Sony | HT-ST7 | Sony HT-ST7 7.1-kanavainen Soundbar, jossa Bluetooth® Käyttöohjeet

Äänipalkki
HT-ST7
Käyttöohjeet
FI
Sisällys
Asennus/Asennus
Pakkauksen sisältö
3
Asentaminen
4
Langattomien lähetin-vastaanotinten liittäminen
5
Liitännät
6
Järjestelmän virran kytkeminen
8
Perustoiminnot
Äänen kuunteleminen
9
Äänitehosteista nauttiminen
10
Äänen kuunteleminen BLUETOOTH-laitteista
12
Osat ja ohjaimet
14
Asetusten säätäminen
17
Vianmääritys
19
Muut
2
Pakkauksen sisältö
Kaiutinpalkki (1)
Säleikkö (1)
Bassokaiutin (1)
R03 (AAA-koko) -paristot (2)
Optinen digitaalikaapeli televisioon (1)
IR Blaster* (1)
Kauko-ohjain (1)
* Viiteoppaasta saat ohjeet IR Blasterin käyttämiseen.
Sound Bar
Sound Bar
HT-ST7
Jalustat (2) ja ruuvit (2)
Langattomat lähetin-vastaanottimet (2)
Käyttöohjeet (tämä kirjanen) (1)
Viiteopas (1)
3
Asentaminen
Haluatko asentaa
kaiutinpalkin seinälle?
Ohjeet siihen ovat
viiteoppaassa.
Valintasi mukaan:
Säleikön liittäminen
Sivujalustojen liittäminen
1
• Liitä tai irrota säleikkö etupaneelin suuntaisesti.
4
2
Langattomien lähetin-vastaanotinten liittäminen
Vihje
• Langattomat lähetin-vastaanottimet ovat identtisiä. Kaiutinpalkkiin tai bassokaiuttimeen voi liittää niistä kumman tahansa.
5
Liitännät
Vain television liittäminen
OPTICAL
OUT
(vakiovaruste)
6
Televisioiden ja muiden laitteiden liittäminen
(ARC)
OPTICAL
OUT
TV
OUT
Blu-ray
Käytä HDMI-kaapeleita
(lisävaruste). Jos televisio tukee ARC-toimintoa, optista digitaalikaapelia
Viiteoppaasta saat lisätietoja HDMI-liitännöistä.
ei tarvitse kytkeä.
Jos haluat toistaa monikanavaista digitaaliääntä, tarkista järjestelmään liitetyn laitteen digitaalinen äänilähtöasetus.
7
Järjestelmän virran kytkeminen
2
1
3
1 Liitä verkkovirtajohdot.
2 Paina kaiutinpalkin -painiketta
3 Tarkista, että bassokaiuttimen -ilmaisin palaa vihreänä. Jos näin ei ole, langaton yhteys ei
ole käytössä. Lisätietoja on Vianmääritys-osiossa (sivu 19).
8
Aseta paristot (vakiovaruste).
Äänen kuunteleminen

INPUT
Valittu tulolaite
Paina INPUT-painiketta toistuvasti, kunnes tulolaite näkyy näytössä.
TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3  OPT  COAX  ANALOG  BT AU
9
Äänitehosteista nauttiminen
SOUND MODE:
Voit nauttia äänitehosteista.
VOICE:
Selkeyttää keskustelujen ääntä.
SOUND MODE
VOICE
SW TONE
10
SW TONE (bassokaiuttimen sävy):
Valitsee basson sävyn.
MOVIE
Elokuville sopivia äänitehosteita
MUSIC
Musiikille sopivia äänitehosteita
FOOTBALL
(virtuaalinen
jalkapallotila)
Äänitehosteita, jotka tuottavat jalkapallostadionilla olemisen
tunteen (ottelulähetystä katsottaessa)
Huomautus: Tämä ominaisuus ei tue monoääntä.
STD (tavallinen)
TV-ohjelmille sopivia äänitehosteita
LEVEL 1 – 3
TONE 1
Terävämpi basso
TONE 2
Useisiin eri lähteisiin sopiva basson sävy (oletus)
TONE 3
Dynaamisempi basso
11
Äänen kuunteleminen BLUETOOTH-laitteista
BLUETOOTH-laitteiden rekisteröiminen (pariliitoksen muodostaminen)
BLUETOOTH PAIRING -painike
BLUETOOTH-ilmaisin
1 Paina BLUETOOTH PAIRING -painiketta.
2 Aseta BLUETOOTH-laite pariliitostilaan ja valitse HT-ST7. Jos salausavain on annettava, kirjoita 0000.
3 Tarkista, että BLUETOOTH-ilmaisin palaa sinisenä.
BLUETOOTH-yhteys on muodostettu
BLUETOOTH-pariliitosta muodostetaan
12
Yhden kosketuksen liitäntä (NFC-toiminto)
BLUETOOTH-ilmaisin
1 Lataa ja asenna NFC Easy Connect -sovellus älypuhelimeesi ja käynnistä se.
2 Kosketa kaiutinpalkkia älypuhelimella.
3 Varmista, että BLUETOOTH-ilmaisin palaa sinisenä. Silloin yhteys on muodostettu.
• Yhteensopivat älypuhelimet
Älypuhelimet, joissa on sisäänrakennettu NFC-toiminto
(Käyttöjärjestelmä: Android 2.3.3 tai uudempi, paitsi Android 3.x)
13
Osat ja ohjaimet
MUTING
  (virta/valmiustila) -painike
 BLUETOOTH PAIRING -painike (sivu 12)
 INPUT-painike (sivu 9)
 VOL (äänenvoimakkuus) +/– -painikkeet
 NFC-tunnistin (sivu 13)
Muodostaa pariliitoksen eli yhdistää NFC-laitteen, kun sellainen on lähellä.
 MUTING-ilmaisin
 Näyttö pois käytöstä / BLUETOOTH-ilmaisin
Palaa valkoisena, kun järjestelmä on käytössä (ei BLUETOOTH-tilassa) ja etupaneelin näyttö on pois käytöstä.
Palaa sinisenä BLUETOOTH-tilassa (sivu 12).
 Etupaneelin näyttö

14
(kauko-ohjaimen tunnistin)
  (virta/valmiustila) -ilmaisin (sivu 8)
  (virta/valmiustila) -painike
 SECURE LINK -painike
Yhdistää määritetyn kaiutinpalkin ja bassokaiuttimen, kun langattomia äänilaitteita on useita. Lisätietoja on
viiteoppaassa.
15
  (virta/valmiustila)
 INPUT (sivu 9)
 MUTING
 VOL (äänenvoimakkuus) +/–
 SOUND MODE (sivu 10)
 VOICE (sivu 10)
 DISPLAY
Säätää näytön kirkkautta: käytössä  pimeä  poissa käytöstä.
* Kun näyttöön kytketään virta, äänimuodon tiedot näytetään näytössä.
 SW TONE (sivu 10)
 SW VOL (bassokaiuttimen äänenvoimakkuus) +/–
 MENU/RETURN///ENTER (sivu 17)
16
Asetusten säätäminen
Paina kauko-ohjaimen MENU-painiketta ja valitse haluttu asetus painikkeella //ENTER/RETURN.
Valikko
LEVEL
Toiminto
Oletus
DRC
(DYNAMIC RANGE
CONTROL)
Voit nauttia Dolby Digital -äänestä alhaisilla äänenvoimakkuuksilla. (ON/AUTO/OFF)
ON: Pakkaa äänen sisällön sisältämien pakkaustietojen mukaisesti.
AUTO: Pakkaa Dolby TrueHD -koodatun äänen automaattisesti.
AUTO
SYNC
(AV SYNC)
Voit säätää ääntä, jos kuva ja ääni eivät ole synkronissa. (1–4/OFF)
DUAL
(DUAL MONO)
Voit nauttia Dolby Digital -äänen multiplex-lähetysäänestä. (M/S [pää- ja
alikanavat] / MAIN [pääkanava] / SUB [alikanava])
S. OPT
(SOUND OPTIMIZER)
Säätää ääntä niin, että se tuotetaan dynaamisesti ja kirkkaasti jopa alhaisilla
äänenvoimakkuuksilla. (ON/OFF)
OFF
HEQ
(HARMONICS EQUALIZER)
Tuottaa hyvin alhaisen äänenvoimakkuuden ääniä, jotka äänenpakkaus yleensä
poistaa. (ON/OFF)
Huomautus: HEQ toimii vain, kun BT AU on valittu. Tämä ei toimi minkään muun
tulon kanssa, vaikka toiminnon nimi näkyisikin etupaneelissa.
ON
AAV
(ADVANCED AUTO
VOLUME)
Tasoittaa äänenvoimakkuuden eroja eri ohjelmien tai ohjelmien ja mainosten
välillä. (ON/OFF)
OFF
CTRL
(CONTROL FOR HDMI)
Kytkee Control for HDMI -toiminnon käyttöön tai pois käytöstä. (ON/OFF)
ON
P. THRU
(PASS THROUGH)
Asettaa virransäästötilan HDMI-signaalien läpivientitoiminnolle. (AUTO/ON)
AUTO: Lähettää signaalit järjestelmän HDMI OUT TV (ARC) -liitännästä
valmiustilassa, kun television virta on päällä. Tämä asetus kuluttaa
valmiustilassa vähemmän virtaa kuin ON-asetus.
ON: Lähettää aina signaalit HDMI OUT TV (ARC) -liitännästä valmiustilassa.
Huomautus: Asetus näkyy vain, kun CTRL (CONTROL FOR HDMI) -asetuksena on ON.
AUTO
ARC
(AUDIO RETURN
CHANNEL)
Voit kuunnella digitaalista ääntä ARC (Audio Return Channel) -tekniikan kanssa
yhteensopivasta televisiosta, kun se on liitetty HDMI-kaapelilla. (ON/OFF)
Huomautus: Asetus näkyy vain, kun CTRL (CONTROL FOR HDMI) -asetuksena on ON.
ON
BT.STBY
(BLUETOOTH STANDBY)
Kun järjestelmässä on pariliitostietoja, järjestelmä on BLUETOOTH-valmiustilassa,
vaikka siitä katkaistaan virta. (ON/OFF)
Huomautus: BLUETOOTH-valmiustilan aikana BLUETOOTH-ilmaisin vilkkuu hitaasti
sinisenä.
OFF
AAC
(ADVANCED AUDIO
CODING)
Määrittää, käyttääkö järjestelmä AAC-koodausta BLUETOOTH-yhteyden kautta.
(ON/OFF)
Huomautus: Jos muutat asetusta, kun järjestelmä on yhteydessä BLUETOOTHlaitteeseen, järjestelmän ja laitteen välinen yhteys katkaistaan.
OFF
AUDIO
MENU
 /
ENTER
RETURN
HDMI
SET BT
OFF
MAIN
17
Valikko
MENU
 /
ENTER
RETURN
18
Oletus
A. STBY
(AUTO STANDBY)
ON
IR REP. (IR REPEATER)
Järjestelmä voi välittää kauko-ohjaimesta tulevan signaalin televisioon. (ON/OFF)
OFF
VER (VERSION)
Näyttää nykyisen laiteohjelmistoversion.
–
SEC. ON/SEC.OFF
(SECURE LINK ON/SECURE
LINK OFF)
Kun Secure Link -yhteyttä ei ole muodostettu, näyttöön tulee SEC. ON.
SEC. ON: Voit yhdistää määritetyn kaiutinpalkin ja bassokaiuttimen, kun kantaman
sisällä on useita langattomia äänilaitteita.
Kun Secure Link -yhteys on muodostettu, näyttöön tulee SEC.OFF.
SEC.OFF: Vapauttaa Secure Link -asetuksen.
–
RF CH (RF CHANNEL)
Voit vaihtaa langatonta taajuutta, jos bassokaiuttimen ääni hyppii. (AUTO/1/2/3)
RF CHK (RF CHECK)
Voit tarkistaa, onko järjestelmässä käytössä äänen langaton lähetys. (OK/NG)
SYSTEM
WS
Toiminto
Ottaa AUTO POWER OFF -toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä. (ON/OFF)
Järjestelmän virta katkaistaan automaattisesti, jos mitään toimintoa ei suoriteta
tiettyyn aikaan (noin 20 minuuttiin) eikä järjestelmä vastaanota tulosignaalia.
AUTO
–
Vianmääritys
Viiteoppaassa on lisää usein kysyttyjä kysymyksiä.
TV-ääntä ei toisteta järjestelmän kautta.
• Varmista, että oikea tulolähde on valittuna. Voit kokeilla muita tulolähteitä
painamalla INPUT-painiketta useita kertoja (sivu 9).
• Tarkista järjestelmään ja televisioon liitetyn HDMI-kaapelin, optisen
digitaalikaapelin tai äänikaapelin kytkentä (sivut 6 ja 7).
• Tarkista television äänilähtö.
Yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta ei lähetetä ääntä järjestelmään.
• Varmista, että BLUETOOTH-ilmaisin palaa sinisenä (sivu 12).
• Varmista, ettei järjestelmä ole liian kaukana BLUETOOTH-laitteesta tai ettei
järjestelmä vastaanota häiritsevää signaalia Wi‐Fi-verkosta, toisesta 2,4 GHz:n
langattomasta laitteesta tai mikroaaltouunista.
TV-ääntä ei toisteta bassokaiuttimen kautta.
• Varmista, että bassokaiuttimen virtajohto on kytketty
(sivu 8).
• Varmista, että langattomat lähetin-vastaanottimet on liitetty oikein (sivu 5).
• Jos -ilmaisin ei pala:
– Varmista, että bassokaiuttimen virtajohto on kytketty kunnolla.
– Kytke virta bassokaiuttimeen painamalla bassokaiuttimen -painiketta.
• Jos -ilmaisin vilkkuu nopeasti vihreänä:
Paina ensin bassokaiuttimen -painiketta. Liitä sitten langaton lähetinvastaanotin bassokaiuttimeen oikein ja paina bassokaiuttimen -painiketta
uudelleen.
• Jos -ilmaisin vilkkuu punaisena:
Katkaise bassokaiuttimesta virta painamalla -painiketta ja tarkista, ettei
mikään peitä bassokaiuttimen tuuletusaukkoja.
Järjestelmän virta katkeaa automaattisesti.
• A. STBY -toiminto on käytössä (sivu 18).
Television kauko-ohjain ei toimi.
• Tämä ongelma voi ratketa käyttämällä mukana toimitettua IR Blasteria.
Lisätietoja on viiteoppaassa.
19
© 2013 Sony Corporation
4-463-413-22(1) (FI)
Download PDF

advertising