Sony | SRS-X55 | Sony SRS-X55 Kannettava langaton BLUETOOTH®-kaiutin Viiteopas

4-565-694-31(1)
Personal Audio System
Referensguide
Viiteopas
Guia de Referência
Referencevejledning
Referanseveiledning
SRS-X55
©2015 Sony Corporation
Printed in China
http://www.sony.net/
Svenska
Personliga ljudsystem
Innan du använder systemet bör du läsa igenom hela den här guiden och sedan spara den för
framtida referens.
Försiktighetsanvisningar
Angående användning av enheten med en mobiltelefon
ˎˎMer information om hur du använder en mobiltelefon när du tar emot ett telefonsamtal samtidigt
som du sänder ljudet med BLUETOOTH-anslutningen finns i bruksanvisningen som följde med
mobiltelefonen.
Om säkerhet
Etiketten och viktig säkerhetsinformation finns på undersidan av huvudenheten och på
nätadaptern.
ˎˎInnan du använder systemet ska du kontrollera att dess drivspänning stämmer överens med den
nätspänning som gäller där du befinner dig.
Inköpsland
Drivspänning
Alla länder/regioner
100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Om nätadaptern
ˎˎStäng av systemet innan du ansluter eller kopplar ur nätadaptern. Det kan i annat fall orsaka
funktionsstörningar.
ˎˎAnvänd bara den medföljande nätadaptern. För att skydda systemet från skador ska du inte
använda några andra nätadaptrar.
Kontaktens poler
ˎˎAnslut nätadaptern till ett vägguttag i närheten. Koppla omedelbart bort den från vägguttaget
vid eventuella problem.
ˎˎInstallera inte nätadaptern i trånga utrymmen som t.ex. en bokhylla eller i ett inbyggt skåp.
ˎˎUtsätt inte nätadaptern för väta och stänk så minskar du risken för brand eller elstötar. Placera
inte heller vätskefyllda föremål på nätadaptern, t.ex. blomvaser.
Om placering
ˎˎPlacera inte högtalaren så att den lutar.
ˎˎLämna inte systemet nära värmekällor, i direkt solljus, där det är dammigt, där det är mycket
fuktigt, i regn eller där det kan utsättas för mekaniska stötar.
Om användning
ˎˎStoppa inte in några främmande föremål i kontakter eller ventilationshål på systemets baksida.
Systemet kan kortslutas eller skadas.
Om rengöring
ˎˎAnvänd aldrig alkohol, tvättbensin eller thinner när du rengör höljet.
Övrigt
ˎˎOm du har några frågor eller problem gällande systemet som inte behandlas i denna
bruksanvisning ska du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Om upphovsrätt
ˎˎBLUETOOTH® ordmarkering och logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och användning av sådana
märken av Sony Corporation sker under licens.
ˎˎN-märket är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra
länder.
ˎˎÖvriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
Vad är trådlös BLUETOOTH-teknik?
Trådlös BLUETOOTH-teknik är en överföringsteknik med kort räckvidd som möjliggör
trådlös informationsöverföring mellan digitala enheter, t.ex. datorer och
digitalkameror. Trådlös BLUETOOTH-teknik fungerar inom ett avstånd på cirka 10 m.
Vanligtvis ansluter du två enheter med varandra, men vissa enheter kan anslutas till flera enheter
samtidigt.
Du behöver inte använda kablar och du behöver inte heller rikta enheterna mot varandra, som vid
infraröd teknik. Därför kan du använda en sådan här enhet förvarad i t.ex. en väska eller en ficka.
BLUETOOTH-standarden är en internationell standard som stöds av tusentals företag och används
av många företag över hela världen.
Maximalt kommunikationsavstånd
Maximalt kommunikationsavstånd kan bli kortare under följande förhållanden.
ˋˋDet finns ett hinder som t.ex. en person, metall eller vägg mellan systemet och BLUETOOTHenheten.
ˋˋEn trådlös LAN-enhet används i närheten av systemet.
ˋˋEn mikrovågsugn används i närheten av systemet.
ˋˋEn enhet som avger elektromagnetisk strålning används i närheten av systemet.
Störningar från andra enheter
Eftersom BLUETOOTH-enheter och trådlöst LAN (IEEE802.11b/g) använder samma frekvens, kan
störningar från mikrovågor uppstå vilket kan leda till försämrad kommunikationshastighet,
störningar eller anslutningsfel om den här enheten används i närheten av en trådlös LAN-enhet.
Gör i så fall följande.
ˋˋAnvänd systemet minst 10 m från den trådlösa LAN-enheten.
ˋˋOm systemet används inom 10 m från en trådlös LAN-enhet ska du stänga av den trådlösa
LAN-enheten.
Störningar för andra enheter
Mikrovågor som avges från en BLUETOOTH-enhet kan påverka funktionen för elektronisk medicinsk
utrustning. Stäng av systemet och andra BLUETOOTH-enheter på följande platser eftersom det kan
orsaka olyckor:
ˋˋdär det finns brandfarlig gas, på sjukhus, tåg, flygplan och bensinstationer
ˋˋi närheten av automatiska dörrar och brandlarm
Anmärkningar
ˎˎFör att BLUETOOTH-funktionen ska gå att använda måste BLUETOOTH-enheten som ska anslutas
ha samma profil som enheten.
Observera att, även om profilen är den samma kan enheternas funktioner skilja sig åt, beroende
på deras respektive specifikation.
ˎˎEgenskaperna hos den trådlösa BLUETOOTH-tekniken gör att det ljud som spelas upp på den här
enheten blir en aning fördröjt jämfört med det ljud som spelas upp på BLUETOOTH-enheten när
du talar i telefon eller lyssnar på musik.
ˎˎDetta system uppfyller säkerhetskraven enligt BLUETOOTH-standarden för att skapa säkra
anslutningar när den trådlösa BLUETOOTH-tekniken används, men ibland kan säkerheten vara
otillräcklig beroende på vilka inställningar som är gjorda. Var försiktig när du kommunicerar med
trådlös BLUETOOTH-teknik.
ˎˎVi påtar oss inget ansvar för eventuellt informationsläckage som uppstått under BLUETOOTHkommunikation.
ˎˎEn enhet med BLUETOOTH-funktion måste följa BLUETOOTH-standarden som angetts av
Bluetooth SIG, och den måste vara verifierad. Även om den anslutna enheten följer ovan nämnda
BLUETOOTH-standard kan det hända att vissa enheter inte kan anslutas eller att de inte fungerar
som de ska, beroende på enhetens funktioner eller specifikationer.
ˎˎBrus eller avbrott i ljud kan uppstå beroende på den BLUETOOTH-enhet som är ansluten till
systemet, kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.
Suomi
Henkilökohtainen audiojärjestelmä
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen järjestelmän käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
Varotoimet
Matkapuhelimen kanssa käyttöä koskevia huomautuksia
ˎˎLisätietoja matkapuhelimen käytöstä vastaanotettaessa puhelua samalla, kun ääntä toistetaan
BLUETOOTH-yhteyden kautta, on matkapuhelimen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
Turvallisuus
Päälaitteen pohjassa ja verkkolaitteen pinnalla on nimikyltti ja tärkeitä tietoja turvallisuudesta.
ˎˎVarmista ennen järjestelmän käyttämistä, että sen käyttöjännite on sama kuin paikallisen
sähköverkon.
Ostopaikka
Käyttöjännite
Kaikki maat/alueet
100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Verkkolaitetta koskevia huomautuksia
ˎˎKatkaise järjestelmästä virta ennen kuin, kytket verkkovirtalaitetta tai irrotat sen. Muuten voi
aiheutua virhetoiminto.
ˎˎKäytä vain toimitettua verkkovirtalaitetta. Älä käytä muuta verkkovirtalaitetta, jotta et vahingoita
järjestelmää.
Pistokkeen polaarisuus
ˎˎKytke verkkovirtalaite lähellä olevaan pistorasiaan. Irrota verkkovirtalaite pistorasiasta
välittömästi, jos ilmenee ongelmia.
ˎˎÄlä asenna verkkovirtalaitetta suljettuun tilaan kuten kirjahyllyyn tai kaappiin.
ˎˎTulipalon ja sähköiskun vaaran välttämiseksi älä tiputa tai roiskuta nestettä verkkovirtalaitteen
päälle äläkä aseta nesteitä sisältäviä astioita, kuten maljakoita, verkkovirtalaitteen päälle.
Sijoittaminen
Tekniska data
ˎˎÄlä aseta kaiutinta kallelleen.
ˎˎÄlä jätä järjestelmää lämmönlähteiden lähelle tai paikkaan, jossa se on alttiina suoralle
auringonvalolle, runsaalle pölylle, kosteudelle, sateelle tai mekaaniselle iskulle.
Högtalare
Käyttäminen
Högtalarsystem
Lådtyp
Förstärkare
Referensuteffekt
Satellithögtalare: cirka 38 mm diam. × 2
Subwoofer: cirka 58 mm diam. × 1
Satellithögtalare: sluten låda
Subwoofer: Passiv radiatormodell
ˎˎÄlä työnnä mitään pieniä esineitä tms. järjestelmän takana oleviin liittimiin tai ilmanvaihtoreikiin.
Muuten seurauksena voi olla järjestelmän oikosulku tai toimintahäiriö.
Med nätadapter: 5 W + 5 W (satellithögtalare, vid 10 % harmonisk distorsion,
1 kHz, 8 Ω) 20 W (subwoofer, vid 10 % harmonisk distorsion, 100 Hz, 4 Ω)
Med batteri: 3 W + 3 W (satellithögtalare, vid 10 % harmonisk distorsion,
1 kHz, 8 Ω) 14 W (Subwoofer, vid 10 % harmonisk distorsion, 100 Hz, 4 Ω)
ˎˎJos sinulla on tätä järjestelmää koskevia kysymyksiä tai ongelmia, joita ei käsitellä tässä oppaassa,
kysy neuvoa lähimmältä Sony-jälleenmyyjältä.
Puhdistaminen
ˎˎÄlä puhdista koteloa alkoholilla, bensiinillä tai tinnerillä.
Muuta
BLUETOOTH
Kommunikationssystem
BLUETOOTH-specifikation version 3.0
Utgång
BLUETOOTH-specifikation effektklass 2
Maximalt kommunikationsavstånd
Sträcka med fri sikt cirka 10 m*1
Frekvensband
2,4 GHz-bandet (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
ModulationsmetodFHSS
Kompatibla BLUETOOTH-profiler*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Kodec som stöds*3SBC*4, AAC*5, LDAC*6,
Överföringsomfång (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz (Samplingsfrekvens 44,1 kHz)
*1 Det faktiska avståndet kan variera beroende på olika faktorer som t.ex. hinder mellan enheterna,
magnetfält runt mikrovågsugnar, statisk elektricitet, mottagningskänslighet, antennens
prestanda, operativsystem, programvara osv.
2
* BLUETOOTH-standardprofiler visar användningsområdet för BLUETOOTH-kommunikationen
mellan enheter.
*3 Kodek: Ljudkomprimerings- och konverteringsformat
*4 Sekundär kodek
*5 Avancerad ljudkodning
*6 LDAC är en ljudkodningsteknik som utvecklats av Sony som möjliggör överföring av
högupplösningsljud (Hi-Res) även via BLUETOOTH-anslutning. Till skillnad från BLUETOOTHkompatibla kodningstekniker som t.ex. SBC, fungerar den utan nedkonvertering av
högupplösningsljud*7 och tillåter ungefär tre gånger mer data*8 än andra tekniker som överför
via ett trådlöst BLUETOOTH-nätverk, med oöverträffad ljudkvalitet genom effektiv kodning och
optimerad packetering.
*7 Exklusive innehåll i DSD-format
*8 I jämförelse med SBC (sekundär kodning) när en bithastighet på 990 kbps (96/48 kHz) eller 909
kbps (88,2/44,1 kHz) valts
Mikrofon
Typ
Elektrisk kondensator
RiktningsegenskaperRundstrålande
Effektivt frekvensområde
100 Hz - 7 000 Hz
Allmänt
Ingång
DC OUT
AUDIO IN-uttag (ø 3,5 mm stereominiuttag)
USB-uttag typ A (för laddning av batteriet på en ansluten enhet) (5 V, max.
1,5 A)
Ström
DC 15 V (med den medföljande nätadaptern ansluten till AC 100 V - 240 V,
50 Hz/60 Hz- strömförsörjning) eller med det inbyggda litium-jonbatteriet
Driftstid med litium-jonbatteri (med BLUETOOTH-anslutning)
cirka 10 timmar*9
Strömförbrukning
30 W
Strömförbrukning (i standbyläge)
Mindre än 0,5 W
Strömförbrukning (i BLUETOOTH-standbyläge)
Mindre än 0,5 W
Mått (inklusive utstickande delar och reglage)
Cirka 221 mm × 118 mm × 51 mm (b/h/d)
Vikt
Cirka 1 200 g inklusive batteri
Medföljande tillbehör Nätadapter (AC-E1525M) (1)
Kontakt (2)
Startguide (2)
Referensguide (detta dokument) (2)
Garantikort (1)
*9 Tiden kan variera beroende på temperaturen och användningen.
Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Tekijänoikeudet
ˎˎBLUETOOTH®-sanamerkin ja -logot omistaa Bluetooth SIG, Inc., ja Sony Corporation käyttää
kyseisiä merkkejä yhtiön myöntämällä lisenssillä.
ˎˎN-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.
ˎˎMuut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.
Mitä langaton BLUETOOTH-tekniikka on?
Langaton BLUETOOTH-tekniikka on langaton lyhyen matkan tekniikka, joka mahdollistaa
langattoman tiedonsiirron digitaalisten laitteiden välillä (esim. tietokone tai digitaalikamera).
Langattoman BLUETOOTH-tekniikan toimintamatka on noin 10 metriä.
Kahden laitteen yhdistäminen tarvittaessa on yleistä, mutta joihinkin laitteisiin voidaan yhdistää
samanaikaisesti useita laitteita.
Yhteyden muodostamisessa ei tarvita kaapelia, eikä laitteiden tarvitse olla vastakkain (kuten
infrapunatekniikassa). Voit esimerkiksi käyttää laitetta laukussa tai taskussa.
BLUETOOTH-standardi on kansainvälinen standardi, jota tuhannet yritykset tukevat ja jota useat
yritykset ympäri maailman käyttävät.
Suurin tiedonsiirtokantama
Suurin tiedonsiirtokantama voi olla lyhyempi seuraavissa olosuhteissa.
ˋˋJärjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen välissä on este, kuten ihminen, metallia tai seinä.
ˋˋJärjestelmän lähellä on käytössä langaton LAN-laite.
ˋˋJärjestelmän lähellä on käytössä mikroaaltouuni.
ˋˋJärjestelmän lähellä on käytössä sähkömagneettista säteilyä tuottava laite.
Muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt
Koska BLUETOOTH-laitteet ja langaton LAN-verkko (IEEE802.11b/g) käyttävät samaa taajuutta, voi
esiintyä mikroaaltohäiriöitä, jotka aiheuttavat tiedonsiirtonopeuden heikentymistä, kohinaa, tai
virheellisen yhteyden, jos järjestelmää käytetään langattoman LAN-laitteen lähellä. Jos näin
tapahtuu, toimi seuraavasti.
ˋˋKäytä järjestelemää vähintään 10 m:n päässä langattomasta LAN-laitteesta.
ˋˋJos järjestelmää käytetään enintään 10 m:n päässä langattomasta LAN-laitteesta, sammuta
langaton LAN-laite.
Muille laitteille aiheutuvat häiriöt
BLUETOOTH-laitteesta säteilevät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten lääkinnällisten laitteiden
toimintaan. Sammuta järjestelmä ja muut BLUETOOTH-laitteet seuraavissa paikoissa tapaturmien
välttämiseksi.
ˋˋPaikat, joissa on tulenarkaa kaasua, esim. sairaalat, junat, lentokoneet, bensiiniasemat
ˋˋAutomaattiovien tai palohälyttimen lähellä
Huomautuksia
ˎˎBLUETOOTH-toiminnon käyttämistä varten liitettävässä BLUETOOTH-laitteessa on oltava sama
profiili kuin tässä laitteessa.
Huomaa myös, että vaikka profiili olisikin sama, laitteiden toiminta voi vaihdella niiden
määritysten mukaan.
ˎˎLangattoman BLUETOOTH-tekniikan luonteen mukaisesti tässä laitteessa toistettu ääni kuuluu
hieman myöhemmin kuin BLUETOOTH-laitteen ääni puhelimessa puhuttaessa tai musiikkia
kuunneltaessa.
ˎˎTämä järjestelmä tukee BLUETOOTH-standardia noudattavia suojausominaisuuksia suojatun
yhteyden tarjoamiseksi langatonta BLUETOOTH-tekniikkaa käytettäessä, mutta suojaus ei
välttämättä ole riittävä asetuksen mukaan. Ole varovainen käyttäessäsi langatonta BLUETOOTHtekniikkaa tiedonsiirtoon.
ˎˎEmme ole missään vastuussa tietojen vuotamisesta BLUETOOTH-tiedonsiirron aikana.
ˎˎBLUETOOTH-toiminnon sisältävän laitteen täytyy noudattaa Bluetooth SIG:n määrittämää
BLUETOOTH-standardia, ja se täytyy todentaa. Vaikka liitetty laite noudattaisi yllämainittua
BLUETOOTH-standardia, eräät laitteet eivät välttämättä voi muodostaa yhteyttä tai eivät toimi
oikein laitteen ominaisuuksien tai määritysten mukaan.
ˎˎKohinaa tai äänen hyppimistä voi esiintyä järjestelmään liitetyn BLUETOOTH-laitteen,
tiedonsiirtoympäristön tai käyttöympäristön mukaan.
Tekniset tiedot
Kaiutinosa
Kaiutinjärjestelmä
Kotelon tyyppi
Vahvistinosa
Nimellislähtöteho
Satelliittikaiutin: Noin 38 mm:n halkaisija × 2
Subwoofer: Noin 58 mm:n halkaisija × 1
Satelliittikaiutin: Suljettu kotelo
Subwoofer: Passiivisäteilijä
Verkkolaitteen kanssa: 5 W + 5 W (satelliittikaiutin, 10 % harmonen
kokonaissärö, 1 kHz, 8 Ω) 20 W (subwoofer, 10 % harmonen kokonaissärö,
100 Hz, 4 Ω)
Akun kanssa: 3 W + 3 W (satelliittikaiutin, 10 % harmonen kokonaissärö, 1 kHz,
8 Ω) 14 W (subwoofer, 10 % harmonen kokonaissärö, 100 Hz, 4 Ω)
BLUETOOTH
Tiedonsiirtojärjestelmä
BLUETOOTH-määrityksen versio 3.0
Lähtö
BLUETOOTH-määrityksen teholuokka 2
Suurin toimintaetäisyys
Esteetön näköyhteys n. 10 m*1
Taajuuskaista
2,4 GHz:n kaista (2,4000 - 2,4835 GHz)
Modulaatiomenetelmä
FHSS
Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
3
Tuettu koodekki* SBC*4, AAC*5, LDAC*6
Lähetysalue (A2DP) 20 Hz - 20 000 Hz (näytteenottotaajuus 44,1 kHz)
*1 Todellinen kantama vaihtelee toimintaympäristön mukaan. Toimintamatkaan vaikuttavat muun
muassa laitteiden välissä olevat esteet, mikroaaltouunin muodostamat magneettikentät,
staattinen sähkö, vastaanoton herkkyys, antennin suorituskyky, käyttöjärjestelmä ja
ohjelmistosovellus.
*2 BLUETOOTH-vakioprofiilit ilmoittavat laitteiden välisen BLUETOOTH-yhteyden käyttötarkoituksen.
3
* Koodekki: äänisignaalin pakkaus- ja muuntomuoto
*4Alikaistakoodekki
*5 Edistynyt äänen koodaus
*6 LDAC on Sonyn kehittämä äänenkoodaustekniikka, joka mahdollistaa tarkan (Hi-Res) äänisisällön
lähettämisen, jopa BLUETOOTH-yhteydellä. Muista BLUETOOTH-yhteensopivista
koodaustekniikoista, kuten SBC, poiketen se ei alaskonvertoi tarkkaa äänisisältöä*7, ja
mahdollistaa muihin tekniikoihin verrattuna noin kolminkertaisen datamäärän*8 siirtämisen
langattoman BLUETOOTH-verkon kautta ennenkokemattomalla äänenlaadulla tehokkaan
koodauksen ja optimoidun pakkauksen ansiosta.
*7 Poislukien DSD-muotoiset sisällöt
*8 Verrattuna SBC:hen (alikaistakoodaus), kun bittinopeudeksi on valittu 990 kbps (96/48 kHz) tai
909 kbps (88,2/44,1 kHz)
Mikrofoni
TyyppiElektreettikondensaattori
SuuntakuvioKaikkisuuntainen
Tehollinen taajuusalue
100 Hz - 7 000 Hz
Yleistä
Tulo
DC OUT
Virta
AUDIO IN -liitin (ø 3,5 mm:n stereominiliitin)
USB-liitin tyyppiä A (liitetyn laitteen akun lataamiseen) (5 V, enintään 1,5 A)
DC 15 V (käytettäessä laitteen mukana toimitettua AC 100 V - 240 V,
50 Hz/60 Hz - virtalähteeseen kytkettyä verkkolaitetta) tai sisäinen
litiumioniakku
Litiumioniakun käyttöaika (BLUETOOTH-yhteyttä käytettäessä)
Noin 10 tuntia*9
Virrankulutus
30 W
Virrankulutus (valmiustilassa)
Alle 0,5 W
Virrankulutus (BLUETOOTH-valmiustilassa)
Alle 0,5 W
Mitat (mukaan lukien ulkonevat osat ja ohjaimet)
Noin 221 mm × 118 mm × 51 mm (l/k/s)
Massa
Noin 1 200 g akku mukaan luettuna
Mukana toimitetut tarvikkeet
Verkkolaite (AC-E1525M) (1)
Pistoke (2)
Aloitusopas (2)
Viiteopas (tämä asiakirja) (2)
Takuukortti (1)
*9 Aika voi vaihdella lämpötilan tai käyttöolosuhteiden mukaan.
Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.
Português
Sistema de Áudio Pessoal
Antes de utilizar o sistema, leia cuidadosamente este guia e guarde-o para referência no futuro.
Precauções
Nota para utilização com um telemóvel
ˎˎPara obter informações sobre o funcionamento do seu telemóvel quando receber uma chamada
telefónica enquanto transmite som, utilizando a ligação BLUETOOTH, consulte o manual de
instruções fornecido com o telemóvel.
Segurança
A placa de identificação e informações importantes relativas a segurança estão localizadas na parte
inferior exterior da unidade principal e na superfície do transformador de CA.
ˎˎAntes de utilizar o sistema, certifique-se de que a tensão de funcionamento do sistema é
idêntica à da corrente elétrica local.
Local onde foi adquirido
Tensão de funcionamento
Todos os países/regiões
100 V – 240 V CA, 50 Hz/60 Hz
Notas relativas ao transformador de CA
ˎˎDesative o sistema antes de ligar ou desligar o transformador de CA. Caso contrário, poderá
provocar uma avaria.
ˎˎUtilize apenas o transformador de CA fornecido. Para evitar danificar o sistema, não utilize
qualquer outro transformador de CA.
Polaridade da ficha
ˎˎLigue o transformador de CA a uma tomada de parede próxima (rede elétrica). Caso ocorra algum
problema, desligue-o imediatamente da tomada de parede (rede elétrica).
ˎˎNão instale o transformador de CA num espaço confinado, como uma estante ou um armário
embutido.
ˎˎPara reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o transformador de CA a pingos
ou salpicos, nem coloque objetos com líquidos, como jarras, sobre o transformador de CA.
Instalação
ˎˎNão coloque o altifalante numa posição inclinada.
ˎˎNão deixe o sistema num local perto de fontes de calor ou sujeito à incidência direta dos raios
solares, pó excessivo, humidade ou choques mecânicos.
Funcionamento
ˎˎNão insira objetos de pequenas dimensões, etc. nas tomadas ou no orifício de ventilação
existente na parte de trás do sistema. O sistema poderá entrar em curto-circuito ou avariar.
Limpeza
ˎˎNão utilize álcool, benzina ou decapante para limpar a caixa.
Outras
ˎˎSe tiver dúvidas ou problemas relativos a este sistema que não sejam referidos neste manual,
consulte o agente Sony mais próximo.
Relativas aos direitos de autor
ˎˎA marca escrita e logótipos BLUETOOTH® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e permanece
sob licença qualquer utilização de tais marcas pela Sony Corporation.
ˎˎA Marca N é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da NFC Forum, Inc. nos
Estados Unidos da América e noutros países.
ˎˎAs outras marcas comerciais e nomes de marcas comerciais são propriedade dos respetivos
proprietários.
O que é a tecnologia BLUETOOTH sem fios?
A tecnologia BLUETOOTH sem fios é uma tecnologia sem fios de curto alcance que permite a
comunicação sem fios de dados entre dispositivos digitais como, por exemplo, um computador e
uma câmara digital. A tecnologia BLUETOOTH sem fios funciona dentro de um alcance de cerca de
10 metros.
Ligar dois dispositivos conforme necessário é comum, mas alguns dispositivos podem ser ligados a
diversos dispositivos ao mesmo tempo.
Não necessita de utilizar um cabo para efetuar a ligação nem é necessário que os dispositivos
estejam virados um para o outro, como no caso da tecnologia de infravermelhos. Pode, por
exemplo, utilizar um dispositivo deste tipo dentro de uma mala ou no bolso.
A norma BLUETOOTH é uma norma internacional suportada por milhares de empresas
mundialmente e utilizada por diversas empresas em todo o mundo.
Alcance máximo de comunicação
O alcance máximo de comunicação poderá ser reduzido nas condições a seguir descritas.
ˋˋHá um obstáculo como uma pessoa, metal ou uma parede, entre o sistema e o dispositivo
BLUETOOTH.
ˋˋEstá a ser utilizado um dispositivo de LAN sem fios perto do sistema.
ˋˋEstá a ser utilizado um forno micro-ondas perto do sistema.
ˋˋEstá a ser utilizado um dispositivo que gera radiação eletromagnética perto do sistema.
Interferência provocada por outros dispositivos
Uma vez que os dispositivos BLUETOOTH e LAN sem fios (IEEE802.11b/g) utilizam a mesma
frequência, pode ocorrer interferência de micro-ondas e resultar na deterioração da velocidade de
comunicação, ruído ou ligação inválida se o sistema for utilizado perto de um dispositivo LAN sem
fios. Nesse caso, faça o seguinte.
ˋˋUtilize o sistema a uma distância mínima de 10 metros do dispositivo LAN sem fios.
ˋˋSe utilizar o sistema a uma distância de 10 metros de um dispositivo LAN sem fios, desligue o
dispositivo LAN sem fios.
Interferência provocada em outros dispositivos
As micro-ondas emitidas por um dispositivo BLUETOOTH podem afetar o funcionamento de
dispositivos médicos eletrónicos. Desligue o sistema e outros dispositivos BLUETOOTH nos locais a
seguir indicados, pois pode provocar um acidente.
ˋˋonde existir gás inflamável, num hospital, comboio, avião ou bomba de combustível
ˋˋperto de portas automáticas ou alarmes de incêndio
Notas
ˎˎPara poder utilizar a função BLUETOOTH, o dispositivo BLUETOOTH a ser ligado tem de ter o
mesmo perfil do sistema.
Tenha em atenção que ainda que exista o mesmo perfil, os dispositivos podem variar em termos
de função consoante as características técnicas.
ˎˎDevido às características da tecnologia BLUETOOTH sem fios, o som reproduzido no sistema
encontra-se ligeiramente atrasado em relação ao som reproduzido no dispositivo BLUETOOTH
quando fala ao telefone ou ouve música.
ˎˎEste sistema suporta características de segurança que estão em conformidade com a norma
BLUETOOTH para proporcionar uma ligação segura sempre que utilizar a tecnologia BLUETOOTH
sem fios, mas dependendo da definição, a segurança pode não ser suficiente. Tenha cuidado ao
comunicar utilizando a tecnologia BLUETOOTH sem fios.
ˎˎNão assumimos quaisquer responsabilidades pela fuga de informação durante a comunicação
BLUETOOTH.
ˎˎUm dispositivo com a função BLUETOOTH tem de estar em conformidade com a norma
BLUETOOTH especificada pela Bluetooth SIG, Inc. e ser autenticado. Mesmo que o dispositivo
ligado esteja em conformidade com a norma BLUETOOTH acima mencionada, alguns
dispositivos, dependendo das suas funções ou características técnicas, podem não ligar ou
funcionar corretamente.
ˎˎDependendo do dispositivo BLUETOOTH ligado ao sistema, do ambiente de comunicação ou do
ambiente de utilização, poderá ocorrer ruído ou um saltar de som.
Características técnicas
Secção de altifalante
Sistema de altifalantes
Altifalantes satélite: Aprox. 38 mm diâ. × 2
Subwoofer: Aprox. 58 mm diâ. × 1
Tipo de caixa
Altifalante satélite: caixa vedada
Subwoofer: Modelo de radiador passivo
Secção do amplificador
Potência de saída de referência
A utilizar o transformador de CA: 5 W + 5 W (altifalante satélite, a 10 % de
distorção harmónica, 1 kHz, 8 Ω) 20 W (subwoofer, a 10 % de distorção
harmónica, 100 Hz, 4 Ω)
A utilizar a bateria: 3 W + 3 W (altifalante satélite, a 10 % de distorção
harmónica, 1 kHz, 8 Ω) 14 W (subwoofer, a 10 % de distorção harmónica,
100 Hz, 4 Ω)
BLUETOOTH
Sistema de comunicação
Especificação BLUETOOTH, versão 3.0
Saída
Especificação BLUETOOTH Classe de Energia 2
Alcance máximo de comunicação
Campo de visão de aprox. 10 m*1
Banda de frequências
Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Método de modulação
FHSS
Perfis BLUETOOTH compatíveis*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Codec Suportado*3SBC*4, AAC*5, LDAC*6
Alcance de transmissão (A2DP)
20 Hz - 20.000 Hz (Frequência de amostragem 44,1 kHz)
*1 O alcance real varia consoante alguns fatores, como obstáculos entre dispositivos, campos
magnéticos junto de um micro-ondas, eletricidade estática, sensibilidade da receção,
desempenho da antena, sistema operativo, aplicações de software, etc.
*2 Os perfis da norma BLUETOOTH indicam o objetivo da comunicação BLUETOOTH entre
dispositivos.
*3 Codec: Compressão do sinal de áudio e formato de conversão
4
* Codec da sub-banda
*5 Codificação de áudio avançada
*6 LDAC é uma tecnologia de codificação de áudio desenvolvida pela Sony que permite a
transmissão de Áudio de Alta Resolução (Hi-Res) mesmo através de uma ligação BLUETOOTH. Ao
contrário de outras tecnologias de codificação compatíveis com BLUETOOTH, como a SBC, esta
funciona sem qualquer compressão do Áudio de Alta Resolução*7 e permite a transmissão de
aproximadamente três vezes mais dados*8 do que as outras tecnologias através de uma rede
sem fios BLUETOOTH, oferecendo uma qualidade de som sem precedentes graças a uma
codificação eficiente e a uma divisão em pacotes otimizada.
*7 Excluindo os conteúdos em formato de dados DSD
*8 Em comparação com o SBC (Subband Coding) quando está selecionada a taxa de bits de 990
Kbps (96/48 kHz) ou 909 Kbps (88,2/44,1 kHz)
Microfone
Tipo
Condensador de eletrete
Característica direcional
Omnidirecional
Gama de frequências efetiva
100 Hz - 7.000 Hz
Geral
Entrada
DC OUT
Tomada AUDIO IN (minitomada estéreo de ø 3,5 mm)
Tomada USB Tipo A (para carregar a bateria de um dispositivo ligado) (5 V,
Máx.1,5 A)
CC 15 V (utilizando o transformador de CA fornecido, ligado a uma fonte de
Alimentação
alimentação CA 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz) ou utilização de bateria de iões
de lítio
Duração de utilização da bateria de iões de lítio (utilizando a ligação BLUETOOTH)
aprox. 10 horas*9
Consumo de energia 30 W
Consumo de energia (no modo de espera)
Menos de 0,5 W
Consumo de energia (no modo de espera de BLUETOOTH)
Menos de 0,5 W
Dimensões (incluindo peças salientes e controlos)
Aprox. 221 mm × 118 mm × 51 mm (l/a/p)
Massa
Aprox. 1.200 g bateria incluída
Acessórios fornecidos
Transformador de CA (AC-E1525M) (1)
Ficha (2)
Guia de início (2)
Guia de Referência (este documento) (2)
Cartão de garantia (1)
*9 O tempo pode variar em conformidade com a temperatura ou as condições de utilização.
Design e características técnicas sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Dansk
Audio system til personlig lyd
Inden du bruger systemet, bedes du læse denne vejledning omhyggeligt og gemme den til senere
brug.
Forholdsregler
Bemærkning til brug med en mobiltelefon
ˎˎFor detaljerede oplysninger om betjening af din mobiltelefon, når du modtager et telefonopkald,
mens lyden sendes ved hjælp af BLUETOOTH-forbindelsen, henvises der til brugsvejledningen,
som fulgte med mobiltelefonen.
Vedrørende sikkerhed
Fabriksskiltet og vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed er placeret under hovedenheden og på
vekselstrømsadapteren.
ˎˎFør du betjener systemet, skal du sørge for, at systemets driftsspænding er identisk med den, der
gælder for den lokale strømforsyning.
Købssted
Driftsspænding
Alle lande/områder
100 V – 240 V vekselstrøm, 50 Hz/60 Hz
Bemærkninger til vekselstrømsadapteren
ˎˎNår du tilslutter eller frakobler vekselstrømsadapteren, skal du slukke systemet på forhånd. Ellers
kan det resultere i en funktionsfejl.
ˎˎBrug kun den medfølgende vekselstrømsadapter. Brug ikke andre vekselstrømsadaptere for at
undgå beskadigelse af systemet.
Stikkets polaritet
ˎˎSæt vekselstrømsadapterens stik ind i en stikkontakt i nærheden. Hvis der skulle opstå et
problem, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten.
ˎˎUndlad at installere vekselstrømsadapteren i et lukket område, som f.eks. en bogreol eller et
indbygget skab.
ˎˎMed henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød bør du ikke udsætte
vekselstrømsadapteren for dryp eller sprøjt, og du bør heller ikke stille genstande fyldt med
væske, som f.eks. vaser, på vekselstrømsadapteren.
Om placering
ˎˎHøjttaleren må ikke stå skråt.
ˎˎSystemet må ikke anbringes i nærheden af varme eller på steder med direkte sollys, store
støvmængder, fugt, regn eller mekaniske stød.
Om betjening
ˎˎSmå genstande e.l. må ikke indsættes i stikkene eller ventilationshullet bag på systemet. Det kan
kortslutte systemet eller få det til at stoppe med at fungere.
Om rengøring
ˎˎBrug ikke alkohol, rensebenzin eller fortyndervæske til at rengøre kabinettet.
Andet
ˎˎHvis du har spørgsmål eller problemer vedrørende dette system, der ikke er gennemgået i denne
vejledning, kan du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
Om ophavsret
ˎˎBLUETOOTH®-mærket og -logoerne tilhører Bluetooth SIG, Inc., og Sony Corporations brug af
disse sker under licens.
ˎˎN Mark er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre
lande.
ˎˎAndre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.
Hvad er trådløs BLUETOOTH-teknologi?
Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs teknologi med kort rækkevidde, der muliggør
datakommunikation mellem digitale enheder, f.eks. en pc eller et digitalkamera. Den trådløse
BLUETOOTH-teknologi fungerer inden for ca. 10 m.
Tilslutning mellem to enheder efter behov er almindeligt, men nogle enheder kan tilsluttes flere
enheder samtidigt.
Du behøver ikke at anvende et kabel til tilslutning, og det er heller ikke nødvendigt, at enhederne
peger på hinanden som med infrarød teknologi. Du kan f.eks. bruge en sådan enhed i en taske eller
lomme.
BLUETOOTH-standarden er en international standard, der understøttes af tusindvis af virksomheder
verden over og anvendes af forskellige virksomheder på verdensplan.
Maksimal kommunikationsrækkevidde
Den maksimale rækkevidde kan reduceres under følgende forhold.
ˋˋDer er en forhindring, f.eks. en person, metal eller en væg mellem systemet og BLUETOOTHenheden.
ˋˋEn trådløs LAN-enhed er i brug tæt på systemet.
ˋˋEn mikrobølgeovn er i brug tæt på systemet.
ˋˋEt apparat, der genererer elektromagnetisk stråling, er i brug tæt på systemet.
Interferens fra andre enheder
Da BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN (IEEE802.11b/g) anvender den samme frekvens, kan der
forekomme mikrobølgeinterferens og deraf følgende forringelse af hastigheden, støj eller en
ubrugelig tilslutning, hvis systemet anvendes i nærheden af en trådløs LAN-enhed. I dette tilfælde
skal du gøre følgende.
ˋˋBrug dette system i en afstand af mindst 10 m. fra den trådløse LAN-enhed.
ˋˋHvis denne enhed anvendes inden for 10 m. fra en trådløs LAN-enhed, skal den trådløse
LAN-enhed slukkes.
Interferens for andre enheder
Mikrobølger, der udsendes fra en BLUETOOTH-enhed, kan påvirke elektronisk medicinsk udstyr. Sluk
denne enhed og alle andre BLUETOOTH-enheder på følgende steder, da de kan forårsage en
ulykke:
ˋˋhvor der findes brændbare gasarter, på hospitaler, tog, fly eller tankstationer
ˋˋi nærheden af automatiske døre eller en brandalarm
Bemærkninger
ˎˎFor at bruge BLUETOOTH-funktionen kræver tilslutningen af BLUETOOTH-enheden samme profil
som systemet.
Bemærk også, at selv om den samme profil eksisterer, kan enhederne være forskellige i funktion
afhængigt af specifikationerne.
ˎˎPå grund af egenskaberne ved den trådløse BLUETOOTH-teknologi er den lyd, der afspilles på
dette system, lidt forsinket i forhold til den lyd, der afspilles fra BLUETOOTH-enheden, når du taler
i telefon eller hører musik.
ˎˎDette system understøtter sikkerhedsfunktioner i overensstemmelse med BLUETOOTHstandarden for at give en sikker tilslutning ved anvendelse af trådløs BLUETOOTH-teknologi, men
sikkerheden er muligvis utilstrækkelig, afhængigt af indstillingen. Vær forsigtig med
kommunikation via BLUETOOTH trådløs teknologi.
ˎˎVi påtager os intet ansvar for information, der lækkes under BLUETOOTH-kommunikation.
ˎˎEn enhed med BLUETOOTH-funktion skal overholde den BLUETOOTH-standard, der er angivet af
Bluetooth SIG, Inc., og skal være godkendt. Selvom den tilsluttede enhed overholder den
ovennævnte BLUETOOTH-standard, er visse enheder muligvis ikke tilsluttet eller fungerer ikke
korrekt, afhængigt af enhedens funktioner eller specifikationer.
ˎˎStøj eller lydspring kan forekomme, afhængigt af den BLUETOOTH-enhed, der er forbundet med
systemet, kommunikationsmiljøet eller brugsmiljøet.
Specifikationer
Højttalerafsnit
Højttaler
Kabinet
Satellithøjttaler: Ca. 38 mm dia. × 2
Subwoofer: Ca. 58 mm dia. × 1
Satellithøjttaler: Forseglet kabinet
Subwoofer: Passivafkølet model
Forstærkerafsnit
Referenceudgangseffekt
Brug af vekselstrømsadapter: 5 W + 5 W (satellithøjttaler, ved 10 % harmonisk
forvrængning, 1 kHz, 8 Ω) 20 W (subwoofer, ved 10 % harmonisk
forvrængning, 100 Hz, 4 Ω)
Brug af batteri: 3 W + 3 W (satellithøjttaler, ved 10 % harmonisk forvrængning,
1 kHz, 8 Ω) 14 W (Subwoofer, ved 10 % harmonisk forvrængning, 100 Hz, 4 Ω)
BLUETOOTH
Kommunikationssystem
BLUETOOTH-specifikation version 3.0
Udgang
BLUETOOTH-specifikation, strømklasse 2
Maksimalt kommunikationsområde
I fri luftlinje ca. 10 m*1
Frekvensbånd
2,4 GHz (2,4000 GHz til 2,4835 GHz)
ModulationsmetodeFHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2
A2DP (profil til avanceret lydoverførsel)
AVRCP (profil til fjernbetjening af lyd/video)
HSP (headsetprofil)
HFP (håndfriprofil)
3
Understøttet codec* SBC*4, AAC*5, LDAC*6
Transmissionsområde (A2DP)
20 Hz til 20.000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz)
*1 Den faktiske rækkevidde vil variere, afhængigt af faktorer som f.eks. forhindringer mellem
enheder, magnetfelter rundt om en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, modtagelsesfølsomhed,
antenneydelse, operativsystem, softwareprogram osv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler angiver formålet med BLUETOOTH-kommunikation mellem
enheder.
*3 Codec: Komprimering af lydsignal og konverteringsformat
*4 Codec for underbånd
*5 Avanceret lydkodning
*6 LDAC er en lydkodningsteknologi, der er udviklet af Sony og som tillader transmission af indhold
med lyd i høj opløsning (Hi-Res), selv via en BLUETOOTH-forbindelse. I modsætning til andre
BLUETOOTH-kompatible kodningsteknologier, f.eks. SBC, fungerer den uden nedkonvertering af
Hi-Res-indhold*7 og muliggør ved hjælp af effektiv kodning og optimerede pakker en
transmission via et trådløst BLUETOOTH-netværk af ca. tre gange så meget data*8 som andre
teknologier – og det endda med en uovertruffen lydkvalitet.
*7 Undtagen indhold i DSD-format
*8 Sammenlignet med SBC (Subband Coding), når der er valgt en bithastighed på 990 kbps (96/
48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz)
Mikrofon
Type
Electret condenser
RetningOmnidirektionel
Effektivt frekvensområde
100 Hz til 7.000 Hz
Generelt
Indgang
DC OUT
AUDIO IN-stik (ø 3,5 mm stereoministik)
USB-stik, type A (til opladning af batteriet i en tilsluttet enhed) (5 V, maks.
1,5 A)
15 V DC (med den medfølgende vekselstrømsadapter sluttet til 100 V til 240 V
Strøm
AC, 50 Hz/60 Hz-strømforsyning) eller med indbygget litium-ion-batteri
Brugstid for litium-ion-batteri (med BLUETOOTH-forbindelse)
Ca. 10 timer*9
Strømforbrug
30 W
Strømforbrug (i standby)
Under 0,5 W
Strømforbrug (med BLUETOOTH i standby)
Under 0,5 W
Mål (herunder fremspring og knapper)
Ca. 221 mm × 118 mm × 51 mm (b/h/d)
Vægt
Ca. 1.200 g med batteri
Medfølgende tilbehør
Lysnetadapter (AC-E1525M) (1)
Stik (2)
Startvejledning (2)
Referencevejledning (dette dokument) (2)
Garantibevis (1)
*9 Tiden
kan variere, afhængigt af temperaturen eller betingelserne under brug.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Norsk
Personlig lydanlegg
Før bruk av systemet må du lese denne håndboken nøye og ha den tilgjengelig for fremtidig
referanse.
Forholdsregler
Merknad ved bruk av mobiltelefon
ˎˎDu finner informasjon om bruk av mobiltelefon når du mottar en telefonsamtale under overføring
av lyd ved bruk av BLUETOOTH-tilkoblingen, i brukerveiledningen som følger med
mobiltelefonen.
Spesifikasjoner
Høyttalerseksjon
Høyttalersystem
Innkapslingstype
Forsterkerseksjon
Referanseeffekt
Om sikkerhet
Navneplaten og viktig sikkerhetsinformasjon er plassert nederst på utsiden av hovedenheten og på
overflaten av strømadapteren.
ˎˎFør du begynner å bruke systemet, må du forvisse deg om at driftsspenningen til systemet er
identisk med driftsspenningen til den lokale strømtilførselen.
Kjøpssted
Driftsspenning
Alle land/regioner
100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Merknader for AC-adapter
ˎˎSystemet må slås av før AC-adapteren kobles til eller fra. Hvis ikke kan det oppstå feil på
systemet.
ˎˎBruk kun medfølgende AC-adapter. Bruk av andre AC-adaptere kan medføre skade på systemet.
Kontaktpolaritet
ˎˎPlugg AC-adapteren i nærmeste stikkontakt (hovednett). Hvis det oppstår problemer, må
adapteren kobles fra stikkontakten (hovednettet) umiddelbart.
ˎˎIkke installer AC-adapteren på et sted med begrenset plass, som for eksempel i en bokhylle eller
et skap.
ˎˎFor å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt må AC-adapteren ikke utsettes for vanndrypp
eller vannsprut, og objekter som inneholder væske, som for eksempel vaser, må ikke plasseres på
AC-adapteren.
Retningslinjer for plassering
ˎˎIkke sett høyttaleren på skrå.
ˎˎIkke la systemet stå i nærheten av varmekilder, eller på et sted som er utsatt for direkte sollys,
mye støv, fuktighet, regn eller mekaniske støt.
Retningslinjer for betjening
ˎˎIkke stikk små gjenstander e.l. inn i kontaktene eller ventilasjonshullet på baksiden av systemet.
Systemet kan kortslutte eller slutte å fungere som det skal.
Retningslinjer for rengjøring
ˎˎIkke bruk alkohol, bensin eller tynner til å rengjøre kabinettet.
Annet
ˎˎHvis du har spørsmål eller problemer som gjelder dette systemet og som du ikke finner svar på i
denne håndboken, bør du konsultere din nærmeste Sony-forhandler.
Om opphavsrett
ˎˎOrdmerket BLUETOOTH® og BLUETOOTH-logoene tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av
slike merker av Sony Corporation er lisensiert.
ˎˎN-merket er et varemerke eller et registrert varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og i andre land.
ˎˎAndre varemerker og merkenavn eies av de respektive eierne.
Hva er trådløs BLUETOOTH-teknologi?
Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs overføringsteknologi for korte avstander, som muliggjør
datakommunikasjon mellom digitale enheter, som f.eks. en datamaskin og et digitalt kamera.
Trådløs BLUETOOTH-teknologi fungerer innenfor en radius på ca. 10 m.
Det er vanlig å koble sammen to enheter ved behov, men enkelte enheter kan kobles til flere andre
enheter på en gang.
Du trenger ikke bruke en kabel for å koble til, og det er heller ikke nødvendig at enhetene er vendt
mot hverandre, slik som ved infrarød overføring. Du kan for eksempel bruke en slik enhet selv om
den ligger i en veske eller lomme.
BLUETOOTH-standarden er en internasjonal standard som støttes av tusenvis av bedrifter på alle
kanter av kloden, og som brukes av ulike selskaper over hele verden.
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde kan forkortes under følgende betingelser.
ˋˋEn hindring, som f.eks. en person, en metallgjenstand eller en vegg befinner seg mellom
systemet og BLUETOOTH-enheten.
ˋˋEn trådløs LAN-enhet er i bruk i nærheten av systemet.
ˋˋEn mikrobølgeovn er i bruk i nærheten av systemet.
ˋˋEn enhet som genererer elektromagnetisk stråling er i bruk i nærheten av systemet.
Interferens fra annet utstyr
Fordi BLUETOOTH-enheter og trådløse nettverk (LAN IEEE802.11b/g) bruker samme frekvens, kan
det oppstå mikrobølgeinterferens som gir redusert kommunikasjonshastighet eller støy, eller som
gjør det umulig å opprette forbindelse hvis systemet brukes nær en trådløs nettverksenhet. I så fall
skal du gjøre følgende.
ˋˋBruk systemet minst 10 m fra den trådløse nettverksenheten.
ˋˋHvis systemet brukes innenfor en radius på 10 m fra en trådløs nettverksenhet, må du slå av
den trådløse nettverksenheten.
Interferens med andre enheter
Mikrobølger som sendes ut fra en BLUETOOTH-enhet kan påvirke bruken av elektronisk medisinsk
utstyr. Slå av systemet og andre BLUETOOTH-enheter på følgende steder, så det ikke skjer ulykker.
ˋˋI nærheten av brennbar gass, på sykehus, tog, fly eller bensinstasjoner
ˋˋI nærheten av automatiske dører eller brannalamer
Merknader
ˎˎFor at BLUETOOTH-funksjonen skal kunne brukes, må den BLUETOOTH-enheten som skal kobles
til, ha den samme profilen som systemet.
Merk også at selv om den samme profilen finnes, kan ulike enheter fungere på ulike måter,
avhengig av spesifikasjonene sine.
ˎˎPå grunn av egenskaper ved trådløs BLUETOOTH-teknologi, vil lyden som spilles av på systemet,
være ørlite forsinket i forhold til lyden i BLUETOOTH-enheten mens man snakker i telefonen eller
lytter til musikk.
ˎˎDette systemet støtter sikkerhetsfunksjoner som samsvarer med BLUETOOTH-standarden, for å gi
en sikker forbindelse når trådløs BLUETOOTH-teknologi brukes, men det kan hende at sikkerheten
ikke er tilstrekkelig. Dette avhenger av innstillingene. Vær forsiktig når du kommuniserer med
trådløs BLUETOOTH-teknologi.
ˎˎVi kan ikke påta oss noe ansvar for informasjon som måtte komme på avveie under
kommunikasjon med BLUETOOTH.
ˎˎEn enhet som er utstyrt med BLUETOOTH-funksjonalitet må samsvare med BLUETOOTHstandarden som er spesifisert av Bluetooth SIG, og være autentisert. Selv om den tilkoblede
enheten samsvarer med ovennevnte BLUETOOTH-standard, er det enkelte enheter som kanskje
ikke vil kunne kobles til, eller som ikke vil virke som de skal. Dette avhenger av funksjoner og
spesifikasjoner for enheten.
ˎˎDet kan oppstå støy eller lyden kan hoppe, avhengig av hvilken BLUETOOTH-enhet som er koblet
til systemet, kommunikasjonsmiljøet eller bruksmiljøet.
Satellitthøyttaler: ca. 38 mm dia. × 2
Subwoofer: ca. 58 mm dia. × 1
Satellitthøyttaler: forseglet hus
Subwoofer: Passiv radiatormodell
Bruk av vekselstrømadapter: 5 W + 5 W (satellitthøyttaler, ved 10 % harmonisk
forvrengning, 1 kHz, 8 Ω) 20 W (subwoofer, ved 10 % harmonisk forvrengning,
100 Hz, 4 Ω)
Bruk av batteri: 3 W + 3 W (Satellitthøyttaler ved 10 % harmonisk
forvrengning, 1 kHz, 8 Ω) 14 W (Subwoofer, ved 10 % harmonisk forvrengning,
100 Hz, 4 Ω)
BLUETOOTH
Kommunikasjonssystem
BLUETOOTH-spesifikasjon versjon 3.0
Utmating
BLUETOOTH-spesifikasjon strømklasse 2
Maksimum kommunikasjonsrekkevidde
Synslinje ca. 10 m*1
Frekvensbånd
2,4 GHz-bånd (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
ModuleringsmetodeFHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Støttet kodek*3SBC*4, AAC*5, LDAC*6
Overføringsrekkevidde (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz (Samplingsfrekvens 44,1 kHz)
*1 Den faktiske rekkevidden vil variere, avhengig av faktorer som f.eks. hindringer mellom
enhetene, magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet, mottaksfølsomhet,
antenneytelse, operativsystem, programvare osv.
*2BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet med BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.
3
* Kodek: Audiosignalkompresjon og konverteringsformat
*4Lavbånd-kodek
*5 Avansert lydkoding
*6 LDAC er en lydkodingsteknologi utviklet av Sony som muliggjør overføring av høyoppløselig
(Hi-Res) lydinnhold, selv over en BLUETOOTH-forbindelse. Til forskjell fra andre BLUETOOTHkompatible kodingsteknologier som SBC, fungerer den uten noe nedkonvertering av
høyoppløselig lydinnhold*7, og tillater omtrent tre ganger mer data*8 enn de andre teknologier
som skal overføres over et BLUETOOTH trådløst nettverk med overlegen lydkvalitet, ved hjelp av
effektiv koding og optimert pakking.
*7 Ekskludere innhold i DSD-format
*8 Sammenlignet med SBC (delbånd koding) når bithastigheten på 990 kbps (96/48 kHz) eller 909
kbps (88,2/44,1 kHz) er valgt
Mikrofon
TypeElectret-kondensator
Retningskjennetegn Virker i flere retninger
Effektivt frekvensområde
100 Hz til 7000 Hz
Generelt
Inngang
DC OUT
Strøm
AUDIO IN-port (diameter 3,5 mm stereominikontakt)
USB-port type A (for lading av batteri til tilkoblet enhet) (5 V, maks.1,5 A)
DC 15 V (ved bruk av medfølgende AC-adapter tilkoblet AC 100 V – 240 V,
50 Hz / 60 Hz strømforsyning) eller ved bruk av innebygd litiumion-batteri
Litiumion-batteriets brukstid (ved bruk av BLUETOOTH-tilkoblingen)
ca. 10 timer*9
Strømforbruk
30 W
Strømforbruk (i standby-modus)
Mindre enn 0,5 W
Strømforbruk (i BLUETOOTH standby-modus)
Mindre enn 0,5 W
Dimensjoner (inkludert utstikkende deler og kontroller)
Ca. 221 mm × 118 mm × 51 mm (b/h/d)
Vekt
Ca. 1200 g med batteri
Medfølgende tilbehør
AC-adapter (AC-E1525M) (1)
Plugg (2)
Startveiledning (2)
Referanseveiledning (dette dokumentet) (2)
Garantiseddel (1)
*9 Tiden kan variere, avhengig av temperaturen eller bruksforholdene.
Forbehold om endringer i design og spesifikasjoner uten nærmere varsel.
Download PDF