Sony | RM-LVR2 | Sony RM-LVR2 Action Camin Live-View-kauko-ohjain, jossa Wi-Fi® Käyttöopas

Live-View-kauko-ohjain
RM-LVR2
Käyttäminen
Lue ensin tämä
Osien tunnistaminen
Osien tunnistaminen [1]
Näyttö yhden yhteyden aikana
Näyttö yhden yhteyden aikana [2]
Näyttö moniyhteyden aikana
Näyttö moniyhteyden aikana [3]
Käytön aloittaminen
Laitteen lataaminen
Laitteen lataaminen [4]
Hihnan kiinnittäminen laitteeseen
Hihnan kiinnittäminen laitteeseen [5]
Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen [6]
Päivämäärän ja ajan asettaminen
Päivämäärän ja ajan asettaminen [7]
Laitteen yhdistäminen kameraan Wi-Fi-toiminnolla (Yksi yhteys)
Yhteystavan tarkistaminen [8]
Laitteen yhdistäminen yhteen kameraan Wi-Fi-toiminnolla [9]
Laitteen yhdistäminen useisiin kameroihin Wi-Fi-toiminnolla (Moniyhteys)
Laitteen yhdistäminen useisiin kameroihin Wi-Fi-toiminnolla [10]
Rekisteröidyn kameran yhteystietojen nollaaminen [11]
Kuvaaminen
Video- tai valokuvaus
Kuvaustilan vaihtaminen [12]
Kuvaaminen [13]
Usean kameran ohjauksen käyttäminen [14]
Painikkeiden pidon toiminto [15]
Asetusten muuttaminen
Asetuskohteet
Asetuskohteet [16]
Kuvausasetukset
Kuvanlaadun asetus [17]
SteadyShot [18]
Kenttäkulman asetus [19]
Kääntö [20]
Kohtaus [21]
Valkotasapaino [22]
AE-vaihto [23]
Väritila [24]
Elokuvamuoto [25]
Äänitallennuksen asetus [26]
Tuulimelun vaimennus [27]
Valokuvatilan vaihto [28]
Valokuvien kuvausaikaväli [29]
Itselaukaisin [30]
Väliajoin otettavien kuvien tallennus [31]
Jatkuva tallennusaika [32]
Yhdistettyjen laitteiden asetukset
Aikakoodi/nimitieto [33]
IR-kauko-ohjain [34]
Vaihto NTSC/PAL [35]
Automaattinen virrankatkaisu [36]
Piippaus [37]
Alustus [38]
Versio (kamera) [39]
Kauko-ohjaimen asetukset
Näytön kierto [40]
Näytön kirkkaus [41]
Päivämäärän ja ajan, alueen ja kesäajan asetus [42]
Asetusten palauttaminen [43]
Versio [44]
Yhteystapa [45]
Lentokonetila [46]
Verkon palautusasetukset [47]
Katselu
Kuvien toistaminen
Kuvien toistaminen [48]
Näytön ilmaisimen vaihtaminen
Näytön ilmaisimen vaihtaminen [49]
Kuvien poistaminen
Kuvien poistaminen [50]
Muuta
Varotoimet
Käsitteleminen [51]
Kosteuden tiivistyminen [52]
Kuljetus [53]
Käyttölämpötila [54]
LCD-näytön käsitteleminen [55]
Vesitiiviys [56]
Maailman pääkaupunkien aikaerot
Maailman pääkaupunkien aikaerot [57]
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot [58]
Tavaramerkit
Tavaramerkit [59]
Lisenssiin liittyvä huomautus
Lisenssiin liittyvä huomautus [60]
Huoltaminen ja varastointi
Huoltaminen ja varastointi [61]
LCD-näytön ylläpito [62]
Laitteen ylläpito vedessä tai rannalla [63]
Akku
Akku [64]
Laitteen hävittäminen
Laitteen hävittäminen [65]
Vianmääritys
Vianmääritys
Laitetta ja kameraa ei voi yhdistää Wi-Fi-toiminnolla.
Laitetta ja kameraa ei voi yhdistää Wi-Fi-toiminnolla. [66]
Laitteen virtaa ei voi kytkeä.
Laitteen virtaa ei voi kytkeä. [67]
Laitteen virta katkeaa yllättäen.
Laitteen virta katkeaa yllättäen. [68]
Laitetta ei voi ladata.
Laitetta ei voi ladata. [69]
Jäljellä olevan latauksen ilmaisin näyttää väärää arvoa.
Jäljellä olevan latauksen ilmaisin näyttää väärää arvoa. [70]
Varoitusilmaisimet ja virheviestit
Live-View-kauko-ohjaimen virhenäyttö
Live-View-kauko-ohjaimen virhenäyttö [71]
[1] Käyttöohjeet
Lue ensin tämä
Osien tunnistaminen
1.
2.
3.
4.
MENU-painike
Liitinkansi
Lukitusvipu
Multi/Micro USB -liitäntä
Osien tunnistaminen
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
RESET (palauta) -painike
CHG (latauksen) merkkivalo
UP-painike
DOWN-painike
DISP-painike
REC/ENTER-painike
REC/Wi-Fi-merkkivalo
LCD-näyttö
ON/OFF (virta) -painike
Hihnan lenkki
[2] Käyttöohjeet
Lue ensin tämä
Näyttö yhden yhteyden aikana
Näyttö yhden yhteyden aikana
Alla kuvatut ilmaisimet näkyvät kauko-ohjaimen näytössä yhden yhteyden aikana.
Ilmaisimet vaihtelevat yhdistetyn kameran mukaan.
Kellonäyttö
1. Painikkeiden pidon kuvake
2. Lentokonetilan kuvake
Lentokonetilan kuvake
asetetaan ON.
tulee näyttöön, jos lentokonetilan arvoksi
3. Laitteen akun varaustason ilmaisin
Kun akun jäljellä oleva varaus laskee, akun varaustason ilmaisin muuttuu
kuvassa esitetyllä tavalla nuolen osoittamaan suuntaan.
4. Kellonäyttö
Live-View-näyttö
1. Kuvaustilan ilmaisin
Videotallennuksen aikana näyttöön tulee
. Valokuvaamisen aikana
näyttöön tulee
. Väliajoin otettavien kuvien tallennuksen aikana näyttöön
tulee
. Jatkuvan tallennuksen aikana näyttöön tulee
.
Äänitallennuksen aikana näyttöön tulee .
2. Painikkeiden pidon kuvake
3. Laitteen akun varaustason ilmaisin
Kun akun jäljellä oleva varaus laskee, akun varaustason ilmaisin muuttuu
nuolen osoittamaan suuntaan.
4. REC-kuvake
5. Kuvaustilan vaihdon ilmaisin
6. Muistikorttivaroituksen kuvake / Nousevan lämpötilan kuvake
Kun kameran lämpötila nousee, näyttöön tulee
. Pidä virta katkaistuna,
jotta kameran tai akun lämpötila pääsee laskemaan.
7. Kameran akun jäljellä olevan varauksen ilmaisin
Kuvaustietonäyttö
1. Kuvaustilan näyttö
Videotallennuksen aikana näyttöön tulee
. Valokuvaamisen aikana
näyttöön tulee
. Väliajoin otettavien kuvien tallennuksen aikana näyttöön
tulee
. Jatkuvan tallennuksen aikana näyttöön tulee
.
Äänitallennuksen aikana näyttöön tulee .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Äänitallennuksen kuvake
Tuulimelun vaimennus
Valkotasapaino
AE-vaihto
Väliajoin otettavien kuvien tallennuksen / itselaukaisimen näyttö
Kuva-asetus / valokuvien kuvausaikaväli
REC-kuvake
Laitteen akun varaustason ilmaisin
Kun akun jäljellä oleva varaus laskee, akun varaustason ilmaisin muuttuu
nuolen osoittamaan suuntaan.
10. Kohtauksen kuvake
/Valokuvatilan vaihto
/Kenttäkulman asetus
/Kääntö
/Väritila
/SteadyShot
Kuvakkeet muuttuvat asetusten mukaan.
11. Kameran akun varaustason ilmaisin
12. Kuvausaika / tallennettavissa olevien valokuvien määrä / valokuvien määrä
13. Nousevan lämpötilan kuvake
Kun kameran lämpötila nousee, näyttöön tulee
. Pidä virta katkaistuna,
jotta kameran tai akun lämpötila pääsee laskemaan.
14. Muistikorttivaroituksen kuvake
[3] Käyttöohjeet
Lue ensin tämä
Näyttö moniyhteyden aikana
Näyttö moniyhteyden aikana
Alla kuvatut ilmaisimet näkyvät kauko-ohjaimen näytössä moniyhteyden aikana.
1. Kuvaustilan ilmaisin / REC-kuvake
Näytössä näkyvät kuvaustila ja yhdistetyn kameran tallennustila. Oranssin
kohdistimen sijainti ilmaisee kameran, joka parhaillaan näkyy Live-Viewnäytössä.
Kuvien tallennuksen aikana REC-kuvake näkyy ylhäällä, kuvaustilanäytön
oikealla puolella.
2. Nousevan lämpötilan ilmaisin
Osoittaa, kun yhdistetyn kameran lämpötila nousee.
Pidä virta katkaistuna, jotta kameran tai akun lämpötila pääsee laskemaan.
3. Laitteen akun varaustason ilmaisin
Kun akun jäljellä oleva varaus laskee, akun varaustason ilmaisin muuttuu
nuolen osoittamaan suuntaan.
[4] Käyttöohjeet
Käytön aloittaminen
Laitteen lataaminen
Laitteen lataaminen
Lataa laite tietokoneesta saatavalla virralla.
1. Varmista, että laitteen virtakytkin on OFF-asennossa.
2. Liitä laite käynnissä olevaan tietokoneeseen mukana toimitetulla micro USB kaapelilla.
CHG (latauksen) merkkivalo alkaa palaa oranssina, ja lataus alkaa.
Lataus on valmis, kun CHG (latauksen) merkkivalo sammuu.
Akun latausaika*1 on seuraava.
Tietokoneen avulla: noin 4 tuntia 5 minuuttia
Verkkolaitteen AC-UD10 avulla*2: noin 2 tuntia 55 minuuttia
*1 Aika, jonka aivan tyhjän akun lataaminen kestää 25 °C:n lämpötilassa. Lataus voi kestää
pidempään tietyissä olosuhteissa.
*2 Latausta voi nopeuttaa käyttämällä USB-laturia AC-UD10 (myydään erikseen). Käytä laturin
liittämiseen micro USB -kaapelia (vakiovaruste).
Huomautus
Voit ladata laitteen, vaikka sen lataus ei olisi täysin purkautunut. Vaikka laitetta ei
ole ladattu täyteen, voit käyttää sen akussa olevaa osittaista latausta.
Jos laitteen virta on kytkettynä, se saa virtaa, mutta se ei lataudu.
Jotta laite pysyy toimintakunnossa, lataa se varastoinnin aikana kuudesta
kuukaudesta vuoteen kestävän jakson aikana vähintään kerran kokonaan
täyteen. Säilytä laitetta myös kuivassa ja viileässä paikassa.
Vihje
Jäljellä olevan latauksen ilmaisin näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.
Jäljellä olevan latauksen ilmaisin saattaa tietyissä tilanteissa näyttää virheellistä
arvoa.
Kestää noin 30 sekuntia, kunnes oikean jäljellä olevan latauksen ilmaisin tulee
näyttöön.
Jos akun lataus loppuu nopeasti, vaikka jäljellä olevan latauksen ilmaisin näyttää
suurta latausta, lataa laite kokonaan uudelleen. Jäljellä olevan latauksen ilmaisin
näyttää tämän jälkeen oikeaa arvoa. Huomaa, että ilmaisin voi näyttää väärää
arvoa seuraavissa tilanteissa:
Laitetta käytetään pitkään korkeassa lämpötilassa.
Laite jätetään kokonaan ladattuun tilaan.
Laitetta käytetään paljon.
Käytä lataamiseen verkkolaitetta AC-UD10 (myydään erikseen), jos sinulla ei ole
tietokonetta.
[5] Käyttöohjeet
Käytön aloittaminen
Hihnan kiinnittäminen laitteeseen
Hihnan kiinnittäminen laitteeseen
Kiinnitä hihna laitteeseen.
1. Aseta laite alustalle ja pujota hihna laitteen läpi kuvan
kiinnitä sitten kuvan
osoittamalla tavalla.
Voit säätää hihnan pituutta kiinnityskohtien
ja
osoittamalla tavalla ja
mukaan.
2. Kiinnitä kauko-ohjain käteen niin, että se on kämmenselän puolella kuvan ”OK”
osoittamalla tavalla. Pujota sitten hihna kohdan läpi niin, että REC/ENTERpainike osoittaa sormenpäitä, LCD-näyttö taas kyynärpäätä kohti.
Kun olet kiinnittänyt hihnan
, siirrä kiristin
hihnan pään
päälle.
Huomautus
Hihnan virheellinen kiinnittäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen.
Jos asetat kauko-ohjaimen oikeaan käsivarteesi, aseta kauko-ohjaimen näytön
kierto ON-tilaan.
Kun käytät kauko-ohjainta käteesi kiinnitettynä, kiinnitä mukana toimitetut alusta ja
hihna aina oikein.
Kun avaat hihnan, varo pudottamasta kauko-ohjainta.
[6] Käyttöohjeet
Käytön aloittaminen
Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
Kytke/katkaise laitteen virta.
1. Varmista, että laitteen liitinkansi on suljettu.
Sulje liitinkansi kunnolla niin, ettei keltainen merkki näy enää lukitusvivun
alta. Jos liitinkannen sisään pääsee vieraita esineitä, kuten hiekkaa, tiiviste
voi naarmuuntua, jolloin kauko-ohjaimen sisään voi päästä vettä.
2. Paina ON/OFF (virta) -painiketta.
Kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran, näyttöön tulee
päivämäärän ja ajan, alueen ja kesäajan asetusnäyttö.
Virran katkaiseminen
Voit katkaista kauko-ohjaimen virran painamalla ON/OFF (virta) -painiketta
uudelleen.
[7] Käyttöohjeet
Käytön aloittaminen
Päivämäärän ja ajan asettaminen
Päivämäärän ja ajan asettaminen
Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran tai olet päivittänyt laitteen ohjelmiston,
näyttöön tulee päivämäärän ja ajan, alueen ja kesäajan asetusnäyttö. Aseta
päivämäärä ja aika ennen laitteen käyttöä.
1. Valitse haluttu kohde UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten REC/ENTERpainiketta.
LCD-näytössä näytetään järjestyksessä seuraavat kohteet.
: Alueasetus
: Kesäaika
Y-M-D/M(Eng)-D-Y/M-D-Y/D-M-Y: Päivämäärämuoto
Y-M-D: Vuosi-kuukausi-päivä-asetus
00:00: Kellon asetus
2. Aseta päivämäärä ja aika UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten
REC/ENTER-painiketta.
Voit säätää päivämäärän muotoa ja kellon asetusta MENU-näytön kohteissa.
Lisätietoja on kohdassa ”Päivämäärän ja ajan, alueen ja kesäajan asetus”.
[8] Käyttöohjeet
(Yksi yhteys)
Käytön aloittaminen
Laitteen yhdistäminen kameraan Wi-Fi-toiminnolla
Yhteystavan tarkistaminen
Varmista, että laitteen yhteystavaksi on asetettu yksi yhteys, ennen kuin yhdistät
laitteen ja kameran Wi-Fi-toiminnolla.
Katso kameran yhteystavan tarkistusohjeet sivustossa olevista käyttöohjeista.
1. Kytke kameraan virta.
2. Paina MENU-painiketta.
Luettelo asetuskohteista tulee näkyviin.
3. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
(Kauko-ohjaimen asetukset) (Yhteystapa) ja paina REC/ENTER-painiketta.
4. Varmista, että
painiketta.
(Yksi yhteys) on valittuna, ja paina sitten REC/ENTER-
Jos yhteystavaksi on asetettu
(Yksi yhteys).
[9] Käyttöohjeet
(Yksi yhteys)
Käytön aloittaminen
(Moniyhteys), vaihda tilaksi
Laitteen yhdistäminen kameraan Wi-Fi-toiminnolla
Laitteen yhdistäminen yhteen kameraan Wi-Fi-toiminnolla
Voit käyttää kameraa etäältä, kun kamera on yhdistetty tähän laitteeseen Wi-Fitoiminnolla.
1. Kytke laitteeseen virta.
Wi-Fi-valmiustilanäyttö avautuu.
2. Kytke kameraan virta.
Action Cam, ei HDR-AZ1
Paina NEXT- tai PREV-painiketta.
HDR-AZ1 / Lens-Style-kamera (QX-sarja)
Paina ON/OFF (virta) -painiketta.
3. Tarkista kameran asetus.
Action Cam, ei HDR-AZ1
HDR-AZ1 / Lens-Style-kamera (QX-sarja)
Varmista, että kameran näytössä näkyy Wi-Fi-merkki.
Malleissa DSC-QX100/QX10 kameran näytössä ei ole Wi-Fi-merkkivaloa.
Jos kameran yhteystavaksi on asetettu moniyhteys, vaihda tilaksi yksi yhteys.
Aseta malleissa HDR-AS15/AS30V muistikortti kameraan.
4. Valitse kamera, jonka haluat yhdistää tähän laitteeseen.
i. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella SSID-tunnus (kohde) luettelosta.
ii. Paina REC/ENTER-painiketta.
iii. Kun laite on valmiustilassa, siirry 2 minuutin kuluessa vaiheeseen 5.
Jos painat valmiustilassa REC/ENTER-painiketta, kauko-ohjain poistuu
valmiustilasta. Valitse tällöin kameran SSID-tunnus uudelleen.
Jos SSID-tunnusta ei näy, varmista, että kamera on yhden yhteyden tilassa.
Lisätietoja kameran yhteystavan tarkistamisesta on kameran sivustossa
olevissa käyttöohjeissa.
5. Yhdistä laite kameraan.
Action Cam, ei HDR-AZ1
Kun kameran näytössä näkyy [ACPT?], paina kameran ENTER-painiketta.
Jos kameran näytössä ei näy [ACPT?], käynnistä kamera uudelleen ja yritä
uudelleen vaiheesta 3.
HDR-AZ1 / Lens-Style-kamera (QX-sarja)
Kun kuulet yhteyden muodostamisen vahvistusäänimerkin, paina kameran
Wi-Fi-painiketta (malleissa DSC-QX100/QX10 laukaisinta), kunnes kuulet
yhteyden äänimerkin.
Jos yhteyden muodostamisen vahvistusäänimerkkiä ei kuulu, käynnistä kamera
uudelleen ja yritä uudelleen vaiheesta 3.
Jos merkkiäänen asetuksena on OFF, yhteyden muodostamisen merkkiääntä ei
kuulu.
Kun yhteys on muodostettu, kauko-ohjaimen LCD-näyttöön vaihtuu LiveView-näyttö, ja REC/Wi-Fi-merkkivalo alkaa palaa sinisenä.
Huomautus
Kun kaikki vaiheet on suoritettu, laitteen ja kameran välille muodostetaan
yhteys automaattisesti, kun kytket virran.
Kameran SSID-tunnus näkyy laitteessa niin, että ”DIRECT-” on poistettu.
Kameraan tallennettuja kuvia ei voi kopioida tähän laitteeseen.
Jos et pysty yhdistämään laitetta Wi-Fi-toiminnolla / jos yhteyttä ei
muodosteta
Jos laite ei pysty muodostamaan yhteyttä kameraan Wi-Fi-toiminnolla, varmista,
että kamera on yhden yhteyden tilassa.
Jos kamera ei ole yhden yhteyden tilassa, vaihda yhteystapa ja muodosta yhteys
uudelleen.
Jos kameraan ei muodosteta yhteyttä, syynä saattaa olla raskas signaaliliikenne.
Siirry tällöin toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.
[10] Käyttöohjeet
Käytön aloittaminen
toiminnolla (Moniyhteys)
Laitteen yhdistäminen useisiin kameroihin Wi-Fi-
Laitteen yhdistäminen useisiin kameroihin Wi-Fitoiminnolla
Voit yhdistää tähän laitteeseen jopa viisi kameraa ja käyttää niitä yhtä aikaa.
1. Kytke laitteeseen virta.
2. Paina MENU-painiketta.
Luettelo asetuskohteista tulee näkyviin.
3. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
(Kauko-ohjaimen asetukset) (Moniyhteys) ja paina REC/ENTER-painiketta.
(Yhteystapa) 4. Paina MENU-painiketta.
5. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
sitten REC/ENTER-painiketta.
(Laitteen rekisteröinti) ja paina
6. Kytke kameraan virta.
7. Muodosta yhteys kameraan.
Action Cam, ei HDR-AZ1
Valitse Wi-Fi-asetuksista [MULTI]-[NEW].
HDR-AZ1 / Lens-Style-kamera (QX-sarja)
Paina kameran Wi-Fi-painiketta, vaihda kameran yhteystavaksi
moniyhteystila ja paina kameran Wi-Fi-painiketta jonkin aikaa.
Lisätietoja kameran yhteystavan vaihtamisesta on kameran sivustossa olevissa
käyttöohjeissa.
8. Valitse laitteessa
ja paina REC/ENTER-painiketta.
Yhteyspyyntö hyväksytään, ja laitteen LCD-näyttöön vaihtuu Live-Viewnäkymä.
9. Jos haluat yhdistää vielä useita kameroita, aloita uudelleen vaiheesta 5.
Huomautus
Rekisteröi kamerat, ennen kuin tämän laitteen yhteyden valmiustila peruutetaan.
Usean kameran ohjauksen toiminto on käytettävissä vain yhteensopivien
kameroiden kanssa.
Jos käytät kameraa, joka ei tue usean kameran ohjauksen toimintoa, valitse
yhteystavaksi
(Yksi yhteys).
Kameraan tallennettuja kuvia ei voi kopioida tähän laitteeseen.
Usean kameran yhdistämiseen Live-View-kauko-ohjaimeen käytetään WPSmenetelmää. Jos kameroiden lähellä on toinen laite, joka käyttää WPSmenetelmää, rekisteröinti voi epäonnistua. Jos rekisteröinti epäonnistuu,
muodosta yhteys uudelleen toistamalla kaikki vaiheet.
[11] Käyttöohjeet
Käytön aloittaminen
toiminnolla (Moniyhteys)
Laitteen yhdistäminen useisiin kameroihin Wi-Fi-
Rekisteröidyn kameran yhteystietojen nollaaminen
Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun kamera on moniyhteystilassa.
1. Paina MENU-painiketta.
Luettelo asetuskohteista tulee näkyviin.
2. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
(Kauko-ohjaimen asetukset) (Palauta verkkoasetukset) ja paina REC/ENTER-painiketta.
3. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
REC/ENTER-painiketta.
[12] Käyttöohjeet
Kuvaaminen
tai
(Peruuta) ja paina
Video- tai valokuvaus
Kuvaustilan vaihtaminen
Voit vaihtaa kuvaustilaa painamalla laitteen Live-View-näytössä olevaa UP/DOWNpainiketta yhden yhteyden tilassa.
Yhdistetystä kamerasta riippuen kaikkia kuvaustiloja ei voi asettaa. Lue yhdistetyn
kameran käyttöohjeet.
Kuvaustilan kuvake näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa.
Kuvaustilat ovat seuraavat.
Videokuvaustila: videokuvaus.
Valokuvatila: valokuvaus.
Väliajoin otettavien kuvien tallennustila: valokuvien ottaminen säännöllisin
väliajoin, kunnes pysäytät kuvaamisen.
Jatkuva tallennustila: kun muistikortin kapasiteetti pienenee, kamera poistaa
muistissa olevat vanhat sisällöt ja jatkaa tallennusta.
Äänitallennustila: äänen tallentaminen.
Vihje
Voit vaihtaa kuvaustilaa myös kauko-ohjaimen MENU-näytön kohteista.
Vaihtaminen MENU-näytön kohteista tapahtuu seuraavasti.
Paina MENU-painiketta ja valitse asetuskohteista
(Kuvaustila). Valitse
kuvaustila UP- tai DOWN-painikkeella ja paina REC/ENTER-painiketta.
Jos yhdistät laitteen Lens-Style-kameraan (QX-sarja), voit käyttää kameran zoomausta
Live-View-näytössä UP- tai DOWN-painikkeella.
[13] Käyttöohjeet
Kuvaaminen
Video- tai valokuvaus
Kuvaaminen
Kuvaa videoita tai ota valokuvia ja tallenna ääntä.
Tarkista kuvaustila ennen kuvaamista.
Yhdistetystä kamerasta riippuen kaikkia kuvaustiloja ei voi asettaa. Lisätietoja on
kameran käyttöohjeessa.
1. Aloita kuvaaminen painamalla laitteen REC/ENTER-painiketta.
REC/Wi-Fi-merkkivalo muuttuu sinisestä punaiseksi.
2. Voit pysäyttää kuvaamisen painamalla REC/ENTER-painiketta uudelleen.
REC/Wi-Fi-merkkivalo muuttuu punaisesta siniseksi.
Huomautus
Voit ottaa valokuvan painamalla REC/ENTER-painiketta valokuvatilassa.
REC/Wi-Fi-merkkivalo ei muutu punaiseksi.
[14] Käyttöohjeet
Kuvaaminen
Video- tai valokuvaus
Usean kameran ohjauksen käyttäminen
Ohjaa useita kameroita moniyhteyden kautta.
Moniyhteyden avulla voit yhdistää jopa viisi kameraa samaan aikaan.
Yhdistetystä kamerasta riippuen kaikkia kuvaustiloja ei voi asettaa. Lisätietoja on
kameran käyttöohjeessa.
Painamalla tämän laitteen UP/DOWN-painikkeita voit siirtää kohdistinta ja vaihtaa
laitteen LCD-näyttöön minkä tahansa yhdistetyistä kameroista.
Painamalla tämän laitteen REC/ENTER-painiketta voit aloittaa tallennuksen kaikissa
yhdistetyissä kameroissa.
Toimii yhdistetyn kameran tallennustilan mukaan.
Voit lopettaa videokuvaustilan, väliajoin otettavien kuvien tallennustilan tai
jatkuvan tallennustilan käytön painamalla laitteen REC/ENTER-painiketta
uudelleen.
Huomautus
Usean kameran ohjausta käytettäessä tästä laitteesta tuleva käyttökomento
lähetetään kaikkiin yhdistettyihin kameroihin. Laite voi suorittaa seuraavia
toimintoja. Muut kameran asetukset, kuten kuvanlaatu, on määritettävä
kamerassa.
Tallennustilan vaihtaminen
Videokuvaustilan, väliajoin otettavien kuvien tallennustilan tai jatkuvan tallennustilan
käytön lopettaminen
Sulkimen käyttäminen valokuvien ottamista varten
Yhdistettyjen kameroiden reaktioaika voi vaihdella kunkin kameran tilanteen
mukaan. Yhdistettyjen kameroiden välillä voi olla esimerkiksi aikaviive
aloitettaessa tallennusta.
Jos vähintään yksi yhdistetyistä kameroista tallentaa kuvaa, tämän laitteen
REC/Wi-Fi-merkkivalo palaa punaisena.
Jos painat tänä aikana tämän laitteen REC/ENTER-painiketta, kaikkiin
yhdistettyihin kameroihin lähetetään tallennuksen pysäytyskomento.
[15] Käyttöohjeet
Kuvaaminen
Video- tai valokuvaus
Painikkeiden pidon toiminto
Tämä toiminto estää sinua painamasta laitteen painikkeita vahingossa kantaessasi
sitä.
Voit ottaa painikkeiden pidon toiminnon käyttöön painamalla MENU-painiketta
vähintään kahden sekunnin ajan.
Painikkeiden pidon tilassa laitteen LCD-näytössä näkyy
. Laitteen
REC/ENTER-, DISP-, UP- ja DOWN-painikkeet ovat poissa käytöstä.
Voit poistua painikkeiden pidon tilasta painamalla MENU-painiketta vähintään
kahden sekunnin ajan tai katkaisemalla laitteen virran painamalla ON/OFF (virta)
-painiketta.
Huomautus
Painikkeiden pidon toiminto on käytettävissä vain, kun laite on muodostanut Wi-Fiyhteyden kameraan. Kun yhteyttä ei ole, painikkeiden pidon toimintoa ei voi
käyttää.
Painikkeiden pidon toimintoa ei voi käyttää, kun MENU-näytön kohde on
näkyvissä.
Kun tämän laitteen ja kameran välinen Wi-Fi-yhteys katkeaa, painikkeiden pidon
toiminto poistuu käytöstä.
[16] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Asetuskohteet
Asetuskohteet
Voit näyttää asetukset ja muuttaa niitä painamalla MENU-painiketta, kun kamera ja
kauko-ohjain on yhdistetty Wi-Fi-toiminnolla.
Yhdistetystä kamerasta tai valitusta kuvaustilasta riippuen kaikkia kuvaustiloja ei
voi asettaa. Lisätietoja on kameran käyttöohjeessa.
Katkaise yhteys
Katkaisee Wi-Fi-yhteyden ja palaa Wi-Fi-laitteen valintanäyttöön.
Laitteen rekisteröinti*1
Rekisteröi kameran sen yhdistämiseksi tähän laitteeseen moniyhteyden
käyttöä varten.
Toistotila*2
Toistaa ja poistaa kuvia tällä laitteella.
Kuvaustila
Vaihtaa videokuvaustilan, valokuvatilan, väliajoin otettavien kuvien
tallennustilan, jatkuvan tallennustilan tai äänitallennustilan välillä.
Kameran asetuskohteet*2
Videoasetukset
Videokuvaustilassa voidaan asettaa seuraavat kohteet.
Kuvanlaadun asetus: asettaa kuvan tarkkuuden ja kuvataajuuden videoiden
kuvaamista varten.
Elokuvamuoto: valitsee elokuvamuodon.
SteadyShot: aktivoi kuvattaessa kameran tärinän vaimennuksen.
Kenttäkulman asetus: asettaa kameran kenttäkulma-asetuksen.
Kääntö: tallentaa kuvan ylösalaisin.
Kohtaus: asettaa vedenalaiseen kuvaukseen sopivan
kuvanlaadun.
Valkotasapaino: säätää valkotasapainoa mieltymystesi mukaan.
AE-vaihto: säätää valotusta mieltymystesi mukaan.
Väritila: asettaa kuvan värisävyn.
Äänitallennuksen asetus: valitsee äänitallennuksen asetuksen.
Tuulimelun vaimennus: vähentää matalataajuista tuulimelua
tallennuksen aikana melutason mukaan sisäänrakennetun mikrofonin avulla.
Valokuva-asetukset
Valokuvatilassa voidaan asettaa seuraavat kohteet.
Kenttäkulman asetus: asettaa kameran kenttäkulma-asetuksen.
Kääntö: tallentaa kuvan ylösalaisin.
Kohtaus: asettaa vedenalaiseen kuvaukseen sopivan
kuvanlaadun.
Valkotasapaino: säätää valkotasapainoa mieltymystesi mukaan.
AE-vaihto: säätää valotusta mieltymystesi mukaan.
Valokuvatilan vaihto: asettaa valokuvien ottotilan.
Valokuvien kuvausaikaväli: asettaa nopean jatkuvan kuvauksen tai
Motion shot LE -kuvauksen valokuvien kuvausaikavälin.
Itselaukaisin: asettaa itselaukaisimen.
Väliajoin otettavien kuvien tallennusasetukset
Väliajoin otettavien kuvien tallennustilassa voidaan asettaa seuraavat kohteet.
SteadyShot: aktivoi kuvattaessa kameran tärinän vaimennuksen.
Kenttäkulman asetus: asettaa kameran kenttäkulma-asetuksen.
Kääntö: tallentaa kuvan ylösalaisin.
Kohtaus: asettaa vedenalaiseen kuvaukseen sopivan
kuvanlaadun.
Valkotasapaino: säätää valkotasapainoa mieltymystesi mukaan.
AE-vaihto: säätää valotusta mieltymystesi mukaan.
Väliajoin otettavien kuvien tallennus: asettaa väliajoin otettavien kuvien
tallennustilan viiveasetuksen.
Jatkuvan tallennuksen asetukset
Jatkuvassa tallennustilassa voidaan asettaa seuraavat kohteet.
Kuvanlaadun asetus: asettaa kuvan tarkkuuden ja kuvataajuuden videoiden
kuvaamista varten.
Elokuvamuoto: valitsee elokuvamuodon.
SteadyShot: aktivoi kuvattaessa kameran tärinän vaimennuksen.
Kääntö: tallentaa kuvan ylösalaisin.
Kohtaus: asettaa vedenalaiseen kuvaukseen sopivan
kuvanlaadun.
Valkotasapaino: säätää valkotasapainoa mieltymystesi mukaan.
AE-vaihto: säätää valotusta mieltymystesi mukaan.
Väritila: asettaa kuvan värisävyn.
Äänitallennuksen asetus: valitsee äänitallennuksen asetuksen.
Tuulimelun vaimennus: vähentää matalataajuista tuulimelua
tallennuksen aikana melutason mukaan sisäänrakennetun mikrofonin avulla.
Jatkuvan tallennuksen aikaväli: asettaa jatkuvan tallennuksen
aikavälin.
Yhdistettyjen laitteiden asetuskohteet*2
Yhdistettyjen laitteiden asetukset
Voit asettaa seuraavat kohteet.
Aikakoodi/nimitieto*4: valitsee aikakoodi-/nimitietotoiminnon asetuksen.
IR-kauko-ohjain: asettaa infrapunakauko-ohjaimen RMT-845 (myydään
erikseen).
Vaihto NTSC/PAL: valitsee asetuksen sen maan tai alueen
televisiojärjestelmän mukaan, jossa käytät kameraa.
Automaattinen virrankatkaisu: asettaa kameran katkaisemaan virran
automaattisesti.
Piippaus: ottaa piippauksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Alustus*3: poistaa kaikki muistikortilla olevat kuvat ja palauttaa
muistikortin sen alkuperäiseen tilaan.
Versio (kamera): näyttää kameran ohjelmistoversion.
Laitteen asetuskohteet
Kauko-ohjaimen asetukset
Voit asettaa seuraavat kohteet.
Näytön kierto: vaihtaa laitteen LCD-näytön ja UP-/DOWN-painikkeiden
suuntaa.
Näytön kirkkaus: määrittää laitteen LCD-näytön kirkkauden.
Pvm- & aika-asetus: määrittää vuoden, kuukauden ja päivän.
Alueasetus: määrittää alueet aikaerona Greenwich Mean Time
(GMT) -aikavyöhykkeestä.
Kesäaika: asettaa kesäajan.
Palauta asetukset: palauttaa laitteen jokaisen asetuksen arvon
oletusasetukseksi.
Versio: näyttää laitteen ohjelmistoversion.
Yhteystapa*5, *6: määrittää laitteeseen yhdistettyjen kameroiden määrän.
Lentokonetila*6: asettaa kameran poistamaan kaikki Wi-Fi-toimintoihin
liittyvät toiminnot tilapäisesti käytöstä, kun olet lentokoneessa.
Palauta verkkoasetukset*1: palauttaa moniyhteyden verkkoasetukset.
*1 Näkyy vain moniyhteystilassa.
*2 Näkyy vain yhden yhteyden tilassa.
*3 Näkyy vain silloin, kun laitteeseen on asetettu muistikortti.
*4 Näkyy vain videokuvaustilaa tai jatkuvaa tallennustilaa käytettäessä.
*5 Ei näy, kun lentokonetila on käytössä.
*6 Ei näy, kun kamera ja tämä laite on yhdistetty Wi-Fi-toiminnolla.
Huomautus
Kameran asetuskohteet näkyvät vain silloin, kun kamera ja tämä laite on yhdistetty
Wi-Fi-toiminnolla (kauko-ohjaimen asetuksia lukuun ottamatta).
Palaaminen asetuskohteiden valintanäyttöön asetusarvojen valintanäytöstä
tapahtuu valitsemalla
.
Jos haluat ottaa valintanäytössä valitun asetuksen tai arvon käyttöön, valitse
.
[17] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kuvausasetukset
Kuvanlaadun asetus
Aseta kuvan tarkkuus ja kuvataajuus videoiden kuvaamista tai jatkuvaa tallennusta
varten.
1. Paina MENU-painiketta.
Luettelo asetuskohteista tulee näkyviin.
2. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
(Videoasetukset) tai
tallennuksen asetukset) ja paina REC/ENTER-painiketta.
3. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
ja paina REC/ENTER-painiketta.
tai
(Jatkuvan
(Kuvanlaadun asetus)
4. Valitse haluttu asetus UP- tai DOWN-painikkeella ja paina REC/ENTERpainiketta.
(Kun videon tallennusmuoto on XAVC S 4K)
XAVC S 4K 100Mbps
XAVC S 4K 100Mbps
XAVC S 4K 60Mbps
XAVC S 4K 60Mbps
XAVC S 4K 100Mbps*1
XAVC S 4K 60Mbps*1
(Kun videon tallennusmuoto on XAVC S HD)
XAVC S HD 100Mbps
XAVC S HD 100Mbps
XAVC S HD 60Mbps
XAVC S HD 60Mbps
XAVC S HD 50Mbps
XAVC S HD 50Mbps
XAVC S HD 50Mbps*1
XAVC S HD 50Mbps
XAVC S HD 50Mbps
XAVC S HD 100Mbps
XAVC S HD 100Mbps
XAVC S HD 60Mbps
XAVC S HD 60Mbps
(Kun videon tallennusmuoto on MP4)*2
Suurin tarkkuus (pehmennetty kuva tallennetaan 2-kertaisella kuvataajuudella)
Suurin tarkkuus
Suuri tarkkuus
/
Nopea tallennus (pehmennetty kuva tallennetaan 4-kertaisella
kuvataajuudella)
/
Nopea tallennus (pehmennetty kuva tallennetaan 8-kertaisella
kuvataajuudella)
Suuren hidastuksen kuva (hidastuksen kuva tallennetaan 2-kertaisella
kuvataajuudella)
Suuren hidastuksen kuva (hidastuksen kuva tallennetaan 4-kertaisella
kuvataajuudella)
Normaalitarkkuus
*1 Asetus on käytettävissä vain silloin, kun NTSC/PAL-asetuksena on NTSC.
*2 Kuvataajuus määräytyy NTSC/PAL-asetuksen mukaan.
Huomautus
LCD-näytössä näkyvä toiston kuvataajuuden arvo muuttuu kameran ja tämän
laitteen Wi-Fi-yhteyden mukaan (eikä ole sama kuin kuvattaessa käytetty
kuvataajuus).
[18] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kuvausasetukset
SteadyShot
Voit aktivoida kameran tärinän vaimennuksen kuvatessasi videoita.
1. Paina MENU-painiketta.
Luettelo asetuskohteista tulee näkyviin.
2. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
(Videoasetukset) tai
tallennuksen asetukset) ja paina REC/ENTER-painiketta.
3. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
REC/ENTER-painiketta.
(Jatkuvan
(SteadyShot) ja paina
4. Valitse seuraava asetus UP- tai DOWN-painikkeella ja paina REC/ENTERpainiketta.
: SteadyShot on käytössä. (Kenttäkulma: 120°)
: SteadyShot ei ole käytössä. (Kenttäkulma: 170°)
Huomautus
Kenttäkulma muuttuu, kun videon kuvakooksi asetetaan [VGA].
[19] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kuvausasetukset
Kenttäkulman asetus
Voit määrittää kameran kenttäkulma-asetuksen.
1. Paina MENU-painiketta.
Luettelo asetuskohteista tulee näkyviin.
2. Valitse asetus UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten REC/ENTERpainiketta.
Valitse seuraavat asetukset.
Videoasetukset
Valokuva-asetukset
Väliajoin otettavien kuvien tallennusasetukset
3. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
REC/ENTER-painiketta.
(Kenttäkulman asetus) ja paina
4. Valitse seuraava asetus UP- tai DOWN-painikkeella ja vahvista valinta
painamalla REC/ENTER-painiketta.
: Tallentaa kenttäkulmalla 120°.
: Tallentaa kenttäkulmalla 170°.
[20] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kuvausasetukset
Kääntö
Voit tallentaa kuvan ylösalaisin. Tämä toiminto on hyödyllinen tilanteissa, joissa
kamera on kiinnitetty ylösalaisin.
1. Paina MENU-painiketta.
Luettelo asetuskohteista tulee näkyviin.
2. Valitse asetus UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten REC/ENTERpainiketta.
Valitse seuraavat asetukset.
Videoasetukset
Valokuva-asetukset
Väliajoin otettavien kuvien tallennusasetukset
Jatkuvan tallennuksen asetukset
3. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
ja paina REC/ENTER-painiketta.
4. Valitse seuraava asetus UP- tai DOWN-painikkeella ja paina REC/ENTERpainiketta.
: Kääntää kuvan pystysuunnassa.
: Ei käännä kuvaa pystysuunnassa.
[21] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kuvausasetukset
Kohtaus
Voit valita kohtausasetuksen.
1. Paina MENU-painiketta.
Luettelo asetuskohteista tulee näkyviin.
2. Valitse asetus UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten REC/ENTERpainiketta.
Valitse seuraavat asetukset.
Videoasetukset
Valokuva-asetukset
Väliajoin otettavien kuvien tallennusasetukset
Jatkuvan tallennuksen asetukset
3. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
REC/ENTER-painiketta.
(Kohtaus) ja paina
4. Valitse seuraava asetus UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten
REC/ENTER-painiketta.
: Kuvaa kuvat normaalilaatuisina.
: Kuvaa kuvia, joiden kuvanlaatu sopii sinertäviin kohteisiin, kuten
akvaarioissa tai sinisellä valaistun veden alla kuvaamiseen.
[22] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kuvausasetukset
Valkotasapaino
Voit säätää valkotasapainoa mieltymystesi mukaan.
1. Paina MENU-painiketta.
Luettelo asetuskohteista tulee näkyviin.
2. Valitse asetus UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten REC/ENTERpainiketta.
Valitse seuraavat asetukset.
Videoasetukset
Valokuva-asetukset
Väliajoin otettavien kuvien tallennusasetukset
Jatkuvan tallennuksen asetukset
3. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
REC/ENTER-painiketta.
(Valkotasapaino) ja paina
4. Valitse seuraava asetus UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten
REC/ENTER-painiketta.
: Säätää valkotasapainoa automaattisesti.
: Asettaa värilämpötilan arvon (väliltä 2500K ... 9900K).
: Käytä esiasetettua valkotasapainoa.
: Esiasettaa valkotasapainon ympäristön valaistuksen mukaiseksi.
Kuvaa näytön täyttävää valkoista kohdetta, kuten paperia, samoissa
valaistusolosuhteissa kuin aiot kuvata varsinaista kuvauskohdetta, ja paina
sitten REC/ENTER-painiketta.
[23] Käyttöohjeet
AE-vaihto
Asetusten muuttaminen
Kuvausasetukset
Voit säätää valotusta mieltymystesi mukaan.
1. Paina MENU-painiketta.
Luettelo asetuskohteista tulee näkyviin.
2. Valitse asetus UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten REC/ENTERpainiketta.
Valitse seuraavat asetukset.
Videoasetukset
Valokuva-asetukset
Väliajoin otettavien kuvien tallennusasetukset
Jatkuvan tallennuksen asetukset
3. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
REC/ENTER-painiketta.
(AE-vaihto) ja paina
4. Valitse asetus UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten REC/ENTERpainiketta.
Valitse
[24] Käyttöohjeet
0.0, jos et halua käyttää AE-vaihtoa.
Asetusten muuttaminen
Kuvausasetukset
Väritila
Voit asettaa kuvan värisävyn videoiden kuvaamista tai jatkuvaa tallennusta varten.
1. Paina MENU-painiketta.
Luettelo asetuskohteista tulee näkyviin.
2. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
(Videoasetukset) tai
tallennuksen asetukset) ja paina REC/ENTER-painiketta.
3. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
REC/ENTER-painiketta.
(Jatkuvan
(Väritila) ja paina
4. Valitse seuraava asetus UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten
REC/ENTER-painiketta.
: Tallentaa luonnollisissa väreissä, joita on helppo korjata kuvauksen
jälkeen kuvan muokkauksessa.
: Tallentaa eloisissa väreissä, jotka luovat entistä todenmukaisemman
vaikutelman.
[25] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kuvausasetukset
Elokuvamuoto
Valitse haluamasi elokuvamuoto videoiden kuvaamista tai jatkuvaa tallennusta
varten.
1. Paina MENU-painiketta.
Luettelo asetuskohteista tulee näkyviin.
2. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
(Videoasetukset) tai
tallennuksen asetukset) ja paina REC/ENTER-painiketta.
3. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
REC/ENTER-painiketta.
(Jatkuvan
(Elokuvamuoto) ja paina
4. Valitse seuraava asetus UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten
REC/ENTER-painiketta.
: Tallentaa 4K (XAVC S) -muodossa.
: Tallentaa HD (XAVC S) -muodossa.
: Tallentaa MP4-muodossa.
Valitse tämä asetus, kun kopioit kuvia älypuhelimeen tai lataat niitä
verkkosivustoon.
Huomautus
Määritä videon tallennusmuodon valitsemisen jälkeen kuvanlaadun asetus.
[26] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kuvausasetukset
Äänitallennuksen asetus
Määritä äänitallennuksen ON/OFF-asetus.
1. Paina MENU-painiketta.
Luettelo asetuskohteista tulee näkyviin.
2. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
(Videoasetukset) tai
tallennuksen asetukset) ja paina REC/ENTER-painiketta.
3. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
REC/ENTER-painiketta.
(Jatkuvan
(Äänitallennuksen asetus) ja paina
4. Valitse seuraava asetus UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten
REC/ENTER-painiketta.
: Tallentaa äänen videota kuvattaessa.
: Ei tallenna ääntä videota kuvattaessa.
[27] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kuvausasetukset
Tuulimelun vaimennus
Tämä toiminto vaimentaa automaattisesti tuulimelua, kun tallennat käyttämällä
sisäänrakennettua mikrofonia.
1. Paina MENU-painiketta.
Luettelo asetuskohteista tulee näkyviin.
2. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
(Videoasetukset) tai
tallennuksen asetukset) ja paina REC/ENTER-painiketta.
3. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
REC/ENTER-painiketta.
(Jatkuvan
(Tuulimelun vaimennus) ja paina
4. Valitse seuraava asetus UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten
REC/ENTER-painiketta.
: Ei vaimenna tuulimelua.
: Vaimentaa tuulimelua leikkaamalla matalia taajuuksia.
[28] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kuvausasetukset
Valokuvatilan vaihto
Valokuvia otettaessa voit valita joko kertakuvauksen tai jatkuvan kuvauksen.
Kertakuvaus ja jatkuva kuvaus voidaan määrittää vain valokuvia otettaessa.
1. Paina MENU-painiketta.
Luettelo asetuskohteista tulee näkyviin.
2. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
(Valokuva-asetukset) (Valokuvatilan vaihto) ja paina REC/ENTER-painiketta.
3. Valitse seuraava asetus UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten
REC/ENTER-painiketta.
Kertakuvaus (yksittäiskuvaus): Ottaa yksittäisen valokuvan.
Nopea jatkuva kuvaus: Kuvaa jatkuvasti käyttäen kuvataajuutta ja
kestoa, jotka on määritetty valokuvien kuvausaikaväliasetuksissa.
Motion shot LE: Luo automaattisesti yhden yhdistelmävalokuvan
kuvista, jotka kuvattiin valokuvien kuvausaikaväliasetuksissa määritetyllä
kuvataajuudella ja kestolla.
Huomautus
Nopeassa jatkuvan kuvauksen tilassa tai Motion Shot LE -tilassa kuvaamisen
jälkeen kamera tarvitsee aikaa tietojen käsittelyyn, jonka aikana kameraa ei voi
käyttää.
[29] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kuvausasetukset
Valokuvien kuvausaikaväli
Voit valita jatkuvan kuvauksen asetuksen nopeaa jatkuvaa kuvausta tai Motion shot
LE -kuvausta varten.
1. Paina MENU-painiketta.
Luettelo asetuskohteista tulee näkyviin.
2. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
(Valokuva-asetukset) (Valokuvien kuvausaikaväli) ja paina REC/ENTER-painiketta.
3. Valitse seuraava asetus UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten
REC/ENTER-painiketta.
:
Tallentaa yhteensä 10 valokuvaa yhdessä sekunnissa 10 valokuvan
sekuntinopeudella. Sopii nopeasti liikkuvien kohteiden kuvaamiseen.
:
Tallentaa yhteensä 10 valokuvaa 1,25 sekunnissa 8 valokuvan
sekuntinopeudella. Sopii nopeasti liikkuvien kohteiden kuvaamiseen.
:
Tallentaa yhteensä 10 valokuvaa 2 sekunnissa 5 valokuvan
sekuntinopeudella. Sopii toimintakuvaukseen.
:
Tallentaa yhteensä 10 valokuvaa 5 sekunnissa 2 valokuvan
sekuntinopeudella. Sopii hitaasti liikkuvien kohteiden kuvaamiseen.
Huomautus
[10fps], [8fps], [5fps] ja [2fps] ovat arvioituja enimmäisnopeuksia.
Enimmäisnopeutta ei ehkä saavuteta kaikissa kuvaustilanteissa.
[30] Käyttöohjeet
Itselaukaisin
Asetusten muuttaminen
Kuvausasetukset
Voit asettaa itselaukaisimen valokuvaa otettaessa.
1. Paina MENU-painiketta.
Luettelo asetuskohteista tulee näkyviin.
2. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
(Valokuva-asetukset) (Itselaukaisin) ja paina REC/ENTER-painiketta.
3. Valitse seuraava asetus UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten
REC/ENTER-painiketta.
: Itselaukaisin ei ole käytössä.
: Asettaa itselaukaisimen aktivoitumaan 2 sekunnin kuluttua.
: Asettaa itselaukaisimen aktivoitumaan 10 sekunnin kuluttua.
Huomautus
Et voi käyttää itselaukaisinta videota tallennettaessa.
Itselaukaisintoiminto on käytössä, kunnes se peruutetaan. Aseta itselaukaisimen
asetukseksi
, kun olet lopettanut sen käytön.
[31] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kuvausasetukset
Väliajoin otettavien kuvien tallennus
Voit valita väliajoin otettavien kuvien tallennuksen aikaväliasetuksen.
1. Paina MENU-painiketta.
Luettelo asetuskohteista tulee näkyviin.
2. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
tallennusasetukset) REC/ENTER-painiketta.
(Väliajoin otettavien kuvien
(Väliajoin otettavien kuvien tallennus) ja paina
3. Valitse seuraava asetus UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten
REC/ENTER-painiketta.
: Jatkaa valokuvien tallentamista noin 1 sekunnin välein.
: Jatkaa valokuvien tallentamista noin 2 sekunnin välein.
: Jatkaa valokuvien tallentamista noin 5 sekunnin välein.
: Jatkaa valokuvien tallentamista noin 10 sekunnin välein.
: Jatkaa valokuvien tallentamista noin 30 sekunnin välein.
: Jatkaa valokuvien tallentamista noin 60 sekunnin välein.
Huomautus
Ensimmäinen valokuva otetaan heti tallennuksen alkaessa odottamatta asetettua
aikaväliä. Toisesta kuvasta lähtien valokuvat tallennetaan asetetuin aikavälein.
[32] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kuvausasetukset
Jatkuva tallennusaika
Määritä jatkuvan tallennusajan rajoitus.
1. Paina MENU-painiketta.
Luettelo asetuskohteista tulee näkyviin.
2. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
(Jatkuvan tallennuksen asetukset) (Jatkuvan tallennuksen aikaväli) ja paina REC/ENTER-painiketta.
3. Valitse seuraava asetus UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten
REC/ENTER-painiketta.
: Määritä jatkuvan tallennusajan rajoitukseksi noin 5 minuuttia.
: Määritä jatkuvan tallennusajan rajoitukseksi noin 20 minuuttia.
: Määritä jatkuvan tallennusajan rajoitukseksi noin 60 minuuttia.
: Määritä jatkuvan tallennusajan rajoitukseksi noin 120 minuuttia.
: Ei määritä jatkuvan tallennusajan rajoitusta.
[33] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Yhdistettyjen laitteiden asetukset
Aikakoodi/nimitieto
Voit käyttää aikakoodi-/nimitietotoimintoa, kun kuvaustilana on videokuvaustila ja
videon tallennusmuotona on XAVC S.
1. Paina MENU-painiketta.
Luettelo asetuskohteista tulee näkyviin.
2. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
(Yhdistettyjen laitteiden asetukset) tai
(Aikakoodi/nimitieto) ja paina REC/ENTER-painiketta.
3. Valitse asetus UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten REC/ENTERpainiketta.
: Esiasettaa aikakoodin.
: Esiasettaa nimitiedon.
TC FORMAT: Valitsee aikakoodin tallennusmenetelmän.
TC RUN: Määrittää, miten aikakoodit etenevät.
TC MAKE: Asettaa tallentamaan juuri määritetyn aikakoodin
tallennusvälineelle tai asettaa tallentamaan edellistä aikakoodia seuraavan
aikakoodin tallennusvälineelle.
UB TIME REC: Määrittää, tallennetaanko aika nimitietona.
Aikakoodin/nimitiedon esiasetus
Valitse arvo UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten REC/ENTER-painiketta.
Kun edellä mainittu toiminto suoritetaan neljä kertaa, neljä kaksinumeroista lukua
määritetään ja siirrytään Live-View-näyttöön.
Aikakoodin arvon voi valita seuraavalta väliltä.
Kun valintana on 30p tai 60p
00:00:00:00 (oletus) - 23:59:59:29
Kun valintana on 25p tai 50p
00:00:00:00 (oletus) - 23:59:59:24
Kun valintana on 24p
00:00:00:00 (oletus) - 23:59:59:23
Voit määrittää kuvien kaksi viimeistä aikakoodinumeroa neljän kerrannaisina väliltä 0–23.
Nimikoodin voi valita seuraavalta väliltä.
00:00:00:00 (oletus) - FF:FF:FF:FF
Aikakoodin asetuskohteet
Voit asettaa alla olevat kohteet.
TC FORMAT
: Tallentaa aikakoodin drop frame -menetelmällä.
: Tallentaa aikakoodin non-drop frame -menetelmällä.
Kun TV-järjestelmän asetuksena on [PAL], muotoa ei näytetä, sillä aikakoodi on kiinteästi
[NDF].
TC RUN
: Aikakoodit etenevät järjestyksessä kameran käyttötavasta riippumatta.
: Aikakoodi etenee vain XAVC S-videoita tallennettaessa; se aloittaa
tallennuksen järjestyksessä viimeisimmän tallennetun kuvan aikakoodista alkaen.
TC MAKE
: Uusi määritetty aikakoodi tallennetaan tallennusvälineeseen.
: Edellisen tallennuksen viimeinen aikakoodi luetaan tallennusvälineestä,
ja uudeksi aikakoodiksi tulee siitä järjestyksessä seuraava aikakoodi.
Nimitiedon asetuskohteet
Voit asettaa alla olevat kohteet.
UB TIME REC
: Tallentaa ajan nimitietona.
: Ei tallenna aikaa nimitietona.
Asetusten palauttaminen
Jokaiseksi arvoksi asetetaan 00, jos painat DISP-painiketta, kun valitset [TC
PRESET] tai [UB PRESET]. Kaikki arvot voidaan nollata, jos painat REC/ENTERpainiketta uudelleen.
Huomautus
Aikakoodin/nimitiedon voi asettaa vain videokuvaustilaan.
Kameran asetuksia voi muuttaa vain, jos laite on yhdistetty kameraan Wi-Fitoiminnolla.
Palaaminen asetuskohteiden valintanäyttöön asetusarvojen valintanäytöstä
tapahtuu valitsemalla
.
Jos haluat ottaa valintanäytössä valitun asetuksen tai arvon käyttöön, valitse
.
Vihje
Tietoja aikakoodista
Aikakoodi on hyödyllinen edistyneessä kuvien muokkauksessa, jossa
tunnit/minuutit/sekunnit/kuvanumerot tallennetaan kuvatietoihin.
Kun TV-järjestelmäksi on määritetty [NTSC] ja kuvataajuus on 30p tai 60p, pitkissä
tallennuksissa esiintyy välejä todellisen ajan ja aikakoodin välillä, koska
aikakoodin kuvien määrä poikkeaa todellisesta NTSC-kuvataajuuden
sekuntikohtaisesta kuvasignaalien määrästä. Drop frame -menetelmä korjaa
tämän välin niin, että aikakoodi ja todellinen aika vastaavat toisiaan. Ensimmäiset
kaksi kuvanumeroa kuvataajuudella 30p tai ensimmäiset neljä kuvanumeroa
taajuudella 60p poistetaan joka minuutti lukuun ottamatta joka kymmenettä
minuuttia. Aikakoodia ilman tätä korjausta kutsutaan non-drop frame aikakoodiksi.
Tietoja nimitiedosta
Nimitieto on toiminto, joka voi tallentaa erilaisia tietoja (8-numeroisina
heksadesimaalilukuina), kuten päivämäärän, ajan tai kohtauksen numeron. Tämä
toiminto on hyödyllinen muokattaessa videoita, jotka on luotu käyttäen kahta tai
useampaa kameraa.
[34] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Yhdistettyjen laitteiden asetukset
IR-kauko-ohjain
Voit aloittaa/pysäyttää tallennuksen ja alustaa aikakoodin käyttämällä
infrapunakauko-ohjainta (RMT-845 (myydään erikseen)).
1. Paina MENU-painiketta.
Luettelo asetuskohteista tulee näkyviin.
2. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
(Yhdistettyjen laitteiden asetukset) (IR-kauko-ohjain) ja paina REC/ENTER-painiketta.
3. Valitse seuraava asetus UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten
REC/ENTER-painiketta.
: Sallii kameran käytön infrapunakauko-ohjaimella.
: Estää kameran käytön infrapunakauko-ohjaimella.
Huomautus
Tämän toiminnon käyttöön tarvitaan erikseen myytävä infrapunakauko-ohjain
RMT-845. Sen voi ostaa Sony-huollosta.
Voit käyttää erikseen myytävän RMT-845:n avulla vain seuraavia asetuksia. Muita
asetuksia ei voi käyttää.
Nollaa aikakoodi.
Aloita/pysäytä tallennus.
[35] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Yhdistettyjen laitteiden asetukset
Vaihto NTSC/PAL
Voit valita Vaihto NTSC/PAL-asetuksen kameran käyttömaan tai -alueen TVjärjestelmän mukaan.
1. Paina MENU-painiketta.
Luettelo asetuskohteista tulee näkyviin.
2. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
(Yhdistettyjen laitteiden asetukset) (Vaihto NTSC/PAL) ja paina REC/ENTER-painiketta.
3. Valitse seuraava asetus UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten
REC/ENTER-painiketta.
: Valitse tämä asetus, kun TV-järjestelmä on NTSC.
: Valitse tämä asetus, kun TV-järjestelmä on PAL.
Huomautus
Jos vaihdat asetuksen tällä laitteella, kameran ja tämän laitteen yhteys katkaistaan
ja kamera käynnistyy uudelleen automaattisesti. Kun kamera on käynnistynyt
uudelleen, tämän laitteen ja kameran välille muodostetaan yhteys automaattisesti.
Palaaminen asetuskohteiden valintanäyttöön asetusarvojen valintanäytöstä
tapahtuu valitsemalla
.
Jos haluat ottaa valintanäytössä valitun asetuksen tai arvon käyttöön, valitse
.
[36] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Yhdistettyjen laitteiden asetukset
Automaattinen virrankatkaisu
Voit määrittää, sammutetaanko kamera automaattisesti tietyn ajan kuluttua.
1. Paina MENU-painiketta.
Luettelo asetuskohteista tulee näkyviin.
2. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
(Yhdistettyjen laitteiden asetukset) (Automaattinen virrankatkaisu) ja paina REC/ENTER-painiketta.
3. Valitse seuraava asetus UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten
REC/ENTER-painiketta.
: Katkaisee virran noin 10 sekunnin kuluttua.
: Katkaisee virran noin 20 sekunnin kuluttua.
: Katkaisee virran noin 60 sekunnin kuluttua.
: Ei käytä automaattista virrankatkaisua.
Huomautus
Automaattinen virrankatkaisu ei ole käytettävissä Wi-Fi-yhteyttä käytettäessä.
Kameran asetuksia voi muuttaa vain, jos laite on yhdistetty kameraan Wi-Fitoiminnolla.
[37] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Yhdistettyjen laitteiden asetukset
Piippaus
Voit määrittää kameran antamaan äänimerkkejä käytön aikana.
1. Paina MENU-painiketta.
Luettelo asetuskohteista tulee näkyviin.
2. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
(Yhdistettyjen laitteiden asetukset) (Piippaus) ja paina REC/ENTER-painiketta.
3. Valitse seuraava asetus UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten
REC/ENTER-painiketta.
: Kaikki toimintojen merkkiäänet ovat käytössä.
: Kaikki toimintojen merkkiäänet ovat poissa käytöstä.
: Vain seuraavista toiminnoista toistetaan merkkiääni:
virran kytkeminen
tallennuksen aloittaminen
tallennuksen pysäyttäminen
sulkimen painaminen
käytöstä poistetun toiminnon valitseminen tai virheen tapahtuminen
Wi-Fi-yhteyden vahvistusäänimerkki.
Huomautus
Kameran asetuksia voi muuttaa vain, jos laite on yhdistetty kameraan Wi-Fitoiminnolla.
[38] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Yhdistettyjen laitteiden asetukset
Alustus
Voit poistaa kaikki tallennusvälineellä olevat videot ja valokuvat sekä palauttaa
tallennusvälineen sen alkuperäiseen tilaan.
1. Paina MENU-painiketta.
Luettelo asetuskohteista tulee näkyviin.
2. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
(Yhdistettyjen laitteiden asetukset) (Alustus) ja paina REC/ENTER-painiketta.
Alustus on valmis.
Alustus peruutetaan valitsemalla
REC/ENTER-painiketta.
(Takaisin) ja painamalla sitten
Huomautus
Tallenna tärkeät kuvat ennen alustusta tietokoneeseen tai johonkin toiseen
laitteeseen.
Kameran asetuksia voi muuttaa vain, jos laite on yhdistetty kameraan Wi-Fitoiminnolla.
Palaaminen asetuskohteiden valintanäyttöön asetusarvojen valintanäytöstä
tapahtuu valitsemalla
.
Jos haluat ottaa valintanäytössä valitun asetuksen tai arvon käyttöön, valitse
.
[39] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Yhdistettyjen laitteiden asetukset
Versio (kamera)
Kameran ohjelmistoversio tulee näyttöön.
1. Paina MENU-painiketta.
Luettelo asetuskohteista tulee näkyviin.
2. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
(Yhdistettyjen laitteiden asetukset) (Versio) ja paina REC/ENTER-painiketta.
[40] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kauko-ohjaimen asetukset
Näytön kierto
Voit kiertää LCD-näyttöä sekä vaihtaa laitteen UP- ja DOWN-painikkeet. Käytä
näytön kiertoa, kun pidät hihnaa oikeassa ranteessa.
1. Paina MENU-painiketta.
Luettelo asetuskohteista tulee näkyviin.
2. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
(Kauko-ohjaimen asetukset) -
(Näytön kierto) ja paina REC/ENTER-painiketta.
3. Valitse seuraava asetus UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten
REC/ENTER-painiketta.
: Kiertää näyttöä.
(oletus): Ei kierrä näyttöä.
[41] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kauko-ohjaimen asetukset
Näytön kirkkaus
Voit asettaa LCD-näytön kirkkauden.
1. Paina MENU-painiketta.
Luettelo asetuskohteista tulee näkyviin.
2. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
(Kauko-ohjaimen asetukset) (Näytön kirkkaus) ja paina REC/ENTER-painiketta.
3. Valitse seuraava asetus UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten
REC/ENTER-painiketta.
(oletus): Kirkas
: Tumma
Huomautus
Näytön kirkkautta ei voi asettaa, kun virta saadaan Multi/Micro USB -liitännästä.
Asetuksena on kiinteästi Kirkas.
[42] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kauko-ohjaimen asetukset
Päivämäärän ja ajan, alueen ja kesäajan asetus
Voit määrittää päivämäärän ja ajan, alueen ja kesäajan näyttömuodon.
1. Paina MENU-painiketta.
Luettelo asetuskohteista tulee näkyviin.
2. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
(Kauko-ohjaimen asetukset) ja paina
REC/ENTER-painiketta.
3. Valitse seuraava asetus UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten
REC/ENTER-painiketta.
Pvm- & aika-asetus: Määrittää päivämäärän näyttömuodon.
Valitse päivämäärän näyttömuoto painamalla UP- tai DOWN-painiketta ja
paina sitten REC/ENTER-painiketta. Aseta päivämäärä ja aika UP- tai
DOWN-painikkeella ja paina REC/ENTER-painiketta.
Valittavissa olevat päivämäärän näyttömuodot on lueteltu alla.
Y-M-D: Vuosi-kuukausi-päivä
M(Eng)-D-Y: Kuukausi (englanniksi)-päivä-vuosi
M-D-Y: Kuukausi-päivä-vuosi
D-M-Y: Päivä-kuukausi-vuosi
Alueasetus: Määrittää alueen aikaerona Greenwich Mean Time
(GMT) -aikavyöhykkeestä.
Valitse aikaero painamalla UP- tai DOWN-painiketta ja paina sitten
REC/ENTER-painiketta.
Kesäajan asetus: Asettaa kesäajan.
Valitse kesäajan asetus painamalla UP- tai DOWN-painiketta ja paina
REC/ENTER-painiketta.
Huomautus
Palaaminen asetuskohteiden valintanäyttöön asetusarvojen valintanäytöstä
tapahtuu painamalla MENU-painiketta.
Jos haluat ottaa valintanäytössä valitun asetuksen tai arvon käyttöön, valitse
.
Jos yhdistät Lens-Style-kameran (QX-sarja) tai HDR-AZ1:n, laitteen
päivämääräasetus otetaan kamerassa automaattisesti käyttöön.
[43] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kauko-ohjaimen asetukset
Asetusten palauttaminen
Voit palauttaa laitteen asetukset oletusasetuksiksi. Vaikka otat [RESET]-toiminnon
käyttöön, kuvia ei poisteta.
Kameran asetuksia ei palauteta.
1. Paina MENU-painiketta.
Luettelo asetuskohteista tulee näkyviin.
2. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
(Kauko-ohjaimen asetukset) (Palauta asetukset) ja paina REC/ENTER-painiketta.
3. Valitse asetus UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten REC/ENTERpainiketta.
Huomautus
Palaaminen asetuskohteiden valintanäyttöön asetusarvojen valintanäytöstä
tapahtuu valitsemalla
.
Jos haluat ottaa valintanäytössä valitun asetuksen tai arvon käyttöön, valitse
.
[44] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kauko-ohjaimen asetukset
Versio
Laitteen ohjelmistoversio tulee näyttöön.
1. Paina MENU-painiketta.
Luettelo asetuskohteista tulee näkyviin.
2. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
(Kauko-ohjaimen asetukset) (Versio) ja paina REC/ENTER-painiketta.
[45] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kauko-ohjaimen asetukset
Yhteystapa
Määritä tähän laitteeseen yhdistettävien kameroiden määrä.
1. Paina MENU-painiketta.
Luettelo asetuskohteista tulee näkyviin.
2. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
(Kauko-ohjaimen asetukset) (Yhteystapa) ja paina REC/ENTER-painiketta.
3. Valitse seuraava asetus UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten
REC/ENTER-painiketta.
(oletus): Yksi yhteys
: Moniyhteys
Huomautus
Tätä asetusta ei voi määrittää, kun laite on yhdistetty kameraan Wi-Fi-toiminnolla.
[46] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kauko-ohjaimen asetukset
Lentokonetila
Kun esimerkiksi astut lentokoneeseen, voit poistaa kaikki Wi-Fi-toiminnot tilapäisesti
käytöstä.
Kun astut lentokoneeseen, aseta lentokonetilan asetukseksi ON ja kameran Wi-Fitilaksi OFF.
1. Paina MENU-painiketta.
Luettelo asetuskohteista tulee näkyviin.
2. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
(Kauko-ohjaimen asetukset) (Lentokonetila) ja paina REC/ENTER-painiketta.
3. Valitse seuraava asetus UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten
REC/ENTER-painiketta.
: Poistaa Wi-Fi-toiminnon käytöstä.
(oletus): Ottaa Wi-Fi-toiminnon käyttöön.
Huomautus
Tätä asetusta ei voi määrittää, kun laite on yhdistetty kameraan Wi-Fi-toiminnolla.
[47] Käyttöohjeet
Asetusten muuttaminen
Kauko-ohjaimen asetukset
Verkon palautusasetukset
Moniyhteyden verkkoasetukset voidaan palauttaa.
1. Paina MENU-painiketta.
Luettelo asetuskohteista tulee näkyviin.
2. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
(Kauko-ohjaimen asetukset) (Palauta verkkoasetukset) ja paina REC/ENTER-painiketta.
3. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
ja paina sitten REC/ENTER-painiketta.
Kun asetat moniyhteyden palautuksen suorittamisen jälkeen, rekisteröi
laitteet uudelleen, vaikka ne olisi jo aiemmin rekisteröity.
Jos vahvistusnäytössä valitaan
(Takaisin), palautus peruutetaan.
Huomautus
Yhden yhteyden tilassa verkkoasetusta ei voi palauttaa.
Palaaminen asetuskohteiden valintanäyttöön asetusarvojen valintanäytöstä
tapahtuu valitsemalla
(Takaisin).
Jos haluat ottaa valintanäytössä valitun asetuksen tai arvon käyttöön, valitse
.
[48] Käyttöohjeet
Katselu
Kuvien toistaminen
Kuvien toistaminen
Tällä laitteella voit toistaa kameralla tallennettuja kuvia.
Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, miten voit toistaa videoita.
1. Paina kuvaustilan valintanäytössä MENU-painiketta.
2. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
sitten REC/ENTER-painiketta.
(Toista tällä laitteella) ja paina
3. Valitse kuva UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten REC/ENTER-painiketta.
Toisto käynnistyy.
Palaaminen kuvaustilaan
Paina MENU-painiketta, valitse
paina sitten REC/ENTER-painiketta.
(Kuvaustila) UP- tai DOWN-painikkeella ja
Huomautus
Ääntä ei voi toistaa.
Tämän laitteen LCD-näytössä näkyvä toiston kuvataajuuden arvo muuttuu
kameran ja tämän laitteen Wi-Fi-yhteyden tilan mukaan. Se ei ole sama kuin
kuvattaessa käytetty kuvataajuus.
Vihje
Videota toistettaessa voit käyttää seuraavia toimintoja:
Pikakelaus taaksepäin: Paina UP-painiketta.
Pikakelaus eteenpäin: Paina DOWN-painiketta.
Tauko: Paina REC/ENTER-painiketta.
[49] Käyttöohjeet
Katselu
Näytön ilmaisimen vaihtaminen
Näytön ilmaisimen vaihtaminen
Kun tämä laite on yhdistetty kameraan Wi-Fi-toiminnolla, DISP-painiketta
paineltaessa LCD-näyttö vaihtuu alla kuvatulla tavalla.
1.
2.
3.
4.
Live-View-näyttö (kuvakkeet näkyvät)
Live-View-näyttö (kuvakkeet eivät näy)
Kellonäyttö
Kuvaustiedot (käytettävissä vain yhden yhteyden tilassa)
Moniyhteyttä käytettäessä näyttö sammutetaan.
[50] Käyttöohjeet
Katselu
Kuvien poistaminen
Kuvien poistaminen
Poista kameran muistikortille tallennetut tarpeettomat kuvat.
1. Paina kuvaustilan valintanäytössä MENU-painiketta.
2. Valitse UP- tai DOWN-painikkeella
sitten REC/ENTER-painiketta.
(Toista tällä laitteella) ja paina
3. Valitse kuva UP- tai DOWN-painikkeella ja paina sitten MENU-painiketta.
4. Valitse
(Poista) ja paina sitten REC/ENTER-painiketta.
5. Valitse vahvistusnäytössä
ja paina REC/ENTER-painiketta.
Valittu kuva poistetaan.
Huomautus
Voit poistaa kuvia vain yhden yhteyden tilassa.
Voit poistaa jokaisen kuvan kerran. Useita kuvia ei voi poistaa samalla kertaa.
Alusta muistikortti, jos haluat poistaa kaikki kuvat.
[51] Käyttöohjeet
Muuta
Varotoimet
Käsitteleminen
Älä käytä/varastoi laitetta seuraavissa paikoissa
Erittäin kuumissa, kylmissä tai kosteissa paikoissa
Esimerkiksi aurinkoon pysäköidyssä autossa laitteen runkoon voi tulla
muotovirheitä, ja tästä voi aiheutua toimintahäiriöitä.
Suorassa auringonvalossa tai lähellä lämpöpatteria (varastointiin soveltumattomia
paikkoja)
Laitteen runkoon voi tulla väri- tai muotovirheitä, ja tästä voi aiheutua
toimintahäiriöitä.
Paikoissa, joissa se altistuu voimakkaalle tärinälle
Lähellä voimakkaita magneettikenttiä
Lähellä sijaintia, joka tuottaa voimakkaita radioaaltoja tai säteilyä
Hiekkaisissa tai pölyisissä paikoissa
Varo, ettei laitteeseen pääse hiekkaa tai pölyä. Tämä voi aiheuttaa laitteessa
toimintahäiriöitä, ja joissakin tapauksissa vikaa ei ehkä voi korjata.
[52] Käyttöohjeet
Muuta
Varotoimet
Kosteuden tiivistyminen
Jos laite tuodaan kylmästä suoraan lämpimään paikkaan, sen sisä- tai ulkopuolelle
voi tiivistyä kosteutta. Kosteuden tiivistyminen voi aiheuttaa laitteessa
toimintahäiriöitä.
Jos kosteutta tiivistyy
Katkaise laitteesta virta ja odota noin tunnin ajan, jotta kosteus haihtuu.
Huomautus kosteuden tiivistymisestä
Kosteutta voi tiivistyä, kun laite tuodaan kylmästä lämpimään paikkaan (tai
päinvastoin) tai kun laitetta käytetään kosteassa paikassa. Tällaisia tilanteita voivat
olla esimerkiksi seuraavat:
Laite tuodaan laskettelurinteestä lämpimään paikkaan.
Laite tuodaan ilmastoidusta autosta tai huoneesta kuumaan ulkoilmaan.
Laitetta käytetään sadekuuron tai suihkun jälkeen.
Laitetta käytetään kuumassa ja kosteassa paikassa.
Kosteuden tiivistymisen ehkäiseminen
Kun tuot laitteen kylmästä paikasta lämpimään, laita se muovipussiin ja sulje pussi
tiiviisti. Ota laite pussista, kun ilman lämpötila pussin sisällä on sama kuin
ympäristön lämpötila (noin tunnin kuluttua).
[53] Käyttöohjeet
Muuta
Varotoimet
Kuljetus
Jos pidät laitetta housujen tai hameen takataskussa, älä istuudu, jottet vahingoita
laitetta.
[54] Käyttöohjeet
Muuta
Varotoimet
Käyttölämpötila
Kamera on suunniteltu käytettäväksi –10 °C–+40 °C:n lämpötiloissa. Kuvaamista
ei suositella erittäin kylmissä tai kuumissa paikoissa, joiden lämpötila on tämän
välin ulkopuolella.
LCD-näyttö ja kotelo voivat lämmetä käytön aikana. Tämä ei ole vika.
[55] Käyttöohjeet
Muuta
Varotoimet
LCD-näytön käsitteleminen
LCD-näyttöä koskevia huomautuksia
Älä jätä LCD-näyttöä aurinkoon, sillä tämä voi vahingoittaa sitä. Pidä tämä
mielessä, jos sijoitat laitteen lähelle ikkunaa.
Jos laitetta käytetään kylmässä, LCD-näyttöön voi tulla vaakasuuntaisia viivoja tai
jäännöskuva. Tämä ei ole vika. Kun laite lämpenee, LCD-näyttö toimii taas
normaalisti.
Jos näytössä näytetään pitkän aikaa liikkumaton kuva, se voi jäädä LCD-näyttöön
ja näkyä haamukuvana.
Kirkas piste ja tumma piste LCD-näytössä
Laitteessa käytettävä LCD-paneeli on valmistettu tarkkuustekniikalla, mutta hyvin
pieni osa kuvapisteistä voi ”jumiutua” joko pois päältä (musta), aina päälle
(punainen, vihreä tai sininen) tai vilkkuvaksi. Tämän lisäksi nestekidenäytön
fyysisistä ominaisuuksista johtuen tällaisia ”jumittuneita” kuvapisteitä voi
pitkäaikaisen käytön aikana ilmestyä spontaanisti. Nämä ongelmat eivät ole vikoja.
[56] Käyttöohjeet
Muuta
Varotoimet
Vesitiiviys
Vesitiiviyttä koskevia huomautuksia
Tämä laite on suunniteltu vesitiiviiksi. Rajoitettu takuu ei kata väärinkäytöstä,
kovakouraisesta käsittelystä tai virheellisestä ylläpidosta aiheutuneita vahinkoja.
Älä altista tätä laitetta paineistetulle vedelle, kuten hanasta tulevalle vedelle.
Älä käytä laitetta kuumissa lähteissä.
Käytä tätä laitetta vain suositellulla veden lämpötila-alueella, joka on 0–40 °C.
Tämä laite on vesitiivis 3 metrin syvyydessä yhtä mittaa 30 minuuttia.
Huomautuksia ennen laitteen käyttöä veden alla/lähellä
Varmista, että liitinkannen sisälle ei pääse vieraita aineita, kuten hiekkaa, hiuksia
tai likaa. Pienikin määrä vieraita aineita voi aiheuttaa tässä laitteessa vesivuodon.
Varmista, että tiiviste ja sen pinnat eivät ole naarmuuntuneet. Pienikin naarmu voi
aiheuttaa tässä laitteessa vesivuodon. Jos tiiviste tai sen pinnat ovat
naarmuuntuneet, ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai paikalliseen valtuutettuun
Sony-huoltoon.
Jos tiivisteeseen tai sen pinnoille pääsee likaa tai hiekkaa, pyyhi alue puhtaaksi
pehmeällä liinalla, josta ei irtoa kuituja.
Älä avaa tai sulje liitinkantta märin tai hiekkaisin käsin tai veden lähellä. Tällöin
laitteen sisälle voi päästä hiekkaa tai vettä. Suorita ennen liitinkannen avaamista
kohdassa ”Laitteen ylläpito vedessä tai rannalla” esitetyt toimet.
Avaa liitinkansi vain silloin, kun tämä laite on täysin kuiva.
Varmista aina, että liitinkansi on suljettu tiiviisti.
Huomautuksia laitteen käytöstä veden alla/lähellä
Älä altista tätä laitetta iskuille esimerkiksi hyppäämällä veteen.
Älä avaa tai sulje liitinkantta veden alla/lähellä.
Tämä laite uppoaa vedessä. Käytä tämän laitteen mukana toimitettua vyötä, jotta
se ei pääse uppoamaan.
Tämän laitteen Wi-Fi-toimintoa ei voi käyttää veden alla.
[57] Käyttöohjeet
Muuta
Maailman pääkaupunkien aikaerot
Maailman pääkaupunkien aikaerot
Maailman kaupunkien normaaliaikojen väliset aikaerot (vuonna 2015).
Lissabon/Lontoo
GMT
Berliini/Pariisi
+01:00
Helsinki/Kairo/Istanbul
+02:00
Moskova/Nairobi
+03:00
Teheran
+03:30
Abu Dhabi/Baku
+04:00
Kabul
+04:30
Karachi/Islamabad
+05:00
Kalkutta/New Delhi
+05:30
Almaty/Dhaka
+06:00
Yangon
+06:30
Bangkok/Jakarta
+07:00
Hongkong/Singapore/Peking
+08:00
Tokio/Soul
+09:00
Adelaide/Darwin
+09:30
Melbourne/Sydney
+10:00
Uusi-Kaledonia
+11:00
Fidži/Wellington
+12:00
Midway
-11:00
Havaiji
-10:00
Alaska
-09:00
San Francisco/Tijuana
-08:00
Denver/Arizona
-07:00
Chicago/Mexico City
-06:00
New York/Bogota
-05:00
Santiago
-04:00
St. John's
-03:30
Brasilia/Montevideo
-03:00
Fernando de Noronha
-02:00
Azorit/Kap Verden s.
-01:00
[58] Käyttöohjeet
Muuta
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
[Tuloliitäntä]
Multi/Micro USB -liitäntä: micro-B/USB
(Lataamista varten)
[Virta]
Sähköntarve:
Ladattava akku: 3,6 V (sisäinen akku)
Multi/Micro USB -liitäntä: 5,0 V
Lataustapa:
USB-lataus: DC 5,0 V, 500 mA / 800 mA
Latausaika:
Tietokoneen avulla
Sisäinen akku: noin 4 h 05 min
Verkkolaitteen AC-UD10 avulla
Sisäinen akku: noin 2 h 55 min
Virtalähde:
USB-virtalähde (suositus 1,5 A tai enemmän)
Virrankulutus:
1,0 W (kun Wi-Fi ja Live-View-näyttö ovat käytössä)
Jatkuva käyttöaika
240 min*1
Akku:
Ladattava akku: Sisäinen akku
Enimmäislähtöjännite: DC 4,2 V
Lähtöjännite: DC 3,6 V
Enimmäislatausjännite: DC 4,2 V
Enimmäislatausvirta: 1,89 A
Kapasiteetti: 4,5 Wh (1 240 mAh)
Tyyppi: Li-ioni
[Yleistä]
Vesitiiviys:
3 metrin syvyydessä yhtä mittaa 30 minuuttia*2
Käyttölämpötila: –10 °C ... +40 °C
Varastointilämpötila: –20 °C ... +60 °C
Mitat (noin): 72,3 mm × 50,2 mm × 20,8 mm (l/k/s, pois lukien ulokkeet)
Paino: noin 64 g (pelkkä runko)
Kokonaispaino käytössä: noin 95 g mukaan lukien vyö ja alusta (vakiovaruste)
*1
Jatkuva käyttöaika on arvioitu käyttöaika täydellä akulla, kun Live-View-näyttö on jatkuvasti
käytössä.
*2
Ilmoitettua vesitiiviyttä ei taata kaikissa olosuhteissa.
Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
[59] Käyttöohjeet
Muuta
Tavaramerkit
Tavaramerkit
Wi-Fi, Wi-Fi-logo ja Wi-Fi PROTECTED SET-UP ovat Wi-Fi Alliancen
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Adobe, Adobe-logo ja Adobe Acrobat ovat Adobe Systems Incorporatedin
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.
Muut tässä oppaassa käytetyt järjestelmien tai tuotteiden nimet ovat yleensä
kehittäjiensä tai valmistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä,
vaikka ™- tai ®-merkkiä ei käytettäisi tässä oppaassa.
[60] Käyttöohjeet
Muuta
Lisenssiin liittyvä huomautus
Lisenssiin liittyvä huomautus
Tietoja GNU GPL/LGPL -sovellusohjelmistoista
Laitteessa on ohjelmistoja, jotka ovat käytettävissä seuraavan GNU General Public
License -lisenssin (jäljempänä ”GPL”) tai GNU Lesser General Public License lisenssin (jäljempänä ”LGPL”) perusteella. Lisenssissä mainitaan, että sinulla on
oikeus käyttää, muunnella ja jakaa edelleen näiden ohjelmien lähdekoodia GPL- tai
LGPL-lisenssin ehtojen mukaisesti.
Lähdekoodi on saatavilla Internetissä. Voit ladata sen seuraavasta URL-osoitteesta.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Pyydämme, että et ota meihin yhteyttä koskien lähdekoodin sisältöä. Lisenssien
englanninkieliset kopiot on tallennettu tämän laitteen sisäiseen muistiin. Muodosta
massamuistiyhteys tämän laitteen ja tietokoneen välille ja lue kansiossa
PMHOME/LICENSE olevat tiedostot.
[61] Käyttöohjeet
Muuta
Huoltaminen ja varastointi
Huoltaminen ja varastointi
Pyyhi pinta
Puhdista tämän laitteen pinta pehmeällä liinalla, jota on hieman kostutettu vedellä, ja
pyyhi sitten kuivalla liinalla. Älä käytä mitään seuraavista, koska ne voivat
vahingoittaa pintakäsittelyä tai koteloa:
Kemialliset tuotteet, kuten ohenne, bensiini, alkoholi, kosteuspyyhkeet,
hyönteiskarkote, aurinkovoide, hyönteismyrkky jne.
Älä kosketa tätä laitetta, jos kädessäsi on jotain edellä mainituista.
Älä jätä tätä laitetta kosketuksiin kumin tai vinyylin kanssa pitkäksi aikaa.
Poista akku, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan
Poista USB-kaapeli tästä laitteesta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, ja varastoi
se. Muussa tapauksessa se voi aiheuttaa tulipalon.
[62] Käyttöohjeet
Muuta
Huoltaminen ja varastointi
LCD-näytön ylläpito
LCD-näyttö on käsitelty heijastuksia vähentävällä pinnalla.
Virheellinen ylläpito voi heikentää LCD-näytön suorituskykyä, joten ota seuraavat
asiat huomioon:
Pyyhi LCD-näyttö pehmeällä liinalla, kuten puhdistusliinalla tai
lasinpuhdistusliinalla.
Pinttyneet tahrat voidaan poistaa vedellä kostutetulla liinalla, kuten
puhdistusliinalla tai lasinpuhdistusliinalla.
Älä koskaan käytä liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai ohenteita, happamia,
emäksisiä tai hankaavia puhdistusaineita tai kemiallista puhdistusliinaa, sillä ne
vahingoittavat LCD-näytön pintaa.
[63] Käyttöohjeet
Muuta
Huoltaminen ja varastointi
Laitteen ylläpito vedessä tai rannalla
Puhdista tämä laite aina vedellä 60 minuutin kuluessa käytöstä, äläkä avaa
liitinkantta, ennen kuin olet suorittanut puhdistamisen loppuun. Tähän laitteeseen
voi päästä hiekkaa tai vettä niin, ettei se näy, ja tämä voi heikentää vesitiiviyttä,
jos sitä ei poisteta.
Anna tämän laitteen seistä noin 5 minuuttia kulhossa, jossa on puhdasta vettä.
Poista sitten painikkeiden ympärille mahdollisesti juuttunut suola, hiekka tai muu
lika ravistamalla tätä laitetta varovasti ja painamalla jokaista painiketta veden alla.
Huuhtele tämä laite ja pyyhi mahdolliset vesipisarat pehmeällä liinalla. Anna
tämän laitteen kuivua kokonaan varjoisassa, hyvin tuuletetussa paikassa. Älä
kuivaa tätä laitetta hiustenkuivaajalla, sillä se voi vääntyä ja/tai sen vesitiiviys voi
kärsiä.
Pyyhi liitinkannessa mahdollisesti olevat vesipisarat tai pöly pehmeällä, kuivalla
liinalla.
Voit nähdä kuplia, kun upotat tämän laitteen veteen. Tämä ei ole vika.
Laitteen rungon väri voi muuttua, jos se joutuu kosketuksiin aurinkovoiteiden tai öljyjen kanssa. Jos tämä laite joutuu kosketuksiin aurinkovoiteiden tai -öljyjen
kanssa, pyyhi se nopeasti puhtaaksi.
Älä anna tämän laitteen seistä niin, että sen sisällä tai sen päällä on vettä. Tämä
voi johtaa syöpymiseen tai värimuutoksiin ja vesitiiviyden heikkenemiseen.
[64] Käyttöohjeet
Muuta
Akku
Akku
Akun lataaminen
Lataa akku ennen tämän laitteen käyttöä.
Suosittelemme lataamaan akkua 10–30 °C:n lämpötilassa, kunnes POWER/CHG
(latauksen) merkkivalo sammuu. Akkua ei välttämättä voi ladata tehokkaasti
tämän lämpötilavälin ulkopuolella.
POWER/CHG (latauksen) merkkivalo vilkkuu tätä laitetta ladattaessa seuraavissa
tilanteissa:
Akku on vioittunut.
Tämän laitteen lämpötila on matala. Vie se lämpimään paikkaan.
Tämän laitteen lämpötila on korkea. Vie se viileään paikkaan.
Akun tehokas käyttö
Akun suorituskyky laskee matalissa lämpötiloissa (alle 10 °C:n). Tämän vuoksi
akun käyttöaika lyhenee kylmässä.
Jäljellä oleva akun lataus
Jos akun lataus loppuu nopeasti, vaikka jäljellä olevan latauksen ilmaisin näyttää
suurta latausta, lataa laite kokonaan uudelleen. Jäljellä olevan latauksen ilmaisin
näyttää tämän jälkeen oikeaa arvoa. Huomaa, että ilmaisin voi näyttää väärää
arvoa seuraavissa tilanteissa:
Laitetta käytetään pitkään korkeassa lämpötilassa.
Laite jätetään kokonaan ladattuun tilaan.
Laitetta käytetään paljon.
Akun käyttöikä
Akun käyttöikä on rajallinen. Akun kapasiteetti pienenee ajan ja toistuvan käytön
myötä. Jos latausten välisen käyttöajan lyheneminen alkaa olla merkittävää, akku
kannattaa vaihtaa uuteen.
Akun käyttöikä vaihtelee sen mukaan, miten sitä käytetään.
[65] Käyttöohjeet
Muuta
Laitteen hävittäminen
Laitteen hävittäminen
Poista sisäänrakennettu akku ennen tämän laitteen hävittämistä.
Älä irrota ruuveja muuten kuin tätä laitetta hävitettäessä. Kieltäydymme
korjauksista tai vaihdosta, jos toteamme, että tämä laite on purettu ilman lupaa.
Tämän laitteen sisäänrakennettu akku voidaan kierrättää. Kun hävität tämän laitteen,
poista sisäänrakennettu akku ja toimita se myyjälle.
1. Paina ON/OFF (virta) -painiketta.
Laite sammuu.
2. Irrota liitetyt kaapelit.
3. Irrota ruuvit ristipääruuvimeisselillä (4 ruuvia).
4. Irrota kansi.
5. Paina koukkua ulospäin ja poista akku.
Huomautus
Kun poistat tämän laitteen sisäänrakennetun akun, kiinnitä huomiota seuraaviin
asioihin.
Poista ruuvit pikkulasten ulottumattomissa, jotta lapsi ei pääse vahingossa
nielaisemaan niitä.
Varo, ettet loukkaa kynsiäsi tai sormiasi.
[66] Vianmääritys
Vianmääritys
Laitetta ja kameraa ei voi yhdistää Wi-Fi-toiminnolla.
Laitetta ja kameraa ei voi yhdistää Wi-Fi-toiminnolla.
Jos et pysty yhdistämään kameraa tähän laitteeseen oikein, kokeile seuraavaa
ratkaisuehdotusta.
Varmista, että kameran ja tämän laitteen yhteystavaksi on asetettu yhden
yhteyden tila. Vaihda muussa tapauksessa yhteystapa ja muodosta yhteys
uudelleen.
[67] Vianmääritys
Vianmääritys
Laitteen virtaa ei voi kytkeä.
Laitteen virtaa ei voi kytkeä.
Lataa akkua riittävästi.
[68] Vianmääritys
Vianmääritys
Laitteen virta katkeaa yllättäen.
Laitteen virta katkeaa yllättäen.
Lataa akkua riittävästi.
Jos et ole käyttänyt tätä laitetta pitkään aikaan, voit parantaa akun tehokkuutta
lataamalla sen ja purkamalla latauksen toistuvasti.
[69] Vianmääritys
Vianmääritys
Laitetta ei voi ladata.
Laitetta ei voi ladata.
Katkaise tästä laitteesta virta ja muodosta USB-yhteys.
Irrota micro USB -kaapeli (vakiovaruste) ja liitä se uudelleen.
Käytä micro USB -kaapelia (vakiovaruste).
Lataa akku ympäristössä, jonka lämpötila on 10–30 °C.
Kytke tietokoneeseen virta ja liitä tämä laite siihen.
Poista tietokone lepo- tai horrostilasta.
Liitä micro USB -kaapeli (vakiovaruste) suoraan tietokoneen USB-liitäntään.
[70] Vianmääritys
Vianmääritys
Jäljellä olevan latauksen ilmaisin näyttää väärää arvoa.
Jäljellä olevan latauksen ilmaisin näyttää väärää arvoa.
Näin voi tapahtua, jos tätä laitetta käytetään hyvin kuumassa tai kylmässä
paikassa.
Jäljellä olevan latauksen ilmaisimen ja akun todellisen jäljellä olevan latauksen
välillä on ero. Pura akun lataus kerran täysin ja lataa se sitten uudelleen
ilmaisimen korjaamiseksi.
Lataa akku uudelleen kokonaan. Jos ongelma jatkuu, akku on kulunut. Kysy
neuvoa lähimmältä Sony-jälleenmyyjältä.
[71] Vianmääritys
Varoitusilmaisimet ja virheviestit
Live-View-kauko-ohjaimen virhenäyttö
Live-View-kauko-ohjaimen virhenäyttö
Jos näkyviin tulee jokin seuraavista viesteistä, noudata ohjeita.
01-01/02-02
Kameran yhdistäminen tähän laitteeseen epäonnistui.
Signaaliliikenne voi olla raskas tai tämä laite voi olla liian kaukana tukiasemasta.
01-02
Kameran yhdistäminen tähän laitteeseen epäonnistui.
Toimi kohdassa ”Laitteen yhdistäminen kameraan Wi-Fi-toiminnolla (Yksi yhteys)”
tai ”Laitteen yhdistäminen useisiin kameroihin Wi-Fi-toiminnolla (Moniyhteys)”
annettujen ohjeiden mukaan.
01-03/01-04
Kameran yhdistäminen tähän laitteeseen epäonnistui.
Kamera ei ole yhteensopiva.
03-01/03-02
Kameran yhdistäminen tähän laitteeseen epäonnistui.
Kameraa ei tunnisteta. Toimi kohdassa ”Laitteen yhdistäminen kameraan Wi-Fitoiminnolla (Yksi yhteys)” tai ”Laitteen yhdistäminen useisiin kameroihin Wi-Fitoiminnolla (Moniyhteys)” annettujen ohjeiden mukaan.
Signaaliliikenne voi olla raskas tai tämä laite voi olla liian kaukana tukiasemasta.
02-01/02-03
Kameran virhe
Vahvista käytettävä kamera tai muistikortti.
03-03/03-04
Kameran yhdistäminen tähän laitteeseen epäonnistui.
Kameraa ei tunnisteta. Yhdistettävä kamerassa on suoritettava jokin toiminto.
Signaaliliikenne voi olla raskas tai tämä laite voi olla liian kaukana tukiasemasta.
03-05
Yhteyden muodostaminen kameraan ei onnistu.
Tästä laitteesta on jo muodostettu enimmäismäärä kamerayhteyksiä.
Tarkista yhdistettävien kameroiden määrä.
04-03
Pyyntö kameralle epäonnistui.
Tarkista kamera.
05-01
Kuvia ei voi ottaa.
Tarkista kamera.
05-02/05-04
Tallennusta ei voi käynnistää.
Tarkista kamera.
05-03
Tallennusta ei voi pysäyttää.
Tarkista kamera.
04-04
Kamera ei vastaa.
Tarkista kamera.
Signaaliliikenne voi olla raskas tai tämä laite voi olla liian kaukana tukiasemasta.
06-01
Tallennusvälineen alustaminen epäonnistui.
06-02
Muistikortti ei tue XAVC S -videoiden tallentamista.
Käytä videoita XAVC S -muodossa tallennettaessa nopeudeltaan yli Class10luokan SDXC-muistikorttia.
06-03
Tallennusvälineen ja kameran NTSC/PAL-asetukset eivät vastaa toisiaan.
Vaihda asetus Vaihto NTSC/PAL -toiminnolla tai alusta tallennusväline.
07-01/07-02/07-03
Toisto epäonnistui.
Tallennusväline on vioittunut.
Signaaliliikenne voi olla raskas tai tämä laite voi olla liian kaukana tukiasemasta.
07-04
Tiedoston poistaminen epäonnistui.
Signaaliliikenne voi olla raskas tai tämä laite voi olla liian kaukana tukiasemasta.
10-01
Kameran lämpötila on noussut. Katkaise kamerasta virta ja anna kameran jäähtyä
vähintään 10 minuutin ajan.
Kirjaimella E tai C alkava koodi
Jos näyttöön tulee kirjaimella alkava koodi, tämän laitteen automaattinen
vianmääritystoiminto on toiminnassa.
Koska laite saattaa tarvita huoltoa, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään ja
ilmoita kaikista koodeista, jotka alkavat kirjaimella E tai C.
Download PDF

advertising