Sony | TA-DA9000ES | Sony TA-DA9000ES Installationshandbok

4-249-350-32(2)
C
Centerhögtalare
Środkowa kolumna
głośnikowa
F
Surroundhögtalare
(R, höger)
Kolumna dźwięku
dookólnego (Pr.)
E
Surroundhögtalare
(L, vänster)
Kolumna dźwięku
dookólnego (L)
Bakre surroundhögtalare
(R, höger)
Tylna kolumna dźwięku
dookólnego (Pr.)
H
Bakre surroundhögtalare
(L, vänster)
Tylna kolumna dźwięku
dookólnego (L)
G
B
Främre högtalare
(R, höger)
Przednia kolumna
głośnikowa (Pr.)
A
Främre högtalare
(L, vänster)
Przednia kolumna
głośnikowa (L)
Multi-Channel
Integrated
Amplifier
TA-DA9000ES
Högtalarkabel
Przewód głośnikowy
Högtalarkabel
Przewód głośnikowy
Högtalarkabel
Przewód głośnikowy
Högtalarkabel
Przewód głośnikowy
Enkel inställningsguide
Przystępna instrukcja podłączeń i ustawień
SURROUND BACK
Svenska
Denna Enkel inställningsguide förklarar hur man ansluter en
DVD-spelare, en TV, högtalare och en subwoofer så att man kan
lyssna på flerkanaligt surroundljud från DVD-spelaren. Angående
detaljer, se bruksanvisningen som medföljde förstärkaren.
Inställning när DVD-spelare eller ”Play
Station 2” används
När en DVD-spelare eller en ”Play Station 2” ansluts, ska
följande inställningar göras på komponenten.
DVD-spelare*
1
2
3
4
5
Välj ”AUDIO SETUP” i inställningsmenyn.
Ställ in ”AUDIO DRC” på ”WIDE RANGE”.
Ställ in ”DIGITAL OUT” på ”ON”.
Ställ in ”DOLBY DIGITAL” på ”DOLBY DIGITAL”.
Ställ in ”DTS” på ”ON”.
* Ovanstående inställning är ett exempel för en Sony DVD-spelare.
”Play Station 2”
1
2
3
4
5
Välj ”AUDIO SETTING” i inställningsmenyn.
Välj ”AUDIO DIGITAL OUTPUT”.
Polski
CENTER
R
Instrukcja ta wyjaśnia, jak podłączyć odtwarzacz DVD,
odbiornik TV, kolumny głośnikowe i subwoofer aby móc
korzystać z wielokanałowego dźwięku dookólnego
odtwarzacza DVD. Zapoznaj się z Instrukcją obsługi
dostarczoną ze wzmacniaczem.
R
L
B
B
A
A
Nastawienia dla odtwarzacza DVD lub „Play
Station 2”
AUDIO
DIGITAL
R
OPTICAL
VIDEO 1
OUT
Gdy podłączasz odtwarzacz DVD lub „Play Station 2”,
wykonaj następujące podłączenia na każdym
komponencie.
Wybierz „AUDIO SETUP” na wyświetleniu nastawień.
OUT
OUT
VIDEO 2
VIDEO 1
CD/
SACD
IN
OUT
Nastaw „AUDIO DRC” na „WIDE RANGE”.
MD/DAT
OUT
Nastaw „DIGITAL OUT” na „ON”.
SURR
OUND
CONTROL A1II
Nastaw „DOLBY DIGITAL” na „DOLBY DIGITAL”.
Nastaw „DTS” na „ON”.
FRONT
MD/DAT
IN
CD/SACD
IN
DVD
* Powyższe nastawienie jest przykładowe dla odtwarzacza
DVD Sony.
IN
CENTER
COAXIAL
VIDEO 1
IN
DVD
IN
SURR
BACK
IN
2
LD
IN
AUDIO IN
DVD
IN
„Play Station 2”
i.LINK S200
IN
IN
IN
VIDEO
4
IN
VIDEO
4
IN
IN
LD
LD
IN
DVD
DVD
1
Ställ in ”DOLBY DIGITAL” på ”DOLBY DIGITAL”.
Ställ in ”DTS” på ”ON”.
”Play Station 2” är ett varumärke för Sony Computer Entertainment.
Observera
När en DVD-spelare ansluts, se då till att göra anslutningar
även till analoga uttag (AUDIO L/R), inte bara till digitala
uttag (COAXIAL eller OPTICAL).
Om inget ljud återges
Tryck på INPUT MODE för att välja ”AUTO 2CH”.
2
3
4
5
TV/SAT
IN
Wybierz „AUDIO SETTING” na wyświetleniu
nastawień.
SURR
BACK
B
B
Y Y
MONI
TOR
OUT
A
PB/CB/B-Y
PB/CB/B-Y
A
PR/CR/R-Y
PR/CR/R-Y
AC OUTLET
SURROUND BACK
FRONT
R
L
IN
SURR BACK
IN
IN
TV/
SAT
IN
IN
FRONT
SUB WOOFER
CENTER
L
R
B
B
A
A
S2 VIDEO
VIDEO
OUT 1
R
OUT 1
AUDIO
L
OUT 2
MULTI CHANNEL IN
IMPEDANCE
SELECTOR
4
8
OUT 2
SUB
WOOFER
RS232C
Wybierz „AUDIO DIGITAL OUTPUT”.
PR/CR/R-Y
IN
CENTER
CD/SACD
IN
AC IN
MONITOR OUT
TUNER
Ställ in ”OPTICAL DIGITAL OUTPUT” på ”ON”.
PR/CR/R-Y
PRE OUT
IN
A
L
CENTER
PHONO
SURR
OUND
SURROUND
A
SURROUND
IN
TV/
SAT
IN
FRONT
PB/CB/B-Y
OUT
VIDEO 3
IN
SUB
WOOFER
SPEAKERS
VIDEO 1
IN
PB/CB/B-Y
TV/
SAT
IN
IN
OUT
OUT
Y
B
OUT
IN
VIDEO 3
1
Y
IN
VIDEO 2
IN
DVD
IN
IMPEDANCE USE 4-16
A+B USE 8-16
SIGNAL
GND
Nastaw „OPTICAL DIGITAL OUTPUT” na „ON”.
Nastaw „DOLBY DIGITAL” na „DOLBY DIGITAL”.
Nastaw „DTS” na „ON”.
„Play Station 2” jest znakiem towarowym Sony Computer
Entertainment.
Uwaga
Ljud/videokabel
Przewód audio/wideo
Koaxialkabel
Przewód współosiowy
Videokabel
Przewód wideo
Enkanalig ljudkabel
Przewód monofoniczny audio
Gdy podłączasz odtwarzacz DVD, pamiętaj aby podłączyć
także do analogowych złączy (AUDIO L/R), nie tylko do
złączy cyfrowych (COAXIAL lub OPTICAL).
Jeżeli brak jest dźwięku
Naciśnij INPUT MODE aby wybrać „AUTO 2CH”.
Tryckt på 100% återvunnet papper med vegetabilisk
olje-baserad färg utan lättflyktiga organiska föreningar.
Wydrukowano na papierze wyprodukowanym w 100% z
makulatury, przy użyciu tuszu na bazie oleju roślinnego, nie
zawierającego lotnych związków organicznych.
R
AUDIO
L
OUTPUT
VIDEO
COAXIAL
VIDEO
AUDIO
DIGITAL OUT
INPUT
INPUT
DVD-spelare
Odtwarzacz DVD
Sony Corporation © 2003 Printed in Japan
TV
Odbiornik TV
D
L
B
OUT
IN
MD/DAT
S2 VIDEO
R
OUT
IN
IN
TV/SAT
IN
VIDEO
VIDEO 1
IN
LD
IN
COMPONENT
VIDEO
AUDIO L
OUT
TAPE
DVD
IN
R
FRONT
R
L
VIDEO
L
OUT
VIDEO 1
IN
Odtwarzacz DVD*
1
2
3
4
5
SURROUND
Subwoofer
Głośnik sub-niskotonowy
(subwoofer)
Vilket högtalarmönster gäller för dig?
Jaki jest wzór twoich kolumn głośnikowych?
Svenska
Enkel inställningsguide för
högtalarsystem
Vi hänvisar till framsidan för högtalaranslutningar (A–H).
Inställningar för högtalarna kan göras enkelt genom
att välja högtalarmönster.
1
2
3
4
5
6
7
Hitta ditt högtalarsystem bland illustrationerna till höger.
Flödesschemat till höger kan tas till hjälp.
Tryck på ?/1 för att slå på systemet.
Se illustrationen till vänster, följ
(ja) ifall du har högtalarna och följ
Na rysunku po lewej stronie wybieraj
(tak) jeśli masz te kolumny, wybieraj
A
B
C
D
E
F
G
H
Främre högtalare (L, vänster) / Przednia kolumna głośnikowa (L)
Främre högtalare (R, höger) / Przednia kolumna głośnikowa (Pr.)
Centerhögtalare / Środkowa kolumna głośnikowa
Subwoofer / Głośnik sub-niskotonowy (subwoofer)
Surroundhögtalare (L, vänster) / Kolumna dźwięku dookólnego (L)
Surroundhögtalare (R, höger) / Kolumna dźwięku dookólnego (Pr.)
Bakre surroundhögtalare (L, vänster) / Tylna kolumna dźwięku dookólnego (L)
Bakre surroundhögtalare (R, höger) / Tylna kolumna dźwięku dookólnego (Pr.)
C
Centerhögtalare
Środkowa kolumna
głośnikowa
Vrid på MENU för att välja ”SP EASY SET UP”.
Vrid på MENU för att välja ”SPEAKER PATTERN [XXX]”.
Vrid på –/+ för att välja ditt högtalarsystem, tryck därefter på
ENTER.
7 högtalare och en subwoofer
7 kolumn głośnikowych i subwoofer
C
4 högtalare
4 głośniki
B
F
Znajdź wzór dla twoich kolumn głośnikowych na rysunku po
prawej stronie. Możesz użyć schematu działania po prawej
stronie.
2
3
4
5
6
7
Naciśnij ?/1 aby włączyć system.
H
7-1
H
och
i
Bakre surroundhögtalare
Tylna kolumna
dźwięku dookólnego
E
G
Ställ in på
Nastaw na
Nej
Nie
D
Subwoofer
Głośnik subniskotonowy
(subwoofer)
Ställ in på
Nastaw na
4-0
H
Nej
Nie
D
Subwoofer
Głośnik subniskotonowy
(subwoofer)
Przekręć MENU aby wybrać „SP EASY SET UP”.
6 högtalare och en subwoofer
6 kolumn głośnikowych i subwoofer
Nej
Nie
D
Subwoofer
Głośnik subniskotonowy
(subwoofer)
C
Przekręć –/+ aby wybrać „YES”.
C
B
Subwoofer
Głośnik subniskotonowy
(subwoofer)
B
Przekręć MENU aby wybrać „SPEAKER PATTERN [XXX]”.
Przekręć –/+ aby wybrać wzór twoich kolumn głośnikowych,
następnie naciśnij ENTER.
A
D
och
i
Surroundhögtalare
Kolumny dźwięku
dookólnego
A
E
Ställ in på
Nastaw na
C
G
6-1
Ställ in på
Nastaw na
3-0
Nej
Nie
D
Subwoofer
Głośnik subniskotonowy
(subwoofer)
Ställ in på
Nastaw na
Nej
Nie
Ställ in på
Nastaw na
Nej
Nie
Ställ in på
Nastaw na
H
Nej
Nie
D
Subwoofer
Głośnik subniskotonowy
(subwoofer)
B
A
och
i
Bakre surroundhögtalare
Tylna kolumna
dźwięku dookólnego
G
H
Nej
Nie
D
Subwoofer
Głośnik subniskotonowy
(subwoofer)
5-1
Ställ in på
Nastaw na
2-0
Ställ in på
Nastaw na
Subwoofer
Głośnik subniskotonowy
(subwoofer)
Nej
Nie
Ja
Tak
4-1
Ställ in på
Nastaw na
5C1
Ställ in på
Nastaw na
6C1
3-0
Ställ in på
Nastaw na
Ställ in på
Nastaw na
Ställ in på
Nastaw na
Ställ in på
Nastaw na
3-1
Ställ in på
Nastaw na
5-1
Ställ in på
Nastaw na
6-1
Ställ in på
Nastaw na
7-1
5-0
6-0
Ja
Tak
D
Ställ in på
Nastaw na
Nej
Nie
Ställ in på
Nastaw na
6C0
Ja
Tak
Ja
Tak
E
Nej
Nie
2-1
5C0
Ja
Tak
Nej
Nie
Ställ in på
Nastaw na
4-0
Ja
Tak
Ja
Tak
F
A
D
eller
lub
Bakre surroundhögtalare
Tylna kolumna
dźwięku dookólnego
G
2 högtalare
2 głośniki
B
4,6 5 7
F
Ja
Tak
5 högtalare och en subwoofer
5 kolumn głośnikowych i subwoofer
3
Nej
Nie
F
E
2
2-0
Ja
Tak
Ja
Tak
3 högtalare
3 głośniki
Ställ in på
Nastaw na
Ja
Tak
D
Przekręć MAIN MENU aby wybrać „SPEAKER SET UP”.
Nej
Nie
Ja
Tak
Ja
Tak
G
E
F
eller
lub
Bakre surroundhögtalare
Tylna kolumna
dźwięku dookólnego
G
A
A
D
Możesz bez trudności nastawić kolumny głośnikowe
wybierając jeden z wzorów dla kolumn głośnikowych.
1
och
i
Surroundhögtalare
Kolumny dźwięku
dookólnego
E
Ja
Tak
B
Polski
Podłączenia kolumn głośnikowych znajdziesz na pierwszej stronie (A–
H).
Nej
Nie
Ja
Tak
F
Przystępna instrukcja ustawiania systemu
kolumn głośnikowych
(nie) jeśli nie masz.
Högtalarmönstret beror på antalet högtalare som ingår i systemet.
Wzór kolumn głośnikowych zależy od ilości posiadanych kolumn.
Vrid på MAIN MENU för att välja ”SPEAKER SET UP”.
Vrid på –/+ för att välja ”YES”.
(nej) ifall inte.
7-0
Download PDF

advertising