Sony | CFD-RG880CP | Sony CFD-RG880CP Käyttöohjeet

4-127-406-42(1)
Perustoiminnot
Halutessasi
Tauottaa toiston
**
FI
CFD-RG880CP
©2008 Sony Corporation
Painettu Kiinassa
VAROITUS
Älä avaa laitteen koteloa sähköiskujen
välttämiseksi. Jätä huolto- ja korjaustyöt
valtuutetun henkilökunnan tehtäväksi.
Tulipalovaaran vähentämiseksi älä peitä laitteen
tuuletusaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla
yms. Älä aseta palavia kynttilöitä laitteen päälle.
Tulipalovaaran ja sähköiskuriskin pienentämiseksi älä
altista laitetta roiskuville tai läikkyville nesteille, äläkä
aseta nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakkoja,
laitteen päälle.
Koska virtajohdon pistoketta käytetään laitteen
irrottamiseksi sähköverkosta, kytke laite helposti käsiksi
päästävään pistorasiaan. Mikäli laite toimii epäluotettavasti,
irrota sen virtajohto välittömästi pistorasiasta.
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai
suljettuun kaappiin.
Älä altista akkuja (akkusarja tai asennetut akut) pitkäksi
aikaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaiste, tuli
vastaavat.
Korvakuulokkeilla liian kovaa toistettu musiikki saattaa
aiheuttaa kuulovikoja.
Laitteen nimikilpi ja tärkeitä turvallisuustietoja sisältävä
tarra sijaitsevat laitekotelon pohjassa.
Vanhojen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden hävittäminen
(Koskee Euroopan unionia ja muita
Euroopan maita, joissa on erilliset
keräysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa esiintyvä symboli
ilmoittaa, ettei tätä tuotetta saa käsitellä talousjätteen
tapaan. Se tulee sen sijaan jättää sopivaan sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden keräyspaikkaan. Varmistamalla,
että tämä tuote hävitetään oikein, autat estämään sen
luonnolle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti
aiheuttamat haittavaikutukset, mitkä muussa tapauksessa
voisivat olla tuloksena tämän tuotteen väärästä
hävittämistavasta. Materiaalien kierrättäminen auttaa
säästämään luonnon voimavaroja. Yksityiskohtaisempia
tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat oman
paikkakuntasi hallintoviranomaisilta, talousjätteesi
keräyksestä vastaavalta yritykseltä sekä liikkeestä, josta
tämä tuote on ostettu.
Saatavilla olevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin
Keskeyttää toiston
 .
Siirtyä seuraavaan
MP3-/WMAtiedostoon
Siirtyä takaisin
edelliselle raidalle/
MP3-/WMAtiedostoon
Valita kansion
MP3-/WMAlevyltä
Paikantaa tietyn
kohdan ääntä
kuunneltaessa
 .
Paikantaa tietyn
kohdan näyttöä
tarkkailemalla
Ottaa pois CD:n
Tämä akussa tai sen pakkauksessa esiintyvä symboli
ilmoittaa, ettei tätä tuotteen mukana toimitettua akkua saa
käsitellä talousjätteen tapaan. Varmistamalla, että nämä
akut hävitetään oikein, autat estämään sen luonnolle ja
ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheuttamat
haittavaikutukset, mitkä muussa tapauksessa voisivat olla
tuloksena tämän akun väärästä hävittämistavasta.
Materiaalien kierrättäminen auttaa säästämään luonnon
voimavaroja.
Näppäimissä * VOL + (VOLUME + kaukosäätimessä) ,   ja
  (laitteessa) on tunnistusnyppylä.
** Tästä painikkeesta käytetään joissakin maissa nimeä "POWER".
Laitteen kytkemiseksi päälle/päältä
Tämän laitteen on valmistanut Sony Corporation, 1-7-1
Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan.
EMC:n valtuutettu edustaja ja tuoteturvallisuudesta
vastaava yritys on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Ota kaikissa huoltoa
ja takuita koskevissa asioissa yhteys erillisissä huolto- ja
takuuasiakirjoissa mainittuihin osoitteisiin.
DualDisc-levyjä koskevia
huomautuksia
DualDisc-levy on kaksipuolinen levytuote, jonka toisella
puolella on DVD-tallennusmateriaali ja toisella digitaalinen
audiomateriaali. Koska audiomateriaali ei kuitenkaan on
ole Compact Disc (CD) -standardin mukainen, sen toiston
onnistumista tässä tuotteessa ei voida taata.
MPEG Layer-3 -audiokoodaustekniikka ja patentit on
lisensoitu Fraunhofer IIS and Thomsonin toimesta.
Virtalähteet
Vaihda kaikki paristot uusiin. Ota ennen paristojen vaihtamista pois kaikki CD-levyt soittimesta ja irrota kaikki USBlaitteet tästä laitteesta.
• Tämän laitteen käyttämiseksi paristoilla, irrota virtajohto tästä laitteesta.
• Kun käytät tätä laitetta paristoilla, et voi kytkeä sitä päälle kaukosäätimellä.
Kaukosäätimen valmistelu
Aseta kaukosäätimeen kaksi R6-paristoa (A-koko) (eivät sisälly toimitukseen).
 PUSH OPEN/CLOSE .
Et pysty paikantamaan tiettyä raitaa, jos näytössä palaa
ilmaisin "SHUF" tai "PGM".
Paina   -painiketta, ja sen jälkeen MODE  -painiketta niin
monta kertaa kuin tarvitaan, kunnes "SHUF" ja "PGM" häviävät
näytöstä.
Esimerkki kansiorakenteesta ja
toistojärjestyksestä
Kansioiden ja tiedostojen toistojärjestys on seuraava:
Kansio
MP3/WMA-tiedosto
Äänitysjärjestelmä
4-raitainen 2-kanavainen
Pikakelausaika
Noin 150 s Sony-kasetilla C-60
Taajuusvaste
TYPE I (normal): 70–13 000 Hz
USB-toiminto
Paina ROCK-, DANCE-, SALSA-, REGGAETON- tai
FLAT  -painiketta valitaksesi halutun audiotehosteen.
(Paina kaukosäätimen SOUND  -painiketta niin
monta kertaa kuin tarvitaan.)
Näytön tasomittari näyttää äänisignaalien
voimakkuuden.
Tuettu bittinopeus
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32–320 kbps, VBR
WMA:
16–320 kbps, VBR
Otantataajuudet:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
-liitäntä (USB)
USB-A (Huippunopeus)
Yleistä
Kaiutin
Laajakaista: 10 cm (läpimitta) 3,2 Ω, kartiotyyppinen (2)
Bassokaiutin: 13 cm (läpimitta), 4 Ω, kartiotyyppinen (1)
Diskantti: 2 cm (läpimitta) (2)
1 Kytke tallennustoiminnolla varustettu USB-laite
tämän laitteen
Bassoäänien vahvistaminen
Paina POWER DRIVE WOOFER -painiketta
(kaukosäätimen WOOFER-painiketta) .
WOOFER-toiminnon tehoa voidaan muuttaa
seuraavasti:
(päältä)
2 Paina CD  -painiketta ja aseta levytilaan levy,
3 Valitse raita tai MP3-/WMA-tiedosto ja käynnistä sen
toisto.
4 Paina laitteen REC CD  USB  -painiketta valitun
raidan tai MP3-/WMA-tiedoston toiston aikana.
"REC"-ilmaisin alkaa vilkkua ja näyttö siirtyy
seuraavien näyttöjen välillä: "REC 1", "FREExxxM"*
(USB-laitteen vapaa tallennustila) ja "PUSH ENT".
USB-laite siirtyy tallennuksen taukotilaan ja tämä
laite toistotaukotilaan.
* Jos vapaata tilaa osoittavan ilmaisimen lukemat ovat Gt:n
luokkaa, näytölle ilmestyy ilmaisin "FREExxxG".
5 Paina laitteen ENTER  -painiketta.
Äänityksen keskeyttäminen
Paina   -painiketta.
Punainen ilmaisin sammuu.
USB-laitteen irrottaminen
1 Paina USB  -painiketta, kun laite on keskeyttänyt
toiston.
1 Paina laitteen USB  -painiketta.
2 Kytke USB-laite (USB)  -porttiin.
3 USB-laitteen irrottaminen.
MP3-/WMA-levyjä koskevia huomautuksia
• Kun levy on asetettu levytilaan, soitin lukee kaikki levyllä olevat
tiedostot.
Tällöin näytöllä näkyy "READING". Jos levyllä on useita muita kuin
MP3-/WMA-tiedostoja, saattaa kestää kauan ennen kuin seuraavan
MP3-/WMA-tiedoston toisto käynnistyy.
Suosittelemme, ettet tallentaisi muita tarpeettomia kansioita tai
tiedostoja kuin MP3-/WMA-tiedostot levylle, jota on tarkoitus
käyttää MP3-/WMA-tiedostojen kuunteluun.
Halutessasi
Paina painiketta
Tauottaa toiston
 . Paina toiston jatkamiseksi
painiketta uudelleen*.
Keskeyttää toiston
Valita kansion
Huomautuksia
• Jos uniajastin on kytketty käyttöön, kehään ei syty valoa, vaikka
WOOFER-toimintoa käytettäisiinkin.
• Jos käytät kuulokkeita, ei WOOFER-toiminta toimi.
Huomautus
Kun käytät laitetta paristoilla, ei esittelytoiminto aktivoidu.
CD-/MP3-/WMA-levyn toistaminen
1 Paina tämän laitteen CD -painiketta . (Pain
kaukosäätimen OPERATE (POWER)  -painiketta ja
sen jälkeen CD  -painiketta .)
2 Paina tämän laitteen  PUSH OPEN/CLOSE
painiketta, ja aseta sen jälkeen CD-levytilaan levy
sen tarrapuoli ylöspäin
Sulje levytila laitteen  PUSH OPEN/CLOSE  painikkeella.
• Maksimi tiedostomäärä: 511
Maksimi kansiomäärä: 511 (juurikansio mukaan lukien)
Maksimimäärä kansiotasoja: 8
• Kansio- ja tiedostonimistä voidaan näyttää aina 32 kirjainmerkkiä,
mukaan lukien lainausmerkit.
• Kirjainmerkkejä A–Z, 0–9, ja merkkiä _ ei voi näyttää tällä laitteella.
Muut merkit näytetään merkkinä "_".
• Tämä laite on yhteensopiva ID3-tagin formaattiversioiden 1.0, 1.1,
2.2, 2.3 ja 2.4 kanssa. Kun tiedostossa on ID3-tagitietoja, "kappaleen
nimi", "tiedoston nimi" ja "albumin nimi" voidaan näyttää. Ellei
tiedostossa ole ID3-tagitietoja, näytöllä näkyy kappaleen nimen
sijaan viesti "NO TITLE" ja esittäjän nimen sijaan "NO ARTIST"
sekä albumin nimen sijaan "NO ALBUM". ID3-tagitiedot voidaan
näyttää aina 32 kirjainmerkkiin asti.
• Tiedostoja nimettäessä muista lisätä tiedoston nimeen
tiedostotarkenne ".mp3" tai ".wma".
• Jos lisäät tarkenteen ".mp3" tai ".wma" muuhun kuin MP3/WMAtiedostoon, tämä soitin ei pysty tunnistamaan tiedostoa kunnolla ja
tuottaa satunnaista melua, joka voi vahingoittaa kaiuttimiasi.
• Tiedostonimi ei vastaa ID3-tagitietoja.
Radion kuunteleminen
1 Paina soittimen RADIO/BAND•AUTO PRESET  painiketta (tai kaukosäätimen RADIO/BAND  painiketta) niin monta kertaa kuin tarvitaan.
Joka kerta kun painat painiketta, vaihtuu ilmaisin
seuraavasti:
"FM"  "AM"
2 Pidä painettuna
TUNE + tai –  -painiketta,
kunnes taajuusnumerot alkavat vaihtua näytössä.
Laite alkaa automaattisesti hakea radiotaajuuksia ja
pysähtyy, kun se löytää hyvin kuuluvan aseman.
Jos se ei pysty virittämään asemaa, vaihda taajuutta
portaittain painamalla TUNE + tai –  -painiketta
niin monta kertaa kuin tarvitaan.
Kun ULA-stereolähetys on viritetty kohdalleen,
näyttöön ilmestyy "ST"-ilmaisin.
Vihje
2 Pidä painettuna DSPL/ENT  -painiketta, kunnes
3 Paina laitteen  -painiketta (kaukosäätimen  Laite toistaa kerran kaikki raidat/MP3-/WMAtiedostot.
Jos asetat soittimeen MP3-/WMA-levyjä, "MP3" tai
"WMA" ilmestyy laitteen näyttöön sen lukiessa
tiedoston tietoja.
pikavalintanumero alkaa vilkkua näytöllä, ja paina
sen jälkeen laitteen RADIO/BAND•AUTO PRESET 
-painiketta noin 2 sekunnin ajan.
3 Valitse laitteen PRESET + tai –  -painikkeella "9K
STEP" valitaksesi 9 kHz:n viritysaskeleen tai "10K
STEP" valitaksesi 10 kHz:n viritysaskeleen.
4 Paina laitteen DSPL/ENT  -painiketta.
Viritysaskeleen vaihtamisen jälkeen on nykyiset
pikavalintapaikat asetettava uudelleen.
Audio-cd
Kasetin toistaminen
Käytä tähän laitteen omia painikkeita.
1 Paina laitteen   -painiketta, ja aseta kasetti
Raitanumero
Toistoaika
MP3-/WMA-levy (Esimerkki: Kun olet asettanut soittimeen MP3-levyn)
kasettitilaan toistopuoli ylöspäin. Käytä vain TYPE I
(normal) -kasetteja. Sulje kasettitila.
Tarkista, ettei kasetin nauha ole missään kohdin
löysällä sen tai tämän laitteen vaurioitumisen
estämiseksi.
 .
+ tai .
Valita tiedoston
 tai  .
Hakea tietyn
kohdan tiedostosta
Pidä painettuna  tai  
toiston aikana ja päästä painike
halutussa kohdassa ( tai 
kaukosäätimestä).
Valita jatkuvan
toiston
REPEAT  laitteesta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että näyttöön
ilmestyy " " tai " 1" ilmaisin.
• MP3-/WMA-tiedostoja sisältämätön kansio ohitetaan.
Jos LIGHT SYNC -toiminto on käytössä, bassokaiutinta
ympäröivään kehään syttyy valo äänisignaalin
voimakkuuden mukaisesti.
Normaaliin äänentoistoon palaamiseksi paina painiketta
toistuvasti, kunnes ilmaisin katoaa näytöstä.
Irrottaa USB-laitteen Pidä painettuna  , kunnes
"NO DEV" -ilmaisin ilmestyy
näyttöön, ja irrota sen jälkeen
USB-laite.
* Toistaessasi VBR MP3 -tiedostoa, laite saattaa käynnistää toiston
jostakin toisesta kohdasta.
Vihjeitä
• Toisto käynnistyy siitä MP3-/WMA-tiedostosta, jonka toiston viimeksi
keskeytit (Toistomuisti). Toisto keskeytettäessä raidan/MP3-/WMAtiedoston numero ja toistoaika näkyy näytöllä.
• Toistomuistiin perustuvan toiston keskeyttämiseksi (ja toiston
aloittamiseksi ensimmäisestä MP3-/WMA-tiedostosta), paina   painiketta.
Huomautus
Pidä aina alaspainettuna   -painike ja varmista, ettei näytöllä näy
"NO DEV" -ilmaisinta ennen USB-laitteen irrottamista laitteistosta. Jos
USB-laite irrotetaan laitteistosta silloin kun näytöllä ei näy ilmaisinta
"NO DEV", voi tuloksena olla USB-laitteen tietojen tuhoutuminen tai itse
USB-laitteen vahingoittuminen.
Toistotilan vaihtaminen
Paina MODE  -painiketta niin monta kertaa kuin
tarvitaan silloin kun USB-laite ei ole toistotilassa. Voit valita
normaalin toiston (" " USB-laitteen kansion kaikki
tiedostot), satunnaissoiton ("SHUF" tai " SHUF")
ohjelmoidun toiston ("PGM").
USB-laitetta koskevia huomautuksia
• Et pysty vaihtamaan toistotilaa toiston aikana.
• Toiston käynnistyminen saattaa kestää jonkin aikaa silloin kun:
– kansiorakenne on monimutkainen
– USB-laitteen muisti on melkein täynnä.
• Kun USB-laite on kytketty tähän laitteeseen, tämä laite lukee kaikki siinä
olevat tiedostot. Jos kytketyssä laitteessa on paljon kansioita tai tiedostoja,
tiedostojen lukeminen tällä laitteella saattaa viedä pitkän ajan.
• Älä koske USB-laitetta tähän laitteeseen USB-keskittimen (hub) avulla.
• Tätä toimintoa joillakin USB-laitteilla suoritettaessa saattaa kestää
jonkin aikaa ennen kuin toiminto on suoritettu myös tässä laitteessa.
• Tämä laite ei välttämättä tue kaikkia tähän laitteeseen kytketyssä
USB-laitteessa olevia toimintoja.
• Tällä laitteella tallennetut tiedostot toistetaan niiden
tallennusjärjestyksessä kansioon. Jollakin muulla kuin tällä laitteella
(kuten tietokone) tallennettuja tiedostoja ei välttämättä toisteta niiden
tallennusjärjestyksessä.
• Tämän laitteen toistojärjestys saattaa poiketa tähän laitteeseen kytketyn
USB-laitteen toistojärjestyksestä.
• Älä tallenna tarpeettomia kansiota tai muita kuin MP3-/WMAtiedostoja USB-laitteeseen, jossa on MP3-/WMA-tiedostoja.
• Toiston aikana ohitetaan kansiot, joissa ei ole MP3-/WMA-tiedostoja.
• Tämä laite toistaa vain MP3-/WMA-tiedostoja, joissa on ".mp3"- tai
".wma"-tiedostotarkenne.
• Jos levyllä on ".mp3"- tai ".wma"-tiedostotarkenteella varustettuja
tiedostoja, jotka eivät ole MP3-/WMA-tiedostoja, laite saattaa toistaa
epämääräistä melua tai siihen voi tulla toimintahäiriö.
• Yhteen USB-laitteeseen mahtuu korkeintaan 999 MP3-/WMAtiedostoa ja 255 kansioita.
MP3-/WMA-tiedostojen ja kansioiden määrä saattaa vaihdella,
riippuen tiedosto- ja kansiorakenteesta.
• Yhteensopivuutta kaikkien MP3-/WMA-koodaus/kirjoitusohjelmien,
tallennuslaitteiden ja -medioiden kanssa ei voida taata. Jos käytät
yhteensopimatonta USB-laitetta, ääneen voi tulla katkoksia tai kohinaa,
tai se laite ei toimi ollenkaan.
Levyltä USB-laitteelle tallennettaessa
Kytkemällä USB-laitteen (digitaalinen musiikkisoitin tai
USB-tallennuslaite) laitteen (USB) -porttiin  voit
äänittää musiikkia levyltä USB-laitteelle.
Tämä laite tukee tallennusta vain CD-DA- ja MP3-/WMAlevyiltä. Tämän laitteen kasettidekin tai radion ääntä ei voi
äänittää USB-laitteelle.
Tämä laite tallentaa audiotiedostot MP3- tai
WMA-formaattiin.
Tallennusten arvioitu koko on 1 Mt minuuttia kohti
CD-levyltä äänitettäessä. Tiedostokoko saattaa olla suurempi
tallennettaessa MP3-/WMA-levyltä.
Tarkista takasivun kappaleesta "Toisto- ja tallennuskelpoiset
USB-laitteet" lista tähän laitteeseen liitäntäkelpoisista
USB-laitteista.
Tahdistettu tallennus
Sony-alkali LR20: noin 6 h
MP3/WMA-tiedoston numero Kun kappaleen nimi on ollut
esillä, toistoaika* tulee esiin.
Sony-alkali LR20: noin 5 h
* Jos toistoaika ylittää 100 minuuttia, tämä näkyy näytössä näyttönä
"--:--".
(USB) -porttiin .
2 Pidä painettuna laitteen   -painiketta, kunnes
Muut toiminnot
Sony R20P: noin. 1,5 h
2 Paina laitteen  -painiketta.
Laite käynnistää toiston.
Halutessasi
Tauottaa toiston
Paina painiketta
  laitteesta. Toiston jatkamiseksi
paina painiketta uudelleen.
Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
Keskeyttää toiston
  laitteesta.
Valinnaiset lisävarusteet
Pikakelata eteen- tai
taaksepäin
 tai  (taakse- tai eteenpäin
kelaamiseksi)  laitteesta.
Ottaa pois kasetin
  laitteesta.
Sony MDR -kuulokesarja
Tämä tallennustapa mahdollistaa parhaillaan toistettavan
raidan tai MP3-/WMA-tiedoston tallennuksen USBlaitteelle helpolla tavalla.
* Kopiosuojatoiminnolla (Digital Rights Management) varustettuja
tiedostoja ei voi toistaa tällä laitteella.
kaukosäätimen VOLUME + tai – -painiketta) 
säätääksesi äänenvoimakkuuden.
Kasetin toisto
Mitat
Noin 551 × 263 × 380 mm (l/k/s)
(mukaan lukien ulkonevat osat)
Paino
Noin. 8,5 kg (mukaan lukien paristot)
Toimitetut lisävarusteet
Virtajohto (1)
Kaukosäädin (1)
Voit kuunnella USB-laitteeseen tallennettua musiikkia
(digitaalinen musiikkisoitin tai USB-tallennusmedia).
WMA- ja MP3-formaattien* musiikkitiedostoja voidaan
toistaa tällä laitteella.
Tarkista takasivun kappaleesta "Toisto- ja tallennuskelpoiset
USB-laitteet" lista tähän laitteeseen liitäntäkelpoisista
USB-laitteista.
4 Paina laitteen VOL + tai – -painiketta (tai
Sony-alkali LR20: noin 18 h
Sony R20P: noin. 1 h
Musiikin kuuntelu USB-laitteen avulla
Tiedostonumero Kun tiedoston nimi on ollut
esillä, toistoaika tulee esiin.
FM-äänitys
CD:n toisto
REC1-tallennus
näytölle ilmestyy "NO DEV" -ilmaisin.
MP3/WMA-tiedostojen tai kansioiden
poistaminen USB-laitteelta.
Voit poistaa USB-laitteella olevat MP3-/WMA-tiedostot
tai kansiot.
(USB) -porttiin .
2 Paina laitteen USB  -painiketta.
3 Valitse kansio painamalla + tai –  -painiketta
Sony R20P: noin. 6 h
Kasettinauhuri
 -painiketta.
Tallennus käynnistyy. Punaisen ilmaisimen vilkunta
päättyy ja se palaa vilkkumatta tallennuksen ajan.
Tämä laite ja USB-laite pysähtyvät automaattisesti
tallennuksen loppuessa.
Tallennus käynnistyy. Kun tallennus on suoritettu
loppuun, CD-soittimen toisto jatkuu edelleen.
Ääniominaisuuksien valinta
painiketta) .
Taajuusalue
FM: 87,5–108 MHz
AM: 531–1 611 kHz (9 kHz:n viritysaskelin) 530–1 610 kHz (10 kHz:n
viritysaskelin)
Antennit
ULA: Teleskooppiantenni
AM: Sisäänrakennettu ferriittiantenni
• Toistoäänen voimakkuuden tai audiotehosteiden käytöllä ei ole
vaikutusta äänitystasoon.
• Jos AM-ohjelman toistossa kuuluu viheltävää ääntä sen jälkeen kun
olet painanut   -painiketta kohdassa 3, paina laitteen MODE 
-painiketta valitaksesi kohinaa eniten vaimentavan ISS:n
(Interference Suppress Switch) asennon.
• Parhaan tuloksen aikaansaamiseksi käytä teholähteenä verkkovirtaa
äänityksen aikana.
• Äänityksen poistamiseksi tee seuraavasti:
1 Aseta kasettitilaan kasetti, jonka äänitykset haluat poistaa
kokonaan.
2 Varmista, että näytöllä lukee "TAPE". (Ellei näytöllä lue "TAPE",
paina laitteen   -painiketta tai paina kaukosäätimen
FUNCTION  -painiketta, kunnes ilmaisin tulee näkyviin.)
3 Paina laitteen  -painiketta.
Kytke kuulokkeet  (kuulokkeet)  -liitäntään.
Paristojen vaihto
Radio
* Jos vapaata tilaa on Gt:n verran, näytölle ilmestyy "FREExxxG".
5 Paina laitteen ENTER
tämän laitteen
painiketta , kunnes näytölle ilmestyy "AM".
Tulo
Sisäänrakennettu audiojohto, jossa stereominiplugi: Minimiottotaso:
245 mV AUDIO IN -liitäntä (stereominijakki) Miniottotaso: 245 mV
-portti (USB): Tyyppi A, maksimivirta 500 mA
Lähtöliitännät
Kuulokeliitäntä (stereominijakki)
Impedanssien 16–68 Ω kuulokkeille
Lähtöteho:
4 W + 4 W (3,2 Ω, 10 %:n harmoninen särö)
Bassokaiutin:
12 W (4 Ω, 10 %:n harmonisella säröllä)
Virtalähteet ja käyttöjännitteet
CD-kasettiradionauhuri:
230 V AC, 50 Hz
12 V DC, 8 R20 (koko D) paristot
Kaukosäädin:
3 V DC, 2 R6 (AA-koko) -paristot
Virrankulutus
AC 28 W
Akun käyttöikä
CD-kasettiradionauhuri:
"REC"-ilmaisin alkaa vilkkua ja näyttö siirtyy
seuraavien näyttöjen välillä "CD SYNC",
"FREExxxM"* (USB-laitteen vapaa muistitila) ja
"PUSH ENT".
Punaiseen ilmaisimeen syttyy valo.
USB-laite siirtyy tallennuksen taukotilaan ja tämä
laite toistotaukotilaan.
jossa on tallennettava raita tai MP3-/WMA-tiedosto.
Vihjeitä
Kuulokkeiden käyttö
1 Paina laitteen RADIO/BAND•AUTO PRESET  -
Järjestelmä
Compact disc digital audio system -järjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Emission kesto: jatkuva
Laserteho: Pienempi kuin 44,6 µW
(Tämä tehoarvo on mitattu noin 200 mm:n päästä optisen lukupään
pinnalta 7 mm:n aukolla.)
Kanavamäärä
2
Taajuusvaste
20–20 000 Hz +1/–2 dB
Huojunta ja värinä
Ei mitattavissa vähäisyytensä vuoksi
  laitteesta.
4 Paina laitteen REC CD  USB  -painiketta.
1 Kytke tallennustoiminnolla varustettu USB-laite
Jos haluat vaihtaa AM-viritysaskelta, tee näin:
CD-soitin
Keskeytä äänitys
Paina painiketta
  laitteesta.
Paina painiketta uudelleen
äänityksen jatkamiseksi.
Laite käynnistää toiston.
AM-viritysaskeleen vaihtaminen
Tekniset tiedot
Halutessasi
Tauottaa äänityksen
3 Paina   -painiketta.
Jos ULA-lähetyksessä on kohinaa, paina MODE  -painiketta,
kunnes "Mono" ilmestyy näyttöön ja radio alkaa toistaa ohjelmaa
monofonisena.
Normaalikäytössä paristojen tulisi kestää noin kuusi kuukautta. Kun kaukosäädin ei enää toimi hyvin, vaihda kaikki sen
paristot uusiin.
3
Siniseen ilmaisimeen syttyy valo ja viesti "USB
MEMORY" ilmestyy näyttöön.
Paina VOL +, – (VOLUME +, – kaukosäätimestä)  painiketta.
painiketta, paina   -painiketta.
Esittelytilaan palaamiseksi suorita seuraavat kohdat
uudelleen.
• Vaihda paristot silloin kun OPR/BATT-ilmaisin  himmentyy tai kun kaukosäädin ei enää toimi.
ja pitämällä sitä painettuna,
kunnes olet löytänyt oikean
kohdan ( tai 
kaukosäätimestä).
Äänenvoimakkuuden säätämiseksi
1 Samalla kun pidät painettuna DSPL/ENT  -
Huomautuksia
 (eteenpäin) tai 
(taaksepäin)  taukotilan aikana
Paina OPERATE (POWER)  -painiketta.
Kytkiessäsi virtajohdon pistorasiaan käynnistyy
esittelytoiminto automaattisesti. Paina esittelytoiminnon
peruuttamiseksi OPERATE (POWER)  -painiketta.
Ellet halua kytkeä virtaa laitteeseen, suorita seuraava
menettely virran päältä kytkemiseksi:
Kytke virtajohto  paikalleen tai aseta kahdeksan R20 (D-koko) paristoa (eivät sisälly toimitukseen) paristotilaan .
pitämällä sitä painettuna, kunnes
olet löytänyt oikean kohdan (
kaukosäätimestä).
tai 
Laitteen käyttöjännite mainitaan laitteen pohjassa. AMviritysaskeleen, radion taajuuden ja AC-käytön
muuttamiseksi tarkista laitteesi käyttöjännite.
Esittelytilan peruuttaminen
2 Pistorasiaan
 (eteenpäin) tai 
(taaksepäin)  toiston aikana ja
Käyttöjännitteestä
Kopiosuojatekniikalla koodatut
musiikkilevyt
Tämä tuote on suunniteltu toistamaan levyjä, jotka ovat
yhteensopivia Compact Disc (CD) -standardin kanssa.
Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat alkaneet markkinoida
erilaisia kopiosuojatekniikalla koodattuja musiikkilevyjä.
Pidä mielessä, että näiden levyjen joukossa on joitakin CDstandardin kanssa yhteensopimattomia levyjä, joita ei
välttämättä voi soittaa tällä laitteella.
–
CD-soittimesta tallentamiseksi paina laitteen CD  painiketta ja aseta levytilaan CD-levy.
Paina USB-laitteesta tallentaaksesi laitteen USB  painiketta ja kytke USB-laite paikalleen.
Radiota äänittääksesi viritä kohdalleen haluamasi
asema (lue kappale "Radion kuunteleminen").
Paina laitteen   -painiketta äänityksen
käynnistämiseksi ( painautuu alas automaattisesti).
Huomautus
Kaikkien muiden akkujen ja paristojen käytöstä on
lisäohjeita kappaleessa, jossa kuvataan akun irrottaminen
tuotteesta turvallisesti. Jätä akku sopivaan loppuun
käytettyjen akkujen ja paristojen keräilypisteeseen.
Huomautus asiakkaille: seuraavat
tiedot koskeva ainoastaan laitteita,
jotka on myyty EU-direktiivejä
soveltavissa maissa
+ siirtyäksesi eteenpäin ja
siirtyäksesi taaksepäin .
• Toistomuistiin perustuvan toiston peruuttamiseksi (ensimmäisen
raidan/MP3-/WMA-tiedoston alusta toistaaksesi), paina  painiketta  CD-soittimen ollessa toistotilassa. Jos avaat levytilan
tai kytket soittimen päältä, myös toistomuistitoiminto peruuntuu.
Ennen laitteen käyttöä
Yksityiskohtaisempia tietoja tämän tuotteen tai akun
kierrättämisestä saat oman paikkakuntasi
hallintoviranomaisilta, talousjätteesi keräyksestä vastaavalta
yritykseltä sekä liikkeestä, josta tämä tuote on ostettu.
2 Valitse tallennettava ohjelmalähde.
 .
• Toisto käynnistyy siltä raidalta/MP3-/WMA-tiedostosta, jonka
toiston viimeksi keskeytit (Toistomuisti). Toisto keskeytettäessä
raidan/MP3-/WMA-tiedoston numero näkyy näytöllä.
Silloin kun käytetään tuotteita, jotka turva- tai
tietoturvasyiden takia vaativat jatkuvan yhteyden
sisäänrakennettuun akkuun, tämä akku tulee vaihdattaa
ainoastaan valtuutetulla henkilökunnalla.
Akun oikean käsittelyn varmistamiseksi jätä tuote sen
käyttöajan loputtua sopivaan elektroniikka- ja
sähkötuotteiden kierrätyslaitokseen.
1 AC IN -liitäntään
Käytä tähän laitteen omia painikkeita.
1 Paina laitteen   -painiketta kasettitilan
avaamiseksi ja aseta tyhjä kasetti kasettitilaan
tallennuspuoli ylöspäin. Käytä vain TYPE_I (normal) kasetteja. Sulje kasettitila.
Vihjeitä
Vanhojen akkujen hävittäminen
(Koskee Euroopan unionia ja muita
Euroopan maita, joissa on erilliset
keräysjärjestelmät)
Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle
tulipalo- sekä sähköiskuvaaran
vähentämiseksi.
Kasetille äänittäminen
uudelleen.
CD-kasettiradionauhuri
Käyttöohjeet
Paina painiketta
 laitteesta ( kaukosäätimestä)
. Toiston jatkamiseksi paina
Tällä toiminnolla voit helposti tallentaa koko levyn USBlaitteelle.
1 Kytke tallennustoiminnolla varustettu USB-laite tämän
(USB) -porttiin .
laitteen
Jos USB-johtoa tarvitaan, käytä kytkettävän laitteen
mukana toimitettua USB-johtoa.
Lue lisätietoja liitännän tekemisestä USB-laitteen
käyttöohjeista.
2 Paina CD  -painiketta ja aseta levytilaan levy, jolta
aiot tallentaa.
3 CD-soittimen ollessa pysäytystilassa paina MODE  -
painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan toistotilan
valitsemiseksi.
Toistotila vaihtuu tallennuksen alussa automaattisesti
normaalitoistoksi, jos laite on satunnaissoitto-, jatkuva
toisto- tai ohjelmoitu toisto (ellei raitoja tai MP3-/WMAtiedostoja ole ohjelmoitu) -tilassa.
Toistotiloja koskevia tietoja on kappaleen "Musiikin
kuuntelu USB-laitteen avulla" osassa "Toistotilan
vaihtaminen".
niin monta kertaa kuin tarvitaan tai valitse MP3-/
WMA-tiedosto painamalla  tai   painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan.
4 Paina laitteen ERASE /MEMORY SELECT  -
painiketta.
Näytölle ilmestyy "ERASE".
Raitaa poistaessasi näytölle ilmestyy ilmaisin
"TRACK" ja sen jälkeen "ERASE?".
Kansiota poistaessasi näytölle ilmestyy ilmaisin
"FOLDER" ja sen jälkeen "ERASE?".
Poistotoiminnon peruuttamiseksi paina   painiketta.
5 Paina laitteen ENTER  -painiketta.
Punainen ilmaisin alkaa vilkkua ja valittu MP3-/
WMA-tiedosto tai -kansio poistetaan.
Punaiseen ilmaisimeen syttyy valo poistoa
suoritettaessa, ja ilmaisin sammuu, kun poisto on
suoritettu loppuun.
Tallennuskansion valinta USB-laitteesta.
Jos USB-laitteessa on useampi kuin yksi muisti
(esimerkiksi sisäinen muisti ja muistikortti), voit valita
luettavan muistin ja käynnistää tallennuksen sen jälkeen.
1 Kytke USB-laite (USB)  -porttiin.
2 Paina laitteen USB  -painiketta.
3 Paina laitteen ERASE /MEMORY SELECT  -
painiketta pysäytystilassa.
Näytölle ilmestyy "SELECT?". Jos jokin audiotiedosto
tai kansio on valittu, näytölle ilmestyy sen sijaan
kysymys "ERASE?". Paina ERASE /MEMORY
SELECT  -painiketta uudelleen ja valitse
"SELECT?".
4 Paina laitteen ENTER
 -painiketta.
Muistin nimi tulee esiin.
Näytettävän nimen muoto saattaa vaihdella riippuen
USB-laitteen teknisistä ominaisuuksista.
5 Paina  tai   -painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan muistin valitsemiseksi.
Siirry kohtaan 6, jos vain yksi muisti on valittavana.
Tämän toiminnon peruuttamiseksi paina  painiketta.
6 Paina laitteen ENTER  -painiketta.
7 Käynnistä tallennus suorittamalla kappaleen
"Tahdistettu tallennus" tai "REC1-tallennus"
kohdat 2–5.
Kansioiden ja tiedostojen luomissäännöt
Jos tallennustoiminto suoritetaan ensin USB-laitteella,
"MUSIC"-kansio luodaan "ROOT"-kansioon. Kansiot ja
tiedostot luodaan tähän "MUSIC"-kansioon seuraavalla
tavalla tallennusmenetelmän mukaisesti.
Tahdistettu tallennus1)
Tallennettava Kansion nimi
äänilähde
Tiedostonimi
MP3/WMA
Sama kuin tallennettava lähde2)
CD-DA
"FLDR001"3)
"TRACK001"4)
Kansion nimi
Tiedostonimi
"REC1"5)
Sama kuin
tallennettava lähde2)
REC1-tallennus
Tallennettava
äänilähde
MP3/WMA
CD-DA
"TRACK001"4)
1) Ohjelmoidussa
toistossa kansion nimi on "FLDRxxx", ja kansion
nimi riippuu tallennuslähteestä (CD-DA- tai MP3-/WMA-levy).
Yksityiskohtaisia tietoja toistotavoista on kappaleen "Musiikin
kuuntelu USB-laitteen avulla" osassa "Toistotilan vaihtaminen".
2) Aina 32 kirjainmerkkiä voi kirjoittaa nimeen.
3) Kansiot nimetään peräkkäisessä järjestyksessä, ja niitä voi olla
korkeintaan 255 (mukaan lukien juuri- ja MUSIC-kansiot).
4) Tiedostonimet annetaan peräkkäisessä järjestyksessä.
5) Uusi tiedosto tallennetaan "REC1"-kansioon joka kerta kun REC1tallennus on suoritettu.
Huomautuksia
• Älä irrota USB-laitetta tallennuksen ja poistotoiminnon aikana. Jos
USB-laite irrotetaan laitteistosta tällöin, voi tuloksena olla USBlaitteen tietojen tuhoutuminen tai itse USB-laitteen
vahingoittuminen.
• Älä koske USB-laitetta tähän laitteeseen USB-keskittimen (hub)
avulla.
• CD-levylle tallennettaessa raidat tallennetaan MP3-tiedostoiksi
koossa 128 kbps. Jos tallennus tehdään MP3-/WMA-levylle disc,
MP3-/WMA-tiedostoja ei tallenneta samalla bittinopeudella kuin
alkuperäiset MP3/WMA-tiedostot on tallennettu.
• Tallennus MP3-/WMA-levylle suoritettaessa ei ääntä toisteta, ja
näytölle ilmestyy "HI-SPEED".
• CD-tekstitiedot eivät sisälly MP3-/WMA-tiedostoihin.
• Jos keskeytät tallennuksen kesken kaiken, MP3-/WMA-tiedosto
luodaan keskeytyskohtaan asti tallennetulla sisällöllä.
• Tallennus keskeytyy automaattisesti, jos
– USB-laitteesta loppuu tallennustila kesken tallennuksen, tai jos
– USB-laitteella olevien MP3-/WMA-tiedostojen lukumäärä
saavuttaa sen ylärajan, jonka laite pystyy tunnistamaan.
• Yhteen USB-laitteeseen mahtuu korkeintaan 999 MP3-/WMAtiedostoa ja 255 kansioita (mukaan lukien juuri- ja MUSIC-kansiot).
MP3-/WMA-tiedostojen ja kansioiden määrä saattaa vaihdella,
riippuen MP3-/WMA-tiedosto- ja kansiorakenteesta.
• Et pysty poistamaan MP3-/WMA-tiedostoja ja kansioita
satunnaissoitto- ja ohjelmoitu toisto -tiloissa.
• Jos poistettavia tiedostoja sisältävässä kansiossa on muita kuin
MP3-/WMA-formaatin tiedostoja tai alikansioita, näitä ei poisteta.
• Jos USB-laitteen jollakin kansiolla tai tiedostolla on jo sama nimi
sillä, jonka aiot tallentaa, juuri tallennetun kansion tai tiedoston
nimeen lisätään seuraava järjestysnumero, jotta vältyttäisiin jo
käytössä olevan kansion päälle kirjoittamiselta.
• Raitoja MP3-/WMA-levyltä USB-laitteeseen tallennettaessa ääntä ei
toisteta.
CFD-RG880CP.CET. 4-127-406-42(1)
Muut toiminnot
Yleisiä käyttöohjeita
Näytön käyttö
Oman ohjelman luominen (Ohjelmoitu
Musiikkiin nukahtaminen
Voit tarkistaa CD:tä koskevat tiedot näyttöä käyttämällä.
toisto)
1 Toista haluamaasi äänilähdettä.
2 Paina SLEEP  -painiketta "SLEEP"-ilmaisimen esille
Audio-CD-levyä koskevien tietojen
tarkistaminen
CD-levyn raitamäärän ja toistoajan
tarkistaminen
Paina   -painiketta CD-soittimen ollessa
pysäytystilassa, jolloin voit tarkistaa nämä tiedot näytöstä.
Raitojen kokonaismäärä Kokonaistoistoaika
MP3-/WMA-levytietojen tarkistaminen
CD-levyllä olevien kansioiden ja tiedostojen
kokonaismäärän tarkistaminen
Paina   -painiketta CD-soittimen ollessa
pysäytystilassa, jolloin voit tarkistaa nämä tiedot
näytöstä.
Voit valita aina 25 raidan/MP3-/WMA-tiedoston
toistojärjestyksen CD-levyltä.
1 Paina CD  -painiketta.
3
Näytössä ei näy mitään.
2 Paina MODE  -painiketta, kunnes näyttöön
ilmestyy "PGM".
3 Paina laitteen  tai   -painiketta ja sen
jälkeen DSPL/ENT  -painiketta (kaukosäätimen
ENTER -painiketta) valitaksesi ohjelmaan
ohjelmoitavat raidat/MP3-/WMA-tiedostot.
Paina MP3-/WMA-tiedostojen valitsemiseksi ensin
TUNE + tai –  -painiketta ja sen jälkeen  tai
  ja DSPL/ENT  -painiketta (kaukosäätimen
ENTER
-painiketta).
Ensimmäisen raidan ohjelmoinnin jälkeen näytölle
ilmestyy "STEP 1", jota seuraa valittu raita/MP3-/
WMA-tiedosto.
Joka kerta kun lisäät raidat/MP3-/WMA-tiedoston,
ohjelman lisätään kohdan numero.
Ohjelman kokonaisaikana CD-levyllä näytetään aina
"99:59" (jos kokonaisaika ylittää 99:59, näytöllä
näytetään "--:--". MP3-/WMA-tiedostojen kohdalla
näytetään aina "--:--".)
* Jos valitset "AUTO"-toiminnon, CD, USB tai kasettisoitin soivat
korkeintaan 90 minuuttia, minkä jälkeen niiden toisto keskeytyy
automaattisesti. Jos kuuntelet radiota, radio kytkeytyy päältä
90 minuutin kuluttua.
Jos 4 sekuntia on kulunut SLEEP  -painikkeen
painamisesta, näytössä esillä olevista
minuuttilukemista tulee valittu asetus.
Kun asetukset tulevat voimaan, LCD-taustavalo
himmenee ja basson LED-valo sammuu.
Kun esiasetettu aika on kulunut loppuun, laite
sammuu automaattisesti.
Kokonaistoistoaika
Tiedostotietojen tarkistaminen
MP3-/WMA-levy (Ohjelmoitu toisto) (Esimerkki: Kun olet asettanut
soittimeen MP3-levyn)
Kappaleen nimi ( ) *

Esittäjän nimi ( )

Voit käyttää seuraavia Sonyn USB-laitteita tämän laitteen
avulla. Muilla USB-laitteilla ei voi toistaa tai tallentaa
tämän laitteen avulla.
Vahvistetut Sonyn digitaalisen musiikin
toistolaitteet (Syyskuu 2008)
* Ellei tiedostossa ole ID3-tietoja, tiedoston tai kansion nimi ilmestyy
näyttöön.
** Esiintyjän tai albumin nimi vaihtuu näiksi tiedoiksi muutaman
sekunnin kuluttua.
toiston käynnistämiseksi.
Voit toistaa samoja raitoja/MP3-/WMA-tiedostoja yhä
uudelleen ja uudelleen normaali-, satunnaissoitto- tai
ohjelmoitu toisto -tiloissa.
1
Parhaillaan käytössä oleva ohjelma peruuntuu myös
silloin kun CD-levytilan kannen OPEN/CLOSE  painiketta painetaan sen avaamiseksi.
Luo sen jälkeen uusi ohjelma ohjelmointimenettelyn
mukaisesti.
Näytössä ei näy mitään.
2 Tee näin.
Toistaaksesi
uudelleen
Yksittäisen
raidan/MP3-/
WMAtiedoston
Tee näin
1 Paina REPEAT  -painiketta,
kunnes " 1" -ilmaisin ilmestyy
näyttöön.
2 Valitse  tai   -painikkeella
jatkuvalla toistolla toistettava raita/
MP3-/WMA-tiedosto.
3 Paina laitteen  -painiketta.
Kaikkia raitoja/ 1 Paina REPEAT  -painiketta,
MP3-/WMAkunnes " " -ilmaisin ilmestyy
tiedostoja CDnäyttöön.
levyltä
2 Paina laitteen  -painiketta.
Valittua
1 Paina MODE  -painiketta, kunnes
kansiota (Vain
" " -ilmaisin tulee esiin ja paina sen
MP3-/WMAjälkeen REPEAT  -painiketta,
levy)
kunnes " " -ilmaisin tulee esiin.
2 Valitse kansion + tai –  painikkeella.
3 Paina laitteen  -painiketta.
Raitoja/MP3-/ 1 Valitse satunnaissoitto (Shuffle Play)
(lue kappale "Raitojen/MP3-/WMAWMAtiedostojen toistaminen arvotussa
tiedostoja
järjestyksessä").
arvotussa
2 Paina REPEAT  -painikkeita,
järjestyksessä
kunnes "SHUF" ja " " tulevat esiin.
3 Paina laitteen  -painiketta.
Valitun kansion 1 Käynnistä kansion satunnaissoitto
(Folder Shuffle Play) (lue kappale
MP3-/WMA"Raitojen/MP3-/WMA-tiedostojen
tiedostoja
toistaminen arvotussa
arvotussa
järjestyksessä").
järjestyksessä
2 Paina laitteen REPEAT  (Vain MP3-/
painiketta, kunnes " ", "SHUF" ja
WMA-levy)
" " tulevat esiin.
3 Paina laitteen  -painiketta.
Ohjelmoituja
raitoja/MP3-/
WMAtiedostoja
Nykyisen ohjelman poistamiseksi.
1 Ohjelmoi raidat/MP3-/WMAtiedostot (lue kappale "Oman
ohjelman luominen").
2 Paina REPEAT  -painiketta,
kunnes " " ja "PGM" tulevat esiin.
3 Paina laitteen  -painiketta.
Vihjeitä
• Jos yrität ohjelmoida 26 raitaa/MP3-/WMA-tiedostoa tai enemmän,
näytölle ilmestyy "FULL".
• Voit toistaa saman ohjelman uudelleen, koska ohjelma on
tallennettuna muistiin siihen saakka, kunnes avaat CD-levytilan tai
katkaiset virran laitteesta.
• Voit tallentaa muistiin oman ohjelman. Kun olet luonut ohjelman,
aseta kasettitilaan tyhjä kasetti ja paina laitteen   -painiketta
tallennuksen käynnistämiseksi.
1 Paina laitteen RADIO/BAND•AUTO PRESET  painiketta taajuusalueen valitsemiseksi.
Käytä   -painikkeen sijaan   -painiketta.
Jatkuvan toiston peruuttamiseksi
Paina REPEAT  -painiketta, kunnes "
näytöstä.
" häviää
Raitojen/MP3-/WMA-tiedostojen
toistaminen arvotussa järjestyksessä
(Satunnaissoitto)
Voit toistaa raitoja/MP3-/WMA-tiedostoja arvotussa
järjestyksessä. MP3-/WMA--levyä toistettaessa voi myös
toistaa valitun kansion MP3-/WMA--tiedostoja
satunnaisessa järjestyksessä (Kansion satunnaissoitto).
W880i/W850/
W710/W660/
W580
W910
2 Paina MODE  -painiketta, kunnes näyttöön
ilmestyy "SHUF".
Jos valitset kansion satunnaissoiton (Vain MP3-/
WMA-levyt), paina laitteen MODE  -painiketta,
kunnes " " ja "SHUF" ilmestyvät näyttöön. Paina
laitteen TUNE + tai –  -painiketta valitaksesi
haluamasi kansion.
3 Paina laitteen  -painiketta satunnaissoiton
käynnistämiseksi.
Kaukosäätimestä
Käytä   -painikkeen sijaan   -painiketta.
Satunnaissoiton peruuttamiseksi
Keskeytä ensin toisto. Paina sen jälkeen MODE  painiketta, kunnes "SHUF"-ilmaisin katoaa näytöstä.
Vihjeitä
• Et voi valita satunnaissoiton aikana edellistä raitaa/MP3-/WMAtiedostoa painamalla   -painiketta.
• Toistomuistitoiminto (Resume) ei toimi satunnaissoiton aikana.
• Älä puhdista levyjä liuottimilla, kuten tinnerillä tai
kuluttajakäyttöön myytävillä puhdistusaineilla tai
vinyylilevyjen puhdistukseen tarkoitetuilla
antistaattisilla sprayllä.
• Älä altista CD-levyä suoralle auringonpaisteelle tai
lämmönlähteille, kuten kuumailmakanavat, tai jätä
niitä suorassa auringonvalossa olevaan autoon, koska
lämpötila voi tällöin nousta huomattavasti auton
sisällä.
• Älä kiinnitä paperia tai tarroja CD-levyyn tai naarmuta
sen pintaa.
• Aseta CD-levy toiston päätyttyä omaan koteloonsa.
Turvallisuudesta
toimitettua virtajohtoa. Älä käytä muita virtajohtoja.
• Vaikka laite kytkettäisiinkin pois päältä, se ei ole
koskaan kokonaan irti sähköverkosta ennen kuin sen
virtajohto irrotetaan pistorasiasta
• Irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta, ellei tätä
laitetta käytetä pitkään aikaan.
• Ellei laitetta käytetä paristoilla, ota ne pois tästä
laitteesta paristojen vuotamisen tai korroosion
aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi.
• Edellä mainittuja malleja alustettaessa suorita alustus itse noilla
laitteilla tai niiden omalla laiteohjelmistoilla.
Laitteen sijoituspaikasta
• Älä käytä muita USB-laitteita kuin nämä. Muiden kuin tällä listalla
olevien mallien toimimista ei voida taata.
auringonpaisteeseen tai äärimmäisen pölyisiin
paikkoihin. Älä myöskään altista sitä mekaanisille
kolhuille tai auringonpaisteessa olevan auton sisällä
kehittyville äärimmäisen korkeille lämpötiloille.
• Älä aseta laitetta kaltevalle tai epävakaalle alustalle.
• Älä sijoita mitään esineitä 10 mm:ä lähemmäksi
laitekotelon laitoja. Tuuletusaukkoja ei saa tukkia
laitteen kunnon toiminnan takaamiseksi ja sen osien
käyttöiän pidentämiseksi.
• Koska kaiuttimissa käytetään voimakkaita magneetteja,
älä aseta magneettikoodauksella varustettuja
luottokortteja tai jousiviritteisiä kelloja niiden lähelle
magneetin aiheuttamien vikojen estämiseksi.
• Toiminnot eivät välttämättä aina toimi myöskään tällä listalla olevia
laitteita käytettäessä.
• Jotkin näistä USB-laitteista eivät ole ostettavissa tietyillä alueilla.
• Kopiosuojatoiminnolla varustettujen MP3-/WMA-tiedostojen
toistolle ei ole tukea.
• Musiikin lataussivustoilta ladattuja tiedostoja ei välttämättä voi
toistaa tällä laitteella.
• USB-keskittimen kautta luodulle liitännälle ei ole tukea.
Voit kuunnella lisälaitteen, kuten kannettavan
digitaalisen toistolaitteen, toistamaa ääntä tämän laitteen
kaiuttimista.
Varmista, että olet kytkenyt virran kaikista laitteista
ennen minkään liitännän tekemistä.
Yksityiskohtaisia ohjeita on tähän laitteeseen kytkettävän
laitteen käyttöohjeissa.
PRESET  -painiketta 2 sekunnin ajan, kunnes
"AUTO"-ilmaisin alkaa vilkkua laitteen näytössä.
3 Paina laitteen DSPL/ENT  -painiketta.
Asemat tallennetaan järjestyksessä laitteen muistiin
matalimmista taajuuksista korkeampiin.
• Varmista, että paristot on asennettu kunnolla
paikalleen.
• Vaihda kaikki paristot kerralla uusiin, jos niissä on vain
vähän varausta.
• Et pysty kytkemään laitetta päälle sitä paristoilla
käytettäessä.
Ei ääntä.
• Varmista, että näytössä näkyy toiminto, jota aiot käyttää.
• Älä sijoita tätä laitetta lähelle lämmönlähteitä, suoraan
• Jos laitteisto tuodaan suoraan kylmästä paikasta
Näyttö ja sen ilmaisimet vilkkuvat satunnaisesti
silloinkin kun virta on katkaistu.
• Esittelytila on käytössä. Kytke virta päälle tai passivoi
esittelytila virran ollessa katkaistuna.
 Kiinnitä kansi takaisin paikalleen alla olevan
kuvauksen mukaisesti. (Kiinnitä kohtien  ja 
mukaisessa järjestyksessä.)
•
Tähän laitteeseen kytketty USB-laite on irrotettu
tallennuksen tai datan poiston aikana. Älä irrota USBlaitetta tallennuksen tai datan poiston aikana silloin
kun USB-laite on kytkettynä tähän laitteeseen. USBlaitteen irrottaminen näiden toimintojen aikana saattaa
aiheuttaa tietojen vahingoittumisen. Mikäli tämä
vikailmoitus ei häviä, ota yhteys lähimpään Sonyn
jälleenmyyjään.
Näytölle ilmestyy "ERASE ERROR".
•
Tiedostojen tai kansioiden poistaminen tähän
laitteeseen kytketystä USB-laitteesta epäonnistui.
Poistettava data saattaa jo ennestään olla
vahingoittunutta. Mikäli tämä vikailmoitus ei häviä, ota
yhteys lähimpään Sonyn jälleenmyyjään.
USB-laitetta ei tunnisteta.
•
•
CD-/MP3-/WMA-soitin
•
CD:n toisto ei onnistu tai näytölle ilmestyy
ilmaisin "NO DISC" CD-levy levytilaan
asetettaessa.
Kytke päältä tämä laite ja kytke USB-laite uudelleen
paikalleen, ja kytke sen jälkeen tämä laite uudelleen
päältä.
Kytke tuettu USB-laite (Tarkista kappaleesta "Toisto-/
tallennuskelpoiset USB-laitteet" (tältä sivulta) tuettujen
laitteiden tyypit.).
USB-laite ei toimi kunnolla. Tarkista USB-laitteen
käyttöoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tämän
ongelman korjaamisesta. Mikäli ongelma ei häviä, ota
yhteys lähimpään Sonyn jälleenmyyjään.
• Aseta CD-levy paikalleen sen etikettipuoli ylöspäin.
Soitin ei käynnisty.
• Puhdista CD-levy.
•
• Ota CD-levy ulos ja jätä CD-levytila auki noin tunniksi
tiivistyneen kosteuden poistamiseksi.
•
• CD-R(W)-levy on tyhjä.
• CD-R(W)-levyn. tallennuslaitteen tai
sovellusohjelmiston laadussa on ongelmia.
vähän varausta.
Kytke laite päältä ja kytke USB-laite uudelleen
paikalleen.
Kytke tähän laitteeseen sen kanssa yhteensopiva USBlaite (tarkista kappaleesta "Toisto-/tallennuskelpoiset
USB-laitteet").
Toisto ei käynnisty ensimmäiseltä raidalta.
•
Aseta toistotilaksi normaali toisto.
MP3-/WMA-tiedostoja ei voi toistaa.
Äänessä on katkoksia.
•
• Laske äänenvoimakkuutta.
• Puhdista CD-levy tai vaihda se toiseen, jos se on
•
pahasti vioittunut.
• Aseta laitteisto tärinättömälle alustalle.
• Puhdista laitteen lukupää kuluttajakäyttöön myytävällä
harjapuhaltimella.
• Äänessä saattaa olla katkoksia tai kohinaa
heikkolaatuisia CD-R(W)-levyjä käytettäessä, tai jos
tallennuslaite tai sovellusohjelmisto tuottaa ongelmia.
•
Toiston käynnistyminen kestää tavallista
pitempään.
• Seuraavien levyjen toiston käynnistyminen kestää
tavallista kauemmin.
– monimutkaisella puurakenteella tallennettu levy.
– viimeistelemätön levy (levy, jolle voidaan vielä lisätä
dataa).
– levy, jolla on monia kansioita tai muita kuin
MP3-/WMA-tiedostoja.
•
•
•
•
•
MP3-/WMA-tiedostoissa ei ole ".mp3"- tai ".wma"tunnusta.
Dataa ei ole tallennettu MP3-/WMA-formaattiin.
USB-tallennuslaite käyttää jotakin muuta
tiedostojärjestelmää kuin FAT16 tai FAT32.*
USB-tallennuslaite on osioitu. Vain ensimmäisen osion
MP3-/WMA-tiedostoja voidaan toistaa.
Toisto on mahdollista aina 8. tasolle asti.
Kansiomäärä ylittää 255.
Tiedostomäärä ylittää 999.
Tiedostot on kryptattu tai suojattu salasanalla.
* Tämä laite tukee FAT16- ja FAT32-tiedostojärjestelmiä, mutta
joissakin USB-tallennusmedioissa ei ole tukea molemmille
tiedostojärjestelmille.
Yksityiskohtaisia tietoja on kyseisen USB-tallennuslaitteen
käyttöoppaissa, tai ota yhteys sen valmistajaan.
Kasettinauhuri
Kasettinauha ei siirry käyttöpainiketta
painettaessa.
Radio
•
Vastaanotto on heikkoa.
The  -painike  ei toimi tai kasettia ei toistaa
tai sille ei voi äänittää.
parantamiseksi.
•
Sulje kasettitila kunnolla.
Varmista, ettei päällekirjoituksen mahdollistavaa tappia
ole katkaistu.
Huonotasoinen tai säröinen toisto-, tallennustai poistolaatu.
•
• Muuta itse laitteen suuntaa AM-vastaanoton
parantamiseksi.
•
A- tai B-puolelta vahingossa tapahtuvan
päällekirjoituksen estämiseksi. Mikäli haluat
myöhemmin äänittää uudelleen tälle kasetille, kiinnitä
teippi katkaistun tapin aukon kohdalle.
•
•
1 Paina laitteen RADIO/BAND•AUTO PRESET  -
Tähän laitteeseen kytketty USB-laite on
päällekirjoitussuojattu. Suojaustilaa ei voi muuttaa tällä
laitteella. Kytke laite päältä ja irrota USB-laite. Poista
päällekirjoitussuojaus tai käytä jotakin muuta USBlaitetta. Mikäli tämä vikailmoitus ei häviä, ota yhteys
lähimpään Sonyn jälleenmyyjään.
Näytölle ilmestyy "FATAL ERROR".
AUDIO IN -liitännän kansi on irronnut.
lämpimään tai se sijoitetaan hyvin kosteisiin
käyttötiloihin, CD-soittimen lukupäihin saattaa
tiivistyä kosteutta. Jos näin käy, laite ei toimi kunnolla.
Ota tällöin CD-levy pois soittimesta ja odota noin
tunnin verran, jotta kosteus ehtisi haihtua laitteen
sisältä.
• Jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan, aseta se
toistotilaan ja anna sen lämmetä muutama minuutti
ennen kasetin lataamista.
• Katkaise kasetin päälleäänityksen mahdollistavat tapit
Heikkoa lähetettä lähettävä asema tulee tallentaa
muistiin manuaalisesti.
•
toistoa kaiuttimista.
• Muuta antennin suuntaa ULA-vastaanoton
Käytöstä
Kasetteja koskevia huomautuksia
Ellei jotakin asemaa voida tallentaa
pikavalintoihin automaattisesti
Näytölle ilmestyy "PROTECT".
• Ota kuulokkeet pois liitännästään silloin kun kuuntelet
• Vaihda kaikki paristot kerralla uusiin, jos niissä on vain
• Käytä verkkovirtakäytössä tämän laitteen mukana
Huomautuksia
irrota kytketty USB-laite. Varmista, että:
– USB-laite ei ole täynnä. Jos se on täynnä tai siinä on
vain vähän vapaata tilaa, poista kaikki tarpeettomat
tiedostot tai kansiot.
– Tallennettava data ei ole vioittunut.
– Tallennettavan datan formaatti on yhteensopiva
tämän laitteen kanssa.
Mikäli tämä vikailmoitus ei häviä, ota yhteys
lähimpään Sonyn jälleenmyyjään.
• Kytke virtajohto kunnolla pistorasiaan.
muuta laitetta, joka lähettää radioaaltoja.
 Siirrä kannettava laite tms. etäämmälle laitteen
läheisyydestä.
Virtalähteistä
Tarkista alla mainituilta verkkosivuilta uusimmat tiedot
yhteensopivista laitteista.
Euroopassa asuvat asiakkaat:
<http://support.sony-europe.com/>
Latinalaisessa Amerikassa asuvat asiakkaat:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
Aasiassa ja Oseniassa asuvat asiakkaat:
<http://www.sony-asia.com/section/support>
• Tallennuksen aikana syntyi vika. Kytke laite päältä ja
• Joku käyttää laitteen läheisyydessä kännykkää tai
A810/A820K/
B130F/E430F/
S510/S610F/
S630F/S710F/
S730F
Walkman® Phone
Näytölle ilmestyy "REC ERROR".
Äänessä on kohinaa.
NWZ-
2 Pidä painettuna laitteen RADIO/BAND•AUTO
A-puoli
Puhdista äänitys- ja toistopäät käyttämällä kuiva- tai
märkätyyppistä puhdistuskasettia (saatavana
lisätarvikkeena) aina 10 käyttötunnin jälkeen tai ennen
jokaista tärkeää äänitystä tai vanhan kasetin toiston
jälkeen. Kasettidekin äänipäiden puhdistamisen
laiminlyöminen saattaa johtaa äänenlaadun
huonontumiseen tai jopa kasetin toiston tai äänityksen
epäonnistumiseen. Yksityiskohtaisia tietoja on
puhdistuskasetin käyttöohjeissa.
TYPE II (high position)- tai TYPE IV (metal) -kasetti
on käytössä. Käytä vain TYPE I (normal) -kasetteja.
Demagnetoi äänitys- ja toistopäät kuluttajakäyttöön
myytävällä äänipäiden demagnetointilaitteella.
Vaihda kaikki paristot kerralla uusiin, jos niissä on vain
vähän varausta.
painiketta taajuusalueen valitsemiseksi.
2 Viritä kohdalleen haluamasi asema.
3 Pidä painettuna laitteen DSPL/ENT  -painiketta
Ääni kuuluu heikosti tai sen laatu on huonoa.
A-puolen tappi
B-puolen tappi
2 sekunnin ajan, kunnes pikavalintanumero alkaa
vilkkua näytössä.
4 Paina laitteen PRESET + tai –  -painiketta, kunnes
AUDIO IN -liitäntään
pikavalintanumero, jonka haluat antaa asemalle
alkaa vilkkua näytössä.
Sisäänrakennettu
stereominiplugilla
tai
varustettu audiojohto
Vanhan aseman sijalle tulee uusi.
Kaukosäätimestä
1 Paina RADIO/BAND  -painiketta, kunnes
haluamasi asema ilmestyy näyttöön.
audioliitäntäjohto
(eivät sisälly
toimitukseen)
Linjalähtöliitäntään
(esim. kannettava
digitaalinen toistolaite)
2 Viritä kohdalleen haluamasi asema.
3 Pidä painettuna ENTER -painiketta 2 sekunnin
ajan, kunnes pikavalintanumero ilmestyy näyttöön.
4 Paina PRESET + tai –  -painiketta, kunnes
pikavalintanumero, jonka haluat antaa asemalle
alkaa vilkkua näytössä.
5 Paina ENTER
-painiketta.
Vihje
Pikavalinta-asemat säilyvät muistissa, vaikka irrottaisitkin laitteen
virtajohdon pistorasiasta tai ottaisit pois laitteesta paristot.
1 Paina CD  -painiketta.
Näytössä ei näy mitään.
aloittamista. Pyyhi CD-levy puhtaaksi keskeltä laidoille
edeten. Jos CD-levyssä on naarmuja, likaa tai
sormenjälkiä, ne saattavat aiheuttaa seurantavirheen.
vahingoittaa silmiä, älä yritä avata laitteen koteloa. Jätä
huolto- ja korjaustyöt valtuutetun henkilökunnan
tehtäväksi.
• Jos laitteen sisään pääsee räiskymään nestettä tai
putoamaan kiinteitä esineitä, irrota sen virtajohto
pistorasiasta ja jätä se tarkistettavaksi valtuutettuun
huoltoliikkeeseen ennen sen seuraavaa käyttöä.
• Tällä soittimella ei voi toistaa standardinmuodosta
poikkeavia levyjä (esim. sydämen-, neliön- tai
tähdenmuotoisia). Jos yrität tehdä niin, tämä laite
saattaa vahingoittua. Älä käytä sellaisia levyjä.
5 Paina laitteen DSPL/ENT  -painiketta.
Kaukosäätimestä
• Puhdista CD-levy puhdistusliinalla ennen toiston
B100/B110F/
E020F
Lisälaitteiden kytkeminen
Voita tallentaa radioasemia laitteen muistiin. Voit
tallentaa pikavalintapaikoille aina 30 radioasemaa, 20
ULA- ja 10 AM-taajuuksille missä tahansa järjestyksessä.
Levyjä koskevia huomautuksia
NWD-
• Toistomuistitoiminto (Resume) ei toimi ohjelmoidun toiston aikana.
Radion pikavalintojen asettaminen
tallennetut CD-R(W)-levyt, jotka ovat yhteensopivia
standardin ISO9660 Level 1/Level 2- tai Jolietformaatin kanssa.
• CD-R(W)-levyt, joiden tallennuslaatu on huono tai
joissa on naarmuja tai jotka ovat likaisia tai tallennettu
yhteensopimattomalla tallennuslaitteella.
• CD-R(W)-levyt, jotka on viimeistelty väärin
Walkman®
Ohjelmoidun toiston peruuttamiseksi
Paina kahdesti OPERATE (POWER)  -painiketta.
Paina CD  -painiketta.
• Muut kuin musiikki-CD- tai MP3-/WMA-formaatilla
• Koska CD-soittimessa käytetty lasersäde saattaa
Käytä   -painikkeen sijaan   -painiketta.
Paina kaukosäätimen CLEAR
-painiketta
CD-toiminnon ollessa pysäytystilassa.
Levyt, joita tällä laitteella EI VOI toistaa
Sarjan nimi
Kaukosäätimestä
Ohjelman viimeisen raidan tai tiedoston
poistamiseksi
Virta ei ole päällä.
Mallin nimi
Keskeytä ensin toisto. Paina sen jälkeen MODE  painiketta, kunnes "PGM"-ilmaisin katoaa näytöstä.
MP3-/WMA-tiedostojen toistuva
toisto (Jatkuva soitto)
• CD-R/CD-RW (CD-DA*/MP3-/WMA-tiedostot)
* CD-DA on lyhenne sanoista Compact Disc Digital Audio. Se on
audio-CD-levyjen tallennusstandardi.
Tuotteen nimi
4 Paina laitteen  -painiketta ohjelmoidun
Nykyinen tiedostonumero ja toistoaika**
Yleistä
Paina OPERATE (POWER)  -painiketta virran
katkaisemiseksi.
Ohjelmoidun
raidan numero
)*
• Audio-cd
Uniajastintoiminnon peruuttaminen
Toisto-/tallennuskelpoiset USB-laitteet
Ohjelmoidun
raidan numero
Kansioiden
kokonaismäärä

The albumin nimi (
automaattiseen päältäkytkeytymiseen jäljellä
olevan ajan.
Joka kerta kun painat painiketta, vaihtuu ilmaisin
seuraavasti:
"AUTO*"  "60MIN"  "30MIN"  "20MIN" 
"10MIN"  "OFF".
Jos käytät kasettinauhuria tässä toiminnossa:
Jos nauhan pituus toisella puolella on pitempi kuin asetettu aika, ei
laitteen toisto lopu ennen kuin kasetti on pyörinyt loppuun.
MP3-/WMA-levy (Esimerkki: Kun olet asettanut soittimeen MP3-levyn)

Paina SLEEP  -painiketta valitaksesi laitteen
Huomautus
Audio-CD (Ohjelmoitu toisto)
Paina laitteen DSPL/ENT  -painiketta MP3-/WMAlevyn toiston aikana. Näyttö vaihtuu seuraavassa
järjestyksessä:
saamiseksi.
Levyt, joita tällä laitteella VOI toistaa
Vianetsintä
Pikavalinta-asemien käyttö
1 Paina laitteen RADIO/BAND•AUTO PRESET  painiketta taajuusalueen valitsemiseksi.
1 Kytke tämän laitteen sisäänrakennettu
stereominiplugilla varustettu audiojohto 
digitaalisen toistolaitteen tai muun laitteen
linjalähtöön*.
2 Kytke tämä laite ja siihen kytketty laite päälle.
3 Paina laitteen AUDIO IN  -painiketta ja käynnistä
lisälaitteen toisto.
Lisälaitteen ääni toistetaan tämän laitteen
kaiuttimista.
* Käytä yhdellä stereominiplugilla toisessa päässä ja kahdella RCAliittimellä toisessa päässä varustettua jatkojohtoa (ei sisälly
toimitukseen) tämän laitteen kytkemiseksi tv:hen tai
videonauhuriin.
2 Paina laitteen PRESET + tai –  -painiketta
Lisälaitteen toistoäänen tallentaminen
Kaukosäätimestä
1 Aseta tyhjä kasetti kasettisoittimeen.
2 Paina laitteen AUDIO IN  -painiketta, jolloin
valitaksesi muistiin tallennetun aseman.
1 Paina RADIO/BAND  -painiketta.
2 Paina laitteen PRESET + tai  -painiketta valitaksesi
muistiin tallennetun aseman.
näytölle ilmestyy "AUDIO IN".
3 Paina laitteen  -painiketta.
Tallennus käynnistyy.
4 Käynnistä tähän laitteeseen kytketyn lisälaitteen
toisto.
Vihje
• 90:tä minuuttia pitempien kasettien käyttöä
tallennukseen ei suositella, paitsi pitkien yhtämittaisten
äänitysten tai toistojen yhteydessä.
• Vaihda kaikki paristot kerralla uusiin, jos niissä on vain
vähän varausta.
• Siirrä laite kauemmas televisiosta.
• Jos käytät kaukosäädintä AM-radiota kuunnellessasi,
lähetyksessä saattaa kuulua kohinaa.
Laitteiston kotelon puhdistaminen
TV:n kuva muuttuu epävakaaksi.
• Puhdista laitteen kotelo, etupaneeli ja säätimet
• Jos kuuntelet FM-ohjelmaa sisäantennilla varustetun
pehmeällä, mietoon puhdistusaineliuokseen
kostutetulla liinalla. Älä käytä mitään hankaavaa sientä,
hankausjauheita tai liuottimia, kuten alkoholia tai
puhdistusbensiiniä.
• Jos kytket tähän laitteeseen yhteensopimattoman USB-
laitteen, voi syntyä seuraavia ongelmia. Tarkista
kappaleesta "Toisto- ja tallennuskelpoiset USB-laitteet"
tuettujen laitteiden lista.
– USB-laitetta ei tunnisteta.
– Tiedosto- tai kansionimet eivät tule näkyviin tässä
laitteessa.
– Toisto ei ole mahdollista.
– Ääni hypähtelee.
– Äänessä on kohinaa.
– Toistoäänessä on säröä.
•
•
Vaihda kaikki kaukosäätimen paristot kerralla uusiin,
jos niissä on vain vähän varausta.
Varmista, että kaukosäädin on suunnattu laitteen
kaukosäädinanturia kohti.
Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja laitteen väliltä.
Varmista, ettei laitteessa olevaa kaukosäätimen anturia
ole altistettu kirkkaille valonlähteille, kuten suora
auringonvalo tai loistelampun valo.
Siirry lähemmäksi laitetta kaukosäädintä käyttäessäsi.
Kun olet kokeillut kaikki korjaustapoja, eikä ongelma ole
korjaantunut, irrota laitteen virtajohto ja ota pois kaikki
paristot kaukosäätimestä. Kun kaikki ilmaisimet ovat
sammuneet näytöstä, kytke virtajohto uudelleen
pistorasiaan tai aseta paristot takaisin kaukosäätimeen.
Mikäli ongelma ei häviä, ota yhteys lähimpään Sonyn
jälleenmyyjään.
Näytölle ilmestyy "OVER CURRENT" -ilmaisin.
• Epätavallisen suuri sähkövirta on havaittu lähtevän
(USB) -portista . Kytke virta laitteesta ja irrota USBlaite
(USB) -portista . Varmista, että USB-laite on
kunnossa. Mikäli tämä vikailmoitus ei häviä, ota yhteys
lähimpään Sonyn jälleenmyyjään.
Ei ääntä.
• USB-laitetta ei ole kytketty kunnolla. Kytke laite päältä
ja kytke USB-laite uudelleen paikalleen. Kytke sen
jälkeen laite päälle ja tarkista, palaako "USB MEMORY"
-ilmaisin näytössä vai ei.
Äänessä on kohinaa, katkoksia tai säröä.
• Kytke laite päältä ja kytke USB-laite uudelleen
paikalleen. Kytke laite päältä ja uudelleen päälle.
• Itse musiikkidatassa on kohinaa tai äänessä on säröä.
Ääneen on saattanut tulla kohinaa tallennuksen aikana.
Poista tiedosto ja yritä tallentaa se uudelleen.
(USB) -porttiin .
Huomautuksia
• Lukutoiminto saattaa kestää kauan seuraavissa
• Ei ole mahdollista kuunnella yhtä aikaa kahta laitetta
sisäänrakennetun audiojohdon  ja AUDIO IN -liitännän 
avulla (käyttämällä jotakin muuta audioliitäntäjohtoa). Kytke tähän
laitteeseen kerrallaan vain yksi laite.
•
•
USB-laitetta ei voida kytkeä
• Kytke sisäänrakennettu audiojohto  tai jokin toinen
audioliitäntäjohto (ei sisälly toimitukseen) kunnolla paikalleen
toimintahäiriöiden välttämiseksi.
•
USB-laite
Mikäli sisäänrakennettu audiojohto  sattuisi vioittumaan, voit
kytkeä lisälaitteen tämän laitteen AUDIO IN  -liitäntään. Käytä
toisessa päässä olevalla stereominiplugilla varustettua audiojohtoa (ei
sisälly toimitukseen) tehdessäsi kytkennän AUDIO IN -liitäntään ).
Varmista, että johdon toinen pää sopii lisälaitteen liitäntään;
esimerkiksi stereominiplugi kannettavia digitaalisia toistolaitteita
varten tai kaksi RCA-liitintä tv:tä tai videonauhuria varten.
• Älä vedä liikaa sisäänrakennetusta audiojohdosta . Liitin voi niin
tehtäessä irrota laitteesta.
Kauko-ohjain ei toimi.
TV:n lähellä, siirrä laite kauemmas televisiosta.
Käytätkö varmasti yhteensopivaa USB-laitetta?
Jos laitteesta on kysyttävää tai sen käytössä syntyy
ongelmia, kysy neuvoa lähimmästä Sonya myyvästä
liikkeestä.
Kauko-ohjain
• USB-laitteen tai USB-johdon liitintä ei ollut kytketty
oikein päin silloin kun liitäntää yritettiin suorittaa. Kytke
liitin USB-laitteen tai USB-johdon liitin oikein päin.
Näytölle ilmestyy "READING" pitemmäksi aikaa
tai toiston käynnistyminen kestää pitkään.
tapauksissa:
– USB-laitteessa on paljon kansioita tai tiedostoja.
– Kansiorakenne on äärimmäisen monimutkainen.
Muisti on melkein täynnä.
– Sisäinen muisti pirstoutunut.
Edellä mainittujen ongelmien välttämiseksi
suosittelemme seuraavien ohjeiden noudattamista.
– Pidä USB-laitteen kansiomäärä lukemissa 100 tai
pienempänä.
– Pidä jokaiseen kansioon sisältyvien tiedostojen määrä
lukemissa 100 tai pienempänä.
Virheellinen näyttö
• USB-laitteeseen tallennettu data saattaa olla
vahingoittunut. Lähetä musiikkidata uudelleen USBlaitteeseen.
• Tämä laite pystyy näyttämään ainoastaan numeroita ja
aakkosia. Muut merkit saattavat näkyä väärinä.
CFD-RG880CP.CET. 4-127-406-42(1)
Download PDF

advertising