Sony | VGC-LT1S | Sony VGC-LT1S Sorun Giderme Kılavuzu

Belgeler
Aşağıdaki belgeler Sony VAIO® bilgisayarınızda bulunur.
Basılı Belgeler
❑
❑
❑
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
VAIO’nuzu paketten çıkarıp çalıştırana kadar olan süreci açıklar.
Sorun Giderme ve Kurtarma Kılavuzu (bu kitapçık)
Genel sorunların ve bilgisayar arızalarının çözümlerini, verilerinizin
yedekleme kopyasını nasıl oluşturulacağına ve bilgisayar sisteminizi
nasıl kurtarılacağına yönelik bir açıklamayı ve destek bilgi
kaynaklarını içerir.
Yönetmelikler, Garanti, Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ve
Hizmet Desteği
Sony Garanti koşulları, Güvenlik yönetmelikleri, Modem
yönetmelikleri, Kablosuz LAN yönetmelikleri, Kablosuz WAN
yönetmelikleri, Bluetooth yönetmelikleri, Son Kullanıcı Yazılım
Lisans Sözleşmesi ve Sony Destek hizmetleri bilgilerini içerir.
Basılı Olmayan Belgeler
❑
Kullanım Kılavuzu
Bilgisayarınızın özelliklerini açıklar. Ayrıca, genel sorunları çözmeye
yönelik bilgilerin yanı sıra bilgisayarınızla gelen yazılım programları
hakkında bilgiler de içerir. Kullanım Kılavuzu, kolayca göz
atabileceğiniz ve çıktısını alabileceğiniz PDF biçiminde verilmiştir.
Ekran kılavuzunu görüntülemek için:
1 Masaüstündeki VAIO User Guide simgesini çift tıklayın.
2 Dilinize yönelik klasörü açın.
3 Okumak istediğiniz kılavuzu seçin.
❑
Teknik Özellikler
Çevrimiçi Teknik Özellikler, VAIO bilgisayarınızın donanım ve
yazılım yapılandırmalarını tanımlar.
Çevrimiçi Teknik Özellikler’i görüntülemek için:
1 İnternet’e bağlanın.
2 http://www.vaio link.com adresindeki Sony çevrimiçi destek
Web sitesine gidin.
Önemli
Bilgisayarla birlikte kurtarma diskleri verilmediği için, bilgisayar
kullanıma hazır olduktan hemen sonra kurtarma diskleri oluşturmanız
kesinlikle önerilir.
Kurtarma disklerini oluşturmaya yönelik talimatlar için, “Kendi kurtarma
disklerinizi oluşturma” sayfa 16.
Içindekiler
Belgeler ..................................................................... 2
Basılı Belgeler.............................................................................. 2
Basılı Olmayan Belgeler ................................................................ 2
Önemli ........................................................................................ 2
Kılavuza giriş............................................................... 5
Sorun Giderme
Sorun Giderme ........................................................... 8
Bilgisayar .................................................................................... 8
Bilgisayarım başlatılamıyorsa ne yapmam gerekir? ................... 8
Bilgisayarımı açtığımda bir BIOS hatası görünüyorsa
ne yapmam gerekir?....................................................... 9
Güç göstergesi (Yeşil) yanıyor, ancak ekranım açılmıyorsa
ne yapmam gerekir?..................................................... 10
Bilgisayarım veya yazılımım yanıt vermemeye başlarsa
ne yapmam gerekir?..................................................... 10
Pil göstergesi yanıp sönüyor ve bilgisayarım
başlatılamıyorsa ne yapmam gerekir?............................. 10
Pil takımının uyumlu olmadığını veya düzgün biçimde
takılmadığını bildiren bir ileti penceresi beliriyor ve
bilgisayarım Hazırda Bekleme moduna giriyorsa
ne yapmam gerekir?..................................................... 11
Bilgisayarımı açtığımda Windows bir ileti veriyor ve
başlatılamıyorsa ne yapmam gerekir?............................. 11
BIOS parolamı hatırlayamıyorsam ne yapmam gerekir?........... 11
Sistem Güvenliği ........................................................................ 12
Virüs gibi güvenlik tehditlerine karşı bilgisayarımı nasıl
koruyabilirim? .............................................................. 12
Antivirüs yazılımımı nasıl güncel tutabilirim? ........................... 12
3
VAIO sisteminizi kurtarma
Bilgisayarınızı kullanmadan önce................................. 14
Kendi kurtarma disklerinizi oluşturma........................................... 16
Kurtarma diskleri oluşturmak için: .........................................17
Backup and Restore Center’ı (Yedekleme ve Geri Yükleme Merkezi)
kullanarak verilerinizi yedekleme ve geri yükleme ................... 18
Verilerinizi yedeklemek için:..................................................18
Bir geri yükleme noktası oluşturmak için: ...............................23
VAIO yazılımı ile verilerinizi yedekleme ve geri yükleme .................. 26
Rescue Data (Verileri Kurtarma) ile verilerinizi
yedeklemek için:...........................................................26
VAIO Data Restore Tool (VAIO Verileri Geri Yükleme Aracı)
ile verilerinizi geri yüklemek için: .....................................29
Önceden yüklenen yazılımı ve yazılım sürücülerini geri yükleme...... 30
Reinstall Programs or Drivers’ı (Program veya
Sürücü Yeniden Yükleme) kullanmak için:........................30
Bilgisayar arızaları karşısında ne yapılabilir? ................. 31
Bilgisayarınız düzgün çalışmıyorsa............................................... 31
Windows başlatılıyorsa .........................................................32
Windows başlatılamıyorsa ....................................................33
VAIO sisteminizi kurtarma ........................................... 34
Kurtarma işlemine başlamadan önce ........................................... 34
VAIO sisteminizi Windows’u başlatabildiğiniz
durumlarda kurtarma........................................................... 36
C sürücüsünü geri yüklemek için: ..........................................36
Bilgisayar sisteminizin tamamını geri yüklemek için: ................37
VAIO sisteminizi Windows’u başlatamadığımız
durumlarda kurtarma........................................................... 38
Bölüm boyutlarını değiştirme ...................................... 39
Sabit diski bölümlere ayırma hakkında ......................................... 39
Sabit disk bölümü oluşturma ....................................................... 39
Windows özelliğini kullanarak bölüm oluşturmak için:...............40
Kurtarma diskleri ile bölüm oluşturmak için:............................40
Sabit diskinizdeki tüm verileri silme.............................. 41
Wipe and Erase Data (Verileri Silme ve Temizleme)
ile sabit diskinizdeki tüm verilerinizi silme............................... 41
4
Kılavuza giriş
Kılavuza giriş
Bu kılavuz, aşağıdaki önemli konuları kapsamaktadır:
❑
TR
®
VAIO bilgisayarınızda sorun yaşıyorsanız, çözümler bu kitapçıkta
sorun giderme kılavuzu biçiminde sunulmaktadır. Bkz. “Sorun Giderme”
sayfa 8.
Sorun gidermeye yönelik daha fazla konu, Sony çevrimiçi destek Web
sitesinde bulunmaktadır. http://www.vaio link.com adresini ziyaret edin.
VAIO Link veya yerel Sony bayiinizle doğrudan temasa geçmeden
önce daima bu bölümleri okuyun.
Ayrıca, Windows Yardım ve Destek’i kullanarak daha fazla bilgi
arayabilirsiniz. Windows Yardım ve Destek, bilgisayarınızı kullanmayı
öğrenmenize yardım edecek pratik tavsiyelerin, öğreticilerin ve
tanıtımların bulunduğu kapsamlı bir kaynaktır. İnternet’te bulunanlar da
dahil olmak üzere tüm Windows Yardım kaynaklarını görüntülemek için
Ara özelliğini, Dizin’i veya içindekiler bölümünü kullanın.
Windows Yardım ve Destek’e erişmek için, Başlat
’ı ve Yardım
ve Destek’i tıklayın. Bunun yerine, Microsoft Windows tuşunu basılı
tutarak ve F1 tuşuna basarak da Windows Yardım ve Destek’e
gidebilirsiniz.
❑
Sistemi ve uygulamaları kurtarabilmek, bilgisayarınızı kullanmanın
önemli bir parçasıdır. Sisteminizi kurtarma hakkında bilmeniz
gerekenlerin tümü bu kitapçıkta açıklanmaktadır. Bilgisayarınızı
kullanmadan ve herhangi bir kurtarma işlemi yapmayı denemeden
önce bu bölümü okumanız büyük önem taşır. Bkz. “Bilgisayarınızı
kullanmadan önce” sayfa 14.
5
TR
Sorun Giderme
Sorun Giderme
Bilgisayar
Bilgisayarım başlatılamıyorsa ne yapmam gerekir?
8
❑
Bilgisayarınızın bir güç kaynağına sağlam bir şekilde bağlanmış ve açık
durumda olduğundan emin olun. Güç göstergesinin, gücün açık
olduğunu gösterdiğinden emin olun.
❑
Pil takımının doğru biçimde takılmış ve şarj edilmiş olduğundan emin
olun.
❑
Disket sürücüsünün (varsa) boş olduğundan emin olun.
❑
Bilgisayarınız bir anahtarlı uzatma kablosuna veya kesintisiz güç
kaynağına (UPS) bağlıysa, anahtarlı uzatma kablosunun veya UPS’in
bir güç kaynağına bağlanmış ve açık durumda olduğundan emin olun.
❑
Harici ekran kullanıyorsanız, ekranın bir güç kaynağına bağlanmış ve
açık durumda olduğundan emin olun. Parlaklık ve kontrast
denetimlerinin doğru biçimde ayarlanmış olduğundan emin olun. Daha
fazla bilgi için, ekranınızla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
❑
AC adaptörün bağlantısını kesin ve pil takımını çıkarın. Üç ila beş dakika
bekleyin. Pil takımını yerine takın, AC adaptörü yeniden bağlayın ve
ardından bilgisayarınızı açmak için güç düğmesine basın.
❑
Yoğunlaşma, bilgisayarınızın arızalanmasına neden olabilir. Böyle bir
durumda, bilgisayarı en az bir saat boyunca kullanmayın.
❑
Bilgisayarı satın aldıktan sonra ilave bellek modülü taktıysanız,
bu modülleri çıkarın.
❑
Bilgisayarınızla birlikte verilen Sony AC adaptörü kullanıp
kullanmadığınızı kontrol edin. Güvenliğiniz için, yalnızca Sony
tarafından VAIO bilgisayarınız için verilen gerçek Sony yeniden şarj
edilebilir pil takımını ve AC adaptörü kullanın.
Sorun Giderme
Bilgisayarımı açtığımda bir BIOS hatası görünüyorsa
ne yapmam gerekir?
TR
VGC RM serisi modeller haricindeki tüm modellerde, ekranın alt kısmında
“Press <F1> to resume, <F2> to setup” iletisi belirirse, şu adımları izleyin:
1
F2 tuşuna basın.
BIOS kurulum ekranı belirir. Belirmezse, bilgisayarı yeniden başlatın ve
VAIO logosu belirdiğinde birkaç kez F2 tuşuna basın.
2
Tarihi (ay/gün/yıl) ayarlayın. Enter tuşuna basın.
3
System Time’ı seçmek için m tuşuna basın ve saati (saat: dakika:
saniye) ayarlayın. Enter tuşuna basın.
4
Exit sekmesini seçmek için , tuşuna basın ve ardından F9 tuşuna
basın.
Onay istendiğinde, Enter tuşuna basın.
5
Exit Setup’ı seçin ve Enter tuşuna basın.
Onay istendiğinde, Enter tuşuna basın.
Bilgisayarınız yeniden başlatılır.
Bu durumla sık sık karşılaşıyorsanız, VAIO Link’le temasa geçin.
VGC RM serisi modellerde, ekranın alt kısmında “Press <F1> to resume,
<F2> to setup” iletisi belirirse, şu adımları izleyin:
1
F2 tuşuna basın.
BIOS kurulum ekranı belirir. Belirmezse, bilgisayarı yeniden başlatın ve
VAIO logosu belirdiğinde birkaç kez F2 tuşuna basın.
2
Tab tuşu ve +/ tuşlarını kullanarak tarihi (ay/gün/yıl) ayarlayın.
3
System Time’ı seçmek için m tuşuna basın ve Tab tuşu ile +/ tuşlarını
kullanarak saati (saat: dakika: saniye) ayarlayın.
4
Exit sekmesini seçmek için , tuşuna basın ve ardından Load
Optimal Defaults’u seçip Enter tuşuna basın.
Onay istendiğinde, Y tuşuna basın.
5
Exit Saving Changes’i seçin ve Enter tuşuna basın.
Onay istendiğinde, Y tuşuna basın.
Bilgisayarınız yeniden başlatılır.
Bu durumla sık sık karşılaşıyorsanız, VAIO Link’le temasa geçin.
9
Güç göstergesi (Yeşil) yanıyor, ancak ekranım
açılmıyorsa ne yapmam gerekir?
Şu adımları izleyin:
1
Güç göstergesinin söndüğünden emin olmak için güç düğmesini dört
saniyeden uzun süre basılı tutun. Ardından bilgisayarınızı tekrar açın.
2
Bilgisayar ekranınız hala açılmıyorsa, AC adaptörün bağlantısını kesin,
pil takımını çıkarın ve bilgisayarı bir dakika kadar kullanmayın. Ardından
pil takımını yeniden takın, AC adaptörü bağlayın ve bilgisayarı tekrar
açın.
Bilgisayarım veya yazılımım yanıt vermemeye
başlarsa ne yapmam gerekir?
❑
Bir yazılım uygulaması çalışırken bilgisayarınız yanıt vermemeye
başlarsa, uygulama penceresini kapatmak için Alt+F4 tuşlarına basın.
❑
Alt+F4 tuşları işe yaramazsa, bilgisayarınızı kapatmak için Başlat’ı,
Kilit düğmesinin yanındaki oku
ve Kapat’ı tıklayın.
❑
Bilgisayarınız kapanmazsa, Ctrl+Alt+Delete tuşlarına basın, Kapat
düğmesinin yanındaki oku
ve Kapat’ı tıklayın.
Windows Güvenliği penceresi belirirse, Kapat’ı tıklayın.
Bilgisayarınızın Ctrl+Alt+Delete tuşları veya güç düğmesiyle kapatılması,
kaydedilmemiş verilerin kaybına neden olabilir.
❑
Bilgisayarınız hala kapanmıyorsa, bilgisayar kapanana kadar güç
düğmesini basılı tutun.
❑
AC adaptörü ve pil takımını çıkarın.
❑
Yazılımı yeniden kurmayı deneyin.
❑
Teknik destek için yazılım yayıncısıyla veya belirlenmiş sağlayıcıyla
temasa geçin.
Pil göstergesi yanıp sönüyor ve bilgisayarım
başlatılamıyorsa ne yapmam gerekir?
10
❑
Bu belirtinin nedeni, pil takımının düzgün biçimde takılmamış olması
olabilir. Bu durumu düzeltmek için, bilgisayarınızı kapatın ve pil takımını
çıkarın. Ardından pil takımını tekrar bilgisayara takın. Ayrıntılar için,
ekran Kullanım Kılavuzu’na bakın.
❑
Yukarıdaki işlemi uyguladıktan sonra sorun devam ediyorsa, bu durum
takılan pil takımının bilgisayarınızla uyumlu olmadığı anlamına gelir. Pil
takımını çıkarın ve VAIO Link’le temasa geçin.
Sorun Giderme
Pil takımının uyumlu olmadığını veya düzgün
biçimde takılmadığını bildiren bir ileti penceresi
beliriyor ve bilgisayarım Hazırda Bekleme moduna
giriyorsa ne yapmam gerekir?
❑
Bu belirtinin nedeni, pil takımının düzgün biçimde takılmamış olması
olabilir. Bu durumu düzeltmek için, bilgisayarınızı kapatın ve pil takımını
çıkarın. Ardından pil takımını tekrar bilgisayara takın. Ayrıntılar için,
ekran Kullanım Kılavuzu’na bakın.
❑
Yukarıdaki işlemi uyguladıktan sonra sorun devam ediyorsa, bu durum
takılan pil takımının bilgisayarınızla uyumlu olmadığı anlamına gelir. Pil
takımını çıkarın ve VAIO Link’le temasa geçin.
TR
Bilgisayarımı açtığımda Windows bir ileti veriyor ve
başlatılamıyorsa ne yapmam gerekir?
Açılış parolasını arka arkaya üç kez hatalı girerseniz, Enter Onetime
Password veya Password Check failed iletisi belirir. Açılış parolasını
tekrar arka arkaya üç kez hatalı girerseniz, System Disabled iletisi belirir
ve Windows başlatılmaz. Güç göstergesinin söndüğünden emin olmak için
güç düğmesini dört saniyeden uzun süre basılı tutun. 10 ila 15 saniye
bekleyin, ardından bilgisayarınızı yeniden başlatın ve doğru parolayı girin.
Parolayı girerken, Num lock ve Caps lock göstergelerinin kapalı olup
olmadığını kontrol edin. Kapalı değilse, parolayı girmeden önce göstergeyi
kapatmak için Num Lk tuşuna veya Caps Lock tuşuna basın.
BIOS parolamı hatırlayamıyorsam ne yapmam
gerekir?
BIOS parolasını unuttuysanız, parolayı sıfırlamak için VAIO Link’le temasa
geçin.
Sıfırlama ücreti alınacaktır.
11
Sistem Güvenliği
Virüs gibi güvenlik tehditlerine karşı bilgisayarımı
nasıl koruyabilirim?
Microsoft Windows işletim sistemi, bilgisayarınıza önceden yüklenmiştir.
Bilgisayarınızı virüs gibi güvenlik tehditlerinden korumanın en iyi yolu,
düzenli olarak en son Windows güncelleştirmelerini karşıdan yüklemek ve
bilgisayarınıza yüklemektir.
Önemli Windows güncelleştirmelerini şu şekilde edinebilirsiniz:
Güncelleştirmeleri alabilmeniz için bilgisayarınızın İnternet’e bağlı olması gerekir.
1
İnternet’e bağlanın.
2
Görev çubuğundaki Windows Güvenlik Uyarıları simgesini çift
tıklayın.
3
Otomatik veya zamanlanmış güncelleştirmeleri ayarlamak için
ekrandaki talimatları izleyin.
Antivirüs yazılımımı nasıl güncel tutabilirim?
Norton Internet Security yazılım programınızı Symantec Corporation’ın
en son güncelleştirmeleriyle güncel tutabilirsiniz.
En son güvenlik güncelleştirmesini karşıdan yüklemek ve
bilgisayarınıza kurmak için
12
1
Başlat’ı, Tüm Programlar’ı, Norton Internet Security’yi ve Norton
Internet Security’yi tıklayın.
2
Yazılımı güncelleştirmek için sol bölmedeki öğeyi tıklayın.
3
Güncelleştirmeleri seçmek ve karşıdan yüklemek için ekrandaki
talimatları izleyin.
TR
VAIO sisteminizi kurtarma
Bilgisayarınızı kullanmadan önce
Bu kitapçık sorunları nasıl çözeceğinizi, verilerinizin yedekleme kopyalarını
nasıl oluşturacağınızı ve bilgisayarınızda arızayla karşılaşmanız durumunda
Sony VAIO® bilgisayar sisteminizi aşağıdaki VAIO yazılım uygulamalarıyla
ve Windows özellikleriyle nasıl kurtaracağınızı açıklar.
❑
14
VAIO Recovery Center (VAIO Kurtarma Merkezi)
VAIO Recovery Center (VAIO Kurtarma Merkezi), aşağıdaki VAIO
yazılım uygulamalarını, araçlarını ve Windows özelliklerini içerir:
❑
Rescue Data (Verileri Kurtarma)
Rescue Data (Verileri Kurtarma) yazılımı, sabit diskinizde
depolanan verilerin yedekleme kopyasını oluşturmanızı sağlar.
❑
Wipe and Erase Data (Verileri Silme ve Temizleme)
Wipe and Erase Data (Verileri Silme ve Temizleme) yazılımı, sabit
diskinizdeki tüm verileri silmenizi sağlar.
❑
VAIO Hardware Diagnostics (VAIO Donanım Tanılama)
VAIO Hardware Diagnostics (VAIO Donanım Tanılama) yazılımı,
bilgisayar donanımınızı (CPU, bellek modulü, sabit disk gibi)
kontrol etmenizi sağlar.
❑
Reinstall Programs or Drivers (Program veya Sürücü Yeniden
Yükleme)
Reinstall Programs or Drivers (Program veya Sürücü Yeniden
Yükleme) programı, önceden yüklü yazılımı veya yazılım
sürücülerini ilk fabrikadan çıkış durumuna geri yüklemenizi sağlar.
❑
Restore C: Drive (C: Sürücüsünü Geri Yükleme)
Restore C: Drive (C: Sürücüsünü Geri Yükleme) programı,
bilgisayarınızdaki C sürücüsünü ilk fabrikadan çıkış durumuna geri
yüklemenizi sağlar.
❑
Restore Complete System (Tüm Sistemi Geri Yükleme)
Restore Complete System (Tüm Sistemi Geri Yükleme)
programı, bilgisayar sisteminizin tamamını ilk fabrikadan çıkış
durumuna geri yüklemenizi sağlar.
❑
Create Recovery Discs (Kurtarma Diskleri Oluşturma)
Create Recovery Discs (Kurtarma Diskleri Oluşturma) programı,
bilgisayar sisteminizi kurtarmak üzere kendi kurtarma disklerinizi
oluşturmanızı sağlar.
❑
Backup and Restore Center (Yedekleme ve Geri Yükleme
Merkezi)
Backup and Restore Center (Yedekleme ve Geri Yükleme
Merkezi), yedeklemeye yönelik olanakları kullanabilmenizi
sağlayan Windows yedekleme özelliğidir.
Bilgisayarınızı kullanmadan önce
❑
VAIO Data Restore Tool (VAIO Verileri Geri Yükleme Aracı)
VAIO Data Restore Tool (VAIO Verileri Geri Yükleme Aracı) yazılımı,
Rescue Data (Verileri Kurtarma) yazılımı ile oluşturduğunuz
yedekleme kopyalarını geri yüklemenizi sağlar.
Virüs saldırılarına, bilgisayar arızalarına veya kazayla silmeye karşı
aşağıdakileri önceden hazırlayın:
1
Kurtarma diskleri
Bilgisayar ile birlikte kurtarma diskleri verilmediği için bilgisayar
kullanıma hazır olduktan hemen sonra kurtarma diskleri oluşturmanız
kesinlikle önerilir. Kurtarma disklerinin nasıl oluşturulacağı ile ilgili
talimatlar için, bkz. “Kendi kurtarma disklerinizi oluşturma” sayfa 16.
2
Verilerinizin yedekleme kopyası
Bilgisayar sisteminizi kurtardığınızda, sabit diskte önceden
depolanmış verilerin hepsi silinecektir. Bilgisayar sisteminizi
kurtarmadan önce verilerinizin bir yedekleme kopyasını
oluşturduğunuzdan emin olun. Verilerin yedekleme kopyasının nasıl
oluşturulacağı ile ilgili talimatlar için, bkz. “Backup and Restore
Center’ı (Yedekleme ve Geri Yükleme Merkezi) kullanarak verilerinizi
yedekleme ve geri yükleme” sayfa 18.
TR
Önemli bilgiler
Windows Anytime Upgrade ile Windows Vista’nın üst bir sürümüne
yükseltme yaptıktan sonra sisteminizi kurtarırsanız, ilk işletim sistemi tekrar
bilgisayarınızda çalışacaktır. Windows Anytime Upgrade ile yüklenen
işletim sistemini yeniden yüklemek istiyorsanız, şu çevrimiçi mağazadan bir
Windows Anytime Upgrade diski* sipariş edebilirsiniz:
https://vaio.windowsanytimeupgrade emea.com/WAU/Home.aspx.
*
Nakliye ücreti alınacaktır.
15
Kendi kurtarma disklerinizi oluşturma
Kurtarma diskleri, bilgisayar sisteminizi ilk haline getirmenizi sağlar.
Kurtarma disklerini VAIO Recovery Center (VAIO Kurtarma Merkezi) ile
oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki durumlarda bilgisayar sistemini kurtarın:
❑
Bilgisayarınıza bir bilgisayar virüsü bulaştığında.
❑
Bilgisayarınız kararsız durumda olduğunda.
❑
Bilgisayar sisteminiz sorun giderme aracılığıyla çözülemeyen
sorunlarla karşılaştığında.
❑
Bilgisayarınızdaki C sürücüsünü yanlışlıkla biçimlendirdiğinizde.
Bilgisayarınızın durumuna bağlı olarak, bilgisayar sisteminizi kurtarmak için
kurtarma disklerine ihtiyacınız olabilir.
Aşağıdaki durumlarda kurtarma bölümündeki değişikliklerden dolayı bilgisayar sisteminizi
kurtarma bölümünden kurtaramayabilirsiniz.
❑
Kurtarma bölümünü değiştirmek için yazılım kullandığınızda.
❑
Bilgisayarınıza önceden yüklenmiş işletim sisteminden farklı bir işletim sistemi
yüklediğinizde.
❑
Sabit diskinizi VAIO Recovery Center’ı (VAIO Kurtarma Merkezi) kullanmadan
biçimlendirdiğinizde.
Bu durumlarda, bilgisayar sisteminizi kurtarma diskleri ile kurtarın. Henüz kurtarma disklerini
oluşturmadıysanız, bu diskleri satın almanız veya bilgisayarınızı kendi imkanlarınızla onarmanız
gerekir.
16
Bilgisayarınızı kullanmadan önce
Kurtarma diskleri oluşturmak için:
Bilgisayarınız kullanıma hazır olduğunda, kurtarma diskleri oluşturmak için
şu adımları izleyin.
1
Başlat’ı, Tüm Programlar’ı, VAIO Recovery Center’ı (VAIO Kurtarma
Merkezi) ve VAIO Recovery Center’ı (VAIO Kurtarma Merkezi) tıklayın.
Kullanıcı Hesabı Denetimi penceresi belirir.
2
Devam’ı tıklayın.
Bilgisayarınızda standart kullanıcı olarak oturum açtıysanız, bir yönetici adı ve
parolası girin ve Devam’ı tıklayın.
VAIO Recovery Center (VAIO Kurtarma Merkezi) penceresi belirir.
3
Create Recovery Discs’i (Kurtarma Diskleri Oluşturma) ve Başlat’ı
tıklayın.
4
Ekrandaki talimatları izleyin.
TR
Choose your media (Ortamınızı seçin) penceresinde kurtarma diski yaratmak için gerekli
disklerin sayısını ve kullanabileceğiniz ortam türlerini onaylayabilirsiniz.
Blu ray Disc™ ortamını, DVD RAM, CD R veya CD RW disklerini kurtarma diski olarak
kullanamayacağınızı unutmayın. Optik disk sürücünüzün hangi türde ortamları desteklediğini
öğrenmek için, ekran Kullanım Kılavuzu’na bakın.
17
Backup and Restore Center’ı (Yedekleme
ve Geri Yükleme Merkezi) kullanarak
verilerinizi yedekleme ve geri yükleme
Backup and Restore Center’ı (Yedekleme ve Geri Yükleme Merkezi)
kullanarak verilerinizin yedekleme kopyasını oluşturabilir, verileri geri
yükleyebilir ve bir geri yükleme noktası oluşturabilirsiniz.
Verilerinizi yedeklemek için:
Verilerinizin yedekleme kopyasını oluşturmanız son derece önemlidir.
Yedekleme kopyası oluşturmazsanız, belgeler veya resimler gibi sabit
diskinizde depolanan çeşitli verileri beklenmeyen olaylar veya bilgisayar
virüsleri nedeniyle kaybedebilirsiniz. Günlük olarak yedekleme kopyası
oluşturmanız kesinlikle önerilir.
Verilerinizin yedekleme kopyasını oluşturmak için üç seçeneğiniz vardır.
18
❑
Back Up Files (Dosyaları Yedekleme) sihirbazını kullanın.
Bir CD’de, DVD’de veya harici bir sabit disk gibi çıkarılabilen bir
ortamda verilerinizin yedekleme kopyasını oluşturabilirsiniz. Back Up
Files (Dosyaları Yedekleme) sihirbazının nasıl kullanılacağı ile ilgili
talimatlar için, bkz. “Back Up Files (Dosyaları Yedekleme) sihirbazı ile
dosyanızın bir yedekleme kopyasını oluşturmak için:” sayfa 19.
❑
Windows Complete PC Backup and Restore (Windows Tam
Bilgisayar Yedekleme ve Geri Yükleme) özelliğini kullanın (Yalnızca
Windows Vista Ultimate veya Windows Vista Business
modellerinde bulunur).
Bilgisayarınızdaki programlar, sistem ayarları ve dosyalar da dahil
olmak üzere bilgisayarınızdaki her şeyin yedekleme kopyasını
oluşturabilirsiniz. Bilgisayar sisteminizi yedekleme kopyasını
oluşturduğunuz zamana geri yükleyebilirsiniz. Windows Complete PC
Backup and Restore’un (Windows Tam Bilgisayar Yedekleme ve Geri
Yükleme) nasıl kullanılacağı ile ilgili talimatlar için, bkz. “Dosyanızın bir
yedekleme kopyasını Windows Complete PC Backup and Restore
(Windows Tam Bilgisayar Yedekleme ve Geri Yükleme) özelliğiyle
oluşturmak için:” sayfa 21.
❑
Bir geri yükleme noktası oluşturun.
Yeni yazılım yükledikten veya Windows ayarlarını değiştirdikten sonra
bilgisayarınız kararsız hale gelebilir veya yavaşlayabilir. Bu gibi
durumlarda, bilgisayar sisteminizi önceki durumuna geri yüklemek için
bir geri yükleme noktasını kullanabilirsiniz. Geri yükleme noktalarının
nasıl oluşturulacağı ile ilgili talimatlar için, bkz. “Bir geri yükleme
noktası oluşturmak için:” sayfa 23.
Bilgisayarınızı kullanmadan önce
Bilgisayarınızda optik disk sürücü yüklü değilse, verilerinizin yedekleme kopyasını oluşturmak
için harici bir sabit diske veya optik disk sürücüsüne sahip olmanız veya C sürücüsünün
boyutunu değiştirerek yeni bir bölüm oluşturmanız gerekir. Sabit disk bölümlerinin nasıl
oluşturulacağı ile ilgili talimatlar için, bkz. “Sabit disk bölümü oluşturma” sayfa 39.
TR
Bilgisayarınız kullanıma hazır olduktan hemen sonra kurtarma diskleri oluşturduğunuzdan emin
olun. Bilgisayar arızaları nedeniyle verilerinin yedekleme kopyasını oluşturamadığınız
durumlarda, yedekleme kopyası oluşturmak için kurtarma disklerini kullanabilirsiniz. Kurtarma
disklerinin nasıl oluşturulacağı ile ilgili talimatlar için, bkz. “Kurtarma diskleri oluşturmak için:”
sayfa 17.
Analog TV kartı olan modellerde, Windows Media Center ile kaydedilen video içeriğinin
kaydedildiği Recorded TV klasörünü Backup and Restore Center’ı (Yedekleme ve Geri
Yükleme Merkezi) kullanarak yedekleyemeyebilirsiniz. Recorded TV klasörünü ayrı şekilde
yedekleyin.
Hedef sürücüyü değiştirdiyseniz, Recorded TV klasörünü doğrudan seçtiniz hedef sürücünün
altına yedekleyin.
Sahip olduğunuz modelde analog TV kartı bulunup bulunmadığını öğrenmek için çevrimiçi
Teknik Özellikler bölümüne bakın.
Ayrıca Rescue Data (Verileri Kurtarma) yazılımı ile de verilerinizin yedekleme kopyasını
oluşturabilirsiniz. Verilerinizin yedekleme kopyasının nasıl oluşturulacağı ile ilgili talimatlar için,
bkz. “Rescue Data (Verileri Kurtarma) ile verilerinizi yedeklemek için:” sayfa 26.
Back Up Files (Dosyaları Yedekleme) sihirbazı ile
dosyanızın bir yedekleme kopyasını oluşturmak için:
1
Başlat’ı, Tüm Programlar’ı, VAIO Recovery Center’ı (VAIO Kurtarma
Merkezi) ve VAIO Recovery Center’ı (VAIO Kurtarma Merkezi) tıklayın.
Kullanıcı Hesabı Denetimi penceresi belirir.
2
Devam’ı tıklayın.
Bilgisayarınızda standart kullanıcı olarak oturum açtıysanız, bir yönetici adı ve
parolası girin ve Devam’ı tıklayın.
VAIO Recovery Center (VAIO Kurtarma Merkezi) penceresi belirir.
3
Windows Backup and Restore’u (Windows Yedekleme ve Geri
Yükleme) seçin ve Başlat’ı tıklayın.
4
Back up files’ı (Dosyaları yedekleme) tıklayın.
Kullanıcı Hesabı Denetimi penceresi belirir.
5
Devam’ı tıklayın.
Bilgisayarınızda standart kullanıcı olarak oturum açtıysanız, bir yönetici adı ve
parolası girin ve Devam’ı tıklayın.
6
Ekrandaki talimatları izleyin.
19
Back Up Files (Dosyaları Yedekleme) sihirbazı ile
oluşturduğunuz yedekleme kopyasından verilerinizi geri
yüklemek için:
1
Başlat’ı, Tüm Programlar’ı, VAIO Recovery Center’ı (VAIO Kurtarma
Merkezi) ve VAIO Recovery Center’ı (VAIO Kurtarma Merkezi) tıklayın.
Kullanıcı Hesabı Denetimi penceresi belirir.
2
Devam’ı tıklayın.
Bilgisayarınızda standart kullanıcı olarak oturum açtıysanız, bir yönetici adı ve
parolası girin ve Devam’ı tıklayın.
VAIO Recovery Center (VAIO Kurtarma Merkezi) penceresi belirir.
3
Windows Backup and Restore’u (Windows Yedekleme ve Geri
Yükleme) seçin ve Başlat’ı tıklayın.
4
Restore files’ı (Dosyaları geri yükleme) tıklayın.
Ekrandaki talimatları izleyin.
Analog TV kartı olan modellerde, Windows Media Center ile kaydedilen video içeriklerinin
kaydedildiği Recorded TV klasörünün yedekleme verilerini manuel olarak C:\Users\Public’e
geri yükleyin. Sahip olduğunuz modelde analog TV kartı bulunup bulunmadığını öğrenmek için
çevrimiçi Teknik Özellikler bölümüne bakın.
20
Bilgisayarınızı kullanmadan önce
Dosyanızın bir yedekleme kopyasını Windows Complete
PC Backup and Restore (Windows Tam Bilgisayar
Yedekleme ve Geri Yükleme) özelliğiyle oluşturmak için:
1
Başlat’ı, Tüm Programlar’ı, VAIO Recovery Center’ı (VAIO Kurtarma
Merkezi) ve VAIO Recovery Center’ı (VAIO Kurtarma Merkezi) tıklayın.
Kullanıcı Hesabı Denetimi penceresi belirir.
2
Devam’ı tıklayın.
Bilgisayarınızda standart kullanıcı olarak oturum açtıysanız, bir yönetici adı ve
parolası girin ve Devam’ı tıklayın.
VAIO Recovery Center (VAIO Kurtarma Merkezi) penceresi belirir.
3
Windows Backup and Restore’u (Windows Yedekleme ve Geri
Yükleme) seçin ve Başlat’ı tıklayın.
4
Back up computer’ı (Bilgisayarı yedekleme) tıklayın.
Kullanıcı Hesabı Denetimi penceresi belirir.
5
Devam’ı tıklayın.
Bilgisayarınızda standart kullanıcı olarak oturum açtıysanız, bir yönetici adı ve
parolası girin ve Devam’ı tıklayın.
6
Ekrandaki talimatları izleyin.
TR
Windows Complete PC Backup and Restore (Windows Tam Bilgisayar Yedekleme ve Geri
Yükleme) özelliği ile oluşturduğunuz yedekleme kopyasından dosyaları geri yüklerken hangi
dosyaları geri yükleyeceğinizi seçemezsiniz.
Yedeklemeden sonra değiştirdiğiniz veya oluşturduğunuz dosyalar geri yüklenemez.
21
Verilerinizi Windows Complete PC Backup and Restore
(Windows Tam Bilgisayar Yedekleme ve Geri Yükleme)
özelliği ile oluşturduğunuz yedekleme kopyasından geri
yüklemek için:
Verilerinizin geri yüklenmesi sistem dosyalarınızı değiştirdiğinden, geri yükleme işleminden
sonra bilgisayarınız düzgün çalışmayabilir. Verileri geri yüklemeden önce verilerinizin bir
yedekleme kopyasını oluşturduğunuzdan emin olun.
1
Bilgisayar açık durumdayken sürücüye bir kurtarma diski yerleştirin,
bilgisayarınızı kapatın ve tekrar açın.
System Recovery Options (Sistem Kurtarma Seçenekleri) penceresi
belirir.
Ayrıca, kurtarma diskleri kullanmadan da System Recovery Options (Sistem Kurtarma
Seçenekleri) penceresini görüntüleyebilirsiniz. Bu pencereyi görüntülemek için, şu adımları
izleyin:
1 Bilgisayarınızı açın.
2 VAIO logosu göründüğünde F8 tuşuna basın.
3 Ön yükleme seçeneği penceresinin üst kısmında listelenen bilgisayarı geri yükleme
seçeneğinin seçili olduğundan emin olun ve ardından Enter tuşuna basın.
4 Bir klavye düzeni seçin ve İleri’yi tıklayın.
5 Bir kullanıcı adı seçin ve parolayı girin.
2’den 3’e kadar olan adımları atlayın.
2
Bir klavye düzeni seçin ve İleri’yi tıklayın.
3
Bir işletim sistemi seçin ve İleri’yi tıklayın.
4
Verilerinizin yedekleme kopyasını harici bir sabit disk sürücüsüne veya
harici bir optik disk sürücüsü kullanarak disklere kaydettiyseniz, harici
aygıtı bilgisayarınıza bağlayın.
5
Windows Complete PC Restore’u (Windows Tam Bilgisayar Geri
Yükleme) seçin.
Windows Complete PC Restore (Windows Tam Bilgisayar Geri
Yükleme) penceresi belirir.
Yedekleme kopyasını CD veya DVD disklerine kaydettiyseniz, diski
(harici) optik disk sürücüsüne yerleştirin.
6
Ekrandaki talimatları izleyin.
Analog TV kartı olan modellerde, Windows Media Center ile kaydedilen video içeriklerinin
kaydedildiği Recorded TV klasörünün yedekleme verilerini manuel olarak C:\Users\Public’e
geri yükleyin. Sahip olduğunuz modelde analog TV kartı bulunup bulunmadığını öğrenmek için
çevrimiçi Teknik Özellikler bölümüne bakın.
22
Bilgisayarınızı kullanmadan önce
Bir geri yükleme noktası oluşturmak için:
Geri yükleme noktası nedir?
Geri yükleme noktası, bir yazılım sürücüsü yükleme gibi işlemler sırasında
otomatik olarak oluşturulur ve bilgisayar sistemi dosyalarınızı önceki
durumuna geri yüklemek için kullanılır. Geri yükleme noktası otomatik
olarak oluşturulsa bile, yeni yazılım yüklendikten veya Windows ayarları
değiştirildikten sonra bilgisayarınız kararsız hale gelebileceği veya
yavaşlayabileceği için, bilgisayarınıza yazılım veya yazılım sürücüsü
yüklemeden önce manuel olarak geri yükleme noktası oluşturmanız
önerilir. Bilgisayar normal bir şekilde çalışırken geri yükleme noktası
oluşturduysanız, sistem dosyalarını önceki haline geri yüklemek için geri
yükleme noktasını kullanın.
TR
Manuel olarak geri yükleme noktası oluşturmak için:
1
Başlat’ı, Tüm Programlar’ı, VAIO Recovery Center’ı (VAIO Kurtarma
Merkezi) ve VAIO Recovery Center’ı (VAIO Kurtarma Merkezi) tıklayın.
Kullanıcı Hesabı Denetimi penceresi belirir.
2
Devam’ı tıklayın.
Bilgisayarınızda standart kullanıcı olarak oturum açtıysanız, bir yönetici adı ve
parolası girin ve Devam’ı tıklayın.
VAIO Recovery Center (VAIO Kurtarma Merkezi) penceresi belirir.
3
Windows Backup and Restore’u (Windows Yedekleme ve Geri
Yükleme) seçin ve Başlat’ı tıklayın.
4
Sol bölmede Create a restore point or change settings’i (Bir geri
yükleme noktası oluştur veya ayarları değiştir) tıklayın.
Kullanıcı Hesabı Denetimi penceresi belirir.
5
Devam’ı tıklayın.
Bilgisayarınızda standart kullanıcı olarak oturum açtıysanız, bir yönetici adı ve
parolası girin ve Devam’ı tıklayın.
System Properties (Sistem Özellikleri) penceresi belirir.
6
System Protection (Sistem Koruma) sekmesini tıklayın.
7
Automatic restore points (Otomatik geri yükleme noktaları) altında,
geri yükleme noktası oluşturmak istediğiniz sürücünün yanındaki onay
kutusunu tıklayarak seçin.
8
Create’i (Oluştur) tıklayın.
9
Ekrandaki talimatları izleyin.
23
Geri yükleme noktasını sistem dosyalarını geri yüklemek
için kullanmak üzere:
Windows’u başlatabiliyorsanız, şu adımları izleyin:
24
1
Başlat’ı, Tüm Programlar’ı, VAIO Recovery Center’ı (VAIO Kurtarma
Merkezi) ve VAIO Recovery Center’ı (VAIO Kurtarma Merkezi) tıklayın.
Kullanıcı Hesabı Denetimi penceresi belirir.
2
Devam’ı tıklayın.
Bilgisayarınızda standart kullanıcı olarak oturum açtıysanız, bir yönetici adı ve
parolası girin ve Devam’ı tıklayın.
VAIO Recovery Center (VAIO Kurtarma Merkezi) penceresi belirir.
3
Windows Backup and Restore’u (Windows Yedekleme ve Geri
Yükleme) seçin ve Başlat’ı tıklayın.
4
Sol bölmede Create a restore point or change settings’i (Bir geri
yükleme noktası oluştur veya ayarları değiştir) tıklayın.
Kullanıcı Hesabı Denetimi penceresi belirir.
5
Devam’ı tıklayın.
Bilgisayarınızda standart kullanıcı olarak oturum açtıysanız, bir yönetici adı ve
parolası girin ve Devam’ı tıklayın.
System Properties (Sistem Özellikleri) penceresi belirir.
6
System Protection (Sistem Koruma) sekmesinde System Restore’u
(Sistem Geri Yükleme) tıklayın.
7
Ekrandaki talimatları izleyin.
Bilgisayarınızı kullanmadan önce
Windows’u başlatamıyorsanız, şu adımları izleyin:
1
Bilgisayar açık durumdayken sürücüye bir kurtarma diski yerleştirin,
bilgisayarınızı kapatın ve tekrar açın.
System Recovery Options (Sistem Kurtarma Seçenekleri) penceresi
belirir.
TR
Ayrıca, kurtarma diskleri kullanmadan da System Recovery Options (Sistem Kurtarma
Seçenekleri) penceresini görüntüleyebilirsiniz. Bu pencereyi görüntülemek için, şu adımları
izleyin:
1 Bilgisayarınızı açın.
2 VAIO logosu göründüğünde F8 tuşuna basın.
3 Ön yükleme seçeneği penceresinin üst kısmında listelenen bilgisayarı geri yükleme
seçeneğinin seçili olduğundan emin olun ve ardından Enter tuşuna basın.
4 Bir klavye düzeni seçin ve İleri’yi tıklayın.
5 Bir kullanıcı adı seçin ve parolayı girin.
2’den 3’e kadar olan adımları atlayın.
2
Bir klavye düzeni seçin ve İleri’yi tıklayın.
3
Bir işletim sistemi seçin ve İleri’yi tıklayın.
4
System Restore’u (Sistem Geri Yükleme) seçin.
5
Ekrandaki talimatları izleyin.
25
VAIO yazılımı ile verilerinizi yedekleme ve
geri yükleme
Ayrıca, Rescue Data (Verileri Kurtarma) yazılımı ile verilerinizin bir
yedekleme kopyasını oluşturabilir ve VAIO Data Restore Tool (VAIO
Verileri Geri Yükleme Aracı) yazılımı ile kurtarılmış verileri geri
yükleyebilirsiniz.
Rescue Data (Verileri Kurtarma) ile verilerinizi
yedeklemek için:
Rescue Data (Verileri Kurtarma) yazılımı, Windows’u başlatamadığınız
durumlarda dahi sabit diskteki verilerinizi kurtarmanızı (yedeklemenizi)
sağlar.
Dosyalarınızı kurtarmaya yönelik iki seçenek vardır.
❑
Normal data rescue (Normal veri kurtarma)
Sabit diskte kurtarabileceğiniz tüm dosyaları harici bir sabit disk
sürücüsüne kaydedin.
❑
Custom data rescue (Özel veri kurtarma)
Belirlediğiniz dosyaları harici bir sabit disk sürücüsüne, çıkarılabilen
ortama veya bir optik diske (CD, DVD gibi) kaydedin.
Rescue Data (Verileri Kurtarma) yazılımını kullanmaya
yönelik notlar
26
❑
Yetkisiz erişimden korumak üzere, kurtarılan dosyalar konusunda
dikkatli olun.
❑
Rescue Data (Verileri Kurtarma) yazılımı kurtarma disklerinden
başlatılabileceğinden, sabit diskteki verilerinizin yetkisiz olarak
kopyalanmasını önlemek için kurtarma disklerini güvenli bir yerde
saklayın.
❑
Yetkisi olmayan kullanıcılar, sabit diskte şifrelenmemiş olan kurtarılan
dosyalara kurtarma diskleri kullanarak kolaylıkla erişebilir.
Kurtarılan dosyaları yetkisiz erişimden korumak için, açılış veya sabit
disk parolasını ayarlayın ya da Windows sabit disk sürücüsü şifreleme
özelliğini kullanın.
❑
Rescue Data (Verileri Kurtarma) yazılımını kullanmak, sabit
diskinizdeki tüm verilerin yedekleme kopyasının oluşturulacağını
garanti etmez. Sony, yedekleme işleminden doğan herhangi bir veri
kaybından sorumlu tutulamaz.
❑
Rescue Data (Verileri Kurtarma) yazılımını kullanmadan önce
Windows sabit disk sürücüsü şifreleme özelliğini devre dışı bırakın.
❑
Rescue Data (Verileri Kurtarma) yazılımını kullanmadan önce
bilgisayarınızı AC adaptöre bağladığınızdan emin olun.
Bilgisayarınızı kullanmadan önce
Kurtarma işlemini başlatmak için:
1
Bilgisayar açık durumdayken sürücüye bir kurtarma diski yerleştirin,
bilgisayarınızı kapatın ve tekrar açın.
System Recovery Options (Sistem Kurtarma Seçenekleri) penceresi
belirir.
TR
Henüz kurtarma diski oluşturmadıysanız, şu adımları izleyin:
1 Bilgisayarınızı açın.
2 VAIO logosu göründüğünde F10 tuşuna basın.
Ön Yükleme Seçeneklerini Düzenle penceresi görüntülenirse, Enter tuşuna basın.
3 2’den 4’e kadar olan adımları atlayın.
2
Bir klavye düzeni seçin ve İleri’yi tıklayın.
3
Bir işletim sistemi seçin ve İleri’yi tıklayın.
4
VAIO Recovery Center’ı (VAIO Kurtarma Merkezi) seçin.
5
Rescue Data’yı (Verileri Kurtarma) ve Başlat’ı seçin.
6
Ekrandaki talimatları izleyin.
Custom data rescue’yu (Özel veri yedekleme) seçerseniz, kurtarılan dosyaları kaydetmek
için konum olarak harici bir sabit disk sürücüsünü seçmeniz önerilir.
Bilgisayarınıza bağlı olarak, kurtarılan dosyaları kaydetmek için konum olarak bir Blu ray Disc’i
seçemeyebilirsiniz. Optik disk sürücünüzün hangi türde ortamları desteklediğini öğrenmek için,
ekran Kullanım Kılavuzu’na bakın.
27
Yedekleme işlemi otomatik olarak durur ve işlem 64 saat içinde tamamlanmazsa, bilgisayarınız
yeniden başlatılır. İşleme devam etmek için, 1’den 5’e kadar olan adımları izleyin, Resume
canceled process (İptal edilen işlemi sürdür) onay kutusunu tıklayarak seçin ve İleri’yi
tıklayın.
Kurtarma işlemi sırasında harici sabit disk sürücüsünün veya optik disk sürücünün bağlantısını
kesmeyin.
Bir Memory Stick ortamı, SD bellek kartı veya USB flash sürücüsü gibi çıkarılabilen bir ortamı
kurtarılan dosyaların kaydedileceği konum olarak seçerseniz, bir yazılım sürücüsü yüklemeniz
gerekebilir. Yazılım sürücüsü her kurtarma diskindeki VAIO klasörüne kaydedilir. Yazılım
sürücüsünü yüklemek için, kurtarılan verilerin kaydedileceği konumu seçmek amacıyla
pencerede Install Driver’ı (Sürücüyü Yükle) tıklayın.
Kurtarılan dosyalar iki veya daha fazla dosyaya bölünmüş olabilir ve kurtarılan dosyaların
kaydedileceği bir konuma kaydedilmiş veya seçtiğiniz konuma bağlı olarak yeniden
adlandırılmış olabilir. Kurtarılan dosyaları geri yüklemek için VAIO Data Restore Tool (VAIO
Verileri Geri Yükleme Aracı) yazılımını kullanın.
Kurtarılan dosyaların kaydedileceği konum olarak bir DVD R DL diski kullanamazsınız. Optik
disk sürücünüzün hangi türde ortamları desteklediğini öğrenmek için, ekran Kullanım
Kılavuzu’na bakın.
Kurtarılan dosyaları kaydetmek için i.LINK veya USB bağlantılarını destekleyen harici bir sabit
disk sürücüsü veya optik disk sürücü kullanın.
i.LINK veya USB bağlantısını desteklemeyen harici bir sabit disk sürücüsü veya optik disk
sürücü kullanıyorsanız, bir yazılım sürücüsü yüklemeniz gerekir.
28
Bilgisayarınızı kullanmadan önce
VAIO Data Restore Tool (VAIO Verileri Geri Yükleme
Aracı) ile verilerinizi geri yüklemek için:
VAIO Data Restore Tool (VAIO Verileri Geri Yükleme Aracı) yazılımı,
Rescue Data (Verileri Kurtarma) yazılımı ile kurtardığınız dosyaları geri
yüklemenizi sağlar.
TR
Geri yükleme işlemini başlatmak için:
1
Başlat’ı, Tüm Programlar’ı, VAIO Data Restore Tool’u (VAIO Verileri
Geri Yükleme Aracı) ve VAIO Data Restore Tool’u (VAIO Verileri Geri
Yükleme Aracı) tıklayın.
Kullanıcı Hesabı Denetimi penceresi belirir.
2
Devam’ı tıklayın.
Bilgisayarınızda standart kullanıcı olarak oturum açtıysanız, bir yönetici adı ve
parolası girin ve Devam’ı tıklayın.
VAIO Data Restore Tool (VAIO Verileri Geri Yükleme Aracı) penceresi
belirir.
Yazılımı kullanma ile ilgili talimatlar için, VAIO Data Restore Tool (VAIO
Verileri Geri Yükleme Aracı) yazılımındaki yardım dosyasına bakın.
Gerekirse, geri yüklenen dosyaları özgün konuma taşıyın.
29
Önceden yüklenen yazılımı ve yazılım
sürücülerini geri yükleme
Önceden yüklenmiş yazılımı veya yazılım sürücülerini Reinstall Programs
or Drivers (Program veya Sürücü Yeniden Yükleme) programıyla ilk
fabrikadan çıkış durumuna geri yükleyebilirsiniz.
Reinstall Programs or Drivers’ı (Program veya
Sürücü Yeniden Yükleme) kullanmak için:
Önceden yüklenmiş yazılım veya yazılım sürücüleri düzgün çalışmadığında,
önceden yüklenmiş yazılımı veya yazılım sürücülerini ilk fabrikadan çıkış
durumuna geri yüklemek için şu adımları izleyin.
30
1
Başlat’ı, Tüm Programlar’ı, VAIO Recovery Center’ı (VAIO Kurtarma
Merkezi) ve VAIO Recovery Center’ı (VAIO Kurtarma Merkezi) tıklayın.
Kullanıcı Hesabı Denetimi penceresi belirir.
2
Devam’ı tıklayın.
Bilgisayarınızda standart kullanıcı olarak oturum açtıysanız, bir yönetici adı ve
parolası girin ve Devam’ı tıklayın.
VAIO Recovery Center (VAIO Kurtarma Merkezi) penceresi belirir.
3
Reinstall Programs or Drivers’ı (Program veya Sürücü Yeniden
Yükleme) seçin ve Başlat’ı tıklayın.
4
Sorunları çözmek için yazılımlar veya özelliklerle ilgili bilgileri okuyun,
bunların tümünü zaten denediyseniz Skip’i (Atla) seçin ve İleri’yi
tıklayın.
5
İleri’yi tıklayın.
6
İstenen yazılım veya yazılım sürücüsü onay kutusunu seçin ve İleri’yi
tıklayın.
7
Ekrandaki talimatları izleyin.
Bilgisayar arızaları karşısında ne yapılabilir?
Bilgisayar arızaları karşısında ne
yapılabilir?
Bu bölüm, bilgisayar arızalarıyla karşılaştığınızda bilgisayar sisteminizi
kurtarmadan önce bilgisayarınızı normal haline nasıl getireceğinizi açıklar.
TR
Bilgisayarınız düzgün çalışmıyorsa
Aşağıdaki durumlarda bilgisayarınız kararsız hale gelebilir veya
yavaşlayabilir:
❑
Bilgisayarınıza bir bilgisayar virüsü bulaştığında.
❑
Windows ayarlarını değiştirdiğinizde.
❑
Bilgisayarınızla uyumlu olmayan bir yazılım veya yazılım sürücüsü
yüklediğinizde.
31
Windows başlatılıyorsa
Bilgisayarınızı normal haline getirmek için, şu adımları izleyin:
1
Henüz oluşturmadıysanız, kurtarma disklerinizi oluşturun (bkz. sayfa 16).
2
Değerli dosyalarınızın yedekleme kopyalarını oluşturun (bkz. sayfa 18).
3
Aşağıdakilerden herhangi birini deneyin:
4
❑
Sistem dosyalarını, bilgisayarınız normal bir şekilde çalışırken
oluşturduğunuz son geri yükleme noktasından geri yükleyin
(bkz. sayfa 24).
❑
Varsa, bilgisayarınızla uyumlu olmayan yazılımları veya yazılım
sürücülerini kaldırın ya da önceden yüklenmiş yazılımları veya
yazılım sürücülerini ilk fabrikadan çıkış durumuna geri yükleyin
(bkz. sayfa 30).
❑
Windows Complete PC Backup and Restore (Windows Tam
Bilgisayar Yedekleme ve Geri Yükleme) özelliği (yalnızca
Windows Vista Ultimate veya Windows Vista Business
çalıştıran modellerde bulunur) ile oluşturduğunuz yedekleme
kopyasından verilerinizi geri yükleyin (bkz. sayfa 22).
Yedeklemeden sonra değiştirdiğiniz veya oluşturduğunuz
dosyalarınızı geri yükleyemezsiniz.
Bilgisayarınız hala düzgün çalışmıyorsa, bilgisayar sisteminizi kurtarın
(bkz. sayfa 34).
Bilgisayar sisteminizi kurtardığınızda, sabit diskte önceden depolanmış verilerin hepsi
silinecektir.
32
Bilgisayar arızaları karşısında ne yapılabilir?
Windows başlatılamıyorsa
Windows'u başlatamadığınızda, bilgisayarınızı normal haline getirmek için
şu adımları izleyin:
1
Aşağıdakilerden herhangi birini deneyin:
❑
Sistem dosyalarını, bilgisayarınız normal bir şekilde çalışırken
oluşturduğunuz son geri yükleme noktasından geri yükleyin
(bkz. sayfa 24).
❑
Windows Complete PC Backup and Restore (Windows Tam
Bilgisayar Yedekleme ve Geri Yükleme) özelliği (yalnızca
Windows Vista Ultimate veya Windows Vista Business
çalıştıran modellerde bulunur) ile oluşturduğunuz yedekleme
kopyasından verilerinizi geri yükleyin (bkz. sayfa 22).
Yedeklemeden sonra değiştirdiğiniz veya oluşturduğunuz
dosyalarınızı geri yükleyemezsiniz. Bu gibi dosyalarınız varsa ve
bu dosyaları geri yüklemek istiyorsanız, Rescue Data (Verileri
Kurtarma) yazılımı ile bu dosyaların yedekleme kopyalarını
oluşturun. Rescue Data (Verileri Kurtarma) yazılımının nasıl
kullanılacağı ile ilgili talimatlar için, bkz. “Rescue Data (Verileri
Kurtarma) ile verilerinizi yedeklemek için:” sayfa 26.
2
Henüz oluşturmadıysanız, Rescue Data (Verileri Kurtarma) yazılımı
ile dosyalarınızın yedekleme kopyalarını oluşturun (bkz. sayfa 26).
3
VAIO Hardware Diagnostics (VAIO Donanım Tanılama) yazılımı ile
bilgisayar donanımınızı (CPU, bellek modülü, sabit disk gibi) inceleyin.
Yazılımın nasıl kullanılacağı ile ilgili talimatlar için, VAIO Hardware
Diagnostics (VAIO Donanım Tanılama) yazılımındaki yardım
dosyasına bakın.
4
Hala Windows’u başlatamıyorsanız, bilgisayar sisteminizi kurtarın
(bkz. sayfa 34).
TR
33
VAIO sisteminizi kurtarma
Bu bölüm bilgisayar sisteminizi nasıl kurtaracağınızı açıklar.
Kurtarma işlemine başlamadan önce
Sistem kurtarma nedir?
Sistem kurtarma bilgisayarınızı fabrikadan çıkış durumuna geri yüklemek
anlamına gelir. Aşağıdaki durumlarda sistem kurtarma işlemini gerçekleştirin:
❑
Bilgisayarınıza bir bilgisayar virüsü bulaştığında.
❑
Bilgisayarınız kararsız durumda olduğunda.
❑
Bilgisayar sisteminiz sorun giderme aracılığıyla çözülemeyen
sorunlarla karşılaştığında.
❑
Bilgisayarınızdaki C sürücüsünü yanlışlıkla biçimlendirdiğinizde.
Bilgisayar sisteminizi sabit disk sürücünüzden (kurtarma bölümü) veya
kurtarma disklerinden kurtarabilirsiniz. Ayrıca, kendi kurtarma disklerinizi
de oluşturabilirsiniz.
Kurtarma bölümü nedir?
Kurtarma bölümü, sabit diskte sistem kurtarma ve uygulama kurtarmaya
yönelik veriler içerir. Normalde, bu bölümdeki verileri değiştiremez veya
silemezsiniz. Ancak bölüm bilgilerini değiştirmek için tasarlanmış olan,
satın alabileceğiniz yazılım uygulamaları ile verileri değiştirebilir veya
silebilirsiniz. Verileri değiştirmek veya silmek sistem kurtarmayı devre dışı
bırakabilir.
Bilgisayar sisteminizi kurtarmak yalnızca önceden yüklenmiş yazılımı (bazı yazılımlar hariç) geri
yükleyebilir. Kendi yüklediğiniz yazılım uygulamalarını veya satın aldıktan sonra oluşturduğunuz
verileri geri yükleyemez.
Bilgisayar sisteminizi kurtarmak yalnızca Windows işletim sisteminizi geri yükleyemez.
Önceden yüklenmiş bazı yazılım uygulamalarında, bu uygulamaları kaldırmaya ve yüklemeye
yönelik seçenekler bulunur. Bu seçenekleri kullanarak yüklediğiniz veya kaldırdığınız yazılım
uygulamalarının bilgisayarınızda düzgün çalışmayabileceğini unutmayın.
Bölüm boyutlarını değiştirmek için bir yazılım uygulaması yüklemek, sistem kurtarmayı veya
kurtarma diski oluşturmayı devre dışı bırakabilir. Bilgisayar kullanıma hazır olduktan hemen
sonra kurtarma diskleri oluşturduğunuzdan emin olun. Bkz. “Kendi kurtarma disklerinizi
oluşturma” sayfa 16.
Sabit disk Windows BitLocker Sürücü Şifreleme (BitLocker) özelliği ile şifrelenmiş olsa
da, bilgisayar sisteminizi kurtarmanın sabit diskteki tüm verileri silineceğini unutmayın.
34
VAIO sisteminizi kurtarma
Kurtarma işlemine başlamadan önce
❑
Bilgisayar sisteminizi kurtardığınızda, sabit diskteki verilerin hepsi
silinecektir. Değerli verilerinizin yedekleme kopyasını
oluşturduğunuzdan emin olun.
❑
Parmak izi sensörü bulunan modellerde, bilgisayar sisteminizi
kurtarmak sabit diskteki tüm parmak izi şablonlarının silinmesine
neden olacaktır. Sahip olduğunuz modelde parmak izi sensörü bulunup
bulunmadığını öğrenmek için çevrimiçi Teknik Özellikler bölümüne
bakın.
❑
Bilgisayar sisteminizi kurtarmadan önce bilgisayarınıza bağlı olan tüm
çevresel aygıtları çıkarın ve yalnızca AC adaptörü bilgisayarınıza
bağlayın.
❑
Bilgisayar sisteminizi kurtardığınızda tüm ayarlarınız varsayılan fabrika
ayarlarına geri yüklenir.
❑
Hem sistem kurtarma hem de uygulama kurtarma işlemlerini
gerçekleştirdiğinizden emin olun. Uygulama kurtarma işlemini
gerçekleştirmediğinizde, bilgisayarınız kararsız duruma gelebilir.
❑
Verilerinizi korumak için bir parola ayarladıysanız, parolayı girmeden
kurtarma işlemini başlatamazsınız. Unutmamak için parolayı bir yere
yazdığınızdan emin olun.
Parolayı unutursanız, sıfırlamak için VAIO Link ile temasa geçin.
Bir sıfırlama ücreti alınacaktır.
TR
Sistem kurtarma işlemini iptal etme
Asıl kurtarma işlemi başlamadan önce VAIO Recovery Center (VAIO
Kurtarma Merkezi), yaptığınız ayarları iptal etmenizi kolaylaştırılır.
Ekranların çoğu oluşacak veri kaybını hatırlatır ve önceki ekrana geri
dönebilir (Geri’yi tıklayın) veya kurtarma kurulumundan tamamen
çıkabilirsiniz. Çıkmak için kurtarma diskini çıkarın (varsa), İptal’e basın ve
onaylamak için Evet’i tıklayın. Sistem otomatik olarak yeniden başlatılır.
Ancak kurtarma işlemi başladıktan sonra işin iptal edilmesi, sürücünüz
üzerinde varolan verilerin tümünü silecektir.
Kurtarma disklerini kullanırken: Bilgisayarı yeniden başlatmadan önce diski çıkarmazsanız,
sistem kurtarma yeniden başlar.
Bilgisayar sisteminizi kurtarmak için iki seçenek vardır:
❑
Bilgisayar sisteminizi Windows’u başlatarak kurtarın (bkz. sayfa 36).
❑
Bilgisayar sisteminizi Windows’u başlatmadan kurtarın (bkz. sayfa 38).
35
VAIO sisteminizi Windows’u başlatabildiğiniz
durumlarda kurtarma
Windows’u başlatabiliyorsanız, bilgisayar sisteminizi sabit diskten
kurtarabilirsiniz. Bilgisayar sistemini kurtarmak için iki seçenek vardır: C
sürücüsünü veya bilgisayar sisteminin tamamını geri yüklemek. Windows’u
başlatamıyorsanız, bkz. “VAIO sisteminizi Windows’u başlatamadığımız
durumlarda kurtarma” sayfa 38.
C sürücüsünü geri yüklemek için:
C sürücüsünü ilk fabrika çıkış durumuna geri yüklemek için:
1
Başlat’ı, Tüm Programlar’ı, VAIO Recovery Center’ı (VAIO Kurtarma
Merkezi) ve VAIO Recovery Center’ı (VAIO Kurtarma Merkezi) tıklayın.
Kullanıcı Hesabı Denetimi penceresi belirir.
2
Devam’ı tıklayın.
Bilgisayarınızda standart kullanıcı olarak oturum açtıysanız, bir yönetici adı ve
parolası girin ve Devam’ı tıklayın.
VAIO Recovery Center (VAIO Kurtarma Merkezi) penceresi belirir.
3
Restore C: Drive’ı (C: Sürücüsünü Geri Yükleme) seçin ve Başlat’ı
tıklayın.
4
Sorunları çözmek için yazılımlar veya özelliklerle ilgili bilgileri okuyun,
bunların tümünü zaten denediyseniz Skip’i (Atla) seçin ve İleri’yi
tıklayın.
5
Uyarıları dikkatle okuyun, I understand (Anladım) onay kutusunu seçin
ve Başlat’ı tıklayın.
Bölüm boyutlarını değiştirdiyseniz ve sabit diskinizde C sürücüsünden başka bir bölüm
oluşturduysanız, bölümdeki veriler bilgisayar sisteminizi kurtardıktan sonra bile değişmeden
kalacaktır. Sabit disk bölümlerini nasıl oluşturacağınız ile ilgili talimatlar için, bkz. “Sabit disk
bölümü oluşturma” sayfa 39.
6
36
Ekrandaki talimatları izleyin.
VAIO sisteminizi kurtarma
Bilgisayar sisteminizin tamamını geri yüklemek için:
Sabit diskinizdeki verilerin tümünü ilk fabrika çıkışı durumuna geri
yüklemek için şu adımları izleyin:
1
Başlat’ı, Tüm Programlar’ı, VAIO Recovery Center’ı (VAIO Kurtarma
Merkezi) ve VAIO Recovery Center’ı (VAIO Kurtarma Merkezi) tıklayın.
Kullanıcı Hesabı Denetimi penceresi belirir.
2
Devam’ı tıklayın.
Bilgisayarınızda standart kullanıcı olarak oturum açtıysanız, bir yönetici adı ve
parolası girin ve Devam’ı tıklayın.
VAIO Recovery Center (VAIO Kurtarma Merkezi) penceresi belirir.
3
Restore Complete System’ı (Tüm Sistemi Geri Yükleme) seçin ve
Başlat’ı tıklayın.
4
Sorunları çözmek için yazılımlar veya özelliklerle ilgili bilgileri okuyun,
bunların tümünü zaten denediyseniz Skip’i (Atla) seçin ve İleri’yi
tıklayın.
5
Kurtarma disklerini henüz oluşturmadıysanız, Create Recovery
Discs’i (Kurtarma Diskleri Oluşturma) seçin, İleri’yi tıklayın ve
ekrandaki talimatları izleyin.
Kurtarma disklerini oluşturduysanız Skip’i (Atla) seçin, İleri’yi tıklayın
ve ekrandaki talimatları izleyin.
TR
Kurtarma işlemini tamamladıktan sonra, oluşturduğunuz yedekleme
kopyasından verilerinizi geri yükleyin. Yedekleme kopyasından verileri geri
yüklemek için, bkz. “Backup and Restore Center’ı (Yedekleme ve Geri
Yükleme Merkezi) kullanarak verilerinizi yedekleme ve geri yükleme”
sayfa 18.
37
VAIO sisteminizi Windows’u başlatamadığımız
durumlarda kurtarma
Windows’u başlatamıyorsanız, bilgisayar sisteminizi kurtarmak için şu
adımları izleyin:
1
Bilgisayar açık durumdayken sürücüye bir kurtarma diski yerleştirin,
bilgisayarınızı kapatın ve tekrar açın.
System Recovery Options (Sistem Kurtarma Seçenekleri) penceresi
belirir.
Henüz kurtarma diski oluşturmadıysanız, şu adımları izleyin:
1 Bilgisayarınızı açın.
2 VAIO logosu göründüğünde F10 tuşuna basın.
Ön Yükleme Seçeneklerini Düzenle penceresi görüntülenirse, Enter tuşuna basın.
3 2’den 4’e kadar olan adımları atlayın.
2
Bir klavye düzeni seçin ve İleri’yi tıklayın.
3
Bir işletim sistemi seçin ve İleri’yi tıklayın.
4
VAIO Recovery Center’ı (VAIO Kurtarma Merkezi) seçin.
5
Bilgisayar durumunuza bağlı olarak, “C sürücüsünü geri yüklemek
için:” sayfa 36 veya “Bilgisayar sisteminizin tamamını geri yüklemek
için:” sayfa 37 altında adım 2’den sonraki adımları izleyin.
Kurtarma işlemini tamamladıktan sonra, Rescue Data (Verileri Kurtarma)
yazılımı ile oluşturduğunuz yedekleme kopyasından verilerinizi geri
yükleyin. Yedekleme kopyasından verileri geri yüklemek için, bkz. “VAIO
yazılımı ile verilerinizi yedekleme ve geri yükleme” sayfa 26.
38
Bölüm boyutlarını değiştirme
Bölüm boyutlarını değiştirme
Bu bölüm, bölüm boyutlarını nasıl değiştireceğinizi açıklar.
Sabit diski bölümlere ayırma hakkında
TR
Sabit diski bölümlere ayırmak bir sabit diski birden çok bölüme ayırmak
anlamına gelir. Her sabit disk bölümündeki verilerinizi veya yazılımınızı daha
etkili bir biçimde düzenlemenizi sağlar.
Varsayılan ayarlarda bilgisayarın yalnızca bir bölümü (C sürücüsü) vardır.
Sabit diski iki bölüme ayırabilirsiniz: C sürücüsü ve D sürücüsü.
D sürücüsünü verilerinizi yedeklemeye yönelik bir konum olarak
kullanabilirsiniz. Bilgisayar sisteminizi kurtarmanıza gerek yoktur,
Windows’un sabit diski bölümlere ayırmaya yönelik özelliğini kullanmanız
gerekir. Bölüm oluşturmayla ilgili bilgiler için, aşağıda açıklanan “Sabit disk
bölümü oluşturma” konusuna bakın.
Ayrıca, kurtarma disklerini kullanarak da bölüm boyutlarını değiştirebilirsiniz.
Sabit disk bölümü oluşturma
Burada açıklanan adımlar, C sürücüsünün boyutunu değiştirmek ve başka
bir bölüm oluşturmak için sabit diski bölümlere ayırma konusuna bir örnektir.
Bir bölüm oluşturmak için iki seçeneğiniz vardır:
❑
Windows özelliğini kullanarak bölüm oluşturmak.
❑
Kurtarma diskleri kullanarak bölüm oluşturmak.
Kurtarma diskleri ile bir bölüm oluşturursanız, bilgisayar sisteminizi kurtarmanız gerekir.
Bilgisayar sisteminizi kurtardığınızda, sabit diskte önceden depolanmış verilerin hepsi
silinecektir.
39
Windows özelliğini kullanarak bölüm oluşturmak
için:
1
Başlat’ı, Denetim Masası’nı, Performans ve Bakım’ı ve
Yönetimsel Araçlar altında Sabit disk bölümleri oluşturma ve
biçimlendirme’yi tıklayın.
Kullanıcı Hesabı Denetimi penceresi belirir.
2
Devam’ı tıklayın.
Bilgisayarınızda standart kullanıcı olarak oturum açtıysanız, bir yönetici adı ve
parolası girin ve Devam’ı tıklayın.
3
C sürücüsünü sağ tıklayın ve Birimi Daralt’ı seçin.
C: Sürücüsünü Daraltma penceresi belirir.
4
Daraltmak istediğiniz alan miktarını belirtin ve Daralt’ı tıklayın.
Bilgisayarınızı belli bir süre boyunca kullandıkça, ayrılmamış sabit disk alanı küçülür.
Bu durumda, sabit diski birleştirmeniz önerilir. Sabit diski birleştirmek için, Başlat’ı,
Tüm Programlar’ı, Donatılar’ı, Sistem Araçları’nı ve Disk Birleştirici’yi tıklayın.
5
Ayrılmamış’ı sağ tıklayın ve Yeni Basit Birim’i seçin.
Yeni Basit Birim Sihirbazı penceresi belirir.
6
Ekrandaki talimatları izleyin.
Kurtarma diskleri ile bölüm oluşturmak için:
1
40
Bilgisayar açık durumdayken sürücüye bir kurtarma diski yerleştirin,
bilgisayarınızı kapatın ve tekrar açın.
System Recovery Options (Sistem Kurtarma Seçenekleri) penceresi
belirir.
2
Bir klavye düzeni seçin ve İleri’yi tıklayın.
3
Bir işletim sistemi seçin ve İleri’yi tıklayın.
4
VAIO Recovery Center’ı (VAIO Kurtarma Merkezi) seçin.
5
Restore Complete System’ı (Tüm Sistemi Geri Yükleme) ve Başlat’ı
tıklayın.
6
Skip’i (Atla) seçin ve İleri’yi tıklayın.
Sabit diskinizi bölmeye yönelik pencere görüntülene kadar ekrandaki
talimatları izleyin.
7
Divide your hard disk’s storage space into C and D drives (Sabit
diskinizin depolama alanını C ve D sürücüsü olarak ayırın) açılır
listesinden Customized drive size’ı (Özelleştirilmiş sürücü boyutu)
seçin.
8
İstenen C sürücüsü boyutunu girin ve İleri’yi tıklayın.
9
Ekrandaki talimatları izleyin.
Sabit diskinizdeki tüm verileri silme
Sabit diskinizdeki tüm verileri silme
Bu bölüm sabit diskinizdeki verilerinizi nasıl sileceğinizi açıklar. Bilgisayarınızı
elden çıkarmadan veya başkasına vermeden önce sabit diskinizdeki tüm
verileri silmeniz kesinlikle önerilir.
TR
Wipe and Erase Data (Verileri Silme ve
Temizleme) ile sabit diskinizdeki tüm
verilerinizi silme
Wipe and Erase Data (Verileri Silme ve Temizleme) yazılımı, sabit
diskinizdeki verilerinizi silmenizi sağlar. Silinen veriler geri yüklenemez.
Wipe and Erase Data (Verileri Silme ve Temizleme) yazılımını kullanmak için kurtarma diskleri
gerekir. Henüz oluşturmadıysanız, kurtarma diskleri oluşturun. Kurtarma disklerinin nasıl
oluşturulacağı ile ilgili talimatlar için, bkz. “Kurtarma diskleri oluşturmak için:” sayfa 17.
İşlem 71 saat içinde tamamlanmazsa, silme işlemi otomatik olarak durur ve bilgisayarınız
yeniden başlatılır. İşlem bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra devam eder.
Wipe and Erase Data (Verileri Silme ve Temizleme) yazılımını kullanmadan önce
bilgisayarınızı AC adaptöre bağladığınızdan emin olun.
1
Değerli dosyalarınızın yedekleme kopyalarını oluşturun.
Windows’u başlatabiliyorsanız, Back Up Files (Dosyaları Yedekleme) sihirbazını kullanarak
verilerinizin yedekleme kopyasını oluşturun.
Windows’u başlatamıyorsanız, Rescue Data (Verileri Kurtarma) yazılımı ile verilerinizin
yedekleme kopyasını oluşturun. Rescue Data (Verileri Kurtarma) yazılımını kurtarma
diskleriyle başlatabilirsiniz.
2
Bilgisayar açık durumdayken sürücüye bir kurtarma diski yerleştirin,
bilgisayarınızı kapatın ve tekrar açın.
System Recovery Options (Sistem Kurtarma Seçenekleri) penceresi
belirir.
3
Bir klavye düzeni seçin ve İleri’yi tıklayın.
4
Bir işletim sistemi seçin ve İleri’yi tıklayın.
5
VAIO Recovery Center’ı (VAIO Kurtarma Merkezi) seçin.
6
Wipe and Erase Data’yı (Verileri Silme ve Temizleme) seçin ve
Başlat’ı tıklayın.
7
Ekrandaki talimatları izleyin.
41
Download PDF

advertising