Sony | DVP-NS38 | Sony DVP-NS38 Käyttöohjeet

2-895-899-22(2)
CD/DVD
Player
Käyttöohje
DVP-NS38
DVP-NS39
© 2007 Sony Corporation
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi älä jätä laitetta
alttiiksi sateelle tai
kosteudelle.
Älä avaa laitteen koteloa,
jotta et altistu sähköiskulle.
Laitteen saa huoltaa vain
ammattitaitoinen huoltoliike.
Verkkojohdon saa vaihtaa
vain ammattitaitoinen
huoltoliike.
Tämä laite on luokiteltu LUOKAN
1 LASERLAITTEEKSI.
LUOKAN 1 LASERLAITE
merkintä on laitteen
takapaneelissa.
VAARA
Optisten laitteiden käyttäminen
tämän laitteen kanssa voi
vahingoittaa silmiä. Tässä CDDVD-soittimessa käytettävä
lasersäde vahingoittaa silmiä. Älä
yritä avata koteloa.
Laitteen saa huoltaa vain
ammattitaitoinen huoltoliike.
Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävitys
(Euroopan Unioni ja muiden
Euroopan maiden
keräysjärjestelmät).
Symboli , joka on merkitty
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen,
osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on
sen sijaan luovutettava sopivaan
sähkö-ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan
keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään
sen mahdolliset ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvat
haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa
tämän tuotteen epäasianmukaisesta
2
jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristövisanomaisilta.
Varotoimet
Huomautuksia
levyistä
• Tartu levyyn vain sen reunoista,
jotta levy pysyy puhtaana. Älä
kosketa levyn pintaa. Pöly,
sormenjäljet ja naarmut voivat
vioittaa levyä.
Turvallisuus
• Tämä laite toimii 220–240 voltin
vaihtovirralla, jonka taajuus on
50 tai 60 Hz. Tarkista, että
laitteen käyttöjännite ja
paikallinen verkkojännite
vastaavat toisiaan.
• Älä sijoita laitteen päälle
maljakkoa tai muita nestettä
sisältäviä esineitä, jotta vältät
tulipalo- ja sähköiskuvaaran.
Asentaminen
• Älä sijoita laitetta kaltevalle
alustalle. Se on tarkoitettu
sijoitettavaksi vaakasuoraan
asentoon.
• Älä sijoita laitetta tai levyjä
mikroaaltouunin, kookkaiden
kaiuttimien tai muiden
voimakkaita magneettikenttiä
aiheuttavien laitteiden lähelle.
• Älä sijoita painavia esineitä
laitteen päälle.
• Älä jätä levyä suoraan
auringonvaloon äläkä
ilmanvaihtokanavan tai muiden
lämmönlähteiden lähelle. Älä
jätä levyä auringonpaisteeseen
pysäköityyn autoon, sillä
lämpötila auton sisällä saattaa
nousta hyvin korkeaksi.
• Sijoita levy omaan koteloonsa
toiston jälkeen.
• Puhdista levy puhdistusliinalla.
Pyyhi levyä keskustasta reunoja
kohti.
• Älä käytä puhdistamiseen
bensiiniä, tinneriä, kaupoissa
myytäviä puhdistusaineita äläkä
LP-vinyylilevyille tarkoitettuja
antistaattisia suihkeita.
• Jos olet tulostanut levylle
etiketin, anna etiketin kuivua
ennen levyn toistoa.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Varotoimet
Turvallisuus
Jos nestettä tai kiinteitä esineitä pääsee
laitteen sisään, irrota verkkojohto. Anna
asiantuntevan huoltoliikkeen tarkistaa laite,
ennen kuin jatkat sen käyttöä.
Virtalähteet
• Laite on kytkettynä verkkovirtaan aina, kun
verkkojohto on kytketty pistorasiaan. Näin
on, vaikka virta olisi katkaistu laitteen
virtakytkimellä.
• Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos laitetta
ei aiota käyttää pitkään aikaan. Tartu aina
pistokkeeseen, kun irrotat verkkojohdon
pistorasiasta. Älä koskaan vedä johdosta.
Laitteen sijoittaminen
• Sijoita laite paikkaan, jossa on riittävä
ilmanvaihto. Tällöin laitteen sisäosat eivät
kuumene liikaa.
• Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle, kuten
maton päälle.
• Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se on
alttiina liialliselle kuumuudelle, suoralle
auringonvalolle, pölylle tai iskuille.
• Asenna tämä soitin siten, että verkkojohto
voidaan irrottaa pistorasiasta
ongelmatilanteessa viivytyksettä.
Käyttö
• Jos laite tuodaan suoraan kylmästä
lämpimään paikkaan tai sijoitetaan hyvin
kosteaan tilaan, sen sisällä oleviin linsseihin
voi tiivistyä kosteutta. Tällöin laite ei ehkä
toimi moitteettomasti. Poista tällöin
laitteesta levy ja kytke laitteeseen virta noin
puoleksi tunniksi, jotta kosteus haihtuu.
• Poista levy laitteesta, ennen kuin siirrät
laitetta. Muutoin levy voi vahingoittua.
Älä lisää äänenvoimakkuutta, kun kuuntelet
hyvin hiljaista tai äänetöntä levyn osaa.
Muutoin kaiuttimet voivat vahingoittua, jos
toistettavaksi tulee kohta, jonka
äänenvoimakkuus on suuri.
Puhdistaminen
Puhdista laitteen kotelo, paneeli, painikkeet
ja säätimet mietoon pesuaineliuokseen
kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä
hankaustyynyjä hankausjauhetta äläkä
alkoholia, bensiiniä tai muita liuottimia.
Levyjen puhdistaminen, levyn- tai
linssinpuhdistusaineet
Älä käytä puhdistuslevyjä tai levyjen/
linssin puhdistusainetta (juoksevaa
nestettä tai sumutetta). Ne voivat vioittaa
laitetta.
Tietoa osien vaihtamisesta
Jos laitteeseen tehdään korjauksia, siitä
irrotettuja osia voidaan ehkä käyttää
uudelleen tai kierrättää.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Varoitus: Tämä laite voi pitää
pysäytyskuvaa tai kuvaruutunäyttökuvaa
television kuvaruudussa rajoituksettoman
ajan. Jos jätät pysäytyskuvan tai
kuvaruutunäyttökuvan television
kuvaruutuun pitkäksi ajaksi, kuvaruutu
saattaa vahingoittua pysyvästi.
Plasmatelevisiot ja projektiotelevisiot ovat
herkkiä tälle.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä
tai ongelmia, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
3
Sisällysluettelo
VAROITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Huomautuksia levyistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Varotoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Tietoja tästä käyttöohjeesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tällä soittimella voi toistaa seuraavia levyjä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Osien ja säätimien hakemisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ohjausvalikkonäytön opas (Magic Pad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Soittimen liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaihe 1: Pakkauksen avaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaihe 2: Paristojen asettaminen kaukosäätimeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaihe 3: Liittäminen televisioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaihe 4: Liittäminen AV-vahvistimeen (vastaanottimeen) . . . . . . . . . . . . . . .
Vaihe 5: Verkkojohdon liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaihe 6: Pika-asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
15
16
18
19
19
Levyjen toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Levyjen toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Levyn toiston jatkaminen keskeytyskohdasta (toistonjatkamistoiminto/
monilevyinen toistonjatkamistoiminto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DVD-levyn valikon käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaihtoehdon ”ORIGINAL”- tai ”PLAY LIST” valitseminen DVD-VR-tilassa . .
PBC-toiminnoilla varustettujen VIDEO CD -levyjen toistaminen
(PBC-toisto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eri toistotoiminnot (ohjelmoitu toisto, satunnaistoisto, jatkuva toisto,
A-B-jakson jatkuva toisto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
24
25
26
26
27
Kohtauksen hakeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Tietyn kohdan haku levyltä (selaus, hidastettu toisto, pysäytyskuva) . . . . . . 32
Esimerkiksi nimikkeen, jakson, raidan tai kohtauksen haku . . . . . . . . . . . . . 33
Haku kohtauksen mukaan (KUVANAVIGOINTI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Levyn tietojen katseleminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Toistoajan ja jäljellä olevan ajan tarkistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Äänen säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Äänen vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
TV Virtual Surround (TVS) -asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Elokuvien katseleminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Kuvakulman vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekstityksen tuominen näkyviin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toistokuvan säätäminen (KUVANSÄÄTÖTILA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuvan terävöittäminen (TERÄVYYS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
44
45
47
MP3-äänen kuunteleminen ja JPEG-kuvien katseleminen . . . . . . . . 48
Tietoja MP3-ääniraidoista ja JPEG-kuvatiedostoista . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
MP3-ääniraitojen tai JPEG-kuvatiedostojen toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . 49
JPEG-kuvien katseleminen kuvaesityksenä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4
DivX®-videoiden katseleminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Tietoja DivX-videotiedostoista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
DivX-videotiedostojen toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Lisätoimintojen käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Levyjen lukitseminen (MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA,
KÄYTÖNVALVONTA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Television ohjaaminen vakiovarusteisiin sisältyvällä kaukosäätimellä . . . . . 61
Asetukset ja säädöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Asetusnäytön käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Näytön tai ääniraidan kielen valitseminen (KIELEN ASETUS) . . . . . . . . . . .
Näytön asetukset (NÄYTTÖASETUKSET) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asetusten mukauttaminen (MUKAUTETUT ASETUKSET) . . . . . . . . . . . . .
Äänen asetukset (AUDIOASETUKSET) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
64
65
66
68
Lisätietoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Vianmääritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automaattinen vianmääritystoiminto
(kun kirjaimia tai numeroita näkyy näytössä) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sanasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kielikoodien luettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Käytönvalvonnan aluekoodien luettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hakemisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
73
73
75
76
76
77
5
Tietoja tästä käyttöohjeesta
• Tässä käyttöohjeessa viitataan kaukosäätimen painikkeisiin. Voit käyttää myös laitteen
painikkeita, jos niiden nimet ovat samat tai samantapaiset kuin kaukosäätimessä.
• Termiä ”DVD” voidaan käyttää puhuttaessa kaupallisista DVD-levyistä, DVD+RW-,
DVD+R-, DVD+R DL (+VR-tila) -levyistä sekä DVD-RW-, DVD-R-, DVD-R DL -levyistä
(VR-tila, videotila).
• Tässä käyttöoppaassa on käytetty seuraavia symboleja:
Symboli
Merkitys
Kaupalliset DVD-levyt ja DVD+RW-/DVD+R/DVD+R DL-levyjen
kanssa tai DVD-RW-/DVD-R/DVD-R DL-levyjen +VR videotilassa
käytettävissä olevat toiminnot.
Toiminto koskee VR (Video Recording, videotallennus) -tilassa
käytettäviä DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL-levyjä.
VIDEO-CD-levyjen (mukaan lukien Super VCD -levyt tai CD- tai Super
VCD -muodossa olevat CD-R/CD-RW-levyt) kanssa käytettävissä olevat
toiminnot.
Toiminto koskee musiikki-CD-levyjä tai musiikki-CD-muotoisia CD-R/
CD-RW-levyjä.
Toiminto koskee DATA CD -levyjä (CD-ROM/CD-R/CD-RW-levyjä,
jotka sisältävät MP3*1-ääniraitoja, JPEG-kuvatiedostoja tai DivX*2*3videotiedostoja)
MP3*1 -ääniraitoja, JPEG-kuvatiedostoja, ja DivX*2*3-videotiedostoja
sisältävien DATA DVD -levyjen (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/
DVD+R DL/DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL kanssa käytettävissä olevat
toiminnot)
*1 MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) on ISO:n (International Organization for Standardization)/IEC
(International Electrotechnical Commission) MPEG-standardin määrittämä tekniikka, jota käytetään
äänidatan pakkaamisessa.
*2 DivX® on DivX, Inc:n kehittämä videotiedostojen pakkaustekniikka.
*3 DivX, DivX Certified ja asianomaiset logot ovat DivX, Inc:n tavaramerkkejä, joita käytetään
lisenssillä.
6
Tällä soittimella voi
toistaa seuraavia levyjä
Levytyypit
Kaupallinen DVD-levy
DVD-RW/-R
DVD+RW/+R/
+R DL
VIDEO CD/
Musiikki-CD
CD-RW/-R
”DVD+RW”, ”DVD-RW”, ”DVD+R”,
”DVD+R DL”, ”DVD-R”, ”DVD-VIDEO”
ja ”CD-logot ovat tavaramerkkejä.
CD- ja DVD-levyjä koskeva
huomautus
Soittimella voi toistaa CD-ROM-, CD-R- ja
CD-RW-levyjä, jotka on tallennettu
– musiikki-CD-muotoon
– video CD -muotoon
– MP3-ääniraita-, JPEG-kuvatiedosto-, tai
DivX-videotiedostomuotoon, joka on
ISO 9660* Level 1 / Level 2:n tai sen Jolietlaajennuksen mukainen
– KODAK Picture CD -muotoon.
* ISO (International Organization for
Standardization) -organisaation määrittämä, CDROM-levyillä olevien tiedostojen ja kansioiden
looginen muoto.
Soittimella voi toistaa DVD-ROM-,
DVD+RW-, DVD+R-, DVD+R DL-, DVDRW-, DVD-R- ja DVD-R DL-levyjä, jotka on
tallennettu
– MP3-ääniraita-, JPEG-kuvatiedosto-, tai
DivX-videotiedostomuotoon, joka on UDF
(Universal Disk Format) -standardin
mukainen.
Esimerkkejä levyistä, joita tällä
soittimella ei voi toistaa
Tällä soittimella ei voi toistaa seuraavia
levyjä:
• CD-ROM-, CD-R- ja CD-RW-levyt, joita ei
ole tallennettu tällä sivulla mainittuihin
muotoihin.
• CD-ROM-levyt, jotka on tallennettu
PHOTO CD -muotoon.
• CD-Extra-levyjen dataosat.
• DVD Audio -levyt.
• Super Audio CD -levyjen HD-kerros.
• DATA DVD -levyt, joilla ei ole MP3ääniraitoja, JPEG-kuvatiedostoja tai DivXvideotiedostoja.
Tällä soittimella ei voi toistaa myöskään
seuraavia levyjä:
• Kaupallinen DVD-levy, joiden aluekoodi
poikkeaa soittimen aluekoodista.
• Muodoltaan tavallisesta poikkeavat
(esimerkiksi kortin tai sydämen muotoiset
levyt).
• Levyt, joihin on kiinnitetty paperia tai
tarroja.
• Levyt, joissa on teipistä tai tarrasta jäänyttä
liimaa.
Aluekoodi
Laitteen takaosaan on merkitty aluekoodi.
Tällä laitteella voi toistaa vain niitä
kaupalliset DVD-levyt (vain toisto), joissa on
sama aluekoodi. Tämän järjestelmän
tarkoitus on suojata tekijänoikeuksia.
Tällä soittimella voi toistaa myös niitä
kaupalliset DVD-levyt, joissa on merkintä
ALL .
Jos yrität toistaa muita kaupallinen DVDlevy, television kuvaruutuun tulee teksti
”Aluekoodit rajoittavat tämän levyn toistoa”.
Aluekoodimerkintä voi puuttua joistakin
kaupallinen DVD-levy, vaikka niiden käyttö
olisi rajoitettu tietylle alueelle.
DVP–XXXX
X
00V 00Hz
NO.
Aluekoodi
00W
0-000-000-00
,jatkuu
7
Huomautus
• DVD+RW-/DVD+R-/DVD+R DL-, DVD-RW-/
DVD-R-/DVD-R DL- ja CD-R/CD-RW-levyjä
koskevia huomautuksia
Joitakin DVD+RW-/DVD+R-/DVD+R DL-,
DVD-RW-/DVD-R-/DVD-R DL- tai CD-R-/CDRW-levyjä ei voi toistaa tällä laitteella. Tämä voi
johtua tallennuksen laadusta, levyn fyysisestä
kunnosta tai tallennuslaitteen ja -ohjelmiston
ominaisuuksista.
Levyä ei voi käyttää, jos sitä ei ole viimeistelty
oikein. Katso lisätietoja tallennuslaitteen
käyttöohjeesta. Huomaa, että jotkin
toistotoiminnot eivät ehkä toimi joidenkin
DVD+RW-/DVD+R-/DVD+R DL-levyjen
kanssa, vaikka levyt olisi viimeistelty oikein.
Katsele tällaisia levyjä normaalin toistotoiminnon
avulla. Joitakin Packet Write -muotoon
tallennettuja DATA CD-/DATA DVD -levyjä ei
myöskään voi toistaa.
• Tekijänoikeussuojauksella varustetut levyt
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD)
-standardin mukaisten levyjen toistoon.
Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet
markkinoille levyjä, jotka on varustettu
tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla. Huomaa,
että jotkin näistä levyistä eivät ole CD-standardin
mukaisia ja ettei niitä ehkä voi toistaa tällä
tuotteella.
• DualDisc-levyjä koskeva huomautus
DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, jonka
toisella puolella on tallennettu DVD-aineisto ja
toisella puolella digitaalinen ääniaineisto.
Koska ääniaineiston puoli ei ole Compact Disc
(CD) -standardin mukainen, emme voi taata, että
tuote on toistettavissa.
DVD- ja VIDEO CD -levyjen
toistotoimintoihin liittyviä
huomautuksia
Ohjelmien tuottajat voivat estää DVDlevyjen ja VIDEO CD -levyjen joidenkin
toistotoimintojen käytön. Soitin toistaa DVDja VIDEO CD -levyiltä vain
ohjelmanvalmistajien määrittämän sisällön.
Tämän vuoksi jotkin toistotoiminnot eivät
ehkä ole käytettävissä. Katso myös
tarvittaessa lisätietoja DVD- ja VIDEO CD
-levyjen mukana tulleista käyttöohjeista.
8
Tekijänoikeudet
Tässä tuotteessa on käytetty
tekijänoikeuksien suojaamiseen tarkoitettua
tekniikkaa, jota suojaavat yhdysvaltalaiset
patentit ja muut immateriaalioikeudet. Tämän
tekijänoikeuksien suojaamiseen tarkoitetun
tekniikan käyttäminen edellyttää
Macrovisionin lupaa, ja tekniikka on
tarkoitettu vain kotikäyttöön tai muuhun
rajoitettuun käyttöön, ellei Macrovision ole
muuta valtuuttanut. Järjestelmän purkaminen
ja tutkiminen on kielletty.
Osien ja säätimien hakemisto
Lisätietoja on sulkeissa olevilla sivuilla.
Etupaneeli
A [/1 (virta/valmiustila) -painike (22)
E A (avaus/sulkeminen) -painike (22)
B Levylokero (22)
F H (toisto) -painike (22)
C Etupaneelin näyttö (10)
G x (pysäytys) -painike (23)
D
(kaukosäätimen tunnistin) (15)
Takapaneeli
L
CENTER
COAXIAL
DIGITAL OUT
A DIGITAL OUT (COAXIAL)
(digitaalinen lähtö (koaksiaalinen))
-liitäntä (18)
B LINE (RGB)-TV (linja (rgb)-televisio)
-liitäntä (16)
,jatkuu
9
Etupaneelin näyttö
Toistettaessa DVD -levyä
Toistotila
Syttyy jatkuvan toiston
aikana (30)
Nykyinen nimike/jakso tai toistoaika (36)
Syttyy, kun muutat kuvakulmaa (44)
Toistettaessa VIDEO CD -levyä, jossa on PBC-tuki (Playback Control, toiston ohjaus) (26)
Toistotila
Nykyinen kohtaus tai toistoaika (36)
Syttyy jatkuvan A-B-jakson toiston aikana (31)
Toistettaessa CD-, DATA CD- (MP3-audio/DivX-video), DATA DVD- (MP3-audio/DivXvideo), tai VIDEO CD -levyä (ilman PBC-toimintoja)
Toistotila
Nykyinen raita* (36)
Syttyy jatkuvan toiston aikana (30)
* Nykyinen raita ei näy toistettaessa DivX-videotiedostoja.
10
Toistoaika (36)
Kaukosäädin
H
/
(kertaus/askellus/
eteenpäinsiirto/askellus) -painikkeet
(23, 33)
I ./> (edellinen/seuraava)
-painikkeet (23)
J
m/M
(selaus/hidastus)
-painikkeet (33)
K ZOOM (zoomaus) -painike (23, 51)
L SLOW PLAY/FAST PLAY
(hidastettu toisto / nopeutettu toisto)
-painikkeet (23)
M
N
(ääni) -painike (40)
(tekstitys) -painike (44, 51)
O [/1 (virta/valmiustila) -painike (22)
P 2 (äänenvoimakkuus) +/– -painikkeet
(61)
+-painikkeessa on kohopiste.*
Q t (TV/video) -painike (61)
R PICTURE NAVI (kuvanavigointi)
-painike (35, 51)
S TIME/TEXT (aika/teksti) -painike
(36)
T MENU (valikko) -painike (25)
U ENTER (syöttö) -painike (19)
V DISPLAY (näyttö) -painike (12)
W H (toisto) -painike (22)
H-painikkeessa on kohopiste.*
X x (pysäytys) -painike (23)
Y X (tauko) -painike (23)
A TV [/1 (virta/valmiustila) -painike
(61)
B Z (avaa/sulje) -painike (23)
C Numeropainikkeet (25)
Z SUR (tilaääni) -painike (42)
wj
(kuvakulma) -painike (44)
* Käytä kohopistettä kiintopisteenä käyttäessäsi
soitinta.
Numeropainikkeessa 5 on kohopiste.*
D CLEAR (tyhjennä) -painike (27)
E TOP MENU (päävalikko) -painike
(25)
F C/X/x/c-painikkeet (25)
G O RETURN (paluu) -painike (24)
11
Ohjausvalikkonäytön opas (Magic Pad)
Ohjausvalikon avulla voit valita haluamasi toiminnon ja katsella lisätietoja. Voit tuoda
ohjausvalikkonäytön näkyviin ja vaihtaa näyttöä painamalla toistuvasti DISPLAY seuraavasti:
, Ohjausvalikkonäyttö 1
m
Ohjausvalikkonäyttö 2 (vain DATA CD- / DATA DVD -levyille, joissa ei ole DivX-videotiedostoja)
m
Ohjausvalikkonäyttö poissa käytöstä
Ohjausvalikkonäyttö
Levy määrää ohjausvalikkonäyttöjen 1 ja 2 vaihtoehdot. Lisätietoja on sulkeissa olevilla
sivuilla.
Esimerkki: Ohjausvalikkonäyttö 1 toistettaessa DVD VIDEO -levyä.
Toistettavan jakson numero*2
Toistettavan nimikkeen numero*1
Nimikkeiden kokonaismäärä*1
Jaksojen kokonaismäärä*2
Ohjausvalikon
kohdat
Valittu kohta
Ohjausvalikosta
valitun kohdan nimi
Toimintaohje
12(27)
18(34)
T
1:32:55
EI KÄYT.
EI KÄYT.
ASETA
KÄYTÖSSÄ
Toistettavan
levyn tyyppi*3
Toistoaika*4
Nykyinen asetus
Vaihtoehdot
OHJELMOITU
ENTER
*1 Näyttää kohtauksen numeron VIDEO CD
-levyn toistossa (PBC käytössä); raidan
numeron VIDEO CD- / CD-levyn toistossa ja
albumin numeron DATA CD / DATA DVD
-levyn toistossa.
*2 Näyttää indeksinumeron VIDEO CD -levyn
toistossa, MP3-ääniraidan numeron, tai JPEGkuvatiedoston numeron DATA CD- / DATA
DVD -levyn toistossa. DivX-videotiedoston
numero DATA CD- / DATA DVD -levyn
toistossa.
*3 Näyttää Super VCD -levyn muodossa ”SVCD”.
*4 Näyttää JPEG-tiedostojen päivämäärän.
12
PLAY
DVD VIDEO
Toistotila
(N Toisto,
X Tauko,
x Pysäytys jne.)
Lopeta:
DISPLAY
Näytön poistaminen käytöstä
Paina DISPLAY.
Ohjausvalikkonäytön kohtien luettelo
Kohta
Nimi, toiminto
NIMIKE (sivu 33) / KOHTAUS (sivu 33) / RAITA (sivu 33)
Valitsee toistettavan nimikkeen, kohtauksen tai raidan.
JAKSO (sivu 33) / INDEKSI (sivu 33)
Valitsee toistettavan jakson tai indeksin.
RAITA (sivu 33)
Valitsee toistettavan raidan.
ORIGINAL / PLAY LIST (sivu 26)
Valitsee toistettavien nimikkeiden tyypin (DVD-VR-tila):
alkuperäinen (ORIGINAL) tai muokattu toistoluettelo (PLAY LIST).
AIKA/TEKSTI (sivu 33)
Näyttää kuluneen ja jäljellä olevan toistoajan.
Anna aikakoodi kuva- ja musiikkihakua varten.
Tuo näkyviin DVD-/CD-tekstitiedot tai DATA CD- / DATA DVD -levyn raidan/
tiedoston nimen.
OHJELMOITU (sivu 27)
Valitsee nimikkeiden, jaksojen tai raitojen toistojärjestyksen.
SATUNNAIS (sivu 29)
Toistaa nimikkeet, jaksot tai raidat sattumanvaraisessa järjestyksessä.
TOISTUVA (sivu 30)
Toistaa jatkuvasti koko levyä (kaikkia nimikkeitä, raitoja tai albumeita) tai yhtä
nimikettä, jaksoa, raitaa, albumia tai tiedostoa.
A-B TOISTUVA (sivu 31)
Määrittää jatkuvasti toistettavat osat.
KUVANSÄÄTÖTILA (sivu 45)
Säätää soittimesta tulevaa videosignaalia. Voit valita katselemaasi ohjelmaan parhaiten
sopivan kuvanlaadun.
TERÄVYYS (sivu 47)
Terävöittää kuvaa korostamalla kuvassa olevia ääriviivoja.
KÄYTÖNVALVONTA (sivu 58)
Tällä asetuksella voit rajoittaa soittimen käyttöä.
ASETUKSET (sivu 63)
PIKA-asetukset (sivu 19)
Pika-asetusten avulla voi valita kuvaruutunäytön kielen, television kuvasuhteen ja
äänilähtösignaalin.
MUKAUTETTU-asetukset
Pika-asetusten lisäksi monia muitakin asetuksia voi muuttaa.
NOLLAUS
Palauttaa ”ASETUKSET”-valikon asetukset tehdasasetusten mukaisiksi.
ALBUMI (sivu 33)
Valitsee albumin, joka sisältää toistettavan MP3-ääniraidoista ja JPEG-kuvatiedostoista.
TIEDOSTO (sivu 33)
Valitsee toistettavan JPEG-kuvatiedoston.
ALBUMI (sivu 33)
Valitsee toistettavan DivX-videotiedoston sisältävän albumin.
TIEDOSTO (sivu 33)
Valitsee toistettavan DivX-videotiedoston.
,jatkuu
13
PÄIVÄMÄÄRÄ (sivu 51)
Näyttää digitaalikameralla otetun kuvan kuvauspäivämäärän.
VAIHTOVÄLI (sivu 54)
Määrittää, miten pitkään kukin kuva näkyy kuvaruudussa.
TEHOSTE (sivu 54)
Valitsee kuvaesityksen kuvanvaihdossa käytettävän tehosteen.
TILA (MP3, JPEG) (sivu 53)
Valitsee DATA CD- / DATA DVD -levyiltä toistettavan datan tyypin: MP3-ääniraita
(AUDIO), JPEG-kuvatiedosto (KUVA), tai molemmat (AUTO).
z Vihje
Ohjausvalikon vihreä ilmaisinkuvake syttyy
valitessasi muun asetuksen
t
kuin ”EI KÄYT.” (vain ”OHJELMOITU”,
”SATUNNAIS”, ”TOISTUVA”, ”A-BTOISTUVA”, ”TERÄVYYS”). Vihreä
”ORIGINAL/PLAY LIST” -ilmaisin tulee
näkyviin, kun valitset vaihtoehdon ”PLAY LIST”
(oletusasetus). ”KUVANSÄÄTÖTILA”-ilmaisin
palaa vihreänä, kun jokin muu asetus
kuin ”VAKIO” on valittuna.
14
Liittäminen
Soittimen liittäminen
Huomautuksia
•
•
•
•
Liittäminen
Liitä soitin ja määritä sen asetukset vaiheiden 1–6 mukaan.
Liitä johdot pitävästi, jotta ääneen ei tule häiriöitä.
Lue liitettävien laitteiden vakiovarusteisiin sisältyvät käyttöohjeet.
Tätä soitinta ei voi liittää televisioon, jossa ei ole SCART-liitäntää tuloliitäntää.
Irrota jokaisen laitteen verkkovirtajohto pistorasiasta ennen laitteiden liittämistä.
Vaihe 1: Pakkauksen avaaminen
Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat tarvikkeet:
• Kaukosäädin (1)
• R6 (koko AA) -paristot (2)
Vaihe 2: Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
Soittimen toimintoja voi ohjata sen mukana tulevan kaukosäätimen avulla. Aseta kaksi R6 (koko
AA) -paristoa paristolokeroon niin, että niiden 3- ja #-navat tulevat oikeille puolille lokeron
sisällä olevien merkintöjen mukaisesti. Kun käytät kaukosäädintä, suuntaa se soittimessa
olevaan kaukosäätimen tunnistimeen .
Huomautuksia
• Älä jätä kaukosäädintä kuumaan tai kosteaan paikkaan.
• Varo erityisesti paristoja vaihtaessasi, ettei kaukosäätimen sisään joudu vieraita esineitä.
• Älä altista kaukosäätimen tunnistinta auringon tai valaisimien suoralle valolle. Muutoin voi seurauksena
olla toimintahäiriö.
• Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot, jotta niiden mahdollinen vuotaminen ja siitä
aiheutuva korroosio ei vahingoita kaukosäädintä.
15
Vaihe 3: Liittäminen televisioon
Liitä tämä soitin televisioon, tai projektoriin audio/video (SCART) -johdolla. Tätä liitäntätapaa
käytettäessä ääni kuuluu television kaiuttimista.
Televisio
INPUT
SCART-johto
(ei sisälly vakiovarusteisiin)
LINE (RGB)-TV -liitäntään
L
CENTER
COAXIAL
DIGITAL OUT
l: Signaalin kulkusuunta
CD-DVD-soitin
Liitettäessä SCART-tuloliitäntään
Liitä SCART-johto (ei sisälly vakiovarusteisiin). Liitä johdot tiukasti, sillä löysästi liitetyt
johdot voivat aiheuttaa ääneen häiriöitä.
• Tilaäänitehosteet (sivu 42)
Televisio: Dynaaminen tila, Dynaaminen, Laaja, Yö.
Kun käytät tätä liitäntätapaa, varmista, että televisio pystyy käyttämään S-video- tai RGBsignaaleja. Lue liitettävän television käyttöohje. Kun valitset asetusnäytössä
”NÄYTTÖASETUKSET”-valikon ”LINE”-asetukseksi vaihtoehdon ”S VIDEO” tai ”RGB”
(sivu 65), käytä kyseistä signaalia välittävää SCART-johtoa.
Liittäminen tavalliseen 4:3-kuvasuhteiseen televisioon
Levy voi aiheuttaa sen, ettei kuva ehkä mahdu television kuvaruutuun. Jos haluat tietoja
kuvasuhteen muuttamisesta, katso sivu 65.
16
Huomautuksia
• Älä liitä esimerkiksi kuvanauhuria television ja soittimen väliin. Jos soittimen signaali kulkee
kuvanauhurin kautta, television kuvassa voi olla häiriöitä.
Kuvanauhuri
Televisio
Liitä
suoraan
Liittäminen
CD-DVD-soitin
• Jos liität soittimen televisioon SCART-liitännän kautta, soitin kytkeytyy automaattisesti television
kuvalähteeksi, kun aloitat toiston. Palauta tällöin TV-kanava kuvalähteeksi painamalla kaukosäätimen t
(TV/video) -painiketta.
Kun toistat NTSC-värijärjestelmän mukaista levyä, soitin näyttää esimerkiksi videosignaalin
tai asetusnäytön NTSC-värijärjestelmän mukaisena. Siksi voi olla, ettei kuva näy PALvärijärjestelmän mukaisissa televisioissa. Avaa tällöin levylokero ja poista levy.
17
Vaihe 4: Liittäminen AV-vahvistimeen (vastaanottimeen)
Jos AV-vahvistimessa (vastaanottimessa on Dolby*1 Digital-, DTS*2- tai MPEG audio
-dekooderi ja digitaalinen tuloliitäntä, käytä tätä liitäntätapaa.
L
CENTER
COAXIAL
DIGITAL OUT
DIGITAL OUT (COAXIAL) -liitäntään
CD-DVD-soitin
COAXIAL
DIGITAL OUT
Koaksiaalinen digitaalinen johto
(ei sisälly vakiovarusteisiin)
[Kaiuttimet]
Taka (vasen)
Etu (vasen)
Keski
koaksiaaliseen
digitaaliseen
tuloliitäntään
[Kaiuttimet]
Taka (oikea)
Dekooderilla varustettu
AV-vastaanotin
(vahvistin)
Etu (oikea)
Lisäbasso
: Signaalin kulkusuunta
z Vihje
Katso liitettyjen laitteiden käyttöohjeista lisätietoja kaiuttimien oikeasta sijoittamisesta.
• Tilaäänitehosteet
Dolby Digital (5.1-kan.), DTS (5.1-kan.) ja MPEG audio (5.1-kan.).
*1 Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
”Dolby”, ”Pro Logic” ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
*2 ”DTS” ja ”DTS Digital Out” ovat Digital Theater Systems, Inc:n tavaramerkkejä.
Huomautuksia
• Kun olet liittänyt laitteet, valitse pika-asetuksissa oikeat asetukset (sivu 19). Jos AV-vahvistimessa
(vastaanottimessa) on MPEG audio -dekooderi, valitse ”AUDIOASETUKSET”-valikon ”MPEG”asetukseksi ”MPEG” (sivu 69). Muutoin kaiuttimista ei kuulu ääntä tai niistä kuuluu voimakas häiriöääni.
• Soittimen omia TVS-tehosteita ei voi käyttää tätä liitäntätapaa käytettäessä.
• DTS-ääniraitojen kuunteleminen edellyttää tämän liitäntätavan käyttämistä. DTS-ääniraitoja ei saada LINE
(RGB)-TV (SCART) -liitäntä, vaikka pika-asetuksissa olisi valittu ”DTS”-asetukseksi
”KÄYTÖSSÄ”(sivu 19).
18
Vaihe 5: Verkkojohdon liittäminen
Liitä soittimen ja television verkkovirtajohto pistorasiaan.
Noudattamalla seuraavassa olevia ohjeita voit tehdä soittimen käytön vaatimat minimiasetukset.
Jos haluat ohittaa jonkin asetuksen, paina painiketta >. Jos haluat palata edelliseen
asetukseen, paina painiketta ..
Liittäminen
Vaihe 6: Pika-asetukset
ENTER
1 Kytke televisioon virta.
2 Paina [/1.
3 Valitse televisiosta se videotulo,
jonka kautta soittimesta tuleva
kuva näkyy.
Ilmoitus ”Press [ENTER] to run QUICK
SETUP” (Käynnistä PIKA-ASENNUS
painamalla [ENTER]) tulee näytön
alareunaan. Jos tämä ilmoitus ei tule
näkyviin, siirry pika-asetuksiin
valitsemalla ohjausvalikon ”SETUP”
(Asetukset) -kohdasta ”QUICK” (Pika)
(sivu 64).
4 Paina ENTER asettamatta
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
5 Valitse kieli painamalla X/x.
Soitin näyttää asetusvalikon ja
tekstityksen valitsemasi kielen
mukaisena.
6 Paina ENTER-painiketta.
Kuvaruutuun tulee liitettävän television
kuvasuhteen asetusnäyttö.
soittimeen levyä.
Kuvaruutunäyttöjen kielen asetusnäyttö
tulee näkyviin.
,jatkuu
19
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
LINE:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Onko soitin liitetty vahvistimeen
(vastaanottimeen)?
KYLLÄ
DIGITAL OUTPUT
EI
7 Valitse television tyyppiä vastaava
asetus painamalla X/x.
◆ Jos käytössäsi on laajakuvatelevisio
tai tavallinen 4:3-kuvasuhteinen
televisio, jossa on laajakuvatila
• 16:9 (sivu 65)
◆ Jos käytössäsi on tavallinen 4:3kuvasuhteinen televisio
• 4:3 LETTER BOX tai 4:3 PAN SCAN
(sivu 65)
8 Paina ENTER-painiketta.
Kuvaruutuun tulee LINE (RGB)-TV
-liitännän videolähtösignaalin tyypin
asetusnäyttö.
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
LINE:
16:9
KÄYTÖSSÄ
KANSIKUVA
VIDEO
VIDEO
S VIDEO
RGB
9 Valitse haluamasi LINE (RGB)-TV
-liitännän videolähtösignaalin
tyyppi painamalla X/x.
◆ Videosignaalit
• VIDEO (sivu 66)
◆ S-videosignaalit
• S VIDEO (sivu 66)
◆ RGB-signaalit
• RGB (sivu 66)
10Paina ENTER-painiketta.
Kuvaruutuun tulee vahvistimen
(vastaanottimen) liittämiseen käytettävän
liitännän tyypin asetusnäyttö.
20
11Valitse painikkeita X/x
painamalla sen liitännän tyyppi,
jota (mahdollisesti) käyttäen liität
soittimen vahvistimeen
(vastaanottimeen), ja paina sitten
ENTER.
Jos AV-vahvistinta (vastaanotinta) ei ole
liitetty, valitse asetukseksi ”EI” ja siirry
vaiheeseen 15.
Jos AV-vahvistin (vastaanotin) on liitetty
koaksiaalisella digitaalisella johdolla,
valitse asetukseksi ”KYLLÄ: DIGITAL
OUTPUT”.
12Valitse painikkeita X/x
painamalla se Dolby Digital
-signaalityyppi, jonka haluat
ohjata vahvistimeen
(vastaanottimeen).
Jos AV-vahvistimessa
(vastaanottimessa) on Dolby Digital
-dekooderi, valitse asetukseksi ”DOLBY
DIGITAL”. Muutoin valitse ”D-PCM”.
AUDIOASETUKSET
VAKIO
AUDIO DRC:
ÄÄNIMIKSAUS:
DOLBY SURROUND
DIGITAALILÄHTÖ:
KÄYTÖSSÄ
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
D-PCM
MPEG:
DOLBY DIGITAL
DTS:
48kHz/16bit
48kHz/96kHz PCM:
13Paina ENTER-painiketta.
”DTS” on valittuna.
Liittäminen
AUDIOASETUKSET
VAKIO
AUDIO DRC:
ÄÄNIMIKSAUS:
DOLBY SURROUND
DIGITAALILÄHTÖ:
KÄYTÖSSÄ
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
EI KÄYT.
48kHz/96kHz PCM:
EI KÄYT.
KÄYTÖSSÄ
14Valitse painikkeita X/x
painamalla, haluatko ohjata DTSsignaalin vahvistimeen
(vastaanottimeen).
Jos AV-vahvistimessa
(vastaanottimessa) on DTS-dekooderi,
valitse ”KÄYTÖSSÄ”. Muutoin valitse
”EI KÄYT.”.
15Paina ENTER-painiketta.
Soitin poistuu pika-asetustilasta.
Kaikkien liitännät ja asetukset on
määritetty.
Jos AV-vahvistimessa
(vastaanottimessa) on MPEG audio
-dekooderi, valitse ”MPEG”-asetukseksi
”MPEG” (sivu 69).
21
4 Paina soittimen painiketta A ja
aseta levylokeroon levy.
Levyjen toisto
Levyjen toisto
DVD- tai VIDEO CD -levy voi aiheuttaa sen,
että jotkin toiminnot poikkeavat tässä
esitetyistä tai ovat rajoitettuja.
Katso lisätietoja levyn käyttöohjeesta.
Toistettava puoli alaspäin
5 Paina H.
Levylokero sulkeutuu. Soitin aloittaa
toiston (normaali toisto). Säädä
television tai vahvistimen
(vastaanottimen) äänenvoimakkuus.
Levyn mukaan voi olla, että television
kuvaruutuun tulee valikko. Jos levy on
DVD VIDEO -levy, katso sivu 25. Jos
levy on VIDEO CD -levy, katso sivu 26.
Virran katkaiseminen soittimesta
Paina [/1. Soitin siirtyy valmiustilaan.
ENTER
RETURN
z Vihje
Voit asettaa soittimen virran katkeamaan
automaattisesti silloin, kun soitin on ollut
pysäytettynä yli 30 minuuttia. Jos haluat ottaa
tämän toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä,
valitse ”MUKAUTETUT ASETUKSET” -valikon
”AUTOM. VIRRANKATK.” -asetukseksi
”KÄYTÖSSÄ” tai ”EI KÄYT.” (sivu 66).
Huomautus
1 Kytke televisioon virta.
2 Paina [/1.
Soittimeen kytkeytyy virta.
3 Valitse televisiosta se videotulo,
jonka kautta soittimesta tuleva
kuva näkyy.
◆ Käytettäessä vahvistinta
(vastaanotinta)
Kytke vahvistimeen (vastaanottimeen)
virta ja valitse siitä oikea ohjelmalähde
niin, että kuulet tästä soittimesta tulevan
äänen.
22
DVD-tallentimilla luodut levyt on viimeisteltävä
oikein, ennen kuin niitä voi toistaa. Katso
viimeistelystä lisätietoja DVD-soittimen
käyttöohjeesta.
Huomautuksia DVD VIDEO -levyn DTSääniraitojen toistosta
• DTS-äänisignaalit saadaan vain DIGITAL OUT
(COAXIAL) -liitännästä.
• Kun haluat toistaa DVD VIDEO -levyllä olevia
DTS-ääniraitoja, valitse
”AUDIOASETUKSET”-valikon ”DTS”asetukseksi ”KÄYTÖSSÄ” (sivu 69).
• Jos liität soittimen äänilaitteeseen, jossa ei ole
DTS-dekooderia, älä valitse
”AUDIOASETUKSET”-valikon ”DTS”asetukseksi vaihtoehtoa ”KÄYTÖSSÄ”
(sivu 69). Kaiuttimista voi kuulua voimakas ääni,
joka saattaa vahingoittaa korviasi tai kaiuttimia.
CLEAR
(kertaus)
(eteenpäinsiirto)
Huomautus
Välitöntä uudelleentoistoa tai siirtoa eteenpäin ei
välttämättä voi käyttää kaikissa kohtauksissa.
ZOOM
SLOW PLAY
Toiminto
FAST PLAY
Käyttö
Nopeutettu tai hidastettu
äänellinen toisto
Hidastetusti tai nopeutetusti toistettavan
kohtauksen ääntä voi kuunnella.
Pysäytys
Paina x
Tauko
Paina X
Toisto jatkaminen
tauon jälkeen
Paina X tai H
Nopeus muuttuu painiketta FAST PLAY tai
SLOW PLAY painettaessa.
Siirtyminen
seuraavaan jaksoon,
raitaan tai
kohtaukseen
normaalissa toistossa
Paina >
Paluu normaaliin toistoon
Paina toiston aikana FAST PLAY tai SLOW
PLAY.
Paina H.
Huomautuksia
Siirtyminen edelliseen Paina .
jaksoon, raitaan tai
kohtaukseen
normaalissa toistossa
Toiston lopettaminen
ja levyn poistaminen
Paina Z
Edellisen kohtauksen
toisto uudelleen*1
Paina
(kertaus) toiston
aikana
Toistettavan
Paina
kohtauksen lyhyt
(eteenpäinsiirto)
pikasiirto eteenpäin*2 toiston aikana
Kuvan
suurentaminen*3
Levyjen toisto
*1 Kaikki DVD-levyt, paitsi DVD+RW-,
DVD+R- ja DVD+R DL -levyt. Tätä painiketta
ei voi käyttää DivX-videotiedostoja
toistettaessa.
*2 Vain DVD. Tätä painiketta ei voi käyttää DivXvideotiedostoja toistettaessa.
*3 Vain video- ja JPEG-kuvat (ei koske TAUSTAkuvia). Voit siirtää suurennettua kuvaa
painikkeilla C/X/x/c. Levyn sisältö voi
aiheuttaa sen, että zoomaus poistuu
automaattisesti käytöstä kuvaa siirrettäessä.
Lisätoiminnot
• Tätä toimintoa voi käyttää vain DVD-, VIDEO
CD-, tai Super VCD -levyjen.
• ”Toiminto ei onnistu” tulee näyttöön, kun suurin
tai pienin nopeus on saavutettu.
• FAST PLAY- ja SLOW PLAY -tilojen käytön
aikana kuvakulmaa (sivu 44), tekstitystä (sivu
44), ja ääntä (sivu 40) ei voi muuttaa. Ääntä voi
muuttaa vain VIDEO CD- ja Super VCD -levyjen
toistossa.
• Fast Play- ja Slow Play -toimintoja ei voi käyttää
toistettaessa DTS-ääniraitoja.
• Fast Play- ja Slow Play -toimintoja ei voi käyttää
toistettaessa yksittäiskuvia DVD-VR-tilassa.
Paina ZOOM
toistuvasti. Peruuta
painamalla CLEAR.
,jatkuu
23
Levylokeron lukitseminen
(lapsilukko)
Voit lukita levylokeron estääksesi lapsia
avaamasta sitä.
Kun soitin on valmiustilassa, paina
painikkeita O RETURN ja ENTER ja sitten
kaukosäätimen painiketta [/1.
Soittimeen kytkeytyy virta, ja etupaneelin
näyttöön tulee sana ”LOCKED”. Soittimen
tai kaukosäätimen painikkeet A ja Z eivät
toimi, kun lapsilukko on käytössä.
Levyn toiston jatkaminen
keskeytyskohdasta
(toistonjatkamistoiminto/
monilevyinen
toistonjatkamistoiminto)
Soittimen muistiin tallentuu tieto levyn
toiston edellisestä pysäytyskohdasta.
Levylokeron lukituksen poistaminen
Kun soitin on valmiustilassa, paina
O RETURN ja ENTER ja sitten [/1
uudelleen.
Huomautus
Vaikka valitsisit ohjausvalikon ”ASETUKSET”kohdasta ”NOLLAUS”-vaihtoehdon (sivu 64),
levylokero pysyy lukittuna.
Huomautuksia
• VR-tilassa tallennettujen DVD-VR-tila levyjen
sekä CD-, DATA CD- ja DATA DVD -levyjen
toistossa soitin tallentaa muistiinsa tiedon
nykyisen levyn toistonjatkamiskohdasta.
Toistonjatkamiskohta katoaa muistista, jos
– avaat levylokeron
– irrotat verkkovirtajohdon
– soitin siirtyy valmiustilaan (vain DATA CD tai
DATA DVD).
• Toistonjatkamistoiminto ei toimi satunnaistoiston
eikä ohjelmoidun toiston aikana.
• Tämä toiminto ei ehkä toimi kaikkien levyjen
toistossa.
Nykyisen levyn toiston
jatkaminen pysäytyskohdasta
(toistonjatkamistoiminto)
Soittimen muistiin tallentuu tieto levyn
toiston edellisestä pysäytyskohdasta, vaikka
kytkisit soittimen valmiustilaan painamalla
[/1.
1
Kun toistat levyä, pysäytä toisto
painamalla painiketta x.
”RESUME”-ilmaisin tulee etupaneelin
näyttöön.
24
2
Paina painiketta H.
Soitin aloittaa levyn toiston kohdasta,
jossa toisto pysäytettiin vaiheessa 1.
z Vihje
Jos haluat aloittaa levyn toiston alusta, paina x
kahdesti ja paina sitten H.
Levyn toiston pysäytyskohdan
tallentaminen (monilevyinen
toistonjatkamistoiminto) (vain
DVP-NS39)
Soitin tallentaa muistiinsa tiedon levyn
toiston pysäytyskohdasta enintään 6:ta levyä
varten ja jatkaa toistoa kyseisestä kohdasta,
kun asetat saman levyn soittimeen seuraavan
kerran. Kun tallennat toistonjatkamiskohdan
7:tä levyä varten, tieto ensimmäisen levyn
toistonjatkamiskohdasta pyyhkiytyy pois
muistista.
z Vihjeitä
• Jos haluat aloittaa levyn toiston alusta, paina
painiketta x kahdesti ja paina sitten H.
• Jos haluat monilevyisen
toistonjatkamistoiminnon käytöstä, valitse
”MUKAUTETUT ASETUKSET” -valikon
”MONILEVY TOISTONJTK” -asetukseksi ”EI
KÄYT.” (sivu 67). Toisto alkaa uudelleen vain
soittimessa parhaillaan olevan levyn
toistonjatkamiskohdasta.
Huomautuksia
• ”MUKAUTETUT ASETUKSET” -valikon
”MONILEVY TOISTONJTK” -asetuksena on
oltava ”KÄYTÖSSÄ” (oletusasetus), jotta tämä
toiminto toimii (sivu 67).
• Tieto toiston pysäytyskohdasta poistuu muistista,
jos
– muutat toistotilaa
– muutat asetuksia asetusnäytössä.
• Jos ”MUKAUTETUT ASETUKSET” -valikon
”MONILEVY TOISTONJTK” -asetuksena on
”KÄYTÖSSÄ” ja toistat itse tallennettua levyä
(esimerkiksi DVD-RW-levyä), soitin voi jatkaa
muiden itse tallennettujen levyjen toistoa samasta
kohdasta.
DVD VIDEO -levyt on jaettu pitkiin kuva- tai
musiikkiosuuksiin, joita kutsutaan
nimikkeiksi. Kun toistat DVD VIDEO levyä, jolla on useita nimikkeitä, voit valita
haluamasi nimikkeen painamalla TOP
MENU -painiketta.
Kun toistat DVD VIDEO -levyjä, jolta voit
valita esimerkiksi äänen ja tekstityksen
kielen, voit tehdä valinnat MENU-painiketta
painamalla.
Levyjen toisto
Huomautuksia
• Nykyisen levyn toistonjatkamiskohta pyyhkiytyy
pois muistista, kun
– muutat toistotilaa
– muutat asetuksia asetusnäytössä
– irrotat verkkovirtajohdon.
DVD-levyn valikon
käyttäminen
Numeropainikkeet
TOP MENU
MENU
ENTER
1 Paina painiketta TOP MENU tai
MENU.
Levyn valikko tulee television
kuvaruutuun.
Valikon vaihtoehdot ovat erilaisia eri
levyillä.
2 Valitse haluamasi vaihtoehto
painamalla painiketta C/X/x/c tai
numeropainikkeita.
Jos painat numeropainikkeita, seuraava
näyttö tulee näkyviin.
Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla
numeropainikkeita.
1
3 Paina ENTER-painiketta.
25
Vaihtoehdon
”ORIGINAL”- tai ”PLAY
LIST” valitseminen DVDVR-tilassa
Joidenkin DVD-VR-tila (videotallennus)
-tilassa on kahdenlaisia nimikkeitä toistoa
varten: alkuperäiset tallennetut nimikkeet
(ORIGINAL) ja nimikkeet, joita voi luoda
tallentavilla DVD-soittimilla editointia
varten (PLAY LIST). Voit valita toistettavan
nimikkeen tyypin.
PBC-toiminnoilla
varustettujen VIDEO CD
-levyjen toistaminen
(PBC-toisto)
PBC (Playback Control) -toistotoimintojen
ansiosta voit toistaa VIDEO CD -levyjä
vuorovaikutteisesti television kuvaruudussa
näkyvän valikon avulla.
Numeropainikkeet
ENTER
RETURN
ENTER
DISPLAY
1 Kun soitin on pysäytettynä, paina
kaukosäätimen DISPLAYpainiketta.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2 Valitse
(ORIGINAL/PLAY
LIST) painamalla X/x ja paina
sitten ENTER.
”ORIGINAL/PLAY LIST” -vaihtoehdot
tulevat näkyviin.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
DVD-VR
3 Valitse asetus painamalla X/x.
• PLAY LIST: toistaa ”ORIGINAL”nimikkeistä editointia varten luodut
nimikkeet.
• ORIGINAL: toistaa alkuperäiset
tallennetut nimikkeet.
4 Paina ENTER-painiketta.
26
1 Aloita PBC-toiminnoilla
varustetun VIDEO CD -levyn toisto.
Näkyviin tulee valikko.
2 Valitse haluamasi vaihtoehdon
numero painamalla
numeropainikkeita.
3 Paina ENTER-painiketta.
4 Noudata valikossa näkyviä
ohjeita, jotka koskevat
vuorovaikutteisten toimintojen
käyttöä.
Noudata levyn käyttöohjetta, koska
VIDEO CD -levyjen käyttötavat
vaihtelevat.
Palaaminen valikkoon
Paina O RETURN.
Eri toistotoiminnot
z Vihje
Kun haluat toistaa levyä käyttämättä PBCtoimintoja, valitse raita painamalla painiketta
./> soittimen ollessa pysäytettynä ja paina
sitten H tai ENTER.
”Soitto ilman PBC-toimintoa” -ilmoitus tulee
television kuvaruutuun, ja soitin aloittaa normaalin
toiston. Valikkoja tai muita pysäytyskuvia ei voi
tuoda näkyviin.
Voit palata PBC-toistoon painamalla x kahdesti ja
painamalla sitten H.
(ohjelmoitu toisto, satunnaistoisto,
jatkuva toisto, A-B-jakson jatkuva
toisto)
Levyjen toisto
Voit valita seuraavat toistotilat:
• ohjelmoitu toisto (sivu 27)
• satunnaistoisto (sivu 29)
• toistuva toisto (sivu 30)
• A-B-jakson toistuva toisto (sivu 31).
Huomautus
Joidenkin VIDEO CD -levyjen käyttöohjeissa voi
vaiheessa 3 olevaa ilmausta ”Paina ENTERpainiketta” (”Press ENTER”) vastata ilmaus ”Paina
SELECT-painiketta” (”Press SELECT”). Paina
tällöin H.
CLEAR
ENTER
DISPLAY
Huomautus
Toistotila peruuntuu, kun
– poistat levyn
– kytket soittimen valmiustilaan painamalla
painiketta [/1.
Ohjelman luominen (ohjelmoitu
toisto)
Voit luoda omia ohjelmiasi asettamalla levyn
nimikkeet, jaksot tai raidat haluamaasi
järjestykseen. Voit ohjelmoida enintään 99
nimikettä, jaksoa ja raitaa.
1
Paina DISPLAY.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse
(OHJELMOITU)
painamalla X/x ja paina sitten
ENTER.
”OHJELMOITU”-valikon asetukset
tulevat näkyviin.
,jatkuu
27
12(27)
18(34)
T
1:32:55
EI KÄYT.
EI KÄYT.
ASETA
KÄYTÖSSÄ
3
Valitse seuraavaksi ”C”-sarakkeesta
”03” painamalla X/x ja paina sitten
ENTER.
PLAY
DVD VIDEO
OHJELMOITU
KAIKKI TYHJENNETTY
1. NIMIKE 0 2 – 0 3
2. NIMIKE – –
3. NIMIKE – –
4. NIMIKE – –
5. NIMIKE – –
6. NIMIKE – –
7. NIMIKE – –
Valitse ”ASETA t” painamalla X/x
ja paina sitten ENTER.
Valittu nimike ja jakso
Näkyvissä on teksti ”RAITA”, kun toistat
VIDEO CD- tai CD-levyä.
OHJELMOITU
KAIKKI TYHJENNETTY
1. NIMIKE
2. NIMIKE – –
3. NIMIKE – –
4. NIMIKE – –
5. NIMIKE – –
6. NIMIKE – –
7. NIMIKE – –
◆ Toistettaessa VIDEO CD- tai CD-levyä
Valitse esimerkiksi raita ”02”.
Valitse ”T”-sarakkeesta ”02” painamalla
X/x ja paina sitten ENTER.
T
––
01
02
03
04
05
Valittu raita
OHJELMOITU
KAIKKI TYHJENNETTY
02
1.RAITA
––
2.RAITA
––
3.RAITA
––
4.RAITA
––
5.RAITA
––
6.RAITA
––
7.RAITA
Levyllä olevat raidat tai nimikkeet
4
Paina c.
Kohdistin siirtyy nimikkeen tai raidan
kohdalle sarakkeessa ”T” (tässä
esimerkissä kohtaan ”01”).
OHJELMOITU
KAIKKI TYHJENNETTY
1. NIMIKE – –
2. NIMIKE – –
3. NIMIKE – –
4. NIMIKE – –
5. NIMIKE – –
6. NIMIKE – –
7. NIMIKE – –
T
C
––
01
02
03
04
05
++
01
02
03
04
05
06
6
OHJELMOITU
KAIKKI TYHJENNETTY
1. NIMIKE – –
2. NIMIKE – –
3. NIMIKE – –
4. NIMIKE – –
5. NIMIKE – –
6. NIMIKE – –
7. NIMIKE – –
28
T
C
––
01
02
03
04
05
++
01
02
03
04
05
06
––
01
02
03
04
05
Jos haluat ohjelmoida muita
nimikkeitä, jaksoja tai raitoja, toista
vaiheita 4 ja 5.
Ohjelmoidut nimikkeet, jaksot tai raidat
näkyvät valitussa järjestyksessä.
7
Aloita ohjelmoitu toisto painamalla
H.
Ohjelmoitu toisto alkaa.
Kun ohjelma on päättynyt, voit toistaa
saman ohjelman uudelleen painamalla
H.
Valitse ohjelmoitava nimike, jakso tai
raita.
◆ Toistettaessa DVD VIDEO -levyä
Valitse esimerkiksi nimikkeen ”02” jakso
”03”.
Valitse ”T”-sarakkeesta ”02” painamalla
X/x ja paina sitten ENTER.
0:15:30
T
Ohjelmoitujen raitojen kesto yhteensä
Levyllä olevat jaksot
5
T
––
01
02
03
04
05
Paluu normaaliin toistoon
Paina CLEAR-painiketta tai valitse ”EI
KÄYT.” vaiheessa 3. Jos haluat toistaa saman
ohjelman uudelleen, valitse ”KÄYTÖSSÄ”
vaiheessa 3 ja paina ENTER.
Ohjelman muuttaminen tai peruuttaminen
1
Noudata kohdassa ”Ohjelman luominen
(ohjelmoitu toisto)” olevia vaiheita 1–3.
2
Valitse muutettavan nimikkeen, jakson
tai raidan numero painamalla X/x ja
paina sitten c. Jos haluat poistaa
ohjelmasta nimikkeen, jakson tai raidan,
paina CLEAR.
3
12(27)
18(34)
T
1:32:55
EI KÄYT.
EI KÄYT.
NIMIKE
JAKSO
1
Noudata kohdan ”Ohjelman luominen
(ohjelmoitu toisto)” vaiheita 1–3.
2
Paina X ja valitse ”KAIKKI
TYHJENNETTY”.
3
Paina ENTER-painiketta.
z Vihje
Voit toistaa ohjelmoituja nimikkeitä, jaksoja tai
raitoja toistuvaa toistoa tai satunnaistoistoa
käyttämällä. Noudata ohjelmoidun toiston aikana
kohdassa ”Toistuva toisto” (sivu 30) tai
”Satunnaistoisto” (sivu 29) kuvattuja vaiheita.
Huomautuksia
• Kun ohjelmoit Super VCD -levyn raitoja,
kokonaistoistoaika ei tule näkyviin.
• Tätä toimintoa ei voi käyttää VIDEO CD- eikä
Super VCD -levyjen PBC-toistossa.
Toisto satunnaisessa
järjestyksessä (satunnaistoisto)
Voit antaa soittimen toistaa nimikkeet, jaksot
tai raidat sattumanvaraisessa järjestyksessä.
Jos käytät satunnaistoistotoimintoa
uudelleen, soittojärjestys muuttuu uudelleen.
1
3
Valitse haluamasi vaihtoehto
painamalla X/x.
◆ Toistettaessa DVD VIDEO -levyä
• NIMIKE
• JAKSO
Levyjen toisto
Tee uusi ohjelma vaiheen 5 ohjeiden
mukaan. Jos haluat peruuttaa ohjelman,
valitse ”T”-sarakkeesta ”--” ja paina
sitten ENTER.
Kaikkien nimikkeiden, jaksojen tai
raitojen peruuttaminen
ohjelmointijärjestyksessä
PLAY
DVD VIDEO
◆ Toistettaessa VIDEO CD- tai CD -levyä
• RAITA
◆ Otettaessa ohjelmoitu toisto käyttöön
• KÄYTÖSSÄ: soitin järjestää
ohjelmoitua toistoa varten valitut
nimikkeet, jaksot tai raidat
sattumanvaraiseen järjestykseen.
4
Paina ENTER-painiketta.
Satunnaistoisto alkaa.
Paluu normaaliin toistoon
Paina CLEAR tai valitse ”EI KÄYT.”
vaiheessa 3.
z Vihjeitä
• Voit asettaa satunnaistoiston, kun soitin on
pysäytettynä. Valitse ”SATUNNAIS” ja paina
sitten H. Satunnaistoisto alkaa.
• Kun ”JAKSO” on valittuna asetukseksi, soitin voi
toistaa satunnaistoistossa enintään 200 levyllä
olevaa jaksoa.
Huomautus
Tätä toimintoa ei voi käyttää VIDEO CD- eikä
Super VCD -levyjen PBC-toistossa.
Paina DISPLAY painiketta toiston
aikana.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse
(SATUNNAIS)
painamalla painiketta X/x ja paina
sitten ENTER.
”SATUNNAIS”-valikon asetukset
tulevat näkyviin.
,jatkuu
29
◆ Toistettaessa DATA CD- tai DATA DVD
-levyä
• LEVY: soitin toistaa jatkuvasti kaikkia
albumeja.
• ALBUMI: soitin toistaa jatkuvasti
nykyistä albumia.
• RAITA (vain MP3-ääniraidat): soitin
toistaa jatkuvasti nykyistä raitaa.
• TIEDOSTO (vain DivXvideotiedostot): soitin toistaa jatkuvasti
nykyistä tiedostoa.
Toistaminen jatkuvasti (toistuva
toisto)
Voit toistaa jatkuvasti levyn kaikkia
nimikkeitä tai raitoja tai yhtä nimikettä,
jaksoa tai raitaa.
Voit käyttää satunnaistoiston ja ohjelmoidun
toiston yhdistelmää.
1
Paina DISPLAY toiston aikana.
◆ Kun ohjelmoitu toisto tai
satunnaistoisto on käytössä
• KÄYTÖSSÄ: soitin kertaa ohjelmoitua
toistoa tai satunnaistoistoa jatkuvasti.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse
(TOISTUVA)
painamalla X/x ja paina sitten
ENTER.
”TOISTUVA”-valikon asetukset tulevat
näkyviin.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
EI KÄYT.
EI KÄYT.
LEVY
NIMIKE
JAKSO
3
Valitse jatkuvasti toistettava kohde
painamalla X/x.
◆ Toistettaessa DVD VIDEO -levyä
• LEVY: soitin toistaa jatkuvasti kaikkia
nimikkeitä.
• NIMIKE: soitin toistaa jatkuvasti levyn
nykyistä nimikettä.
• JAKSO: soitin toistaa jatkuvasti
nykyistä jaksoa.
◆ Toistettaessa DVD-VR-tilassa
• LEVY: soitin toistaa jatkuvasti valitun
tyyppisiä nimikkeitä.
• NIMIKE: soitin toistaa jatkuvasti levyn
nykyistä nimikettä.
• JAKSO: soitin toistaa jatkuvasti
nykyistä jaksoa.
◆ Toistettaessa VIDEO CD- tai CD -levyä
• LEVY: soitin toistaa jatkuvasti kaikkia
raitoja.
• RAITA: soitin toistaa jatkuvasti
nykyistä raitaa.
30
4
Paina ENTER-painiketta.
Jatkuva toisto alkaa.
Paluu normaaliin toistoon
Paina CLEAR tai valitse ”EI KÄYT.”
vaiheessa 3.
z Vihje
Voit asettaa toistuvan toiston, kun soitin on
pysäytettynä. Valitse ”TOISTUVA” ja paina sitten
H. Jatkuva toisto alkaa.
Huomautuksia
• Tätä toimintoa ei voi käyttää VIDEO CD- eikä
Super VCD -levyjen PBC-toistossa.
• Kun toistat jatkuvasti DATA CD- tai DATA
DVD -levyä, joka sisältää toistoajaltaan
eripituisia MP3-ääniraitoja ja JPEGkuvatiedostoja, ääni ei vastaa kuvaa.
• Kun ”TILA (MP3, JPEG)” -asetuksena on
”KUVA (JPEG)” (sivu 53), et voi valita
”RAITA”-asetusta.
Tietyn osuuden jatkuva toisto
(A-B-jakson toistuva toisto)
Voit toistaa jatkuvasti haluamaasi nimikkeen,
jakson tai raidan osuutta. (Tämän toiminnon
avulla voit vaikkapa opetella laulujen sanoja.)
Paina DISPLAY toiston aikana.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse
(A-B TOISTUVA)
painamalla X/x ja paina sitten
ENTER.
Paina CLEAR tai valitse ”EI KÄYT.”
vaiheessa 3.
Huomautuksia
• Satunnaistoiston, jatkuvan toiston ja ohjelmoidun
toiston asetukset peruuntuvat, kun valitset A-Bjakson toistuvan toiston.
• A-B-jakson jatkuva toisto ei toimi eri
nimikkeiden välillä.
• A-B-jakson jatkuvaa toistoa ei voi asettaa
yksittäiskuvia sisältävälle levylle DVD-VRtilassa.
Levyjen toisto
1
Paluu normaaliin toistoon
”A-B TOISTUVA” -valikon asetukset
tulevat näkyviin.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
EI KÄYT.
ASETA
EI KÄYT.
3
Valitse ”ASETA t” painamalla X/x
ja paina sitten ENTER.
”A-B TOISTUVA” -asetusnäyttö tulee
näkyviin.
A 18 - 1:32:30
4
B
Kun toiston aikana saavutat toistuvasti
toistettavan osuuden aloituskohdan
(kohta A), paina ENTER-painiketta.
Aloituskohta (kohta A) on asetettu.
A 18 - 1:32:30
5
B 18 - 1:33:05
Kun saavutat lopetuskohdan (kohta B),
paina ENTER-painiketta uudelleen.
Asetetut kohdat näkyvät näytössä, ja
soitin alkaa toistaa kyseistä osuutta
jatkuvasti.
31
Kohtauksen hakeminen
Tietyn kohdan haku
levyltä (selaus, hidastettu toisto,
pysäytyskuva)
Voit etsiä nopeasti täsmälleen haluamasi
kohdan levyltä tarkkailemalla kuvaa tai
toistamalla levyä hitaasti.
Kohdan haku nopeasti
pikasiirrolla eteen- tai
taaksepäin (selaus)
Paina levyn toiston aikana
m tai
M
. Kun löydät haluamasi kohdan,
palauta laite normaalinopeuteen painamalla
H. Selausnopeus muuttuu aina, kun painat
m tai M
selauksen aikana. Aina
kun painat painiketta, ilmaisin muuttuu alla
kuvatulla tavalla. Todelliset nopeudet voivat
vaihdella eri levyillä.
Toistosuunta
×2B t 1M t 2M t 3M
3M (vain DVD/VIDEO CD/DATA CD*/DATA
DVD*)
×2B (vain DVD VIDEO/CD)
(askellus)
(askellus)
Vastakkainen suunta
×2b t 1m t 2m t 3m
3m (vain DVD/VIDEO CD/DATA CD*/DATA
DVD*)
×2b (vain DVD VIDEO)
* Vain DivX-video
Huomautuksia
• Kaikkien levyjen kanssa ei voi käyttää kaikkia
kuvattuja toimintoja.
• DATA CD- tai DATA DVD -levyjä toistaessasi
voit etsiä tietyn kohdan vain MP3-ääniraidasta tai
DivX-videotiedostosta.
32
Toistonopeus ”×2B”/”×2b” on noin
kaksinkertainen normaalinopeuteen
verrattuna.
Toistonopeus ”3M”/”3m” on nopeampi
kuin ”2M”/”2m” ja toistonopeus
”2M”/”2m” on nopeampi kuin ”1M”/
”1m”.
Toisto kuva kerrallaan
(hidastettu toisto)
Toistosuunta
2
y1
Vastakkainen suunta (vain DVD)
2
y1
Toistonopeus ”2 y”/”2
kuin ”1 y”/”1
”.
Voit hakea DVD -levyltä nimikkeen tai
jakson ja VIDEO CD-, CD-, DATA CD- tai
DATA DVD -levyltä raidan, indeksin,
tiedosto, tai kohtauksen. Koska levyn
nimikkeille ja raidoille on annettu yksilölliset
numerot, voit valita haluamasi nimikkeen tai
raidan antamalla sen numeron. Voit etsiä
kohtauksen myös antamalla aikakoodin.
Kohtauksen hakeminen
Kun soitin on taukotilassa, paina
m tai
M
. Voit palata normaaliin nopeuteen
painamalla H.
Toistonopeus muuttuu aina, kun painat
m tai M
hidastetun toiston
aikana. Käytettävissä on kaksi nopeutta.
Jokaisella painalluksella ilmaisin muuttuu
seuraavasti:
Esimerkiksi nimikkeen,
jakson, raidan tai
kohtauksen haku
” on hitaampi
Numeropainikkeet
Huomautus
Jos levy on DATA CD- tai DATA DVD -levy, tämä
toiminto toimii vain DivX-videotiedostojen
toistossa.
CLEAR
ENTER
DISPLAY
Toisto kuva kerrallaan
(pysäytyskuva)
Kun soitin on taukotilassa, siirry seuraavaan
kuvaan painamalla painiketta
(askellus). Voit siirtyä edelliseen kuvaan
painamalla
(askellus) (vain DVD).
Palaa normaaliin toistoon painamalla Hpainiketta.
Huomautuksia
• Yksittäiskuvia ei voi etsiä DVD-VR-tilassa.
• Jos levy on DATA CD- tai DATA DVD -levy,
tämä toiminto toimii vain DivX-videotiedostojen
toistossa.
1 Paina DISPLAY (jos toistat JPEGkuvatiedostoja sisältävää DATA
CD- tai DATA DVD -levyä, paina
painiketta kahdesti).
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2 Valitse hakutapa painamalla X/x.
◆ Toistettaessa DVD -levyä
NIMIKE
JAKSO
AIKA/TEKSTI
Valitse ”AIKA/TEKSTI”, jos haluat
hakea aloituskohdan antamalla
aikakoodin.
,jatkuu
33
◆ Toistettaessa VIDEO CD- tai Super
VCD -levyä ilman PBC-toimintoja
4 Valitse numeropainikkeilla
esimerkiksi sen nimikkeen,
jakson, raidan, indeksin,
kohtauksen numero, jonka haluat
hakea.
RAITA
INDEKSI
◆ Toistettaessa VIDEO CD- tai Super
VCD -levyä PBC-toiminnoilla
◆ Jos teet virheen
Peruuta numero painamalla CLEAR ja
valitse sitten toinen numero.
KOHTAUS
◆ Toistettaessa CD-levyä
RAITA
◆ Toistettaessa DATA CD- tai DATA DVD
-levyä
5 Paina ENTER-painiketta.
Soitin aloittaa toiston valitsemastasi
numerosta.
ALBUMI
RAITA (vain MP3-ääniraidat)
TIEDOSTO (vain JPEGkuvatiedostot)
◆ Toistettaessa DATA CD- (vain DivXvideotiedostot) tai DATA DVD -levyä
(vain DivX-videotiedostot)
Kohtauksen haku aikakoodin avulla (vain
DVD)
1
Valitse vaiheessa 2
AIKA/
TEKSTI.
”T **:**:**” (parhaillaan toistettavan
nimikkeen toistoaika) näkyy valittuna.
2
Paina ENTER-painiketta.
Ilmaisin ”T **:**:**” muuttuu muotoon
”T --:--:--”.
3
Anna aikakoodi numeropainikkeilla ja
paina ENTER.
Jos esimerkiksi haluat hakea kohtauksen,
joka on 2 tuntia 10 minuuttia 20 sekuntia
alkukohdan jälkeen, anna aika ”2:10:20”.
ALBUMI
TIEDOSTO
Esimerkki: kun valitset
JAKSO
”** (**)” on valittuna (** tarkoittaa
lukua).
Sulkeissa näkyvä luku ilmaisee
nimikkeiden, jaksojen, raitojen,
indeksien, kohtausten, albumien, tai
tiedostojen kokonaismäärän.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
Valittu rivi
3 Paina ENTER-painiketta.
”** (**)” muuttuu muotoon ”-- (**)”.
12(27)
(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
z Vihjeitä
• Kun ohjausvalikkonäyttö on poissa käytöstä, voit
hakea jaksoa (DVD), raitaa (CD / DATA CD /
DATA DVD) tai tiedostoa (DATA CD (DivXvideo) / DATA DVD (DivX-video)) painamalla
numeropainikkeita ja sitten ENTER.
• Voit näyttää levylle tallennettujen nimikkeiden,
jaksojen tai raitojen ensimmäisen kohtauksen 9
osaan jaetussa kuvaruudussa. Voit aloittaa toiston
suoraan valitsemalla jonkin kohtauksista.
Lisätietoja on kohdassa ”Haku kohtauksen
mukaan (KUVANAVIGOINTI)” (sivu 35).
Huomautuksia
• Kuvaruudussa näkyvä nimikkeen tai raidan
numero on sama kuin levylle tallennettu numero.
• Et voi hakea kohtausta DVD+RW-levyltä/
DVD+R-levyltä/DVD+R DL-levyltä aikakoodin
avulla.
34
Haku kohtauksen
mukaan (KUVANAVIGOINTI)
Voit jakaa näytön 9 osaan ja siten hakea
haluamasi kohtauksen nopeasti.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4 Valitse jakso, nimike tai raita
PICTURE
NAVI
ENTER
RETURN
DISPLAY
Toisto alkaa valitusta kohtauksesta.
Paluu normaaliin toistoon asetuksen
aikana
Paina O RETURN tai DISPLAY.
1 Paina PICTURE NAVI -painiketta
toiston aikana.
Kohtauksen hakeminen
painamalla C/X/x/c ja paina
sitten ENTER-painiketta.
z Vihje
Jos jaksoja, nimikkeitä tai raitoja on enemmän kuin
9, näytön oikeassa alakulmassa näkyy merkki V.
Kun haluat tuoda lisää jaksoja, nimikkeitä tai raitoja
näkyviin, valitse alin kohtaus ja paina x. Voit palata
edelliseen kohtaukseen valitsemalla ylimmän
kohtauksen ja painamalla X.
Seuraava näyttö tulee näkyviin.
Huomautus
JAKSOJEN NÄYTTÖ
ENTER
Kaikkia toimintoja ei välttämättä voi valita kaikkien
levyjen yhteydessä.
2 Valitse haluamasi vaihtoehto
painamalla PICTURE NAVI
-painiketta toistuvasti.
• JAKSOJEN NÄYTTÖ (vain DVD
VIDEO): näyttää jokaisen jakson
ensimmäisen kohtauksen.
• NIMIKKEIDEN NÄYTTÖ (vain DVD
VIDEO): näyttää jokaisen nimikkeen
ensimmäisen kohtauksen.
• RAITOJEN NÄYTTÖ (vain VIDEO
CD/Super VCD): näyttää jokaisen
raidan ensimmäisen kohtauksen.
3 Paina ENTER-painiketta.
Kunkin jakson, nimikkeen tai raidan
ensimmäiset kohtaukset näkyvät
seuraavasti.
35
Levyn tietojen katseleminen
Toistoajan ja jäljellä
olevan ajan
tarkistaminen
Voit tarkistaa nykyisen nimikkeen, jakson tai
raidan jäljellä olevan ajan. Voit tarkistaa
myös levylle tallennetun DVD- tai CDtekstin, raidan nimen (MP3-äänitiedosto) tai
tiedoston nimen (DivX-video).
TIME/TEXT
◆ Toistettaessa DVD-levyä
• T *:*:* (tunnit: minuutit: sekunnit)
Toistettavan nimikkeen toistoaika
• T–*:*:*
Toistettavan nimikkeen jäljellä oleva
aika
• C *:*:*
Toistettavan jakson toistoaika
• C–*:*:*
Toistettavan jakson jäljellä oleva aika
◆ Toistettaessa VIDEO CD- tai Super
VCD -levyä (PBC-toiminnoilla)
• *:* (minuutit: sekunnit)
Toistettavan kohtauksen toistoaika
◆ Toistettaessa VIDEO CD -levyä (ilman
PBC-toimintoja) tai CD -levyä
• T *:* (minuutit: sekunnit)
Toistettavan raidan toistoaika
• T–*:*
Toistettavan raidan jäljellä oleva aika
• D *:*
Toistettavan levyn toistoaika
• D –*:*
Toistettavan levyn jäljellä oleva aika
◆ Toistettaessa Super VCD -levyä
(ilman PBC-toimintoja)
• T *:* (minuutit: sekunnit)
Toistettavan raidan toistoaika
◆ Toistettaessa DATA CD (MP3 audio)tai DATA DVD -levyä (MP3 audio)
• T *:* (minuutit: sekunnit)
Toistettavan raidan toistoaika
1 Paina TIME/TEXT-painiketta
toiston aikana.
Seuraava näyttö tulee näkyviin.
T 1:01:57
Aikatiedot
2 Voit muuttaa aikatietoja
painamalla TIME/TEXT-painiketta
toistuvasti.
Käytettävissä olevat aikatiedot riippuvat
toistettavan levyn tyypistä.
36
◆ Toistettaessa DATA CD (DivX-video)tai DATA DVD -levyä (DivX-video)
• *:*:* (tunnit: minuutit: sekunnit)
Nykyisen tiedoston toistoaika
Levyn toistotietojen
tarkistaminen
Etupaneelin näytön tietojen
tarkistaminen
DVD-/CD-tekstitietojen tarkistaminen
Television kuvaruudussa näkyvät aikatiedot
ja teksti näkyvät myös etupaneelin näytössä.
Etupaneelin näytön tiedot muuttuvat
seuraavassa kuvatulla tavalla, kun muutat
television kuvaruudussa näkyviä aikatietoja.
Paina vaiheessa 2 painiketta TIME/TEXT
toistuvasti niin, että DVD- tai CD-levylle
tallennettu teksti tulee näkyviin.
DVD- tai CD-tekstitiedot tulevat näkyviin
vain, jos levylle on tallennettu tekstiä.
Tekstitietoja ei voi muuttaa. Jos levyllä ei ole
tekstiä, teksti ”NO TEXT” tulee näkyviin.
Esimerkiksi DATA CD- (MP3 audio tai
DivX-video) tai DATA DVD- (MP3 audio tai
DivX-video) albumin nimen tarkastaminen
Jos painat TIME/TEXT toistaessasi DATA
CD- tai DATA DVD -levyllä olevia MP3ääniraitoja tai DATA CD- tai DATA DVD
-levyllä olevia DivX-videotiedostoja,
televisioruutuun tulee albumin, raidan tai
tiedoston nimi sekä äänen bittinopeus
(toistettavan äänidatan määrä sekunnissa).
Toistettavan nimikkeen
toistoaika
Levyn tietojen katseleminen
BRAHMS SYMPHONY
Toistettaessa DVD-levyä
Toistettavan nimikkeen
jäljellä oleva aika
Toistettavan jakson
toistoaika
Toistettavan jakson jäljellä
oleva aika
Bittinopeus*
Teksti
T
17:30
128k
Toistettavan nimikkeen ja
jakson numero
JAZZ
RIVER SIDE
Albumin nimi
(palautuu automaattisesti
alkuun)
Raidan/tiedoston nimi
* Näkyy seuraavissa tilanteissa:
– Toistettaessa on DATA CD- tai DATA DVD
-levyllä olevaa MP3-ääniraitaa.
– Toistettaessa MP3-ääntä sisältävää DivXvideotiedostoa, joka on DATA CD- tai DATA
DVD -levyllä.
,jatkuu
37
Toistettaessa DATA CD- (MP3 audio) tai
DATA DVD -levyä (MP3 audio)
Toistettavan raidan toistoaika
ja numero
Raidan nimi
Toistettaessa VIDEO CD -levyä (ilman
PBC-toimintoja) tai CD -levyä
Toistettavan raidan toistoaika
ja numero
Toistettavan raidan jäljellä
oleva aika
Nykyisen albumin ja raidan numero
(palautuu automaattisesti
alkuun)
Toistettaessa DATA CD (DivX-video )
-levyä tai DATA DVD (DivX-video) -levyä
Levyn toistoaika
Levyn jäljellä oleva aika
Nykyisen tiedoston
toistoaika
Teksti
Nykyisen tiedoston nimi
Nykyisen albumin ja tiedoston numero
Toistettavan raidan ja
indeksin numero*
(palautuu automaattisesti
alkuun)
(palautuu automaattisesti
alkuun)
* Nykyisen raidan numero ja indeksinumero
näkyvät vain toistettaessa VIDEO CD -levyä.
z Vihjeitä
• Kun toistat VIDEO CD -levyjä ilman PBCtoimintoja, raidan numero, ja indeksinumero
näkyvät tekstin jälkeen.
• Kohtauksen numero, ja toistoaika tulevat
näyttöön, kun toistat VIDEO CD -levyä PBCtoiminnoilla.
• Pitkä teksti, joka ei mahdu kerralla yhdelle riville,
vierii etupaneelin näytössä.
• Voit tarkistaa aika- ja tekstitiedot myös
ohjausvalikosta (sivu 12).
38
Huomautuksia
• Toistettavan levyn tyypin mukaan DVD- tai CDtekstitiedot tai raitojen nimet eivät ehkä tule
näkyviin.
• Tämä soitin pystyy näyttämään DVD- ja CDtekstitiedoista vain ensimmäisen tason,
esimerkiksi levyn nimen tai nimikkeen.
• MP3-ääniraitojen ja DivX-videotiedostojen
toistoaika ei ehkä näy oikein.
• Jos toistat pelkkiä JPEG-kuvatiedostoja
sisältävää levyä ja ”TILA (MP3, JPEG)”
-asetuksena on ”AUTO”, ilmoitus ”NO AUDIO
DATA” tulee etupaneelin näyttöön. Jos ”TILA
(MP3, JPEG)” -asetuksena on ”KUVA (JPEG)”,
näyttöön tulee ilmoitus ”JPEG”.
Levyn tietojen katseleminen
39
2 Valitse haluamasi audiosignaali
Äänen säätäminen
Äänen vaihtaminen
Jos toistettavan DVD VIDEO -levyn tai
DATA CD- (DivX-videotiedostot) / DATA
DVD -levyn (DivX-videotiedostot) ääni on
tallennettu eri järjestelmiä (PCM, Dolby
Digital, MPEG audio tai DTS) käyttäen, voit
vaihtaa äänijärjestelmää. Jos DVD VIDEO
-levylle on tallennettu monikieliset
ääniraidat, voit vaihtaa myös kieltä.
CD-, DATA CD-, DATA DVD- tai VIDEO
CD -levyjä toistaessasi voit valita oikean tai
vasemman kanavan kielen ja kuunnella
valitun kanavan ääntä sekä oikeasta että
vasemmasta kaiuttimesta. Jos esimerkiksi
toistat levyä, jolla olevassa
musiikkikappaleessa laulu kuuluu oikeasta
kanavasta ja soittimet vasemmasta, kuulet
soittimet kummastakin kaiuttimesta
valitsemalla vasemman kanavan.
painamalla
toistuvasti.
(ääni) -painiketta
◆ Toistettaessa DVD VIDEO -levyä
DVD VIDEO -levy määrää valittavissa
olevat kielet.
Kieli saattaa näkyä nelinumeroisena
koodina. Kohdassa ”Kielikoodien
luettelo” sivulla 76 on kerrottu, mitä
kieltä koodi vastaa. Jos sama kieli näkyy
useita kertoja, DVD VIDEO -levyn ääni
on tallennettu useita äänijärjestelmiä
käyttäen.
◆ Toistettaessa DVD-VR-tilassa
Levylle tallennettujen ääniraitojen tyyppi
näkyy näytössä. Oletusasetus näkyy
alleviivattuna.
Esimerkki:
• 1: PÄÄ (pää-ääni)
• 1: ALI (kakkosääni)
• 1: PÄÄ+ALI (pää- ja kakkosääni)
◆ Toistettaessa VIDEO CD-, CD-, DATA
CD- (MP3 audio), tai DATA DVD -levyä
(MP3 audio)
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• STEREO: normaali stereoääni.
• 1/V: vasemman kanavan ääni (mono).
• 2/O: oikean kanavan ääni (mono).
◆ Toistettaessa DATA CD (DivX-video )
-levyä tai DATA DVD (DivX-video) -levyä
Valitse jokin näkyvissä olevista
äänisignaalimuodoista. Jos teksti “Ei
äänitiedostoja” tulee näyttöön, soitin ei
tue levyn äänisignaalimuotoa.
1 Paina
(ääni) -painiketta
toiston aikana.
Seuraava näyttö tulee näkyviin.
1:ENGLANTI DOLBY DIGITAL 3/2.1
40
◆ Toistettaessa Super VCD -levyä
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• 1: STEREO: ääniraidan 1 stereoääni.
• 1:1/V: ääniraidan 1 vasemman kanavan
ääni (mono).
• 1:2/O: ääniraidan 1 oikean kanavan
ääni (mono).
• 2:STEREO: ääniraidan 2 stereoääni.
• 2:1/V: ääniraidan 2 vasemman kanavan
ääni (mono).
• 2:2/O: ääniraidan 2 oikean kanavan
ääni (mono).
Tietoja audiosignaaleista
Huomautuksia
• Kun toistat Super VCD -levyä, jolla ei ole
ääniraitaa 2, ja valitset asetukseksi ”2:STEREO”,
”2:1/V” tai ”2:2/O”, ääntä ei kuulu.
• Toistettaessa DVD-VR-tilassa: Jos AV-vahvistin
(vastaanotin) on liitetty DIGITAL OUT
(COAXIAL) -liitäntään ja haluat vaihtaa
ääniraitaa, valitse ”AUDIOASETUKSET”valikon ”DOLBY DIGITAL” -asetukseksi
”D-PCM”.
Äänisignaalin muodon
tarkistaminen
◆Toistettaessa DVD VIDEO -levyä
Esimerkki:
Dolby Digital 5.1-kan.
Huomautuksia
• Jos valitset ”AUDIOASETUKSET”-valikon
”DTS”-asetukseksi ”EI KÄYT.”, DTSraidanvalinta-asetusta ei tule kuvaruutuun, vaikka
levyllä olisikin DTS-raitoja (sivu 69).
• Vähintään kolme kanavaa sisältävät MPEGäänisignaalit näkyvät edellä kuvatussa muodossa
(3/2.1, 2/1), mutta vain vasemman (V) ja oikean
(O) etukanavan signaalit toistuvat kahden
etukaiuttimen kautta.
Äänen säätäminen
Voit tarkistaa äänisignaalin muodon
painamalla
(ääni) painiketta toistuvasti
toiston aikana. Nykyisen äänisignaalin muoto
(esimerkiksi Dolby Digital, DTS tai PCM)
tulee näkyviin alla kuvatulla tavalla.
Levylle tallennetut audiosignaalit sisältävät
alla mainitut ääniosat (kanavat). Kukin
kanava ohjautuu eri kaiuttimeen.
• Etukanava (vasen)
• Etukanava (oikea)
• Keskikanava
• Takakanava (vasen)
• Takakanava (oikea)
• Takakanava (mono): Tämä signaali voi olla
joko Dolby Surround Sound -käsitelty
signaali tai Dolby Digital -signaalin
monoääninen takakanava.
• LFE (Low Frequency Effect, matalat
tehosteäänet) -signaali
Taka (V/O)
1: ENGLANTI DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Etu (V/O) +
keski
LFE (matalat
tehosteäänet)
Esimerkki:
Dolby Digital 3-kan.
2:SUOMI DOLBY DIGITAL 2 / 1
Etu (V/O)
Taka
(mono)
◆Toistettaessa DATA CD- tai DATA DVD
-levyllä olevaa DivX-videotiedostoa
Esimerkki:
MP3 audio
1: MP3 128k
Bittinopeus
41
Asetuksen poistaminen käytöstä
TV Virtual Surround (TVS)
-asetukset
Vaikka liittäisit soittimeen stereotelevision
tai kaksi etukaiutinta, voit TVS (TV Virtual
Surround) -toiminnon äänikentän ansiosta
kuunnella tilaääntä. Toiminto luo
etukaiuttimien (L: vasen, R: oikea) äänestä
virtuaaliset takakaiuttimet ilman todellisia
takakaiuttimia. TVS on Sony kehittämä
tekniikka, joka tuottaa tilaäänen
stereoäänisestä televisiosta.
Jos soitin on asetettu antamaan signaali
DIGITAL OUT (COAXIAL) -liitännästä,
äänen tilavaikutelma kuuluu vain, kun
”AUDIOASETUKSET”-valikon ”DOLBY
DIGITAL” -asetuksena on ”D-PCM” ja
”MPEG”-asetuksena ”PCM” (sivu 69).
SUR
Valitse ”EI KÄYT.” vaiheessa 2.
◆TVS DYNAAMINEN TILA
Luo etukaiuttimien (vasen, oikea) äänestä
yhden virtuaalisen, suuren takakaiutinparin ja
virtuaalisen bassokaiuttimen ilman todellisia
takakaiuttimia ja todellista bassokaiutinta
(kuten alla on kuvattu).
Tämä tila on tehokas silloin, kun vasemman
(L) ja oikean (R) etukaiuttimen etäisyys on
pieni (esimerkiksi stereoäänisen television
sisäiset kaiuttimet).
TV
Sub
woofer
◆TVS DYNAAMINEN
Luo etukaiuttimien (vasen, oikea) äänestä
yhden virtuaalisen takakaiutinparin ilman
todellisia takakaiuttimia (kuten alla on
kuvattu).
Tämä tila on tehokas silloin, kun vasemman
(L) ja oikean (R) etukaiuttimen etäisyys on
pieni (esimerkiksi stereoäänisen television
sisäiset kaiuttimet).
TV
1 Paina SUR-painiketta toiston
aikana.
Seuraava näyttö tulee näkyviin.
TVS DYNAAMINEN TILA
2 Valitse jokin TVS-tiloista
painamalla SUR-painiketta.
Katso näiden asetusten kuvaukset
käyttöohjeen seuraavasta osasta.
• TVS DYNAAMINEN TILA
• TVS DYNAAMINEN
• TVS LAAJA
• TVS YÖ
• TVS VAKIO
42
◆TVS LAAJA
Luo etukaiuttimien (vasen, oikea) äänestä
viidet virtuaaliset takakaiuttimet ilman
todellisia takakaiuttimia (kuten alla on
kuvattu).
Tämä tila on tehokas silloin, kun vasemman
(L) ja oikean (R) etukaiuttimen etäisyys on
pieni (esimerkiksi stereoäänisen television
sisäiset kaiuttimet).
TV
◆TVS YÖ
Räjähdykset ja muut voimakkaat äänet
vaimenevat, mutta hiljaiset äänet pysyvät
muuttumattomina. Tämä toiminto on kätevä,
kun haluat kuulla vuorosanat ja nauttia ”TVS
LAAJA” -toiminnon tuottamasta
tilavaikutelmasta pienellä
äänenvoimakkuudella.
◆TVS VAKIO
Luo etukaiuttimien (vasen, oikea) äänestä
kolmet virtuaaliset takakaiuttimet ilman
todellisia takakaiuttimia (kuten alla on
kuvattu). Valitse tämä asetus, jos haluat
käyttää TVS-toimintoa ja käytössä on 2
kaiutinta.
L
R
Äänen säätäminen
L: Etukaiutin (vasen)
R: Etukaiutin (oikea)
: Virtuaalikaiutin
Huomautuksia
• Jos toistettavassa signaalissa ei ole
takakaiutinsignaalia, tilaäänitehosteet eivät
kuulu.
• Kun valitset jonkin TVS-tilan, poista liitetyn
television tai vahvistimen (vastaanottimen)
tilaäänitoiminto käytöstä.
• Varmista, että kuuntelupaikkasi on kaiuttimien
välissä sekä yhtä etäällä kaikista kaiuttimista ja
että kaiuttimet ovat samantyyppisissä paikoissa.
• ”TVS YÖ” -toiminto ei välttämättä toimi samalla
tavalla kaikkien levyjen toistossa.
• TVS-toiminto ei toimi Fast Play- tai Slow Play
-tilan käytön aikana, vaikka TVS-tilaa voikin
vaihtaa.
43
Elokuvien katseleminen
Tekstityksen tuominen
näkyviin
Kuvakulman vaihtaminen
Jos DVD VIDEO -levylle on tallennettu
useita kuvakulmia samasta kohtauksesta,
soittimen etupaneelin näyttöön tulee ilmaisin
”
”. Se osoittaa, että voit vaihtaa
kuvakulmaa.
Jos levylle on tallennettu tekstityksiä, voit
vaihtaa tekstitystä levyn toiston aikana tai
ottaa milloin tahansa tekstityksen käyttöön tai
poistaa sen käytöstä.
1 Paina
(tekstitys)-painiketta
toiston aikana.
1 Paina
(kulma)-painiketta
toiston aikana.
Seuraava näyttö tulee näkyviin.
1:ENGLANTI
Kulman numero tulee näyttöön.
2
2 Valitse asetus painamalla
toistuvasti
2 Valitse kuvakulman numero
painamalla toistuvasti
(kulma).
Kohtauksen kuvakulma vaihtuu.
Huomautus
Joitakin DVD VIDEO -levyjä toistettaessa
kuvakulmaa ei ehkä voi vaihtaa, vaikka DVD
VIDEO -levylle olisikin tallennettu useita
kuvakulmia.
44
(tekstitys).
◆ Toistettaessa DVD VIDEO -levyä
Valitse kieli.
DVD VIDEO -levy määrää valittavissa
olevat kielet.
Kieli saattaa näkyä nelinumeroisena
koodina. Kohdassa ”Kielikoodien
luettelo” sivulla 76 on kerrottu, mitä
kieltä koodi vastaa.
◆ Toistettaessa DVD-VR-tilassa
Valitse ”KÄYTÖSSÄ”.
◆ Toistettaessa DATA CD -levyä (DivXvideo) tai DATA DVD -levyä (DivX-video)
Valitse näytössä näkyvä kieli.
Tekstityksen poistaminen käytöstä
Valitse ”EI KÄYT.” vaiheessa 2.
Huomautuksia
• Joitakin DVD VIDEO -levyjä toistettaessa
tekstitystä ei voi muuttaa, vaikka levylle olisikin
tallennettu monikielinen tekstitys. Saattaa myös
olla, ettei tekstitystä voi poistaa käytöstä.
• Voit vaihtaa tekstityksen, jos DivXvideotiedoston tunniste on ”.AVI” tai ”.DIVX” ja
samaan tiedostoon liittyvät tekstitykset ovat
olemassa.
• Toistettaessa tekstityksellä varustettua levyä
tekstitys voi kadota näkyvistä painiketta FAST
PLAY tai SLOW PLAY painettaessa.
Toistokuvan säätäminen
(KUVANSÄÄTÖTILA)
Voit säätää JPEG-tiedostoja sisältävän DVD-,
VIDEO CD-, DATA CD- tai DATA DVD
-levyn tai DivX-videotiedostoja sisältävän
DATA CD- tai DATA DVD -levyn
videosignaalin laatua soittimesta. Valitse
katselemaasi ohjelmaan parhaiten sopiva
asetus. Kun valitset ”MUISTI”, voit tehdä
lisää säätöjä kuvan jokaiseen ominaisuuteen
(esimerkiksi värikylläisyys ja kirkkaus).
DISPLAY
Elokuvien katseleminen
ENTER
RETURN
1 Paina DISPLAY toiston aikana (jos
toistat JPEG-kuvatiedostoja
sisältävää DATA CD- tai DATA DVD
-levyä, paina painiketta kahdesti).
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2 Valitse
(KUVANSÄÄTÖTILA) painamalla
X/x ja paina sitten ENTER.
”KUVANSÄÄTÖTILA”-valikon
asetukset tulevat näkyviin.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
VAKIO
VAKIO
DYNAAMINEN 1
,jatkuu
45
3 Valitse haluamasi asetus
painamalla painiketta X/x.
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• VAKIO: näyttää normaalin kuvan.
• DYNAAMINEN 1: tuottaa dynaamisen
kuvan lisäämällä kuvan kontrasteja ja
värikylläisyyttä.
• DYNAAMINEN 2: tuottaa
DYNAAMINEN 1 -asetusta
dynaamisemman kuvan lisäämällä
kuvan kontrasteja ja värikylläisyyttä
vielä enemmän.
• ELOKUVA 1: selkeyttää tummien
alueiden yksityiskohtia nostamalla
mustan tasoa.
• ELOKUVA 2: muuttaa valkoiset alueet
kirkkaammiksi, mustat alueet
täyteläisemmiksi ja värikontrastit
suuremmiksi.
• MUISTI: säätää kuvaa tarkasti.
”MUISTI”-asetuksen
kuvansäätökohteiden
säätäminen
Voit säätää kuvan kaikkia säätökohteita
erikseen.
• KUVA: muuttaa kontrastia.
• KIRKKAUS: muuttaa kirkkautta.
• VÄRI: muuttaa värikylläisyyttä.
• VÄRISÄVY: muuttaa väritasapainoa.
1
”KUVA”-säätöasteikko
tulee näkyviin.
(
)
C
4 Paina ENTER-painiketta.
Valittu asetus tulee voimaan.
Valitse ”MUISTI” kohdan
”Toistokuvan säätäminen” vaiheessa
3 ja paina sitten ENTER.
01:32:55
KUVA
2
Select :
0
ENTER
Cancel : RETURN
Säädä kuvan kontrasti painamalla
C/c.
Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen
kuva-asetukseen tallentamatta nykyistä
asetusta painamalla X/x.
z Vihje
Kun katsot elokuvaa, ”CINEMA 1” tai ”CINEMA
2” on suositeltava asetus.
3
Paina ENTER-painiketta.
Asetus tallentuu, ja ”KIRKKAUS”säätöasteikko tulee näkyviin.
4
Säädä ”KIRKKAUS”, ”VÄRI” ja
”VÄRISÄVY” toistamalla vaiheita 2 ja
3.
Näytön poistaminen näkyvistä
Paina O RETURN tai DISPLAY.
46
Kuvan terävöittäminen
3 Valitse taso painamalla painiketta
X/x.
• 1: terävöittää ääriviivoja.
• 2: terävöittää ääriviivoja enemmän kuin
taso 1.
(TERÄVYYS)
Terävöittää kuvaa korostamalla kuvassa
olevia ääriviivoja.
4 Paina ENTER-painiketta.
Valittu asetus tulee voimaan.
”TERÄVYYS”-asetuksen poistaminen
käytöstä
Valitse ”EI KÄYT.” vaiheessa 3.
ENTER
DISPLAY
toistat JPEG-kuvatiedostoja
sisältävää DATA CD- tai DATA DVD
-levyä, paina painiketta kahdesti).
Elokuvien katseleminen
1 Paina toiston aikana DISPLAY (jos
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2 Valitse
(TERÄVYYS)
painamalla painiketta X/x ja
paina sitten ENTER.
”TERÄVYYS”-valikon asetukset tulevat
näkyviin.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
EI KÄYT.
1
2
EI KÄYT.
47
MP3-äänen kuunteleminen ja
JPEG-kuvien katseleminen
Tietoja MP3ääniraidoista ja JPEGkuvatiedostoista
MP3 on ISO/IEC MPEG-määritysten
mukainen äänenpakkaustekniikka. JPEG on
kuvanpakkaustekniikka.
Voit toistaa DATA CD- ja DATA DVD
-levyjä, joilla on MP3-ääniraitoja tai JPEGkuvatiedostoja.
DATA CD- ja DATA DVD -levyt,
joita tällä soittimella voi toistaa
Voit toistaa niitä DATA CD -levyjä tai
DATA DVD -levyjä, jotka on tallennettu
MP3 (MPEG1 Audio Layer III) -muotoon ja
JPEG-muotoon.
Tällä soittimella voi kuitenkin toistaa vain
DATA CD -levyjä, joiden looginen muoto on
ISO 9660 Level 1 / Level 2:n tai Jolietlaajennuksen mukainen, ja DATA DVD levyjä, joiden muoto on Universal Disk
Format (UDF) -standardin mukainen.
Tallennusmuodosta on lisätietoja levyaseman
ja tallennusohjelmiston käyttöohjeissa (eivät
sisälly vakiovarusteisiin).
Huomautuksia
• Soitin toista kaikki tiedostot, joiden tunniste on
”.MP3”, ”.JPG” tai ”.JPEG”, vaikka tiedostot
eivät olisikaan MP3- tai JPEG-muodossa.
Tällaisten tiedostojen toisto voi aiheuttaa
kaiuttimien ääneen voimakkaita häiriöitä.
• Tämä soitin ei ole yhteensopiva mp3PROmuodossa olevien ääniraitojen kanssa.
• Joitakin JPEG-tiedostoja ei voi toistaa.
• DivX-videotiedostoja sisältävillä DATA CD- tai
DATA DVD -levyillä olevia MP3-ääniraitoja tai
JPEG-kuvatiedostoja ei voi toistaa.
Albumien, raitojen ja
tiedostojen toistojärjestys
Albumit toistetaan seuraavassa
järjestyksessä:
◆Levyn sisällön rakenne
Puu 1
Puu 2
Puu 3
ROOT
Huomautuksia
Soitin ei ehkä toista joitakin Packet Write -muotoon
tallennettuja DATA CD- tai DATA DVD -levyjä.
MP3-ääniraidat ja JPEGkuvatiedostot, joita tällä
soittimella voi toistaa
Tällä soittimella voi toistaa seuraavia raitoja
ja tiedostoja:
– MP3-ääniraidat, joiden tunniste on ”.MP3”.
– JPEG-kuvatiedostot, joiden tunniste on
”.JPEG” tai ”.JPG”.
– JPEG-kuvatiedostot, jotka ovat DCF*kuvatiedostomuodon mukaisia.
* ”Design rule for Camera File system”:
Digitaalisten kameroiden kuvastandardi, jonka on
laatinut JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
48
Albumi Raita tai tiedosto
Puu 4
Puu 5
Kun asetat soittimeen DATA CD- tai DATA
DVD -levyn ja painat H, soitin toistaa
numeroidut raidat (tai tiedostot) peräkkäin
järjestyksessä 1–7. Kaikki valittuna
olevassa albumissa mahdollisesti olevat
alialbumit ja raidat (tiedostot) ovat
ensisijaisia saman puun seuraavaan albumiin
verrattuina. (Esimerkki: C sisältää D:n,
joten 4 toistetaan ennen 5:tä.)
Kun painat MENU-painiketta ja albumien
nimien luettelo tulee näkyviin (sivu 50),
soitin järjestää albumien nimet seuraavaan
järjestykseen:
A t B t C t D t F t G. Ne
albumit, joissa ei ole raitoja (tai tiedostoja)
(kuten albumi E), eivät näy luettelossa.
DATA CD -levyillä tai DATA DVD -levyillä
olevat MP3-ääniraidat ja JPEG-kuvatiedostot
voi toistaa.
CLEAR
PICTURE
NAVI
MENU
ENTER
RETURN
ZOOM
Huomautuksia
• DATA CD- tai DATA DVD -levyn luonnissa
käytetty ohjelmisto voi aiheuttaa sen, että
toistojärjestys poikkeaa edellä esitetystä.
• Edellä esitetty toistojärjestys ei ehkä pidä
paikkaansa, jos levyllä on yhteensä yli 200
albumia ja kussakin albumissa yli 300 raitaa/
tiedostoa.
• Soitin tunnistaa enintään 200 albumia (soitin
laskee vain albumit, myös ne, jotka eivät sisällä
MP3-ääniraitoja ja JPEG-kuvatiedostoja). Soitin
ei toista albumeja ensimmäisen 200 albumin
jälkeen.
• Siirtyminen seuraavaan tai johonkin muuhun
albumiin voi kestää jonkin aikaa.
z Vihje
Voit katsella levyn tietoja MP3-ääniraitojen toiston
aikana (sivu 36).
Huomautuksia
• Kun soittimeen asetetaan KODAK Picture CD
-muodossa oleva DATA CD -levy, soitin aloittaa
automaattisesti levyn toiston.
• Jos DATA CD- tai DATA DVD -levyllä ei ole
MP3-ääniraitoja tai JPEG-kuvatiedostoja,
ilmoitus ”Ei äänitiedostoja” tai ”Ei
kuvatiedostoja” tulee näkyviin.
,jatkuu
MP3-äänen kuunteleminen ja JPEG-kuvien katseleminen
z Vihjeitä
• Jos lisäät raitojen tai tiedostojen nimen alkuun
numeroita (esimerkiksi 01, 02 tai 03)
tallentaessasi raidat (tai tiedostot), soitin toistaa
raidat ja tiedostot numeroiden mukaisessa
järjestyksessä.
• Koska useita puita sisältävän levyn toiston
aloittaminen kestää tavallista kauemmin, sinun
kannattaa luoda albumeihin enintään kaksi puuta.
MP3-ääniraitojen tai
JPEG-kuvatiedostojen
toistaminen
49
Albumin valitseminen
MP3-ääniraidan valitseminen
1
1
Paina MENU-painiketta.
Levyn sisältämien albumien luettelo
tulee näkyviin.
Kun soitin toistaa albumia, albumin nimi
näkyy varjostettuna.
Albumin raitojen luettelo tulee näkyviin.
MY FAVOURITE SONG
1(256)
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
Paina ENTER ”Albumin valitseminen”
-kohdan vaiheen 2 jälkeen.
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUM LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
2
Valitse raita painamalla X/x ja paina
sitten ENTER.
2
Valitse haluamasi albumi painamalla
X/x.
3
Paina H.
Toiston pysäyttäminen
Toisto alkaa valitusta albumista.
Jos haluat tietoja MP3-ääniraitojen
valitsemisesta, katso ”MP3-ääniraidan
valitseminen” (sivu 50).
Lisätietoja JPEG-kuvatiedostojen
valitsemisesta on kohdassa ”JPEGkuvatiedoston valitseminen” (sivu 51).
Paina x.
Toisto alkaa valitusta raidasta.
Siirtyminen seuraavalle tai edelliselle
sivulle
Paina c tai C.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina O RETURN.
Toiston pysäyttäminen
Paina x.
Siirtyminen seuraavalle tai edelliselle
sivulle
Paina c tai C.
Näytön tuominen näkyviin tai poistaminen
näkyvistä
Paina MENU toistuvasti.
z Vihje
Valitusta albumista voi valita toistettaviksi vain
MP3-ääniraitoja, JPEG-kuvatiedostoja tai
molempia. Valintamahdollisuudet voi määrittää
”TILA (MP3, JPEG)” -asetuksen avulla (sivu 53).
50
Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan
MP3-ääniraitaan
Paina toiston aikana > tai .. Voit valita
seuraavan albumin ensimmäisen raidan
painamalla > nykyisen albumin viimeisen
raidan toiston aikana.
Huomaa, että et voi palata edelliseen
albumiin painamalla .. Valitse edellinen
albumi albumiluettelosta.
JPEG-kuvan pyörittäminen
JPEG-kuvatiedoston
valitseminen
1
Paina PICTURE NAVI ”Albumin
valitseminen” -kohdan vaiheen 2
jälkeen.
Albumin kuvatiedostot tulevat näkyviin
16 pienoisnäyttöön. Näytössä oikealla
näkyy vieritysruutu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
Valitse haluamasi kuva painamalla
C/X/x/c ja paina sitten ENTER.
Valittu kuva tulee näkyviin.
Esimerkki
Kiertosuunta
JPEG-kuvan suurentaminen (ZOOM)
Paina ZOOM kuvan katselun aikana. Voit
suurentaa kuvan enintään 4-kertaiseksi
alkuperäiseen verrattuna. Voit vierittää kuvaa
painikkeilla C/X/x/c.
Palaa normaaliin näkymään painamalla
CLEAR.
◆Painettaessa kerran (x 2)
Kuva suurenee kaksinkertaiseksi
alkuperäiseen kokoon verrattuna.
◆Painettaessa kaksi kertaa (x 4)
Kuva suurenee nelinkertaiseksi alkuperäiseen
kokoon verrattuna.
JPEG-kuvien tietojen tarkasteleminen
Siirtyminen seuraavaan tai edelliseen
JPEG-kuvatiedostoon
Paina toiston aikana C tai c. Voit valita
seuraavan albumin ensimmäisen tiedoston
painamalla c nykyisen albumin viimeisen
tiedoston toiston aikana.
Huomaa, että et voi palata edelliseen
albumiin painamalla C. Valitse edellinen
albumi albumiluettelosta.
Paina
(tekstitys) JPEG-kuvatiedostojen
katselun aikana.
Näyttöön tulevat mm. tiedoston nimi,
kameran valmistaja/malli, päivämäärä, aika,
kuvan tarkkuus, tiedoston koko ja tiedot
kameran asetuksista (ISO-nopeusasetus,
valotusaika, tarkennuslukema, valotuksen
korjausarvo tai polttoväli).
Näytössä näkyy , jos kuvaa otettaessa on
käytetty salamavaloa.
Näytössä näkyy
, jos kuvaa on kierretty
automaattisesti.
Jos haluat poistaa tiedot näkyvistä, paina
(tekstitys).
Huomaa, että edellä mainittujen tietojen
näkyminen riippuu digitaalisen kameran
valmistajasta.
,jatkuu
MP3-äänen kuunteleminen ja JPEG-kuvien katseleminen
Saat lisää kuvia näkyviin valitsemalla
alarivin kuvan ja painamalla x. Voit
palata edelliseen kuvaan valitsemalla
ylärivin kuvan ja painamalla X.
Paina kuvan katselun aikana X/x. Aina kun
painat X, kuva kääntyy 90 astetta
vastapäivään.
Palaa normaaliin näkymään painamalla
CLEAR. Huomaa, että näkymä palaa
normaaliksi myös, kun siirryt seuraavaan tai
edelliseen kuvaan painamalla C/c.
Esimerkki: painiketta X painetaan kerran.
51
JPEG-kuvan katselun lopettaminen
Paina x.
z Vihjeitä
• Kun katselet JPEG-kuvatiedostoja, voit käyttää
asetuksia ”VAIHTOVÄLI” (sivu 54),
”TEHOSTE” (sivu 54) ja ”TERÄVYYS” (sivu 47).
• Voit katsella JPEG-tiedostoja ilman MP3-ääntä
valitsemalla ”TILA (MP3, JPEG)” -asetukseksi
”KUVA (JPEG)” (sivu 53).
• Kuvan kuvauspäivämäärä näkyy ohjausvalikon
”PÄIVÄMÄÄRÄ”-kohdassa (sivu 12). Huomaa,
että digitaalikamera voi aiheuttaa sen, ettei
päivämäärä tule näkyviin.
JPEG-kuvien katseleminen
kuvaesityksenä
Voit toistaa DATA CD- tai DATA DVD
-levyllä olevat JPEG-kuvatiedostot peräkkäin
kuvaesityksenä.
Huomautus
PICTURE NAVI -painike ei toimi, kun ”TILA
(MP3, JPEG)” -asetuksena on ”AUDIO (MP3)”
(sivu 53).
MENU
ENTER
DISPLAY
1 Paina MENU-painiketta.
DATA CD- tai DATA DVD -levylle
tallennettujen albumien luettelo tulee
näkyviin.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2 Valitse albumi painamalla X/x.
3 Paina H.
Valitussa albumissa olevien JPEGkuvien toisto kuvaesityksenä alkaa.
Toiston pysäyttäminen
Paina x.
Huomautuksia
• Kuvaesitys pysähtyy, kun painat X/x tai ZOOM.
Voit jatkaa kuvaesitystä painamalla H.
• Tämä toiminto ei toimi, kun ”TILA (MP3, JPEG)”
-asetuksena on ”AUDIO (MP3)” (sivu 53).
52
Kuvaesityksen katseleminen
äänellisenä (TILA (MP3, JPEG))
Kun samassa albumissa on sekä JPEGkuvatiedostoja että MP3-ääniraitoja, voit
katsella kuvaesitystä äänellisenä.
1
Kun soitin on pysäytettynä, paina
DISPLAY.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse
(TILA (MP3, JPEG))
painamalla X/x ja paina ENTER.
”TILA (MP3, JPEG)” -kohdan asetukset
tulevat näkyviin.
z Vihjeitä
• Jos haluat toistaa samassa albumissa olevia MP3äänitiedostoja ja JPEG-kuvatiedostoja jatkuvasti,
toista samaa MP3-ääniraitaa tai albumia, kun
”TILA (MP3, JPEG)” -asetuksena on ”AUTO”.
Jos haluat toistaa raitaa tai albumia jatkuvasti,
katso kohtaa ”Toisto jatkuvasti (toistuva toisto)”
(sivu 30).
• Soitin tunnistaa enintään 200 albumia valitusta
tilasta riippumatta. Soitin tunnistaa jokaisesta
albumista enintään 300 MP3-ääniraitaa ja 300
JPEG-kuvatiedostoa, kun ”AUTO”-asetus on
valittuna; enintään 600 MP3-ääniraitaa, kun
”AUDIO (MP3)” -asetus on valittuna; ja enintään
600 JPEG-kuvatiedostoa, kun ”KUVA (JPEG)”
-asetus on valittuna.
Huomautuksia
12(27)
18(34)
T
32:55
AUTO
AUTO
AUDIO(MP3)
KUVA(JPEG)
Valitse ”AUTO” (oletusasetus)
painamalla X/x ja paina ENTER.
• AUTO: soitin toistaa samassa
albumissa olevat JPEG-kuvatiedostot ja
MP3-ääniraidat kuvaesityksessä.
• AUDIO (MP3): soitin toistaa vain
MP3-ääniraidat peräkkäin.
• KUVA (JPEG): soitin toistaa vain
JPEG-kuvatiedostot peräkkäin.
4
Paina MENU-painiketta.
DATA CD- tai DATA DVD -levylle
tallennettujen albumien luettelo tulee
näkyviin.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
5
Valitse toistettavat MP3-ääniraidat ja
JPEG-kuvatiedostot sisältävä albumi
painamalla X/x.
6
Paina H.
MP3-äänen kuunteleminen ja JPEG-kuvien katseleminen
3
DATA CD MP3
• Tämä toiminto ei toimi, jos MP3-ääniraidat ja
JPEG-kuvatiedostot eivät ole samassa albumissa.
• Jos JPEG-kuvan ja MP3-ääniraidan toistoajat
eivät ole samat, niistä pidemmän toisto jatkuu
ilman ääntä tai kuvaa.
• Jos toistat suurta MP3-raitaa ja JPEG-kuvaa
samanaikaisesti, äänessä voi olla katkoja. MP3raidan siirtonopeudeksi kannattaa raidan luonnin
yhteydessä valita enintään 128 kbps. Jos äänessä
on silti katkoja, pienennä JPEG-tiedoston kokoa.
Äänellinen kuvaesitys alkaa.
,jatkuu
53
Kuvaesityksen nopeuden
asettaminen (VAIHTOVÄLI)
Kuvien ulkoasun valitseminen
(TEHOSTE)
Voit määrittää, miten pitkään kukin kuva on
näkyvissä.
Voit määrittää kuvaesityksenä esitettävien
kuvien ulkoasutehosteen.
1
1
Paina DISPLAY kaksi kertaa JPEGkuvan katselun aikana tai kun soitin on
pysäytettynä.
2
Valitse
(TEHOSTE)
painamalla X/x ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Paina DISPLAY kaksi kertaa JPEGkuvan katselun aikana tai kun soitin on
pysäytettynä.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse
(VAIHTOVÄLI)
painamalla X/x ja paina sitten
ENTER-painiketta.
”TEHOSTE”-valikon asetukset tulevat
näkyviin.
”VAIHTOVÄLI”-valikon asetukset
tulevat näkyviin.
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2007
NORMAALI
NORMAALI
NOPEA
HIDAS 1
HIDAS 2
3
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2007
DATA CD JPEG
Valitse asetus painamalla X/x.
TILA 1
TILA 1
TILA 2
TILA 3
TILA 4
TILA 5
EI KÄYT.
3
Paina ENTER-painiketta.
Huomautus
Erityisesti progressiivisten JPEG-tiedostojen tai
vähintään 3 000 000 kuvapistettä sisältävien JPEGtiedostojen tuleminen näkyviin voi kestää tavallista
kauemmin. Siksi kuvien vaihtoaika voi vaikuttaa
valitsemaasi asetusta pidemmältä.
54
Valitse asetus painamalla X/x.
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• TILA 1: kuva liukuu näkyviin ylhäältä
alas.
• TILA 2: kuva liukuu näkyviin
vasemmalta oikealle.
• TILA 3: kuva tulee näkyviin
kuvaruudun keskeltä.
• TILA 4: kuvien tehoste vaihtelee
sattumanvaraisesti.
• TILA 5: seuraava kuva liukuu edellisen
päälle.
• EI KÄYT.: toiminto ei ole käytössä.
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• NORMAALI: asettaa näyttöajaksi noin
6–9 sekuntia.
• NOPEA: asettaa näyttöajan
NORMAALI-asetusta lyhyemmäksi.
• HIDAS 1: asettaa näyttöajan
NORMAALI-asetusta pidemmäksi.
• HIDAS 2: asettaa näyttöajan HIDAS 1
-asetusta pidemmäksi.
4
DATA CD JPEG
4
Paina ENTER-painiketta.
DivX®-videoiden katseleminen
Tietoja DivXvideotiedostoista
DivX® on videotiedostojen
pakkaustekniikka, jonka on kehittänyt DivX,
Inc. Tämä tuote on virallinen DivX®sertifioitu tuote.
Voit toistaa DivX-videotiedostoja sisältäviä
DATA CD- ja DATA DVD -levyjä.
DATA CD- ja DATA DVD -levyt,
joita tällä soittimella voi toistaa
DATA CD- tai DATA DVD -levyillä olevien
tiedostojen toistojärjestys
Soittimella voi toistaa tiedostoja, jotka on
tallennettu DivX-muotoon ja joiden tunniste
on ”.AVI” tai ”.DIVX”. Soitin ei toista
tiedostoja, joiden tunniste on ”.AVI” tai
”.DIVX”, jos ne eivät sisällä DivXvideokuvaa.
z Vihje
DATA CD- tai DATA DVD -levyillä olevista
toistokelpoisista MP3-ääniraidoista tai JPEGkuvatiedostoista on lisätietoja kohdassa ”DATA
CD- ja DATA DVD -levyt, joita tällä soittimella voi
toistaa” (sivu 48).
Huomautuksia
• Soitin ei ehkä toista DivX-videotiedostoa, jos
tiedosto on kahden tai useamman DivXvideotiedoston yhdistelmä.
• Soitin ei toista DivX-videotiedostoja, joiden koko
on suurempi kuin 720 (leveys) × 576 (korkeus) /
2 Gt.
• Joissakin DivX-videotiedostoissa kuva voi olla
epäselvä tai äänessä voi olla katkoja.
• Soitin ei toista joitakin yli 3 tuntia kestäviä DivXvideotiedostoja.
DivX®-videoiden katseleminen
DATA CD -levyjen ja DATA DVD -levyjen
toistoon tällä soittimella liittyy tiettyjä ehtoja:
– Jos DATA CD- tai DATA DVD -levyllä on
sekä DivX-videotiedostoja että MP3ääniraitoja tai JPEG-kuvatiedostoja, tällä
soittimella voi toistaa vain DivXvideotiedostot.
Tällä soittimella voi kuitenkin toistaa vain
DATA CD -levyjä, joiden looginen muoto on
ISO 9660 Level 1 / Level 2:n tai Jolietlaajennuksen mukainen, ja DATA DVD
-levyjä, joiden muoto on Universal Disk
Format (UDF) -standardin mukainen.
Tallennusmuodosta on lisätietoja levyaseman
ja tallennusohjelmiston käyttöohjeissa (eivät
sisälly vakiovarusteisiin).
DivX-videotiedostot, joita tällä
soittimella voi toistaa
Katso ”Albumien, raitojen ja tiedostojen
toistojärjestys” (sivu 48). Huomaa, että
toistojärjestyksen käytettävyyteen vaikuttaa
ohjelmisto, jolla DivX-videotiedosto
luodaan, ja se, onko albumeja yli 200 tai onko
kussakin albumissa yli 600 DivXvideotiedostoa.
Huomautus
Soitin ei ehkä toista joitakin Packet Write -muotoon
tallennettuja DATA CD- tai DATA DVD -levyjä.
55
DivX-videotiedostojen
toisto
Albumin valitseminen
1
Paina MENU-painiketta.
Näkyviin tulee luettelo levyllä olevista
albumeista. Luettelossa ovat vain DivXvideotiedostoja sisältävät albumit.
Voit toistaa DATA CD-levyillä ja DATA
DVD-levyillä olevat DivX-videotiedostot.
3( 3)
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
MENU
ENTER
RETURN
2
Valitse haluamasi albumi painamalla
X/x.
3
Paina H.
Toisto alkaa valitusta albumista.
DivX-videotiedostojen valinnasta on
lisätietoja kohdassa ”DivXvideotiedoston valitseminen” (sivu 57).
z Vihje
Voit katsella levyn tietoja DivX-videotiedoston
toiston aikana (sivu 36).
Toiston pysäyttäminen
Paina x-painiketta.
Huomautuksia
• Jos DATA CD/DATA DVD -levylle ei ole
tallennettu yhtään DivX-videotiedostoa, näkyviin
tulee levyn toistokelvottomuudesta kertova
ilmoitus.
• Joissakin DivX-videotiedostoissa kuva voi
pysähtyä tai olla epäselvä. Tällöin on
suositeltavaa luoda tiedosto uudelleen
käyttämällä pienempää bittinopeutta. Jos äänessä
esiintyy häiriöitä, MP3 on suositeltava
tallennusmuoto. Huomaa kuitenkin, että tämä
soitin ei ole yhteensopiva WMA (Windows
Media Audio) -muodon kanssa.
• DivX-videotiedostojen pakkaustekniikan vuoksi
voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin kuva tulee
näkyviin, kun olet painanut H (toisto)
-painiketta.
• Joissakin DivX-videotiedostoissa ääni ei ehkä
vastaa näkyvää kuvaa.
56
Siirtyminen seuraavalle tai edelliselle
sivulle
Paina C tai c.
Näytön tuominen näkyviin tai poistaminen
näkyvistä.
Paina MENU toistuvasti.
DivX-videotiedoston
valitseminen
1
Paina ENTER ”Albumin valitseminen”
-kohdan vaiheen 2 jälkeen.
Albumissa olevien tiedostojen luettelo
tulee näkyviin.
z Vihje
Jos katselukertojen määrä on ennalta määritetty,
voit toistaa DivX-videotiedoston näin monta kertaa.
Seuraavat tapahtumat lasketaan mukaan:
– Virran katkaisu soittimesta. Tämä sisältää
automaattisen virrankatkaisun. Paina painiketta
X painikkeen x sijaan, kun haluat pysäyttää
katselun.
– Levylokeron avaaminen.
– Toisen tiedoston toisto.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII 2004
VENUS
2
Valitse tiedosto painamalla X/x ja
paina sitten ENTER.
Valitun tiedoston toisto alkaa.
Toiston pysäyttäminen
Paina x-painiketta.
Paina C tai c.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina O RETURN.
Siirtyminen seuraavaan tai edelliseen
DivX-videotiedostoon käymättä
tiedostoluettelossa
Voit valita seuraavan tai edellisen DivXvideotiedoston samasta albumista painamalla
> tai ..
Voit myös valita seuraavan albumin
ensimmäisen tiedoston painamalla >
nykyisen albumin viimeisen tiedoston toiston
aikana. Huomaa, että et voi palata edelliseen
albumiin painamalla .. Voit palata
edelliseen albumiin valitsemalla sen
albumiluettelosta.
DivX®-videoiden katseleminen
Siirtyminen seuraavalle tai edelliselle
sivulle
57
3
Lisätoimintojen käyttäminen
”KÄYTÖNVALVONTA”-valikon
asetukset tulevat näkyviin.
Levyjen lukitseminen
12(27)
18(34)
T
1:32:55
(MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA,
KÄYTÖNVALVONTA)
Voit rajoittaa levyn käyttöä kahdella tavalla.
• Mukautettu käytönvalvonta
Voit asettaa toistorajoituksia niin, ettei
soittimella voi toistaa niitä levyjä, joita
rajoitus koskee.
• Käytönvalvonta
Joidenkin DVD VIDEO -levyjen toistoa
voidaan rajoittaa käyttäjien iän mukaan.
Kohtauksien katselu voidaan estää tai ne
voidaan korvata muilla kohtauksilla.
Sekä käytönvalvonnassa että mukautetussa
käytönvalvonnassa käytetään samaa
salasanaa.
Valitse
(KÄYTÖNVALVONTA)
painamalla X/x ja paina sitten
ENTER.
STOP
DVD VIDEO
KÄYTÖSSÄ
SOITIN
SALASANA
EI KÄYT.
4
Valitse ”KÄYTÖSSÄ t” painamalla
X/x ja paina sitten ENTER.
◆ Jos et ole antanut salasanaa
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
antaa uuden salasanan.
KÄYTÖNVALVONTA
Anna nelinumeroinen salasana ja
paina ENTER .
Numeropainikkeet
Anna numeropainikkeilla
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER.
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
vahvistaa salasanan.
ENTER
DISPLAY
◆ Jos olet jo asettanut salasanan
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
antaa salasanan.
5
Mukautettu käytönvalvonta
Voit asettaa mukautetun käytönvalvonnan
salasanan enintään 40 levyä varten. Jos asetat
sen 41. levylle, ensimmäisen levyn asetus
peruuntuu.
1
Aseta lukittava levy soittimeen.
Jos soitin toistaa levyä, pysäytä toisto
painamalla x.
2
Kun soitin on pysäytettynä, paina
DISPLAY.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
58
Anna tai anna uudelleen
numeropainikkeilla nelinumeroinen
salasana ja paina ENTER.
Ilmoitus ”Mukautettu käytönvalvonta on
asetettu.” tulee näkyviin, ja
ohjausvalikko palaa kuvaruutuun.
Mukautetun käytönvalvonnan poistaminen
käytöstä
1
Noudata kohdan ”Mukautettu
käytönvalvonta” vaiheita 1–3.
2
Valitse ”EI KÄYT. t” painamalla X/x
ja paina sitten ENTER.
3
Anna numeropainikkeilla
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER.
Käytönvalvonta (rajoitettu
käyttö)
Joidenkin DVD VIDEO -levyjen toistoa
voidaan rajoittaa käyttäjien iän mukaan.
”KÄYTÖNVALVONTA”-toiminnolla voit
määrittää toiston rajoitustason.
1
Kun soitin on pysäytettynä, paina
DISPLAY.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
Mukautetulla käytönvalvonnalla suojatun
levyn toistaminen
1
2
Aseta soittimeen mukautetulla
käytönvalvonnalla suojattu levy.
”MUKAUTETTU
KÄYTÖNVALVONTA” -näyttö tulee
näkyviin.
Valitse
(KÄYTÖNVALVONTA)
painamalla X/x ja paina sitten
ENTER.
”KÄYTÖNVALVONTA”-valikon
asetukset tulevat näkyviin.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
STOP
DVD VIDEO
MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA
KÄYTÖSSÄ
SOITIN
SALASANA
EI KÄYT.
Mukautettu käytönvalvonta on jo
asetettu. Anna salasana ja paina
sitten ENTER .
2
3
Valitse ”SOITIN t” painamalla X/x
ja paina sitten ENTER.
◆ Jos et ole antanut salasanaa
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
antaa uuden salasanan.
z Vihje
Jos olet unohtanut salasanasi, anna
numeropainikkeilla 6-numeroinen luku ”199703”,
kun ”MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA”
-näyttö pyytää salasanaa, ja paina sitten ENTER.
Näyttö pyytää sinua antamaan nelinumeroisen
salasanan.
KÄYTÖNVALVONTA
Anna nelinumeroinen salasana ja
paina ENTER .
Lisätoimintojen käyttäminen
Anna numeropainikkeilla
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER.
Soitin on valmis levyn toistoon.
Anna numeropainikkeilla
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER.
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
vahvistaa salasanan.
◆ Jos olet jo asettanut salasanan
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
antaa salasanan.
4
Anna tai anna uudelleen
numeropainikkeilla nelinumeroinen
salasana ja paina ENTER.
,jatkuu
59
Kuvaruutuun tulee näyttö, jonka avulla
voit asettaa toiston rajoitustason.
KÄYTÖNVALVONTA
TASO:
VAKIO:
KÄYTÖNVALVONTA
TASO:
VAKIO:
5
Mitä pienempi arvo, sitä tarkemmat
rajoitukset.
Valitse ”VAKIO” painamalla X/x ja
paina sitten ENTER-painiketta.
KÄYTÖNVALVONTA
TASO:
VAKIO:
EI KÄYT.
USA
USA
MUUT
Valitse toistonrajoitustasoksi
haluamasi maantieteellinen alue
painamalla X/x ja paina sitten
ENTER.
Alue on valittu.
Jos valitset ”MUUT t”, katso sivu 76,
valitse vakiokoodi sivun taulukosta ja
syötä se numeropainikkeilla.
7
Valitse ”TASO” painamalla X/x ja
paina sitten ENTER-painiketta.
”TASO”-valikon vaihtoehdot tulevat
näyttöön.
KÄYTÖNVALVONTA
TASO:
VAKIO:
8
Käytönvalvonnan poistaminen käytöstä
Valitse ”TASO”-asetukseksi ”EI KÄYT.”
vaiheessa 8.
Käytönvalvonnalla suojatun levyn
toistaminen
1
Aseta levy soittimeen ja paina painiketta
H.
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
antaa salasanan.
2
Anna numeropainikkeilla
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER-painiketta.
Soitin aloittaa toiston.
z Vihje
Jos olet unohtanut salasanan, poista levy ja toimi
kohdan ”Käytönvalvonta (rajoitettu käyttö)”
vaiheiden 1–3 mukaan. Kun näkyviin tulee pyyntö
antaa salasana, anna numeropainikkeilla luku
”199703” ja paina sitten ENTER. Näyttö pyytää
sinua antamaan nelinumeroisen salasanan. Kun olet
syöttänyt nelinumeroisen salasanan, vaihda
soittimeen toinen levy ja paina H. Kun salasanan
syöttönäyttö tulee näkyviin, anna uusi salasana.
Huomautuksia
EI KÄYT.
EI KÄYT.
8:
7: NC17
R
6:
5:
Valitse haluamasi taso painikkeilla
X/x ja paina sitten ENTER-painiketta.
Käytönvalvonnan asetukset on
määritetty.
60
PG13
USA
EI KÄYT.
USA
”VAKIO”-valikon vaihtoehdot tulevat
näyttöön.
6
4:
• Jos toistat levyä, jossa ei ole
käytönvalvontatoimintoa, levyn toistoa ei voi
rajoittaa tämän soittimen avulla.
• Laite voi antaa kehotuksen vaihtaa
käytönvalvontatasoa joidenkin levyjen toiston
aikana. Anna tällöin salasana ja vaihda tasoa. Kun
toistonjatkamistila peruutetaan, taso palaa
edellisen asetuksen mukaiseksi.
Salasanan muuttaminen
1
Kun soitin on pysäytettynä, paina
DISPLAY.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse
(KÄYTÖNVALVONTA)
painamalla X/x ja paina sitten
ENTER-painiketta.
”KÄYTÖNVALVONTA”-valikon
asetukset tulevat näkyviin.
3
Valitse ”SALASANA t” painamalla
X/x ja paina sitten ENTER-painiketta.
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
antaa salasanan.
4
Anna numeropainikkeilla
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER-painiketta.
5
Anna numeropainikkeilla uusi
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER-painiketta.
6
Vahvista salasana kirjoittamalla se
uudelleen numeropainikkeilla ja
paina ENTER-painiketta.
Paina C, ennen kuin painat ENTER, ja anna
oikea numero.
Voit ohjata Sony-television
äänenvoimakkuutta, tulosignaalin valintaa ja
virtakytkintä vakiovarusteisiin sisältyvällä
kaukosäätimellä.
TV
Numeropainikkeet
2 +/–
t
Voit ohjata televisiota painamalla alla
mainittuja painikkeita.
Painike
Toiminto
TV [/1
Television virran kytkentä
tai katkaisu.
2
Television
(äänenvoimakkuus) äänenvoimakkuuden
+/–
säätäminen.
t (televisio/
video)
Lisätoimintojen käyttäminen
Jos teet virheen salasanan antamisessa
Television ohjaaminen
vakiovarusteisiin
sisältyvällä
kaukosäätimellä
Television ohjelmalähteen
vaihtaminen TV-kanavaksi
tai muuksi lähteeksi.
Huomautus
Liitettävä laite voi aiheuttaa sen, ettet voi ohjata
televisiota joillakin tai millään vakiovarusteisiin
sisältyvän kaukosäätimen painikkeilla.
,jatkuu
61
Muiden televisioiden
ohjaaminen kaukosäätimellä
Voit ohjata myös muun kuin Sony-television
äänenvoimakkuutta, ohjelmalähteen valintaa
ja virtakytkintä.
Jos käyttämäsi televisio on mainittu
seuraavassa taulukossa, valitse käyttöön
vastaava valmistajan koodinumero.
1
Pidä painiketta TV [/1 painettuna ja
anna television valmistajakoodi
numeropainikkeilla (katso
seuraavassa olevaa taulukkoa).
2
Vapauta painike TV [/1.
Ohjattavien televisioiden koodinumerot
Jos luettelossa on enemmän kuin yksi
koodinumero, syötä numerot yksi kerrallaan,
kunnes löydät koodin, joka toimii televisiosi
kanssa.
Valmistaja
Koodinumero
Sony
01 (oletusasetus)
Aiwa
01 (oletusasetus)
Grundig
11
Hitachi
24
JVC
33
LG
06
Loewe
06
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08
Samsung
06, 71
Sanyo
25
Sharp
29
Thomson
43
Toshiba
38
Huomautuksia
• Asettamasi koodinumero voi palautua
oletusasetuksen mukaiseksi, kun vaihdat
kaukosäätimen paristot. Aseta oikea
koodinumero uudelleen.
• Liitettävä laite voi aiheuttaa sen, ettet voi ohjata
televisiota millään tai joillakin vakiovarusteisiin
sisältyvän kaukosäätimen painikkeilla.
62
( 47 )
:
Asetukset ja säädöt
Asetusnäytön
käyttäminen
:
STOP
DVD VIDEO
PIKA
MUKAUTETTU
NOLLAUS
PIKA
Asetusnäytön avulla voit esimerkiksi säätää
kuvaa ja ääntä. Voit myös asettaa tekstityksen
ja asetusnäytön kielen.
Lisätietoja asetusnäytön vaihtoehdoista on
sivuilla 64–69.
3 Valitse ”MUKATETTU” painamalla
X/x ja paina sitten ENTERpainiketta.
Asetusnäyttö tulee näkyviin.
Huomautus
Levylle tallennetut toistoasetukset kumoavat
asetusnäytön asetukset, eivätkä kaikki tässä kuvatut
toiminnot välttämättä toimi.
KIELEN ASETUS
NÄYTTÖ:
VALIKKO:
AUDIO:
TEKSTITYS :
SUOMI
SUOMI
ALKUPERÄINEN
SUOMI
4 Valitse näkyviin tulevasta
ENTER
DISPLAY
kaukosäätimen DISPLAYpainiketta.
Valitsemasi kohteen asetusnäyttö tulee
kuvaruutuun.
Esimerkki: ”NÄYTTÖASETUKSET”
Asetukset ja säädöt
1 Kun soitin on pysäytettynä, paina
luettelosta haluamasi
asetuskohde painamalla X/x:
”KIELEN ASETUS”,
”NÄYTTÖASETUKSET”,
”MUKAUTETUT ASETUKSET” tai
”AUDIOASETUKSET”. Paina sitten
ENTER-painiketta.
Valittu kohta
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2 Valitse
(ASETUKSET)
painamalla X/x ja paina sitten
ENTER-painiketta.
”ASETUKSET”-valikon asetukset
tulevat näkyviin.
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
LINE:
16:9
KÄYTÖSSÄ
KANSIKUVA
VIDEO
Asetuskohteet
5 Valitse haluamasi vaihtoehto
painamalla X/x ja paina sitten
ENTER-painiketta.
,jatkuu
63
Valitsemasi asetuksen vaihtoehdot
tulevat kuvaruutuun.
Esimerkki: ”TV-TYYPPI”
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
LINE:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Näytön tai ääniraidan
kielen valitseminen
(KIELEN ASETUS)
”KIELEN ASETUS” -toiminnon avulla voit
valita kuvaruudussa näytettävän tekstin sekä
ääniraidan kielen.
Vaihtoehdot
6 Valitse haluamasi asetus
painamalla X/x ja paina sitten
ENTER.
Asetus tulee käyttöön. Olet nyt
määrittänyt tarvittavan asetuksen.
Esimerkki: ”4:3 PAN SCAN”
Valitse asetusnäytöstä ”KIELEN ASETUS”.
Jos haluat tietoja näytön käyttämisestä, katso
”Asetusnäytön käyttäminen” (sivu 63).
KIELEN ASETUS
NÄYTTÖ:
VALIKKO:
AUDIO:
TEKSTITYS:
SUOMI
SUOMI
ALKUPERÄINEN
SUOMI
Valittu asetus
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
LINE:
4:3 PAN SCAN
KÄYTÖSSÄ
KANSIKUVA
VIDEO
◆ NÄYTTÖ (kuvaruutunäyttö)
Tämän toiminnon avulla voit vaihtaa
kuvaruutunäytön kielen.
◆ VALIKKO (vain DVD VIDEO)
Voit valita haluamasi kielen levyn valikkoja
varten.
◆ AUDIO (vain DVD VIDEO)
Siirtyminen pika-asetustilaan
Valitse vaiheessa 3 ”PIKA”. Määritä
perusasetukset noudattamalla pikaasetusohjeita vaiheesta 5 eteenpäin (sivu 19).
Kaikkien ”ASETUKSET”-valikkojen
asetusten nollaaminen
64
1
Valitse vaiheessa 3 ”NOLLAUS” ja
paina ENTER.
2
Valitse ”KYLLÄ” painamalla X/x.
Valitsemalla ”EI” voit keskeyttää
toimenpiteen ja palata ohjausvalikkoon.
3
Paina ENTER.
Kaikki sivuilla sivut 64–68 selostetut
asetukset palautuvat oletusasetusten
mukaisiksi. Älä paina painiketta [/1, kun
palautat soittimen oletusasetuksia.
Palautus kestää muutaman sekunnin.
Voit valita äänen kielen.
Kun valitset ”ALKUPERÄINEN”, levyllä
määritetty ensisijainen kieli tulee käyttöön.
◆ TEKSTITYS (vain DVD VIDEO)
Voit valita DVD VIDEO -levylle tallennetun
tekstityksen kielen.
Jos valitset asetukseksi ”ÄÄNEN
MUKAAN”, tekstityskieli muuttuu ääniraitaa
varten valitsemasi kielen mukaiseksi.
z Vihje
Jos valitset ”VALIKKO”-, ”TEKSTITYS”- ja
”AUDIO”-asetukseksi ”MUUT t”, valitse
kielikoodien luettelosta (”Kielikoodien luettelo”
sivulla 76) kielikoodi ja syötä se
numeropainikkeilla.
Huomautus
Jos valitset ”VALIKKO”-, ”TEKSTITYS”- tai
”AUDIO”-asetuksella kielen, jota DVD VIDEO
-levylle ei ole tallennettu, laite valitsee
automaattisesti jonkin tallennetuista kielistä.
16:9
Näytön asetukset
(NÄYTTÖASETUKSET)
Valitse asetukset liitettävän television
mukaan.
Valitse asetusnäytössä
”NÄYTTÖASETUKSET”. Jos haluat tietoja
näytön käyttämisestä, katso ”Asetusnäytön
käyttäminen” (sivu 63).
Oletusasetukset on alleviivattu.
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
LINE:
16:9
KÄYTÖSSÄ
KANSIKUVA
VIDEO
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Huomautus
Joidenkin DVD-levyjen toistossa laite voi valita
automaattisesti asetuksen ”4:3 LETTER BOX”
asetuksen ”4:3 PAN SCAN” sijaan tai päinvastoin.
◆ NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ
◆ TV-TYYPPI
Tällä toiminnolla voit valita liitettävän
television kuvasuhteen (4:3 tai laajakuva).
Valitse tämä, jos liität
laitteeseen laajakuvatelevision
tai tavallisen television, jossa
on laajakuvatoiminto.
4:3
LETTER
BOX
Valitse tämä, jos liität
laitteeseen tavallisen 4:3kuvasuhteisen television.
Näyttää kuvan
laajakuvamuotoisena siten, että
kuvaruudun ala- ja ylälaitaan
jää musta alue.
4:3
Valitse tämä, jos liität
PAN SCAN laitteeseen tavallisen 4:3kuvasuhteisen television.
Näyttää laajakuvan
automaattisesti koko
kuvaruudussa siten, että osa
kuvasta rajautuu pois.
KÄYTÖSSÄ Ottaa näytönsäästäjän käyttöön.
EI KÄYT.
Poistaa näytönsäästäjän
käytöstä.
◆ TAUSTA
Valitsee taustavärin tai kuvan, joka tulee
television kuvaruutuun, kun soitin on
pysäytettynä tai se toistaa CD-, DATA CD
(MP3 audio)- tai DATA DVD -levyä (MP3
audio).
KANSIKUVA
Asetukset ja säädöt
16:9
Näytönsäästökuva tulee näkyviin, kun jätät
laitteen tauko- tai pysäytystilaan vähintään 15
minuutiksi tai toistat CD-, DATA CD (MP3
audio)- tai DATA DVD -levyä (MP3 audio)
yli 15 minuuttia. Näytönsäästäjä suojaa
näyttölaitetta vahingoittumiselta
(jälkikuvilta). Voit poistaa näytönsäästäjän
käytöstä painamalla H.
Kansikuva (still-kuva)
tulee näkyviin, mutta vain,
jos kansikuva on
tallennettu levylle
(esimerkiksi CDEXTRA). Jos levyllä ei
ole kansikuvaa,
”GRAFIIKKAKUVA”kuva tulee näkyviin.
GRAFIIKKAKUVA Soittimeen tallennettu
kuva tulee näkyviin.
SININEN
Taustaväri on sininen.
MUSTA
Taustaväri on musta.
,jatkuu
65
◆ LINE
Valitsee LINE (RGB)-TV -liitännästä
lähtevän videosignaalin.
VIDEO
Liitäntä lähettää
videosignaaleja.
S VIDEO
Liitäntä lähettää Svideosignaaleja.
RGB
Liitäntä lähettää RGBsignaaleja.
Huomautuksia
• Jos televisio ei pysty käyttämään S-video- tai
RGB-signaaleja, television kuvaruudussa ei näy
kuvaa, vaikka valitsisit ”S VIDEO”- tai ”RGB”asetuksen. Katso lisätietoja television
käyttöohjeesta.
• Jos televisiossa on vain yksi SCART (EURO AV)
-liitäntä, älä valitse asetukseksi ”S VIDEO”
-vaihtoehtoa.
Asetusten
mukauttaminen
(MUKAUTETUT ASETUKSET)
Tällä toiminnolla voit muuttaa toistoasetuksia
sekä muita asetuksia.
Valitse asetusnäytössä ”MUKAUTETUT
ASETUKSET”. Jos haluat tietoja näytön
käyttämisestä, katso ”Asetusnäytön
käyttäminen” (sivu 63).
Oletusasetukset on alleviivattu.
MUKAUTETUT ASETUKSET
AUTOM. VIRRANKATK.:
KÄYTÖSSÄ
AUTOM. TOISTO:
EI KÄYT.
NÄYTÖNKIRKKAUS:
KIRKAS
AUTO
TAUKOTILA:
RAIDAN VALINTA:
EI KÄYT.
MONILEVY TOISTONJTK:
KÄYTÖSSÄ
Rekisteröintikoodi
DivX:
◆ AUTOM. VIRRANKATK.
Ottaa automaattisen virrankatkaisun käyttöön
tai pois käytöstä.
KÄYTÖSSÄ Soitin kytkeytyy valmiustilaan,
kun se on ollut pysäytettynä yli
30 minuuttia.
EI KÄYT.
Ottaa tämän toiminnon pois
käytöstä.
◆ AUTOM. TOISTO
Ottaa automaattisen toiston käyttöön tai pois
käytöstä. Tämä toiminto on hyödyllinen, jos
soitin on liitetty ajastimeen (ei sisälly
vakiovarusteisiin).
EI KÄYT.
Ottaa tämän toiminnon pois
käytöstä.
KÄYTÖSSÄ Toisto alkaa automaattisesti,
kun ajastin (ei sisälly
vakiovarusteisiin) kytkee
soittimeen virran.
◆ NÄYTÖNKIRKKAUS
Säätää etupaneelin näytön kirkkautta.
66
KIRKAS
Muuttaa etupaneelin näytön
kirkkaaksi.
TUMMA
Muuttaa etupaneelin näytön
himmeäksi.
◆ TAUKOTILA (vain DVD-levyä)
Valitsee taukotilassa näkyvän kuvan.
AUTO
Myös liikkuvia kohteita
sisältävä kuva näkyy
värinättömänä. Valitse
normaalisti tämä asetus.
RUUTU
Myös liikkumattomia kohteita
sisältävä kuva näkyy
suuritarkkuuksisena.
Huomautus
Jos suoritat Pika-asetustoiminnon, muistiin
tallennettu monilevyisen toistonjatkamistoiminnon
asetus voi palautua oletusasetuksen mukaiseksi.
◆ DivX
Soittimen rekisteröintikoodi tulee näkyviin.
Lisätietoja on Internetissä osoitteessa
http://www.divx.com/vod
◆ RAIDAN VALINTA (vain DVD VIDEO)
Määrittää eniten kanavia sisältävän äänen
ensisijaiseksi, kun toistat DVD VIDEO
-levyä, jota äänitettäessä on käytetty useita
äänijärjestelmiä (PCM, MPEG audio, DTS
tai Dolby Digital).
EI KÄYT.
Ensisijaisuutta ei ole määritetty.
AUTO
Ensisijaisuus on määritetty.
Huomautuksia
• Kun valitset asetukseksi ”AUTO”, kieli voi
vaihtua. ”RAIDAN VALINTA” -asetus on
ensisijainen ”KIELEN ASETUS” -näytön
”AUDIO”-asetukseen verrattuna (sivu 64).
• Jos valitset ”DTS”-asetukseksi ”EI KÄYT.” (sivu
69), soitin ei toista DTS-ääniraitaa, vaikka valitsisit
”RAIDAN VALINTA” -asetukseksi ”AUTO”.
• Jos PCM-, DTS-, MPEG audio- ja Dolby Digital
-ääniraidoissa on yhtä monta kanavaa, soitin
valitsee PCM-, DTS-, Dolby Digital- ja MPEGääniraidat tässä järjestyksessä.
Ottaa monilevyisen toistonjatkamistoiminnon
käyttöön tai pois käytöstä. Soitin voi tallentaa
muistiin toistonjatkamistoiminnon asetukset
enintään 6:ta DVD VIDEO- tai VIDEO CD
-levyä varten (page 25).
Asetukset ja säädöt
◆ MONILEVY TOISTONJTK (vain DVD
VIDEO / VIDEO CD) (vain DVP-NS39)
KÄYTÖSSÄ Tallentaa
toistonjatkamistoiminnon
asetukset muistiin enintään 6
levyä varten.
EI KÄYT.
Ei tallenna
toistonjatkamistoiminnon
asetusta muistiin. Toisto alkaa
uudelleen vain soittimessa
parhaillaan olevan levyn
toistonjatkamiskohdasta.
67
Äänen asetukset
VAKIO
Valitse normaalisti tämä
asetus.
(AUDIOASETUKSET)
TV
”AUDIOASETUKSET”-näytön avulla voit
muuttaa äänen asetuksia toistoasetusten ja
liitäntöjen mukaan.
Tekee äänestä selkeän, vaikka
säätäisit äänenvoimakkuuden
hyvin pieneksi.
LAAJA
ALUE
Tuottaa elävän esityksen
tilavaikutelman.
Valitse asetusnäytössä
”AUDIOASETUKSET”. Jos haluat tietoja
näytön käyttämisestä, katso ”Asetusnäytön
käyttäminen” (sivu 63).
Oletusasetukset on alleviivattu.
AUDIOASETUKSET
AUDIO DRC:
VAKIO
ÄÄNIMIKSAUS:
DOLBY SURROUND
DIGITAALILÄHTÖ:
KÄYTÖSSÄ
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
EI KÄYT.
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
◆ AUDIO DRC (Dynamic Range Control,
dynamiikan säätö) (vain DVD-levyjä)
Tekee äänestä selkeän, vaikka säätäisit
äänenvoimakkuuden hyvin pieneksi
soittaessasi AUDIO DRC -toiminnon kanssa
yhteensopivaa DVD-levyä.
Tämä toiminto vaikuttaa seuraaviin
liitäntöihin:
– LINE (RGB)-TV -liitäntä
– DIGITAL OUT (OPTICAL* tai COAXIAL)
-liitäntä vain, jos ”DOLBY DIGITAL”
-asetuksena on ”D-PCM” (sivu 69).
◆ ÄÄNIMIKSAUS (vain DVD-levyjä)
Vaihtaa 2-kanavamiksaustavan, kun toistat
DVD-levyä, jolle on tallennettu
takakaiuttimien toistettaviksi tarkoitetut
äänet (kanavat) tai jonka ääni on tallennettu
Dolby Digital -muotoon. Jos haluat lisätietoja
takakanavien äänestä, katso ”Äänisignaalin
muodon tarkistaminen” (sivu 41). Tämä
toiminto vaikuttaa seuraaviin liitäntöihin:
– LINE (RGB)-TV -liitäntä
– DIGITAL OUT (COAXIAL) -liitäntä vain,
jos ”DOLBY DIGITAL” -asetuksena on
”D-PCM” (sivu 69).
DOLBY
Valitse normaalisti tämä asetus.
SURROUND Monikanavaäänisignaalit
ohjautuvat kahteen kanavaan
tilaäänen käyttöä varten.
NORMAALI Monikanavaäänisignaalit
yhdistyvät kahteen kanavaan
stereolaitteistoa varten.
◆ DIGITAALILÄHTÖ
Voit valita, syöttääkö soitin äänisignaaleja
DIGITAL OUT (COAXIAL) -liitännästä.
KÄYTÖSSÄ Valitse normaalisti tämä asetus.
Kun valitset asetukseksi
”KÄYTÖSSÄ”, katso tietoja
lisäasetuksista kohdasta
”Digitaalisen lähdön signaalin
valitseminen” (sivu 69).
EI KÄYT.
68
Digitaalisen piirin vaikutus
analogiseen piiriin on
mahdollisimman pieni.
Digitaalisen lähdön signaalin
valitseminen
Voit vaihtaa äänisignaalien syöttötavan, jos
liität tähän soittimeen esimerkiksi
digitaalisella tuloliitännällä varustetun
vahvistimen (vastaanottimen) tai
minilevysoittimen.
Jos haluat lisätietoja liittämisestä, katso sivu
18.
Valitse ”DIGITAALILÄHTÖ”-asetukseksi
”KÄYTÖSSÄ” ja valitse sitten asetukset
”DOLBY DIGITAL”-, ”MPEG”-, ”DTS”- ja
”48kHz/96kHz PCM”.
Jos liität laitteen, joka ei pysty käyttämään
valittua äänisignaalia, kaiuttimista voi kuulua
voimakas ääni (tai ei ehkä kuulu mitään
ääntä), joka saattaa vahingoittaa korviasi tai
kaiuttimia.
◆ DOLBY DIGITAL (vain DVD-levyjä)
Valitsee Dolby Digital -signaalin tyypin.
D-PCM
Valitse tämä, kun soitin on
liitetty audiolaitteeseen, jossa
on Dolby Digital -dekooderi.
◆ MPEG (vain DVD-levyjä)
Valitsee MPEG-audiosignaalin tyypin.
PCM
Valitse tämä, kun soitin on
liitetty äänilaitteeseen, jossa ei
ole MPEG-dekooderia. Jos
toistat monikanavaisia MPEGääniraitoja, vain vasemman (L)
ja oikean (R) etukaiuttimen
signaalit toistetaan kahden
etukaiuttimen kautta.
MPEG
Valitse tämä, kun soitin on
liitetty äänilaitteeseen, jossa on
MPEG-dekooderi.
Valitsee, antaako soitin DTS-signaaleja.
EI KÄYT.
Valitse tämä, kun soitin on
liitetty äänilaitteeseen, jossa ei
ole DTS-dekooderia.
KÄYTÖSSÄ Valitse tämä, kun soitin on
liitetty äänilaitteeseen, jossa on
DTS-dekooderi.
◆ 48kHz/96kHz PCM (vain DVD VIDEO)
Valitsee audiosignaalin
näytteenottotaajuuden.
48kHz/16bit Soitin muuntaa DVD VIDEO
-levyjen audiosignaalien
näytteenottotaajuuden aina
arvoon 48 kHz / 16 bittiä.
96kHz/24bit Soitin säilyttää kaikkien
signaalien
näytteenottotaajuuden (myös
96 kHz / 24 bittiä)
alkuperäisenä. Jos signaali on
salattu tekijänoikeuksien
suojaamiseksi, soitin kuitenkin
muuttaa näytteenottotaajuuden
arvoon 48 kHz / 16 bittiä.
Huomautus
Tämä asetus ei vaikuta LINE RGB-TV (SCART)
-liitännöistä saatavaan analogiseen audiosignaaliin,
vaan sen alkuperäinen näytteenottotaajuus säilyy.
Asetukset ja säädöt
DOLBY
DIGITAL
Valitse tämä, kun soitin on
liitetty audiolaitteeseen, jossa
ei ole Dolby Digital
-dekooderia.
”AUDIOASETUKSET”näytön ”ÄÄNIMIKSAUS”asetuksella voit valita, ovatko
signaalit Dolby Surround (Pro
Logic) -järjestelmän mukaisia
(sivu 68).
◆ DTS
69
Lisätietoja
Vianmääritys
Jos sinulla on jokin seuraavassa kuvatuista
ongelmista käyttäessäsi tätä soitinta, yritä
ratkaista ongelma näiden
vianmääritysohjeiden avulla, ennen kuin viet
laitteen huoltoon. Jos ongelma ei ratkea,
pyydä apua lähimmältä Sonyjälleenmyyjältä.
Käyttöjännite
Soittimeen ei tule virtaa.
, Tarkista, että verkkovirtajohto on liitetty
pitävästi.
Kuva
Kuvaa ei näy tai kuvassa on kohinaa.
, Liitä liitäntäjohto uudelleen pitävästi.
, Liitäntäjohdot ovat vioittuneet.
, Tarkista television liitäntä (sivu 16) ja
valitse televisiosta se videotulo, jonka
kautta näet soittimesta tulevan kuvan.
, Valitse ”NÄYTTÖASETUKSET”-valikon
”LINE”-asetus laitteistosi mukaisesti
(sivu 65).
, Levy on likainen tai vioittunut.
, Jos soittimesta tuleva kuvasignaali kulkee
kuvanauhurin kautta televisioon tai olet
liittänyt soittimen TV/VIDEOyhdistelmälaitteeseen, joihinkin DVDohjelmiin kuuluva kopiointisuojaussignaali
saattaa huonontaa kuvan laatua.
, Toistat levyä, jonka tallennuksessa käytetty
värinormi ei ole sama kuin televisiosi
värinormi.
Vaikka valitsisit ”NÄYTTÖASETUKSET”valikon ”TV-TYYPPI”-kohdassa
kuvasuhteen, kuva ei täytä koko
kuvaruutua.
, Levyn kuvasuhde on määritetty pysyvästi
DVD-levylle.
Kuva näkyy mustavalkoisena.
, Valitse ”NÄYTTÖASETUKSET”-valikon
”LINE”-asetus televisiosi mukaisesti
(sivu 65).
70
, Joidenkin televisioiden yhteydessä kuva
saattaa muuttua mustavalkoiseksi NTSCvärijärjestelmällä tallennettua levyä
toistettaessa.
, Jos käytät SCART-johtoa, varmista, että
johdon kaikki nastat on kytketty (21 nastaa).
Ääni
Ääntä ei kuulu.
, Liitä liitäntäjohto uudelleen pitävästi.
, Liitäntäjohto on vioittunut.
, Soitin on liitetty vahvistimen
(vastaanottimen) väärään tuloliitäntään
(sivu 18).
, Vahvistimesta (vastaanottimesta) on valittu
väärä ohjelmalähde.
, Soitin on kytketty taukotilaan tai
hidastettuun toistoon.
, Soitin on kytketty eteen- tai taaksepäin
suuntautuvaan pikasiirtoon.
, Jos äänisignaalia ei tule DIGITAL OUT
(COAXIAL) -liitännästä, tarkista
audioasetukset (sivu 68).
, Kun toistat Super VCD -levyä, jolla ei ole
ääniraitaa 2, ja valitset asetukseksi
”2:STEREO”, ”2:1/V” tai ”2:2/O”, ääntä ei
kuulu.
, Kun toistat monikanavaista MPEGääniraitaa, vain vasemman (V) ja oikean (O)
etukanavan signaalit toistuvat kahden
etukaiuttimen kautta.
Äänenvoimakkuus on pieni.
, Joidenkin DVD-levyjen äänenvoimakkuus
on pieni. Äänenvoimakkuus voi lisääntyä,
jos valitset ”AUDIOASETUKSET”valikon ”AUDIO DRC” -asetukseksi ”TV”
(sivu 68).
Käyttö
Kaukosäädin ei toimi.
, Kaukosäätimen paristojen varaus on
heikko.
, Kaukosäätimen ja soittimen välissä on jokin
este.
, Kaukosäätimen ja soittimen välinen
etäisyys on liian suuri.
, Et suuntaa kaukosäädintä soittimessa
olevaan kaukosäätimen tunnistimeen.
Levyä ei voi toistaa.
, Levy on ylösalaisin.
Aseta levy oikein paikalleen toistettava
puoli alaspäin.
, Levy on vääntynyt.
, Soitin ei toista tietynlaisia levyjä (sivu 7).
, DVD-levyn aluekoodi ei ole sama kuin
soittimen aluekoodi.
, Soittimen sisään on tiivistynyt kosteutta
(sivu 3).
, Soitin ei toista tallennettua levyä, jota ei ole
viimeistelty oikein (sivu 7).
MP3-ääniraitaa ei voi toistaa (sivu 49).
, DATA CD -levyn MP3-tallennusmuoto ei
ole ISO 9660 Level 1:n / Level 2:n tai Jolietlaajennuksen mukainen.
, DATA DVD -levyn MP3-tiedostojen
tallennusmuoto ei ole UDF (Universal Disk
Format) -standardin mukainen.
, MP3-ääniraidassa ei ole tunnistetta ”.MP3”.
, Tiedot eivät ole MP3-muodossa, vaikka
tunniste on ”.MP3”.
, Tiedostot eivät ole MPEG-1 Audio Layer
III -muotoisia.
, Tällä soittimella ei voi toistaa mp3PROmuotoisia ääniraitoja.
, ”TILA (MP3, JPEG)” -asetuksena on
”KUVA (JPEG)” (sivu 53).
, DATA CD- tai DATA DVD -levyllä on
DivX-videotiedosto.
JPEG-kuvatiedostoa ei voi toistaa
(sivu 49).
, ”TILA (MP3, JPEG)” -asetuksena on
”AUTO” (sivu 53).
DivX-videotiedostoa ei voi toistaa.
, Tiedosto ei ole DivX-muotoinen.
, Tiedoston tunniste on muu kuin ”.AVI” tai
”.DIVX”.
, DATA CD -levy (DivX-video) tai DATA
DVD (DivX video) -levy ei ole ISO 9660
Level 1:n / Level 2:n tai Joliet/UDFlaajennuksen mukaisessa DivX-muodossa.
, DivX-videotiedoston koko on suurempi
kuin 720 (leveys) × 576 (korkeus).
Albumien/raitojen/tiedostojen nimet eivät
näy oikein.
, Soitin pystyy näyttämään vain numeroita ja
kirjaimia. Muut merkit näkyvät ”*”merkkeinä.
Soitin ei aloita levyn toistoa alusta.
, Ohjelmoitu toisto, satunnaistoisto, toistuva
toisto tai A-B-jakson toistuva toisto on
valittuna (sivu 27).
, Toiston jatkaminen on käytössä (sivu 24).
Soitin aloittaa levyn toiston
automaattisesti.
, Levyssä on automaattinen
toistonaloitustoiminto.
, ”MUKAUTETUT ASETUKSET” -valikon
”AUTOM. TOISTO” -asetuksena on
”KÄYTÖSSÄ” (sivu 66).
Lisätietoja
, DATA CD -levyä ei ole tallennettu ISO
9660 Level 1:n / Level 2:n tai Jolietlaajennuksen mukaisessa JPEG-muodossa.
, DATA DVD -levyn JPEG-tiedostojen
tallennusmuoto ei ole UDF (Universal Disk
Format) -standardin mukainen.
, Tiedoston tunniste on muu kuin ”.JPEG” tai
”.JPG”.
, Kuva on suurempi kuin 3072 (leveys) ×
2048 (korkeus) pistettä normaalissa tilassa
tai yli 3 300 000 pistettä progressiivisessa
JPEG-tilassa. (Joitakin progressiivisia
JPEG-tiedostoja ei voi toistaa, vaikka
tiedostokoko olisi näiden määritettyjen
rajojen mukainen.)
, Kuva ei mahdu kuvaruutuun (kuvaa
pienennetään).
, ”TILA (MP3, JPEG)” -asetuksena on
”AUDIO (MP3)” (sivu 53).
, DATA CD- tai DATA DVD -levyllä on
DivX-videotiedosto.
MP3-ääniraitojen ja JPEGkuvatiedostojen toisto alkaa
samanaikaisesti.
Toisto keskeytyy automaattisesti.
, Kun toistat levyä, jossa on automaattinen
taukosignaali, soitin lopettaa toiston
automaattisen taukosignaalin kohdalla.
,jatkuu
71
Esimerkiksi toiston pysäytystä,
nopeutettua, hidastettua toistoa,
toistuvaa toistoa, satunnaistoistoa tai
ohjelmoitua toistoa ei voi käyttää.
, Kaikkien levyjen toiston aikana et
välttämättä voi käyttää edellä mainittuja
toimintoja. Katso lisätietoja levyn
käyttöohjeesta.
Ääniraidan kieltä ei voi valita.
, Yritä käyttää DVD-levyn valikkoa
kaukosäätimen suoravalintapainikkeen
sijaan (sivu 25).
, Toistettavalle DVD-levylle ei ole
tallennettu monikielisiä ääniraitoja.
, DVD-levy estää äänen kielen vaihtamisen.
Tekstityskieltä ei voi vaihtaa tai poistaa
käytöstä.
, Yritä käyttää DVD-levyn valikkoa
kaukosäätimen suoravalintapainikkeen
sijaan (sivu 25).
, Toistettavalle DVD-levylle ei ole
tallennettu monikielistä tekstitystä.
, DVD-levy estää tekstityksen vaihtamisen.
Kuvakulmaa ei voi vaihtaa.
, Yritä käyttää DVD-levyn valikkoa
kaukosäätimen suoravalintapainikkeen
sijaan (sivu 25).
, Toistettavalle DVD-levylle ei ole
tallennettu eri kuvakulmia.
, Kuvakulmaa voi vaihtaa vain, jos ”
”ilmaisin näkyy etupaneelin näytössä
(sivu 10).
, DVD-levy estää kuvakulman vaihtamisen.
Soitin ei toimi oikein.
, Jos esimerkiksi staattinen sähkö häiritsee
soittimen toimintaa, irrota soittimen
verkkovirtajohto pistorasiasta.
Kuvaruudussa ja etupaneelin näytössä
näkyy viiden numeron tai kirjaimen
pituinen teksti.
, Automaattinen vianmääritystoiminto on
aktivoitunut. (Katso taulukkoa sivulla 73).
Levylokero ei avaudu, ja etupaneelin
näytössä on sana ”LOCKED”.
, Käytönvalvontatoiminto on käytössä
(sivu 24).
72
Levylokero ei avaudu, ja etupaneelin
näytössä ovat sanat ”TRAY LOCKED”.
, Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon.
DATA CD- tai DATA DVD -levyn toiston
aikana television kuvaruutuun tulee
ilmoitus ”Datavirhe”.
, MP3-ääniraita, JPEG-kuvatiedosto tai
DivX-videotiedosto on vioittunut.
, Tiedostot eivät ole MPEG1 Audio Layer III
-muotoisia.
, JPEG-kuvatiedostomuoto ei ole DCFstandardin mukainen (sivu 48).
, JPEG-kuvatiedoston tunniste on ”.JPG” tai
”.JPEG”, mutta tiedosto ei ole JPEGmuodossa.
, Toistettavan tiedoston tunniste on ”.AVI”
tai ”.DIVX”, mutta kyseessä ei ole DivXmuotoinen tiedosto tai sen DivX-muoto ei
vastaa DivX Certified -profiilia.
Automaattinen
vianmääritystoiminto
Sanasto
(kun kirjaimia tai numeroita näkyy
Yksikkö, johon DATA CD- tai DATA DVD
-levyn DivX-videotiedostot, JPEGkuvatiedostot tai MP3-ääniraidat
tallennetaan. (”Albumi” on tämän soittimen
yhteydessä käytettävä määritelmä).
näytössä)
Toiminto tuo yhdestä kirjaimesta ja neljästä
numerosta koostuvan viisimerkkisen
huoltokoodin (esimerkiksi C 13 50)
kuvaruutuun ja etupaneelin näyttöön. Jos näin
käy, toimi seuraavan taulukon ohjeiden
mukaan.
Albumi (sivu 50, 56)
DivX® (sivu 55)
DivX, Inc:n luoma digitaalinen
videotekniikka. Vaikka DivX-koodattu
videokuva on laadukasta, sen tiedostokoko on
suhteellisen pieni.
C:13:50
Dolby Digital (sivu 18, 69)
Syy ja/tai korjaustoimet
C 13
Levy on likaantunut tai
tallennettu muotoon, jota
tämä soitin ei toista (sivu 7).
, Puhdista levy
puhdistusliinalla tai
tarkista levyn
tallennusmuoto.
C 31
Levy on asetettu soittimeen
väärin.
, Aseta levy soittimeen
oikein.
E XX
(xx on numero)
Automaattinen
vianmääritystoiminto on
estänyt soitinta toimimasta
virheellisesti.
, Ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään tai
paikalliseen valtuutettuun
Sony-huoltoon ja ilmoita
tämä viisi merkkiä
sisältävä huoltokoodi.
Esimerkki: E 61 10
DTS (sivu 18, 69)
Digitaalisen äänen pakkaustekniikka, joka on
Digital Theater Systems, Inc:n kehittämä.
Tämä tekniikka tarjoaa monikanavaisen
tilaäänentoiston. Takakanavat ovat
stereoäänisiä, ja lisäksi järjestelmä sisältää
erillisen bassokanavan. DTS tuottaa
erilliskanavien avulla laadukkaan digitaalisen
äänentoiston.
Kanavaerotus on hyvä, koska kaikki eri
kanavien signaalit tallennetaan erillisinä ja
käsitellään digitaalisesti. Siksi tiedot säilyvät
muuttumattomina.
,jatkuu
Lisätietoja
Huoltokoodin
kolme
ensimmäistä
merkkiä
Dolby Laboratoriesin kehittämä digitaalinen
äänenpakkaustekniikka. Tämä tekniikka
toimii monikanavaisessa tilaäänentoistossa.
Takakanavat ovat stereoäänisiä, ja lisäksi
järjestelmä sisältää erillisen bassokanavan.
Dolby Digital -järjestelmässä on samat
erilliset kanavat kuin elokuvateattereiden
”Dolby Digital” -tilaäänijärjestelmissä.
Kanavaerotus on hyvä, koska kaikki eri
kanavien signaalit tallennetaan erillisinä ja
käsitellään digitaalisesti. Siksi tiedot säilyvät
muuttumattomina.
73
DVD VIDEO (sivu 6)
MPEG audio (sivu 18, 69)
Jopa 8 tuntia liikkuvaa kuvaa sisältävä levy,
joka on tavallisen CD-levyn kokoinen.
Yksikerroksisen yksipuolisen DVD-levyn
tiedontallennuskapasiteetti on 4,7 Gt
(gigatavua), eli sille mahtuu 7-kertaisesti
tavalliselle CD-levylle mahtuva tietomäärä.
Kaksikerroksisen yksipuoleisen DVD-levyn
tiedontallennuskapasiteetti on 8,5 Gt,
yksikerroksisen kaksipuoleisen DVD-levyn
9,4 Gt ja kaksikerroksisen kaksipuoleisen
DVD-levyn 17 Gt.
Kuvadata on MPEG 2 -muodossa, joka on
yksi maailmanlaajuisista digitaalisen
pakkaustekniikan standardeista. Pakattujen
kuvatietojen koko on (keskimäärin) noin 1/40
niiden alkuperäisestä koosta. DVD-levyissä
käytetään myös muuttuvanopeuksista
koodaustekniikkaa, joka muuttaa siirrettäviä
tietoja kuvan tilan perusteella. Äänitiedot
tallennetaan esimerkiksi monikanavaisen
Dolby Digital -järjestelmän tai PCMjärjestelmän mukaisina, joten äänentoisto on
erittäin luonnollista.
Lisäksi DVD-levyissä on useita muita
kehittyneitä toimintoja, kuten useita
kuvakulma- ja kielivaihtoehtoja sekä
käytönvalvontatoimintoja.
ISO/IEC:n hyväksymä kansainvälinen
koodausjärjestelmästandardi, jota käytetään
digitaalisten äänisignaalien pakkaamiseen.
MPEG 1 toimii enintään kaksikanavaisessa
stereojärjestelmässä. DVD-levyissä
käytettävä MPEG 2 -tekniikka toimii
enintään 7.1-kanavaisessa tilaäänentoistossa.
DVD-RW (sivu 6)
DVD-RW on tallennuksessa käytettävä
uudelleenkirjoitettava levy, joka on
samankokoinen kuin DVD VIDEO-levy.
DVD-RW-järjestelmässä on kaksi tilaa: VRtila ja videotila. Videotilassa tallennettujen
DVD-RW-levyjen tallennusmuoto on sama
kuin DVD VIDEO-levyjen. VR (Video
Recording) -tilassa tallennettujen levyjen
tietoja taas voi ohjelmoida tai muokata.
DVD+RW (sivu 6)
DVD+RW on tallennus- ja
uudelleentallennuskelpoinen levy.
DVD+RW-levyjen tallennusmuoto vastaa
DVD VIDEO -muotoa.
Tiedosto (sivu 48, 51)
Tiedosto DATA CD- tai DATA DVD
-levylle tallennettu JPEG-kuva tai DATA
CD- tai DATA DVD -levylle tallennettu
DivX-video (yhteisnimitystä ”tiedosto”
käytetään vain tässä soittimessa). Yksi
tiedosto sisältää yhden kuvan tai videon.
74
Nimike (sivu 10)
DVD-levyn pisin kuva- tai musiikkiosuus,
esimerkiksi elokuva videotallenteessa tai
koko albumi äänitallenteessa.
Jakso (sivu 10)
Elokuvan tai musiikkikappaleen osat, jotka
ovat nimikkeitä lyhyempiä. Nimike koostuu
useista jaksoista. Kaikille levyille ei ehkä ole
tallennettu jaksoja.
Tekniset tiedot
Järjestelmä
Yleistä
Laser: Puolijohdelaser
Signaalijärjestelmä: PAL/(NTSC)
Käyttöjännite:
220–240 V AC, 50/60 Hz
Tehonkulutus: 8 W
Mitat (noin): 430 × 43 × 206,5 mm
(leveys/korkeus/syvyys) ulkonevat osat
mukaan lukien
Paino (noin): 1,70 kg
Käyttölämpötila: 5 °C–35 °C
Käyttöympäristön ilmankosteus: 25 %–
80 %
Ääniominaisuudet
Taajuusvaste: DVD VIDEO (PCM 48 kHz):
2 Hz–22 kHz (±0,5 dB)/ CD: 2 Hz–
20 kHz (±0,5 dB)
Harmoninen särö: 0,01 %
Dynamiikka: DVD VIDEO: 85 dB / CD:
85 dB
Huojunta ja värinä: Alle mitattavissa
olevan arvon (±0,001 % W huippu)
Toimitetut vakiovarusteet
Katso sivu 15.
Lähtöliitännät
(Liitännän nimi: Liitännän tyyppi / lähtötaso
/ kuormaimpedanssi)
DIGITAL OUT (COAXIAL): RCA-liitäntä
/ 0,5 Vp-p / 75 ohmia
LINE (RGB)-TV:
(AUDIO): SCART-liitäntä/2 Vrms/10
kilo ohmia
(VIDEO): SCART-liitäntä/1,0 Vp-p/
75 ohmia
(S VIDEO): SCART- liitäntä/
Y: 1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL), 0,286
Vp-p (NTSC)/75 ohmia
(RGB): SCART-liitäntä/0,7 Vp-p/
75 ohmia
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden
muuttaa tuotteen muotoilua ja ominaisuuksia
ilman erillistä ilmoitusta.
Lisätietoja
75
Kielikoodien luettelo
Jos haluat lisätietoja, katso sivuja 40, 44, 64.
Kielten nimien kirjoitusasu on ISO 639: 1988 (E/F) standardin mukainen.
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Koodi Kieli
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Ei määritetty
Käytönvalvonnan aluekoodien luettelo
Jos haluat lisätietoja, katso sivu 59.
76
Koodi Alue
Koodi Alue
Koodi Alue
Koodi Alue
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentina
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Canada
Chile
China
Denmark
Finland
France
Germany
India
Indonesia
Italy
Japan
Korea
Malaysia
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Pakistan
Philippines
Portugal
Russia
Singapore
Spain
Sweden
Switzerland
Thailand
United
Kingdom
Hakemisto
Numerot
J
16:9 65
4:3 LETTER BOX 65
4:3 PAN SCAN 65
48kHz/96kHz PCM 69
5.1-kanavainen tilaääni 18
JAKSO 33
Jakso 74
JAKSOJEN NÄYTTÖ 35
JPEG 6, 48
A
ÄÄNIMIKSAUS 68
A-B TOISTUVA 31
AIKA/TEKSTI 33
ALBUMI 34
Albumi 48, 73
ASETUKSET 63
Asetusnäyttö 63
AUDIO 40, 64
AUDIO DRC 68
AUDIOASETUKSET 68
AUTOM. TOISTO 66
AUTOM. VIRRANKATK.
66
Kaiuttimet
liittäminen 18
Kaukosäädin 11, 15, 61
Käytettävät levyt 7
KÄYTÖNVALVONTA 58
KIELEN ASETUS 64
KOHTAUS 33
KULMA 44
Kuvaesitys 52
KUVANAVIGOINTI 35, 51
KUVANSÄÄTÖTILA 45
Kuvaruutunäyttö
asetusnäyttö 63
ohjausvalikkonäyttö 12
PÄIVÄMÄÄRÄ 52
Paristot 15
PBC-toisto 26
PIKA 64
Pika-asetukset 19, 64
Pikasiirto eteenpäin 32
pikasiirto taaksepäin 32
PLAY LIST 26
Pysäytyskuva 33
C
L
R
D
Lapsilukko 24
Levyjen käsittely 2
Liittäminen 15, 16
LINE 66
RAIDAN VALINTA 67
RAITA 34
RAITOJEN NÄYTTÖ 35
M
SATUNNAIS 29
Satunnaistoisto 29
Selaus 32
SLOW PLAY 23
Surround 42
CD 7, 22
MONILEVY TOISTONJTK
25, 67
MP3 6, 48
MPEG 40, 69, 74
MUISTI 46
MUKAUTETTU 63
MUKAUTETTU
KÄYTÖNVALVONTA 58
MUKAUTETUT
ASETUKSET 66
E
N
Etsiminen
tietty kohta television
kuvaruutua tarkkaillen 32
Etupaneelin näyttö 10
NÄYTÖNKIRKKAUS 66
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ 65
NÄYTTÖ 64
Näyttö
asetusnäyttö 63
etupaneelin näyttö 10
ohjausvalikkonäyttö 12
NÄYTTÖASETUKSET 65
NIMIKE 33
Nimike 74
NIMIKKEIDEN NÄYTTÖ
35
NOLLAUS 64
Normaali toisto
CD / VIDEO CD 22
F
FAST PLAY 23
H
Haku 32
Hidastettu toisto 33
I
INDEKSI 34
O
Ohjausvalikko 12
OHJELMOITU 27
Ohjelmoitu toisto 27
ORIGINAL 26
ORIGINAL/PLAY LIST 26
P
S
T
TAUKOTILA 67
TAUSTA 65
TEHOSTE 54
TEKSTITYS 51, 64
TERÄVYYS 47
TIEDOSTO 34
Tiedosto 74
TILA (MP3, JPEG) 53
TIME/TEXT 36
Toiston jatkaminen
pysäytyskohdasta 24
TOISTUVA 30
Toistuva toisto 30
TOP MENU 25
TVS (TV Virtual Surround)
42
TV-TYYPPI 65
Lisätietoja
DATA CD 6, 48, 55
DATA DVD 6, 48, 55
DIGITAALILÄHTÖ 68
Digitaalinen lähtösignaali 69
DivX® 55, 67
DOLBY DIGITAL 40, 69,
73
DTS 40, 69, 73
DVD 6, 22
DVD+RW 6, 74
DVD-levy 74
DVD-levyn valikko 25
DVD-RW 6, 74
K
DVD 22
normaali toisto
CD / VIDEO CD 22
V
VAIHTOVÄLI 54
VALIKKO 64
Välitön siirto eteenpäin 23
,jatkuu
77
Välitön uudelleentoisto 23
Vianmääritys 70
VIDEO CD 6, 22
Z
ZOOM 23, 51
78
Painettu vähintään 70% kierrätetylle paperille.
Sony Corporation Printed in Hungary
Download PDF

advertising