Sony | STR-DA3500ES | Sony STR-DA3500ES Pika-asetus- ja aloitusopas

4-144-910-71(1)
STR-DA3500ES
2: Tilslutning af højttalere/
2: Kaiuttimien liittäminen
3: Tilslutning af andre apparater/
3: Muiden komponenttien liittäminen
Super Audio CD-afspiller/Super Audio CD -soitin
Hurtig installation
Pika-asetusopas
Super Audio CD-afspiller/
Super Audio CD -soitin
Højttalerkabel (medfølger ikke)/
Kaiutinkaapelit (lisävaruste)
Sony Corporation © 2009 Printed in Malaysia
Højttalerkabel (medfølger ikke)/
Kaiutinkaapelit (lisävaruste)
Monofonisk lydkabel (medfølger ikke)/
Monofoninen audiokaapeli (lisävaruste)
1: Opsætning af højttalere/
1: Kaiuttimien asennus
Lydkabel (medfølger ikke)/
Audiokaapeli (lisävaruste)
Videoapparater/Videokomponentit
TV
Højttalerkabel (medfølger ikke)/
Kaiutinkaapelit (lisävaruste)
Monofonisk lydkabel (medfølger ikke)/
Monofoninen audiokaapeli (lisävaruste)
Satellittuner eller
digitalmodtagerboks/
Satelliittiviritin tai digiboksi
HDMI-kabel (medfølger ikke)/
HDMI-kaapeli (lisävaruste)
10 mm
Blu-ray disc-afspiller/
Blu-ray disc -soitin
DVD-afspiller/DVD-soitin
HDMI-kabel (medfølger ikke)/HDMI-kaapeli (lisävaruste)
Højttalerkabel (medfølger ikke)/
Kaiutinkaapelit (lisävaruste)
Om SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)-knappen
Dansk
Her kan du vælge fronthøjttalersystem. Se også "8: Indstilling af højttalere" i brugsanvisningen til receiveren.
Hurtig installation beskriver, hvordan du tilslutter en Super Audio CD-, DVD-, Blu-ray disc-afspiller,
satellittuner eller digitalmodtagerboks, TV, højttalere og en subwoofer til receiveren, så du kan lytte til
flerkanals-surround sound. Du kan finde yderligere oplysninger i brugsanvisningen til receiveren.
1: Opsætning af højttalere
Figuren ovenfor viser et eksempel på en opstilling med et 7.1-højttalersystem (syv højttalere og en
subwoofer). Du kan finde yderligere oplysninger i brugsanvisningen til receiveren.
Højttalere på figurer i denne vejledning er angivet med bogstaverne fra  til .
 Fronthøjttaler (venstre)
 Surroundhøjttaler (højre)
 Fronthøjttaler (højre)
 Surround-baghøjttaler (venstre)
 Centerhøjttaler
 Surround-baghøjttaler (højre)
 Surroundhøjttaler (venstre)
 Subwoofer
3: Tilslutning af andre apparater
Dette er et eksempel på, hvordan du tilsluttet receiveren til dine apparater. Du kan finde yderligere
oplysninger om andre tilslutningsmuligheder og andre apparater i trin 4 afsnittet i "Introduktion" i
brugsanvisningen til receiveren.
Receiveren er udstyret med en funktion til konvertering af videosignaler. Se også "4b: Tilslutning af
videoapparater" i brugsanvisningen til receiveren.
4: Tilslut først netledningerne til sidst
Tilslut den medfølgende netledning til AC INLET-tilslutningen på receiveren og forbind dernæst
netledningen til et vægstik. Se også ”Tilslutning af netledningen” i brugsanvisningen til receiveren.
Tässä pika-asetusoppaassa kuvataan Super Audio CD -soittimen, DVD-soittimen, Blu-ray Disc -soittimen,
satelliittivirittimen tai digiboksin, TV:n, kaiuttimien ja lisäbassokaiuttimen liittäminen, jotta voisit nauttia
monikanavaisesta surround-äänestä. Katso lisätietoja mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
1: Kaiuttimien asennus
Alla on esimerkki 7.1 kaiutinjärjestelmän (seitsemän kaiutinta ja yksi lisäbassokaiutin) kokoonpanosta.
Katso lisätietoja vastaanottimen mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
Kuvat auttavat kaiuttimien  -  määrittämisessä.
 Etukaiutin (Vasen)
 Surround-kaiutin (oikea)
 Etukaiutin (Oikea)
 Surround-takakaiutin (Vasen)
 Keskikaiutin
 Surround-takakaiutin (oikea)
 Surround-kaiutin (Vasen)
 Lisäbassokaiutin
2: Tilslutning af højttalere
2: Kaiuttimien liittäminen
Tilslut højttalerne i overensstemmelse med antal og type.
Liitä kaiuttimet numeron ja tyypin mukaan.
Om højttalerkabler
Kaiutinkaapeleista


Brug højttalerkabler i længder, der passer til rummets størrelse.
Kontrollér, at du tilslutter hvert højttalerkabel korrekt og ikke bytter om på plus- (+) og minuspol (–) ved
at identificere farven og mærket på det enkelte højttalerkabels tilslutninger.
Om højttalertilslutninger



Forbind -tilslutningerne til receiverens -tilslutningerne og forbind -tilslutningerne til receiverens
-tilslutninger.
Du kan finde yderligere oplysninger om tilslutninger af højttalerkabler på figuren ovenfor eller i
brugsanvisningen til receiveren.
Drej på kabellåsen, indtil højttalerkabler er solidt tilsluttet.
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) -painike
Suomi


Käytä kaiutinkaapeleita, jotka sopivat huoneen leveyteen.
Liittämällä kaiutinjohdon sen värin tai merkinnän mukaan plus (+) tai miinus (–) liitin, voit aina olla
varma, että olet liittänyt kaapelit oikein.
Kaiutinliitännöistä



Liitä  liittimet vastaanottimen  liitäntöihin ja liitä  liittimet vastaanottimen  liitäntöihin.
Katso lisätietoja kaiutinkaapeleiden liittämisestä vastaanottimen yllä olevasta kuvasta tai mukana
toimitetusta käyttöohjeesta.
Kierrä lukkonuppia, kunnes kaiutinkaapelit on kiinnitetty kunnolla.
Voit valita etukaiutinjärjestelmän. Katso kohta ”8: Kaiuttimien asetus” vastaanottimen mukana toimitetusta
käyttöohjeesta.
3: Muiden komponenttien liittäminen
Tämä on esimerkki vastaanottimen ja komponenttien liittämisestä. Katso lisätietoja muista liitännöistä ja
komponenteista vaiheesta 4 kohdassa ”Aloittaminen” vastaanottimen kanssa toimitetusta käyttöohjeesta.
Tämä vastaanotin on varustettu videosignaalien muuntotoiminnolla. Katso kohta ”4b: Videokomponenttien
liitäntä” Vastaanottimen mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
4: Kytke kaikki virtajohdot viimeiseksi
Liitä mukana toimitettu virtajohto vastaanottimen AC INLET –liittimeen ja liitä virtajohto sen jälkeen
verkkovirtaan. Katso ”Virtajohdon liittäminen” vastaanottimen mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
Dansk
?/1
AUTO CAL MIC
Automatisk kalibrering af
højttalerindstillinger (Auto Calibration)
Du kan indstille højttalerne til automatisk kalibrering i forhold
til alle tilsluttede højttalere ved hjælp af den automatiske
kalibreringsfunktion.
Forberedelse af automatisk kalibrering

GUI MODE
 / /  / ,


Lyden, der afspilles i højttalerne, kan være meget høj i forbindelse med en
måling. Lydstyrken kan ikke justeres. Vær opmærksom på tilstedeværelsen af
børn og påvirkningen af omgivelserne.
Udfør målingen i et rum, der er udsat for så lidt støj som overhovedet muligt,
for at den mest optimale måling.
Hvis møbler eller andre genstande blokerer signalretningen imellem
optimeringsmikrofonen og højttalerne, udføres kalibreringen ikke korrekt.
Fjern alle forhindringer fra måleområdet for at undgå målingsfejl.
1
MENU
2
Opstil og tilslut højttalere og TV.
Du kan finde yderligere oplysninger på forsiden.
Tilslut den medfølgende optimeringsmikrofon til
AUTO CAL MIC-jackstikket.
AUTO CAL MIC-jackstikket er kun beregnet til tilslutning
af den medfølgende optimeringsmikrofon. Tilslut ikke andre
mikrofoner til dette jackstik. Dette kan medføre beskadigelse
af receiveren og mikrofonen.
5
/,
13
/ 
XM
3
Indstil optimeringsmikrofonen.
Placér optimeringsmikrofonen ved din siddeposition.
Anbring mikrofonen på en høj stol eller en trefod, så den er
placeret i ørehøjde.
Bemærkninger vedr. opsætning af den aktive
subwoofer
Step


50

6
/,
/ 
15
Hvis du har tilsluttet en subwoofer, skal du først tænde
subwooferen og skrue op for lyden. Drej MASTER VOLUMEknappen næsten helt op til centerpunktet.
Hvis du tilslutter en subwoofer med delefrekvensfunktion, skal
du indstille lydstyrken til maksimum.
Hvis du tilslutter en subwoofer med en automatisk standbyfunktion, skal du indstille subwooferen til OFF (deaktiveret).
Gennemførelse af automatisk kalibrering /,
Den automatiske kalibreringsfunktion giver dig mulighed for
at foretage følgende målinger: Højttalertilslutninger, -polaritet,
-afstand, -størrelse, -lydstyrke og –frevenskarakteristika.
Step
1
Save auto calibration (auto speaker setup)?
Quick Setup
Speaker settings
(Auto)
Enhanced Setup
Yes
2 Tænd TV’et.
No
3
RETURN Back
50
8
/,
16
/,
4
5
Step
Select calibration type.
Select items to be measured.
Full Flat
Speaker Distance
Engineer
Speaker Level
Front Reference
Frequency Characteristic
OFF
Matches frequency characteristics of
all speakers used for better soundsstage
18
Tryk på GUI MODE, indtil “GUI ON” vises.
Tryk på / for at vælge “Settings” og tryk
dernæst på
eller .
Tryk på / for at vælge “Auto Calibration” og tryk
dernæst på
eller .
7
Tryk på / for at vælge “Quick Setup” og tryk
dernæst på
.
Tryk på / og dernæst på
for at fravælge
punkter, som du ikke vil måle.



Complete!
Step
Exit
Place the supplied microphone on your preferred seating
position to set auto calibration (auto speaker setup)
Start
RETURN Back
RETURN Back
tryk dernæst
.
Valgmulighed
Forklaring
Full Flat
Foretager en ren frekvensmåling for hver
højttaler.
Engineer
Justerer højttalerne til en frekvens, der
passer til Sony-lytterumsstandarden.
Front Reference
Justerer alle højttalernes karakteristika, så
de passer til fronthøjttalernes karakteristika.
OFF
Deaktiverer den automatiske kalibrerings
EQ.
17 Tryk på .
Exit-skærmen vises.
18 Tryk på
for at afslutte.
Hvis der vises en fejlmeddelelse
For detaljer omkring advarsels- og fejlkoder, se "Oversigt over
meddeleser efter automatisk kalibreringsmåling" i "9: Automatisk
kalibrering af højttalerindstillinger (Autokalibrering)" i
brugsanvisningen.
Godt råd
Højttalerstørrelsen (LARGE/SMALL) bestemmes af de laveste karakteristika.
Målingsresultaterne kan variere afhængig af optimeringsmikrofonens placering,
højttalernes placering og rummets størrelse og udformning. Det anbefales at
følge målingsresultatets anbefalinger. Du kan ikke desto mindre ændre disse
indstillinger i Speaker-indstillingsmenuen. Gem målingsresultaterne først og
forsøg dernæst at ændre de ønskede indstillinger.
Opsætning af andre apparater
Det anbefales at indstille hvert apparat, så lydsignaler afspilles
korrekt i højttalerne, når du afspiller et medie i apparatet. De
følgende eksempler beskriver indstilling af Sony-apparater. Du kan
finde yderligere oplysninger i brugsanvisningen til hvert apparat.
Sony Super Audio CD-afspiller
Vælg en passende afspilningsfunktion (flerkanals- eller 2kanalsafspilning). Det kan forekomme, at lyden kun afspilles i
højre/venstre fronthøjttaler, når 2-kanalsafspilning er valgt.
Efter indstilling
Receiveren er nu klar til brug. Tryk på indgangsknappen på
fjernbetjeningen for at vælge apparatet til afspilning. Du kan finde
yderligere oplysninger i brugsanvisningen til receiveren.
Speaker Distance
Speaker Level
Frequency Characteristic
9 Tryk på .
10 Tryk på for at vælge “Start”.
11 Målingen starter efter 5 sekunder.
12 Målingen starter.
Målingsprocessen tager ca. 30 sekunder og der vil lyde en
testtone under målingen. Vent indtil målingsprocessen
afsluttes.
13 Målingen er afsluttet.
Når målingen er afsluttet, lyder der en biplyd og
målingsresultatet vises i på TV-skærmen.
14 Tryk på for at vælge “Next”.
15 Tryk på / for at vælge ”Yes” og tryk dernæst
på
.
16 Paina / toistuvasti valitaksesi automaattisen
Suomi
kalibroinnin tyyppi ja paina sitten
Sopivien kaiutinasetusten kalibrointi
automaattisesti (Auto Calibration)
Voit asettaa kaiuttimien äänen haluamasilaiseksi käyttämällä
automaattista kalibrointitoimintoa.
Ennen automaattisen kalibroinnin
suorittamista



Kalibroinnin aikana kaiuttimista kuuluva ääni on erittäin kova.
Äänenvoimakkuutta ei voida säätää. Varmista, että lapsia ei ole lähettyvillä tai
että tämä ei häiritse naapureita.
Suorita mittaus hiljaisessa ympäristössä meluhäiriöiden välttämiseksi ja
tarkan mittaustuloksen saamiseksi.
Jos optimointimikrofonin ja kaiuttimien välillä on esteitä, ei kalibrointia voida
suorittaa oikein. Poista mahdolliset mittausta häiritsevät esteet.
1
2
Asenna ja liitä kaiuttimet ja TV.
Katso lisätietoja etusivulta.
Liitä mukana toimitettu optimointimikrofoni
AUTO CAL MIC -liittimeen.
AUTO CAL MIC -liitintä käytetään vain mukana toimitetulle
optimointimikrofonille. Älä liitä siihen muita mikrofoneja.
Tämä voi vaurioittaa vastaanotinta ja mikrofonia.
3
Aseta optimointimikrofoni valmiiksi.
Sijoita optimointimikrofoni kuuntelupaikkaan Käytä tuolia tai
jalustaa niin, että optimointimikrofoni on korviesi tasalla.
Aktiivisen lisäbassokaiuttimen asetus



Kun lisäbassokaiutin on liitetty, kytke se päälle ja säädä
äänenvoimakkuus etukäteen. Käännä MASTER VOLUME nuppi vähän keskikohdan ohi.
Jos liität lisäbassokaiuttimen jakotaajuustoiminnossa, aseta arvo
maksimiarvoon.
Jos liität lisäbassokaiuttimen automaattisessa valmiustila
toiminnossa, aseta se pois päältä (deaktivoitu).
Automaattisen kalibroinnin suorittaminen Automaattisella kalibroinnilla voit mitata seuraavat:
kaiutinliitännät, kaiuttimen napaisuuden, kaiuttimien etäisyyden,
kaiuttimien koon, kaiuttimien tason, taajuusominaisuudet.
1
2
3
4
5
GUI-menuen vises på TV-skærmen. Tryk på MENU, hvis
GUI-menuen ikke vises på TV-skærmen.
6
8
Tryk på ?/1 for at slukke receiveren.
Vælg den relevante indgang på TV’et, så menuen vises på
skærmen.
Settings-menulisten vises på TV-skærmen.
Step
RETURN Back
10
Tilslut et TV til receiveren.
Se også "3: Tilslutning af TV" i brugsanvisningen til
receiveren.
16 Tryk på / for at vælge kalibreringsfunktion og
Liitä TV vastaanottimeen.
Katso kohta ”3: TV:n liittäminen” käyttöohjeessa.
Kytke TV päälle.
Paina ?/1 avataksesi vastaanottimen.
Vaihda TV-sisääntuloa niin, että valikkokuva tulee ruutuun.
Paina GUI MODE toistuvasti valitaksesi “GUI ON”.
GUI-valikko ilmestyy TV-ruutuun. Paina MENU jos GUIvalikko ei ilmesty TV-ruutuun.
Paina / toistuvasti valitaksesi “Settings”, paina
sitten
tai .
Asetusvalikko ilmestyy TV-ruutuun.
6
Paina / toistuvasti valitaksesi “Auto
Calibration”, paina sitten
tai .
7
Paina / toistuvasti valitaksesi “Quick Setup”,
paina sitten
.
8
Paina / toistuvasti ja
joita et halua mitata.



poistaaksesi kohdat
Speaker Distance
Speaker Level
Frequency Characteristic
9 Paina .
10 Paina valitaksesi “Start”.
11 Mittaus alkaa 5 sekunnin kuluttua.
12 Mittaus alkaa
Mittaus kestää n. 30 sekuntia testiäänellä. Odota, kunnes
mittaus on valmis.
13 Mittaus on valmis.
Kun mittaus päättyy, merkkiääni kuuluu ja mittaustulos
ilmestyy TV-ruutuun.
14 Paina valitaksesi “Next”.
15 Paina / toistuvasti valitaksesi “Yes”, paina
sitten
.
.
Parametri
Selvitys
Full Flat
Tekee jokaisen kaiuttimen taajuuden
mittauksesta tasaisen.
Engineer
Asettaa taajuuden, joka vastaa Sonyn
kuunteluhuoneen standardia.
Front Reference
Säätää kaikkien kaiuttimien ominaisuudet
vastaamaan etukaiuttimen ominaisuuksia.
OFF
Poistaa automaattisen kalibroinnin EQasetuksen käytöstä.
17 Paina .
Lopetusruutu tulee esiin.
18 Poistu painamalla
.
Kun vikakoodit tulevat esiin.
Lisätietoja varoituksista ja vikakoodeista, katso ”Viestilista
automaattisen kalibroinnin mittauksen jälkeen” kohdassa ”9:
Sopivien kaiutinasetusten kalibrointi automaattisesti (Auto
Calibration)” käyttöohjeessa.
Vihje
Kaiuttimen koko (LARGE/SMALL), määritetään matalien ominaisuuksien
mukaan. Mittaustulokset saattavat vaihdella optimointimikrofonin ja
kaiuttimien sijainnin ja huoneen muodon mukaisesti. Suosittelemme, että
noudatat mittaustuloksia. Voit kuitenkin halutessasi muuttaa näitä asetuksia
Kaiutinasetukset-valikossa. Tallenna mittaustulokset ensin ja yritä sitten
muuttaa asetuksia halutessasi.
Muiden komponenttien asetus
Kaikki komponentit tulee asettaa siten, että ääni kuuluu
kaiuttimista oikein, kun liitetty komponentti on käytössä.
Seuraavissa tapauksissa kuvataan Sonyn komponentteja. Katso
lisätietoja komponenttien mukana toimitetuista käyttöohjeista.
Sony Super Audio CD -soitin
Valitse sopiva toistoalue (monikanava tai 2-kanava). Ääni kuuluu
vain etukaiuttimista vasen/oikea kun 2-kanava on valittu.
Asetusten jälkeen
Vastaanotin on nyt käyttövalmis. Valitse toistolaite painamalla
kaukosäätimessä olevaa lähdelaitteiden valintapainiketta. Katso
lisätietoja mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
Download PDF

advertising