Sony | RM-LVR3 | Sony RM-LVR3 Pika-asetus- ja aloitusopas

4-588-898-11(1) (FI)
Live-View-kauko-ohjain
Zoomaussuhde
Kulma
SteadyShot-asetus
Kuvanlaatu (kuvataajuus)
Elokuvamuoto
Tallennettavissa oleva aika/
tallennusaika
Kuvaustila
Äänen tallennus ON/OFF
Varoitus kameran lämpötilan
nousemisesta
Vuosi-kuukausipäivä-asetus
Tässä oppaassa kuvataan Live-View-kauko-ohjaimen RM-LVR3
perustoiminnot.
Ennen käyttöä kameraan on muodostettava yhteys
Wi-Fi-toiminnolla tässä oppaassa kuvatulla tavalla.
Huomautus
•Näyttö vaihtelee liitetyn kameran mukaan.
1
2
Varmista, että kauko-ohjaimen virtakytkin on
OFF-asennossa.
Kiinnitä kauko-ohjain telineeseen (vakiovaruste).
Lisätietoja on käyttöoppaassa (verkko-oppaassa).
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/
Omistajan merkinnät
Tuotteen malli- ja sarjanumerot on merkitty laitteen pohjaan.
Kirjoita sarjanumero alla olevaan tilaan. Tarvitset tätä numeroa,
kun otat yhteyttä Sonyn jälleenmyyjään tuotetta koskevissa asioissa.
Vihjeitä
•Alueet määritetään aikaerona Greenwich Mean Time (GMT) -aikavyöhykkeen
ja oman alueesi normaaliajan välillä. Lisätietoja aikaerosta on käyttöoppaan
(verkko-oppaan) kohdassa ”Maailman pääkaupunkien aikaerot”.
•Jos haluat asettaa päivämäärän ja ajan uudelleen, paina kauko-ohjaimen
(Kauko-ohjaimen asetukset) -kohdasta
MENU-painiketta ja valitse
(Alueasetus) tai
(Päivämäärä- ja kellonaika-asetus),
(Kesäaika-asetus).
Kauko-ohjaimen yhdistäminen kameraan
3
Huomautus
•Jos kauko-ohjaimen pääteosa on märkä tai likainen, pyyhi kosteus tai pöly
ennen kauko-ohjaimen kiinnittämistä.
Liitä teline micro USB -kaapelilla (vakiovaruste) käynnissä
olevaan tietokoneeseen.
Tässä oppaassa kuvataan, miten voit yhdistää kauko-ohjaimen
yhteen kameraan.
Lisätietoja kauko-ohjaimen yhdistämisestä useisiin kameroihin
on käyttöoppaassa (verkko-oppaassa).
Lisätietoja kameran käytöstä on kameran käyttöohjeissa.
1
Kytke virta kauko-ohjaimeen.
Kun aktivoit kauko-ohjaimen, Wi-Fi-valmiustilanäyttö
tulee näkyviin.
Oranssi merkkivalo
latauksen aikana
RM-LVR3
2
Micro USB -kaapeli
Näyttö
Wi-Fi-yhteyden asetus
Bluetooth-yhteyden tila
Kameran GPS-vastaanottotila
Kellonaika
Kameran akun varaustaso
Kauko-ohjaimen akun
varaustaso
Painikkeiden pidon toiminto
ON/OFF
Käyttöopas
Live-View-näyttö
1
2
Valitse MENU-painikkeella
REC/ENTER-painiketta.
(Kuvaustila) ja paina sitten
Valitse kuvaustila UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten
REC/ENTER-painiketta.
Kuvaustilan kuvake näkyy näytön vasemmassa alakulmassa.
Videoiden kuvaamisesta
LCD-näyttö sammuu akkuvirran säästämiseksi automaattisesti
kuvauksen ajaksi.
Jos haluat siirtää tämän toiminnon OFF-asentoon, paina kameran
MENU-painiketta ja valitse UP- tai DOWN-painikkeella
(Kaukoohjaimen asetukset) 
(Näytön automaattinen sammutus
kuvattaessa) 
.
Kauko-ohjaimen kiinnittäminen
Kauko-ohjaimen kiinnittäminen hihnaan
Lisätietoja seuraavista toiminnoista on käyttöoppaassa
(verkko-oppaassa) tai kameran käyttöohjeissa.
•Valokuvat
•Intervallikuvaus
•Jatkuva tallennus
Kohdista kauko-ohjaimen ulkoneva osa hihnan koveraan osaan,
samalla kun vedät hihnan takaosassa olevaa vapautusvipua
sormellasi vastakkaiseen suuntaan.
Varmista, että kauko-ohjain asettuu hihnaan, ja nosta sitten
sormesi vapautusvivulta.
REC/Wi-Fi-merkkivalo muuttuu sinisestä punaiseksi.
•Vapautusvipu palaa alkuperäiseen asentoon, ja kauko-ohjain
kiinnittyy hihnaan.


Voit pysäyttää tallennuksen painamalla REC/ENTERpainiketta uudelleen.
Valitse MENU-painikkeella
sitten REC/ENTER-painiketta.
3
Valitse kamera, jonka haluat yhdistää kauko-ohjaimeen,
ja paina REC/ENTER-painiketta.
2
Aseta päivämäärä ja aika/alue.
Valitse haluttu kohde UP- tai DOWN-painikkeella ja suorita
toiminto painamalla sitten REC/ENTER-painiketta. Päivämäärän
ja ajan/alueen asetusnäyttö muuttuu seuraavassa järjestyksessä.
Alueasetus
Kesäajan asetus
Päivämäärämuoto
Asetuskohteet
Kuvanlaadun asetus
Voit kytkeä kauko-ohjaimen virran painamalla
(virta/valmiustila) -painiketta.
Elokuvamuoto
4
Rekisteröi kauko-ohjain kameraan.
Kun kameran näytössä näkyy
kameran REC/ENTER-painiketta.
, valitse [OK] ja paina sitten
(Kuvausasetukset) ja paina
Valitse kuvauskohde UP- tai DOWN-painikkeella ja paina
sitten REC/ENTER-painiketta.
Kuvakkeet
1
Kun kauko-ohjaimeen kytketään virta ensimmäisen kerran,
näytössä näkyy päivämäärän ja ajan/alueen asetus.
1
2
Kuvakkeet
Kulman asetus
Zoomausasetus
Jatkuva tallennusaika
AE-vaihto
Valokuvatilan vaihto
Intervallikuvauksen
AE-tila
Kääntö
Kohtaus
Itselaukaisin
Valkotasapaino
Intervallikuvauksen
aikaväli
Väritila
Intervallikuvauksen
kuvanumero
SteadyShot (video)
Työnnä hihnan yksi pää hihnan toisessa päässä olevan reiän läpi ja
kiinnitä hihna :lla. Paina sitten :tä niin, että hihna on tukevasti
paikallaan.
Asetuskohteet
Intervallikuvauksen
kuvakoko
Valokuvien
kuvausaikaväli
Hihnan kiinnittäminen käsivarteen
SteadyShot (valokuva)
Äänitallennuksen
asetus
Tuulimelun
vaimennus
Lisätietoja asetuskohteista on käyttöoppaassa (verkko-oppaassa).
http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/
Huomautus
•Asetettavissa olevat kohteet vaihtelevat kuvaustilan mukaan.
© 2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
LCD-näytön sammuttaminen
automaattisesti kuvauksen ajaksi
Kiinnitä kauko-ohjain toimitukseen sisältyvään lisävarusteeseen
ja käytä sitä siinä.
Kuvaaminen
1
2
Kun kauko-ohjaimen virta on kytketty/katkaistu, vastaavan kameran
virta on myös kytketty/katkaistu.
Jos haluat siirtää tämän toiminnon OFF-asentoon, paina kameran
MENU-painiketta ja valitse UP- tai DOWN-painikkeella
(Kameran asetukset) 
(Bluetooth-kauko-ohjaimen
virta-asetus) 
.
Kameran asetusten määrittäminen
Päivämäärän ja ajan/alueen asettaminen
•Voit palauttaa kauko-ohjaimen asetukset painamalla MENU-painiketta,
REC/ENTER-painiketta ja DOWN-painiketta samaan aikaan.
Kuvaustilan vaihtaminen
Kameran käynnistäminen/
sammuttaminen kauko-ohjaimen
virran kytkemisen/katkaisemisen
kanssa samaan aikaan
REC/Wi-Fi-merkkivalo muuttuu punaisesta siniseksi.
Huomautuksia
•Voit ladata kauko-ohjaimen, vaikka sen lataus ei olisi täysin purkautunut.
Vaikka kauko-ohjainta ei ole ladattu täyteen, voit käyttää sen akussa olevaa
osittaista latausta.
•Jos kauko-ohjaimen virta on kytkettynä, se käyttää ulkoista virtaa, mutta
ei lataudu.
•Kun kauko-ohjain on latautunut täyteen, CHG (latauksen) merkkivalo
sammuu välittömästi.
Pääteosa
 (virta/valmiustila) -painike
CHG (latauksen) merkkivalo
LCD-näyttö
UP/DOWN-painike
REC/ENTER-painike
REC/Wi-Fi-merkkivalo
MENU-painike
Varmista, että kameran näytössä näkyy Wi-Fi-merkki.
Lataus on valmis, kun CHG (latauksen) merkkivalo sammuu.
Nimilaatta on kauko-ohjaimen takana.
Jos sinun on tarkistettava se, irrota vyö.
Huomautus
•Jos kameraan ei muodosteta yhteyttä, syynä saattaa olla raskas
signaaliliikenne. Siirry tällöin toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.
Kauko-ohjaimen asetusten määrittäminen
Aloita tallennus painamalla REC/ENTER-painiketta.
Kytke virta kameraan ja tarkista kameran asetukset.
Varotoimet
, käynnistä kamera uudelleen ja yritä
Vahvista haluamasi kohde päivämäärän ja ajan/alueen asetusten
vahvistusnäytössä painamalla REC/ENTER-painiketta, jolloin
Wi-Fi-valmiustilan näyttö tulee näkyviin.
Mallinro RM-LVR3
Sarjanro
Osat ja painikkeet
Huomautus
•Jos kameran näytössä ei näy
uudelleen vaiheesta 2.
Kameraan on muodostettu yhteys, kun kauko-ohjaimen
LCD-näyttö muuttuu Live-View-näytöksi.
Kauko-ohjaimen lataaminen
Aloitusopas
Kellonajan asetus
Päivämäärän ja
ajan/alueen
asetuksen
vahvistus

Kauko-ohjaimen kiinnittäminen
kiinnikesovittimeen
Kohdista kauko-ohjaimen ulkoneva osa kiinnikesovittimen koveraan
osaan, samalla kun vedät vapautusvipua sormellasi vastakkaiseen
suuntaan.
Varmista, että kauko-ohjain asettuu kiinnikesovittimeen, ja nosta
sitten sormesi vapautusvivulta.
•Vapautusvipu palaa alkuperäiseen asentoon, ja kauko-ohjain kiinnittyy
kiinnikesovittimeen.


VAROITUS
Voit vähentää tulipalon tai sähköiskun vaaraa seuraavasti:
1) Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.
2) Älä laita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä
esineitä.
Älä altista akkuja lämmönlähteille, kuten suoralle auringonvalolle
tai tulelle.
HUOMIO
Noudata seuraavia varotoimia, sillä muuten laite saattaa kuumentua,
syttyä palamaan tai räjähtää.
*Tuote sisältää litiumioniakun.
•Lataa tuote käyttämällä määrättyä lataustapaa.
•Älä heitä tuotetta tuleen, sijoita sitä tulen lähelle tai laita sitä
mikroaaltouuniin.
•Älä jätä tuotetta kuumalla säällä autoon.
•Älä säilytä tai käytä tuotetta kuumassa ja kosteassa paikassa,
kuten saunassa.
•Älä pura, murskaa tai lävistä tuotetta.
•Älä altista tuotetta voimakkaille iskuille, kuten putoamiselle korkealta.
•Älä altista tuotetta yli 60 °C:een korkeille lämpötiloille.
•Pidä tuote kuivana.
Hävitä tuote asianmukaisesti.
Lataa tuote käyttämällä käyttöohjeessa määrättyä lataustapaa.
Verkkolaite (myydään erikseen)
Kun käytät verkkolaitetta (myydään erikseen), käytä lähellä olevaa
seinäpistorasiaa. Irrota verkkolaite (myydään erikseen) välittömästi
seinäpistorasiasta, jos laitteen käytössä ilmenee häiriö.
Euroopassa asuvat asiakkaat
Huomautus asiakkaille, jotka asuvat EU-direktiivejä
soveltavissa maissa
Valmistaja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japani
Tuotteen EU-vaatimustenmukaisuus: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia
Huomautus
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettiset kentät aiheuttavat
tiedonsiirron keskeytymisen, käynnistä sovellus uudelleen tai irrota
ja liitä uudelleen tietoliikennejohto (esim. USB-johto).
Sony Corporation ilmoittaa täten, että tämä laite vastaa direktiivin
1999/5/EY olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä.
Lisätietoja on seuraavassa URL-osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Tämän laitteen on testeissä todettu olevan sähkömagneettista
yhteensopivuutta koskevan EMC-direktiivin rajoitusten mukainen,
kun käytössä on enintään 3 metrin pituinen liitäntäkaapeli.
Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät saattavat vaikuttaa tämän
laitteen tuottamaan kuvaan ja ääneen.
Käytöstä poistettujen akkujen, paristojen sekä sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan
unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on erilliset
keräysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa, akussa tai pakkauksessa oleva
symboli ilmaisee, että tuotetta ja akkua ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Joissakin akuissa tämä merkki saattaa
esiintyä yhdessä kemiallisen merkin kanssa.
Elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb) kemiallinen merkki lisätään
akkuun, joka sisältää enemmän kuin 0,0005 prosenttia elohopeaa tai
0,004 prosenttia lyijyä. Varmistamalla, että nämä tuotteet ja akut
hävitetään asianmukaisesti, autat estämään ympäristölle ja terveydelle
haitalliset vaikutukset, joita akkujen hävittäminen väärällä tavalla
saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään
luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen säilyminen edellyttävät
kiinteää akkua, akun vaihto on annettava koulutetun huoltohenkilöstön
tehtäväksi. Varmista käytöstä poistettujen akkujen sekä sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden asianmukainen käsittely toimittamalla ne
soveltuviin kierrätys- ja keräyspisteisiin. Jos kyse on muista akuista,
katso lisätietoja kohdasta, jossa annetaan ohjeet akun turvalliseen
irrottamiseen. Toimita akku/paristo käytöstä poistettujen akkujen
kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Saat lisätietoja tuotteiden ja akkujen kierrätyksestä paikallisilta
viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöstä tai liikkeestä, josta tuote tai akku
on ostettu.
Käyttöä koskevia huomautuksia
[Live-View-kauko-ohjain]
Kauko-ohjaimen kiinnittäminen
Kiinnitä kauko-ohjain hihnaan tai kiinnikesovittimeen kunnolla. Muussa
tapauksessa se voi pudota ja johtaa loukkaantumiseen tai vahinkoihin.
Älä käytä/varastoi kauko-ohjainta seuraavissa paikoissa
•Erittäin kuumassa paikassa
Esimerkiksi aurinkoon pysäköidyssä autossa kauko-ohjaimen runkoon
voi tulla muotovirheitä, ja tästä voi aiheutua toimintahäiriöitä.
•Suorassa auringonvalossa tai lähellä lämpöpatteria
Jos säilytät kauko-ohjainta suorassa auringonvalossa tai lähellä
lämpöpatteria, kauko-ohjaimen runko voi haalistua tai vääristyä
aiheuttaen toimintahäiriöitä.
•Paikoissa, joissa se altistuu voimakkaalle tärinälle
•Lähellä voimakkaita magneettikenttiä
•Hiekkaisissa tai pölyisissä paikoissa
Varo, ettei kauko-ohjaimeen pääse hiekkaa tai pölyä. Tämä voi
aiheuttaa kauko-ohjaimessa toimintahäiriöitä, ja joissakin tapauksissa
vikaa ei voi korjata.
Wi-Fi-/Bluetooth-toiminto
•Käytä kauko-ohjainta käyttöalueen säännösten mukaisesti.
•Kauko-ohjaimen Wi-Fi-/Bluetooth-toimintoa ei voi käyttää veden alla.
Langattomien lähiverkkolaitteiden käytön suojaus
•Varmista tietomurtojen, pahantahtoisten kolmansien osapuolten
luvattoman käytön ja muiden haavoittuvuuksien estämiseksi,
että langaton lähiverkko on aina suojattu.
•On erittäin tärkeää huolehtia langattoman lähiverkon suojauksesta.
•Sony Corporation ei vastaa puutteellisesta tietoturvasta tai
ennakoitavista olosuhteista johtuvista vahingoista.
Kosteuden tiivistymisestä
Jos kauko-ohjain tuodaan kylmästä suoraan lämpimään paikkaan,
sen sisä- tai ulkopuolelle voi tiivistyä kosteutta. Kosteuden tiivistyminen
voi aiheuttaa kauko-ohjaimessa toimintahäiriöitä.
Jos kosteutta tiivistyy
Katkaise kauko-ohjaimesta virta ja odota noin tunnin ajan, jotta kosteus
haihtuu.
Käyttölämpötila
•Kauko-ohjain on suunniteltu käytettäväksi lämpötiloissa –10 °C …
+40 °C. Käyttöä ei suositella erittäin kylmissä tai kuumissa paikoissa,
joiden lämpötila on tämän välin ulkopuolella.
•LCD-näyttö ja kotelo lämpenevät käytön aikana. Tämä on normaalia.
LCD-näytön käsitteleminen
•Älä jätä LCD-näyttöä aurinkoon, sillä tämä voi vahingoittaa sitä.
Pidä tämä mielessä, jos sijoitat kauko-ohjaimen lähelle ikkunaa.
•Jos kauko-ohjainta käytetään kylmässä, LCD-näyttöön voi tulla
vaakasuuntaisia viivoja tai jäännöskuva. Tämä ei ole vika.
Kun kauko-ohjain lämpenee, LCD-näyttö toimii taas normaalisti.
Tietoja kauko-ohjaimen vesitiiviysominaisuuksista
Kauko-ohjain on suunniteltu vesitiiviiksi. Rajoitettu takuu ei kata
väärinkäytöstä, kovakouraisesta käsittelystä tai virheellisestä
ylläpidosta aiheutuneita vahinkoja.
•Älä altista kauko-ohjainta paineistetulle vedelle, kuten hanasta
tulevalle vedelle.
•Älä käytä kauko-ohjainta kuumissa lähteissä.
•Käytä kauko-ohjainta vain suositellulla veden lämpötila-alueella
0 °C … +40 °C.
Huomautuksia ennen kauko-ohjaimen käyttöä veden alla/lähellä
•Jos kauko-ohjaimen pääteosaan (telineen kiinnityskohtaan) pääsee
likaa tai hiekkaa, pyyhi alue puhtaalla ja pehmeällä liinalla, josta ei
irtoa kuituja.
•Jos olet käyttänyt kauko-ohjainta veden lähellä tai märin tai hiekkaisin
käsin, suorita kohdassa ”Veden alla/lähellä käytetyn kauko-ohjaimen
puhdistaminen” annetut toimet, ennen kuin lataat kauko-ohjaimen
telineessä.
Huomautuksia kauko-ohjaimen käytöstä veden alla/lähellä
•Älä altista kauko-ohjainta iskuille esimerkiksi hyppäämällä veteen.
•Kauko-ohjain uppoaa vedessä. Käytä kauko-ohjaimen mukana
toimitettua vyötä, jotta se ei pääse uppoamaan.
•Voit nähdä kuplia, kun upotat kauko-ohjaimen veteen. Tämä ei
ole vika.
Veden alla/lähellä käytetyn kauko-ohjaimen puhdistaminen
•Puhdista kauko-ohjain aina vedellä 60 minuutin kuluessa käytöstä.
Tähän laitteeseen voi päästä hiekkaa tai vettä niin, ettei se näy,
ja tämä voi heikentää vesitiiviyttä, jos sitä ei poisteta.
•Anna kauko-ohjaimen seistä noin 5 minuuttia kulhossa, jossa on
puhdasta vettä. Poista sitten painikkeiden ympärille mahdollisesti
juuttunut suola, hiekka tai muu lika ravistamalla kauko-ohjainta
varovasti ja painamalla jokaista painiketta veden alla.
•Huuhtele kauko-ohjain ja pyyhi mahdolliset vesipisarat pehmeällä
liinalla. Anna kauko-ohjaimen kuivua kokonaan varjoisassa, hyvin
tuuletetussa paikassa. Älä kuivaa kauko-ohjainta hiustenkuivaajalla,
sillä se voi vääntyä ja/tai sen vesitiiviys voi kärsiä.
•Pyyhi mahdolliset vesipisarat tai pölyhiukkaset pehmeällä ja
kuivalla liinalla.
•Kiinnitä kauko-ohjain pidikkeeseen, kun kauko-ohjain on täysin kuiva.
•Kauko-ohjaimen rungon väri voi muuttua, jos se joutuu kosketuksiin
aurinkovoiteiden tai -öljyjen kanssa. Jos kauko-ohjain joutuu
kosketuksiin aurinkovoiteiden tai -öljyjen kanssa, pyyhi se nopeasti
puhtaaksi.
•Älä anna kauko-ohjaimen seistä niin, että sen sisällä tai sen päällä on
vettä. Tämä voi johtaa syöpymiseen tai värimuutoksiin ja vesitiiviyden
heikkenemiseen.
Hävittäminen
Poista akku ennen kauko-ohjaimen hävittämistä.
Akun poistaminen
Sisäänrakennettu akku voidaan kierrättää.
Poista sisäänrakennettu akku ennen kauko-ohjaimen hävittämistä.
Huomautuksia
Kun poistat akun, kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin.
•Poista ruuvit pikkulasten ulottumattomissa, jota lapsi ei pääse vahingossa
nielaisemaan niitä.
•Varo, ettet loukkaa kynsiäsi tai sormiasi.
Tärkeitä tietoja
Älä irrota ruuveja muuten kuin kauko-ohjainta hävitettäessä.
Kieltäydymme korjauksista tai vaihdosta, jos toteamme,
että kauko-ohjain on purettu ilman lupaa.
1 Katkaise kauko-ohjaimen virta painamalla
(virta/valmiustila)
-painiketta.
2 Irrota ruuvit ristipääruuvimeisselillä. (4 ruuvia)
3 Irrota kansi.
4 Irrota akku.
Tekniset tiedot
Sähköntarve:
USB-lataus:
Vesitiiviys:
Käyttölämpötila:
Varastointilämpötila:
Mitat (noin):
Paino:
Kokonaispaino
(käytössä):
Sisältyvät osat:
Ladattava akku: 3,7 V (sisäinen akku)
Micro USB -liitäntä: 5,0 V
DC 5,0 V, 500 mA
3 metrin syvyydessä yhtä mittaa 30 minuuttia
(Ilmoitettua vesitiiviyttä ei taata kaikissa
olosuhteissa.)
–10 °C … +40 °C
–20 °C … +60 °C
47,8 mm × 52,6 mm × 19,0 mm
(l/k/s, ilman ulkonevia osia)
noin 46 g (pelkkä runko)
noin 83 g
(toimitukseen sisältyvä hihna mukaan lukien)
Live-View-kauko-ohjain (1), micro USB -kaapeli
(1)*, hihna (1), kiinnikesovitin (1), teline (1),
painettu ohjemateriaali
Suluissa oleva luku ilmaisee kyseisen osan
määrän.
* Vaikka kauko-ohjain myydään kameran kanssa, toimitukseen sisältyy vain yksi
micro USB -kaapeli.
•Muotoilu ja tekniset tiedot voivat tulevissa päivityksissä muuttua
ilman erillistä ilmoitusta.
•Lisää teknisiä tietoja on käyttöoppaassa (verkko-oppaassa).
Tavaramerkeistä
•Wi-Fi, Wi-Fi-logo ja Wi-Fi PROTECTED SET-UP ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
•Adobe, Adobe-logo ja Adobe Acrobat ovat Adobe Systems Incorporatedin
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.
•Bluetooth® ja Bluetooth-logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä
tavaramerkkejä, joita Sony Corporation käyttää lisenssillä. Muut tavaramerkit ja
tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.
Muut tässä käyttöoppaassa käytetyt järjestelmien tai tuotteiden nimet
ovat yleensä kehittäjiensä tai valmistajiensa tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä, vaikka ™- tai ®-merkkiä ei käytettäisi
tässä käyttöoppaassa.
Download PDF

advertising