Sony | NWZ-S638F | Sony NWZ-S638F Käyttöohjeet

Sisällysluettelo
Valikko
Hakemisto
Käyttöopas
NWZ-S636F / S638F / S639F / S736F / S738F / S739F
©2008 Sony Corporation
4-110-118-22 (1)
Hakemisto
Siirtyminen sisällysluetteloon
Valikko
Käyttöoppaassa olevien painikkeiden käyttäminen
Voit siirtyä ”sisällysluetteloon”, ”Päävalikkoluetteloon (Home)” tai
”hakemistoon” napsauttamalla tämän oppaan oikeassa yläkulmassa olevia
painikkeita.
Sisällysluettelo
Käyttöoppaan selaaminen
Etsi haluamasi tiedot oppaan aiheiden luettelosta.
Siirtyminen päävalikkoluetteloon (Home)
Etsi tarvitsemasi asetus soittimen valikon asetusten luettelosta.
Siirtyminen hakemistoon
Etsi haluamasi tiedot oppaan avainsanojen luettelosta.
 Vihjeitä
Voit siirtyä halutulle sivulle napsauttamalla sisällysluettelossa, päävalikkoluettelossa
(Home) tai hakemistossa olevaa sivun numeroa.
siirtyä halutulle sivulle myös napsauttamalla sivun viittausta (esim.  sivu 4), joka
Voit

löytyy jokaiselta sivulta.
Voit etsiä viitesivua avainsanan perusteella seuraavasti: tuo Adobe Reader -hakukehys
näkyviin valitsemalla Readerin ”Muokkaa”-valikossa ”Etsi” ja kirjoita avainsana tekstin
hakukenttään ja valitse ”Etsi”.
olet siirtynyt toiselle sivulle, voit siirtyä edelliselle tai seuraavalle sivulle
Kun

napsauttamalla Adobe Reader -ikkunan alareunassa olevaa - tai
-painiketta.
voi
vaihdella
Adobe
Readerin
version
mukaan.
Toimintatapa

Jatkuu 
Sisällysluettelo
Sivun asettelun muuttaminen
Sivun näyttöasetuksia voidaan muuttaa Adobe Reader -ikkunan alareunassa
olevien painikkeiden avulla.
Valikko
Yksi sivu
Sivut näytetään yksi kerrallaan.
Näyttöä vieritettäessä näkyviin tulee
joko edellinen tai seuraava sivu.
Jatkuva
Sivut näytetään jatkuvina yksi
toisensa jälkeen.
Näyttöä vieritettäessä ylös- tai
alaspäin edelliset tai seuraavat sivut
vierivät näkyviin katkeamatta.
Jatkuva - Aukeama
Kaksi sivua näytetään vierekkäin, ja
jokainen sivupari on osa jatkuvaa
sivustoa. Näyttöä vieritettäessä ylöstai alaspäin edellinen ja seuraava
sivupari seuraavat toisiaan
katkeamatta.
Aukeama
Kaksi sivua näytetään vierekkäin.
Näyttöä vieritettäessä näkyviin tulee
joko edellinen tai seuraava sivupari.
Hakemisto
Päävalikkoluettelo (Home).................... 6
Vakiovarusteet....................................... 8
Osat ja painikkeet................................ 11
Soittimen painikkeet ja näytöt............ 13
OPTION-painikkeen käyttäminen...... 22
Käytön aloittaminen
Soittimen valmisteleminen.................. 23
Soittimen akun lataaminen............................23
Soittimen virran kytkeminen ja
katkaiseminen...............................................25
Tiedostojen hakeminen....................... 26
Tiedostojen siirtäminen...................... 27
Musiikin toistaminen
Kappaleiden etsiminen
(Music Library)....................................... 32
Kappaleiden etsiminen kappaleen nimen
perusteella.....................................................32
Kappaleiden etsiminen albumin
perusteella.....................................................33
Kappaleiden etsiminen esittäjän
perusteella.....................................................34
Kappaleiden etsiminen tyylilajin
perusteella.....................................................35
Kappaleiden etsiminen julkaisuvuoden
perusteella.....................................................36
Kappaleiden etsiminen kansion
perusteella.....................................................37
Kappaleiden etsiminen alkukirjaimen
perusteella.....................................................38
Toistoluettelon toistaminen...........................39
Kappaleiden etsiminen parhaillaan
toistettavan kappaleen perusteella.... 40
Kappaleiden toistaminen satunnaisessa
järjestyksessä (Intelligent Shuffle)........... 41
Samana vuonna julkaistujen kappaleiden
toistaminen satunnaisessa järjestyksessä
(Time Machine Shuffle). .....................................41
Kaikkien kappaleiden toistaminen
satunnaisessa järjestyksessä........................43
Kappaleiden toistaminen SensMe™
Channels-kanavien avulla . ............... 44
”SensMe™ Channels” -kanavat......................44
Kappaleiden toistaminen ”SensMe™
Channels” -kanavien avulla........................44
Kappaleiden analysoiminen soittimessa......47
Toistotilan määrittäminen
(Play Mode). .......................................... 52
Toistoalueen asettaminen.................... 54
Now Playing -näytön tuominen
näkyviin aina kappaleen vaihtuessa
(New Song Pop Up).................................. 55
Albumiluettelon näyttötavan
määrittäminen................................... 56
Kansioiden mukaisen haun asettaminen
(/ Button Setting)................................ 58
Äänenlaadun asettaminen
(Equalizer). ........................................... 59
Äänenlaadun muuttaminen..........................59
Äänenlaadun mukauttaminen......................61
Äänen eloisuuden parantaminen
(VPT(Surround)).................................... 62
Clear Stereo -äänen käyttäminen
kuuntelussa (Clear Stereo)..................... 64
Korkeiden äänien korjaaminen
(DSEE(Sound Enhancer)).......................... 65
Äänenvoimakkuuden säätäminen
(Dynamic Normalizer). ............................ 67
Videoiden toistaminen
Videoiden toistaminen........................ 68
Videon näyttösuunnan
määrittäminen................................... 70
Videonäytön asetusten
määrittäminen................................... 72
Zoomaustoiminnon asetusten
määrittäminen................................... 73
Videoiden toistaminen jatkuvasti........ 75
Videoluettelon näyttötavan
määrittäminen................................... 76
Vain videoiden äänen toistaminen...... 77
Kappaleiden poistaminen
videokirjastosta
(”Video Library”).............................. 78
Videoasetusvalikon avaaminen........... 79
Jatkuu 
Hakemisto
Viisisuuntaisen painikkeen ja näytön
käyttäminen..................................................14
”Now Playing” -näytön näyttäminen...........21
Musiikkiasetusten määrittäminen
Valikko
Tietoja laitteen mukana toimitetuista
ohjelmistoista..................................................9
Kappaleiden poistaminen
musiikkikirjastosta
(”Music Library”).............................. 48
Musiikkiasetusvalikon avaaminen....... 49
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
Podcast-episodien toistaminen............ 80
Podcast-episodien poistaminen........... 81
Podcast-asetusvalikon avaaminen....... 82
FM-radion kuunteleminen
FM-radion kuunteleminen.................. 95
1FM-radion ottaminen käyttöön.................95
2Radioasemien automaattinen
esiviritys (Auto Preset). ...................................96
3Radioasemien valitseminen........................97
Radioasemien esivirittäminen
manuaalisesti..................................... 98
Esiviritettyjen radioasemien
poistaminen..................................................99
Vastaanottoherkkyyden asettaminen
(Scan Sensitivity)................................... 100
Mono- ja stereoäänen vaihtaminen
(Mono/Auto)........................................ 101
FM-radion asetusvalikon
avaaminen........................................ 102
Yleiset asetukset
Ympäristön melun vähentäminen
(Noise Canceling)
(vain NWZ-S736F/S738F/S739F)............... 103
Käyttäminen ulkoisten äänilähteiden kanssa
(External Input -tila). ...................................... 105
Käyttäminen korvatulppina
(Quiet Mode). ................................................ 107
Hyödyllisiä tietoja
Akun keston pidentäminen............... 127
Tiedostomuoto ja bittinopeus........... 128
Äänitiedostomuoto...................................... 128
Videotiedostomuoto.................................... 129
Valokuvatiedostomuoto.............................. 129
Tiedostojen tallentaminen................. 130
Soittimen laiteohjelmiston
päivittäminen.................................. 131
Vianmääritys
Vianmääritys...................................... 132
Ilmoitukset......................................... 146
Lisätietoja
Varotoimet......................................... 149
Käyttöoikeuksiin ja tavaramerkkeihin
liittyvä ilmoitus................................ 156
Tekniset tiedot................................... 158
Hakemisto.......................................... 163
Huomautus
Kaikkia malleja ei välttämättä myydä siinä maassa tai sillä alueella, josta olet hankkinut
soittimen.
Hakemisto
Valokuvien näyttäminen...................... 84
Valokuvan näyttösuunnan
määrittäminen................................... 86
Valokuvanäytön asetusten
määrittäminen................................... 88
Diaesityksen toistaminen..................... 89
Diaesityksen esitystilan
määrittäminen................................... 90
Diaesityksen aikavälin
määrittäminen................................... 91
Valokuvaluettelon näyttötavan
määrittäminen................................... 92
Valokuvien poistaminen
valokuvakirjastosta
(”Photo Library”).............................. 93
Valokuva-asetusvalikon avaaminen..... 94
Valikko
Valokuvien toistaminen
Melunvaimennustoiminnon tehon
säätäminen (Set Noise Cancel level) ....... 108
Äänenvoimakkuuden rajoittaminen
(AVLS (Volume Limit))........................... 109
Äänimerkin poistaminen käytöstä.... 110
Näytönsäästäjän tyypin
määrittäminen................................. 111
Näytönsäästäjän ajan
määrittäminen................................. 112
Teeman asettaminen.......................... 113
Taustakuvan asettaminen.................. 114
Näytön kirkkauden säätäminen
(Brightness)......................................... 116
Nykyisen ajan asettaminen
(Set Date-Time).................................... 117
Päivämäärän näyttötavan
asettaminen...................................... 119
Ajan näyttötavan asettaminen........... 120
Soittimen tietojen näyttäminen
(Unit Information). ............................... 121
Alkuperäisten asetusten palauttaminen
(Reset all Settings)................................. 122
Muistin alustaminen (Format)............. 123
Näytön kielen valitseminen............... 125
Sisällysluettelo
Podcast-ohjelmien toistaminen
Valikko
Home-valikko tuodaan näkyviin painamalla soittimen BACK/HOMEpainiketta ja pitämällä sitä alhaalla. Home-valikon kautta voidaan käyttää
kaikkia toimintoja, kuten toistaa kappaleita, videoita, valokuvia ja podcastepisodeja, etsiä kappaleita, käyttää ”SensMe™ Channels” -kanavia, kuunnella
FM-radiota ja muuttaa asetuksia.
Sisällysluettelo
Päävalikkoluettelo (Home)
Hakemisto
 Vihje
Näytön ulkoasu määräytyy asetusten ”Wallpaper Settings” ( sivu 114) ja ”Theme
Settings” ( sivu 113) mukaan. Tässä oppaassa olevat näyttökuvat ovat vain
esimerkkejä.
Music Library
SensMe™ Channels -kanavat........ 44
All Songs........................................ 32
Album............................................ 33
Artist.............................................. 34
Genre............................................. 35
Release Year.................................. 36
Folder............................................. 37
Playlists.......................................... 39
Initial Search................................. 38
Intelligent Shuffle......................... 41
FM Radio.................................. 95
Intelligent Shuffle*1
Time Machine Shuffle................. 41
Shuffle All...................................... 43
Photo Library.......................... 84
Video Library........................... 68
Jatkuu 
*1
-symboli on näkyvissä symbolin
(Intelligent Shuffle) sijaan, kun
soitin käyttää tiettyjä online-palveluja
(käytettävissä vain USA:ssa). Voit
(Intelligent Shuffle)
palauttaa
-symbolin näkyviin alustamalla
soittimen muistin ( sivu 123).
Now Playing............................ 21
Valikko
Hakemisto
Music Settings
Play Mode................................ 52
Playback Range........................ 54
Equalizer................................... 59
VPT(Surround)....................... 62
DSEE(Sound Enhance).......... 65
Clear Stereo.............................. 64
Dynamic Normalizer.............. 67
Album Display Format........... 56
New Song Pop Up................... 55
/ Button Setting................. 58
Video Settings
Zoom Settings.......................... 73
Video Orientation................... 70
Display...................................... 72
Continuous Playback.............. 75
Podcast Library.......................... 80
Video List Format................... 76
On-Hold Display..................... 77
Photo Settings
Photo Orientation................... 86
Display...................................... 88
Slide Show Repeat................... 90
Slide Show Interval................. 91
Photo List Format................... 92
FM Radio Settings
Scan Sensitivity...................... 100
Mono/Auto............................ 101
Common Settings
Unit Information................... 121
AVLS (Volume Limit)........... 109
Beep Settings.......................... 110
Theme Settings...................... 113
Wallpaper Settings................ 114
Screensaver............................ 111
Brightness............................... 116
Set Date-Time........................ 117
Date Display Format............. 119
Time Display Format............ 120
Reset all Settings.................... 122
Format.................................... 123
Language Settings...................... 125
NC Settings*1.............................. 105
NC Modes.............................. 105
Set Noise Can. level............... 108
Sisällysluettelo
Settings
*1Vain NWZ-S736F/S738F/S739F
Sisällysluettelo
Vakiovarusteet
Varmista, että pakkaus sisältää seuraavat osat.
Valikko
 Kuulokkeet (1)
 USB-kaapeli (1)
 Korvapehmusteet (koko S,L) (1)
Hakemisto
 Kiinnitysosa (1)
Käytetään soittimen kiinnittämiseen esimerkiksi lisävarusteena
saatavaan telakointiasemaan.
 Ääniliitäntäkaapeli*1
 Pistokesovitin lentokonekäyttöä varten (yksi/kaksi)*1
 CD-ROM*2 *3 (1)
 Windows Media Player 11
 Media Manager for WALKMAN*4
 Content Transfer
 Käyttöopas (PDF-tiedosto)
 Quick Start Guide -pikaopas (1)
*1 Vain NWZ-S736F/S738F/S739F
*2 Tätä CD-ROM-levyä ei saa toistaa tavallisessa CD-soittimessa.
*3 Laitteen mukana toimitettava ohjelmisto voi vaihdella soittimen ostomaan/
-alueen mukaan.
4
* -ohjelmistoa ei toimiteta soittimen mukana USA:ssa. Sen voi ladata
seuraavasta WWW-sivustosta:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
Korvapehmusteiden oikea asennus
Jos korvapehmusteet eivät sovi hyvin korviisi, matalat bassoäänet
eivät ehkä kuulu.
Jotta saat hyvän bassotoiston, muuta korvapehmusteiden kokoa
tai säädä niiden asentoa niin, että ne istuvat korviin mukavasti
ja tiukasti.
Ostohetkellä kuulokkeissa on M-kokoiset korvapehmusteet. Jos
korvapehmusteet eivät sovi hyvin korviisi, kokeile
vakiovarusteisiin sisältyviä S- tai L-kokoisia pehmusteita.
Kun vaihdat korvapehmusteita, käännä ne kunnolla kuulokkeiden päälle, jotta
ne eivät vahingossa irtoa ja jää korviisi.
L
L
Tietoja sarjanumerosta
Tämän soittimen sarjanumeroa tarvitaan asiakkaan rekisteröintiin.
Sarjanumero sijaitsee soittimen takana.
Jatkuu 
Joissakin tietokoneissa, joihin on jo asennettu Windows Media Player 10, voi olla
tiedostorajoituksia (esimerkiksi AAC- ja videotiedostot), jotka koskevat siirtämistä
vetämällä ja pudottamalla. Jos asennat Windows Media Player 11:n soittimen mukana
toimitetulta CD-ROM-levyltä, voit ratkaista tämän ongelman ja siirtää tiedostot
uudelleen vetämällä ja pudottamalla. Varmista ennen Windows Media Player
11:n asentamista tietokoneeseesi, onko käyttämäsi ohjelmisto tai palvelu yhteensopiva
Windows Media Player 11:n kanssa.
Media Manager for WALKMAN*1
Media Manager for WALKMAN -ohjelmiston avulla voi siirtää musiikkia,
valokuvia tai videoita tietokoneesta soittimeen ja tuoda äänitietoja CD-levyiltä.
Media Manager for WALKMAN -ohjelmiston avulla voit myös tilata RSSsyötteitä sekä siirtää musiikki- ja videotiedostoja, jotka on ladattu RSSkanavista.
Katso lisätietoja ohjelmiston käytöstä sen ohjetoiminnosta. Äänitiedostoja
(AAC) tai videoita voi siirtää myös vetämällä ja pudottamalla Windowsin
Resurssienhallinnan ja Media Manager for WALKMAN -ohjelmiston avulla.
Siirrettävät tiedostot: musiikki (MP3, WMA, AAC*2, WAV), Photo (JPEG),
video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*2*3),
Podcast-episodit (musiikki, video)
*1Jos olet ostanut soittimen Yhdysvalloista, lataa Manager for WALKMAN seuraavasta
sivustosta
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
*2DRM-tiedostot eivät ole yhteensopivia.
*3Joitakin WMV-tiedostoja ei voida toistaa, kun ne on siirretty Media Manager for
WALKMAN -ohjelmistolla. Jos siirrät tiedostot uudelleen Windows Media Player 11
-ohjelmistolla, niitä voi ehkä toistaa.
Huomautus
Tekijänoikeussuojatut videotiedostot, kuten DVD-elokuvat tai tallennetut digitaaliset
TV-ohjelmat, eivät ole tuettuja.
Jatkuu 
Hakemisto
 Vihje
Valikko
Windows Media Player 11
Windows Media Playerin avulla voi tuoda äänitietoja CD-levyiltä ja siirtää
tiedot soittimeen. Kun käytät tekijänoikeussuojattuja WMA-äänitiedostoja ja
tekijänoikeussuojattuja WMV-videotiedostoja, käytä tätä ohjelmistoa.
Siirrettävät tiedostot: musiikki (MP3, WMA), video (WMV), Photo (JPEG)
Katso lisätietoja ohjelmiston käytöstä sen ohjetoiminnosta tai seuraavasta
sivustosta:
http://www.support.microsoft.com/
Sisällysluettelo
Tietoja laitteen mukana toimitetuista ohjelmistoista
10
Hakemisto
ATRAC-tiedostot voidaan siirtää soittimeen, kun ne on muunnettu MP3tiedostomuotoon. Jos haluat muuntaa tiedostoja, lataa MP3 Conversion Tool -ohjelmisto
asiakastuen sivustosta ( sivu 155).
Valikko
 Vihje
Sisällysluettelo
Content Transfer
Content Transfer -ohjelmistolla voi siirtää musiikkia, videoita tai valokuvia
tietokoneesta soittimeen helposti vetämällä ja pudottamalla. Windowsin
Resurssienhallinnasta tai iTunes®-ohjelmistosta tiedostot voi vetää kätevästi
Content Transfer -ohjelmistoon. Katso lisätietoja ohjelmiston käytöstä sen
ohjetoiminnosta.
Siirrettävät tiedostot: musiikki (MP3, WMA, AAC*1, WAV), Photo (JPEG),
video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*1*2),
Podcast-episodit (musiikki, video)
*1 DRM-tiedostot eivät ole yhteensopivia.
*2 Joitakin WMV-tiedostoja ei voida toistaa, kun ne on siirretty Content
Transfer -ohjelmistolla. Jos siirrät tiedostot uudelleen Windows Media Player
11 -ohjelmistolla, niitä voi ehkä toistaa.
11
Sisällysluettelo
Osat ja painikkeet
Etuosa
Valikko
Hakemisto
Takaosa
 BACK/HOME-painike*1
Tätä painamalla voit siirtyä yhden
näytön ylöspäin tai palata edelliseen
valikkoon.
Voit tuoda Home-valikon
( sivu 13) näkyviin painamalla
BACK/HOME-painiketta ja
pitämällä sitä alhaalla.
 Viisisuuntainen painike*2
Aloittaa toiston ja mahdollistaa
siirtymisen soittimen
näyttövalikoissa ( sivu 14).
 Kuulokeliitäntä*3
Kuulokkeiden liittämiseen. Työnnä
pistoke liitäntään niin, että pistoke
napsahtaa paikalleen. Jos kuulokkeet
on liitetty väärin, ääni ei ehkä kuulu
kuulokkeista oikein.
Tietoja Noise Canceling -toiminnosta
(vain NWZ-S736F/S738F/S739F)
Melunvaimennustoiminto on
käytettävissä vain soittimen mukana
toimitettuja kuulokkeita käytettäessä.
Soittimen mukana toimitettuja
kuulokkeita voidaan käyttää vain
näiden mallien kanssa, ei minkään
muiden laitteiden kanssa.
 WM‑PORT-liitäntä
Liitä tähän liitäntään laitteen
mukana toimitettu USB-kaapeli tai
valinnaiset oheislaitteet, kuten tuetut
WM‑PORT-lisälaitteet.
 NOISE CANCELING -kytkin (vain
NWZ-S736F/S738F/S739F)
Melunvaimennustoiminto otetaan
käyttöön liu’uttamalla NOISE
CANCELING -kytkintä nuolen
 suuntaisesti ( sivu 103).
Näyttö
Näytön sisältö voi vaihdella
toimintojen mukaan ( sivu 13).
VOL +*2/– -painike
Säätää äänenvoimakkuutta.
Jatkuu 
12
Soitin kuluttaa hieman akkuvirtaa
myös valmiustilassa. Siksi soittimesta
voi piankin katketa virta kokonaan.
Tämä määräytyy akun jäljellä olevan
varauksen mukaan.
Hakemisto
Huomautus
merkityt
*1Soittimeen merkillä
toiminnot tulevat käyttöön, kun painat
ja pidät alhaalla vastaavia painikkeita.
*2Painikkeissa on kohopisteet. Ne
helpottavat painikkeiden käyttöä.
*3Kuulokeliitännän aukon muoto
vaihtelee eri malleissa.
Valikko
 OPTION/PWR OFF -painike*1
Tuo näkyviin asetusvalikon
( sivu 22, 49, 79, 82, 94, 102).
Jos painat OPTION/PWR OFF
-painiketta ja pidät sitä alhaalla,
näyttö kytkeytyy pois toiminnasta ja
soitin siirtyy valmiustilaan. Kun
painat jotain painiketta soittimen
ollessa valmiustilassa, ”Now Playing”
-näyttö tulee näkyviin ja soitin on
valmis käyttöön. Jos soitin on
valmiustilassa pidempään kuin noin
yhden vuorokauden, siitä katkeaa
automaattisesti virta kokonaan. Kun
painat jotain painiketta soittimen
virran ollessa katkaistuna,
aloitusnäyttö tulee ensin näkyviin ja
sitten näkyviin tulee ”Now Playing”
-näyttö.
 RESET-painike
Palauttaa soittimen tehdasasetukset
painettaessa RESET-painiketta
esimerkiksi pienellä neulalla
( sivu 132).
Sisällysluettelo
 HOLD-kytkin
Voit suojata soittimen sen
kuljetuksen ajaksi tahattomalta
käytöltä HOLD-kytkimen avulla.
Kun HOLD-kytkintä siirretään
nuolen suuntaan , mitkään
käyttöpainikkeet eivät toimi. HOLDkytkimen siirtäminen vastakkaiseen
suuntaan poistaa HOLD-toiminnon
käytöstä.
13
Hakemisto
Home-valikko
Valikko
Viisisuuntaisen painikkeen ja BACK/HOME-painikkeen avulla voidaan siirtyä näytöissä,
toistaa kappaleita, videoita, podcast-episodeja ja FM-radiota ja katsella valokuvia sekä
muuttaa soittimen asetuksia.
Home-valikko tulee näkyviin, kun BACK/HOME-painiketta painetaan ja pidetään alhaalla.
Alla olevassa kaaviossa näkyy, miten näyttö muuttuu eri toimintopainikkeita painettaessa.
Soittimen näyttö muuttuu alla olevan esimerkin kuvaamalla tavalla, kun Home-valikosta
valitaan ”Music Library”– ”Album”.
Sisällysluettelo
Soittimen painikkeet ja näytöt
Valitse
(Music Library) ja paina
 -painiketta.
Music Library
Paina BACK/
HOME-painiketta.
Valitse ”Album” ja paina
 -painiketta.
Paina BACK/HOMEpainiketta ja pidä sitä
alhaalla.
Album-luettelo
Paina BACK/
HOME-painiketta.
Valitse haluamasi albumi ja paina
 -painiketta.
Paina BACK/HOME-painiketta
ja pidä sitä alhaalla.
Kappaleluettelo
Paina BACK/
HOME-painiketta.
Paina BACK/HOME-painiketta
ja pidä sitä alhaalla.
Valitse haluamasi kappale ja
paina  -painiketta.
Toisto alkaa.
Now Playing -näyttö
Paina BACK/
HOME-painiketta.
Paina BACK/HOME-painiketta
ja pidä sitä alhaalla.
Jatkuu 
14
Viisisuuntaisella painikkeella käytetään eri
toimintoja luettelonäytöissä, pikkukuvanäytöissä
ja ”Now Playing” -näytössä.
 (toisto/tauko/
vahvistus) -painike*1
/ -painikkeet
Viisisuuntaisen painikkeen käyttäminen luettelonäytössä
/ -painikkeet
Hakemisto
Musiikki
Hakemisto
Esimerkiksi luettelo-osan kappaleen ja albumin nimen alkukirjaimet
tulevat näkyviin.
Luettelo
Ilmoitusalue
Muun muassa kappaleen tiedot ja kuvakkeet tulevat näyttöön ( sivu 20).
Painikkeet
Kuvaus

Vahvistaa luettelon kohteen valinnan.
Painamalla painiketta ja pitämällä sitä alhaalla voit toistaa kaikki
valitun kohteen kappaleet.
Siirtää kohdistinta ylös- tai alaspäin.
Painamalla painiketta ja pitämällä sitä alhaalla voit vierittää
nopeammin ylös- tai alaspäin.
Vaihtaa näyttöä, tai hakemistonäytön ollessa näkyvissä siirtää
kohdistinta vasemmalle tai oikealle kohdeluettelon näyttämiseksi.
Näyttää luettelon edellisen tai seuraavan näytön, kun hakemisto ei
ole näkyvissä.
/
/
Video
Luettelo
Painikkeet
Kuvaus

Vahvistaa luettelon kohteen valinnan.
/
Siirtää kohdistinta ylös- tai alaspäin.
Painamalla painiketta ja pitämällä sitä alhaalla voit vierittää
nopeammin ylös- tai alaspäin.
Näyttää luettelon edellisen tai seuraavan näytön.
/
Valikko
*1Painikkeissa on kohopisteitä. Ne helpottavat
painikkeiden käyttöä.
Sisällysluettelo
Viisisuuntaisen painikkeen ja näytön käyttäminen
Jatkuu 
15
Valokuva
Sisällysluettelo
Luettelo
Valikko
Kuvaus

Vahvistaa luettelon kohteen valinnan.
Painamalla painiketta ja pitämällä sitä alhaalla voit toistaa valitun
kohteen sisältämät valokuvat diaesityksenä.
Siirtää kohdistinta ylös- tai alaspäin.
Painamalla painiketta ja pitämällä sitä alhaalla voit vierittää
nopeammin ylös- tai alaspäin.
Näyttää luettelon edellisen tai seuraavan näytön.
/
/
Viisisuuntaisen painikkeen käyttäminen pikkukuvanäytössä*1
Pikkukuvat
Painikkeet
Kuvaus

Näyttää valitun kohteen kappaleluettelon musiikkikäytön aikana tai
valitun kohteen valokuvakäytön aikana. Aloittaa valitun kohteen
toiston videokäytön aikana.
Siirtää kohdistinta ylös- tai alaspäin.
Painamalla painiketta ja pitämällä sitä alhaalla voit vierittää
nopeammin ylös- tai alaspäin.
Kohdistimen siirto vasemmalle tai oikealle.
Painamalla painiketta ja pitämällä sitä alhaalla voit siirtää
kohdistinta nopeasti vasemmalle tai oikealle ja vierittää
pikkukuvanäyttöjä ylös- tai alaspäin.
/
/
*1”Thumbnail” eli pikkukuva tarkoittaa kansikuvan, videon yhden kohtauksen tai
valokuvan pienikokoista kuvaa. Lisätietoja albumeiden pikkukuvien näyttämisestä on
 sivulla 56, videotiedostojen pikkukuvien näyttämisestä  sivulla 76.
Jatkuu 
Hakemisto
Painikkeet
16
Sisällysluettelo
Viisisuuntaisen painikkeen käyttäminen ”Now Playing” -näytössä
Musiikki
Kappaleen nimi
Valikko
Hakemisto
Esittäjän nimi
Albumin nimi
Tyylilaji
Julkaisuvuosi
Toiston tila
Painikkeet
Kuvaus

Aloittaa kappaleen toiston. Kun toisto alkaa,  tulee näyttöön, ja
jos  -painiketta painetaan uudelleen,  tulee näyttöön ja toisto
siirtyy taukotilaan.*1 Tämä tauko- ja jatkamistoiminto on
käytettävissä vain ”Now Playing” -näytössä.
/
Painamalla / -painiketta voit tuoda kohdistimen näkyviin ja
vierittää näytössä näkyviä kohteita. Kun tyylilaji, albumin nimi tai
muu ominaisuus on valittu kohdistimella ja painat  -painiketta,
näyttöön tulee parhaillaan toistettavan kappaleen tyylilajia
vastaavien esittäjien luettelo tai parhaillaan toistettavan albumin
kappaleluettelo.
Kun / -painikkeen asetuksena on ”Folder +/–” ( sivu 58)
Aloittaa toiston seuraavan kansion, nykyisen kansion tai edellisen
kansion ensimmäisestä kappaleesta*2. Paina  -painiketta, jos
haluat siirtyä nykyisen kansion tai edellisen kansion ensimmäiseen
kappaleeseen. Paina  -painiketta, jos haluat siirtyä seuraavan
kansion ensimmäiseen kappaleeseen.
/
Kerran tai toistuvasti painettaessa siirtää toiston nykyisen, edellisen
tai seuraavan kappaleen alkuun. Painamalla painiketta ja pitämällä
sitä alhaalla voit selata parhaillaan toistettavaa kappaletta nopeasti
taakse- tai eteenpäin.
*1Jos mitään toimintoa ei käytetä 3 minuutin kuluessa kappaleen toiston ollessa
taukotilassa, näyttö pimenee ja soitin siirtyy valmiustilaan.
2
* Kansioyksiköt, joiden yli soitin siirtyy, vaihtelevat kappaleluetteloa edeltävän luettelon
mukaan. Esimerkiksi jos valitset kappaleen järjestyksessä ”Artist” – albumiluettelo
– kappaleluettelo, voit hakea kappaleita siirtymällä albumeiden yli.
Jatkuu 
17
SensMe™ Channel -kanava
Sisällysluettelo
Kanava
Valikko
Kappaleen nimi
Esittäjän nimi
Albumin nimi
Toiston tila
Kuvaus

Aloittaa kappaleen toiston. Kun toisto alkaa,  tulee näyttöön, ja
jos  -painiketta painetaan uudelleen,  tulee näyttöön ja toisto
siirtyy taukotilaan.
/
Painamalla / -painiketta voit siirtyä kanavien luettelossa. Joka
kerta painiketta painettaessa kanava vaihtuu ja kappaleen toisto
alkaa sen keskeltä.
Kerran tai toistuvasti painettaessa siirtää toiston nykyisen, edellisen
tai seuraavan kappaleen alkuun. Painamalla painiketta ja pitämällä
sitä alhaalla voit selata parhaillaan toistettavaa kappaletta nopeasti
taakse- tai eteenpäin.
/
Jatkuu 
Hakemisto
Painikkeet
18
Video
Sisällysluettelo
Valikko
Toiston tila
Painikkeet
Kuvaus

Aloittaa videon toiston. Kun toisto alkaa,  tulee näyttöön, ja jos
 -painiketta painetaan uudelleen,  tulee näyttöön ja toisto
siirtyy taukotilaan.*1 Videoita voi toistaa ja niiden toiston voi
keskeyttää vain videon ”Now Playing” -näytöstä.
/
Painamalla / -painiketta voit siirtyä edellisen, seuraavan tai
parhaillaan toistettavan videon alkuun.*2
/
Painamalla / -painiketta voit kelata parhaillaan toistettavaa
videota nopeasti taakse- tai eteenpäin.
Toiston aikana eteen-/taaksepäinkelauksen nopeus muuttuu
nopeasti kolmivaiheisesti / -painikkeen peräkkäisillä
painalluksilla ((×10), (×30), (×100)). Kun painiketta pidetään
alhaalla, nopeus kasvaa yhdellä vaiheella, ja kun painike
vapautetaan, normaali toisto palaa käyttöön.
Kun toisto keskeytetään, kohtausta voidaan siirtää hieman eteentai taaksepäin painamalla / -painiketta.
*1Jos mitään toimintoa ei käytetä 3 minuutin kuluessa videon toiston ollessa taukotilassa,
näyttö pimenee ja soitin siirtyy valmiustilaan.
2
* Jos ”Continuous Playback” -asetuksena on ”On”, voit siirtyä parhaillaan toistettavaa
videota edeltävän tai seuraavan videon alkuun ( sivu 75).
Jatkuu 
Hakemisto
Kun muutat näytön suunnan vaakasuuntaiseksi, /// -painikkeen suunta
ja toiminnot muuttuvat myös.
19
Valokuva
Sisällysluettelo
Valikko
Toiston tila
Painikkeet
Kuvaus

 tulee näyttöön, ja diaesitys alkaa. Jos painat  -painiketta
uudelleen, näyttöön tulee  ja toisto siirtyy taukotilaan.*1
/
Näyttää edellisen tai seuraavan valokuvan.
*1Kun kappaleiden toiston aikana tai diaesityksen ollessa taukotilassa ei käytetä mitään
toimintoa ”Screensaver Timing” -asetuksella määritetyn ajan kuluessa, näyttö pimenee
( sivu 112). Kun kappaleen toisto ja siihen liittyvän diaesityksen toisto on taukotilassa
eikä mitään toimintoa käytetä 3 sekunnin kuluessa, näyttö kytkeytyy pois toiminnasta ja
soitin siirtyy valmiustilaan.
FM
Painikkeet
Kuvaus

Aloittaa FM-radion toiston tai kytkee sen taukotilaan*1.
Painettaessa ja pidettäessä alhaalla esivirittää valitun taajuuden.
/
Valitsee taajuudet. Painettaessa ja pidettäessä alhaalla valitsee
seuraavan vastaanotettavan radioaseman.
/
Valitsee esiviritysnumeron.
*1Jos mitään toimintoa ei käytetä 3 minuutin kuluessa FM-radion toiston ollessa
taukotilassa, näyttö pimenee ja soitin siirtyy valmiustilaan.
Jatkuu 
Hakemisto
Kun muutat näytön suunnan vaakasuuntaiseksi, /// -painikkeen suunta
ja toiminnot muuttuvat myös.
20
Alla olevassa taulukossa olevat kuvakkeet näkyvät ilmoitusalueella. Kuvakkeet vaihtelevat
toistotilan, asetusten tai näyttöjen mukaan.
Lisätietoja kuvakkeista on viitatuilla sivuilla.
Kuvakkeet
,
,
,
,
, jne.
,
,
, jne.
Toistotilan kuvakkeet
 Toistotilaksi on valittu ”Repeat” tai ”Shuffle” ( sivu 53). ”Slide
Show Repeat” -asetuksena on ”On” ( sivu 90)
Toistoalueen kuvakkeet
 Toistoalueeksi on valittu ”Selected Range” ( sivu 54)
Äänitehosteasetuksen ( sivu 60) tai Noise Canceling -toiminnon
(vain NWZ-S736F/S738F/S739F) kuvakkeet ( sivu 103)
Videoasetuksen kuvakkeet
”Continuous Playback” -asetukseksi on valittu ”On” ( sivu 75)
”Zoom Settings” -asetukseksi on valittu ”Auto” tai ”Full”
( sivu 73)
FM-radioasetuksen kuvake
”Mono/Auto”-asetukseksi on valittu ”Mono” ( sivu 101)
Akun jäljellä olevan varauksen kuvake ( sivu 23)
Jatkuu 
Hakemisto
,
Valikko
, , , ,
, ,
,
,
, , jne.
Kuvaus
Toiston tilan kuvakkeet
 Toisto, Tauko, Pikakelaus eteen- tai taaksepäin, Siirry seuraavan,
nykyisen tai edellisen kappaleen alkuun
 Siirry hieman tai nopeasti eteen- tai taaksepäin ( sivu 69)
Kappaleen nimen, esittäjän nimen, videon nimen, valokuvan
nimen ja FM-radion kuvakkeet
Sisällysluettelo
Tietoja ilmoitusalueesta
21
Sisällysluettelo
”Now Playing” -näytön näyttäminen
Voit tuoda ”Now Playing” -näytön useista näytöistä näkyviin.
Now Playing
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Home-valikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Now Playing) painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Näkyviin tulee tietoja parhaillaan toistettavasta kappaleesta.
 Vihjeitä
”Now Playing” -näytön voi tuoda näkyviin valitsemalla ”Now Playing” -vaihtoehdon
OPTION/PWR OFF -painikkeella.
Videoiden, valokuvien tai FM-radion toiston aikana asetusvalikosta voi valita
vaihtoehdon ”Go to the song playback screen”, joka tuo kappaleen toistonäytön näkyviin.
Hakemisto
Viisisuuntainen
painike
Valikko
BACK/HOMEpainike
22
Viisisuuntainen painike
 Paina OPTION/PWR OFF -painiketta.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
 Valitse kohde painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Valitun vaihtoehdon asetusnäyttö tulee näkyviin tai valittu komento
suoritetaan. Asetusvalikon toiminnot määräytyvät sen mukaan, missä
näytössä OPTION/PWR OFF -painiketta painetaan.
Lisätietoja on seuraavilla sivuilla.
”Musiikkiasetusvalikon avaaminen” ( sivu 49)
”Videoasetusvalikon avaaminen” ( sivu 79)
”Podcast-asetusvalikon avaaminen” ( sivu 82)
”Valokuva-asetusvalikon avaaminen” ( sivu 94)
”FM-radioasetusvalikon avaaminen” ( sivu 102)
Hakemisto
OPTION/PWR OFF -painike
Valikko
Kunkin toiminnon asetuksia voi muuttaa painamalla OPTION/PWR OFF
-painiketta. OPTION/PWR OFF -painike on kätevä, koska sen avulla
asetusnäytön voi tuoda näkyviin heti valitsematta asetustoimintoja
Home-valikon
(Settings) -valikosta.
Sisällysluettelo
OPTION-painikkeen käyttäminen
23
Käytön aloittaminen
Sisällysluettelo
Soittimen valmisteleminen
Valikko
Soittimen akun lataaminen
Hakemisto
Soittimen akkua ladataan, kun soitin on liitettynä käynnissä olevaan
tietokoneeseen.
Liitä soitin tietokoneeseen soittimen mukana
toimitetulla USB-kaapelilla. Liitä USB-kaapelin liitin
soittimeen niin, että -merkki on ylöspäin.
Kun jäljellä olevan akun varauksen ilmaisin näkyy näytössä muodossa
,
lataus on valmis (latausaika on noin 3 tuntia).
Kun soitinta käytetään ensimmäistä kertaa tai sitä ei ole käytetty pitkään
jäljellä olevan akun varauksen
aikaan, se on ladattava täyteen (arvoon
määrästä, joka näkyy näytössä).
Soittimen akun lataaminen
Näytön akkusymboli muuttuu alla kuvatulla tavalla. Tietoja akun kestosta on
 sivulla 161.
Kun akun virta vähenee, kuvakkeen palkki lyhenee. Jos näyttöön tulee teksti
”LOW BATTERY. Please Charge.”, soitinta ei voi käyttää. Lataa soittimen akku
liittämällä soitin tietokoneeseen.
Jatkuu 
24
Käytön aloittaminen
Huomautuksia
Valikko
Hakemisto
Jatkuu 
Sisällysluettelo
Akun lataamisen suositeltava lämpötila-alue on 5–35 ºC.
Akku voidaan ladata noin 500 kertaa, ennen kuin se kuluu loppuun. Latauskertojen
määrä voi vaihdella soittimen käyttöolosuhteiden mukaan.
Näytössä oleva akun varaustilan ilmaisin näyttää vain arvion. Esimerkiksi ilmaisimen
yksi palkki ei välttämättä ilmaise täsmälleen neljäsosaa akun latauksesta.
Näyttöön tulee teksti ”Do not disconnect.”, kun soitin ottaa yhteyden tietokoneeseen. Älä
irrota mukana toimitettua USB-kaapelia, kun näytössä on teksti ”Do not disconnect.”,
sillä siirrettävät tiedot voivat muutoin vahingoittua.
Soittimen ohjauspainikkeet eivät toimi, kun soitin on kytketty tietokoneeseen.
Jotkin tietokoneeseen kytketyt USB-laitteet voivat häiritä soittimen toimintaa.
Emme takaa akun latautumista itse koottuja tai muunneltuja tietokoneita käytettäessä.
Jos tietokone siirtyy virransäästötilaan, kuten lepotilaan tai horrostilaan, kun soitin on
kytkettynä tietokoneeseen USB-kaapelin välityksellä, soittimen akku ei lataudu. Sen
sijaan soitin kuluttaa akun virtaa ja purkaa sen latauksen.
Älä jätä soitinta kiinni kannettavaan tietokoneeseen pitkäksi aikaa, jos tietokonetta ei ole
liitetty verkkovirtaan. Muutoin soitin saattaa purkaa tietokoneen akun tyhjäksi.
Kun soitin on liitettynä tietokoneeseen, älä käynnistä tietokonetta, käynnistä sitä
uudelleen, käynnistä sitä lepotilasta tai sammuta sitä. Nämä toimet voivat aiheuttaa
soittimeen toimintahäiriön. Irrota soitin tietokoneesta ennen näiden toimien
suorittamista.
Jos soitinta ei aiota käyttää yli puoleen vuoteen, lataa akku vähintään kerran
6–12 kuukauden aikana, jotta akku pysyy hyvässä kunnossa.
25
Käytön aloittaminen
Soittimen virran katkaiseminen
Jos painat OPTION/PWR OFF -painiketta ( sivu 12) ja pidät sitä alhaalla,
soitin siirtyy valmiustilaan ja näyttö sammuu virran säästämiseksi. Kun painat
jotain painiketta soittimen ollessa valmiustilassa, ”Now Playing” -näyttö tulee
näkyviin ja soitin on valmis käyttöön.
Jos soitin on valmiustilassa noin yhden päivän, sen virta katkeaa
automaattisesti kokonaan. Kun painat jotain painiketta soittimen virran ollessa
katkaistuna, aloitusnäyttö tulee ensin näkyviin ja sitten näkyviin tulee
”Now Playing” -näyttö.
Hakemisto
Soittimen virran kytkeminen
Käynnistä soitin painamalla mitä tahansa painiketta.
Valikko
OPTION/PWR OFF
-painike
Sisällysluettelo
Soittimen virran kytkeminen ja katkaiseminen
26
Käytön aloittaminen
Valikko
Voit toistaa musiikkia, valokuvia, videoita ja podcast-episodeja valmistelemalla
tiedostot ensin tietokoneessa. Tuo tiedot tietokoneeseen asianmukaisen
ohjelmiston avulla.
Lisätietoja tuetuista tiedostomuodoista on kohdassa ”Tuettu tiedostomuoto”
( sivu 158).
Sisällysluettelo
Tiedostojen hakeminen
Hakemisto
27
Käytön aloittaminen
Joissakin tietokoneissa, joihin on jo asennettu Windows Media Player 10, voi olla
tiedostorajoituksia (esimerkiksi AAC- ja videotiedostot), jotka koskevat siirtämistä
vetämällä ja pudottamalla. Jos asennat Windows Media Player 11 -ohjelmiston (katso
lisätietoja ”Quick Start Guide” -pikaoppaan kohdasta ”Installing the Operation Guide
and software”) mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä, voit ratkaista tämän ongelman
ja siirtää tiedostoja vetämällä ja pudottamalla. Varmista ennen Windows Media Player
11:n asentamista tietokoneeseesi, onko käyttämäsi ohjelmisto tai palvelu yhteensopiva
Windows Media Player 11:n kanssa.
Datahierarkia voi vaihdella tietokoneympäristön mukaan.
Joitakin WMV-tiedostoja voi toistaa vain, jos ne siirretään Windows Media Player
11 -ohjelmistolla.
Huomautuksia
Älä irrota USB-kaapelia, kun soittimessa näkyy teksti ”Do not disconnect.”,
sillä siirrettävät tiedot voivat muutoin vahingoittua.
Kansioiden ”MUSIC”, ”MP_ROOT”, ”VIDEO”, ”PICTURES”, ”PICTURE” ja
”PODCASTS” nimiä ei voi muuttaa, eikä näitä kansioita voi poistaa.
Älä muuta suoraan kansioiden ”MP_ROOT” ja ”MPE_ROOT” alla olevien
kansioiden tai tiedostojen nimiä. Muutoin ne eivät näy soittimessa.
 Liitä soitin tietokoneeseen soittimen mukana toimitetulla USBkaapelilla.
Liitä USB-kaapelin liitin soittimeen niin, että
-merkki on ylöspäin.
 Valitse soitin Windowsin Resurssienhallinnassa ja vedä ja pudota
tiedostot sitten.
Soitin näkyy Windowsin Resurssienhallinnassa nimellä [WALKMAN].
Jatkuu 
Hakemisto
 Vihjeitä
Valikko
Tiedostoja voi siirtää suoraan tietokoneesta Windowsin Resurssienhallinnasta
vetämällä ja pudottamalla.
Toistokelpoiseen datahierarkiaan liittyy tiettyjä sääntöjä. Siirrä tiedostot oikein
seuraavien ohjeiden avulla.
Lisätietoja soittimen mukana toimitetuista ohjelmistoista, joiden avulla voit
siirtää tietoja, on  sivulla 9.
Sisällysluettelo
Tiedostojen siirtäminen
28
Käytön aloittaminen
Sisällysluettelo
1:n
7:s
Valikko
Kappaleet
(Windowsin Resurssienhallinnassa)
Vedä ja pudota tiedostot tai kansiot ”MUSIC”-kansioon.
Kahdeksannen tason ylittäviä tiedostoja tai kansioita ei
kuitenkaan tunnisteta.
8:s
(Soittimessa)
Kansiot näytetään ensin kansioiden nimien mukaisessa
järjestyksessä, ja sitten tiedostot näytetään tiedostojen nimien
mukaisessa järjestyksessä. Isoilla ja pienillä kirjaimilla on tässä
sama merkitys.
Jatkuu 
Hakemisto
9:s
29
Käytön aloittaminen
Sisällysluettelo
Videot
(Windowsin Resurssienhallinnassa)
Vedä ja pudota tiedostot tai kansiot ”VIDEO”-kansioon.
Ensimmäisellä tasolla ”VIDEO”-kansio tunnistaa tiedoston tai
kansion. Toisen tason tiedostot tunnistetaan. Yli ensimmäisellä
tasolla olevia kansioita ja yli toisella tasolla olevia tiedostoja ei
kuitenkaan tunnisteta.
1:n
(Soittimessa)
Videotiedostot näytetään siinä järjestyksessä, jossa ne
siirretään vetämällä ja pudottamalla. (Viimeisin tiedosto
näkyy ensimmäisenä.)
 Vihje
Videotiedostojen pikkukuviksi voi asettaa JPEG-tiedostoja
sijoittamalla JPEG-tiedostot vastaaviin videokansioihin. Kun
videoluettelo tuodaan näkyviin, näkyviin tulevat soittimessa olevien videotiedostojen
pikkukuvat (valikossa näkyvät pienet kuvat).
Voit näyttää videotiedostoa vastaavan pikkukuvan luomalla JPEG-tiedoston
(vaakatarkkuus 160 × pystytarkkuus 120 kuvapistettä, tunniste: .jpg), antamalla
sille haluttua videotiedostoa vastaavan nimen ja tallentamalla sen sitten
videotiedostokansioon.
Jatkuu 
Hakemisto
3:s
Valikko
2:n
30
Käytön aloittaminen
1:n
Valikko
2:n
Sisällysluettelo
Valokuvat
(Windowsin Resurssienhallinnassa)
Vedä ja pudota tiedostot tai kansiot ”PICTURE”kansioon.
Ensimmäisellä tasolla ”PICTURE”-kansio tunnistaa
tiedoston tai kansion. ”PICTURE”-kansio tunnistaa vain
toisen tason tiedostot. Yli toisella tasolla olevia tiedostoja
tai kansioita ei kuitenkaan tunnisteta.
3:s
(Soittimessa)
”PICTURE”-kansion alla olevat kansiot näkyvät
aakkosjärjestyksessä. ”PICTURE”-kansion ensimmäisellä
tasolla olevat tiedostot tallennetaan <PICTURE>-kansioon.
Jatkuu 
Hakemisto
* ”PICTURES”-kansion
datahierarkia on sama
kuin ”PICTURE”kansion.
1
31
Käytön aloittaminen
1:n
2:n
Hakemisto
3:s
Valikko
(Soittimessa)
”PODCASTS”-kansion alla olevat kansiot näkyvät
aakkosjärjestyksessä. Kanavakansioissa olevat tiedostot
näkyvät aakkosjärjestyksessä.
Sisällysluettelo
Podcast-episodit
(Windowsin Resurssienhallinnassa)
Vedä ja pudota kanavakansiot ”PODCASTS”-kansioon ja
episoditiedostot kanavakansioihin.
Ensimmäisellä tasolla ”PODCASTS”-kansio tunnistaa vain
kansiot. Ensimmäisen tason episoditiedostoja ei tunnisteta.
Toisella tasolla vain tiedostot tunnistetaan. Tasolta ei siis
tunnisteta mitään kansioita. Syvemmällä kuin toisella tasolla
olevia tiedostoja tai kansioita ei tunnisteta.
32
Musiikin toistaminen
Kappaleita voi etsiä esimerkiksi kappaleen, albumin ja esittäjän nimen ja
tyylilajin perusteella.
Valikko
Music Library
Sisällysluettelo
Kappaleiden etsiminen (Music Library)
BACK/HOMEpainike
Hakemisto
Viisisuuntainen
painike
Kappaleiden etsiminen kappaleen nimen perusteella
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Music Library) painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”Music Library” -näyttö tulee näkyviin.
 Valitse ”All Songs” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Kappaleluettelo tulee näkyviin.
 Valitse kappale painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Valitun kappaleen toisto alkaa, ja kappaleiden toisto jatkuu järjestyksessä.
Jatkuu 
33
Musiikin toistaminen
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Home-
Sisällysluettelo
Kappaleiden etsiminen albumin perusteella
valikko tulee näkyviin.
Valikko
 Valitse
 Valitse ”Album” painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Albumiluettelo tulee näkyviin.
 Valitse albumi painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Valitun albumin kappaleluettelo tulee näkyviin.
 Valitse kappale painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Valitun kappaleen toisto alkaa, ja kappaleiden toisto jatkuu järjestyksessä.
 Vihjeitä
Luettelokohteen kaikki kappaleet voi toistaa valitsemalla kohteen luettelosta, painamalla
 -painiketta ja pitämällä sitä alhaalla vaiheessa .
Albumiluettelon näyttötapaa voi muuttaa ( sivu 56).
Toistoalueeseen kuuluvat kappaleet voi valita ( sivu 54).
Jatkuu 
Hakemisto
(Music Library) painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”Music Library” -näyttö tulee näkyviin.
34
Musiikin toistaminen
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Home-
Sisällysluettelo
Kappaleiden etsiminen esittäjän perusteella
valikko tulee näkyviin.
Valikko
 Valitse
 Valitse ”Artist” painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Esittäjäluettelo tulee näkyviin.
 Valitse esittäjä painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Valitun esittäjän albumiluettelo tulee näkyviin.
 Valitse albumi painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Valitun albumin kappaleluettelo tulee näkyviin.
 Valitse kappale painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Valitun kappaleen toisto alkaa, ja kappaleiden toisto jatkuu järjestyksessä.
 Vihjeitä
Luettelokohteen kaikki kappaleet voi toistaa valitsemalla kohteen luettelosta, painamalla
 -painiketta ja pitämällä sitä alhaalla vaiheesta  vaiheeseen .
näyttötapaa voi muuttaa ( sivu 56).
Albumiluettelon

kuuluvat
kappaleet voi valita ( sivu 54).
Toistoalueeseen

Jatkuu 
Hakemisto
(Music Library) painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”Music Library” -näyttö tulee näkyviin.
35
Musiikin toistaminen
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Home-
Sisällysluettelo
Kappaleiden etsiminen tyylilajin perusteella
valikko tulee näkyviin.
Valikko
 Valitse
 Valitse ”Genre” painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Tyylilajiluettelo tulee näkyviin.
 Valitse tyylilaji painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Valitun tyylilajin mukaisten esittäjien luettelo tulee näkyviin.
 Valitse esittäjä painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Valitun esittäjän albumiluettelo tulee näkyviin.
 Valitse albumi painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Valitun albumin kappaleluettelo tulee näkyviin.
 Valitse kappale painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Valitun kappaleen toisto alkaa, ja kappaleiden toisto jatkuu järjestyksessä.
 Vihjeitä
Luettelokohteen kaikki kappaleet voi toistaa valitsemalla kohteen luettelosta, painamalla
 -painiketta ja pitämällä sitä alhaalla vaiheesta  vaiheeseen .
Albumiluettelon näyttötapaa voi muuttaa ( sivu 56).
Toistoalueeseen kuuluvat kappaleet voi valita ( sivu 54).
Jatkuu 
Hakemisto
(Music Library) painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”Music Library” -näyttö tulee näkyviin.
36
Musiikin toistaminen
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Home-
Sisällysluettelo
Kappaleiden etsiminen julkaisuvuoden perusteella
valikko tulee näkyviin.
Valikko
 Valitse
 Valitse ”Release Year” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Julkaisuvuosien luettelo tulee näkyviin.
 Valitse vuosi painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Valitun julkaisuvuoden mukaisten esittäjien luettelo tulee näkyviin.
 Valitse esittäjä painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Valitun julkaisuvuoden mukaisten esittäjien kappaleluettelo tulee näkyviin.
 Valitse kappale painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Valitun kappaleen toisto alkaa, ja kappaleiden toisto jatkuu järjestyksessä.
 Vihjeitä
Luettelokohteen kaikki kappaleet voi toistaa valitsemalla kohteen luettelosta, painamalla
 -painiketta ja pitämällä sitä alhaalla vaiheesta  vaiheeseen .
kuuluvat kappaleet voi valita ( sivu 54).
Toistoalueeseen

Jatkuu 
Hakemisto
(Music Library) painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”Music Library” -näyttö tulee näkyviin.
37
Musiikin toistaminen
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Home-
Valikko
Kun siirretään tietoja ”MUSIC”-kansioon vetämällä ja pudottamalla Windowsin
Resurssienhallinnassa, ”MUSIC”-kansion alapuolelle tulee kahdeksan
kansiotasoa, joista musiikkia voi toistaa. Vaikka käytät kappaleiden siirtämiseen
toista siirto-ohjelmistoa, voit silti hakea kappaleita kansion mukaan.
Sisällysluettelo
Kappaleiden etsiminen kansion perusteella
valikko tulee näkyviin.
Hakemisto
 Valitse
(Music Library) painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”Music Library” -näyttö tulee näkyviin.
 Valitse ”Folder” painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Kansioluettelo tai kappale tulee näkyviin.
 Valitse kansio tai kappale painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Kun valitset kansion, kappale- tai kansioluettelot tulevat näkyviin. Kun
valitset kappaleen, toistonäyttö tulee näkyviin ja kappaleen toisto alkaa.
Toista tarvittaessa vaihetta , kunnes haluamasi kappale on näkyvissä.
Valitun kappaleen toisto alkaa, ja kappaleiden toisto jatkuu järjestyksessä.
 Vihje
Toistoalueeseen kuuluvat kappaleet voi valita ( sivu 54).
Huomautuksia
Enintään kahdeksan kansiotasoa tunnistetaan.
Kaikkia kansiossa olevia kappaleita ei voi toistaa, vaikka valitset kansion luettelosta ja
pidät  -painiketta alhaalla vaiheessa .
Jatkuu 
38
Musiikin toistaminen
Sisällysluettelo
Kappaleiden etsiminen alkukirjaimen perusteella
Kappaleita voi etsiä esimerkiksi esittäjän, albumin tai kappaleen nimen
alkukirjaimen perusteella.
valikko tulee näkyviin.
(Music Library) painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”Music Library” -näyttö tulee näkyviin.
 Valitse ”Initial Search” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Haettavissa olevien luokkien luettelo tulee näkyviin.
 Valitse luokka painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Näkyviin tulee näyttö, jossa voi valita merkin.
 Valitse alkukirjain painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Kun haku päättyy, tulokset tulevat näkyviin.
Jos valitset ”Artist”- tai ”Album”-vaihtoehdon, voit rajata hakutuloksia ja
valita tietyn kappaleen.
Jos valitset ”Artist”- tai ”Album”-vaihtoehdon ja painat  -painiketta ja
pidät sitä alhaalla, kaikki kohteen kappaleet toistetaan.
Jatkuu 
Hakemisto
 Valitse
Valikko
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Home-
39
Musiikin toistaminen
valikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Music Library) painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”Music Library” -näyttö tulee näkyviin.
 Valitse ”Playlists” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Toistoluettelojen luettelo tulee näkyviin.
 Valitse toistoluettelo painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Kappaleluettelo tulee näkyviin.
 Valitse kappale painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Valitun kappaleen toisto alkaa, ja kappaleiden toisto jatkuu järjestyksessä.
 Vihje
Toistoluettelon kaikki kappaleet voi toistaa valitsemalla toistoluettelon luettelosta ja
painamalla  -painiketta ja pitämällä sitä alhaalla vaiheessa .
Hakemisto
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Home-
Valikko
Soittimella voi toistaa kappaleluetteloja (toistoluettelot). Toistoluetteloja voi
luoda myös mukana toimitetulla Windows Media Player 11 -ohjelmistolla tai
toisella siirtoon pystyvällä toistoluettelojen luontiin tarkoitetulla ohjelmistolla.
Käytettävä ohjelmisto voi aiheuttaa sen, ettei soitin ehkä tunnista joitakin
toistoluetteloja. Katso lisätietoja ohjelmiston käytöstä sen ohjetoiminnosta tai
pyydä niitä sen valmistajalta.
Sisällysluettelo
Toistoluettelon toistaminen
40
Musiikin toistaminen
Kappaleiden etsiminen parhaillaan toistettavan
kappaleen perusteella
Sisällysluettelo
Parhaillaan toistettavan kappaleen tietojen perusteella voi etsiä muita
kappaleita, albumeita ja esittäjiä. Jos haluat käyttää tätä toimintoa,
”/ Button Setting” -asetukseksi on valittava ”Direct Search” ( sivu 58).
Valikko
Now Playing
Viisisuuntainen
painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Now Playing) painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Parhaillaan toistettavan kappaleen ”Now Playing” -näyttö tulee näkyviin.
 Tuo kohdistin näkyviin painamalla  -painiketta. Valitse kohde,
josta haluat etsiä kappaleita, ja vahvista valinta painamalla  -
painiketta.
Valitun kohteen mukaan näkyviin tulee jokin seuraavista luetteloista.
Esittäjä: Parhaillaan toistettavan esittäjän albumiluettelo.
Albumi: Parhaillaan toistettavan albumin kappaleluettelo.
Tyylilaji: Parhaillaan toistettavan esittäjän kanssa samaan tyylilajiin
kuuluvien esittäjien luettelo.
Julkaisuvuosi: Parhaillaan toistettavan kappaleen julkaisuvuoden
mukainen esittäjäluettelo.
Huomautuksia
Tämä toiminto ei koske podcast-episodeja.
Tätä toimintoa ei voi käyttää kuunneltaessa ”SensMe™ Channels” -kanavia
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
41
Musiikin toistaminen
Sisällysluettelo
Kappaleiden toistaminen satunnaisessa
järjestyksessä (Intelligent Shuffle)
Soittimessa on kaksi erilaista satunnaistoistosoittotilaa.
Valikko
BACK/HOMEpainike
Hakemisto
Intelligent
Shuffle
Viisisuuntainen
painike
Huomautus

-symboli on näkyvissä symbolin
(Intelligent Shuffle) sijaan, kun soitin käyttää
(Intelligent
tiettyjä online-palveluja (käytettävissä vain USA:ssa). Voit palauttaa
Shuffle) -symbolin näkyviin alustamalla soittimen muistin ( sivu 123).
Samana vuonna julkaistujen kappaleiden toistaminen satunnaisessa
järjestyksessä (Time Machine Shuffle)
Soitin valitsee sattumanvaraisesti julkaisuvuoden ja toistaa kaikki soittimeen
siirretyt, kyseisenä vuonna julkaistut kappaleet satunnaisessa järjestyksessä.
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Intelligent Shuffle) painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Satunnaistoistotilan valintaan käytettävä näyttö tulee näkyviin.
 Valitse ”Time Machine Shuffle” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Julkaisuvuosi valitaan sattumanvaraisesti, kyseisen vuoden kappaleet
asetetaan satunnaiseen järjestykseen ja toisto aloitetaan.
Jatkuu 
42
Musiikin toistaminen
Kun näyttöön tulee animaatio julkaisuvuoden valinnan aikana, soittimen säätimiä ei voi
käyttää.
Niitä kappaleita, joihin ei liity tietoa julkaisuvuodesta, ei valita ”Time Machine Shuffle”
-toistoon eikä toisteta.
Kaikkien kappaleiden satunnaistoisto alkaa, jos mihinkään soittimessa olevaan
kappaleeseen ei liity tietoa julkaisuvuodesta.
Jos kaikissa niissä soittimessa olevissa kappaleissa, joihin liittyy tieto julkaisuvuodesta,
on sama julkaisuvuosi, tai jos joissakin kappaleissa on sama julkaisuvuosi ja muihin ei
liity tietoa julkaisuvuodesta, vuoden valinnan aikana näyttöön tulevaa animaatiota ei
tule näkyviin ja toisto alkaa.
Jatkuu 
Hakemisto
Huomautuksia
Valikko
”Intelligent Shuffle” -toiston voi valita myös ”Music Library” -kirjastosta.
Kun ”Intelligent Shuffle” -toisto aloitetaan, toistotilaksi vaihtuu ”Shuffle” tai
”Shuffle&Repeat” ( sivu 53). Vaikka ”Intelligent Shuffle” -toisto peruutettaisiin,
toistotila ”Shuffle” tai ”Shuffle&Repeat” pysyy käytössä.
Kun
”Time Machine Shuffle” -toisto aloitetaan, toistotilaksi vaihtuu ”Selected Range”

( sivu 54). Vaikka ”Time Machine Shuffle” -toisto peruutettaisiin, ”Selected Range”
-asetus pysyy käytössä.
Shuffle” -toisto poistuu automaattisesti käytöstä suoritettaessa jokin
”Intelligent

seuraavista toimista:
Kappaleen toiston aloittaminen valitsemalla kappale musiikkikirjastosta (”Music
Library”), jne.
Toistotilan vaihtaminen.
Toistoalueen muuttaminen.
Sisällysluettelo
 Vihjeitä
43
Musiikin toistaminen
Kaikki soittimeen tallennetut kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.
Sisällysluettelo
Kaikkien kappaleiden toistaminen satunnaisessa järjestyksessä
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Home Valitse
 Valitse ”Shuffle All” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Kaikki kappaleet asetetaan satunnaiseen järjestykseen, ja toisto alkaa.
 Vihjeitä
”Intelligent Shuffle” -toiston voi valita myös ”Music Library” -kirjastosta.
Kun ”Intelligent Shuffle” -toisto aloitetaan, toistotilaksi vaihtuu ”Shuffle” tai
”Shuffle&Repeat” ( sivu 53). Vaikka ”Intelligent Shuffle” -toisto peruutettaisiin,
toistotila ”Shuffle” tai ”Shuffle&Repeat” pysyy käytössä.
”Intelligent Shuffle” -toisto poistuu automaattisesti käytöstä suoritettaessa jokin
seuraavista toimista:
Kappaleen toiston aloittaminen valitsemalla kappale musiikkikirjastosta (”Music
Library”), jne.
Toistotilan vaihtaminen.
Toistoalueen muuttaminen.
Hakemisto
(Intelligent Shuffle) painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Satunnaistoistotilan valintaan käytettävä näyttö tulee näkyviin.
Valikko
valikko tulee näkyviin.
44
Musiikin toistaminen
Kappaleiden toistaminen ”SensMe™ Channels” -kanavien avulla
Voit soittaa esimerkiksi mielialaasi tai päivän ajankohtaan sopivia kappaleita
valitsemalla kappaleet.
SensMe™ Channels
BACK/HOMEpainike
Viisisuuntainen
painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse (SensMe™ Channels) painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”SensMe™ Channels” -kanavien toistonäyttö tulee näkyviin, ja soitin
aloittaa kappaleiden toiston.
Jatkuu 
Hakemisto
”SensMe™ Channels” on toiminto, joka poimii automaattisesti kanavateemaan
sopivat kappaleet ja toistaa ne. Voit toistaa kappaleita vaikkapa mielialasi tai
päivän ajankohdan mukaan.
Ennen kappaleiden toistoa ”SensMe™ Channels” -kanavien avulla kappaleiden
äänisisältö on analysoitava Sonyn kehittämällä 12 TONE ANALYSIS toiminnolla. 12 TONE ANALYSIS ladataan esimerkiksi Content Transfer- ja
Media Manager for WALKMAN -ohjelmiston mukana. Lisätietoja ohjelmiston
tekemästä analyysista on kunkin ohjelmiston ohjetoiminnossa. Kappaleet voi
analysoida myös soittimen avulla ( sivu 47).
Valikko
”SensMe™ Channels” -kanavat
Sisällysluettelo
Kappaleiden toistaminen SensMe™ Channelskanavien avulla
45
Musiikin toistaminen
Kun kanava vaihtuu, toisto alkaa kesken kappaletta.
Painikkeet / ja  toimivat samoin kuin musiikkia toistettaessa
( sivu 17).
Huomautuksia
Tiedostomuoto voi aiheuttaa sen, ettei joitakin kappaleita voi analysoida Manager for
WALKMAN- tai Content Transfer -ohjelmiston 12 TONE ANALYSIS -toiminnolla.
Käytä kyseisiin tiedostoihin asetusvalikon ”Updating Channels” -toimintoa ( sivu 47).
Vain ”Music Library” -kirjastossa olevat kappaleet toistetaan. Podcast-episodeja ei voi
toistaa ”SensMe™ Channels” -kanavien avulla.
Analyysin mukaan voi olla, että kappale valitaan useille kanaville tai sitä ei valita
millekään kanavalle. Kaikkia kappaleita voi kuitenkin toistaa ”Shuffle All” -kanavalla.
”Updating Channels” -toiminnon tulokset voivat vaihdella toiminnon eri käyttökerroilla.
Jatkuu 
Hakemisto
Kappaleet toistetaan sattumanvaraisessa järjestyksessä. Aina, kun valitset kanavan,
toistojärjestys vaihtuu.
siirrät kappaleet Media Manager for WALKMAN- tai Content Transfer Jos

ohjelmistolla, kappaleet toistetaan melodisimmasta ja rytmikkäimmästä kohdasta
alkaen.
Valikko
 Vihjeitä
Sisällysluettelo
 Valitse haluamasi kanava painamalla / -painiketta.
46
Musiikin toistaminen
Kuvaus
Morning (5.00–9.59)
Daytime (10.00–15.59)
Evening (16.00–18.59)
Night (19.00–23.59)
Midnight (24.00–04.59)
Shuffle All
Yksi kanavista näkyy nykyisen kellonajan
mukaisena.
Toistaa kaikki ”Music Library” -kirjastossa olevat
kappaleet sattumanvaraisessa järjestyksessä.
Toistaa nopeat ja eloisat kappaleet.
Toistaa hitaat ja rauhoittavat kappaleet.
Toistaa iloiset ja nopeat kappaleet.
Toistaa haikeat ja hitaat kappaleet, kuten balladit.
Toistaa ”aulamusiikkia”, kuten jazzia ja bossa novaa.
Toistaa akustisilla soittimilla soitettuja kappaleita.
Toistaa elektronisilla soittimilla soitettuja kappaleita.
Toistaa klassista musiikkia.
Toistaa äänekkäitä ja voimallisia kappaleita.
Huomautuksia
Ne kanavat, joissa ei ole kappaleita, eivät näy luettelossa.
 Jos haluat toistaa ”Morning”-, ”Daytime”-, ”Evening”-, ”Night”- ja ”Midnight”-kanavia
aikataulun mukaan, ”Set Date-Time” ( sivu 117) -asetus on määritettävä.
 Aikaperusteista kanavaa toistettaessa kanavaa ei vaihdeta seuraavaan aikaperusteiseen
kanavaan, vaikka asetettu aika saavutettaisiin. Kuunnellaksesi seuraavaa aikaperusteista
kanavaa vaihda toiselle kanavalle ja palaa takaisin.
Jatkuu 
Hakemisto
Energetic
Relax
Upbeat
Pop Ballad
Lounge
Acoustic
Electronic
Classical
Extreme
Valikko
Kanava
Sisällysluettelo
Kanavien luettelo
47
Musiikin toistaminen
Jos olet siirtänyt kappaleita muulla tavalla kuin Content Transfer- tai Media
Manager for WALKMAN -ohjelmiston avulla ja haluat kuunnella kappaleita
”SensMe™ Channels” -kanavien avulla, analysoi kappaleet soittimessa.
valikko tulee näkyviin.
 Valitse (SensMe™ Channels) painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
 Avaa asetusvalikko painamalla OPTION/PWR OFF -painiketta.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
 Valitse ”Updating Channels” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Soitin aloittaa kappaleiden analysoinnin.
Kun analysointi on valmis, ”SensMe™ Channels” -näyttö tulee näkyviin.
Analysoinnin pysäyttäminen
Pysäytä analysointi painamalla BACK/HOME -painiketta. Kappaleet, jotka
analysoitiin ennen analysoinnin pysäyttämistä, voidaan toistaa ”SensMe™
Channels” -kanavien avulla.
Huomautuksia
Jos soittimeen siirretään analysoimattomia kappaleita, ilmoitus ”There is an unanalyzed
song. Please select Updating Channels from Options menu.” tulee näkyviin.
analysoi kaikki kappaleet samalla kertaa. Kappaleista ei siis voi analysoida vain
Soitin

osaa.
Analyysin tulos voi vaihdella soittimen, ohjelmiston ja muiden laitteiden välillä.
Jos vaihdat kanavaa, ”Updating Channels” -toiminnolla analysoitujen kanavien toisto
aloitetaan 45 sekunnin kohdalta kappaleen alusta. Jos kappaleen pituus on alle 90
sekuntia, toisto alkaa täsmälleen kappaleen keskeltä.
Hakemisto
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Home-
Valikko
SensMe™ Channels
BACK/HOMEpainike
OPTION/PWR OFF -painike
Viisisuuntainen
painike
Sisällysluettelo
Kappaleiden analysoiminen soittimessa
48
Musiikin toistaminen
Kappaleiden poistaminen musiikkikirjastosta
(”Music Library”)
Sisällysluettelo
Kun poistat kappaleita musiikkikirjastosta (”Music Library”), käytä kappaleiden siirtämiseen käytettyä ohjelmistoa tai Windowsin Resurssienhallintaa.
Katso lisätietoja ohjelmiston käytöstä sen ohjetoiminnosta.
Valikko
Hakemisto
49
Musiikin toistaminen
Hakemisto
Luettelonäytössä näkyvät asetusvaihtoehdot
Asetusvaihtoehdot
Kuvaus ja lisätietoja
Now Playing
Detailed Information
Näyttää ”Now Playing” -näytön.
Näyttää kappaleen tiedot, kuten toistoajan,
äänimuodon, bittinopeuden ja tiedostonimen.
Toistaa kaikki valitussa kohteessa olevat
kappaleet.
Valitsee albumiluettelon näyttötavan
( sivu 56).
Play
Album Display Format
Valikko
Voit avata musiikkiasetusvalikon painamalla OPTION/PWR OFF -painiketta
luettelonäytössä (myös pikkukuvanäytössä), kuten kappaleluettelossa, musiikin
”Now Playing” -näytössä tai ”SensMe™ Channels” -näytössä.
Musiikkiasetusvalikossa voi määrittää erilaisia musiikkiasetuksia.
Asetusvalikon asetukset voivat vaihdella sen mukaan, mistä näytöstä
asetusvalikko avataan.
Sisällysluettelo
Musiikkiasetusvalikon avaaminen
Jatkuu 
50
Musiikin toistaminen
Play Mode
Asettaa toistotilan ( sivu 52).
Playback Range
Asettaa toistoalueen ( sivu 54).
Equalizer
Muokkaa äänenlaatua ( sivu 59).
Mukauttaa ”VPT(Surround)”-asetuksia
( sivu 62).
Näyttää kansikuvan.
VPT(Surround)
Cover Art*1
Detailed Information*2
Näyttää kappaleen tiedot, kuten toistoajan,
äänimuodon, bittinopeuden ja tiedostonimen.
Add to WishList/Remove form Lisää kappaleet toiveluetteloon, jonka voi ostaa
palveluun liittyvässä ohjelmistossa. / Poistaa
Wishlist
kappaleen toiveluettelosta.
/ Button Setting
Määrittää / -painikkeen toiminnoksi ”Direct
Search” tai ”Folder +/–” ( sivu 58).
Clock Display
Näyttää nykyisen ajan ( sivu 117).
*1 ”Cover Art” -näyttö
Kun näytössä on kansikuvanäyttö, voit siirtää kappaleita eteen- tai taaksepäin painamalla / -painiketta.
Jos kappaleissa ei ole kansikuvatietoja, näytössä näkyy soittimen oletuskuva.
Kansikuva tulee näkyviin vain, jos kansikuvan tiedot ovat saatavissa. Kansikuvan voi
määrittää mukana toimitetun Windows Media Player 11:n tai jonkin toisen siirtoon
pystyvän, kansikuvien luontiin tarkoitetun ohjelmiston avulla. Katso lisätietoja
ohjelmiston ohjetoiminnosta tai pyydä niitä ohjelmiston valmistajalta. Kansikuvan
tiedostomuoto voi aiheuttaa sen, ettei kansikuva näy.
*2 ”Detailed Information” -näyttö
Kun näytät tämän näytön ”Now Playing” -näytössä, voit siirtää kappaleita eteen- tai taaksepäin painamalla /
-painiketta.
Toistoaika
Tiedostomuoto
Bittinopeus
Tekijänoikeussuojatut tiedostot
Jos kappaleen bittinopeus on muuttuva, näytössä näkyy toiston aikana ”VBR”. Näytössä näkyvä ja etenemispalkin osoittama
toistoaika on likimääräinen.
Tiedostonimi
Jatkuu 
Hakemisto
Kuvaus ja lisätietoja
Valikko
Asetusvaihtoehdot
Sisällysluettelo
”Now Playing” -näytössä näkyvät asetusvaihtoehdot
51
Musiikin toistaminen
Equalizer
VPT(Surround)
Muokkaa äänenlaatua ( sivu 59).
Mukauttaa ”VPT(Surround)”-asetuksia
( sivu 62).
Cover Art
Näyttää kansikuvan ( sivu 50).
Näyttää kappaleen tiedot, kuten toistoajan,
äänimuodon, bittinopeuden ja tiedostonimen
( sivu 50).
Analysoi kappaleiden äänisisällön
( sivu 47).
Näyttää nykyisen ajan ( sivu 117).
Song Information
Updating Channels
Clock Display
Hakemisto
Kuvaus ja lisätietoja
Valikko
Asetusvaihtoehdot
Sisällysluettelo
”SensMe™ Channels” -näytössä näkyvät asetusvaihtoehdot
52
Musiikkiasetusten määrittäminen
Soittimessa on valittavissa erilaisia toistotiloja, kuten satunnaistoisto ja valitun
kohdan uudelleentoisto.
Valikko
BACK/HOMEpainike
Hakemisto
Settings
Sisällysluettelo
Toistotilan määrittäminen (Play Mode)
Viisisuuntainen
painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Music Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Musiikkiasetusten (”Music Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Play Mode” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Toistotilojen luettelo tulee näkyviin.
 Valitse toistotila ( sivu 53) painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Musiikkiasetusten (”Music Settings”) luettelo tulee uudelleen näkyviin.
 Vihje
Toistotilan voi valita myös ”Now Playing” -näytössä. Paina OPTION/PWR OFF painiketta ja valitse asetusvalikosta ”Play Mode”.
Jatkuu 
53
Musiikkiasetusten määrittäminen
Normal/Ei
kuvaketta
Toistoalueella olevat kappaleet toistetaan kappaleluettelon
mukaisessa järjestyksessä.
Repeat/
Toistoalueella olevat kappaleet toistetaan kappaleluettelon
mukaisessa järjestyksessä ja toistetaan toisen kerran.
Shuffle/
Toistoalueella olevat kappaleet toistetaan sattumanvaraisessa
järjestyksessä.
Shuffle&Repeat/ Toistoalueella olevat kappaleet toistetaan sattumanvaraisessa
järjestyksessä ja toistetaan toisen kerran.
Repeat 1 Song/
Nykyisen kappaleen tai kappaleluettelosta valitun kappaleen
toisto jatkuvasti.
Huomautus
Kun ”Intelligent Shuffle” -toisto aloitetaan, toistotilaksi vaihtuu ”Shuffle” tai
”Shuffle&Repeat”.
Hakemisto
Kuvaus
Valikko
Toistotilan tyyppi/
kuvake
Sisällysluettelo
Toistotilojen luettelo
Toistosisältö määräytyy toistoalueen asetuksen mukaan ( sivu 54).
54
Musiikkiasetusten määrittäminen
Sisällysluettelo
Toistoalueen asettaminen
Toistoalueeseen kuuluvat kappaleet voi asettaa.
Settings
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Music Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Musiikkiasetusten (”Music Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Playback Range” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Toistoalueen valintaan käytettävä näyttö tulee näkyviin.
 Valitse toistoalue painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Soittimessa on kaksi toistoaluetyyppiä.
”All Range”: Toistaa kaikki musiikkikirjastossa (”Music Library”) olevat
kappaleet. Jos haluat toistaa kaikki musiikkikirjastossa (”Music Library”)
olevat albumit kappaleluettelon mukaisessa järjestyksessä, valitse tämä
asetus.
tulee näyttöön, ja soitin toistaa kappaleet vain niistä
”Selected Range”:
luetteloista (esimerkiksi albumiluettelo tai esittäjäluettelo), joista toisto
aloitetaan. (Oletusasetus)
 Vihje
Toistoalueeseen kuuluvat kappaleet voi valita ”Now Playing” -näytössä. Paina OPTION/
PWR OFF -painiketta ja valitse asetusvalikosta ”Playback Range”.
Huomautus
Kun ”Time Machine Shuffle” -toisto aloitetaan, toistotilaksi vaihtuu automaattisesti
”Selected Range”.
Hakemisto
Viisisuuntainen
painike
Valikko
BACK/HOMEpainike
55
Musiikkiasetusten määrittäminen
Now Playing -näytön tuominen näkyviin aina
kappaleen vaihtuessa (New Song Pop Up)
Sisällysluettelo
Jos näytönsäästäjäksi valitaan ”Clock” tai ”Blank” ( sivu 111) eikä soitinta
käytetä vähään aikaan, näyttöön tulee kello tai näyttö pimenee. Jos
”New Song Pop Up” -asetukseksi valitaan ”On”, näyttö kuitenkin kytkeytyy
toimintaan automaattisesti aina kappaleen vaihtuessa.
Valikko
Settings
Viisisuuntainen
painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Music Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Musiikkiasetusten (”Music Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”New Song Pop Up” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”On” painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
”Now Playing” -näyttö tulee näkyviin aina, kun kappale vaihtuu.
Jos et halua ”Now Playing” -näytön tulevan näkyviin
Valitse ”Off ” vaiheessa . Sen jälkeen ”Now Playing” -näyttöä ei tule näkyviin,
kun kappale vaihtuu.
Huomautus
Tämä toiminto ei ole käytössä näytettäessä valokuvia kappaleen toiston aikana.
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
56
Musiikkiasetusten määrittäminen
Albumiluettelon näyttötavan voi valita vaihtoehdoista ”Title Only”,
”Title & Cover Art” tai ”Cover Art Only”.
Valikko
BACK/HOMEpainike
Hakemisto
Settings
Viisisuuntainen
painike
Huomautuksia
Kansikuva tulee näkyviin vain, jos kansikuvan tiedot ovat saatavissa. Kansikuvan voi
määrittää mukana toimitetun Windows Media Player 11:n tai jonkin toisen siirtoon
pystyvän, kansikuvien luontiin tarkoitetun ohjelmiston avulla. Katso lisätietoja
ohjelmiston ohjetoiminnosta tai pyydä niitä ohjelmiston valmistajalta.
Tiedostomuoto voi aiheuttaa sen, etteivät kaikki kansikuvat näy.
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Music Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Musiikkiasetusten (”Music Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Album Display Format” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Albumiluettelon näyttötapojen luettelo tulee näkyviin.
 Valitse näyttötapa painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Soittimessa on kolme näyttötapatyyppiä.
”Title Only”
”Title & Cover Art”
(oletusasetus)
Sisällysluettelo
Albumiluettelon näyttötavan määrittäminen
”Cover Art Only”
Jatkuu 
57
Musiikkiasetusten määrittäminen
Albumiluettelon näyttötavan voi valita albumiluettelonäytössä. Paina
albumiluettelonäytössä OPTION/PWR OFF -painiketta ja valitse asetusvalikosta
”Album Display Format”.
Sisällysluettelo
 Vihje
Valikko
Hakemisto
58
Musiikkiasetusten määrittäminen
(/ Button Setting)
Settings
Viisisuuntainen
painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Music Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Musiikkiasetusten (”Music Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”/ Button Setting” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse haluamasi asetus painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”Direct Search”: Kun painat / -painiketta, voit valita kappaleen tiedot
näytössä olevan osoittimen avulla ja hakea kappaleita valittujen tietojen
perusteella ( sivu 40). (Oletusasetus)
”Folder +/–”: Kun painat / -painiketta, soitin siirtyy kansioiden yli.
 Vihjeitä
Kun soitin siirtyy ”Folder +/–” -tilassa kansioiden yli, kansioyksiköt vaihtelevat
kappaleluetteloa edeltävän luettelon mukaan. Esimerkiksi jos valitset kappaleen
järjestyksessä ”Artist” – albumiluettelo – kappaleluettelo, kansioyksiköt perustuvat
albumiin, ja voit hakea kappaleita siirtymällä albumeiden yli.
Voit myös muuttaa /-painikkeiden asetusta asetusvalikossa ( sivu 50).
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
Valikko
Voit hakea kappaleita musiikin toistamisen tai toiston keskeyttämisen aikana
siirtymällä kansioiden yli. Voit määrittää / -painikkeen siirtymään
kansioiden yli tai hakemaan kappaleita parhaillaan toistettavan kappaleen
tietojen perusteella.
Sisällysluettelo
Kansioiden mukaisen haun asettaminen
59
Musiikkiasetusten määrittäminen
Sisällysluettelo
Äänenlaadun asettaminen (Equalizer)
Äänenlaadun voi asettaa esimerkiksi musiikin tyylilajin mukaan.
Valikko
BACK/HOMEpainike
Settings
Hakemisto
Viisisuuntainen
painike
Äänenlaadun muuttaminen
Soittimen äänenlaatua voi mukauttaa.
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Music Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Musiikkiasetusten (”Music Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Equalizer” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Taajuuskorjainasetusten luettelo tulee näkyviin.
 Valitse haluamasi asetus painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Valittu ääniasetus tulee käyttöön, ja musiikkiasetusten (”Music Settings”)
luettelo tulee uudelleen näkyviin.
Jos haluat lisätietoja taajuuskorjausasetuksista, katso  sivu 60.
Jatkuu 
60
Musiikkiasetusten määrittäminen
 Vihje
Huomautuksia
Taajuuskorjainasetusten luettelo
Ääniasetukset näkyvät näytössä, kuten sulkeisiin on kirjoitettu.
Asetus/kuvake
Kuvaus
None
Äänenlaadun asetus ei ole käytössä.
(Oletusasetus)
Korostaa korkeita ja matalia äänialueita ja saa aikaan
voimakkaamman äänen.
Korostaa keskiäänialuetta. Sopii laulettuun musiikkiin.
Korostaa korkeita ja matalia äänialueita ja saa aikaan
elävän äänen.
Korostaa korkeita ja matalia äänialueita, jolloin
kuuntelusta voi nauttia hiljaisellakin
äänenvoimakkuudella.
Käyttäjän omat ääniasetukset, joissa kutakin
taajuusaluetta voi säätää erikseen. Lisätietoja on
 sivulla 61.
Heavy (
Pop (
Jazz (
)
)
)
Unique (
Custom 1 (
Custom 2 (
)
)
)
Jatkuu 
Hakemisto
Jos omat ”Custom 1”- ja ”Custom 2” -asetuksesi tuottavat erilaisen äänenvoimakkuuden
kuin muut asetukset, säädä tarvittaessa äänenvoimakkuutta eron tasoittamiseksi.
”Equalizer”-asetusta ei käytetä videota toistettaessa tai FM-radiota kuunneltaessa.
Valikko
Äänenlaadun voi valita myös ”Now Playing” -näytössä. Paina OPTION/PWR OFF painiketta ja valitse asetusvalikosta ”Equalizer”.
Sisällysluettelo
Normaalin äänenlaadun palauttaminen
Valitse ”None” vaiheessa  ja vahvista valinta painamalla  -painiketta.
61
Musiikkiasetusten määrittäminen
CLEAR BASS -asetuksen (basso) ja viiden taajuusalueen Equalizer-asetuksen
arvot voi esiasettaa ”Custom 1”- tai ”Custom 2” -esiasetuksiksi.
valikko tulee näkyviin.
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Music Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Musiikkiasetusten (”Music Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Equalizer” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Taajuuskorjainasetusten luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Custom 1”- tai ”Custom 2” -kohdassa ”Edit” painamalla
/// -painiketta ja vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Asetusnäyttö tulee näkyviin.
 Siirrä kohdistin CLEAR BASS -asetukseen tai taajuusalueen
asetukseen painamalla / -painiketta ja säädä asetustasoa
painamalla / -painiketta.
CLEAR BASS -asetukseen voi valita neljä äänitasoa, ja taajuuskorjaimen
jokaisen viiden taajuusalueen asetukseksi voi valita seitsemän äänitasoa.
 Vahvista painamalla  -painiketta.
Taajuuskorjainasetusten luettelo tulee uudelleen näkyviin.
Muista vahvistaa valinta painamalla  -painiketta asetustason
säätämisen jälkeen. Jos painat BACK/HOME-painiketta ennen vahvistusta,
asetus peruutetaan.
Huomautus
”Custom 1”- ja ”Custom 2” -asetuksia ei käytetä videota toistettaessa.
Hakemisto
 Valitse
Valikko
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Home-
Sisällysluettelo
Äänenlaadun mukauttaminen
62
Musiikkiasetusten määrittäminen
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
Settings
Valikko
Äänen eloisuutta voi kappaleen mukaan parantaa ”VPT*1(Surround)”toiminnon asetuksilla ”Studio”, ”Live”, ”Club”, ”Arena”, ”Matrix” tai ”Karaoke”.
Asetukset ”Studio”, ”Live”, ”Club” ja ”Arena” jäljittelevät kyseisten tilojen
äänikenttää kuulokkeilla kuunneltaessa.
”Matrix” toistaa täyteläisen akustisen äänikentän, ja ”Karaoke” vaimentaa
kappaleen lauluosuuksia.
Sisällysluettelo
Äänen eloisuuden parantaminen (VPT(Surround))
Viisisuuntainen
painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Music Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Musiikkiasetusten (”Music Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”VPT(Surround)”-asetus painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
VPT-asetusten (”VPT(Surround)”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse haluamasi ”VPT(Surround)”-asetus ( sivu 63) painamalla
/// -painiketta ja vahvista valinta painamalla  -painiketta.
*1VPT (Virtual Phone Technology, virtuaalikuuloketekniikka) on Sonyn kehittämä
äänenkäsittelytekniikka.
Normaalin äänenlaadun palauttaminen
Valitse ”None” vaiheessa  ja vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Jatkuu 
63
Musiikkiasetusten määrittäminen
”VPT(Surround)”-asetuksen voi valita myös ”Now Playing” -näytössä. Paina OPTION/
PWR OFF -painiketta ja valitse asetusvalikosta ”VPT(Surround)”.
Sisällysluettelo
 Vihje
Huomautus
Asetus/kuvake
Kuvaus
None
Studio ( )
Live ( )
Club ( )
Arena ( )
Matrix ( )
”VPT(Surround)”-asetus ei ole käytössä. (Oletusasetus)
Luo äänitysstudion tilavaikutelman.
Luo konserttisalin tilavaikutelman.
Luo musiikkiklubin tilavaikutelman.
Luo stadionin tilavaikutelman.
Tuottaa ääneen lisätehosteen ja luo luonnollisen,
täyteläisen äänen.
Luo esiintymislavan äänikentän vaimentamalla
lauluääniä ja lisäämällä musiikkiin tilaäänitehosteen.
Karaoke (
)
Hakemisto
”VPT(Surround)”-asetusten luettelo
Ääniasetukset näkyvät näytössä, kuten sulkeisiin on kirjoitettu.
Äänen eloisuus lisääntyy asetusjärjestyksessä ”Studio”, ”Live”, ”Club” ja ”Arena”.
Valikko
”VPT(Surround)”-asetusta ei käytetä videota toistettaessa tai FM-radiota kuunneltaessa.
64
Musiikkiasetusten määrittäminen
(Clear Stereo)
Settings
Viisisuuntainen
painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Music Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Musiikkiasetusten (”Music Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Clear Stereo” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse haluamasi asetus painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”On”: ”Clear Stereo” -toiminto on käytössä myös mukana toimitettuja
kuulokkeita käytettäessä.
”Off ”: ”Clear Stereo” -toiminto ei ole käytössä, ja ääni toistetaan
normaalisti. (Oletusasetus)
Huomautuksia
”Clear Stereo” -asetusta ei käytetä videota toistettaessa tai FM-radiota kuunneltaessa.
”Clear Stereo” -toiminto on suunniteltu niin, että sen vaikutus on suurin käytettäessä
laitteen mukana toimitettuja kuulokkeita. ”Clear Stereo” -tehosteella ei ehkä ole
vaikutusta muita kuulokkeita käytettäessä. Kun käytät muita kuulokkeita, valitse
”Clear Stereo” -asetukseksi ”Off ”.
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
Valikko
”Clear Stereo” -toiminto mahdollistaa äänen vasemman ja oikean kanavan
erillisen käsittelyn.
Sisällysluettelo
Clear Stereo -äänen käyttäminen kuuntelussa
65
Musiikkiasetusten määrittäminen
Sisällysluettelo
Korkeiden äänien korjaaminen
(DSEE(Sound Enhancer))
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
Settings
Valikko
Ottamalla ”DSEE*1(Sound Enhancer)” -toiminnon käyttöön voit nauttia
täyteläisestä ja luonnollisesta äänestä, joka on lähes alkuperäisen äänen
kaltainen.
Viisisuuntainen
painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Music Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Musiikkiasetusten (”Music Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”DSEE(Sound Enhance)” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse haluamasi asetus painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”On”: ”DSEE*1(Sound Enhancer)” -toiminto on käytössä. Ääntä
laajennetaan luonnollisesti siten, että se muistuttaa alkuperäistä ääntä.
”Off ”: Normaali äänentoisto. (Oletusasetus)
*1DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) on Sonyn kehittämä tekniikka, joka
parantaa pakattujen äänitiedostojen äänenlaatua palauttamalla pakkauksen aikana
poistetut korkeat äänet.
Jatkuu 
66
Musiikkiasetusten määrittäminen
Valikko
”DSEE(Sound Enhancer)” -asetus ei vaikuta videoihin eikä FM-radio-ohjelmiiin.
”DSEE(Sound Enhancer)” -toiminto ei vaikuta kappaleeseen, jos sen tiedostomuoto ei
ole pakattu, tai jos bittinopeus on niin suuri, etteivät korkeat taajuudet ole vaimentuneet.
Jos kappaleen bittinopeus on hyvin pieni, ”DSEE(Sound Enhancer)” -toiminnolla ei ole
vaikutusta.
Sisällysluettelo
Huomautuksia
Hakemisto
67
Musiikkiasetusten määrittäminen
Sisällysluettelo
Äänenvoimakkuuden säätäminen
(Dynamic Normalizer)
Settings
Viisisuuntainen
painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Music Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Musiikkiasetusten (”Music Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Dynamic Normalizer” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse haluamasi asetus painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”On”: Vähentää kappaleiden välisiä äänenvoimakkuuden tasoeroja.
”Off ”: Toistaa kappaleet siirrettäessä käytetyllä alkuperäisellä
äänenvoimakkuudella. (Oletusasetus)
Huomautus
”Dynamic Normalizer” -asetusta ei käytetä videota toistettaessa tai FM-radiota
kuunneltaessa.
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
Valikko
Kappaleiden välistä äänenvoimakkuutta voi pienentää tämän asetuksen avulla.
Kuunneltaessa albumin kappaleita satunnaistoistotilassa kappaleiden välistä
äänenvoimakkuutta säädetään niin, että äänenvoimakkuuden tasoerot olisivat
mahdollisimman pienet.
68
Videoiden toistaminen
Sisällysluettelo
Videoiden toistaminen
BACK/HOMEpainike
Hakemisto
Video Library
Valikko
Soittimessa on kaksi toistotilaa: yhden videotiedoston toistaminen
(yksittäistoisto) ja kaikkien soittimeen tallennettujen videotiedostojen
toistaminen jatkuvasti (Continuous Playback).
Viisisuuntainen
painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Video Library) painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Videoluettelo tulee näkyviin.
 Valitse toistettava video painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Toisto käynnistyy.
 Vihjeitä
Voit muuttaa videoluettelon näyttötapaa kohdassa . Lisätietoja on kohdassa
”Videoluettelon näyttötavan määrittäminen” ( sivu 76).
Jos videota ei ole koskaan aikaisemmin toistettu tällä soittimella, se on merkitty
videoluettelossa kuvakkeella
.
Valitse ”Continuous Playback” -asetukseksi ”On”, jos haluat toistaa kaikki videotiedostot
( sivu 75).
Kun ”Display”-asetukseksi on valittu ”On” ( sivu 72), videota toistettaessa näytössä
näkyvät yksityiskohtaiset tiedot, kuten videon nimi, sen toistokuvake ja kulunut aika.
Tiedot katoavat näytöstä, jos asetukseksi valitaan ”Off ”.
Voit toistaa viimeksi toistetun videon. Paina videoluettelossa OPTION/PWR OFF painiketta ja valitse asetusvalikosta ”Most Recent Video”.
Voit asettaa videotiedostoille pikkukuvia, kun videotiedostoja siirretään soittimeen
( sivu 76).
Huomautus
Videoluetteloissa voidaan näyttää enintään 1 000 videotiedostoa.
Jatkuu 
69
Videoiden toistaminen
Seuraavan videon alkukohdan
etsiminen ( )*1
Nykyisen videon alkukohdan
etsiminen ( )*2
Kelaa hieman eteenpäin ( )*3
Kelaa hieman taaksepäin
( )*3
Kelaa taukotilassa olevaa
videota nopeasti eteenpäin
( )*4
Kelaa taukotilassa olevaa
videota nopeasti taaksepäin
( )*4
Kelaa nopeasti eteenpäin ( ,
, )
Paina  -painiketta.
Kelaa nopeasti taaksepäin (
, )
Paina  -painiketta.
Paina  -painiketta, kun video on taukotilassa.
Paina  -painiketta, kun video on taukotilassa.
Paina  -painiketta ja pidä sitä alhaalla, kun
video on taukotilassa.
Paina  -painiketta ja pidä sitä alhaalla, kun
video on taukotilassa.
Eteenpäinkelauksen nopeus muuttuu nopeasti
kolmivaiheisesti joka kerta, kun painat  painiketta ( (×10),
(×30),
(×100)).
Voit keskeyttää toiminnon painamalla  painiketta.
, Taaksepäinkelauksen nopeus muuttuu nopeasti
kolmivaiheisesti joka kerta, kun painat  painiketta ( (×10),
(×30),
(×100)).
Voit keskeyttää toiminnon painamalla  painiketta.
*1Käynnistyy, kun ”Continuous Playback” -asetukseksi on valittu ”On” ( sivu 75).
*2Kun ”Continuous Playback” -asetukseksi on valittu ”On”, voit siirtyä nykyisestä videosta
edellisen videon aloituskohtaan painamalla  -painiketta kaksi kertaa.
*3Eteenpäin- tai taaksepäinkelauksen määrä vaihtelee videokohtaisesti.
*4Eteenpäin- tai taaksepäinkelauksen nopeus vaihtelee videon pituuden mukaan.
Hakemisto
Viisisuuntaisen painikkeen toiminto
Valikko
Toimenpide (kuvake)
Sisällysluettelo
Tietoa videoiden toistosta
70
Videoiden toistaminen
Sisällysluettelo
Videon näyttösuunnan määrittäminen
Voit valita videon näyttösuunnaksi ”Vertical”, ”Horizontal (right)” tai
”Horizontal (left)”.
Valikko
BACK/HOMEpainike
Hakemisto
Settings
Viisisuuntainen
painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Video Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Videoasetusten (”Video Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Video Orientation” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Jatkuu 
71
Videoiden toistaminen
Hakemisto
”Vertical”
Valikko
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”Vertical”: Näytön koko on 240 × 180 kuvapistettä. (Oletusasetus)
”Horizontal (right)” tai ”Horizontal (left)”: Näytön koko on 320 × 240
kuvapistettä.
Viisisuuntaisen painikkeen toiminnot muuttuvat ”Video Orientation” asetuksen mukaan ( sivu 18).
Sisällysluettelo
 Valitse haluamasi asetus painamalla /// -painiketta ja
4:3-lähde
16:9-lähde
”Horizontal”
4:3-lähde
16:9-lähde
 Vihjeitä
Videon näyttösuunnan voi määrittää videon ”Now Playing” -näytössä. Paina OPTION/
PWR OFF -painiketta ja valitse asetusvalikosta ”Video Orientation”.
Kun ”Display”-asetukseksi on valittu ”On” ( sivu 72), näytössä näkyvät
yksityiskohtaiset tiedot, kuten videon nimi, sen toistokuvake ja kulunut aika. Tiedot
katoavat näytöstä, jos asetukseksi valitaan ”Off ”.
Huomautus
Jos ”Video Orientation” -asetukseksi on valittu ”Horizontal (right)” tai ”Horizontal
(left)”, videon nimeä ei näytetä.
72
Videoiden toistaminen
Videoita toistettaessa voidaan näyttää tai piilottaa videon yksityiskohtaiset
tiedot, kuten sen nimi, toistokuvake ja kulunut toistoaika.
Viisisuuntainen
painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Video Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Videoasetusten (”Video Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Display” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse haluamasi asetus painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”On”: Näyttää esimerkiksi videon nimen, toiston tilan tai kuluneen ajan.
”Off ”: Piilottaa toistettavan videon yksityiskohtaiset tiedot ja näyttää ne
vain soitinta käytettäessä. (Oletusasetus)
 Vihje
Näytön asetukset voi määrittää videon ”Now Playing” -näytössä. Paina OPTION/
PWR OFF -painiketta ja valitse asetusvalikosta ”Display”.
Huomautus
Jos ”Video Orientation” -asetukseksi valitaan ”Horizontal (right)” tai ”Horizontal (left)”,
videon nimeä ei näytetä.
Hakemisto
Settings
Valikko
BACK/HOMEpainike
Sisällysluettelo
Videonäytön asetusten määrittäminen
73
Videoiden toistaminen
Voit zoomata toistettavaa videota.
Valikko
BACK/HOMEpainike
Settings
Sisällysluettelo
Zoomaustoiminnon asetusten määrittäminen
Hakemisto
Viisisuuntainen
painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Video Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Videoasetusten (”Video Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Zoom Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Jatkuu 
74
Videoiden toistaminen
”Full”
”Off”
4:3-lähde
4:3-lähde
4:3-lähde
16:9-lähde
16:9-lähde
16:9-lähde
Pisteviivakehys näyttää alkuperäisen videokuvan koon.
 Vihje
Zoomausasetukset voi määrittää videon ”Now Playing” -näytössä. Paina OPTION/
PWR OFF -painiketta ja valitse asetusvalikosta ”Zoom Settings”.
Hakemisto
”Auto”
Valikko
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”Auto”: Videokuvaa suurennetaan tai pienennetään siten, että se sopii
kokonaan käytettävissä olevalle näyttöalueelle alkuperäisessä
kuvasuhteessa. Kuvasuhteessa 16:9 olevaa (suorakaiteen muotoista)
videota toistettaessa videokuvan pitkä sivu sovitetaan näyttöön, ja kuvan
ylä- ja alareunaan tulee musta palkki. (Oletusasetus)
”Full”:
Videokuvaa suurennetaan tai pienennetään siten, että se sopii

kokonaan käytettävissä olevalle näyttöalueelle alkuperäisessä
kuvasuhteessa. Kuvasuhteessa 16:9 olevaa (suorakaiteen muotoista)
videota toistettaessa videokuvan lyhyt sivu sovitetaan näyttöön, kun taas
kuvan oikeata ja vasenta reunaa leikataan siten, että kuva mahtuu
näyttöön.
”Off ”: Videokuvaa ei suurenneta tai pienennetä, ja se esitetään
alkuperäisellä tarkkuudella. Jos videon tarkkuus on liian suuri, kuvan
vasen tai oikea reuna tai ylä- tai alareuna jää näkymättömiin.
Sisällysluettelo
 Valitse haluamasi asetus painamalla /// -painiketta ja
75
Videoiden toistaminen
Kaikkia soittimeen tallennettuja videoita voi toistaa jatkuvasti.
Settings
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Video Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Videoasetusten (”Video Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Continuous Playback” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse haluamasi asetus painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”On”: Toistaa kaikki soittimeen tallennetut videot.
”Off ”: Toistaa yhden valitun videon. (Oletusasetus)
 Vihje
Jos ”Continuous Playback” -asetukseksi valitaan ”Off ”, soitin muistaa jokaisen videon
viimeisen pysäytyskohdan. Näin videon toiston voi aloittaa siitä kohdasta, johon
edellisellä kerralla jäätiin.
Huomautus
Video-podcast-episodeja ei voida toistaa jatkuvasti, vaikka ”Continuous Playback” asetuksena olisi ”On”.
Hakemisto
Viisisuuntainen
painike
Valikko
BACK/HOMEpainike
Sisällysluettelo
Videoiden toistaminen jatkuvasti
76
Videoiden toistaminen
Soittimessa on kolme näyttötapaa. Videoluettelon näyttötavan voi valita
vaihtoehdoista ”Title Only”, ”Title With Thumbnail*1” ja ”Thumbnail Only”.
Viisisuuntainen
painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Video Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Videoasetusten (”Video Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Video List Format” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse haluamasi asetus painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”Title Only”: Näyttää videoluettelossa vain videoiden nimet.
”Title With Thumbnail”: Näyttää videoiden pikkukuvan, nimen ja
toistoajan. (Oletusasetus)
”Thumbnail Only”: Näyttää videoluettelossa vain pikkukuvat.
*1”Thumbnail” eli pikkukuva tarkoittaa videon yhden kohtauksen pienikokoista kuvaa.
 Vihjeitä
Videoluettelon näyttötavan voi määrittää videoluettelonäytössä. Paina OPTION/
PWR OFF -painiketta ja valitse asetusvalikosta ”Video List Display Format”.
Voit asettaa videotiedostoille pikkukuvia, kun videotiedostoja siirretään soittimeen
( sivu 29).
Huomautus
Tiedostomuoto voi aiheuttaa sen, ettei pikkukuvia näytetä.
Hakemisto
Settings
Valikko
BACK/HOMEpainike
Sisällysluettelo
Videoluettelon näyttötavan määrittäminen
77
Videoiden toistaminen
Settings
Viisisuuntainen
painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Video Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Videoasetusten (”Video Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”On-Hold Display” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse haluamasi asetus painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”Yes”: Kun soitin on estotilassa, ohjauspainikkeet ovat poissa käytöstä,
mutta videoita voidaan toistaa tavalliseen tapaan. (Oletusasetus)
”No”: Kun soitin on estotilassa, ohjauspainikkeet ovat poissa käytöstä ja
näyttö pimeänä, mutta videon ääni toistetaan.
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
Valikko
Kun soitin on videoiden toistamisen aikana estotilassa, asetuksia voi valita
toistamalla videota tavalliseen tapaan tai sammuttamalla näytön ja
kuuntelemalla ainoastaan videon ääntä.
Voit säästää akun virtaa ja pidentää akun käyttöikää asettamalla asetukseksi
”No”.
Sisällysluettelo
Vain videoiden äänen toistaminen
78
Videoiden toistaminen
Sisällysluettelo
Kappaleiden poistaminen videokirjastosta
(”Video Library”)
Soittimen videokirjastossa (”Video Library”) olevat videot voi poistaa.
valikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Video Library) painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Videoluettelo tulee näkyviin.
 Valitse poistettava video painamalla /// -painiketta ja paina
OPTION/PWR OFF -painiketta.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
 Valitse ”Delete Video” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Yes” painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Soitin poistaa valitsemasi videon.
 Vihje
Videoita voi poistaa myös ”Now Playing” -näytössä. Avaa asetusvalikko painamalla
OPTION/PWR OFF -painiketta ja valitse luettelosta ”Delete Video”.
Hakemisto
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Home-
Valikko
Video Library
BACK/HOMEpainike
OPTION/PWR OFF -painike
Viisisuuntainen
painike
79
Videoiden toistaminen
Asetusvaihtoehdot
Kuvaus ja lisätietoja
Now Playing
Play from beginning
Detailed Information
Näyttää ”Now Playing” -näytön.
Etsii videon alun ( sivu 69).
Näyttää tiedoston tiedot, kuten tiedoston koon,
kuvatarkkuuden, kuva- ja äänipakkaustavan ja
nimen.
Määrittää videoluettelon näyttötavan ( sivu 76).
Poistaa soittimessa olevat videot ( sivu 78).
Aloittaa viimeksi toistetun videon toiston.
Viimeksi toistetun kappaleen ”Now Playing” näyttö tulee näkyviin.
Video List Display Format
Delete Video
Most Recent Video
Go to the song playback
screen
”Now Playing” -näytössä näkyvät asetusvaihtoehdot
Asetusvaihtoehdot
Kuvaus ja lisätietoja
Play from beginning
Zoom Settings
Etsii videon alun ( sivu 69).
Määrittää zoomaustoiminnon asetukset
( sivu 73).
Asettaa videon suunnan ( sivu 70).
Määrittää, näytetäänkö videon tiedot ( sivu 72).
Näyttää tiedoston tiedot, kuten tiedoston koon,
kuvatarkkuuden, kuva- ja äänipakkaustavan ja
nimen.
Poistaa soittimessa olevat videot ( sivu 78).
Säätää näytön kirkkautta ( sivu 116).
Näyttää nykyisen ajan ( sivu 117).
Viimeksi toistetun kappaleen ”Now Playing” näyttö tulee näkyviin.
Video Orientation
Display
Detailed Information
Delete Video
Brightness
Clock Display
Go to the song playback
screen
Hakemisto
Luettelonäytössä näkyvät asetusvaihtoehdot
Valikko
Videoasetusvalikon voi avata painamalla OPTION/PWR OFF -painiketta
luettelonäytössä (myös pikkukuvanäytössä), kuten videoluettelossa tai
videoiden ”Now Playing” -näytössä. Videoasetusvalikossa voi määrittää
erilaisia videoasetuksia.
Asetusvalikon asetukset voivat vaihdella sen mukaan, mistä näytöstä
asetusvalikko avataan.
Sisällysluettelo
Videoasetusvalikon avaaminen
80
Podcast-ohjelmien toistaminen
Podcast Library
Viisisuuntainen
painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Podcast Library) painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Podcast-kanavien luettelo tulee näkyviin.
 Valitse haluamasi kanava painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Episodien luettelo tulee näkyviin.
 Valitse episodi painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Valitun episodin toisto alkaa.
 Vihje
Jos kanava sisältää episodeja, joita ei ole koskaan toistettu, kanavan vieressä
. Samoin jos episodia ei ole koskaan toistettu, episodin
kanavaluettelossa on kuvake
vieressä episodiluettelossa on kuvake
.
Huomautuksia
Podcast-episodeja ei voi tallentaa ”Music Library”- eikä ”Video Library” -kirjastoon. Ne
voi toistaa ”Podcast Library” -valikosta.
Tällä soittimella ei voi toistaa valokuva-podcast-episodeja.
Podcast-episodeja ei voida toistaa jatkuvasti, vaikka ”Continuous Playback” -asetuksena
olisi ”On”. Jos painiketta / painetaan, toisto palaa episodin alkuun.
Toimintoja ”Direct Search” ( sivu 40) ja ”Folder +/−” ( sivu 58) ei voi käyttää
podcast-episodeihin.
Kanavakansioluettelossa voidaan näyttää enintään 1 000 kanavakansiota ja
episodiluettelossa enintään 10 000 episodia.
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
Valikko
Voit toistaa podcast-episodeja siirtämällä ne soittimeen Content Transfer- tai
Media Manager for WALKMAN -ohjelmiston tai Windowsin
Resurssienhallinnan avulla.
Sisällysluettelo
Podcast-episodien toistaminen
81
Podcast-ohjelmien toistaminen
Sisällysluettelo
Podcast-episodien poistaminen
Podcast-episodeja voi poistaa soittimen avulla.
valikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Podcast Library) painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Kanavien luettelo tulee näkyviin.
 Valitse haluamasi kanava painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Episodien luettelo tulee näkyviin.
 Valitse poistettava episodi painamalla /// -painiketta ja
paina OPTION/PWR OFF -painiketta.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
 Valitse ”Delete This File” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Yes” painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Valittu episodi poistetaan.
 Vihjeitä
Myös kanavia voi poistaa. Valitse kanavaluettelossa kanava painamalla ///
-painiketta, avaa asetusvalikko painamalla OPTION/PWR OFF -painiketta ja valitse
”Delete This Folder”.
poistaa podcast-episodeja ”Now Playing” -näytössä. Avaa asetusvalikko painamalla
Voit

OPTION/PWR OFF -painiketta ja valitse luettelosta ”Delete This File”.
Hakemisto
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Home-
Valikko
Podcast Library
BACK/HOMEpainike
OPTION/PWR OFF -painike
Viisisuuntainen
painike
82
Podcast-ohjelmien toistaminen
Hakemisto
Kanavaluettelonäytössä näkyvät asetusvaihtoehdot
Asetusvaihtoehdot
Kuvaus ja lisätietoja
Now Playing
Delete This Folder
Näyttää ”Now Playing” -näytön.
Poistaa kanavan soittimesta ( sivu 81).
Edipsodiluettelonäytössä näkyvät asetusvaihtoehdot
Asetusvaihtoehdot
Kuvaus ja lisätietoja
Now Playing
Detailed information
Näyttää ”Now Playing” -näytön.
Näyttää episodin tiedot. Näytettävät tiedot ovat
erilaisia kappaleille tai videoille.
Poistaa episodin soittimesta ( sivu 81).
Poistaa kanavan soittimesta ( sivu 81).
Delete This File
Delete This Folder
Valikko
Voit avata Podcast-asetusvalikon painamalla OPTION/PWR OFF -painiketta
kanavaluettelonäytössä, episodiluettelonäytössä tai podcast-ohjelmien ”Now
Playing” -näytössä. Podcast-asetusvalikossa voi määrittää erilaisia podcastasetuksia.
Asetusvalikon asetukset voivat vaihdella sen mukaan, mistä näytöstä
asetusvalikko avataan.
Sisällysluettelo
Podcast-asetusvalikon avaaminen
Jatkuu 
83
Podcast-ohjelmien toistaminen
Equalizer
VPT(Surround)
Muokkaa äänenlaatua ( sivu 60).
Mukauttaa ”VPT(Surround)”-asetuksia
( sivu 62).
Cover Art
Näyttää kansikuvan ( sivu 50).
Detailed Information
Delete This File
Näyttää kappaleen tiedot, kuten toistoajan,
äänimuodon, bittinopeuden ja tiedostonimen.
Poistaa episodin soittimesta ( sivu 81).
Clock Display
Näyttää nykyisen ajan ( sivu 117).
Videoepisodien ”Now Playing” -näytössä näkyvät asetusvaihtoehdot
Asetusvaihtoehdot
Kuvaus ja lisätietoja
Play from beginning
Zoom Settings
Etsii videon alun ( sivu 69).
Määrittää zoomaustoiminnon asetukset
( sivu 73).
Asettaa videon suunnan ( sivu 70).
Video Orientation
Display
Määrittää, näytetäänkö videon tiedot
( sivu 72).
Detailed Information
Näyttää tiedoston tiedot, kuten tiedoston koon,
kuvatarkkuuden, kuva- ja äänipakkaustavan ja
nimen.
Delete This File
Brightness
Clock Display
Poistaa episodin soittimesta ( sivu 81).
Säätää näytön kirkkautta ( sivu 116).
Näyttää nykyisen ajan ( sivu 117).
Go to the song playback screen Viimeksi toistetun kappaleen ”Now Playing” näyttö tulee näkyviin.
Hakemisto
Kuvaus ja lisätietoja
Valikko
Asetusvaihtoehdot
Sisällysluettelo
Ääniepisodien ”Now Playing” -näytössä näkyvät asetusvaihtoehdot
84
Valokuvien toistaminen
Näytössä voi esittää yhden kuvan kerrallaan (yksittäiskuvien näyttäminen) tai
useita kuvia jatkuvasti (diaesityksen toistaminen) ( sivu 89).
Valikko
Photo Library
Sisällysluettelo
Valokuvien näyttäminen
BACK/HOMEpainike
Hakemisto
Viisisuuntainen
painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Photo Library) painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Valokuvakansioiden luettelo tulee näkyviin.
 Valitse kansio painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Valokuvaluettelo tulee näkyviin.
 Valitse valokuva painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Valittu valokuva tulee näyttöön.
Edelliset tai seuraavat valokuvat voi näyttää painamalla / -painiketta.
Jatkuu 
85
Valokuvien toistaminen
Huomautuksia
Hakemisto
Valokuvakansioluettelossa voidaan näyttää enintään 1 000 valokuvakansiota.
Valokuvaluetteloissa voidaan näyttää enintään 10 000 valokuvaa riippumatta niiden
kansioiden määrästä, joissa kuvat ovat.
valokuva on liian suuri tai valokuvatiedosto on vahingoittunut, näyttöön tulee
Jos

eikä valokuvaa voida näyttää.
Jos valokuvat eivät ole DCF 2.0 -yhteensopivia (tai jos esimerkiksi kansion/tiedoston
nimi on liian pitkä), toiminnon suorittamiseen (valokuvien näyttämiseen tai
diaesitykseen käynnistämiseen) voidaan tarvita enemmän aikaa.
Valikko
Kappaleiden toistoa tai FM-vastaanottoa jatketaan myös silloin, kun etsit valokuvia
valokuvakansioiden luetteloista ja valokuvaluetteloista tai kun valokuvan ”Now Playing”
-näyttö näkyy.
kansiossa olevia valokuvia voi näyttää jatkuvasti (diaesityksen toistaminen)
Valitussa

( sivu 89).
Soittimeen siirretyt valokuvat voi järjestää kansioiden mukaan. Valitse soitin
([WALKMAN]) Windowsin Resurssienhallinnassa ja vedä ja pudota uusi kansio
”PICTURES”- tai ”PICTURE”-kansion alle. Lisätietoja datahierarkiasta on  sivulla 30.
Sisällysluettelo
 Vihjeitä
86
Valokuvien toistaminen
Voit valita valokuvan näyttösuunnaksi ”Vertical”, ”Horizontal (right)” tai
”Horizontal (left)”.
Valikko
BACK/HOMEpainike
Hakemisto
Settings
Sisällysluettelo
Valokuvan näyttösuunnan määrittäminen
Viisisuuntainen
painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla -painiketta.
 Valitse ”Photo Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Valokuva-asetusten (”Photo Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Photo Orientation” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Jatkuu 
87
Valokuvien toistaminen
”Horizontal”
 Vihje
Valokuvan näyttösuunnan voi määrittää valokuvan ”Now Playing” -näytössä. Paina
OPTION/PWR OFF -painiketta ja valitse asetusvalikosta ”Photo Orientation”.
Hakemisto
”Vertical”
Valikko
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”Vertical”: Näytön koko on 240 × 180 kuvapistettä. (Oletusasetus)
”Horizontal (right)” tai ”Horizontal (left)”: Näytön koko on 320 × 240
kuvapistettä.
Viisisuuntaisen painikkeen toiminnot muuttuvat ”Photo Orientation” asetuksen ( sivu 19) mukaan.
Sisällysluettelo
 Valitse haluamasi asetus painamalla /// -painiketta ja
88
Valokuvien toistaminen
Valokuvaa näytettäessä voidaan näyttää tai piilottaa valokuvan tiedot, kuten
toiston tilan osoittava kuvake.
Viisisuuntainen
painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla -painiketta.
 Valitse ”Photo Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Valokuva-asetusten (”Photo Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Display” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse haluamasi asetus painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”On”: Näyttää esimerkiksi nykyisen valokuvan nimen, kuvauspäivän,
toiston tilan ja valokuvan numeron.
”Off ”: Piilottaa nykyisen valokuvan tiedot. (Oletusasetus)
 Vihje
Näytön asetukset voi määrittää valokuvan ”Now Playing” -näytössä. Paina OPTION/
PWR OFF -painiketta ja valitse asetusvalikosta ”Display”.
Huomautus
 Jos ”Photo Orientation” -asetukseksi on valittu ”Horizontal (right)” tai ”Horizontal
(left)” ( sivu 86), valokuvan nimeä ei näytetä, vaikka ”Display”-asetukseksi olisi
valittu ”On”.
Hakemisto
Settings
Valikko
BACK/HOMEpainike
Sisällysluettelo
Valokuvanäytön asetusten määrittäminen
89
Valokuvien toistaminen
Sisällysluettelo
Diaesityksen toistaminen
Valitussa kansiossa olevia valokuvia voi näyttää jatkuvasti.
BACK/HOMEpainike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Photo Library) painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Valokuvakansioiden luettelo tulee näkyviin.
 Valitse valokuvakansio painamalla /// -painiketta, paina
 -painiketta ja pidä sitä alhaalla.
Diaesitys alkaa.
 Vihje
Diaesityksen voi aloittaa usealla eri tavalla:
Paina  -painiketta valokuvaluettelossa ja pidä sitä alhaalla.
Paina  -painiketta valokuvan ”Now Playing” -näytössä.
Paina OPTION/PWR OFF -painiketta valokuvakansioiden luettelossa tai
valokuvaluettelossa, ja valitse asetusvalikosta ”Begin slide show”.
Huomautus
Diaesityksen aikana näyttö ei pimene eikä näytönsäästäjä käynnisty automaattisesti
( sivu 111).
Hakemisto
Viisisuuntainen
painike
Valikko
Photo Library
90
Valokuvien toistaminen
Diaesitykseen kuuluvia valokuvia voi näyttää jatkuvasti.
Settings
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla -painiketta.
 Valitse ”Photo Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Valokuva-asetusten (”Photo Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Slide Show Repeat” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse haluamasi asetus painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”On”: Näyttää valokuvakansiossa olevat valokuvat peräkkäin ja
jatkuvasti.
”Off ”: Näyttää valokuvakansiossa olevat valokuvat peräkkäin viimeiseen
kuvaan asti, palaa ensimmäiseen valokuvaan ja keskeyttää toiston.
(Oletusasetus)
 Vihje
Diaesityksen esitystavan voi määrittää valokuvan ”Now Playing” -näytössä. Paina
OPTION/PWR OFF -painiketta ja valitse asetusvalikosta ”Slide Show Repeat”.
Huomautus
Diaesityksen aikana näyttö ei pimene eikä näytönsäästäjä käynnisty automaattisesti
( sivu 111).
Hakemisto
Viisisuuntainen
painike
Valikko
BACK/HOMEpainike
Sisällysluettelo
Diaesityksen esitystilan määrittäminen
91
Valokuvien toistaminen
Kunkin valokuvan näyttämisen keston voi määrittää.
Settings
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Photo Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Valokuva-asetusten (”Photo Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Slide Show Interval” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse haluamasi asetus painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Valokuvien väliseen siirtymiseen käytettävä aika vaihtelee sen mukaan,
onko aikaväliksi valittu ”Short”, ”Normal” (oletusasetus) tai ”Long”.
 Vihje
Diaesityksen aikavälin voi määrittää valokuvan ”Now Playing” -näytössä. Paina
OPTION/PWR OFF -painiketta ja valitse asetusvalikosta ”Slide Show Interval”.
Huomautus
Valokuvan näyttämiseen saattaa kulua jonkin aikaa, jos valokuva on suuri.
Hakemisto
Viisisuuntainen
painike
Valikko
BACK/HOMEpainike
Sisällysluettelo
Diaesityksen aikavälin määrittäminen
92
Valokuvien toistaminen
Soittimessa on kolme näyttötapaa. Valokuvaluettelon näyttötavan voi valita
vaihtoehdoista ”Title Only”, ”Title With Thumbnail*1” ja ”Thumbnail Only”.
Viisisuuntainen
painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla -painiketta.
 Valitse ”Photo Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Valokuva-asetusten (”Photo Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Photo List Format” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse haluamasi asetus painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”Title Only”: Näyttää valokuvaluettelossa vain valokuvien nimet.
”Title With Thumbnail”: Näyttää valokuvaluettelossa valokuvan nimen
ja pikkukuvan.
”Thumbnail Only”: Näyttää valokuvaluettelossa vain pikkukuvat.
(Oletusasetus)
*1”Thumbnail” eli pikkukuva tarkoittaa valokuvan pienikokoista kuvaa.
 Vihje
Valokuvaluettelon näyttötavan voi määrittää valokuvaluettelonäytössä. Paina OPTION/
PWR OFF -painiketta ja valitse asetusvalikosta ”Photo List Display Format”.
Huomautus
Tiedostomuoto voi aiheuttaa sen, ettei pikkukuvia näytetä.
Hakemisto
Settings
Valikko
BACK/HOMEpainike
Sisällysluettelo
Valokuvaluettelon näyttötavan määrittäminen
93
Valokuvien toistaminen
Valokuvien poistaminen valokuvakirjastosta
(”Photo Library”)
Sisällysluettelo
Kun poistat valokuvia valokuvakirjastosta (”Photo Library”), käytä Media
Manager for WALKMAN -ohjelmistoa tai Windowsin Resurssienhallintaa.
Katso lisätietoja Media Manager for WALKMAN -ohjelmiston käytöstä sen
ohjetoiminnosta.
Valikko
Media Manager for WALKMAN -ohjelmiston avulla ei voi poistaa valokuvia, joiden
nimi on muutettu Windowsin Resurssienhallinnan avulla.
Hakemisto
Huomautus
94
Valokuvien toistaminen
Asetusvaihtoehdot
Kuvaus ja lisätietoja
Now Playing
Begin slide show
Detailed Information
Näyttää ”Now Playing” -näytön.
Aloittaa diaesityksen ( sivu 89).
Näyttää tiedoston tiedot, kuten tiedoston koon,
tarkkuuden ja nimen.
Määrittää valokuvaluettelon näyttötavan
( sivu 92).
Aloittaa viimeksi toistetun valokuvan toiston.
Viimeksi toistetun kappaleen ”Now Playing” näyttö tulee näkyviin.
Photo List Display Format
Most Recent Photo
Go to the song playback
screen
”Now Playing” -näytössä näkyvät asetusvaihtoehdot
Asetusvaihtoehdot
Kuvaus ja lisätietoja
Photo Orientation
Display
Määrittää valokuvan näyttösuunnan ( sivu 86).
Määrittää, näytetäänkö valokuvan tiedot
( sivu 88).
Näyttää tiedoston tiedot, kuten tiedoston koon,
tarkkuuden ja nimen.
Asettaa parhaillaan näytettävän valokuvan
taustakuvaksi ( sivu 114).
Valitsee diaesityksen esitystilan ( sivu 90).
Valitsee diaesityksen aikavälin ( sivu 91).
Säätää näytön kirkkautta ( sivu 116).
Näyttää nykyisen ajan ( sivu 117).
Viimeksi toistetun kappaleen ”Now Playing” näyttö tulee näkyviin.
Detailed Information
Use This Photo as the
Wallpaper
Slide Show Repeat
Slide Show Interval
Brightness
Clock Display
Go to the song playback
screen
Hakemisto
Luettelonäytössä näkyvät asetusvaihtoehdot
Valikko
Valokuva-asetusvalikko avataan painamalla OPTION/PWR OFF -painiketta
luettelonäytössä (myös pikkukuvanäytössä), kuten valokuvakansioiden
luettelossa, tai valokuvan ”Now Playing” -näytössä. Valokuva-asetusvalikossa
voit määrittää erilaisia valokuva-asetuksia.
Asetusvalikon asetukset voivat vaihdella sen mukaan, miltä näytöltä
asetusvalikko avataan.
Sisällysluettelo
Valokuva-asetusvalikon avaaminen
95
FM-radion kuunteleminen
Soittimessa on sisäinen FM-radio. Kuulokkeiden johto toimii antennina, joten
kytke kuulokkeet ja suorista johto täyteen pituuteensa.
Valikko
BACK/HOME-painike
FM Radio
Sisällysluettelo
FM-radion kuunteleminen
OPTION/PWR OFF -painike
1 FM-radion ottaminen käyttöön
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(FM Radio) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
FM-radion ikkuna avautuu.
Taajuus
Esiviritysnumero
Todellinen näyttö voi poiketa tässä esitetystä. Tämä
määräytyy soittimen ostomaan/-alueen mukaan.
Jatkuu 
Hakemisto
Viisisuuntainen painike
96
FM-radion kuunteleminen
Valikko
Soittimeen voidaan määrittää esiasetuksiksi enintään 30 käyttöalueella
kuuluvaa radioasemaa automaattisesti ”Auto Preset” -toiminnon avulla. Kun
käytät FM-radiota ensimmäisen kerran tai siirryt uudelle alueelle,
suosittelemme, että esivirität kuuluvat radioasemat ”Auto Preset” -toiminnon
avulla.
Sisällysluettelo
2 Radioasemien automaattinen esiviritys (Auto Preset)
 Paina OPTION/PWR OFF -painiketta FM-vastaanoton aikana.
 Valitse "Auto Preset" painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse "Yes" painamalla / -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Vastaanotettavat radioasemat saavat esiasetuksensa alimmasta taajuudesta
alkaen ylimpään taajuuteen saakka.
Kun esiasetukset on tehty, näkyviin tulee teksti ”Auto Preset completed.” ja
ensimmäinen esiviritetty asema on vastaanotettavissa.
Huomautus
”Auto Preset” -toiminnon käyttäminen poistaa aiemmat esiviritetyt asemat.
Automaattisen esivirityksen keskeyttäminen
Valitse ”No” vaiheessa  ja vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Tarpeettomien asemien vastaanoton estäminen
Jos radiovastaanotossa on häiriöitä tai herkkyys on liian suuri, muuta
vastaanottoasetukseksi ( sivu 100) ”Low”.
Jatkuu 
Hakemisto
Asetusvalikko tulee näkyviin.
97
FM-radion kuunteleminen
Toiminto
Käyttö
Edellisen taajuuden valitseminen
Paina  -painiketta.
Pidä  -painiketta painettuna.
Pidä  -painiketta painettuna.
Paina  -painiketta.
Paina  -painiketta.
*1Kun  () -painiketta painetaan FM-vastaanoton aikana, soitin etsii edellisen
(tai seuraavan) radioaseman. Jos aseman signaalin voimakkuus on riittävä, asema
hyväksytään.
Jos radiovastaanotossa on häiriöitä tai herkkyys on liian suuri, muuta
vastaanottoasetukseksi ( sivu 100) ”Low”.
*2Tämä asetus peruuntuu, jos asemia ei ole esiviritetty. Esiviritä vastaanotettavat asemat
”Auto Preset” -toiminnolla ( sivu 96).
 Vihje
Kuulokkeiden johto toimii antennina, joten vedä se niin suoraksi kuin mahdollista.
FM-radion äänen mykistäminen hetkellisesti
Kun painat  -painiketta, FM-radion ääni mykistyy. Kun painat  painiketta uudelleen, FM-radion ääni mykistyy.
Hakemisto
Edellisen vastaanotettavan
radioaseman haku*1
Seuraavan vastaanotettavan
radioaseman haku*1
Edellisen esiviritysnumeron
valitseminen*2
Seuraavan esiviritysnumeron
valitseminen*2
Paina  -painiketta.
Valikko
Seuraavan taajuuden valitseminen
Sisällysluettelo
3 Radioasemien valitseminen
98
FM-radion kuunteleminen
Voit esivirittää ne radioasemat, joita automaattinen ”Auto Preset” -toiminto
( sivu 96) ei löydä.
Sisällysluettelo
Radioasemien esivirittäminen manuaalisesti
Valikko
FM Radio
Viisisuuntainen painike
 Valitse haluamasi taajuus painamalla / -painiketta.
 Paina  -painiketta ja pidä sitä alhaalla.
Vaiheessa  valittu taajuus määritetään esiasetukseksi, ja vastaava
esiviritysnumero tulee näkyviin taajuuden alapuolelle.
 Vihjeitä
Voit esivirittää enintään 30 asemaa.
FM Manual Preset -toimintoa voi käyttää myös FM-radion näytöstä. Paina OPTION/
PWR OFF -painiketta ja valitse asetusvalikosta ”Save to Preset”.
Huomautuksia
Esiviritysnumerot tallennetaan järjestyksessä alimmasta taajuudesta ylimpään.
Jos esiviritettävä asema on jo esiviritetty, näyttöön tulee viesti ”Preset already exists.”,
eikä asemaa voi esivirittää uudelleen.
Jatkuu 
Hakemisto
OPTION/PWR OFF -painike
99
FM-radion kuunteleminen
 Valitse taajuudelle haluamasi esiviritysnumero painamalla Sisällysluettelo
Esiviritettyjen radioasemien poistaminen
/ -painiketta FM-vastaanoton aikana.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Kun esiviritetty radioasema on poistettu, näkyviin tulee viesti.
Hakemisto
 Valitse ”Delete from Preset” painamalla /// -painiketta ja
Valikko
 Paina OPTION/PWR OFF -painiketta.
100
FM-radion kuunteleminen
(Scan Sensitivity)
Settings
Viisisuuntainen
painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”FM Radio Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”FM Radio Settings” -asetusten luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Scan Sensitivity” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Low” painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Vastaanottoherkkyyden oletusasetuksen palauttaminen
Valitse ”High” vaiheessa  ja vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
Valikko
Kun asemia valitaan ”Auto Preset” -toiminnolla ( sivu 96) tai / painikkeella, FM-radio voi vastaanottaa tarpeettomia asemia liian suuren
herkkyyden takia. Valitse tällöin herkkyysasetukseksi ”Low”. Oletusasetus on
”High”.
Sisällysluettelo
Vastaanottoherkkyyden asettaminen
101
FM-radion kuunteleminen
Settings
Viisisuuntainen
painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”FM Radio Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”FM Radio Settings” -asetusten luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Mono/Auto” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Mono” painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Automaattiasetuksen palauttaminen
Valitse ”Auto” vaiheessa  ja vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
Valikko
Jos FM-vastaanotossa on kohinaa, valitse vastaanottoasetukseksi ”Mono”. Näin
soittimesta kuuluvat äänet tulevat monofonisina. Jos valitset asetukseksi ”Auto”,
vastaanottotilaa vaihdellaan tulevan signaalin laadun mukaan stereo- ja
monoäänen välillä. Oletusasetus on ”Auto”.
Sisällysluettelo
Mono- ja stereoäänen vaihtaminen (Mono/Auto)
102
FM-radion kuunteleminen
Asetusvaihtoehdot
Save to Preset
Kuvaus ja lisätietoja
Hakemisto
Esivirittää vastaanotettavan radioaseman
( sivu 98).
Delete from Preset
Poistaa radioaseman esiviritettyjen asemien
joukosta ( sivu 99).
Auto Preset
Esivirittää radioasemat automaattisesti ( sivu 96).
Scan Sensitivity
Säätää radiovastaanoton herkkyyttä
( sivu 100).
Mono/Auto
Vaihtaa mono- tai stereoäänen käyttöön
( sivu 101).
Clock display
Näyttää nykyisen ajan ( sivu 117).
Go to the song playback screen Viimeksi toistetun kappaleen ”Now Playing”
-näyttö tulee näkyviin.
Valikko
FM-radion asetusvalikon saa näkyviin painamalla OPTION/PWR OFF
-painiketta FM-radion näytön ollessa näkyvissä. FM-radion asetusvalikossa
voidaan määrittää erilaisia FM-radion asetuksia.
Sisällysluettelo
FM-radion asetusvalikon avaaminen
103
Yleiset asetukset
(vain NWZ-S736F/S738F/S739F)
Valikko
Kuulokkeiden sisäinen mikrofoni pystyy sieppaamaan ympäristön melun. Se
vähentää melua luomalla ääntä, joka on vaiheistukseltaan vastakkainen meluun
nähden.
Sisällysluettelo
Ympäristön melun vähentäminen (Noise Canceling)
NOISE CANCELING –kytkin
Hakemisto
Huomautus
Jos käytetään muita kuin soittimen mukana toimitettuja kuulokkeita, Noise Canceling
-toiminto ei toimi, vaikka NOISE CANCELING -kytkintä siirrettäisiin nuolen
 suuntaisesti.
 Liu’uta NOISE CANCELING -kytkintä nuolen  suuntaisesti.
”Now Playing” -näytön oikeaan alakulmaan tulee kuvake
.
 Vihjeitä
näkyy kappaleiden, videoiden ja FM-radion ”Now Playing” -näytössä.

melunvaimennustoiminto
on käytössä,
näkyy näytössä. Jos käytetään muita
Kun

kuin soittimen mukana toimitettuja kuulokkeita, melunvaimennustoiminto ei toimi,
vaikka NOISE CANCELING -kytkintä siirrettäisiin nuolen  suuntaisesti. Tällöin
näkyy näytön oikeassa alakulmassa.
tehokkuutta voi säätää. Lisätietoja on kohdassa
Melunvaimennustoiminnon

”Melunvaimennustoiminnon tehon säätäminen (Set Noise Cancel level)” ( sivu 108).
Jatkuu 
104
Yleiset asetukset
Huomautuksia
Sisällysluettelo
Jos soittimen mukana toimitettuja kuulokkeita ei käytetä asianmukaisella tavalla,
melunvaimennustoiminnon teho voi heiketä. Jotta saat toiminnosta kaiken hyödyn,
käytä oikean kokoisia korvapehmusteita ja aseta kuulokkeet tiiviisti korville ( sivu 8).
Valikko
Mikrofoni
Voit kuulla hiljaista kohinaa, kun melun vaimennustoiminto on käytössä. Tämä on
melunvaimennustoiminnon käyttöääni, ei merkki toimintahäiriöstä.
Joskus voi tuntua, että melunvaimennustoiminto ei toimi tai että se lisää
melua hiljaisessa ympäristössä tai tietynlaisessa melussa. Poista tällöin
melunvaimennustoiminto käytöstä.
Matkapuhelimet voivat lisätä melua. Pidä siksi soitin poissa matkapuhelimien läheltä.
Poista kuulokkeet korvilta ennen kuulokkeiden liittämistä soittimen kuulokeliitäntään
tai niiden irrottamista liitännästä. Jos kuulokkeet liitetään soittimeen tai irrotetaan siitä
toiston aikana tai Noise Canceling -toiminnon ollessa käytössä, voi syntyä kohinaa.
Tämä ei ole merkki viasta.
Kun Noise Canceling -toiminto otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä, syntyy
kytkentä-ääni. Tämä ääni tulee Noise Canceling -piirin kytkimestä eikä ole merkki
viasta.
Jatkuu 
Hakemisto
Melunvaimennustoiminto vaimentaa ääntä lähinnä matalilla taajuusalueilla, eikä se
vaikuta korkeilla taajuusalueilla esiintyvään meluun. Joihinkin ääniin sillä ei ole lainkaan
vaikutusta.
Älä peitä kuulokkeiden mikrofoniosaa esimerkiksi käsillä, sillä muutoin
melunvaimennustoiminto ei välttämättä toimi.
105
Yleiset asetukset
Noise Canceling -toiminnon voi ottaa käyttöön kuunneltaessa ulkoisista
äänilähteistä tulevaa ääntä.
Valikko
Käyttäminen ulkoisten äänilaitteiden kanssa
Sisällysluettelo
Käyttäminen ulkoisten äänilähteiden kanssa (External Input -tila)
Mukana toimitettu ääniliitäntäkaapeli
Hakemisto
Kuulokeliitäntään
Käyttäminen lentokoneiden viihdepalvelujen kanssa
Mukana toimitettu pistokesovitin
Mukana toimitettu ääniliitäntäkaapeli
Lentokoneiden viihdepalvelut
 Liitä soittimen mukana toimitetut kuulokkeet soittimeen ja liu’uta
NOISE CANCELING -kytkintä nuolen  suuntaisesti.
 Liitä äänilähdelaite soittimeen soittimen mukana toimitetulla
ääniliitäntäkaapelilla.
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”NC Settings” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
”NC Settings” -asetusten luettelo tulee näkyviin.
Jatkuu 
106
Yleiset asetukset
valinta painamalla  -painiketta.
Voit nyt vaimentaa melua kuuntelun aikana.
Sisällysluettelo
 Valitse ”NC Modes” painamalla /// -painiketta ja vahvista
Valikko
Hakemisto
 Vihjeitä
Kun ”External Input Mode”- tai ”Quiet Mode” -tila on käytössä, voit vaihtaa toiseen
tilaan painamalla  -painiketta.
irrotat äänikaapelin, Noise Canceling -toiminto siirtyy automaattisesti ”Quiet Mode”
Jos

-tilaan.
Voit käyttää Noise Canceling -toimintoa tiettyjen lentokonepalvelujen kanssa soittimen
mukana toimitetun pistokesovittimen avulla ( sivu 8).
Huomautuksia
Käytettäessä ”External Input Mode”- tai ”Quiet Mode” -tilaa näytönsäästäjä ei toimi. Sen
sijaan näyttö himmenee tietyn ajan kuluttua.
Kun liität soittimen ulkoiseen äänilaitteeseen, liitä soitin laitteen kuulokeliitäntään.
Jatkuu 
107
Yleiset asetukset
Noise Canceling -toimintoa voi käyttää korvatulppien tapaan.
Sisällysluettelo
Käyttäminen korvatulppina (Quiet Mode)
 Liitä soittimen mukana toimitetut kuulokkeet soittimeen ja liu’uta
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Home Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”NC Settings” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
”NC Settings” -asetusten luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”NC Modes” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Vihje
Jos soitin liitetään ulkoisiin äänilaitteisiin soittimen mukana toimitetulla
ääniliitäntäkaapelilla, ”External Input Mode” -tilaan voi siirtyä painamalla
 -painiketta.
Huomautuksia
Käytettäessä ”External Input Mode”- tai ”Quiet Mode” -tilaa näytönsäästäjä ei toimi. Sen
sijaan näyttö himmenee tietyn ajan kuluttua.
Jos soitin liitetään ulkoisiin äänilaitteisiin soittimen mukana toimitetulla
ääniliitäntäkaapelilla, soitin siirtyy automaattisesti ”External Input Mode” -tilaan
vaiheessa . Kun haluat siirtyä ”Quiet Mode” -tilaan, irrota kaapeli tai paina
 -painiketta.
Hakemisto
valikko tulee näkyviin.
Valikko
NOISE CANCELING -kytkintä nuolen  suuntaisesti.
108
Yleiset asetukset
(Set Noise Cancel level)
Settings
Viisisuuntainen
painike
Huomautuksia
Tämä toiminto toimii vain, kun NOISE CANCELING -kytkin on asetettu nuolen
 suuntaisesti.
Oletusasetuksella (liukusäätimen keskiasento) saadaan suurin teho. Noise Canceling toiminnon teho ei parane, vaikka mikrofonin herkkyys asetettaisiin enimmäisarvoonsa.
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”NC Settings” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
”NC Settings” -asetusten luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Set Noise Can. level” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse haluamasi arvo painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Säätöaskelia on 31. Liukusäätimen keskiasennossa saadaan suurin teho.
Säädä arvoa siirtämällä liukusäädintä vasemmalle tai oikealle.
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
Valikko
Soitin on suunniteltu käyttämään melunvaimennustoimintoa ( sivu 103)
mahdollisimman tehokkaasti. Korvien muoto tai käyttöympäristö sekä
kuulokkeissa olevan mikrofonin herkkyyden lisääminen (tai vähentäminen)
voivat kuitenkin joissakin tapauksissa parantaa vaikutelmaa.
Voit säätää mikrofonin herkkyyttä asettamalla melunvaimennustason. Säädä
toimintoa, jos melun vaimennus on heikkoa.
Sisällysluettelo
Melunvaimennustoiminnon tehon säätäminen
109
Yleiset asetukset
Sisällysluettelo
Äänenvoimakkuuden rajoittaminen
(AVLS (Volume Limit))
Settings
Viisisuuntainen
painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Common Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Yleisten asetusten (”Common Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse esittäjä painamalla ”AVLS (Volume Limit)” /// -
painiketta ja vahvista valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”On” painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Äänenvoimakkuus pysyy kohtuullisena.
Asetuksen poistaminen käytöstä
Valitse ”Off ” vaiheessa  ja vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
Valikko
”AVLS (Volume Limit)” (Automatic Volume Limiter System, automaattinen
äänenvoimakkuuden rajoitusjärjestelmä) -toiminnon avulla
äänenvoimakkuutta voi rajoittaa kuulon suojaamiseksi tai huomiokyvyn
herpaantumisen estämiseksi. AVLS (Volume Limit) -toiminnon ansiosta
musiikin äänenvoimakkuus on aina miellyttävä.
Oletusasetus on ”Off ”.
110
Yleiset asetukset
Sisällysluettelo
Äänimerkin poistaminen käytöstä
Voit poistaa soittimen äänimerkit käytöstä.
Oletusasetus on ”On”.
Viisisuuntainen
painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Common Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Yleisten asetusten (”Common Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Beep Settings” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Off” painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Asetuksen ottaminen käyttöön
Valitse ”On” vaiheessa  ja vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Hakemisto
Settings
Valikko
BACK/HOMEpainike
111
Yleiset asetukset
Settings
Viisisuuntainen
painike
Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Valitse ”Common Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Yleisten asetusten (”Common Settings”) luettelo tulee näkyviin.
Valitse ”Screensaver” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Valitse ”Type” painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Näytönsäästäjätyyppien luettelo tulee näkyviin.
Valitse haluamasi tyyppi painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Vahvistamisen jälkeen vaiheessa  näkynyt näyttö tulee uudelleen näkyviin.
”Clock”: Jos mitään toimintoa ei käytetä tietyn ajan kuluessa, kello tulee
näkyviin näytönsäästäjänä. (Oletusasetus)
”Blank”: Jos mitään toimintoa ei käytetä tietyn ajan kuluessa, näyttö
pimenee.
”None”:
Näytönsäästäjä ei tule käyttöön.

Huomautus
Käytettäessä ”External Input Mode”- tai ”Quiet Mode” -tilaa näytönsäästäjä ei toimi
( sivu 105).
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
Valikko
Voit määrittää näytönsäästäjän asetukseksi ”Clock” tai ”Blank”, jos kappaleen
toistamisen aikana ei vähään aikaan suoriteta mitään toimintoa.
Näytönsäästäjän voi poistaa käytöstä valitsemalla sen asetukseksi ”None”.
Sisällysluettelo
Näytönsäästäjän tyypin määrittäminen
112
Yleiset asetukset
Näytönsäästäjän aktivoitumisajan voi asettaa 15, 30 tai 60 sekunniksi.
Settings
Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Valitse ”Common Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Yleisten asetusten (”Common Settings”) luettelo tulee näkyviin.
Valitse ”Screensaver” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Valitse ”Screensaver Timing” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Näytönsäästäjän aikaluettelo tulee näkyviin.
Valitse haluamasi tyyppi painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Vahvistamisen jälkeen vaiheessa  näkynyt näyttö tulee uudelleen
näkyviin.
Voit valita asetuksen vaihtoehdoista ”After 15 sec”, ”After 30 sec”
(oletusasetus) ja ”After 60 sec”.
 Vihjeitä
Jos näytössä vierii merkkejä, näytönsäästäjä ei muuta näyttöä.
Jos valitset ”Screensaver”-toiminnon ”Type”-asetukseksi ”None”, ”Screensaver Timing”
-asetusta ei voi määrittää.
Hakemisto
Viisisuuntainen
painike
Valikko
BACK/HOMEpainike
Sisällysluettelo
Näytönsäästäjän ajan määrittäminen
113
Yleiset asetukset
Voit muuttaa näytön (kuten palkkien, kehysten ja kuvakkeiden) värimallia.
Settings
Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Valitse ”Common Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Yleisten asetusten (”Common Settings”) luettelo tulee näkyviin.
Valitse ”Theme Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Teemojen luettelo tulee näkyviin.
Valitse haluamasi tyyppi painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Värimalli vaihtuu valituksi malliksi.
 Vihje
Jos ”Wallpaper Settings” -asetuksena on ”Match Theme” ( sivu 114), taustakuva
vaihtuu valitun teeman mukaiseksi.
Hakemisto
Viisisuuntainen
painike
Valikko
BACK/HOMEpainike
Sisällysluettelo
Teeman asettaminen
114
Yleiset asetukset
Sisällysluettelo
Taustakuvan asettaminen
Näytön taustakuvan voi asettaa.
Settings
Valikko
BACK/HOMEpainike
Hakemisto
Viisisuuntainen
painike
Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Valitse ”Common Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Yleisten asetusten (”Common Settings”) luettelo tulee näkyviin.
Valitse ”Wallpaper Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Taustakuvien luettelo tulee näkyviin.
Valitse haluamasi tyyppi painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Taustakuvien lisäksi voit valita luettelosta asetukset ”Match Theme”,
”User’s Wallpaper” ja ”User’s W.p.(dark)”.
 Vihjeitä
Jos ”Wallpaper Settings” -asetuksena on ”Match Theme”, taustakuva vaihtuu valitun
teeman mukaiseksi.
W.p.(dark)” -asetuksella valokuvan kirkkautta voi vähentää niin, että
”User’s

valikkokohteet ja kuvakkeet on helppo nähdä.
Jatkuu 
115
Yleiset asetukset
Hakemisto
Taustakuvaa ei näy tietyissä näytöissä, kuten asetusnäytössä.
Valikko
Huomautus
Sisällysluettelo
Valokuvan asettaminen taustakuvaksi
Jos taustakuvalle on määritetty ”Photo Library” -kirjastossa oleva valokuva,
voit asettaa sen taustakuvaksi valitsemalla asetuksen ”User’s Wallpaper” tai
”User’s W.p.(dark)” vaiheessa .
Kun valokuva on näkyvissä, tuo asetusvalikko näkyviin painamalla OPTION/
PWR OFF-painiketta ja valitse sitten ”Use This Photo as the Wallpaper”.
116
Yleiset asetukset
Voit valita näytön kirkkauden viidestä vaihtoehdosta.
Settings
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Common Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Yleisten asetusten (”Common Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Brightness” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Kirkkauden säätönäyttö tulee näkyviin.
 Valitse taso painamalla /// -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Oletusasetus on ”3”.
Muista vahvistaa valinta painamalla  -painiketta asetustason
säätämisen jälkeen. Jos painat BACK/HOME-painiketta ennen vahvistusta,
asetus peruutetaan.
 Vihjeitä
Voit säätää näytön kirkkautta, kun toistat videota tai valokuvaa. Paina OPTION/PWR
OFF -painiketta ja valitse asetusvalikosta ”Brightness”.
Jos vähennät näytön kirkkautta, akun käyttöaika on hieman pidempi ( sivu 127).
Hakemisto
Viisisuuntainen
painike
Valikko
BACK/HOMEpainike
Sisällysluettelo
Näytön kirkkauden säätäminen (Brightness)
117
Yleiset asetukset
Sisällysluettelo
Nykyisen ajan asettaminen (Set Date-Time)
Soittimen päivämäärän voi asettaa manuaalisesti.
Valikko
BACK/HOMEpainike
Settings
Hakemisto
Viisisuuntainen
painike
Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Common Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Yleisten asetusten (”Common Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Set Date-Time” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
Päivämäärän ja ajan asettamiseen käytettävä näyttö tulee näkyviin.
 Valitse vuosi painamalla / -painiketta ja muuta sitten arvoa
painamalla / -painiketta.
 Aseta kuukausi, päivämäärä, tunnit ja minuutit kohdassa 
kuvatulla tavalla.
 Vahvista painamalla  -painiketta.
Jatkuu 
118
Yleiset asetukset
Sisällysluettelo
Nykyisen ajan näyttäminen
Paina ”Now Playing” -näytössä OPTION/PWR OFF -painiketta ja valitse
asetusvalikosta ”Clock Display”.
 Vihje
Jos akkujen varaus on purkautunut esimerkiksi silloin, kun soitinta ei ole käytetty
pitkään aikaan, päivämäärä- ja aika-asetukset on ehkä asetettava uudelleen. Näytössä
näkyy nykyisen päivämäärän ja kellonajan sijaan ”-”.
voi edistää tai jätättää enintään 60 sekuntia kuukaudessa. Jos näin käy, aseta
Kello

kellonaika uudelleen.
 Jos haluat toistaa ”Morning”-, ”Daytime”-, ”Evening”-, ”Night”- ja ”Midnight”-kanavia
aikataulun mukaan ( sivu 46), ”Set Date-Time” -asetus on määritettävä.
Hakemisto
Huomautuksia
Valikko
Voit valita päivämäärän näyttötavan vaihtoehdoista ”YYYY/MM/DD”, ”MM/DD/
YYYY” tai ”DD/MM/YYYY”. Voit lisäksi valita ajan näyttötavaksi joko ”12-hour” tai
”24-hour”. Lisätietoja on kohdassa ”Päivämäärän näyttötavan asettaminen (Date Display
Format)” ( sivu 119) ja ”Ajan näyttötavan asettaminen (Time Display Format)”
( sivu 120).
119
Yleiset asetukset
Päivämäärän näyttötavan voi valita nykyisen ajan ( sivu 117) näyttöä varten
vaihtoehdoista ”YYYY/MM/DD”, ”MM/DD/YYYY” ja ”DD/MM/YYYY”.
Viisisuuntainen
painike
Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Common Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Yleisten asetusten (”Common Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Date Display Format” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Näyttötavan määrittämiseen käytettävä näyttö tulee näkyviin.
 Valitse haluamasi asetus painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Voit valita päivämäärän muodon kolmesta vaihtoehdosta.
”YYYY/MM/DD”: Päivämäärä näkyy muodossa vuosi/kuukausi/päivä.
”MM/DD/YYYY”: Päivämäärä näkyy muodossa kuukausi/päivä/vuosi.
”DD/MM/YYYY”: Päivämäärä näkyy muodossa päivä/kuukausi/vuosi.
Hakemisto
Settings
Valikko
BACK/HOMEpainike
Sisällysluettelo
Päivämäärän näyttötavan asettaminen
120
Yleiset asetukset
Voit valita nykyisen ajan ( sivu 117) näyttötavan vaihtoehdoista ”12-hour” ja
”24-hour”.
Viisisuuntainen
painike
Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Common Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Yleisten asetusten (”Common Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Time Display Format” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Näyttötavan määrittämiseen käytettävä näyttö tulee näkyviin.
 Valitse haluamasi asetus painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
”12-hour”: Näyttää nykyisen ajan 12 tunnin muodossa.
”24-hour”: Näyttää nykyisen ajan 24 tunnin muodossa.
Hakemisto
Settings
Valikko
BACK/HOMEpainike
Sisällysluettelo
Ajan näyttötavan asettaminen
121
Yleiset asetukset
Näytettäviä tietoja ovat muun muassa mallin nimi ja laiteohjelmiston versio.
Settings
Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Common Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Yleisten asetusten (”Common Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Unit Information” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Soittimen näytettävissä olevien tietojen luettelo tulee näkyviin.
Soittimen käytettävissä olevat tiedot
Vaihtoehto
Kuvaus
Model:
Firmware:
Total songs:
Näyttää soittimen mallin nimen.
Näyttää soittimen laiteohjelmiston versiotiedot.
Näyttää soittimeen tallennettujen kappaleiden*1
yhteismäärän.
Näyttää soittimeen tallennettujen videoiden*1
yhteismäärän.
Näyttää soittimeen tallennettujen valokuvien
yhteismäärän.
Näyttää WM‑PORT-portin versiotiedot.
Total videos:
Total photos:
WM‑PORT:
*1 ”Podcast Library” -kirjastossa olevat tiedostot eivät sisälly kokonaismäärään.
Hakemisto
Viisisuuntainen
painike
Valikko
BACK/HOMEpainike
Sisällysluettelo
Soittimen tietojen näyttäminen (Unit Information)
122
Yleiset asetukset
(Reset all Settings)
Settings
Viisisuuntainen
painike
Huomautus
Tämä toiminto on käytettävissä vain taukotilassa.
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Common Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Yleisten asetusten (”Common Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Reset all Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Tehtaan asetusten palautuksen vahvistusnäyttö tulee näkyviin.
 Valitse ”Yes” painamalla / -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Näyttöön tulee viesti ”Restored factory settings.”.
Toiminnon peruuttaminen
Valitse ”No” vaiheessa  ja vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Toiminnon voi peruuttaa myös painamalla BACK/HOME-painiketta vaiheessa
.
Asetusten määrittäminen keskeytetään, ja yleisten asetusten
(”Common Settings”) luettelo tulee uudelleen näkyviin.
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
Valikko
Voit palauttaa soittimen alkuperäiset oletusasetukset. Soittimen alkuperäisten
asetusten palauttaminen ei poista ääni- ja valokuvatietoja.
Sisällysluettelo
Alkuperäisten asetusten palauttaminen
123
Yleiset asetukset
Settings
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
Valikko
Voit alustaa soittimen sisäisen muistin.
Jos muisti alustetaan, kaikki tiedot poistetaan. Tarkista muistissa olevat tiedot
ennen alustamista ja vie kaikki tärkeät tiedot tietokoneen kiintolevylle.
Sisällysluettelo
Muistin alustaminen (Format)
Viisisuuntainen
painike
Huomautus
Tämä toiminto on käytettävissä vain taukotilassa.
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Common Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Yleisten asetusten (”Common Settings”) luettelo tulee näkyviin.
 Valitse ”Format” painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
”All data including songs will be deleted. Proceed?” -ilmoitus tulee
näyttöön.
 Valitse ”Yes” painamalla / -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
”All data will be deleted. Proceed?” -ilmoitus tulee näyttöön.
 Valitse ”Yes” painamalla / -painiketta ja vahvista valinta
painamalla  -painiketta.
Kun muistia alustetaan, näytössä näkyy animaatio.
Alustamisen jälkeen näyttöön tulee ilmoitus ”Memory formatted.”.
Jatkuu 
124
Yleiset asetukset
Hakemisto
Älä alusta sisäistä flash-muistia minkään ohjelmiston tai Windowsin
Resurssienhallinnan avulla.
(Intelligent Shuffle) sijaan, kun soitin käyttää
 -symboli on näkyvissä symbolin
(Intelligent
tiettyjä online-palveluja (käytettävissä vain USA:ssa). Voit palauttaa
Shuffle) -symbolin näkyviin alustamalla soittimen.
Valikko
Huomautuksia
Sisällysluettelo
Toiminnon peruuttaminen
Valitse ”No” vaiheessa  tai  ja vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Toiminnon voi peruuttaa myös painamalla BACK/HOME-painiketta vaiheessa
 tai .
125
Yleiset asetukset
Voit valita useista vaihtoehdoista, millä kielellä soittimen valikot ja ilmoitukset
näytetään.
Valikko
BACK/HOMEpainike
Hakemisto
Settings
Sisällysluettelo
Näytön kielen valitseminen
Viisisuuntainen
painike
 Paina BACK/HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes Homevalikko tulee näkyviin.
 Valitse
(Settings) painamalla /// -painiketta ja vahvista
valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse ”Language Settings” painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
 Valitse kieli ( sivu 126) painamalla /// -painiketta ja
vahvista valinta painamalla  -painiketta.
Jatkuu 
126
Yleiset asetukset
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Português
Русский
*1
Ilmoitukset ja valikot näytetään saksan kielellä.
Ilmoitukset ja valikot näytetään englannin kielellä.
Ilmoitukset ja valikot näytetään espanjan kielellä.
Ilmoitukset ja valikot näytetään ranskan kielellä.
Ilmoitukset ja valikot näytetään italian kielellä.
Ilmoitukset ja valikot näytetään portugalin kielellä.
Ilmoitukset ja valikot näytetään venäjän kielellä.
Ilmoitukset ja valikot näytetään japanin kielellä.
Ilmoitukset ja valikot näytetään korean kielellä.
Ilmoitukset ja valikot näytetään yksinkertaistetulla
kiinan kielellä.
Ilmoitukset ja valikot näytetään perinteisellä kiinan
kielellä.
*1 Japanin kieli ei ole käytettävissä soittimen kaikilla myyntialueilla.
Hakemisto
Kuvaus
Valikko
Asetus
Sisällysluettelo
Kieliasetusten näyttäminen
127
Hyödyllisiä tietoja
Asetuksia säätämällä tai virrankäyttöä asianmukaisesti hallitsemalla voit
säästää akun virtaa ja käyttää soitinta pidempään.
Näyttöasetukset
Äänitehosteasetukset
”Brightness” ( sivu 116)
”1”
”Screensaver”, ”Type” ( sivu 111)
”Blank”
”Screensaver Timing” ( sivu 112)
”After 15 sec”
”New Song Pop Up” ( sivu 55)
Poista käytöstä
”Equalizer” ( sivu 59)
”VPT(Surround)” ( sivu 62)
”DSEE(Sound Enhancer)” ( sivu 65)
Poista käytöstä
”Clear Stereo” ( sivu 64)
”Dynamic Normalizer” ( sivu 67)
Melunvaimennustoiminto (vain S736F/S738F/S739F) ( sivu 103)
Videoasetukset
”On-Hold Display” ( sivu 77)
Ei käytössä
”No”
Määritä tiedostomuoto ja bittinopeus
Toistoaika vaihtelee, koska toistettavien kappaleiden, videoiden tai valokuvien
tiedostomuoto tai bittinopeudet voivat vaikuttaa akun varaukseen.
Jos haluat lisätietoja lataus- ja käyttöajasta, katso  sivuja 159 ja 161.
Hakemisto
Asetusten muuttaminen
Akkuvirtaa voi säästää seuraavilla asetuksilla.
Valikko
Soittimen virran katkaiseminen manuaalisesti
Jos painat OPTION/PWR OFF -painiketta ja pidät sitä alhaalla, soitin siirtyy
valmiustilaan ja näyttö sammuu virran säästämiseksi. Jos soitin on
valmiustilassa pidempään kuin yhden päivän ajan, se sammuu automaattisesti
kokonaan.
Sisällysluettelo
Akun keston pidentäminen
128
Hyödyllisiä tietoja
Sisällysluettelo
Tiedostomuoto ja bittinopeus
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) on yleinen äänenpakkaustekniikka, jonka
on kehittänyt kansainvälisen standardointijärjestön ISO:n (International
Organization for Standardization) MPEG-työryhmä.
MP3-tekniikalla voidaan pakata äänitiedostoja jopa 1/10:aan tavallisten CDäänilevyjen kappaleiden koosta.
WMA: WMA (Windows Media Audio) on Microsoft Corporationin kehittämä
yleinen äänenpakkaustekniikka. WMA-muotoisten tiedostojen äänenlaatu
vastaa MP3-tiedostojen äänenlaatua, mutta niiden tiedostokoko on pienempi.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding) on yleinen äänenpakkaustekniikka,
jonka on kehittänyt kansainvälisen standardointijärjestön ISO:n (International
Organization for Standardization) MPEG-työryhmä. AAC-muotoisten
tiedostojen äänenlaatu vastaa MP3-tiedostojen äänenlaatua, mutta niiden
tiedostokoko on pienempi.
Linear PCM: Linear PCM on äänentallennusmuoto, jossa ei käytetä digitaalista
pakkausta. Tallentamalla musiikin tässä muodossa voit nauttia CD-äänilevyjen
tasoisesta äänestä.
Bittinopeus
Bittinopeudella tarkoitetaan tässä tiedon määrää, jota tarvitaan jokaisen
äänitiedoston sekunnin tallentamiseen. Suurempi bittinopeus mahdollistaa
yleensä paremman äänenlaadun, mutta vaatii enemmän tallennustilaa.
Bittinopeuden, äänenlaadun ja tallennuskoon suhde
Suurempi bittinopeus tuottaa yleensä paremman äänenladun, mutta ajaltaan
samanpituiset kappaleet vievät enemmän tilaa, jolloin soittimeen ei mahdu yhtä
paljon kappaleita.
Pienempää bittinopeutta käytettäessä soittimeen voidaan tallentaa enemmän
kappaleita, mutta heikommalla äänenlaadulla.
Huomautus
Jos kappale tuodaan CD-levyltä tietokoneeseen pienemmällä bittinopeudella, kappaleen
äänenlaatua ei voi parantaa valitsemalla suurempaa nopeutta, kun kappale siirretään
tietokoneesta soittimeen.
Jatkuu 
Hakemisto
Äänitiedostomuodolla tarkoitetaan menetelmää, jonka avulla äänitiedot
siirretään Internetistä tai CD-äänilevyiltä tietokoneeseen ja tallennetaan ne
äänitiedostoina.
Yleisiä muotoja ovat esimerkiksi MP3 ja WMA.
Valikko
Äänitiedostomuoto
129
Hyödyllisiä tietoja
Videotiedostomuodolla tarkoitetaan menetelmää, jonka avulla video- ja
äänitiedot siirretään tietokoneeseen ja tallennetaan ne äänitiedostoina.
Yleisiä muotoja ovat esimerkiksi MPEG-4 ja AVC.
WMV: WMV (Windows Media Audio) on Microsoft Corporationin kehittämä
yleinen äänenpakkaustekniikka. Se perustuu MPEG-4-muotoon, sillä saadaan
suuri pakkaussuhde ja se tukee DRM-kopiointisuojausta.
Valokuvatiedostomuoto
Valokuvatiedostomuodolla tarkoitetaan menetelmää, jonka avulla kuvat
tuodaan tietokoneeseen ja tallennetaan ne kuvatiedostoina.
Yleisiin tiedostomuotoihin kuuluu esimerkiksi JPEG.
JPEG: JPEG on yleinen kuvanpakkausmuoto, jonka on kehittänyt JPEG (Joint
Photographic Experts Group). JPEG-muodossa kuvatiedostot voidaan pakata
1/10:sta 1/100:aan niiden alkuperäisestä koosta.
 Lisätietoja soittimen tukemista tiedostomuodoista ja bittinopeuksista
Lisätietoja tuetuista tiedostomuodoista ja bittinopeuksista on  sivulla 158.
Hakemisto
AVC: AVC (Advanced Video Coding) on tiedostomuoto, jonka on kehittänyt
kansainvälisen standardointijärjestön ISO:n (International Organization for
Standardization) MPEG-työryhmä. Sen avulla voidaan toistaa laadukkaampia
kuvia pienemmällä bittinopeudella. AVC-tiedostoissa on neljä profiilia, joista
yksi on ”AVC Baseline Profile”. AVC-tiedostomuoto perustuu ISO
(International Organization for Standardization) MPEG-4 AVC -standardiin.
Koska AVC on standardoitu nimellä MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding,
siitä käytetään yleisesti nimitystä MPEG-4 AVC/H.264 tai H.264/AVC.
Valikko
MPEG-4: MPEG-4 (Moving Picture Experts Group vaihe 4) on tiedostomuoto,
jonka on kehittänyt kansainvälisen standardointijärjestön ISO:n (International
Organization for Standardization) MPEG-työryhmä. Pakkausmuoto on
tarkoitettu kuva- ja äänitiedoille.
Sisällysluettelo
Videotiedostomuoto
130
Hyödyllisiä tietoja
Valikko
Soittimen sisäiseen flash-muistiin voi tallentaa tietoja tietokoneesta Windowsin
Resurssienhallinnan tai toisen siirtoon pystyvän ohjelmiston avulla. Jos soitin
on liitetty tietokoneeseen, soittimen sisäinen flash-muisti näkyy Windowsin
Resurssienhallinnassa nimellä [WALKMAN].
Sisällysluettelo
Tiedostojen tallentaminen
Huomautuksia
Hakemisto
Älä käytä soittimen mukana toimitettuja ohjelmistoja Windowsin Resurssienhallinnan
kanssa samaan aikaan, jos siirrät tietoja soittimen flash-muistiin.
irrota soittimen mukana toimitettua USB-kaapelia tietojen siirtämisen aikana, kun
Älä

näytössä on teksti ”Do not disconnect.”. Tiedot voivat vahingoittua.
Älä alusta soittimen sisäistä flash-muistia Windowsin Resurssienhallinnan avulla. Jos
haluat alustaa sisäisen flash-muistin, alusta se soittimessa ( sivu 123).
”MUSIC”, ”MP_ROOT”, ”VIDEO”, ”PICTURES”, ”PICTURE” ja
Kansioiden

”PODCASTS” nimiä ei voi muuttaa, eikä näitä kansioita voi poistaa.
Älä muuta suoraan kansioiden ”MP_ROOT” ja ”MPE_ROOT” alla olevien kansioiden
tai tiedostojen nimiä. Muutoin ne eivät näy soittimessa.
131
Hyödyllisiä tietoja
 Lataa tietokoneeseen päivitysohjelma kyseisestä WWW-sivustosta.
 Liitä soitin tietokoneeseen ja käynnistä päivitysohjelma.
 Päivitä soittimen laiteohjelmisto noudattamalla näyttöön tulevia
ohjeita.
Laiteohjelmiston päivitys on valmis.
Hakemisto
Yhdysvalloissa olevat asiakkaat: http://www.sony.com/walkmansupport
Kanadassa olevat asiakkaat: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Euroopassa olevat asiakkaat: http://support.sony-europe.com/DNA
Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat: http://www.sony-latin.com/index.crp
Muualla olevat asiakkaat: http://www.sony-asia.com/support
Vientimallin hankkineet asiakkaat: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Valikko
Soittimen laiteohjelmisto on mahdollista päivittää. Näin soittimeen voi lisätä
uusia toimintoja asentamalla siihen uusin mahdollinen laiteohjelmisto.
Tarkempia tietoja laiteohjelmistosta ja sen asentamisesta on seuraavassa
WWW-sivustossa:
Sisällysluettelo
Soittimen laiteohjelmiston päivittäminen
132
Vianmääritys
Jos soitin ei toimi odotetulla tavalla, yritä korjata ongelma seuraavien ohjeiden
avulla.
yritä selvittää ongelma annettujen ohjeiden avulla.
Valikko
1 Etsi ongelmaa vastaavat oireet seuraavista vianmääritystaulukoista ja
Sisällysluettelo
Vianmääritys
2 Liitä soitin tietokoneeseen akun lataamista varten.
Hakemisto
Lataamalla akun voit myös ratkaista joitakin ongelmia.
3 Paina RESET-painiketta pienellä neulalla tai
muulla vastaavalla esineellä.
Jos painat RESET-painiketta soittimen käytön
aikana, tallennetut tiedot ja asetukset voivat hävitä.
4 Tarkista ongelmaan liittyvät tiedot ohjelmiston
ohjetoiminnosta.
5 Tarkista, onko ongelmasta tietoja jossakin tukisivustossa.
Yhdysvalloissa olevat asiakkaat: http://www.sony.com/walkmansupport
Kanadassa olevat asiakkaat: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Euroopassa olevat asiakkaat: http://support.sony-europe.com/DNA
Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Muualla olevat asiakkaat: http://www.sony-asia.com/support
Vientimallin hankkineet asiakkaat:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
6 Jos ongelma ei ratkea yllä olevien ohjeiden avulla, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Jatkuu 
133
Vianmääritys
Käyttö
Äänenvoimakkuus on nollassa.
Lisää äänenvoimakkuutta ( sivu 11).
Kuulokkeiden pistoke ei ole oikein paikallaan.
Kytke kuulokkeiden pistoke oikein ( sivu 11).
Kuulokeliitäntä
on likainen.

Puhdista kuulokeliitäntä pehmeällä, kuivalla
liinalla.
ei ole tallennettu kappaleita tai videoita.
Soittimeen

Toimi näyttöön tulevan ilmoituksen ohjeiden
mukaan, ja siirrä kappaleet tai videot
tietokoneesta.
Soitin ei toista mitään
tiedostoja.
Akku on tyhjä.
Lataa akku täyteen ( sivu 23).
Jos soitin ei toimi akun lataamisen jälkeenkään,
palauta soittimen alkuperäiset asetukset
painamalla RESET-painiketta ( sivu 132).
Soittimeen ei ole tallennettu tiedostoja.
Toimi näyttöön tulevan ilmoituksen ohjeiden
mukaan ja siirrä tiedostot tietokoneesta.
Siirretyt tiedostot eivät ole toistokelpoisessa
muodossa. Lisätietoja on ”Tekniset tiedot” -jakson
kohdassa ”Tuettu tiedostomuoto” ( sivu 158).
Tiedostomuoto voi aiheuttaa sen, ettei
kappaleiden tai videoiden toisto onnistu
( sivu 158).
Tiedoston koko tai tiedostomuoto voi aiheuttaa
sen, ettei valokuvien näyttö onnistu ( sivu 158).
MP4-tiedostoja videokansioon vetämällä ja
Siirsit

pudottamalla.
Siirrä ne ”MUSIC”-kansioon vetämällä ja
pudottamalla.
rajoitettu toistoaikajakso on päättynyt
Kappaleen

tilauksen ehtojen mukaisesti tms.
Toistoaikajakson ylittäneitä kappaleita ei voi
toistaa. Päivitä ne siirtoon käytetyn ohjelmiston
avulla.
Tiedostoja on vedetty ja pudotettu Windowsin
Resurssienhallinnassa, eivätkä datahierarkiatasot
enää vastaa soitinta ( sivu 27).
Jatkuu 
Hakemisto
Ääntä ei kuulu.
Valikko
Syy ja ratkaisu
Sisällysluettelo
Ongelma
134
Vianmääritys
Käyttö (jatkuu)
Näytettävien tiedostojen enimmäismäärä on
saavutettu. Videotiedostojen enimmäismäärä on
1 000, valokuvien enimmäismäärä 10 000 ja podcastepisodien enimmäismäärä 10 000.
Valokuvakansioluettelon kansioiden enimmäismäärä
on 1 000 ja podcast-kanavaluettelon kansioiden
enimmäismäärä samoin 1 000.
Poista tarpeettomat tiedostot.
Tiedostot on siirretty väärään paikkaan vetämällä ja
pudottamalla.
Siirrä tiedostot oikeaan paikkaan vetämällä ja
pudottamalla ( sivu 27).
tila ei riitä.
Vapaa

Vapauta tilaa soittimesta poistamalla tarpeettomia
tiedostoja.
on vedetty ja pudotettu Windowsin
Tiedostoja

Resurssienhallinnassa, eivätkä datahierarkiatasot
enää vastaa soitinta ( sivu 27).
Äänitiedostot eivät ole ”MUSIC”-kansion alla
olevissa kansioissa.
Siirrä ne ”MUSIC”-kansion alla oleviin
kansioihin vetämällä ja pudottamalla.
Kun ”All Songs” tai
”Album” on valittuna,
kaikki kappaleet tulevat
näkyviin, mutta jotkin
kappaleet eivät näy, kun
”Folder” on valittuna.
Kappaleita toistetaan vain ”Playback Range” ( sivu 54) -asetuksena on
tietyltä toistoalueelta,
”Selected Range”.
esimerkiksi yhdeltä
Muuta toistoalueen asetusta.
albumilta.
Tiedostoja ei voi poistaa Kappaleita tai valokuvia ei voi poistaa soittimen
soittimesta.
avulla.
Poista ne samalla ohjelmistolla, jolla kappaleet
siirrettiin soittimeen, tai poista ne Windowsin
Resurssienhallinnan avulla.
Jatkuu 
Hakemisto
Siirretyt tiedostot eivät
näy tiedostoluettelossa.
Valikko
Syy ja ratkaisu
Sisällysluettelo
Ongelma
135
Vianmääritys
Käyttö (jatkuu)
Melunvaimennustoiminto (vain NWZ-S736F/
S738F/S739F) on käytössä hiljaisessa paikassa.
Melu kuuluu selkeämmin hiljaisessa paikassa, ja
myös melun tyyppi vaikuttaa sen kuuluvuuteen.
Poista melunvaimennustoiminto käytöstä
( sivu 103). Soittimen mukana toimitetut
kuulokkeet ovat suhteellisen herkät, jotta
melunvaimennustoiminto toimisi
mahdollisimman tehokkaasti äänekkäissä
paikoissa, kuten ulkosalla tai junassa. Siksi saatat
kuulla kohinaa hiljaisissa paikoissa, vaikka
melunvaimennustoiminto ei olisi käytössä.
Jokin muu laite, kuten soittimen lähellä oleva
matkapuhelin, lähettää radiosignaaleja.
Älä käytä matkapuhelimia tai muita radiolaitteita
soittimen lähellä.
tai muilta tallennusvälineiltä tuodut
CD-levyiltä

musiikkitiedot ovat vahingoittuneet.
Poista tiedot ja tuo sekä siirrä ne uudelleen. Kun
tuot tietoja tietokoneeseen, sulje kaikki muut
sovellukset tietojen vahingoittumisen välttämiseksi.
Siirretyt
tiedostot eivät ole toistokelpoisessa

muodossa. Lisätietoja on ”Tekniset tiedot” -jakson
kohdassa ”Tuettu tiedostomuoto” ( sivu 158).
Tietyt tiedoston ominaisuudet voivat aiheuttaa
sen, ettei kaikkien kappaleiden toisto onnistu.
Melunvaimennustoiminto Toiminto on poistettu käytöstä NOISE
(vain NWZ-S736F/
CANCELING -kytkimellä.
S738F/S739F) ei ole
Liu'uta NOISE CANCELING -kytkintä nuolen
käytössä.
 suuntaisesti.
Käytät muita kuin soittimen mukana toimitettuja
kuulokkeita.
Käytä soittimen mukana toimitettuja kuulokkeita.
Soittimen mukana toimitettuja kuulokkeita käytetään
väärin.
Käytä muun kokoisia korvapehmusteita tai säädä
niiden asentoa niin, että ne istuvat korviin
mukavasti ja tiukasti ( sivu 8). Jos vaihdat
korvapehmusteet muun kokoisiksi, aseta
pehmusteet pitävästi kuulokkeisiin niin, etteivät
ne irtoa ja jää korviin.
Soitinta
käytetään hiljaisessa paikassa.

Melunvaimennustoiminto ei välttämättä toimi
tehokkaasti hiljaisessa paikassa tai tietynlaisessa
melussa.
Jatkuu 
Hakemisto
Äänessä on häiriöitä.
Valikko
Syy ja ratkaisu
Sisällysluettelo
Ongelma
136
Vianmääritys
Käyttö (jatkuu)
”VPT(Surround)”- ja ”Clear Stereo” -toiminnot
eivät välttämättä toimi tehokkaasti, jos äänisignaalit
lähetetään ulkoisiin kaiuttimiin valinnaisen
telakointiaseman kautta, sillä soitin on suunniteltu
käytettäväksi ainoastaan yhteensopivien
kuulokkeiden kanssa. Tämä ei ole merkki viasta.
Videon kuvaa ei näy,
mutta ääni kuuluu.
Tiedosto on .3gp-tiedosto. (.3gp tukee vain ääntä.)
Videotiedosto ei ole videokansiossa.
Siirrä videotiedosto videokansioon vetämällä ja
pudottamalla.
Painikkeet eivät toimi.
HOLD-kytkin on asetettu HOLD-asentoon.
Työnnä HOLD-kytkin vastakkaiseen asentoon
( sivu 12).
Soittimeen on tiivistynyt kosteutta.
Anna soittimen kuivua muutama tunti.
Akun varaus on alhainen tai se ei ole riittävä.
Lataa akku liittämällä soitin käynnissä olevaan
tietokoneeseen ( sivu 23).
Jos mikään ei muutu akun lataamisen jälkeen,
palauta soittimen alkuperäiset asetukset
painamalla RESET-painiketta ( sivu 132).
Kun
teksti ”Connecting” tai ”Connected USB

(MTP)” näkyy näytössä, soitinta ei voi käyttää.
Irrota USB-kaapeli ja käytä soitinta sitten.
Toistoa ei voi pysäyttää.
Tässä soittimessa toiston pysäyttämisellä ja
taukotilalla ei ole eroa. Kun painat  -painiketta,
 tulee näkyviin ja toisto siirtyy taukotilaan/
pysähtyy.
Soitin ei toimi.
Akun varaus ei ole riittävä.
Lataa akku liittämällä soitin käynnissä olevaan
tietokoneeseen ( sivu 23).
Jos mikään ei muutu akun lataamisen jälkeen,
palauta soittimen alkuperäiset asetukset
painamalla RESET-painiketta ( sivu 132).
Jatkuu 
Hakemisto
”VPT(Surround)”- tai
”Clear Stereo” -toiminto
ei toimi tehokkaasti.
Valikko
Syy ja ratkaisu
Sisällysluettelo
Ongelma
137
Vianmääritys
Käyttö (jatkuu)
Soittimen sisäinen flash-muisti on alustettu
Windowsin Resurssienhallinnan avulla.
Alusta sisäinen flash-muisti soittimessa
( sivu 123).
Laitteen mukana toimitettu USB-kaapeli on
irronnut soittimesta tiedonsiirron aikana.
Siirrä käyttökelpoiset tiedostot takaisin
tietokoneeseen ja alusta soittimen sisäinen flashmuisti ( sivu 123).
Tiedostoja
on vedetty ja pudotettu Windowsin

Resurssienhallinnassa, eivätkä datahierarkiatasot
enää vastaa soitinta ( sivu 27).
Siirretyt
tiedostot eivät ole toistokelpoisessa

muodossa. Lisätietoja on ”Tekniset tiedot” -jakson
kohdassa ”Tuettu tiedostomuoto” ( sivu 158).
Tiedostomuoto voi aiheuttaa sen, ettei
kappaleiden tai videoiden toisto onnistu
( sivu 158).
Tiedoston koko tai tiedostomuoto voi aiheuttaa
sen, ettei valokuvien näyttö onnistu ( sivu 158).
Äänenvoimakkuus on
liian pieni.
”AVLS (Volume Limit)” -toiminto on käytössä.
Poista ”AVLS (Volume Limit)” käytöstä
( sivu 109).
Kuulokkeiden oikeasta
Kuulokkeiden pistoke ei ole oikein paikallaan.
kanavasta ei kuulu ääntä,
Jos kuulokkeita ei ole liitetty oikein, ääni ei ehkä
tai oikean kanavan ääni
kuulu oikein. Työnnä kuulokkeiden pistoke
kuuluu kuulokkeiden
liitäntään, kunnes kuuluu napsahdus ( sivu 11).
kummaltakin puolelta.
Toisto pysähtyy
Akun varaus ei ole riittävä.
äkillisesti.
Lataa akku liittämällä soitin käynnissä olevaan
tietokoneeseen ( sivu 23).
toistaa kappaleita tai videotiedostoja, joita ei
Soitin

voi toistaa.
Toista muita kappaleita tai videotiedostoja.
Jatkuu 
Hakemisto
Siirrettyjä tiedostoja ei
löydy.
Valikko
Syy ja ratkaisu
Sisällysluettelo
Ongelma
138
Vianmääritys
Käyttö (jatkuu)
Kappaleissa ei ole soittimen tukemia
kansikuvatietoja.
Pikkukuvat näytetään vain, kun kappaleissa on
soittimen tukemia kansikuvatietoja.
Siirrä tiedostot uudelleen soittimen mukana
toimitetulla Windows Media Player 11:llä tai
muulla siirtoon pystyvällä ohjelmistolla.
Pikkukuvan nimi ei vastaa videon nimeä tai video
on väärässä paikassa.
Siirrä ”VIDEO”-kansion alla olevaan kansioon
JPEG-tiedosto, joka vastaa nimeltään videota.
valokuviin ei liity Exif-tiedostomuodossa olevia
Jos

pikkukuvia, pikkukuvia ei voi näyttää.
Siirrä valokuvat uudelleen soittimen mukana
toimitetulla Media Manager for WALKMAN ohjelmistolla.
Kansikuva ei näy.
Tiedosto ei sisällä kansikuvatietoja.
Kansikuva tulee näkyviin vain, jos kansikuvan
tiedot ovat saatavissa.
Kansikuvan voi määrittää mukana toimitetun
Windows Media Player 11:n tai jonkin toisen
siirtoon pystyvän, kansikuvien luontiin
tarkoitetun ohjelmiston avulla. Katso lisätietoja
ohjelmiston ohjetoiminnosta tai pyydä niitä
ohjelmiston valmistajalta.
Tiedostomuoto
voi aiheuttaa sen, etteivät kaikki

kansikuvat näy.
Alustus ei toimi
soittimessa.
Akun varaus on alhainen tai se ei ole riittävä.
Lataa akku liittämällä soitin käynnissä olevaan
tietokoneeseen ( sivu 23).
Soittimen virta katkesi ja Jos ilmenee toimintahäiriö, soittimen virta katkeaa
kytkeytyi sitten
ja kytkeytyy sitten uudelleen automaattisesti.
uudelleen.
Soitin ei toimi oikein.
Tietokone käynnistyy tai käynnistyy uudelleen, kun
soitin on liitettynä siihen.
Palauta soitin painamalla soittimen RESETpainiketta. Irrota soitin, kun käynnistät
tietokoneen tai käynnistät sen uudelleen.
Jatkuu 
Hakemisto
Pikkukuvia ei näy.
Valikko
Syy ja ratkaisu
Sisällysluettelo
Ongelma
139
Vianmääritys
Näyttö
Kuvake on vaihtunut, koska soitin on käyttänyt
jotakin online-palvelua (käytettävissä vain
USA: ssa).
näkyviin alustamalla
Voit palauttaa kuvakkeen
soittimen ( sivu 123).
Nimen kohdalla näkyy
””.
Nimessä on merkkejä, joita ei voi näyttää
soittimessa.
Nimeä tiedosto uudelleen käyttämällä sallittuja
merkkejä ja samaa ohjelmistoa, jolla kappaleet
siirrettiin soittimeen, tai nimeä ne Windowsin
Resurssienhallinnan avulla.
Esimerkiksi albumin tai
esittäjän nimen kohdalla
näkyy teksti ”Unknown”.
Näytössä näkyy vääriä
merkkejä.
Tiedosto ei sisällä tietoja esimerkiksi albumin tai
esittäjän nimestä.
Näyttö pimenee
valokuvan katselun
aikana.
Näyttö pimenee.
Näyttöön tulee ilmoitus.
Väärä kieli on valittuna.
Valitse oikea kieli ”Language Settings” -toiminnolla
( sivu 125) ja siirrä tiedostot sitten uudelleen
soittimeen.
Mitään toimintoa ei käytetty ”Screensaver Timing” asetuksella määritetyn ajan kuluessa ( sivu 112).
Paina mitä tahansa painiketta.
Mitään toimintoa ei käytetty 3 minuutin aikana,
jonka soitin oli taukotilassa.
Paina mitä tahansa painiketta.
Mitään toimintoa ei käytetty ”Screensaver Timing” asetuksella määritetyn ajan kuluessa, ja
”Screensaver”-asetukseksi on valittu ”Blank”
( sivu 112).
Paina mitä tahansa painiketta.
Valitse ”Screensaver”-asetukseksi muu kuin
”Blank”.
Display” -asetuksena on ”No”.
”On-Hold

HOLD-kytkintä
vastakkaiseen suuntaan
Työnnä

( sivu 12).
Valitse ” On-Hold Display” -asetukseksi ”Yes”
( sivu 77). Voit toistaa videoita myös silloin,
kun HOLD-toiminto on otettu käyttöön.
Katso kohtaa ”Ilmoitukset” ( sivu 146).
Jatkuu 
Hakemisto
-kuva näkyy Homevalikossa
-kuvakkeen
sijaan.
Valikko
Syy ja ratkaisu
Sisällysluettelo
Ongelma
140
Vianmääritys
Virta
Käyttölämpötila on alle 5 °C.
Akun käyttöaika lyhenee akun fyysisten
ominaisuuksien vuoksi. Tämä ei ole merkki
viasta.
Akun
latausaika ei riitä.

tulee näyttöön.
Lataa akkua, kunnes
säätämällä
tai
virrankäyttöä
asianmukaisesti
Asetuksia

hallitsemalla voidaan säästää akkuvirtaa ja käyttää
soitinta pidempään ( sivu 127).
Soitinta ei ole käytetty pitkään aikaan.
Akun tehokkuus paranee, jos akku ladataan ja
sen varaus puretaan useita kertoja peräkkäin.
Jos akun käyttöaika on akun lataamisen jälkeenkin
vain puolet tavallisesta, akku on syytä vaihtaa.
Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Soitin
toistaa tekijänoikeussuojattua sisältöä.

sisältöä toistettaessa akun
Tekijänoikeussuojattua

käyttöaika voi olla tavallista lyhyempi.
USB-kaapelia ei ole liitetty tietokoneen USBporttiin oikein.
Irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen.
Käytä laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia.
Akkua ladataan ympäristössä, jonka lämpötila ei ole
5–35 ºC.
Akun lataamisen suositeltava lämpötila-alue on
5–35 ºC.
Tietokone
ei ole käynnissä.

tietokone.
Käynnistä

Tietokone on siirtynyt lepotilaan tai horrostilaan.
Herätä tietokone lepotilasta tai horrostilasta.
Soitin ei lataa akkua.
Soittimen virta katkeaa
automaattisesti.
Soittimen virta katkeaa automaattisesti akkuvirran
säästämiseksi.
Käynnistä soitin painamalla mitä tahansa
painiketta.
Lataaminen päättyy
hyvin nopeasti.
Jos akku on melkein täynnä latauksen alkaessa,
täyden latauksen saavuttamiseen tarvitaan vain
vähän aikaa.
Jatkuu 
Hakemisto
Akun käyttöaika on
lyhyt.
Valikko
Syy ja ratkaisu
Sisällysluettelo
Ongelma
141
Vianmääritys
Liittäminen tietokoneeseen
Syy ja ratkaisu
Hakemisto
Jatkuu 
Valikko
Media Manager for
Tietokoneen järjestelmäympäristön asetukset ovat
WALKMAN -ohjelmisto
muuttuneet esimerkiksi Windowsei käynnisty.
käyttöjärjestelmän päivityksen vuoksi.
Tekstiä ”Connecting” tai USB-kaapelia ei ole liitetty tietokoneen USB-porttiin
”Connected USB (MTP)” oikein.
ei tule näkyviin, kun
Irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen.
soitin on liitetty
Käytä laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia.
tietokoneeseen soittimen USB-keskitin on käytössä.
mukana toimitetulla
Soitinta ei ehkä voi liittää USB-keskittimen kautta.
USB-kaapelilla.
Liitä soitin tietokoneeseen soittimen mukana
toimitetulla USB-kaapelilla.
Tietokoneessa on eri käyttöjärjestelmä kuin siinä
tietokoneessa, jonka avulla tiedostot on siirretty.
Irrota USB-kaapeli, odota muutama minuutti ja
liitä kaapeli tietokoneeseen uudelleen. Jos
ongelma ei ratkea, irrota USB-kaapeli, käynnistä
tietokone uudelleen ja kytke sitten USB-kaapeli
uudelleen.
Tietokoneen
ohjelmistoympäristö voi aiheuttaa sen,

ettei tekstiä ”Connecting” tai ”Connected USB
(MTP)” näy soittimessa.
Käynnistä Windows Media Player tai Windowsin
Resurssienhallinta.
Tietokone ei tunnista
USB-kaapelia ei ole liitetty tietokoneen USB-porttiin
siihen liitettyä soitinta.
oikein.
Irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen.
USB-keskitin
on käytössä.

ei
ehkä
voi liittää USB-keskittimen kautta.
Soitinta

Liitä soitin tietokoneeseen soittimen mukana
toimitetulla USB-kaapelilla.
Tietokoneen USB-portissa on mahdollisesti
ilmennyt ongelma. Liitä soitin tietokoneen toiseen
USB-porttiin.
Sisällysluettelo
Ongelma
142
Vianmääritys
Liittäminen tietokoneeseen (jatkuu)
Siirto voi pysähtyä staattisen sähkön tai muiden
häiriöiden takia. Tämä suojaa tiedostoja.
Irrota soitin ja liitä se uudelleen.
Jos siirrät tiedostoja vetämällä ja pudottamalla
tietokoneessa, johon ei ole asennettu Windows
Media Player 11 -ohjelmistoa, tiedostojen
siirtämisessä vetämällä ja pudottamalla voi olla
rajoituksia (esimerkiksi AAC- ja videotiedostot).
Asenna Windows Media Player 11 soittimen
mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä ja siirrä
tiedostot uudelleen vetämällä ja pudottamalla.
Varmista ennen Windows Media Player 11:n
asentamista tietokoneeseesi, onko käyttämäsi
ohjelmisto tai palvelu yhteensopiva Windows
Media Player 11:n kanssa. Lisätietoja Windows
Media Playerin käytöstä ja tuesta on seuraavassa
WWW-sivustossa:
http://support.microsoft.com/
USB-kaapelia ei ole liitetty tietokoneen USB-porttiin
oikein.
Irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen.
Soittimen
sisäänrakennetussa flash-muistissa ei ole

riittävästi vapaata tilaa.
Vapauta muistia siirtämällä tarpeettomat tiedot
takaisin tietokoneeseen.
Toistoajaltaan tai -kerroiltaan rajoitettuja kappaleita
ei ehkä voi siirtää tekijänoikeuksien haltijoiden
asettamien rajoitusten vuoksi. Lisätietoja kunkin
äänitiedoston asetuksista saa tiedoston jakelijalta.
Soittimessa on epätavallisia tietoja.
Siirrä käyttökelpoiset tiedostot takaisin
tietokoneeseen ja alusta soittimen sisäinen flashmuisti ( sivu 123).
Jatkuu 
Hakemisto
Tietoja ei voi siirtää
soittimesta
tietokoneeseen.
Valikko
Syy ja ratkaisu
Sisällysluettelo
Ongelma
143
Vianmääritys
Liittäminen tietokoneeseen (jatkuu)
Tiedot ovat mahdollisesti vahingoittuneet.
Poista tiedot, joita ei voi siirtää tietokoneesta, ja
tuo ne tietokoneeseen uudelleen. Kun tuot tietoja
tietokoneeseen, sulje kaikki muut sovellukset
tietojen vahingoittumisen välttämiseksi.
Siirrettävien tiedostojen ja kansioiden määrän raja
on saavutettu.
Poista tarpeettomat tiedostot.
Yrität
siirtää .m4a-, .mp4-, .3gp- tai .m4v-tiedostoja

tietokoneessa, johon on jo asennettu Windows
Media Player 10.
Asenna Windows Media Player 11 soittimen
mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä.
yrität siirtää tiedostoja siirtoon sopivalla
Jos

ohjelmistolla, mutta siirto ei silti onnistu, ota yhteys
ohjelmiston valmistajaan.
Soittimeen voi siirtää
vain vähän tiedostoja.
Soittimen sisäänrakennetussa flash-muistissa ei ole
riittävästi vapaata tilaa.
Vapauta muistia siirtämällä tarpeettomat tiedot
takaisin tietokoneeseen.
on tallennettu tiedostoja, joita ei voi
Soittimeen

toistaa.
Jos soittimeen on tallennettu muita tietoja kuin
kappaleita, videoita tai valokuvia, tietojen
siirtämiseen on käytettävissä vähemmän tilaa.
Vapauta muistia siirtämällä takaisin
tietokoneeseen ne tiedostot, joita ei voi toistaa.
Soittimen käyttö muuttuu USB-keskitin tai USB-jatkokaapeli on käytössä.
epävakaaksi, kun se on
Soitinta ei ehkä voi liittää USB-keskittimen tai
liitetty tietokoneeseen.
jatkokaapelin avulla. Liitä soitin tietokoneeseen
soittimen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
Kansioita ei voi poistaa
Kansioiden ”MUSIC”,
eikä nimetä uudelleen.
”MP_ROOT”, ”VIDEO”, ”PICTURES”, ”PICTURE”
ja ”PODCASTS” nimiä ei voi muuttaa, eikä näitä
kansioita voi poistaa.
Jatkuu 
Hakemisto
Tietoja ei voi siirtää
soittimesta
tietokoneeseen. (jatkuu)
Valikko
Syy ja ratkaisu
Sisällysluettelo
Ongelma
144
Vianmääritys
SensMe™ Channels
Syy ja ratkaisu
Et löydä haluamaasi
kanavaa.
Jos kanavan teemaa vastaavia kappaleita ei ole,
kanavaa ei näy ”SensMe™ Channels” -näytössä.
Ongelma
Syy ja ratkaisu
FM-asema kuuluu
huonosti.
Vastaanotettavaa taajuutta ei ole viritetty täysin
oikein.
Yritä parantaa laatua virittämällä taajuutta
manuaalisesti / -painikkeella ( sivu 100).
Kuuluvuus on heikko ja
äänen laatu huono.
Radiosignaali on heikko.
Kuuntele radiota lähellä ikkunaa, koska signaali
saattaa heiketä rakennusten sisällä tai
ajoneuvossa.
Kuulokkeiden johtoa ei ole vedetty kokonaan
suoraksi.
Kuulokkeiden johto toimii antennina. Vedä
kuulokkeiden johto mahdollisimman suoraksi.
FM-aseman äänessä on
häiriöitä.
Soittimen lähellä käytetään jotakin radiosignaaleja
lähettävää laitetta, kuten soittimen matkapuhelinta.
Älä käytä matkapuhelimia tai muita radiolaitteita
soittimen lähellä.
Jatkuu 
Hakemisto
FM-radio
Valikko
Aikaperusteisen kanavan Joe et ole asettanut soittimen kelloa, aikaperusteisen
nimenä näkyy aina
kanavan nimenä näkyy aina ”Morning”.
”Morning”.
Aseta soittimen kello ( sivu 117).
Soitin toistaa kappaleita, Jos aikaperusteisen kanavan teemaa vastaavia
jotka eivät sovi valituille
kappaleita ei ole, kaikki ”Music Library” -kirjaston
aikaperusteisille
kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.
kanaville.
Sisällysluettelo
Ongelma
145
Vianmääritys
Muut
”Beep Settings” -asetukseksi on valittu ”Off ”.
Valitse ”Beep Settings” -asetukseksi ”On”
( sivu 110).
Äänimerkkiä ei kuulu, kun soitin on liitetty
valinnaiseen telakointiasemaan tai toiseen
laitteeseen.
Soitin lämpenee.
Soitin voi lämmetä akun latauksen aikana ja olla
lämmin sen jälkeen. Soitin voi lämmetä myös suuria
tietomääriä siirrettäessä. Tämä on normaalia eikä
anna aihetta huoleen. Anna soittimen jäähtyä hetken
ajan.
Näyttö kytkeytyy
toimintaan, kun
kappaleet vaihtuvat.
”New Song Pop Up” -asetukseksi on valittu ”On”.
Valitse ”New Song Pop Up” -asetukseksi ”Off ”
( sivu 55).
Jos soitinta ei käytetä vähään aikaan ja akun varaus
purkautuu, päivämäärä ja aika voivat palautua.
Tämä ei ole merkki viasta. Lataa akkua, kunnes
tulee näyttöön, ja aseta sen jälkeen päivämäärä ja
kellonaika uudelleen ( sivu 117).
Päivämäärä ja aika on
palautettu.
Hakemisto
Äänimerkkejä ei kuulu
soitinta käytettäessä.
Valikko
Syy ja ratkaisu
Sisällysluettelo
Ongelma
146
Vianmääritys
Toimi alla olevien ohjeiden mukaan, jos soittimen näyttöön tulee ilmoitus.
Ratkaisu
All group numbers have been
used.
Luettelokohteiden
(paitsi
kappaleluetteloiden)
määrä ylittää sallitun
enimmäismäärän (8 192
kohdetta).
Toistoluetteloihin
rekisteröityjen
kappaleiden
kokonaismäärä on
saavuttanut määrän
65 535.
Cannot play; file format is not
supported.
Yrität toistaa tiedostoa,
jota soitin ei pysty
toistamaan.
Olet siirtänyt
äänitiedostot
videokansioon
vetämällä ja
pudottamalla.
Kappaleet, jotka ylittävät
sallitun enimmäismäärän,
tallennetaan ”Others”kansioon.
Jos et löydä kappaletta,
katso ensin ”Others”luettelosta.
Jos et halua tallentaa
sallitun
enimmäismäärän
ylittäneitä kappaleita
”Others”-luetteloon,
poista tarpeettomat
kappaleet soittimesta
samalla ohjelmistolla
kuin ne siirrettiin
soittimeen, tai
Windowsin
Resurssienhallinnan
avulla.
Jos soittimeen
rekisteröityjen
toistoluettelojen
kokonaismäärä on
suurempi kuin 65 535,
tämän määrän ylittäviä
toistoluetteloja ei voi
näyttää. Vähennä
toistoluettelojen määrää
(poista toistoluetteloja)
samalla ohjelmistolla
kuin kappaleet
siirrettiin soittimeen.
Soitin ei toista kappaletta,
jonka tiedostomuoto ei
ole tuettu ( sivu 158).
Sijoita ne ”MUSIC”kansion alla olevaan
kansioon.
Jos soitin ei toista WMVtiedostoja, voit ehkä toistaa
ne, jos siirrät ne Windows
Media Player 11ohjelmiston avulla.
Jatkuu 
Hakemisto
Merkitys
Valikko
Ilmoitus
Sisällysluettelo
Ilmoitukset
147
Vianmääritys
Merkitys
Ratkaisu
Hakemisto
Jatkuu 
Valikko
Kappaleen toiston aikaraja Päivitä kappaleiden
on saavutettu.
lisenssitiedot siirtoon
käytetyn ohjelmiston
avulla.
Cannot save more than 30 Preset Muistiin on jo esiviritetty Poista tarpeettomat asemat
30 asemaa.
ensin ( sivu 99). Esiviritä
stations.
sitten haluamasi asemat.
Soitin on liitetty
Tämä ei ole virheilmoitus.
Do not disconnect.
tietokoneeseen tai
Älä irrota USB-kaapelia,
muuhun ulkoiseen
ennen kuin siirtäminen on
laitteeseen tietojen
päättynyt.
siirtämistä varten.
Laiteohjelmiston päivitys Yritä päivittää
Firmware update failed.
ei onnistunut.
laiteohjelmisto uudelleen
noudattamalla näyttöön
tulevia ohjeita.
Soittimen akun varaus on Lataa akku ( sivu 23).
LOW BATTERY. Please Charge.
alhainen.
”External Input Mode” ja Varmista, että toiminto on
Noise Canceling unavailable.
otettu käyttöön NOISE
”Quiet Mode” eivät ole
Unable to execute.
CANCELING -kytkimellä
käytettävissä, koska
( sivu 103) ja että käytät
käyttöympäristö ei ole
soittimen mukana
näiden toimintojen
toimitettuja kuulokkeita.
vaatimusten mukainen.
Soittimen vapaa tilaa ei
Liitä soitin tietokoneeseen
Not enough free space in
riitä.
soittimen mukana
memory. Delete files to ensure
toimitetulla USBfree space.
kaapelilla ja poista sitten
tarpeettomat tiedostot
soittimesta samalla
ohjelmistolla kuin ne
siirrettiin, tai Windowsin
Resurssienhallinnan
avulla.
Jotta voisit käyttää
Soitinta ei voi käyttää,
On hold...
soitinta, työnnä HOLDCancel HOLD function to activate koska HOLD-kytkin on
kytkintä vastakkaiseen
HOLD-asennossa.
controls.
suuntaan ( sivu 12).
Cannot play; the license is
expired.
Sisällysluettelo
Ilmoitus
148
Vianmääritys
Merkitys
Alusta sisäinen flashmuisti uudelleen
valitsemalla ”Settings” –
”Common Settings” –
”Format” ( sivu 123).
Varmista, ettei
valokuvatiedosto ole
vahingoittunut eikä kuvan
koko ole liian suuri.
Hakemisto
Unable to set photo as wallpaper. Valittua valokuvaa ei voi
asetta taustakuvaksi.
Aseta soittimen kello
( sivu 117).
Valikko
The clock has not been correctly Aikaperusteisia kanavia ei
set. Verify ”Set Date-Time” in the voi käyttää aikataulun
mukaisesti, koska
Settings menu.
soittimen kelloa ei ole
asetettu.
The device’s memory was not
Sisäistä flash-muistia ei
formatted correctly. Please reole alustettu oikein.
format using Settings menu.
Soittimen muisti on
alustettu tietokoneessa.
Ratkaisu
Sisällysluettelo
Ilmoitus
149
Lisätietoja
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen vaatii, että
paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa
valtuutetun huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote käsitellään asianmukaisesti,
tulee tuote viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta, miten paristo irroitetaan
tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta
viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat vain EU:n direktiivejä
noudattaviin maihin myytäviä laitteita
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokio, Japani. Valtuutettu edustaja (EMC ja tuoteturvallisuus) on Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Huolto- ja
takuuasioissa pyydämme ottamaan yhteyttä erillisessä huolto- tai
takuuasiakirjassa annettuihin osoitteisiin.
Jatkuu 
Hakemisto
Käytöstä poistettujen paristojen hävitys (koskee Euroopan unionia sekä muita
Euroopan maita, joissa on erillisiä keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa
lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi.
Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla
tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja
ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa.
Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja.
Valikko
Käytöstä poistetun sähkö- ja elektroniikkalaitteen hävitys (Euroopan Unioni ja
muiden Euroopan maiden keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa,
että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö-ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen
hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset
ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua
muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat paikallisilta ympäristöviranomaisilta.
Käytettävissä olevat lisävarusteet: Kuulokkeet
Sisällysluettelo
Varotoimet
150
Lisätietoja
Hakemisto
Jatkuu 
Valikko
Älä yhdistä soittimen liittimiä toisiinsa muilla metalliosilla siten, että
seurauksena on oikosulku.
Älä kosketa ladattavaa akkua paljain käsin, jos se vuotaa. Soittimeen saattaa
jäädä akkunestettä, joten ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään, jos
akku on vuotanut. Jos nestettä joutuu silmiisi, älä hiero niitä, sillä tämä
saattaa johtaa sokeutumiseen. Huuhdo silmäsi puhtaalla vedellä ja hakeudu
lääkäriin.
Jos nestettä joutuu iholle tai vaatteille, pese se heti pois. Muutoin se voi
aiheuttaa palovammoja tai muita vammoja. Jos akusta vuotanut neste
aiheuttaa palovammoja tai muita vammoja, hakeudu lääkäriin.
Älä kaada vettä tai sijoita mitään esineitä soittimen päälle. Tämä voi aiheuttaa
tulipalon tai sähköiskun.
Jos näin käy, sammuta soitin välittömästi, irrota USB-kaapeli soittimesta ja
ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään tai Sony-huoltokeskukseen.
Älä heitä soitinta tuleen.
Älä pura tai muuta laitetta itse. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun. Jätä
ladattavien akkujen vaihto, soittimen sisäiset tarkastukset ja korjaukset
lähimmän Sony-jälleenmyyjän tai Sony-huoltokeskuksen tehtäväksi.
Sisällysluettelo
Turvallisuus
151
Lisätietoja
Korvapehmusteiden laatu voi heikentyä pitkäaikaisen säilytyksen tai käytön
aikana.
Suojaa soitin kastumiselta. Soitin ei ole vedenpitävä.
Muista noudattaa alla olevia varotoimia.
Varo pudottamasta soitinta pesualtaaseen tai astiaan,
jossa on vettä.
Älä käytä soitinta kosteissa paikoissa tai huonossa
säässä, kuten vesi- tai lumisateessa.
Suojaa soitin kastumiselta.
Jos kosket soittimeen märin käsin tai käärit sen
kosteaan vaatekappaleeseen, soitin voi kastua, mikä voi aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
Kun irrotat kuulokkeet soittimesta, tartu aina kuulokkeiden pistokkeeseen.
Jos vedät kuulokejohdosta, se voi vahingoittua.
Jatkuu 
Hakemisto
Vältä laittamasta soitinta pussiin siten, että kuulokkeet
tai nappikuulokkeet on kääritty sen ympärille, ja sitten
kohdistamasta pussiin voimakkaita iskuja.
Valikko
Älä sijoita mitään painavaa esinettä soittimen päälle tai kohdista siihen
voimakkaita iskuja. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai soitin voi
vahingoittua.
Älä käytä soitinta paikoissa, joissa se on alttiina voimakkaalle valolle,
kuumuudelle, kosteudelle tai tärinälle. Soittimen väri voi muuttua, soitin voi
vääntyä tai se voi vahingoittua.
Älä jätä soitinta alttiiksi korkealle lämpötilalle, esimerkiksi aurinkoiseen
paikkaan pysäköityyn autoon tai suoraan auringonvaloon.
Älä jätä soitinta paikkaan, jossa se on alttiina pölylle.
Älä jätä soitinta epävakaalle tai kaltevalle alustalle.
Jos soitin aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, katkaise
soittimesta virta tai siirrä se kauemmas radiosta tai televisiosta.
Vältä soittimen kotelon vääntyminen ja toimintahäiriöt noudattamalla alla
olevia varotoimia soittimen käytön aikana.
Älä istuudu, jos soitin on takataskussasi.
Sisällysluettelo
Käyttöympäristö
152
Lisätietoja
Sisällysluettelo
Laitteen kuumeneminen
Soitin saattaa kuumeta latauksen aikana, jos sitä on käytetty pitkään
yhtäjaksoisesti.
Valikko
Kuulokkeet
Hakemisto
Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvoa, sillä se voi aiheuttaa
vaaratilanteita liikenteessä ja on myös kiellettyä monilla alueilla.
Liikenneturvallisuus
Vältä kuulokkeiden käyttöä tarkkaavaisuutta edellyttävissä tilanteissa.
Kuulovammojen estäminen
Vältä kuulokkeiden käyttöä suurella äänenvoimakkuudella. Asiantuntijat
kehottavat välttämään jatkuvaa, kovaäänistä ja pitkäaikaista kuuntelua. Jos
kuulet korvissasi epänormaalia sointia, pienennä äänenvoimakkuutta tai lopeta
laitteen käyttö.
Älä lisää äänenvoimakkuutta äkillisesti, etenkin jos käytät kuulokkeita.
Lisää äänenvoimakkuutta asteittain, jotta voimakas ääni ei vahingoita korviasi.
Muiden huomioon ottaminen
Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena. Siten kuulet ulkopuoliset äänet etkä
häiritse muita.
Varoitus
Jos soittimen käyttöalueella on salamointia, ota kuulokkeet heti pois päästäsi.
Jos laitteen mukana toimitetut kuulokkeet aiheuttavat allergisia reaktioita,
lopeta niiden käyttö ja hakeudu lääkäriin.
Jatkuu 
153
Lisätietoja
Älä paina LCD-näytön pintaa voimakkaasti. Tämä voi vääristää LCD-näytön
värejä ja kirkkautta tai aiheuttaa toimintahäiriöitä.
 Jos käytät soitinta kylmässä paikassa, kuvien ympärille saattaa ilmestyä musta
reunus. Tämä ei ole merkki soittimen viasta.
Puhdistaminen
Puhdista soittimen kotelo esim. silmälasien puhdistamiseen tarkoitetulla
pehmeällä liinalla.
Jos soitin likaantuu pahasti, puhdista se mietoon pesuaineliuokseen kevyesti
kostutetulla pehmeällä liinalla.
Älä käytä puhdistukseen minkäänlaista karkeaa sientä, hankausjauhetta tai
liuotinta (kuten alkoholia tai bentseeniä), koska ne saattavat vahingoittaa
kotelon pintaa.
Varo päästämästä vettä soittimen sisään liittimen lähellä olevasta aukosta.
Puhdista kuulokkeiden pistoke säännöllisesti.
Voit puhdistaa korvapehmusteet poistamalla ne kuulokkeista ja pesemällä ne
käsin miedolla pesuaineliuoksella Anna korvapehmusteiden kuivua riittävästi
ennen niiden käyttöä pesun jälkeen.
Jos sinulla on soittimeen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Jatkuu 
Hakemisto
LCD-näyttö
Valikko
Jos käytät kantohihnaa (myydään erikseen), varo, ettei se jää kiinni
kulkiessasi ohittamiisi esineisiin. Vältä myös heiluttamasta kantohihnassa
olevaa soitinta, jotta se ei osu ohikulkijoihin.
Noudata kuulutusten ohjeita ja vältä käyttämästä laitetta lentokoneessa
nousun ja laskeutumisen aikana.
Huomaa, että tilapäisesti voi esiintyä tiivistymistä, jos soitin siirretään
nopeasti kylmästä ympäristöstä lämpimään ympäristöön tai jos sitä käytetään
huoneessa, jonka lämmitin on juuri käynnistetty. Tiivistyminen tarkoittaa
ilmiötä, jossa ilmassa oleva kosteus tarttuu pintoihin, kuten metallilevyihin,
ja muuttuu nesteeksi.
Jos soittimeen tiivistyy kosteutta, älä käynnistä soitinta, ennen kuin kosteus
on haihtunut. Jos käytät soitinta, kun siinä on tiivistynyttä kosteutta, soitin
voi vioittua.
Sisällysluettelo
Käyttö
154
Lisätietoja
Hakemisto
Jatkuu 
Valikko
Ohjelmiston tai sen käyttöoppaan osittainenkin kopioiminen sekä
ohjelmiston vuokraaminen ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa on kielletty
tekijänoikeuslain nojalla.
SONY ei missään olosuhteissa vastaa tämän soittimen mukana toimitetun
ohjelmiston käytöstä mahdollisesti aiheutuvasta taloudellisesta tappiosta tai
tulonmenetyksestä eikä kolmannen osapuolen esittämistä vaatimuksista.
Soittimen mukana toimitettua ohjelmistoa ei voida käyttää muiden kuin sen
kanssa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden kanssa.
Huomaa, että jatkuvan tuotekehittelyn takia ohjelmiston ominaisuudet
saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Takuu ei kata tämän soittimen käyttämistä muulla kuin sen mukana
toimitetulla ohjelmistolla.
Erikielisten tekstien näkyminen oikein laitteen mukana toimitetussa
ohjelmistossa vaihtelee tietokoneeseen asennetun käyttöjärjestelmän kielen
mukaan. Siksi on paras valita kieli, joka on parhaiten yhteensopiva
tietokoneen käyttöjärjestelmän kanssa.
Kaikkien kielten näkymistä oikein laitteen mukana toimitetussa ohjelmistossa
ei voida taata.
Käyttäjän luomat merkit ja jotkin erikoismerkit eivät ehkä näy.
Tässä oppaassa annetuissa ohjeissa oletetaan, että käyttäjä tuntee Windowskäyttöjärjestelmän perustoiminnot.
Katso tietokoneen ja käyttöjärjestelmän käyttöä koskevat tiedot vastaavista
oppaista.
Sisällysluettelo
Ohjelmisto
155
Lisätietoja
Sisällysluettelo
Näytetiedostot*1
Soittimessa on valmiiksi asennettuja näytetiedostoja.
Jos näytetiedostot poistetaan, niitä ei voi palauttaa, emmekä toimita korvaavia
tietoja.
*1 Joissakin maissa / joillakin alueilla myytävissä laitteissa ei ole näytetiedostoja.
Hakemisto
Tietoja asiakastuen WWW-sivustosta
Jos sinulla on tähän tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, tai haluat
tietoja tämän tuotteen kanssa yhteensopivista tuotteista, käy seuraavissa
WWW-sivustoissa.
Yhdysvalloissa olevat asiakkaat: http://www.sony.com/walkmansupport
Kanadassa olevat asiakkaat: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Euroopassa olevat asiakkaat: http://support.sony-europe.com/DNA
Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Muualla olevat asiakkaat: http://www.sony-asia.com/support
Vientimallin hankkineet asiakkaat: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Valikko
Tallennettua kappaletta saa käyttää vain yksityisesti. Kappaleen käyttö
tätä rajoitusta laajemmin vaatii tekijänoikeuksien omistajien luvan.
Sony ei ole vastuussa epätäydellisestä tallennuksesta tai latauksesta tai
tietojen vioittumisesta, joka johtuu soittimen tai tietokoneen
toimintahäiriöstä.
Soittimen ohjelmistoissa näkyvän tekstin tyyppi ja merkit eivät ehkä
näy näytössä oikein. Tämä voi johtua:
liitetyn soittimen ominaisuuksista
soittimen epänormaalista toiminnasta
sisältötietojen kirjoittamisesta kielellä tai merkistöllä, jota soitin ei tue.
156
Lisätietoja
Käyttöoikeuksiin ja tavaramerkkeihin liittyvä
ilmoitus
Sisällysluettelo
ATRAC on Sony Corporationin tavaramerkki.
”WALKMAN” ja ”WALKMAN”-logo ovat Sony Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Valikko

ja
ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
Jatkuu 
Hakemisto
12 TONE ANALYSIS ja vastaava logo ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
SensMe on Sony Ericsson Mobil Communications AB:n tavaramerkki tai
rekisteröity tavaramerkki.
Microsoft, Windows, Windows Vista ja Windows Media ovat Microsoft
Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Adobe, Adobe Reader ja Adobe Flash Player ovat Adobe Systems
Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
MPEG Layer-3 -äänenkoodaustekniikka ja patentit on lisensoitu Fraunhofer
IIS:ltä ja Thomsonilta.
IBM ja PC/AT ovat International Business Machines -yhtiön rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Macintosh ja iTunes ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on
Apple,

rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
QuickTime ja QuickTime-logo ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niitä käytetään yhtiön lisenssillä.
Pentium on Intel Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.
Tämä ohjelmisto perustuu osittain Independent JPEG Groupin työhön.
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
USE OF A CONSUMER FOR
(i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL
STANDARD (”MPEG-4 VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A
CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER
LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO
PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND
LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
157
Lisätietoja
Ohjelma ©2008 Sony Corporation
Dokumentaatio ©2008 Sony Corporation
Hakemisto
Sisällöntoimittajat käyttävät digitaalista oikeuksienhallintatekniikkaa tämän
laitteen sisältämässä Windows Media -sisällössä (”WM-DRM”) sisällön
eheyden suojaamiseen (”Suojattu sisältö”) sisältöön liittyvien
immateriaalioikeuksiensa, tekijänoikeus mukaan lukien, suojaamiseksi.
Tämä laite käyttää WM-DRM-ohjelmistoa (”WM-DRM Software”) Suojatun
sisällön toistossa. Jos tässä laitteessa olevan WM-DRM-ohjelmiston suojaus on
poistettu, Suojatun sisällön omistajat (”Suojatun sisällön omistajat”) voivat pyytää
Microsoftia peruuttamaan WM-DRM-ohjelmiston oikeuden hankkia uusia
lisenssejä Suojatun sisällön kopioimiseen, näyttämiseen ja/tai toistamiseen.
Peruuttaminen ei muuta WM-DRM-ohjelmiston kykyä suojaamattoman sisällön
toistamiseen. Peruutettujen WM-DRM-ohjelmistojen luettelo lähetetään
laitteeseen aina, kun käyttäjä lataa lisenssin Suojattuun sisältöön Intenetistä tai
tietokoneesta. Microsoft saattaa yhdessä tällaisen lisenssin kanssa ladata
peruutusluettelot käyttäjän laitteeseen myös Suojatun sisällön omistajien puolesta.
Valikko
Tämä tuote on Microsoft Corporationin immateriaalioikeuksien suojaama. Tuotteessa
käytetyn tekniikan käyttäminen tai jakeleminen mihinkään muuhun tarkoitukseen on
kiellettyä ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsoftin tytäryhtiön lupaa.
Sisällysluettelo
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD
(”AVC VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND
NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO
PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED
OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION
MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://MPEGLA.COM
THIS
PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE

FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD
(”VC-1 VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN
A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED
FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG
LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Patentit Yhdysvalloissa ja muissa maissa Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä TM ja ® ei ole
käytetty tässä käyttöohjeessa.
158
Lisätietoja
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot
Tuettu tiedostomuoto
Musiikki (sisältää podcast-episodit*1)
Mediatiedostomuoto: MP3 (MPEG-1 Layer3) -tiedostomuoto
Tiedostotunniste: .mp3
Bittinopeus: 32–320 kbps (tukee muuttuvaa bittinopeutta (VBR))
Näytteenottotaajuusy*2: 32, 44,1, 48 kHz
WMA
Mediatiedostomuoto: ASF-tiedostomuoto
Tiedostotunniste: .wma
Bittinopeus: 32–192 kbps (tukee muuttuvaa bittinopeutta (VBR))
Näytteenottotaajuus*2: 44,1 kHz
* Yhteensopiva WM-DRM 10:n kanssa
AAC-LC*3
Mediatiedostomuoto: MP4-tiedostomuoto
Tiedostotunniste: .mp4, .m4a, .3gp
Bittinopeus: 16–320 kbps (tukee muuttuvaa bittinopeutta (VBR))*4
Näytteenottotaajuus*2: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM
Mediatiedostomuoto: Wave-Riff-tiedostomuoto
Tiedostotunniste: .wav
Bittinopeus: 1 411 kbps
Näytteenottotaajuus*2: 44,1 kHz
Video (sisältää podcast-episodit*1)
Videomuodot
(koodekki)
Kuvanopeus: enint. 30 fps
Tarkkuus: enint. QVGA (320 × 240)
AVC
(H.264/AVC)
Mediatiedostomuoto: MP4-tiedostomuoto, ”Memory Stick” videomuoto
Tiedostotunniste: .mp4, .m4v
Profiili: Baseline Profile
Taso: Enintään 1.3
Bittinopeus: Enint. 768 kbps
MPEG-4
Mediatiedostomuoto: MP4-tiedostomuoto, ”Memory Stick” videomuoto
Tiedostotunniste: .mp4, .m4v
Profiili: Simple Profile
Bittinopeus: Enint. 2 500 kbps
Windows
Mediatiedostomuoto: ASF-tiedostomuoto
Media Video 9*5 Tiedostotunniste: .wmv
Bittinopeus: Enint. 1 700 kbps
Audiomuodot
(koodekki)
AACLC(AVC,
MPEG-4)
Kanavien määrä: Enint. 2 kanavaa
Näytteenottotaajuus*2: 24, 32, 44,1, 48 kHz
Bittinopeus: Enint. 288 kbps / kanava
WMA
(Windows
Media Video
9)
Bittinopeus: 32–192 kbps (tukee muuttuvaa bittinopeutta (VBR))
Näytteenottotaajuuss*2: 44,1 kHz
* Yhteensopiva WM-DRM 10:n kanssa
Tiedostokoko
Enintään 2 Gt
Tiedostojen määrä
Enint. 1 000
Jatkuu 
Hakemisto
MP3
Valikko
Audiomuodot
(koodekki)
159
Lisätietoja
Valokuvamuoto
(koodekki)
JPEG
Sisällysluettelo
Valokuva*6
Tiedostojen määrä
Valikko
Mediatiedostomuoto: Yhteensopiva DCF 2.0/Exif 2.21 tiedostomuodon kanssa
Tiedostotunniste: .jpg
Profiili: Baseline Profile
Kuvapisteiden määrä: enint. 4 000 × 4 000 kuvapistettä
(16 000 000 kuvapistettä)
Enint. 10 000
Tallennettavien kappaleiden enimmäismäärä ja -aika (noin)
Aika-arviot perustuvat MP3-muodossa olevaan siirrettyyn tai tallennettuun 4minuuttiseen kappaleeseen (videoita ja valokuvia lukuun ottamatta). Muiden toistettavien
äänitiedostojen kappalemäärät ja toistoajat voivat olla MP3-muodoista poikkeavia.
NWZ-S636F/S736F
NWZ-S638F/S738F
Bittinopeus
Kappaleita
Aika
Kappaleita
Aika
48 kbps
2 450
163 h 20 min
5 050
336 h 40 min
64 kbps
1 800
120 h 00 min
3 750
250 h 00 min
128 kbps
915
61 h 00 min
1 850
123 h 20 min
256 kbps
455
30 h 20 min
950
63 h 20 min
320 kbps
365
24 h 20 min
760
50 h 40 min
NWZ-S639F/S739F
Bittinopeus
Kappaleita
Aika
48 kbps
10 000
666 h 40 min
64 kbps
7 700
513 h 20 min
128 kbps
3 850
256 h 40 min
256 kbps
1 900
126 h 40 min
320 kbps
1 550
103 h 20 min
Videoiden pisin tallennusaika (noin)
Arvioitu tallennusaika perustuu tilanteeseen, jossa siirretään vain videoita. Aika voi
vaihdella soittimen käyttötavan mukaan.
Bittinopeus
Videomuoto: 384 kbps
Äänimuoto: 128 kbps
Videomuoto: 768 kbps
Äänimuoto: 128 kbps
NWZ-S636F/S736F
NWZ-S638F/S738F
NWZ-S639F/S739F
Aika
Aika
Aika
14 h 30 min
30 h 10 min
61 h 40 min
8 h 20 min
17 h 10 min
35 h 10 min
Jatkuu 
Hakemisto
*1Tallennettavien podcast-episodien enimmäismäärä on 10 000.
*2Näytteenottotaajuus ei vastaa aina kaikkia koodereita.
*3Tekijänoikeussuojattuja AAC-LC-tiedostoja ei voi toistaa.
*4Epätavalliset tai ei-taatut bittinopeudet otetaan huomioon näytteenottotaajuuden mukaan.
*5Joitakin WMV-tiedostoja voi toistaa vain, jos ne siirretään Windows Media Player 11ohjelmistolla.
*6Joitakin valokuvatiedostoja ei voi toistaa. Toistettavuus vaihtelee tiedostomuodon mukaan.
160
Lisätietoja
Siirrettävissä olevien tallennettavien valokuvien määrä (noin)
Valikko
Tila (käyttäjän käytettävissä oleva tila)*1
Sisällysluettelo
Enintään 10 000
Tallennettavien valokuvien määrä voi olla vähemmän, sillä määrä vaihtelee tiedostojen
koon mukaan.
Hakemisto
NWZ-S636F/S736F: 4 Gt (noin 3,46 Gt = 3 725 197 312 tavua)
NWZ-S638F/S738F: 8 Gt (noin 7,19 Gt = 7 725 514 752 tavua)
NWZ-S639F/S739F: 16 Gt (noin 14,6 Gt = 15 726 411 776 tavua)
*1Soittimen käytettävissä oleva tallennustila saattaa vaihdella.
Osa muistista käytetään tietojen hallintatoimintoihin.
Lähtö (kuulokkeet)
Taajuusvaste
20–20 000 Hz (tiedostoa toistettaessa, yhden signaalin mittaus)
FM-radio
FM-taajuusalue
87,5–108,0 MHz
Välitaajuus (FM)
128 kHz
Liitännät
Kuulokkeet: Stereomini
WM‑PORT (moniliitäntä): 22-nastainen
Hi-Speed USB (USB 2.0 -yhteensopiva)
Käyttölämpötila
5 °C – 35 °C
Virtalähteet
Sisäinen ladattava litiumioniakku
USB-virta (tietokoneesta laitteen mukana toimitetun USB-kaapelin kautta)
Latausaika
Lataus USB-virralla
Noin 3 tuntia (täysi lataus), noin 1,5 tuntia (noin 80 %)
Jatkuu 
161
Lisätietoja
Akun käyttöaika (jatkuva toisto)
Sisällysluettelo
Valikko
Seuraavien asetusten avulla akun odotettavissa oleva käyttöaika pitenee.
Alla olevat ajat ovat keskimääräisiä, kun ”New Song Pop Up” ( sivu 55), ”Clear Stereo”
( sivu 64), ”DSEE(Sound Enhancer)” ( sivu 65), ”Dynamic Normalizer”
( sivu 67), ”Equalizer” ( sivu 59) ja ”VPT(Surround)” ( sivu 62) ovat poissa
käytöstä ja ”Screensaver” ( sivu 111) -asetuksena on ”Blank”.
Videoiden toistoa koskevat ajat ovat keskimääräisiä, kun näytön kirkkauden ( sivu 116)
asetuksena on ”3”.
Mainittu aika voi vaihdella ympäristön lämpötilan tai laitteen käyttötavan mukaan.
NWZ-S736F/S738F/S739F
Noise Canceling -toiminto poissa Noise Canceling -toiminto
käytöstä
käytössä
Musiikki
Toisto: MP3, 128 kbps
Noin 40 tuntia
Noin 30 tuntia
Toisto: WMA, 128 kbps
Noin 40 tuntia
Noin 30 tuntia
Toisto: AAC-LC, 128 kbps
Noin 38 tuntia
Noin 29 tuntia
Toisto: Linear PCM, 1 411 kbps
Noin 43 tuntia
Noin 32 tuntia
Noin 10 tuntia
Noin 9,0 tuntia
Video
Toisto: MPEG-4, 384 kbps
Toisto: AVC, 384 kbps
Noin 8,5 tuntia
Noin 7,5 tuntia
Toisto: WMV, 384 kbps
Noin 10 tuntia
Noin 9,5 tuntia
FM-radiovastaanotossa
Noin 22 tuntia
Noin 18 tuntia
Näyttö
2 tuuman TFT-värinäyttö, jossa valkoinen LED-taustavalaistus,
QVGA (240 × 320 kuvapistettä), 262 144 väriä
Mitat (l/k/s, ilman ulkonevia osia)
42,9 × 89,5 × 7,5 mm
Mitat (l/k/s)
42,9 × 89,5 × 7,5 mm
Paino
Noin 46 g
Jatkuu 
Hakemisto
NWZ-S636F/S638F/S639F/
S736F/S738F/S739F
162
Lisätietoja
Järjestelmävaatimukset
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen muotoilua ja teknisiä
ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
Hakemisto
Seuraavat ympäristöt eivät tue toimintaa:
Itse kootut tietokoneet tai käyttöjärjestelmät
Alkuperäisen valmistajan asentaman käyttöjärjestelmän päivityksen seurauksena
syntyneet ympäristöt
Monikäynnistysympäristöt
Moninäyttöympäristöt
Macintosh
Valikko
Toimintaa kaikkien tietokoneiden kanssa ei taata, vaikka ne olisivat yllä mainittujen
järjestelmävaatimusten mukaisia.
Sisällysluettelo
Tietokone
IBM PC/AT tai yhteensopiva tietokone, johon on asennettu jokin seuraavista Windowskäyttöjärjestelmistä*1:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 tai uudempi) / Windows XP Professional
(Service Pack 2 tai uudempi) / Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 tai
uudempi) / Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 tai uudempi) / Windows
Vista Business (Service Pack 1 tai uudempi) / Windows Vista Ultimate (Service Pack 1
tai uudempi)
Ei ole yhteensopiva käyttöjärjestelmän 64-bittisen version kanssa.
Muita kuin edellä mainittuja käyttöjärjestelmiä ei tueta.
*1 Pois lukien käyttöjärjestelmäversiot, joita Microsoft ei tue.
Suoritin: Pentium 4 1,0 GHz tai nopeampi
RAM-muisti: vähintään 512 Mt
Kiintolevy: vähintään 380 Mt vapaata tilaa.
Näyttö:
näytön tarkkuus: vähintään 800 × 600 kuvapistettä (suositus vähintään 1 024 × 768)
värit: vähintään 8-bittiset (suositus on 16-bittinen)
CD-ROM-asema (joka tukee Digital Music CD -levyjen WDM-toistoa)
CD-levyjen luomiseen tarvitaan CD-R/RW-asema.
Äänikortti

USB-portti (Hi-Speed USB on suositeltava)
Microsoft .NET Framework 2.0 tai 3.0, QuickTime 7.3, Internet Explorer 6.0 tai
7.0, Windows Media Player 10 tai 11 (Suositus on Windows Media Player 11.
Joissakin tietokoneissa, joihin on jo asennettu Windows Media Player 10, voi olla
tiedostorajoituksia (esimerkiksi AAC- ja videotiedostot), jotka koskevat siirtämistä
vetämällä ja pudottamalla.) ja DirectX 9.0 tarvitaan.
Flash Player 8 tai uudempi on asennettava.
Adobe

Music Distribution (EMD) -palvelun ja WWW-sivuston käyttöön tarvitaan
Electronic

Internet-laajakaistayhteys.
163
Lisätietoja
B
BACK/HOME-painike.............. 11, 13
Beep Settings................................... 110
Bittinopeus..............................128, 158
Brightness........................................ 116
D
Date Display Format...................... 119
Diaesitys............................................. 89
Slide Show Interval..............................91
Slide Show Repeat................................90
Display......................................... 72, 88
DSEE (Sound Enhancer)................. 65
Dynamic Normalizer....................... 67
E
Equalizer............................................ 59
External Input Mode...................... 105
F
FM Radio........................................... 95
Format (alustaminen).................... 123
H
Heavy................................................. 60
HOLD-kytkin.................................... 12
Home-valikko..................................... 6
I
Ilmoitukset...................................... 146
Intelligent Shuffle......................... 6, 41
J
Jazz...................................................... 60
JPEG.........................................129, 159
Jatkuu 
Hakemisto
A
AAC.................................................. 128
AAC-LC........................................... 158
Adobe Reader...................................... 3
Aikaväli.............................................. 91
Ajan asettaminen............................ 117
Akku...................................23, 127, 161
Akun jäljellä oleva varaus................ 23
Album Display Format.................... 56
All Range........................................... 54
Alustaminen (Format)................... 123
Arena.................................................. 63
Asennusvalikko...............22, 49, 79, 94
Automaattinen esiviritys................. 96
AVC..........................................129, 158
AVLS (Volume Limit).................... 109
C
Clear Stereo....................................... 64
Club.................................................... 63
Content Transfer............................... 10
Continuous Playback....................... 75
Custom......................................... 60, 61
Valikko
Symbolit
Viisisuuntainen painike............. 11, 13
(Repeat)....................................... 53
(Shuffle).................................... 53
(Shuffle&Repeat)................ 53
(Repeat 1 song)......................... 53
/ Button Setting.......................... 58
(Heavy)...................................... 60
(Pop)........................................... 60
(Jazz)........................................... 60
(Unique)..................................... 60
(Custom 1)................................. 60
(Custom 2)................................. 60
(Studio)....................................... 63
(Live)........................................... 63
(Club)......................................... 63
(Arena)....................................... 63
(Matrix)...................................... 63
(Karaoke).................................... 63
Sisällysluettelo
Hakemisto
164
Lisätietoja
L
Laiteohjelmisto............................... 131
Lataaminen........................................ 23
Linear PCM.............................128, 158
Live..................................................... 63
M
Malli................................................. 121
Matrix................................................. 63
Media Manager for WALKMAN...... 9
Melunvaimennustaso..................... 108
Mono/Auto...................................... 101
MP3..........................................128, 158
MPEG-4...................................129, 158
Music Library................................ 6, 32
N
Noise Canceling.............................. 103
Nollaaminen (soittimen)............... 132
Normal............................................... 53
Now Playing........................................ 7
Now Playing -näyttö......................... 21
O
On-Hold Display.............................. 77
OPTION/PWR OFF
-painike.................................... 12, 22
P
Photo Library................................ 6, 84
Photo List Display Format.............. 92
Photo Orientation............................ 86
R
Release Year....................................... 36
Repeat................................................ 53
Reset all Settings............................. 122
RESET-painike.................................. 12
Resurssienhallinta.......................... 130
S
Sarjanumero........................................ 8
Satunnaistoisto.................................. 41
Scan Sensitivity............................... 100
Screensaver...................................... 111
Selected Range.................................. 54
SensMe™ Channels........................... 44
Set Date-Time................................. 117
Set Noise Can. level........................ 108
Settings................................................. 7
Shuffle All.......................................... 43
Shuffle All.............................................43
Time Machine Shuffle.........................41
Soittimen virran katkaiseminen
manuaalisesti............................... 127
Studio................................................. 63
T
Theme Settings............................... 113
Tiedostot.......................................... 162
Tiedostot.......................................... 130
Tiedot............................................... 121
Time Display Format..................... 120
Time Machine Shuffle...................... 41
Total photos..................................... 121
Total songs....................................... 121
Total videos..................................... 121
Jatkuu 
Hakemisto
Karaoke.............................................. 63
Kieli.................................................. 125
Kiinnitysosa......................................... 8
Kuulokkeet.................................. 8, 152
Q
Quiet Mode..................................... 107
Valikko
kappaleen nimi.....................................32
julkaisuvuosi.........................................36
esittäjä....................................................34
albumi...................................................33
alkukirjain............................................38
toistoluettelot........................................39
tyylilaji...................................................35
Pikkukuva..................... 15, 76, 92, 138
Play Mode.................................... 52, 53
Playback Range................................. 54
Playlists.............................................. 39
Podcast............................................... 80
Pop...................................................... 60
Päivittäminen.................................. 131
Päivämäärä ja aika......... 117, 119, 120
Sisällysluettelo
K
Kansikuva.......................................... 56
Kapasiteetti...................................... 160
Kappaleiden etsiminen.................... 32
165
Lisätietoja
Z
Zoomaus............................................ 73
Ä
Äänenlaatu........................................ 59
Äänenvoimakkuus............................ 67
Äänitiedostomuoto........................ 128
Hakemisto
W
Wallpaper Settings.......................... 114
Windows Media Player...................... 9
Windowsin
Resurssienhallinta....................... 130
WMA.......................................128, 158
WM-PORT................................11, 121
WMV............................................... 129
Valikko
V
Vakiovarusteet.................................... 8
Valokuvatiedostomuoto................. 129
Vianmääritys................................... 132
Video Library................................ 6, 68
Video List Display Format.............. 76
Video Orientation............................ 70
Videotiedostomuoto...................... 129
Virta...................................12, 127, 140
VOL +/– -painike............................. 11
VPT(Surround)................................ 62
Sisällysluettelo
U
Unique............................................... 60
Updating Channels........................... 47
USB-kaapeli......................................... 8
Download PDF

advertising