Sony | MDR-AS210 | Sony MDR-AS210 AS210 – Sporthörlurar med öronsnäckor Bruksanvisning

Stereohovedtelefoner
Stereokuulokkeet
Stereohodetelefoner
Stereohörlurar
Betjeningsvejledning
Käyttöohjeet
Bruksanvisning
Användarinstruktioner

MDR-AS210
Specifikationer / Tekniset tiedot / Spesifikasjoner / Specifikationer
Type: Åben, dynamisk
Driverenhed: 13,5 mm dome-type
Effekt: 50 mW (IEC*)
Impedans: 16 Ω ved 1 kHz
Følsomhed: 104 dB/mW
Frekvenskurve: 17 Hz-22.000 Hz
Kabel: Ca. 1,2 m, Litz-ledning, Y-type
Stik: L-formet guldbelagt stereoministik
Vægt: Ca. 12 g uden kabel
Medfølgende tilbehør
Clip (1)
Tyyppi: avoin, dynaaminen
Kuuloke-elementti: 13,5 mm, kalottityyppinen
Tehonsieto: 50 mW (IEC*)
Impedanssi: 16 Ω, 1 kHz
Herkkyys: 104 dB/mW
Taajuusvaste: 17 – 22 000 Hz
Kaapeli: noin 1,2 m, Litz-johto, Y-tyyppinen
Liitin: L-muotoinen kullattu stereominiliitin
Paino: noin 12 g ilman johtoa
Vakiovarusteet
Pidike (1)
Type: Åpen, dynamisk
Driverenhet: 13,5 mm, dome-type
Strømhåndteringskapasitet: 50 mW (IEC*)
Impedans: 16 Ω ved 1 kHz
Følsomhet: 104 dB/mW
Frekvensrespons: 17 Hz – 22 000 Hz
Kabel: Omtrent 1,2 m, Litz-ledning, Y-type
Plugg: L-formet goldbelagt stereo-miniplugg
Masse: Ca. 12 g uten kabel
Medfølgende tilbehør
Klipp (1)
Typ: Öppna, dynamiska
Element: 13,5 mm, domtyp
Högsta effekt: 50 mW (IEC*)
Impedans: 16 Ω vid 1 kHz
Känslighet: 104 dB/mW
Frekvensåtergivning: 17–22 000 Hz
Sladd: Cirka 1,2 m, Litz-tråd, Y-typ
Kontakt: L-formad guldpläterad stereominikontakt
Vikt: Cirka 12 g utan sladd
Medföljande tillbehör
Klämma (1)
* IEC = International Electrotechnical Commission
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
* IEC = International Electrotechnical Commission
Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman
erillistä ilmoitusta.
* IEC = International Electrotechnical Commission
(Internasjonal elektroteknisk kommisjon)
Design og spesifikasjoner kan endres uten
nærmere varsel.
* IEC = International Electrotechnical Commission
Utförande och specifikationer kan ändras utan
föregående meddelande.
4-596-239-11(2) (DA-FI-NO-SV)
©2016 Sony Corporation
Forholdsregler / Varotoimet / Forholdsregler / Försiktighetsåtgärder
Høj lydstyrke kan påvirke din hørelse. Af hensyn
til trafiksikkerheden bør hovedtelefonerne ikke
bruges, når du kører eller cykler.
Suuri äänenvoimakkuus voi heikentää
kuuluvuutta. Älä turvallisuussyistä käytä
kuulokkeita ajon tai pyöräilyn aikana.
Høyt volum kan påvirke hørselen din. Av hensyn
til trafikksikkerhet, ikke bruk mens du kjører
eller sykler.
Hög volym kan påverka hörseln.
Av trafiksäkerhetsskäl bör du inte använda
hörlurarna medan du kör bil eller cyklar.
 Vask ikke hovedtelefonerne.
 Selvom disse hovedtelefoner har et vandtæt
design, skal du undgå at udsætte
hovedtelefonerne for meget vand eller sved.
Vand eller sved, der kommer ind
i hovedtelefonerne, kan beskadige dem.
Hvis lyden fra hovedtelefonerne bliver lav eller
stopper, skal du lade hovedtelefonerne tørre.
 Älä pese kuulokkeita.
 Vaikka kuulokkeiden rakenne on vesitiivis, vältä
altistamasta kuulokkeita suurelle määrälle vettä
tai hikeä. Kuulokkeet voivat vahingoittua, jos
niihin pääsee vettä tai hikeä. Jos kuulokkeiden
ääni muuttuu matalaksi tai ääntä ei kuulu, jätä
kuulokkeet kuivumaan.
 Ikke vask hodetelefonene.
 Selv om disse hodetelefonene har en
vannavstøtende design, må du unngå å utsette
hodetelefonene for overdreven vann eller svette.
Vann eller svette som kommer inn
hodetelefonene kan skade dem. Hvis lyden for
hodetelefonene blir lav eller stopper, må du la
hodetelefonene tørke.
 Tvätta inte hörlurarna.
 Även om hörlurarna är vattentäta bör du
undvika att utsätta hörlurarna för mycket vatten
eller svett. Vatten eller svett som tränger in
i hörlurarna kan skada dem. Om ljudet från
hörlurarna blir lågt eller slutar fungera ska
du låta dem torka.
Bemærkning om statisk elektricitet
Der kan akkumuleres statisk elektricitet i kroppen,
som kan give en snurren for ørerne.
Denne effekt kan reduceres ved at bære tøj,
der er fremstillet af naturmaterialer.
Staattista sähköä koskeva huomautus
Runkoon kertynyt staattinen sähkö voi aiheuttaa
korvissa kihelmöintiä.
Voit vähentää ilmiön vaikutuksia käyttämällä
luonnollisista aineista valmistettuja vaatteita.
Merknad om statisk elektrisitet
Statisk elektrisitet akkumuleres i kroppen kan
føre til mild kribling i ørene.
For å minimere effekten, bruk klær laget av
naturlige materialer.
Anmärkning om statisk elektricitet
Statisk elektricitet som ackumuleras i kroppen kan
orsaka en lätt stickande känsla i öronen.
Du kan minimera effekten genom att bära kläder
i naturmaterial.
Download PDF

advertising