Sony | ICD-SX46 | Sony ICD-SX46 Käyttöohjeet

BKäytön valmistelu
Digitaalisanelin
Kohta 1: Paristojen asentaminen
1
Huomautuksia
Siirrä ja nosta ylös paristotilan
kansi.
• Älä käytä mangaaniparistoja tässä
laitteessa.
• Paristoja vaihdettaessa aseta uudet
paristot laitteeseen 3 minuutin
sisällä vanhojen pois ottamisesta.
Muuten näytölle voi ilmestyä
kellonajan asetuksen näyttö tai
väärä päiväys ja kellonaika silloin
kun asetat uudet paristot
paikalleen. Aseta silloin päiväys ja
kellonaika uudelleen. Äänitetyt
viestit ja hälytysasetukset säilyvät
kuitenkin tällöinkin muistissa.
• Älä yritä ladata kuivaparistoja.
• Jos tiedät, ettet tule käyttämään
laitetta pitkään aikaan, ota paristot
ulos siitä niiden vuotamisesta
johtuvan syöpymisen estämiseksi.
Käyttöohjeet
Malli- ja sarjanumerot
Mallinumero sijaitsee laitteen takaosassa ja sarjanumero paristotilan sisällä. Kirjoita
sarjanumero muistiin alla olevaan tilaan. Ilmoita nämä numerot aina kun olet yhteydessä
Sonyn edustajaan tätä tuotetta koskevassa asiassa.
Mallinro
Sarjanro
2
Aseta paristotilaan kaksi LR03alkaliparistoa (AAA-koko) niiden
navat oikein päin, ja sulje
paristotilan kansi.
Kellonajan asetusnäyttö tulee
näkyviin, kun asetat paristot
laitteeseen ensimmäistä kertaa tai
asetat paristot laitteeseen sen
oltua jonkin aikaa ilman paristoja.
Aseta päiväys ja kellonaika
kappaleen “Kohta 2: Kellonajan
asetus” kohtien 3 - 6 mukaan.
ICD-SX46/SX56/SX66
Laite käsittelee dataa silloin kun
”ACCESS” ilmestyy näyttöön tai
OPR-ilmaisin vilkkuu oranssina.
Laitteen käsitellessä dataa älä
poista siitä paristoja tai irrota sen
verkkolaitetta (paitsi Korean ja
Kiinan kansantasavallan
malleissa). Jos teet niin, data voi
vahingoittua.
Jos paristotilan kansi irtoaa
vahingossa, kiinnitä se kuvan
osoittamalla tavalla.
http://www.sony-europe.com
Sony Corporation Printed in Denmark
ACCESS-viestiä koskeva
huomautus
Paristojen jäännösajan ilmaisin
Näytössä näkyvä pariston ilmaisin näyttää pariston tilan.
USA:ssa asuville asiakkaille
Vianetsintä
TIEDOTE
Tarkista seuraavat kohdat ennen kuin viet laitteen
huoltoon. Ellei vika korjaannu näiden tarkistusten
jälkeen, ota yhteys johonkin Sonyn jälleenmyyjään.
Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan
FCC:n sääntöjen osan 15 mukaisia, Luokka B:n
digitaalisille laitteille asetettujen vaatimusten rajoja.
Nämä rajat on suunniteltu kohtuullisen suojan
takaamiseksi haitallisia häiriöitä vastaan silloin kun
laitetta käytetään asuinhuoneistossa. Tämä laite tuottaa,
käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja ellei sitä
asenneta ohjeiden mukaisesti, se saattaa haitallisesti
häiritä radioliikennettä.
Mutta ei ole myöskään täysiä takeita sille, ettei häiriöitä
esiintyisi missä tahansa asennuksessa. Jos tämä laite
aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai tv-vastaanottoon,
mikä voidaan todeta kytkemällä tämä laite päälle ja pois
päältä vastaanottimen ollessa päällä, laitteen omistajaa
suositellaan yrittämään häiriöiden poistamista yhdellä tai
useammalla seuraavista toimenpiteistä:
– Suuntaa antenni uudelleen tai vaihda sen
sijaintipaikkaa.
– Siirrä laite etäämmälle vastaanottimesta.
– Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan, joka on eri
virtapiirissä kuin vastaanottimen pistorasia.
– Kysy neuvoa laitteen myyneestä liikkeestä tai
kokeneelta radio/tv-asentajalta.
Laitteen omistajaa muistutetaan siitä, että kaikki
laitteeseen itse tehdyt muutokset tai korjaukset, joita ei
nimenomaisesti mainita näissä käyttöohjeissa, saattavat
mitätöidä laitteen omistajan oikeuden käyttää tätä
laitetta.
Jos tästä tuotteesta on jotakin kysyttävää, voit soittaa
numeroon: Sony Customer Information Services Center
1-800-222-7669 tai käydä kotisivulla
http://www.sony.com/
Yhdenmukaisuusvakuutus
Kauppanimi:
Malli:
Vastuullinen taho:
Osoite:
SONY
ICD-SX46
Sony Electronics Inc.
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Puhelinnumero:
858-942-2230
Tämä laite noudattaa FCC:n sääntöjen osan 15
mukaisia määräyksiä. Sen käyttö on kahden
seuraavan ehdon alaista: (1) Tämä laite ei saa tuottaa
haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen tulee sietää
mitä tahansa vastaanottamiansa häiriöitä, myös
sellaisia, jotka saattavat aiheuttaa toimintavian.
Huomautus käyttäjälle
Ohjelma © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Sony
Corporation
Asiakirjat ©2005 Sony Corporation
Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käsikirjaa tai siinä
kuvattua ohjelmistoa ei saa osittain tai kokonaisuudessaan tuottaa uudelleen, kääntää tai muuntaa mihinkään
koneella luettavaan muotoon ilman etukäteen Sony
Corporationilta hankittua kirjallista lupaa.
SONY CORPORATION EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN OIKEUDEN LOUKKAUKSEEN, SOPIMUKSEEN TAI MIHINKÄÄN
MUUHUN TÄMÄN KÄSIKIRJAN, OHJELMISTON TAI
MUIDEN NIISSÄ OLEVIEN TIETOJEN TAI NIIDEN
KÄYTÖN AIHEUTTAMAAN TAI SIIHEN LIITTYVÄÄN
ASIAAN PERUSTUVISTA SATUNNAISISTA, SEURAUKSELLISISTA TAI ERITYISISTÄ VAHINGOISTA.
Sony Corporation varaa itselleen oikeuden tehdä
haluamiaan muutoksia tähän käsikirjaan tai siinä oleviin
tietoihin milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta.
Myös erillinen käyttäjälisenssisopimus saattaa säädellä
tässä käsikirjassa kuvattua ohjelmistoa.
• Tätä ohjelmistoa on tarkoitus käyttää Windowskäyttöjärjestelmällä, eikä sitä voi käyttää
Macintoshissa.
• Laitteen mukana toimitettu liitäntäjohto sopii
ainoastaan digitaalisanelimiin ICD-SX46/SX56/SX66.
Et kytkeä sillä muita digitaalisanelimia.
Laite ei toimi.
• Paristot on asennettu laitteeseen niiden navat
väärinpäin.
• Paristot ovat loppumassa.
• Painikkeet on lukittu HOLD-kytkimellä. (HOLDilmaisin näkyy näytöllä 3 sekunnin ajan mitä tahansa
painiketta painettaessa.)
Kaiuttimista ei kuulu ääntä.
• Kuulokkeet on kytketty liitäntäänsä.
• Äänenvoimakkuus on täysin nollassa.
Ääni kuuluu kaiuttimesta, vaikka kuulokkeet
olisikin kytketty laitteeseen.
• Valikon LED-asetukseksi on valittu “oFF”. Ota valikko
esiin ja aseta LED-asetukseksi “on”.
Äänitystä ei voi käynnistää.
• Muisti on täynnä. Poista osa viesteistä.
Vaihtoehtoisesti voit tallentaa digitaalisanelimen
viestit tietokoneen kiintolevylle Digital Voice Editor ohjelman avulla.
• Valittuun kansioon on äänitetty 99 viestiä. Valitse
jokin toinen kansio tai poista tarpeettomat viestit.
MYYJÄ EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA
VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA SUORISTA,
SATUNNAISISTA TAI SEURAUKSELLISISTA
VAHINGOISTA, TAI MINKÄÄN VIALLISEN
LAITTEEN TUOTTAMISTA TAI MINKÄÄN
LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JOHTUVISTA
MENESTYKSISTÄ TAI KULUISTA.
CE-merkintä on rajoitettu käytettäväksi ja se on voimassa
ainoastaan niissä maissa, joissa sillä on lainvoima,
etupäässä ETA-maissa (Euroopan talousalue).
Tavaramerkit
• “LPEC” ja
ovat Sony Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• IBM ja PC/AT ovat International Business Machines
Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Microsoft, Windows ja Outlook ovat Microsoft
Corporationin USA:ssa ja muissa maissa rekisteröimiä
tavaramerkkejä.
Copyright ©1995 Microsoft Corporation. Kaikki
oikeudet pidätetään.
Portion Copyright ©1995 Microsoft Corporation
• Apple ja Macintosh ovat Apple Computer Inc:n
USA:ssa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.
• Pentium on Intel Corporationin rekisteröity
tavaramerkki.
• USAn ja ulkomaan patentteihin on saatu lisenssi
Dolby Laboratoriesilta.
• NaturallySpeaking ja Dragon Systems ovat ScanSoft
Inc:n omistamia tavaramerkkejä, ja ne on rekisteröity
USA:ssa ja/tai muissa maissa.
• Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt
tavaramerkit ovat niiden haltijoiden tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tämän lisäksi
symboleja “™” eikä “®” kirjoiteta esiin joka kerta tässä
käsikirjassa.
• MPEG Layer-3 -audiokoodaustekniikka ja patentit on
lisensoitu Fraunhofer IIS:ltä and Thomsonilta.
“Digital Voice Editor” käyttää ohjelmistomoduuleja alla
kuvatun mukaisesti: Microsoft® DirectX® ©2001 Microsoft
Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva
symboli kertoo, ettei tuotetta saa hävittää
kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan se tulee
luovuttaa asianmukaiseen sähkö- ja
elektroniikkaromun keräyspisteeseen.
Varmistamalla, että tuote hävitetään
asianmukaisesti, autat estämään mahdollisia
haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia, jotka
tuotteen asiaton hävittäminen voisi muuten aiheuttaa.
Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja.
Lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat
kunnallisviranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai kaupasta,
josta ostit tuotteen.
Satavilla olevat lisätarvikkeet: Kuulokkeet
1
2 Puhu sisäänrakennettuun mikrofoniin.
Jäännösmuistin ilmaisin
Äänitystila
OPR-ilmaisin
(palaa punaisena
äänityksen aikana**)
Nykyisen viestin numero
Mikrofonin herkkyys
Laskurin näyttö*
* Näyttöön ilmestyy valikon DISP-asetuksella valittu näyttö.
**Jos valikon LED-asetukseksi on valittu “oFF”, OPR-ilmaisin sammuu.
3
Keskeytä äänitys.
Paina xSTOP -painiketta.
Laite pysähtyy nykyisen äänityksen alkuun.
Ellet vaihda kansiota sen jälkeen kun olet
lopettanut äänityksen, seuraava äänitys
tehdään samaan kansioon.
Äänitystila:
Äänityksessä:
Toistossa:
ST (Stereo)
Noin 12 h
Noin 9 h
STLP
Noin 14 h
Noin 9 h
SP
LP
Noin 16 h Noin 20 h
Noin 11 h Noin 13 h
(h = tuntia)
* Keskeytymättömässä äänityksessä/toistossa
* Sisäisen kaiuttimen avulla normaalilla kuunteluvoimakkuudella toistettaessa
* Paristojen kesto saattaa olla lyhyempi laitteen käyttötavasta riippuen.
Huomautus
Jos laite asetetaan käsittelemään liian
suurta määrää dataa, näytölle voi
ilmestyä pitemmäksi aikaa viesti
ACCESS. Tämä ei merkitse, että
laitteessa olisi jokin vika. Odota,
kunnes viesti katoaa, ja ala käyttää
laitetta vasta sen jälkeen.
Halutessasi
Tee näin
tauottaa äänityksen*
Paina zREC/REC PAUSE.
Äänitystauon aikana OPR-ilmaisin vilkkuu
punaisena ja PAUSE-ilmaisin vilkkuu
näyttöikkunassa.
Paina zREC/REC PAUSE uudelleen.
Äänitys jatkuu siitä kohdasta.
(Äänityksen lopettamiseksi kokonaan äänitystauon
jälkeen paina xSTOP.)
Paina keinukytkintä (x•B).
Äänitys keskeytyy ja toisto käynnistyy juuri
äänitetyn viestin alusta.
Pidä keinukytkintä painettuna alas (.) äänityksen
tai äänitystauon aikana. Äänitys keskeytyy ja voit
hakea taaksepäin kuunnellessasi pikatoistoa.
Päästäessäsi keinukytkimen toisto käynnistyy tuosta
kohdasta. Voit lisätä päälleäänittävän äänityksen
tuosta kohdasta lähtien.
keskeyttää tauon ja
jatkaa äänitystä
Käyttö verkkovirralla (Paitsi Korean ja Kiinan
kansantasavallan malleissa)
tarkistaa nykyisen
äänityksen välittömästi
Kytke verkkolaite AC-E30HG (ei sisälly
toimitukseen) laitteen DC IN 3V -liitäntään ja
pistorasiaan. Älä käytä mitään muuta verkkolaitetta.
Pistokkeen napaisuus
hakea taaksepäin
äänityksen aikana
Kohta 2: Kellonajan asetus
Kello pitää asettaa aikaan hälytystoiminnon käyttämiseksi tai päiväyksen ja
kellonajan tallentamiseksi. Kellon asetusnäyttö ilmestyy näytölle silloin kun
paristot asetetaan laitteeseen 1. kerran tai silloin kun siinä ei ole ollut paristoja
pitkään aikaan. Jatka tällöin kohdasta 4.
Kellonajan asettamista koskeva
huomautus
* Taukotila keskeytyy automaattisesti 1 tunnin päästä siitä kun olet tauottanut
äänityksen, ja laite siirtyy pysäytystilaan.
Aseta kello aikaan laitteen ollessa
pysäytystilassa.
Paina ylöspäin (>).
Jos haluat toistaa aiemmin äänitetyn viestin, aloita kohdasta 1.
Kun haluat toistaa viestin, jonka olet juuri äänittänyt, aloita kohdasta 3.
Paina alaspäin (.).
1
1
Kierrä keinukytkintä kohti kohtaa
MENU.
Valitse kansio.
Valikkotila ilmestyy näyttöön.
2
Kierrä keinukytkintä useita kertoja kohti
FOLDER-asentoa, jotta saisit esiin kansion
(A, B, C, D tai E), jonka viestit haluat
toistaa.
Valitse “SET DATE” painamalla
keinukytkintä ylös- tai alaspäin
(>/.).
Valittu kansio
3
Paina keinukytkintä (x•B).
Päiväyksen ja kellonajan asetusikkuna
tulee esiin. Vuosilukemien numerot
alkavat vilkkua.
4
Äänessä on kohinaa.
• Jokin esine tai ruumiinosa, kuten sormesi tms. on
epähuomiossa rapsuttanut tai hangannut laitetta
äänityksen aikana, jolloin äänitykseen on tullut
häiriöitä.
• Laite oli asetettu äänityksen tai toiston ajaksi liian
lähelle virtalähdettä, loistevaloa tai kännykkää.
• Laitteeseen kytketyn mikrofonin pistoke on ollut
likainen äänitystä tehtäessä. Puhdista pistoke.
• Kuulokkeiden pistoke on likainen. Puhdista pistoke.
2
Aseta päiväys.
1 Paina keinukytkintä ylös- tai
alaspäin (>/.) valitaksesi
vuosilukemien numerot.
Paina keinukytkintä ylös- tai alaspäin (>/.)
saadaksesi esiin halutun viestinumeron.
• Paina ylöspäin (>): seuraava viestinumero.
• Paina alaspäin (.): edellinen viestinumero.
Valitun viestin numero
3 Aseta ensin kuukausi ja sen jälkeen
päivä, ja paina keinukytkintä
(x•B). Tuntilukemat alkavat
vilkkua.
Laskurin näyttö*
v
• SENS-asetukseksi (mikrofonin herkkyys) on asetettu
“L”. Tuo valikko esiin ja aseta SENS-asetukseksi “H”.
• Jos äänitetyssä viestissä on huonosti kuuluvia
osuuksia, siirrä VOICE UP -kytkin asentoon ON.
Toistoääni saattaa nyt kuulua paremmin.
5
• Et ole asettanut kellonaikaa.
REC DATE -näytöllä näkyy “--Y--M--D” tai “--:--”
3 Aseta minuutit.
• Äänityspäiväys ja -kellonaika eivät ilmesty näytölle,
jos äänitys tehtiin ennen kuin kello oli asetettu aikaan.
4 Paina keinukytkintä (x•B).
Valikkotila tulee esiin uudelleen.
Valikkotilassa näytetään vähemmän
valikkoyksikköjä.
Näytössä näkyvä jäännösaika on lyhyempi kuin
laitteen mukana toimitetun “Digital Voice
Editor” -ohjelmiston näyttämä aika.
• Tämä laite vaatii määrätyn määrän muistia
järjestelmän toimimiseksi kunnolla. Tämä
vähennetään jäljellä olevasta ajasta, mikä aiheuttaa eri
näytöillä näkyvien aikojen eron.
Paristojen käyttöaika on lyhyt.
• Kappaleessa “Kohta 1: Paristojen asentaminen”
mainittu paristojen käyttöaika on voimassa viestejä
sisäisen kaiuttimen avulla normaalilla äänenvoimakkuudella toistettaessa (käyttämällä Sonyn
alkaliparistoja LR03(SG)). Paristojen kesto saattaa olla
lyhyempi sanelimen käyttötavasta riippuen.
ACCESS-näyttö ei katoa näytöstä.
• Jos laite asetetaan käsittelemään liian suurta määrää
dataa, näytölle voi ilmestyä pitemmäksi aikaa viesti
ACCESS. Tämä ei merkitse, että laitteessa olisi jokin
vika. Odota, kunnes viesti katoaa.
• Ota paristot ulos ja aseta ne takaisin paikalleen niiden
navat oikein päin.
Et pysty kytkemään sanelinta PC:hen.
• Lue ohjelmiston “Digital Voice Editor 2” käyttöohjeet.
Älä unohda, että tallennetut viestit voivat hävitä huoltotai korjaustöiden yhteydessä.
Käynnistä toisto.
i (kuuloke) -liitäntä
1 Paina keinukytkintä (x•B).
Huomautus
Laskurin näyttö*
Ellet paina keinukytkintä (x•B) vähintään minuuttiin, kellonajan asetustila
peruuntuu ja näyttö palaa normaalinäyttöön.
• Näytölle ei tule näkyviin kaikkia valikkoyksikköjä
sanelimen ollessa äänitys- tai toistotilassa.
• Ellet lajittele viestejä käyttämällä sanelimen mukana
toimitettua “Digital Voice Editor“ -ohjelmistoa, viestit
lajitellaan laitteessa tietokoneen asetusten mukaisesti.
Lajittele viestit uudelleen tietokoneen prioriteettimerkkien määrän mukaisesti käyttämällä sanelimen
mukana toimitettua “Digital Voice Editor“ ohjelmistoa.
3
Aseta kellonaika.
1 Paina keinukytkintä ylös- tai
alaspäin (>/.) valitaksesi
tuntilukemien numerot.
2 Paina keinukytkintä (x•B).
Minuuttilukemat alkavat vilkkua.
Viestejä ei ole lajiteltu kansioon
prioriteettimerkkien määrän mukaisesti.
Kansion viestien lukumäärä
* Näyttöön ilmestyy valikon DISP-asetuksella valittu näyttö.
• Toistonopeus on säädetty valikon DPC-asetuksella.
Siirrä DPC-kytkin “OFF”-asentoon tai tuo esiin
valikon “DPC”-asetus ja säädä toistonopeutta.
• Viestiin on lisätty kirjanmerkki. Poista kirjanmerkki ja
yhdistä viestit sen jälkeen.
Valitse viestin numero.
2 Paina keinukytkintä (x•B).
Kuukausilukemat alkavat vilkkua.
Äänitystaso on alhainen.
Viestejä ei voi yhdistää.
VOR
• Älä ota pois paristoja tai irrota
verkkolaitetta OPR-ilmaisimen
vilkkuessa tai vaihtuessa oranssiksi
(Paitsi Korean ja Kiinan kansantasavallan malleissa). Jos teet niin,
data voi vahingoittua.
• Äänitettyyn ääneen voi tulla kohinaa silloin kun jokin esine, kuten
sormesi yms. sattumalta hankaa tai
raapii laitetta äänityksen aikana.
DPC
EASY-S
Sisäänrakennetun mikrofonin käyttöä koskeva
vihje
Monesta eri pisteestä tulevan
äänen äänittäminen (äänitys
kaikista suunnista)
Siirrä DIRECTNL-kytkin OFF-asentoon.
Sisäänrakennetun mikrofonin
herkkyyden valitseminen
Valitse mikrofonin herkkyys valikon
SENS-asetuksella.
Äänityksen tarkkailu
Kytke toimitetut tai muut kuulokkeet
i (kuulokkeet) -liitäntään ja tarkkaile
äänitystä. Voit säätää äänenvoimakkuutta VOL +/– -säätimillä, mutta
äänitystaso on vakio.
Huomautus
Jos lisäät liikaa äänenvoimakkuutta
tai asetat kuulokkeet lähelle mikrofonia äänitystä tarkkaillessasi, mikrofoni voi reagoida kuulokkeista tulevaan ääneen aiheuttamalla akustista
kiertoa (ulinaa).
CONT
REC-OP
SET DATE
BEEP
LED
ALARM
OK/–/–
OK/–/OK
OK/OK/OK
OK/–/OK
OK/OK/–
OK/–/–
OK/OK/–
OK/–/–
OK/–/–
OK/–/–
OK/–/–
OK/–/–
** Näyttää, voitko muuttaa asetusta jokaisessa käyttötilassa (Stop: pysäytystila/Play: toistotila/Rec: äänitystila): OK ilmoittaa, että
asetusta voi vaihtaa ja “–” ilmoittaa, ettei asetusta voi vaihtaa.
Osa- ja säädinhakemisto
Laitteen etu- ja takapaneelien tunnistaminen
Viestien toisto
• Pitkälle kehitetty VOR-toiminto (Ääniohjattu äänitys)
on aktivoitu. Aseta valikon VOR-asetukseksi “oFF”.
Toisto on liian nopeaa tai hidasta.
DISP
Pysäytys/Toisto/Äänitys**
Paina keskikohtaa (x•B).
Äänitys keskeytyy.
• Jos käytät vastuksetonta audioliitäntäjohtoa
kytkiessäsi äänilähteen digitaalisanelimeen, äänestä
saattaa tulla katkonainen. Tarkista, että käytät
vastuksellista audioliitäntäjohtoa.
SENS
Asetukset (*: Alkuasetus)
Näyttää äänitystilan asetusikkunan:
ST*:
Voit äänittää hyvälaatuisella stereoäänellä.
STLP:
Voit äänittää stereoäänellä pidempään.
SP:
Voit äänittää paremmalla äänenlaadulla (mono).
LP:
Voit äänittää pidempään (mono).
Huomautus:
DIRECTNL-kytkin toimii vain “SP”- tai “LP”-äänitystilassa. ST- ja STLP-tiloissa, joissa
hyvä äänenlaatu on tärkeä, ääni tallentuu stereotilassa siitä riippumatta, onko
DIRECTNL-kytkin “ON”- tai “OFF”-asennossa.
Näyttää mikrofonin herkkyyden asetusikkunan.
H* (korkea):Äänittäminen kokouksissa tai hiljaisessa ja/tai avarassa paikassa.
L (matala): Sanelun äänittäminen tai äänittäminen meluisassa paikassa.
Näyttää näyttötilan muuttamisikkunan (COUNTER*).
Katso kääntöpuolen kohta “Näyttötilan valinta”.
Näyttää VOR-toiminnon (ääniohjattu äänitys) asetusikkunan.
on:
VOR-toiminto on aktivoitu. Äänitys käynnistyy laitteen rekisteröidessä
äänen ja keskeytyy äänen lakatessa kuulumasta, estäen äänettömän jakson
äänityksen.
oFF*:
VOR-toiminto on passivoitu. Käyttöön valikoituu normaali äänitys.
Huomautuksia:
• Ympäristöstä kuuluva ääni vaikuttaa VOR-toimintoon. Aseta valikon SENS-asetus
äänitysolosuhteiden mukaisesti. Jos äänitystulos ei ole tyydyttävä mikrofonin
herkkyyden muuttamisenkaan jälkeen tai kun teet tärkeää äänitystä, aseta VORasetukseksi “oFF”.
• Kun äänität VOR-asetuksella “on” LP-tilassa, REM-tilan (jäännösaika) aika ei
välttämättä näy oikein (vain ICD-SX66).
Näytölle ilmestyy toistonopeuden asetusikkuna (on/oFF (0%*)).
Katso kääntöpuolen kohta “Toistonopeuden säätäminen — DPC”.
Näyttää helpon hakutoiminnon asetusikkunan.
on:
Voit siirtyä taaksepäin noin 3 sekuntia painamalla keinukytkintä (.)
kerran alaspäin, tai noin 10 sekuntia eteenpäin painamalla keinukytkintä
(>) kerran ylöspäin.
oFF*:
Voit selata viestejä taakse- tai eteenpäin painamalla keinukytkintä alas- tai
ylöspäin (./>).
Näyttää keskeytymättömän toiston asetusikkunan.
on:
Voit toistaa kansion kaikki viestit keskeytyksettä.
oFF*:
Toisto keskeytyy jokaisen viestin loputtua.
Näyttää äänityksen lisäystilan asetusikkunan (ON/OFF*).
Katso kääntöpuolen kohta “Lisä-äänityksen käyttö”.
Näyttää kellonajan asetusikkunan (05Y1M1D*).
Katso “Kohta 2: Kellonajan asetus”.
on*:
Piippausääni vahvistaa toiminnon olevan hyväksytty.
oFF:
Piippaus kuuluu ainoastaan hälytyksen yhteydessä.
Näyttää OPR-ilmaisimen käytön aikana käytettävän päälle/päältäkytkemisikkunan
(on*/oFF).
Katso kääntöpuolen kohta “OPR-ilmaisimen sammuttaminen (LED)”.
Näytölle ilmestyy hälytyksen asetusikkuna (on/oFF*).
Katso kääntöpuolen kohta “Viestin toistaminen haluttuun aikaan hälytysäänellä”.
Aseta valikosta VOR-asetukseksi “on”.
Kierrä keinukytkintä
kohti kohtaa MENU.
Et voi lisätä äänitystä tai äänittää aikaisemman
äänityksen päälle.
Äänitys keskeytyy (ulkopuolisesta laitteesta
äänitettäessä).
MODE
Äänityksen automaattinen
käynnistäminen ensimmäiseksi kuuluvalla
äänellä –– Pitkälle
kehitetty VOR-toiminto
Keinukytkin
• Viesti tai sen äänityskansio on asetettu “Read-only” tilaan tietokoneesta. Ota viesti tai kansio esiin
Windowsin Explorer (Resurssienhallinta) -toiminnolla
ja poista rasti “Properties” (Ominaisuudet) -valikon
kohdasta “Read-only”.
• Jäännösmuisti on liian pieni. Päälleäänitetty osa
poistetaan sen jälkeen kun sen päälle kirjoitettavan
osan äänitys on suoritettu loppuun. Sen vuoksi
päälleäänityksen voi tehdä korkeintaan yhtä pitkäksi
kuin jäljellä oleva äänitysaika.
• REC-OP-asetuksen (tallennusvaihtoehto) tehdasasetus
on “oFF”. Tuo valikko esiin ja aseta REC-OPasetukseksi “on”.
Valikkoyksiköt
Äänitystä koskevia
huomautuksia
Äänittääksesi ääntä, joka tulee suunnilleen samasta pisteestä, siirrä
DIRECTNL-kytkin ON-asentoon.
Käytä tätä asetusta äänittäessä
konferenssia tai kokousta, jota
pidetään suurissa tiloissa tms.
Muut toiminnot
Paristojen kesto* (Sonyn alkaliparistoja LR03 (SG) käytettäessä)
• Ennen kuin käynnistät pitemmän
äänityksen, tarkista paristoilmaisin.
• Enimmäisäänitysaika ja äänitettävien viestien enimmäismäärä
saattaa vaihdella käyttöolosuhteista
riippuen.
• Jotta välttyisit paristojen vaihdolta
pitkään kestävän äänityksen aikana,
käytä verkkolaitetta (ei sisälly
toimitukseen) (Paitsi Korean ja
Kiinan kansantasavallan malleissa).
• Saatavissa olevat mallit saattavat
vaihdella maasta tai alueesta toiseen.
• Äänityslaitteeseen kosketettaessa
tai sitä vahingossa hangattaessa
syntyvät äänet saattavat tulle
äänitetyiksi.
• Et voi äänittää viestejä MP3muodossa tällä laitteella.
Määrättyyn suuntaan toistettavan äänen äänittäminen
Viestiä ei voi poistaa.
Laite ei toimi kunnolla.
Vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (Koskee Euroopan unionia ja
muita Euroopan maita, joissa on erilliset
keräysjärjestelmät)
1 Paina zREC/REC PAUSE -painiketta.
Painiketta zREC/REC PAUSE ei tarvitse
pitää sisäänpainettuna äänityksen aikana.
Sisäänrakennettu
mikrofoni
: Laitteen toiminta keskeytyy.
• Jos kytket kuulokkeet sanelimeen huolimattomasti
toiston aikana, ääni voi kuulua myös kaiuttimesta.
Irrota kuulokkeet ja aseta ne uudelleen kunnolla
paikalleen.
OPR-ilmaisimeen ei syty valoa.
Käynnistä äänitys.
m
Näytöllä näkyy “--:--” .
Tiedote
L125_01_FI
: Vaihda molemmat paristot uusiin.
2
Huomautuksia ennen äänityksen
aloittamista
6
Kierrä keinukytkintä kohti kohtaa
MENU.
2 Säädä äänenvoimakkuus VOL+ /– -säätimillä.
Näyttö palaa normaalinäyttöön.
* Näyttöön ilmestyy valikon DISP-asetuksella valittu
näyttö.
** Jos valikon LED-asetukseksi on valittu “oFF”, OPRilmaisin sammuu.
OPR-ilmaisin
(palaa vihreänä toiston
aikana**)
1 Jos laitetta ei käytetä 3 sekuntiin
pysäytystilassa sen jälkeen kun
kellonaika on asetettu, näyttö siirtyy
näyttämään kunkinhetkistä aikaa.
Toistettuasi yhden viestin laite pysähtyy seuraavan viestin alkuun.
Kun kansion viimeinen viesti on toistettu, laite pysähtyy viimeisen viestin
alkuun.
BPerustoiminnot
Viestien äänittäminen
Voit äänittää aina 99 viestiä jokaiseen viidestä (A, B, C, D ja E) kansiosta. Voit
äänittää viestejä seuraavalla kolmella tavalla:
• Lisää äänitys viimeksi äänitetyn viestin perään
• Lisää äänitys aiemmin äänitettyyn viestiin
• Äänitä päälle Tässä osiossa kerrotaan, miten äänitys lisätään viimeksi
äänitetyn viestin perään.
Viesti 1
Viesti 2
Viesti 1
Viesti 2
Viesti 3
Tyhjä tila
Uuden viestin äänittäessäsi. ..
Viesti 3
Viesti 4
Äänitetty viimeksi
äänitetyn viestin perään
1
Valitse kansio.
Kierrä keinukytkintä useita kertoja kohti
FOLDER-asentoa, jotta saisit esiin kansion (A,
B, C, D tai E), johon haluat tallentaa viestit.
Valittu kansio
Enimmäisäänitysaika
Kaikkien kansioiden enimmäisäänitysaika on seuraavan taulukon
mukainen: Voit äänittää viestejä aina
enimmäisäänitysaikaan asti myös
vain yhteen kansioon.
Eri äänitystilat*
ICD-SX46
ST
5h
STLP
11 h
SP
17 h
LP
47 h
50 min
15 min
50 min
35 min
ICD-SX56
ST
11 h
STLP
22 h
SP
35 h
LP
95 h
45 min
40 min
55 min
50 min
ICD-SX66
ST
23 h
STLP
45 h
SP
72 h
LP
192 h
40 min
30 min
5 min
20 min
(h = tuntia/min = minuuttia)
* Äänitystilat (Paremmalla äänenlaadulla äänittämiseksi valitse STtai STLP-tila. Lue lisätietoja äänitystilan vaihtamisesta kohdasta
“Valikon käyttö):
ST: Normaali stereoäänitystila
STLP: Stereoäänitystila, hitaampi
nopeus
SP: Normaali monoäänitystila
LP: Monoäänitystila, hitaampi
nopeus
Halutessasi
Tee näin
pysäyttää nykyiseen kohtaan
(Toistotaukotoiminto)
Paina xSTOP-painiketta tai keinukytkintä
(x•B). Toiston jatkamiseksi tästä kohdasta
paina keinukytkintä (x•B) uudelleen.
Paina keinukytkintä alas (.) kerran.**
siirtyä nykyisen
viestin alkuun*
palata edellisiin viesteihin
siirtyä seuraavaan viestiin*
hypätä seuraaviin viesteihin
Eteen/taaksepäinhaku toiston
aikana (Eteenpäinhaku/
Taaksepäinhaku)
• Eteenpäin hakemiseksi (Cue):
Paina keinukytkintä ylöspäin (>)
toiston aikana ja päästä se
kohdassa, josta haluat käynnistää
toiston uudelleen.
• Taaksepäinhaku (Review): Paina
keinukytkintä alaspäin (.)
toiston aikana ja päästä se
kohdassa, josta haluat käynnistää
toiston.
Laite hakee haluttua kohtaa ääntä
hitaalla toistonopeudella toistaen.
Tästä on hyötyä esim. silloin kun
tallennetta halutaan tarkistaa yksi
sana kerrallaan eteen- tai taaksepäin.
Jos pidät keinukytkimen keskeytyksettä ylös- tai alaspainettuna, laite
alkaa hakea suuremmalla nopeudella.
Laskuri tulee esiin eteen/taaksepäinhaun aikana riippumatta
käytetystä toistotila-asetuksesta.
1 Kun toisto on saavuttanut
viimeisen viestin
loppukohdan
• Kun viimeinen viesti on toistettu
loppuun normaalilla tai
pikatoistolla, näytöllä vilkkuu
5 sekunnin ajan END, ja OPRilmaisimeen syttyy vihreä valo.
(Toistoääni ei tule kuuluviin.)
• Kun END-ilmaisin lakkaa
vilkkumasta ja OPR-ilmaisin
sammuu, laite pysähtyy viimeisen
viestin alkuun.
• Jos pidät keinukytkimen
alaspainettuna (.) silloin kun
END-ilmaisin vilkkuu, viestit
toistetaan pikatoistolla ja normaali
toisto käynnistyy kohdasta, jossa
päästät painikkeen.
• Jos viimeinen viesti on pitkä ja
haluat käynnistää toiston sen
jälkimmäiseltä puoliskolta, pidä
keinukytkin (>) ylöspainettuna
toistaaksesi viestin loppuun ja
paina sekä pidä keinukytkin (.)
sen jälkeen alaspainettuna ENDilmaisimen vilkkuessa haluttuun
kohtaan siirtyäksesi.
• Jos kyseessä on muu kuin
viimeinen viesti, siirry seuraavan
viestin alkuun ja toista sitä
taaksepäin, kunnes haluttu kohta
on esillä.
Kuuntelu paremmalla
äänenlaadulla
Äänenlaatu paranee seuraavalla
tavalla:
• Kuulokkeilla kuunteleminen
Kytke toimitetut tai muut
stereokuulokkeet (eivät sisälly
toimitukseen), jotka on mainittu
lisälaitteina kappaleessa “Tekniset
tiedot” i (kuuloke) -liitäntään.
Sisäänrakennettu kaiutin kytkeytyy
automaattisesti päältä.
•Ulkoisen kaiuttimen avulla
kuunteleminen
Kytke aktiivinen tai passiivinen
kaiutin (ei sisälly toimitukseen) i
(kuuloke) -liitäntään.
Paina keinukytkintä alas (.)
toistuvasti. (Pysäytystilassa pidä
keinukytkin painettuna siirtyäksesi
viesteihin keskeytyksettä.)
Paina keinukytkintä kerran (>)
ylöspäin.**
Paina keinukytkintä ylöspäin (>) useita
kertoja. (Pidä pysäytystilassa keinukytkin
painettuna ohittaaksesi useita viestejä
kerrallaan.)
* Jos olet asettanut viestiin kirjanmerkin, laite pysähtyy sen kohdalla.
** Nämä toiminnot toimivat silloin kun EASY-S-asetukseksi on asetettu “oFF”. Katso
kohdasta “Valikon käyttö” lisätietoja toiminnoista, jotka ovat käytettävissä silloin
kun EASY-S-asetukseksi on asetettu “on”.
Valikon käyttö
Voit käyttää valikkoa digitaalisanelimen asetusten muuttamiseen. Näytössä näytettävien yksiköiden määrä on rajattu
toiston ja äänityksen aikana. Seuraa alla kuvattua menettelyä valikon esiin saamiseksi ja asetusten vaihtamiseksi:
1 Kierrä keinukytkintä kohti kohtaa MENU.
Valikkotila tulee esiin.
2 Paina keinukytkintä ylös- tai alaspäin (>/.) valitaksesi sen valikkoyksikön, jonka asetuksia haluat muuttaa.
3 Paina keinukytkintä (x•B).
Valitun valikkoyksikön asetustila tulee esiin.
4 Paina keinukytkintä ylös- tai alaspäin (>/.) valitaksesi asetettavan asetuksen ja paina sen jälkeen keinukytkintä
(x•B).
Asetus vaihtuu.
5 Kierrä keinukytkintä kohti kohtaa MENU valikkotilan sulkemiseksi.
Näyttö palaa normaalinäyttöön.
Huomautus
Ellet paina mitään painiketta minuuttiin, valikkotila peruuntuu automaattisesti ja ikkuna palaa normaalinäyttöön.
06-12-20, 12.09
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
qa
qs
qd
qf
i (kuulokkeet) -liitäntä
Sisäänrakennettu mikrofoni
DIRECTNL (suuntaavuus) -kytkin
VOICE UP (Digitaalinen äänenvahvistus) kytkin
DPC ON/OFF -kytkin
Näyttöikkuna
ERASE-painike
DIVIDE/
(kirjanmerkki) -painike
A-B (uudelleentoisto)/PRIORITY -painike
OPR (toiminta) -ilmaisinindicator
zREC (äänitys) /REC PAUSE -painike
xSTOP -painike
Keinukytkin
FOLDER/MENU/.(taaksepäinhaku/
pikakelaus taaksepäin)/> (eteenpäinhaku/
pikakelaus eteenpäin)/x• B (toisto/
pysäytys•enter)
VOL (äänenvoimakkuus) +/– -painikkeet
qg
qh
qj
qk
ql
w;
wa
ws
Pohja
HOLD-kytkin
Kaiutin
Paristotila
Kiinnike*
m (mikrofoni) -liitäntä
USB-liitin
DC IN 3V -liitäntä
(Tätä liitäntää ei ole Korean ja Kiinan
kansantasavallan malleissa.)
wd Rannehihnan kiinnityskoukku
*Huomautuksia
• Kiinnikkeen katkeamisen estämiseksi varo, ettei se jää kiinni
paksuun kankaaseen, kuten raskaan takin taskuun.
• Kumartuessasi alaspäin tai juostessasi kiinnitin
kiinnitettynä taskuusi vältä laitteen pudottamista.
Näytön käyttö
1 Kansion ilmaisin
Näyttää nykyisen kansion (A, B, C, D tai E).
2 Äänitystilan ilmaisin
Näyttää nykyisen äänitystilan:
• ST: Normaali stereoäänitystila
• STLP: Stereoäänitystila, hitaampi nopeus
• SP: Normaali monoäänitystila
• LP: Monoäänitystila, hitaampi nopeus
3 REC (äänitys) -ilmaisin
4 Paristojen jäännösajan ilmaisin
Kun verkkolaite (ei sisälly toimitukseen) on kytketty,
ilmaisin ei näy (paitsi Korean ja Kiinan
kansantasavallan malleissa).
5 Jäännösmuistin ilmaisin
6 Prioriteettimerkit
7 Valitun viestin numero / Kansion viestien
kokonaismäär
x Näyttö äänityksen ja toiston aikana
Tavallisessa äänitys- tai toistotilassa toistettavan tai
äänitettävän viestin numero, äänitystila ja mikrofonin
herkkyysasetus sekä toistolaskuri näkyvät ikkunassa.
Esim. Viesti äänitetään 21. viestiksi kansion A kaikista
21 viestistä ST-tilassa H (korkea) mikrofoniherkkyydellä.
8 Hälytyksen ilmaisin
Näkyy, kun viestille on asetettu hälytys.
9 Jatkuvan toiston ilmaisin
Näkyy, kun viestiä tai viestin tiettyä osaa (A-B)
toistetaan jatkuvalla toistolla.
0 Kirjanmerkin ilmaisin
Näkyy, kun viestille on asetettu kirjanmerkki.
qa Laskuri/Jäännösajan ilmaisin/Äänityspäiväyksen ja -ajan ilmaisin/Kellonajan
ilmaisin
Näyttöön ilmestyy valikon DISP-asetuksella valittu
näyttö.
qs SENS-ilmaisin (mikrofonin herkkyys)
Näyttää käytetyn mikrofonin herkkyyden:
• H (korkea) Kokouksessa tai hiljaisissa ja/tai
pienissä tiloissa äänittämiseksi.
• L (matala): Sanelun äänittämiseksi tai äänityksen
tekemiseksi meluisissa tiloissa.
x Jäännösilmaisimet
Kun paristo tai muisti loppuu, jäännösilmaisimet
vilkkuvat näytössä.
Jäännösmuistin ilmaisin pienenee äänityksen aikana
yhdellä palkilla kerrallaan.
Kun jäljellä oleva äänitysaika on 5 minuuttia,
jäännösmuistin ilmaisin alkaa vilkkua.
Tilan ilmaisin vilkkuu näytössä normaalista
poikkeavassa äänitys- tai toistotilassa, kuten
päällekkäisäänitys, A–B-jakson jatkuva toisto tai DPCtoisto.
Jäännösajan lyhentyessä minuuttia lyhyemmäksi
Jos DPC-kytkin on asetettu ON-asentoon toiston
käynnistämiseksi nopeasti
x Näyttö valikon asetuksen aikana
Valikonasetustilassa näytöllä näkyvät valikon kohteet
ja nykyinen asetus. Voit valita asetuksen sen
vilkkuessa.
LP-äänitystila on valittu.
Muistin loppuessa äänitys keskeytyy automaattisesti ja
“FULL”-ilmaisin alkaa vilkkua näytössä sekä
hälytysääni tulee kuuluviin. Äänityksen jatkamiseksi
poista ensin muutamia vanhoista viesteistä.
Huomautus
Jos asetat BEEP-asetukseksi “oFF”, hälytysääni (piippaus)
ei tule kuuluviin.
x Vikailmoitukset
Vikailmoitukset tai vikanumerot tulevat näkyviin.
Muistivikanäytön tullessa esiin
MODE-valikko
Hälytys- ja kelloasetuksia tehtäessä päiväyksen ja
kellonajan asetusnäyttö tulee esiin.
Vikanumeron tullessa esiin
Huomautuksia
“8.7.2006” on valittu
• MP3-tiedoston toiston aikana aikanäyttö ei välttämättä näy
oikein.
• “MP3” ei näy häytöllä, vaikka MP3-tiedostoa
toistettaisiinkin.
BEri äänitystapoja
Äänityksen lisääminen aiemmin
äänitettyyn viestiin
Voit lisätä äänityksen toistettavan viestin perään.
Huomautuksia
• Tehdasasetuksena on, ettet voi vahingossa tehdä äänitystä
aikaisemman äänityksen päälle. Lue kappale “Lisä-äänityksen
käyttö” asetuksen muuttamiseksi.
• Viestiin lisättävä tai päälleäänittävä äänitys äänitetään
samassa äänitystilassa (ST, STLP, SP tai LP) kuin millä viestin
alkuperäinen äänitys on tehty, riippumatta voimassa olevasta
äänitystila-asetuksesta.
• Et voi lisätä äänitystä tai äänittää aikaisemmin äänityksen
päälle, ellei muistitilaa ole tarpeeksi. Lue lisätietoja
kappaleesta “Vianetsintä”.
• Et voi lisätä äänitystä tai äänittää päälle, jos kyseessä on MP3tiedosto.
Äänityksen lisääminen aiemmin äänitettyyn
viestiin
Kun valikon REC-OP-asetuksena on “ADD”, voit lisätä
äänityksen toistettavaan viestiin (katso “Lisä-äänityksen
käyttö”).
Lisättävä äänitys sijoitetaan nykyisen viestin perään osaksi
sitä.
Viestin 3
toiston
aikana
Viesti 3
Äänityksen
lisäämisen
jälkeen
Viesti 3
1
Voit säätää toiston nopeutta normaalia kaksi kertaa nopeammasta
nopeudesta (+100 %) puoleen normaalista nopeudesta (–50 %).
Viesti toistetaan luonnollisella äänensävyllä digitaalisen
muokkauksen ansiosta.
Viestien toistaminen pika- tai hidastetulla
toistolla
Siirrä DPC-kytkin
asentoon ON.
“FAST”- tai “SLOW”ilmaisin vilkkuu näytöllä
3 sekuntia ja viestiä
toistetaan valikosta
valitulla nopeudella.
Kun haluat toistaa MP3-tiedostoa, jonka bittinopeus on yli 192 kbps,
siirrä DPC-kytkin “OFF”-asentoon tai jos kytkin on “ON”-asennossa,
säädä toistonopeus hitaammaksi kuin 10% (kohti – -puolta). Jos
nopeudeksi on asetettu suurempi kuin 10% (kohti + -puolta), “NO
FAST” tulee näkyviin ja toisto muuttuu normaaliksi.
Lisätty äänitys
Voit asettaa toistonopeuden silloin kun DPC-kytkin on asetettu
kohtaan ON. Toistonopeuden asetus on voimassa, kunnes sitä
muutetaan.
1
Paina toiston
aikana kevyesti
zREC/REC PAUSE
-painiketta.
2
Paina “REC”- ja “ADD”-ilmaisinten vilkkuessa
zREC/REC PAUSE -painiketta.
Paina xSTOP -painiketta äänityksen
keskeyttämiseksi.
3
Päälleäänittävän äänityksen lisääminen toiston aikana
Jos REC-OP asetukseksi on valittu valikosta “OVER”, voit
lisätä päälleäänittävän äänityksen alkamaan äänitetystä
viestistä valitun kohdan jälkeen. Valitun kohdan jälkeinen
aikaisempi viestin osa poistetaan.
Viesti 2
Viesti 3
Viesti 4
Viestistä 2 poistettu
osa
Viesti 3
Viesti 2
4
Viesti 4
5
2
Paina zREC/REC PAUSE -painiketta äänityksen
käynnistämiseksi.
Näyttö palaa valikosta valittuun näyttötilaan ja
OPR-ilmaisin muuttuu punaiseksi.
3
Paina xSTOP -painiketta äänityksen
keskeyttämiseksi.
Ulkopuolisella mikrofonilla tai
muun laitteen avulla äänittäminen
Ulkopuolisella mikrofonilla äänittäminen
Kytke ulkopuolinen mikrofoni m (mikrofoni) -liitäntään.
Kytkiessäsi paikalleen ulkoisen mikrofonin sanelimen
sisäänrakennettu mikrofoni passivoituu automaattisesti.
Kun ”plug in power” -tyyppinen mikrofoni kytketään
sanelimeen, sanelin syöttää siihen virtaa automaattisesti.
miniplugi (stereo)
Toiston suorittamiseksi kerran viikossa
Paina
keinukytkintä ylöstai alaspäin (>/
.)
toistonopeuden
asettamiseksi:
Paina keinukytkintä
ylös- tai alaspäin
(>/.)
valitaksesi
viikonpäivän.
(“SUN” eli sunnuntai - “SAT” eli lauantai). Paina sitten
keinukytkintä (x•B).
Toiston suorittamiseksi joka päivä samaan aikaan
Paina keinukytkintä
ylös- tai alaspäin
(>/.)
valitaksesi kohdan
“DAILY”.
Paina sitten keinukytkintä (x•B).
Paina
keinukytkintä
(x•B).
4
Paina valikkotilan
sulkemiseksi
keinukytkintä kohti
kohtaa MENU.
Kirjanmerkin lisääminen
Paina keinukytkintä alas- tai ylöspäin (>/.) pysäytystilan
aikana, jolloin kirjanmerkin ilmaisin vilkkuu 3 sekunnin ajan.
Paina sen jälkeen keinukytkintä (x•B).
Voit käyttää ECM-CS10 Sony -elektreettikondensaattorimikrofonia (ei sisälly toimitukseen).
Toisesta laitteesta äänittäminen
Toisen laitteen ääntä digitaalisanelimella äänitettäessä
kytke digitaalisanelimen m (mikrofoni) -liitäntä toisen
laitteen (kasetti/kelanauhuri yms.) kuulokeliitäntään
käyttämällä vastuksella varustettua audioliitäntäjohtoa.
Ennen kuin käynnistät äänityksen, aseta mikrofonin
herkkyys asettamalla valikosta SENS-asetukseksi “H”
(korkea).
• Jos haluat yhdistää kaksi viestiä, joihin kirjanmerkki on jo lisätty,
poista toinen kirjainmerkeistä ennen viestien yhdistämistä.
• Et voi lisätä kirjanmerkkiä MP3-tiedostoon.
Kansion kaikkien viestien
toistaminen keskeytyksettä
— Keskeytymätön toisto
Jos valikon CONT-asetukseksi on asetettu “on”, voit toistaa
kansion kaikkia viestejä keskeytymättömällä toistolla. Voit
muuttaa asetusta toiston aikana.
Huomautus
Jos käytät vastuksetonta audioliitäntäjohtoa, äänestä saattaa
tulla katkonainen. Tarkista, että käytät vastuksellista
audioliitäntäjohtoa.
Toisen laitteen avulla äänittäminen
Digitaalisanelimelta toiselle laitteelle äänittämiseksi
kytke digitaalisanelimen i (kuuloke) -liitäntä toisen
laitteen audiotuloliitäntään (miniliitäntä, stereo)
miniplugi (stereo)
Kela/
kasettinauhuri,
tms.
Viestin toistaminen jatkuvalla toistolla —
Jatkuva toisto
Paina keinukytkintä (x•B)
toiston aikana pitempään
kuin sekunnin.
“ ” näkyy näytöllä ja
valittua
viestiä toistetaan jatkuvasti.
Normaalin toiston jatkamiseksi paina uudelleen keinukytkintä
(x•B). Paina toiston keskeyttämiseksi xSTOP-painiketta.
Määrätyn kohdan toistaminen
jatkuvalla toistolla — Jakson A–B
jatkuva toisto
BEri toistotavat
Viestiä toistaessasi voit asettaa jatkuvalla toistolla toistettavan
jakson alku- (A) ja loppukohdat (B).
Toiston aloituskohdan
pikahaku (Helppo haku)
1
Jos EASY-S-asetukseksi on valikosta asetettu “on”, voit
painamalla keinukytkintä toiston tai toistotauon aikana
toistuvasti ylös- tai alaspäin (>/.) nopeasti
paikantaa kohdan, josta haluat käynnistää toiston.
Voit siirtyä noin 3 sekuntia taaksepäin painamalla
keinukytkintä (.) kerran alaspäin, tai noin 10 sekuntia
eteenpäin painamalla keinukytkintä (>) kerran
ylöspäin. Tästä toiminnosta on hyötyä silloin kun haluat
paikantaa halutun kohdan pitkästä äänityksestä.
2
Paina kevyesti
toiston aikana A-B
(jatkuva
toisto)/PRIORITY painiketta.
Voit saada aikaan tasapainoisen ja myös hiljaiset kohdat
paremmin toistavan toistoäänen vahvistamalla äänitetyn
viestin huonosti kuuluvia osia ja säätämällä äänitystason
parhaimmalle tasolle (Digitaalinen
äänenvahvistustoiminto). Tämä toiminto on hyödyllinen
kokouksesta tehdyn äänityksen kuuntelussa, jolloin
jokaisen puhujan ääni saadaan riittävän hyvälle tasolle.
Siirrä toiston tai pysäytystilan aikana
VOICE UP -kytkin kohtaan “ON”.
Viesti toistetaan säädetyllä äänenvoimakkuudella.
Normaalin toiston jatkaminen
Siirrä VOICE UP -kytkin OFF-asentoon.
Huomautus
Sanelimen ostomaasta riippuen digitaalisen
äänenvahvistustoiminnon sanelimessa näkyvä nimi voi
vaihdella.
6
Asetus on nyt tehty
valmiiksi.
• Et voi asettaa A-B Repeat -toimintoa ulottumaan kahden tai
useamman eri viestin alueelle.
• Ellet aseta jakson loppukohtaa (B), se asetetaan automaattisesti
viestin loppu- (tai alku)kohtaan.
Viestin toistaminen haluttuun
aikaan hälytysäänellä
7
Lisätietoja halutun viestin valinnasta on kappaleen
“Viestien toistaminen” kohdissa 1 ja 2.
2
Siirry hälytyksenasetustilaan.
1 Paina
keinukytkintä
kohti kohtaa
MENU.
Valikkotila
ilmestyy näyttöön.
Paina ERASEpainiketta, kun
näytöllä vilkkuu
“ALL ERASE”.
Prioriteettimerkkien lisääminen
pysäytystilassa
1
Valitse viesti,
jonka haluat
merkitä.
2
A-B (jatkuva
toisto)
/
PRIORITY
-painiketta
vähintään
sekunnin ajan.
3
Viestien jakaminen kahtia/
Viestien yhdistäminen
Voit jakaa viestin tai yhdistää viestejä.
• Voit jakaa viestin kahdeksi viestiksi samalla kun
äänität/toistat viestejä.
• Voit yhdistää viestejä pysäytystilassa.
Huomautuksia
• Sanelimen äänitysjärjestelmästä johtuen et voi joissakin
tapauksissa jakaa tai yhdistää viestejä.
• Et voi jakaa tai yhdistää MP3-tiedostoja.
Voit jakaa viestin äänityksen tai toiston aikana niin, että
viesti jaetaan kahdeksi viestiksi, ja jaetun viestin
jälkimmäinen osa saa uuden viestinumeron. Jakamalla
viestin voit helposti löytää kohdan, jonka haluat toistaa
myöhemmin, kun äänität pitkään esimerkiksi
kokouksessa.
Voit jakaa viestejä, kunnes kansion viestien
kokonaismääräksi tulee 99.
Viestiä äänitettäessä tai toistettaessa paina
(kirjanmerkki) -painiketta kohdassa,
DIVIDE/
josta haluat jakaa viestin.
• Jos painat DIVIDE/
(kirjanmerkki) -painiketta
äänityksen aikana:
Uusi viestin numero
lisätään kohtaa, jossa
painoit painiketta, ja
uuden viestin numero ja “DIVIDE” vilkkuvat 3 sekunnin
ajan.
Viesti jaetaan kahtia; viestit äänitetään kuitenkin ilman
katkosta.
Viesti 1
Viesti 2
Viesti 3
Viesti on jaettu.
Äänitys jatkuu.
1
Vihje
Voit jakaa viestin äänitystauon aikana.
• Jos painat DIVIDE/
(kirjanmerkki) -painiketta
toiston aikana:
Viesti jaetaan
kahtia kohdasta,
jossa painoit
painiketta, ja “DIVIDE” vilkkuu 3 sekunnin ajan.
Seuraavien viestien numerot muuttuvat yhtä
suuremmiksi.
Viesti 2
Viesti 3
Viesti 2
Viesti 3
Viesti 4
Viestien
lukumäärä
kasvaa.
Paina A-B
(jatkuva toisto)
/PRIORITY
-painiketta
toistuvasti
valitaksesi prioriteettimerkkien määrän (★)
ilmaisinten vilkkuessa.
Asetus on valmis, kun prioriteettimerkki/merkit (★)
alkavat palaa vilkkumatta näytössä ja viestit on
numeroitu uudelleen.
1
Paina A-B
(jatkuva toisto)
/PRIORITY
-painiketta
vähintään sekunnin ajan merkittävän viestin
toiston aikana.
3
Paina A-B
(jatkuva toisto)
/PRIORITY
-painiketta
toistuvasti valitaksesi prioriteettimerkkien
määrän (★).
Paina
keinukytkintä
(x•B) asetuksen
vahvistamiseksi.
Asetus on nyt
valmis ja viestit numeroidaan uudelleen.
Prioriteettimerkeillä
varustetut viestit
Esim: Jos kansiossa on 3 viestiä.
Viestit lajitellaan
kansioon niiden
prioriteettimerkkien (★)
määrän mukaiseen
järjestykseen. Viestit,
Viesti 1
joissa ei ole yhtään
prioriteettimerkkiä,
siirretään
prioriteettimerkeillä
varustettujen viestien
perään.
Viesti 2
1 Vihje
Voit myös lisätä prioriteettimerkit käyttämällä laitteen mukana
toimitettua “Digital Voice Editor“ -ohjelmistoa. Mutta viestejä ei
tällöin lajitella niiden prioriteettimerkkien mukaiseen
järjestykseen, ellei niitä ensin lajitella tällä ohjelmistolla
prioriteettimerkkien mukaiseen järjestykseen.
Viestien yhdistäminen
Voit yhdistää kaksi viestiä yhdeksi.
Viesti 4
Viesti 3
Viestinumerot
pienenevät.
Viestit yhdistetään.
Paina keinukytkintä (x•B). Sama viesti toistetaan nyt alusta alkaen.
• Kun viestit on yhdistetty, jälkimmäisen viestin
hälytysasetus, prioriteettimerkit ja kirjanmerkki häviävät.
• Jos yhdistät kaksi viestiä, joissa on yksi kirjanmerkki,
seuraava menettely poistaa kirjanmerkin. Viestien
yhdistämiseksi suorita menettely uudelleen.
• Et voi yhdistää eri äänitystilassa tallennettuja viestejä.
1Hälytysasetuksen peruuttamiseksi ennen toiston käynnistämistä
Paina xSTOP-painiketta hälytyksen kuuluessa. Voit keskeyttää
hälytystoiston silloinkin kun HOLD-toiminto on aktivoitu.
Hälytysasetuksen peruuttamiseksi
Valitse “oFF” kohdassa 2 ja paina sen jälkeen keinukytkintä
(x•B).
Hälytysasetuksen tarkistamiseksi
Tuo nykyinen hälytyspäivämäärä ja -kellonaika näyttöön
tekemällä vaiheet 1 ja 2. Muuta sitten hälytyksen päivämäärä ja
kellonaika vaiheiden 3 - 7 mukaan.
1
2
3
Huomautuksia
• Jos hälytysaika koittaa silloin kun toista viestiä toistetaan
hälytystoiminnolla, toisto keskeytyy ja uuden viestin toisto
käynnistyy.
• Jos hälytysaika koittaa äänityksen aikana, hälytysääni tulee
kuuluviin äänityksen loputtua. “,” alkaa vilkkua hälytysajan
koittaessa.
• Jos useampi kuin yksi hälytysaika koittaa äänityksen aikana,
ainoastaan ensimmäinen viesti niistä toistetaan.
• Jos hälytysaika koittaa laitteen ollessa valikkotilassa, hälytysääni
aktivoituu ja valikkotila peruuntuu.
• Jos jaat viestin, jolle hälytys on asetettu, hälytysasetus pysyy
voimassa vain jaetun viestin ensimmäisen osan kohdalla.
• Jos yhdistät viestejä, joille hälytys on asetettu, jälkimmäisen viestin
hälytysasetus peruuntuu.
• Hälytysasetus ei peruunnu hälytystoiston päätyttyä.
Pysäytä digitaalisanelin painamalla xSTOPpainiketta.
Pidä DIVIDE/
(kirjanmerkki) painike
painettuna ja
paina ERASEpainiketta
yli 1 sekunnin ajan.
COMBINE-ilmaisin vilkkuu 10 sekunnin ajan.
4
Paina ERASE-painiketta näytön vilkkuessa.
Kaksi viestiä yhdistetään yhdeksi ja viestit
numeroidaan uudelleen kuvan mukaisesti.
Poistamisen peruuttaminen
Paina xSTOP -painiketta ennen kohtaa 4.
Voit siirtää äänitetyt viestit toiseen kansioon. Siirtäessäsi
viestin toiseen kansioon, alkuperäisessä kansiossa oleva
alkuperäinen viesti poistetaan.
Esimerkki: Viestin 3 siirtäminen kansiosta B kansioon C.
1
Huomautus
Kun äänitys on kerran poistettu, et pysty enää palauttamaan sitä.
2
Viestien poistaminen yksi kerrallaan
Voit poistaa haluamasi tarpeettomat viestit.
Kun viesti on poistettu, jäljelle jäävät viestit täyttävät tyhjäksi
jääneen tilan ja saavat uudet numerot, eikä viestien väliin jää
tyhjää tilaa.
Poista viesti 3
Viesti 1
Ennen
poistamista
Viesti 2
Viesti 3
Viesti 4
Viesti 1
Viesti 2
Viesti 3
Viesti 4
Poiston
jälkeen
Jäljellä olevat viestit numeroidaan uudelleen.
Paina ERASEpainiketta
toistaessasi viestiä,
jonka
haluat poistaa, tai paina ERASE-painiketta yli 1
sekunnin ajan pysäytystilassa.
Viestin numero ja ERASE-ilmaisin alkavat vilkkua samalla
kun viestistä toistetaan 10 kertaa sen ensimmäiset ja
viimeiset 5 sekuntia.
Paina ERASEpainiketta viestin
toiston aikana
ERASE-ilmaisimen vilkkuessa
Viesti toistetaan ja jäljellä olevat viestit saavat uuden
numeron. (Jos esimerkiksi poistat viestin nro 3, viesti nro
4 saa uuden numeron 3. Kun poistaminen on suoritettu
loppuun, laite pysähtyy seuraavan viestin alkuun.)
Poistamisen peruuttaminen
Paina xSTOP-painiketta ennen kohtaa 2.
Vielä muiden viestien poistamiseksi
Toista kohdat 1 ja 2.
Toista viestiä,
jonka haluat
siirtää.
Kierrä
keinukytkintä
kohti FOLDERkohtaa
toistuvasti
valitaksesi kansion, johon haluat siirtää viestit.
Kohdekansio ja MOVE-ilmaisin alkavat vilkkua.
Viestien ensimmäistä ja viimeistä 5 sekunnin osuutta
toistetaan.
Viesti 5
3
3
Paina
keinukytkintä
(x•B).
Viesti siirtyy
kohdekansioon. Viestit lajitellaan
äänityspäivämäärän ja -kellonajan tai kansion
prioriteettimerkkien määrän mukaan.
Viestin siirtämisen peruuttaminen
Paina xSTOP-painiketta ennen kohtaa 3.
2
Siirrä HOLD-kytkintä
nuolen suuntaan.
“HOLD” vilkkuu näytöllä
3 sekunnin ajan
osoituksena siitä, että painikkeiden kaikki toiminnot on lukittu.
Jos HOLD-toiminto aktivoituu pysäytystilan aikana, koko
näyttö sammuu, kun HOLD on ensin vilkkunut jonkin aikaa.
Tahaton käyttö
1 Vihje
Vaikka HOLD-toiminto olisikin aktivoitu, voit silti lopettaa
hälytystoiston. Hälytyksen tai toiston lopettamiseksi paina
xSTOP -painiketta. (Et voi keskeyttää normaalia toistoa.)
Lisä-äänityksen käyttö
Tehdasasetuksena on, ettet voi lisätä tahattomasti äänitystä toisen
äänitetyn viestin päälle. Mikäli haluat lisätä äänityksen aikaisemman
äänityksen perään tai lisätä päälleäänittävän äänityksen, sinun on
vaihdettava REC-OP-asetusta alla olevien ohjeiden mukaisesti.
4
4
Paina
keinukytkintä
ylös- tai alaspäin
(>/.)
valitaksesi
“REC-OP ja paina sitten keinukytkintä (x•B).
Paina
keinukytkintä
ylös- tai alaspäin
(>/.)
valitaksesi
“on” ja paina sitten keinukytkintä (x•B).
Kierrä
keinukytkintä
kohti kohtaa
MENU.
Valikkotila tulee
esiin.
• ADD: lisää äänityksen aikaisemman äänityksen perään
• OVER: lisää päälleäänittävän äänityksen.
Valitse “DISP”
painamalla
keinukytkintä
ylös- tai alaspäin
(>/.).
5
Paina
keinukytkintä
ylös- tai alaspäin
(>/.)
valitaksesi
näyttötilan.
Paina valikkotilan sulkemiseksi keinukytkintä
kohti kohtaa MENU.
Normaalinäyttö tulee esiin.
Äänityksen lisäämisen estäminen
Valitse “oFF” kohdassa 3 ja paina sen jälkeen
keinukytkintä (x•B).
Paina
keinukytkintä
(x•B).
“Digital Voice Editor” —
ohjelmiston käyttö
5
Paina keinukytkintä (x•B).
6
Kierrä
keinukytkintä
kohti kohtaa
MENU.
Kytkemällä digitaalisanelimen tietokoneeseen sanelimen
mukana toimitetulla USB-johdolla voit käyttää “Digital Voice
Editor” -ohjelmistolla seuraavia toimintoja:
• Lisätä MP3-muodossa olevia tiedostoja ilman muuntoa.
• Tallentaa digitaalisanelimen viestit tietokoneen kiintolevylle.
• Siirtää PC-viestit takaisin digitaalisanelimelle.
• Toistaa tai editoida viestejä tietokoneella.
• Lähettää äänisähköpostiviestin MAPI-sähköpostiohjelmalla.
• Muuttaa digitaalisanelimen viestin tekstiksi Dragon
NaturallySpeaking® -puheentunnistusohjelmalla (ei sisälly
toimitukseen).
Lue lisätietoja toimitetun “Digital Voice Editor 2” -ohjelmiston
käyttöohjeista.
Valikkotila
sulkeutuu ja normaalitila tulee näyttöön.
Liitäntä
COUNTER n REM
N
N
REC TIME n REC DATE
Näyttötila vaihtuu näytetyssä järjestyksessä.
1Kellonaikanäytöstä
Ellei laitetta käytetä
vähintään 3 sekuntiin
pysäytystilassa, näytölle
ilmestyy kellonaika
oikealla näytetyllä tavalla riippumatta näyttötilan
asetuksesta.
Tietokoneen
USB-liitäntään
Digitaalisanelimen
USB-liitäntään
x REM (jäännösaika)
Toistotilassa:
yhden viestin
jäännösajan ilmaisin
Pysäytys- ja
äänitystilassa:
Jäljellä olevan
äänitysajan ilmaisin
x REC DATE
(äänityspäivämäärä)
Toisto- ja toistotaukotilassa:
nykyisen viestin äänittämisen päivämäärä.
Äänitystilassa: nykyinen päiväys.
(Ellei kelloa ole asetettu aikaan, näytöllä näkyy “--Y-M--D”.)
x REC TIME
(äänityskellonaika)
Toisto- ja
toistotaukotilassa: nykyisen viestin äänittämisen kellonaika.
Äänitystilassa: nykyinen aika. (Ellei kelloa ole asetettu aikaan,
näytölle ilmestyy “--:--” .)
Näytön sulkeminen Pito Nä ytön
sulkeminen
Laitteessa ei ole virtakytkintä. Näyttö näkyy aina
näyttöikkunassa, eikä tämä suuremmassa määrin
lyhennä paristojen käyttöaikaa. Kytke näyttö päältä
siirtämällä HOLD-kytkintä nuolen suuntaan
pysäytystilassa.
“HOLD” vilkkuu
kolmen sekunnin ajan
ja sitten näyttö
sammuu. Jos
haluat kytkeä näytön takaisin, siirrä HOLD-kytkintä
vastakkaiseen suuntaan.
06-12-20, 12.09
Jos laitteesta on kysyttävää tai sen käytössä syntyy
ongelmia, kysy neuvoa lähimmästä Sonya myyvästä
liikkeestä.
Suositus varmuuskopioinnista
Välttääksesi riskin mahdollisesta datan
menetyksestä digitaalisanelimen vahingossa
tapahtuvan käytön tai toimintavian vuoksi,
suosittelemme varmuuskopion tekemistä
äänitetyistä viesteistä joko kasetti/kelanauhurilla tai
tietokoneella yms.
Digitaalisanelimen
järjestelmärajoituksista
Laitteen käyttöjärjestelmässä on muutamia rajoituksia.
Seuraavassa mainitut ongelmat eivät ole laitteen
toimintavikoja.
Et voi äänittää viestejä täyteen
enimmäisäänitysaikaan asti.
• Jos tallennat viestejä sekä ST-, STLP- SP- että LPtiloissa, käytössä oleva äänitysaika vaihtelee ST- ja
LP-tilojen enimmäisäänitysaikojen välillä.
• Edellä mainitusta digitaaliäänitysjärjestelmän
rajoituksesta johtuen laskurista näkyvä
kokonaisäänitysajan (kulunut aika) ja jäljellä olevan
ajan summa on pienempi kuin digitaalisanelimen
teoreettinen enimmäisäänitysaika.
Et voi jakaa viestiä.
• Et voi jakaa viestiä kansiossa, jossa on 99 viestiä.
• Jos jaat viestejä ahkerasti, laite ei välttämättä pysty
enää jakamaan viestiä.
• Et voi jakaa MP3-tiedostoa. “NO EDIT” tulee
näyttöön.
Et voi lisätä lisä-äänitystä.
• Et voi äänittää MP3-tiedostoa. “NO EDIT” tulee
näyttöön.
Et voi äänittää päälle.
• Et voi äänittää MP3-tiedoston päälle. “NO EDIT”
tulee näyttöön.
Et voi näyttää jäännösaikaa REM-tilassa
(jäännösaika).
• Kun äänität VOR-toiminnolla LP-tilassa, aikanäyttö
ei välttämättä ole oikea (vain ICD-SX 66).
DPC-toiminto ei toimi.
• Et voi asettaa suurempaa toistonopeutta kuin
+10 %, jos MP3-tiedoston bittinopeus on yli 192 kbps.
Jos yrität sitä, teksti “NO FAST” tulee näyttöön ja
toisto muuttuu normaaliksi.
Kirjanmerkkiä ei voi lisätä.
• Et voi lisätä kirjanmerkkiä MP3-tiedostoon. “NO
EDIT” tulee näyttöön.
Jos näytöllä näkyy vikailmoitus
Jos seuraavat vikailmoitukset näytetään näytöllä,
suorita seuraavassa mainitut korjaustoimenpiteet.
Jos ongelmaa ei saada korjatuksi näiden
tarkistustenkaan jälkeen, ota yhteys lähimpään Sonya
myyvään liikkeeseen.
BACK-D
• Olet asettanut hälytysasetuksen päiväykseen ja
kellonaikaan, joka on jo ohitettu. Tarkista aika ja
aseta se sopivaan päiväykseen ja kellonaikaan.
Err ACCESS
• Digitaalisanelimen muistitoiminto ei toiminut. Ota
pois paristot ja asenna ne uudelleen paikalleen.
ERR DATA
• “Digital Voice Editor” -ohjelmisto ei tue tätä
tiedostoa tai itse tiedostossa on jotakin vikaa.
FULL
• Digitaalisanelimen jäännösmuisti on liian pieni.
Poista joitakin viestejä ennen äänityksen aloittamista.
• Jos valitussa kansioissa on jo 99 viestiä tai
digitaalisanelimen jäännösmuisti on vähäinen, et voi
jakaa viestiä. Poista joitakin viestejä ennen viestin
jakamista.
LO DC-IN
• Digitaalisanelimeen on kytketty sen kanssa
yhteensopimaton verkkolaite. Käytä ainoastaan
digitaalisanelimen verkkolaitetta (paitsi Korean ja
Kiinan kansantasavallan malleissa).
LOW BATT
• Paristot ovat loppumassa. Vaihda paristot uusiin.
Liitäntäjohto
(sisältyy
toimitukseen)
Voit valita näyttötilan seuraavista:
x COUNTER
(kulunut aika)
Laskurin näyttö
ännösajan/muistin näyttö Äänityspäiväyksen/
kellonajan näyttö Viestistä käytetty toisto-/äänitysaika
Kunnossapidosta
• Puhdista laitteen ulkopinnat pehmeällä, mietoon
pesuaineliuokseen kevyesti kostutetulla liinalla. Älä
käytä alkoholia, bentseeniä tai tinneriä.
• Et voi yhdistää viestejä, jotka on äänitetty eri tiloissa
(ST/STLP/SP/LP).
• Jos jaat tai yhdistät viestejä ahkerasti, sanelin ei
välttämättä pysty yhdistämään viestejä.
• Et voi yhdistää MP3-tiedostoja. “NO EDIT” tulee
näyttöön.
Äänityksen lisäämisikkuna tulee esiin.
3
Häiriöäänistä
• Laitteesta voi kuulua kohinaa, jos se asetetaan
äänityksen tai toiston ajaksi lähelle virtalähdettä,
loistevaloa tai kännykkää.
• Äänitettyyn ääneen voi tulla kohinaa silloin kun
jokin esine, kuten sormesi yms. on huomaamatta
rapsuttanut tai hangannut laitetta äänityksen aikana.
Viestejä ei voi yhdistää.
Kierrä
keinukytkintä
kohti kohtaa
MENU.
Paina
keinukytkintä
ylös- tai alaspäin
(>/.)
valitaksesi
“ADD” tai “OVER” ja paina sitten
keinukytkintä (x•B).
Viestin osan poistaminen
Jaa viesti ensin ja poista sitten tarpeeton viesti jatkamalla vaiheesta
1.
L125_02_FI
Tahattoman käytön estäminen
— HOLD-toiminto
1
Virtalähteestä
• Käytä laitetta ainoastaan 3 voltin tasavirralla (3 V
DC). Käytä kahta LR03 (AAA-koon) alkaliparistoa.
Jos asetat magneettiraidan sisältävän kortin lähelle
sanelimen kaiutinta, kaiuttimen magneetti voi vaikuttaa
korttiin, joka voi tulla käyttökelvottomaksi. Pidä
magneettiraitoja sisältävät kortit etäällä sanelimesta.
Asetus on vaihdettu.
Näytön
asetusnäyttö
ilmestyy näytölle.
Paina keinukytkintä ylös- tai alaspäin (>/
.) saadaksesi näytölle yhdistettävistä
viesteistä jälkimmäisen viestin numeron .
Viestien siirtäminen toiseen
kansioon
Voit poistaa tallennetut viestit yksi kerrallaan tai kaikki yhden
kansion viestit yhdellä kertaa.
2
Paina
valikkotilan
sulkemiseksi
keinukytkintä
kohti kohtaa
MENU.
OPR-ilmaisimen päälle kytkeminen
Valitse “on” kohdassa 4 ja paina sen jälkeen keinukytkintä (x•B).
Näyttötilan valinta
1
Valitse “oFF”
painamalla
keinukytkintä
ylös- tai alaspäin
(>/.)
ja paina sitten keinukytkintä (x•B).
Asetus on vaihdettu.
5
Huomautus
Normaalinäyttö tulee esiin.
“,” ilmestyy näyttöön silloin kun hälytysasetuksella
varustettu viesti valitaan.
Viesti 2
4
2
Voit valita näyttötilan pysäytys-, äänitys- ja toistotiloja
varten.
Viesti 1
Paina
keinukytkintä
(x•B).
Valikkotila
ilmestyy näytölle.
Jos kansiossa on
enemmän kuin 2 viestiä,
joissa on sama määrä
prioriteettimerkkejä, ne
lajitellaan järjestykseen
niiden äänityspäiväyksen Viesti 3
ja -ajan mukaisesti (vanhin
tulee ensimmäiseksi).
Valitse valikon CONT-asetukseksi “on” kohdan “Valikon
käyttö” ohjeiden mukaan.
Viesti 3
3
Yleisiä käyttöohjeita
Laitteen käsittelystä
• Älä jätä laitetta lähelle lämmönlähteitä tai paikkaan,
jossa se joutuu alttiiksi suoralle auringonpaisteelle,
liialliselle pölylle tai kolhuille.
• Jos laitteen sisään pääsee räiskymään nestettä tai
putoamaan kiinteitä esineitä, ota paristot pois siitä ja
jätä se tarkistettavaksi valtuutettuun
huoltoliikkeeseen ennen sen seuraavaa käyttöä.
Siirrä HOLD-kytkintä vastakkaiseen suuntaan.
1 Jaettujen viestien keskeytymätön toisto
Viesti 2
Paina
keinukytkintä
ylös- tai alaspäin
(>/.)
valitaksesi “LED
on”.
HOLD-toiminnon peruuttaminen
BMuut toiminnot
Viesti 1
2
BMuita tietoja
Turvallisuudesta
• Älä käytä laitetta autoa ajaessasi, pyöräillessäsi tai
käyttäessäsi jotakin moottorikäyttöistä ajoneuvoa.
Normaalinäyttö tulee esiin.
“★” ja viestin numeron ilmaisin vilkkuvat näytössä
samalla kun viestin ensimmäinen ja viimeinen
5 sekunnin jakso toistetaan 10 kertaa.
2
Kierrä
keinukytkintä
kohti kohtaa
MENU.
Valikkotila tulee
esiin.
Prioriteettimerkkien lisääminen
toistotilassa
Huomautuksia
• Muistitilaa on oltava riittävästi, jotta viesti voitaisiin jakaa.
Lisätietoja on kohdassa “Digitaalisanelimen
järjestelmärajoituksista”.
• Jos jaat prioriteettimerkeillä varustetun viestin,
prioriteettimerkit lisätään jaetun viestin molempiin osiin.
1
LED-asetustila
tulee esiin.
“★” ja viestin numeroilmaisin vilkkuvat näytössä.
Poistamisen peruuttaminen
Paina xSTOP-painiketta ennen kohtaa 3.
Huomautuksia
2
OPR-ilmaisin (käyttö) palaa tai vilkkuu äänityksen ja toiston aikana.
Voit asettaa OPR-ilmaisimen sammumaan myös käytön aikana.
Kaikki kansioon
äänitetyt viestit
poistetaan. Itse
kansiota ei
kuitenkaan poisteta.
1Saman viestin kuuntelemiseksi uudestaan.
1
Äänitetyt viestit asetetaan tavallisesti äänitysjärjestyksen
mukaiseen järjestykseen.
Lisäämällä prioriteettimerkit (★) tärkeisiin viesteihin voit
järjestää viestit tärkeysjärjestykseen. Prioriteettitasoja on 4,
“★★★” (tärkein), “★★”, “★” ja “ei prioriteettimerkkiä”.
Voit asettaa prioriteettimerkit sekä pysäytys- että
toistotilassa.
Jaetun viestin toistaminen
Paina keinukytkintä ylös- tai alaspäin (>/.)
saadaksesi esiin viestin numeron, koska jaetut viestit
ovat saaneet uudet numerot.
Hälytys soi valittuna aikana 10 sekunnin ajan, minkä jälkeen
valittu viesti toistetaan. (Jos asetus B-ONLY on valittu kohdassa 5,
ainoastaan hälytys toimii.)
Hälytyksen toiston aikana näytöllä vilkkuu ALARM.
Toiston päättyessä laite pysähtyy automaattisesti tuon viestin
alkuun.
Huomautus
Valitse
toistettava
viesti.
3
OPR-ilmaisimen sammuttaminen
(LED)
Paina MENU-tilan
sulkemiseksi
keinukytkintä
kohti kohtaa
MENU.
Asetetun päiväyksen ja ajan koittaessa
Voit asettaa valitun viestin toiston käynnistymään
hälytysäänellä haluttuna ajankohtana. Viesti voidaan
toistaa haluttuna päivänä, kerran viikossa tai samaan
aikaan joka päivä. Voit myös asettaa hälytyksen
soimaan ilman siihen liittyvää viestiä.
Ellei kelloa ole asetettu aikaan tai ellei yhtään viestiä ole
äänitetty, ei myöskään hälytystä voida asettaa.
Viestin numero ja ALL ERASE -ilmaisin vilkkuvat noin
10 sekunnin ajan.
Viesti 1
Viestien poistaminen
Huomautuksia
Samalla kun painat
xSTOP -painiketta,
pidä ERASE-painike
painettuna vähintään 1 sekunnin ajan.
Viesti on jaettu.
Paina kevyesti
toiston aikana A-B
(jatkuva
toisto)/PRIORITY painiketta.
Jakson A-B jatkuvan toiston keskeyttämiseksi
Paina xSTOP -painiketta.
Kierrä keinukytkintä
kohti FOLDERkohtaa toistuvasti
näyttääksesi
kansion (A, B, C, D tai E), jossa poistettavat viestit
ovat.
Viesti 1
BViestien editointi
Normaalin toiston jatkaminen
Paina keinukytkintä (x•B).
1
Paina
keinukytkintä
(x•B).
Jatkuvalla toistolla toistettavan jakson alkukohta (A) on nyt
asetettu. Näytöllä alkaa vilkkua “A–B B”.
Loppukohta (B) on nyt asetettu. Näytölle ilmestyy “A–B” ja
“ ” sekä valittua jaksoa aletaan toistaa jatkuvalla toistolla.
Toistoäänen säätäminen
vahvistamalla huonosti
kuuluvia ääniä
— Digitaalinen
äänenvahvistustoiminto
Valitse
hälytystoisto.
Paina keinukytkintä
ylös- tai alaspäin
(>/.) alitaksesi hälytysäänen asetukseksi joko “BPLAY” (toiston käynnistäminen hälytyksen jälkeen) tai “BONLY” (vain hälytys).
Toiston aloittaminen kirjanmerkin kohdalta.
Huomautuksia
1 Suositellut mikrofonityypit
5
Kirjanmerkki lisätään
tähän kohtaan ja sen
ilmaisin ( ) vilkkuu
näytöllä 3 sekunnin ajan.
Jos yrität lisätä kirjanmerkin viestiin, jossa jo on kirjanmerkki,
vanhempi kirjanmerkki poistetaan ja uusi kirjanmerkki lisätään
juuri valittuun kohtaan.
Valitse hälytyksen ajankohta.
1 Paina keinukytkintä ylöstai alaspäin
(>/.)
valitaksesi tuntilukeman ja paina keinukytkintä
(x•B). Minuuttilukemien numerot alkavat
vilkkua.
2 Paina keinukytkintä ylös- tai
alaspäin (>/
.) valitaksesi
minuuttilukeman ja paina keinukytkintä (x•B).
Voit lisätä kirjanmerkin haluttuun kohtaan viestiä ja käyttää sitä
toiston aikana. Kuhunkin viestiin voi lisätä vain yhden
kirjanmerkin.
Paina toisto- tai pysäytystilan aikana DIVIDE/
(kirjanmerkki) -painiketta pitempään kuin 1
sekunti.
1
Prioriteettimerkkien lisääminen —
Prioriteettimerkkitoiminto
Viestin jakaminen
Toistonopeuden asetusnäyttötila tulee esiin. Vilkkuva
numero ilmoittaa toistonopeuden prosenttilukuna suhteessa
normaalinopeuteen “0”.
Kirjanmerkin poistamiseksi
1 Paina pysäytystilassa keinukytkintä ylös- tai alaspäin (>/
.) näyttääksesi poistettavan kirjanmerkin sisältävän viestin
numeron.
(kirjanmerkki) -painiketta,
2 Samalla kun painat DIVIDE/
paina ERASE-painiketta vähintään 1 sekunnin ajan.
3 Paina ERASE-painiketta, kun kirjanmerkin ilmaisin ja
“ERASE”-ilmaisin vilkkuvat.
Stereomikrofoni
miniplugi (stereo)
3 Aseta ensin
kuukausi ja sen
jälkeen päivä, ja
paina keinukytkintä (x•B).
Normaalinäyttö tulee esiin.
“REC” näkyy näytöllä.
Näytöllä alkaa vilkkua “OVER” ja OPR-ilmaisin
alkaa vilkkua punaisena.
Aseta hälytystoiminnon päiväys ja aika.
Toiston suorittamiseksi haluttuna päivänä
1 Paina keinukytkintä (x•B)
DATEilmaisimen
palaessa näytöllä. Vuosilukemat alkavat vilkkua.
2 Paina keinukytkintä ylöstai alaspäin
(>/.)
valitaksesi vuosilukeman ja paina keinukytkintä
(x•B). Kuukausilukemat alkavat vilkkua.
Paina
keinukytkintä ylöstai alaspäin (>/
.) valitaksesi
“DPC” ja paina sitten keinukytkintä (x•B).
Valittu toistonopeus
vahvistetaan.
Viestiin 2 lisätty päälleäänittävä äänitys
Paina toiston
aikana kevyesti
zREC/REC
PAUSE painiketta.
Kierrä
keinukytkintä kohti
kohtaa MENU
valikkotilan
esiinsaamiseksi.
• Pikatoisto (aina +100 %:iin asti normaalinopeudesta 10 %:n
askelin): Paina keinukytkintä ylöspäin (>).
• Hidastettu toisto (aina –50 %:iin asti normaalinopeudesta
5 %:n askelin): Paina keinukytkintä alaspäin (.).
Päälleäänittävän äänityksen alkukohta
1
3
Toistonopeuden asettaminen
Viesti 4
Voit poistaa kaikki kansioon tallennetut viestit.
5 Paina keinukytkintä (x•B).
“DATE” tulee
näyttöön.
Huomautus
“REC”-ilmaisin tulee esiin ja “ADD”-ilmaisin vilkkuu 3
sekunnin ajan näytöllä. OPR-ilmaisin muuttuu punaiseksi.
Tämän jälkeen uusi äänitys lisätään nykyisen viestin perään.
3
4 Paina keinukytkintä ylös- tai
alaspäin (>/
.) valitaksesi
kohdan “on”.
Jos “on”-asetus on jo valittu, suorita seuraava kohta.
Normaalin toiston jatkaminen
Siirrä DPC-kytkin “OFF”-asentoon.
Kansion kaikkien viestien poistaminen
2
3 Paina keinukytkintä (x•B).
Hälytyksenasetustila
ilmestyy näytölle.
Viesti 4
“REC”- ja
“ADD”-ilmaisimet alkavat vilkkua ja laite pysähtyy
äänitystaukotilaan.
2
2 Paina
keinukytkintä
ylös- tai alaspäin
(>/.)
valitaksesi
kohdan “ALARM oFF”.
Jos hälytysasetus on jo asetettu kohtaan “on”,
näytölle ilmestyy viesti “ALARM on”.
Toistonopeuden säätäminen ––
DPC (Digitaalinen käyntinopeuden
säätö)
MP3-muodossa olevien tiedostojen
digitaalisanelimeen lisäämistä koskevia
huomautuksia
• Kun haluat toistaa MP3-tiedostoa, jonka bittinopeus on yli
192 kbps, siirrä DPC-kytkin “OFF”-asentoon tai jos kytkin on
“ON”-asennossa, säädä toistonopeus hitaammaksi kuin
10% (kohti – -puolta). Jos nopeudeksi on asetettu suurempi
kuin 10% (kohti + -puolta), “NO FAST” tulee näkyviin ja
toisto muuttuu normaaliksi.
• VBR-bittinopeudella (vaihteleva bittinopeus) tehtyä MP3tiedostoa toistettaessa aika ei välttämättä näy oikein.
• Suurella bittinopeudella tallennettuja MP3-tiedostoja
keskeytyksettä toistettaessa digitaalisanelimen painikkeet
eivät välttämättä toimi koko ajan.
• “MP3” ei näy häytöllä, vaikka MP3-tiedostoa toistettaisiinkin.
• Joitakin editointitoimintoja ei voi käyttää.
MP3-tiedoston enimmäistoistoaika
Enimmäistoistoaika 128 kbps:n MP3-tiedostoa toistettaessa
on seuraavanlainen:
ICD-SX46: 2 tuntia 10 minuuttia
ICD-SX56: 4 tuntia 25 minuuttia
ICD-SX66: 9 tuntia
Järjestelmävaatimukset
Tietokoneesi ja sen käyttöjärjestelmän tulee täyttää seuraavat
vähimmäisvaatimukset.
• IBM PC/AT tai yhteensopiva
– Suoritin: 266MHz Pentium® II -suoritin tai nopeampi
– RAM: 64 MB tai enemmän
– Kiintolevytila: 70 MB tai enemmän tallennettavien
äänitiedostojen koon ja määrän mukaan
– CD-ROM-asema
– USB-portti
– Äänikortti: Sound Blaster 16 -yhteensopiva
– Näyttö: High color (16-bittinen) tai parempi ja 800 x 480
pistettä tai enemmän
• Käyttöjärjestelmä: Microsoft® Windows® XP Media Center
Edition 2004/Windows® XP Media Center Edition/
Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition/
Windows® 2000 Professional/Windows® Millennium
Edition*/Windows® 98 Second Edition* vakioasennus
(Tätä ohjelmistoa ei voi käyttää Windows® 98:n,
Windows® 95:n tai Windows® NT:n kanssa.)
* Paitsi Kiinan kansantasavallan malli
Huomautuksia
• Et voi käyttää tätä ohjelmistoa Macintosh-koneissa.
• Ohjelmistossa ei ole tukea itse kootulle tietokoneelle tai
tietokoneelle, jonka käyttöjärjestelmän on asentanut tai
päivittänyt sen käyttäjä, tai tietokoneelle, jossa on
monikäynnistysjärjestelmä eri käyttöjärjestelmiä varten.
NO DATA
• Valitussa kansiossa ei ole viestejä. Et voi tämän
vuoksi asettaa hälytystä tms.
NO CMB
• Et voi yhdistää eri tiloissa äänitettyjä viestejä.
PRE SET
• Olet asettanut hälytyksen toistamaan viestin jo
jollekin toiselle viestille asetettuna päivänä ja
kellonaikana. Muuta hälytyksen asetuksia.
REC-OP OFF
• REC-OP -asetukseksi on asetettu valikosta “oFF”,
etkä voi lisätä päälleäänittävää äänitystä.
SET DATE
• Jos et ole asettanut päivämäärää ja kellonaikaa, et voi
asettaa hälytysasetusta. Aseta päivämäärä ja
kellonaika kohdan “Kohta 2: Kellonajan asetus”
mukaan.
ERR 01
• Digitaalisanelin ei pysty luomaan yhteyttä muistiin
tai alustamaan sitä.
ERR 02
• Digitaalisanelin ei pysty kirjoittamaan (äänittämään
tai poistamaan) dataa muistiin.
ERR 03
• Digitaalisanelin ei pysty lukemaan muistia.
ERR 04
• Digitaalisanelin ei pysty lataamaan eikä
kirjoittamaan asetuksia.
ERR 05
• Jokin muu kuin yllä mainittu vika on syntynyt.
Lisätietoja “Digital Voice Editor” -ohjelmiston
vikailmoituksista on sen online-ohjetiedostoissa.
Tekniset tiedot
Tallennusmedia
Sisäänrakennettu flash-muisti 128 MB (ICD-SX46) /
256 MB (ICD-SX56) / 512 MB (ICD-SX66),
Stereo/Monoäänitys
Äänitysaika
Katso “Viestien äänittäminen”.
Taajuusalue
• ST: 60–13 500 Hz
• STLP: 60–6 900 Hz
• SP: 60–7 000 Hz
• LP: 80–3 500 Hz
Kaiutin
Noin 16 mm halk.
Antoteho
150 mW
Tulo/lähtö
• Mikrofoniliitäntä (minijakki, stereo)
– plug in power -tuloliitäntä, minimiottotaso: 0,6
mV, 3 kilo-ohmin tai pienemmän impedanssin
mikrofoni
• Kuulokeliitäntä (minijakki, stereo)
– lähtöliitäntä 8 - 300 ohmin kuulokkeille
• USB-liitäntä
• DC IN 3V -liitäntä (Korean ja Kiinan
kansantasavallan malleissatätä liitäntää ei ole.)
Toistonopeuden säätö
+100 % - -50 % (DPC)
Virtalähde ja käyttöjännite
Kaksi LR03-alkaliparistoa (koko AAA): 3 voltin
tasavirta
Mitat (l/k/s) (ilman ulkonevia osia ja säätimiä)
28,0 × 120,0 × 13,8 mm (1 1/8 × 4 3/4 × 9/16 tuumaa)
Paino (sis. paristot)
64 g
Toimitetut lisätarvikkeet
Stereokuulokkeet × 1
USB-liitäntäkaapeli × 1
Sovellusohjelmisto (CD-ROM) × 1
LR03-alkaliparistot (koko AAA) x 2
Kantopussi x 1
Valinnaiset lisätarvikkeet
Stereokuulokkeet MDR-EX71SL, MDR-E931LP/
Aktiivikaiutin SRS-T88, SRS-T80/
Elektreettikondensaattorimikrofoni ECM-CS10,
ECM-TL1, ECM-DS70* (* vain Tourist-malli)/
Audioliitäntäjohto RK-G134HG, RK-G135HG, RKG136HG, RK-G139HG (ei Eurooppa)/Verkkolaite
AC-E30HG (ei Korean, Kiinan kansantasavallan,
Australian ja Uuden-Seelannin mallit)
Sonya myyvässä liikkeessä ei välttämättä ole kaikkia yllä
lueteltuja lisävarusteita. Kysy lisätietoja myyjältä.
Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
Download PDF

advertising