Sony | STR-DH740 | Sony STR-DH740 7.2-kanalig AV-receiver för hemmabio Snabbstartguide

Se betjeningsvejledningen for at få yderligere oplysninger./
Lisätietoja on käyttöohjeessa./
Ytterligare information finns i bruksanvisningen.
4-448-430-11(1) (DK-FI-SE)
STR-DH740
Hurtig installationsvejledning/ Pika-asennusopas/
Snabbstartguide
Sony Corporation © 2013
1
Installation og tilslutning af højttalere/ Kaiuttimien asentaminen ja kytkeminen/ Installera och ansluta högtalare
FRONT HIGH R*
FRONT L
FRONT HIGH L*
FRONT R
FRONT R
FRONT L
SURROUND R
SUBWOOFER
SUBWOOFER
CENTER
SUBWOOFER
SURROUND
BACK R*
SURROUND L
SURROUND
BACK L*
SUBWOOFER
* Du kan ikke bruge surround-baghøjttalerne og fronthøjttalerne (høj)
samtidigt./
Et voi käyttää samanaikaisesti takakeskikaiuttimia ja etuyläkaiuttimia./
Du kan inte använda bakre surroundhögtalare och övre fronthögtalare
samtidigt.
SURROUND L
SURROUND R
CENTER
SURROUND BACK/
FRONT HIGH R
De ledninger, som skal bruges til tilslutning, medfølger ikke./
Kytkentään käytettävät johdot eivät sisälly toimitukseen./
Anslutningskablar medföljer ej.
SURROUND BACK/
FRONT HIGH L
2
3
Tilslutning af andet udstyr/ Muiden laitteiden kytkeminen/
Ansluta övrig utrustning
Forberedelse af receiveren/ Viritinvahvistimen valmisteleminen/
Förbereda mottagaren
?/1: til/standby/ virta/valmiustila/ på/viloläge
INPUT SELECTOR
TV
HDMI TV OUT
* Netledningens og stikkontaktens form afhænger
af området./
Verkkovirtajohdon ja virtapistorasian malli
vaihtelevat alueittain./
Utformningen av nätströmskabeln och vägguttaget
varierar beroende på område.
4
Opsætning af receiveren ved hjælp af Easy Setup/
Viritinvahvistimen asetusten määrittäminen
Pika-asetus-toiminnolla/
Konfigurera mottagaren med hjälp av Easy Setup
Hvis dit TV er kompatibelt med ARC-funktionen (Audio
Return Channel), er denne tilslutning ikke nødvendig./
Jos televisio on yhteensopiva ARC (Audio Return Channel)
-toiminnon kanssa, tätä kytkentää ei tarvita./
Om tv:n är kompatibel med ARC-funktionen (Audio
Return Channel) behövs inte den här anslutningen.
Optimeringsmikrofon (medfølger)/
Mittausmikrofoni (vakiovaruste)/
Optimeringsmikrofon (medföljer)
Satellittuner, kabel-TV-tuner/
Satelliittiviritin, kaapelitelevisioviritin/
Satellitmottagare, kabel-tv-mottagare
Blu-ray Disc-afspiller/
Blu-ray Disc -soitin/
Blu-ray Disc-spelare
DVD-afspiller/ DVD-soitin/ Dvd-spelare
PlayStation 3
HDMI OUTPUT
Når du tænder receiveren for første gang, eller efter receiveren er initialiseret, vises EULA-skærmen på TV-skærmen. Opsæt receiveren
i henhold til anvisningerne på Easy Setup-skærmen./
Kun viritinvahvistimeen kytketään virta ensimmäisen kerran tai viritinvahvistimen alustamisen jälkeen, Pika-asetus-näyttö tulee näkyviin.
Määritä viritinvahvistimen asetukset Pika-asetus-näytössä annettujen ohjeiden mukaisesti./
Första gången du slår på mottagaren eller efter att mottagaren har initierats visas skärmen Easy Setup. Konfigurera mottagaren enligt
instruktionerna på skärmen.
Hvis fejlkoden vises, skal du kontrollere fejlen og udføre automatisk kalibrering igen./
Jos näet virhekoodin, tarkista virhe ja suorita automaattinen kalibrointi uudelleen./
Om det visas en felkod, kontrollera felet och utför den automatiska kalibreringen igen.
Easy Setup starter./ Pika-asetus käynnistyy./ Easy Setup startar.
iPod, iPhone
De ledninger, som skal bruges til tilslutning, medfølger ikke./
Kytkentään käytettävät johdot eivät sisälly toimitukseen./
Anslutningskablar medföljer ej.
Placer optimeringsmikrofonen ved din
siddeposition og i samme højde som dine ører./
Asenna mittausmikrofoni istuma-asentosi
mukaisesti niin, että se on samalla korkeudella
kuin korvasi./
Placera optimeringsmikrofonen i sitthöjd på
samma höjd som dina öron.
Easy Setup fuldføres./ Pika-asetus on valmis./ Easy Setup slutförs.
Download PDF

advertising