Sony | STR-DA5700ES | Sony STR-DA5700ES STR-DA5700ES Home cinema AV receiver Pika-asetus- ja aloitusopas

4-287-976-21(1) (FI)
1
Kaiuttimien asentaminen
Seuraavissa kuvissa kuvataan 7.1-kanavaiset kaiutinjärjestelmät, joissa käytetään takakeskikaiuttimia tai etuyläkaiuttimia. Sijoita kaiuttimet
jommankumman kokoonpanon mukaisesti.
STR-DA5700ES
Vasen etukaiutin
Oikea etukaiutin
Keskikaiutin
Pika-asetusopas
Vasen takakaiutin
Oikea takakaiutin
Tässä pika-asetusoppaassa kuvataan kaiuttimien, bassokaiuttimen ja Blu-ray Discsoittimen kytkeminen, jotta voit nauttia monikanavaisesta tilaäänestä. Lisätietoja
on viritinvahvistimen mukana toimitetussa käyttöohjeessa.
Vasen takakeskikaiutin
Oikea takakeskikaiutin
Vasen yläkaiutin
Oikea yläkaiutin
Bassokaiutin
2
Kaiuttimien kytkeminen
Kaiuttimien asentaminen
E USE 4-16
IMPEDANC
Ω
Kaiuttimien kytkeminen
Näytön kytkeminen
Blu-ray Disc -soittimen kytkeminen
10 mm
Liitä kaikki virtajohdot viimeiseksi
Virran kytkeminen viritinvahvistimeen
Viritinvahvistimen asentaminen
© 2011 Sony Corporation
3
4
Näytön kytkeminen
6
Virran kytkeminen viritinvahvistimeen
7
Viritinvahvistimen asentaminen
Vaihda TV:n tuloksi se tuloliitäntä, johon viritinvahvistin on liitetty.
Kun viritinvahvistimeen kytketään virta ensimmäisen kerran, loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus (EULA) tulee näkyviin TV-ruutuun.
Hyväksy EULA, jotta voit jatkaa Easy Setup -näyttöön. Määritä sitten viritinvahvistimen asetukset Easy Setup -näytössä annettujen
ohjeiden mukaisesti.
Blu-ray Disc -soittimen kytkeminen

Kun olet tehnyt vaiheet 1–7, käynnistä toisto Blu-ray Disc -soittimella.
Huomautus
Asenna Blu-ray Disc -soitin siten, että sillä voi toistaa monikanavaisia äänisignaaleja. Jos käytössä on Sony Blu-ray Disc -soitin, määritä HDMI Audio Output -asetukseksi Auto
(1.9.2011 lähtien).
5
Liitä kaikki virtajohdot viimeiseksi
Pistorasiaan
Voit toistaa Internetissä olevaa videosisältöä kätevästi viritinvahvistimen avulla.
Kun kaikki edellä kuvatut kytkennät ja asetukset on tehty ja viritinvahvistin on
liitetty reitittimeen lähiverkkokaapelilla, voit nauttia Internet-videoista valitsemalla
toistettavan sisällön.
Lisätietoja lähiverkkokaapelin kytkemisestä on kohdassa 5: Verkkoyhteyden
muodostaminen viritinvahvistimen mukana toimitetussa käyttöohjeessa. Lisätietoja
toiminnon käyttämisestä on viritinvahvistimen mukana toimitetun käyttöohjeen
Internet‑videoiden toistamista käsittelevässä osiossa.
Download PDF

advertising