Sony | DVP-NS400D | Sony DVP-NS400D Käyttöohjeet

3-067-121-41(1)
CD/DVD Player
Käyttöohje
DVP-NS400D
© 2001 Sony Corporation
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja
kosteudelta tulipalo- ja
sähköiskuvaaran estämiseksi.
Älä avaa laitteen koteloa, jotta
et altistu sähköiskulle. Laitteen
saa huoltaa vain
ammattitaitoinen huoltoliike.
Verkkojohdon saa vaihtaa vain
ammattitaitoinen huoltoliike.
Tämä laite on luokiteltu LUOKAN 1
LASERLAITTEEKSI. LUOKAN 1
LASERLAITE -merkintä on laitteen
takapaneelissa.
VAARA
Optisten laitteiden käyttäminen
tämän laitteen kanssa voi
vahingoittaa silmiä. Tässä CD-DVDsoittimessa käytettävä lasersäde
vahingoittaa silmiä. Älä yritä avata
koteloa.
Laitteen saa huoltaa vain
ammattitaitoinen huoltoliike.
Varotoimet
Turvallisuus
• Tämä laite toimii 220–240 voltin
vaihtovirralla, jonka taajuus on 50
tai 60 Hz. Tarkista, että laitteen
käyttöjännite ja paikallinen
verkkojännite vastaavat toisiaan.
• Jos laitteen sisään pääsee vieraita
esineitä, irrota verkkojohto. Anna
asiantuntevan huoltoliikkeen
tarkistaa laite, ennen kuin jatkat sen
käyttöä.
• Laite on kytkettynä verkkovirtaan
aina, kun verkkojohto on liitettynä
pistorasiaan, vaikka virta olisi
katkaistu laitteen virtakytkimellä.
• Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos
et aio käyttää laitetta pitkään
aikaan. Tartu aina pistokkeeseen,
kun irrotat verkkojohdon
pistorasiasta. Älä koskaan vedä
johdosta.
2
Tervetuloa!
Asentaminen
• Huolehdi riittävästä
ilmanvaihdosta, jotta laitteen
sisäosat eivät kuumene.
• Älä sijoita laitetta sellaiselle
alustalle (esimerkiksi matolle tai
peitteelle) tai lähelle sellaista
materiaalia (esimerkiksi verhoja),
joka saattaa tukkia laitteen
ilmanvaihtoaukot.
• Älä sijoita laitetta
lämmityslaitteiden,
ilmanvaihtokanavien tai muiden
lämmönlähteiden lähelle tai
paikkaan, jossa se on alttiina
suoralle auringonvalolle, pölylle,
tärinälle tai iskuille.
• Älä sijoita laitetta kaltevalle
alustalle. Se on tarkoitettu
sijoitettavaksi vaakasuoraan
asentoon.
• Älä sijoita laitetta tai levyjä
mikroaaltouunin, kookkaiden
kaiuttimien tai muiden voimakkaita
magneettikenttiä aiheuttavien
laitteiden lähelle.
• Älä sijoita painavia esineitä laitteen
päälle.
• Jos CD-DVD-soitin tuodaan
kylmästä suoraan lämpimään
paikkaan, soittimen sisään saattaa
tiivistyä kosteutta, joka voi
vahingoittaa linssejä. Kun asennat
laitteen ensimmäisen kerran tai
siirrät sen kylmästä lämpimään
paikkaan, odota noin 30 minuuttia,
ennen kuin aloitat laitteen käytön.
Kiitos, että olet hankkinut tämän
Sonyn CD-DVD-soittimen. Lue
tämä käyttöohje huolellisesti ennen
tämän laitteen käytön aloittamista.
Säilytä käyttöohje myöhempää
käyttötarvetta varten.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Varotoimet
Turvallisuus
• Varoitus — Optisten laitteiden käyttäminen
tämän laitteen kanssa voi vahingoittaa silmiä.
• Jos nestettä tai kiinteitä esineitä pääsee laitteen
sisään, irrota verkkojohto. Anna asiantuntevan
huoltoliikkeen tarkistaa laite, ennen kuin jatkat
sen käyttöä.
Virtalähteet
• Laite on kytkettynä verkkovirtaan aina, kun
verkkojohto on liitettynä pistorasiaan, vaikka
virta olisi katkaistu virtakytkimellä.
• Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos et aio käyttää
laitetta pitkään aikaan. Tartu aina pistokkeeseen,
kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta. Älä
koskaan vedä johdosta.
• Jos laitteen verkkojohto on vaihdettava, anna
asiantuntevan huoltoliikkeen vaihtaa se.
Laitteen sijoittaminen
• Sijoita soitin paikkaan, jossa on riittävä
ilmanvaihto. Tällöin laitteen sisäosat eivät
kuumene liikaa.
• Älä sijoita laitetta matolle tai muulle pehmeälle
alustalle, jotta laitteen pohjassa olevat
ilmanvaihtoreiät eivät tukkeudu.
• Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se on alttiina
liialliselle kuumuudelle, suoralle
auringonvalolle, pölylle tai iskuille.
Älä lisää äänenvoimakkuutta kuunnellessasi hyvin
hiljaista tai äänetöntä levyn osaa. Muutoin
kaiuttimet voivat vahingoittua, jos musiikissa
saavutetaankin osa, jonka äänenvoimakkuus on
suuri.
Puhdistaminen
Puhdista laitteen kotelo, paneeli, painikkeet ja
säätimet mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla
pehmeällä liinalla. Älä käytä hankaustyynyjä,
hankausjauhetta äläkä alkoholia, bensiiniä tai
muita liuottimia.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Puhdistuslevyt
Älä käytä alan liikkeissä myytäviä CD-DVDpuhdistuslevyjä. Ne voivat vioittaa laitetta.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Varoitus: Tämä soitin voi pitää pysäytyskuvaa
tai kuvaruutunäyttökuvaa television
kuvaruudussa rajoituksettoman ajan. Jos jätät
pysäytyskuvan tai kuvaruutunäyttökuvan
television kuvaruutuun pitkäksi ajaksi,
kuvaruutu saattaa vahingoittua pysyvästi.
Projektiotelevisiot ovat erityisen herkkiä tälle.
Käyttö
• Jos laite tuodaan kylmästä suoraan lämpimään
paikkaan tai sijoitetaan hyvin kosteaan tilaan, sen
sisällä oleviin linsseihin voi tiivistyä kosteutta.
Tällöin laite ei ehkä toimi moitteettomasti. Poista
levy ja kytke laitteeseen virta noin puoleksi
tunniksi, jotta kosteus haihtuu.
• Poista levy soittimesta, ennen kuin siirrät
soitinta. Muutoin levy voi vahingoittua.
3
Sisällysluettelo
VAROITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Tervetuloa! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Varotoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Tietoja tästä käyttöohjeesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tällä soittimella voi toistaa seuraavia levyjä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tietoja levyistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Osien ja säätimien hakemisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ohjausvalikkonäytön opas (magic pad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Käyttöönotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pikakatsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vaihe 1: Pakkauksen avaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vaihe 2: Paristojen asentaminen kaukosäätimeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vaihe 3: Liittäminen televisioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vaihe 4: Levyn toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Soittimen liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vaihe 1: Videojohtojen liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vaihe 2: Audiojohtojen liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vaihe 3: Verkkojohdon liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vaihe 4: Pika-asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Levyjen toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Levyjen toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Levyn toiston jatkaminen keskeytyskohdasta (toistonjatkamistoiminto) . . . . . 35
DVD-levyn valikon käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
PBC-toiminnoilla varustettujen VIDEO CD -levyjen toistaminen
(PBC-toisto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Eri toistotoiminnot (ohjelmoitu toisto, satunnaistoisto, jatkuva toisto,
A-B-jakson toisto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kohtauksen haku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Tietyn kohdan haku levyltä (haku, selaus, hidastettu toisto, pysäytyskuva) . . 44
Nimikkeen, jakson, raidan, indeksin tai kohtauksen haku . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Halutun kohtauksen toistaminen (NÄYTÖT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Levyn tietojen katseleminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Toistoajan ja jäljellä olevan ajan katsominen etupaneelin näytöstä . . . . . . . . . 49
Toistoajan ja jäljellä olevan ajan tarkistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Toistotietojen tarkistaminen (LISÄTIEDOT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4
Äänen säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Äänen vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
SURROUND-äänen asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Elokuvien katseleminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Kuvakulman vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekstityksen näyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuvanlaadun säätäminen (BNR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuvan parantaminen (DIGITAALINEN KUVANPARANNUS) . . . . . . . . . . . .
59
60
61
62
Lisätoimintojen käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Levyjen lukitseminen (MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA,
KÄYTÖNVALVONTA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Toimintojen äänimerkit (äänipalaute) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Television tai AV-vahvistimen ohjaaminen vakiovarusteisiin sisältyvällä
kaukosäätimellä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Asetukset ja säädöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Asetusnäytön käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Näytön tai ääniraidan kielen valitseminen (KIELEN ASETUS) . . . . . . . . . . .
Näyttöasetukset (NÄYTTÖASETUKSET) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asetusten mukauttaminen (MUKAUTETUT ASETUKSET) . . . . . . . . . . . . . .
Äänen asetukset (AUDIOASETUKSET) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaiuttimien asetukset (KAIUTINASETUKSET) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
71
72
73
75
79
Lisätietoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Vianmääritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automaattinen vianmääritystoiminto
(kun kirjaimia tai numeroita näkyy näytössä) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sanasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kielikoodien luettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asetusnäytön vaihtoehtojen luettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hakemisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
84
85
87
88
89
92
5
Aluekoodi
Tietoja tästä
käyttöohjeesta
• Tässä oppaassa olevissa ohjeissa on viitattu
kaukosäätimessä oleviin painikkeisiin. Voit
käyttää myös niitä soittimen painikkeita,
joiden nimet ovat samat tai samantapaiset
kuin soittimen kaukosäätimen painikkeiden
nimet.
• Tässä käyttöoppaassa käytettyjen
symbolien merkitykset on kuvattu alla:
Symboli
Merkitys
Symboli
Tämä soitin takaosaan on merkitty aluekoodi.
Tällä soittimella voi toistaa vain niitä DVDlevyjä, joissa on sama aluekoodi.
Tällä soittimella voi toistaa myös niitä DVDlevyjä, joissa on merkintä ALL .
Jos yrität toistaa muita DVD-levyjä,
television kuvaruutuun tulee teksti
"Aluekoodit rajoittavat tämän levyn toistoa".
Aluekoodimerkintä voi puuttua myös
joistakin sellaisista DVD-levyistä, joiden
toistamista aluekoodit rajoittavat.
Merkitys
X
Aluekoodi
MODEL NO.
DVP–XXXX
DVD-tilassa
käytettävissä
olevat
toiminnot.
Musiikki-CDtilassa
käytettävissä
olevat
toiminnot.
VIDEO CD
-tilassa
käytettävissä
olevat
toiminnot.
Kätevät
lisätoiminnot.
z
Tällä soittimella voi
toistaa seuraavia levyjä
Levytyypit
DVD VIDEO
VIDEO CD
Musiikki-CD
"DVD VIDEO" -tunnus on tavaramerkki.
6
CD/DVD PLAYER
AC 00V 00Hz
NO.
00W
SONY CORPORATION
MADE IN JAPAN
0-000-000-00
Esimerkkejä levyistä, joita tällä
soittimella ei voi toistaa
Tällä soittimella ei voi toistaa seuraavia
levyjä:
• CD-ROM-levyt (mukaan lukien PHOTO
CD -levyt)
• CD-R-levyt musiikkilevyjä tai VCDmuotoisia CD-R-levyjä lukuun ottamatta
• CD-Extra-levyjen dataosat
• DVD-ROM-levyt
• DVD Audio -levyt
• SACD-levyjen HD-kerros.
Tällä soittimella ei voi toistaa myöskään
seuraavia levyjä:
• soittimen aluekoodista poikkeavalla
aluekoodilla varustetut levyt (sivu 85)
• muodoltaan tavallisesta poikkeavat levyt
(esimerkiksi kortin tai sydämen muotoiset
levyt)
• levyt, joihin on kiinnitetty paperia tai tarroja
• levyt, joissa on teipistä tai tarrasta jäänyttä
liimaa.
Huomautus
Huomaa, että joitakin CD-R- ja CD-RW-levyjä ei voi
toistaa tällä soittimella. Tämä riippuu tallennuksen
laadusta, levyn fyysisestä kunnosta tai tallentavan
laitteen ominaisuuksista. Levyä ei voi toistaa
myöskään silloin, jos levyä ei ole suljettu oikein.
Katso lisätietoja tallentavan laitteen käyttöohjeesta.
DVD- ja VIDEO CD -levyjen
toistotoimintoihin liittyvä
huomautus
Ohjelmien tuottajat ovat estäneet DVDlevyjen ja VIDEO CD -levyjen joidenkin
toistotoimintojen käytön. Soitin toistaa vain
sitä materiaalia, mitä ohjelmanvalmistajat
ovat DVD-levyille ja VIDEO CD -levyille
tallentaneet. Tämän vuoksi jotkin
toistotoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä.
Katso myös tarvittaessa lisätietoja DVDlevyjen ja VIDEO CD -levyjen mukana
tulleista käyttöohjeista.
Tekijänoikeudet
Tässä tuotteessa on käytetty
tekijänoikeuksien suojaamiseen tarkoitettua
tekniikkaa, joka on suojattu Macrovision
Corporationin ja eräiden muiden
oikeudenomistajien omistamien
yhdysvaltalaisten patenttien ja muiden
immateriaalioikeudellisten lakien
metodivaatein. Tämän tekijänoikeuksien
suojaamiseen tarkoitetun tekniikan
käyttäminen edellyttää Macrovision
Corporationin lupaa ja on tarkoitettu vain
kotikäyttöön tai muuhun rajoitettuun
käyttöön, ellei Macrovision Corporation ole
nimenomaan myöntänyt tätä laajempaan
käyttöön oikeuttavaa lupaa. Järjestelmän
purkaminen ja aukikoodaus on kielletty.
Tietoja levyistä
Levyjen käsittely
• Tartu levyyn vain sen reunoista, jotta levy
pysyy puhtaana. Älä kosketa levyn pintaa.
• Älä jätä levyä suoraan auringonvaloon
äläkä ilmanvaihtokanavan tai muiden
lämmönlähteiden lähelle. Älä jätä levyä
auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon,
sillä lämpötila auton sisällä saattaa nousta
hyvin korkeaksi.
• Sijoita levy omaan koteloonsa toiston
jälkeen.
Puhdistaminen
• Ennen kuin alat toistaa levyä, puhdista se
puhdistusliinalla.
Pyyhi levyä keskustasta reunoja kohti.
• Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä,
tinneriä tai muita liuottimia äläkä alan
liikkeissä myytäviä LP-vinyylilevyjen
hoitamiseen tarkoitettuja puhdistusaineita
tai antistaattisia suihkeita.
7
Osien ja säätimien hakemisto
Lisätietoja on sulkeissa olevilla sivuilla.
Etupaneeli
A POWER (virta) -kytkin/-ilmaisin (33)
2 MULTICHANNEL (monikanavaääni) ilmaisin
Syttyy, kun
- toistat levyä, joka sisältää vähintään
neljän Dolby Digital- tai MPEG
audio -kanavan signaalit.
- soittimessa ei ole levyä.
3 BNR (Block Noise Reduction)
(mosaiikkikohinan vaimennus) -painike/
-ilmaisin (61)
4 SURROUND-painike/-ilmaisin (55)
5 Levylokero (33)
6 A (avaus/sulkeminen) -painike (33)
7 ./> (edellinen/seuraava)
-painikkeet (34)
8 C/X/x/c/ENTER (syöttö) -painikkeet
(27)
9 TITLE (nimike) -painike (36)
q; DVD MENU (DVD-valikko) -painike
(36)
8
qa
qs
qd
qf
qg
qh
qj
O RETURN (paluu) -painike (37)
DISPLAY (näyttö) -painike (12)
x (pysäytys) -painike (33)
X (tauko) -painike (34, 67)
H (toisto) -painike (33)
Etupaneelin näyttö (9)
(kaukosäätimen tunnistin) (14)
Etupaneelin näyttö
DVD-levyn toistaminen
Toistotila Syttyy, kun soittimesta lähtee NTSC-signaali
Levyn tyyppi
Toistettava jakso (49)
NTSC
MPEG PGM SHUFFLE
DTS ANGLE REPEAT1
Digital A-B
DVD
Nykyinen
äänisignaali (54)
TITLE
CHAP
HOUR
Nykyinen
Toistettava nimikke (49)
toistotila (38)
MIN
SEC
Toistoaika (49)
Palaa, kun muutat kuvakulmaa (59)
Toistettaessa VIDEO CD -levyä (joka sisältää PBC-toiminnot)
Toistotila Syttyy, kun soittimesta lähtee NTSC-signaali
Levyn tyyppi
NTSC
VIDEO CD
CD
MIN
SEC
A-B PBC
Nykyinen toistotila
(38)
Toistettava kohtaus (49)
Toistoaika (49)
Palaa toistettaessa PBC-toiminnoilla varustettua VIDEO CD -levyä (37)
Toistettaessa CD- tai VIDEO CD -levyä (joka ei sisällä PBC-toimintoja)
Toistotila
VIDEO CD
CD
Levyn
tyyppi
Syttyy, kun soittimesta lähtee NTSC-signaali
NTSC
MPEG PGM SHUFFLE
REPEAT1
A-B
Nykyinen toistotapa
(38)
TRACK
INDEX
Parhaillaan toistettava
raita ja indeksi (49)
MIN
SEC
Toistoaika (49)
jatkuu
9
Takapaneeli
DIGITAL OUT
LINE 1 (RGB)-TV
LINE 2
COAXIAL OPTICAL
REAR CENTER
L
LINE OUT
R-AUDIO-L
S VIDEO OUT
VIDEO
1 DIGITAL OUT (COAXIAL)
(digitaalilähtö (koaksiaalinen)) -liitäntä
(22, 24, 25)
2 DIGITAL OUT (OPTICAL)
(digitaalilähtö (optinen)) -liitäntä (22, 24,
25)
3 LINE 1 (RGB)-TV ((RGB)-televisio) liitäntä (15, 17)
4 LINE 2 -liitäntä (15, 17)
10
5.1CH OUTPUT
FRONT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
R
WOOFER
5 5.1CH OUTPUT (5.1-kanavalähtö)
-liitännät (22)
6 S VIDEO OUT (S-videolähtö) -liitäntä
(17)
7 LINE OUT (VIDEO) (linjalähtö
(videolähtö)) -liitäntä (17)
8 LINE OUT L/R (AUDIO) (linjalähtö
versen/oikea (ääni)) -liitännät (21, 24,
25)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
B
C
D
5
6
7
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
wj
wk
wl
e;
Z (avaus/sulkeminen) -painike (34)
Numeropainikkeet
CLEAR (tyhjennä) -painike (38)
(kulma) -painike (59)
(ääni) -painike (53)
PROGRAM (ohjelmoitu) -painike (38)
SHUFFLE (satunnais) -painike (40)
./> (edellinen/seuraava)
-painikkeet (34)
c / C (haku/askellus) -painikkeet
(44)
H (toisto) -painike (33)
TITLE (nimike) -painike (36)
DISPLAY (näyttö) televisio-painike (70)
TV ]/1 (televisio virta/valmiustila)
-painike (68)
]/1 (virta/valmiustila) -painike (33)
(laajakuvatila) -painike (68)
t (TV/VIDEO) (televisio/video)
-painike (68)
2 (äänenvoimakkuus) +/– -painikeet
(69)
ENTER (syöttö) -painike
(tekstitys) -painike (60)
BNR (Block Noise Reduction)
(mosaiikkikohinan vaimennus) -painike
(61)
REPEAT (toistuva) -painike (41)
TIME/TEXT (aika/teksti) -painike (49)
TV/DVD (televisio/DVD) -painike (69)
/ y (selaus/hidastus) -painikkeet
(44)
X (tauko) -painike (34)
x (pysäytys) -painike (33)
DVD MENU (DVD-valikko) -painike
(36)
C/X/x/c-painikkeet (27)
ENTER (syöttö) -painike
O RETURN (paluu) -painike (37)
y
Kaukosäädin
11
Ohjausvalikkonäytön opas (magic pad)
Voit valita haluamasi toiminnon ohjausvalikkonäytöstä. Ohjausvalikkonäyttö tulee näkyviin, kun
painat DISPLAY-painiketta. Yksityiskohtaisempia tietoja on sulkeissa olevilla sivuilla.
Ohjausvalikko
Tallennettujen nimikkeiden tai
raitojen kokonaismäärä
Nimikkeen numero
(VIDEO CD tai CD: raidan numero)
Toistettavan jakson
numero (VIDEO CD tai
12(27)
CD: indeksinumero)
18(34)
T
1:32:55
Toistoaika
Valitun ohjausvalikon
kohdan kuvake
Toistotila
(esim. NToisto, XTauko ja
xPysäytys)
DVD
TEKSTITYS
Valitse:
Toistettavan levyn tyyppi
Voimassa oleva
asetus
EI KÄYT.
EI KÄYT.
1: ENGLANTI
2: RANSKA
3: ESPANJA
Ohjausvalikon
kuvakkeet
Ohjausvalikon kohdan
kuvake ja toiminnon nimi
Tallennettujen jaksojen tai
indeksien kokonaismäärä
Vaihtoehdot
ENTER
Peruuta: RETURN
Toimintailmoitukset
Ohjausvalikkonäytön kohtien luettelo
NIMIKE (vain DVD) (sivu 45)/
KOHTAUS (vain VIDEO CD PBCtoistossa) (sivu 45)/RAITA (vain VIDEO
CD) (sivu 45)
Valitse toistettava nimike (DVD), kohtaus
(VIDEO CD PBC-toistossa) tai raita (VIDEO
CD).
JAKSO (vain DVD) (sivu 45)/
INDEKSI (vain VIDEO CD) (sivu 45)
Valitse toistettava jakso (DVD) tai indeksi
(VIDEO CD).
RAITA (vain CD) (sivu 45)
Valitse toistettava raita (CD).
INDEKSI (vain CD) (sivu 45)
Valitse toistettava indeksi (CD).
AIKA/TEKSTI (sivu 49)
Tarkista kulunut ja jäljellä oleva aika.
Anna aikakoodi kuva- ja musiikkihakua varten.
Näytä DVD- tai CD-tekstitiedot.
AUDIO (sivu 53)
Muuta ääniasetusta.
TEKSTITYS (vain DVD) (sivu
Näytä tekstitys.
Vaihda tekstityskieli.
KULMA (vain DVD) (sivu 59)
Muuta kuvakulmaa.
SURROUND (sivu 55)
Valitse tilaäänitoiminnot.
LISÄTIEDOT (vain DVD) (sivu
Näytä DVD-levyn tiedot (bittinopeus ja
kerros) sen toiston aikana.
60)
52)
12
MUKAUTETTU
KÄYTÖNVALVONTA (sivu 63)
Aseta levyn toistorajoitukset.
ASETUKSET (sivu 70)
PIKA-asennus (sivu 27)
Pika-asennuksen avulla voit valita
kuvaruutunäytön kielen, television
kuvasuhteen, äänen lähtöasetukset ja
soittimeen liitetyt kaiuttimet.
MUKAUTETTU asetukset
Pika-asennuksen lisäksi voit muuttaa
esimerkiksi kuvan ja äänen asetuksia sekä
käytönvalvonnan asetusta.
NOLLAUS
Palauttaa "ASETUKSET"-valikon asetukset
oletusasetusten mukaisiksi.
OHJELMOITU (sivu 38)
Valitse, missä järjestyksessä haluat toistaa
DVD-levyn nimikkeet, jaksot tai raidat.
SATUNNAIS (sivu 40)
Toista nimikkeet, jaksot tai raidat
sattumanvaraisessa järjestyksessä.
TOISTUVA (sivu 41)
Toista koko levyä (kaikkia nimikkeitä tai
raitoja) jatkuvasti tai yhtä nimikettä, jaksoa tai
raitaa jatkuvasti.
A-B TOISTUVA (sivu 42)
Määritä väli, jota haluat soittimen toistavan
jatkuvasti.
BNR (sivu 61)
Muuttaa kuvanlaatua vähentämällä television
kuvaruudussa näkyvää neliömäistä kohinaa eli
mosaiikkimaisia kuvioita.
DIGITAALINEN
KUVANPARANNUS (sivu 62)
Terävöittää kuvaa korostamalla kuvassa olevia
ääriviivoja.
NÄYTÖT (vain DVD/VIDEO
CD) (sivu 46)
Jakaa kuvaruudun yhdeksäksi pienemmäksi
ruuduksi, joiden avulla voit etsiä haluamasi
kohtauksen nopeasti.
z Aina DISPLAY-painiketta painaessasi ohjausvalikkonäyttö muuttuu seuraavalla tavalla:
, ohjausvalikkonäyttö 1
m
ohjausvalikkonäyttö 2
(Vaihtoehdot muuttuvat toisiksi kolmea ensimmäistä lukuun ottamatta.)
m
LISÄTIEDOT-näyttö (Tulee näkyviin, jos valitset jonkin muun asetuksen kuin "EI KÄYT.". Katso
sivua 52.)
m
ohjausvalikkonäyttö poissa käytöstä
Saat ohjausvalikkonäytön 1 näkyviin vain CD-levyn toiston aikana. Ohjausvalikon vaihtoehdot vaihtelevat levyn
mukaan.
z Ohjausvalikon kuvakeilmaisin syttyy vihreänä
t
, jos valitset jonkin muun asetuksen kuin "EI
KÄYT.". (Vain "SURROUND", "OHJELMOITU", "SATUNNAIS", "TOISTUVA", "A-B TOISTUVA ", "BNR" ja
"DIGITAALINEN KUVANPARANNUS"). Vihreä "KULMA"-ilmaisin syttyy vain, jos kuvakulmaa voi vaihtaa.
13
Käyttöönotto
Pikakatsaus
Tässä luvussa olevasta pikakatsauksesta saat tiedot, joiden avulla voit alkaa käyttää soitinta. Jos
haluat käyttää tämän soittimen tilaäänitoimintoja, katso kohtaa "Liittäminen", sivu 17.
Huomautus
Tätä soitinta ei voi liittää televisioon, jossa ei ole SCART (EURO AV) -liitäntää tai videotuloliitäntää.
Katkaise jokaisesta laitteesta virta ennen laitteiden liittämistä.
Vaihe 1: Pakkauksen avaaminen
Tarkista, että pakkauksessa on seuraavat tarvikkeet:
• Audio-/videoliitäntäjohto (RCA-liitin × 3 y RCA-liitin × 3) (1)
• Kaukosäädin RMT-D128P (1)
• R6 (koko AA) -paristot (2).
Vaihe 2: Paristojen asentaminen kaukosäätimeen
Voit ohjata soittimen toimintoja sen vakiovarusteisiin sisältyvällä kaukosäätimellä. Aseta kaksi
R6 (koko AA) -paristoa paristolokeroon niin, että niiden 3- ja #-navat tulevat oikein lokeron
sisällä olevien merkintöjen mukaisesti. Kun käytät kaukosäädintä, suuntaa se soittimessa olevaan
kaukosäätimen tunnistimeen .
Huomautuksia
• Älä jätä kaukosäädintä kuumaan tai kosteaan paikkaan.
• Varo erityisesti paristoja vaihtaessasi, ettei kaukosäätimen sisään joudu vieraita esineitä.
• Älä altista kaukosäätimen tunnistinta auringon tai valaisimien suoralle valolle. Muutoin voi ilmetä toimintahäiriö.
• Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot, jotta niiden mahdollinen vuotaminen ja siitä
aiheutuva korroosio ei vahingoita kaukosäädintä.
14
Vaihe 3: Liittäminen televisioon
Liitä SCART (EURO AV) -kaapeli (ei sisälly vakiovarusteisiin) ja verkkojohto alla kuvatussa
järjestyksessä (1–3). Varmista, että liität SCART (EURO AV) -johdon soittimen LINE 1
(RGB)-TV -liitäntään. Liitä verkkojohto viimeiseksi.
Käyttöönotto
CD-DVD-soitin
DIGITAL OUT
LINE 1 (RGB)-TV
LINE 2
5.1CH OUTPUT
FRONT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
REAR CENTER
L
COAXIAL OPTICAL
LINE OUT
R-AUDIO-L
S VIDEO OUT
VIDEO
R
WOOFER
2Pistorasiaan
LINE 1 (RGB)-TV
LINE 2
Kuvanauhuri
T LINE 1
(RGB)-TV
-liitäntään
t LINE 2
-liitäntään
SCART (EURO AV) -liitäntään
1SCART (EURO-AV)
-johto (ei sisälly
vakiovarusteisiin)
3Pistorasiaan
Televisio
SCART (EURO AV) -liitäntään
Kun liität soittimen tavalliseen 4:3-televisioon
Levyn mukaan voi olla, ettei koko kuva mahdu television kuvaruutuun.
Jos haluat muuttaa kuvasuhdetta, katso sivu 72.
Jos televisiossa ei ole SCART (EURO-AV) -liitäntää
Katso "Vaihe 1: Videojohtojen liittäminen", kohta B (sivu 17).
Jos liität soittimen kuvanauhuriin
Liitä kuvanauhuri soittimen LINE 2 -liitäntään. Kuvanauhurilla voi nauhoittaa vain televisiosta
tulevaa signaalia.
15
Vaihe 4: Levyn toistaminen
1 Kytke televisioon virta.
2 Valitse televisiosta soitinta vastaava videotulo.
Toistettava puoli alaspäin
3 Paina soittimen POWER-painiketta.
4 Avaa levylokero painamalla soittimen painiketta A.
5 Aseta levy paikalleen levylokeroon toistettava puoli alaspäin.
6 Paina painiketta H.
Levylokero sulkeutuu, ja soitin alkaa toistaa levyä.
Vaiheen 6 jälkeen
Levyn mukaan television kuvaruutuun saattaa tulee valikko. Jos niin käy, valitse valikosta
haluamasi kohta ja toista DVD- (sivu 36) tai VIDEO CD -levyä (sivu 37).
Toiston pysäyttäminen
Paina painiketta x.
Levyn poistaminen
Paina painiketta A.
Virran katkaiseminen soittimesta
Paina kaukosäätimen ^/1-painiketta. Soitin kytkeytyy valmiustilaan, ja punainen virranmerkkivalo syttyy. Katkaise virta kokonaan soittimesta painamalla soittimen POWER-painiketta.
16
Liittäminen
Soittimen liittäminen
Liitä soitin ja määritä sen asetukset noudattamalla vaiheita 1–4.
Ennen kuin aloitat, katkaise virta, tarkista kaikkien vakiovarusteiden olemassaolo ja aseta paristot
kaukosäätimeen (sivu 14).
Huomautuksia
Liittäminen
• Liitä johdot pitävästi, jotta ääneen ei tule häiriöitä.
• Lue liitettävien laitteiden vakiovarusteisiin sisältyvät käyttöohjeet.
Vaihe 1: Videojohtojen liittäminen
Liitä tämä soitin televisioon, projektoriin tai AV-vahvistimeen videojohdolla. Valitse jokin
liitäntätavoista A–C sen mukaan, millaiset liitännät televisiossa, monitorissa, projektorissa tai
AV-vahvistimessa on.
Kuvanauhurin
liittäminen
A
Televisio
Kuvanauhuri
SCART (EURO-AV) -liitäntäjohto
(ei sisälly vakiovarusteisiin)
CD-DVD-soitin
DIGITAL OUT
LINE 1 (RGB)-TV
LINE 2
5.1CH OUTPUT
FRONT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
REAR CENTER
L
LINE OUT
COAXIAL OPTICAL
R-AUDIO-L
S VIDEO OUT
VIDEO
R
WOOFER
(keltainen)
INPUT
(keltainen)
VIDEO
INPUT
S VIDEO
L
AUDIO
R
B
Televisio, projektori tai
AV-vahvistin
l: Signaalin kulkusuunta
Audio/videojohto
(sisältyy
vakiovarusteisiin)
S-videojohto
(ei sisälly
vakiovarusteisiin)
Televisio, projektori
tai AV-vahvistin
C
jatkuu
17
A Jos televisiossa tai videoprojektorissa on SCART (EURO AV) -tuloliitäntä
Liitä SCART (EURO AV) -liitäntäjohto (ei sisälly vakiovarusteisiin). Liitä johdot tiukasti, sillä
löysät liitännät voivat aiheuttaa ääneen hurinaa ja kohinaa. Kun liität laitteen SCART (EURO AV)
-liitäntäjohdolla, varmista, että televisio pystyy vastaanottamaan S-video- tai RGB-signaaleja.
Lue liitettävän television vakiovarusteisiin sisältyvä käyttöohje. Kun valitset asetusnäytön (sivu
70) "MUKAUTETUT ASETUKSET" -valikon "LINE"-asetukseksi vaihtoehdon "S VIDEO" tai
"RGB", käytä näiden signaalien siirtoon sopivaa SCART (EURO AV) -liitäntäjohtoa.
B Jos televisiossa on videotuloliitäntä
Voit liittää audio/videojohdon (sisältyy vakiovarusteisiin) keltainen liitin keltaisiin (video)
liitäntään. Saat normaalilaatuisen kuvan.
Keltainen (video)
Keltainen (video)
Valkoinen (vasen)
Valkoinen (vasen)
Punainen (oikea)
Punainen (oikea)
Liitä punaiset ja valkoiset liittimet audioliitäntöihin (sivu 21).
C Jos televisiossa on S VIDEO -tuloliitäntä
Liitä S VIDEO -johto (ei sisälly vakiovarusteisiin). Saat tavallista laadukkaamman kuvan.
Jos liität soittimen kuvanauhuriin
Liitä soitin kuvanauhuriin LINE 2 -liitännän kautta. Kuvanauhurilla voi nauhoittaa vain
televisiosta tulevan signaalin.
Huomautuksia
• Älä liitä soitinta kuvanauhuriin niin, että soittimesta tulevat signaalit ohjautuvat televisioon kuvanauhurin kautta.
Muutoin television kuvaruudussa näkyvä kuva ei välttämättä ole selkeä.
Kuvanauhuri
CD-DVD-soitin
Televisio
Liitä suoraan
• Jos tämä soitin on liitetty television RGB-liitäntään etkä näe soittimen läpi kuvanauhurista tulevaa kuvaa, muuta
televisiosta
-liitännän asetukseksi t (Audio/Video) Jos asetuksena on
(RGB), televisio ei pysty
vastaanottamaan kuvanauhurista tulevaa signaalia.
18
• Jos haluat käyttää kuvanauhurin SmartLink-toimintoa, liitä kuvanauhuri television SmartLink-liitäntään ja liitä
CD-DVD-soitin television muuhun liitäntään.
• SmartLink-toiminto ei välttämättä toimi oikein, jos kuvanauhuri on liitetty televisioon soittimen SCART (EURO
AV) -liitäntöjen kautta.
• Jos liität soittimen televisioon SCART (EURO AV) -liitännän kautta ja aloitat levyn toiston tai painat jotakin
muuta kuin soittimen POWER-painiketta tai kaukosäätimen \/1-painiketta, televisio valitsee automaattisesti
soittimen tulosignaalin lähteeksi. Palauta tällöin TV-kanavan kuva tulolähteeksi painamalla TV/DVD-painiketta.
Kun toistat NTSC-värijärjestelmää käyttäen tallennettua levyä, soitin näyttää esimerkiksi
videosignaalin tai asetusnäytön NTSC-värijärjestelmän mukaisena. Kuva ei näy PALvärijärjestelmän mukaisissa televisioissa. Avaa levylokero ja poista levy.
Liittäminen
19
Vaihe 2: Audiojohtojen liittäminen
Valitse järjestelmääsi parhaiten sopiva liitäntätapa alla olevan taulukon avulla. Käytettävissä
olevat tilaäänitehosteet riippuvat siitä, mitä liitäntöjä ja muita laitteita käytät.
Valitse liitäntä
Valitse jokin liitännöistä
Liittäminen
A
–
D
.
Liitettävät laitteet
A
(sivu 21)
• Televisio (stereo)
B
(sivu 22)
• AV-vahvistin, jossa on 5.1-kanavien tuloliitännät
• 4 kaiutinta
(vasen (L) ja oikea (R) etukaiutin, vasen (L) ja oikea (R) takakaiutin)
• 6 kaiutinta
(vasen (L) ja oikea (R) etukaiutin, keskikaiutin, vasen (L) ja oikea (R)
takakaiutin sekä lisäbassokaiutin)
B
(sivu 22)
• AV-vahvistin, jossa on Dolby* Digital-, MPEG audio- tai DTS**-dekooderi ja
digitaalinen tuloliitäntä
• 6 kaiutinta
(vasen (L) ja oikea (R) etukaiutin, keskikaiutin, vasen (L) ja oikea (R)
takakaiutin sekä lisäbassokaiutin)
C
(sivu 24)
• Stereovahvistin
(käytettävissä on vain vasen (L) ja oikea (R) audiotuloliitäntä tai digitaalinen
tuloliitäntä)
• 2 kaiutinta
(vasen (L) ja oikea (R) etukaiutin)
C
(sivu 24)
• Minilevysoitin tai DAT-nauhuri
D
(sivu 25)
• Dolby Surround (Pro Logic) -dekooderilla varustettu AV-vahvistin
(käytettävissä on vain vasen (L) ja oikea (R) audiotuloliitäntä tai digitaalinen
tuloliitäntä)
• 3 kaiutinta
(vasen (L) ja oikea (R) etukaiutin sekä takakaiutin (mono))
• 6 kaiutinta
(vasen (L) ja oikea (R) etukaiutin, keskikaiutin, vasen (L) ja oikea (R)
takakaiutin sekä lisäbassokaiutin)
* Valmistettu Dolby Laboratories: in myöntämällä lisenssillä. "Dolby", "Pro Logic" ja kaksois-D-symboli ovat
Dolby Laboratories tavaramerkkejä. Luottamuksellisia julkaisemattomia töitä. © 1992-1997 Dolby Laboratories.
Kaikki oikeudet pidätetään.
** "DTS" on Digital Theater Systems, Inc:n tavaramerkki.
20
A
Liittäminen televisioon
Tätä liitäntätapaa käytettäessä ääni kuuluu television kaiuttimista. Jos käytät SCART (EURO
AV) -liitäntäjohtoa kohdassa A, "Vaihe 1: Videojohtojen liittäminen" (sivu 17) kuvatulla tavalla,
sinun ei tarvitse liittää audiojohtoja televisioon.
xSuositeltavat tilaäänitehosteet tätä liitäntätapaa varten:
•TVS DYNAAMINEN (sivu 55)
•TVS LAAJA (sivu 55).
Liittäminen
CD-DVD-soitin
DIGITAL OUT
LINE 1 (RGB)-TV
LINE 2
5.1CH OUTPUT
FRONT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
REAR CENTER
L
LINE OUT
COAXIAL OPTICAL
R-AUDIO-L
S VIDEO OUT
VIDEO
R
WOOFER
A
LINE OUT
R-AUDIO-L
(keltainen)
(keltainen)
(valkoinen)
(valkoinen)
Televisio
VIDEO
(punainen)
l: Signaalin kulkusuunta
(punainen)
Audio/videojohto
(sisältyy
vakiovarusteisiin)
Audiotuloliitäntään
Keltaista liitintä käytetään videosignaaleille (sivu 17).
jatkuu
21
B Liittäminen AV-vahvistimeen (jossa on 5.1-kanavien tuloliitännät tai
digitaalinen tuloliitäntä) ja neljään tai kaiuttimeen
Jos AV-vahvistimessa on 5.1-kanavien tuloliitännät, käytä liitäntätapaa B-1 . Jos haluat käyttää
AV-vahvistimen Dolby Digital-, MPEG audio- tai DTS-dekooderia sen digitaalisen liitännän
avulla, käytät liitäntätapaa B-2 . Näitä liitäntätapoja käyttämällä saat tilaäänentoiston omaan
olohuoneeseesi.
: Liittäminen 5.1-kanavien tuloliitäntöihin
Voit kuunnella 5.1-kanavaista tilaääntä käyttämällä tässä soittimessa olevaa Dolby
Digital -dekooderia. Voit myös kuunnella Dolby Surround (Pro Logic) -tilaääntä tai eri
SURROUND -toimintatilojen tuottamaa ääntä (sivu 55).
B-1
xSuositeltavat tilaäänitehosteet tätä liitäntätapaa varten:
Jos käytössä on 6 kaiutinta
•Dolby Digital (5.1-kanavainen) (sivu 85)
(Valitse "SURROUND"-asetukseksi "EI KÄYT.".)
: Liittäminen digitaaliseen liitäntään
Tätä liitäntätapaa käyttämällä voit kuunnella AV-vahvistimen Dolby Digital-, MPEG audio- tai
DTS-dekooderin tuottamaa ääntä. Et voi käyttää soittimen SURROUND-tilatehosteita.
B-2
xSuositeltavat tilaäänitehosteet liitettäessä soitin vahvistimeen tätä liitäntätapaa käyttäen:
•Dolby Digital (5.1-kanavainen) (sivu 85)
•DTS (5.1-kanavainen) (sivu 85)
•MPEG audio (5.1-kanavainen) (sivu 85).
Huomautus
Kun olet liittänyt laitteet, valitse "DOLBY DIGITAL" -asetukseksi "DOLBY DIGITAL" (sivu 29). Jos AVvahvistimessa on DTS-dekooderi, valitse "DTS"-asetukseksi "KÄYTÖSSÄ" (sivu 29). Jos AV-vahvistimessa on
MPEG-dekooderi, valitse "MPEG"-asetukseksi "MPEG" (sivu 77). Muutoin kaiuttimista ei kuulu ääntä tai niistä
kuuluu voimakas ääni.
22
CD-DVD-soitin
DIGITAL OUT
LINE 1 (RGB)-TV
LINE 2
5.1CH OUTPUT
FRONT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
REAR CENTER
L
LINE OUT
COAXIAL OPTICAL
R-AUDIO-L
S VIDEO OUT
VIDEO
R
WOOFER
B-2
B-1
FRONT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
Liittäminen
5.1CH OUTPUT
DIGITAL OUT
REAR CENTER
L
COAXIAL OPTICAL
Optinen digitaalinen
johto (ei sisälly
vakiovarusteisiin)
Poista liitännän suojus
ennen liittämistä
tai
R
WOOFER
Stereoaudiojohto
(ei sisälly
vakiovarusteisiin)
tai
Koaksiaalinen
digitaalinen johto
(ei sisälly
vakiovarusteisiin)
Monoaudiojohto
(ei sisälly
vakiovarusteisiin)
Audiotuloliitäntään
Koaksiaaliseen tai optiseen
digitaaliseen tuloliitäntään
[Kaiuttimet]
[Kaiuttimet]
5.1-kanavainen AV-vahvistin, jossa
on dekooderi
Keskikaiutin
Lisäbassokaiutin
Etu (R)
Etu (L)
Taka
(L)
Taka
(R)
l: Signaalin kulkusuunta
z Tilaäänitehosteiden tehostaminen:
• Käytä laadukkaita kaiuttimia.
• Käytä kooltaan ja laadultaan toisiaan vastaavia etu-, taka- ja keskikaiuttimia.
• Sijoita lisäbassokaiutin vasemman ja oikean etukaiuttimen väliin.
• Katso vahvistimen käyttöohjeesta lisätietoja kaiuttimien oikeasta sijoittamisesta.
jatkuu
23
C Liittäminen stereovahvistimeen ja kahteen kaiuttimeen / Liittäminen
minilevysoittimeen tai DAT-nauhuriin
Tässä kuvattua liitäntätapaa käyttämällä ääntä voi kuunnella stereovahvistimeen liitetyistä
kahdesta etukaiuttimesta. Jos stereovahvistimessa on vain vasen (L) ja oikea (R)
audiotuloliitäntä, käytä liitäntää C-1 . Jos vahvistimessa on digitaalinen tuloliitäntä, voit käyttää
myös liitäntää C-2 . Jos liität soittimen minilevysoittimeen tai DAT-nauhuriin, käytä liitäntää
C-2 . Tällöin voit liittää soittimen myös suoraan minilevysoittimeen tai DAT-nauhuriin
käyttämällä stereovahvistinta.
xSuositeltavat tilaäänitehosteet vain liitäntätapaa
•TVS VAKIO (sivu 55).
z Jos käytät liitäntää
varten:
C-1
C-1 , voit käyttää vakiovarusteisiin sisältyvää audio/videojohtoa erillisen audiojohdon
sijaan.
z Tilaäänitehosteet kuulostavat tehokkaimmilta, kun kuuntelupaikka on kaiuttimien välissä.
CD-DVD-soitin
DIGITAL OUT
LINE 1 (RGB)-TV
LINE 2
5.1CH OUTPUT
FRONT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL OPTICAL
R-AUDIO-L
C-2
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
REAR CENTER
L
LINE OUT
S VIDEO OUT
VIDEO
R
WOOFER
C-1
Stereoaudiojohto
Koaksiaalinen
digitaalinen johto (ei sisälly
vakiovarusteisiin) (valkoinen)
(ei sisälly
vakiovarusteisiin)
COAXIAL OPTICAL
(punainen)
tai
Optinen digitaalinen
johto (ei sisälly
vakiovarusteisiin)
Poista liitännän suojus
ennen liittämistä
Koaksiaaliseen tai optiseen
digitaaliseen tuloliitäntään
[Kaiuttimet]
LINE OUT
R-AUDIO-L
VIDEO
tai
(valkoinen)
(punainen)
Audiotuloliitäntään
Stereovahvistin
Etu
(L)
Etu
(R)
l: Signaalin kulkusuunta
24
Minilevysoitin tai DAT-nauhuri
D Liittäminen Dolby Surround (Pro Logic) -dekooderilla varustettuun
vahvistimeen ja 3–6 kaiuttimeen
xSuositeltavat tilaäänitehosteet liitettäessä soitin vahvistimeen tätä liitäntätapaa käyttäen:
•Dolby Surround (Pro Logic) (sivu 85).
Liittäminen
Tätä liitäntätapaa käyttämällä voit kuunnella vahvistimen Pro Logic -dekooderin tuottamaa
tilaääntä. Jos sinulla on Dolby Digital-, MPEG audio- tai DTS-dekooderilla varustettu AVvahvistin, katso sivu 22.
Voit kuunnella Dolby Surround-tilaääntä vain, kun toistat Dolby Surround -äänellä tai
monikanavaisella äänellä (Dolby Digital) varustettuja levyjä.
Pro Logic -järjestelmässä on vähintään 3 kaiutinta (vasen ja oikea etukaiutin sekä takakaiutin
(monoääninen)). Tilavaikutelma korostuu, jos käytät kuutta kaiutinta (vasen ja oikea etukaiutin,
keskikaiutin, vasen ja oikea takakaiutin sekä lisäbassokaiutin).
Jos vahvistimessa on vain vasen (L) ja oikea (R) audiotuloliitäntä, käytä liitäntää D-1 . Jos
vahvistimessa on digitaalinen tuloliitäntä, käytä liitäntää D-2 .
z Katso vahvistimen käyttöohjeesta lisätietoja kaiuttimien oikeasta sijoittamisesta.
jatkuu
25
CD-DVD-soitin
DIGITAL OUT
LINE 1 (RGB)-TV
LINE 2
5.1CH OUTPUT
FRONT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL OPTICAL
REAR CENTER
L
LINE OUT
R-AUDIO-L
D-2
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
S VIDEO OUT
VIDEO
R
WOOFER
D-1
Koaksiaalinen
Stereodigitaalinen
audiojohto (ei sisälly
liitäntäjohto
vakiovarusteisiin) (valkoinen)
(ei sisälly
vakiovarusteisiin)
COAXIAL OPTICAL
(punainen)
tai
Optinen digitaalinen johto
(ei sisälly vakiovarusteisiin)
Poista liitännän suojus
ennen liittämistä
LINE OUT
R-AUDIO-L
VIDEO
tai
(valkoinen)
(punainen)
Audiotuloliitäntään
Koaksiaaliseen tai optiseen
digitaaliseen tuloliitäntään
[Kaiuttimet]
[Kaiuttimet]
Dolby Surround -vahvistin
Taka
(L)
Etu
(L)
Taka
(R)
Lisäbassokaiutin
Keskikaiutin
Etu
(R)
Taka*
(mono)
l: Signaalin kulkusuunta
∗Jos käytät kuutta kaiutinta, korvaa monoääninen takakaiutin keskikaiuttimella, kahdella takakaiuttimella ja
lisäbassokaiuttimella.
26
Vaihe 3: Verkkojohdon liittäminen
Liitä DVD-soittimen ja television verkkojohdot pistorasiaan.
Älä liitä DVD-soittimen verkkojohtoa vahvistimessa tai vastaanottimessa olevaan kytkimellä
varustettuun virtaliitäntään. Kun katkaiset vahvistimesta tai vastaanottimesta virran, soittimen
asetukset (kuten toistomuisti) voivat kadota.
Noudattamalla alla olevia ohjeita voit tehdä soittimen käytön vaatimat minimiasetukset. Jos
haluat ohittaa jonkin kohdan, paina painiketta >. Jos palata edelliseen vaiheeseen, paina
painiketta ..
Liittäminen
Vaihe 4: Pika-asennus
]/1
ENTER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
./>
POWER
./> X/x
X/x
ENTER
1 Kytke televisioon virta.
2 Valitse soitin television lähdelaitteeksi television asianomaisella
tuloliitäntävalitsimella.
3 Paina soittimen POWER-painiketta ja kaukosäätimen ]/1-painiketta.
"Press [ENTER] to run QUICK SETUP" tulee näytön alareunaan. Jos tämä teksti ei tule
näkyviin, siirry pika-asennukseen valitsemalla ohjausvalikon ASETUKSET-kohdasta
"PIKA" (sivu 70).
4 Paina ENTER-painiketta asettamatta soittimeen levyä.
Kuvaruutunäyttöjen kielen valintaan liittyvä asetusnäyttö tulee näkyviin.
LANGUAGE SETUP
OSD:
DVD MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
jatkuu
27
5 Valitse kieli painamalla painiketta X/x.
Soitin käyttää tässä valitsemaasi kieltä DVD-valikon ja tekstityksen kielenä.
6 Paina ENTER-painiketta.
Kuvaruutuun tulee liitettävän television kuvasuhteeseen liittyvä asetusnäyttö.
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
7 Valitse vaihtoehto painamalla painiketta X/x.
Television tyyppi
Valinta
Sivu
Laajakuvatelevisio tai tavallinen 4:3-kuvasuhteinen 16:9
televisio, jossa on laajakuvatila
72
4:3-kuvasuhteinen tavallinen televisio
72
4:3 LETTER BOX tai 4:3 PAN
SCAN
8 Paina ENTER-painiketta.
Kuvaruutuun tulee LINE 1 (RGB)-TV -liitännän videolähtösignaalin tyyppiin liittyvä
asetusnäyttö.
MUKAUTETUT ASETUKSET
LINE:
VIDEO
VIDEO
AUTOM. TOISTO:
NÄYTÖNKIRKKAUS:
S VIDEO
RGB
TAUKOTILA:
KÄYTÖNVALVONTA
KÄYTÖSSÄ
TILAMUISTI
EI KÄYT.
RAIDAN VALINTA:
9 Valitse vaihtoehto painamalla painiketta X/x.
Linjalähtösignaalin tyyppi
Valinta
Sivu
Videosignaali
VIDEO
73
S-videosignaali
S VIDEO
73
RGB-signaali
RGB
73
q; Paina ENTER-painiketta.
Kuvaruutuun tulee vahvistimen liittämiseen käytettävän liitännän tyyppiin liittyvä
asetusnäyttö.
Onko soitin liitetty vahvistimeen
(vastaanottimeen)? Valitse käyttämäsi
liitännän tyyppi.
KYLLÄ
LINE OUTPUT L/R (AUDIO)
DIGITAL OUTPUT
5.1CH OUTPUT
EI
28
qa Valitse vaihtoehto painamalla painiketta X/x ja paina sitten ENTER-painiketta.
• Jos valitset "EI" tai "LINE OUTPUT L/R (AUDIO)", pika-asennus päättyy ja määritykset
on suoritettu.
• Kun "DIGITAL OUTPUT" on valittuna, näkyviin tulee "DOLBY DIGITAL" -asetusnäyttö.
• Kun "5.1CH OUTPUT" on valittuna, näkyviin tulee
"KAIUTINASETUKSET"-asetusnäyttö.
Kun DIGITAL OUTPUT on valittuna
Valitse vaihtoehto painamalla painiketta X/x.
Valitse asetus, joka vastaa sivujen 22–25 mukaisesti valitsemaasi audioliitäntätapaa (
D ).
B
–
B
–
AUDIOASETUKSET
AUDIO VAIMENNUS:
EI KÄYT.
AUDIO DRC:
VAKIO
KESKIKANAVAN SÄÄTÖ
TASAINEN
ÄÄNIMIKSAUS:
DOLBY SURROUND
DIGITAALILÄHTÖ:
KÄYTÖSSÄ
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
D-PCM
MPEG:
DOLBY DIGITAL
DTS:
48kHz/16bit
48kHz/96kHz PCM
Audiojohdon liitäntätapa
C-2
D-2
Sivu
D-PCM.
77
DOLBY DIGITAL (vain, jos
77
vahvistimessa on DOLBY DIGITAL
-dekooderi).
B-2
2
Valinta
Liittäminen
1
Paina ENTER-painiketta.
DTS näkyy korostettuna.
AUDIOASETUKSET
EI KÄYT.
AUDIO VAIMENNUS:
AUDIO DRC:
VAKIO
KESKIKANAVAN SÄÄTÖ
TASAINEN
ÄÄNIMIKSAUS:
DOLBY SURROUND
DIGITAALILÄHTÖ:
KÄYTÖSSÄ
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
EI KÄYT.
48kHz/96kHz PCM
EI KÄYT.
KÄYTÖSSÄ
3
Valitse vaihtoehto painamalla painiketta X/x.
Valitse asetus, joka vastaa sivujen 22–25 mukaisesti valitsemaasi audioliitäntätapaa (
D ).
Audiojohdon liitäntätapa
C-2
B-2
D-2
Valinta
Sivu
EI KÄYT.
77
KÄYTÖSSÄ (vain, jos vahvistimessa 77
on DTS-dekooderi).
jatkuu
29
4
Paina ENTER-painiketta.
Pika-asennus on suoritettu. Kaikkien liitäntöjen ja asetusten määritys on suoritettu. Jos AVvahvistimessa on MPEG audio -dekooderi, valitse "MPEG"-asetukseksi "MPEG" (sivu 77).
Kun 5.1 CH OUTPUT on valittuna
1
Valitse keskikaiuttimen koko painamalla painiketta X/x.
Jos keskikaiutinta ei ole liitetty, valitse "EI MITÄÄN". Jos haluat tietoja
valintavaihtoehdoista, katso sivu 79.
KAIUTINASETUKSET
KOKO:
ETÄISYYS:
BALANSSI:
TASO:
TESTIÄÄNI: EI KÄYT.
ETUKAIUTTIMET:
KESKIKAIUTIN:
TAKAKAIUTTIMET:
BASSOKAIUTIN:
2
SUURI
EI MITÄÄN
EI MITÄÄN
SUURI
PIENI
Paina ENTER-painiketta.
Kuvaruutuun tulee takakaiuttimien kokoon liittyvä asetusnäyttö.
KAIUTINASETUKSET
KOKO:
ETÄISYYS:
BALANSSI:
TASO:
TESTIÄÄNI: EI KÄYT.
ETUKAIUTTIMET:
KESKIKAIUTIN:
TAKAKAIUTTIMET:
BASSOKAIUTIN:
SUURI
SUURI
EI MITÄÄN
EI MITÄÄN
SUURI(TAKA)
3
Valitse vaihtoehto painamalla painiketta X/x.
Jos takakaiuttimia ei ole liitetty, valitse "EI MITÄÄN".
Sanat "SIVU" ja "TAKA" viittaavat kuuntelupaikkaasi kaiuttimiin nähden.
Jos haluat tietoja valintavaihtoehdoista, katso sivu 79.
4
Paina ENTER-painiketta.
Kuvaruutuun tulee asetusnäyttö, jossa voit valita, onko lisäbassokaiutin liitetty.
KAIUTINASETUKSET
KOKO:
ETÄISYYS:
BALANSSI:
TASO:
TESTIÄÄNI: EI KÄYT.
SUURI
ETUKAIUTTIMET:
SUURI
KESKIKAIUTIN:
TAKAKAIUTTIMET:
SUURI (TAKA)
BASSOKAIUTIN:
EI MITÄÄN
EI MITÄÄN
KYLLÄ
5
30
Valitse vaihtoehto painamalla painiketta X/x.
6
Paina ENTER-painiketta.
Pika-asennus on suoritettu. Kaikkien liitäntöjen ja asetusten määritys on suoritettu.
Huomautus
Voit käynnistää pika-asennuksen suoraan vain, kun käytät sitä ensimmäistä kertaa.
Kun haluat käyttää pika-asennusta toisen kerran, valitse ohjausvalikon (sivu 70) "ASETUKSET"-kohdasta "PIKA".
Jotta voit käyttää tämän soittimen tai vahvistimen tilaäänitehosteita, sinun on määritettävä
seuraavassa mainitut asetukset tavalla, joka vastaa sivujen 22-25 mukaisesti valitsemaasi
audioliitäntätapaa. ( B – D ) Asetukset ovat oletusasetuksia, eikä sinun tarvitse muuttaa
niitä, kun liität soittimen ensimmäisen kerran. Jos haluat tietoja asetusnäytön käyttämisestä, katso
sivu 70.
Liittäminen
Tilaäänitehosteiden käyttäminen
Audioliitännät (sivut 22–25)
A
Lisäasetuksia ei tarvita.
B-1
Asetus
Valinta
Sivu
ETÄISYYS
BALANSSI
TASO
Tee valinta liitettyjen kaiuttimien
mukaan.
79
• Jos ääni säröytyy, vaikka äänenvoimakkuus olisi pieni, valitse "AUDIO VAIMENNUS"
-asetukseksi "KÄYTÖSSÄ" (sivu 75).
• Jos "KESKIKANAVAN SÄÄTÖ" -asetuksena on "KORJATTU" tai "PEHMEÄ", puheäänet
ovat tavallista selkeämpiä (sivu 75).
B-2
C-2
D-2
Asetus
Valinta
Sivu
ÄÄNIMIKSAUS
DOLBY SURROUND
75
DIGITAALILÄHTÖ
KÄYTÖSSÄ
75
• Valitse "48kHz/96kHz PCM" -asetukseksi "96kHz/24bit" vain, jos liittämäsi vahvistin
(vastaanotin) pystyy käsittelemään 96 kHz:n näytteenottotaajuutta.(sivu 77).
jatkuu
31
C-1
D-1
Asetus
Valinta
Sivu
ÄÄNIMIKSAUS
DOLBY SURROUND
75
• Jos ääni säröytyy, vaikka äänenvoimakkuus olisi pieni, valitse "AUDIO VAIMENNUS"
-asetukseksi "KÄYTÖSSÄ" (sivu 75).
32
Levyjen toistaminen
4
Levyjen toistaminen
Paina soittimen painiketta A ja
aseta levylokeroon levy.
Soittimeen kytkeytyy automaattisesti
virta, ja vihreä virran merkkivalo
syttyy.
DVD- tai VIDEO CD -levyn mukaan voi
olla, että jotkin toiminnot poikkeavat tässä
esitetyistä tai ovat rajoitettuja.
Katso lisätietoja levyn käyttöohjeesta.
POWER
H
A
x
Toistettava puoli alaspäin
5
:/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
(ääni)
H
1
2
x
Kytke televisioon virta.
Valitse televisiosta soitinta
vastaava videotulo.
Jos käytät vahvistinta
Kytke vahvistimeen (vastaanottimeen)
virta ja valitse oikea kanava.
3
Paina soittimen POWERpainiketta.
Soitin kytkeytyy valmiustilaan, ja
punainen virran merkkivalo syttyy.
Paina painiketta H.
Levylokero sulkeutuu, ja levyn toisto
alkaa (jatkuva toisto). Säädä television
tai vahvistimen äänenvoimakkuus.
Levyjen toistaminen
Virran merkkivalo
Vaiheen 5 jälkeen
Levyn mukaan voi olla, että television
kuvaruutuun tulee valikko. Voit toistaa levyä
vuorovaikutteisesti valikossa näkyvien
ohjeiden avulla. DVD (sivu 36), VIDEO CD
(sivu 37).
Virran kytkeminen soittimeen
Paina soittimen POWER-painiketta. Soitin
kytkeytyy valmiustilaan, ja punainen virran
merkkivalo syttyy. Paina kaukosäätimen
painiketta [/1. Soittimeen kytkeytyy virta, ja
vihreä virran merkkivalo syttyy. Kun soitin
on valmiustilassa, voit kytkeä siihen virran
myös painamalla soittimen painiketta A tai
painiketta H.
Virran katkaiseminen soittimesta
Paina kaukosäätimen painiketta [/1. Soitin
kytkeytyy valmiustilaan, ja punainen virran
merkkivalo syttyy. Jos haluat katkaista
soittimesta virran kokonaan, paina soittimen
painiketta POWER. Kun toistat levyä, älä
katkaise soittimesta virtaa painamalla
POWER-painiketta. Muutoin
valikkoasetukset voivat kadota muistista.
jatkuu
33
Kun katkaiset virran soittimesta, pysäytä
toisto ensin painamalla x-painiketta ja paina
sitten kaukosäätimen [/1-painiketta.
Huomautuksia CD-levyllä olevien
DTS-ääniraitojen toistamisesta
• Kun toistat DTS-koodattuja CD-levyjä,
analogisista stereoliitännöistä kuuluu
voimakas häiriöääni. Äänentoistolaitteiston
vahingoittumisen estämiseksi sinun on
syytä tehdä tarvittavat varotoimet, kun liität
soittimen analogiset stereoliitännät
vahvistimeen. Jotta voit käyttää DTS
Digital Surround™ -ääntä, sinun on
liitettävä ulkoinen 5.1-kanavien dekooderi
soittimen digitaaliseen liitäntään.
• Valitse
(ääni) -painikkeella
ääniasetukseksi "STEREO", kun toistat
CD-levyllä olevia DTS-ääniraitoja (sivu
53).
• Älä toista DTS-ääniraitoja ennen kuin olet
liittänyt soittimen audiolaitteeseen, jossa on
kiinteä DTS-dekooderi. Muutoin korvasi tai
kaiuttimet saattavat vahingoittua, sillä
soitin syöttää DTS-signaalin liitännöistä
DIGITAL OUT (OPTICAL ja COAXIAL),
vaikka asetusnäytön
"AUDIOASETUKSET"-kohdan "DTS"asetuksena olisi "EI KÄYT." (sivu 77).
Huomautuksia DTS-ääniraitoja
sisältävien DVD-levyjen toistamisesta
• DTS-audiosignaalit saadaan vain DIGITAL
OUT (OPTICAL ja COAXIAL) liitännöistä.
• Jos liität soittimen äänilaitteeseen, jossa ei
ole DTS-dekooderia, älä valitse
"AUDIOASETUKSET" -kohdan "DTS"asetukseksi vaihtoehtoa "KÄYTÖSSÄ"
(sivu 77). Kaiuttimista voi kuulua voimakas
ääni, joka saattaa vahingoittaa kuuloasi tai
kaiuttimia.
• Kun toistat DVD-levyllä olevia DTSääniraitoja, valitse
"AUDIOASETUKSET"-asetuksissa
"DTS"-kohdan asetukseksi "KÄYTÖSSÄ"
(sivu 75).
34
Huomautus
Jos et käytä soitinta tai kaukosäädintä 30 minuuttiin
eikä soitin toista mitään levyä, soitin kytkeytyy
automaattisesti valmiustilaan (automaattinen
virrankatkaisu).
Lisätoiminnot
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
./>
X
H
x
Toiminto
Toimenpide
Pysäytys
Paina x
Taukotila
Paina X
Toiston jatkaminen
tauon jälkeen
Paina X tai H
Siirtyminen seuraavaan Paina >
jaksoon, raitaan tai
kohtaukseen jatkuvassa
toistossa
Siirtyminen edelliseen Paina .
jaksoon, raitaan tai
kohtaukseen jatkuvassa
toistossa
Toiston lopettaminen
ja levyn poistaminen
Paina Z
Levyn toiston jatkaminen
keskeytyskohdasta
(toistonjatkamistoiminto)
H
1
x
Levyjen toistaminen
Kun pysäytät levyn toiston, x-painikkeen
painamiskohta jää soittimen muistiin ja
ilmaisin "RESUME" tulee etupaneelin
näyttöön. Jos et avaa levylokeroa,
toistonjatkamistoiminto toimii, vaikka
kytkisit soittimen valmiustilaan painamalla
painiketta [/1.
Huomautuksia
• Keskeytyskohdan mukaan levyn toisto voi jatkua eri
kohdasta kuin se keskeytettiin.
• Tieto toiston keskeytyskohdasta poistuu muistista,
jos
— katkaiset virran painamalla soittimen POWERpainiketta
— muutat toistotilaa
— muutat asetuksia asetusnäytössä.
Kun toistat levyä, pysäytä toisto
painamalla painiketta x.
Ilmaisin "RESUME" tulee etupaneelin
näyttöön, ja voit aloittaa levyn toiston
uudelleen pysäytyskohdasta.
Jos "RESUME" ei tule näyttöön,
toistonjatkamistoiminto ei ole
käytettävissä.
2
Paina painiketta H.
Toistin aloittaa levyn toiston siitä
kohdasta, mihin se jäi vaiheessa 1.
z Jos haluat aloittaa levyn toiston alusta, paina
painiketta x kahdesti ja paina sitten painiketta H.
35
DVD-valikon käyttäminen
DVD-levyn valikon
käyttäminen
Joissakin levyissä on "nimikevalikko" tai
"DVD-valikko". Joissakin DVD-levyissä
niitä voidaan kutsua vain "valikoksi" tai
"nimikkeeksi".
Voit valita joiltakin DVD-levyiltä haluamasi
sisällön käyttämällä valikkoa. Näitä DVDlevyjä toistaessasi voit valita DVD-valikon
avulla esimerkiksi tekstityskielen ja äänen
kielen.
Numeropainikkeet
Nimikevalikon käyttäminen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
DVD-levyt on jaettu pitkiin kuva- tai
musiikkiosuuksiin, joita kutsutaan
nimikkeiksi. Jos toistat DVD-levyä, jolla on
useita nimikkeitä, voit valita haluamasi
nimikkeen käyttämällä nimikevalikkoa.
Numeropainikkeet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD MENU
C/X/x/c
ENTER
0
TITLE
1
Paina DVD MENU -painiketta.
DVD-valikko tulee kuvaruutuun.
Valikon vaihtoehdot määräytyvät levyn
mukaan.
2
Valitse muutettava asetus painamalla
numeropainikkeita tai painiketta C/X/x/
c.
3
Jos haluat muuttaa muita asetuksia,
toista vaihetta 2.
4
Paina ENTER-painiketta.
C/X/x/c
ENTER
1
36
Paina TITLE-painiketta.
Nimikevalikko tulee kuvaruutuun.
Valikon vaihtoehdot määräytyvät levyn
mukaan.
2
Valitse toistettava nimike painamalla
numeropainikkeita tai painiketta C/X/x/
c.
3
Paina ENTER-painiketta.
Valitsemasi nimikkeen toisto alkaa.
z Saat nimikevalikon näkyviin myös painamalla
soittimen TITLE-painiketta.
z Saat DVD-valikon näkyviin myös painamalla
soittimen DVD MENU -painiketta.
PBC-toiminnoilla
varustettujen VIDEO CD
-levyjen toistaminen (PBCtoisto)
Numeropainikkeet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
z Kun haluat toistaa levyä käyttämättä PBCtoimintoja, valitse raita painamalla painiketta ./
> soittimen ollessa pysäytettynä ja paina sitten
painiketta H tai ENTER.
"Toisto ilman PBC-toimintoa." -ilmoitus tulee
television kuvaruutuun, ja soitin aloittaa jatkuvan
toiston. Et voi näyttää pysäytyskuvia, esimerkiksi
valikkoa. Voit palata PBC-toistoon painamalla xpainiketta kahdesti ja painamalla sitten H-painiketta.
Huomautus
Joidenkin VIDEO CD -levyjen käyttöohjeissa voi
vaiheessa 3 olevaa ilmausta "Paina ENTERpainiketta" vastata ilmaus "Paina SELECTpainiketta". Paina tällöin painiketta H.
Levyjen toistaminen
PBC-toimintojen avulla voit käyttää
esimerkiksi yksinkertaisia vuorovaikutteisia
toimintoja ja hakutoimintoja.
PBC-toistotoiminnon ansiosta voit toistaa
VIDEO CD -levyjä vuorovaikutteisesti
kuvaruudussa näkyvän valikon avulla.
Palaaminen valikkoon
Paina painiketta O RETURN.
./>
H
x
X/x
ENTER
O RETURN
1
Aloita PBC-toiminnoilla varustetun
VIDEO CD -levyn toisto.
Näkyviin tulee valikko.
2
3
4
Valitse haluamasi toiminnon
numero painamalla painiketta
X/x.
Paina ENTER-painiketta.
Noudata valikossa näkyviä ohjeita,
jotka koskevat vuorovaikutteisten
toimintojen käyttöä.
Noudata levyn käyttöohjetta, koska
VIDEO CD -levyjen käyttötavat
vaihtelevat.
37
Eri toistotoiminnot
1
Paina DISPLAY-painiketta kahdesti (jos
toistat CD-levyä, paina painiketta
kerran).
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse
(OHJELMOITU)
painamalla painiketta X/x ja paina
sitten ENTER-painiketta.
OHJELMOITU-kohdan asetukset tulevat
näkyviin.
(ohjelmoitu toisto, satunnaistoisto,
jatkuva toisto, A-B-jakson toisto)
Voit valita seuraavat toistotilat:
• ohjelmoitu toisto (sivu 38)
• satunnaistoisto (sivu 40)
• jatkuva toisto (sivu 41)
• A-B-jakson toisto (sivu 42).
12(27)
18(34)
T
1:32:55
EI KÄYT.
EI KÄYT.
ASETA
KÄYTÖSSÄ
Huomautuksia
• Toistotila peruuntuu, kun
— avaat levylokeron
— kytket soittimen valmiustilaan painamalla
kaukosäätimen painiketta :/1
— katkaiset virran painamalla soittimen POWERpainiketta.
• Jos toistat VIDEO CD -levyä PBC-toimintojen
avulla, sinun on peruutettava PBC-toisto, ennen kuin
voit asettaa toistotilan (paitsi jos haluat asettaa A-Bjakson toiston liikkuvaa kuvaa varten).
3
DVD
Valitse "ASETA t" painamalla
painiketta X/x ja paina sitten ENTERpainiketta.
Ohjelmointinäyttö tulee näkyviin.
Kun toistat VIDEO CD- tai CD-levyä,
näytössä on teksti "RAITA".
Ohjelman luominen (ohjelmoitu
toisto)
OHJELMOITU
Voit luoda ohjelmia asettamalla levyn
nimikkeet, jaksot tai raidat haluamaasi
järjestykseen. Voit ohjelmoida enintään 99
nimikettä, jaksoa ja raitaa.
Numeropainikkeet
CLEAR
SHUFFLE
PROGRAM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
T
––
01
02
03
04
05
Levyllä olevat
raidat tai nimikkeet
4
0
REPEAT
Paina painiketta c.
Kohdistin siirtyy nimikkeen tai raidan
kohdalle (tässä esimerkissä kohtaan "01").
OHJELMOITU
H
X/x/c
ENTER
DISPLAY
KAIKKI TYHJENNETTY
1. NIMIKE
2. NIMIKE – –
3. NIMIKE – –
4. NIMIKE – –
5. NIMIKE – –
6. NIMIKE – –
7. NIMIKE – –
KAIKKI TYHJENNETTY
1. NIMIKE – –
2. NIMIKE – –
3. NIMIKE – –
4. NIMIKE – –
5. NIMIKE – –
6. NIMIKE – –
7. NIMIKE – –
T
C
––
01
02
03
04
05
++
01
02
03
04
05
06
Levyllä olevat jaksot
38
5
Valitse ohjelmoitava nimike, jakso tai
raita.
xToistettaessa DVD-levyä
Valitse esimerkiksi nimikkeen "02" jakso
"03".
Valitse "T"-sarakkeesta "02" painamalla
numeropainikkeita tai painiketta X/x ja
paina sitten ENTER-painiketta.
OHJELMOITU
KAIKKI TYHJENNETTY
1. NIMIKE 0 2 – 0 3
2. NIMIKE – –
3. NIMIKE – –
4. NIMIKE – –
5. NIMIKE – –
6. NIMIKE – –
7. NIMIKE – –
7
Aloita ohjelmoitu toisto painamalla Hpainiketta.
Ohjelmoitu toisto alkaa.
Kun ohjelma on päättynyt, voit toistaa
saman ohjelman uudelleen painamalla
painiketta H.
C
T
––
01
02
03
04
05
++
01
02
03
04
05
06
Valitse seuraavaksi "C"-sarakkeesta "03"
painamalla numeropainikkeita tai
painiketta X/x ja paina sitten ENTERpainiketta.
OHJELMOITU
Jos haluat ohjelmoida muita nimikkeitä,
jaksoja tai raitoja, toista vaiheita 4 ja 5.
Ohjelmoidut nimikkeet, jaksot tai raidat
näkyvät valitussa järjestyksessä.
T
––
01
02
03
04
05
Paluu normaaliin toistoon
Paina CLEAR-painiketta tai valitse "EI
KÄYT." vaiheessa 3.
Jos haluat toistaa saman ohjelman uudelleen,
valitse vaiheessa 3 "KÄYTÖSSÄ" ja paina
painiketta H.
Ohjausvalikon poistaminen käytöstä
Paina DISPLAY-painiketta toistuvasti,
kunnes ohjausvalikko katoaa näkyvistä.
Ohjelman muuttaminen
1
Valittu nimike ja jakso
xToistettaessa VIDEO CD- tai
CD-levyä
Valitse esimerkiksi raita "02".
Valitse "T"-sarakkeesta "02" painamalla
numeropainikkeita tai painiketta X/x ja
paina sitten ENTER-painiketta.
Valittu raita
OHJELMOITU
OHJELMOITU
KAIKKI TYHJENNETTY
TYHJENNETTY
KAIKKI
1.
1. RAITA
RAITA 0
02
2
––
–
2. RAITA
RAITA –
2.
––
–
RAITA –
3. RAITA
3.
–
4.
RAITA
–
4. RAITA – –
–
–
5.
RAITA
–
5. RAITA –
––
–
RAITA –
6. RAITA
6.
–
RAITA – –
7. RAITA
–
7.
Levyjen toistaminen
KAIKKI TYHJENNETTY
1. NIMIKE – –
2. NIMIKE – –
3. NIMIKE – –
4. NIMIKE – –
5. NIMIKE – –
6. NIMIKE – –
7. NIMIKE – –
6
0:15:30
0:15:30
T
T
–
––
–
01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
Ohjelmoitujen raitojen kesto yhteensä
2
Valitse vaiheessa 4 muutettavan
nimikkeen, jakson tai raidan painamalla
numeropainikkeita tai painiketta X/x ja
paina sitten painiketta c.
Tee uusi ohjelma vaiheen 5 ohjeiden
mukaan.
Ohjelmoinnin peruuttaminen
ohjelmointijärjestyksessä
Jos haluat peruuttaa kaikki nimikkeet, jaksot
tai raidat ohjelmointijärjestyksessä, paina
painiketta X ja valitse "KAIKKI
TYHJENNETTY" vaiheessa 4. Jos haluat
peruuttaa valitun ohjelman, valitse ohjelma
painamalla painiketta X/x vaiheessa 4. Paina
sitten vaiheessa 5 CLEAR-painiketta tai valitse
"--" ja paina sitten ENTER-painiketta.
z Voit toistaa ohjelmoituja nimikkeitä jatkuvassa
toistossa tai satunnaistoistossa. Paina REPEAT- tai
SHUFFLE-painiketta tai aseta ohjelmoidun toiston
ohjausvalikkonäytössä "TOISTUVA"- tai
"SATUNNAIS" -asetus käyttöön.
jatkuu
39
z Saat "OHJELMOITU"-näytön näkyviin suoraan
painamalla PROGRAM-painiketta.
3
Huomautus
xKun toistat DVD-levyä
(ohjelmoidun toiston asetuksena
on EI KÄYT.)
•NIMIKE: toistaa nimikkeet
satunnaisessa järjestyksessä.
•JAKSO: toistaa jaksot satunnaisessa
järjestyksessä.
Soittimen näyttämät nimikkeiden, jaksojen tai raitojen
numerot ovat samat kuin levylle tallennetut
nimikkeiden, jaksojen tai raitojen numerot.
Toistaminen satunnaisessa
järjestyksessä (satunnaistoisto)
Voit antaa laitteen valita nimikkeet tai raidat
sattumanvaraiseen järjestykseen. Jos käytät
satunnaistoistotoimintoa uudelleen,
toistojärjestys muuttuu uudelleen.
7
CLEAR
8
xToistettaessa VIDEO CD- tai CDlevyä (ohjelmoidun toiston
asetuksena on EI KÄYT.)
•RAITA: toistaa raidat satunnaisessa
järjestyksessä.
9
0
xToistettaessa VIDEO CD-, CD- tai
DVD-levyä (ohjelmoidun toiston
asetuksena on KÄYTÖSSÄ)
•KÄYTÖSSÄ: toistaa ohjelmoitua
toistoa varten valitut nimikkeet tai
raidat satunnaisessa järjestyksessä.
SHUFFLE
H
X/x
ENTER
DISPLAY
4
1
2
Paina toiston aikana DISPLAY-painiketta
kahdesti (jos toistat CD-levyä, paina
painiketta kerran).
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
Valitse
(SATUNNAIS)
painamalla painiketta X/x ja paina
sitten ENTER-painiketta.
SATUNNAIS-kohdan asetukset tulevat
näkyviin.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
EI KÄYT.
EI KÄYT.
NIMIKE
JAKSO
40
Valitse vaihtoehto painamalla painiketta
X/x.
Paina ENTER-painiketta.
Paluu normaaliin toistoon
Paina CLEAR-painiketta tai valitse "EI
KÄYT." vaiheessa 3.
Ohjausvalikon poistaminen käytöstä
Paina DISPLAY-painiketta toistuvasti,
kunnes ohjausvalikko katoaa näkyvistä.
z Voit asettaa satunnaistoiston, kun levyn toisto on
keskeytettynä. Valitse "SATUNNAIS" ja paina sitten
painiketta H. Satunnaistoisto alkaa.
z Voit valita "SATUNNAIS"-toiminnon suoraan
DVD
painamalla SHUFFLE-painiketta.
Huomautus
Kun "JAKSO" on valittuna asetukseksi, soitin voi
toistaa satunnaistoistossa enintään 200 levyllä olevaa
jaksoa.
• LEVY: soitin toistaa jatkuvasti
kaikkia nimikkeitä.
• NIMIKE: soitin toistaa jatkuvasti
levyn nykyistä nimikettä.
• JAKSO: soitin toistaa jatkuvasti
nykyistä jaksoa.
Toistaminen jatkuvasti (jatkuva
toisto)
Voit toistaa jatkuvasti levyn kaikkia
nimikkeitä tai raitoja tai yhtä nimikettä,
jaksoa tai raitaa.
Voit käyttää satunnaistoiston ja ohjelmoidun
toiston yhdistelmää.
CLEAR
4
5
6
7
8
9
0
REPEAT
H
X/x
ENTER
xKun ohjelmoitu toisto tai
satunnaistoisto on käytössä
• KÄYTÖSSÄ: soitin toistaa
jatkuvasti ohjelmoitua toistoa tai
satunnaistoistoa.
DISPLAY
1
2
Paina toiston aikana DISPLAY-painiketta
kahdesti (jos toistat CD-levyä, paina
painiketta kerran).
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
Valitse painikkeita X/x painamalla
(TOISTUVA) ja paina sitten
ENTER-painiketta.
TOISTUVA-kohdan asetukset tulevat
näkyviin.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Paina ENTER-painiketta.
Paluu normaaliin toistoon
Paina kaukosäätimen CLEAR-painiketta tai
valitse "EI KÄYT." vaiheessa 3.
Ohjausvalikon poistaminen käytöstä
Paina DISPLAY-painiketta toistuvasti,
kunnes ohjausvalikko katoaa näkyvistä.
z Voit asettaa satunnaistoiston, kun levyn toisto on
DVD
EI KÄYT.
EI KÄYT.
LEVY
NIMIKE
JAKSO
3
4
Levyjen toistaminen
xToistettaessa VIDEO CD- tai CDlevyä (ohjelmoidun toiston ja
satunnaistoiston asetuksena on EI
KÄYT.)
• LEVY: soitin toistaa jatkuvasti levyn
kaikkia raitoja.
• RAITA: soitin toistaa jatkuvasti
nykyistä raitaa.
keskeytettynä. Valitse "TOISTUVA" ja paina sitten
painiketta H. Jatkuva toisto alkaa.
z Voit valita TOISTUVA-toiminnon suoraan
painamalla REPEAT-painiketta.
Valitse vaihtoehto painamalla painiketta
X/x.
xToistettaessa DVD-levyä
(ohjelmoidun toiston ja
satunnaistoiston asetuksena on EI
KÄYT.)
jatkuu
41
Tietyn osuuden jatkuva toisto (A-Bjakson toisto)
A-B TOISTUVA
Voit toistaa jatkuvasti haluamaasi nimikkeen,
jakson tai raidan tiettyä osuutta. (Tämän
toiminnon avulla voit vaikkapa opetella
laulujen sanoja.)
7
CLEAR
8
9
Aseta kohta A painamalla
4
0
X/x
ENTER
ENTER .
Kun toiston aikana saavutat toistuvasti
toistettavan osuuden aloituskohdan
(kohta A), paina ENTER-painiketta.
Aloituskohta (kohta A) on asetettu.
A-B TOISTUVA
DISPLAY
Aseta kohta B painamalla
ENTER
.
JAKSO AIKA
A: 18 – 1 : 32 : 55
5
1
Paina toiston aikana DISPLAY-painiketta
kahdesti (jos toistat CD-levyä, paina
painiketta kerran).
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse
(A-B TOISTUVA)
painamalla painiketta X/x ja paina
sitten ENTER-painiketta.
A-B TOISTUVA -kohdan asetukset
tulevat näkyviin.
Kun saavutat lopetuskohdan (kohta B),
paina ENTER-painiketta uudelleen.
Asetetut kohdat näkyvät näytössä, ja
soitin alkaa toistaa kyseistä osuutta
jatkuvasti.
"A-B"-ilmaisin näkyy etupaneelin
näytössä A-B-jakson toiston aikana.
12(27)
18(34)
T
1 : 34 : 30
DVD
KÄYTÖSSÄ
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD
EI KÄYT.
ASETA
EI KÄYT.
3
42
Valitse "ASETA t" painamalla
painiketta X/x ja paina sitten ENTERpainiketta.
A-B TOISTUVA -asetusnäyttö tulee
kuvaruutuun.
JAKSO AIKA
A: 18 – 1 : 32 : 55
B: 18 – 1 : 34 : 30
Paluu normaaliin toistoon
Paina CLEAR-painiketta tai valitse "EI
KÄYT." vaiheessa 3.
Ohjausvalikon poistaminen käytöstä
Paina DISPLAY-painiketta toistuvasti,
kunnes ohjausvalikko katoaa näkyvistä.
Huomautuksia
• Voit asettaa vain yhden toistettavan A-B-jakson
toisto.
• Satunnaistoiston, jatkuvan toiston ja ohjelmoidun
toiston asetukset peruuntuvat, kun valitset A-Bjakson toiston.
Levyjen toistaminen
43
Kohtauksen haku
kolme nopeutta. Joka kerta kun painat
painiketta, näyttö muuttuu seuraavasti:
Tietyn kohdan haku
levyltä (haku, selaus, hidastettu
Toistosuunta
×2B (vain DVD-CD) t 1M t 2M
toisto, pysäytyskuva)
Vastakkainen suunta
×2b (vain DVD) t 1m t 2m
Voit etsiä nopeasti täsmälleen haluamasi
kohdan levyltä tarkkailemalla kuvaa tai
"toistamalla" levyä hitaasti.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Toistonopeus ×2B/×2b on noin
kaksinkertainen normaalinopeuteen
verrattuna. Toistonopeus 2M/2m on
suurempi kuin 1M/1m.
0
/
C
H
y
c
Katselu kuva kerrallaan (hidastettu
toisto)
/
y
Voit käyttää tätä toimintoa vain DVD- tai
VIDEO CD -levyjen yhteydessä. Paina
painiketta
tai y, kun soitin on
taukotilassa. Palaa normaaliin toistoon
painamalla H-painiketta.
Joka kerta kun painat painiketta
tai
y hidastetun toiston aikana, toistonopeus
muuttuu. Käytettävissä on kaksi nopeutta.
Joka kerta kun painat painiketta, ilmaisin
muuttuu seuraavasti:
y
Vastakkainen suunta (vain DVD)
2
y1
y
Toistonopeus 2y/2
1y/1 .
on hitaampi kuin
y
∗ Toistonopeus 1M/1m on sama kuin alla kuvattu
selausnopeus.
Toistosuunta
2y y 1y
y
Kun toistat levyä, pidä C-painiketta alas
painettuna, niin voit etsiä haluamasi kohdan
toistokohdasta eteenpäin nopeudella 1M*.
Jos haluat etsiä kohdan toistokohdasta
taaksepäin nopeudella 1m*, pidä c painiketta alas painettuna. Kun löydät
haluamasi kohdan, palauta soitin
normaalinopeuteen vapauttamalla painike.
y
Siirtyminen haluttuun kohtaan (haku)
y
Huomautus
Et välttämättä voi käyttää kaikkia tässä mainittuja
toimintoja kaikkien DVD- tai VIDEO CD -levyjen
toistossa.
Toistaminen kuva kerrallaan
Kohdan haku nopeasti pikasiirrolla
eteen- tai taaksepäin (selaus)
Paina painiketta
tai y levyn toiston
aikana. Kun löydät haluamasi kohdan, palauta
soitin normaalinopeuteen painamalla painiketta
H.
Joka kerta kun painat painiketta
tai
y, toistonopeus muuttuu. Käytettävissä on
y
y
44
Voit käyttää tätä toimintoa vain DVD- tai
VIDEO CD -levyjen yhteydessä. Kun soitin
on taukotilassa, siirry seuraavaan kuvaan
painamalla C-painiketta. Voit siirtyä
edelliseen kuvaan painamalla c painiketta (vain DVD). Palaa normaaliin
toistoon painamalla H-painiketta.
xToistettaessa VIDEO CD -levyä
(RAITA) tai
(INDEKSI).
Nimikkeen, jakson,
raidan, indeksin tai
kohtauksen haku
xToistettaessa VIDEO CD -levyä
PBC-toiminnoilla
(KOHTAUS).
xToistettaessa CD-levyä
(RAITA) tai
(INDEKSI).
Voit tehdä haun DVD-levyltä nimikkeen tai
jakson perusteella ja VIDEO CD- tai CDlevyltä raidan, indeksin tai kohtauksen
perusteella. Koska levyn nimikkeille ja
raidoille on annettu yksilölliset numerot, voit
valita haluamasi nimikkeen tai raidan
antamalla sen numeron. Voit etsiä
kohtauksen myös antamalla aikakoodin.
(AIKAHAKU)
CLEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
"**(**)" näkyy korostettuna (**
tarkoittaa lukua).
Suluissa näkyvä luku ilmaisee
nimikkeiden, jaksojen, raitojen,
indeksien tai kohtausten
kokonaismäärän.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Kohtauksen haku
Numeropainikkeet
Esimerkki: kun valitset
(JAKSO)
DVD
0
Valittu rivi
X/x
ENTER
DISPLAY
3
Paina ENTER-painiketta.
"** (**)" muuttuu muotoon "-- (**)".
12(27)
– –(34)
T
1:32:55
1
DVD
Paina DISPLAY-painiketta.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse hakutapa painamalla
painiketta X/x.
xToistettaessa DVD-levyä
(NIMIKE),
(JAKSO) tai
(AIKA/
TEKSTI)
AIKA/TEKSTI, jos haluat käyttää
AIKAHAKU -toimintoa (katso alla).
4
Valitse painikkeilla X/x tai
numeropainikkeilla sen
nimikkeen, jakson, raidan,
indeksin tai kohtauksen numero,
jonka haluat hakea.
Jos teet virheen
Peruuta numero painamalla painiketta
CLEAR ja valitse sitten toinen numero.
jatkuu
45
5
Paina ENTER-painiketta.
Soitin aloittaa toiston valitsemastasi
numerosta.
Ohjausvalikon poistaminen käytöstä
Paina DISPLAY-painiketta toistuvasti,
kunnes ohjausvalikko katoaa näytöstä.
Halutun kohtauksen
toistaminen (NÄYTÖT)
Voit jakaa näytön 9 osaan ja siten hakea
haluamasi kohdan nopeasti.
Kohtauksen hakua aikakoodin avulla
(AIKAHAKU) (vain DVD)
1
2
3
Valitse vaiheessa 2
(AIKA/
TEKSTI).
"T **:**:**" (parhaillaan toistettavan
nimikkeen toistoaika) näkyy valittuna.
Paina ENTER-painiketta.
Ilmaisin "T **:**:**" muuttuu muotoon
"T --:--:--".
Anna aikakoodi kirjoittamalla se
numeropainikkeilla ja paina ENTERpainiketta.
Jos esimerkiksi haluat hakea kohtauksen,
joka on 2 tuntia 10 minuuttia 20 sekuntia
alkukohdan jälkeen, anna aika "2:10:20".
z Voit näyttää levylle tallennettujen nimikkeiden,
jaksojen tai raitojen ensimmäisen kohtauksen
yhdeksään kuvaan jaetussa kuvaruudussa. Voit
aloittaa haluamasi kohtauksen toiston suoraan
valitsemalla jonkin kuvista. Jos haluat lisätietoja,
katso sivua 46.
X
C/X/x/c
DISPLAY
1
Paina DISPLAY-painiketta kahdesti
toiston aikana.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse
(NÄYTÖT)
painamalla painiketta X/x ja paina
sitten ENTER-painiketta.
NÄYTÖT-kohdan asetukset tulevat
näkyviin.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Huomautus
Kuvaruudussa näkyvä nimikkeen tai raidan numero on
sama kuin mikä levylle on tallennettu.
46
ENTER
O RETURN
STROBOTOISTO
NIMIKKEIDEN NÄYTTÖ
JAKSOJEN NÄYTTÖ
KUVAKULMA NÄYTTÖ
STROBOTOISTO
DVD
3
Valitse vaihtoehto painamalla
painiketta X/x.
Katso näiden asetusten kuvaukset
käyttöohjeen seuraavista osista.
• STROBOTOISTO
• NIMIKKEIDEN NÄYTTÖ
(vain DVD)
• JAKSOJEN NÄYTTÖ (vain DVD)
• RAITOJEN NÄYTTÖ
(vain VIDEO CD)
• KUVAKULMANÄYTTÖ (vain
DVD)
Paina ENTER-painiketta.
Paluu normaaliin toistoon
Paina O RETURN-painiketta.
Ohjausvalikon poistaminen käytöstä
Paina DISPLAY-painiketta toistuvasti,
kunnes ohjausvalikko katoaa näkyvistä.
Huomautuksia
• Kaikkia toimintoja ei välttämättä voi valita kaikkien
levyjen yhteydessä.
• Ääni on mykistettynä tämän toiminnon käytön
aikana.
Raidan jakaminen 9 osaan
(STROBOTOISTO)
Voit näyttää kuvaruudussa 9 peräkkäistä
liikkuvaa kohtausta. Kun painat painiketta
X, liikkuvat kuvat pysähtyvät.
Valitse "STROBOTOISTO" vaiheessa 3 ja
paina ENTER-painiketta vaiheessa 4.
Voit jakaa näytön 9 osaan ja näyttää
nimikkeiden, jaksojen tai raitojen
ensimmäisen kohtauksen. Voit aloittaa
toiston myös valitsemastasi nimikkeestä,
jaksosta tai raidasta.
Valitse haluamasi vaihtoehto vaiheessa 3 ja
paina ENTER-painiketta vaiheessa 4.
xToistettaessa DVD-levyä
Valitse "NIMIKKEIDEN NÄYTTÖ" tai
"JAKSOJEN NÄYTTÖ".
xToistettaessa VIDEO CD -levyä
Valitse "RAITOJEN NÄYTTÖ".
Nimikkeiden, jaksojen tai reitojen
ensimmäiset kohtaukset tulevat nä kyviin.
Toiston aloittaminen valitusta
kohtauksesta
Valitse kohtaus painamalla painiketta C/X/x/
c ja paina sitten ENTER-painiketta. Toisto
alkaa valitusta kohtauksesta.
Kohtauksen haku
4
Nimikkeen ja jakson selaus
z Jos nimikkeitä, jaksoja tai raitoja on enemmän
kuin 9, oikealla alhaalla näkyy merkki V.
Kun haluat tuoda seuraavat nimikkeet, raidat tai jaksot
näkyviin, valitse alareunan oikeanpuoleinen kohtaus
(paikka 9) ja paina painiketta x. Voit palata edelliseen
kohtaukseen valitsemalla yläreunan
vasemmanpuoleisen kohtauksen (paikka 1) ja
painamalla X-painiketta.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
jatkuu
47
Eri kuvakulmien näyttäminen
samanaikaisesti
Jos DVD-levylle on tallennettu kohtauksia
useista kuvakulmista (monikulmatoiminto),
voit katsella kuvaruudusta kaikkia
kuvakulmia samanaikaisesti ja aloittaa
jatkuvan toiston valitsemastasi kulmasta.
Kulmat näkyvät 9 osaan jaetussa
kuvaruudussa.
Valitse "KUVAKULMA NÄYTTÖ"
vaiheessa 3 ja paina ENTER-painiketta
vaiheessa 4.
Paluu normaaliin toistoon
Paina painiketta O RETURN.
48
Levyn tietojen katseleminen
Toistettaessa DVD-levyä
Toistoajan ja jäljellä
olevan ajan katsominen
etupaneelin
näytöstä
Parhaillaan toistettavan nimikkeen toistoaika ja
numero
TITLE
CHAP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MIN
SEC
Parhaillaan toistettavan nimikkeen
jäljellä oleva aika
TITLE
Voit etupaneelin näytön avulla tarkistaa
esimerkiksi levyn jäljellä olevan ajan, DVDlevyn nimikkeiden tai CD- tai VIDEO CD
-levyn raitojen kokonaismäärän (sivu 9).
HOUR
CHAP
HOUR
MIN
SEC
Parhaillaan toistettavan nimikkeen
toistoaika ja numero
CHAP
HOUR
MIN
SEC
Parhaillaan toistettavan jakson
jäljellä oleva aika
CHAP
HOUR
MIN
SEC
Teksti
TIME/TEXT
Toistettaessa VIDEO CD -levyä (ilman
PBC-toimintoja) tai CD-levyä
Paina TIME/TEXT-painiketta.
Aina painaessasi TIME/TEXT-painiketta
levyn toiston aikana näyttö muuttuu
seuraavassa olevan kaavion mukaisesti.
Toistoaika ja parhaillaan toistettavan raidan
numero
TRACK
INDEX
MIN
SEC
Levyn tietojen katseleminen
0
Parhaillaan toistettavan raidan
jäljellä oleva aika
TRACK
INDEX
MIN
SEC
MIN
SEC
MIN
SEC
Levyn toistoaika
Levyn jäljellä oleva aika
Teksti
jatkuu
49
z Kohtauksen numero ja toistoaika tulevat näyttöön,
kun toistat PBC-toiminnoilla varustettua VIDEO CD
-levyä.
Toistoajan ja jäljellä
olevan ajan tarkistaminen
z Myös parhaillaan toistettavan jakson, nimikkeen,
raidan, kohtauksen tai levyn toistoaika ja jäljellä oleva
aika tulevat television kuvaruutuun. Lisätietoja näiden
tietojen lukemisesta on seuraavassa jaksossa,
"Toistoajan ja jäljellä olevan ajan tarkistaminen".
Huomautus
Toistettavan levyn tyypin ja toistotavan mukaan edellä
mainitut levyn tiedot eivät ehkä tule näkyviin.
Voit tarkistaa parhaillaan toistettavan
nimikkeen, jakson tai raidan toistoajan ja
jäljellä olevan ajan tai levyn kokonaistoistoajan
tai jäljellä olevan ajan. Voit myös lukea levylle
tallennetut DVD- tai CD-tekstitiedot.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TIME/TEXT
DISPLAY
1
Paina DISPLAY-painiketta toiston
aikana.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD
Levyn tyyppi
Aikatiedot
2
Voit muuttaa aikatietoja
painamalla TIME/TEXT-painiketta
toistuvasti.
Näyttö ja näytettävien aikojen tyyppi
riippuu toistettavasta levystä.
50
xToistettaessa DVD-levyä
• T **:**:**
Toistettavan nimikkeen toistoaika
• T–**:**:**
Toistettavan nimikkeen jäljellä
oleva aika
• C **:**:**
Toistettavan jakson toistoaika
• C–**:**:**
Parhaillaan toistettavan jakson jäljellä
oleva aika
xToistettaessa PBC-toiminnoilla
varustettua VIDEO CD -levyä
• **:**
Toistettavan kohtauksen toistoaika
DVD- tai CD-teksti
z Jos DVD- tai CD-teksti ei mahdu yhdelle riville, se
vierii kokonaisuudessaan etupaneelin näytössä.
z Voit valita ajan ja tekstin suoraan painamalla
TIME/TEXT-painiketta.
Huomautuksia
• Vain aakkosmerkit näkyvät.
• Tämä soitin pystyy näyttämään DVD- ja CDtekstitiedoista vain ensimmäisen tason, esimerkiksi
levyn nimen tai nimikkeen.
Levyn tietojen katseleminen
xToistettaessa VIDEO CD -levyä
(ilman PBC-toimintoja) tai CDlevyä
• T **:**
Toistettavan raidan toistoaika
• T–**:**
Toistettavan raidan jäljellä oleva
aika
• D **:**
Toistettavan levyn toistoaika
• D–**:**
Toistettavan levyn jäljellä oleva
aika
AIKA/TEKSTI
BRAHMS SYMPHONY NO – 4
Ohjausvalikon poistaminen käytöstä
Paina DISPLAY-painiketta toistuvasti,
kunnes ohjausvalikko katoaa näkyvistä.
DVD- tai CD-tekstitietojen
tarkistaminen
Paina vaiheessa 2 TIME/TEXT-painiketta
toistuvasti niin, että DVD- tai CD-levylle
tallennettu teksti tulee näkyviin. DVD- tai
CD-tekstitiedot tulevat näkyviin vain, jos
levylle on tallennettu tekstiä. Tekstitietoja ei
voi muuttaa.
51
Toistotietojen
tarkistaminen (LISÄTIEDOT)
4
Paina ENTER-painiketta.
LISÄTIEDOT-ikkunan sulkeminen
Valitse "EI KÄYT." vaiheessa 3.
Voit tarkistaa esimerkiksi bittinopeutta tai
levyn toistettavaa kerrosta koskevat tiedot.
Kun toistat levyä, toistettavan kuvan
keskimääräinen bittinopeus näkyy aina
megabitteinä sekunnissa (Mbps) ja äänen
bittinopeus kilobitteinä sekunnissa (kbps).
X/x
ENTER
Ohjausvalikon poistaminen käytöstä
Paina DISPLAY-painiketta toistuvasti,
kunnes ohjausvalikko katoaa näkyvistä.
Asetusten näytöt
Painamalla DISPLAY-painiketta toistuvasti
saat näkyviin "BITTINOPEUS"- tai
"KERROS"-tiedot sen mukaan, mitä olet
valinnut "LISÄTIEDOT"-näytössä.
BITTINOPEUS
DISPLAY
BITTINOPEUS
0
1
Paina DISPLAY-painiketta toiston
aikana.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
LISÄTIEDOT-kohdan asetukset
tulevat näkyviin.
DVD
Ääni
Mbps
Kuva
10
Soitettaessa MPEG audio -ääniraitoja
BITTINOPEUS
kbps
1000
0
Valitse
(LISÄTIEDOT)
painamalla painiketta X/x
ja paina sitten ENTER-painiketta.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
5
384kbps
0
5
10
Mbps
Ääni
Kuva
Bittinopeudella tarkoitetaan levyllä olevien
video- ja audiotietojen määrää sekunnissa.
Mitä suurempi bittinopeus, sitä suurempi
tietojen määrä. Kun bittinopeus on suuri,
tietoja on paljon. Tämä ei kuitenkaan aina
merkitse sitä, että kuvan tai äänen laatu olisi
vastaavasti parempi.
KERROS
BITTINOPEUS
EI KÄYT.
BITTINOPEUS
KERROS
3
52
Tulee näkyviin, jos DVDlevy on kaksikerroksinen
BITTINOPEUS
384 kbps
0
5
10
Mbps
Valitse vaihtoehdot painamalla
painiketta X/x.
Lisätietoja jokaisesta vaihtoehdosta on
kohdassa "Asetusten näytöt".
• BITTINOPEUS: näyttää bittinopeuden.
• KERROS: näyttää kerroksen ja
luettavan kohdan.
Ilmaisee levyn toistokohdan suurin piirtein.
Jos kyseessä on kaksikerroksinen DVD-levy,
soitin näyttää luettavan kerroksen ("Layer 0"
tai "Layer 1").
Jos haluat lisätietoja kerroksista, katso sivua
85 (DVD).
Äänen säätäminen
2
Äänen vaihtaminen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
AUDIO-kohdan asetukset tulevat
näkyviin.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
1: ENGLANTI
1: ENGLANTI
2: ENGLANTI
3: RANSKA
1
Paina DISPLAY-painiketta toiston
aikana.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
C
R
LFE
LS
3
RS
Valitse haluamasi äänisignaali
painamalla painiketta X/x.
xToistettaessa DVD-levyä
Valittavissa olevat kielet riippuvat
DVD-levystä.
Kieli saattaa näkyä nelinumeroisena
koodina. Katso sivu 88, jos haluat
nähdä kielikoodien merkityksen. Jos
sama kieli näkyy useita kertoja, DVDlevyn ääni on tallennettu eri
äänijärjestelmiä käyttäen.
xToistettaessa VIDEO CD- tai
CD-levyä
Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
• STEREO: Normaali stereoääni
• 1/V: Vasemman kanavan ääni
(mono)
• 2/O: Oikean kanavan ääni (mono)
0
DISPLAY
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
(ääni)
X/x
ENTER
DVD
4
Äänen säätäminen
Jos DVD-levylle on tallennettu monikieliset
ääniraidat, voit valita haluamasi kielen DVDlevyn toiston aikana.
Jos DVD-levyn ääni on tallennettu eri
järjestelmiä (PCM, Dolby Digital, MPEG
audio tai DTS) käyttäen, voit valita
haluamasi äänijärjestelmän DVD-levyn
toiston aikana.
Stereoäänisiä CD- tai VIDEO CD -levyjä
toistaessasi voit valita oikean tai vasemman
kanavan äänen ja kuunnella valitun kanavan
ääntä sekä oikeasta että vasemmasta
kaiuttimesta. (Tällöin äänen stereovaikutelma
katoaa.) Jos esimerkiksi toistat levyä, jolla
olevassa musiikkikappaleessa laulu kuuluu
oikeasta kanavasta ja soittimet vasemmasta,
voit valita vasemman kanavan ja siten kuulla
soittimet kummastakin kaiuttimesta.
Valitse
(AUDIO)
painamalla painiketta X/x ja paina
sitten ENTER-painiketta.
Paina ENTER-painiketta.
Ohjausvalikon poistaminen käytöstä
Paina DISPLAY-painiketta toistuvasti,
kunnes ohjausvalikko katoaa näkyvistä.
z Saat AUDIO-toiminnon käyttöön suoraan
painamalla painiketta
. Joka kerta kun painat
painiketta, asetus muuttuu.
Huomautuksia
• Et voi muuttaa äänen valintaa, jos levyn tietoja ei ole
tallennettu äänimuotoon.
• DVD-levyn toiston aikana ääni saattaa vaihtua
automaattisesti.
jatkuu
53
Levyn äänitietojen näyttäminen
Jos valitset AUDIO-vaihtoehdon, toistettavat
kanavat näkyvät kuvaruudussa.
Esimerkiksi Dolby Digital -järjestelmässä
DVD-levylle voi tallentaa monia
äänisignaaleja monoäänestä aina 5.1kanavien signaaleihin. Eri DVD-levyillä voi
olla eri määrä tallennettuja kanavia.
Esimerkkinäytöt ovat seuraavat:
• PCM (stereo)
PROGRAM FORMAT
PCM 48kHz 24bit
• Dolby Surround
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
L
C
R
Nykyinen äänijärjestelmä*
12(27)
18(34)
T
1:32:55
1: ENGLANTI
DVD
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
RS
Nykyisen ohjelman sisältämät kanavat**
* Näkyviin tulee "PCM"-, "MPEG"-,"DTS"tai "DOLBY DIGITAL"-ilmaisin.
Kun näkyvissä on "DOLBY DIGITAL"
-ilmaisin, toistettavan raidan kanavat
näkyvät numeroina seuraavasti:
S
• Dolby Digital 5.1-kan.
Kun soitin syöttää LFE-kanavan signaalia,
"LFE"-ilmaisin näkyy yhtenäisen viivan
ympäröimänä. Kun soitin ei syötä LFEkanavan signaalia, "LFE"-ilmaisin näkyy
katkoviivan ympäröimänä.
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
5.1-kanavainen Dolby Digital -ääni:
C
LS
Takakanavat 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Etukanavat 2 +
keskikanava 1
LFE (Low Frequency
Effect) -kanava 1
**Ohjelman sisältämien kanavien näytössä
olevien kirjainten merkitys on seuraava:
L: Etukanava (vasen)
R : Etukanava (oikea)
C : Keskikanava
LS: Takakanava (vasen)
RS: Takakanava (oikea)
S : Takakanava (mono): Dolby
Surround -koodatun
stereosignaalin ja Dolby Digital
-signaalin takakanava.
LFE: LFE (Low Frequency Effect)
-kanava
54
R
LFE
RS
• MPEG
PROGRAM FORMAT
MPEG 2/2
L
R
LS
RS
• DTS
"LFE"-ilmaisin näkyy aina yhtenäisen
viivan ympäröimänä riippumatta siitä,
syöttääkö soitin LFEsignaalikomponenttia.
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
RS
Huomautuksia
• Jos signaalissa on takakanavien ääniosat (LS, RS tai
S), Surround-toiminnon vaikutus on kuultavissa
(sivu 55).
• Jos asetat "AUDIOASETUKSET"-kohdan "DTS"asetukseksi "EI KÄYT." (sivu 77) , DTSvaihtoehtoa ei tule kuvaruutuun, vaikka levyllä
olisikin DTS-raitoja.
SURROUND-äänen
asetukset
Voit kuunnella kolmiulotteista tilaääntä
toistaessasi Dolby Digital- ja MPEG audiotilaäänellä varustettuja DVD-levyjä, vaikka
käytössäsi olisi vain kaksi tai neljä kaiutinta.
Valitse se tilaäänitila, joka sopii käytössäsi
oleville kaiuttimille parhaiten.
X/x
ENTER
DISPLAY
Paina DISPLAY-painiketta toiston
aikana.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
Äänen säätäminen
1
Valitse
(SURROUND)
painamalla painiketta X/x ja paina
sitten ENTER-painiketta.
SURROUND-kohdan asetukset tulevat
näkyviin.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD
EI KÄYT.
EI KÄYT.
TVS DYNAAMINEN
TVS LAAJA
3
Valitse jokin SURROUNDasetuksista painamalla painiketta
X/x.
Katso kunkin asetuksen kuvaus
seuraavalta sivulta:
jatkuu
55
Kahden kaiuttimen järjestelmä
TVS (TV Virtual Surround) DYNAAMINEN
•TVS DYNAAMINEN
•TVS LAAJA
•TVS YÖ
•TVS VAKIO
Luo äänikentän avulla etukaiuttimien (vasen ja
oikea) äänestä virtuaaliset takakaiuttimet ilman
todellisia takakaiuttimia (katso alla). Äänikenttä
on yksityiskohtainen, ja ääniraita soi selkeästi.
Tämä tila on tehokas silloin, kun vasemman
(L) ja oikean (R) etukaiuttimen etäisyys on
pieni (esimerkiksi stereoäänisen television
sisäiset kaiuttimet).
Neljän (tai useamman) kaiuttimen
järjestelmä
(Jos valitset
"KAIUTINASETUKSET"-valikon
"TAKAKAIUTTIMET"-asetukseksi
"EI MITÄÄN" (sivu 91), et voi valita
näitä tiloja.)
•NORMAL SURROUND
•ENHANCED SURROUND
•VIRTUAL REAR SHIFT
•VIRTUAL MULTI REAR
•VIRTUAL MULTI DIMENSION
4
Paina ENTER-painiketta.
SURROUND-asetuksen peruuttaminen
Valitse "EI KÄYT." vaiheessa 3.
Ohjausvalikon poistaminen käytöstä
Paina DISPLAY-painiketta toistuvasti,
kunnes ohjausvalikko katoaa näkyvistä.
TV
TVS (TV Virtual Surround) LAAJA
Luo äänikentän avulla etukaiuttimien (L, R)
äänestä virtuaaliset takakaiuttimet ilman
todellisia takakaiuttimia. Virtuaalikaiuttimet
tuotetaan alla olevan kuvan mukaisesti. Tämä
antaa ääneen laajan vaikutelman, joka tuntuu
ympäröivän kuuntelijan.
Tämä tila on tehokas silloin, kun vasemman
(L) ja oikean (R) etukaiuttimen etäisyys on
pieni (esimerkiksi stereoäänisen television
sisäiset kaiuttimet).
TV
Kahden kaiuttimen järjestelmä
56
Vaikka liittäisit vain kaksi etukaiutinta, voit
TVS (TV Virtual Surround) -toiminnon
ansiosta kuunnella kolmiulotteista ääntä.
TVS luo etukaiuttimien (L: vasen, R: oikea)
äänestä virtuaaliset takakaiuttimet
käyttämättä todellisia takakaiuttimia. Valitse
jokin seuraavista tiloista:
TVS (TV Virtual Surround) YÖ
Jos soitin on asetettu antamaan signaali
DIGITAL OUT (OPTICAL tai COAXIAL)
-liitännästä, äänen tilavaikutelma kuuluu vain,
kun "AUDIOASETUKSET"-kohdan
"DOLBY DIGITAL" -asetuksena on "DPCM" (sivu 77).
Räjähdykset ja muut voimakkaat äänet
vaimenevat, mutta hiljaiset äänet pysyvät
muuttumattomina. Tämä toiminto on kätevä,
kun et halua häiritä muita henkilöitä, mutta
haluat silti kuulla vuorosanat ja nauttia TVS
LAAJA -toiminnon tuottamasta
tilavaikutelmasta.
TVS (TV Virtual Surround) VAKIO
NORMAL SURROUND
Luo äänikentän avulla etukaiuttimien (L, R)
äänestä virtuaaliset takakaiuttimet ilman
todellisia takakaiuttimia. Virtuaalikaiuttimet
tuotetaan alla olevan kuvan mukaisesti.
Valitse tämä asetus äänenlaadun
säilyttämiseksi, jos haluat käyttää TVStoimintoa ja käytössä on 2 kaiutinta.
Laite purkaa 2-kanavaisilla äänisignaaleilla
varustetun ohjelman äänen Dolby Surround
(Pro Logic) -tilaääneksi. Takakaiuttimet
toistavat samaa monoääntä. Jos käytössä on
keskikaiutin, Dolby Surround (Pro Logic) luo
myös keskikaiuttimelle oikeat äänet.
L
L
R
R
LS
RS
ENHANCED SURROUND
Neljän (tai useamman) kaiuttimen
järjestelmä
Voit kuunnella seuraavassa kuvattavia
tilaäänitoimintoja käyttämällä kahta
etukaiutinta ja kahta takakaiutinta. Liitä
soitin vastaanottimeen käyttämällä
liitäntätapaa B-1 (sivu 22).
Voit kuunnella Dolby Surround (Pro Logic)
-tilaääntä tai Digital Cinema Sound -ääntä
(DCS). DCS-järjestelmä siirtää äänikentän
avulla takakaiuttimien äänen poispäin itse
kaiuttimista tai luo yhdestä todellisesta
takakaiutinparista useita virtuaalisia
takakaiuttimia. "VIRTUAL REAR SHIFT,"
"VIRTUAL MULTI REAR" ja "VIRTUAL
MULTI DIMENSION" käyttävät tätä
tekniikkaa.
Tuottaa tavallista paremman tilavaikutelman
Dolby Surround (Pro Logic) -lähteestä
monoäänisen takakanavasignaalin avulla.
Tuottaa stereomaisen vaikutelman
takakanavista.
VIRTUAL REAR SHIFT
Luo äänikentän siirtämällä takakaiuttimien
äänen poispäin itse kaiuttimista.
Siirtymän näennäinen sijainti riippuu
takakaiuttimien "TAKA"- tai "SIVU"asetuksesta (sivu 79).
Äänen säätäminen
L : Etukaiutin (vasen)
R : Etukaiutin (oikea)
: Virtuaalikaiutin
TAKA
L
R
LS
SIVU
L
LS
RS
R
RS
jatkuu
57
VIRTUAL MULTI REAR
Luo äänikentän avulla yhdestä todellisesta
takakaiutinparista useita virtuaalisia
takakaiuttimia. Virtuaalikaiuttimet tuotetaan
alla olevan kuvan mukaisesti. Virtuaalisten
takakaiuttimien näennäinen sijainti riippuu
takakaiuttimien "TAKA"- tai "SIVU"asetuksesta (sivu 79).
z Saat SURROUND-toiminnon käyttöön suoraan
painamalla soittimen SURROUND-painiketta. Joka
kerta kun painat painiketta, asetus muuttuu. Jos
valitset muun asetuksen kuin "EI KÄYT.", ilmaisin
syttyy soittimeen.
TAKA
L
L : Etukaiutin (vasen)
R : Etukaiutin (oikea)
LS : Takakaiutin (vasen)
RS : Takakaiutin (oikea)
: Virtuaalikaiutin
R
Huomautuksia
LS
SIVU
L
RS
R
LS
RS
VIRTUAL MULTI DIMENSION
Luo äänikentän avulla yhdestä todellisesta
takakaiutinparista useita virtuaalisia
takakaiuttimia, jotka sijaitsevat kuuntelijaa
korkeammalla.
Tämä tila luo viisi paria virtuaalikaiuttimia,
jotka ympäröivät kuuntelijaa noin 30°:een
korkeudella. Tehosteen voimakkuus riippuu
takakaiuttimien "TAKA"- tai "SIVU"asetuksesta (sivu 79).
TAKA
L
LS
SIVU
L
LS
58
R
RS
R
RS
• Jos haluat kuunnella monikanavaista ääntä 5.1CH
OUTPUT -liitännöistä. aseta kunkin kaiuttimen
sijainti ja etäisyys oikein. Jos haluat lisätieroja
kunkin kaiuttimen asetuksista, katso sivu 79.
• Kun valitset asetuksen, ääni katkeaa hetkeksi.
• Jos toistettava signaali ei sisällä takakaiuttimien
signaalia (sivu 54), tilatehosteita voi olla vaikea
kuulla.
• Kun valitset vaihtoehdon "TVS DYNAAMINEN",
"TVS LAAJA", "TVS YÖ" tai "TVS VAKIO",
soitin ei ohjaa ääntä keskikaiuttimeen.
• Kun valitset jonkin SURROUND-tilan, poista
liitetyn television tai vahvistimen tilaäänitoiminto
käytöstä.
• Jos soitin on asetettu antamaan signaali DIGITAL
OUT (OPTICAL tai COAXIAL) -liitännöistä, äänen
tilavaikutelma ei kuulu, kun toistat CD-levyä.
• Varmista, että kuuntelupaikkasi on kaiuttimien
välissä ja yhtä etäällä kaikista kaiuttimista ja että
kaiuttimet ovat samantyyppisissä paikoissa.
Muutoin TVS-toiminnon vaikutusta voi olla vaikea
kuulla.
• TVS YÖ toimii vain Dolby Digital- ja MPEG audio
-levyjä toistettaessa. TVS YÖ-toiminto ei
välttämättä toimi samalla tavalla kaikkien levyjen
yhteydessä.
• Jos käytät DIGITAL OUT (OPTICAL tai
COAXIAL) -liitäntää ja valitset
"AUDIOASETUKSET"-kohdan "DOLBY
DIGITAL" -asetukseksi "DOLBY DIGITAL" ja
"MPEG"-asetukseksi "MPEG", ääni kuuluu
kaiuttimista, mutta siinä ei ole TVS-tehostetta.
Elokuvien katseleminen
Kuvakulman vaihtaminen
3
Paina painiketta c tai ENTERpainiketta.
Kulman numero muuttuu muotoon "-".
Jos DVD-levylle on tallennettu useita
kuvakulmia samasta kohtauksesta, soittimen
etupaneelin näyttöön tulee ilmaisin
"KULMA". Tällöin voit halutessasi vaihtaa
kuvakulmaa.
Jos esimerkiksi toistat kohtausta, jossa on
liikkuva juna, voit katsella näkymää junan
edestä tai junan vasemman tai oikean puolen
ikkunasta, ilman että junan liike keskeytyy.
Numeropainikkeet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12(27)
18(34)
T
1:32:55
–
4
DVD
(9)
Valitse kuvakulman numero
painamalla numeropainikkeita tai
X/x-painiketta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Kuvakulma vaihtuu valitsemaksesi
kulmaksi.
0
(kulma)
X/x
ENTER
DISPLAY
1
Paina DISPLAY-painiketta toiston
aikana.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse
(KULMA)
painamalla painiketta X/x.
Kulman numero tulee näkyviin.
Kulmien kokonaismäärä on sulkeissa.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
z Voit valita kuvakulman suoraan painamalla
painiketta
. Joka kerta kun painat painiketta,
kuvakulma muuttuu.
z Voit katsella kuvaruudulla kaikkia levyllä olevia
kuvakulmia samanaikaisesti ja aloittaa jatkuvan
toiston suoraan valitsemastasi kulmasta. Kulmat
näkyvät 9 osaan jaetussa kuvaruudussa. Jos haluat
lisätietoja, katso sivua 46.
Elokuvien katseleminen
Ohjausvalikon poistaminen käytöstä
Paina DISPLAY-painiketta, kunnes
ohjausvalikko katoaa näkyvistä.
Huomautus
Joitakin DVD-levyjä toistettaessa kuvakulmaa ei ehkä
voi vaihtaa, vaikka levylle olisikin tallennettu useita
kuvakulmia.
DVD
1(9)
59
Tekstityksen näyttäminen
Jos levylle on tallennettu tekstitys, voit näyttää
ja piilottaa tekstityksen milloin tahansa levyn
toiston aikana. Jos levylle on tallennettu
tekstitys useaa eri kieltä varten, voit muuttaa
tekstityksen kieltä levyn toiston aikana sekä
näyttää ja piilottaa tekstityksen milloin haluat.
Voit esimerkiksi valita kielen, jota haluat
opiskella, ja ymmärtämisen helpottamiseksi
näyttää tekstityksen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
Valitse kieli painamalla painiketta
X/x.
Valittavissa olevat kielet riippuvat
DVD-levystä.
Kieli saattaa näkyä nelinumeroisena
koodina. Katso sivu 88, jos haluat
nähdä kielikoodien merkityksen.
4
Paina ENTER-painiketta.
TEKSTITYS-asetuksen peruuttaminen
Valitse "EI KÄYT." vaiheessa 3.
Ohjausvalikon poistaminen käytöstä
Paina DISPLAY-painiketta, kunnes
ohjausvalikko katoaa näkyvistä.
0
(tekstitys)
z Saat TEKSTITYS-toiminnon käyttöön suoraan
painamalla painiketta
. Joka kerta kun painat
painiketta, asetus muuttuu.
Huomautus
X/x
ENTER
DISPLAY
1
Paina DISPLAY-painiketta toiston
aikana.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse
(TEKSTITYS)
painamalla painiketta X/x ja
paina sitten ENTER-painiketta.
TEKSTITYS-kohdan asetukset tulevat
näkyviin
12(27)
18(34)
T
1:32:55
EI KÄYT.
EI KÄYT.
1: ENGLANTI
2: RANSKA
3: ESPANJA
60
DVD
Joitakin DVD-levyjä toistettaessa tekstitystä ei voi
muuttaa, vaikka levylle olisikin tallennettu
monikielinen tekstitys.
Kuvanlaadun säätäminen
3
(BNR)
Kun arvo suurenee, television
kuvaruudussa näkyvän kuvan
mosaiikkikuviot vähenevät.
• 1: vähentää neliömäistä kohinaa.
• 2: vähentää neliömäistä kohinaa
enemmän kuin 1.
• 3: vähentää neliömäistä kohinaa
enemmän kuin 2.
BNR (Block Noise Reduction) -toiminto
säätää kuvanlaatua vähentämällä neliömäistä
kohinaa eli mosaiikkimaisia kuvioita, joita
television kuvaruudussa voi näkyä.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Valitse taso painamalla painiketta
X/x.
4
Paina ENTER-painiketta.
Soitin käyttää valitsemaasi asetusta
levyn toistossa.
0
BNR
DISPLAY
1
Paina DISPLAY-painiketta kahdesti
toiston aikana.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse
(BNR) painamalla
painiketta X/x ja paina sitten
ENTER-painiketta.
BNR-kohdan asetukset tulevat
näkyviin.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
EI KÄYT.
1
2
3
EI KÄYT.
DVD
BNR-asetuksen peruuttaminen
Valitse "EI KÄYT." vaiheessa 3.
Ohjausvalikon poistaminen käytöstä
Paina DISPLAY-painiketta, kunnes
ohjausvalikko katoaa näkyvistä.
z Voit määrittää BNR-asetuksen, kun levyn toisto
on keskeytettynä.
z Saat BNR-toiminnon käyttöön suoraan painamalla
soittimen BNR-painiketta. Joka kerta kun painat
painiketta, asetus muuttuu. Jos valitset muun
asetuksen kuin "EI KÄYT.", ilmaisin syttyy
soittimeen.
Elokuvien katseleminen
X/x
ENTER
Huomautuksia
• Jos television kuvaruudussa näkyvän kuvan
ääriviivat sumenevat, valitse "BNR"-asetukseksi "EI
KÄYT.".
• Toistettavan levyn tai kohtauksen mukaan voi olla,
ettei BNR-toiminnon vaikutus ole kovin
huomattava.
61
Kuvan parantaminen
3
(DIGITAALINEN KUVANPARANNUS)
Kun arvo suurenee, television
kuvaruudussa näkyvän kuvan ääriviivat
terävöityvät.
• 1: terävöittää ääriviivoja.
• 2: terävöittää ääriviivoja enemmän
kuin taso 1.
• 3: terävöittää ääriviivoja enemmän
kuin taso 2.
• PEHMEÄ: pehmentää kuvaa (vain
DVD).
Digitaalinen kuvanparannus selkeyttää kuvaa
korostamalla television kuvaruudussa
näkyvän kuvan ääriviivoja. Toiminnolla voi
myös pehmentää kuvaa.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
0
DISPLAY
Paina DISPLAY-painiketta kaksi
kertaa.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse
(DIGITAALINEN
KUVANPARANNUS) painamalla
painiketta X/x ja paina sitten
ENTER-painiketta.
DIGITAALINEN
KUVANPARANNUS -kohdan
asetukset tulevat näkyviin.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
EI KÄYT.
1
2
3
PEHMEÄ
EI KÄYT.
62
Paina ENTER-painiketta.
Soitin käyttää valitsemaasi asetusta
levyn toistossa.
X/x
ENTER
1
Valitse taso painamalla painiketta
X/x.
DVD
DIGITAALINEN KUVANPARANNUS
-asetuksen peruuttaminen
Valitse "EI KÄYT." vaiheessa 3.
Ohjausvalikon poistaminen käytöstä
Paina DISPLAY-painiketta toistuvasti,
kunnes ohjausvalikko katoaa näkyvistä.
z Voit määrittää DIGITAALINEN
KUVANPARANNUS -asetuksen, kun levyn toisto on
keskeytettynä.
Huomautus
DVD- tai VIDEO CD -levyn tai toistettavan
kohtauksen mukaan voi olla, että levyllä oleva kohina
tulee näkyviin. Jos näin käy, laske digitaalisen
kuvanparannuksen tasoa.
Lisätoimintojen käyttäminen
Levyjen lukitseminen
3
(MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA,
KÄYTÖNVALVONTA)
Käytettävissäsi on kaksi toistotapaa levyn
tyypin mukaan.
• Mukautettu käytönvalvonta
Voit asettaa toistorajoituksia niin, ettei
soittimella voi toistaa niitä levyjä, joita
rajoitus koskee.
• Käytönvalvonta
Joidenkin DVD-levyjen toistamista
voidaan rajoittaa käyttäjien iän mukaan
Samaa salasanaa käytetään sekä
käytönvalvonnassa että mukautetussa
käytönvalvonnassa.
Mukautettu käytönvalvonta
Numeropainikkeet
4
5
6
7
8
9
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD
EI KÄYT.
KÄYTÖSSÄ
SALASANA
4
Valitse "KÄYTÖSSÄ t" painamalla
painiketta X/x ja paina sitten ENTERpainiketta.
xJos et ole vielä asettanut
salasanaa
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
antaa uuden salasanan.
MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA
Anna nelinumeroinen salasana ja
paina ENTER .
0
x
C/X/x
ENTER
DISPLAY
1
2
O RETURN
Aseta suojattava levy soittimeen.
Jos soitin toistaa levyä, lopeta toisto
painamalla painiketta x.
Kun soitin on pysäytettynä, paina
DISPLAY-painiketta.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
Anna numeropainikkeita painamalla
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER-painiketta.
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
vahvistaa salasanan.
xJos olet jo asettanut salasanan
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
antaa salasanan.
Lisätoimintojen käyttäminen
Voit asettaa mukautetun käytönvalvonnan
salasanan enintään 50 levyä varten. Jos yrität
asettaa sen 51:selle levylle, ensimmäinen
levy peruuntuu.
Valitse
(MUKAUTETTU
KÄYTÖNVALVONTA) painamalla
painiketta X/x ja paina sitten ENTERpainiketta.
"MUKAUTETTU
KÄYTÖNVALVONTA" on nyt valittu.
MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA
Anna salasana ja paina sitten
ENTER
.
jatkuu
63
5
Anna tai anna uudelleen
numeropainikkeita painamalla
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER-painiketta.
Ilmoitus "Mukautettu käytönvalvonta on
asetettu." tulee näkyviin, ja
ohjausvalikkonäyttö palaa kuvaruutuun.
Mukautetulla käytönvalvonnalla
suojatun levyn toistaminen
1
Jos teet virheen salasanan
antamisessa
Paina painiketta C ennan kuin painat
ENTER ja anna oikea numero.
Aseta soittimeen mukautetulla
käytönvalvonnalla suojattu levy.
MUKAUTETTU
KÄYTÖNVALVONTA -näyttö tulee
näkyviin.
MUKAUTETTU KÄYTÖNVALVONTA
Mukautettu käytönvalvonta on jo
asetettu. Anna salasana ja paina
sitten ENTER .
Jos teet virheen
Paina painiketta O RETURN ja aloita
uudelleen vaiheesta 3.
Ohjausvalikon poistaminen käytöstä
Paina O RETURN -painiketta ja paina
sitten DISPLAY-painiketta toistuvasti,
kunnes ohjausvalikko katoaa näkyvistä.
Mukautetun käytönvalvonnan
poistaminen käytöstä
1
2
Valitse vaiheessa 4 "EI KÄYT. t" ja
paina sitten ENTER-painiketta.
Anna numeropainikkeita painamalla
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER-painiketta.
Salasanan muuttaminen
1
2
3
4
64
Valitse vaiheessa 4 "SALASANA t"
painamalla painiketta X/x ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
antaa salasanan.
Anna numeropainikkeita painamalla
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER-painiketta.
Anna numeropainikkeita painamalla uusi
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER-painiketta.
Vahvista salasana kirjoittamalla se
uudelleen numeropainikkeita painamalla
ja paina ENTER-painiketta.
2
Anna numeropainikkeita painamalla
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER-painiketta.
Soitin on valmis levyn toistoon.
z Jos unohdat salasanasi, anna numeropainikkeilla 6
-numeroinen luku "199703", kun MUKAUTETTU
KÄYTÖNVALVONTA -näyttö pyytää salasanaa, ja
paina sitten ENTER-painiketta. Näyttö pyytää sinua
antamaan nelinumeroisen salasanan.
Rajoitettu käyttö lapsia varten
(käytönvalvonta)
Joidenkin DVD-levyjen toistamista voidaan
rajoittaa käyttäjien iän mukaan Voit
määrittää toiston rajoitukset
käytönvalvontatoiminnon avulla.
Soitin ei toista käytönvalvontatoiminnon
avulla rajoitettua kohtausta.
Soitin voi näyttää kohtauksen tilalla toisen
kohtauksen.
Numeropainikkeet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5
0
xJos et ole antanut salasanaa
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
antaa uuden salasanan.
H
X/x
MUKAUTETUT ASETUKSET
ENTER
DISPLAY
Valitse "KÄYTÖNVALVONTA t"
painamalla painiketta X/x ja paina
sitten ENTER-painiketta.
KÄYTÖNVALVONTA
O RETURN
Anna nelinumeroinen salasana ja
paina ENTER .
Kun soitin on pysäytettynä, paina
DISPLAY-painiketta.
Ohjausvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse
(ASETUKSET)
painamalla painiketta X/x ja paina
sitten ENTER-painiketta.
3
Valitse "MUKAUTETTU" painamalla
painiketta X/x ja paina sitten ENTERpainiketta.
Asetusnäyttö tulee kuvaruutuun.
4
Valitse "MUKAUTETUT ASETUKSET"
painamalla painiketta X/x ja paina
sitten ENTER-painiketta.
MUKAUTETUT ASETUKSET tulee
näkyviin.
MUKAUTETUT ASETUKSET
LINE:
VIDEO
AUTOM. TOISTO:
EI KÄYT.
NÄYTÖNKIRKKAUS:
KIRKAS
AUTO
TAUKOTILA:
KÄYTÖNVALVONTA
KÄYTÖSSÄ
TILAMUISTI
EI KÄYT.
RAIDAN VALINTA:
Anna numeropainikkeita painamalla
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER-painiketta.
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
vahvistaa salasanan.
xJos olet jo asettanut salasanan
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
antaa salasanan.
MUKAUTETUT ASETUKSET
KÄYTÖNVALVONTA
Anna salasana ja paina sitten
6
ENTER
.
Anna tai anna uudelleen salasana
numeropainikkeita painamalla ja paina
ENTER-painiketta.
Kuvaruutuun tulee näyttö, jonka avulla
voit asettaa toiston rajoitukset ja vaihtaa
salasanan.
Lisätoimintojen käyttäminen
1
MUKAUTETUT ASETUKSET
KÄYTÖNVALVONTA
TASO:
VAKIO:
MUUTA SALASANA
EI KÄYT.
USA
jatkuu
65
7
Valitse kohta "VAKIO" painamalla
painiketta X/x ja paina sitten ENTERpainiketta.
"VAKIO"-valikon vaihtoehdot tulevat
näyttöön.
MUKAUTETUT ASETUKSET
KÄYTÖNVALVONTA
TASO:
VAKIO:
MUUTA SALASANA
8
9
EI KÄYT.
USA
USA
MUUT
Valitse toistonrajoitustasoksi haluamasi
maantieteellinen alue painamalla
painiketta X/x ja paina sitten ENTERpainiketta.
Alue on valittu.
Jos valitset "MUUT t", valitse
vakiokoodi sivulla 67 olevasta taulukosta
ja syota se numeropainikkeilla.
Paina ENTER-painiketta.
"TASO"-valikon vaihtoehdot tulevat
näyttöön.
MUKAUTETUT ASETUKSET
KÄYTÖNVALVONTA
TASO:
VAKIO:
MUUTA SALASANA
EI KÄYT.
EI KÄYT.
8:
7: NC17
R
6:
5:
10 Valitse painikkeita X/x painamalla
haluamasi taso ja paina ENTERpainiketta.
Käytönvalvonnan asetukset on
määritetty.
MUKAUTETUT ASETUKSET
KÄYTÖNVALVONTA
TASO:
VAKIO:
MUUTA SALASANA
66
4:
PG13
USA
Mitä pienemmän arvon määrität, sitä
tarkemmat ovat rajoitukset.
Jos teet virheen
Palaa edelliseen näyttöön painamalla
painiketta O RETURN.
Asetusnäytön poistaminen käytöstä
Paina DISPLAY-painiketta toistuvasti,
kunnes asetusnäyttö katoaa näkyvistä.
Käytönvalvonnan poistaminen
käytöstä ja DVD-levyn toistaminen
salasanan antamisen jälkeen
Valitse "TASO"-asetukseksi "EI KÄYT."
vaiheessa 10.
Salasanan muuttaminen
1
2
Valitse vaiheessa 7 painiketta x
painamalla "MUUTA SALASANA t"
ja paina sitten ENTER-painiketta.
Kuvaruutuun tulee näyttö, jossa voit
antaa salasanan.
Anna uusi salasana vaiheen 6 mukaan.
Mukautetulla käytönvalvonnalla
suojatun levyn toistaminen
1
Aseta levy soittimeen ja paina painiketta
H.
KÄYTÖNVALVONTA-näyttö tulee
näkyviin.
2
Anna numeropainikkeita painamalla
nelinumeroinen salasana ja paina
ENTER-painiketta.
Soitin aloittaa toiston.
z Jos unohdat salasanan, poista levy ja toimi kohdan
"Rajoitettu käyttö lapsia varten" vaiheiden 1–5
mukaan. Kun näyttöön tulee pyyntö antaa salasana,
anna numeropainikkeilla luku "199703" ja paina sitten
ENTER-painiketta. Näyttö pyytää sinua antamaan
nelinumeroisen salasanan. Kun olet syöttänyt
nelinumeroisen salasanan vaiheessa 6, vaihda
soittimeen toinen levy ja paina H painiketta. Kun
KÄYTÖNVALVONTA -näyttö on näkyvissä, anna
uusi salasana.
Huomautuksia
• Jos toistat DVD-levyä, jossa ei ole
käytönvalvontatoimintoa, levyn toistoa ei voi
rajoittaa tämän soittimen avulla.
• Järjestelmä voi antaa kehotuksen vaihtaa
käytönvalvontatasoa joidenkin DVD-levyjen toiston
aikana. Anna tällöin salasana ja vaihda tasoa. Kun
jatkuva toistotila peruutetaan, taso palaa
alkuperäisten asetusten mukaiseksi.
Aluekoodi
Standardi
Koodinumero
Standardi
Koodinumero
2376
Kiina
2092
Argentiina
2044
Malesia
2363
Australia
2047
Meksiko
2362
Belgia
2057
Norja
2379
Brasilia
2070
Pakistan
2427
Chile
2090
Portugali
2436
Espanja
2149
Ranska
2174
Etelä-Korea
2304
Ruotsi
2499
Filippiinit
2424
Saksa
2109
Hongkong
2219
Singapore
2501
Indonesia
2238
Suomi
2165
Intia
2248
Sveitsi
2086
Iso-Britannia
2184
Taiwan
2543
Italia
2254
Tanska
2115
Itävalta
2046
Thaimaa
2528
Japani
2276
Uusi-Seelanti
2390
Kanada
2079
Venäjä
2489
(äänipalaute)
Soitin antaa äänimerkin, kun suoritat
seuraavat toimenpiteet.
Äänimerkkitoiminnon tehdasasetus on, että
se on poissa käytöstä.
Toimenpide
Äänimerkit
Virran kytkentä
Yksi äänimerkki
Virran katkaisu
Kaksi äänimerkkiä
H-painikkeen painaminen
Yksi äänimerkki
X-painikkeen painaminen
Kaksi äänimerkkiä
Toiston pysäyttäminen
Yksi pitkä
äänimerkki
Toimintoa ei voi suorittaa
Kolme äänimerkkiä
Äänipalautteen asettaminen
A
POWER
Virran merkkivalo
X
[/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
Paina soittimen POWER-painiketta ja
paina sitten [/1 -painiketta
kaukosäätimestä.
Vihreä virran merkkivalo syttyy.
Jos soittimessa on levy, paina painiketta
A ja poista levy. Sulje sitten levylokero
painamalla uudelleen painiketta A.
2
Pidä soittimen painiketta X alas
painettuna yli kaksi sekuntia.
Soitin antaa yhden äänimerkin, ja
äänimerkkitoiminto on otettu käyttöön.
Lisätoimintojen käyttäminen
Alankomaat
Toimintojen äänimerkit
jatkuu
67
Äänimerkin poistaminen käytöstä
Kun soittimessa ei ole levyä, pidä soittimen
painiketta X alas painettuna yli kaksi
sekuntia. Kun soitin antaa kaksi äänimerkkiä,
äänimerkkitoiminto on poistettu käytöstä.
Television tai AVvahvistimen ohjaaminen
vakiovarusteisiin
sisältyvällä
kaukosäätimellä
Jos muutat kaukosäätimen signaalin asetusta,
voit ohjata televisiota tai AV-vahvistinta
vakiovarusteisiin kuuluvalla
kaukosäätimellä.
Jos liität laitteen AV-vahvistimeen, voit
ohjata äänenvoimakkuutta vakiovarusteisiin
kuuluvalla kaukosäätimellä.
Huomautuksia
• Liitettävien laitteiden mukaan voi olla, ettet voi
ohjata televisiota tai AV-vahvistinta joillakin alla
mainituilla painikkeilla.
• Aiemmin määritetty koodinumero poistuu muistista,
kun annat uuden koodinumeron.
• Koodinumero voi palautua oletusasetuksen
mukaiseksi, kun vaihdat kaukosäätimen paristot.
Aseta oikea koodinumero uudelleen.
Television ohjaaminen
kaukosäätimellä
TV [/1
Numeropainikkeet*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
t
2 +/–
TV/DVD
Pidä TV [/1-painiketta alhaalla ja anna
television valmistajakoodi (katso taulukkoa)
numeropainikkeiden avulla. Vapauta sitten
TV [/1-painike.
68
Ohjattavien televisioiden
koodinumerot
Jos luettelossa on enemmän kuin yksi
koodinumero, syötä ne yksi kerrallaan, kunnes
löydät koodin, joka toimii televisiosi kanssa.
Valmistaja
Koodinumero
Sony (oletusasetus)
01
Grundig
11
Hitachi
24
Loewe
45
Nokia
15, 16, 69
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08
Saba
12, 13
Samsung
22, 23
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
36
Thomson
43
Toshiba
38
TV ]/1
Numeropainikkeet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pidä TV ]/1-painiketta alhaalla ja anna AVvahvistimen valmistajakoodi (katso
taulukkoa) numeropainikkeiden avulla.
Vapauta sitten TV ]/1-painike.
Ohjattavien AV-vahvistimien
koodinumerot
Jos luettelossa on enemmän kuin yksi
koodinumero, yritä antaa ne yksi kerrallaan,
kunnes löydät koodin, joka toimii AVvahvistimesi kanssa.
Valmistaja
Koodinumero
Sony
91, 89
Painike
Toiminto
Denon
84, 85, 86
TV [/1
Television virrankatkaisu.
Kenwood
92, 93
2 (äänenvoimakkuus)
+/–
Television äänenvoimakkuuden
säätäminen.
Onkyo
81, 82, 83
Pioneer
99
Sony-laajakuvatelevision
kytkeminen laajakuva- tai
normaalitilaan.
Sansui
87
Technics
97, 98
Yamaha
94, 95, 96
(laajakuva)
t (TV/VIDEO)
Television ohjelmalähteen
vaihtaminen TV-kanavaksi tai
muuksi lähteeksi.
TV/DVD**
Television ohjelmalähteen
vaihtaminen TV-kanavaksi tai
soittimeksi.
∗ Syötä ohjattavien televisioiden koodinumerot vain
numeropainikkeilla.
∗∗Jos liität soittimen televisioon SCART (EURO AV)
-liitännän kautta, soitin kytkeytyy automaattisesti
television ohjelmalähteeksi, kun aloitat toiston tai
painat muuta kuin [/1-painiketta. Palauta TVkanava tällöin ohjelmanlähteeksi painamalla TV/
DVD-painiketta.
2 +/–
0
Lisätoimintojen käyttäminen
Television ohjaaminen
Voit ohjata televisiota painamalla alla
mainittuja painikkeita.
AV-vahvistimen ohjaaminen
kaukosäätimellä
AV-vahvistimen ohjaaminen
Voit muuttaa AV-vahvistimen
äänenvoimakkuutta painamalla painiketta 2
+/–.
69
Asetukset ja säädöt
KIELEN ASETUS
NÄYTTÖ:
DVD-VALIKKO:
AUDIO:
TEKSTITYS:
Asetusnäytön
käyttäminen
Asetusnäytön avulla voit esimerkiksi säätää
kuvaa ja ääntä. Voit myös asettaa
tekstityksen ja asetusnäytön kielen. Jos
haluat lisätietoja asetusnäytön käyttämisestä,
katso sivu 71. Jos haluat nähdä asetusnäytön
vaihtoehtojen luettelon, katso sivu 89.
4
Asetusnäytön käyttäminen
X/x
ENTER
DISPLAY
SUOMI
SUOMI
ALKUPERÄINEN
SUOMI
Valitse näkyvissä olevasta luettelosta
haluamasi pääkohta painiketta X/x
painamalla: "KIELEN ASETUS",
"NÄYTTÖASETUKSET", "MUKAUTETUT
ASETUKSET" tai "AUDIOASETUKSET"
sekä "KAIUTINASETUKSET". Paina
lopuksi ENTER-painiketta.
Valitsemasi kohdan asetusnäyttö tulee
kuvaruutuun.
Esimerkki: "NÄYTTÖASETUKSET"
Valittu vaihtoehto
Asetus
kohde
1
Kun soitin on pysäytettynä, paina
kaukosäätimen DISPLAY-painiketta.
Ohjausvalikko tulee näyttöön.
2
Valitse
(ASETUKSET)
painamalla painiketta X/x ja paina
sitten ENTER-painiketta.
ASETUKSET-valikon kohdat tulevat
näkyviin.
( 47 )
:
:
DVD
5
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
16:9
KÄYTÖSSÄ
KANSIKUVA
Valitse painikkeita X/x painamalla
haluamasi pääkohta ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Valitsemasi pääkohdan mukaiset
asetukset tulevat kuvaruutuun.
Esimerkki: "TV-TYYPPI"
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
PIKA
MUKAUTETTU
NOLLAUS
PIKA
3
70
Valitse "MUKAUTETTU" painamalla
painiketta X/x ja paina sitten ENTERpainiketta.
Asetusnäyttö tulee kuvaruutuun.
Vaihtoehdot
6
Valitse painikkeita X/x painamalla
haluamasi asetus ja paina sitten ENTERpainiketta.
Asetus tulee käyttöön. Olet nyt tehnyt
tarvittavat asetukset.
Esimerkki: "4:3 PAN SCAN"
Näytön tai ääniraidan
kielen valitseminen
(KIELEN ASETUS)
Valittu asetus
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
4:3 PAN SCAN
KÄYTÖSSÄ
KANSIKUVA
"KIELEN ASETUS" -toiminnon avulla voit
valita kuvaruudulla näytettävän tekstin sekä
äänen kielen.
Valitse asetusnäytöstä "KIELEN ASETUS".
Jos haluat lisätietoja näytön käyttämisestä,
katso "Asetusnäytön käyttäminen" (sivu 70).
KIELEN ASETUS
NÄYTTÖ:
DVD-VALIKKO:
AUDIO:
TEKSTITYS:
SUOMI
SUOMI
ALKUPERÄINEN
SUOMI
Asetusnäytön poistaminen käytöstä
Paina DISPLAY-painiketta toistuvasti,
kunnes asetusnäyttö katoaa näkyvistä.
z Jos valitset vaihtoehdon "PIKA" vaiheessa 3, pikaasennustila tulee käyttöön (sivu 27). Tee
perusasetukset noudattamalla pika-asennusohjeita
vaiheesta 5 alkaen.
z Jos valitset vaihtoehdon "NOLLAUS" vaiheessa
xDVD-VALIKKO (vain DVD)
Voit valita DVD-valikon kielen.
xAUDIO (vain DVD)
Voit valita äänen kielen.
Voit valita kielen näkyviin tulevasta
luettelosta.
Kun valitset "ALKUPERÄINEN", levyllä
määritetty ensisijainen kieli tulee käyttöön.
Asetukset ja säädöt
3, kaikki sivun 89-91 "ASETUKSET"-asetukset
(paitsi KÄYTÖNVALVONTA) palautuvat
oletusasetustensa mukaisiksi. Kun olet valinnut
vaihtoehdon "NOLLAUS" ja painat ENTERpainiketta, valitse "KYLLÄ", jos haluat palauttaa
oletusasetukset (se kestää muutaman sekunnin), tai
valitse "EI", jos haluat palata ohjausvalikkoon. Älä
paina POWER- tai [/1-painiketta, kun palautat
soittimen oletusasetuksia.
xNÄYTTÖ (kuvaruutunäyttö)
Tämän toiminnon avulla voit vaihtaa
kuvaruutunäytön kielen.
Voit valita kielen näkyviin tulevasta
luettelosta.
xTEKSTITYS (vain DVD)
Voit vaihtaa tekstityksen kielen.
Valitse kieli näkyviin tulevasta luettelosta.
Jos valitset asetukseksi "ÄÄNEN
MUKAAN", tekstityskieli muuttuu
valitsemasi kielen äänen.
jatkuu
71
z Jos valitset "DVD-VALIKKO"-, "TEKSTITYS"ja "AUDIO"-asetukseksi "MUUT t", valitse
kielikoodi luettelosta ja syötä se numeropainikkeilla
(sivu 88).
Kun olet tehnyt valinnan, kielikoodi (4 numeroa) tulee
näkyviin, kun seuraavan kerran valitset "MUUT t".
Huomautus
Jos valitset kielen, jota DVD-levylle ei ole tallennettu,
laite valitsee automaattisesti jonkin tallennetuista
kielistä (ei koske "NÄYTTÖ"-kohtaa).
Näyttöasetukset
(NÄYTTÖASETUKSET)
Valitse asetukset liitettävän television
mukaan.
Valitse asetusnäytöstä
"NÄYTTÖASETUKSET". Jos haluat
lisätietoja näytön käyttämisestä, katso
"Asetusnäytön käyttäminen" (sivu 70).
Oletusasetukset on alleviivattu.
NÄYTTÖASETUKSET
TV-TYYPPI:
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ:
TAUSTA:
16:9
KÄYTÖSSÄ
KANSIKUVA
xTV-TYYPPI (vain DVD)
Tällä toiminnolla voit valita liitettävän
television kuvasuhteen (4:3 tai laajakuva).
72
16:9
Valitse tämä, jos liität soittimeen
laajakuvatelevision tai tavallisen
television, jossa on
laajakuvatoiminto.
4:3
LETTER
BOX
Valitse tämä, jos liität soittimeen
tavallisen 4:3-kuvasuhteisen
television. Näyttää kuvan laajana
siten, että kuvaruudun ala- ja
ylälaitaan jää musta alue.
4:3
PAN SCAN
Valitse tämä, jos liität soittimeen
tavallisen 4:3-kuvasuhteisen
television. Näyttää laajakuvan
automaattisesti koko
kuvaruudussa siten, että osa
kuvasta rajautuu pois.
16:9
Asetusten mukauttaminen
(MUKAUTETUT ASETUKSET)
4:3 LETTER BOX
Voit määrittää esimerkiksi käytönvalvonnan
asetukset.
4:3 PAN SCAN
Huomautus
Joidenkin DVD-levyjen toistossa soitin voi valita
automaattisesti asetuksen "4:3 LETTER BOX"
asetuksen "4:3 PAN SCAN" sijaan tai päinvastoin.
xNÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ
Jos näytönsäästäjä on käytössä,
näytönsäästökuva tulee näkyviin, jos jätät
laitteen tauko- tai pysäytystilaan vähintään
15 minuutiksi tai toistat CD-levyä yli 15
minuuttia. Näytönsäästäjä suojaa
näyttölaitetta vahingoittumiselta
(liikkumattoman kuvan "palamiselta kiinni").
Voit poistaa näytönsäästäjän käytöstä
painamalla painiketta H.
Ottaa näytönsäästäjän käyttöön.
EI KÄYT.
Poistaa näytönsäästäjän
käytöstä.
xTAUSTA
Valitsee taustavärin tai kuvan, joka tulee
television kuvaruutuun, kun laite on
pysäytettynä tai kun se toistaa CD-levyä.
KANSIKUVA Kansikuva (pysäytyskuva) tulee
näkyviin taustalle vain, jos
kansikuva on tallennettu levylle
(esimerkiksi CD-EXTRA). Jos
levyllä ei ole kansikuvaa,
"GRAFIIKKAKUVA"-kuva
tulee näkyviin.
GRAFIIKKA- Soittimeen esitallennettu kuva
KUVA
tulee näkyviin taustalle.
SININEN
Taustaväri on sininen.
MUSTA
Taustaväri on musta.
MUKAUTETUT ASETUKSET
LINE:
VIDEO
EI KÄYT.
AUTOM. TOISTO:
KIRKAS
NÄYTÖNKIRKKAUS:
AUTO
TAUKOTILA:
KÄYTÖNVALVONTA
KÄYTÖSSÄ
TILAMUISTI
EI KÄYT.
RAIDAN VALINTA:
xLINE
Valitsee menetelmän, jota käytetään
videosignaalien lähettämiseen soittimen
takapaneelissa olevasta LINE 1 (RGB)-TV
-liitännästä.
VIDEO
Liitäntä lähettää videosignaaleja.
S VIDEO
Liitäntä lähettää Svideosignaaleja.
RGB
Liitäntä lähettää RGBsignaaleja.
Huomautuksia
• Jos televisio ei pysty ottamaan vastaan S-video- tai
RGB-signaaleja, television kuvaruudussa ei näy
kuvaa, vaikka valitsisit "S VIDEO"- tai "RGB"asetuksen. Katso lisätietoja television
käyttöohjeesta.
• Jos televisiossa on vain yksi SCART (EURO AV)
-liitäntä, älä valitse asetukseksi "S VIDEO"
-vaihtoehtoa.
Asetukset ja säädöt
KÄYTÖSSÄ
Valitse asetusnäytöstä "MUKAUTETUT
ASETUKSET". Jos haluat lisätietoja näytön
käyttämisestä, katso "Asetusnäytön
käyttäminen" (sivu 70).
Oletusasetukset on alleviivattu.
xAUTOM. TOISTO
Valitsee automaattitoistoasetuksen, kun
kytket soittimeen virran.
jatkuu
73
EI KÄYT.
"AJASTIN", "DEMO1" tai
"DEMO2" eivät ole käytössä toiston
aloituksessa.
AJASTIN
Toisto alkaa automaattisesti, kun
soittimeen kytketään virta. Soitin
aloittaa toiston haluttuna
ajankohtana, jos soittimeen on
liitetty ajastin (ei sisälly
vakiovarusteisiin). Tee ajastimen
asetukset, kun soitin on
valmiustilassa (punainen virran
merkkivalo palaa).
DEMO1
Aloittaa ensimmäisen esittelyn
automaattisesti.
DEMO2
Aloittaa toisen esittelyn
automaattisesti.
xNÄYTÖNKIRKKAUS
Säätää etupaneelin näytön kirkkautta.
xTILAMUISTI
Soitin voi tallentaa muistiin TEKSTITYS- ja
muut asetukset enintään 50 levyä varten
(tilamuisti).
Aseta tilamuistitoiminto käyttöön tai pois
käytöstä.
KÄYTÖSSÄ Tallentaa asetukset muistiin, kun
poistat levyn.
EI KÄYT.
Ei tallenna asetuksia muistiin.
Tilamuistitoiminto tallentaa seuraavassa
luetellut asetukset.
— AUDIO (sivu 53)*
— BNR (sivu 61)
— DIGITAALINEN KUVANPARANNUS
(sivu 62)
— TEKSTITYS (sivu 60)*
— SURROUND (sivu 55)
∗Vain DVD
KIRKAS
Muuttaa etupaneelin näytön
kirkkaaksi.
TUMMA
Muuttaa etupaneelin näytön
tummaksi.
EI KÄYT.
Ottaa etupaneelin näytön
valaistuksen pois käytöstä.
xTAUKOTILA (vain DVD)
Valitsee taukotilassa näkyvän kuvan.
AUTO
Myös liikkuvia kohteita sisältävä
kuva näkyy värinättömänä.
Valitse normaalisti tämä asetus.
RUUTU
Myös liikkumattomia kohteita
sisältävä kuva näkyy tarkasti.
xKÄYTÖNVALVONTA t (vain DVD)
Voit asettaa salasanan ja rajoitustason, joka
on käytössä toistaessasi sellaisia DVDlevyjä, jotka sisältävät toistorajoituksen
lapsia varten. Katso lisätietoja kohdasta
"Rajoitettu käyttö lapsia varten
(käytönvalvonta)" (sivu 64).
74
Huomautuksia
• Soitin pystyy tallentamaan muistiin enintään 50
levyn asetukset. Jos yrität tallentaa 51:sen levyn
asetukset, ensimmäisen levyn asetukset katoavat
muistista.
• DVD-levyn mukaan voi olla, että levylle tallennetut
tiedot kumoavat tilamuistiasetukset, eikä toiminnon
asetuksilla ole tällöin vaikutusta.
• Kun toistat levyä, älä katkaise soittimesta virtaa
painamalla soittimen POWER-painiketta. Muutoin
asetukset voivat kadota muistista. Kun katkaiset
virran soittimesta, pysäytä toisto ensin painamalla
x-painiketta ja paina sitten kaukosäätimen [/1painiketta. Kun punainen virran merkkivalo on
syttynyt ja soitin siirtynyt valmiustilaan, paina
soittimen POWER-painiketta.
xRAIDAN VALINTA (vain DVD)
Määrittää eniten kanavia sisältävän äänen
ensisijaiseksi, kun toistat DVD-levyä, jota
äänitettäessä on käytetty useita
äänijärjestelmiä (PCM, MPEG audio, DTS
tai Dolby Digital).
EI KÄYT.
Ensisijaisuutta ei ole määritetty.
AUTO
Ensisijaisuus on määritetty.
Huomautuksia
• Kun valitset asetukseksi "AUTO", kieli voi vaihtua.
"RAIDAN VALINTA" -asetus on ensisijainen
"KIELEN ASETUS" -näytön "AUDIO"-asetukseen
verrattuna (sivu 71).
• Jos valitset "DTS"-asetukseksi "EI KÄYT." (sivu
77), soitin ei toista DTS-ääniraitaa, vaikka valitsisit
"RAIDAN VALINTA" -asetukseksi "AUTO".
• Jos PCM-, DTS-, MPEG audio- ja Dolby Digital
-ääniraidoissa on yhtä monta kanavaa, soitin valitsee
PCM-, DTS-, Dolby Digital- ja MPEG audio
-ääniraidat tässä järjestyksessä.
• Joissakin DVD-levyissä ensisijainen ääni on ennalta
määritetty. Tällöin DTS-, MPEG audio- tai Dolby
Digital -järjestelmää ei voi määrittää ensisijaiseksi
"AUTO"-asetuksen avulla.
Äänen asetukset
(AUDIOASETUKSET)
"AUDIOASETUKSET"-näytön avulla voit
muuttaa äänen asetuksia toistoasetusten ja
liitäntöjen mukaan.
Valitse asetusnäytöstä
"AUDIOASETUKSET". Jos haluat
lisätietoja näytön käyttämisestä, katso
"Asetusnäytön käyttäminen" (sivu 70).
Oletusasetukset on alleviivattu.
AUDIOASETUKSET
AUDIO VAIMENNUS:
EI KÄYT.
AUDIO DRC:
VAKIO
KESKIKANAVAN SÄÄTÖ
TASAINEN
ÄÄNIMIKSAUS:
DOLBY SURROUND
DIGITAALILÄHTÖ:
KÄYTÖSSÄ
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
EI KÄYT.
48kHz/96kHz PCM
48kHz/16bit
EI
Poistaa äänenvaimennuksen käytöstä.
KÄYT. Valitse normaalisti tämä asetus.
KÄYT
ÖSSÄ
Alentaa äänen lähtötasoa niin, ettei ääni
säröydy.
Valitse tämä asetus, jos kuuntelet ääntä
television sisäisistä kaiuttimista ja
äänessä on säröä.
Asetukset ja säädöt
xAUDIO VAIMENNUS (vaimennus)
Jos ääni säröytyy, aseta tämän kohdan
asetukseksi "KÄYTÖSSÄ". Soitin alentaa
lähtötasoa.
Tämä toiminto vaikuttaa seuraaviin
liitäntöihin:
— LINE OUT L/R (AUDIO) -liitäntä
— LINE 1 (RGB)-TV -liitäntä
— 5.1CH OUTPUT-liitäntä.
jatkuu
75
xAUDIO DRC (Dynamic Range Control)
(vain DVD)
Tekee DVD-levyn äänestä selkeän, vaikka
säätäisit äänenvoimakkuuden hyvin pieneksi
toistaessasi AUDIO DRC -toiminnolla
varustettua DVD-levyä. Tämä toiminto
vaikuttaa seuraaviin liitäntöihin:
— LINE OUT L/R (AUDIO) -liitäntä
— 5.1CH OUTPUT-liitäntä
— DIGITAL OUT (COAXIAL ja
OPTICAL) -liitäntä vain, jos valitset
"DOLBY DIGITAL" -asetukseksi "DPCM" ja "MPEG"-asetukseksi "PCM"
(sivu 77).
VAKIO
Valitse normaalisti tämä asetus.
TV
Tekee äänestä selkeän, vaikka
säätäisit äänenvoimakkuuden
hyvin pieneksi. Tämä asetus on
erityisen hyödyllinen, jos
kuuntelet ääntä television
kaiuttimista.
LAAJA
ALUE
Tuottaa elävän esityksen
tilavaikutelman. Jos kaiuttimet
ovat laadukkaat, toiminnon
vaikutus on erityisen tehokas.
xKESKIKANAVAN SÄÄTÖ
(ekvalisaattori)
Selkeyttää puheraitaa niissä kohdissa, joissa
puhetta on muuten vaikea kuulla. Tämä
toiminto vaikuttaa 5.1CH OUTPUT
-liitäntöihin liitettyyn keskikaiuttimeen.
76
TASAINEN
Puheraita toistuu sellaisena
kuin se on äänitetty.
KORJATTU
Korjaa vain puheraitaa.
PEHMEÄ
Muuttaa ääntä pehmeämmäksi
vaimentamalla yli 8 kHz:n
taajuuksia. Valitse tämä asetus,
jos puheraita kuulostaa liian
terävältä.
xÄÄNIMIKSAUS (vain DVD)
Vaihtaa miksaustapaa, kun toistat DVDlevyä, jolle on tallennettu Dolby Digital
-äänen takakanavien (LS, RS tai S) signaalit.
Jos haluat lisätietoja takakanavien äänestä,
katso "Äänen vaihtaminen" (sivu 53). Tämä
toiminto vaikuttaa seuraaviin liitäntöihin:
— LINE OUT L/R (AUDIO) -liitäntä
— DIGITAL OUT (OPTICAL tai
COAXIAL) -liitäntä vain, jos valitset
"DOLBY DIGITAL" -asetukseksi "DPCM" (sivu 77).
DOLBY
SURROUND
Valitse tämä, jos soitin on liitetty
äänilaitteeseen, jossa on Dolby
Surround (Pro Logic) -dekooderi.
Dolby Surround -tehosteen
tuottavat lähtösignaalit
yhdistetään kahdeksi kanavaksi.
NORMAALI Valitse tämä, jos soitin on liitetty
äänilaitteeseen, jossa ei ole Dolby
Surround (Pro Logic)
-dekooderia. Soitin yhdistää
kaikki lähtösignaalit 2 kanavaan
ilman Dolby Surround (Pro
Logic) -tehosteita.
xDIGITAALILÄHTÖ
Voit valita, syöttääkö soitin signaaleja
DIGITAL OUT (OPTICAL tai COAXIAL)
-liitännästä.
KÄYTÖ Valitse normaalisti tämä asetus. Jos
SSÄ
valitset asetukseksi "KÄYTÖSSÄ",
valitse kohtien "DOLBY DIGITAL",
"MPEG", "DTS" ja "48kHz/96kHz
PCM" asetukset. Katso asetusohjeet
kohdasta "Digitaalisen lähdön
signaalin valitseminen".
EI
KÄYT.
Kun soitin ei syötä äänisignaaleja
DIGITAL OUT (OPTICAL tai
COAXIAL) -liitännästä, digitaalisen
piirin vaikutus analogiseen piiriin on
mahdollisimman pieni.
Digitaalisen lähdön signaalin
valitseminen
Voit vaihtaa äänisignaalien syöttötavan, kun
liität seuraavassa mainitun laitteen optisella
tai koaksiaalisella digitaalisella
liitäntäjohdolla DIGITAL OUT (OPTICAL
tai COAXIAL) -liitännän kautta.
— Vahvistin, jossa on digitaalinen
tuloliitäntä.
— Vahvistin, jossa on kiinteä DTS-, MPEG
audio- tai DOLBY DIGITAL -dekooderi.
— Minilevysoitin tai DAT-nauhuri.
Jos haluat lisätietoja, katso sivu 20.
Valitse "DIGITAALILÄHTÖ" -asetukseksi
"KÄYTÖSSÄ" ja valitse sitten "DOLBY
DIGITAL", "MPEG", "DTS" ja "48kHz/
96kHz PCM".
DOLBY
DIGITAL
xMPEG
Valitsee MPEG audio -signaalit DIGITAL
OUT COAXIAL (OPTICAL tai COAXIAL)
-liitännästä lähteviksi signaaleiksi.
Valitse tämä, kun soitin on
liitetty äänilaitteeseen, jossa ei
ole kiinteää MPEG-dekooderia.
Jos toistat MPEG audio
-ääniraitoja, soitin syöttää
stereosignaalit DIGITAL OUT
(OPTICAL tai COAXIAL)
-liitännästä.
MPEG
Valitse tämä, kun soitin on
liitetty äänilaitteeseen, jossa on
kiinteä MPEG-dekooderi. Jos
soitin on liitetty
audiolaitteeseen, jossa ei ole
kiinteää MPEG-dekooderia, älä
valitse tätä asetusta.
Muutoin käy niin, että kun toistat
MPEG audio -ääniraitaa,
kaiuttimista kuuluu voimakas
ääni (tai ei kuulu mitään ääntä),
joka saattaa vahingoittaa
korviasi tai kaiuttimia.
D-PCM
Valitse tämä, kun soitin on
liitetty audiolaitteeseen, jossa ei
ole kiinteää Dolby Digital
-dekooderia.
"AUDIOASETUKSET" -näytön
"ÄÄNIMIKSAUS"-asetuksella
voit valita, ovatko signaalit
Dolby Surround -järjestelmän
mukaisia vai eivät (sivu 75).
Asetukset ja säädöt
PCM
AUDIOASETUKSET
EI KÄYT.
AUDIO VAIMENNUS:
VAKIO
AUDIO DRC:
KESKIKANAVAN SÄÄTÖ
TASAINEN
ÄÄNIMIKSAUS:
DOLBY SURROUND
DIGITAALILÄHTÖ:
KÄYTÖSSÄ
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
EI KÄYT.
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
xDOLBY DIGITAL
Voit valita, syöttääkö soitin Dolby Digital
-signaaleja DIGITAL OUT (OPTICAL tai
COAXIAL) -liitännästä.
Valitse tämä, kun soitin on liitetty
audiolaitteeseen, jossa on kiinteä
Dolby Digital -dekooderi.
Jos soitin on liitetty
audiolaitteeseen, jossa ei ole
kiinteää Dolby Digital
-dekooderia, älä valitse tätä.
Muutoin käy niin, että kun toistat
Dolby Digital -ääniraitaa,
kaiuttimista kuuluu voimakas
ääni (tai ei kuulu mitään ääntä),
joka saattaa vahingoittaa korviasi
tai kaiuttimia.
jatkuu
77
xDTS
Voit valita, syöttääkö soitin äänisignaaleja
DIGITAL OUT (OPTICAL tai COAXIAL)
-liitännästä.
EI KÄYT.
Valitse tämä, kun soitin on
liitetty äänilaitteeseen, jossa ei
ole kiinteää DTS-dekooderia.
Huomaa kuitenkin, että soitin
syöttää CD-levylle tallennetut
DTS-signaalit, vaikka
asetuksena olisikin "EI KÄYT.".
KÄYTÖSSÄ Valitse tämä, kun soitin on
liitetty äänilaitteeseen, jossa on
kiinteä DTS-dekooderi.
Jos soitin on liitetty
audiolaitteeseen, jossa ei ole
kiinteää DTS-dekooderia, älä
valitse tätä asetusta. Muutoin
käy niin, että kun toistat Dolby
Digital -ääniraitaa, kaiuttimista
kuuluu voimakas ääni (tai ei
kuulu mitään ääntä), joka saattaa
vahingoittaa korviasi tai
kaiuttimia.
x48kHz/96kHz PCM (vain DVD)
Valitsee DIGITAL OUT (OPTICAL tai
COAXIAL) -liitännästä lähtevien
audiosignaalien näytteenottotaajuuden.
78
48kHz/16bit
Soitin muuntaa DVD-levyjen
audiosignaalien
näytteenottotaajuuden aina
arvoon 48 kHz / 16 bittiä.
96kHz/24bit
Soitin säilyttää kaikkien
signaalien näytteenottotaajuuden
(myös 96 kHz / 24 bittiä)
alkuperäisenä. Jos signaali on
salattu tekijänoikeuksien
suojaamiseksi, soitin muuttaa
näytteenottotaajuuden kuitenkin
arvoon 48 kHz / 16 bittiä.
Jos soittimeen liitetty vahvistin
(vastaanotin) ei pysty
käsittelemään 96 kHz:n
signaalia, älä valitse tätä
asetusta. Muutoin kaiuttimista
voi kuulua voimakas häiriöääni.
Huomautuksia
• Vaikka valitsisit "AUDIOASETUKSET"toiminnon "48kHz/96kHz PCM"-asetukseksi
vaihtoehdon "96kHz/24bit", soitin muuntaa
näytteenottotaajuuden arvoon 48 kHz/16 bittiä, kun
valitset jonkin SURROUND -tilan (sivu 54).
• Tämä asetus ei vaikuta LINE OUT L/R (AUDIO)
-liitännöistä saatavaan analogiseen audiosignaaliin,
vaan sen alkuperäinen näytteenottotaajuus säilyy.
Kaiuttimien asetukset
PIENI
(KAIUTINASETUKSET)
Jotta saat parhaan mahdollisen
tilaäänentoiston, aseta liitettyjen kaiuttimien
koko ja niiden etäisyys kuuntelupaikasta.
Aseta kaiuttimien äänenvoimakkuus ja
tasapaino samaksi testiäänen avulla.
Tämä asetus vaikuttaa 5.1 CH OUTPUT
-liitäntöihin liitettyihin kaiuttimiin (sivu 22).
Valitse asetusnäytöstä
"KAIUTINASETUKSET". Jos haluat
lisätietoja näytön käyttämisestä, katso
"Asetusnäytön käyttäminen" (sivu 70).
Oletusasetukset on alleviivattu.
KAIUTINASETUKSET
KOKO:
ETÄISYYS:
BALANSSI:
TASO:
TESTIÄÄNI: EI KÄYT.
ETUKAIUTTIMET:
KESKIKAIUTIN:
TAKAKAIUTTIMET:
SUBWOOFER:
SUURI
SUURI
SUURI(TAKA)
KYLLÄ
• TAKAKAIUTTIMET
EI
MITÄÄN
Jos et liitä takakaiuttimia, valitse
tämä asetus.
SUURI
(TAKA/SIVU): Valitse normaalisti
tämä asetus. Valitse jompikumpi
näistä takakaiuttimien sijainnin
mukaan*.
PIENI
(TAKA/SIVU): Jos äänessä on
häiriöitä tai tilavaikutelmaa on
vaikea kuulla, valitse tämä asetus.
Valitse jompikumpi näistä
takakaiuttimien sijainnin mukaan*.
Asetukset aktivoivat Dolby Digital
-ohjauspiirin, joka ohjaa
takakaiuttimien matalat taajuudet
muihin kaiuttimiin.
∗ Takakaiuttimien sijainti (TAKA/SIVU)
Määitä takakaiuttimien sijainti oikein, jotta
SURROUND -ääni toistuu oikein.
• Valitse "SIVU", jos takakaiuttimet sijaitsevat
alueella A.
• Valitse "TAKA", jos takakaiuttimet sijaitsevat
alueella B.
xKOKO
Valitsee liitettävien kaiuttimien koon.
• ETUKAIUTTIMET
SUURI
Valitse normaalisti tämä asetus.
PIENI
Jos äänessä on häiriöitä tai
tilavaikutelmaa on vaikea kuulla,
valitse tämä asetus. Asetus aktivoi
Dolby Digital -ohjauspiirin, joka
ohjaa etukaiuttimien matalat taajuudet
lisäbassokaiuttimeen.
• KESKIKAIUTIN
EI
MITÄÄ
N
Jos et liitä keskikaiutinta, valitse tämä
asetus.
SUURI
Valitse normaalisti tämä asetus
Tämä asetus vaikuttaa vain "VIRTUAL REAR
SHIFT"-, "VIRTUAL MULTI REAR" ja
"VIRTUAL MULTI DIMENSION" -tiloihin (sivu
55).
Asetukset ja säädöt
Oletusasetuksen palauttaminen
Valitse haluamasi asetus ja paina CLEARpainiketta.
Jos äänessä on häiriöitä tai
tilavaikutelmaa on vaikea kuulla,
valitse tämä asetus. Asetus aktivoi
Dolby Digital -ohjauspiirin, joka
ohjaa keskikaiuttimen matalat
taajuudet muihin kaiuttimiin.
90
45
20
jatkuu
79
• BASSOKAIUTIN
EI
Jos et liitä lisäbassokaiutinta, valitse
MITÄÄN tämä asetus. Asetus aktivoi Dolby
Digital -ohjauspiirin, joka ohjaa
LFE-signaalit etukaiuttimiin, jos
valittuna oleva etukaiuttimien koko
on "SUURI".
KYLLÄ
Jos liität lisäbassokaiuttimen, valitse
tämä asetus, niin LFE (Low
Frequency Effects, matalat
tehosteäänet) -kanavan signaalit
ohjautuvat lisäbassokaiuttimeen.
Kun valitset muiden kaiuttimien
asetukseksi "PIENI", bassokaiutin
kompensoi muiden kaiuttimien
puutteellista matalien äänien toistoa.
ETUKAIUTTI Etukaiuttimien etäisyyden
MET (3,6 m) kuuntelupaikkaan voi asettaa
0,2 metrin askelin välille 1–15
metriä.
KESKIKAIUT Keskikaiuttimen etäisyyden voi
IN (3,6 m)
asettaa niin, että se on enintään
0,6 metriä etukaiuttimia
kauempana tai vähintään 1,6
metriä etukaiuttimia lähempänä
verrattuna kuuntelupaikkaan.
Etäisyyden voi asettaa tälle
välille 0,2 metrin askelin.
TAKAKAIUT
TIMET (3 m)
Huomautuksia
• Rajataajuus lisäbassokaiutinta varten on kiinteä 120
Hz.
• Jos kaiuttimet ovat liian pienet voidakseen toistaa
matalia bassotaajuuksia, valitse kaikkien
kaiuttimien asetukseksi "PIENI" ja käytä
lisäbassokaiutinta matalien taajuuksien toistoon.
• Vaikka käytössäsi olisikin vähemmän kuin 6
kaiutinta, soitin jakaa lähtösignaalin etu- ja
takakaiuttimiin oikein.
• Jos molemmat etukaiuttimet tai molemmat
takakaiuttimet eivät ole yhtä kaukana
kuuntelupaikasta, aseta etäisyys lähemmän
kaiuttimen mukaan.
• Älä sijoita takakaiuttimia etukaiuttimia kauemmas
kuuntelupaikasta.
xETÄISYYS
xBALANSSI
Alla olevassa kuvassa on esitetty kaiuttimien
etäisyyden oletusasetukset suhteessa
kuuntelupaikkaan.
Voit muuttaa vasemman ja oikean
etukaiuttimen balanssia seuraavassa
kuvatulla tavalla. Valitse "TESTIÄÄNI"asetukseksi KÄYTÖSSÄ säädön
helpottamiseksi.
Oletusasetukset on mainittu sulkeissa.
3.6m
3.6m
3.0m
3.6m
3.0m
Muuta asetusnäytössä olevia arvoja, jos
siirrät kaiuttimia. Oletusasetukset on
mainittu sulkeissa.
80
Takakaiuttimien etäisyyden voi
asettaa niin, että se on enintään
5 metriä etukaiuttimia
lähempänä verrattuna
kuuntelupaikkaan. Etäisyyden
voi asettaa tälle 0,2 metrin
askelin.
Huomautuksia
ETUKAIUTTI Säädä vasemman ja oikean
MET (0 dB)
etukaiuttimen välistä tasapainoa
(–6 dB [L] — +6 dB [R], 0,5
dB:n askelin).
TAKAKAIUT Säädä vasemman ja oikean
TIMET (0 dB) takakaiuttimen välistä
tasapainoa (–6 dB [L] — +6 dB
[R], 0,5 dB:n askelin).
xTASO
Voit muuttaa kunkin kaiuttimen
äänenvoimakkuutta seuraavassa kuvatulla
tavalla. Valitse "TESTIÄÄNI"-asetukseksi
KÄYTÖSSÄ säädön helpottamiseksi.
Oletusasetukset on mainittu sulkeissa.
2
Valitse "TESTIÄÄNI" ja valitse
"TESTIÄÄNI"-asetukseksi "KÄYTÖSSÄ".
Kuulet testiäänen vuorotellen jokaisesta
kaiuttimesta.
3
Istu kuuntelupaikallasi, valitse
"BALANSSI" tai "TASO" ja muuta
"BALANSSI"-asetusta painamalla
painikkeita C/c tai "TASO"-asetusta
painamalla painikkeita X/x.
Testiääni kuuluu samanaikaisesti sekä
vasemmasta että oikeasta kaiuttimesta.
4
Poista testiääni käytöstä valitsemalla
"TESTIÄÄNI" ja valitsemalla "TESTIÄÄNI"
-asetukseksi "EI KÄYT.".
KESKIKAIUT Säädä keskikaiuttimen tasoa (–
IN (0 dB)
6 dB — +6 dB, 0,5 dB:n
askelin).
TAKAKAIUT Säädä takakaiuttimien tasoa (–6
TIMET (0 dB) dB — +6 dB, 0,5 dB:n askelin).
BASSOKAIU Säädä lisäbassokaiuttimen tasoa (–
10 dB — +10 dB, 0,5 dB:n
TIN (0 dB)
askelin).
Kaikkien kaiuttimien
äänenvoimakkuuden säätäminen
samanaikaisesti
Käytä vahvistimen äänenvoimakkuuden
säädintä.
Huomautus
Kun muutat kaiutinasetuksia, ääni katkeaa hetkeksi.
xTESTIÄÄNI
EI KÄYT.
Testiääni ei kuulu kaiuttimista.
KÄYTÖSSÄ
Testiääni kuuluu vuorotellen
jokaisesta kaiuttimesta tasapainon
tai tason säädön aikana.
Kun valitset asetuksia
"KAIUTINASETUKSET"näytössä, testiääni kuuluu
samanaikaisesti sekä vasemmasta
että oikeasta kaiuttimesta.
Asetukset ja säädöt
Kaiuttimista kuuluu testiääni. Käytä
testiääntä, kun käytät 5.1CH OUTPUT
-liitäntöjä ja säädät "BALANSSI" ja
"TASO"-asetusta.
Kaiuttimien äänenvoimakkuuden ja
tason säätäminen
1
Kun soitin on pysäytettynä, valitse
asetusnäytöstä "KAIUTINASETUKSET".
81
Lisätietoja
Vianmääritys
Jos sinulla on jokin seuraavassa kuvatuista
ongelmista käyttäessäsi tätä soitinta, yritä
ratkaista ongelma näiden
vianmääritysohjeiden avulla, ennen kuin viet
laitteen huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, ota
yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Virta
Virta ei ole kytkettynä.
, Tarkista, että verkkojohto on liitetty kunnalla.
Kuva
Kuvaa ei näy.
, Liitäntäjohtoja ei ole liitetty kunnalla.
, Liitäntäjohdot ovat vioittuneet.
, Soitin on liitetty televisioon väärän
tuloliitännän kautta (sivu 17).
, Televisiosta ei ole valittu sitä tuloliitäntää,
johon soitin on liitetty.
, Valitse asetusnäytön "MUKAUTETUT
ASETUKSET" -toiminnon "LINE"-asetus
laitteistosi mukaisesti (sivu 73).
Kuvassa on kohinaa.
, Levy on likainen tai vioittunut.
, Jos soittimesta tuleva kuvasignaali kulkee
kuvanauhurin kautta televisioon, joihinkin
DVD-ohjelmiin liitetty kopiointisuojaus
saattaa huonontaa kuvan laatua. Jos ongelmat
eivät poistu, vaikka liittäisit soittimen
televisioon suoraan, yritä liittää soitin
television S-videotuloliitäntään (sivu 17).
Vaikka valitsisit
"NÄYTTÖASETUKSET"-näytön "TVTYYPPI" -kohdassa kuvasuhteen,
kuva ei täytä koko kuvaruutua.
, Levyn kuvasuhde on määritetty pysyvästi
DVD-levylle.
Kuva näkyy mustavalkoisena.
, Valitse asetusnäytön "MUKAUTETUT
ASETUKSET" -toiminnon "LINE"-asetus
televisiosi mukaisesti (sivu 73).
, Joidenkin televisioiden yhteydessä kuva
saattaa muuttua mustavalkoiseksi NTSCvärijärjestelmällä tallennettua levyä
toistettaessa.
Ääni
Ääntä ei kuulu.
, Liitäntäjohtoa ei ole liitetty kunnalla.
, Liitäntäjohto on vioittunut.
, Soitin on liitetty vastaanottimen väärään
tuloliitäntään (sivu 22, 24, 25).
, Vahvistimesta ei ole valittu sitä tuloliitäntää,
johon soitin on liitetty.
, Soitin on kytkettynä taukotilaan tai
hidastettuun toistoon.
, Soitin on kytkettynä eteen- tai taaksepäin
suuntautuvaan pikasiirtoon.
, Jos AUDIO-signaalia ei tule DIGITAL OUT
(OPTICAL tai COAXIAL) -liitännästä,
tarkista audioasetukset (sivu 75).
Äänessä on kohinaa.
, Levy on likainen tai vioittunut.
, Kun toistat CD-levyllä olevia DTSääniraitoja, LINE OUT L/R (AUDIO)
-liitännän kautta kuuluu kohinaa (sivu 34).
Äänessä on säröä.
, Valitse "AUDIOASETUKSET"-valikon
"AUDIO VAIMENNUS" -asetukseksi
"KÄYTÖSSÄ" (sivu 75).
82
Tilaäänivaikutelmaa on vaikea kuulla,
kun soitat Dolby Digital- tai MPEG
audio -ääniraitaa.
, Tarkista kaiutinliitännät ja -asetukset (sivut
22, 30, 77).
, DVD-levyn mukaan voi olla, että lähtösignaali
ei sisällä kaikkia 5.1-kanavia. Signaali voi olla
mono- tai stereoääninen, vaikka ääniraita
olisikin Dolby Digital- tai MPEG audio
-järjestelmän mukainen.
Ääni kuuluu vain keskikaiuttimesta.
, Joidenkin levyjen ääni saattaa kuulua vain
keskikaiuttimesta.
, Valitse ohjausvalikkonäytön "SURROUND"asetukseksi "EI KÄYT." (sivu 55).
Käyttö
Soitin ei aloita toistoa alusta.
, Ohjelmoitu toisto, satunnaistoisto, jatkuva toisto
tai A-B-jakson toisto on valittuna (sivu 38).
Poista nämä toiminnot käytöstä painamalla
CLEAR-painiketta ennen levyn toistoa.
, Soittimesta on valittu toistonjatkamistoiminto.
Kun soitin on pysäytettynä, paina soittimen tai
kaukosäätimen painiketta x ja aloita sitten
DVD-levyn toisto (sivu 35).
, Nimike-, DVD- tai PBC-valikko tulee
automaattisesti television kuvaruutuun.
Soitin aloittaa levyn toiston
automaattisesti.
, DVD-levyssä on automaattinen toistotoiminto.
, "MUKAUTETUT ASETUKSET" -valikon
"AUTOM. TOISTO" -asetuksena on
"AJASTIN" (sivu 73).
Kaukosäädin ei toimi.
Toisto keskeytyy automaattisesti.
, Kaukosäätimen ja soittimen välissä on este.
, Kaukosäätimen ja soittimen välinen etäisyys
on liian suuri.
, Et suuntaa kaukosäädintä soittimessa olevaan
kaukosäätimen tunnistimeen.
, Kaukosäätimen paristojen varaus on heikko.
, Jotkin levyt voivat sisältää automaattisen
taukosignaalin. Kun tällaista levyä toistetaan,
soitin lopettaa toiston automaattisen
taukosignaalin kohdalla.
, Soittimessa ei ole levyä.
, Levy on ylösalaisin.
Aseta levy levylokeroon niin, että sen
toistettava puoli on alaspäin.
, Levy on vääntynyt.
, Soitin ei toista esimerkiksi CD-ROM-levyjä
(sivu 6).
, DVD-levyn aluekoodi ei ole sama kuin
soittimen aluekoodi.
, Soittimen sisään on tiivistynyt kosteutta.
Poista levy ja jätä soittimeen virta kytketyksi
noin puoleksi tunniksi. Kytke soittimeen
uudelleen virta ennen levyn toistamista (sivu
3).
, Kaikkien levyjen toiston aikana et välttämättä
voi käyttää yllä mainittuja toimintoja. Katso
lisätietoja levyn käyttöohjeesta.
Lisätietoja
Levy ei toista.
Esimerkiksi toiston keskeytystä,
hakua, hidastustoistoa, jatkuvaa
toistoa, satunnaistoistoa tai
ohjelmoitua toistoa ei voi käyttää.
Kuvaruutuun tulevat viestit eivät ole
haluamaasi kieltä.
, Valitse haluamasi kuvaruutunäytön kieli
asetusnäytön "KIELEN ASETUS" -valikon
"NÄYTTÖ"-kohdassa (sivu 71).
Äänen kieltä ei voi valita.
, Toistettavalle DVD-levylle ei ole tallennettu
monikielisiä ääniä.
, DVD-levy estää äänen kielen vaihtamisen.
jatkuu
83
Tekstityskieltä ei voi vaihtaa.
, Toistettavalle DVD-levylle ei ole tallennettu
monikielistä tekstitystä.
, DVD-levy estää tekstityskielen vaihtamisen.
Automaattinen
vianmääritystoiminto
(kun kirjaimia tai numeroita näkyy
näytössä)
Tekstitystä ei voi poistaa käytöstä.
, DVD-levy estää tekstityksen poistamisen
käytöstä.
Kuvakulmaa ei voi vaihtaa.
, Toistettavalle DVD-levylle ei ole tallennettu
eri kuvakulmia. Kuvakulmaa voi vaihtaa, jos
"KULMA"-ilmaisin palaa vihreänä
etupaneelin näytössä (sivu 9).
, DVD-levy estää kuvakulman vaihtamisen.
Automaattinen vianmääritystoiminto
ehkäisee aktivoituessaan soittimen
virheellisen toiminnan. Toiminto tuo yhdestä
kirjaimesta ja numeroista koostuvan
huoltokoodin (esimerkiksi C 13 00)
kuvaruutuun ja etupaneelin näyttöön. Jos
näin käy, katso seuraavaa taulukkoa.
C:13:00
Soitin ei toimi kunnolla.
, Jos esimerkiksi staattinen sähkö saa soittimen
toimimaan epänormaalisti, katkaise
soittimesta virta ja kytke se uudelleen
painamalla POWER-painiketta.
Etupaneelin näytössä ei näy mitään.
C 13
, "MUKAUTETUT ASETUKSET" -toiminnon
"NÄYTÖNKIRKKAUS"-asetuksena on "EI
KÄYT.". Valitse "NÄYTÖNKIRKKAUS"asetukseksi "KIRKAS" tai "TUMMA" (sivu
73).
Levy on likainen.
, Puhdista levy pehmeällä
liinalla (sivu 7).
C 31
Levyä ei ole asetettu soittimeen
oikein.
, Aseta levy soittimeen
oikein.
E XX
(xx on numero)
Automaattinen
vianmääritystoiminto on estänyt
soitinta toimimasta
virheellisesti.
, Ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään tai
paikalliseen valtuutettuun
Sony-huoltoon ja ilmoita
tämä viisi merkkiä sisältävä
huoltokoodi.
Esimerkki: E 61 10
Kuvaruudussa ja etupaneelin
näytössä näkyy viiden numeron tai
kirjaimen pituinen teksti.
, Automaattinen vianmääritystoiminto on
aktivoitunut. (Katso taulukkoa sivulla 84.)
Levylokero ei avaudu, ja etupaneelin
näytössä on sana "LOCKED".
, Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon.
84
Huoltokoodin Syy ja/tai korjaustoimi
kolme
ensimmäistä
merkkiä
Sanasto
Aluekoodi (sivu 6)
Tämän järjestelmän tarkoitus on suojata
tekijänoikeuksia. Jokaiselle DVD-soittimelle
ja DVD-levylle on annettu myyntialueen
mukainen aluekoodi. Aluekoodi on näkyvissä
jokaisessa soittimessa ja levypakkauksessa.
Tämä soitin pystyy toistamaan levyjä, joissa
on sama aluekoodi. Tämä soitin pystyy
toistamaan levyjä, joissa on sama aluekoodi
kuin soittimessa. Tällä soittimella voi toistaa
myös " " -merkinnällä varustettuja levyjä.
Vaikkei DVD-levypakkauksessa olisikaan
aluekoodia, aluerajoitus voi silti olla käytössä
levyllä.
DTS (sivu 22, 77)
Digitaalisen äänen pakkaustekniikka, joka on
Digital Theater Systems, Inc:n kehittämä.
Tämä tekniikka tarjoaa 5.1-kanavaisen
tilaäänentoiston. Takakanavat ovat
stereoäänisiä, ja lisäksi järjestelmä sisältää
erillisen bassokanavan. DTS tuottaa
laadukkaan 5.1-kanavien digitaalisen
äänentoiston.
Kanavaerotus on hyvä, koska kaikki
kanavatiedot tallennetaan erillisinä ja
käsitellään digitaalisesti. Siksi tiedot säilyvät
muuttumattomina.
ALL
Digital Cinema Sound (DCS) (sivu 57)
Sonyn kehittämä tekniikka, joka tuottaa
tilaäänen neljästä tai useammasta
kaiuttimesta. Sen ansiosta voit nauttia
elokuvateatterin tilaäänestä kotonasi, sillä se
jäljittelee elokuvastudion äänimaailmaa
tavallisen konserttisalin sijasta.
Dolby Digital (sivu 22, 75)
Dolby Surround (Pro Logic) (sivu 25)
Dolby Laboratoriesin tilaäänentoistoa varten
kehittämä äänisignaalin käsittelytekniikka.
Jos tulosignaali sisältää tilaäänikomponentin,
Pro Logic -prosessori erottaa siitä etu-, keskija takakanavien signaalit. Takakanava on
monoääninen.
Jopa 8 tuntia liikkuvaa kuvaa sisältävä levy,
joka on tavallisen CD-levyn kokoinen.
Yksikerroksisen yksipuolisen DVD-levyn
tiedontallennuskapasiteetti on 4,7 Gt
(gigatavua), eli sille mahtuu seitsemän
kertaisesti tavalliselle CD-levylle mahtuva
tietomäärä Kaksikerroksisen yksipuoleisen
DVD-levyn tiedontallennuskapasiteetti on
8,5 Gt, yksikerroksisen kaksipuoleisen DVDlevyn 9,4 Gt ja kaksikerroksisen
kaksipuoleisen DVD-levyn 17 Gt.
Kuvatiedot ovat MPEG 2 -muodossa, joka on
yksi maailmanlaajuisista digitaalisen
pakkaustekniikan standardeista. Pakattujen
kuvatietojen koko on noin 1/40
(keskimäärin) niiden alkuperäisestä koosta.
DVD-levyissä käytetään myös
muuttuvanopeuksista koodaustekniikkaa,
joka muuttaa siirrettäviä tietoja kuvan tilan
perusteella. Äänitiedot tallennetaan Dolby
Digital -järjestelmän sekä PCM-järjestelmän
mukaisina, joten äänentoisto on erittäin
luonnollista.
Lisäksi DVD-levyissä on useita muita
kehittyneitä toimintoja, kuten useita
kuvakulma- ja kielivaihtoehtoja sekä
käytönvalvontatoimintoja.
Lisätietoja
Dolby Laboratories -yhtiön kehittämä
digitaalinen äänenpakkaustekniikka. Tämä
tekniikka toimii 5.1-kanavaisessa
tilaäänentoistossa. Takakanavat ovat
stereoäänisiä, ja lisäksi järjestelmä sisältää
erillisen bassokanavan. Dolby Digital
-järjestelmässä on samat laadukkaat
digitaaliset 5.1-kanavat kuin
elokuvateattereiden Dolby Digital
-audiojärjestelmissä. Kanavaerotus on hyvä,
koska kaikki kanavatiedot tallennetaan
erillisinä ja käsitellään digitaalisesti. Siksi
tiedot säilyvät muuttumattomina.
DVD (sivu 6)
jatkuu
85
Indeksi (CD-levy) ja videoindeksi (VIDEO
CD -levy) (sivu 9)
CD- ja VIDEO CD -levyjen raidat on jaettu
indeksinumeroilla merkittyihin osuuksiin,
minkä ansiosta löydät haluamasi kohdan
helposti. Kaikille levyille ei ehkä ole
tallennettu indeksiä.
Jakso (sivu 9)
Elokuvan tai musiikkikappaleen osat, jotka
ovat nimikkeitä lyhyempiä. Nimike koostuu
useista jaksoista. Kaikille levyille ei ehkä ole
tallennettu jaksoja.
Käytönvalvonta (sivu 63)
DVD-levyihin liittyvä on toiminto, jolla
levyjen toistoa voi rajoittaa käyttäjän iän
perusteella. Käytettävät rajoitukset ovat
kussakin maassa voimassa olevien
rajoitusten mukaisia Eri levyjen rajoitukset
ovat erilaisia. Kun rajoitus aktivoituu, levyn
toisto saattaa esimerkiksi estyä kokonaan tai
väkivaltaiset kohtaukset saatetaan ohittaa tai
korvata muilla kohtauksilla.
Kohtaus (sivu 9)
Jos VIDEO CD -levyssä on PBC (playback
control, toiston ohjaus) -toiminnot,
valikkonäytöt, videokuvat ja pysäytyskuvat
on jaettu osuuksiksi, joita sanotaan
kohtauksiksi.
MPEG audio (sivu 22)
ISO/IEC:n hyväksymä kansainvälinen
koodausjärjestelmästandardi, jota käytetään
digitaalisten äänisignaalien pakkaamiseen.
MPEG 1 toimii enintään kaksikanavaisessa
stereojärjestelmässä. DVD-levyissä
käytettävä MPEG 2 -tekniikka toimii
enintään 7.1-kanavaisessa tilaäänentoistossa.
Nimike (sivu 9)
DVD-levyn pisin kuva- tai musiikkiosuus,
esimerkiksi elokuva videotallenteessa tai
koko albumi äänitallenteessa.
86
Raita (sivu 9)
VIDEO CD -levyllä tai CD-levyllä oleva
kuva- tai musiikkiosuus.
TV Virtual Surround (TVS) (sivu 55)
Sonyn kehittämä tekniikka, joka tuottaa
tilaäänen stereoäänisestä televisiosta.
Tekniikka toimii yhdessä television
ääniominaisuuksien kanssa ja tuottaa
kotikäyttöön sopivan tilaäänentoiston
stereotelevision sisäisistä kaiuttimista.
Valittavissa on useita TVS-tiloja.
Esimerkiksi TVS LAAJA tuottaa kahdesta
kaiuttimesta virtuaalisen 3-D-äänentoiston,
joka kuulostaa siltä, kuin kuuntelijan
ympärillä olisi useita kaiuttimia.
Tekniset tiedot
Järjestelmä
Laser
TV-normi
Puolijohdelaser
PAL (NTSC)
Ääniominaisuudet
Taajuusvaste
DVD (PCM 96 kHz): 2 Hz–44 kHz (±1,0 dB)
DVD (PCM 48 kHz): 2 Hz–22 kHz (±0,5 dB)
CD: 2 Hz–20 kHz (±0,5 dB)
115 dB (LINE OUT L/R (AUDIO) -liitännät )
0,003 %
DVD: 103 dB
CD: 99 dB
Alle mitattavan arvon (±0,001 %)
Häiriöetäisyys (S/N-suhde)
Harmoninen särö
Dynamiikka
Huojunta ja värinä
Lähtöliitännät
Liitännän nimi
Liitännän tyyppi
Suurin lähtöteho
Kuormaimpedanssi
LINE OUT L/R (AUDIO)
RCA-liitäntä
2 V RMS (50 kilo-ohmia)
Yli 10 kilo-ohmia
DIGITAL OUT (OPTICAL)
Optinen lähtöliitäntä
–18 dBm
Aallonpituus: 660 nm
DIGITAL OUT (COAXIAL) RCA-liitäntä
0,5 Vp-p
75 ohmia liitettynä
LINE OUT (VIDEO)
RCA-liitäntä
1,0 Vp-p
75 ohmia, neg. synkronointi
S VIDEO OUT
4-nastainen DIN-miniliitäntä Y: 1,0 Vp-p
C: 0,3 Vp-p (PAL)
0,286 Vp-p (NTSC)
75 ohmia, neg. synkronointi
75 ohmia liitettynä
5.1CH OUTPUT
RCA-liitäntä
Yli 10 kilo-ohmia
2 V RMS (50 kilo-ohmia)
Käyttöjännite
Tehonkulutus
Mitat (noin)
Paino (noin)
Käyttölämpötila
Käyttöympäristön ilmankosteus
220–240 V AC, 50/60 Hz
14 W
430 × 74 × 256 mm (leveys/korkeus/syvyys) ulkonevat osat mukaan
lukien
2,7 kg
5 °C–35 °C
25 %–80 %
Lisätietoja
Yleistä
Vakiovarusteet
Katso sivu 14.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen muotoilua ja ominaisuuksia ilman erillistä
ilmoitusta.
87
Kielikoodien luettelo
Jos haluat lisätietoja, katso sivuja 53, 60, 71.
Kielten kirjoitusasu on ISO 639: 1988 (E/F) -standardin mukainen.
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Koodi Kieli
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
88
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Ei määritetty
Asetusnäytön vaihtoehtojen luettelo
Oletusasetukset on alleviivattu.
KIELEN ASETUS (sivu 71)
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
SUOMI
NORSK
PORTUGUÊS
DVD-VALIKKO
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
SUOMI
NORSK
PORTUGUÊS
PYCCKИЙ
CHINESE
JAPANESE
MUUT t
AUDIO
ALKUPERÄINEN
(Kaikki muut valinnat ovat samat kuin DVD-VALIKKO kielet.)
TEKSTITYS
ÄÄNEN MUKAAN
(Kaikki muut valinnat ovat samat kuin DVD-VALIKKO kielet.)
Lisätietoja
NÄYTTÖ
NÄYTTÖASETUKSET (sivu 72)
TV-TYYPPI
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
NÄYTÖNSÄÄSTAJÄ
KÄYTÖSSÄ
EI KÄYT.
TAUSTA
KANSIKUVA
GRAFIIKKAKUVA
SININEN
MUSTA
jatkuu
89
MUKAUTETUT ASETUKSET (sivu 73)
LINE
VIDEO
S VIDEO
RGB
AUTOM. TOISTO
EI KÄYT.
AJASTIN
DEMO1
DEMO2
NÄYTÖNKIRKKAUS
KIRKAS
TUMMA
EI KÄYT.
TAUKOTILA
AUTO
RUUTU
KÄYTÖNVALVONTA t
TILAMUISTI
KÄYTÖSSÄ
EI KÄYT.
RAIDAN VALINTA
EI KÄYT.
AUTO
AUDIOASETUKSET (sivu 75)
AUDIO VAIMENNUS
EI KÄYT.
KÄYTÖSSÄ
AUDIO DRC
VAKIO
TV
LAAJA ALUE
KESKIKANAVAN SÄÄTÖ
TASAINEN
KORJATTU
PEHMEÄ
ÄÄNIMIKSAUS
DOLBY SURROUND
NORMAALI
DIGITAALILÄHTÖ
KÄYTÖSSÄ
EI KÄYT.
90
DOLBY
DIGITAL
D-PCM
DOLBY DIGITAL
MPEG
PCM
MPEG
DTS
EI KÄYT.
KÄYTÖSSÄ
48kHz/96kHz
PCM
48kHz/16bit
96kHz/24bit
KAIUTINASETUKSET (sivu 79)
KOKO
ETÄISYYS
(Kaiuttimien etäisyys on
ilmoitettu suhteessa
kuuntelupaikkaan.)
BALANSSI
TASO
TESTIÄÄNI
ETUKAIUTTIMET
SUURI
PIENI
KESKIKAIUTIN
EI MITÄÄN
SUURI
PIENI
TAKAKAIUTTIMET
EI MITÄÄN
SUURI (TAKA)
SUURI (SIVU)
PIENI (TAKA)
PIENI (SIVU)
BASSOKAIUTIN
EI MITÄÄN
KYLLÄ
ETUKAIUTTIMET
1,0 m–15 m
KESKIKAIUTIN
0 m–15,6 m
(Etäisyys vaihtelee sen mukaan, mikä etäisyys
etukaiuttimiin on.)
TAKAKAIUTTIMET
0 m–15,0 m
(Etäisyys vaihtelee sen mukaan, mikä etäisyys
etukaiuttimiin on.)
ETUKAIUTTIMET
–6 dB – + 6 dB
TAKAKAIUTTIMET
–6 dB – + 6 dB
KESKIKAIUTIN
–6 dB – + 6 dB
TAKAKAIUTTIMET
–6 dB – + 6 dB
BASSOKAIUTIN
–10 dB – + 10 dB
EI KÄYT.
KÄYTÖSSÄ
Lisätietoja
91
Hakemisto
Numerics
H
N
16:9 72
4:3 LETTER BOX 72
4:3 PAN SCAN 72
48kHz/96kHz PCM 78
5.1-kanavainen tilaääni 22
haku
Katso etsiminen
NÄYTÖNKIRKKAUS 74
NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ 73
NÄYTÖT 46
NÄYTTÖ 89
näyttö
etupaneelin näyttö 9
ohjausvalikkonäyttö 12
NÄYTTÖASETUKSET 72
NIMIKE 12
nimike 86
nimikevalikko 36
NIMIKKEIDEN NÄYTTÖ 46
NOLLAUS 71
A
ÄÄNIMIKSAUS 76
A-B TOISTUVA 42
AIKA/TEKSTI 45
AIKAHAKU 45
ASETUKSET 70
asetusnäyttö 70
AUDIO 53, 71
AUDIO DRC 76
AUDIO VAIMENNUS 75
AUDIOASETUKSET 75
AUTOM. TOISTO 73
B
BALANSSI 80
BNR 61
C
CD 33
D
DCS (Digital Cinema Sound)
57, 85
DIGITAALILÄHTÖ 76
DIGITAALINEN
KUVANPARANNUS 62
digitaalinen tuloliitäntä 77
DOLBY DIGITAL 25, 77
DTS 25, 85
DVD 33, 85
DVD-VALIKKO 89
DVD-valikko 36
I
INDEKSI 45
Indeksi 86
J
JAKSO 45
Jakso 86
JAKSOJEN NÄYTTÖ 46
jatkuva toista
CD/VIDEO CD
DVD 33
K
KAIUTINASETUKSET 79
kaiuttimien liittäminen 20
kaukosäädin 14, 68
käytettävät levyt 6
KÄYTÖNVALVONTA 63
KESKIKANAVAN SÄÄTÖ 76
KIELEN ASETUS 71
KOHTAUS 12, 45, 86
kohtaus 45
KOKO 79
KULMA 59
KUVAKULMANÄYTTÖ 46
kuvaruutunäyttö
asetusnäyttö 70
ohjausvalikkonäyttö 12
L
levyjen käsittely 7
liittäminen 17
LINE 73
LISÄTIEDOT 52
M
E
ETÄISYYS 80
etsiminen
television kuvaruutua
tarkkaillen 44
tietty kohta 44
etupaneelin näyttö 9
92
MPEG 86
MUKAUTETTU 70
MUKAUTETTU
KÄYTÖNVALVONTA 63
MUKAUTETUT
ASETUKSET 73
O
ohjausvalikko 12
OHJELMOITU 38
ohjelmoitu toista 38
P
paristot 14
PBC-toiminnot 37
PBC-toista 37
PIKA 71
pika-asennus 27, 70
pikasiirto eteenpäin 44
pikasiirto taaksepäin 44
PRO LOGIC 25, 76
R
RAIDAN VALINTA 74
RAITA 12
raita 86
RAITOJEN NÄYTTÖ 47
S
SATTUNNAIS 40
satunnaissoitto 40
soiton jatkaminen 35
STROBOTOISTO 46
SURROUND 55
S-videolähtöliitäntä 17
T
TASO 81
TAUKOTILA 74
TAUSTA 73
TEKSTITYS 60, 71
TESTIÄÄNI 81
TILAMUISTI 74
TOISTUVA 41
TVS (TV Virtual Surround) 56
TV-TYYPPI 72
V
Vianmääritys 82
VIDEO CD 33
93
Sony Corporation
Download PDF

advertising