Sony CMT-V50IP User's guide

Sony CMT-V50IP User's guide
4-418-712-12(1) (FI)
Toimintojen sijainnit
Aloittaminen
Toiminnot
Laite (ylhäältä)
Kosketuspaneeli*
Mikrohifijärjestelmä
FI
Oman ohjelman luominen
(Ohjelmoitu soitto)
CD/MP3-levyn toistaminen
* Järjestelmä on määritetty tehtaalla
antamaan vahvistusäänimerkin, kun laitteen
kosketuspaneelin painikkeita painetaan.
Voit poistaa äänimerkin käytöstä.
1 Valitse CD-toiminto.
1 Valitse CD-toiminto.
Paina kaukosäätimessä toistuvasti CD FUNCTION 
tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION .
Toimintoilmaisin palaa keltaisena.
2 Aseta levy.
Aseta levy levypaikkaan niin, että levyn etikettipuoli
osoittaa eteenpäin.
Käyttöohjeet
Aseta levy niin, että
levyn etikettipuoli
osoittaa eteenpäin.
©2012 Sony Corporation
 Näyttö
 (USB) -liitäntä
 Levypaikka
Paina kaukosäätimessä toistuvasti CD FUNCTION 
tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION .
Toimintoilmaisin palaa keltaisena.
2 Valitse toistotila.
Kun soitin on pysäytettynä, paina PLAY MODE 
-painiketta toistuvasti, kunnes PGM tulee näkyviin.
3 Valitse kansio (vain MP3-levyt).
Valitse haluttu kansio painamalla toistuvasti
+/
. Jos haluat ohjelmoida kaikki kansiossa olevat
.
tiedostot, paina
4 Valitse haluttu kappale tai tiedostonumero.
Paina /  -painikkeita toistuvasti, kunnes
haluttu kappale tai tiedostonumero tulee näkyviin.
 poistaa levyn
Valitun kappaleen tai
tiedoston numero
CMT-V50iP
Toisto käynnistyy automaattisesti, kun READING
katoaa näytöstä.
Laite (edestä)
Toimintoilmaisin
Vain Eurooppa
Käytöstä poistettujen akkujen/
paristojen hävittäminen
(sovellettavissa Euroopan
unionissa ja muissa Euroopan
maissa, joissa on erilliset
keräysjärjestelmät)
VAROITUS
Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja esimerkiksi
sanomalehdellä, liinalla tai verhoilla, sillä siitä voi seurata
tulipalo. Älä myöskään aseta avotulta, esimerkiksi
palavaa kynttilää, laitteen päälle.
Tulipalojen ja sähköiskujen välttämiseksi älä altista
laitetta nesteroiskeille äläkä aseta laitteen päälle nesteellä
täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja.
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn
tai suljettuun kaappiin.
Laite irrotetaan verkkovirtalähteestä poistamalla
pistoke pistorasiasta. Laite tulee siksi kytkeä helposti
käsiteltävään pistorasiaan. Jos laite toimii tavallisesta
poikkeavalla tavalla, irrota pistoke pistorasiasta
välittömästi.
Älä altista akkua/paristoja tai akun/pariston sisältävää
laitetta lämmönlähteille, kuten suoralle auringonvalolle
tai tulelle.
Laitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta niin kauan kuin
se on kytketty pistorasiaan, vaikka itse laitteen virta olisi
katkaistu.
Nimilaatta on laitteen pohjassa.
Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi vaurioittaa
kuuloa.
HUOMIO
Optisten laitteiden käyttäminen tämän tuotteen kanssa
voi vahingoittaa silmiä.
Tämä laite on LUOKAN
1 LASERLAITE. Tämä
merkintä on laitteen
pohjassa.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot
koskevat ainoastaan laitteita, joita
myydään EU:n direktiivejä noudattavissa
maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075
Japani. Sähkömagneettista yhteensopivuutta ja
tuoteturvallisuutta koskevissa asioissa valtuutettu
edustaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Huoltoa ja takuuta
koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä
erillisissä huolto- ja takuuasiakirjoissa mainittuihin
osoitteisiin.
Asiakkaat Euroopassa ja Australiassa
Käytöstä poistettujen sähköja elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (sovellettavissa
Euroopan unionissa ja muissa
Euroopan maissa, joissa on
erilliset keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
kierrätys- ja keräyspisteeseen. Huolehtimalla laitteen
asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa estämään
mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten
voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikalliselta
ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Soveltuva lisälaite: kaukosäädin
CMT-V50iP (FI) 4-418-712-12 (1)
Jos vaihdat toisesta toiminnosta CD-toimintoon, kun
levy on jo asetettu levypaikkaan, käynnistä toisto
painamalla kaukosäätimessä   tai painamalla
laitteessa  .
Tämä akussa/paristossa tai sen pakkauksessa oleva
merkki tarkoittaa, että laitteen mukana toimitettua
akkua/paristoa ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
Tietyissä akuissa/paristoissa tätä symbolia voidaan
käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin
kanssa. Akkuun/paristoon on lisätty elohopean (Hg) tai
lyijyn (Pb) kemialliset merkit, jos akku/paristo sisältää
enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin
0,004 % lyijyä.
Huolehtimalla akkujen/paristojen asianmukaisesta
kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua
akun/pariston epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen
säilyminen edellyttävät kiinteää akkua, akun vaihto on
annettava koulutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi.
Voit varmistaa akun/pariston asianmukaisen käsittelyn
toimittamalla sen käyttöiän loputtua sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Muiden akkujen/paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta,
miten akku/paristo irrotetaan tuotteesta turvallisesti.
Toimita akku/paristo käytöstä poistettujen akkujen
kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Lisätietoja tämän tuotteen tai akun/pariston
kierrättämisestä saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Huomautuksia
Etäanturi
 AM-kehäantenni
 FM-johtoantenni (Suorista se vaakasuoraan.)
 Verkkosovittimeen
iPod/iPhone/iPad-liitin
Telakkailmaisin
  (kuulokkeet) -liitin
Liitä kuulokkeet.
Tietoja toimintoilmaisimesta 
Kaukosäätimen käyttäminen
Toimintoilmaisin palaa eri värisenä käytössä olevan
toiminnon mukaan. Voit tarkistaa käytössä olevan
toiminnon ilmaisimen värin perusteella.
Kunkin toiminnon väri ilmaisimessa vastaa
kaukosäätimen FUNCTION-painikkeen vastaavaa väriä.
Toiminto
Kaukosäätimen
painike
Ilmaisimen väri
FM
FM
Vaaleanpunainen
AM
AM
Vaaleansininen
Vedä paristotilan kansi irti ja aseta kaksi mukana tulevaa
R6-paristoa (AA-kokoista) paikalleen -puoli edellä
siten, että napaisuus on kuten alla.
 AUDIO IN -liitin
Kytke valinnainen äänilaite.
Suojapehmusteen kiinnitäminen
Kiinnitä mukana toimitettu suojapehmuste, jotta iPod/
iPhone/iPad ei kosketa järjestelmän etupaneelia.
Voit suojata etupaneelia ja iPod/-iPhone-/iPad-laitetta
naarmuuntumiselta kiinnittämällä mukana toimitetun
suojapehmusteen.
 Virta (DC IN 19,5 V)
1 Liitä virtajohto verkkosovittimeen.
2 Liitä verkkosovitin laitteeseen ja kytke sitten
virtajohto pistorasiaan.
AUDIO IN
AUDIO IN
Oranssi
CD
CD
Keltainen
iPod
iPod
Valkoinen
USB
USB
Sininen
Kaukosäädin
 Antennit
Huomautuksia kaukosäätimen käytöstä
 Paristot kestävät normaalikäytössä noin 6 vuotta.
 Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään äläkä käytä eri
tyyppisiä paristoja yhdessä.
 Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot, jotta
vältyt paristovuodon ja korroosion aiheuttamilta vahingoilta.
Muut toiminnot
Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän
vastaanoton ja liitä sitten antennit.
Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista välttääksesi
kohinan vastaanoton.
iPod/iPhone/iPad-laitteen käyttäminen
1 Avaa telakka painamalla telakan keskiosaa.
Suojapehmuste
Säädä suojapehmusteen kiinnitysasentoa iPod-/iPhone-/
iPad-laitteen mukaan.
Huomautus DualDisc-levyistä
Kellonajan asettaminen
DualDisc on kaksipuolinen levy, jonka toiselle puolelle
on tallennettu DVD-materiaalia ja toiselle puolelle
digitaalista äänimateriaalia. Koska äänimateriaalipuoli
ei noudata Compact Disc (CD) -standardia, tuotteen
toimintaa ei voida taata.
2 Valitse kellon asetustila painamalla SHIFT  ja
1 Kytke virta järjestelmään painamalla  
-painiketta.
TIMER MENU .
Tekijänoikeussuojauksella varustetut
musiikkilevyt
3
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD)
-standardin mukaisten levyjen soittamiseen. Viime
aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille
levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia suojaavalla
tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät
ole CD-standardin mukaisia, eikä niitä voi välttämättä
soittaa tällä tuotteella.
Telakka
2 Aseta iPod/iPhone/iPad paikalleen.
™ ®
Jos PLAY SET vilkkuu näytössä, valitse CLOCK
painamalla /  toistuvasti ja paina sitten
(vahvista) .
Aseta tunnit painamalla toistuvasti /  ja paina
(vahvista) .
sitten
4 Aseta minuuttilukema tekemällä samat toimet.
Huomautus
Kellonajan asetus nollaantuu, jos virtajohto irrotetaan tai jos
sähkökatko tapahtuu.
Kellonajan näyttäminen järjestelmän ollessa
pois päältä
Käyttöoikeutta ja tavaramerkkejä
koskevia huomautuksia
 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch
ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa
rekisteröimiä tavaramerkkejä. iPad on Apple Inc:n
tavaramerkki.
 MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikkaa ja -patentteja
käytetään Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin luvalla.
 Windows Media on Microsoft Corporation
-yhtiön rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
 Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft Corporation
-yhtiön immateriaalioikeudet. Tällaisen tekniikan
käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on
kielletty ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsofttytäryhtiön suostumusta.
 Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit
ovat omistajiensa omaisuutta. Tässä oppaassa ei käytetä
merkintöjä ja .
 Kun kytket virran järjestelmään, levy ei työnny levypaikkaan, ennen
kuin näytössä lukee NO DISC. Älä yritä työntää levyä, ennen kuin
NO DISC -teksti tulee näyttöön.
 Jos levyä ei voi asettaa levypaikkaan, vaikka NO DISC näkyy
näytössä, levypaikassa saattaa olla jo toinen levy. Pidä  
-painiketta painettuna, jotta voit poistaa tällaisen levyn väkisin. Jos
järjestelmä ei vieläkään poista levyä, ota yhteyttä lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
 Jos et pysty poistamaan levyä ja näytössä lukee LOCKED, ota
yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
 Älä käytä laitteessa epätavallisen (kuten sydämen, neliön, tähden)
muotoisia levyjä. Levy voi pudota järjestelmään ja aiheuttaa pysyviä
vaurioita.
 Kun painat   (poisto) -painiketta ja asetat levypaikassa olevan
levyn uudelleen laitteeseen, älä paina levyä suoraan sisään. Poista
levy levypaikasta ja aseta se sitten uudelleen.
 Älä katkaise järjestelmän virtaa, jos levy on asetettu puolittain
levypaikkaan. Se saattaa aiheuttaa levyn tippumisen.
 Älä käytä levyjä, joissa on teippiä, sinettejä tai liimaa. Tämä voi
aiheuttaa toimintahäiriön.
 Kun poistat levyn, tartu levyyn vain sen reunoista. Älä kosketa levyn
pintaa.
 Älä aseta 8 cm:n levyä sovittimen kanssa. Tämä saattaa aiheuttaa
järjestelmän toimintahäiriön.
Paina DISPLAY . Kello on näkyvissä noin 8 sekuntia.
Kun haluat
Paina
Keskeyttää toiston.   (tai   laitteessa). Kun
haluat jatkaa toistamista, paina
painiketta uudelleen.
Pysäyttää toiston.  .
Valita MP3-levyllä
+/ .
olevan kansion.
Valita kappaleen
/ .
tai tiedoston.
Hakea kappaleen Pidä /  (tai / 
tai tiedoston tietyn laitteessa) painettuna toiston aikana
kohdan.
ja vapauta painike haluamassasi
kohdassa.
Valita toistuvan
REPEAT  -painiketta toistuvasti,
toiston.
tai 1 tulee näkyviin.
kunnes
Poistaa levyn.
  laitteessa.
Toistotilan vaihtaminen
Paina PLAY MODE  -painiketta toistuvasti, kun soitin
on pysäytetty. Voit valita normaalin toistotilan (FLDR
kaikille levyn kansiossa oleville MP3-tiedostoille),
satunnaistoistotilan (SHUF tai FLDR SHUF* kansion
satunnaistoistolle) tai ohjelmoidun toistotilan (PGM).
* Kun toistetaan CD-DA (ääni) -levyä, FLDR- tai FLDR SHUF -toisto
toimii samalla tavalla kuin normaali tai SHUF-toisto.
Huomautuksia toistuvasta toistosta

tarkoittaa, että kaikki kappaleet tai tiedostot toistetaan
uudelleen, kunnes toisto pysäytetään.
 1 tarkoittaa, että yhtä kappaletta tai tiedostoa toistetaan
uudelleen, kunnes toisto pysäytetään.
Huomautuksia satunnaistoistotilasta
*1
 Kun satunnaistoistotilan asetuksena on SHUF, järjestelmä toistaa
kaikki levyn kappaleet tai tiedostot satunnaisessa järjestyksessä.
Kun satunnaistoistotilan asetuksena on FLDR SHUF, järjestelmä
toistaa kaikki valitun kansion kappaleet ja tiedostot satunnaisessa
järjestyksessä.
 Kun katkaiset järjestelmän virran, satunnaistoistotila (SHUF tai
FLDR SHUF) poistetaan käytöstä ja toistotila palaa normaaliin tai
FLDR-toistotilaan.
  (valaistus) -painike
Ohjaa telakkailmaisimen ON/OFF-asetusta .
*2
 DISPLAY-painike
 Tässä ohjekirjassa selostetaan toiminnot kaukoohjaimen avulla. Samat toiminnot voidaan tehdä myös
laitteen painikkeilla, joilla on samat tai samantapaiset
nimet.
 Kaukosäätimen vaaleanpunaisella merkityt toiminnot
aktivoidaan painamalla SHIFT  -painiketta. Jos
haluat käyttää vaaleanpunaisella merkittyä toimintoa,
pidä SHIFT  -painiketta painettuna ja paina sitten
vaaleanpunaisella merkityn toiminnon painiketta. Jos
painat painiketta ilman, että SHIFT  -painike on
painettuna, järjestelmä aktivoi valkoisella merkityn
toiminnon.
Huomautuksia MP3-levyjen toistamisesta
Huomautus
Varo pudottamasta laitetta, kun irrotat iPod-/iPhone-/iPad-laitteen
iPod-/iPhone-/iPad-liittimestä.
 Älä tallenna muita kappale- tai tiedostotyyppejä tai tarpeettomia
kansioita levylle, jossa on MP3-tiedostoja.
 MP3-tiedostoja sisältämättömät kansiot ohitetaan.
 Järjestelmä kykenee toistamaan vain sellaiset MP3-tiedostot, joiden
tiedostopääte on .mp3.
 Jos tiedostonimen tarkentimena on .mp3, vaikka tiedosto ei
olekaan MP3-tiedosto, tällaisen tiedoston toistaminen voi aiheuttaa
kovaa ääntä, joka voi vahingoittaa järjestelmää ja aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
 Enimmäismäärät:
999* kansiota (pääkansio mukaan lukien)
999 MP3-tiedostoa
250 MP3-tiedostoa yhdessä kansiossa
8 kansiotasoa (tiedostojen puurakenne).
 Yhteensopivuutta ei voida taata kaikkien MP3-koodaus-/
kirjoitusohjelmien, tallennuslaitteiden ja tallennusvälineiden kanssa.
Yhteensopimattomat MP3-levyt voivat tuottaa kohinaa, katkonaista
ääntä tai ääntä ei ehkä kuulu lainkaan.
* Tällaisia ovat myös kansiot, joissa ei ole yhtään MP3-tiedostoa
tai muita tiedostoja. Kansiorakenteen mukaan järjestelmän
tunnistamien kansioiden määrä saattaa olla pienempi kuin
todellisten kansioiden määrä.
Valitun kappaleen tai tiedoston
kokonaistoistoaika
5 Ohjelmoi valittu kappale tai tiedosto.
Vahvista valittu kappale tai tiedosto painamalla
Näytössä näkyy ”--.--”, jos CD-levyn
kokonaistoistoaika ylittää 100 minuuttia tai jos
ohjelmoit MP3-tiedostoja.
.
6 Ohjelmoi lisää kappaleita tai tiedostoja toistamalla
vaiheet 3–5. Voit ohjelmoida enintään 25 kappaletta
tai tiedostoa.
7 Kun haluat toistaa raidoista tai tiedostoista
koostuvan ohjelman, paina   (tai  
laitteessa).
Ohjelma on käytettävissä, kunnes levy poistetaan
levypaikasta  tai virtajohto irrotetaan.
Kun haluat toistaa saman ohjelman uudelleen, paina
  (tai   laitteessa).
Ohjelmoidun toiston lopettaminen
Kun soitin on pysäytettynä, paina PLAY MODE 
-painiketta, kunnes PGM katoaa näytöstä.
Kun haluat pyyhkiä ohjelman viimeisen
kappaleen tai tiedoston
Kun soitin on pysäytettynä, paina SHIFT  ja CLEAR .
Radion kuunteleminen
1 Valitse TUNER-toiminto.
Paina kaukosäätimessä toistuvasti FM tai AM
FUNCTION  tai paina laitteessa toistuvasti
FUNCTION .
Toimintoilmaisin palaa vaaleanpunaisena (FM) tai
vaaleansinisenä (AM).
2 Tee viritys.
Automaattinen haku
Paina TUNING MODE  -painiketta toistuvasti,
kunnes AUTO tulee näkyviin. Paina sitten +/ .
Haku päättyy automaattisesti, kun asema on viritetty,
ja näyttöön ilmestyy TUNED sekä STEREO (vain
stereolähetykset).
Jos näytössä ei näy TUNED eikä haku pääty,
pysäytä haku painamalla   ja tee sitten viritys
manuaalisesti (alla).
Kun viritetty asema tarjoaa RDS-palveluja, tiedot,
kuten palvelun tai aseman nimi, näkyvät lähetyksen
yhteydessä.
Manuaalinen viritys
Paina TUNING MODE  -painiketta toistuvasti,
kunnes MANUAL tulee näkyviin. Viritä sitten haluttu
asema painamalla +/  -painiketta toistuvasti.
Vihje
Voit vähentää heikon FM-stereoaseman staattista kohinaa ja poistaa
stereovastaanoton käytöstä painamalla FM MODE  -painiketta
toistuvasti, kunnes näkyviin tulee MONO.
AM-viritysvälin muuttaminen
(muut kuin Euroopan ja Venäjän mallit)
AM-viritysvälin oletusasetus on 9 kHz (tai joillakin
alueilla 10 kHz). Käytä laitteen painikkeita tämän
toiminnon suorittamiseen.
1 Valitse AM-asema painamalla kaukosäätimessä
toistuvasti AM FUNCTION  tai painamalla
laitteessa toistuvasti FUNCTION .
2 Katkaise järjestelmän virta painamalla / 
-painiketta.
3 Pidä laitteen VOL +  -painike painettuna ja paina
/ .
Näytössä näkyy STEP 9K tai STEP 10K.
Kun vaihdat viritysväliä, kaikki esiasetetut AM-asemat
poistetaan.
Radioasemien esivalinta
1 Viritä haluamasi asema.
2 Valitse virittimen muistitila painamalla TUNER
MEMORY  -painiketta.
Esivalittu numero
3 Valitse haluamasi esivalintanumero painamalla +/
 -painiketta toistuvasti.
Jos valittuun esivalintanumeroon on jo määrätty
toinen asema, asema korvautuu uudella asemalla.
4 Paina  ja rekisteröi asema.
5 Rekisteröi muut asemat toistamalla vaiheet 1–4.
Voit esimäärittää enintään 20 FM-asemaa ja 10 AMasemaa.
Esiasetetun radioaseman virittäminen
Jos rekisteröit radioaseman esiasetusnumeroon 1–6,
radioasema viritetään painamalla TUNER MEMORY
NUMBER (1–6)  -painiketta, kun AM- tai FMtoiminto on valittuna järjestelmässä.
Jos rekisteröit radioaseman esiasetusnumeroon 7 tai
sitä suurempaan numeroon, paina ensin TUNING
MODE  -painiketta toistuvasti, kunnes näytössä
lukee PRESET, ja valitse sitten haluttu esiasetusnumero
painamalla +/- .
Toistaminen iPod/iPhone-/iPadlaitteella
1 Valitse iPod-toiminto.
Paina kaukosäätimessä toistuvasti iPod FUNCTION
 tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION .
Toimintoilmaisin palaa valkoisena.
2 Aseta iPod/iPhone/iPad paikalleen.
3 Aloita toisto.
Paina kaukosäätimessä   tai paina
laitteessa  .
iPod-/iPhone-/iPad-laitteen ohjaaminen
Kun haluat
Keskeyttää toiston.
Valita äänikirjan/
podcastin
kappaleen tai
jakson
Löytää äänikirjan/
podcastin
kappaleen tai
jakson kohdan.
Valita halutun
kohteen.
Vierittää iPodvalikoita ylös/alas.
Palata edelliseen
valikkoon tai
valita valikon.
Paina
 / .
/ . Voit kelata eteenpäin
tai taaksepäin pitämällä painiketta
pohjassa.
Pidä /  painettuna
toiston aikana ja vapauta painike
haluamassasi kohdassa.
.
/ .
TOOL MENU /RETURN .
Järjestelmän käyttäminen akun latauslaitteena
Voit käyttää järjestelmää iPod-/iPhone-/iPad-laitteen
akun lataukseen, kun järjestelmän virta on kytketty tai
katkaistu.
Voit tarkistaa latauksen tilan iPod-/iPhone-/iPad-laitteen
näytön akkukuvakkeesta. Luettelo tämän järjestelmän
kanssa yhteensopivista iPod-/iPhone-/iPad-malleista on
osion Tekniset tiedot kohdassa iPod/iPhone/iPad-osio.
iPod-/iPhone-/iPad-laitteen lataamisen
lopettaminen
Poista iPod/iPhone/iPad järjestelmästä.
Huomautuksia iPod-/iPhone-/iPad-laitteen lataamisesta
 Kun järjestelmään on kytketty virta ja USB-toiminto on valittuna,
iPod-/iPhone-/iPad-laitetta ei voi ladata.
 Jos painat DISPLAY  -painiketta, kun lataat järjestelmän virran
ollessa katkaistuna, järjestelmä keskeyttää iPod-/iPhone-/iPadlaitteen lataukseen. Voit käynnistää iPod-/iPhone-/iPad-laitteen
latauksen uudelleen, kytkemällä iPod-/iPhone-/iPad-laitteen
uudelleen, kun näyttö on virransäästötilassa.
Huomautuksia
 Järjestelmän toiminta voi vaihdella käytössä olevan iPod-/iPhone-/
iPad-laitteen ominaisuuksien mukaan.
 Kun asetat tai poistat iPod-/iPhone-/iPad-laitetta, pidä sitä laitteessa
olevan iPod/iPhone/iPad-liittimen kanssa samassa kulmassa. Älä
käännä tai keinuta iPod-/iPhone-/iPad-laitetta, jotta liittimet ei
vahingoitu.
 Älä kanna järjestelmää, kun iPod/iPhone/iPad on kiinni liittimessä.
Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
 Kun asetat tai poistat iPod-/iPhone-/iPad-laitetta, tue järjestelmää
toisella kädellä ja varo, ettet paina vahingossa iPod-/iPhone-/iPadlaitteen säätimiä.
 Säädä äänenvoimakkuuden tasoa VOLUME +/  -painikkeen
avulla. Äänenvoimakkuus ei muutu, jos säädät sitä iPod-/iPhone-/
iPad-laitteesta.
 Katso iPod-/iPhone-/iPad-laitteen käyttöä koskevia tietoja sen
käyttöoppaasta.
 Sony ei vastaa siitä, jos iPod-/iPhone-/iPad-laitteeseen tallennetut
tiedot katoavat tai vaurioituvat, kun iPod/iPhone-/iPad-laitetta
käytetään tämän järjestelmän kanssa.
Huomautus
Muut toiminnot
Kun haluat
Paina
Keskeyttää toiston.   (tai   laitteessa). Kun
haluat jatkaa toistamista, paina
painiketta uudelleen.
Pysäyttää toiston.  . Kun haluat jatkaa toistamista,
paina  *1 (tai  
laitteessa). Kun haluat peruuttaa
toistuvan toiston, paina  
uudelleen*2.
Valita kansion.
+/  toistuvasti.
Valita tiedoston.
Löytää tiedoston
kohdan.
Valita toistuvan
toiston.
/ .
Pidä /  (tai / 
laitteessa) painettuna toiston aikana
ja vapauta painike haluamassasi
kohdassa.
REPEAT  -painiketta toistuvasti,
kunnes
tai 1 tulee näkyviin.
Tässä järjestelmässä voi toistaa MP3-/WMA*-/AAC*muodossa olevaa ääntä.
* Järjestelmällä ei voi toistaa tekijänoikeuksien suojaamia DRM
(Digital Rights Management – digitaalinen käyttöoikeuksien
hallinta) tiedostoja. Jos yrität toistaa tällaista tiedostoa, järjestelmä
toistaa seuraavan suojaamattoman äänitiedoston.
Katso alla olevilta www-sivuilta yhteensopivia USBlaitteita koskevat tiedot.
Euroopan asiakkaat:
<http://support.sony-europe.com/>
Asiakkaat muissa maissa/muilla alueilla:
<http://www.sony-asia.com/support>
1 Valitse USB-toiminto.
Paina kaukosäätimessä toistuvasti USB FUNCTION
 tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION .
Toimintoilmaisin palaa sinisenä.
2 Liitä USB-laite
3 Aloita toisto.
(USB) -liitäntään .
Paina kaukosäätimessä   tai paina
laitteessa  .
CMT-V50iP (FI) 4-418-712-12 (1)
Äänen säätäminen
Kun haluat
Säätää
äänenvoimakkuutta.
Luoda tavallista
dynaamisemman
äänen.
Asettaa
äänitehosteen.
Paina
VOLUME +/ .
BASS BOOST .
* Kun toistetaan VBR MP3/WMA-tiedostoa, järjestelmä saattaa
jatkaa toistoa eri kohdasta.
*2 Toistuva toisto palaa yläkansioon.
Toistotilan vaihtaminen
Paina PLAY MODE  -painiketta toistuvasti, kun
soitin on pysäytetty. Voit valita normaalin toistotilan
(kaikille levyn kansiossa oleville MP3-tiedostoille),
kansiotoistotilan (FLDR kaikille USB-laitteen tietyssä
kansiossa oleville tiedostoille) tai satunnaistoistotilan
(SHUF tai FLDR SHUF kansion satunnaistoistolle).
SOUND EFFECT  toistuvasti,
kunnes haluttu äänitehoste on
näkyvissä.
Näytön vaihtaminen
Kun haluat
Vaihtaa näytössä
näkyviä tietoja.1)
Vaihtaa
näyttömuotoa
(katso alla).
1)
Paina
DISPLAY  -painiketta toistuvasti,
kun järjestelmään on kytketty virta.
DISPLAY  -painiketta toistuvasti,
kun järjestelmän virta on katkaistu.2)
Voit esimerkiksi näyttää seuraavat CD/MP3-levyn tai USB-laitteen
tiedot:
CD-DA-levy
kappaleen jäljellä oleva toistoaika
jäljellä oleva kokonaistoistoaika.
Huomautuksia satunnaistoistotilasta
Huomautuksia toistuvasta toistosta
Huomautuksia
 Järjestelmän toistojärjestys saattaa erota liitetyn digitaalisen
musiikkisoittimen toistojärjestyksestä.
 Katkaise järjestelmästä virta, ennen kuin irrotat USB-laitteen.
Jos USB-laite irrotetaan, kun järjestelmän virta on kytketty,
USB-laitteen tiedot voivat vahingoittua.
 Jos tarvitaan USB-kaapeliliitäntää, käytä liitettävän USB-laitteen
mukana toimitettua USB-kaapelia. Katso käyttöä koskevat
tarkemmat ohjeet liitettävän USB-laitteen mukana toimitetusta
ohjekirjasta.
 Liitetyn USB-laitteen tyypin mukaan saattaa kestää hetki, ennen
kuin READING-ilmoitus tulee näkyviin.
 Älä liitä USB-laitetta USB-keskittimen kautta.
 Kun USB-laite asetetaan, järjestelmä lukee kaikki USB-laitteessa
olevat tiedostot. Jos USB-laitteissa on useita kansioita ja tiedostoja,
USB-laitteen lukeminen voi kestää kauan.
 Joidenkin järjestelmään kytkettyjen USB-laitteiden toimintojen
suorittamisessa voi esiintyä viiveitä.
 Yhteensopivuutta ei voida taata kaikkien koodaus-/
kirjoitusohjelmistojen kanssa. Jos USB-laitteen äänitiedostot on
alun perin koodattu yhteensopimattomalla ohjelmistolla, tällaiset
tiedostot voivat tuottaa kohinaa, niiden ääni voi katkeilla tai niitä ei
voi toistaa ollenkaan.
 Järjestelmä ei voi toistaa USB-laitteen äänitiedostoja seuraavissa
tapauksissa:
kansiossa on yhteensä yli 250 äänitiedostoa
USB-laitteessa on yhteensä yli 3000 äänitiedostoa
USB-laitteessa on yhteensä yli 1000 kansiota (ROOT-kansio ja
tyhjät kansiot mukaan lukien).
Nämä arvot voivat vaihdella tiedosto- ja kansiorakenteen mukaan.
Älä tallenna muita tiedostotyyppejä tai tarpeettomia kansioita USBlaitteeseen, jossa on äänitiedostoja.
 Järjestelmä pystyy toistamaan enintään 8 sisäkkäistä kansiota.
 Järjestelmä ei välttämättä tue kaikkia kytketyn USB-laitteen
toimintoja.
 Audiotiedostoja sisältämättömät kansiot ohitetaan.
 Tällä järjestelmällä voidaan kuunnella seuraavia audiomuotoja:
MP3: tiedostotunniste .mp3
WMA: tiedostotunniste .wma
AAC: tiedostotunniste .m4a
Huomaa, että vaikka tiedostonimellä olisi oikea tunniste,
jos itse tiedosto poikkeaa, järjestelmä voi tuottaa kohinaa tai
toimintahäiriöitä voi esiintyä.
Järjestelmän käyttäminen akun latauslaitteena
Voit käyttää järjestelmää lataustoiminnolla varustettujen
USB-laitteiden paristojen latauslaitteena järjestelmän
ollessa päällä.
Paina kaukosäätimessä toistuvasti USB FUNCTION 
tai paina laitteessa toistuvasti FUNCTION .
(USB) -liitäntään
Lataus alkaa, kun USB-laite liitetään
. Lataustila näkyy USB-laitteen näytössä. Katso
lisätietoja USB-laitteen käyttöoppaasta.
Irrota USB-laite.
USB-laitteen lataamiseen liittyviä huomautuksia
 iPod-/iPhone-/iPad-laitetta ja USB-laitetta ei voi ladata samaan
aikaan. Kun lataat USB-laitetta, valitse toiminnoksi USB-toiminto.
 USB-laitetta ei voi ladata, kun järjestelmän virta on katkaistu.
MP3-levy/USB-laite
kappaleen tai tiedoston nimi (
artistin nimi ( )
).
albumin nimi (
2)
)
Laitteen STANDBY-merkkivalo  syttyy, kun järjestelmän virta
katkaistaan.
Järjestelmässä on seuraavat näyttötilat.
Näyttötila
Virransäästötila2)
Kello3)
Kun järjestelmän virta on
katkaistu1)
Näyttö on sammutettu virran
säästämiseksi. Ajastin ja kello
toimivat edelleen.
Kello näkyy.
Laitteen STANDBY-merkkivalo  syttyy, kun järjestelmän virta
katkaistaan.
2)
Et voi asettaa kelloa virransäästötilassa.
3)
Kellonäyttö siirtyy 8 sekunnin kuluttua automaattisesti
virransäästötilaan.
1)
Huomautuksia näyttötiedoista
 Merkit, joita ei voi näyttää, näkyvät muodossa ”_”.
 Seuraavia tietoja ei voi näyttää:
MP3-levyn ja USB-laitteen kokonaissoittoaika
MP3-levyn ja USB-laitteen jäljellä oleva kokonaissoittoaika
MP3-/WMA-/AAC-tiedoston jäljellä oleva toistoaika.
 Seuraavat tiedot eivät näy oikein:
VBR-tekniikalla (muuttuva bittinopeus) koodatun MP3-tiedoston
kulunut toistoaika
kansioiden ja tiedostojen nimet, jotka eivät noudata ISO9660
Level 1, Level 2 tai laajennetun Joliet-formaatin mukaista
standardia.
 Seuraavat tiedot näkyvät:
CD-DA-levyn kokonaissoittoaika (paitsi silloin, kun PGM-tila on
valittu ja soitin on pysäytetty)
CD-DA-levyn kappaleen jäljellä oleva toistoaika
CD-DA-levyn jäljellä oleva soittoaika (ainoastaan kun normaali
toistotila on valittu ja toisto on käynnissä)
MP3-tiedostojen ID3-tunnistetiedot, kun käytössä on ID3-version
1 tai 2 mukaiset tunnisteet (ID3-version 2 tunnisteiden näyttö on
etusijalla, kun ID3-version 1 ja 2 tunnisteita käytetään samassa
MP3-tiedostossa)
enintään 64 merkkiä ID3-tunnisteista, joissa sallittuja merkkejä
ovat isot kirjaimet (A–Z), numerot (0–9) ja symbolit (˝ $ % ’ ( ) * +
, – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~).
Ajastimien käyttäminen
Järjestelmässä on 2 ajastintoimintoa. Jos käytät molempia
ajastimia, uniajastin on etusijalla.
Uniajastin:
Voit nukahtaa musiikin soittoon. Tämä toiminto on
käytettävissä, vaikka kellonaikaa ei olisi asetettu.
Pidä SHIFT  painettuna ja paina SLEEP  toistuvasti.
Kukin SLEEP  -painikkeen painaminen SHIFT 
-painike painettuna vähentää asetusaikaa 10 minuutilla
90 minuutin enimmäisajasta 10 minuutin vähimmäisaikaan.
Peruuta uniajastin valitsemalla OFF.
Toistoajastin:
Voit herätä CD:n, FM/AM-lähetyksen, iPod-/iPhone-/
iPad-laitteen tai USB-laitteen ääneen valittuna aikana.
Muista asettaa kellonaika.
1 Valmistele äänilähde.
Valmistele äänilähde ja säädä sitten
äänenvoimakkuutta painamalla VOLUME +/ 
-painiketta.
Jos haluat aloittaa tietystä CD-kappaleesta,
äänitiedostosta tai radioasemasta, luo oma ohjelma.
Lisä-äänilaitteiden käyttäminen
2 Valitse ajastimen asetusmuoto.
1 Valmistele äänilähde.
3 Aseta toistoajastin.
Liitä lisä-äänilaite laitteen AUDIO IN  -liittimeen
analogisella äänijohdolla (lisävaruste).
2 Vähennä äänenvoimakkuutta.
Paina VOLUME  .
3 Valitse AUDIO IN -toiminto.
Paina kaukosäätimessä toistuvasti AUDIO IN
FUNCTION  tai paina laitteessa toistuvasti
FUNCTION .
Toimintoilmaisin palaa oranssina.
4 Aloita toisto.
Käynnistä liitetyn komponentin toisto ja säädä
äänenvoimakkuutta.
Jos ajastimen äänilähteenä on FM/AM-asema,
järjestelmä käynnistyy 15 sekuntia ennen asetettua
aikaa. Jos äänilähteenä on CD/USB, järjestelmä
käynnistyy 90 sekuntia ennen asetettua aikaa. Jos
äänilähteenä on iPod/iPhone/iPad, järjestelmä
käynnistyy 30 sekuntia ennen asetettua aikaa.
toistuvasti ja paina sitten
Paina SHIFT  ja TIMER MENU .
Valitse PLAY SET painamalla /  -painiketta
.
toistuvasti ja paina sitten
4 Aseta soiton alkamisaika.
Aseta tunti painamalla /  -painiketta toistuvasti
. Aseta minuuttilukema edellä
ja paina sitten
kuvatulla tavalla.
5 Aseta toiston päättymisaika samalla tavoin kuin
vaiheessa 4.
6 Valitse äänilähde.
Paina toistuvasti /  -painiketta, kunnes haluttu
.
äänilähde tulee näkyviin, ja paina sitten
CD-/MP3-levy
Järjestelmä ei poista levyä ja näytössä lukee
LOCKED.
 Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään tai
paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon.
Levyä ei voi asettaa laitteeseen.
 Tarkista, että järjestelmään on kytketty virta.
 Älä aseta levyä levypaikkaan, ennen kuin näytössä
lukee NO DISC.
 viimeistelemätön levy (levy, johon voi lisätä tietoja)
Ääni hyppii tai levyä ei voi toistaa.
1 Paina SHIFT  ja TIMER MENU .
2 Valitse SELECT painamalla /  -painiketta
toistuvasti ja paina sitten
Kun katkaiset järjestelmän virran, valittu satunnaistoistotila (SHUF)
poistetaan käytöstä ja toistotila palaa normaaliin toistotilaan.
 Jos valitset
, kun järjestelmä on normaalissa toistotilassa,
järjestelmä toistaa kaikkia liitettyyn USB-laitteeseen tallennettuja
äänitiedostoja toistuvasti, kunnes toisto lopetetaan. Jos valitset
, kun järjestelmä on kansiotoistotilassa, järjestelmä toistaa kaikkia
valitun kansion äänitiedostoja toistuvasti, kunnes toisto lopetetaan.
 Jos valitset
1, järjestelmä toistaa valitun tiedoston toistuvasti,
kunnes toisto lopetetaan.
Paina  . Järjestelmä käynnistyy automaattisesti
ennen valittua aikaa.
Jos järjestelmä on päällä määritettynä aikana,
toistoajastin ei käynnisty. Älä käytä järjestelmää sen
käynnistymisen jälkeen, ennen kuin toisto alkaa.
.
3 Valitse PLAY SEL painamalla /  -painiketta
Toistotilaa koskeva huomautus
 Kun satunnaistoistotilan asetuksena on SHUF, järjestelmä toistaa
kaikki USB-laitteen äänitiedostot satunnaisessa järjestyksessä. Kun
satunnaistoistotilan asetuksena on FLDR SHUF, järjestelmä toistaa
kaikki valitun kansion äänitiedostot satunnaisessa järjestyksessä.
 Kun katkaiset järjestelmän virran, satunnaistoistotila (SHUF tai
FLDR SHUF) poistetaan käytöstä ja toistotila palaa normaaliin
toistotilaan (FLDR).
7 Katkaise järjestelmän virta.
Asetuksen tarkastaminen
1
USB-laitteen lataamisen lopettaminen
USB-laitteessa olevan tiedoston
toistaminen
Järjestelmä voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan, jos liitetyn
laitteen äänenvoimakkuustaso on liian alhainen. Säädä laitteen
äänenvoimakkuutta sopivalle tasolle. Katso kohta Automaattisen
valmiustilatoiminnon poistaminen käytöstä.
.
Ajastimen peruuttaminen
Toista yllä kuvatut toimet, kunnes OFF tulee näkyviin
.
vaiheessa 3, ja paina sitten
Asetuksen muuttaminen
Aloita alusta vaiheesta 1.
Huomautuksia
 Jos valitset USB-laitteen ajastimiksi ja laitteessa on useita
tiedostoja tai kansioita, tietojen lukeminen voi kestää jonkin aikaa,
mikä saattaa aiheuttaa viiveen ajastimen käynnistämän toiston
aloittamisessa.
 Jos toistoajastimen äänilähteenä on esiasetetuista radioasemista
valittu FM/AM-asema, toistoajastimen radioasema-asetus säilyy
muistissa. Toistoajastimen radioaseman asetus ei vaihdu, vaikka
vaihtaisit radioasemaa toistoajastimen asettamisen jälkeen.
 Jos toistoajastimen äänilähteenä on FM/AM-asema, joka asetettiin
automaattisella tai manuaalisella virityksellä, radioaseman
vaihtaminen toistoajastimen asettamisen jälkeen vaihtaa myös
toistoajastimen radioasema-asetusta.
Huomautuksia iPod-/iPhone-/iPad-laitteen käyttäjälle
 Varmista, että iPod/iPhone/iPad-laitteen toisto ei ole käynnissä, kun
käytät toistoajastinta.
 Toistoajastinta ei ehkä voi ottaa käyttöön liitettynä olevan iPod-/
iPhone-/iPad-laitteen tilan mukaan.
Vihje
Toistoajastimen asetus säilyy niin kauan kuin asetusta ei peruuteta
käsin.
Vianmääritys
1 Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla.
2 Etsi ongelma alla olevasta tarkistusluettelosta ja tee
siinä mainitut korjaustoimet.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Jos STANDBY-merkkivalo vilkkuu
Irrota virtajohto välittömästi ja tarkista seuraavat
seikat.
 Tukkiiko jokin järjestelmän ilmanvaihtoaukot?
 Onko iPod/iPhone/iPad-liitin  oikosulussa?
Kun STANDBY-merkkivalo  lakkaa vilkkumasta,
liitä verkkovirtajohto takaisin ja kytke virta
järjestelmään. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Yleistä
Järjestelmän virta ei kytkeydy.
 Onko virtajohto kiinnitetty kunnolla?
Järjestelmä on odottamatta siirtynyt
valmiustilaan.
 Kyseessä ei ole vika. Järjestelmä siirtyy automaattisesti
valmiustilaan noin 30 minuutin kuluttua, jos mitään
toimintoa ei käytetä tai äänisignaalia lähetetä.
Katso kohta Automaattisen valmiustilatoiminnon
poistaminen käytöstä.
Kellon asetus tai toistoajastimen toiminta on
peruutettu odottamatta.
 Jos mitään toimintoa ei suoriteta noin minuutin kuluessa,
kellon asetus tai toistoajastimen asetus peruutetaan
automaattisesti. Aloita toiminto uudelleen alusta.
Ääntä ei kuulu.
 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla VOLUME + 
-painiketta.
 Varmista, ettei kuulokkeita ole liitetty  (kuulokkeet)
-liittimeen .
 Varmista, että lisääänilaitteet on kytketty kunnolla.
 Varmista, että toiminnon asetuksena on AUDIO IN.
 Tukkiiko jokin järjestelmän ilmanvaihtoaukot?
 Valitun aseman lähetys on saattanut keskeytyä
väliaikaisesti.
Huomattava surina tai kohina.
 Siirrä järjestelmä kauemmas kohinalähteistä.
 Kytke järjestelmä toiseen pistorasiaan.
 Asenna virtajohtoon kohinanvaimennin (lisävaruste).
Kaukosäädin ei toimi.
 Poista kaukosäätimen ja laitteessa olevan
kaukosäätimen tunnistimen  välissä olevat esteet.
Sijoita laite etäälle loistevalaisimista.
 Osoita kaukosäätimellä järjestelmän tunnistimeen .
 Siirrä kaukosäädin lähemmäs järjestelmää.
STANDBY-merkkivalo  jatkaa palamista
virtajohdon irrottamisen jälkeen.
 STANDBY-merkkivalo  ei ehkä sammu välittömästi
virtajohdon irrottamisen jälkeen. Merkkivalo sammuu
noin 40 sekunnin kuluessa. Kyseessä ei ole vika.
 Pyyhi levy puhtaaksi ja aseta se takaisin paikalleen.
 Siirrä järjestelmä tärisemättömään paikkaan
(esimerkiksi tukevan telineen päälle).
Toisto ei ala ensimmäisestä kappaleesta.
 Palaa normaaliin toistoon painamalla PLAY MODE 
-painiketta toistuvasti, kunnes sekä PGM että SHUF
katoavat näytöstä.
Toiston alkaminen kestää tavallista kauemmin.
 Seuraavien levyjen toiston käynnistäminen voi kestää
tavallista kauemmin:
 monimutkaisella hakemistorakenteella tallennettu
levy
 useita kansioita sisältävä levy.
Virheellinen näyttö.
 CD-DA- tai MP3-levylle tallennetut tiedot ovat ehkä
vioittuneet. Siirrä tiedot levylle uudelleen.
 Järjestelmä voi näyttää seuraavat merkkikoodit:
 isot kirjaimet (A–Z)
 numerot (0–9)
 symbolit (< > * +, [ ] \ _).
Muut merkit näkyvät muodossa ”_”.
iPod/iPhone/iPad
Ääntä ei kuulu.
 Varmista, että iPod/iPhone/iPad on kytketty kunnolla.
 Varmista, että iPod/iPhone/iPad soittaa musiikkia.
 Varmista, että iPod-/iPhone-/iPad-laitteen ohjelmisto
on päivitetty uusimpaan versioon. Jos se ei ole, päivitä
iPod/iPhone/iPad, ennen kuin käytät sitä järjestelmän
kanssa.
 Säädä äänenvoimakkuutta.
Ääni on vääristynyt.
 Varmista, että iPod/iPhone/iPad on kytketty kunnolla.
 Vähennä äänenvoimakkuutta.
 Valitse iPod-/iPhone-/iPad-laitteen EQ-asetukseksi Off
tai Flat.
iPod/iPhone/iPad ei toimi.
 Sulje kaikki muut iPod-/iPhone-/iPad-laitteessa
käynnissä olevat iOS-sovellukset. Lisätietoja on
iPod-/iPhone-/iPad-laitteen mukana toimitetussa
käyttöohjeessa.
 Varmista, että iPod/iPhone/iPad on kytketty kunnolla.
 Varmista, että iPod-/iPhone-/iPad-laitteen ohjelmisto
on päivitetty uusimpaan versioon. Jos se ei ole, päivitä
iPod/iPhone/iPad, ennen kuin käytät sitä järjestelmän
kanssa.
 Koska järjestelmän ja iPod-/iPhone-/iPad-laitteen
toiminnot ovat erilaiset, et ehkä voi käyttää iPod-/
iPhone-/iPad-laitetta käyttämällä kaukosäätimen tai
tämän laitteen painikkeita. Käytä tällöin iPod-/iPhone-/
iPad-laitteen ohjauspainikkeita.
iPod-/iPhone-/iPad-laitetta ei voi ladata.
 Varmista, että iPod/iPhone/iPad on kytketty kunnolla.
 Varmista, ettei järjestelmän USB-toiminto ole valittuna.
iPod-/iPhone-/iPad-laitetta ei voi ladata, jos USBtoiminto on valittuna.
 iPod-/iPhone-/iPad-laitetta ei voi ladata, vaikka se
kytkettäisiin järjestelmän USB-liitäntään iPod-/iPhone-/
iPad-laitteen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
 Jos painat DISPLAY  -painiketta, kun lataat
järjestelmän virran ollessa katkaistuna, järjestelmä
keskeyttää iPod-/iPhone-/iPad-laitteen lataukseen.
Voit käynnistää iPod-/iPhone-/iPad-laitteen latauksen
uudelleen, kytkemällä iPod-/iPhone-/iPad-laitteen
uudelleen, kun näyttö on virransäästötilassa.
iPhone-laitteen soittoäänen voimakkuus ei
muutu.
 Säädä soittoäänen voimakkuutta iPhone-laitteessa.
 Katkaise virta järjestelmästä ja liitä USB-laite uudelleen.
Kytke virta sitten järjestelmään uudelleen.
 Musiikkitiedot sisältävät kohinaa tai äänessä on säröä.
Melua on saattanut muodostua tiedostoon siirtämisen
aikana. Poista tiedosto ja yritä siirtää tiedosto uudelleen.
 Äänitiedostojen koodauksessa käytetty bittinopeus
on ollut pieni. Lähetä USB-laitteeseen äänitiedostoja,
joiden bittinopeus on suuri.
READING-ilmoitus näkyy näytössä pitkän ajan
tai toiston käynnistyminen kestää pitkään.
 Lukuprosessi voi kestää kauan seuraavissa tapauksissa.
 USB-laitteessa on paljon kansioita tai tiedostoja
 tiedostorakenne on erittäin monimutkainen
 muistikapasiteetti on liian suuri
 sisäinen muisti on sirpaloitunut.
Virheellinen näyttö.
 USB-laitteeseen tallennetut tiedot ovat ehkä vioittuneet.
Siirrä tiedot levylle uudelleen.
 Järjestelmä voi näyttää seuraavat merkkikoodit:
 isot kirjaimet (A–Z)
 numerot (0–9)
 symbolit (< > * +, [ ] \ _).
Muut merkit näkyvät muodossa ”_”.
USB-laitetta ei tunnisteta.
 Katkaise virta järjestelmästä ja liitä USB-laite uudelleen.
Kytke virta sitten järjestelmään uudelleen.
 Lisätietoja yhteensopivista USB-laitteista on
verkkosivustoissa.
 USB-laite ei toimi kunnolla. Katso ohjeet tämän
ongelman selvittämiseen USB-laitteen mukana
toimitetuista käyttöohjeista.
Toisto ei käynnisty.
 Katkaise virta järjestelmästä ja liitä USB-laite uudelleen.
Kytke virta sitten järjestelmään uudelleen.
 Lisätietoja yhteensopivista USB-laitteista on
verkkosivustoissa.
Toisto ei ala ensimmäisestä tiedostosta.
 Aseta toistomuodoksi normaali toisto.
Äänitiedostoja ei voi toistaa.
 MP3 PRO -muotoisia MP3-tiedostoja ei voi toistaa.
 Joitakin AAC-tiedostoja ei välttämättä toisteta oikein.
 AAC-tiedostoa, jossa on videovirtaa, ei voi toistaa.
 Windows Media Audio Lossless- ja Professionalmuotoisia WMA-tiedostoja ei voi toistaa.
 Muilla kuin FAT16- tai FAT32-tiedostojärjestelmillä
alustetut USB-laitteet eivät ole tuettuja.*
 Jos käytettävässä USB-laitteessa on useita osioita,
tiedostoja ei ehkä voi toistaa.
 Järjestelmä pystyy toistamaan enintään 8 sisäkkäistä
kansiota.
 Salattuja tai salasanalla suojattuja yms. tiedostoja ei voi
toistaa.
 Järjestelmä ei toista tekijänoikeussuojattuja (Digital
Rights Management – digitaalinen käyttöoikeuksien
hallinta) tiedostoja.
* Tämä järjestelmä tukee FAT16- ja FAT32-järjestelmää, mutta
jotkin USB-laitteet eivät ehkä tue kaikkia näitä FAT-järjestelmiä.
Lisätietoja saat USB-laitteen käyttöohjeesta tai laitteen valmistajalta.
Ääntä ei kuulu.
Kohinaa, hyppimistä tai säröä äänessä.
 Käytössä on yhteensopimaton USB-laite. Lisätietoja
yhteensopivista USB-laitteista on verkkosivustoissa.
-painiketta.
Useita radiolähetyksiä kuuluu samanaikaisesti.
 Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän
vastaanoton ja liitä antenni uudelleen.
 Niputa antennikaapelit esimerkiksi erikseen myytävillä
johtopidikkeillä ja säädä kaapelien pituutta.
Järjestelmän tehdasasetusten
palauttaminen
Jos järjestelmä ei vieläkään toimi oikein, palauta
järjestelmän tehdasasetukset.
Palauta järjestelmän tehdasasetukset laitteen
painikkeiden avulla.
sitten virta järjestelmään.
näytössä lukee RESET.
Kaikki käyttäjän asetukset kuten radioasemien
esivalinnat, ajastin ja kellonaika pyyhkiytyvät.
Automaattisen valmiustilatoiminnon
poistaminen käytöstä
Tässä järjestelmässä on automaattinen valmiustilatoiminto.
Tämän toiminnon avulla järjestelmä siirtyy automaattisesti
valmiustilaan noin 30 minuutin kuluttua, jos mitään
toimintoa ei käytetä tai äänisignaalia lähetetä.
Automaattinen valmiustilatoiminto on oletusarvoisesti
käytössä.
Poista automaattinen valmiustilatoiminto käytöstä
yksikön painikkeilla.
Kun järjestelmään on kytketty virta, pidä  
-painettuna, kunnes AUTO. STBY OFF tulee näkyviin.
Voit ottaa toiminnon käyttöön toistamalla toimen,
kunnes AUTO. STBY ON tulee näkyviin.
Huomautuksia
 AUTO. STBY tulee näkyviin 2 minuuttia ennen kuin järjestelmä
siirtyy valmiustilaan.
 Automaattinen valmiustilatoiminto ei toimi viritintoiminnon
(FM/AM) kanssa, vaikka se olisi otettu käyttöön.
 Järjestelmä ei välttämättä siirry valmiustilaan automaattisesti
seuraavissa tapauksissa:
äänisignaali havaitaan
 Jos järjestelmä tuodaan suoraan kylmästä tilasta
lämpimään tilaan tai sijoitetaan erityisen kosteaan
tilaan, CD-soittimen linssin sisäpuolelle voi tiivistyä
kosteutta, jolloin järjestelmä voi joutua virhetilaan.
Jos näin käy, poista levy soittimesta ja jätä järjestelmä
päälle noin tunniksi, kunnes kosteus on haihtunut.
Lämmön kertyminen
 Laitteen lämpeneminen käytön aikana on normaalia
eikä anna aihetta huoleen.
 Älä kosketa koteloa, jos sitä on käytetty jatkuvasti
suurella äänenvoimakkuudella, koska kotelo on
saattanut kuumentua.
 Älä tuki tuuletusaukkoja.
2 Paina laitteen  - ja VOLUME   -painikkeita
Kaiutinjärjestelmästä
Huomautus
Tätä kaiutinjärjestelmää ei ole suojattu magneettisesti,
joten lähellä olevan television kuva voi vääristyä
magneettisesti. Jos näin käy, katkaise television virta,
odota 15–30 minuuttia ja kytke virta takaisin päälle.
vähintään 3 sekunnin ajan.
Jos haluat ottaa äänimerkin käyttöön, toista saman
toimenpiteen vaiheet 1 ja 2.
Vaikka äänimerkkitoiminto on käytössä, järjestelmä ei
anna vahvistusäänimerkkiä silloin, kun telakkailmaisin
vilkkuu. Kosketuspaneelin painikkeet ovat kuitenkin
toiminnassa, vaikka telakkailmaisin vilkkuu.
Ilmoitukset
CAN’T PLAY: Järjestelmään on asetettu levy, jota
järjestelmä ei voi toistaa.
COMPLETE: Esiasetustoiminto päättyi normaalisti.
ERROR: Odottamaton tila tai kytkettynä on
tunnistamaton laite.
FULL: Olet yrittänyt ohjelmoida enemmän kuin
25 kappaletta tai tiedostoa (vaihetta).
LOCKED: Levypaikka ei toimi. Ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
NO DEVICE: USB-laite ei ole liitettynä tai liitettynä ollut
USB-laite on irrotettu.
NO DISC: Soittimessa ei ole levyä tai olet asettanut
soittimeen levyn, jota ei voi toistaa.
NO MEMORY: USB-laitteeseen ei ole asetettu
muistivälinettä.
NO STEP: Kaikki ohjelmoidut kappaleet on pyyhitty.
NO SUPPORT: Liitettyä USB- tai iPod-/iPhone-/iPadlaitetta ei tueta tai liitetyn iPod-/iPhone-/iPad-laitteen
akku on tyhjä.
NO TRACK: USB-laitteessa tai CD-levyllä ei ole
toistokelpoisia tiedostoja.
NOT USED: Yritit suorittaa tiettyä toimintoa
olosuhteissa, joissa kyseinen toiminto on kielletty.
OVER CURRENT: Irrota USB-laite liitännästä, katkaise
järjestelmän virta ja kytke virta sitten järjestelmään
uudelleen.
PUSH STOP: Painoit PLAY MODE  -painiketta CDtai USB-toiminnon toiston aikana.
TIME NG: Toistoajastimen aloitus- ja lopetusaika on
asetettu samaksi.
Varotoimet
Levyt, joita tässä järjestelmässä EI VOI toistaa
 Liitä antenni oikein.
 Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän
vastaanoton ja liitä antenni uudelleen.
 Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista välttääksesi
kohinan vastaanoton.
 Katkaise virta lähellä olevista sähkölaitteista.
2 Pidä   ja /  -painiketta painettuna, kunnes
 USB-laitetta ei ole kytketty oikein. Katkaise virta
järjestelmästä ja liitä USB-laite uudelleen.
1 Kytke virta järjestelmään painamalla / 
Huomattava surina tai kohina tai asemia ei
voi vastaanottaa. (TUNED tai STEREO vilkkuu
näytössä.)
Liitettyä iPod-/iPhone-/iPad- tai USBlaitetta ei ladata, kun molemmat on liitetty
samanaikaisesti.
 Jos liitetään ei-tuettu USB-laite, seuraavia ongelmia voi
esiintyä. Katso verkkosivustoista tietoja yhteensopivista
USB-laitteista. URL-osoitteet on lueteltu kohdassa USBlaitteessa olevan tiedoston toistaminen.
 USB-laitetta ei tunnisteta.
 Tiedostojen ja kansioiden nimet eivät näy
järjestelmässä.
 Toistaminen ei ole mahdollista.
 Ääni hyppää.
 Kohinaa.
 Lähtevä ääni on säröinen.
Järjestelmä on määritetty tehtaalla antamaan
vahvistusäänimerkin, kun laitteen kosketuspaneelin
painikkeita painetaan. Voit poistaa äänimerkin käytöstä.
Levyt, joita tässä järjestelmässä VOI toistaa
USB-laite
Käytätkö tuettua USB-laitetta?
Äänimerin poistaminen käytöstä
Viritin
1 Irrota virtajohto ja liitä takaisin pistorasiaan. Kytke
 iPod-/iPhone-/iPad-laitetta ja USB-laitetta ei voi ladata
samaan aikaan. Valitse USB-toiminto, kun haluat ladata
USB-laitetta.
ääniraitoja tai tiedostoja toistetaan
esiasetettu uniajastin tai toistoajastin on käynnissä.
 Seuraavissa tapauksissa järjestelmä aloittaa valmiustilaan siirtymisen
laskennan uudelleen, vaikka automaattinen valmiustilatoiminto on
käytössä:
kun iPod/iPhone/iPad on liitetty
kun kaukosäätimen tai laitteen painiketta painetaan.
 CD-äänilevy
 CD-R/CD-RW (äänitiedot/MP3-tiedostot)
 CD-ROM
 Muu CD-R/CD-RW kuin sellainen, joka on tallennettu
musiikki-CD-formaatissa tai ISO9660 Level 1/Level 2tai Joliet-yhteensopivassa MP3-formaatissa
 Äänityslaadultaan huono CD-R/CD-RW,
naarmuinen tai likainen CD-R/CD-RW tai
yhteensopimattomalla tallennusvälineellä tallennettu
CD-R/CD-RW
 Virheellisesti viimeistelty CD-R/CD-RW
 Muita tiedostoja kuin MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
-tiedostoja sisältävät levyt
 Epätavallisen (esimerkiksi sydämen, neliön, tähden)
muotoiset levyt
 Levyt, joiden pinnassa on teippiä, paperia tai tarra
 Vuokratut tai käytetyt levyt, joihin on kiinnitetty
sinettejä, joiden liima ulottuu sinetin ulkopuolelle
 Levyt, joiden etiketin painamisessa on käytetty
mustetta, joka tuntuu koskettaessa tahmealta.
Levyjä koskeva huomautus
 Pyyhi levy ennen toistamista puhdistusliinalla keskeltä
reunoja kohti.
 Älä puhdista levyjä liuottimilla, kuten bensiinillä,
tinnerillä tai myynnissä olevilla puhdistusaineilla tai
vinyylilevyille tarkoitetuilla antistaattisilla suihkeilla.
 Älä altista levyjä suoralle auringonvalolle äläkä
lämpölähteille kuten lämpöilmakanaville. Älä
myöskään jätä levyä suoraan auringonvaloon
pysäköityyn autoon.
Turvallisuus
 Irrota virtajohto kokonaan pistorasiasta, jos laitetta ei
aiota käyttää pitkään aikaan. Kun irrotat järjestelmän
virtajohdon, tartu aina pistotulppaan. Älä koskaan vedä
itse johdosta.
 Jos järjestelmän sisään joutuu kiinteä esine tai nestettä,
irrota järjestelmä pistorasiasta ja tarkastuta laite
valtuutetussa huollossa ennen käyttöä.
 Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike.
Järjestelmän sijoittaminen
 Älä sijoita järjestelmää vinoon asentoon äläkä tilaan,
joka on erityisen kuuma, kylmä, pölyinen, likainen tai
kostea tai jossa on riittämätön ilmanvaihto tai jossa laite
joutuu alttiiksi tärinälle, suoralle auringonvalolle tai
kirkkaille valoille.
 Ole varovainen sijoittaessasi järjestelmää
erityiskäsitellyille (esimerkiksi vahatuille, öljytyille,
kiillotetuille) pinnoille, koska pinta voi tahraantua tai
muuttaa väriään.
Kotelon puhdistaminen
Puhdista järjestelmä pehmeällä, laimeaan
puhdistusliuokseen kevyesti kostutetulla liinalla. Älä
käytä mitään hiomatyynyä, hiontajauhetta äläkä liuotinta
kuten tinneriä, bensiiniä tai alkoholia.
Tekniset tiedot
Vahvistinosio
Lähtöteho (nimellinen): 16 wattia + 16 wattia (8 ohmia, 1 kHz, 1 % THD)
Jatkuva RMS-lähtöteho (viitteellinen): 20 wattia + 20 wattia (8 ohmia, 1 kHz,
10 % THD)
Tulo
AUDIO IN (stereo-miniliitin): Herkkyys 700 mV, impedanssi 47 kilo-ohmia
Lähdöt
PHONES (stereo-miniliitin): Vastaanottaa 8 ohmin tai suuremman
impedanssin kuulokkeet
CD-soitinosio
Järjestelmä: CD ja digitaalinen äänijärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Säteilyn kesto: jatkuva
Laserin teho*: alle 44,6 μW
* Teho on mitattu 200 mm:n etäisyydeltä optisen lukupään linssin pinnasta
käyttäen 7 mm:n aukkoa.
Taajuusvaste: 20 Hz–20 kHz
Signaali-kohinasuhde: yli 90 dB
Dynaaminen alue: yli 90 dB
Viritinosio
FM stereo, FM/AM superheterodyne -viritin
Antenni: FM-johtoantenni
AM-kehäantenni
FM-viritinosio
Viritysalue:
Brasilian malli:
87,5 MHz–108,0 MHz (100 kHz:n välein)
Muut mallit:
87,5 MHz–108,0 MHz (50 kHz:n välein)
AM-viritinosio
Viritysalue:
Euroopan mallit:
531 kHz–1 602 kHz (9 kHz:n välein)
Latinalaisen Amerikan mallit:
531 kHz–1 710 kHz (9 kHz:n välein)
530 kHz–1 710 kHz (10 kHz:n välein)
Muut mallit:
531 kHz–1 602 kHz (9 kHz:n välein)
530 kHz–1 610 kHz (10 kHz:n välein)
iPod/iPhone/iPad-osio
Yhteensopivat iPod-/iPhone-/iPad-mallit:
 iPod touch 4th generation
 iPod touch 3rd generation
 iPod touch 2nd generation
 iPod nano 6th generation
 iPod nano 5th generation (videokamera)
 iPod nano 4th generation (video)
 iPod nano 3rd generation (video)
 iPod classic 160 Gt (2009)
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
 iPad2
 iPad
Made for iPod-, Made for iPhone- ja Made for iPad -merkinnät tarkoittavat,
että elektroninen lisälaite on suunniteltu käytettäväksi erityisesti iPod-,
iPhone- tai iPad-laitteen kanssa ja lisälaitteen kehittäjä takaa, että laite on
Applen suorituskykyä koskevien standardien mukainen. Apple ei vastaa
tämän laitteen toiminnasta tai siitä, että laite on turvallisuusmääräysten ja
muiden lakisääteisten standardien mukainen Huomaa, että tällaisen lisälaitteen
käyttö iPod-, iPhone- tai iPad-laitteen kanssa voi vaikuttaa langattomaan
suorituskykyyn.
USB-osio
Tuettu bittinopeus:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps–320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps–192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps–320 kbps
Näytteenottotaajuudet:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
(USB) -liitäntä: Tyyppi A, enimmäisvirta 500 mA
Kaiutinosio
Täysaluekaiutin: 65 mm, kartiotyyppinen
Passiivielementti: 67 mm × 108 mm
Nimellisimpedanssi: 8 ohmia
Yleistä
Tehontarve:
Verkkosovitin
Tulo: 100–240 V AC, 50/60 Hz
Lähtö: DC 19,5 V, 3,9 A
Virrankulutus: 32 wattia
Mitat (L/K/S):
noin 449 mm × 212 mm × 137 (95) mm (ulkonevat osat mukaan lukien)
Paino: noin 2,8 kg
Päälaitteen määrä: 1 kappale
Vakiovarusteet: kaukosäädin (1), verkkosovitin (1), virtajohto (1),
FM-johto-/AM-kehäantenni (1), suojapehmuste (2), R6-paristot (AA-koko) (2)
Ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Valmiustilan virrankulutus: 0,5 W
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement