Sony | VPCEB2F4E | Sony VPCEB2F4E Sorun Giderme Kılavuzu

Kurtarma, Yedekleme ve
Sorun Giderme Kılavuzu
Lütfen kurulumdan hemen sonra
Kurtarma Ortamınızı oluşturun.
İçindekiler
Giriş .................................................................................. 3
Kurtarma hakkında ............................................................................3
Yedekleme hakkında ..........................................................................4
Kurtarma Ortamı oluşturma................................................. 5
Bilgisayarınızı kurtarma....................................................... 6
Kurtarma bölümünden kurtarmak için .................................................6
Kurtarma Ortamından kurtarmak için...................................................6
Verilerinizi yedekleme ve geri yükleme ................................. 8
Windows'u başlatabildiğinizde verilerinizi yedeklemek ve
geri yüklemek için..............................................................................8
Windows'u başlatamadığınızda verilerinizi yedeklemek ve
geri yüklemek için..............................................................................8
Geri yükleme noktası kullanarak verilerinizi geri yükleme .....................10
Sorun giderme................................................................. 11
Bilgisayarınızın kullanımıyla ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız ............11
Kurtarma sorunları...........................................................................12
Genel sorunlar ................................................................................13
2
Giriş
Kurtarma hakkında
Kurtarma nedir?
Kurtarma, bilgisayarınızı fabrika varsayılan
ayarlarına geri yükleme işlemidir.
Bilgisayarınızı kurtarmanın iki yolu vardır:
Kurtarma Ortamından (Recovery Media) ve
kurtarma bölümünden kurtarma.
Kurtarma işlemini ne zaman
gerçekleştirmem gerekir?
❑ Bilgisayarınız kararsız durumda
olduğunda
❑ Bilgisayarınıza bir bilgisayar virüsü
bulaştığında
❑ Bilgisayarınız sorun giderme aracılığıyla
çözülemeyen sorunlarla karşılaştığında
❑ Yanlışlıkla C sürücüsünü
biçimlendirdiğinizde
Bilgisayarımı kurtarmak için
hangi yazılımı kullanmam
gerekir?
Aşağıdaki yazılımları kullanın. Yazılımı basit
işlemlerle başlatabilirsiniz.
VAIO Care
❑ Kurtarma Ortamı oluşturma
❑ Bilgisayar donanımınızı kontrol etme
VAIO Care Rescue (VAIO Care Kurtarma)
❑ Verilerinizi yedekleme (kurtarma)
❑ Bilgisayarınızı kurtarma
❑ Dahili depolama aygıtınızdaki tüm verileri
silme
Bu yazılımların kullanımıyla ilgili daha fazla
bilgi için VAIO Care ve VAIO Care Rescue
(VAIO Care Kurtarma) uygulamalarındaki
yardım dosyasına bakın.
Kurtarma bölümü nedir?
Dahili depolama aygıtındaki kurtarma
bölümü, sistem ve uygulama kurtarma
işlemleri için gerekli verileri içerir. Normalde,
bu bölümdeki verileri değiştiremez veya
silemezsiniz. Ancak bu bölümün bilgilerini
değiştirmek için tasarlanmış olan, satın
alabileceğiniz yazılım ile verileri değiştirebilir
veya silebilirsiniz.
Neden Kurtarma Ortamı
oluşturmalıyım?
Kurtarma Ortamı, bilgisayarınızı fabrika
varsayılan ayarlarına geri yüklemek için
kullanılır. Windows başlatılamazsa veya
kurtarma bölümünü sildiyseniz, kurtarma
işlemi gerçekleştirmek için Kurtarma
Ortamına ihtiyaç duyarsınız. Bilgisayar
kullanıma hazır olduktan sonra hemen
Kurtarma Ortamı oluşturun.
3
Giriş
Yedekleme hakkında
Yedekleme işlemi nedir?
Yedekleme işlemi, dahili depolama
aygıtınızda depolanan verilerinizin bir yedek
kopyasını oluşturmak ve başka bir konuma
kaydetmektir.
Verilerimi neden
yedeklemeliyim?
Beklenmedik olaylar veya bilgisayar virüsleri
nedeniyle belgeler veya resimler gibi, dahili
depolama aygıtınızda depolanan çeşitli
verileri kaybedebilirsiniz. Kaybolan verileri
geri yüklemek için, yedek kopyasına
ihtiyacınız vardır.
Verilerinizi düzenli olarak yedeklemeniz
kesinlikle önerilir.
4
Kurtarma Ortamı oluşturma
Aşağıda bulunan 6. adımda, Kurtarma
Ortamı oluşturmak için gerekli disklerin
sayısını ve kullanabileceğiniz ortam türlerini
onaylayabilirsiniz.
Blu ray Disc™ ortamını, DVD RAM,
CD R veya CD RW disklerini Kurtarma
Ortamı olarak kullanamazsınız.
1 Bilgisayarınızı İnternet'e bağlayın,
VAIO Update'i kullanarak en son
güncelleştirmeleri indirip yükleyin.
2 Bilgisayarınızda dahili bir optik disk
sürücüsü yoksa, bilgisayara ve bir AC güç
kaynağına harici bir optik disk sürücüsü
(ürünle verilmez) bağlayın.
3 Başlat'ı
, Tüm Programlar'ı,
VAIO Care'i ve VAIO Care'i tıklayın.
Kullanıcı Hesabı Denetimi penceresi
görüntülenirse, Evet'i tıklayın.
4
5
6
7
Bilgisayarınızda standart kullanıcı olarak
oturum açtıysanız, bir yönetici adı ve
parolası girmeniz istenebilir.
Recovery & restore (Kurtarma ve geri
yükleme), Recovery (Kurtarma) ve
Create Recovery Media (Kurtarma
Ortamı oluştur) seçeneklerini tıklayın.
Ekran talimatlarını dikkatlice okuyun ve
İleri öğesini tıklayın.
Kullanmak istediğiniz ortamı yerleştirin.
Ekrandaki talimatları izleyin.
Yordamın geçerli durumunun
görüntülenmesi biraz zaman alabilir.
İşlemin başarısız olmasına neden
olabileceğinden, Kurtarma Ortamı
oluştururken sürücü çıkarma düğmesine
basmayın.
Kurtarma Ortamını güvenli bir yerde
saklayın.
Kurtarma Ortamı oluşturmaya
yönelik notlar
❑ Kurtarma Ortamı, oluşturulduğu
bilgisayara özgüdür.
❑ Aşağıdaki durumlarda bilgisayarınızı
kurtarma bölümünden
kurtaramayabilirsiniz:
❑ Kurtarma bölümünü veri değiştirmek
için tasarlanan yazılımlar kullanarak
değiştirdiğinizde.
❑ Bilgisayarınıza önceden yüklenmiş
işletim sisteminden farklı bir işletim
sistemi yüklediğinizde.
❑ Dahili depolama aygıtınızı VAIO Care
Rescue (VAIO Care Kurtarma)
uygulamasını kullanmadan
biçimlendirdiğinizde.
❑ Diskin yüzeyine dokunmayın veya leke
bulaştırmayın. Yüzeyde oluşan parmak
izleri ve tozlar okuma/yazma hatalarına
yol açabilir.
5
Bilgisayarınızı kurtarma
Bilgisayarınızı fabrika varsayılan ayarlarına geri yüklemek için aşağıdaki kurtarma
yöntemlerinden birini uygulayın.
Bilgisayarınızı kurtardığınızda, dahili depolama aygıtındaki verilerin hepsi silinecektir.
Kurtarma bölümünden
kurtarmak için
Kurtarma Ortamından
kurtarmak için
ASSIST düğmesi olan modellerde
1 Bilgisayarınızda dahili bir optik disk
sürücüsü yoksa, bilgisayara ve bir AC güç
kaynağına harici bir optik disk sürücüsü
(ürünle verilmez) bağlayın.
2 Bilgisayarınız Normal moddayken optik
disk sürücüsüne bir Kurtarma Ortamı
yerleştirin, bilgisayarı kapatın ve tekrar
açın.
3 Harici optik disk sürücüsü kullanıyorsanız,
VAIO logosu kaybolmadan önce art arda
birkaç kez F11 tuşuna basın.
Windows Önyükleme Yöneticisi
görüntülenir.
4 Start VAIO Care Rescue (VAIO Care
Kurtarma uygulamasını başlat)
seçeneğini belirlemek için M veya m
tuşuna ve ardından Enter tuşuna basın.
5 Start recovery wizard'ı (Kurtarma
sihirbazını başlat) seçin.
1 VAIO Care Rescue (VAIO Care Kurtarma)
uygulamasını başlatmak için bilgisayarınız
kapalıyken ASSIST düğmesine basın.
2 Start recovery wizard'ı (Kurtarma
sihirbazını başlat) tıklayın.
Özel kurtarma işlemini gerçekleştirmek
için Start recovery wizard (Kurtarma
sihirbazını başlat) yerine Tools'u (Araçlar)
seçin ve Start advanced recovery
wizard'ı (Gelişmiş kurtarma sihirbazını
başlat) tıklayın.
3 Ekrandaki talimatları izleyin.
ASSIST düğmesi olmayan
modellerde
1 Bilgisayarınızı açın ve VAIO logosu
kaybolmadan önce art arda birkaç kez
F10 tuşuna basın.
Edit Boot Options (Önyükleme
Seçeneklerini Düzenle) penceresi
görüntülenirse, Enter tuşuna basın.
2 Start recovery wizard'ı (Kurtarma
sihirbazını başlat) seçin.
Özel kurtarma işlemini gerçekleştirmek
için Start recovery wizard (Kurtarma
sihirbazını başlat) yerine Tools'u
(Araçlar) seçin ve Start advanced
recovery wizard'ı (Gelişmiş kurtarma
sihirbazını başlat) tıklayın.
3 Ekrandaki talimatları izleyin.
6
Özel kurtarma işlemini gerçekleştirmek
için Start recovery wizard (Kurtarma
sihirbazını başlat) yerine Tools'u (Araçlar)
seçin ve Start advanced recovery
wizard'ı (Gelişmiş kurtarma sihirbazını
başlat) tıklayın.
6 Ekrandaki talimatları izleyin.
Kurtarma işlemine yönelik önemli
notlar
❑ Bilgisayarınız kurtarıldığında, dahili
depolama aygıtındaki tüm veriler silinir
ve tüm ayarlar fabrika varsayılan
ayarlarına geri yüklenir. Değerli
verilerinizin yedek kopyasını
oluşturduğunuzdan emin olun.
❑ Bilgisayarınızı kurtarmadan önce,
güç kablosu veya AC adaptör dışında
bilgisayara bağlı olan tüm çevresel
aygıtları çıkarın.
❑ Hem sistem kurtarma hem de uygulama
kurtarma işlemleri gerçekleştirin.
Uygulama kurtarma işlemini
gerçekleştirmezseniz, bilgisayarınız
kararsız duruma gelebilir.
❑ Parolayı unuttuysanız ve kurtarma
işlemini başlatamıyorsanız, parolayı
sıfırlamak için yetkili bir Sony hizmet/
destek merkeziyle bağlantı kurun.
Sıfırlama ücreti alınacaktır.
Yazılıma yönelik notlar
❑ Bilgisayarınızı kurtarmak yalnızca
önceden yüklenmiş yazılımları geri
yükleyebilir. Kendi yüklediğiniz yazılımlar
veya satın aldıktan sonra oluşturduğunuz
veriler geri yüklenemez. Ayrıca, yalnızca
Windows işletim sistemini geri
yükleyemezsiniz.
❑ Önceden yüklenmiş bazı yazılımlarda,
uygulamaların kendilerini kaldırmasına
veya yüklemesine olanak veren
seçenekler bulunur. Ancak, bu
seçenekler kullanılırsa yazılımlar
bilgisayarınızda düzgün çalışmayabilir.
❑ Bölümlerin boyutlarını değiştirmek üzere
yazılım yüklemek, kurtarma işlemini veya
Kurtarma Ortamı oluşturma işlemini devre
dışı bırakabilir.
7
Verilerinizi yedekleme ve geri yükleme
Windows'u
başlatabildiğinizde
verilerinizi yedeklemek ve
geri yüklemek için
Windows'u
başlatamadığınızda
verilerinizi yedeklemek ve
geri yüklemek için
Windows'u başlatabiliyorsanız, verilerinizi
Windows özelliğini kullanarak yedekleyin ve
geri yükleyin.
Bu özellikleri kullanmak için Başlat'ı,
Denetim Masası'nı, Sistem ve Güvenlik'i
ve Yedekleme ve Geri Yükleme'yi tıklayın.
Windows'u başlatamadığınızda VAIO Care
Rescue (VAIO Care Kurtarma) uygulaması
ile verilerinizi yedekleyin.
VAIO Care Rescue (VAIO Care Kurtarma)
uygulaması tarafından yedeklenmiş dosyaları
geri yüklemek için VAIO Data Restore Tool
(VAIO Verileri Geri Yükleme Aracı) yazılımını
kullanın.
Rescue Data (Verileri Kurtarma)
yazılımını kullanmaya yönelik notlar
8
❑ Yetkisiz erişimden korumak üzere,
kurtarılan dosyalar konusunda dikkatli
olun.
❑ Verilerinizi yedekleme ve geri yüklemek
üzere Rescue Data (Verileri Kurtarma)
yazılımını kullanmadan önce Windows
sabit disk sürücüsü şifreleme özelliğini
devre dışı bırakın. Ancak, yetkisi olmayan
kullanıcılar, dahili depolama aygıtında
şifrelenmemiş olan kurtarılan dosyalara
Kurtarma Ortamını ve bu yazılımı
kullanarak kolaylıkla erişebilir. Bu yüzden,
yazılımı kullandıktan sonra, açılış veya
sabit disk parolasını ayarladığınızdan,
Windows sabit disk sürücüsü şifreleme
özelliğini etkinleştirdiğinizden ve
kurtarılan dosyaları yetkisiz erişimden
korumak için Kurtarma Ortamını güvenli
bir yerde sakladığınızdan emin olun.
❑ Rescue Data (Veri Kurtarma)
yazılımının kullanılması, dahili depolama
aygıtınızdaki tüm verilerin yedeklenmesini
garanti etmez.
Sony, yedekleme işleminden doğan
herhangi bir veri kaybından sorumlu
tutulamaz.
❑ Bu yazılımı kullanırken bilgisayarınıza güç
sağlamak için güç kablosunu veya AC
adaptörü kullanın.
Verilerinizi kurtarmak için
1 "Kurtarma bölümünden kurtarmak için"
sayfa 6 bölümündeki 1. adımı izleyin ve
VAIO Care Rescue (VAIO Care Kurtarma)
uygulamasını başlatın.
2 Tools'u (Araçlar) ve Rescue Data'yı
(Veri Kurtarma) tıklayın.
3 Ekrandaki talimatları izleyin.
Custom rescue'yu (Özel kurtarma)
seçerseniz, kurtarılan dosyaları kaydetmek
için konum olarak harici bir sabit disk
sürücüsünü seçmeniz önerilir.
Kurtarma işlemi sırasında harici sabit disk
sürücüsünün veya optik disk sürücünün
bağlantısını kesmeyin.
Kurtarılan dosyalar iki veya daha fazla
dosyaya bölünmüş olabilir ve kurtarılan
dosyaların kaydedileceği bir konuma
kaydedilmiş veya seçtiğiniz konuma bağlı
olarak yeniden adlandırılmış olabilir.
Kurtarılan dosyaları geri yüklemek için
VAIO Data Restore Tool (VAIO Verileri Geri
Yükleme Aracı) yazılımını kullanın.
Kurtarılan dosyaları kaydetmek için i.LINK
veya USB bağlantılarını destekleyen harici
bir sabit disk sürücüsü veya optik disk sürücü
kullanın. i.LINK veya USB bağlantısını
desteklemeyen harici bir sabit disk
sürücüsü veya optik disk sürücü
kullanıyorsanız, bir yazılım sürücüsü
yüklemeniz gerekir.
VAIO Data Restore Tool
(VAIO Verileri Geri Yükleme
Aracı) yazılımıyla verilerinizi geri
yüklemek için
1 Başlat'ı, Tüm Programlar'ı ve VAIO
Data Restore Tool'u (VAIO Verileri Geri
Yükleme Aracı) tıklayın.
VAIO Data Restore Tool (VAIO Verileri
Geri Yükleme Aracı) penceresi belirir.
2 İleri'yi tıklayın.
Kullanıcı Hesabı Denetimi penceresi
görüntülenirse, Evet'i tıklayın.
Bilgisayarınızda standart kullanıcı olarak
oturum açtıysanız, bir yönetici adı ve parolası
girmeniz istenebilir.
Yazılımı kullanma ile ilgili talimatlar için,
yazılımdaki yardım dosyasına bakın.
Gerekirse, geri yüklenen dosyaları özgün
konuma taşıyın.
9
Verilerinizi yedekleme ve geri yükleme
Geri yükleme noktası
kullanarak verilerinizi geri
yükleme
Geri yükleme noktası, bilgisayar sistemi
dosyalarınızı geri yükleme noktasının
oluşturulduğu önceki durumuna geri
yüklemenize olanak verir. Genellikle geri
yükleme noktası, bir yazılım sürücüsü
yükleme gibi işlemler sırasında otomatik
olarak oluşturulur, ancak bilgisayarınıza
herhangi bir yazılım veya yazılım sürücüsü
yüklemeden önce Denetim Masası'nda
manuel olarak geri yükleme noktası
oluşturmanızı öneririz.
Windows'u başlatamadığınızda
geri yükleme noktasını kullanarak
sistem dosyalarını geri yüklemek
için
1 "Kurtarma Ortamından kurtarmak için"
sayfa 6 bölümünde 1'den 3'e kadarki
adımları izleyin.
2 Windows RE'yi seçmek için M veya m
tuşuna ve Enter tuşuna basın.
3 Bir klavye düzeni seçin ve İleri'yi tıklayın.
Uygun klavye düzeni seçilmemişse
parolayı doğru biçimde giremeyebilirsiniz.
4 İşletim sisteminizi seçin ve İleri'yi tıklayın.
Dosyalarınızı Windows yedekleme
özelliğini kullanarak yedekledikten sonra
değiştirdiyseniz, bu dosyaları Rescue
Data (Verileri Kurtarma) yazılımıyla
yedekleyin.
10
5 System Restore'yi (Sistem Geri
Yükleme) tıklayın.
System Restore (Sistem Geri Yükleme)
penceresi görüntülenir.
6 Recovery (Kurtarma) penceresinde
Sistem Geri Yükleme'yi Aç'ı tıklayın.
7 System Restore (Sistem Geri Yükleme)
penceresinde Farklı bir geri yükleme
noktası seç seçeneği görüntülenirse,
bu seçeneği belirleyin ve İleri'yi tıklayın.
Aksi halde, İleri'yi tıklayın.
8 Bir geri yükleme noktası seçin ve İleri'yi
tıklayın.
9 Geri yükleme noktasını onaylamak için
Son'u tıklayın.
Pencerede bilgisayarı yeniden
başlatmanız istenirse bilgisayarınızı
yeniden başlatın.
Sorun giderme
Bilgisayarınızın kullanımıyla ilgili herhangi bir sorun
yaşarsanız
Yetkili bir Sony hizmet/destek merkeziyle veya yerel Sony bayiinizle doğrudan bağlantı
kurmadan önce şu önerileri deneyin.
• Bu bölümdeki veya ekran Kullanım Kılavuzu'ndaki sorun giderme bilgilerini okuyun.
• VAIO Care uygulamasını başlatın ve gerekli işlemleri gerçekleştirin.
• VAIO Destek Ana Sayfası web sitesini ziyaret edin.
11
Sorun giderme
Kurtarma sorunları
Kurtarma bölümünden kurtarma
işlemi yapamıyorum
Kurtarma işlemini
tamamlayamıyorum
Kurtarma bölümünü değiştirmek için yazılım
kullandıysanız, önceden yüklenmiş olandan
farklı bir işletim sistemi yüklediyseniz veya
VAIO Care Rescue (VAIO Care Kurtarma)
yazılımını kullanmadan dahili depolama
aygıtını biçimlendirdiyseniz bilgisayarınızı
Kurtarma Ortamından kurtarın.
❑ Bilgisayarınıza bağlı gereksiz herhangi
bir harici aygıt varsa çıkarın.
❑ Aşağıdaki önerileri deneyin:
1 Bilgisayarınızı Kurtarma Ortamından
kurtarmaya çalışıyorsanız, ortamı
kirlenme veya hasar durumlarına karşı
kontrol edin. Ortam temiz değilse,
temizleyip bilgisayarı yeniden
kurtarmayı deneyin.
2 Bilgisayarınızı kurtarma bölümünden
veya Kurtarma Ortamından kurtarın.
3 Sorun devam ederse, daha fazla yardım
için VAIO Destek Ana Sayfası web
sitesini ziyaret edin.
Kurtarma Ortamı
oluşturamıyorum
❑ Aşağıdaki önerileri deneyin:
1 Bilgisayarınızı kapatın ve tekrar açın.
Ardından Kurtarma Ortamını yeniden
oluşturmayı deneyin.
2 VAIO Update'i kullanarak en son
güncelleştirmeleri indirip yükleyin.
❑ Diğer güvenilir diskleri deneyin.
12
Genel sorunlar
Bilgisayarımı başlatamıyorum
❑ Bilgisayarınızın güvenli şekilde bir güç
kaynağına bağlı olup gücünün
açıldığından ve güç göstergesinin
yandığından emin olun.
❑ Pil takımının doğru biçimde takılmış ve
şarj edilmiş olduğundan emin olun.
❑ Tüm bağlı USB aygıtlarının (varsa)
bağlantısını kesin ve bilgisayarınızı
yeniden başlatın.
❑ Bilgisayarı satın aldıktan sonra ilave
bellek modülü taktıysanız, bu modülleri
çıkarın ve sonra bilgisayarınızı yeniden
başlatın.
❑ Bilgisayarınız bir anahtarlı uzatma
kablosuna veya kesintisiz güç kaynağına
(UPS) bağlıysa, anahtarlı uzatma
kablosunun veya UPS'in bir güç
kaynağına bağlanmış ve açık durumda
olduğundan emin olun.
❑ Önce güç kablosunu veya AC adaptörü,
ardından pil takımını çıkarın.
Üç ila beş dakika bekleyin. Pil takımını
yeniden takın, güç kablosunu veya AC
adaptörü bağlayın ve ardından bilgisayarı
açın.
❑ Yoğunlaşma, bilgisayarınızın
arızalanmasına neden olabilir. Böyle bir
durumda, bilgisayarı en az bir saat
boyunca kullanmayın.
❑ Ürünle verilen güç kablosunu veya AC
adaptörü kullanıp kullanmadığınızı
kontrol edin.
Yeşil güç göstergesi ışığı yanıyor,
ancak ekranım açılmıyor
❑ Uygulama penceresini kapatmak için
birkaç defa Alt+F4 tuşlarına basın.
Bir uygulama hatası oluşmuş olabilir.
❑ Ctrl+Alt+Delete tuşlarına basın ve
Kapat
düğmesinin yanındaki oku
ve Yeniden Başlat'ı tıklayın.
❑ Bilgisayarınızı kapatmak için, dört saniye
süreyle güç düğmesini basılı tutun veya
güç anahtarını kaydırıp bekletin. Güç
kablosunu veya AC adaptörü çıkarın ve
bilgisayarı yaklaşık beş dakika bu şekilde
bırakın. Ardından güç kablosunu veya AC
adaptörü bağlayın ve bilgisayarı tekrar
açın.
Bilgisayarınızın Ctrl+Alt+Delete
tuşları veya güç anahtarıyla kapatılması,
kaydedilmemiş verilerin kaybına neden
olabilir.
❑ Harici ekran kullanıyorsanız, ekranın bir
güç kaynağına bağlanmış ve açık
durumda olduğundan emin olun.
13
Sorun giderme
Pil göstergesi ışığı hızlı yanıp
sönüyor ve bilgisayarım
başlatılamıyor
Windows parolamı kabul etmiyor
ve Enter Onetime Password
iletisini görüntülüyor
❑ Bu sorunun nedeni, pil takımının düzgün
biçimde takılmamış olması olabilir.
Bu sorunu çözmek için, bilgisayarınızı
kapatın ve pil takımını çıkarın. Ardından
pil takımını tekrar bilgisayara takın.
Ayrıntılar için, ekran Kullanım
Kılavuzu'na bakın.
❑ Sorun devam ediyorsa, bu durum takılan
pil takımının bilgisayarınızla uyumlu
olmadığı anlamına gelir. Pil takımını
çıkarın ve yetkili bir Sony hizmet/destek
merkeziyle bağlantı kurun.
Size en yakın merkezi veya temsilciyi
bulmak için, ekran Kullanım
Kılavuzu'na bakın.
Açılış parolasını arka arkaya üç kez hatalı
girerseniz, Enter Onetime Password iletisi
görüntülenir ve Windows başlatılmaz. Güç
göstergesi ışığının kapanıp kapanmadığını
kontrol etmek için en az dört saniye süreyle
güç düğmesini basılı tutun veya güç
anahtarını kaydırıp bekletin. 10 ila 15 saniye
bekleyin, ardından bilgisayarınızı yeniden
başlatın ve doğru parolayı girin. Parola
büyük/küçük harf duyarlıdır, bu yüzden
parolayı girmeden önce harflerin hangi
durumda olduğunu kontrol etmeyi
unutmayın.
Pil takımının uyumlu olmadığını
veya düzgün biçimde
takılmadığını bildiren bir ileti
beliriyor ve bilgisayarım Hazırda
Bekleme moduna giriyor
"Pil göstergesi ışığı hızlı yanıp sönüyor ve
bilgisayarım başlatılamıyor" için verilen
yanıtlara bakın.
14
Açılış parolasını
hatırlayamıyorum
Açılış parolasını unuttuysanız yetkili bir
Sony hizmet/destek merkeziyle bağlantı
kurun.
Sıfırlama ücreti alınacaktır.
© 2010 Sony Corporation / Printed in Japan
4-191-963-41(1)
Download PDF

advertising