Sony | ICD-SX66 | Sony ICD-SX66 Bruksanvisning

Opmerking over het verzenden van een gesproken emailbericht
Microsoft ® Outlook
Wanneer u
Express 5.0/5.5/6.0 gebruikt om
een gesproken e-mailbericht te verzenden, moet de computer
ook voldoen aan de systeemvereisten van Outlook Express.
De software installeren
Digital Voice Editor 2
Installeer de "Digital Voice Editor" software op de
vaste schijf van de computer.
Opmerkingen
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Printed on 100% recycled
paper using VOC (Volatile
Organic Compound)-free
vegetable oil based ink.
2005 Sony Corporation
Printed in China
Nederlands
Kennisgeving voor
gebruikers
Programma © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Sony
Corporation
Documentatie © 2005 Sony Corporation
Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding en de software
die hierin wordt beschreven, geheel of gedeeltelijk, mogen niet
worden gereproduceerd, vertaald of omgezet in een
machineleesbare vorm zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Sony Corporation.
IN GEEN GEVAL IS SONY CORPORATION AANSPRAKELIJK
VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE OF SPECIALE
SCHADE HETZIJ ONDER DWANG, CONTRACT OF
ANDERSZINS VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE
HANDLEIDING, DE SOFTWARE OF ANDERE INFORMATIE DIE
HIERIN WORDT VERMELD OF HET GEBRUIK ERVAN.
Sony Corporation behoudt zich het recht om te allen tijde deze
handleiding of de informatie in deze handleiding te wijzigen
zonder voorafgaande kennisgeving.
De software die hierin wordt beschreven, kan ook vallen onder de
bepalingen van een afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomst.
Handelsmerken
• "Memory Stick" en
zijn handelsmerken van Sony
Corporation.
• “MagicGate Memory Stick” is een handelsmerk van Sony
Corporation.
zijn
• “Memory Stick Duo” en
handelsmerken van Sony Corporation.
• “Memory Stick PRO Duo” en
zijn
handelsmerken van Sony Corporation.
zijn handelsmerken van Sony
• "LPEC" en
Corporation.
• IBM en PC/AT zijn gedeponeerde handelsmerken van
International Business Machines Corporation.
• Microsoft, Windows en Outlook zijn handelsmerken van
Microsoft Corporation, gedeponeerd in de Verenigde Staten
en andere landen.
Copyright © 1995 Microsoft Corporation.
Alle rechten voorbehouden.
Gedeeltelijk copyright © 1995 Microsoft Corporation
• Apple en Macintosh zijn handelsmerken van Apple
Computer Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en
andere landen.
• Pentium is een gedeponeerd handelsmerk van Intel
Corporation.
• NaturallySpeaking en Dragon Systems zijn handelsmerken
van ScanSoft, Inc. en zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten
en/of andere landen.
• Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de
respectieve eigenaars. Bovendien worden "™" en "®" niet elke
keer vermeld in deze handleiding.
De "Digital Voice Editor" werkt met de volgende
softwaremodules:
Microsoft® DirectX® Media Runtime
©2001 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
Informatie
IN GEEN GEVAL IS DE VERKOPER AANSPRAKELIJK
VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, DIRECTE OF
INCIDENTELE SCHADE VAN WELKE SOORT DAN OOK,
VERLIEZEN OF KOSTEN ALS GEVOLG VAN EEN DEFECT
PRODUCT OF HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN.
Opmerkingen
• De afbeeldingen in deze handleiding kunnen verschillen van
de software.
• Bij de uitleg in deze handleiding wordt verondersteld dat u
bekend bent de basishandelingen van Windows. Raadpleeg
de betreffende gebruiksaanwijzingen voor meer informatie
over de computer en het besturingssysteem.
• De afbeeldingen in deze handleiding zijn voor de ICD-S
series, ICD-ST series, ICD-SX series, ICD-MS series, ICD-MX
series, ICD-BM series, ICD-BP series en ICD-P series van
Sony IC Recorder.
Voordat u begint
In deze handleiding wordt beschreven hoe u de ICD-S
series, ICD-ST series, ICD-SX series, ICD-MS series, ICDMX series, ICD-BM series, ICD-BP series en ICD-P series
van Sony IC Recorder kunt aansluiten op de computer en
hoe u de "Digital Voice Editor" software kunt installeren.
Daarnaast wordt een overzicht van de "Digital Voice
Editor" software gegeven. Lees de gebruiksaanwijzing
van de IC Recorder voordat u begint.
Met de "Digital Voice Editor" software kunt u de
berichten overbrengen naar het beeldscherm, deze
opslaan op de vaste schijf van de computer en de
berichten weergeven en bewerken.
NL+DVE2.4-CEDChp.p65
• Berichten die op de IC Recorder zijn opgenomen,
overbrengen naar de computer.
• Berichten opslaan op de vaste schijf van de computer.
• Berichten op de computer bekijken, weergeven en
bewerken.
• Berichten opnieuw overbrengen naar de IC Recorder.
(Wanneer u de ICD-SXx6 series gebruikt, kunt u een
MP3-bestand als zodanig toevoegen.)
• Gesproken e-mailberichten verzenden met MAPI emailsoftware.
• Transcriptietoetsen gebruiken om berichten weer te
geven en te transcriberen met een
tekstverwerkingsprogramma of via het venster van
een editor.
• Berichten op de IC Recorder met de Dragon
NaturallySpeaking®-spraakherkenningssoftware
transcriberen (alleen als u de Preferred of Professional
Edition van Dragon NaturallySpeaking versie 5.0 of
later op de computer hebt geïnstalleerd).
• Als u het hulpprogramma voor het opnemen van CD’s
voor DVE gebruikt, kunt u tracks afspelen van een CD
die in het CD-station van de computer is geplaatst en
CD-tracks opslaan op de vaste schijf van de computer
in een bestandsindeling die wordt ondersteund door
de Digital Voice Editor. Opgeslagen bestanden
kunnen dan worden toegevoegd aan een IC Recorder
met de Digital Voice Editor. (Gebruik van het
hulpprogramma voor het opnemen van CD’s voor
DVE is beperkt tot privé-doeleinden.)
• Wanneer u de “Digital Voice Editor” voor de ICD-MX/MS/
ST/SX/S/BP/BM/P series installeert, kunt u compatibele
bestandsindelingen maken (vermeld bij “Informatie over de
bestandsindelingen”).
Wanneer u de “Digital Voice Editor” voor de ICD-MX/MS/
ST/SX/S/BP/BM series installeert, kunt u alle compatibele
bestandstypen maken, behalve voor de DVF-bestanden
(TRC). (U kunt de DVF-bestanden (TRC) afspelen.)
Wanneer u beide typen “Digital Voice Editor” installeert,
moet u de optie voor het overschrijven van de installatie
selecteren om alle compatibele bestandsindelingen te
kunnen verwerken.
• Sluit de IC Recorder niet aan op de computer voordat u de
software hebt geïnstalleerd. Ook moet u de IC Recorder niet
verwijderen of aansluiten tijdens het installeren van de
software. De IC Recorder wordt wellicht niet herkend of de
software kan niet correct worden geïnstalleerd.
• Sluit alle geopende programma’s voordat u de "Digital Voice
Editor" software installeert.
• Als u de software wilt installeren of verwijderen onder
Windows® 2000 Professional, moet u zich aanmelden met de
gebruikersnaam "Beheerder".
• Wilt u de software installeren of verwijderen onder
Windows® XP Media Center Edition 2005/Windows® XP
Media Center Edition 2004/Windows® XP Media Center
Edition/Windows® XP Professional/Windows® XP Home
Edition, dan moet u zich aanmelden met een gebruikersnaam
die hoort bij de gebruikersaccount "Beheerder van deze
computer". (Als u wilt weten of de gebruikersnaam hoort bij
de gebruikersaccount "Beheerder van deze computer", opent
u "Gebruikersaccounts" via het "Configuratiescherm" en
raadpleegt u het gedeelte dat wordt weergegeven onder de
gebruikersnaam.)
• Als de "Memory Stick Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0" software
al is geïnstalleerd, wordt bij het installeren van de bijgeleverde
software de "Memory Stick Voice Editor" software
automatisch verwijderd. (Berichten worden niet verwijderd.)
• Na de installatie wordt ook de Microsoft DirectX-module
geïnstalleerd, afhankelijk van het besturingssysteem van de
computer. Deze module wordt niet verwijderd bij het
verwijderen van de software.
• Als u de "Digital Voice Editor" software hebt geïnstalleerd,
moet u de "Memory Stick Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0"
software niet installeren. De "Digital Voice Editor"
functioneert dan niet goed. Met de bijgeleverde software
kunt u berichten op de "Memory Stick" opslaan of bewerken.
1
2
Opmerking
Afhankelijk van de gebruikte IC Recorder, kunnen bepaalde
functies van de Digital Voice Editor beperkt zijn.
Als u al een eerdere versie van de “Digital
Voice Editor” of een versie van “Memory
Stick Voice Editor” hebt geïnstalleerd
Het dialoogvenster voor het verwijderen van de
vorige versie wordt weergegeven. Volg de
instructies op het scherm om de software te
verwijderen. Vervolgens wordt de installatie van
de huidige versie gestart.
BAan de slag
Systeemvereisten
*1 Als u de IC Recorder niet aansluit op de computer via de
USB-aansluitingen, hebt u een computer nodig met een
"Memory Stick" sleuf of optionele "Memory Stick" adapters
zoals hieronder wordt aangegeven om gegevens op de
"Memory Stick" over te brengen naar de computer:
– PC-kaartadapter voor "Memory Stick" (bijvoorbeeld
MSAC-PC3)
– Memory Stick Reader/Writer (bijvoorbeeld MSAC-US70)
Afhankelijk van de adapter moet het systeem wellicht aan
meer vereisten voldoen. U kunt het beste geen disketteadapter voor "Memory Stick" gebruiken.
*2 U hebt de USB-aansluiting nodig om de IC Recorder met een
USB-aansluiting aan te sluiten. U hebt de aansluiting ook
nodig als u de Memory Stick Reader/Writer (bijvoorbeeld
MSAC-US70) wilt gebruiken.
*3 Wanneer u een IC Recorder uit de ICD-MX series gebruikt
terwijl de “Memory Stick Duo” of “Memory Stick PRO Duo”
is geplaatst, moet u het systeem bijwerken naar Service Pack
3 of hoger.
3
Opmerking over het transcriberen van een bericht
Als u de Dragon NaturallySpeaking®-spraakherkenningssoftware
gebruikt om een bericht te transcriberen, moet de computer ook
voldoen aan de systeemvereisten van Dragon NaturallySpeaking.
Raadpleeg "Gids voor spraakherkenning" voor meer informatie. U
kunt de functie voor transcriberen niet gebruiken met de ICDP17/P27/P28.
Volg de instructies op het scherm.
Als het dialoogvenster [Opnieuw opstarten]
wordt weergegeven, klikt u op [OK] om de
computer opnieuw op te starten.
De installatie is voltooid.
Wanneer het dialoogvenster voor het
selecteren van de taal voor de Help wordt
weergegeven
Klik op de gewenste taal die u voor de Help wilt
gebruiken.
Als het dialoogvenster voor het invoeren
van de naam van de eigenaar wordt
weergegeven
Voer de naam van de eigenaar in voor rechten en
beperkingen bij het gebruik van de Digital Voice
Editor.
Opmerkingen
• U kunt de naam van de eigenaar niet meer wijzigen als
deze is ingevoerd. Noteer de naam en bewaar deze voor
toekomstig gebruik.
• Een bestand dat vanaf een CD is opgenomen, kan alleen
worden verwerkt op de computer waarop het bestand is
opgenomen. Het verwerken van een bestand wordt
beperkt tot de computers met dezelfde naam van de
eigenaar die is ingevoerd tijdens de installatie van de
Digital Voice Editor. Als op onrechtmatige wijze wordt
geprobeerd gegevens te wijzigen, of als een bestand niet
alleen voor privé-doeleinden wordt gebruikt, kan het
bestand of de Digital Voice Editor onbruikbaar worden.
U kunt de gegevens van de IC Recorder overbrengen
naar de computer door de IC Recorder aan te sluiten
op de computer of door de "Memory Stick" te plaatsen
in de computer.
De software verwijderen
Als u de software wilt verwijderen, moet u de
onderstaande procedure uitvoeren.
1
Klik op [Start] en kies [Programma’s], [Sony
Digital Voice Editor 2] en [Uninstall]
(verwijderen).
Het verwijderprogramma wordt gestart.
2
Volg de instructies op het scherm.
Opmerking
Als u de software na de installatie naar een ander station of een
andere map wilt verplaatsen, moet u de software eerst
verwijderen en vervolgens opnieuw installeren. De software
functioneert niet goed als u alleen de bestanden verplaatst.
1 Tips
• U kunt het verwijderprogramma ook starten door op [Start]
te klikken en [Instellingen], [Configuratiescherm] en
[Software] te kiezen.
• Bij het verwijderen van de software worden de
berichtbestanden niet verwijderd.
BDe software gebruiken
De "Digital Voice Editor"
software starten
1
2
3
Aansluiten met de USBaansluitingen (voor IC Recorders
met een USB-aansluiting)
Schakel de computer in en start Windows.
Sluit de IC Recorder aan op de computer.
Klik op [Start] en kies [Programma’s], [Sony
Digital Voice Editor 2] en [Digital Voice Editor 2].
De "Digital Voice Editor" software wordt gestart
en het hoofdvenster wordt weergegeven.
De gegevens op de IC Recorder of de "Memory
Stick" worden geladen en de berichtmappen en
berichtbestanden worden weergegeven in het
deelvenster voor IC Recorder berichten.
Gebruik de USB-kabel die bij de IC Recorder is geleverd
om de USB-aansluitingen van de IC Recorder en de
computer te verbinden. De IC Recorder wordt herkend
door de computer zodra de kabel is aangesloten. U kunt
de kabel aansluiten of loskoppelen als de IC Recorder en
de computer zijn in- of uitgeschakeld.
Berichten automatisch opslaan
(AutoSave) (alleen voor de ICD-SX/ST/P/
BM/MX series en de “Memory Stick”)
USB-kabel (bijgeleverd)
Opmerkingen
• Installeer de "Digital Voice Editor" software voordat u de IC
Recorder aansluit op de computer. Als u dit niet doet, kan er
een bericht zoals [Wizard Nieuwe hardware gevonden]
worden weergegeven als u de IC Recorder aansluit op de
computer. In dit geval klikt u op [Annuleren].
• Als u de IC Recorder voor het eerst onder Windows® XP
Media Center Edition 2005/Windows® XP Media Center
Edition 2004/Windows® XP Media Center Edition/
Windows® XP Professional/Windows ® XP Home Edition
aansluit op de USB-aansluiting van de computer, wordt het
waarschuwingsbericht [Hardware-installatie] wellicht
weergegeven. U kunt in dit geval het bericht zonder
problemen negeren en op [Toch doorgaan] klikken om verder
te gaan met de installatie of het gebruik van de software.
• Sluit niet meer dan twee USB-apparaten aan op de computer.
Als u dit wel doet, kan een normale werking niet worden
gegarandeerd.
• Als u de IC Recorder gebruikt met een USB-hub of USBverlengsnoer, kan de werking niet worden gegarandeerd.
• Er kan een storing optreden afhankelijk van de USB-apparaten
die tegelijkertijd zijn aangesloten.
• Voordat u de IC Recorder aansluit op de computer, controleert
u de resterende batterijlading van de IC Recorder (er moet
meer dan één segment van de batterijaanduiding "
"
zichtbaar zijn). Als de batterijen leeg zijn, kunnen de IC
Recorder en de computer wellicht niet communiceren.
• Als u de IC Recorder aansluit op de computer, moet de IC
Recorder in de stopstand staan.
• U kunt het beste de kabel loskoppelen van de computer als u
de "Digital Voice Editor" niet gebruikt.
Een "Memory Stick" in de computer
plaatsen (ICD-MS/MX series)
Verwijder de "Memory Stick" uit de IC Recorder en
plaats deze als volgt in de computer. Wanneer u de
“Memory Stick Duo” of “Memory Stick PRO Duo”
gebruikt voor de ICD-MX series, hebt u een Memory
Stick Duo adapter nodig.
Als de computer een "Memory Stick" sleuf heeft
Plaats de "Memory Stick" rechtstreeks in de sleuf.
Als de computer geen "Memory Stick" sleuf heeft
Gebruik een van de onderstaande apparaten om de
"Memory Stick" in de computer te plaatsen. In beide
gevallen moet u het stuurprogramma voor het
apparaat installeren. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
van het gebruikte apparaat voor meer informatie.
• Met de Sony PC-kaartadapter (bijvoorbeeld
MSAC-PC3)
Plaats de "Memory Stick" in de PC-kaartadapter.
Plaats vervolgens de PC-kaartadapter in de PCkaartsleuf van de computer.
Opmerking
Wanneer u de PC-kaartadapter gebruikt, moet u de LOCK
schakelaar van de "Memory Stick" ontgrendelen.
• Met de USB-compatibele Sony Memory Stick
Reader/Writer (bijvoorbeeld MSAC-US70)
Sluit de Memory Stick Reader/Writer met de
bijgeleverde kabel aan op de USB-aansluiting van de
computer. Plaats de "Memory Stick" in de Memory
Stick Reader/Writer.
De IC Recorder gebruiken als
verwijderbare schijf (ICD-MS5xx/MX/S/BM
series)
– Functie voor gegevensopslag (ICD-S/MX series)
– "Memory Stick" reader/writer-functie (IC
Recorders met een USB-aansluiting)
Als u de IC Recorder en de computer aansluit via de
USB-aansluitingen, kunt u een beeld of tekstbestand
van de computer als volgt tijdelijk opslaan op de IC
Recorder of de "Memory Stick":
2
3
Sluit de IC Recorder en de computer aan via
de USB-aansluitingen.
Open "Deze computer" in Windows en
controleer of een nieuwe verwijderbare
schijf wordt weergegeven.
Gebruik de Verkenner of een vergelijkbare
toepassing om de bestanden van de
computer te kopiëren naar de verwijderbare
schijf.
Opmerkingen
• Een bestand dat niet met de "Digital Voice Editor" is
opgeslagen, kan niet worden afgespeeld of weergegeven op
de IC Recorder, zelfs niet als de bestandsindeling geschikt is.
• Als u de inhoud van de verwijderbare schijf bekijkt met de
Verkenner, wordt de map VOICE weergegeven. Gebruik de
"Digital Voice Editor" software als u bestanden in de map
VOICE wilt verplaatsen, kopiëren, toevoegen of verwijderen.
• Afhankelijk van de grootte van de gekopieerde bestanden,
kan de maximale opnametijd van de IC Recorder worden
verminderd.
• Formatteer de verwijderbare schijf niet op de computer.
1
Selecteer het bericht dat u wilt toevoegen in
de lijst met PC berichten (1).
Als u meerdere berichten wilt selecteren, houdt u
Shift ingedrukt en klikt u op het eerste en laatste
bericht in een groep met opeenvolgende berichten.
U kunt ook Ctrl ingedrukt houden en op de
afzonderlijke berichten klikken. U kunt bestanden
met verschillende bestandstypen tegelijkertijd
selecteren.
Opmerking
Als de Digital Voice Editor wordt gebruikt,
sluit u een IC Recorder uit de ICD-SX/ST/P/BM/
MX series aan of plaatst u de “Memory Stick”.
Het dialoogvenster AutoSave Settings wordt
weergegeven.
4
1
Stel de gebruikersnaam voor de IC Recorder in voordat u de
functie AutoSave gebruikt. U kunt de gebruikersnaam voor de
IC Recorder instellen in het venster voor de instellingen van de
IC Recorder. Voor de “Memory Stick” kunt u geen
gebruikersnaam opgeven. U hoeft geen gebruikersnaam op te
geven omdat de IC Recorder uit de ICD MS5xx series wordt
herkend als een “Memory Stick”.
1
Naar USBaansluiting van
computer
Berichten één voor één toevoegen
Als de Digital Voice Editor wordt gebruikt, kunt u
nieuwe berichten van de IC Recorder automatisch
opslaan op de computer elke keer als de IC Recorder
wordt aangesloten of de “Memory Stick” wordt
geplaatst. Als u meerdere IC Recorders gebruikt, kunt
u voor elke recorder de functie AutoSave instellen.
Raadpleeg de Help voor meer informatie.
Naar USBaansluiting van IC
Recorder
1
Opmerkingen
• U kunt de software niet gebruiken met een Macintoshcomputer.
• Zelfgebouwde computers, computers waarvan het
besturingssysteem is geïnstalleerd of bijgewerkt door de
gebruiker of computers met een multi-boot
besturingsomgeving worden niet ondersteund.
Plaats de bijgeleverde CD-ROM in het CDROM-station.
Het installatieprogramma wordt automatisch
gestart en het welkomstvenster wordt
weergegeven. Als het installatieprogramma niet
wordt gestart, dubbelklikt u op [DVE Setup.exe] in
de map [English].
Raadpleeg de Help-bestanden voor meer informatie
over elke handeling.
De computer en de systeemsoftware moeten minimaal
voldoen aan de volgende systeemvereisten.
• IBM PC/AT of compatibele computer
– Processor: 266 MHz Pentium® II processor of hoger
– RAM: 64 MB of meer
– Beschikbare schijfruimte: 70 MB of meer,
afhankelijk van de grootte en het aantal
geluidsbestanden dat u hebt opgeslagen.
– CD-ROM-station/"Memory Stick" station*1
– USB-aansluiting*2
– Geluidskaart: Compatibel met Sound Blaster 16
– Beeldscherm: 16-bits hoge kleuren of meer en 800 x
480 punten of meer
• Besturingssysteem: Standaardinstallatie van
Microsoft® Windows® XP Media Center Edition
2005/Windows® XP Media Center Edition 2004/
Windows® XP Media Center Edition/Windows® XP
Professional/Windows® XP Home Edition/
Windows® 2000 Professional*3/Windows®
Millennium Edition/Windows® 98 Second Edition
U kunt deze software niet gebruiken met Windows®
98, Windows® 95 of Windows® NT.
Controleer of de IC Recorder niet is
aangesloten. Schakel de computer in en
start Windows.
De IC Recorder
aansluiten op de
computer
2
Sleep het bericht (2) en zet dit neer (3) op
de gewenste plaats in de lijst met IC
Recorder berichten.
Wanneer u op het punt staat het bericht neer te
zetten, wordt een invoegregel weergegeven. Het
bericht wordt aan de regel toegevoegd.
Opmerking
1 Tip
Als u de "Digital Voice Editor" voor het eerst start, wordt het
selectievenster voor de IC Recorder in stap 4 weergegeven.
Als u het bericht op de lijst met IC Recorder mappen neerzet,
worden de berichten toegevoegd aan het einde van de
geselecteerde map.
Als de IC Recorder is losgekoppeld of er
geen mappen of berichten in het
deelvenster voor IC Recorder berichten
worden weergegeven, selecteert u de IC
Recorder of het station voor de "Memory
Stick" op een van de volgende manieren:
• Klik op de pijl-omlaag in de keuzelijst van
de IC Recorder.
• Klik op
(Select IC Recorder) in de
werkbalk.
• Kies [Select IC Recorder] in het menu [IC
Recorder].
2
Schakel het selectievakje [Execute AutoSave]
in en klik op [OK].
Alle berichten in een map
tegelijkertijd toevoegen
Het automatisch opslaan wordt gestart.
Berichten opslaan door middel van
slepen en neerzetten
1
Selecteer het bericht dat u wilt opslaan in het
deelvenster voor IC Recorder berichten (1).
Als u meerdere berichten wilt selecteren, houdt u
Shift ingedrukt en klikt u op het eerste en laatste
bericht in een groep met opeenvolgende berichten.
U kunt ook Ctrl ingedrukt houden en op de
afzonderlijke berichten klikken.
Het dialoogvenster [Select IC Recorder] wordt
weergegeven.
Selecteer de IC Recorder of het gebruikte station
voor de "Memory Stick" in de keuzelijst en klik op
[OK].
De berichtmappen van de geselecteerde IC Recorder
worden weergegeven in de lijst met mappen.
Klik op de map die u wilt toevoegen in de lijst
met PC berichten. Sleep de map en zet deze neer
op de gewenste plaats in de lijst met IC Recorder
berichten.
Wanneer u op het punt staat de map neer te zetten,
wordt een invoegregel weergegeven. De berichten in
de map worden aan de regel toegevoegd.
1 Tip
Wanneer u een IC Recorder uit de ICD-MS/BM/MX series
gebruikt, kunt u de berichten als nieuwe map toevoegen. Sleep
de map naar de gewenste plaats in de lijst met IC Recorder
mappen. Er wordt een invoegregel weergegeven en een nieuwe
map wordt gemaakt op de plaats van deze regel. Alle berichten
worden in de nieuwe map opgeslagen.
Informatie over de
bestandsindelingen
Opmerkingen
• De stationsletters en aanduidingen voor de IC Recorder in de
keuzelijst IC Recorder kunnen verschillen, afhankelijk van de
configuratie en instellingen van de computer, de soort IC
Recorder en de manier waarop de “Memory Stick” is aangesloten.
• Als u het “Memory Stick” station of de IC Recorder ICD-S/
BM/MX series zonder een VOICE map opgeeft, wordt u in
een dialoogvenster gevraagd een nieuwe berichtmap te
maken. Klik op [Yes] om het geheugen in te stellen en het
hoofdvenster van Digital Voice Editor weer te geven.
• Als de IC Recorder die op de computer is aangesloten, niet in
de keuzelijst IC Recorder wordt weergegeven, moet u de
aansluiting controleren.
• Wanneer u de Memory Stick IC Recorder ICD-MS5xx series
aansluit, wordt de naam van de IC Recorder niet
weergegeven in de keuzelijst IC Recorder. Selecteer het
“Memory Stick” station.
• Het aantal mappen verschilt, afhankelijk van de IC Recorder
die u gebruikt.
De software sluiten
Klik op de [X] knop in de rechterbovenhoek van het
venster of kies [Exit] in het menu [File].
De Help-bestanden van de
software gebruiken
2
Sleep het bericht (2) en zet dit neer (3) in
het deelvenster voor PC berichten.
Het bericht wordt opgeslagen in de lijst met PC
berichten.
Opmerkingen
• U kunt het bericht niet neerzetten in de lijst met PC
mappen.
• Het bericht wordt opgeslagen met de bestandsindeling
in de bestandsnaam. Beide worden aangegeven in het
venster [Options].
Alle berichten in een map
tegelijkertijd opslaan
Klik op de map die u wilt opslaan in de lijst met
IC Recorder mappen. Sleep de map en zet deze
neer in de lijst met PC berichten.
U kunt alle berichten in een berichtmap tegelijkertijd
als één map opslaan. Raadpleeg de Help voor meer
informatie.
Raadpleeg de Help-bestanden voor meer informatie
over de "Digital Voice Editor" software.
Alle berichtmappen tegelijkertijd
opslaan
1 Tip
Kies [Save All] in het menu [IC Recorder].
Raadpleeg het bestand "readme.txt" voor de meest recente
informatie. Als u het bestand wilt openen, klikt u op [Start] en kiest
u [Programma’s], [Sony Digital Voice Editor 2] en [ReadMe].
Het dialoogvenster waarmee u alle IC Recorder
berichten kunt opslaan, wordt weergegeven. Geef de
doelmap en het bestandstype op waarmee u de
berichten wilt opslaan. De map wordt automatisch
benoemd met de notatie “Modelnaam IC
Recorder_Gebruikersnaam IC Recorder_huidig
jaar_maand_dag”, bijvoorbeeld ICD-BM1_2004_07_04.
Raadpleeg de Help voor meer informatie.
U kunt de Help-bestanden op drie manieren openen:
• Klik op [Start] en kies [Programma’s], [Sony Digital
Voice Editor 2] en [Help].
• Als u de software hebt gestart, kiest u [Help Topics]
in het menu [Help].
• Als u de software hebt gestart, klikt u op
(Help
Topics) in de werkbalk.
Berichten op de
computer opslaan
U kunt de berichten opslaan als geluidsbestanden op
de vaste schijf van de computer.
U kunt berichten op de volgende manieren opslaan:
• Berichten automatisch opslaan (alleen voor de ICDSX/ST/P/BM/MX series en de “Memory Stick”)
• Berichten opslaan door middel van slepen en
neerzetten
• Berichten opslaan door het bestandstype en de
bestandsnaam op te geven. (Raadpleeg de Help voor
meer informatie.)
Opmerkingen
• De volgende tekens kunnen niet worden gebruikt in een
bestandsnaam: \ / : * ? “ < > |
• Als er al een bericht met dezelfde naam bestaat, verschijnt
een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd of u het
bestaande bestand wilt vervangen. Als u het bestand wilt
vervangen, klikt u op [Yes]. Wilt u de bestandsnaam
wijzigen, dan klikt u op [No].
• Wanneer een bericht wordt opgeslagen op de vaste schijf van
de computer, wordt de bijbehorende alarminstelling
geannuleerd.
Berichten aan de IC
Recorder toevoegen
U kunt geselecteerde berichten op de vaste schijf van
de computer toevoegen aan de IC Recorder. U kunt de
berichten één voor één of alle berichten in een map
tegelijkertijd toevoegen.
De toegevoegde berichten kunnen worden afgespeeld
op de IC Recorder.
U kunt berichten op de volgende manieren toevoegen:
• De berichten aan het einde van de opgegeven map
toevoegen. (Raadpleeg de Help voor meer
informatie.)
• De berichten op de gewenste plaats in een
berichtmap toevoegen door middel van slepen en
neerzetten
• De berichten als nieuwe map toevoegen (alleen voor
de ICD-MS/BM/MX series)
Opmerkingen
• Wanneer een bericht wordt toegevoegd aan de IC Recorder,
wordt de bijbehorende alarminstelling geannuleerd.
• Als het geheugen van de IC Recorder vol is of het totaalaantal
berichten in een map groter is dan 99 (999 voor de “Memory
Stick” en de ICD-MS/MX series), kunt u geen berichten
toevoegen. Verwijder ongewenste berichten en voeg
vervolgens een bericht toe.
De "Digital Voice Editor" kan de volgende
bestandsindelingen verwerken. Afhankelijk van de
bestandsindeling zijn bepaalde functies voor bewerken
of opslaan beperkt in de "Digital Voice Editor".
• DVF-bestand [LPEC: voor ICD-SXx5/SXx6 series]
(Digital Voice File/bestandsextensie: *.dvf)
Bestandsindeling voor geluid die wordt gebruikt bij
het opnemen van berichten op de ICD-SXx5/SXx6
series van Sony IC Recorder met een USBaansluiting. U kunt de opnamestanden ST (stereo),
STLP (stereo long play), SP en LP selecteren.
• DVF-bestand [LPEC: voor ICD-SXx0/ST series]
(Digital Voice File/bestandsextensie: *.dvf)
Bestandsindeling voor geluid die wordt gebruikt bij het
opnemen van berichten op de ICD-SXx0/ST series van
Sony IC Recorder met een USB-aansluiting. U kunt de
opnamestanden ST (stereo), SP en LP selecteren.
• DVF-bestand [LPEC: voor ICD-BPx50 series]
(Digital Voice File/bestandsextensie: *.dvf)
Bestandsindeling voor monogeluid die wordt gebruikt
bij het opnemen van berichten op de ICD-BPx50 series
van Sony IC Recorder met een USB-aansluiting. U kunt
de opnamestanden SP en LP selecteren.
• DVF-bestand [LPEC: voor ICD-BPx20/BP100 series]
(Digital Voice File/bestandsextensie: *.dvf)
Bestandsindeling voor monogeluid die wordt
gebruikt bij het opnemen van berichten op de ICDBPx20/BP100 series van Sony IC Recorder met een
USB-aansluiting. U kunt de opnamestanden SP en
LP selecteren.
• DVF-bestand [TRC: voor andere ICD-P series]
(Digital Voice File/bestandsextensie: *.dvf)
Bestandsindeling voor monogeluid die wordt
gebruikt bij het opnemen van berichten op andere
recorders dan de ICD-P17/P27/P28 uit de ICD-P
series van Sony IC Recorder met een USBaansluiting. U kunt de opnamestanden HQ, SP en
LP selecteren.
• DVF-bestand [TRC: voor ICD-P28] (Digital Voice
File/bestandsextensie: *.dvf)
Bestandsindeling voor monogeluid die wordt
gebruikt bij het opnemen van berichten op de ICDP28 van Sony IC Recorder met een USB-aansluiting.
U kunt de opnamestanden SP en LP selecteren.
• DVF-bestand [TRC: voor ICD-P17/27] (Digital
Voice File/bestandsextensie: *.dvf)
Bestandsindeling voor monogeluid die wordt
gebruikt bij het opnemen van berichten op de ICDP17/27 van Sony IC Recorder met een USBaansluiting. U kunt de opnamestand niet selecteren.
• MSV-bestand [ADPCM] (Memory Stick Voicebestand/bestandsextensie: *.msv)
Bestandsindeling voor monogeluid die wordt
gebruikt bij het opnemen van berichten op de ICDMS1 van Memory Stick IC Recorder. U kunt de
opnamestanden SP en LP selecteren.
• WAV-bestand (WAV-bestand [8/11/16 kHz, 16bits, mono] [44,1 kHz, 16-bits, stereo]/
bestandsextensie: *.wav)
PCM 16-bits monogeluidsbestand (8/11/16 kHz) of
16-bits stereogeluidsbestand (44,1 kHz) dat wordt
gebruikt voor opgenomen geluid in
standaardtoepassingen voor Windows.
• MP3-bestand (MP3-bestand/bestandsextensie:
*.mp3)
In MP3-bestanden worden digitale audiogegevens,
zoals geluid of muziek, opgeslagen. MP3-bestanden
worden vaak gebruikt voor verspreiding via internet.
Wanneer u de ICD-SXx6 series gebruikt, kunt u een
MP3-bestand als zodanig toevoegen aan een IC
Recorder. (De MP3-bestanden die u kunt toevoegen,
zijn beperkt tot bepaalde bestandstypen.) We kunnen
niet garanderen dat alle typen MP3-bestanden met
VBR (Variable Bit Rate) correct functioneren met de
Digital Voice Editor.
Opmerking:de Digital Voice Editor kan een
bestand in MP3-indeling niet converteren of
opslaan.
Informatie over de opnamestanden (ST/STLP/HQ/SP/LP)
• ST: stereo-opnamestand. Het bestand wordt relatief groter
dan in de opnamestand STLP. (alleen voor de ICD-SX/ST/
BM/MX series)
• STLP: stereo-opnamestand (langspeel). Het bestand wordt
relatief groter dan in de opnamestand SP. (alleen voor de
ICD-SXx5/SXx6/MX series)
• HQ: mono-opnamestand met hoge kwaliteit. (alleen voor
andere recorders dan de ICD-P17/P27/P28 uit de ICD-P
series)
• SP: mono-opnamestand (standaardweergave) met betere
geluidskwaliteit.
• LP*: mono-opnamestand (langspeel). (met uitzondering van
de ICD-P17/27)
* Bij DVF(LPEC)-bestanden in de stand LP is de ICD-SX/ST/
BPx50 series niet compatibel met de ICD-BPx20/BP100
series.
Opmerkingen
De "Digital Voice Editor 2" ondersteunt de ICSbestandsindeling (Sony IC Recorder-geluidsbestand/
bestandsextensie: *.ics) niet. Deze indeling wordt gebruikt om
berichten op de IC Recorder ICD-R100 op te nemen. Als u een
ICS-bestand met de "Digital Voice Editor 2" wilt gebruiken,
moet u software gebruiken die geschikt is voor de ICSbestandsindeling, zoals "ICS converter", "Sony ICD-PCLINK
software" of "Digital Voice Editor Ver. 1.x" om een ICS-bestand
te converteren naar een WAV-bestand. (U kunt de ICS
Converter gratis downloaden van de website van Sony.)
Namen en functies
van het hoofdvenster
1Menubalk/werkbalk
U kunt de menuopdrachten uitvoeren vanaf de
menubalk. De werkbalk bevat de knoppen voor
veelgebruikte menuopdrachten, zodat u
handelingen snel kunt uitvoeren. Raadpleeg de
Help voor meer informatie.
2 Keuzelijst van de IC Recorder
U kunt de IC Recorder selecteren die op de USBaansluiting van de computer is aangesloten of het
station waarin de "Memory Stick" is geplaatst.
Rechts van de keuzelijst wordt de beschikbare
geheugenruimte van de geselecteerde IC Recorder
weergegeven.
Oplossing
"Digital Voice Editor" software
kan niet worden geïnstalleerd.
• Er is te weinig vrije schijfruimte of geheugenruimte op de computer
beschikbaar. Controleer de beschikbare schijfruimte en geheugenruimte.
• U installeert de software onder een besturingssysteem dat niet wordt
ondersteund door de "Digital Voice Editor".
• In Windows® XP Media Center Edition 2005/Windows® XP Media Center
Edition 2004/Windows® XP Media Center Edition/Windows® XP Professional/
Windows® XP Home Edition hebt u zich aangemeld met een gebruikersnaam
die hoort bij een gebruikersaccount met beperkingen. Meld u aan met een
gebruikersnaam die hoort bij de gebruikersaccount "Beheerder van deze
computer".
• In Windows® 2000 Professional moet u zich aanmelden met de gebruikersnaam
"Beheerder".
Als u de IC Recorder aansluit
op de USB-aansluiting van de
computer, wordt het
waarschuwingsbericht
[Hardware-installatie]
weergegeven.
• Het bericht kan worden weergegeven als u de van IC Recorder voor het eerst
onder Windows® XP Media Center Edition 2005/Windows® XP Media Center
Edition 2004/Windows® XP Media Center Edition/Windows® XP Professional/
Windows® XP Home Edition aansluit op de USB-aansluiting van de computer.
U kunt in dit geval het bericht zonder problemen negeren en op [Toch
doorgaan] klikken om verder te gaan met de installatie of het gebruik van de
software.
De IC Recorder of "Memory
Stick" kan niet goed worden
aangesloten.
• Controleer of de installatie van de software is voltooid. Controleer ook de
aansluitingen als volgt:
– Installeer het stuurprogramma voor de gebruikte IC Recorder.
– Als u een externe USB-hub gebruikt, moet u de IC Recorder rechtstreeks
aansluiten op de computer.
– Koppel de kabel los en sluit deze vervolgens aan op de IC Recorder.
– Sluit de IC Recorder aan op een andere USB-aansluiting.
– Controleer of de ICD-S/BM/MX series van IC Recorder of het station voor de
"Memory Stick" goed wordt herkend. Als dit niet het geval is, sluit u de
software en sluit u de IC Recorder of de "Memory Stick" aan en start u de
software opnieuw.
• De standby-/slaapstand van de computer is wellicht geactiveerd. Zorg dat de
standby-/slaapstand van de computer niet wordt geactiveerd als de computer
wordt aangesloten op de IC Recorder.
De IC Recorder functioneert
niet.
• U kunt het geheugen van de IC Recorder formatteren. Gebruik de
formatteerfunctie van de IC Recorder om het geheugen te formatteren. (De ICDSX/ST/BP/P series heeft geen formatteerfunctie.)
Berichten kunnen niet worden
afgespeeld./Tijdens het
afspelen is het geluid te zacht.
• Er is geen geluidskaart geïnstalleerd.
• De computer heeft geen ingebouwde luidspreker of er is geen luidspreker
aangesloten.
• Het geluid is gedempt.
• Draai het volume van de computer omhoog. (Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
van de computer.)
• Het volume van WAV-bestanden kan worden gewijzigd en opgeslagen met de
functie "Increase Volume" van Microsoft Sound Recorder.
Opgeslagen berichtbestanden
kunnen niet worden
afgespeeld of bewerkt.
• U kunt geen berichten afspelen met een bestandsindeling die niet wordt
ondersteund door de "Digital Voice Editor" software. Afhankelijk van de
bestandsextensie kunt u bepaalde bewerkingsfuncties van de software niet
gebruiken.
De teller of de schuifbalk
wordt onjuist verplaatst. Er is
storing.
• Dit gebeurt als u berichten waarvoor u een index hebt toegevoegd/verwijderd,
die u hebt overschreven of waaraan u een opname hebt toegevoegd, afspeelt op
de computer. Sla een bericht eerst op de vaste schijf op en voeg dit vervolgens
toe aan de IC Recorder. Selecteer de bestandsindeling voor opslaan die het
meest geschikt is voor de gebruikte IC Recorder.
De bediening is traag als er
veel berichten zijn.
• Ongeacht de lengte van de opnametijd, wordt de bediening trager als het
totaalaantal berichten toeneemt.
Het uitleesvenster werkt niet
bij het opslaan, toevoegen of
verwijderen van berichten.
• Het kopiëren of verwijderen van lange berichten duurt langer. Als u de
handelingen hebt voltooid, werkt het uitleesvenster weer normaal.
Het converteren van een
bestandsindeling duurt te lang.
• Als het bestand groter is, duurt de bestandsconversie langer.
De software blijft ‘hangen’
wanneer de "Digital Voice
Editor" software wordt gestart.
• Koppel de aansluiting van de IC Recorder niet los als de computer
communiceert met de IC Recorder. Als u dit wel doet, worden de handelingen
op de computer instabiel of kunnen de gegevens op de IC Recorder worden
beschadigd.
• Er kan een conflict zijn tussen de software en een ander stuurprogramma of een
andere toepassing.
• Installeer de "Memory Stick Voice Editor" software niet nadat u de "Digital Voice
Editor" software hebt geïnstalleerd. De "Digital Voice Editor" functioneert dan
wellicht niet goed.
Opmerkingen
• De resterende opnametijd die op de IC Recorder wordt
weergegeven, kan verschillen van de opnametijd die in
de "Digital Voice Editor" wordt weergegeven. Dit duidt
niet op een fout.
Dit komt omdat de IC Recorder de resterende tijd
weergeeft nadat de vereiste geheugenruimte voor het
systeem is afgetrokken.
• Als u de ICD-BP/SX/ST/P series van IC Recorder
selecteert, worden de bestandsnamen leeg
weergegeven.
4 Deelvenster van de speler
Met dit deelvenster kunt u de weergave regelen. De
informatie van het bericht dat wordt afgespeeld,
wordt weergegeven. U kunt ook de eenvoudige
spelerstand weergeven. Raadpleeg de Help voor
meer informatie.
• MSV-bestand [LPEC: voor ICD-BM series] (Memory
Stick Voice-bestand/bestandsextensie: *.msv)
Bestandsindeling voor geluid die wordt gebruikt bij
het opnemen van berichten op de ICD-BM series
van de Memory Stick IC Recorder. U kunt de
opnamestanden ST (stereo), SP en LP selecteren.
• MSV-bestand [LPEC: voor ICD-MX series] (Memory
Stick Voice-bestand/bestandsextensie: *.msv)
Bestandsindeling voor geluid die wordt gebruikt bij
het opnemen van berichten op de ICD-MX series
van de Memory Stick IC Recorder. U kunt de
opnamestanden ST (stereo), STLP (stereo long play),
SP en LP selecteren.
6 Deelvenster met knoppen voor speciale functies
In het deelvenster met knoppen voor speciale
functies vindt u knoppen waarmee u de MAPI-emailsoftware, de spraakherkenningssoftware en het
hulpprogramma voor het opnemen van CD’s voor
DVE kunt starten.
10/2/05, 5:00 PM
Digital Voice Editor 2.4 (NL.SE) CE7 2-655-350-71(1)
Probleem
3 Deelvenster voor IC Recorder berichten
In de mappenlijst onder de keuzelijst van de IC
Recorder 2 worden de berichtmappen van de
geselecteerde IC Recorder weergegeven. Selecteer
de gewenste map in de lijst, zodat de berichten in
de geselecteerde map worden weergegeven in de
berichtenlijst onder de mappenlijst.
De berichten worden weergegeven met de
relevante informatie: berichtnummer, opnamestand
(ST, STLP, HQ, SP of LP), gebruikersnaam,
berichtnaam, opnamedatum, lengte,
prioriteitsinstelling, bladwijzerinstelling,
alarminstelling, codec en bestandsnaam.
5 Deelvenster voor PC berichten
In het bovenste deelvenster worden de stations en
mappen in een structuur weergegeven. Klik op het
gewenste station en de gewenste map in het
deelvenster met de structuur, zodat de berichten in de
geselecteerde map worden weergegeven in de
berichtenlijst onder het deelvenster met de structuur.
U kunt ook de bladerknoppen ( / / ) gebruiken
om tussen mappen te schakelen of een map in een
directory op een hoger niveau weer te geven.
De berichten worden weergegeven met de
relevante informatie: bestandsnaam, opnamestand
(ST, STLP, HQ, SP of LP), gebruikersnaam,
berichtnaam, opnamedatum, lengte,
prioriteitsinstelling, bladwijzerinstelling en codec.
• MSV-bestand [LPEC] (Memory Stick Voicebestand/bestandsextensie: *.msv)
Bestandsindeling voor monogeluid die wordt gebruikt
bij het opnemen van berichten op de ICD-MS5xx en
ICD-S series van Memory Stick IC Recorder. U kunt de
opnamestanden SP en LP selecteren.
Problemen oplossen
Digital Voice Editor 2.4 (NL.SE) CE7 2-655-350-71(1)
Deelvenster van
de speler
Knoppen voor
splitsen/
samenvoegen
Volumeregelknoppen/
V-Up knop
Knoppen voor herhaaldelijk afspelen
DPC-knoppen
Weergaveknoppen (Skip Backward/Forward,
Review/Cue, Stop, Play, Easy Search)
Teller, berichtstatus en informatie,
opnametijdindicatie
Eenvoudige
spelerstand
Bladwijzerknoppen
Schuifbalk voor
weergave
Knoppen voor e-mail,
spraakherkenning en het
hulpprogramma voor het
opnemen van CD’s voor DVE
Schuifbalk voor weergave
DPC-knoppen
Knoppen voor Vooruit/Terug en Sluiten
Volumeregelknoppen
Knoppen voor herhaaldelijk afspelen
Weergaveknoppen (V-Up, Skip
Backward/Forward, Stop, Play,
Easy Search)
3
BKomma igång
Svenska
Information för
användare
Program © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Sony
Corporation
Program © 2005 Sony Corporation
Alla rättigheter förbehålles. Den här handledningen
och den programvara som beskrivs i den här texten får
inte, varken helt eller delvis, mångfaldigas, översättas
eller överföras till maskinellt läsligt format utan
skriftligt tillstånd från Sony Corporation.
SONY CORPORATION KAN INTE GÖRAS
ANSVARIGT FÖR DIREKTA, INDIREKTA ELLER
SPECIFIKA SKADOR SOM UPPSTÅTT TILL FÖLJD
AV DENNA HANDLEDNING, PROGRAMVARAN
ELLER ANNAN INFORMATION SOM HÄR INGÅR,
ELLER SOM FÖLJT AV ATT DEN ANVÄNTS, DETTA
OAVSETT VILKA FÖRBINDELSER SOM INGÅTTS
ELLER KONTRAKT SOM UPPRÄTTATS.
Sony Corporation behåller rättigheten att när som
helst, och utan föregående meddelande, göra
ändringar i denna handledning eller den information
den innehåller.
För programvaran som beskrivs i denna text kan gälla
särskilda villkor enligt separat användarlicens.
Varumärken
• ”Memory Stick” och
är varumärken som tillhör Sony
Corporation.
• “MagicGate Memory Stick” är ett varumärke som tillhör
Sony Corporation.
är varumärken
• ”Memory Stick Duo” och
som tillhör Sony Corporation.
• ”Memory Stick PRO Duo” och
är
varumärken som tillhör Sony Corporation.
är varumärken som tillhör Sony
• ”LPEC” och
Corporation.
• IBM och PC/AT är registrerade varumärken som tillhör
International Business Machines Corporation.
• Microsoft, Windows och Outlook är varumärken som tillhör
Microsoft Corporation, registrerade i USA och andra länder.
Copyright ©1995 Microsoft Corporation.
Alla rättigheter förbehålles.
Portion Copyright ©1995 Microsoft Corporation
• Apple och Macintosh är varumärken som tillhör Apple
Computer Inc., registrerade i USA och andra länder.
• Pentium är ett registrerat varumärke som tillhör Intel
Corporation.
• NaturallySpeaking och Dragon Systems är varumärken som
tillhör ScanSoft, Inc. och är registrerade i USA och/eller
andra länder.
• Alla andra varumärken och registrerade varumärken är
varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina
respektive ägare. ”™” och ”®” är inte utsatta i varje enskilt
fall i den här handledningen.
Redigeringsprogramet ”Digital Voice Editor”använder följande
programvarumoduler:
Microsoft® DirectX® Media Runtime
©2001 Microsoft Corporation. Alla rättigheter förbehålles.
När dialogrutan [Restart] visas startar du om
datorn genom att klicka på [OK].
Nu är installationen färdig.
Systemkrav
*1 Om du inte ansluter IC-inspelaren till datorn via USBanslutning, måste du ha en dator med ett fack för ”Memory
Stick” eller en ”Memory Stick”-adapter (se nedan) för att
kunna överföra informationen till datorn:
– PC Card-adapter för ”Memory Stick” (t.ex. MSAC-PC3)
– Memory Stick läsare/skrivare (t.ex. MSAC-US70)
Vissa adaptrar ställer högre krav på systemet. Du
rekommenderas att inte använda en diskettadapter för
”Memory Stick”.
*2 Du behöver USB-anslutning för att kunna ansluta en ICinspelare som har USB-anslutning. Du behöver också den
här typen av anslutning för att kunna ansluta en Memory
Stick läsare/skrivare (t.ex. MSAC-US70).
*3 När du använder en IC-inspelare i serien ICD-MX med ett
”Memory Stick Duo” eller ”Memory Stick PRO Duo” isatt bör
du uppdatera operativsystemet till Service Pack 3 eller senare.
Obs!
• Du kan inte använda programvaran i Macintosh-miljö.
• Hembyggda datorer, datorer vars operativsystem har
installerats eller uppgraderats av användaren själv, eller
datorer med flera operativsystem (multi-boot) stöds inte.
Om du använder programvaran Dragon
(taligenkänningsprogramvara) för att överföra meddelanden
måste datorn också uppfylla de systemkrav som Dragon
NaturallySpeaking kräver. Mer information finns under ”Om
röstigenkänning”. Du kan inte använda överföringsfunktionen
för inspelare i serien ICD-P17/P27/P28.
Om att skicka röstmeddelanden
Om du använder Microsoft® Outlook Express 5.0/5.5/6.0 för
att skicka röstmeddelanden med e-post måste datorn uppfylla
de systemkrav som gäller för Outlook Express.
Installera programvaran
Installera programvaran ”Digital Voice Editor” på
datorns hårddisk.
Obs!
Den här bruksanvisningen beskriver hur du ansluter
Sony IC-inspelaren i serierna ICD-S, ICD-ST, ICD-SX,
ICD-MS, ICD-MX, ICD-BM, ICD-BP och ICD-P till en
dator och hur du installerar programvaran ”Digital Voice
Editor”. Bruksanvisningen ger även en överblick över
programvaran ”Digital Voice Editor”. Innan du börjar
bör du läsa igenom IC-inspelarens bruksanvisning.
Med ”Digital Voice Editor” kan du överföra
meddelanden till en dator, spara dem på datorns
hårddisk och därifrån spela upp och redigera dem.
• Överföra meddelanden som spelats in på ICinspelaren till datorn.
• Spara meddelanden på datorns hårddisk
• Öppna, spela upp och redigera meddelanden på en
dator
• Överföra meddelanden tillbaka till IC-inspelaren
(Om du använder en IC-inspelare i serien ICD-SXx6
kan du lägga till MP3-filer utan att konvertera dem.)
• Skicka röstmeddelande med hjälp av MAPI epostprogram.
• Använda kopieringstangenterna för att spela upp ett
meddelande och överföra det med hjälp av en
ordbehandlare eller ett redigeringsfönster.
• Överföra meddelanden från IC-inspelaren med hjälp
av röstidentifieringsprogrammet Dragon
NaturallySpeaking® (förutsätter att Dragon
NaturallySpeaking version 5.0 eller senare, Preferred
eller Professional Edition finns installerad på datorn).
• Med hjälp av programvaran CD Recording Tool for
DVE, kan du spela upp spår från en CD-skiva som du
satt in i datorns CD-enhet och sedan spara spår från
CD-skivan till datorns hårddisk i ett format som
Digital Voice Editor hanterar. Filer som sparats kan
sedan överföras till en IC-inspelare med Digital Voice
Editor. (Du får bara använda CD Recording Tool for
DVE för personligt bruk.)
Mer information om de olika funktionerna finns i
direkthjälpen.
Obs!
Beroende på vilken IC-inspelare du använder kan vissa
funktioner för Digital Voice Editor vara begränsade.
NL+DVE2.4-CEDChp.p65
Obs!
• Du kan inte ändra användarnamnet när du väl har
angett det. Du bör anteckna namnet och spara
anteckningen – du kan behöva den som en påminnelse i
framtiden.
• En fil som du har spelat in från en CD-skiva kan inte
hanteras på en annan dator än den som den har spelats
in på. Filhanteringen är begränsad till de datorer där
samma användarnamn har angetts vid installationen av
Digital Voice Editor. Vid försök till otillåten
filmodifiering, eller om filen används till annat än privat
bruk, kan det hända att filen inte kan spelas upp eller
att programvaran Digital Voice Editor slutar fungera.
Avinstallera programvaran
Om du vill avinstallera programvaran gör du så här.
1
Klicka på [Start] och välj [Programs], [Sony
Digital Voice Editor 2] och sedan [Uninstall].
Avinstallationen startar.
2
Följ instruktionerna på skärmen.
Obs!
Om du har installerat programvaran och sedan vill flytta den
till en annan plats på datorn, måste du först avinstallera den
och sedan installera den på den nya platsen. Programvaran
fungerar inte som den ska om du bara flyttar filerna.
Obs!
Om du använder PC Card-adaptern måste du se till att
LOCK-omkopplaren för ”Memory Stick” står i upplåst läge.
• Använda en USB-kompatibel Sony Memory Stick
läsare/skrivare (t.ex. MSAC-US70)
Använd den medföljande USB-kabeln för att ansluta
Memory Stick läsaren/skrivaren till datorns USBanslutning. Sätt i ett ”Memory Stick” i Memory Stick
läsaren/skrivaren.
Använda IC-inspelaren som en flyttbar
disk (serierna ICD-MS5xx/MX/S/BM
BAnvända programvaran
Starta programvaran
”Digital Voice Editor”
1
2
3
– Funktion för informationslagring (serien ICD-S/
MX)
– Funktion för ”Memory Stick” läsare/skrivare
(IC-inspelare med USB-anslutning)
Om du ansluter IC-inspelaren och datorn via USB kan
du tillfälligtvis spara bild- och textfiler från datorn till
IC-inspelaren eller ”Memory Stick” på följande sätt:
1
2
3
Slå på datorn och starta Windows.
Anslut IC-inspelaren till datorn.
Klicka på [Start] och välj sedan [Programs],
[Sony Digital Voice Editor 2] och därefter
[Digital Voice Editor 2].
”Digital Voice Editor” startar och programmets
huvudfönster visas.
Informationen på IC-inspelaren eller ”Memory
Stick” laddas och meddelandenas mappar och filer
visas i IC-inspelarens meddelandefönster.
Spara meddelanden automatiskt
(AutoSave) (endast serien ICD-SX/
ST/P/BM/MX och ”Memory Stick”)
• En fil som du sparat utan att använda ”Digital Voice Editor”
kan varken spelas upp eller visas på IC-inspelaren, även om
den är av ett filformat som den hanterar.
• När du visar innehållet på den flyttbara disken med hjälp av
Explorer visas mappen VOICE. Använd programmet
”Digital Voice Editor” när du flyttar, kopierar, lägger till eller
raderar filer i mappen VOICE.
• Inspelningstiden för IC-inspelaren minskas i förhållande till
storleken på de filer du kopierar över till den.
• Använd inte datorn för att formatera den flyttbara disken.
1 Tips!
När du startar ”Digital Voice Editor” för första gången
visas IC-inspelarens valdialogruta i steg 4.
4
När IC-inspelaren är bortkopplad, eller när
inga mappar eller meddelanden visas i ICinspelarens meddelandefönster, väljer du ICinspelaren eller ”Memory Stick”-enheten på
något av följande sätt:
• Klicka på den nedåtriktade pilen i ICinspelarens kombinationsruta.
• Klicka på
(Select IC Recorder) i
verktygsfältet.
• Välj [Select IC Recorder] i menyn [IC
Recorder].
1
2
Se till att IC-inspelaren inte är ansluten och
slå sedan på strömmen till datorn och starta
Windows.
Sätt in den medföljande CD-ROM-skivan i
CD-ROM-läsaren.
Installationsguiden startas automatiskt och
startfönstret visas.
Om installationen inte startar automatiskt
dubbelklickar du på [DVE Setup.exe] i mappen
[English].
Om du redan har installerat en tidigare
version av programvaran ”Digital Voice
Editor” eller någon version av
programvaran ”Memory Stick Voice Editor”
En dialogruta för avinstallation av den tidigare
versionen visas. (Meddelandena tas inte bort.)
Avinstallera den tidigare versionen genom att följa
instruktionerna på skärmen. När du har gjort det
startas installationen av den aktuella versionen.
Du kan överföra informationen från IC-inspelaren till
datorn antingen genom att ansluta IC-inspelaren direkt
till datorn eller genom att sätta in ett ”Memory Stick” i
datorn.
Anslutning via USB (för de ICinspelare som har en USBanslutning)
Anslut IC-spelarens och datorns USB-kontakter till
varandra med hjälp av den medföljande USB-kabeln.
När du har anslutit kabeln identifieras IC-inspelaren
av datorn. Du kan koppla in eller koppla bort kabeln
oberoende av om IC-inspelaren och datorn är på- eller
avslagna.
Till USBanslutningen på
IC-inspelaren
Till USBanslutningen
på datorn
1 Tips!
2
USB-kabel (medföljer)
Obs!
• Innan du ansluter IC-inspelaren till datorn ska programvaran
”Digital Voice Editor” vara installerad på datorn. I annat fall
kan det hända att meddelandet [Found New Hardware
Wizard] (guiden Ny maskinvara) eller liknande visas när du
ansluter IC-inspelaren till datorn. I så fall klickar du på
[Cancel] (avbryt).
• När du för första gången ansluter en IC-inspelare till datorns
USB-anslutning under Windows® XP Media Center Edition
2005/Windows® XP Media Center Edition 2004/Windows®
XP Media Center Edition/Windows® XP Professional/
Windows® XP Home Edition kan det hända att meddelandet
[Hardware Installation] visas. Du kan utan problem ignorera
det här meddelandet. Fortsätt installationen eller fortsätt
använda programmet genom att klicka på [Continue
Anyway].
• Anslut inte fler än två USB-enheter till datorn. Normal
funktion kan annars inte garanteras.
• Felfri användning med den här IC-inspelaren kan inte
garanteras om du använder en USB-hubb eller en USBförlängningskabel.
• I vissa fall kan det uppstå funktionsstörningar beroende på
vilka andra USB-enheter som samtidigt är anslutna.
• Innan du ansluter IC-spelaren till datorn bör du kontrollera
hur mycket som finns kvar av batteriet (batteriindikatorn
”
” bör visa mer än ett segment). Om batterierna är
nästan tomma kan det hända att kommunikationen mellan
IC-inspelaren och datorn inte fungerar som den ska.
• Innan du ansluter IC-inspelaren ska IC-inspelaren vara i
stoppläget.
• Du rekommenderas att koppla bort kabeln från datorn när du
inte använder ”Digital Voice Editor”.
Sätta ett ”Memory Stick” i datorn
(serien ICD-MS/MX)
Ta ur ”Memory Stick” ur IC-inspelaren och sätt sedan
det i datorn på något av följande sätt. Om du använder
ett ”Memory Stick Duo” eller ”Memory Stick PRO
Duo” i en IC-inspelare i serien ICD-MX måste du
använde en Duo-adapter.
Om datorn har ett ”Memory Stick”-fack
Sätt in ”Memory Stick” direkt i facket.
Om datorn saknar fack för ”Memory Stick”
Anslut ”Memory Stick” till datorn via någon av
nedanstående enheter. Oavsett vilken du väljer måste
du också installera drivrutinen för enheten. Mer
information finns i enhetens bruksanvisning.
2
Markera [Execute AutoSave] och klicka
sedan på [OK].
Den automatiska spara-funktionen startar.
Spara meddelanden med dra och
släpp-teknik
1
Använda programvarans
direkthjälp
Mer information om hur du använder programvaran
”Digital Voice Editor” finns i direkthjälpen.
1 Tips!
Den allra senaste informationen finns i filen ”readme.txt”. För
att öppna filen klickar du på [Start], [Programs], [Sony Digital
Voice Editor 2] och sedan på [ReadMe].
Det finns tre sätt att öppna direkthjälpen:
• Klicka på [Start], [Programs], [Sony Digital Voice
Editor 2] och sedan på [Help].
• När du har startat programmet väljer du [Help
Topics] på menyn [Help].
• När du har startat programmet klickar du på
(Help topics) i verktygsfältet.
Spara meddelanden
på datorn
Du kan spara meddelandena som ljudfiler på datorns
hårddisk.
Det finns tre sätt att spara meddelanden:
• Spara meddelanden automatiskt (endast serien ICDSX/ST/P/BM/MX och ”Memory Stick”)
• Spara meddelanden med dra och släpp-teknik
• Spara genom att ange filtyp och filnamn (mer
information finns i programmets direkthjälp).
Obs!
• Du kan inte använda följande tecken i namn på filer: \ / : *
? ” < > |
• Om du skriver namnet på en fil som redan finns, får du via
en dialogruta en fråga om du vill att den befintliga filen ska
skrivas över. Om du vill ersätta den klickar du på [Yes]. Om
du vill ange ett annat filnamn klickar du på [No].
• När ett meddelande sparas på datorns hårddisk tas
eventuella larminställningar bort.
Klicka på den mapp du vill föra över i listan i
datorns meddelandefönster och dra den över till
önskad plats i IC-inspelarens meddelandefönster
och släpp den där.
Markera det meddelande som du vill spara
genom att klicka på det i IC-inspelarens
meddelandefönster (1).
Om du vill markera meddelanden som ligger i
följd efter varandra håller du Skift-tangenten
nedtryckt samtidigt som du klickar på det första
och sista meddelandet som du vill markera i listan;
om meddelandena ligger utspridda håller du Ctrltangenten nedtryckt samtidigt som du klickar på
meddelandena.
1 Tips!
När du använder en IC-inspelare i serien ICD-MS/BM/MX kan
du föra över meddelandena som en ny mapp. Släpp mappen
på den önskade positionen i IC-inspelarens mapplista. En
infogningsrad visar var den nya mappen kommer att skapas.
Alla de överförda meddelandena sparas i den nya mappen.
Filformat
Obs!
Klicka på knappen [X] i fönstrets övre högra hörn eller
välj [Exit] i menyn [File].
Föra över alla meddelanden i en
mapp samtidigt
När du är på väg att släppa meddelandet visas
infogningsraden. Det är på den positionen som
meddelandena i mappen kommer att placeras.
Meddelandemapparna för den valda IC-inspelaren
visas i mappfönstret.
Avsluta programmet
Dra meddelandet (2) och släpp det (3) på
den önskade position i listan i IC-inspelarens
meddelandefönster.
Om du släpper meddelandet i IC-inspelarens mapplista
placeras meddelandet i slutet av den valda mappen.
Dialogrutan [Select IC Recorder] visas. I listan som
visas väljer du den IC-inspelare eller ”Memory
Stick”-enhet du använder och klickar sedan på [OK].
• Vilka enhetsbeteckningar som visas och hur IC-inspelaren
identifieras i IC-inspelarens kombinationsruta bestäms av hur
datorn är konfigurerad och vilka inställningar du har gjort,
vilken typ av IC-inspelare du använder och hur du har
anslutit ”Memory Stick”.
• När du anger ”Memory Stick”-enhet eller IC-inspelare i
serien ICD-S/BM/MX utan mappen VOICE, får du via en
dialogruta en fråga om du vill skapa en ny
meddelandemapp. Klicka på [Yes] (Ja) så utförs de
grundläggande minnesinställningarna och huvudfönstret för
Digital Voice Editor visas.
• Om den IC-inspelare du anslut till datorn inte visas i ICinspelarens kombinationsruta bör du kontrollera
anslutningen.
• När du ansluter en Memory Stick IC-inspelare i serien ICDMS5xx visas inte IC-inspelarens namn i kombinationsrutan.
Välj istället enheten ”Memory Stick”.
• Antalet mappar beror på vilken IC-inspelare du använder.
2
När du är på väg att släppa meddelandet visas
infogningsraden. Det är på den raden
meddelandet kommer att placeras.
Obs!
• Du kan också starta avinstallationen genom att klicka på
[Start] och sedan välja [Inställningar], [Kontrollpanelen] och
[Lägg till/ta bort program].
• En avinstallation raderar inte några meddelanden.
Ansluta IC-inspelaren
till en dator
När du har aktiverat Digital Voice Editor
ansluter du en IC-inspelare i serien ICD-SX/ST/
P/BM/MX eller sätter i ett ”Memory Stick”.
Dialogrutan AutoSave Settings (inställningar för
den automatiska spara-funktionen) visas.
Öppna ”My Computer” (Den här datorn)
under Windows och kontrollera att en ny
ikon för en flyttbar disk visas.
Markera det meddelande som du vill föra
över genom att klicka på det i listan i
datorns meddelandefönster (1).
Om du vill markera meddelanden som ligger i
följd efter varandra håller du Skift-tangenten
nedtryckt samtidigt som du klickar på det första
och sista meddelandet som du vill markera i listan;
om meddelandena ligger utspridda håller du Ctrltangenten nedtryckt samtidigt som du klickar på
meddelandena. Du kan markera olika filtyper
samtidigt.
Obs!
Anslut IC-inspelare och datorn via USBanslutningarna.
Obs!
1
Kontrollera att du har angett användarnamn för IC-inspelaren
innan du använder den automatiska spara-funktionen. Du kan
ange IC-inspelarens användarnamn i IC-inspelarens
inställningsfönster. Du kan inte ange användarnamn för
”Memory Stick”. Eftersom IC-inspelare i serien ICD-MS5xx
identifieras som ett ”Memory Stick” behöver du inte ange
användarnamnet.
1
Använd Explorer, eller någon annan lämplig
metod, för att kopiera filerna från datorn till
den nya flyttbara disken.
Föra över meddelanden ett och ett
Om du har aktiverat Digital Voice Editor kan du
automatiskt spara nyinspelade meddelanden från ICinspelaren till datorn varje gång IC-inspelaren ansluts
eller när du sätter i ett ”Memory Stick”. Om du
använder flera IC-inspelare kan du ställa in den
automatiska spara-funktionen för var och en av dem.
Mer information finns i direkthjälpen.
NaturallySpeaking®
• När du installerar ”Digital Voice Editor” för serien ICD-MX/
MS/ST/SX/S/BP/BM/P kan du skapa kompatibla filformat
(se under ”Filformat”).
När du installerar ”Digital Voice Editor” för serien ICD-MX/
MS/ST/SX/S/BP/BM kan du skapa alla kompatibla
filformat utom filer av formatet DVF (TRC). (Däremot kan
du spela upp filer av formatet DVF (TRC).)
När du installerar de båda typerna av ”Digital Voice
Editor” måste du välja en överskrivande installation för
att alla kompatibla filformat ska kunna hanteras.
• Anslut inte IC-inspelaren till datorn innan du har installerat
programvaran. Du får vare sig koppa bort eller ansluta ICinspelaren när programvaran installeras; om du gör det kan
det hända att IC-inspelaren inte kan identifieras eller att
programvaran inte installeras som den ska.
• Stäng alla öppna program innan du installerar programvaran
”Digital Voice Editor”.
• När du installerar eller avinstallerar programvaran under
Windows® 2000 Professional måste du logga in under
användarnamnet ”Administrator” (Administratör). ”
• När du installerar eller avinstallerar programvaran under
Windows® XP Media Center Edition 2005/Windows® XP
Media Center Edition 2004/Windows® XP Media Center
Edition/Windows® XP Professional/Windows® XP Home
Edition loggar du in med ett användarnamn som tillhör
gruppen ”Computer administrator”. (Du kan kontrollera om
användarnamnet tillhör gruppen ”Computer administrator”
genom att öppna ”User Accounts” (Användarkonton) från
”Control Panel” (Kontrollpanelen). Den information du
behöver finner du under det användarnamn som visas.)
• Om ”Memory Stick Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0” redan är
installerat kommer det att automatiskt raderas under
installationen av den medföljande programvaran ”Memory
Stick Voice Editor”. (Däremot raderas inga meddelanden.)
• Efter installationen installeras också modulen Microsoft
DirectX beroende på vilket operativsystem du använder. Den
modulen tas inte bort även om du avinstallerar
programvaran.
• Installera inte ”Memory Stick Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0”
efter det att du har installerat ”Digital Voice Editor”. Om du
gör det kommer inte ”Digital Voice Editor” att fungera som det
ska. Med hjälp av den medföljande programvaran kan du både
spara och redigera meddelanden på ”Memory Stick”.
Innan du börjar
När dialogrutan där du anger ägarens
namn visas
Ange ett användarnamn som identifierar dig med
de rättigheter och begränsningar som du har när
du använder Digital Voice Editor.
• Använda Sony PC Card-adapter (t.ex. MSAC-PC3)
Sätt in ”Memory Stick” i PC Card-adaptern. Sätt
sedan in PC Card-adaptern i datorns PC Card-fack.
Om överföring av meddelanden
UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER KAN
SÄLJAREN STÄLLAS SOM ANSVARIG FÖR NÅGOT
SLAG AV DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR,
ELLER FÖRLUST AV INKOMST, SOM UPPSTÅTT SOM
FÖLJD AV EN DEFEKT PRODUKT ELLER AV
ANVÄNDANDET AV EN PRODUKT.
• Det är inte säkert att illustrationerna i den här handledningen
exakt liknar programvaran som den visas på skärmen när du
använder den.
• Förklaringarna i den här bruksanvisningen utgår från att du
har grundläggande kunskaper om Windows. Information
om hur du använder datorn och dess operativsystem finns i
respektive handledning.
• Bilderna i den här bruksanvisningen gäller Sony IC-inspelare
i serierna ICD-S, ICD-ST, ICD-SX, ICD-MS, ICD-MX, ICDBM, ICD-BP och ICD-P.
När dialogrutan för val av språk för
hjälpen visas
Klicka på det språk som du vill använda för
hjälpen.
Datorn och dess system måste uppfylla följande
minimikrav.
• Datorn måste vara en IBM PC/AT eller kompatibel
dator
– Processor (CPU): 266 MHz Pentium® II eller
snabbare
– Minne (RAM): minst 64 MB
– Hårddiskutrymme: minst 70 MB (beroende på de
lagrade ljudfilernas storlek och antal).
– CD-ROM-enhet/”Memory Stick”-läsare*1
– USB-anslutning*2
– Ljudkort: Sound Blaster 16-kompatibelt
– Bildskärm: High color (16 bitar) eller bättre,
800x480 punkter eller mer
• Operativsystem (OS): Microsoft® Windows® XP
Media Center Edition 2005/Windows® XP Media
Center Edition 2004/Windows® XP Media Center
Edition/Windows® XP Professional/Windows® XP
Home Edition/Windows® 2000 Professional*3/
Windows® Millennium Edition/Windows® 98
Second Edition standardinstallation. (Du kan inte
använda den här programvaran med Windows® 98,
Windows® 95 eller Windows® NT.)
Information
Obs!
Följ instruktionerna på bildskärmen.
”Digital Voice Editor” kan hantera följande filformat.
För vissa filformat kan redigera- och sparafunktionerna
vara begränsade i ”Digital Voice Editor”.
2
Dra meddelandet (2) och släpp det (3) i PCmeddelanderutan.
Meddelandet sparas på datorn och visas i listan i
datorns meddelandefönster.
Obs!
• Du kan inte släppa meddelandet i datorns mapplista.
• Meddelandet sparas i det filformatet och med det
filnamn som du angett i fönstret [Options].
Spara alla meddelanden
tillsammans i en mapp
Klicka på den mapp som du vill spara i ICinspelarens mapplista och dra den till datorns
meddelandelista och släpp den där.
Du kan spara alla meddelanden i en meddelandemapp
tillsammans som en mapp. Mer information finns i
direkthjälpen.
Spara alla meddelandemappar på
en och samma gång
Välj [Save All] i menyn [IC Recorder].
Dialogrutan, som används när alla meddelandena på
IC-inspelaren ska sparas, visas. Ange målmapp och
den filtyp som ska användas när meddelandena
sparas. Mappen får automatiskt ett namn enligt
mallen ”IC-inspelarens modellbeteckning_ICinspelarens användarnamn_aktuellt år_aktuell
månad_aktuell dag”, t.ex. ICD-BM1_2004_07_04. Mer
information finns i direkthjälpen.
Föra över
meddelanden till ICinspelaren
Du kan föra över ett eller flera markerade meddelanden
från datorns hårddisk till IC-inspelaren. Du kan föra över
meddelandena ett efter ett eller alla meddelanden från en
viss mapp samtidigt som en enhet.
De meddelanden du fört över kan spelas upp på ICinspelaren.
Det finns två sätt att föra över meddelanden:
• Du kan lägga till meddelandet (meddelandena) i
slutet av den angivna mappen. (Mer information
finns i direkthjälpen.)
• Du kan placera meddelandet (meddelandena) i en
viss position med dra och släpp-teknik
• Lägga till meddelandet (meddelandena) som en ny
mapp (endast serien ICD-MS/BM/MX)
Obs!
• När ett meddelande förs över till IC-inspelaren avbryts dess
eventuella larminställning.
• När IC-inspelarens minne är fullt, eller när antalet
meddelanden i en mapp överstiger 99 (999 för ”Memory
Stick” och serien ICD-MS/MX), kan du inte lägga till fler
meddelanden. Radera i så fall de meddelanden du inte
längre behöver ha kvar; sedan kan du göra ett nytt försök att
lägga till det nya meddelandet.
• DVF-filer [LPEC: för serien ICD-SXx5/SXx6] (Digital
Voice File/filändelse: *.dvf)
Format för ljudfiler som används vid inspelning av
meddelanden på Sony IC-inspelare i serien ICDSXx5/SXx6 med USB-anslutning. Du kan välja
mellan inspelning i stereo (ST), longplay i stereo
(STLP), standardläge (SP) och longplay (LP).
• DVF-filer [LPEC: för serien ICD-SXx0/ST] (Digital
Voice File/filändelse: *.dvf)
Format för ljudfiler som används vid inspelning av
meddelanden på Sony IC-inspelare i serien ICDSXx0/ST med USB-anslutning. Du kan välja mellan
inspelning i stereo (ST), standardläge (SP) och
longplay (LP).
• DVF-filer [LPEC: för serien ICD-BPx50] (Digital
Voice File/filändelse: *.dvf)
Format för monoljudfiler som används vid
inspelning av meddelanden på Sony IC-inspelare i
serien ICD-BPx50 med USB-anslutning. Du kan
välja mellan inspelning i standardläge (SP) och
longplay (LP).
• DVF-filer [LPEC: för serien ICD-BPx20/BP100]
(Digital Voice File/filändelse: *.dvf)
Format för monoljudfiler som används vid
inspelning av meddelanden på Sony IC-inspelaren i
serien ICD-BPx20/BP100 med USB-anslutning. Du
kan välja mellan inspelning i standardläge (SP) och
longplay (LP).
• DVF-filer [TRC: för övriga i serien ICD-P] (Digital
Voice File/filändelse: *.dvf)
Format för ljudfiler i mono som används vid
inspelning av meddelanden på Sony IC-inspelare i
serien ICD-P förutom ICD-P17/P27/P28 med USBanslutning. Du kan välja mellan inspelning i
högkvalitetsläge (HQ), standardläge (SP) och
longplay (LP).
• DVF-filer [TRC: för ICD-P28] (Digital Voice File/
filändelse: *.dvf)
Format för ljudfiler i mono som används vid
inspelning av meddelanden på Sony IC-inspelare
ICD-P28 med USB-anslutning. Du kan välja mellan
inspelning i standardläge (SP) och longplay (LP).
• DVF-filer [TRC: för ICD-P17/27] (Digital Voice File/
filändelse: *.dvf)
Format för ljudfiler i mono som används vid
inspelning av meddelanden på Sony IC-inspelare
ICD-P17/27 med USB-anslutning. Du kan inte välja
inspelningsläge.
• MSV-filer [LPEC] (Memory Stick Voice/filändelse:
*.msv )
Format för monoljudfiler som används vid
inspelning av meddelanden på Memory Stick ICinspelare i serien ICD-MS5xx och ICD-S. Du kan
välja mellan inspelning i standardläge (SP) och
longplay (LP).
• MSV-filer [LPEC: för serien ICD-BM] (Memory
Stick Voice/filändelse: *.msv )
Format för ljudfiler som används vid inspelning av
meddelanden på Memory Stick IC-inspelare i serien
ICD-BM. Du kan välja mellan inspelning i stereo
(ST), standardläge (SP) och longplay (LP).
• MSV-filer [ADPCM] (Memory Stick Voice/
filändelse: *.msv )
Format för monoljudfiler som används vid
inspelning av meddelanden på Memory Stick ICinspelare i serien ICD-MS1. Du kan välja mellan
inspelning i standardläge (SP) och longplay (LP).
• WAV-filer (WAV FILE [8/11/16 kHz, 16 bitar
mono] [44,1 kHz, 16 bitar stereo] fil/filändelse:
*.wav)
PCM 8/11/16 kHz, 16 bitars monoljudfiler eller 44,1
kHz 16 bitars stereoljudfiler, som används vid
inspelning med standardprogramvara under
Windows.
• MP3-filer (MP3-fil/filändelse: *.mp3 )
MP3-filer innehåller digital ljudinformation, t.ex.
ljud eller musik. Detta filformat är mycket vanligt
för distribution av ljudfiler över Internet.
Om du använder en IC-inspelare i serien ICD-SXx6
kan du lägga MP3-filer till IC-inspelaren utan att
konvertera dem. (De MP3-filer du kan lägga till är
begränsade till vissa filtyper.) Det finns inga
garantier för att alla typer av MP3-filer med VBR
(Variable Bit Rate) fungerar som de ska med Digital
voice Editor.
Obs!: Digital Voice Editor kan inte konvertera
eller spara filer i MP3-format.
Om inspelningslägena (ST/STLP/HQ/SP/LP)
• ST: Stereoinspelning. Filerna blir större än vid
inspelning i läget STLP. (Endast för serien ICD-SX/
ST/BM/MX)
• STLP: Stereoinspelning i longplay. Filerna blir större
än i standardläget SP. (Endast för serien ICD-SXx5/
SXx6/MX)
• HQ: Högkvalitetsinspelning i mono. (Endast för
serien ICD-P förutom ICD-P17/P27/P28)
• SP: Standardläge för monoinspelning med bättre
ljudkvalitet.
• LP*: Inspelningsläge för längre inspelningstid i
mono. (Gäller ej ICD-P17/27)
Symptom
Åtgärd
Det går inte att installera
”Digital Voice Editor”.
• Hårddiskutrymmet eller minnesutrymmet på datorn är för litet. Se efter hur
mycket du har kvar av hårddisken och hur stort internminne (RAM) datorn
har.
• Du försöker installera programvaran under ett operativsystem (OS) som
”Digital Voice Editor” inte är avsett för.
• Om du använder Windows® XP Media Center Edition 2005/Windows® XP
Media Center Edition 2004/Windows® XP Media Center Edition/Windows®
XP Professional/Windows® XP Home Edition kan du ha loggat in med ett
användarkonto med begränsningar. Se till att du loggar in med ett
användarnamn som har statusen ”Computer administrator”
(datoradministratör).
• Under Windows® 2000 Professional måste du logga in med ett användarnamn
som har statusen ”Administrator” (administratör). ”
När IC-inspelaren ansluts till
USB-anslutningen på datorn
visas meddelandet [Hardware
Installation].
• Meddelandet visas under Windows® XP Media Center Edition 2005/
Windows® XP Media Center Edition 2004/Windows® XP Media Center
Edition/Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition första
gången du ansluter IC-inspelare till datorns USB-anslutning. Du kan utan
vidare problem ignorera meddelandet. Fortsätt installationen eller fortsätt
använda programvaran genom att klicka på [Continue Anyway].
Det går inte att ansluta ICinspelaren eller ”Memory
Stick” på rätt sätt.
• Kontrollera att installationen av programvaran är fullständig. Kontrollera
också anslutningen på följande sätt:
– Installera drivrutinen för den IC-inspelare du använder.
– Om du använder en extern USB-hubb ansluter du i stället IC-inspelaren
direkt till datorn.
– Koppla bort och anslut sedan IC-inspelarens kabel igen.
– Anslut IC-inspelaren till en annan USB-kontakt.
– Kontrollera att IC-inspelaren i serien ICD-S/BM/MX eller ”Memory Stick”enheten identifieras korrekt. Om den inte identifieras avslutar du
programvaran och ansluter IC-inspelaren eller ”Memory Stick” och startar
sedan om programmet.
• Datorn kanske är i vänteläge/viloläge. Se till att datorn inte går in i vänteläge/
viloläge medan IC-inspelaren är ansluten.
IC-inspelaren fungerar inte.
• Du kanske har formaterat IC-inspelarens minne. Formatera minnet med ICinspelarens formateringsfunktion. (Serien ICD-SX/ST/BP/P saknar
formateringsfunktion.)
Det går inte att spela upp
meddelandena./
Uppspelningsvolymen är för
låg.
• Du har inte installerat något ljudkort.
* När det gäller DVF(LPEC)-filer är inte ICD-SX/ST/BPx50serien kompatibel med ICD-BPx20/BP100-serien i LP-läge.
Obs!
”Digital Voice Editor 2” kan inte hantera filformatet ICS (Sony
IC-inspelare ljudfil/filändelse: *.ics ) som används vid
inspelning av meddelanden med IC-inspelaren ICD-R100. Om
du vill använda ICS-filer med ”Digital Voice Editor 2” måste
du konvertera ICS-filerna till WAV-filer med en programvara
som är kompatibel med ICS-filer, t.ex. ”ICS converter”, ”Sony
ICD-PCLINK” eller ”Digital Voice Editor Ver 1.x”. (På Sonys
hemsida finns ICS Converter för gratis nedladdning).
• Ingen högtalare finns inbyggd i eller är ansluten till datorn.
• Ljudet är dämpat.
• Höj volymen på datorn. (Mer information finns i handboken till datorn.)
Namn och funktioner
i huvudfönstret
• Volymen för WAV-filer kan ändras och sparas med funktionen ”Increase
Volume” (Öka volymen) i Microsoft Sound Recorder (Ljudinspelaren).
Det går inte att spela upp eller
redigera sparade
meddelanden.
• Du kan inte spela upp meddelanden som har ett filformat som inte kan
hanteras av ”Digital Voice Editor”. Vissa av programvarans
redigeringsfunktioner kan inte användas för alla filformat.
1Menyrad/Verktygsfält
På menyraden kan du se vilka menykommandon
som finns tillgängliga och du kan också starta
kommandona därifrån. På verktygsfältet finns
knappar för de vanligaste menyfunktionerna. Det
går snabbare att arbeta med verktygsfältet än via
menyerna. Mer information finns i direkthjälpen.
Räkneverk eller skjutreglaget
flyttas inte korrekt. Det är
störningar i ljudet.
• Det här kan inträffa när du spelar upp meddelanden på datorn som du har lagt
till eller tagit bort ett index för eller skrivit över eller lagt till en inspelning på.
Spara först meddelandet på hårddisken och lägg sedan in det på IC-inspelaren.
Spara i ett filformat passar den IC-inspelare du använder.
Manövreringen går långsamt
när det är många
meddelanden.
• Det är antalet meddelanden som gör manövreringen långsam; inspelningstiden
har ingen betydelse.
2 Kombinationsrutan IC-inspelare
Här anger du vilken IC-inspelare som är ansluten till
USB-anslutningen på datorn eller enheten med
”Memory Stick”. Till höger om kombinationsrutan
visas det lediga utrymme på den valda IC-inspelaren.
Teckenfönstret fungerar inte
när jag sparar, lägger till eller
tar bort meddelanden.
• Kopiering och radering av långa meddelanden tar längre tid. När åtgärden är
slutförd fungerar teckenfönstret som vanligt igen.
Det går väldigt långsamt att
konvertera ett filformat.
• Ju större filen som konverteras är, desto längre tid tar det.
3 IC-inspelarens meddelandefönster
I mapplistan under IC-inspelarens kombinationsruta
2, visas den valda IC-inspelarens
meddelandemappar. Klicka på önskad mapp i listan,
så visas meddelandena i den valda mappen i
meddelandelistan under mapplistan.
Meddelandena visas tillsammans med relevant
information: meddelandets nummer, inspelningsläge
(ST, STLP, HQ, SP eller LP), användarnamn,
meddelandets namn, inspelningsdatum, längd,
prioritetinställning, bokmärken, larm, filformat
(Codec) och filnamn.
Programmet ”hänger” sig när
”Digital Voice Editor” startar.
• Koppla inte ur anslutning för IC-inspelaren medan datorn och IC-inspelaren
utbyter information. I så fall kan datorn bli ostabil och informationen på ICinspelaren kan skadas.
• Det kan ha uppstått en konflikt mellan det här programmet och andra program
eller drivrutiner.
• Installera inte programvaran ”Memory Stick Voice Editor” efter det att du har
installerat programvaran ”Digital Voice Editor”. I så fall kanske inte ”Digital
Voice Editor” fungerar som det ska.
Obs!
• Den återstående inspelningstiden som visas på ICinspelaren kan avvika från den tid som visas i ”Digital
Voice Editor”; det innebär inte att det har blivit något
fel.
Orsaken till detta är att IC-inspelaren visar återstående
tid efter att ha räknat bort det minnesutrymme som
systemet kräver.
• Om du väljer en IC-inspelaren i serien ICD-BP/SX/ST/
P visas filnamnen utan information.
4 Uppspelningsruta
I den här rutan finns kontrollerna för uppspelningen.
Information om det meddelande som spelas upp
visas. Du kan även visa ett förenklat läge. Mer
information finns i direkthjälpen.
5 Datorns meddelandefönster
I den övre rutan visas enheter och mappar som en
trädstruktur. Klicka på önskad enhet och mapp i
trädstrukturen, så visas meddelandena i den valda
mappen i meddelandelistan under rutan med
trädstrukturen.
Du kan också bläddra mellan olika mappar och
byta mappnivå med hjälp av bläddringsknapparna
( / / ).
Meddelandena visas med relevant information:
filnamn, inspelningsläge (ST, STLP, HQ, SP eller
LP), användarnamn, meddelandets namn,
inspelningsdatum, längd, prioritetinställning,
bokmärken och filformat (Codec).
6 Ruta med specialfunktioner
I rutan med specialfunktioner finns knappar som
startar MAPI-hanterande e-postprogram,
programvara för röstigenkänning och
programvaran CD Recording Tool for DVE.
• MSV-filer [LPEC: för serien ICD-MX] (Memory
Stick Voice-fil/filändelse: *.msv)
Ljudformat som används vid inspelning av
meddelanden på Sony Memory Stick IC-inspelare i
serien ICD-MX. Du kan välja mellan inspelning i
stereo (ST), longplay i stereo (STLP), standardläge
(SP) och longplay (LP).
10/2/05, 5:00 PM
Digital Voice Editor 2.4 (NL.SE) CE7 2-655-350-71(1)
Felsökning
Digital Voice Editor 2.4 (NL.SE) CE7 2-655-350-71(1)
Uppspelningsruta
Knappar för
volyminställning/
V-Up-knapp
Knappar för delning/
kombinering av meddelanden
Knappar för upprepad uppspelning
DPC-knappar
Knappar för bokmärken
Knappar för uppspelningsfunktioner (Hopp bakåt/ Uppspelningsreglage
framåt (Skip Backward/Forward), Snabbspolning
bakåt och framåt med medhörning (Review/Cue),
Förenklat läge
Stopp, Spela upp, Snabbsökning (Easy Search))
E-post, röstigenkänning
och knappar för CD
Räkneverk, meddelandestatus och information,
Recording Tool for DVE
indikator för inspelningstid
Uppspelningsreglage
DPC-knappar
Knappar för volyminställning
Knappar för framåt/bakåt och stängning
Knappar för upprepad uppspelning
Knappar för uppspelningsfunktioner (V-Up
(volyminställning), Hopp bakåt/framåt (Skip
Backward/Forward), Stopp, Spela upp,
Snabbsökning (Easy Search))
Download PDF