Sony | SRS-XB31 | Sony SRS-XB31 Kannettava XB31 EXTRA BASS™ -BLUETOOTH®-kaiutin Viiteopas

4-734-039-33(1)
Wireless Speaker
Referensmaterial
• Använd inte rengöringsmedel, thinner, bensin, alkohol osv. för att rengöra systemets yta om den
blivit smutsig eftersom den vattenavvisande funktionen på systemets tygklädda del påverkas.
• Se till att du torkar bort fukt när systemet använts, speciellt på kalla platser. Om fukt lämnas på
systemets yta kan det hända att den fryser eller att funktionsfel sker.
• Placera inte systemet direkt på sand, t.ex. i en sandlåda eller på en sandstrand. Plocka försiktigt
bort sandkorn osv. om de fastnar på systemets tygklädda del. Använd inte dammsugare osv. på
systemet. Det kan skada högtalarenheten.
Viiteopas
Tekniska data
Guia de Referência
Högtalare
Referencevejledning
Referanseveiledning
SRS-XB31
©2018 Sony Corporation
Printed in China
http://www.sony.net/
Svenska
Obs!
Trådlös högtalare
Innan du använder systemet bör du läsa igenom hela den här guiden och sedan spara den för
framtida referens.
VARNING
Om din hud kommer i kontakt med denna produkt under en längre tid när strömmen är påslagen
kan det orsaka brännskador.
Försiktighetsanvisningar
Om säkerhet
• Märketiketten och viktig säkerhetsinformation sitter invändigt på locket på systemets baksida.
Om placering
• Placera inte systemet så att det lutar.
• Placera inte systemet på en plats där det utsätts för värme eller där det är utsatt för direkt solljus,
mycket damm eller mekaniska stötar.
• Systemet får inte användas eller lämnas i en bil.
• Systemet får inte användas i en bastu.
Om Party Booster-funktionen
Om systemet slår mot en person eller ett föremål kan det orsaka en
olycka, skada eller ett funktionsfel. Notera följande när Party
Booster-funktionen används.
• Var noga med att koppla ifrån mikro-USB-kabel, etc. från systemet.
• Var noga med att stänga locket när systemet används.
• Håll ordentligt i systemet när funktionen används och skaka det inte
med våld så att systemet råkar falla ur dina händer.
• Se till att du har tillräckligt med utrymme runt systemet innan
funktionen används.
• Slå inte på systemet med ett verktyg.
• Funktionen får inte användas när du kör bil eller går.
• Håll systemet på minst 20 cm avstånd från ansiktet och ögonen när
det används.
• Undvik att använda funktionen under en längre tid. Ta paus
regelbundet.
• Om du blir trött, känner dig obekväm eller upplever smärta
någonstans i kroppen när du använder funktionen måste du
omedelbart sluta använda systemet.
Högtalarsystem
Lådtyp
*1 Det faktiska avståndet kan variera beroende på olika faktorer som t.ex. hinder mellan enheterna,
magnetfält runt mikrovågsugnar, statisk elektricitet, mottagningskänslighet, antennens
prestanda, operativsystem, programvara osv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler visar användningsområdet för BLUETOOTH-kommunikation mellan
enheter.
*3 Kodec: Ljudkomprimerings- och konverteringsformat
*4 Sekundär kodec
*5 Avancerad ljudkodning
*6 LDAC är en ljudkodningsteknik som utvecklats av Sony som möjliggör överföring av
högupplösningsljud (Hi-Res) även via BLUETOOTH-anslutning. Till skillnad från BLUETOOTHkompatibla kodningstekniker som t.ex. SBC, fungerar den utan nedkonvertering av
högupplösningsljud*7 och tillåter ungefär tre gånger mer data*8 än andra tekniker som överför
via ett trådlöst BLUETOOTH-nätverk, med oöverträffad ljudkvalitet genom effektiv kodning och
optimerad packetering.
*7 Exklusive innehåll i DSD-format.
*8 I jämförelse med SBC (sekundär kodning) när en bithastighet på 990 kbps (96/48 kHz) eller 909
kbps (88,2/44,1 kHz) valts.
NFC
Driftfrekvens
13,56 MHz
Mikrofon
Typ
Elektrisk kondensator
RiktningsegenskaperRundstrålande
Effektivt frekvensområde
100 Hz - 7 000 Hz
Allmänt
Ingång
DC OUT
AUDIO IN-uttag (stereominiuttag)
USB-uttag typ A (för laddning av batteriet på en ansluten enhet) (5 V, max.
1 A)
DC 5 V (med en kommersiellt tillgänglig USB-adapter kapabel att mata in
Ström
1,5 A) eller med det inbyggda litiumjonbatteriet
Driftstid med litiumjonbatteri (med BLUETOOTH-anslutning)
Cirka 24 timmar*9 *10
Om volymnivån på systemet är inställd på maximal nivå kommer livslängden
att bli cirka 4 timmar.*10
Mått (inklusive utstickande delar och reglage)
Cirka 231 mm × 87 mm × 81 mm (b/h/d)
Cirka 890 g inklusive batteri
Vikt
Medföljande tillbehör Mikro-USB-kabel (1)
*9 När
Övrigt
• Använd inte och lämna inte systemet på en extremt kall eller varm plats (temperaturer utanför
intervallet 5 °C – 35 °C). Om systemet lämnas eller används på platser som ligger utanför
ovanstående temperaturintervall kan det hända att systemet stängs av automatiskt för att
skydda invändiga kretsar.
• Om du använder systemet i höga temperaturer kan det hända att laddningen stoppas eller att
volymen sänks för att skydda batteriet.
• Även om du inte ska använda systemet under en längre tid bör du ladda batteriet till full
kapacitet var 6:e månad för att behålla dess prestanda.
Om upphovsrätt
• Android, Google Play och andra relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör
Google LLC.
• LDAC™ och LDAC-logotypen är varumärken som tillhör Sony Corporation.
• BLUETOOTH® märket och logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc.
och all användning av sådana märken av Sony Corporation är licensierad.
• N-märket är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra
länder.
• Apple, logotypen Apple, iPhone och iPod är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade
i USA och andra länder.
App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.
• Märkningen Made for Apple innebär att tillbehöret har konstruerats för anslutning specifikt till
den Apple produkt(er) som framgår av brickan och att utvecklaren certifierat att det uppfyller
Apple prestandastandard. Apple är inte ansvarig för användningen av den här enheten eller dess
efterlevnad av säkerhets- och reglerande standarder.
Observera att användningen av det här tillbehöret med en Apple-produkt kan påverka trådlös
prestanda.
• WALKMAN och WALKMAN-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
• Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
• Markeringarna ™ och ® har utelämnats i dokumentet.
Anmärkning gällande vattentät och dammtät
funktion (läs igenom innan systemet används)
Systemets vattentäta och dammtäta prestanda
Detta system med locket ordentligt monterat har en vattentät specifikation för IPX7*1 enligt vad
som anges i ”Grad av skydd mot vattenintrång” för IEC60529 ”Skyddsgradering gällande
vattenintrång (IP-kod)”*3, och en dammtät specifikation för IP6X*2 enligt vad som anges i
”Skyddsgradering gällande fasta främmande föremål”*3.
Vätskor som specifikationerna av vattentäthet gäller för
Tillämpligt:
Färskvatten, kranvatten, poolvatten, havsvatten
Ej tillämpligt:
Övriga vätskor än de ovan (tvålvatten, vatten med rengöringsmedel
eller badprodukter, schampo, varmt källvatten osv.)
*1 IPX7 (Grad av skydd vid nedsänkning i vatten): Mer information hittar du i Hjälpguiden.
*2 IP6X (Grad av skydd mot damm): Mer information hittar du i Hjälpguiden.
*3 Medföljande tillbehör är inte vattentätt eller dammtätt.
Systemets vattentäthet och dammtäthet baseras på våra mätningar under förhållandena som
beskrivs häri. Observera att fel som uppstått på grund av vatten- eller damminträngning som
orsakats av att kunden använt produkten på fel sätt inte täcks av garantin.
Järjestelmän vedenpitävyys ja pölytiiviys
AVISO
Järjestelmän vedenpitävyys vastaa suojus kunnolla kiinnitettynä määritystä IPX7*1 standardin
IEC60529 ”Suojausluokan (IP-koodi)”*3 luokituksen ”Suojausluokka veden tunkeutumista vastaan”
mukaisesti, ja pölytiiviys määritystä IP6X*2 luokituksen ”Suojausaste kiinteitä vierasesineitä
vastaan”*3 mukaisesti.
Käytettävissä:
makea vesi, vesijohtovesi, uimahallivesi, merivesi
Ei käytettävissä:
muut kuin edellä mainitut nesteet (saippuavesi, vesi, joka sisältää
puhdistusaineita tai kylpyvaahtoa, shampoo, kuuma lähdevesi jne.)
BLUETOOTH
Kommunikationssystem
BLUETOOTH-specifikation version 4.2
BLUETOOTH-specifikation effektklass 1
Utgång
Maximalt kommunikationsavstånd
Sträcka med fri sikt cirka 30 m*1
Frekvensband
2,4 GHz-bandet (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
ModulationsmetodFHSS
Kompatibla BLUETOOTH-profiler*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
3
Kodec som stöds* SBC*4, AAC*5, LDAC*6
Överföringsomfång (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz (Samplingsfrekvens 44,1 kHz)
Driftfrekvens / Maximal uteffekt (BLUETOOTH)
2 400 MHz - 2 483,5 MHz / < 18,55 dBm
en specifik musikkälla används ställs systemets volymnivå in på 21, ljudläget är inställt på
STANDARD och belysningen är avstängd.
*10Tiden kan variera beroende på temperaturen och användningen.
Systemkrav vid laddning av batteri via USB
Med en kommersiellt tillgänglig USB-adapter kapabel att mata in 1,5 A
Kompatibla iPhone/iPod-modeller
iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6,
iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPod touch (6:e generationen),
iPod touch (5:e generationen)
Obs!
Sony påtar sig inget ansvar för eventuell förlust av eller skada på inspelad information på din
iPhone/iPod, när du använder din iPhone/iPod ansluten till det här systemet.
Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Suomi
Langaton kaiutin
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen järjestelmän käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
VAROITUS
Jos ihosi koskettaa pitkään tätä tuotetta virran ollessa kytkettynä, seurauksena voi olla alhaisen
lämpötilan vamma.
Varotoimet
Turvallisuus
• Suojuksen sisäpuolella järjestelmän takana on arvokilpi ja tärkeitä tietoja turvallisuudesta.
Sijoittaminen
• Älä aseta järjestelmää kallelleen.
• Älä jätä järjestelmää lämpölähteiden lähelle tai paikkaan, jossa se altistuu suoralle
auringonvalolle, pölylle tai iskuille.
• Älä käytä tai jätä järjestelmää autoon.
• Älä käytä järjestelmää saunassa.
Tietoja Party Booster -toiminnosta
Jos järjestelmä osuu henkilöön tai esineeseen, se voi aiheuttaa
tapaturman, loukkaantumisen tai toimintahäiriön. Huomaa seuraavaa,
kun käytetään Party Booster -toimintoa.
• Muista irrottaa Micro-USB-kaapeli jne. järjestelmästä.
• Muista sulkea suojus, kun käytät järjestelmää.
• Kun toimintoa käytetään, pidä järjestelmästä tiukasti kiinni äläkä
ravista sitä voimakkaasti, ettei se lennä tai putoa kädestäsi.
• Varmista ennen toiminnon käyttöä, että sinulla on riittävästi turvattua
tilaa järjestelmän ympärillä.
• Älä lyö järjestelmää työkalulla.
• Älä käytä toimintoa, kun ajat tai kävelet.
• Pidä vähintään 20 cm päässä kasvoista ja silmistä käytön aikana.
• Vältä toiminnon pitkäaikaista käyttöä. Pidä taukoja säännöllisesti.
• Jos väsyt, koet epämukavuutta tai tunnet kipua kehossasi toimintoa
käytettäessä, lopeta sen käyttö välittömästi.
*1 IPX7 (suojausluokka veteen upottamista vastaan): Katso tarkemmat tiedot Käyttöoppaasta.
*2 IP6X (suojausluokka pölyä vastaan): Katso tarkemmat tiedot Käyttöoppaasta.
*3 Toimitettu vakiovaruste ei ole vedenpitävä tai pölytiivis.
Järjestelmän vedenpitävyys ja pölytiiviys perustuvat tässä kuvatuissa olosuhteissa tehtyihin
mittauksiin. Huomaa, että takuu ei kata veteen upottamiseen tai pölyn tunkeutumiseen liittyviä
vaurioita, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan laitteen väärinkäytöstä.
Vedenpitävyyden ja pölytiiviyden heikentymisen estämiseksi
Tarkista seuraavat asiat ja käytä järjestelmää oikein.
• Järjestelmä läpäisee pudotustestin 1,22 metrin korkeudelta 5 cm paksulle vanerille menetelmän
MIL-STD 810 F Method 516.5-Shock mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan takaa
vahingoittumattomuutta, rikkoutumattomuutta, vedenpitävyyttä tai pölytiiviyttä kaikissa
olosuhteissa. Järjestelmän muodonmuutos tai sen pudottaminen tai altistaminen mekaaniselle
iskulle voi heikentää sen vedenpitävyyttä ja pölytiiviyttä.
• Älä käytä järjestelmää paikassa, jossa siihen voi roiskua runsaasti vettä tai kuumaa vettä.
Järjestelmän rakenne ei kestä vedenpainetta. Järjestelmän käyttäminen paikassa, jossa se altistuu
korkeapaineiselle vedelle, kuten juoksevan veden alla tai suihkussa, voi aiheuttaa toimintahäiriön.
• Älä kaada kuumaa vettä tai puhalla kuumaa ilmaa hiustenkuivaajalla tai muulla laitteella suoraan
järjestelmään. Älä myöskään käytä laitetta koskaan erittäin kuumissa paikoissa, kuten saunoissa
tai uunin vieressä.
• Käsittele suojusta varovasti. Suojus on erittäin tärkeä vedenpitävyyden ja pölytiiviyden
ylläpitämiseksi. Varmista järjestelmää käytettäessä, että suojus on täysin suljettu. Kun suojus
suljetaan, ole huolellinen, ettei sisään jää vierasesineitä. Jos suojusta ei suljeta kunnolla,
vedenpitävyys tai pölytiiviys saattaa heikentyä ja seurauksena voi olla järjestelmän toimintahäiriö,
kun siihen pääsee vettä tai pölyhiukkasia.
Kontrollera följande och använd systemet på rätt sätt.
• Systemet klarar falltestet från 1,22 m på 5 cm tjock plywood vilket överensstämmer med MIL-STD
810 F Method 516.5-Shock. Detta garanterar däremot inte att ingen skada, inget funktionsfel sker
eller att den vattentäta och dammtäta prestandan bibehålls under alla förhållanden. Deformering
eller skada från fall eller om systemet utsätts för mekaniska stötar kan leda till att vattentäthetens
eller dammtäthetens prestanda försämras.
• Använd inte systemet på platser där det kan bli nedstänkt av en större mängd vatten eller
varmvatten. Systemet är inte utformat att utsättas för vattentryck. Användning av systemet på en
plats där högt vattentryck appliceras, t.ex. under rinnande vatten eller i duschen, kan orsaka
funktionsfel.
• Häll inte varmt vatten direkt på systemet och torka inte systemet direkt med en hårfläkt eller
liknande apparat. Använd aldrig systemet på platser med höga temperaturer som t.ex. i bastun
eller nära en spis.
• Var försiktig när du hanterar locket. Locket är väldigt viktigt när det gäller att behålla systemets
vattentäthet och dammtäthet. Se till att locket är helt stängt när systemet används. Låt inte
främmande föremål komma in i systemet när locket stängs. Systemets vattentäta och dammtäta
prestanda kan försämras vilket kan leda till funktionsfel som ett resultat av att vatten eller
dammpartiklar tränger in i systemet, om inte locket stängs helt.
Lock
Ta hand om systemet
Trots att systemets tygklädda del har en vattenavvisande behandling kan du använda systemet på
ett bekvämare sätt och under en längre tid genom att följa underhållsförfarandet nedan.
• Om systemets yta blir smutsig i följande fall, tvättar du systemet direkt med rent vatten (från t.ex.
vattenkranen) för att få bort smutsen. Om smutsen lämnas kvar på dess yta kan det leda till att
den tygklädda delen missfärgas eller försämras eller att systemfel sker.
Exempel
ˋˋNär salt, sand osv. fastnar på systemet när det har använts på en strand, i närheten av en pool
osv.
ˋˋNär systemet fläckas av främmande ämnen (sololja, solskyddsmedel osv.).
• Om systemet blir vått ska fukten omedelbart torkas bort med en torr, mjuk trasa. Torka dessutom
systemet på en luftig plats tills all fukt försvunnit.
• Det kan hända att ljudkvaliteten förändras när vatten tränger in i systemets högtalardel. Detta är
normalt. Torka bort fukten från ytan och placera systemet på en torr, mjuk trasa med
SONY-logotypen vänd nedåt för att avlägsna det vatten som samlats inuti systemet. Torka sedan
systemet på en luftig plats tills all fukt försvunnit.
Muuta
• Älä käytä tai jätä järjestelmää erittäin kylmään tai kuumaan ympäristöön (lämpötila alueen
5 °C – 35 °C ulkopuolella). Jos järjestelmää käytetään tai se jätetään edellä mainitun alueen
ulkopuolelle, se saattaa pysähtyä automaattisesti sisäisen piirin suojaamiseksi.
• Korkeissa lämpötiloissa lataus saattaa keskeytyä tai äänenvoimakkuus pienentyä akun
suojaamiseksi.
• Vaikka järjestelmää ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, lataa akku täyteen 6 kuukauden välein
sen suorituskyvyn säilyttämiseksi.
Tekijänoikeudet
• Android, Google Play ja muut liittyvät merkit ja logot ovat Google LLC.:n tavaramerkkejä.
• LDAC™ ja LDAC-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
• BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth
SIG, Inc. ja joita Sony Corporation käyttää lisenssin alaisena.
• N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.
• Apple, Apple-logo, iPhone ja iPod ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple Inc. ja jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.
• Made for Apple -merkin käyttö tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti
merkissä mainittuihin Apple-tuotteisiin ja että valmistaja on vahvistanut sen täyttävän
Apple-suorituskykystandardit. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai siitä,
täyttääkö se turvastandardit ja säännökset.
Huomaa, että tämän lisävarusteen käyttö Apple-tuotteen kanssa voi vaikuttaa langattomaan
suorituskykyyn.
• WALKMAN ja WALKMAN-logo ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.
• ™- ja ®-merkkejä ei käytetä asiakirjoissa.
Se a sua pele tocar neste produto durante um longo período de tempo quando a energia estiver
ligada, pode causar queimaduras.
Precauções
Segurança
• A placa de características e as informações importantes sobre segurança estão localizadas no
interior da tampa na parte posterior do sistema.
Instalação
• Não coloque o sistema numa posição inclinada.
• Não deixe o sistema num local perto de fontes de calor ou sujeito à incidência direta dos raios
solares, pó excessivo ou choques mecânicos.
• Não utilize nem deixe o sistema num automóvel.
• Não utilize o sistema numa sauna.
Sobre a função Party Booster
Se o sistema bater numa pessoa ou num objeto, pode causar um
acidente ou ferimentos ou sofrer uma avaria. Quando utilizar a função
Party Booster, note o seguinte.
• Não se esqueça de desligar o cabo micro USB, etc. do sistema.
• Não se esqueça de fechar a tampa quando utilizar o sistema.
• Quando utilizar a função, segure firmemente e não abane o sistema
violentamente, de modo a que ele não salte das mãos.
• Antes de utilizar a função, certifique-se de que tem espaço suficiente
em redor do sistema.
• Não bata no sistema com uma ferramenta.
• Não utilize a função enquanto estiver a conduzir ou a caminhar.
• Mantenha, pelo menos, 20 cm de distância da face e dos olhos
durante a utilização.
• Evite utilizar a função durante um longo período de tempo. Faça
intervalos regularmente.
• Quando utilizar a função, caso sinta cansaço, desconforto ou dor em
qualquer parte do corpo, pare imediatamente de utilizar a função.
Outras
Suojus
Järjestelmän hoito
Vaikka järjestelmän kangasosa on käsitelty vettähylkiväksi, voit käyttää järjestelmää mukavammin
ja pidempään noudattamalla alla olevia kunnossapito-ohjeita.
• Jos järjestelmän pinta likaantuu seuraavissa tapauksissa, pese järjestelmä puhtaalla vedellä
(vesijohtovesi jne.) välittömästi lian poistamiseksi. Lian jättäminen järjestelmän pinnalle voi
aiheuttaa kangasosassa värimuutoksia tai vaurioita tai aiheuttaa järjestelmän toimintahäiriön.
Esim.
ˋˋKun järjestelmään tarttuu suolaa, hiekkaa tai vastaavaa rannalla, uima-altaalla jne. käytön
jälkeen.
ˋˋKun järjestelmä tahriintuu vieraista aineista (aurinkovoide, aurinkoöljy jne.)
• Jos järjestelmä kastuu, pyyhi kosteus välittömästi kuivalla, pehmeällä liinalla. Kuivata järjestelmää
lisäksi hyvin tuuletetussa paikassa, kunnes kosteutta ei enää ole jäljellä.
• Äänenlaatu voi muuttua, jos järjestelmän kaiutinosaan pääsee vettä. Se ei ole toimintahäiriö.
Pyyhi kosteus järjestelmän pinnalta ja aseta se kuivalle, pehmeälle liinalle SONY-logo alaspäin
järjestelmän sisään kertyneen veden tyhjentämiseksi. Kuivata sitten järjestelmää hyvin
tuuletetussa paikassa, kunnes kosteutta ei enää ole jäljellä.
Huomautus
• Jos järjestelmän pinta likaantuu, älä käytä puhdistamiseen puhdistusainetta, ohentimia, bensiiniä,
alkoholia jne. sillä se vaikuttaa järjestelmän kangasosan vedenhylkivyyteen.
• Erityisesti kylmillä alueilla kosteus on muistettava pyyhkiä pois järjestelmän käytön jälkeen.
Kosteuden jättäminen järjestelmän pinnalle saattaa aiheuttaa sen jäätymisen ja toimintahäiriön.
• Älä aseta järjestelmää suoraan hiekalle, kuten hiekkalaatikkoon tai hiekkarannalle. Jos hiekanjyviä
jne. pääsee järjestelmän kangasosaan, poista ne varovasti. Älä koskaan käytä järjestelmälle
pölynimuria jne. Se voi vahingoittaa kaiutinyksikköä.
Tekniset tiedot
Kaiutinosa
Kaiutinjärjestelmä
Kotelon tyyppi
Noin 48 mm:n halkaisija × 2
Passiivisäteilijä
BLUETOOTH
Tiedonsiirtojärjestelmä
BLUETOOTH-määrityksen versio 4.2
BLUETOOTH-määrityksen teholuokka 1
Lähtö
Suurin toimintaetäisyys
Esteetön näköyhteys n. 30 m*1
Taajuuskaista
2,4 GHz:n kaista (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modulaatiomenetelmä
FHSS
Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
3
Tuettu koodekki* SBC*4, AAC*5, LDAC*6
Lähetysalue (A2DP) 20 Hz - 20 000 Hz (näytteenottotaajuus 44,1 kHz)
Käyttötaajuus / Suurin teho (BLUETOOTH)
2 400 MHz - 2 483,5 MHz / < 18,55 dBm
*1 Todellinen kantama vaihtelee toimintaympäristön mukaan. Toimintamatkaan vaikuttavat muun
muassa laitteiden välissä olevat esteet, mikroaaltouunin muodostamat magneettikentät,
staattinen sähkö, vastaanoton herkkyys, antennin suorituskyky, käyttöjärjestelmä ja
ohjelmistosovellus.
*2 BLUETOOTH-standardiprofiilit ilmaisevat laitteiden välisen BLUETOOTH-yhteyden
käyttötarkoituksen.
*3 Koodekki: äänisignaalin pakkaus- ja muuntomuoto
4
* Alikaistakoodekki
*5 Edistynyt äänen koodaus
*6 LDAC on Sonyn kehittämä äänenkoodaustekniikka, joka mahdollistaa korkearesoluutioisen
(Hi-Res) äänisisällön lähettämisen, jopa BLUETOOTH-yhteydellä. Muista BLUETOOTHyhteensopivista koodaustekniikoista, kuten SBC, poiketen se ei alaskonvertoi tarkkaa
äänisisältöä*7, ja mahdollistaa muihin tekniikoihin verrattuna noin kolminkertaisen datamäärän*8
siirtämisen langattoman BLUETOOTH-verkon kautta ennenkokemattomalla äänenlaadulla
tehokkaan koodauksen ja optimoidun pakkauksen ansiosta.
7
* Poislukien DSD-muotoiset sisällöt.
*8 Verrattuna SBC:hen (alikaistakoodaus), kun bittinopeudeksi on valittu 990 kbps (96/48 kHz) tai
909 kbps (88,2/44,1 kHz).
NFC
Käyttötaajuus
• Não utilize nem deixe o sistema num ambiente extremamente frio ou quente (temperatura fora
do intervalo entre 5 °C e 35 °C). Se o sistema for utilizado ou deixado num ambiente com
temperatura fora do intervalo acima indicado, o sistema pode parar automaticamente para
proteção dos circuitos internos.
• Com temperaturas elevadas, o carregamento poderá parar ou o volume poderá diminuir para
proteger a bateria.
• Mesmo que não pretenda utilizar o sistema durante um longo período de tempo, carregue a
bateria até à capacidade máxima uma vez a cada 6 meses para manter o desempenho da
mesma.
Sobre os direitos de autor
• Android, Google Play e outras marcas e logótipos relacionados são marcas comerciais da Google
LLC.
• LDAC™ e o logótipo de LDAC são marcas comerciais da Sony Corporation.
• A marca e os logos BLUETOOTH® são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, inc. e a
utilização de tais marcas pela Sony Corporation está sob licença.
• A Marca N é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da NFC Forum, Inc. nos
Estados Unidos da América e noutros países.
• Apple, o logotipo Apple, iPhone e iPod são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e
outros países.
App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.
• O uso do selo Made for Apple significa que o acessório foi desenhado para conectar
especificamente para o(s) produto(s) Apple identificado(s) no selo e foi certificado pelo
desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável
pela operação deste dispositivo ou por sua conformidade com normas de segurança ou de
regulamentação.
Por favor, note que o uso deste acessório com um produto Apple pode afetar o desempenho
sem fios.
• WALKMAN e o logótipo WALKMAN são marcas comerciais registadas da Sony Corporation.
• As outras marcas comerciais e nomes de marcas comerciais são propriedade dos respetivos
proprietários.
• As marcas ™ e ® estão omitidas nos documentos.
Notas sobre as funcionalidades à prova de água e à
prova de pó (Ler antes de utilizar o sistema)
Desempenho à prova de água e à prova de pó do sistema
O sistema, com a tampa apertada de forma segura, tem uma especificação à prova de água da
IPX7*1 conforme especificado em “Grau de proteção contra imersão em água” da IEC60529 “Índice
de proteção de entrada (Código IP)”*3 e uma especificação à prova de pó da IP6X*2, conforme
especificado em “Graus de proteção contra objetos estranhos sólidos”*3.
Líquidos aos quais as especificações de desempenho à prova de água se aplicam
Aplicável:
água doce, água da torneira, água de piscina, água do mar
Não aplicável:
líquidos que não os indicados acima (água ensaboada, água com
detergente ou de banhos, champô, água quente de nascente, etc.)
*1 IPX7 (Grau de proteção contra imersão em água): Para obter mais informações, consulte o Guia
de ajuda.
*2 IP6X (Graus de proteção contra pó): Para obter mais informações, consulte o Guia de ajuda.
*3 O acessório fornecido não é à prova de água nem à prova de pó.
O desempenho à prova de água e à prova de pó do sistema é baseado nas nossas medições e
nas condições aqui descritas. Note que as avarias como resultado da imersão em água ou a
intrusão de pó causadas por má utilização por parte do cliente não estão cobertas pela garantia.
Para evitar a deterioração do desempenho à prova de água e à prova de pó
Verifique o seguinte e utilize o sistema corretamente.
• O sistema passa o teste de queda a 1,22 m em contraplacado com 5 cm de espessura, em
conformidade com MIL-STD 810 F Method 516.5-Shock. No entanto, isto não garante que não
ocorram danos, quebras e o desempenho à prova de água e à prova de pó em todas as
condições. A deformação ou os danos resultantes da queda do sistema ou sujeitá-lo a choques
mecânicos pode causar deterioração no desempenho à prova de água ou à prova de pó.
• Não utilize o sistema num local onde possa existir grande quantidade de água ou onde haja
riscos de salpicos de água quente. O sistema não foi concebido para resistir à pressão de água.
Utilizar o sistema num local onde exista pressão elevada da água, como debaixo de água
corrente ou no duche, pode causar avaria.
• Não verta nem faça incidir diretamente água a alta temperatura ou ar quente de um secador ou
de qualquer outro aparelho sobre o sistema. De igual modo, nunca utilize o sistema em locais
com temperatura elevada, como por exemplo em saunas ou perto de um fogão.
• Manuseie a tampa com cuidado. A tampa tem um papel muito importante na manutenção do
desempenho à prova de água e à prova de pó. Quando utilizar o sistema, certifique-se de que a
tampa está completamente fechada. Quando fechar a tampa, tenha cuidado para não deixar
objetos estranhos no interior. Se a tampa não for fechada completamente, o desempenho à
prova de água e à prova de pó pode deteriorar-se e ocorrerem avarias no sistema, como
resultado da entrada de água ou de partículas de pó.
13,56 MHz
Tampa
Mikrofoni
TyyppiElektreettikondensaattori
SuuntakuvioKaikkisuuntainen
Tehollinen taajuusalue
100 Hz - 7 000 Hz
Yleistä
Undvika att vattentätheten och dammtätheten försämras
Altifalante Sem Fios
Antes de utilizar o sistema, leia cuidadosamente este guia e guarde-o para referência futura.
Nesteet, joita vedenpitävyyden suorituskykymääritelmät koskevat
Cirka 48 mm diam. × 2
Passiv radiatormodell
Português
Huomautuksia vedenpitävyydestä ja pölytiiviydestä
(lue ennen järjestelmän käyttöä)
Tulo
DC OUT
Virta
AUDIO IN -liitin (stereominiliitin)
USB-liitin tyyppiä A (liitetyn laitteen akun lataamiseen) (5 V, enintään 1 A)
DC 5 V (Käytettäessä kaupoista saatavaa USB-verkkolaitetta, josta saadaan
1,5 A) tai käytettäessä sisäistä litiumioniakkua
Litiumioniakun käyttöaika (BLUETOOTH-yhteyttä käytettäessä)
Noin 24 tuntia*9 *10
Jos järjestelmän äänenvoimakkuus on asetettu maksimille, käyttöaika on
noin 4 tuntia.*10
Mitat (mukaan lukien ulkonevat osat ja ohjaimet)
Noin 231 mm × 87 mm × 81 mm (l/k/s)
Paino
Noin 890 g akku mukaan luettuna
Mukana toimitettu tarvike
Micro-USB-kaapeli (1)
*9 Kun käytetään määritettyä musiikkilähdettä, järjestelmän äänenvoimakkuudeksi on asetettu 21,
ääniasetukseksi on valittu STANDARD ja valaistus on sammutettu.
*10Aika voi vaihdella lämpötilan tai käyttöolosuhteiden mukaan.
Järjestelmävaatimukset akun lataamiseksi USB:llä
Käytettäessä kaupoista saatavaa USB-verkkolaitetta, josta saadaan 1,5 A
Yhteensopivat iPhone/iPod-mallit
iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6,
iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPod touch (6. sukupolvi),
iPod touch (5. sukupolvi)
Huomautus
Sony ei ole vastuussa iPhone/iPod-laitteeseen tallennettujen tietojen mahdollisesta katoamisesta
tai vahingoittumisesta, kun iPhone/iPod on kytkettynä tähän järjestelmään.
Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.
Como cuidar do sistema
Embora a parte de tecido do sistema tenha um tratamento repelente à água, pode utilizar o
sistema mais confortavelmente e durante um período de tempo mais longo seguindo o
procedimento de manutenção abaixo indicado.
• Se a superfície do sistema ficar suja nos casos seguintes, lave de imediato o sistema com água
limpa (água da torneira, etc.) para retirar a sujidade. Deixar lixo na superfície pode causar a
descoloração ou a deterioração da parte de tecido ou avaria no sistema.
Exemplo:
ˋˋQuando o sal, areia, etc. fica agarrado ao sistema após a utilização na praia, piscina, etc.
ˋˋQuando o sistema fica sujo com substâncias estranhas (protetor solar, bronzeador, etc.)
• Se o sistema ficar molhado, limpe imediatamente a água com um pano seco e macio. Além disso,
seque o sistema num local arejado até a humidade desaparecer.
• A qualidade do som pode-se alterar quando a água entra na secção da coluna do sistema. Não
se trata de uma avaria. Limpe a humidade da superfície e coloque o sistema sobre um pano seco
e macio com o logótipo SONY voltado para baixo, para drenar a água existente no interior do
sistema. Em seguida, seque o sistema num local arejado até a humidade desaparecer.
Nota
• Se a superfície do sistema ficar suja, não utilize detergente, diluente, benzina, álcool, etc. para
limpar o sistema pois isso afetará a função repelente à água da parte de tecido do sistema.
• Especialmente nas regiões frias, certifique-se de que limpa a humidade depois de utilizar o
sistema. Deixar humidade na sua superfície pode provocar o congelamento e o mau
funcionamento do sistema.
• Não coloque o sistema diretamente sobre areia. Se os grãos de areia entrarem na parte de tecido
do sistema, retire-os cuidadosamente. Nunca utilize um aspirador para limpar o sistema. Se o
fizer, pode causar danos na unidade da coluna.
Características técnicas
Secção de altifalante
Sistema de altifalantes
Aprox. 48 mm diâ. × 2
Tipo de caixa
Modelo de radiador passivo
BLUETOOTH
Sistema de comunicação
Especificação BLUETOOTH, versão 4.2
Saída
Especificação BLUETOOTH Classe de Energia 1
Alcance máximo de comunicação
Campo de visão de aprox. 30 m*1
Banda de frequências
Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Método de modulação
FHSS
Perfis BLUETOOTH compatíveis*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Codec Suportado*3SBC*4, AAC*5, LDAC*6
Alcance de transmissão (A2DP)
20 Hz - 20.000 Hz (Frequência de amostragem 44,1 kHz)
Frequência de funcionamento / Potência emitida máxima (BLUETOOTH)
2.400 MHz - 2.483,5 MHz / < 18,55 dBm
*1 O alcance real varia consoante alguns fatores, como obstáculos entre dispositivos, campos
magnéticos junto de um micro-ondas, eletricidade estática, sensibilidade da receção,
desempenho da antena, sistema operativo, aplicações de software, etc.
*2 Os perfis normalizados BLUETOOTH indicam o objetivo das comunicações BLUETOOTH entre
dispositivos.
*3 Codec: Compressão do sinal de áudio e formato de conversão
*4 Codec da sub-banda
*5 Codificação de áudio avançada
*6 LDAC é uma tecnologia de codificação de áudio desenvolvida pela Sony que permite a
transmissão de Áudio de Alta Resolução (Hi-Res) mesmo através de uma ligação BLUETOOTH. Ao
contrário de outras tecnologias de codificação compatíveis com BLUETOOTH, como a SBC, esta
funciona sem qualquer compressão do Áudio de Alta Resolução*7 e permite a transmissão de
aproximadamente três vezes mais dados*8 do que as outras tecnologias através de uma rede
sem fios BLUETOOTH, oferecendo uma qualidade de som sem precedentes graças a uma
codificação eficiente e a uma divisão em pacotes otimizada.
*7 Excluindo os conteúdos em formato de dados DSD.
*8 Em comparação com o SBC (Subband Coding) quando está selecionada a taxa de bits de 990
Kbps (96/48 kHz) ou 909 Kbps (88,2/44,1 kHz).
Bemærkninger om vandtætte og støvafvisende
egenskaber (læses før systemet tages i brug)
Systemets vandtætte og støvafvisende egenskaber
Microfone
Tipo
Condensador de eletrete
Característica direcional
Omnidirecional
Gama de frequências efetiva
100 Hz - 7.000 Hz
Geral
Entrada
DC OUT
Tomada AUDIO IN (mini-tomada estéreo)
Tomada USB Tipo A (para carregar a bateria de um dispositivo ligado) (5 V,
Máx. 1 A)
Alimentação
CC de 5 V (utilizando um Transformador de CA USB disponível no mercado
que seja capaz de fornecer 1,5 A) ou utilizando a bateria de iões de lítio
integrada
Duração de utilização da bateria de iões de lítio (utilizando a ligação BLUETOOTH)
Aprox. 24 horas*9 *10
Se o nível de volume do sistema estiver definido para o máximo, a
autonomia será de aproximadamente 4 horas.*10
Dimensões (incluindo peças salientes e controlos)
Aprox. 231 mm × 87 mm × 81 mm (l/a/p)
Massa
Aprox. 890 g bateria incluída
Acessório fornecido Cabo micro USB (1)
*9 Quando é utilizada uma fonte de música especificada, o nível de volume do sistema é definido
para 21, o modo de som é definido para STANDARD e a iluminação é desligada.
*10O tempo pode variar em conformidade com a temperatura ou as condições de utilização.
Requisitos do sistema para carregamento da bateria utilizando USB
Utilizando um Transformador de CA USB disponível no mercado que seja capaz de fornecer 1,5 A
Modelos iPhone/iPod compatíveis
iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6,
iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPod touch (6.ª geração),
iPod touch (5.ª geração)
Nota
A Sony não aceita qualquer responsabilidade na eventualidade de os dados gravados no iPhone/
iPod serem perdidos ou danificados quando da utilização do seu iPhone/iPod ligado a este
sistema.
Design e características técnicas sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Dansk
Trådløs højttaler
Inden du bruger systemet, bedes du læse denne vejledning omhyggeligt og gemme den til senere
brug.
ADVARSEL
Hvis din hud berører dette produkt i længere tid, når det er tændt, kan det medføre en mindre
forbrænding.
Forholdsregler
Vedrørende sikkerhed
• Navneskiltet og vigtige oplysninger om sikkerhed er placeret indvendigt i hætten bag på
systemet.
Om placering
• Systemet må ikke stå skråt.
• Efterlad ikke systemet på et sted i nærheden af varmekilder, eller på et sted med direkte sollys,
meget støv eller mekaniske stød.
• Du må ikke anvende eller efterlade systemet i en bil.
• Du må ikke anvende systemet i en sauna.
Om funktionen Party Booster
Hvis systemet rammer en person eller en genstand, kan det medføre en
ulykke, personskade eller fejlfunktion. Bemærk følgende ved brug af
funktionen Party Booster.
• Sørg for at frakoble micro-USB-kabel osv. fra systemet.
• Sørg for at lukke hætten, når systemet bruges.
• Hold godt fast og ryst ikke systemet ved brug af funktionen, så du
ikke kaster eller taber systemet ud af hånden.
• Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring systemet, før du bruger
funktionen.
• Slå ikke på systemet med et værktøj.
• Brug ikke funktionen, mens du kører eller går.
• Hold systemet 20 cm eller mere væk fra ansigtet og øjnene under
brug.
• Undgå at bruge funktionen i for lang tid. Hold regelmæssigt pauser.
• Hvis du bliver træt, føler ubehag eller oplever smerte hvor som helst i
kroppen under brug af funktionen, skal du straks stoppe med at
bruge funktionen.
Andet
• Brug eller efterlad ikke systemet i ekstremt kolde eller varme omgivelser (temperatur uden for
intervallet på 5 °C - 35 °C). Hvis systemet bruges eller efterlades uden for ovenstående interval,
kan systemet automatisk stoppe for at beskytte det indvendige kredsløb.
• Ved høj temperatur kan opladningen stoppe eller lydstyrken bliver muligvis reduceret for at
beskytte batteriet.
• Selvom du ikke har tænkt dig at bruge systemet i længere tid, skal du oplade batteriet til dets
fulde kapacitet én gang hver 6. måned for at bevare dets ydeevne.
Om ophavsret
• Android, Google Play og andre relaterede mærker og logoer er varemærker tilhørende Google
LLC.
• LDAC™ og LDAC-logoet er varemærker tilhørende Sony Corporation.
• Ordet BLUETOOTH® og de tilhørende logoer er varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og
anvendes af Sony Corporation på licens.
• N Mark er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre
lande.
• Apple, Apple-logoet, iPhone og iPod er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og
andre lande.
App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.
• Brug af badget Made for Apple betyder, at et stykke tilbehør er blevet designet specifikt til brug
med det eller de Apple-produkter på badget, og det er blevet certificeret af udvikleren, at
tilbehøret overholder Apples standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for brugen af denne
enhed eller dens overholdelse af sikkerhedsstandarder og bestemmelser.
Bemærk, at brugen af dette tilbehør sammen med et Apple-produkt kan påvirke trådløs ydeevne.
• WALKMAN og WALKMAN-logoet er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.
• Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.
• Mærkerne ™ og ® er udeladt i dokumenterne.
Trådløs høyttaler
Før bruk av systemet må du lese denne håndboken nøye og ha den tilgjengelig for fremtidig
referanse.
Systemet, med hætten fastgjort sikkert, har en vandtæt specifikation på IPX7*1 som anført i
"Beskyttelsesgrad mod indtrængen af vand" i IEC60529 "Kapslingsklassificering (IP-kode)"*3 og en
støvafvisende specifikation på IP6X*2 som anført i "Beskyttelsesgrad mod indtrængen af støv"*3.
ADVARSEL
Væsker, som de vandtætte egenskaber gælder for
Forholdsregler
Relevant:
ferskvand, postevand, poolvand, havvand
Ikke relevant:
andre væsker end ovenstående (sæbevand, vand med skyllemiddel
eller badesæbe, shampoo, varmt kildevand osv.)
*1 IPX7 (Beskyttelsesgrad vedr. nedsænkning i vand): For detaljer se hjælpevejledningen.
*2 IP6X (Beskyttelsesgrad vedr. støv): For detaljer se hjælpevejledningen.
*3 Det medfølgende tilbehør er ikke vandtæt eller støvafvisende.
Systemets vandtætte og støvafvisende egenskaber er baseret på vores målinger under
betingelserne beskrevet heri. Bemærk, at fejlfunktion som følge af indtrængen af vand eller støv,
som skyldes forkert brug fra kundens side, ikke er omfattet af garantien.
Sådan undgås forringelse af de vandtætte og støvafvisende egenskaber
Kontrollér følgende, og brug systemet korrekt.
• Systemet består faldtesten fra 1,22 m på 5 cm tyk krydsfiner i overensstemmelse med MIL-STD
810 F Method 516.5-Shock. Det garanterer dog ikke, at der ikke sker skader, nedbrud, eller at de
vandtætte og støvafvisende egenskaber bibeholdes ved alle betingelser. Deformation eller
beskadigelse, fordi systemet tabes eller udsættes for mekanisk stød, kan medføre forringelse af
de vandtætte og støvafvisende egenskaber.
• Brug ikke systemet på et sted, hvor der er store mængder vand, eller varmt vand kan sprøjte på
det. Systemets design er ikke modstandsdygtigt over for vandtryk. Brug af systemet på et sted
med højt vandtryk, f.eks. under rindende vand eller i bruseren, kan medføre fejlfunktion.
• Hæld ikke varmt vand, eller blæs ikke varm luft fra en hårtørrer eller andet apparat direkte på
systemet. Brug heller ikke systemet på varme steder, som f.eks. i saunaer eller i nærheden af et
komfur.
• Håndter hætten forsigtigt. Hætten spiller en vigtig rolle i vedligeholdelse af de vandtætte og
støvafvisende egenskaber. Sørg for, at hætten er lukket helt, når systemet bruges. Vær forsigtig,
så der ikke trænger fremmedlegemer ind, når hætten lukkes. Hvis hætten ikke er lukket helt, kan
de vandtætte og støvafvisende egenskaber forringes og medføre en fejlfunktion på grund af
vand eller støv, der trænger ind i systemet.
Langvarig hudkontakt med dette produktet mens strømmen er på, kan føre til brannskade.
Om sikkerhet
• Navneskiltet og viktig sikkerhetsinformasjon er plassert på innsiden av hetten på baksiden av
systemet.
Retningslinjer for plassering
• Ikke plasser systemet skrått.
• Ikke forlat anlegget på et sted nær varmekilder, eller som er utsatt for direkte sollys, ekstreme
mengder støv eller mekanisk støt.
• Ikke bruk eller forlat anlegget i en bil.
• Ikke bruk anlegget i en badstue.
Om Party Booster-funksjonen
Hvis systemet treffer en person eller gjenstand, kan det føre til uhell,
personskade eller feil. Når du bruker Party Booster-funksjonen, må du
legge merke til følgende.
• Husk på å koble Mikro-USB-kabelen e.l. fra systemet.
• Husk å lukke hetten når du bruker systemet.
• Når du bruker funksjonen, må du holde godt fast og ikke riste
systemet voldsomt, slik at du ikke kaster eller mister systemet fra
hånden.
• Før du bruker funksjonen, må du sørge for at du har tilstrekkelig med
plass rundt systemet.
• Ikke slå på systemet med et verktøy.
• Ikke bruk funksjonen mens du kjører eller går.
• Hold det 20 cm eller mer unna ansiktet og øynene mens det er i bruk.
• Unngå å bruke funksjonen for lenge. Ta regelmessige pauser.
• Hvis du blir trøtt, føler ubehag eller opplever smerte et sted i kroppen
din når du bruker funksjonen, må du slutte å bruke funksjonen
umiddelbart.
Annet
Hætte
NFC
Frequência de funcionamento
13,56 MHz
Norsk
• Ikke bruk eller oppbevar systemet i svært kalde eller varme miljøer (temperaturer utenfor
området 5 °C – 35 °C). Hvis systemet brukes eller oppbevares utenfor det ovennevnte
temperaturområdet, kan systemet automatisk stoppe å beskytte interne kretser.
• Ved høy temperatur kan ladingen stoppe eller volumet kan reduseres for å beskytte batteriet.
• Selv om du ikke har tenkt å bruke anlegget på en lengre periode, lad batteriet til full kapasitet én
gang hver sjette måned for å vedlikeholde ytelsen.
Om opphavsrett
Sådan behandles systemet, når det er vådt
Selvom systemets dele har fået en vandafvisende behandling, kan du bruge systemet mere
behageligt og i længere tid, hvis du følger vedligeholdelsesproceduren nedenfor.
• Hvis systemets overflade bliver snavset i følgende situationer, kan systemet vaskes grundigt af
med ferskvand (postevand osv.) for at fjerne snavset. Snavs på overfladen kan medføre
misfarvning eller deformering, eller at systemet svigter.
Eks.
ˋˋHvis salt, sand osv. sidder fast på systemet, når du har brugt det på stranden, ved poolen osv.
ˋˋHvis der kommer kemiske produkter på systemet (solcreme, sololie osv.)
• Hvis systemet bliver vådt, skal fugt straks tørres af med en tør klud. Derudover skal systemet
tørres et luftigt sted, indtil der ikke er mere fugt tilbage.
• Lydkvaliteten kan ændre sig, hvis der kommer vand ind i systemets højttalersektion. Dette er ikke
en fejl. Tør fugten af systemets overflade, og anbring det på en tør, blød klud med SONY-logoet
pegende nedad, så opsamlet vand indvendigt i systemet bortledes. Lad derefter systemet tørre
et luftigt sted, indtil der ikke er mere fugt tilbage.
Bemærk
• Brug ikke rensemiddel, fortynder, benzin, alkohol osv. for at rengøre systemet, hvis systemets
overflade bliver snavset, da det påvirker systemets vandafvisende funktion.
• Særligt i kolde områder skal du sørge for at tørre fugt af efter brug af systemet. Hvis fugt
efterlades på systemets overflade, kan det fryse, hvilket medfører fejlfunktion.
• Anbring ikke systemet direkte på sand, såsom i en sandkasse eller en sandstrand. Hvis sandkorn
osv. trænger ind i systemet, fjernes de forsigtigt. Brug aldrig en støvsuger osv. på systemet. Det
kan beskadige højttalerenheden.
Specifikationer
Højttalerafsnit
Højttaler
Kabinet
Ca. 48 mm dia. × 2
Passivafkølet model
BLUETOOTH
Kommunikationssystem
BLUETOOTH-specifikation version 4.2
BLUETOOTH-specifikation, strømklasse 1
Udgang
Maksimalt kommunikationsområde
I fri luftlinje ca. 30 m*1
Frekvensbånd
2,4 GHz (2,4000 GHz til 2,4835 GHz)
ModulationsmetodeFHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2
A2DP (profil til avanceret lydoverførsel)
AVRCP (profil til fjernbetjening af lyd/video)
HSP (headsetprofil)
HFP (håndfriprofil)
Understøttet codec*3SBC*4, AAC*5, LDAC*6
Transmissionsområde (A2DP)
20 Hz til 20.000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz)
Driftsfrekvens / Maksimal udgangseffekt (BLUETOOTH)
2.400 MHz - 2.483,5 MHz / < 18,55 dBm
*1 Den faktiske rækkevidde vil variere, afhængigt af faktorer som f.eks. forhindringer mellem
enheder, magnetfelter rundt om en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, modtagelsesfølsomhed,
antenneydelse, operativsystem, softwareprogram osv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler angiver formålet med BLUETOOTH-kommunikation mellem
enheder.
*3 Codec: Komprimering af lydsignal og konverteringsformat
*4 Codec for underbånd
*5 Avanceret lydkodning
*6 LDAC er en lydkodningsteknologi, der er udviklet af Sony og som tillader transmission af indhold
med lyd i høj opløsning (Hi-Res), selv via en BLUETOOTH-forbindelse. I modsætning til andre
BLUETOOTH-kompatible kodningsteknologier, f.eks. SBC, fungerer den uden nedkonvertering af
Hi-Res-indhold*7 og muliggør ved hjælp af effektiv kodning og optimerede pakker en
transmission via et trådløst BLUETOOTH-netværk af ca. tre gange så meget data*8 som andre
teknologier – og det endda med en uovertruffen lydkvalitet.
7
* Undtagen indhold i DSD-format.
*8 Sammenlignet med SBC (Subband Coding), når der er valgt en bithastighed på 990 kbps (96/
48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz).
NFC
Driftsfrekvens
13,56 MHz
Mikrofon
Type
Electret condenser
RetningOmnidirektionel
Effektivt frekvensområde
100 Hz til 7.000 Hz
Generelt
Indgang
DC OUT
Strøm
AUDIO IN-stik (stereoministik)
USB-stik, type A (til opladning af batteriet i en tilsluttet enhed) (5 V, maks. 1 A)
5 V DC (med en almindelig USB-vekselstrømsadapter, der kan give 1,5 A) eller
med det indbyggede litium-ionbatteri
Brugstid for litium-ion-batteri (med BLUETOOTH-forbindelse)
Ca. 24 timer*9 *10
Hvis systemets lydstyrkeniveau er indstillet til maksimum, er brugstiden ca. 4
timer.*10
Mål (herunder fremspring og knapper)
Ca. 231 mm × 87 mm × 81 mm (b/h/d)
Vægt
Ca. 890 g med batteri
Medfølgende tilbehør
Mikro-USB-kabel (1)
*9 Når en specifik musikkilde bruges, indstilles systemets lydstyrkeniveau til 21, lydtilstanden
indstilles til STANDARD, og lyset slukkes.
*10Tiden kan variere, afhængigt af temperaturen eller betingelserne under brug.
Systemkrav til opladning af batteriet med USB
Med en almindelig USB-vekselstrømsadapter, der kan give 1,5 A
Kompatible iPhone-/ iPod-modeller
iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6,
iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPod touch (sjette generation),
iPod touch (femte generation)
Bemærk
Sony kan ikke acceptere ansvar i tilfælde af, at data optaget til en iPhone/iPod, går tabt eller
beskadiges, når du bruger din iPhone/iPod tilsluttet til dette system.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
• Android, Google Play og andre tilknyttede merker og logoer er varemerker som tilhører Google
LLC.
• LDAC™ og LDAC-logoen er varemerker for Sony Corporation.
• BLUETOOTH®-ordmerket og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og
all bruk av slike merker av Sony Corporation skjer under lisens.
• N-merket er et varemerke eller et registrert varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og i andre land.
• Apple, Apple-logoen, iPhone og iPod er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.
• Bruk av Made for Apple-merket betyr at et tilbehør er spesifikt designet for tilkobling til
Apple-produktet/produktene identifisert på merket, og er sertifisert av produsenten til å innfri
Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlige for bruk av denne enheten eller dens
overholdelse av sikkerhets- og forskriftsstandarder.
Legg merke til at trådløs ytelse kan innvirkes hvis dette tilbehøret brukes med et Apple-produkt.
• WALKMAN og WALKMAN-logoen er registrerte varemerker for Sony Corporation.
• Andre varemerker og merkenavn eies av de respektive eierne.
• ™- og ®-merker er utelatt i dokumentene.
Merknader om egenskaper for vanntetthet og
støvbestandighet (må leses før systemet tas i bruk)
Vanntett og støvtett ytelse av systemet
Når hetten er sikkert festet, har systemet en vannbeskyttelse på IPX7*1 som spesifisert i "Beskyttelse
ved nedsenkning i vann" ifølge IEC60529 "Beskyttelsesgrad mot inntrengning (IP-kode)"*3, og en
støvbeskyttelse på IP6X*2 som spesifisert i "Beskyttelsesgrad mot faste fremmedelementer"*3.
Væsker som vanntetthetsspesifikasjonene gjelder for
Gjelder:
ferskvann, vann fra springen, bassengvann, sjøvann
Gjelder ikke:
andre væsker enn det ovennevnte (såpevann, vann med vaskemiddel
eller bademidler, sjampo, varmtvann, etc.)
*1 IPX7 (Grad av beskyttelse mot vanninntrengning): Du finner mer informasjon i
hjelpeveiledningen.
*2 IP6X (Grad av beskyttelse mot støv): Du finner mer informasjon i hjelpeveiledningen.
*3 Det medfølgende tilbehøret er ikke vanntett eller støvtett.
Den vanntette og støvbestandige ytelsen til systemet er basert på våre målinger under de
beskrevne forholdene. Vær oppmerksom på at feil som skyldes vann- eller støvinntrenging etter
feilaktig bruk, ikke dekkes av denne garantien.
For å unngå forringelse av den vanntette og støvtette ytelsen
Kontroller det følgende og bruk systemet riktig.
• Systemet har gjennomgått testen fra 1,22 m på kryssfiner med en tykkelse på 5 cm i samsvar med
MIL-STD 810 F Method 516.5-Shock. Dette garanterer imidlertid ingen skade, ingen sammenbrudd
eller vann- og støvtett ytelse under alle forhold. Deformasjon eller skade fra å slippe systemet
eller å utsette det for mekanisk støt kan føre til forringelse av den vann- og støvtette ytelsen.
• Ikke bruk systemet på et sted der store mengder vann eller varmt vann kan sprute på det.
Systemet har ikke en design som er motstandsdyktig mot vanntrykk. Bruk av systemet på et sted
der høyt vanntrykk påføres, for eksempel under rennende vann eller i dusjen, kan forårsake
funksjonsfeil.
• Ikke hell vann med høy temperatur eller blås varm luft fra en hårtørker eller annet apparat direkte
på systemet. Bruk heller aldri systemet på steder med høy temperatur, for eksempel i badstue
eller ved en ovn.
• Håndter hetten forsiktig. Hetten spiller en svært viktig rolle for å opprettholde den vann- og
støvtette ytelsen. Når du bruker systemet, må du kontrollere at hetten er helt lukket. Når du lukker
hetten, vær forsiktig så du ikke lar det komme inn fremmedlegemer i systemet. Hvis hetten ikke
er lukket helt, kan den vann- og støvtette ytelsen forringes, og det kan føre til feil i systemet som
følge av at vann eller støvpartikler kommer inn i systemet.
Hette
Hvordan vedlikeholde systemet
Selv om tekstildelen av systemet er behandlet med vannavvisende middel, kan systemet brukes
mer komfortabelt og i lengre tid ved å følge vedlikeholdsprosedyren nedenfor.
• Hvis overflaten på systemet blir tilsmusset som beskrevet nedenfor, kan systemet rengjøres med
friskt vann (kranvann osv.) umiddelbart for å fjerne smuss. Hvis smuss blir sittende på overflaten,
kan det føre til misfarging eller nedbrytning av tekstildelen, eller til at systemet ikke fungerer som
det skal.
Eks.
ˋˋHvis det sitter igjen salt, sand osv. på systemet etter bruk på stranden, ved svømmebasseng
osv.
ˋˋHvis systemet blir tilsmusset med fremmedsubstanser (solkrem, sololje osv.)
• Hvis systemet blir vått, må fuktigheten tørkes av umiddelbart med en tørr, myk klut. Tørk i tillegg
systemet på et sted med god ventilasjon til det ikke finnes rester av fuktighet.
• Lydkvaliteten kan endres hvis det kommer vann inn i høyttalerdelen av systemet. Dette er ikke en
feil. Tørk av fuktigheten på overflaten, og sett systemet på et tørt, mykt håndkle med
SONY-logoen vendt ned, slik at vann i systemet kan renne ut. Tørk deretter systemet på et sted
med god ventilasjon til det ikke finnes rester av fuktighet.
Merk
• Ikke bruk vaskemiddel, tynner, rensebensin, alkohol osv. til å rengjøre systemet hvis overflaten på
systemet blir skitten. Det påvirker de vannavvisende egenskapene til tekstildelen av systemet.
• Spesielt i kalde områder må du tørke av fukt etter bruk av systemet. Å etterlate overflaten fuktig
kan føre til at systemet fryser og slutter å fungere.
• Ikke sett systemet direkte på sand, for eksempel i en sandkasse eller på en sandstrand. Hvis
sandkorn osv. kommer inn i tekstildelen av systemet, må de fjernes forsiktig. Bruk aldri støvsuger
osv. på systemet. Det kan føre til skade på høyttalerenheten.
Spesifikasjoner
Høyttalerseksjon
Høyttalersystem
Innkapslingstype
BLUETOOTH
Ca. 48 mm dia. × 2
Passiv radiatormodell
Kommunikasjonssystem
BLUETOOTH-spesifikasjon versjon 4.2
Effekt
BLUETOOTH-spesifikasjon strømklasse 1
Maksimum kommunikasjonsrekkevidde
Synsfelt ca. 30 m*1
Frekvensbånd
2,4 GHz-bånd (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
ModuleringsmetodeFHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
3
Støttet kodek* SBC*4, AAC*5, LDAC*6
Overføringsrekkevidde (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz (Samplingsfrekvens 44,1 kHz)
Driftsfrekvens / Maksimal utgangseffekt (BLUETOOTH)
2400 MHz - 2483,5 MHz / < 18,55 dBm
*1 Den faktiske rekkevidden vil variere, avhengig av faktorer som f.eks. hindringer mellom
enhetene, magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet, mottaksfølsomhet,
antenneytelse, operativsystem, programvare osv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet med BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.
3
* Kodek: Lydsignalkompresjon og konverteringsformat
*4Lavbånd-kodek
*5 Avansert lydkoding
*6 LDAC er en lydkodingsteknologi utviklet av Sony som muliggjør overføring av høyoppløselig
(Hi-Res) lydinnhold, selv over en BLUETOOTH-forbindelse. Til forskjell fra andre BLUETOOTHkompatible kodingsteknologier som SBC, fungerer den uten noe nedkonvertering av
høyoppløselig lydinnhold*7, og tillater overføring av omtrent tre ganger mer data*8 enn andre
teknologier over et trådløst BLUETOOTH-nettverk med overlegen lydkvalitet, ved hjelp av effektiv
koding og optimert pakking.
*7 Ekskludering av innhold i DSD-format.
*8 Sammenlignet med SBC (delbåndkoding) når bithastigheten på 990 kbps (96/48 kHz) eller 909
kbps (88,2/44,1 kHz) er valgt.
NFC
Driftsfrekvens
13,56 MHz
Mikrofon
TypeElectret-kondensator
Retningskarakteristikk
Virker i flere retninger
Effektivt frekvensområde
100 Hz til 7000 Hz
Generelt
Inngang
DC OUT
Strøm
AUDIO IN-kontakt (stereominikontakt)
USB-port type A (for lading av batteri til tilkoblet enhet) (5 V, maks. 1 A)
DC 5 V (med en kommersielt tilgjengelig USB AC-adapter som kan mate inn
1,5 A) eller ved bruk av innebygd litiumionbatteri
Litiumion-batteriets brukstid (ved bruk av BLUETOOTH-tilkoblingen)
Ca. 24 timer*9 *10
Hvis volumnivået på systemet er satt til maksimum, vil levetiden være ca.
4 timer.*10
Dimensjoner (inkludert utstikkende deler og kontroller)
Ca. 231 mm × 87 mm × 81 mm (b/h/d)
Vekt
Ca. 890 g med batteri
Medfølgende tilbehør
Mikro-USB-kabel (1)
*9 Når en angitt musikkilde brukes, settes volumnivået i systemet til 21, lydmodusen settes til
STANDARD og belysningen slås av.
*10Tiden kan variere, avhengig av temperaturen eller bruksforholdene.
Systemkrav for lading av batteriet med USB
Med en kommersielt tilgjengelig USB AC-adapter som kan mate inn 1,5 A
Kompatible iPhone-/iPod-modeller
iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6,
iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPod touch (6. generasjon),
iPod touch (5. generasjon)
Merk
Sony kan ikke ta på seg ansvar dersom data som er lagret på iPhone/iPod går tapt eller blir skadet
når du bruker iPhone/iPod koblet til dette systemet.
Forbehold om endringer i design og spesifikasjoner uten nærmere varsel.
Download PDF

advertising