Sony | ICD-PX232 | Sony ICD-PX232 Digitaalinen sanelin (monoääni), jossa PC Link -liitäntä Pika-asetus- ja aloitusopas

FI
EE
Kokeillaan uutta digitaalista sanelinta
Lisätoimintoja
Tietokoneen käyttäminen
Lisätietoja näistä tallennuksen, toiston ja muokkauksen lisätoiminnoista on käyttöoppaassa.
1. Kytke virta.
Käyttöoppaan asentaminen tietokoneelle
Vedä ja nosta paristolokeron kantta ja aseta sitten paristot
IC Recorder

Pikaopas
navat oikein päin.
Kytke virta päälle.
Vedä HOLD•POWER ON/OFF -kytkintä merkinnän ”POWER ON/OFF”
suuntaan, kunnes näyttö avautuu.
Kun asennat käyttöoppaan tietokoneelle digitaalisen sanelimen sisäisestä muistista, voit hakea
tarkkoja toimenpideohjeita ja ratkaisuja ongelmatilanteisiin.
Kytke digitaalisen sanelimen  (USB) -portti käynnissä olevan tietokoneen USB-porttiin
toimitetulla USB-kaapelilla niin, että liittimet ovat pohjassa.
Windowsissa: Napsauta [Tietokone] (tai [Oma tietokone]) ja kaksoisnapsauta sitten [IC
RECORDER]  [FOR WINDOWS].
Macissä: Kaksoisnapsauta [IC RECORDER] työpöydällä.
ICD-PX232

Voit katkaista virran vetämällä HOLD•POWER ON/OFF -kytkintä
POWER ON/OFF -merkinnän suuntaan, kunnes näytössä näkyy
“OFF”.
Asenna käyttöopas.
Vahinkotoimintojen esto (HOLD)
Kun asennus on valmis, kaksoisnapsauta [icdp23_ce_HelpGuide] -kuvaketta Windows-
4-448-096-51(2)
Windowsissa: Kaksoisnapsauta [Help_Guide_Installer] (tai [Help_Guide_Installer.exe]).
Macissä: Kaksoisnapsauta [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 tai uudempi)
Jatka asennusta seuraamalla näytölle tulevia ohjeita.
työpöydällä (tai Finderissa Macissä).
Käyttöopas näytetään.
Voit katsoa käyttöopasta myös seuraavalla Sony digitaalisen sanelimen asiakastukisivustolla:
http://rd1.sony.net/help/icd/p23/ce/
© 2013 Sony Corporation Printed in China
Tervetuloa uuden Sony digitaalisen sanelimen käyttäjäksi!
2. Määritä päivämäärä ja kellonaika.

Tämä pikaopas sisältää digitaalisen sanelimen perustoimintojen ohjeet.
Lue se huolella. Toivomme, että nautit uuden Sony digitaalisen sanelimen käytöstä.
Aseta vuosi (vuoden kaksi viimeistä numeroa) painamalla
Tarkista paketin sisältö.
ˎˎDigitaalinen sanelin (1)
ˎˎUSB-liitäntäkaapeli (1)
ˎˎLR03 (AAA-koko) -alkaaliparistot (2)
ˎˎKäyttöopas (Sisäiseen muistiin tallennettu HTMLtiedosto, joka on helppo kopioida tietokoneelle.)
ˎˎPikaopas
Osat ja ohjaimet
Kun asetat paristot, näytölle tulee ”SET DATE” ja sitten vuosiosa
alkaa vilkkua.

- tai -painiketta ja paina sitten PLAY/ENTER. Aseta
sitten kuukausi, päivä, tunti ja minuutti tässä järjestyksessä
edellä kuvatulla tavalla.
Tiedostojen kopioiminen digitaalisesta sanelimesta
tietokoneelle
Voit kopioida digitaalisen sanelimen tiedostot ja kansiot talletettavaksi tietokoneelle.
Kytke digitaalinen sanelin tietokoneeseen.
Kopioi tiedostot ja kansiot, jotka haluat siirtää tietokoneeseen.
3. Tallenna.


Näytölle tulee ”ACCESS” ja tallennus pysähtyy.
IC RECORDER
Tietokone
Irrota digitaalinen sanelin tietokoneesta.
Paina PLAY/ENTER.
Toimintailmaisin

Toisto alkaa ja toiminnan merkkivalo palaa vihreänä.
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla VOL –/+.
Pysäytä toisto painamalla (pysäytys).
Turvallinen käyttö
Määritykset
Virrankäyttö
Kapasiteetti (Käytettävissä oleva kapasiteetti *1*2)
Käytä laitetta ainoastaan 3,0 V:n tai 2,4 V tasavirralla.
Käytä kahta LR03 (koko AAA) -alkaaliparistoa tai kahta
uudelleenladattavaa NH‑AAA-paristoa.
2 Gt (noin 1,75 Gt = 1 879 048 192 tavua)
*1 Pieni osa sisäisestä muistista käytetään tiedostojen
hallintaan eikä siksi ole käyttäjien käytettävissä
tallennukseen.
*2Kun sisäinen muisti on alustettu digitaalisella
sanelimella.
Turvallisuus
Sisäinen mikrofoni
VOL (äänenvoimakkuus) –/+ -painike (*)
 (kuuloke) -liitin
DIVIDE-painike
Käytön ilmaisin
ERASE-painike
Käsittely
Näyttöruutu
 REC/PAUSE (tallenna/tauko) -painike
FOLDER-painike
 (aloitusmerkki/pikakelaus eteen) -painike
MENU-painike
Kaiutin
 PLAY/ENTER -painike (*)
HOLD•POWER ON/OFF -kytkin
 (tarkastelu/pikakelaus taakse) -painike
 (USB) -liitin
 (pysäytys) -painike
Paristoluukku
ˎˎÄlä jätä laitetta lämmönlähteiden lähelle tai paikkaan,
jossa se voi altistua suoraan auringonvalolle, pölylle tai
iskuille.
ˎˎMikäli laitteen sisälle pääsee kiinteitä esineitä
tai nestettä, irrota paristo ja vie laite valtuutetun
huoltohenkilön tarkistettavaksi, ennen kuin käytät sitä.
 (mikrofoni) -liitin (PLUG IN POWER) (*)
Hihnan reikä (hihnaa ei toimiteta laitteen mukana.)
* Näissä painikkeissa ja liittimissä on kosketuspiste. Sen avulla voit tunnustella sormellasi, missä kohtaa kukin liitin on.


Älä käytä laitetta autoa ajaessa, pyöräillessä tai mitään
moottoriajoneuvoa käyttäessä.
5. Poista.
Kun digitaalinen sanelin on pysäytystilassa, pidä ERASE 
painiketta painettuna.
Kun digitaalinen sanelin on toistotilassa, paina
ERASE-painiketta.
Näyttöön tulee ”ERASE”.
Paina ERASE.
Huomautus
Maasta tai alueesta riippuen jotkin mallit tai lisävarusteet eivät ole saatavilla.
Tavaramerkit
ˎˎFraunhofer IIS ja Thomson ovat lisensoineet MPEG Layer-3-äänenkoodaustekniikan ja -patentit.
ˎˎKaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Lisäksi merkintöjä ”™” ja
”®” ei ole mainittu erikseen joka kerta tässä oppaassa.
VAROITUS
Älä altista akkuja (asennettua akkua tai paristoja) liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tms. pitkiksi
ajoiksi.
HUOMIO
Lisätietoja laitteesta saat lähimmältä
Sony-jälleenmyyjältä.
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti,
voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen
epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen
käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.
Käytöstä poistettujen paristojen hävitys (koskee Euroopan unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on
erillisiä keräysjärjestelmiä)

4. Kuuntele.
ˎˎAkkulaturi BCG-34HSN
ˎˎMatkalaturi ja 2 kpl AAA Multi-Use Premium
-paristoja BCG‑34HS2KAN, BCG-34HW2KAN
Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden
Euroopan maiden jätehuoltoa)
¼¼ Voit keskeyttää tallennuksen painamalla REC/PAUSE. Voit
jatkaa tallennusta painamalla REC/PAUSE uudelleen
Pysäytä tallennus painamalla (pysäytys).
ˎˎElektreettimikrofoni ECM‑CS3
ˎˎLadattava NH‑AAA‑B2KN-paristo
ˎˎUSB-vaihtovirtasovitin AC‑U50AG
Tiedoston tai kansion kopioiminen (vetämällä ja pudottamalla)
 Napsauta ja pidä hiiren painiketta painettuna,
 vedä,
 ja pudota.
osoittaa tallennettavan äänilähteen suuntaan.
Lisävarusteet
Pariston korvaaminen vääräntyyppisellä paristolla aiheuttaa räjähdysvaaran.
Hävitä käytetyt paristot ohjeiden mukaisesti.
Paina REC/PAUSE.
Aseta digitaalinen sanelin siten, että sisäinen mikrofoni
ˎˎN-CUT (kohinan poisto)
ˎˎEASY-S (pikahaku)
ˎˎCONT (jatkuva toisto)
ˎˎLOCK (tiedoston suojaaminen)
ˎˎALARM
ˎˎDIVIDE (tiedoston jakaminen)
Vedä ja pudota kopioitavat tiedostot ja kansiot kohteesta IC RECORDER tietokoneen paikalliselle levylle.
Tallennus alkaa ja toiminnan merkkivalo palaa punaisena.
Toimintailmaisin
ˎˎMODE (tallennustila)
ˎˎSENS (mikrofonin herkkyys)
ˎˎLCF (Low Cut Filter)
ˎˎVOR (ääniohjattu tallennin)
ˎˎREC-OP (tallennuksen lisääminen)
ˎˎDPC (digitaalinen äänenkorkeuden säätö)
Mitat (l/k/s, ulkonevat osat ja säätimet pois lukien)
(JEITA)*3
Noin 38,5 mm × 115,2 mm × 21,3 mm
Paino (JEITA)*
3
Noin 72 g kahden LR03 (koko AAA) alkaalipariston kanssa
*3JEITA (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association) -standardin mukaisesti mitattu
arvo
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi. Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan
symbolin kanssa. Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos
paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä. Varmistamalla, että
paristo poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia
luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa.
Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja. Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen
säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun huollon
toimesta. Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä
poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen. Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta,
miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote
on ostettu.
Tämä tuote on valmistettu Sony Corporationin puolesta, Sony Corportation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japani. Tämän tuotteen Euroopan Unionin lainsäädännön vaatimustenmukaisuutta koskevat kyselyt tulee osoittaa
valtuutetulle edustajalle, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Huolto tai takuu
asioita koskevat kyselyt pyydämme ystävällisesti osoittamaan takuu tai huolto dokumenteissa mainituille edustajille.
Älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, jotta kuulosi ei vioittuisi.
EE
FI
Proovigem teie uut IC salvestit
Lisateavet salvestamis-, taasesitamis- ja redigeerimisfunktsiooni kohta leiate abijuhendist.
1. Sisselülitamine.
Abijuhendi installimine arvutisse
Lükake ja tõstke akukaas üles, seejärel paigaldage patareid
IC Recorder

Kiirjuhend
Kui installite IC salvesti sisemälus oleva abijuhendi arvutisse, saate otsida üksikasjalikku teavet
seadme kasutamise ja probleemide ilmnemisel võimalike lahenduste kohta.
vastavalt viidatud polaarsusele.
Lülitage toide sisse.
Ühendage IC salvesti  USB-pesa töötava arvuti USB-pesaga, kasutades kaasasolevat USB-
Lükake lülitit HOLD•POWER ON/OFF (KLAHVILUKK•TOIDE SISSE/
VÄLJA) suunas „POWER ON/OFF” (TOIDE SISSE/VÄLJA) ja hoidke
seda all, kuni ekraan süttib.
ICD-PX232
Lisafunktsioonid
Arvuti kasutamine

kaablit ja lükates pistikud lõpuni mõlemasse USB-pessa.
Windowsis klõpsake suvandil [Arvuti] (või [Minu arvuti]), seejärel topeltklõpsake suvandil [IC
Valikulised lisatarvikud
Installige abijuhend.
ˎˎElektreet-kondensaatormikrofon ECM‑CS3
ˎˎLaetav aku NH‑AAA‑B2KN
ˎˎUSB-vahelduvvooluadapter AC‑U50AG
ˎˎAkulaadija BCG-34HSN
RECORDER] (IC SALVESTI)  [FOR WINDOWS] (WINDOWSILE).
Macis topeltklõpsake töölaual suvandil [IC RECORDER] (IC SALVESTI).
Toite väljalülitamiseks lükake lülitit HOLD•POWER ON/OFF
(KLAHVILUKK•TOIDE SISSE/VÄLJA) suunas „POWER ON/OFF”
(TOIDE SISSE/VÄLJA), kuni ekraanil kuvatakse „OFF” (VÄLJAS).
Windowsis Topeltklõpsake failil [Help_Guide_Installer] (või [Help_Guide_Installer.exe]).
Macis Topeltklõpsake failil [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (Versioon 10.5.8 või uuem)
Installimise jätkamiseks järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.
Soovimatute toimingute vältimiseks (HOLD – klahvilukk)
Kui installimine on lõppenud, topeltklõpsake ikoonil [icdp23_ce_HelpGuide], mis asub
Windowsi töölaual (Maci puhul menüüs Finder).
Tere tulemast kasutama oma uut Sony IC salvestit!
See on kiirjuhend, mis tutvustab teile IC salvesti põhifunktsioone.
Lugege see hoolikalt läbi. Loodame, et naudite oma uue Sony IC salvesti kasutamist.
Kontrollige kaasasolevaid tarvikuid.
ˎˎIC salvesti (1)
ˎˎUSB-kaabel (1)
ˎˎLR03 (AAA-suuruses) leelispatareid (2)
ˎˎAbijuhend (HTML-failina salvesti sisemälus, et seda
oleks lihtne arvutisse kopeerida)
ˎˎKiirjuhend
Osad ja juhtnupud
Kuvatakse abijuhend.
Abijuhendit on võimalik vaadata ka Sony IC salvesti klienditoe kodulehel:
http://rd1.sony.net/help/icd/p23/ce/
2. Kuupäeva ja kellaaja seadistamine.

Failide kopeerimine IC salvestist arvutisse
Patareide paigaldamisel kuvatakse ekraanil „SET DATE” (MÄÄRA
KUUPÄEV) ning aastaarv hakkab vilkuma.
IC salvestis olevate failide ja kaustade talletamiseks on teil võimalik need arvutisse kopeerida.
Vajutage aasta (aastaarvu kaks viimast numbrit)

Ühendage IC salvesti arvutiga.
Kopeerige soovitud failid või kaustad, mille soovite arvutisse teisaldada.
seadistamiseks nuppu  või  ning seejärel vajutage
nuppu PLAY/ENTER (ESITA/SISESTA). Korrake toimingut ja
seadistage ka kuu, päev, tunnid ja minutid.
Pukseerige soovitud failid või kaustad jaotisest „IC RECORDER (IC SALVESTI)” arvuti kõvakettale.
Faili või kausta kopeerimine (pukseerimistoiming)
3. Salvestamine.

Vajutage nuppu REC/PAUSE (SALVESTA/PEATA).
 Klõpsake ja hoidke all,
 lohistage,
 ja laske lahti.
Seade alustab salvestamist ja süttib punane indikaatortuli.
Toimingu
indikaatortuli
¼¼ Salvestamise saab peatada, vajutades nuppu REC/PAUSE
(SALVESTA/PEATA). Salvestamise jätkamiseks vajutage uuesti
nuppu REC/PAUSE (SALVESTA/PEATA).
IC RECORDER
(IC SALVESTI)
Asetage IC salvesti nii, et sisseehitatud mikrofon on suunatud


Salvestamise lõpetamiseks vajutage nuppu  (stopp).
Ettevaatusabinõud
Vajutage nuppu PLAY/ENTER (ESITA/SISESTA).

Sisseehitatud mikrofon
Nupp VOL (helitugevus) –/+ (*)
 kõrvaklapipesa
Nupp DIVIDE (JAGA)
Toimingu indikaatortuli
Nupp ERASE (KUSTUTA)
Ekraan
Nupp  REC/PAUSE (SALVESTA/PEATA)
Nupp FOLDER (KAUST)
Nupp  (vihje/edasikerimine)
Nupp MENU (MEÜÜ)
Kõlar
Nupp  PLAY/ENTER (ESITA/SISESTA) (*)
Nupp  (ülevaade/tagasikerimine)
Lüliti HOLD•POWER ON/OFF (KLAHVILUKK•TOIDE SISSE/
VÄLJA)
Nupp  (stopp)
 USB-pesa
 mikrofonipesa (PLUG IN POWER) (*)
Akupesa
Rihma ava (rihm ei kuulu komplekti)
* Nendel nuppudel ja pesal on kompepunkt. Kasutage seda toimingute lihtsustamiseks või nuppude paremaks tuvastamiseks.
Seade alustab taasesitamist ja süttib roheline indikaatortuli.
Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu VOL –/+.
Taasesituse lõpetamiseks vajutage nuppu  (stopp).


Kui IC salvesti on peatatud režiimis, vajutage ja hoidke nuppu
 
ERASE (KUSTUTA) all.
Kui IC salvesti on taasesituse režiimis, vajutage nuppu ERASE
(KUSTUTA).
Ekraanil kuvatakse „ERASE” (KUSTUTAMINE).
Vajutage nuppu ERASE (KUSTUTA).
Tehnilised andmed
Toide
Mälumaht (kasutajale saadaolev mälu *1*2)
Kasutage seadme tööks ainult 3,0 või 2,4 V
alalisvoolutoidet.
Kasutage kahte LR3 (AAA-suuruses) leelispatareid või
kahte laetavat NH-AAA-akut.
2 GB (umbes 1,75 GB = 1 879 048 192 baiti)
*1 Väikest osa sisemälust kasutatakse failihalduseks ja
see ei ole kasutajale juurdepääsetav.
*2Kui sisemälu vormindatakse, kasutades IC salvestit.
Ohutus
5. Kustutamine.
ˎˎN-CUT (müravähendus)
ˎˎEASY-S (lihtne otsing)
ˎˎCONT (pidev taasesitus)
ˎˎLOCK (faili kaitsmine)
ˎˎALARM
ˎˎDIVIDE (faili jagamine)
ˎˎKompaktne laadija ja mitmeotstarbelised
kvaliteetakud (2 x AAA) BCG‑34HS2KAN,
BCG-34HW2KAN
Märkus
Sõltuvalt riigist või piirkonnast ei ole kõik mudelid või valikulised lisatarvikud saadaval.
Kaubamärgid
ˎˎMPEG Layer-3 helikodeerimistehnoloogia ja patendid on litsentsinud ettevõtted Fraunhofer IIS ja Thomson.
ˎˎKõik muud kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid on nende vastavate omanike kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid. Tähiseid „™” ja „®” pole selles kasutusjuhendis igal korral mainitud.
HOIATUS
Ärge jätke patareisid (akut või paigaldatud patareisid) pikemaks ajaks liigse kuumuse kätte, näiteks päikese
kätte, kuumaallika lähedusse vms kohta.
ETTEVAATUST!
Patarei vahetamisel valet tüüpi patarei vastu võib tekkida plahvatusoht.
Kõrvaldage kasutatud patareid kasutuselt vastavalt suunistele.
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete
liigiti kogumise süsteemidega Euroopa riikides)
Taoline tähis tootel või selle pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmeprügisse.
Selle peab andma ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta.
Tagades toote õige utiliseerimise, aitad vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike
tervisele, mis võivad tekkida tootejäätmete väära käitlemise tulemusel. Materjalide taaskasutamine
aitab säästa loodusressursse. Üksikasjalikumat teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saad kohalikust
omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote ostsid.
Kasutatud patareide jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti
kogumise süsteemidega Euroopa riikides)
Ekraanil kuvatakse „ACCESS” (JUURDEPÄÄS) ja salvestamine lõppeb.
4. Kuulamine.
Toimingu
indikaatortuli
Arvuti
Disconnect the IC recorder from your computer.
salvestatava poole.
ˎˎMODE (salvestusrežiim)
ˎˎSENS (mikrofoni tundlikkus)
ˎˎLCF (madalate helide filter)
ˎˎVOR (hääljuhtimisega salvestamine)
ˎˎREC-OP (salvestise lisamine)
ˎˎDPC (digitaalne helikõrguse muutmine)
Mõõtmed (l/k/s) (v.a väljaulatuvad osad ja nupud)
(JEITA)*3
Ärge kasutage seadet jalgratast, autot või muud
mootorsõidukit juhtides.
Umbes 38,5 × 115,2 × 21,3 mm
Käsitlemine
Umbes 72 g, k.a LR03 (AAA-suuruses) leelispatareid
*3Mõõdetud väärtus vastavalt JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries Association)
standardile.
ˎˎÄrge jätke seadet soojusallikate lähedusse või otsese
päikesevalguse ega liigse tolmu kätte ning vältige
seadme põrutamist.
ˎˎKui seadmesse peaks sattuma tahke ese või vedelik,
eemaldage aku ja laske asjatundjal seadet kontrollida,
enne kui seda edasi kasutate.
Kui teil tekib seadme osas küsimusi või probleeme,
konsulteerige oma lähima Sony edasimüüjaga.
Kaal (JEITA)*3
Taoline tähis patareil või selle pakendil näitab, et antud toote komplekti kuuluvat patareid ei tohi visata
olmeprügisse.
Teatud patareidel kasutatakse seda tähist koos keemilise elemendi sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või plii
(Pb) keemilise elemendi sümbol lisatakse, kui patarei sisaldab rohkem kui 0,0005% elavhõbedat või
0,004% pliid.
Tagades kasutatud patareide õige utiliseerimise, aitad vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi
keskkonnale ja elanike tervisele, mida võib tekitada jäätmete väär käitlemine. Materjalide taaskasutamine
aitab säästa loodusressursse.
Juhtudel, kui toodetel on ohutuse, talitluse või andmete integreerimise eesmärgil vajalik püsiühendus sisseehitatud
patareiga, tohib seda vahetada ainult kvalifitseeritud teeninduse spetsialist.
Patarei õige käitlemise tagamiseks anna toode selle kasutusaja lõppemisel ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja
elektrooniliste seadmete kogumiskohta.
Kõikide teiste patareide kohta vaata osast, kus kirjeldatakse nende patareide ohutut väljavõtmist tootest. Anna patarei
ümbertöötlemiseks vastavasse kasutatud patareide kogumiskohta.
Üksikasjalikumat teavet selle toote või patarei ümbertöötlemise kohta saad kohalikust omavalitsusest, kohalikust
jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote ostsid.
See toode on valmistatud Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapanis poolt või tema nime all.
Teavet toote vastavusest Euroopa Liidu seadusandluse aktidele saate volitatud esindajalt Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaal. Hoolduse ja teenuse garantii korral pöörduge vastavates hoolduse
või garantii dokumentides märgitud aadressil.
Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake valju heli pikka aega.
Download PDF

advertising