Sony | MZ-NH900 | Sony MZ-NH900 Käyttöohjeet

filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FI-MZNH900CED\01FI01COVUCE.fm]
masterpage:Right
3-266-536-93(1)
Portable MiniDisc Recorder MZ-NH900
Portable
MiniDisc Recorder
Käyttöohjeet
sivu 10
Tallentimen käyttö ___________________________________
sivu 106
Ohjelmiston käyttö ___________________________________
”WALKMAN” on Sony Corporationin rekisteröity tavaramerkki, joka
edustaa kuulokestereotuotteita.
on Sony
Corporationin tavaramerkki.
MZ-NH900
© 2004 Sony Corporation
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ-----]
[3-266-536-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI020REG.fm]
masterpage:Left
Tiedoksi
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi älä saata laitetta
alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan,
kuten kirjakaappiin tms.
Tulipalovaaran takia älä peitä laitteen
tuuletusaukkoja sanomalehdellä,
pöytäliinalla, verhoilla jne. Älä myöskään
aseta sytytettyjä kynttilöitä laitteen päälle.
MYYJÄ EI MISSÄÄN
TAPAUKSESSA VASTAA
MISTÄÄN VIALLISESTA
TUOTTEESTA TAI TUOTTEEN
KÄYTTÄMISESTÄ
AIHEUTUVISTA VÄLITTÖMISTÄ,
SATUNNAISISTA TAI
VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA,
MENETYKSISTÄ TAI KULUISTA.
CE-merkintä on pätevä ainoastaan
maissa, joissa se on lainvoimainen,
pääasiassa ETA-maissa.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi älä aseta nesteellä täytettyjä
esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle.
Joissakin maissa on erillisiä säädöksiä,
jotka koskevat laitteen paristojen
hävittämistä.
Lisätietoja saa paikallisilta viranomaisilta.
VAROITUS — NÄKYMÄTÖNTÄ
LASERSÄTEILYÄ KANNEN
OLLESSA AUKI.
VÄLTÄ ALTISTUMISTA
SÄTEILYLLE.
VAROITUS — LUOKAN 1M
NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ
KANNEN OLLESSA AUKI.
ÄLÄ KATSO LAITTEESEEN OPTISEN
LAITTEEN AVULLA.
2
model name1[MZ-NHF900] model name2[MZ------]
[3-266-536-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI020REG.fm]
masterpage:Right
• SonicStage ja SonicStage-logo ovat
Ilmoitus käyttäjille
Mukana toimitettu ohjelmisto
• Ohjelmiston tai sen käyttöoppaan
osittainenkin kopioiminen sekä
ohjelmiston vuokraaminen ilman
tekijänoikeuksien haltijan lupaa on
kielletty tekijänoikeuslain nojalla.
• SONY ei missään olosuhteissa vastaa
tämän tallentimen mukana toimitetun
ohjelmiston käytöstä aiheutuvasta
taloudellisesta tappiosta tai
tulonmenetyksestä eikä kolmannen
osapuolen tekemistä vaateista.
• Mikäli ohjelmistossa on
valmistusvirheestä johtuva vika, SONY
vaihtaa sen uuteen. SONY ei kuitenkaan
vastaa muusta.
• Tallentimen mukana toimitettua
ohjelmistoa ei voida käyttää muiden
kuin sen kanssa käytettäväksi
tarkoitettujen laitteiden kanssa.
• Huomaa, että jatkuvasta tuotekehittelystä
johtuen ohjelmistomääritykset saattavat
muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
• Tallentimen käyttö muun kuin mukana
toimitetun ohjelmiston kanssa ei kuulu
takuun piiriin.
• Ohjelmiston kielivalikoima riippuu
tietokoneeseen asennetusta
käyttöjärjestelmästä. Varmista, että
käyttöjärjestelmä on yhteensopiva
haluamasi kielen kanssa.
— Kaikki kielet eivät välttämättä näy
oikein ohjelmistossa.
— Käyttäjän luomat merkit sekä osa
erikoismerkeistä ei ehkä näy
kunnolla.
• Käytetyn teksti- ja merkkityypin
mukaan ohjelmistossa näkyvä teksti ei
ehkä näy kunnolla laitteessa. Syyt:
— Liitetyn laitteen ominaisuudet eivät
tue tyyppiä.
— Laite ei toimi normaalisti.
•
•
•
•
•
•
•
•
Sony Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
MD Simple Burner, OpenMG, ”Magic
Gate”, ”MagicGate Memory Stick”,
”Memory Stick”, Hi-MD, Net MD,
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus ja
niiden logot ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
Microsoft, Windows, Windows NT ja
Windows Media ovat Microsoft
Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
IBM ja PC/AT ovat International
Business Machines Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Macintosh on Apple Computer, Inc:n
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.
Pentium on Intel Corporationin
tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.
Kaikki muut tavaramerkit ja
rekisteröidyt tavaramerkit ovat
haltijoidensa tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Merkintöjä ™ ja ® ei käytetä tässä
oppaassa.
CD and music-related data from
Gracenote, Inc., copyright © 2000-2003
Gracenote. Gracenote CDDBR Client
Software, copyright 2000-2003
Gracenote. This product and service may
practice one or more of the following
U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680;
#6,154,773, #6,161,132, #6,230,192,
#6,230,207, #6,240,459, #6,330,593 and
other patents issued or pending.
Gracenote and CDDB are registered
trademarks of Gracenote. The Gracenote
logo and logotype, the Gracenote CDDB
logo, and the “Powered by Gracenote”
logo are trademarks of Gracenote.
Ohjelma © 2001, 2002, 2003, 2004 Sony
Corporation
Dokumentaatio © 2004 Sony Corporation
3
model name1[MZ-NHF900] model name2[MZ------]
[3-266-536-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI020REGTOC.fm]
masterpage:Left
Sisällysluettelo
Tietoja ominaisuuksista ja vakiovarusteisiin
kuuluvista käyttöohjeista .................................. 8
Tallentimen käyttö
Säätimet ja painikkeet ........................................ 11
Käytön aloittaminen ........................................... 15
Levyn tallentaminen heti .................................... 19
Levyn toistaminen heti ....................................... 23
Valikkojen käyttäminen ...................................... 25
Valikkotoimintojen käyttäminen ................................................................25
Valikkoluettelo ............................................................................................27
Eri tallennustavat ................................................ 30
Toimet ennen tallennusta ............................................................................30
Näytön tietojen tarkasteleminen .................................................................31
Tallentaminen mikrofonista ........................................................................33
Tallentaminen televisiosta tai radiosta (analoginen tallentaminen) ............35
Tallennustilan valitseminen ........................................................................35
Tallennuksen äänenvoimakkuuden säätäminen manuaalisesti ...................36
Raitamerkkien lisääminen tallennuksen aikana ..........................................37
Ryhmätoiminnon käyttäminen tallennuksen aikana ...................................38
Tallennuksen aloittaminen/lopettaminen samanaikaisesti äänilähteen
kanssa (tahdistettu tallentaminen) ..........................................................40
4
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI020REGTOC.fm]
masterpage:Right
Eri toistotavat ..................................................... 41
Näytön tietojen tarkasteleminen ..................................................................41
Toistotilan valitseminen ..............................................................................43
Raidan hakeminen (haku) ............................................................................50
Äänen säätäminen (virtuaalinen surround-ääni • kuusialueinen
taajuuskorjain) ........................................................................................50
Toistonopeuden muuttaminen (nopeudensäätö) ..........................................54
Stereolaitteistoon liittäminen (LINE OUT) .................................................55
Tallennettujen raitojen muokkaaminen ............. 56
Ennen muokkausta ......................................................................................56
Nimien lisääminen (nimi) ............................................................................56
Raitojen tai ryhmien siirtäminen uuteen ryhmään (ryhmän asetukset) .......60
Ryhmän purkaminen (ryhmän vapautus) ....................................................62
Tallennettujen raitojen siirtäminen (siirto) ..................................................62
Raitojen poistaminen ja koko levyn tyhjentäminen (poisto) .......................66
Raidan jakaminen ........................................................................................68
Raitojen yhdistäminen .................................................................................70
Levyn alustaminen ......................................................................................71
Muut toiminnot .................................................... 72
Näyttöön tulevien valikkotoimintojen muuttaminen (valikkotila) ..............72
Kuulon suojaaminen (AVLS) ......................................................................72
Äänimerkin poistaminen käytöstä ...............................................................73
Taustavalon kytkeminen päälle ja pois päältä .............................................73
Levykohtaisten asetusten tallentaminen
(levymuisti) ............................................................................................74
Toiston aloittaminen nopeasti (pikatila) ......................................................75
Levytilan valitseminen (levytila) ................................................................76
Näytön kontrastin säätäminen (kontrastinsäätö) .........................................77
Näytön vierityssuunnan vaihtaminen ..........................................................77
Tallentimen ja tietokoneen yhteiskäyttö ........... 78
Tietokoneliitännän avulla tehtävät toiminnot ..............................................78
Tallentimen liittäminen tietokoneeseen ......................................................78
Muun kuin äänidatan tallentaminen levylle ................................................80
5
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI020REGTOC.fm]
masterpage:Left
Lisätiedot ............................................................ 82
Varotoimet ..................................................................................................82
Tekniset tiedot .............................................................................................84
Vianmääritys ja selitykset .................................. 86
Vianmääritys ...............................................................................................86
Virheilmoitukset .........................................................................................95
Selitykset ...................................................................................................100
6
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI020REGTOC.fm]
masterpage:Right
Ohjelmiston käyttö
Mitä voit tehdä MD Simple Burner/SonicStageohjelmistolla .................................................. 106
Asentaminen ..................................................... 108
Vaaditun järjestelmäympäristön varmistaminen .......................................108
Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen .................................................109
MD Simple Burner -ohjeen käyttäminen ........... 110
Ennen MD Simple Burner -ohjelmiston käyttöä .......................................110
Tallentaminen MD Walkman -toimintojen avulla (Helppokäyttötila) ......111
Tallentaminen tietokoneen toiminnoilla (Vakiotila) .................................112
SonicStage-ohjeen käyttäminen ...................... 114
Äänidatan siirtäminen ...............................................................................114
Äänidatan siirtäminen tietokoneesta MD Walkman -laitteeseen ..............116
Äänidatan siirtäminen takaisin MD Walkman -laitteesta tietokoneeseen ...... 118
SonicStage Help -ohjeen käyttäminen ......................................................121
Tietojen hakeminen SonicStage Help -ohjeesta ........................................123
Muut tiedot ........................................................ 125
SonicStage-/MD Simple Burner -ohjelmiston poistaminen ......................125
Kopiosuojaus .............................................................................................126
Vianmääritys .............................................................................................127
Hakemisto ..................................................................................................130
7
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FI-MZNH900CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Left
Tietoja ominaisuuksista ja
vakiovarusteisiin kuuluvista
käyttöohjeista
Tässä osassa kuvataan kannettavan MiniDisc-tallentimen toiminnot ja mukana
toimitettavat käyttöohjeet. Lisätietoja tallentimen käytöstä saat eri käyttöohjeista.
Lisätietoja Hi-MD-ominaisuuksista
”Hi-MD” on uusi MiniDisc-formaatti, jonka ominaisuudet ovat kehittyneemmät kuin
MD-vakioformaatin.
”Mitä voit tehdä Hi-MD Walkman -soittimellasi”
-lehtinen
Tässä lehtisessä on tietoja Hi-MD Walkman -formaatin tärkeimmistä
ominaisuuksista ja siitä, miten se poikkeaa MD Walkman vakiolevyistä.
Tallentimen käyttö
Voit tallentaa CD-soittimen tai mikrofonin kautta ja nauttia omista äänityksistäsi.
Tallentimen käyttö (sivut 10 - 104)
Tässä osassa on kuvaus kaikista tallentimen toiminnoista. Lisäksi
osassa on tietoja tallentimen käytön yhteydessä mahdollisesti
ilmenevistä ongelmista ja niiden ratkaisemisesta sekä toimintaohjeita
näyttöön ilmestyvien viestien varalle.
, Jos ongelmia ilmenee tai tarvitset lisätietoja
Katso kohtaa ”Vianmääritys ja selitykset” (sivu 86).
8
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FI-MZNH900CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Right
Tallentimen käyttö tietokoneeseen kytkettynä
Laitteen mukana toimitetun SonicStage -ohjelmiston avulla voit siirtää äänidataa
tallentimen ja tietokoneen välillä.
Laitteen mukana toimitetun MD Simple Burner -ohjelmiston avulla voit tallentaa
äänidataa tallentimeen.
Ääni-CD-levyt
Internet
Musiikkitiedostot
Ohjelmiston käyttö (sivut 106 - 129)
Tässä luvussa on kuvaus laitteen mukana toimitetun SonicStage- tai MD Simple Burner
-ohjelmiston asentamisesta ja perustoiminnoista.
SonicStage -ohjelman ohje
Help-toiminto on käytönaikainen ohje, jota voit lukea
tietokoneen näytössä.
Käytönaikainen ohje sisältää SonicStage -ohjelman tarkat
käyttöohjeet ja muita tietoja. Voit katsoa lisätietoja
käytönaikaisesta ohjeesta myös silloin, jos SonicStage ohjelman käytössä ilmenee ongelmia.
Huomautuksia luvusta ”Ohjelmiston käyttö”
• Ohjelmiston käyttöä koskevassa luvussa ”Net MD” viittaa tallentimeen, jossa on vakiolevy, ”Hi-MD”
viittaa tallentimeen, jossa on Hi-MD-levy tai Hi-MD-tilassa oleva vakiolevy.
• Tämän luvun kuvissa näkyvät näytöt voivat erota ohjelmiston näytöistä.
• Tämän luvun ohjeita ja selityksiä laadittaessa on oletettu, että käyttäjä tuntee Windowsin
perustoiminnot. Jos tarvitset lisätietoja tietokoneesi ja käyttöjärjestelmäsi käytöstä, käytä apuna
niiden käyttöoppaita.
• Tämän luvun ohjeet ja selitykset koskevat yleisiä Hi-MD- ja Net MD -laitteita. Tästä syystä jotkin
selitykset (ja kuvat) eivät ehkä koske omaa Hi-MD- tai Net MD -laitettasi. Katso myös oman Hi-MDtai Net MD -laitteesi käyttöohjeet.
9
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-93(1)]
Tallentimen käyttö
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FI-MZNH900CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Left
Vakiovarusteiden tarkistaminen
Verkkolaite (1)
Pöytälaturi (1)
Kaukosäädin (1)
Kuulokkeet (vain
Yhdysvaltojen malli) (1)
Nappikuulokkeet
(ei USA:n mallissa) (1)
USB-kaapeli (1)
Ladattava NH-10WM-nikkeli- Kuivaparistokotelo (1)
metallihydridiakku (1)
Akun kantokotelo (1)
Optinen johto (1)
Pinnesuodattimet (2)
Lisätietoja pinnesuodattimen käytöstä on tämän yksikön mukana toimitetussa Vakiovarusteisiin
sisältyvien pinnesuodattimien käyttäminen -ohjeessa.
CD-ROM (SonicStage/MD Simple Burner) (1)*
Kuljetuspussi (ei USA:n mallissa) (1)
* Älä toista CD-ROM-levyä CD-soittimella.
Huomautus
Noudata alla kuvattuja varotoimia tätä laitetta käytettäessä, jotta kotelo ei vääristyisi eikä laitteessa
esiintyisi toimintahäiriöitä.
• Jos kuljetat laitetta takataskussasi, varo
istumasta laitteen päälle.
• Jos kuljetat laitetta kassissa yhdessä sen kaukoohjaimen kanssa tai niin, että laitteen johdot on
kierretty laitteen ympärille, vältä kassiin
kohdistuvia kovia iskuja.
10
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FI-MZNH900CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Right
Säätimet ja painikkeet
Tallennin
1
q;
qa
2
qs
qd
3
qg
qf
4
qh
5
8
qj
6
qk
7
A •NAVI/ MENU -painike
Paina painiketta kevyesti siirtyäksesi
NAVI (navigointi) -asetustilaan
(sivu 46). Paina painiketta ainakin
2 sekunnin ajan siirtyäksesi MENU
-asetustilaan (sivu 25).
B Paristolokero
C Jog-valintapyörä
D 5-asentoinen ohjauspainike
Käyttö
Toiminto
Paina NENT1) toisto, syöttö
-painiketta
Paina suuntaan
.
siirtyminen
edellisen raidan
alkuun, kelaus
taaksepäin
Paina suuntaan
>
siirtyminen
seuraavan raidan
alkuun, kelaus
eteenpäin
Paina suuntaan
VOL +1) tai
VOL –
äänenvoimakkuus
Tallentimen käyttö
ql
9
1) NENT-
ja VOL + -painikkeiden
vieressä on kosketuskohdat.
E Kuivaparistokotelon liitin
F Liitin pöytälaturia varten
G DC IN 3V -liitin
H X (tauko) -painike
I x (pysäytys) • CANCEL/CHG-painike
J GROUP-painike
11
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FI-MZNH900CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Left
K
L
M
N
O
P
Q
zREC-kytkin (tallennus)
OPEN-kytkin
Näyttöruutu
T MARK -painike
USB-kaapeliliitin
LINE IN (OPT) -liitin
MIC (PLUG IN POWER) -liitin
MIC (PLUG IN POWER) -liittimen
vieressä on kosketuskohta.
R HOLD-kytkin
Voit lukita tallentimen säätimet ja
painikkeet liu'uttamalla tätä kytkintä
nuolen suuntaan. Käytä tätä
toimintoa, jotta et paina painikkeita
vahingossa tallenninta kantaessasi.
S i-liitin (kuulokkeet/
nappikuulokkeet)/LINE OUT -liitin
Tallentimen näyttö
1
2
7
A Tekstinäyttö
Näyttää muun muassa levyn ja
raitojen nimet, päiväyksen,
virheilmoitukset sekä raitojen
numerot.
B SYNC-ilmaisin (tahdistettu tallennus)
C Hi-MD/MD-ilmaisin
Teksti ”Hi-MD” on näkyvissä, kun
tallennin on Hi-MD-tilassa, ja teksti
”MD” on näkyvissä, kun toimintatila
on MD.
D REC-ilmaisin
Syttyy tallennuksen tai
tiedostonsiirron aikana. Kun ilmaisin
vilkkuu, tallennin on
tallennusvalmiustilassa.
3
4 5
8
6
9
E Pariston/akun ilmaisin
Ilmaisee jäljellä olevan akkuvirran.
Jos akun lataus on heikko, ilmaisin
sammuu ja alkaa vilkkua.
F Levyn ilmaisin
Näyttää, että levy pyörii tallennuksen
tai toiston aikana.
G Raidan tilailmaisin (PCM, Hi-SP,
Hi-LP, SP, LP2, LP4, MONO)
H Alitoistotilan/uudelleentoiston
ilmaisimet
Näyttää valitun alitoistotilan (esim.
yhden raidan toisto tai
satunnaistoisto) tai uudelleentoiston.
I Päätoistotilan ilmaisimet
Näyttää valitun päätoistotilan (esim.
ryhmätoisto tai ohjelmoitu toisto).
12
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FI-MZNH900CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Right
Kauko-ohjainkuulokkeet ja -nappikuulokkeet
A
F
B
G
C
H
D
I
J
E
A Äänenvoimakkuussäädin (VOL +, –)
Säädä äänenvoimakkuutta
kääntämällä säädintä.
B x-painike (pysäytys)
C Jog-valitsin (NX/ENT, ., >)
Käyttö
Toiminto
Paina NX/ENT- toisto, tauko,
painiketta
syöttö
Paina suuntaan
siirtyminen
edellisen raidan
alkuun, kelaus
taaksepäin
Paina suuntaan
siirtyminen
seuraavan raidan
alkuun, kelaus
eteenpäin
.
>
D Näyttöruutu
E
(ryhmä) +, –
F Pidike
Katso ”Kauko-ohjaimen pidikkeen
käyttäminen” (sivu 14).
G HOLD-kytkin
Käytä tätä toimintoa, jotta et paina
painikkeita vahingossa tallenninta
kantaessasi.
H DISPLAY -painike
I P-MODE/ -painike
J SOUND-painike
13
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FI-MZNH900CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Left
Kauko-ohjaimen pidikkeen käyttäminen
Näytön tekstejä ja ilmaisimia on hankala lukea, jos kauko-ohjain on ylösalaisin pidikkeen ollessa
senhetkisessä asennossaan. Kiinnitä pidike tällöin toisinpäin alla olevien kuvien osoittamalla
tavalla.
1 Irrota pidike.
2 Kiinnitä pidike toisinpäin.
2
1
Kauko-ohjaimen näyttö
1
2
6
A
B
C
D
Levyn ilmaisin
Raitanumeronäyttö
Tekstinäyttö
Alitoistotilan/uudelleentoiston
ilmaisimet
3
4
5
7
E SND (äänen) ja SUR (surroundäänen) ilmaisimet
F Paristojen varauksen ilmaisin
G Päätoistotilan ilmaisimet
14
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FI-MZNH900CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Right
Käytön aloittaminen
Lataa akku ennen tallentimen käyttöä.
1
Aseta ladattava akku paikalleen.
1 Avaa akkulokeron kansi
liu'uttamalla OPENkytkintä.
2
2 Aseta ladattava NH-10WM- 3 Sulje kansi.
akku paikalleen E-pää
edellä.
Akun lataaminen.
1 Kytke verkkolaite pöytälaturiin ja
verkkolaite pistorasiaan.
Pistorasiaan
Verkkolaite
Pöytälaturi (takaa)
2 Aseta tallennin pöytälaturiin.
Näytössä vilkkuu teksti ”Charging”
(Lataa), näyttöön tulee e ja
lataaminen alkaa. Akun varaustason
ilmaisin poistuu näytöstä, kun akku on
latautunut.
DC IN 3V
-liittimeen
3 Kun akku on ladattu, poista tallennin
pöytälaturista.
jatkuu
15
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FI-MZNH900CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Left
z
Tyhjän akun lataaminen kestää noin 2,5 tuntia.
Latausaika saattaa vaihdella akun kunnon
mukaan.
Kuivapariston käyttäminen
1 Liitä paristokotelo tallentimeen.
2 Aseta paristo paikoilleen miinusnapa edellä.
Tallentimen takaosa
1
2
Aseta paristokoteloon LR6-alkaliparisto (koko AA).
Pisin mahdollinen käyttöaika saavutetaan käyttämällä yhdessä kuivaparistoa ja täyteen
ladattua akkua.
3
Yhdistä johdot ja vapauta säätimet ja painikkeet.
1 Liitä kauko-ohjainkuulokkeet/
-nappikuulokkeet i/LINE OUT
-liitäntään.
2 Vapauta säätimet ja painikkeet
liu'uttamalla tallentimen tai kaukoohjaimen HOLD-kytkintä nuolen (.)
vastakkaiseen suuntaan.
HOLD-toiminto
Yhdistä johto
kunnolla
i/LINE OUT -liitäntään
Yhdistä johto kunnolla
16
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FI-MZNH900CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Right
z
Voit ladata akun myös kytkemällä
verkkolaitteen suoraan tallentimeen.
Kytke verkkolaite tallentimen DC IN 3V
-liittimeen ja paina sitten x • CANCEL/CHG
-painiketta, kun tallennin on pysähtynyt.
Mallit, joihin kuuluu
verkkolaitteen
pistorasiasovitin
Akun latausajankohdan tai
kuivaparistojen
vaihtamisajankohdan
määrittäminen
Voit tarkistaa akun tai paristojen tilan
tallentimen tai kauko-ohjaimen näytöltä.
Paristojen virta vähenee.
m
Paristot lähes tyhjät.
Käytä pistorasiasovitinta, jos verkkolaite ei sovi
pistorasiaan.
Huomautuksia
• Poista tallennin pöytälaturista, kun käytät
laitetta.
• Älä käytä tallenninta, kun lataat akkua, vaikka
tallennin olisi kytkettynä verkkolaitteeseen.
Laitteen toiminta voi tällöin keskeytyä.
• Teksti ”Charging” (Lataa) ja ilmaisin e
eivät ehkä tule näyttöön heti, kun olet
asettanut tallentimen pöytälaturiin. Ilmaisin
alkaa kuitenkin vilkkua muutaman minuutin
kuluttua, ja lataus alkaa.
• Ladattavan akun kapasiteetti on tavallisesti
normaalia pienempi ensimmäisellä
käyttökerralla tai pitkän käyttötauon jälkeen.
Tällöin akku kannattaa ladata ja purkaa monta
kertaa peräkkäin. Näin akun kestoaika
palautuu normaaliksi.
• Lataa akku +5 °C - +35 °C:n lämpötilassa.
Latausaika saattaa vaihdella ympäristön
lämpötilan mukaan.
• Verkkovirran käyttöä suositellaan
tallennuksissa ja muokkauksessa. Jos käytät
tallentimen virranlähteenä paristoja, varmista,
että käytössä on täyteen ladattu paristo tai uusi
alkalikuivaparisto.
• Pysäytä tallennin ennen pariston tai akun
vaihtamista.
• Kun käytössä on 1 gigatavun Hi-MD-levy,
kokonaistallennusaika saattaa vähentyä, jos
teet jatkuvasti lyhyitä tallennuksia.
m
Ladattava akku on tyhjä.
”LOW BATTERY” vilkkuu
tallentimen näytössä (kaukoohjaimessa ”LOW BATT”), ja virta
sammuu.
Paristojen varaustason ilmaisin ei ole tarkka.
Varaus voi olla ilmoitettua suurempi tai
pienempi käyttöolosuhteiden mukaan.
17
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FI-MZNH900CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Left
Paristojen kestoaika
Kun tallennat jatkuvasti Hi-MD-tilassa
(Yksikkö: arvioitu tuntimäärä)(JEITA1))
Levytyyppi
Paristot
Linear PCM
Hi-SP
Hi-LP
3,5
5
6
LR63)
2,5
3,5
4
NH-10WM + LR6
6
8,5
10
NH-10WM
3,5
5
6
LR6
4,5
7
8
NH-10WM + LR6
8
12
14
1 Gt:n Hi-MD-levy NH-10WM2)
60/74/80 minuutin
vakiolevy
1) Mitattu
japanilaisen JEITA-teollisuusjärjestön (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association) standardin mukaisesti
2) Käytettäessä täyteen ladattua nikkeli-metallihydridiakkua
3) Käytettäessä AA-kokoisia Sony LR6 STAMINA -alkaliparistoja (valmistettu Japanissa)
Kun tallennat jatkuvasti MD-tilassa
(Yksikkö: arvioitu tuntimäärä)(JEITA)
Levytyyppi
Paristot
SP stereo
LP2 stereo
LP4 stereo
60/74/80 minuutin
vakiolevy
NH-10WM
5,5
6,5
7,5
LR6
7
8,5
9,5
NH-10WM + LR6
12,5
15
17
Kun toistat jatkuvasti Hi-MD-tilassa
(Yksikkö: arvioitu tuntimäärä)(JEITA)
Levytyyppi
Paristot
Linear PCM
Hi-SP
Hi-LP
5
8,5
10
LR6
10
16
19
NH-10WM + LR6
15
24,5
29
NH-10WM
5
8,5
11
LR6
9
14,5
19
NH-10WM + LR6
14
23
30
1 Gt:n Hi-MD-levy NH-10WM
60/74/80 minuutin
vakiolevy
Kun toistat jatkuvasti MD-tilassa
(Yksikkö: arvioitu tuntimäärä)(JEITA)
Levytyyppi
Paristot
SP stereo
LP2 stereo
60/74/80 minuutin
vakiolevy
NH-10WM
9
10,5
12
LR6
18
21
24
NH-10WM + LR6
27
31,5
36
LP4 stereo
18
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FI-MZNH900CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Right
Levyn tallentaminen heti
Tässä luvussa selitetään digitaalinen perustallennus optisella johdolla, joka
on kytketty CD-soittimeen, digitaalitelevisioon tai muuhun digitaaliseen
laitteeseen. Käytä tallennuksessa aina optista johtoa.
1
Tee liitännät.
(Työnnä johtojen päät kunnolla oikeisiin liittimiin.)
1 Liitä verkkolaite tallentimeen ja
2 Liitä optinen johto tallentimeen ja
pistorasiaan.
ulkoiseen laitteeseen.
CD-soitin, MD-soitin,
DVD-videonauhuri jne.
Pistorasiaan
Digitaaliseen (optiseen)
lähtöliitäntään
Optinen liitin
Optinen
miniliitin
Verkkolaite
Optinen johto*
DC IN 3V
-liittimeen
LINE IN (OPT)
-liittimeen
∗ Katso ”Lisävarusteet”
(sivu 85).
Huomautus
Irrota USB-kaapeli ennen tallennusta.
jatkuu
19
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FI-MZNH900CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Left
2
Aseta tallentimeen tallennettava levy.
1 Avaa kansi liu'uttamalla OPEN-kytkintä.
2 Aseta levy paikalleen etikettipuoli
eteenpäin ja paina kansi kiinni.
Varmista, että
tallennussuojauskieleke on
kiinni.
3
Vahvista toimintatila.
Tässä tallentimessa on kaksi toimintatilaa, ”Hi-MD”-tila ja ”MD”-tila. Laite tunnistaa
toimintatilan automaattisesti, kun asetat levyn laitteeseen. Tarkista toimintatila tallentimen
näytöstä, kun olet asettanut levyn laitteeseen.
Näyttöön tulee ”Hi-MD”, kun toimintatila on Hi-MD.
Näyttöön tulee ”MD”, kun toimintatila on MD.
• Kun käytät 1 gigatavun Hi-MD-levyä, toimintatila voi olla vain Hi-MD.
• Kun käytät vakiolevyä (60/74/80 minuuttia), toimintatilan voi asettaa seuraavassa
kuvatulla tavalla.
Levy
Toimintatila
Tyhjä levy
Valikosta tilaksi on valittu ”Disc Mode”.1)
”Disc Mode” -tilan oletusasetus on ”Hi-MD”.
Jos haluat käyttää levyä laitteessa, jossa ei ole
Hi-MD-tukea, aseta ”Disc Mode” -asetukseksi ”MD”,
jotta levy toimii MD-tilassa.
Levy sisältää Hi-MD-tilassa
Hi-MD
tallennettua materiaalia
Levy sisältää MD-tilassa tallennettua MD
materiaalia
1) Lisätietoja
”Disc Mode” -asetuksesta on kohdassa ”Levytilan valitseminen (levytila)” (sivu 76).
20
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FI-MZNH900CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Right
4
Tallenna levy.
1 Valitse tallennettava äänilähde ja aseta
se taukotilaan.
2 Varmista tallentimen näytöstä, ettei
levyn ilmaisin pyöri.
Varmista, ettei levyn
ilmaisin pyöri.
PAUSE
Ulkoinen laite
3 Kun tallennin on pysäytettynä, paina ja
liu'uta zREC-kytkintä.
”REC” syttyy, ja tallennus alkaa.
zREC
4 Aloita toisto tallennettavalla
äänilähteellä.
Jos käytät levyä, jolle on jo tallennettu
materiaalia, tallennus alkaa tämän
materiaalin jälkeen.
Raitamerkit lisätään automaattisesti
samaan kohtaan, jossa ne ovat
lähteessäkin, ja koko sisältö tallennetaan
yhtenä ryhmänä.
PAUSE
Ulkoinen laite
Toiminto
Paina
Lopeta toisto
Paina x.
Toiston keskeyttäminen
(tauko)
Paina X1)-painiketta.
Jatka tallennusta painamalla X-painiketta uudelleen.
Poista levy laitteesta
Paina x-painiketta ja avaa kansi. (Kansi ei avaudu, kun
näytössä vilkkuu ”SYSTEM FILE WRITING”.)
lisätään kohtaan, jossa jatkat tallennusta tauon jälkeen painamalla X-painiketta
uudelleen. Näin raidan loppuosa lasketaan uudeksi raidaksi.
1) Raitamerkki
21
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FI-MZNH900CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Left
• Ota huomioon seuraavat kohdat, kun äänität
Jos tallennus ei käynnisty
• Varmista, että tallenninta ei ole lukittu (sivut
12 ja 16).
• Varmista, että levyä ei ole tallennussuojattu
(sivut 20 ja 83).
• Esimasteroitujen (valmiiden) levyjen päälle ei
voi tallentaa.
Huomautuksia
• Kun tallennat 1 gigatavun Hi-MD-levylle,
liitä verkkolaite tallentimeen, lataa paristo
täyteen (paristovarauksen ilmaisin on
)
tai käytä uutta alkalikuivaparistoa
(paristovarauksen ilmaisin on
). Kun
aloitat tallennuksen 1 Gt:n Hi-MD-levylle,
teksti ”NotENOUGH POWER TO REC”
saattaa tulla näkyviin. Tällöin levylle ei voi
tallentaa, vaikka paristovaraus olisikin
riittävä, kun tallennin on pysäytys- tai
toistotilassa. Tämä johtuu ominaisuudesta,
joka estää tallennuksen laitteen arvioidessa
jäljellä olevan varauksen olevan riittämätön
1 gigatavun Hi-MD-levyn tallentamiseen.
Tällaisten levyjen tallentaminen edellyttää,
että varausta on jäljellä paljon.
• Varmista, että tallennin on asetettu vakaalle
alustalle tallennuksen ajaksi.
• Jos aloitat tallennuksen levyn ilmaisimen
pyöriessä näytössä, tallennettavan materiaalin
ensimmäiset sekunnit eivät ehkä tallennu.
Aloita tallennus vasta, kun levyn ilmaisin ei
enää pyöri.
• Älä vaihda ladattavaa akkua käytön aikana,
vaikka tallennin olisi kytkettynä
verkkolaitteeseen. Laitteen toiminta voi
tällöin keskeytyä.
• Älä siirrä tai heiluta tallenninta äläkä irrota
tallenninta virtalähteestä, kun tallennus on
käynnissä tai kun näytössä vilkkuu ”DATA
SAVE” tai ”SYSTEM FILE WRITING”. Jos
teet näin, kyseiseen kohtaan mennessä
tallennetut tiedot eivät ehkä tallennu levylle
tai levyn tiedot saattavat vahingoittua.
• Tallennus ei onnistu, jos levyllä ei ole
riittävästi tilaa.
• Jos virransyöttö keskeytyy (eli paristo
poistetaan tai tyhjenee tai verkkolaite
kytketään irti) tallennuksen tai muokkauksen
aikana tai silloin, kun näytössä on ”DATA
SAVE” tai ”SYSTEM FILE WRITING”,
kannen voi avata vasta, kun virransyöttö
palautuu normaaliksi.
kannettavalta CD-soittimelta:
—Jotkin kannettavista CD-soittimista voivat
toimia digitaalisina äänilähteinä vain
silloin, jos virtalähteenä on verkkovirta ja
verkkolaite. Liitä verkkolaite kannettavaan
CD-soittimeen ja käytä sitä CD-soittimen
virtalähteenä.
—Joissakin kannettavissa CD-soittimissa ei
voi käyttää optista tuloliitäntää, kun
laitteessa käytetään tärinänestotoimintoa
(esim. ESP* tai G-PROTECTION). Kytke
tällöin tärinänvaimennustoiminto pois
päältä.
∗ Electronic Shock Protection (elektroninen
tärinänesto)
z
• Tallennin luo uuden ryhmän oletusarvoisesti,
kun tallennus on valmis. Jos et halua luoda
ryhmää, aseta ”
:REC”-asetukseksi
”
:REC Off” (sivu 39).
• Jos haluat aloittaa tallennuksen tietystä
kohdasta, keskeytä tallennin haluamaasi
kohtaan ja aloita tallennus kyseisestä
kohdasta.
• Voit tarkkailla ääntä tallennuksen aikana.
Yhdistä kauko-ohjainkuulokkeet/nappikuulokkeet i/LINE OUT-liitäntään ja
säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä kaukoohjaimen äänenvoimakkuussäädintä (tai
painamalla tallentimen 5-asentoista
ohjauspainiketta suuntaan VOL + tai –). Tämä
ei vaikuta tallennuksen äänenvoimakkuuteen.
22
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FI-MZNH900CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Right
Levyn toistaminen heti
1
Aseta tallentimeen tallennettu levy.
1 Avaa kansi liu'uttamalla OPEN-kytkintä.
2 Aseta levy paikalleen etikettipuoli
eteenpäin ja paina kansi kiinni.
2
Toista levy.
1 Paina tallentimen 5-asentoista
2 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla
ohjauspainiketta (NENT).
Paina kauko-ohjaimen jog-valitsinta
(NX/ENT).
Kuulokkeista/nappikuulokkeista kuuluu
lyhyt äänimerkki.
tallentimen 5-asentoista
ohjauspainiketta suuntaan VOL + tai –.
Voit säätää äänenvoimakkuutta myös
kääntämällä kauko-ohjaimen
äänenvoimakkuussäädintä suuntaan
VOL + tai –.
Äänenvoimakkuus näkyy näytössä.
Jog-valintapyörä
5-asentoinen ohjauspainike
(NENT, ., >, VOL +, –)
GROUP
Äänenvoimakkuussäädin (VOL +, –)
x
Jog-valitsin (NX/ENT,
., >)
X
+, –
x
Pysäytä toisto painamalla x-painiketta.
Kuulokkeista/nappikuulokkeista kuuluu pitkä merkkiääni. Toisto alkaa kohdasta, johon sen viimeksi
pysäytit. Kun pysäytät tallentimen, tallennin kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin kymmenessä
sekunnissa (jos virtalähteenä käytetään akkua/paristoa) tai noin kolmessa minuutissa (jos käytetään
verkkolaitetta).
23
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FI-MZNH900CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Left
Toiminto
Käyttö tallentimesta
Lopeta toisto
Paina x.
Käyttö kauko-ohjaimesta
Paina x.
Toiston keskeyttäminen
(tauko)
Paina X. Jatka toistamista
painamalla X-painiketta
uudelleen.
Paina jog-valitsinta (NX/ENT).
Jatka toistamista painamalla jogvalitsinta uudelleen.
Valitse raita suoraan
raidan numeron tai
nimen avulla
Valitse raita kääntämällä jogvalintapyörää ja paina sitten
NENT-painiketta.
—
Siirry toistettavan raidan Paina 5-asentoista
alkuun
ohjauspainiketta suuntaan ..
Paina 5-asentoista
ohjauspainiketta suuntaan .,
kunnes haluamasi raita tulee
näyttöön.
Siirtyminen seuraavan
raidan alkuun
Liu'uta jog-valitsinta .merkin suuntaan. Liu'uta jogvalitsinta .-merkin suuntaan
toistuvasti, kunnes olet haluamasi
raidan alussa.
Paina 5-asentoista
Liu'uta jog-valitsinta >-merkin
ohjauspainiketta suuntaan >. suuntaan.
Siirry taakse- tai
Paina 5-asentoista
Liu'uta jog-valitsinta .- tai
eteenpäin toiston aikana ohjauspainiketta .- tai >- >-merkin suuntaan ja pidä sitä
merkin suuntaan ja pidä
paikoillaan.
painiketta alhaalla.
Hae tietty kohta
kuluneen toistoajan
avulla (aikahaku)
Pysäytä raidan toisto ja pidä
Kun tallennin on taukotilassa,
5-asentoista ohjauspainiketta
liu'uta jog-valitsinta .- tai
alhaalla suuntaan . tai >. >-merkin suuntaan ja pidä sitä
paikoillaan.
Hae raita raitojen
numeroiden avulla
(hakemistohaku)
Pysäytä raidan toisto ja pidä
Kun tallennin on pysäytystilassa,
5-asentoista ohjainpainiketta
liu'uta jog-valitsinta .- tai
alhaalla suuntaan . tai >. >-merkin suuntaan ja pidä sitä
paikoillaan.
Siirtyy seuraavaan tai
edelliseen ryhmään
ryhmään kuuluvaa
raitaa toistettaessa
(ryhmänohitustila)1)
Paina GROUP-painiketta ja
paina sitten 5-asentoisen
ohjauspainikkeen kohtaa .
tai >.
Paina painiketta
Aloita toisto levyn
ensimmäisestä raidasta
Paina NENT-painiketta
vähintään 2 sekunnin ajan, kun
tallennin on pysäytystilassa.
Paina Jog-valitsinta (NX/ENT)
vähintään 2 sekunnin ajan, kun
tallennin on pysäytystilassa.
Poista levy laitteesta
Paina x-painiketta ja avaa
kansi.2)
Paina x-painiketta ja avaa
kansi.2)
+ tai –.
1) Siirtyy
2) Kun
joka kymmenennen raidan alkuun (käytössä toistettaessa levyjä, joilla ei ole ryhmäasetuksia).
avaat kannen, toiston aloituskohta siirtyy ensimmäisen raidan alkuun.
Jos levyn toisto ei käynnisty
Varmista, että tallenninta ei ole lukittu
(sivut 12 ja 16).
Huomautus
Toistettava ääni voi hyppiä, jos
• tallennin altistuu jatkuvasti koville iskuille.
• tallentimella toistetaan likaista tai
naarmuuntunutta levyä.
Jos levyä käytetään Hi-MD-tilassa, äänentaso
saattaa laskea, mutta enintään 12 sekunnin ajaksi.
24
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
Valikkojen käyttäminen
Valikkotoimintojen käyttäminen
Tallentimessa on useita valikoita, joissa on muun muassa hyödyllisiä tallennus-, toisto- ja
muokkaustoimintoja.
Voit valita valikkotoiminnot seuraavasti:
Kun suoritat valikkotoimintoja ensimmäisen kerran uudessa tallentimessa, ”Menu Mode”
vilkkuu näytössä. Ennen valikkotoiminnon suorittamista voit määrittää ”Menu Mode”
-asetukseksi ”Simple” (vain perusvalikkotoiminnot ovat näkyvissä) tai ”Advanced” (kaikki
valikkotoiminnot ovat näkyvissä). Lisätietoja valikkotila-asetuksista on kohdassa
”Näyttöön tulevien valikkotoimintojen muuttaminen (valikkotila)” (sivu 72).
Kauko-ohjain
DISPLAY
x
Jog-valitsin
1
2
3
4
Avaa valikko painamalla ja pitämällä alhaalla DISPLAY-painiketta vähintään
2 sekunnin ajan.
Valitse haluamasi kohta liu'uttamalla jog-valitsinta toistuvasti.
Vahvista poisto painamalla jog-valitsinta.
Toista vaiheet 2 ja 3.
Asetus otetaan käyttöön, kun painat lopuksi jog-valitsinta.
Palaaminen edelliseen asetukseen
Paina x.
Toiminnon peruuttaminen määrityksen aikana
Paina x-painiketta vähintään 2 sekunnin ajan.
25
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Tallennin
NAVI/MENU
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT)
Jog-valintapyörä
x
1
2
3
4
Avaa valikko painamalla ja pitämällä alhaalla NAVI/MENU-painiketta vähintään
2 sekunnin ajan.
Valitse haluamasi asetus jog-valintapyörää kääntämällä.
Vahvista valinta painamalla 5-asentoista ohjauspainiketta (NENT).
Toista vaiheet 2 ja 3.
Asetus otetaan käyttöön, kun painat lopuksi 5-asentoista ohjauspainiketta (NENT).
Palaaminen edelliseen asetukseen
Paina x.
Toiminnon peruuttaminen määrityksen aikana
Paina x-painiketta vähintään 2 sekunnin ajan.
26
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Valikkoluettelo
Seuraavassa taulukossa on esitetty valittavissa olevat valikkotoiminnot. Joitakin toimintoja
voidaan käyttää sekä tallentimesta että kauko-ohjaimesta, kun taas joitakin voidaan käyttää
vain tallentimesta tai kauko-ohjaimesta.
Sarakkeessa ”Valikko 1” luetellut kohdat tulevat näyttöön, kun avaat valikon, ja
sarakkeessa ”Valikko 2” luetellut kohdat tulevat näyttöön, kun valitset jonkin valikon
1 kohdan.
Kaikki valikkotoiminnot ovat näkyvissä vain, jos ”Menu Mode” -asetukseksi on valittu
”Advanced”. Tähdellä (*) merkityt valikkotoiminnot eivät tule näyttöön, kun ”Menu
Mode” -asetus on ”Simple”. Katso lisätietoja kohdasta ”Näyttöön tulevien
valikkotoimintojen muuttaminen (valikkotila)” (sivu 72).
Huomautus
Näyttöön voi tulla eri asetus käyttöolosuhteiden ja levyasetusten mukaan.
Kauko-ohjaimen valikot
Valikko 1
Valikko 2
Toiminto
Edit
Title*
Lisää raidan, artistin, albumin, ryhmän tai levyn sivu 56
nimi.
: Set*
: Release*
MainPMode
Oppaan
sivu
Siirrä tallennetut raidat tai ryhmät uuteen
ryhmään.
sivu 60
Poista ryhmäasetukset ja pura ryhmät.
sivu 62
Move*
Vaihda raitojen ja ryhmien järjestystä.
sivu 62
Erase
Poista raitoja, ryhmiä tai koko levyn sisältö.
sivu 66
Format*
Alusta levy ja palauta se ostohetken tilaan
(vain Hi-MD-tilassa).
sivu 71
Normal
Valitse raitoja raidan nimen, ryhmän nimen tai
muun luokan mukaan.
sivu 43
Muuta toistonopeutta ilman, että äänen- tai
sävelkorkeus muuttuu (nopeudensäätö).
sivu 54
Group
Artist
Album
Bookmark
Program
Useful*
SpeedCtrl*
27
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Valikko 1
Option
Valikko 2
Toiminto
Oppaan
sivu
Menu Mode
Vaihda näyttöön tulevia valikkotoimintoja.
sivu 72
AVLS*
Rajoita suurinta mahdollista äänenvoimakkuutta sivu 72
ja suojaa siten kuuloasi.
Beep*
Ota äänimerkki käyttöön tai poista se käytöstä.
sivu 73
Backlight
Valitse kauko-ohjaimen näytön taustavalotila.
sivu 73
Disc Mem*
Tallenna levykohtaiset asetukset tallentimeen
(levymuisti).
sivu 74
QuickMode*
Määrittää tallentimen aloittamaan toiston
nopeasti.
sivu 75
Disc Mode
Valitse MD-tila tai Hi-MD-tila, kun tallentimessa sivu 76
on tyhjä levy.
Tallentimen valikot
Valikko 1
Valikko 2
Toiminto
Oppaan
sivu
Edit
Title*
Lisää raidan, artistin, albumin, ryhmän tai levyn
nimi.
sivu 58
Siirrä tallennetut raidat tai ryhmät uuteen
ryhmään.
sivu 61
: Set*
: Release*
Display
Poista ryhmäasetukset ja pura ryhmät.
sivu 62
Move*
Vaihda raitojen ja ryhmien järjestystä.
sivu 64
Erase
Poista raitoja, ryhmiä tai koko levyn sisältö.
sivu 67
Format*
Alusta levy ja palauta se ostohetken tilaan
(vain Hi-MD-tilassa).
sivu 71
Lap Time
Tuo näyttöön tallentimen tila ja muita erilaisia
tietoja.
sivu 32
sivu 41
Valitse yhden raidan toisto, satunnaistoisto tai
muu toiston tyyppi.
sivu 49
RecRemain
(tallennus- ja
pysäytystilassa/
1 Remain
(toistotilassa)
AllRemain
Title1/Title2
Sound*
Codec/
TrackMode*
SubPMode Normal
1 Track
Shuffle
A-BRepeat*
28
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Valikko 1
Valikko 2
Toiminto
Oppaan
sivu
Sound
Normal
Mukauta surround-äänen tai taajuuskorjaimen
asetuksia.
sivu 52
Search*
Hae raitoja raidan, ryhmän, artistin tai albumin
nimen perusteella.
sivu 50
SpeedCtrl*
Muuta toistonopeutta ilman, että äänen- tai
sävelkorkeus muuttuu (nopeudensäätö).
sivu 54
Audio Out*
Kuuntele toistoa ulkoisesta laitteesta, jolloin
sivu 55
äänilähtönä käytetään tallentimen i/LINE OUT liitäntää.
REC Mode
Valitse tallennustila (PCM, Hi-SP tai Hi-LP HiMD-tilaa varten/SP, LP2, LP4 tai monofoninen
MD-tilaa varten).
sivu 35
RECVolume*
Säädä tallennuksen äänenvoimakkuutta
manuaalisesti.
sivu 36
V-SUR
Sound EQ
Useful*
REC Set
MIC AGC*
Määrittää mikrofonin tallennustason säätötilan.
sivu 34
MIC Sens*
Määritä mikrofonin herkkyys äänilähteelle
sopivaksi.
sivu 33
Time Mark*
Lisää raitamerkkejä automaattisesti tietyin
aikavälein.
sivu 37
:REC*
Option
Luo uusi ryhmä jokaisen tallennuksen yhteydessä sivu 38
(ryhmätallennus).
SYNC REC*
Yksinkertaista tallennusta digitaalisen
tallennuksen aikana (tahdistettu tallentaminen).
sivu 40
Menu Mode
Muuta näyttöön tulevia valikkotoimintoja.
sivu 72
AVLS*
Rajoita suurinta mahdollista äänenvoimakkuutta ja sivu 72
suojaa siten kuuloasi.
Beep*
Ota äänimerkki käyttöön tai poista se käytöstä.
sivu 73
Disc Mem*
Tallenna levykohtaiset asetukset tallentimeen
(levymuisti).
sivu 74
QuickMode*
Määrittää tallentimen aloittamaan toiston
nopeasti.
sivu 75
Disc Mode
Valitse MD- tai Hi-MD-tila, kun tallentimessa on sivu 76
tyhjä levy.
Contrast*
Säädä tallentimen näytön kontrastia.
sivu 77
Jog Dial*
Vaihda näytön vierityssuuntaa jog-valintapyörää
kääntämällä.
sivu 77
29
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
Eri tallennustavat
Huomautuksia
Toimet ennen
tallennusta
• Kun tallennat 1 gigatavun Hi-MD-levylle,
Toimintatilan valitseminen
Tässä tallentimessa on kaksi toimintatilaa,
”Hi-MD”-tila ja ”MD”-tila. Laite
tunnistaa toimintatilan automaattisesti,
kun asetat levyn laitteeseen. Tarkista
toimintatila tallentimen näytöstä, kun olet
asettanut levyn laitteeseen.
Näyttöön tulee ”Hi-MD”, kun
toimintatila on Hi-MD. Näyttöön tulee
”MD”, kun toimintatila on MD.
Kun asetat tyhjän vakiolevyn
tallentimeen, voit käyttää Disc Mode
-toimintoa ja määrittää, käytetäänkö levyn
kanssa Hi-MD- vai MD-tilaa.
Jos aiot käyttää tässä laitteessa
tallennettua levyä jossakin toisessa
laitteessa, jossa ei ole Hi-MD-tukea,
tallenna levy siten, että ”Disc Mode”
-asetus on ”MD”.
Lisätietoja on kohdassa ”Levytilan
valitseminen (levytila)” (sivu 76).
liitä verkkolaite tallentimeen, lataa paristo
täyteen (paristovarauksen ilmaisin on
)
tai käytä uutta alkalikuivaparistoa
(paristovarauksen ilmaisin on
). Kun
aloitat tallennuksen 1 Gt:n Hi-MD-levylle,
teksti ”NotENOUGH POWER TO REC”
saattaa tulla näkyviin. Tällöin levylle ei voi
tallentaa, vaikka paristovaraus olisikin
riittävä, kun tallennin on pysäytys- tai
toistotilassa. Tämä johtuu ominaisuudesta,
joka estää tallennuksen laitteen arvioidessa
jäljellä olevan varauksen olevan riittämätön
1 gigatavun Hi-MD-levyn tallentamiseen.
Tällaisten levyjen tallentaminen edellyttää,
että varausta on jäljellä paljon.
• Tallennus ei ehkä onnistu, jos tallentimeen on
liitetty USB-kaapeli. Irrota USB-kaapeli
ennen tallennusta.
• Jos aloitat tallennuksen levyn ilmaisimen
pyöriessä näytössä, tallennettavan materiaalin
ensimmäiset sekunnit eivät tallennu. Aloita
tallennus vasta, kun levyn ilmaisin ei enää
pyöri.
• Älä siirrä tai heiluta tallenninta äläkä irrota
tallenninta virtalähteestä, kun tallennus on
käynnissä tai kun näytössä vilkkuu ”DATA
SAVE” tai ”SYSTEM FILE WRITING”. Jos
teet näin, kyseiseen kohtaan mennessä
tallennetut tiedot eivät ehkä tallennu levylle
tai levyn tiedot saattavat vahingoittua.
Valikkotilan valitseminen
Kun valikkotila-asetus on ”Simple”, osa
valikkotoiminnoista ei näy näytössä. Jos
et löydä joitakin valikkotoimintoja
tallentimesta, tarkista, että valikkotilaasetus on ”Advanced”.
Lisätietoja valikkotilan valitsemisesta on
kohdassa ”Näyttöön tulevien
valikkotoimintojen muuttaminen
(valikkotila)” (sivu 72).
30
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Näytön tietojen
tarkasteleminen
Voit tarkistaa näytöstä jäljellä olevan ajan,
raidan numeron ja muita tietoja
tallennuksen aikana tai laitteen ollessa
pysäytettynä.
DISPLAY
A
B
Raidan numero
• Ryhmän nimi ja
albumin nimi
(Hi-MD)1)
• Ryhmän nimi ja raidan
nimi (MD)1)
Raidan numero2) Valitun äänitilan nimi ja
sen osoitin2)
1) Levyn
nimi tulee näkyviin, jos valittu raita ei
kuulu ryhmään.
tule näyttöön, jos ”Menu Mode”
-asetukseksi on määritetty ”Simple” (sivu 72).
2) Ei
Tallennuksen aikana A/B
1
Paina DISPLAY-painiketta
toistuvasti.
Aina kun painat painiketta, näyttö
vaihtuu seuraavasti:
A
B
Raidan numero
Kulunut aika
Raidan numero
Jäljellä oleva
tallennusaika
Raidan numero
• Ryhmän nimi ja
albumin nimi
(Hi-MD)1)
• Ryhmän nimi ja raidan
nimi (MD)1)
Kauko-ohjaimen näyttö
A
B
1) Levyn
nimi tulee näkyviin, jos valittu raita ei
kuulu ryhmään.
Huomautuksia
Näytön merkkien selitykset:
: Levyn nimi
: Raidan nimi
: Ryhmän nimi
: Artistin nimi
: Albumin nimi
• Kun levyä käytetään Hi-MD-tilassa, vapaana
tilana näkyy ”2.0MB”, kun jäljellä oleva
tallennusaika on ”–0:00:00”. Tämä on
järjestelmän rakenteeseen liittyvä rajoitus.
”2.0MB” on järjestelmän tarvitseman
varatilan koko.
• Jotkin näytön ilmaisimet eivät ehkä ole
valittavissa tai voivat näyttää erilaisilta
ryhmäasetusten, käyttöolosuhteiden ja levyn
asetusten mukaan.
Tallentimen ollessa pysäytystilassa
A/B
A
B
z
Raidan numero
Kulunut aika
Raidan numero
• Jäljellä oleva
tallennusaika ja jäljellä
oleva vapaa tila
(Hi-MD)
• Jäljellä oleva
tallennusaika (MD)
Raitojen määrä
levyllä
Levyn nimi
Jos haluat tarkistaa toistokohdan tai raidan
nimen toiston aikana, katso ”Näytön tietojen
tarkasteleminen” (sivu 41).
31
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Tallentimen ollessa pysäytystilassa
C/D/E
Tallennin
Jog-valintapyörä
NAVI/MENU
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT)
1
2
C
D
E
Ryhmän
numero ja
raidan
numero
Kulunut aika
• Raidan nimi
ja artistin
nimi
(Hi-MD)
• Raidan nimi
(MD)
Ryhmän
numero ja
raidan
numero
• Jäljellä oleva • ”RecRemain”
tallennusaika ja
/jäljellä oleva ”FreeSpace”
vapaa tila
(Hi-MD)
(Hi-MD)
• RecRemain
• Jäljellä oleva (MD)
tallennusaika
(MD)
Raitojen
lukumäärä
parhaillaan
toistettavan
raidan
jälkeen
Levyn jäljellä ”AllRemain”
oleva aika
parhaillaan
toistettavan
kohdan jälkeen
Avaa valikko ja valitse ”Display”.
Käännä jog-valintapyörää, kunnes
näytössä näkyy haluamasi tieto.
Vahvista valinta painamalla NENTpainiketta.
Näytössä näkyvät peräkkäin seuraavat
tiedot:
Lap Time t RecRemain t
AllRemain t Title1/Title2 (Hi-MD)
t Sound
Kun painat NENT-painiketta,
valitut tiedot tulevat näyttöön
kohdissa C, D ja E.
Tallentimen näyttö
• Levyn
• Ryhmän
Raidan nimi
nimi ja
nimi ja
artistin
albumin
nimi
nimi
(Hi-MD)1) (Hi-MD)3)
• Levyn
• Ryhmän
nimi1)
nimi (MD)3)
Äänitilan
nimi2)
Valitun
äänitilan
ilmaisin2)
(tyhjä)2)
1) Raidan
Näytön merkkien selitykset:
: Levyn nimi
: Raidan nimi
: Ryhmän nimi
: Artistin nimi
: Albumin nimi
numero tulee näkyviin, jos valittu raita
ei kuulu ryhmään.
tule näyttöön, jos ”Menu Mode”
-asetukseksi on määritetty ”Simple” (sivu 72).
3) Levyn nimi tulee näkyviin, jos valittu raita ei
kuulu ryhmään.
2) Ei
32
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Tallennuksen aikana C/D/E
C
D
E
Ryhmän
numero ja
raidan
numero
Kulunut aika Äänenvoimakkuusmittari
Ryhmän
numero ja
raidan
numero
Jäljellä oleva ”RecRemain”
tallennusaika
Tallentaminen
mikrofonista
Stereomikrofoni*
zREC
• Levyn nimi • Ryhmän
Raidan nimi
ja artistin
nimi ja
nimi
albumin
(Hi-MD)1)
nimi
• Levyn nimi (Hi-MD)2)
• Ryhmän
(MD)1)
nimi (MD)2)
NAVI/MENU
Jog-valintapyörä
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT)
1) Raidan
numero tulee näkyviin, jos valittu raita
ei kuulu ryhmään.
2) Levyn nimi tulee näkyviin, jos valittu raita ei
kuulu ryhmään.
Huomautuksia
• Kun levyä käytetään Hi-MD-tilassa, vapaana
tilana näkyy ”2.0MB”, kun jäljellä oleva
tallennusaika on ”–0:00:00”. Tämä on
järjestelmän rakenteeseen liittyvä rajoitus.
”2.0MB” on järjestelmän tarvitseman
varatilan koko.
• Jotkin näytön ilmaisimet eivät ehkä ole
valittavissa tai voivat näyttää erilaisilta
ryhmäasetusten, käyttöolosuhteiden ja levyn
asetusten mukaan.
MIC (PLUG IN POWER)
-liittimeen
∗ Katso ”Lisävarusteet” (sivu 85).
1
2
Kytke stereomikrofoni MIC (PLUG
IN POWER) -liitäntään.
Aloita tallennus painamalla ja
liu'uttamalla zREC-kytkintä.
Mikrofonin herkkyyden
valitseminen
Voit määrittää mikrofonin herkkyyden
äänilähteen voimakkuuden mukaan.
1
Kun tallennin on tallennus- tai
pysäytystilassa, avaa valikko ja
valitse ”REC Set” - ”MIC Sens”.
jatkuu
33
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
2
Käännä jog-valintapyörää, kunnes
näytössä näkyy ”Sens High” tai ”Sens
Low”. Vahvista valinta painamalla
NENT-ohjauspainiketta.
Sens High: Valitse tämä asetus, kun
tallennettavan materiaalin
äänenvoimakkuus on hiljainen tai
normaali.
Sens Low: Valitse tämä asetus, kun
tallennettavat äänet ovat voimakkaita
tai tallennettava kohde on lähellä
(esimerkiksi saneltaessa tai
konsertissa).
Mikrofonin tallennustason
säätötilan muuttaminen
Kun tallennat mikrofonin avulla, voit
valita automaattisen säätötilan, jossa
mikrofonin tallennustaso määritetään
vastaamaan äänilähdettä.
Kun tallennin on tallennus- tai
pysäytystilassa, avaa valikko ja
valitse ”REC Set” - ”MIC AGC”.
Käännä jog-valintapyörää, kunnes
näytössä näkyy ”Standard” tai
”LoudMusic”. Vahvista valinta
painamalla NENT-ohjauspainiketta.
Standard: Valitse tämä asetus, kun
tallennettavan äänilähteen
äänenvoimakkuus on normaali
(esimerkiksi puheääni tai hiljainen
musiikki).
LoudMusic: Valitse tämä asetus, kun
tallennettava äänilähde on melko
voimakas (esimerkiksi konsertissa tai
kitaratunnilla).
1
2
Huomautuksia
• Tallennin käyttää tuloliitäntöjä automaattisesti
seuraavassa järjestyksessä: optinen tulo,
mikrofonitulo ja analoginen tulo. Mikrofonin
kautta ei voida tallentaa, kun optinen johto on
kytketty LINE IN (OPT) -liittimeen.
• ”MIC AGC” -asetusta ei voi asettaa, jos
tallennuksen tallennustaso on säädetty
manuaalisesti (sivu 36).
• Mikrofoni saattaa tallentaa tallentimen
käyntiäänen. Pidä mikrofonia tällöin etäällä
tallentimesta. Ota huomioon, että mikrofoni
voi tallentaa tallentimen käyntiäänen, jos
käyttämäsi mikrofonin liitäntäjohto on lyhyt.
• Jos käytät monomikrofonia, vain vasemman
kanavan ääni tallennetaan.
• Älä kosketa mikrofonin liitintä tai johtoa
tallennuksen aikana verkkolaitteen ollessa
liitettynä. Muutoin nauhoituksessa saattaa
esiintyä kohinaa.
• Kun tallennettavan äänilähteen
äänenvoimakkuus on normaali (esimerkiksi
hiljainen musiikki), valitse ”MIC AGC” asetukseksi ”Standard”. Jos ”MIC AGC”asetukseksi on valittu ”LoudMusic” ja
laitteesta kuuluu poikkeuksellisen voimakas
ääni, tallennuksen äänenvoimakkuuden taso
saattaa äänilähteestä riippuen pudota hyvinkin
paljon.
z
• Kun ”MIC AGC” -asetus on ”LoudMusic”,
äänenlaatu paranee, vaikka tuloäänen
voimakkuus olisikin korkea. Ääni tallentuu
luonnollisena.
• Voit käyttää mikrofoniliittimeen kytkettävää
ulkoista mikrofonia, vaikka sen virta on
katkaistu virtakytkimestä, sillä mikrofoni saa
virtaa itse tallentimesta.
34
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Tallentaminen
televisiosta tai radiosta
(analoginen
tallentaminen)
Tässä kappaleessa selitetään, miten voit
tallentaa tallentimella analogisesta
laitteesta, kuten kasettisoittimesta,
radiosta tai televisiosta.
Tämän voi tehdä vain tallentimella.
Tallennustilan
valitseminen
Valitse tallennustila haluamasi
tallennusajan mukaan.
Hi-MD- tai MD (MDLP) -tilassa
tallennettuja levyjä voi toistaa vain
MD-soittimilla tai tallentimilla, jotka
tukevat Hi-MD- tai MD (MDLP)
-toistotilaa.
Jog-valintapyörä
NAVI/MENU
TV, kasettisoitin jne.
LINE OUT -liitäntöihin jne.
L
(valkoinen)
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT)
R
(punainen)
1
Linjajohdot
RK-G129,
RK-G136 jne.
2
zREC
Kun tallennin on pysäytystilassa, avaa
valikko ja valitse ”REC Set” - ”REC
Mode”.
Valitse tallennustila kääntämällä jogvalintapyörää ja vahvista valinta
painamalla NENT-painiketta.
Tallennusasetukset tallentuvat
tallentimen muistiin seuraavaa
tallennuskertaa varten.
Tallennus levylle Hi-MD-tilassa
LINE IN (OPT) -liittimeen
1
2
3
Tee liitännät.
Käytä äänilähteelle sopivaa
liitäntäjohtoa. Katso lisätietoja
kohdasta ”Lisävarusteet” (sivu 85).
Aloita tallennus painamalla ja
liu'uttamalla zREC-kytkintä.
Aloita toisto tallennettavalla
äänilähteellä.
Tallennustila Näyttö Tallennusaika
Linear PCM
PCM
• Noin 28 min
stereo
käytettäessä
80 minuutin
vakiolevyä
• Noin 94 min
käytettäessä
1 Gt:n Hi-MDlevyä
Hi-SP-stereo
Hi-SP
• Noin 140 min
käytettäessä
80 minuutin
vakiolevyä
• Noin 475 min
käytettäessä
1 Gt:n Hi-MDlevyä
jatkuu
35
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Tallennustila Näyttö Tallennusaika
Hi-LP-stereo Hi-LP • Noin 610 min
käytettäessä
80 minuutin
vakiolevyä
• Noin 2 040 min
käytettäessä
1 Gt:n Hi-MDlevyä
Tallennus levylle MD-tilassa
Tallennustila1) Näyttö Tallennusaika3)
SP-stereo
SP
Noin 80 min
LP2-stereo
LP2
Noin 160 min
LP4-stereo
LP4
Noin 320 min
Mono2)
MONO Noin 160 min
Tallennuksen
äänenvoimakkuuden
säätäminen
manuaalisesti
Tallennin säätää tallennuksen
äänenvoimakkuutta automaattisesti
tallennuksen aikana. Tarvittaessa voit
määrittää tallennuksen
äänenvoimakkuuden manuaalisesti sekä
analogisen että digitaalisen tallennuksen
aikana.
Jog-valintapyörä
NAVI/MENU
zREC
1) Paras
äänenlaatu saadaan tallentamalla
normaalissa (SP)- tai LP2 -stereotilassa.
2) Jos tallennat stereolähteen monona, vasemman
ja oikean kanavan äänet sekoittuvat.
3) Käytettäessä 80 minuutin tallennettavaa levyä.
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT)
z
Linear PCM-, Hi-SP- ja Hi-LP-stereotiloja
tukevat audiolaitteet tunnistaa logoista
. LP2- ja LP4-stereotiloja tukevat
audiolaitteet tunnistaa logoista
ja
.
ja
1
2
Huomautuksia
• Pitkäkestoisissa tallennuksissa on
suositeltavaa käyttää verkkolaitetta.
• Kun tallennat LP4-tilassa, joistakin
äänilähteistä saattaa harvoissa tapauksissa
tallentua hetkittäistä kohinaa. Tämä johtuu
digitaalisesta äänenpakkausteknologiasta,
joka mahdollistaa pitkän tallennusajan. Jos
kohinaa esiintyy, voit parantaa äänenlaatua
tallentamalla normaalissa stereotilassa tai
LP2-tilassa.
• Tallenninta kannattaa käyttää lineaarisella
PCM-stereolla tallennettujen pitkien raitojen
muokkaamiseen (jakamiseen ja yhdistämiseen).
Tällaisten raitojen siirtäminen tietokoneelle ja
muokkaaminen tietokoneella saattaa viedä
paljon aikaa.
3
4
X
Paina X-painiketta ja paina ja liu'uta
samalla zREC-kytkintä.
Tallennin on tallennusvalmiustilassa.
Avaa valikko ja valitse ”REC Set” ”RECVolume” - ”Manual”.
Toista äänilähdettä.
Tarkkaile näytössä olevaa
äänenvoimakkuusmittaria ja säädä
tallennuksen äänenvoimakkuus jogvalintapyörää kääntämällä.
Määritä äänenvoimakkuus niin, että
äänenvoimakkuusmittarin taso on
noin –12dB. Jos
äänenvoimakkuusmittari menee
OVER-segmentin puolelle, vähennä
tallennuksen äänenvoimakkuutta.
36
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Näytössä näkyvät seuraavat
äänenvoimakkuusmittarit:
Ylempi mittari — vasemman kanavan
äänenvoimakkuus
Alempi mittari — oikean kanavan
äänenvoimakkuus
Raitamerkkien
lisääminen tallennuksen
aikana
Voit lisätä levyille raitamerkkejä (raidan
numeroita) tallennuksen aikana. Levyn
sisältö jaetaan osiin, ja voit siirtyä
haluamaasi raitaan helposti.
Jog-valintapyörä
–12 dB
5
NAVI/MENU
YLÄRAJA
Aloita tallennus painamalla Xpainiketta uudelleen.
Jos käyttämäsi äänilähde on ulkoinen
laite, muista palauttaa lähteestä
tallennettava materiaali
aloituskohtaan ennen tallennuksen
aloittamista.
Palaaminen automaattiseen
äänenvoimakkuuden säätöön
Valitse ”Auto(AGC)” vaiheessa 2.
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT)
T MARK
Raitamerkkien lisääminen
manuaalisesti
Paina tallentimen tallennuksen aikana
T MARK -painiketta siinä kohdassa,
johon haluat lisätä raitamerkin.
Huomautuksia
• Et voi säätää vasemman ja oikean kanavan
äänenvoimakkuutta erikseen.
• Jos pysäytät tallennuksen, tallennin palaa
automaattiseen äänenvoimakkuuden säätöön,
kun aloitat tallennuksen seuraavan kerran.
• Jos haluat säätää tallennuksen
äänenvoimakkuutta manuaalisesti tahdistetun
tallennuksen aikana, toimi kuten tämän
kappaleen vaiheissa 1–4, kun tahdistetun
tallennuksen asetus ”SYNC REC” on pois
käytöstä (”SYNC Off”). Vaihda sitten ”SYNC
REC” -asetukseksi ”SYNC On” (käytössä) ja
aloita tallennus (sivu 40).
Raitamerkkien lisääminen
automaattisesti
(automaattinen ajan
merkitseminen)
Tällä toiminnolla voit lisätä raitamerkit
automaattisesti tietyin väliajoin, kun
tallennat analogisen tuloliitännän tai
mikrofonin kautta. Tämä toiminto on
käytännöllinen pitkäkestoisessa
tallennuksessa, kuten tallennettaessa
luentoja ja kokouksia.
1
2
Avaa valikko tallennuksen aikana tai
tallennuksen ollessa keskeytettynä ja
valitse ”REC Set” - ”Time Mark” ”On”.
Käännä jog-valintapyörää, kunnes
näytössä näkyy haluamasi aikaväli.
Vahvista valinta painamalla NENTpainiketta.
37
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Yksi pyöräytys muuttaa aika-asetusta
(Time:) yhden minuutin alueella
1 - 60 minuuttia.
Aikamerkinnän peruuttaminen
Valitse ”Off” vaiheessa 1.
Raitamerkkien lisääminen
aikamerkintätoiminnon avulla
tallennuksen aikana
Kun kulunut tallennusaika ylittää
aikamerkinnän aikavälin:
Tallennin lisää raitamerkin siihen
kohtaan, jossa asetat aikavälin ja siitä
eteenpäin aina määritetyn aikavälin
kuluttua.
Esimerkki: Aikamerkinnän aikaväliksi
asetetaan viisi minuuttia, kun tallennusta
on jatkunut kahdeksan minuuttia.
Tallennin lisää ensimmäisen raitamerkin
kahdeksan minuutin kohdalle
(tallennuksen alusta lukien) ja sen jälkeen
viiden minuutin välein.
Ryhmätoiminnon
käyttäminen
tallennuksen aikana
Mikä on ryhmätoiminto?
Ryhmätoiminnolla voit toistaa levyä, jolla
on ryhmäasetuksia. Ryhmätoiminto on
kätevä toistettaessa levyjä, joille on
tallennettu useita albumeja tai CDsinglejä.
Mikä on levy, jossa on
ryhmäasetuksia?
Tallentimella voit suorittaa useita eri
toimintoja ryhmien yksiköillä; yksiköt
ovat raitoja, jotka on tallennettu levylle
osana tiettyä ryhmää. Tämä on
havainnollistettu alla olevassa kuvassa.
Ennen ryhmäasetusten määrittämistä
Levy
Kun aikamerkinnän aikaväli ylittää
kuluneen tallennusajan:
Tallennin lisää raitamerkin, kun
aikamerkinnän aikaväli on kulunut.
1 2 3 4 5 6 7 8
Esimerkki: Aikamerkinnän aikaväliksi
asetetaan viisi minuuttia, kun tallennusta
on jatkunut kolme minuuttia.
Tallennin lisää ensimmäisen raitamerkin
viiden minuutin kohdalle (tallennuksen
alusta lukien) ja sen jälkeen viiden
minuutin välein.
m
12131415
Raidat 1–5 siirretään ryhmään 1.
Raidat 8–12 siirretään ryhmään 2.
Raidat 13–15 siirretään ryhmään 3.
Raitoja 6–7 ei siirretä mihinkään ryhmään.
Ryhmäasetusten määrittämisen jälkeen
z
Levy
Tallentimen aikanäytössä on ”T”
aikamerkintätoiminnolla lisättyjen
raitamerkkien kohdalla.
Ryhmä 1
Ryhmä 2
12345 6 7 12345
Huomautuksia
• Jos lisäät raitamerkin painamalla T MARKtai X-painiketta tallennuksen aikana,
aikamerkintätoiminto aloittaa raitamerkkien
lisäämisen automaattisesti valitun aikavälin
mukaisin välein.
• Asetus peruutetaan, jos liität optisen
digitaalijohdon tallentimeen.
Ryhmä 3
123
Raidat, joita ei ole siirretty johonkin ryhmään,
lasketaan kuuluviksi ryhmään ”Group - -”.
Hi-MD-levylle ja Hi-MD-tilaa käyttävälle
vakiolevylle voi luoda enintään
255 ryhmää. MD-tilaa käyttävälle
vakiolevylle voi luoda 99 ryhmää.
38
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Huomautus
Ryhmää ei voida luoda, jos levyllä olevien
raitojen, ryhmien ja levynimen merkkimäärä
ylittää suurimman mahdollisen merkkimäärän,
joka levylle voidaan tallentaa (koskee vain MDtilaa).
Jog-valintapyörä
NAVI/MENU
Raitojen tallennus aiemmin
luotuun ryhmään
Voit lisätä raidan levyllä valmiina olevaan
ryhmään.
Uuden raidan lisääminen
valitun ryhmän loppuun
GROUP
1
zREC
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT)
X
Uuden ryhmän luominen
automaattisesti tallennuksen
aikana
Tallentimen oletusasetusten mukaan se
luo uuden ryhmän automaattisesti, kun
liu'utat zREC-kytkintä oikealle. Tämä on
kätevä toiminto, kun tallennat useita
CD-levyjä peräkkäin. Voit tarkistaa
ryhmätallennuksen asetukset seuraavasti:
Kun tallennin on pysäytystilassa, avaa
valikko ja valitse ”REC Set” - ” :REC”
- ” : REC On”.
2
Varmista, että tallennin on
pysäytystilassa ja että ryhmä, johon
haluat lisätä raidan, on valittuna.
Liu'uta zREC-kytkintä oikealle
samalla, kun painat GROUPpainiketta.
Toista äänilähdettä.
Tallennin lisää uuden raidan aiemmin
tallennetun materiaalin perään
nykyiseen ryhmään.
Raidan lisääminen valitun
ryhmän tiettyyn kohtaan
1
2
Aseta tallennin taukotilaan siihen
ryhmän kohtaan, johon haluat lisätä
uuden raidan, ja liu'uta zRECkytkintä oikealle samalla, kun painat
GROUP-painiketta.
Aloita tallennus painamalla Xpainiketta ja aloita lähteen toisto.
Tallennus ilman uuden ryhmän
luontia
Valitse ” :REC Off” edellä kuvatun
toiminnon lopussa.
39
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Huomautuksia
Tallennuksen
aloittaminen/
lopettaminen
samanaikaisesti
äänilähteen kanssa
(tahdistettu
tallentaminen)
• Et voi asettaa tallenninta taukotilaan tai
Tahdistetussa tallennuksessa tallennus
aloitetaan ja pysäytetään samanaikaisesti
äänilähteen kanssa. Tämä helpottaa
digitaalista tallennusta esimerkiksi
CD-soittimesta, koska tallennuksen
aikana tarvitsee käyttää vain tallenninta
tai äänilähdettä. Tahdistettu tallentaminen
on mahdollista vain optisella johdolla.
Jog-valintapyörä
poistaa sitä taukotilasta manuaalisesti
tahdistetun tallennuksen aikana.
• Älä muuta ”SYNC REC”-asetusta
tallennuksen aikana. Muutoin tallennus ei
ehkä onnistu.
• Vaikka äänilähteestä ei kuulu ääntä, tallennus
ei välttämättä aina keskeydy automaattisesti
tahdistetun tallennuksen aikana äänilähteen
kohinan vuoksi.
• Jos äänilähteessä on noin 2 sekunnin äänetön
jakso tahdistetun tallennuksen aikana ja
äänilähde on muu kuin CD- tai MD-levy,
äänettömän jakson loppuun lisätään
automaattisesti uusi raitamerkki.
NAVI/MENU
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT)
1
2
Tee liitännät.
Käytä optista johtoa, joka sopii
lähdelaitteeseen. Katso lisätietoja
kohdasta ”Lisävarusteet” (sivu 85).
Kun tallennin on pysäytystilassa, avaa
valikko ja valitse ”REC Set” ”SYNC REC” - ”SYNC On”.
z
Tallennin siirtyy automaattisesti valmiustilaan,
jos lähdesoittimessa on tahdistetun
tallennuksen aikana noin kolmen sekunnin
äänetön jakso. Kun soittimesta tulee jälleen
ääntä, tallennin jatkaa tahdistettua tallennusta.
Jos tallennin on valmiustilassa vähintään viisi
minuuttia, se pysähtyy automaattisesti.
40
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
Eri toistotavat
Näytön tietojen
tarkasteleminen
A
B
Raidan numero
• Ryhmän nimi ja
albumin nimi
(Hi-MD)1)
• Ryhmän nimi ja raidan
nimi (MD)1)
Raidan
numero2)
Valitun äänitilan nimi ja
sen osoitin2)
Raidan
numero2)
• Pakkauksen hallinta,
raidan tila ja
bittinopeus (Hi-MD)2)
• Raidan tila (MD)2)
Voit tarkistaa toiston aikana muun muassa
raidan tai levyn nimen.
DISPLAY
1) Levyn
1
Paina toiston aikana DISPLAYpainiketta.
Aina kun painat DISPLAYpainiketta, näyttö muuttuu
seuraavasti:
Kauko-ohjaimen näyttö
A
nimi tulee näkyviin, jos valittu raita ei
kuulu ryhmään.
2) Ei tule näyttöön, jos ”Menu Mode”
-asetukseksi on määritetty ”Simple” (sivu 72).
Huomautus
Jotkin näytön ilmaisimet eivät ehkä ole
valittavissa tai voivat näyttää erilaisilta
ryhmäasetusten, käyttöolosuhteiden ja levyn
asetusten mukaan.
B
z
Näytön merkkien selitykset:
: Levyn nimi
: Raidan nimi
: Ryhmän nimi
: Artistin nimi
: Albumin nimi
Jos haluat tarkistaa jäljellä olevan ajan tai
tallennuskohdan tallennuksen aikana tai
pysäytystilassa, katso kohta ”Näytön tietojen
tarkasteleminen” (sivu 31).
Tallennin
Jog-valintapyörä
NAVI/MENU
Näyttö A/B
A
B
Raidan numero
Kulunut aika
Raidan numero
• Raidan nimi ja artistin
nimi (Hi-MD)
• Raidan nimi (MD)
Raitojen määrä
levyllä
Levyn nimi
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT)
1
Avaa valikko toiston aikana ja valitse
”Display”.
jatkuu
41
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
2
Käännä jog-valintapyörää, kunnes
näytössä näkyy haluamasi tieto.
Vahvista valinta painamalla NENTpainiketta.
Näytössä näkyvät peräkkäin seuraavat
tiedot:
Lap Time t 1 Remain t AllRemain
t Title1/Title2 (Hi-MD) t Sound
t Codec (Hi-MD)/TrackMode (MD)
Kun painat NENT-painiketta,
valitut tiedot tulevat näyttöön
kohdissa C, D ja E.
C
D
E
• Levyn nimi • Ryhmän
ja artistin
nimi ja
nimi
albumin
1)
(Hi-MD)
nimi
• Levyn nimi
(Hi-MD)3)
• Ryhmän
(MD)1)
nimi
(MD)3)
Raidan nimi
Äänitilan
nimi2)
(tyhjä)2)
Valitun
äänitilan
ilmaisin2)
• Pakkauksen • Raidan
• Codec
hallinta
tila ja
(Hi-MD)2)
2)
(Hi-MD)
bittinopeus • TrackMode
• (ei mitään)
(MD)2)
(Hi-MD)2)
• Raidan tila
(MD)2)
(MD)2)
Tallentimen näyttö
1) Raidan
numero tulee näkyviin, jos valittu raita
ei kuulu ryhmään.
2) Ei tule näyttöön, jos ”Menu Mode”
-asetukseksi on määritetty ”Simple” (sivu 72).
3) Levyn nimi tulee näkyviin, jos valittu raita ei
kuulu ryhmään.
Näytön merkkien selitykset:
: Levyn nimi
: Raidan nimi
: Ryhmän nimi
: Artistin nimi
: Albumin nimi
Näyttö C/D/E
C
D
Ryhmän
numero ja
raidan
numero
Kulunut aika • Raidan nimi
ja artistin
nimi
(Hi-MD)
• Raidan nimi
(MD)
E
• Raidan nimi Senhetkisen ”1 Remain”
ja artistin
raidan jäljellä
nimi
oleva aika
(Hi-MD)
• Raidan nimi
(MD)
Raitojen
lukumäärä
parhaillaan
toistettavan
raidan
jälkeen
Levyn jäljellä ”AllRemain”
oleva aika
parhaillaan
toistettavan
kohdan
jälkeen
42
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Ilmaisin
A/B
Toistotilan
valitseminen
Artist/
Voit kuunnella raitoja eri toistotiloissa.
Toistotila voi olla päätoistotilan,
alitoistotilan ja uudelleentoiston
yhdistelmä.
• Päätoistotila: toistettavan yksikön, kuten
raitojen tai ryhmien, valitsemiseen
• Alitoistotila: Toiston tyypin valinta
• Uudelleentoisto: Uudelleentoiston valinta
DISPLAY
Album/
Toistotila
1)
1)
Artistitoisto (määritetyn
artistin raidat toistetaan).
Albumitoisto (määritetyn
albumin raidat toistetaan).
Bookmark/
Kirjanmerkkitoisto
(kirjanmerkillä merkityt
raidat toistetaan).
Program/
PGM
Ohjelmoitu toisto (raidan
toistetaan ohjelmoidussa
järjestyksessä).
1) Tulee
näyttöön vain Hi-MD-tilaa tukevia
levyjä käytettäessä.
P-MODE/
Ryhmän raitojen toistaminen
(ryhmätoisto)
Jog-valitsin
1
+, –
Raitojen toistaminen
päätoistotilassa
1
2
Avaa valikko toiston aikana ja valitse
”MainPMode”.
Näyttöön tulee päätoistotilan näyttö.
Valitse haluamasi toistotila
liu'uttamalla jog-valitsinta toistuvasti
ja vahvista valinta painamalla jogvalitsinta.
Aina kun liu'utat jog-valitsinta, A
muuttuu seuraavasti. Kun painat jogvalitsinta, B tulee näyttöön.
2
Toistotila
Normal/
(ei mitään)
Normaali toisto (kaikki
raidat toistetaan kerran).
Group/
Ryhmätoisto (valitun
ryhmän raidat toistetaan).
Valitse haluamasi ryhmä painamalla
+ tai –.
Tallennin toistaa valitun ryhmän raidat
ensimmäisestä raidasta viimeiseen.
Tietyn artistin raitojen
kuunteleminen (artistitoisto)
(vain Hi-MD-tilassa)
Jos raitatiedot sisältävät artistin nimen,
voit kuunnella vain haluamasi artistin
raidat.
1
Ilmaisin
A/B
Tee vaihe 1 ja valitse ”Group”
vaiheessa 2, kun ”Raitojen toistaminen
päätoistotilassa” (sivu 43) on valittuna
ja kun laite toistaa haluamasi ryhmän
raitaa.
2
Tee vaihe 1 ja valitse ”Artist”
vaiheessa 2, kun ”Raitojen toistaminen
päätoistotilassa” (sivu 43) on valittuna
ja laite toistaa halutun artistin raitaa.
Valitse haluamasi artisti painamalla
+ tai –.
Tallennin toistaa saman artistin levyllä
olevat raidat tallennusjärjestyksessä
ensimmäisestä raidasta viimeiseen.
43
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Valitun albumin raitojen
kuunteleminen (albumitoisto)
(vain Hi-MD-tilassa)
Jos raitatiedot sisältävät albumin nimen,
voit kuunnella vain haluamasi albumin
raidat.
Tee vaihe 1 ja valitse ”Album”
vaiheessa 2, kun ”Raitojen
toistaminen päätoistotilassa”
(sivu 43) on valittuna ja laite toistaa
halutun albumin raitaa.
Valitse haluamasi albumi painamalla
+ tai –.
Tallennin toistaa valitun albumin
raidat tallennusjärjestyksessä
ensimmäisestä raidasta viimeiseen.
1
2
Valittujen raitojen
kuunteleminen
(kirjanmerkkitoisto)
Voit merkitä haluamasi raidat
kirjanmerkillä ja toistaa vain ne.
Kirjanmerkillä merkittyjen raitojen
toistojärjestystä ei voida muuttaa.
Tallennin toistaa kirjanmerkillä merkityt
raidat raitanumeroiden mukaisessa
järjestyksessä.
Kirjanmerkkien poistaminen
Paina jog-valitsinta vähintään 2 sekunnin
ajan toistaessasi raitaa, jonka
kirjanmerkin haluat poistaa.
Raitojen ja ryhmien
kuunteleminen halutussa
järjestyksessä (ohjelmoitu
raitojen toisto/ohjelmoitu
ryhmätoisto)
Voit kuunnella raitoja tai ryhmiä
haluamassasi järjestyksessä.
1
2
Raitojen merkitseminen
kirjanmerkillä
1
Kun toistat raitaa, jonka haluat
merkitä kirjanmerkillä, paina jogvalitsinta vähintään 2 sekunnin ajan.
Kirjanmerkki vilkkuu.
2
Kirjanmerkkitoiston ensimmäinen
raita on valittu.
Merkitse muut raidat kirjanmerkillä
toistamalla vaihe 1.
3
4
Kirjanmerkillä merkittyjen raitojen
toistaminen
Tee vaiheen 1 toimet ja valitse ”Bookmark”
vaiheessa 2 kohdassa ”Raitojen toistaminen
päätoistotilassa” (sivu 43).
Tee vaiheen 1 toimet ja valitse
”Program” vaiheessa 2 kohdassa
”Raitojen toistaminen
päätoistotilassa” (sivu 43).
Valitse raita tai ryhmä liu'uttamalla
jog-valitsinta toistuvasti ja valitse
raita tai ryhmä painamalla jogvalitsinta.
Ohjelman ensimmäinen raita tai
ryhmä tallentuu.
Ohjelmoi lisää raitoja tai ryhmiä
toistamalla vaihe 2.
Ohjelmoituun raitojen toistoon voi
lisätä 64 raitaa ja ohjelmoituun
ryhmien toistoon 20 ryhmää.
Kun olet ohjelmoinut raidat, paina
jog-valitsinta vähintään 2 sekunnin
ajan.
Ohjelma tallentuu, ”PGM” ja
(jos kyse on ohjelmoidusta ryhmästä)
tulevat näyttöön ja ohjelman
ensimmäisen raidan tai ohjelman
ryhmän ensimmäisen raidan toisto
alkaa.
z
Voit tarkistaa ohjelmoidut raidat ja ryhmät
ohjelmoinnin aikana painamalla jog-valitsinta
kevyesti.
44
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Raitojen toistaminen
alitoistotilassa
Kun määrität alitoistotiloja, voit
kuunnella päätoistotilassa valittuja raitoja
eri tavoilla.
Jos päätoistotilaksi valitaan esimerkiksi
”Group” ja alitoistotilaksi ”SHUF”,
tallennin toistaa valitun ryhmän raidat
satunnaisessa järjestyksessä.
Paina P-MODE/ -painiketta toistuvasti.
Aina kun painat painiketta, toistotila
muuttuu seuraavasti:
Alitoistotilan ilmaisin
Ilmaisin
Toistotila
(tyhjä)
Normaali toisto (kaikki
raidat toistetaan kerran).
1
Yhden raidan toisto (vain
yksi raita toistetaan).
SHUF
Satunnaistoisto (kaikki
valitun päätoistotilan raidat
toistetaan satunnaisessa
järjestyksessä).
A(A-B
1) ”A-”
)1)
1
2
3
Aloita toistettavan kohdan sisältävän
raidan toisto ja paina
P-MODE/ -painiketta toistuvasti,
kunnes ”A-” vilkkuu näytössä.
Paina jog-valitsinta toiston
aloituskohdassa (A).
A-kohta tallentuu muistiin, ja ”B”
vilkkuu näytössä.
Paina jog-valitsinta toiston
lopetuskohdassa (B).
B-kohta tallentuu muistiin, ”A-B” ja
” ” tulevat näyttöön ja kohtien A ja
B välisen osan jatkuva toisto alkaa.
z
A-B Repeat -toisto
(valittujen A- ja B-kohtien
välisiä raitoja toistetaan
jatkuvasti).
ei tule näyttöön, jos ”Menu Mode”
-asetukseksi on määritetty ”Simple”.
Raidan osan jatkuva
toistaminen (A-B Repeat)
Voit toistaa tiettyä raidan osaa jatkuvasti
valitsemalla toiston aloituskohdan (A) ja
lopetuskohdan (B). A- ja B-kohtien on
oltava samassa raidassa.
Voit poistaa A- ja B-kohdat liu'uttamalla jogvalitsinta suuntaan > A-B Repeat -toiston
aikana.
Huomautus
Jos toisto jatkuu levyn viimeisen raidan
loppuun, ennen kuin valitset A-kohdan, tämä
asetus peruutetaan.
Raitojen jatkuva toistaminen
(uudelleentoisto)
Uudelleentoistotoiminnon avulla voit
toistaa raitoja kaikissa toistotiloissa
lukuun ottamatta A-BRepeat -tilaa.
Paina P-MODE/
-painiketta vähintään
2 sekunnin ajan.
tulee näyttöön.
Uudelleentoiston
peruuttaminen
Paina P-MODE/ -painiketta vähintään
2 sekunnin ajan, kunnes
häviää näytöstä.
45
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Tallennin
Jog-valintapyörä
NAVI/MENU
Ilmaisin
A/B
Toistotila
Bookmark/
Kirjanmerkkitoisto
(kirjanmerkillä merkityt
raidat toistetaan).
Program/
PGM
Ohjelmoitu toisto (raidan
toistetaan ohjelmoidussa
järjestyksessä).
1) Tulee
5-asentoinen
ohjauspainike
(., >, NENT)
näyttöön vain Hi-MD-tilaa tukevia
levyjä toistettaessa.
GROUP
Raitojen toistaminen normaalitilassa
(normaali toisto)
Raitojen toistaminen
päätoistotilassa
1
2
1
Paina toiston aikana NAVI/MENUpainiketta.
Tallennin siirtyy navigointitilaan ja
näyttöön tulee päätoistotilan näyttö.
2
Valitse toistotila kääntämällä jogvalintapyörää ja vahvista valinta
painamalla NENT-valitsinta.
Aina kun käännät jog-valintapyörää,
A muuttuu seuraavasti. Kun painat
NENT-painiketta, B tulee näyttöön.
3
Ilmaisin
A/B
Toistotila
Normal/
(ei mitään)
Normaali toisto (kaikki
valitun raidan jälkeiset
raidat toistetaan kerran).
Group/
Ryhmätoisto (valitun
ryhmän raidat toistetaan).
Artist/
Album/
1)
1)
Tee vaiheen 1 toimet ja valitse
”Normal” vaiheessa 2 kohdassa
”Raitojen toistaminen päätoistotilassa”
(sivu 46).
Jos haluat valita raidan ryhmän
ulkopuolelta, ohita tämä vaihe.
Jos haluat valita raidan ryhmästä,
käännä jog-valintapyörää, kunnes
haluamasi raidan sisältämä ryhmä on
näytössä. Vahvista valinta painamalla
NENT-valitsinta.
Näyttöön tulee luettelo valitun
ryhmän sisältämistä raidoista.
Käännä jog-valintapyörää, kunnes
näyttöön tulee haluamasi raita.
Vahvista valinta painamalla NENTvalitsinta.
Valitun raidan toisto alkaa. Tallennin
jatkaa toistoa valitusta raidasta levyn
viimeiseen raitaan.
Artistitoisto (määritetyn
artistin raidat toistetaan).
Albumitoisto (määritetyn
albumin raidat toistetaan).
46
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
3
Ryhmän raitojen toistaminen
(ryhmätoisto)
1
2
3
Tee vaiheen 1 toimet ja valitse
”Group” vaiheessa 2 kohdassa
”Raitojen toistaminen
päätoistotilassa” (sivu 46).
Näyttöön tulee luettelo levyn
ryhmistä.
z
Käännä jog-valintapyörää, kunnes
näyttöön tulee haluamasi ryhmä.
Vahvista valinta painamalla NENT
-valitsinta.
Valitun ryhmän sisältämät raidat
tulevat näyttöön.
Käännä jog-valintapyörää, kunnes
näyttöön tulee haluamasi raita.
Vahvista valinta painamalla NENT
-valitsinta.
Näyttöön tulee toistettavan raidan
ryhmän nimi. Tallennin toistaa
ryhmän raidat nykyisestä raidasta
viimeiseen raitaan.
z
Voit siirtyä ryhmän alkuun (ryhmänvaihtotila).
Valitse haluamasi ryhmä pitämällä tallentimen
GROUP-painiketta painettuna toiston aikana ja
painamalla samalla 5-asentoista ohjauspainiketta
.- tai >-merkin suuntaan.
Tietyn artistin raitojen kuunteleminen
(artistitoisto) (vain Hi-MD-tilassa)
1
2
Käännä jog-valintapyörää, kunnes
näyttöön tulee haluamasi raita.
Vahvista valinta painamalla NENT
-valitsinta.
Näyttöön tulee toistettavan raidan
artistin nimi. Tallennin toistaa saman
artistin levyllä olevat raidat
nykyisestä raidasta viimeiseen.
Voit siirtyä seuraavan tai edellisen artistin
ensimmäiseen raitaan. Pidä tallentimen
GROUP-painiketta painettuna toiston aikana ja
paina samalla 5-asentoista ohjauspainiketta
.- tai >-merkin suuntaan.
Valitun albumin raitojen
kuunteleminen (albumitoisto) (vain
Hi-MD-tilassa)
1
2
3
Tee vaiheen 1 toimet ja valitse
”Artist” vaiheessa 2 kohdassa
”Raitojen toistaminen
päätoistotilassa” (sivu 46).
Näyttöön tulee aakkosjärjestyksessä
oleva artistiluettelo.
Käännä jog-valintapyörää, kunnes
haluamasi artistin nimi tulee
näyttöön. Vahvista valinta painamalla
NENT-valitsinta.
Näyttöön tulee luettelo valitun artistin
raidoista tallennusjärjestyksessä.
Tee vaiheen 1 toimet ja valitse
”Album” vaiheessa 2 kohdassa
”Raitojen toistaminen
päätoistotilassa” (sivu 46).
Näyttöön tulee aakkosjärjestyksessä
oleva albumiluettelo.
Käännä jog-valintapyörää, kunnes
haluamasi albumin nimi tulee
näyttöön. Vahvista valinta painamalla
NENT-valitsinta.
Näyttöön tulee luettelo valitun albumin
raidoista tallennusjärjestyksessä.
Käännä jog-valintapyörää, kunnes
näyttöön tulee haluamasi raita.
Vahvista valinta painamalla NENT
-valitsinta.
Näyttöön tulee toistettavan raidan
albumin nimi. Tallennin toistaa
albumin raidat nykyisestä raidasta
viimeiseen raitaan.
z
Voit siirtyä seuraavan tai edellisen albumin
ensimmäiseen raitaan. Pidä tallentimen
GROUP-painiketta painettuna toiston aikana ja
paina samalla 5-asentoista ohjauspainiketta
.- tai >-merkin suuntaan.
47
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
4
Valittujen raitojen kuunteleminen
(kirjanmerkkitoisto)
Raitojen merkitseminen kirjanmerkillä
1
5
Paina kirjanmerkillä merkittävän
raidan toiston aikana NENTpainiketta vähintään 2 sekunnin ajan.
Ohjelmoi lisäraitoja toistamalla
vaihe 3.
Kun olet ohjelmoinut raidat, paina
NENT-valitsinta vähintään kaksi
sekuntia.
Ohjelma tallentuu, näyttöön tulee
teksti ”PGM” ja ohjelman
ensimmäisen raidan toisto alkaa.
Ryhmien ohjelmointi
(ryhmäohjelmointi)
1
Kirjanmerkki vilkkuu.
2
Merkitse muut raidat kirjanmerkillä
toistamalla vaihe 1.
Kirjanmerkillä merkittyjen raitojen
toistaminen
1
2
2
Tee vaiheen 1 toimet ja valitse
”Bookmark” vaiheessa 2 kohdassa
”Raitojen toistaminen
päätoistotilassa” (sivu 46).
3
Valitse raita kääntämällä jogvalintapyörää ja vahvista valinta
painamalla NENT-valitsinta.
4
Kirjanmerkkien poistaminen
Kun toistat raitaa, jonka kirjanmerkin
haluat poistaa, paina NENT-painiketta
vähintään 2 sekunnin ajan.
5
Raitojen tai ryhmien kuunteleminen
halutussa järjestyksessä (ohjelmoitu
toisto)
Raitojen ohjelmoiminen
(raitaohjelmointi)
1
2
3
Tee vaiheen 1 toimet ja valitse
”Program” vaiheessa 2 kohdassa
”Raitojen toistaminen
päätoistotilassa” (sivu 46).
Käännä jog-valintapyörää, kunnes
”Group” tulee näyttöön. Vahvista
valinta painamalla NENT-valitsinta.
Käännä jog-valintapyörää, kunnes
näyttöön tulee haluamasi ryhmä.
Vahvista valinta painamalla NENTvalitsinta.
Voit ohjelmoida lisää ryhmiä
toistamalla vaiheen 3.
Kun olet ohjelmoinut ryhmät, paina
NENT-valitsinta vähintään kaksi
sekuntia.
Ohjelma tallentuu, ” ” ja ”PGM”
tulevat näyttöön ja ohjelman
ensimmäisen ryhmän ensimmäinen
raita toistetaan.
z
Tee vaiheen 1 toimet ja valitse
”Program” vaiheessa 2 kohdassa
”Raitojen toistaminen
päätoistotilassa” (sivu 46).
Kun ohjelmoit raitoja ja ryhmiä, voit tarkastaa
ohjelmoidut raidat ja ryhmät painamalla
NENT-valitsinta.
Käännä jog-valintapyörää, kunnes
”Track” tulee näyttöön. Vahvista
valinta painamalla NENT-valitsinta.
Toimi kuten vaiheissa 2 - 4 kohdassa
”Raidan hakeminen (haku)”
(sivu 50).
Ohjelman ensimmäinen raita tallentuu.
48
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Raitojen toistaminen
alitoistotilassa/Uudelleentoisto
Raidan osan jatkuva toistaminen
(A-B Repeat)
1
2
Avaa valikko ja valitse ”SubPMode”.
1
Valitse toistotila kääntämällä jogvalintapyörää ja vahvista valinta
painamalla NENT-valitsinta.
Aina kun käännät jog-valintapyörää,
A muuttuu seuraavasti. Kun painat
NENT-painiketta, B tulee näyttöön.
2
Paina NENT-painiketta
aloituskohdassa (A).
A-kohta tallentuu muistiin, ja ”B”
vilkkuu näytössä.
3
Paina NENT-painiketta
lopetuskohdassa (B).
B-kohta tallentuu muistiin, ”A-B” ja
” ” tulevat näyttöön ja kohtien A ja
B välisen osan jatkuva toisto alkaa.
1
Aloita toistettavan kohdan sisältävän
raidan toisto, avaa valikko ja valitse
”SubPMode” - ”A-BRepeat”.
Näytössä vilkkuu merkki ”A-”.
Ilmaisin
A/B
Toistotila
z
Normal/
(ei mitään)
Normaali toisto (kaikki
raidat toistetaan kerran).
Voit poistaa A- ja B-kohdat painamalla jogvalitsinta suuntaan > A-B Repeat -toiston
aikana.
1 Track/1
Yhden raidan toisto (vain
yksi raita toistetaan).
Shuffle/SHUF
Satunnaistoisto (kaikki
valitun päätoistotilan raidat
toistetaan satunnaisessa
järjestyksessä).
A-BRepeat/
)1)
A- (A-B
A-B Repeat -toisto
(valittujen A- ja B-kohtien
välisiä raitoja toistetaan
jatkuvasti).
1) ”A-BRepeat”
ei tule näyttöön, jos ”Menu
Mode”-asetukseksi on määritetty ”Simple”.
3
Käännä jog-valintapyörää, kunnes
”RepeatOn” (raidan uudelleentoisto
käytössä) tai ”RepeatOff” tulee
näyttöön. Vahvista valinta painamalla
NENT-valitsinta (ei koske
A-BRepeat-toistotilaa).
49
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
4
Raidan hakeminen
(haku)
Voit hakea raitaa helposti raidan nimen,
ryhmän nimen, artistin nimen tai albumin
nimen perusteella. Artistien ja albumien
nimet ovat käytettävissä Hi-MD-tilassa.
Tämän voi tehdä vain tallentimella.
Jog-valintapyörä
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT)
1
2
NAVI/MENU
Huomautuksia
• Vaiheen 4 jälkeen pää- ja alitoistotilan
asetukset peruutetaan (uudelleentoisto on
käytettävissä).
• Nimettömät raidat näkyvät hakuluettelojen
lopussa.
• Kun tallennin lajittelee valittuja kohteita,
näytössä näkyy ”SORTING”. Älä tee mitään
toimia, ennen kuin tämä ilmaisin häviää
näytöstä.
x
Avaa valikko ja valitse ”Useful” ”Search”.
Valitse haussa käytettävä hakuehto
kääntämällä Jog Dial -hakupyörää ja
vahvista valinta painamalla NENTvalitsinta.
Näyttö
Toiminto
by Track
Haku raidan nimen
perusteella
by Group
Haku ryhmän nimen
perusteella
by Artist1)
Haku artistin nimen
perusteella
by Album1)
Haku albumin nimen
perusteella
1) Tulee
näyttöön vain Hi-MD-tilaa tukevia
levyjä toistettaessa.
3
Valitse haluamasi raita kääntämällä
jog-valintapyörää ja vahvista valinta
painamalla NENT-valitsinta.
Valitun raidan toisto alkaa.
Äänen säätäminen
(virtuaalinen surroundääni • kuusialueinen
taajuuskorjain)
Voit vaihtaa virtuaalisen äänen
akustiikkaa tai muokata ääntä oman
makusi mukaiseksi ja tallentaa sen
myöhempää käyttöä varten.
Voit valita jommankumman seuraavista
tehosteista:
V-SUR (Virtual-Surround VPT
Acoustic Engine)
Valittavissa on neljä erilaista virtuaalista
surround-äänitilaa.
KUUSIALUEINEN
TAAJUUSKORJAIN
Valittavissa on kuusi erilaista äänenlaatua.
Äänenvoimakkuussäädin
Jos valitset ”by Track” vaiheessa 2,
ohita tämä vaihe.
Jos valitset jonkin muun
hakumenetelmän kuin ”by Track”
vaiheessa 2, valitse haluamasi ryhmä,
artisti tai albumi kääntämällä jogvalintapyörää ja hyväksy painamalla
NENT.
Näyttöön tulee luettelo valitun
ryhmän, artistin tai albumin raidoista.
SOUND
x
Jog-valitsin
50
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
3
Akustiikka-asetusten
muuttaminen äänitehosteita
vaihtamalla (VirtualSurround)
1
2
3
A
Paina toiston aikana toistuvasti
SOUND-painiketta, kunnes näytössä
näkyy ”SUR”.
B
Aina kun liu'utat jog-valitsinta, A ja
B muuttuvat seuraavasti:
Paina SOUND-painiketta vähintään
2 sekunnin ajan.
A
B
Heavy
SND H
Valitse haluamasi surround-tila
liu'uttamalla jog-valitsinta toistuvasti.
Pops
SND P
Jazz
SND J
A
B
Aina kun liu'utat jog-valitsinta, A ja
B muuttuvat seuraavasti:
A
B
Studio
SUR S
Live
SUR L
Club
SUR C
Arena
SUR A
4
Valitse haluamasi äänitila
liu'uttamalla jog-valitsinta toistuvasti.
Unique
SND U
Custom1
SND 1
Custom2
SND 2
4
Ota käyttöön valitsemasi äänitila
painamalla jog-valitsinta.
Asetuksen peruuttaminen
Paina SOUND-painiketta toistuvasti,
kunnes kohdassa B oleva ilmaisin häviää
näytöstä.
Ota käyttöön valitsemasi surroundtila painamalla jog-valitsinta.
Äänenlaadun valitseminen
(kuusialueinen taajuuskorjain)
1
2
Paina toiston aikana toistuvasti
SOUND-painiketta, kunnes näytössä
näkyy ”SND”.
Paina SOUND-painiketta vähintään
2 sekunnin ajan.
51
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Äänen muokkaaminen ja
tallentaminen
Voi muokata ääntä ja tallentaa sen
mukautettuina asetuksina ”Custom1” ja
”Custom2”.
1
2
3
Toimi ensin kuten edellä kohdan
”Äänenlaadun valitseminen
(kuusialueinen taajuuskorjain)”
(sivu 51) vaiheissa 1–3 ja liu'uta sitten
jog-valitsinta, kunnes näytössä näkyy
teksti ”Custom1” tai ”Custom2”.
Paina jog-valitsinta.
Valitse haluamasi taajuus
liu'uttamalla jog-valitsinta toistuvasti.
Tallennin
Jog-valintapyörä
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT, ., >)
Akustiikka-asetusten
muuttaminen äänitehosteita
vaihtamalla (Virtual-Surround)
1
2
Taajuus (100 Hz)
Voit valita vasemmalta lukien taajuudeksi
100 Hz, 250 Hz, 630 Hz, 1,6 kHz, 4 kHz tai 10 kHz
4
NAVI/MENU
Avaa valikko ja valitse ”Sound” ”V-SUR”.
Valitse surround-tila kääntämällä jogvalintapyörää toistuvasti ja vahvista
valinta painamalla NENT-valitsinta.
A
Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä
äänenvoimakkuussäädintä toistuvasti.
Näyttöön tulee äänitilan osoittava ilmaisin.
Taso (+10 dB)
Voit valita äänenvoimakkuudeksi jonkin
seuraavasta seitsemästä asetuksesta:
–10 dB, –6 dB, –3 dB, 0 dB, +3 dB, +6 dB, +10 dB
5
6
B
Säädä kunkin taajuuden
äänenvoimakkuus toistamalla vaiheet
3 ja 4.
Aina kun käännät jog-valintapyörää,
A muuttuu seuraavasti. Kun painat
NENT-painiketta, näyttöön tulee
B.
Vahvista poisto painamalla jog
-valitsinta.
Huomautuksia
• Virtuaalinen surround-ääni ja kuusialueinen
A
B
taajuuskorjain eivät toimi tallennuksen aikana.
• Virtuaalinen surround-ääni ja kuusialueinen
taajuuskorjain eivät toimi myöskään silloin,
kun ulkoinen laite on liitetty i/LINE OUT
-liitäntään.
Studio
VS
Live
VL
Club
VC
Arena
VA
52
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Äänenlaadun valitseminen
(kuusialueinen taajuuskorjain)
Äänen muokkaaminen ja
tallentaminen
1
1
2
Avaa valikko toiston aikana ja valitse
”Sound” - ”Sound EQ”.
Valitse äänitila kääntämällä jogvalintapyörää toistuvasti ja vahvista
valinta painamalla NENT-valitsinta.
2
Avaa valikko toiston aikana ja valitse
”Sound” - ”Sound EQ” - ”Custom1”
tai ”Custom2”.
Valitse taajuus painamalla 5asentoista ohjauspainiketta suuntaan
. tai >.
A
Kunkin taajuuden taso
(100 Hz - 10 kHz)
Taajuus (100 Hz)
Voit valita vasemmalta päin taajuuden 100 Hz,
250 Hz, 630 Hz, 1,6 kHz, 4 kHz ja 10 kHz.
B
3
Aina kun käännät jog-valintapyörää,
A muuttuu seuraavasti. Kun painat
NENT-painiketta, näyttöön tulee
B.
A
B
Heavy
SH
Pops
SP
Jazz
SJ
Unique
SU
Custom1
S1
Custom2
S2
Säädä tasoa kääntämällä jogvalintapyörää.
Taso (+10 dB)
Voit valita äänenvoimakkuudeksi jonkin
seuraavasta seitsemästä asetuksesta:
–10 dB, –6 dB, –3 dB, 0 dB, +3 dB, +6 dB, +10 dB
4
Kun olet valinnut tason, vahvista
valinta painamalla NENT-valitsinta.
Asetuksen peruuttaminen
Valitse ”Normal”.
53
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Tallennin
Toistonopeuden
muuttaminen
(nopeudensäätö)
Jog-valintapyörä
Toistonopeuden muuttamisesta on hyötyä
monissa käyttötarkoituksissa, kuten
kielten opiskelussa. Toiminto muuttaa
toistonopeutta muuttamatta tallenteen
äänen- tai sävelkorkeutta.
Toistonopeutta voidaan säätää
normaalinopeudesta portaittain 13
askeleen verran alueella –50 % – +100 %.
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT)
1
DISPLAY
2
x
NAVI/MENU
x
Avaa valikko toiston aikana ja valitse
”Useful” - ”SpeedCtrl”.
Valitse haluamasi toistonopeus
kääntämällä jog-valintapyörää ja
vahvista valinta painamalla NENTvalitsinta.
Jog-valitsin
1
2
Avaa valikko toiston aikana ja valitse
”Useful” - ”SpeedCtrl”.
Tallennin siirtyy nopeusvalintatilaan.
Valitse haluamasi toistonopeus
liu'uttamalla jog-valitsinta toistuvasti
ja vahvista valintasi painamalla jogvalitsinta.
Valitse toistonopeus kuuntelun
aikana.
Normaalinopeuteen
palaaminen
Määritä toistonopeudeksi 0 % vaiheessa 2.
Huomautus
Nopeutta säädettäessä toistossa voi ilmetä
kohinaa tai kaikua.
54
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
2
Stereolaitteistoon
liittäminen (LINE OUT)
3
Voit kuunnella tallentimella ulkoisen
laitteen toistoääntä. Kytke tallentimen
i/LINE OUT -liitin linjajohdolla
vahvistimen tai kasettisoittimen LINE IN
-liitäntään.
Avaa valikko ja valitse ”Useful” ”Audio Out”.
Käännä jog-valintapyörää, kunnes
näyttöön tulee ”Line Out”. Vahvista
valinta painamalla NENT-valitsinta.
Huomautuksia
• Jos ”Audio Out” -parametrin arvo liitännässä
i/LINE OUT on ”Line Out”, virtuaalinen
surround-ääni ja kuusialueinen taajuuskorjain
eivät toimi.
• Jos tallentimeen on kytketty kauko-ohjain,
i/LINE OUT -liittimen ”Audio Out”
-asetukseksi ei voida valita ”Line Out”.
• Kun liität kuulokkeet tai nappikuulokkeet
suoraan tallentimeen, aseta ”Audio Out”
LINE IN -liitäntään
-parametrin arvoksi ”Headphone” i/LINE
Stereominiliitin
2 phonoliitintä
OUT -liitännässä vaiheessa 3.
• Älä liitä kuulokkeita tai nappikuulokkeita, jos
L
R
”Audio Out” -parametrin arvo i/LINE OUT
(valkoinen)
(punainen)
-liitännässä on ”Line Out”. Muutoin
kuulokkeista kuuluva ääni on erittäin
Linjajohto
voimakas ja äänenlaatu on heikko.
• Jos tallennin on liitetty johonkin laitteeseen,
kuten aktiivikaiuttimeen, ja i/LINE OUT
-liitännän ”Audio Out” -parametrin asetus on
”Headphone”, varmista, että ”Beep”
-asetuksen määritys on ”Beep Off” (sivu 73).
Stereolaitteisto
jne.
NAVI/MENU
Jog-valintapyörä
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT, ., >)
i/LINE OUT -liittimeen
Kun liität linjakaapelin soittimen i/LINE
OUT -liitäntään, varmista, että valitset
”Audio Out”-parametrin i/LINE OUT
-liitännälle.
Tämän voi tehdä vain tallentimella.
1
Irrota kauko-ohjaimella varustetut
kuulokkeet tai nappikuulokkeet
tallentimesta.
55
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
Tallennettujen raitojen muokkaaminen
Ennen muokkausta
Voit muokata tallennettuja raitoja
lisäämällä tai poistamalla raitamerkkejä
tai nimeämällä raitoja ja levyjä.
Nimien lisääminen
(nimi)
Voit nimetä raitoja, ryhmiä ja levyjä.
Hi-MD-tilaa tukeviin levyihin voi lisäksi
lisätä artistien ja albumien nimiä.
Huomautuksia
• Kun muokkaat 1 gigatavun Hi-MD-levyn
sisältöä, liitä verkkolaite tallentimeen, lataa
paristo täyteen (paristovarauksen ilmaisin on
) tai käytä uutta alkalikuivaparistoa
(paristovarauksen ilmaisin on
). Kun
aloitat 1 gigatavun Hi-MD-levyn
muokkaamisen, teksti ”NotENOUGH
POWER TO EDIT” saattaa tulla näkyviin.
Tällöin levyä ei voi muokata, vaikka
paristovaraus olisikin riittävä, kun tallennin
on pysäytys- tai toistotilassa. Tämä johtuu
ominaisuudesta, joka estää muokkauksen
laitteen arvioidessa jäljellä olevan varauksen
olevan riittämätön yhden gigatavun Hi-MDlevyn muokkaamiseen. Tällaisten levyjen
muokkaaminen edellyttää, että varausta on
jäljellä paljon.
• Esikäsiteltyjä levyä ei voi muokata.
• Sulje levyn sivulla oleva suojauskieleke ennen
muokkaamista.
• Älä liikuta tai ravista tallenninta äläkä irrota
virtalähdettä muokkauksen aikana äläkä
silloin, kun näytössä vilkkuu teksti ”SYSTEM
FILE WRITING”. Jos teet näin, tähän
mennessä muokatut tiedot eivät ehkä tallennu
levylle tai levyn tiedot saattavat vahingoittua.
Laite tallentaa muokkaustuloksia, kun
näytössä vilkkuu teksti ”SYSTEM FILE
WRITING”.
• Kun näytössä vilkkuu ”SYSTEM FILE
WRITING”, kansi lukittuu.
Käytössä olevat merkit
• Englannin ja eurooppalaisten kielten
isot ja pienet kirjaimet1)
• Numerot 0–9
• Symbolit2)
1) Eurooppalaisia
aakkosia voi käyttää vain
Hi-MD-tilaa tukevilla levyillä.
ja MD-tilassa on käytössä eri
symbolit (katso ”Merkkivalikoima” (sivu 58)).
2) Hi-MD-
Nimen suurin mahdollinen
merkkimäärä
Raitojen nimet, ryhmien nimet ja levyn
nimi: Noin 200 merkkiä nimeä kohden
(kaikkia käytössä olevia merkkejä
sekaisin).
Levylle tallennettavissa oleva
suurin mahdollinen
merkkimäärä
Hi-MD-tila:
Noin 55 000 merkkiä
MD-tila:
Noin 1 700 merkkiä
Levylle tallennettavissa olevien
nimikkeiden määrä määräytyy sen
mukaan, kuinka monta merkkiä on
käytetty raitojen, ryhmien, artistien ja
albumien nimiin sekä levyn nimeen.
56
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
3
Huomautus
Ryhmätoimintoa ei ehkä voida käyttää, jos
levyn nimen merkkien väliin syötetään symboli
”//”, kuten nimessä ”abc//def” (vain MD-tila).
Äänenvoimakkuussäädin
DISPLAY
Valitse haluamasi kirjain kääntämällä
äänenvoimakkuussäädintä ja vahvista
valinta painamalla jog-valitsinta.
Valittu kirjain lakkaa vilkkumasta, ja
kohdistin siirtyy seuraavaan
syöttökohtaan.
Kohdistin vilkkuu seuraavan syötettävän merkin
kohdalla.
P-MODE/
SOUND
x
Jog-valitsin
(NX/ENT,
., >)
Merkkien syöttöön käytettävät
painikkeet ja säätimet sekä niiden
toiminnot on lueteltu alla.
+, –
Nimeäminen
Voit nimetä raidan, ryhmän tai levyn, kun
tallennin on pysäytys-, tallennus- tai
toistotilassa. Jos levy tukee Hi-MD-tilaa,
voit nimetä myös raitojen artisteja ja
albumeja. Kun nimeät raidan tai sen
artistin tai albumin tallentimen ollessa
pysäytystilassa, raidan on oltava valittuna.
Voit nimetä ryhmän, kun tallennin
tallentaa tai toistaa jotakin kyseiseen
ryhmää kuuluvaa raitaa tai kun kyseisen
ryhmän raita on valittuna ja tallennin on
pysäytystilassa.
1
2
Avaa valikko ja valitse ”Edit” ”Title”.
Valitse jokin seuraavista
vaihtoehdoista ja paina jog-valitsinta.
Nimi
Näyttö
Raidan nimi
”Track”
Ryhmän nimi
”Group”
Artistin nimi
(raitakohtainen)1)
”Artist”
Albumin nimi
(raitakohtainen)1)
”Album”
Levyn nimi
”Disc”
1) Tulee
näyttöön vain Hi-MD-tilaa tukevia
levyjä käytettäessä.
Toiminnot
Käyttö
Kohdistimen
siirtäminen oikealle
tai vasemmalle.
Liu'uta jog-valitsinta
(., >).
Kirjaimen
vaihtaminen
edelliseen/
seuraavaan.
Käännä
äänenvoimakkuussäädintä (VOL +, –).
Kirjaimen
lisääminen.
Paina jog-valitsinta
(NX/ENT).
Nimen syöttäminen. Paina jog-valitsinta
vähintään
2 sekunnin ajan
(NX/ENT).
Vaihtaminen isojen Paina P-MODE/
ja pienten kirjainten painiketta.
sekä numeroiden ja
merkkien välillä.
-
Merkin ”_
Paina SOUND.
(välilyönti)”, ”:”, ”/”
tai ”–” näyttäminen
syöttökohdassa.
Vaihtaminen isojen Paina SOUND.
ja pienten kirjainten
välillä.
Välilyönnin
lisääminen.
Paina painiketta
+.
Kirjaimen
poistaminen.
Paina painiketta
–.
Nimeämisen
peruuttaminen.
Paina x -painiketta
vähintään
2 sekunnin ajan.
jatkuu
57
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
4
5
Toista vaihe 3 ja syötä kaikki nimen
merkit.
Paina jog-valitsinta vähintään
2 sekunnin ajan.
Tallennin
Jog-valintapyörä
NAVI/MENU
GROUP
Huomautus
Jos nimeät raitoja tallennuksen aikana ja
keskeytät tallennuksen tai tallennus siirtyy
seuraavaan raitaan kesken nimeämisen, siihen
mennessä kirjoitettu teksti tallentuu
automaattisesti.
Nimen vaihtaminen
Voit vaihtaa, raidan, artistin, albumin,
ryhmän tai levyn nimen toimimalla
kohdan ”Nimeäminen” (sivu 57)
mukaisesti.
Raidan, artistin tai albumin nimen
vaihtaminen:
Aloita uudelleen nimettävän raidan toisto
ja vaihda raidan, artistin tai albumin nimi
toiston aikana. Voit myös vaihtaa nimen
tallentimen ollessa pysäytettynä, kun
uudelleen nimettävä raita on valittuna.
Levyn nimen vaihtaminen:
Voit nimetä levyn uudelleen tallentimen
ollessa pysäytys-, tallennus- tai
toistotilassa.
X
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT, .,
>, VOL +, –)
x
Merkkivalikoima
Voit valita merkit näytön
merkkivalikoimasta tallentimen
toimintojen aikana.
Merkkivalikoima on seuraavanlainen:
Hi-MD-tilan
merkkivalikoima
MD-tilan
merkkivalikoima
Huomautuksia
• Tallentimen näytössä näkyvät japanilaiset
katakana-merkit, mutta niitä ei voida käyttää
nimeämisessä.
• Tallennin ei pysty kirjoittamaan uudelleen
sellaisen levyn tai raidan nimeä, jonka yli
200 merkkiä pitkä nimi on luotu jollakin
muulla laitteella (vain MD-tila).
58
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
3
Tekstinsyöttöalue
Kohdistin vilkkuu.
Paina 5-asentoista ohjauspainiketta
suuntaan VOL –.
Kohdistin siirtyy tekstinsyöttöalueelta
merkkivalikoimaan.
Kohdistin ja merkki näkyvät vuorotellen.
Merkkivalikoima
Näytössä näkyy vain osa
merkkivalikoimasta. Liikuta kohdistinta
ja valitse haluamasi merkit säätimien tai
painikkeiden avulla.
Nimeäminen
1
2
Avaa valikko ja valitse ”Edit” ”Title”.
4
Valitse kirjain 5-asentoisella
ohjauspainikkeella ja vahvista valinta
painamalla NENT-valitsinta.
Valittu kirjain tulee
tekstinsyöttöalueelle, ja kohdistin
siirtyy seuraavaan syöttökohtaan.
Kohdistin vilkkuu seuraavan
syötettävän merkin kohdalla.
Valitse jokin seuraavista
vaihtoehdoista ja paina NENTvalitsinta.
Nimi
Näyttö
Raidan nimi
”Track”
Ryhmän nimi
”Group”
Artistin nimi
(raitakohtainen)1)
”Artist”
Toiminnot1)
Albumin nimi
(raitakohtainen)1)
”Album”
Kohdistimen
5-asentoinen
siirtäminen
ohjauspainike
merkkivalikoimassa.
ylös
Levyn nimi
”Disc”
Merkkien syöttöön käytettävät
painikkeet ja niiden toiminnot on
lueteltu alla.
Käyttötoiminnot
vasemmalle
1) Tulee
näyttöön vain Hi-MD-tilaa tukevia
levyjä käytettäessä.
Kohdistin vilkkuu kirjainten
syöttöalueella.
Kohdistin vilkkuu.
oikealle
alas
Käännä jogvalintapyörää (siirrä
kohdistinta oikealle tai
vasemmalle).
Käännä jogvalintapyörää.
Kirjaimen
valitseminen
tekstinsyöttöalueella.
Kirjaimen
Paina NENTlisääminen.
painiketta.
jatkuu
59
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Toiminnot1)
Käyttötoiminnot
Nimen syöttäminen. Paina NENT painiketta vähintään
2 sekunnin ajan.
Välilyönnin
Pidä GROUPlisääminen.
painiketta alhaalla ja
paina samalla
5-asentoista
ohjauspainiketta
suuntaan >.
Kirjaimen
Pidä GROUPpoistaminen.
painiketta alhaalla ja
paina samalla ohjainta
suuntaan ..
Nimeämisen
Paina x-painiketta
peruuttaminen.
vähintään 2 sekunnin
ajan.
Kohdistimen
Paina 5-asentoista
siirtäminen
ohjauspainiketta
tekstinsyöttöalueelta suuntaan VOL –.
merkkivalikoimaan.
Kohdistimen
Paina x-painiketta.
siirtäminen
merkkivalikoimasta
tekstinsyöttöalueelle.
Merkin ”_
Paina X.
(välilyönti)”, ”:”, ”/”
tai ”–” näyttäminen
tekstinsyöttöalueen
syöttökohdassa.
Vaihtaminen isojen ja Paina X.
pienten kirjainten
välillä.
toiminnot voivat vaihdella sen
mukaan, onko kohdistin tekstinsyöttöalueella
vai merkkivalikoimassa.
6
Toista vaihe 4 ja syötä kaikki nimen
merkit.
Paina NENT-painiketta vähintään
2 sekunnin ajan.
Nimen vaihtaminen
Voit vaihtaa levyn, ryhmän tai raidan
nimen toimimalla kuten kohdassa
”Nimeäminen” (sivu 59).
Tällä toiminnolla voit siirtää olemassa
olevia raitoja tai ryhmiä uuteen ryhmään
ja myös siirtää jonkin ryhmään
kuulumattoman raidan olemassa olevaan
ryhmään.
Hi-MD-levylle ja Hi-MD-tilaa käyttävälle
vakiolevylle voi luoda enintään
255 ryhmää. Vakiolevylle voi luoda
99 ryhmää.
Levy
Raidan numero
1 2 3 4 5 6
Ryhmä 1
Ryhmä 2
7 8
9 101112
Raidat 1–3 siirretään uuteen
ryhmään.
Ryhmä 1 ja ryhmä 2 siirretään
uuteen ryhmään.
Levy
Ryhmä 1
1) Painikkeiden
5
Raitojen tai ryhmien
siirtäminen uuteen
ryhmään (ryhmän
asetukset)
1 2 3
Ryhmä 2
4 5 6
7 8 9 101112
Voit siirtää samaan ryhmään vain
peräkkäisiä raitoja (esimerkiksi raitaa 3 ei
voida siirtää samaan ryhmään raitojen 7 ja
8 kanssa).
Uuden ryhmän luonti ei onnistu, jos
valittu ensimmäinen tai viimeinen raita
kuuluu aiemmin luotuun ryhmään.
Raitojen numerot näkyvät siinä
järjestyksessä, jossa ne ovat levyllä, eivät
siis siinä järjestyksessä, jossa ne ovat
ryhmässä.
60
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
4
Huomautuksia
• Kun nimien kokonaismerkkimäärä ylittää
suurimman mahdollisen merkkimäärän, joka
levylle voidaan tallentaa:
—Jos levyä käytetään Hi-MD-tilassa, ryhmän
voi luoda, mutta ryhmän nimeä ei voi lisätä
vaiheessa 4.
—Jos levyä käytetään MD-tilassa, ryhmää ei
voi luoda.
• Raitojen tai ryhmien pitää olla peräkkäisiä.
Jos haluamasi raidat tai ryhmät eivät ole
peräkkäisiä, siirrä ne peräkkäin, ennen kuin
siirrät ne ryhmään (”Tallennettujen raitojen
siirtäminen (siirto)”, sivu 62).
Nimeä ryhmä. (Katso ohjeet kohdasta
”Nimien lisääminen (nimi)”
(sivu 56).)
Huomautuksia
• Vaiheessa 2 ensimmäisen raidan on oltava
joko olemassa olevan ryhmän ensimmäinen
raita tai ryhmään kuulumaton raita.
• Varmista, kun valitset viimeistä raitaa
vaiheessa 3, että valittava raita tulee vaiheessa
2 valitun raidan jälkeen. Viimeisen raidan
pitää olla joko olemassa olevan ryhmän
viimeinen raita tai ryhmään kuulumaton raita.
Tallennin
DISPLAY
Jog-valintapyörä
NAVI/MENU
x
Jog-valitsin
1
2
3
Kun tallennin on pysäytystilassa, avaa
valikko ja valitse ”Edit” - ”
: Set”.
Liu'uta jog-valitsinta toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy haluamasi
ensimmäisen raidan numero, ja paina
sitten jog-valitsinta.
Uuden ryhmän ensimmäinen raita on
valittu. Jos levyllä on ryhmiä,
kustakin ryhmästä näkyy vain sen
ensimmäisen raidan numero.
Liu'uta jog-valitsinta toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy haluamasi
viimeisen raidan numero, ja paina
sitten jog-valitsinta.
Uuden ryhmän viimeinen raita on nyt
valittu, ja voit nimetä ryhmän. Jos
levyllä on ryhmiä, kustakin ryhmästä
näkyy vain sen viimeisen raidan
numero.
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT)
1
2
3
4
x
Avaa valikko ja valitse ”Edit” - ”
Set”.
:
Käännä jog-valintapyörää, kunne
haluamasi ensimmäisen raidan
numero tulee näyttöön, ja vahvista
valinta painamalla NENT-valitsinta.
Käännä jog-valintapyörää, kunnes
haluamasi viimeisen raidan numero
tulee näyttöön, ja vahvista valinta
painamalla NENT-valitsinta.
Nimeä ryhmä. (Katso ohjeet kohdasta
”Nimeäminen” (sivu 59).)
61
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
2
Ryhmän purkaminen
(ryhmän vapautus)
Valitse ryhmä, jonka haluat purkaa, ja
tarkista sen sisältö. (Katso ”Ryhmän
raitojen toistaminen (ryhmätoisto)”
(sivu 43).)
3
Avaa valikko ja valitse ”Edit” - ”
:
Release”.
Näytössä näkyvät vuorotellen tekstit
”Group Release?” ja ”PUSH
YES:ENTER NO:CANCEL”.
Pura ryhmä painamalla NENTvalitsinta.
DISPLAY
Tallennettujen raitojen
siirtäminen (siirto)
x
Voit vaihtaa tallennettujen raitojen ja
ryhmien järjestystä.
Jog-valitsin
1
2
3
4
DISPLAY
Valitse ryhmä, jonka haluat vapauttaa
ja tarkista sen sisältö (katso sivu 43).
Paina x-painiketta.
x
Avaa valikko ja valitse ”Edit” - ”
:
Release”.
Näytössä näkyvät vuorotellen tekstit
”Release?” ja ”PushENTER”.
Pura ryhmä painamalla jog-valitsinta.
Valitun ryhmän ryhmäasetus on
poistettu ja ryhmä on purettu.
Tallennin
Jog-valitsin
Levyn raitojen järjestyksen
muuttaminen
Kun siirrät raitoja, niiden numerointi
muuttuu automaattisesti.
Esimerkki
Jog-valintapyörä
Raidan C (raidan numero 3) siirtäminen
kolmannesta raidasta toiseksi raidaksi.
NAVI/MENU
A
B
C
D
C
B
D
Ennen siirtoa
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT)
1
A
x
Siirron jälkeen
Toimi kuten vaiheissa 1 - 2 kohdassa
”Ryhmän purkaminen (ryhmän
vapautus)” kauko-ohjaimen ohjeissa
(sivu 62).
62
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
1
2
Aloita siirrettävän raidan toisto, avaa
valikko ja valitse ”Edit” - ”Move” ”
: Move”.
Valittu raidan numero näkyy
näytössä.
Liu'uta jog-valitsinta toistuvasti,
kunnes raidan kohdenumero vilkkuu
näytössä.
Jos haluat esimerkiksi siirtää raidan
C raidaksi 02, liu'uta jog-valitsinta,
kunnes näyttöön tulee 003 t Tr02.
Ryhmäasetuksia sisältävän
raidan siirtäminen
Voit siirtää raidan ryhmästä pois tai
ryhmästä toiseen. Voit myös siirtää
ryhmään kuulumattoman raidan olemassa
olevaan ryhmään.
Levy
Ryhmä 1
1 2 3 4
5 6
Ryhmä 2
Ryhmä 3
1 2 3 4
1 2 3
Ryhmän 1 raita 2 siirretään
ryhmän 2 raidaksi 3
3
Vahvista poisto painamalla jogvalitsinta.
Raita siirtyy valittuun kohtaan.
Levy
Ryhmä 1
1 2 3
1
2
4 5
Ryhmä 2
Ryhmä 3
1 2 3 4 5
1 2 3
Tee vaihe 1 kohdasta ”Levyn raitojen
järjestyksen muuttaminen” (sivu 62).
Kun siirrät raitaa ryhmästä pois, ohita
tämä vaihe.
Kun siirrät raitaa ryhmästä toiseen,
liu'uta jog-valitsinta toistuvasti,
kunnes näyttöön tulee kohderyhmä.
Paina sitten jog-valitsinta.
jatkuu
63
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
3
Liu'uta jog-valitsinta toistuvasti,
kunnes kohderaidan numero tulee
näyttöön, ja vahvista valinta
painamalla jog-valitsinta.
Tallennin
Jog-valintapyörä
NAVI/MENU
Esimerkki: kun raita siirretään toisen ryhmän
(GP02) raitaan ”03”.
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT)
Levyn ryhmien järjestyksen
muuttaminen
1
2
Aloita sen ryhmän raidan toisto,
jonka paikkaa haluat vaihtaa, avaa
valikko ja valitse ”Edit” - ”Move” ”
: Move”.
Sen ryhmän numero, johon sillä
hetkellä toistettava raita kuuluu,
näkyy näytössä.
x
Levyn raitojen järjestyksen
muuttaminen
1
Aloita siirrettävän raidan toisto, avaa
valikko ja valitse ”Edit” - ”Move” ”
: Move”.
Valitse levyn kohdepaikka
liu'uttamalla jog-valitsinta ja vahvista
valinta painamalla jog-valitsinta.
2
Esimerkki: ensimmäinen ryhmä (01)
siirretään toiseksi ryhmäksi (02).
Käännä jog-valintapyörää, kunnes
raidan kohdenumero vilkkuu
näytössä.
z
Jos raita tai ryhmä on nimetty, liu'uta jogvalitsinta >-merkin suuntaan toiminnon
aikana, jolloin raidan tai ryhmän nimi tulee
näyttöön. Voit palauttaa raidan tai ryhmän
numeron näyttöön liu'uttamalla jog-valitsinta
.-merkin suuntaan.
3
Ota valitsemasi asetus käyttöön
painamalla NENT-painiketta.
Raita siirtyy valittuun kohtaan.
Huomautus
Jos poistat kaikki raidat ryhmästä, ryhmä
poistetaan levyltä automaattisesti.
64
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Ryhmäasetuksia sisältävän
raidan siirtäminen
Levyn ryhmien järjestyksen
muuttaminen
1
1
2
3
Tee vaihe 1 kohdasta ”Levyn raitojen
järjestyksen muuttaminen” (sivu 64).
Kun siirrät raitaa ryhmästä pois, ohita
tämä vaihe.
Kun siirrät raitaa ryhmästä toiseen,
käännä jog-valintapyörää, kunnes
näytössä näkyy haluamasi
kohderyhmä, ja paina NENTvalitsinta.
Käännä jog-valintapyörää, kunnes
näyttöön tulee kohderaidan numero,
ja vahvista valinta painamalla
NENT-valitsinta.
2
Aloita sen ryhmän raidan toisto,
jonka paikkaa haluat vaihtaa, avaa
valikko ja valitse ”Edit” - ”Move” ”
: Move”.
Valitse levyn kohdepaikka
kääntämällä jog-valintapyörää ja
vahvista valinta painamalla NENTvalitsinta.
Esimerkki: levyn ensimmäisen ryhmän
(Group01) siirtäminen toisen ryhmän
(Group02) ja kolmannen ryhmän (Group03)
väliin
z
Jos raita tai ryhmä on jo nimetty, tuo raidan tai
ryhmän nimi näyttöön käytön aikana
painamalla 5-asentoista ohjauspainiketta
suuntaan >. Palaa raitanumero- tai
ryhmänumeronäyttöön painamalla
ohjauspainiketta suuntaan ..
65
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Raitojen poistaminen ja
koko levyn
tyhjentäminen (poisto)
Voit poistaa levyltä tarpeettomat raidat tai
kaikki raidat.
Tietoja tietokoneesta
siirrettyjen raitojen
poistamisesta
Tietokoneesta siirrettyjen raitojen
poistaminen vaikuttaa siirtolupiin
seuraavasti:
• Jos raidat on siirretty Hi-MD-tilassa,
raitojen siirtolupa palautuu
automaattisesti, kun levy asetetaan
tallentimeen ja tallennin liitetään
tietokoneeseen.
• Jos raidat on siirretty MD-tilassa, raitojen
siirtolupa menetetään. Jos et halua
menettää siirtolupaa, palauta lupa
siirtämällä raidat takaisin tietokoneeseen
ennen niiden poistamista.
Huomautus
Muuta kuin äänidataa (kuten teksti- ja
kuvadataa) ei voi poistaa, kun levyä käytetään
Hi-MD-tilassa.
DISPLAY
Raidan poistaminen
Huomaa, että kun tallennus on
poistettu levyltä, sitä ei voi palauttaa.
Varmista, että poistat oikean raidan.
1
2
Aloita poistettavan raidan toisto, avaa
valikko ja valitse ”Edit” - ”Erase” ”
: Erase”.
Näytössä näkyvät vuorotellen tekstit
”Erase OK?” ja ”PushENTER”.
Jos valittu raita on siirretty
tietokoneesta, näyttöön tulee teksti
”TrkFromPC” ja ”Erase OK?”.
Poista raita painamalla jog-valitsinta.
Raita on poistettu, ja seuraavan raidan
toisto alkaa. Poistetun raidan jälkeiset
raidat numeroidaan automaattisesti
uudelleen.
Huomautus
Jos poistat kaikki ryhmän raidat, kyseinen
ryhmä poistetaan levyltä automaattisesti.
Raidan osan poistaminen
Lisää raitamerkit poistettavan osan alkuun
ja loppuun ja poista sitten osa (sivu 68).
Ryhmän poistaminen
Voit poistaa valitun ryhmän raidat.
Huomaa, että kun tallennus on
poistettu levyltä, sitä ei voi
palauttaa. Muista tarkistaa ryhmän
sisältö ennen poistamista.
x
Jog-valitsin
1
2
Valitse ryhmä, jonka haluat poistaa, ja
tarkista sen sisältö. (Katso sivu 43.)
Paina x.
66
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
3
4
Avaa valikko ja valitse ”Edit” ”Erase” - ”
: Erase”.
Näyttöön tulee ryhmän nimi, ”GP
Erase?” ja ”PushENTER”.
Jos valittu ryhmä sisältää raitoja,
jotka on siirretty tietokoneesta,
näyttöön tulee teksti ”TrkFromPC” ja
”Erase OK?”.
Tallennin
Jog-valintapyörä
Poista ryhmä painamalla jog-valitsinta.
Ryhmä poistetaan.
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT)
Koko levyn tyhjentäminen
Voit poistaa levyn kaikki raidat ja tiedot
nopeasti samaan aikaan.
Huomaa, että kun tallennus on
poistettu levyltä, sitä ei voi
palauttaa. Muista tarkistaa levyn
sisältö ennen poistamista.
Hi-MD-levyltä tai Hi-MD-tilassa olevalta
vakiolevyltä voi poistaa vain äänidataa.
Muita tietoja, kuten teksti- ja kuvadataa,
ei voi poistaa.
1
2
3
4
Tarkista tyhjennettävän levyn sisältö
toistamalla levyä.
Paina x.
NAVI/MENU
x
Raidan poistaminen
1
2
Aloita poistettavan raidan toisto, avaa
valikko ja valitse ”Edit” - ”Erase” ”
: Erase”.
Näytössä näkyvät vuorotellen tekstit
”Erase OK?” ja ”PUSH YES:ENTER
NO:CANCEL”.
Jos valittu raita on siirretty
tietokoneesta, näyttöön tulee teksti
”TrkFromPC Erase OK?”.
Poista raita painamalla NENTpainiketta.
Ryhmän poistaminen
Avaa valikko ja valitse ”Edit” ”Erase” - ”AllErase”.
Näytössä näkyvät vuorotellen tekstit
”AllErase?” ja ”PushENTER”.
Jos levy sisältää raitoja, jotka on
siirretty tietokoneesta, näyttöön tulee
teksti ”TrkFromPC” ja ”Erase OK?”.
Tyhjennä koko levy lopullisesti
painamalla jog-valitsinta.
Näytössä näkyy teksti ”SYS
WRITE”, ja kaikki raidat poistetaan.
Kun poisto on valmis, näyttöön tulee
teksti ”NO TRACK” (Hi-MD-tilassa)
tai teksti ”BLANKDISC” ja 00:00
(MD-tilassa).
1
2
3
4
Valitse ryhmä, jonka haluat poistaa, ja
tarkista sen sisältö. (Katso sivu 47.)
Paina x.
Avaa valikko ja valitse ”Edit”
-”
: Erase” - ”AllErase”.
Näytössä näkyvät vuorotellen tekstit
”Group Erase OK?” ja ”PUSH
YES:ENTER NO:CANCEL”.
Jos valittu ryhmä sisältää raitoja,
jotka on siirretty tietokoneesta,
näyttöön tulee teksti ”TrkFromPC
Erase OK?”.
Poista ryhmä painamalla NENTpainiketta.
Ryhmä poistetaan.
67
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Koko levyn tyhjentäminen
1
2
3
4
Raidan jakaminen
Tarkista tyhjennettävän levyn sisältö
toistamalla levyä.
Paina x.
Avaa valikko ja valitse ”Edit” ”Erase” - ”AllErase”.
Näytössä näkyvät vuorotellen tekstit
”ALL TRACK Erase OK?” ja ”PUSH
YES:ENTER NO:CANCEL”.
Jos levyllä on tietokoneesta siirrettyjä
raitoja, näyttöön tulee teksti
”TrkFromPC Erase OK?”.
Tyhjennä koko levy painamalla
NENT-painiketta.
Näytössä näkyy teksti ”SYSTEM
FILE WRITING”, ja kaikki raidat
poistetaan.
Kun poisto on valmis, näyttöön tulee
teksti ”NO TRACK” (Hi-MD-tilassa)
tai teksti ”BLANKDISC” ja 00:00
(MD-tilassa).
Voit jakaa raidan raitamerkillä niin, että
raitamerkin jälkeisestä osasta tulee uusi
raita. Voit myös siirtää raitamerkin
paikkaa tarkasti ennen lopullista
jakamista. Raitojen lukumäärä lisääntyy
alla kuvatulla tavalla.
Tämän voi tehdä vain tallentimella.
Huomautuksia
• Et voi lisätä raitamerkkiä raitaan, joka on
siirretty tietokoneesta.
• Et voi lukita raitaa, joka on tallennettu
Hi-MD-tilassa MD Simple Burner -ohjelmiston
avulla.
• Kirjanmerkki- ja ohjelmointiasetukset
poistetaan, kun suoritat jakotoiminnon.
• Et voi jakaa raitaa sen alusta tai lopusta.
• Raitaa ei voi jakaa, jos levyn raitojen määrä
ylittää sallitun määrän jaon jälkeen
(2 047 raitaa Hi-MD-tilaa tulevissa levyissä ja
254 raitaa vakiolevyissä).
1
2
3
4
4
5
Lisättävä raitamerkki
1
2
3
Raitojen määrä lisääntyy.
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT, ., >)
T MARK
68
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
2
Raidan jakaminen suoraan
Kun tallennin toistaa levyä tai on toiston
taukotilassa, paina tallentimen T MARK
-painiketta kohdassa, johon haluat lisätä
raitamerkin.
Näyttöön tulee teksti ”MARK ON”, ja
raitamerkki lisätään valitsemaasi kohtaan.
Raitojen lukumäärä lisääntyy yhdellä.
Kohtaa
T MARK
painetaan
vaiheessa 1.
Jakamiskohdan siirtäminen
ennen raidan jakamista
1
Säädä jakamiskohtaa painamalla
5-asentoista ohjauspainiketta
suuntaan . tai >.
Ohjauspainiketta painamalla voit
siirtää jakamiskohtaa eteen- tai
taaksepäin. Voit siirtää raitamerkkiä
enintään kahdeksan sekuntia eteentai taaksepäin siitä kohdasta
T MARK, jonka valitsit vaiheessa 1.
Paina toiston aikana T MARK
-painiketta vähintään 2 sekunnin ajan.
Tallennin toistaa raidasta toistuvasti
neljän sekunnin jaksoa siitä kohdasta,
jossa painoit T MARK -painiketta.
Jakamiskohtaa voidaan
siirtää korkeintaan
8 sekuntia eteen- tai
taaksepäin.
Tallennin toistaa toistuvasti siirrettyä neljän
sekunnin jaksoa raidasta.
T MARK -painikkeen painamiskohta.
3
Lisää jakamiskohta painamalla
NENT-painiketta.
z
Tallennin toistaa toistuvasti neljän
sekunnin jaksoa raidasta.
Voit muuttaa toistonopeutta raidan
jakamistoiminnon aikana. Näin voit hidastaa
toistonopeutta (sivu 54), jolloin jaon voi tehdä
tavallista tarkemmin.
Raitamerkkien lisääminen
tallennuksen aikana (ei
tahdistetun tallennuksen
aikana)
Paina tallentimen T MARK -painiketta
kohdassa, johon haluat lisätä raitamerkin.
Voit lisätä raitamerkkejä automaattisesti
tietyin aikavälein käyttämällä
aikamerkintätoimintoa (ei digitaalisen
tallennuksen aikana) (sivu 37).
69
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
2
Raitojen yhdistäminen
Kun tallennat analogisen (linjatasoisen)
liitännän kautta, tarpeettomia
raitamerkkejä saattaa tallentua kohtiin,
joissa tallennettu äänenvoimakkuus on
pieni. Voit poistaa raitamerkin ja yhdistää
siten raitamerkin edellä ja jäljessä olevat
raidat.
Raitojen määrä muuttuu alla kuvatulla
tavalla.
Tämän voi tehdä vain tallentimella.
3
Huomautuksia
Etsi raitamerkki painamalla
5-asentoista ohjauspainiketta kevyesti
.-merkin suuntaan.
Jos haluat poistaa esimerkiksi
kolmannen raitamerkin, etsi
kolmannen raidan alku. ”00:00” tulee
näyttöön.
Teksti ”MARK” näkyy näytössä
muutaman sekunnin.
Poista merkki painamalla T MARK.
Näyttöön tulee teksti ”MARK OFF”.
Raitamerkki on poistettu ja kaksi
raitaa on yhdistetty.
• Et voi poistaa raitamerkkiä raidasta, joka on
z
siirretty tietokoneesta.
• Et voi poistaa raitamerkkiä raidasta, joka on
tallennettu Hi-MD-tilassa MD Simple Burner
-ohjelmiston avulla.
• Et voi yhdistää raitoja, jotka on tallennettu eri
tallennustiloissa.
Kun poistat raitamerkin yhdistämällä kaksi
raitaa, jälkimmäisen raidan
tallennuspäivämäärä ja nimi muuttuvat
ensimmäisen raidan mukaisiksi.
1
2
3
4
Poistettava raitamerkki
1
2
Huomautus
Kun poistat raitamerkin 2 peräkkäisen ja eri
ryhmiin kuuluvan raidan välistä, toinen raita
siirretään ensimmäisen raidan ryhmään. Jos
taas yhdistät kaksi peräkkäistä raitaa, joista
ensimmäinen kuuluu ryhmään ja toinen ei,
toiselle raidalle otetaan käyttöön ensimmäisen
raidan ryhmäasetukset.
3
Raitojen määrä pienenee.
5-asentoinen
ohjauspainike (.)
T MARK
X
1
Kun toistat raitaa, jonka raitamerkin
haluat poistaa, keskeytä toisto
väliaikaisesti painamalla
X-painiketta.
70
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Levyn alustaminen
DISPLAY
Hi-MD-tilassa voit palauttaa levyn
ostohetken tilaan alustamalla sen.
Tätä toimintoa voi käyttää vain Hi-MDtilassa.
x
Levytyyppi
Levyn alustamisen jälkeen
1 Gt:n
Hi-MDlevy
Näyttöön tulee teksti ”NO
TRACK”.
Kaikki data poistetaan, myös
muu kuin audiodata.
Jog-valitsin
1
HUOMAUTUS: Siirrettyjen
raitojen siirtoluvan voi palauttaa
asettamalla levyn tallentimeen
ja kytkemällä tallentimen
tietokoneeseen.
2
60/74/80 Näyttöön tulee teksti
minuutin ”BLANKDISC”.
vakiolevy Kaikki data poistetaan, myös
muu kuin audiodata. Levyä voi
tämän jälkeen käyttää uudelleen
joko MD- tai Hi-MD-tilassa.
HUOMAUTUS: Siirrettyjen
raitojen siirtoluvasta
vähennetään yksi.
Kun tallennin on pysäytystilassa, avaa
valikko ja valitse ”Edit” - ”Format”.
Liu'uta jog-valitsinta toistuvasti,
kunnes näyttöön tulee ”YES”, ja
vahvista valinta painamalla jogvalitsinta.
Kun alustus on valmis ja tallentimeen
asetetaan levy, näyttöön tulee teksti.
Näytössä lukee ”NO TRACK”, jos
tallentimeen asetetaan 1 Gt:n Hi-MDlevy, ja ”BLANKDISC”, jos
tallentimeen asetetaan Hi-MD-tilassa
oleva vakiolevy.
Tallennin
Jog-valintapyörä
NAVI/MENU
Huomautuksia
• Kun alustat levyn, kaikki sen sisältämät tiedot
(myös muut kuin äänidata) poistetaan. Jos
epäilet levyllä olevan tärkeitä tietoja, aseta se
tallentimeen ja tarkista levyn sisältö
liittämällä tallennin tietokoneeseen.
• Kun alustat levyn, myös levylle siirretyt raidat
poistetaan ja näiden raitojen siirtolupien
määrä vähenee yhdellä. Jos et halua menettää
siirtolupia, palauta siirtolupa siirtämällä raidat
takaisin tietokoneeseen ennen levyn
alustamista.
• ”Disc Mode” -valikossa määritettyä
toimintatilaa käytetään tyhjässä 60/74/80minuuttisessa vakiolevyssä, vaikka
SonicStage-ohjelmistosta olisikin valittu jokin
toinen toimintatila tai jokin toinen toimintatila
olisi näkyvissä näytössä sen jälkeen, kun levy
on alustettu SonicStage-ohjelmistolla.
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT)
1
2
x
Kun tallennin on pysäytystilassa, avaa
valikko ja valitse ”Edit” - ”Format”.
Käännä jog-valintapyörää, kunnes
näyttöön tulee ”YES”. Vahvista
valinta painamalla NENT-valitsinta.
71
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
Muut toiminnot
Näyttöön tulevien
valikkotoimintojen
muuttaminen
(valikkotila)
Kuulon suojaaminen
(AVLS)
Voit tuoda kaikki valikkokohteet näkyviin
(lisäasetustila) tai vain useimmin käytetyt
kohteet (helppokäyttötila).
Kohdassa ”Valikkoluettelo” (sivu 27) on
mainittu valikkokohteet, joita ei voi tuoda
näkyviin.
AVLS (Automatic Volume Limiter
System) -toiminto pitää suurimman
mahdollisen äänenvoimakkuuden
sellaisella tasolla, että kuulosi ei kärsi.
DISPLAY
DISPLAY
Jog-valitsin
1
2
Jog-valitsin
1
2
Avaa valikko ja valitse ”Option” ”Menu Mode”.
Liu'uta jog-valitsinta toistuvasti,
kunnes näyttöön tulee ”Simple” tai
”Advanced”. Vahvista valinta
painamalla jog-valitsinta.
AVLS-toiminnon peruuttaminen
Valitse ”AVLS Off” vaiheessa 2.
Tallennin
Jog-valintapyörä
Avaa valikko ja valitse ”Option” ”AVLS”.
Liu'uta jog-valitsinta toistuvasti,
kunnes näyttöön tulee ”AVLS On”, ja
vahvista valinta painamalla jogvalitsinta.
Kun yrität säätää äänenvoimakkuuden
liian suureksi, ”AVLS” tulee
näyttöön. Äänenvoimakkuus pysyy
kohtuullisena.
NAVI/MENU
Tallennin
Jog-valintapyörä
NAVI/MENU
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT)
1
2
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT)
Avaa valikko ja valitse ”Option” ”Menu Mode”.
Käännä jog-valintapyörää, kunnes
näytössä näkyy ”Simple” tai
”Advanced”. Vahvista valinta
painamalla NENT-ohjauspainiketta.
1
Avaa valikko ja valitse ”Option” ”AVLS”.
72
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
2
Käännä jog-valintapyörää, kunnes
näyttöön tulee ”AVLS On”. Vahvista
valinta painamalla NENT-valitsinta.
2
Käännä jog-valintapyörää, kunnes
näyttöön tulee ”Beep Off”. Vahvista
valinta painamalla NENT-valitsinta.
Äänimerkin
poistaminen käytöstä
Taustavalon kytkeminen
päälle ja pois päältä
Voit ottaa äänimerkin käyttöön ja poistaa
sen käytöstä sekä tallentimesta että
kauko-ohjaimesta.
Voit kytkeä kauko-ohjaimen näytön
taustavalon päälle tai pois päältä.
DISPLAY
DISPLAY
Jog-valitsin
Jog-valitsin
1
2
1
Avaa valikko ja valitse ”Option” ”Beep”.
Liu'uta jog-valitsinta toistuvasti,
kunnes näyttöön tulee ”Beep Off”, ja
vahvista valinta painamalla jogvalitsinta.
Äänimerkin ottaminen käyttöön
Valitse ”Beep On” vaiheessa 2.
2
Liu'uta jog-valitsinta toistuvasti,
kunnes haluamasi kohta tulee
näyttöön. Vahvista valinta painamalla
jog-valitsinta.
Näyttö
Asetus
Auto
Taustavalo syttyy, kun käytät
tallenninta tai kaukoohjainta, ja sammuu
automaattisesti, jos et käytä
toimintoja muutamaan
sekuntiin.
On
Taustavalo palaa, kun
tallennin on toiminnassa.
Off
Taustavalo ei pala.
Tallennin
Jog-valintapyörä
Kun tallennin on pysäytystilassa, avaa
valikko ja valitse ”Option” ”Backlight”.
NAVI/MENU
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT)
1
Avaa valikko ja valitse ”Option” ”Beep”.
73
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
z
Levykohtaisten
asetusten tallentaminen
(levymuisti)
Tallennin tallentaa oletusasetusten
mukaan kunkin levyn asetukset
automaattisesti. Tallennin tallentaa levyn
asetukset automaattisesti ja noutaa ne,
kun levy asetetaan laitteeseen.
Seuraavat asetukset voidaan tallentaa:
• Ohjelmoitu toisto
• Kirjanmerkit
• Kuusialueisen taajuuskorjaimen
”Custom1”- ja ”Custom2”-asetukset.
Voit tarkistaa asetukset seuraavasti:
DISPLAY
Kun ”Disc Mem”-asetukseksi on määritetty
”On”, näkyviin tulee teksti ”Disc Mem”
(tallentimessa ”Disc Memory”) aina, kun
laitteeseen asetetaan levy, jonka asetukset on
tallennettu.
Huomautuksia
• Voit tallentaa enintään 64 levyn tiedot. Jos
tallennat useampien levyjen tiedot, uudet
tiedot korvaavat vähiten käytetyn levyn tiedot.
Levyjen raitojen määrä vaikuttaa siihen,
kuinka monen levyn tiedot voidaan tallentaa.
Jos levyissä on paljon raitoja, yksittäisiä
levyjä voidaan kirjata vähemmän.
• Jos yrität poistaa levyltä tietoja, joita ei ole
tallennettu levylle, näyttöön tulee 2 sekunnin
ajaksi ”NoDiscMem” (tallentimessa ”NO
DISC MEMORY”).
Tallennin
Jog-valintapyörä
NAVI/MENU
Jog-valitsin
1
2
Poista levy tallentimesta, avaa valikko
ja valitse ”Option” - ”Disc Mem”.
Liu'uta jog-valitsinta toistuvasti,
kunnes näyttöön tulee ”On”, ja
vahvista valinta painamalla jogvalitsinta.
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT)
1
Poista levy tallentimesta, avaa valikko
ja valitse ”Option” - ”Disc Mem”.
Tallentimen asettaminen
tilaan, jossa levyn asetuksia ei
tallenneta
Valitse ”Off” vaiheessa 2.
2
Levytietojen poistaminen
Levytietojen poistaminen
1
Aseta tallentimeen levy, jonka tiedot
haluat poistaa. Tarkista sen sisältö.
1
Valitse ”1MemErase” vaiheessa 2.
Levyn tiedot poistetaan.
2
2
Käännä jog-valintapyörää, kunnes
näyttöön tulee ”On”. Vahvista valinta
painamalla NENT-valitsinta.
Aseta tallentimeen levy, jonka tiedot
haluat poistaa. Tarkista sen sisältö.
Valitse ”1MemErase” vaiheessa 2.
74
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Tallennin
Toiston aloittaminen
nopeasti (pikatila)
Jog-valintapyörä
NAVI/MENU
Tallennin aloittaa oletusasetusten mukaan
toiston nopeasti, kun toistopainiketta
painetaan.
Voit tarkistaa asetukset seuraavasti:
DISPLAY
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT)
1
Jog-valitsin
1
2
2
Kun tallennin on pysäytys- tai
toistotilassa, avaa valikko ja valitse
”Option” - ”QuickMode”.
Avaa valikko ja valitse ”Option” ”QuickMode”.
Käännä jog-valintapyörää, kunnes
näyttöön tulee ”Quick On”. Vahvista
valinta painamalla NENT-valitsinta.
Liu'uta jog-valitsinta toistuvasti,
kunnes näyttöön tulee ”Quick On”, ja
vahvista valinta painamalla jogvalitsinta.
Kun tallennin on käyttämättä
pitkään
Valitse ”Quick Off” vaiheessa 2.
Voit minimoida paristojen kulutuksen,
kun tallennin ei ole käytössä.
Huomautus
Kun pikatilaksi on asetettu ”Quick On”,
tallentimen virta on päällä, vaikka näytössä ei
näy mitään. Jos akku tyhjenee kokonaan,
tallentimen sisäinen virranlähde sammuu
automaattisesti.
75
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Levytilan valitseminen
(levytila)
Tallennin
Jog-valintapyörä
Kun asetat tyhjän 60/74/80-minuuttisen
vakiolevyn tallentimeen, voit käyttää tätä
toimintoa ja määrittää, käytetäänkö levyn
kanssa Hi-MD- vai MD-tilaa.
Jos aiot käyttää tässä laitteessa
tallennettua levyä jossakin toisessa
laitteessa, jossa ei ole Hi-MD-tukea,
tallenna levy siten, että ”Disc Mode”
-asetus on ”MD”.
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT)
1
DISPLAY
NAVI/MENU
2
Avaa valikko ja valitse ”Option” ”Disc Mode”.
Käännä jog-valintapyörää, kunnes
näytössä näkyy ”Hi-MD” tai ”MD”.
Vahvista valinta painamalla NENTohjauspainiketta.
Jog-valitsin
1
2
Avaa valikko ja valitse ”Option” ”Disc Mode”.
Liu'uta jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee ”Hi-MD”
(tehdasasetus) tai ”MD”. Vahvista
valinta painamalla jog-valitsinta.
Huomautuksia
• Vaikka valitset ”Disc Mode”-asetukseksi
”MD”, toimintatila voi olla vain ”Hi-MD”,
kun käytät 1 Gt:n Hi-MD-levyä.
• ”Disc Mode” -valikossa määritettyä
toimintatilaa käytetään tyhjässä 60/74/80minuuttisessa vakiolevyssä, vaikka
SonicStage-ohjelmistosta olisikin valittu jokin
toinen toimintatila tai jokin toinen toimintatila
olisi näkyvissä näytössä sen jälkeen, kun levy
on alustettu SonicStage-ohjelmistolla.
76
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Näytön kontrastin
säätäminen
(kontrastinsäätö)
Näytön vierityssuunnan
vaihtaminen
Voit säätää tallentimen näytön kontrastia.
Tätä toimintoa voidaan käyttää ainoastaan
tallentimesta.
Jog-valintapyörä
NAVI/MENU
Kun käännät jog-valintapyörää
myötäpäivään, näyttö vierii alaspäin.
Tämä on tehtaassa määritetty
oletusasetus. Voit vaihtaa vierityssuunnan
päinvastaiseksi.
Tätä toimintoa voidaan käyttää ainoastaan
tallentimesta.
Jog-valintapyörä
NAVI/MENU
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT)
1
2
Kun tallennin on pysäytystilassa, avaa
valikko ja valitse ”Option” ”Contrast”.
Säädä kontrastia kääntämällä jogvalintapyörää ja vahvista valinta
painamalla NENT-valitsinta.
Huomautus
Kauko-ohjaimen näytön kontrastia ei voi
säätää.
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT)
1
2
Avaa valikko ja valitse ”Option” ”Jog Dial”.
Käännä jog-valintapyörää, kunnes
näyttöön tulee ”Reverse”. Vahvista
valinta painamalla NENT-valitsinta.
Normaalin asetuksen
palauttaminen
Valitse ”Default” vaiheessa 2.
77
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
Tallentimen ja tietokoneen yhteiskäyttö
Tietokoneliitännän
avulla tehtävät toiminnot
Tallentimen liittäminen
tietokoneeseen
Jos haluat käyttää tallenninta
tietokoneeseen kytkettynä, sinun on
asennettava laitteen mukana toimitetulla
CD-levyllä oleva ohjelmisto. Lisätietoja
asennuksesta on osassa ”Ohjelmiston
käyttö”.
Kun liität USB-kaapelin suoraan
tallentimen USB-liittimeen, virta (väylä)
tulee tietokoneen USB-portin kautta. Näin
tallenninta voi käyttää ilman akkua.
Mukana toimitettua
ohjelmistoa käytettäessä
Lisätietoja on kohdassa ”Ohjelmiston
käyttö” ja käytönaikaisessa ohjeessa.
• Jos käytössä on Windows 2000 Professional
• Äänidatan siirtäminen tallentimen ja
tietokoneen välillä
Laitteen mukana toimitetun SonicStage
-ohjelmiston avulla voit siirtää äänidataa
tallentimen ja tietokoneen välillä. Kun
Hi-MD-tilaan asetettu levy asetetaan
tallentimeen, mikrofonilla tai CDsoittimesta tallennetut raidat voi siirtää
tietokoneeseen.
• Tallennus suoraan CD-levyltä
MD-levylle
Laitteen mukana toimitetulla MD Simple
Burner -ohjelmistolla voit tallentaa
suoraan tietokoneen CD-asemassa olevan
CD-levyn tallentimessa olevalle levylle.
Tallentimessa olevan levyn
käyttäminen
tallennusvälineenä
Kun levyä käytetään Hi-MD-tilassa,
tallennin näkyy Windowsin
Resurssienhallinnassa ulkoisena asemana.
Voit tällöin siirtää muuta kuin äänidataa,
kuten tekstiä ja kuvatiedostoja. Lisätietoja
on kohdassa ”Muun kuin äänidatan
tallentaminen levylle” (sivu 80).
Huomautuksia
Varmista, että USB-kaapeli on irrotettu, ennen
kuin kytket tietokoneeseen virran tai käynnistät
sen uudelleen. Jos USB-kaapeli on yhdistetty
tietokoneeseen ja irrotetaan myöhemmin,
tietokone ei ehkä tunnista tallenninta, kun
USB-kaapeli yhdistetään seuraavan kerran. Jos
tietokone ei tunnista tallenninta, irrota USBkaapeli, käynnistä tietokone uudelleen ja kytke
USB-kaapeli uudelleen. Tässä kuvatun
ongelman voi ratkaista päivittämällä Windowskäyttöjärjestelmän siten, että se sisältää kaikki
uusimmat ominaisuudet.
• Jos käytössä on Windows ME tai Windows
98SE
Jos yhdistät tallentimen tietokoneeseen, kun
tallentimen levytilaksi on määritetty ”Hi-MD”
(oletusasetus) ja asetat sitten laitteeseen 60/74/
80 minuutin vakiolevyn, levyn toimintatilaksi
saattaa automaattisesti muuttua Hi-MD, vaikka
et tallentaisi mitään.
• Jos käytössä on Windows ME tai
Windows 98SE
Kun irrotat USB-kaapelin, ”Laitetta ei ole
poistettu turvallisesti” -sanoma tulee näkyviin
tietokoneen näyttöön. Tästä sanomasta ei
tarvitse välittää. Voit jatkaa napsauttamalla
”OK”-painiketta.
z
Jos toistat äänitiedostoja ohjelmiston avulla,
ääni tulee tietokoneen kaiuttimista Hi-MDtilassa ja tallentimeen liitetyistä kuulokkeista/
nappikuulokkeista MD-tilassa.
78
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Kun irrotat USB-kaapelin
tietokoneesta tai poistat levyn
tallentimesta
Irrota tallennin tai poista levyt seuraavien
ohjeiden mukaisesti. Jos näitä ohjeita ei
noudateta, data saattaa vahingoittua.
Tietokone
1
USB-porttiin
2
USB-kaapeli
3
Irrota USB-kaapeli tietokoneesta tai
poista levy tallentimesta.
• Jos kytket tallentimen tietokoneeseen, on
Aseta tallentimeen tallennettava levy.
Tee liitännät seuraavasti:
1 Liitä USB-kaapeli tallentimeen ja
tietokoneeseen.
2 Varmista, että tallennin on
pysäytetty ja HOLD-painike on
vapaana.
3
Paina tallentimen x-painiketta.
Näyttöön tulee teksti ”EJECT DISC
OK”.
Tekstin ”EJECT DISC OK”
tuleminen näyttöön voi kestää hetken
olosuhteista riippuen.
Huomautuksia
USBkaapeliliittimeen
1
2
Varmista, ettei tallentimen näytössä
lue ”REC”.
Tarkista liitännät.
Kun liitännät ovat kunnossa, näyttöön
tulee ”PC – –MD”.
suositeltavaa, että kytket verkkolaitteen tai
asetat täyteen ladatun akun tai uuden
kuivapariston laitteeseen varotoimena
mahdollisten virtakatkosten, USB-kaapelin
irtoamisen tai muiden ennalta-arvaamattomien
tilanteiden varalta. Emme takaa tuloksia, jos
ennalta-arvaamaton tilanne aiheuttaa
toimintahäiriön, tiedonsiirtohäiriön tai
äänidatan tuhoutumisen.
• Jos irrotat USB-kaapelin tallentimesta ja
haluat kytkeä sen uudelleen, odota ainakin
kaksi sekuntia ennen uudelleenkytkemistä.
• Varmista, että tallennin on asetettu vakaalle
alustalle tallennuksen ajaksi.
• Älä liitä tallenninta tietokoneeseen
tallennuksen tai toiston aikana.
• Järjestelmässä saattaa ilmetä toimintahäiriö,
jos tietokone siirtyy keskeytys- tai lepotilaan
liitäntää muodostettaessa. Poista keskeytys- ja
lepotilaan siirtyminen käytöstä.
• Älä muodosta tallentimen ja tietokoneen
yhteyttä USB-keskittimen kautta.
• Tallentimen ladattavaa paristoa ei voi ladata,
kun laitetta käytetään väylävirran avulla.
• Emme takaa, että ohjelmisto toimii täysin
moitteettomasti kaikissa tietokoneissa, jotka
täyttävät järjestelmävaatimukset.
79
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Muun kuin äänidatan
tallentaminen levylle
Jos muodostat yhteyden ja tallentimessa
on Hi-MD-tilassa oleva levy, Windowsin
Resurssienhallinta tunnistaa levyn
tallennusvälineeksi. Tällöin voit tallentaa
tietokoneeseen muuta dataa, kuten tekstiä
tai kuvia.
Tietoja levyjen tallennustilasta on
seuraavalla sivulla.
Kun asetat Hi-MD-tilassa olevan levyn
tallentimeen ja muodostat yhteyden
tietokoneeseen, Windows tunnistaa
tallentimen ulkoiseksi laitteeksi, ja sitä
voi tarkastella Resurssienhallinnassa. Voit
käyttää tallenninta samalla tavalla kuin
muita laitteita.
Huomautuksia
• Kun SonicStage-ohjelmisto on käytössä,
tallenninta ei tunnisteta
datatallennusvälineeksi.
• Jos alustat levyn tietokoneella, käytä
alustamiseen SonicStage -ohjelmistoa.
• Älä poista tiedostonhallintakansiota
(HMDHIFI-kansio ja HI-MD.IND-tiedosto)
Windowsin Resurssienhallinnassa.
80
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Kunkin levyn tallennustila (tässä tallentimessa SonicStage
-ohjelmistolla alustettuna)
Levytyyppi
Kokonaistila
Levynhallintatila1)2)
Vapaa tila
60 minuutin
vakiolevy
219 Mt
(229 965 824 tavua)
832 kt
(851 968 tavua)
218 Mt
(229 113 856 tavua)
74 minuutin
vakiolevy
270 Mt
(283 312 128 tavua)
832 kt
(851 968 tavua)
269 Mt
(282 460 160 tavua)
80 minuutin
vakiolevy
291 Mt
(305 856 512 tavua)
832 kt
(851 968 tavua)
290 Mt
(305 004 544 tavua)
Hi-MD-levy
964 Mt
(1 011 613 696 tavua)
832 kt
(851 968 tavua)
963 Mt
(1 010 761 728 tavua)
1) Tila,
jota käytetään levyn tiedostojen hallintaan.
koko muuttuu tietokoneen käyttöolosuhteiden ja muiden tekijöiden mukaan.
Käytettävissä voikin olla vähemmän levytilaa kuin Windowsin Resurssienhallinnassa näkyy.
2) Levynhallintatilan
81
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
Lisätiedot
Varotoimet
Kuulokkeet ja
nappikuulokkeet
Turvallisuus
Liikenneturvallisuus
Älä käytä kuulokkeita tai nappikuulokkeita
ajaessasi polkupyörällä, autolla tai muulla
moottoriajoneuvolla. Tällainen käyttö saattaa
aiheuttaa vaaratilanteita ja on lainvastaista
monissa maissa. Tallentimen kuuntelu suurella
äänenvoimakkuudella saattaa olla vaarallista
myös kävellessä, varsinkin risteysalueilla. Ole
varovainen äläkä käytä tallenninta, jos se voi
aiheuttaa vaaratilanteita.
Älä työnnä DC IN 3V -liittimeen vieraita
esineitä.
Virtalähteet
• Käytä verkkovirtaa, ladattavaa nikkelimetallihydridiakkua tai AA-kokoista LR6paristoa.
• Kotikäyttö: Käytä mukana toimitetussa
pöytälaturissa tallentimen vakiovarusteisiin
kuuluvaa verkkolaitetta. Älä käytä muita
verkkolaitteita, koska ne saattavat aiheuttaa
tallentimessa toimintahäiriön.
Kuulovammojen estäminen
Älä kuuntele kuulokkeilla tai nappikuulokkeilla
suurella äänenvoimakkuudella. Kuulonhuollon
asiantuntijat eivät suosittele jatkuvaa suurella
äänenvoimakkuudella kuuntelemista. Jos
korvasi alkavat soida, pienennä
äänenvoimakkuutta tai lopeta kuuntelu.
Liittimen
napaisuus
• Kytke verkkolaite lähellä olevaan pistorasiaan.
Jos huomaat verkkolaitteessa jotain häiriöitä,
kytke se välittömästi irti pistorasiasta.
• Tallennin on kytketty sähköverkkoon ja
jännitteellinen niin kauan kuin se on kytketty
pistorasiaan, vaikka tallennin olisikin kytketty
pois päältä.
• Jos et aio käyttää soitinta pitkään aikaan,
muista irrottaa se virtalähteestä (verkkolaite,
kuivaparisto tai ladattava akku). Irrota
verkkolaite pistorasiasta pistokkeesta
vetämällä, älä vedä johdosta.
Muiden huomioon ottaminen
Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena. Näin
kuulet myös ulkopuolelta tulevat äänet ja otat
huomioon muut ihmiset.
Kauko-ohjain
Mukana toimitettu kauko-ohjain on tarkoitettu
käytettäväksi vain tämän tallentimen kanssa.
Tallenninta ei voida käyttää jonkin toisen
laitteen kauko-ohjaimella.
Lataaminen
Tallentimen kuumeneminen
• Vakiovarusteisiin kuuluvaa pöytälaturia
Tallennin saattaa kuumeta, jos sitä käytetään
pitkiä aikoja. Tämä ei kuitenkaan ole
toimintahäiriö.
voidaan käyttää vain tämän tallentimen
kanssa. Laturilla ei voida ladata muita
laitemalleja.
• Älä lataa vakiovarusteisiin kuuluvalla
pöytälaturilla muita akkuja kuin laitteen
mukana tulevaa akkua tai laitteeseen sopivaa
akkua (NH-10WM).
• Muista käyttää vakiovarusteisiin kuuluvaa
verkkolaitetta.
• Lataa akku +5 °C - +35 °C:n lämpötilassa.
• Pöytälaturi tai tallennin saattavat kuumeta
latauksen aikana, mutta se ei ole vaarallista.
• Ladattavan akun kapasiteetti on tavallisesti
normaalia pienempi ensimmäisellä
käyttökerralla tai pitkän käyttötauon jälkeen.
Tällöin akku kannattaa ladata ja purkaa monta
kertaa peräkkäin. Näin akun kestoaika
palautuu normaaliksi.
Asentaminen
• Jos käytät tallenninta paikassa, joka on alttiina
staattiselle tai sähköiselle kohinalle, tallennus
ei ehkä onnistu kunnolla tai tallennetut tiedot
voivat hävitä. Jos siirrät raitoja tällaisessa
paikassa, raitojen siirtolupa saattaa hävitä.
• Älä koskaan käytä tallenninta, kun se on
altistettuna kirkkaalle valolle, kuumille tai
kylmille lämpötiloille, suurelle kosteudelle tai
tärinälle.
• Älä koskaan kääri tallenninta mihinkään, kun
sitä käytetään verkkolaitteen kanssa.
Tallentimen kuumeneminen saattaa tällöin
aiheuttaa laitteessa toimintahäiriön tai
vaurioittaa sitä.
82
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
• Jos ladattavan akun kapasiteetti laskee
• Jos paristo vuotaa, pyyhi paristonesteet
puoleen normaalista, vaihda akku uuteen.
• Jos tallenninta ei käytetä pitkään aikaan,
poista ladattava akku laitteesta, poista
tallennin pöytälaturista ja irrota verkkolaite
pistorasiasta.
huolellisesti pois paristokotelosta ennen
uusien paristojen asettamista.
Mekaaniset äänet
Paristokotelo
Tallentimesta kuuluu mekaanista ääntä, kun se
on toiminnassa. Äänen aiheuttaa
virransäästöjärjestelmä, eikä kyse ole viasta.
Mukana toimitettu paristokotelo on tarkoitettu
käytettäväksi vain tämän tallentimen kanssa.
Tallennetun levyn suojaaminen
Suojaa levy tallennukselta liu'uttamalla sen
kyljessä oleva kieleke auki. Kun kieleke on
tässä asennossa, levylle ei voi tallentaa. Liu'uta
kieleke takaisin alkuasentoon, kun haluat
tallentaa levylle.
MiniDisc-levy (MD-levy)
• Pidä MD-levyä kotelossa kuljetuksen tai
säilytyksen aikana.
• Älä avaa suljinta.
• Älä aseta levyä paikkaan, jossa se altistuu
Suojauskieleke
valolle, kuumille tai kylmille lämpötiloille,
kosteudelle tai pölylle.
• Kiinnitä levyn mukana tuleva nimitarra sille
varattuun paikkaan. Älä kiinnitä sitä muualle
levyyn.
Puhdistaminen
• Puhdista tallentimen kotelo pehmeällä
kankaalla, jota on kostutettu hieman vedellä
tai miedolla puhdistusaineliuoksella. Älä
käytä puhdistukseen minkäänlaista karkeaa
sientä, hankausjauhetta tai liuotinta (kuten
alkoholia tai bentseeniä), koska ne saattavat
vahingoittaa kotelon pintaa.
• Puhdista levykotelo kuivalla kankaalla
pyyhkimällä.
• Linssissä oleva pöly saattaa estää laitetta
toimimasta kunnolla. Muista sulkea
levylokeron kansi levyn asettamisen ja
poistamisen jälkeen.
• Pyyhi kuulokkeiden ja nappikuulokkeiden
liitinpistokkeet ja kauko-ohjain kuivalla
liinalla, jotta äänenlaatu pysyy
mahdollisimman hyvänä. Likaiset
liitinpistokkeet saattavat aiheuttaa äänen
vääristymistä tai katkoksia.
Levyn takapuoli
Tallennettu materiaali
on suojattu.
Tallennettua
materiaalia ei ole
suojattu.
Paristot
Paristojen asiaton käyttö saattaa aiheuttaa
niiden vuotamisen tai räjähtämisen. Estä
tällaiset tapaturmat noudattamalla seuraavia
varotoimia:
• Kytke pariston navat (+ ja –) oikein.
• Poista paristot, jos tallenninta ei käytetä
pitkään aikaan.
83
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Huolto
Puhdista liitännät säännöllisesti
pumpulipuikolla tai pehmeällä kankaalla alla
olevan kuvan mukaisesti.
Tekniset tiedot
Äänentoistojärjestelmä
Digitaalinen MiniDisc-äänijärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Materiaali: GaAlAs
Aallonpituus: λ = 790 nm
Säteily: jatkuva
Laserteho: alle 44,6 µW
(Tämä teho on mitattu 200 millimetrin päästä
linssin pinnasta optisella mittausanturilla, jossa
on 7 millimetrin aukko.)
Jos sinulla on kysymyksiä tai ongelmia, jotka
koskevat tallennintasi, ota yhteyttä lähimpään
Sony-kauppiaaseen. (Jos ongelma on esiintynyt
levyn ollessa tallentimessa, ongelman syy on
helpommin selvitettävissä, kun jätät levyn
tallentimeen siihen asti kun otat yhteyttä Sonyjälleenmyyjään.)
Tallennus- ja toistoaika (Lisätietoja
on kohdassa sivu 101.)
HMD1G-levyä käytettäessä (1 Gt):
Enintään 34 tuntia Hi-LP-stereotilassa
Käytettäessä MDW-80-levyä Hi-MD-tilassa:
Enintään 10 h 10 min Hi-LP-stereotilassa
Käytettäessä MDW-80-levyä MD-tilassa:
Enintään 160 minuuttia monotilassa
Enintään 320 minuuttia LP4-stereotilassa
Pyörimisnopeus
350–3 000 kierrosta minuutissa (CLV)
Virheenkorjaus
Hi-MD:
LDC (Long Distance Code)/BIS (Burst
Indicator Subcode)
MD:
ACIRC (Advanced Cross Interleave Reed
Solomon Code)
Näytteenottotaajuus
44,1 kHz
Näytteenottotaajuuden muunnin
Syöttö: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Koodaus
Hi-MD:
Linear PCM (44,1 kHz / 16 bittiä) – PCM
ATRAC3plus (Adaptive TRansform
Acoustic Coding 3 plus)
MD:
ATRAC
ATRAC3 – LP2/LP4
Modulointijärjestelmä
Hi-MD:
1-7RLL (Run Length Limited)/PRML
(Partial Response Maximum Likelihood)
MD:
EFM (Eight to Fourteen Modulation)
Taajuusvaste
20–20 000 Hz ±3 dB
84
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Tuloliitännät1)
Lisävarusteet
Mikrofoni: stereominiliitäntä
(pienin tulojännite 0,13 mV)
Linjatulo:
stereominiliitäntä analogiselle tulolle
(vähimmäistulo 49 mV)
optinen (digitaalinen) miniliitäntä optiselle
(digitaaliselle) tulolle
Optinen johto
POC-151HG, POC-152HG, POC-MZ1,
POC-MZ2, POC-15B, POC-15AB, POCDA12SP
Linjajohto
RK-G129, RK-G136
Stereomikrofonit
ECM-MS907, ECM-MS957
MDR-sarjan stereokuulokkeet tai
stereonappikuulokkeet*
SRS-sarjan aktiivikaiuttimet
Tallennettavat MDW-sarjan MD-levyt
Tallennettava Hi-MD-levy
HMD1G
Lähtöliitännät
i/LINE OUT2): stereominiliitäntä (kaukoohjaimelle)/194 mV (10 kΩ)
Suurin lähtöteho (tasavirta)2)
Kuulokkeet:
3 mW + 3 mW (16 Ω) (Euroopan mallit)
5 mW + 5 mW (16 Ω) (muut mallit)
Virtalähdevaatimukset
Sony-vaihtovirtamuuntaja yhdistettynä DC IN
3V -virtaliittimeen:
120 V AC, 60 Hz (Yhdysvaltojen, Kanadan,
Meksikon ja Taiwanin mallit)
240 V AC, 50 Hz (Australian malli)
220 V AC, 50 Hz (Kiinan ja Argentiinan
mallit)
100–240 V AC, 50/60 Hz (muut mallit)
Tallennin:
Ladattava NH-10WM-nikkelimetallihydridiakku; 1,2 V; 900 mAh
(vähintään) Ni-MH
LR6-alkaliparisto (koko AA)
Pöytälaturi:
Verkkolaite DC 3 V
Jälleenmyyjälläsi ei välttämättä ole kaikkia yllä
mainittuja varusteita. Pyydä jälleenmyyjältä
lisätietoja omassa maassasi myytävistä
lisävarusteista.
∗ Kun käytät lisävarustekuulokkeita, käytä
vain kuulokkeita ja nappikuulokkeita, joissa
on stereominiliittimet. Et voi käyttää
kuulokkeita, joissa on mikroliittimet.
Käyttölämpötila
+5 °C - +35 °C
Akun ja pariston kestoaika3)
Katso ”Paristojen kestoaika” (sivu 18).
Mitat
Noin 81,3 × 77,8 × 21,2 mm (leveys/korkeus/
syvyys) (mitoissa ei mukana ulkonevia osia,
painikkeita ja säätimiä)
Paino
Noin 110 g (vain tallennin)
Noin 133 g (ladattava akku mukaan lukien)
1)
LINE IN (OPT) -liitäntään yhdistetään joko
digitaalinen (optinen) johto tai analoginen
linjajohto.
2) i/LINE OUT -liitäntään yhdistetään joko
kuulokkeet/nappikuulokkeet tai linjajohto.
3)Mitattu JEITA-standardin mukaisesti.
Dolby Laboratories on myöntänyt lisenssin
yhdysvaltalaisiin ja muun maalaisiin
patentteihin.
Oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta
pidätetään.
85
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
Vianmääritys ja selitykset
Vianmääritys
Jos tallentimen käytössä esiintyy ongelmia, yritä korjata ongelma alla olevien ohjeiden
mukaisesti, ennen kuin otat yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Jos tallentimen
näyttöön tulee virheilmoituksia, kirjoita ne ylös.
1
2
Tarkista, onko ongelma mainittu kohdassa ”Vianmääritys” (sivu 86).
Etsi ongelman syytä myös kohdasta ”Virheilmoitukset” (sivu 95).
Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa vaiheen 1 toimenpiteiden jälkeen, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Lataaminen
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Ladattava akku ei ala
latautua. Akku ei
lataudu täyteen.
• Ladattava akku on asetettu laturiin väärin tai verkkolaite on kytketty
väärin.
, Aseta akku oikein tai kytke verkkolaite oikein.
• Ladattavan akun kapasiteetti on tavallisesti normaalia pienempi
ensimmäisellä käyttökerralla tai pitkän käyttötauon jälkeen.
, Lataa akku ja pura sen varaus useita kertoja. Näin akun
kestoaika palautuu normaaliksi.
• Ladattava akku on tyhjä (näytössä ei näy mitään).
, Lataa akku. Latausilmaisin tulee näyttöön ja lataus alkaa vasta
minuutin kuluttua siitä, kun olet asettanut tallentimen
pöytälaturiin. Jos lataus ei ala minuutin kuluttua, aseta tallennin
pöytälaturiin uudelleen.
• Lämpötila on liian suuri tai alhainen (näytössä on teksti ”CHARGE
5°C–35°C 41F–95F”).
, Lataa akku +5 °C - +35 °C:n lämpötilassa.
Ladattava akku on
tyhjentynyt, vaikka
tallenninta ei ole
käytetty pitkään
aikaan.
• Virtatilaksi on valittu ”Quick On” (pikatila).
, Jos virtatilaksi on valittu ”Quick On”, tallentimen virta on
päällä, vaikka toimintoja ei käytetä. Tämä lyhentää akun
kestoaikaa (sivu 75). Jos akkua ei ole ladattu täyteen, se voi
tyhjentyä nopeasti. Lataa akku tällöin uudelleen (sivu 15).
Vaikka akku on ladattu • Akun käyttöikä on ilmeisesti päättymässä.
täyteen, sen kestoaika
, Vaihda akku uuteen.
on vain noin puolet
normaalista.
Pöytälaturi ja tallennin • Tämä on normaalia eikä aiheuta vaaraa.
kuumenevat latauksen
aikana.
86
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Tallentaminen
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Teksti ”NotENOUGH
POWER TO REC”
tulee näkyviin, eikä
1 gigatavun Hi-MDlevylle voi tallentaa.
• Tallentaminen 1 gigatavun Hi-MD-levylle ei onnistu, vaikka
paristovaraus olisikin riittävä, kun tallennin on pysäytys- tai
toistotilassa. Tämä johtuu ominaisuudesta, joka estää tallennuksen
laitteen arvioidessa jäljellä olevan varauksen olevan riittämätön
1 gigatavun Hi-MD-levyn tallentamiseen. Tällaisten levyjen
tallentaminen edellyttää, että varausta on jäljellä paljon.
, Yhdistä verkkolaite tallentimeen tai aseta laitteeseen täysin
ladattu ladattava paristo tai uusi alkalikuivaparisto.
Jäljellä olevana
tallennusaikana näkyy
”–0:00:00”. Tallennus
ei onnistu, vaikka
vapaan tilan määrä
näyttäisi olevan
2.0MB.
• Tämä on järjestelmän rakenteeseen liittyvä rajoitus. 2.0MB on
järjestelmän tarvitseman varatilan koko.
Tallennin luo aina
uuden ryhmän
tallennuksen
yhteydessä.
• Ryhmätallennusasetukseksi (”
:REC”) on valittu ”
: REC
On”. (Et voi tallentaa aiempien tallenteiden päälle.)
, Valitse ryhmätallennusasetukseksi ”
: REC Off” (sivu 39).
Raidan alkuun
tallentaminen ei
onnistu.
• Jos aloitat tallentamisen, kun levyn ilmaisin pyörii näytössä,
tallennettavan materiaalin ensimmäiset sekunnit eivät tallennu.
, Odota, kunnes ilmaisin pysähtyy, ennen kuin aloitat
tallentamisen.
Tallennus ei onnistu
oikein.
• Äänilähteitä ei ehkä ole kytketty kunnolla tallentimeen.
, Kytke äänilähteet irti ja kytke ne uudelleen (sivut 19 ja 35).
• Kannettavasta CD-soittimesta ei tule digitaalista signaalia.
, Kun tallennat digitaalisesti kannettavalta CD-soittimelta, käytä
verkkolaitetta ja poista CD-soittimen tärinänestotoiminnot
(kuten ESP) käytöstä (sivu 22).
• Analoginen tallennus tehtiin liitäntäjohdolla, jossa on vaimennin.
, Käytä liitäntäjohtoa, jossa ei ole vaimenninta.
• Tallennuksen äänenvoimakkuus on liian alhainen tallennusta varten
(manuaalisesti tallennettaessa).
, Aseta tallennin taukotilaan ja suurenna tallennuksen
äänenvoimakkuutta (sivu 36).
• Tallennin on liitetty tietokoneeseen.
, Irrota tallennin tietokoneesta tallennuksen ajaksi.
• Virtalähde on kytketty irti tallentimesta tallennuksen aikana, tai
tallennuksen aikana on ollut sähkökatkos.
, Tallenne ei ole tallentunut levylle. Toista tallennus.
• Laitteessa on esimasteroitu eli valmis levy.
, Aseta laitteeseen tallennettava levy.
• Tallennus ei välttämättä onnistu, jos levyllä on alle 48 sekuntia
tallennusaikaa (näyttöön tulee teksti ”DISC FULL”).
, Vaihda levy.
87
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Kun tallennan
monotilassa,
stereoääni kuuluu
kuulokkeista tai
nappikuulokkeista.
• Tämä on normaalia. Digitaalisen tallennuksen aikana ääni kuuluu
stereona kuulokkeista ja nappikuulokkeista, vaikka tallennettava
ääni on monoääni.
Tallennuksen aikana
kuuluu hetkittäistä
kohinaa.
• LP4-stereotilassa käytetystä digitaalisesta
äänenpakkausteknologiasta johtuen kohinaa voi kuulua hetkittäin
erittäin harvoissa tapauksissa tiettyjä äänilähteitä tallennettaessa.
, Tallenna SP- tai LP2-tilassa.
Kansi ei aukea
tallennuksen jälkeen.
• Kansi ei aukea, ennen kuin teksti ”SYSTEM FILE WRITING”
poistuu näytöstä.
Näyttöön tulee
• Tämä ongelma johtuu MD-levyn rajoituksesta. Kun levylle on
”TRACK FULL”,
tallennettu 254 raitaa (vakiolevy) tai 2 047 raitaa (Hi-MD-tila),
ennen kuin levyn
teksti ”TRACK FULL” tulee näkyviin kokonaistallennusajasta
enimmäistallennusaika
riippumatta. Levylle voi tallentaa korkeintaan 254 (tai 2 047) raitaa.
on käytetty, eikä
, Jos haluat jatkaa tallennusta, poista tarpeettomia raitoja.
tallennus onnistu.
Jäljellä oleva
• Tämä ongelma johtuu MD-levyn rajoituksesta (vain MD-tilassa).
tallennusaika ei pitene,
Kokonaistallennusaikaan ei lasketa mukaan raitoja, joiden kesto on
vaikka useita lyhyitä
alle 12 sekuntia (SP-stereotilassa), 24 sekuntia (LP2-stereotilassa tai
raitoja poistetaan.
monotilassa) tai 48 sekuntia (LP4-stereotilassa), joten näiden
raitojen poistaminen ei välttämättä pidennä tallennusaikaa.
Levylle tallennetun
• Tämä ongelma johtuu MD-levyn rajoituksesta (vain MD-tilassa).
materiaalin
Normaalisti tallentaminen tapahtuu noin 2 sekunnin
kokonaiskesto ja
(SP-stereotilassa), 4 sekunnin (LP2-stereotilassa tai monotilassa) tai
jäljellä oleva
8 sekunnin (LP4-stereotilassa) minimijaksoissa. Kun tallennus
tallennusaika eivät ole
pysäytetään, viimeiseen tallennettavaan jaksoon käytetään koko
yhteenlaskettuna sama
2, 4 tai 8 sekuntia, vaikka tallenne on lyhyempi. Kun tallennusta
kuin levyn
jatketaan pysäytyksen jälkeen, tallennin lisää samoin
enimmäistallennusaika
automaattisesti 2, 4 tai 8 sekunnin tauon ennen uutta tallennetta.
(60, 74 tai
(Tämä estää edellisen raidan poistamisen vahingossa, kun uusi
80 minuuttia).
tallennus aloitetaan.) Siksi todellinen tallennusaika lyhenee aina
enintään 6, 12 tai 24 sekuntia, kun tallennus keskeytetään.
Näyttöön tulee teksti
• Tämä ongelma johtuu MD-levyn rajoituksesta. Toistuva
”TRACK FULL”,
tallentaminen ja tyhjentäminen saattaa aiheuttaa tietojen
vaikka levy ei ole vielä
pirstoutumista ja hajaantumista. Vaikka hajaantuneita tietoja
täynnä eikä levyllä ole
voidaan lukea, jokainen pirstale lasketaan yhdeksi raidaksi. Tällöin
vielä enimmäismäärää
raitojen lukumäärä saattaa nousta 254:ään (vakiolevy) tai 2 047:ään
raitoja.
(Hi-MD-tila), jolloin tallentaminen ei ole enää mahdollista.
, Jos haluat jatkaa tallennusta, poista tarpeettomia raitoja.
88
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Toistaminen
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Levy ei toistu
normaalisti.
• Uudelleentoisto on valittuna.
, Palaa takaisin normaalitoistoon painamalla P-MODE/
-painiketta (sivu 43).
• Toistotilaa on vaihdettu.
, Voit jatkaa normaalia toistoa siirtymällä päätoistotilaan tai
alitoistotilaan (sivu 43).
Levyn toisto ei ala
ensimmäisestä
raidasta.
• Levyn toistaminen keskeytyi ennen viimeistä raitaa.
, Jatka toistamista painamalla kauko-ohjaimen jog-valitsinta
(NX/ENT) tai 5-asentoista ohjauspainiketta (NENT)
vähintään 2 sekuntia.
Toistoääni hyppii.
• Tallennin on asetettu paikkaan, jossa se altistuu jatkuvalle tärinälle.
, Aseta tallennin vakaalle alustalle.
• Erittäin lyhyt raita saattaa aiheuttaa äänen hyppimisen.
, Vältä lyhyiden raitojen luomista.
Äänessä on paljon
staattisuutta.
• Television tai muun vastaavan laitteen magneettisuus saattaa häiritä
laitteen toimintaa.
, Siirrä tallennin kauemmas magneettisia häiriöitä aiheuttavasta
laitteesta.
Tallennetun raidan
äänenvoimakkuus on
liian alhainen.
• Raita on tallennettu analogisesti (digitaalisessa tallennuksessa laite
säätää tallennuksen äänenvoimakkuuden automaattisesti samaksi
kuin äänilähteessä). Olet ehkä voinut myös käyttää tallennuksessa
liitäntäjohtoa, jossa on vaimennin.
, Käytä liitäntäjohtoa, jossa ei ole vaimenninta.
• Tallennuksen äänenvoimakkuus oli liian alhainen.
, Säädä tallennuksen äänenvoimakkuutta manuaalisesti
tallennuksen aikana (sivu 36).
Äänenvoimakkuutta ei • Kuuloa suojaava AVLS-toiminto on käytössä.
voi säätää
, Poista AVLS-toiminto käytöstä (sivu 72).
suuremmaksi.
Kuulokkeista tai
nappikuulokkeista ei
kuulu ääntä.
• Kuulokkeiden liitinpistoke ei ole kunnolla kiinni.
, Paina kuulokkeiden liitinpistoke kunnolla kiinni kaukoohjaimeen. Kytke kauko-ohjaimen liitinpistoke kunnolla
i/LINE OUT -liittimeen.
• Liitinpistoke on likaantunut.
, Puhdista liitinpistoke.
Virtuaalinen surround- • Äänilähtöasetukseksi ”Audio Out” on valittu ”Line Out”
ääni tai kuusialueinen
(linjalähtö).
taajuuskorjain ei
, Valitse asetukseksi ”Headphone” (sivu 55).
toimi, tai toistossa
kuuluu kohinaa.
Ulkoisen kaiuttimen
tai vahvistimen
äänenvoimakkuus on
alhainen (analogisella
kytkennällä).
• Äänilähtöasetukseksi ”Audio Out” on valittu ”Headphone”
(linjalähtö).
, Valitse asetukseksi ”Line Out” (sivu 55).
89
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Kuulokkeiden/
nappikuulokkeiden
äänenvoimakkuus on
liian suuri.
• Äänilähtöasetukseksi ”Audio Out” on valittu ”Line Out”
(linjalähtö).
, Valitse asetukseksi ”Headphone” (sivu 55).
Levyä ei voida toistaa
toisella laitteella.
• Laite ei tue Hi-MD-tilaa.
, Hi-MD-tilaa käyttäviä levyjä voi toistaa vain Hi-MD-tilaa
tukevissa laitteissa.
Tallennin siirtyy
seuraavaan tai
edelliseen ryhmään
(tai ohittaa useita
raitoja eteen- tai
taaksepäin), kun
painat 5-asentoista
ohjauspainiketta
suuntaan . tai
>.
• Painoit GROUP sen jälkeen, kun painoit 5-asentoista
ohjauspainiketta suuntaan . tai >.
, Tallennin palaa normaalitilaan, jos mitään toimintoa ei käytetä
viiden sekunnin kuluessa.
Muokattujen raitojen
äänenlaatu saattaa
kuulostaa normaalia
heikommalta
etsintätoiminnon
aikana.
• Tämä ongelma johtuu MiniDisc-järjestelmän rajoituksesta. Tietojen
pirstoutuminen saattaa aiheuttaa äänenlaadun heikkenemistä
etsinnän aikana, koska raitoja toistetaan nopeammin kuin
normaalissa toistossa.
Oikean kanavan ääntä
ei kuulu, kun toistan
kasettisoittimesta tai
vahvistimen kautta
tallennettua raitaa tai
kun kuuntelen ääntä
kasettisoittimesta tai
vahvistimesta.
• Oikean kanavan ääntä ei kuulu, jos kasettisoitin tai vahvistin on
kytketty tallentimeen monojohdolla.
, Varmista, että käytät stereoliitäntäjohtoa. Jos tallentimeen
kytketty laite on monolaite, oikean kanavan ääntä ei kuulu joka
tapauksessa, vaikka käytät stereoliitäntäjohtoa.
Muokkaaminen
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Teksti ”NotENOUGH • Muokkaaminen 1 gigatavun Hi-MD-levylle ei onnistu, vaikka
POWER TO EDIT”
paristovaraus olisikin riittävä, kun tallennin on pysäytys- tai
tulee näkyviin, eikä
toistotilassa. Tämä johtuu ominaisuudesta, joka estää muokkauksen
1 gigatavun Hi-MDlaitteen arvioidessa jäljellä olevan varauksen olevan riittämätön
levyä voi muokata.
yhden gigatavun Hi-MD-levyn muokkaamiseen. Tällaisten levyjen
muokkaaminen edellyttää, että varausta on jäljellä paljon.
, Yhdistä verkkolaite tallentimeen tai aseta laitteeseen täysin
ladattu ladattava paristo tai uusi alkalikuivaparisto.
Kansi ei aukea.
• Virtalähde on kytketty irti kesken tallennusta tai muokkausta, tai
paristosta tai akusta on loppunut virta.
, Kytke virtalähde uudelleen tallentimeen tai vaihda laitteeseen
uusi paristo tai lataa akku.
90
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Muokkausta ei voida
tehdä.
• Virtalähde on kytketty irti, tai muokkauksen aikana on esiintynyt
sähkökatkos.
, Virtakatkokseen mennessä tehdyt muokkaukset eivät ole
tallentuneet levylle. Tee muokkaustoiminnot uudelleen.
Muuta kuin äänidataa
ei voi poistaa.
• Poistotoiminnolla voi poistaa vain äänidataa.
, Tarkista levyn sisältö liittämällä tallennin tietokoneeseen. Jos
sisällön voi poistaa, suorita alustus (sivu 71).
Raitoja ei voi
yhdistää.
• Tämä ongelma johtuu MD-levyn rajoituksesta. Kun raitojen tiedot
ovat pirstoutuneet ja raidat ovat lyhyitä*, raitoja ei välttämättä voi
yhdistää.
* Seuraavan pituisia raitoja ei välttämättä voi yhdistää.
Hi-MD-tila
Linear PCM stereo: alle 9 sekuntia
Hi-SP stereo: alle 8 sekuntia
Hi-LP stereo: alle 32 sekuntia
MD-tila
SP stereo: alle 12 sekuntia
LP2 stereo/mono: alle 24 sekuntia
LP4 stereo: alle 48 sekuntia
• Eri tallennustiloissa tallennettuja raitoja ei voida yhdistää, kuten
stereo- ja monotiloissa tallennettuja raitoja, eikä myöskään
digitaalisen ja analogisen liitännän kautta tallennettuja raitoja.
Levyä ei voida
muokata toisella
laitteella.
• Laite ei tue MDLP- tai Hi-MD-tilaa.
, Käytä muokkaamiseen laitetta, joka tukee MDLP- tai Hi-MDtilaa.
Ryhmätoiminnon käyttäminen
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Ryhmätoiminto ei
toimi.
• Tallentimessa on levy, jossa ei ole ryhmäasetuksia, ja olet yrittänyt
avata jonkin ryhmätoimintoihin liittyvän valikon.
, Laita tallentimeen levy, jossa on ryhmäasetuksia.
Raitaa ei voida
tallentaa uuteen
ryhmään. Uutta
ryhmää ei voida
luoda.
• Tämä ongelma johtuu MD-levyn rajoituksista (vain MD-tilassa).
Ryhmätiedot on tallennettu sille alueelle, jolle levyn nimi on
tallennettu. Levyn nimi ja raitojen nimet on tallennettu samalle
alueelle, johon mahtuu korkeintaan noin 1 700 merkkiä. Jos merkkien
kokonaismäärä ylittää tämän luvun, uutta ryhmää ei voida luoda,
vaikka ryhmätila olisi käytössä. Tällöin ei voida myöskään määrittää
ryhmäasetuksia.
91
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Tietokoneliitäntä
Ongelma
Tietokone ei
tunnista tallenninta.
Vaikka tietokone
tunnistaa
tallentimen, se ei
toimi normaalisti.
Tallenninta ei voi
käyttää
tallennusvälineenä.
Tietokoneesta
siirretyn raidan
toistoaika eroaa
tietokoneen
näytössä näkyvästä
toistoajasta.
Levyn jäljellä
olevaa tilaa ei voi
täyttää siirtämällä
raitoja.
Levyn koko
tietokoneessa ei
vastaa levyyn
merkittyjä
levykokotietoja.
Et voi käyttää
tallenninta (teksti
”PC – –MD” tulee
näkyviin).
Kansi ei aukea.
Syy ja ratkaisu
• USB-kaapelia ei ole kiinnitetty kunnolla.
, Liitä USB-kaapeli kunnolla tallentimeen ja tietokoneeseen.
• Liitäntä muodostetaan USB-keskittimen kautta.
, Kytke USB-kaapeli suoraan tietokoneen USB-porttiin.
• Verkkoyhteys ei toimi.
, Irrota USB-kaapeli, odota vähintään kaksi sekuntia ja kytke se
sitten uudelleen. Jos tietokone ei vieläkään tunnista tallenninta,
irrota USB-kaapeli, käynnistä tietokone uudelleen ja kytke
USB-kaapeli uudelleen.
• Liitäntä muodostetaan USB-keskittimen kautta.
, Kytke USB-kaapeli suoraan tietokoneen USB-porttiin.
• Tallennin on asetettu paikkaan, jossa se altistuu tärinälle.
, Aseta tallennin vakaalle alustalle.
• SonicStage- tai MD Simple Burner -ohjelmisto on käytössä.
, Sulje SonicStage- tai MD Simple Burner -ohjelmisto.
• Tallentimeen on asetettu vakiolevy.
, Aseta laitteeseen Hi-MD-levy. Vain Hi-MD-levyjä voi käyttää
tallennusvälineinä.
Tämä johtuu tallentimen ja tietokoneen laskentatapojen eroista.
• Levyn vähimmäistallennusaika on normaalisti 2 sekuntia stereotilassa,
4 sekuntia LP2-stereotilassa ja 8 sekuntia LP4-stereotilassa. Kun siirrät
raitoja tietokoneesta, tallennin tarvitsee 2 sekunnin (tai 4 tai
8 sekunnin) tilan yhtä raitaa varten, vaikka raidan kesto olisikin alle
kaksi (tai 4 tai 8) sekuntia. Tallennin lisää myös 2 sekunnin (tai 4 tai
8 sekunnin) mittaisen tyhjän tilan raitojen väliin siirron aikana. Tästä
syystä tallennin tarvitsee jokaista raitaa kohti 6 sekuntia (tai 12 tai
24 sekuntia) lisäaikaa. Tämä vähentää pisintä tallennusaikaa 6 sekuntia
raitaa kohti (tai 12 tai 24 sekuntia) siirron aikana (vain MD-tilassa).
• Syynä ovat binaarijärjestelmän ja kymmenjärjestelmän erot.
Tietokoneessa levykoko näkyy binaarijärjestelmän mukaisesti, kun se
levyllä ja muissa tallennusvälineissä näkyy kymmenjärjestelmän
mukaisesti. Jos haluat lisätietoja levyjen kokoluokista, katso sivu 81.
• Et voi käyttää tallenninta, kun se on kytkettynä tietokoneeseen.
• Kansi ei aukea, jos irrotat USB-kaapelin tietojen siirron, tallennuksen
tai tietokoneessa tehtävän muokkaustoimen aikana samalla, kun akku
on irti tai tyhjä.
, Kytke USB-kaapeli uudelleen tai aseta täyteen ladattu akku
tallentimeen. Paina x.
92
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Muut
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Jotkin
valikkokohteet eivät
tule näkyviin.
• ”Menu Mode” -asetus on ”Simple”.
, Jos haluat tuoda kaikki valikkokohteet näkyviin, valitse ”Menu
Mode” -asetukseksi ”Advanced”.
Tallennin ei toimi tai • Ladattavaa akkua ei ole ladattu.
toimii huonosti.
, Lataa akku.
• Äänenvoimakkuus on alhainen.
, Suurenna äänenvoimakkuutta.
• Laitteessa ei ole levyä.
, Aseta tallentimeen tallennettu levy.
• Säätimien ja painikkeiden HOLD-lukitustoiminto on käytössä
(näyttöön tulee teksti ”HOLD”, kun painat tallentimen
toimintopainikkeita).
, Poista HOLD-toiminto käytöstä liu'uttamalla tallentimen
HOLD-kytkintä nuolen vastakkaiseen suuntaan (sivut 12, 16).
• Kansi ei ole kunnolla kiinni.
, Paina kansi kiinni siten, että kuulet naksahduksen. Avaa kansi
sitten liu'uttamalla OPEN-kytkintä.
• Tallentimen sisään on tiivistynyt kosteutta.
, Poista levy ja jätä tallennin lämpimään paikkaan useaksi tunniksi,
kunnes kosteus haihtuu.
• Verkkolaitetta ei ole kytketty kunnolla tallentimeen.
, Liitä verkkolaite kunnolla tallentimen DC IN 3V -liitäntään.
• Ladattava akku tai kuivaparisto on heikko (näytössä vilkkuu teksti
”LOW BATTERY”, tai näyttö on tyhjä).
, Lataa akku tai vaihda kuivaparisto uuteen tai kytke tallentimen
mukana toimitettu verkkolaite.
• Levy on vahingoittunut tai ei sisällä oikeanlaista tallennus- tai
muokkausmateriaalia.
, Aseta levy uudelleen tallentimeen. Tallenna levy uudelleen. Jos
näyttöön tulee edelleen virheilmoitus, käytä toista levyä.
• Järjestelmässä on sisäinen toimintahäiriö.
• Tallennin on altistunut käytön aikana mekaaniselle iskulle, staattiselle
sähkölle, salaman aiheuttamalle jännitepiikille tms.
, Käynnistä laite uudelleen seuraavasti:
1 Irrota kaikki virtalähteet ja USB-kaapeli.
2 Anna tallentimen olla ilman virtalähdettä noin 30 sekunnin ajan.
3 Kytke virtalähde.
Näyttö ei ole
normaali.
• Tallennin on irrotettu virtalähteestä.
, Odota hetki tai irrota virtalähde ja kytke se uudelleen tallentimeen
ja paina sitten mitä tahansa toimintopainiketta.
93
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Kun tallenninta
• Tämä ongelma johtuu MD-levyn rajoituksesta. Tallentimen virta
käytetään
kytkeytyy pois päältä 3 minuuttia tallentimen pysäyttämisen jälkeen,
verkkolaitteella,
jotta latautumisaika pöytälaturissa voitaisiin laskea.
tallentimen näytössä
näkyy hetken
himmeä valo
tallentimen
pysäyttämisen
jälkeen.
Tyhjän 60/74/80• Kun käytät tyhjää 60/74/80-minuuttista vakiolevyä, laite käyttää ”Disc
minuuttisen
Mode” -valikossa määritettyä toimintatilaa.
vakiolevyn
, Voit vaihtaa toimintatilan ”Disc Mode” -valikosta.
toimintatila poikkeaa
alustuksen
jälkeisestä tai
SonicStageohjelmistosta
valitusta tilasta.
94
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Virheilmoitukset
Jos tallentimen näytössä vilkkuu virheilmoitus, tarkista se alla olevan taulukon avulla.
Viesti
Merkitys ja ratkaisu
AVLS NO
VOLUME
OPERATION
• AVLS-asetukseksi on valittu ”AVLS On” (käytössä), eikä
äänenvoimakkuutta voida suurentaa.
, Valitse AVLS-asetukseksi ”AVLS Off” (sivu 72).
BLANKDISC
• Laitteeseen on asetettu tyhjä levy.
BUSY WAIT A
MOMENT
• Tallennin käsittelee levytietoja.
• Olet yrittänyt käyttää tallenninta sen käsitellessä tallennettua tietoa.
, Odota, kunnes virheilmoitus poistuu näytöstä. (Joissakin harvinaisissa
tapauksissa tämä saattaa kestää muutamia minuutteja.)
CANNOT EDIT
• Valitsit tallennuksen aikana toiminnon ”
: Set”, ”
: Release”,
”Move” tai ”Erase”.
• Yritit poistaa raitamerkin ensimmäisen raidan tai ryhmän alusta.
• Yritit poistaa raitamerkin yhdistääksesi kaksi raitaa, joita tallennin ei voi
yhdistää (esimerkiksi stereo- ja monotilassa tallennetut raidat).
• Yritit tallentaa raitamerkin päälle.
• Nimi, jota yritit muuttaa, sisältää merkkejä, joita laite ei tunnista.
, Nimiä ei voi muuttaa, jos ne sisältävät merkkejä, joita ei voi syöttää
tallentimeen.
CANNOT
OPERATE
• Yritit painaa X- tai T MARK -painiketta tahdistetun tallennuksen aikana.
CANNOT
RECORD OR
PLAY
• Toistettavaa äänidataa ei löydy.
• Äänidata tai levyn hallintatiedosto on vaurioitunut.
, Tyhjennä koko levy (sivu 67) tai suorita alustus (sivu 71).
CANNOT SET
• Yritit ottaa ajanmerkitsemisen käyttöön tahdistetussa äänityksessä.
• Valitsit ”RECVolume”-asetuksen, kun tallennusta ei oltu keskeytetty.
, Aseta ”RECVolume”, kun tallennus on keskeytetty.
• Yritit valita jonkin seuraavista asetuksista tallennuksen aikana:
— levymuisti
— nopeuden säätö
— toistotila
— tallennustila
— tallennusäänenvoimakkuus
— ryhmätallennustoiminto ”
:REC”.
CHARGE
5°C–35°C
• Yritit ladata akkua paikassa, jonka lämpötila ei ole sallituissa rajoissa.
, Lataa akku +5 °C - +35 °C:n lämpötilassa.
41F–95F
(SLOW kaukoohjaimessa)
Charging
• Akkua ladataan.
DATA SAVE
• Tallennin kirjoittaa tietoja, kuten tallennettua dataa tai muokkaustietoja,
järjestelmätiedostoon.
, Odota, kunnes viesti häviää näytöstä.
95
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Viesti
Merkitys ja ratkaisu
DC IN TOO
HIGH
• Virtalähteen jännite on liian suuri (vakiovarusteisiin kuuluvaa
verkkolaitetta tai suositeltua auton akkujohtoa ei ole käytetty).
, Käytä vakiovarusteisiin kuuluvaa verkkolaitetta tai suositeltua auton
akkujohtoa.
DISC FULL
• Levyn jäljellä oleva tallennusaika on 12 sekuntia (SP-stereotila),
24 sekuntia (LP2-stereotila tai monotila), 36 sekuntia (LP4-stereotila) tai
vähemmän.
, Vaihda levy.
D-L READY
• MD Simple Burner on nyt valmis tallentamaan CD-äänilevyn
tallentimessa olevalle levylle helppokäyttötilaa käyttäen. (Katso kohtaa
”Ohjelmiston käyttö”.)
EJECT DISC OK • Tallennin on katkaissut yhteyden tietokoneeseen. Levyn voi poistaa
tallentimesta turvallisesti ja USB-kaapelin voi irrottaa.
End
• Levy on loppunut kesken toiston tai >-painikkeen painamisen.
ERROR
• Järjestelmässä on sisäinen toimintahäiriö.
, Yritä toimintoa uudelleen toistamalla vaiheet 1 - 3 kohdasta sivu 93.
ERROR XX
• Järjestelmässä on sisäinen toimintahäiriö.
, Yritä toimintoa uudelleen toistamalla vaiheet 1 - 3 kohdasta sivu 93.
Jos viesti tulee näyttöön uudelleen, ota yhteyttä lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
FORMAT
ERROR DISC
• Tallentimeen on asetettu levy, jota laite ei tue.
• Tietokoneessa alustettu levy on asetettu laitteeseen.
, Aseta laitteeseen normaali MD-levy tai Hi-MD-levy.
, Kun alustat levyn tietokoneessa, muista käyttää SonicStage -ohjelmistoa.
GROUP FULL
• Yritit luoda 256. ryhmän Hi-MD-levylle tai 100. ryhmän vakiolevylle.
, Voit luoda levylle korkeintaan 255 ryhmää (Hi-MD-levy) tai
99 ryhmää (vakiolevy). Huolehdi siitä, että ryhmien lukumäärä on
enintään 255 tai 99.
HOLD
• Tallennin on lukittu.
, Avaa lukitus liu'uttamalla HOLD-kytkintä nuolen vastaiseen suuntaan
(sivu 16).
IN MENU
• Painoit kauko-ohjaimen painiketta samalla, kun valitsit valikon
tallentimesta.
• Painoit tallentimen painiketta samalla, kun valitsit valikon kaukoohjaimesta.
LOW BATTERY
• Paristot ovat heikot.
, Lataa akku tai vaihda kuivaparistot (sivu 15).
MEMORY
OVER
• Yritit tallentaa paikassa, jossa tallennin altistuu jatkuvalle tärinälle.
, Aseta tallennin vakaalle alustalle ja aloita tallentaminen uudelleen.
NAVIGATION
• Painoit kauko-ohjaimen painiketta samalla, kun valitsit päätoistotilan
tallentimesta.
NO BATTERY
• Yritit ladata akkua, jota ei voi ladata.
, Aseta ladattava akku laturiin ja aloita lataus uudelleen.
96
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Viesti
Merkitys ja ratkaisu
NO
BOOKMARK
TRACK
• Valitsit kirjanmerkkitoiston lisäämättä levylle kirjanmerkkejä.
, Lisää kirjanmerkit (sivu 44).
NO DIGITAL
COPY
• Yritit kopioida levyä, joka on suojattu Serial Copy Management
-järjestelmällä. Et voi kopioida digitaalisesti tallennetusta lähteestä
käyttämällä digitaalista liitäntää.
, Käytä sen sijaan analogista liitäntää (sivu 35).
NO DISC
• Yritit toistaa tai tallentaa, vaikka tallentimessa ei ole levyä.
, Aseta MD-levy tallentimeen.
NO DISC
MEMORY
• Yritit poistaa asetuksen levyn levymuistista, vaikka levyllä ei ole
levymuistiasetuksia (sivu 74).
NO GROUP
• Valitsit ryhmäpoistotoiminnon ”
: Erase”, vaikka levyllä ei ole
ryhmäasetuksia.
, Et voi poistaa ryhmiä levyltä, jolla ei ole ryhmiä.
• Yritit vapauttaa ryhmäasetuksen levyltä, jolla ei ole ryhmiä.
, Aseta soittimeen levy, jossa on ryhmäasetuksia.
NO INPUT
SIGNAL
• Tallennin ei tunnistanut digitaalisia tulosignaaleja.
, Varmista, että lähde on kytketty kunnolla tallentimeen (sivu 19).
NO NAME
• Yritit valita ”Artist”-asetuksen päätoistotilassa levyllä, jolla ei ole artistin
nimitietoja.
• Yritit valita hakuasetukseksi ”by Artist” levyllä, jolla ei ole artistin
nimitietoja.
NON GROUPED • Valitsit ryhmätoiminnon ”
: Move” tai ”
: Erase” tai yritit nimetä
TRACK
ryhmän, kun tallennin oli pysäytystilassa tai toisti raitaa, joka ei kuulu
ryhmään.
, Valitse raita, joka kuuluu muokattavaan ryhmään, ja valitse
muokkaustoiminto uudelleen.
NO OPERATE
• Yritit käyttää ryhmänvaihtotoimintoa samalla, kun ohjelmoit raitaa
kauko-ohjaimella.
NotENOUGH
POWER TO
EDIT
• Yritit muokata yhden gigatavun Hi-MD-levyä, mutta lataus ei riitä
muokkaamiseen (sivu 90).
, Yhdistä verkkolaite tallentimeen tai aseta laitteeseen täysin ladattu
ladattava paristo tai uusi alkalikuivaparisto.
NotENOUGH
• Yritit tallentaa yhden gigatavun Hi-MD-levylle, mutta lataus ei riitä
POWER TO REC tallentamiseen (sivu 87).
, Yhdistä verkkolaite tallentimeen tai aseta laitteeseen täysin ladattu
ladattava paristo tai uusi alkalikuivaparisto.
NO TITLE
• Yritit valita ”Album”-asetuksen päätoistotilassa levyllä, jolla ei ole
albumin nimitietoja.
• Yritit valita hakuasetukseksi ”by Album” levyllä, jolla ei ole albumin
nimitietoja.
NO TRACK
• Yritit toistaa levyn, jolle ei ole tallennettu raitoja.
, Aseta tallentimeen tallennettu levy.
97
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Viesti
Merkitys ja ratkaisu
NO TRACK IS
SELECTED
• Valitsit ”
: Move” tai ”
: Erase” tai yritit nimetä raidan valitsematta
raitaa ensin.
, Valitse haluamasi raita ja tee muokkaus uudelleen.
P/B ONLY DISC • Yritit tallentaa tai muokata esimasteroitua eli valmista levyä, jota voidaan
vain toistaa (P/B tulee sanasta ”playback” eli toisto).
, Aseta tallentimeen tallennettava levy.
PC – –MD
• Tallennin on liitetty tietokoneeseen.
PROTECTED
DISC
• Yritit tallentaa levylle tai muokata MD-levyä, jonka kieleke on
tallennussuojausasennossa.
, Liu'uta kieleke takaisin (sivu 83).
PUSH STOP
BUTTON
• Yritit avata kannen liu'uttamalla OPEN-kytkintä, kun tallennin oli
tallentamassa levytietoja ja se oli kytkettynä tietokoneeseen
USB-kaapelilla.
, Toimen voi tehdä vain x-painikkeen painamisen jälkeen, ja kun teksti
”SYSTEM FILE WRITING” on poistunut näytöstä.
READ ERROR
• Tallennin ei pysty lukemaan levyn tietoja kunnolla.
, Aseta levy uudelleen tallentimeen.
REC ERROR
• Tallennus ei onnistunut oikein.
, Sijoita tallennin paikkaan, jossa se ei altistu tärinälle, ja tallenna
uudelleen.
• Levyssä on öljykalvo tai sormenjälkiä, se on naarmuuntunut tai se ei ole
standardilevy.
, Yritä tallentaa toiselle levylle.
REHEARSAL
• Painoit jotain muuta painiketta kuin VOL +, – tai x raitojen
jakamiskohtaa siirtäessäsi.
SYSTEM FILE
WRITING
• Tallennin tallentaa parhaillaan tietoja (raidan aloitus- ja lopetuskohtaa)
muistista levylle.
, Odota, kunnes toimenpide on päättynyt. Älä altista tallenninta iskuille
äläkä katkaise laitteen virransaantia.
TEMP OVER
REC STOP
• Tallennin on ylikuumentunut.
, Anna tallentimen jäähtyä.
TITLE FULL
• Yritit syöttää enemmän kuin 200 kirjainta raidan, ryhmän tai levyn
nimeen.
• Yritit syöttää nimiin enemmän kuin noin 55 000 kirjainta
(Hi-MD-tilassa) tai 1 700 kirjainta (MD-tilassa).
TOC DATA
ERROR
• Tallennin ei pysty lukemaan levyn tietoja kunnolla.
, Aseta laitteeseen toinen levy.
, Jos voit tyhjentää koko levyn, tee se (sivu 67).
TRACK FULL
• Yritit tallentaa yli 2 047 raitaa levylle Hi-MD-tilassa tai yli 254 raitaa
levylle MD-tilassa.
, Poista tarpeettomia raitoja (sivu 66).
98
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Viesti
Merkitys ja ratkaisu
TrkFromPC NO
EDIT
• Yritit yhdistää tai jakaa tietokoneesta siirrettyjä raitoja.
, Siirrettyjä raitoja ei voi yhdistää eikä jakaa.
• Yritit yhdistää tai jakaa raitoja, jotka on tallennettu Hi-MD-tilassa MD
Simple Burner -ohjelmiston avulla.
, Et voi yhdistää tai jakaa raitoja, jotka on tallennettu Hi-MD-tilassa
MD Simple Burner -ohjelmiston avulla.
TrkFromPC NO
REC
• Olet yrittänyt tallentaa tietokoneesta siirretyn suojatun raidan päälle.
• Yritit tallentaa sellaisen raidan päälle, joka on tallennettu Hi-MD-tilassa
MD Simple Burner -ohjelmiston avulla.
, Et voi tallentaa uutta materiaalia suojatun raidan keskelle tai sellaisen
raidan keskelle, joka on tallennettu Hi-MD-tilassa MD Simple Burner
-ohjelmiston avulla.
99
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Selitykset
Tietoja Hi-MD-formaatista
”Hi-MD” on uusi MiniDisc-formaatti.
Uutta ATRAC3plus-äänenpakkaustekniikkaa hyödyntävä Hi-MD on uusi tallennusformaatti, jonka
tallennusaika on pidempi kuin tavallisten MD-levyjen. Hi-MD-levyille voi tallentaa myös muuta dataa
kuin ääntä, kuten tekstiä ja kuvia.
Lisätietoja Hi-MD-formaatista on laitteen mukana toimitetussa ”Mitä voit tehdä Hi-MD Walkman soittimellasi” -lehtisessä.
Tietoja ATRAC3plus-formaatista
ATRAC3plus on parannettu versio ATRAC3-formaatista.
Kun ATRAC3 (käytetään LP2- ja LP4-tilassa) saavuttaa kymmenkertaisen pakkaussuhteen CD-levyyn
verrattuna, ATRAC3plus (käytetään Hi-SP- ja Hi-LP-tilassa) saavuttaa 20-kertaisen pakkaussuhteen,
eikä äänenlaatu heikkene lainkaan.
”Hi-MD-tila” ja ”MD-tila”
Tässä tallentimessa on kaksi toimintatilaa (”Hi-MD-tila” ja ”MD-tila”), jotka laite tunnistaa
automaattisesti, kun levy asetetaan tallentimeen. Jos asetat tallentimeen tyhjän levyn, voit valita
kumman tahansa toimintatilan tallennusta varten (paitsi jos käytössä on Hi-MD-levy, joka tukee vain
Hi-MD-tilaa). Kun käytät tyhjää levyä, valitse ”Disc Mode” -asetukseksi joko ”Hi-MD” tai ”MD”.
Tietoja Linear PCM -formaatista
Linear PCM on digitaalinen, pakkaamaton äänenkoodausjärjestelmä. Tässä tilassa tehtyjen tallennusten
äänenlaatu vastaa CD-levyjen tasoa.
Mitä tarkoittaa äänetön?
Äänetön kuvaa tallentimen tilaa, jossa tulojännite on noin 4,8 mV käytettäessä analogista tulosignaalia
tai äänenvoimakkuus alle –89 dB käytettäessä digitaalista tulosignaalia optisen (digitaalisen) liitännän
kautta (kun 0 dB on täysi bitti – tämä on MD-levyn suurin mahdollinen tallennuksen
äänenvoimakkuus).
Tietoja järjestelmätiedostosta (”System File”)
Järjestelmätiedostoa käytetään muiden kuin äänitiedostojen tallentamiseen. Tällaisia tietoja ovat
esimerkiksi raitojen numerot.
Jos MiniDisciä verrataan kirjaan, järjestelmätiedostoa voisi verrata kirjan sisällysluetteloon.
Tallennin kirjoittaa järjestelmätiedoston uudelleen aina, kun käyttäjä esimerkiksi tallentaa äänidataa,
lisää tai poistaa raitamerkkejä tai siirtää raitoja. (Näyttöön tulee teksti ”SYSTEM FILE WRITING”,
kun tallennin kirjoittaa järjestelmätiedostoa.) Kun tallennin kirjoittaa levytietoja, älä siirrä tai heiluta
sitä tai irrota sitä virtalähteestä. Muuten tiedot voidaan tallentaa väärin, tai levyn sisältöä voi hävitä.
100
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Levyjen tallennusajat
Kun levyä käytetään Hi-MD-tilassa
Tallennusaika1)
Tallentimella
tallennettaessa
Tallentimen Pakkauksen
tallennustila hallinta/
bittinopeus
1 Gt:n
Hi-MD-levy
80 minuutin 74
vakiolevy
minuutin
vakiolevy
60
minuutin
vakiolevy
PCM
Linear PCM/
1,4 Mbps
1 tunti
34 minuuttia
28 minuuttia
26 minuuttia
21 minuuttia
Hi-SP
ATRAC3plus/
256 kbps
7 tuntia
55 minuuttia
2 tuntia
20 minuuttia
2 tuntia
10 minuuttia
1 tunti
45 minuuttia
Hi-LP
ATRAC3plus/
64 kbps
34 tuntia
10 tuntia
10 minuuttia
9 tuntia
25 minuuttia
7 tuntia
40 minuuttia
Tallennusaika1)2)
Siirrettäessä
tietokoneesta
Pakkauksen hallinta/
bittinopeus
1 Gt:n
Hi-MD-levy
80 minuutin 74
vakiolevy
minuutin
vakiolevy
60
minuutin
vakiolevy
Linear PCM/1,4 Mbps
1 tunti
34 minuuttia
28 minuuttia
26 minuuttia
21 minuuttia
ATRAC3plus/256 kbps
7 tuntia
55 minuuttia
2 tuntia
20 minuuttia
2 tuntia
10 minuuttia
1 tunti
45 minuuttia
ATRAC3plus/64 kbps
34 tuntia
10 tuntia
10 minuuttia
9 tuntia
25 minuuttia
7 tuntia
40 minuuttia
ATRAC3plus/48 kbps
45 tuntia
13 tuntia
30 minuuttia
12 tuntia
30 minuuttia
10 tuntia
10 minuuttia
ATRAC3/132 kbps
16 tuntia
30 minuuttia
4 tuntia
50 minuuttia
4 tuntia
30 minuuttia
3 tuntia
40 minuuttia
ATRAC3/105 kbps
20 tuntia
50 minuuttia
6 tuntia
10 minuuttia
5 tuntia
40 minuuttia
4 tuntia
40 minuuttia
ATRAC3/66 kbps
32 tuntia
50 minuuttia
9 tuntia
50 minuuttia
9 tuntia
7 tuntia
20 minuuttia
1) Arvioitu
2) Kun
aika
siirrät 5 minuutin raitoja
101
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Kun levyä käytetään MD-tilassa
Tallennusaika1)
Tallentimella tallennettaessa
Tallentimen
tallennustila
Pakkauksen
hallinta/
bittinopeus
SP
LP2
80 minuutin
vakiolevy
74 minuutin
vakiolevy
60 minuutin
vakiolevy
ATRAC/292 kbps 80 minuuttia
74 minuuttia
60 minuuttia
ATRAC3/132 kbps 2 tuntia
40 minuuttia
2 tuntia
28 minuuttia
2 tuntia
LP4
ATRAC3/66 kbps 5 tuntia
20 minuuttia
4 tuntia
56 minuuttia
4 tuntia
MONO (mono)
Mono
2 tuntia
28 minuuttia
2 tuntia
2 tuntia
40 minuuttia
Tallennusaika1)2)
Siirrettäessä tietokoneesta
Pakkauksen hallinta/
bittinopeus
80 minuutin
vakiolevy
74 minuutin
vakiolevy
60 minuutin
vakiolevy
ATRAC (stereo) / 292 kbps
80 minuuttia
74 minuuttia
60 minuuttia
ATRAC3/132, 105 kbps
2 tuntia
40 minuuttia
2 tuntia
28 minuuttia
2 tuntia
ATRAC3/66 kbps
5 tuntia
20 minuuttia
4 tuntia
56 minuuttia
4 tuntia
1) Arvioitu
2) Kun
aika
siirrät 5 minuutin raitoja
102
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Huomautus digitaalisesta tallentamisesta
Tämä tallennin käyttää Serial Copy Management -suojausjärjestelmää, joka sallii ainoastaan
ensimmäisen vaiheen digitaalisten kopioiden tekemisen esimasteroidusta valmiista materiaalista. Voit
tehdä kopioita itse tallennetuista levyistä vain käyttämällä analogisia lähtöliitäntöjä.
Esimasteroidut eli valmiit tallenteet,
kuten CD- tai MD-levyt.
Mikrofoni, levysoitin, viritin, jne.
(analogisilla lähtöliitännöillä).
Analoginen tallennus
Digitaalinen tallennus
Itse tallennettu levy
Itse
Ei
Tallennettallennettu digitaalista tava levy
levy
tallennusta
Digitaalinen tallennus
Tallennettava levy
Ei
digitaalista
tallennusta
Tallennettava levy
Tietokoneesta siirrettyjen raitojen muokkausrajoitukset
Tämä laite on suunniteltu siten, että muokkaustoiminnot (kuten raitamerkkien lisääminen ja
poistaminen) eivät onnistu sellaisilla raidoilla, jotka on siirretty tietokoneesta. Tämä siksi, että
tietokoneesta siirretyt raidat voitaisiin siirtää takaisin tietokoneeseen. Jos haluat muokata näitä
raitoja, siirrä ne takaisin tietokoneeseen ja muokkaa niitä tietokoneella.
DSP-signaalinkäsittelyn TYPE-S ATRAC/ATRAC3-koodausta varten
Tässä tallentimessa käytetään DSP TYPE-S -koodausta, joka on Sonyn digitaalisilla
signaaliprosessoreilla (DSP) varustettujen MiniDisc-laitteiden standardi. Tällä menetelmällä
saadaan erinomainen äänenlaatu, kun tallentimella tallennetaan raitoja MDLP-tilassa. Tallennin
on myös DSP TYPE-R -yhteensopiva, joten sen äänentoisto on laadukas myös tallennettaessa tai
toistettaessa raitoja SP-tilassa eli normaalissa stereotilassa.
Äänen hyppimisen estäminen (G-PROTECTION)
G-PROTECTION-toiminto on kehitetty tarjoamaan parempaa tärinänkestävyyttä kuin nykyisissä
soittimissa.
103
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Digitaalisen (optisen) ja analogisen (linjatasoisen) tulon erot
Tämän laitteen tuloliitäntä toimii sekä digitaalisena että analogisena tuloliitäntänä. Kytke
tallennin CD- tai kasettisoittimeen joko digitaalisen (optisen) tai analogisen tulon
(linjatulon) kautta. Katso ohjeet digitaalisen (optisen) tulon kautta tallentamisesta kohdasta
”Levyn tallentaminen heti” (sivu 19) ja analogisen (linjatasoisen) tulon kautta
tallentamisesta kohdasta ”Tallentaminen televisiosta tai radiosta (analoginen
tallentaminen)” (sivu 35).
Ero
Digitaalinen (optinen) äänitulo
Liitettävä
lähde
Digitaalisella (optisella) lähtöliittimellä
Analogisella (linjatasoisella)
varustetut laitteet (CD-soitin, DVD-soitin lähtöliittimellä varustetut laitteet
jne.)
(kasettisoitin, radio, levysoitin jne.)
Käytettävä
johto
Optinen johto, jossa on optinen liitin tai
optinen miniliitin (sivu 19)
Linjajohto, jossa on 2 phonoliitintä
tai stereominiliitin (sivu 35)
Lähteestä
tuleva
signaali
Digitaalinen
Analoginen
Vaikka tallentimeen on kytketty
digitaalinen lähde (kuten CDsoitin), tallentimeen lähetettävä
signaali on analoginen.
Raitamerkit1)
Merkitään (kopioidaan) automaattisesti:
• samoihin kohtiin kuin lähteessä (jos
lähde on CD- tai MD-levy).
• jos tallennuksessa on yli 2 sekunnin
äänetön (sivu 100) tai erittäin hiljainen
jakso (jos lähde on muu kuin CD- tai
MD-levy).
• kun tallennin on taukotilassa
(tahdistetun tallennuksen aikana on
vähintään kolmen sekunnin äänetön
jakso).
Merkitään automaattisesti:
• yli 2 sekunnin äänettömän
(sivu 100) tai erittäin hiljaisen
jakson jälkeen.
• kun tallennus keskeytetään
taukopainikkeella.
Tallennuksen Sama kuin lähteessä.
äänenvoimak- Voidaan myös säätää manuaalisesti
kuus
(digitaalinen tallennetun
äänenvoimakkuuden säätö)
(”Tallennuksen äänenvoimakkuuden
säätäminen manuaalisesti”, sivu 36).
1) Voit
Analoginen äänitulo
(linjatulo)
Säädetään automaattisesti. Voidaan
säätää myös manuaalisesti
(”Tallennuksen
äänenvoimakkuuden säätäminen
manuaalisesti”, sivu 36).
poistaa tarpeettomat raitamerkit tallennuksen jälkeen (”Raitojen yhdistäminen”, sivu 70).
Huomautus
Raitamerkit saattavat kopioitua väärin seuraavissa tapauksissa:
• kun tallennat joistakin digitaalista (optista) tuloa käyttävistä CD-soittimista tai monilevysoittimista
• kun lähde on satunnaistoistotilassa tai ohjelmoidun toiston tilassa käytettäessä digitaalista (optista)
tuloa. Käytä lähteessä tällöin normaalia toistotilaa.
• kun tallennat digitaalisella äänellä lähetettyjä ohjelmia (esimerkiksi digitaalitelevisiosta) digitaalista
(optista) äänituloa käyttäen.
104
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
105
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
Ohjelmiston käyttö
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI050GETSS2.0.fm]
masterpage:Left
Mitä voit tehdä MD Simple Burner/
SonicStage-ohjelmistolla
Mitä voit tehdä MD Simple Burner -ohjelmistolla
MD Simple Burner -ohjelmistolla voit tallentaa musiikkiraitoja tietokoneen CD-asemaan
asetetulta ääni-CD-levyltä MD Walkman -laitteeseen niin, ettei raitoja tarvitse ensin
tallentaa tietokoneeseen.
MD Walkman
Ääni-CD
Mitä voit tehdä SonicStage-ohjelmistolla
SonicStage-ohjelmistolla voit tuoda äänidataa tietokoneeseen esimerkiksi CD-levyiltä ja
Internetistä ja siirtää tietokoneeseen tallennetun äänidatan MD-levylle.
MD Walkman
Ääni-CD
Tuo
Internet
Siirrä
MP3- ja WAV-muotoiset
musiikkitiedostot
106
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-536-91(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI050GETSS2.0.fm]
masterpage:Right
MD Walkman -laitteen perustoiminnot
MD Simple Burner
SonicStage
Vaaditun järjestelmäympäristön varmistaminen (sivu 108)
Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen (sivu 109)
Musiikkiraitojen
tallentaminen
tietokoneen CD-asemaan
asetetulta ääni-CDlevyltä (sivu 110)
Äänidatan tuominen
tietokoneeseen
(sivu 114)
Ohjelmiston käyttö
MD Walkman -laitteen
kytkeminen
tietokoneeseen (katso
Tallentimen käyttö)
MD Walkman -laitteen
kytkeminen
tietokoneeseen (katso
Tallentimen käyttö)
Äänidatan siirtäminen
tietokoneesta (sivu 116)
MD-levyn kuunteleminen
107
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-536-91(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:L0-Left
Asentaminen
Vaaditun järjestelmäympäristön varmistaminen
Järjestelmävaatimukset
MD Walkmania ja SonicStage-/MD Simple Burner -ohjelmistoa voi käyttää vain
seuraavassa järjestelmäympäristössä.
Tietokone
IBM PC/AT tai vastaava tietokone
• Prosessori: vähintään Pentium II 400 MHz (suositus on vähintään
Pentium III 450 MHz).
• Kiintolevyaseman tila: vähintään 200 Mt (suositus on vähintään 1,5 Gt).
(Tilan määrä riippuu Windowsin versiosta ja kiintolevylle tallennetuista
musiikkitiedostoista.)
• RAM: vähintään 64 Mt (suositus on 128 Mt).
Muut
• CD-asema (joka pystyy toistamaan digitaalisia tallenteita WDMtekniikalla)
• Äänikortti
• USB-portti (joka tukee USB:tä [aiemmin USB 1.1])
Käyttöjärjestelmä Tehtaassa asennettu:
Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media Center
Edition/Windows XP Professional/Windows XP Home Edition/
Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/Windows 98
Second Edition
Näyttö
Vähintään High Color -näyttö (16 bittiä), resoluutio vähintään
800 × 600 pikseliä (suositus on vähintään 1024 × 768 pikseliä)
Muut
• Internet-yhteys: Web-rekisteröintiä, EMD-palveluita ja CDDB:tä varten.
• Windows Media Player (vähintään versio 7.0) asennettuna WMAtiedostojen toistoa varten
Seuraavat ympäristöt eivät tue tätä ohjelmistoa:
• Muut käyttöjärjestelmät
• Itse kootut tietokoneet tai käyttöjärjestelmät
• Ympäristö, joka on alkuperäisen valmistajan asentaman käyttöjärjestelmän päivitysversio
• Monen käyttöjärjestelmän ympäristö
• Monen näytön ympäristö
• Macintosh.
Huomautuksia
• Emme takaa, että ohjelmisto toimii täysin moitteettomasti kaikissa tietokoneissa, jotka täyttävät
järjestelmävaatimukset.
• Windows XP- ja Windows 2000 Professional -käyttöjärjestelmän NTFS-formaattia voi käyttää vain
perustehdasasetuksilla.
• Emme takaa, että ohjelmisto toimii täysin moitteettomasti kaikkien tietokoneiden järjestelmien
keskeytys- tai lepotilatoimintoja käytettäessä.
• Windows 2000 Professionalin käyttäjät: asenna Service Pack 3 tai uudempi versio, ennen kuin käytät
ohjelmistoa.
108
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Right
Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen
Ennen ohjelmiston asentamista
• Sulje virustentorjuntaohjelmisto, sillä se käyttää yleensä paljon järjestelmäresursseja.
• Kun käytössä on MD Walkman, muista asentaa ohjelma toimitetulla CD-ROM-levyllä.
— Jos OpenMG Jukebox, SonicStage tai Net MD Simple Burner on jo asennettu, uusi
ohjelma korvaa ohjelman edellisen version. Ohjelman uuteen versioon on lisätty uusia
toimintoja, mutta myös vanhat toiminnot säilyvät.
— Jos SonicStage Premium tai SonicStage Simple Burner on jo asennettu, ohjelman
aikaisempi versio säilyy uuden version rinnalla.
— Voit käyttää ohjelman aikaisemmalla versiolla rekisteröityjä musiikkitiedostoja myös
sen jälkeen, kun SonicStage on asennettu. Musiikkidatasta kannattaa ottaa varmuuden
vuoksi varmuuskopiot. Datan varmuuskopioinnista on lisätietoja kohdassa [Backing
Up My Library] – [Backing Up Data to a Disk] SonicStage Help -ohjeessa.
• Jos MD Walkman on kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla, muista irrottaa
USB-kaapeli ennen ohjelmiston asentamista.
1
Kytke tietokone päälle ja käynnistä Windows.
2
Aseta vakiovarusteisiin kuuluva CD-ROM-levy tietokoneen CD-asemaan.
Asennusohjelma käynnistyy automaattisesti, ja näyttöön tulee asennusikkuna.
Asennusohjelma saattaa pyytää valitsemaan maan. Noudata tällöin näyttöön tulevia
ohjeita.
3
Napsauta kohtaa [Install SonicStage and MD Simple Burner] ja noudata
näyttöön tulevia ohjeita.
Valitse [Install SonicStage and MD Simple
Burner]
Lue ohjeet huolellisesti.
Joillain alueilla muut kuin [Install SonicStage and MD Simple Burner] -painike
saattavat erota kuvassa näkyvistä painikkeista.
Asennus kestää noin 20 - 30 minuuttia. Asennusaika riippuu käyttöjärjestelmästä.
Käynnistä kone uudelleen vasta, kun asennus on päättynyt.
Onnistuiko ohjelmiston asentaminen?
Jos asennuksen aikana esiintyi ongelmia, katso ”Vianmääritys” (sivu 127).
109
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:L0-Left
MD Simple Burner -ohjeen käyttäminen
Ennen MD Simple Burner -ohjelmiston käyttöä
MD Simple Burner -ohjelmistolla voit tallentaa musiikkiraitoja tietokoneen CD-asemaan
asetetulta ääni-CD-levyltä MD Walkman -laitteeseen.
Ääni-CD-levyltä voi tallentaa
kahdella eri tavalla.
• Helppokäyttötila (sivu 111)
MD Walkman -laitteen toiminnoilla voit
tallentaa koko CD-levyn tai pelkästään
ensimmäisen raidan käynnistämättä MD Simple
Burner -ohjelmistoa.
• Vakiotila (sivu 112)
Voit käyttää tallentamiseen tietokoneen
toimintoja käynnistämällä MD Simple Burner
-ohjelmiston. Tällöin voit tallentaa koko
CD-levyn tai vain valitut raidat.
Huomautuksia
• MD Simple Burner -ohjelmiston kanssa voi käyttää vain CD-levyjä, joissa on
-merkintä.
• Kopiosuojatut CD-levyt eivät välttämättä toimi normaalisti.
• Et voi tallentaa Helppokäyttötila -tilassa, kun MD Simple Burner -ohjelmisto on Vakiotila -tilassa tai
kun OpenMG-ohjelmisto (esimerkiksi SonicStage tai OpenMG Jukebox) on käytössä.
110
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Right
Tallentaminen MD Walkman -toimintojen avulla
(Helppokäyttötila)
1
Aseta MD Walkman -laitteeseen tallentava levy ja kytke MD Walkman
tietokoneeseen.
Lisätietoja kytkennöistä on luvussa ”Tallentimen käyttö”.
Älä kytke virtalähdettä tai USB-kaapelia, ennen kuin data on siirretty kokonaan.
2
Aseta tietokoneen CD-asemaan ääni-CD-levy, jonka haluat tallentaa.
CDDB-rekisteröinti-ikkuna tulee näyttöön, kun käytät CDDB:tä ensimmäistä kertaa.
Voit käyttää CDDB:tä, kun kytket tietokoneen Internetiin.
3
Paina ja liu'uta zREC-kytkintä MD Walkman laitteessa.
Tallennus alkaa.
CD-levyn kaikki raidat tallennetaan uutena ryhmänä.
Tallennuksen lopettaminen
Napsauta
-painiketta tietokoneen näytössä.
Kun ensimmäistä raitaa tallennetaan, voit pysäyttää tallennuksen painamalla x (pysäytys)
-näppäintä MD Walkman -laitteessa.
Tallennustilan asettaminen
Ennen kuin aloitat tallentamisen, napsauta hiiren oikealla painikkeella tehtäväpalkin
MD Simple Burner -kuvaketta ja valitse [recording mode].
Pelkästään ensimmäisen raidan tallentaminen
Ennen kuin aloitat tallentamisen, napsauta hiiren oikealla painikkeella tehtäväpalkin
MD Simple Burner -kuvaketta ja valitse [Recording settings] – [Record 1st Track Only].
Tilan valitseminen, kun CDDB sisältää useita tietoja
Napsauta hiiren oikealla painikkeella tehtäväpalkin
MD Simple Burner -kuvaketta ja
valitse [CDDB(r)] – [Multiple Matches].
— [User Selection]: Näyttöön tulee valintaikkuna.
— [No Resolve]: CD-tietoja ei ladata.
— [First Choice]: Ensimmäinen tieto ladataan.
111
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Left
Tallentaminen tietokoneen toiminnoilla (Vakiotila)
Käynnistä MD Simple Burner valitsemalla [Start] – [All Programs]* – [MD Simple Burner]
– [MD Simple Burner].
∗ [Programs], jos käyttöjärjestelmänä on Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/
Windows 98 Second Edition
z
Voit käynnistää MD Simple Burner -ohjelmiston myös seuraavasti:
• Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin
MD Simple Burner -kuvaketta tai napsauta kuvaketta hiiren
kakkospainikkeella ja valitse [Show Standard Mode].
• Kaksoisnapsauta
MD Simple Burner -kuvaketta työpöydällä.
CD-levyn kaikkien raitojen tallennusikkuna
[REC/STOP]
Napsauta tätä, kun haluat aloittaa
CD-levyn kaikkien raitojen tallentamisen
uutena ryhmänä.
Valitse [Stop], kun haluat lopettaa
tallentamisen.
CD-levyltä valittujen
raitojen kokonaisaika
CD-kuvake
Albumin nimi (CD)
Artistin nimi (CD)
[OPEN]
Napsauta tätä, kun
haluat avata sivulla
113 näkyvän näytön.
MD -kuvake
Levyn nimi (MD)
MD-levyn jäljellä
oleva tallennusaika
Tallennustilan pudotusvalikko
112
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Right
Ääni-CD-levyn valittujen raitojen tallennusikkuna
[CONFIG]
Tätä napsauttamalla voit
Raidan tiedot (CD)
- valita CD-ROM-aseman
- tarkastaa MD Simple Burner -ohjelman versiotiedot
- vahvistaa CDDB:ssä rekisteröidyt CD-tiedot.
CD-levyltä valittujen
Raidan tiedot (MD)
Artistin nimi
raitojen kokonaisaika
Voit muuttaa raidan
[REC/
Levyn nimi nimeä ja numeroa.
Albumin nimi
STOP]
(MD)
[Get CD info]
Ääni-CD-levyn tiedot
(esimerkiksi albumin ja
raidan nimi) siirretään
raitaluetteloon.
[New Group]
Tallennustilan
pudotusvalikko
[CLOSE]
Napsauta tätä, kun haluat sulkea
sivulla 112 näkyvän näytön.
CD-levyn toiminnot
Näillä säätimillä voit vahvistaa raidat, jotka tallennetaan
ääni-CD-levyltä.
Poista kaikkien raitojen valinnat napsauttamalla tätä.
Valitse kaikki raidat napsauttamalla tätä.
Valitse ruudut
Valitse tallennettavien
raitojen valintaruutu.
[Erase]
[All Erase]
MD-levyn jäljellä oleva aika
113
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:L0-Left
SonicStage-ohjelman käyttäminen
Äänidatan siirtäminen
Tässä luvussa neuvotaan, miten tallennat äänidataa ääni-CD-levyltä tietokoneen
kiintolevylle SonicStage-ohjelmiston My Library -kansioon.
Voit tallentaa tai tuoda musiikkia myös Internetistä, tietokoneen kiintolevyltä ja muista
lähteistä. Lisätietoja on SonicStage Help -ohjeessa.
Huomautuksia
• SonicStage-ohjelmiston kanssa voi käyttää vain CD-levyjä, joissa on
• Kopiosuojatut CD-levyt eivät välttämättä toimi normaalisti.
-merkintä.
Lähteen ilmaisin
[Music Source]
[CD Info]
[Format/Bit Rate]
1
Käynnistä SonicStage.
Valitse [Start] – [All Programs]*– [SonicStage] – [SonicStage].
∗ [Programs], jos käyttöjärjestelmänä on Windows 2000 Professional/Windows Millennium
Edition/Windows 98 Second Edition
SonicStage käynnistyy, ja näyttöön tulee ohjelmiston pääikkuna.
z
Voit käynnistää SonicStage-ohjelmiston myös kaksoisnapsauttamalla työpöydän
([SonicStage]-kuvake).
2
-kuvaketta
Aseta tietokoneen CD-asemaan ääni-CD-levy, jonka haluat tallentaa.
Näytön vasemmassa yläkulmassa olevaksi lähteen ilmaisimeksi tulee [Record a CD].
3
Napsauta [Music Source] -painiketta.
Ääni-CD-levyn sisältö näkyy musiikkiluettelossa (näytön vasemmassa laidassa).
114
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Right
4
Jos et halua tallentaa kaikkia raitoja, poista valinta poistettavien raitojen
valintaruudusta ( ).
Jos poistit väärän raidan valinnan, voit palauttaa sen napsauttamalla ruutua uudelleen.
Jos haluat valita kaikki ruudut, valitse .
Jos haluat poistaa kaikkien ruutujen valinnan, valitse .
5
Vaihda tarvittaessa ääni-CD-levyn tallentamisessa käytettävä muoto ja
bittinopeus.
Kun napsautat näytön oikeassa laidassa sijaitsevaa kohtaa [Format/Bit Rate], näyttöön
tulee ”CD Recording Format [My library]” -valintaikkuna. Tässä valintaikkunassa voit
valita ääni-CD-levyn tallentamisessa käytettävän muodon ja bittinopeuden.
6
Napsauta
-painiketta.
Vaiheessa 4 valittujen raitojen tallentaminen alkaa.
Tallennuksen lopettaminen
Napsauta
-painiketta.
z
Jos albumin, artistin ja raidan nimiä tai muita CD-tietoja ei haettu automaattisesti, napsauta näytön
oikeassa laidassa olevaa [CD Info] -kohtaa. Tarvitset tietojen hakemiseen Internet-yhteyden.
115
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Left
Äänidatan siirtäminen tietokoneesta MD Walkman
-laitteeseen
SonicStage-ohjelmiston My Library -kirjastoon tallennettu äänidata voidaan siirtää MD
Walkman -laitteeseen rajattoman monta kertaa.
Siirtokohdeluettelo
[Transfer]
My Library
-luettelo
[Transfer Mode]
1
Liitä MD Walkman -laite tietokoneeseen.
Lisätietoja liitännöistä on kohdassa ”Tallentimen käyttö”.
Älä kytke virtalähdettä tai USB-kaapelia, ennen kuin data on siirretty kokonaan.
2
Valitse siirtokohde näytön oikealla puolella olevasta siirtokohdeluettelosta ja
valitse [Transfer].
Siirtonäyttö (Hi-MD tai Net MD) aukeaa.
3
Valitse siirrettävät raidat näytön vasemmalla puolella sijaitsevasta My Library
-luettelosta.
Jos haluat siirtää enemmän kuin yhden raidan, pidä [Ctrl]-näppäintä alhaalla, kun
valitset raidat.
Jos haluat siirtää albumin kaikki raidat, napsauta albumia.
116
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Right
4
Vaihda siirtotilaa tarvittaessa.
Oletusasetuksen mukaan muodossa OpenMG (PCM/ATRAC3/ATRAC3plus) olevat
raidat siirretään samassa muodossa ja samalla bittinopeudella (normaali siirto).
Jos laite on kytketty tietokoneeseen, joka ei tue yllä mainittua muotoa, laitteen
käyttämä muoto ja siirtonopeus otetaan käyttöön. Joskus tämä saattaa viedä aikaa.
Jos haluat muuttaa muotoa ja bittinopeutta, napsauta näytön keskellä olevaa [Transfer
Mode] -kohtaa, jolloin ”Transfer Mode Settings” -valintaikkuna tulee näyttöön.
5
Napsauta
-painiketta.
Vaiheessa 3 valittujen raitojen siirto alkaa.
Siirron pysäyttäminen
Napsauta
-painiketta.
Hi-MD Walkman -laitteeseen siirrettäessä
Jos haluat toistaa siirretyt raidat Net MD Walkman -laitteella, joka ei tue Hi-MD-tilaa,
valitse tilaksi [Net MD] (toimintatila) näytön oikeasta laidasta vaiheen 2 jälkeen. Tämä
toimintatila voidaan valita vain, kun tallennukseen käytetään vakiolevyä Hi-MD-tilassa.
Huomautuksia
• Siirto epäonnistuu ja näyttöön tulee virheilmoitus seuraavissa tapauksissa:
—Levyllä ei ole riittävästi vapaata tilaa.
—Raidan toistoa on rajoitettu.
• Siirron aikana järjestelmän keskeytys- ja lepotilatoiminnot eivät ole käytettävissä.
• SonicStage-ohjelmiston lisäämän tekstin tyypistä ja merkkien määrästä riippuu, näkyykö teksti
kytketyn MD Walkman -laitteen näytössä. Tämä johtuu kytketyn MD Walkman -laitteen rajoituksista.
117
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Left
Äänidatan siirtäminen takaisin MD Walkman
-laitteesta tietokoneeseen
Siirtokohdeluettelo
[Transfer]
My Library
-luettelo
MD-levyn
raitaluettelo
Siirtäminen MD Walkman -laitteesta takaisin tietokoneeseen
Tietokoneesta MD-laitteeseen siirretty äänidata voidaan siirtää takaisin tietokoneeseen
SonicStage-ohjelmiston My Library -luetteloon.
1
Liitä MD Walkman -laite tietokoneeseen.
Lisätietoja liitännöistä on kohdassa ”Tallentimen käyttö”.
Älä kytke virtalähdettä tai USB-kaapelia, ennen kuin data on siirretty kokonaan.
2
Valitse siirtokohde näytön oikealla puolella olevasta siirtokohdeluettelosta ja
valitse [Transfer].
Siirtonäyttö (Hi-MD tai Net MD) aukeaa.
3
Valitse tietokoneeseen siirrettävät raidat näytön oikealla puolella sijaitsevasta
luettelosta.
4
Napsauta näytön keskellä sijaitsevaa
-painiketta.
Vaiheessa 3 valittujen raitojen siirtäminen alkaa.
118
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Right
Siirron pysäyttäminen
Napsauta
-painiketta.
Huomautus
Muista tietokoneista MD Walkman -laitteeseen siirrettyjä raitoja ei voi siirtää oman tietokoneesi
My Library -luetteloon.
Hi-MD Walkman* -laitteeseen tallennettujen raitojen tuominen
tietokoneeseen
Hi-MD Walkman* -laitteeseen tallennetut raidat voidaan tuoda tietokoneesi SonicStageohjelmiston My Library -luetteloon vain kerran.
∗ Vain Hi-MD-tilassa tallennetut raidat
1
Aseta tallentava levy Hi-MD Walkman -laitteeseen ja kytke laite tietokoneeseen.
2
Valitse siirtokohde näytön oikealla puolella olevasta siirtokohdeluettelosta ja
valitse [Transfer].
3
Napsauta siirrettäviä raitoja näytön oikealla puolella sijaitsevassa Hi-MDluettelossa.
Jos haluat siirtää enemmän kuin yhden raidan, pidä [Ctrl]-näppäintä alhaalla, kun
valitset raidat.
Jos haluat siirtää ryhmän kaikki raidat, napsauta ryhmää.
4
Napsauta näytön keskellä sijaitsevaa
-painiketta.
Näyttöön tulee ”Import”-valintaikkuna.
5
Määritä siirtokohde valintaikkunassa.
Jos haluat siirtää raidat uuteen albumiin, valitse ”Import to a new album” ja kirjoita
albumin nimi tekstiruutuun.
Jos haluat siirtää raidat My Library -luettelossa olevaan albumiin, valitse ”Import to an
existing album” ja valitse albumi napsauttamalla ”Browse”-painiketta.
6
Valitse ”OK”.
Vaiheessa 3 valittujen raitojen siirtäminen alkaa.
119
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Left
Siirtämisen pysäyttäminen
Napsauta
-painiketta.
Huomautus
Huomautuksia
• Et voi tuoda tietokoneeseen raitoja, jotka on tallennettu Net MD -tilassa tai jotka on tallennettu
laitteella, joka ei tue Hi-MD-tilaa.
• Ennen kuin tuot Hi-MD Walkman -laitteelle tallennetut raidat tietokoneeseen, valitse ruudun oikealta
puolelta [Properties]. Näin vahvistat tekstiruudun [Recording settings] tilan (jos se valittu
oletusarvoisesti). Toimi sitten seuraavasti:
—Jos haluat tuoda raitoja kansioon My Library samalla kun poistat ne Hi-MD Walkman -laitteesta,
poista ruudun valinta.
—Jos haluat muokata tuotuja raitoja SonicStage-ohjelmassa, poista ruudun valinta.
—Merkitse ruutu, jos haluat tuoda raitoja My Library -kansioon sekä jättää niiden kopion Hi-MD
Walkman -laitteeseen. Hi-MD Walkman -laitteeseen jätettyjä raitoja käsitellään samalla tavalla kuin
raitoja, jotka on siirretty automaattisesti tietokoneesta. Tällaisia raitoja ei siksi voi jakaa tai yhdistää
Hi-MD Walkman -laitteessa.
• Kun siirrät Hi-MD Walkman -tallentimella ja lineaarisella PCM:llä tallennettuja raitoja
tietokoneeseen muokkaamista (jakamista ja yhdistämistä) varten My Library -sovelluksessa, siirto
saattaa kestää pitkään raitojen pituuksista ja tietokoneen ominaisuuksista riippuen. Tämä ongelma
johtuu MiniDisc-järjestelmän rajoituksesta. Jos haluat muokata lineaarisella PCM:llä tallennettuja
pitkiä raitoja, on suositeltavaa muokata raitoja ensin Hi-MD Walkman -tallentimessa ja siirtää
muokattu data sen jälkeen tietokoneeseen.
120
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Right
SonicStage Help -ohjeen käyttäminen
SonicStage Help -ohjeessa on lisätietoja SonicStage-ohjelmiston käyttämisestä.
SonicStage Help -ohjeesta voit etsiä helposti tietoja erilaisista toiminnoista, kuten
”Importing Tracks”- tai ”Transferring Tracks”-toiminnoista. Ohje sisältää myös runsaasti
hakusanoja, joten voit etsiä tietoja kirjoittamalla sanoja.
SonicStage Help -ohjeen hakeminen näyttöön
Valitse [Help] – [SonicStage Help], kun SonicStage-ohjelmisto on käytössä.
[SonicStage Help]
z
Saat SonicStage Help -ohjeen näyttöön valitsemalla
[Start] – [All Programs]* – [SonicStage] – [SonicStage Help].
∗ [Programs], jos käyttöjärjestelmänä on Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/
Windows 98 Second Edition
Huomautuksia
• SonicStage Help -ohjeessa termillä ”Device/Media” viitataan ulkoiseen laitteeseen, kuten MD
Walkman-, Network Walkman- ja CD Walkman -laitteeseen.
• Noudata Internet-palveluntarjoajan ohjeita suositelluista järjestelmäympäristöistä käyttäessäsi EMD
-palveluita.
121
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Left
SonicStage Help -ohjeen käyttöohjeiden tarkasteleminen
Oikeanpuoleinen
kehys
Vasemmanpuoleinen
kehys
1 Kaksoisnapsauta [Overview]-kohtaa vasemmanpuoleisessa kehyksessä.
2 Napsauta [About This Help File] -painiketta.
Kyseisen kohdan ohje ja selitys tulevat oikeanpuoleiseen kehykseen.
3 Lue teksti.
Vieritä näyttöä tarvittaessa.
Napsauttamalla alleviivattuja sanoja pääset niiden selityksiin.
Sanan etsiminen selityksestä
[Search]
Type in the keyword
to find -tekstiruutu
List Topics
Valitun kohteen
selitys
Etsittyjen sanojen
luettelo
[Display]
1 Avaa [Search]-ikkuna valitsemalla ”Search”.
2 Kirjoita sanat.
3 Napsauta [List Topics] -painiketta.
Näyttöön tulee etsittyjen sanojen luettelo.
4 Valitse haluamasi kohde napsauttamalla.
5 Napsauta [Display]-painiketta.
Valitun kohteen selitys tulee näyttöön.
122
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Right
Tietojen hakeminen SonicStage Help -ohjeesta
Kun haluat nähdä kunkin toiminnon kohteet, napsauta [Contents]-ikkunan vasemmassa
laidassa olevaa Help-kohtaa. Saat lisätietoja napsauttamalla kohdetta.
Äänidatan tuominen tietokoneeseen
Toimi
SonicStage Help
Tuo äänidataa Internetistä
[Importing Tracks] – [Purchasing Tracks from a Music
Service Site]
Tuo äänitiedostot
tietokoneeseen SonicStageohjelmaan
[Importing Tracks] – [Importing Music Files]
Äänidatan kuunteleminen tietokoneelta
Toimi
SonicStage Help
Kuuntele äänidataa
CD-asemasta tai My Library
-kirjastosta
[Music Playback] – [Playing Back an Audio CD] tai
[Playing Back a Track in My Library]
Kuuntele äänidataa
tietokoneeseen liitetystä MD
Walkman -laitteesta
[Music Playback] – [Playing Back a Track on a Device/
Media]
Tuotujen raitojen hallitseminen ja muokkaaminen
Toimi
SonicStage Help
Muuta CD:n lataamiseen
liittyviä tietoja
[Changing SonicStage Settings] – [Changing Settings
for Getting CD information]
Muokkaa albumia
Poista raitoja
[Managing Tracks and Albums] – [Creating/Editing
Albums]
Muuta raitojen tallennuskohde
suoraan
[Changing SonicStage Settings] – [Changing the
Location for Saving Recorded Files]
123
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Left
Äänidatan varmuuskopioiminen
Musiikkidatasta kannattaa ottaa varmuuskopiot. Näin data säilyy, vaikka kiintolevy
hajoaisi tai vaihtaisit tietokonetta.
Toimi
SonicStage Help
Ota äänidatasta varmuuskopio
My Library -kirjastossa
[Backing Up My Library] – [Backing Up Data to a
Disk]
Tutustu SonicStageohjelmiston
varmuuskopiointiin
[Backing Up My Library] – [FAQ-About SonicStage
Backup Tool]
Vianmääritys
Toimi
SonicStage Help
Tutustu vianmääritykseen
[Additional Information] – [Troubleshooting]
Kun haluat tietää
Toimi
SonicStage Help
Etsi vieraita sanoja
[Additional Information] – [Glossary]
Tarkista, mitä äänidatatyyppejä [Overview] – [Content Handled Within SonicStage]
SonicStage-ohjelmistolla voi
hallita
Tutustu SonicStageohjelmiston toimintoihin
[Overview] – [Features]
124
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:L0-Right
Muut tiedot
SonicStage-/MD Simple Burner -ohjelmiston
poistaminen
Jos haluat poistaa SonicStage-/MD Simple Burner -ohjelmiston, noudata seuraavia ohjeita.
1
Valitse [Start] – [Control Panel]*.
∗ [Settings] – [Control Panel], jos käyttöjärjestelmänä on Windows 2000 Professional/Windows
Millennium Edition/Windows 98 Second Edition
2
Kaksoisnapsauta [Add/Remove Programs] -kohtaa.
3
Valitse [SonicStage 2.x.xx] tai [MD Simple Burner 2.0.xx] ”Currently
Installed Programs” -luettelosta ja valitse sen jälkeen [Change and Remove]*.
Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja käynnistä tietokone uudelleen. Ohjelmisto on
poistettu kokonaan, kun tietokone on käynnistynyt uudelleen.
∗ [Change/Remove], jos käyttöjärjestelmänä on Windows 2000 Professional, ja [Add/Remove],
jos käyttöjärjestelmänä on Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition
Huomautus
Kun asennat SonicStage Ver. 2.x-/MD Simple Burner Ver. 2.0 -ohjelmiston, OpenMG Secure Module
x.x asennetaan samalla. Älä poista OpenMG Secure Module x.x -ohjelmistoa, sillä muut ohjelmistot
saattavat käyttää sitä.
125
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Left
Kopiosuojaus
OpenMG-tekniikan avulla voit käyttää digitaalisia musiikkitallenteita ja samalla suojata
niiden haltijoiden tekijänoikeudet. SonicStage salakirjoittaa äänitiedostot OpenMGmuotoon ja tallentaa ne tietokoneesi kiintolevylle, jotta niitä ei voida levittää laittomasti.
Äänitallenteiden rajoitukset
Internetistä on saatavilla runsaasti korkealaatuisia äänitallenteita erilaisten
musiikkilevityspalveluiden kautta. Joidenkin äänitallenteiden tallennukselle ja toistolle on
asetettu rajoituksia, jotta tallenteiden haltijoiden tekijäinoikeuksia voitaisiin suojata
laittomalta levitykseltä. Esimerkiksi tiedostojen toistoaikaa tai toistokertojen määrää
voidaan rajoittaa.
126
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Right
Vianmääritys
Toimi seuraavasti, jos SonicStage-/MD Simple Burner -ohjelmiston käytössä on ongelmia.
1 Tarkista tässä ”Vianmääritys”-kappaleessa kuvatut ongelmat ja niiden ratkaisut.
2 Tarkista SonicStage Help -ohjeessa kuvatut ongelmat ja niiden ratkaisut, kun käytät
SonicStage-ohjelmistoa.
3 Jos ongelmaa ei pysty ratkaisemaan kahdella ensin mainitulla tavalla,
tarkista seuraavan taulukon tiedot ja ota sitten yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Tietokone
• Valmistaja:
• Malli:
• Tyyppi: pöytätietokone / kannettava tietokone
Käyttöjärjestelmän nimi:
RAM-muisti:
Kiintolevyasema (jossa SonicStage/MD Simple Burner -ohjelmisto ja äänidata ovat)
• Aseman koko:
• Vapaa tila:
Ohjelmistoversio
• SonicStage Ver. 2.x1)
• MD Simple Burner Ver. 2.02)
Virheilmoitus (jos sellainen näkyy näytössä):
Jos käytössä on ulkoinen CD-ROM-asema
• Valmistaja:
• Malli:
• Tyyppi: CD-ROM / CD-R/RW (tallentava) / DVD-ROM / Muu (
• Liitäntä tietokoneeseen: PC-kortti / USB / IEEE1394 / Muu (
)
)
Jos käytössä on muu laite, jossa USB-liitäntä
• Laitteen/laitteiden nimi:
1)
2)
Jos haluat tarkistaa SonicStage-ohjelmiston version, siirry kohtaan [Help] – [About SonicStage]
SonicStage-ikkunassa.
Jos haluat tarkistaa MD Simple Burner -ohjelmiston version, siirry kohtaan [CONFIG] – [Version]
MD Simple Burner-ikkunassa.
127
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Left
Ohjelmistoa ei voi asentaa tietokoneelle
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Asennus ei onnistunut.
Käyttöjärjestelmäsi ei tue tätä ohjelmistoa.
tKatso sivu 108.
Kaikkia sovellusikkunoita ei ole suljettu.
tJos aloitat asennuksen muiden sovellusten ollessa
käytössä, järjestelmässä voi esiintyä toimintahäiriö.
Näin voi tapahtua etenkin käytettäessä sovelluksia,
jotka käyttävät paljon järjestelmäresursseja, kuten
virustorjuntaohjelmistoa.
Kiintolevyllä ei ole tarpeeksi vapaata tilaa.
tTarvitset vähintään 200 Mt vapaata tilaa.
Asennus näyttää keskeytyneen
ennenaikaisesti.
Tarkista, onko asennusikkunan alla jokin virhesanoma.
tPidä [Alt]-näppäintä alhaalla ja paina
sarkainnäppäintä [Tab]. Jos näyttöön on tullut
virhesanoma, paina [Enter]-näppäintä. Asennus
jatkuu. Jos virhesanomaa ei ole, asennus on vielä
käynnissä. Odota rauhassa vielä vähän aikaa.
Näytön asennuksen etenemistä Asennus etenee normaalisti. Odota vielä. Asennus
kestää vähintään 30 minuuttia. Asennusaika riippuu
osoittava palkki ei liiku enää.
CD-asemasta ja käyttöjärjestelmästä.
CD-ROM-aseman
latausmerkkivalo ei ole palanut
muutamaan minuuttiin.
128
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Right
Tietokoneeseen kytketyn MD Walkman -laitteen käyttäminen
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Tietokone ei tunnista MD
Walkman -laitetta.
MD Walkman -laitetta ei ole kytketty kunnolla
tietokoneeseen USB-kaapelilla.
tLiitä MD Walkman tietokoneeseen huolellisesti.
tIrrota ja liitä MD Walkman uudelleen. Jos tietokone
ei edelleenkään tunnista MD Walkman -laitetta,
irrota kaapeli, käynnistä tietokone uudelleen ja tee
liitännät uudelleen.
MD Walkman -laitteeseen ei ole asetettu levyä.
tTarkista, onko MD Walkman -laitteeseen asetettu
levy.
Net MD -ohjainta ei ole asennettu.
tAsenna SonicStage-/MD Simple Burner -ohjelmisto
vakiovarusteisiin kuuluvalta CD-ROM-levyltä.
Ohjelmiston asentaminen ei onnistunut.
tIrrota liitetty laite ja asenna ohjelmisto uudelleen
vakiovarusteisiin kuuluvalta CD-ROM-levyltä.
Vakiovarusteisiin kuuluva USB-kaapeli on irronnut.
tLiitä vakiovarusteisiin kuuluva USB-kaapeli
huolellisesti.
Liitännöissä on käytetty USB-keskitintä.
tSoittimen toimintaa ei voida taata USB-keskitintä
käytettäessä. Liitä MD Walkman -laite suoraan
tietokoneen USB-liitäntään.
Vaikka MD Walkman -laite on
kytketty tietokoneeseen
USB-kaapelilla, SonicStageohjelmiston näytössä ei ole
tietoa liitännästä.
SonicStage-laitteen tunnistamiseen kuluu hieman aikaa.
Odota hetki.
Toinen sovellus on käytössä.
tLiitä vakiovarusteisiin kuuluva USB-kaapeli
uudelleen hetken kuluttua. Jos tietokone ei vieläkään
tunnista MD Walkman -laitetta, irrota MD Walkman
tietokoneesta, käynnistä tietokone uudelleen ja
kytke USB-kaapeli uudelleen.
MD Walkman -laite ei toimi
normaalisti, vaikka tietokone
tunnistaa sen.
Vakiovarusteisiin kuuluva USB-kaapeli on irronnut.
tLiitä vakiovarusteisiin kuuluva USB-kaapeli
huolellisesti.
Liitännöissä on käytetty USB-keskitintä.
tSoittimen toimintaa ei voida taata USB-keskitintä
käytettäessä. Liitä MD Walkman -laite suoraan
tietokoneen USB-liitäntään.
129
model name1[MZ-NH900/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI020REGIX.fm]
masterpage:Left
Hakemisto
A
K
Aikamerkintä 37
Akku
ladattava akku 15
Akku ja paristo
akun ja pariston kestoaika 18
kuivaparisto 16
Asentaminen 108
ATRAC3plus 100
AVLS-toiminto 72
Kiintolevy
vapaa tila 108
Kirjanmerkki
lisääminen 44, 48
toistaminen 44, 48
Kontrasti 77
Kopiosuojaus 126
Kuusialueinen taajuuskorjain 51
Kytkeminen 110, 111
analoginen 35
digitaalinen 19
latauksen aikana 15
tietokone 78
Käynnistä (ohjelmisto)
SonicStage 114
Käynnistäminen (ohjelmisto)
MD Simple Burner 112
C
CD-asema 108
CDDB 108, 111
CD-ROM 109
D
Datan tallentaminen 80
DSP TYPE-S 103
E
EMD-palvelu 108
F
Formaatti 71
G
G-PROTECTION 103
H
Hakeminen 50
Hi-MD 100
HOLD-toiminto 12
J
Jakaminen
jakamiskohdan siirtäminen 69
suora jakaminen 69
Järjestelmän rajoitukset 108
Järjestelmäympäristö 108
L
Lataaminen 15
Levymuisti 74
Levytila 76
Linear PCM 100
Lisävarusteet
vakiolisävarusteet 10
valinnaiset 85
M
Manuaalinen tallentaminen 36
MD Simple Burner 110
MDLP 35
My Library 114
N
Net MD 110
Nimeäminen 57, 59
Nimeäminen uudelleen 58
Nimi 56
Nopeuden säätö 54
O
OpenMG Secure Module x.x 125
130
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\01FIMZNH900CED\01FI020REGIX.fm]
masterpage:Right
P
U
Pikatila 75
Poistaminen 125
koko levy 67
raidat 66
ryhmät 66
Puhdistaminen 83
USB-kaapeli 10
USB-portti 108
R
Raitamerkki
lisääminen (raitojen jakaminen) 68
poistaminen (raitojen yhdistäminen)
70
Raitojen yhdistäminen 70
Ryhmä
luominen 60
poistaminen 66
purkaminen 62
siirtäminen 64
tallentaminen 38
S
Siirtäminen
MD Walkman -laitteeseen 116
raidat 62
ryhmät 63
tietokoneeseen 118
Simple-tila 111
SonicStage 114
SonicStage Help -ohje 121
V
Valikko 25
Valikkotila 72
Virtuaalinen surround-ääni 51
W
Windows 2000 Professional 108, 112,
114, 121, 125
Windows 98 Second Edition 108, 112,
114, 121, 125
Windows Media Player 108
Windows Millennium Edition 112, 114,
121, 125
Windows XP Home Edition 108
Windows XP Media Center Edition 108
Windows XP Media Center Edition 2004
108
Windows XP Professional 108
WMA-tiedosto 108
Ä
Äänimerkki 73
T
Tahdistettu tallentaminen 40
tallennustila 111
Tallennustila (bittinopeus) 115, 119
Tallentaminen
analoginen 35
digitaalinen 19
mikrofonin avulla 33
raitamerkkien lisääminen 37
tila (Hi-MD/MDLP) 35
äänenvoimakkuus 34, 36
Tarkistaminen
jäljellä oleva aika 31, 41
toistokohta 41
Taustavalo 73
Toistotila
Alitoistotila 45, 49
Päätoistotila 43, 46
Uudelleentoisto 45, 49
Tuominen 114
131
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-92(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_084\FI\3266536931FI\02BOCMZNH900CED\01FIB09BCO-EU.fm]
Printed in Malaysia
masterpage:Left
* 3 2 6 6 5 3 6 9 3 * (1)
model name1[MZ-NH900] model name2[MZ------]
[3-266-536-93(1)]
Download PDF