Sony | NAS-SC55PKE | Sony NAS-SC55PKE Käyttöohjeet

Lue ensin
tämä
Liitäntien ja asetusten
pikaopas
— Päätoimintojen pika-aloitusopas
FI
HDD-verkkoaudiojärjestelmä
NAS-SC55PKE
Sisältö
Tarpeellisten laitteiden tarkistaminen (Tuotepakkauksen sisältö) ...................................3
"GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen kaiutinten ja antennien kytkeminen ........................4
Instant-yhteyden (S-IWS) luominen ............................................................................................7
Yhteyden luominen Internetiin .....................................................................................................9
Näyttökielen valinta ....................................................................................................................... 11
"GIGA JUKE" -musiikkipalvelimesta............................................................................................................. 11
"GIGA JUKE" -langattomasta soittimesta .................................................................................................. 11
CD:n tallentaminen "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen HDD-jukeboxiin .................... 12
"GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen HDD-jukeboxin toistaminen .................................... 13
"GIGA JUKE" -musiikkipalvelimeen tallennetun äänidatan toistaminen "GIGA
JUKE" -langattomalla soittimella ............................................................................................ 14
Internet-radion kuuntelu "GIGA JUKE" -langattomasta soittimesta ............................. 16
Äänidatan siirtäminen "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen HDD-jukeboxista
Walkmaniin .................................................................................................................................... 17
Vianetsintä ......................................................................................................................................... 19
Tätä käsikirjaa koskevia huomautuksia
Tässä käsikirjassa HDD-verkkoaudiojärjestelmää (NAS-S55HDE) kutsutaan nimellä "GIGA JUKE"
-musiikkipalvelin, ja langatonta verkkoaudiojärjestelmää (NAS-C5E) kutsutaan nimellä "GIGA JUKE"
-langaton soitin.
Lisätietoja on seuraavissa kohdissa tai kappaleissa:
• "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen käyttöohjeet, jotka sisältävät yksityiskohtaisia tietoja "GIGA
JUKE" -musiikkipalvelimen käytöstä, toiminnoista ja vianetsinnästä.
• "GIGA JUKE" -langattoman soittimen käyttöohjeet, jotka sisältävät yksityiskohtaisia tietoja "GIGA
JUKE" -langattoman soittimen käytöstä, toiminnoista, Internet-radiosta (nettiradio) ja vianetsinnästä.
Yksityiskohtaisia tietoja "GIGA JUKE" -langattoman soittimen Internet-radiopalveluista on lehtisessä
"GIGA JUKE" -langattoman soittimen Internet-radiopalvelut".
• Langattoman aseman käyttöohjeet, joissa on kuvaus langattomasta asemasta.
• DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen käyttöohjeet, joissa on yksityiskohtaisia tietoja DIGITAL
MEDIA PORT -sovittimen käytöstä ja vianetsinnästä.
• Sony Euroopan tukisivusto osoitteessa: http://support.sony-europe.com/ (Vain Euroopassa asuville
asiakkaille).
2FI
Tarpeellisten laitteiden tarkistaminen
(Tuotepakkauksen sisältö)
Jos joitakin yksiköitä on kadonnut tai
vahingoittunut, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
 "GIGA JUKE" -musiikkipalvelin ja sen
mukana toimitetut lisätarvikkeet
 "GIGA JUKE" -langaton soitin ja sen
mukana toimitetut lisätarvikkeet
• "GIGA JUKE"
-langaton soitin
NAS-C5E (1)
• 12 V:n
verkkolaite (1)
• "GIGA JUKE" -musiikkipalvelin
NAS-S55HDE (1)
• Virtajohto (1)
Muiden maiden virtajohto
(Paitsi Iso-Britannia)
• Langaton
sovitin (1)
Ison-Britannian mallin
virtajohto
• USB-jatkojohto
(1)
Toimitettu virtajohto toimitetaan paikalleen kiinnitetyllä
lukitussuotimella.
Tämä virtajohto suunniteltu käytettäväksi ainoastaan mallissa
NAS-C5E.
• AM-lanka-antenni (1)
• AM-silmukkaantenni (1)
 Langaton asema ja sen mukana
toimitetut lisätarvikkeet
• Langaton asema
WAP-NA1 (1)
• Verkkojohto
(LAN) (1)
• Kaiutinjohdot (2)
• 5 V:n verkkolaite (1)
• DAB-lanka-antenni (Vain Ison-Britannian
mallissa) (1)
• Virtajohto (1)
Muiden maiden virtajohto
(Paitsi Iso-Britannia)
Ison-Britannian mallin
virtajohto
3FI
"GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen kaiutinten ja
antennien kytkeminen
1
2
1
Ison-Britannian malli
5
4
6
3
Tämä toiminto suoritetaan "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimella.
Huomautus
ÄLÄ kytke virtajohtoa pistorasiaan ennen kuin sinua kehotetaan tekemään sen.
Seuraa alla annettuja ohjeita kytkeäksesi toimitetut kaiuttimet ja antennit "GIGA JUKE"
-musiikkipalvelimeen.
1
Kytke kaiutinjohdot kaiuttimiin.
Varmista, että metallijohtimet (mutta ei muovilla eristetyt osat) tulevat kunnolla sisään
kaiutinliitäntiin.
Aseta punaisella viivalla merkitty johdon pää + -liitäntään ja merkitsemän johto – -liitäntään.
Punainen viiva
4FI
2
Kytke kaiuttimet laitteeseen.
Varmista, että kaiutinjohdot tulevat oikeisiin SPEAKER-liitäntiin, ja kiinnitä sen jälkeen johdot
kunnolla SPEAKER-liitäntiin.
Varmista, että kaiuttimet tulevat etäälle antenneista, koska tämä saattaa muussa tapauksessa
aiheuttaa melua radiovastaanottoon.
3
Kytke paikalleen AM-silmukka-antenni.
Aseta AM-silmukka-antenni etäälle tästä laitteesta ja muista AV-laitteista, koska se saattaa
aiheuttaa kohinaa radiovastaanottoon.
4
Kytke paikalleen FM-lanka-antenni.
Käytä kuluttajakäyttöön myytävää 75 Ω:n koaksiaalijohtoa ulkoisen antennin kytkemiseksi
laitteistoon.
Ulkoantenni
5FI
5
Kytke DAB-lanka-antenni (Vain Ison-Britannian malli).
Käyttäessäsi ulkoista DAB-antennia pääset kuuntelemaan häiriöttömämpää DAB-vastaanottoa
(lisävalinta). Toimitetun DAB-lanka-antennin käyttöä suositellaan vain alueella, joissa lähete on
voimakas.
75 Ω:n koaksiaalikaapeli, jossa on F-tyyppinen urosliitin tarvitaan ulkoisen DAB-antennin
(lisävalinta) käyttämiseksi tässä laitteessa.
DAB-lankaantenni
6FI
Instant-yhteyden (S-IWS) luominen
Äänidatan kuuntelemiseksi "GIGA JUKE"
-musiikkipalvelimeltasi "GIGA JUKE"
-langattoman soittimen avulla sinun on luotava
yhteys näiden laitteiden välille langattoman
aseman välityksellä.
Käyttämällä NAS-SC55PKE:tä voit luoda
yhteyden laitteiden välille Instant-yhteyden
(S-IWS*) avulla, jolloin voit toistaa "GIGA JUKE"
-musiikkipalvelimeen tallennettua äänidataa
"GIGA JUKE" -langattoman soittimen toiseen
huoneeseen sijoitettujen kaiuttimien avulla.
 Kiinnitä toimitettu jalusta
langattomaan asemaan.
 Varmista, että (langattoman aseman
takaosassa oleva) käyttötilakytkin on
asetettu asentoon "AUTO".
 Käytä 5 V DC -verkkolaitetta (toimitettu
langattoman aseman mukana),
kun kytket langattoman aseman
verkkovirtaan.
 Varmista, että POWER-ilmaisimessa
palaa valo.
Odota, kunnes INSTANT-ilmaisimeen
on syttynyt valo ja että AOSS-ilmaisin
on sammunut. (Tähän saattaa mennä
muutama minuutti.)
Ellei näin käy langattomalla asemalla,
paina RESET-painiketta. Paina RESETpainiketta jollakin terävällä esineellä,
kuten neulalla.
* S-IWS (Sony Instant Wireless Audio Setup) on toiminto,
joka pystyy automaattisesti luomaan langattoman verkon
kytkemällä virran käytettäviin laitteisiin.
Tämä toiminto suoritetaan "GIGA JUKE"
-musiikkipalvelimella, "GIGA JUKE"
-langattomalla soittimella ja langattomalla
asemalla.
Langaton
sovitin
Langaton asema
2
"GIGA JUKE" -musiikkipalvelin
"GIGA JUKE" -langaton soitin
Luo yhteys "GIGA JUKE"
-musiikkipalvelimen ja langattoman
aseman välille.
Pistorasiaan

USB-liitäntään

Huomautus
Käytössä voi syntyä ongelmia, mikäli "GIGA JUKE"
-musiikkipalvelin, "GIGA JUKE" -langaton soitin
ja langaton asema ovat liian kaukana toisistaan. Jos
ongelmia syntyy, siirrä laitteet lähemmäksi toisiaan.
1
  (virta)
Kytke päälle langaton asema.
 Kytke toimitettu langaton sovitin "GIGA
JUKE" -musiikkipalvelimen
USB-porttiin käyttämällä toimitettua
USB-jatkojohtoa.
RESETpainike
Pistorasiaan
7FI
 Kytke "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen
virta pistorasiaan.
"GIGA JUKE" -musiikkipalvelin
kytkeytyy automaattisesti päälle ja tekee
alkuasetukset [Näytöllä näkyy "Checking
System Please Wait" (Tarkistaa
järjestelmän, odota.) sekä kytkeytyy sen
jälkeen päältä.
Alkuasetusten tekeminen saattaa kestää
joitakin minuutteja riippuen "GIGA
JUKE" -musiikkipalvelimen tilasta
riippuen.
Älä irrota virtajohtoa silloin kun
alkuasetuksia ollaan tekemässä.
Jos teet niin, "GIGA JUKE"
-musiikkipalvelimeen saattaa tulla
toimintahäiriö.
 Press  -(virta)painiketta "GIGA JUKE"
-musiikkipalvelimen päällekytkemiseksi.
"GIGA JUKE" -musiikkipalvelin
käynnistää yhteyden luomisen
langattomaan asemaan.
Kun yhteys on luotu, siitä ilmoittava
ponnahdusikkuna tulee esiin.
 Käytä 12 V AC -verkkolaitetta
(toimitettu "GIGA JUKE" -langattoman
soittimen mukana) kytkeäksesi
"GIGA JUKE" -langattoman soittimen
verkkovirtaan.
 Paina  -(virta) painiketta "GIGA
JUKE" -langattoman soittimen
päällekytkemiseksi.
"GIGA JUKE" -langaton soitin
käynnistää yhteyden luomisen
langattomaan asemaan.
Näytöllä näkyvä kieli riippuu "GIGA JUKE" -langattomasta
soittimesta asetetusta kielestä. Yksityiskohtaisia tietoja
näytöstä ja kieliasetuksesta on s. 11.
Kun näytölle ilmestyy viesti "Instant
(S-IWS) setting with wireless station
is completed." (Instant-yhteys (S-IWS)
on luotu langattomaan asemaan), paina
/ -painikkeita valitaksesi [OK] ja
paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
Palvelimen valintanäyttöön ilmestyy
"GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen nimi
(esim. "NAS-S55HDE").
Näytöllä näkyvä kieli riippuu "GIGA JUKE"
-musiikkipalvelimesta asetetusta kielestä. Yksityiskohtaisia
tietoja näytöstä ja kieliasetuksesta on s. 11.
3
Luo yhteys "GIGA JUKE"
-langattoman soittimen ja
langattoman aseman välille.
Ellei "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen nimi tule esiin, valitse
 -painikkeella [Update info], ja paina ENTER-painiketta.
  (virta)
"GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen ja
"GIGA JUKE" -langattoman soittimen
välille on nyt luotu yhteys.
Jos tässä esiintyy ongelmia, lue lisätietoja
"Vianetsintä"-kappaleesta s. 19.

DC IN 12V -liitäntään
8FI
Pistorasiaan
Yhteyden luominen Internetiin
Valitse joko Instant-yhteys (S-IWS) tai AOSS-yhteys yhteyden luomiseksi laitteiden ja Internetin
välille, vaikkakin AOSS-yhteyttä suositellaan yhteyden luomisessa laitteiden ja Internetin välille
yhdessä tietokoneen kanssa.. Laitteiden yhteys Internetiin mahdollistaa "GIGA JUKE" -langattomalle
soittimelle Internet-radion (nettiradion) vastaanoton. Yksityiskohtaisia ohjeita tämän toiminnon
käytöstä on s. 16 kappaleessa "Internet-radion kuuntelu "GIGA JUKE" -langattomasta soittimesta".
Lisätietoja kunkin laitteen muista ominaisuuksista silloin kun ne ovat Internet-yhteydessä on "GIGA
JUKE" -musiikkipalvelimen käyttöohjeissa tai "GIGA JUKE" -langattoman soittimen käyttöohjeiden
kappaleessa "Tämän laitteen ominaisuudet".
Huomautus
Instant (S-IWS) -langattoman yhteyden käyttö saattaa heikentää kotiverkon turvallisuustasoa. Korkeamman
turvallisuustason saavuttamiseksi kuin se, mitä Instant-yhteys (S-IWS) tarjoaa, suositellaan AOSS-yhteyden käyttöä.
 Instant-yhteys (S-IWS)
Verkkojohto (LAN) (sisältyy toimitukseen)
INTERNETporttiin
Langaton asema
Laajakaistareititin, keskitin yms., jota
parhaillaan käytetään Internet-yhteydessä
Langaton sovitin
"GIGA JUKE" -langaton soitin
"GIGA JUKE" -musiikkipalvelin
Käytä verkkojohtoa (LAN) (joka on toimitettu langattoman aseman mukana) kytkeäksesi langattoman
aseman laitteeseen (kuten laajakaistareititin tai keskitin), joka on kytketty Internetiin. Yksityiskohtaisia
tietoja laajakaistareitittimen asetusten tekemiseksi on laajakaistareitittimen käyttöohjeissa.
9FI
 AOSS-yhteys
Käyttötilakytkin
Langaton
sovitin
Laajakaistareititin
Tietokone
Langaton asema
INTERNETporttiin
"GIGA JUKE" -musiikkipalvelin
10FI
"GIGA JUKE" -langaton soitin
1
Aseta langattoman aseman käyttötilakytkin kohtaan "MODE 2", ja kytke sen jälkeen langaton
asema laajakaistareitittimeen.
2
Luo "GIGA JUKE" -langattomalta soittimelta AOSS-yhteys painamalla SETTINGS-painiketta
ja valitsemalla [Network setting] – [Manual setting] – [Wireless LAN setting] – [Access point
setting] – [Automatic setting : AOSS] käyttämällä / -painikkeita ja ENTER-painiketta.
Seuraa näytölle ilmestyviä ohjeita.
3
Luo "GIGA JUKE" -langattomalta soittimelta AOSS-yhteys painamalla SETTINGS-painiketta
ja valitsemalla [Network setting] – [Manual setting] – [Connection setting] – [AOSS]
käyttämällä / -painikkeita ja ENTER-painiketta.
Seuraa näytölle ilmestyviä ohjeita.
Näyttökielen valinta
Englanti, ranska, saksa, italia ja espanja
voidaan valita näyttökieleksi.
4
Valitse /// -painikkeilla
[Execute] ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Näyttökieli vaihtuu valituksi.
"GIGA JUKE"
-musiikkipalvelimesta
"GIGA JUKE" -langattomasta
soittimesta
//ENTER
SETTINGS
////
ENTER
1
SETTINGS
1
Paina SETTINGS-painiketta.
Asetusvalikko tulee esiin.
Paina SETTINGS-painiketta.
2
Valitse / -painikkeilla [Option] ja
paina sen jälkeen ENTER-painiketta
3
Valitse / -painikkeilla
[Language] ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta
4
Valitse / -painikkeilla haluttu
kieli [Language]-valikosta.
Asetusvalikko tulee esiin.
2
Valitse / -painikkeilla [Screen
setting] ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta
Kielenvalintanäyttö tulee esiin.
3
Valitse / -painikkeilla haluttu
kieli [Language] -valikosta ja paina
sen jälkeen ENTER-painiketta.
Näyttö
♦ English
Français
Deutsch
Italiano
Español
(♦: Tehdasasetus)
Valittavat kielet
Englanti
Ranska
Saksa
Italia
Espanja
Näyttö
♦ English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Valittavat kielet
Englanti
Ranska
Saksa
Italia
Espanja
(♦: Tehdasasetus)
5
Paina ENTER-painiketta.
Näyttökieli vaihtuu valituksi.
11FI
CD:n tallentaminen "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen
HDD-jukeboxiin
Voit tallentaa äänidataa CD:ltä "GIGA JUKE"
-musiikkipalvelimeen
Tämä toiminto suoritetaan "GIGA JUKE"
-musiikkipalvelimella.
1
Paina CD -painiketta "GIGA JUKE"
-musiikkipalvelimesta ja aseta levy
levylautaselle.
2
Paina HDD REC -painiketta.
Raidat tallennetaan MP3-audioformaattiin
nopeudella 128 kbps. Tallennusasetusten
vaihtamiseksi lue "GIGA JUKE"
-musiikkipalvelimen käyttöohjeista kappale
"Laitteen asetusten tekeminen tallennusta tai
tuontia varten".
Levylautanen tulee esiin.
HDD REC
Aseta levy levylautaselle
sen tarrapuoli ylöspäin.
Levylautanen sulkeutuu silloin kun painat
uudelleen CD -painiketta.
Laite alkaa automaattisesti etsiä levyn
tuoreimpia otsikkotietoja tietokannastaan
tai Internetistä, jos laite on yhteydessä
Internetiin. Ellei levytietoja voida löytää,
levyä ei toisteta.
Kun tallennus on päättynyt, näyttö vaihtuu
automaattisesti CD-toiminnon päänäyttöön.
Huomautus
CD-levyä tallennettaessa tämä laite saattaa aiheuttaa
enemmän melua ja tärinää kuin CD:n toiston aikana.
Tämä johtuu levyn suuremmasta pyörimisnopeudesta
tallennuksen aikana, eikä se ole toimintavika. Tuotetun
melun tai tärinän määrä vaihtelee CD:n tyypistä
riippuen.
12FI
"GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen HDD-jukeboxin
toistaminen
Tämä toiminto suoritetaan "GIGA JUKE"
-musiikkipalvelimella.
Raitojen toistaminen eri
valintaperusteilla.
Valitse painamalla  -painiketta niin
monta kertaa kuin tarvitaan "Mode"-kansion
valitsemiseksi ja valitse / -painikkeilla
haluttu valintaperuste ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Voit valita valintaperusteeksi jonkin seuraavista:
[Album] (Albumi), [Artist] (Artisti), [Genre]
(Musiikkilaji), [Recording source] (Äänityslähde),
[Folder] (Kansio) tai [Playlist] (Soittolista).
HDD
Paina "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen
HDD  -painiketta.
Toisto käynnistyy viimeksi toistetulta tai
tallennetulta raidalta.
Raidan nimi
Aikatiedot
(kulunut aika)
Toistotiedot
Muut toiminnot
Halutessasi
Paina painiketta
Keskeyttää
toiston
.
Valita raidan
///.
Albumin nimi, tms.
Artistin nimi
13FI
"GIGA JUKE" -langattomalla soittimella "GIGA JUKE"
-musiikkipalvelimeen tallennettuun äänidatan
toistaminen "GIGA JUKE" -langattomalla soittimella
Voit käyttää "GIGA JUKE" -langatonta soitinta
toistaaksesi "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimeen
tallennettua äänidataa.
Ennen tämän tekemistä sinun pitää ensin luoda
yhteys "GIGA JUKE" -langattomasta soittimesta
"GIGA JUKE" -musiikkipalvelimeen.
Tämä toiminto suoritetaan "GIGA JUKE"
-langattomalla soittimella.
3
Voit valita jonkin vaihtoehdoista [Playlist]*
(Soittolista), [Artist]* (Artisti), [Album]*
(Albumi), [Genre]* (Musiikkilaji), [Year]*
(Vuosi), [All tracks]* (Kaikki raidat) tai
[Select server] (Valitse palvelin).
• Paina  -painiketta siirtyäksesi
seuraavaan kansioon ylöspäin. Jos painat
 -painiketta sen jälkeen kun olet
saavuttanut ylimmän kansion, näyttö
palaa toistoikkunaan.
• Paina  -painiketta siirtyäksesi
seuraavaan kansioon alaspäin.
Huomautus
Jos "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen valmiustilaksi
on asetettu "Standard (virransäästö)", "GIGA JUKE"
-langaton soitin ei pysty luomaan yhteyttä "GIGA
JUKE" -musiikkipalvelimeen.
HOME NETWORK
1
2
////
ENTER
* Yksiköt näytetään "GIGA JUKE"
-musiikkipalvelimesta valitulla kielellä.
Paina HOME NETWORK -painiketta
"GIGA JUKE" -langattomasta
soittimesta.
Varmista, että the "GIGA JUKE"
-musiikkipalvelimen nimi (esim.
[NAS-S55HDE]) näkyy palvelimen
valintanäytössä ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Paina / -painiketta valitaksesi
yksikön, jota haluat toistaa.
Huomautus
Jos "GIGA JUKE" -musiikkipalvelin, johon yhteys
on luotu, sisältää suuren määrän dataa, näytön
vaihtuminen saattaa kestää jonkin aikaa yksikön
ollessa etsimässä raitaa.
4
Paina ENTER- tai  -painiketta
näytön vaihtamiseksi ja paina sen
jälkeen / -painikkeita valitaksesi
raidan, jota haluat toistaa.
Laite käynnistää valitun raidan toiston ja
toistonäyttö tulee esiin.
Säädä laitteen äänenvoimakkuus.
Ellei "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen nimi tule esiin, valitse 
-painikkeella [Update info], ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
14FI
Muut toiminnot
Halutessasi
Tauottaa toiston
Keskeyttää toiston
Paina painiketta
 toiston aikana. Paina
 uudelleen toiston
käynnistämiseksi.
 laitteen kytkemiseksi
päältä. Kun kytket
laitteen päälle seuraavana
kerran, se käynnistää
toiston sen raidan siitä
kohdasta, jossa toisto
keskeytettiin.
15FI
Internet-radion kuuntelu "GIGA JUKE"
-langattomasta soittimesta
Voit kuunnella Internet-radiota "GIGA JUKE"
-langattoman soittimen Web by Live365- ja
SHOUTcast-toiminnoilla. Käyttääksesi Internetradiota langattoman aseman tai langattoman
LAN-tukiaseman tulee olla yhteydessä
Internetiin. Yksityiskohtaisia tietoja Internetyhteyden luomisesta on s. 9 kappaleessa "Internetyhteyden luominen".
Yksityiskohtaisia tietoja Internet-radiopalveluista
on kappaleessa ""GIGA JUKE" -langattoman
soittimen Internet-radiopalvelut".
Tämä toiminto suoritetaan "GIGA JUKE"
-langattomalla soittimella.
Huomautus
Ellei kelloa ole asetettu aikaan, et pysty
vastaanottamaan Live365-verkkosivuston kokoamaa
radioasemalistaa. Lue "GIGA JUKE" -langattoman
soittimen käyttöohjeista lisätietoja kellon asettamisesta
aikaan.
INTERNET-RADIO
//ENTER
2
Valitse / -painikkeilla [Live365]
tai [SHOUTcast], ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
3
Jos olet valinnut [Live365] kohdassa
2, valitse / -painikkeella
haluttu asema ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta. Jos olet
valinnut [SHOUTcast] kohdassa 2,
valitse / -painikkeella haluttu
musiikkilaji, alalaji ja asema sekä
paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
Laite käynnistää valitun radioaseman
toiston.
Huomautuksia
• Tässä käsikirjassa mainittu palvelun sisältö
oli voimassa heinäkuussa 2008. Tämä sisältö
saattaa muuttua tai se voidaan peruuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
• Ellei laite radioaseman valinnan jälkeen luo
yhteyttä minuutin sisällä, näyttöön ilmestyy viesti
"Cannot connect to the radio station." (Yhteyttä ei
pystytty luomaan radioasemaan.) Jos valitset [OK],
toistonäyttö tulee esiin ilman äänentoistoa.
Muut toiminnot
1
Paina INTERNET RADIO -painiketta
"GIGA JUKE" -langattomasta
soittimesta.
Laite siirtyy Internet-radiotoimintoon.
16FI
Halutessasi
Pitää tauon
radion
kuuntelussa
Vaihtaa
radioasemaa
Paina painiketta
. Paina  uudelleen
kuuntelun jatkamiseksi.
 siirtyäksesi takaisin
radioasemalistalle ja valitaksesi
aseman uudelleen.
Äänidatan siirtäminen "GIGA JUKE"
-musiikkipalvelimen HDD-jukeboxista Walkmaniin
Voit siirtää äänidataa Walkmaniin. Lue lisätietoja
yhteensopivista malleista Sony Euroopan
asiakastukisivustolta, http://support.sony-europe.
com/ (Vain Euroopan asiakkaat).
Tämä toiminto suoritetaan "GIGA JUKE"
-musiikkipalvelimella.
1
Kytke yhteensopiva Walkman
"GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen
yläosassa olevaan USB-porttiin.
Lue lisäohjeita myös Walkmanin
käyttöohjeista.
USB-liitäntä
HOME
////
ENTER
TRANSFER
2
Paina HOME-painiketta Homevalikon valitsemiseksi.
3
Paina /// -painikkeita
valitaksesi [HDD JUKEBOX], ja paina
sen jälkeen ENTER-painiketta.
Huomautuksia
• Mikäli Walkmanin mukana on toimitettu verkkolaite,
suositellaan sen käyttämistä verkkovirralla. Jos
Walkmania aiotaan käyttää paristoilla, varmista,
että paristoissa on jäljellä tarpeeksi varausta.
Emme pysty takaamaan häiriötöntä käyttöä,
äänensiirron onnistumista tai välttymistä äänidatan
tuhoutumiselta, mikäli paristoissa ei ole riittävästi
varausta.
• Varmista, että et irrota USB-johtoa raitoja
Walkmaniin siirrettäessä. Jos teet niin, sekä
tähän laitteeseen että Walkmaniin saattaa tulla
toimintavikoja.
17FI
4
Paina  -painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan "Mode"kansion valitsemiseksi.
5
Paina /// -painikkeita
saadaksesi esiin albumit,
soittolistat, soittoryhmät tai raidat,
jotka haluat siirtää.
6
Paina TRANSFER-painiketta.
7
Paina / -painikkeita saadaksesi
esiin albumit, soittolistat,
soittoryhmät tai raidat, jotka haluat
siirtää, ja paina sen jälkeen ENTERpainiketta merkitäksesi ne.
8
Valitse  -painikkeella [Execute] ja
paina sen jälkeen ENTER-painiketta
tai paina TRANSFER-painiketta.
Kun siirto on suoritettu loppuun, irrota
Walkman laitteistosta.
Siirron peruuttaminen
Paina BACK-painiketta.
Kun peruutat siirron, sen keskeytyminen saattaa
kestää jonkin aikaa.
18FI
Vianetsintä
Jos syntyy ongelmia yhteyttä luotaessa, suorita
seuraavat toimenpiteet. Muita ongelmia syntyessä
lue lisätietoja kunkin laitteen käyttöohjeista.
Instant-yhteyden (S-IWS) luominen
ei ole mahdollista ("GIGA JUKE"
-musiikkipalvelimen näytölle ei ilmesty
viestiä "Wireless LAN Instant (S-IWS)
Connected." (Langaton LAN Instant -yhteys
(S-IWS)) luotu.) "GIGA JUKE" -langaton
soitin ei pysty luomaan yhteyttä "GIGA
JUKE" -musiikkipalvelimeen ("GIGA JUKE"
-musiikkipalvelimesi nimi ei ilmesty "GIGA
JUKE" -langattoman soittimen palvelimen
valintanäyttöön.).
 Suorita seuraavat toimenpiteet.
1 Irrota 5 V AC -virtalähde langattomasta
2
3
4
5
asemasta ja varmista sen jälkeen, että
langattoman aseman käyttötilakytkin on
asetettu asentoon "AUTO". Jos toimitettu
verkkojohto (LAN) on kytketty
langattomaan asemaan, irrota se.
Kytke 5 V AC -verkkolaite uudelleen
paikalleen, odota hetki ja paina sen jälkeen
RESET-painiketta.
Paina RESET-painiketta jollakin terävällä
esineellä, kuten neulalla. Odota, kunnes
INSTANT-ilmaisimeen syttyy valo, ja AOSSilmaisin sammuu, (tämä saattaa kestää useita
minuutteja). Ellei näin käy langattomalla
asemalla, paina RESET-painiketta uudelleen.
Jos verkkojohto on kytketty "GIGA JUKE"
-musiikkipalvelimeen, irrota se.
Kytke langaton sovitin "GIGA JUKE"
-musiikkipalvelimen USB-porttiin.
Luo "GIGA JUKE" -musiikkipalvelinta
käyttäen Instant-yhteys (S-IWS) painamalla
SETTINGS-painiketta ja valitsemalla
[Network setting] – [Auto setting]
käyttämällä / -painikkeita ja ENTERpainiketta. Tai paina SETTINGS-painiketta,
ja valitse sen jälkeen [Network setting] –
[Manual setting] – [Wireless LAN setting]
– [Access point setting] – [Automatic
setting: Instant (S-IWS)] käyttämällä /
-painikkeita ja ENTER-painiketta.
6 Luo "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimelta
Instant-yhteys (S-IWS) painamalla
SETTINGS-painiketta ja valitsemalla
[Network setting] – [Auto setting]
käyttämällä / -painikkeita ja ENTERpainiketta. Tai paina SETTINGS-painiketta
ja valitse sen jälkeen [Network setting] –
[Manual setting] – [Connection setting] –
[Instant (S-IWS)] käyttämällä /
-painikkeita ja ENTER-painiketta.
"GIGA JUKE" -musiikkipalvelin ja "GIGA
JUKE" -langaton soitin eivät pysty luomaan
yhteyttä Internetiin.
 Suorita seuraavat toimenpiteet.
1 Irrota 5 V AC -virtalähde langattomasta
asemasta ja varmista sen jälkeen, että
langattoman aseman käyttötilakytkin on
asetettu asentoon "MODE 2". Jos toimitettu
verkkojohto (LAN) on kytketty
langattomaan asemaan, irrota se.
2 Kytke langaton asema laajakaistareitittimeen
toimitetulla verkkojohdolla (LAN).
Kun luot yhteyttä langattoman aseman ja
laajakaistareitittimen välille, kytke (LAN)johto langattoman aseman INTERNETporttiin (katso s. 9 ja 10 kuvia).
3 Kytke 5 V AC -verkkolaite uudelleen
paikalleen, odota hetki ja paina sen jälkeen
RESET-painiketta.
Paina RESET-painiketta jollakin terävällä
esineellä, kuten neulalla. Odota, kunnes
INSTANT-ilmaisimeen syttyy valo, ja AOSSilmaisin sammuu, (tämä saattaa kestää useita
minuutteja). Ellei näin käy langattomalla
asemalla, paina RESET-painiketta uudelleen.
19FI
4 Jos verkkojohto on kytketty "GIGA JUKE"
-musiikkipalvelimeen, irrota se.
5 Kytke langaton sovitin "GIGA JUKE"
-musiikkipalvelimen USB-porttiin.
6 Instant-yhteys (S-IWS) luotaessa:
Paina "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimesta
SETTINGS-painiketta, ja valitse sen jälkeen
[Network setting] – [Auto setting]
käyttämällä / -painikkeita ja ENTERpainiketta. Tai paina SETTINGS-painiketta,
ja valitse sen jälkeen [Network setting] –
[Manual setting] – [Wireless LAN setting]
– [Access point setting] – [Automatic
setting: Instant (S-IWS)] käyttämällä /
-painikkeita ja ENTER-painiketta.
AOSS-yhteys luotaessa:
Suorita s. 10 menettelyn "Internet-yhteyden
luominen" kappaleen "AOSS-yhteys"
kohta 2.
7 Instant-yhteys (S-IWS) luotaessa:
Paina "GIGA JUKE" -musiikkipalvelimen
SETTINGS-painiketta, ja valitse sen jälkeen:
[Network setting] – [Auto setting]
käyttämällä / -painikkeita ja ENTERpainiketta. Tai paina SETTINGS-painiketta,
ja valitse sen jälkeen [Network setting] –
[Manual setting] – [Connection setting]
– [Instant (S-IWS)] käyttämällä /
-painikkeita ja ENTER-painiketta.
AOSS-yhteys luotaessa:
Suorita s. 10 menettelyn "Internet-yhteyden
luominen" kappaleen "AOSS-yhteys"
kohta 3.
20FI
Download PDF

advertising