Sony | NWZ-X1060 | Sony NWZ-X1060 Käyttöohjeet

Sisällysluettelo
Hakemisto
Käyttöopas
NWZ-X1050 / X1060
©2009 Sony Corporation
4-141-618-21 (1)
Sisällysluettelo
Käyttöoppaan selaaminen
Siirtyminen sisällysluetteloon
Etsi haluamasi tiedot oppaan aiheiden luettelosta.
Siirtyminen hakemistoon
Etsi haluamasi tiedot oppaan avainsanojen luettelosta.
 Vihjeitä
Sisällysluettelossa tai hakemistossa mainitulle sivulle voi siirtyä napsauttamalla
sivunumeroa.
eri sivuilla mainituille viitesivuille voi siirtyä napsauttamalla sivuviittausta
Käyttöoppaan

(esimerkiksi  sivu 4).
Viitesivun voi etsiä avainsanan perusteella kirjoittamalla avainsanan Adobe Reader
-ikkunan tekstinetsintäkenttään.
toimintatapa voi vaihdella Adobe Reader -version mukaan.
Tarvittava

Sivun asettelun muuttaminen
Sivun näyttöasetuksia voidaan muuttaa Adobe Reader -ikkunassa olevien
painikkeiden avulla.
Tekstinetsintäkenttä
Jatkuva
Sivut näytetään jatkuvina yksi
toisensa jälkeen niin, että sivun
leveys sovitetaan ikkunaan. Näyttöä
vieritettäessä ylös- tai alaspäin
edellinen ja seuraava sivu seuraavat
toisiaan katkeamatta.
Yksi sivu
Sivut näytetään yksitellen niin, että
sivu sovitetaan ikkunaan. Näyttöä
vieritettäessä näkyviin tulee joko
edellinen tai seuraava sivu.
Hakemisto
Käyttöoppaassa olevien painikkeiden käyttäminen
Voit siirtyä ”Sisällysluetteloon” tai ”Hakemistoon” napsauttamalla tämän
oppaan sivujen oikeassa yläkulmassa olevia painikkeita.
Perustoiminnot ja näytöt
Kuulokkeiden liittäminen................................8
Soittimen virran kytkeminen ja
katkaiseminen...................................... 9
Painikkeiden ja kosketuspaneelin
poistaminen käytöstä...................................10
Kosketuspaneelin käyttäminen............ 11
Tietoja Home-valikosta....................... 13
Home-valikon käyttäminen................. 14
Asetusvalikon käyttäminen................. 18
Tekstin syöttäminen............................. 20
Tietoja soittimen mukana
toimitettavasta ohjelmistosta............ 22
Windows Media Player 11.............................22
Media Manager for WALKMAN..................22
Content Transfer.............................................23
Soittimen valmisteleminen
Soittimen akun lataaminen.................. 24
Päivämäärän ja kellonajan
asettaminen........................................ 26
Musiikin, videoiden, valokuvien ja
podcast-ohjelmien hakeminen.......... 27
Musiikin, videoiden, valokuvien ja
podcast-ohjelmien siirtäminen......... 28
Langaton lähiverkkoyhteys.................. 33
Soittimen kanssa toimivat
langattomat verkot.......................................33
Yhteyden luominen langattomaan
lähiverkkoon.................................................34
Langattoman lähiverkkoyhteyden
katkaiseminen...............................................36
Detailed Information -näytön
avaaminen.....................................................46
Musiikkiasetusten muuttaminen......... 47
Toistotila (Play Mode)....................................47
Toistoalue (Playback Range).........................48
Taajuuskorjaus (Equalizer)............................48
Äänen eloisuuden parantaminen
(VPT (Surround))........................................50
Korkeiden äänien korjaaminen
(DSEE (Sound Enhance))...........................51
Clear Stereo -äänen käyttäminen
(Clear Stereo)................................................52
Kappaleiden äänenvoimakkuuserojen
tasaaminen (Dynamic Normalizer)...........52
Albumiluettelon näyttötapa
(Album Display Format).............................53
Videoiden katseleminen
Videon toistaminen (Videos)................. 54
Videotoistonäyttö............................................55
Kohtauksien selaaminen (Scene Scroll). ..........57
Videoiden hakeminen.......................... 58
Videoiden poistaminen........................ 59
Parhaillaan toistettavan videon
poistaminen..................................................59
Videoiden poistaminen luettelosta
valitsemalla...................................................59
Videoasetusvalikon käyttäminen......... 60
Videoasetusten muuttaminen.............. 61
Zoomauksen asetukset
(Zoom Settings)............................................61
Vain videoiden äänen toistaminen
(On-Hold Display).............................................63
Videoluettelon järjestys
(Order of Video List)...................................63
Musiikin toistaminen
Musiikin toistaminen (Music)................ 37
Musiikintoistonäyttö......................................38
Luettelonäyttö..................................................39
Albumin valitseminen kansikuvia selaamalla
(albumien selaus)...............................................41
Kappaleiden etsiminen........................ 42
Kappaleen viitetietojen hakeminen
(Related Links). ...................................... 43
Jatkuu 
Hakemisto
Osat ja painikkeet.................................. 6
Kappaleiden poistaminen.................... 44
Musiikkiasetusvalikon käyttäminen.... 45
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
Valokuvien katseleminen (Photos)......... 64
Valokuvanäyttö................................................66
Valokuvaluettelon näyttötavan asettaminen
(Photo List Format).....................................70
FM-radion kuunteleminen
FM-radion kuunteleminen.................. 71
FM-radion kuunteleminen............................72
Radioasemien esivirittäminen
automaattisesti (Auto Preset)..........................73
Radioasemien esivirittäminen
manuaalisesti................................................74
Esiviritettyjen radioasemien
poistaminen..................................................74
FM-radion asetusten muuttaminen..... 75
Vastaanottoherkkyyden asettaminen
(Scan Sensitivity)..........................................75
Mono- tai stereoäänen valitseminen
(Mono/Auto)................................................75
FM-radion asetusvalikon
käyttäminen....................................... 76
YouTube-videoiden katseleminen
Lataaminen podcast -ohjelmasta..................86
Lataaminen kaikista päivitettäviksi
valituista podcast-ohjelmista......................87
Päivitettävien podcast-ohjelmien
valitseminen/valinnan poistaminen..........88
Ladattavien episodien määrän
asettaminen...................................................89
Podcast-ohjelman toistaminen............ 90
Podcast-ohjelmien toistaminen....................90
Podcast-toistonäyttö.......................................91
Podcast-episodien hakeminen............. 94
Podcast-episodien hakeminen......................94
Episodiluettelonäyttö......................................95
Podcast List -näyttö........................................96
Podcast-ohjelmien poistaminen.......... 98
Parhaillaan toistettavan podcast-ohjelman
poistaminen..................................................98
Episodiluettelossa olevan episodin
poistaminen..................................................98
Podcast-ohjelman kaikkien episodien
poistaminen..................................................98
Podcast-ohjelman poistaminen....................98
Kaikkien podcast-ohjelmien
poistaminen..................................................99
Podcast-asetusvalikon
käyttäminen..................................... 100
Web-sivustojen katseleminen
Web-sivustojen katseleminen
(Internet Browser)................................. 102
Internet-selainnäyttö................................... 104
YouTube-videoiden katseleminen....... 77
Ohjauspainikkeiden toiminnot......... 105
YouTube-videoiden hakeminen........... 80
Internet-selaimen asetuksien
muuttaminen................................... 107
YouTube-videoiden katseleminen................77
YouTube-toistonäyttö.....................................79
Maan/alueen valitseminen.............................81
Aikajakson valitseminen................................81
YouTube-asetusvalikon
käyttäminen....................................... 82
Podcast-ohjelmien käyttäminen
Ennen podcast-ohjelmien
käyttämistä........................................ 83
Suosikkien käyttäminen.............................. 106
Historialuettelon käyttäminen................... 106
Näyttötapa (View Mode)............................ 107
Sivun tiedot (Page Information)................ 107
Aloitussivu (Startup Page).......................... 108
Yksityiskohtaiset asetukset
(Detailed Settings).................................... 108
Yksityisyyden suojan asetukset
(Privacy Settings)...................................... 109
Evästeasetukset (Cookie Settings)............. 109
Mikä on podcast-ohjelma?............................83
Podcast-ohjelman rekisteröiminen...... 84
Podcast-ohjelman rekisteröiminen
soittimen Internet-selaimen avulla............84
Jatkuu 
Hakemisto
Valokuvien hakeminen........................ 67
Valokuvien poistaminen...................... 68
Valokuvien asetusvalikon
käyttäminen....................................... 69
Valokuvien asetusten muuttaminen.... 70
Episodien lataaminen.......................... 86
Sisällysluettelo
Valokuvien katseleminen
Melunvaimennusympäristön valitseminen
(Select NC Environment)......................... 116
Melunvaimennuksen voimakkuuden
asettaminen................................................ 117
Yleiset asetukset
Yleisten asetusten muuttaminen....... 118
Laitteen tiedot (Unit Information)............ 118
Äänenvoimakkuuden rajoittaminen
(AVLS (Volume Limit))............................ 119
Äänimerkkiasetukset (Beep Settings)....... 119
Näytön sammutusajastin
(Screen Off Timer).................................... 120
Kirkkaus (Brightness).................................. 121
Taustakuvan asetukset
(Wallpaper Settings)................................. 121
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen
(Set Date-Time)......................................... 122
Päivämäärän näyttötavan asettaminen
(Date Display Format).............................. 123
Kellonajan näyttötavan asettaminen
(Time Display Format)............................. 123
Estotilan asetukset (Hold Settings)............ 123
Reset All Settings......................................... 124
Syöttöhistorian tyhjentäminen
(Clear Input History)................................ 124
Alustaminen (Format)................................ 125
USB-yhteystila
(USB Connection Mode)......................... 125
Kielen asetukset (Language Settings)........ 126
Palvelumaa/-alue
(Service Country/Region)........................ 126
Lähiverkkotoiminnon ottaminen käyttöön/
poistaminen käytöstä
(WLAN Function On/Off)...................... 127
Uusi rekisteröinti (New Registration)....... 128
Access Points -näyttö................................... 133
Nykyisen yhteyden tiedot
(Current Connection Details)................. 136
Yksityiskohtaiset tiedot
(Detailed Information)............................. 137
Verkkoyhteyden katkaiseminen
(Disconnect from Network).................... 137
Hyödyllisiä tietoja
Akun keston pidentäminen............... 138
Tiedostomuoto ja bittinopeus........... 139
Äänitiedostomuoto...................................... 139
Videotiedostomuoto.................................... 140
Valokuvatiedostomuoto.............................. 140
Tiedostojen tallentaminen................. 141
Soittimen laiteohjelmiston
päivittäminen.................................. 142
Vianmääritys
Vianmääritys...................................... 143
Ilmoitukset......................................... 160
Lisätietoja
Varotoimet......................................... 161
Näyttöön liittyviä varotoimia..................... 166
Puhdistaminen............................................. 167
Ohjelmisto.................................................... 167
Käyttöoikeuksiin ja tavaramerkkeihin
liittyvä ilmoitus................................ 170
Tekniset tiedot................................... 172
Hakemisto.......................................... 178
Huomautus
Kaikkia malleja ei välttämättä myydä siinä maassa tai sillä alueella, josta olet hankkinut
soittimen.
Hakemisto
Tietoja melunvaimennustoiminnosta
(Noise Canceling)............................ 110
Toisto melunvaimennustoimintoa
käyttämällä...................................... 112
Ulkoisten äänilähteiden kuunteleminen
(External Input Mode)............................ 113
Ympäristön melun vaimentaminen
musiikkia kuuntelematta
(Quiet Mode). ...................................... 115
Melunvaimennustoiminnon asetusten
muuttaminen................................... 116
Langattoman lähiverkon asetusten
muuttaminen................................... 127
Sisällysluettelo
Melunvaimennustoiminnon käyttäminen
Perustoiminnot ja näytöt
Sisällysluettelo
Osat ja painikkeet
Etuosa
Hakemisto
Näyttö (kosketuspaneeli)
Voit käyttää soitinta koskettamalla
esimerkiksi näytössä olevaa
kuvaketta, toimintoa tai
ohjauspainiketta ( sivu 11).
 HOME-painike
Home-valikko avataan tällä
painikkeella ( sivu 13).
Jos painat HOME-painiketta
jatkuvasti, näyttö pimenee ja soitin
siirtyy valmiustilaan. Jos painat jotain
painiketta soittimen ollessa
valmiustilassa, näkyviin tulee ennen
valmiustilaan siirtymistä näkyvissä
ollut näyttö (kuten toisto- tai
luettelonäyttö) tulee uudelleen
näkyviin ja soitin on valmis käyttöön.
Jos soitin on valmiustilassa
pidempään kuin noin yhden
vuorokauden, siitä katkeaa
automaattisesti virta kokonaan. Kun
sitten painat jotain painiketta
soittimen virran ollessa katkaistuna,
aloitusnäyttö tulee ensin näkyviin ja
sitten näkyviin tulee Home-valikko.
Huomautus
Soitin kuluttaa hieman akkuvirtaa myös
valmiustilassa. Siksi akku voi tyhjentyä
melko pian, jos soitinta pidetään pitkään
valmiustilassa katkaisematta siitä välillä
kokonaan virtaa.
 WM-PORT-liitäntä
Liitä tähän liitäntään soittimen
mukana toimitettu USB-kaapeli tai
lisävarusteina saatavat oheislaitteet.
 Sisäinen antenni
Älä peitä antennia kädellä tai millään
esineellä langattoman lähiverkon
käytön aikana.
 VOL +*1/– -painike
Säätää äänenvoimakkuutta.
 NOISE CANCELING -kytkin
Melunvaimennustoiminto otetaan
käyttöön siirtämällä NOISE
CANCELING -kytkintä nuolen 
suuntaisesti ( sivu 110).
 RESET-painike
Soittimen tehdasasetukset voidaan
palauttaa painamalla RESETpainiketta esimerkiksi pienellä
neulalla ( sivu 143).
Jatkuu 
Perustoiminnot ja näytöt
Sisällysluettelo
Takaosa
Hakemisto
/-painikkeet
Painamalla näitä painikkeita
siirrytään kappaleen tai videon
alkuun tai kelataan eteen- tai
taaksepäin.
 Kuulokeliitäntä
Tähän liitetään kuulokkeet
( sivu 8).
 *1-painike
Painiketta  painamalla aloitetaan
kappaleen tai videon toisto. Toiston
aikana soittimen voi siirtää
taukotilaan -painiketta
painamalla.
 HOLD-kytkin
HOLD-kytkimellä soittimen
painikkeet ja kosketuspaneelin voi
poistaa käytöstä niiden tahattoman
käytön estämiseksi.
*1Painikkeissa on kohopisteet. Ne
helpottavat painikkeiden käyttöä.
Perustoiminnot ja näytöt
Sisällysluettelo
Kuulokkeiden liittäminen
Liitä kuulokkeet soittimen kuulokeliitäntään niin, että ne napsahtavat
paikalleen. Jos kuulokkeet on liitetty väärin, ääntä ei kuulu.
Hakemisto
Kuulokkeet
Huomautus
Soittimen mukana toimitetut kuulokkeet on tarkoitettu vain tähän soittimeen. Jos
soittimen mukana toimitetut kuulokkeet liitetään toiseen laitteeseen, ääntä ei ehkä
kuulu.
Tietoja melunvaimennustoiminnosta
Melunvaimennustoiminto ( sivu 110) on käytössä, kun käytetään soittimen
mukana toimitettuja kuulokkeita. Soittimen mukana toimitetut kuulokkeet on
tarkoitettu vain tähän soittimeen, eikä niitä voida käyttää muiden laitteiden
kanssa.
Korvapehmusteiden oikea asennus
Jos korvapehmusteet eivät sovi hyvin korviisi, matalat bassoäänet eivät ehkä
kuulu ja melunvaimennustoiminto ( sivu 110) voi toimia tehottomasti.
Jotta saat hyvän äänentoiston, muuta korvapehmusteiden kokoa tai säädä
niiden asentoa niin, että ne istuvat korviin mukavasti ja tiukasti.
Ostohetkellä kuulokkeissa on M-kokoiset korvapehmusteet.
Jos korvapehmusteet eivät sovi hyvin korviisi, kokeile
kuulokkeiden mukana toimitettuja S- tai L-kokoisia
pehmusteita.
Kun vaihdat korvapehmusteita, aseta ne pitävästi kuulokkeiden
päälle, jotta ne eivät vahingossa irtoa ja jää korviisi.
Jos korvapehmusteet rikkoutuvat, hanki lisävarusteina saatavat
korvapehmusteet (EP-EX1).
L
L
Perustoiminnot ja näytöt
Sisällysluettelo
Soittimen virran kytkeminen ja katkaiseminen
Hakemisto
HOME-painike
Soittimen virran kytkeminen
Kytke soittimeen virta painamalla mitä tahansa painiketta.
 Vihje
, poista HOLD-toiminto käytöstä siirtämällä
Jos näytön yläreunassa näkyy kuvake
soittimen takaosan HOLD-kytkintä nuolen  suhteen vastakkaiseen suuntaan.
Soittimen virran katkaiseminen
Jos painat HOME-painiketta jatkuvasti, ”POWER OFF” -näyttö tulee näkyviin,
soitin siirtyy valmiustilaan ja näyttö pimenee.
Jos soitin on valmiustilassa noin yhden päivän, sen virta katkeaa
automaattisesti kokonaan.
 Vihjeitä
”Screen Off Timer” -asetuksella ( sivu 120) määritetyn ajan kuluttua näyttö pimenee,
mutta näytön voi aktivoida koskettamalla sitä.
Soitin siirtyy valmiustilaan noin 10 minuutin kuluttua näytön pimenemisestä.
Kosketuspaneelia ei voi käyttää valmiustilan aikana. Kytke soittimeen virta painamalla
jotakin painiketta, niin voit käyttää kosketuspaneelia.
Aseta soittimen päivämäärä ja kellonaika ennen soittimen käyttöä ( sivu 26).
Huomautuksia
Soitinta ei voi käyttää, kun se on liitettynä tietokoneeseen. Irrota USB-kaapeli ennen
soittimen käyttämistä.
Kun soitin on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla, tiedot esimerkiksi viimeksi
toistetun kappaleen, video tai valokuvan toistonjatkamiskohdasta tyhjentyvät. Valitse
haluttu sisältö uudelleen luettelonäytöstä.
10
Perustoiminnot ja näytöt
Soittimen voi suojata kuljetuksen ajaksi tahattomalta käytöltä HOLD-kytkimen
avulla.
Hakemisto
HOLD-kytkin
Soittimen lukitseminen
 Siirrä HOLD-kytkintä nuolen  suuntaan.
Käyttöpainikkeet ja kosketuspaneeli poistuvat käytöstä ja
näkyviin tietoalueelle ( sivu 13).
tulee
 Vihje
Myös pelkän kosketuspaneelin voi lukita niin, että käyttöpainikkeet pysyvät käytössä
( sivu 123).
Soittimen lukituksen poistaminen
 Siirrä HOLD-kytkintä nuolen  suhteen vastakkaiseen suuntaan.
Käyttöpainikkeet ja kosketuspaneeli tulevat käyttöön ja
tietoalueelta ( sivu 13).
Sisällysluettelo
Painikkeiden ja kosketuspaneelin poistaminen käytöstä
katoaa
Huomautus
Kosketuspaneelia ei voi käyttää soittimen ollessa lukittuna. Jos jotain painiketta
painetaan, kuvake
tulee näkyviin tietoalueelle.
11
Perustoiminnot ja näytöt
Valitseminen koskettamalla
Valitse esimerkiksi kuvake, toiminto tai ohjauspainike koskettamalla.
Vierittäminen vetämällä
Voit vierittää luetteloa vetämällä luettelossa sormella ylös- tai alaspäin. Voit
myös valita toiston aloituskohdan vetämällä osoitinta hakuliukusäätimessä.
Jatkuu 
Hakemisto
Soitinta voi käytää kosketuspaneelin avulla.
Voit käyttää soitinta koskettamalla esimerkiksi näytössä näkyvää kuvaketta,
toimintoa tai ohjauspainiketta. Voit vierittää luetteloa vetämällä ylös- tai
alaspäin ja vierittää nopeasti luetteloa tai pikkukuvia (pienikokoisia luettelossa
näkyviä kuvia) pyyhkäisemällä.
Sisällysluettelo
Kosketuspaneelin käyttäminen
12
Perustoiminnot ja näytöt
Käsineessä olevalla sormella
Vähintään kahdella sormella
Sormenkynnellä
Märällä sormella
Esimerkiksi lyijy- tai kuulakärkikynällä tai elektronisella kynällä
Sormella ja samanaikaisesti jollakin esineellä.
Hakemisto
Huomautus kosketuspaneelin käyttämisestä
Kosketuspaneeli ei toimi oikein, jos sitä käytetään
Sisällysluettelo
Nopea vierittäminen pyyhkäisemällä
Voit vierittää luetteloa nopeasti pyyhkäisemällä näyttöä sormella ylös- tai
alaspäin. Samoin pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin tai sivuttain saat näkyviin
seuraavan tai edellisen albumien selausnäytössä ja seuraavan tai edellisen
kuvan kohtausten selausnäytössä.
13
Perustoiminnot ja näytöt
Seuraavassa taulukossa on soittimen päätoimintojen luettelo.
Lisätietoja toiminnoista on mainituilla viitesivuilla.
FM Radio
YouTube
Internet Browser
Photos
Music
Videos
NC Modes
Settings
Podcasts
Internet Browser
Voit selata web-sivustoja langattoman Internet-yhteyden
kautta ( sivu 102).
FM Radio
Voit kuunnella FM-radioasemia ( sivu 71).
YouTube
Voit katsella YouTube-sivuston videoita langattoman
Internet-yhteyden kautta ( sivu 77).
Photos
Voit katsella soittimeen siirrettyjä valokuvia ( sivu 64).
Music
Voit kuunnella soittimeen siirrettyjä kappaleita ( sivu 37).
Videos
Voit katsella soittimeen siirrettyjä videoita ( sivu 54).
Settings
Voit määrittää soittimen ja sen sovellusten asetukset
( sivu 118).
Podcasts
Voit ladata podcast-episodeja langattoman Internet-yhteyden
kautta ja toistaa niitä ( sivu 83).
NC Modes
Voit vaimentaa ympäristön melua aktiivisen
melunvaimennustekniikan avulla ( sivu 110).
Tietoja ilmoitusalueesta
Alla olevassa taulukossa olevat kuvakkeet näkyvät ilmoitusalueella. Kuvakkeet
vaihtelevat toistotilan, asetusten tai näyttöjen mukaan.
Lisätietoja kuvakkeista on mainituilla viitesivuilla.
Kuvakkeet
Kuvaus
, , , , ,  jne.
Toistotila ( sivu 38, 55, 79, 91, 92)
Estotilan ilmaisin ( sivu 10)
Langattoman tiedonsiirron tila ( sivu 129)
Malunvaimennuksen ilmaisin ( sivu 112)
Akun jäljellä olevan varauksen ilmaisin ( sivu 24)
Hakemisto
Tietoalue
Sisällysluettelo
Tietoja Home-valikosta
14
Perustoiminnot ja näytöt
HOME-painike
Home-valikosta haluttu toiminto voidaan valita näytön
kosketuspaneelitoiminnoilla ( sivu 11). Esimerkiksi musiikin, videoiden ja
valokuvien toistonäytössä voit käyttää soitinta valitsemalla ohjauspainikkeen
tai näytössä näkyvän toiminnon.

Jatkuu 
Hakemisto
Home-valikon kautta voidaan käyttää kaikkia toimintoja, kuten hakea
kappaleita tai muuttaa asetuksia.
Home-valikko tuodaan näkyviin painamalla soittimen HOME-painiketta.
Sisällysluettelo
Home-valikon käyttäminen
15
Perustoiminnot ja näytöt
(Search)  ”Album” 
Seuraavassa on kuvattu tämän esimerkin mukainen todellinen menettely.
Paina HOME-painiketta.
Home-valikko tulee näkyviin.
HOME-painike
Kosketa
(Music).
Musiikintoistonäyttö tulee näkyviin.
Voit käyttää soitinta koskettamalla
musiikintoistonäytön ohjauspainikkeita.
Kosketa
(Search).
Hakuvalikko tulee näyttöön.
Jatkuu 
Hakemisto
Esimerkki: Valitse Home-valikosta (Music) 
haluttu albumi  haluttu kappale.
Sisällysluettelo
Tämän käyttöoppaan ohjeissa Home-valikon käyttö on kuvattu seuraavassa
esitetyllä tavalla.
16
Perustoiminnot ja näytöt
Sisällysluettelo
Kosketa ”Album”.
Hakemisto
Albumiluettelonäyttö tulee näkyviin.
Voit vierittää luetteloa vetämällä sormella
ylös- tai alaspäin.
Kosketa haluamaasi albumia.
Valitun albumin kappaleluettelonäyttö tulee
näkyviin.
Kosketa haluamaasi kappaletta.
Musiikintoistonäyttö tulee näkyviin, ja toisto
alkaa.
Jatkuu 
17
Perustoiminnot ja näytöt
Hakemisto
Palaaminen edelliseen näyttöön käytön aikana
Kosketa (To List)/ (Up).
Sisällysluettelo
Palaaminen Home-valikkoon käytön aikana
Paina HOME-painiketta.
18
Perustoiminnot ja näytöt
Toistonäyttö
Asetusvalikko
(Option Menu)
Asetusvalikosta voi valita halutun asetuksen kosketuspaneelitoiminnoilla
( sivu 11).
Alla on esimerkki siitä, miten ”Play Mode” -asetukseksi valitaan ”Shuffle”.
 Kosketa musiikintoistonäytössä
(Option Menu).
Asetusvalikko tulee näkyviin.
(Option Menu)
Jatkuu 
Hakemisto
Asetusvalikossa olevat asetukset määräytyvät valitun toiminnon mukaan,
niiden avulla voit muuttaa kunkin sovelluksen asetuksia.
Asetusvalikko avataan koskettamalla (Option Menu) toisto- tai
luettelonäytössä. Asetusvalikon voi sulkea koskettamalla (Option Menu)
uudelleen.
Sisällysluettelo
Asetusvalikon käyttäminen
19
Perustoiminnot ja näytöt
Sisällysluettelo
Kosketa ”Play Mode”.
Hakemisto
Kosketa ”Shuffle”.
Kosketa ”OK”.
Toistotilan asetukseksi vaihtuu ”Shuffle”.
Asetusvalikon toiminnot määräytyvät sen mukaan, missä näytössä vaihtoehtoa
(Option Menu) kosketetaan.
Lisätietoja on seuraavilla sivuilla.
”Musiikkiasetusvalikon käyttäminen” ( sivu 45)
”Videoasetusvalikon käyttäminen” ( sivu 60)
”Valokuvien asetusvalikon käyttäminen” ( sivu 69)
”FM-radion asetusvalikon käyttäminen” ( sivu 76)
”YouTube-asetusvalikon käyttäminen” ( sivu 82)
”Podcast-asetusvalikon käyttäminen” ( sivu 100)
20
Perustoiminnot ja näytöt
Esimerkki: Kirjain- ja numeronäppäimistö englannin kieltä varten
Syöttökenttä
Ennakoivan tekstin kenttä
(vain englanti ja kiina)
Syöttötilan näppäin
Syöttötilan muuttaminen (näppäinmääritykset)
Kun kosketat syöttötilan näppäintä, näppäinmääritykset muuttuvat
järjestyksessä peräkkäin. Näppäinmäärityskartat vaihtelevat kielen mukaan.
Huomautus
Kulloisenkin tekstikentän mukaan voi olla, että syöttötilaa ei voi vaihtaa
merkkirajoitusten takia.
Tietoja kiinankielisen tekstin syöttämisestä
Kiinankielistä tekstiä voi syöttää pinyin-syöttötavalla (yksinkertaistettu kiina)
ja zhuyin-syöttötavalla (perinteinen kiina).
Tietoja ennakoivasta tekstitoiminnosta
Englannin ja kiinan kielten näyttönäppäimistöön liittyy ennakoiva
tekstitoiminto. Kun merkkejä syötetään, ennakoiva tekstitoiminto tuo näkyviin
sanaehdokkaita jo syötetyn tekstin alapuolelle. Syötettävien merkkien määrää
voi näin pienentää valitsemalla kulloinkin oikean sanaehdokkaan. Voit valita
sanan koskettamalla ennakoivan tekstin kenttää niin, että koko luettelo tulee
näkyviin, etsimällä oikean sanan vetämällä luetteloa ja koskettamalla sanaa.
Sana lisätään sitten aiemmin syöttämääsi tekstiin.
 Vihje
Voit käyttää ennakoivaa URL-tekstitoimintoa koskettamalla ”URL”-painiketta kirjain-/
numerosyöttötilassa. Annetuilla merkeillä alkavat URL-syötteen sanaehdokkaat tulevat
ennakoivan tekstin kenttään. Kun kosketat ennakoivan tekstin kenttää, URL-syötteen
sanaehdokkaiden täydellinen luettelo tulee näkyviin.
Jatkuu 
Hakemisto
Tekstiä kirjoitetaan näyttönäppäimistön avulla.
Valitse tekstikenttä, johon haluat kirjoittaa tekstiä (esimerkiksi kenttä, johon
kirjoitetaan web-sivun osoite), niin näyttönäppäimistö tulee näkyviin.
Sisällysluettelo
Tekstin syöttäminen
21
Perustoiminnot ja näytöt
 Kosketa ”ABC2”-näppäintä viisi kertaa.
 Kosketa ””-näppäintä.
Tekstikohdistin siirtyy ”B”-kirjaimen oikealle puolelle.
 Kosketa ”JKL5”-näppäintä kolme kertaa.
”l” tulee näkyviin syöttökenttään.
 Kosketa ””-näppäintä.
Tekstikohdistin siirtyy ”l”-kirjaimen oikealle puolelle.
 Kosketa ”TUV8”-näppäintä kaksi kertaa.
”u” tulee näkyviin syöttökenttään.
 Kosketa ””-näppäintä.
Tekstikohdistin siirtyy ”u”-kirjaimen oikealle puolelle.
 Kosketa ”DEF3”-näppäintä kaksi kertaa.
”e” tulee näkyviin syöttökenttään.
 Kosketa ”Set”-näppäintä.
Syöttökentässä oleva sana ”Blue” vahvistetaan.
 Kosketa ”OK”-näppäintä.
Näyttönäppäimistö katoaa, ja teksti ”Blue” tulee tekstikenttään, jossa
näyttönäppäimistö tuotiin näkyviin.
Hakemisto
”B” tulee näkyviin syöttökenttään.
Merkki vaihtuu joka kerta näppäintä painettaessa.
Sisällysluettelo
Tekstin syöttäminen
Seuraavassa esimerkissä kirjoitetaan sana ”Blue” kirjain-/numerosyöttötilassa.
22
Perustoiminnot ja näytöt
Windows Media Playerin avulla voi tuoda äänitietoja CD-levyiltä ja siirtää
tiedot soittimeen. Kun käytät tekijänoikeussuojattuja WMA-äänitiedostoja ja
tekijänoikeussuojattuja WMV-videotiedostoja, käytä tätä ohjelmistoa.
Siirrettävät tiedostot: musiikki (MP3, WMA), video (WMV), Photo (JPEG)
Katso lisätietoja ohjelmiston käytöstä sen ohjetoiminnosta tai seuraavasta
sivustosta:
http://www.support.microsoft.com/
 Vihje
Joissakin tietokoneissa, joihin on jo asennettu Windows Media Player 10, voi olla
tiedostorajoituksia (esimerkiksi AAC- ja videotiedostot), jotka koskevat siirtämistä
vetämällä ja pudottamalla. Jos asennat Windows Media Player 11:n soittimen mukana
toimitetulta CD-ROM-levyltä, voit ratkaista tämän ongelman ja siirtää tiedostot
uudelleen vetämällä ja pudottamalla. Varmista ennen Windows Media Player 11:n
asentamista tietokoneeseesi, onko käyttämäsi ohjelmisto tai palvelu yhteensopiva
Windows Media Player 11:n kanssa.
Media Manager for WALKMAN*1
Media Manager for WALKMAN -ohjelmiston avulla voi siirtää musiikkia,
valokuvia tai videoita tietokoneesta soittimeen ja tuoda äänitietoja CD-levyiltä.
Media Manager for WALKMAN -ohjelmiston avulla voi myös tilata RSSsyötteitä sekä siirtää musiikki- ja videotiedostoja, jotka on ladattu podcastohjelmista. Lisätietoja ohjelmiston käytöstä on sen ohjetoiminnossa.
Äänitiedostoja (AAC) tai videoita voi siirtää myös vetämällä ja pudottamalla
Windowsin Resurssienhallinnan tai Media Manager for WALKMAN
-ohjelmiston avulla.
Siirrettävät tiedostot: musiikki (MP3, WMA, AAC*2, WAV), Photo (JPEG),
video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*2*3),
Podcast-episodit (musiikki, video)
*1Media Manager for WALKMAN -ohjelmistoa ei toimiteta Yhdysvalloista ostetun
soittimen mukana. Voit ladata ohjelmiston seuraavasta web-sivustosta:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
2
* DRM-tiedostot eivät ole yhteensopivia.
*3Joitakin WMV-tiedostoja ei voida toistaa, kun ne on siirretty Media Manager for
WALKMAN -ohjelmistolla. Jos tiedostot siirretään uudelleen Windows Media Player 11
-ohjelmistolla, niitä voi ehkä toistaa.
Huomautus
Tekijänoikeussuojatut videotiedostot, kuten DVD-elokuvat tai tallennetut digitaaliset
TV-ohjelmat, eivät ole tuettuja.
Hakemisto
Windows Media Player 11
Sisällysluettelo
Tietoja soittimen mukana toimitettavasta
ohjelmistosta
23
Perustoiminnot ja näytöt
*1DRM-tiedostot eivät ole yhteensopivia.
*2Joitakin WMV-tiedostoja ei voida toistaa, kun ne on siirretty Content Transfer
-ohjelmistolla. Jos tiedostot siirretään uudelleen Windows Media Player 11
-ohjelmistolla, niitä voi ehkä toistaa.
 Vihjeitä
SonicStage-ohjelmistolla hallittavat ATRAC-tiedostot voidaan siirtää soittimeen, kun ne
on muunnettu MP3-tiedostomuotoon. Jos haluat muuntaa tiedostoja, lataa MP3
Conversion Tool -ohjelmisto asiakastuen sivustosta ( sivu 169).
voi rekisteröidä soittimeen iTunes®-ohjelmiston ja Content Transfer
Podcast-ohjelmat

-ohjelmiston avulla. Rekisteröi podcast-ohjelma vetämällä ja pudottamalla sen nimi
iTunes®-ohjelmistosta Content Transfer -ohjelmistoon.
Hakemisto
Content Transfer -ohjelmistolla voi siirtää musiikkia, videoita tai valokuvia
tietokoneesta soittimeen helposti vetämällä ja pudottamalla. Windowsin
Resurssienhallinnasta tai iTunes®-ohjelmistosta tiedostot voi vetää Content
Transfer -ohjelmistoon. Jos podcast-ohjelma siirretään iTunes®-ohjelmistosta
soittimeen, podcast-ohjelma rekisteröidään soittimeen, minkä jälkeen podcastohjelman episodit voi ladata soittimen langattoman lähiverkkotoiminnon
avulla. Lisätietoja ohjelmiston käytöstä on sen ohjetoiminnossa.
Siirrettävät tiedostot: musiikki (MP3, WMA, AAC*1, WAV), Photo (JPEG),
video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*1*2),
Podcast-episodit (musiikki, video)
Sisällysluettelo
Content Transfer
24
Soittimen valmisteleminen
Kun soitinta käytetään ensimmäistä kertaa tai sitä ei ole käytetty pitkään
akun jäljellä olevan varauksen määrästä,
aikaan, lataa akku täyteen (arvoon
joka näkyy näytössä).
Tietoja akun ilmaisimesta
Tietoalueella oleva akkukuvake osoittaa akun jäljellä olevan varauksen.
Kun akun varaus vähenee, kuvakkeen palkit katoavat. Jos näyttöön tulee teksti
”LOW BATTERY. Please Charge.”, soitinta ei voi käyttää. Lataa tällöin akku
liittämällä soitin tietokoneeseen. Tietoja akun kestosta on  sivulla 175.
 Vihje
Näyttö pimenee latauksen aikana ”Screen Off Timer” -asetuksella ( sivu 120)
määritetyn ajan kuluttua. Lataustilan ja muut ilmaisimet saa näkyviin aktivoimalla
näytön painamalla HOME-painiketta.
Huomautuksia
Akun lataamisen suositeltava lämpötila-alue on 5 ºC – 35 ºC.
Akkua voidaan ladata noin 500 kertaa, ennen kuin se kuluu loppuun. Latauskertojen
määrä voi vaihdella soittimen käyttöolosuhteiden mukaan.
Näytössä oleva akun ilmaisin näyttää vain arvion. Esimerkiksi ilmaisimen yksi palkki ei
välttämättä ilmaise täsmälleen neljäsosaa akun latauksesta.
Näyttöön tulee teksti ”Do not disconnect.”, kun soitin on yhteydessä tietokoneeseen. Älä
irrota soittimen mukana toimitettua USB-kaapelia, kun näytössä on teksti ”Do not
disconnect.”, sillä siirrettävät tiedot voivat muutoin vahingoittua.
Soittimen kosketuspaneeli ja ohjauspainikkeet eivät toimi, kun soitin on liitettynä
tietokoneeseen.
Jos soitinta ei aiota käyttää yli puoleen vuoteen, lataa akku vähintään kerran
6–12 kuukauden aikana, jotta akku pysyy hyvässä kunnossa.
Jatkuu 
Hakemisto
Soittimen akkua ladataan, kun soitin on liitettynä
käynnissä olevaan tietokoneeseen.
Liitä soitin tietokoneeseen soittimen mukana
toimitetulla USB-kaapelilla. Kun akun jäljellä
olevan varauksen ilmaisimessa näytön oikeassa
, lataus on päättynyt
yläkulmassa näkyy kuvake
(latausaika on noin 3 tuntia).
Jos akun jäljellä olevan varauksen ilmaisinta ei näy, tuo se näkyviin painamalla
soittimen HOME-painiketta.
Sisällysluettelo
Soittimen akun lataaminen
25
Soittimen valmisteleminen
Sisällysluettelo
Hakemisto
Eräät tietokoneeseen liitetyt muut USB-laitteet voivat häiritä soittimen toimintaa.
Itse koottujen tai muunneltujen tietokoneiden kykyä ladata soittimen akkua ei voida
taata.
Jos tietokone siirtyy virransäästötilaan, kuten lepotilaan tai horrostilaan, kun soitin on
liitettynä tietokoneeseen USB-kaapelin kautta, soittimen akku ei lataudu. Sen sijaan
soitin kuluttaa akun virtaa ja siten purkaa sen varausta.
Älä jätä soitinta liitetyksi kannettavaan tietokoneeseen pitkäksi aikaa, jos tietokonetta ei
käytetä verkkovirralla. Muutoin soitin saattaa purkaa tietokoneen akun tyhjäksi.
Kun soitin on liitettynä tietokoneeseen, älä käynnistä tietokonetta, käynnistä sitä
uudelleen, käynnistä sitä lepotilasta tai sammuta sitä. Nämä toimet voivat aiheuttaa
soittimeen toimintahäiriön. Irrota soitin tietokoneesta ennen näiden toimien
suorittamista.
Kun soitin on liitetään tietokoneeseen USB-kaapelilla, tiedot esimerkiksi viimeksi
toistetun kappaleen, video tai valokuvan toistonjatkamiskohdasta tyhjentyvät. Valitse
haluttu sisältö uudelleen luettelonäytöstä.
26
Soittimen valmisteleminen
HOME-painike
Settings
Valitse Home-valikosta (Settings)  ”Common Settings” 
”Clock Settings”  ”Set Date-Time”.
Säädä päivämäärää ja kellonaikaa vetämällä tai pyyhkäisemällä
vuosi-, kuukausi-, päivä-, tunti- ja minuuttilukemaa ylös- tai
alaspäin.
Valitse ”OK”.
Hakemisto
Soittimen jotkin toiminnot eivät toimi oikein, jos päivämäärää ja kellonaikaa ei
ole asetettu. Aseta päivämäärä ja kellonaika ennen soittimen käytön
aloittamista.
Sisällysluettelo
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen
27
Soittimen valmisteleminen
 Vihje
Soittimeen voi ladata podcast-episodeja ilman tietokonetta luomalla soittimesta
Internet-yhteyden langattoman lähiverkon kautta ( sivu 84).
Hakemisto
Voit toistaa musiikkia, valokuvia, videoita ja podcast-ohjelmia valmistelemalla
tiedostot ensin tietokoneessa.
Voit tuoda musiikkia esimerkiksi audio-CD-levyiltä tai Internetistä. Videoita
voit tuoda esimerkiksi videotallenteista tai Internetistä. Valokuvia voit tuoda
esimerkiksi digitaalikamerasta.
Tuo tiedostot tietokoneeseen asianmukaisen ohjelmiston avulla. Lisätietoja
tiedostojen tuomisesta on kunkin ohjelmisyon ohjetoiminnossa.
Lisätietoja tuetuista tiedostomuodoista on kohdassa ”Tuettu tiedostomuoto”
( sivu 172).
Sisällysluettelo
Musiikin, videoiden, valokuvien ja podcastohjelmien hakeminen
28
Soittimen valmisteleminen
Sisällysluettelo
Musiikin, videoiden, valokuvien ja podcastohjelmien siirtäminen
 Vihjeitä
Joissakin tietokoneissa, joihin on jo asennettu Windows Media Player 10, voi olla
tiedostorajoituksia (esimerkiksi AAC- ja videotiedostot), jotka koskevat siirtämistä
vetämällä ja pudottamalla. Jos asennat Windows Media Player 11 -ohjelmiston (katso
lisätietoja ”Quick Start Guide” kohdasta ”Installing the Operation Guide and software”)
mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä, voit ratkaista tämän ongelman ja siirtää
tiedostoja vetämällä ja pudottamalla. Varmista ennen Windows Media Player 11:n
asentamista tietokoneeseesi, onko käyttämäsi ohjelmisto tai palvelu yhteensopiva
Windows Media Player 11:n kanssa.
Datahierarkia voi vaihdella tietokoneympäristön mukaan.
Joitakin WMV-tiedostoja voi toistaa vain, jos ne siirretään Windows Media Player 11
-ohjelmistolla.
Huomautuksia
Älä irrota USB-kaapelia, kun soittimen näytössä on teksti ”Do not disconnect.”, sillä
siirrettävät tiedot voivat muutoin vahingoittua.
tietokone käynnistetään tai käynnistetään uudelleen, kun soitin on liitettynä
Jos

tietokoneeseen, soittimessa voi ilmetä toimintahäiriö. Jos näin käy, nollaa soitin
painamalla RESET-painiketta ( sivu 143). Irrota soitin tietokoneesta ennen
tietokoneen käynnistämistä tai sen käynnistämistä uudelleen.
kansioiden nimeä ei voi muuttaa, eikä näitä kansioita voi poistaa: ”MUSIC”,
Seuraavien

”MP_ROOT”, ”MPE_ROOT”, ”VIDEO”, ”PICTURES”, ”PICTURE”, ”DCIM”,
”PODCASTS” ja ”FEEDS”.
muuta suoraan kansioiden ”MP_ROOT” ja ”MPE_ROOT” alla olevien kansioiden
Älä

tai tiedostojen nimiä. Muutoin ne eivät näy soittimessa.
Liitä soitin tietokoneeseen soittimen mukana toimitetulla USBkaapelilla.
Liitä USB-kaapelin liitin soittimeen niin, että
-merkki on ylöspäin.
Valitse soitin Windowsin Resurssienhallinnassa ja vedä ja pudota
tiedostot sitten.
Soitin näkyy Windowsin Resurssienhallinnassa nimellä [WALKMAN].
Jatkuu 
Hakemisto
Tiedostoja voi siirtää suoraan tietokoneesta Windowsin Resurssienhallinnasta
vetämällä ja pudottamalla.
Toistokelpoiseen datahierarkiaan liittyy tiettyjä sääntöjä. Siirrä tiedostot oikein
seuraavien ohjeiden avulla.
Lisätietoja soittimen mukana toimitetuista ohjelmistoista, joiden avulla voit
siirtää tietoja, on  sivulla 22.
29
Soittimen valmisteleminen
1.
7.
8.
9.
Huomautus
Älä muuta ”MUSIC”-kansion nimeä tai poista kansiota.
(Soittimessa)
Kansiot näytetään ensin kansioiden nimien mukaisessa järjestyksessä, ja sitten
tiedostot näytetään tiedostojen nimien mukaisessa järjestyksessä. Isoilla ja
pienillä kirjaimilla on tässä sama merkitys.
Jatkuu 
Hakemisto
(Windowsin Resurssienhallinnassa)
Vedä ja pudota tiedostot tai kansiot ”MUSIC”-kansioon.
Kahdeksannen tason ylittäviä kansioita ja tiedostoja ei kuitenkaan
tunnisteta.
Sisällysluettelo
Kappaleet
30
Soittimen valmisteleminen
Sisällysluettelo
Videot
1.
7.
8.
9.
Huomautus
Älä muuta ”VIDEO”-kansion nimeä. Jos nimeä muutetaan, kansio ei näy soittimessa.
(Soittimessa)
Oletusasetus on, että videotiedostot näytetään siinä järjestyksessä, jossa ne
siirretään vetämällä ja pudottamalla. (Viimeisin tiedosto näkyy ensimmäisenä.)
 Vihjeitä
Videoluettelon voi järjestää videon siirtopäivämäärän tai nimen mukaan ( sivu 63).
Videotiedostojen pikkukuviksi voi asettaa JPEG-tiedostoja sijoittamalla JPEG-tiedostot
vastaaviin videokansioihin. Kun videoluettelo tuodaan näkyviin, näkyviin tulevat
soittimessa olevien videotiedostojen pikkukuvat (valikossa näkyvät pienet kuvat). Voit
näyttää videotiedostoa vastaavan pikkukuvan luomalla JPEG-tiedoston (vaakatarkkuus
160 × pystytarkkuus 120 kuvapistettä, tunniste: .jpg), antamalla sille haluttua
videotiedostoa vastaavan nimen ja tallentamalla sen sitten videotiedostokansioon.
Soittimen toistama videokuvan enimmäiskoko on 320 × 240. Lisätietoja on kohdassa
”Tekniset tiedot” ( sivu 172).
Jatkuu 
Hakemisto
(Windowsin Resurssienhallinnassa)
Vedä ja pudota tiedostot tai kansiot ”VIDEO”-kansioon.
Tasoilla 1–8 olevat tiedostot tunnistetaan. Kahdeksannen tason
ylittäviä tiedostoja ei kuitenkaan tunnisteta.
31
Soittimen valmisteleminen
Sisällysluettelo
Valokuvat
1.
7.
8.
9.
Huomautus
Älä muuta kansioiden ”PICTURE”, ”PICTURES” ja ”DCIM” nimeä. Jos nimeä
muutetaan, kansio ei näy soittimessa.
(Soittimessa)
Valokuvatiedostot näkyvät aakkosjärjestyksessä. Kansioissa ”PICTURE”,
”PICTURES” ja ”DCIM” olevat tiedostot näkyvät kansioissa ”PICTURE”,
”PICTURES” ja ”DCIM”.
Jos kansioissa ”PICTURE”, ”PICTURES” ja ”DCIM” on kansioita, ne näkyvät
kansioina. Kansiossa olevat valokuvatiedostot saa näkyviin koskettamalla
kansiota.
Jatkuu 
Hakemisto
(Windowsin Resurssienhallinnassa)
Vedä ja pudota tiedostot tai kansiot ”PICTURE”-, ”PICTURES”tai ”DCIM”-kansioon.
Tasoilla 1–8 olevat tiedostot tunnistetaan. Kahdeksannen tason
ylittäviä tiedostoja ei kuitenkaan tunnisteta.
32
Soittimen valmisteleminen
1.
2.
3.
(Soittimessa)
”PODCASTS”-kansion alla olevat podcast-kansiot näkyvät
aakkosjärjestyksessä.
Podcast-kansioissa olevat episoditiedostot näkyvät käänteisessä
aikajärjestyksessä. Windowsin Resurssienhallinnan avulla siirretyt
episoditiedostot näkyvät käänteisessä aikajärjestyksessä olevan luettelon
alapuolella aakkosjärjestyksessä.
 Vihje
Luomalla soittimesta Internet-yhteyden langattoman lähiverkon kautta voit rekisteröidä
podcast-ohjelmia, ladata episodeja ja toistaa niitä ( sivu 84).
Huomautuksia
Älä muuta ”PODCASTS”-kansion nimeä. Jos nimeä muutetaan, kansio ei näy
soittimessa.
Windowsin Resurssienhallinnan avulla siirrettyjä podcast-ohjelmia ei voi päivittää,
vaikka soittimesta olisi luotu Internet-yhteys langattoman lähiverkon kautta. Päivitä
podcast-ohjelma rekisteröimällä se soittimen avulla ( sivu 84) tai Media Manager for
WALKMAN -ohjelmiston avulla ( sivu 22).
Hakemisto
(Windowsin Resurssienhallinnassa)
Vedä ja pudota podcast-kansiot ”PODCASTS”-kansioon ja
episoditiedostot podcast-kansioihin.
Ensimmäisellä tasolla ”PODCASTS”-kansio tunnistaa vain
kansiot. Ensimmäisen tason episoditiedostoja ei tunnisteta.
Toisella tasolla vain tiedostot tunnistetaan, eli kansioita ei
tunnisteta. Syvemmällä kuin toisella tasolla olevia tiedostoja tai
kansioita ei tunnisteta.
Sisällysluettelo
Podcast-episodit
33
Soittimen valmisteleminen
Soittimesta voi luoda yhteyden seuraaviin langattomiin lähiverkkoihin:
Kodin langaton lähiverkko
Toimiston tai koulun langaton lähiverkko
Julkiset langattomat lähiverkot esimerkiksi kahviloissa, hotelleissa tai
kirjastoissa.
Standardi
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
Suojaus
WEP (128/64 bittiä, avoimen järjestelmän avain)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Toiminta-alue
Noin 50 m
(Toiminta-alue voi vaihdella käyttöolosuhteiden ja asetusten
mukaan.)
Huomautuksia
Yhteyden luominen tukiasemaan saattaa edellyttää SSID-tunnusta ja salausavainta.
Pyydä tarvittavat asetukset ( sivu 127) tukiaseman asentaneelta henkilöltä. Tietoja
tukiaseman asetuksista on sen käyttöoppaassa, ja saat niitä myös tukiaseman
valmistajalta.
Pyydä langattoman lähiverkkoyhteyden edellyttämät asetukset ( sivu 127)
verkonvalvojalta (toimistossa tai koulussa) tai julkisen Internet-palvelun tarjoajalta.
Soitin ei tue joidenkin tukiasemien mukautettuja suojausjärjestelmiä. Katso lisätietoja
tukiaseman käyttöoppaasta.
Soitin ei tue AOSS (AirStation One-Touch Secure System) -järjestelmää.
Valitse ”WLAN Function On/Off ” -asetukseksi ”Off ”, jos verkkoyhteyden käyttäminen
on rajoitettua tai kiellettyä, kuten sairaalassa tai lentokoneessa ( sivu 127).
Jotkin julkiset langattomat lähiverkot edellyttävät sisäänkirjautumista Internet-selaimen
avulla.
Hakemisto
Soittimen kanssa toimivat langattomat verkot
Sisällysluettelo
Langaton lähiverkkoyhteys
34
Soittimen valmisteleminen
Huomautuksia
Jos haluat luoda yhteyden tukiasemaan WPS-menetelmää käyttämällä, lue kohta ”Uusi
rekisteröinti (New Registration)” ( sivu 128).
”WLAN Function On/Off ” -asetukseksi ”On”, ennen kuin luot yhteyden
Valitse

langattomaan lähiverkkoon ( sivu 127). Oletusasetus on ”Off ”.
Internet Browser
HOME-painike
Valitse Home-valikosta
(Internet Browser).
Yhteysvahvistusnäyttö tulee näkyviin.
Valitse ”Yes”.
Select Access Point -näyttö tulee näkyviin.
Näytössä on luettelo rekisteröidyistä
tukiasemista ja tukiasemista, jotka on
asennettu soittimen toiminta-alueen
sisäpuolelle.
Yes
Jatkuu 
Hakemisto
Kun haluat luoda yhteyden langattomaan lähiverkkoon, valitse haluamasi
tukiasema luettelosta ja anna sitten tarvittaessa salausavain.
Jos Internet-selain, YouTube-palvelu tai podcast-ohjelma edellyttää
lähiverkkoyhteyden luomista, yhteysvahvistusnäyttö tulee tavallisesti näkyviin
automaattisesti. Seuraavissa ohjeissa on käytetty esimerkkinä Internet-selainta.
Siirry ensin sen tukiaseman toiminta-alueelle, johon haluat luoda yhteyden.
Jos haluat luoda yhteyden tukiasemaan WPS-menetelmää käyttämällä, lue
kohta ”Uusi rekisteröinti (New Registration)” ( sivu 128).
Sisällysluettelo
Yhteyden luominen langattomaan lähiverkkoon
35
Soittimen valmisteleminen
Sisällysluettelo
Valitse luettelosta tukiasema, johon haluat
luoda yhteyden.
Hakemisto
Jos salausavainta edellytetään, sen syöttönäyttö
tulee näkyviin.
Jos salausavainta ei tarvita, näkyviin tulee
yhteysikkuna. Kun yhteys on luotu, Internetselain tulee näkyviin.
Valitse ”WEP Key” tai ”WPA Key”, anna
salausavain ja valitse ”OK”.
Yhteysikkuna tulee näkyviin. Kun yhteys on
luotu, Internet-selain tulee näkyviin.
Tietoja tekstin syöttämisestä on kohdassa
”Tekstin syöttäminen” ( sivu 20).
tukiasema valitsemalla ”Save
Rekisteröi

encryption key”. Rekisteröinnin jälkeen voit
luoda yhteyden tukiasemaan helposti
valitsemalla sen Select Access Point -näytössä.
et tiedä tukiaseman WEP- tai WPAJos

avainta, tarkasta se tukiaseman
käyttöoppaasta tai pyydä se verkonvalvojalta
tai julkisen Internet-palvelun tarjoajalta.
WEP Key tai WPA Key
Jos yhteyttä ei voi luoda
Jotkin tukiasemat edellyttävät lisäasetuksia. Määritä asetukset noudattamalla
ohjeita, jotka ovat kohdassa ”Langattoman lähiverkon asetusten muuttaminen”
( sivu 127). Jos et ole varma tarvittavista asetuksista, pyydä niitä tukiaseman
asentaneelta henkilöltä, langattoman lähiverkon valvojalta tai julkisen Internetpalvelun tarjoajalta.
Jatkuu 
36
Soittimen valmisteleminen
 Vihje
(Settings)  ”Wireless
Tukiaseman voi rekisteröidä valitsemalla Home-valikosta
LAN Settings”  ”New Registration” ennen yhteyden luomista tukiasemaan
( sivu 128). Tukiaseman voi rekisteröidä myös tässä vaiheessa, jos haluttua tukiasemaa
ei ole Select Access Point -näytön luettelossa.
Langattoman lähiverkkoyhteyden katkaiseminen
 Valitse Home-valikosta
(Settings)  ”Wireless LAN Settings” 
”Disconnect from Network”  ”Yes”.
Huomautuksia
Kun soittimesta on yhteys langattomaan lähiverkkoon, akun varaus purkautuu nopeasti.
Valitse ”WLAN Function On/Off ” -asetukseksi ”Off ”, jos et aio käyttää yhteyttä
lähiaikoina.
Valitse ”WLAN Function On/Off ” -asetukseksi ”Off ”, jos verkkoyhteyden käyttäminen
on rajoitettua tai kiellettyä, kuten sairaalassa tai lentokoneessa ( sivu 127).
Hakemisto
Jos ”WLAN Function On/Off ” -asetuksena on ”Off ”, soitin ei voi luoda yhteyttä
langattomaan lähiverkkoon.
soitin on yhteydessä langattomaan lähiverkkoon ja soitin siirtyy valmiustilaan, siitä
Kun

katkaistaan virta tai se liitetään tietokoneeseen USB-kaapelilla, soittimen yhteys
langattomaan lähiverkkoon katkeaa.
julkiset langattomat lähiverkot edellyttävät sisäänkirjautumista Internet-selaimen
Jotkin

avulla. Tällöin on kirjauduttava sisään kirjautumissivulla, ennen kuin web-sivujen
selaileminen, YouTube-videoiden katseleminen ja podcast-episodien lataaminen on
mahdollista. Pyydä lisätietoja julkisen Internet-palvelun tarjoajalta.
ennen tukiaseman rekisteröimistä, että se on suojattu.
Varmista

Sisällysluettelo
Huomautuksia
37
Musiikin toistaminen
Music
HOME-painike
Valitse Home-valikosta
(Music).
Musiikintoistonäyttö tulee näkyviin.
Kun valitset (Search) musiikintoistonäytössä, hakuvalikko tulee
näkyviin. Voit valita haluamasi hakutavan luettelonäyttöä ja
kappaleiden hakua varten. Lisätietoja on kohdassa ”Kappaleiden
etsiminen” ( sivu 42).
Valitse .
Kappaleiden toisto alkaa.
Soitinta voi käyttää koskettamalla
esimerkiksi ohjauspainikkeita ja
kuvakkeita musiikintoistonäytössä.
Lisätietoja musiikin toiston ohjauksesta on
kohdassa ”Musiikintoistonäyttö”
( sivu 38).

Hakemisto
Kun haluat toistaa musiikkia, avaa musiikintoistonäyttö valitsemalla Homevalikosta (Music).
Voit hakea haluamasi kappaleen valitsemalla musiikintoistonäytössä
(Search).
Musiikintoistonäytössä näkyvät esimerkiksi kappaleen tiedot ja
ohjauspainikkeet.
Sisällysluettelo
Musiikin toistaminen (Music)
38
Musiikin toistaminen
Ohjauspainikkeet voi tuoda näkyviin tai poistaa näkyvistä koskettamalla
näyttöä. Ne katoavat näkyvistä, jos soitinta ei käytetä tietyn ajan kuluessa.
Play Mode ( sivu 47),
Playback Range ( sivu 48),
Equalizer ( sivu 48),
VPT (Surround) ( sivu 50)
-kuvakkeet
Kappaleen nimi
Esittäjän nimi
Albumin nimi
Kulunut aika
Toistettavan kappaleen numero/
toistettavien kappaleiden
kokonaismäärä
Kokonaisaika
Hakuliukusäädin
Musiikintoistonäytön toiminnot
Soitinta voi käyttää koskettamalla esimerkiksi näytön ohjauspainikkeita.
Soitinta voi käyttää myös sen rungon painikkeilla //.
Toiminto (ilmaisin näytössä)
Tee näin
Toisto ()/tauko ()*1
Kosketa  (toisto)/ (tauko).
Paina rungon painiketta .
Kelaus eteenpäin ()/
kelaus taaksepäin ()
Kosketa jatkuvasti /.
Paina jatkuvasti rungon painiketta /.
Siirtyminen edellisen (tai
nykyisen) kappaleen alkuun
()/siirtyminen seuraavan
kappaleen alkuun ()
Kosketa /.
Paina rungon painiketta /.
Siirtyminen tiettyyn kohtaan
kappaleessa
Vedä osoitinta (toistokohtaa) hakuliukusäätimessä. Toisto
alkaa osoittimen ilmaisemasta kohdasta.
Albumin valitseminen albumien
kansia selaamalla
Avaa albumien selausnäyttö vetämällä tai pyyhkäisemällä
kansikuvaa ylös- tai alaspäin. Valitse haluamasi albumi
vetämällä tai pyyhkäisemällä kansikuvaa näytössä.
Lisätietoja on kohdassa ”Albumin valitseminen
kansikuvia selaamalla (albumien selaus)” ( sivu 41).
*1Jos soitinta ei käytetä taukotilan aikana tietyn ajan kuluessa, soitin siirtyy automaattisesti
valmiustilaan.
Jatkuu 
Hakemisto
Tietoalue
Sisällysluettelo
Musiikintoistonäyttö
39
Musiikin toistaminen
Kuvake
Sisällysluettelo
Toistonäytön kuvakkeet
Kuvaus
Avaa luettelonäytön.
(Search)
Avaa hakuvalikon. Voit valita haluamasi hakutavan
luettelonäyttöä ja kappaleiden hakua varten. Lisätietoja on
kohdassa ”Kappaleiden etsiminen” ( sivu 42).
(Related Links)
Avaa Related Links -näytön. Voit hakea Internetistä viitetietoja
parhaillaan toistettavasta kappaleesta. Lisätietoja on kohdassa
”Kappaleen viitetietojen hakeminen (Related Links)”
( sivu 43).
(Option Menu)
Avaa asetusvalikon. Lisätietoja musiikin asetusvalikosta on
kohdassa ”Musiikkiasetusvalikon käyttäminen” ( sivu 45).
Luettelonäyttö
Seuraavassa on esimerkkejä luettelonäytöistä.
Hakemisto
Valitse esimerkiksi
kappaleen, albumin tai
esittäjän alkukirjaiin, niin
kohde tulee luettelonäytön
alkuun.
Kappaleluettelonäyttö
Albumiluettelonäyttö
(Title & Cover Art)
 Vihje
Albumiluettelon näyttötapaa voi muuttaa niin, että vain kansikuvien pikkukuvat
näytetään ( sivu 53).
Jatkuu 
Hakemisto
(To List)
40
Musiikin toistaminen
Tee näin
Luettelon vierittäminen
ylös- tai alaspäin
Vedä tai pyyhkäise ylös- tai alaspäin.
Kosketa kohdetta.
Luettelonäytön kuvakkeet
Kuvake
Kuvaus
(Up)
Avaa seuraavan ylemmän tason luettelonäytön (esimerkiksi
kappaleluettelon kuvake voi avata albumiluettelonäytön).
(Search)
Avaa hakuvalikon. Lisätietoja on kohdassa ”Kappaleiden
etsiminen” ( sivu 42).
(To Play Screen)
(Option Menu)
Palauttaa musiikintoistonäytön näkyviin.
Avaa asetusvalikon. Lisätietoja musiikin asetusvalikosta on
kohdassa ”Musiikkiasetusvalikon käyttäminen” ( sivu 45).
Hakemisto
Toiminto
Kohteen valitseminen
Sisällysluettelo
Luettelonäytön toiminnot
41
Musiikin toistaminen
Musiikintoistonäytössä voi valita albumin vetämällä tai pyyhkäisemällä
kansikuvaa ylös- tai alaspäin.
Hakemisto
Albumien selausnäyttö
Kansikuva
Valitse Home-valikosta
(Music).
Vedä tai pyyhkäise kansikuvaa ylös- tai alaspäin.
Albumien selausnäyttö tulee näkyviin.
Selaa albumien kansia
vetämällä tai
pyyhkäisemällä
kansikuvaa ylös- tai
alaspäin.
Kansikuvat näytetään nimien
mukaisessa
aakkosjärjestyksessä.
Kosketa haluamasi albumin kansikuvaa.
Musiikintoistonäyttö palaa näkyviin, ja valitun albumin toisto alkaa.
Selaamisen lopettaminen
Kosketa (Back).
Sisällysluettelo
Albumin valitseminen kansikuvia selaamalla (albumien selaus)
42
Musiikin toistaminen
Music
HOME-painike
 Vihje
”All Songs”-, ”Album”- ja ”Artist”-luettelot näytetään aakkosjärjestyksessä.
 Valitse Home-valikosta (Music) 
hakutapa  haluttu kappale.
(Search)  haluttu
Valitse seuraavia vaihtoehtoja, kunnes kappaleluettelo tulee näkyviin.
Hakutapa
Tapa
Kuvaus
All Songs
Valitse kappale kappaleluettelosta.
Album
Valitse albumi  kappale.
Artist*
Valitse esittäjä  albumi  kappale.
Genre
Valitse tyylilaji  esittäjä  albumi  kappale.
1
Release Year
Valitse julkaisuvuosi  esittäjä  kappale.
Playlists*
Valitse soittoluettelo  kappale.
Folder
2
Valitse kansio  kappale.
*1Esittäjän nimen alussa mahdollisesti olevaa ”The”-sanaa ei oteta huomioon luetteloa
järjestettäessä.
2
* Soittoluettelot luodaan Windows Media Player 11 -ohjelmiston avulla. Tietoja
soittoluettelojen luomisesta on Windows Media Player 11 -ohjelmiston ohjetoiminnossa.
Soittoluetteloon määritetty kansikuva ei näy soittimessa.
Hakemisto
Kun kosketat (Search) musiikintoistonäytössä tai luettelonäytössä,
hakuvalikko tulee näkyviin. Voit valita haluamasi hakutavan luettelonäyttöä ja
kappaleiden hakua varten.
Sisällysluettelo
Kappaleiden etsiminen
43
Musiikin toistaminen
Music
HOME-painike
Huomautuksia
Related Links -toiminto edellyttää langatonta lähiverkkoyhteyttä.
”Service Country/Region” -asetus voi aiheuttaa sen, ettei hakutoiminto ole käytettävissä.
 Valitse musiikintoistonäytössä (Related Links)  haluttu
avainsana  haluttu web-sivusto, josta etsitään.
Haun jälkeen YouTube-sovellus tai Internet-selain tulee näkyviin.
Haun avainsanaksi voi valita esittäjän, kappaleen tai albumin nimen.
(Yahoo! oneSearch
Hakusivustoksi voi valita vaihtoehdon
(YouTube-haku).*1
-haku) tai
(YouTube-haku) valitaan, kappaleen toisto siirtyy
Jos
taukotilaan. Toiston voi aloittaa uudelleen valitsemalla Home-valikosta
(Music).
*1Käytettävä hakusivusto voi määräytyä valitun ”Service Country/Region” -asetuksen
mukaan, ja asetus voi aiheuttaa myös sen, ettei hakutoiminto ole käytettävissä
( sivu 126).
Huomautus
Määrittämällä maan/alueen asetuksen voit käyttää oman alueesi hakusivustoja. Tietoja
maan/alueen valitsemisesta YouTube-hakua varten on kohdassa ”Maan/alueen
valitseminen” ( sivu 81). Tietoja maan/alueen valitsemisesta Yahoo! oneSearch -hakua
varten on kohdassa ”Palvelumaa/-alue (Service Country/Region)” ( sivu 126).
Hakemisto
Voit etsiä Internetistä avainsanan avulla tietoja esimerkiksi parhaillaan
toistettavasta kappaleesta, albumista tai esittäjästä. Voit etsiä videoita YouTubesivustosta tai tietoja web-sivustosta.
Voit etsiä Internetistä tietoja toistettavasta kappaleesta valitsemalla (Related
Links) musiikintoistonäytössä.
Sisällysluettelo
Kappaleen viitetietojen hakeminen (Related Links)
44
Musiikin toistaminen
Huomautus
Kappaleita ei voi poistaa soittimessa itsessään, vaan se on liitettävä tietokoneeseen.
Hakemisto
Kun poistat kappaleita soittimesta, käytä kappaleiden siirtämiseen käytettyä
ohjelmistoa tai Windowsin Resurssienhallintaa.
Katso lisätietoja ohjelmiston käytöstä sen ohjetoiminnosta.
Sisällysluettelo
Kappaleiden poistaminen
45
Musiikin toistaminen
Luettelonäytössä näkyvä asetusvaihtoehto
Asetusvaihtoehto
Kuvaus ja lisätietojen sivu
Album Display Format
Valitsee albumiluettelon näyttötavan ( sivu 53).
Toistonäytössä näkyvät asetusvaihtoehdot
Asetusvaihtoehdot
Kuvaus ja lisätietojen sivu
Play Mode
Asettaa toistotilan ( sivu 47).
Playback Range
Asettaa toistoalueen ( sivu 48).
Equalizer
Mukauttaa äänenlaatua ( sivu 48).
VPT(Surround)
Mukauttaa ”VPT(Surround)”-asetuksia ( sivu 50).
DSEE (Sound Enhance)
Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ”DSEE (Sound Enhance)”
-toiminnon ( sivu 51).
Clear Stereo
Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ”Clear Stereo” -toiminnon
( sivu 52).
Dynamic Normalizer
Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ”Dynamic Normalizer”
-toiminnon ( sivu 52).
Detailed Information
Näyttää kappaleen tiedot, kuten toistoajan, äänimuodon ja
bittinopeuden ( sivu 46).
Add to WishList/Remove
form Wishlist
Lisää kappaleen toiveluetteloon sen ostamiseksi asianomaiseen
ohjelmistoon liittyvästä palvelusta./Poistaa kappaleen
toiveluettelosta.
Hakemisto
Musiikkiasetusvalikon saa näkyviin valitsemalla (Option Menu)
musiikkiluettelonäytössä tai musiikintoistonäytössä. Lisätietoja asetusvalikon
käyttämisestä on kohdassa  sivulla 18.
Asetusvalikon asetukset vaihtelevat sen mukaan, mistä näytöstä asetusvalikko
avataan. Asetukset ja niiden käyttäminen on kuvattu viitatulla sivulla.
Sisällysluettelo
Musiikkiasetusvalikon käyttäminen
46
Musiikin toistaminen
 Valitse musiikintoistonäytössä
Information”.
(Option Menu)  ”Detailed
Kappaleen nimi
Esittäjän nimi
Albumin nimi
Tyylilaji
Julkaisuvuosi
Kappaleen pituus
Koodaus
Tekijänoikeussuojattu sisältö
Bittinopeus
Jos kappaleen bittinopeus on muuttuva, näytössä näkyy toiston aikana ”VBR”. VBR-toiston aikana
kuluneen ajan näyttö ja hakuliukusäätimen osoitin voivat toimia epävakaasti ja epätarkasti.
Tiedostonimi
Hakemisto
Detailed Information -näyttö
Sisällysluettelo
Detailed Information -näytön avaaminen
47
Musiikin toistaminen
Musiikkiasetuksia voi muuttaa valitsemalla Home-valikosta
valitsemalla sitten ”Music Settings”.
(Settings) ja
Sisällysluettelo
Musiikkiasetusten muuttaminen
Hakemisto
HOME-painike
Settings
Toistotila (Play Mode)
Soittimessa on valittavissa erilaisia toistotiloja, kuten satunnaistoisto ja valitun
kohdan uudelleentoisto.
 Valitse Home-valikosta (Settings)  ”Music Settings”  ”Play
Mode”  haluttu toistotilatyyppi  ”OK”.
Tyyppi
Kuvaus
Normal/ ei kuvaketta
Toistoalueella olevat kappaleet toistetaan kappaleluettelon
mukaisessa järjestyksessä. (Oletusasetus)
Repeat/
Toistoalueella olevia kappaleita toistetaan kappaleluettelon
mukaisessa järjestyksessä jatkuvasti.
Shuffle/
Toistoalueella olevat kappaleet toistetaan sattumanvaraisessa
järjestyksessä.
Shuffle&Repeat/
Toistoalueella olevia kappaleita toistetaan sattumanvaraisessa
järjestyksessä jatkuvasti.
Repeat 1 Song/
Nykyistä kappaletta tai kappaleluettelosta valittua kappaletta
toistetaan jatkuvasti.
Huomautus
Toistettavat kappaleet määräytyvät Playback Range -asetusten mukaan ( sivu 48).
48
Musiikin toistaminen
Sisällysluettelo
Toistoalue (Playback Range)
Toistoalueeseen kuuluvat kappaleet voi asettaa.
Hakemisto
 Valitse Home-valikosta (Settings)  ”Music Settings” 
”Playback Range”  haluttu toistoaluetyyppi  ”OK”.
Tyyppi
Kuvaus
All Range
Toistaa kaikkien valitun hakutavan mukaisten luettelojen kaikki
kappaleet.
Jos toisto esimerkiksi aloitetaan albumiluettelosta, kaikki
soittimessa olevat albumit toistetaan.
Selected Range
tulee näyttöön, ja soitin toistaa kappaleet vain niistä
luetteloista, joista toisto aloitetaan. (Oletusasetus)
Jos toisto esimerkiksi aloitetaan albumiluettelosta, vain albumin
kappaleet toistetaan.
Taajuuskorjaus (Equalizer)
Äänenlaadun voi asettaa esimerkiksi musiikin tyylilajin mukaan.
 Valitse Home-valikosta (Settings)  ”Music Settings” 
”Equalizer”  haluttu taajuuskorjaustyyppi  ”OK”.
Tyyppi
Kuvaus
None
Äänenlaadun asetusta ei ole aktivoitu. (Oletusasetus)
Heavy (
)
Korostaa korkeita ja matalia äänialueita ja saa aikaan
voimallisemman äänen.
Pop (
)
Korostaa keskiäänialuetta. Sopii laulettuun musiikkiin.
Jazz (
)
Korostaa korkeita ja matalia äänialueita ja saa aikaan eloisan
äänen.
Unique (
Korostaa korkeita ja matalia äänialueita niin, että hiljaisetkin
äänet kuuluvat selkeästi.
)
Custom 1 (
)
Custom 2 (
)
Käyttäjän omat ääniasetukset, joissa kutakin taajuusaluetta voi
säätää erikseen. Lisätietoja on  sivulla 49.
Huomautuksia
Jos omat ”Custom 1”- ja ”Custom 2” -asetuksesi tuottavat erilaisen äänenvoimakkuuden
kuin muut asetukset, säädä tarvittaessa äänenvoimakkuutta manuaalisesti eron
tasoittamiseksi.
ei käytetä toistettaessa videota, YouTube-videota tai podcast”Equalizer”-asetusta

videota tai kuunneltaessa FM-radiota.
Jatkuu 
49
Musiikin toistaminen
Säädä asetustasoa vetämällä CLEAR BASS -liukusäädintä tai
taajuusalueasetuksen liukusäädintä ja valitse sitten ”OK”.
CLEAR BASS -asetukseen voi valita 4 äänitasoa, ja taajuuskorjaimen
jokaisen 5 taajuusalueen asetukseksi voi valita 7 äänitasoa.
Huomautus
”Equalizer”-asetusta ei käytetä toistettaessa videota, YouTube-videota tai podcastvideota tai kuunneltaessa FM-radiota.
Hakemisto
 Valitse Home-valikosta (Settings)  ”Music Settings” 
”Equalizer”  ”Custom 1” tai ”Custom 2”.
Sisällysluettelo
Äänenlaadun mukauttaminen
CLEAR BASS -asetuksen (basso) ja viiden taajuusalueen taajuuskorjauksen
arvot voi esiasettaa ”Custom 1”- tai ”Custom 2” -esiasetuksiksi.
50
Musiikin toistaminen
 Valitse Home-valikosta (Settings)  ”Music Settings”  ”VPT
(Surround)”  haluttu VPT (Surround) -tyyppi  ”OK”.
Tyyppi
Kuvaus
None
”VPT(Surround)” -asetusta ei ole aktivoitu. (Oletusasetus)
Studio (
Live (
)
Luo äänitysstudion tilavaikutelman.
)
Club (
Luo konserttisalin tilavaikutelman.
)
Luo musiikkiklubin tilavaikutelman.
Arena (
)
Luo stadionin tilavaikutelman.
Matrix (
)
Tuottaa ääneen lisätehosteen ja luo luonnollisen, täyteläisen
äänen.
Karaoke (
)
Luo esiintymislavan äänikentän vaimentamalla lauluääniä ja
lisäämällä musiikkiin tilaäänitehosteen.
*1VPT (Virtual Phone Technology, virtuaalikuuloketekniikka) on Sonyn kehittämä
äänenkäsittelytekniikka.
Huomautus
”VPT (Surround)” -asetusta ei käytetä toistettaessa videota, YouTube-videota tai
podcast-videota tai kuunneltaessa ulkoisesta laitteesta tulevaa ääntä tai FM-radiota.
Hakemisto
Tilaäänentoistoa voi mukauttaa VPT*1 (Surround) -toiminnolla, joka
täyteläistää äänentoistoa.
Toiminnon vaikutus voimistuu asetusjärjestyksessä ”Studio”  ”Live”  ”Club”
 ”Arena” (suurin vaikutus).
Sisällysluettelo
Äänen eloisuuden parantaminen (VPT (Surround))
51
Musiikin toistaminen
 Valitse Home-valikosta
(Settings)  ”Music Settings” 
”DSEE(Sound Enhance)”  haluttu DSEE (Sound Enhance)
-tyyppi  ”OK”.
Tyyppi
Kuvaus
On
”DSEE*1(Sound Enhance)” -toiminto on käytössä, ja ääntä laajennetaan
luonnollisesti siten, että se muistuttaa alkuperäistä ääntä.
Off
”DSEE (Sound Enhance)” -toiminto ei ole käytössä, ja ääni toistetaan
normaalisti. (Oletusasetus)
*1DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) on Sonyn kehittämä tekniikka, joka
parantaa pakattujen äänitiedostojen äänenlaatua palauttamalla pakkauksen aikana
poistetut korkeat äänet.
Huomautuksia
”DSEE (Sound Enhance)” -asetusta ei käytetä toistettaessa videota, YouTube-videota tai
podcast-videota tai kuunneltaessa ulkoisesta laitteesta tulevaa ääntä tai FM-radiota.
”DSEE(Sound Enhancer)” -toiminto ei vaikuta kappaleeseen, jos kappaleen
tiedostomuoto ei ole pakattu, tai jos bittinopeus on niin suuri, etteivät korkeat taajuudet
ole vaimentuneet.
Jos kappaleen bittinopeus on hyvin pieni, ”DSEE(Sound Enhancer)” -toiminnolla ei ole
vaikutusta.
Hakemisto
Ottamalla ”DSEE*1(Sound Enhance)” -toiminnon käyttöön voit nauttia
täyteläisestä ja luonnollisesta äänestä, joka on lähes alkuperäisen lähdeäänen
kaltainen.
Sisällysluettelo
Korkeiden äänien korjaaminen (DSEE (Sound Enhance))
52
Musiikin toistaminen
”Clear Stereo” -toiminto mahdollistaa äänen vasemman ja oikean kanavan
erillisen käsittelyn.
Tyyppi
Kuvaus
On
”Clear Stereo” -toiminto on käytössä soittimen mukana
toimitettuja kuulokkeita käytettäessä. (Oletusasetus)
Off
”Clear Stereo” -toiminto ei ole käytössä, ja ääni toistetaan
normaalisti.
Huomautuksia
”Clear Stereo” -asetusta ei käytetä toistettaessa videota, YouTube-videota tai podcastvideota tai kuunneltaessa ulkoisesta laitteesta tulevaa ääntä tai FM-radiota.
Stereo” -toiminto on suunniteltu niin, että sen vaikutus on suurin käytettäessä
”Clear

soittimen mukana toimitettuja kuulokkeita. ”Clear Stereo” -tehosteella ei ehkä ole
vaikutusta muita kuulokkeita käytettäessä. Kun käytät muita kuulokkeita, valitse
”Clear Stereo” -asetukseksi ”Off ”.
Kappaleiden äänenvoimakkuuserojen tasaaminen (Dynamic Normalizer)
Kappaleiden välistä äänenvoimakkuutta voi pienentää tämän asetuksen avulla.
Kuunneltaessa albumin kappaleita satunnaistoistotilassa kappaleiden välistä
äänenvoimakkuutta säädetään niin, että äänenvoimakkuuserot olisivat
mahdollisimman pienet.
 Valitse Home-valikosta (Settings)  ”Music Settings” 
”Dynamic Normalizer”  haluttu Dynamic Normalizer -tyyppi 
”OK”.
Tyyppi
Kuvaus
On
Vähentää kappaleiden välisiä äänenvoimakkuuseroja.
Off
Toistaa kappaleet siirrettäessä käytetyllä alkuperäisellä
äänenvoimakkuudella. (Oletusasetus)
Huomautus
”Dynamic Normalizer” -asetusta ei käytetä toistettaessa videota, YouTube-videota tai
podcast-videota tai kuunneltaessa ulkoisesta laitteesta tulevaa ääntä tai FM-radiota.
Hakemisto
 Valitse Home-valikosta (Settings)  ”Music Settings”  ”Clear
Stereo”  haluttu Clear Stereo -tyyppi  ”OK”.
Sisällysluettelo
Clear Stereo -äänen käyttäminen (Clear Stereo)
53
Musiikin toistaminen
Albumiluettelon näyttötavan voi valita.
Tyyppi
Title & Cover Art (oletusasetus)
Cover Art Only
Näyttö
 Vihje
Kansikuva tulee näkyviin vain, jos kansikuvan tiedot ovat saatavissa. Kansikuvan voi
määrittää mukana toimitetun Windows Media Player 11 -ohjelmiston avulla. Lisätietoja
on Windows Media Player 11 -ohjelmiston ohjetoiminnossa. Huomaa, että
soittoluetteloihin liitetyt kansikuvat eivät näy soittimessa.
Hakemisto
 Valitse Home-valikosta (Settings)  ”Music Settings”  ”Album
Display Format”  haluttu albumiluettelon näyttötyyppi  ”OK”.
Sisällysluettelo
Albumiluettelon näyttötapa (Album Display Format)
54
Videoiden katseleminen
Videos
HOME-painike
Valitse Home-valikosta
(Videos).
Videotoistonäyttö tulee näkyviin.
(Search) videotoistonäytössä, hakuvalikko tulee
Kun valitset
näkyviin. Voit valita haluamasi hakutavan luettelonäyttöä ja videoiden
hakua varten. Lisätietoja on kohdassa ”Videoiden hakeminen”
( sivu 58).
Valitse .
Videon toisto alkaa.
Soitinta voi käyttää koskettamalla
esimerkiksi ohjauspainikkeita ja
kuvakkeita videotoistonäytössä.
Lisätietoja videotoiston ohjauksesta
on kohdassa ”Videotoistonäyttö”
( sivu 55).

 Vihje
Kun ”On-Hold Display” -asetuksena on ”No”, videotoiston aikana voi HOLD-kytkimen
avulla pimentää näytön ja kuunnella vain ääntä. Tämä pienentää tehonkulutusta, joten
akku kestää tavallista kauemmin.
Hakemisto
Kun haluat toistaa videon, tuo videotoistonäyttö näkyviin valitsemalla
(Videos). Voit valita haluamasi videon valitsemalla (Search)
videotoistonäytössä. Videonäytössä näkyvät esimerkiksi videon tiedot ja
ohjauspainikkeet.
Sisällysluettelo
Videon toistaminen (Videos)
55
Videoiden katseleminen
Tietoalue
Kokonaisaika
Hakuliukusäädin
Kulunut aika
Videotoistonäytön toiminnot
Soitinta voi käyttää koskettamalla esimerkiksi näytön ohjauspainikkeita.
Soitinta voi käyttää myös sen rungon painikkeilla //.
Toiminto (ilmaisin näytössä)
Tee näin
Toisto ()/tauko ()*
Kosketa  (toisto)/ (tauko).
Paina rungon painiketta .
Kelaus eteenpäin ()/
kelaus taaksepäin ()
Kosketa / tai kosketa jatkuvasti /.*2
Paina rungon paiketta /.
Kelaus eteenpäin ()/
kelaus taaksepäin ()
taukotilan aikana*3
/
taukotilan aikana.
Kosketa jatkuvasti
Paina jatkuvasti rungon painiketta / taukotilan
aikana.
Siirtyminen edelliseen
kohtaukseen*4 tai jaksoon
() / siirtyminen
seuraavaan kohtaukseen
tai jaksoon ()
Kosketa /.
Paina rungon painiketta /.
1
Kelaus hieman taaksepäin/ Kosketa
eteenpäin
Siirtyminen tiettyyn
kohtaan videossa
(taaksepäin)/
(eteenpäin) taukotilan aikana.
Vedä hakuliukusäädintä niin, että osoitin (toistokohta) siirtyy.
Toisto alkaa osoittimen ilmaisemasta kohdasta.
*1Jos soitinta ei käytetä taukotilan aikana tietyn ajan kuluessa, soitin siirtyy automaattisesti
valmiustilaan.
2
* Eteenpäinkelauksen nopeuden voi valita 3 vaihtoehdosta koskettamalla toistuvasti
(×10),
(×30),
(×100)). Taaksepäinkelauksen nopeuden voi myös
(
(×10),
(×30),
valita 3 vaihtoehdosta koskettamalla toistuvasti  (
(×100)). Normaalin toistonopeuden voi palauttaa koskettamalla .
*3Taukotilassa eteen- ja taaksepäinkelauksen nopeus määräytyy videon pituuden mukaan.
*4Jos videossa on vain yksi jakso, toistokohta siirtyy 5 minuutin välein.
Jatkuu 
Hakemisto
Esimerkiksi ohjauspainikkeet ja kuvakkeet voi tuoda näkyviin tai poistaa
näkyvistä koskettamalla näyttöä. Ne katoavat näkyvistä, jos soitinta ei käytetä
tietyn ajan kuluessa.
Sisällysluettelo
Videotoistonäyttö
56
Videoiden katseleminen
Kuvake
Kuvaus
Avaa luettelonäytön.
(Search)
Avaa hakuvalikon. Voit valita haluamasi hakutavan
luettelonäyttöä ja videoiden hakua varten. Lisätietoja on
kohdassa ”Videoiden hakeminen” ( sivu 58).
(Scene Scroll)
Avaa kohtausten selausnäytön. Voit selata kohtauksia tai jaksoja
pyyhkäisemällä pikkukuvaa*1 näytössä ja valita haluamasi
kohtauksen. Lisätietoja on kohdassa ”Kohtauksien selaaminen
(Scene Scroll)” ( sivu 57).
(Option Menu)
Avaa asetusvalikon. Lisätietoja videoasetusvalikosta on kohdassa
”Videoasetusvalikon käyttäminen” ( sivu 60).
*1Pikkukuva tarkoittaa videon yhden kohtauksen pienikokoista kuvaa.
Hakemisto
(To List)
Sisällysluettelo
Toistonäytön kuvakkeet
57
Videoiden katseleminen
Voit valita pikkukuvien*1 avulla kohtauksen tai jakson, jonka haluat toistaa.
*1Pikkukuva tarkoittaa videon yhden kohtauksen pienikokoista kuvaa.
Kohtausten aikaväliasetus
 Vihje
Kohtauksen hakunäytössä voi asettaa pikkukuvina näytettävien kohtausten aikavälin.
Aikavälin voi valita vaihtoehdoista ”15 Sec”, ”30 Sec”, ”1 Min”, ”2 Min” tai ”5 Min”. Valitse
aikaväli koskettamalla haluamaasi kohtausten aikaväliasetusta näytön yläreunassa.
Ajattele kohtausten pikkukuvia ohjeellisina (koska kukin pikkukuva voi poiketa
täsmällisestä aikavälistä).
 Valitse Home-valikosta (Videos) 
(Scene Scroll).
haluttu video 
Kohtausten selausnäyttö tulee näkyviin.
Selaa kuvakkeita vetämällä tai
pyyhkäisemällä sivuttain.
Kosketa haluamaasi kuvaa.
Videotoistonäyttö palaa näkyviin, ja
toisto alkaa valitun kohtauksen alusta.
Selaamisen lopettaminen
Kosketa (Back).
(To List) 
Hakemisto
Kohtausten selausnäyttö
Sisällysluettelo
Kohtauksien selaaminen (Scene Scroll)
58
Videoiden katseleminen
Videos
HOME-painike
 Valitse Home-valikosta (Videos) 
hakutapa  haluttu video.
(Search)  haluttu
Hakutapa
Tapa
Kuvaus
All Videos
Valitse video videoluettelosta.
VIDEO
Voit etsiä videoita kansioittain.
Valitse kansio  video.
Hakemisto
Kun kosketat (Search) videotoistonäytössä tai luettelonäytössä, hakuvalikko
tulee näkyviin. Voit valita haluamasi hakutavan luettelonäyttöä ja videoiden
hakua varten.
Sisällysluettelo
Videoiden hakeminen
59
Videoiden katseleminen
Sisällysluettelo
Videoiden poistaminen
Voit poistaa soittimessa olevia videoita.
 Kosketa videon toistonäytössä
”Delete Video”  ”Yes”.
(Option Menu) 
Videoiden poistaminen luettelosta valitsemalla
 Valitse videoluettelonäytössä
poistettava video  ”Yes”.
(Option Menu)  ”Delete Video” 
 Vihje
Soittimesta voi poistaa videotiedostoja Media Manager for WALKMAN -ohjelmiston tai
Windowsin Resurssienhallinnan avulla. Jos video on siirretty Media Manager for
WALKMAN -ohjelmistolla, poista video samalla ohjelmistolla. Jos video on siirretty
Windowsin Resrussienhallinnan avulla, poista video sen avulla.
Hakemisto
Parhaillaan toistettavan videon poistaminen
60
Videoiden katseleminen
Luettelonäytössä näkyvä asetusvaihtoehto
Asetusvaihtoehto
Kuvaus ja lisätietojen sivu
Order of Video List
Järjestää videoluettelon päivämäärän tai nimen perusteella
( sivu 63).
Delete Video
Poistaa videoita ( sivu 59).
Toistonäytössä näkyvät asetusvaihtoehdot
Asetusvaihtoehdot
Kuvaus ja lisätietojen sivu
Zoom Settings
Asettaa zoomaustoiminnon ( sivu 61).
Brightness
Säätää näytön kirkkautta ( sivu 121).
On-Hold Display
Asettaa videonäytön pimenemään, kun soitin on estotilassa
( sivu 63).
Detailed Information
Näyttää tiedoston tiedot, kuten tiedoston koon, kuvatarkkuuden,
kuva- ja äänipakkaustavan ja nimen.
Delete Video
Poistaa soittimessa olevat videot ( sivu 59).
Hakemisto
Videoasetusvalikon saa näkyviin valitsemalla (Option Menu)
videoluettelonäytössä tai videotoistonäytössä. Lisätietoja asetusvalikon
käyttämisestä on kohdassa  sivulla 18.
Asetusvalikon asetukset voivat vaihdella sen mukaan, mistä näytöstä
asetusvalikko avataan. Asetukset ja niiden käyttäminen on kuvattu viitatulla
sivulla.
Sisällysluettelo
Videoasetusvalikon käyttäminen
61
Videoiden katseleminen
Videoasetuksia voi muuttaa valitsemalla Home-valikosta
valitsemalla sitten ”Video Settings”.
(Settings) ja
Sisällysluettelo
Videoasetusten muuttaminen
Hakemisto
Settings
HOME-painike
Zoomauksen asetukset (Zoom Settings)
Voit zoomata toistettavaa videota.
 Valitse Home-valikosta (Settings)  ”Video Settings”  ”Zoom
Settings”  haluttu zoomausasetustyyppi  ”OK”.
Tyyppi
Kuvaus
Auto
Videokuvaa suurennetaan tai pienennetään siten, että se sopii kokonaan
käytettävissä olevalle näyttöalueelle alkuperäisessä kuvasuhteessa.
(Oletusasetus)
Kuvasuhteessa 16:9 olevaa videota toistettaessa videokuvaa suurennetaan tai
pienennetään siten, että se sopii kokonaan käytettävissä olevalle
näyttöalueelle alkuperäisessä kuvasuhteessa.
Kuvasuhteessa 4:3 olevaa videota toistettaessa videokuvan lyhyt sivu
sovitetaan näyttöön, ja kuvan vasempaan ja oikeaan reunaan tulee musta
palkki.
16:9-lähde
4:3-lähde
Jatkuu 
62
Videoiden katseleminen
Full
Videokuvaa suurennetaan tai pienennetään siten, että se sopii kokonaan
käytettävissä olevalle näyttöalueelle alkuperäisessä kuvasuhteessa.
Kuvasuhteessa 16:9 olevaa videota toistettaessa videokuvaa suurennetaan tai
pienennetään siten, että se sopii kokonaan käytettävissä olevalle
näyttöalueelle alkuperäisessä kuvasuhteessa.
Kuvasuhteessa 4:3 olevaa videota toistettaessa videokuvan pitkä sivu
sovitetaan näyttöön, ja kuvan ylä- ja alareunaa leikataan siten, että kuva
mahtuu näyttöön.
16:9-lähde
4:3-lähde
Pisteviivakehys näyttää alkuperäisen videokuvan koon.
Off
Videokuvaa ei suurenneta tai pienennetä, ja se esitetään alkuperäisellä
tarkkuudella.
16:9-lähde
4:3-lähde
Hakemisto
Kuvaus
Sisällysluettelo
Tyyppi
63
Videoiden katseleminen
 Valitse Home-valikosta (Settings)  ”Video Settings” 
”On-Hold Display”  haluttu estotilan asetustyyppi  ”OK”.
Tyyppi
Kuvaus
Yes
Kun soitin on estotilassa, kosketuspaneeli ja ohjauspainikkeet
ovat poissa käytöstä, mutta videot toistetaan tavalliseen tapaan.
(Oletusasetus)
No
Kun soitin on estotilassa, kosketuspaneeli ja ohjauspainikkeet
ovat poissa käytöstä ja näyttö on pimeänä, mutta videon ääni
toistetaan.
Videoluettelon järjestys (Order of Video List)
Järjestää videoluettelon päivämäärän tai nimen perusteella.
 Valitse Home-valikosta (Settings)  ”Video Settings”  ”Order
of Video List”  haluttu videoluettelon järjestystyyppi  ”OK”.
Tyyppi
Kuvaus
Date/Time (Oldest)
Järjestää videoluettelon siirto-/tallennuspäivämäärän mukaan
nousevaan järjestykseen.
Date/Time (Newest)
Järjestää videoluettelon siirto-/tallennuspäivämäärän mukaan
laskevaan järjestykseen. (Oletusasetus)
Title (A>Z)
Järjestää videoluettelon nimen mukaan nousevaan järjestykseen.
Title (Z>A)
Järjestää videoluettelon nimen mukaan laskevaan järjestykseen.
Hakemisto
Voit kuunnella pelkkää videoiden ääntä asettamalla videonäytön pimenemään,
kun soitin on estotilassa.
Kun asetuksena on ”No”, virtaa säästyy ja akku kestää tavallista kauemmin.
Sisällysluettelo
Vain videoiden äänen toistaminen (On-Hold Display)
64
Valokuvien katseleminen
Photos
HOME-painike
Valitse Home-valikosta
(Photos).
Valokuvanäyttö tulee näkyviin.
Kun valitset (Search) valokuvanäytössä, hakuvalikko tulee näkyviin.
Voit valita haluamasi hakutavan luettelonäyttöä ja valokuvien hakua
varten. Lisätietoja on kohdassa ”Valokuvien hakeminen” ( sivu 67).
Tuo edellinen/seuraava valokuva
näkyviin vetämällä tai
pyyhkäisemällä sivuttain.
Soitinta voi käyttää koskettamalla
esimerkiksi ohjauspainikkeita ja
kuvakkeita valokuvanäytössä.
Lisätietoja valokuvanäytön
käyttämisestä on kohdassa
”Valokuvanäyttö” ( sivu 66).
Jatkuu 
Hakemisto
Kun haluat katsella valokuvia, avaa valokuvanäyttö valitsemalla Home(Photos).
valikosta
Voit valita haluamasi kuvat luettelosta valitsemalla (Search)
valokuvanäytössä.
Valokuvanäytössä näkyvät esimerkiksi valokuvien tiedot ja ohjauspainikkeet.
Sisällysluettelo
Valokuvien katseleminen (Photos)
65
Valokuvien katseleminen
Huomautus
Jos valokuva on liian suuri tai valokuvatiedosto on vahingoittunut, näyttöön tulee
eikä valokuvaa voida näyttää.
Hakemisto
Kappaleiden toistoa jatketaan myös silloin, kun haet valokuvia valokuvakansioiden
luetteloista tai valokuvaluetteloista ja kun valokuvanäyttö on näkyvissä.
siirretyt valokuvat voi järjestää kansioiden mukaan. Valitse soitin
Soittimeen

([WALKMAN]) Windowsin Resurssienhallinnassa ja vedä ja pudota uusi kansio
”DCIM”-, ”PICTURES”- tai ”PICTURE”-kansion alle. Lisätietoja datahierarkiasta on
 sivulla 31.
Sisällysluettelo
 Vihjeitä
66
Valokuvien katseleminen
Tietoalue
Valokuvanäytön toiminnot
Soitinta voi käyttää koskettamalla esimerkiksi näytön ohjauspainikkeita.
Toiminto
Tee näin
Seuraavan/edellisen
valokuvan näyttäminen
Vedä tai pyyhkäise vasemmalle (seuraava) tai oikealle
(edellinen).
(seuraava) tai
(edellinen).
Kosketa
Seuraavien/edellisten
valokuvien näyttäminen
peräkkäin
Kosketa jatkuvasti
(seuraava) tai
(edellinen).
Valokuvanäytön kuvakkeet
Kuvake
Kuvaus
(To List)
Avaa luettelonäytön.
(Search)
Avaa hakuvalikon. Voit valita haluamasi hakutavan
luettelonäyttöä ja valokuvien hakua varten. Lisätietoja on
kohdassa ”Valokuvien hakeminen” ( sivu 67).
(Option Menu)
Avaa asetusvalikon. Lisätietoja valokuvien asetusvalikosta on
kohdassa ”Valokuvien asetusvalikon käyttäminen”
( sivu 69).
Hakemisto
Esimerkiksi ohjauspainikkeet ja kuvakkeet voi tuoda näkyviin tai poistaa
näkyvistä koskettamalla näyttöä. Ne katoavat näkyvistä, jos soitinta ei käytetä
tietyn ajan kuluessa.
Sisällysluettelo
Valokuvanäyttö
67
Valokuvien katseleminen
Photos
HOME-painike
 Valitse Home-valikosta (Photos) 
hakutapa  haluttu valokuva.
(Search)  haluttu
Valitse seuraavia vaihtoehtoja, kunnes valokuvaluettelo tulee näkyviin.
Hakutapa
Tapa
Kuvaus
All Photos
Valokuvan valitseminen kaikkien valokuvien luettelosta.
DCIM
Valokuvan valitseminen kansiosta.
Valitse ”DCIM”-kansiossa oleva kansio  valokuva.
PICTURE
Valokuvan valitseminen kansiosta.
Valitse ”PICTURE”-kansiossa oleva kansio  valokuva.
PICTURES
Valokuvan valitseminen kansiosta.
Valitse ”PICTURES”-kansiossa oleva kansio  valokuva.
Hakemisto
Kun kosketat (Search) valokuvanäytössä tai valokuvaluettelonäytössä,
hakuvalikko tulee näkyviin. Voit valita haluamasi hakutavan luettelonäyttöä ja
valokuvien hakua varten.
Sisällysluettelo
Valokuvien hakeminen
68
Valokuvien katseleminen
Huomautuksia
Jos nimeät soittimessa olevan valokuvan uudelleen Windowsin Resurssienhallinnan
avulla, kuvaa ei voi poistaa Media Manager for WALKMAN -ohjelmiston avulla. Poista
kuva Windowsin Resurssienhallinnan avulla.
ei voi poistaa soittimessa itsessään, vaan se on liitettävä tietokoneeseen.
Valokuvia

Hakemisto
Poista valokuvia soittimesta Media Manager for WALKMAN -ohjelmiston tai
Windowsin Resurssienhallinnan avulla.
Poista Media Manager for WALKMAN -ohjelmiston avulla siirretyt valokuvat
Media Manager for WALKMAN -ohjelmiston avulla.
Lisätietoja Media Manager for WALKMAN -ohjelmiston käytöstä on sen
ohjetoiminnossa.
Sisällysluettelo
Valokuvien poistaminen
69
Valokuvien katseleminen
Luettelonäytössä näkyvä asetusvaihtoehto
Asetusvaihtoehto
Kuvaus ja lisätietojen sivu
Photo List Display Format Määrittää valokuvaluettelon näyttötavan ( sivu 70).
Toistonäytössä näkyvät asetusvaihtoehdot
Asetusvaihtoehdot
Kuvaus ja lisätietojen sivu
Brightness
Säätää näytön kirkkautta ( sivu 121).
Detailed Information
Näyttää tiedoston tiedot, kuten tiedoston koon, tarkkuuden ja
nimen.
Set as Wallpaper
Asettaa parhaillaan näytettävän valokuvan taustakuvaksi
( sivu 121).
Hakemisto
Valokuvien asetusvalikon saa näkyviin valitsemalla valokuvaluettelo- tai
valokuvanäytössä (Option Menu). Lisätietoja asetusvalikon käyttämisestä on
kohdassa  sivulla 18.
Asetusvalikon asetukset vaihtelevat sen mukaan, mistä näytöstä asetusvalikko
avataan. Asetukset ja niiden käyttäminen on kuvattu viitatulla sivulla.
Sisällysluettelo
Valokuvien asetusvalikon käyttäminen
70
Valokuvien katseleminen
Valokuvien asetuksia voi muuttaa valitsemalla Home-valikosta
valitsemalla sitten ”Photo Settings”.
(Settings) ja
Sisällysluettelo
Valokuvien asetusten muuttaminen
Hakemisto
HOME-painike
Settings
Valokuvaluettelon näyttötavan asettaminen (Photo List Format)
Soittimessa on 2 näyttötapaa. Valokuvaluettelon näyttötavan voi valita
vaihtoehdoista ”Thumbnail + Title*1” ja ”Thumbnail Only”.
 Valitse Home-valikosta (Settings)  ”Photo Settings”  ”Photo
List Format”  haluttu valokuvaluettelon näyttötapa  ”OK”.
Tyyppi
Kuvaus
Thumbnail + Title
Näyttää valokuvaluettelossa valokuvan nimen ja pikkukuvan.
Thumbnail Only
Näyttää valokuvaluettelossa vain pikkukuvat. (Oletusasetus)
*1Pikkukuva tarkoittaa valokuvan pienikokoista kuvaa.
Huomautus
Tiedostomuoto voi aiheuttaa sen, ettei pikkukuvia näytetä.
71
FM-radion kuunteleminen
FM Radio
HOME-painike
Huomautus
Kuulokkeiden johto toimii antennina, joten vedä se mahdollisimman suoraksi.
Hakemisto
Kun haluat kuunnella FM-radiota, avaa FM Radio -näyttö valitsemalla Homevalikosta (FM Radio).
FM Radio -näytössä näkyvät esimerkiksi FM-radion tiedot ja ohjauspainikkeet.
Sisällysluettelo
FM-radion kuunteleminen
72
FM-radion kuunteleminen
Valitse Home-valikosta
(FM Radio) 
haluttu taajuus tai Preset-numero.
Taajuus
Hakemisto
Soitinta voi käyttää koskettamalla
esimerkiksi ohjauspainikkeita ja
kuvakkeita FM Radio -näytössä.
Preset-numero
FM Radio -näyttö
Toiminto
Tee näin
Radion virittäminen
manuaalisesti
Vedä tai pyyhkäise taajuutta ylös- tai alaspäin.
Edellisen/seuraavan
vastaanotettavissa olevan
aseman haku*1
Kosketa
/ .
Pysäytä haku koskettamalla näyttöä tai painamalla soittimen
rungon painikkeita //.
Edellisen/seuraavan
Preset-numeron
valitseminen*2
Kosketa / .
Paina rungon painiketta /.
*1Jos herkkyys on liian suuri, muuta ”Scan Sensitivity” -asetukseksi ( sivu 75) ”Low”.
*2Preset-numeroa ei voi valita, jos asemia ei ole esiviritetty. Esiviritä vastaanotettavat
asemat ”Auto Preset” -toiminnolla ( sivu 73).
FM Radio -näytön kuvakkeet
Kuvake
(Option Menu)
Sisällysluettelo
FM-radion kuunteleminen
Kuvaus
Avaa asetusvalikon. Lisätietoja FM-radion asetusvalikosta on
kohdassa ”FM-radion asetusvalikon käyttäminen” ( sivu 76).
73
FM-radion kuunteleminen
Valitse FM Radio -näytössä
”Yes”.
(Option Menu)  ”Auto Preset” 
Vastaanotettavissa olevat radioasemat esiviritetään alimmasta taajuudesta
alkaen ylimpään taajuuteen saakka.
Kun esiviritys on tehty, näkyviin tulee teksti ”Auto Preset completed.” ja
ensimmäinen esiviritetty asema on valmis vastaanotettavaksi.
Voit peruuttaa automaattisen esivirityksen valitsemalla ”No”.
 Vihje
Jos suuri herkkyys aiheuttaa sen, että soitin vastaanottaa paljon tarpeettomia
radioasemia, muuta ”Scan Sensitivity” -asetukseksi ( sivu 75) ”Low”.
Huomautus
”Auto Preset” -toiminnon käyttäminen poistaa aiemmat esiviritetyt radioasemat.
Hakemisto
Soittimeen voidaan ”Auto Preset” -toiminnon avulla esivirittää automaattisesti
enintään 30 alueella kuuluvaa radioasemaa. Kun käytät FM-radiota
ensimmäisen kerran tai siirryt uudelle alueelle, esiviritä vastaanotettavissa
olevat radioasemat ”Auto Preset” -toiminnolla.
Sisällysluettelo
Radioasemien esivirittäminen automaattisesti (Auto Preset)
74
FM-radion kuunteleminen
Voit esivirittää ne radioasemat, joita ”Auto Preset” -toiminto ( sivu 73) ei
löydä.
Valitse
Hakemisto
Valitse haluamasi taajuus FM Radio -näytössä.
(Option Menu)  ”Save to Preset”.
Vaiheessa  valittu taajuus esiviritetään, ja vastaava Preset-numero tulee
näkyviin taajuuden alapuolelle.
 Vihje
Voit esivirittää enintään 30 asemaa.
Huomautus
Preset-numerot tallennetaan taajuusjärjestyksessä pienimmästä suurimpaan.
Esiviritettyjen radioasemien poistaminen
Valitse haluamasi taajuuden Preset-numero koskettamalla
FM Radio -näytössä.
Valitse
(Option Menu)  ”Delete from Preset”.
Valittu esiviritetty radioasema poistetaan.
Sisällysluettelo
Radioasemien esivirittäminen manuaalisesti
/
75
FM-radion kuunteleminen
FM-radion asetuksia voi muuttaa valitsemalla Home-valikosta
valitsemalla sitten ”FM Radio Settings”.
(Settings) ja
Sisällysluettelo
FM-radion asetusten muuttaminen
Hakemisto
HOME-painike
Settings
Vastaanottoherkkyyden asettaminen (Scan Sensitivity)
Kun asemia valitaan ”Auto Preset” -toiminnolla ( sivu 73) tai koskettamalla
/ , FM-vastaanotin voi vastaanottaa monia tarpeettomia asemia liian
suuren herkkyyden takia. Valitse tällöin herkkyysasetukseksi ”Low”.
Oletusasetus on ”High”.
Valitse Home-valikosta (Settings)  ”FM Radio Settings” 
”Scan Sensitivity”  ”Low”  ”OK”.
Kun haluat palauttaa vastaanottoherkkyyden oletusasetuksen, valitse
”High”.
Mono- tai stereoäänen valitseminen (Mono/Auto)
Jos FM-vastaanotossa on kohinaa, valitse vastaanottoasetukseksi ”Mono”. Näin
soitin toistaa äänen monofonisena. Jos valitset asetukseksi ”Auto”,
vastaanottotilaa vaihdellaan signaalin laadun mukaan stereo- ja monoäänen
välillä. Oletusasetus on ”Auto”.
Valitse Home-valikosta (Settings)  ”FM Radio Settings” 
”Mono/Auto”  ”Mono”  ”OK”.
Kun haluat palauttaa automaattiasetuksen, valitse ”Auto”.
76
FM-radion kuunteleminen
FM-radion asetusvalikon saa näkyviin valitsemalla FM Radio -näytössä
(Option Menu). Tietoja asetusvalikon käyttämisestä on  sivulla 18.
Kuvaus ja lisätietoja
Scan Sensitivity
Säätää radiovastaanoton herkkyyttä ( sivu 75).
Mono/Auto
Vaihtaa käyttöön mono- tai stereoäänen ( sivu 75).
Save to Preset
Esivirittää vastaanotettavan radioaseman ( sivu 74).
Delete from Preset
Poistaa radioaseman esiviritettyjen asemien joukosta
( sivu 74).
Auto Preset
Esivirittää radioasemat automaattisesti ( sivu 73).
Hakemisto
Asetusvaihtoehdot
Sisällysluettelo
FM-radion asetusvalikon käyttäminen
77
YouTube-videoiden katseleminen
YouTube
HOME-painike
Huomautuksia
YouTube-videoiden katseleminen edellyttää, että soittimesta on yhteys langattomaan
lähiverkkoon. Tietoja langattoman lähiverkon yhteysasetuksista on kohdassa ”Langaton
lähiverkkoyhteys” ( sivu 33).
Aseta päivämäärä ja kellonaika ennen YouTube-videoiden katselemista ( sivu 26).
YouTube-videoiden katseleminen
Valitse Home-valikosta
(YouTube).
Jos soittimesta ei ole vielä yhteyttä langattomaan lähiverkkoon,
yhteysvahvistusnäyttö tulee näkyviin. Luo yhteys noudattamalla ohjeita,
jotka ovat kohdassa ”Yhteyden luominen langattomaan lähiverkkoon”
( sivu 34). Kun yhteys on luotu, YouTube-luettelonäyttö tulee näkyviin.
(Search) YouTube-toistonäytössä tai YouTubeKun valitset
luettelonäytössä, näkyviin tulee hakuvalikko. Voit valita haluamasi
hakutavan luettelonäyttöä ja videoiden hakua varten. Lisätietoja on
kohdassa ”YouTube-videoiden hakeminen” ( sivu 80).
Jatkuu 
Hakemisto
Jos haluat katsella YouTube-videoita, avaa YouTube-luettelonäyttö valitsemalla
(YouTube). Voit aloittaa YouTube-videon toiston
Home-valikosta
valitsemalla haluamasi videon luettelosta.
YouTube-toistonäytössä näkyvät esimerkiksi videon tiedot ja ohjauspainikkeet.
Sisällysluettelo
YouTube-videoiden katseleminen
78
YouTube-videoiden katseleminen
Hakemisto
YouTube-videon toisto alkaa.
Soitinta voi käyttää koskettamalla
esimerkiksi ohjauspainikkeita ja
kuvakkeita YouTube-toistonäytössä.
Lisätietoja videotoiston ohjauksesta
on kohdassa ”YouTube-toistonäyttö”
( sivu 79).
Sisällysluettelo
Valitse haluamasi video.
79
YouTube-videoiden katseleminen
Tietoalue
Kokonaisaika
Hakuliukusäädin
Kulunut aika
YouTube-toistonäytön toiminnot
Soitinta voi käyttää koskettamalla esimerkiksi näytön ohjauspainikkeita.
Soitinta voi käyttää myös sen rungon painikkeilla /.
Toiminto (ilmaisin näytössä)
Tee näin
Toisto ()/tauko ()*
Kosketa  (toisto)/ (tauko).
Paina rungon painiketta .
Nykyisen videon
alkukohdan etsiminen
Kosketa .
Paina rungon painiketta .
Siirtyminen tiettyyn
kohtaan videossa*2
Vedä hakuliukusäädintä niin, että osoitin (toistokohta) siirtyy.
Toisto alkaa osoittimen ilmaisemasta kohdasta.
1
*1Jos toisto on taukotilassa eikä soitinta käytetä tietyn ajan kuluessa, soitin siirtyy
automaattisesti valmiustilaan.
*2Toistoa ei voi siirtää kohtaan, jota vastaavaa videodataa ei ole puskuroitu.
Toistonäytön kuvakkeet
Kuvake
Kuvaus
(To List)
Avaa luettelonäytön.
(Search)
Avaa hakuvalikon. Voit valita haluamasi hakutavan
luettelonäyttöä ja videoiden hakua varten. Lisätietoja on
kohdassa ”YouTube-videoiden hakeminen” ( sivu 80).
(Option Menu)
Avaa asetusvalikon. Lisätietoja valokuvien YouTubeasetusvalikosta on kohdassa ”YouTube-asetusvalikon
käyttäminen” ( sivu 82).
Hakemisto
Esimerkiksi ohjauspainikkeet ja kuvakkeet voi tuoda näkyviin tai poistaa
näkyvistä koskettamalla näyttöä. Ne katoavat näkyvistä, jos soitinta ei käytetä
tietyn ajan kuluessa.
Sisällysluettelo
YouTube-toistonäyttö
80
YouTube-videoiden katseleminen
YouTube
HOME-painike
Valitse Home-valikosta
(YouTube) 
hakutapa  haluttu video.
Tapa
(Search)  haluttu
Kuvaus
Featured*
Voit valita videon YouTube-sivuston videoiden luettelosta.
1
Most Viewed* *
Voit valita videon YouTube-sivuston katsotuimpien videoiden
luettelosta.
Keyword Search
Voit etsiä video avainsanan avulla ja tuoda näkyviin
videoluettelon.
Voit antaa avainsanan näyttönäppäimistön avulla ja tuoda
videoluettelon näkyviin valitsemalla ”OK”. Tietoja tekstin
syöttämisestä on kohdassa ”Tekstin syöttäminen” ( sivu 20).
Related Videos
Voit valita videon viimeksi toistettuun videoon liittyvien
videoiden luettelosta.
1, 2
*1Voit rajata luetteloa valitsemalla maan/alueen ( sivu 81).
*2Voit rajata luetteloa valitsemalla aikajakson ( sivu 81).
Hakemisto
Kun kosketat (Search) YouTube-toistonäytössä tai luettelonäytössä,
hakuvalikko tulee näkyviin. Voit valita haluamasi hakutavan luettelonäyttöä ja
videoiden hakua varten.
Sisällysluettelo
YouTube-videoiden hakeminen
81
YouTube-videoiden katseleminen
Voit rajata ”Featured”- ja ”Most Viewed” -luetteloa valitsemalla maan/alueen.
 Vihje
Maan/alueen voi valita myös valitsemalla Home-valikosta
Settings”  ”Country/Region”.
(Settings)  ”YouTube
Aikajakson valitseminen
”Most Viewed” -luetteloa voi rajata valitsemalla aikajakson.
Valitse Home-valikosta
(YouTube)  (Search)  ”Most
Viewed”  (Option Menu)  ”Timeframe”  haluttu
aikajaksotyyppi  ”OK”.
Tyyppi
Kuvaus
Today
Näyttää luettelon päivän katsotuimmista videoista.
This Week
Näyttää luettelon viikon katsotuimmista videoista.
This Month
Näyttää luettelon kuukauden katsotuimmista videoista.
All Time
Näyttää luettelon kaikkien aikojen katsotuimmista videoista.
(Oletusasetus)
 Vihje
Aikajakson voi valita myös valitsemalla Home-valikosta
Settings”  ”Timeframe”.
(Settings)  ”YouTube
Hakemisto
Valitse Home-valikosta
(YouTube)  (Search)  ”Featured”
tai ”Most Viewed”  (Option Menu)  ”Country/Region” 
haluttu maa/alue  ”OK”.
Sisällysluettelo
Maan/alueen valitseminen
82
YouTube-videoiden katseleminen
Vain luettelonäytössä näkyvä asetusvaihtoehto
Asetusvaihtoehto
Kuvaus ja lisätietojen sivu
Country/Region*
Rajaa videoluetteloa valitun maan/alueen mukaan ( sivu 81).
Timeframe*
Rajaa videoluetteloa valitun aikajakson mukaan ( sivu 81).
1
2
*1Tämä vaihtoehto on näkyvissä vain, kun ”Featured”- tai ”Most Viewed” -luettelo on
näkyvissä.
2
* Tämä vaihtoehto on näkyvissä vain, kun ”Most Viewed” -luettelo on näkyvissä.
Toistonäytössä näkyvät asetusvaihtoehdot
Asetusvaihtoehdot
Kuvaus ja lisätietojen sivu
Zoom Settings
Asettaa zoomaustoiminnon ( sivu 61).
Brightness
Säätää näytön kirkkautta ( sivu 121).
On-Hold Display
Asettaa videonäytön pimenemään, kun soitin on estotilassa
( sivu 63).
Hakemisto
YouTube-asetusvalikon saa näkyviin valitsemalla (Option Menu) YouTubetoistonäytössä tai YouTube-luettelonäytössä. Lisätietoja asetusvalikon
käyttämisestä on kohdassa  sivulla 18.
Asetusvalikon asetukset vaihtelevat sen mukaan, mistä näytöstä asetusvalikko
avataan. Asetukset ja niiden käyttäminen on kuvattu viitatulla sivulla.
Sisällysluettelo
YouTube-asetusvalikon käyttäminen
83
Podcast-ohjelmien käyttäminen
Huomautuksia
Jos podcast-ohjelman episodit siirretään Windowsin Resurssienhallinnan avulla
tietokoneesta soittimeen, podcast-ohjelma on ensin rekisteröitävä, jotta podcast-ohjelma
voidaan päivittää langattoman lähiverkkotoiminnon avulla.
Tämä soitin tukee video- ja ääni-podcast-ohjelmia. Soitin ei tue valokuva-podcastohjelmia.
Mikä on podcast-ohjelma?
”Podcast-ohjelma” on ryhmä ääni- tai videotiedostoja, jotka on julkaistu
Internetissä. Tiedostot, eli episodit, voidaan ladata toistettaviksi automaattisesti
RSS-tekniikan avulla. Monet uutissivustot, yritykset ja yksityishenkilöt
julkaisevat podcast-ohjelmia RSS-tekniikalla. Podcast-ohjelman voi
rekisteröidä soittimeen web-sivustossa olevan RSS-kuvakkeen avulla. Kun
rekisteröinnin jälkeen uusimmat episodit on lisätty podcast-ohjelmaan, ne voi
ladata.
Hakemisto
Soittimen podcast-toimintoa voi käyttää kolmella tavalla. Lisätietoja on
kussakin kuvauksessa.
Rekisteröi podcast-ohjelma soittimen avulla ( sivu 84), lataa episodit
soittimen langattoman lähiverkkotoiminnon avulla ( sivu 86) ja toista ne
sitten ( sivu 90).
podcast-ohjelma Media Manager for WALKMAN -ohjelmiston
Rekisteröi

avulla ( sivu 22), lataa episodit soittimen langattoman
lähiverkkotoiminnon avulla ( sivu 86) ja toista ne sitten ( sivu 90).
Lataa episodit tietokoneeseen ( sivu 22), siirrä ne tietokoneesta soittimeen
Media Manager for WALKMAN -ohjelmiston, Content Transfer -ohjelmiston
tai Windowsin Resurssienhallinnan avulla ( sivu 22) ja toista ne sitten
( sivu 90).
Sisällysluettelo
Ennen podcast-ohjelmien käyttämistä
84
Podcast-ohjelmien käyttäminen
Internet Browser
HOME-painike
 Vihje
Podcast-ohjelmat voi rekisteröidä helposti podcast-linkkikokoelman avulla. Valitse
luettelonäytössä
(Option Menu)  ”To Podcast Links” ja siirry sitten vaiheeseen
 seuraavalla sivulla.
Podcast-ohjelman rekisteröiminen soittimen Internet-selaimen avulla
Valitse Home-valikosta
(Internet Browser).
Jos soittimesta ei ole vielä yhteyttä langattomaan lähiverkkoon,
yhteysvahvistusnäyttö tulee näkyviin. Luo yhteys noudattamalla ohjeita,
jotka ovat kohdassa ”Yhteyden luominen langattomaan lähiverkkoon”
( sivu 34).
Kun yhteys on luotu, Internet-selain tulee näkyviin.
Jatkuu 
Hakemisto
Podcast-episodien toisto edellyttää podcast-ohjelman rekisteröimistä
soittimeen ja episodien lataamista. Podcast-ohjelman voi rekisteröidä
valitsemalla soittimen Internet-selaimessa näkyvän RSS-kuvakkeen. Internetselaimen käyttöohjeet ovat kohdassa ”Web-sivustojen katseleminen (Internet
Browser)” ( sivu 102).
Podcast-ohjelman voi siirtää myös rekisteröimällä podcast-ohjelman
soittimeen Media Manager for WALKMAN -ohjelmiston tai Content Transfer
-ohjelmiston avulla. Katso lisätietoja podcast-ohjelmien siirtämisestä kunkin
ohjelmiston ohjetoiminnosta.
Sisällysluettelo
Podcast-ohjelman rekisteröiminen
85
Podcast-ohjelmien käyttäminen
sitten RSS-kuvake.
 Vihje
Episodeja voi siirtää tietokoneesta soittimeen podcast-ohjelmaa rekisteröimättä.
Lisätietoja on kohdassa ”Musiikin, videoiden, valokuvien ja podcast-ohjelmien
siirtäminen” ( sivu 28).
Huomautus
Jos podcast-ohjelman episodit siirretään Windowsin Resurssienhallinnan avulla
tietokoneesta soittimeen, podcast-ohjelmaa ei voida päivittää langattoman
lähiverkkotoiminnon avulla. Jos aiot päivittää podcast-ohjelman, rekisteröi se soittimen
tai Media Manager for WALKMAN -ohjelmiston avulla. Tietoja podcast-ohjelmien
rekisteröimisestä Media Manager for WALKMAN -ohjelmiston avulla on Media
Manager for WALKMAN -ohjelmiston ohjetoiminnossa.
Hakemisto
Podcast-ohjelma rekisteröidään soittimeen valitsemalla RSS-kuvake.
RSS-kuvakkeen ulkoasu vaihtelee eri web-sivustoissa. Katso ohjeet RSSkuvakkeen valintaan web-sivun kuvauksesta.
käyttöohjeet ovat kohdassa ”Web-sivustojen
Internet-selaimen

katseleminen (Internet Browser)” ( sivu 102).
Sisällysluettelo
Avaa web-sivu, jolla haluamasi podcast-ohjelma on, ja valitse
86
Podcast-ohjelmien käyttäminen
Podcasts
HOME-painike
Huomautus
Episodien lataaminen soittimeen rekisteröidyistä podcast-ohjelmista edellyttää, että
soittimesta on yhteys langattomaan lähiverkkoon.
Lataaminen podcast -ohjelmasta
Valitse Home-valikosta
(Podcasts) 
(To List) 
(Back).
Podcast List -näyttö tulee näkyviin.
Valitse haluamasi podcast-ohjelma 
This Podcast”.
(Option Menu)  ”Refresh
Jos soittimesta ei ole vielä yhteyttä langattomaan lähiverkkoon,
yhteysvahvistusnäyttö tulee näkyviin. Luo yhteys noudattamalla ohjeita,
jotka ovat kohdassa ”Yhteyden luominen langattomaan lähiverkkoon”
( sivu 34).
Kun yhteys on luotu, uusimpien episodien lataaminen alkaa.
Valitsemalla ”Cancel” voit peruuttaa latauksen ja palata episodien
luettelonäyttöön.
”Skip” voit ohittaa nykyisen episodin ja jatkaa lataamista
Valitsemalla

seuraavasta episodista.
Hakemisto
Voit ladata haluamasi podcast-ohjelman uusimmat episodit. Voit ladata lisäksi
uusimmat episodit kaikista niistä podcast-ohjelmista, jotka olet valinnut
päivitettäviksi.
Sisällysluettelo
Episodien lataaminen
87
Podcast-ohjelmien käyttäminen
Valitse Home-valikosta
(Podcasts) 
(To List) 
(Back).
Podcast List -näyttö tulee näkyviin.
Valitse
(Option Menu)  ”Refresh Podcasts”.
Jos soittimesta ei ole vielä yhteyttä langattomaan lähiverkkoon,
yhteysvahvistusnäyttö tulee näkyviin. Luo yhteys noudattamalla ohjeita,
jotka ovat kohdassa ”Yhteyden luominen langattomaan lähiverkkoon”
( sivu 34).
Kun yhteys on luotu, kunkin podcast-ohjelman uusimpien episodien
lataaminen alkaa.
Valitsemalla ”Cancel” voit peruuttaa latauksen ja palata Podcast List
-näyttöön.
Valitsemalla ”Skip” voit ohittaa nykyisen episodin ja jatkaa seuraavan
episodin lataamista. Jos podcast-ohjelman viimeinen episodi ohitetaan,
soitin jatkaa lataamista seuraavasta podcast-ohjelmasta.
 Vihje
Ladattavien uusimpien episodien määrän voi määrittää ”Number of Downloads”
-asetuksella ( sivu 89).
Hakemisto
Voit ladata uusimmat episodit kaikista niistä podcast-ohjelmista, jotka olet
valinnut päivitettäviksi. Tietoja päivitettävien podcast-ohjelmien valitsemisesta /
valinnan poistamisesta on kohdassa ”Päivitettävien podcast-ohjelmien
valitseminen / valinnan poistaminen” ( sivu 88).
Sisällysluettelo
Lataaminen kaikista päivitettäviksi valituista podcast-ohjelmista
88
Podcast-ohjelmien käyttäminen
Valitse Home-valikosta
(Podcasts) 
(To List) 
(Back).
Podcast List -näyttö tulee näkyviin.
Valitse
(Option Menu)  ”Select Podcast to Refresh” 
päivitettävät podcast-ohjelmat  ”OK”.
Valitse se podcast-ohjelma, jonka haluat valita päivitettäväksi. Poista sen
podcast-ohjelman valinta, jota et halua valita päivitettäväksi. Kun
podcast-ohjelma on rekisteröity, se on valittu päivitettäväksi.
 Vihje
Päivitettävät podcast-ohjelmat voi valita tai niiden valinnan voi poistaa myös
valitsemalla Home-valikosta
(Settings)  ”Podcast Settings”  ”Select Podcast to
Refresh”.
Huomautus
Jos podcast-ohjelman episodit siirretään Windowsin Resurssienhallinnan avulla
tietokoneesta soittimeen, podcast-ohjelma on ensin rekisteröitävä, jotta podcast-ohjelma
voidaan päivittää langattoman lähiverkkotoiminnon avulla. Jos aiot päivittää podcastohjelman, rekisteröi se soittimen tai Media Manager for WALKMAN -ohjelmiston
Podcast
avulla. Päivitettävissä olevan podcast-ohjelman kohdalla näkyy symboli
List -näytössä.
Hakemisto
Päivitettävät podcast-ohjelmat voi valita ja niiden valinnan poistaa.
Valitsemalla päivitettävät podcast-ohjelmat voit ladata niiden uusimmat
episodit ”Refresh Podcasts” -toiminnolla ( sivu 87).
Sisällysluettelo
Päivitettävien podcast-ohjelmien valitseminen/valinnan poistaminen
89
Podcast-ohjelmien käyttäminen
Podcast-ohjelmien päivityksen aikana ladattavien uusimpien episodien määrän
voi määrittää.
”OK”.
Tyyppi
Kuvaus
Latest Episode
Lataa 1 uusimman episodin. (Oletusasetus)
Latest 3 Episodes
Lataa 3 uusinta episodia.
Latest 5 Episodes
Lataa 5 uusinta episodia.
Latest 10 Episodes
Lataa 10 uusinta episodia.
Latest 100 Episodes
Lataa 100 uusinta episodia.
 Vihje
Ladattavien episodien määrän voi määrittää myös valitsemalla Home-valikosta
(Settings)  ”Podcast Settings”  ”Number of Downloads”.
Huomautus
Jo aiemmin ladattua episodia ei ladata uudelleen, kun podcast-ohjelmat päivitetään. Jos
asetuksena on esimerkiksi ”Latest 3 Episodes” ja yksi 3 uusimmasta episodista on jo
ladattu, 2 muuta episodia ladataan.
Hakemisto
Valitse Home-valikosta (Podcasts)  (To List)  (Option
Menu)  ”Number of Downloads”  haluttu episodimäärätyyppi 
Sisällysluettelo
Ladattavien episodien määrän asettaminen
90
Podcast-ohjelmien käyttäminen
Podcasts
HOME-painike
Podcast-ohjelmien toistaminen
Valitse Home-valikosta
(Podcasts).
Podcast-toistonäyttö tulee näkyviin.
Kun valitset (To List) podcast-toistonäytössä, näkyviin tulee
episodiluettelo ( sivu 95). Kun valitset (Back)
episodiluettelonäytössä, Podcast List -näyttö tulee näkyviin
( sivu 96).
Valitse .
Episodin toisto alkaa.
Soitinta voi käyttää koskettamalla
esimerkiksi ohjauspainikkeita ja
kuvakkeita podcast-toistonäytössä.
Lisätietoja podcast-toiston ohjauksesta on
kohdassa ”Podcast-toistonäyttö”
( sivu 91).

Huomautus
Podcast-episodeja ei voi toistaa jatkuvasti.
Hakemisto
Kun haluat toistaa podcast-ohjelman, avaa podcast-toistonäyttö valitsemalla
(Podcasts). Voit valita haluamasi episodin valitsemalla podcasttoistonäytossä (To List).
Podcast-toistonäytossä näkyvät esimerkiksi episodin tiedot ja ohjauspainikkeet.
Sisällysluettelo
Podcast-ohjelman toistaminen
91
Podcast-ohjelmien käyttäminen
Äänentoistonäyttö
Tietoalue
Episodin nimi
Esittäjän nimi
Podcast-ohjelman nimi
Kulunut aika
Kokonaisaika
Hakuliukusäädin
Äänentoistonäytön toiminnot
Toiminto (ilmaisin näytössä)
Tee näin
Toisto () / tauko ()*1
Kosketa  (toisto) /  (tauko).
Paina rungon painiketta .
Kelaus eteenpäin () /
kelaus taaksepäin ()
Kosketa jatkuvasti /.
Paina jatkuvasti rungon painiketta /.
Seuraavan episodin
alkukohdan etsiminen*2
Kosketa /.
Paina rungon painiketta /.
Siirtyminen tiettyyn
kohtaan kappaleessa
Vedä osoitinta (toistokohtaa) hakuliukusäätimessä. Toisto alkaa
osoittimen ilmaisemasta kohdasta.
*1Jos toisto on taukotilassa eikä soitinta käytetä tietyn ajan kuluessa, soitin siirtyy
automaattisesti valmiustilaan.
*2Painikkeilla / voi siirtyä episodin alkuun. Jos haluat toistaa seuraavan
(To List) ja valitse haluamasi episodi.
episodin, avaa episodiluettelo valitsemalla
Jatkuu 
Hakemisto
Ohjauspainikkeet voi tuoda näkyviin tai poistaa näkyvistä koskettamalla
näyttöä. Ne katoavat näkyvistä, jos soitinta ei käytetä tietyn ajan kuluessa.
Soitinta voi käyttää koskettamalla esimerkiksi näytön ohjauspainikkeita.
Soitinta voi käyttää myös sen rungon painikkeilla //.
Sisällysluettelo
Podcast-toistonäyttö
92
Podcast-ohjelmien käyttäminen
Sisällysluettelo
Videotoistonäyttö
Tietoalue
Kokonaisaika
Hakemisto
Hakuliukusäädin
Kulunut aika
Videotoistonäytön toiminnot
Toiminto (ilmaisin näytössä)
Tee näin
Toisto ()/tauko ()*
Kosketa  (toisto)/ (tauko).
Paina rungon painiketta .
Kelaus eteenpäin ()/
kelaus taaksepäin
()*2*3
Kosketa / tai kosketa jatkuvasti /.*4
Paina rungon painiketta /.
Kelaus eteenpäin ()/
kelaus taaksepäin ()
taukotilan aikana*5
/
taukotilan aikana.
Kosketa jatkuvasti
Paina jatkuvasti rungon painiketta / taukotilan
aikana.
Siirtyminen edelliseen
kohtaukseen ()/
siirtyminen seuraavaan
kohtaukseen ()
Kosketa /.
Paina rungon painiketta /.
1
Kelaus hieman taaksepäin/ Kosketa
eteenpäin
Siirtyminen tiettyyn
kohtaan videossa
(taaksepäin)/
(eteenpäin) taukotilan aikana.
Vedä hakuliukusäädintä niin, että osoitin (toistokohta) siirtyy.
Toisto alkaa osoittimen ilmaisemasta kohdasta.
*1Jos toisto on taukotilassa eikä soitinta käytetä tietyn ajan kuluessa, soitin siirtyy
automaattisesti valmiustilaan.
*2Jos kelaat eteenpäin episodin loppuun, toisto siirtyy taukotilaan. Jos kelaat taaksepäin
episodin alkuun, toisto alkaa uudelleen automaattisesti. Jos kelaat taaksepäin episodin
alkuun taukotilan aikana, toisto pysyy taukotilassa.
*3Episodi voi määrätä sen, etteivät nämä painikkeet toimi kuvatulla tavalla.
*4Eteenpäinkelauksen nopeuden voi valita 3 vaihtoehdosta koskettamalla toistuvasti
(×10),
(×30),
(×100)). Taaksepäinkelauksen nopeuden voi myös
(
(×10),
(×30),
valita 3 vaihtoehdosta koskettamalla toistuvasti  (
(×100)). Normaalin toistonopeuden voi palauttaa koskettamalla .
*5Taukotilassa eteen- ja taaksepäinkelauksen nopeus määräytyy videon pituuden mukaan.
Jatkuu 
93
Podcast-ohjelmien käyttäminen
Kuvake
Kuvaus
Avaa episodiluettelonäytön. Kun valitset
(Back)
episodiluettelonäytössä, Podcast List -näyttö tulee näkyviin.
Lisätietoja on kohdassa ”Podcast-episodien hakeminen”
( sivu 94).
(Option Menu)
Avaa asetusvalikon. Lisätietoja podcast-asetusvalikosta on
kohdassa ”Podcast-asetusvalikon käyttäminen” ( sivu 100).
(Scene Scroll)*1
Avaa kohtausten selausnäytön. Voit selata kohtauksia
pyyhkäisemällä näytössä olevia kuvia ja valita haluamasi
kohtauksen. Lisätietoja on kohdassa ”Kohtauksien selaaminen
(Scene Scroll)” ( sivu 57).
*1Scene Scroll -kuvake näkyy vain videotoistonäytössä.
Hakemisto
(To List)
Sisällysluettelo
Toistonäytön kuvakkeet
94
Podcast-ohjelmien käyttäminen
Podcasts
HOME-painike
Podcast-episodien hakeminen
Valitse Home-valikosta
(Podcasts) 
(To List) 
(Back).
Podcast List -näyttö tulee näkyviin.
Valitse haluamasi podcast-ohjelma.
Episodiluettelonäyttö tulee näkyviin.
Valitse haluamasi episodi.
Valitun episodin toisto alkaa.
 Vihjeitä
Podcast-ohjelmat näkyvät nimen mukaisessa järjestyksessä.
Episodit näkyvät julkaisupäivämäärän ja -kellonajan mukaisessa käänteisessä
aikajärjestyksessä. Windowsin Resurssienhallinnan avulla siirretyt episodit näkyvät
nimen mukaisessa järjestyksessä käänteisessä aikajärjestyksessä olevan luettelon
alapuolella.
episodi on ladattu soittimeen ja sama episodi siirretään tietokoneesta soittimeen,
Kun

kumpikin episoditiedosto näkyy episodiluettelossa.
Hakemisto
Kun kosketat (To List) podcast-toistonäytössä, näkyviin tulee
episodiluettelo, ja voit valita toistettavan episodin. Kun kosketat (Back)
episodiluettelonäytössä, podcast-luettelo tulee näkyviin, ja voit valita haluamasi
podcast-ohjelman ja tuoda sen episodiluettelon näkyviin.
Sisällysluettelo
Podcast-episodien hakeminen
95
Podcast-ohjelmien käyttäminen
Podcast-ohjelman nimi
Sisällysluettelo
Episodiluettelonäyttö
Toisto-kuvake
Hakemisto
Video-kuvake
Ääni-kuvake
Uusi-kuvake
Episodien kuvakkeet
Episodikentässä näkyvät seuraavat kuvakkeet.
Kuvake
Kuvaus
(Ääni-kuvake)
Ilmaisee, että episodi on ääniepisodi.
(Video-kuvake)
Ilmaisee, että episodi on videoepisodi.
(Uusi-kuvake)
(Toisto-kuvake)
Ilmaisee, että episodia ei ole vielä koskaan toistettu.
Ilmaisee, että episodia toistetaan parhaillaan.
Episodiluettelonäytön toiminnot
Toiminto
Tee näin
Episodin valitseminen
Kosketa episodia.
Luettelon vierittäminen
ylös- tai alaspäin
Vedä tai pyyhkäise ylös- tai alaspäin.
Episodiluettelonäytön kuvakkeet
Kuvake
(Back)
(To Play Screen)
(Option Menu)
Kuvaus
Avaa Podcast List -näytön.
Palauttaa podcast-toistonäytön näkyviin.
Avaa asetusvalikon. Lisätietoja podcast-asetusvalikosta on
kohdassa ”Podcast-asetusvalikon käyttäminen” ( sivu 100).
96
Podcast-ohjelmien käyttäminen
Sisällysluettelo
Podcast List -näyttö
Uusi-kuvake
Valittu päivitettäväksi -kuvake
Hakemisto
Päivitysvirhe-kuvake
RSS-kuvake
Podcasts-ohjelmien kuvakkeet
Podcast-ohjelman nimikentässä*1 nimessä näkyvät seuraavat kuvakkeet.
Kuvake
Kuvaus
(RSS-kuvake)
(Valittu päivitettäväksi
-kuvake)
(Uusi-kuvake)*3
(Päivitysvirhekuvake)*4
Ilmaisee, että podcast-ohjelma on rekisteröity soittimeen. Tätä
kuvaketta ei näy niissä episodeissa, jotka on siirretty
tietokoneesta Windowsin Resurssienhallinnan avulla*2.
Ilmaisee, että podcast-ohjelma on valittu päivitettäväksi
”Refresh Podcasts” -toiminnolla.
Ilmaisee, että podcast-ohjelman uusimmat episodit on ladattu.
Tulee näkyviin, jos päivitys tai lataus on epäonnistunut.
*1Tietokoneesta soittimeen Windowsin Resurssienhallinnan avulla siirretyn podcastohjelman kohdalla näkyy kansion nimi.
*2Tietokoneesta soittimeen Windowsin Resurssienhallinnan avulla siirrettyä podcastohjelmaa ei voi päivittää. Jos aiot päivittää podcast-ohjelman, rekisteröi se soittimen tai
Media Manager for WALKMAN -ohjelmiston avulla.
3
* Kun podcast-ohjelman episodiluettelo tuodaan näkyviin, Uusi-kuvake katoaa.
*4Kun podcast-ohjelma on päivitetty oikein, Päivitysvirhe-kuvake katoaa.
Jatkuu 
97
Podcast-ohjelmien käyttäminen
Tee näin
Podcast-ohjelman
valitseminen
Kosketa podcast-ohjelmaa.
Luettelon vierittäminen
ylös- tai alaspäin
Vedä tai pyyhkäise ylös- tai alaspäin.
Podcast List -näytön kuvakkeet
Kuvake
(To Play Screen)
(Option Menu)
Kuvaus
Palauttaa podcast-toistonäytön näkyviin.
Avaa asetusvalikon. Lisätietoja podcast-asetusvalikosta on
kohdassa ”Podcast-asetusvalikon käyttäminen” ( sivu 100).
Hakemisto
Toiminto
Sisällysluettelo
Podcast List -näytön toiminnot
98
Podcast-ohjelmien käyttäminen
Voit poistaa yhden episodin, podcast-ohjelman kaikki episodit, yhden podcastohjelman tai kaikki rekisteröidyt podcast-ohjelmat.
Valitse poistettavan episodin toistonäytössä
”Delete This Episode”  ”Yes”.
(Option Menu) 
Episodiluettelossa olevan episodin poistaminen
Valitse episodiluettelosta (Option Menu)  ”Delete Episode” 
poistettava episodi  ”Yes”.
Podcast-ohjelman kaikkien episodien poistaminen
Tällä toimenpiteellä poistetaan kaikki podcast-ohjelman episodit, mutta ei
podcast-ohjelmaa itseään.
Valitse poistettavan podcast-ohjelman episodiluettelosta
(Option Menu)  ”Delete All Episodes”  ”Yes”.
Podcast-ohjelman poistaminen
Seuraavilla toimenpiteillä poistetaan kaikki podcast-ohjelman episodit ja
podcast-ohjelman rekisteröinti.
Valitse Podcast List -näytössä (Option Menu)  ”Delete Podcast”
 poistettava podcast-ohjelma  ”Yes”.
tai
Valitse poistettavan podcast-ohjelman episodiluettelosta
(Option Menu)  ”Delete This Podcast”  ”Yes”.
Hakemisto
Parhaillaan toistettavan podcast-ohjelman poistaminen
Sisällysluettelo
Podcast-ohjelmien poistaminen
99
Podcast-ohjelmien käyttäminen
Tällä toimenpiteellä poistetaan kaikkien podcast-ohjelmien kaikki episodit ja
kaikkien podcast-ohjelmien rekisteröinnit.
(Option Menu)  ”Delete All
Huomautus
Poista podcast-episodit soittimen toiminnoilla. Jos yrität poistaa episoditiedostot
tietokoneohjelmiston avulla, tiedostoja ei ehkä poisteta.
Hakemisto
Valitse Podcast List -näytössä
Podcasts”  ”Yes”.
Sisällysluettelo
Kaikkien podcast-ohjelmien poistaminen
100
Podcast-ohjelmien käyttäminen
Podcast-toistonäytössä näkyvät asetusvaihtoehdot
Asetusvaihtoehdot
Kuvaus ja lisätietojen sivu
Equalizer (vain ääni)
Mukauttaa äänenlaatua ( sivu 48).
VPT (Surround)
(vain ääni)
Mukauttaa ”VPT(Surround)”-asetuksia ( sivu 50).
DSEE (Sound Enhance)
(vain ääni)
Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ”DSEE (Sound Enhance)”
-toiminnon ( sivu 51).
Clear Stereo (vain ääni)
Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ”Clear Stereo” -toiminnon
( sivu 52).
Dynamic Normalizer
(vain ääni)
Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ”Dynamic Normalizer”
-toiminnon ( sivu 52).
Zoom Settings
(vain video)
Asettaa zoomaustoiminnon ( sivu 61).
Brightness (vain video)
Säätää näytön kirkkautta ( sivu 121).
On-Hold Display
(vain video)
Asettaa videonäytön pimenemään, kun soitin on estotilassa
( sivu 63).
Detailed Information
Näyttää episodin tiedot.
Delete This Episode
Poistaa episodin ( sivu 98).
Episodiluettelonäytössä näkyvät asetusvaihtoehdot
Asetusvaihtoehdot
Kuvaus ja lisätietojen sivu
Number of Downloads
Asettaa ladattavien episodien määrän ( sivu 89).
Refresh This Podcast
Luo yhteyden Internetiin langattoman lähiverkon kautta ja lataa
nykyisen podcast-ohjelman uusimmat episodit ( sivu 86).
Delete Episode
Avaa episodien poistonäytön poistettavan episodin valitsemista
varten ( sivu 98).
Delete All Episodes
Poistaa podcast-ohjelman kaikki episodit. Podcast-ohjelman
rekisteröintiä ei poisteta ( sivu 98).
Delete This Podcast
Poistaa podcast-ohjelman ( sivu 98).
Jatkuu 
Hakemisto
Podcast-asetusvalikon saa näkyviin valitsemalla (Option Menu) podcasttoistonäytössä tai podcast-ohjelmien luettelonäytössä. Lisätietoja asetusvalikon
käyttämisestä on kohdassa  sivulla 18.
Asetusvalikon asetukset vaihtelevat sen mukaan, mistä näytöstä asetusvalikko
avataan. Asetukset ja niiden käyttäminen on kuvattu viitatulla sivulla.
Sisällysluettelo
Podcast-asetusvalikon käyttäminen
101
Podcast-ohjelmien käyttäminen
Kuvaus ja lisätietoja
Number of Downloads
Asettaa ladattavien episodien määrän ( sivu 89).
Select Podcast to Refresh
Valitsee ”Refresh Podcasts” -toiminnolla päivitettävät podcastohjelmat tai poistaa niiden valinnan ( sivu 88).
Refresh Podcasts
Luo yhteyden Internetiin langattoman lähiverkon kautta ja lataa
kaikkien päivitettäviksi valittujen podcast-ohjelmien uusimmat
episodit ( sivu 87).
Delete Podcast
Avaa Delete Podcast -näytön sen podcast-ohjelman valitsemista
varten, jonka kaikki episodit ja rekisteröinti poistetaan
( sivu 98).
Delete All Podcasts
Poistaa kaikkien rekisteröityjen podcast-ohjelmien kaikki
episodit ja niiden rekisteröinnit ( sivu 99).
To Podcast Links
Luo yhteyden Internetiin langattoman lähiverkon kautta ja avaa
Internet-selaimeen suositeltavan podcast-linkkikokoelman.
Hakemisto
Asetusvaihtoehdot
Sisällysluettelo
Podcast List -näytössä näkyvät asetusvaihtoehdot
102
Web-sivustojen katseleminen
Internet Browser
HOME-painike
Huomautus
Internet-selaimen käyttäminen edellyttää, että soittimesta on yhteys langattomaan
lähiverkkoon. Tietoja langattoman lähiverkon yhteysasetuksista on kohdassa ”Langaton
lähiverkkoyhteys” ( sivu 33).
Valitse Home-valikosta
(Internet Browser).
Jos soittimesta ei ole vielä yhteyttä langattomaan lähiverkkoon,
yhteysvahvistusnäyttö tulee näkyviin. Luo yhteys noudattamalla ohjeita,
jotka ovat kohdassa ”Yhteyden luominen langattomaan lähiverkkoon”
( sivu 34).
Kun yhteys on luotu, Internet-selain tulee näkyviin.
Valitse
(Valikko).
Internet-selaimen ohjauspainikkeet tulevat näkyviin.
Valitse
(Osoitteen syöttö).
Enter Address -näyttö tulee näkyviin.
Web-sivu
Osoitteen syöttö Valikko
Jatkuu 
Hakemisto
Kun haluat katsella web-sivustoja, avaa Internet-selain valitsemalla Homevalikosta
(Internet Browser).
Voit antaa web-sivun osoitteen, määrittää suosikkeja ja lisäasetuksia ja tehdä
muita toimia valitsemalla (Valikko) Internet-selaimen oikeassa alakulmassa.
Sisällysluettelo
Web-sivustojen katseleminen (Internet Browser)
103
Web-sivustojen katseleminen
 Vihje
Ennakoivan URL-tekstitoiminnon avulla voidaan helposti syöttää usein tarvittavia
sanoja ja merkkijonoja, kuten ”http://”.
Huomautuksia
Jos ”Set Date-Time” -asetus ei ole tarkka, jotkin web-sivut eivät ehkä tule näkyviin
( sivu 26).
ei tue Internetissä olevia musiikinlatauspalveluja. Siirrä soittimeen
Soitin

musiikkitiedostoja tietokoneesta.
Jotkin web-sivut eivät ehkä tule näkyviin tai toimi oikein. Paljon kuvia tai videoita
sisältävät tai muutoin tietomäärältään suuret web-sivut eivät ehkä nekään tule näkyviin.
Internet-selain ei tue seuraavia toimintoja:
Soittimen

–
Flash®-sisältö
– tiedostojen lähettäminen/lataaminen
– audio- tai videosuoratoisto tai muun median suoratoisto
– ikkunat, jotka napsautettaessa avaavat uuden ikkunan.
Soittimen asetukset, käyttöolosuhteet tai verkon tila voivat aiheuttaa sen, etteivät websivut näy oikein.
Hakemisto
Saat näyttönäppäimistön näkyviin koskettamalla osoitteensyöttökenttää.
Anna osoite näyttönäppäimistöllä ja palaa Enter Address -näyttöön
valitsemalla ”OK. Kun valitset Enter Address -näytössä ”OK”, web-sivun
lataaminen alkaa. Lataamisen aikana näkyvissä on latauspalkki. Kun sivu
on ladattu, se tulee näkyviin.
Tietoja osoitteen syöttämisestä on kohdassa ”Tekstin syöttäminen”
( sivu 20).
Sisällysluettelo
Anna haluamasi web-sivuston osoite ja valitse sitten ”OK”.
104
Web-sivustojen katseleminen
Web-sivu
Internet-selainnäytön toiminnot
Toiminto
Tee näin
Web-sivun vierittäminen Vedä tai pyyhkäise web-sivulla.
Linkitetyn web-sivun
avaaminen
Kosketa linkkiä.
Podcast-ohjelman
rekisteröiminen
Kosketa RSS-kuvaketta ( sivu 84).
Internet-selaimen kuvakkeet
Kuvake
(Edellinen)
Kuvaus
Palaaminen edelliselle web-sivulle.
(Zoomaaminen
kauemmas)
Zoomaaminen kauemmas.
Skaala muuttuu järjestyksessä suuri  keskikoko  pieni  hyvin
pieni.
(Zoomaaminen
lähemmäs)
Zoomaaminen lähemmäs.
Skaala muuttuu järjestyksessä hyvin pieni  pieni  keskikoko 
suuri.
(Valikko)
Tuo näkyviin ohjauspainikkeet. Lisätietoja ohjauspainikkeista on
kohdassa ”Ohjauspainikkeiden toiminnot” ( sivu 105).
Hakemisto
Internet-selainta käytetään koskettamalla ja vetämällä näytössä. Voit lisäksi
antaa web-sivun osoitteen, määrittää suosikkeja ja lisäasetuksia ja tehdä muita
toimia valitsemalla (Valikko) Internet-selaimen oikeassa alakulmassa.
Sisällysluettelo
Internet-selainnäyttö
105
Web-sivustojen katseleminen
Internet-selaimen ohjauspainikkeet
Web-sivu
Ohjauspainikkeet
(Valikko)
Kuvake
Kuvaus
(Edellinen)
Palaaminen edelliselle web-sivulle.
(Seuraava)
Avaa uudelleen web-sivun, joka oli näkyvissä, ennen kuin
valittiin
(Edellinen).
(Päivitä) /
(Pysäytä)
(Päivitä) lataa web-sivun uudelleen niin, että uusimmat
muutokset näkyvät. Kun latauspalkki on näkyvissä, lataamisen
voi pysäyttää valitsemalla
(Pysäytä).
(Osoitteen syöttö)
Voit antaa web-sivun osoitteen.
(Käännä)
Kääntää web-sivun vaaka- tai pystysuuntaisesti.
(Suosikkiluettelo)
Tuo näkyviin suosikkiluettelon ( sivu 106).
(Lisää suosikkeihin)
Lisää web-sivun suosikkiluetteloon ( sivu 106).
(Historia)
(Selaimen valikko)
Tuo näkyviin historialuettelon ( sivu 106).
Voit määrittää Internet-selaimen asetukset ( sivu 107).
Hakemisto
Ohjauspainikkeet voi tuoda näkyviin valitsemalla (Valikko) Internetselaimen oikeassa alakulmassa. Ohjauspainikkeet voi poistaa näkyvistä
koskettamalla aluetta painikkeiden ulkopuolella.
Sisällysluettelo
Ohjauspainikkeiden toiminnot
106
Web-sivustojen katseleminen
Sisällysluettelo
Suosikkien käyttäminen
Kun web-sivu on lisätty suosikkiluetteloon, kyseisen web-sivun voi avata
valitsemalla sen suosikkiluettelosta.
tai
(Suosikkiluettelo).
Toiminto
Tee näin
Näkyvissä olevan websivun lisääminen
suosikkiluetteloon
Valitse
”OK”.
Suosikkiluettelossa olevan Valitse
web-sivun avaaminen
(Valikko) 
(Lisää suosikkeihin)
Hakemisto
 Valitse Internet-selaimessa
(Lisää suosikkeihin)  tarkista nimi ja osoite  valitse
(Suosikkiluettelo)  haluttu web-sivu.
Suosikkiluettelossa olevan Valitse
(Suosikkiluettelo) 
(Option Menu)  ”Edit” 
web-sivun muokkaaminen haluttu web-sivu  muokkaa nimeä ja osoitetta  valitse ”OK”.
Tuo näyttönäppäimistö näkyviin koskettamalla nimeä tai
osoitetta muokkausnäytössä. Tietoja tekstin syöttämisestä on
kohdassa ”Tekstin syöttäminen” ( sivu 20).
Web-sivun poistaminen
suosikkiluettelosta
(Suosikkiluettelo) 
Valitse
poistettava web-sivu  ”OK”.
(Option Menu)  ”Delete” 
Huomautuksia
Suosikkiluetteloa voi vierittää valitsemalla
Esimääritettyjä suosikkeja ei voi poistaa.
/
. Luettelon voi sulkea valitsemalla
.
Historialuettelon käyttäminen
Historialuettelossa olevan web-sivun voi tuoda näkyviin.
 Valitse Internet-selaimessa
web-sivu.
(Valikko) 
(Historia)  haluttu
Huomautus
Historialuetteloa voi vierittää valitsemalla
/
. Luettelon voi sulkea valitsemalla
.
107
Web-sivustojen katseleminen
Kun haluat muuttaa Internet-selaimen asetuksia, valitse
(Selaimen valikko).
selainnäytössä ja valitse sitten
(Valikko) Internet-
Hakemisto
Näyttötapa (View Mode)
Web-sivun näyttötapaa voi muuttaa.
 Valitse Internet-selaimessa (Valikko)  (Selaimen valikko) 
”View”-välilehti  ”View Mode”  haluttu näyttötapatyyppi.
Tyyppi
Kuvaus
Normal
Näyttää web-sivun sellaisena kuin se on. (Oletusasetus)
Just-Fit
Pienentää web-sivua niin, että se sopii näytön leveyteen.
Smart-Fit
Muuttaa web-sivun asettelua niin, että sivu sopii näytön leveyteen.
Näyttöä leveämmät kuvat kutistetaan.
Sivun tiedot (Page Information)
Näkyvissä olevan web-sivun tiedot voi tuoda näyttöön.
 Valitse Internet-selaimessa (Valikko) 
”View”-välilehti  ”Page Information”.
Sisällysluettelo
Internet-selaimen asetuksien muuttaminen
(Selaimen valikko) 
Kohde
Kuvaus
Title:
Web-sivun otsikko.
Address:
Web-sivun osoite.
Type:
Web-sivun tyyppi.
Date of Acquisition:
Päivämäärä ja kellonaika, jona selain on ladannut web-sivun.
File Size (Byte):
Web-sivun koko.
Server Certificate
Web-palvelimen sertifikaattien tiedot (näkyvissä vain, kun näytössä
olevalle web-sivulle on olemassa sertifikaatteja).
108
Web-sivustojen katseleminen
Voit asettaa aloitussivun, joka tulee näkyviin, kun Internet-selain
käynnistetään.
Tyyppi
Kuvaus
Blank Page
Kun Internet-selain käynnistetään, näkyviin tulee tyhjä sivu.
Page Last Displayed
Kun Internet-selain käynnistetään, näkyviin tulee viimeksi katsottu
web-sivu. (Oletusasetus)
Yksityiskohtaiset asetukset (Detailed Settings)
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä JavaScriptin, todennustietojen
tallennuksen ja välimuistin. Valitse kohde, jonka haluat ottaa käyttöön.
Voit valita myös aikavyöhykkeen ja tuoda näkyviin selaimen tiedot.
 Valitse Internet-selaimessa (Valikko) 
”Settings”-välilehti  ”Detailed Settings”.
(Selaimen valikko) 
Kohde
Kuvaus
Enable JavaScript
Ottaa JavaScriptin käyttöön.
Save Authentif. Info
Jos tämä asetus on valittuna, todennustiedot tallennetaan.
Tallennetut tiedot haetaan automaattisesti, kun todennusta
tarvitaan seuraavan kerran.
Use Cache
Jos tämä asetus on valittuna, ladattu web-sivu tallennetaan
välimuistitiedostoon, josta soitin voi näyttää web-sivun tavallista
nopeammin.
Time Zone
Voit valita aikavyöhykkeen.
Valitse kaupunki aikavyöhykeluettelosta Luetteloa voi vierittää
valitsemalla / . Luettelon voi sulkea valitsemalla .
Browser Information
Näyttää Internet-selaimen tiedot.
Hakemisto
 Valitse Internet-selaimessa (Valikko)  (Selaimen valikko) 
”View”-välilehti  ”Startup Page”  haluttu aloitussivutyyppi.
Sisällysluettelo
Aloitussivu (Startup Page)
109
Web-sivustojen katseleminen
Välimuisti-, eväste-, historialuettelo- ja todennustiedot voi poistaa.
”OK”.
Kohde
Kuvaus
Delete Cache
Poistaa välimuistin.
Delete Cookie
Poistaa web-palvelimista saadut evästeet.
Delete History
Poistaa historian.
Delete Authentif. Info
Poistaa todennustiedot.
Evästeasetukset (Cookie Settings)
Voit valita, vastaanotetaanko web-palvelimista evästeitä.
 Valitse Internet-selaimessa (Valikko)  (Selaimen valikko) 
”Settings”-välilehti  ”Cookie Settings”  haluttu asetustyyppi 
”OK”.
Tyyppi
Kuvaus
Accept All
Hyväksyy kaikki evästeet. (Oletusasetus)
Block All
Estää kaikki evästeet.
Verify before Accepting
Tuo näkyviin vahvistusnäytön ennen evästeen hyväksymistä.
Hakemisto
 Valitse Internet-selaimessa (Valikko)  (Selaimen valikko) 
”Settings”-välilehti  ”Privacy Settings”  haluttu kohde  ”OK” 
Sisällysluettelo
Yksityisyyden suojan asetukset (Privacy Settings)
110
Melunvaimennustoiminnon käyttäminen
Sisällysluettelo
Tietoja melunvaimennustoiminnosta
(Noise Canceling)
1Ympäristön melun
aallonmuoto (alkuperäinen
ääni).
Kuulokkeiden sisällä oleva mikrofoni
sieppaa ympäristön melun. Sitten
melunvaimennustoiminto analysoi melun
aallonmuodon.
2Meluun verrattuna
vaiheistukseltaan
vastakkainen
aallonmuoto.
Soitin luo meluun verrattuna
vaiheistukseltaan vastakkaisen
aallonmuodon, joka kumoaa
melun.
3Yhdistetty aallonmuoto.
Kaksi aallonmuotoa ovat
kumonneet toisensa.
Alkuperäinen aallonmuoto ja
vaiheistukseltaan vastakkainen
aallonmuoto yhdistyvät ja kumoavat
toisensa, mikä vaimentaa
ympäristön melua.
Huomautuksia
Jos soittimen mukana toimitettuja kuulokkeita ei käytetä asianmukaisella tavalla,
melunvaimennustoiminnon teho voi heiketä. Jotta saat toiminnosta kaiken hyödyn,
käytä oikean kokoisia korvapehmusteita ja aseta kuulokkeet tiiviisti korville.
Melunvaimennustoiminto vaimentaa ääntä lähinnä matalilla taajuusalueilla, eikä se
vaikuta korkeilla taajuusalueilla esiintyvään meluun. Joihinkin ääniin sillä ei ole lainkaan
vaikutusta.
Älä peitä kuulokkeiden mikrofoniosaa esimerkiksi käsillä, sillä muutoin
melunvaimennustoiminto ei välttämättä toimi.
Mikrofoni
Voi kuulua hiljaista kohinaa, kun melunvaimennustoiminto on käytössä. Tämä on
melunvaimennustoiminnon käyttöääni, ei merkki toimintahäiriöstä.
Jatkuu 
Hakemisto
Kuulokkeiden sisällä oleva mikrofoni sieppaa ympäristön melun. Soitin
vaimentaa melua luomalla ääniaallon, joka on vaiheistukseltaan vastakkainen
meluun nähden. Melunvaimennustoiminto voi vaimentaa häiritsevää ulkoista
melua etenkin lentokoneissa, junissa, linja-autoissa ja muissa kulkuvälineissä ja
siten mahdollistaa musiikin kuuntelun pienellä äänenvoimakkuudella.
111
Melunvaimennustoiminnon käyttäminen
Sisällysluettelo
Hakemisto
Joskus voi tuntua, että melunvaimennustoiminto ei toimi tai että se lisää melua
hiljaisessa ympäristössä tai tietynlaisessa melussa. Poista tällöin
melunvaimennustoiminto käytöstä.
Matkapuhelimet voivat lisätä melua. Pidä siksi soitin poissa matkapuhelimien läheltä.
Poista kuulokkeet korvilta ennen kuulokkeiden liittämistä soittimen kuulokeliitäntään
tai niiden irrottamista liitännästä. Jos kuulokkeet liitetään soittimeen tai irrotetaan siitä
toiston aikana tai melunvaimennustoiminnon ollessa käytössä, voi syntyä kohinaa. Tämä
ei ole merkki viasta.
Kun melunvaimennustoiminto otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä, syntyy
kytkentä-ääni. Tämä ääni tulee melunvaimennuspiirin kytkimestä eikä ole merkki viasta.
112
Melunvaimennustoiminnon käyttäminen
NOISE CANCELING -kytkin
Huomautus
Jos käytetään muita kuin soittimen mukana toimitettuja kuulokkeita,
melunvaimennustoiminto ei toimi, vaikka se olisi otettu käyttöön NOISE CANCELING
-kytkimellä.
 Siirrä NOISE CANCELING -kytkintä nuolen  suuntaisesti.
tulee näkyviin ilmoitusalueelle.
 Vihjeitä
näkyy näytössä. Jos käytetään muita
Kun melunvaimennustoiminto on käytössä,
kuin soittimen mukana toimitettuja kuulokkeita, melunvaimennustoiminto ei toimi,
vaikka NOISE CANCELING -kytkintä siirrettäisiin nuolen  suuntaisesti.
tulee näkyviin ilmoitusalueelle.
Tällöin
tehokkuutta voi säätää. Lisätietoja on  sivulla 116.
Melunvaimennustoiminnon

Hakemisto
Häiritsevää ympäristön melua voi vaimentaa soittimen
melunvaimennustoiminnon avulla. Kuulokkeiden sisäinen mikrofoni sieppaa
ympäristön melun, ja soitin vaimentaa melua luomalla ääniaallon, joka on
vaiheistukseltaan vastakkainen meluun nähden.
Sisällysluettelo
Toisto melunvaimennustoimintoa käyttämällä
113
Melunvaimennustoiminnon käyttäminen
Sisällysluettelo
Ulkoisten äänilähteiden kuunteleminen
(External Input Mode)
Käyttäminen ulkoisten äänilaitteiden kanssa
Kuulokeliitäntään
Mukana toimitettu ääniliitäntäkaapeli
Käyttäminen lentokoneiden viihdejärjestelmien kanssa
Mukana toimitettu pistokesovitin
Mukana toimitettu ääniliitäntäkaapeli
Lentokoneiden viihdejärjestelmät
NC Modes
HOME-painike
Liitä soittimen mukana toimitetut kuulokkeet soittimeen ja siirrä
NOISE CANCELING -kytkintä nuolen  suuntaisesti.
Liitä äänilähdelaite soittimeen soittimen mukana toimitetulla
ääniliitäntäkaapelilla.
Valitse Home-valikosta
(NC Modes).
Voit nyt kuunnella äänilähdelaitteen toistamaa ääntä niin, että
ympäristön melu on vaimennettu.
Jatkuu 
Hakemisto
Melunvaimennustoiminnon voi ottaa käyttöön kuunneltaessa esimerkiksi
lentokoneiden äänentoistolaitteista tai muista ulkoisista äänilähteistä tulevaa ääntä.
114
Melunvaimennustoiminnon käyttäminen
Voit siirtyä ”External Input Mode” -tilaan tai ”Quiet Mode” -tilaan ( sivu 115)
valitsemalla näytössä ”External Input Mode” tai ”Quiet Mode”.
soittimen mukana toimitettu ääniliitäntäkaapeli irrotetaan, melunvaimennustoiminto
Jos

siirtyy automaattisesti ”Quiet Mode” -tilaan ( sivu 115).
Soitinta ei ehkä voi liittää kaikkiin lentokoneiden viihdejärjestelmiin.
Kun liität soittimen johonkin äänentoistolaitteeseen, liitä soittimen mukana toimitettu
ääniliitäntäkaapeli laitteen kuulokeliitäntään. Älä liitä sitä LINE OUT -liitäntään.
Hakemisto
Huomautuksia
Sisällysluettelo
 Vihjeitä
115
Melunvaimennustoiminnon käyttäminen
Hakemisto
Melunvaimennustoimintoa voi käyttää korvatulppien tapaan.
NC Modes
HOME-painike
Liitä soittimen mukana toimitetut kuulokkeet soittimeen ja siirrä
NOISE CANCELING -kytkintä nuolen  suuntaisesti.
Valitse Home-valikosta
Sisällysluettelo
Ympäristön melun vaimentaminen musiikkia
kuuntelematta (Quiet Mode)
(NC Modes).
 Vihje
Jos soitin vastaanottaa äänitulosignaalin soittimen mukana toimitetun, WM-PORTliitäntään liitetyn ääniliitäntäkaapelin kautta, soitin siirtyy ”External Input Mode”
-tilaan. Voit siirtyä ”External Input Mode” -tilaan tai ”Quiet Mode” -tilaan valitsemalla
näytössä ”External Input Mode” tai ”Quiet Mode”. Jos soittimen mukana toimitettu
ääniliitäntäkaapeli irrotetaan ”External Input Mode” -tilan käytön aikana,
melunvaimennustoiminto siirtyy automaattisesti ”Quiet Mode” -tilaan.
Huomautus
Melunvaimennustoiminto vaimentaa ääntä lähinnä matalilla taajuusalueilla, eikä se
vaikuta korkeilla taajuusalueilla esiintyvään meluun. Joihinkin ääniin sillä ei ole lainkaan
vaikutusta.
116
Melunvaimennustoiminnon käyttäminen
Sisällysluettelo
Melunvaimennustoiminnon asetusten
muuttaminen
HOME-painike
Settings
Melunvaimennusympäristön valitseminen (Select NC Environment)
Ympäristön melutyypin mukaan voi valita digitaalisen suodattimen, joka sopii
melunvaimennukseen kyseisessä ympäristössä parhaiten.
Valitse Home-valikosta (Settings)  ”NC Settings”  ”Select NC
Environment”  haluttu asetustyyppi  ”OK”.
Tyyppi
Kuvaus
Bus/Train
Tehokkain melunvaimennus linja-autossa tai junassa.
Airplane
Tehokkain melunvaimennus lentokoneessa.
Office
Tehokkain melunvaimennus toimistoympäristössä.
 Vihje
Suodattimen voi valita myös Noise Cancellation -näytössä valitsemalla
Menu)  ”Select NC Environment”.
(Option
Huomautus
Tämä toiminto toimii vain, kun melunvaimennustoiminto on otettu käyttöön NOISE
CANCELING -kytkimellä.
Hakemisto
Melunvaimennustoiminnon asetuksia voi muuttaa valitsemalla Home-valikosta
(Settings) ja valitsemalla sitten ”NC Settings”.
117
Melunvaimennustoiminnon käyttäminen
Valitse Home-valikosta
Cancel Level”.
(Settings)  ”NC Settings”  ”Set Noise
Valitse haluamasi arvo vetämällä ilmaisinta (asetusarvo).
Säätöaskelia on 31. Liukusäätimen keskiasennossa saadaan suurin teho.
Säädä arvoa siirtämällä liukusäädintä vasemmalle tai oikealle.
Valitse ”OK”.
 Vihje
Asetusta voi säätää myös Noise Cancellation -näytössä valitsemalla
”Set Noise Cancel Level”.
(Option Menu) 
Huomautuksia
Tämä toiminto toimii vain, kun melunvaimennustoiminto on otettu käyttöön NOISE
CANCELING -kytkimellä.
Oletusasetuksella (liukusäätimen keskiasento) saadaan suurin teho.
Melunvaimennustoiminnon teho ei välttämättä parane, vaikka mikrofonin herkkyys
asetettaisiin enimmäisarvoonsa.
Hakemisto
Soitin on suunniteltu käyttämään melunvaimennustoimintoa ( sivu 110)
mahdollisimman tehokkaasti. Korvien muoto tai käyttöympäristö sekä
kuulokkeissa olevan mikrofonin herkkyyden lisääminen (tai vähentäminen)
voivat kuitenkin joissakin tapauksissa parantaa vaikutelmaa. Voit säätää
mikrofonin herkkyyttä asettamalla melunvaimennustason. Muuta toiminnon
asetusta, jos melunvaimennus on tehotonta.
Sisällysluettelo
Melunvaimennuksen voimakkuuden asettaminen
118
Yleiset asetukset
Yleisiä asetuksia voi muuttaa valitsemalla Home-valikosta
valitsemalla sitten ”Common Settings”.
(Settings) ja
Sisällysluettelo
Yleisten asetusten muuttaminen
Hakemisto
Settings
HOME-painike
Laitteen tiedot (Unit Information)
Näytettäviä tietoja ovat esimerkiksi mallin nimi ja laiteohjelmiston versio.
Valitse Home-valikosta
Information”.
(Settings)  ”Common Settings”  ”Unit
Kohde
Kuvaus
Model:
Näyttää soittimen mallin nimen.
Firmware:
Näyttää soittimen laiteohjelmiston versiotiedot.
Free/Total Memory Space: Näyttää soittimen vapaan muistin määrän ja muistin
kokonaismäärän.
Total Songs:
Näyttää soittimeen tallennettujen kappaleiden kokonaismäärän*1.
Total Videos:
Näyttää soittimeen tallennettujen videoiden kokonaismäärän*1.
Total Photos:
Näyttää soittimeen tallennettujen valokuvien kokonaismäärän.
WM-PORT:
Näyttää WM‑PORT-portin versiotiedot.
*1Kappaleiden kokonaismäärä sisältää podcast-ääniepisodit ja videoiden kokonaismäärä
podcast-videoepisodit.
119
Yleiset asetukset
Valitse Home-valikosta (Settings)  ”Common Settings” 
”AVLS (Volume Limit)”  haluttu asetustyyppi  ”OK”.
Tyyppi
Kuvaus
On
Pitää äänenvoimakkuuden kohtuullisena.
Off
Toistaa äänen alkuperäisellä äänenvoimakkuudella.
(Oletusasetus)
Äänimerkkiasetukset (Beep Settings)
Soittimen äänimerkit voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.
Valitse Home-valikosta (Settings)  ”Common Settings” 
”Beep Settings”  haluttu asetustyyppi  ”OK”.
Tyyppi
Kuvaus
On
Soitin antaa äänimerkkejä. (Oletusasetus)
Off
Soitin ei anna äänimerkkejä.
Hakemisto
”AVLS (Volume Limit)” (Automatic Volume Limiter System, automaattinen
äänenvoimakkuuden rajoitusjärjestelmä) -toiminnon avulla
äänenvoimakkuutta voi rajoittaa kuulon suojaamiseksi tai huomiokyvyn
herpaantumisen estämiseksi. ”AVLS (Volume Limit)” -toiminnon ansiosta
musiikin äänenvoimakkuus on aina miellyttävä.
Sisällysluettelo
Äänenvoimakkuuden rajoittaminen (AVLS (Volume Limit))
120
Yleiset asetukset
Jos soitinta ei käytetä tietyn ajan kuluessa, soitin poistaa näytön käytöstä.
Näytön käytöstä poistamisen odotusajan voi asettaa.
Tyyppi
Kuvaus
After 15 Sec
Poistaa näytön käytöstä, jos soitinta ei käytetä 15 sekunnin
kuluessa.
After 30 Sec
Poistaa näytön käytöstä, jos soitinta ei käytetä 30 sekunnin
kuluessa. (Oletusasetus)
After 1 Min
Poistaa näytön käytöstä, jos soitinta ei käytetä 1 minuutin
kuluessa.
After 3 Min
Poistaa näytön käytöstä, jos soitinta ei käytetä 3 minuutin
kuluessa.
After 5 Min
Poistaa näytön käytöstä, jos soitinta ei käytetä 5 minuutin
kuluessa.
Huomautus
Soitin ei kytke näyttöä pois toiminnasta seuraavissa tilanteissa:
– toistettaessa esimerkiksi videota, YouTube-videota tai podcast-videota
– käytettäessä FM-radion ”Auto Preset” -toimintoa
– poistettaessa esimerkiksi videota tai podcast-episodia
– poistettaessa esimerkiksi podcast-rekisteröintiä tai FM-radion esiviritettyjä asemia.
Hakemisto
Valitse Home-valikosta (Settings)  ”Common Settings” 
”Screen Off Timer”  haluttu odotusaika  ”OK”.
Sisällysluettelo
Näytön sammutusajastin (Screen Off Timer)
121
Yleiset asetukset
Näytön kirkkauden voi valita 5 vaihtoehdosta.
”Brightness”.
(Settings)  ”Common Settings” 
Valitse haluamasi vaihtoehto vetämällä ilmaisinta (asetusarvo).
5 vaihtoehdosta voi valita yhden. Mitä suurempi arvo, sitä kirkkaampi
näyttö. Oletusasetus on ”3”.
Valitse ”OK”.
 Vihje
Jos vähennät näytön kirkkautta, akun käyttöaika on hieman pidempi ( sivu 175).
Taustakuvan asetukset (Wallpaper Settings)
Näytön taustakuvan voi asettaa.
Valitse Home-valikosta (Settings)  ”Common Settings” 
”Wallpaper Settings”  haluttu taustakuvan tyyppi  ”OK”.
Tyyppi
Kuvaus
No Wallpaper
Näyttää oletustaustakuvan.
User’s Wallpaper
Näyttää valokuvan, joka on asetettu taustakuvaksi. (Katso
seuraavia ohjeita.)
User’s W.p.(dark)
Näyttää valokuvan, joka on asetettu taustakuvaksi. (Katso
seuraavia ohjeita.)
Tämä asetus pienentää valokuvan kirkkautta niin, että
valikkotoiminnot ja kuvakkeet näkyvät hyvin.
Halutun valokuvan asettaminen taustakuvaksi
Valitse soittimessa oleva, taustakuvaksi haluttamasi valokuva, ennen kuin
asetat valokuvan taustakuvaksi valitsemalla toiminnon ”User’s Wallpaper” tai
”User’s W.p.(dark)”.
Valitse Home-valikosta (Photos)  (Search)  haluttu
hakutapa  haluttu valokuva  (Option Menu)  ”Set as
Wallpaper”.
Hakemisto
Valitse Home-valikosta
Sisällysluettelo
Kirkkaus (Brightness)
122
Yleiset asetukset
Päivämäärän ja kellonajan voi asettaa.
Säädä päivämäärää ja kellonaikaa vetämällä tai pyyhkäisemällä
vuosi-, kuukausi-, päivä-, tunti- ja minuuttilukemaa ylös- tai
alaspäin.
Valitse ”OK”.
 Vihje
Päivämäärän näyttötavan voi valita vaihtoehdoista ”YYYY/MM/DD”, ”MM/DD/YYYY”
ja ”DD/MM/YYYY” Voit lisäksi valita ajan näyttötavaksi joko ”12-hour” tai ”24-hour”.
Lisätietoja on kohdassa ”Päivämäärän näyttötavan asettaminen (Date Display Format)”
( sivu 123) ja ”Kellonajan näyttötavan asettaminen (Time Display Format)”
( sivu 123).
Huomautuksia
Jos akun varaus on purkautunut esimerkiksi silloin, kun soitinta ei ole käytetty pitkään
aikaan, päivämäärän ja kellonajan asetukset ovat ehkä kadonneet. Näytössä näkyy tällöin
nykyisen päivämäärän ja kellonajan sijaan ”-”.
voi edistää tai jätättää noin 60 sekuntia kuukaudessa. Jos näin käy, aseta kellonaika
Kello

uudelleen.
Hakemisto
Valitse Home-valikosta (Settings)  ”Common Settings” 
”Clock Settings”  ”Set Date-Time”.
Sisällysluettelo
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen (Set Date-Time)
123
Yleiset asetukset
Päivämäärän näyttötavan voi valita nykyisen ajan ( sivu 122) näyttöä varten
vaihtoehdoista ”YYYY/MM/DD”, ”MM/DD/YYYY” ja ”DD/MM/YYYY”.
Tyyppi
Kuvaus
YYYY/MM/DD
Näyttää päivämäärän muodossa vuosi/kuukausi/päivä.
MM/DD/YYYY
Näyttää päivämäärän muodossa kuukausi/päivä/vuosi.
DD/MM/YYYY
Näyttää päivämäärän muodossa päivä/kuukausi/vuosi.
Kellonajan näyttötavan asettaminen (Time Display Format)
Kellonajan näyttötavan voi valita nykyisen ajan ( sivu 122) näyttöä varten
vaihtoehdoista ”12-hour” ja ”24-hour”.
Valitse Home-valikosta (Settings)  ”Common Settings” 
”Clock Settings”  ”Time Display Format”  haluttu
näyttötapatyyppi  ”OK”.
Tyyppi
Kuvaus
12-hour
Näyttää kellonajan 12-tuntisena.
24-hour
Näyttää kellonajan 24-tuntisena.
Estotilan asetukset (Hold Settings)
Voit määrittää asetukset estotilaa varten, johon soitin siirtyy, kun HOLDkytkintä siirretään nuolen  suuntaisesti.
Valitse Home-valikosta (Settings)  ”Common Settings” 
”HOLD Settings”  haluttu asetustyyppi  ”OK”.
Tyyppi
Kuvaus
All Operations Disable
Lukitsee painikkeet ja kosketuspaneelin HOLD-tilan ajaksi.
Touch Panel Disable
Lukitsee kosketuspaneelin HOLD-tilan ajaksi ja jättää rungon
painikkeet toimiviksi.
Hakemisto
Valitse Home-valikosta (Settings)  ”Common Settings” 
”Clock Settings”  ”Date Display Format”  haluttu näyttötapatyyppi
 ”OK”.
Sisällysluettelo
Päivämäärän näyttötavan asettaminen (Date Display Format)
124
Yleiset asetukset
Huomautus
Tämä toiminto on käytettävissä vain taukotilassa.
Valitse Home-valikosta (Settings)  ”Common Settings” 
”Reset/Format”  ”Reset All Settings”  ”Yes”.
Näyttöön tulee ilmoitus ”Restored factory settings.”.
Voit peruuttaa toiminnon valitsemalla ”No” vahvistusnäytössä.
Syöttöhistorian tyhjentäminen (Clear Input History)
Ennakoivan tekstin syöttöhistorian voi poistaa. Soitin tuo syöttöhistorian avulla
näkyviin ennakoivan tekstitoiminnon ehdotukset, kun näyttönäppäimistön
avulla syötetään tekstiä.
Jos syöttöhistoria poistetaan, aiemmin syötetyt sanat ja lauseet tyhjennetään
muistista, eivätkä ne enää näy ennakoivan tekstin luettelossa.
Valitse Home-valikosta (Settings)  ”Common Settings” 
”Reset/Format”  ”Clear Input History”  ”Yes”.
Näyttöön tulee ilmoitus ”Deleted the input history.”.
Voit peruuttaa toiminnon valitsemalla ”No” vahvistusnäytössä.
Hakemisto
Soittimen alkuperäiset oletusasetukset voi palauttaa. Soittimen alkuperäisten
asetusten palauttaminen poistaa langattoman lähiverkon salausavaimen, mutta
ei musiikki-, video- eikä valokuvatiedostoja.
Sisällysluettelo
Reset All Settings
125
Yleiset asetukset
Soittimen sisäisen muistin flash-muistin voi alustaa.
Jos muisti alustetaan, kaikki tiedot (esimerkiksi kappaleet, videot, valokuvat ja tehtaassa
asennetut esimerkkitiedot) poistetaan. Tarkasta muistissa olevat tiedot ennen
alustamista ja kopioi kaikki tärkeät tiedot tietokoneen kiintolevylle.
Älä alusta soittimen sisäistä flash-muistia Windowsin Resurssienhallinnan avulla. Jos
soittimen muisti on alustettu Windowsin Resurssienhallinnan avulla, alusta muisti
uudelleen soittimen avulla.
Valitse Home-valikosta (Settings)  ”Common Settings” 
”Reset/Format”  ”Format”.
Ilmoitus ”All data including songs will be deleted. Proceed?” tulee
näyttöön.
Valitse ”Yes”.
Ilmoitus ”All data will be deleted. Proceed?” tulee näyttöön.
Voit peruuttaa toiminnon valitsemalla ”No”.
Valitse ”Yes”.
Alustamisen jälkeen näyttöön tulee ilmoitus ”Memory formatted.”.
Voit peruuttaa toiminnon valitsemalla ”No”.
USB-yhteystila (USB Connection Mode)
Kun soitin liitetään tietokoneeseen USB-kaapelilla, jotkin tietokoneet eivät
ehkä tunnista USB-yhteyttä soittimeen, jolloin soittimen näyttöön tulee
ilmoitus ”Connecting”.
Tässä tilanteessa voit tuoda näkyviin USB-yhteyden valmiustilanäytön ennen
yhteyden luomista, niin USB-yhteyden luonnin onnistuminen on
luotettavampaa.
Valitse Home-valikosta
Connection Mode”.
(Settings)  ”Common Settings”  ”USB
Ilmoitus ”Use when USB connection cannot be established. Use this
mode?” tulee näyttöön.
Valitse ”Yes”.
Soitin siirtyy USB-yhteyden valmiustilaan ja tuo näkyviin USB-yhteyden
valmiustilanäytön. Kun soitin on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla,
ilmoitus ”Connecting” tulee näyttöön.
Hakemisto
Huomautuksia
Sisällysluettelo
Alustaminen (Format)
126
Yleiset asetukset
Voit valita useista vaihtoehdoista, millä kielellä soittimen valikot ja ilmoitukset
näytetään.
haluttu kieliasetus.
(Settings)  ”Language Settings” 
Kieli
Ilmoitusten ja valikkojen näyttökieli
Deutsch
Saksa
English
Englanti
Español
Espanja
Français
Ranska
Italiano
Italia
Português
Portugali
Русский
Venäjä
*
Japani
1
Korea
Yksinkertaistettu kiina
Perinteinen kiina
*1Soittimen myyntialue voi aiheuttaa sen, ettei japanin kieli ole käytettävissä.
Palvelumaa/-alue (Service Country/Region)
Voit valita maan/alueen sitä hakusivustoa varten, jota käytetään tietojen haussa
Related Links -toiminnolla ( sivu 43).
Valitse Home-valikosta (Settings)  ”Service Country/Region” 
haluttu maa/alue  ”OK”.
Huomautus
Tietoja maan/alueen valitsemisesta YouTube-hakua varten on kohdassa ”Maan/alueen
valitseminen” ( sivu 81).
Hakemisto
Valitse Home-valikosta
Sisällysluettelo
Kielen asetukset (Language Settings)
127
Yleiset asetukset
Sisällysluettelo
Langattoman lähiverkon asetusten
muuttaminen
HOME-painike
Settings
Lähiverkkotoiminnon ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä (WLAN Function On/Off)
Langattoman lähiverkkotoiminnon voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.
Valitse Home-valikosta
(Settings)  ”Wireless LAN Settings” 
”WLAN Function On/Off”  haluttu asetustyyppi  ”OK”.
Tyyppi
Kuvaus
On
Ottaa langattoman lähiverkkotoiminnon käyttöön. Jos Internetselain tai muu sovellus vaatii langattoman lähiverkkoyhteyden,
näkyviin tulee yhteysvahvistusnäyttö yhteyden luomista varten.
Off
Poistaa langattoman lähiverkkotoiminnon käytöstä. Soitin ei luo
langatonta lähiverkkoyhteyttä edes silloin, kun sovellukset
tarvitsevat yhteyttä. (Oletusasetus)
Huomautuksia
Jos tämän toiminnon asetuksena on ”Off ”, soitin ei lähetä langattoman lähiverkon
radiosignaaleja. Valitse ”WLAN Function On/Off ” -asetukseksi ”Off ”, jos
verkkoyhteyden käyttäminen on rajoitettua tai kiellettyä, kuten sairaalassa tai
lentokoneessa.
Jos soittimesta on yhteys langattomaan lähiverkkoon ja muutat tämän toiminnon
asetuksen ”On” asetukseksi ”Off ”, yhteys langattomaan lähiverkkoon katkeaa.
Yhteysympäristö voi aiheuttaa sen, että kuulokkeista kuuluu häiriöitä langattoman
lähiverkkoyhteyden käyttämisen aikana.
Hakemisto
Langattoman lähiverkon asetuksia voi muuttaa valitsemalla Home-valikosta
(Settings) ja valitsemalla sitten ”Wireless LAN Settings”.
128
Yleiset asetukset
Tukiaseman voi rekisteröidä soittimeen ohjatun asetustoiminnon avulla.
Tukiaseman voi rekisteröidä 5 tavalla. Valitse sopiva asetustapa seuraavien
kuvausten perusteella.
Tyyppi
Kuvaus
Scan Wireless LANs
Hakee toiminta-alueelle asennetut tukiasemat.
Haun jälkeen Scan Results -näyttö ( sivu 129) tulee näkyviin.
Manual Registration
Voit antaa SSID-tunnuksen manuaalisesti.
Jos tukiasema on asetettu piilottamaan SSID-tunnus, käytä tätä
asetusta.
Enter SSID -näyttö ( sivu 130) tulee näkyviin, ja voit antaa
SSID-tunnuksen manuaalisesti.
WPS Button
Luo yhteyden WPS-yhteensopivaan tukiasemaan
painikemenetelmällä. Käytä tätä asetusta, jos tukiasema tukee
painikemenetelmää.
WPS Button -näyttö tulee näkyviin ( sivu 130).
WPS PIN
Luo yhteyden WPS-yhteensopivaan tukiasemaan PINmenetelmällä. Käytä tätä asetusta, jos tukiasema tukee PINmenetelmää.
WPS PIN -näyttö tulee näkyviin ( sivu 130).
<Langattoman Internetpalveluntarjoajan nimi*1>
Asettaa soittimen käyttämään siihen esimääritettyjä julkisen
langattoman lähiverkon asetustietoja.
Joidenkin julkisten Internet-palveluntarjoajien asetustiedot on
esimääritetty soittimeen. Jos olet jo tilannut jonkin palveluista,
valitse määritettävän palveluntarjoajan nimi.
Palveluntarjoajan mukaan voi olla, että näkyviin tulee
käyttöoikeussopimus- tai sisäänkirjautumisnäyttö.
Kun asetukset on määritetty, näkyviin tulee Confirmation-näyttö
( sivu 132).
*1Maan/alueen mukaan voi olla, ettei tätä kohdetta tule näkyviin. Et kuitenkaan voit
käyttää palveluntarjoajaa, ellei se tarjoa palvelua maassasi/alueellasi, vaikka sen nimi
olisikin näkyvissä.
Kun olet valinnut asetustyypin, noudata ohjatun asetustoiminnon näytön
ohjeita. Lisätietoja ohjatun asetustoiminnon näytöstä on viitatulla sivulla.
Jatkuu 
Hakemisto
Valitse Home-valikosta (Settings)  ”Wireless LAN Settings” 
”New Registration”  haluttu asetustyyppi  ”Next”.
Sisällysluettelo
Uusi rekisteröinti (New Registration)
129
Yleiset asetukset
Scan Results -näyttö
Kun valitset New Registration -näytössä ”Scan Wireless LANs” -vaihtoehdon,
toiminta-alueelle asennettujen tukiasemien luettelo tulee näyttöön.
Jokaisesta tukiasemasta näkyvät seuraavat tiedot.
Kohde
Kuvaus
Tukiaseman radiosignaalin voimakkuus näkyy tässä.
SSID
Tukiaseman SSID-tunnus näkyy tässä.
Jos tukiasema on asetettu käyttämään jotakin salausmenetelmää,
tässä näkyy kuvake .
Valitse haluamasi tukiasema  ”Next”.
IP Address Settings -näyttö ( sivu 131) tulee näkyviin.
Jos valitset tukiaseman, jonka kohdalla näkyy kuvake , Enter
Encryption Key -näyttö ( sivu 131) tukee näkyviin.
hakea tukiasemat uudelleen ja päivittää luettelon valitsemalla ”Scan”.
Voit

Huomautus
Ne tukiasemat eivät näy luettelossa, jotka on asetettu piilottamaan SSID-tunnuksensa.
Palaa New Registration -näyttöön valitsemalla ”Back”, valitse sitten ”Manual
Registration” ja määritä asetukset manuaalisesti ( sivu 128).
Jatkuu 
Hakemisto
Tietoja käytettävän tukiaseman WPS-asetuksista on sen käyttöoppaassa.
Soittimen ja tukiaseman langattoman lähiverkkoyhteyden WPS-asetuksen
määrittämisen jälkeen saattaa olla, etteivät tukiasemaan aiemmin yhteydessä olleet
laitteet voi luoda yhteyttä tukiasemaan. Katso lisätietoja tukiaseman käyttöoppaasta.
tukiaseman asetuksista on sen käyttöoppaassa, ja saat niitä myös tukiaseman
Tietoja

valvojalta tai julkisen Internet-palvelun tarjoajalta.
Tukiasemia voi rekisteröidä enintään 32.
Jos aloitat uuden rekisteröinnin painike- tai PIN-menetelmällä, kun soittimesta on
yhteys langattomaan lähiverkkoon, yhteys katkeaa.
Sisällysluettelo
Huomautuksia
130
Yleiset asetukset
anna SSID-tunnus ja valitse sitten ”Next”.
Security Settings -näyttö tulee näkyviin.
Tietoja tekstin syöttämisestä on kohdassa ”Tekstin syöttäminen”
( sivu 20).
Valitse tukiaseman salausmenetelmän tyyppi  ”Next”.
IP Address Settings -näyttö tulee näkyviin ( sivu 131).
Jos tukiasema edellyttää salausavaimen antamista, näkyviin tulee Enter
Encryption Key -näyttö ( sivu 131).
Jos salausavain tarvitaan, näkyviin tulee Enter Encryption Key
-näyttö ( sivu 131).
Tyyppi
Kuvaus
None
Valitse tämä, jos tukiasema ei käytä mitään salausmenetelmää.
WEP
Valitse tämä, jos tukiasema käyttää WEP-salausta.
WPA/WPA2-PSK TKIP
Valitse tämä, jos tukiasema käyttää WPA-PSK TKIP- tai WPA2PSK TKIP -salausta.
WPA/WPA2-PSK AES
Valitse tämä, jos tukiasema käyttää WPA-PSK AES- tai WPA2PSK AES -salausta.
Huomautus
Jos valitset salausmenetelmäksi vaihtoehdon ”WPA/WPA2-PSK TKIP” tai ”WPA/
WPA2-PSK AES”, yhteyttä luotaessa käyttöön valitaan joko WPA tai WPA2 sen mukaan,
mitkä tukiaseman asetukset ovat.
WPS Button -näyttö
Kun valitset New Registration -näytössä ”WPS Button” -vaihtoehdon, näkyviin
tulee WPS Button -näyttö. Määritä asetukset näytön ohjeiden mukaan.
Asetusten määrittämisen jälkeen näkyviin tulee Confirmation-näyttö
( sivu 132).
WPS PIN -näyttö
Jos valitset New Registration -näytössä ”WPS PIN” -vaihtoehdon, näkyviin
tulee soittimen PIN-koodi (8-numeroinen luku). Syötä PIN-koodi
tukiasemaan. Asetuksen määrittämisen jälkeen näkyviin tulee Confirmationnäyttö ( sivu 132).
Jatkuu 
Hakemisto
Tuo näyttönäppäimistö näkyviin valitsemalla SSID-syöttökenttä,
Sisällysluettelo
Enter SSID -näyttö/Security Settings -näyttö
Kun valitset New Registration -näytössä ”Manual Registration”, näkyviin tulee
Enter SSID -näyttö.
131
Yleiset asetukset
tai ”WPA Key:” -kenttä, anna salausavain ja valitse ”Next”.
Anna salausavain, jota käytetään luotaessa yhteys tukiasemaan. Voit antaa
salausavaimeksi merkkijonon tai heksadesimaaliluvun.
Tietoja tekstin syöttämisestä on kohdassa ”Tekstin syöttäminen”
( sivu 20).
Asetusten määrittämisen jälkeen näkyviin tulee IP Address Settings -näyttö
( sivu 131).
Huomautus
Soittimen WEP-salaus ei tue 152-bittistä salausavainta eikä todennusta jaetulla
avaimella.
IP Address Settings -näyttö
Kun tukiaseman yhteysasetukset on määritetty New Registration -näytön
toiminnolla ”Scan Wireless LANs” tai ”Manual Registration”, näkyviin tulee IP
Address Settings -näyttö. Valitse asetusmenetelmä tukiaseman mukaan.
Vaihtoehto
Kuvaus
Automatic Acquisition
Asettaa IP-osoitteen automaattisesti DHCP:n avulla, jos
tukiasema tukee DHCP:tä.
Manual Settings
Voit asettaa IP-osoitteen manuaalisesti.
Anna Manual Setting -näytössä IP-osoite (IP Address), aliverkon
peite (Subnet Mask), oletusyhdyskäytävä (Default Gateway),
ensisijainen DNS-palvelin (Primary DNS) ja toissijainen DNSpalvelin (Secondary DNS).
Valitse jompikumpi IP-osoitteen asetusvaihtoehdoista.
Jos valitset ”Automatic Acquisition” -toiminnon, näkyviin tulee
Confirmation-näyttö ( sivu 132).
Jos valitset ”Manual Settings”, Manual Setting -näyttö tulee näkyviin.
Valitse kukin kenttä niin, että näyttönäppäimistö tulee näkyviin,
anna asetukset ja valitse sitten ”Next”.
Confirmation-näyttö tulee näkyviin ( sivu 132).
Tietoja tekstin syöttämisestä on kohdassa ”Tekstin syöttäminen”
( sivu 20).
Jatkuu 
Hakemisto
Tuo näyttönäppäimistö näkyviin valitsemalla ”WEP Key:” -kenttä
Sisällysluettelo
Enter Encryption Key -näyttö
Jos tukiasema on asetettu käyttämään jotakin salausmenetelmää, näkyviin tulee
Enter Encryption Key -näyttö.
132
Yleiset asetukset
Tuo näyttönäppäimistö näkyviin valitsemalla Connection Name
-syöttökenttä, anna yhteyden nimi ja valitse sitten ”Complete”.
Anna yhteydelle helposti ymmärrettävä nimi (kuten Koti tai Toimisto).
Rekisteröinnin asetukset tallennetaan, ja tukiaseman uusi rekisteröinti on
valmis.
Hakemisto
Tarkista rekisteröinnin asetukset.
Sisällysluettelo
Confirmation-näyttö
Kun kaikki asetukset on määritetty, näkyviin tulee Confirmation-näyttö.
Tarkista näytössä olevat asetukset ja anna yhteydelle nimi.
133
Yleiset asetukset
Valitse Home-valikosta
(Settings)  ”Wireless LAN Settings” 
”Registered Access Points”  haluttu tukiasema  haluttu
asetusvaihtoehto.
Vaihtoehto
Kuvaus
Connect
Luo yhteyden tukiasemaan.
Edit
Voit muokata tukiaseman asetuksia. Lisätietoja on kohdassa
”Tukiaseman asetusten muokkaaminen” alla.
Delete
Poistaa tukiaseman rekisteröinnin. Vahvista poisto valitsemalla
vahvistusnäytössä ”Yes”.
Huomautuksia
Jos valitset ”Edit”-toiminnon sille tukiasemalle, johon soitin on kyseisellä hetkellä
yhteydessä, yhteys katkeaa automaattisesti.
Jos poistat sen tukiaseman rekisteröinnin, johon soitin on kyseisellä hetkellä yhteydessä,
yhteys katkeaa automaattisesti.
Et voi muokata käyttäjätunnusta, jota käytetään kirjauduttaessa sisään julkiseen
langattomaan lähiverkkoon. Jos haluat muuttaa käyttäjätunnusta, poista tukiaseman
rekisteröinti ja rekisteröi se sitten uudelleen.
Tukiaseman asetusten muokkaaminen
Tukiaseman asetuksia voi muokata.
Valitse Home-valikosta
(Settings)  ”Wireless LAN Settings” 
”Registered Access Points”  haluttu tukiasema  ”Edit” 
muokattava asetusvaihtoehto.
Muokkaa asetusta ja valitse sitten ”OK”.
Seuraavissa kuvauksissa on tietoja asetusten muokkaamisesta.
Jatkuu 
Hakemisto
Voit tuoda näkyviin luettelon soittimeen rekisteröidyistä tukiasemista.
Kun valitset tukiaseman, voit näkyviin tulevien asetusvaihtoehtojen avulla
luoda yhteyden tukiasemaan, muokata sen asetuksia tai poistaa sen
rekisteröinnin.
Sisällysluettelo
Access Points -näyttö
134
Yleiset asetukset
Connection Name:
Voit muokata tukiasemaa vastaavan yhteyden nimeä. Tuo
näyttönäppäimistö näkyviin valitsemalla syöttökenttä ja anna
sitten nimi.
Anna helposti ymmärrettävä nimi (kuten Koti tai Toimisto).
SSID:
Voit muokata tukiaseman SSID-tunnusta.
Tuo näyttönäppäimistö näkyviin valitsemalla syöttökenttä ja
anna sitten SSID-tunnus.
Security Settings
Voit avata Security Settings -näytön ja muokata
suojausmenetelmää ja salausavainta, joita käytetään luotaessa
yhteys tukiasemaan.
IP Address Settings
Voit avata IP Address Settings -näytön ja muokata IP-osoitteen
asetuksia, joita käytetään luotaessa yhteys Internetiin tukiaseman
kautta.
Lisätietoja on kohdassa ”IP Address Settings -näyttö”
( sivu 131).
Proxy Server Settings
Voit avata Proxy Server Settings -näytön ja muokata
välityspalvelimen asetuksia, joita käytetään luotaessa yhteys
Internetiin tukiaseman kautta.
Lisätietoja on kohdassa ”Välityspalvelimen asetusten
muokkaaminen” ( sivu 135).
User ID:*
Käyttäjätunnus, jota käytetään kirjauduttaessa sisään julkiseen
langattomaan lähiverkkoon, on vain näyttökenttä, eli sitä ei voi
muokata. Jos haluat muuttaa käyttäjätunnusta, poista tukiaseman
rekisteröinti ja rekisteröi se sitten uudelleen.
Password:*
Voit muokata salasanaa, jota käytetään kirjauduttaessa sisään
julkiseen langattomaan lähiverkkoon.
* Näkyvissä vain, kun julkinen langaton lähiverkko on valittuna.
 Vihje
Tietoja tekstin syöttämisestä on kohdassa ”Tekstin syöttäminen” ( sivu 20).
Huomautuksia
Tietoja tukiaseman asetuksista on sen käyttöoppaassa, ja saat niitä myös tukiaseman
valvojalta tai julkisen Internet-palvelun tarjoajalta.
välityspalvelimen asetuksista saat langattoman verkon valvojalta tai julkisen
Tietoja

Internet-palvelun tarjoajalta.
Jatkuu 
Hakemisto
Kuvaus
Sisällysluettelo
Vaihtoehto
135
Yleiset asetukset
Kuvaus
Address:
Jos siinä langattomassa lähiverkossa, johon aiot luoda yhteyden,
ei käytetä välityspalvelinta, jätä tämä kenttä tyhjäksi.
Jos langattomassa lähiverkossa käytetään välityspalvelinta, anna
välityspalvelimen IP-osoite tai sen toimialueen nimi.
Kun annat IP-osoitteen, anna se muodossa ”xxx.xxx.xxx.xxx”
(xxx on kokonaisluku välillä 0–255).
Port:
Anna välityspalvelimen portin numero.
Anna kokonaisluku väliltä 0–65 535.
Valitse välityspalvelimen muokattava asetus.
Tuo näyttönäppäimistö näkyviin osoitteen tai portin numeron antamista
varten koskettamalla syöttökenttää.
Anna osoite ja portin numero.
Tietoja tekstin syöttämisestä on kohdassa ”Tekstin syöttäminen”
( sivu 20).
Valitse ”OK”.
Hakemisto
Vaihtoehto
Sisällysluettelo
Välityspalvelimen asetusten muokkaaminen
Voit muokata välityspalvelimen asetukset sen langattoman lähiverkon
mukaisiksi, johon aiot luoda yhteyden.
136
Yleiset asetukset
Nykyisen yhteyden tilatiedot voi tuoda näkyviin.
Sisällysluettelo
Nykyisen yhteyden tiedot (Current Connection Details)
Valitse Home-valikosta
Kohde
Kuvaus
Wireless LAN Function:
”WLAN Function On/Off ” -toiminnon asetus ( sivu 127).
Jos asetuksena on ”Off ”, seuraavat kohteet eivät ole näkyvissä.
Connection Name:
Sen tukiaseman nimi, johon kyseisellä hetkellä on yhteys. Jos
tukiasemaa ei ole rekisteröity soittimeen, kentässä näkyy sana
”Unknown”. Jos soittimesta ei ole yhteyttä langattomaan
lähiverkkoon, kentässä näkyy sana ”None” eivätkä seuraavat
kohteet ole näkyvissä.
SSID:
Sen tukiaseman SSID-tunnus, johon kyseisellä hetkellä on
yhteys.
Security Method:
Yhteydessä käytettävä suojausmenetelmä ( sivu 130).
Channel:
Yhteydessä käytettävä langattoman lähiverkon kanava.
Signal Strength:
Radiosignaalin voimakkuus (näkyy prosenttiarvona).
IP Address Settings:
IP-osoitteen asetusmenetelmä ( sivu 131).
IP Address:
Soittimeen määritetty IP-osoite.
Subnet Mask:
Langattoman lähiverkon aliverkon peite.
Default Gateway:
Langattoman lähiverkon yhdyskäytävän osoite.
Primary DNS:
Ensisijaisen DNS-nimipalvelimen IP-osoite.
Secondary DNS:
Toissijaisen DNS-nimipalvelimen IP-osoite.
Proxy Server Settings:
Välityspalvelimen IP-osoite tai sen toimialueen nimi.
Jos soitin ei käytä välityspalvelinta, tässä kentässä näkyy teksti
”Do Not Use”.
Port:
Välityspalvelimen portin osoite.
Hakemisto
(Settings)  ”Wireless LAN Settings” 
”Current Connection Details”.
137
Yleiset asetukset
Soittimen MAC-osoitteen voi tuoda näkyviin.
Valitse Home-valikosta
Kohde
Kuvaus
MAC Address:
Soittimen MAC-osoite.
Huomautuksia
MAC-osoitetta ei voi muuttaa.
Jos soitin huolletaan, korjaustoimet voivat aiheuttaa sen, että MAC-osoite muuttuu. Jos
käytät MAC-osoitteiden suodatustoimintoa tukiasemassa, aseta tukiasemaan soittimen
uusi MAC-osoite.
Verkkoyhteyden katkaiseminen (Disconnect from Network)
Yhteyden langattomaan verkkoon voi katkaista.
Valitse Home-valikosta
(Settings)  ”Wireless LAN Settings” 
”Disconnect from Network”  ”Yes”.
Hakemisto
”Detailed Information”.
(Settings)  ”Wireless LAN Settings” 
Sisällysluettelo
Yksityiskohtaiset tiedot (Detailed Information)
138
Hyödyllisiä tietoja
Asetuksia säätämällä tai virrankäyttöä asianmukaisesti hallitsemalla voit
säästää akun virtaa ja käyttää soitinta pidempään.
Asetusten muuttaminen
Akkuvirtaa voi säästää seuraavilla asetuksilla.
Näyttöasetukset
Äänitehosteasetukset
”Brightness” ( sivu 121)
”1”
”Screen Off Timer” ( sivu 120)
”After 15 Sec”
”Equalizer” ( sivu 48)
Poista käytöstä
”VPT(Surround)” ( sivu 50)
”DSEE(Sound Enhance)” ( sivu 51)
”Clear Stereo” ( sivu 52)
”Dynamic Normalizer” ( sivu 52)
Melunvaimennustoiminto ( sivu 110)
Ei käytössä
Videoasetukset
”No”
”On-Hold Display” ( sivu 63)
Tiedostomuodon ja bittinopeuden määrittäminen
Toistoaika vaihtelee, koska toistettavien kappaleiden, videoiden tai valokuvien
tiedostomuoto tai bittinopeudet voivat vaikuttaa akun varaukseen.
Jos haluat lisätietoja lataus- ja käyttöajasta, katso  sivua 24.
Hakemisto
Soittimen sammuttaminen manuaalisesti
Jos painat HOME-painiketta jatkuvasti, soitin siirtyy valmiustilaan ja näyttö
sammuu virran säästämiseksi. Jos soitin on valmiustilassa pidempään kuin
yhden päivän ajan, se sammuu automaattisesti kokonaan.
Sisällysluettelo
Akun keston pidentäminen
139
Hyödyllisiä tietoja
Sisällysluettelo
Tiedostomuoto ja bittinopeus
Äänitiedostomuodolla tarkoitetaan menetelmää, jonka avulla äänitiedot
siirretään Internetistä tai CD-äänilevyiltä tietokoneeseen ja tallennetaan ne
äänitiedostoina.
Yleisiä muotoja ovat esimerkiksi MP3 ja WMA.
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) on yleinen äänenpakkaustekniikka, jonka
on kehittänyt kansainvälisen standardointijärjestön ISO:n (International
Organization for Standardization) MPEG-työryhmä.
MP3-tekniikalla voidaan pakata äänitiedostoja jopa 1/10:aan tavallisten CDäänilevyjen kappaleiden koosta.
WMA: WMA (Windows Media Audio) on Microsoft Corporationin kehittämä
yleinen äänenpakkaustekniikka. WMA-muotoisten tiedostojen äänenlaatu
vastaa MP3-tiedostojen äänenlaatua, mutta niiden tiedostokoko on pienempi.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding) on yleinen äänenpakkaustekniikka,
jonka on kehittänyt kansainvälisen standardointijärjestön ISO:n (International
Organization for Standardization) MPEG-työryhmä. AAC-muotoisten
tiedostojen äänenlaatu vastaa MP3-tiedostojen äänenlaatua, mutta niiden
tiedostokoko on pienempi.
Linear PCM: Linear PCM on äänentallennusmuoto, jossa ei käytetä digitaalista
pakkausta. Tallentamalla musiikin tässä muodossa voit nauttia CD-äänilevyjen
tasoisesta äänestä.
Tekijänoikeuksien suojaaminen
Jotkin musiikki- ja videotiedostot ja muut tiedostot, joita voi ostaa
musiikkilatauspalvelujen sivustoista tai vastaavista palveluista, voivat sisältää
käyttöä rajoittavia ominaisuuksia, kuten salausta. Rajoittamalla musiikin ja
videoiden käyttöä ja kopiointia voidaan suojata tekijänoikeuksien haltijoiden
oikeudet.
Bittinopeus
Bittinopeudella tarkoitetaan tiedon määrää, jota tarvitaan äänitiedoston kunkin
sekunnin tallentamiseen. Määrän yksikkö on kbps (kilobittiä sekunnissa),
esimerkiksi 64 kbps. Suurempi bittinopeus mahdollistaa yleensä paremman
äänenlaadun, mutta vaatii enemmän tallennustilaa.
Jatkuu 
Hakemisto
Äänitiedostomuoto
140
Hyödyllisiä tietoja
Jos kappale tuodaan CD-levyltä tietokoneeseen pienemmällä bittinopeudella, kappaleen
äänenlaatua ei voi parantaa valitsemalla suurempaa nopeutta, kun kappale siirretään
tietokoneesta soittimeen.
Videotiedostomuoto
Videotiedostomuodolla tarkoitetaan menetelmää, jonka avulla video- ja
äänitiedot siirretään tietokoneeseen ja tallennetaan ne äänitiedostoina.
Yleisiä muotoja ovat esimerkiksi MPEG-4 ja AVC.
MPEG-4: MPEG-4 (Moving Picture Experts Group vaihe 4) on tiedostomuoto,
jonka on kehittänyt kansainvälisen standardointijärjestön ISO:n (International
Organization for Standardization) MPEG-työryhmä. Pakkausmuoto on
tarkoitettu kuva- ja äänitiedoille.
AVC: AVC (Advanced Video Coding) on tiedostomuoto, jonka on kehittänyt
kansainvälisen standardointijärjestön ISO:n (International Organization for
Standardization) MPEG-työryhmä. Sen avulla voidaan toistaa laadukkaampia
kuvia pienemmällä bittinopeudella. AVC-tiedostoissa on neljä profiilia, joista
yksi on ”AVC Baseline Profile”. AVC-tiedostomuoto perustuu ISO
(International Organization for Standardization) MPEG-4 AVC -standardiin.
Koska AVC on standardoitu nimellä MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding,
siitä käytetään yleisesti nimitystä MPEG-4 AVC/H.264 tai H.264/AVC.
WMV: WMV (Windows Media Video) on Microsoft Corporationin kehittämä
videopakkaustekniikka. Se perustuu MPEG-4-muotoon, sillä saadaan suuri
pakkaussuhde ja se tukee DRM-kopiointisuojausta.
Valokuvatiedostomuoto
Valokuvatiedostomuodolla tarkoitetaan menetelmää, jonka avulla kuvat
tuodaan tietokoneeseen ja tallennetaan ne kuvatiedostoina. Yleisiin
tiedostomuotoihin kuuluu esimerkiksi JPEG.
JPEG: JPEG on yleinen kuvanpakkausmuoto, jonka on kehittänyt JPEG (Joint
Photographic Experts Group). JPEG-muodossa kuvatiedostot voidaan pakata
1/10:sta 1/100:aan niiden alkuperäisestä koosta.
 Vihje
Lisätietoja tuetuista tiedostomuodoista ja bittinopeuksista on  sivulla 172.
Hakemisto
Huomautus
Sisällysluettelo
Bittinopeuden, äänenlaadun ja tallennuskoon suhde
Suurempi bittinopeus tuottaa yleensä paremman äänenladun, mutta ajaltaan
samanpituiset kappaleet vievät enemmän tilaa, jolloin soittimeen ei mahdu
yhtä paljon kappaleita.
Pienempää bittinopeutta käytettäessä soittimeen voidaan tallentaa enemmän
kappaleita, mutta heikommalla äänenlaadulla.
141
Hyödyllisiä tietoja
Huomautuksia
Älä käytä soittimen mukana toimitettuja ohjelmistoja Windowsin Resurssienhallinnan
kanssa samaan aikaan, jos siirrät tietoja soittimen flash-muistiin.
irrota soittimen mukana toimitettua USB-kaapelia tietojen siirtämisen aikana, kun
Älä

näytössä on teksti ”Do not disconnect.”. Tiedot voivat vahingoittua.
Älä alusta soittimen sisäistä flash-muistia Windowsin Resurssienhallinnan avulla. Jos
haluat alustaa sisäisen flash-muistin, alusta se soittimessa ( sivu 125).
kansioiden nimeä ei voi muuttaa, eikä näitä kansioita voi poistaa: ”MUSIC”,
Seuraavien

”MP_ROOT”, ”MPE_ROOT”, ”VIDEO”, ”PICTURES”, ”PICTURE”, ”DCIM”,
”PODCASTS” ja ”FEEDS”.
muuta suoraan kansioiden ”MP_ROOT” ja ”MPE_ROOT” alla olevien kansioiden
Älä

tai tiedostojen nimiä. Muutoin ne eivät näy soittimessa.
Hakemisto
Soittimen sisäiseen flash-muistiin voi tallentaa tietoja tietokoneesta Windowsin
Resurssienhallinnan tai toisen siirtoon pystyvän ohjelmiston avulla. Jos soitin
on liitetty tietokoneeseen, soittimen sisäinen flash-muisti näkyy Windowsin
Resurssienhallinnassa nimellä [WALKMAN].
Sisällysluettelo
Tiedostojen tallentaminen
142
Hyödyllisiä tietoja
Lataa tietokoneeseen päivitysohjelma kyseisestä web-sivustosta.
Liitä soitin tietokoneeseen ja käynnistä päivitysohjelma.
Päivitä soittimen laiteohjelmisto noudattamalla näyttöön tulevia
ohjeita.
Laiteohjelmiston päivitys on valmis.
Hakemisto
Soittimen laiteohjelmisto on mahdollista päivittää. Näin soittimeen voi lisätä
uusia toimintoja asentamalla siihen uusin mahdollinen laiteohjelmisto.
Tarkempia tietoja laiteohjelmistosta ja sen asentamisesta on seuraavissa websivustoissa:
Yhdysvalloissa olevat asiakkaat: http://www.sony.com/walkmansupport
Kanadassa olevat asiakkaat: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Euroopassa olevat asiakkaat: http://support.sony-europe.com/DNA
Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Muualla olevat asiakkaat: http://www.sony-asia.com/support
Vientimallin hankkineet asiakkaat:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Sisällysluettelo
Soittimen laiteohjelmiston päivittäminen
143
Vianmääritys
Jos soitin ei toimi odotetulla tavalla, yritä korjata ongelma seuraavien ohjeiden
avulla.
yritä selvittää ongelma annettujen ohjeiden avulla.
2 Liitä soitin tietokoneeseen akun lataamista varten.
Lataamalla akun voit myös ratkaista joitakin ongelmia.
3 Paina RESET-painiketta esimerkiksi pienellä
neulalla.
Jos painat RESET-painiketta soittimen käytön aikana,
tallennetut tiedot ja asetukset voivat hävitä.
4 Tarkista ongelmaan liittyvät tiedot kunkin
ohjelmiston ohjetoiminnosta.
5 Tarkista, onko ongelmasta tietoja jossakin tukisivustossa.
Yhdysvalloissa olevat asiakkaat: http://www.sony.com/walkmansupport
Kanadassa olevat asiakkaat: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Euroopassa olevat asiakkaat: http://support.sony-europe.com/DNA
Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Muissa maissa / muilla alueilla olevat asiakkaat:
http://www.sony-asia.com/support
Vientimallin hankkineet asiakkaat:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
6 Jos ongelma ei ratkea yllä olevien ohjeiden avulla, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Jatkuu 
Hakemisto
1 Etsi ongelmaa vastaavat oireet seuraavista vianmääritystaulukoista ja
Sisällysluettelo
Vianmääritys
144
Vianmääritys
Syy ja ratkaisu
Ääntä ei kuulu.
Äänenvoimakkuus on nollassa.
 Lisää äänenvoimakkuutta ( sivu 6).
Kuulokkeiden pistoke ei ole oikein paikallaan.
 Kytke kuulokkeiden pistoke oikein ( sivu 8).
Kuulokkeiden pistoke on likainen.
 Puhdista kuulokkeiden pistoke pehmeällä, kuivalla liinalla.
Soittimeen ei ole tallennettu kappaleita tai videoita.
 Toimi näyttöön tulevan ilmoituksen ohjeiden mukaan ja
siirrä kappaleet tai videot tietokoneesta.
Soitin ei toista mitään
tiedostoja.
Akku on tyhjä.
 Lataa akku täyteen ( sivu 24).
 Jos soitin ei toimi akun lataamisen jälkeenkään, palauta
soittimen alkuperäiset asetukset painamalla RESETpainiketta ( sivu 143).
Soittimeen
ei ole tallennettu tiedostoja.

 Toimi näyttöön tulevan ilmoituksen ohjeiden mukaan ja
siirrä tiedostot tietokoneesta.
Siirretyt tiedostot eivät ole toistokelpoisessa muodossa.
Lisätietoja on ”Tekniset tiedot” -osan kohdassa ”Tuettu
tiedostomuoto” ( sivu 172).
 Tiedostomuoto voi aiheuttaa sen, ettei kappaleiden tai
videoiden toisto onnistu ( sivu 172).
 Tiedoston koko tai tiedostomuoto voi aiheuttaa sen, ettei
valokuvien näyttö onnistu ( sivu 65).
Siirsit MP4-tiedostoja videokansioon vetämällä ja
pudottamalla.
 Siirrä ne ”MUSIC”-kansioon vetämällä ja pudottamalla.
Kappaleen rajoitettu toistoaikajakso on päättynyt tilauksen
ehtojen mukaisesti tms.
 Toistoaikajakson ylittäneitä kappaleita ei voi toistaa. Päivitä
ne siirtoon käytetyn ohjelmiston avulla.
Tiedostoja
on vedetty ja pudotettu Windowsin

Resurssienhallinnassa, eivätkä datahierarkiatasot enää vastaa
soitinta ( sivu 28).
Tiedostoja ei voi poistaa
soittimesta.
Kappaleita tai valokuvia ei voi poistaa soittimen avulla.
 Poista ne samalla ohjelmistolla, jolla kappaleet siirrettiin
soittimeen, tai poista ne Windowsin Resurssienhallinnan
avulla.
Jatkuu 
Hakemisto
Ongelma
Sisällysluettelo
Käyttö
145
Vianmääritys
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Kun ”All Songs” tai
”Album” on valittuna,
kaikki kappaleet ovat
näkyvissä, mutta jotkin
kappaleet eivät näy, kun
”Folder” on valittuna.
Äänitiedostot eivät ole ”MUSIC”-kansion alla olevissa
kansioissa.
 Siirrä ne ”MUSIC”-kansion alla oleviin kansioihin vetämällä
ja pudottamalla.
Kappaleita toistetaan vain
tietyltä toistoalueelta,
esimerkiksi yhdeltä
albumilta.
”Playback Range” -asetuksena ( sivu 48) on ”Selected
Range”.
 Muuta toistoalueen asetusta.
Siirretty albumi näkyy
vähintään kahtena
albumina luettelossa.
Jos tuot kokoelma-albumin tietokoneeseen Windows Media
Player -ohjelmiston avulla, albumi saatetaan tuoda vähinään
kahdeksi albumiksi. Jo näin käy, järjestä albumit yhdeksi
albumiksi Windows Media Player -ohjelmiston avulla ja siirrä
soittimeen. Tietoja järjestämisestä on Windows Media Player
-ohjelmiston ohjetoiminnossa.
Kappaleet eivät näy
siirtojärjestyksessä.
Kappaleet eivät näy siirtojärjestyksessä. Jos haluat järjestää
kappaleet tiettyyn järjestykseen, luo soittoluetteloita Windows
Media Player -ohjelmiston avulla ennen kappaleiden
siirtämistä soittimeen. Tietoja soittoluetteloista on Windows
Media Player -ohjelmiston ohjetoiminnossa.
Jatkuu 
Hakemisto
Siirretyt tiedostot eivät näy Näytettävien tiedostojen enimmäismäärä on saavutettu.
tiedostoluettelossa.
Videotiedostojen enimmäismäärä on 2 000, valokuvien
enimmäismäärä 20 000 ja podcast-episodien enimmäismäärä
20 000. Samoin podcast-luettelon kansioiden enimmäismäärä
on 1 000 kansiota.
 Poista tarpeettomat tiedostot.
Jos uudelleennimeät tietokoneesta soittimeen siirretyn
videotiedoston tai siirrät sen toiseen kansioon, soitin ei ehkä
tunnista tiedostoa eikä sitä ehkä näy videoluettelossa.
Tiedostot
on siirretty väärään paikkaan vetämällä ja

pudottamalla.
 Siirrä tiedostot oikeaan paikkaan vetämällä ja pudottamalla
( sivu 28).
Vapaa tila ei riitä.
 Vapauta tilaa soittimesta poistamalla tarpeettomia
tiedostoja.
Tiedostoja
on vedetty ja pudotettu Windowsin

Resurssienhallinnassa, eivätkä datahierarkiatasot enää vastaa
soitinta ( sivu 28).
Sisällysluettelo
Käyttö (jatkuu)
146
Vianmääritys
Syy ja ratkaisu
Äänessä on häiriöitä.
Melunvaimennustoiminto on käytössä hiljaisessa paikassa.
 Melu kuuluu selkeämmin hiljaisessa paikassa, ja myös
melun tyyppi vaikuttaa sen kuuluvuuteen. Poista
melunvaimennustoiminto käytöstä ( sivu 110). Soittimen
mukana toimitetut kuulokkeet ovat suhteellisen herkät, jotta
melunvaimennustoiminto toimisi mahdollisimman
tehokkaasti äänekkäissä paikoissa, kuten ulkosalla tai
junassa. Siksi saatat kuulla kohinaa hiljaisissa paikoissa,
vaikka melunvaimennustoiminto ei olisi käytössä.
Jokin laite, kuten soittimen lähellä oleva matkapuhelin, lähettää
radiosignaaleja.
 Älä käytä matkapuhelimia tai muita radiolaitteita soittimen
lähellä.
CD-levyiltä tai muilta tallennusvälineiltä tuodut musiikkitiedot
ovat vahingoittuneet.
 Poista tiedot ja tuo sekä siirrä ne uudelleen. Kun tuot tietoja
tietokoneeseen, sulje kaikki muut sovellukset tietojen
vahingoittumisen välttämiseksi.
Siirretyt
tiedostot eivät ole toistokelpoisessa muodossa.

Lisätietoja on ”Tekniset tiedot” -osan kohdassa ”Tuettu
tiedostomuoto” ( sivu 172).
 Tietyt tiedoston ominaisuudet voivat aiheuttaa sen, ettei
kaikkien kappaleiden toisto onnistu.
Melunvaimennustoiminnolla ei ole vaikutusta.
Toiminto on poistettu käytöstä NOISE CANCELING -kytkimellä.
 Siirrä NOISE CANCELING -kytkintä nuolen  suuntaisesti.
Käytät muita kuin soittimen mukana toimitettuja kuulokkeita.
 Käytä soittimen mukana toimitettuja kuulokkeita.
Soittimen mukana toimitettuja kuulokkeita käytetään väärin.
 Käytä muun kokoisia korvapehmusteita tai säädä niiden asentoa
niin, että ne istuvat korviin mukavasti ja tiukasti ( sivu 8). Jos
vaihdat korvapehmusteet muun kokoisiksi, aseta pehmusteet
pitävästi kuulokkeisiin niin, etteivät ne irtoa ja jää korviin.
Mikrofonin herkkyys on säädetty väärin.
 Soitin on säädetty tehtaassa niin, että
melunvaimennustoiminnon vaikutus on mahdollisimman
suuri. Voi kuitenkin olla, että vaikutusta voidaan lisätä
nostamalla tai laskemalla soittimen mukana toimitetuissa
kuulokkeissa olevan mikrofonin herkkyyttä. Muuta
melunvaimennustoiminnon asetusta ( sivu 117).
Valittu digitaalinen suodatin ei sovi melunvaimennukseen
kyseisessä ympäristössä.
 Valitse digitaalinen suodatin, joka sopii melunvaimennukseen
kyseisessä ympäristössä parhaiten ( sivu 116).
Soitinta
käytetään hiljaisessa paikassa.

 Melunvaimennustoiminto ei välttämättä toimi tehokkaasti
hiljaisessa paikassa tai tietynlaisessa melussa.
”VPT(Surround)”- tai
”VPT(Surround)”- ja ”Clear Stereo” -toiminnot eivät
”Clear Stereo” -toiminto ei
välttämättä toimi tehokkaasti, jos äänisignaalit lähetetään
toimi tehokkaasti.
ulkoisiin kaiuttimiin valinnaisen telakointiaseman kautta, sillä
soitin on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan yhteensopivien
kuulokkeiden kanssa. Tämä ei ole merkki viasta.
Jatkuu 
Hakemisto
Ongelma
Sisällysluettelo
Käyttö (jatkuu)
147
Vianmääritys
Sisällysluettelo
Käyttö (jatkuu)
Syy ja ratkaisu
Videon kuvaa ei näy,
mutta ääni kuuluu.
Tiedosto on .3gp-tiedosto. (.3gp tukee vain ääntä.)
Videotiedosto ei ole videokansiossa.
 Siirrä videotiedosto videokansioon vetämällä ja
pudottamalla.
Kosketuspaneeli tai
painikkeet eivät toimi.
HOLD-kytkin on asetettu HOLD-asentoon.
 Siirrä HOLD-kytkin vastakkaiseen asentoon ( sivu 10).
Soittimeen on tiivistynyt kosteutta.
 Anna soittimen kuivua muutama tunti.
Akun varaus on vähissä tai se ei ole riittävä.
 Lataa akku liittämällä soitin käynnissä olevaan
tietokoneeseen ( sivu 24).
 Jos mikään ei muutu akun lataamisen jälkeen, palauta
soittimen alkuperäiset asetukset painamalla RESETpainiketta ( sivu 143).
Kun
teksti ”Connecting” tai ”Connected USB (MTP)” näkyy

näytössä, soitinta ei voi käyttää.
 Irrota USB-kaapeli ja käytä soitinta sitten.
Painikkeet toimivat oikein, ”HOLD Settings” -asetuksena on ”Touch Panel Disable” ja
mutta kosketuspaneeli ei
HOLD-kytkin on HOLD-asennossa.
toimi.
 Siirrä HOLD-kytkin vastakkaiseen asentoon ( sivu 10).
Toistoa ei voi pysäyttää.
Tässä soittimessa toiston pysäyttämisellä ja taukotilalla ei ole
eroa. Kun kosketat  näytössä tai painat rungon painiketta
, toisto siirtyy taukotilaan/pysähtyy.
Soitin ei toimi.
Akun varaus ei ole riittävä.
 Lataa akku liittämällä soitin käynnissä olevaan
tietokoneeseen ( sivu 24).
 Jos mikään ei muutu akun lataamisen jälkeen, palauta
soittimen alkuperäiset asetukset painamalla RESETpainiketta ( sivu 143).
Siirrettyjä tiedostoja ei
löydy.
Soittimen sisäinen flash-muisti on alustettu Windowsin
Resurssienhallinnan avulla.
 Alusta sisäinen flash-muisti soittimessa ( sivu 125).
Laitteen mukana toimitettu USB-kaapeli on irronnut
soittimesta tiedonsiirron aikana.
 Siirrä käyttökelpoiset tiedostot takaisin tietokoneeseen ja
alusta soittimen sisäinen flash-muisti ( sivu 125).
Tiedostoja
on siirretty vetämällä ja pudottamalla Windowsin

Resurssienhallinnassa, eivätkä datahierarkiatasot enää vastaa
soitinta ( sivu 28).
Siirretyt tiedostot eivät ole toistokelpoisessa muodossa.
Lisätietoja on ”Tekniset tiedot” -osan kohdassa ”Tuettu
tiedostomuoto” ( sivu 172).
 Tiedostomuoto voi aiheuttaa sen, ettei kappaleiden tai
videoiden toisto onnistu ( sivu 172).
 Tiedoston koko tai tiedostomuoto voi aiheuttaa sen, ettei
valokuvia näytetä ( sivu 65).
Jatkuu 
Hakemisto
Ongelma
148
Vianmääritys
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Äänenvoimakkuus on liian ”AVLS (Volume Limit)” -toiminto on käytössä.
pieni.
 Poista ”AVLS (Volume Limit)” käytöstä ( sivu 119).
Kuulokkeiden pistoke ei ole oikein paikallaan.
 Jos kuulokkeita ei ole liitetty oikein, ääni ei ehkä kuulu
oikein. Työnnä kuulokkeiden pistoke liitäntään, kunnes
kuuluu napsahdus ( sivu 8).
Toisto pysähtyy äkillisesti. Akun varaus ei ole riittävä.
 Lataa akku liittämällä soitin käynnissä olevaan
tietokoneeseen ( sivu 24).
Soitin yritti toistaa kappaleita tai videotiedostoja, joita ei voi
toistaa.
 Toista muita kappaleita tai videotiedostoja.
Pikkukuvia ei näy.
Kappaleissa ei ole soittimen tukemia kansikuvatietoja.
Pikkukuvat näytetään vain, kun kappaleissa on
kansikuvatietoja, joiden muotoa soitin tukee.
 Siirrä tiedostot uudelleen soittimen mukana toimitetulla
Windows Media Player 11:llä tai muulla siirtoon pystyvällä
ohjelmistolla. Windowsin Resurssienhallinnan avulla
siirrettyjen kappaleiden kansikuvat eivät ehkä näy.
Pikkukuvan nimi ei vastaa videon nimeä tai video on väärässä
paikassa.
 Siirrä ”VIDEO”-kansion alla olevaan kansioon JPEGtiedosto, joka vastaa nimeltään videota.
Jos valokuviin ei liity Exif-tiedostomuodossa olevia
pikkukuvia, pikkukuvia ei voi näyttää.
 Siirrä valokuvat uudelleen soittimen mukana toimitetulla
Media Manager for WALKMAN -ohjelmistolla.
Kansikuva ei näy.
Tiedosto ei sisällä kansikuvatietoja.
 Kansikuva tulee näkyviin vain, jos kansikuvan tiedot ovat
saatavissa. Windowsin Resurssienhallinnan avulla
siirrettyjen kappaleiden kansikuvat eivät ehkä näy.
Kansikuvan voi määrittää mukana toimitetun Windows
Media Player 11:n tai jonkin toisen siirtoon pystyvän,
kansikuvien luontiin tarkoitetun ohjelmiston avulla. Katso
lisätietoja ohjelmiston ohjetoiminnosta tai pyydä niitä
ohjelmiston valmistajalta.
Tiedostomuoto voi aiheuttaa sen, etteivät kaikki kansikuvat
näy.
Soitinta ei voi alustaa.
Akun varaus on vähissä tai se ei ole riittävä.
 Lataa akku liittämällä soitin käynnissä olevaan
tietokoneeseen ( sivu 24).
Soittimen virta katkesi ja Jos ilmenee toimintahäiriö, soittimen virta katkaa ja kytkeytyy
kytkeytyi sitten uudelleen.
sitten uudelleen automaattisesti.
Soitin ei toimi oikein.
Tietokone käynnistyy tai käynnistyy uudelleen, kun soitin on
liitettynä siihen.
 Palauta soittimen alkuperäiset asetukset painamalla
soittimen RESET-painiketta. Irrota soitin, kun käynnistät
tietokoneen tai käynnistät sen uudelleen.
Jatkuu 
Hakemisto
Kuulokkeiden oikeasta
kanavasta ei kuulu ääntä,
tai oikean kanavan ääni
kuuluu kuulokkeiden
kummaltakin puolelta.
Sisällysluettelo
Käyttö (jatkuu)
149
Vianmääritys
Syy ja ratkaisu
”” näkyy nimenä.
Nimessä on merkkejä, joita ei voi näyttää soittimessa.
 Nimeä tiedosto uudelleen käyttämällä sallittuja merkkejä ja
samaa ohjelmistoa, jolla kappaleet siirrettiin soittimeen, tai
nimeä ne Windowsin Resurssienhallinnan avulla.
Esimerkiksi albumin tai
esittäjän nimen kohdalla
näkyy teksti ”Unknown”.
Tiedosto ei sisällä tietoja esimerkiksi albumin tai esittäjän
nimestä.
Näytössä näkyy vääriä
merkkejä.
Väärä kieli on valittuna.
 Valitse oikea kieli ”Language Settings” -toiminnolla
( sivu 126) ja siirrä tiedostot sitten uudelleen soittimeen.
Näyttö pimenee valokuvan Mitään toimintoa ei käytetty ”Screen Off Timer” -asetuksella
katselun aikana.
määritetyn ajan kuluessa ( sivu 120).
 Paina mitä tahansa painiketta.
Näyttö pimenee.
Mitään toimintoa ei käytetty ”Screen Off Timer” -asetuksella
määritetyn ajan kuluessa ( sivu 120).
 Paina mitä tahansa painiketta.
”On-Hold Display” -asetuksena on ”No”.
 Siirrä HOLD-kytkin vastakkaiseen asentoon ( sivu 10).
 Valitse ”On-Hold Display” -asetukseksi ”Yes” ( sivu 63).
Voit toistaa videoita myös silloin, kun HOLD-toiminto on
otettu käyttöön.
Näyttöön tulee ilmoitus.
Katso kohtaa ”Ilmoitukset” ( sivu 160).
Jatkuu 
Hakemisto
Ongelma
Sisällysluettelo
Näyttö
150
Vianmääritys
Syy ja ratkaisu
Akun käyttöaika on lyhyt.
Käyttölämpötila on alle 5 °C.
 Akun käyttöaika lyhenee akun fyysisten ominaisuuksien
vuoksi. Tämä ei ole merkki viasta.
Akun latausaika ei riitä.
tulee näyttöön.
 Lataa akkua, kunnes
Asetuksia säätämällä tai virrankäyttöä asianmukaisesti
hallitsemalla voidaan säästää akkuvirtaa ja käyttää soitinta
pidempään ( sivu 175).
Soitinta ei ole käytetty pitkään aikaan.
 Akun tehokkuus paranee, jos akku ladataan ja sen varaus
puretaan useita kertoja peräkkäin.
Jos akun käyttöaika on akun lataamisen jälkeenkin vain puolet
tavallisesta, akku on syytä vaihtaa.
 Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Soitin toistaa tekijänoikeussuojattua sisältöä.
 Tekijänoikeussuojattua sisältöä toistettaessa akun käyttöaika
voi olla tavallista lyhyempi.
Soitin ei lataa akkua.
USB-kaapelia ei ole liitetty tietokoneen USB-porttiin oikein.
 Irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen.
 Käytä laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia.
Akkua ladataan ympäristössä, jonka lämpötila ei ole 5–35 ºC.
 Akun lataamisen suositeltava lämpötila-alue on 5–35 ºC.
Tietokone
ei ole käynnissä.

 Käynnistä tietokone.
Tietokone on siirtynyt lepotilaan tai horrostilaan.
 Herätä tietokone lepotilasta tai horrostilasta.
Käytettävä verkkolaite ei tue soitinta.
 Käytä lisävarusteena saatavaa verkkolaitetta, joka tukee
soitinta.
Käytössä
on USB-keskitin.

 Soitinta ei ehkä voi liittää USB-keskittimen kautta. Liitä
soitin tietokoneeseen soittimen mukana toimitetulla USBkaapelilla.
Soitin ei tue tietokoneeseen asennettua käyttöjärjestelmää.
 Lataa soitin liitämällä se tietokoneeseen, jonka
käyttöjärjestelmää soitin tukee.
Jos ongelma ei poistu yllä olevien ohjeiden avullakaan, paina
soittimen RESET-painiketta ja liitä soitin tietokoneeseen
soittimen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
Soittimen virta katkeaa
automaattisesti.
Soittimen virta katkeaa automaattisesti akkuvirran
säästämiseksi.
 Käynnistä soitin painamalla mitä tahansa painiketta.
Akun lataaminen päättyy
hyvin nopeasti.
Jos akku on melkein täynnä latauksen alkaessa, täyden
latauksen saavuttamiseen tarvitaan vain vähän aikaa.
Jatkuu 
Hakemisto
Ongelma
Sisällysluettelo
Virta
151
Vianmääritys
Syy ja ratkaisu
Ohjelmiston asennus ei
onnistu.
Soitin ei tue tietokoneeseen asennettua käyttöjärjestelmää.
 Tarkista tietokoneen käyttöjärjestelmä ( sivu 177).
Windowsissa on käynnissä muita ohjelmistoja.
 Jos muita ohjelmistoja on käynnissä, ne voivat häiritä
asennusta. Lopeta etenkin tietoturvaohjelmistot, sillä ne
voivat kuormittaa tietokonetta suuresti.
Kiintolevyllä
ei ole tarpeeksi vapaata tilaa.

 Ohjelmisto vaatii 450 Mt kiintolevytilaa. Poista tarpeettomia
tiedostoja.
Sinulla ei ole järjestelmänvalvojan oikeuksia tai et ole
kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan tunnuksilla.
 Ohjelmiston asentaminen edellyttää, että kirjaudut sisään
tunnuksilla, jotka sisältävät järjestelmänvalvojan oikeudet.
Näytössä on ilmoitusikkuna, joka on jäänyt asennusikkunan
taakse.
 Paina jatkuvasti [Alt]-näppäintä ja paina [Sarkain]näppäintä useita kertoja, kunnes ilmoitusikkuna tulee
näkyviin. Toimi sitten ilmoituksen mukaan.
Asennusikkunassa oleva
asennuksen etenemistä
osoittava palkki ei liiku.
Vaihtoehtoisesti
kiintolevyn merkkivalo ei
pala useaan minuuttiin.
Odota, kunnes asennus on päättynyt, sillä se etenee oikein.
Tietokoneen mukaan voi olla, että asennus kestää yli
30 minuuttia.
Asennusohjelma ei
käynnisty automaattisesti.
Jos asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti, kun olet
asentanut CD-ROM-levyn tietokoneeseen, valitse [Oma
tietokone] (Windows XP) tai [Tietokone] (Windows Vista)
Windowsin tehtäväpalkin [Käynnistä]-valikosta ja käynnistä
asennusohjelma kaksoisnapsauttamalla CD-ROM-aseman
kuvaketta.
Media Manager for
WALKMAN -ohjelmisto
ei käynnisty.
Tietokoneen järjestelmäympäristön asetukset ovat muuttuneet
esimerkiksi Windows-käyttöjärjestelmän päivityksen vuoksi.
Jatkuu 
Hakemisto
Ongelma
Sisällysluettelo
Liittäminen tietokoneeseen
152
Vianmääritys
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Tietokone ei tunnista
siihen liitettyä soitinta.
USB-kaapelia ei ole liitetty tietokoneen USB-porttiin oikein.
 Irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen.
Käytössä on USB-keskitin.
 Soitinta ei ehkä voi liittää USB-keskittimen kautta. Liitä
soitin tietokoneeseen soittimen mukana toimitetulla USBkaapelilla.
Tietokoneen
USB-portissa on mahdollisesti ilmennyt ongelma.

Liitä soitin tietokoneen toiseen USB-porttiin.
Jatkuu 
Hakemisto
Tekstiä ”Connecting” tai
USB-kaapelia ei ole liitetty tietokoneen USB-porttiin oikein.
”Connected USB (MTP)”
 Irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen.
ei tule näkyviin, kun soitin
 Käytä soittimen mukana toimitettua USB-kaapelia.
on liitetty tietokoneeseen Käytössä on USB-keskitin.
soittimen mukana
 Soitinta ei ehkä voi liittää USB-keskittimen kautta.
toimitetulla USB Liitä soitin tietokoneeseen soittimen mukana toimitetulla
kaapelilla.
USB-kaapelilla.
Ohjelmiston todentaminen voi olla meneillään, ja se voi kestää
melko pitkään. Odota jonkin aikaa.
Ohjelmiston asennus on epäonnistunut.
 Asenna ohjelmisto uudelleen soittimen mukana toimitetulla
CD-ROM-levyllä olevan asennusohjelman avulla. Tuodut
tiedot pysyvät muuttumattomina.
Tietokoneessa on eri käyttöjärjestelmä kuin siinä tietokoneessa,
jonka avulla tiedostot on siirretty.
 Irrota USB-kaapeli, odota muutama minuutti ja liitä kaapeli
tietokoneeseen uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, irrota USBkaapeli, käynnistä tietokone uudelleen ja kytke sitten USBkaapeli uudelleen.
Tietokoneen ohjelmistoympäristö voi aiheuttaa sen, ettei
tekstiä ”Connecting” tai ”Connected USB (MTP)” näy
soittimessa.
 Käynnistä Windows Media Player tai Windowsin
Resurssienhallinta.
Jos soitin asetetaan USB-yhteyden valmiustilaan ennen sen
liittämistä tietokoneeseen, soittimen ja tietokoneen välinen
yhteys voi olla luotettavampi.
 Valitse ”USB Connection Mode” -asetukseksi ”Yes”
( sivu 125). Soitin siirtyy USB-yhteyden valmiustilaan, ja
USB-yhteyden valmiustilanäyttö tulee näkyviin.
Jos ongelma ei poistu yllä olevien ohjeiden avullakaan, paina
soittimen RESET-painiketta ja liitä soitin tietokoneeseen
soittimen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
Sisällysluettelo
Liittäminen tietokoneeseen (jatkuu)
153
Vianmääritys
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Jatkuu 
Hakemisto
Tietoja ei voi siirtää
Siirto on ehkä pysäytetty staattisen sähkön tai muiden
soittimesta tietokoneeseen. häiriöiden takia. Tämä suojaa tiedostoja.
 Irrota soitin ja liitä se uudelleen.
Jos siirrät tiedostoja vetämällä ja pudottamalla tietokoneessa,
johon ei ole asennettu Windows Media Player 11 -ohjelmistoa,
tiedostojen siirtämisessä vetämällä ja pudottamalla voi olla
rajoituksia (esimerkiksi AAC- ja videotiedostot).
 Asenna Windows Media Player 11 soittimen mukana
toimitetulta CD-ROM-levyltä ja siirrä tiedostot uudelleen
vetämällä ja pudottamalla. Varmista ennen Windows Media
Player 11:n asentamista tietokoneeseesi, onko käyttämäsi
ohjelmisto tai palvelu yhteensopiva Windows Media Player
11:n kanssa. Lisätietoja Windows Media Playerin käytöstä ja
tuesta on seuraavassa web-sivustossa:
http://support.microsoft.com/
USB-kaapelia ei ole liitetty tietokoneen USB-porttiin oikein.
 Irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen.
Soittimen sisäänrakennetussa flash-muistissa ei ole riittävästi
vapaata tilaa.
 Vapauta muistia siirtämällä tarpeettomat tiedot takaisin
tietokoneeseen.
Soittimeen voi siirtää enintään 8 192 soittoluetteloa. Jos
soittimessa olevien soittoluetteloiden kokonaismäärä on 8 192,
soittimen ei voi siirtää enempää soittoluetteloita. Jos
soittoluettelossa on yli 65 535 kappaletta, soittoluetteloa ei voi
siirtää soittimeen.
Toistoajaltaan tai -kerroiltaan rajoitettuja kappaleita ei ehkä voi
siirtää tekijänoikeuksien haltijoiden asettamien rajoitusten
vuoksi. Lisätietoja kunkin äänitiedoston asetuksista saa
tiedoston jakelijalta.
Soittimessa
on epätavallisia tietoja.

 Siirrä käyttökelpoiset tiedostot takaisin tietokoneeseen ja
alusta soittimen sisäinen flash-muisti ( sivu 125).
Et ehkä käytä soittimen mukana toimitettua ohjelmistoa
tietojen siirtämisessä soittimeen.
Asenna soittimen mukana toimitettu ohjelmisto ja siirrä tiedot
sen avulla.
Tiedot
ovat ehkä vahingoittuneet.

 Poista tiedot, joita ei voi siirtää tietokoneesta, ja tuo ne
tietokoneeseen uudelleen. Kun tuot tietoja tietokoneeseen,
sulje kaikki muut sovellukset tietojen vahingoittumisen
välttämiseksi.
Yrität
ehkä siirtää tiedostoa, joka ei ole toistokelpoisessa

muodossa.
 Tietoja tuetusta muodosta on ”Tekniset tiedot” -osan
kohdassa ”Tuettu tiedostomuoto” ( sivu 172). Tiedoston
ominaisuudet voivat aiheuttaa sen, ettei tiedostoa voi siirtää.
Sisällysluettelo
Liittäminen tietokoneeseen (jatkuu)
154
Vianmääritys
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Siirto kestää
poikkeuksellisen kauan.
Siirrettävä tiedosto on suuri.
 Suuren tiedoston siirtäminen voi kestää kauan.
Soittimeen voi siirtää vain Soittimen sisäänrakennetussa flash-muistissa ei ole riittävästi
vähän tiedostoja.
vapaata tilaa.
 Vapauta tilaa poistamalla tarpeettomia tiedostoja.
Soittimeen on tallennettu tiedostoja, joita ei voi toistaa.
 Jos soittimeen on tallennettu muita tietoja kuin kappaleita,
videoita, valokuvia tai podcast-ohjelmia, tietojen
siirtämiseen on käytettävissä tavallista vähemmän tilaa.
Vapauta muistia siirtämällä takaisin tietokoneeseen ne
tiedostot, joita ei voi toistaa.
Soittimen toiminta
Käytössä on USB-keskitin tai USB-jatkokaapeli.
muuttuu epävakaaksi, kun
 Soitinta ei ehkä voi liittää USB-keskittimen tai jatkokaapelin
se on liitetty
avulla. Liitä soitin tietokoneeseen soittimen mukana
tietokoneeseen.
toimitetulla USB-kaapelilla.
Kansioita ei voi poistaa
eikä nimetä uudelleen.
Kansioiden ”MUSIC”, ”MP_ROOT”, ”MPE_ROOT”, ”VIDEO”,
”PICTURES”, ”PICTURE”, ”DCIM”, ”PODCASTS” ja ”FEEDS”
nimiä ei voi muuttaa, eikä näitä kansioita voi poistaa.
Jatkuu 
Hakemisto
Tietoja ei voi siirtää
Siirrettävien tiedostojen ja kansioiden enimmäismäärä on
soittimesta tietokoneeseen. saavutettu.
(jatkuu)
 Poista tarpeettomia tiedostoja.
Yrität siirtää .m4a-, .mp4-, .3gp- tai .m4v-tiedostoja
tietokoneessa, johon on jo asennettu Windows Media Player 10.
 Asenna Windows Media Player 11 soittimen mukana
toimitetulta CD-ROM-levyltä.
Jos yrität siirtää tiedostoja siirtoon sopivalla ohjelmistolla,
mutta siirto ei silti onnistu, ota yhteys ohjelmiston
valmistajaan.
Sisällysluettelo
Liittäminen tietokoneeseen (jatkuu)
155
Vianmääritys
Syy ja ratkaisu
Soitin ei luo yhteyttä
langattomaan verkkoon.
”WLAN Function On/Off ” -asetuksena on ”Off ”.
 Valitse asetukseksi ”On” ( sivu 127).
Luo yhteys langattoman verkkoon manuaalisesti ( sivu 133).
Tarkista, edellyttääkö langattoman verkkoyhteyden luominen
lisäasetuksia, kuten salausavainta (WEP/WPA), kiinteää IPosoitetta tai välityspalvelimen asetusta ( sivu 127).
Tukiasema käyttää salausmenetelmänä 152-bittistä
salausavainta tai todennusta jaetulla avaimella.
 Soittimen WEP-salaus ei tue 152-bittistä salausavainta eikä
todennusta jaetulla avaimella.
Tukiasema, jota haluat käyttää, on asetettu piilottamaan SSIDtunnuksensa käyttäjiltä.
 Tällöin tukiasema ei ehkä näy langattoman verkon
tukiasemien luettelossa. Anna SSID-tunnus manuaalisesti
( sivu 130).
Luotaessa yhteys Internetiin jotkin julkisen lähiverkon
tukiasemat edellyttävät käyttäjätunnuksen ja salasanan
antamista Internet-selaimessa.
 Tarkista sen julkisen langattoman lähiverkon käytäntö,
johon haluat luoda yhteyden.
Langattoman verkon tukiasema saattaa käyttää
suojausjärjestelmää, jota soitin ei tue.
 Pyydä lisätietoja verkon valvojalta.
Tukiasema saattaa suodattaa MAC-osoitteiden avulla
käyttöään.
 Tarkista soittimen MAC-osoite ( sivu 137) ja rekisteröi
MAC-osoite sitten tukiasemaan, jotta voit luoda yhteyden
langattomaan lähiverkkoon.
Tukiaseman verkkoasetukset on määritetty väärin.
 Muuta asetuksia tukiaseman käyttöoppaan ohjeiden ja
langattoman lähiverkon valvojan mahdollisesti antamien
ohjeiden mukaan.
Soitin on liian kaukana tukiasemasta.
 Siirrä soitin lähemmäs tukiasemaa.
Soittimen ja tukiaseman väliset esteet, kuten metalli- tai
betoniseinät, voivat häiritä yhteyttä.
 Siirrä soitin toiseen paikkaan.
Lähellä on jokin toinen 2,4 GHz:n taajuusaluetta käyttävä laite
(kuten langaton puhelin, mikroaaltouuni tai tietokoneen
Bluetooth-laite).
 Siirrä toinen laite kauemmas tai katkaise siitä virta.
Langaton
lähiverkko on tilapäisesti poissa käytöstä tai toimii

huonosti.
 Pyydä lisätietoja verkon tilasta langattoman verkon
valvojalta.
Jatkuu 
Hakemisto
Ongelma
Sisällysluettelo
Langaton lähiverkko
156
Vianmääritys
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Jotkin sovellukset eivät voi Jotkin julkisen lähiverkon tukiasemat rajoittavat verkon
käyttöä, kunnes käyttäjätunnus ja salasana annetaan
käyttää langatonta
palveluntarjoajan web-sivustossa Internet-selaimen avulla.
lähiverkkoa.
 Tarkista kyseisen julkisen langattoman lähiverkon käytäntö.
Jotkin julkisen lähiverkon tukiasemat rajoittavat tietyn
tyyppistä Internetin käyttöä.
 Luo yhteys toiseen tukiasemaan.
Tukiasemaa, johon haluat
luoda yhteyden, ei näy
Select Access Point
-näytössä
Tukiasema, jota haluat käyttää, on asetettu piilottamaan SSIDtunnuksensa käyttäjiltä.
 Tällöin tukiasema ei ehkä näy langattoman verkon
tukiasemien luettelossa. Anna SSID-tunnus manuaalisesti
( sivu 130).
Antennikuvake ilmaisee,
että signaali on riittävän
voimakas, mutta soitin ei
voi luoda yhteyttä
Internetiin.
Palvelin, johon yritit luoda yhteyden, ei ehkä ollut käytettävissä
kyseisellä hetkellä.
 Odota jonkin aikaa ja yritä uudelleen.
Jatkuu 
Hakemisto
Soitin on langattoman
Langattoman lähiverkon tila uudistetaan, kun Select Access
lähiverkon toimintaPoint -näyttö avataan tai ”Scan”-toimintoa kosketetaan.
alueella, ja verkko on
 Valitse Select Access Point -näytössä ”Scan”.
käytettävissä, mutta Select
Access Point -näytön
kuvake ei näytä signaalin
voimakkuutta.
Sisällysluettelo
Langaton lähiverkko (jatkuu)
157
Vianmääritys
Syy ja ratkaisu
FM-asema kuuluu
huonosti.
Vastaanotettavaa taajuutta ei ole viritetty oikein.
 Yritä parantaa laatua virittämällä taajuus manuaalisesti
vetämällä tai pyyhkäisemällä taajuutta ylös- tai alaspäin
( sivu 72).
Kuuluvuus on heikko ja
äänen laatu huono.
Radiosignaali on heikko.
 Kuuntele radiota lähellä ikkunaa, koska signaali saattaa
heiketä rakennusten sisällä tai ajoneuvossa.
Kuulokkeiden
johtoa ei ole vedetty suoraksi.

 Kuulokkeiden johto toimii antennina. Vedä kuulokkeiden
johto mahdollisimman suoraksi.
Vastaanottimen asettaminen monofoniseen tilaan voi vähentää
häiriöitä.
 Valitse ”Mono/Auto”-asetukseksi ”Mono” ( sivu 75).
FM-aseman äänessä on
häiriöitä.
Soittimen lähellä käytetään jotakin radiosignaaleja lähettävää
laitetta, kuten matkapuhelinta.
 Älä käytä matkapuhelimia tai muita radiolaitteita soittimen
lähellä.
YouTube
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Äänessä tai kuvassa on
katkoja.
Langattoman lähiverkon siirtonopeus on liian pieni.
 Siirrä soitin lähemmäs tukiasemaa tai luo yhteys toiseen
tukiasemaan. Voit myös siirtää toiston taukotilaan, kunnes
puskurointi on valmis, ja aloittaa toiston sitten.
Jotkin videot eivät näy
luettelossa.
Soitin ei näytä luettelossa eikä toista videoita, jotka YouTube on
määritellyt alaikäisille sopimattomiksi.
Yhteyttä YouTubesivustoon ei voi luoda.
Et ole luonut yhteyttä langattomaan lähiverkkoon ( sivu 33).
Jotkin julkisen lähiverkon tukiasemat rajoittavat verkon
käyttöä, kunnes käyttäjätunnus ja salasana annetaan
palveluntarjoajan web-sivustossa Internet-selaimen avulla.
 Tarkista kyseisen julkisen langattoman lähiverkon käytäntö.
Hakuliukusäätimen
loppuosaan ei voi siirtyä.
Puskurointi ei ole vielä valmis.
 Osoitinta (toistokohtaa) ei voi siirtää kohtaan, jota vastaavia
tietoja ei ole vielä luettu. Odota, että puskurointi on valmis,
ja siirry sitten haluamaasi kohtaan.
Jatkuu 
Hakemisto
Ongelma
Sisällysluettelo
FM-radio
158
Vianmääritys
Syy ja ratkaisu
Podcast-ohjelmaa ei voi
päivittää.
Jos podcast-ohjelman episodit siirretään Windowsin
Resurssienhallinnan avulla tietokoneesta soittimeen, podcastohjelmaa ei voi päivittää.
 Rekisteröi podcast-ohjelma soittimen tai Media Manager for
WALKMAN -ohjelmiston avulla.
Episodeja ei voi ladata
”Refresh Podcasts”
-toiminnolla.
Podcast-ohjelmaa ei ole valittu päivitettäväksi.
 Valitse podcast-ohjelma päivitettäväksi ( sivu 88).
Episodin toisto ei onnistu. Soitin ei tue episodin tiedostomuotoa.
 Tarkista soittimessa toistettavat tiedostomuodot
( sivu 172).
Episodeja ladataan liian
vähän.
Jo aiemmin ladattua episodia ei ladata uudelleen ( sivu 89).
Episodia, jonka tiedostomuotoa soitin ei tue, ei ladata
( sivu 172).
Internet-selain
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Tietty web-sivu näkyy
väärin.
Web-sivujen suunnittelussa käytettävät standardit ja tekniikat
vaihtelevat suuresti, eikä siksi ole mahdollista taata, että kaikki
sivut näkyisivät oikein.
Kellonajan asetus on väärä.
 Aseta kellonaika ( sivu 26).
JavaScript on poissa käytöstä.
 Sivu saattaa tulla näkyviin, jos otat JavaScriptin käyttöön
( sivu 108).
Luetteloita ei voi vierittää
Internet-selaimessa.
Suosikki-, historia- ja aikavyöhykeluetteloa ei voi vierittää
vetämällä.
 Vieritä valitsemalla / .
Jatkuu 
Hakemisto
Ongelma
Sisällysluettelo
Podcast-ohjelmat
159
Vianmääritys
Syy ja ratkaisu
Kosketuspaneeli ei toimi
oikein.
Näytön suojakalvo tai yksityisyyden suoja on kiinnitetty väärin.
 Jos kalvo ulottuu näytön reunan yli tai työntyy rakoon,
asenna kalvo uudelleen. Jos käytät muuta kuin Sonyn
lisävarusteena saatavaa suojakalvoa, se voi häiritä
kosketuspaneelia.
HOLD-kytkin
on asetettu HOLD-asentoon.

 Siirrä HOLD-kytkin vastakkaiseen asentoon ( sivu 10).
Äänimerkkejä ei kuulu
soitinta käytettäessä.
”Beep Settings” -asetuksena on ”Off ”.
 Valitse ”Beep Settings” -asetukseksi ”On” ( sivu 119).
Äänimerkkiä ei kuulu, kun soitin on liitetty valinnaiseen
telakointiasemaan tai toiseen laitteeseen.
Soitin lämpenee.
Soitin voi lämmetä akun latauksen aikana ja pysyä lämpimänä
jonkin aikaa latauksen jälkeen. Soitin voi lämmetä myös suuria
tietomääriä siirrettäessä. Tämä on normaalia eikä anna aihetta
huoleen. Aseta soitin hetkeksi sivuun ja anna sen jäähtyä.
Päivämäärä ja aika on
nollattu.
Jos soitinta ei käytetä vähään aikaan ja akun varaus purkautuu,
päivämäärä ja aika voivat nollautua. Tämä ei ole merkki viasta.
Lataa akkua, kunnes
tulee näyttöön ( sivu 24), ja aseta
sen jälkeen päivämäärä ja kellonaika uudelleen ( sivu 26).
Kuulokkeista kuuluu
Ota kuulokkeet pois päästä, ennen kuin liität tai irrotat ne. Jos
häiriöääni, kun kuulokkeet liität tai irrotat kuulokkeet kappaleen toiston tai
liitetään tai irrotetaan.
melunvaimennustoiminnon käytön aikana, kuulokkeista voi
kuulua häiriöääni. Tämä ei ole merkki viasta.
Hakemisto
Ongelma
Sisällysluettelo
Muut ongelmat
160
Vianmääritys
Toimi alla olevien ohjeiden mukaan, jos soittimen näyttöön tulee ilmoitus.
Merkitys
Ratkaisu
Cannot play; file format is not
supported.
Yrität toistaa tiedostoa, jota
soitin ei pysty toistamaan.
Olet siirtänyt äänitiedostoja
videokansioon vetämällä ja
pudottamalla.
Soitin ei toista kappaletta,
jonka tiedostomuoto ei ole
tuettu ( sivu 172).
Sijoita kappaleet ”MUSIC”kansion alla olevaan kansioon.
Jos soitin ei toista WMVtiedostoja, voit ehkä toistaa
ne, jos siirrät ne Windows
Media Player 11 -ohjelmiston
avulla.
Delete failed.
Yritit poistaa videotiedoston,
mutta soitin ei poistanut sitä.
Poista video Media Manager
for WALKMAN -ohjelmiston
tai Windowsin
Resurssienhallinnan avulla.
Do not disconnect.
Soitin on liitetty
tietokoneeseen tai muuhun
ulkoiseen laitteeseen tietojen
siirtämistä varten.
Tämä ei ole virheilmoitus. Älä
irrota USB-kaapelia, ennen
kuin siirtäminen on päättynyt.
Firmware update failed.
Laiteohjelmiston päivitys ei
onnistunut.
Yritä päivittää laiteohjelmisto
uudelleen noudattamalla
näyttöön tulevia ohjeita.
LOW BATTERY. Please Charge.
Soittimen akun varaus on
vähissä.
Lataa akku ( sivu 24).
Noise Canceling unavailable.
Unable to execute.
”NC Modes” ei ole
käytettävissä, koska
käyttöympäristö ei ole tämän
toiminnon vaatimusten
mukainen.
Varmista, että toiminto on
otettu käyttöön NOISE
CANCELING -kytkimellä
( sivu 112) ja että käytät
soittimen mukana toimitettuja
kuulokkeita.
Not enough free space in memory.
Delete files to ensure free space.
Soittimen vapaa tilaa ei riitä.
Liitä soitin tietokoneeseen
soittimen mukana toimitetulla
USB-kaapelilla ja poista sitten
tarpeettomat tiedostot
soittimesta samalla
ohjelmistolla kuin ne
siirrettiin, tai Windowsin
Resurssienhallinnan avulla.
Podcast-ohjelman episodeja
voi poistaa soittimen avulla
( sivu 98).
Unable to set photo as wallpaper.
Valittua valokuvaa ei voi
asettaa taustakuvaksi.
Varmista, ettei
valokuvatiedosto ole
vahingoittunut eikä kuvan
koko ole liian suuri.
Hakemisto
Ilmoitus
Sisällysluettelo
Ilmoitukset
161
Lisätietoja
Sisällysluettelo
Varotoimet
Jatkuu 
Hakemisto
Käytöstä poistetun sähkö- ja elektroniikkalaitteen hävitys (Euroopan Unioni ja muiden
Euroopan maiden keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa,
että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö-ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen
hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset
ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua
muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat paikallisilta ympäristöviranomaisilta.
Käytettävissä olevat lisävarusteet: Kuulokkeet
162
Lisätietoja
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta, miten paristo irroitetaan
tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta
viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat vain EU:n direktiivejä noudattaviin
maihin myytäviä laitteita
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokio, Japani. Valtuutettu edustaja (EMC ja tuoteturvallisuus) on Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Huolto- ja
takuuasioissa pyydämme ottamaan yhteyttä erillisessä huolto- tai
takuuasiakirjassa annettuihin osoitteisiin.
Jatkuu 
Hakemisto
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen vaatii, että
paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa
valtuutetun huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote käsitellään asianmukaisesti,
tulee tuote viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen.
Sisällysluettelo
Käytöstä poistettujen paristojen hävitys (koskee Euroopan unionia sekä muita Euroopan
maita, joissa on erillisiä keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, ettei
paristoa lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi.
Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla
tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja
ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa.
Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja.
163
Lisätietoja
Hakemisto
Jatkuu 
Sisällysluettelo
Turvallisuus
Älä yhdistä soittimen liittimiä toisiinsa muilla metalliosilla siten, että
seurauksena on oikosulku.
Älä kosketa ladattavaa akkua paljain käsin, jos se vuotaa. Soittimeen saattaa
jäädä akkunestettä, joten ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään, jos
akku on vuotanut. Jos nestettä joutuu silmiisi, älä hiero niitä, sillä tämä
saattaa johtaa sokeutumiseen. Huuhdo silmäsi puhtaalla vedellä ja hakeudu
lääkäriin.
Jos nestettä joutuu iholle tai vaatteille, pese se heti pois. Muutoin se voi
aiheuttaa palovammoja tai muita vammoja. Jos akusta vuotanut neste
aiheuttaa palovammoja tai muita vammoja, hakeudu lääkäriin.
Älä kaada vettä tai sijoita mitään esineitä soittimen päälle. Tämä voi aiheuttaa
tulipalon tai sähköiskun.
Jos soittimen sisään pääsee jotain sinne kuulumatonta, sammuta soitin
välittömästi, irrota USB-kaapeli soittimesta ja ota yhteyttä lähimpään Sonyjälleenmyyjään tai Sony-huoltokeskukseen.
Älä yritä hävittää soitinta tulessa.
Älä pura tai muuta soitinta itse. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun. Jätä
ladattavien akkujen vaihto, soittimen sisäiset tarkastukset ja korjaukset
lähimmän Sony-jälleenmyyjän tai Sony-huoltokeskuksen tehtäväksi.
164
Lisätietoja
–Vältä sijoittamasta soitinta pussiin siten, että
kuulokkeet tai nappikuulokkeet on kääritty sen
ympärille, ja sitten kohdistamasta pussiin voimakkaita
iskuja.
Suojaa soitin kastumiselta. Soitin ei ole vedenpitävä. Muista noudattaa alla
olevia varotoimia.
–Varo pudottamasta soitinta pesualtaaseen tai astiaan, jossa
on vettä.
–Älä käytä soitinta kosteissa paikoissa tai huonossa säässä,
kuten vesi- tai lumisateessa.
–Suojaa soitin kastumiselta.
Jos kosket soittimeen märin käsin tai käärit sen kosteaan
vaatekappaleeseen, soitin voi kastua, mikä voi aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
Kun irrotat kuulokkeet soittimesta, tartu aina kuulokkeiden pistokkeeseen.
Jos vedät kuulokejohdosta, se voi vahingoittua.
Jatkuu 
Hakemisto
–Älä istuudu, jos soitin on takataskussasi.
Sisällysluettelo
Soittimen sijoittaminen
Älä sijoita mitään painavaa esinettä soittimen päälle tai kohdista siihen
voimakkaita iskuja. Muutoin soittimessa voi ilmetä toimintahäiriöitä, tai
soitin voi vahingoittua.
käytä soitinta paikoissa, joissa se on alttiina voimakkaalle valolle,
Älä

kuumuudelle, kosteudelle tai tärinälle. Soittimen väri voi muuttua, soitin voi
vääntyä tai se voi vahingoittua.
Älä jätä soitinta alttiiksi korkealle lämpötilalle, esimerkiksi aurinkoiseen
paikkaan pysäköityyn autoon tai suoraan auringonvaloon.
Älä jätä soitinta paikkaan, jossa se on alttiina pölylle.
Älä jätä soitinta epävakaalle tai kaltevalle alustalle.
Jos soitin aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, katkaise
soittimesta virta tai siirrä se kauemmas radiosta tai televisiosta.
Noudata alla kuvattuja varotoimia tätä soitinta käytettäessä, jotta kotelo ei
vääristyisi eikä soittimessa ilmenisi toimintahäiriöitä.
165
Lisätietoja
Kuulokkeet
Liikenneturvallisuus
Vältä kuulokkeiden käyttöä tarkkaavaisuutta edellyttävissä tilanteissa.
Kuulovammojen estäminen
Vältä kuulokkeiden käyttöä suurella äänenvoimakkuudella. Asiantuntijat
kehottavat välttämään jatkuvaa, kovaäänistä ja pitkäaikaista kuuntelua. Jos
kuulet korvissasi epänormaalia sointia, pienennä äänenvoimakkuutta tai lopeta
soittimen käyttö.
Älä lisää äänenvoimakkuutta äkillisesti, etenkin jos käytät kuulokkeita. Lisää
äänenvoimakkuutta asteittain, jotta voimakas ääni ei vahingoita kuuloasi.
Muiden huomioon ottaminen
Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena. Siten kuulet ulkopuoliset äänet etkä
häiritse muita.
Varoitus
Jos soittimen käyttöalueella on salamointia, ota kuulokkeet heti pois päästäsi.
Jos laitteen mukana toimitetut kuulokkeet aiheuttavat allergisia reaktioita,
lopeta niiden käyttö ja hakeudu lääkäriin.
Jatkuu 
Hakemisto
Soittimen kuumeneminen
Soitin saattaa kuumeta latauksen aikana, jos sitä on käytetty pitkään
yhtäjaksoisesti.
Sisällysluettelo
Huomautus staattisesta sähköstä
Korvissa voi tuntua lievää kutinaa, erityisesti kuivassa ilmassa. Tämä johtuu
vartaloon kertyneestä staattisesta sähköstä, eikä ole merkki soittimen viasta.
Ilmiön voi minimoida pukeutumalla luonnonmateriaaleista tehtyihin
vaatteisiin.
166
Lisätietoja
OLED (Organic Light Emitting Diode) -näyttö
Älä paina OLED-näytön pintaa voimakkaasti. Muutoin OLED-näyttö voi
vahingoittua.
Tietoja näytöstä
Soittimen näytön pinta on valmistettu lasista.
Kun käytät soitinta, varo pudottamasta sitä ja suojaa se iskuilta, sillä muutoin
näyttö voi rikkoutua. Jos lasi rikkoutuu tai murtuu, lopeta soittimen
käyttäminen ja varo koskettamasta rikkoutunutta osaa, jotta vältät vammat.
Tietoja OLED (Organic Light Emitting Diode) -näytöstä
Saman liikkumattoman kuvan näyttäminen näytössä pitkään voi aiheuttaa sen,
että näyttöön jää pysyvä haamukuva. Suojaa näyttöä välttämällä sellaisten
kuvien näyttämistä, joista voi jäädä haamukuva, ja noudattamalla varotoimia
soitinta käyttäessäsi.
Jatkuu 
Hakemisto
Näyttöön liittyviä varotoimia
Sisällysluettelo
Käyttö
Jos käytät kantohihnaa (myydään erikseen), varo, ettei se jää kiinni
kulkiessasi ohittamiisi esineisiin. Vältä myös heiluttamasta kantohihnassa
olevaa soitinta, jotta se ei osu ohikulkijoihin.
käytä soitinta lentokoneessa nousun ja laskun aikana. Noudata
Älä

lentokoneessa annettuja ohjeita.
Soittimeen voi tiivistyä kosteutta, jos soitin tuodaan kylmästä ulkoilmasta
lämpimiin sisätiloihin tai sitä käytetään huoneessa, jonka lämmitin on juuri
käynnistetty. Tiivistyminen tarkoittaa ilmiötä, jossa ilmassa oleva kosteus
tarttuu pintoihin, kuten metallilevyihin, ja muuttuu nesteeksi.
Jos soittimeen tiivistyy kosteutta, älä käynnistä soitinta, ennen kuin kosteus
on haihtunut. Jos käytät soitinta, kun siinä on tiivistynyttä kosteutta, soitin
voi vioittua.
167
Lisätietoja
Haamukuvan syntymisen estäminen
Näytä kuvat koko näytön kokoisena.
Valitse ”Zoom Settings” -asetukseksi ”Auto” tai ”Full” ( sivu 61).
Puhdistaminen
Puhdista soittimen kotelo esimerkiksi silmälasien puhdistamiseen
tarkoitetulla pehmeällä liinalla.
Jos soitin likaantuu pahasti, puhdista se mietoon pesuaineliuokseen kevyesti
kostutetulla pehmeällä liinalla.
Älä käytä puhdistukseen minkäänlaista karkeaa sientä, hankausjauhetta tai
liuotinta (kuten alkoholia tai bentseeniä), koska ne saattavat vahingoittaa
kotelon pintaa.
Varo päästämästä vettä soittimen sisään liittimen lähellä olevasta aukosta.
Puhdista kuulokkeiden pistoke säännöllisesti.
Jos sinulla on soittimeen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Ohjelmisto
Ohjelmiston tai sen käyttöoppaan osittainenkin kopioiminen sekä
ohjelmiston vuokraaminen ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa on kielletty
tekijänoikeuslain nojalla.
SONY ei missään olosuhteissa vastaa tämän soittimen mukana toimitetun
ohjelmiston käytöstä mahdollisesti aiheutuvasta taloudellisesta tappiosta tai
tulonmenetyksestä eikä kolmannen osapuolen esittämistä vaatimuksista.
Jatkuu 
Hakemisto
Kuvat, joista jää helposti haamukuva
Laajakuvasuhteiset kuvat, joiden ylä- ja alapuolella on musta palkki
(postilaatikko- eli letterbox-muotoiset kuvat)
kuvat
4:3-kuvasuhteiset

Valokuvat ja muut liikkumattomat kuvat, joita pidetään näytössä kauan.
Sisällysluettelo
Tietoja haamukuvasta
Haamukuvan syntyminen OLED-paneeleihin johtuu yleensä niiden
materiaalien ominaisuuksista, joita käytetään kuvien suuren tarkkuuden
saavuttamiseksi. Jos liikkumatonta kuvaa pidetään näytössä samassa kohdassa
tai samaa kuvaa näytetään toistuvasti, kuvasta jää näyttöön haamukuva, jota ei
voida poistaa.
168
Lisätietoja
–Kaikkien kielten näkymistä oikein soittimen mukana toimitetussa
ohjelmistossa ei voida taata.
–Käyttäjän luomat merkit ja jotkin erikoismerkit eivät ehkä näy.
Teksti ja merkit voivat aiheuttaa sen, että soittimessa näkyvä teksti ei ehkä
näy oikein laitteessa. Tämä voi johtua
–liitetyn soittimen ominaisuuksista
–soittimen epänormaalista toiminnasta
–siitä, ettei soitin tue sisältötietojen kieltä tai niissä olevia merkkejä.
Jatkuu 
Hakemisto
Huomautus käyttäjille
Tallennettua kappaletta saa käyttää vain yksityisesti. Kappaleen käyttö tätä
rajoitusta laajemmin vaatii tekijänoikeuksien omistajien luvan.
Sony ei ole vastuussa epätäydellisestä tallennuksesta tai latauksesta tai datan
vioittumisesta, joka johtuu soittimen tai tietokoneen toimintahäiriöstä.
Erikielisten tekstien näkyminen oikein soittimen mukana toimitetussa
ohjelmistossa riippuu tietokoneeseen asennetusta käyttöjärjestelmästä. Siksi
on paras valita kieli, joka on parhaiten yhteensopiva tietokoneen
käyttöjärjestelmän kanssa.
Sisällysluettelo
Soittimen mukana toimitettua ohjelmistoa ei voida käyttää muiden kuin sen
kanssa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden kanssa.
että jatkuvan tuotekehittelyn takia ohjelmiston ominaisuudet
Huomaa,

saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Takuu ei kata tämän soittimen käyttämistä muilla kuin sen mukana
toimitetulla ohjelmistolla.
Erikielisten tekstien näkyminen oikein soittimen mukana toimitetussa
ohjelmistossa riippuu tietokoneeseen asennetusta käyttöjärjestelmästä. Siksi
on paras valita kieli, joka on parhaiten yhteensopiva tietokoneen
käyttöjärjestelmän kanssa.
–Kaikkien kielten näkymistä oikein soittimen mukana toimitetussa
ohjelmistossa ei voida taata.
–Käyttäjän luomat merkit ja jotkin erikoismerkit eivät ehkä näy.
Tässä oppaassa annetuissa ohjeissa oletetaan, että käyttäjä tuntee Windowskäyttöjärjestelmän perustoiminnot.
Katso tietokoneen ja käyttöjärjestelmän käyttöä koskevat tiedot vastaavista
oppaista.
169
Lisätietoja
Tallennettua kappaletta saa käyttää vain yksityisesti. Kappaleen käyttö tätä
rajoitusta laajemmin vaatii tekijänoikeuksien omistajien luvan.
Sony ei ole vastuussa epätäydellisestä tallennuksesta tai latauksesta tai
datan vioittumisesta, joka johtuu soittimen tai tietokoneen
toimintahäiriöstä.
Teksti ja merkit voivat aiheuttaa sen, että soittimessa näkyvä teksti ei ehkä
näy oikein laitteessa. Tämä voi johtua:
–liitetyn soittimen ominaisuuksista
–soittimen epänormaalista toiminnasta
–siitä, ettei soitin tue sisältötietojen kieltä tai niissä olevia merkkejä.
Tietoja asiakastuen web-sivustosta
Jos sinulla on tähän tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, tai haluat
tietoja tämän tuotteen kanssa yhteensopivista tuotteista, käy seuraavissa websivustoissa.
Yhdysvalloissa olevat asiakkaat: http://www.sony.com/walkmansupport
Kanadassa olevat asiakkaat: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Euroopassa olevat asiakkaat: http://support.sony-europe.com/DNA
Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Muualla olevat asiakkaat: http://www.sony-asia.com/support
Vientimallin hankkineet asiakkaat:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Hakemisto
*1Joissakin maissa/joillakin alueilla myytävissä laitteissa ei ole näytetiedostoja.
Sisällysluettelo
Näytetiedostot*1
Soittimessa on valmiiksi asennettuja näytetiedostoja.
Jos näytetiedostot poistetaan, niitä ei voi palauttaa, emmekä toimita korvaavia
tietoja.
170
Lisätietoja
ja
ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.

ja
Adobe
Reader
ovat
Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai
Adobe

rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa/muilla alueilla.
Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-merkki
ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
Fraunhofer IIS ja Thomson ovat lisensoineet MPEG Layer-3 -äänenkoodaustekniikan ja
-patentit.
IBM ja PC/AT ovat International Business Machines Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
QuickTime ja QuickTime-logo ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä, joita käytetään omistajan lisenssillä.
Pentium on Intel Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.
YouTube ja YouTube-logo ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.
Yahoo! ja Yahoo!-logo ovat Yahoo! Inc:n tavaramerkkejä.
Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED -logo, WPA, WPA2 ja Wi-Fi Protected Setup ovat Wi-Fi
Alliancen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Tämä tuote sisältää ACCESS CO., LTD:n NetFront-selaimen.
ACCESS, ACCESS-logo ja NetFront ovat ACCESS CO., LTD:n tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa, Japanissa ja/tai muissa maissa/muilla
alueilla.
©2007 ACCESS CO., LTD. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämä ohjelmisto perustuu osittain Independent JPEG Group -työryhmän työhön.
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER FOR
(i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL
STANDARD (”MPEG-4 VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR
WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO
PROVIDE MPEG-4 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO
PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING
MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Jatkuu 
Hakemisto
OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus, ATRAC Advanced Lossless sekä näiden
logot ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
”WALKMAN” ja ”WALKMAN”-logo ovat Sony Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Microsoft, Windows, Windows Vista ja Windows Media ovat Microsoft Corporationin
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa/
muilla alueilla.
Sisällysluettelo
Käyttöoikeuksiin ja tavaramerkkeihin liittyvä
ilmoitus
171
Lisätietoja
Sisällöntoimittajat käyttävät digitaalista oikeuksienhallintatekniikkaa tämän
laitteen sisältämässä Windows Media -sisällössä (”WM-DRM”) sisällön
eheyden suojaamiseen (”Suojattu sisältö”) sisältöön liittyvien
immateriaalioikeuksiensa, tekijänoikeus mukaan lukien, suojaamiseksi.
Tämä laite käyttää WM-DRM-ohjelmistoa (”WM-DRM-ohjelmisto”) Suojatun
sisällön toistossa. Jos tässä laitteessa olevan WM-DRM-ohjelmiston suojaus on
poistettu, Suojatun sisällön omistajat (”Suojatun sisällön omistajat”) voivat
pyytää Microsoftia peruuttamaan WM-DRM-ohjelmiston oikeuden hankkia
uusia lisenssejä Suojatun sisällön kopioimiseen, näyttämiseen ja/tai
toistamiseen. Peruuttaminen ei muuta WM-DRM-ohjelmiston kykyä
suojaamattoman sisällön toistamiseen. Peruutettujen WM-DRM-ohjelmistojen
luettelo lähetetään laitteeseen aina, kun käyttäjä lataa lisenssin Suojattuun
sisältöön Intenetistä tai tietokoneesta. Microsoft saattaa yhdessä tällaisen
lisenssin kanssa ladata peruutusluettelot käyttäjän laitteeseen myös Suojatun
sisällön omistajien puolesta.
Ohjelma ©2009 Sony Corporation
Dokumentaatio ©2009 Sony Corporation
Hakemisto
Tämä tuote on Microsoft Corporationin immateriaalioikeuksien suojaama.
Tuotteessa käytetyn tekniikan käyttäminen tai jakeleminen mihinkään muuhun
tarkoitukseen on kiellettyä ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsoftin
tytäryhtiön lupaa.
Sisällysluettelo
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE
FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (”AVC
VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN
A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED
FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE
HTTP://MPEGLA.COM
THIS
PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE

FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD (”VC-1
VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED
IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS
OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1
VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä TM ja ® ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.
172
Lisätietoja
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot
Tuettu tiedostomuoto
Äänimuodot
(koodekki)
MP3
Mediatiedostomuoto: MP3 (MPEG-1 Layer3) -tiedostomuoto
Tiedostotunniste: .mp3
Bittinopeus: 32–320 kbps (tukee muuttuvaa bittinopeutta (VBR))
Näytteenottotaajuus*1: 32, 44,1, 48 kHz
WMA
Mediatiedostomuoto: ASF tiedostomuoto
Tiedostotunniste: .wma
Bittinopeus: 32–192 kbps (tukee muuttuvaa bittinopeutta (VBR))
Näytteenottotaajuus*1: 44,1 kHz
Yhteensopiva WM-DRM 10:n kanssa
AAC-LC*2
Mediatiedostomuoto: MP4-tiedostomuoto
Tiedostotunniste: .mp4, .m4a, .3gp
Bittinopeus: 16–320 kbps (tukee muuttuvaa bittinopeutta
(VBR))*3
Näytteenottotaajuus*1: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1,
48 kHz
Linear PCM
Mediatiedostomuoto: Wave-Riff-tiedostomuoto
Tiedostotunniste: .wav
Bittinopeus: 1 411 kbps
Näytteenottotaajuus*1: 44,1 kHz
Video (sisältää podcast-ohjelmat)
Videomuodot
(koodekki)
Äänimuodot
(koodekki)
AVC
(H.264/AVC)
Mediatiedostomuoto: MP4-tiedostomuoto, ”Memory Stick” videomuoto
Tiedostotunniste: .mp4, .m4v
Profiili: Baseline Profile
Taso: enintään 1.3
Bittinopeus: enint. 768 kbps
Kuvanopeus: enint. 30 fps
Tarkkuus: enint. QVGA (320 × 240)
MPEG-4
Mediatiedostomuoto: MP4-tiedostomuoto, ”Memory Stick” videomuoto
Tiedostotunniste: .mp4, .m4v
Profiili: Simple Profile
Bittinopeus: enint. 2 500 kbps
Kuvanopeus: enint. 30 fps
Tarkkuus: enint. QVGA (320 × 240)
Windows Media
Video 9
Mediatiedostomuoto: ASF-tiedostomuoto
Tiedostotunniste: .wmv
Profiili: VC1 simple profile, main profile
Bittinopeus: enint. 1 700 kbps (simple profile),
enint. 5 000 kbps (main profile)
Kuvanopeus: enint. 30 fps
Tarkkuus: enint. 480 × 270 (simple profile), enint.
QVGA (320 × 240) (main profile)
AAC-LC
(AVC, MPEG-4)
Kanavien määrä: enint. 2 kanavaa
Näytteenottotaajuus*1: 24, 32, 44,1, 48 kHz
Bittinopeus: enint. 288 kbps / kanava
WMA
(Windows Media
Video 9)
Bittinopeus: 32–192 kbps (tukee muuttuvaa bittinopeutta
(VBR))
Näytteenottotaajuus*1: 44,1 kHz
Tiedostokoko
Enintään 2 Gt
Tiedostojen määrä
Enint. 2 000
Jatkuu 
Hakemisto
Musiikki (sisältää podcast-ohjelmat)
173
Lisätietoja
JPEG
Tiedostojen määrä
Enint. 20 000
Mediatiedostomuoto: Yhteensopiva DCF 2.0/Exif 2.21 tiedostomuodon kanssa
Tiedostotunniste: .jpg
Profiili: Baseline Profile
Kuvapisteiden määrä: enint. 4 096 × 4 096 kuvapistettä
Podcast-ohjelma*5
Tiedostojen määrä
Enint. 20 000
*1 Näytteenottotaajuus ei vastaa aina kaikkia koodereita.
*2 Tekijänoikeussuojattuja tiedostoja ei voi toistaa
*3 Epätavalliset tai ei-taatut bittinopeudet otetaan huomioon näytteenottotaajuuden mukaan.
*4 Joitakin valokuvatiedostoja ei voi toistaa; toistettavuus vaihtelee tiedostomuodon mukaan.
*5 Valokuvasisältö ei ole tuettua.
Tallennettavien kappaleiden enimmäismäärä ja -aika (noin)
Aika-arviot perustuvat MP3-muodossa olevaan siirrettyyn tai tallennettuun 4-minuuttiseen
kappaleeseen (videoita ja valokuvia lukuun ottamatta). Muiden toistettavien äänitiedostojen
kappalemäärät ja toistoajat voivat olla MP3-muodoista poikkeavia.
NWZ-X1050
NWZ-X1060
Bittinopeus
Kappaleita
Aika
Kappaleita
Aika
48 kbps
10 350
690 h 00 min
21 000
1 400 h 00 min
64 kbps
7 750
516 h 00 min
15 650
1 042 h 20 min
128 kbps
3 850
256 h 00 min
7 800
520 h 00 min
256 kbps
1 900
130 h 00 min
3 900
260 h 00 min
320 kbps
1 550
120 h 20 min
3 150
210 h 00 min
Videoiden pisin tallennusaika (noin)
Arvioitu tallennusaika perustuu tilanteeseen, jossa siirretään vain videoita. Aika voi
vaihdella soittimen käyttötavan mukaan.
NWZ-X1050
NWZ-X1060
Bittinopeus*1
Aika
Aika
384 kbps
61 h 00 min
124 h 30 min
768 kbps
35 h 00 min
71 h 00 min
*1 Videon bittinopeus. Äänen bittinopeus on 128 kbps.
Jatkuu 
Hakemisto
Valokuvamuoto
(koodekki)
Sisällysluettelo
Valokuvat*4
174
Lisätietoja
Siirrettävissä olevien tallennettavien valokuvien määrä (noin)
Enintään 20 000
Tallennettavien valokuvien määrä voi olla vähemmän, sillä määrä vaihtelee tiedostojen
koon mukaan.
Sisällysluettelo
Tila (käyttäjän käytettävissä oleva tila)*1
NWZ-X1050: 16 Gt (noin 14,6 Gt = 15 775 629 312 tavua)
NWZ-X1060: 32 Gt (noin 29,6 Gt = 31 871 533 056 tavua)
*1Soittimen käytettävissä oleva tallennustila saattaa vaihdella.
Osa muistista käytetään tietojen hallintatoimintoihin.
Hakemisto
Lähtösignaali (kuulokkeet)
Taajuusvaste
20–20 000 Hz (toistettaessa tiedostoa, jonka näytteenottotaajuus on 44,1 kHz, yhden
signaalin mittaus)
Melunvaimennuksen kokonaissuhde*1
Noin 17 dB*2
*1Sonyn mittausstandardin mukaisesti.
*2Vastaa noin 98,0 %:n vähennystä äänienergiassa verrattuna siihen, että ei käytetä
kuulokkeita. (Valittu Select NC Environment -asetus: Airplane)
FM-radio
FM-taajuusalue
87,5–108,0 MHz
Välitaajuus (FM)
128 kHz
Antenni
Kuulokejohtoantenni
Langaton lähiverkko
Standardit:
IEEE 802.11b/g
Toiminta-alue*1:
Noin 50 m
Modulaatiomuoto:
DSSS (IEEE 802.11b -yhteensopiva), OFDM (IEEE 802.11g -yhteensopiva)
Suojaus:
WEP/WPA/WPA2
*1Toiminta-alue voi vaihdella käyttöolosuhteiden tai asetusten mukaan.
Jatkuu 
175
Lisätietoja
Sisällysluettelo
Liitännät
Kuulokkeet: Stereomini
WM‑PORT (moniliitäntä): 22-nastainen
Hi-Speed USB (USB 2.0 -yhteensopiva)
Hakemisto
Käyttölämpötila
5 °C – 35 °C
Virtalähteet
Sisäinen ladattava litiumioniakku
USB-virta (tietokoneesta soittimen mukana toimitetun USB-kaapelin kautta)
Latausaika
Lataus USB-virralla
Noin 3 tuntia (täysi lataus), noin 1,5 tuntia (noin 80 %)
Akun käyttöaika (jatkuva toisto)
Seuraavien asetusten avulla akun odotettavissa oleva käyttöaika pitenee.
Alla olevat ajat ovat keskimääräisiä, kun ”Equalizer”, ”VPT (Surround)”, ”DSEE(Sound
Enhance)”, ”Clear Stereo”, ”Dynamic Normalizer” ja ”WLAN function On/Off ” eivät ole
käytössä. Videoiden yhteydessä arvio perustuu tilanteeseen, jossa näytön kirkkauden ”3”.
Mainittu aika voi vaihdella ympäristön lämpötilan tai käyttötavan mukaan.
Noise Canceling -toiminto poissa
käytöstä
Noise Canceling -toiminto
käytössä
Noin 33 tuntia
Noin 21,5 tuntia
Musiikki
Toisto: MP3, 128 kbps
Toisto: WMA, 128 kbps
Noin 31 tuntia
Noin 21,5 tuntia
Toisto: AAC-LC 128 kbps
Noin 29 tuntia
Noin 20,5 tuntia
Toisto: Linear PCM, 1 411 kbps
Noin 31 tuntia
Noin 21,5 tuntia
Video
Toisto: MPEG-4, 768 kbps
Noin 7,5 tuntia
Noin 6,5 tuntia
Toisto: MPEG-4, 384 kbps
Noin 9,0 tuntia
Noin 7,5 tuntia
Toisto: AVC Baseline, 768 kbps
Noin 7,5 tuntia
Noin 6,5 tuntia
Toisto: AVC Baseline, 384 kbps
Noin 8,0 tuntia
Noin 7,5 tuntia
Langaton lähiverkko
Web-selailussa
Noin 5,5 tuntia
Noin 5,0 tuntia
YouTube-suoratoistossa
Noin 4,5 tuntia
Noin 4,0 tuntia
FM-radiovastaanotossa
Noin 17,5 tuntia
Noin 14 tuntia
Jatkuu 
176
Lisätietoja
Sisällysluettelo
Näyttö
3-tuumainen OLED (Organic Light Emitting Diode) -värinäyttö,
WQVGA (432 × 240 kuvapistettä), 262 144 väriä
Hakemisto
Mitat (l/k/s, ilman ulkonevia osia)
52 × 96,5 × 9,8 mm
Mitat (l/k/s)
52,5 × 97,4 × 10,5 mm
Paino
Noin 98 g
Mukana toimitetut vakiovarusteet
Kuulokkeet (1)
USB-kaapeli (1)
Korvapehmusteet (koot S, L) (1)
Kiinnitysosa (1)
Käytetään soittimen kiinnittämiseen esimerkiksi lisävarusteena saatavaan
telakointiasemaan.
Ääniliitäntäkaapeli (1)
Pistokesovitin lentokonekäyttöä varten (yksi/kaksi) (1)
CD-ROM*1*2 (1)
–Media Manager for WALKMAN*3
–Windows Media Player 11
–Content Transfer
–Käyttöopas (PDF-tiedosto)
Pika-aloitusopas (1)
*1CD-ROM-levyä ei saa toistaa tavallisessa CD-soittimessa.
*2Soittimen mukana toimitettava ohjelmisto voi vaihdella soittimen ostomaan/-alueen
mukaan.
*3Media Manager for WALKMAN -ohjelmistoa ei toimiteta Yhdysvalloista ostetun
soittimen mukana. Voit ladata ohjelmiston seuraavasta web-sivustosta:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
Jatkuu 
177
Lisätietoja
Rakennetta ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Hakemisto
Toiminta ei ole tuettua seuraavissa ympäristöissä:
– itse kootut tietokoneet tai käyttöjärjestelmät
– alkuperäisen valmistajan asentaman käyttöjärjestelmän päivityksen seurauksena
syntyneet ympäristöt
– monikäynnistysympäristöt
– moninäyttöympäristöt
– Macintosh
Sisällysluettelo
Järjestelmävaatimukset
Tietokone
IBM PC/AT tai yhteensopiva tietokone, johon on asennettu jokin seuraavista Windowskäyttöjärjestelmistä:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 tai uudempi) / Windows XP Professional
(Service Pack 2 tai uudempi) / Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 tai uudempi) /
Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 tai uudempi) / Windows Vista Business
(Service Pack 1 tai uudempi) / Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 tai uudempi)
* Pois lukien käyttöjärjestelmäversiot, joita Microsoft ei tue
* Pois lukien Windows® XP Professional x64 Edition.
* Pois lukien ”Media Manager for WALKMAN” -ohjelmiston käyttö 64-bittisissä
käyttöjärjestelmäversioissa.
Prosessori: vähintään Pentium 4 1,0 GHz
RAM-muisti: vähintään 512 Mt
Kiintolevy: vähintään 380 Mt vapaata tilaa
Windows-version mukaan voi olla, että soittimen mukana toimitettava ohjelmisto vaatii
enemmän vapaata tilaa. Lisää tilaa tarvitaan musiikin, videoiden, valokuvien ja muiden
tiedostojen tallentamiseen.
Näyttö:

–Näytön tarkkuus: (vähintään) 800 × 600 kuvapistettä (suositus vähintään 1 024 × 768)
–Värit: vähintään 8-bittiset (16-bittiset suositeltavia)
CD-ROM-asema (joka tukee Digital Music CD -levyjen WDM-toistoa)
Omien CD-levyjen luomiseen tarvitaan CD-R/RW-asema.
Äänikortti
USB-portti (Hi-Speed USB on suositeltava)
Microsoft® .NET Framework 2.0 tai 3.0, QuickTime® 7.3 (toimitetaan soittimen mukana),
Internet Explorer 6.0 tai 7.0, Windows Media Player 10 tai 11 ja DirectX 9.0 tarvitaan.
(Windows Media Player 11 on suositeltava. Joissakin tietokoneissa, joihin on jo asennettu
Windows Media Player 10, voi olla tiedostorajoituksia (esimerkiksi AAC- ja
videotiedostot), jotka koskevat siirtämistä vetämällä ja pudottamalla.)
Adobe Flash Player 8:n tai uudemman on oltava asennettuna.
Electronic Music Distribution (EMD) -palvelun ja web-sivuston käyttöön tarvitaan
Internet-laajakaistayhteys.
Toimintaa kaikkien tietokoneiden kanssa ei taata, vaikka ne olisivat yllä mainittujen
järjestelmävaatimusten mukaisia.
178
Lisätietoja
A
AAC.................................................. 139
AAC-LC........................................... 172
Address (välityspalvelin)............... 135
Adobe Reader...................................... 2
Aikaväli.............................................. 57
Akku...........................................24, 175
Akun jäljellä oleva varaus................ 24
Albumien selaus............................... 41
Album Display Format.................... 53
All Range........................................... 48
Alustaminen (Format)................... 125
Arena.................................................. 50
Asetusvalikko
. ................18, 45, 60, 69, 76, 82, 100
Auto Preset........................................ 73
AVC.................................................. 140
AVLS (Volume Limit).................... 119
B
Beep Settings................................... 119
Bittinopeus...................................... 139
Brightness........................................ 121
C
Clear Input History........................ 124
Clear Stereo....................................... 52
Clock Settings...........................26, 122
Club.................................................... 50
Connect (tukiasema)..................... 133
Connection Name.......................... 132
Content Transfer............................... 23
Cookie Settings............................... 109
Current Connection Details......... 136
Custom............................................... 49
D
Date Display Format...................... 123
Delete (tukiasema)......................... 133
Delete All Episodes.......................... 98
Delete All Podcasts........................... 99
Delete Episode.................................. 98
Delete This Episode.......................... 98
Delete This Podcast.......................... 98
Detailed Information..................... 137
Detailed Settings............................. 108
DHCP............................................... 131
Disconnect from Network.......36, 137
DSEE (Sound Enhance)................... 51
Dynamic Normalizer....................... 52
Jatkuu 
Hakemisto
Symbolit
(Repeat)....................................... 47
(Shuffle).................................... 47
(Shuffle&Repeat)................ 47
(Repeat 1 song)......................... 47
(Heavy)...................................... 48
(Pop)........................................... 48
(Jazz)........................................... 48
(Unique)..................................... 48
(Custom 1)................................. 48
(Custom 2)................................. 48
(Studio)....................................... 50
(Live)........................................... 50
(Club)......................................... 50
(Arena)....................................... 50
(Matrix)...................................... 50
(Karaoke).................................... 50
(Selected Range)......................... 48
Sisällysluettelo
Hakemisto
179
Lisätietoja
H
Heavy................................................. 48
Historialuettelo............................... 106
Hold Settings................................... 123
HOLD-kytkin.................................... 10
HOME-painike........................... 13, 14
Home-valikko............................. 13, 14
I
Ilmoitukset...................................... 160
Internet-selaimen asetukset.......... 107
Internet-selain.........................102, 158
IP Address Settings......................... 131
J
JavaScript......................................... 108
Jazz...................................................... 48
JPEG................................................. 140
Just-Fit.............................................. 107
albumi...................................................42
esittäjä....................................................42
julkaisuvuosi.........................................42
kansio....................................................42
soittoluettelot........................................42
tyylilaji...................................................42
Kappaleiden poistaminen................ 44
Karaoke.............................................. 50
Keyword Search................................ 80
Kieli.................................................. 126
Kiinnitysosa..................................... 176
Korvapehmusteet................................ 8
Koskettaminen.................................. 11
Kosketuspaneeli.................................. 6
Kuulokeliitäntä.................................... 7
Kuulokkeet.......................................... 8
L
Laiteohjelmisto.......................118, 142
Laiteohjelmiston päivittäminen.... 142
Lataaminen........................................ 24
Linear PCM..................................... 139
Live..................................................... 50
M
MAC-osoite..................................... 137
Malli................................................. 118
Matrix................................................. 50
Media Manager for WALKMAN.... 22
Melunvaimennus............................ 110
Mono/Auto........................................ 75
Most Viewed..................................... 80
MP3.................................................. 139
MPEG-4........................................... 140
Mukana toimitetut varusteet......... 176
Music.................................................. 37
Jatkuu 
Hakemisto
F
Featured............................................. 80
FM Radio...................................71, 157
Format (alustaminen).................... 125
K
Kansikuva.......................................... 41
Kansio................................................ 28
Kappaleiden etsiminen.................... 42
Sisällysluettelo
E
Edit (tukiasema)............................. 133
Encryption key..........................35, 130
Episodi............................................... 86
Episodiluettelo.................................. 95
Equalizer............................................ 48
External Input Mode...................... 113
180
Lisätietoja
P
Page Information............................ 107
Password.......................................... 134
Photo List Display Format.............. 70
Photos................................................ 64
Pikkukuvat (kansikuva)................... 53
Pikkukuvat (valokuva)..................... 70
Pikkukuvat (video)........................... 57
Play Mode.......................................... 47
Playback Range................................. 48
Playlists.............................................. 42
Podcast List....................................... 96
Podcast-ohjelma.......................83, 158
Podcast-ohjelman
rekisteröiminen............................. 84
Podcast-ohjelmien
päivittäminen................................ 86
Podcasts............................................. 83
Pop...................................................... 48
Port................................................... 135
Privacy Settings............................... 109
Proxy Server Settings..................... 135
Pyyhkäiseminen............................... 12
Päivittäminen.................................... 86
Päivämäärä ja kellonaika............... 122
Q
Quiet Mode..................................... 115
S
Scan Sensitivity................................. 75
Scene Scroll....................................... 57
Screen Off Timer............................ 120
Security Settings............................. 130
Selaimen ohjauspainike................. 105
Edellinen.............................................105
Historia...............................................105
Käännä................................................105
Lisää suosikkeihin.............................105
Osoitteen syöttö.................................105
Pysäytä................................................105
Päivitä..................................................105
Selaimen valikko................................105
Seuraava..............................................105
Suosikkiluettelo..................................105
Select NC Environment................. 116
Select Podcast to Refresh................. 88
Selected Range.................................. 48
Service Country/Region................ 126
Set Date-Time...........................26, 122
Set Noise Cancel Level................... 117
Settings............................................. 118
Shuffle................................................ 47
Smart-Fit.......................................... 107
Soittimen tiedot.............................. 118
Soittimen virran katkaiseminen
manuaalisesti............................... 138
SSID.................................................. 130
Startup Page..................................... 108
Studio................................................. 50
Suosikit............................................ 106
Suosikkiluettelo.............................. 105
Jatkuu 
Hakemisto
O
On-Hold Display.............................. 63
Order of Video List.......................... 63
R
Radiosignaalin
voimakkuus.........................129, 136
Refresh Podcasts............................... 87
Related Links..................................... 43
Related Videos.................................. 80
Release Year....................................... 42
Repeat................................................ 47
Reset All Settings............................ 124
RESET-painike............................ 6, 143
Resurssienhallinta............................ 28
RSS-kuvake................................84, 104
Sisällysluettelo
N
New Registration............................ 128
Nollaaminen (soittimen)............... 143
Normal............................................... 47
Number of Downloads.................... 89
Näyttö........................................... 53, 70
Näyttöruutu (näyttö).................. 6, 149
181
Lisätietoja
U
Unique............................................... 48
USB Connection Mode.................. 125
USB-kaapeli..................................... 176
User ID............................................. 134
Z
Zoomaaminen................................... 61
Zoomaaminen kauemmas............. 104
Zoomaaminen lähemmäs.............. 104
Zoomausasetus (video).................... 61
V
Valikko (Internet-selain)............... 104
Valokuvamuoto............................... 140
Valokuvien poistaminen.................. 68
Vetäminen......................................... 11
Vianmääritys................................... 143
Videoiden poistaminen................... 59
Videomuoto.................................... 140
Videos................................................ 54
View Mode...................................... 107
Viitetietojen hakeminen.................. 43
Virta.....................................9, 138, 150
VOL +/– -painike............................... 6
VPT (Surround)............................... 50
Välimuisti................................108, 109
Välityspalvelin................................. 135
Ä
Äänenlaatu........................................ 48
Äänenvoimakkuus.............................. 6
Äänimuoto...................................... 139
Y
YouTube.....................................77, 157
Hakemisto
W
Wallpaper Settings.......................... 121
WEP Key.......................................... 131
WEP................................................. 130
Windows Media Player.................... 22
Windowsin Resurssienhallinta....... 28
Wireless LAN Settings................... 127
WLAN Function Of/Off................ 127
WMA.......................................139, 173
WM-PORT.................................. 6, 118
WMV............................................... 140
WPA Key......................................... 131
WPA/WPA2-PSK AES................... 130
WPA/WPA2-PSK TKIP................. 130
WPS Button..................................... 130
WPS PIN......................................... 130
Sisällysluettelo
T
Tallennustila.................................... 174
Tekstin syöttäminen......................... 19
Tiedostojen siirtäminen.................. 28
Tietoalue............................................ 12
Tietojen tallentaminen................... 141
Tietokone...........................27, 151, 177
Tietokoneen tietojen
tallentaminen.............................. 141
Time Display Format..................... 123
Time Zone....................................... 108
Timeframe......................................... 81
To Play Screen.......................40, 95, 97
To Podcast Links............................. 101
Todennustiedot.......................108, 109
Toistonäyttö.....................38, 55, 79, 91
Total Photos.................................... 118
Total Songs...................................... 118
Total Videos..................................... 118
Tukiasema..................................33, 128
Download PDF

advertising