Sony | STR-DN1020 | Sony STR-DN1020 STR-DN1020 Home cinema AV receiver Pika-asetus- ja aloitusopas

Monikanavainen AV-viritinvahvistin
Aloita tästä
Tämä on pika-asetusopas
STR-DN1020
1
Kaiuttimien asentaminen
2
Television ja muiden laitteiden liittäminen
3
Muut liitännät
4
Kaiuttimien valitseminen ja optimointi
5
Toistaminen
Pakkauksen sisältö
Kaiutinjärjestelmän on oltava paikallaan
ja/tai muiden liitettävien laitteiden on
oltava kytkentävalmiina.
Monikanavainen AV-viritinvahvistin (1)
Kaukosäädin (RM-AAP064) (1)
Mittausmikrofoni (ECM-AC2) (1)
R6-paristot (AA-koko) (2)
AM-kehäantenni (1)
FM-lanka-antenni (1)
03
1
Sijoita ensin vahvistimeen
liitettävät kaiuttimet huoneeseen
alla olevan kuvan mukaisesti.
 Voit halutessasi kytkeä kaksi FRONT
HIGH -kaiutinta kahden SUR BACK
-kaiuttimen sijaan.
 Voit kytkeä enintään kaksi
bassokaiutinta.
FRONT L
SUBWOOFER
CENTRE
STR-DN1020
04
SUBWOOFER
FRONT R
SUR L
SUR BACK L
SUR BACK R
SUR R
Edistyminen
Kytke seuraavaksi kaiuttimet
AV-viritinvahvistimeen.
Kytke kaiutinjohdot kunkin kaiuttimen
sijaintia vastaavaan liitäntään. Kytke
myös bassokaiuttimen johdot.
10 mm
Bassokaiutin


05
2
Liitä seuraavaksi televisio. Paras
tapa nauttia laadukkaasta
kuvasta ja äänestä on kytkeä
laitteet High Speed HDMI
-kaapelin avulla (lisävaruste).
Digitaalinen
(parempi laatu)
Analoginen
(hyvä laatu)
Blu-ray Disc -soitin, PlayStation®3 tai satelliittiviritin
06
Jos haluat liittää laitteeseen
Blu-ray Disc -soittimen,
PlayStation®3-konsolin tai
satelliittivirittimen, kytke ne High
Speed HDMI -kaapelin avulla.
Edistyminen
Jos TV:ssä ei ole HDMI
ARC -liitintä, käytä optista
digitaalikaapelia.
Jos TV:ssä ei ole HDMI ARC -liitintä,
voit nauttia TV:n äänestä
järjestelmän kaiuttimien kautta
optisen digitaalikaapelin avulla.
HDMI-kaapeli
Optinen digitaalikaapeli
Digitaalinen
(parempi laatu)
Analoginen
(hyvä laatu)
07
3
Liitä FM-radiota varten mukana
toimitettu FM-lanka-antenni FM
ANTENNA -liittimeen ja laajenna
antennia, jotta saat paremman
vastaanoton.

LAN-kaapeli (lisävaruste)

08

FM-lanka-antenni

Vaihtoehtoisesti voit kytkeä
erillisen ulkoisen antennin.
Voit muodostaa yhteyden
Internetin ja kotiverkon
palveluihin lähiverkkokaapelin
avulla.
Voit myös liittää iPod-/iPhonelaitteen iPhone-/iPod-liitäntöihin.

AM-kehäantenni

Apple-komposiittikaapeli
AV-kaapeli (lisävaruste)
Edistyminen
Nyt voit kytkeä virran AV-viritinvahvistimeen,
televisioon, bassokaiuttimeen ja muihin
laitteisiin.
Muista asentaa paristot kaukosäätimeen.
/
Pistorasian muoto
vaihtelee alueittain.
/
09
4
Valitse kaukosäätimen avulla kaiutinsijoittelu
käytössä olevan kaiutinjärjestelmän mukaan.
1 Paina MENU.
Valikko tulee näkyviin TV-ruutuun.
2 Valitse Settings painamalla /-painiketta
toistuvasti ja paina sitten .
3 Valitse Speaker painamalla /-painiketta
toistuvasti ja paina sitten .
4 Valitse SP Pattern painamalla /-painiketta
toistuvasti ja paina sitten .
5 Valitse haluamasi kaiutinsijoittelu painamalla
/-painiketta toistuvasti ja paina sitten .
6 Paina RETURN/EXIT .
/,
MENU
RETURN/EXIT 
10
Edistyminen
Kytke seuraavaksi mukana
toimitettu mittausmikrofoni
AUTO CAL MIC -liittimeen.
Sijoita mikrofoni suunnilleen
siihen paikkaan, jossa normaalisti
istut. Aseta se korvien tasolle,
esimerkiksi sohvan selkänojalle.
Varmista aktiivisen
bassokaiuttimen asetukset.
Kun bassokaiutin on liitetty,
kytke siihen virta ja lisää
äänenvoimakkuutta ennen
sen aktivoimista. Käännä
bassokaiuttimen voimakkuuden
säädintä noin kolmasosan verran.
11
4
Suorita nyt automaattinen kalibrointi.
1 Paina MENU.
2 Valitse Settings painamalla /-painiketta
toistuvasti ja paina sitten tai .
3 Valitse Auto Cal. painamalla /-painiketta
toistuvasti ja paina sitten tai .
4 Valitse Standard painamalla /-painiketta
toistuvasti ja paina sitten .
5 Valitse START painamalla
.
Mittaus alkaa viiden sekunnin kuluttua.
Mittaus ja testiääni kestävät noin 30 sekuntia.
Kun mittaus on suoritettu, merkkiääni kuuluu
ja näyttö vaihtuu.
Huomautus
Jos näytössä näkyy jokin koodi, korjaa ongelma
seuraavalla sivulla olevien ohjeiden mukaan.
///,
6 Valitse Save painamalla /-painiketta
toistuvasti ja paina sitten .
7 Irrota mittausmikrofoni
AV-viritinvahvistimesta.
12
MENU
Edistyminen
Jos TV-ruutuun tulee virhekoodi tai varoitus
automaattisen kalibroinnin jälkeen, tarkista
se alla olevasta luettelosta. Kun olet tehnyt
tarvittavat toimet, suorita automaattinen
kalibrointi uudelleen.
 Yksi takakeskikaiutin on liitetty SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B R -liitäntään. Kun liität vain yhden
takakeskikaiuttimen, liitä se SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B L -liitäntään.
Error Code 31
 Vasenta tai oikeaa etuyläkaiutinta ei
ole liitetty.
Kaiuttimia ei ole valittu. Määritä kaiuttimet
painamalla SPEAKERS.
Error Code 32
Yhtään kaiutinta ei tunnistettu. Varmista,
että mittausmikrofoni on kytketty kunnolla.
Jos se on liitetty oikein, mutta virhekoodi tulee
edelleen näkyviin, mittausmikrofonin johto voi
olla vahingoittunut tai väärin liitetty.
Error Code 33
 Yhtään etukaiutinta ei ole liitetty tai vain yksi
etukaiutin on liitetty.
 Mittausmikrofonia ei ole liitetty.
 Vasenta tai oikeaa takakaiutinta ei ole liitetty.
 Takakeskikaiuttimet tai etuyläkaiuttimet
on liitetty, vaikka takakaiuttimia ei ole
liitetty. Liitä takakaiuttimet SPEAKERS
SURROUND -liitäntöihin.
Warning 40
Mittauksen aikana havaittiin voimakasta melua.
Tee mittaus hiljaisessa ympäristössä.
Warning 41/Warning 42
 Mittausmikrofonin tulosignaali on liian
voimakas.
 Kaiuttimien ja mittausmikrofonin etäisyys on
liian lyhyt. Sijoita ne kauemmaksi toisistaan.
Warning 43
Bassokaiuttimen etäisyyttä ja sijaintia ei voi
tunnistaa. Tee mittaus hiljaisessa ympäristössä.
No Warning
Varoitustietoja ei ole.
13
5
Nyt voit valita minkä tahansa muun
käytettävissä olevan laitteen.
1 Valitse haluamasi laite ja paina sitten
.
Valikkonäyttö katoaa ja ulkoisen tulon
toistonäyttö tulee näkyviin.
Käytettävissä olevia tulolähteitä ovat:
 BD/DVD
 GAME
 SAT/CATV
 VIDEO 1, VIDEO 2
 TV
 MD/TAPE
 SA-CD/CD
2 Kytke virta laitteeseen ja käynnistä toisto.
Tulopainikkeet
SOUND FIELD +/–
3 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla
 +/– -painiketta.
Voit myös käyttää AV-viritinvahvistimen MASTER
VOLUME -säädintä.
4 Voit nauttia surround-äänestä painamalla
SOUND FIELD +/– -painiketta.
Voit myös käyttää AV-viritinvahvistimen
painikkeita 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE
(HD-D.C.S.) tai MUSIC.
 +/–
14
Edistyminen
Tarkista lopuksi muiden liitettyjen laitteiden
asetukset, jotta voit nauttia monikanavaisesta
surround-äänestä.
Näin varmistat, että kunkin laitteen äänisignaali
toistetaan oikeassa muodossa.
Monikanavainen digitaaliääni
Tarkista liitettyjen laitteiden digitaalinen
äänilähtöasetus.
Blu-ray Disc -soitin
Tarkista seuraavat kohdat:
Audio (HDMI) -asetuksena on Auto.
Dolby Digital (Coaxial/Optical) -asetuksena
on Dolby Digital.
DTS (Coaxial/Optical) -asetuksena on DTS.
PlayStation®3
Tarkista, että BD/DVD Audio Output
Format (HDMI) -asetuksena on Bitstream
(järjestelmäohjelmiston versiossa 3.5).
Lisätietoja: Katso lisätietoja liitettyjen laitteiden
mukana toimitetuista käyttöohjeista.
Nauti.
15
Tämä pika-asetusopas säästää paperia
Luonnonvarojen säästämiseksi Sony on vähentänyt paperin kulutustaan merkittävästi jättämällä painetut
käyttöoppaat pois tuotteiden toimituksista.
Täydelliset käyttöohjeet ja muut asiakirjat löytyvät kuitenkin osoitteesta
http://support.sony-europe.com/
4-282-221-11(1) (FI)
2011 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising