Sony | MZ-NF810 | Sony MZ-NF810 Käyttöohjeet

filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\00FI01COV-EU.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 1 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
3-254-336-91(1)
FM/AM Portable MiniDisc Recorder MZ-NF810
FM/AM Portable
MiniDisc Recorder
Käyttöohjeet
sivu 11
Tallentimen toiminnot ________________________________
sivu 88
Ohjelmiston käyttö ___________________________________
"WALKMAN" on Sony Corporationin rekisteröity tavaramerkki, joka
edustaa kuulokestereotuotteita.
Corporationin tavaramerkki.
on Sony
MZ-NF810
©2003 Sony Corporation
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\020REG.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 2 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi älä saata laitetta
alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan,
kuten kirjakaappiin tms.
Tulipalovaaran takia älä peitä laitteen
tuuletusaukkoja sanomalehdellä,
pöytäliinalla, verhoilla jne. Älä myöskään
aseta sytytettyjä kynttilöitä laitteen päälle.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi älä aseta nesteellä täytettyjä
esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle.
Joissakin maissa on erillisiä säädöksiä,
jotka koskevat laitteen paristojen
hävittämistä.
Lisätietoja saat paikallisilta
viranomaisilta.
• SonicStage, OpenMG ja OpenMG-logo
sekä MagicGate, Net MD ja Net MD
-logo ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
• Microsoft, Windows, Windows NT ja
Windows Media ovat Microsoft
Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• IBM ja PC/AT ovar International
Business Machines Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Macintosh on Apple Computer
Incorporatedin tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• MMX ja Pentium ovat Intel
Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Kaikki muut tavaramerkit ja
rekisteröidyt tavaramerkit ovat
haltijoidensa tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• ™ ja ® merkintöjä ei käytetä tässä
oppaassa.
VAROITUS – NÄKYMÄTÖNTÄ
LASERSÄTEILYÄ KANNEN
OLLESSA AUKI
VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEILYLLE
Tiedoksi
MYYJÄ EI MISSÄÄN
TAPAUKSESSA VASTAA
MISTÄÄN VIALLISESTA
TUOTTEESTA TAI TUOTTEEN
KÄYTTÄMISESTÄ
AIHEUTUVISTA VÄLITTÖMISTÄ,
SATUNNAISISTA TAI
VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA,
MENETYKSISTÄ TAI KULUISTA.
CE-merkintä on pätevä ainoastaan
maissa, joissa se on lainvoimainen,
pääasiassa ETA-maissa.
2
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\020REG.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 3 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Ilmoitus käyttäjille
Mukana toimitettu ohjelmisto
• Ohjelmiston tai sen käyttöoppaan
osittainenkin kopioiminen sekä
ohjelmiston vuokraaminen ilman
tekijänoikeuksien haltijan lupaa on
kielletty tekijänoikeuslain nojalla.
• SONY ei missään olosuhteissa vastaa
tämän tallentimen mukana toimitetun
ohjelmiston käytöstä aiheutuvasta
taloudellisesta tappiosta tai
tulonmenetyksestä eikä kolmannen
osapuolen tekemistä vaateista.
• Mikäli ohjelmistossa on
valmistusvirheestä johtuva vika, SONY
vaihtaa sen uuteen. SONY ei kuitenkaan
vastaa muusta.
• Tallentimen mukana toimitettua
ohjelmistoa ei voida käyttää muiden
kuin sen kanssa käytettäväksi
tarkoitettujen laitteiden kanssa.
• Huomaa, että jatkuvasta
tuotekehittelystä johtuen
ohjelmistomääritykset saattavat muuttua
ilman ennakkoilmoitusta.
• Soittimen käyttö muun kuin mukana
toimitetun ohjelmiston kanssa ei kuulu
takuu piiriin.
Ohjelma © 2001, 2002 Sony Corporation
Dokumentaatio © 2003 Sony Corporation
3
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 4 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Sisällysluettelo
Tallentimen toiminnot
Säätimet .......................................................... 12
Käytön aloittaminen ....................................... 16
MD-levyn tallentaminen .................................. 20
MD-levyn toistaminen ..................................... 23
Radion kuunteleminen .................................... 25
Eri tallennustavat ........................................... 27
Tietojen tarkasteleminen .......................................................................27
Tallennuksen aloittaminen/lopettaminen samanaikaisesti
äänilähteen kanssa (tahdistettu tallentaminen) ................................28
Pitkäkestoinen tallentaminen (MDLP) .................................................29
Tallentaminen televisiosta tai radiosta (analoginen tallentaminen) ......30
Tallentaminen mikrofonista ..................................................................31
Mikrofonin herkkyyden valitseminen ............................................31
Raitamerkkien lisääminen tallennuksen aikana ....................................32
Raitamerkkien lisääminen manuaalisesti .......................................32
Raitamerkkien lisääminen automaattisesti
(automaattinen ajan merkitseminen) ...............................32
Tallennuksen äänenvoimakkuuden säätäminen manuaalisesti .............33
4
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 5 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Eri toistotavat ................................................. 35
Tietojen tarkasteleminen ...................................................................... 35
Toistotilan valitseminen ....................................................................... 36
Raidan toistaminen uudelleen (uudelleentoisto) ............................ 36
Valittujen raitojen kuunteleminen (kirjanmerkkitoisto) ................ 37
Raitojen kuunteleminen halutussa järjestyksessä
(ohjelmoitu toisto) .......................................................... 37
Äänen säätäminen (Virtual-Surround • 6-Band Equalizer) .................. 38
Erilaisen akustiikan luominen virtuaalista ääntä vaihtamalla
(Virtual-Surround) .......................................................... 38
Äänenlaadun valitseminen (6-Band Equalizer) ............................. 38
Tallennettujen raitojen muokkaaminen ......... 40
Ennen muokkausta ............................................................................... 40
Tallenteiden nimeäminen (Name) ........................................................ 40
Nimeäminen ................................................................................... 40
Tallennettujen raitojen siirtäminen (Move) ......................................... 42
Raidan jakaminen (Divide) .................................................................. 43
Raidan jakaminen suoraan ............................................................. 43
Jakamiskohdan siirtäminen ennen raidan jakamista
(Divide Rehearsal) .......................................................... 43
Raitojen yhdistäminen (Combine) ....................................................... 44
Raitojen ja koko levyn sisällön poistaminen (Erase) ........................... 45
Raidan poistaminen ........................................................................ 45
Koko levyn tyhjentäminen ............................................................. 46
5
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 6 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Ryhmätoiminnon käyttäminen ....................... 47
Mikä on ryhmätoiminto? ......................................................................47
Raitojen tallentaminen ryhmätoiminnolla ............................................47
Raidan tallentaminen uuteen ryhmään ...........................................47
Raidan tallentaminen olemassa olevaan ryhmään ..........................48
Ryhmien toistaminen ............................................................................48
Raidan toistaminen ryhmätoistolla .................................................48
Ryhmätoiston toistotilan valitseminen (Group Play Mode) ...........48
Valitun ryhmätoistotilan uudelleentoisto (Group Repeat Play) .....49
Ryhmien toistaminen halutussa järjestyksessä
(Group Program Play) .....................................................49
Ryhmien muokkaaminen ......................................................................49
Raitojen tai ryhmien siirtäminen uuteen ryhmään
(Group Setting) ................................................................49
Ryhmän purkaminen ......................................................................50
Tallennettujen ryhmien nimeäminen ..............................................51
Raidan siirtäminen ryhmäasetuksia sisältävällä levyllä .................51
Levyn ryhmäjärjestyksen muuttaminen (Group Move) .................52
Ryhmän poistaminen ......................................................................53
Muut toiminnot ................................................ 54
Hyödylliset asetukset ............................................................................54
Valikkotoimintojen käyttäminen ....................................................56
Äänimerkin poistaminen käytöstä ..................................................57
Tallentaminen aiempaa materiaalia korvaamatta ...........................57
Uuden ryhmän luominen tallennuksen aikana ...............................57
Toistotilan valitseminen .................................................................58
Äänen säätäminen (Virtual-Surround • 6-Band Equalizer) ............59
Toiston aloittaminen nopeasti (Quick Mode) .................................60
Kuulon suojaaminen (AVLS) .........................................................61
Tietojen tarkasteleminen ................................................................61
Nimeäminen (Name) ......................................................................62
Tallennettujen raitojen siirtäminen .................................................63
Raitojen ja ryhmien poistaminen tai koko levyn
tyhjentäminen (Erase) ......................................................64
Raitojen tai ryhmien siirtäminen uuteen ryhmään
(Group Setting) ................................................................64
Ryhmän purkaminen ......................................................................65
6
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 7 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Radion eri käyttötavat .................................... 68
Radioasemien tallentaminen muistiin .................................................. 68
Esiviritettyjen radioasemien kuunteleminen ........................................ 68
Virtalähteet ..................................................... 69
Akun ja pariston kestoaika ............................................................. 69
Lisätiedot ........................................................ 70
Varotoimet ........................................................................................... 70
Tekniset tiedot ...................................................................................... 72
Vianmääritys ja selitykset ............................. 74
Ongelmat ja niiden ratkaisut ................................................................ 74
Lataaminen ..................................................................................... 74
Tallentaminen ................................................................................ 74
Toistaminen ................................................................................... 76
Muokkaaminen .............................................................................. 78
Ryhmätoiminnon käyttäminen ....................................................... 79
Radion käyttäminen ....................................................................... 79
Muut ............................................................................................... 80
Virheilmoitukset ................................................................................... 81
Selitykset .............................................................................................. 84
7
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 8 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Ohjelmiston käyttö
Mikä on Net MD? ............................................. 89
Perustoiminnot ............................................... 90
Net MD -laitteen perustoiminnot ..........................................................90
Vaaditun laitteiston ja käyttöympäristön hankkiminen ........................91
Järjestelmävaatimukset ...................................................................91
Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen .............................................92
Ennen ohjelmiston asentamista ......................................................92
SonicStage-ohjelmistoversion 1.5 asentaminen .............................93
Net MD:n kytkeminen tietokoneeseen .................................................95
Äänidatan tallentaminen tietokoneeseen ..............................................96
Käynnistäminen SonicStage ...........................................................96
Ääni-CD-levyjen tallentaminen kiintolevyasemaan .......................97
Äänidatan nimeäminen ...................................................................99
Äänidatan siirtäminen tietokoneesta Net MD -laitteeseen
(Check-out) ....................................................................................100
Äänitiedostojen siirtäminen Net MD -laitteeseen ........................100
MD-levyn kuunteleminen ...................................................................103
MD-levyn kuunteleminen Net MD -laitteen ollessa
kytkettynä tietokoneeseen .............................................103
MD-levyn kuunteleminen Net MD -laitteen ollessa
irrotettuna tietokoneesta ................................................103
Edistyneitten käyttäjien toiminnot .............. 104
Muiden toimintojen käyttäminen ........................................................104
Käytönaikaisen SonicStage-ohjeen käyttäminen .........................104
8
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 9 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Muut tiedot .................................................... 106
Asetukset ja varotoimet ...................................................................... 106
Käyttöjärjestelmän mukaiset asetukset ........................................ 106
Käyttäjät, joiden tietokoneeseen on asennettu OpenMG Jukebox,
SonicStage tai SonicStage Premium ............................. 108
Huomautus kiintolevyaseman tilasta ........................................... 109
Huomautus järjestelmän keskeytys- ja lepotilasta ....................... 109
Äänidatan varmuuskopioiminen .................................................. 109
SonicStage-ohjelmiston poistaminen ................................................. 110
Windows XP:n käyttäjät .............................................................. 110
Windows Millennium Edition ja Windows 98 Second Edition
käyttäjät ........................................................................ 110
Windows 2000:n käyttäjät ........................................................... 111
Vianmääritys ...................................................................................... 112
Jos tietokone ei tunnista Net MD -laitetta ................................... 114
Jos asennus ei onnistunut ............................................................. 114
Tietoa ja selityksiä ............................................................................. 116
Net MD Usein kysytyt kysymykset ............................................. 116
Kopiosuojaus ............................................................................... 118
Sanasto ............................................................................................... 120
Hakemisto .......................................................................................... 122
9
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 10 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Ennen laitteen käyttöä
Tässä käyttöoppaassa selitetään tallentimen toiminnot ja asennus sekä mukana toimitetun
SonicStage-ohjelmiston peruskäyttö. Saat lisätietoja tallentimen eri toiminnoista alla
annetuilta sivuilta.
Tallentimen käyttö
Vianmääritys ja selitykset (sivu 74)
Tässä osiossa esitetään tallentimen käytössä mahdollisesti
esiintyvät ongelmat ja niiden ratkaisut. Osiossa on myös
lueteltu usein esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset.
3-254-336-11(1)
FM/AM Portable MiniDisc Recorder MZ-NF810
Tallentimen käyttö (sivut 11–86)
Käyttöoppaan sivuilla 11–86 selitetään Net MD -laitteen
käyttö tavallisena MiniDisc Walkman -laitteena.
FM/AM Portable
MiniDisc Recorder
Operating Instructions
page 11
Recorder Operation ______________________________
page 84
Software Operation ______________________________
ìWALKMANî is a registered trademark of Sony Corporation to
represent Headphone Stereo products.
is a
trademark of Sony Corporation.
MZ-NF810
©2003 Sony Corporation
Net MD -tallentimen käyttö tietokoneeseen kytkettynä
Ohjelmiston käyttö (sivut 88–121)
Tämän käyttöoppaan sivuilla 88–121 selitetään SonicStage-ohjelman asennusohjeet ja
peruskäyttöohjeet. Lisätiedot löydät näiltä sivuilta.
Muut tiedot (sivu 106)
Tässä luvussa esitetään SonicStage-ohjelmiston käytössä mahdollisesti esiintyvät ongelmat
ja niiden ratkaisut. Luvussa on myös lueteltu usein esitetyt kysymykset ja niiden
vastaukset.
SonicStage-version 1.5 käytönaikainen ohje
(Help)
Help-toiminto on käytönaikainen ohje, jota voit lukea
tietokoneen näytössä.
Ohjeesta saat lisätietoja ohjelmiston käytöstä. Kun haluat
avata ohjeikkunan, katso sivu 104.
"Ohjelmiston käyttö" -osaa koskevia huomautuksia
• Tässä osassa olevat kuvat saattavat poiketa ohjelman varsinaisista näytöistä.
• Näissä ohjeissa oletetaan käyttäjän olevan perillä Windowsin perustoiminnoista. Lisätietoja
tietokoneen ja käyttöjärjestelmän käyttämisestä on niiden käyttöohjeissa.
• Tämän osion selitykset on laadittu yleistuotteiden Net MD pohjalta. Tästä syystä tietyt esitykset ja
kuvat eivät ehkä vastaa käyttämääsi tuotetta (Net MD). Lisätietoja on soittimesi Net MD
käyttöohjeissa.
10
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
Tallentimen toiminnot
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 11 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Vakiovarusteiden tarkistaminen
Verkkolaite (1)
Pöytälaturi (1)
Kuulokkeet/nappikuulokkeet
ja kauko-ohjain (1)
Latausyksikön USBkaapeli (1)
Ladattava NH-10WMnikkeli-metallihydridiakku
(1)
Kuivaparistokotelo (1)
Tallentimen toiminnot
Akun kantokotelo (1)
Optinen johto (1)
CD-ROM (SonicStage-versio 1.5) (1)*
Kantopussi tai kantokotelo vyökiinnikkeellä (1)
∗Älä toista CD-ROM-levyä CD-soittimella.
11
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 12 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Säätimet
Tallennin
1
9
2
q;
qa
3
qs
4
qg
qd
5
qf
6
7
8
A x • CANCEL/CHG -painike
B Näyttö
C Akkulokero
D GROUP-painike
E REC-kytkin (tallennus)
F Kuivaparistokotelon liitin
G Pöytälaturin liitin
H DC IN 3V -liitin
I X-painike
J OPEN-kytkin
K END SEARCH -painike
L T MARK -painike
M HOLD-kytkin
Käytä tätä toimintoa, kun haluat
varmistaa, että et paina painikkeita
vahingossa tallenninta kantaessasi.
qh
qj
qk
ql
w;
N Kantohihnan aukko
Käytä aukkoa oman hihnasi
kiinnittämiseen.
O USB-kaapeliliitin
P LINE IN (OPTICAL) -liitin
Q MIC (PLUG IN POWER) -liitin
Liittimen MIC (PLUG IN POWER)
vieressä on kosketuspiste.
R i (kuulokkeet/nappikuulokkeet)
S MENU-painike
T 5-asentoinen ohjauspainike
N* • ENTER
.•T
>•t
VOL +*, –
*Painikkeen kohdissa N ja VOL + on
kosketuspisteet.
12
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 13 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Tallentimen näyttö
1
2
3 4
9
A
B
C
D
E
F
5 6
q;
: Levyn senhetkisen raidan jäljellä
oleva toistoaika
: Levyn jäljellä oleva
tallennusaika
Ajan näyttö
Akun varauksen ilmaisin
Näyttää akun arvioidun varaustilan.
Levyn ilmaisin
Näyttää, että levy pyörii tallennuksen,
toiston tai muokkauksen aikana.
SYNC-ilmaisin (tahdistettu tallennus)
REC-ilmaisin
Syttyy tallennettaessa. Kun ilmaisin
vilkkuu, tallennin on valmiustilassa.
7
8
qa
G LP2 (LP2-stereo)-, LP4 (LP4-stereo)ja MONO (monotila) -ilmaisin
H Äänenvoimakkuusmittari
I Tekstinäyttö
Näyttää levyn ja raitojen nimet,
päiväyksen, virheilmoitukset, raitojen
numerot jne.
J Toistotilan ilmaisimet
Näyttää MD-levyn toistotilan
(satunnaistoisto, ohjelmoitu toisto,
uudelleentoisto jne.).
K Äänitilan ilmaisimet
13
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 14 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Kauko-ohjainkuulokkeet ja -nappikuulokkeet
F
G
A
H
B
C
I
J
D
K
E
A VOL+, – -painikkeet
Säädä äänenvoimakkuutta painikkeita
painamalla.
B Jog-valitsin (. • NX/ENT •
>, TUNE – • BAND • TUNE +)
NX/ENT (paina): toisto, tauko,
syöttö
.(liu'uta symbolia kohti): REW
> (liu'uta symbolia kohti): FF
BAND (paina): taajuusmodulaation
valinta
TUNE – (liu'uta merkkiä kohti):
asemahaku taaksepäin
TUNE + (liu'uta merkkiä kohti):
asemahaku eteenpäin
C Näyttö
D x-painike (pysäytys)
E
(ryhmä) +, – -painikkeet
F RADIO ON/OFF -painike
Kytke radio päälle tai pois päältä
painiketta painamalla.
G Pidike
H HOLD-kytkin
Käytä tätä toimintoa, kun haluat
varmistaa, että et paina painikkeita
vahingossa tallenninta kantaessasi.
I DISPLAY-painike
J P-MODE/
-painike
K SOUND-painike
14
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 15 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Kauko-ohjaimen näyttö
A
F
A
B
C
D
E
B
G
Levyn ilmaisin
PRESET-ilmaisin
Tekstinäyttö
Toistotilan ilmaisin
SOUND-ilmaisin
C
D
E
H
F Akun varauksen ilmaisin
G Raitanumeron/Taajuuden/Esiviritetyn
radioaseman numeronäyttö
H Ryhmäilmaisin
15
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 16 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Käytön aloittaminen
Lataa akku ennen tallentimen käyttöä. Jos akkua ei ole ladattu, voit
käyttää tallenninta verkkovirralla käyttämällä verkkolaitetta
(vaihtovirtamuuntajaa).
1 Pane ladattava akku paikalleen.
Avaa akkulokeron kansi
liu'uttamalla OPEN-kytkintä.
Aseta NH-10WM-akku
paikoilleen miinuspää
edellä.
Sulje kansi.
e
E
2 Lataa akku.
1 Kytke verkkolaite pöytälaturiin ja sitten
2 Aseta tallennin pöytälaturiin.
pistorasiaan.
Pistorasiaan
Pöytälaturi
(alapuolelta)
Verkkolaite
Kiinnitä liittimet toisiinsa kunnolla.
DC IN 3V -liittimeen
Näytössä vilkkuu teksti "Charging",
näyttöön tulee e, ja lataaminen alkaa.
Akkuilmaisin poistuu näytöstä, kun
akku on latautunut.
Tyhjän akun lataaminen kestää noin
2,5 tuntia.
3 Poista tallennin pöytälaturista.
16
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 17 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Mallit, joiden verkkolaitteessa on jännitevalitsin
Ennen kuin käytät verkkolaitetta, valitse sen
jännitevalitsimella paikallisen sähköverkon
jännite, joko "100 V - 120 V" tai "220 V - 240 V".
Käännä säädintä
ruuvitaltalla.
Mallit, joihin kuuluu verkkolaitteen pistorasiasovitin
Käytä pistorasiasovitinta, jos verkkolaite ei sovi pistorasiaan.
Kuivapariston käyttäminen
Pane paristo paikoilleen miinuspää
edellä.
Liitä paristokotelo tallentimeen.
Tallentimen
takaosa
1
2
Aseta paristokoteloon LR6-alkaliparisto (koko AA).
Pisin mahdollinen käyttöaika saavutetaan käyttämällä yhdessä kuivaparistoa ja täyteen
ladattua akkua.
jatkuu
17
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 18 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
3 Yhdistä johdot ja vapauta
säätimet.
1 Yhdistä kauko-ohjattavat kuulokkeet/
2 Vapauta säätimet ja painikkeet
nappikuulokkeet i-liittimeen.
liu'uttamalla HOLD-kytkintä nuolen
(.) vastakkaiseen suuntaan.
HOLD
Yhdistä johto
kunnolla
HOLD
i-liittimeen
Yhdistä johto kunnolla
z
Voit ladata akun myös kytkemällä
verkkolaitteen suoraan tallentimeen.
Kytke verkkolaite tallentimen DC IN 3V liittimeen ja paina sitten painiketta x •
CANCEL/CHG, kun tallennin on pysähtynyt.
Teksti "Charging" ja e tulevat näyttöön, ja
lataaminen alkaa. Tyhjän akun lataaminen
täyteen kestää noin 2,5 tuntia. Lataaminen on
suoritettu, kun e poistuu näytöstä. Latausaika
saattaa vaihdella akun kunnon mukaan.
Huomautuksia
• Teksti "Charging" ja ilmaisin e eivät ehkä
tule näyttöön heti kun olet asettanut
tallentimen pöytälaturiin. Ilmaisin alkaa
kuitenkin vilkkua muutaman minuutin
kuluttua, ja lataus alkaa.
• Lataa akku +5 °C–+40 °C:n lämpötilassa.
18
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 19 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Akun ja pariston kestoaika
Katso lisätietoja kohdasta "Akun ja
pariston kestoaika" (sivu 69).
Radiota käytettäessä
(Yksikkö: noin tunti)
Tallennettaessa
(Yksikkö: noin tunti)
Paristot
SPLP2- LP4stereo stereo stereo
7
Ladattava
NH-10WMnikkeli-metallihydridiakku
9
12
12
15
18,5
22
Ladattava
NH-10WMnikkeli-metallihydridiakku
+ Yksi LR6
(SG)
30
35
LR6 (SG)
Sonyn alkalikuivaparisto
Paristot
FM/AM
Ladattava NH-10WMnikkeli-metalli- hydridiakku
9
LR6 (SG) Sonyn alkalikuivaparisto
18,5
Ladattava NH-10WMnikkeli-metalli- hydridiakku
+ Yksi LR6 (SG)
29
Toistettaessa
(Yksikkö: noin tunti)
Paristot
SPLP2- LP4stereo stereo stereo
Ladattava
NH-10WMnikkelimetallihydridiakku
17
21
23,5
LR6 (SG)
Sonyn alkalikuivaparisto
38
44
50,5
Ladattava
NH-10WMnikkelimetallihydridiakku
+ Yksi LR6
(SG)
57
66,5
73,5
19
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 20 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
MD-levyn tallentaminen
Tässä luvussa selitetään digitaalinen perustallennus käyttämällä
optista johtoa, joka on kytketty CD-soittimeen, digitaalitelevisioon tai
muuhun digitaaliseen laitteeseen. Katso tallennustoimintojen
lisätiedot kohdasta "Eri tallennustavat" (sivu 27).
Ota huomioon, että kaukosäätimellä ei voi nauhoittaa
vastaanotettavaa radiolähetystä.
1 Aseta MD-levy tallentimeen.
1 Avaa kansi liu'uttamalla OPEN-kytkintä.
2 Aseta MD-levy paikalleen etikettipuoli
eteenpäin ja paina kansi kiinni.
Varmista, että
tallennussuojauskieleke
on kiinni.
20
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 21 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
2 Tee liitännät. (Liitä johdot lujasti oikeisiin
liittimiin.)
Pistorasiaan
CD-soitin, MDsoitin, DVDvideonauhuri
jne.
Kannettava
CD-soitin
jne.
Digitaaliseen (optiseen)
lähtöliittimeen
Verkkolaite
Optinen miniliitin
Optinen liitin
Optinen johto*
DC IN 3V
-liittimeen
LINE IN (OPTICAL) -liittimeen
∗ Jos käytät muuta kuin
laitteen mukana
toimitettua optista
johtoa, katso
"Lisävarusteet"
(sivu 73).
3 Tallenna MD-levy.
1 Aseta taukotilaan se äänilähde, jonka
5-asentoinen
ohjauspainike
(N, ., >)
REC
haluat tallentaa.
x • CANCEL/
CHG
X
END SEARCH
MENU
2 Kun tallennin on pysäytettynä, paina ja
liu'uta REC-kytkintä.
REC-valo syttyy, ja tallennus alkaa.
3 Aloita toisto tallennettavalla
äänilähteellä.
Raitamerkit lisätään automaattisesti
samoihin kohtiin kuin äänilähteessä.
Lopeta tallennus painamalla xpainiketta.
Huomautus
Jos tallennat levylle, jolla on jo aikaisempia tallenteita, tallennin tallentaa uuden tallenteen
oletusarvoisesti levyn koko sisällön päälle. Mikäli haluat tallentaa uuden tallenteen aikaisempien
tallenteiden perään, tee kohdassa "Tallentaminen aiempaa materiaalia korvaamatta" (sivu 57) kuvatut
toimenpiteet ennen vaihetta 3, "Tallenna MD-levy." (sivu 21).
21
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 22 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Toiminto
Käyttö
Tallentaminen aiemmin
tallennetun materiaalin perään1)
Paina END SEARCH -painiketta ja paina ja liu'uta
sitten REC-kytkintä.1)
Tallentaminen osittain edellisen
tallenteen päälle1)
Paina N-painiketta tai etsi haluamasi tallennuskohta
painamalla .- tai >-painiketta ja pysäytä
tallennin painamalla x-painiketta.
Paina ja liu'uta sitten REC-kytkintä.
Tallennuksen keskeyttäminen
Paina X2)-painiketta.
Jatka tallennusta painamalla X-painiketta uudelleen.
MD-levyn poistaminen
Paina x-painiketta ja avaa kansi.3) (Kansi ei avaudu,
kun näytössä vilkkuu "TOC Edit".)
1) Jos
tallennuksen aloituskohdaksi "REC-Posi" on valittu "From End", tallennus alkaa aina aiemmin
tallennetun materiaalin lopusta, eikä sinun tarvitse painaa END SEARCH-painiketta (sivu 57).
2) Raitamerkki lisätään kohtaan, jossa jatkat tallennusta tauon jälkeen painamalla X-painiketta
uudelleen. Näin raidan loppuosa lasketaan uudeksi raidaksi.
3) Seuraava tallennus alkaa ensimmäisestä raidasta, jos kansi avataan, kun tallennuksen aloituskohdaksi
"REC-Posi" on valittu "From Here". Tarkista tallennuksen aloituskohta näytöstä.
Jos tallennus ei käynnisty
• Varmista, että tallenninta ei ole lukittu (sivut
12 ja 18).
• Varmista, että MD-levyä ei ole
tallennussuojattu (sivut 20 ja 71).
• Esimasteroitujen (valmiiden) MD-levyjen
päälle ei voida tallentaa.
Huomautuksia
• Älä vaihda ladattavaa akkua käytön aikana,
vaikka tallennin olisi kytkettynä
verkkolaitteeseen. Laitteen toiminta voi
tällöin keskeytyä.
• Näytössä vilkkuu "TOC Edit" tallenteen
tietojen, kuten raitojen alku- ja loppukohtien,
tallennuksen aikana. Älä liikuta tallenninta tai
irrota virtalähdettä, kun tämä ilmoitus vilkkuu
näytössä.
• Jos virransyöttö keskeytyy (akku tai paristo
poistetaan, se tyhjenee tai verkkolaite
kytketään irti) tallennuksen tai muokkauksen
aikana tai kun näytössä näkyy teksti "TOC
Edit", laitteen kantta ei voida avata, ennen
kuin laite saa jälleen virtaa.
• Ota huomioon seuraavat kohdat, kun tallennat
kannettavalta CD-soittimelta:
—Jotkin kannettavista CD-soittimista voivat
toimia digitaalisina äänilähteinä vain
silloin, jos virtalähteenä on vaihtovirta.
Liitä verkkolaite kannettavaan CDsoittimeen ja käytä sitä CD-soittimen
virtalähteenä.
—Joidenkin kannettavien CD-soittimien
optista lähtöä ei voida käyttää, kun käytössä
on tärinänestotoiminto (esimerkiksi ESP*
tai G-PROTECTION). Kytke tällöin
tärinänestotoiminto pois päältä.
∗ Electronic Shock Protection (elektroninen
tärinänesto)
z
• Laite säätää tallennuksen äänenvoimakkuutta
automaattisesti. Jos haluat säätää tallennuksen
äänenvoimakkuutta manuaalisesti, katso
"Tallennuksen äänenvoimakkuuden
säätäminen manuaalisesti" (sivu 33).
• Voit tarkkailla ääntä tallennuksen aikana.
Yhdistä kauko-ohjainkuulokkeet/nappikuulokkeet i -liitäntään ja säädä
äänenvoimakkuus painamalla painiketta
VOL + tai –. Tämä ei vaikuta tallennuksen
äänenvoimakkuuteen.
22
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 23 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
MD-levyn toistaminen
1 Aseta MD-levy tallentimeen.
1 Avaa kansi liu'uttamalla OPEN-kytkintä.
2 Aseta MD-levy paikalleen etikettipuoli
eteenpäin ja paina kansi kiinni.
2 Toista MD-levyä.
5-asentoinen
ohjauspainike
(N, ., >, VOL+, –)
1 Paina tallentimen N-painiketta.
x•
CANCEL/
CHG
X
Paina kauko-ohjaimen jog-valitsinta
(NX).
Kuulokkeista/nappikuulokkeista kuuluu
lyhyt merkkiääni.
2 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla
painiketta VOL + tai –.
Äänenvoimakkuus näkyy näytössä.
Pysäytä toisto painamalla xpainiketta.
VOL+, –
Jog-valitsin
(NX,
., >)
x
Kuulokkeista/nappikuulokkeista kuuluu pitkä
merkkiääni. Kun pysäytät tallentimen, tallennin
kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin
10 sekunnissa (jos virtalähteenä käytetään
akkua/paristoa) tai noin 3 minuutissa (jos
käytetään verkkolaitetta).
Toisto alkaa kohdasta, johon sen viimeksi
pysäytit.
Jos haluat aloittaa toiston levyn ensimmäisestä
raidasta, paina tallentimen N-painiketta tai
kauko-ohjaimen jog-valitsinta (NX)
vähintään 2 sekunnin ajan.
23
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 24 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Toiminto
Käyttö tallentimesta
Käyttö kauko-ohjaimesta
Tallennuksen
keskeyttäminen
Paina X-painiketta. Jatka
toistoa painamalla Xpainiketta uudelleen.
Paina jog-valitsinta (NX).
Jatka toistoa painamalla jogvalitsinta uudelleen (NX).
Siirtyminen
Paina .-painiketta.
senhetkisen tai
Paina .-painiketta
edellisen raidan alkuun toistuvasti.
Liu'uta jog-valitsinta .merkin suuntaan. Liu'uta jogvalitsinta .-merkin
suuntaan toistuvasti.
Siirtyminen
seuraavaan raitaan
Liu'uta jog-valitsinta >merkin suuntaan.
Paina >-painiketta.
Siirtyminen taakse- tai Paina ja pidä alhaalla .eteenpäin toiston
tai >-painiketta.
aikana
Liu'uta jog-valitsinta .- tai
>-merkin suuntaan ja pidä
sitä paikoillaan.
Tietyn kohdan
hakeminen kuluneen
toistoajan avulla
(aikahaku)
Paina ja pidä alhaalla .tai >-painiketta, kun
tallennin on taukotilassa.
Liu'uta jog-valitsinta .- tai
>-merkin suuntaan ja pidä
sitä paikoillaan, kun tallennin
on taukotilassa.
Raidan hakeminen
raitojen nimien ja
numeroiden avulla
(hakemistohaku)
Paina ja pidä alhaalla .tai >-painiketta, kun
tallennin on pysäytetty.
Liu'uta jog-valitsinta .- tai
>-merkin suuntaan, kun
tallennin on pysäytetty.
Siirtyminen joka
kymmenennen raidan
alkuun (käytössä vain
toistettaessa levyjä,
joilla ei ole
ryhmäasetuksia1))
Paina GROUP-painiketta ja
paina sitten .- tai >painiketta.
Paina painiketta
MD-levyn poistaminen Paina x-painiketta ja avaa
kansi.2)
+ tai –.
Paina x-painiketta ja avaa
kansi.
1) Katso
2) Kun
lisätietoja kohdasta "Ryhmätoiminnon käyttäminen" (sivu 47).
avaat kannen, toiston aloituskohta siirtyy ensimmäisen raidan alkuun.
Jos toisto ei käynnisty
Varmista, että tallenninta ei ole lukittu (sivut 12
ja 18).
Huomautus
Toistettava ääni voi hyppiä, jos
• tallennin altistuu jatkuvalle voimakkaalle
tärinälle.
• tallentimella toistetaan likaista tai
naarmuuntunutta MD-levyä.
24
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 25 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Radion kuunteleminen
Voit kuunnella radio-ohjelmia kauko-ohjaimessa olevalla digitaalisella
virittimellä.
Kuunneltaessa radiota
• Kasettinauhurin painikkeita ei voi käyttää virittimen ohjaukseen. Vain
kauko-ohjainta voi siis käyttää.
• Kasettinauhurilla ei voi äänittää radio-ohjelmia.
1 Kytke radio päälle.
1 Paina RADIO ON/OFF -painiketta.
RADIO ON/OFF
VOL+, –
P-MODE/
Jog Lever
(BAND, TUNE –,
TUNE +)
x
SOUND
Radio kytkeytyy päälle.
Jos näytössä näkyy teksti "PRESET",
poista se näytöstä painamalla P-MODE/
-painiketta.
2 Valitse taajuusmodulaatio ("FM" tai
"AM") painamalla jog-säädintä
toistuvasti.
3 Hae radioasema liu'uttamalla jogsäädintä toistuvasti merkin TUNE + tai
TUNE – suuntaan.
4 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla
painikkeita VOL+, –.
Radion kytkeminen pois päältä
Paina RADIO ON/OFF- tai x-painiketta.
Nopea aseman virittäminen
Liu'uta jog-säädintä ja pidä sitä
paikoillaan vaiheessa 3, kunnes
taajuusnäytön selaus käynnistyy. Kaukoohjain selaa radiotaajuuksia
automaattisesti ja pysähtyy tunnistaessaan
aseman.
25
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 26 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Kuuluvuuden parantaminen
• FM-tila: Suorista kuulokkeiden/
nappikuulokkeiden johto, sillä se toimi
FM-antennina.
• AM-tila: Aseta kauko-ohjaimen sisällä
oleva kiinteä AM-antenni vaakasuoraan.
Tällöin vastaanotto on mahdollisimman
hyvä.
Jos FM-lähetys ei kuulu hyvin
Paina toistuvasti SOUND-painiketta,
kunnes näytössä näkyy teksti "Mono"
(monolähetys). Kohina vähenee, mutta
radiolähetys kuuluu monona.
Jos radio ei toimi
Varmista, että kauko-ohjainta ei ole
lukittu (sivut 12 ja 18).
Huomautuksia
• Radio ei toimi, jos kauko-ohjainta ei ole
yhdistetty tallentimeen.
• Radion ja MD-levyn äänenvoimakkuutta
voidaan säätää erikseen laitteen mukana
toimitetulla kauko-ohjaimella.
• Toisto ja tallennus pysähtyvät, kun kytket
radion päälle.
• Kauko-ohjaimen johtoon on liitetty DC/DCmuunnin.
Kun kuuntelet AM-radioasemaa, pidä kaukoohjain kaukana DC/DC-muuntimesta, jotta
kanavavastaanotossa ei esiinny kohinaa.
• Älä sijoita kauko-ohjainta toisen elektronisen
laitteen, kuten tallentimen, toisen radion,
television, matkapuhelimen tai tietokoneen
lähelle, ettei kuuluvuus heikkenisi.
• Radion kuuntelussa on hyvä käyttää täyteen
ladattua akkua tai uutta kuivaparistoa, koska
radion kuuntelu kuluttaa enemmän virtaa kuin
MD-levyn toisto.
26
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
020REG.book Page 27 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Eri tallennustavat
Tallentimen näyttö
Tietojen
tarkasteleminen
Voit tarkistaa näytöstä jäljellä olevan
toistoajan, raidan numeron ja muita tietoja
tallennuksen aikana tai laitteen ollessa
pysäytettynä. Ryhmäkohtaiset tiedot
tulevat näyttöön vain, kun ensin toistat ja
sitten pysäytät raidan, jolla on
ryhmäasetuksia.
5-asentoinen ohjauspainike
(ENTER, ., >)
MENU
Kun painat ENTER-painiketta,
näyttöön tulevat tiedot A ja B.
Näyttö: A/B
A
(valittu
tieto)
B
A
(muutaman
sekunnin
kuluessa)
—
LapTime
Raidan
numero
RecRemain Raidan
numero
Jäljellä oleva
tallennusaika
GP Remain Ryhmän
nimi
Ryhmän
jäljellä oleva
toistoaika
senhetkisen
raidan
jälkeen
AllRemain
Levyn nimi
Levyn
jäljellä oleva
toistoaika
senhetkisen
kohdan
jälkeen
SOUND
Äänitilan
nimi
—
DISPLAY
Tallennin
1
2
3
Paina MENU-painiketta.
Paina .- tai >-painiketta
toistuvasti, kunnes näytössä näkyy
teksti "DISPLAY", ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Kulunut
toistoaika
Huomautus
Paina .- tai >-painiketta
toistuvasti, kunnes haluamasi tieto
näkyy näytössä, ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Näytössä näkyvät peräkkäin
seuraavat tiedot:
LapTime t RecRemain t
GP Remain t AllRemain t Sound
Jotkin näytön ilmaisimet eivät ehkä ole
valittavissa tai voivat näyttää erilaisilta sen
mukaan, onko ryhmätoiminto käytössä vai ei,
mitkä käyttöolosuhteet ovat ja mitä asetuksia
levyllä on.
27
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 28 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Kauko-ohjain
1
Tallennuksen
aloittaminen/
lopettaminen
samanaikaisesti
äänilähteen kanssa
(tahdistettu
tallentaminen)
Paina DISPLAY-painiketta.
Aina kun painat painiketta, näyttö
vaihtuu seuraavasti:
Kauko-ohjaimen näyttö
C
D
Tahdistetussa tallennuksessa tallennin
aloittaa ja lopettaa tallennuksen
tahdistetusti äänilähteen kanssa. Kun
tallennat CD-soittimesta tai muusta
digitaalisesta laitteesta, sinun ei tarvitse
käyttää samanaikaisesti sekä tallenninta
että äänilähdettä. Tämä yksinkertaistaa
tallennusta. Voit käyttää tahdistettua
tallennusta vain silloin, kun tallentimen
optinen johto on kytketty paikoilleen.
Näyttö: C/D
C
D
Raidan numero
Kulunut toistoaika
Raidan numero
Raidan nimi
Raidan
järjestysnumero
ryhmässä
Ryhmän nimi
Raitojen määrä
levyllä
Levyn nimi
Raidan numero
Äänitilan nimi
5-asentoinen ohjauspainike
(ENTER, ., >)
x
REC
Huomautus
Jotkin näytön ilmaisimet eivät ehkä ole
valittavissa tai voivat näyttää erilaisilta sen
mukaan, onko ryhmätoiminto käytössä vai ei,
mitkä käyttöolosuhteet ovat ja mitä asetuksia
levyllä on.
MENU
z
Lisätietoja näytön ilmaisimista toiston aikana
on kohdassa "Tietojen tarkasteleminen"
(sivu 35).
1
Tee liitännät.
Käytä lähteenä toimivaan laitteeseen
sopivaa optista kaapelia. Kytke johto
kunnolla oikeaan liittimeen.
2
Paina MENU-painiketta tallentimen
ollessa pysäytystilassa.
3
Paina .- tai >-painiketta
toistuvasti, kunnes näytössä näkyy
teksti "REC SET", ja paina sitten
ENTER-painiketta.
4
Paina .- tai >-painiketta
toistuvasti, kunnes näytössä näkyy
teksti "SYNC REC", ja paina sitten
ENTER-painiketta.
28
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 29 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
5
Paina .- tai >-painiketta
toistuvasti, kunnes näytössä näkyy
teksti "SYNC ON", ja paina sitten
ENTER-painiketta.
6
Paina ja liu'uta REC-kytkintä.
Tallennin on valmiina tallentamaan.
7
Aloita toisto tallennettavalla
äänilähteellä.
Tallennin aloittaa tallennuksen
automaattisesti vastaanottaessaan
toistetun äänen. Näytössä näkyy
teksti "REC".
Pitkäkestoinen
tallentaminen (MDLP)
Valitse tallennustila haluamasi
tallennusajan mukaan.
Stereotallennuksella voit tallentaa 2 (LP2)
tai 4 kertaa (LP4) normaalia
stereotallennusaikaa pitempään. Myös
monotilassa on mahdollista tallentaa
kaksi kertaa normaalia tallennusaikaa
pitempään.
Mono-, LP2- tai LP4-tilassa
tallennettuja MD-levyjä voidaan
toistaa vain MD-soittimilla tai tallentimilla, joissa on mono-, LP2tai LP4-toistotila.
Tallennuksen lopettaminen
Paina x-painiketta.
z
Tallennin siirtyy automaattisesti valmiustilaan,
jos lähdesoittimessa on tahdistetun
tallennuksen aikana noin kolmen sekunnin
äänetön jakso. Kun soittimesta tulee jälleen
ääntä, tallennin jatkaa tahdistettua tallennusta.
Jos tallennin on valmiustilassa vähintään viisi
minuuttia, se pysähtyy automaattisesti.
5-asentoinen ohjauspainike
(ENTER, ., >)
x
REC
MENU
Huomautuksia
• Et voi asettaa tallenninta taukotilaan tai
poistaa sitä taukotilasta manuaalisesti
tahdistetun tallennuksen aikana. Lopeta
tallennus painamalla x-painiketta.
• Älä ota tahdistettua tallennusta ("SYNC
REC") käyttöön tallennuksen aikana. Muutoin
tallennus ei ehkä onnistu.
• Vaikka äänilähteestä ei kuulu ääntä, tallennus
ei välttämättä aina keskeydy automaattisesti
tahdistetun tallennuksen aikana äänilähteen
kohinan vuoksi.
• Jos äänilähteessä on noin 2 sekunnin äänetön
jakso tahdistetun tallennuksen aikana ja
äänilähde on muu kuin CD- tai MD-levy,
äänettömän jakson loppuun lisätään
automaattisesti uusi raitamerkki.
1
2
Paina MENU-painiketta.
3
Paina .- tai >-painiketta
toistuvasti, kunnes näytössä näkyy
teksti "REC MODE", ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Paina .- tai >-painiketta
toistuvasti, kunnes näytössä näkyy
teksti "REC SET", ja paina sitten
ENTER-painiketta.
jatkuu
29
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 30 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
4
Valitse haluamasi tallennustila
painamalla .- tai >-painiketta
toistuvasti ja paina sitten ENTERpainiketta.
Tallennustila1)
Tallentimen Tallennäyttö
nusaika3)
SP-stereo
SP
Noin
80 min.
LP2-stereo
LP2
Noin
160 min.
LP4-stereo
LP4
Noin
320 min.
Mono2)
MONO
Noin
160 min.
Tallentaminen
televisiosta tai radiosta
(analoginen
tallentaminen)
Tässä kappaleessa selitetään, miten voit
tallentaa tallentimella analogisesta
laitteesta, kuten kasettisoittimesta,
radiosta tai televisiosta.
TV, kasettinauhuri
jne.
1) Saat
parhaimman äänenlaadun, kun tallennat
normaalissa stereotilassa (stereo) tai LP2stereotilassa.
2) Jos tallennat stereolähteen monona,
vasemmalta ja oikealta tulevat äänet
sekoittuvat.
3) Käytettäessä tallennettavaa 80-minuuttista
MD-levyä.
5
6
LINE OUT -lähtöliittimiin jne.
L
(valkoinen)
Linjajohto
RK-G129,
RK-G136 jne.
Paina ja liu'uta REC-kytkintä.
Aloita toisto tallennettavalla
äänilähteellä.
Tallennuksen lopettaminen
Paina x-painiketta.
Tallennusasetukset tallentuvat tallentimen
muistiin seuraavaa tallennuskertaa varten.
REC
LINE IN
(OPTICAL)
-liittimeen
z
Äänilaitteet, jotka tukevat LP2-stereo- tai LP4stereotiloja, on merkitty
- tai
logoilla.
Huomautuksia
• Pitkäkestoisissa tallennuksissa on
suositeltavaa käyttää verkkolaitetta.
• Kun tallennat LP4-tilassa, joistakin
äänilähteistä saattaa harvoissa tapauksissa
tallentua hetkittäistä kohinaa. Tämä johtuu
digitaalisesta äänenpakkausteknologiasta,
joka mahdollistaa normaalia neljä kertaa
pitemmän tallennusajan. Jos kohinaa esiintyy,
saat paremman äänenlaadun tallentamalla
äänilähteen normaalissa stereotilassa tai LP2tilassa.
R
(punainen)
1
Tee liitännät.
Käytä äänilähteeseen sopivaa liitintä.
Katso lisätietoja kohdasta
"Lisävarusteet" (sivu 73). Varmista,
että johdot on kytketty kunnolla
liittimiin.
2
Paina ja liu'uta REC-kytkintä.
Tallennus alkaa.
3
Aloita toisto tallennettavalla
äänilähteellä.
30
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 31 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
4
Tallentaminen
mikrofonista
Stereomikrofoni*
REC
Paina .- tai >-painiketta
toistuvasti, kunnes näytössä näkyy
"SENS HIGH" tai "SENS LOW".
Paina lopuksi ENTER-painiketta.
SENS HIGH: Valitse tämä, kun
tallennettava materiaali on vaimeaa
tai tallennat kaukaa.
SENS LOW: Valitse tämä, kun
tallennettava materiaali on
voimakasta tai tallennat läheltä.
z
Voit käyttää tallennuksessa virtalähteeseen
liitettävää mikrofonia, vaikka mikrofoni ei olisi
päällä, koska soitin tuottaa mikrofonin
tallennuksessa tarvitseman virran itse.
Huomautuksia
MIC (PLUG IN POWER) -liittimeen
∗ "Lisävarusteet" (sivu 73)Katso .
1
Kytke stereomikrofoni MIC (PLUG
IN POWER) -liittimeen.
Tallennin vaihtaa automaattisesti
mikrofonituloon.
2
Paina ja liu'uta REC-kytkintä.
• Tallennin käyttää tuloliitäntöjä automaattisesti
seuraavassa järjestyksessä: optinen tulo,
mikrofonitulo ja analoginen tulo. Mikrofonin
kautta ei voida tallentaa, kun optinen johto on
kytketty LINE IN (OPTICAL) -liittimeen.
• Mikrofoni saattaa tallentaa tallentimen
käyntiäänen. Pidä mikrofonia tällöin etäällä
tallentimesta. Ota huomioon, että mikrofoni
voi tallentaa tallentimen käyntiäänen, jos
käyttämäsi mikrofonin liitäntäjohto on lyhyt.
• Jos käytät monomikrofonia, vain vasemman
kanavan ääni tallennetaan.
Mikrofonin herkkyyden
valitseminen
1
Paina MENU-painiketta tallentimen
toistaessa tai ollessa pysäytystilassa.
2
Paina .- tai >-painiketta
toistuvasti, kunnes näytössä näkyy
teksti "REC SET", ja paina sitten
ENTER-painiketta.
3
Paina .- tai >-painiketta
toistuvasti, kunnes näytössä näkyy
teksti "MIC SENS", ja paina sitten
ENTER-painiketta.
31
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 32 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Raitamerkkien
lisääminen
tallennuksen aikana
Voit lisätä levyille raitamerkkejä
(raitanumeroita) tallennuksen aikana.
5-asentoinen ohjauspainike
(ENTER, ., >)
X
T MARK
MENU
Paina tallennuksen aikana T MARK
-painiketta (tai kauko-ohjaimesta
P-MODE/
-painiketta).
Raitamerkkien lisääminen
automaattisesti
(automaattinen ajan
merkitseminen)
Tällä toiminnolla voit lisätä raitamerkit
automaattisesti tietyin väliajoin, kun
tallennat analogisen tuloliitännän tai
mikrofonin kautta. Tämä toiminto on
käytännöllinen pitkäkestoisessa
tallennuksessa, kuten tallennettaessa
luentoja ja kokouksia.
1
Kun tallennin tallentaa tai on
tallennuksen taukotilassa, paina
MENU-painiketta.
2
Paina .- tai >-painiketta
toistuvasti, kunnes näytössä näkyy
teksti "REC SET", ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Paina .- tai >-painiketta
toistuvasti, kunnes näytössä näkyy
teksti "TIME MARK", ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Näyttöön tulee teksti "MARK OFF".
4
Hae näyttöön teksti "MARK ON"
painamalla >-painiketta ja paina
sitten ENTER-painiketta.
5
Paina toistuvasti .- tai >painiketta, kunnes haluamasi aikaväli
vilkkuu näytössä, ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Kun painat .- tai >-painiketta,
aikaväliasetus (Time:) muuttuu yhden
minuutin alueella 1–99 minuuttia.
Automaattisen ajan
merkitsemisen peruuttaminen
Valitse "MARK OFF" vaiheessa 4 tai
lopeta tallennus.
Raitamerkkien lisääminen
manuaalisesti
1
3
Raitamerkkien lisääminen
äänittämisen aikana
automaattinen ajan
merkitseminen -toiminnolla
Kun kulunut tallennusaika ylittää
automaattisen ajan merkitsemisen
aikavälin:
Soitin lisää raitamerkin siihen kohtaan,
jossa asetat aikavälin ja siitä eteenpäin
aina aikavälin kuluttua.
Esimerkki: Tallennusta on kestänyt
kahdeksan minuuttia sillä hetkellä, kun
automaattisen ajan merkitsemisen
aikaväliksi asetetaan 5 minuuttia.
Raitamerkki lisätään 8 minuutin kohdalle
(tallennuksen alusta lukien) ja siitä lähtien
aina 5 minuutin välein.
32
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 33 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Kun automaattisen ajan
merkitsemisen aikaväli ylittää
kuluneen tallennusajan:
Tallennuksen
äänenvoimakkuuden
säätäminen
manuaalisesti
Soitin lisää raitamerkin automaattisen
ajan merkitsemisen aikavälin kuluttua.
Esimerkki: Tallennusta on kestänyt kolme
minuuttia sillä hetkellä, kun
automaattisen ajan merkitsemisen
aikaväliksi asetetaan 5 minuuttia.
Raitamerkki lisätään 5 minuutin kohdalle
(tallennuksen alusta lukien) ja siitä lähtien
aina 5 minuutin välein.
Tallennin säätää tallennuksen äänenvoimakkuutta automaattisesti tallennuksen
aikana. Tarvittaessa voit määrittää
tallennuksen äänenvoimakkuuden
manuaalisesti sekä analogisen että
digitaalisen tallennuksen aikana.
5-asentoinen ohjauspainike
(ENTER, ., >)
X
REC
z
Automaattisella ajanmerkitsemistoiminnolla
lisättyjen raitamerkkien kohdalla tallentimen
näyttöön tulee "T" raitanäytön jälkeen ja
kauko-ohjaimessa "T" ennen aikanäyttöä.
Huomautuksia
• Jos lisäät raitamerkin esimerkiksi painamalla
T MARK tai X (tauko) tallennuksen aikana,
automaattinen ajan merkitsemistoiminto alkaa
lisätä raitamerkkejä kuluneen aikavälin
mukaisesti.
• Asetus häviää muistista, kun tallennus
lopetetaan.
MENU
1
Paina X-painiketta ja paina ja liu'uta
samalla REC-kytkintä.
Tallennin on valmis tallentamaan.
2
3
Paina MENU-painiketta.
4
Paina .- tai >-painiketta
toistuvasti, kunnes näytössä näkyy
teksti "RecVolume", ja paina sitten
ENTER-painiketta.
5
Paina .- tai >-painiketta
toistuvasti, kunnes näytössä näkyy
teksti "ManualREC", ja paina sitten
ENTER-painiketta.
6
Toista äänilähdettä.
Paina .- tai >-painiketta
toistuvasti, kunnes näytössä näkyy
teksti "REC SET", ja paina sitten
ENTER-painiketta.
jatkuu
33
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 34 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
7
Tarkkaile näytössä olevaa
äänenvoimakkuusmittaria ja säädä
tallennuksen äänenvoimakkuus sen
mukaan painamalla .- tai >painiketta.
Säädä äänenvoimakkuus niin, että
mittarin segmenteistä palaa noin viisi
ensimmäistä (–12 dB) (mittarin
puoliväliin) näytön alapuolella.
Jos ääni on liian voimakas, alenna
tallennuksen äänenvoimakkuutta,
kunnes mittarissa palaa juuri ja juuri
yhdeksän segmenttiä (OVER) näytön
alapuolella.
–12 dB
Äänenvoimakk
uus pienenee
Huomautuksia
• Et voi säätää vasemman ja oikean kanavan
äänenvoimakkuutta erikseen.
• Jos pysäytät tallennuksen, tallennin palaa
automaattiseen äänenvoimakkuuden säätöön,
kun aloitat tallennuksen seuraavan kerran.
• Voit säätää tallennustasoa manuaalisesti
tahdistetun äänityksen aikana tekemällä tämän
osion vaiheet 1 - 7, kun "SYNC REC" on
asetettu arvoon "SYNC OFF". Aseta
asetuksen "SYNC REC" arvoksi "SYNC ON"
jälkeenpäin, ja aloita äänitys (sivu 28).
OVER
suurenee
Tallennus ei ala tässä vaiheessa.
Jos käyttämäsi äänilähde on
ulkoisesti kytketty laite, muista
palauttaa lähteen tallennettava
materiaali aloituskohtaan ennen
toiston aloittamista.
8
Aloita tallennus painamalla Xpainiketta uudelleen.
Palaaminen automaattiseen
äänenvoimakkuuden
säätämiseen
Valitse "Auto REC" vaiheessa 5.
34
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
020REG.book Page 35 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Eri toistotavat
Tässä kappaleessa selitetään toiminnot,
jotka valitaan kauko-ohjaimesta.
Lisätietoja tallentimesta valittavista
toiminnoista on kunkin toiminnon
kohdalla mainituilla sivuilla.
Huomautuksia
• Jotkin näytön ilmaisimet eivät ehkä ole
valittavissa tai voivat näyttää erilaisilta sen
mukaan, onko käytössä ryhmätoisto vai
normaalitoisto, mitkä käyttöolosuhteet ovat ja
mitä asetuksia levyllä on.
• Toiston aikana näyttöön tulee ensin hetkeksi
SP-/LP-tila, jonka tilalle vaihtuu sitten
senhetkisen raidan kulunut toistoaika.
Tietojen
tarkasteleminen
z
Jos haluat tarkistaa jäljellä olevan toistoajan tai
tallennuskohdan tallennuksen aikana tai
pysäytystilassa, katso "Tietojen
tarkasteleminen" (sivu 35).
Voit tarkistaa raidan ja levyn nimen,
raidan numeron, senhetkisen raidan
kuluneen toistoajan, MD-levylle
tallennettujen raitojen lukumäärän,
ryhmän nimen ja ryhmän raitojen
kokonaislukumäärän.
Kun haluat käyttää samaa toimintoa
tallentimesta, katso sivu 61.
DISPLAY
1
Paina DISPLAY toiston aikana.
Aina kun painat DISPLAYpainiketta, näyttö muuttuu
seuraavasti:
Kauko-ohjaimen näyttö
A
B
Näyttö: A/B
A
B
Raidan numero
Kulunut toistoaika
Raidan numero
Raidan nimi
Ryhmän raitojen
kokonaislukumäärä
Ryhmän nimi
Raitojen
kokonaislukumäärä
Levyn nimi
Raidan numero
Äänitila
Raidan numero
SP-/LP-tila
35
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 36 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
1) Ryhmätoistotila
(
) tulee näyttöön aina
toistaessasi levyä, jossa on ryhmäasetuksia.
Katso lisätietoja kohdasta "Ryhmätoiston
toistotilan valitseminen (Group Play Mode)"
(sivu 48).
Toistotilan
valitseminen
Voit valita toistotilan useista
vaihtoehdoista P-MODE/
painikkeella.
Kun haluat käyttää samaa toimintoa
tallentimesta, katso sivu 61.
P-MODE/
Raidan toistaminen uudelleen
(uudelleentoisto)
Voit käyttää uudelleentoistotoimintoa
normaalissa toistossa, yhden raidan
toistossa, satunnaistoistossa ja
ohjelmoidussa toistossa.
Jog-valitsin
1
Paina P-MODE/
-painiketta
toistuvasti.
Aina kun painat painiketta, toistotila
muuttuu seuraavasti.
1
Kauko-ohjaimen näyttö
Paina ja pidä alhaalla P-MODE/ painiketta vähintään 2 sekunnin ajan
valitsemassasi toistotilassa toiston
aikana.
-symboli tulee näyttöön.
Uudelleentoiston
peruuttaminen
Paina ja pidä alhaalla P-MODE/ painiketta vähintään 2 sekunnin ajan.
Toistotilan ilmaisin
z
Ilmaisin1)
Toistotapa
(tyhjä)
(Normaali
toisto)
Kaikki raidat toistetaan
kerran.
1 (yhden
raidan toisto)
Yksi raita toistetaan
kerran.
(kirjanmerkkitoisto)
Kirjanmerkillä merkityt
raidat toistetaan niiden
numeroiden mukaisessa
järjestyksessä.
SHUF
(satunnaistoisto)
Kaikki raidat toistetaan
satunnaisessa
järjestyksessä.
PGM
(ohjelmoitu
toisto)
Raidat toistetaan
valitsemassasi
järjestyksessä.
Voit vaihtaa uudelleentoistossa käytettävää
toistotapaa painamalla P-MODE/ -painiketta
uudelleentoiston aikana.
Kun haluat käyttää samaa toimintoa
tallentimesta, katso sivu 60.
36
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 37 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Huomautus
Valittujen raitojen
kuunteleminen
(kirjanmerkkitoisto)
Jos avaat kannen, kaikki kirjanmerkit
poistetaan.
Kun haluat käyttää samaa toimintoa
tallentimesta, katso sivu 58.
Voit merkitä levyn haluamasi raidat
kirjanmerkillä ja toistaa vain ne.
Kirjanmerkillä merkittyjen raitojen
toistojärjestystä ei voida muuttaa.
Raitojen kuunteleminen
halutussa järjestyksessä
(ohjelmoitu toisto)
Raitojen merkitseminen
kirjanmerkillä
1
Kun toistat raitaa, jonka haluat
merkitä kirjanmerkillä, paina ja pidä
alhaalla jog-valitsinta vähintään 2
sekunnin ajan.
1
Paina toiston aikana toistuvasti PMODE/
-painiketta, kunnes
näytössä näkyy teksti "PGM".
2
Valitse raita liu'uttamalla jogvalitsinta toistuvasti ja valitse raita
painamalla jog-valitsinta.
Vilkkuu hitaasti
Raidan
numero
Kirjanmerkkitoiston ensimmäinen
raita on valittu.
2
Merkitse muut raidat kirjanmerkillä
toistamalla vaihe 1.
Voit merkitä kirjanmerkillä
korkeintaan 20 raitaa.
3
Ohjelmoi lisäraitoja toistamalla
vaihe 2.
Voit ohjelmoida korkeintaan 20 raitaa.
4
Kun olet ohjelmoinut raidat, paina ja
pidä alhaalla jog-valitsinta vähintään
2 sekunnin ajan.
Ohjelma tallennetaan, ja toisto alkaa
ensimmäisestä raidasta.
Kirjanmerkillä merkittyjen
raitojen toistaminen
1
2
Paina toiston aikana toistuvasti PMODE/ -painiketta, kunnes
näytössä näkyy teksti " TrPLAY?".
Paina jog-valitsinta.
Laite alkaa toistaa kirjanmerkillä
merkittyjä raitoja aloittaen raidasta,
jolla on pienin numero.
Ohjelmoitu raitajärjestys
z
Ohjelmoidut asetukset säilyvät muistissa
toiston loputtua tai jos pysäytät toiston.
Huomautus
Kaikki ohjelma-asetukset häviävät, kun avaat
tallentimen kannen.
Kirjanmerkkien poistaminen
Kun toistat raitaa, jonka kirjanmerkin
haluat poistaa, paina ja pidä alhaalla jogvalitsinta, kunnes näyttöön tulee teksti
" OFF".
Kun haluat käyttää samaa toimintoa
tallentimesta, katso sivu 58.
37
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 38 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
3
Äänen säätäminen
(Virtual-Surround •
6-Band Equalizer)
Voit vaihtaa virtuaalisen äänen
akustiikkaa tai muokata ääntä oman
makusi mukaiseksi ja tallentaa sen
myöhempää käyttöä varten.
Voit valita jommankumman seuraavista
tehosteista:
V-SUR (Virtual Surround VPT
Acoustic Engine)
Valittavissa on neljä erilaista virtuaalista
surround-äänitilaa.
6-BAND EQUALIZER
Valittavissa on kuusi erilaista äänenlaatua.
Valitse haluamasi surround-tila
liu'uttamalla jog-valitsinta toistuvasti.
A
B
Aina kun liu'utat jog-valitsinta, A ja
B muuttuvat seuraavasti:
A
B
STUDIO
V-SUR S
LIVE
V-SUR L
CLUB
V-SUR C
ARENA
V-SUR A
4
Ota käyttöön valitsemasi surroundtila painamalla jog-valitsinta.
Äänenlaadun valitseminen
(6-Band Equalizer)
SOUND
VOL+, –
1
Valitse asetus "SOUND" painamalla
toiston aikana toistuvasti SOUNDpainiketta.
2
Paina ja pidä alhaalla SOUNDpainiketta vähintään 2 sekunnin ajan.
3
Valitse haluamasi äänitila
liu'uttamalla jog-valitsinta toistuvasti.
Jog-valitsin
Erilaisen akustiikan luominen
virtuaalista ääntä vaihtamalla
(Virtual-Surround)
1
Valitse asetus "V-SUR" painamalla
toiston aikana toistuvasti SOUNDpainiketta.
2
Paina ja pidä alhaalla SOUNDpainiketta vähintään 2 sekunnin ajan.
38
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 39 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Aina kun liu'utat jog-valitsinta, A ja
B muuttuvat seuraavasti:
A
B
HEAVY
SOUND H
POPS
SOUND P
JAZZ
SOUND J
UNIQUE
SOUND U
CUSTOM1
SOUND 1
CUSTOM2
SOUND 2
4
4 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla
painikkeita VOL+, –.
Äänenvoimakkuus (+10 dB)
Voit valita äänenvoimakkuudeksi jonkin
seuraavasta seitsemästä asetuksesta:
–10 dB,–6 dB, –3 dB, 0 dB, +3 dB, +6 dB,
+10 dB
5 Säädä kunkin taajuuden äänenvoimakkuus
toistamalla vaiheet 3 ja 4.
6 Ota valitsemasi asetus käyttöön painamalla
jog-valitsinta.
Ota käyttöön valitsemasi äänitila
painamalla jog-valitsinta.
Toiminnon peruuttaminen
Paina ja pidä alhaalla DISPLAYpainiketta tai x-painiketta vähintään 2
sekunnin ajan.
Toiminnon peruuttaminen
Paina ja pidä alhaalla DISPLAYpainiketta tai x-painiketta vähintään 2
sekunnin ajan.
Asetuksen peruuttaminen
Paina SOUND-painiketta toistuvasti,
kunnes edellä B-sarakkeessa oleva teksti
poistuu näytöstä.
Kun haluat käyttää samaa toimintoa
tallentimesta, katso sivu 60.
Äänen muokkaaminen ja
tallentaminen
Voit mukauttaa ääniasetukset
haluamallasi tavalla kohdissa
"CUSTOM1" ja "CUSTOM2".
1 Toimi ensin kuten edellä vaiheissa 1–3 ja
liu'uta sitten jog-valitsinta, kunnes näytössä
näkyy teksti "CUSTOM1" tai "CUSTOM2".
2 Paina jog-valitsinta.
3 Valitse haluamasi taajuus liu'uttamalla jogvalitsinta toistuvasti.
Taajuus (100 Hz)
Voit valita vasemmalta taajuudet 100 Hz,
250 Hz, 630 Hz, 1,6 kHz, 4 kHz tai 10 kHz.
39
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 40 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Tallennettujen raitojen muokkaaminen
Tässä kappaleessa selitetään toiminnot,
jotka valitaan itse tallentimesta.
Lisätietoja kauko-ohjaimesta valittavista
toiminnoista on kunkin toiminnon
kohdalla mainituilla sivuilla.
Ennen muokkausta
Voit muokata tallennettuja raitoja
lisäämällä tai poistamalla raitamerkkejä
tai nimeämällä raitoja ja MD-levyjä.
Huomautuksia
• Esimasteroituja MD-levyjä ei voida muokata.
• Sulje MD-levyn sivulla oleva suojauskieleke
ennen raitojen muokkaamista.
• Kun näytössä vilkkuu teksti "TOC Edit",
tallennin tallentaa muokkaustuloksia.
— Älä liikuta tai ravista tallenninta.
— Älä kytke tallenninta irti virtalähteestä.
— Kansi ei aukea.
Levylle tallennettavissa oleva
suurin mahdollinen
merkkimäärä
Vain aakkosia, numeroita tai symboleja:
noin 120 nimikettä, joissa on jokaisessa
noin 10 merkkiä (levyllä enintään noin
1 700 merkkiä).
Levylle tallennettavissa olevien
nimikkeiden määrä riippuu
merkkimäärästä, joka on käytetty raitojen,
ryhmien ja levyn nimiin.
Huomautus
Ryhmätoimintoa ei ehkä voida käyttää, jos
levyn nimen merkkien väliin syötetään symboli
"//", kuten nimessä "abc//def".
5-asentoinen ohjauspainike
(., >, ENTER, VOL+, –)
x
X
END SEARCH
Tallenteiden
nimeäminen (Name)
MENU
Voit nimetä raitoja ja levyjä käyttämällä
tallentimen merkkivalikoimaa.
Huomautus
Jos haluat nimetä ryhmän, katso sivu 51.
Käytössä olevat merkit
• Englannin aakkosten isot ja pienet
kirjaimet (ei kirjaimia ä ja ö)
• Numerot 0–9
•! " # $ % & ( ) * . ; < = > ?
@ _ ` + – ' , / : _ (välilyönti)
Nimen suurin mahdollinen
merkkimäärä
Raitojen nimet, ryhmien nimet ja levyn
nimi: noin 200 merkkiä nimeä kohden
(kaikkia käytössä olevia merkkejä
sekaisin).
Nimeäminen
Voit nimetä raidan ja levyn, kun tallennin
on pysäytys-, tallennus- tai toistotilassa.
Kun soitin on pysäytystilassa, voit nimetä
vain valitun raidan.
Jos haluat nimetä ryhmän, katso kappale
"Tallennettujen ryhmien nimeäminen"
(sivu 63).
1
2
Paina MENU-painiketta.
Paina .- tai >-painiketta
toistuvasti, kunnes näytössä näkyy
teksti "EDIT", ja paina sitten
ENTER-painiketta.
40
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 41 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
3
4
Paina .- tai >-painiketta
toistuvasti, kunnes näytössä näkyy
teksti "Name", ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Toiminto
Käyttöohje
Kirjaimen
poistaminen
Paina .- tai >-painiketta
toistuvasti, kunnes seuraava
vaihtoehto tulee näyttöön. Paina
lopuksi ENTER-painiketta.
Paina END
SEARCH- ja VOL –
-painiketta
samanaikaisesti.
Vaihtaminen
isojen ja pienten
kirjainten välillä
Paina X-painiketta.
Nimeämisen
peruuttaminen
Paina x- tai MENUpainiketta.
Raitaa
nimettäessä
"
Levyä
nimettäessä
"
: Name"
: Name"
6
Toista vaihe 5 ja syötä kaikki nimen
merkit.
Tekstinsyöttöalueen kohdistin
vilkkuu, ja raita, ryhmä tai levy on
valmis nimettäväksi.
7
Paina ENTER-painiketta vähintään
2 sekunnin ajan.
Raita tai levy on nimetty.
Palaaminen edelliseen
asetukseen
Paina x-painiketta.
Kohdistin vilkkuu.
5
Valitse kirjain painamalla toistuvasti
painiketta VOL + tai – ja paina
ENTER.
Valittu kirjain tulee näyttöön, ja
kohdistin siirtyy seuraavaan
syöttökohtaan.
Merkkien syöttöön käytettävät
painikkeet ja niiden toiminnot on
lueteltu alla.
Nimeämisen peruuttaminen
Paina x-painiketta vähintään 2 sekunnin
ajan.
Huomautuksia
Kun tallennus pysäytetään kesken raidan tai
levyn nimeämistä tallennuksen aikana tai kun
tallennus jatkuu seuraavaan raitaan kesken
nimeämisen, siihen mennessä kirjoitettu teksti
tallentuu automaattisesti.
Tallenteiden nimeäminen
uudelleen
Jos haluat nimetä tallenteen uudelleen,
toimi kuten kohdassa "Nimeäminen"
(sivu 40).
Toiminto
Käyttöohje
Merkin
valitseminen
Paina painiketta
VOL + tai –.
Kirjaimen
syöttäminen
Paina ENTERpainiketta.
Nimen
syöttäminen
Paina ENTER painiketta vähintään
2 sekunnin ajan.
Tallennin ei pysty korvaamaan levy- tai
raitanimeä, jonka yli 200 merkkiä pitkä nimi on
luotu jollakin muulla laitteella.
Välilyönnin
lisääminen
kohdistimen
eteen
Paina END
SEARCH- ja VOL +
-painiketta
samanaikaisesti.
Jos haluat käyttää samaa toimintoa
kauko-ohjaimesta, katso sivu 62.
Huomautus
41
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 42 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Tallennettujen raitojen
siirtäminen (Move)
Voit vaihtaa tallennettujen raitojen
järjestystä.
3
Paina .- tai >-painiketta
toistuvasti, kunnes näytössä näkyy
teksti "Move", ja paina sitten
ENTER-painiketta.
4
Paina .- tai >-painiketta
toistuvasti, kunnes näytössä näkyy
teksti "
: Move", ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Yllä olevassa esimerkissä näytössä
näkyy tässä vaiheessa teksti
"tTr003".
5
Valitse raidan kohdenumero
painamalla .- tai >-painiketta
toistuvasti.
6
Paina ENTER-painiketta.
Raita siirtyy valittuun kohtaan.
Yllä olevassa esimerkissä näytössä
näkyy tässä vaiheessa teksti "002".
Huomautus
Jos haluat siirtää raitoja levyllä, jossa on
ryhmäasetuksia, katso sivu 51.
Esimerkki
Raidan C (raidan numero 3) siirtäminen
kolmannesta raidasta toiseksi raidaks.
Ennen siirtämistä
A
B
C
D
A
C
B
D
Palaaminen edelliseen
asetukseen
Paina x-painiketta.
Siirtämisen jälkeen
5-asentoinen ohjauspainike
(., >, ENTER)
x
Siirron peruuttaminen
Paina x-painiketta vähintään 2 sekunnin
ajan.
Jos haluat käyttää samaa toimintoa
kauko-ohjaimesta, katso sivu 63.
MENU
1
Paina MENU-painiketta siirrettävän
raidan toiston aikana.
2
Paina .- tai >-painiketta
toistuvasti, kunnes näytössä näkyy
teksti "EDIT", ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Tallennin toistaa valittua raitaa
toistuvasti.
42
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 43 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Raidan jakaminen
(Divide)
Voit jakaa radan lisäämällä raitamerkin ja
määrittämällä raitamerkin jälkeisen osan
uudeksi raidaksi. Raitamerkin paikkaa voi
hienosäätää ennen varsinaista raidan
jakamista.
Tämä toiminto voidaan asettaa ainoastaan
soittimesta käsin.
Jakamiskohdan siirtäminen
ennen raidan jakamista
(Divide Rehearsal)
1
Huomautus
Et voi lisätä raitamerkkiä raitaan, joka on
siirretty tietokoneelta.
Raitojen määrä lisääntyy seuraavasti:
1
2
3
Kun etsit sopivaa kohtaa, johon
haluat lisätä raitamerkin, paina ja pidä
alhaalla T MARK -painiketta
vähintään 2 sekuntia.
Tallennin toistaa raitaa uudelleen noin
4 sekunnin ajan siitä kohdasta
eteenpäin, jossa painoit T MARK painiketta.
Kohta, jossa T MARK -painiketta on
painettu.
4
Raitojen merkitseminen
1
2
3
4
Raitaa toistetaan uudelleen noin 4
sekuntia tästä kohdasta eteenpäin.
5
Raitojen määrä lisääntyy
2
5-asentoinen ohjauspainike
(., >, ENTER)
T MARK
Siirrä jakamiskohtaa painamalla
.- tai >-painiketta.
Painamalla .- tai >-painikkeita
voit siirtää jakamiskohtaa taakse- tai
eteenpäin. Jakamiskohtaa voidaan
siirtää korkeintaan 8 sekuntia taaksetai eteenpäin siitä kohdasta, jossa
painoit T MARK -painiketta
ensimmäisen kerran.
Kohta, jossa
T MARK
-painiketta on
painettu
vaiheessa 1.
Raidan jakaminen suoraan
1
Paina T MARK kohdassa, johon
haluat lisätä raitamerkin MD-levyä
toistettaessa tai soittimen ollessa
pysäytystilassa.
"MARK ON" tulee näyttöön ja
raitamerkki lisätään. Raitojen määrä
lisääntyy yhdellä.
Jakamiskohta siirtyy
korkeintaan 8 sekuntia
eteen- tai taaksepäin.
Raitaa toistetaan uudelleen noin 4
sekuntia siitä kohdasta eteenpäin,
johon jakamiskohtaa siirretään.
3
Paina ENTER-painiketta.
43
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 44 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Raitamerkkien lisääminen
tallennuksen aikana (ei
tahdistetun tallennuksen
aikana)
Paina T MARK soittimesta (tai P-MODE/
kaukosäätimestä) sillä kohdalla, johon
haluat lisätä raitamerkin.
Voit lisätä raitamerkkejä automaattisesti
tietyin aikavälein käyttämällä ajan
automaattista merkitsemistoimintoa (ei
käytettävissä digitaalisen tallennuksen
aikana) (sivu 32).
1
Raitojen yhdistäminen
(Combine)
Toistaessasi raitaa, jonka raitamerkin
haluat poistaa, keskeytä toisto
väliaikaisesti painamalla Xpainiketta.
2
Etsi raitamerkki painamalla .painiketta.
Jos haluat poistaa esimerkiksi
kolmannen raitamerkin, etsi
kolmannen raidan alku. Näytössä
näkyy "00:00".
Teksti "MARK" näkyy näytössä
muutaman sekunnin.
3
Poista raitamerkki painamalla T
MARK -painiketta.
Näyttöön tulee teksti "MARK OFF".
Raitamerkki on poistettu ja kaksi
raitaa on yhdistetty.
Kun tallennat analogisen (linjatasoisen)
liitännän kautta, tarpeettomia
raitamerkkejä saattaa tallentua kohtiin,
joissa tallennuksen äänenvoimakkuus on
pieni. Voit poistaa raitamerkin ja siten
yhdistää raitamerkin edellä ja jäljessä
olevat raidat.
Huomautuksia
• Et voi poistaa raitamerkkiä sellaiselta raidalta,
joka on siirretty tietokoneelta.
• Lisätietoja sellaisen levyn ryhmien ja raitojen
yhdistämisestä, jolla on ryhmäasetuksia, on
kohdassa sivu 49.
• Et voi yhdistää eri tallennustiloissa
tallennettuja raitoja.
Raitojen määrä lisääntyy seuraavasti:
1
2
3
4
Poistettava raitamerkki
1
2
Raitojen määrä pienenee
3
5-asentoinen ohjauspainike (.)
X
T MARK
z
Kun poistat raitamerkin, sen päivämäärä,
kellonaika ja nimi poistetaan samalla.
Huomautus
Kun poistat raitamerkin kahden peräkkäisen ja
eri ryhmiin kuuluvan raidan välistä, toinen raita
siirretään ensimmäisen raidan ryhmään. Jos
taas yhdistät kaksi peräkkäistä raitaa, joista
ensimmäinen kuuluu ryhmään ja toinen ei,
toiselle raidalle otetaan käyttöön ensimmäisen
raidan ryhmäasetukset.
44
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 45 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Raitojen ja koko levyn
sisällön poistaminen
(Erase)
Voit poistaa levyltä tarpeettomat raidat tai
kaikki raidat.
Huomautus
• Jos haluat poistaa ryhmiä, katso sivu 53.
• Tietokoneelta siirrettyjä raitoja ei voida
poistaa. Et voi tyhjentää levyä kokonaan, jos
siinä on tietokoneelta siirrettyjä raitoja.
Tällaiset raidat on ensin siirrettävä takaisin
tietokoneelle.
5-asentoinen ohjauspainike
(., >, ENTER)
x
MENU
4
Paina .- tai >-painiketta
toistuvasti, kunnes näytössä näkyy
teksti "
: Erase", ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Näytössä näkyvät vuorotellen tekstit
"Erase OK?" ja "PushENTER".
5
Paina ENTER-painiketta.
Raita on poistettu, ja seuraavan raidan
toisto alkaa. Poistetun raidan jälkeiset
raidat numeroidaan automaattisesti
uudelleen.
Raidan osan poistaminen
Lisää raitamerkit poistettavan osan alkuun
ja loppuun ja poista osa (sivu 43).
Palaaminen edelliseen
asetukseen
Paina x-painiketta.
Poiston peruuttaminen
Paina x-painiketta vähintään 2 sekunnin
ajan.
Jos haluat käyttää samaa toimintoa
kauko-ohjaimesta, katso sivu 64.
Raidan poistaminen
Muista, että kun poistat tallenteen
levyltä, et voi enää palauttaa sitä.
Varmista, että poistat oikean
raidan.
1
Paina MENU-painiketta, kun toistat
poistettavaa raitaa.
2
Paina .- tai >-painiketta
toistuvasti, kunnes näytössä näkyy
teksti "EDIT", ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Tallennin toistaa valittua raitaa
toistuvasti.
3
Paina .- tai >-painiketta
toistuvasti, kunnes näytössä näkyy
teksti "Erase", ja paina sitten
ENTER-painiketta.
45
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 46 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Koko levyn tyhjentäminen
Voit poistaa MD-levyltä kaikki raidat ja
tiedot nopeasti samaan aikaan.
Muista, että kun poistat tallenteen
levyltä, et voi enää palauttaa sitä.
Muista tarkistaa levyn sisältö
ennen poistamista.
1
2
Tarkista sisältö toistamalla levyä.
Pysäytä toisto painamalla xpainiketta.
3
4
Paina MENU-painiketta.
5
Paina .- tai >-painiketta
toistuvasti, kunnes näytössä näkyy
teksti "Erase", ja paina sitten
ENTER-painiketta.
6
Paina .- tai >-painiketta
toistuvasti, kunnes näytössä näkyy
teksti "
: Erase", ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Näytössä näkyvät vuorotellen tekstit
"AllErase?" ja "PushENTER".
7
Paina ENTER-painiketta.
"TOC Edit" vilkkuu näytössä, ja
kaikki raidat poistetaan.
Kun poisto on suoritettu, näytössä
näkyy teksti "BLANKDISC".
Paina .- tai >-painiketta
toistuvasti, kunnes näytössä näkyy
teksti "EDIT", ja paina sitten
ENTER-painiketta.
Palaaminen edelliseen
asetukseen
Paina x-painiketta.
Poiston peruuttaminen
Paina x-painiketta vähintään 2 sekunnin
ajan.
Jos haluat käyttää samaa toimintoa
kauko-ohjaimesta, katso sivu 64.
46
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
020REG.book Page 47 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Ryhmätoiminnon käyttäminen
Voit luoda yhdelle levylle korkeintaan 99
ryhmää.
Mikä on
ryhmätoiminto?
Huomautus
Ryhmätoiminnolla voit toistaa levyä,
jossa on ryhmäasetuksia. Ryhmätoiminto
on kätevä toistettaessa MD-levyjä, joilla
on useita pitkäkestoisen tallennuksen
MDLP (LP2/LP4) -tilassa tallennettuja
albumeja tai CD-singlejä.
Ryhmäasetuksia ei voida määrittää, jos levyllä
olevien raitojen, ryhmien ja levynimien
merkkimäärä ylittää suurimman mahdollisen
merkkimäärän, joka levylle voidaan tallentaa.
Raitojen tallentaminen
ryhmätoiminnolla
Mikä on levy, jossa on
ryhmäasetuksia?
Tallentimella voit suorittaa useita eri
toimintoja ryhmän yksiköillä; yksiköt
ovat raitoja, jotka on tallennettu levylle
osana tiettyä ryhmää. Tämä on
havainnollistettu alla olevassa kuvassa.
5-asentoinen ohjauspainike (., >)
GROUP
END SEARCH
Ennen ryhmäasetusten määrittämistä
Levy
REC
1 2 3 4 5 6 7 8
12131415
Raidan tallentaminen uuteen
ryhmään
Raidat 1–5 kuuluvat ryhmään 1.
Raidat 8–12 kuuluvat ryhmään 2.
Raidat 13–15 kuuluvat ryhmään 3.
Raidat 6–7 eivät kuulu mihinkään
ryhmään.
Voit lisätä levylle uuden ryhmän sillä
hetkellä tallennettujen raitojen perään
tallennuksen aikana.
Ryhmän luomisen jälkeen
Levy
Ryhmä 1
Ryhmä
12345 6 7 12345
Ryhmä 3
123
Raidat, joita ei ole siirretty johonkin
ryhmään, lasketaan kuuluviksi ryhmään
"Group - -".
1
Kun tallennin on pysäytystilassa,
paina END SEARCH -painiketta.
2
Paina GROUP-painiketta ja paina ja
liu'uta samalla REC-kytkintä.
3
Aloita äänilähteen toisto.
Levyn senhetkisen sisällön perään
lisätään uusi ryhmä.
Tallennuksen lopettaminen
Paina x-painiketta.
Materiaali, joka tallennettiin ennen xpainikkeen painamista, tallennetaan
uutena ryhmänä.
47
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 48 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Raidan tallentaminen
olemassa olevaan ryhmään
Raidan toistaminen
ryhmätoistolla
Voit lisätä raidan levyllä valmiina olevaan
ryhmään.
Ryhmätoistossa kaikki ryhmät toistetaan
järjestyksessä alkaen ryhmästä 1, jonka
jälkeen toistetaan ryhmiin kuulumattomat
raidat ("Group - -"). Toisto päättyy, kun
kaikki raidat on toistettu.
1
Paina GROUP-painiketta ja paina
sitten .- tai >-painiketta,
kunnes näytössä näkyy ryhmä, johon
haluat lisätä raidan.
2
Paina GROUP-painiketta ja paina ja
liu'uta samalla REC-kytkintä.
3
Aloita äänilähteen toisto.
Uusi raita lisätään ryhmään aiemmin
tallennettujen raitojen perään.
z
• Jos haluat lisätä ryhmään sillä hetkellä
toistettavan raidan, pysäytä ensin raidan toisto
ja toimi sitten kuten vaiheesta 2 eteenpäin.
• Voit määrittää tallentimen luomaan aina
uuden ryhmän ilman, että sinun tarvitsee
painaa GROUP-painiketta. Jos tarvitset
lisätietoja, katso sivu 57.
Ryhmien toistaminen
Tallentimella voidaan toistaa
ryhmäasetuksia sisältäviä levyjä
erilaisissa toistotiloissa.
Tässä kappaleessa selitetään toiminnot,
jotka valitaan kauko-ohjaimesta. Jos
haluat lisätietoja tallentimesta valittavista
toiminnoista, katso sivu 59.
P-MODE/
Jog-valitsin
+, –
1
Paina toiston aikana toistuvasti PMODE/ -painiketta, kunnes
näytössä näkyy "
".
Siirtyminen ryhmän alkuun
(ryhmän ohittaminen)
1 Paina toiston aikana painiketta
+ tai –.
Kun painat painiketta
–, laite siirtyy
senhetkisen ryhmän ensimmäiseen raitaan.
Kun painat painiketta uudelleen, laite siirtyy
edellisen ryhmän ensimmäiseen raitaan.
Kun haluat käyttää samaa toimintoa
tallentimesta, katso sivu 59.
Ryhmätoiston toistotilan
valitseminen (Group Play
Mode)
Ryhmätoistossa voidaan käyttää
satunnaistoistoa ja ohjelmoitua toistoa.
1
Paina P-MODE/ -painiketta
toistuvasti.
Näytössä näkyvät seuraavat toistotilat
normaalin toiston (sivu 36) jälkeen.
Näyttö
Toistotila
(normaali
ryhmätoisto)
Kaikki ryhmien raidat
toistetaan kerran (alkaen
ryhmän 1 ensimmäisestä
raidasta).
, SHUF
(ryhmän
sisäinen
satunnaistoisto)
Satunnaistoisto alkaa
sillä hetkellä
toistettavasta ryhmästä
ja jatkuu seuraaviin
ryhmiin.
48
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 49 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Näyttö
Toistotila
, PGM
(ohjelmoitu
ryhmätoisto)
Ryhmät toistetaan
valitsemassasi
järjestyksessä.
Ryhmien
muokkaaminen
Tässä kappaleessa selitetään toiminnot,
jotka valitaan itse tallentimesta.
Valitun ryhmätoistotilan
uudelleentoisto (Group
Repeat Play)
1
Paina ja pidä alhaalla P-MODE/ painiketta vähintään 2 sekunnin ajan
valitsemassasi ryhmätoistotilassa
toiston aikana.
Näyttöön tulee " ".
Käytössä olevan ryhmätoistotilan
toisto uusitaan.
Näyttö
Toistotila
Ryhmän raitojen
uudelleentoisto
SHUF
PGM
Ryhmän raitojen
satunnaistoiston
uudelleentoisto
Ohjelmoidun
ryhmätoiston
uudelleentoisto
Ryhmien toistaminen
halutussa järjestyksessä
(Group Program Play)
Kun haluat toistaa ryhmiä haluamassasi
järjestyksessä, toimi kuten kohdassa
"Raitojen kuunteleminen halutussa
järjestyksessä (ohjelmoitu toisto)"
(sivu 37). Voit ohjelmoida korkeintaan
10 ryhmän toiston. Ryhmiin kuuluvien
raitojen järjestystä ei voida vaihtaa.
Raitojen tai ryhmien
siirtäminen uuteen ryhmään
(Group Setting)
Tällä toiminnolla voit siirtää olemassa
olevia raitoja tai ryhmiä uuteen ryhmään
ja myös siirtää jonkin ryhmään
kuulumattoman raidan olemassa olevaan
ryhmään.
Levy
Raidan numero
Ryhmä 1 Ryhmä 2
1 2 3 4 5 6
7 8
9 101112
Raitojen 1 - 3 lisääminen
uuteen ryhmään
Ryhmien 1 ja 2 lisääminen
uuteen ryhmään
Levy
Ryhmä 2
Ryhmä 1
1 2 3
4 5 6
7 8 9 101112
Voit siirtää samaan ryhmään vain
peräkkäisiä raitoja (esimerkiksi raitaa 3 ei
voida siirtää uuteen ryhmään raitojen 7–8
kanssa).
Raitanumerot määräytyvät levyn
raitajärjestyksen mukaan, eivät ryhmän
raitajärjestyksen mukaan.
49
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 50 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Huomautuksia
• Voit luoda yhdelle levylle korkeintaan 99
ryhmää. Ryhmäasetusta ei voi määrittää, jos
levyn raitojen ja ryhmien nimien ja levyn
nimen merkkien yhteismäärä ylittää merkkien
enimmäismäärän.
• Raitojen tai ryhmien pitää olla peräkkäisiä.
Jos halutut raidat tai ryhmät eivät ole
peräkkäisiä, siirrä ne peräkkäin, ennen kuin
siirrät ne ryhmään ("Tallennettujen raitojen
siirtäminen (Move)", sivu 42).
5-asentoinen ohjauspainike
(., >, ENTER)
5
Paina .- tai >-painiketta,
kunnes haluamasi viimeisen raidan
numero näkyy näytössä. Paina sitten
ENTER-painiketta.
Uuden ryhmän viimeinen raita on
valittu.
6
Jos haluat nimetä ryhmän, katso
kohta "Tallennettujen ryhmien
nimeäminen" (sivu 51).
Palaaminen edelliseen
asetukseen
Paina x-painiketta.
x
Toiminnon peruuttaminen
Paina x-painiketta vähintään 2 sekunnin
ajan.
Huomautuksia
MENU
1
Paina MENU-painiketta tallentimen
ollessa pysäytystilassa.
2
Paina .- tai >-painiketta,
kunnes näytössä näkyy teksti "EDIT",
ja paina sitten ENTER-painiketta.
3
Paina .- tai >-painiketta,
kunnes näytössä näkyy "
: Set", ja
paina sitten ENTER-painiketta.
Näyttöön tulee ensimmäisen raidan
numero ("STR").
• Vaiheessa 4 ensimmäisen raidan on oltava
joko olemassa olevan ryhmän ensimmäinen
raita tai ryhmään kuulumaton raita.
• Kun valitset viimeistä raitaa vaiheessa 5,
varmista, että valittava raita tulee vaiheessa 4
valitun raidan jälkeen. Viimeisen raidan on
oltava joko olemassa olevan ryhmän
viimeinen raita tai ryhmään kuulumaton raita.
Jos haluat käyttää samaa toimintoa
kauko-ohjaimesta, katso sivu 64.
Ryhmän purkaminen
5-asentoinen ohjauspainike
(., >, ENTER)
x
4
Paina .- tai >-painiketta,
kunnes haluamasi ensimmäisen
raidan numero näkyy näytössä. Paina
sitten ENTER-painiketta.
Uuden ryhmän ensimmäinen raita on
valittu.
MENU
1
Valitse ryhmä, jonka haluat purkaa, ja
tarkista sen sisältö (katso "Raidan
toistaminen ryhmätoistolla"
(sivu 48)).
50
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 51 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
2
3
4
5
6
Paina x-painiketta.
Paina MENU-painiketta.
Paina .- tai >-painiketta,
kunnes näytössä näkyy teksti "EDIT",
ja paina sitten ENTER-painiketta.
Paina .- tai >-painiketta,
kunnes näytössä näkyy "
:
Release", ja paina ENTER-painiketta.
Näytössä näkyvät vuorotellen tekstit
"Release?" ja "PushENTER".
Paina ENTER-painiketta.
Valitun ryhmän ryhmäasetus on
poistettu ja ryhmä on purettu.
Raidan siirtäminen
ryhmäasetuksia sisältävällä
levyllä
Voit siirtää raidan ryhmästä pois tai
ryhmästä toiseen. Voit myös siirtää
ryhmään kuulumattoman raidan olemassa
olevaan ryhmään.
Levy
1 2 3 4
Palaaminen edelliseen
asetukseen
Paina x-painiketta.
5 6
1 2 3 4
1 2 3
Ryhmän 1 raidan numero 2
siirtäminen ryhmän 2 raidan
numeroksi 3
Toiminnon peruuttaminen
Paina x-painiketta vähintään 2 sekunnin
ajan.
Ryhmä 1
Jos haluat käyttää samaa toimintoa
kauko-ohjaimesta, katso sivu 64.
1 2 3
Levy
Tallennettujen ryhmien
nimeäminen
4 5
Ryhmä 2
Ryhmä 3
1 2 3 4 5
1 2 3
5-asentoinen ohjauspainike
(., >, ENTER)
x
Voit nimetä ryhmän, kun tallennin
tallentaa tai toistaa raitaa, joka on
nimettävässä ryhmässä. Voit myös nimetä
ryhmän tallentimen ollessa
pysäytystilassa valitsemalla jonkin
nimettävän ryhmän raidoista.
1
Ryhmä 2 Ryhmä 3
Ryhmä 1
MENU
Toimi kuten kohdassa "Nimeäminen"
(sivu 40) ja valitse "
: Name"
vaiheessa 4 ja toimi sitten kuten
vaiheissa 5–7.
Jos haluat käyttää samaa toimintoa
kauko-ohjaimesta, katso sivu 63.
1
Paina MENU-painiketta siirrettävän
raidan toiston aikana.
2
Paina .- tai >-painiketta,
kunnes näytössä näkyy teksti "EDIT",
ja paina sitten ENTER-painiketta.
Tallennin toistaa valittua raitaa
toistuvasti.
jatkuu
51
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 52 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
3
Paina .- tai >-painiketta,
kunnes näytössä näkyy teksti
"Move", ja paina sitten ENTERpainiketta.
4
Paina .- tai >-painiketta,
kunnes näytössä näkyy "
: Move",
ja paina sitten ENTER-painiketta.
5
6
Levyn ryhmäjärjestyksen
muuttaminen (Group Move)
Kun siirrät raitaa ryhmästä pois, ohita
tämä vaihe.
Kun siirrät raitaa ryhmästä toiseen,
paina .- tai >-painiketta,
kunnes kohderyhmä näkyy näytössä,
ja paina sitten ENTER-painiketta.
Paina .- tai >-painiketta,
kunnes kohderaidan numero (toisessa
kohderyhmässä, johon raitaa ollaan
siirtämässä) näkyy näytössä, ja paina
sitten ENTER-painiketta.
Valittu raidan numero näkyy
näytössä.
Jos raita on nimetty, paina >painiketta, jolloin raidan nimi tulee
näyttöön. Palaa raitanumeronäyttöön
painamalla .-painiketta.
Palaaminen edelliseen
asetukseen
Paina x-painiketta.
Siirron peruuttaminen
Paina x-painiketta vähintään 2 sekunnin
ajan.
5-asentoinen ohjauspainike
(., >, ENTER)
x
MENU
1
Kun toistat raitaa, jonka ryhmän
paikkaa levyllä haluat muuttaa, paina
MENU-painiketta.
2
Paina .- tai >-painiketta,
kunnes näytössä näkyy "EDIT", ja
paina sitten ENTER-painiketta.
3
Paina .- tai >-painiketta,
kunnes näytössä näkyy "Move", ja
paina sitten ENTER-painiketta.
4
Paina .- tai >-painiketta,
kunnes näytössä näkyy "
: Move",
ja paina sitten ENTER-painiketta.
5
Valitse kohdepaikka levyltä
painamalla .- tai >-painiketta
ja paina sitten ENTER-painiketta.
Palaaminen edellisen
asetukseen
Paina x-painiketta.
Siirron peruuttaminen
Paina x-painiketta vähintään 2 sekunnin
ajan.
Jos haluat käyttää samaa toimintoa
kauko-ohjaimesta, katso sivu 63.
Jos haluat käyttää samaa toimintoa
kauko-ohjaimesta, katso sivu 63.
52
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 53 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
7
Ryhmän poistaminen
Voit poistaa valitsemasi ryhmän raidat.
Muista, että kun poistat tallenteen
levyltä, et voi enää palauttaa sitä.
Muista tarkistaa ryhmän sisältö
ennen poistamista.
Paina ENTER-painiketta.
Ryhmä poistetaan.
Palaaminen edelliseen
asetukseen
Paina x-painiketta.
Poiston peruuttaminen
Paina x-painiketta vähintään 2 sekunnin
ajan.
Huomautus
Tietokoneesta siirrettyjä raitoja ei voida
poistaa. Et voi poistaa ryhmää, jos se sisältää
tietokoneesta siirrettyjä raitoja. Siirrä raita/
raidat tällöin tietokoneeseen.
Jos haluat käyttää samaa toimintoa
kauko-ohjaimesta, katso sivu 64.
5-asentoinen ohjauspainike
(., >, ENTER)
x
MENU
1
Valitse ryhmä, jonka haluat poistaa, ja
tarkista sen sisältö (katso "Raidan
toistaminen ryhmätoistolla"
(sivu 48)).
2
3
4
Paina x-painiketta.
5
Paina .- tai >-painiketta,
kunnes näytössä näkyy "Erase", ja
paina sitten ENTER-painiketta.
6
Paina .- tai >-painiketta,
kunnes näytössä näkyy " : Erase",
ja paina sitten ENTER-painiketta.
Näyttöön tulevat vuorotellen ryhmän
nimi ja tekstit "GP Erase?" ja
"PushENTER".
Paina MENU-painiketta.
Paina .- tai >-painiketta,
kunnes näytössä näkyy "EDIT", ja
paina sitten ENTER-painiketta.
53
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 54 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Muut toiminnot
Hyödylliset asetukset
Tallentimessa on useita valikoita, joissa on muun muassa hyödyllisiä tallennus-, toisto- ja
muokkaustoimintoja.
Seuraavassa taulukossa on esitetty valittavissa olevat valikkotoiminnot. Joitakin toimintoja
voidaan käyttää sekä tallentimesta että kauko-ohjaimesta, kun taas joitakin voidaan käyttää
vain tallentimesta tai kauko-ohjaimesta.
Luokka
Toiminto
Toiminnon kuvaus
Toiminta
Oppaan
sivu
Yleiset
toiminnot
Äänimerkki
käytössä/pois
käytöstä
Ottaa äänimerkin käyttöön tai
poistaa sen käytöstä.
tallennin
sivu 57
kaukoohjain
sivu 57
Tallentaminen
Tahdistettu
tallentaminen
Yksinkertaistaa tallennusta
digitaalisen tallennuksen aikana.
tallennin
sivu 28
Pitkäkestoinen
tallentaminen
Valitsee tallennustilan (SP-, LP2-, tallennin
LP4- tai monotallennus).
sivu 29
Mikrofonin
herkkyyden
valitseminen
Määrittää mikrofonin herkkyyden tallennin
äänilähteelle sopivaksi.
sivu 31
Raitamerkkien
lisääminen
(Divide)
Lisää raitamerkkejä
automaattisesti määritetyin
aikavälein.
tallennin
sivu 32
Tallennuksen
äänenvoimakkuuden
säätäminen
Antaa käyttäjän säätää
tallennuksen äänenvoimakkuutta
manuaalisesti.
tallennin
sivu 33
Tallennuksen
aloituskohdan
valitseminen
Antaa käyttäjän valita,
tallennetaanko aiemmin
tallennetun materiaalin päälle vai
ei.
tallennin
sivu 57
Ryhmän
tallentaminen
Luo uuden ryhmän jokaisen
tallennuksen yhteydessä.
tallennin
sivu 57
Toistotilan
valitseminen
Valitsee toistotilan, kuten
uudelleentoiston tai ohjelmoidun
toiston.
tallennin
sivu 58
kaukoohjain
sivu 36
Äänenlaadun
muuttaminen
Mukauttaa surround-äänen tai
taajuuskorjaimen tila-asetukset.
tallennin
sivu 60
kaukoohjain
sivu 38
Toiston
aloittaminen
nopeasti
Antaa käyttäjän aloittaa toiston tai tallennin
siirtyä haluamaansa raitaan
kaukonopeasti.
ohjain
Toistaminen
sivu 60
sivu 60
54
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 55 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Luokka
Toiminto
Toiminnon kuvaus
Toistaminen
Äänenvoimakkuuden
rajoittaminen
tallennin
Rajoittaa suurinta mahdollista
äänenvoimakkuutta ja suojaa siten kaukokuuloa.
ohjain
sivu 61
Näyttö
Tietojen
tarkasteleminen
Tuo näyttöön erilaisia tietoja,
kuten jäljellä olevan toistoajan.
tallennin
sivut 27
ja 61
kaukoohjain
sivut 27
ja 35
Nimeäminen
(Name)
Nimeää raitoja, ryhmiä tai levyn.
tallennin
sivu 40
(raita ja
levy)
sivu 51
(ryhmä)
kaukoohjain
sivu 63
(raita,
levy ja
ryhmä)
tallennin
sivu 42
(raita)
sivu 51
(ryhmä)
kaukoohjain
sivu 63
tallennin
sivu 45
(raita ja
levy)
sivu 53
(ryhmä)
kaukoohjain
sivu 64
Muokkaaminen
Siirtäminen
Poistaminen
Vaihtaa raitojen ja ryhmien
järjestyksen.
Poistaa raitoja, ryhmiä tai koko
levyn sisällön.
Toiminta
Oppaan
sivu
sivu 61
Raitojen
siirtäminen
ryhmiin
Siirtää tallennetut raidat tai
ryhmät uuteen ryhmään.
tallennin
sivu 49
kaukoohjain
sivu 64
Ryhmän
purkaminen
Poistaa ryhmäasetukset ja purkaa
ryhmät.
tallennin
sivu 50
kaukoohjain
sivu 65
55
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 56 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Valikkotoimintojen käyttäminen
Voit valita valikkotoiminnot seuraavasti.
5-asentoinen ohjauspainike
Käyttö tallentimesta:
1 Avaa valikko painamalla MENU-painiketta.
2 Valitse haluamasi toiminto painamalla .- tai
>-painiketta.
3 Vahvista ja ota valitsemasi asetus käyttöön
painamalla ENTER-painiketta.
4 Toista vaiheet 2 ja 3.
Asetus otetaan käyttöön, kun painat lopuksi
ENTER-painiketta.
MENU
Käyttö kauko-ohjaimesta:
1 Avaa valikko painamalla ja pitämällä alhaalla
DISPLAY-painiketta vähintään 2 sekunnin ajan.
2 Valitse haluamasi toiminto liu'uttamalla jogvalitsinta.
3 Vahvista ja ota valitsemasi asetus käyttöön
painamalla jog-valitsinta.
4 Toista vaiheet 2 ja 3.
Asetus otetaan käyttöön, kun painat lopuksi jogvalitsinta.
DISPLAY
Jog-valitsin
Palaaminen edelliseen asetukseen
Paina x-painiketta.
Toiminnon peruuttaminen
määrityksen aikana
Paina ja pidä alhaalla x-painiketta vähintään 2 sekunnin
ajan.
56
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 57 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Äänimerkin poistaminen
käytöstä
Voit poistaa äänimerkin käytöstä niin, että
sitä ei kuulu kauko-ohjainta ja tallenninta
käytettäessä.
1
Avaa valikko ja valitse "OPTION" "BEEP".
2
Valitse "BEEP OFF".
Tallentaminen aiempaa
materiaalia korvaamatta
Toimi seuraavasti, jos et halua tallentaa
uutta materiaalia MD-levylle aiemmin
tallennetun materiaalin päälle. Uuden
materiaalin tallennus alkaa siitä, mihin
levylle aiemmin tallennettu materiaali
päättyy. Tallentimen oletusasetus on, että
se tallentaa aiemmin tallennetun
materiaalin päälle.
Tätä toimintoa voidaan käyttää ainoastaan
tallentimesta.
Avaa valikko ja valitse "OPTION" "REC-Posi".
2
Valitse "From End".
Uuden ryhmän luominen
tallennuksen aikana
Liu'uttamalla REC-kytkintä voit määrittää
tallentimen luomaan uuden ryhmän
automaattisesti jokaisella
tallennuskerralla. Tämä on kätevä
toiminto, kun tallennat useita CD-levyjä
peräkkäin.
Tätä toimintoa voidaan käyttää ainoastaan
tallentimesta.
Äänimerkin ottaminen
käyttöön
Valitse "BEEP ON".
1
• Jos ryhmätallennusasetukseksi ("
: REC")
on valittu "
: REC ON", tallennin alkaa
tallentaa aina viimeisen raidan lopusta ("From
End").
1
Kun tallennin on pysäytystilassa,
avaa valikko ja valitse "REC SET" "
: REC".
2
Valitse "
: REC ON".
Normaalin asetuksen
palauttaminen
Valitse "
: REC OFF".
Tallennuksen aloittaminen
aiemman materiaalin päältä
Valitse "From Here".
z
• Jos haluat tallentaa väliaikaisesti tallentamatta
aiemman materiaalin päälle, paina END
SEARCH -painiketta ennen tallennuksen
aloittamista. Tallennus alkaa viimeisen raidan
lopusta, vaikka "REC-Posi"-asetukseksi on
valittu "From Here" (oletusasetus). Saat
näyttöön levyllä jäljellä olevan tallennusajan
painamalla END SEARCH -painiketta.
57
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 58 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Valittujen raitojen
kuunteleminen
(kirjanmerkkitoisto)
Toistotilan valitseminen
1
Avaa valikko ja valitse "PLAY
MODE".
2
Valitse haluamasi toistotila.
Raitojen merkitseminen
kirjanmerkillä
Kun valitset toiminnon A, näyttöön
tulee B.
1
Paina kirjanmerkillä merkittävän
raidan toiston aikana N-painiketta
vähintään 2 sekunnin ajan.
Kirjanmerkkitoiston ensimmäinen
raita on valittu.
2
Merkitse muut raidat kirjanmerkillä
toistamalla vaihe 1.
Kirjanmerkillä merkittyjen raitojen
toistaminen
Ilmaisin A/
B1)
Toistotila
Normal/–
Kaikki raidat
toistetaan kerran.
1 Track/1
Yksi raita toistetaan.
1
Valitse asetus " TrPLAY?" kohdan
"Toistotilan valitseminen" (sivu 58)
vaiheessa 2.
Kirjanmerkillä
merkityt raidat
toistetaan niiden
numeroiden
mukaisessa
järjestyksessä.
2
Valitse "RepeatON" tai "RepeatOFF".
Shuffle/SHUF
Kaikki raidat
toistetaan
satunnaisessa
järjestyksessä.
Raitojen kuunteleminen
halutussa järjestyksessä
(ohjelmoitu toisto)
Program/PGM
Raidat toistetaan
valitsemassasi
järjestyksessä.
TrPLAY/
Kirjanmerkkien poistaminen
Kun toistat raitaa, jonka kirjanmerkin haluat
poistaa, paina N-painiketta vähintään kahden
sekunnin ajan.
1) Ryhmätoistotilan merkki
(
) tulee näyttöön
aina toistaessasi levyä, jossa on
ryhmäasetuksia. Jos haluat lisätietoja, katso
"Ryhmätoiston toistotilan valitseminen
(Group Play Mode)" (sivu 48).
3
Valitse "RepeatON" (raidan
uudelleentoisto) tai "RepeatOFF".
Kun valitset asetukseksi "RepeatON",
näyttöön B tulee "
" ja toistettu
tallenne toistetaan uudelleen
vaiheessa 2 valitussa toistotilassa.
1
Valitse asetus "Program" kohdan
"Toistotilan valitseminen" (sivu 58)
vaiheessa 2.
2
3
Valitse "RepeatON" tai "RepeatOFF".
4
Ohjelmoi lisäraitoja toistamalla vaihe
3.
Valitse raita painamalla .- tai
>-painiketta ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Valittu raita ohjelmoituu
toistettavaksi.
58
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 59 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
5
2
Paina ENTER-painiketta vähintään
2 sekunnin ajan.
Ohjelma asetetaan, ja toisto alkaa
ensimmäisestä raidasta.
Jos haluat lisätietoja ja ohjeet
toiminnon käytöstä kaukoohjaimesta, katso sivu 36.
Raidan toistaminen
ryhmätoistolla
1
Tee vaiheet 1 ja 2 (kohta "Toistotilan
valitseminen" (sivu 58) ja valitse
"
:Normal" vaiheessa 2.
Ryhmän siirtäminen toistolistan
alkuun (ryhmänvaihto)
Valitse "RepeatON" tai "RepeatOFF".
Ryhmän raitojen toistaminen
ohjelmoidussa järjestyksessä
(Group Program Play)
Aloita ryhmien ohjelmoitu toisto kohdan
"Raitojen kuunteleminen halutussa
järjestyksessä (ohjelmoitu toisto)"
(sivu 58) ohjeiden mukaan. Voit lisätä
toisto-ohjelmaan enintään 10 ryhmää.
Ryhmien raitojen toistojärjestystä ei voi
muuttaa.
Jos haluat lisätietoja ja ohjeet
toiminnon käytöstä kaukoohjaimesta, katso sivu 49.
Äänen säätäminen (VirtualSurround • 6-Band Equalizer)
1 Paina toiston aikana GROUP-painiketta.
2 Paina .- tai >-painiketta.
Jos haluat lisätietoja ja ohjeet
toiminnon käytöstä kaukoohjaimesta, katso sivu 48.
Erilaisen akustiikan luominen
virtuaalista ääntä vaihtamalla
(Virtual-Surround)
Ryhmätoiston toistotilan
valitseminen (Group Play
Mode)
1
Avaa valikko toiston aikana ja valitse
"SOUND" - "V-SUR".
2
Valitse surround-äänitila painamalla
toistuvasti .- tai >-painiketta.
1
Toimi kuten vaiheissa 1–2 kohdassa
"Toistotilan valitseminen" (sivu 58).
Seuraavat ryhmätoistotilat tulevat
näyttöön normaalin toistotilan
jälkeen.
Näyttö
Toistotila
Kaikki ryhmien raidat
toistetaan kerran (alkaen
(normaali
ryhmätoisto) ryhmän 1 ensimmäisestä
raidasta).
, SHUF
(ryhmän
sisäinen
satunnaistoisto)
Satunnaistoisto alkaa sillä
hetkellä toistettavasta
ryhmästä ja jatkuu
seuraaviin ryhmiin.
Ryhmät toistetaan
, PGM
(ohjelmoitu valitsemassasi
ryhmätoisto) järjestyksessä.
Aina kun painat .- tai >painiketta, A muuttuu. Kun painat
ENTER-painiketta, näyttöön tulee
B.
A
B
STUDIO
V-SUR S
LIVE
V-SUR L
CLUB
V-SUR C
ARENA
V-SUR A
59
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 60 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
2 Valitse taajuus painamalla .- tai >painiketta.
Asetuksen peruuttaminen
Valitse "SOUND OFF" vaiheessa 1.
Äänenlaadun valitseminen
(6-Band Equalizer)
1
2
Avaa valikko toiston aikana ja valitse
"SOUND" - "SOUND EQ".
Valitse SOUND-tila painamalla
toistuvasti .- tai >-painiketta.
Taajuus (100 Hz)
Voit valita vasemmalta päin taajuuden
100 Hz, 250 Hz, 630 Hz, 1,6 kHz, 4 kHz ja
10 kHz
3 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla
painikkeita VOL+, –.
Aina kun painat .- tai >painiketta, A ja B muuttuvat
seuraavasti:
A
B
HEAVY
SOUND H
POPS
SOUND P
JAZZ
SOUND J
UNIQUE
SOUND U
CUSTOM1
SOUND 1
CUSTOM2
SOUND 2
3
Äänenvoimakkuus (+10 dB)
Voit valita äänenvoimakkuudeksi jonkin
seuraavasta seitsemästä asetuksesta:
–10 dB, –6 dB, –3 dB, 0 dB, +3 dB +6 dB
ja +10 dB
4 Säädä kunkin taajuuden äänenvoimakkuus
toistamalla vaiheet 2 ja 3.
5 Paina ENTER-painiketta.
Jos haluat lisätietoja ja ohjeet
toiminnon käytöstä kaukoohjaimesta, katso sivu 39.
Ota valitsemasi asetus käyttöön
painamalla ENTER-painiketta.
Toiston aloittaminen nopeasti
(Quick Mode)
Asetuksen peruuttaminen
Voit aloittaa toiston nopeasti, kun olet
painanut toistopainiketta tai siirtynyt
haluamaasi raitaan.
Valitse "SOUND OFF" vaiheessa 1.
Äänen muokkaaminen ja
tallentaminen
1 Avaa valikko toiston aikana ja valitse
"SOUND" - "SOUND EQ" - "CUSTOM1"
tai "CUSTOM2".
1
Avaa valikko ja valitse "OPTION" "PowerMode".
60
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 61 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
2
2
Valitse "QUICK".
Tallentimen näyttö
Valitse "AVLS ON".
Kun yrität säätää äänenvoimakkuuden liian suureksi, näyttöön tulee
"AVLS". Äänenvoimakkuus pysyy
kohtuullisena.
AVLS-toiminnon
peruuttaminen
Valitse "AVLS OFF" vaiheessa 2.
Kaukosäätimen näyttö
Tietojen tarkasteleminen
Normaalin asetuksen
palauttaminen
Valitse "NORMAL" vaiheessa 2.
Huomautuksia
• Kun virtatilaksi on asetettu "QUICK",
tallentimen virta on päällä, vaikka näytössä ei
näy mitään. Tämä vähentää akun käyttöaikaa.
Akku on tästä syystä hyvä ladata päivittäin.
• Jos mitään tallentimen toimintoa ei käytetä 17
tuntiin (mukaan lukien kannen avaaminen ja
sulkeminen), tallentimen virta kytkeytyy
automaattisesti pois päältä. Tästä syystä
tallennin ei toimi nopeasti, kun aloitat toiston
tai käytät jotakin muuta toimintoa seuraavan
kerran. Laite palaa kuitenkin pikatilaan
jälkeenpäin.
Kuulon suojaaminen (AVLS)
AVLS (Automatic Volume Limiter
System – Automaattinen
äänenvoimakkuuden säätöjärjestelmä) toiminto, jonka avulla voit määrittää
suurimman mahdollisen
äänenvoimakkuuden ja suojata siten
kuuloasi.
1
Avaa valikko ja valitse "OPTION" "AVLS".
1
Avaa valikko toiston aikana ja valitse
DISPLAY.
2
Valitse haluamasi tiedot.
Näyttö muuttuu seuraavasti:
Ilmaisin: A/B
B
A
A
(muutaman
(valittu
toiminto) sekunnin
kuluessa)
LapTime
Raidan
numero
Kulunut
toistoaika
1 Remain
Raidan
numero
Senhetkisen
raidan
jäljellä oleva
aika
GP
Remain
Ryhmän
nimi
Ryhmän
jäljellä oleva
toistoaika
senhetkisen
raidan
jälkeen
jatkuu
61
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 62 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
3
B
A
A
(muutaman
(valittu
toiminto) sekunnin
kuluessa)
AllRemain Levyn nimi
SOUND
Äänitilan
nimi
Levyn
jäljellä oleva
toistoaika
senhetkisen
kohdan
jälkeen
Valitse haluamasi kirjain kääntämällä
äänenvoimakkuussäädintä ja paina
sitten jog-valitsinta.
Valittu kirjain lakkaa vilkkumasta, ja
kohdistin siirtyy seuraavaan
syöttökohtaan.
Kohdistin vilkkuu seuraavan syötettävän
merkin kohdalla.
—
Huomautus
Jotkin näytön ilmaisimet eivät ehkä ole
valittavissa tai voivat näyttää erilaisilta sen
mukaan, onko käytössä ryhmätoisto vai
normaalitoisto, mitkä käyttöolosuhteet ovat ja
mitä asetuksia levyllä on.
Jos haluat lisätietoja ja ohjeet
toiminnon käytöstä kaukoohjaimesta, katso sivu 27.
Nimeäminen (Name)
1
Avaa valikko ja valitse "EDIT" "Name".
2
Valitse jokin seuraavista:
Raitaa
nimettäessä
"
Levyä
nimettäessä
"
Toiminto
Käyttö
Kohdistimen
siirtäminen oikealle tai
vasemmalle
Liu'uta jogvalitsinta (.,
>).
Kirjaimen vaihtaminen Paina painiketta
edelliseen/seuraavaan VOL+, –.
Kirjaimen syöttäminen Paina jog-valitsinta
(NX/ENT).
Nimen syöttäminen
Paina jog-valitsinta
vähintään
2 sekunnin ajan
(NX/ENT).
Vaihtaminen isojen ja
pienten kirjainten sekä
numeroiden ja
merkkien välillä
Paina P-MODE/
-painiketta.
Välilyönnin
syöttäminen
Paina painiketta
+.
Kirjaimen poistaminen Paina painiketta
–.
: Name"
Nimeämisen
peruuttaminen
: Name"
Näyttöön tulee kohdistin, ja raita, ryhmä tai
levy on valmis nimettäväksi.
Paina x-painiketta
vähintään
2 sekunnin ajan.
4
Toista vaihe 3 ja syötä kaikki nimen
merkit.
5
Paina jog-valitsinta vähintään
2 sekunnin ajan.
Jos haluat lisätietoja ja ohjeet
toiminnon käytöstä tallentimesta,
katso sivu 40.
62
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 63 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Tallennettujen ryhmien
nimeäminen
1
Jos haluat lisätietoja ja ohjeet
toiminnon käytöstä tallentimesta,
katso sivu 42.
Nimeä ryhmä valitsemalla "
:
Name" vaiheessa 2 kohdassa
"Nimeäminen (Name)" (sivu 62) ja
toimi kuten vaiheissa 3–5.
Ryhmäasetuksia sisältävän
raidan siirtäminen
Jos haluat lisätietoja ja ohjeet
toiminnon käytöstä tallentimesta,
katso sivu 51.
1
Kun toistat raitaa, jonka haluat siirtää,
avaa valikko ja valitse "EDIT" "Move" - "
: Move".
2
Kun siirrät raitaa ryhmästä pois, ohita
tämä vaihe.
Kun siirrät raitaa ryhmästä toisen,
liu'uta jog-valitsinta, kunnes näytössä
näkyy haluamasi kohderyhmä, ja
paina lopuksi jog-valitsinta.
3
Liu'uta jog-valitsinta toistuvasti,
kunnes kohderaidan numero
(ryhmässä, kun siirrät raitaa eri
ryhmään) näkyy näytössä. Ota
valitsemasi asetus käyttöön
painamalla jog-valitsinta.
Tallenteiden nimeäminen
uudelleen
Voit nimetä tallenteet uudelleen
toimimalla kuten kohdassa "Nimeäminen
(Name)" (sivu 62).
Jos haluat lisätietoja ja ohjeet
toiminnon käytöstä tallentimesta,
katso sivu 41.
Tallennettujen raitojen
siirtäminen
1
Kun toistat raitaa, jonka haluat siirtää,
avaa valikko ja valitse "EDIT" "Move" - "
: Move".
Näyttöön tulee esimerkiksi "003 t
Tr003".
Jos haluat lisätietoja ja ohjeet
toiminnon käytöstä tallentimesta,
katso sivu 51.
Levyn ryhmäjärjestyksen
muuttaminen (Group Move)
2
Liu'uta jog-valitsinta toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy kohderaidan
numero.
Näyttöön tulee esimerkiksi "003 t
Tr002".
3
Ota valitsemasi asetus käyttöön
painamalla jog-valitsinta.
1
Kun toistat raitaa, jonka haluat siirtää,
avaa valikko ja valitse "EDIT" "Move" - "
Move".
jatkuu
63
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 64 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
2
Valitse levyltä kohdepaikka
liu'uttamalla jog-valitsinta toistuvasti
ja ota sitten valitsemasi asetus
käyttöön painamalla jog-valitsinta.
Jos haluat lisätietoja ja ohjeet
toiminnon käytöstä tallentimesta,
katso sivu 46.
Ryhmän poistaminen
Esimerkki: Ensimmäisen ryhmän (GP01)
siirtäminen toiseen ryhmään (GP02)
Jos haluat lisätietoja ja ohjeet
toiminnon käytöstä tallentimesta,
katso sivu 51.
Raitojen ja ryhmien
poistaminen tai koko levyn
tyhjentäminen (Erase)
1
Valitse ryhmä, jonka haluat poistaa, ja
tarkista sen sisältö. Katso kohta
"Siirtyminen ryhmän alkuun (ryhmän
ohittaminen)" (sivu 48).
2
Pysäytä toisto painamalla xpainiketta.
3
Avaa valikko ja valitse "EDIT" "Erase" - "
: Erase".
Näytössä näkyvät vuorotellen tekstit
"GP Erase?" ja "PushENTER".
4
Vahvista poisto painamalla jogvalitsinta.
Raitojen poistaminen
1
2
Kun toistat raitaa, jonka haluat
poistaa, avaa valikko ja valitse
"EDIT" - "Erase" - "
: Erase".
Näytössä näkyvät vuorotellen tekstit
"Erase OK?" ja "PushENTER".
Vahvista poisto painamalla jogvalitsinta.
Jos haluat lisätietoja ja ohjeet
toiminnon käytöstä tallentimesta,
katso sivu 45.
Jos haluat lisätietoja ja ohjeet
toiminnon käytöstä tallentimesta,
katso sivu 53.
Raitojen tai ryhmien
siirtäminen uuteen ryhmään
(Group Setting)
1
Avaa valikko ja valitse "EDIT" "
: Set".
2
Liu'uta jog-valitsinta toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy haluamasi
ensimmäisen raidan numero, ja paina
sitten jog-valitsinta.
3
Liu'uta jog-valitsinta toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy haluamasi
ensimmäisen raidan numero, ja paina
sitten jog-valitsinta.
4
Nimeä ryhmä. Katso ohjeet kohdasta
"Tallennettujen ryhmien
nimeäminen" (sivu 51).
Koko levyn tyhjentäminen
1
2
Tarkista sisältö toistamalla levyä.
Pysäytä toisto painamalla xpainiketta.
3
Avaa valikko ja valitse "EDIT" "Erase" - "
: Erase".
Näytössä näkyvät vuorotellen tekstit
"AllErase?" ja "PushENTER".
4
Vahvista poisto painamalla jogvalitsinta.
64
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 65 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Jos haluat lisätietoja ja ohjeet
toiminnon käytöstä tallentimesta,
katso sivu 49.
Ryhmän purkaminen
1
Valitse ryhmä, jonka haluat purkaa ja
tarkista sen sisältö. Katso kohta
"Siirtyminen ryhmän alkuun (ryhmän
ohittaminen)" (sivu 48).
2
3
Paina x-painiketta.
4
Vahvista ryhmän purkaminen
painamalla jog-valitsinta.
Avaa valikko ja valitse "EDIT" " : Release".
Näytössä näkyvät vuorotellen tekstit
"Release?" ja "PushENTER".
Jos haluat lisätietoja ja ohjeet
toiminnon käytöstä tallentimesta,
katso sivu 50.
65
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 66 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Valikkoluettelo
Tallentimen valikot
Sarakkeessa "Valikko 1" luetellut kohdat tulevat näyttöön, kun painat MENU-painiketta.
Sarakkeessa "Valikko 2" luetellut kohdat tulevat näyttöön, kun valitset jonkin valikon 1
kohdan. Sarakkeessa "Valikko 3" luetellut kohdat tulevat näyttöön, kun valitset jonkin
valikon 2 kohdan.
Huomautus
Näyttöön voi tulla eri ilmaisin käyttöolosuhteiden ja asetusten mukaan.
Valikko 1
Valikko 2
EDIT
Name
DISPLAY
PLAY
MODE
Valikko 3
: Name y
: Set
—
: Release
—
: Name y
Move
: Move y
: Move
Erase
: Erase y
: Erase y
LapTime
—
RecRemain
(tallennus- ja
pysäytystilassa/
1 Remain
(toistotilassa)
—
GP Remain
—
: Name
: Erase
AllRemain
—
Sound
—
Normal
RepeatOFF (oletusasetus) y RepeatON
1 Track
TrPLAY
Shuffle
Program
:Normal
: Shuffle
:Program
SOUND
SOUND OFF
—
V-SUR
STUDIO y LIVE y CLUB y ARENA
SOUND EQ
HEAVY y POPS y JAZZ y UNIQUE y
CUSTOM1 y CUSTOM2
66
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 67 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Valikko 1
Valikko 2
REC SET
REC MODE
Valikko 3
SP (oletusasetus) y LP2 y LP4 y MONO
RecVolume
Auto REC (oletusasetus) y ManualREC
TIME MARK
OFF (oletusasetus) y ON
MIC SENS
SENS HIGH (oletusasetus) y SENS LOW
: REC
OPTION
: REC ON y
: REC OFF (oletusasetus)
SYNC REC
SYNC OFF (oletusasetus) y SYNC ON
AVLS
AVLS OFF (oletusasetus) y AVLS ON
BEEP
BEEP OFF y BEEP ON (oletusasetus)
REC-Posi
From Here (oletusasetus) y From End
PowerMode
NORMAL (oletusasetus) y QUICK
Kauko-ohjaimen valikot
Valikko 1 Valikko 2
EDIT
OPTION
Toiminnot
Name
: Name y
: Set
—
: Release
—
: Name y
Move
: Move y
: Move
Erase
: Erase y
: Erase y
AVLS
: Name
: Erase
AVLS OFF (oletusasetus) y AVLS ON
BEEP
BEEP OFF y BEEP ON (oletusasetus)
PowerMode
NORMAL (oletusasetus) y QUICK
67
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 68 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Radion eri käyttötavat
6
Radioasemien
tallentaminen muistiin
Voit tallentaa muistiin yhteensä 40
asemaa (30 FM-asemaa ja 10 AMasemaa).
Vahvista numero painamalla jogsäädintä.
Kuulokkeista/nappikuulokkeista
kuuluu pitkä merkkiääni. Teksti
"PRESET", "M" ja aseman numero
näkyvät näytössä.
RADIO ON/OFF
Esiviritettyjen
radioasemien
kuunteleminen
P-MODE/
Voit kuunnella asemaa valitsemalla
asemanumeron.
Jog-säädin
(BAND, TUNE –, TUNE +)
RADIO ON/OFF
1
Kytke radio päälle painamalla
RADIO ON/OFF -painiketta.
Jos näytössä näkyy teksti "PRESET",
poista se näytöstä painamalla
P-MODE/ -painiketta.
2
Valitse taajuusmodulaatio "FM" tai
"AM" painamalla toistuvasti jogsäädintä.
3
Hae radioasema liu'uttamalla jogsäädintä toistuvasti merkin TUNE +
tai TUNE – suuntaan.
4
Pidä jog-säädintä painettuna, kunnes
merkki "M" ja asemaa vastaava
numero vilkkuvat näytössä.
5
Liu'uta jog-säädintä toistuvasti
merkin TUNE + tai TUNE –
suuntaan, kunnes haluamasi
asemanumero näkyy näytössä.
P-MODE/
Jog-säädin
(BAND, TUNE –, TUNE +)
1
Kytke radio päälle painamalla
RADIO ON/OFF -painiketta.
2
Valitse taajuusmodulaatio "FM" tai
"AM" painamalla jog-säädintä.
3
Paina P-MODE/ -painiketta,
kunnes näytössä näkyy teksti
"PRESET".
4
Liu'uta jog-säädintä toistuvasti
merkin TUNE + tai TUNE –
suuntaan, kunnes haluamasi
asemanumero näkyy näytössä.
Huomautus
Jos numero on kaksinumeroinen, taajuusalue
näkyy näytössä muodossa "F" (FM-alue) tai
"A" (AM-alue).
68
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
020REG.book Page 69 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Virtalähteet
Voit käyttää tallenninta verkkovirralla tai
kuten seuraavassa on esitetty.
Tallentimessa …
— ladattava NH-10WM-nikkelimetallihydridiakku
Paristokotelossa …
— LR6-alkalikuivaparisto (koko AA)
Verkkovirran käyttöä suositellaan
pitkäkestoisissa tallennuksissa. Jos käytät
akkua tai paristoa, käytä täyteen ladattua
uudelleenladattavaa akkua tai uutta
alkaliparistoa, jotta virtaa riittää erilaisille
toiminnoille, kuten tallennukseen ja
muokkaukseen.
Akun ja pariston kestoaika
Akun ja pariston kestoaika voi vaihdella
käyttöolosuhteiden, sijaintipaikan
lämpötilan ja paristoa käytettäessä myös
eri alkaliparistolaatujen mukaan.
7
9
12
15
18,5
22
30
35
1) Mitattu
17
21
23,5
Sony LR6 alkalikuivaparisto
38
44
50,5
Ladattava
nikkelimetallihydridiakku
+ Yksi LR6
57
66,5
73,5
(Yksikkö: noin tunti)(JEITA)
FM/AM
Ladattava nikkeli-metallihydridiakku
9
LR6 (SG) Sonyn alkalikuivaparisto
18,5
Ladattava nikkeli-metalli29
hydridiakku + Yksi LR6 (SG)
Huomautus
Sony LR6 12
alkalikuivaparisto3)
Ladattava
nikkelimetallihydridiakku
+ Yksi LR6
(Yksikkö: noin tunti)(JEITA)
SPLP2- LP4stereo stereo stereo
Ladattava
nikkelimetallihydridiakku
Paristot
(Yksikkö: noin tunti)(JEITA1))
SPLP2- LP4stereo stereo stereo
Ladattava
nikkelimetallihydridiakku2)
Paristot
Radiota käytettäessä
Tallennettaessa
Paristot
Toistettaessa
Radiota kuunneltaessa suositellaan
käytettäväksi täyteen ladattua akkua tai uutta
kuivaparistoa, koska radion kuuntelu kuluttaa
enemmän virtaa kuin MD:n toisto.
japanilaisen JEITA-teollisuusjärjestön
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association) standardin
mukaisesti.
2) Käytettäessä täyteen ladattua nikkelimetallihydridiakkua (NH-14WM).
3) Käytettäessä Sony LR6 (SG) "STAMINA" alkaliparistoa (valmistettu Japanissa).
Akun latausväli ja pariston
vaihtoväli
Kun kuivapariston tai ladattavan akun
lataus on alhainen, näyttöön tulee
vilkkuva r-symboli tai teksti "LOW
BATT". Vaihda kuivaparisto tai lataa
akku.
Akun varauksen ilmaisin ei ole tarkka.
Varaus voi olla ilmoitettua suurempi tai
pienempi käyttöolosuhteiden mukaan.
Huomautus
Pysäytä tallennin ennen pariston tai akun
vaihtamista.
69
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 70 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Lisätiedot
Kuulokkeet ja
nappikuulokkeet
Varotoimet
Liikenneturvallisuus
Turvallisuus
Älä työnnä DC IN 3V -virtaliittimeen vieraita
esineitä.
Virtalähteet
• Käytä verkkovirtaa, ladattavaa nikkelimetallihydridiakkua, LR6-paristoa (koko AA)
tai auton akkua.
• Kotikäytössä: Käytä mukana toimitetussa
pöytälaturissa tallentimen vakiovarusteisiin
kuuluvaa verkkolaitetta. Älä käytä muita
verkkolaitteita, koska ne saattavat aiheuttaa
tallentimessa toimintahäiriön.
Liittimen
napaisuus
Älä käytä kuulokkeita tai nappikuulokkeita
ajaessasi polkupyörällä, autolla tai muulla
moottoriajoneuvolla. Se saattaa aiheuttaa
vaaratilanteita ja on lainvastaista monissa
maissa. Tallentimen kuuntelu suurella
äänenvoimakkuudella saattaa olla vaarallista
myös kävellessä, varsinkin risteysalueilla. Ole
varovainen äläkä käytä tallenninta, jos se voi
aiheuttaa vaaratilanteita.
Kuulovammojen estäminen
Älä kuuntele kuulokkeilla tai nappikuulokkeilla
suurella äänenvoimakkuudella. Kuulonhuollon
asiantuntijat eivät suosittele jatkuvaa suurella
äänenvoimakkuudella kuuntelemista. Jos tunnet
korviesi soivan, pienennä äänenvoimakkuutta
tai lopeta kuuntelu.
Muiden huomioon ottaminen
• Kytke verkkolaite lähellä olevaan
pistorasiaan. Jos huomaat verkkolaitteessa
jotain häiriöitä, kytke se välittömästi irti
pistorasiasta.
• Tallennin on kytketty sähköverkkoon niin
kauan kuin se on kytketty pistorasiaan, vaikka
tallennin olisikin kytketty pois päältä.
• Jos et aio käyttää tallenninta pitkään aikaan,
muista kytkeä se irti virtalähteestä
(verkkolaitteesta, kuivaparistosta, ladattavasta
akusta tai auton akkujohdosta). Irrota
verkkolaite pistorasiasta pistokkeesta
vetämällä, älä vedä johdosta.
Tallentimen kuumeneminen
Tallennin saattaa kuumeta, jos sitä käytetään
pitkiä aikoja. Tämä ei kuitenkaan ole
toimintahäiriö.
Asentaminen
• Älä koskaan käytä tallenninta, kun se on
altistettuna kirkkaalle valolle, kuumille tai
kylmille lämpötiloille, suurelle kosteudelle tai
tärinälle.
• Älä koskaan kääri tallenninta mihinkään, kun
sitä käytetään verkkolaitteen kanssa.
Tallentimen kuumeneminen saattaa tällöin
aiheuttaa laitteessa toimintahäiriön tai
vaurioittaa sitä.
Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena. Näin
kuulet myös ulkopuolelta tulevat äänet ja otat
huomioon muut ihmiset.
Kauko-ohjain
Mukana toimitettu kauko-ohjain on tarkoitettu
käytettäväksi vain tämän tallentimen kanssa. Et
voi käyttää tallenninta jonkin toisen laitteen
kauko-ohjaimella.
Lataaminen
• Vakiovarusteisiin kuuluvaa pöytälaturia
voidaan käyttää vain tämän tallentimen
kanssa. Laturilla ei voida ladata muita
laitemalleja.
• Älä lataa mukana toimitetulla pöytälaturilla
muita akkuja kuin laitteen mukana olevaa tai
siihen sopivaa akkua (NH-10WM).
• Muista käyttää vakiovarusteisiin kuuluvaa
verkkolaitetta.
• Lataa akku +5–+40 °C:n lämpötilassa.
• Pöytälaturi ja akku saattavat kuumeta
latauksen aikana, mutta se ei ole vaarallista.
• Kun lataat akkua ensimmäistä kertaa tai
pitkän ajan kuluttua edellisestä käyttökerrasta,
akku ei ehkä lataudu täyteen. Tämä on aivan
normaalia. Kun käytät ja lataat akkua
muutaman kerran, akun normaali
latauskapasiteetti palautuu.
70
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 71 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Paristokotelo
Mekaaniset äänet
Mukana toimitettu paristokotelo on tarkoitettu
käytettäväksi vain tämän tallentimen kanssa.
Tallentimesta kuuluu mekaanista ääntä, kun se
on toiminnassa. Äänen aiheuttaa
virransäästöjärjestelmä, eikä kyse ole viasta.
MiniDisc-levy (MD-levy)
• Pidä MD-levyä kotelossa kuljetuksen tai
säilytyksen aikana.
• Älä avaa suljinta.
• Älä aseta levyä paikkaan, jossa se altistuu
valolle, kuumille tai kylmille lämpötiloille,
kosteudelle tai pölylle.
• Kiinnitä levyn mukana tuleva nimitarra sille
varattuun paikkaan. Älä kiinnitä sitä muualle
levyyn.
Tallennetun MD-levyn
suojaaminen
Suojaa MD-levy tallennukselta liu'uttamalla
sen kyljessä oleva kieleke auki. Kun kieleke on
tässä asennossa, levylle ei voida tallentaa.
Liu'uta kieleke takaisin alkuasentoon, kun
haluat tallentaa levylle.
Suojauskieleke
Puhdistaminen
• Puhdista tallentimen kotelo pehmeällä
kankaalla, jota on hieman kostutettu vedellä
tai miedolla puhdistusaineliuoksella. Älä
käytä puhdistukseen minkäänlaista karkeaa
sientä, hankausjauhetta tai liuotinta (kuten
alkoholia tai bentseeniä), koska ne saattavat
vahingoittaa kotelon pintaa.
• Puhdista levykotelo kuivalla kankaalla
pyyhkimällä.
• Linssissä oleva pöly saattaa estää laitetta
toimimasta kunnolla. Muista sulkea
levylokeron kansi MD-levyn asettamisen tai
poistamisen jälkeen.
• Pyyhi kuulokkeiden ja nappikuulokkeiden
liitinpistokkeet ja kauko-ohjain kuivalla
liinalla, jotta äänenlaatu pysyy
mahdollisimman hyvänä. Likaiset
liitinpistokkeet saattavat aiheuttaa äänen
vääristymistä tai katkoksia.
Paristot
Paristojen asiaton käyttö saattaa aiheuttaa
niiden vuotamisen tai räjähtämisen. Estä
tällaiset tapaturmat noudattamalla seuraavia
varotoimia:
• Kytke pariston navat (+ ja –) oikein.
• Älä yritä ladata kuivaparistoa.
• Poista paristot, jos tallenninta ei käytetä
pitkään aikaan.
• Jos paristo vuotaa, pyyhi paristonesteet
huolellisesti pois paristokotelosta ennen
uusien paristojen asettamista.
MD-levyn
takapuoli
Tallennettu
materiaali on
suojattu.
Tallennettua
materiaalia ei ole
suojattu.
Huoltaminen
Puhdista liitännät säännöllisesti
pumpulipuikolla tai pehmeällä kankaalla alla
olevan kuvan mukaisesti.
Liitäntä
Jos sinulla on tallentimeen liittyviä kysymyksiä
tai ongelmia, ota yhteyttä lähimpään Sonyjälleenmyyjään. (Jos ongelma on esiintynyt
levyn ollessa tallentimessa, ongelman syy on
helpommin selvitettävissä, kun jätät levyn
tallentimeen siihen asti kun otat yhteyttä Sonyjälleenmyyjään.)
71
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 72 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Radio
Tekniset tiedot
Taajuusalue
Minilevysoitin
Äänentoistojärjestelmä
Digitaalinen MiniDisc-äänijärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Materiaali: GaAlAs
Aallonpituus: λ = 790 nm
Säteily: jatkuva
Laserteho: alle 44,6 µW
(Tämä teho on mitattu 200 millimetrin päästä
linssin pinnasta optisella mittausanturilla, jossa
on 7 millimetrin aukko.)
Euroopan ja Kiinan mallit:
FM: 87,5–108,0 MHz
AM: 531–1 602 kHz
Muut mallit:
FM: 87,5–108,0 MHz
AM: 531–1 710 kHz
Antenni
FM:
Kuulokkeiden/nappikuulokkeiden
johdinantenni
AM:
Kiinteä ferriittiantenni
Tallennus- ja toistoaika (kun käytössä
MDW-80)
Yleistä
Enintään 160 minuuttia monotilassa
Enintään 320 minuuttia LP4-stereotilassa
Virtalähdevaatimukset
Pyörimisnopeus
380–2 700 kierrosta minuutissa (CLV)
Virheenkorjaus
ACIRC (Advanced Cross Interleave Reed
Solomon Code)
Näytteenottotaajuus
44,1 kHz
Näytteenottotaajuuden muunnin
Syöttö: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
Koodaus
ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic
Coding)
ATRAC3 — LP2/LP4
Modulointijärjestelmä
EFM (Eight to Fourteen Modulation)
Taajuusvaste
20–20 000 Hz ± 3 dB
Tuloliitännät1)
Mikrofoni: stereominiliitäntä
(pienin tulojännite 0,12 mV)
Linjatulo:
analoginen stereominiliitäntä (pienin
tulojännite 49 mV)
optinen (digitaalinen) miniliitäntä optiselle
(digitaaliselle) tulolle
Lähtöliitännät
i: stereominiliitäntä
Suurin lähtöjännite
1,2 mW + 1,2 mW; kuormitusimpedanssi
16 Ω (Euroopan mallit)
5 mW + 5 mW; kuormitusimpedanssi
16 Ω (muut mallit)
Sony-verkkolaite yhdistettynä DC IN 3V virtaliittimeen:
120 V AC, 60 Hz (Yhdysvaltojen, Kanadan,
Meksikon ja Taiwanin mallit)
230 V AC, 50/60 Hz (Manner-Euroopan ja
Chilen mallit)
240 V AC, 50 Hz (Australian malli)
220 V AC, 50 Hz (Kiinan malli)
230 V AC, 50 Hz (Iso-Britannian ja
Hongkongin mallit)
220 V AC, 60 Hz (Korean malli)
100 - 120 V/220 - 240 V AC, 50/60 Hz
(muut mallit)
Tallennin:
Ladattava NH-10WM-nikkelimetallihydridiakku; 1,2 V; 900 mAh
(vähintään) Ni-MH
LR6-alkaliparisto (koko AA)
Pöytälaturi:
Verkkolaite DC 3V
Akun ja pariston kestoaika3)
Katso "Akun ja pariston kestoaika" (sivu 69)
Mitat
Noin 81,0 × 74,4 × 20,0 mm (l x k x s)
Paino
Noin 108 g, vain tallennin
1)LINE
IN (OPTICAL) -liitäntään yhdistetään
joko digitaalinen (optinen) johto tai
analoginen linjajohto.
2)i -liitäntään yhdistetään joko kuulokkeet/
nappikuulokkeet tai linjajohto.
3)Mitattu JEITA-standardin mukaisesti.
US ja ulkomaiset patentit ovat Dolby
Laboratories lisensöimiä.
72
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 73 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta
pidätetään.
Lisävarusteet
Optinen johto
POC-15B, POC-15AB, POC-DA12SP
Stereomikrofonit ECM-717, ECM-MS907,
ECM-MS957
MDR-sarjan stereokuulokkeet tai
nappikuulokkeet*
SRS-sarjan aktiivikaiuttimet
Jälleenmyyjälläsi ei välttämättä ole kaikkia yllä
mainittuja varusteita. Pyydä jälleenmyyjältä
lisätietoja omassa maassasi myytävistä
varusteista.
∗ Kun käytät lisävarustekuulokkeita, käytä
vain kuulokkeita ja nappikuulokkeita, joissa
on stereominiliittimet. Et voi käyttää
kuulokkeita, joissa on mikroliittimet.
73
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 74 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Vianmääritys ja selitykset
Ongelmat ja niiden ratkaisut
Jos tallentimen käytössä esiintyy ongelmia, noudata alla olevia ohjeita.
1
Etsi apua ensin tästä osiosta, "Ongelmat ja niiden ratkaisut" (sivu 74).
Ongelman ratkaisu voi löytyä myös kohdasta "Virheilmoitukset" (sivu 81). Tarkista
näistä kohdista löytyvät tiedot.
2
Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa näiden tarkistusten jälkeen, ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Lataaminen
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Ladattava akku ei
ala latautua. Akku
ei lataudu täyteen.
• Ladattava akku on asetettu laturiin väärin tai verkkolaite on
kytketty väärin.
, Aseta akku oikein paikoilleen tai kytke verkkolaite oikein.
• Pöytälaturin liitännät ovat likaiset.
, Puhdista liitännät kuivalla liinalla (sivu 71).
Pöytälaturi ja
tallennin
kuumenevat
latauksen aikana.
• Tämä on normaalia eikä ole vaarallista.
Tallentaminen
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Tallennin tallentaa
aikaisempien
tallenteiden päälle.
• Tallennuksen aloituskohdan asetus ("REC-Posi") on "From
Here".
, Valitse "REC-Posi"-asetukseksi "From End".
• Ryhmätallennusasetukseksi (" : REC") on valittu " : REC
Tallennus alkaa
ON". (Et voi tallentaa aiempien tallenteiden päälle, kun
levyn tallenteiden
asetukseksi " : REC" on valittu " : REC ON".)
lopusta, vaikka
"REC-Posi", Valitse ryhmätallennusasetukseksi " : REC OFF"
asetukseksi on valittu
(sivu 57).
"From Here".
• Ryhmätallennusasetukseksi (" : REC") on valittu " : REC
Tallennuksen
ON".
aloituskohdaksi
"REC-Posi" ei voida
, Valitse ryhmätallennusasetukseksi " : REC OFF"
valita asetusta "From
(sivu 57) ja valitse sitten "REC-Posi"-asetukseksi "From
Here".
Here".
74
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 75 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Tallennus ei onnistu
oikein.
• Äänilähteitä ei ehkä ole kytketty kunnolla tallentimeen.
, Kytke äänilähteet irti ja kytke ne uudelleen (sivut ja 21, 30).
• Kannettavasta CD-soittimesta ei tule digitaalista signaalia.
, Kun äänität digitaalisesti kannettavasta CD-soittimesta,
käytä verkkolaitetta ja poista CD-soittimen
tärinänestotoiminnot (kuten ESP) käytöstä (sivu 21).
• Analoginen tallennus tehtiin liitäntäjohdolla, jossa on
vaimennin.
, Käytä liitäntäjohtoa, jossa ei ole vaimenninta.
• Tallennuksen äänenvoimakkuus on liian alhainen tallennusta
varten (manuaalisesti tallennettaessa).
, Aseta tallennin taukotilaan ja suurenna tallennuksen
äänenvoimakkuutta (sivu 33).
• Virtalähde on kytketty irti tallentimesta tallennuksen aikana, tai
tallennuksen aikana on ollut sähkökatkos.
, Tallenne ei ole tallentunut levylle. Toista tallennus.
• Laitteessa on esimasteroitu eli valmis MD-levy.
, Aseta laitteeseen tallennettava MD-levy.
• Levyllä on tallennusaikaa jäljellä alle 12 sekuntia, ja näytössä
näkyy teksti "DISC FULL".
, Vaihda levy.
• Olet yrittänyt tallentaa sellaisen raidan päälle, joka on siirretty
Tallennus päättyy
tietokoneesta. (Tietokoneesta siirrettyjen raitojen päälle ei voida
automaattisesti
tallentaa. Tällöin tallennus päättyy automaattisesti.)
kesken tallennuksen.
, Siirrä tietokoneesta levylle siirretty raita takaisin
tietokoneeseen.
, Aloita tallennus aiemmin tallennetun materiaalin lopusta.
Kun tallennan
monotilassa,
stereoääni kuuluu
kuulokkeista tai
nappikuulokkeista.
• Tämä on normaalia. Digitaalisen tallennuksen aikana ääni
kuuluu stereona kuulokkeista ja nappikuulokkeista, vaikka
tallennettava ääni on monoääni.
Tallennuksen aikana
kuuluu hetkittäistä
kohinaa.
• LP4-stereotilassa käytetystä digitaalisesta
äänenpakkausteknologiasta johtuen kohinaa voi kuulua
hetkittäin erittäin harvoissa tapauksissa tiettyjä äänilähteitä
tallennettaessa.
, Tallenna SP- tai LP2-tilassa.
Kansi ei aukea
• Kansi ei avaudu, ennen kuin teksti "TOC Edit" poistuu näytöstä.
tallennuksen jälkeen.
75
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 76 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Näyttöön tulee teksti • Tämä ongelma johtuu MD-levyn rajoituksesta. Kun levylle on
"TR FULL", ennen
tallennettu 254 raitaa, näyttöön tulee teksti "TR FULL"
kuin levyn
tallennettujen raitojen kokonaiskestosta riippumatta. Levylle ei
enimmäistallenvoida tallentaa enempää kuin 254 raitaa.
nusaika (60, 74 tai 80
, Jos haluat jatkaa tallennusta, poista tarpeettomia raitoja.
minuuttia) on
käytetty, eikä
tallennus onnistu.
Jäljellä oleva
tallennusaika ei
pitene, vaikka useita
lyhyitä raitoja
poistetaan.
• Tämä ongelma johtuu MD-levyn rajoituksesta.
Kokonaistallennusaikaan ei lasketa mukaan raitoja, joiden kesto
on alle 12 sekuntia (SP-stereotilassa), 24 sekuntia (LP2stereotilassa tai monotilassa) tai 48 sekuntia (LP4-stereotilassa),
joten näiden raitojen poistaminen ei välttämättä pidennä
tallennusaikaa.
Toistaminen
Ongelma
Syy ja ratkaisu
MD-levy ei toistu
normaalisti.
• Uudelleentoisto on valittuna.
, Palauta normaali toistotila painamalla tallentimen MENUpainiketta tai kauko-ohjaimen P-MODE/ -painiketta.
• Toistotila on vaihdettu.
, Palauta normaali toistotila painamalla tallentimen MENUpainiketta tai kauko-ohjaimen P-MODE/ -painiketta.
MD-levyn toisto ei • Levyn toistaminen keskeytyi ennen viimeistä raitaa.
ala ensimmäisestä
, Aloita toisto painamalla N-painiketta vähintään 2 sekunnin
raidasta.
ajan tai liu'uta kauko-ohjaimen jog-valitsinta toistuvasti .merkin suuntaan.
Toistoääni hyppii.
• Tallennin on asetettu paikkaan, jossa se altistuu jatkuvalle tärinälle.
, Aseta tallennin vakaalle alustalle.
• Erittäin lyhyt raita saattaa aiheuttaa äänen hyppimisen.
, Älä luo alle sekunnin pituisia raitoja.
Äänessä on paljon
staattisuutta.
• Television tai muun vastaavan laitteen magneettisuus saattaa
häiritä laitteen toimintaa.
, Siirrä tallennin kauemmas magneettisia häiriöitä aiheuttavasta
laitteesta.
Tallennetun raidan • Raita on tallennettu analogisesti (digitaalisessa tallennuksessa
tallennuksen äänenvoimakkuus säädetään automaattisesti samaksi
äänenvoimakkuus
kuin äänilähteessä) tai olet käyttänyt liitäntäjohtoa, jossa on
on liian alhainen.
vaimennin.
, Käytä oikeaa liitäntäjohtoa.
• Tallennuksen äänenvoimakkuus oli liian alhainen.
, Säädä tallennuksen äänenvoimakkuutta manuaalisesti
tallennuksen aikana.
76
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 77 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Ongelma
Syy ja ratkaisu
• Kuuloa suojaava AVLS-toiminto on käytössä.
Äänenvoimakkuutta ei voi säätää
, Poista AVLS-toiminto käytöstä (sivu 61).
suuremmaksi.
Kuulokkeista tai
nappikuulokkeista
ei kuulu ääntä.
• Kuulokkeiden liitinpistoke ei ole kunnolla kiinni.
, Paina kuulokkeiden liitinpistoke kunnolla kiinni kaukoohjaimeen. Kytke kauko-ohjaimen liitinpistoke kunnolla iliittimeen.
• Liitinpistoke on likaantunut.
, Puhdista liitinpistoke.
Tallennin ohittaa
kerralla useita
raitoja eteen- tai
taaksepäin, kun
painan tallentimen
ohjauspainiketta
kohdasta . tai
>.
•
-ryhmäpainiketta on painettu (näytössä vilkkuu symboli
).
, Tallennin palaa normaalitilaan, jos mitään toimintoa ei käytetä
viiden sekunnin kuluessa.
Muokattujen
• Tämä ongelma johtuu MD-levyn rajoituksesta. Tietojen
raitojen äänenlaatu
pirstoutuminen saattaa aiheuttaa äänenlaadun heikkenemistä
saattaa kuulostaa
etsinnän aikana, koska raitoja toistetaan nopeammin kuin
normaalia
normaalissa toistossa.
heikommalta
etsintätoiminnon
aikana.
Oikean kanavan
• Oikean kanavan ääntä ei toisteta, ja tallennin on kytketty
ääntä ei kuulu, kun
kasettinauhuriin tai vahvistimeen monoliitäntäjohdolla.
toistan kasettinau, Varmista, että käytät stereoliitäntäjohtoa. Jos tallentimeen
hurista tai
kytketty laite on monolaite, oikean kanavan ääntä ei pystytä
vahvistimesta
joka tapauksessa toistamaan, vaikka käytössä on
tallennettua raitaa
stereoliitäntäjohto.
tai kuuntelen raitaa
kytketystä
kasettinauhurista
tai vahvistimen
kautta.
77
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 78 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Muokkaaminen
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Kansi ei aukea.
• Virtalähteet on irrotettu kesken tallennusta tai muokkausta, tai
paristosta tai akusta on loppunut virta.
, Kytke virtalähteet uudelleen tai vaihda laitteeseen uusi paristo
tai ladattu akku.
Muokkausta ei voi • Virtalähteet on kytketty irti, tai muokkauksen aikana on esiintynyt
tehdä.
sähkökatkos.
, Muokkaustuloksia ei ole tallennettu levylle. Tee
muokkaustoiminnot uudelleen.
• Tämä ongelma johtuu MD-levyn rajoituksesta. Jos haluat poistaa
Tietokoneesta
tietokoneelta siirretyn raidan, siirrä se ensin takaisin
siirrettyjä raitoja ei
tietokoneeseen ja poista se sitten SonicStage-ohjelmiston avulla.
voida poistaa.
Raitamerkkejä ei
voida poistaa.
• Tämä ongelma johtuu MD-levyn rajoituksesta. Jos levyllä oleva
tieto on pirstaloitunutta, raitamerkkiä ei voida poistaa osiosta,
jonka kesto on alle 12 sekuntia (tallennettu SP-stereotilassa), alle
24 sekuntia (tallennettu LP2-stereotilassa tai monotilassa) tai alle
48 sekuntia (tallennettu LP4-stereotilassa). Eri tallennustiloissa
tallennettuja raitoja ei voida yhdistää, kuten stereo- ja monotiloissa
tallennettuja raitoja, eikä myöskään digitaalisen ja analogisen
liitännän kautta tallennettuja raitoja.
Levyä ei voida
muokata toisella
laitteella.
• Laite ei tue LP2-stereotilaa tai LP4-stereotilaa.
, Käytä muokkaamiseen laitetta, joka tukee LP2-stereotilaa tai
LP4-stereotilaa.
Näyttöön tulee
• Tämä johtuu MiniDisc-levyn rajoituksesta. Toistuva tallentaminen
teksti "TR FULL",
ja poistaminen voivat aiheuttaa levyn pirstoutumista ja tietojen
vaikka levy ei ole
hajaantumista. Vaikka hajaantuneita tietoja voidaan lukea,
vielä täynnä eikä
jokainen pirstale lasketaan yhdeksi raidaksi. Tässä tapauksessa
levyllä ole vielä
raitojen määrä saattaa nousta 254:ään, jolloin tallentaminen ei ole
enimmäismäärää
enää mahdollista. Jos haluat jatkaa tallennusta, poista tarpeettomia
raitoja.
raitoja.
78
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 79 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Ryhmätoiminnon käyttäminen
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Ryhmätoiminto ei
toimi.
• Tallentimessa on levy, jossa ei ole ryhmäasetuksia, ja olet yrittänyt
avata jonkin ryhmätoimintoihin liittyvän valikon.
, Laita tallentimeen levy, jossa on ryhmäasetuksia.
Raitaa ei voida
tallentaa uuteen
ryhmään. Uutta
ryhmää ei voida
luoda.
• Tämä ongelma johtuu MD-levyn rajoituksesta. Ryhmätiedot on
tallennettu sille alueelle, jolle levyn nimi on tallennettu. Levyn
nimi ja raitojen nimet on tallennettu samalle alueelle, johon
mahtuu korkeintaan noin 1 700 merkkiä. Jos merkkien
kokonaismäärä ylittää tämän luvun, uutta ryhmää ei voida luoda,
vaikka ryhmätila olisi käytössä. Tällöin myöskään ryhmäasetusten
teko ei ole mahdollista.
Radion käyttäminen
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Radio ei toimi.
• Vakiovarusteisiin kuuluva kauko-ohjain on yhdistetty johonkin
muuhun laitteeseen kuin tähän tallentimeen. Laitteen mukana
toimitettua kauko-ohjainta tulee käyttää vain tämän laitteen
kanssa.
• Tarkista, että teksti "NO DISC" on poistunut kauko-ohjaimen
näytöstä, ja paina sitten uudelleen kauko-ohjaimen RADIO ON/
OFF -painiketta.
Kauko-ohjaimen
näytössä vilkkuu
symboli e, ja
radio ei toimi.
• Ladattava akku tai alkaliparisto on tyhjä.
— Lataa akku tai vaihda laitteeseen uusi AA-kokoinen LR6alkalikuivaparisto (sivu 16).
79
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 80 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Muut
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Tallennin ei toimi • Ladattavaa akkua ei ole ladattu.
tai toimii huonosti.
, Lataa akku.
• Äänenvoimakkuus on alhainen.
, Suurenna äänenvoimakkuutta.
• Laitteessa ei ole levyä.
, Aseta tallentimeen tallennettu levy.
• Säätimet ja painikkeet lukitseva HOLD-toiminto on käytössä
(näyttöön tulee teksti "HOLD", kun painat tallentimen
toimintopainikkeita).
, Poista HOLD-toiminto käytöstä liu'uttamalla tallentimen
HOLD-kytkintä nuolen vastakkaiseen suuntaan.
• Kansi ei ole kunnolla kiinni.
, Paina kansi kiinni siten, että kuulet naksahduksen. Avaa kansi
sitten liu'uttamalla OPEN-kytkintä.
• Tallentimen sisään on tiivistynyt kosteutta.
, Poista MD-levy ja jätä tallennin lämpimään paikkaan useaksi
tunniksi, kunnes kosteus haihtuu.
• Ladattava akku tai kuivaparisto on heikko (näytössä vilkkuu teksti
"LOW BATT", tai näyttö on tyhjä).
, Lataa akku tai vaihda kuivaparisto uuteen tai kytke mukana
toimitettu verkkolaite tallentimeen.
• Paristo on asetettu paikoilleen väärin.
, Aseta paristo oikein.
• Tallennin on altistunut käytön aikana mekaaniselle iskulle,
staattiselle sähkölle, salaman aiheuttamalle jännitepiikille tms.
, Käynnistä laite uudelleen seuraavasti:
1 Irrota kaikki virtalähteet.
2 Anna tallentimen olla ilman virtalähdettä noin 30 sekunnin
ajan.
3 Kytke virtalähde.
• Levy on vahingoittunut tai ei sisällä oikeanlaista tallennus- tai
muokkausmateriaalia.
, Aseta levy uudelleen tallentimeen. Tallenna levy uudelleen.
Jos näyttöön tulee edelleen virheilmoitus, käytä toista levyä.
• Järjestelmässä on sisäinen toimintahäiriö.
, Irrota USB-kaapeli tallentimesta, käynnistä tietokone
uudelleen ja kytke USB-kaapeli takaisin tallentimeen.
80
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 81 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Virheilmoitukset
Jos näytössä vilkkuu virheilmoitus, tarkista se alla olevan taulukon avulla.
Virheilmoitus
AVLS
FULL
BLANKDISC
BUSY
CannotCHG
Charging
DISC FULL
ERROR
GroupFULL
Hi DC in
HOLD
LOW BATT
MEM OVER
MENU
Merkitys ja ratkaisu
• AVLS-toiminnon asetukseksi on valittu "AVLS ON", joten et voi
suurentaa äänenvoimakkuutta enempää.
, Valitse AVLS-asetukseksi "AVLS OFF" (sivu 61).
• Olet yrittänyt määrittää 21. kirjanmerkin.
, Voit määrittää vain korkeintaan 20 kirjanmerkkiä. Vähennä
kirjanmerkkejä.
• Laitteeseen on asetettu tyhjä MD-levy.
• Olet yrittänyt käyttää tallenninta sen käsitellessä tallennettua tietoa.
, Odota, kunnes virheilmoitus poistuu näytöstä. (Joissakin
harvinaisissa tapauksissa tämä saattaa kestää muutamia
minuutteja.)
• Olet yrittänyt ladata akkua paikassa, jonka lämpötila on liian
korkea.
, Lataa akku +5 °C–+40 °C:n lämpötilassa.
• Tallennin lataa akkua.
• Levyllä jäljellä oleva tallennusaika on 12 sekuntia (SP-stereo), 24
sekuntia (LP2-stereo tai monotila), 36 sekuntia (LP4-stereo) tai
vähemmän.
, Vaihda levy.
• Järjestelmässä on sisäinen toimintahäiriö.
, Käynnistä laite uudelleen toistamalla vaiheet 1–3 (sivu 80). Jos
viesti tulee näyttöön uudelleen, ota yhteyttä lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
• Olet yrittänyt luoda sadannen ryhmän.
, Voit luoda levylle korkeintaan 99 ryhmää. Vähennä ryhmien
määrää.
• Virtalähteen jännite on liian suuri (vakiovarusteisiin kuuluvaa
verkkolaitetta tai suositeltua auton akkujohtoa ei ole käytetty).
, Käytä vakiovarusteisiin kuuluvaa verkkolaitetta tai suositeltua
auton akkujohtoa.
• Tallennin on lukittu.
, Avaa lukitus liu'uttamalla HOLD-kytkintä nuolen vastaiseen
suuntaan (sivu 18).
• Paristo tai akku on heikko.
, Lataa akku tai vaihda kuivaparistot (sivu 18).
• Yritit tallentaa paikassa, jossa tallennin altistuu jatkuvalle tärinälle.
, Aseta tallennin vakaalle alustalle ja aloita tallentaminen
uudelleen.
• Painoit kauko-ohjaimen painiketta samalla, kun valitsit valikon
tallentimesta. Painoit tallentimen painiketta samalla, kun valitsit
valikon kauko-ohjaimesta.
81
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 82 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Virheilmoitus
NAME FULL
NO BATT
NO COPY
NO DISC
NO EDIT
No MARK
NO SET
NoOPERATE
NO SIGNAL
Merkitys ja ratkaisu
• Yritit syöttää enemmän kuin 200 kirjainta raidan, ryhmän tai levyn
nimeen.
• Yritit syöttää yhteensä enemmän kuin 1 700 kirjainta raitojen tai
levyjen nimiin.
• Ladattava akku ei ole paikallaan.
, Aseta ladattava akku paikalleen.
• Yritit kopioida levyä, joka on suojattu Serial Copy Management järjestelmällä. Et voi kopioida digitaalisesti tallennetusta lähteestä
käyttämällä digitaalista liitäntää.
, Käytä sen sijaan analogista liitäntää (sivu 30).
• Yritit toistaa tai tallentaa, vaikka tallentimessa ei ole levyä.
, Aseta MD-levy tallentimeen.
• Valitsit ryhmäpoistotoiminnon " : Erase", vaikka levyllä ei ole
ryhmäasetuksia.
, Et voi poistaa ryhmiä levyltä, jolla ei ole ryhmiä.
• Valitsit tallennuksen aikana toiminnon " : Set", " : Release",
"Move" tai "Erase".
• Yritit poistaa raitamerkin ensimmäisen raidan tai ryhmän alusta.
• Yritit poistaa raitamerkin yhdistääksesi kaksi raitaa, joita tallennin
ei voi yhdistää (esimerkiksi stereo- ja monotilassa tallennetut
raidat).
• Yritit tallentaa raitamerkin päälle.
• Valitsit kirjanmerkkitoiston lisäämättä levylle kirjanmerkkejä.
, Lisää kirjanmerkit (sivu 37).
• Yritit käyttää jotakin seuraavista asetuksista äänityksen aikana.
— äänitystila
— äänitystaso
— vaihtoehdon " : REC" valinta valikosta
— vaihtoehdon "REC-Posi" valinta ryhmätallennuksen aikana.
• Painoit painiketta
+, – ohjelmoidessasi ohjelmoitua toistoa
kauko-ohjaimesta.
• Yritit ottaa automaattisen ajanmerkitsemistoiminnon käyttöön
tallentaessasi digitaalisen liitännän kautta.
• Yritit painaa X- tai T MARK -painiketta tahdistetun tallennuksen
aikana.
• Tallennin ei tunnistanut digitaalisia tulosignaaleja.
, Varmista, että lähde on kytketty kunnolla tallentimeen
(sivu 21).
P/B ONLY
• Yritit tallentaa tai muokata esimasteroitua eli valmista MD-levyä
(P/B tulee sanasta "playback" eli toisto).
, Aseta tallentimeen tallennettava MD-levy.
PROTECTED
• Yritit tallentaa MD-levylle tai muokata MD-levyä, jonka kieleke on
tallennussuojausasennossa.
, Liu'uta kieleke takaisin (sivu 71).
82
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 83 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Virheilmoitus
Push STOP
Merkitys ja ratkaisu
• Yritit avata kannen, kun tallennin oli tallentamassa levytietoja.
, Avaa kansi vasta sitten, kun olet painanut x-painiketta ja teksti
"TOC Edit" on poistunut näytöstä.
READ ERR
• Tallennin ei pysty lukemaan levyn tietoja kunnolla.
, Aseta levy uudelleen tallentimeen.
REC ERR
• Tallennus ei onnistunut oikein.
, Sijoita tallennin paikkaan, jossa se ei altistu tärinälle, ja tallenna
uudelleen.
• Levyssä on öljykalvo tai sormenjälkiä, se on naarmuuntunut tai se
ei ole standardilevy.
, Yritä tallentaa toiselle levylle.
Rehearsal
• Olet yrittänyt käyttää jotakin muuta kaukosäätimen painiketta tai
valitsinta soittimen mallitoiston aikana raitaa jaettaessa.
SEL Group
• Valitsit ryhmätoiminnon "
: Name", "
: Move" tai "
:
Erase", kun tallennin on pysäytystilassa tai toistaa raitaa, joka ei
kuulu ryhmään.
, Valitse raita, joka kuuluu muokattavaan ryhmään, ja valitse
muokkaustoiminto uudelleen.
SEL Track
• Valitsit raitatoiminnon "
: Name", "
: Move" tai "
: Erase",
kun toisto on päättynyt tai kun olet painanut END SEARCH painiketta ja tallennin on pysähtynyt.
, Valitse haluamasi raita ja yritä muokkausta uudelleen.
SLOW CHG
• Olet yrittänyt ladata akkua paikassa, jonka lämpötila on liian
alhainen.
, Lataa akku +5 °C–+40 °C:n lämpötilassa.
TEMP OVER
• Tallennin on ylikuumentunut.
, Anna tallentimen jäähtyä.
TOC Edit
• MD-tallennin tallentaa parhaillaan (raidan aloitus- ja
lopetuskohtaa) muistista levylle.
, Odota, kunnes toimenpide on päättynyt. Älä altista tallenninta
fyysisille iskuille äläkä katkaise laitteen virransaantia.
TOC ERR
• Tallennin ei pysty lukemaan levyn tietoja kunnolla.
, Aseta laitteeseen toinen levy.
, Jos voit tyhjentää koko levyn, tee se (sivu 45).
TR FULL
• Levylle on tallennettu 254 raitaa, ja raitamäärä on täynnä.
, Poista tarpeettomia raitoja (sivu 45).
TrPROTECT
• Yritit tallentaa suojatun raidan päälle tai muokata sitä.
, Tallenna muiden raitojen päälle tai muokkaa muita raitoja.
• Yritit muokata raitaa, joka on siirretty tietokoneesta.
, Siirrä raita takaisin tietokoneeseen ja muokkaa sitä sen jälkeen.
83
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 84 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Selitykset
Digitaalisen (optisen) ja analogisen (linjatasoisen) tuloliitäntöjen
erot
Tämän laitteen tuloliitäntä toimii sekä digitaalisena että analogisena tuloliitäntänä. Kytke
tallennin CD- tai kasettisoittimeen joko digitaalisen (optisen) tai analogisen tulon
(linjatulon) kautta. Katso ohjeet digitaalisen (optisen) tulon kautta äänittämiseen kohdasta
"MD-levyn tallentaminen" (sivu 20), ja analogisen (linjatasoisen) tulon kautta
äänittämiseen kohdasta "Tallentaminen televisiosta tai radiosta (analoginen tallentaminen)"
(sivu 30).
Ero
Digitaalinen (optinen) äänitulo
Liitettävä
lähde
Digitaalisella (optisella) lähtöliittimellä Analogisella (linjatasoisella)
lähtöliittimellä varustetut laitteet
varustetut laitteet (CD-soitin, DVD(kasettinauhuri, radio, levysoitin
soitin jne.)
jne.)
Käytettävä
johto
Optinen johto (jossa optinen liitin tai
optinen miniliitin) (sivu 21)
Linjajohto (jossa on 2
phonoliitintä tai stereominiliitin)
(sivu 30)
Lähteestä
tuleva
signaali
Digitaalinen
Analoginen
Vaikka tallentimeen on kytketty
digitaalinen lähde (kuten CDsoitin), tallentimeen lähetettävä
signaali on analoginen.
Raitamerkit
Merkitään (kopioidaan) automaattisesti Merkitään automaattisesti
• samoihin kohtiin kuin lähteessä (jos • yli 2 sekunnin äänettömän
(sivu 85) tai erittäin hiljaisen
lähde on CD- tai MD-levy).
jakson jälkeen.
• jos tallennuksessa on yli 2 sekunnin
äänetön (sivu 85) tai erittäin hiljainen • kun tallennus keskeytetään
taukopainikkeella.
jakso (jos lähde on muu kuin CD- tai
MD-levy).
• kun tallennin on taukotilassa
(tahdistetun tallennuksen aikana on
vähintään kolmen sekunnin äänetön
jakso).
Tallennettu
äänenvoimakkuus
Sama kuin lähteessä.
Voidaan säätää myös manuaalisesti
(digitaalinen tallennuksen
äänenvoimakkuuden säätö)
("Tallennuksen äänenvoimakkuuden
säätäminen manuaalisesti", sivu 33).
1)
Analoginen (linjatulo)
äänitulo
Säädetään automaattisesti.
Voidaan säätää myös
manuaalisesti ("Tallennuksen
äänenvoimakkuuden säätäminen
manuaalisesti", sivu 33).
1) Voit
poistaa tarpeettomat raitamerkit tallennuksen jälkeen ("Raitojen yhdistäminen (Combine)",
sivu 44).
84
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 85 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Huomautus
Raitamerkit saattavat kopioitua väärin seuraavissa tapauksissa:
• kun tallennat joistakin digitaalista (optista) tuloa käyttävistä CD-soittimista tai monilevysoittimista.
• kun lähde on satunnaistoistotilassa tai ohjelmoidun toiston tilassa käytettäessä digitaalista (optista)
tuloa. Käytä lähteessä tässä tapauksessa normaalia toistotilaa.
• kun tallennat digitaalisella äänellä lähetettyjä ohjelmia (esimerkiksi digitaalitelevisiosta) digitaalista
(optista) äänituloa käyttäen.
Mitä tarkoittaa "äänetön"?
"Äänetön" kuvaa tallentimen tilaa, jossa tulojännite on noin 4,8 mV analogista tulosignaalia
vastaanotettaessa tai äänenvoimakkuus alle –89 dB optisen liitännän kautta digitaalista
tulosignaalia vastaanotettaessa (kun 0 dB on täysi bitti (tämä on MD-levyn suurin mahdollinen
(tallennuksen äänenvoimakkuus)).
Huomautus digitaalisesta tallentamisesta
Tämä tallennin käyttää Serial Copy Management -järjestelmää, joka sallii ainoastaan ensimmäisen
vaiheen digitaalisten kopioiden tekemisen esimasteroidusta valmiista materiaalista. Voit tehdä kopioita
itse tallennetuista MD-levyistä käyttämällä ainoastaan analogisia lähtöliitäntöjä (line out -liitäntöjä).
Esimasteroidut eli valmiit tallenteet,
kuten CD- tai MD-levyt.
Mikrofoni, levysoitin, viritin, jne.
(analogisilla lähtöliitännöillä).
Analoginen tallennus
Digitaalinen tallentaminen
Itse tallennettu MD-levy
Itse
tallennettu
MD-levy
Ei digitaal- Tallentava
ista tallenn- MD-levy
usta
Digitaalinen tallennus
Tallentava
MD-levy
Ei digitaal- Tallentava
ista tallen- MD-levy
nusta
Tietokoneelta siirrettyjen raitojen muokkausrajoitukset
Tämä laite on suunniteltu siten, että muokkaustoiminnot (kuten raitojen poistaminen sekä
raitamerkkien lisääminen ja poistaminen) eivät toimi sellaisissa raidoissa, jotka on siirretty
tietokoneesta. Tämä siksi, että tietokoneesta siirretyt raidat voitaisiin siirtää takaisin
tietokoneelle. Jos haluat muokata raitoja, siirrä ne takaisin tietokoneelle ja muokkaa niitä
tietokoneella.
85
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 86 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
DSP-signaallinkäsittelyn TYPE-S ATRAC-koodausta varten
Tämä soitin tukee DSP TYPE-S -tekniikka, digitaalisessa signaalinkäsittelyssä (DSP, Digital
Signal Processor) sisältämien korkealaatuisten Sony MiniDisc -soitinten tekniikkaa. Tämän
tekniikan avulla soitin voi tuottaa korkealaatuista ääntä MDLP-tilassa tuotetuilta raidoilta. Koska
soitin käyttää DSP TYPE-R -tukea, soittimen äänenlaatu ei heikkene toistettaessa ja äänitettäessä
SP-tilassa (normaali stereo).
Äänen hyppimistä estävä tärinänestotoiminto (G-PROTECTION)
G-PROTECTION-toiminto suojaa tallenninta paremmin äänen hyppimiseltä kuin aikaisemmissa
soittimissa.
86
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 87 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
87
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
Ohjelmiston käyttö
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\050GETSS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 88 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Äänidatan tallentaminen
tietokoneeseen
Voit tallentaa äänidataa tietokoneeseen muun muassa
ääni-CD-levyiltä ja Internetistä (sivu 96).
Ääni-CD-levyt
Internet
Tietokone
Kuunteleminen
Voit kuunnella ääni-CD-levyjä
tietokoneen CD-ROM-asemalla tai
kiintolevyn äänitiedostoja (sivu 103).
88
model name1[MZ-NF810/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\050GETSS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 89 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Mikä on Net MD?
Net MD on standardi, joka mahdollistaa äänidatan siirtämisen tietokoneesta MiniDisclaitteeseen. Jotta voit käyttää Net MD -järjestelmää, tietokoneessasi on oltava
ohjelmistosovellus nimeltään "SonicStage".
SonicStage-ohjelmisto on tietokanta, jolla voit hallita tietokoneen äänidataa ja äänidatan
toistotoimintoja erilaisissa toistotiloissa sekä muokata dataa ja siirtää muokatut tallenteet
tietokoneesta siihen kytkettyihin toisiin laitteisiin. SonicStage on integroitu
ohjelmistosovellus, jonka eri toimintoja käyttämällä voit nauttia musiikista
mahdollisimman monipuolisesti.
Äänidatan siirtäminen Net
MD:hen
Voit siirtää tietokoneeseen tallennettua äänidataa MD-levylle
(sivu 100).
Tallennus Net MD:hen
Ohjelmiston käyttö
Muokkaaminen
Voit muokata äänidataa helposti ja
nimetä tallenteet näppäimistöä
käyttäen (sivu 99).
Musiikkiarkiston
luominen
Voit luoda tietokoneellesi omien
mielikappaleittesi musiikkiarkiston.
89
model name1[MZ-NF810/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 90 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Perustoiminnot
Net MD -laitteen perustoiminnot
Seuraavassa on esitetty perustoimenpiteet, jotka sinun on tehtävä tallentimen oston jälkeen.
Näillä toimenpiteillä valmistelet tietokoneen ja määrität sen asetukset, jotta voit käyttää
tallennintasi Net MD -laitteena. Tee seuraavat toimenpiteet ja katso niiden tarkat kuvaukset
ja lisätiedot alla mainituilta sivuilta.
1 Vaaditun järjestelmäympäristön
varmistaminen.
(sivu 91)
2 Ohjelmiston asentaminen
tietokoneeseen.
(sivu 92)
3 Net MD:n kytkeminen tietokoneeseen.
(sivu 95)
4 Äänidatan tallentaminen
tietokoneeseen.
Tässä kappaleessa neuvotaan tallentaminen ääni-CD-levyltä.
(sivu 96)
5 Äänidatan siirtäminen tietokoneesta MDlevylle.
(sivu 100)
6 MD-levyn kuunteleminen.
Voit toistaa ja kuunnella äänidataa, joka on siirretty tietokoneelta omaan Net MD laitteeseesi.
(sivu 103)
90
model name1[MZ-NF810/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 91 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Vaaditun laitteiston ja käyttöympäristön
hankkiminen
Järjestelmävaatimukset
Tarvitset seuraavat laitteistot ja ohjelmistot, jotta voit käyttää SonicStage-ohjelmistoa Net
MD:n kanssa.
Tietokone
IBM PC/AT tai vastaava tietokone
• Prosessori: vähintään Pentium II 400 MHz (suositus on vähintään
Pentium III 450 MHz)
• Kiintolevyaseman tila1): vähintään 120 megatavua
• RAM: vähintään 64 megatavua (suositus on vähintään 128 megatavua)
Muut
• CD-ROM-asema (joka pystyy toistamaan digitaalisia tallenteita WDMtekniikalla)
• Äänikortti
• USB-portti (USB-yhteensopiva; aikaisemmin USB 1.1 -yhteensopiva)
Käyttöjärjestelmä
Tehtaassa asennettu:
Windows XP Home Edition/Windows XP Professional/Windows
Millennium Edition/Windows 2000 Professional/Windows 98 Second
Edition
Näyttö
Vähintään High Color -näyttö (16 bittiä), resoluutio vähintään 800 × 480
pikseliä (suositus on vähintään 800 × 600 pikseliä)
Muut
• Internet-yhteys: WWW-rekisteröintiä ja EMD-palveluita varten
• Windows Media Player (vähintään versio 7.0) asennettuna WMAtiedostojen toistoa varten
1)
Jos tarvitset lisätietoja, katso sivu 109.
Seuraavat ympäristöt eivät tue tätä ohjelmistoa:
• Macintosh
• Muut Windows XP -versiot kuin Home Edition tai Professional
• Muut Windows 2000 -versiot kuin Professional
• Muut Windows 98 -versiot kuin Second Edition
• Windows NT
• Windows 95
• Itse kootut tietokoneet tai käyttöjärjestelmät
• Ympäristö, joka on alkuperäisen valmistajan asentaman käyttöjärjestelmän päivitysversio
• Monen käyttöjärjestelmän ympäristö
• Monen näytön ympäristö
Huomautuksia
• Emme takaa, että ohjelmisto toimii täysin moitteettomasti kaikissa tietokoneissa, jotka täyttävät
järjestelmävaatimukset.
• Emme takaa, että ohjelmisto toimii täysin moitteettomasti kaikkien tietokoneiden järjestelmien
keskeytys- tai lepotilatoimintoja käytettäessä.
91
model name1[MZ-NF810/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 92 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen
Tässä kappaleessa neuvotaan, miten asennat tietokoneeseen Net MD -laitteesi mukana
toimitetun SonicStage-ohjelmistoversion 1.5.
Ennen ohjelmiston asentamista
1 Ota huomioon seuraavat asiat ennen ohjelmiston asentamista.
Älä kytke USB-kaapelia paikoilleen ennen ohjelmiston asentamista!
SonicStage-ohjelmisto ei ehkä lataudu tai toimi oikein, jos USB-kaapeli on
kytkettynä tietokoneeseen asennuksen aikana.
Sulje kaikki muut Windows-sovellukset ennen asennuksen
aloittamista!
Sulje myös virustorjuntaohjelmisto, koska se käyttää yleensä paljon
järjestelmäresursseja.
2 Katso ohjeet alla annetuilta sivuilta sen mukaan, mikä käyttöjärjestelmä tai
ohjelmisto tietokoneeseesi on asennettu.
Windows XP
, sivu 106
Windows Millennium Edition
, sivu 107
Windows 2000
, sivu 107
• Kun asennat tätä ohjelmistoa, sinun on
kirjauduttava sisään käyttäjänimellä "Computer
Administrator".
• Jos suoritat Windowsin "System Tools"
-valikossa "System Restore" -toiminnon,
SonicStage-ohjelmistolla käsitellyt raidat voivat
vahingoittua, jolloin niitä ei voida toistaa.
• Jos suoritat Windowsin "System Tools" valikossa "System Restore" -toiminnon,
SonicStage-ohjelmistolla käsitellyt raidat voivat
vahingoittua, jolloin niitä ei voida toistaa.
• Sinun on kirjauduttava sisään käyttäjänimellä
"Administrator" ennen ohjelmiston asentamista.
OpenMG Jukebox, SonicStage • Ohjelmistoversiosta riippuen uusi versio voidaan
tai SonicStage Premium
asentaa vanhan version päälle, tai vanha versio
säilyä tietokoneessa SonicStage, sivu 108 voi
ohjelmistoversion 1.5 rinnalla.
Asennusmenetelmä määräytyy version mukaan,
joten katso vieressä annetulta sivulta lisätiedot ja
-ohjeet.
92
model name1[MZ-NF810/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 93 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
SonicStage-ohjelmistoversion 1.5 asentaminen
1
Kytke tietokone päälle ja käynnistä Windows.
2
Aseta SonicStage-ohjelmiston asennus-CD-ROM tietokoneen CD-ROMasemaan.
Asennusohjelma käynnistyy automaattisesti,
ja näyttöön tulee SonicStageohjelmistoversion 1.5 asennusikkuna.
3
Valitse [SonicStage 1.5] hiirtä napsauttamalla.
Jotta voit käyttää ohjelmistoa Net MD:n kanssa, sinun on asennettava tietokoneeseen
SonicStage-ohjelmistoversio 1.5 ja Net MD -ohjain.
Napsauta [SonicStage 1.5]
• Kun asennat SonicStageohjelmiston ensimmäistä
kertaa.
• Kun SonicStage, SonicStage
Premium tai OpenMG Jukebox
on asennettuna tietokoneeseen.
jatkuu
93
model name1[MZ-NF810/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 94 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
4
Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Lue ohjeet huolellisesti.
Asennus voi kestää 20–30 minuuttia
käyttöjärjestelmän mukaan (sivu 115).
5
Kun asennus on päättynyt, käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla
[Restart]-painiketta.
Käynnistä kone vasta sitten, kun asennus on
päättynyt.
Onnistuiko ohjelmiston asentaminen?
Jos asennuksen aikana esiintyi ongelmia, katso "Vianmääritys" (sivu 112).
Huomautuksia
• Älä poista, siirrä tai muokkaa mitään asennetuista kansioista Explorer -sovellusta tai muuta sovellusta
käyttämällä. Jos teet näin, SonicStage-tietokanta voi tulla epävakaaksi ja vahingoittua.
• Jos asennus on vielä käynnissä, älä keskeytä toimintoa tai poista CD-ROM-levyä CD-ROM-asemasta.
Jos teet näin, ohjelmiston asennus ei ehkä ole enää mahdollista jälkeenpäin.
94
model name1[MZ-NF810/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 95 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Net MD:n kytkeminen tietokoneeseen
Kun ohjelmiston asennus on päättynyt, kytke Net MD tietokoneeseen.
Katso myös Net MD:n käyttöohjeet.
1
Aseta Net MD -laitteeseen tallennettava levy.
2
Kytke virtalähde ja USB-kaapeli Net MD -laitteeseen ja tietokoneeseen
kuvan mukaisesti.
Verkkolaite
Net MD:n
USBliittimeen
Tietokoneen
USB-liittimeen
Net MD laitteet*
USBkaapeli
DC IN -liittimeen
Tietokone
* Jos Net MD -laitteen mukana on toimitettu pöytälaturi, kytke USB-kaapeli USBpöytälaturiin ja aseta Net MD pöytälaturiin.
3
Tarkista liitännät.
Kun liitännät ovat kunnossa, Net MD:n
näytössä näkyy teksti "PCppMD"*.
*Laitteesta riippuen näytössä voi näkyä myös teksti
"Net MD"
Huomautuksia
• Kun käytät Net MD -laitetta kytkettynä tietokoneeseen, on suositeltavaa, että käytät tallentimen
virtalähteenä verkkovirtaa. Jos käytät Net MD -laitetta paristolla tai akulla, käytä vain uutta
kuivaparistoa tai täyteen ladattua akkua. Emme takaa tuloksia, jos riittämätön paristo- tai akkuvirta
aiheuttaa toimintahäiriön, tiedonsiirtohäiriön tai äänidatan tuhoutumisen.
• Jos käytät Net MD -laitetta pöytälaturin kanssa, aseta laturi vakaalle alustalle, jotta USB-kaapeli ei
irtoa siitä vahingossa.
95
model name1[MZ-NF810/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 96 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Äänidatan tallentaminen tietokoneeseen
Tässä kappaleessa neuvotaan, miten tallennat äänidataa ääni-CD-levyltä tietokoneen
kiintolevyasemaan.
Näissä ohjeissa selitetään, miten voit tallentaa kaikki ääni-CD:n raidat kiintolevylle. Jos
haluat tallentaa vain joitakin CD-levyn raidoista tai muista äänilähteistä, katso lisätietoja
käytönaikaisesta ohjeesta (sivu 104).
Huomautus
Järjestelmään voi tulla toimintahäiriö, jos tietokone siirtyy keskeytys- tai lepotilaan, kun ohjelmisto
toistaa tai tallentaa tallenteita tai on luomassa yhteyttä ulkoiseen laitteeseen tai tallennusvälineeseen*,
kuten Net MD -laitteeseen. Poista tietokoneen keskeytys- ja lepotilatoiminnot pois käytöstä. Jos
tarvitset lisätietoja, katso sivu 109.
∗ Tässä ohjelmistossa sana "MD" tarkoittaa tietokoneen sisäänrakennettua MD-levypaikkaa ja sanat
"Device/Media" ulkoista Net MD -laitetta, joka on kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Käynnistäminen SonicStage
Toimi jommallakummalla tavalla:
• Kaksoisnapsauta tietokoneen työpöydän
([SonicStage] -kuvaketta).
• Napsauta [Start] ja valitse [Programs]* - [SonicStage] - [SonicStage].
∗ [All Programs] Windows XP -käyttöjärjestelmässä.
SonicStage käynnistyy, ja sen pääikkuna tulee näyttöön.
96
model name1[MZ-NF810/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 97 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Ääni-CD-levyjen tallentaminen kiintolevyasemaan
SonicStage-ohjelmistoversiossa 1.5 kiintolevyasemaa kutsutaan nimellä "Music Drive".
Music Drive -asemassa käsitellään kaikkea SonicStage-ohjelmiston tallentamaa äänidataa.
1
Aseta tietokoneen CD-ROM-asemaan ääni-CD, jonka haluat tallentaa.
Näyttöön tulee CD-ikkuna.
Huomautus
Kun tallennat ääni-CD:n CD-ROM-asemassa ensimmäistä
kertaa, näyttöön avautuu "CD Drive Optimization" valintaikkuna, kun asetat asemaan ääni-CD:n. Kun valitset
ikkunasta [Start], ohjelmisto aloittaa CD-ROM-aseman
tarkistuksen, jonka aikana tarkistetaan, että tallennus tapahtuu
oikein.
2
Napsauta painiketta
(Tallennus).
Näyttöön tulee tallennusnavigointi-ikkuna*.
∗Tallennus on helppo tehdä tämän ikkunan avulla.
Noudattamalla seuraavan vaiheen kohdissa 1, 2 ja 3
olevia ohjeita voit valita äänilähteen vasemmassa paneelissa ja
tallennuskohteen oikeassa paneelissa.
3
Valitse
(CD) kohdassa [1 Sources] ja
Targets] ja napsauta sitten painiketta 3
(Music Drive) kohdassa [2
[Jump to Record Window].
Näyttöön tulee tallennusikkuna.
jatkuu
97
model name1[MZ-NF810/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 98 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
4
Napsauta tallennusikkunan keskellä olevaa painiketta
ja valitse tallennustila.
Kun tallennat dataa LP2-tilassa:
valitse ATRAC3 132kbps
Kun tallennat dataa LP4-tilassa:
valitse ATRAC3 66kbps
Napsauta
tästä
5
Jos luettelopaneeli ei näy näytössä, napsauta painiketta
(Näytä luettelo).
Luettelopaneelit ovat tallennusikkunan alapuolella.
Ääni-CD:n sisältö näkyy vasemmassa
luettelopaneelissa.
6
Napsauta painiketta
[Record All].
Tallennus alkaa.
Kun tallennus on päättynyt, tallentuneet raidat näkyvät oikeassa luettelopaneelissa.
Tallennuksen pysäyttäminen
Napsauta painiketta
([Stop]).
Kun haluat jatkaa tallennusta, napsauta painiketta
alusta, jonka tallennus viimeksi pysäytettiin.
. Tallennus jatkuu tällöin sen raidan
98
model name1[MZ-NF810/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 99 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Äänidatan nimeäminen
Kun tallennus on päättynyt, voit nimetä musiikkiaseman äänidatan. Kun olet nimennyt
äänidatan, nimitiedot siirretään MD-levylle äänidatan kanssa, jolloin voit katsoa tiedot Net
MD -laitteelta.
1
Käynnistä SonicStage (sivu 96) ja napsauta painiketta
(Music Drive).
Näyttöön tulee "All Playlists" ja kaikki
musiikkiasemaan tallennetut albumit Music Drive ikkunaan.
2
Kaksoisnapsauta haluamasi albumin nimeä.
Näyttöön tulee luettelo valitsemasi albumin äänitiedostoista.
3
Napsauta painiketta
(Muokkaus) näytön oikeassa alareunassa.
Näyttöön tulee muokkauspaneeli.
4
Valitse muokattava kohde napsauttamalla kohtia [Title], [Album], [Artist] tai
[Genre], napsauta hiiren oikeaa painiketta ja valitse [Rename].
Voit myös napsauttaa painiketta [V] kohdassa [Album] tai [Artist], jolloin näyttöön
tulee avattava luettelo, josta voit valita haluamasi kohteen.
5
Kun raidan nimi on korostettuna, syötä tekstitiedot näppäimistöltä.
z
Voit myös tuoda nimiä tietokannasta painikkeella
([CD Info]) ja käyttää niitä raitojen ja albumien
nimeämisessä. Lisätietoja on käytönaikaisessa ohjeessa (sivu 104).
99
model name1[MZ-NF810/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 100 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Äänidatan siirtäminen tietokoneesta Net MD
-laitteeseen (Check-out)
Musiikkiasemaan tallennettu äänidata voidaan siirtää Net MD -laitteeseen. Tätä
toimenpidettä kutsutaan ohjelmistossa englanniksi nimellä "Check-out". Tässä
ohjelmistossa raitojen siirtämiskertojen lukumäärä tietokoneesta Net MD -laitteeseen on
rajoitettu tekijänoikeuksien suojelemiseksi (sivu 118).
Toistoluettelo
Äänitiedostojen siirtäminen Net MD -laitteeseen
Tässä kappaleessa neuvotaan, miten voit siirtää kaikki toistoluettelon* äänitiedostot Net
MD -laitteeseen.
∗ Toistoluettelossa tallennetut äänitiedostot voidaan luokitella musiikkilajin, artistin ja muiden
ominaisuuksien mukaan.
1
Paina painiketta
tallennusnavigointi-ikkuna.
2
Valitse
(Music Drive) kohdassa [1 Sources] ja
kohdassa [2 Targets] ja napsauta sitten painiketta 3
Record Window]).
(Tallennus), jolloin näyttöön tulee
(Device/Media)
([Jump to
Näyttöön tulee tallennusikkuna.
100
model name1[MZ-NF810/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 101 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
3
Napsauta näytön keskellä olevaa painiketta
tallennustila (sivu 98).
ja valitse
Standard transfer mode (perussiirtotila): Data siirretään alkuperäisten tiedostojen
formaatissa.
Maximum available transfer space (suurin käytössä oleva siirtotila): Kaikki data
siirretään LP4-tilassa.
SP transfer mode (SP-siirtotila): Kaikki data muunnetaan ja siirretään normaalissa
stereotilassa. Valitse tämä tila, jos kuuntelet tietokoneesta siirrettyjä
musiikkitiedostoja laitteella, joka ei tule MDLP-tilaa.
4
Jos luettelopaneeli ei näy näytössä, napsauta painiketta
(Näytä luettelo).
Näyttöön tulee toistoluettelo.
5
Vahvista, että siirrettävät äänitiedostot voidaan siirtää.
Raidan numeron vieressä olevien nuottien lukumäärä
osoittaa, kuinka monta kertaa tiedosto voidaan vielä
siirtää (esimerkiksi symboli
osoittaa, että raita
voidaan siirtää tietokoneesta vielä kolme kertaa). Jos
raidan numeron vieressä on symboli
, tiedostoa ei
voida enää siirtää.
6
Napsauta painiketta
[Check-Out All].
Tiedostojen siirtäminen alkaa.
Kaikki toistoluettelossa näkyvät tiedostot siirretään Net MD -laitteeseen.
Siirron peruuttaminen
Napsauta painiketta
([Stop]).
101
model name1[MZ-NF810/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 102 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Huomautuksia
• Kun siirto tietokoneesta (tai tietokoneeseen) on alkanut, älä kytke USB-kaapelia tai virtalähdettä irti,
ennen kuin siirto on päättynyt. Irrottaminen voi vahingoittaa tiedostoja ja aiheuttaa järjestelmän
toimintahäiriön.
• Älä täräytä Net MD -laitetta, kun raitojen siirto on alkanut. Jos näin käy, tallenne ei ehkä tallennu
oikein.
• MD-järjestelmän rajoituksista johtuen et ehkä voi tallentaa äänidataa jäljellä olevan tallennusajan
verran.
• MD-järjestelmän rajoituksista johtuen voit tallentaa levylle korkeintaan noin 1 700 merkin verran
levyn, ryhmien ja raitojen nimiä. Ota tämä huomioon, kun siirrät MD-laitteeseen useita raitoja.
102
model name1[MZ-NF810/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 103 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
MD-levyn kuunteleminen
Voit kuunnella MD-levyä Net MD -laitteella sen ollessa kytkettynä tietokoneeseen. Kun
kytket laitteen irti tietokoneesta, voit käyttää Net MD -laitetta tavallisena MiniDisclaitteena.
Lisätietoja Net MD -toiminnoista on luvussa "Tallentimen toiminnot".
MD-levyn kuunteleminen Net MD -laitteen ollessa kytkettynä
tietokoneeseen
Jos kuuntelet MD-levyä, kun Net MD on kytkettynä tietokoneeseen, varmista, että
kuuntelet itse Net MD -laitteella (johon on kytketty kuulokkeet/nappikuulokkeet,
kaiuttimet jne.). MD-ääni ei kuulu kuulokkeista tai nappikuulokkeista, jotka on kytketty
tietokoneeseen.
MD-levyn kuunteleminen Net MD -laitteen ollessa irrotettuna
tietokoneesta
Kuuntele MD-levyä, kun olet irrottanut USB-kaapelin tietokoneesta ja Net MD -laitteesta.
Huomautuksia
Tietokoneesta siirrettyjä äänitiedostoja ei tavallisesti voida jakaa tai yhdistää. Jos haluat muokata
siirrettyjä tiedostoja, siirrä ne ensin takaisin tietokoneeseen. Tietokoneesta siirrettyjä tiedostoja voidaan
muokata joillakin MD-laitteilla. Raidan poistaminen vähentää kuitenkin kertoja, jotka raita voidaan
siirtää tietokoneelta, ja raitojen jakaminen tai yhdistäminen voi tehdä tiedoston palauttamisen
tietokoneeseen mahdottomaksi (sivu 116).
103
model name1[MZ-NF810/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 104 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Edistyneitten käyttäjien toiminnot
Muiden toimintojen käyttäminen
Käytönaikaisen SonicStage-ohjeen käyttäminen
Tässä käyttöohjeessa neuvotaan vain SonicStage-ohjelmiston perustoiminnot.
Ohjelmistossa on kuitenkin runsaasti muitakin erilaisia toimintoja, joilla voit esimerkiksi
tuoda ohjelmistoon Internetistä haettuja äänitiedostoja, luokitella ja käsitellä äänitiedostoja
ja toistaa niitä erilaisissa toistotiloissa. Lisätietoja ja ohjeita näistä eri valikoista ja
toiminnoista on käytönaikaisessa ohjeessa.
Käytönaikaisen ohjeen hakeminen näyttöön
Napsauta painiketta
(Ohje)
SonicStage-ohjelmiston ollessa
käytössä.
z
Saat käytönaikaisen ohjeen näyttöön toimimalla myös seuraavasti:
Napsauta [Start] ja valitse [Programs]* - [SonicStage] ja [SonicStage Help].
∗ [All Programs] Windows XP -käyttöjärjestelmässä.
104
model name1[MZ-NF810/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 105 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Käytönaikaisen ohjeen katseleminen
Välilehdet
Oikeanpuoleinen
kehys
Vasemmanpuoleinen
kehys
Kerromme ensin, miten käytönaikaista ohjetta käytetään. Ohjeen käyttö on selitetty myös
itse ohjeessa.
1 Kaksoisnapsauta ensin kohtaa [Overview] vasemmanpuoleisessa kehyksessä.
2 Napsauta kohtaa [About this Help file].
Kyseisen kohdan ohje ja selitys tulevat oikeanpuoleiseen kehykseen.
3 Lue teksti.
Vieritä näyttöä tarvittaessa.
Napsauttamalla alleviivattuja sanoja pääset niiden selityksiin.
Huomautus
Käytönaikaisessa ohjeessa "Device/Media"
on yleinen termi, jolla tarkoitetaan ulkoisia
laitteita, kuten Net MD- ja Network
Walkman -laitteita (eli kannettavia ICsoittimia tai kannettavia "Memory Stick"soittimia) sekä MusicClips-laitteita.
Device/Media
105
model name1[MZ-NF810/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 106 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Muut tiedot
Asetukset ja varotoimet
Käyttöjärjestelmän mukaiset asetukset
Asetukset ja varotoimet vaihtelevat käytössä olevan käyttöjärjestelmän mukaan.
Tarkista, mitkä kohdat koskevat omaa käyttöjärjestelmääsi.
Windows XP:n käyttäjät
Rajoitukset käytettäessä SonicStage-ohjelmistoa Windows XP käyttöjärjestelmässä
• Kun asennat tätä ohjelmistoa, sinun on kirjauduttava järjestelmään sisään
käyttäjänimellä, jonka määritteenä on "Computer Administrator"*.
• Sinun on kirjauduttava sisään käyttäjänimellä "Administrators" tai "Power Users", kun
haluat käyttää SonicStage-ohjelmistoa.
• Voit käyttää kumpaakin Windows XP -versiota (Home/Professional).
• Tehtaassa asennetun Windows XP Home Edition- tai Windows XP Professional -version
NTFS-formaattia voidaan käyttää vain (tehtaassa asetetuilla) perusasetuksilla.
∗ Kun haluat tarkistaa, onko käyttäjänimellä määrite "Computer Administrator", toimi seuraavasti:
Napsauta [Start] ja valitse [Control Panel ] - [User Account] ja tarkista ikkunassa näkyvä
käyttäjänimi.
Huomautus koskien SonicStage-ohjelmiston käyttöä Windows XP käyttöjärjestelmässä
Jos käytät "System Tools" -valikon "System Restore" -toimintoa, SonicStage-ohjelmistolla
käsitellyt äänitiedostot voivat vahingoittua, jolloin niitä ei ehkä voida toistaa.
Ennen kuin käynnistät tämän Järjestelmän palauttaminen -toiminnon, tee ensin
varmuuskopiot kaikista äänitiedostoista ja palauta ne kiintolevylle toiminnon jälkeen.
Lisätietoja varmuuskopioiden tekemisestä saat käytönaikaisesta ohjeesta.
Huomautus
Varmuuskopioiden palauttaminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos äänitiedosto vahingoittuu
järjestelmän palauttamisen jälkeen, näyttöön voi tulla virhevalintaikkuna. Jos näin tapahtuu, toimi
ikkunassa olevan sanoman ohjeiden mukaan.
106
model name1[MZ-NF810/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 107 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Windows Millennium Editionin käyttäjät
Huomautus koskien SonicStage-ohjelmiston käyttöä Windows Millennium
Edition -käyttöjärjestelmässä
Jos käytät "System Tools" -valikon "System Restore" -toimintoa, SonicStage-ohjelmistolla
käsitellyt äänitiedostot voivat vahingoittua, jolloin niitä ei ehkä voida toistaa.
Ennen kuin käynnistät tämän Järjestelmän palauttaminen -toiminnon, tee ensin
varmuuskopiot kaikista äänitiedostoista ja palauta ne kiintolevylle toiminnon jälkeen.
Lisätietoja varmuuskopioiden tekemisestä saat käytönaikaisesta ohjeesta.
Huomautus
Varmuuskopioiden palauttaminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos äänitiedosto vahingoittuu
järjestelmän palauttamisen jälkeen, näyttöön voi tulla virhevalintaikkuna. Jos näin tapahtuu, toimi
ikkunassa olevan sanoman ohjeiden mukaan.
Windows 2000:n käyttäjät
Rajoitukset käytettäessä SonicStage-ohjelmistoa Windows 2000 käyttöjärjestelmässä
• Sinun on kirjauduttava sisään käyttäjänimellä "Administrator" ennen SonicStageohjelmiston asentamista.
• Sinun on kirjauduttava sisään käyttäjänimellä "Administrators" tai "Power Users", kun
haluat käyttää SonicStage-ohjelmistoa.
• Windows 2000 -versioista vain Windows 2000 Professional tukee SonicStageohjelmistoa.
• Windows 2000 Professional -käyttöjärjestelmän tehtaassa asennettua NTFS-formaattia
voidaan käyttää vain perustehdasasetuksilla.
Windows 98 Second Editionin käyttäjät
MP3-tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen tai WAV-tiedostojen toistaminen
tietokoneella
MP3-tiedostojen siirtoa ja WAV-tiedostojen toistoa varten tarvitaan Microsoft Media
Player -ohjelmiston versio 7.0 tai uudempi versio. Aikaisempien versioiden käyttäjät
voivat ladata uusimman version Microsoftin WWW-sivuilta osoitteesta http://
www.microsoft.com/.
107
model name1[MZ-NF810/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 108 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Käyttäjät, joiden tietokoneeseen on asennettu OpenMG Jukebox,
SonicStage tai SonicStage Premium
Huomautus
Tarkista, onko tietokoneesta siirretty raitoja.
Jos tietokoneesta on siirretty raitoja OpenMG Jukebox -ohjelmistosta, SonicStageohjelmiston aikaisemmasta versiosta tai SonicStage Premium -ohjelmistosta, näitä raitoja
ei ehkä pystytä siirtämään takaisin SonicStage-ohjelmistoversiolla 1.5. Suosittelemme, että
siirrät nämä raidat takaisin tietokoneeseen, ennen kuin asennat SonicStageohjelmistoversion 1.5.
Tarkista tietokoneeseen asennetut ohjelmistot taulukon mukaan ennen
SonicStage-version 1.5 asentamista.
Asennusmenettely vaihtelee sen mukaan, mitä ohjelmistoja tietokoneeseesi on asennettu.
Käyttäjät, joiden tietokoneeseen on asennettu OpenMG Jukebox
Asennettu versio
Toimenpide
Versio 1.0–2.1
Asenna SonicStage 1.5. OpenMG Jukebox -versio 1.0–2.1
poistetaan automaattisesti ja korvataan uudella versiolla.1)
Versio 2.2
OpenMG Jukebox -versio 2.2 ja SonicStage-versio 1.5
voivat olla asennettuina tietokoneeseen samanaikaisesti.
Jos asennat koneeseen SonicStage-version 1.5, OpenMG
Jukebox -versio 2.2 päivitetään automaattisesti uudeksi
versioksi.
1)
OpenMG Jukebox -versiolla 1.0–2.1 tallennetut äänitiedostot muunnetaan automaattisesti
SonicStage-version 1.5 tiedostoiksi. Suosittelemme varmuuden vuoksi, että otat äänitiedostoista
varmuuskopiot varmuuskopiotyökalulla, ennen kuin päivität ohjelmiston SonicStage-versiolla 1.5.
Käyttäjät, joiden tietokoneeseen on asennettu SonicStageohjelmiston aikaisempi versio
Asennettu versio
Toimenpide
Versio 1.0–1.5
Asenna SonicStage-versio 1.5. Aikaisempi versio poistetaan
automaattisesti ja korvataan uudella versiolla.1)
1)
SonicStage -versiolla 1.0–1.5 tallennetut äänitiedostot muunnetaan automaattisesti SonicStageversion 1.5 tiedostoiksi. Suosittelemme varmuuden vuoksi, että otat äänitiedostoista varmuuskopiot
varmuuskopiotyökalulla, ennen kuin päivität ohjelmiston SonicStage-versiolla 1.5.
Käyttäjät, joiden tietokoneeseen on asennettu SonicStage
Premium
Asennettu versio
Toimenpide
SonicStage Premium
Asenna SonicStage-versio 1.5. SonicStage-versio 1.5 ja
SonicStage Premium voivat olla asennettuina
tietokoneeseen samanaikaisesti.
108
model name1[MZ-NF810/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 109 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Varotoimet, kun tietokoneeseen on asennettu sekä SonicStage-versio 1.5 että
OpenMG Jukebox -versio 2.2 tai SonicStage Premium
• Varmista, että OpenMG Jukebox -version 2.2 kuvake ei ole tietokoneen tehtäväpalkissa. Jos kuvake
on tehtäväpalkissa, tietokone ei ehkä tunnista Net MD -laitetta.
• Tietokoneeseen tallennettu äänitiedosto tallennetaan yhteiseen tiedostoon, jota molemmat sovellukset
käyttävät. Jos siis poistat toisessa sovelluksessa äänitiedoston, kuten kokonaisen albumin, se
poistetaan myös toisesta ohjelmistosta.
Varotoimet, kun tietokoneeseen on asennettu OpenMG Jukebox -versio 1.0–2.1 tai
SonicStage-versio 1.0–1.2
Varmista, että et korvaa SonicStage-versiota 1.5 OpenMG Jukebox -versiolla 1.0–2.1 tai SonicStageversiolla 1.0–1.2, koska silloin kaikki Music Drive -musiikkiaseman äänidata voi hävitä. Jos aloitat
vahingossa OpenMG Jukebox -version 1.0–2.1 tai SonicStage-version 1.0–1.2 asennuksen, päätä
asennus välittömästi.
Huomautus kiintolevyaseman tilasta
Kiintolevyllä on oltava vähintään 120 megatavua vapaata tilaa. Jos tietokoneessa ei ole
tarpeeksi muistitilaa, ohjelmistoa ei voida asentaa kunnolla. Vaadittu levytila vaihtelee
käyttämäsi Windows-käyttöjärjestelmän tai käsittelemiesi äänitiedostojen lukumäärän
mukaan.
Huomautus järjestelmän keskeytys- ja lepotilasta
• Jos tietokone siirtyy keskeytys- tai lepotilaan CD-levyn tallennuksen tai äänitiedoston
siirron aikana, äänidataa voi hävitä tai tietokone ei ehkä aktivoidu kunnolla. Poista siksi
tietokoneen keskeytys- ja lepotilatoiminnot käytöstä (englanninkielisissä
käyttöjärjestelmissä "Suspend" ja "Hibernate").
• Jos vaihdat tallennusvälinettä järjestelmän ollessa keskeytys- tai lepotilassa, äänidataa
voi hävitä tietokoneen aktivoiduttua.
• Jos tietokone siirtyy keskeytys- tai lepotilaan, tietokone ei ehkä aktivoituessaan tunnista
Net MD -laitetta. Jos näin tapahtuu, kytke USB-kaapeli irti ja kytke se takaisin
paikoilleen.
Äänidatan varmuuskopioiminen
Ennen kuin teet mitään toimintoja, jotka voivat vaikuttaa itse käyttöjärjestelmään (kuten
järjestelmän palauttamistoiminto), ota varmuuskopiot kaikista äänitiedostoista ohjelmiston
varmuuskopiotyökalulla [SonicStage backup tool]. Napsauta [Start] ja valitse [Programs] [SonicStage].
109
model name1[MZ-NF810/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 110 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
SonicStage-ohjelmiston poistaminen
Toimi seuraavasti, kun haluat poistaa SonicStage-ohjelmiston.
Windows XP:n käyttäjät
Kirjaudu sisään käyttäjänimellä, jonka määritteenä on "Computer Administrator".
Katso tietokoneen käyttöohjeista tarkemmat ohjeet kirjautumisesta sisään
järjestelmänvalvojana.
1
Napsauta [Start] ja valitse [Control Panel].
Näyttöön tulee ikkuna "Control Panel".
2
Kaksoisnapsauta kuvaketta [Add/Remove Programs].
Näyttöön tulee valintaikkuna "Add/Remove Programs".
3
Valitse [Change or Remove Programs].
4
Valitse [SonicStage 1.5.XX] luettelosta "Currently Installed Programs" ja
valitse sitten [Change and Remove].
5
Valitse [OpenMG Secure Module 3.1]* luettelosta "Currently Installed
Programs" ja valitse sitten [Change and Remove].
Toimi näyttöön tulevan sanoman ohjeen mukaan ja käynnistä tietokone uudelleen. Kun
tietokone käynnistyy uudelleen, ohjelmiston poisto on valmis.
* Jos SonicStage-versio 1.5 on asennettuna koneeseen samanaikaisesti OpenMG Jukebox -version 2.2
tai SonicStage Premium -ohjelmiston kanssa ja poistat niistä jommankumman, varmista, että et poista
ohjelmisto-osaa [OpenMG Secure Module 3.1], sillä se on kummankin sovelluksen käytössä.
Windows Millennium Edition ja Windows 98 Second Edition
käyttäjät
1
Napsauta [Start] ja valitse [Settings] – [Control Panel].
Näyttöön tulee ikkuna "Control Panel".
110
model name1[MZ-NF810/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 111 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
2
Kaksoisnapsauta kuvaketta [Add/Remove Programs].
Näyttöön tulee ikkuna Add/Remove Programs Properties.
3
Valitse automaattisesti poistettavien sovellusten luettelosta [SonicStage
1.5.XX] ja valitse sitten [Add/Remove].
4
Valitse automaattisesti poistettavien sovellusten luettelosta [OpenMG Secure
Module 3.1]* ja valitse sitten [Add/Remove].
Toimi näyttöön tulevan sanoman ohjeen mukaan ja käynnistä tietokone uudelleen. Kun
tietokone käynnistyy uudelleen, ohjelmiston poisto on valmis.
Windows 2000:n käyttäjät
Kirjaudu sisään käyttäjänimellä "Administrator" ja noudata alla olevia ohjeita.
Katso tietokoneen käyttöohjeista tarkemmat ohjeet kirjautumisesta sisään
järjestelmänvalvojana.
1
Napsauta [Start] ja valitse [Settings] – [Control Panel].
Näyttöön tulee ikkuna "Control Panel".
2
Kaksoisnapsauta kuvaketta [Add/Remove Programs].
Näyttöön tulee valintaikkuna "Add/Remove Programs".
3
Valitse [Change or Remove Programs].
4
Valitse [SonicStage 1.5.XX] luettelosta "Currently Installed Programs" ja
valitse sitten [Change/Remove].
5
Valitse [OpenMG Secure Module 3.1]* luettelosta "Currently Installed
Programs" ja valitse sitten [Change/Remove].
Toimi näyttöön tulevan sanoman ohjeen mukaan ja käynnistä tietokone uudelleen. Kun
tietokone käynnistyy uudelleen, ohjelmiston poisto on valmis.
* Jos SonicStage-versio 1.5 on asennettuna koneeseen samanaikaisesti OpenMG Jukebox -version 2.2
tai SonicStage Premium -ohjelmiston kanssa ja poistat niistä jommankumman, varmista, että et poista
ohjelmisto-osaa [OpenMG Secure Module 3.1], sillä se on kummankin sovelluksen käytössä.
111
model name1[MZ-NF810/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 112 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Vianmääritys
Toimi seuraavasti, kun sinulla on ongelmia SonicStage-ohjelmiston käytössä. Jos näyttöön
tulee jokin sanoma, suosittelemme, että kirjoitat sen ylös.
Vaihe 1: Tarkista tässä "Vianmääritys"-kappaleessa kuvatut
ongelmat ja niiden ratkaisut.
Lisätietoja on myös ohjelmiston käyttöohjeissa ja kappaleessa "Asetukset ja varotoimet"
(sivu 106).
Vaihe 2: Tarkista SonicStage-version 1.5 käytönaikaisessa
ohjeessa kuvatut ongelmat ja niiden ratkaisut (sivu 104).
Tarkista ohjeesta kohdan "Additional information" alla oleva "Troubleshooting".
Hyödyllistä tietoa on myös muissa käytönaikaisen ohjeen osioissa.
Vaihe 3: Jos et pysty selvittämään ongelmaa edellä mainituilla
keinoilla, toimi seuraavasti.
Tarkista seuraavan taulukon tiedot ja ota sitten yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
112
model name1[MZ-NF810/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 113 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Tietokone
• Valmistaja:
• Malli:
• Tyyppi: pöytätietokone / kannettava tietokone
Käyttöjärjestelmän nimi:
RAM-muisti:
Kiintolevyasema (jossa SonicStage-ohjelmisto ja äänitiedostot ovat)
• Aseman koko:
• Vapaa tila:
Asennettu kansio, jossa SonicStage on (jos muu kuin oletuskansio)1)
• Asennetun kansion sijainti:
Ohjelmistoversio (SonicStage-versio 1.5)2):
Virhesanoma (jos sellainen näkyi näytössä):
Jos käytössä on ulkoinen CD-ROM-asema
• Valmistaja:
• Malli:
• Tyyppi: CD-ROM / CD-R/RW / DVD-ROM / Muu (
)
• Liitäntä tietokoneeseen: PC-kortti / USB / IEEE1394 / Muu (
)
Jos käytössä on muu laite, jossa USB-liitäntä
• Laitteen/laitteiden nimi:
1)
2)
Jos et määritä asennuskansiota, ohjelmisto asennetaan oletusarvoisesti paikkaan C:\Program
Files\Sony\SonicStage.
Voit tarkistaa SonicStage-ohjelmistoversion valitsemalla SonicStage-ikkunasta [Menu] - [About
SonicStage] tai katsomalla version tiedot laitteen mukana toimitetusta CD-ROM-levystä.
113
model name1[MZ-NF810/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 114 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Jos tietokone ei tunnista Net MD -laitetta
• Onko Net MD kytketty oikein tietokoneeseen?
— Jos Net MD -laitetta ei ole kytketty kunnolla tietokoneeseen, tietokone ei tunnista Net
MD -laitetta.
— Kytke USB-kaapeli uudelleen. Jos tietokone ei vieläkään tunnista Net MD -laitetta,
irrota Net MD tietokoneesta, käynnistä tietokone uudelleen ja kytke USB-kaapeli
uudelleen.
• Onko Net MD -laitteeseen asetettu MD-levy?
Tarkista, että Net MD -laitteessa on MD-levy.
• Jos tietokone ei tunnista Net MD -laitettasi, vaikka Net MD on kytketty
tietokoneeseen kunnolla ja laitteessa on MD-levy, Net MD -ohjainta ei ehkä
ole asennettu oikein.
Tarkista Windowsin Laitehallinnasta kohdasta [USB Controller], että tietokone tunnistaa
Net MD -laitteen.
Jos Device Manager / Laitehallinta -ikkunassa on merkki [!], tietokone ei ole tunnistanut
Net MD -laitetta oikein. Asenna Net MD -ohjain uudelleen.
1 Napsauta [Start] ja valitse [Settings] - [Control Panel].1)
2 Kaksoisnapsauta Ohjauspaneelin kuvaketta [System].2)
3 Napsauta [Hardware]3)-välilehteä ja valitse sitten [Device Manager].
Näyttöön tulee Device Manager / Laitehallinta -ikkuna.
1)
2)
3)
Napsauta Windows XP:ssä [Start] ja valitse [Control Panel].
Kaksoisnapsauta Windows XP:ssä [System]-kuvaketta, jos Ohjauspaneelilla on perinteinen tyyli
("classic"), tai valitse ensin [Performance and Maintenance] ja sitten [System], jos
Ohjauspaneelilla on uusi yksinkertainen tyyli ("category").
Järjestelmästä riippuen [Hardware]-välilehteä ei ehkä ole. Napsauta tällöin [Device Manager] välilehteä, jolloin näyttöön tulee Device Manager / Laitehallinta -ikkuna.
Jos asennus ei onnistunut
• Varmista, että olet sulkenut kaikki Windows-sovellukset ennen
asennuksen aloittamista.
Jos aloitat asennuksen muiden sovellusten ollessa käytössä, järjestelmässä voi esiintyä
toimintahäiriö. Näin voi tapahtua etenkin käytettäessä sovelluksia, jotka käyttävät paljon
järjestelmäresursseja, kuten virustorjuntaohjelmistoa.
• Älä kytke Net MD -laitetta tietokoneeseen ennen asennuksen aloittamista.
Jos USB-kaapeli on kytketty tietokoneeseen ennen asennusta, asennusta ei voida tehdä
oikein. Kytke USB-kaapeli tietokoneeseen vasta asennuksen päätyttyä.
• Varmista, että tietokoneen kiintolevyasemassa on riittävästi tilaa.
Kiintolevyllä on oltava vähintään 120 megatavua vapaata tilaa. Jos tietokoneessa ei ole
riittävästi muistitilaa, ohjelmistoa ei ehkä voida asentaa.
114
model name1[MZ-NF810/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 115 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
• Jos asennus näyttää keskeytyneen.
Asennus saattaa kestää jopa 30 minuuttia sen mukaan, millainen tietokone tai CD-ROMasema sinulla on.
Tarkkaile asennuksen aikana seuraavia asioita:
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Asennus näyttää keskeytyneen
ennenaikaisesti.
Tarkista, onko asennusikkunan alla jokin virhesanoma.
t Pidä [Alt]-näppäintä alhaalla ja paina
tabulaattorinäppäintä [Tab]. Jos näyttöön on tullut
virhesanoma, paina [Enter]-näppäintä. Asennus jatkuu.
Jos virhesanomaa ei ole, asennus on vielä käynnissä.
Odota rauhassa vielä vähän aikaa.
Näytön asennuksen etenemistä Asennus etenee normaalisti. Odota vielä.
osoittava palkki ei liiku enää.
CD-ROM-aseman
latausmerkkivalo ei ole palanut
muutamaan minuuttiin.
• Jos asennus ei ole onnistunut toimenpiteistä huolimatta.
— Voit asentaa ohjelmiston myös kopioimalla kaikki tiedostot kiintolevylle seuraavasti:
1 Luo kiintolevylle uusi kansio.
2 Aseta mukana toimitettu CD-ROM-levy (SonicStage-versio 1.5) CD-ROM-asemaan.
3 Kun näyttöön tule asennusikkuna, peruuta asennus valitsemalla [Exit].
4 Napsauta Start-/Käynnistä-painiketta hiiren oikealla painikkeella ja käynnistä
Explorer/Resurssienhallinta.
5 Valitse CD-ROM-asemassa [SS15E] ja valitse sitten [Edit]-[Select All].
6 Kopioi kaikki tiedostot vaiheessa 1 luomaasi kansioon valitsemalla [Edit]-[Copy to
Folder] (tai [Edit]-[Copy]).
7 Poista CD-ROM-levy CD-ROM-asemasta, avaa kiintolevylle kopioitu kansio ja
kaksoisnapsauta tiedostoa [setup.exe].
8 Kun näyttöön tulee asennusikkuna, asenna [SonicStage 1.5] noudattamalla näyttöön
tulevia ohjeita.
— Voit asentaa ohjelmiston myös napsauttamalla [Start]-painiketta ja valitsemalla [Run].
115
model name1[MZ-NF810/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 116 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Tietoa ja selityksiä
Net MD Usein kysytyt kysymykset
Tässä kappaleessa esitetään Net MD -laitteesta usein kysyttyjä kysymyksiä ja niiden
vastauksia.
Net MD
Mikä on "Net MD"?
Net MD on standardi, jonka avulla voidaan siirtää äänidataa tietokoneesta MiniDisclevylle USB-kaapelin välityksellä.
Tähän asti MiniDisc-levyille on voitu tallentaa tiedostoja ainoastaan analogista lähteistä
mikrofonilla tai analogisen tuloliitännän kautta tai PCM-lähteistä, kuten CD-levyiltä.
Äänitiedostojen tallentaminen tietokoneesta oli mahdotonta. SonicStage-ohjelmisto ja muu
musiikinhallintaohjelmisto, joka perustuu kopiosuojaustekniikkaan, kuten "OpenMG"1)- ja
"MagicGate"2)-tekniikkaan, ovat kuitenkin mahdollistaneet äänitiedostojen muuntamisen
MD-levyillä käytettyyn ATRAC- tai ATRAC33)-formaattiin, jolloin myös
tietokonetiedostoja voidaan kopioida MD-levyille.
1)
2)
3)
Kopiosuojaustekniikka, jolla voidaan hallita tietokoneilla tallennettua äänidataa jne.
Tekniikka, jolla voidaan tarkistaa äänidatan kopiosuojaustila siirrettäessä tiedostoja tietokoneen ja
Net MD -laitteen välillä.
Tiedostotyyppi, jota käytetään MD-levyjen tallennuksessa.
Miten SonicStage-ohjelmisto helpottaa MD-levyjen käyttöä?
• Ohjelmiston avulla voit tallentaa äänidataa tietokoneesta MD-levylle.
• Muokkaustoiminnot on helpompi tehdä tietokoneen näytössä.
— Nimeäminen: voit nimetä levyjen sisällön helposti näppäimistöä käyttäen.
— Raitojen tai ryhmien siirtäminen: voit siirtää raitoja ja ryhmiä helposti hiirellä
vetämällä ja pudottamalla. Näet selvästi, mistä ja mihin siirrät raitoja.
— Ryhmäasetukset: ryhmäasetukset on helppo luoda ja purkaa.
Voit käyttää näitä toimintoja Net MD -laitteessa olevan levyn raitojen muokkaamiseen.
Jos haluat muokata MD-levyn sisältöä, kytke Net MD tietokoneeseen ja muokkaa raitoja
SonicStage-ohjelmiston Device/Media-ikkunassa.
Voiko Net MD -laitteella tallennettuja raitoja siirtää tietokoneeseen?
Ei, niitä ei voida siirtää.
Äänidata, joka on alunperin siirretty tietokoneesta, voidaan siirtää takaisin vain samaan
tietokoneeseen. Raitoja, jotka on tallennettu Net MD -laitteella mikrofonin avulla tai
analogisen tai digitaalisen liitännän kautta, ei voida siirtää tietokoneeseen tai kopioida.
Tietokone k MiniDisc : Siirto onnistuu.
MiniDisc k Tietokone : Siirto onnistuu vain raidoilla, jotka on alunperin siirretty
tietokoneesta.
116
model name1[MZ-NF810/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 117 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Muokkaaminen
Voiko tietokoneesta siirrettyjä raitoja muokata Net MD -laitteella?
• Muokkaustoiminnot, joita voit tehdä Net MD -laitteella:
— Sisällön nimeäminen.
— Ryhmien muodostaminen ja purkaminen.
— Raitojen tai ryhmien siirtäminen.
• Muokkaustoiminnot, joita et voi tehdä Net MD -laitteella:
— Raitamerkkien lisääminen (Divide) ja raitamerkkien poistaminen (Combine).
— Raitojen, ryhmien tai koko levyn sisällön poistaminen.
117
model name1[MZ-NF810/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 118 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Kopiosuojaus
OpenMG-tekniikan* avulla voit käyttää digitaalisia musiikkitallenteita ja samalla suojata
niiden haltijoiden tekijänoikeudet. OpenMG Jukebox salakirjoittaa äänitiedostot OpenMGformaattiin ja tallentaa ne tietokoneesi kiintolevylle, jotta niitä ei voida levittää laittomasti.
* Ohjelmiston kopiosuojaustekniikka noudattaa SDMI:n (Secure Digital Music Initiative) vaatimuksia.
Ohjelmisto rajoittaa tallenteiden tallennusta ja toistoa tekijänoikeussuojan vuoksi.
Voit siirtää äänitiedostot vain siihen samaan tietokoneeseen, josta alunperin siirsit ne Net
MD -laitteeseen. Äänitiedostoja ei voida kopioida tai siirtää muihin tietokoneisiin.
Katso lisätietoja kohdasta "OpenMG-kopiosuojauksen ominaisuudet" (sivu 119).
Voit siirtää äänitiedostoja vain
siihen tietokoneeseen, josta ne
on siirretty ulos.
Voit siirtää
raidan
tietokoneesta
kolme kertaa.
Et voi kopioida tai
siirtää
äänitiedostoja
toiseen
tietokoneeseen.
118
model name1[MZ-NF810/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 119 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Äänitallenteiden rajoitukset
Internetistä on saatavilla runsaasti korkealaatuisia äänitallenteita erilaisten
musiikkilevityspalveluiden kautta. Joidenkin äänitallenteiden tallennukselle ja toistolle on
asetettu rajoituksia, jotta tallenteiden haltijoiden tekijäinoikeuksia voitaisiin suojata
laittomalta levitykseltä. Esimerkiksi tiedostojen toistoaikaa tai toistokertojen määrää
voidaan rajoittaa. Tällöin äänitiedostojen siirtäminen tietokoneesta ei ehkä ole mahdollista.
Siirrettävissä olevan äänidatan sisällöstä riippuen äänidataa voidaan muokata Net MD laitteella vain rajoitetusti; esimerkiksi joitakin äänitiedostoja ei voida poistaa, tai
raitamerkkejä ei voida lisätä tai poistaa.
Et voi siirtää tietokoneeseesi muita kuin niitä raitoja, jotka olet siirtänyt alunperin Net MD
-laitteeseen. Et voi esimerkiksi siirtää tietokoneeseen raitoja, jotka on tallennettu MDlaitteella mikrofonin avulla tai analogisen tai digitaalisen liitännän kautta.
OpenMG-kopiosuojauksen ominaisuudet
SonicStage-ohjelmistossa on mukana OpenMG-kopiosuojaustekniikka, jonka Sony on
kehittänyt suojatakseen musiikintekijöiden tekijänoikeuksia. OpenMG käyttää
korkealaatuista salakirjoitustekniikkaa, joka suojaa tietokoneiden äänitallenteita.
Käyttäjien on otettava huomioon alla esitetyt rajoitukset.
• SonicStage-ohjelmistolla kiintolevylle tallennettua musiikkia ei voida toistaa, jos se
kopioidaan toisiin tietokoneisiin.
• Saman SonicStage-ohjelmiston asentaminen toisiin tietokoneisiin on kiellettyä.
• Käyttösäännöt
Jos musiikkitallenne sisältää tekijänoikeuden haltijan tai tallenteen jakajan määrittämän
käyttösäännön, tallenteen käyttö on rajoitettu käyttösäännön sallimaan käyttöön. Niitä
musiikkitallenteita, jotka eivät sisällä käyttösääntöä, kuten CD-levyjä, koskee SDMI:n
oletuskäyttösääntö. Tämän oletuskäyttösäännön mukaan yksi tiedosto voidaan siirtää
tietokoneesta vain korkeintaan kolme kertaa.
• Musiikkitallenteet, jotka eivät ole yhteensopivia SonicStage-ohjelmiston kanssa
SDMI:n ohjeiden mukaan tämä ohjelmisto estää sellaisen musiikin tallentamisen, joka
sisältää kopionestosignaalin.
• SonicStage-ohjelmiston päivittäminen
Tämä ohjelmisto on kehitetty Sonyn ja SDMI:n tämänhetkistä sopimusta noudattaen. Jos
tätä sopimusta muutetaan tulevaisuudessa, jotkin ohjelmiston toiminnoista eivät ehkä ole
enää käytettävissä. Sony voi tarjota tällöin lisämaksua vastaan päivitysohjelmiston.
119
model name1[MZ-NF810/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 120 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Sanasto
ATRAC3
ATRAC3 tulee sanoista "Adaptive Transform Acoustic Coding3" ja on
äänenpakkaustekniikka, joka takaa erinomaisen äänenlaadun ja suuren pakkausnopeuden.
ATRAC3-pakkausnopeus on noin 10 kertaa suurempi kuin ääni-CD-levyn pakkausnopeus,
jolloin tallennusvälineen tallennuskapasiteetti kasvaa huomattavasti.
Electronic Music Distribution (EMD) -palvelu
EMD eli elektroninen musiikinlevityspalvelu on WWW-sivusto, joka levittää ostettavissa
olevia musiikkitiedostoja.
MP3
MP3 on lyhenne sanoista "MPEG-1 Audio Layer3". MP3 on äänitiedostojen
pakkausstandardi, jonka on määrittänyt Motion Picture Experts Group, kansainvälisen
standardointijärjestö ISO:n työryhmä. MP3-tekniikalla äänitiedostot voidaan pakata tilaan,
joka on noin 1/10 standardi-CD-levyn tilasta. Koska MP3-koodausalgoritmi on avoin,
käytettävissä on useita tämän standardin kanssa yhteensopivia koodereita ja dekoodereita
sekä ilmaisia freeware-ohjelmistoja. MP3-standardia käytetään tästä syystä laajalti
tietokonealalla.
Music Drive
Music Drive on musiikkitietokanta, jolla voidaan hallita tietokoneen äänidataa. Music
Drive -tietokannassa äänitiedostoja voidaan hallita käyttämällä erilaisia tietoja, kuten
artistien nimiä, raitojen nimiä tai CD-levyjen kansia. Äänitiedostoja voidaan myös yhdistää
ja luokitella erilaisiin toistoluetteloihin.
OpenMG
Kopiosuojaustekniikka, jota käytetään siirrettäessä musiikkitallenteita levityspalveluista tai
CD-levyiltä tietokoneeseen sekä äänitiedostojen hallinnassa. Käytettäessä OpenMGyhteensopivaa ohjelmistoa äänitallenteet voidaan salakirjoittaa ennen tallentamista
kiintolevylle, jolloin niiden toisto on mahdollista vain kyseisellä tietokoneella. OpenMG
estää myös äänitallenteiden laittoman levittämisen Internetin ja muiden verkkojen kautta.
SDMI
SDMI tulee sanoista Secure Digital Music Initiative ja on foorumi, johon kuuluu yli 130
yritystä äänitallenteiden, tietokoneiden ja kuluttajaelektroniikan aloilta. SDMI kehittää
integroitua kopiosuojaustekniikkaa, jota voidaan käyttää maailmanlaajuisesti.
SDMI pyrkii luomaan perustan äänitiedostojen asiattoman käytön estämiselle ja edistää
laillisia musiikkilevityspalveluja. Tämä kopiosuojaustekniikka OpenMG perustuu SDMI:n
standardiin.
120
model name1[MZ-NF810/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 121 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Siirtäminen tietokoneeseen/tietokoneesta (Check-In /Check-Out)
Ohjelmistossa käytetty termi "Check-out" tarkoittaa musiikkitiedostojen siirtämistä
mikrotietokoneesta ulkoiseen laitteeseen tai tallennusvälineeseen (kuten Network
Walkman -laitteeseen). Samojen tiedostojen palauttamista ulkoisesta laitteesta tai
tallennusvälineestä samaan tietokoneeseen kutsutaan nimellä "Check-in". (Et voi siirtää
tietokoneesta siirrettyjä musiikkitiedostoja toiseen tietokoneeseen.)
Voit siirtää tietokoneesta musiikkitiedoston ja siirtää sen takaisin tietokoneeseen
rajoittamattoman monta kertaa. SDMI:n sääntöjen mukaan tietokoneesta voidaan siirtää
kerralla kuitenkin korkeintaan neljä kopiota yhdestä musiikkitiedostosta. OpenMGkopiosuojaustekniikka sallii sen, että tietokoneesta voidaan siirtää samanaikaisesti yhden
raidan kolme kopiota, jolloin neljäs kopio säilytetään tietokoneella masterkopiona.
Tallennustila (bittinopeus)
Bittinopeus ilmaisee datamäärän sekuntia kohti. Bittinopeuden yksikkö on bit/s (bittiä
sekunnissa). SonicStage-ohjelmistossa tallennustila eli bittinopeus voidaan valita kolmesta
nopeudesta tallennettaessa ääni-CD-levyä tai muunnettaessa MP3- ja WAV-äänitiedostoja
ATRAC3-formaattiin: nopeudet ovat 132 kbit/s, 105 kbit/s tai 66 kbit/s. Kun nopeus on
105 kbit/s (kilobittiä sekunnissa), sekunnissa käsitellään 105 000 bittiä tietoa. Jos
bittinopeus on suuri, musiikin toistossa käytetään suuri määrä tietoa. Näin ollen nopeuden
105 kbit/s äänidata antaa paremman äänenlaadun kuin nopeuden 66 kbit/s äänidata, ja
nopeuden 132 kbit/s data antaa paremman äänenlaadun kuin nopeuden 105 kbit/s data.
Äänenlaatuun ei vaikuta kuitenkaan ainoastaan bittinopeus, vaan erilaisten
äänitiedostoformaattien, kuten MP3-formaatin, erilaiset koodausmenetelmät.
Toistoluettelo
Toistoluettelo on paikka, jossa Music Drive -tietokantaan tallennettuja tiedostoja voidaan
säilyttää ja luokitella. Jos esimerkiksi luot jazzia sisältävän toistoluettelon ja lisäät siihen
omat jazzraitasuosikkisi, voit toistaa kaikki tämän toistoluettelon raidat toistuvasti ja siirtää
ne ulkoiseen laitteeseen samalla kertaa.
Windows Media Audio
Tämä on äänenpakkaustekniikka, johon kuuluu hallintajärjestelmä nimeltään "Windows
Media Rights Manager".
Windows Media Technology
Tämä on tekniikka, jossa on mukana äänitallenteiden hallintajärjestelmä nimeltään
"Windows Media Rights Manager". Tämä järjestelmä salakirjoittaa äänitallenteita ja
levittää niitä muun muassa niiden käyttö- ja jakeluehtojen kanssa. Windows Media
Technologies (WMT) -yhteensopivia äänitiedostoja, jotka ladataan tietokoneeseen
EMD:n* kautta, voidaan tuoda OpenMG Jukebox -ohjelmistoon ja käsitellä sillä.
* EMD ei ehkä ole käytettävissä joillakin maailman alueilla.
121
model name1[MZ-NF810/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\020REGIX.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 122 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
Hakemisto
Numeerinen
K
6-Band Equalizer 38
Käynnistäminen (ohjelmisto) 96
Käytönaikainen ohje 104
Kiintolevy
tallentaminen 97
vapaa tila 91, 109
Kirjanmerkki
lisääminen 37
toistaminen 37
Kopiosuojaus 118
Kytkeminen 95
analoginen 30
digitaalinen 21
latauksen aikana 16
A
Äänetön 85
Ääni-CD 88, 97
Äänitiedostojen siirtäminen tietokoneeseen
116, 121
Äänitiedostojen siirtäminen tietokoneesta
100, 116, 121
Akku
akun ja pariston kestoaika 19
kuivaparisto 17
ladattava akku 16
Asentaminen 93
ATRAC3 116, 120
Automaattinen ajan merkitseminen 32
AVLS 61
C
CD-ROM 91
D
Device/Media 100, 105
DSP TYPE-S 86
E
EMD-palvelut 120
G
G-PROTECTION 86
Group Program Play 49
H
HOLD 12
J
Jakaminen
jakamiskohdan siirtäminen 43
Järjestelmän rajoitukset 91
Järjestelmäympäristö 91
L
Lataaminen 16
Lisävarusteet
vakiolisävarusteet 11
valinnaiset 73
M
Manuaalinen tallentaminen 33
MDLP 29
MP3 120
Music Drive 97, 120
N
Net MD 85, 89, 116
Net MD -ohjain 114
Nimeäminen 99
levy 40
raidat 40
Nimeäminen uudelleen 41
Nimi
levy 40
raidat 40
ryhmät 51
O
Ohjelmoitu toisto 37
OpenMG 120
OpenMG Jukebox -ohjelmisto 92, 108
122
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_055 NF810\DTP\3254336911\01FIMZNF810CED\020REGIX.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 123 Tuesday, March 4, 2003 1:16 PM
P
T
Poistaminen
koko levy 46
raidat 45
ryhmät 53
Windows 2000 111
Windows 98 Second Edition 110
Windows Millennium Edition 110
Windows XP 110
Poistaminen (ohjelmisto) 110
Puhdistaminen 71
Taajuuskorjain 38
Tahdistettu tallentaminen 28
Tallennusnavigointi-ikkuna 97
Tallennustila (bittinopeus) 98, 101, 121
Tallentaminen
äänenvoimakkuus 33
analoginen 30
digitaalinen 20
MDLP-tila 29
mikrofonin avulla 31
raitamerkkien lisääminen 32
tallentaminen raitoja korvaamatta 57
Tarkistaminen
jäljellä oleva aika 27, 35
toistokohta 35
Toistoluettelo 100, 121
Toistotila
raidat 36
ryhmät 48
Q
Quick Mode 60
R
Radio 68
Radioasemien esivirittäminen 68
Raitamerkki
lisääminen (Divide) 43
poistaminen (Combine) 44
Raitojen yhdistäminen 44
Ryhmä
luominen 49
ohittaminen 48
poistaminen 53
purkaminen 50
siirtäminen 52
tallentaminen 47
toistaminen 48
S
SDMI 120
Siirtäminen
Net MD -laitteeseen 100
raidat 42
ryhmät 51
tietokoneeseen 96
SonicStage Premium 92, 108
SonicStage-ohjelmisto (aikaisempi versio)
U
USB
kaapeli 11
V
Valikot 66
Varmuuskopio 109
Virtual-Surround 38
W
Windows 2000 111
Windows 98 Second Edition 110
Windows Millennium Edition 110
Windows XP 110
WMA 121
WMT 121
92, 108
123
model name1[MZ-NF810] model name2[MZ------]
[3-254-336-91(1)]
Printed in Malaysia
Download PDF

advertising