Sony RM-V202T User manual

Sony RM-V202T User manual
RM-V202T.3-264-085-11 (1) CE7
Trin 2: Kontrollere om kodenummeret virker
RM-V202T
Fjernbetjening
Kauko-ohjain
http://www.sony-europe.com
1 Tænd den komponent, du vil klargøre.
2 Ret fjernbetjeningen mod komponenten, og tryk på en knap
for at kontrollere, om den pågældende knap virker.
Eksempel: Tryk på 1-knappen for at se, om den virker på din
komponent.
Sony Corporation Printed in Denmark
Betjeningsvejledning
Käyttöohjeet (kääntöpuolella)
3 Kontroller, at fjernbetjeningens andre knapper styrer de
tilsvarende funktioner på komponenten.
Du kan skrive kodenummeret på mærkaten inden i låget til
batterirummet.
Dansk
Klargøre fjernbetjeningen
Om forindstilling af fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen er fabriksindstillet til at betjene komponenter
af Sony-fabrikat.
Hvis du bruger fjernbetjeningen med en Sony-komponent, er
det ikke nødvendigt at forindstille fjernbetjeningen, inden du
For at klargøre fjernbetjeningen til brug med andre producenters
komponenter (ikke-Sony), der ikke er fabriksindstillet, skal du
følge instruktionerne i denne vejledning for at forindstille
fjernbetjeningen med det korrekte kodenummer for din(e)
komponent(er). (Se også den medfølgende tabel
"Komponentkodenumre".)
Knap
TV
TV
Videobåndoptager/satellittuner VCR
/DVD/tv
SAT
DVD
Fabriksindstilling
Sony-tv
Sony VHS-videobåndoptager (VTR3)
Sony-satellittuner
Sony DVD-afspiller
Bemærkninger
• Fjernbetjeningen kan klargøres til kun at betjene en komponent
pr. knap – med mindre deres kodenumre tilfældigvis er de
samme. Du kan f.eks. ikke klargøre fjernbetjeningen til at
betjene et Sony-tv og et Panasonic-tv på samme tid (fordi de
bruger forskellige kodenumre).
• Du vil ikke altid kunne betjene en komponent af Sony-fabrikat
med fabriksindstillingen. Følg i så fald proceduren i “Indstille
koden”.
Hav nye batterier klar, inden batterierne udskiftes.
1
2
Betjene en komponent
Følg trin 1 og 2 nedenfor for hver komponent, du planlægger at
bruge med fjernbetjeningen.
Hvis du har prøvet alle de kodenumre, der er anført for din
komponent, og du stadig ikke kan få fjernbetjeningen til at virke
(eller hvis din komponent ikke er anført i tabellen
“Komponentkodenumre”), kan du prøve følgende
fremgangsmåde.
1 Tryk på knappen for den ønskede
Inden søgefunktionen startes
Se “Beskrivelse af knapper på fjernbetjeningen” for en
fuldstændig beskrivelse af knapperne på fjernbetjeningen.
2 Mens du trykker på S (SET)-knappen,
S
TV
VCR
SAT
DVD
1 Hold ned på den macro-tast, du vil ændre eller slette.
“Indtaste kodenummeret” eller trin 1 til 6 i “Søge efter den
korrekte kode”.
Knapperne "VCR, SAT" og "DVD" er fra fabrikkens side
reserveret til henholdsvis “videobåndoptager”, “satellittuner”
og “DVD-afspiller”. Du kan dog tildele andre komponenter
på disse knapper. Se “Ændre komponenttype på knapperne
"VCR, SAT" og "DVD"" for nærmere oplysninger.
0
8
6
Dit kodenummer
5 Tryk på og slip t-knappen for
at gemme kodenummeret i fjernbetjeningens hukommelse.
Bliv ved med at prøve, indtil komponenten virker som følger:
• Tv: slukket
• Andre komponenter: tændt
• Tv uden en strømkontakt: Funktionen kanal + virker.
Vær tålmodig, når du gør dette: Det kan tage op til ca. 120
forsøg, før det korrekte kodenummer er lokaliseret.
5 Når den korrekte kode er fundet, skal du trykke på
t-knappen for at gemme kodenummeret i fjernbetjeningens
hukommelse.
6 Kontroller, at fjernbetjeningen styrer de andre funktioner på
din komponent ved at trykke på de tilsvarende knapper på
fjernbetjeningen. Hvis de tilsyneladende virker korrekt, har
du fået klargjort fjernbetjeningen.
TV
VCR
SAT
DVD
komponent på fjernbetjeningen.
2 Ret fjernbetjeningen direkte mod komponenten.
3 Tryk på knappen for den funktion, du vil bruge.
Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen
Denne fjernbetjening bruges i princippet på samme måde som
de fjernbetjeninger, der følger med dine komponenter.
•Brug af denne fjernbetjening forøger ikke antallet af funktioner
på dine komponenter. Fjernbetjeningens funktioner er
begrænset til funktionerne på selve komponenterne. Hvis dit
tv f.eks. ikke har en MUTING-funktion, fungerer %-knappen
på denne fjernbetjening ikke med dit tv.
•Nogle af komponentens funktioner virker muligvis ikke med
denne fjernbetjening.
Indstille en kanal med en enkelt
knap (Channel Macro-funktion)
Du kan programmere "Channel Macro"-funktionen på enhver af
knapperne angivet nedenfor (macro-taster).
F.eks. kan du i stedet for at trykke på 1, 2, og derefter ENT knappen for at skifte tv-kanal udføre denne betjening ved kun at
trykke på N-knappen.
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1-
2ENT
0
MENU
GUIDE
OK
REC
3 Slip macro-tasten.
Sørg for at vente i ca. tre sekunder i trin 2 ovenfor. Mens du
holder ned på macro-tasten og venter, overføres de
programmerede signaler. Hvis du retter fjernbetjeningen mod
din komponent, kan den programmerede betjening derfor blive
udført, før du går videre med proceduren.
1 For at klargøre
fjernbetjeningen skal du
trykke på S (SET), mens
du trykker på 1.
5 2+: Lydstyrke op.
2–: Lydstyrke ned.
7 Til at dæmpe lydstyrken
på tv’et.
qa Til at slå strømmen til
og fra på den valgte
komponent.
qs Knapper til valg af
komponent.
For at skifte til betjening
for hver komponent skal
du trykke på den knap,
der har fået tildelt den
pågældende
komponent.
Hvis du har problemer med at klargøre eller bruge
fjernbetjeningen:
•Når fjernbetjeningen klargøres, skal du nøje gennemgå
procedurerne beskrevet i “Indstilling af koden”. Hvis den
kode, der er anført først for din komponent, ikke virker, skal
du prøve andre koder for den komponent i den rækkefølge de
står i. Hvis ingen af koderne virker (eller hvis din komponent
ikke er anført i denne vejledning), skal du prøve at bruge
procedurerne i “Søge efter den korrekte kode”.
•Kontroller, at du retter fjernbetjeningen direkte mod
komponenten, og at der ikke er nogen forhindringer imellem
fjernbetjeningen og komponenten.
•Sørg for, at batterierne ikke er brugt op, og at de er isat korrekt.
•Kontroller, at der trykkes på knappen for tv, videobåndoptager, satellittuner, eller DVD for at vælge din ønskede
komponent.
•Kontroller, at komponenten har infrarød fjernbetjening. Hvis
der f.eks. ikke fulgte en fjernbetjening med din komponent,
kan den sandsynligvis ikke betjenes med en fjernbetjening.
•Hvis et problem ikke kan løses, skal fjernbetjeningen nulstilles
til fabriksindstilling ved at trykke på 1, t og 2–knapperne
på samme tid.
Kundeservice
Hvis du har nogen spørgsmål om eller
problemer med fjernbetjeningen, som ikke
er dækket i denne vejledning, kan du ringe
til kundeservice. Nummeret er står på
garantibeviset.
Bemærk
Se “Fejlsøgning”, hvis du stadig ikke kan få fjernbetjeningen til
at virke korrekt.
Sådan programmeres en betjening
1 Tryk på den ønskede knap til valg af komponent.
(Du kan kun vælge tv eller satellittuner.)
z Talknap 5-knappen og
PROGR+-knappen har begge
et berøringspunkt, der letter
brugen.
Betjene et tv
Fejlsøgning
Den betjening, der kan programmeres, skal bestå af to til fire
efterfølgende tryk på - til 9-knapperne eller ENT-knappen.
Channel Macro-funktionen virker muligvis ikke korrekt på alle
komponenter.
Sørg for at gå videre til hvert næste trin i ovenstående procedure
indenfor 10 sekunder, ellers bliver funktionsindstillingen
annulleret.
2 Efter at have ventet i ca. tre sekunder skal du trykke på den
nye sekvens af knapper. For at slette programmet skal du
trykke på og slippe -, og derefter trykke på og slippe ENT.
Macro-tasterne er:
N, m, M, x, X, og zREC.
(Kun ved betjening af tv eller satellittuner.)
Hvis komponenten ikke virker korrekt, skal du gentage trin 1 til
5 og søge efter en anden kode.
Bemærk
SAT
Bemærk
4 Gentag trin 3, indtil det korrekte kodenummer er fundet.
Hver gang du trykker på PROGR+-knappen, og derefter 1knappen, bliver et nyt kodenummer overført.
VCR
Helpline available
2 Til at ændre programmet.
Også til at slå strømmen til.
3 Til at vælge tocifrede
numre.
Virker på samme måde
som dit tv’s fjernbetjening.
4 Til at ændre
indgangsindstilling.
6 Til at skifte til tekst-tv.
8 Til at bevæge markøren
opad, nedad, til højre eller
venstre.
9 Til at hente MENUdisplayet.
qd Til at vælge et nummer
mellem 20 og 29.
qf PROGR+:
Program op.
PROGR–:
Program ned.
qg Til at tænde.
Til at vende tilbage fra
tekst-tv til tv.
qh Til at betjene JUMP,
FLASHBACK, eller
CHANNEL på tv’et,
afhængigt af producentens
indstilling.
qk Til at indføre valget.
ql Hurtigtekstknapper.
Betjene en satellittuner
2 Til at ændre programmet.
3 Til at vælge tocifrede
numre.
Virker på samme måde
som din satellittuners
fjernbetjening.
4 Til at ændre indgangsindstillingen (H/V).
8 Til at bevæge markøren
opad, nedad, til højre eller
venstre.
9 Til at hente MENUdisplayet.
qd Til at vælge et nummer
mellem 20 og 29.
qf PROGR+:
Program op.
PROGR–:
Program ned.
qh Til at betjene funktionerne
JUMP, FLASHBACK eller
CHANNEL RETURN på
satellittuneren, afhængigt
af producentens indstilling.
qj Til at hente Master Guide.
qk Til at indføre valget.
ql Hurtigtekstknapper.
Specifikationer
Betjeningsafstand
Strømkrav
Batterilevetid
Mål
Vægt
Ca. 7 m (varierer, afhængigt af den enkelte
producents komponent)
2 R6 (størrelse AA) batterier (medfølger
ikke)
Ca. 6 måneder (varierer, afhængigt af hvor
ofte fjernbetjeningen bruges)
Ca. 55 x 200 x 32 mm (b/h/d)
Ca. 95 g (ekskl. batterier)
Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
CE-mærkets gyldighed er begrænset til de lande, hvor det er
gældende i henhold til lovgivningen, hovedsaglig i EØS-landene
(Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)
qf PROGR+:
Til at gå videre til
det næste sted eller
sang.
Program op.
PROGR–:
Til at gå videre til
det foregående sted
eller sang.
Program ned.
qg Til at skifte underteksten.
qh Til at vise titelmenuen.
qj Til at slette de valgte tegn
fra skærmen.
Til at vælge decket.
qk Til at udføre punkter valgt
fra skærmen.
ql N:
Til at afspille.
m: Til at spole tilbage.
M: Til at spole frem.
x:
Til at standse.
w; X:
Til at holde pause.
* Kombineret tv/video står for en enhed, der kombinerer tv og
videobåndoptager.
SAT (satellittuner)
Tabellens venstre søjle viser fabrikatet, den højre søjle viser
kodenummeret.
digital: digital satellittuner
analog satellittuner
TV/VCR/COMBO*
Taulukon vasemmanpuoleisessa sarakkeessa näkyy merkki,
keskimmäisessä sarakkeessa laite (TV, videonauhuri (VCR) tai
COMBO) ja oikeanpuoleisessa sarakkeessa koodinumero.
* COMBO tarkoittaa laitetta, jossa on sekä TV että videonauhuri.
SAT (Satelliittiviritin)
Taulukon vasemmanpuoleisessa sarakkeessa näkyy merkki ja
oikeanpuoleisessa sarakkeessa koodinumero.
digital: digitaalinen satelliittiviritin
analog: analoginen satelliittiviritin
DVD
Taulukon vasemmanpuoleisessa sarakkeessa näkyy merkki ja
oikeanpuoleisessa sarakkeessa koodinumero.
Sådan indstilles en komponentkode (se betjeningsvejledningen for nærmere oplysninger)
Laitteen koodin asettaminen (katso lisätietoja
käyttöohjeista)
S
Mens du trykker på S (SET) -knappen, skal du
trykke på 1 -knappen.
Pidä S (SET) painettuna ja paina 1 -painiketta.
Betjene en videobåndoptager
0, ql og w;
2 Til at ændre programmet.
N:
Til at afspille.
3 Til at vælge tocifrede
x:
Til at standse.
numre.
m: Til at spole tilbage.
Virker på samme måde
M: Til at spole frem.
som din videobåndoptagers
zREC: For at optage skal
fjernbetjening.
du trykke på N,
4 Til at skifte de signaler, der
mens du trykker på
sendes til tv’et.
zREC.
6 Til at vise skærmdisplayet.
X:
Til at holde pause.
8 Til at bevæge markøren
qd Til at vælge et nummer
opad, nedad, til venstre
mellem 20 og 29.
eller til højre.
qf PROGR+: Program op.
9 Til at hente MENUPROGR–: Program ned.
displayet.
qg Til at ændre
indgangsindstilling.
qk Til at indføre valget.
TV
VCR
SAT
Code No.
DVD
Brand
Sony
Component
TV
VCR (VTR1:Betamax)
VCR (VTR2:8mm)
VCR (VTR3:VHS)
VCR (VTR4:DV)
VCR (VTR5:DV)
VCR (VTR6:DV)
Aiwa
TV
VCR
Akai
TV
VCR
Alba
TV
VCR
Amstrad
VCR
Audio Sonic TV
Baird
VCR
B&O
TV
(Bang&Olufsen) VCR
Beko
TV
Bestar
TV
Blaupunkt
TV
VCR
Blue sky
TV
Brandt
TV
Brionvega
TV
Bush
TV
VCR
CGM
TV
VCR
COMBO
Clatronic
TV
VCR
Continental TV
Crown
TV
Daewoo
TV
VCR
COMBO
Deccacolour TV
Dual
TV
Emerson
TV
Fenner
TV
Ferguson
TV
VCR
COMBO
Finlux
TV
First line
TV
Fisher
TV
VCR
Fraba
TV
Funai
TV
VCR
GoldStar/LG TV
VCR
COMBO
Goodmans
TV
Grundig
Hansol
Hitachi
Höher
Hyper
ICE
Inno-Hit
Irradio
JVC
VCR
COMBO
TV
VCR
COMBO
TV
TV
VCR
TV
TV
TV
TV
TV
TV
VCR
Code No.
001 002 003 004
001 007 010 011
002 008
003 009
004
005
006
051
033 065 045
061 011 020 056
041 034 043
081 062
039
039
081
049 042
083
064
025
013
026 028
018 030
013
037
048 046
121 081 075 062
041
029
046 013 044 045
TV 029&VCR 013
013 014
039
076
024 033 065
074 011 013 067
058 057
TV 074&VCR 057
012 084 085
013 047
086 125
068 008
038 066 042 041
067 023 024
TV 074&VCR 057
022
013 056
056
039
013
065
029
092 098 101 011
052 046
TV 054&VCR 052
020 011 062 037
120
058 012
TV 074&VCR 058
091 026 027 009
013 021 018
TV 009&VCR 013
117
089 093 094 052
105
047 035 048
125 086
025 008
062
010
011 062 068
077 062 078 114
015 030 059 016
005 006 007
062
010 119
123 124
037
017 018 013 116
013 014 015 075
022 104
053 010 011 015
Fortsættes på den modsatte side
Jatkuu kääntöpuolella
06-11-16, 12.22
Black
RM-V202T.3-264-085-11 (1) CE7
TV/VIDEOBÅNDOPTAGER/KOMBINERET TV/VIDEO*
Tabellens venstre søjle viser fabrikatet, midtersøjlen viser
komponenten (tv, videobåndoptager eller kombineret tv/
video) og den højre søjle viser kodenummeret.
Suomi
2 Mens du trykker på den ønskede macro-tast, skal du trykke
på knapperne krævet til betjeningen efter hinanden.
Eksempel: For at programmere 1 t 2 t ENT på N knappen skal du først holde ned på N, trykke på 1, 2, og
ENT efter hinanden, og derefter slippe N.
1
TV/VCR/COMBO
Dansk
DVD
Tabellens venstre søjle viser fabrikatet, den højre søjle viser
kodenummeret.
Betjene en DVD
2 Talknapper: Til at indstille
punkter valgt fra skærmen.
3 Til at vælge nummer 10 og
derover.
4 Sådan ændres lyden
6 Til at vise den aktuelle
afspilningsstatus på
skærmen.
8 Til at bevæge markøren
opad, nedad, til venstre
eller til højre.
9 Til at vise DVD-menuen.
0 For at optage skal du
trykke på N, mens du
trykker på zREC.
Slip først N, og slip
derefter zREC.
qd Til at indføre indstillingen.
Til at indstille punkter valgt
fra skærmen.
Komponentkodenumre / Laitteiden koodinumerot
c
L106.p65
komponent, du vil klargøre.
1-knappen.
Bemærk
Eksempel: Hvis du indtaster koden for
et Philips-tv, skal du trykke på -86.
1-knappen.
3 Tryk på og slip PROGR+-knappen. Tryk derefter på og slip
komponent, du vil klargøre.
4 Indtast komponentens kodenummer.
1 Mens du trykker på S (SET)-knappen, skal du trykke på
2 På fjernbetjeningen skal du trykke på knappen for den
skal du trykke på 1-knappen.
3 Tryk på knappen for den
Indstil hver komponent til følgende status for at aktivere
søgefunktionen.
Tv: tændt
Andre komponenter: slukket
S
TV
Når du vil ændre indstillingen, eller hvis du ikke længere
bruger en programmeret betjening, skal du følge proceduren
nedenfor for at overskrive eller slette programmet.
Søge efter den korrekte kode
den trecifrede kode for den ønskede komponent.
Hvis der er mere end et kodenummer, skal det først anførte
nummer bruges til at gennemføre proceduren nedenfor.
Eksempel: Hvis du indstiller et Philips-tv, skal du bruge
kodenummer 086.
Se “Søge efter den korrekte kode”, hvis din komponent ikke
er anført.
Generelt
Sådan ændres eller slettes et program
Tryk på og slip en af følgende knapper:
1 for at tildele en videobåndoptager
3 for at tildele en satellittuner
8 for at tildele et tv
- for at tildele en DVD
Indstilling af koden
1 Se den medfølgende tabel "Komponentkodenumre", og find
Beskrivelse af knapper på
fjernbetjeningen
PROGR
5 Tryk på og slip t-knappen.
6 Indtast komponentens kodenummer ved at følge trin 2 til 6 i
Tryk på 1-knappen, mens du trykker på S (SET)-knappen, og gå
derefter tilbage til trin 2.
• Udskift begge batterier med nye.
• Brug ikke mere end 3 minutter på at udskifte batterierne, da
indstillinger af kodenumre i modsat fald slettes.
Tryk på og slip x(stop) -knappen.
• Prøv først at gentage disse klargøringsprocedurer med de
andre koder, der er anført for din komponent (se den
medfølgende tabel “Komponentkodenumre”).
•Hvis du, efter at have prøvet alle de koder, der er anført for din
komponent, stadig ikke kan få fjernbetjeningen til at virke
korrekt, kan du prøve søgemetoden beskrevet i “Søge efter
den korrekte kode”.
Hvis du trykker på en forkert knap i trin 4
Bemærkninger
Tryk på "VCR, SAT"- eller "DVD"-knappen.
• Bland ikke gamle batterier med nye, og bland ikke forskellige
typer batterier sammen.
• Hvis elektrolytten inde i batterierne lækker, skal det berørte
område i batterirummet tørres af med en klud, og de gamle
batterier skal udskiftes med nye. For at undgå elektrolytlækage
skal batterierne tages ud, når fjernbetjeningen ikke skal bruges
i længere tid.
afslutte klargøring.
Under normale forhold holder batterierne i op til seks måneder.
Hvis fjernbetjeningen ikke virker korrekt, kan batterierne være
brugt op. Udskift batterierne med nye.
Mens du trykker på S (SET)Mens du trykker på 1-knappen.
Bemærkninger om batterier
6 Gå til “Trin 2: Kontrollere om kodenummeret virker” for at
Hvornår batterierne skal udskiftes
1
2
3
4
•Selvom du prøver at programmere mere end fire betjeninger
og trykker på de tilsvarende knapper i trin 2 ovenfor, bliver
kun de første fire knapper, der blev trykket på, programmeret.
•Hvis du prøver at programmere kun en betjening på en macrotast, bliver indstilling af betjeningen afvist.
•Du kan kun programmere "Channel Macro"-funktionen for op
til tre komponenter. For at programmere en fjerde komponent
skal du først slette alle macro-taster for en komponent.
•Hvis du har programmeret "Channel Macro"-funktionen til
betjening af tv- eller satellittuner, kan den knap, der bruges
som en macro-tast, ikke bruges til hurtigtekstknapper.
c
Åbn batterirummet, og isæt to størrelse R6 (AA) batterier
(medfølger ikke). Sørg for at matche + og – på batterierne med +
og – i batterirummet.
Fra fabrikkens side tildeles “videobåndoptager” til "VCR"knappen, “satellittuner” til "SAT"-knappen og “DVD-afspiller”
til "DVD"-knappen. Ved at gennemføre følgende procedure kan
du ændre denne indstilling, så du kan tildele enhver komponent
til disse knapper.
Bemærkninger
c
Isætning af batterier
Ændre komponenttype på knapperne
VCR, SAT og DVD
Hvis fjernbetjeningen tilsyneladende ikke
virker...
Trin 1: Indtaste kodenummeret
Komponent der kan
forindstilles
RM-V202T.3-264-085-11 (1) CE7
RM-V202T.3-264-085-11 (1) CE7
RM-V202T.3-264-085-11 (1) CE7
RM-V202T.3-264-085-11 (1) CE7
Brand
Kendo
Kiton
Lenco
Loewe
Luxor
Mark
Matsui
Component
TV
VCR
COMBO
TV
TV
TV
VCR
COMBO
Code No.
054 013
052
TV 054&VCR 052
010
106
102 011 017 018 107 086
027 052 012
TV 011&VCR 012, TV 017&VCR 012,
TV 018&VCR 012
022 045
032
063 013 065
091 064 056 073 033 076 007 026
068 011
036 046
TV 051&VCR 038, TV 052&VCR 038
013
071 072 069 070
062 063
030 029
055
011
099 020 021 045 036 035 034
032 049
034 035
049
036 035
032
044 039 040
024 023
011 068
036 034 037
062
051 015 049 050 086
040
TV 051&VCR 038
096 079 080 112 113
028 031
086 087 088 089 011 015 095 098
101 102 013 014 015 019
018 012 017 019 014 029
TV 013&VCR 018, TV 013&VCR 012
011
013 015
014 012 013
059
013
013
013
015
068 108 118
045
100 032 037 023 039 040 044 042
041
023 024 060 025
020
032
089 097 084 085 018 016 017 011
012 109 122
053 055 056 061 022
TV 060&VCR 022, TV 014&VCR 022,
TV 060&VCR 055, TV 060&VCR 053
056 110
050 049
095 011 047 013 062 106 115
018 012 020
TV 013&VCR 012
086 106
039
031 045
045 041
082 111
032
026 027
020 049
045 011
068 013
TV 068&VCR 057
TV
VCR
TV
TV
VCR
COMBO
Medion
TV
Mitsubishi
TV
VCR
Miver
TV
NEC
TV
NEI
TV
Nokia
TV
VCR
Nokia/ITT
TV
VCR
Nokia Oceanic TV
VCR
Nordmende TV
VCR
Okano
TV
VCR
Onwa
TV
Orion
TV
VCR
COMBO
Panasonic
TV
VCR
Philips
TV
Phoenix
Phonola
Pioneer
Provision
PYE
Radio
Radiola
Roadstar
SABA
Salora
Samsung
VCR
COMBO
TV
TV
VCR
TV
TV
TV
TV
TV
TV
VCR
TV
VCR
TV
VCR
TV
VCR
COMBO
Sanyo
Schneider
SEG
Seleco
Sharp
Siemens
Sinudyne
Supertech
TV
VCR
TV
VCR
COMBO
TV
VCR
TV
VCR
TV
VCR
TV
VCR
TV
TV
COMBO
L106.p65
RM-V202T.3-264-085-11 (1) CE7
RM-V202T.3-264-085-11 (1) CE7
Brand
Supervision
Tandberg
Tatung
Teac
Techimagen
Telefunken
Thomson
Thorn
Toshiba
United
Universum
Vestel
Vieta
W.W.House
Watson
Component
TV
TV
VCR
TV
TV
TV
TV
VCR
TV
VCR
COMBO
TV
VCR
TV
VCR
TV
TV
VCR
TV
TV
TV
VCR
TV
VCR
COMBO
Code No.
013
031
058
013
010
013
100 032 037 040 039 043 023
025 026
100 037 032 042 044
066 023 068 054
TV 074&VCR 057
011
049 052
058 057 103
051 022
090 125
013 020
026 040 052 012
013
126
013
052
013 068 047 014
014 038
TV 051&VCR 038
SAT (analog)
DVD
Brand
Sony
ADB
Amstrad
Galaxis
Grundig
Hyundai
Jerrold
Kathrein
Matsui
Nikko
Nokia
NTV plus
Pace
Radix
SABA
Brand
Sony
Sky Master
Technisat
Thomson
Watson
Zehnder
Code No.
001
062
024 002 023
026 031 010
026 027 035
044
038
022
025
021
037
040
016 020 060
024 011
028 032 033
047 070
003 006 005
034 018 019
068
032 084
004
007 013 050
059
012 014
065
061
008 009
045 066
068 069
SAT (digital)
Brand
Sony
Amstrad
CANAL+
Ferguson
Galaxis
Gold box
Grundig
HIRSCHMANN
Kathrein
Nokia
Pace
Panasonic
Philips
Radix
SABA
Samsung
Sky Master
Strong
Technisat
Thomson
TPS
Zehnder
Code No.
042 057 (terrestrial)
046
006 042
074
030 053 072
036
074
063
043 049 022
017 056 076 077
015 041
067
054 078
029 052
086
087 088
085
089 090 091
039 051 079 080
071 074 075 083
055
048 064 081 082
Aiwa
Bose
Bush
Cyberhome
Daewoo
Denon
Funai
Grundig
Harman/
Kardon
Hitachi
Jamo
JVC
Kenwood
KLH
LG
Marantz
Matsui
Mitsubishi
Mustek
Nakamichi
Onkyo
Panasonic
Philips
Pioneer
RCA
Sharp
Shinco
Samsung
Sylvania
Teac
Thomson
Toshiba
Yamaha
Zenith
Code No.
001 024 023 025
039 040 041 049
015
037
031
035
029
006 017 002
020 058
031
018
008
038
007
034
010
009
012
030
026
036
032
016
002
043
054
012
021
005
011
022
014
020
022
013
003
006
009
Paristoja koskevia huomautuksia
Suomi
Kauko-ohjaimen käyttöönotto
Kauko-ohjaimen esiasetuksista
Kauko-ohjain on esiasetettu tehtaalla ohjaamaan Sony-merkkisiä
laitteita.
Jos käytät kauko-ohjainta Sony-laitteen kanssa, kauko-ohjainta ei
ole tarpeen esiasettaa ennen sen käytön aloittamista.
Jos haluat käyttää kauko-ohjainta muun valmistajan (ei Sonyn)
laitteiden kanssa tai sellaisen laitteen, jota ei ole esiasetettu
tehtaalla, esiaseta kauko-ohjaimeen laitteen oikea koodinumero
tämän käsikirjan ohjeiden mukaan. (Katso myös toimitettu
"Laitteiden koodinumerot" -taulukko.)
Esiasetettava laite
Painike Tehdasasetus
TV
Videonauhuri/
Satelliittiviritin
/DVD/TV
TV
VCR
SAT
DVD
Sony-TV
SONY VHS -videonauhuri
(VTR3)
Sony-satelliittiviritin
Sony-DVD-soitin
Huomautuksia
• Kauko-ohjaimen voi asettaa ohjaamaan vain yhtä laitetta
painiketta kohti, elleivät niiden koodinumerot satu olemaan
samat. Et voi asettaa kauko-ohjainta esimerkiksi ohjaamaan
Sony-televisiota ja Panasonic-televisiota samaan aikaan (koska
niissä on eri koodinumerot).
• Et välttämättä pysty ohjaamaan edes Sony-merkkisiä laitteita
tehtaan esiasetuksilla. Jos näin käy, toimi kohdan "Koodin asetus"
ohjeiden mukaan.
Paristojen asentaminen
Ota uudet paristot valmiiksi ulottuville ennen paristojen
vaihtamista.
Työnnä paristotila auki ja aseta paikalleen kaksi AA-koon (R6)
paristoa (eivät sisälly toimitukseen).
Laita paristojen + ja – -navat paristotilan + ja – -merkintöjen
mukaan.
046
056
1
2
061
• Älä käytä vanhoja paristoja sekaisin uusien kanssa tai erilaisia
paristoja sekaisin.
• Jos pariston sisällä oleva elektrolyytti vuotaa, pyyhi
paristotilan likaantunut alue liinalla ja vaihda vanhat paristot
uusiin. Elektrolyytin vuotamisen estämiseksi ota paristot pois,
kun et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan.
Toimi alla olevien vaiheiden 1 ja 2 mukaan jokaisen laitteen
kohdalla, jota aiot käyttää kauko-ohjaimen kanssa.
Voit kirjoittaa koodinumeron muistiin paristotilan kannen
tarraan.
Vaihe 1: Koodinumeron syöttäminen
1 Katso toimitettu "Laitteiden koodinumerot" -taulukko ja etsi
siitä haluamasi laitteen kolminumeroinen koodi.
Jos luettelossa on useampi kuin yksi koodi, käytä
ensimmäisenä olevaa numeroa seuraavien vaiheiden
tekemiseen.
Jos olet esimerkiksi asettamassa Philips-televisiota, käytä
koodinumeroa 086.
Jos laitteesi ei ole luettelossa, katso "Oikean koodin
etsiminen".
2 Samalla kun painat S (SET)
050
053 058
033
060
047 048 055
• Yritä ensin tehdä nämä asetustoimet uudelleen toisilla laitteelle
mainituilla koodeilla (katso toimitettu "Laitteiden
koodinumerot" -taulukko)
• Jos kaikkien laitteen kohdalla mainittujen koodien
kokeilemisen jälkeenkään et saa kauko-ohjainta toimimaan
oikein, kokeile kohdassa "Oikean koodin hakeminen" kuvattua
hakumenetelmää.
Oikean koodin hakeminen
TV
VCR
SAT
DVD
jonka haluat asettaa.
Huomautus
Painikkeisiin VCR, SAT ca DVD on liitetty tehtaalla "VCR"
(videonauhuri), "satelliittiviritin" ja "DVD-soitin". Voit
kuitenkin valita näille painikkeille myös muita laitteita. Katso
lisätietoja kohdasta "VCR, SAT ja DVD -painikkeiden
laitetyypin vaihtaminen".
4 Syötä laitteen koodinumero. Jos olet
esimerkiksi syöttämässä Philips-television
koodia, paina -86.
0
Laitetyypin vaihtaminen VCR-, SAT- ja
DVD-painikkeista
Tehtaalla "VCR" (videonauhuri) on liitetty VCR -painikkeeseen,
"satelliittiviritin" SAT -painikkeeseen ja "DVD-soitin" DVDpainikkeeseen. Seuraavan menettelyn avulla voit vaihtaa tämän
asetuksen niin, että voit liittää minkä tahansa laitteen näihin
painikkeisiin.
1
2
3
4
Samalla kun painat S (SET) -painiketta, paina 1 -painiketta.
Paina VCR, SAT -tai DVD -painiketta.
Paina x (pysäytys) -painiketta ja vapauta se.
Huomautuksia
• Vaikka yrittäisit ohjelmoida enemmän kuin neljä toimintoa ja
painaisit vastaavia painikkeita yllä kohdassa 2, vain
ensimmäiset neljä painettua painiketta ohjelmoidaan.
• Jos yrität ohjelmoida vain yhden toiminnon
makropainikkeelle, asetus epäonnistuu.
• Voit ohjelmoida "kanavamakrotoiminnon" korkeintaan
kolmelle laitteelle. Jos haluat ohjelmoida neljännen laitteen,
tyhjennä ensin kaikki laitteen makropainikkeet
• Jos olet ohjelmoinut "kanavamakrotoiminnon" TV:n tai
satelliittivirittimen käyttöön, makropainikkeena käytettyä
painiketta ei voi käyttää Fastext-painikkeena.
Kauko-ohjaimen painikkeet
Yleistä
VCR
SAT
DVD
1
2
3
4
5
6
7
1-
8
0
Ohjelman muuttaminen tai tyhjentäminen
Paina ja vapauta jokin seuraavista painikkeista:
1 Videonauhurin liittäminen
3 satelliittivirittimen liittäminen
8 TV:n liittäminen
- DVD:n liittäminen
1 Tee kauko-ohjaimen
käyttöönottoasetukset
painamalla S (SET)
-painiketta samalla, kun
painat 1.
5 2+ : Äänenvoimakkuus
suuremmaksi.
2– : Äänenvoimakkuus
pienemmäksi.
7 TV:n äänen mykistäminen.
qa Valitun laitteen
sammuttaminen ja virran
kytkeminen.
qs Laitteenvalintapainikkeet.
Kun haluat vaihtaa eri
laitteen ohjaukseen, paina
kyseiseen laitteeseen
liitettyä painiketta.
S
TV
9
2ENT
PROGR
Kun haluat muuttaa asetusta tai et enää käytä ohjelmoitua
toimintoa, kirjoita ohjelman päälle tai poista se toimimalla
seuraavien ohjeiden mukaan.
1 Pidä painettuna makropainike, jonka haluat muuttaa tai
tyhjentää.
5 Paina t -painiketta ja vapauta se.
6 Syötä laitteen koodinumero kohdan "Koodinumeron
2 Kun olet odottanut noin kolme sekuntia, paina uutta
näppäilysarjaa tai tyhjentääksesi ohjelman paina ja vapauta ja paina ja vapauta sitten ENT.
syöttäminen" vaiheiden 2 - 6 tai kohdan "Oikean koodin
hakeminen" vaiheiden 1 - 6 mukaan.
MENU
GUIDE
OK
REC
3 Vapauta makropainike.
-painiketta, paina 1 painiketta.
3 Paina sen laitteen painiketta,
Jos kauko-ohjain ei näytä toimivan...
S
8
6
Koodinumero
5 Paina ja vapauta t -painiketa
koodinumeron tallentamiseksi
kauko-ohjaimen muistiin.
6 Tee asetus loppuun siirtymällä kohtaan "Vaihe 2:
Koodinumeron toimimisen tarkistaminen".
027 028
045 051
057
tarkistaaksesi, että se toimii.
Paina esimerkiksi 1 -painiketta nähdäksesi, toimiiko se
laitteella.
laitteen vastaavia toimintoja.
Jos painat väärää painiketta vaiheessa 4
063
004 042
1 Kytke virta laitteeseen, jonka haluat asettaa.
2 Osoita kauko-ohjain kohti laitetta ja paina jotakin painiketta
3 Tarkista, että kauko-ohjaimen muut painikkeet ohjaavat
Koodin asetus
Paina 1 -painiketta samaan aikaan, kun pidät S (SET)
-painikkeen painettuna, ja palaa sitten vaiheeseen 2.
006
044
062
059
019
Vaihe 2: Koodinumeron toimimisen
tarkistaminen
Jos olet kokeillut kaikkia laitteesi kohdalla mainittuja koodeja
etkä saa vieläkään kauko-ohjainta toimimaan (tai jos laite ei ole
"Laitteen koodinumerot" -taulukossa), kokeile näitä ohjeita.
Ennen hakutoiminnon aloittamista
Aseta kukin laite seuraavaan tilaan hakutoiminnon
mahdollistamiseksi.
TV: virta kytketty
Muut laitteet: virta sammutettu
1 Samalla kun painat S (SET) -painiketta, paina 1 -painiketta.
2 Paina kauko-ohjaimesta asetettavan laitteen painiketta.
3 Paina PROGR+ -painiketta ja vapauta se. Paina sitten 1 painiketta ja vapauta se.
4 Joka kerta kun painat PROGR+ -painiketta ja sitten 1
-painiketta, uusi koodinumero lähetetään.
Jatka kokeilemista, kunnes laite toimii seuraavasti:
• TV: virta sammuu
• Muut laitteet: virta syttyy
• TV, jossa ei ole virtakytkintä: Kanava + -toiminto toimii.
Ole kärsivällinen tätä tehdessäsi, voi vaatia jopa 120 yritystä,
ennen kuin oikea koodinumero löytyy.
5 Kun oikea koodi on löytynyt, tallenna koodinumero kauko-
Milloin paristot tulee vaihtaa?
ohjaimen muistiin painamalla t -painiketta.
Tavallisessa käytössä paristot kestävät jopa 6 kuukautta. Jos
kauko-ohjain ei toimi oikein, paristot saattavat olla lopussa.
Vaihda paristot uusiin.
6 Tarkista, että kauko-ohjain ohjaa laitteen muita toimintoja
painamalla kauko-ohjaimen vastaavia painikkeita. Jos ne
näyttävät toimivan oikein, kauko-ohjaimen
käyttöönottoasetus on valmis.
Huomautuksia
• Vaihda molemmat paristot uusiin.
• Älä käytä paristojen vaihtamiseen yli 3 minuuttia, tai
koodinumeroasetukset saattavat pyyhkiytyä muistista.
Jos laite ei toimi oikein, toista vaiheet 1 - 5 ja etsi toinen koodi.
Jos et vieläkään saa kauko-ohjainta toimimaan oikein, katso
"Vianmääritys".
056
Huomautus
Siirry aina seuraavaan vaiheeseen edellä kuvatussa menettelyssä
10 sekunnin kuluessa, sillä muuten asetustila peruuntuu.
Laitteen ohjaaminen
1 Paina halutun
Huomautus
TV
VCR
SAT
DVD
laitteen painiketta
kauko-ohjaimesta.
2 Osoita kauko-ohjaimella suoraan kohti laitetta.
3 Paina käytettävän toiminnon painiketta.
Kauko-ohjaimen painikkeista on kattava kuvaus kohdassa
"Kauko-ohjaimen painikkeet".
Kauko-ohjaimen käyttöä koskevia
huomautuksia
Periaatteessa tätä kauko-ohjainta käytetään samalla tavalla kuin
laitteidne mukana toimitettuja kauko-ohjaimia.
• Tämän kauko-ohjaimen käyttö ei lisää laitteiden toimintoja.
Kauko-ohjaimen toiminnot rajoittuvat itse laitteiden
toimintoihin. Jos TV:ssäsi ei esimerkiksi ole MUTING -toimintoa
(mykistys), kauko-ohjaimen % -painike ei toimi TV:n kanssa.
• Kaikki laitteen toiminnot eivät välttämättä toimi tämän kaukoohjaimen kanssa.
Kanavan asetus yhdellä painikkeella
(kanavamakrotoiminto)
Voit ohjelmoida "kanavamakrotoiminnon" mille tahansa
seuraavassa kuvatuista painikkeista (makropainikkeet).
Esimerkiksi sen sijaan, että vaihtaisit TV-kanavaa painamalla
1, 2, ja ENT -painiketta, voit tehdä nämä toimenpiteet
painamalla vain N -painiketta.
Vianetsintä
Jos kauko-ohjaimen käytössä tai käyttöönotossa on ongelmia:
• Kun olet ottamassa kauko-ohjainta käyttöön, tee huolellisesti
kohdassa "Koodin asettaminen" kuvattu menettely. Jos laitteen
kohdalla mainittu koodi ei toimi, kokeile muita kyseisen
laitteen koodeja niiden esiintymisjärjestyksessä. Jos mikään
koodeista ei toimi (tai jos laitetta ei ole lueteltu tässä
käsikirjassa), kokeile kohdassa "Oikean koodin hakeminen"
kuvattua menettelyä.
• Tarkista, että osoitat kauko-ohjaimella suoraan kohti ohjattavaa
laitetta, ja ettei kauko-ohjaimen ja laitteen välissä ole esteitä.
• Varmista, etteivät käyttämäsi paristot ole kuluneet ja että ne on
asetettu paikalleen oikein.
• Tarkista, että TV- VCR- SAT- ja DVD -painiketta painamalla on
valittu haluamasi laite.
• Tarkista, että laitteessasi on infrapunaominaisuus. Jos laitteen
mukana ei esimerkiksi toimitettu kauko-ohjainta, sitä ei
luultavasti pysty ohjaamaan kauko-ohjaimella.
• Jos jokin ongelma ei ratkea, palauta kauko-ohjain takaisin
tehdasasetuksiin painamalla 1, t ja 2– -painikkeita yhtä
aikaa.
Makropainikkeet ovat:
N, m, M, x, X ja zREC.
(Vain “TV“- tai “satelliittiviritin"-käytössä.)
Asiakaspalvelu
Jos sinulla on kauko-ohjaimeen liittyviä
kysymyksiä tai ongelmia, joita tämä
käsikirja ei käsittele, soita
asiakastukipuhelimeen. Numero löytyy
takuukortista.
Ohjelmoitavien toimintojen sarjan on sisällettävä kahdesta neljään
peräkkäistä - - 9 -painikkeiden tai ENT -painikkeen painallusta.
Huomautus
"Kanavamakrotoiminto" ei välttämättä toimi oikein kaikissa laitteissa.
Toimintosarjan ohjelmointi
1 Paina halutun laitteen valintapainiketta.
(Voit valita vain "TV":n tai "satelliittivirittimen".)
2 Samalla kun painat haluttua makropainiketta, paina
toimintoihin tarvittavia painikkeita järjestyksessä.
Jos esimerkiksi haluat ohjelmoida näppäilysarjan 1 t 2 t
ENT painikkeelle N, pidä N painettuna ja paina 1, 2 ja
ENT järjestyksessä ja vapauta sitten N.
2
Odota edellä vaiheessa 2 vähintään noin kolme sekuntia. Kun
pidät makropainiketta painettuna ja odotat, ohjelmoituja
signaaleja siirretään; jos siis osoitat kauko-ohjaimella laitteeseen,
ohjelmoidut toiminnot saattavat toteutua, ennen kuin voit jatkaa
menettelyä.
Helpline available
z Numeropainikkeessa 5 ja
PROGR+ -painikkeessa on
sormin tuntuva nysty
käytön helpottamiseksi.
TV:n ohjaaminen
2 Ohjelman vaihtaminen.
Myös virran kytkeminen.
3 Kaksinumeroisten lukujen
valitseminen.
Toimii samaan tapaan kuin
television kauko-ohjain.
4 Tuloliitännän valinta.
6 Vaihtaminen Teletextiin.
8 Kohdistimen siirtäminen
ylös, alas, oikealle tai
vasemmalle.
9 MENU-valikon tuominen
esiin.
qd Numeron valinta
väliltä 20 - 29.
qf PROGR+:
Ohjelmanumero
suuremmaksi.
PROGR–:
Ohjelmanumero
pienemmäksi.
qg Virran kytkeminen.
Paluu Teletextistä
televisioon.
qh Television JUMP-,
FLASHBACK- tai
CHANNEL-toiminnon
ohjaaminen valmistajan
asetusten mukaan
qk Valinnan hyväksyminen.
ql Fastext-painikkeet.
Videonauhurin ohjaaminen
2 Ohjelman vaihtaminen.
3 Kaksinumeroisten lukujen
valitseminen.
Toimii samaan tapaan kuin
videonauhurin kaukoohjain.
4 Televisioon syötettävien
signaalien vaihtaminen.
6 Kuvaruutunäytön
tuominen esiin.
8 Kohdistimen siirtäminen
ylös, alas, vasemmalle tai
oikealle.
9 MENU-valikon tuominen
esiin
0, ql ja w;
N:
Toisto.
x:
Pysäytys.
m: Kelaus taaksepäin.
M: Kelaus eteenpäin.
zREC: Nauhoitus: paina
N samalla kun
painat zREC.
X:
Tauko.
qd Numeron valinta
väliltä 20 - 29.
qf PROGR+:
Ohjelmanumero
suuremmaksi.
PROGR–:
Ohjelmanumero
pienemmäksi.
qg Tuloliitännän valinta.
qk Valinnan hyväksyminen.
06-11-16, 12.22
Black
RM-V202T.3-264-085-11 (1) CE7
RM-V202T.3-264-085-11 (1) CE7
Satelliittivirittimen ohjaaminen
2 Ohjelman vaihtaminen.
3 Kaksinumeroisten lukujen
valitseminen.
Toimii samaan tapaan kuin
satelliittivirittimen kaukoohjain.
4 Tulotilan muuttaminen (H/
V).
8 Kohdistimen siirtäminen
ylös, alas, oikealle tai
vasemmalle.
9 MENU-valikon tuominen
esiin.
qd Numeron valinta
väliltä 20 - 29.
qf PROGR+:
Ohjelmanumero
suuremmaksi.
PROGR–:
Ohjelmanumero
pienemmäksi.
qh Satelliittivirittimen JUMP-,
FLASHBACK- tai
CHANNEL RETURN toiminnon ohjaaminen
valmistajan asetusten
mukaan.
qj Master Guide -toiminnon
tuominen esiin.
qk Valinnan hyväksyminen.
ql Fastext-painikkeet.
DVD-soittimen ohjaaminen
2 Numeropainikkeet:
Näytöltä valittujen
kohteiden asetus.
3 Numeron 10 ja siitä
suurempien lukujen
valitseminen.
4 Ääniasetusten
muuttaminen.
6 Nykyisen toistotilan
näyttäminen näytöllä.
8 Kohdistimen siirtäminen
ylös, alas, vasemmalle tai
oikealle.
9 DVD-valikon näyttäminen.
q; Tallennusta varten paina
N samalla kun painat
zREC.
Vapauta ensin N ja sitten
zREC.
qd Asetuksen hyväksyminen.
Näytöltä valittujen
kohteiden asettaminen.
qf PROGR+:
Siirtyminen
seuraavaan
kohtaan tai
kappaleeseen.
Kanavanumero
suuremmaksi.
PROGR–:
Siirtyminen
edelliseen
kohtaan tai
kappaleeseen.
Kanavanumero
pienemmäksi.
qg Tekstityksen vaihtaminen.
qh Otsikkovalikon
näyttäminen.
qj Valittujen merkkien
pyyhkiminen ruudulta.
Dekin valinta.
qk Ruudulta valittujen
kohteiden hyväksyminen.
ql N : Toisto.
m : Kelaus taaksepäin.
M : Kelaus eteenpäin.
x:
Pysäytys.
w; X :
Tauko.
Tekniset tiedot
Käyttöetäisyys
Käyttöjännite
Pariston kesto
Mitat
Paino
N. 7 m (vaihtelee eri valmistajien eri
laitteiden mukaan)
Kaksi AA-koon (R6) paristoa (eivät sisälly
toimitukseen)
N. 6 kuukautta (vaihtelee käyttötiheyden
mukaan)
N. 55 x 200 x 32 mm (l/k/s)
N. 95 g (ilman paristoja)
Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
CE-merkintä on rajoitettu käytettäväksi ja se on voimassa ainoastaan
niissä maissa, joissa sillä on lainvoima, etupäässä ETA-maissa
(Euroopan talousalue).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement