsresultaten. Hur som helst, ni kan ändra
dom inställningarna i Speaker inställningsmenyn. Spara mätningens resulten
först, försök därefter att ändra inställningarna om ni önskar.
Inställning av andra komponenter
Ni bör ställa in varje komponent så att ljudet har rätt utgång
från högtalare när ni spelar upp en ansluten komponent.
Följande ärende beskriver Sony komponenter. Hänvisar till
bruksanvisningen som medföljer varje komponent.
Sony Super Audio CD-spelare
Välj ett passande uppspelnings område (multi kanal eller 2 kanal).
Ljud kan utkomma från enbart främre högtalare vänster/höger när
2 kanal är vald.
Efter inställningen
Receivern är nu redo att användas. Hänvisar till bruksanvisningen
som medföljer receivern för detaljer.
Download PDF

advertising