Sony | NWZ-E436F | Sony NWZ-E436F Käyttöohjeet

Sisällysluettelo
Valikko
Hakemisto
Käyttöopas
NWZ-E435F / E436F / E438F
©2008 Sony Corporation
4-109-570-23 (1)
Siirtyminen sisällysluetteloon
Etsi haluamasi tiedot oppaan aiheiden luettelosta.
Valikko
Käyttöoppaassa olevien painikkeiden käyttäminen
Voit siirtyä ”Sisällysluettelo”, ”Päävalikkoluettelo (Home)” tai ”Hakemisto”
napsauttamalla tämän oppaan oikeassa yläkulmassa olevia painikkeita.
Sisällysluettelo
Käyttöoppaan selaaminen
Hakemisto
Siirtyminen päävalikkoluetteloon (Home)
Etsi tarvitsemasi asetus soittimen valikon asetusten luettelosta.
Siirtyminen hakemistoon
Etsi haluamasi tiedot oppaan avainsanojen luettelosta.
 Vihjeitä
Voit siirtyä halutulle sivulle napsauttamalla sisällysluettelossa, päävalikkoluettelossa
(Home) tai hakemistossa olevaa sivun numeroa.
siirtyä halutulle sivulle myös napsauttamalla sivun viittausta (esim.  sivu 4), joka
Voit

löytyy jokaiselta sivulta.
Voit etsiä viitesivua avainsanan perusteella seuraavasti: tuo Adobe Reader -hakukehys
näkyviin valitsemalla Readerin ”Muokkaa”-valikossa ”Etsi” ja kirjoita avainsana tekstin
hakukenttään ja valitse ”Etsi”.
olet siirtynyt toiselle sivulle, voit siirtyä edelliselle tai seuraavalle sivulle
Kun

napsauttamalla Adobe Reader -ikkunan alareunassa olevaa - tai -painiketta.
Toimintatapa voi vaihdella Adobe Readerin version mukaan.
Jatkuu 
Sisällysluettelo
Sivun asettelun muuttaminen
Sivun näyttöasetuksia voidaan muuttaa Adobe Reader -ikkunan alareunassa
olevien painikkeiden avulla.
Valikko
Yksi sivu
Sivut näytetään yksi kerrallaan.
Näyttöä vieritettäessä näkyviin tulee
joko edellinen tai seuraava sivu.
Jatkuva
Sivut näytetään jatkuvina yksi
toisensa jälkeen.
Näyttöä vieritettäessä ylös- tai
alaspäin edelliset tai seuraavat sivut
vierivät näkyviin katkeamatta.
Jatkuva - Aukeama
Kaksi sivua näytetään vierekkäin, ja
jokainen sivupari on osa jatkuvaa
sivustoa. Näyttöä vieritettäessä ylöstai alaspäin edellinen ja seuraava
sivupari seuraavat toisiaan
katkeamatta.
Aukeama
Kaksi sivua näytetään vierekkäin.
Näyttöä vieritettäessä näkyviin tulee
joko edellinen tai seuraava sivupari.
Hakemisto
Päävalikkoluettelo (Home).................... 6
Vakiovarusteet....................................... 8
Osat ja säätimet.................................... 11
Toistotilan määrittäminen
(Play Mode). .......................................... 41
Äänenlaadun asettaminen (Equalizer). .. 43
Äänenlaadun muuttaminen..........................43
Äänenlaadun mukauttaminen......................45
Soittimen painikkeet ja näytöt............ 14
Viisisuuntaisen painikkeen ja näytön
käyttäminen..................................................15
”Now Playing” -näytön tuominen
näkyviin.........................................................21
OPTION-painikkeen käyttäminen...... 22
Käytön aloittaminen
Soittimen valmisteleminen.................. 23
Soittimen akun lataaminen............................23
Soittimen virran kytkeminen ja
katkaiseminen...............................................25
Tiedostojen hakeminen....................... 26
Tiedostojen siirtäminen...................... 27
Videoiden toistaminen
Videoiden toistaminen........................ 46
Videon näyttösuunnan
määrittäminen................................... 48
Videonäytön asetusten
määrittäminen................................... 50
Zoomaustoiminnon asetusten
määrittäminen................................... 51
Videoiden poistaminen videokirjastosta
(”Video Library”).............................. 53
Videoasetusvalikon avaaminen........... 54
Valokuvien toistaminen
Musiikin toistaminen
Kappaleiden etsiminen
(Music Library)....................................... 30
Kappaleiden etsiminen kappaleen nimen
perusteella.....................................................30
Kappaleiden etsiminen albumin
perusteella.....................................................31
Kappaleiden etsiminen esittäjän
perusteella.....................................................32
Kappaleiden etsiminen tyylilajin
perusteella.....................................................33
Kappaleiden etsiminen julkaisuvuoden
perusteella.....................................................34
Kappaleiden etsiminen kansion
perusteella.....................................................35
Toistoluettelon toistaminen................. 36
Kappaleiden toistaminen satunnaisessa
järjestyksessä..................................... 37
Kappaleiden poistaminen
musiikkikirjastosta
(”Music Library”).............................. 38
Musiikkiasetusvalikon avaaminen....... 39
Valokuvien näyttäminen...................... 55
Valokuvan näyttösuunnan
määrittäminen................................... 57
Valokuvanäytön asetusten
määrittäminen................................... 59
Diaesityksen toistaminen..................... 60
Diaesityksen esitystilan
määrittäminen................................... 61
Diaesityksen aikavälin
määrittäminen................................... 62
Valokuvien poistaminen
valokuvakirjastosta
(”Photo Library”).............................. 63
Valokuva-asetusvalikon avaaminen..... 64
Jatkuu 
Hakemisto
Etuosa...............................................................11
Takaosa.............................................................13
Musiikkiasetusten määrittäminen
Valikko
Tietoja laitteen mukana toimitetuista
ohjelmistoista..................................................9
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
FM-radion kuunteleminen.................. 65
Radioasemien esivirittäminen
manuaalisesti..................................... 68
Esiviritettyjen radioasemien
poistaminen..................................................69
Common Settings
Äänenvoimakkuuden rajoittaminen
(AVLS (Volume Limit))............................. 73
Äänimerkin poistaminen käytöstä...... 74
Näytönsäästäjän tyypin
määrittäminen................................... 75
Näytön kirkkauden säätäminen
(Brightness)........................................... 76
Nykyisen ajan asettaminen
(Set Date-Time)...................................... 77
Päivämäärän näyttötavan
asettaminen........................................ 79
Ajan näyttötavan asettaminen............. 80
Soittimen tietojen näyttäminen
(Unit Information). ................................. 81
Alkuperäisten asetusten palauttaminen
(Reset all Settings)................................... 82
Muistin alustaminen (Format)............... 83
Näytön kielen valitseminen................. 85
Äänitiedostomuoto.........................................88
Videotiedostomuoto.......................................89
Valokuvatiedostomuoto.................................89
Tiedostojen tallentaminen................... 90
Soittimen laiteohjelmiston
päivittäminen.................................... 91
Vianmääritys
Vianmääritys........................................ 92
Ilmoitukset......................................... 104
Lisätietoja
Varotoimet......................................... 106
Käyttöoikeuksiin ja tavaramerkkeihin
liittyvä ilmoitus................................ 114
Tekniset tiedot................................... 117
Hakemisto.......................................... 123
Huomautus
Kaikkia malleja ei välttämättä myydä siinä maassa tai sillä alueella, josta olet hankkinut
soittimen.
Hakemisto
Vastaanottoherkkyyden asettaminen
(Scan Sensitivity)..................................... 70
Mono- ja stereoäänen vaihtaminen
(Mono/Auto).......................................... 71
FM-virittimen asetusvalikon
avaaminen.......................................... 72
Akun keston pidentäminen................. 87
Tiedostomuoto ja bittinopeus............. 88
Valikko
1FM-radion ottaminen käyttöön.................65
2Radioasemien automaattinen
esiviritys (Auto Preset). ...................................66
3Radioasemien valitseminen........................67
Hyödyllisiä tietoja
Sisällysluettelo
FM-radion kuunteleminen
Valikko
Home-valikko tuodaan näkyviin painamalla soittimen BACK/HOMEpainiketta ja pitämällä sitä alhaalla. Home-valikon kautta voidaan käyttää
kaikkia toimintoja, kuten toistaa kappaleita, videoita ja valokuvia, etsiä
kappaleita, kuunnella FM-radiota ja muuttaa asetuksia.
Sisällysluettelo
Päävalikkoluettelo (Home)
Hakemisto
Shuffle All................................ 37
FM Radio.................................. 65
Clock Display*1.......................... 78
Photo Library.......................... 55
Music Library
All Songs........................................ 30
Album............................................ 31
Artist.............................................. 32
Genre............................................. 33
Release Year.................................. 34
Folder............................................. 35
Video Library........................... 46
Jatkuu 
*1Kuvakkeen
(Clock Display) sijaan
näkyy kuvake , jos soittimella
käytetään tiettyjä online-palveluita
(vain Yhdysvalloissa). Jos haluat
(Clock
palauttaa kuvakkeen
Display), alusta soittimen muisti
( sivu 83).
Playlists.................................... 36
Now Playing............................ 21
Sisällysluettelo
Settings
Valikko
Hakemisto
Music Settings
Play Mode................................ 41
Equalizer................................... 43
Video Settings
Zoom Settings.......................... 51
Video Orientation................... 48
Display...................................... 50
Photo Settings
Photo Orientation................... 57
Display...................................... 59
Slide Show Repeat................... 61
Slide Show Interval................. 62
FM Radio Settings
Scan Sensitivity........................ 70
Mono/Auto.............................. 71
Common Settings
Unit Information..................... 81
AVLS (Volume Limit)............. 73
Beep Settings............................ 74
Screensaver.............................. 75
Brightness................................. 76
Set Date-Time.......................... 77
Date Display Format............... 79
Time Display Format.............. 80
Reset all Settings...................... 82
Format...................................... 83
Language Settings........................ 85
Sisällysluettelo
Vakiovarusteet
Varmista, että pakkaus sisältää seuraavat osat.
Valikko
 Kuulokkeet (1)
 USB-kaapeli (1)
Hakemisto
 Kiinnitysosa (1)
Käytetään soittimen kiinnittämiseen esimerkiksi lisävarusteena
saatavaan telakointiasemaan.
 CD-ROM*1 *2 (1)
 Windows Media Player 11
 Media Manager for WALKMAN*3
 Content Transfer
 Käyttöopas (PDF-tiedosto)
 Quick Start Guide (1)
*1 Tätä CD-ROM-levyä ei saa yrittää toistaa tavallisessa CD-soittimessa.
*2 Laitteen mukana toimitettava ohjelmisto voi vaihdella soittimen ostomaan/alueen mukaan.
3
* Media Manager for WALKMAN -ohjelmistoa ei toimiteta soittimen mukana
USA:ssa Sen voi ladata seuraavasta WWW-sivustosta:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
Tietoja sarjanumerosta
Tämän soittimen sarjanumeroa tarvitaan asiakkaan rekisteröintiin.
Sarjanumero sijaitsee soittimen takana.
Jatkuu 
Joissakin tietokoneissa, joihin on jo asennettu Windows Media Player 10, voi olla
tiedostorajoituksia (esimerkiksi AAC- ja videotiedostot), jotka koskevat siirtämistä
vetämällä ja pudottamalla. Jos asennat Windows Media Player 11:n soittimen mukana
toimitetulta CD-ROM-levyltä, voit ratkaista tämän ongelman ja siirtää tiedostot
uudelleen vetämällä ja pudottamalla. Varmista ennen Windows Media Player
11:n asentamista tietokoneeseesi, onko käyttämäsi ohjelmisto tai palvelu yhteensopiva
Windows Media Player 11:n kanssa.
Media Manager for WALKMAN*1
Media Manager for WALKMAN -ohjelmistolla voi siirtää musiikkia, valokuvia
tai videoita tietokoneesta soittimeen ja tuoda äänitiedostoja CD-levyiltä.
Katso lisätietoja ohjelmiston käytöstä sen ohjetoiminnosta. Äänitiedostoja
(AAC) tai videoita voi siirtää myös vetämällä ja pudottamalla Windowsin
Resurssienhallinnan ja Media Manager for WALKMAN -ohjelmiston avulla.
Siirrettävät tiedostot: musiikki (MP3, WMA, AAC*2, WAV), valokuva (JPEG),
video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*2*3)
*1Jos olet ostanut soittimen Yhdysvalloista, lataa Manager for WALKMAN seuraavasta
WWW-sivustosta:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
*2DRM-tiedostot eivät ole yhteensopivia.
*3Joitakin WMV-tiedostoja ei voi toistaa, kun ne on siirretty Media Manager for
WALKMANilla. Jos siirrät tiedostot uudelleen Windows Media Player 11 -ohjelmistolla,
niitä voi ehkä toistaa.
Huomautus
Tekijänoikeussuojatut videotiedostot, kuten DVD-elokuvat tai tallennetut digitaaliset
TV-ohjelmat, eivät ole tuettuja.
Jatkuu 
Hakemisto
 Vihje
Valikko
Windows Media Player 11
Windows Media Playerin avulla voi tuoda äänitietoja CD-levyiltä ja siirtää
tiedot soittimeen. Kun käytät tekijänoikeussuojattuja WMA-äänitiedostoja ja
tekijänoikeussuojattuja WMV-videotiedostoja, käytä tätä ohjelmistoa.
Siirrettävät tiedostot: musiikki (MP3, WMA), video (WMV), valokuva (JPEG)
Katso lisätietoja ohjelmiston käytöstä sen ohjetoiminnosta tai käymällä
seuraavassa sivustossa:
http://www.support.microsoft.com/
Sisällysluettelo
Tietoja laitteen mukana toimitetuista ohjelmistoista
10
ATRAC-tiedostot voidaan siirtää soittimeen, kun ne on muunnettu MP3tiedostomuotoon. Jos haluat muuntaa tiedostoja, lataa MP3 Conversion Tool -ohjelmisto
asiakastuen WWW-sivustosta ( sivu 113).
Hakemisto
 Vihje
Valikko
*2Joitakin WMV-tiedostoja ei voi toistaa, kun ne on siirretty Content Transferilla. Jos
siirrät tiedostot uudelleen Windows Media Player 11 -ohjelmistolla, niitä voi ehkä
toistaa.
Sisällysluettelo
Content Transfer
Content Transfer -ohjelmistolla voi siirtää musiikkia, videoita tai valokuvia
tietokoneesta ”WALKMAN”-laitteeseen helposti vetämällä ja pudottamalla.
Windowsin Resurssienhallinnasta tai iTunes®-ohjelmistosta tiedostot voi vetää
kätevästi Content Transfer -ohjelmistoon. Lisätietoja ohjelmiston käytöstä on
sen ohjetoiminnossa.
Siirrettävät tiedostot: musiikki (MP3, WMA, AAC*1, WAV), valokuva (JPEG),
video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*1*2)
*1 DRM-tiedostot eivät ole yhteensopivia.
11
Sisällysluettelo
Osat ja säätimet
Valikko
Etuosa
Hakemisto
 BACK/HOME-painike*1
Tätä painamalla voit siirtyä yhden
näytön ylöspäin tai palata edelliseen
valikkoon.
Voit tuoda Home-valikon
( sivu 14) näkyviin painamalla
BACK/HOME-painiketta ja
pitämällä sitä alhaalla.
 Viisisuuntainen painike*2
Aloittaa toiston ja mahdollistaa
siirtymisen soittimen
näyttövalikoissa ( sivu 15).
 Kuulokeliitäntä
Kuulokkeiden liittämiseen. Työnnä
pistoke liitäntään niin, että pistoke
napsahtaa paikalleen. Jos kuulokkeet
on liitetty väärin, ääni ei ehkä kuulu
kuulokkeista oikein.
VOL +*2/– -painike
Säätää äänenvoimakkuutta.
 WM‑PORT-liitäntä
Liitä tähän liitäntään laitteen
mukana toimitettu USB-kaapeli tai
valinnaiset oheislaitteet, kuten tuetut
WM‑PORT-lisälaitteet.
Näyttö
Näytön sisältö voi vaihdella
toimintojen mukaan ( sivu 14).
Jatkuu 
12
Soitin kuluttaa hieman akkuvirtaa
myös valmiustilassa. Siksi soittimesta
voi piankin katketa virta kokonaan.
Tämä määräytyy akun jäljellä olevan
varauksen mukaan.
Hakemisto
Huomautus
Jatkuu 
Valikko
 OPTION/PWR OFF -painike*1
Tuo näkyviin asetusvalikon
( sivut 22, 39, 54, 64, 72).
Jos painat OPTION/PWR OFF -painiketta ja pidät sitä alhaalla,
näyttö kytkeytyy pois toiminnasta ja
soitin siirtyy valmiustilaan. Kun
painat jotain painiketta soittimen
ollessa valmiustilassa, ”Now Playing”
-näyttö tulee näkyviin ja soitin on
valmis käyttöön. Jos soitin on
valmiustilassa noin 4 tuntia, siitä
katkeaa automaattisesti virta
kokonaan. Kun painat jotain
painiketta soittimen virran ollessa
katkaistuna, aloitusnäyttö tulee ensin
näkyviin ja sitten näkyviin tulee
”Now Playing” -näyttö.
merkityt
*1Soittimeen merkillä
toiminnot tulevat käyttöön, kun painat
ja pidät alhaalla vastaavia painikkeita.
*2Painikkeissa on kohopisteet. Ne
helpottavat painikkeiden käyttöä.
Sisällysluettelo
 HOLD-kytkin
Voit suojata soittimen sen
kuljetuksen ajaksi tahattomalta
käytöltä HOLD-kytkimen avulla.
Kun HOLD-kytkintä siirretään
nuolen  suuntaan, mitkään
käyttöpainikkeet eivät toimi. HOLDkytkimen siirtäminen vastakkaiseen
suuntaan poistaa HOLD-toiminnon
käytöstä.
13
Sisällysluettelo
Takaosa
Valikko
Hakemisto
 RESET-painike
Palauttaa soittimen tehdasasetukset
painettaessa RESET-painiketta
esimerkiksi pienellä neulalla
( sivu 92).
14
Hakemisto
Home-valikko
Valikko
Viisisuuntainen painikkeen ja BACK/HOME-painikkeen avulla voidaan siirtyä
näytöissä, toistaa kappaleita, katsella videoita ja valokuvia, kuunnella FMradiota sekä muuttaa soittimen asetuksia.
Home-valikko tulee näkyviin, kun BACK/HOME-painiketta painetaan ja
pidetään alhaalla.
Alla olevassa kaaviossa näkyy, miten näyttö muuttuu eri toimintopainikkeita
painettaessa. Soittimen näyttö muuttuu alla olevan esimerkin kuvaamalla
tavalla, kun Home-valikosta valitaan ”Music Library”– ”Album”.
Sisällysluettelo
Soittimen painikkeet ja näytöt
Valitse
(Music Library) ja paina
 -painiketta.
Music Library
Paina BACK/
HOME-painiketta.
Valitse ”Album” ja paina
 -painiketta.
Paina BACK/HOMEpainiketta ja pidä sitä
alhaalla.
Album-luettelo
Paina BACK/
HOME-painiketta.
Valitse haluamasi albumi ja paina
 -painiketta.
Paina BACK/HOME-painiketta ja
pidä sitä alhaalla.
Kappaleluettelo
Paina BACK/
HOME-painiketta.
Paina BACK/HOME-painiketta
ja pidä sitä alhaalla.
Valitse haluamasi kappale ja
paina  -painiketta.
Toisto alkaa.
Now Playing -näyttö
Paina BACK/
HOME-painiketta.
Paina BACK/HOME-painiketta ja
pidä sitä alhaalla.
Jatkuu 
15
Viisisuuntaisella painikkeella käytetään eri
toimintoja luettelonäytöissä, pikkukuvanäytöissä ja
”Now Playing” -näytössä.
vahvistus) -painike*1
/ -painikkeet
/ -painikkeet
Hakemisto
Viisisuuntaisen painikkeen käyttäminen luettelonäytössä
Musiikki
Hakemisto
Esimerkiksi luettelo-osan kappaleen ja albumin nimen alkukirjaimet
tulevat näkyviin.
Luettelo
Ilmoitusalue
Muun muassa kappaleen tiedot ja kuvakkeet tulevat näyttöön ( sivu 20).
Painikkeet
Kuvaus

Vahvistaa luettelon kohteen valinnan.
/
Siirtää kohdistinta ylös- tai alaspäin.
Painamalla painiketta ja pitämällä sitä alhaalla voit vierittää
nopeammin ylös- tai alaspäin.
Vaihtaa näyttöä, tai hakemistonäytön ollessa näkyvissä siirtää
kohdistinta vasemmalle tai oikealle kohdeluettelon näyttämiseksi.
Näyttää luettelon edellisen tai seuraavan näytön, kun hakemisto ei
ole näkyvissä.
/
Video
Luettelo
Painikkeet
Kuvaus

Vahvistaa luettelon kohteen valinnan.
/
Siirtää kohdistinta ylös- tai alaspäin.
Painamalla painiketta ja pitämällä sitä alhaalla voit vierittää
nopeammin ylös- tai alaspäin.
Näyttää luettelon edellisen tai seuraavan näytön.
/
Valikko
*1Painikkeissa on kohopisteitä. Ne helpottavat
painikkeiden käyttöä.
 (toisto/tauko/
Sisällysluettelo
Viisisuuntaisen painikkeen ja näytön käyttäminen
Jatkuu 
16
Valokuva
Sisällysluettelo
Luettelo
Valikko
Kuvaus

Vahvistaa luettelon kohteen valinnan.
Painamalla painiketta ja pitämällä sitä alhaalla voit toistaa valitun
kohteen sisältämät valokuvat diaesityksenä.
Siirtää kohdistinta ylös- tai alaspäin.
Painamalla painiketta ja pitämällä sitä alhaalla voit vierittää
nopeammin ylös- tai alaspäin.
Näyttää luettelon edellisen tai seuraavan näytön.
/
/
Jatkuu 
Hakemisto
Painikkeet
17
Sisällysluettelo
Viisisuuntaisen painikkeen käyttäminen ”Now Playing” -näytössä
Musiikki
Kappaleen nimi
Valikko
Hakemisto
Esittäjän nimi
Albumin nimi
Tyylilaji
Julkaisuvuosi
Toiston tila
Painikkeet
Kuvaus

Aloittaa kappaleen toiston. Kun toisto alkaa,  tulee näyttöön, ja
jos  -painiketta painetaan uudelleen,  tulee näyttöön ja toisto
siirtyy taukotilaan.*1 Tämä tauko- ja jatkamistoiminto on
käytettävissä vain ”Now Playing” -näytössä.
/
Painamalla / -painiketta voit tuoda kohdistimen näkyviin ja
vierittää näytössä näkyviä kohteita.
/
Kerran tai toistuvasti painettaessa siirtää toiston nykyisen, edellisen
tai seuraavan kappaleen alkuun. Painamalla painiketta ja pitämällä
sitä alhaalla voit selata parhaillaan toistettavaa kappaletta nopeasti
taakse- tai eteenpäin.
*1Jos mitään toimintoa käytetä 3 minuutin kuluessa, näyttö kytkeytyy pois toiminnasta ja
soitin siirtyy valmiustilaan.
Jatkuu 
18
Video
Sisällysluettelo
Valikko
Toiston tila
Painikkeet
Kuvaus

Aloittaa videon toiston. Kun toisto alkaa,  tulee näyttöön, ja jos
 -painiketta painetaan uudelleen,  tulee näyttöön ja toisto
siirtyy taukotilaan.*1 Videoita voi toistaa ja niiden toiston voi
keskeyttää vain videon ”Now Playing” -näytöstä.

Etsi juuri toistettava video painamalla  -painiketta.
Selaa toistettavaa videota nopeasti taakse- tai eteenpäin painamalla
/ -painiketta ja pitämällä sitä painettuna.
Kun toisto keskeytetään, kohtausta voidaan siirtää hieman eteentai taaksepäin painamalla / -painiketta.
/
*1Jos mitään toimintoa ei käytetä 3 minuutin kuluessa videon toiston ollessa taukotilassa,
näyttö pimenee ja soitin siirtyy valmiustilaan.
Jatkuu 
Hakemisto
Kun muutat näytön suunnan vaakasuuntaiseksi, /// -painikkeen suunta
ja toiminnot muuttuvat myös.
19
Valokuva
Sisällysluettelo
Valikko
Toiston tila
Painikkeet
Kuvaus

 tulee näyttöön, ja diaesitys alkaa. Jos painat  -painiketta
uudelleen, näyttöön tulee  ja toisto siirtyy taukotilaan.*1
/
Näyttää edellisen tai seuraavan valokuvan.
*1Kun kappaleiden toiston aikana tai diaesityksen ollessa taukotilassa ei käytetä mitään
toimintoa 30 sekunnin kuluessa, näyttö pimenee ( sivu 75). Kun kappaleen toisto
ja siihen liittyvän diaesityksen toisto on taukotilassa eikä mitään toimintoa käytetä 3
minuutin kuluessa, näyttö kytkeytyy pois toiminnasta ja soitin siirtyy valmiustilaan.
FM
Painikkeet
Kuvaus

Aloittaa FM-radion toiston tai siirtää sen taukotilaan*1.
Painettaessa ja pidettäessä alhaalla esivirittää valitun taajuuden.
/
Valitsee taajuudet. Painettaessa ja pidettäessä alhaalla valitsee
seuraavan vastaanotettavan radioaseman.
/
Valitsee esiviritetyn aseman.
*1Jos mitään toimintoa käytetä 3 minuutin kuluessa FM-radion kuuntelun ollessa
taukotilassa, näyttö kytkeytyy pois toiminnasta ja soitin siirtyy valmiustilaan.
Jatkuu 
Hakemisto
Kun muutat näytön suunnan vaakasuuntaiseksi, /// -painikkeen suunta
ja toiminnot muuttuvat myös.
20
Alla olevassa taulukossa olevat kuvakkeet näkyvät ilmoitusalueella. Kuvakkeet vaihtelevat
toistotilan, asetusten tai näyttöjen mukaan.
Lisätietoja kuvakkeista on viitatuilla sivuilla.
Sisällysluettelo
Tietoja ilmoitusalueesta
Kuvakkeet
Kuvaus
, , , ,
, ,
,
,
,
jne.
Toiston tilan kuvakkeet
 Toisto, Tauko, Pikakelaus eteen- tai taaksepäin, Siirry seuraavan,
nykyisen tai edellisen kappaleen alkuun
 Siirry hieman tai nopeasti eteen- tai taaksepäin ( sivu 47)
Valikko
Kappaleen nimen, esittäjän nimen, videon nimen tai valokuvan
nimen kuvakkeet
Hakemisto
,
,
,
FM-virittimen kuvake
,
jne.
jne.
,
Toistotilan kuvakkeet
 Toistotilaksi on valittu ”Repeat” tai ”Shuffle” ( sivu 42). ”Slide
Show Repeat” -asetuksena on ”On” ( sivu 61)
Äänitehosteasetuksen kuvakkeet ( sivu 44)
Videoasetuksen kuvakkeet
”Zoom Settings” -asetukseksi on valittu ”Auto” tai ”Full” ( sivu 51)
Akun jäljellä olevan varauksen kuvake ( sivu 23)
Jatkuu 
21
Sisällysluettelo
”Now Playing” -näytön tuominen näkyviin
Voit tuoda ”Now Playing” -näytön useista näytöistä näkyviin.
Now Playing
Viisisuuntainen painike
valikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Now Playing) painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Näkyviin tulee tietoja parhaillaan toistettavasta kappaleesta.
 Vihjeitä
”Now Playing” -näytön voi tuoda näkyviin valitsemalla ”Now Playing” -vaihtoehdon
OPTION/PWR OFF -painikkeella.
tai valokuvien toiston aikana asetusvalikosta voi valita vaihtoehdon ”Go to
Videoiden

the song playback screen”, niin kappaleen toistonäyttö tulee näkyviin.
Hakemisto
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Home-
Valikko
BACK/HOME-painike
22
 Paina OPTION/PWR OFF -painiketta.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
 Valitse kohde painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Valitun vaihtoehdon asetusnäyttö tulee näkyviin tai valittu komento
suoritetaan. Asetusvalikon toiminnot määräytyvät sen mukaan, missä
näytössä OPTION/PWR OFF -painiketta painetaan.
Lisätietoja on seuraavilla sivuilla.
”Musiikkiasetusvalikon avaaminen” ( sivu 39)
”Videoasetusvalikon avaaminen” ( sivu 54)
”Valokuva-asetusvalikon avaaminen” ( sivu 64)
”FM-virittimen asetusvalikon avaaminen” ( sivu 72)
Hakemisto
OPTION/PWR OFF -painike
Viisisuuntainen painike
Valikko
Kunkin toiminnon asetuksia voi muuttaa painamalla OPTION/PWR OFF painiketta. OPTION/PWR OFF -painike on kätevä, koska sen avulla
asetusnäytön voi tuoda näkyviin heti valitsematta asetustoimintoja Homevalikon
(Settings) -valikosta.
Sisällysluettelo
OPTION-painikkeen käyttäminen
23
Käytön aloittaminen
Sisällysluettelo
Soittimen valmisteleminen
Valikko
Soittimen akun lataaminen
Hakemisto
Soittimen akkua ladataan, kun soitin on liitettynä käynnissä olevaan
tietokoneeseen.
Liitä soitin tietokoneeseen käyttämällä soittimen
mukana toimitettua USB-kaapelia. Liitä USBkaapelin liitin soittimeen niin, että -merkki on
ylöspäin.
Kun jäljellä olevan akun varauksen ilmaisin näkyy näytössä muodossa
,
lataus on valmis (latausaika noin 4 tuntia).
Kun soitinta käytetään ensimmäistä kertaa tai sitä ei ole käytetty pitkään
jäljellä olevan akun varauksen
aikaan, lataa sen akku täyteen (arvoon
määrästä, joka näkyy näytössä).
Soittimen akun lataaminen
Näytön akkusymboli muuttuu alla kuvatulla tavalla. Tietoja akun kestosta on
 sivulla 121.
Kun akun virta vähenee, kuvakkeen palkki lyhenee. Jos näyttöön tulee teksti
”LOW BATTERY. Please Charge.”, soitinta ei voi käyttää. Lataa soittimen akku
liittämällä soitin tietokoneeseen.
Jatkuu 
24
Käytön aloittaminen
Huomautuksia
Valikko
Hakemisto
Jatkuu 
Sisällysluettelo
Akun lataamisen suositeltava lämpötila-alue on 5 ºC–35 ºC.
Akku voidaan ladata noin 500 kertaa, ennen kuin se kuluu loppuun. Latauskertojen
määrä voi vaihdella soittimen käyttöolosuhteiden mukaan.
Näytössä oleva akun varaustilan ilmaisin näyttää vain arvion. Esimerkiksi ilmaisimen
yksi palkki ei välttämättä ilmaise täsmälleen neljäsosaa akun latauksesta.
Näyttöön tulee teksti ”Do not disconnect.”, kun soitin ottaa yhteyden tietokoneeseen. Älä
irrota mukana toimitettua USB-kaapelia, kun näytössä on teksti ”Do not disconnect.”,
sillä siirrettävät tiedot voivat muutoin vahingoittua.
Soittimen ohjauspainikkeet eivät toimi, kun soitin on kytketty tietokoneeseen.
Jotkin tietokoneeseen kytketyt USB-laitteet voivat häiritä soittimen toimintaa.
Emme takaa akun latautumista itse koottuja tai muunneltuja tietokoneita käytettäessä.
Jos tietokone siirtyy virransäästötilaan, kuten lepotilaan tai horrostilaan, kun soitin on
kytkettynä tietokoneeseen USB-kaapelin välityksellä, soittimen akku ei lataudu. Sen
sijaan soitin kuluttaa akun virtaa ja purkaa sen latauksen.
Älä jätä soitinta kiinni kannettavaan tietokoneeseen pitkäksi aikaa, jos tietokonetta ei ole
liitetty verkkovirtaan. Muutoin soitin saattaa purkaa tietokoneen akun tyhjäksi.
Kun soitin on liitettynä tietokoneeseen, älä käynnistä tietokonetta, käynnistä sitä
uudelleen, käynnistä sitä lepotilasta tai sammuta sitä. Nämä toimet voivat aiheuttaa
soittimeen toimintahäiriön. Irrota soitin tietokoneesta ennen näiden toimien
suorittamista.
Jos soitinta ei aiota käyttää yli puoleen vuoteen, lataa akku vähintään kerran 6–12 kuukauden
aikana, jotta akku pysyy hyvässä kunnossa.
25
Käytön aloittaminen
Soittimen virran katkaiseminen
Jos painat OPTION/PWR OFF -painiketta ( sivu 12) ja pidät sitä alhaalla,
soitin siirtyy valmiustilaan ja näyttö sammuu akkuvirran säästämiseksi. Kun
painat jotain painiketta soittimen ollessa valmiustilassa, ”Now Playing” -näyttö
tulee näkyviin ja soitin on valmis käyttöön.
Jos soitin on valmiustilassa noin 4 tuntia, sen virta katkeaa automaattisesti
kokonaan. Kun painat jotain painiketta soittimen virran ollessa katkaistuna,
aloitusnäyttö tulee ensin näkyviin ja sitten näkyviin tulee ”Now Playing”
-näyttö.
Hakemisto
Soittimen virran kytkeminen
Käynnistä soitin painamalla mitä tahansa painiketta.
Valikko
OPTION/PWR OFF
-painike
Sisällysluettelo
Soittimen virran kytkeminen ja katkaiseminen
26
Käytön aloittaminen
Valikko
Voit toistaa musiikkia, valokuvia ja videoita valmistelemalla tiedostot ensin
tietokoneessa. Tuo tiedot tietokoneeseen asianmukaisen ohjelmiston avulla.
Lisätietoja tiedostomuodoista on kohdassa ”Tuettu tiedostomuoto”
( sivu 117).
Sisällysluettelo
Tiedostojen hakeminen
Hakemisto
27
Käytön aloittaminen
Joissakin tietokoneissa, joihin on jo asennettu Windows Media Player 10, voi olla
tiedostorajoituksia (esimerkiksi AAC- ja videotiedostot), jotka koskevat siirtämistä
vetämällä ja pudottamalla. Jos asennat Windows Media Player 11 -ohjelmiston (katso
lisätietoja ”Quick Start Guide” -pikaoppaan kohdasta ”Käyttöopas ja ohjelmiston
asentaminen”) mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä, voit ratkaista tämän ongelman
ja siirtää tiedostoja vetämällä ja pudottamalla. Varmista ennen Windows Media Player
11:n asentamista tietokoneeseesi, onko käyttämäsi ohjelmisto tai palvelu yhteensopiva
Windows Media Player 11:n kanssa.
Datahierarkia voi vaihdella tietokoneympäristön mukaan.
Joitakin WMV-tiedostoja voi toistaa vain, jos ne siirretään Windows Media Player 11
-ohjelmistolla.
Huomautuksia
Älä irrota USB-kaapelia, kun soittimessa näkyy teksti ”Do not disconnect.”,
sillä siirrettävät tiedot voivat muutoin vahingoittua.
Kun soitin on liitettynä tietokoneeseen, älä käynnistä tietokonetta, käynnistä
sitä uudelleen, käynnistä sitä lepotilasta tai sammuta sitä. Nämä toimet
voivat aiheuttaa soittimeen toimintahäiriön. Irrota soitin tietokoneesta ennen
näiden toimien suorittamista.
Kansioiden ”MUSIC”, ”VIDEO”, ”PICTURE”, ”PICTURES” ja ”MP_ROOT”
nimiä ei voi muuttaa, eikä näitä kansioita voi poistaa.
 Liitä soitin tietokoneeseen soittimen mukana toimitetulla USBkaapelilla.
Liitä USB-kaapelin liitin soittimeen niin, että
-merkki on ylöspäin.
 Valitse soitin Windowsin Resurssienhallinnassa ja vedä ja pudota
tiedostot sitten.
Soitin näkyy Windowsin Resurssienhallinnassa nimellä [WALKMAN].
Jatkuu 
Hakemisto
 Vihjeitä
Valikko
Tiedostoja voi siirtää suoraan tietokoneesta Windowsin Resurssienhallinnasta
vetämällä ja pudottamalla.
Toistokelpoiseen datahierarkiaan liittyy tiettyjä sääntöjä. Siirrä tiedostot oikein
seuraavien ohjeiden avulla.
Lisätietoja soittimen mukana toimitetuista ohjelmistoista, joiden avulla voit
siirtää tietoja, on  sivulla 9.
Sisällysluettelo
Tiedostojen siirtäminen
28
Käytön aloittaminen
Videotiedostojen pikkukuviksi voi asettaa JPEG-tiedostoja
sijoittamalla JPEG-tiedostot vastaaviin videokansioihin. Kun
videoluettelo tuodaan näkyviin, näkyviin tulevat soittimessa olevien
videotiedostojen pikkukuvat (valikossa näkyvät pienet kuvat).
Voit näyttää videotiedostoa vastaavan pikkukuvan luomalla JPEG-tiedoston
(vaakatarkkuus 160 × pystytarkkuus 120 kuvapistettä, tunniste: .thm/.jpg),
antamalla sille haluttua videotiedostoa vastaavan nimen ja tallentamalla sen sitten
videotiedostokansioon. Jos kahdella tiedostolla on sama nimi (kuten abc.thm ja abc.jpg),
pikkukuvana näkyy se tiedosto, jonka tunniste on .thm.
Jatkuu 
Hakemisto
 Vihje
Valikko
Videot
(Windowsin Resurssienhallinnassa)
Vedä ja pudota tiedostot tai kansiot ”VIDEO”-kansioon tai johonkin sen
alikansioon.
Kansiorakenteen syvyydelle ei ole rajaa, mutta alemmalla kuin 8. tasolla olevien
tiedostojen tai kansioiden käytön onnistuminen ei ole taattua.
(Soittimessa)
Videotiedostot näytetään siinä järjestyksessä, jossa ne
siirretään vetämällä ja pudottamalla. (Viimeisin tiedosto
näkyy ensimmäisenä.)
Sisällysluettelo
Kappaleet
(Windowsin Resurssienhallinnassa)
Vedä ja pudota tiedostot tai kansiot ”MUSIC”-kansioon tai johonkin sen
alikansioon.
Kansiorakenteen syvyydelle ei ole rajaa, mutta alemmalla kuin 8. tasolla olevien
tiedostojen tai kansioiden käytön onnistuminen ei ole taattua.
(Soittimessa)
Kansiot näytetään ensin kansioiden nimien mukaisessa
järjestyksessä, ja sitten tiedostot näytetään tiedostojen nimien
mukaisessa järjestyksessä. Isoilla ja pienillä kirjaimilla on
tässä sama merkitys.
29
Käytön aloittaminen
Hakemisto
Videoiden pikkukuvatiedostot mukaan lukien kaikki tiedostot,
joiden tunniste on .jpg, tunnistetaan valokuviksi. Kaikki .jpgtiedostoja sisältävät kansiot näytetään.
Valikko
Huomautus
Sisällysluettelo
Valokuvat
(Windowsin Resurssienhallinnassa)
Vedä ja pudota tiedostot tai kansiot ”PICTURE”-kansioon tai johonkin sen
alikansioon.
Kansiorakenteen syvyydelle ei ole rajaa, mutta alemmalla kuin 8. tasolla olevien
tiedostojen tai kansioiden käytön onnistuminen ei ole taattua.
(Soittimessa)
Vain valokuvia sisältävät kansiot näkyvät aakkosjärjestyksessä.
30
Musiikin toistaminen
Kappaleita voi etsiä esimerkiksi kappaleen, albumin ja esittäjän nimen ja
tyylilajin perusteella.
BACK/HOME-painike
Huomautus
Soittimen käynnistyminen ja tiedosto-/kansioluettelon näyttäminen voi hidastua, jos
tiedostoja ja kansioita on hyvin paljon.
Kappaleiden etsiminen kappaleen nimen perusteella
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Music Library) painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”Music Library” -näyttö tulee näkyviin.
 Valitse ”All Songs” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamallathe  -painiketta.
Kappaleluettelo tulee näkyviin.
 Valitse kappale painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Valitun kappaleen toisto alkaa, ja kappaleiden toisto jatkuu järjestyksessä.
Jatkuu 
Hakemisto
Viisisuuntainen painike
Valikko
Music Library
Sisällysluettelo
Kappaleiden etsiminen (Music Library)
31
Musiikin toistaminen
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Home-
Sisällysluettelo
Kappaleiden etsiminen albumin perusteella
valikko tulee näkyviin.
Valikko
 Valitse
 Valitse ”Album” painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Albumiluettelo tulee näkyviin.
 Valitse albumi painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Valitun albumin kappaleluettelo tulee näkyviin.
 Valitse kappale painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Valitun kappaleen toisto alkaa, ja kappaleiden toisto jatkuu järjestyksessä.
Jatkuu 
Hakemisto
(Music Library) painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”Music Library” -näyttö tulee näkyviin.
32
Musiikin toistaminen
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Home-
Sisällysluettelo
Kappaleiden etsiminen esittäjän perusteella
valikko tulee näkyviin.
Valikko
 Valitse
 Valitse ”Artist” painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Esittäjäluettelo tulee näkyviin.
 Valitse esittäjä painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Valitun esittäjän albumiluettelo tulee näkyviin.
 Valitse albumi painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Valitun albumin kappaleluettelo tulee näkyviin.
 Valitse kappale painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Valitun kappaleen toisto alkaa, ja kappaleiden toisto jatkuu järjestyksessä.
 Vihje
Valitun esittäjän kaikki kappaleet saa näkyviin valitsemalla luettelosta ”All [esittäjän
nimi]” ja painamalla  vaiheessa .
Jatkuu 
Hakemisto
(Music Library) painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”Music Library” -näyttö tulee näkyviin.
33
Musiikin toistaminen
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Home-
Sisällysluettelo
Kappaleiden etsiminen tyylilajin perusteella
valikko tulee näkyviin.
Valikko
 Valitse
 Valitse ”Genre” painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Tyylilajiluettelo tulee näkyviin.
 Valitse tyylilaji painamalla/// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Valitun tyylilajin mukaisten esittäjien luettelo tulee näkyviin.
 Valitse esittäjä painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Valitun esittäjän albumiluettelo tulee näkyviin.
 Valitse albumi painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Valitun albumin kappaleluettelo tulee näkyviin.
 Valitse kappale painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Valitun kappaleen toisto alkaa, ja kappaleiden toisto jatkuu järjestyksessä.
 Vihje
Valitun tyylilajin kaikki kappaleet saa näkyviin valitsemalla luettelosta ”All [tyylilajin
nimi]” ja painamalla  vaiheessa . Valitun esittäjän kaikki kappaleet saa näkyviin
valitsemalla luettelosta ”All [esittäjän nimi]” ja painamalla  vaiheessa .
Jatkuu 
Hakemisto
(Music Library) painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”Music Library” -näyttö tulee näkyviin.
34
Musiikin toistaminen
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Home-
Sisällysluettelo
Kappaleiden etsiminen julkaisuvuoden perusteella
valikko tulee näkyviin.
Valikko
 Valitse
 Valitse ”Release Year” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Julkaisuvuosien luettelo tulee näkyviin.
 Valitse vuosi painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Valitun julkaisuvuoden mukaisten esittäjien luettelo tulee näkyviin.
 Valitse esittäjä painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Valitun julkaisuvuoden mukaisten esittäjien kappaleluettelo tulee näkyviin.
 Valitse kappale painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Valitun kappaleen toisto alkaa, ja kappaleiden toisto jatkuu järjestyksessä.
 Vihje
Valitun vuoden kaikki kappaleet saa näkyviin valitsemalla luettelosta ”All [vuosi]” ja
painamalla  vaiheessa .
Jatkuu 
Hakemisto
(Music Library) painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”Music Library” -näyttö tulee näkyviin.
35
Musiikin toistaminen
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Home-
Sisällysluettelo
Kappaleiden etsiminen kansion perusteella
valikko tulee näkyviin.
 Valitse
Valikko
 Valitse ”Folder” painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
Hakemisto
(Music Library) painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”Music Library” -näyttö tulee näkyviin.
painamalla  -painiketta.
Kansioluettelo tai kappale tulee näkyviin.
 Valitse kansio tai kappale painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Kun valitset kansion, kappale- tai kansioluettelot tulevat näkyviin. Kun
valitset kappaleen, toistonäyttö tulee näkyviin ja kappaleen toisto alkaa.
Toista tarvittaessa vaihetta , kunnes haluamasi kappale on näkyvissä.
Valitun kappaleen toisto alkaa, ja kappaleiden toisto jatkuu järjestyksessä.
36
Musiikin toistaminen
Playlists
Viisisuuntainen painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse (Playlists) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Toistoluettelojen luettelo tulee näkyviin.
 Valitse toistoluettelo painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Kappaleluettelo tulee näkyviin.
 Valitse kappale painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Valitun kappaleen toisto alkaa, ja kappaleiden toisto jatkuu järjestyksessä.
Hakemisto
BACK/HOME-painike
Valikko
Soittimella voi toistaa kappaleluetteloja (toistoluettelot). Toistoluetteloja voi
luoda laitteen mukana toimitetulla Windows Media Player 11 -ohjelmistolla tai
toisella siirtoon pystyvällä toistoluettelojen luontiin tarkoitetulla ohjelmistolla.
Käytettävä ohjelmisto voi aiheuttaa sen, ettei soitin ehkä tunnista joitakin
toistoluetteloja. Katso lisätietoja ohjelmiston käytöstä sen ohjetoiminnosta tai
pyydä niitä sen valmistajalta.
Sisällysluettelo
Toistoluettelon toistaminen
37
Musiikin toistaminen
Sisällysluettelo
Kappaleiden toistaminen satunnaisessa
järjestyksessä
Kaikki soittimeen tallennetut kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.
BACK/HOME-painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Shuffle All) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Kaikki kappaleet asetetaan satunnaiseen järjestykseen, ja toisto alkaa.
 Vihjeitä
Kun ”Shuffle All” -toisto aloitetaan, toistotilaksi vaihtuu ”Shuffle” tai ”Shuffle&Repeat”
( sivu 42). Vaikka ”Shuffle All” -toisto peruutettaisiin, toistotila ”Shuffle” tai
”Shuffle&Repeat” pysyy käytössä.
”Shuffle All” -toisto poistuu automaattisesti käytöstä suoritettaessa jokin seuraavista
toimista:
Kappaleen toiston aloittaminen valitsemalla kappale musiikkikirjastosta (”Music
Library”), jne.
Toistotilan vaihtaminen.
Hakemisto
Viisisuuntainen painike
Valikko
Shuffle All
38
Musiikin toistaminen
Kappaleiden poistaminen musiikkikirjastosta
(”Music Library”)
Sisällysluettelo
Kun poistat kappaleita musiikkikirjastosta (”Music Library”), käytä kappaleiden siirtämiseen käytettyä ohjelmistoa tai Windowsin Resurssienhallintaa.
Katso lisätietoja ohjelmiston käytöstä sen ohjetoiminnosta.
Valikko
Hakemisto
39
Musiikin toistaminen
Asetusvaihtoehdot
Kuvaus ja lisätietoja
Now Playing
Detailed Information
Näyttää ”Now Playing” -näytön.
Näyttää kappaleen tiedot, kuten toistoajan,
äänimuodon, bittinopeuden ja tiedostonimen.
Jatkuu 
Hakemisto
Luettelonäytössä näkyvät asetusvaihtoehdot
Valikko
Voit avata musiikkiasetusvalikon painamalla OPTION/PWR OFF -painiketta
luettelonäytössä, kuten kappaleluettelossa, tai musiikin ”Now Playing”
-näytössä. Musiikkiasetusvalikossa voi määrittää erilaisia musiikkiasetuksia.
Asetusvalikon asetukset voivat vaihdella sen mukaan, mistä näytöstä
asetusvalikko avataan.
Sisällysluettelo
Musiikkiasetusvalikon avaaminen
40
Musiikin toistaminen
Kuvaus ja lisätietoja
Play Mode
Asettaa toistotilan ( sivu 41).
Equalizer
Muokkaa äänenlaatua ( sivu 43).
Näyttää kansikuvan.
Cover Art*1
Detailed Information*2
Clock Display
*1 ”Cover Art” -näyttö
Näyttää nykyisen ajan ( sivu 78).
Kun näytössä on kansikuvanäyttö, voit siirtää kappaleita eteen- tai taaksepäin painamalla / -painiketta.
Jos kappaleissa ei ole kansikuvatietoja, näytössä näkyy soittimen oletuskuva.
Kansikuva tulee näkyviin vain, jos kansikuvan tiedot ovat saatavissa. Kansikuvan voi
määrittää laitteen mukana toimitetun Windows Media Player 11:n tai jonkin toisen
siirtoon pystyvän, kansikuvien luontiin tarkoitetun ohjelmiston avulla. Katso lisätietoja
ohjelmiston ohjetoiminnosta tai pyydä niitä ohjelmiston valmistajalta. Kansikuvan
tiedostomuoto voi aiheuttaa sen, ettei kansikuva näy.
*2 ”Detailed Information” -näyttö
Kun näytät tämän näytön ”Now Playing” -näytössä, voit siirtää kappaleita eteen- tai taaksepäin painamalla /
-painiketta.
Toistoaika
Tiedostomuoto
Bittinopeus
Tekijänoikeussuojatut tiedostot
Jos kappaleen bittinopeus on muuttuva, näytössä näkyy toiston aikana ”VBR”. Näytössä näkyvä ja etenemispalkin osoittama toistoaika on likimääräinen.
Tiedostonimi
Hakemisto
Näyttää kappaleen tiedot, kuten toistoajan,
äänimuodon, bittinopeuden ja tiedostonimen.
Add to Wishlist / Remove from Lisää kappaleet toiveluetteloon, jonka voi ostaa
Wishlist
palveluun liittyvässä ohjelmistossa. / Poistaa
kappaleen toiveluettelosta.
Valikko
Asetusvaihtoehdot
Sisällysluettelo
”Now Playing” -näytössä näkyvät asetusvaihtoehdot
41
Musiikkiasetusten määrittäminen
Soittimessa on valittavissa erilaisia toistotiloja, kuten satunnaistoisto ja valitun
kohdan uudelleentoisto.
Viisisuuntainen painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse ”Music Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Musiikkiasetusten (”Music Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Play Mode” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Toistotilojen luettelo tulee näkyviin.
 Valitse toistotila ( sivu 42) painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Musiikkiasetusten (”Music Settings”) luettelo tulee uudelleen näkyviin.
 Vihje
Toistotilan voi valita myös ”Now Playing” -näytössä. Paina OPTION/PWR OFF -painiketta ja valitse asetusvalikosta ”Play Mode”.
Jatkuu 
Hakemisto
Settings
Valikko
BACK/HOME-painike
Sisällysluettelo
Toistotilan määrittäminen (Play Mode)
42
Musiikkiasetusten määrittäminen
Normal/Ei
kuvaketta
Toistoalueella olevat kappaleet toistetaan kappaleluettelon
mukaisessa järjestyksessä.
Repeat/
Toistoalueella olevat kappaleet toistetaan kappaleluettelon
mukaisessa järjestyksessä ja toistetaan toisen kerran.
Shuffle/
Toistoalueella olevat kappaleet toistetaan sattumanvaraisessa
järjestyksessä.
Shuffle&Repeat/ Toistoalueella olevat kappaleet toistetaan sattumanvaraisessa
järjestyksessä ja toistetaan toisen kerran.
Repeat 1 Song/
Nykyisen kappaleen tai kappaleluettelosta valitun kappaleen
toisto jatkuvasti.
Huomautus
Kun ”Shuff le All” -toisto aloitetaan, toistotilaksi vaihtuu ”Shuff le” tai ”Shuff le&Repeat”.
Hakemisto
Kuvaus
Valikko
Toistotilan tyyppi/
kuvake
Sisällysluettelo
Toistotilojen luettelo
Soitin toistaa kappaleita vain niistä luetteloista, joista toisto alkaa (esim.
albumiluettelo ja esittäjäluettelo).
43
Musiikkiasetusten määrittäminen
Sisällysluettelo
Äänenlaadun asettaminen (Equalizer)
Äänenlaadun voi asettaa esimerkiksi musiikin tyylilajin mukaan.
Settings
Valikko
BACK/HOME-painike
Viisisuuntainen painike
Hakemisto
Äänenlaadun muuttaminen
Soittimen äänenlaatua voi mukauttaa.
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Music Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Musiikkiasetusten (”Music Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Equalizer” painamalla/// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Taajuuskorjainasetusten luettelo tulee näkyviin.
 Valitse haluamasi asetus painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Valittu ääniasetus tulee käyttöön, ja musiikkiasetusten (”Music Settings”)
luettelo tulee uudelleen näkyviin.
Jos haluat lisätietoja taajuuskorjausasetuksista, katso  sivu 44.
Jatkuu 
44
Musiikkiasetusten määrittäminen
 Vihje
Valikko
Äänenlaadun voi valita myös ”Now Playing” -näytössä. Paina OPTION/PWR OFF -painiketta ja valitse asetusvalikosta ”Equalizer”.
Huomautuksia
Taajuuskorjainasetusten luettelo
Ääniasetukset näkyvät näytössä, kuten sulkeisiin on kirjoitettu.
Asetus/kuvake
Kuvaus
None
Äänenlaadun asetus ei ole käytössä.
(Oletusasetus)
Korostaa korkeita ja matalia äänialueita ja saa aikaan
voimakkaamman äänen.
Korostaa keskiäänialuetta. Sopii laulettuun musiikkiin.
Korostaa korkeita ja matalia äänialueita ja saa aikaan
elävän äänen.
Korostaa korkeita ja matalia äänialueita, jolloin
kuuntelusta voi nauttia hiljaisellakin
äänenvoimakkuudella.
Käyttäjän omat ääniasetukset, joissa kutakin
taajuusaluetta voi säätää erikseen. Lisätietoja on
 sivulla 45.
Pop (
Jazz (
)
)
)
Unique (
Custom 1 (
Custom 2 (
)
)
)
Jatkuu 
Hakemisto
Jos omat ”Custom 1”- ja ”Custom 2” -asetuksesi tuottavat erilaisen äänenvoimakkuuden
kuin muut asetukset, säädä tarvittaessa äänenvoimakkuutta eron tasoittamiseksi.
”Equalizer”-asetusta ei käytetä videota toistettaessa.
Heavy (
Sisällysluettelo
Normaalin äänenlaadun palauttaminen
Valitse ”None” vaiheessa  ja vahvista valinta painamalla  -painiketta.
45
Musiikkiasetusten määrittäminen
Viiden taajuusalueen Equalizer-asetuksen arvot voi esiasettaa ”Custom 1”- tai
”Custom 2” -esiasetuksiksi.
valikko tulee näkyviin.
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Music Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Musiikkiasetusten (”Music Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Equalizer” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Taajuuskorjainasetusten luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Custom 1”- tai ”Custom 2” -kohdassa ”Edit” painamalla
/// -painiketta ja vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Asetusnäyttö tulee näkyviin.
 Siirrä kohdistin tai taajuusalueen asetukseen painamalla/ painiketta ja säädä asetustasoa painamalla / -painiketta.
Viiden taajuusalueen asetukseksi voi valita seitsemän äänitasoa.
 Vahvista painamalla  -painiketta.
Taajuuskorjainasetusten luettelo tulee uudelleen näkyviin.
Muista vahvistaa valinta painamalla  -painiketta asetustason
säätämisen jälkeen. Jos painat BACK/HOME-painiketta ennen vahvistusta,
asetus peruutetaan.
Huomautus
”Custom 1”- ja ”Custom 2” -asetuksia ei käytetä videota toistettaessa tai FM-radiota
kuunneltaessa.
Hakemisto
 Valitse
Valikko
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Home-
Sisällysluettelo
Äänenlaadun mukauttaminen
46
Videoiden toistaminen
Sisällysluettelo
Videoiden toistaminen
Voit toistaa ”Video Library” -kirjastossa olevia videoita.
BACK/HOME-painike
Valikko
Video Library
Viisisuuntainen painike
Hakemisto
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Video Library) painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla -painiketta.
Videoluettelo tulee näkyviin.
 Valitse toistettava video painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Toisto käynnistyy.
 Vihjeitä
Kun ”Display”-asetukseksi on valittu ”On” ( sivu 50), videota toistettaessa näytössä
näkyvät yksityiskohtaiset tiedot, kuten videon nimi, sen toistokuvake ja kulunut
toistoaika. Tiedot katoavat näytöstä, jos asetukseksi valitaan ”Off ”.
Voit toistaa viimeksi toistetun videon. Paina videoluettelossa OPTION/PWR OFF
-painiketta ja valitse asetusvalikosta ”Most Recent Video”.
Voit asettaa videotiedostoille pikkukuvia, kun videotiedostoja siirretään soittimeen
( sivu 28).
Huomautus
Videoluetteloissa voidaan näyttää enintään 1 000 videotiedostoa.
Jatkuu 
47
Videoiden toistaminen
Viisisuuntaisen painikkeen toiminto
Seuraavan videon alkukohdan
etsiminen
Palaa videoluetteloon painamalla BACK/
HOME-painiketta ja valitse sen jälkeen seuraava
video luettelosta ( sivu 15).
Paina  -painiketta.
Kelaa nopeasti taaksepäin
Paina  -painiketta ja pidä sitä painettuna
videota toistettaessa. Vapauta  -painike, jos
haluat jatkaa normaalia toistoa.
Paina  -painiketta, kun video on taukotilassa.
Paina  -painiketta, kun video on taukotilassa.
Paina  -painiketta ja pidä sitä alhaalla, kun
video on taukotilassa.
Paina  -painiketta ja pidä sitä alhaalla, kun
video on taukotilassa.
Paina  -painiketta ja pidä sitä painettuna
videota toistettaessa. Vapauta  -painike, jos
haluat jatkaa normaalia toistoa.
*1Eteenpäin- tai taaksepäinkelauksen määrä vaihtelee videokohtaisesti.
*2Eteenpäin- tai taaksepäinkelauksen nopeus vaihtelee videon pituuden mukaan.
Hakemisto
Nykyisen videon alkukohdan
etsiminen
Kelaa hieman eteenpäin ( )*1
Kelaa hieman taaksepäin
( )*1
Kelaa taukotilassa olevaa
videota nopeasti eteenpäin
( )*2
Kelaa taukotilassa olevaa
videota nopeasti taaksepäin
( )*2
Kelaa nopeasti eteenpäin
Valikko
Toimenpide (kuvake)
Sisällysluettelo
Tietoa videoiden toistosta
48
Videoiden toistaminen
Sisällysluettelo
Videon näyttösuunnan määrittäminen
Voit asettaa näytön suunnaksi ”Vertical” tai ”Horizontal (right)”.
Settings
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Video Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Videoasetusten (”Video Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Video Orientation” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Jatkuu 
Hakemisto
Viisisuuntainen painike
Valikko
BACK/HOME-painike
49
Videoiden toistaminen
”Vertical”
Valikko
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”Vertical”: Näytön koko on 240 × 180 kuvapistettä. (Oletusasetus)
”Horizontal (right)”: Näytön koko on 320 × 240 kuvapistettä.
Viisisuuntaisen painikkeen toiminnot muuttuvat ”Video Orientation”
-asetuksen mukaan ( sivu 18).
Sisällysluettelo
 Valitse haluamasi asetus painamalla /// -painiketta ja
Hakemisto
4:3-lähde
16:9-lähde
”Horizontal”
4:3-lähde
16:9-lähde
 Vihjeitä
Videon näyttösuunnan voi määrittää videon ”Now Playing” -näytössä. Paina OPTION/
PWR OFF -painiketta ja valitse asetusvalikosta ”Video Orientation”.
Kun ”Display”-asetukseksi on valittu ”On” ( sivu 50), näytössä näkyvät
yksityiskohtaiset tiedot, kuten videon nimi, sen toistokuvake ja kulunut aika. Tiedot
katoavat näytöstä, jos asetukseksi valitaan ”Off ”.
Huomautus
Jos ”Video Orientation” -asetuksena on ”Horizontal (right)”, videon nimeä ei näytetä.
50
Videoiden toistaminen
Videoita toistettaessa voidaan näyttää tai piilottaa videon yksityiskohtaiset
tiedot, kuten sen nimi, toistokuvake ja kulunut toistoaika.
Viisisuuntainen painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Video Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Videoasetusten (”Video Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Display” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla -painiketta.
 Valitse haluamasi asetus painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla -painiketta.
”On”: Näyttää esimerkiksi videon nimen, toiston tilan tai kuluneen ajan.
”Off ”: Piilottaa toistettavan videon yksityiskohtaiset tiedot ja näyttää ne
vain soitinta käytettäessä. (Oletusasetus)
 Vihje
Näytön asetukset voi määrittää videon ”Now Playing” -näytössä. Paina OPTION/PWR OFF
-painiketta ja valitse asetusvalikosta ”Display”.
Huomautus
Jos ”Video Orientation” -asetuksena on ”Horizontal (right)”, videon nimeä ei näytetä.
Hakemisto
Settings
Valikko
BACK/HOME-painike
Sisällysluettelo
Videonäytön asetusten määrittäminen
51
Videoiden toistaminen
Voit zoomata toistettavaa videota.
Settings
Valikko
BACK/HOME-painike
Sisällysluettelo
Zoomaustoiminnon asetusten määrittäminen
Viisisuuntainen painike
Hakemisto
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Video Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Videoasetusten (”Video Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Zoom Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Jatkuu 
52
Videoiden toistaminen
”Full”
”Off”
4:3-lähde
4:3-lähde
4:3-lähde
16:9-lähde
16:9-lähde
16:9-lähde
Pisteviivakehys näyttää alkuperäisen videokuvan koon.
 Vihje
Zoomausasetukset voi määrittää videon ”Now Playing” -näytössä. Paina OPTION/
PWR OFF -painiketta ja valitse asetusvalikosta ”Zoom Settings”.
Hakemisto
”Auto”
Valikko
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”Auto”: Videokuvaa suurennetaan tai pienennetään siten, että se sopii
kokonaan käytettävissä olevalle näyttöalueelle alkuperäisessä
kuvasuhteessa. Kuvasuhteessa 16:9 olevaa (suorakaiteen muotoista)
videota toistettaessa videokuvan pitkä sivu sovitetaan näyttöön, ja kuvan
ylä- ja alareunaan tulee musta palkki. (Oletusasetus)
”Full”:
Videokuvaa suurennetaan tai pienennetään siten, että se sopii

kokonaan käytettävissä olevalle näyttöalueelle alkuperäisessä
kuvasuhteessa. Kuvasuhteessa 16:9 olevaa (suorakaiteen muotoista)
videota toistettaessa videokuvan lyhyt sivu sovitetaan näyttöön, kun taas
kuvan oikeata ja vasenta reunaa leikataan siten, että kuva mahtuu
näyttöön.
”Off ”: Videokuvaa ei suurenneta tai pienennetä, ja se esitetään
alkuperäisellä tarkkuudella. Jos videon tarkkuus on liian suuri, kuvan
vasen tai oikea reuna tai ylä- tai alareuna jää näkymättömiin.
Sisällysluettelo
 Valitse haluamasi asetus painamalla /// -painiketta ja
53
Videoiden toistaminen
Videoiden poistaminen videokirjastosta
(”Video Library”)
Sisällysluettelo
Kun poistat videoita videokirjastosta (”Video Library”), käytä Media Manager
for WALKMAN -ohjelmistoa tai Windowsin Resurssienhallintaa.
Katso lisätietoja Media Manager for WALKMAN -ohjelmiston käytöstä sen
ohjetoiminnosta.
Valikko
Hakemisto
54
Videoiden toistaminen
Asetusvaihtoehdot
Kuvaus ja lisätietoja
Now Playing
Play from beginning
Detailed Information
Näyttää ”Now Playing” -näytön.
Etsii videon alun ( sivu 47).
Näyttää tiedoston tiedot, kuten tiedoston koon,
kuvatarkkuuden, kuva- ja äänipakkaustavan ja
nimen.
Aloittaa viimeksi toistetun videon toiston.
Viimeksi toistetun kappaleen ”Now Playing”
-näyttö tulee näkyviin.
Most Recent Video
Go to the song playback
screen
”Now Playing” -näytössä näkyvät asetusvaihtoehdot
Asetusvaihtoehdot
Kuvaus ja lisätietoja
Play from beginning
Zoom Settings
Etsii videon alun ( sivu 47).
Määrittää zoomaustoiminnon asetukset
( sivu 51).
Asettaa videon suunnan ( sivu 48).
Määrittää, näytetäänkö videon tiedot ( sivu 50).
Näyttää tiedoston tiedot, kuten tiedoston koon,
kuvatarkkuuden, kuva- ja äänipakkaustavan ja
nimen.
Säätää näytön kirkkautta ( sivu 76).
Näyttää nykyisen ajan ( sivu 78).
Viimeksi toistetun kappaleen ”Now Playing”
-näyttö tulee näkyviin.
Video Orientation
Display
Detailed Information
Brightness
Clock Display
Go to the song playback
screen
Hakemisto
Luettelonäytössä näkyvät asetusvaihtoehdot
Valikko
Voit avata videoasetusvalikon painamalla OPTION/PWR OFF -painiketta
luettelonäytössä, kuten videoluettelossa, tai videon ”Now Playing” -näytössä.
Videoasetusvalikossa voi määrittää erilaisia videoasetuksia.
Asetusvalikon asetukset voivat vaihdella sen mukaan, mistä näytöstä
asetusvalikko avataan.
Sisällysluettelo
Videoasetusvalikon avaaminen
55
Valokuvien toistaminen
Näytössä voi esittää yhden kuvan kerrallaan (yhden kuvan näyttö) tai useita
kuvia jatkuvasti (kuvaesityksen toistaminen) ( sivu 60).
BACK/HOME-painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Photo Library) painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Valokuvakansioiden luettelo tulee näkyviin.
 Valitse kansio painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Valokuvaluettelo tulee näkyviin.
 Valitse valokuva painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Valittu valokuva tulee näyttöön.
Edelliset tai seuraavat valokuvat voi näyttää painamalla /-painiketta.
Jatkuu 
Hakemisto
Viisisuuntainen painike
Valikko
Photo Library
Sisällysluettelo
Valokuvien näyttäminen
56
Valokuvien toistaminen
Huomautuksia
Hakemisto
Valokuvakansioiden luettelossa voidaan näyttää enintään 1 000 valokuvakansiota.
Valokuvaluetteloissa voidaan näyttää enintään 8 000 valokuvaa siitä riippumatta, missä
ne sijaitsevat.
Jos
valokuva on liian suuri tai valokuvatiedosto on vahingoittunut, näyttöön tulee

eikä valokuvaa voi toistaa.
Valikko
Kappaleiden tai FM-radion toistoa jatketaan myös silloin, kun etsit valokuvia
valokuvakansioiden luetteloista ja valokuvaluetteloista tai kun valokuvan ”Now Playing”
-näyttö näkyy.
Valitussa
kansiossa olevia valokuvia voi näyttää jatkuvasti (kuvaesityksen toistaminen)

( sivu 60).
Soittimeen siirretyt valokuvat voi järjestää kansioiden mukaan. Valitse soitin
([WALKMAN]) Windowsin Resurssienhallinnassa ja vedä ja pudota uusi kansio
[WALKMAN]-kansioon. Lisätietoja datahierarkiasta on  sivulla 29.
Sisällysluettelo
 Vihjeitä
57
Valokuvien toistaminen
Voit valita valokuvan näyttösuunnaksi ”Vertical”, ”Horizontal (right)” tai
”Horizontal (left)”.
Viisisuuntainen painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla -painiketta.
 Valitse ”Photo Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla -painiketta.
Valokuva-asetusten (”Photo Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Photo Orientation” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Jatkuu 
Hakemisto
Settings
Valikko
BACK/HOME-painike
Sisällysluettelo
Valokuvan näyttösuunnan määrittäminen
58
Valokuvien toistaminen
”Horizontal”
 Vihje
Valokuvan näyttösuunnan voi määrittää valokuvan ”Now Playing” -näytössä. Paina
OPTION/PWR OFF -painiketta ja valitse asetusvalikosta ”Photo Orientation”.
Hakemisto
”Vertical”
Valikko
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”Vertical”: Näytön koko on 240 × 320 kuvapistettä. (Oletusasetus)
”Horizontal (right)” tai ”Horizontal (left)”: Näytön koko on 320 × 240
kuvapistettä.
Viisisuuntaisen painikkeen toiminnot muuttuvat ”Photo Orientation”
-asetuksen ( sivu 19) mukaan.
Sisällysluettelo
 Valitse haluamasi asetus painamalla /// painiketta ja
59
Valokuvien toistaminen
Valokuvaa näytettäessä voidaan näyttää tai piilottaa valokuvan tiedot, kuten
toiston tilan osoittava kuvake.
Viisisuuntainen painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla -painiketta.
 Valitse ”Photo Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla -painiketta.
Valokuva-asetusten (”Photo Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Display” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla -painiketta.
 Valitse haluamasi asetus painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla -painiketta.
”On”: Näyttää esimerkiksi nykyisen valokuvan nimen, kuvauspäivän,
toiston tilan ja valokuvan numeron.
”Off ”: Piilottaa nykyisen valokuvan tiedot. (Oletusasetus)
 Vihje
Näytön asetukset voi määrittää valokuvan ”Now Playing” -näytössä. Paina OPTION/
PWR OFF -painiketta ja valitse asetusvalikosta ”Display”.
Huomautus
 Jos ”Photo Orientation” -asetukseksi on valittu ”Horizontal (right)” tai ”Horizontal
(left)” ( sivu 57), valokuvan nimeä ei näytetä, vaikka ”Display”-asetukseksi olisi
valittu ”On”.
Hakemisto
Settings
Valikko
BACK/HOME-painike
Sisällysluettelo
Valokuvanäytön asetusten määrittäminen
60
Valokuvien toistaminen
Sisällysluettelo
Diaesityksen toistaminen
Valitussa kansiossa olevia valokuvia voi näyttää jatkuvasti.
BACK/HOME-painike
Valikko
Photo Library
Viisisuuntainen painike
Hakemisto
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Photo Library) painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Valokuvakansioiden luettelo tulee näkyviin.
 Valitse valokuvakansio painamalla /// -painiketta, paina 
-painiketta ja pidä sitä alhaalla.
Diaesitys alkaa.
 Vihje
Diaesityksen voi aloittaa usealla eri tavalla:
Paina  -painiketta valokuvaluettelossa ja pidä sitä alhaalla.
Paina  -painiketta valokuvan ”Now Playing” -näytössä.
Paina OPTION/PWR OFF -painiketta valokuvakansioiden luettelossa tai
valokuvaluettelossa, ja valitse asetusvalikosta ”Begin slide show”.
Huomautus
Diaesityksen aikana näyttö ei pimene eikä näytönsäästäjä käynnisty automaattisesti
( sivu 75).
61
Valokuvien toistaminen
Diaesitykseen kuuluvia valokuvia voi näyttää jatkuvasti.
Settings
Valikko
BACK/HOME-painike
Sisällysluettelo
Diaesityksen esitystilan määrittäminen
Viisisuuntainen painike
Hakemisto
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla -painiketta.
 Valitse ”Photo Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla -painiketta.
Valokuva-asetusten (”Photo Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Slide Show Repeat” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse haluamasi asetus painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”On”: Näyttää valokuvakansiossa olevat valokuvat peräkkäin ja
jatkuvasti.
”: Näyttää valokuvakansiossa olevat valokuvat peräkkäin viimeiseen
”Off

kuvaan asti, palaa ensimmäiseen valokuvaan ja keskeyttää toiston.
(Oletusasetus)
 Vihje
Diaesityksen esitystavan voi määrittää valokuvan ”Now Playing” -näytössä. Paina
OPTION/PWR OFF -painiketta ja valitse asetusvalikosta ”Slide Show Repeat”.
Huomautus
Diaesityksen aikana näyttö ei pimene eikä näytönsäästäjä käynnisty automaattisesti
( sivu 75).
62
Valokuvien toistaminen
Kunkin valokuvan näyttämisen keston voi määrittää.
Settings
Valikko
BACK/HOME-painike
Sisällysluettelo
Diaesityksen aikavälin määrittäminen
Viisisuuntainen painike
Hakemisto
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla -painiketta.
 Valitse ”Photo Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla -painiketta.
Valokuva-asetusten (”Photo Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Slide Show Interval” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse haluamasi asetus painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Valokuvien väliseen siirtymiseen käytettävä aika vaihtelee sen mukaan,
onko aikaväliksi valittu ”Short”, ”Normal” (oletusasetus) tai ”Long”.
 Vihje
Diaesityksen aikavälin voi määrittää valokuvan ”Now Playing” -näytössä. Paina
OPTION/PWR OFF -painiketta ja valitse asetusvalikosta ”Slide Show Interval”.
Huomautus
Valokuvan näyttämiseen saattaa kulua jonkin aikaa, jos valokuva on suuri.
63
Valokuvien toistaminen
Valokuvien poistaminen valokuvakirjastosta
(”Photo Library”)
Sisällysluettelo
Kun poistat valokuvia valokuvakirjastosta (”Photo Library”), käytä Media
Manager for WALKMAN -ohjelmistoa tai Windowsin Resurssienhallintaa.
Katso lisätietoja Media Manager for WALKMAN -ohjelmiston käytöstä sen
ohjetoiminnosta.
Valikko
Media Manager for WALKMAN -ohjelmiston avulla ei voi poistaa valokuvia, joiden
nimi on muutettu Windowsin Resurssienhallinnan avulla.
Hakemisto
Huomautus
64
Valokuvien toistaminen
Asetusvaihtoehdot
Kuvaus ja lisätietoja
Now Playing
Begin slide show
Detailed Information
Näyttää ”Now Playing” -näytön.
Aloittaa diaesityksen ( sivu 60).
Näyttää tiedoston tiedot, kuten tiedoston koon,
tarkkuuden ja nimen.
Aloittaa viimeksi toistetun valokuvan toiston.
Viimeksi toistetun kappaleen ”Now Playing”
-näyttö tulee näkyviin.
Most Recent Photo
Go to the song playback
screen
”Now Playing” -näytössä näkyvät asetusvaihtoehdot
Asetusvaihtoehdot
Kuvaus ja lisätietoja
Photo Orientation
Display
Määrittää valokuvan näyttösuunnan ( sivu 57).
Määrittää, näytetäänkö valokuvan tiedot
( sivu 59).
Näyttää tiedoston tiedot, kuten tiedoston koon,
tarkkuuden ja nimen.
Valitsee diaesityksen esitystilan ( sivu 61).
Valitsee diaesityksen aikavälin ( sivu 62).
Säätää näytön kirkkautta ( sivu 76).
Näyttää nykyisen ajan ( sivu 78).
Viimeksi toistetun kappaleen ”Now Playing”
-näyttö tulee näkyviin.
Detailed Information
Slide Show Repeat
Slide Show Interval
Brightness
Clock Display
Go to the song playback
screen
Hakemisto
Luettelonäytössä näkyvät asetusvaihtoehdot
Valikko
Valokuva-asetusvalikko avataan painamalla OPTION/PWR OFF -painiketta
luettelonäytössä, kuten valokuvakansioiden luettelossa, tai valokuvan ”Now
Playing” -näytössä. Valokuva-asetusvalikossa voit määrittää erilaisia valokuvaasetuksia.
Asetusvalikon asetukset voivat vaihdella sen mukaan, miltä näytöltä
asetusvalikko avataan.
Sisällysluettelo
Valokuva-asetusvalikon avaaminen
65
FM-radion kuunteleminen
Soittimessa on sisäinen FM-radio. Kuulokkeiden johto toimii antennina, joten
kytke kuulokkeet ja suorista johto täyteen pituuteensa.
Sisällysluettelo
FM-radion kuunteleminen
Valikko
FM Radio
1 FM-radion ottaminen käyttöön
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(FM Radio) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
FM-radion ikkuna avautuu.
Taajuus
Esiviritysnumero
Todellinen näyttö voi poiketa tässä esitetystä. Tämä
määräytyy soittimen ostomaan/-alueen mukaan.
Jatkuu 
Hakemisto
BACK/HOME-painike
OPTION/PWR OFF -painike
Viisisuuntainen painike
66
FM-radion kuunteleminen
Valikko
Soittimeen voidaan määrittää esiasetuksiksi enintään 30 käyttöalueella
kuuluvaa radioasemaa automaattisesti ”Auto Preset” -toiminnon avulla. Kun
käytät FM-viritintä ensimmäisen kerran tai siirryt uudelle alueelle,
suosittelemme, että esivirität kuuluvat radioasemat ”Auto Preset” -toiminnon
avulla.
Sisällysluettelo
2 Radioasemien automaattinen esiviritys (Auto Preset)
 Paina OPTION/PWR OFF -painiketta FM-vastaanoton aikana.
 Valitse ”Auto Preset” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Yes” painamalla / -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Vastaanotettavat radioasemat saavat esiasetuksensa alimmasta taajuudesta
alkaen ylimpään taajuuteen saakka.
Kun esiasetukset on tehty, näkyviin tulee teksti ”Auto Preset completed.” ja
ensimmäinen esiviritetty asema on vastaanotettavissa.
Huomautus
”Auto Preset” -toiminnon käyttäminen poistaa aiemmat esiviritetyt asemat.
Automaattisen esivirityksen keskeyttäminen
Valitse ”No” vaiheessa  ja vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Tarpeettomien asemien vastaanoton estäminen
Jos radiovastaanotossa on häiriöitä tai herkkyys on liian suuri, muuta
vastaanottoasetukseksi ( sivu 70) ”Low”.
Jatkuu 
Hakemisto
Asetusvalikko tulee näkyviin.
67
FM-radion kuunteleminen
Toiminto
Käyttö
Edellisen taajuuden valitseminen
Paina  -painiketta.
Pidä  -painiketta painettuna.
Pidä  -painiketta painettuna.
Paina  -painiketta.
Paina  -painiketta.
*1Kun  () -painiketta painetaan FM-vastaanoton aikana, soitin etsii edellisen
(tai seuraavan) radioaseman. Jos aseman signaalin voimakkuus on riittävä, asema
hyväksytään.
Jos radiovastaanotossa on häiriöitä tai herkkyys on liian suuri, muuta
vastaanottoasetukseksi ( sivu 70) ”Low”.
*2Tämä asetus peruuntuu, jos asemia ei ole esiviritetty. Määritä vastaanotettavat asemat
”Auto Preset” -toiminnolla ( sivu 66).
 Vihje
Kuulokkeiden johto toimii antennina, joten vedä se niin suoraksi kuin mahdollista.
FM-virittimen äänen mykistäminen hetkellisesti
Kun painat  -painiketta, FM-virittimen ääni mykistyy. Kun painat  painiketta uudelleen, FM-virittimen ääni alkaa taas kuulua.
Hakemisto
Edellisen vastaanotettavan
radioaseman haku*1
Seuraavan vastaanotettavan
radioaseman haku*1
Edellisen esiviritysnumeron
valitseminen*2
Seuraavan esiviritysnumeron
valitseminen*2
Paina  -painiketta.
Valikko
Seuraavan taajuuden valitseminen
Sisällysluettelo
3 Radioasemien valitseminen
68
FM-radion kuunteleminen
Voit esivirittää ne radioasemat, joita automaattinen ”Auto Preset”
-toiminto ( sivu 66) ei löydä.
Sisällysluettelo
Radioasemien esivirittäminen manuaalisesti
Valikko
Esiviritysnumero
OPTION/PWR OFF -painike
Viisisuuntainen painike
 Valitse haluamasi taajuus painamalla / -painiketta FM-vastaanoton aikana.
 Paina  -painiketta ja pidä sitä alhaalla.
Vaiheessa  valittu taajuus määritetään esiasetukseksi, ja vastaava
esiviritysnumero tulee näkyviin taajuuden alapuolelle.
 Vihjeitä
Voit esivirittää enintään 30 asemaa.
FM Manual Preset -toimintoa voi käyttää myös FM-radion näytössä. Paina OPTION/
PWR OFF -painiketta ja valitse asetusvalikosta ”Save to Preset”.
Huomautuksia
Esiviritysnumerot tallennetaan järjestyksessä alimmasta taajuudesta ylimpään.
Jos esiviritettävä asema on jo esiviritetty, näyttöön tulee viesti ”Preset already exists.”,
eikä asemaa voi esivirittää uudelleen.
Jatkuu 
Hakemisto
Taajuus
69
FM-radion kuunteleminen
 Valitse taajuudelle haluamasi esiviritysnumero painamalla /
Sisällysluettelo
Esiviritettyjen radioasemien poistaminen
-painiketta FM-vastaanoton aikana.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Kun esiviritetty radioasema on poistettu, näkyviin tulee viesti.
Hakemisto
 Valitse ”Delete from Preset” painamalla /// -painiketta ja
Valikko
 Paina OPTION/PWR OFF -painiketta.
70
FM-radion kuunteleminen
(Scan Sensitivity)
Settings
Viisisuuntainen painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”FM Radio Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
FM-radioasetusten (”FM Radio Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Scan Sensitivity” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Low” painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Vastaanottoherkkyyden oletusasetuksen palauttaminen
Valitse ”High” vaiheessa  ja vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Hakemisto
BACK/HOME-painike
Valikko
Kun asemia valitaan ”Auto Preset” -toiminnolla ( sivu 66) tai / painikkeella, FM-vastaanotin voi vastaanottaa monia tarpeettomia asemia liian
suuren herkkyyden takia. Valitse tällöin herkkyysasetukseksi ”Low”.
Oletusasetus on ”High”.
Sisällysluettelo
Vastaanottoherkkyyden asettaminen
71
FM-radion kuunteleminen
Settings
Viisisuuntainen painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”FM Radio Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
FM-radioasetusten (”FM Radio Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Mono/Auto” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Mono” painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Automaattiasetuksen palauttaminen
Valitse ”Auto” vaiheessa  ja vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Hakemisto
BACK/HOME-painike
Valikko
Jos FM-vastaanotossa on kohinaa, valitse vastaanottoasetukseksi ”Mono”. Näin
soittimesta kuuluvat äänet tulevat monofonisina. Jos valitset asetukseksi ”Auto”,
vastaanottotilaa vaihdellaan tulevan signaalin laadun mukaan stereo- ja
monoäänen välillä. Oletusasetus on ”Auto”.
Sisällysluettelo
Mono- ja stereoäänen vaihtaminen (Mono/Auto)
72
FM-radion kuunteleminen
Asetusvaihtoehdot
Save to Preset
Kuvaus ja lisätietoja
Hakemisto
Esivirittää vastaanotettavan radioaseman
( sivu 68).
Delete from Preset
Poistaa radioaseman esiviritettyjen asemien
joukosta ( sivu 69).
Esivirittää radioasemat automaattisesti
Auto Preset
( sivu 66).
Scan Sensitivity
Säätää radiovastaanoton herkkyyttä
( sivu 70).
Mono/Auto
Vaihtaa mono- tai stereoäänen käyttöön
( sivu 71).
Clock Display
Näyttää nykyisen kellonajan.
Go to the song playback screen Viimeksi toistetun kappaleen ”Now Playing”
-näyttö tulee näkyviin.
Valikko
FM-virittimen asetusvalikon saa näkyviin painamalla OPTION/PWR OFF
-painiketta FM-radion näytön ollessa näkyvissä. FM-virittimen asetusvalikossa
voidaan määrittää erilaisia FM-virittimen asetuksia.
Sisällysluettelo
FM-virittimen asetusvalikon avaaminen
73
Common Settings
Sisällysluettelo
Äänenvoimakkuuden rajoittaminen
(AVLS (Volume Limit))
Settings
Viisisuuntainen painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Common Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Yleisten asetusten (”Common Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”AVLS (Volume Limit)” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”On” painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Äänenvoimakkuus pysyy kohtuullisena.
Asetuksen poistaminen käytöstä
Valitse ”Off ” vaiheessa  ja vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Hakemisto
BACK/HOME-painike
Valikko
AVLS (Volume Limit) (Automatic Volume Limiter System, automaattinen
äänenvoimakkuuden rajoitusjärjestelmä) -toiminnon avulla
äänenvoimakkuutta voi rajoittaa kuulon suojaamiseksi tai huomiokyvyn
herpaantumisen estämiseksi. AVLS (Volume Limit) -toiminnon ansiosta
musiikin äänenvoimakkuus on aina miellyttävä.
Oletusasetus on ”Off ”.
74
Common Settings
Sisällysluettelo
Äänimerkin poistaminen käytöstä
Voit poistaa soittimen äänimerkit käytöstä.
Oletusasetus on ”On”.
Viisisuuntainen painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Common Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Yleisten asetusten (”Common Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Beep Settings” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla -painiketta.
 Valitse ”Off” painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla -painiketta.
Asetuksen ottaminen käyttöön
Valitse ”On” vaiheessa  ja vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Hakemisto
Settings
Valikko
BACK/HOME-painike
75
Common Settings
Valikko
Voit määrittää näytönsäästäjän asetukseksi ”Clock” tai ”Blank”, jos kappaleen
toistamisen tai FM-radiovastaanoton aikana ei 30 sekunnin kuluessa suoriteta
mitään toimintoa.
Sisällysluettelo
Näytönsäästäjän tyypin määrittäminen
BACK/HOME-painike
Viisisuuntainen painike
Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Valitse ”Common Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Yleisten asetusten (”Common Settings”) luettelo tulee näkyviin.
Valitse ”Screensaver” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Valitse ”Type” painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Näytönsäästäjätyyppien luettelo tulee näkyviin.
Valitse haluamasi tyyppi painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Vahvistamisen jälkeen vaiheessa  näkynyt näyttö tulee uudelleen
näkyviin.
”Clock”: Jos mitään toimintoa ei käytetä 30 sekunnin kuluessa, kello tulee
näkyviin näytönsäästäjänä. (Oletusasetus)
”Blank”:
Jos mitään toimintoa ei käytetä 30 sekunnin kuluessa, näyttö

kytkeytyy pois toiminnasta.
Hakemisto
Settings
76
Common Settings
Voit valita näytön kirkkauden viidestä vaihtoehdosta.
Settings
Valikko
BACK/HOME-painike
Sisällysluettelo
Näytön kirkkauden säätäminen (Brightness)
Viisisuuntainen painike
Hakemisto
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Common Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Yleisten asetusten (”Common Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Brightness” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Kirkkauden säätönäyttö tulee näkyviin.
 Valitse taso painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Oletusasetus on ”3”.
Muista vahvistaa valinta painamalla  -painiketta asetustason
säätämisen jälkeen. Jos painat BACK/HOME-painiketta ennen vahvistusta,
asetus peruutetaan.
 Vihjeitä
Voit säätää näytön kirkkautta, kun toistat videota tai valokuvaa. Paina OPTION/
PWR OFF -painiketta ja valitse asetusvalikosta ”Brightness”.
Jos vähennät näytön kirkkautta, akun käyttöaika on pidempi ( sivu 87).
77
Common Settings
Sisällysluettelo
Nykyisen ajan asettaminen (Set Date-Time)
Soittimen päivämäärän voi asettaa manuaalisesti.
Settings
Valikko
BACK/HOME-painike
Viisisuuntainen painike
Hakemisto
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Common Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Yleisten asetusten (”Common Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Set Date-Time” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Päivämäärän ja ajan asettamiseen käytettävä näyttö tulee näkyviin.
 Valitse vuosi painamalla / -painiketta ja muuta arvo painamalla
/ -painiketta.
 Säädä kuukauden, päivien, tuntien ja minuuttien asetusta kuten
vaiheessa .
 Vahvista painamalla  -painiketta.
Jatkuu 
78
Common Settings
Huomautuksia
Jos akkuvaraus on purkautunut esimerkiksi silloin, kun soitinta ei ole käytetty pitkään
aikaan, päivämäärä- ja aika-asetukset on ehkä asetettava uudelleen. Näytössä näkyy
nykyisen päivämäärän ja kellonajan sijaan ”-”.
voi edistää tai jätättää enintään 60 sekuntia kuukaudessa. Aseta tässä tapauksessa
Kello

kellonaika uudelleen.
Hakemisto
Voit valita päivämäärän näyttötavan vaihtoehdoista ”YYYY/MM/DD”, ”MM/DD/
YYYY” tai ”DD/MM/YYYY”. Voit lisäksi valita ajan näyttötavaksi joko ”12-hour” tai
”24-hour”. Lisätietoja on kohdassa ”Päivämäärän näyttötavan asettaminen (Date Display
Format)” ( sivu 79) tai ”Ajan näyttötavan asettaminen (Time Display Format)”
( sivu 80).
Valikko
 Vihje
Sisällysluettelo
Nykyisen ajan näyttäminen
(Clock Display).
Valitse Home-valikossa
Paina
”Now
Playing”-näytössä
OPTION/PWR OFF -painiketta ja valitse

asetusvalikosta ”Clock Display”.
79
Common Settings
Nykyiseksi päivämäärän näyttötavan voi valita vaihtoehdoista ( sivu 77)
”YYYY/MM/DD”, ”MM/DD/YYYY” ja ”DD/MM/YYYY”.
Viisisuuntainen painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Common Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Yleisten asetusten (”Common Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Date Display Format” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Näyttötavan määrittämiseen käytettävä näyttö tulee näkyviin.
 Valitse haluamasi asetus painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Voit valita päivämäärän muodon kolmesta vaihtoehdosta.
”YYYY/MM/DD”: Päivämäärä näkyy muodossa vuosi/kuukausi/päivä.
”MM/DD/YYYY”: Päivämäärä näkyy muodossa kuukausi/päivä/vuosi.
”DD/MM/YYYY”: Päivämäärä näkyy muodossa päivä/kuukausi/vuosi.
Hakemisto
Settings
Valikko
BACK/HOME-painike
Sisällysluettelo
Päivämäärän näyttötavan asettaminen
80
Common Settings
Voit valita nykyisen ajan näyttötavan ( sivu 77) vaihtoehdoista ”12-hour” ja
”24-hour”.
Viisisuuntainen painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Common Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Yleisten asetusten (”Common Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Time Display Format” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Näyttötavan määrittämiseen käytettävä näyttö tulee näkyviin.
 Valitse haluamasi asetus painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”12-hour”: Näyttää nykyisen ajan 12 tunnin muodossa.
”24-hour”: Näyttää nykyisen ajan 24 tunnin muodossa.
Hakemisto
Settings
Valikko
BACK/HOME-painike
Sisällysluettelo
Ajan näyttötavan asettaminen
81
Common Settings
Näytettäviä tietoja ovat muun muassa mallin nimi ja laiteohjelmiston versio.
Settings
Valikko
BACK/HOME-painike
Sisällysluettelo
Soittimen tietojen näyttäminen (Unit Information)
Viisisuuntainen painike
Hakemisto
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Common Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Yleisten asetusten (”Common Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Unit Information” painamalla/// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Soittimen näytettävissä olevien tietojen luettelo tulee näkyviin.
Soittimen käytettävissä olevat tiedot
Vaihtoehto
Kuvaus
Model:
Firmware:
Total songs:
Näyttää soittimen mallin nimen.
Näyttää soittimen laiteohjelmiston versiotiedot.
Näyttää soittimeen tallennettujen kappaleiden
yhteismäärän.
Näyttää soittimeen tallennettujen videoiden
yhteismäärän.
Näyttää soittimeen tallennettujen valokuvien
yhteismäärän.
Näyttää WM‑PORT-portin versiotiedot.
Total videos:
Total photos:
WM‑PORT:
82
Common Settings
(Reset all Settings)
Settings
Viisisuuntainen painike
Huomautus
Toimintoa voidaan käyttää ainoastaan taukotilassa.
 Paina taukotilassa BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla,
kunnes Home-valikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Common Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Yleisten asetusten (”Common Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Reset all Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Tehtaan asetusten palautuksen vahvistusnäyttö tulee näkyviin.
 Valitse ”Yes” painamalla / -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Näyttöön tulee viesti ”Restored factory settings.”.
Toiminnon peruuttaminen
Valitse ”No” vaiheessa  ja vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Toiminnon voi peruuttaa myös painamalla BACK/HOME-painiketta vaiheessa
.
Asetusten määrittäminen keskeytetään, ja yleisten asetusten (”Common
Settings”) luettelo tulee uudelleen näkyviin.
Hakemisto
BACK/HOME-painike
Valikko
Voit palauttaa soittimen alkuperäiset oletusasetukset. Soittimen alkuperäisten
asetusten palauttaminen ei poista ääni- ja valokuvatietoja.
Sisällysluettelo
Alkuperäisten asetusten palauttaminen
83
Common Settings
Valikko
Soittimen sisäisen flash-muistin voi alustaa.
Jos muisti alustetaan, kaikki tiedot poistetaan. Tarkista muistissa olevat tiedot
ennen alustamista ja vie kaikki tärkeät tiedot tietokoneen kiintolevylle.
Sisällysluettelo
Muistin alustaminen (Format)
BACK/HOME-painike
Viisisuuntainen painike
Huomautus
Toimintoa voidaan käyttää ainoastaan taukotilassa.
 Paina taukotilassa BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla,
kunnes Home-valikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Common Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Yleisten asetusten (”Common Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Format” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Näyttöön tulee viesti ”All data including songs will be deleted. Proceed?”.
 Valitse ”Yes” painamalla / -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Näyttöön tulee viesti ”All data will be deleted. Proceed?”.
 Valitse ”Yes” painamalla / -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Kun muistia alustetaan, näytössä näkyy animaatio.
Alustamisen jälkeen näyttöön tulee viesti ”Memory formatted.”.
Jatkuu 
Hakemisto
Settings
84
Common Settings
Hakemisto
Älä alusta sisäistä flash-muistia ohjelmiston tai Windowsin Resurssienhallinnan avulla.
(Clock Display) sijaan näkyy kuvake , jos soittimella käytetään tiettyjä
Kuvakkeen
online-palveluita (vain Yhdysvalloissa). Jos haluat palauttaa kuvakkeen
(Clock Display), alusta soittimen muisti ( sivu 83).
Valikko
Huomautuksia
Sisällysluettelo
Toiminnon peruuttaminen
Valitse ”No” vaiheessa  tai  ja vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Toiminnon voi peruuttaa myös painamalla BACK/HOME-painiketta vaiheessa
 tai .
85
Common Settings
Voit valita useista vaihtoehdoista, millä kielellä soittimen valikot ja ilmoitukset
näytetään.
Viisisuuntainen painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Language Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse kieli painamalla /// -painiketta ( sivu 86) ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Jatkuu 
Hakemisto
Settings
Valikko
BACK/HOME-painike
Sisällysluettelo
Näytön kielen valitseminen
86
Common Settings
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Português
Русский
Ilmoitukset ja valikot näytetään saksan kielellä.
Ilmoitukset ja valikot näytetään englannin kielellä.
Ilmoitukset ja valikot näytetään espanjan kielellä.
Ilmoitukset ja valikot näytetään ranskan kielellä.
Ilmoitukset ja valikot näytetään italian kielellä.
Ilmoitukset ja valikot näytetään portugalin kielellä.
Ilmoitukset ja valikot näytetään venäjän kielellä.
Ilmoitukset ja valikot näytetään korean kielellä.
Ilmoitukset ja valikot näytetään yksinkertaistetulla
kiinan kielellä.
Ilmoitukset ja valikot näytetään perinteisellä kiinan
kielellä.
Hakemisto
Kuvaus
Valikko
Asetus
Sisällysluettelo
Kieliasetusten näyttäminen
87
Hyödyllisiä tietoja
Asetuksia säätämällä tai virrankäyttöä asianmukaisesti hallitsemalla voit
säästää akun virtaa ja käyttää soitinta pidempään.
Näyttöasetukset
Äänitehosteasetukset
”Brightness” ( sivu 76)
”1”
”Screensaver” ( sivu 75)
”Blank”
”Equalizer” ( sivu 43)
Poista käytöstä.
Määritä tiedostomuoto ja bittinopeus
Toistoaika vaihtelee, koska toistettavien kappaleiden, videoiden tai valokuvien
tiedostomuoto tai bittinopeudet voivat vaikuttaa akun varaukseen.
Jos haluat lisätietoja lataus- ja käyttöajasta, katso  sivuja 120 ja 121.
Hakemisto
Asetusten muuttaminen
Akkuvirtaa voi säästää seuraavilla asetuksilla.
Valikko
Soittimen virran katkaiseminen manuaalisesti
Jos painat OPTION/PWR OFF -painiketta ja pidät sitä alhaalla, soitin siirtyy
valmiustilaan ja näyttö sammuu virran säästämiseksi. Jos soitin on
valmiustilassa pidempään kuin 4 tunnin ajan, sen virta katkeaa automaattisesti
kokonaan.
Sisällysluettelo
Akun keston pidentäminen
88
Hyödyllisiä tietoja
Sisällysluettelo
Tiedostomuoto ja bittinopeus
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) on yleinen äänenpakkaustekniikka, jonka
on kehittänyt kansainvälisen standardointijärjestön ISO:n (International
Organization for Standardization) MPEG-työryhmä.
MP3-tekniikalla voidaan pakata äänitiedostoja jopa 1/10:aan tavallisten CDäänilevyjen kappaleiden koosta.
WMA: WMA (Windows Media Audio) on Microsoft Corporationin kehittämä
yleinen äänenpakkaustekniikka. WMA-muotoisten tiedostojen äänenlaatu
vastaa MP3-tiedostojen äänenlaatua, mutta niiden tiedostokoko on pienempi.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding) on yleinen äänenpakkaustekniikka,
jonka on kehittänyt kansainvälisen standardointijärjestön ISO:n (International
Organization for Standardization) MPEG-työryhmä. AAC-muotoisten
tiedostojen äänenlaatu vastaa MP3-tiedostojen äänenlaatua, mutta niiden
tiedostokoko on pienempi.
Linear PCM: Linear PCM on äänentallennusmuoto, jossa ei käytetä digitaalista
pakkausta. Tallentamalla musiikin tässä muodossa voit nauttia CD-äänilevyjen
tasoisesta äänestä.
Bittinopeus
Bittinopeudella tarkoitetaan tässä tiedon määrää, jota tarvitaan jokaisen
äänitiedoston sekunnin tallentamiseen. Suurempi bittinopeus mahdollistaa
yleensä paremman äänenlaadun, mutta vaatii enemmän tallennustilaa.
Bittinopeuden, äänenlaadun ja tallennuskoon suhde
Suurempi bittinopeus tuottaa yleensä paremman äänenladun, mutta ajaltaan
samanpituiset kappaleet vievät enemmän tilaa, jolloin soittimeen ei mahdu yhtä
paljon kappaleita.
Pienempää bittinopeutta käytettäessä soittimeen voidaan tallentaa enemmän
kappaleita, mutta heikommalla äänenlaadulla.
Huomautus
Jos kappale tuodaan CD-levyltä tietokoneeseen pienemmällä bittinopeudella, kappaleen
äänenlaatua ei voi parantaa valitsemalla suurempaa nopeutta, kun kappale siirretään
tietokoneesta soittimeen.
Jatkuu 
Hakemisto
Äänitiedostomuodolla tarkoitetaan menetelmää, jonka avulla äänitiedot
siirretään Internetistä tai CD-äänilevyiltä tietokoneeseen ja tallennetaan ne
äänitiedostoina.
Yleisiä muotoja ovat esimerkiksi MP3 ja WMA.
Valikko
Äänitiedostomuoto
89
Hyödyllisiä tietoja
Videotiedostomuodolla tarkoitetaan menetelmää, jonka avulla video- ja
äänitiedot siirretään tietokoneeseen ja tallennetaan ne äänitiedostoina.
Yleisiä muotoja ovat esimerkiksi MPEG-4 ja AVC.
WMV: WMV (Windows Media Video) on Microsoft Corporationin kehittämä
videokuvan pakkausmuoto. Se perustuu MPEG-4-muotoon, sillä saadaan suuri
pakkaussuhde ja se tukee DRM-kopiointisuojausta.
Valokuvatiedostomuoto
Valokuvatiedostomuodolla tarkoitetaan menetelmää, jonka avulla kuvat
tuodaan tietokoneeseen ja tallennetaan ne kuvatiedostoina.
Yleisiin tiedostomuotoihin kuuluu esimerkiksi JPEG.
JPEG: JPEG on yleinen kuvanpakkausmuoto, jonka on kehittänyt JPEG (Joint
Photographic Experts Group). JPEG-muodossa kuvatiedostot voidaan pakata
1/10:sta 1/100:aan niiden alkuperäisestä koosta.
 Lisätietoja soittimen tukemista tiedostomuodoista ja bittinopeuksista
Lisätietoja tuetuista tiedostomuodoista ja bittinopeuksista on  sivulla 117.
Hakemisto
AVC: AVC (Advanced Video Coding) on tiedostomuoto, jonka on kehittänyt
kansainvälisen standardointijärjestön ISO:n (International Organization for
Standardization) MPEG-työryhmä. Sen avulla voidaan toistaa laadukkaita
kuvia pienellä bittinopeudella. AVC-tiedostoissa on neljä profiilia, joista yksi
on ”AVC Baseline Profile”. AVC-tiedostomuoto perustuu ISO (International
Organization for Standardization) MPEG-4 AVC -standardiin. Koska AVC on
standardoitu nimellä MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding, siitä käytetään
yleisesti nimitystä MPEG-4 AVC/H.264 tai H.264/AVC.
Valikko
MPEG-4: MPEG-4 (Moving Picture Experts Group vaihe 4) on tiedostomuoto,
jonka on kehittänyt kansainvälisen standardointijärjestön ISO:n (International
Organization for Standardization) MPEG-työryhmä. Pakkausmuoto on
tarkoitettu kuva- ja äänitiedoille.
Sisällysluettelo
Videotiedostomuoto
90
Hyödyllisiä tietoja
Valikko
Soittimen sisäiseen flash-muistiin voi tallentaa tietoja tietokoneesta Windowsin
Resurssienhallinnan tai toisen siirtoon pystyvän ohjelmiston avulla. Jos soitin
on liitetty tietokoneeseen, soittimen sisäinen flash-muisti näkyy Windowsin
Resurssienhallinnassa nimellä [WALKMAN].
Sisällysluettelo
Tiedostojen tallentaminen
Huomautuksia
Hakemisto
Älä käytä soittimen mukana toimitettuja ohjelmistoja Windowsin Resurssienhallinnan
kanssa samaan aikaan, jos siirrät tietoja soittimen flash-muistiin.
irrota soittimen mukana toimitettua USB-kaapelia tietojen siirtämisen aikana, kun
Älä

näytössä on teksti ”Do not disconnect.”. Tiedot voivat vahingoittua.
Älä alusta soittimen sisäistä flash-muistia Windowsin Resurssienhallinnan avulla. Jos
haluat alustaa sisäisen flash-muistin, alusta se soittimessa ( sivu 83).
”MUSIC” ja ”MP_ROOT” nimeä ei voi muuttaa, eikä näitä kansioita voi
Kansioiden

poistaa.
91
Hyödyllisiä tietoja
 Lataa tietokoneeseen päivitysohjelma kyseisestä WWW-sivustosta.
 Liitä soitin tietokoneeseen ja käynnistä päivitysohjelma.
 Päivitä soittimen laiteohjelmisto noudattamalla näyttöön tulevia
ohjeita.
Laiteohjelmiston päivitys on valmis.
Hakemisto
Yhdysvalloissa olevat asiakkaat: http://www.sony.com/walkmansupport
Kanadassa olevat asiakkaat: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Euroopassa olevat asiakkaat: http://support.sony-europe.com/DNA
Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat: http://www.sony-latin.com/index.crp
Muualla olevat asiakkaat: http://www.sony-asia.com/support
Vientimallin hankkineet asiakkaat: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Valikko
Soittimen laiteohjelmisto on mahdollista päivittää. Näin soittimeen voi lisätä
uusia toimintoja asentamalla siihen uusin mahdollinen laiteohjelmisto.
Tarkempia tietoja laiteohjelmistosta ja sen asentamisesta on seuraavassa
WWW-sivustossa:
Sisällysluettelo
Soittimen laiteohjelmiston päivittäminen
92
Vianmääritys
Jos soitin ei toimi odotetulla tavalla, yritä korjata ongelma seuraavien ohjeiden
avulla.
yritä selvittää ongelma annettujen ohjeiden avulla.
Valikko
1 Etsi ongelmaa vastaavat oireet seuraavista vianmääritystaulukoista ja
Sisällysluettelo
Vianmääritys
2 Liitä soitin tietokoneeseen akun lataamista varten.
Hakemisto
Lataamalla akun voit myös ratkaista joitakin ongelmia.
3 Paina RESET-painiketta pienellä neulalla tai
muulla vastaavalla esineellä.
Jos painat RESET-painiketta soittimen käytön aikana,
tallennetut tiedot ja asetukset voivat hävitä.
Käynnistä soitin nollaamisen jälkeen painamalla mitä
tahansa painiketta. Soitin ottaa aikaisemmin
määritetyt asetukset käyttöön.
4 Tarkista ongelmaan liittyvät tiedot ohjelmiston ohjetoiminnosta.
5 Tarkista, onko ongelmasta tietoja jossakin tukisivustossa.
Yhdysvalloissa olevat asiakkaat: http://www.sony.com/walkmansupport
Kanadassa olevat asiakkaat: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Euroopassa olevat asiakkaat: http://support.sony-europe.com/DNA
Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Muualla olevat asiakkaat: http://www.sony-asia.com/support
Vientimallin hankkineet asiakkaat:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
6 Jos ongelma ei ratkea yllä olevien ohjeiden avulla, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Jatkuu 
93
Vianmääritys
Käyttö (jatkuu)
Äänenvoimakkuus on nollassa.
Lisää äänenvoimakkuutta ( sivu 11).
Kuulokkeiden pistoke ei ole oikein paikallaan.
Kytke kuulokkeiden pistoke oikein ( sivu 11).
Kuulokeliitäntä
on likainen.

Puhdista kuulokeliitäntä pehmeällä, kuivalla
liinalla.
ei ole tallennettu kappaleita tai videoita.
Soittimeen

Toimi näyttöön tulevan ilmoituksen ohjeiden
mukaan, ja siirrä kappaleet tai videot
tietokoneesta.
Soitin ei toista mitään
tiedostoja.
Akku on tyhjä.
Lataa akku täyteen ( sivu 23).
Jos soitin ei toimi akun lataamisen jälkeenkään,
palauta soittimen alkuperäiset asetukset
painamalla RESET-painiketta ( sivu 92).
Soittimeen ei ole tallennettu tiedostoja.
Toimi näyttöön tulevan ilmoituksen ohjeiden
mukaan ja siirrä tiedostot tietokoneesta.
Siirretyt tiedostot eivät ole toistokelpoisessa
muodossa. Lisätietoja on ”Tekniset tiedot” -jakson
kohdassa ”Tuettu tiedostomuoto” ( sivu 117).
Tiedostomuoto voi aiheuttaa sen, ettei
kappaleiden tai videoiden toisto onnistu
( sivu 117).
Tiedoston koko tai tiedostomuoto voi aiheuttaa
sen, ettei valokuvien näyttö onnistu ( sivu 117).
rajoitettu toistoaikajakso on päättynyt
Kappaleen

tilauksen ehtojen mukaisesti tms.
Toistoaikajakson ylittäneitä kappaleita ei voi
toistaa. Päivitä ne siirtoon käytetyn ohjelmiston
avulla.
Jatkuu 
Hakemisto
Ääntä ei kuulu.
Valikko
Syy ja ratkaisu
Sisällysluettelo
Ongelma
94
Vianmääritys
Käyttö (jatkuu)
Näytettävien tiedostojen enimmäismäärä on
saavutettu. Videotiedostojen enimmäismäärä on
1 000 ja valokuvatiedostojen 8 000. Kansioiden
enimmäismäärä on 1 000, kun valokuvat ovat
valokuvakansioiden luettelossa.
Poista tarpeettomat tiedostot.
Vapaa tila ei riitä.
Vapauta tilaa soittimesta poistamalla tarpeettomia
tiedostoja.
Tiedostoja
on vedetty ja pudotettu Windowsin

Resurssienhallinnassa, eivätkä datahierarkiatasot
enää vastaa soitinta ( sivu 27).
Siirretyt
tiedostot eivät ole toistokelpoisessa

muodossa. Lisätietoja on ”Tekniset tiedot” -jakson
kohdassa ”Tuettu tiedostomuoto” ( sivu 117).
Äänitiedostot eivät ole ”MUSIC”-kansion alla
olevissa kansioissa.
Siirrä ne ”MUSIC”-kansion alla oleviin
kansioihin vetämällä ja pudottamalla.
Kun ”All Songs” tai
”Album” on valittuna,
kaikki kappaleet tulevat
näkyviin, mutta jotkin
kappaleet eivät näy, kun
”Folder” on valittuna.
Kappaleita toistetaan vain Soitin toistaa kappaleita vain niistä luetteloista,
tietyltä toistoalueelta,
joista toisto alkaa (esim. albumiluettelo ja
esimerkiksi yhdeltä
esittäjäluettelo) ( sivu 42).
albumilta.
Tiedostoja ei voi poistaa Et pysty poistamaan soittimessa olevia kappaleita,
soittimesta.
videoita tai valokuvia.
Poista ne samalla ohjelmistolla, jolla kappaleet
siirrettiin soittimeen, tai poista ne Windowsin
Resurssienhallinnan avulla.
Jatkuu 
Hakemisto
Siirretyt tiedostot eivät
näy tiedostoluettelossa.
Valikko
Syy ja ratkaisu
Sisällysluettelo
Ongelma
95
Vianmääritys
Käyttö (jatkuu)
Jokin muu laite, kuten soittimen lähellä oleva
matkapuhelin, lähettää radiosignaaleja.
Älä käytä matkapuhelimia tai muita radiolaitteita
soittimen lähellä.
CD-levyiltä tai muilta tallennusvälineiltä tuodut
musiikkitiedot ovat vahingoittuneet.
Poista tiedot ja tuo sekä siirrä ne uudelleen. Kun
tuot tietoja tietokoneeseen, sulje kaikki muut
sovellukset tietojen vahingoittumisen
välttämiseksi.
Siirretyt
tiedostot eivät ole toistokelpoisessa

muodossa. Lisätietoja on ”Tekniset tiedot” -jakson
kohdassa ”Tuettu tiedostomuoto” ( sivu 117).
Tietyt tiedoston ominaisuudet voivat aiheuttaa
sen, ettei kaikkien kappaleiden toisto onnistu.
Painikkeet eivät toimi.
HOLD-kytkin on asetettu HOLD-asentoon.
Työnnä HOLD-kytkin vastakkaiseen asentoon
( sivu 12).
on tiivistynyt kosteutta.
Soittimeen

soittimen
kuivua muutama tunti.
Anna

Akun varaus on alhainen tai se ei ole riittävä.
Lataa akku liittämällä soitin käynnissä olevaan
tietokoneeseen ( sivu 23).
Jos mikään ei muutu akun lataamisen jälkeen,
palauta soittimen alkuperäiset asetukset
painamalla RESET-painiketta ( sivu 92).
Soitinta ei voi käyttää, kun näytössä näkyy
”Connecting” tai ”Connected USB (MTP)”.
Irrota USB-kaapeli ja käytä soitinta sitten.
Toistoa ei voi pysäyttää.
Tässä soittimessa toiston pysäyttämisellä ja
taukotilalla ei ole eroa. Kun painat  -painiketta,
 tulee näkyviin ja toisto siirtyy taukotilaan/
pysähtyy.
Jatkuu 
Hakemisto
Äänessä on häiriöitä.
Valikko
Syy ja ratkaisu
Sisällysluettelo
Ongelma
96
Vianmääritys
Käyttö (jatkuu)
Soitin ei toimi.
Akun varaus ei ole riittävä.
Lataa akku liittämällä soitin käynnissä olevaan
tietokoneeseen ( sivu 23).
Jos mikään ei muutu akun lataamisen jälkeen,
palauta soittimen alkuperäiset asetukset
painamalla RESET-painiketta ( sivu 92).
Soittimen sisäinen flash-muisti on alustettu
Windowsin Resurssienhallinnan avulla.
Alusta sisäinen flash-muisti soittimessa
( sivu 83).
Laitteen mukana toimitettu USB-kaapeli on
irronnut soittimesta tiedonsiirron aikana.
Siirrä käyttökelpoiset tiedostot takaisin
tietokoneeseen ja alusta soittimen sisäinen flashmuisti ( sivu 83).
Tiedostoja on vedetty ja pudotettu Windowsin
Resurssienhallinnassa, eivätkä datahierarkiatasot
enää vastaa soitinta ( sivu 27).
Siirretyt
tiedostot eivät ole toistokelpoisessa

muodossa. Lisätietoja on ”Tekniset tiedot” -jakson
kohdassa ”Tuettu tiedostomuoto” ( sivu 117).
Tiedostomuoto voi aiheuttaa sen, ettei
kappaleiden tai videoiden toisto onnistu
( sivu 117).
Tiedoston
koko tai tiedostomuoto voi aiheuttaa

sen, ettei valokuvien näyttö onnistu ( sivu 117).
Äänenvoimakkuus on
”AVLS (Volume Limit)” -toiminto on käytössä.
liian pieni.
Poista ”AVLS (Volume Limit)” käytöstä
( sivu 73).
Kuulokkeiden oikeasta
Kuulokkeiden pistoke ei ole oikein paikallaan.
kanavasta ei kuulu ääntä,
Jos kuulokkeita ei ole liitetty oikein, ääni ei ehkä
tai oikean kanavan ääni
kuulu oikein. Työnnä kuulokkeiden pistoke
kuuluu kuulokkeiden
kuulokeliitäntään, kunnes kuuluu napsahdus
kummaltakin puolelta.
( sivu 11).
Toisto pysähtyy
Akun varaus ei ole riittävä.
äkillisesti.
Lataa akku liittämällä soitin käynnissä olevaan
tietokoneeseen ( sivu 23).
toistaa kappaleita tai videotiedostoja, joita ei
Soitin

voi toistaa.
Toista muita kappaleita tai videotiedostoja.
Jatkuu 
Hakemisto
Siirrettyjä tiedostoja ei
löydy.
Valikko
Syy ja ratkaisu
Sisällysluettelo
Ongelma
97
Vianmääritys
Käyttö (jatkuu)
Kappaleissa ei ole soittimen tukemia
kansikuvatietoja.
Pikkukuvat näytetään vain, kun kappaleissa on
soittimen tukemia kansikuvatietoja.
Siirrä tiedostot uudelleen soittimen mukana
toimitetulla Windows Media Playerilla tai muulla
siirtoon pystyvällä ohjelmistolla.
Pikkukuvan nimi ei vastaa videotiedoston nimeä.
Siirrä videotiedoston sisältävään kansioon JPEGtiedosto, joka vastaa nimeltään videotiedostoa ja
jonka tunniste on ”.thm” tai ”.jpg”.
Jos
valokuviin ei liity Exif-tiedostomuodossa olevia

pikkukuvia, pikkukuvia ei voi näyttää.
Siirrä valokuvat uudelleen laitteen mukana
toimitetulla Media Manager for WALKMAN
-ohjelmistolla.
Kansikuva ei näy.
Tiedosto ei sisällä kansikuvatietoja.
Kansikuva tulee näkyviin vain, jos kansikuvan
tiedot ovat saatavissa.
Kansikuvan voi määrittää laitteen mukana
toimitetun Windows Media Player 11:n tai jonkin
toisen siirtoon pystyvän, kansikuvien luontiin
tarkoitetun ohjelmiston avulla. Katso lisätietoja
ohjelmiston ohjetoiminnosta tai pyydä niitä
ohjelmiston valmistajalta.
Tiedostomuoto
voi aiheuttaa sen, etteivät kaikki

kansikuvat näy.
Alustus ei toimi
soittimessa.
Akun varaus on alhainen tai se ei ole riittävä.
Lataa akku liittämällä soitin käynnissä olevaan
tietokoneeseen ( sivu 23).
Soittimen virta katkesi ja Jos ilmenee toimintahäiriö, soittimen virta katkeaa
kytkeytyi sitten
ja kytkeytyy sitten uudelleen automaattisesti.
uudelleen.
Soitin ei toimi oikein.
Tietokone käynnistyy tai käynnistyy uudelleen, kun
soitin on liitettynä siihen.
Palauta soitin painamalla soittimen
RESET-painiketta. Irrota soitin, kun käynnistät
tietokoneen tai käynnistät sen uudelleen.
Jatkuu 
Hakemisto
Pikkukuvia ei näy.
Valikko
Syy ja ratkaisu
Sisällysluettelo
Ongelma
98
Vianmääritys
Näyttö
Syy ja ratkaisu
Hakemisto
Jatkuu 
Valikko
Home-valikossa
Kuva on muuttunut, sillä soitin käyttää onlinekuvakkeen
palvelua (vain Yhdysvalloissa).
(Clock Display) sijaan
Jos haluat palauttaa kuvakkeen (Clock
näkyy kuvake .
Display), alusta soitin ( sivu 83).
Nimen kohdalla näkyy
Nimessä on merkkejä, joita ei voi näyttää
””.
soittimessa.
Nimeä tiedosto uudelleen käyttämällä sallittuja
merkkejä ja samaa ohjelmistoa, jolla kappaleet
siirrettiin soittimeen, tai nimeä ne Windowsin
Resurssienhallinnan avulla.
Esimerkiksi albumin tai Tiedosto ei sisällä tietoja esimerkiksi albumin tai
esittäjän nimen kohdalla
esittäjän nimestä.
näkyy teksti ”Unknown”.
Näytössä näkyy vääriä
Väärä kieli on valittuna.
merkkejä.
Korjaa ”Language Settings” -asetus ( sivu 85) ja
siirrä tiedostot sitten uudelleen soittimeen.
Näyttö pimenee
Mitään toimintoa ei ole käytetty 30 sekunnin
valokuvan katselun
kuluessa ( sivu 75).
aikana.
Paina mitä tahansa painiketta.
Näyttö pimenee.
Mitään toimintoa ei käytetty 3 minuutin aikana,
jonka soitin oli taukotilassa.
Paina mitä tahansa painiketta.
Mitään toimintoa ei ole käytetty 30 sekunnin
kuluessa, ja ”Screensaver”-asetuksena on ”Blank”
( sivu 75).
Paina mitä tahansa painiketta.
Valitse ”Screensaver”-asetukseksi ”Clock”, jos
haluat.
Näyttöön tulee ilmoitus. Katso kohtaa ”Ilmoitukset” ( sivu 104).
Sisällysluettelo
Ongelma
99
Vianmääritys
Virta
Käyttölämpötila on alle 5 °C.
Akun käyttöaika lyhenee akun fyysisten
ominaisuuksien vuoksi. Tämä ei ole merkki
viasta.
Akun
latausaika ei riitä.

tulee näyttöön.
Lataa akkua, kunnes
säätämällä
tai
virrankäyttöä
asianmukaisesti
Asetuksia

hallitsemalla voidaan säästää akkuvirtaa ja käyttää
soitinta pidempään ( sivu 87).
Soitinta ei ole käytetty pitkään aikaan.
Akun tehokkuus paranee, jos akku ladataan ja
sen varaus puretaan useita kertoja peräkkäin.
Jos akun käyttöaika on akun lataamisen jälkeenkin
vain puolet tavallisesta, akku on syytä vaihtaa.
Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Soitin
toistaa tekijänoikeussuojattua sisältöä.

sisältöä toistettaessa akun
Tekijänoikeussuojattua

käyttöaika voi olla tavallista lyhyempi.
USB-kaapelia ei ole liitetty tietokoneen USBporttiin oikein.
Irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen.
Käytä laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia.
Akkua ladataan ympäristössä, jonka lämpötila ei ole
5 ºC–35 ºC.
Akun lataamisen suositeltava lämpötila-alue on
5 ºC–35 ºC.
Tietokone
ei ole käynnissä.

tietokone.
Käynnistä

Tietokone on siirtynyt lepotilaan tai horrostilaan.
Herätä tietokone lepotilasta tai horrostilasta.
Soitin ei lataa akkua.
Soittimen virta katkeaa
automaattisesti.
Soittimen virta katkeaa automaattisesti akkuvirran
säästämiseksi.
Käynnistä soitin painamalla mitä tahansa
painiketta.
Lataaminen päättyy
hyvin nopeasti.
Jos akku on melkein täynnä latauksen alkaessa,
täyden latauksen saavuttamiseen tarvitaan vain
vähän aikaa.
Jatkuu 
Hakemisto
Akun käyttöaika on
lyhyt.
Valikko
Syy ja ratkaisu
Sisällysluettelo
Ongelma
100
Vianmääritys
Liittäminen tietokoneeseen (jatkuu)
Syy ja ratkaisu
Hakemisto
Jatkuu 
Valikko
Media Manager for
Tietokoneen järjestelmäympäristön asetukset ovat
WALKMAN -ohjelmisto
muuttuneet esimerkiksi Windowsei käynnisty.
käyttöjärjestelmän päivityksen vuoksi.
Näyttöön ei ilmesty
USB-kaapelia ei ole liitetty tietokoneen USB-porttiin
tekstiä ”Connecting” tai
oikein.
”Connected USB (MTP)”, Irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen.
kun soitin kytketään
Käytä laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia.
tietokoneeseen
USB-keskitin on käytössä.
toimitukseen kuuluvalla
Soitinta ei ehkä voi liittää USB-keskittimen kautta.
USB-kaapelilla.
Liitä soitin tietokoneeseen soittimen mukana
toimitetulla USB-kaapelilla.
Tietokoneessa on eri käyttöjärjestelmä kuin siinä
tietokoneessa, jonka avulla tiedostot on siirretty.
Irrota USB-kaapeli, odota muutama minuutti ja
liitä kaapeli tietokoneeseen uudelleen. Jos
ongelma ei ratkea, irrota USB-kaapeli, käynnistä
tietokone uudelleen ja kytke sitten USB-kaapeli
uudelleen.
Näyttöön
ei välttämättä ilmesty tekstiä ”Connecting”

tai ”Connected USB (MTP)”. Tämä vaihtelee
tietokoneen ohjelmistoympäristön mukaan.
Käynnistä Windows Media Player tai Windowsin
Resurssienhallinta.
Tietokone ei tunnista
USB-kaapelia ei ole liitetty tietokoneen USB-porttiin
siihen liitettyä soitinta.
oikein.
Irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen.
USB-keskitin
on käytössä.

ei
ehkä
voi liittää USB-keskittimen kautta.
Soitinta

Liitä soitin tietokoneeseen soittimen mukana
toimitetulla USB-kaapelilla.
Tietokoneen USB-portissa on mahdollisesti
ilmennyt ongelma. Liitä soitin tietokoneen toiseen
USB-porttiin.
Sisällysluettelo
Ongelma
101
Vianmääritys
Liittäminen tietokoneeseen (jatkuu)
Siirto voi pysähtyä staattisen sähkön tai muiden
häiriöiden takia. Tämä suojaa tiedostoja.
Irrota soitin ja liitä se uudelleen.
Jos siirrät tiedostoja vetämällä ja pudottamalla
tietokoneessa, johon ei ole asennettu Windows
Media Player 11 -ohjelmistoa, tiedostojen
siirtämisessä vetämällä ja pudottamalla voi olla
rajoituksia (esimerkiksi AAC- ja videotiedostot).
Asenna Windows Media Player 11 soittimen
mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä ja siirrä
tiedostot uudelleen vetämällä ja pudottamalla.
Varmista ennen laitteen mukana toimitetun
Windows Media Player 11:n asentamista
tietokoneeseesi, onko käyttämäsi ohjelmisto tai
palvelu yhteensopiva Windows Media Player 11:n
kanssa. Lisätietoja Windows Media Playerin
käytöstä ja tuesta on seuraavassa WWWsivustossa: http://support.microsoft.com/
USB-kaapelia ei ole liitetty tietokoneen USB-porttiin
oikein.
Irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen.
Soittimen
sisäänrakennetussa flash-muistissa ei ole

riittävästi vapaata tilaa.
Vapauta muistia siirtämällä tarpeettomat tiedot
takaisin tietokoneeseen.
Toistoajaltaan tai -kerroiltaan rajoitettuja kappaleita
ei ehkä voi siirtää tekijänoikeuksien haltijoiden
asettamien rajoitusten vuoksi. Lisätietoja kunkin
äänitiedoston asetuksista saa tiedoston jakelijalta.
Soittimessa on epätavallisia tietoja.
Siirrä käyttökelpoiset tiedostot takaisin
tietokoneeseen ja alusta soittimen sisäinen flashmuisti ( sivu 83).
Jatkuu 
Hakemisto
Tietoja ei voi siirtää
soittimesta
tietokoneeseen.
Valikko
Syy ja ratkaisu
Sisällysluettelo
Ongelma
102
Vianmääritys
Liittäminen tietokoneeseen (jatkuu)
Tiedot ovat mahdollisesti vahingoittuneet.
Poista tiedot, joita ei voi siirtää tietokoneesta, ja
tuo ne tietokoneeseen uudelleen. Kun tuot tietoja
tietokoneeseen, sulje kaikki muut sovellukset
tietojen vahingoittumisen välttämiseksi.
Siirrettävien tiedostojen ja kansioiden määrän raja
on saavutettu.
Poista tarpeettomat tiedostot.
Yrität
siirtää .m4a-, .mp4-, .3gp- tai .m4v-tiedostoja

tietokoneessa, johon on jo asennettu Windows
Media Player 10.
Asenna Windows Media Player 11 soittimen
mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä.
yrität siirtää tiedostoja siirtoon sopivalla
Jos

ohjelmistolla, mutta siirto ei silti onnistu, ota yhteys
ohjelmiston valmistajaan.
Soittimeen voi siirtää
vain vähän tiedostoja.
Soittimen sisäänrakennetussa flash-muistissa ei ole
riittävästi vapaata tilaa.
Vapauta muistia siirtämällä tarpeettomat tiedot
takaisin tietokoneeseen.
on tallennettu tiedostoja, joita ei voi
Soittimeen

toistaa.
Jos soittimeen on tallennettu muita tietoja kuin
kappaleita, videoita tai valokuvia, tietojen
siirtämiseen on käytettävissä vähemmän tilaa.
Vapauta muistia siirtämällä takaisin
tietokoneeseen ne tiedostot, joita ei voi toistaa.
Soittimen käyttö muuttuu USB-keskitin tai USB-jatkokaapeli on käytössä.
epävakaaksi, kun se on
Soitinta ei ehkä voi liittää USB-keskittimen tai
liitetty tietokoneeseen.
jatkokaapelin avulla. Liitä soitin tietokoneeseen
soittimen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
Kansioita ei voi poistaa
Kansioiden ”MUSIC” ja ”MP_ROOT” nimiä ei voi
eikä nimetä uudelleen.
muuttaa, eikä näitä kansioita voi poistaa.
Jatkuu 
Hakemisto
Tietoja ei voi siirtää
soittimesta
tietokoneeseen. (jatkuu)
Valikko
Syy ja ratkaisu
Sisällysluettelo
Ongelma
103
Vianmääritys
FM-viritin
Taajuutta ei ole viritetty täysin oikein.
Yritä parantaa laatua virittämällä taajuutta
manuaalisesti /-painikkeella ( sivu 68).
Kuuluvuus on heikko ja
äänen laatu huono.
Radiosignaali on heikko.
Kuuntele FM-asemaa lähellä ikkunaa, koska
signaali saattaa heiketä rakennusten sisällä tai
ajoneuvossa.
Kuulokkeiden johtoa ei ole vedetty kokonaan
suoraksi.
Kuulokkeiden johto toimii antennina. Vedä johto
mahdollisimman suoraksi.
FM-aseman äänessä on
häiriöitä.
Jokin muu laite, kuten soittimen lähellä oleva
matkapuhelin, lähettää radiosignaaleja.
Älä käytä matkapuhelimia tai muita radiolaitteita
soittimen lähellä.
Muut
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Äänimerkkejä ei kuulu
soitinta käytettäessä.
”Beep Settings” -asetukseksi on valittu ”Off ”.
Valitse ”Beep Settings” -asetukseksi ”On”
( sivu 74).
Äänimerkkiä ei kuulu, kun soitin on liitetty
valinnaiseen telakointiasemaan tai toiseen
laitteeseen.
Soitin lämpenee.
Soitin voi lämmetä akun latauksen aikana ja olla
lämmin sen jälkeen. Soitin voi lämmetä myös suuria
tietomääriä siirrettäessä. Tämä on normaalia eikä
anna aihetta huoleen. Anna soittimen jäähtyä hetken
ajan.
Päivämäärä ja aika on
palautettu.
Jos soitinta ei käytetä vähään aikaan ja akun varaus
purkautuu, päivämäärä ja aika voivat palautua.
Tämä ei ole merkki viasta. Lataa akkua, kunnes
tulee näyttöön, ja aseta sen jälkeen päivämäärä ja
kellonaika uudelleen ( sivu 77).
Hakemisto
FM-asema kuuluu
huonosti.
Valikko
Syy ja ratkaisu
Sisällysluettelo
Ongelma
104
Vianmääritys
Toimi alla olevien ohjeiden mukaan, jos soittimen näyttöön tulee ilmoitus.
All group numbers have been
used.
Luettelokohteiden
(paitsi
kappaleluetteloiden)
määrä ylittää sallitun
enimmäismäärän
(8 192 kohdetta).
Toistoluetteloihin

rekisteröityjen
kappaleiden
kokonaismäärä on
saavuttanut määrän
65 535.
Cannot play; file format is not
supported.
Cannot play; the license is
expired.
Ratkaisu
Kappaleet, jotka ylittävät
sallitun enimmäismäärän,
tallennetaan ”Others”kansioon.
Jos et löydä kappaletta,
katso ensin ”Others”luettelosta.
Jos et halua tallentaa
sallitun
enimmäismäärän
ylittäneitä kappaleita
”Others”-luetteloon,
poista tarpeettomat
kappaleet soittimesta
samalla ohjelmistolla
kuin ne siirrettiin
soittimeen, tai
Windowsin
Resurssienhallinnan
avulla.
Jos soittimeen
rekisteröityjen
toistoluettelojen
kokonaismäärä on
suurempi kuin 65 535,
tämän määrän ylittäviä
toistoluetteloja ei voi
näyttää. Vähennä
toistoluettelojen määrää
(poista toistoluetteloja)
samalla ohjelmistolla
kuin kappaleet
siirrettiin soittimeen.
Soitin ei toista tiedostoa,
Yrität toistaa tiedostoa,
jonka tiedostomuoto ei
jota soitin ei pysty
ole tuettu ( sivu 117).
toistamaan.
Kappaleen toiston aikaraja Päivitä kappaleiden
on saavutettu.
lisenssitiedot siirtoon
käytetyn ohjelmiston
avulla.
Jatkuu 
Hakemisto
Merkitys
Valikko
Ilmoitus
Sisällysluettelo
Ilmoitukset
105
Vianmääritys
Merkitys
Ratkaisu
Valikko
Hakemisto
Cannot save more than 30 Preset Muistiin on jo esiviritetty Poista tarpeettomat asemat
30 asemaa.
ensin ( sivu 69). Esiviritä
stations.
sitten haluamasi asemat.
Soitin on liitetty
Tämä ei ole virheilmoitus.
Do not disconnect.
tietokoneeseen tai
Älä irrota USB-kaapelia,
muuhun ulkoiseen
ennen kuin siirtäminen on
laitteeseen tietojen
päättynyt.
siirtämistä varten.
Laiteohjelmiston päivitys Yritä päivittää
Firmware update failed.
ei onnistunut.
laiteohjelmisto uudelleen
noudattamalla näyttöön
tulevia ohjeita.
Soittimen akun varaus on Lataa akku ( sivu 23).
LOW BATTERY. Please Charge.
alhainen.
Soittimen vapaa tilaa ei
Liitä soitin tietokoneeseen
Not enough free space in
riitä.
soittimen mukana
memory. Delete files to ensure
toimitetulla USBfree space.
kaapelilla ja poista sitten
tarpeettomat tiedostot
soittimesta samalla
ohjelmistolla kuin ne
siirrettiin, tai Windowsin
Resurssienhallinnan
avulla.
Jotta voisit käyttää
Soitinta ei voi käyttää,
On hold...
soitinta, työnnä HOLDCancel HOLD function to activate koska HOLD-kytkin on
kytkintä vastakkaiseen
HOLD-asennossa.
controls.
suuntaan ( sivu 12).
Yritit
esivirittää
taajuuden,
Esiviritä muita taajuuksia.
Preset already exists.
joka on jo esiviritetty.
The device’s memory was not
Sisäistä flash-muistia ei Alusta sisäinen flashmuisti uudelleen
formatted correctly. Please reole alustettu oikein.
valitsemalla ”Settings” format using Settings menu.
Soittimen muisti on
alustettu tietokoneessa. ”Common Settings” ”Format” ( sivu 83).
Sisällysluettelo
Ilmoitus
106
Lisätietoja
Sisällysluettelo
Varotoimet
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen vaatii, että
paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa
valtuutetun huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote käsitellään asianmukaisesti,
tulee tuote viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan
tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta
viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Jatkuu 
Hakemisto
Käytöstä poistettujen paristojen hävitys (koskee Euroopan unionia sekä muita
Euroopan maita, joissa on erillisiä keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa
lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi.
Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla
tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja
ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa.
Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja.
Valikko
Käytöstä poistetun sähkö- ja elektroniikkalaitteen hävitys (Euroopan Unioni ja
muiden Euroopan maiden keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa,
että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö-ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen
hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset
ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua
muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat paikallisilta ympäristöviranomaisilta.
Käytettävissä olevat lisävarusteet: Kuulokkeet
107
Lisätietoja
Sisällysluettelo
Valikko
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat vain EU:n direktiivejä
noudattaviin maihin myytäviä laitteita
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio,
Japani. Valtuutettu edustaja (EMC ja tuoteturvallisuus) on Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Huolto- ja takuuasioissa pyydämme
ottamaan yhteyttä erillisessä huolto- tai takuuasiakirjassa annettuihin osoitteisiin.
Hakemisto
108
Lisätietoja
Hakemisto
Jatkuu 
Valikko
Älä yhdistä soittimen liittimiä toisiinsa muilla metalliosilla siten, että
seurauksena on oikosulku.
Älä kosketa ladattavaa akkua paljain käsin, jos se vuotaa. Soittimeen saattaa
jäädä akkunestettä, joten ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään, jos
akku on vuotanut. Jos nestettä joutuu silmiisi, älä hiero niitä, sillä tämä
saattaa johtaa sokeutumiseen. Huuhdo silmäsi puhtaalla vedellä ja hakeudu
lääkäriin.
Jos nestettä joutuu iholle tai vaatteille, pese se heti pois. Muutoin se voi
aiheuttaa palovammoja tai muita vammoja. Jos akusta vuotanut neste
aiheuttaa palovammoja tai muita vammoja, hakeudu lääkäriin.
Älä kaada vettä tai sijoita mitään esineitä soittimen päälle. Tämä voi aiheuttaa
tulipalon tai sähköiskun.
Jos näin käy, sammuta soitin välittömästi, irrota USB-kaapeli soittimesta ja
ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään tai Sony-huoltokeskukseen.
Älä heitä soitinta tuleen.
Älä pura tai muuta laitetta itse. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun. Jätä
ladattavien akkujen vaihto, soittimen sisäiset tarkastukset ja korjaukset
lähimmän Sony-jälleenmyyjän tai Sony-huoltokeskuksen tehtäväksi.
Sisällysluettelo
Turvallisuus
109
Lisätietoja
Korvapehmusteiden laatu voi heikentyä pitkäaikaisen säilytyksen tai käytön
aikana.
Suojaa soitin kastumiselta. Soitin ei ole vedenpitävä.
Muista noudattaa alla olevia varotoimia.
Varo pudottamasta soitinta pesualtaaseen tai astiaan,
jossa on vettä.
Älä käytä soitinta kosteissa paikoissa tai huonossa
säässä, kuten vesi- tai lumisateessa.
Suojaa soitin kastumiselta.
Jos kosket soittimeen märin käsin tai käärit sen
kosteaan vaatekappaleeseen, soitin voi kastua, mikä voi aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
Kun irrotat kuulokkeet soittimesta, tartu aina kuulokkeiden pistokkeeseen.
Jos vedät kuulokejohdosta, se voi vahingoittua.
Jatkuu 
Hakemisto
Vältä laittamasta soitinta pussiin siten, että kuulokkeet
tai nappikuulokkeet on kääritty sen ympärille, ja sitten
kohdistamasta pussiin voimakkaita iskuja.
Valikko
Älä sijoita mitään painavaa esinettä soittimen päälle tai kohdista siihen
voimakkaita iskuja. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai soitin voi
vahingoittua.
Älä käytä soitinta paikoissa, joissa se on alttiina voimakkaalle valolle,
kuumuudelle, kosteudelle tai tärinälle. Soittimen väri voi muuttua, soitin voi
vääntyä tai se voi vahingoittua.
Älä jätä soitinta alttiiksi korkealle lämpötilalle, esimerkiksi aurinkoiseen
paikkaan pysäköityyn autoon tai suoraan auringonvaloon.
Älä jätä soitinta paikkaan, jossa se on alttiina pölylle.
Älä jätä soitinta epävakaalle tai kaltevalle alustalle.
Jos soitin aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, katkaise
soittimesta virta tai siirrä se kauemmas radiosta tai televisiosta.
Vältä soittimen kotelon vääntyminen ja toimintahäiriöt noudattamalla alla
olevia varotoimia soittimen käytön aikana.
Älä istuudu, jos soitin on takataskussasi.
Sisällysluettelo
Käyttöympäristö
110
Lisätietoja
Sisällysluettelo
Laitteen kuumeneminen
Soitin saattaa kuumeta latauksen aikana, jos sitä on käytetty pitkään
yhtäjaksoisesti.
Valikko
Kuulokkeet
Kuulovammojen estäminen
Vältä kuulokkeiden käyttöä suurella äänenvoimakkuudella. Asiantuntijat
kehottavat välttämään jatkuvaa, kovaäänistä ja pitkäaikaista kuuntelua. Jos
kuulet korvissasi epänormaalia sointia, pienennä äänenvoimakkuutta tai lopeta
laitteen käyttö.
Älä lisää äänenvoimakkuutta äkillisesti, etenkin jos käytät kuulokkeita.
Lisää äänenvoimakkuutta asteittain, jotta voimakas ääni ei vahingoita korviasi.
Muiden huomioon ottaminen
Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena. Siten kuulet ulkopuoliset
äänet etkä häiritse muita.
Varoitus
Jos soittimen käyttöalueella on salamointia, ota kuulokkeet heti pois päästäsi.
Jos laitteen mukana toimitetut kuulokkeet aiheuttavat allergisia reaktioita,
lopeta niiden käyttö ja hakeudu lääkäriin.
Käyttö
Jos käytät kantohihnaa (myydään erikseen), varo, ettei se jää kiinni
kulkiessasi ohittamiisi esineisiin. Vältä myös heiluttamasta kantohihnassa
olevaa soitinta, jotta se ei osu ohikulkijoihin.
Noudata kuulutusten ohjeita ja vältä käyttämästä laitetta lentokoneessa
nousun ja laskeutumisen aikana.
Huomaa, että tilapäisesti voi esiintyä tiivistymistä, jos soitin siirretään
nopeasti kylmästä ympäristöstä lämpimään ympäristöön tai jos sitä käytetään
huoneessa, jonka lämmitin on juuri käynnistetty. Tiivistyminen tarkoittaa
ilmiötä, jossa ilmassa oleva kosteus tarttuu pintoihin, kuten metallilevyihin,
ja muuttuu nesteeksi.
Jos soittimeen tiivistyy kosteutta, älä käynnistä soitinta, ennen kuin kosteus
on haihtunut. Jos käytät soitinta, kun siinä on tiivistynyttä kosteutta, soitin
voi vioittua.
Jatkuu 
Hakemisto
Liikenneturvallisuus
Vältä kuulokkeiden käyttöä tarkkaavaisuutta edellyttävissä tilanteissa.
111
Lisätietoja
Valikko
Älä paina LCD-näytön pintaa voimakkaasti. Tämä voi vääristää LCD-näytön
värejä ja kirkkautta tai aiheuttaa toimintahäiriöitä.
 Jos käytät soitinta kylmässä paikassa, kuvien ympärille saattaa ilmestyä musta
reunus. Tämä ei ole merkki soittimen viasta.
Sisällysluettelo
LCD-näyttö
Puhdistaminen
Jos sinulla on soittimeen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Jatkuu 
Hakemisto
Puhdista soittimen kotelo esim. silmälasien puhdistamiseen tarkoitetulla
pehmeällä liinalla.
Jos soitin likaantuu pahasti, puhdista se mietoon pesuaineliuokseen kevyesti
kostutetulla pehmeällä liinalla.
Älä käytä puhdistukseen minkäänlaista karkeaa sientä, hankausjauhetta tai
liuotinta (kuten alkoholia tai bentseeniä), koska ne saattavat vahingoittaa
kotelon pintaa.
päästämästä vettä soittimen sisään liittimen lähellä olevasta aukosta.
Varo

Puhdista kuulokkeiden pistoke säännöllisesti.
Voit puhdistaa korvapehmusteet irrottamalla ne kuulokkeista ja pesemällä ne
käsin miedolla pesuaineliuoksella. Anna korvapehmusteiden kuivua
riittävästi ennen niiden käyttöä pesun jälkeen.
112
Lisätietoja
Hakemisto
Jatkuu 
Valikko
Ohjelmiston tai sen käyttöoppaan osittainenkin kopioiminen sekä
ohjelmiston vuokraaminen ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa on kielletty
tekijänoikeuslain nojalla.
SONY ei missään olosuhteissa vastaa tämän soittimen mukana toimitetun
ohjelmiston käytöstä mahdollisesti aiheutuvasta taloudellisesta tappiosta tai
tulonmenetyksestä eikä kolmannen osapuolen esittämistä vaatimuksista.
Soittimen mukana toimitettua ohjelmistoa ei voida käyttää muiden kuin sen
kanssa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden kanssa.
Huomaa, että jatkuvan tuotekehittelyn takia ohjelmiston ominaisuudet
saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Takuu ei kata tämän soittimen käyttämistä muulla kuin sen mukana
toimitetulla ohjelmistolla.
Erikielisten tekstien näkyminen oikein laitteen mukana toimitetussa
ohjelmistossa vaihtelee tietokoneeseen asennetun käyttöjärjestelmän kielen
mukaan. Siksi on paras valita kieli, joka on parhaiten yhteensopiva
tietokoneen käyttöjärjestelmän kanssa.
Kaikkien kielten näkymistä oikein laitteen mukana toimitetussa ohjelmistossa
ei voida taata.
Käyttäjän luomat merkit ja jotkin erikoismerkit eivät ehkä näy.
Tässä oppaassa annetuissa ohjeissa oletetaan, että käyttäjä tuntee Windowskäyttöjärjestelmän perustoiminnot.
Katso tietokoneen ja käyttöjärjestelmän käyttöä koskevat tiedot vastaavista
oppaista.
Sisällysluettelo
Ohjelmisto
113
Lisätietoja
Sisällysluettelo
Näytetiedostot*1
Soittimessa on valmiiksi asennettuja näytetiedostoja.
Jos näytetiedostot poistetaan, niitä ei voi palauttaa, emmekä toimita korvaavia
tietoja.
*1 Joissakin maissa/joillakin alueilla myytävissä laitteissa ei ole näytetiedostoja.
Hakemisto
Tietoja asiakastuen WWW-sivustosta
Jos sinulla on tähän tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, tai haluat
tietoja tämän tuotteen kanssa yhteensopivista tuotteista, käy seuraavissa
WWW-sivustoissa.
Yhdysvalloissa olevat asiakkaat: http://www.sony.com/walkmansupport
Kanadassa olevat asiakkaat: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Euroopassa olevat asiakkaat: http://support.sony-europe.com/DNA
Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Muualla olevat asiakkaat: http://www.sony-asia.com/support
Vientimallin hankkineet asiakkaat:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Valikko
Tallennettua kappaletta saa käyttää vain yksityisesti. Kappaleen käyttö
tätä rajoitusta laajemmin vaatii tekijänoikeuksien omistajien luvan.
Sony ei ole vastuussa epätäydellisestä tallennuksesta tai latauksesta tai
tietojen vioittumisesta, joka johtuu soittimen tai tietokoneen
toimintahäiriöstä.
Soittimen ohjelmistoissa näkyvän tekstin tyyppi ja merkit eivät ehkä
näy näytössä oikein. Tämä voi johtua:
Liitetyn soittimen ominaisuuksista.
Soittimen epänormaalista toiminnasta.
Sisältötietojen kirjoittamisesta kielellä tai merkistöllä, jota soitin ei tue.
114
Lisätietoja
Hakemisto
Jatkuu 
Valikko
ATRAC on Sony Corporationin tavaramerkki.
”WALKMAN” ja ”WALKMAN”-logo ovat Sony Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Microsoft, Windows, Windows Vista ja Windows Media ovat Microsoft
Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Adobe, Adobe Reader ja Adobe Flash Player ovat Adobe Systems
Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
MPEG
Layer-3 -äänenkoodaustekniikka ja patentit on lisensoitu Fraunhofer

IIS:ltä ja Thomsonilta.
IBM ja PC/AT International Business Machines -yhtiön rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Apple, Macintosh ja iTunes ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
QuickTime ja QuickTime-logo ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niitä käytetään yhtiön lisenssillä.
Pentium on Intel Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.
Tämä ohjelmisto perustuu osittain Independent JPEG Groupin työhön.
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
USE OF A CONSUMER FOR
(i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL
STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A
CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER
LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO
PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND
LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Sisällysluettelo
Käyttöoikeuksiin ja tavaramerkkeihin liittyvä
ilmoitus
115
Lisätietoja
Jatkuu 
Hakemisto
Tämä tuote on Microsoft Corporationin immateriaalioikeuksien suojaama.
Tuotteessa käytetyn tekniikan käyttäminen tai jakeleminen mihinkään muuhun
tarkoitukseen on kiellettyä ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsoftin
tytäryhtiön lupaa.
Valikko
Patentit Yhdysvalloissa ja muissa maissa Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä TM ja ® ei ole
käytetty tässä käyttöohjeessa.
Sisällysluettelo
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD
(“AVC VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY
AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED
TO PROVIDE AVC VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG
LA, L.L.C. SEE HTTP://MPEGLA.COM
THIS
PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO

LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD
(“VC-1 VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY
AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED
TO PROVIDE VC-1 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG
LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
116
Lisätietoja
Hakemisto
Ohjelma ©2008 Sony Corporation
Dokumentaatio ©2008 Sony Corporation
Valikko
Information on Expat
Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and
Clark Cooper.
Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do
so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS,” WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Sisällysluettelo
Sisällöntoimittajat käyttävät digitaalista oikeuksienhallintatekniikkaa tämän
laitteen sisältämässä Windows Media -sisällössä (”WM-DRM”) sisällön
eheyden suojaamiseen (”Suojattu sisältö”) sisältöön liittyvien
immateriaalioikeuksiensa, tekijänoikeus mukaan lukien, suojaamiseksi.
Tämä laite käyttää WM-DRM-ohjelmistoa (”WM-DRM Software”) Suojatun
sisällön toistossa. Jos tässä laitteessa olevan WM-DRM-ohjelmiston suojaus on
poistettu, Suojatun sisällön omistajat (”Suojatun sisällön omistajat”) voivat
pyytää Microsoftia peruuttamaan WM-DRM-ohjelmiston oikeuden hankkia
uusia lisenssejä Suojatun sisällön kopioimiseen, näyttämiseen ja/tai
toistamiseen. Peruuttaminen ei muuta WM-DRM-ohjelmiston kykyä
suojaamattoman sisällön toistamiseen. Peruutettujen WM-DRMohjelmistojen luettelo lähetetään laitteeseen aina, kun käyttäjä lataa lisenssin
Suojattuun sisältöön Intenetistä tai tietokoneesta. Microsoft saattaa yhdessä
tällaisen lisenssin kanssa ladata peruutusluettelot käyttäjän laitteeseen myös
Suojatun sisällön omistajien puolesta.
117
Lisätietoja
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot
Tuettu tiedostomuoto
Musiikki
MP3
Mediatiedostomuoto: MP3 (MPEG-1 Layer3) -tiedostomuoto
Tiedostotunniste: .mp3
Bittinopeus: 32–320 kbps (tukee muuttuvaa bittinopeutta (VBR))
Näytteenottotaajuus*1: 32, 44,1, 48 kHz
Valikko
WMA
Mediatiedostomuoto: ASF-tiedostomuoto
Tiedostotunniste: .wma
Bittinopeus: 32–192 kbps (tukee muuttuvaa bittinopeutta (VBR))
Näytteenottotaajuus*1: 16, 22,05, 32, 44,1, 48 kHz (stereo)
8, 11,025, 16, 22,05, 32, 44,1 kHz (mono)
* Yhteensopiva WM-DRM 10:n kanssa
Hakemisto
Audiomuodot
(koodekki)
AAC-LC*2
Mediatiedostomuoto: MP4-tiedostomuoto
Tiedostotunniste: .mp4, .m4a
Bittinopeus: 16–320 kbps (tukee muuttuvaa bittinopeutta (VBR))*3
Näytteenottotaajuus*1: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
(stereo/mono)
Linear PCM
Mediatiedostomuoto: Wave-Riff-tiedostomuoto
Tiedostotunniste: .wav
Bittinopeus: 1 411 kbps
Näytteenottotaajuus*1: 44,1 kHz (stereo/mono)
Video
Videomuodot
(koodekki)
Audiomuodot
(koodekki)
Kuvanopeus: enint. 30 fps
Tarkkuus: enint. QVGA (320 × 240)
AVC
(H.264/AVC)
Mediatiedostomuoto: MP4-tiedostomuoto
Tiedostotunniste: .mp4, .m4v
Profiili: Baseline Profile
Taso: 1.3
Bittinopeus: enint. 768 kbps
MPEG-4
Mediatiedostomuoto: MP4-tiedostomuoto
Tiedostotunniste: .mp4, .m4v
Profiili: Simple Profile
Bittinopeus: enint. 1 024 kbps
Windows
Media
Video 9*4
Mediatiedostomuoto: ASF-tiedostomuoto
Tiedostotunniste: .wmv
Bittinopeus: enint. 768 kbps
AAC-LC
Kanavien määrä: enint. 2 kanavaa
(AVC, MPEG-4) Näytteenottotaajuus*1: 24, 32, 44,1, 48 kHz
Bittinopeus: enint. 288 kbps / kanava
WMA
Bittinopeus: 32–192 kbps (tukee muuttuvaa bittinopeutta (VBR))
(Windows
Näytteenottotaajuus*1: 44,1 kHz
Media Video 9) * Yhteensopiva WM-DRM 10:n kanssa
Tiedostokoko
Enintään 2 Gt
Tiedostojen määrä
Enint. 1 000
Jatkuu 
118
Lisätietoja
JPEG
Tiedostojen määrä
Enint. 8 000
Mediatiedostomuoto: yhteensopiva Exif 2.21 -tiedostomuodon kanssa
Tiedostotunniste: .jpg
Profiili: Baseline Profile
Kuvapisteiden määrä: enint. 4 000 × 4 000 kuvapistettä
(16 000 000 kuvapistettä)
Jatkuu 
Hakemisto
* Näytteenottotaajuus ei välttämättä vastaa kaikkia koodereita.
*2Tekijänoikeussuojattuja AAC-LC-tiedostoja ei voi toistaa.
*3Epätavalliset tai ei-taatut bittinopeudet otetaan huomioon näytteenottotaajuuden
mukaan.
4
* Joitakin WMV-tiedostoja voi toistaa vain, jos ne siirretään Windows Media Player 11
-ohjelmistolla.
5
* Tiedostomuoto voi aiheuttaa sen, ettei joitakin valokuvatiedostoja voi toistaa.
1
Valikko
Valokuvamuoto
(koodekki)
Sisällysluettelo
Valokuva*5
119
Lisätietoja
Tallennettavien kappaleiden enimmäismäärä ja -aika (keskim.)
Kappaleita
Valikko
NWZ-E435F
Bittinopeus
NWZ-E436F
Aika
Kappaleita
Aika
1 150
76 h 40 min
2 450
163 h 20 min
885
59 h 00 min
1 850
123 h 20 min
128 kbps
440
29 h 20 min
925
61 h 40 min
256 kbps
220
14 h 40 min
460
30 h 40 min
320 kbps
175
11 h 40 min
370
24 h 40 min
Hakemisto
48 kbps
64 kbps
NWZ-E438F
Bittinopeus
Kappaleita
Aika
48 kbps
5 050
336 h 40 min
64 kbps
3 750
250 h 00 min
128 kbps
1 850
123 h 20 min
256 kbps
945
63 h 00 min
320 kbps
755
50 h 20 min
Videoiden pisin tallennusaika (noin)
Arvioitu tallennusaika perustuu tilanteeseen, jossa siirretään vain videoita. Aika voi
vaihdella soittimen käyttötavan mukaan.
Bittinopeus
Videomuoto: 384 kbps
Äänimuoto: 128 kbps
Videomuoto: 768 kbps
Äänimuoto: 128 kbps
NWZ-E435F
NWZ-E436F
NWZ-E438F
Aika
Aika
Aika
7 h 10 min
15 h 00 min
30 h 40 min
4 h 00 min
8 h 30 min
17 h 30 min
Sisällysluettelo
Aika-arviot perustuvat MP3-muodossa olevaan siirrettyyn tai tallennettuun
4-minuuttiseen kappaleeseen (videoita ja valokuvia lukuun ottamatta). Muiden
toistettavien äänitiedostojen kappalemäärät ja toistoajat voivat olla MP3-muodoista
poikkeavia.
Siirrettävissä olevien tallennettavien valokuvien määrä (keskim.)
Enint. 8 000
Tallennettavien valokuvien määrä voi olla vähemmän, sillä määrä vaihtelee tiedostojen
koon mukaan.
Jatkuu 
120
Lisätietoja
Tila (käyttäjän käytettävissä oleva tila)*1
Sisällysluettelo
NWZ-E435F: 2 Gt (noin 1,69 Gt = 1 811 415 040 tavua)
NWZ-E436F: 4 Gt (noin 3,49 Gt = 3 744 464 896 tavua)
NWZ-E438F: 8 Gt (noin 7,05 Gt = 7 572 815 872 tavua)
*1Soittimen käytettävissä oleva tallennustila saattaa vaihdella.
Osa muistista käytetään tietojen hallintatoimintoihin.
Valikko
Lähtö (kuulokkeet)
Hakemisto
Taajuusvaste
20 – 20 000 Hz (tiedostoa toistettaessa, yhden signaalin mittaus)
FM-viritin
FM-taajuusalue
87,5–108,0 MHz
Taajuutta muutetaan 0,1 MHz:llä.
Välitaajuus (FM)
Ei mitään
Antenni
Kuulokejohtoantenni
Liitännät
Kuulokkeet: Stereomini
WM‑PORT (moniliitäntä): 22-nastainen
Hi-Speed USB (USB 2.0 -yhteensopiva)
Käyttölämpötila
5 °C–35 °C
Virtalähteet
Sisäinen ladattava litiumioniakku
USB-virta (tietokoneesta laitteen mukana toimitetun USB-kaapelin kautta)
Latausaika
Lataus USB-virralla
Noin 4 tuntia (täysi lataus), noin 2 tuntia (noin 80 %)
Jatkuu 
121
Lisätietoja
Akun käyttöaika (jatkuva toisto)
Valikko
Mainittu aika voi vaihdella ympäristön lämpötilan tai laitteen käyttötavan mukaan.
Sisällysluettelo
Seuraavien asetusten avulla akun odotettavissa oleva käyttöaika pitenee.
Alla olevat ajat ovat keskimääräisiä, kun ”Equalizer”-asetus ( sivu 43) on poissa käytöstä
ja ”Screensaver”-asetuksena ( sivu 75) on ”Blank”.
Videoiden toistoa koskevat ajat ovat keskimääräisiä, kun näytön kirkkauden asetuksena
( sivu 76) on ”3”.
NWZ-E435F/E436F/E438F
Toisto: MP3, 128 kbps
Noin 45 tuntia
Toisto: WMA, 128 kbps
Noin 45 tuntia
Toisto: AAC-LC 128 kbps
Noin 40 tuntia
Toisto: Linear PCM, 1 411 kbps
Noin 40 tuntia
Hakemisto
Musiikki
Video
Toisto: MPEG-4, 384 kbps
Noin 8 tuntia
Toisto: AVC, 384 kbps
Noin 6,5 tuntia
Toisto: WMV, 384 kbps
Noin 7,5 tuntia
FM-radio
FM-radion kuuntelu
Noin 21 tuntia
Näyttö
2,0 tuuman TFT-värinäyttö, jossa valkoinen LED-taustavalaistus,
QVGA (240 × 320 kuvapistettä), 262 144 väriä
Mitat (l/k/s, ilman ulkonevia osia)
44,0 × 83,9 × 8,5 mm
Mitat (l/k/s)
44,2 × 83,9 × 8,5 mm
Paino
Noin 50 g
Jatkuu 
122
Lisätietoja
Järjestelmävaatimukset
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen muotoilua ja teknisiä
ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
Hakemisto
Seuraavat ympäristöt eivät tue toimintaa:
Itse kootut tietokoneet tai käyttöjärjestelmät
Alkuperäisen valmistajan asentaman käyttöjärjestelmän päivityksen seurauksena
syntyneet ympäristöt
Monikäynnistysympäristöt
Moninäyttöympäristöt
Macintosh
Valikko
Toimintaa kaikkien tietokoneiden kanssa ei taata, vaikka ne olisivat yllä mainittujen
järjestelmävaatimusten mukaisia.
Sisällysluettelo
Tietokone
IBM PC/AT tai yhteensopiva tietokone, johon on asennettu jokin seuraavista Windowskäyttöjärjestelmistä*1:
Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 tai uudempi)
Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 tai uudempi)
Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 tai uudempi)
Windows Vista Business (Service Pack 1 tai uudempi)
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 tai uudempi)
Windows XP Professional (Service Pack 2 tai uudempi)
Ei ole yhteensopiva käyttöjärjestelmän 64-bittisen version kanssa.
Muita kuin edellä mainittuja käyttöjärjestelmiä ei tueta.
*1 Pois lukien käyttöjärjestelmäversiot, joita Microsoft ei tue.
Suoritin: Pentium 4 1,0 GHz tai nopeampi
RAM-muisti: vähintään 512 Mt
Kiintolevy: vähintään 380 Mt vapaata tilaa
Tarvittava tila saattaa olla ilmoitettua suurempi käyttöjärjestelmän version mukaan.
Lisää kiintolevytilaa tarvitaan tiedostojen (musiikin, videoiden ja valokuvien)
tallentamiseen.
Näyttö:
näytön tarkkuus: vähintään 800 × 600 kuvapistettä (suositus vähintään 1 024 × 768)
Värit: vähintään 8-bittiset värit (suositellaan 16-bittisiä värejä)
CD-ROM-asema (joka tukee Digital Music CD -levyjen WDM-toistoa)
CD-levyjen luomiseen tarvitaan CD-R/RW-asema.
Äänikortti

USB-portti (Hi-Speed USB on suositeltava)
Microsoft .NET Framework 2.0 tai 3.0, QuickTime 7.3, Internet Explorer 6.0 tai
7.0, Windows Media Player 10 tai 11 (Windows Media Player 11 suositeltava.
Joissakin tietokoneissa, joihin on jo asennettu Windows Media Player 10, voi olla
tiedostorajoituksia (esimerkiksi AAC- ja videotiedostot), jotka koskevat siirtämistä
vetämällä ja pudottamalla.).
Flash Player 8:n tai uudemman asennus tarvitaan.
Adobe

Music Distribution (EMD) -palvelun ja WWW-sivuston käyttöön tarvitaan
Electronic

Internet-laajakaistayhteys.
123
Lisätietoja
B
BACK/HOME-painike.................... 11
Beep Settings..................................... 74
Bittinopeus.................................88,117
Brightness.......................................... 76
C
Custom......................................... 44, 45
D
Date Display Format........................ 79
Diaesitys............................................. 60
F
FM-viritin.......................................... 65
Format (alustaminen)...................... 83
H
Heavy................................................. 44
HOLD-kytkin.................................... 12
Home-valikko..................................... 6
I
Ilmoitukset...................................... 104
J
Jazz...................................................... 44
JPEG...........................................89, 118
K
Kapasiteetti...................................... 120
Kappaleiden etsiminen.................... 30
albumi...................................................31
esittäjä....................................................32
julkaisuvuosi.........................................34
kansio....................................................35
kappaleen nimi.....................................30
Soittoluettelot.......................................36
tyylilaji...................................................33
Kieli.................................................... 85
Kiinnitysosa......................................... 8
Kuulokkeet.................................. 8, 111
L
Laiteohjelmisto................................. 91
Lataaminen........................................ 23
Linear PCM...............................88, 117
Slide Show Interval..............................62
Slide Show Repeat ..............................61
Display......................................... 50, 59
Jatkuu 
Hakemisto
A
AAC.................................................... 88
AAC-LC........................................... 117
Adobe Reader...................................... 3
Aikaväli.............................................. 62
Ajan asettaminen.............................. 77
Akku.....................................23, 87, 121
Akun jäljellä oleva varaus................ 23
Alustaminen (Format)..................... 83
Asetusvalikko........... 22, 39, 54, 64, 72
Auto Preset........................................ 66
AVC............................................89, 117
AVLS (Volume Limit)...................... 73
E
Equalizer............................................ 43
Valikko
Symbolit
Viisisuuntainen painike................... 11
(Repeat)....................................... 42
(Shuffle).................................... 42
(Shuff le&Repeat)............... 42
(Repeat 1 song)......................... 42
(Heavy)...................................... 44
(Pop)........................................... 44
(Jazz)........................................... 44
(Unique)..................................... 44
(Custom 1)................................. 44
(Custom 2)................................. 44
Sisällysluettelo
Hakemisto
124
Lisätietoja
P
Photo Library................................ 6, 55
Photo Orientation............................ 57
Play Mode.................................... 41, 42
Playback Range................................. 42
Playlists.......................................... 7, 36
Pop...................................................... 44
Päivittäminen.................................... 91
Päivämäärä ja aika................77, 79, 80
R
Radio.................................................. 65
Release Year....................................... 34
Repeat................................................ 42
Reset all Settings............................... 82
RESET (soitin).................................. 92
RESET-painike.................................. 13
Resurssienhallinta............................ 90
S
Sarjanumero........................................ 8
Satunnaissoittotila............................ 37
Scan Sensitivity................................. 70
Screensaver........................................ 75
Set Date-Time................................... 77
Settings................................................. 7
Shuffle All . ................................... 6, 37
Soittimen virran katkaiseminen
manuaalisesti................................. 87
V
Vakiovarusteet.................................... 8
Valokuvatiedostomuoto................... 89
Vianmääritys..................................... 92
Video Library................................ 6, 46
Video Orientation............................ 48
Videotiedostomuoto........................ 89
Virta.......................................12, 87, 99
VOL+/– -painike.............................. 11
W
Windows Media Player...................... 9
Windowsin Resurssienhallinta
. ....................................................... 90
WMA ........................................88, 117
WM-PORT.................................. 11, 81
WMV.........................................89, 117
Z
Zoomaus............................................ 51
Ä
Äänenlaatu........................................ 43
Äänitiedostomuoto.......................... 88
Hakemisto
O
OPTION/PWR OFF -painike
. ................................................. 12, 22
U
Unique............................................... 44
USB-kaapeli......................................... 8
Valikko
N
Normal............................................... 42
Now Playing........................................ 7
Now Playing -näyttö......................... 21
T
Tiedostot............................................ 90
Tiedot................................................. 81
Tietokone......................................... 122
Time Display Format....................... 80
Total photos....................................... 81
Total songs......................................... 81
Total videos ...................................... 81
Sisällysluettelo
M
Malli................................................... 81
Media Manager for WALKMAN...... 9
Mono/Auto........................................ 71
MP3............................................88, 117
MPEG-4.....................................89, 117
Music Library................................ 6, 30
Download PDF