Sony | SRS-X77 | Sony SRS-X77 Bärbar trådlös BLUETOOTH®/Wi-Fi®-högtalare Snabbstartguide

4-570-616-72(1)
I detta dokument finns information om hur du spelar musik genom att ansluta denna enhet till ditt Wi-Fi-nätverk.
Medföljande dokument
Via ett Wi-Fi-nätverk kan du lyssna på musik som lagrats på trådlösa enheter i hemmet, t.ex. en dator eller en smartphone/iPhone. Se Hjälpguiden (som visas till höger) för andra anslutnings- eller lyssningsmetoder.
Välj en metod för Wi-Fi-anslutning beroende på din enhet, gå
sedan till ” Ansluta enheten till ditt Wi-Fi-nätverk” nedan.
Först Ställ in enheten enligt följande.
Personliga ljudsystem
Wi-Fi-startguide
1 Ställ in NETWORK OFF/
3 Placera antennen i upprätt läge.
ON-omkopplaren på ON.
Xperia
Använd en Android-smartphone där SongPal (gratisapp)
finns installerad för att konfigurera enhetens Wi-Fiinställningar.
iPhone
Använd en iPhone/iPad/iPod touch där SongPal (gratisapp)
finns installerad för att konfigurera enhetens Wi-Fiinställningar.
Lyssna på musik via ditt Wi-Fi-nätverk
Tryck
WPS
Använd en trådlös router med en WPS-knapp (AOSS) för att
konfigurera enhetens Wi-Fi-inställningar med en
knapptryckning.
Dator
Konfigurera Wi-Fi-inställningarna via datorns webbläsare. Se
Bruksanvisningen i det separata dokumentet ”Lyssna på musik via ett
Wi-Fi-nätverk”.
med nätadaptern för laddning.
SRS-X77
Ger dig information om hur du lyssnar på musik på din dator eller annan
enhet via ditt Wi-Fi-nätverk.
Ställ in musiken som lagrats på datorn för att dela och
lyssna på genom att använda Media Go.
Dator (Media Go)
Bruksanvisning (separat dokument)
Ger dig viktig säkerhetsinformation, information om metod för
BLUETOOTH-anslutning, felsökning osv.
Dator (iTunes)
Dator (Windows Media Player)
Hjälpguide (webbdokument för en dator/smartphone)
Ger dig detaljerad information om enheten, metod för nätverks- och
BLUETOOTH-anslutning till olika enheter osv.
Lyssna på musik från din smartphone/iPhone/iPad/iPod
touch genom att använda SongPal.
Smartphone (SongPal-appen)
2 Anslut enheten till ett vägguttag
Se till så att LAN-kabeln inte är
ansluten. Det går inte att
använda trådbunden och trådlös
anslutning samtidigt.
Wi-Fi-startguide (det här dokumentet)
Välj enhet eller program för uppspelning av musik, gå sedan till
försättsbladet ” Lyssna på musik med enheten”.
Xperia (Music-appen)
iPhone/iPad/iPod touch
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
 Ansluta enheten till ditt Wi-Fi-nätverk
Xperia
Använd en Android-smartphone t.ex. Xperia,
där SongPal (gratisapp) finns installerad för
att konfigurera enhetens Wi-Fi-inställningar.
Denna metod kräver att din smartphone har
en Wi-Fi-anslutning och en BLUETOOTHanslutning mellan din smartphone och
enheten. Information om Wi-Fi-inställningen
skickas från din smartphone till enheten via
BLUETOOTH.
• Vissa trådlösa routers har flera SSID.
Anslut enheten och din Android-smartphone
till samma SSID.
Föremål som krävs: Xperia™ eller annan Android-smartphone, trådlös router
1
Inledande steg:
 Anslut din smartphone till ditt Wi-Fi-nätverk.
2
Tryck på /-knappen (på/standby) för
att slå på enheten.
3
Upprätta en BLUETOOTH-anslutning
mellan enheten och din smartphone.
Om din smartphone inte har stöd för NFC-funktionen, se
 till  till höger.
 Skriv in SSID och lösenord för din router, som din
smartphone ansluter till i följande utrymme.
 Tryck på och starta [SongPal] på din
smartphone.
Mer information finns i din routers bruksanvisning.
SSID:
Blinkar
Blinkar
långsamt
Följ instruktionerna på skärmen.
 Aktivera BLUETOOTH-funktionen på din
smartphone.
 Installera SongPal på din smartphone.
Håll intryckt tills
din smartphone
reagerar.
Sök efter SongPal på Google
Play™
/-indikatorn (på/standby) lyser grön.
Gå till nästa steg när LINK-indikatorn börjar blinka
långsamt (var 3 sekund). I vissa fall kan det ta 4 eller
5 minuter innan lampan börjar blinka långsamt.
Kontrollera att
lyser.
 Tryck på [SRS-X77] på
din smartphone.
 Tryck en gång på (BLUETOOTH)
PAIRING-knappen på enheten.
(BLUETOOTH)-indikatorn
5
Konfigurera Wi-Fi-inställningarna genom
att följa anvisningarna i SongPal.
Blinkar
*1 Första gången du trycker på (BLUETOOTH)
PAIRING-knappen efter att du köpt denna enhet
börjar (BLUETOOTH)-indikatorn blinka snabbt. För
att koppla samman med en annan enhet håller du
(BLUETOOTH) PAIRING-knappen intryckt tills en
ljudsignal hörs.
Kontrollera så att LINK-indikatorn lyser
orange.
Tänd
Blinkar
Tänd
Skärmen till höger visas.
Wi-Fi-anslutningen är upprättad när indikatorn lyser
med ett fast sken. Det kan ta mer än 1 minut för den att
tändas beroende på miljön.
När en BLUETOOTH-anslutning är upprättad, slutar
(BLUETOOTH)-indikatorn att blinka och lyser med ett
fast sken.
Ihopparning genomförs inom cirka 1 minut.
6
Om du blir ombedd att ange ett
lösenord på skärmen väljer du
SSID och anger lösenordet som
registrerats i steg 1 - .
 Tryck på och starta
SongPal, sedan [Open
the Bluetooth setting
screen].
 Rör din smartphone mot enhetens N-märke.
Lösenord:
4
Smartphone som inte är NFC-kompatibel
När Wi-Fi-anslutningen misslyckas blinkar LINK-indikatorn
röd. Upprepa i sådana fall förfarandet i steg 2.
(BLUETOOTH)-indikatorn börjar blinka
snabbt.*1
Se försättsblad för uppspelning
iPhone
Använd en iPhone där SongPal (gratisapp)
finns installerad för att konfigurera enhetens
Wi-Fi-inställningar.
Denna metod kräver att din iPhone har en
Wi-Fi-anslutning och en BLUETOOTHanslutning mellan din iPhone och enheten.
Information om Wi-Fi-inställningen skickas
från din iPhone till enheten via BLUETOOTH.
Föremål som krävs: iPhone/iPad/iPod touch, trådlös router
1
Inledande steg:
 Se till att din iPhone är
ansluten till ditt Wi-Finätverk.
2
Tryck på /-knappen (på/standby) för
att slå på enheten.
3
Upprätta en BLUETOOTH-anslutning mellan enheten och din iPhone.
 Tryck en gång på (BLUETOOTH)
knappen på enheten.
PAIRING-
 Sök efter enheten med din iPhone.
4
Kontrollera att
lyser.
(BLUETOOTH)-indikatorn
5
Konfigurera Wi-Fi-inställningarna genom att följa anvisningarna i SongPal.
 Tryck på och starta [SongPal] på din
iPhone.
Följ instruktionerna på skärmen.
• Vissa trådlösa routers har flera SSID. Anslut
enheten och din iPhone till samma SSID.
Blinkar
Tryck på [Inställningar] 
[Bluetooth].
Blinkar
långsamt
(BLUETOOTH)-indikatorn börjar blinka snabbt.*2
 Installera SongPal på din iPhone.
Sök efter SongPal på App
Store
/-indikatorn (på/standby) lyser grön.
Gå till nästa steg när LINK-indikatorn börjar blinka
långsamt (var 3 sekund). I vissa fall kan det ta 4 eller
5 minuter innan lampan börjar blinka långsamt.
Blinkar
 Om [Share Wi-Fi settings?] visas trycker du på
[Allow].
6
Kontrollera så att LINK-indikatorn lyser
orange.
Skärmen till höger visas.
 Tryck på [OK] när skärmen till
höger visas.
Tänd
Blinkar
Tänd
Aktivera BLUETOOTH.
*2 Första gången du trycker på (BLUETOOTH)
PAIRING-knappen efter att du köpt denna enhet börjar
(BLUETOOTH)-indikatorn blinka snabbt. För att koppla
samman med en annan enhet håller du (BLUETOOTH)
PAIRING-knappen intryckt tills en ljudsignal hörs.
Wi-Fi-anslutningen är upprättad när indikatorn lyser
med ett fast sken. Det kan ta mer än 1 minut för den
att tändas beroende på miljön.
När en BLUETOOTH-anslutning är upprättad, slutar
(BLUETOOTH)-indikatorn att blinka och lyser med ett
fast sken.
När Wi-Fi-anslutningen misslyckas blinkar LINK-indikatorn
röd. Upprepa i sådana fall förfarandet i steg 2.
Tryck på [SRS-X77].
Se försättsblad för uppspelning
WPS
Konfigurera enhetens Wi-Fi-inställningar
genom att trycka på varje WPS-knapp (AOSS)
på den trådlösa routern och enheten.
• Se din routers bruksanvisning för att
kontrollera om din trådlösa router är
kompatibel med WPS (Wi-Fi Protected
Setup™).
Föremål som krävs: Trådlös router med WPS-knapp (AOSS)
1
Placera enheten i närheten av den
trådlösa routern.
2
Tryck på /-knappen (på/standby) för
att slå på enheten.
Blinkar
3
Håll WPS-knappen på enheten intryckt
tills du hör en ljudsignal (ca. 2 sekunder).
4
Tryck på WPS-knappen*3 på routern
inom 90 sekunder.
Blinkar
långsamt
5
Kontrollera så att LINK-indikatorn lyser
orange.
Blinkar
Om Wi-Fi-anslutningen misslyckas
Du kan använda en dators webbläsare för att konfigurera enhetens Wi-Fi-inställningar. Anslut enheten till
din dator genom att använda en nätverkskabel (LAN) som finns tillgänglig i handeln.
Tänd
Se Bruksanvisningen ”Lyssna på musik via ett Wi-Fi-nätverk” för mer information.
WPS-knappen sitter på enhetens baksida.
/-indikatorn (på/standby) lyser grön.
Gå till nästa steg när LINK-indikatorn börjar blinka
långsamt (var 3 sekund). I vissa fall kan det ta 4 eller
5 minuter innan lampan börjar blinka långsamt.
Håll WPS-knappen intryckt i några sekunder beroende
på vilken trådlös router du har. Mer information finns i
din routers bruksanvisning.
*3 Det kan hända att WPS-knappen kallas ”AOSS-knapp”
beroende på vilken trådlös router du har.
Wi-Fi-anslutningen är upprättad när indikatorn lyser
med ett fast sken. Det kan ta mer än 1 minut för den att
tändas beroende på miljön.
När Wi-Fi-anslutningen misslyckas blinkar LINK-indikatorn
röd. Upprepa i sådana fall förfarandet i steg 2.
Se försättsblad för uppspelning
Fortsättning: Försättsbladet ”  Lyssna på musik med enheten”
 Lyssna på musik med enheten
Det kan hända att en kommunikationsavgift för nerladdning av appen eller sökning i Hjälpguiden tas ut. Appens utformning och skärmvisning kan ändras utan förekommande meddelande.
©2015 Sony Corporation Printed in China
Musik som lagrats på din dator
Dator (Media Go)
Musik som lagrats på din smartphone/iPhone
Smartphone (SongPal-appen)
Föremål som krävs: Dator med Media Go installerad
Du kan lyssna på musik som lagrats på din
dator med enheten genom att använda
programvaran Media Go.
• Gå till följande webbplats och installera eller
uppdatera i förväg till den senaste versionen av
Media Go (gratisprogram) på din dator.
För kunder i Europa:
http://www.sony.eu/support
För kunder i USA:
http://esupport.sony.com/US
För kunder i Kanada:
http://esupport.sony.com/CA/
För kunder i andra länder/regioner:
http://www.sony-asia.com/section/support
1
Anslut enheten och din dator till ditt
Wi-Fi-nätverk.
2
Tryck på enhetens NETWORK-knapp.
3
Föremål som krävs: smartphone/iPhone/iPad/iPod touch med SongPal installerad
Du kan lyssna på musik som lagrats på din
smartphone/iPhone med SongPal (gratisapp).
• Se Bruksanvisningen ”Om SongPal”, för mer
information om SongPal.
Förbered Media Go.
 Starta [Media Go] på din dator.
1
Anslut enheten och din smartphone/iPhone
till ditt Wi-Fi-nätverk.
 Välj [Preferences...] i menyn [Tools].
2
Ställ in SongPal på enheten.
 Installera SongPal på din smartphone/iPhone.
Hoppa över detta förfarande om SongPal redan finns
installerad och gå till .
3
Spela musik på din smartphone/iPhone
genom att använda SongPal.
 Tryck på din smartphone/iPhone.
Sök efter SongPal på Google Play eller App
Store.
 Tryck på [SongPal] för att starta det.
Följ instruktionerna på skärmen.
 Tryck på [SRS-X77] när skärmen
till höger visas.
Preferences
Anslut enheten och din dator till samma SSID som din router.
Se försättsbladet för anslutning av enheten till ditt
Wi-Fi-nätverk och se till att enhetens LINK-indikator lyser
orange.
NETWORK-indikatorn lyser vit och enheten växlar till
NETWORK-läget.
 Välj en låt att spela och ställ in volymen.
Anslut enheten och din smartphone/iPhone till samma SSID
som din router.
Se försättsbladet för anslutning av enheten till ditt
Wi-Fi-nätverk och se till att enhetens LINK-indikator lyser
orange.
Musiken spelas upp.
4
Ställ in Media Go på din dator som server.
 Välj [Media Sharing] markerad sedan [Library name].
[Library name] kan ändras till ett godtyckligt namn.
5
Xperia (Music-appen)
Spela musik på din dator genom att använda Media Go.
Välj
(Throw) längst ner i fönstret på Media Go.
 Välj [SRS-X77] i Throw-menyn på Media Go.
 Välj en låt att spela och ställ in volymen.
Föremål som krävs: Music-appkompatibel Xperia
Du kan lyssna på musik som finns lagrad på
din Xperia genom att använda Music-appen.
• Denna funktion är tillgänglig när du har en Xperia
med Music-appen (eller WALKMAN®)
förinstallerad.
• Uppdatera i förväg Android-operativsystemet till
din Xperia till den senaste versionen.
• Du kanske måste avaktivera [Välj auto trådlöst
alternativ] under [Throw-inställning] för din
Xperia. Detaljerad information hittar du i
bruksanvisningen för din Xperia.
Media Sharing
Library name
1
Anslut enheten och din Xperia till ditt
Wi-Fi-nätverk.
Markera ett kryss vid alla tre posterna för [Media
Sharing].
2
Spela musik på din Xperia genom att använda Music-appen.
 Tryck på och starta
([Music]) på din Xperia.
 Spela upp musik och ställ in volymen.
 Tryck på , sedan på
[SRS-X77].
 Välj [OK] när du bekräftat skärmen.
Anslut enheten och din Xperia till samma SSID som din
router.
Se försättsbladet för anslutning av enheten till ditt
Wi-Fi-nätverk och se till att enhetens LINK-indikator lyser
orange.
Musiken spelas upp.
Musiken spelas upp.
Dator (iTunes)
Du kan lyssna på iTunes-musik på din dator
med enheten genom att använda AirPlay.
• Uppdatera i förväg iTunes till den senaste
versionen.
Föremål som krävs: Dator med iTunes förinstallerat
1
Anslut enheten och din dator till ditt
Wi-Fi-nätverk.
iPhone/iPad/iPod touch
2
Du kan lyssna på musik som lagrats på din
iPhone/iPad/iPod touch via AirPlay.
Spela musik genom att använda iTunes på din dator.
 Starta iTunes på din dator.
Välj
Föremål som krävs: iPhone/iPad/iPod touch
 Välj [SRS-X77] i AirPlay-menyn på iTunes.
(AirPlay) i iTunes-fönstret.
• Uppdatera din iPhone/iPad/iPod touch i förväg till
den senaste versionen.
• Illustrationerna på skärmen visar exempel från iOS
8.
1
Anslut enheten och din iPhone/iPad/iPod
touch till ditt Wi-Fi-nätverk.
2
Spela musik genom att använda din iPhone/iPad/iPod touch.
 Svep upp på skärmen för att
visa Control Center.
 Tryck på [SRS-X77].
 Välj en låt att spela och ställ in volymen.
Anslut enheten och din dator till samma SSID som din router.
Se försättsbladet för anslutning av enheten till ditt
Wi-Fi-nätverk och se till att enhetens LINK-indikator lyser
orange.
 Tryck på
 Spela upp musik och ställ in volymen.
(AirPlay).
Anslut enheten och din iPhone/iPad/iPod touch till samma
SSID som din router.
Se försättsbladet för anslutning av enheten till ditt
Wi-Fi-nätverk och se till att enhetens LINK-indikator lyser
orange.
Musiken spelas upp.
Musiken spelas upp.
Dator (Windows Media Player)
Du kan lyssna på musik genom att använda datorns Windows Media
Player med enheten.
• Se Hjälpguiden för mer information.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
SongPal-länk:
Se övriga dokument för mer information om enheten
Lyssna på musik i valfritt rum via Wi-Fi.
Du kan lyssna på din favoritmusik som lagrats på din dator eller
mobiltelefon och dessutom musik från streamingtjänster i olika rum
med perfekt ljudkvalitet.
Bruksanvisning (separat dokument)
Använd appen SongPal som finns installerad på din smartphone/
iPhone som kontrollenhet.
Om du använder flera enheter som är kompatibla med SongPallänkfunktionen måste alla enheter anslutas till samma Wi-Fi-nätverk.
Se Hjälpguiden som finns i listan till höger eller Wi-Fi-startguiden som
medföljer varje enhet.
•• Säkerhetsinformation
•• Delar och kontroller
•• Anslutning till Wi-Fi-nätverk via datorn
•• Anslutnings-/uppspelningsmetod med BLUETOOTH eller andra
enheter
•• Om NFC-funktionen
•• Felsökning
•• Tekniska data
osv.
Hjälpguide (webbdokument för en dator/smartphone)
•• Anslutningsinformation till Wi-Fi-nätverk
•• Länkning till SongPal-app
•• Nätverksanslutning och uppspelningsmetod med varje
operativsystem/enhet
•• BLUETOOTH-anslutning och uppspelningsmetod med olika enheter
•• Uppdatering av programvara
osv.
Webbplats för Hjälpguide:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/
Download PDF

advertising