Sony | PRS-T2 | Sony PRS-T2 Reader™ Pika-asetus- ja aloitusopas

KOM GODT I GANG
Trin 1: Tilslutning af din Reader til computeren
Trin 2: Installation af Reader-software
1. Tilslut din Reader til computeren med det medfølgende USB-kabel.
Din Reader tænder automatisk, og mens den er tilsluttet til computeren,
vil din Reader begynde opladning.
Sådan installeres på Windows-computere:
Fra computeren, klik på menuen “Start”  “Computer” (“Denne computer”
for Windows XP-brugere)  dobbeltklik på drevet “SETUP”  dobbeltklik på
“Setup Reader for PC”.
Startvejledning
Pika-aloitusopas
Sådan installeres på Mac-computere:
Når din Reader er sluttet til din Mac, vises drevene “SETUP” og “READER”
på skrivebordet. Dobbeltklik på drevet “SETUP”  dobbeltklik på “Setup
Reader for Mac”.
Indikator for opladning/optaget
Slut til din computer
Bemærk
Hvis
den omgivende temperatur er for kold eller varm for at din Reader kan
lade op, skal du justere rummets temperatur til mellem 5°C og 35°C, trække
USB-kablet ud og sætte det i igen.
Tip
Indikatoren
Der
er to instruktionsvejledninger til rådighed for dig. Gennemgå
venligst denne Startvejledning. For mere detaljerede oplysninger kan
Brugervejledning findes i [Bookshelves]  [Books] på skærmen
[Startside] på din Reader™.
Saat viitteeksi kaksi opaskirjaa. Käy lävitse tämä pika-aloitusopas.
Yksityiskohtaista tietoa on Käyttöohjeet-kohdassa, joka sijaitsee
Reader™-laitteen [Koti]-näytön kohdassa [Bookshelves]  [Books].
for opladning/optaget lyser rødt under opladning. Fuld opladning
kan tage op til 2,5 timer.
Indtil din Reader bliver parat, blinker indikatoren for opladning/optaget muligvis
rødt 3 gange, hvis du trykker på knappen  (Power).
Hvis du vil bruge din Reader, mens den oplader et helt afladt batteri, anbefaler
vi, at du bruger vekselstrømsadapteren PRSA-AC10 eller PRSA-AC1A (sælges
separat).
Når computeren er i dvaletilstand eller slukket, skal du fjerne USB-kablet fra din
Reader for at bibeholde opladningen i batteriet.
2. Udfør grundindstillinger på din Reader.
Indstil [Menu Language], [Country / Region], og [Date & Time Settings]
blandt de viste muligheder.
Når indstillingerne er udført, vises [Do you want the computer to
recognize this device?] på din Reader.
Tryk på [Yes] for at installere programmet Reader for PC™ eller Reader
for Mac™ eller overføre indhold.
Tryk på [No] for at bruge din Reader uafhængigt af computeren.
Opladning fortsætter, mens USB-kablet er tilsluttet.
Bemærk
Meddelelsen
[Do you want the computer to recognize this device?] vises, når
en USB-kabelforbindelse oprettes.
©2012 Sony Corporation / Printed in China
PORTE OG KNAPPER
Trin 4: Deltag i et Wi-Fi-netværk
METODE A: En WPS-kompatibel Wi-Fi-router med WPS-knap
METODE D: Tilslutning til et tilgængeligt Wi-Fi-netværk
Din Reader skal konfigureres, så den kan sluttes til et Wi-Fi-netværk og få
trådløs internetadgang.
Bemærk: Du skal sikre dig, at din Reader viser skærmen [Wi-Fi Settings].
Ellers skal du følge trinene under GENERELLE INSTRUKTIONER først.
1. Tryk på [WPS Push-Button Configuration].
2. Tryk på [Start].
3. Tryk på WPS-knappen på din Wi-Fi-router inden for 2 minutter.
4. Når din Reader-skærm viser, at opsætningen er fuldført, skal du trykke
på [OK].
Bemærk: Du skal sikre dig, at din Reader viser skærmen [Wi-Fi Settings].
Ellers skal du følge trinene under GENERELLE INSTRUKTIONER først.
INTERNET
INTERNET
METODE B: En WPS kompatibel Wi-Fi-router med PIN-input
Følg vejledningen på skærmen for at udføre installationen af din
Reader-software.
Trin 3: TILFØJELSE AF INDHOLD
Du kan overføre indhold direkte ved at trække og slippe det til computeren.
For detaljer om, hvordan du overfører indhold ved hjælp af din Readersoftware, skal du klikke på Help-menuen på din Reader-software.
1. Slut din Reader til computeren med det medfølgende USB-kabel.
2. Når [Do you want the computer to recognize this device?] vises, skal
du trykke på [Yes] for at overføre indholdet.
3. For Windows-brugere, klik på menuen “Start”  “Computer” 
dobbeltklik på drevet “READER”, og træk og slip dataene til drevet
“READER”.
For Mac-brugere, dobbeltklik på drevet “READER”, og træk og slip
derefter dataene til drevet “READER”.
4. Når overførslen er udført, skal du bruge computerens funktion Sikker
fjernelse af hardware, før du fjerner USB-kablet fra din Reader og
computeren.
Følg først de GENERELLE INSTRUKTIONER nedenfor, læs så til din
metode for yderligere instruktioner.
GENERELLE INSTRUKTIONER
1. Tryk på [Applications]  [Settings]  [Wireless Network Settings] på din
Reader.
2. Tænd for Wi-Fi ved at trykke på [Wi-Fi].
3. Tryk på [Wi-Fi Settings] for at få vist skærmen [Wi-Fi Settings].
Følgende spørgsmål bestemmer den mest egnede måde at tilslutte din
Reader til et Wi-Fi-netværk på.
NEJ
1. Anvender du en Wi-Fi-forbindelse i hjemmet?
Metode D
JA
2. Er din Wi-Fi-router WPS*kompatibel?
NEJ
Metode C
JA
3. Har din Wi-Fi-router en WPS-knap?
NEJ
Metode B
JA
Metode A
* WPS: Wi-Fi-beskyttet opsætning
Bemærk: Du skal sikre dig, at din Reader viser skærmen [Wi-Fi Settings].
Ellers skal du følge trinene under GENERELLE INSTRUKTIONER først.
1. Tryk på [Add Wi-Fi Network].
2. Tryk på [WPS PIN Method].
3. Tryk på [Start]. En PIN (personligt identifikationsnummer) vil blive vist
på skærmen på din Reader.
4. Indtast PIN-kode i din Wi-Fi-router. Læs din routers brugsanvisning for
at få yderligere oplysninger.
5. Når du har indtastet din PIN-kode, skal du trykke på [OK]. Efter kort tid
opretter din Reader automatisk forbindelse til det trådløse netværk.
METODE C: Tilslutning til en Wi-Fi-router, der ikke understøtter WPS
Bemærk: Du skal sikre dig, at din Reader viser skærmen [Wi-Fi Settings].
Ellers skal du følge trinene under GENERELLE INSTRUKTIONER først.
Tjek, om Wi-Fi-routeren, der skal tilsluttes, kræver en adgangskode.
Adgangskoden kaldes muligvis en WEP-nøgle/WPA-nøgle/
krypteringsnøgle/netværksnøgle eller tilsvarende.
1. Tryk på [Scan] for at få vist en liste over alle tilgængelige
Wi-Fi-netværk.
2. Find og peg på din Wi-Fi routers SSID (Service Set Identifier) på listen
over [Wi-Fi Networks].
3. Hvis du bliver bedt om en adgangskode, skal du trykke på
indtastningsområdet og skrive din adgangskode ved hjælp af
skærmtastaturet.
4. Tryk på [Connect].
Tjek, om det tilgængelige Wi-Fi-netværk kræver et brugernavn og en
adgangskode. Adgangskoden kaldes muligvis en WEP-nøgle/WPA-nøgle/
krypteringsnøgle/netværksnøgle eller tilsvarende.
1. Tryk på [Scan] for at få vist en liste over alle tilgængelige
Wi-Fi-netværk.
2. Find og peg på din Wi-Fi routers SSID (Service Set Identifier) på listen
over [Wi-Fi Networks].
3. Hvis du bliver bedt om en adgangskode, skal du trykke på
indtastningsområdet og skrive din adgangskode ved hjælp af
skærmtastaturet.
4. Tryk på [Connect].
5. Programmet [Browser] starter muligvis automatisk. Ellers skal du starte
browseren manuelt ved at trykke på knappen (Hjem), trykke på
[Applications] og derefter trykke på [Browser].
6. Browserskærmen kan vise yderligere oplysninger til færdiggørelse af
tilslutningen. Følg instruktionerne, hvor det er muligt.
Manuel indstilling af en Wi-Fi-forbindelse
Bemærk: Du skal sikre dig, at din Reader viser skærmen [Wi-Fi Settings].
Ellers skal du følge din Wi-Fi-routers GENERELLE INSTRUKTIONER først.
1. Tryk på [Add Wi-Fi Network].
2. Tryk på [Manual Registration].
3. Tryk på indtastningsområdet for [SSID] og skriv ved hjælp af
skærmtastaturet.
4. Tryk på menuen [Security Method] (standardværdi [Open]) og tryk på
den understøttede sikkerhedstype.
5. Tryk på [Save].
6. Tryk på det gemte netværk SSID på listen over [Wi-Fi Networks] på
skærmen [Wi-Fi Settings].
7. Hvis du bliver bedt om en adgangskode, skal du trykke på
indtastningsområdet og skrive din adgangskode ved hjælp af
skærmtastaturet.
8. Tryk på [Connect].
Berøringsskærm
Bladring
Startside
Tilbage
Menu
Slot til
microSD-kort
Indikator for opladning/optaget
Afbryderknap (tryk på denne
knap for at tænde/slukke)
Micro USB-port
Knappen RESET
Stylus-pennen, der følger med din Reader, kan gøre det lettere at betjene
berøringsskærmen.
Tryk på ikonet [Applications] på skærmen for at åbne programskærmen.
Hjælp & support
Ohje & tuki
KÄYTÖN ALOITTAMINEN
For mere detaljerede oplysninger
om dette produkt og de anførte
funktioner henvises til
Brugervejledning, som findes i
[Bookshelves]  [Books] på
skærmen [Startside] på din Reader.
Yksityiskohtaista tietoa tästä
tuotteesta ja luetelluista
ominaisuuksista on Käyttöohjeetkohdassa, joka sijaitsee Readerlaitteen [Koti]-näytön kohdassa
[Bookshelves]  [Books].
Vaihe 1: Readerin liittäminen tietokoneeseen
Vaihe 2: Reader-ohjelmiston asentaminen
1. Liitä Reader tietokoneeseen oheisella USB-kaapelilla.
Reader kytkeytyy automaattisesti päälle ja Readerin lataaminen alkaa,
kun se kytketään tietokoneeseen.
Fejlfindingstip
Vinkki vianetsintään
Asennus Windows-tietokoneisiin:
Napauta tietokoneen ”Käynnistä”-valikkoa  ”Tietokone” (”Oma tietokone”
Windows XP -käyttäjille)  kaksoisnapauta ”SETUP”-asemaa 
kaksoisnapauta ”Setup Reader for PC”.
1. Oplad din Reader fuldstændigt.
2. Nulstil Reader.
Asennus Mac-tietokoneisiin:
Kun Reader on liitetty Mac-tietokoneeseen, työpöydälle ilmestyvät asemat
”SETUP”- ja ”READER”. Kaksoisnapauta ”SETUP”-asemaa 
kaksoisnapauta ”Setup Reader for Mac”.
1. Lataa Reader täyteen.
2. Palauta Reader alkutilaan.
Lataus/varattu-merkkivalo
Liitä tietokoneeseen
Huomaa
Tryk forsigtigt på RESET med en
lille nål eller klips.
Tryk på strømknappen, og
opstartsskærmen vises.
Support for kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/eBook/PRS
Du kan downloade
Brugervejledningen på dit sprog på
support PC web.
Paina RESET-painiketta kevyesti
pienellä nastalla tai paperiliittimellä.
Paina (Virta) -painiketta,
aloitusnäyttö aukeaa.
Tietokoneen verkkotuki
http://support.sony-europe.com/eBook/PRS
Voit ladata omankielisen
käyttöohjeen tietokoneen
verkkotuesta.
PORTIT JA OHJAUSTOIMINNOT
Jos
ympäristön lämpötila on liian kylmä tai kuuma Readerin lataamista varten,
säädä huoneen lämpötila 5°C ja 35°C välille ja irrota USB-kaapeli ja kytke se
jälleen.
VINKKEJÄ
Lataus/varattu-merkkivalo
palaa punaisena lataamisen aikana. Lataaminen
täyteen kestää enintään 2,5 tuntia.
Ennen kuin Reader on valmis, lataus/varattu-merkkivalo saattaa vilkkua
punaisena 3 kertaa, jos  (Virta) -painiketta painetaan.
Readerin käyttämiseksi täysin tyhjentyneen akun lataamisen ollessa käynnissä
suositellaan verkkolaitetta PRSA-AC10 tai PRSA-AC1A (myydään erikseen).
Kun tietokone on lepotilassa tai sen virta on katkaistuna, irrota USB-kaapeli
Readerista, jotta varaus säilyy akussa.
2. Tee Readerin alkuasetukset.
Aseta [Menu Language], [Country / Region], ja [Date & Time Settings]
näytettävistä vaihtoehdoista.
Kun asetukset on tehty, Readerin näyttöön tulee [Do you want the
computer to recognize this device?].
Napauta [Yes] asentaaksesi Reader for PC™- tai Reader for Mac™ sovelluksen tai siirtääksesi sisältöä.
Napauta [No], niin voit käyttää Readeria tietokoneesta riippumatta.
Lataaminen jatkuu sillä aikaa kun USB-kaapeli on liitettynä.
Huomaa
Viesti
[Do you want the computer to recognize this device?] tulee näyttöön, kun
USB-kaapeliyhteys on muodostettu.
Vaihe 4: Liity Wi-Fi-verkkoon
Reader-laitteesi on määritettävä, jotta sillä voidaan muodostaa yhteys WiFi-verkkoon internetin langatonta käyttöä varten.
INTERNET
INTERNET
Voit siirtää sisältöä suoraan tietokoneellesi vetämällä ja pudottamalla.
Saat tietoja sisällön siirtämisestä Reader-ohjelmistolla klikkaamalla Readerohjelmiston Ohje-valikkoa.
1. Liitä Reader tietokoneeseen oheisella USB-kaapelilla.
2. Kun näyttöön tulee [Do you want the computer to recognize this
device?], napauta [Yes] sisällön siirtämistä varten.
3. Windows-käyttäjien on klikattava ”Käynnistä”-valikkoa  ”Tietokone” 
kaksoisklikattava ”READER”-asemaa ja sitten vedettävä ja pudotettava
data ”READER”-asemaan.
Mac-käyttäjien on kaksoisklikattava ”READER”-asemaa ja sitten
vedettävä ja pudotettava data ”READER”-asemaan.
4. Kun siirto on valmis, käytä tietokoneen Poista laite turvallisesti toimintoa ennen USB-kaapelin irrottamista Readerista ja tietokoneesta.
TAPAUS D: Yhteyden muodostaminen käytettävissä olevaan
Wi-Fi-verkkoon
Huomautus: Varmista, että Reader näyttää [Wi-Fi Settings]-ruudun. Suorita
muutoin ensin edellä olevissa YLEISISSÄ OHJEISSA olevat vaiheet.
1. Napauta [WPS Push-Button Configuration].
2. Napauta [Start].
3. Paina Wi-Fi-reitittimen WPS-painiketta 2 minuutin kuluessa.
4. Sitten kun Reader-näyttö ilmaisee, että asennus on valmis, napauta
[OK].
Huomautus: Varmista, että Reader näyttää [Wi-Fi Settings]-ruudun. Suorita
muutoin ensin edellä olevissa YLEISISSÄ OHJEISSA olevat vaiheet.
Tarkista, tarvitaanko käytettävissä olevaan Wi-Fi-verkkoon käyttäjänimi ja
salasana. Salasana voi olla myös nimeltään WEP-avain/WPA-avain/
salausavain/verkkoavain tai vastaava.
1. Tuo kaikkien käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen luettelo näyttöön
napauttamalla [Scan].
2. Etsi ja napauta Wi-Fi-reitittimen SSID-tunnusta (langattoman verkon
tunnus) [Wi-Fi Networks]-luettelosta.
3. Jos näyttöön tulee salasanaa pyytävä kehote, napauta syöttöaluetta ja
kirjoita salasana näytön näppäimistöä käyttämällä.
4. Napauta [Connect].
5. [Browser]-sovellus saattaa käynnistyä automaattisesti. Käynnistä
selainsovellus muutoin manuaalisesti: paina (Koti) -painiketta,
napauta [Applications] ja napauta [Browser].
6. Selainikkunassa saattaa olla lisätietoja, miten yhteyden muodostaminen
suoritetaan loppuun. Jos sovellettavissa, noudata ohjeita.
TAPAUS B: WPS-yhteensopiva Wi-Fi-reititin PIN-syötöllä
Suorita Reader-ohjelmiston asennus loppuun seuraamalla näyttöön tulevia
ohjeita.
Vaihe 3: SISÄLLÖN LISÄÄMINEN
TAPAUS A: WPS-yhteensopiva Wi-Fi-reititin WPS-painikkeella
varustettuna
Noudata ensin seuraavia YLEISIÄ OHJEITA ja katso sitten oma
tapauksesi jatko-ohjeita varten.
YLEISET OHJEET
1. Napauta Readerista [Applications]  [Settings]  [Wireless Network
Settings].
2. Kytke Wi-Fi päälle napauttamalla [Wi-Fi].
3. Tuo [Wi-Fi Settings] näyttöön napauttamalla [Wi-Fi Settings].
Määrität seuraavien kysymysten avulla kaikkein sopivimman tavan, jolla
Reader muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon.
EI
1. Käytätkö Wi-Fi-kotiyhteyttä?
Tapaus D
KYLLÄ
2. Onko Wi-Fi-reitittimesi WPS*-yhteensopiva?
EI
Tapaus C
KYLLÄ
3. Onko Wi-Fi-reitittimessä WPS-painike?
KYLLÄ
Tapaus A
EI
Tapaus B
*WPS: Wi-Fi Protected Setup
(langattoman verkon
suojaustekniikka)
Huomautus: Varmista, että Reader näyttää [Wi-Fi settings]-ruudun. Suorita
muutoin ensin edellä olevissa YLEISISSÄ OHJEISSA olevat vaiheet.
1. Napauta [Add Wi-Fi Network].
2. Napauta [WPS PIN Method].
3. Napauta [Start]. PIN (Personal Identification Number) tulee Readerlaitteen näyttöön.
4. Syötä PIN Wi-Fi-reitittimeen. Lisätietoja on reitittimen käyttöohjeessa.
5. Kun PIN on syötetty, napauta [OK]. Reader muodostaa hetken kuluttua
automaattisesti yhteyden langattomaan verkkoon.
TAPAUS C: Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-reitittimeen ilman
WPS-tukea
Huomautus: Varmista, että Reader näyttää [Wi-Fi Settings]-ruudun. Suorita
muutoin ensin edellä olevissa YLEISISSÄ OHJEISSA olevat vaiheet.
Tarkista, vaatiiko Wi-Fi-reititin, johon yhteys muodostetaan, salasanan.
Salasana voi olla myös nimeltään WEP-avain/WPA-avain/salausavain/
verkkoavain tai vastaava.
1. Tuo kaikkien käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen luettelo näyttöön
napauttamalla [Scan].
2. Etsi ja napauta Wi-Fi-reitittimen SSID-tunnusta (langattoman verkon
tunnus) [Wi-Fi Networks]-luettelosta.
3. Jos näyttöön tulee salasanaa pyytävä kehote, napauta syöttöaluetta ja
kirjoita salasana näytön näppäimistöä käyttämällä.
4. Napauta [Connect].
Kosketusnäyttö
Sivun kääntö
Koti
Takaisin
Valikko
Wi-Fi-yhteyden asennus manuaalisesti
Huomautus: Varmista, että Reader näyttää [Wi-Fi Settings]-ruudun. Suorita
muutoin ensin Wi-Fi-reitittimesi YLEISISSÄ OHJEISSA olevat vaiheet.
1. Napauta [Add Wi-Fi Network].
2. Napauta [Manual Registration].
3. Napauta [SSID]-syöttöaluetta ja syötä tunnus näytön näppäimistöä
käyttämällä.
4. Napauta [Security Method]-valikkoa (oletusarvo on [Open]) ja napauta
tuettua suojaustapaa.
5. Napauta [Save].
6. Napauta tallennettua verkon SSID:tä [Wi-Fi Settings]-näytön [Wi-Fi
Networks]-luettelosta.
7. Jos näyttöön tulee salasanaa pyytävä kehote, napauta syöttöaluetta ja
kirjoita salasana näytön näppäimistöä käyttämällä.
8. Napauta [Connect].
microSDkorttipaikka
Lataus/varattu-merkkivalo
Virta-painike
(Kytke painamalla päälle/pois)
Micro USB -liitin
RESET-painike
Kosketusnäyttöä saattaa olla mukavampi käyttää Reader-laitteen mukana
tulleen digitointikynän avulla.
Sovellusten näyttö avataan napauttamalla sivulla olevaa kuvaketta
[Applications].
Download PDF

advertising