Sony | RM-VL600T | Sony RM-VL600T Käyttöohjeet

3-284-974-12 (1)
Yleiskaukoohjain
Käyttöohjeet
RM-VL600T
© 2007 Sony Corporation
Käytettyjen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee
EU:ta ja muita Euroopan
maita, joissa on jätteiden
lajittelujärjestelmät)
Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva
merkki ilmoittaa, että tuotetta ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Sen sijaan se on vietävä
asianmukaiseen keräyspisteeseen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrättämistä varten.
Varmistamalla tuotteen oikean hävittämisen
autat estämään ympäristölle ja ihmisterveydelle
mahdollisesti aiheutuvia vahingollisia vaikutuksia,
joita tuotteen vääränlaisesta jätekäsittelystä
saattaa aiheutua. Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja. Lisätietoja tämän
tuotteen kierrätyksestä saat paikallisilta
viranomaisilta, jätehuollosta tai tuotteen
ostopaikasta.
Käytettyjen paristojen
hävittäminen (koskee
EU-maita ja muita Euroopan
maita, joissa on jätteiden
lajittelujärjestelmät)
Tämä paristossa tai pakkauksessa oleva merkki
ilmoittaa, että tuotteen mukana toimitettua
paristoa ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
Varmistamalla paristojen asianmukaisen
hävittämisen ehkäiset osaltasi mahdollisia
ympäristölle ja ihmisten terveydelle koituvia
haitallisia seurauksia, joita pariston virheellinen
loppukäsittely saattaisi aiheuttaa. Materiaalien
kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallinen käyttö, suorituskyky tai
tietojen eheys edellyttää jatkuvaa paristovirran
syöttöä, vain valtuutettu huolto voi vaihtaa
tällaisen pariston.
Voit varmistaa pariston tarkoituksenmukaisen
käsittelyn toimittamalla tuotteen sähköisille
ja elektronisille laitteille tarkoitettuun
keräyspisteeseen.
Kaikki muut paristot voi poistaa tuotteesta
turvallisesti noudattamalla pariston
poistamisesta annettuja ohjeita. Vie
paristo tarkoituksenmukaiseen paristojen
kierrätyspisteeseen.
Lisätietoja tämän tuotteen tai paristojen
kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta,
jätehuollosta tai tuotteen ostopaikasta.
2
Ominaisuudet
RM-VL600T-kauko-ohjaimen avulla voit keskitetysti
hallita kaikkia AV-laitteita yhden kauko-ohjaimen
avulla. Näin säästyt erilaisten AV-laitteiden eri kaukoohjaimilla hallitsemisen vaivalta. Kauko-ohjaimen
tärkeimmät ominaisuudet ovat seuraavat.
Sony AV -laitteiden hallinta samalla kaukoohjaimella
Tämän kauko-ohjaimen tehdasasetukset
on määritetty siten, että sitä voi heti käyttää
Sony AV -laitteiden ohjauskeskuksena.
Myös muiden kuin Sony-laitteiden signaalit on
esimääritetty
Tämä kauko-ohjain on esimääritetty tukemaan
Sony-laitteiden lisäksi myös useimpien muiden
merkittävien valmistajien laitteita. Voit ohjata
kauko-ohjaimella muiden kuin Sonyn valmistamia
laitteita määrittämällä kunkin laitteen tyypin ja
koodinumeron (sivu 8).
Opetustoiminto toisten kauko-ohjaimien
signaalien opettamiseen
Tässä kauko-ohjaimessa on opetustoiminto, jonka
avulla muiden kuin esimääritettyjen laitteiden
tai toimintojen käyttämiseen tarvittavat signaalit
voidaan "opettaa" kauko-ohjaimelle. (Tällaisten
signaalien opettamiseen tälle kauko-ohjaimelle
tarvitaan kyseisen muun laitteen kauko-ohjain.)
(sivu 12)
Lisäksi kauko-ohjain voi oppia muiden
kuin audiovisuaalisten laitteiden, kuten
ilmastointilaitteiden, valojen tai vastaavien, kaukoohjaimien signaaleja (vain infrapunasignaalit).
(Kaikkia laitteita tai toimintoja ei välttämättä
tueta.) (sivu 18)
Uusien laitteiden määrittäminen uudelleen
Voit vapaasti määrittää laitevalintapainikkeet
muiden laitteiden hallintaa varten. Tästä on
hyötyä, jos sinulla on useita samanlaisia
AV-laitteita (vain jos jokin laitevalintapainike
on vapaana.) (sivu 24)
Voit määrittää vain televisioita
TV-laitevalintapainikkeelle.
Voit määrittää vain vahvistimen
AMP-laitevalintapainikkeelle.
Aloitusopas
Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka voit määrittää kauko-ohjaimen asetukset laitteittesi hallintaa varten.
Etsi ensin laitteeseesi liittyvä nelinumeroinen laitekoodi mukana toimitetuista laitteiden
koodinumeroiden joukosta.
Jos sinulla on koodinumero
Jos et löydä koodinumeroa
Esimerkki: Koodinumeroa ”8011”
vastaavan television määrittäminen
Voit hakea laitetta varten käytettävissä olevia
laitekoodeja.
1 Aseta kauko-ohjain koodin
1 Aseta kauko-ohjain koodin
syöttötilaan.
syöttötilaan.
MENU
MENU
SET
+
SET
+
Paina SET ja MENU.
Paina SET ja MENU.
2 Paina haluamaasi
2 Paina haluamaasi
laitevalintapainiketta.
laitevalintapainiketta.
SET
SET
TV
DVD
SAT
CBL
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
VCR
CD
TAPE
AMP
3 Lähetä koodinumerosignaalit
3 Syötä koodinumero.
8
0
1
1
yksitellen.
PROGRAM
1
4 Lopeta asetusten määrittäminen.
ENT
Paina ENT.
Paina PROGRAM + tai PROGRAM – ja
paina sitten 1. Toista tätä, kunnes laite
reagoi.
4 Lopeta asetusten määrittäminen.
ENT
Katso lisätietoja sivulta 8.
Paina ENT.
Katso lisätietoja sivulta 10.
Jatkoa
3
Opetustoiminto
Jos laitteesi ei toimi toivotulla tavalla, vaikka koodinumero olisi määritetty, määritä
RM-VL600T oppimaan laitteen kauko-ohjaimen toiminnot.
Esimerkki: Videonauhurin N (toista) -signaalin määrittäminen RM-VL600T-kauko-ohjaimen
VCR N -painikkeeseen
1 Aseta RM-VL600T vastakkain
videonauhurin kauko-ohjaimen
kanssa.
4 Paina painiketta, jonka
toiminnon haluat "opettaa".
Videonauhurin kauko-ohjain
5 – 10 cm
(2 – 4 tuumaa)
toisistaan (noin)
RM-VL600T
2 Määritä RM-VL600T opetustilaan.
Paina SET-painiketta ainakin 3 sekuntia,
kunnes SET-merkkivalo vilkkuu.
5
Paina videonauhurin
kauko-ohjaimen N (toista)
-painiketta, kunnes RMVL600T-kauko-ohjaimen VCRpainike syttyy.
SET
6 Toista vaiheet 4 ja 5 kunkin
3 Paina haluamaasi
laitevalintapainiketta.
VCR
"opetettavan" toiminnon
kohdalla.
7 Lopeta asetusten
määrittäminen.
SET
Paina SET.
Katso lisätietoja sivulta 12.
4
Sisällysluettelo
Aloitusopas............................................................... 3
Käytön aloittaminen
Paristojen asentaminen............................................. 6
Muiden toimintojen käyttäminen
Ohjaustoimintojen lukitseminen: Hold-toiminto..... 25
Kaikkien asetusten poistaminen: Kauko-ohjaimen
tehdasasetusten palauttaminen........................... 26
Paristojen vaihtoajankohta.........................................6
Ohjauspainikkeiden sijainnit..................................... 7
Perustoiminnot
Koodin määrittäminen muille kuin Sonyn
esimääritetyille audiovisuaalisille laitteille
— Laitekoodien määrittäminen............................. 8
Laitekoodin määrittäminen.......................................8
Koodinumeron toiminnan tarkistaminen...............9
Laitekoodin määrittäminen hakutoiminnon
avulla.................................................................... 10
Laitteiden käyttäminen kauko-ohjaimella.............. 11
Toisen kauko-ohjaimen signaalien ohjelmoiminen:
opetustoiminto..................................................... 12
Äänenvoimakkuuden hallitseminen ....................12
Opetuksen tarkkuuden varmistaminen................14
Kauko-ohjaimen signaalien ohjelmoiminen
laitevalintapainikkeisiin ja System Control
-painikkeisiin...........................................................15
Opitun painikkeen toiminnon vaihtaminen tai
poistaminen.............................................................16
Huomautuksia ilmastointilaitteen signaalien
ohjelmoimisesta......................................................18
Lisätietoja
Varoitukset.............................................................. 27
Kunnossapito........................................................... 27
Tekniset tiedot........................................................ 27
Vianetsintä.............................................................. 28
Liitteet
Esimääritettyjen toimintojen taulukko................... 30
TV (ANALOGINEN).................................................30
TV (DIGITAALINEN)...............................................30
VCR..............................................................................31
CBL (Kaapelivastaanotin)........................................31
SAT...............................................................................31
SAT (No.3201).............................................................32
DVD..............................................................................32
CD.................................................................................33
MD................................................................................33
DAT...............................................................................33
DECK...........................................................................34
AMP..............................................................................34
Hakemisto .............................................................. 34
Lisäominaisuudet
Äänijärjestelmään liitetyn visuaalisen laitteen
äänenvoimakkuuden hallitseminen...................... 19
Lisätoiminnon lisääminen
laitevalintapainikkeisiin....................................... 20
Valitun laitteen Virta päälle -komennon
ohjelmoiminen painamalla kyseistä
laitevalintapainiketta (vain Sony-laitteet)..........20
Komentosarjan suorittaminen — System Control
-toiminnot............................................................. 21
Ohjelmoitujen komentojen poistaminen22
Komentosarjan ohjelmoiminen
laitevalintapainikkeisiin....................................... 23
Muiden laitteiden määrittäminen
laitevalintapainikkeisiin....................................... 24
Ohjelmoitujen komentojen poistaminen..............24
5
Käytön aloittaminen
Paristojen asentaminen
Liu'uta paristolokero auki ja aseta siihen kaksi
R6-paristoa (AA-koko). Varmista, että kohdistat
paristojen navat (+ ja –) oikein paristolokeroon.
Paristojen vaihtoajankohta
Paristot kauko-ohjaimen käyttöä varten
(kaksi R6-paristoa, AA-koko)
Normaaleissa olosuhteissa paristot kestävät
vuoden. Jos kauko-ohjain ei toimi oikein, paristot
ovat saattaneet kulua loppuun. Vaihda tällöin
paristot uusiin.
Huom.
Paristojen vaihtoon ei saa kulua yli tuntia. Muutoin
koodinumeroasetukset (sivu 8) ja "opitut" signaalit
(sivu 12) poistetaan.
Paristoja koskevia huomautuksia
•Älä sekoita vanhoja ja uusia tai erityyppisiä paristoja
keskenään.
•Jos pariston sisällä oleva elektrolyytti vuotaa, pyyhi
paristolokeron likainen osa kankaalla ja vaihda vanhat
paristot uusiin. Voit estää elektrolyyttiä vuotamasta
poistamalla paristot, kun et aio käyttää kauko-ohjainta
pitkään aikaan.
•Mukana toimitettavat mangaaniparistot on tarkoitettu
testaukseen.
Aseta paristot (negatiivinen pää ensin) kunkin
lokeron ohjainten lävitse yllä näytetyllä tavalla.
6
Ohjauspainikkeiden sijainnit
qd
1
2
3
1
SET
TV
DVD
VCR
CD
VIDEO1
TAPE
VIDEO2
1
4
5
SAT
AMP
AUX
2
TUNER
3
4
5
CD
TAPE
MD
TV
PHONO
7
qf
CBL
6
8
9
qg
DVD
6
-/--
0
1
ENT
DIGITAL
2
PROGRAM
qh
ANALOG
qj
7
8
9
qk
GUIDE
MENU
OK
q;
ql
w;
RETURN
TOOLS
wa
ws
qa
qs
SYSTEM CONTROL
A
B
C
D
wd
1
SET-merkkivalo
2
SET-painike
3
Laitevalintapainikkeet
Palaa tai vilkkuu käytön aikana.
4
Numeropainikkeet
5
- (viivapainike)
6
DIGITAL-painike
7
2 (äänenvoimakkuus) +/–
-painikkeet*
8 (PAP)-painike
9
% (mykistys) -painike*
0
GUIDE-painike
qa
RETURN-painike
qs
Toiston hallintapainikkeet
qd
t (tulon valinta) -painike
qf
1 (virta) -painike
qg
ENT (enter) -painike
qhANALOG-painike
qjPROGRAM +/– -painikkeet
qk/ (Tekstitelevisio)-painike
ql (palautus) -painike
w;MENU-painike
wa
Kohdistimen hallintapainikkeet
ws
TOOLS-painike
wd
SYSTEM CONTROL -painikkeet
Tietoja kohopainikkeista
Painikkeissa 5, N ja PROGRAM+ on kussakin kohopainike, joka helpottaa käyttöä.
*Huomautus painikkeista 2 +/– ja %
Kauko-ohjaimella voi hallita television äänenvoimakkuutta tai mykistää sen, kun valittuna on jokin visuaalinen laite.
Kauko-ohjaimella voi hallita vahvistimen äänenvoimakkuutta tai mykistää sen, kun valittuna on jonkin audiolaite. Voit
vaihtaa tätä asetusta (sivu 19).
Huom.
Hallintapainikkeiden toiminnot määräytyvät asetusten/käyttötilojen mukaan.
"Esimääritettyjen toimintojen taulukko" (sivu 30) sisältää tietoja siitä, kuinka kauko-ohjain tavallisesti toimii kunkin
laitteen kohdalla tehdasasetusten mukaan.
7
Perustoiminnot
Koodin määrittäminen muille
kuin Sonyn esimääritetyille
audiovisuaalisille laitteille
— Laitekoodien määrittäminen
Kauko-ohjaimen esiasetukset tehdään tehtaalla
oletusarvoisesti siten, että sillä käytetään Sonyn
laitteita (lisätietoja on alla olevassa taulukossa).
Jos käytät kauko-ohjainta tehdasasetuksilla
varustettujen Sony-laitteiden kanssa, voit ohittaa
seuraavat vaiheet.
Voit käyttää kauko-ohjainta myös muiden
merkittävien valmistajien esimääritettyjen
AV-laitteiden kanssa. Muiden AV-laitteiden
tai Sony-laitteiden, jotka eivät toimi kaukoohjaimen kanssa, käyttöä varten on noudatettava
seuraavia ohjeita kunkin laitteen oikeiden koodien
määrittämiseksi.
Laitevalintapainike Esimääritetyt laitteet
TV
TV
TV/Videonauhuriyhdistelmä
DVD
DVD-soitin
SAT
Satelliittivastaanotin
CBL
Kaapelivastaanotin
VCR
Videonauhuri
CD
TAPE
AMP
CD-soitin
Kasettisoitin
Vahvistin
Tehdasasetus
Sony-televisio
Sonyn DVD-soitin
Sonysatelliittivastaanotin
Analoginen
kaapelivastaanotin
SonynVHSvideonauhuri
Sonyn CD-soitin
Sonyn kasettisoitin
Sonyn vahvistin
Huom.
MD-soitin voidaan määrittää mihin tahansa yllä olevista
laitevalintapainikkeista. Voit määrittää laitevalintapainikkeet
vapaasti haluamiesi laitteiden hallintaa varten. Lisätietoja
on kohdassa "Muiden laitteiden määrittäminen
laitevalintapainikkeisiin" (sivu 24) .
Kunkin laitteen painikkeiden toiminnot on esitetty
“Esimääritettyjen toimintojen taulukko” -kohdassa (sivu 30).
1
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
VIDEO1
VIDEO2
AUX
TUNER
CD
TAPE
TV
PHONO
1
2
4
5
MD
7
8
3
6
9
DVD
-/--
1
0
DIGITAL
ENT
2
PROGRAM
2
3
4
5
ANALOG
GUIDE
8
MENU
1 Etsi kauko-ohjaimen mukana toimitusta
laitekoodiluettelosta haluamasi laitteen
nelinumeroinen koodinumero.
Jos koodinumeroita on useita, käytä
ensimmäiseksi luetteloon merkittyä numeroa.
Jos esimerkiksi määrität Philipsin television
koodia, käytä koodinumeroa 8086.
2 Pidä SET-painiketta painettuna ja paina
MENU.
MENU
SET
+
SET-merkkivalo syttyy.
SET
3 Paina haluamasi laitteen
laitevalintapainiketta.
TV
SET-merkkivalo ja valittu laitevalintapainike
syttyvät.
SET
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
4 Syötä laitteen nelinumeroinen
Laitekoodin määrittäminen
SET
Esimerkki: Philipsin TV:n määrittäminen
2
koodinumero numeropainikkeilla.
5 Paina ENT.
SET-merkkivalo ja valittu laitevalintapainike
sammuvat.
TV
TV
Jos laitevalintapainike vilkkuu viisi kertaa
ennen sammumista, määritykset eivät ole
valmiit. Aloita uudelleen vaiheesta 2.
Huomautuksia
•Jos syötät laitteen koodinumeron, joka ei ole "Laitteiden
koodinumerot" -luettelossa tai jos painat painikkeita
väärässä järjestyksessä, laitevalintapainike vilkkuu viisi
kertaa ja sammuu sitten. Tarkista laitteen koodinumero
ja yritä määrittää se uudelleen.
•Jos et syötä kauko-ohjaimeen mitään 20 sekunnin
kuluessa kunkin vaiheen välillä, asetustoimet
peruutetaan. Voit määrittää koodin aloittamalla
uudelleen vaiheesta 2.
•Jos painat SET laitekoodin määrittämisen aikana,
kaikki koodinumerot menetetään ja määritystoiminto
peruutetaan. Aloita uudelleen vaiheesta 2.
Voit peruuttaa määrityksen painamalla SET.
Koodinumeron toiminnan tarkistaminen
Jos kauko-ohjain ei tunnu toimivan
Yritä toistaa määritystoiminto käyttämällä laitteelle
annettuja muita koodeja tai yrittämällä määrittää
koodinumero hakutoiminnon avulla (sivu 10).
Huomautus painikkeista 2 +/– ja %.
Kun käytät visuaalista laitetta, TV-painike syttyy
sen merkiksi, että kauko-ohjain hallitsee television
äänenvoimakkuutta tai mykistää sen.
TV
Kun käytät audiolaitetta, AMP-painike syttyy sen
merkiksi, että kauko-ohjain hallitsee vahvistimen
äänenvoimakkuutta tai mykistää sen.
AMP
1 Kytke laitteeseen virta sen
TV- ja AMP-koodit kannattaa määrittää ennen
muiden laitteiden asetusten määritystä.
2 Paina määritetyn laitteen
Huomautus painikkeista, joille on jo opetettu
kauko-ohjaimen signaaleja
virtakytkimestä.
laitevalintapainiketta.
Laitevalintapainike syttyy, kun painat sitä,
ja sammuu, kun vapautat sen.
TV
TV
Jos jokin toinen signaali on jo ohjelmoitu
painikkeeseen opetustoiminnon avulla (sivu 12),
kyseinen opetettu signaali jatkaa toimimista senkin
jälkeen, kun laitteen koodinumero on määritetty.
Jos haluat käyttää sitä toimintopainikkeena, poista
ensin painikkeelle opetettu signaali (sivu 16).
3 Osoita kauko-ohjaimella laitetta ja paina 1.
Valittu laitevalintapainike syttyy, kun painat
toimintopainiketta, ja sammuu, kun vapautat sen.
1
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
Laitteen virran tulisi sammua.
4 Jos toiminto onnistui, varmista, että
kauko-ohjaimella voi käyttää muita
laitteen toimintoja, kuten valita ohjelmia
ja säätää äänenvoimakkuutta.
Katso lisätietoja sivulta 11.
9
Laitekoodin määrittäminen
hakutoiminnon avulla
Voit etsiä koodinumeron laitteelle, jonka numeroa
ei ole kauko-ohjaimen mukana toimitetuissa
laitteiden koodinumeroissa.
Ennen hakutoiminnon käynnistämistä
*Jos jollekin näistä laitteista on määritetty jokin
laitevalintapainikkeista (sivu 24), voit asettaa
laitekoodin hakutoiminnon avulla.
1
SET
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
VIDEO1
VIDEO2
1
2
TUNER
5
CD
TAPE
TV
PHONO
0
1
DIGITAL
9
ENT
2
PROGRAM
4
3
ANALOG
GUIDE
MENU
1
1 Pidä SET-painiketta painettuna ja paina
MENU.
MENU
SET
+
SET-merkkivalo syttyy.
SET
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
3 Paina vuorotellen PROGRAM + tai
PROGRAM – ja paina sitten 1, kunnes
laite reagoi seuraavassa kuvatulla tavalla.
TV, AMP: Virta sammuu
VCR, CBL, SAT, DVD: Virta kytkeytyy
CD-soitin, MD-soitin, kasettisoitin: Toistaa
materiaalia
PROGRAM
1
6
DVD
-/--
3
2
TV
3
MD
8
SET-merkkivalo ja valittu laitevalintapainike
syttyvät.
AUX
4
7
TV
SET
Aseta kunkin laitteen tila seuraavasti, jotta
hakutoiminto toimii tehokkaasti.
TV, AMP: Virta päällä
CD-soitin, MD-soitin*, kasettisoitin: virta päällä
toistolähteen kanssa (levy, kasettisoitin jne.)
Muut laitteet: virta katkaistu
1
2 Paina haluamasi laitteen laitevalintapainiketta.
Paina PROGRAM +, kun haluat siirtyä
seuraavan koodinumeroon.
Paina PROGRAM -, kun haluat siirtyä
edelliseen koodinumeroon.
Laitevalintapainike välkkyy kolme kertaa sen
jälkeen, kun numerot ovat kääntyneet yhden
kierroksen.
Yksi kierros tarkoittaa esimerkiksi sitä,
että nelinumeroiset koodinumerot alkaen
numerosta "8" kierretään ympäri.
4 Paina ENT.
ENT
SET-merkkivalo ja laitevalintapainike sammuvat.
TV
TV
Jos laitevalintapainike vilkkuu viisi kertaa
ennen sammumista, määritykset eivät ole
valmiit. Aloita uudelleen vaiheesta 1.
10
5 Tarkista, toimiiko koodinumero
Laitteiden käyttäminen kaukoohjaimella
Huomautuksia
Kun käytät muun valmistajan kuin Sonyn laitteita,
varmista, että olet määrittänyt laitekoodin ensin
(sivu 8).
noudattamalla sivulla 9 olevia ohjeita.
• Jos et syötä kauko-ohjaimeen mitään 20 sekunnin
kuluessa kunkin vaiheen välillä, asetustoimet
peruutetaan. Voit määrittää koodin aloittamalla
uudelleen alusta.
• Jos painat PROGRAM +/- ja 1 laitekoodin
määrittämisen aikana, kaikki koodinumerot menetetään
ja määritystoiminto peruutetaan. Aloita uudelleen
alusta.
1
SET
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
VIDEO1
1
Voit peruuttaa määrityksen painamalla SET.
VIDEO2
AUX
CD
TAPE
TV
PHONO
2
TUNER
4
5
MD
7
8
1
3
6
9
DVD
-/--
1
0
DIGITAL
ENT
2
PROGRAM
ANALOG
GUIDE
MENU
OK
RETURN
TOOLS
2
Esimerkki: Videonauhurin käyttäminen
1 Paina haluamaasi laitevalintapainiketta.
Laitevalintapainike syttyy, kun painat sitä, ja
sammuu, kun vapautat sen.
VCR
VCR
2 Paina mitä tahansa toiston hallintapainiketta.
Lisätietoja kunkin laitteen painikkeista on
"Esimääritettyjen toimintojen taulukossa" (sivu 30).
Huom.
Kauko-ohjaimen hallintasignaalit voivat olla erilaisia
joidenkin laitteiden tai toimintojen osalta. Jos näin on,
ohjelmoi kauko-ohjaimen signaalit opetustoiminnon
avulla (sivu 12). Huomaa kuitenkin, että tällä kaukoohjaimella voi ohjata vain laitteita ja toimintoja,
jotka tukevat infrapunasignaaleilla hallitsemista.
Jatkoa 11
Äänenvoimakkuuden hallitseminen
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla 2 +/–.
Mykistä ääni painamalla %.
Kun valitset visuaalisen laitteen, kauko-ohjain
hallitsee television äänenvoimakkuutta
(TV-laitevalintapainike syttyy), ja kun valitset
audiolaitteen, kauko-ohjaimella hallitaan
vahvistimen äänenvoimakkuutta
(AMP-laitevalintapainike syttyy). Voit vaihtaa tätä
asetusta (sivu 19).
Huomautuksia
•Jos olet käyttänyt opetustoimintoa (sivu 12) painikkeen
2 +/– tai % ohjelmoimiseen signaalin toiselle
laitteelle lähettämiseksi, kyseinen signaali lähetetään
television tai vahvistimen äänenvoimakkuuden
hallinnan tai mykistämisen sijaan, kun valitset kyseisen
laitteen.
• Jos olet käyttänyt opetustoimintoa (sivu 12) TV- tai
AMP-painikkeeseen liittyvän painikkeen 2 +/– tai %
ohjelmoimiseen lähettämään signaalin jollekin toiselle
laitteelle, vain kyseinen signaali lähetetään, kun valitset
TV- tai AMP-laitteen. Kun valitset jonkin toisen laitteen,
esimääritetyt TV- tai AMP-äänenvoimakkuussignaalit
lähetetään.
•Jos olet määrittänyt toisen laitteen TV- tai AMPpainikkeita (sivu 24) varten, television tai vahvistimen
äänenvoimakkuutta ei voi hallita, vaikka valitsisit toisen
laitteen.
Toisen kauko-ohjaimen
signaalien ohjelmoiminen:
opetustoiminto
Jos haluat käyttää laitteita tai toimintoja, jotka
eivät toimi, vaikka olisit määrittänyt laitekoodin
numeron, voit käyttää seuraavaa opetustoimintoa
jonkin toisen kauko-ohjaimen toimintojen
opetukseen kauko-ohjaimesi ohjelmoitaville
painikkeille. Voit myös käyttää opetustoimintoa
yksittäisten painikkeiden signaalien
muuttamiseen sen jälkeen, kun olet määrittänyt
laitteen koodinumeron (sivu 8). Opetetut
näppäintoiminnot kannattaa kirjata muistiin.
(Voit kirjoittaa muistiinpanoja kauko-ohjaimen
mukana toimitetun "Laitteiden koodinumerot"
-luettelon taakse.)
Huomautuksia
•Joitakin tiettyjä kauko-ohjainsignaaleja ei ehkä voi
opettaa.
•Voit myös käyttää näyttöäsi tietokoneen näyttönä (ja
tietokoneen viritintä), jos kauko-ohjain on opetettu
hallitsemaan näitä toimintoja.
2,7
1
SET
TV
DVD
SAT
VCR
CD
TAPE
VIDEO1
1
4
AUX
CD
TAPE
MD
TV
PHONO
4
3
3
5
7
AMP
VIDEO2
2
TUNER
CBL
6
8
9
DVD
-/--
0
1
ENT
DIGITAL
2
PROGRAM
ANALOG
4
GUIDE
MENU
OK
RETURN
TOOLS
SYSTEM CONTROL
A
12
B
C
D
Esimerkki: Videonauhurin N (Toista) -signaalin
ohjelmoiminen kauko-ohjaimen VCR N (Toista)
-painikkeeseen
4 Paina kauko-ohjaimen painiketta, jonka
haluat opettaa.
1 Aseta RM-VL600T vastakkain laitteen
kauko-ohjaimen kanssa.
Laitteen kaukoohjain
SET-merkkivalo vilkkuu ja valittu
laitevalintapainike syttyvät. (Opetustoiminnon
valmiustila)
SET
noin 5 – 10 cm:n
(2 – 4 tuuman)
etäisyys
RM-VL600T
2 Paina SET-painiketta yli 3 sekuntia.
SET
SET-merkkivalo syttyy.
SET
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
3 Paina sen laitteen laitevalintapainiketta,
jonka signaalit haluat opettaa.
VCR
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
Jos jokin toinen signaali on jo opetettu
kyseiselle painikkeelle
SET-merkkivalo vilkkuu kahdesti ja
kauko-ohjain ei tee mitään toimintoja ja
palaa edelliseen tilaansa sen jälkeen, kun
laitevalintapainiketta painettiin vaiheessa 3.
Määritä toiminto jollekin toiselle vapaana
olevalle painikkeelle tai poista aiemmin
opetettu toiminto (sivu 16) ja aloita alusta.
5 Pidä toisen kauko-ohjaimen painiketta
painettuna, kunnes sekä SET-merkkivalo
että laitevalintapainike syttyvät uudelleen.
Tietojen siirron aikana vain SET-merkkivalo
palaa ja laitevalintapainike sammuu.
Kun tietojen siirto on valmis, kauko-ohjain
palautuu tilaan, jossa se oli vaiheessa 3.
laitteen kaukoohjain
SET-merkkivalo vilkkuu ja valittu
laitevalintapainike syttyvät.
SET
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
SET
SET
VCR
tietojen
siirron aikana
VCR
tietojen siirto
valmis
Jatkoa 13
Jos SET-merkkivalo vilkkuu viisi kertaa
Toiminnon opetusta ei ole vielä suoritettu loppuun.
Toista vaiheet 4 ja 5.
6 Toista vaiheet 4 ja 5 toimintojen
Ilmastointilaitteen signaalien opettaminen
Lisätietoja on sivulla 18 kohdassa ”Huomautuksia
ilmastointilaitteen signaalien ohjelmoimisesta”.
opettamiseksi toisille painikkeille.
Opetuksen tarkkuuden varmistaminen
Toisen laitteen kauko-ohjainsignaalin
opettaminen
•Älä siirrä kauko-ohjaimia opetustoiminnon
aikana.
•Paina opetuspainiketta, kunnes kauko-ohjain
toimii kuvatulla tavalla.
•Käytä uusia paristoja molemmissa kaukoohjaimissa.
•Vältä toimintojen opettamista paikoissa,
joissa on suora auringonvalo tai voimakas
loisteputkivalaistus. (Häiriöt saattavat aiheuttaa
opetustoiminnon epäonnistumisen.)
•Kauko-ohjaimen havainnointialue voi
olla erilainen eri kauko-ohjaimissa.
Jos opetustoiminto ei tunnu toimivan,
yritä muuttaa kauko-ohjaimien paikkoja.
•Kun opetat interaktiivisen
signaalinvälitysjärjestelmän kauko-ohjaimen
(toimitetaan joidenkin Sonyn vahvistimien
mukana) signaaleja kauko-ohjaimelle,
päälaitteen paluusignaali voi häiritä kaukoohjaimen opetustoiminnon onnistumista. Siirrä
tässä tapauksessa kauko-ohjain paikkaan, jossa
signaalit eivät saavuta päälaitetta (esimerkiksi
toiseen huoneeseen).
Aseta ensin kaksi kauko-ohjainta vastakkain sivun 12
vaiheessa 1 kuvatulla tavalla, paina sitten haluamaasi
laitevalintapainiketta ja noudata sitten vaiheita 4 ja 5
toiminnon opettamiseksi kauko-ohjaimelle.
7 Lopeta asetusten määritys painamalla SET.
Huomautuksia
•Jos et tee opetustoimintoja 20 sekunnin kuluessa
missään vaiheessa toiminnon aikana, opetustila päättyy.
•Jos et tee vaihetta 5 vaiheen 4 jälkeen 10 sekunnin
sisällä, opetustoiminto palaa vaiheeseen 3. Toista
vaihe 4, kun laitevalintapainike syttyy.
Voit peruuttaa määrityksen painamalla SET.
Jos kauko-ohjain ei tunnu toimivan
Jos opetettu painike ei toimi oikein, opeta toiminto
uudelleen. (Jos äänenvoimakkuus nousee esimerkiksi
erittäin suureksi, kun painiketta 2 + on painettu vain
kerran, häiriöt ovat saattaneet aiheuttaa opetustoiminnon
epäonnistumisen.)
Jos määrität laitekoodin signaalin opetuksen
jälkeen
Jos olet ohjelmoinut jonkin signaalin painikkeeseen
opetustoiminnon avulla, kyseinen signaali toimii myös
laitekoodin määrityksen jälkeen.
Huomautus REC z -signaalista
Voit opettaa vain yhden painikkeen kerrallaan. Tästä
syystä et voi opettaa peräkkäisiä painikkeita edellyttävää
toimintoa (esimerkiksi REC z + B) yhteen kaukoohjaimen painikkeeseen. Opeta tässä tapauksessa laitteen
painikkeiden yhteistoiminto kauko-ohjaimellesi.
Kun opetat signaalit painikkeelle 2 +/– tai %
•Jos käytit opetustoimintoa painikkeen 2 +/–
tai % ohjelmoimiseen lähettämään signaaleja
muihin laitteisiin kuin TV- tai AMP-laitteeseen,
kyseinen signaali lähetetään vain painamalla
painiketta
2 +/– tai %, kun kyseinen komponentti on
valittu.
•Jos käytit opetustoimintoa painikkeen 2 +/–
tai % ohjelmoimiseen lähettämään signaaleja
muihin laitteisiin kuin TV- tai AMP-laitteeseen,
kyseinen signaali lähetetään vain, kun olet
valinnut
TV- tai AMP-laitteen. Kun valitset muita laitteita,
opetettu signaali lähetetään.
14
TÄRKEÄÄ
Varmista, että kauko-ohjain ei ole pienten
lasten tai lemmikkien ulottuvilla, ja lukitse
ohjaimet Hold-toiminnon avulla (sivu 25).
Ilmastointilaitteiden, lämmittimien, sähköisten
kodinkoneiden ja sähköisten verhonsulkijoiden
kaltaiset laitteet voivat olla vaarallisia, jos niitä
käytetään väärin.
Kauko-ohjaimen signaalien
ohjelmoiminen laitevalintapainikkeisiin
ja System Control -painikkeisiin
Voit opettaa jonkin toiminnon laitevalintapainikkeelle
ja System Control -painikkeille siten, että kun
laitevalinta- ja System Control -painikkeita painetaan,
toiminto suoritetaan automaattisesti.
Jos esimerkiksi on tarpeen vaihtaa vahvistimen
tulovalinta DVD:ksi, opeta tulovalintapainike
DVD-painikkeeseen. Kun olet opettanut toiminnon,
vahvistimen tulovalinta vaihdetaan automaattisesti
DVD:ksi, kun painat DVD-painiketta. (Tämä toiminto
edellyttää, että vahvistin on ensin käynnistetty.)
Esimerkki: Vahvistimen DVD-tulosignaalin
opettaminen kauko-ohjaimen DVDlaitevalintapainikkeelle
1 Noudata vaiheiden 1 - 2 ohjeita (sivu 12).
2 Paina sen laitteen laitevalintapainiketta yli
3 sekuntia, jonka signaalit haluat opettaa.
SET
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
Kun "opetat" signaaleja SYSTEM CONTROL
-painikkeille, voit vapauttaa SYSTEM
CONTROL -painikkeen, kun SET-merkkivalo
syttyy. SET-merkkivalo syttyy, mutta SYSTEM
CONTROL -painike ei syty.
Jos jokin toinen signaali on jo opetettu
kyseiselle painikkeelle
SET-merkkivalo vilkkuu kahdesti ja kauko-ohjain ei
tee mitään toimintoja ja palaa edelliseen tilaansa sen
jälkeen, kun SET-painike painettiin alas vaiheessa 2.
Määritä toiminto jollekin toiselle vapaana olevalle
painikkeelle tai poista aiemmin opetettu toiminto
(sivu 16) ja aloita alusta.
3 Pidä toisen kauko-ohjaimen painiketta
painettuna, kunnes SET-merkkivalo syttyy
ja kaikki laitevalintapainikkeet vilkkuvat
taas.
Tietojen siirron aikana vain SET-merkkivalo
palaa ja laitevalintapainike sammuu.
DVD
Voit opettaa signaaleja SYSTEM CONTROL
-painikkeille painamalla haluamaasi SYSTEM
CONTROL -painiketta yli 3 sekuntia.
Sekä SET-merkkivalo että valittu
laitevalintapainike syttyvät.
SET
Jos SET-merkkivalo vilkkuu viisi kertaa
Toiminnon opetusta ei ole vielä suoritettu loppuun.
Toista vaiheet 2 ja 3.
4 Toista vaiheet 2 ja 3 kauko-ohjaimen
toimintojen opettamiseksi muille
painikkeille.
5 Lopeta opettaminen painamalla SET.
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
Kun "opetat" signaaleja SYSTEM CONTROL
-painikkeille, vain SET-merkkivalo syttyy.
Kun SET-merkkivalo syttyy, voit vapauttaa
laitevalintapainikkeen. SET-merkkivalo
vilkkuu ja valittu laitevalintapainike syttyy
(opetustoiminnon valmiustila).
Huomautuksia
• Jos et tee opetustoimintoja 20 sekunnin kuluessa
missään vaiheessa toiminnon aikana, opetustila päättyy.
• Jos et tee vaihetta 3 vaiheen 2 jälkeen 10 sekunnin
sisällä, opetustoiminto palaa vaiheeseen 1. Toista vaihe
2, kun laitevalintapainike palaa.
Voit peruuttaa opetuksen painamalla SET.
Jatkoa 15
Opitun painikkeen toiminnon
vaihtaminen tai poistaminen
2 Pidä haluamaasi laitevalintapainiketta
Jos haluat vaihtaa opitun toiminnon, poista se
ensin ja tee opetustoiminto uudelleen.
Yhden painikkeen opitun toiminnon
poistaminen
+
VCR
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
VIDEO1
VIDEO2
AUX
TUNER
CD
TAPE
TV
PHONO
1
2
4
MD
VCR
tietojen
poiston
aikana
3
5
7
6
8
0
1
ENT
DIGITAL
2
PROGRAM
ANALOG
GUIDE
2
MENU
OK
RETURN
TOOLS
SYSTEM CONTROL
B
C
D
Esimerkki: VCR-tilan opetetun
numeropainikkeen 1 toiminnon poistaminen
1 Paina SET-painiketta yli 3 sekuntia.
SET
SET-merkkivalo syttyy.
SET
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
VCR
tietojen
poisto
valmis
Huom.
9
DVD
A
SET
1
SET
-/--
1
Kun opitun toiminnon poistaminen on valmis,
valittu laitevalintapainike sammuu.
SET
1,3
16
painettuna ja paina painiketta, jonka
määrityksen haluat poistaa.
Varmista, että painat poistettavan toiminnon
painiketta samalla, kun pidät laitevalintapainiketta
painettuna. Jos vapautat laitevalintapainikkeen,
kauko-ohjain siirtyy opetustilaan.
3 Lopeta asetusten määritys painamalla SET.
Voit lopettaa asetusten poiston painamalla SET.
Laitevalintapainikkeen ja System Control
-painikkeiden opetetun toiminnon poistaminen
Esimerkki: TV-painikkeeseen opetetun
toiminnon poistaminen
Esimerkki: Kaikkien VCR-painikkeen opetettujen
toimintojen poistaminen
1 Paina SET-painiketta yli 3 sekuntia.
SET
1 Pidä SET-painiketta painettuna ja paina
TV-laitevalintapainiketta yli 3 sekuntia.
SET
SET-merkkivalo syttyy.
SET
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
x
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
2 Pidä x-painiketta painettuna ja paina
SET
laitevalintapainiketta, jonka haluat poistaa.
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
VCR
Kun opitun toiminnon poistaminen on valmis,
SET-merkkivalo sammuu.
SYSTEM CONTROL -painikkeen opitun
toiminnon poistaminen
Pidä SET-painiketta painettuna ja paina haluamaasi
SYSTEM CONTROL -painiketta yli 3 sekuntia.
Kaikkien tietyn laitevalintapainikkeen
opetettujen toimintosignaalien poistaminen
1
SET
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
VIDEO1
VIDEO2
AUX
TUNER
4
CD
5
TAPE
MD
TV
PHONO
1
2
7
8
1,3
2
Kun opitun toiminnon poistaminen on valmis,
kaikki muut laitevalintapainikkeen valot
sammuvat.
SET
SET
VCR
tietojen
poiston
aikana
VCR
tietojen
poisto
valmis
Huomautuksia
•Tämän toiminnon avulla voit poistaa vain tietyn
laitteen kaikkien painikkeiden opitut toiminnot.
•Laitevalintapainikkeen yksittäisen opitun toiminnon
poistamisen ohjeet on sivulla 16.
3 Lopeta asetusten määritys painamalla SET.
3
6
Voit lopettaa asetusten poiston painamalla SET.
9
DVD
-/--
1
0
DIGITAL
ENT
2
PROGRAM
ANALOG
GUIDE
MENU
OK
RETURN
TOOLS
Jatkoa 17
Huomautuksia ilmastointilaitteen
signaalien ohjelmoimisesta
Tietoja kausiluontoisista säädöistä
Jos vaihdat ilmastointilaitteen asetuksia kauden
ajaksi, sinun on ohjelmoitava uusien asetusten
kauko-ohjainsignaalit kauko-ohjaimeen.
Jos virran kytkeminen ja katkaiseminen ei toimi
oikein
Jos kauko-ohjaimessa voi ainoastaan käyttää
PÄÄLLE- ja POIS PÄÄLTÄ -toimintoja eri
painikkeilla, mutta ilmastointilaitteen kaukoohjaimessa voi käyttää PÄÄLLE/POIS-toimintoa
yhdellä painikkeella, ohjelmoi signaali kahteen
kauko-ohjaimen painikkeeseen seuraavalla
tavalla.
1Poista opetettu virta päälle/pois -signaali kaukoohjaimen ohjelmoitavasta painikkeesta.
2Ohjelmoi uudelleen ainoastaan
ilmastointilaitteen virrankytkentäsignaali
noudattamalla “Toisen kauko-ohjaimen
signaalien ohjelmoiminen: opetustoiminto”
-kohdassa olevia ohjeita (sivu 12).
3 Ohjelmoi ilmastointilaitteen
virrankatkaisusignaali kauko-ohjaimen toisella
painikkeella.
Kauko-ohjaimen kaksi painiketta on ohjelmoitu
lähettämään ilmastointilaitteen virta päälle- ja
virta pois -komennot siten, että voit käyttää
ilmastointilaitetta kauko-ohjaimen kanssa.
18
Lisäominaisuudet
Äänijärjestelmään liitetyn
visuaalisen laitteen
äänenvoimakkuuden
hallitseminen
Äänenvoimakkuuden hallinnan tehdasasetuksen
vaihtaminen
1
1
SET
Kauko-ohjaimen esiasetukset on tehty tehtaalla
siten, että visuaalisten laitteiden ääni kuuluu
television kaiuttimista ja että audiolaitteiden ääni
kuuluu vahvistimeen liitetyistä kaiuttimista.
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
VIDEO1
VIDEO2
AUX
TUNER
CD
TAPE
TV
PHONO
1
2
4
5
MD
7
8
3
6
9
DVD
-/--
0
1
DIGITAL
Kun esimerkiksi haluat hallita äänenvoimakkuutta
videonauhurin käytön aikana, sinun ei
tarvitse ensin painaa TV-painiketta television
äänenvoimakkuuden säästämistä varten.
ENT
2
PROGRAM
2
ANALOG
GUIDE
Seuraavassa taulukossa on esitetty tehdasasetukset,
joiden mukaan määräytyy laite, jonka
äänenvoimakkuutta kulloinkin hallitaan.
Laitevalintapainike
TV
VCR
CBL
DVD
SAT
AMP
CD
TAPE
Hallitsee äänenvoimakkuutta:
TV
TV
TV
TV
TV
vahvistin
vahvistin
vahvistin
Jos visuaaliset laitteesi on liitetty äänijärjestelmään,
haluat ehkä kuitenkin kuunnella television tai
videonauhurin ääniä vahvistimeen liitetyistä
kaiuttimista television sijaan. Tässä tapauksessa
sinun on vaihdettava tehdasasetusta, jotta voit
hallita visuaalisten laitteittesi äänenvoimakkuutta
siirtymättä ensin vahvistimeen.
MENU
OK
1
1Pidä SET-painiketta painettuna ja paina
MENU.
MENU
SET
+
SET-merkkivalo syttyy.
SET
2 Pidä painiketta % painettuna ja paina 2
+ tai 2 –.
Kaiken äänenvoimakkuuden hallinnan
määrittäminen AMP-laitteelle
Paina 2 + samalla, kun pidät painiketta %
painettuna.
Kaikki laitevalintapainikkeet syttyvät, kun
painat näitä painikkeita, ja sammuvat, kun
vapautat ne.
Pidä painiketta 2 + painettuna ja paina %.
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
Äänenvoimakkuuden hallinta-asetukset ovat valmiit.
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
Jatkoa 19
Vain audiolaitteiden äänenvoimakkuuden
hallinnan määrittäminen AMP-laitteelle
Paina 2 samalla kun pidät painiketta %
painettuna.
Ainoastaan AMP-valo syttyy näitä painikkeita
painettaessa, ja se sammuu, kun vapautat ne.
Pidä painiketta 2 – painettuna ja paina %.
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
Lisätoiminnon lisääminen
laitevalintapainikkeisiin
Valitun laitteen Virta päälle -komennon
ohjelmoiminen painamalla kyseistä
laitevalintapainiketta (vain Sony-laitteet)
Kun Sony-laitteen koodinumero on määritetty
laitevalintapainikkeeseen, virta päälle -signaali
ohjelmoidaan painikkeeseen automaattisesti. Voit
valita haluamasi laitteen ja kytkeä siihen virran
painamalla kyseistä laitevalintapainiketta.
Äänenvoimakkuuden hallinta-asetukset ovat valmiit.
TV
VCR
DVD
CD
SAT
TAPE
1
CBL
1
SET
AMP
TV
DVD
VCR
CD
VIDEO1
2
TUNER
AMP
AUX
3
5
CD
TAPE
MD
TV
PHONO
8
2
CBL
4
7
6
9
DVD
-/--
1
0
DIGITAL
ENT
2
PROGRAM
ANALOG
GUIDE
Voit lopettaa asetusten määrityksen painamalla SET.
Huom.
Jos käytit opetustoimintoa painikkeen 2 +/– tai %
ohjelmoimiseen lähettämään signaalin laitteelle, yllä
mainittu toiminto ei muuta painikkeiden 2 +/– ja %
toimintoa.
TAPE
VIDEO2
1
Visuaalisia laitteita ovat:
TV, videonauhuri, analoginen
kaapelivastaanotin, satelliittivastaanotin ja
DVD-soitin
Audiolaitteita ovat:
CD-soitin, MD-soitin, kasettisoitin ja
vahvistin
SAT
MENU
1
OK
Esimerkki: Virta päälle -komennon poistaminen
1 Pidä SET-painiketta painettuna ja paina
MENU.
MENU
SET
+
SET-merkkivalo syttyy.
SET
2 Pidä painiketta 1 painettuna ja paina
haluamaasi laitevalintapainiketta.
Kun painike 1 on painettu, Sony-laitteille
määritetyt laitevalintapainikkeet vilkkuvat
seuraavassa järjestyksessä.
TVtDVDtSATtCBLtVCRtCDtTAPEtAMP
Laitevalintapainikkeet, joihin ei ole määritetty
Sony-laitteita, eivät vilku.
20
Voit lopettaa asetusten määrityksen painamalla
SET.
Virta päälle -komennon ohjelmoiminen
Toista sama toiminto painamalla haluamaasi
laitevalintapainiketta.
Huomautuksia
•Jos muun kuin Sony-laitteen laitekoodi on määritetty
laitevalintapainikkeella, et voi ohjelmoida Virta päälle
-toimintoa siihen. Jos muutat laitekoodia (sivu 8)
Virta päälle -toiminnon määrittämisen jälkeen, Virta
päälle -toiminto poistetaan. (Laitevalintapainike
vilkkuu kahdesti sen merkiksi, että et voi määrittää tätä
toimintoa.)
•Vaikka käyttäisit opetustoimintoa (sivu 12) signaalin
laitevalintapainikkeeseen ohjelmoimiseen, voit
ohjelmoida kyseisen painikkeen virta päälle
-toiminnon, mutta sitä ei voi käyttää. Jos poistat
kyseisen painikkeen opetetun toiminnon, voit käyttää
virta päälle -toimintoa.
Komentosarjan suorittaminen —
System Control -toiminnot
System Control -toiminnon avulla voit ohjelmoida
sarjan komentoja suoritettavaksi yhtä painiketta
painettaessa. Voit ohjelmoida jopa 16 peräkkäistä
toimintovaihetta kuhunkin SYSTEM CONTROL
-painikkeeseen (A – D).
Jos olet määrittänyt System Control -toiminnon
laitevalintapainikkeelle (sivu 23), ohjelmoitujen
komentojen suorittaminen aloitetaan, kun kyseistä
laitevalintapainiketta pidetään painettuna yli 2 sekuntia.
Kun ohjelmoituja komentoja suoritetaan, kaikki
kauko-ohjaimen signaalit lähetetään.
Esimerkki: Voit määrittää seuraavat toiminnot
videon katsomista varten:
Kytke televisioon virta.
r
Kytke videonauhuriin virta (VCR).
r
Kytke vahvistimeen virta.
r
Määritä vahvistimen tuloliitännäksi VIDEO 1.
r
Määritä television tuloliitännäksi VIDEO 1.
r
Aloita videon toisto.
1,3
1
SET
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
VIDEO1
VIDEO2
AUX
TUNER
CD
TAPE
TV
PHONO
1
2
4
3
5
MD
7
6
8
9
DVD
-/--
0
1
ENT
DIGITAL
2
PROGRAM
2
ANALOG
GUIDE
MENU
OK
RETURN
TOOLS
SYSTEM CONTROL
A
B
C
D
1
Jatkoa 21
Esimerkki: Yllä kuvatun toimintosarjan
ohjelmoiminen SYSTEM CONTROL B
-painikkeeseen
Voit ohjelmoida uuden toimintosarjan
painikkeille, joissa on jo hallintaohjelma
määritettynä.
1 Pidä SET-painiketta painettuna ja paina
Ohjelman poistaminen (sivu 22).
SYSTEM CONTROL B -painiketta.
SET-merkkivalo syttyy.
SET
Jos System Control -toiminto (System Control
-makro) on jo määritetty painikkeeseen,
SET-merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa.
Määritystoiminto peruutetaan automaattisesti.
2 System Control -toiminnon määrittäminen.
Paina tätä esimerkkiä varten painikkeita
seuraavassa järjestyksessä:
TV
1
VCR
1
AMP
1
VIDEO1
1
TV
Huomautuksia
•Jos keskeytät toiminnon jossain vaiheessa yli
20 sekunnin ajaksi, määritystila päättyy ja
komentosarjan ohjelmointi jää keskeytyskohdan
mukaiseksi. Jos näin käy, poista ohjelmointi (sivu 22)
ja aloita koko ohjelman ohjelmointi uudelleen alusta
vaiheesta 1. Et voi jatkaa ohjelmointia, kun asetustila
päättyy.
•Jos SYSTEM CONTROL -painikkeelle on jo opetettu
kauko-ohjaimen signaali (sivu 12), voit ohjelmoida
System Control -toiminnon (System Control -makron),
mutta toiminto ei toimi, ennen kuin opetettu toiminto
on poistettu. Jos haluat poistaa opetetun toiminnon,
katso ohjeita "Opitun painikkeen toiminnon
vaihtaminen tai poistaminen" -kohdasta sivulta 16.
•Jos vaihdat laitteen koodinumeroa (sivu 8) tai ohjelmoit
uuden signaalin käyttämällä opetustoimintoa (sivu 12)
sellaiseen painikkeeseen, johon on ohjelmoitu komentosarja
System Control -toiminnon avulla, uusi signaali lähetetään,
kun painat sitä vastaavaa SYSTEM CONTROL -painiketta.
•Asetustilassa ei voi poistaa mitään ohjelmoitua
toiminnon vaihetta. Jos olet ohjelmoinut vahingossa
virheellisen toiminnon, aloita uudelleen vaiheesta 1.
•Jos yrität ohjelmoida yli 16 vaihetta, System Control
-asetustila päättyy, ja 16 ohjelmoimaasi vaihetta
tallennetaan. Jos haluat ohjelmoida vaiheet uudelleen,
poista ohjelma (sivu 22) ja aloita uudelleen vaiheesta 1.
Vihjeitä System Control -toimintojen
ohjelmoimiseen
Seuraavista tiedoista on apua toistuvien
toimintojen ohjelmoimiseen.
VCR
Voit ohjelmoida jopa 16 peräkkäistä
toimintovaihetta kuhunkin SYSTEM
CONTROL -painikkeeseen (A – D).
Näihin sisältyy ensimmäinen vaihe, jossa
laitevalintapainike valitaan.
3 Lopeta ohjelmointi painamalla SET.
SYSTEM CONTROL -painikkeen valo
sammuu.
Tietoa toimintojen vaiheista
Kaikki laitteet eivät ehkä hyväksy peräkkäisiä
kauko-ohjaimen signaaleja. Esimerkki jotkin
televisiot eivät ehkä vastaa seuraavaan signaaliin
heti virran kytkentäsignaalin jälkeen. Tästä
syystä peräkkäisiä komentoja, kuten television
virrankytkennän ja tulon valinnan, sisältävät
komentosarjat eivät ehkä toimi oikein.
Liitä tässä tapauksessa muita signaaleja toisiin
laitteisiin seuraavan esimerkin mukaisesti:
TV:n virta päälletVideonauhurin virta päälle
Videonauhurin toisto t TV:n tulovalinta
Ohjelmoitujen komentojen poistaminen
1 Paina SET-painike alas ja paina sitä
samalla, kun painat poistettavaa SYSTEM
CONTROL -painiketta yli 3 sekuntia.
22
Komentosarjan ohjelmoiminen
laitevalintapainikkeisiin
SYSTEM CONTROL -painikkeiden tapaan
voit myös ohjelmoida komentosarjan
laitevalintapainikkeisiin (korkeintaan 16 vaihetta).
Voit suorittaa System Control -toiminnon
laitevalintapainikkeeseen ohjelmoiman komennon
painamalla painiketta yli 2 sekuntia.
1,3
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
VIDEO1
VIDEO2
AUX
TUNER
CD
TAPE
TV
PHONO
1
2
4
5
MD
7
8
3
1
0
DIGITAL
GUIDE
SET-merkkivalo ja VCR-laitevalintapainike
syttyvät.
SET
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
Paina tätä esimerkkiä varten painikkeita
seuraavassa järjestyksessä:
9
ENT
2
PROGRAM
2
ANALOG
paina VCR-laitevalintapainiketta.
2 Määritä hallintaohjelmatoiminto.
6
DVD
-/--
1 Pidä SET-painiketta painettuna ja
Jos painikkeelle on jo määritetty
hallintaohjelmatoiminto (laitemakro),
painike välkkyy kahdesti. Määritystoiminto
peruutetaan automaattisesti.
1
SET
Esimerkki: Sivun 21 toiminnon ohjelmoiminen
VCR-laitevalintapainikkeeseen
TV
1
VCR
1
AMP
1
MENU
OK
RETURN
TOOLS
VIDEO1
1
TV
Huomautuksia
•Kun painat painiketta alle 2 sekuntia, se toimii
tavallisen laitevalintapainikkeen tapaan, ja ohjelmoitu
toiminto ei toimi.
•Katso myös "Vihjeitä System Control -toimintojen
ohjelmoimiseen" -kohtaa sivulla 22.
VCR
Voit ohjelmoida enintään 16 peräkkäistä
vaihetta kullekin laitevalintapainikkeelle.
Näihin sisältyy ensimmäinen vaihe, jossa
laitevalintapainike valitaan.
3 Lopeta ohjelmointi painamalla SET.
VCR-laitevalintapainike sammuu.
Jatkoa 23
Ohjelmoitujen komentojen poistaminen
1 Paina SET-painike alas ja paina samalla
poistettavaa laitevalintapainiketta yli
3 sekuntia.
Huomautuksia
•Voit ohjelmoida hallintaohjelmatoiminnon
(laitemakron) laitevalintapainikkeelle, jolle on
ohjelmoitu virta päälle -toiminto (sivu 20). Tällöin virta
päälle -toiminto suoritetaan, kun laitevalintapainiketta
painetaan tai kun valitset toisen laitteen, kun
peräkkäisiä hallintaohjelmia suoritetaan.
•Jos toiminto keskeytyy jossain vaiheessa yli 20
sekunniksi, määritystila päättyy ja komentosarjan
ohjelmointi jää keskeytyskohdan mukaiseksi. Jos näin
käy, poista ohjelmointi (sivu 24) ja aloita koko ohjelman
ohjelmointi uudelleen alusta vaiheesta 1. Et voi jatkaa
ohjelmointia, kun asetustila päättyy.
•Jos laitevalintapainikkeelle on jo opetettu kaukoohjaimen signaali (sivu 12), voit ohjelmoida
hallintaohjelmatoiminnon (laitemakron), mutta
toiminto ei toimi, ennen kuin opetettu toiminto on
poistettu. Jos haluat poistaa opetetun toiminnon,
katso ohjeita "Opitun painikkeen toiminnon
vaihtaminen tai poistaminen" -kohdasta sivulta 16.
•Voit ohjelmaa määrittäessäsi lisätä 0,4 sekunnin
tauon ennen seuraavaa vaihetta painamalla samaa
laitevalintapainiketta uudelleen. Yllä olevan esimerkin
vaiheessa 2 voit lisätä 0,4 sekunnin tauon television
virta päälle -signaalin ja TV/VIDEO-vaihtosignaalin
väliin painamalla painikkeita TVt1tTV.
24
Muiden laitteiden
määrittäminen
laitevalintapainikkeisiin
Voit määrittää minkä vain laitteen johonkin
käyttämättömään laitevalintapainikkeeseen.
Jos vaihdat laitevalintapainikkeen jonkin toisen
laitteen tyypin mukaiseksi, syötetyn laitteen
koodinumero tulee voimaan.
Huomautuksia
•Jos haluat käyttää alkuperäistä laitevalintaa, määritä
laitekoodi uudelleen (sivu 8).
•Jos määrität uuden merkin laitekoodin poistamatta
kyseisen laitevalintapainikkeen edellisiä opetettuja
toimintoja, aiemmin opetetut toiminnot jäävät voimaan.
Poista toiminnot, joita et käytä usein.
•Voit määrittää vain televisioita TVlaitevalintapainikkeelle.
Muiden toimintojen käyttäminen
Ohjaustoimintojen lukitseminen:
Hold-toiminto
Voit lukita kaikki painikkeet Hold-toiminnolla
kauko-ohjaimen tahattoman käytön estämiseksi.
1
SET
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
VIDEO1
VIDEO2
AUX
TUNER
CD
TAPE
TV
PHONO
1
2
4
MD
6
8
SET
(kaksi kertaa)
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
Ohjaustoimintojen lukituksen poistaminen
Pidä painiketta 1 painettuna ja paina t ja
PROGRAM –.
SET-merkkivalo ja tällä hetkellä valittu
laitevalintapainike vilkkuvat kerran, ja Holdtoiminto vapautetaan.
3
5
7
1
Kun Hold-toiminto on käytössä, kaukoohjaimella ei voi tehdä mitään toimintoja.
(SET-merkkivalo ja valittu laitevalintapainike
vilkkuvat kahdesti.)
9
DVD
-/--
0
1
ENT
SET
2
PROGRAM
DIGITAL
1
ANALOG
(kerran)
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
1 Pidä painiketta 1 painettuna ja paina t
ja PROGRAM +.
PROGRAM
1
+
+
SET-merkkivalo ja tällä hetkellä valittu
laitevalintapainike vilkkuvat kerran, ja Holdtoiminto otetaan käyttöön.
SET
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
x
Kaikki painikkeet on lukittu.
x
SET
(kerran)
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
25
Kaikkien asetusten poistaminen:
Kauko-ohjaimen
tehdasasetusten palauttaminen
Voit poistaa kaikki opetustoiminnon avulla
opetetut kauko-ohjainsignaalit, jos haluat
palauttaa kauko-ohjaimen tehdasasetukset.
SET
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
SET
SET
1
SET
TV
DVD
SAT
VCR
CD
TAPE
AMP
VIDEO1
VIDEO2
AUX
TUNER
CD
TAPE
TV
PHONO
1
2
4
3
5
MD
7
1
CBL
6
8
9
DVD
-/--
1
0
DIGITAL
ENT
2
PROGRAM
ANALOG
1 Pidä painiketta 1 painettuna ja paina t
ja 2 –.
1
+
+
Kun painat painiketta 1 ja painiketta t,
kaikki laitevalintapainikkeet sammuvat. Kun
painat painiketta 2 – samalla kun painikkeita
1 ja t pidetään painettuina, SET-merkkivalo
syttyy ja laitevalintapainikkeet syttyvät yksi
kerrallaan. Kun SET-merkkivalo lopulta
sammuu, kaikki asetukset tyhjennetään ja
kauko-ohjain palautuu normaalitilaansa.
26
SET
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
Lisätietoja
Varoitukset
•Älä pudota laitetta tai altista sitä koville kolauksille.
Tällainen käsittely saattaa rikkoa laitteen.
•Älä jätä laitetta lämmönlähteiden lähelle tai
suoraan auringonvaloon, pölyiseen paikkaan tai
paikkaan, jossa se altistuu kosteudelle, sateelle
tai tärinälle.
•Älä aseta vieraita esineitä laitteen sisään. Jos
laitteen päälle kaatuu jokin esine tai nestettä,
tarkistuta laite valtuutetussa huollossa, ennen
kuin jatkat sen käyttöä.
•Älä altista kauko-ohjaimen antureita suoralle
auringonvalolle tai muulle voimakkaalle
valaistukselle. Liian suuri valaistus voi haitata
kauko-ohjaimen toimintaa.
•Varmista, että kauko-ohjain on pienten
lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
Ilmastointilaitteiden, lämmittimien, sähköisten
kodinkoneiden ja sähköisten verhonsulkijoiden
kaltaiset laitteet voivat olla vaarallisia, jos niitä
käytetään väärin.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot
koskevat vain EU-direktiivejä noudattavissa
maissa myytyjä laitteita
Tämän tuotteen on valmistanut Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japani.
Sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta
ja tuoteturvallisuudesta vastaava valtuutettu
edustaja on Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Saksa. Kaikki huoltoon ja takuuseen liittyvät
yhteystiedot on mainittu erillisissä huolto- ja
takuuasiakirjoissa.
Kunnossapito
Puhdista laitteen pinta pehmeällä puhdistusliinalla,
jota on kostutettu hieman vedellä tai laimealla
puhdistusaineella. Älä käytä mitään liuottimia,
kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, koska ne
saattavat vaurioittaa laitteen pintaa.
Tekniset tiedot
Käyttöetäisyys
N. 10 m (32,8 ft) (vaihtelee eri valmistajien laitteiden
mukaan)
Tehontarve
Kaksi R6 (AA-koko) -paristoa
Pariston kestoikä
N. 1 vuosi (vaihtelee painikkeiden käytön mukaan,
arvio korkeintaan noin 300 kertaa päivässä.)
Mitat
N. 53 × 220 × 29 mm
(2 1/8 × 8 3/4 × 1 3/16 in) (l × k × s)
Paino
N. 135 g (4,8 oz) (ei sisällä paristoja)
Laitemalli ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä
ilmoitusta.
CE-merkinnän kelvollisuus rajoittuu vain niihin
maihin, joissa se on laillisesti voimassa, eli
pääasiallisesti Euroopan talousalueen maihin.
27
Vianetsintä
Jos sinulla on kauko-ohjaimen asetusten määrittämiseen tai käyttämiseen liittyviä ongelmia, tarkista
ensin paristot (sivu 6) ja tarkista sitten seuraavassa luetellut asiat.
Ongelma
Laitteiden käyttö ei onnistu.
Et voi hallita äänenvoimakkuutta.
Laitevalintapainikkeet vilkkuvat säännöllisesti, kun
painat painiketta.
Et voi käyttää laitetta sen jälkeen, kun olet määrittänyt
laitekoodinumerot.
Kauko-ohjain ei opi kauko-ohjaimen signaaleja.
Et voi käyttää laitetta sen jälkeen, kun olet ohjelmoinut
kauko-ohjaimen signaalit oppimistoiminnon avulla.
SET-merkkivalo vilkkuu viisi kertaa oppimistoiminnon
aikana.
Laitevalintapainike vilkkuu viisi kertaa määrityksen
aikana.
SET-merkkivalo vilkkuu kahdesti kertaa
oppimistoiminnon aikana.
28
Korjausratkaisu
• Siirry lähemmäksi laitetta. Suurin käyttöetäisyys on noin 10 m. (32,8 ft).
• Tarkista, että osoitat kauko-ohjaimen suoraan laitetta kohti ja ettei
kauko-ohjaimen ja laitteen välissä ole mitään esteitä.
• Kytke laitteeseen virta, jos tarpeen.
• Varmista, että olet painanut oikeata laitevalintapainiketta. Jos kyseessä
on MD tai DAT, varmista, että haluamasi laite on valittu.
• Tarkista, että laitteessa on infrapunaominaisuus. Jos laitteen mukana
ei esimerkiksi toimitettu kauko-ohjainta, sitä todennäköisesti ei voi
ohjata kauko-ohjaimella.
• Varmista, että olet painanut oikeata laitevalintapainiketta. Tarkista
kyseiselle painikkeelle määritetty laite ja laitekoodi.
• Jos visuaaliset laitteesi on yhdistetty äänijärjestelmään, varmista,
että olet määrittänyt kauko-ohjaimen "Äänijärjestelmään liitetyn
visuaalisen laitteen äänenvoimakkuuden hallitseminen" -kohdassa
kuvatulla tavalla (sivu 19).
• Olet määrittänyt toisen laitteen TV- tai AMP-painikkeeseen (sivu 24).
Tässä tapauksessa äänenvoimakkuutta ei voi hallita, kun valitset muita
laitteita kuin TV- tai AMP-laitteen.
• Paristojen varaus on vähissä.
Vaihda paristot uusiin.
• Määritä laitekoodi oikein. Jos laitteelle annettu koodi ei toimi, yritä
kaikkia laitteen koodeja siinä järjestyksessä, jossa ne ovat kaukoohjaimen mukana tulleessa "Laitteiden koodinumerot" -luettelossa.
• Kaikkia ominaisuuksia ei ehkä tueta. Jos jokin painike tai jotkin painikkeet
eivät toimi oikein, vaikka laitekoodit on määritetty, käytä oppimistoimintoa
laitteen kauko-ohjainsignaalien ohjelmoimiseen (sivu 12).
• Laitteen käyttäminen saattaa onnistua koodinumerolla, jota ei ole
"Laitteiden koodinumerot" -luettelossa. Katso lisätietoja kohdasta
"Laitekoodin määrittäminen hakutoiminnon avulla" (sivu 10) ja yritä
määrittää koodinumero uudelleen hakutoiminnon avulla.
• Kun opetat interaktiivisen signaalinvälitysjärjestelmän kaukoohjaimen (toimitetaan joidenkin Sonyn vahvistimien mukana)
signaaleja kauko-ohjaimelle, päälaitteen paluusignaali voi häiritä
kauko-ohjaimen opetustoiminnon onnistumista. Siirrä tässä
tapauksessa kauko-ohjain paikkaan, jossa signaalit eivät saavuta
päälaitetta (esimerkiksi toiseen huoneeseen).
• Varmista, että kauko-ohjaimelle on opetettu oikeat signaalit.
Jos näin ei ole, katso lisätietoja kohdasta "Oppimisen tarkkuuden
varmistaminen" (sivu 14) ja yritä tehdä oppimistoiminto uudelleen
(sivu 12).
• Oppiminen ei ole onnistunut. Katso lisätietoja kohdasta "Oppimisen
tarkkuuden varmistaminen" (sivu 14) ja yritä tehdä oppimistoiminto
uudelleen (sivu 12).
• Painikkeita ei ole käytettävissä oppimista varten. Poista harvoin
käytetyt oppimistoiminnot (sivu 16) ja tee sitten oppimistoiminto.
• Laitekoodeja ei voi määrittää. Katso lisätietoja laitteen mukana
toimitetusta "Laitteiden koodinumerot" -luettelosta ja yritä määrittää
laitekoodit uudelleen (sivu 8).
• Määritettäväksi valitulla laitekoodipainikkeella tai muulla
painikkeella on oppimistoiminnon (sivu 12) avulla määritettyjä
kauko-ohjainsignaaleja. Poista opetetut signaalit (sivu 16) tai valitse
jokin toinen painike, jolla ei ole opittuja signaaleja, ja yritä tehdä
määritys uudelleen.
Ongelma
Kaikki laitevalintapainikkeet vilkkuvat kahdesti.
Kun laitteen Virta päälle -komento on ohjelmoitu,
kyseisen laitevalintapainikkeen painaminen ei toimi
oikein.
Korjausratkaisu
• Hold-toiminto on päällä. Poista Hold-toiminto käytöstä (sivu 25).
• Oppimistoiminto on jo määritetty laitevalintapainikkeeseen. Jos
oppimistoiminto on määritetty (sivu 12), voit ohjelmoida Virta päälle
-toiminnon laitevalintapainikkeeseen (sivu 20), mutta Virta päälle
-asetus ei toimi, ennen kuin opetettu toiminto on tyhjennetty. Poista
opetettu toiminto Virta päälle -toiminnon määrittämisen jälkeen.
Tämä toiminto on tarkoitettu vain Sony-laitteille.
System Control -toiminto tai hallintaohjelmatoiminto ei • Kun ohjelmoit System Control -toiminnon tai
toimi oikein.
hallintaohjelmatoiminnon, varmista, että noudatat oikeita vaiheita
(sivut 21, 23).
• Vaihda suuntaa, johon osoitat kauko-ohjainta. Jos ongelma ei poistu,
siirrä ohjelmoitavat laitteet lähemmäksi toisiaan.
• Jos laitteiden kauko-ohjainten vastaanottimet ovat liian kaukana
toisistaan tai jokin estää niiden välisen signaalin kulun, osa laitteista
ei ehkä toimi ohjelmoitavassa toiminnossa, kun ohjelmoitua
painiketta painetaan. Jos jotkin laitteet eivät toimi oikein
yllämainituista syistä tai muista syistä, siirrä laitteet takaisin siihen
asentoon, jossa ne olivat ennen System Control -toiminnon tai
hallintaohjelmatoiminnon määrittämistä. Jos näin ei tehdä, laitteet
saattavat toimia virheellisesti, kun niitä käytetään uudelleen.
• System Control -toiminto tai hallintaohjelma ei ehkä käynnistä
kaikkia laitteita aina. Tämä johtuu siitä, että laitteen virta kytketään ja
katkaistaan vuorotellen virta päälle/pois -signaalia vastaanotettaessa.
Tarkista tässä tapauksessa, onko laitteen virta päällä vai pois päältä,
ennen System Control -toiminnon käyttöä.
• Jos muutat laitevalintapainikkeeseen määritettyä AV-laitteen
merkin laitekoodinumeroa (sivu 8), joka on ohjelmoitu lähettämään
komentosarja hallintaohjelmatoiminon avulla, uusi signaali
lähetetään, kun sitä vastaavaa laitevalintapainiketta painetaan.
• Komentosarjan vaiheiden väliset ajat voivat olla liian lyhyitä.
Joidenkin laitteiden kohdalla sinun on ehkä lisättävä eri komentojen
väliin taukoja. Voit lisätä tauon muuttamalla painikkeiden painamisen
järjestystä. (Voit lisätä välin vaiheiden väliin, kun ohjelmoit
laitevalintapainikkeen.)
• Jos SYSTEM CONTROL -painikkeelle tai laitevalintapainikkeelle
on jo opetettu kauko-ohjaimen signaali (sivu 12), voit ohjelmoida
System Control -toiminnon (System Control -makron) tai
hallintaohjelmatoiminnon, mutta toiminto ei toimi, ennen kuin
opetettu toiminto on poistettu. Jos haluat poistaa opetetun toiminnon,
katso ohjeita "Opitun painikkeen toiminnon vaihtaminen tai
poistaminen" -kohdasta sivulta 16.
Asiakaspalvelu
Jos sinulla on kaukoohjaimeen liittyviä kysymyksiä
tai ongelmia, joita ei ole
käsitelty tässä oppaassa, soita
asiakaspalveluun. Numero on
annettu takuukortissa.
Helpline available
29
Liitteet
Esimääritettyjen toimintojen
taulukko
PAINIKE
TOIMINTO
qh
Television JUMP-, FLASHBACK- tai
CHANNEL RETURN -toiminnon
käyttäminen television valmistajan
asetusten mukaisesti.
Lisää äänenvoimakkuutta: +
Vähentää äänenvoimakkuutta: –
Television äänenvoimakkuuden
mykistys. Paina uudelleen, jos haluat
poistaa mykistyksen käytöstä.
WIDE-tilaan siirtyminen.
42 +/–
1
SET
TV
DVD
SAT
VCR
CD
TAPE
VIDEO1
VIDEO2
1
1
2
AMP
qa
3
4
5
CD
TAPE
MD
TV
PHONO
7
q;
AUX
2
TUNER
CBL
6
8
9
qs
DVD
3
-/--
0
1
ENT
DIGITAL
2
PROGRAM
qd
ANALOG
4
qf
5
6
qg
GUIDE
MENU
7
qh
qj
OK
RETURN
TOOLS
qk
ql
8
9
SYSTEM CONTROL
A
B
C
D
w;
6%
qlTOOLS
(16:9)
9PUNAINEN (m), Fastext-painikkeet
VIHREÄ (N),
KELTAINEN (M),
SININEN (x)
8
RETURN
Tilasta poistuminen.
qd
ANALOG (TV ON) Käyttäminen.
Palaaminen televisioon teksti-tv:stä.
qg/ (TEKSTI-TV)
Teksti-tv:hen siirtyminen.
Fastext-toiminnon käyttäminen
Fastext-toiminnon avulla voit käyttää sivuja
yhdellä painalluksella.
Kun Fastext-sivu lähetetään, näytön alareunassa
näkyy värikoodattu valikko.
Tämän valikon värit vastaavat kauko-ohjaimen
punaista, vihreää, keltaista ja sinistä painiketta.
Paina värikoodattua valikkoa vastaavaa painiketta.
Sivu tulee näyttöön muutaman sekunnin kuluttua.
TV (DIGITAALINEN)
Huom.
Kaikkia laitteita tai toimintoja ei ehkä voi ohjata tällä
kauko-ohjaimella.
TV (ANALOGINEN)
PAINIKE
01
12qs
1 – 9, 0, ENT, -, 1
–, 2 –
qat (TULON
VALINTA)
qj
MENU
qk V
qk v
qk b
qk B
qk OK
qfPROGRAM +/–
30
TOIMINTO
Käynnistys/sammutus.
Ohjelmapaikan vaihtaminen. Voit
esimerkiksi vaihtaa ohjelmapaikalle
5 painamalla 0 ja 5 (tai 5 ja ENT).
Syöttötilan vaihtaminen.
MENU-näytön avaaminen.
Kohdistimen siirtäminen ylöspäin.
Kohdistimen siirtäminen alaspäin.
Kohdistimen siirtäminen oikealle.
Kohdistimen siirtäminen vasemmalle.
MENU-näytön valitseminen.
Ohjelmapaikka ylöspäin: +
Ohjelmapaikka alaspäin: –
PAINIKE
01
12qs
1 – 9, 0, ENT, -, 1
–, 2 –
qat (TULON
VALINTA)
qj
MENU
qk V
qk v
qk b
qk B
qk OK
5
(PAP)
qfPROGRAM +/–
qh
42 +/–
TOIMINTO
Käynnistys/sammutus.
Ohjelmapaikan vaihtaminen. Voit
esimerkiksi vaihtaa ohjelmapaikalle
5 painamalla 0 ja 5 (tai 5 ja ENT).
Syöttötilan vaihtaminen.
MENU-näytön avaaminen.
Kohdistimen siirtäminen ylöspäin.
Kohdistimen siirtäminen alaspäin.
Kohdistimen siirtäminen oikealle.
Kohdistimen siirtäminen vasemmalle.
MENU-näytön valitseminen.
Näytön jakaminen kahteen kahden
kuvan samanaikaista katsomista varten.
Ohjelmapaikka ylöspäin: +
Ohjelmapaikka alaspäin: –
Television JUMP-, FLASHBACK- tai
CHANNEL RETURN -toiminnon
käyttäminen television valmistajan
asetusten mukaisesti.
Lisää äänenvoimakkuutta: +
Vähentää äänenvoimakkuutta: –
PAINIKE
6%
7GUIDE (EPG)
8RETURN
3DIGITAL
qlTOOLS
qdANALOG
qg/ (TEKSTI-TV)
9PUNAINEN (m),
VIHREÄ (N),
KELTAINEN (M),
SININEN (x)
TOIMINTO
Television äänenvoimakkuuden
mykistys. Paina uudelleen, jos haluat
poistaa mykistyksen käytöstä.
Ohjelmaoppaan käyttäminen.
Tilasta poistuminen.
DIGITAL-valinta.
OPTION-asetustilaan siirtyminen.
ANALOG-valinta.
Teksti-tv:hen siirtyminen.
Fastext-painikkeet
Fastext-toiminnon avulla voit käyttää sivuja
yhdellä painalluksella.
Kun Fastext-sivu lähetetään, näytön alareunassa
näkyy värikoodattu valikko.
Tämän valikon värit vastaavat kauko-ohjaimen
punaista, vihreää, keltaista ja sinistä painiketta.
Paina värikoodattua valikkoa vastaavaa painiketta.
Sivu tulee näyttöön muutaman sekunnin kuluttua.
VCR
9x
9X
qfPROGRAM +/–
8RETURN
PAINIKE
01
1qs
1 – 9, 0, ENT
qfPROGRAM +/–
qh
Fastext-toiminnon käyttäminen
PAINIKE
01
12qs
1 – 9, 0, ENT, -,
1 –, 2 –
qg/ (NÄYTTÖ)
qat
(ANT/SW)
qd
ANALOG
(TULON VALINTA)
qjMENU
qk V
qk v
qk b
qk B
qk OK
9m
9N
9M
9REC z
CBL (Kaapelivastaanotin)
TOIMINTO
Käynnistys/sammutus.
Ohjelmapaikan vaihtaminen. Voit
esimerkiksi vaihtaa ohjelmapaikalle
5 painamalla 0 ja 5 (tai 5 ja ENT).
Näytön avaaminen.
Antennilähdön vaihtaminen.
Syöttötilan vaihtaminen.
MENU-näytön avaaminen.
Kohdistimen siirtäminen ylöspäin.
Kohdistimen siirtäminen alaspäin.
Kohdistimen siirtäminen oikealle.
Kohdistimen siirtäminen vasemmalle.
MENU-näytön valitseminen.
Kelaaminen taaksepäin.
Toistaminen.
Kelaaminen eteenpäin.
Jos haluat tallentaa, paina N ja paina
samalla REC z*. Vapauta sitten N ja
vapauta sitten REC z.
Pysäyttäminen.
Keskeyttäminen.
TOIMINTO
Käynnistys/sammutus.
Ohjelmapaikan vaihtaminen. Voit
esimerkiksi vaihtaa ohjelmapaikalle
5 painamalla 0 ja 5 (tai 5 ja ENT).
Ohjelmapaikka ylöspäin: +
Ohjelmapaikka alaspäin: –
JUMP-, FLASHBACK- tai CHANNEL
RETURN -toiminnon käyttäminen.
SAT
PAINIKE
01
9PUNAINEN (m),
VIHREÄ (N),
KELTAINEN (M),
SININEN (x)
12
1 – 9, 0, -/--
TOIMINTO
Käynnistys/sammutus.
Fastext-painikkeet
3 DIGITAL
Interaktiivisen näytön näyttäminen.
Ohjelmapaikan vaihtaminen.
Voit esimerkiksi vaihtaa
ohjelmapaikalle 5 painamalla 0 ja 5.
qa t
SAT-vastaanottimen tulon
(TULON VALINTA) vaihtaminen televisioon TV.
(Kun kytket TV-kaapelin tai
antennikaapelin vastaanottimeen, tulo
vaihtuu TV- ja SAT-ohjelman välillä.)
Pääoppaan avaaminen.
Tilasta poistuminen.
7GUIDE
8RETURN (LOPETA) Teksti-tv:hen vaihtaminen.
MENU-näytön avaaminen.
qg / (TEKSTI-TV)
EPG-näytön avaaminen tai
qjMENU
piilottaminen.
qlTOOLS (EPG)
qk V
Kohdistimen siirtäminen ylöspäin.
qk v
Kohdistimen siirtäminen alaspäin.
qk b
Kohdistimen siirtäminen oikealle.
qk B
Kohdistimen siirtäminen vasemmalle.
Kanavahakemiston näyttäminen, kun
qk OK
ohjelmaopasta ei näytetä.
Korostetun ohjelman valitseminen.
Ohjelmapaikka ylöspäin: +
qfPROGRAM +/–
Ohjelmapaikka alaspäin: –
Edelliseen viritettyyn asemaan
qh
palaaminen.
Ohjeen näyttäminen.
qs
ENT
Box Office -näytön tuominen näkyviin.
qd
ANALOG
5 Services-näytön tuominen näkyviin.
Ohjelmapaikka ylöspäin: +
Ohjelmapaikka alaspäin: –
Tilasta poistuminen.
* Jotta tallennuksia ei tapahtuisi vahingossa, REC z
-painike ei toimi yksinään painettuna.
Jatkoa 31
Fastext-toiminnon käyttäminen
Fastext-toiminnon avulla voit käyttää sivuja
yhdellä painalluksella.
Kun Fastext-sivu lähetetään, näytön alareunassa
näkyy värikoodattu valikko.
Tämän valikon värit vastaavat kauko-ohjaimen
punaista, vihreää, keltaista ja sinistä painiketta.
Paina värikoodattua valikkoa vastaavaa painiketta.
Sivu tulee näyttöön muutaman sekunnin kuluttua.
PAINIKE
TOIMINTO
9REC z
Jos haluat tallentaa, paina N ja paina
samalla REC z*. Vapauta sitten N ja
vapauta sitten REC z.
Pysäyttäminen.
Keskeyttäminen.
9x
9X
* Jotta tallennuksia ei tapahtuisi vahingossa, REC z
-painike ei toimi yksinään painettuna.
Fastext-toiminnon käyttäminen
SAT (No.3201)
PAINIKE
01
9PUNAINEN (m),
VIHREÄ (N),
KELTAINEN (M),
SININEN (x)
12
1 – 9, 0, -/--
TOIMINTO
Käynnistys/sammutus.
Fastext-painikkeet: Paina jotakin
näppäintä, kun TOOLS (ql) on
painettuna.
Ohjelmapaikan vaihtaminen.
Voit esimerkiksi vaihtaa
ohjelmapaikalle 5 painamalla 0 ja 5.
qa t
SAT-vastaanottimen tulon
(TULON VALINTA) vaihtaminen televisioon TV.
(Kun kytket TV-kaapelin tai
antennikaapelin vastaanottimeen, tulo
vaihtuu TV- ja SAT-ohjelman välillä.)
7GUIDE
Pääoppaan avaaminen.
8RETURN (LOPETA) Tilasta poistuminen.
qg / (TEKTSI-TV)
Teksti-tv:hen vaihtaminen.
qjMENU
MENU-näytön avaaminen.
qk V
Kohdistimen siirtäminen ylöspäin.
qk v
Kohdistimen siirtäminen alaspäin.
qk b
Kohdistimen siirtäminen oikealle.
qk B
Kohdistimen siirtäminen vasemmalle.
qk OK
Kanavahakemiston näyttäminen, kun
ohjelmaopasta ei näytetä.
Korostetun ohjelman valitseminen.
qfPROGRAM +/–
Ohjelmapaikka ylöspäin: +
Ohjelmapaikka alaspäin: –
qh
Edelliseen viritettyyn asemaan palaaminen.
qs
ENT
qd
ANALOG
5
Ohjeen näyttäminen.
Box Office -näytön tuominen näkyviin.
Services-näytön tuominen näkyviin.
3 DIGITAL
9m
9N
9M
Interaktiivisen näytön näyttäminen.
Kelaaminen taaksepäin.
Toistaminen.
Kelaaminen eteenpäin.
32
Fastext-toiminnon avulla voit käyttää sivuja
yhdellä painalluksella.
Kun Fastext-sivu lähetetään, näytön alareunassa
näkyy värikoodattu valikko.
Tämän valikon värit vastaavat kauko-ohjaimen
punaista, vihreää, keltaista ja sinistä painiketta.
Paina värikoodattua valikkoa vastaavaa painiketta.
Sivu tulee näyttöön muutaman sekunnin kuluttua.
DVD
PAINIKE
01
9m
9N
9M
9REC z
9x
9X
11 – 9, 0
2-/-- (+10)
qat
(AUDIO)
7GUIDE (POISTA)
8RETURN
qsENT
qdANALOG
(TEKSTITYS)
qg
/
(NÄYTTÖ)
qjMENU
(DVD-VALIKKO)
qlTOOLS
(A/B)
TOIMINTO
Käynnistys/sammutus.
Kelaaminen taaksepäin.
Toistaminen.
Kelaaminen eteenpäin.
Jos haluat tallentaa, paina N ja paina
samalla REC z*. Vapauta sitten N ja
vapauta sitten REC z.
Pysäyttäminen.
Keskeyttäminen.
Numeropainikkeet: Näytöstä
valittujen kohteiden määrittäminen.
Numeroiden 10 ja sitä suurempien
numeroiden valitseminen.
Äänen vaihtaminen.
Valittujen merkkien poistaminen näytöstä.
Edelliseen näyttöön palaaminen.
Asetuksen määrittäminen. Näytöstä
valittujen kohteiden määrittäminen..
Tekstityksen vaihtaminen.
Näytön nykyisen toistotilan
näyttäminen.
DVD-valikon näyttäminen.
Kohteiden A ja B etäisyyden
selvittäminen.
Kasettisoittimen valitseminen.
PAINIKE
qk V
qk v
qk b
qk B
qk OK
TOIMINTO
Kohdistimen siirtäminen ylöspäin.
Kohdistimen siirtäminen alaspäin.
Kohdistimen siirtäminen oikealle.
Kohdistimen siirtäminen vasemmalle.
Näytöstä valittujen kohteiden
suorittaminen.
qfPROGRAM + (>) Seuraavaan kohtaan tai kappaleeseen
siirtyminen.
Ohjelmapaikka ylöspäin
qfPROGRAM – (.) Edelliseen kohtaan tai kappaleeseen
siirtyminen.
Ohjelmapaikka alaspäin
qh (KAPPALE)
Kappalevalikon näyttäminen.
MD
CD
TOIMINTO
Käynnistys/sammutus.
Kelaaminen taaksepäin.
Toistaminen.
Kelaaminen eteenpäin.
Jos haluat tallentaa, paina N ja paina
samalla REC z*. Vapauta sitten N ja
vapauta sitten REC z.
9x
Pysäyttäminen.
9X
Keskeyttäminen.
11 – 9, 0
Raidan numeron valitseminen. 0
valitsee raidan 10.
Jos haluat valita numeroa 10 suurempia
raidan numeroita, katso lisätietoja alta
+10-painikkeen kohdalta.
2-/-- (+10)
Numeroiden 10 ja sitä suurempien
numeroiden valitseminen.
qsENT
Asetuksen määrittäminen.
qfPROGRAM + (>) Seuraavan raidan valitseminen.
qfPROGRAM – (.) Edellisen raidan valitseminen.
qh
(D.SKIP)
Seuraavan levyn valitseminen.
PAINIKE
01
9m
9N
9M
9REC z
DAT
* Jotta tallennuksia ei tapahtuisi vahingossa, REC z
-painike ei toimi yksinään painettuna.
TOIMINTO
Käynnistys/sammutus.
Kelaaminen taaksepäin.
Toistaminen.
Kelaaminen eteenpäin.
Jos haluat tallentaa, paina N ja paina
samalla REC z*. Vapauta sitten N ja
vapauta sitten REC z.
9x
Pysäyttäminen.
9X
Keskeyttäminen.
11 – 9, 0
Raidan numeron valitseminen.
0 valitsee raidan 10.
Jos haluat valita numeroa 10 suurempia
raidan numeroita, katso lisätietoja alta
+10-painikkeen kohdalta.
2-/-- (+10)
Numeroiden 10 ja sitä suurempien
numeroiden valitseminen.
qsENT
Asetuksen määrittäminen.
qfPROGRAM + (>) Seuraavan raidan valitseminen.
qfPROGRAM – (.) Edellisen raidan valitseminen.
Seuraavan levyn valitseminen.
qh
(D.SKIP)
PAINIKE
01
9m
9N
9M
9REC z
PAINIKE
01
9m
9N
9M
9REC z
TOIMINTO
Käynnistys/sammutus.
Kelaaminen taaksepäin.
Toistaminen.
Kelaaminen eteenpäin.
Jos haluat tallentaa, paina N ja paina
samalla REC z*. Vapauta sitten N ja
vapauta sitten REC z.
9x
Pysäyttäminen.
9X
Keskeyttäminen.
11 – 9, 0
Ohjelmapaikan valinta.
qsENT
Asetuksen määrittäminen.
qfPROGRAM + (>) Seuraavaan kappaleeseen siirtyminen.
qfPROGRAM – (.) Edelliseen kappaleeseen siirtyminen.
* Jotta tallennuksia ei tapahtuisi vahingossa, REC z
-painike ei toimi yksinään painettuna.
Jatkoa 33
Hakemisto
DECK
PAINIKE
9m
9N
9M
9REC z
9x
9X
2-/-- (n)
qsENT (n)
8RETURN (z)
qk
qk
qk
qk
qk
qh
V (N)
v (x)
b (M)
B (m)
OK (X)
(A/B)
TOIMINTO
Kelaaminen taaksepäin.
Toistaminen.
Kelaaminen eteenpäin.
Voit tehdä tallennuksia painamalla
N samalla kun painat REC z*1.
Vapauta sitten N ja vapauta sitten
REC z.
Pysäyttäminen.
Keskeyttäminen.
Suunnan vaihtaminen.
Suunnan vaihtaminen.
Voit tehdä tallennuksia painamalla
V samalla kun painat RETURN*1.
Vapauta ensin V ja vapauta sitten
RETURN.
Toistaminen.*2
Pysäyttäminen.*2
Kelaaminen eteenpäin.*2
Kelaaminen taaksepäin.*2
Keskeyttäminen.*2
Kasettisoittimen valitseminen:
Soitin A tai B (vain kaksipesäiset
kasettisoittimet).
*1Jotta tallennuksia ei tapahtuisi vahingossa, REC z
-painike ja RETURN-painike eivät toimi yksinään.
*2Aktivoidaan kaksipesäistä kasettisoitinta käytettäessä.
(Sony-laitteen A-soitin)
AMP
PAINIKE
01
11
12
13
14
15
16
17
18
19
10
qat
(TULON VALINTA)
42 +/–
6%
qfPROGRAM +/–
qh
34
(SHIFT)
TOIMINTO
Käynnistys/sammutus.
Tulolähteen valitseminen: VIDEO 1
Tulolähteen valitseminen: VIDEO 2
Tulolähteen valitseminen: AUX
Tulolähteen valitseminen: TUNER
Tulolähteen valitseminen: CD
Tulolähteen valitseminen: TAPE
Tulolähteen valitseminen: MD
Tulolähteen valitseminen: TV
Tulolähteen valitseminen: PHONO
Tulolähteen valitseminen: DVD
Tulovalinnan muuttaminen
vaiheittain.
Lisää äänenvoimakkuutta: +
Vähentää äänenvoimakkuutta: –
AMP-vahvistinlaitteen
äänenvoimakkuuden mykistäminen.
Paina uudelleen, jos haluat poistaa
mykistyksen käytöstä.
Esimääritys tai taajuussäätö ylöspäin: +
Esimääritys tai taajuussäätö alaspäin: –
Kaistan tai esimäärityksen valinnan
vaihtaminen.
A, B
2 (äänenvoimakkuus) -painikkeet 9, 12, 14, 19, 26
äänenvoimakkuus 9, 12, 19
C, D, E
esimääritetyt laitteet 8
F, G, H, I, J, K
kauko-ohjaimen lukitseminen 25
koodinumerot 8, 10
L
laitevalintapainikkeet
muiden laitteiden määrittäminen 24
signaalin ohjelmoiminen 12
komentosarjan ohjelmoiminen 23
virta päälle -toiminnon asettaminen 20
M
% (mykistys) -painike 9, 12, 14, 19
N, O
numeropainikkeet 8, 16
oppimistoiminto 12
P, Q, R
paristot 6
poistaminen 26
PROGRAM-painike 10
puhdistaminen/vaihtaminen
opittu signaali 16, 17
virta päälle -komento 20
S
System Control -toiminnot 21
T, U, V, W, X, Y, Z
tehdasasetukset 26
vaihtaminen 16
vianmääritys 28
virta päälle -toiminto
asetus 20
Painettu Kiinassa
Download PDF

advertising