Sony | CFD-F10L | Sony CFD-F10L Käyttöohjeet

Varotoimet
Turvallisuus
• CD-soitinosassa oleva lasersäde
vahingoittaa silmiä. Älä yritä avata
koteloa. Laitteen saa huoltaa vain
ammattitaitoinen huoltoliike.
• Jos jokin esine tai nestettä joutuu laitteen
sisään, irrota laite pistorasiasta ja vie se
huoltoon tarkistettavaksi, ennen kuin
käytät sitä uudelleen.
• Tällä soittimella ei saa soittaa muodoltaan
tavallisista poikkeavia (esimerkiksi
sydämen, neliön tai tähden muotoisia)
CD-levyjä. Tällaiset levyt voivat vioittaa
soitinta. Älä siis käytä kyseisenlaisia
levyjä.
Kotelon puhdistaminen
• Puhdista laitteen kotelo, paneeli,
painikkeet ja säätimet miedolla
pesuliuoksella kostutetulla pehmeällä
liinalla. Älä käytä puhdistukseen
hankaustyynyjä, hankausjauhetta tai
liuottimia, kuten alkoholia tai bensiiniä.
Huomautuksia kaseteista
• Poista kasetin A- tai B-puolen
suojakieleke vahingossa tehtävän
äänityksen estämiseksi. Jos haluat
myöhemmin äänittää kasetille uudelleen,
peitä suojakielekkeen paljastama kolo
teipillä.
A-puoli
B-puolen
suojakieleke
A-puolen
suojakieleke
• Yli 90 minuutin pituisten kasettien käyttö
ei ole suositeltavaa, paitsi jos haluat
poikkeuksellisen pitkän jatkuvan soiton tai
äänityksen mahdollisuuden.
Laitteen sijoittaminen
• Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se
altistuu kuumuudelle, auringonvalolle,
pölylle tai iskuille.
• Älä sijoita laitetta kaltevaan tai
epävakaaseen paikkaan.
• Jätä laitteen sivuille vähintään 10 mm
vapaata tilaa. Tuuletusaukkoja ei saa
peittää, jotta laite toimii oikein ja sen
osien käyttöikä säilyy pitkänä.
• Jos jätät laitteen auringonvaloon
pysäköityyn autoon, sijoita laite autossa
paikkaan, jossa se ei ole alttiina suoralle
auringonvalolle.
• Koska kaiuttimissa on voimakas
magneetti, pidä magneettikoodatut
luottokortit ja jousella toimivat kellot
etäällä laitteesta välttääksesi magneetin
aiheuttamat viat.
Käyttö
• Jos siirrät laitteen kylmästä ympäristöstä
lämpimään tai sijoitat sen hyvin kosteaan
tilaan, CD-soitinosan sisällä oleviin
linsseihin voi tiivistyä kosteutta. Jos näin
käy, soitin ei toimi oikein. Poista tällöin
CD-levy ja anna kosteuden haihtua noin
tunnin ajan.
• Jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan,
kytke kasettisoitin soittotilaan ja anna sen
lämmetä muutama minuutti, ennen kuin
asetat siihen kasetin.
Yleistä
Laitteeseen ei tule virtaa.
• Tarkista, että akut tai paristot ovat oikein
paikoillaan.
• Jos paristot ovat heikot, vaihda ne kaikki
uusiin.
• Et voi kytkeä laitteeseen virtaa
kaukosäätimellä, kun käytät laitetta paristoilla.
Laitteessa ei ole virtaa, ja sanat
”bAttErY” ja ”Error” näkyvät näytössä
vuorotellen.
• Tarkista, että akut tai paristot ovat oikein
paikoillaan.
• Jos paristot ovat heikot, vaihda ne kaikki
uusiin.
Ääntä ei kuulu.
• Säädä äänenvoimakkuutta.
• Irrota kuulokkeet, kun kuuntelet kaiuttimista.
Huomautuksia CD-levyistä
Äänessä on häiriöitä.
• Puhdista CD-levy puhdistuspyyhkeellä
ennen sen soittamista. Pyyhi CD-levyä
keskiöstä ulospäin.
• Joku käyttää matkapuhelinta tai muuta
radioaaltoja lähettävää laitetta soittimen
lähellä. tSiirrä matkapuhelin tai muu laite
kauemmas soittimesta.
Virtalähteet
• Jos aiot käyttää laitetta verkkovirralla,
tarkista, että laitteen käyttöjännite ja
paikallinen verkkojännite vastaavat
toisiaan (katso kohtaa ”Tekniset tiedot”).
Käytä laitetta vain verkkojännitteen
mukaisella jännitteellä.
• Laite on kytkettynä verkkovirtaan aina,
kun verkkojohto on liitettynä pistorasiaan,
vaikka virta olisi katkaistu virtakytkimellä.
• Jos käytät laitetta paristoilla, käytä kuutta
R20-paristoa (koko D).
• Jos et aio käyttää paristoja, poista ne
laitteesta, jotta mahdolliset paristovuodot
tai korroosio eivät aiheuta vahinkoja.
• Käyttöjännitteen, tehonkulutuksen ja
muita tietoja sisältävä tyyppikilpi on
laitteen pohjassa.
Vianmääritys
Kasettisoitin
Tekniset tiedot
Nauha ei pyöri, kun painat jotain
toimintopainiketta.
CD-soitinosa
• Sulje kasettipesä pitävästi.
Painike z ei toimi, tai kasettia ei voi
soittaa tai sille ei voi äänittää.
• Varmista, että kasetin suojakieleke on
paikallaan.
Soitettavan tai äänitetyn äänen laatu
on huono, tai äänityksen poisto ei
poista ääntä kokonaan.
• Puhdista äänipäät, vetorulla ja vetoakseli
pumpulipuikolla, joka on kostutettu kevyesti
puhdistusnesteeseen tai alkoholiin.
• Jos paristot ovat heikot, vaihda ne kaikki
uusiin.
• Kasetissa olevan nauhan tyyppi on TYPE II
(high position) tai TYPE IV (metal). Käytä
vain normaalinauhaa (TYPE I) sisältäviä
kasetteja.
• Poista äänipäistä magneettisuus
demagnetointilaitteella, joita on saatavissa
alan liikkeistä.
• Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä,
tinneriä tai muita liuottimia äläkä alan
liikkeissä myytäviä LP-levyjen
hoitamiseen tarkoitettuja puhdistusaineita
tai antistaattisia suihkeita.
• Älä jätä CD-levyjä alttiiksi
auringonvalolle tai muulle kuumuudelle
äläkä jätä niitä auringonvaloon
pysäköityyn autoon, sillä auton lämpötila
voi nousta huomattavasti.
• Älä liimaa CD-levyn pintaan paperia tai
tarraa äläkä naarmuta sitä.
• Sijoita CD-levy omaan koteloonsa soiton
jälkeen.
Jos CD-levyssä on naarmu, likaa tai
sormenjälkiä, levyn soitossa voi olla
häiriöitä.
Tietoja CD-R- ja CD-RW-levyistä
Tämä soitin pystyy soittamaan CD-DAmuotoa* käyttäen äänitetyt CD-R- ja CDRW-levyt, mutta niiden soittomahdollisuus
voi riippua levyn laadusta sekä tallennukseen
käytetystä laitteesta.
* CD-DA on lyhenne sanoista Compact
Disc Digital Audio. Se on ääni-CDlevyjen äänitysnormi.
• Aseta CD-levy paikalleen tekstipuoli ylöspäin.
• Puhdista CD-levy.
• Ota CD-levy pois CD-levylokerosta ja jätä
levylokero avoimeksi noin tunniksi, jotta
kosteus haihtuu.
• CD-R- tai CD-RW-levyä ei ole suljettu. Sulje
CD-R- tai CD-RW-levy tallennukseen
käyttämälläsi laitteella.
• CD-R- tai CD-RW-levyn laadussa tai
tallennukseen käytetyssä laitteessa tai
sovellusohjelmassa on ongelma.
• CD-R- tai CD-RW-levy on tyhjä.
• Jos paristot ovat heikot, vaihda ne kaikki
uusiin.
Kaukosäädin
Radio
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Ääni on heikko tai huonolaatuinen.
• Jos paristot ovat heikot, vaihda ne kaikki
uusiin.
• Siirrä laite kauemmas televisiosta.
CD Radio
CassetteCorder
Käyttöohjeet
Älä avaa laitteen koteloa, jotta et
altistu sähköiskulle. Laitteen saa
huoltaa vain ammattitaitoinen
huoltoliike.
VAROITUS
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjakaappiin tms.
Älä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita
nestettä sisältäviä esineitä, jotta vältät tulipaloja sähköiskuvaaran.
CFD-F10
FM
87,5-108 MHz
AM
531-1 611 kHz (9 kHz:n askel)
530-1 710 kHz (10 kHz:n askel)
FM
87,5-108 MHz
MW
531-1 611 kHz (9 kHz:n askel)
530-1 610 kHz (10 kHz:n askel)
LW
153-279 kHz
Välitaajuus
FM: 10,7 MHz
AM/MW/LW: 450 kHz
Antennit
FM: Teleskooppiantenni
AM/MW/LW: Sisäinen ferriittisauva-antenni
• Jos kaukosäätimen paristot ovat heikot, vaihda
ne uusiin.
• Varmista, että suuntaat kaukosäätimen
laitteessa olevaan kaukosäätimen
vastaanottimeen.
• Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja laitteen
välistä.
• Varmista, ettei kaukosäädin ole alttiina
voimakkaalle valolle, kuten auringonvalolle
tai loistevalaisimen valolle.
• Siirry lähemmäs laitetta kaukosäädintä
käyttäessäsi.
• Suuntaa koko soitin niin, että AM- tai MW/
LW-vastaanoton laatu on paras.
Sony MDR -kuulokesarja
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi.
Taajuusalue
Linssi
• Pienennä äänenvoimakkuutta.
• Puhdista CD-levy tai vaihda se, jos se on
pahasti vahingoittunut.
• Sijoita laite paikkaan, jossa se ei ole alttiina
tärinälle.
• Puhdista linssi alan liikkeistä saatavalla
puhaltimella.
• Äänessä voi olla katkoja tai kohinaa, jos CDR- tai CD-RW-levy on huonolaatuinen tai
tallennukseen käytetyssä laitteessa tai
sovellusohjelmassa on ongelma.
• Suuntaa antenni niin, että FM-vastaanoton
laatu on paras.
Lisävarusteet
VAROITUS
CFD-F10L
Vetorulla
Kaukosäädin ei toimi.
Tekijänoikeussuojauksella varustetut
levyt
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc
(CD) -standardin mukaisten levyjen
soittamiseen. Viime aikoina jotkin levyyhtiöt ovat tuoneet markkinoille levyjä, jotka
on koodattu tekijänoikeuksia suojaavalla
tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä
levyistä eivät ole CD-standardin mukaisia,
eikä niitä voi välttämättä soittaa tällä
tuotteella.
Poistopää
Äänessä on katkoja.
Vastaanotettavan äänen laatu on
huono.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa
laitteen muotoilua ja ominaisuuksia ilman erillistä
ilmoitusta.
Suomi
Radio-osa
Äänitys-/toistopää
Vetoakseli
CD-soitin
CD-levy ei soi tai ilmaisin ”no dISC”
näkyy näytössä, vaikka soittimessa
on CD-levy.
Järjestelmä
Digitaalinen CD-äänijärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Materiaali: GaAlAs
Aallonpituus: 780 nm
Säteilyn kesto: Jatkuva
Laserlähtöteho: Alle 44,6 µW
(Tämä lähtöteho on mitattu noin 200 mm:n
etäisyydeltä optisen lukupäälohkon
objektiivilinssin pinnalta 7 mm:n aukolla.)
Kierrosluku
200-500 kierr./min
(vakiolineaarinopeus)
Kanavaluku
2
Taajuusvaste
20-20 000 Hz +1/–2 dB
Huojunta ja värinä
Alle mittausrajan
Mitat
Noin 515 × 201 × 287 mm (l/k/s)
(ulkonevat osat mukaan lukien)
Paino
Noin 5,1 kg (paristot mukaan lukien)
Vakiovarusteet
Verkkojohto (1)
Kaukosäädin (1)
Jos edellä kuvatut korjausehdotukset eivät auta,
irrota verkkojohto pistorasiasta ja poista kaikki
paristot. Kun kaikki ilmaisimet katoavat
näytöstä, liitä virtajohto uudelleen pistorasiaan
ja asenna paristot takaisin. Jos ongelma ei katoa,
ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Kasettinauhuriosa
Äänitysjärjestelmä
4 raitaa, 2 kanavaa, stereo
Pikakelausaika
Noin 110 sekuntia Sonyn C-60-kasetilla
Taajuusvaste
Normaalinauha (TYPE I): 80-13 000 Hz
Yleistä
Kaiutin
Koko äänialueen kaiutin: halkaisija 10 cm,
6 Ω, kartiotyyppinen (2)
Diskanttielementti: halkaisija 2 cm (2)
Passiivisäteilijä: halkaisija 10 cm (1)
Tuloliitännät
LINE IN -liitäntä (stereominiliitäntä)
(vain CFD-F10L):
Pienin tulotaso 330 mV
Lähtöliitännät
Kuulokeliitäntä (stereominiliitäntä):
Impedanssiltaan 16-68 Ω kuulokkeille
OPTICAL DIGITAL OUT (CD) (optinen
lähtöliitäntä) (vain CFD-F10L):
Aallonpituus: 630 - 690 nm
Suurin lähtöteho
8W
Käyttöjännite
CD-soitin/radiokasettinauhuri:
230 V AC, 50 Hz
9 V DC, kuusi R20-paristoa (koko D)
Kaukosäädin:
3 V DC, kaksi R03 (koko AAA) -paristoa
Tehonkulutus
25 W AC
Akun käyttöikä
CD-soitin/radiokasettinauhuri:
FM-aseman äänitys
Sony R20P: noin 3,5 h
Sony-alkaliparisto LR20: noin 10 h
Television kuvaan tulee häiriöitä.
Kasetin soitto
• Jos laite on lähellä televisiota ja kuuntelet
sisäantennin avulla FM-asemaa, siirrä laite
kauemmas televisiosta.
Sony R20P: noin 1,5 h
Sony-alkaliparisto LR20: noin 5 h
CD-levyn soitto
Sony R20P: noin 1 h
Sony-alkaliparisto LR20: noin 4 h
CFD-F10
CFD-F10L
©2004 Sony Corporation
3-264-046-91 (1)
Virtalähteet
C
B
A
1 AC IN -liitäntään
2 pistorasiaan
Liitä verkkojohto A tai asenna kuusi R20 (koko D) -paristoa (eivät sisälly vakiovarusteisiin)
paristolokeroon B.
Huomautuksia
• Vaihda paristot, kun OPR/BATT-ilmaisin on himmeä tai laite lakkaa toimimasta. Vaihda kaikki
paristot uusiin. Ota CD-levy pois soittimesta ennen paristojen vaihtamista.
• Jos haluat käyttää laitetta paristoilla, irrota verkkojohto laitteesta.
• Kun käytät laitetta paristoilla, et voi kytkeä laitteeseen virtaa kaukosäätimellä.
Kaukosäätimen valmistelu C
Asenna paikoilleen kaksi R03 (koko AAA) -paristoa (eivät sisälly vakiovarusteisiin).
Paristojen vaihtaminen
Normaalissa käytössä paristojen pitäisi kestää noin kuusi kuukautta. Kun kaukosäätimellä ei voi
enää ohjata laitetta, vaihda kaikki paristot uusiin.
CD-levyn soittaminen
Painikkeiden ja säätimien sijainti
Kaukosäädin
CD-levyn lataaminen
Kasetin lataaminen
1
(Kaukosäätimestä: Paina OPERATE (tai POWER) ja paina sitten FUNCTIONpainiketta toistuvasti, kunnes ”Cd” näkyy näytössä.)
SLEEP
Soitettava puoli ylöspäin
OPERATE
(POWER)
FUNCTION
Numeropainikkeet
Tekstipuoli ylöspäin
MEGA BASS
*
VOLUME +*, –
BAND
VOL +*, –
TUNE +, –
x
MEGA Xpand
LINE
(vain CFD-F10L)
N
u*
Z PUSH
OPEN/CLOSE
CD
i
X
MEGA Xpand
MEGA BASS
.,>
x
2
3
4
Aseta CD-levylokeroon CD-levy.
Sulje CD-levylokero painamalla Z PUSH OPEN/CLOSE -painiketta.
TAPE
• Voit soittaa saman ohjelman uudelleen, koska ohjelma säilyy muistissa, kunnes avaat CDlevylokeron.
• Voit äänittää oman ohjelmasi. Kun olet luonut ohjelman, aseta tyhjä kasetti kasettipesään ja aloita
äänitys painamalla z-painiketta.
Radion kuunteleminen
1
Paina painiketta u (N kaukosäätimestä).
Soitin soittaa kaikki raidat kerran.
Toiminto
Soiton keskeyttäminen
Soiton kytkeminen taukotilaan
MODE
TUNE –, +
m, M
PRESET –, +
., >
Paina CD-painiketta (virran suorakytkentä).
Vihjeitä
Paina
x
u (X kaukosäätimestä)
Paina painiketta uudelleen, kun haluat jatkaa soittoa tauon
jälkeen.
Siirtyminen seuraavaan raitaan
>
Siirtyminen edelliseen raitaan
.
CD-levyn poistaminen
Z PUSH OPEN/CLOSE
Tietyn kohdan haku kuuntelun
Painiketta M (eteenpäin) tai m (taaksepäin) soiton
aikana
aikana, kunnes kohta löytyy.
(> tai . kaukosäätimestä)
Tietyn kohdan haku näytön avulla Painiketta M (eteenpäin) tai m (taaksepäin)
taukotilassa, kunnes kohta löytyy.
(> tai . kaukosäätimestä)
Siirtyminen suoraan tiettyyn raitaan* Raitaa vastaavaa numeropainiketta kaukosäätimestä.
* Et voi etsiä tiettyä raitaa, jos ”SHUF”- tai ”PGM”-ilmaisin palaa näytössä. Sammuta ilmaisin
painamalla painiketta x.
Vihje
Jos haluat etsiä raidan, jonka numero on suurempi kuin 10, paina ensin kaukosäätimen painiketta >10 ja
sitten raitaa vastaavia numeropainikkeita.
Esimerkki: Jos haluat soittaa raidan 23, paina ensin >10-painiketta ja sitten numeropainikkeita 2 ja 3.
2
Paina painiketta RADIO BAND•AUTO PRESET, kunnes haluamasi taajuusalue
näkyy näytössä (virran suorakytkentä).
Joka kerta kun painat painiketta, ilmaisin muuttuu seuraavasti:
CFD-F10: ”FM” t ”AM”
CFD-F10L: ”FM” t ”MW” t ”LW”.
Pidä painiketta TUNE + tai – alas painettuna, kunnes taajuuslukema alkaa
muuttua näytössä.
Laite selaa radiotaajuuksia automaattisesti ja pysähtyy, kun se löytää
voimakkaan aseman.
Jos et pysty virittämään jotain asemaa, muuta taajuutta askeleittain painamalla
painiketta toistuvasti.
Vihje
Jos FM-lähetyksessä on kohinaa, paina MODE-painiketta, kunnes näyttöön tulee sana ”Mono” ja
radiovastaanotto muuttuu monoääniseksi.
AM/MW-viritysaskelen muuttaminen
AM/MW-viritysaskelen tehdasasetus on 9 kHz.
Jos haluat muuttaa AM/MW-viritysaskelen kokoa, toimi seuraavasti:
1 Pidä painikkeita RADIO BAND•AUTO PRESET ja TAPE alas painettuina ja irrota
verkkojohto pistorasiasta.
2 Pidä painikkeita RADIO BAND•AUTO PRESET ja TAPE alas painettuina ja kytke
verkkojohto uudelleen pistorasiaan. Viritysaskel vaihtuu ja ilmaisin ”AM 9” ”MW 9” tai
”AM 10” ”MW 10” tulee näyttöön 2 sekunniksi.
Kun olet muuttanut viritysaskelta, sinun on esiviritettävä radioasemat uudelleen.
Nauhan toistaminen
1
(Kaukosäätimestä: Paina OPERATE (tai POWER) ja paina sitten FUNCTIONpainiketta toistuvasti, kunnes ”TAPE” näkyy näytössä.)
2
3
OPERATE
(POWER)
RADIO BAND
AUTO PRESET
SLEEP
Näyttö
OPR/BATT
Kaukosäätimen tunnistin
Näytön käyttäminen
DSPL/ENT/MEM
Raitojen määrän ja kokonaissoittoajan tarkistaminen
Kun laite on pysäytettynä, paina DSPL/ENT/MEM -painiketta (katso kuvaa D).
LINE IN (vain CFD-F10L)
OPTICAL DIGITAL OUT (CD)
(vain CFD-F10L)
Jäljellä olevan ajan tarkistaminen
Kun soitin soittaa CD-levyä, paina DSPL/ENT/MEM -painiketta. Näyttö muuttuu seuraavasti:
Näyttö
D
Raitojen kokonaismäärä
Kokonaissoittoaika
E
Ohjelmoitu raita
Soittojärjestys
t Soitettavan raidan numero ja sen soittoaika
r
Soitettavan raidan numero ja sen jäljellä olevan aika*
r
Jäljellä olevien raitojen määrä ja CD-levyn jäljellä olevan aika
Radioasemien esivirittäminen
Voit tallentaa radioasemia laitteen muistiin. Voit esivirittää muistiin enintään 30 radioasemaa
(CFD-F10) eli 20 FM-asemaa ja 10 AM-asemaa mihin tahansa järjestykseen; tai 40 radioasemaa
(CFD-F10L) eli 20 FM-asemaa sekä 10 MW- ja LW-asemaa mihin tahansa järjestykseen.
1
2
3
Kasetin poistaminen
* Jos raidan numero on suurempi kuin 20, jäljellä oleva aika näkyy näytössä muodossa ”- -:- -”.
CFD-F10L: Paina OPERATE-painiketta.
CFD-F10: Paina POWER-painiketta.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Paina painiketta VOLUME +, – (VOL +, – kaukosäätimestä).
Kuunteleminen kuulokkeilla
Liitä kuulokkeet i (kuulokkeet) -liitäntään.
Nukahtaminen musiikkiin
1 Soita haluamaasi musiikkilähdettä.
2 Paina SLEEP-painiketta, niin että ”SLEEP”-ilmaisin tulee näyttöön.
3 Valitse SLEEP-painiketta painamalla minuuttimäärä, jonka kuluttua laitteen virta katkeaa
automaattisesti.
Joka kerta kun painat painiketta, ilmaisin muuttuu seuraavasti: ”60” t ”90” t ”120” t
”OFF” t ”10” t ”20” t ”30”.
Uniajastintoiminnon peruuttaminen
Katkaise virta painamalla OPERATE (tai POWER) -painiketta.
Äänen esikorostuksen säätäminen
Matalien äänien voimistaminen
Paina MEGA BASS -painiketta.
”MEGA BASS” tulee näyttöön.
Voit palauttaa normaalin äänen painamalla painiketta uudelleen.
MEGA Xpand -vaikutelman lisääminen ääneen
Paina MEGA Xpand -painiketta.
”MEGA Xpand” tulee näyttöön.
Tehoste luo äänikenttään avaran tilavaikutelman.
Voit palauttaa normaalin äänen painamalla painiketta uudelleen.
Huomautus
Kun soitat kasettia tämän toiminnon yhteydessä:
Jos kasetin yhden puolen pituus on suurempi kuin asetettu aika, virta ei katkea laitteesta, ennen kuin
kasetti päättyy.
Soittotilan valinta
Paina MODE -painiketta toistuvasti, kunnes ”REP 1” ”REP ALL” ”SHUF” ”SHUF REP”
”PGM” ”PGM REP” tulee näyttöön. Toimi sitten seuraavasti:
Toimi sitten näin
Valitse jatkuvasti soitettava raita painamalla
painiketta . tai > ja paina sitten painiketta
u.
Paina u-painiketta.
Koko levyn jatkuva soitto ”REP ALL”
Paina u-painiketta.
Satunnaissoitto
”SHUF”
Koko levyn satunnaissoitto ”SHUF REP” Paina u-painiketta.
Valitse ohjelmoitavat raidat (enintään 20)
Ohjelmoitu soitto
”PGM”
haluamassasi järjestyksessä painamalla painiketta
. tai > ja painamalla sitten painiketta
DSPL/ENT/MEM (katso kuvaa E). Paina sitten
u-painiketta.
Ohjelmoitujen raitojen
”PGM REP” Valitse ohjelmoitavat raidat haluamassasi
järjestyksessä painamalla painiketta . tai >
jatkuva soitto
ja painamalla sitten painiketta DSPL/ENT/MEM
(enintään 20 raitaa). Paina sitten u-painiketta.
Toiminto
Valitse
Yhden raidan jatkuva soitto ”REP 1”
2
Valitse äänitettävä ohjelmalähde.
Äänittäminen CD-soittimesta
Paina CD-painiketta ja aseta soittimeen CD-levy (katso ”CD-levyn
soittaminen”).
Äänittäminen radiosta
Paina RADIO BAND•AUTO PRESET -painiketta ja viritä haluamasi asema
(katso ”Radion kuunteleminen”).
Kaukosäätimestä
Kun olet valinnut vaihtoehdon ”PGM” tai ”PGM REP”, valitse raidat (enintään 20) painamalla
numeropainikkeita ja paina sitten N-painiketta.
Valitun soittotilan peruuttaminen
Paina MODE-painiketta toistuvasti, kunnes valittuna olevan soittotilan ilmaisin katoaa näytöstä.
Ohjelmoitujen raitojen ja soittojärjestyksen tarkistaminen näytöstä
Jos haluat tarkistaa raitojen järjestyksen ennen soittoa, paina DSPL/ENT/MEM -painiketta.
Raitojen numerot vaihtuvat ohjelmoidussa järjestyksessä painikkeen peräkkäisillä painalluksilla.
Nykyisen ohjelman muuttaminen
Jos CD-soitin on pysäytettynä, paina x-painiketta kerran; jos CD-soitin soittaa levyä, paina
painiketta kaksi kertaa. Nykyinen ohjelma katoaa muistista. Luo sitten uusi ohjelma normaalilla
ohjelmointitavalla.
1 Paina painiketta BAND, kunnes haluamasi taajuusalue näkyy näytössä.
2 Viritä haluamasi asema.
3 Pidä noin 2 sekuntia painettuina niitä numeropainikkeita, joita vastaavaan
pikavalintanumeroon haluat esivirittää uuden aseman.
Jos haluat valita esiviritetyn aseman, jonka numero on suurempi kuin 10, paina ensin
painiketta >10 ja sitten asianomaisia numeropainikkeita.
Pidä viimeistä numeropainiketta noin 2 sekuntia painettuna.
(Esimerkki: Jos haluat valita pikavalintanumeron 12, paina ensin painikkeita >10 ja 1 ja pidä
sitten painiketta 2 painettuna noin 2 sekuntia.)
Vihje
Esiviritetyt radioasemat säilyvät muistissa, vaikka irrottaisit verkkojohdon tai poistaisit paristot.
Esiviritettyjen radioasemien kuunteleminen
1
2
3
Valitse taajuusalue painamalla RADIO BAND•AUTO PRESET -painiketta.
Viritä muistiin tallennettu asema painamalla painiketta PRESET + tai –.
Kaukosäätimestä
1 Paina BAND-painiketta.
2 Viritä muistiin tallennettu asema painamalla numeropainikkeita.
Jos haluat virittää esiviritetyn aseman, jonka numero on suurempi kuin 10, paina ensin
painiketta >10 ja sitten asianomaisia numeropainikkeita.
(Esimerkki: Jos haluat virittää esiviritetyn aseman numero 12, paina ensin painikkeita >10 ja
1 ja sitten painiketta 2.)
Liitettävän laitteen
liitännän tyyppi
Optinen miniliitin
(esim. minilevytallennin)
Neliön muotoinen optinen liitäntä
(esim. minilevytallennin tai
DAT-nauhuri)
2
3
4
• Äänenvoimakkuuden tai äänen esikorostuksen säätäminen ei vaikuta äänitystasoon.
• Vain CFD-F10L: Jos AM- tai MW/LW-ohjelmassa kuuluu viheltävä ääni painettuasi z-painiketta
vaiheessa 3, valitse MODE-painiketta painamalla se ISS (Interference Suppress Switch) häiriönpoiston asetus, jossa häiriö on pienin.
• Saat parhaan tuloksen, kun käytät äänityksen aikana verkkovirtaa virtalähteenä.
• Jos haluat poistaa äänityksen, toimi näin:
1 Aseta kasettipesään kasetti, jossa olevan ohjelman haluat poistaa.
2 Paina TAPE-painiketta.
3 Paina z-painiketta.
Liitäntäkaapelin malli
POC-15AB
POC-15A
Kytke virta tähän laitteeseen ja liitettyyn laitteeseen.
Valmistele liitetty laite äänitystä varten.
Aloita CD-levyn toisto painamalla u-painiketta.
Liitettyjen laitteiden äänen kuunteleminen
1
Aloita äänitys painamalla z-painiketta.
(Painike N kytkeytyy toimintaan automaattisesti.)
Paina
xZ
X
Paina painiketta uudelleen, kun haluat jatkaa äänitystä.
Liitä tämän soittimen OPTICAL DIGITAL OUT (CD) -liitäntä
minilevytallentimen tai DAT-nauhurin digitaaliseen tuloliitäntään digitaalisella
liitäntäkaapelilla* (ei sisälly vakiovarusteisiin).
* Valitse liitäntäkaapeli, joka sopii tähän laitteeseen liitettävässä nauhurissa olevaan digitaaliseen
tuloliitäntään. Katso lisätietoja liitettävän laitteen käyttöohjeesta. Tässä soittimessa oleva
OPTICAL DIGITAL OUT (CD) -liitäntä on neliön muotoinen.
X
Paina painiketta uudelleen, kun haluat jatkaa soittoa tauon
jälkeen.
xZ
Avaa kasettipesä painamalla xZ-painiketta ja aseta kasettipesään tyhjä kasetti.
Käytä vain normaalinauhaa (TYPE I) sisältäviä kasetteja.
Vihjeitä
Kaukosäätimestä
Paina
xZ
M tai m
1
Pidä RADIO BAND•AUTO PRESET -painiketta alas painettuna noin 2
sekuntia, kunnes ”AUTO”-ilmaisin vilkkuu näytössä.
Sinun on esiviritettävä heikot asemat itse.
1 Valitse taajuusalue painamalla RADIO BAND•AUTO PRESET -painiketta.
2 Viritä haluamasi asema.
3 Pidä DSPL/ENT/MEM -painiketta alas painettuna noin 2 sekuntia, kunnes pikavalintanumero
vilkkuu näytössä.
4 Paina painiketta PRESET + tai –, kunnes asemalle haluamasi pikavalintanumero vilkkuu
näytössä.
5 Paina DSPL/ENT/MEM-painiketta.
Uusi asema korvaa entisen.
CD-levyn äänittäminen minilevytallentimella tai DAT-nauhurilla
Äänittäminen
Valitse taajuusalue painamalla RADIO BAND•AUTO PRESET -painiketta.
Paina DSPL/ENT/MEM -painiketta.
Asemat tallentuvat muistiin järjestykseen matalista taajuuksista korkeisiin
taajuuksiin.
Voit äänittää CD-levyltä minilevylle ja kuunnella esimerkiksi kannettavan minilevysoittimen,
CD-soittimen, television tai kuvanauhurin ääntä tämän laitteen kaiuttimien kautta.
Katkaise jokaisesta laitteesta virta ennen laitteiden liittämistä. Katso lisätietoja liitettävän laitteen
käyttöohjeesta.
1
Paina N-painiketta.
Toiminto
Äänityksen keskeyttäminen
Äänityksen kytkeminen taukotilaan
Jos jokin asema ei esivirity automaattisesti
Virran kytkeminen tai katkaisu
Avaa kasettipesä painamalla xZ-painiketta ja aseta kasettipesään äänitetty
kasetti. Sulje kasettipesä. Käytä vain normaalinauhaa (TYPE I) sisältäviä
kasetteja.
Toiminto
Soiton keskeyttäminen
Nauhan pikakelaus eteentai taaksepäin
Soiton kytkeminen taukotilaan
*Painikkeessa on kohopiste.
MODE
Paina TAPE-painiketta (virran suorakytkentä).
Lisälaitteiden liittäminen (vain CFD-F10L)
Liitä tämän soittimen LINE IN -liitäntä liitetyn laitteen linjalähtöliitäntään tai
kuulokeliitäntään audioliitäntäjohdolla* (ei sisälly vakiovarusteisiin).
* Minilevytallennin: kaapeli, jonka kummassakin päässä on stereominiliitin.
* Televisio tai kuvanauhuri: kaapeli, jonka toisessa päässä on stereominiliitin ja
toisessa kaksi RCA-liitintä.
2
3
Paina LINE-painiketta, kunnes näytössä näkyy ”LInE”-ilmaisin.
Kytke tämän laitteen LINE IN -liitäntään liitetty lisälaite toistoon.
Vihje
Voit äänittää liitetyn toisen laitteen ääntä. Aseta kasettilokeroon tyhjä kasetti ja paina z-painiketta.
Huomautus
Liitä kaapelit pitävästi toimintahäiriöiden välttämiseksi.
Download PDF