Sony | ICD-SX2000 | Sony ICD-SX2000 SX-sarjan digitaalinen sanelin SX2000 Käyttöohjeet

FI
IC-tallennin
Kokeile uutta IC-tallenninta
Lataa
Kuuntele
Käyttöohjeet
BACK/HOME
Valitse
(///)
VOL + (äänenvoimakkuus +)
Vahvista
VOL - (äänenvoimakkuus -)
 Valitse HOME-valikosta ”
Recorded Files”.
 Valitse ”Latest Recording”, ”Search by REC Date”, ”Search by
REC Scene” tai ”Folders”.
 Lataa IC-tallennin.
Työnnä USB-liukukytkintä nuolen suuntaan ja liitä USB-liitin
käynnissä olevan tietokoneen USB-liitäntään.
Kun akku on latautunut kokonaan täyteen, varaustason
”.
ilmaisimessa lukee ”
 Valitse haluamasi tiedosto.
Toisto käynnistyy.
 Irrota IC-tallennin.
Varmista, että viesti ”Accessing” ei enää näy näytössä. Irrota sitten
IC-tallennin turvallisesti toimimalla käyttöoppaan ohjeiden mukaan.
 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla VOL + tai VOL -
Kytke virta
-painiketta.
 Lopeta toisto painamalla STOP.
Kappalemerkin lisääminen
Voit lisätä kappalemerkin kohtaan, jossa haluat jakaa tiedoston
myöhemmin tai jonka haluat etsiä toiston aikana. Voit lisätä kuhunkin
tiedostoon enintään 98 kappalemerkkiä.
Voit lisätä kappalemerkkejä myös tallennuksen aikana.
ICD-SX2000
Poista
4-579-962-11(1) (FI)
Perehdy käyttöoppaaseen
Nämä ovat käyttöohjeet, jotka sisältävät ohjeita IC-tallentimen
perustoimintojen käyttöön.
Käyttöopas on verkko-opas.
Perehdy käyttöoppaaseen, jos tarvitset lisätietoja, käyttöön liittyviä ohjeita
ja mahdollisia ratkaisuja ongelmien ilmetessä.
Työnnä POWER•HOLD-kytkintä POWER-asentoa kohti ja pidä sitä
paikallaan, kunnes ikkunanäyttö avautuu.
Voit katkaista virran työntämällä POWER•HOLD-kytkintä POWERasentoa kohti ja pitämällä sitä paikallaan, kunnes näyttöön tulee
”Power Off”.
Tahattoman käytön estäminen (HOLD)
Työnnä POWER•HOLD-kytkintä HOLD-asentoa kohti.
OPTION
Valitse
(/)
Vahvista
http://rd1.sony.net/help/icd/s20/h_ce/
 Voit vapauttaa IC-tallentimen HOLD-tilasta työntämällä POWER•HOLDkytkintä keskiasentoa kohti.
 Huomautus
Kun tiedosto on poistettu, sitä ei voi palauttaa.
 Valitse poistettava tiedosto tallennettujen tiedostojen
luettelosta tai toista poistettava tiedosto.
Alkuasetukset
 Valitse OPTION-valikosta ”Delete a File”.
Valitse
(/)
Näyttöön tulee ”Delete?”, ja valitun tiedoston toisto käynnistetään
vahvistamista varten.
 Valitse ”Yes”.
Vahvista
Tarkista toimitetut osat
• IC-tallennin (1)
• Kantolaukku (1)
• Tuulisuoja (1)
• USB-kaapeli (1)
• Käyttöohjeet (tämä opas)
• Takuukortti
• Sovellusohjelmisto, Sound Organizer 2 (Asennustiedosto on tallennettu
sisäiseen muistiin, jotta voit asentaa sen tietokoneeseen.)
Kun kytket IC-tallentimeen virran ensimmäisen kerran, ”Configure
Initial Settings” -näyttö avautuu. Voit tämän jälkeen valita näyttökielen,
asettaa kellon sekä ottaa merkkiäänen käyttöön tai poistaa sen
käytöstä.
Näyttöön tulee ”Please Wait”, ja se pysyy näytössä, kunnes valittu
tiedosto poistetaan.
 Aloita alkuasetusten määritys valitsemalla ”Yes”.
Hallinta älypuhelimella
(REC Remote)
Lisävarusteet
• Elektriteettikondensaattorimikrofoni ECM-CS3, ECM-TL3
• USB-verkkolaite AC-UD20
 Huomautus
Jotkin mallit tai lisävarusteet eivät ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.
Osat ja painikkeet
 Valitse näyttökieli.
Voit valita jonkin seuraavista kielistä:
Deutsch (saksa), English (englanti)*, Español (espanja), Français
(ranska), Italiano (italia), Русский (venäjä), Türkçe (turkki)
* Oletusasetus
 Aseta kuluva vuosi, kuukausi, päivä, tunti ja minuutti.
Valitse
(///)
Vahvista
IC-tallentimen Bluetooth-toiminnon ansiosta voit hallita IC-tallenninta
(esimerkiksi tallentaa ja muuttaa tallennusasetuksia) älypuhelimella.
 Voit palata edelliseen kellon asetuskohteeseen painamalla BACK/HOME.
 Valitse ”Seuraava”.
Sinun on asennettava REC Remote älypuhelimeen ja muodostettava
IC-tallentimeen Bluetooth-pariliitos.
 Ota äänimerkki käyttöön tai poista se käytöstä valitsemalla
 Sisäänrakennetut mikrofonit
 Huipputason ilmaisin
 Näyttö
 OPTION-painike
 T-MARK (kappalemerkki) -painike
 BACK/HOME-painike
 STOP -painike
 REC/PAUSE (tallenna/keskeytä) -painike, tallennuksen ilmaisin
  (toista/vahvista) -painike*¹
 Ohjauspainike ( DPC (Digital Pitch Control),

A-B (toisto A-B),  (haku / pikasiirto taaksepäin),  (haku /
pikasiirto eteenpäin))
  (kuulokkeet) -liitäntä
 USB-liitännän kansi (USB-liitäntä on kannen takana.)
 POWER•HOLD-kytkin*²
 VOL + (äänenvoimakkuus +) -painike*¹
 VOL - (äänenvoimakkuus -) -painike
 USB-liukukytkin
 Hihnan reikä (IC-tallentimen mukana ei toimiteta hihnaa.)
 (N-merkki) (Voit muodostaa NFC-pariliitoksen koskettamalla
NFC-toimintoa tukevalla älypuhelimella tätä merkkiä.)
 Jalustan kiinnitysreikä (IC-tallentimen mukana ei toimiteta jalustaa.)
  (mikrofoni) -liitäntä
 microSD-korttipaikka (Korttipaikka sijaitsee kannen alla.)
 Paikan kansi
 Sisäänrakennettu kaiutin
*¹  (toista/vahvista) -painikkeessa ja VOL + (äänenvoimakkuus +) -painikkeessa on
kosketuspiste. Käytä kosketuspistettä apuna käyttäessäsi IC-tallenninta.
*² Painamalla POWER•HOLD-kytkintä POWER-asentoa kohti ja pitämällä sitä siinä vähintään
8 sekunnin ajan voit käynnistää IC-tallentimen uudelleen. Yksityiskohtaiset ohjeet löydät
käyttöoppaasta.
IC-tallentimen hallinta älypuhelimella
”ON” tai ”OFF”.
 Etsi REC Remote Google Playstä™ tai App Storesta ja asenna
Kun alkuasetukset on määritetty, näyttöön tulee valmistumisviesti,
ja HOME-valikkonäyttö avautuu.
 Valitse IC-tallentimen HOME-valikosta “REC Remote”–
se älypuhelimeen.
“Add Device (Pairing)” ja ota Bluetooth-toiminto käyttöön
toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
 Käynnistä REC Remote älypuhelimessa ja valitse
”ICD-SX2000” (oma IC-tallentimesi) käytettävissä olevien
laitteiden luettelosta. Yksityiskohtaiset ohjeet löydät REC
Remoten ohjeesta ja älypuhelimen mukana toimitetusta
käyttöohjeesta.
 Huomautus
Voit muuttaa alkuasetuksia myöhemmin milloin tahansa. Yksityiskohtaiset
ohjeet löydät käyttöoppaasta.
Voit nyt käyttää älypuhelinta IC-tallentimen toimintojen hallintaan.
IC-tallentimen Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön
ja poistaminen käytöstä
Tallenna
 Valitse HOME-valikosta ”REC Remote” – ”Bluetooth ON/OFF”.
 Jos haluat ottaa Bluetooth-toiminnon käyttöön, valitse ”ON”.
Sisäänrakennetut mikrofonit
Jos haluat poistaa sen käytöstä, valitse ”OFF”.
STOP
REC/PAUSE

• Varmista ennen IC-tallentimen käytön aloittamista, että POWER•HOLDkytkin on keskimmäisen pisteen kohdalla.
• Voit valita tallennuskohtauksen kutakin tilannetta varten valitsemalla
OPTION-valikosta ”Scene Select”.
 Säädä IC-tallentimen sisäänrakennettujen mikrofonien
kulmaa sormenpäilläsi niin, että mikrofonit on suunnattu
tallennettavaa äänilähdettä kohti.
 Paina REC/PAUSE.
Tallennus käynnistyy, ja tallennuksen merkkivalo alkaa palaa punaisena.
Tallennuksen aikana näytössä näkyvät huipputasomittarit
helpottavat tallennustason säätämistä ().
Säädä sisäänrakennettujen mikrofonien suuntaa, etäisyyttä äänilähteeseen tai mikrofonien herkkyysasetusta niin, että tallennustaso
pysyy yllä esitetyllä optimaalisella alueella, joka on noin -12 dB.
 Pysäytä tallennus painamalla STOP.
Näyttöön tulee ensin ”Please Wait”, ja sen jälkeen avautuu
tallennuksen valmiustilanäyttö.
Tallennuksen pysäyttämisen jälkeen voit toistaa juuri tallennetun
tiedoston painamalla .
HOME-valikon käyttäminen
Varotoimet
Tavaramerkit
HOME-valikossa voit suorittaa erilaisia toimintoja, muun muassa etsiä ja
toistaa tallennetun tiedoston sekä muuttaa IC-tallentimen asetuksia.
Virtalähteestä
Käytä laitetta vain sisäänrakennetusta litiumioniakusta saatavalla 3,7 V:n
tasavirralla.
• Microsoft, Windows, Windows Vista ja Windows Media ovat
Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikkaa ja -patentteja käytetään
Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin luvalla.
• microSD-, microSDHC- ja microSDXC-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä.
BACK/HOME
Turvallisuudesta
Älä käytä laitetta, kun ajat autoa, pyöräilet tai ohjaat mitä tahansa
moottoroitua ajoneuvoa.
Valitse
(/)
Vahvista
 Paina BACK/HOME jonkin aikaa.
HOME-valikkonäyttö avautuu.
HOME-valikon kohteet tulevat näyttöön seuraavassa järjestyksessä.
Music
Recorded
Files
Record
REC Remote
Settings
Return to
XX*
* Käytössä oleva toiminto on merkitty merkinnällä ”XX”.
 Valitse haluamasi toiminto seuraavista vaihtoehdoista:
Voit valita ja toistaa tietokoneesta tuodun tiedoston.
Etsi musiikkitiedosto valitsemalla ”All Songs”,
”Albums”, Artists” tai ”Folders”.
Music
Recorded Files
Voit valita ja toistaa IC-tallentimella tallennetun
tiedoston.
Etsi tallennettu tiedosto valitsemalla ”Latest
Recording”, ”Search by REC Date”, ”Search by REC
Scene” tai ”Folders”.
Record
Voit avata tallennuksen valmiustilanäytön ja sitten
käynnistää tallennuksen.
REC Remote
Voit avata Bluetooth-toimintoa käyttävän REC
Remoten valikkonäytön.
Settings
Return to XX*
Voit avata Settings-valikkonäytön ja muuttaa
IC-tallentimen eri asetuksia.
Voit palata ennen HOME-valikkonäyttöä avattuna
olleeseen näyttöön.
* Käytössä oleva toiminto on merkitty merkinnällä ”XX”.
Käsittelystä
• Älä jätä laitetta lämmönlähteiden lähelle tai paikkaan, missä on suoraa
auringonvaloa, paljon pölyä tai mekaanisia tärähdyksiä.
• Jos laitteen sisään pääsee nestettä tai kiinteitä esineitä, keskeytä laitteen
käyttö ja toimita se huoltoon.
• Kun käytät IC-tallenninta, noudata seuraavia varotoimia. Tällä voit estää
kotelon vääntymisen ja IC-tallentimen toimintahäiriöt.
– Älä istu alas, kun IC-tallennin on takataskussasi.
– Älä laita IC-tallenninta laukkuun niin, että kuulokejohto on kiedottu sen
ympärille, ja kohdista laukkuun voimakkaita iskuja.
• Varo, ettei vettä pääse läikkymään laitteen päälle. Laite ei ole vesitiivis.
Ole varovainen etenkin seuraavissa tilanteissa:
– kun laite on taskussasi ja menet esimerkiksi kylpyhuoneeseen
Kun kumarrat, laite voi pudota veteen ja kastua.
– kun käytät laitetta ympäristössä, jossa se altistuu sateelle, lumelle tai
kosteudelle
– tilanteissa, joissa hikoilet. Jos kosketat laitetta märin käsin tai laitat
laitteen märkien vaatteiden taskuun, laite voi kastua.
• Laitteen kuunteleminen suurella äänenvoimakkuudella voi heikentää
kuuluvuutta. Älä turvallisuussyistä käytä tätä laitetta ajon tai pyöräilyn
aikana.
• Voit tuntea korvissasi kipua, jos käytät kuulokkeita ympäristössä, jossa
ilma on hyvin kuiva.
Tämä ei johdu kuulokkeiden toimintahäiriöstä, vaan kehoon kertyneestä
staattisesta sähköstä. Voit vähentää staattista sähköisyyttä käyttämällä
muita kuin synteettisistä aineista valmistettuja vaatteita, jotka estävät
staattisen sähkön syntymisen.
Kohinasta
• Laitteesta voi kuulua kohinaa, kun se asetetaan tallennuksen tai toiston
aikana verkkovirtalähteen, loistelampun tai matkapuhelimen lähelle.
• Laite voi tallentaa melua, jos sitä hangataan tai naarmutetaan jollakin
esineellä, kuten sormella, tallennuksen aikana.
Ylläpidosta
Puhdista laitteen ulkopinta vedellä kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla.
Pyyhi sitten ulkopinta pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä alkoholia,
bensiiniä tai ohennetta.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
 Painamalla STOP voit palata ennen HOME-valikkoon siirtymistä avattuna
olleeseen näyttöön.
VAROITUS
Älä altista akkuja tai paristoja (akkuja tai paristoja sisältävää laitetta) pitkäksi
aikaa lämmönlähteille, kuten suoralle auringonvalolle tai tulelle.
OPTION-valikossa voit suorittaa erilaisia toimintoja, muun muassa muuttaa
IC-tallentimen asetuksia.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat tilanteen mukaan.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat ainoastaan laitteita,
joita myydään EU:n direktiivejä noudattavissa maissa.
Valmistaja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japani
EU:n tuotteen vaatimustenmukaisuus: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia
OPTION
Vahvista
Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tässä käyttöoppaassa
merkintöjä ”™” ja ”®” ei mainita kaikissa tapauksissa.
Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft Corporationin immateriaalioikeudet.
Näiden tekniikoiden käyttö ja jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty
ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsoft-tytäryhtiön myöntämää lupaa.
Sound Organizer 2:ssa käytetään seuraavia ohjelmistomoduuleja:
Windows Media Format Runtime
Käyttöoikeus
Käyttöoikeuteen liittyviä huomautuksia
Tässä IC-tallentimessa on ohjelmistoja, joiden käyttö perustuu ohjelmistojen
omistajien kanssa solmittuihin käyttöoikeussopimuksiin.
Näiden ohjelmistosovellusten tekijänoikeuksien haltijoiden pyynnöstä meidän
on julkistettava muutamia ilmoituksia. Lue seuraavat osat.
Käyttöoikeussopimukset (englanniksi) on tallennettu IC-tallentimen sisäiseen
muistiin. Voit lukea LICENSE-kansiossa olevat käyttöoikeussopimukset
muodostamalla massamuistiyhteyden IC-tallentimen ja tietokoneen välille.
GNU:n GPL- ja LGPL-lisenssien mukaiset ohjelmistot
OPTION-valikon käyttäminen
Valitse
(/)
• Google Play on Google Inc:n tavaramerkki.
• Apple-logo, iPhone, iTunes, Mac ja OS X ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä,
jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.
• Made for iPhone -merkintä tarkoittaa, että elektroninen lisälaite on
suunniteltu käytettäväksi erityisesti iPhone-laitteen kanssa ja lisälaitteen
kehittäjä takaa, että laite on Applen suorituskykyä koskevien standardien
mukainen. Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta tai siitä, että laite on
turvallisuusmääräysten ja muiden lakisääteisten standardien mukainen.
Huomaa, että tällaisen lisälaitteen käyttö iPhone-laitteen kanssa voi
vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.
• Yhteensopivat iPhone-mallit
Bluetooth-tekniikka toimii iPhone 6s Plus-, iPhone 6s-, iPhone 6 Plus-,
iPhone 6-, iPhone 5s-, iPhone 5c-, iPhone 5- ja iPhone 4s -laitteiden kanssa.
IC-tallennin sisältää ohjelmiston, joka on seuraavan GNU:n yleisen julkisen
lisenssin (GNU General Public License, johon tästä lähtien viitataan nimellä ”GPL”)
tai GNU:n vähäisemmän yleisen julkisen lisenssin (GNU Lesser General Public
License, johon tästä lähtien viitataan nimellä ”LGPL”) alainen.
Täten todetaan, että sinulla on oikeus näiden ohjelmistosovellusten lähdekoodin
käyttöön, muuttamiseen ja edelleenlevitykseen GPL- tai LGPL-lisenssin ehtojen
mukaisesti.
Lähdekoodi on saatavilla verkosta. Voit ladata sen seuraavasta URL-osoitteesta.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Toivomme, että et ota meihin yhteyttä lähdekoodin sisältöön liittyvissä asioissa.
Käyttöoikeussopimukset (englanniksi) on tallennettu IC-tallentimen sisäiseen
muistiin. Voit lukea LICENSE-kansiossa olevat käyttöoikeussopimukset
muodostamalla massamuistiyhteyden IC-tallentimen ja tietokoneen välille.
Sony Corp. ilmoittaa täten, että tämä laite vastaa direktiivin 1999/5/EY
olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä. Lisätietoja on
seuraavassa URL-osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Mahdollisten kuulovaurioiden estämiseksi älä kuuntele laitetta pitkään
suurella äänenvoimakkuudella.
 Valitse HOME-valikosta haluamasi toiminto ja paina sitten
OPTION.
Käytöstä poistettujen paristojen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan unionia sekä
muita Euroopan maita, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)
 Valitse valikkokohde, jonka asetuksen haluat muuttaa.
 Valitse haluamasi asetusvaihtoehto.
Tiedostojen kopioiminen IC-tallentimesta
tietokoneeseen
Voit kopioida IC-tallentimessa olevat tiedostot ja kansiot tietokoneeseen
säilytystä varten.
 Liitä IC-tallennin tietokoneeseen toimimalla kohdassa ”Lataa”
annettujen ohjeiden mukaan.
 Vedä ja pudota kopioitavat tiedostot tai kansiot ”IC RECORDER”–
tai ”MEMORY CARD” -kansiosta tietokoneen paikalliselle levylle.
 Irrota IC-tallennin tietokoneesta.
Sound Organizer 2:n asentaminen
Asenna Sound Organizer tietokoneeseen.
Sound Organizerin avulla voit siirtää tiedostoja IC-tallentimen ja
tietokoneen välillä.
Musiikki-CD-levyiltä ja muilta tallennusvälineiltä tuodut kappaleet,
MP3-muotoiset ja muut tietokoneeseen tuodut äänitiedostot voidaan
myös toistaa ja siirtää IC-tallentimeen.
 Huomautuksia
• Sound Organizer toimii vain Windows-tietokoneissa. Se ei toimi Macissa.
• Tämä IC-tallennin tukee vain Sound Organizer 2:ta.
• Jos alustat sisäisen muistin, kaikki siihen tallennetut tiedot poistetaan.
(Myös Sound Organizer -ohjelmisto poistetaan.)
 Kun asennat Sound Organizerin, kirjaudu sisään käyttämällä tiliä, jolla on
järjestelmänvalvojan oikeudet.
 Liitä IC-tallennin tietokoneeseen toimimalla kohdassa ”Lataa”
annettujen ohjeiden mukaan.
 Varmista, että tietokone tunnistaa IC-tallentimen.
Näyttöön tulee ”Connecting”, ja se pysyy IC-tallentimen näytössä sen
ajan, kun IC-tallenninta liitetään tietokoneeseen.
Tämä tuotteessa, akussa tai pakkauksessa oleva symboli ilmaisee, että
tuotetta ja akkua ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Joissakin akuissa tämä
merkki saattaa esiintyä yhdessä kemiallisen merkin kanssa. Elohopean (Hg)
tai lyijyn (Pb) kemiallinen merkki lisätään akkuun, joka sisältää enemmän
kuin 0,0005 prosenttia elohopeaa tai 0,004 prosenttia lyijyä. Varmistamalla,
että nämä tuotteet ja akut hävitetään asianmukaisesti, autat estämään
ympäristölle ja terveydelle haitalliset vaikutukset, joita akkujen hävittäminen
väärällä tavalla saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään
luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen säilyminen edellyttävät
kiinteää akkua, akun vaihto on annettava koulutetun huoltohenkilöstön
tehtäväksi. Varmista käytöstä poistettujen akkujen sekä sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden asianmukainen käsittely toimittamalla ne soveltuviin
kierrätys- ja keräyspisteisiin. Jos kyse on muista akuista, katso lisätietoja
kohdasta, jossa annetaan ohjeet akun turvalliseen irrottamiseen. Toimita
akku/paristo käytöstä poistettujen akkujen kierrätyksestä huolehtivaan
kierrätys- ja keräyspisteeseen. Saat lisätietoja tuotteiden ja akkujen
kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöstä tai liikkeestä,
josta tuote tai akku on ostettu.
Tekniset tiedot
Kapasiteetti (Käyttäjän käytettävissä oleva kapasiteetti*¹*²)
16 Gt (noin 12,80 Gt = 13 743 895 347 tavua)
Enimmäistallennusaika (sisäinen muisti)
Kaikkien kansioiden enimmäistallennusajat ovat seuraavat.
LPCM 96 kHz/24-bittinen
6 tuntia 35 minuuttia
LPCM 44.1 kHz/16-bittinen
21 tuntia 35 minuuttia
MP3 320 kbps
95 tuntia 25 minuuttia
MP3 192 kbps*³
159 tuntia
MP3 128 kbps
238 tuntia
MP3 48 kbps (MONO)
636 tuntia
 Huomautus
Kun aiot tallentaa yhtäjaksoisesti pitkän aikaa, tarvitset mahdollisesti
USB-verkkolaitteen (lisävaruste). Lisätietoja akunkestosta on kohdassa Akunkesto.
Tässä ohjeaiheessa annettu enimmäistallennusaika on vain viitteellinen.
Akunkesto (sisäänrakennettu litiumioniakku) (JEITA)*4*5
Tallennus
Toisto sisäänrakennetulla Toisto
kaiuttimella*6
kuulokkeilla
LPCM 96 kHz/
24-bittinen
Noin 15 tuntia
Noin 20 tuntia
Noin 24 tuntia
MP3 192 kbps
Noin 30 tuntia
Noin 24 tuntia
Noin 30 tuntia
 Siirry [Käynnistä]-valikkoon, valitse [Tietokone] ja kaksoisnapsauta
[IC RECORDER] – [FOR WINDOWS].
 Kaksoisnapsauta [SoundOrganizer_V2000] (tai [SoundOrganizer_
V2000.exe]).
Noudata tietokoneen näytössä näkyviä ohjeita.
 Varmista, että hyväksyt käyttöoikeussopimuksen ehdot, valitse
[I accept the terms in the license agreement] ja valitse sitten
[Next].
 Kun [Setup Type] -ikkuna tulee näyttöön, valitse [Standard]
tai [Custom], ja valitse sitten [Next].
Noudata näytössä näkyviä ohjeita ja määritä asennusasetukset,
kun valitset [Custom].
 Kun näyttöön tulee [Ready to Install the Program] -ikkuna, valitse
[Install].
Asennus käynnistyy.
 Kun näyttöön tulee [Sound Organizer has been installed
successfully.] -ikkuna, valitse [Launch Sound Organizer Now]
ja valitse sitten [Finish].
 Huomautus
Tietokone on ehkä käynnistettävä uudelleen Sound Organizerin asennuksen
jälkeen.
Mitat (l/k/s) (ilman ulkonevia osia ja säätimiä) (JEITA)*4
Noin 44,0 mm × 120,0 mm × 14,5 mm
Paino (JEITA)*4
Noin 98 g
Lämpötila/kosteus
Käyttölämpötila
5 °C – 35 °C
Käyttöympäristön kosteus
25 % – 75 %
Säilytyslämpötila
-10 °C – +45 °C
Säilytysympäristön kosteus
25 % – 75 %
Yhteensopivat muistikortit
• microSDHC-kortit, 4–32 Gt
• microSDXC-kortit, vähintään 64 Gt
 Huomautus
24-bittistä 96 kHz:n LPCM-ääntä ei voi tallentaa suoraan microSD-, SDHC- tai
SDXC-kortille.
*¹ Pieni osa sisäisestä muistista käytetään tiedostonhallintaan, eikä se siksi ole käytettävissä
käyttäjän tallennustarkoituksiin.
*² Kun sisäinen muisti alustetaan IC-tallentimella.
*³ Tallennuskohtausten oletusasetukset.
*4 JEITA:n (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) standardin
mukaan mitattu arvo
*5 Akunkesto voi olla lyhyempi IC-tallentimen käyttötavan mukaan.
*6 Kun musiikkia toistetaan sisäänrakennetulla kaiuttimella äänenvoimakkuustasolla 25.
© 2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising