Sony | ICD-MX20 | Sony ICD-MX20 Käyttöohjeet

BKäytön valmistelu
Kohta 1: Paristojen asentaminen
Digitaalisanelin
Käyttöohjeet
1
Siirrä paristotilan kantta ja
avaa se.
2
Aseta paristotilaan kaksi
LR03-alkaliparistoa (AAAkoko) niiden navat oikein
päin, ja sulje paristotilan
kansi.
Malli- ja sarjanumerot
Mallinumero sijaitsee laitteen takaosassa ja sarjanumero paristotilan sisällä. Kirjoita
sarjanumero muistiin alla olevaan tilaan. Ilmoita nämä numerot aina kun olet yhteydessä
Sonyn edustajaan tätä tuotetta koskevassa asiassa.
Mallinro ICD-MX20
Sarjanro
ICD-MX20
http://www.sony-europe.com
Painettu 100-prosenttisesti
kierrätyskelpoiselle paperille
VOC-aineettomalla (Volatile
Organic Compound, haihtuva
orgaaninen yhdiste)
kasviöljypohjaisella musteella.
Paristoja koskevia huomautuksia
• Älä käytä mangaaniparistoja tässä
laitteessa.
• Älä yritä ladata kuivaparistoja.
• Ellet aio käyttää laitetta pitkään
aikaan, ota siitä pois paristot niiden
mahdollisten vuotojen
aiheuttamien syöpymien
välttämiseksi.
Aseta paristot paristotilaan
niiden – -puoli edellä.
Asettaessasi paristot
sanelimeen ensimmäisen
kerran sen oston jälkeen
(muistin alustaminen)
Asettaessasi paristot sanelimeen
ensimmäisen kerran tai sen jälkeen
kun siinä ei ole ollut paristoja
pitkään aikaan, näytölle ilmestyy
“Set Date&Time” -ilmaisin. Aseta
päiväys ja kellonaika kappaleen
“Kohta 2: Kellonajan asetus”
mukaisesti.
Näyttöön ilmestyy ACCESS, ja
sisäinen muisti alustetaan
automaattisesti, ja siihen luodaan 5
kansiota (FOLDER01 – FOLDER05).
Jos paristotilan kansi irtoaa
vahingossa, kiinnitä se kuvan
osoittamalla tavalla.
Paristojen vaihto
: Näytölle ilmestyy tiedote “Replace Batteries” ja sanelimen toimita keskeytyy.
USA:ssa asuville asiakkaille
Vianetsintä
TIEDOTE
Tarkista seuraavat kohdat ennen kuin viet laitteen huoltoon.
Ellei vika korjaannu näiden tarkistusten jälkeen, ota yhteys
johonkin Sonyn jälleenmyyjään.
Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC:n
sääntöjen osan 15 mukaisia, Luokka B:n digitaalisille laitteille
asetettujen vaatimusten rajoja. Nämä rajat on suunniteltu
kohtuullisen suojan takaamiseksi haitallisia häiriöitä vastaan
silloin kun laitetta käytetään asuinhuoneistossa. Tämä laite
tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja ellei sitä
asenneta ohjeiden mukaisesti, se saattaa haitallisesti häiritä
radioliikennettä.
Mutta ei ole myöskään täysiä takeita sille, ettei häiriöitä
esiintyisi missä tahansa asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa
haitallisia häiriöitä radio- tai tv-vastaanottoon, mikä voidaan
todeta kytkemällä tämä laite päälle ja pois päältä
vastaanottimen ollessa päällä, laitteen omistajaa suositellaan
yrittämään häiriöiden poistamista yhdellä tai useammalla
seuraavista toimenpiteistä:
– Suuntaa antenni uudelleen tai vaihda sen sijaintipaikkaa.
– Siirrä laite etäämmälle vastaanottimesta.
– Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä
kuin vastaanottimen pistorasia.
– Kysy neuvoa laitteen myyneestä liikkeestä tai kokeneelta
radio/tv-asentajalta.
Laite ei toimi.
• Paristot on asennettu laitteeseen niiden navat väärinpäin.
• Paristot ovat loppumassa.
• Painikkeet on lukittu HOLD-kytkimellä. (HOLD-ilmaisin
näkyy näytöllä 3 sekunnin ajan mitä tahansa painiketta
painettaessa.)
Sanelin ei tunnista Memory Stick -muistikorttia.
Memory Stick -muistikortille automaattisesti
luotujen kansioiden määrä on pienempi kuin 5.
• Koska Memory Stick -muistikortti sisältää kuvadataa tai
muita tiedostoja, alkuperäiskansioiden luomiseen tarvittava
muistitila ei ole riittävä. Käytä Windowsin Exploreria
(Resurssienhallinta) tai jotakin muuta työkalua
tarpeettomien tiedostojen poistamiseen tai käytä sanelimen
valikon “Format”-komentoa Memory Stick -muistikortin
alustamiseksi.
Kaiuttimista ei kuulu ääntä.
Laitteen omistajaa muistutetaan siitä, että kaikki laitteeseen itse
tehdyt muutokset tai korjaukset, joita ei nimenomaisesti mainita
näissä käyttöohjeissa, saattavat mitätöidä laitteen omistajan
oikeuden käyttää tätä laitetta.
• Kuulokkeet on kytketty liitäntäänsä.
• Äänenvoimakkuus on täysin nollassa.
Memory Stick -muistikorttia koskeva
huomautus
• Jos kytket kuulokkeet sanelimeen huolimattomasti toiston
aikana, ääni voi kuulua myös kaiuttimesta. Irrota kuulokkeet
ja aseta ne uudelleen kunnolla paikalleen.
Tämä laite noudattaa FCC:n sääntöjen osan 15 mukaisia
määräyksiä. Sen käyttö on kahden seuraavan ehdon alaista: (1)
Tämä laite ei saa tuottaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen
tulee sietää mitä tahansa vastaanottamiansa häiriöitä, myös
sellaisia, jotka saattavat aiheuttaa toimintavian.
Jos tästä tuotteesta on jotakin kysyttävää, voit soittaa numeroon:
Sony Customer Information Services Center 1-800-222-7669 tai
käydä kotisivulla http://www.sony.com/
Yhdenmukaisuusvakuutus
Kauppanimi:
Malli:
Vastuullinen osapuoli:
Osoite:
SONY
ICD-MX20
Sony Electronics Inc.
16530 Via Esprillo, San
Diego,CA 92127 U.S.A.
Puhelinnumero:
858-942-2230
Tämä laite noudattaa FCC:n sääntöjen osan 15
mukaisia määräyksiä. Sen käyttö on kahden
seuraavan ehdon alaista: (1) Tämä laite ei saa tuottaa
haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen tulee sietää
mitä tahansa vastaanottamiansa häiriöitä, myös
sellaisia, jotka saattavat aiheuttaa toimintavian.
Huomautus käyttäjälle
Ohjelma © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Sony
Corporation
Asiakirjat ©2005 Sony Corporation
Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käsikirjaa tai siinä kuvattua
ohjelmistoa ei saa osittain tai kokonaisuudessaan tuottaa
uudelleen, kääntää tai muuntaa mihinkään koneella luettavaan
muotoon ilman etukäteen Sony Corporationilta hankittua
kirjallista lupaa.
SONY CORPORATION EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA
VASTUUSSA MISTÄÄN OIKEUDEN LOUKKAUKSEEN,
SOPIMUKSEEN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN TÄMÄN
KÄSIKIRJAN, OHJELMISTON TAI MUIDEN NIISSÄ
OLEVIEN TIETOJEN TAI NIIDEN KÄYTÖN
AIHEUTTAMAAN TAI SIIHEN LIITTYVÄÄN ASIAAN
PERUSTUVISTA SATUNNAISISTA, SEURAUKSELLISISTA
TAI ERITYISISTÄ VAHINGOISTA.
Sony Corporation varaa itselleen oikeuden tehdä haluamiaan
muutoksia tähän käsikirjaan tai siinä oleviin tietoihin milloin
tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta.
Myös erillinen käyttäjälisenssisopimus saattaa säädellä tässä
käsikirjassa kuvattua ohjelmistoa.
• Tätä ohjelmistoa on tarkoitus käyttää Windowskäyttöjärjestelmällä, eikä sitä voi käyttää Macintoshissa.
• Toimitettu liitäntäjohto on tarkoitettu käytettäväksi
digitaalisanelimessa ICD-MX20. Et voi käyttää sitä muissa
digitaalisanelimissa.
Tiedote
MYYJÄ EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA
VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA SUORISTA,
SATUNNAISISTA TAI SEURAUKSELLISISTA
VAHINGOISTA, TAI MINKÄÄN VIALLISEN
LAITTEEN TUOTTAMISTA TAI MINKÄÄN
LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JOHTUVISTA
MENESTYKSISTÄ TAI KULUISTA.
Vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (Koskee Euroopan unionia ja
muita Euroopan maita, joissa on erilliset
keräysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa tai sen
pakkauksessa oleva symboli
kertoo, ettei tuotetta saa hävittää
kotitalousjätteen mukana. Sen
sijaan se tulee luovuttaa
asianmukaiseen sähkö- ja
elektroniikkaromun
keräyspisteeseen.
Varmistamalla, että tuote
hävitetään asianmukaisesti,
autat estämään mahdollisia
haitallisia ympäristö- ja
terveysvaikutuksia, jotka
tuotteen asiaton hävittäminen
voisi muuten aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja. Lisätietoja tämän tuotteen
kierrätyksestä saat kunnallisviranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä
tai kaupasta, josta ostit tuotteen.
Saatavilla olevat lisätarvikkeet: Stereokuulokkeet
CE-merkintä on rajoitettu käytettäväksi ja se on voimassa
ainoastaan niissä maissa, joissa sillä on lainvoima, etupäässä
ETA-maissa (Euroopan talousalue).
Tavaramerkit
• “Memory Stick” ja
ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
• “MagicGate Memory Stick“ on Sony Corporationin
tavaramerkki.
ovat Sony
“Memory Stick Duo” ja
Corporationin tavaramerkkejä.
ovat
“Memory Stick PRO Duo” ja
Sony Corporationin tavaramerkkejä.
• IBM ja PC/AT ovat International Business Machines
Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Microsoft, Windows ja Outlook ovat Microsoft
Corporationin USA:ssa ja muissa maissa rekisteröimiä
tavaramerkkejä. Copyright ©1995 Microsoft
Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Portion
Copyright ©1995 Microsoft Corporation
• Apple ja Macintosh ovat Apple Computer Inc:n
USA:ssa ja muissa maissa rekisteröimiä
tavaramerkkejä.
• Pentium on Intel Corporationin rekisteröity
tavaramerkki.
• NaturallySpeaking ja Dragon Systems ovat ScanSoft
Inc:n omistamia tavaramerkkejä, ja ne on rekisteröity
USA:ssa ja/tai muissa maissa.
• Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt
tavaramerkit ovat niiden haltijoiden tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tämän lisäksi
symboleja “™” eikä “®” kirjoiteta esiin joka kerta tässä
käsikirjassa.
“Digital Voice Editor” käyttää ohjelmistomoduuleja alla
kuvatun mukaisesti:
Microsoft®DirectX®
© 2001 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet
pidätetään.
L128_FI
1
Paristojen kesto* (Sonyn alkaliparistoja LR03 (SG) käytettäessä)
Äänitystila:
Äänitettäessä:
Toistossa:
*
*
*
*
ST
8h
8h
STLP
9 h 30 min
9h
SP
9 h 30 min
9h
(h = tuntia/min = minuuttia)
Keskeytymättömässä äänityksessä/toistossa
Arvioitu aika tunneissa ja minuuteissa
Sisäisen kaiuttimen avulla normaalilla äänenvoimakkuudella toistettaessa
Paristojen kesto saattaa olla lyhyempi sanelimen käyttötavasta riippuen.
Verkkovirran käyttäminen
Verkkolaite (ei
sisälly toimitukseen)
Kello on asetettava aikaan, jotta voisit käyttää hälytystoimintoa tai tallentaa
päiväyksen sekä kellonajan. Asettaessasi paristot sanelimeen ensimmäisen
kerran tai sen jälkeen kun siinä ei ole ollut paristoja pitkään aikaan, näytölle
ilmestyy “Set Date&Time” -ilmaisin. Aseta päiväys ja aika seuraavaan tapaan:
Paina ohjauspainiketta ylös- tai alaspäin, vasemmalle tai oikealle
(v/V/b/B) yksikön valitsemiseksi, ja paina sen jälkeen sen
keskiosaa (Nx) yksikön valinnan vahvistamiseksi.
Nämä toiminnot on kuvattu tässä käsikirjassa seuraavanlaisesti:
Paina B (
• Pitkälle kehitetty VOR-toiminto (Ääniohjattu äänitys) on
aktivoitu. Aseta VOR-asetukseksi OFF.
Äänitys keskeytyy (ulkopuolisesta laitteesta
äänitettäessä).
• Jos käytät vastuksetonta audioliitäntäjohtoa kytkiessäsi
äänilähteen digitaalisanelimeen, äänestä saattaa tulla
katkonainen. Tarkista, että käytät vastuksellista
audioliitäntäjohtoa.
Äänitystaso on alhainen.
• “Mic Sense” -asetukseksi (mikrofonin herkkyys) on asetettu
“Low”. Ota esiin valikko ja aseta “Mic Sense” -asetukseksi
“High”.
• Jos äänitetyssä viestissä on huonosti kuuluvia osuuksia,
siirrä VOICE UP -kytkin asentoon ON. Toistoääni saattaa
nyt kuulua paremmin.
Näytöllä näkyy “--Y--M--D” tai “--:--”.
Paina V (>) -painiketta.
1
Paina v/V -painikkeita vuosilukemien
valitsemiseksi.
v: suuremmaksi
V: pienemmäksi
Paina Nx-painiketta.
3
Toista kohdat 1–2 kuukausi-, päivä- ja tunti- ja
minuuttilukemien lisäämiseksi järjestyksessä.
esim.
Viesti
Viesti 2
Tässä laitteessa ei ole virtakytkintä.
Näyttö on käytössä koko ajan.
1
2
Valitse äänitystila
Lisätietoja äänitystilan valitsemisesta on kappaleessa “Valikon käyttö”.
Valitse kansio.
1 Paina B ( ) -painiketta.
Sisäänrakennetun muistin kansiot tulevat
esiin.
Valitun kansion
kuvake ja nimi*
Sisäänrakennettu
muistiasema ( )
3
1 Paina zXREC/PAUSE -painiketta
pysäytystilan aikana.
Äänityksen aikana ei zXREC/PAUSEpainiketta tarvitse pitää sisäänpainettuna.
Sisäänrakennettu
mikrofoni
Kansion
kuvake
Älä unohda, että tallennetut viestit voivat hävitä huolto- tai
korjaustöiden yhteydessä.
Nykyisen viestin numero/
Valitun kansion viestien määrä
Jäännösmuistin
ilmaisin
Laskurin näyttö*
Äänitystila
Jäännösmuistin ilmaisin
Mikrofonin herkkyys
OPR-ilmaisin**
(palaa punaisena äänityksen aikana.)
Kaikkien kansioiden enimmäisäänitysaika
on seuraavan taulukon mukainen. Voit
äänittää viestejä aina enimmäisäänitysaikaan asti myös vain yhteen kansioon.
Eri äänitystilat**
ST
Noin 1 h 25 min
STLP
Noin 2 h 45 min
SP
Noin 4 h 20 min
LP
Noin 11 h 45 min
(h = tuntia/min = minuuttia)
* Jatkuvassa äänityksessä
**Äänitystilat:
ST: Normaali stereoäänitystila
STLP: Stereoäänitystila, hitaampi
nopeus/SP: Normaali
monoäänitystila/LP:
Monoäänitystila, hitaampi nopeus
Kansioiden enimmäismäärä
jokaisen kansion sisältäessä
yhden viestin
Voit luoda aina 340 kansiota sekä
sisäänrakennettuun muistiin että
Memory Stick -muistikortille.
Muistin lisääminen
Voit lisätä muistia asettamalla
“Memory Stick Duo”- tai “Memory
Stick PRO Duo” -muistikortin
MEMORY STICK -korttiasemaan
(Lue lisää kääntöpuolelta.)
Voit käyttää valikkoa silloin kun haluat vaihtaa käyttötilaa pysäytys-, toisto-,
äänitys- tai näyttötilojen aikana tai vaihtaa muita asetuksia. Ota valikko esiin ja
muuta asetuksia seuraavalla tavalla:
Paina xSTOP.
Laite pysähtyy nykyisen äänityksen
alkuun. Ellet vaihda kansiota äänityksen
keskeyttämisen jälkeen, seuraava äänitys
tallennetaan samaan kansioon.
Paina zXREC/PAUSE.
OPR-ilmaisin vilkkuu äänitystauon aikana
punaisena ja “REC Pause” vilkkuu näytössä.
zXREC/PAUSE.
Äänitys jatkuu tuosta kohdasta.
keskeyttää tauon ja
jatkaa äänitystä
kuunnella nykyistä
Paina xSTOP äänityksen pysäyttämiseksi ja paina sitten Nx.
äänitystä
tarkistaa nykyisen
Nx äänityksen aikana. äänityksen välittömästi
tarkkailla äänitystä sen aikana
Paina v (.) ja pidä se painettuna
äänityksen tai äänitystauon aikana.
Äänitys keskeytyy ja voit hakea taaksepäin
samalla kun kuuntelet pikatoiston ääntä.
Kun päästät painikkeen, toisto käynnistyy
tuosta kohdasta.Voit lisätä
päälleäänittävän äänityksen tuosta kohdasta.
VOR
* Noin tunti äänityksen tauottamisen jälkeen taukotila keskeytyy automaattisesti ja
laite siirtyy pysäytystilaan.
2 DIRECTNL (suuntaavuus) ON (MONO)/OFF -kytkin
Vaihda sisäänrakennetun mikrofonin 1
suuntaavuusasetus kytkintä siirtämällä:
ON (MONO): Määrättyyn suuntaan toistettavan äänen
äänittäminen monona. Käytä tätä asetusta äänittäessä
konferenssia tai kokousta, jota pidetään suurissa
tiloissa tms.
OFF: Halutessasi äänittää ääntä, joka ei koko ajan tule
suunnilleen samasta paikasta (äänitys useasta
suunnasta)
Huomautuksia
Siirrä HOLD-kytkin OFF-asentoon.
1 Vihje
Vaikka HOLD-toiminto olisikin aktivoitu, voit silti lopettaa
hälytystoiston. Hälytyksen tai toiston lopettamiseksi paina
xSTOP -painiketta. (Et voi keskeyttää normaalia toistoa.)
qg i (kuuloke) -liitäntä
Sisäänrakennetun mikrofonin avulla suoritettavan äänityksen
tarkkailemiseksi kytke toimitetut tai muut kuulokkeet tähän
liitäntään. Voit säätää kuunteluvoi-makkuutta VOLUME +/–
qa -painikkeella, mutta äänitystaso on koko ajan kiinteä.
• Jos DIRECTNL -kytkin on asetettu “ON”-asentoon,
ääni äänitetään monona, vaikka valitsisitkin ST- tai
STLP-tilan.
• ST- ja STLP-tiloissa ääni äänitetään
korkeammanlaatuisena niiden suuremman
bittinopeuden ansiosta myös monoäänityksessä.
Huomautus
Jos lisäät liikaa äänenvoimakkuutta tai asetat kuulokkeet
lähelle mikrofonia äänitystä tarkkaillessasi, mikrofoni voi
reagoida kuulokkeista tulevaan ääneen aiheuttamalla
akustista kiertoa (ulinaa).
3 Näyttöruutu
Lue lisätietoja tuonnempana olevasta kappaleesta
“Näytön käyttö”.
qh m (mikrofoni) -liitäntä (PLUG IN POWER)
Voit kytkeä ulkopuolisen mikrofonin tähän liitäntään. Kun
ulkoinen mikrofoni on kytketty sanelimeen, sisäänrakennettu
mikrofoni kytkeytyy automaattisesti käytöstä.
4 OPR-ilmaisin (käyttö)
Ilmaisin palaa punaisena äänityksen tai vihreänä
toiston aikana. Se vilkkuu punaisena äänitystauon
aikana. Dataa käsiteltäessä se palaa tai vilkkuu
punaisena tai oranssina. Voit kytkeä ilmaisimen
päältä valikon LED-asetuksesta.
qj DPC ON/OFF -kytkin
Voit toistaa viestin suuremmalla tai hitaammalla
nopeudella seuraavien ohjeiden mukaisesti.
ON: “Fast Play” tai “Slow
Play” ilmestyy näytölle ja
viesti toistetaan valikon
kohdasta “DPC” valitulla
nopeudella (väliltä kaksi
kertaa normaali nopeus
(+100 %) ja puolet
normaalinopeudesta
(–50 %)).
OFF: Viesti toistetaan normaalinopeudella.
7 xSTOP -painike
Paina tätä painiketta käytetyn toiminnon keskeyttämiseksi.
Näytön vaihtuminen
valikkotilassa
Valikkotilaan
siirtyminen (1)
/
b (MENU).
). v/V ja paina Nx.
v/V ja paina Nx.
v/V valitaksesi “ ” ja paina
Nx. (Ellei “ ” näy, paina b. )
v/V ja paina Nx.
xSTOP.
8 Kaiutin
qk VOICE UP (Digitaalinen äänenvahvistus) ON/OFF -kytkin
Voit säätää toistoäänen tasapainoisemmaksi ja
selvemmin kuultavammaksi käyttämällä digitaalista
äänenvahvistustoimintoa seuraavalla tavalla.
On: Digitaalinen äänenvahvistustoiminto aktivoituu.
Äänitetyn viestin hiljaisella voimakkuudella toistuvien
osien äänenvoimakkuutta vahvistetaan, jolloin koko
äänityksen yleistasoa säätyy parhaaksi mahdolliseksi.
OFF: Viesti toistetaan ilman digitaalista
äänenvahvistustoimintoa.
Huomautus
Ääni tulee kuuluviin, ellei kuulokkeita tai aktiivista
kaiutinta ole kytketty sanelimeen.
9 MEMORY STICK -asema
Aseta muistikorttiasemaan “Memory Stick Duo” tai
“Memory Stick PRO Duo”.
0 USB-liitäntä
Käytä USB-johtoa PC:n kytkemiseksi tähän liitäntään.
Kohteen
valitseminen
halutusta
valikosta (2, 3)
Asetuskohteen
valitseminen
(4)
Sanelimen ostomaasta riippuen digitaalisen
äänenvahvistustoiminnon sanelimessa näkyvä nimi voi
vaihdella.
qa VOLUME (äänenvoimakkuus) +/– -painike
Säädä toistoäänen voimakkuus tällä painikkeella.
qs DIVIDE-painike
Paina tätä painiketta viestin jakamiseksi toiston aikana.
Asetukset (*: Alkuasetus)
qd A-B
(jatkuva toisto) -painike
Paina tätä painiketta valitaksesi jatkuvalla toistolla
toistettavan jakson alku- ja loppukohdat.
ql Rannehihnan kiinnityskoukku
Voit kiinnittää rannehihnan tähän (ei sisälly toimitukseen)
kiinnikkeeseen.
w; Paristotila /DC IN 3V -liitäntä
Avaa paristotilan kansi ja aseta paristotilaan kaksi
LR03 (AAA-koko) -alkaliparistoa.
Pysäytys/Toisto/Äänitys**
Yhden viestin näkymä
Voit asettaa äänitystilan (bittinopeuden):
ST*:
Voit äänittää äänen korkealaatuisena stereoäänenä. (48 kbps)
STLP:
Voit äänittää stereoäänellä pitemmän ajanjakson. (24 kbps)
SP:
Voit äänittää paremmalla äänenlaadulla (monoääni). (16 kbps)
LP:
Voit äänittää pitemmän aikajakson (monoääni). (8 kbps)
Huomautus: Jos DIRECTNL-kytkin on asetettu ON-asentoon, viesti äänitetään monona
myös ST- tai STLP-äänitystiloissa.
Voit säätää mikrofonin herkkyyttä.
High*:
Kokouksissa tai hiljaisissa ja/tai suurissa tiloissa äänittämiseksi.
Low:
Sanelun tai meluisissa paikoissa äänittämiseksi.
Voit aktivoida tai passivoida VOR-toiminnon (ääniohjattu äänitys) äänettömien
jaksojen äänittämisen välttämiseksi:
ON:
Äänitys käynnistyy laitteen rekisteröidessä äänen, jolloin näytölle ilmestyy “VOR”.
Äänitys keskeytyy äänten lakatessa kuulumasta, jolloin näytölle ilmestyy “VOR Pause”.
Add/Over
DPC
Easy Search
Toistotila
OFF*:
VOR-toiminto on passivoitu. Normaali äänitystoiminto on varattu.
Huomautus: Ympäriltäsi kuuluvat äänet vaikuttavat VOR-toimintoon. Aseta “Mic Sense” -asetus
äänitystilanteen mukaisesti. Ellei äänityksen laatu ole tyydyttävä vaihdettuasi mikrofonin
herkkyysasetuksen, tai halutessasi tehdä tärkeän asetuksen, aseta VOR-asetukseksi to OFF.
Voit aktivoida tai passivoida lisä- tai päälleäänittävän äänityksen tilan:
OFF*:
Et voi lisätä äänitystä vahingossa aikaisemman viestin päälle.
Add REC: Voit lisätä äänityksen aikaisemmin äänitetyn viestin perään.
Overwrite: Voit äänittää päälleäänittävän äänityksen aikaisemman äänityksen
päälle.
Voit säätää toistonopeutta:
OFF*:
Viestit toistetaan normaalinopeudella.
ON:
Voit säätää toistonopeutta välillä kaksi kertaa normaalinopeus
(+100 %) ja puolet normaalinopeudesta (–50 %)
Voit aktivoida tai passivoida helpon hakutoiminnon:
ON:
Voit siirtyä noin 3 sekuntia taaksepäin painikkeella v (.), tai noin
10 sekuntia eteenpäin painikkeella V (>).
OFF*:
Voit siirtyä taakse- tai eteenpäin viesteissä painikkeilla v/V (./>).
Voit asettaa toistotilan, kun painat Nx:
Cont Play*: Laite toistaa kaikki kansion viestit keskeytyksettä.
One MSG: Laite toistaa yhden viestin ja pysähtyy sitten seuraavan viestin alkuun
Repeat:
Laite toistaa viestiä jatkuvalla toistolla, kunnes painat Nx tai xSTOP.
“Repeat MSG” ja “ ” näkyvät näytöllä.
Luettelonäkymä (pysäytystilassa)
OK/–/–
OK/–/OK
OK/–/OK
aktivoitu.
1 Kansiokuvake
Näyttää nykyisen kansion kuvakkeen. Voit vaihtaa
kuvakkeen valikon kohdasta “Edit Folder”.
2 Prioriteettimerkit
OK/–/–
Näyttää valikon kohdasta “Priority” valitut
prioriteettimerkit. Voit numeroida viestit uudelleen
tärkeysjärjestykseen.
3 Valitun viestin numero/Valitun kansion
viestien kokonaismäärä
OK/OK/–
Näyttää käytetyn muistityypin:
: Sisäänrakennettu muisti
: Memory Stick -muisti
qf Paristojen jäännöskapasiteetin ilmaisin
Näyttää paristojen jäännöskapasiteetin. Jos
verkkolaite on (ei sisälly toimitukseen) on kytketty
laitteeseen, ilmaisin ei tule esiin.
Näyttää toiston nykyisen kohdan.
6 Laskuri (käytetty aika)/Jäännösaika/Viestin
nimen ilmaisin
OK/OK/–
qd Muistityypin ilmaisin
4 Hälytyksen ilmaisin
Ilmestyy esiin, kun viestiin on asetettu hälytys.
5 Toiston liukusäädin
OK/OK/–
qs Mikrofonin herkkyysasetus
Näyttää mikrofonin nykyisen herkkyysasetuksen,
joka on valittu valikon kohdasta “Mic Sense”:
• H (korkea) Kokouksessa tai hiljaisissa ja/tai
pienissä tiloissa äänittämiseksi.
• L (matala): Sanelun äänittämiseksi tai
äänityksen tekemiseksi meluisissa tiloissa.
Valikon kohdasta “Display” valittu näyttötila tulee
esiin.
Elapse: Näyttää yhdestä
viestistä kuluneen toisto/
äänitysajan (laskuri).
qg Kansion nimen ilmaisin
Näyttää nykyisen kansion nimen. Voit vaihtaa
kuvakkeen valikon kohdasta “Edit Folder”.
qh Viestilista
Näyttää kolme viestiä viimeksi valitusta kansiosta
silloin kun valikon “List View” -kohdan -asetukseksi
on valittu “ON”. Jokaisen viestin numero ja
äänityspäiväys/aika tulee esiin. Voit vierittää
viestejä painikkeilla v/V.
Poistovalikko
Erase a MSG
Erase AllMSG
Erase Folder
Format
Voit poistaa viimeksi valitun viestin
(Lue lisää kääntöpuolelta.)
Voit poistaa kaikki viestit valitusta kansiosta.
(Lue lisää kääntöpuolelta.)
Voit poistaa valitun kansion ja kansion sisältämät viestit.
(Katso kääntöpuoli.)
Voit alustaa Memory Stick -muistikortin. (Lue lisää kääntöpuolelta.)
OK/OK/–
OK/–/–
OK/–/–
OK/–/–
Editointivalikko
Priority
Move MSG
Add Folder
Edit Folder
Voit lisätä prioriteettimerkit (v) viimeksi valittuun viestiin.
Tavallisesti äänitetyt viestit on äänitetty äänitysjärjestykseen.
(Ei yhtään*/v/vv/vvv) (Lue lisää kääntöpuolelta.)
Voit siirtää viimeksi valitun viestin haluttuun kansioon.
(Lue lisää kääntöpuolelta.)
Voit asettaa hälytyksen viimeksi valittuun viestiin.
(Lue lisää kääntöpuolelta.)
Voit asettaa uuden kansion valitun muistimedian loppuun.
(Lue lisää kääntöpuolelta.)
Voit vaihtaa viimeksi valitun kansion kuvaketta ja nimeä.
(Lue lisää kääntöpuolelta.)
OK/OK/–
OK/OK/–
Remain: Näyttää toistotilassa
viestin jäännösajan, ja
pysäytys- sekä
äänitystiloissa jäljellä
olevan äänitysajan.
Name: Näyttää viestin nimen
(otsikon), mikäli sellainen
on valittu toimitetulla
Digital Voice Editor ohjelmistolla. (Laitteen
kanssa
yhteensopimattomat
kirjainmerkit eivät
välttämättä tule näkyviin.)
7 Äänityspäiväyksen ja -ajan ilmaisin
OK/–/–
Näyttää nykyisen viestin äänityspäiväykseen sisältyvän
vuoden, kuukauden, päivän, tunnit ja minuutit.
OK/–/–
8 Jatkuvan toiston ilmaisin
Tulee esiin, jos “Repeat” (yhden viestin jatkuva
toisto -tila) on valittu valikon kohdasta “Play
Mode”.
OK/–/–
qj Vierityspalkki
Näyttää parhaillaan esillä olevien viestien sijainnin
nykyisen kansion kaikkien viestien joukossa.
Huomautus
Näytön taustavalon teho saattaa heikentyä laitetta kirkkaassa
valaistuksessa käytettäessä.
Siirtyminen yhden viestin näytön ja
listanäytön (3 viestiä) välillä
Voit valita viestien näyttötavan pysäytystilassa
listanäytön (3 viestiä) tai yhden viestin näytöksi.
1
Paina b (MENU) -painiketta.
2
Valitse
(Asetukset) painikkeilla v/V ja
paina sen jälkeen Nx -painiketta.
Display
Voit vaihtaa näyttötilaa näyttöikkunasta.
Elapse:
Näyttää yhdestä viestistä kuluneen toisto/äänitysajan (laskuri).
Remain:
Näyttää jäännösajan ilmaisimen.
Name:
Näyttää viestin nimen (otsikon), mikäli tämä on valittu toimitetun Digital
Voice Editor -ohjelmiston avulla.
Voit asettaa kellonajan automaattisesti tai käsin:
Automatic: Mikäli laite on kytketty PC:hen silloin kun toimitettua Digital Voice Editor - ohjelmistoa
käytetään, kello asettuu automaattisesti oikeaan aikaan PC:n sisäisen kellon mukaisesti.
Manual*:
Näyttää ikkunan kellon käsin asettamista varten (05Y1M1D*).
(Katso “Kohta 2: Kellonajan asetus”.)
4Paina Nx -painiketta.
Beep
LED
Backlight
List View
Voit kytkeä piippausäänen päälle tai päältä.
ON*:
Piippausääni vahvistaa hyväksytyn toiminnon.
OFF:
Piippaus kuuluu ainoastaan hälytyksen yhteydessä.
Voit kytkeä päälle tai päältä OPR (toiminto) -ilmaisimen käytön ajaksi.
ON*:
OPR-ilmaisin palaa tai vilkkuu toiminnon, kuten äänityksen tai toiston, aikana.
OFF:
OPR-ilmaisin kytkeytyy päältä myös käytön aikana. (Vaikka olisitkin asettanut LEDasetukseksi OFF, ilmaisimeen syttyy valo, jos laite on kytketty PC:hen.)
Voit kytkeä näytön taustavalon päälle tai pois käytön aikana.
ON*:
Näytön taustavalo palaa käytön aikana.
OFF:
Näytön taustavalo sammuu käytön aikana.
Voit valita listanäytön tai yhden viestin näytön pysäytystilassa.
ON:
Pysäytystilan aikana näytetään viestilista.
OFF*:
Pysäytystilan aikana näytetään yksi viesti.
OK/OK/OK
OK/–/–
Näyttää jäännösmuistin määrän.
• Äänityksen aikana ilmaisinpalkkien määrä
pienenee yksi kerrallaan.
• Kun jäljellä oleva äänitysaika on 5 minuuttia,
ilmaisin alkaa vilkkua.
• Kun aikaa on jäljellä 1
minuutti, jäännösmuistin
ilmaisin 6 alkaa vilkkua
näytössä näyttötilasta
riippumatta.
Asetusvalikko tulee esiin.
Valitse “List View”
painikkeilla v/V.
4
Paina Nx -painiketta.
OK/–/OK
OK/OK/OK
OK/OK/–
**Näyttää, voitko muuttaa asetusta jokaisessa käyttötilassa (Stop: pysäytystila/Play: toistotila/Rec: äänitystila): OK ilmoittaa, että
asetusta voi vaihtaa ja “–” ilmoittaa, ettei asetusta voi vaihtaa.
Jäännösmuistin määrä
• Muistin loppuessa äänitys keskeytyy automaattisesti ja
“Memory Full” -ilmaisin ilmestyy näyttöön sekä
hälytysääni tulee kuuluviin. Äänityksen jatkamiseksi
poista ensin muutamia vanhoista viesteistä.
Huomautuksia
• Jos muuta kuin äänidataa on tallennettu,
jäännösmuistin määrässä ei näytetä tätä dataa. Voit
tarkistaa jäännösmuistin määrän valitsemalla
“Display”-valikosta kohta “Remain”.
• Jos asetat valikosta “Beep”-asetukseksi OFF,
hälytysääni (piippaus) ei tule kuuluviin.
0 Äänitystilan ilmaisin
Näyttää nykyisen äänitystilan, joka on valittu
valikon kohdasta “REC Mode”:
• ST: Normaali stereoäänitystila
• STLP: Stereoäänitystila, hitaampi nopeus
• SP: Normaali monoäänitystila
• LP: Monoäänitystila, hitaampi nopeus
qa VOR (Ääniohjattu äänitys) -ilmaisin
Tulee näkyviin silloin kun valikon VOR-asetukseksi
on asetettu ON ja kun ääniohjattu äänitys on
06-11-26, 14.35
5
“List View” -asetusikkuna
tulee esiin.
ON (listanäyttö) tai OFF
(yhden viestin näyttö)
painikkeilla v/V ja
paina sen jälkeen Nx painiketta.
Asetus vaihtuu.
6
OK/OK/OK
Valikkoikkuna tulee esiin.
3
9 Jäännösmuistin ilmaisin
Asetusvalikko
Date&Time
• OPR-ilmaisimen vilkkuessa tai
palaessa punaisena tai oranssisena
älä ota pois paristoja tai irrota
verkkolaitetta (ei sisälly
toimitukseen). Data voi tällöin
vaurioitua.
• Äänitettyyn ääneen voi tulla
kohinaa silloin kun jokin esine,
kuten sormesi yms. sattumalta
hankaa tai raapii laitetta äänityksen
aikana.
Voit asettaa suuntaavuuden DIRECTNL-kytkimellä
2, ja herkkyyden valikon kohdasta “Mic Sense”.
Näytön käyttö
Valikkoyksiköt
Voit käyttää sekä sisäänrakennettua
muistia ja “Memory Stick” -muistikorttia
siirtymällä niiden välillä seuraavasti:
1 Paina B ( ) -painiketta saadaksesi
esiin nykyisen aseman kansiot.
2 Paina b -painiketta.
3 Paina v tai V-painiketta valitaksesi
“Memory Stick” -aseman ( ) tai
sisäänrakennetun muistiaseman
( ).
Äänitystä koskevia huomautuksia
Siirrä tämä kytkin tahattoman käytön estämiseksi asentoon
ON. Näytöllä näkyy 3 sekunnin ajan HOLD, joka ilmaisee
kaikkien painikkeiden toimintojen olevan lukittuja.
Kun HOLD-toiminto on aktivoitu pysäytystilan aikana,
kaikki näytön ilmaisimet sammuvat sen jälkeen kun
näytöllä on hetken ajan näkynyt HOLD-ilmaisin.
HOLD-toiminnon peruuttaminen
Paina tätä painiketta äänityksen käynnistämiseksi ja
tauottamiseksi.
Ellet paina näppäintä tai painiketta minuuttiin, valikkotila peruuntuu automaattisesti
ja näyttö palaa normaalinäyttöön.
Alarm
Äänityksen automaattinen
käynnistäminen
ensimmäiseksi kuuluvalla
äänellä –– Pitkälle kehitetty
VOR-toiminto
Aseta valikosta VOR-asetukseksi ON.
qf HOLD-kytkin
b (MENU)/B ( : kansio)v(.: taaksepäinhaku)/
V(>: pikatoisto eteenpäin)/Nx (toisto/pysäytys•enter)
Tee näin
1 siirtyä valikkotilaan.
2 valita halutun valikon ( / /
3 valita halutun valikkoyksikön.
siirtyä edelliseen kohtaan.
Media-asemalta toiselle
siirtyminen
Valitun aseman kansiot tulevat
esiin, ja voit valita jonkin niistä
painikkeella v tai V.
(Mikäli pidät v tai V -painikkeen
painettuna, näytölle ilmestyvät
toisen aseman kansiot.
1 Sisäänrakennettu mono/stereomikrofoni
(suunnattu/kaikista suunnista vastaanottava)
5 Ohjauspainike
Valikon käyttö
2 Puhu sisäänrakennettuun mikrofoniin.
Tee näin
Mikäli korttitilan tai
liittimen suojakansi pääsee
irtoamaan vahingossa,
kiinnitä se kuvan
osoittamalla tavalla.
6 zXREC (äänitys) /PAUSE -painike
Memory Stick -asema ( ).
tauottaa äänityksen*
Paina v tai V niin monta kertaa kuin
(Pidä pysäytystilassa painike viesteihin
painettuna viestien ohittamiseksi keskeytyksettä.)
Äänenlaatu paranee seuraavalla tavalla:
• Kuulokkeilla kuunteleminen. Kytke
stereokuulokkeet (toimitetut tai muut),
i (kuuloke) -liitäntään.
Sisäänrakennettu kaiutin kytkeytyy
automaattisesti päältä.
•Ulkoisella kaiuttimella kuunteleminen.
Kytke aktiivinen tai passiivinen kaiutin
(ei sisälly toimitukseen) i (kuuloke) liitäntään.
* Näitä toimintoja voi käyttää silloin kun “Easy Search” on asetettu valikosta asetukseen OFF.
Mic Sense
* Näyttöön ilmestyy valikon “Display”-asetuksella valittu näyttö.
**Jos valikon LED-asetukseksi on asetettu OFF, OPR-ilmaisin sammuu.
keskeyttää äänityksen
V kerran.*
siirtyä edellisiin
tarvitaan./seuraaviin
Enimmäisäänitysaika*
(sisäänrakennettu muisti)
• Halutessasi äänittää paremmalla
äänenlaadulla, valitse ST tai STLP-tila.
• Tarkista paristoilmaisimen lukemat
ennen pitkän äänityksen tekemistä.
•Käyttöolosuhteet määräävät
enimmäisäänitysajan ja tehtävien
äänitysten enimmäismäärän.
• Välttyäksesi paristonvaihdolta
kesken pitkään kestävää äänitystä
käytä verkkolaitetta (ei sisälly
toimitukseen).
• Et voi äänittää sisäänrakennetulla
mikrofonilla, mikäli kytket ulkoisen
mikrofonin sanelimen m
(mikrofoni) -liitäntään.
Käynnistä äänitys.
• Kappaleessa “Kohta 1: Paristojen asentaminen” mainittu
paristojen käyttöaika on voimassa viestejä sisäisen
kaiuttimen avulla normaalilla äänenvoimakkuudella
toistettaessa (käyttämällä Sonyn alkaliparistoja LR03(SG)).
Paristojen kesto saattaa olla lyhyempi sanelimen
käyttötavasta riippuen.
• Lue ohjelmiston “Digital Voice Editor 2” käyttöohjeet.
Paina Nx tai xSTOP.
Toiston jatkamiseksi tästä kohdasta
paina uudelleen Nx -painiketta.
v kerran.*
Huomautuksia ennen äänityksen
aloittamista
* Voit vierittää pitkää kansion nimeä kohdistinta
vierittämällä.
Halutessasi
Et pysty kytkemään sanelinta PC:hen.
pysähtyä nykyiseen kohtaan
REC Mode
Vasta äänitetty viesti
Paristojen käyttöaika on lyhyt.
• Ota paristot ulos ja aseta ne takaisin paikalleen niiden navat
oikein päin.
Tee näin
Kuuntelu paremmalla
äänenlaadulla
Äänitys/toistovalikko
Tyhjä tila
• Ellet lajittele viestejä käyttämällä sanelimen mukana
toimitettua “Digital Voice Editor“ -ohjelmistoa, viestit
lajitellaan laitteessa tietokoneen asetusten mukaisesti.
Lajittele viestit uudelleen tietokoneen prioriteettimerkkien
määrän mukaisesti käyttämällä sanelimen mukana
toimitettua “Digital Voice Editor“ -ohjelmistoa.
Laite ei toimi kunnolla.
* Näyttöön ilmestyy valikon
“Display”-asetuksella valittu
näyttö.
**Jos valikon LED-asetukseksi
on asetettu OFF, OPRilmaisin sammuu.
1 Kun toisto tai pikatoisto on
suoritettu viimeisen viestin
loppuun saakka
• Kun pikatoisto on saavuttanut
viimeisen viestin lopun, näytöllä
vilkkuu 5 sekunnin ajan viesti “Message
End”. (Toistoääni ei tule kuuluviin.)
• Mikäli pidät painikkeen v painettuna
viestin “Message End” vilkkuessa,
viestit toistetaan nopeasti, ja normaali
toisto käynnistyy kohdasta, jossa
päästät painikkeen.
• Jos ilmaisimen “Message End” vilkunta
keskeytyy ja OPR-ilmaisin sammuu,
laite pysähtyy viimeisen viestin alkuun.
• Jos viimeinen viesti on pitkä ja haluat
käynnistää toiston sen keskeltä, pidä V
-painike sisäänpainettuna toistaaksesi
viestin loppuun ja paina v -painiketta
sen jälkeen “Message End” -ilmaisimen
vilkkuessa siirtyäksesi taaksepäin
haluttuun kohtaan.
• Jos kyseessä on muu kuin viimeinen
viesti, siirry seuraavan viestin alkuun ja
toista sitä taaksepäin, kunnes haluttu
kohta on esillä.
Vihje
Voit äänittää aina 999 viestiä jokaiseen viidestä (FOLDER01–FOLDER05) kansiosta.
Voit äänittää kaikkiin sisäänrakennetun muistin kansioihin aina 1 012 viestiä.
Koska viimeksi äänitetty viesti liitetään automaattisesti sitä ennen viimeksi äänitetyn
viestin perään, voit aloittaa äänittämisen nopeasti tarvitsematta etsiä edellisen
äänityksen loppua.
Viestejä ei ole lajiteltu kansioon prioriteettimerkkien
määrän mukaisesti.
• Jos laite asetetaan käsittelemään liian suurta määrää dataa,
näytölle voi ilmestyä pitemmäksi aikaa viesti ACCESS. Tämä
ei merkitse, että laitteessa olisi jokin vika. Odota, kunnes
viesti katoaa.
3 Säädä äänenvoimakkuus VOLUME +/– -painikkeella.
Halutessasi
Viestien äänittäminen
• Tässä sanelimessa ei ole tukea eikä se pysty sen vuoksi
näyttämään näytöllä joitakin kirjainmerkkejä, jotka
kirjoitetaan “Digital Voice Editor“ -ohjelmiston avulla.
ACCESS-näyttö ei katoa näytöstä.
OPR-ilmaisin**
(palaa vihreänä
toiston aikana.)
BPerustoiminnot
Kansion tai viestin nimessä oleva kirjainmerkki
näkyy näytöllä merkkinä “s”.
• Tämä laite vaatii määrätyn määrän muistia järjestelmän
toimimiseksi kunnolla. Tämä vähennetään jäljellä olevasta
ajasta, mikä aiheuttaa eri näytöillä näkyvien aikojen eron.
(Asetukset) painikkeilla v/V
ja paina sen jälkeen Nx -painiketta.
3 Paina v/V -painikkeita valitaksesi
kohdan “Date&Time”.
Oikea aika näytetään näytön oikeassa
alakulmassa.
Paina normaalinäyttöön palataksesi xSTOPpainiketta.
3Paina Nx -painiketta.
Näytössä näkyvä jäännösaika on lyhyempi kuin
laitteen mukana toimitetun “Digital Voice Editor” ohjelmiston näyttämä aika.
Viestin äänityspäiväys ja aika
Jos pidät painiketta V tai v
painettuna, laite jatkaa hakua
suuremmalla nopeudella.
Eteen/taaksepäinhaun aikana laskuri
on näytöllä riippumatta valitusta
näyttötilasta.
painiketta “Date&Time” -ikkunan esiin
saamiseksi ja suorita kappaleen “Kohta
2: Kellonajan asetus” kohdat 1–4.
Ellet paina Nx -painiketta vähintään minuuttiin,
kellonajan asetustila peruuntuu, ja näyttö palaa
normaaliin näyttöön.
4
2 Valitse
4 Paina kellonajan asettamiseksi Nx-
Edellisen tai seuraavan yksikön valitseminen
Paina b -painiketta edellisen yksikön ja B painiketta seuraavan yksikön valitsemiseksi.
Huomautus
Näytölle ilmestyy äänitysajan sijaan “--Y--M--D” tai
“--:--”.
• Näytölle ei tule näkyviin kaikkia valikkoyksikköjä sanelimen
ollessa äänitys- tai toistotilassa.
Laskurin näyttö*
Halutessasi
Kuukausilukemat alkavat vilkkua.
2 Paina v- tai V -painiketta valitaksesi kansion,
johon haluat äänittää viestit.
Valikkotilassa näytetään vähemmän
valikkoyksikköjä.
1 Painav tai V -painiketta halutun viestin numeron
esiin saamiseksi.
v: edellinen viestinumero
V: seuraava viestinumero
2Paina Nx -painiketta.
Valitun viestin numero/Valitun kansion
viestien määrä
Toiston liukusäädin
Näyttää toiston nykyisen
kohdan.
4valita asetusyksikön.
5sulkea valikkotilan.
2
• Et ole asettanut kelloa aikaan. Ota esiin valikon
“Date&Time”-asetus ja aseta kello aikaan.
• Äänityspäiväys ja -kellonaika eivät ilmesty näytölle, jos
äänitys tehtiin ennen kuin kello oli asetettu aikaan. Ota esiin
valikon “Date&Time”-asetus ja aseta kello aikaan.
Voit näyttää kellonajan asetusikkunan
päiväyksen ja kellonajan asettamiseksi tai
kellonajan tarkistamiseksi.
;) -painiketta.
Paina Nx -painiketta.
Toisto on liian nopeaa tai hidasta.
• Toistonopeus on säädetty valikon DPC-asetuksella. Siirrä
DPC-kytkin OFF-asentoon tai ota esiin valikon DPC-asetus ja
säädä toistonopeutta.
i (kuuloke) -liitäntä
• Eteenpäin hakemiseksi (cue): Pidä
V -painike painettuna toiston
aikana ja päästä se kohdassa, josta
haluat käynnistää toiston uudelleen.
• Taaksepäin hakemiseksi (review):
Pidä v -painike painettuna toiston
aikana ja päästä kohdassa, josta
haluat käynnistää toiston uudelleen.
Kellonajan asetusikkunan ja
oikean ajan näyttäminen
esiin saamiseksi.
Äänessä on kohinaa.
• Jokin esine tai ruumiinosa, kuten sormesi tms. on
epähuomiossa rapsuttanut tai hangannut laitetta äänityksen
aikana, jolloin äänitykseen on tullut häiriöitä.
• Laite oli asetettu äänityksen tai toiston ajaksi liian lähelle
virtalähdettä, loistevaloa tai kännykkää.
• Laitteeseen kytketyn mikrofonin pistoke on ollut likainen
äänitystä tehtäessä. Puhdista pistoke.
• Kuulokkeiden pistoke on likainen. Puhdista pistoke.
Kellonajan asettamista koskeva
huomautus
Aseta kello aikaan laitteen ollessa
pysäytystilassa.
Paina b (MENU)painiketta.
Et voi lisätä äänitystä tai äänittää aikaisemman
äänityksen päälle.
Äänitys keskeytyy.
Valitse viestit ja käynnistä
toisto.
Laitteen etu- ja takapaneelien tunnistaminen
Eteen/taaksepäinhaku toiston
aikana (Cue/Review)
1 Paina b (MENU) -painiketta valikon
Paina v (.) -painiketta.
Äänitystä ei voi käynnistää.
• Jäännösmuisti on liian pieni. Päälleäänitetty osa poistetaan
sen jälkeen kun sen päälle kirjoitettavan osan äänitys on
suoritettu loppuun. Sen vuoksi päälleäänityksen voi tehdä
korkeintaan yhtä pitkäksi kuin jäljellä oleva äänitysaika.
• “Add/Over”-asetuksen (lisä/päälleäänittävä äänitys)
tehdasasetus on OFF. Ota valikko esiin ja aseta “Add/Over”asetukseksi “Add REC” tai “Overwrite”.
Suorita kappaleen “Viestien äänittäminen” kohta 2.
siirtyä takaisin
nykyisen viestin alkuun
hypätä seuraavaan viestiin
Kohta 2: Kellonajan asetus
• Valikon LED-asetukseksi on valittu OFF. Ota valikko esiin ja
aseta LED-asetukseksi ON.
• Viesti tai sen äänityskansio on asetettu “Read-only” -tilaan
tietokoneesta. Ota viesti tai kansio esiin Windowsin Explorer
(Resurssienhallinta) -toiminnolla ja poista rasti “Properties”
(Ominaisuudet) -valikon kohdasta “Read-only”.
• Sanelimeen asetetun Memory Stick -muistikortin
kirjoitussuojakytkin on asetettu LOCK-asentoon.
2
Valitse kansio.
Pistokkeen napaisuus
OPR-ilmaisimeen ei syty valoa.
Viestiä ei voi poistaa.
1
Laite toistaa kansion kaikkia viestejä keskeytyksettä ja pysähtyy kansion
viimeisen viestin alkuun. (Voit vaihtaa valikon “Play Mode” -asetusta siten, että
laite toistaa viestin ja pysähtyy sen jälkeen seuraavan viestin alkuun.)
DC IN 3V -liitäntään
Kytke verkkolaite (ei sisälly
toimitukseen) laitteen DC IN 3V liitäntään ja pistorasiaan. Älä käytä
mitään muuta verkkolaitetta.
Ääni kuuluu kaiuttimesta, vaikka kuulokkeet olisikin
kytketty laitteeseen.
• Muisti on täynnä. Poista joitakin viesteistä. Tai tallenna
Digital Voice Editor -ohjelmistolla digitaalisanelimella
äänitetyt viestit PC:n kiintolevylle. Voit myös käyttää
riittävän suurella muistikapasiteetilla varustettua Memory
Stick -muistikorttia.
• Sanelimeen asetetun Memory Stick -muistikortin
kirjoitussuojakytkin on asetettu LOCK-asentoon.
• Valittuun kansioon on äänitetty 999 viestiä. Valitse jokin
toinen kansio tai poista tarpeettomat viestit.
LP
10 h 30 min
9h
• Laitteen käsitellessä dataa ACCESSviesti ilmestyy näyttöön tai OPRilmaisin palaa tai vilkkuu
punaisena tai oranssina. Laitteen
käsitellessä dataa älä ota siitä pois
paristoja tai irrota siitä
verkkolaitetta (ei sisälly
toimitukseen). Jos teet niin, data voi
vahingoittua.
• Jos laite asetetaan käsittelemään
liian suurta määrää dataa, näytölle
voi ilmestyä pitemmäksi aikaa
viesti ACCESS. Tämä ei merkitse,
että laitteessa olisi jokin vika.
Odota, kunnes viesti katoaa.
Osa- ja säädinhakemisto
Aikoessasi toistaa aikaisemmin äänitetyn viestin, aloita kohdasta 1. Aikoessasi
toistaa juuri äänittämäsi viestin, aloita kohdasta2-2.
ACCESS-ilmaisinta koskevia
huomautuksia
Näytössä näkyvä paristotilan ilmaisin näyttää paristojen tilan.
: Vaihda molemmat paristot uusiin.
Sony Corporation Printed in Denmark
Viestien toisto
Paina
normaalinäyttöön
palataksesi xSTOP -painiketta.
BEri äänitystapoja
Äänityksen lisääminen aiemmin
äänitettyyn viestiin
Voit lisätä äänityksen toistettavan viestin perään.
Huomautuksia
• Tehdasasetuksena on, ettet voi lisätä tahattomasti äänitystä
toisen äänitetyn viestin päälle. Mikäli haluat lisätä
äänityksen aikaisemman äänityksen perään, aseta valikosta
“Add/Over”-asetukseksi “Add REC” tai “Overwrite”.
• Viestiin lisättävä tai päälleäänittävä äänitys äänitetään
samassa äänitystilassa (ST, STLP, SP tai LP) kuin millä
viestin alkuperäinen äänitys on tehty, riippumatta voimassa
olevasta äänitystila-asetuksesta.
• Et voi lisätä äänitystä tai äänittää aikaisemmin äänityksen
päälle, ellei muistitilaa ole tarpeeksi. Lue lisätietoja
kappaleesta “Vianetsintä”.
Jos “Add REC” on valittu valikosta.
Lisättävä äänitys sijoitetaan nykyisen viestin perään
osaksi sitä.
Viestin 3
toiston aikana
Äänityksen
lisäämisen
jälkeen
Viestin toistaminen haluttuun
aikaan hälytysäänellä
Voit asettaa valitun viestin toiston käynnistymään
hälytysäänellä haluttuna ajankohtana. Viesti voidaan toistaa
haluttuna päivänä, kerran viikossa tai samaan aikaan
joka päivä. Voit myös asettaa hälytyksen soimaan ilman
siihen liittyvää viestiä.
Huomautus
Ellei kelloa ole asetettu aikaan tai ellei yhtään viestiä ole
äänitetty, ei myöskään hälytystä voida asettaa.
1
2
Lisätty äänitys
Jos kohta “Overwrite” on valittu valikosta
Voit lisätä äänitykseen äänitetyn viestin määrätyn
kohdan jälkeen alkavan, päälleäänittävän äänityksen.
Uuden äänityksen alle jäävä aikaisempi äänitys häviää.
Päälleäänittävän äänityksen alku
Viesti 3
Viesti 4
Viestin 3
poistettu osa
Viesti 3
3
Viesti 4
Paina toiston aikana kevyesti
zXREC/PAUSE -painiketta.
“Add REC?” tai “Overwrite?” ilmaisin ilmestyy näyttöön ja
sanelin siirtyy äänityksen
valmiustilaan.
2
Siirry
hälytyksenasetustilaan.
1
Ota esiin poistettava kansio tai siinä oleva
poistettava viesti.
1 Paina b (MENU) ja
valitse
(Edit)
painamalla v/V ja paina
sitten Nx.
2 Paina v/V -painikkeita
valitaksesi “Alarm” ja
paina Nx -painiketta.
Hälytysasetustila tulee
esiin.
3 Valitse v/V -painikkeilla
“ON”.
Jos ON-asetus on jo valittu,
suorita seuraava kohta.
4 Paina Nx -painiketta.
Hälytyksenasetuksen
päiväysikkuna avautuu.
2
Paina b (MENU) painiketta ja valitse
(Poisto) painamalla v/V
ja paina sitten Nx.
OPR-ilmaisin vaihtuu punaiseksi.
Lisä- tai päälleäänittävä äänitys
käynnistyy.
3
4
Aseta hälytyksen päivä.
5
3
Toiston suorittamiseksi
joka päivä samaan
aikaan
Ulkopuolisella mikrofonilla äänittäminen
Valitse “DAILY”
painikkeella v tai V ja
paina Nx -painiketta.
4
4
Paina v/V -painikkeita
valitaksesi “Execute” ja
paina Nx -painiketta.
Paina valikkotilan sulkemiseksi xSTOP -painiketta.
Huomautus
Jos kansiossa on paljon viestejä, voi kestää kauan ennen kuin
kaikki viestit on poistettu.
Toisen laitteen ääntä digitaalisanelimella äänitettäessä
kytke digitaalisanelimen m (mikrofoni) -liitäntä toisen
laitteen (kasetti/kelanauhuri yms.) kuulokeliitäntään
käyttämällä vastuksella varustettua audioliitäntäjohtoa.
Ennen kuin käynnistät äänityksen, valitse mikrofonin
herkkyysasetus asettamalla valikosta “Mic Sense” asetukseksi “High”.
Huomautus
Jos käytät vastuksetonta audioliitäntäjohtoa, äänestä saattaa
tulla katkonainen. Tarkista, että käytät vastuksellista
audioliitäntäjohtoa.
5
Audio- tai
linjatuloliitäntään
(stereominijakki)
Audioliitäntäjohto,
jossa vaimennin (ei
sisälly
toimitukseen)
Paina viestin äänityksen tai toiston aikana DIVIDEpainiketta kohdassa, josta haluat jakaa viestin.
Valitse hälytystoisto.
Paina v tai V -painiketta
valitaksesi hälytysääniasetukseksi
joko “Beep&Play” (viestin toisto
hälytyksen jälkeen) tai
“Beep”(vain hälytys).
6
Paina Nx -painiketta.
7
Sulje valikkotila xSTOP painikkeella.
• Jos painat DIVIDE-painiketta äänityksen aikana:
Uusi viestinumero lisätään
kohtaan, jossa painoit
painiketta, ja “New MSG REC“
-ilmaisin vilkkuu 3 sekuntia.
Viesti jaetaan kahteen osaan;
viestien väliin ei kuitenkaan
tule katkosta.
Hälytysasetus on nyt valmis.
Äänitys jatkuu
“,” ilmestyy näytölle silloin
kun hälytysasetuksella
varustettu viesti näytetään
yhden viestin näytössä.
Muun laitteen avulla äänittäminen
Digitaalisanelimelta toiselle laitteelle äänittämiseksi kytke
digitaalisanelimen i (kuuloke) -liitäntä toisen laitteen
audio- tai linjatuloliitäntään (stereominiplugi).
• Sanelimen äänitysjärjestelmästä johtuen et voi joissakin
tapauksissa jakaa tai yhdistää viestejä. Lisätietoja on kappaleessa
“Vianetsintä”.
• Jos jaat prioriteettimerkeillä varustetun viestin, prioriteettimerkit
lisätään jaetun viestin molempiin osiin.
• Jaettujen viestien äänityspäiväys ja kellonaika (äänityksen
käynnistyspäiväys ja kellonaika) ovat samat kuin alkuperäisen
viestin.
• Jos jaat animellä varustetun viestin, molemmilla jaetun viestin
osilla tulee olemaan sama viestinimi.
• Jos jaat viestin, jossa on hälytysasetus, hälytysasetus jää jäljelle
vain jaetun viestin alkuosaan.
• Jos jaat viestin, johon on lisätty kirjainmerkki toimitetulla Digital
Voice Editor -ohjelmistolla, kirjanmerkki poistetaan jaetuista
viesteistä.
Et voi asettaa aikaisemmin
asetettua hälytyspäiväystä ja
kellonaikaa toiseen
sisäänrakennetussa muistissa tai
Memory Stick -muistikortissa
olevaan viestiin.
1 Suositellut mikrofonityypit
Muun laitteen avulla äänittäminen
Huomautuksia
Huomautus
m (mikrofoni) liitäntään
Voit käyttää ECM-CS10 Sony -elektreettikondensaattorimikrofonia
(ei sisälly toimitukseen).
Voit jakaa viestin äänityksen tai toiston aikana niin, että
viesti jaetaan kahdeksi viestiksi, ja jaetun viestin
jälkimmäinen osa saa uuden viestinumeron. Jakamalla
viestin voit helposti löytää kohdan, jonka haluat toistaa
myöhemmin, kun äänität pitkään
Voit jakaa viestejä, kunnes kansiossa on kaikkiaan 999
viestiä.
2 Valitse minuuttilukemat
painikkeella v tai V ja
paina Nx -painiketta.
Viesti 1
1 Vihje
Hälytysajan koittaessa
Hälytys soi valittuna aikana 10 sekunnin ajan, minkä
jälkeen valittu viesti toistetaan. (Jos asetus “Beep“ on
valittu, ainoastaan hälytys toimii.) Toiston päättyessä
laite pysähtyy automaattisesti tuon viestin alkuun. Paina
saman viestin kuuntelemiseksi uudestaan Nx painiketta.
i (kuuloke) -liitäntään
Huomautuksia
• Tarkista, että pistokkeet on kytketty kunnolla.
• Suosittelemme koeäänityksen tekemistä liitäntöjen ja
äänenvoimakkuuden tarkistamiseksi.
• Jos laitteeseen kytketään jokin muu kuin Sonyn valmistama
laite, lue ensin sen käyttöohjeet.
BEri toistotavat
Halutun toistokohdan pikahaku
(Helppo hakutoiminto)
Voit pikaisesti paikantaa kohdan, josta haluat käynnistää
toiston, painamalla v (.)/V (>) -painiketta toiston
aikana niin monta kertaa kuin tarvitaan. Tämä toiminto
on hyödyllinen haluttaessa paikantaa haluttu kohta
pitkästä äänityksestä.
Aseta “Easy Search” -asetus valikosta seuraavaan tapaan:
ON: Voit siirtyä taaksepäin noin 3 sekuntia painamalla
painiketta v (.), tai noin 10 sekuntia eteenpäin
painamalla painiketta V (>).
OFF*:Voit siirtyä taakse- tai eteenpäin viesteissä
painikkeilla v/V (./>).
Hälytysasetuksen peruuttamiseksi tai
hälytysajan muuttamiseksi
Valitse OFF kohdissa 3-2, ja paina sen jälkeen Nx -painiketta.
Viesti 1
• Jos hälytysaika koittaa silloin kun toista viestiä toistetaan
hälytystoiminnolla, toisto keskeytyy ja uuden viestin toisto
käynnistyy.
• Jos hälytysaika sattuu äänityksen kohdalle, hälytysääni kuuluu 10
sekunnin ajan sen jälkeen kun äänitys on loppunut ja toisto
käynnistyy. “,” vilkkuu näytöllä hälytysajan koittaessa.
• Jos useampi kuin yksi hälytysaika koittaa äänityksen aikana,
ainoastaan ensimmäinen viesti niistä toistetaan.
• Jos hälytysaika koittaa laitteen ollessa valikkotilassa, hälytysääni
aktivoituu ja valikkotila peruuntuu.
• Jos poistat viestin, jonka olet asettanut toistumaan hälytyksellä,
myös hälytysasetus peruuntuu.
• Jos jaat viestin, jossa on toistohälytys, toisto keskeytyy
jakokohdassa.
• Voit säätää toiston äänenvoimakkuuden VOL+/– -säätimellä.
• Jos hälytysaika sattuu poistotoiminnon kohdalle, hälytys kuuluu
10 sekunnin ajan sen jälkeen kun poistotoiminto on suoritettu
loppuun ja toisto käynnistyy.
• Hälytysasetus ei peruunnu hälytystoiston päätyttyä.
Hälytysasetuksen peruuttamiseksi aseta “Alarm”-asetukseksi OFF.
BViestien editointi
Aseta valikon “Play Mode” asetukseksi “Repeat” ja paina
painiketta Nx. “ ” ja
“Repeat MSG” -ilmaisimet
ilmestyvät näytölle ja valittua
viestiä aletaan toistaa
jatkuvalla toistolla.
Voit peruuttaa tarpeettomat viestit yksi kerrallaan.
Kun viesti on poistettu, jäljelle jäävät viestit täyttävät
tyhjäksi jääneen tilan ja saavat uudet numerot, eikä
viestien väliin jää tyhjää tilaa.
Poista viesti 3
1
Viesti 2
Viesti 3
Viesti 3
Poiston jälkeen
1
Viesti 4
1
3
3
Jakson loppukohta (B) on nyt
asetettu. Näytölle ilmestyy “A-B
Repeat” ja valittua jaksoa aletaan
toistaa jatkuvalla toistolla.
Paina b (MENU) painiketta ja valitse
(Poisto) painamalla v/V ja
paina sitten Nx.
Valitse “Erase a MSG”
painikkeilla v/V ja paina
Nx -painiketta.
Viestin poistoikkuna tulee
esiin.
Normaalin toiston jatkaminen
Paina Nx -painiketta.
Viesti 1
Valitse “Move MSG”
painikkeilla v/V ja paina
Nx -painiketta.
Valitse painikkeilla v/V
kansion, johon haluat
siirtää viestin ja paina
Nx -painiketta.
Viestin siirtämisikkuna tulee
esiin. Viestiä aletaan toistaa
alusta alkaen.
Viesti 4
5
Paina v/V -painikkeita
valitaksesi “Yes” ja paina
sen jälkeen Nx painiketta.
6
Paina valikkotilan
sulkemiseksi xSTOP painiketta.
Jakson A-B jatkuvan toiston keskeyttämiseksi
Paina xSTOP -painiketta.
Paina v/V -painikkeita
valitaksesi “Execute” ja
paina Nx -painiketta.
Huomautuksia
Vahvistusikkuna tulee esiin.
• Et voi asettaa A-B Repeat -toimintoa ulottumaan kahden tai
useamman eri viestin alueelle.
• Ellet aseta jakson loppukohtaa (B), se asetetaan
automaattisesti viestin loppu- (tai alku)kohtaan.
Viesti 2
Paina v/V -painikkeita
valitaksesi “Yes” ja paina
sen jälkeen Nx painiketta.
Oletusasetuksena on 5 kansiota: “FOLDER01”–
“FOLDER05“. Voit lisätä kansioiden lukumäärää tarpeen
mukaan. Voit myös poistaa tarpeettomia kansioita.
Huomautus
Lisättävien kansioiden enimmäismäärä vaihtelee
käyttöolosuhteista riippuen. Näytölle ilmestyy “Folder Full“
silloin kun et enää pysty lisäämään kansioita
digitaalisanelimen järjestelmärajoituksista riippuen.
Valitse kansion nimi
painikkeilla v/V ja paina
Nx -painiketta.
6
Paina valikkotilan
sulkemiseksi xSTOP painiketta.
Memory Stick -muistikortin
asettaminen sanelimeen
Voit lisätä sanelimen muistia asettamalla Memory Stick
Duo -muistikortin tai Memory Stick PRO Duo muistikortin MEMORY STICK -asemaan.
Huomautuksia
Paina v/V -painikkeita
valitaksesi kohdan “Add
Folder” ja paina Nx painiketta.
• Älä aseta Memory Stick -muistikorttia sanelimeen tai ota sitä pois
siitä silloin kun viestiä äänitetään sisäänrakennetulle muistille tai
toistetaan siltä. Tämä voi aiheuttaa sanelimeen toimintavian.
• Tarkista, että Memory Stick -muistikortti on asetettu paikalleen
kunnolla.
• Älä aseta Memory Stick -muistikorttia väärin päin. Se voi
aiheuttaa laitteeseen toimintavian.
Paina v/V -painikkeita
valitaksesi “Execute” ja
paina Nx -painiketta.
Asettaessasi Memory Stick -muistikortin sanelimeen
ensimmäisen kerran (muistin alustus)
Näytölle ilmestyy ACCESS.
Kun asetat Memory Stick —muistikortin ensimmäistä kertaa
kameraan sen jälkeen kun olet ostanut sen tai silloin kun sille ei ole
tallennettu mitään dataa, Memory Stick -muistikortille luodaan
automaattisesti 5 kansiota (FOLDER01 – FOLDER05).
Uusi kansio lisätään
käytössä olevan aseman
kansioiden perään.
4
Paina xSTOP -painiketta
sulkeaksesi valikkotilan.
Lisätyistä kansionimistä
Uuteen kansioon lisätään automaattisesti kuvake “ ” ja
kaksinumeroinen luku tai kirjaimet, kuten “FOLDER04“ tai
“FOLDERAB“. Jos kansion nimistä puuttuu jokin numero tai
kirjain, uudelle kansiolle annetaan automaattisesti nimi, joka
sisältää puuttuvan numeron tai kirjaimet.
Voit vaihtaa kansion kuvaketta ja nimeä haluamallasi tavalla.
1
Kun kansion on kerran poistettu, et voi enää palauttaa
sitä. Halutessasi poistaa kansion, jossa on äänitettyjä
viestejä, tarkista ensin kansion viestit.
2
Tarkista, että ACCESS-ilmaisin on sammunut ja että sanelin on
pysäytystilassa. Paina sen jälkeen Memory Stick -muistikorttia
kevyesti sisäänpäin. Sen putkahtaessa ulos sanelimesta ota se pois
seuraavan kuvan osoittamalla tavalla.
Paina b (MENU) painiketta ja valitse
(Poisto) painamalla v/V
ja paina sitten Nx.
Enimmäisäänitysaika ja viestien määrä*
(Memory Stick -muistikortilla)
ST**
1 h 25 min
2 h 50 min
5 h 50 min
11 h 10 min
22 h 5 min
44 h 55 min
92 h 10 min
SP**
LP**
32 MB
4 h 20 min 11 h 45 min
64 MB
8 h 50 min 23 h 35 min
128 MB
17 h 45 min 47 h 25 min
256 MB
34 h 10 min 91 h 10 min
512 MB
67 h 25 min 179 h 45 min
1 GB
136 h 50 min 364 h 55 min
2 GB
280 h 50 min 749 h 5 min
(h: tuntia/m: minuuttia)
* Keskeytymättömässä äänityksessä/toistossa
* Likimäärin tunteina ja minuutteina
* Kansiossa olevien viestien enimmäismäärä on 999. Jos
Memory Stick -muistikortilla on 5 kansiota, voit äänittää
jopa 1 012 viestiä.
**Eri äänitystilat
ST: Normaali stereoäänitystila/STLP: Stereoäänitystila,
hitaampi nopeus/SP: Normaali monoäänitystila/LP:
Monoäänitystila, hitaampi nopeus
Kansion poistoikkuna tulee
esiin.
Paina v/V -painikkeita
valitaksesi “Execute” ja
paina Nx -painiketta.
5
Paina v/V -painikkeita
valitaksesi “Yes” ja paina
sen jälkeen Nx -painiketta.
Kansio poistetaan.
6
Paina normaalinäyttöön
palataksesi xSTOP -painiketta.
Poistamisen peruuttaminen
Paina xSTOP -painiketta ennen kohtaa 4.
• Et voi poistaa aseman viimeistä kansiota.
• Kun olet poistanut kansion, jäljelle jäävien kansioiden
nimet eivät muutu. Jos esimerkiksi “FOLDER03”
poistetaan, kansion “FOLDER04” nimi jää samaksi.
• Jos kansiossa on äänitetty viesti, näytölle ilmestyy tiedote
“Messages in folder will be erased” (Kansion viestit
poistetaan). Jos teet niin, sekä kansio että siinä olevat viestit
poistetaan.
Kansion kuvakkeen ja nimen
editointi
1 Kansiokuvakkeiden ja -nimien rekisteröidyt mallit
Kansioiden malleiksi rekisteröidyillä kuvakkeilla ja nimillä on
kytkentä toisiinsa. Valitessasi kansiokuvakkeen tai -nimen,
kansiokuvakkeeseen liittyvä kansionimi tai kansionimeen liittyvä
kansiokuvake valitaan automaattisesti. Mikäli valitset uudelleen tai
editoit vastaavaa kansiokuvaketta tai -nimeä, niiden välinen
kytkentä poistuu. Kaikkiin kuvakkeisiin ei ole kytkettyä vastaavaa
nimeä.
Meeting (Kokous),
Bz Trip (Liikematka),
Training (Treenit),
Personal (Henkilökohtaista),
Memo
Lecture (Luento),
Speech (Puhe),
Action (Toimenpide),
Idea (Idea),
Shopping
(Shoppailu),
Music (Musiikki),
Travel (Matkat),
(Oppitunti),
Message (Viesti),
Expense (Menot),
Research (Tutkimus),
(Raportti),
,
,
,
,
,
Lesson
Report
Date (Tapaaminen),
Lang.Lesson (Kielikurssi),
(Haastattelu)
,
Exhibition (Näyttely),
Sports (Urheilu),
,
Party
Interview
,
,
,
,
,
,
,
Kansiokuvakkeen vaihtaminen
1
2
Ota esiin kansio, jonka kansiokuvakkeen
haluat vaihtaa.
Paina b (MENU) ja valitse
(Edit) painamalla v/V
ja paina sitten Nx.
3
Valitse “Edit Folder”
painikkeilla v/V ja paina
sen jälkeen Nx painiketta.
Yllä olevasta taulukosta näkyvä äänitysaika Memory Stick muistikorttia käytettäessä on voimassa vain ICD-MX20 sanelinta ja alkuasetuksena olevaa 5:tä kansiota käytettäessä.
Enimmäisäänitysaika ja -viestimäärä saattaa vaihdella
käyttöolosuhteiden mukaisesti. Memory Stick Duo muistikortin enimmäisäänitysaika riippuu käytettävän
median tyyppistä.
Memory Stick -muistikortin (ei sisälly
toimitukseen) käyttö sanelimella
Voit itse liittää kuvakkeen kansioon tai antaa kansiolle nimen.
Schedule (Aikataulu),
Memory Stick -muistikorttia käyttäessäsi paristojen kesto
saattaa olla lyhyempi.
Kun ostat Memory Stick -muistikortin, valitse Memory
Stick -muistikortti, jossa on logo
tai
logo
. Kaikkia näillä logoillakaan
merkittyjä Memory Stick -muistikortteja ei voi käyttää
tämän laitteen kanssa. Lisätietoja on Sonyn
tuotetiedoissa Memory Stick -verkkosivustolla.
Memory Stick -muistikortti on pieni ja kevyt seuraavan
sukupolven mikropiirillä varustettu tallennusmedia, jonka
tallennuskapasiteetti on suurempi kuin tietokonelevykkeen.
Memory Stick -muistikorttia voi käyttää tietojen siirtämiseen
Memory Stick -yhteensopivien laitteiden välillä. Tämän lisäksi
voit käyttää Memory Stick -muistikorttia siirrettävänä ulkoisena
tallennusmediana tietojesi tallentamiseen.
Memory Stick -muistikortille voi tallentaa kuvatietoja toisista
laitteista digitaalisanelimen äänitiedostojen lisäksi.
Memory Stick -muistikorttityypit
Seuraavia Memory Stick -muistikorttityyppejä on saatavana eri
tarkoituksiin. Memory Stick Duo- ja Memory Stick PRO Duo muistikortit ovat ainoat ICD-MX20-sanelimen tukemat
muistikortit.
• Memory Stick PRO: Memory Stick PRO muistikortissa käytetään MagicGatekopiosuojatekniikkaa, ja sitä voi käyttää ainoastaan
Memory Stick PRO -yhteensopivissa laitteissa.
• “Memory Stick-R” : Memory Stick-R -muistikortille
tallennetun datan päälle ei voi kirjoittaa. Sitä voi käyttää
“Memory Stick-R” -yhteensopivissa laitteissa. Et voi tallentaa
dataa MagicGate-kopiosuojatekniikalla.
06-11-26, 14.35
Jos asetat magneettiraidan sisältävän kortin lähelle
sanelimen kaiutinta, kaiuttimen magneetti voi vaikuttaa
korttiin, joka voi tulla käyttökelvottomaksi. Pidä
magneettiraitoja sisältävät kortit etäällä sanelimesta.
Jos laitteesta on kysyttävää tai sen käytössä syntyy ongelmia,
kysy neuvoa lähimmästä Sonya myyvästä liikkeestä.
Suositus varmuuskopioinnista
Välttääksesi riskin mahdollisesta datan menetyksestä
digitaalisanelimen vahingossa tapahtuvan käytön tai
toimintavian vuoksi, suosittelemme varmuuskopion
tekemistä äänitetyistä viesteistä joko kasetti/
kelanauhurilla tai tietokoneella yms.
Et voi äänittää viestejä täyteen enimmäisäänitysaikaan
asti.
Voit alustaa sanelimen sisäänrakennetun muistin ja MEMORY
STICK -asemaan asetetut Memory Stick Duo- ja Memory Stick
PRO Duo -muistikortit. Alustaminen poistaa kaiken muistiin
tallennetun datan, kuvat ja muu data mukaan lukien. Tarkista
sen vuoksi muistin tallennettu data ennen kortin alustamista.
Vihje
Koska kuluttajakäyttöön myytävät Memory Stick -muistikortit on jo
alustettu tehtaalla, Memory Stick -muistikorttia ei tarvitse alustaa
ennen sen ensimmäistä käyttöä.
1
Paina b (MENU) painiketta ja valitse
(Poisto) painamalla v/V ja
paina sitten Nx.
• Et voi jakaa viestiä kansiossa, jossa on jo 999 viestiä.
• Jos jaat viestejä ahkerasti, laite ei välttämättä pysty
enää jakamaan viestiä.
Kohdistin siirtyy
poistovalikkoon (Erase)
2
Paina v/V -painikkeita
valitaksesi “Format” ja
paina Nx -painiketta.
Jos näytöllä näkyy vikailmoitus
Jos seuraavat vikailmoitukset näytetään näytöllä, suorita
seuraavassa mainitut korjaustoimenpiteet.
Jos ongelmaa ei saada korjatuksi näiden tarkistustenkaan
jälkeen, ota yhteys lähimpään Sonya myyvään liikkeeseen.
Alustettavan muistin
valintaikkuna tulee esiin.
Huomautus
Memory Stick -muistikortti
sanelimeen asetettaessa tämä ikkuna
ei tule esiin. Siirry kohtaan 4.
3
5
Alarm already set for the same time. (Hälytys on jo
asetettu tälle ajalle.)
Valitse alustettava media
v/V -painikkeilla (“BuiltIn” tai “Memory Stick”) ja
paina Nx -painiketta.
• Olet asettanut hälytyksen toistamaan viestin jo jollekin
toiselle viestille asetettuna päivänä ja kellonaikana. Muuta
hälytysasetuksia.
Alustuksensuorittamisikkuna
tulee esiin.
• Paristoissa on vain vähän virtaa. Vaihda paristot uusiin. Kun
paristojen jäännösvaraus on pieni, et voi poistaa viestejä tai
alustaa muistia.
Battery Low (Paristojen varaus vähäinen)
Paina v/V -painikkeita
valitaksesi “Execute” ja
paina Nx -painiketta.
Data not supported (Ei tukea datalle)
• Sanelin ei tue tiedostoa tai itse tiedostossa on jotakin vikaa.
Vahvistusikkuna tulee esiin.
File not supported (Ei tukea tiedostolle)
Paina v/V -painikkeita
valitaksesi “Yes” ja paina
sen jälkeen Nx painiketta.
Folder/File is protected. (Kansio/tiedosto on
suojattu.)
• Sanelin ei tue valitun viestin tiedostotyyppiä. Et voi toistaa
etkä editoida tiedostoa.
• Viesteihin on asetettu tietokoneella “Read-only“-asetus. Et
voi editoida etkä poistaa “Read-only”- viestejä tai kansioita.
Ota pois rasti tiedostojen “Properties” (Ominaisuudet) kohdan “Read-only“-valintaruudusta.
Valitun median alustus
käynnistyy.
6
• Jos tallennat viestejä sekä ST-, STLP- SP- että LPtiloissa, käytössä oleva äänitysaika vaihtelee ST- ja LPtilojen enimmäisäänitysaikojen välillä.
• Muistissa saattaa olla jonkin toisen formaatin tietoja
(kuten kuvia).
• Koska viestin, joka on lyhyempi kuin viestin
vähimmäisäänitysyksikkö, äänittämiseen käytetään
vähimmäisäänitysyksikköä, todellinen
kokonaisäänitysaika saattaa olla lyhyempi kuin
digitaalisanelimen teoreettinen kokonaisäänitysaika.
• Enimmäisäänitysaika vaihtelee riippuen kansioiden tai
viestien määrästä.
• Jos jokaisessa kansiossa on jo 999 viestiä, uusia
äänityksiä ei enää voi tehdä.
• Edellä mainitusta digitaaliäänitysjärjestelmän
rajoituksesta johtuen laskurista näkyvä
kokonaisäänitysajan (kulunut aika) ja jäljellä olevan
ajan summa on pienempi kuin digitaalisanelimen
teoreettinen enimmäisäänitysaika.
Et voi jakaa viestiä.
Maximum Folders (Kansioiden enimmäismäärä)
Paina normaalinäyttöön palataksesi xSTOP painiketta.
Kun alustus on suoritettu valmiiksi, 5 kansiota
(FOLDER01 – FOLDER05) luodaan automaattisesti
muistiin samalla tavalla kuin tapahtuu asettaessasi
paristot sanelimeen ensimmäisen kerran sen
ostamisen jälkeen.
Alustamisen peruuttaminen
Valitse “Cancel” kohdassa 4 tai “NO” kohdassa 5.
Memory Stick -muistikorttia ei voi alustaa silloin kun sen
kirjoitussuoja on asetettu LOCK-asentoon.
• Koska valitussa asemassa on jo enimmäismäärä kansioita, et
voi enää lisätä siihen kansioita. Poista joitakin tarpeettomia
kansioita. Tai siirry asemalle, jossa on tarpeeksi muistitilaa.
Maximum Messages: Folder Full (Viestien
enimmäismäärä: Kansio täynnä)
• Koska valitussa kansiossa on jo 999 viestiä, et voi lisätä
siihen viestiä. Poista joitakin viestejä ennen viestien
lisäämistä tai jakamista.
Memory Full (Muisti täynnä)
• Sisäänrakennetun muistin tai Memory Stick -muistikortin
jäännösmuisti on liian pieni. Poista joitakin viestejä ennen
äänitystä.
Memory Stick Error (Vika Memory Stick muistikortissa)
“Digital Voice Editor” -ohjelmiston
käyttö
Kytkemällä digitaalisanelin tietokoneeseen voit käyttää “Digital
Voice Editor” -ohjelmistoa seuraaviin toimintoihin:
• Tallentaa digitaalisanelimen viestit tietokoneen kiintolevylle.
• Siirtää PC-viestit takaisin digitaalisanelimelle.
• Toistaa tai editoida viestejä tietokoneella.
• Lähettää puheviestin MAPI-sähköpostiohjelmalla.
• Siirtää digitaalisanelimen viestin kirjoitettuun muotoon
käyttämällä Dragon NaturallySpeaking® puheentunnistusohjelmaa (ei sisälly toimitukseen).
Lue lisätietoja toimitetun “Digital Voice Editor 2” -ohjelmiston
käyttöohjeista.
• Aseta Memory Stick -muistikortti paikalleen uudelleen. Jos
tämä viesti ilmestyy näkyviin uudelleen sen jälkeen,
asetetussa Memory Stick -muistikortissa saattaa olla vikaa.
Memory Stick is locked. (Memory Stick -muistikortti
on lukittu)
• Sanelimeen asetetun Memory Stick -muistikortin
kirjoitussuojakytkin on LOCK-asennossa. Et voi äänittää,
editoida tai alustaa korttia tässä tilassa. Siirrä kytkin
kirjoituksen mahdollistavaan asentoon.
No Folder/Message (Ei kansiota/viestiä)
• Valitussa kansiossa ei ole viestejä. Tai valitussa asemassa ei
ole yhtään kansiota. Ellei viestejä tai kansioita ole, et voi
asettaa hälytystä tai muita toimintoja.
Only one folder remains. (Yksi kansio on jätettävä
jäljelle.)
• Et voi poistaa aseman viimeistä kansiota.
Liitäntä
Käytä toimitettua USB-johtoa digitaalisanelimen ja
tietokoneen USB-liitäntien välillä.
USB-liittimeen
USB-liittimeen
Memory Stick -muistikorttien koot
Memory Stick -muistikortteja on kahta kokoa: normaalikoon
Memory Stick -muistikortti ja pienikokoinen Memory Stick Duo
-muistikortti. Duo-sovitinta käyttämällä voit käyttää Memory
Stick Duo -muistikorttia laitteessa, joka tukee normaalikoon
Memory Stick -muistikortin käyttöä. Käytä ICD-MX20:ssä
Memory Stick Duo -muistikorttia tai Memory Stick PRO Duo muistikorttia (pienikokoinen Memory Stick Duo -muistikortti).
Kunnossapidosta
• Puhdista laitteen ulkopinnat pehmeällä, mietoon
pesuaineliuokseen kevyesti kostutetulla liinalla. Älä
käytä alkoholia, bentseeniä tai tinneriä.
Laitteen käyttöjärjestelmässä on muutamia rajoituksia.
Seuraavassa mainitut ongelmat eivät ole laitteen toimintavikoja.
Memory Stick -muistikortista
Mikä on Memory Stick -muistikortti?
Häiriöäänistä
• Laitteesta voi kuulua kohinaa, jos se asetetaan äänityksen tai
toiston ajaksi lähelle virtalähdettä, loistevaloa tai kännykkää.
• Äänitettyyn ääneen voi tulla kohinaa silloin kun jokin esine,
kuten sormesi yms. on huomaamatta rapsuttanut tai
hangannut laitetta äänityksen aikana.
8 sekuntia
8 sekuntia
22 sekuntia
Huomautus
Huomautus
Huomautuksia
(Muistio),
STLP**
2 h 45 min
5 h 35 min
11 h 10 min
21 h 35 min
42 h 35 min
86 h 25 min
177 h 25 min
Laitteen käsittelystä
• Älä jätä laitetta lähelle lämmönlähteitä tai paikkaan,
jossa se joutuu alttiiksi suoralle auringonpaisteelle,
liialliselle pölylle tai kolhuille.
• Jos laitteen sisään pääsee räiskymään nestettä tai
putoamaan kiinteitä esineitä, ota paristot pois siitä ja
jätä se tarkistettavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen
ennen sen seuraavaa käyttöä.
8 sekuntia
4
Paina v/V -painikkeita
valitaksesi “Erase Folder”
ja paina sen jälkeen Nxpainiketta.
Turvallisuudesta
• Älä käytä laitetta autoa ajaessasi, pyöräillessäsi tai
käyttäessäsi jotakin moottorikäyttöistä ajoneuvoa.
STLP
SP
LP
Kohdistin siirtyy
poistovalikkoon (Erase)
3
B Muita tietoja
ST
Memory Stick -muistikortin pois ottaminen
sanelimesta
Ota esiin kansio, jonka haluat poistaa.
• Et voi käyttää tätä ohjelmistoa Macintosh-koneissa.
• Ohjelmistossa ei ole tukea itse kootulle tietokoneelle tai
tietokoneelle, jonka käyttöjärjestelmän on asentanut tai
päivittänyt sen käyttäjä, tai tietokoneelle, jossa on
monikäynnistysjärjestelmä eri käyttöjärjestelmiä varten.
Digitaalisanelimen
järjestelmärajoituksista
ACCESS-ilmaisinta koskevia huomautuksia
• Laitteen käsitellessä dataa ACCESS-viesti ilmestyy näyttöön tai
OPR-ilmaisin palaa tai vilkkuu punaisena tai oranssina. Laitteen
käsitellessä dataa älä ota siitä pois Memory Stick -muistikorttia,
paristoja tai irrota siitä verkkolaitetta (ei sisälly toimitukseen). Jos
teet niin, data voi vahingoittua.
• Jos laite asetetaan käsittelemään liian suurta määrää dataa,
näytölle voi ilmestyä pitemmäksi aikaa viesti ACCESS. Tämä ei
merkitse, että laitteessa olisi jokin vika. Odota, kunnes viesti
katoaa.
Huomautuksia
Kunkin äänitystilan minimiäänitysyksikkö
Muistin alustaminen
Uuden kansion luomisikkuna
tulee esiin.
3
Viestiä Memory Stick -muistikortille äänitettäessä kortille
tallennetaan viestin lisäksi sitä koskevat tiedot, kansioiden
lukumäärä sekä muut vastaavat tiedot. Viestien ja kansioiden
lukumäärän kasvaessa jäännösmuistin määrä pienenee samassa
suhteessa.
Viestin äänittämiseksi tai kansion lisäämiseksi kortilla pitää olla
jäljellä tilaa minimiäänitysyksikön verran. Vaikka viestin
äänityksen todellinen kesto saattaa olla lyhyempi kuin
minimiäänitysyksikkö, viestin kesto lasketaan aina vähintään
minimiäänitysyksiköksi.
Mikäli sanelimeen asetetun Memory Stick -muistikortin jäljellä
oleva äänitysaika on lyhyempi kuin minimiäänitysyksikkö, et
voi lisätä viestiä tai kansiota Memory Stick -muistikortille.
B Muut toiminnot
Paina b (MENU) ja valitse
(Edit) painamalla v/V
ja paina sitten Nx.
Kohdistin siirtyy
editointivalikkoon (Edit).
2
Laita tarra tähän.
Vähimmäisäänitysyksiköstä
B Muistin lisääminen Memory
Stick -muistikortilla.
Tietokoneesi ja sen käyttöjärjestelmän tulee täyttää
seuraavat vähimmäisvaatimukset.
• IBM PC/AT tai yhteensopiva
– Suoritin: 266 MHz Pentium® II -suoritin tai nopeampi
– RAM: 64 MB tai enemmän
– Vapaata kiintolevytilaa: 70 MB tai enemmän riippuen
äänitettävien äänitiedostojen koosta ja määrästä
– CD-ROM-asema
– USB-portti
– Äänikortti: Sound Blaster 16 -yhteensopiva
– Näyttö: Suurväri (16 bittiä) tai enemmän ja 800 x 480
kuvapistettä tai enemmän
• Käyttöjärjestelmä: Microsoft® Windows® XP Media Center
Edition 2005/Windows® XP Media Center Edition 2004/
Windows® XP Media Center Edition/Windows® XP
Professional/Windows® XP Home Edition/Windows® 2000
Professional/Windows® Millennium Edition/Windows® 98
Second Edition -vakioasennus (Et voi käyttää tätä ohjelmisto
Windows® 98, Windows® 95- tai Windows® NT käyttöjärjestelmillä.)
Virtalähteestä
• Käytä laitetta ainoastaan 3 voltin tasavirralla (3 V DC).
Käytä kahta LR03 (AAA-koon) alkaliparistoa.
Kirjoitussuojakytkin
Memory Stick -muistikortti toimitetaan tehdasasetuksena FATformaatin mukaisena. Käytä Memory Stick -muistikortin
alustamiseksi Memory Stick -järjestelmän mukaista laitetta.
Memory Stick -muistikortin alustaessasi käytä aina kappaleessa
“Muistin alustaminen” annettuja ohjeita.
Huomautus
Emme voi taata Memory Stick -muistikortin toimimista, mikäli
se on alustettu PC:llä.
Kansion lisääminen
Kohdistin siirtyy
editointivalikkoon (Edit).
2
5
Järjestelmävaatimukset
Yleisiä käyttöohjeita
Alustamista (alkuarvojen palautusta) koskevia
huomautuksia
Voit myös antaa nimen kansiolle käyttämällä toimitettua
Digital Voice Editor -ohjelmistoa. Lisätietoja tästä on Digital
Voice Editor -ohjelmiston ohjeissa. Sanelimen tukemattomat
kirjaimet eivät näy oikein näytöllä.
Kansioiden lisääminen/poistaminen
Viesti poistetaan.
L128_FI
Valitse “Name” painikkeilla
v/V ja paina Nx painiketta.
Huomautus
Kansioihin on automaattisesti kytketty vastaava kuvake “ ”.
Voit valita halutun kansiokuvakkeen esillä olevista malleista.
5
Valitse “Edit Folder”
painikkeilla v/V ja paina
sen jälkeen Nx -painiketta.
Listanäytössä
Viesti 3
Liitin
• Vältä Memory Stick -muistikortin ottamista
sanelimesta sen lukiessa tai kirjoittaessa dataa.
• Data saattaa vioittua seuraavissa tapauksissa:
– Memory Stick -muistikortti tai paristot otetaan pois
sanelimesta sen lukiessa tai kirjoittaessa dataa. Tai
mikäli verkkolaite (ei sisälly toimitukseen)
irrotetaan tällöin sanelimesta.
– Memory Stick -muistikorttia käytetään paikassa,
joka on altis staattiselle sähköisyydelle tai
kohinalle.
• Suosittelemme varmuuskopioiden tekemistä tärkeästä
datasta.
Kansio varustetaan valitulla
nimellä ja siihen liittyvällä
kuvakkeella
BKansioiden käsittely
(Juhlat),
4
Paina b (MENU) ja valitse
(Edit) painamalla v/V
ja paina sitten Nx.
Kansionimen valintaikkuna tulee
esiin.
Voit myös lisätä prioriteettimerkit
käyttämällä laitteen mukana
toimitettua “Digital Voice Editor“ ohjelmistoa. Mutta viestejä ei tällöin
lajitella niiden prioriteettimerkkien
mukaiseen järjestykseen, ellei niitä
ensin lajitella tällä ohjelmistolla
prioriteettimerkkien mukaiseen
järjestykseen.
Huomautus
Et voi siirtää viestiä toiseen asemaan.
3
4
Jos kansiossa on enemmän kuin 2
viestiä, joilla on sama määrä
prioriteettimerkkejä, ne lajitellaan
järjestykseen niiden äänityspäiväyksen
ja -ajan mukaisesti (vanhin tulee
ensimmäiseksi).
1
• Siirrettyäsi kirjoitussuojakytkimen kirjoitussuojaasentoon et voi äänittää, editoida etkä poistaa tietoja
kortilta. (Joillakin Memory Stick Duo -muistikorteilla
ei ole kirjoitussuojakytkintä.)
Ota esiin kansio, jonka nimen haluat vaihtaa.
Kansion editointi-ikkuna tulee
esiin.
Vahvistusikkuna tulee esiin.
Kohdekansion valintaikkuna
avautuu.
Ota esiin poistettava
viesti.
Kohdistin siirtyy
poistovalikkoon (Erase)
Paina toiston aikana hetken
(jatkuva toisto) ajan A-B
painiketta.
1 Vihje
Ota esiin siirrettävä viesti.
Paina b (MENU) ja valitse
(Edit) painamalla v/V
ja paina sitten Nx.
Käyttöä koskevia huomautuksia
Kohdistin siirtyy
editointivalikkoon (Edit).
Esim: Jos kansiossa
on 3 viestiä.
4
Viesti 5
Jäljelle jääneet viestit
numeroidaan uudelleen.
Paina toiston aikana hetken
ajan A-B
(jatkuva toisto) painiketta.
2
Viestien numerot vaihtuvat.
Viestit lajitellaan kansioon
niiden prioriteettimerkkien (v)
määrän mukaiseen
järjestykseen. Viestit, joissa ei
ole yhtään prioriteettimerkkiä,
siirretään prioriteettimerkeillä
varustettujen viestien perään.
Esimerkki: Kansiossa FOLDER01 olevan viestin nro 3
siirtäminen kansioon FOLDER03
Viesti siirretään kohdekansioon.
Viestit lajitellaan äänityspäivän
ja -ajan mukaiseen järjestykseen.
Jatkuvalla toistolla toistettavan
jakson alkukohta (A) on nyt
asetettu. Näytölle ilmestyy
ilmaisin “A-B B?”.
2
Viesti 2
Viesti 1
Viesti 4
Voit siirtää äänitetyt viestit toiseen kansioon. Siirtäessäsi
viestin toiseen kansioon, edellisessä kansiossa oleva
alkuperäinen viesti poistetaan.
4
Ennen poistoa
Aseta “Play Mode” -asetukseksi valikosta “One MSG” tai “Cont Play”.
Paina valikkotilan sulkemiseksi xSTOP -painiketta.
Viestin siirtäminen eri kansioon
— Siirtämistoiminto
Kohdistin siirtyy
editointivalikkoon (Edit).
Kun äänitys on kerran poistettu, et pysty enää palauttamaan sitä.
Normaalin toiston jatkaminen
6
1
2
Asetus on nyt tehty valmiiksi.
Kansion poistaminen
Jaetun viestin toistaminen
Paina v tai v -painiketta saadaksesi esiin viestinumeron,
koska jaetuilla viesteillä on kaikilla omat numeronsa.
Huomautus
Viesti 1
Valitse käytettävä
prioriteettimerkkimäärä
painikkeilla v/V .
Viestin numerot kasvavat.
2
Viestien poistaminen yksi kerrallaan
Viestiä toistaessasi voit asettaa jatkuvalla toistolla
toistettavan jakson alku- (A) ja loppukohdat (B).
Viesti 3
Viesti 3
“MagicGate” on kopiosuojatekniikka MagicGate Memory
Stick -muistikortteja ja sen kanssa yhteensopivia tuotteita
varten. Tämä sanelin ei tue MagicGate-standardia, eikä sillä
voi lukea tai kirjoittaa MagicGate -kopiosuojakoodattua
dataa.
Kansioille on annettu automaattisesti kahdesta
numerosta koostuvalla luvulla tai kirjaimilla varustettu
nimi, kuten “FOLDER04“ tai “FOLDERAB“, mutta voit
antaa kansioille nimen oman valintasi mukaisesti
mallinimiä käyttämällä.
Huomautus
Huomautuksia
Viestin toistaminen
Määrätyn kohdan toistaminen jatkuvalla
toistolla — Jakson A-B jatkuva toisto
Viesti 2
Viesti 2
Sulje valikkotila xSTOP painikkeella.
Asetus on nyt tehty valmiiksi.
Kansion nimen vaihtaminen
Paina Nx-painiketta.
Viesti jaetaan.
Viesti jaetaan.
Viestien poistaminen
Viestin toistaminen jatkuvalla
toistolla — Jatkuva toisto
Viesti 3
• Jos painat DIVIDE-painiketta toiston aikana:
Viesti jaetaan kahteen siitä
kohdasta, jossa painoit
painiketta, ja “Dividing”ilmaisin tulee esiin 3 sekunniksi.
Seuraavien viestien numerot
kasvavat yhdellä.
Viesti 1
7
Valitse kansiokuvake v/V/
b/B -painikkeilla.
Valitsemastasi kansiokuvakkeesta riippuen joillakin
kuvakkeilla ei ole nimeä. Kansiokuvakkeita tai -nimiä
editoidessasi niiden välinen kytkentä häviää.
Valitse “Priority”
painikkeilla v/V ja paina
Nx -painiketta.
5
Voit jakaa viestin äänitystauon aikana.
Hälytyksen keskeyttämiseksi
Paina xSTOP -painiketta hälytysäänen soidessa. Voit mykistää
hälytyksen myös HOLD-toiminnon ollessa käytössä.
Kasettinauhuri tms.
Viesti 2
Mikä on “MagicGate”?
5
Kansio varustetaan valitulla
kuvakkeella ja siihen
liittyvällä nimellä.
Huomautus
1 Valitse vuosilukemat
painikkeella v tai V ja
paina Nx -painiketta.
Minuuttilukemat alkavat
vilkkua.
minipistoke
(stereo)
Paina b (MENU) ja valitse
(Edit) painamalla v/V
ja paina sitten Nx.
Prioriteettimerkeillä
varustetut viestit
Paina v/V -painikkeita
valitaksesi “Yes” ja paina
sen jälkeen Nx painiketta.
Poistamisen peruuttaminen
Paina xSTOP -painiketta ennen kohtaa 4.
Aseta hälytyksen kellonaika.
Paina Nx -painiketta.
Valitse v/V -painikkeilla
“Icon” ja paina Nx painiketta.
Kansiokuvakkeen valintaikkuna
tulee esiin.
Ota esiin viesti, johon haluat
lisätä prioriteettimerkkejä.
Prioriteettimerkkien
asetusikkuna tulee esiin.
Valitse “Erase AllMSG”
painikkeilla v/V ja paina
Nx -painiketta.
Kaikki kansioon äänitetyt
viestit poistetaan. Itse
kansiota ei
kuitenkaanpoisteta.
6
6
4
Kansion editointi-ikkuna
tulee esiin.
Huomautus
Viestin jakaminen
Ulkopuolisella mikrofonilla tai
muun laitteen avulla äänittäminen
2
Vahvistusikkuna tulee esiin.
Valitse viikonpäivä
painikkeella v tai V ja
paina Nx -painiketta.
Paina xSTOP -painiketta äänityksen keskeyttämiseksi.
Ulkoinen
stereomikrofoni (ei
sisälly
toimitukseen)
1
Kohdistin siirtyy painetun
painikkeen osoittamaan
suuntaan (v/V/b/B). Jos pidät
jompaakumpaa painikkeista v/
V painettuina, voit vierittää
sivuja.
• “Memory Stick” : “Memory Stick” -muistikortille voi
tallentaa kaikentyyppistä dataa, paitsi MagicGatekopiosuojatekniikkaa edellyttävää.
• Memory Stick -muistikortissa (MagicGate/HighSpeed Transfer -yhteensopiva) : “Memory Stick”
(MagicGate/High-Speed Transfer -yhteensopiva)
käytetään MagicGate-kopiosuojatekniikkaa, ja se tukee
huippunopeaa datansiirtoa. Sitä voidaan käyttää
kaikissa Memory Stick -yhteensopivissa laitteissa.
(Datansiirtonopeus riippuu Memory Stick yhteensopivasta laitteesta.)
• “MagicGate Memory Stick” : “MagicGate Memory
Stick ” -muistikortissa käytetään MagicGatekopiosuojatekniikkaa.
• “Memory Stick-ROM” : “Memory Stick-ROM” on vain
luettavissa oleva, dataa sisältävä Memory Stick -muistikortti.
Et voi tallentaa sille dataa tai poistaa sitä siitä.
Kohdistin siirtyy
editointivalikkoon (Edit).
Esiin tulee ikkuna kansion
kaikkien viestien poistamista
varten.
Toiston suorittamiseksi
kerran viikossa
Kytke ulkopuolinen mikrofoni m (mikrofoni) -liitäntään.
Jos kytket laitteeseen ulkoisen mikrofonin, laitteen
sisäänrakennettu mikrofoni kytkeytyy automaattisesti
päältä. Jos laitteeseen kytketään plug-in-powertyyppinen mikrofoni, virtaa syötetään automaattisesti
sanelimesta tähän mikrofoniin.
Äänitetyt viestit asetetaan tavallisesti äänitysjärjestyksen
mukaiseen järjestykseen.
Lisäämällä prioriteettimerkit (v) tärkeisiin viesteihin voit
järjestää viestit tärkeysjärjestykseen. Prioriteettitasoja on
4, “vvv” (tärkein), “vv”, “v” ja “Ei
prioriteettimerkkiä”. Voit asettaa prioriteettimerkit sekä
pysäytys- että toistotilassa.
Kohdistin siirtyy
poistovalikkoon (Erase)
2 Valitse vuosilukemat
painikkeella v tai V ja
paina Nx -painiketta.
Kuukausilukemat ovat nyt
valittavissa.
3 Valitse järjestyksessä
kuukausi ja päivä.
Paina ilmaisimen “Add REC?”
tai “Overwrite?” näkyessä
näytöllä uudelleen zXREC/
PAUSE -painiketta.
3
Poistamisen peruuttaminen
Paina xSTOP -painiketta ennen kohtaa 5.
Viestin osan poistaminen
Jaa ensin viesti ja suorita sen jälkeen tämän jakson
kohdat viestin poistamiseksi.
Toiston suorittamiseksi
haluttuna päivänä
1 Paina Nx -painikkeita,
kun “DATE” on valittu.
Vuosilukemat on nyt
valittavissa.
Lisätty päälleäänittävä äänitys viestissä 3
1
Prioriteettimerkkien lisääminen
— Prioriteettimerkkitoiminto
Voit poistaa kaikki kansioon tallennetut viestit.
Viesti 4
Viesti 3
Ota esiin viesti, johon
haluat asettaa hälytyksen.
Paina normaalinäyttöön
palataksesi xSTOP -painiketta.
Jäljellä olevat viestit saavat
uuden numeron. (Jos
esimerkiksi poistat viestin
nro 3, viesti nro 4 saa uuden
numeron 3. Kun
poistaminen on suoritettu
loppuun, laite pysähtyy
seuraavan viestin alkuun.)
Kansion kaikkien viestien poistaminen
Viesti 4
Viesti 3
6
Past date and time. (Jo mennyt päiväys ja
kellonaika)
• Olet asettanut hälytyksen jo menneelle päiväykselle ja
kellonajalle. Aseta hälytys tulevalle päiväykselle ja
kellonajalle.
Please format with the unit. (Alusta tällä laitteella.)
• Et voi käyttää toisilla laitteilla alustettua Memory Stick muistikorttia. Alusta Memory Stick -muistikortti valikon
“Format”-toiminnolla.
Power Supply Problem (Ongelmia virransyötössä)
Digitaalisanelin
USB-liitäntäkaapeli
(sisältyy toimitukseen)
PC
Kun sanelin on kytketty PC:hen, viesti “PC Connect”
ilmestyy näyttöön, ja tietokoneesi pystyy tunnistamaan
digitaalisanelimen
Vihje
Kun kytket sanelimen PC:hen, sanelimen sisäänrakennettu muisti
tunnistetaan digitaalisanelimena ja Memory Stick -muistikortti
tunnistetaan siirrettävänä levynä. Voit Windows Exploreria
(Resurssienhallinta) käyttämällä näyttää sisäänrakennettuun
muistiin tai Memory Stick -muistikortille tallennetut tiedot. Viestiä
toistettaessa, editoitaessa tai tallennettaessa käytä kuitenkin
toimitettua Digital Voice Editor -ohjelmistoa.
Sanelimen kellon automaattinen asettaminen aikaan
Aseta valikosta “Date&Time” -asetukseksi “Automatic”
ja kytke laite PC:hen sen jälkeen kun Digital Voice Editorohjelmisto on käynnistynyt. Sanelimen kello asettuu
automaattisesti aikaan PC:n kellon mukaisesti.
• Sanelimeen on kytketty sen kanssa yhteensopimaton
verkkolaite. Tarkista, että käytät sanelimeen sopivaa
verkkolaitetta (ei sisälly toimitukseen). Tai aseta paristot
paikalleen.
Replace Batteries (Vaihda paristot)
• Paristot ovat loppumassa. Vaihda paristot uusiin.
Read-only Memory Stick (Vain luettava Memory
Stick -muistikortti)
• Memory Stick -muistikortti on asetettu “Read-only“-tilaan.
Et voi editoida tai poistaa viestejä “Read-only“-tilassa
olevalta Memory Stick -muistikortilta. Vaihda “Read-only”asetus.
System Error (Järjestelmävika)
• Digitaalisanelin ei voinut käyttää muistia, koska muistissa tai
järjestelmässä on jotakin vikaa.
Tekniset tiedot
Tallennusmedia
Sisäänrakennettu flash-muisti 32 MB/“Memory
Stick Duo”, Stereo/Monoäänitys
Äänitysaika
• ST:
1 tunti 25 minuuttia
• STLP: Noin 2 tuntia 45 minuuttia
• SP:
Noin 4 tuntia 20 minuuttia
• LP:
Noin 11 tuntia 45 minuuttia
Taajuusalue
• ST:
60–13 500 Hz
• STLP: 60–7 000 Hz
• SP:
60–7 000 Hz
• LP:
60–3 500 Hz
Kaiutin
noin 2,8 cm halk.
Antoteho 350 mW Tulo/Lähtö
• Mikrofoniliitäntä (minijakki, stereo)
– tuloliitäntä “plug in power” -mikrofonille,
minimitulotaso 0,6 mV, 3 kilo-ohmin tai
pienempi-impedanssinen mikrofoni
• Kuulokeliitäntä (minijakki, stereo)
– lähtöliitäntä 8–300 ohmin kuulokkeille
• USB-liitin
• “Memory Stick Duo” -korttipaikka
• DC IN 3V -liitäntä
Toistonopeuden säätö (DPC)
+100 – -50 %
Virtalähteet
Kaksi LR03 (AAA-koko) -alkaliparistoa: 3 voltin
tasavirta
Mitat (l/k/s) (ilman ulkonevia osia ja säätimiä)
36,6 × 107,5 × 16,9 mm
Paino (paristojen kanssa)
96 g
Toimitetut lisätarvikkeet
Käyttöohjeet (Digitaalisanelin
(1) Sovellusohjelmisto (1))
Stereokuulokkeet (1)
USB-liitäntäkaapeli (1)
Sovellusohjelmisto (CD-ROM) (1)
LR03 (AAA-koko) alkaliparistot (2)
Kantopussi (1)
Dragon NaturallySpeaking® Preferred (Version 8.0)
CD-ROM(1) toimitettu vain laitteen ICD-MX20VTP
mukana, jota myydään USA:ssa
Valinnaiset lisätarvikkeet
Stereokuulokkeet MDR-EX71SL, MDR-E931LP/
Aktiivikaiutin SRS-T88, SRS-T80/
Elektreettikondensaattorimikrofoni ECM-CS10,
ECM-TL1/Audiojohto RK-G134HG, RK-G135HG,
RK-G136HG, RK-G139HG (paitsi Eurooppa)/
Verkkolaite AC-E30HG (paitsi Korean, Kiinan
kansantasavallan, Australian, ja Uuden-Seelannin
mallit),/“Memory Stick Duo” MSH-M32N (32 MB),
MSH-M64N (64 MB), MSH-M128N (128 MB)/
“Memory Stick PRO Duo” MSX-M256S (256 MB),
MSX-M1GST (1 GB)/Huippunopea “Memory Stick
PRO Duo” MSX-M256N (256 MB), MSX-M512N (512
MB), MSX-M1GN (1 GB), MSX-M2GN (2 GB) /PCkorttisovitin Memory Stick -muistikortille MSACPC3
Sonya myyvässä liikkeessä ei välttämättä ole kaikkia yllä
lueteltuja lisävarusteita. Kysy lisätietoja myyjältä.
Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
Download PDF

advertising