Sony | VPCF24C5E | Sony VPCF24C5E VAIO F -sarja Käyttöohjeet

N
Käyttöopas
Henkilökohtainen tietokone
VPCF2-sarja
n 2 N
Sisällys
Ennen käyttöä..................................................................... 4
Lisätietoja VAIO-tietokoneesta...................................... 5
Ergonomiaa koskevia ohjeita ........................................ 8
Lähiverkon (LAN) käyttäminen ....................................64
Langattoman lähiverkon käyttäminen ..........................65
BLUETOOTH-toiminnon käyttäminen..........................70
Aloittaminen ...................................................................... 10
Hallintapainikkeiden ja porttien sijainti ........................ 11
Tietoja merkkivaloista.................................................. 17
Liittäminen virtalähteeseen ......................................... 18
Akun käyttäminen........................................................ 19
Tietokoneen sammuttaminen turvallisesti ................... 26
Virransäästötilojen käyttäminen .................................. 27
Tietokoneen pitäminen optimaalisessa
toimintakunnossa ........................................................ 30
Oheislaitteiden käyttäminen ..............................................76
Ulkoisten kaiuttimien tai kuulokkeiden kytkeminen......77
Ulkoisen näytön kytkeminen ........................................78
Näyttötilojen valitseminen ............................................83
Usean näytön käyttäminen ..........................................84
Ulkoisen mikrofonin kytkeminen ..................................86
USB-laitteen kytkeminen .............................................87
i.LINK-laitteen kytkeminen ...........................................89
VAIO-tietokoneen käyttäminen ......................................... 33
Näppäimistön käyttäminen.......................................... 34
Kosketuslevyn käyttäminen......................................... 37
Erikoistoimintopainikkeiden käyttäminen .................... 38
Quick Web Access -toiminnon käyttäminen................ 40
Sisäisen kameran käyttäminen ................................... 42
Optisen levyaseman käyttäminen ............................... 43
"Memory Stick" -muistikorttien käyttäminen ................ 52
Muiden moduulien / muistikorttien käyttäminen .......... 59
Internetin käyttäminen................................................. 63
VAIO-tietokoneen mukauttaminen ....................................91
Salasanan asettaminen ...............................................92
VAIO Control Center -ohjelmiston käyttäminen ...........98
VAIO Power Management -ohjelman käyttäminen....100
VAIO-tietokoneen päivittäminen......................................101
Muistin lisääminen ja poistaminen .............................102
n 3 N
Varotoimia....................................................................... 108
Turvallisuustietoja ..................................................... 109
Huolto- ja ylläpitotiedot.............................................. 111
Tietokoneen käsitteleminen ...................................... 112
Nestekidenäytön käsitteleminen ............................... 114
Virtalähteen käyttäminen........................................... 115
Sisäisen kameran käsitteleminen.............................. 116
Levyjen käsitteleminen.............................................. 117
Akun käyttäminen...................................................... 118
"Memory Stick" -muistikorttien käsitteleminen .......... 119
Sisäisen tallennusvälineen käsitteleminen................ 120
Vianmääritys ................................................................... 121
Tietokoneen toiminta................................................. 123
Järjestelmän päivittäminen/turvallisuus..................... 129
Palauttaminen/palautusväline ................................... 130
Osiointi ...................................................................... 131
Akku .......................................................................... 132
Sisäinen kamera ....................................................... 134
Verkkokäyttö (lähiverkko / langaton lähiverkko)........ 136
BLUETOOTH-tekniikka ............................................. 140
Optiset levyt .............................................................. 143
Näyttö........................................................................ 148
Tulostaminen............................................................. 153
Mikrofoni.................................................................... 154
Kaiuttimet...................................................................155
Kosketuslevy .............................................................157
Näppäimistö...............................................................158
Levykkeet ..................................................................159
Audio/Video ...............................................................160
"Memory Stick" ..........................................................163
Oheislaitteet...............................................................164
Tavaramerkit ...................................................................165
Tiedoksi ...........................................................................167
Ennen käyttöä >
n 4 N
Ennen käyttöä
Onnittelut VAIO®-tietokoneen ostamisesta ja tervetuloa käytönaikaiseen Käyttöoppaaseen. Sony on yhdistänyt johtavan
audio-, video-, tietojenkäsittely- ja viestintäteknologian tuotteeseen, joka antaa käyttöösi alan viimeisimmän tekniikan.
!
Tämän oppaan kuvien tietokone saattaa olla hieman erinäköinen kuin ostamasi tietokone.
Teknisten tietojen etsiminen
Tietokoneessasi ei ehkä ole käytettävissä kaikkia ominaisuuksia, toimintoja ja vakiovarusteita.
Lisätietoja tietokoneen kokoonpanosta on VAIO-tukisivustossa osoitteessa http://support.vaio.sony.eu/.
Ennen käyttöä >
Lisätietoja VAIO-tietokoneesta
n 5 N
Lisätietoja VAIO-tietokoneesta
Tässä osassa on tietoja VAIO-tietokoneen käyttäjätuesta.
1. Painetut asiakirjat
❑ Pikaopas: Yleiskatsaus kytkennöistä, asennustiedoista yms.
❑ Palautus-, varmuuskopiointi- ja vianmääritysopas
❑ Turvallisuussäännöt ja tukitiedot
Lue Turvallisuussäännöt ja tukitiedot huolellisesti, ennen kuin aktivoit langattomia toimintoja, kuten langattoman lähiverkon tai BLUETOOTH-toimintoja.
Ennen käyttöä >
Lisätietoja VAIO-tietokoneesta
n 6 N
2. Käytönaikainen ohje
❑ VAIO-käyttöopas: Yleistietoja VAIO-tietokoneesta sekä tuki- ja vianmääritystietoja.
Voit avata VAIO-käyttöoppaan valitsemalla Käynnistä
, Kaikki ohjelmat ja VAIO Manual.
❑ Windowsin Ohje ja tuki sisältää runsaasti käytännön neuvoja, opetusohjelmia ja esittelyjä, jotka opastavat tietokoneen
käyttämisessä.
Saat Windowsin Ohjeen ja tuen käyttöösi valitsemalla Käynnistä ja Ohje ja tuki tai pitämällä Microsoft Windows -näppäintä
painettuna ja painamalla F1-näppäintä.
Ennen käyttöä >
Lisätietoja VAIO-tietokoneesta
n 7 N
3. WWW-tukisivut
Jos VAIO-tietokoneessa ilmenee ongelmia, käynnistä VAIO Care -ohjelma, jonka toimintavaihtoehdot auttavat useimpien
ongelmien ratkaisemisessa. Lisätietoja on kohdassa VAIO Care -ohjelman käyttäminen (sivu 32).
Jos tarvitset lisätukea, tutustu VAIO-tukisivustoon osoitteessa http://support.vaio.sony.eu/.
Kun otat yhteyden VAIO-tukeen, sinulta kysytään tietokoneen sarjanumero.
Sarjanumero 15 merkin pituinen numerosarja. Sen voi tarkastaa VAIO Care -ikkunan alaosasta, tietokoneen takapaneelista
tai akkulokeron sisäpuolelta.
Muita VAIO-tietokoneeseen liittyviä tietolähteitä ovat
❑ VAIO-keskusteluryhmä osoitteessa http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/,
jossa voit keskustella muiden VAIO-käyttäjien kanssa VAIO-yhteisön jäsenenä.
❑ tukitietoja sisältävä VAIO-sivusto osoitteessa http://www.vaio.eu/
❑ Sonyn online-kauppa osoitteessa http://www.sony.eu/store
Ennen käyttöä >
Ergonomiaa koskevia ohjeita
n 8 N
Ergonomiaa koskevia ohjeita
Voit käyttää tietokonettasi kannettavana laitteena useissa eri ympäristöissä. Ota mahdollisuuksien mukaan huomioon
seuraavat ergonomiaa koskevat ohjeet sekä kiinteissä että muuttuvissa työskentely-ympäristöissä:
❑ Tietokoneen sijoittaminen – Aseta tietokone suoraan eteesi. Pidä käsivartesi vaakatasossa ja ranteet vapaassa,
mukavassa asennossa kun käytät näppäimistöä tai osoitinlaitetta. Anna olkavarsiesi riippua luonnollisesti. Muista pitää
taukoja säännöllisin väliajoin käyttäessäsi tietokonetta. Liiallinen tietokoneen käyttö saattaa rasittaa silmiä, lihaksia ja
jänteitä.
❑ Huonekalut ja asento – Istu tuolissa, jossa on hyvä selkänoja. Säädä tuolin korkeus siten, että jalkasi ovat tasaisesti
lattiassa. Jalkatuki saattaa tehdä asennostasi mukavamman. Istu rennosti, suorassa asennossa ja vältä kumartumasta
eteenpäin tai nojaamasta liikaa taaksepäin.
Ennen käyttöä >
Ergonomiaa koskevia ohjeita
n 9 N
❑ Tietokoneen näytön katselukulma – Kallista näyttö sopivaan katseluasentoon. Voit vähentää silmiesi jännittymistä ja
lihasten väsymistä kallistamalla näytön oikeaan asentoon. Säädä myös näytön kirkkaus sopivaksi.
❑ Valaistus – Valitse tila, jossa ikkunat ja valot eivät häikäise tai aiheuta heijastumia. Epäsuoran valaistuksen käyttö estää
näytössä näkyvät kirkkaat pisteet. Sopiva valaistus lisää käyttömukavuutta ja tehostaa työskentelyä.
❑ Ulkoisen näytön sijoittaminen – Jos käytät ulkoista näyttöä, aseta näyttö mukavalle katseluetäisyydelle. Varmista,
että näyttöruutu on silmien tasolla tai hieman sitä alempana.
Aloittaminen >
n 10 N
Aloittaminen
Tässä osassa on tietoja VAIO-tietokoneen käytön aloittamisesta.
!
Älä kytke tietokoneeseen mitään laitteita, joita ei ole toimitettu sen mukana, ennen kuin olet käynnistänyt tietokoneen ensimmäisen kerran. Kun tietokone
on käynnistetty ensimmäisen kerran, kytke siihen yksi laite (kuten tulostin, ulkoinen kiintolevy tai skanneri) kerrallaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.
❑ Hallintapainikkeiden ja porttien sijainti (sivu 11)
❑ Tietoja merkkivaloista (sivu 17)
❑ Liittäminen virtalähteeseen (sivu 18)
❑ Akun käyttäminen (sivu 19)
❑ Tietokoneen sammuttaminen turvallisesti (sivu 26)
❑ Virransäästötilojen käyttäminen (sivu 27)
❑ Tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (sivu 30)
Aloittaminen >
Hallintapainikkeiden ja porttien sijainti
Hallintapainikkeiden ja porttien sijainti
Tutustu hetken aikaa seuraavilla sivuilla esitettyihin hallintapainikkeisiin ja portteihin.
!
Koska tekniset tiedot saattavat vaihdella, tietokoneesi ulkoasu voi poiketa tämän oppaan kuvissa esiintyvän tietokoneen ulkoasusta.
n 11 N
Aloittaminen >
Hallintapainikkeiden ja porttien sijainti
n 12 N
Etupuoli
A
B
C
D
E
F
Sisäinen kamera (sivu 42)
G
H
I
J
K
L
M
N
Näppäimistö (sivu 34)
Sisäisen kameran merkkivalo (sivu 17)
Sisäinen mikrofoni (mono)
Nestekidenäyttö (sivu 114)
Virtapainike / virran merkkivalo (sivu 17)
Numeronäppäimistö
Numeronäppäimistön näppäimillä kirjoitetaan numeroita tai
suoritetaan peruslaskutoimituksia.
Kosketustunnistimien merkkivalot (sivu 17)
Toista/Keskeytä-painike (sivu 38)
Pysäytyspainike (sivu 38)
Edellinen raita -painike (sivu 38)
Seuraava raita -painike (sivu 38)
4-nastainen i.LINK S400 -portti (sivu 89)
WIRELESS-kytkin (sivu 65), (sivu 70)
O Yhdistetty "Memory Stick Duo"-/SD-muistikorttipaikka* (sivu 52),
(sivu 59)
*
Tukee Duo-kokoisia "Memory Stick"- ja SD-muistikortteja. Niitä ei voi käyttää
samanaikaisesti.
Aloittaminen >
Hallintapainikkeiden ja porttien sijainti
n 13 N
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Latauksen merkkivalo (sivu 17)
Levyaseman merkkivalo (sivu 17)
WIRELESS-merkkivalo (sivu 17)
"Memory Stick Duo" -merkkivalo (sivu 17)
SD-muistikorttipaikan merkkivalo (sivu 17)
Kiinteät kaiuttimet (stereo)
Num lock -merkkivalo (sivu 17)
Caps lock -merkkivalo (sivu 17)
Scroll lock -merkkivalo (sivu 17)
Kosketuslevyn painike (sivu 37)
Kosketuslevy (sivu 37)
Valaistusolotunnistin (sivu 36), (sivu 151), (sivu 152)
Mittaa ympäristön valaistusta ja säätää nestekidenäytön
kirkkauden sopivalle tasolle automaattisesti.
M ASSIST-painike (sivu 39)
N WEB-painike (sivu 39)
O VAIO-painike (sivu 39)
Aloittaminen >
Hallintapainikkeiden ja porttien sijainti
n 14 N
Oikea
A Kuuloke / OPTICAL OUT -liitäntä (sivu 77)
(Optisen lähdön näytteenottotaajuus:
44,1 KHz / 48,0 KHz / 96,0 KHz)
B Mikrofoniliitäntä (sivu 86)
C
D
E
F
USB-portti* (sivu 87)
*
USB 2.0 -yhteensopiva.
Optinen levyasema (sivu 43)
Levyaseman poistopainike (sivu 43)
Manuaalinen poistoreikä (sivu 143)
Aloittaminen >
Hallintapainikkeiden ja porttien sijainti
n 15 N
Vasen
A
B
C
D
Suojausliitäntä
Virtaliitäntä (sivu 18)
Tuuletusaukko
Näyttöliitäntä (sivu 78)
E HDMI-lähtöportti*1 (sivu 80)
F LAN-portti (sivu 64)
G USB-portit*2 (sivu 87)
*1
HDMI-lähtöporttiin liitetystä äänilaitteesta ei ehkä kuulu ääntä äänentoiston
ensimmäisten sekuntien aikana. Se ei ole merkki toimintahäiriöstä.
*2
USB 2.0/3.0 -yhteensopiva. USB 3.0 -yhteensopivat USB-portit tunnistaa
sinisestä väristä.
Aloittaminen >
Hallintapainikkeiden ja porttien sijainti
n 16 N
Takaosa/pohja
A Tuuletusaukot
B Muistimoduulin lokeron kansi (sivu 102)
C Akun liitin (sivu 19)
Aloittaminen >
Tietoja merkkivaloista
n 17 N
Tietoja merkkivaloista
VAIO-tietokoneessa on seuraavat merkkivalot:
Merkkivalo
Toiminnot
Virta 1
Palaa vihreänä, kun tietokone on normaalitilassa, vilkkuu hitaasti oranssina, kun tietokone on lepotilassa,
ja sammuu, kun tietokone asetetaan horrostilaan tai sammutetaan.
Lataus
Palaa, kun tietokoneen akku latautuu. Lisätietoja on kohdassa Akun lataaminen (sivu 22).
Sisäinen kamera
Palaa, kun sisäistä kameraa käytetään.
"Memory Stick Duo"
SD-muistikortti
Palaa, kun "Memory Stick" -muistikortin tietoja käsitellään. (Älä aseta tietokonetta lepotilaan tai katkaise
tietokoneen virtaa, kun tämä merkkivalo palaa.) Kun merkkivalo ei pala, "Memory Stick" -muistikortti ei ole
käytössä.
Palaa, kun SD-muistikortin tietoja käsitellään. (Älä aseta tietokonetta lepotilaan tai katkaise tietokoneen virtaa,
kun tämä merkkivalo palaa.) Kun merkkivalo ei pala, SD-muistikortti ei ole käytössä.
Levyasema
Palaa, kun sisäisen tallennuslaitteen tai optisen levyaseman tietoja käsitellään. Älä aseta tietokonetta lepotilaan
tai katkaise tietokoneen virtaa, kun tämä merkkivalo palaa.
Num lock
Num Lk -näppäimellä voit ottaa numeronäppäimistön käyttöön. Toisella painalluksella voit poistaa
numeronäppäimistön käytöstä. Kun merkkivalo ei pala, numeronäppäimistö ei ole käytössä.
Caps lock
Scroll lock
Caps Lock -näppäimellä voit ottaa käyttöön isot kirjaimet. Jos painat Shift-näppäintä, kun merkkivalo palaa,
näppäillyt kirjaimet ovat pieniä kirjaimia. Toisella painalluksella voit sammuttaa merkkivalon. Kirjainnäppäimet
toimivat normaalisti, kun Caps lock -merkkivalo ei pala.
Voit muuttaa näytön vieritystapaa painamalla Fn+Scr Lk -näppäimiä. Normaali vieritys on käytössä, kun Scroll
lock -merkkivalo ei pala. Scr Lk -näppäimen toiminnot ovat erilaisia käytettävän ohjelman mukaan, eikä näppäin
toimi kaikissa ohjelmissa.
WIRELESS
Palaa, kun vähintään yksi langaton toiminto on valittuna.
Kosketustunnistin
Kosketustunnistuksen merkkivalo palaa, kun kosketat vastaavaa kosketustunnistuspainiketta (sivu 38).
Aloittaminen >
Liittäminen virtalähteeseen
Liittäminen virtalähteeseen
Voit käyttää tietokoneen virtalähteenä joko verkkolaitetta tai ladattavaa akkua.
Verkkolaitteen käyttäminen
Kun tietokone on liitetty verkkovirtaan ja akku on asennettuna, kone käyttää verkkovirtaa.
Käytä vain tietokoneen mukana toimitettua verkkolaitetta.
Voit käyttää verkkolaitetta seuraavasti
1
Kytke virtajohdon (1) toinen pää verkkolaitteeseen (3).
2
Kytke virtajohdon toinen pää pistorasiaan (2).
3
Kytke kaapeli verkkolaitteesta (3) tietokoneen virtaliitäntään (4).
!
Virtaliitännän muoto vaihtelee verkkolaitteen mukaan.
Voit irrottaa tietokoneen verkkovirrasta kokonaan irrottamalla verkkolaitteen verkkopistorasiasta.
Varmista, että pistorasia on helposti käytettävässä paikassa.
Jos et aio käyttää tietokonetta pitkään aikaan, aseta se horrostilaan. Lisätietoja on kohdassa Horrostilan käyttäminen (sivu 29).
n 18 N
Aloittaminen >
Akun käyttäminen
Akun käyttäminen
Tietokoneen mukana toimitettu akku ei ole ladattu täyteen toimitushetkellä.
Akun asentaminen ja poistaminen
Voit asentaa akun seuraavasti
1
Sammuta tietokone ja sulje nestekidenäyttö.
2
Työnnä akun LOCK-lukitusvipua (1) sisäänpäin.
n 19 N
Aloittaminen >
Akun käyttäminen
n 20 N
3
Työnnä akkua vinosti akkulokeroon, kunnes akkulokeron reunojen ulokkeet (2) napsahtavat akun sivujen U:n muotoisiin
koloihin (3).
4
Työnnä akku paikalleen lokeroon, kunnes se naksahtaa.
5
Lukitse akku paikalleen työntämällä akun LOCK-lukitusvipua ulospäin.
Aloittaminen >
Akun käyttäminen
n 21 N
Voit poistaa akun seuraavasti
!
Menetät kaikki tallentamattomat tiedot, jos poistat akun, kun tietokone on päällä eikä verkkolaite ole kytkettynä.
1
Sammuta tietokone ja sulje nestekidenäyttö.
2
Työnnä akun LOCK-lukitusvipua (1) sisäänpäin.
3
Työnnä ja pidä akun RELEASE-vapautusvipua (2) sisäänpäin, työnnä sormesi akun ulokkeen (3) alle ja nosta akkua
nuolen suuntaan. Vedä sitten akku pois tietokoneesta.
!
Käytä turvallisuussyistä vain Sonyn alkuperäistä, Sonyn VAIO-tietokonetta varten suunniteltua, turvallisuusstandardien mukaista aitoa ladattavaa
Sony-akkua ja verkkolaitetta. Jotkin VAIO-tietokoneet toimivat ehkä vain aitoja Sony-akkuja käytettäessä.
Aloittaminen >
Akun käyttäminen
n 22 N
Akun lataaminen
Tietokoneen mukana toimitettu akku ei ole ladattu täyteen toimitushetkellä.
Voit ladata akun seuraavasti
1
Asenna akku.
2
Kytke tietokone virtalähteeseen verkkolaitteen avulla.
Latauksen merkkivalo palaa, kun akkua ladataan. Kun akun lataus lähestyy valitsemaasi enimmäistasoa, latauksen
merkkivalo sammuu.
Latauksen merkkivalon tila
Merkitys
Palaa oranssina
Akku latautuu.
Vilkkuu samaan tahtiin vihreän virran
merkkivalon kanssa
Akun varaus on loppumassa. (Normaalitila)
Vilkkuu samaan tahtiin oranssin virran
merkkivalon kanssa
Akun varaus on loppumassa. (Lepotila)
Vilkkuu oranssina nopeasti
Akkuvirhe. Akku on viallinen tai akun lukitus on auki.
!
Lataa akku noudattamalla tämän oppaan ohjeita ensimmäisestä varauskerrasta lähtien.
Aloittaminen >
Akun käyttäminen
n 23 N
Pidä akku asennettuna tietokoneeseen, kun kone on kytkettynä verkkovirtaan. Akun latautuminen jatkuu tietokoneen käytön aikana.
Kun akun varaus on loppumassa ja sekä latauksen että virran merkkivalot vilkkuvat, lataa akku kytkemällä verkkolaita tai sammuta tietokone ja vaihda
siihen täyteen ladattu akku.
Tietokoneen mukana tuleva akku on litiumioniakku, jonka voi ladata uudelleen milloin tahansa. Osittain purkautuneen akun lataaminen ei vaikuta akun
käyttöikään.
Jotkin sovellusohjelmat ja oheislaitteet saattavat estää tietokoneen siirtymisen horrostilaan, vaikka akun varaus olisi kulunut melkein loppuun. Jotta vältät
tietojen menettämisen akkuvirtaa käytettäessä, tallenna tiedot usein ja aseta tietokone manuaalisesti virranhallintatilaan, kuten lepotilaan tai horrostilaan.
Jos akku kuluu tyhjäksi tietokoneen siirryttyä lepotilaan, kaikki tallentamattomat tiedot menetetään. Paluu edeltävään työtilaan ei ole mahdollista.
Jotta vältyt tietojen menettämiseltä, tallenna tiedot usein.
Aloittaminen >
Akun käyttäminen
n 24 N
Akun varauskyvyn tarkistaminen
Akun varauskyky heikkenee hiljalleen ajan myötä, kun akun latausvälit tihenevät tai akun käyttöikä pitenee. Voit parantaa
akun suorituskykyä tarkistamalla akun varauskyvyn ja muuttamalla sen asetuksia.
Akun varauskyvyn tarkistaminen
1
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja VAIO Control Center.
2
Valitse Power Management ja Battery.
Voit myös pidentää akun käyttöikää ottamalla akun huoltotoiminnon käyttöön.
Aloittaminen >
Akun käyttäminen
Akun käyttöiän pidentäminen
Kun tietokone käyttää akkuvirtaa, voit pidentää akun käyttöikää seuraavilla tavoilla.
❑ Pienennä tietokoneen nestekidenäytön kirkkautta.
❑ Käytä virransäästötilaa. Lisätietoja on kohdassa Virransäästötilojen käyttäminen (sivu 27).
❑ Muuta virransäästöasetuksia Virranhallinta-asetukset-ikkunassa. Lisätietoja on kohdassa VAIO Power
Management -ohjelman käyttäminen (sivu 100).
Lisätietoja akun käyttöiän pidentämisestä on ohjetiedostossa kohdan Akun varauskyvyn tarkistaminen (sivu 24) vaiheiden jälkeen.
n 25 N
Aloittaminen >
Tietokoneen sammuttaminen turvallisesti
Tietokoneen sammuttaminen turvallisesti
Jotta vältät tallentamattomien tietojen menettämisen, sammuta tietokone asianmukaisesti seuraavalla tavalla:
Voit sammuttaa tietokoneen seuraavasti
1
Sammuta kaikki tietokoneeseen kytketyt oheislaitteet.
2
Tallenna tiedot ja sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat.
3
Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Sammuta.
Tietokone sammuu automaattisesti hetken kuluttua. Varmista, että virran merkkivalo sammuu.
n 26 N
Aloittaminen >
Virransäästötilojen käyttäminen
n 27 N
Virransäästötilojen käyttäminen
Virransäästöasetusten avulla voit pidentää tietokoneen akun käyttöikää. Normaalin käyttötilan lisäksi tietokoneessa on kaksi
erillistä virransäästötilaa, joista voit valita: lepotila ja horrostila.
!
Jos et aio käyttää tietokonetta pitkään aikaan eikä tietokone ole kytketty virtalähteeseen, siirrä tietokone horrostilaan tai kytke se pois päältä.
Jos akku kuluu tyhjäksi tietokoneen siirryttyä lepotilaan, kaikki tallentamattomat tiedot menetetään. Paluu edeltävään työtilaan ei ole mahdollista.
Jotta vältyt tietojen menettämiseltä, tallenna tiedot usein.
Tila
Kuvaus
Normaalitila
Tämä on tietokoneen normaali käyttötila. Vihreä virran merkkivalo palaa, kun tietokone on tässä tilassa.
Lepotila
Lepotila kytkee nestekidenäytön pois päältä ja siirtää sisäiset tallennusvälineet ja suorittimen virransäästötilaan.
Oranssi virran merkkivalo vilkkuu hitaasti, kun tietokone on tässä tilassa. Tietokone palautuu lepotilasta nopeammin
kuin horrostilasta. Lepotila kuitenkin käyttää enemmän virtaa kuin horrostila.
Horrostila
Kun tietokone on horrostilassa, järjestelmän tila tallentuu sisäisiin tallennuslaitteisiin ja tietokoneen virta katkeaa.
Tietoja ei menetetä silloinkaan, kun akku tyhjenee. Virran merkkivalo ei pala, kun tietokone on tässä tilassa.
Aloittaminen >
Virransäästötilojen käyttäminen
n 28 N
Lepotilan käyttäminen
Voit ottaa lepotilan käyttöön seuraavasti
Valitse Käynnistä, valitse Sammuta-painikkeen vieressä oleva nuoli
ja valitse sitten Lepotila.
Voit palata normaalitilaan seuraavasti
❑ Paina jotakin näppäintä.
❑ Paina tietokoneen virtapainiketta.
!
Jos pidät virtapainiketta painettuna yli neljän sekunnin ajan, tietokone sammuu automaattisesti. Kaikki tallentamattomat tiedot menetetään.
Aloittaminen >
Virransäästötilojen käyttäminen
Horrostilan käyttäminen
Voit ottaa horrostilan käyttöön seuraavasti
Paina Fn+F12-näppäinyhdistelmää.
Valitse Käynnistä, valitse Sammuta-painikkeen vieressä oleva nuoli ja valitse sitten Horrostila.
!
Älä liikuta tietokonetta, ennen kuin virran merkkivalo sammuu.
Voit palata normaalitilaan seuraavasti
Paina virtapainiketta.
!
Jos pidät virtapainiketta painettuna yli neljän sekunnin ajan, tietokone sammuu automaattisesti.
n 29 N
Aloittaminen >
Tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa
n 30 N
Tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa
Tietokoneen päivittäminen
Varmista VAIO-tietokoneesi tehokas ja turvallinen toiminta lataamalla viimeisimmät ohjelmistopäivitykset seuraavien
sovellusten avulla.
VAIO Update ilmoittaa automaattisesti uusista päivityksistä, jotka ovat saatavilla Internetissä, ja lataa ja asentaa ne
tietokoneeseen.
❑ Windows Update
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat, Windows Update ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
❑ VAIO Update
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat, VAIO Care, VAIO Software ja VAIO Update.
!
Päivitysten lataaminen tietokoneeseen edellyttää Internet-yhteyttä.
Aloittaminen >
Tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa
n 31 N
Virustorjuntaohjelman käyttäminen tietokoneessa
Suojaa tietokoneesi viruksilta virustorjuntaohjelmalla.
Voit pitää virustorjuntaohjelmat ajan tasalla lataamalla ja asentamalla niiden uusimmat päivitykset ohjelmien valmistajien
sivustoista. Voit päivittää virustorjuntaohjelman etsimällä jonkin seuraavista tietokoneeseen asennetuista ohjelmista ja
noudattamalla toimintaohjeita.
!
Päivitysten lataaminen tietokoneeseen edellyttää Internet-yhteyttä.
❑ Trend Micro:
1
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat, Trend Micro Titanium Maximum Security 2012 ja Trend Micro Titanium
Maximum Security 2012.
2
Noudata näytön ohjeita.
❑ McAfee:
1
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat, McAfee ja McAfee Internet Security tai McAfee Total Protection.
2
Noudata näytön ohjeita.
❑ Norton Internet Security:
1
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat, Norton Internet Security ja LiveUpdate tai Norton Internet Security.
2
Noudata näytön ohjeita.
Lisätietoja toiminnoista on käyttämäsi ohjelmiston ohjetiedostossa.
!
Varsinainen menettely saattaa poiketa edellä kuvatusta tietokoneeseen asennetun ohjelman version mukaan. Toimi tällöin näytössä näkyvien ohjeiden
mukaan.
Aloittaminen >
Tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa
n 32 N
VAIO Care -ohjelman käyttäminen
VAIO Care -ohjelman avulla voit tehdä säännöllisiä suorituskykytarkistuksia ja hienosäätää tietokonettasi niin, että se toimii
optimaalisesti. Käytä VAIO Care -ohjelmaa aina, kun tietokoneessa havaitaan ongelma. VAIO Care sisältää tarvittavat
toiminnot ongelmien ratkaisemiseen.
VAIO Care -ohjelman käynnistäminen
Paina ASSIST-painiketta tietokoneen virran ollessa kytkettynä.
!
Älä paina ASSIST-painiketta, kun tietokone on horrostilassa.
Lisätietoja on VAIO Care -ohjelman mukana toimitetussa ohjetiedostossa.
Kun tietokoneen virta on katkaistu, ASSIST-painikkeella voi käynnistää VAIO Care Rescue -toiminnon. VAIO Care Rescue -ohjelman avulla voit
palauttaa tietokoneen hätätilanteissa, kuten jos Windows ei käynnisty.
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
n 33 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Tässä osassa on tietoja siitä, miten voit käyttää VAIO-tietokonettasi mahdollisimman monipuolisesti.
❑ Näppäimistön käyttäminen (sivu 34)
❑ Kosketuslevyn käyttäminen (sivu 37)
❑ Erikoistoimintopainikkeiden käyttäminen (sivu 38)
❑ Quick Web Access -toiminnon käyttäminen (sivu 40)
❑ Sisäisen kameran käyttäminen (sivu 42)
❑ Optisen levyaseman käyttäminen (sivu 43)
❑ "Memory Stick" -muistikorttien käyttäminen (sivu 52)
❑ Muiden moduulien / muistikorttien käyttäminen (sivu 59)
❑ Internetin käyttäminen (sivu 63)
❑ Lähiverkon (LAN) käyttäminen (sivu 64)
❑ Langattoman lähiverkon käyttäminen (sivu 65)
❑ BLUETOOTH-toiminnon käyttäminen (sivu 70)
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
Näppäimistön käyttäminen
n 34 N
Näppäimistön käyttäminen
Näppäimistössä on lisänäppäimiä mallikohtaisten toimintojen suorittamista varten.
Fn-näppäinyhdistelmät ja niihin liittyvät toiminnot
Osa näppäintoiminnoista toimii vasta sen jälkeen, kun käyttöjärjestelmä on latautunut kokonaan.
Yhdistelmä/Ominaisuus
Toiminto
Ottaa kosketuslevyn käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Fn +
(F1): kosketuslevyn toiminta
Fn + % (F2): vaimennus
Kytkee tai katkaisee sisäisten kaiuttimien tai kuulokkeiden virran.
Fn + 2 (F3/F4): äänenvoimakkuuden säätö
Muuttaa äänenvoimakkuutta.
Voit lisätä äänenvoimakkuutta pitämällä näppäinyhdistelmää Fn+F4 painettuna tai painamalla
näppäinyhdistelmää Fn+F4 ja painamalla sitten M- tai ,-näppäintä.
Voit vähentää äänenvoimakkuutta pitämällä näppäinyhdistelmää Fn+F3 painettuna tai painamalla
näppäinyhdistelmää Fn+F3 ja painamalla sitten m- tai <-näppäintä.
Fn + 8 (F5/F6): kirkkauden säätö
Muuttaa tietokoneen nestekidenäytön kirkkautta.
Voit lisätä kirkkautta painamalla pitkään Fn+F6-näppäimiä tai painamalla Fn+F6-näppäimiä ja
painamalla sitten M- tai ,-näppäintä.
Voit vähentää kirkkautta painamalla pitkään Fn+F5-näppäimiä tai painamalla Fn+F5-näppäimiä ja
painamalla sitten m- tai <-näppäintä.
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
Näppäimistön käyttäminen
n 35 N
Yhdistelmä/Ominaisuus
Toiminto
Fn +
Vaihtaa näyttökohteen tietokoneen näytöstä ulkoiseen näyttöön tai päinvastoin. Valitse näyttökohde
painamalla Enter-näppäintä.
/T (F7): näyttökohde
!
Jos näyttökaapeli irrotetaan tietokoneesta, kun ulkoinen näyttö on valittuna näyttökohteeksi, tietokoneen näyttö
pimenee. Vaihda silloin näyttökohteeksi tietokoneen näyttö painamalla F7-näppäintä kahdesti pitäen Fn-näppäintä
painettuna ja painamalla sitten Enter-näppäintä.
Kaikki ulkoiset näytöt eivät välttämättä tue usean näytön käyttämistä.
Fn +
Fn +
/
(F9/F10): zoomaus
(F12): horrostila
Vaihtaa näkyvissä olevan kuvan tai asiakirjan kokoa joissakin sovelluksissa.
Jos haluat pienentää ja loitontaa näkymää (zoomata ulospäin), paina Fn+F9-näppäimiä.
Jos haluat suurentaa ja lähentää näkymää (zoomata sisäänpäin), paina Fn+F10-näppäimiä.
Lisätietoja on VAIO Control Center -ohjelmiston mukana toimitetussa ohjetiedostossa.
Siirtää tietokoneen tilaan, jossa virrankulutus on pienin. Kun käytät tätä komentoa, järjestelmän ja
oheislaitteiden tilat tallennetaan sisäiseen tallennuslaitteeseen ja järjestelmä kytkeytyy pois päältä.
Järjestelmä palautetaan alkuperäiseen tilaan kytkemällä virta päälle virtakytkimestä.
Yksityiskohtaisia tietoja virranhallinnasta on kohdassa Virransäästötilojen käyttäminen (sivu 27).
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
Näppäimistön käyttäminen
n 36 N
Taustavalaistun näppäimistön asetusten muuttaminen
Tietokoneessasi ei ehkä ole käytettävissä kaikkia ominaisuuksia ja toimintoja.
Jos tietokoneessasi on taustavalaistu näppäimistö, voit asettaa näppäimistön valot kytkeytymään automaattisesti päälle ja
pois päältä ympäristön valoisuuden mukaan.
Lisäksi voit asettaa ajan, jonka kuluttua näppäimistön taustavalot kytkeytyvät pois päältä, kun näppäimistöä ei käytetä.
Näppäimistön taustavalaistuksen asetusten muuttaminen
1
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja VAIO Control Center.
2
Valitse Keyboard and Mouse ja Backlit Keyboard.
Ympäristön valotaso mitataan valaistusolotunnistimella. Näppäimistön taustavalaistus saattaa kytkeytyä päälle, jos tunnistin peitetään.
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
Kosketuslevyn käyttäminen
n 37 N
Kosketuslevyn käyttäminen
Kosketuslevyn avulla voit osoittaa, valita, vetää ja vierittää kohteita.
Tehtävä
Kuvaus
Osoittaminen
Aseta osoitin (2) kohteen tai objektin päälle siirtämällä sormeasi kosketuslevyllä (1).
Napsauttaminen
Paina kosketuslevyn painikkeen (3) vasenta puolta kerran.
Kaksoisnapsauttaminen
Paina kosketuslevyn painikkeen vasenta puolta kahdesti.
Hiiren kakkospainikkeen
painaminen
Paina kosketuslevyn painikkeen (4) oikeaa puolta kerran. Monissa sovelluksissa tämä toiminto tuo näkyviin
tilannekohtaisen pikavalikon.
Vetäminen
Liikuta sormea kosketuslevyllä samalla, kun pidät kosketuslevyn painikkeen vasenta puolta painettuna.
Vierittäminen
Vieritä näyttöä pystysuunnassa liikuttamalla sormeasi kosketuslevyn oikeanpuoleista reunaa pitkin. Vieritä näyttöä
vaakasuunnassa liikuttamalla sormeasi alareunaa pitkin. Kun vaaka- tai pystysuuntainen vieritys on otettu käyttöön,
voit jatkaa vierittämistä pyörittämällä sormeasi kosketuslevyllä ympyränmuotoisella liikkeellä ottamatta sormea pois
kosketuslevyltä (Vieritystoimintoa voi käyttää vain sovelluksissa, jotka tukevat kosketuslevyn vieritysominaisuutta).
Selaaminen
Liikuta kahta sormea vierekkäin nopeasti kosketuslevyllä. Voit siirtyä WWW-selaimessa tai kuvankatseluohjelmassa
taaksepäin liikuttamalla sormia vasemmalle tai eteenpäin liikuttamalla sormia oikealle.
Lähentäminen ja
loitontaminen
Joissakin ohjelmissa voit lähentää tai loitontaa kuvaa tekemällä kosketuslevyllä nipistysliikkeen. Zoomaa sisään
vetämällä sormia auki ja ulos vetämällä sormia kiinni.
Voit ottaa kosketuslevyn käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla Fn+F1-näppäinyhdistelmää. Voit muuttaa kosketuslevyasetuksia myös VAIO
Control Center -ohjelmiston avulla.
!
Muista liittää hiiri tietokoneeseen ennen kuin poistat kosketuslevyn käytöstä. Jos poistat kosketuslevyn käytöstä ennen hiiren liittämistä, voit siirtää
osoitinta vain näppäimistön avulla.
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
Erikoistoimintopainikkeiden käyttäminen
n 38 N
Erikoistoimintopainikkeiden käyttäminen
Tietokoneessa on erikoistoimintopainikkeita, joiden avulla voi käyttää tietokoneen tiettyjä toimintoja.
Tietokoneessasi ei ehkä ole käytettävissä kaikkia tässä osassa mainittuja ominaisuuksia ja toimintoja.
Katso tietokoneen kokoonpanotiedot teknisistä tiedoista.
Kosketustunnistuspainikkeet
Kaikissa kosketustunnistuspainikkeissa on merkkivalo painikkeen yläpuolella. Kun kosketat painiketta, vastaava merkkivalo
syttyy.
Erikoistoimintopainike
Toiminnot
u Toista/Keskeytä-painike
Aloittaa tai keskeyttää CD-, DVD- tai Blu-ray Disc™* -levyn tai sisäänrakennettuun tallennuslaitteeseen
tallennetun musiikki- tai videotiedoston toiston.
x Pysäytä-painike
Pysäyttää CD-, DVD- tai Blu-ray Disc* -levyn tai sisäänrakennettuun tallennuslaitteeseen tallennetun
musiikki- tai videotiedoston toiston.
. Edellinen raita -painike
Toistaa edellisen kohtauksen/tiedoston videota toistettaessa tai edellisen kappaleen/tiedoston ääntä
toistettaessa.
> Seuraava raita -painike
Toistaa seuraavan kohtauksen/tiedoston videota toistettaessa tai seuraavan kappaleen/tiedoston ääntä
toistettaessa.
*
Käytä WinDVD BD -ohjelmistoa toistoon.
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
Erikoistoimintopainikkeiden käyttäminen
n 39 N
Toimintopainikkeet
Erikoistoimintopainike
Toiminnot
ASSIST-painike
Käynnistää VAIO Care -toiminnon, kun tietokoneen virta on kytketty.
Kun tietokoneen virta on katkaistu, ASSIST-painikkeella voi käynnistää VAIO Care Rescue -toiminnon. VAIO Care
Rescue -ohjelman avulla voit palauttaa tietokoneen hätätilanteissa, kuten jos Windows ei käynnisty. Lisätietoja on
kohdassa VAIO Care -ohjelman käyttäminen (sivu 32).
!
Älä paina ASSIST-painiketta, kun tietokone on horrostilassa.
WEB-painike
Kun tietokone on normaalitilassa, WEB-painike käynnistää painikkeelle oletusarvoisesti määritetyn WWW-selaimen.
Kun tietokone ei ole päällä, WEB-painike aktivoi Quick Web Access -toiminnon ja käynnistää sen kanssa käytettävän
WWW-selaimen. Lisätietoja on kohdassa Quick Web Access -toiminnon käyttäminen (sivu 40).
!
WEB-painike ei toimi, kun tietokone on lepo- tai horrostilassa.
VAIO-painike
Suorittaa painikkeelle oletusarvoisesti määritetyn tehtävän.
Voit muuttaa oletustehtävää VAIO Control Center -ohjelmiston avulla.
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
Quick Web Access -toiminnon käyttäminen
n 40 N
Quick Web Access -toiminnon käyttäminen
Quick Web Access -toiminnon avulla voit muodostaa Internet-yhteyden nopeasti käynnistämättä Windows-käyttöjärjestelmää.
Tietokoneessasi ei ehkä ole käytettävissä kaikkia tässä osassa mainittuja ominaisuuksia ja toimintoja.
Quick Web Access -toiminnon aktivoiminen
Quick Web Access -toiminnon aktivoiminen edellyttää, että tietokone on pois päältä.
Voit aktivoida Quick Web Access -toiminnon seuraavasti
1
Paina tietokoneen WEB-painiketta.
2
Toimi ohjatun aloitusasetusten määritystoiminnon ohjeiden mukaan.
Kun olet käynyt alkuasetukset läpi, voit käynnistää Quick Web Access -toimintoon liitetyn WWW-selaimen painamalla
WEB-painiketta.
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
Quick Web Access -toiminnon käyttäminen
n 41 N
Quick Web Access -toiminnon lopettaminen
!
Jotta voisit käynnistää Windows-käyttöjärjestelmän, Quick Web Access -toiminnon käyttö on lopetettava.
Voit lopettaa Quick Web Access -toiminnon käytön seuraavilla tavoilla:
❑ Napsauta näytön vasemmassa alakulmassa olevaa
-kuvaketta.
❑ Paina WEB-painiketta.
❑ Paina tietokoneen virtapainiketta.
Lisätietoja Quick Web Access -toiminnon käytöstä ja siihen liittyvistä rajoituksista saat napsauttamalla näytön oikeassa
alakulmassa olevaa
-kuvaketta.
Quick Web Access -toiminnon käyttöön liittyviä huomautuksia
Kun Quick Web Access -toiminto on aktiivinen, et voi käyttää
❑ ASSIST-painiketta
❑ Scr Lk -näppäintä yhdessä Fn-näppäimen kanssa pikavalintoihin
❑ mitään muita portteja tai liittimiä kuin virtaliitäntä-, LAN ja USB-portteja ja mikrofoniliitintä
❑ "Memory Stick Duo" -korttipaikkaa, SD-muistikorttipaikkaa tai ExpressCard-korttipaikkaa.
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
Sisäisen kameran käyttäminen
n 42 N
Sisäisen kameran käyttäminen
Tietokoneeseen on asennettu sisäinen kamera.
Voit soittaa Internet-videopuheluja Windows Live Messenger -sovelluksen kaltaisilla yhteysohjelmilla. Lisätietoja ohjelmiston
käytöstä on sen mukana toimitettavassa ohjetiedostossa.
Sisäisen kameran merkkivalo palaa, kun sisäinen kamera on käytössä.
Tietokoneeseen asennetut ohjelmat vaihtelevat tietokoneen määritysten mukaan.
Videopuhelun soittaminen Windows Live Messenger -sovelluksella
1
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja Windows Live Messenger.
Videopuhelun soittaminen edellyttää, että kirjaudut Windows Live Messenger -sovellukseen.
Sisäisen kameran kuvien näyttäminen
1
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat, ArcSoft Webcam Suite ja WebCam Companion 4.
2
Valitse Capture.
Jos kuvankaappaus ei toimi oikein (kuvan toisto ei esimerkiksi ole sujuvaa), napsauta pääikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa kuvan tarkkuusasetusta
ja pienennä tarkkuutta.
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
Optisen levyaseman käyttäminen
Optisen levyaseman käyttäminen
VAIO-tietokoneessa on optinen levyasema.
Tietokoneessasi ei ehkä ole käytettävissä kaikkia tässä osassa mainittuja ominaisuuksia ja toimintoja.
Katso tietokoneen kokoonpanotiedot teknisistä tiedoista.
Voit asettaa levyn asemaan seuraavasti
1
Käynnistä tietokone.
2
Avaa levyasema painamalla poistopainiketta (1).
Levyaseman kelkka liukuu ulos.
n 43 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
Optisen levyaseman käyttäminen
3
n 44 N
Aseta levy levyaseman kelkan keskelle etikettipuoli ylöspäin ja paina levyä varovasti alaspäin, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
!
Älä paina levykelkkaa voimakkaasti. Pitele levykelkkaa pohjasta, kun asetat tai poistat levyä.
4
Sulje levyaseman kelkka työntämällä sitä kevyesti.
!
Älä poista optista levyä, kun tietokone on virransäästötilassa (lepotilassa tai horrostilassa). Muista palauttaa tietokone normaalitilaan, ennen kuin poistat
levyn.
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
Optisen levyaseman käyttäminen
n 45 N
Tuetut levymuodot
Mallista riippuen tietokoneesi toistaa ja tallentaa CD-, DVD- ja Blu-ray Disc -levyjä.
Seuraavassa taulukossa on tietoja optisista levyasemista ja niiden tukemista levytyypeistä.
TT: toistaa ja tallentaa
T: toistaa mutta ei tallenna
–: ei toista eikä tallenna
CD-ROM
-levyt
CD-R/RW DVD-ROM DVD-R/RW DVD+R/RW DVD+R DL DVD-R DL DVDBD-ROM BD-R/RE*3 *4
(Dual
-asema
(Double
RAM*1 *2
Layer)
Layer)
DVD SuperMulti -asema T
TT*6
T
TT
TT
TT
TT
TT
–
–
Blu-ray Disc™ -asema, T
DVD SuperMulti -tuki
TT*6
T
TT
TT
TT
TT
TT
T
TT*5
T
TT*6
T
TT
TT
TT
TT
TT
T
T
Blu-ray Disc™
ROM -asema,
DVD SuperMulti -tuki
*1
Tietokoneen DVD SuperMulti -asema ei tue DVD-RAM-lippaan käyttämistä. Käytä lippaattomia levyjä tai levyjä, joiden lippaan voi irrottaa.
*2
Tietojen kirjoittamista DVD-RAM-määrittelyn version 1.0 mukaisille yksipuolisille DVD-RAM-levyille (2,6 Gt) ei tueta.
DVD-RAM-määrittelyn version 2.2/12X-SPEED DVD-RAM tarkistusversion 5.0 mukaisille levyille ei ole tukea.
*3
Tietokoneen Blu-ray Disc -asema ei tue BD-RE-levyjä, joiden versio on 1.0, tai lippaallisia Blu-ray Disc -levyjä.
*4
BDXL™-levyjä ei tueta.
*5
Tukee tietojen kirjoittamista BD-R Part 1 -levyille, joiden versio on 1.1/1.2/1.3 (yksipuoliset levyt, joiden kapasiteetti on 25 Gt, kaksipuoliset levyt, joiden kapasiteetti
on 50 Gt) ja BD-RE Part 1 -levyille, joiden versio on 2.1 (yksipuoliset levyt, joiden kapasiteetti on 25 Gt, kaksipuoliset levyt, joiden kapasiteetti on 50 Gt).
*6
Tietojen kirjoittamista erittäin nopeille Ultra Speed CD-RW -levyille ei tueta.
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
Optisen levyaseman käyttäminen
n 46 N
!
Tämä laite pystyy toistamaan levyjä, jotka ovat Compact Disc (CD) -standardin mukaisia. DualDisc-levyt ja jotkin tekijänoikeuksien suojaustekniikoilla
varustetut levyt eivät ole Compact Disc (CD) -standardin mukaisia. Siksi nämä levyt eivät ehkä ole yhteensopivia tämän laitteen kanssa.
Kun ostat tyhjiä levyjä käytettäviksi VAIO-tietokoneessa, tarkista levyn pakkauksesta, että levyn toisto- ja tallennusominaisuudet sopivat tietokoneen
optiseen levyasemaan. Sony EI takaa VAIO-tietokoneiden optisten levyasemien yhteensopivuutta sellaisten levyjen kanssa, jotka eivät ole virallisten CD-,
DVD- tai Blu-ray Disc -standardien mukaisia. EI-YHTEENSOPIVIEN LEVYJEN KÄYTTÄMINEN VOI VAURIOITTAA VAKAVASTI VAIO-TIETOKONETTA TAI
AIHEUTTAA OHJELMISTO-ONGELMIA JA JÄRJESTELMÄN JUMIUTUMISEN.
Saat tietoja levystandardeista tallennetun levyn julkaisijalta tai tyhjän levyn valmistajalta.
Tietojen kirjoittamista 8 cm:n levylle ei tueta.
!
Jos haluat toistaa tekijänoikeudella suojattuja Blu-ray Disc -levyjä jatkuvasti, päivitä AACS-avain. AACS-avaimen päivittämiseen tarvitaan Internet-yhteys.
Kuten muitakin optisia laitteita käytettäessä, joissakin tilanteissa levy ja laite eivät ole yhteensopivia tai Blu-ray Disc -levyn toisto ei onnistu.
VAIO-tietokoneet eivät välttämättä tue pakattujen, AVC- tai VC1-muodossa suurilla bittinopeuksilla tallennettujen levyjen elokuvien toistoa.
Joidenkin DVD- ja BD-ROM-levyjen sisältöä varten tarvitaan alueasetukset. Jos optisen levyaseman alueasetus ei vastaa levyn aluekoodia, levyn sisältöä
ei voi toistaa.
Voit toistaa tekijänoikeudella suojattuja Blu-ray Disc -levyjä vain, jos ulkoinen näyttösi on HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) -standardin
mukainen.
Jokin sisältö saattaa rajoittaa video-ulostulon vakiotarkkuuteen tai estää analogisen video-ulostulon käytön. Lähetettäessä videosignaaleja digitaalisten
liitäntöjen, esimerkiksi HDMI-liitännän, kautta on suositeltavaa ottaa käyttöön digitaalinen HDCP-määrityksen mukainen ympäristö mahdollisimman
hyvän yhteensopivuuden ja kuvanlaadun varmistamiseksi.
Lopeta kaikki muistinvaraiset apuohjelmat ennen levyn toistamista tai tallentamista, sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tietokoneeseen.
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
Optisen levyaseman käyttäminen
n 47 N
Optisen levyaseman käyttöön liittyviä huomautuksia
Tietojen tallentamiseen liittyviä huomautuksia
❑ Käytä vain pyöreitä levyjä. Älä käytä muun (tähden, sydämen, kortin ja niin edelleen) muotoisia levyjä, koska ne saattavat
vaurioittaa levyasemaa.
❑ Älä kohdista tietokoneeseen iskua tai ravista tietokonetta, kun optinen levyasema kirjoittaa tietoja levylle.
❑ Älä kytke tai irrota virtajohtoa, kun optinen levyasema kirjoittaa tietoja levylle.
Levyjen toistamiseen liittyviä huomautuksia
Jotta voit toistaa levyjä mahdollisimman hyvin, noudata seuraavia suosituksia:
❑ Jotkin CD-soittimet ja joidenkin tietokoneiden optiset levyasemat eivät ehkä pysty toistamaan CD-äänilevyjä, jotka on
tallennettu CD-R- tai CD-RW-levyille.
❑ Jotkin DVD-laitteet ja joidenkin tietokoneiden optiset levyasemat eivät ehkä pysty toistamaan DVD-levyjä, jotka on
tallennettu DVD+R DL-, DVD-R DL-, DVD+R-, DVD+RW-, DVD-R-, DVD-RW- tai DVD-RAM-levyille.
❑ Jos tietokoneessa on Blu-ray Disc -asema, tietokoneella voi toistaa Blu-ray Disc -levyjä. Asema ei ehkä voi toistaa
joidenkin Blu-ray Disc -levyjen sisältöä, tai tietokone voi muuttua epävakaaksi Blu-ray Disc -levyn toiston aikana. Jotta
tällaisen sisällön toisto toimisi normaalisti, lataa ja asenna Blu-ray Disc -toisto-ohjelmiston uusimmat päivitykset VAIO
Update -toiminnolla.
Lisätietoja VAIO Update -toiminnon käyttämisestä on kohdassa Tietokoneen päivittäminen (sivu 30).
❑ Joissakin järjestelmäympäristöissä saatat havaita äänikatkoksia ja/tai kuvan hyppimistä AVC HD -toiston aikana.
❑ Älä aseta tietokonetta kumpaankaan virransäästötilaan, kun levyn toisto on meneillään.
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
Optisen levyaseman käyttäminen
n 48 N
Aluekoodeihin liittyviä huomautuksia
Levyihin tai niiden pakkauksiin on merkitty aluekoodit, jotka ilmaisevat, millä alueella ja minkä tyyppisellä laitteella levyn voi
toistaa. Jos aluekoodimerkintä on "all", levyä voi toistaa lähes kaikkialla maailmassa. Jos levyn aluekoodi ei ole sama kuin
asuinmaasi aluekoodi, levyä ei voi toistaa tietokoneella.
Eri maiden ja alueiden aluekoodit on lueteltu seuraavassa taulukossa.
Maa tai alue
Aluekoodi
Maa tai alue
Aluekoodi
Maa tai alue
Aluekoodi
Afrikka
5
Arabiemiirikunnat*
2
Australia*
4
Etelä-Afrikka*
2
Eurooppa
2
Filippiinit*
3
Hongkong*
3
Indonesia*
3
Intia*
5
Japani*
2
Kiina
6
Korea
3
Kuwait*
2
Malesia*
3
Saudi-Arabia*
2
Singapore*
3
Taiwan
3
Thaimaa*
3
Uusi-Seelanti*
4
Venäjä
5
Vietnam
3
*
Tietokoneen optiselle asemalle ei ole määritetty oletusaluekoodia.
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
Optisen levyaseman käyttäminen
n 49 N
Ennen kuin toistat DVD-videota ensimmäisen kerran tietokoneella, tee seuraavat toimet ennen levyn asettamista levyasemaan:
1
Valitse Käynnistä ja Tietokone.
2
Napsauta hiiren kakkospainikkeella optisen aseman kuvaketta ja valitse Ominaisuudet.
3
Napsauta Laite-välilehteä.
4
Valitse optinen asema Kaikki levyasemat -luettelosta ja valitse sitten Ominaisuudet.
5
Napsauta DVD-alue-välilehteä.
6
Valitse luettelosta oikea alue ja valitse sitten OK.
!
Aluekoodia voi vaihtaa, mutta vaihtokertojen määrä on rajoitettu. Kun sallitut vaihdot on tehty, käytössä oleva aseman aluekoodi määritetään pysyväksi,
eikä sitä voi enää vaihtaa. Tietokoneen uudelleenmääritys ei palauta vaihtokertojen määrää.
Takuu ei kata aseman aluekoodiasetuksen muuttamisesta aiheutuvia ongelmia.
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
Optisen levyaseman käyttäminen
n 50 N
Levyjen toistaminen
Voit toistaa levyn seuraavasti
1
Aseta levy optiseen levyasemaan.
!
Kytke verkkolaite tietokoneeseen ja sulje käynnissä olevat ohjelmistosovellukset ennen levyn toistamista.
2
Jos mitään ei tule näkyviin työpöydälle, valitse Käynnistä ja Kaikki ohjelmat ja valitse sitten ohjelma, jolla haluat toistaa
levyn.
Lisätietoja ohjelmiston käytöstä on sen mukana toimitettavassa ohjetiedostossa.
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
Optisen levyaseman käyttäminen
n 51 N
Tiedostojen kopioiminen levyille
Voit kopioida tiedostoja levylle seuraavasti
1
Aseta tallentava levy optiseen levyasemaan.
!
Kytke verkkolaite tietokoneeseen ja sulje käynnissä olevat ohjelmistosovellukset ennen tiedostojen kopioimista levylle.
2
Jos mitään ei tule näkyviin työpöydälle, valitse Käynnistä ja Kaikki ohjelmat ja valitse sitten ohjelma, jolla haluat
tallentaa tiedostot levylle.
Lisätietoja ohjelmiston käytöstä on sen mukana toimitettavassa ohjetiedostossa.
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
"Memory Stick" -muistikorttien käyttäminen
n 52 N
"Memory Stick" -muistikorttien käyttäminen
"Memory Stick" -muistikortit ovat pienikokoisia, siirrettäviä ja monipuolisia mikropiiritallennusvälineitä, jotka soveltuvat
erinomaisesti digitaalisten tietojen vaihtamiseen ja jakamiseen tietokoneen ja yhteensopivien laitteiden, kuten
digitaalikameroiden ja matkapuhelimien, välillä. Koska se on irrotettava, sitä voi käyttää ulkoisena tallennusvälineenä.
Ennen "Memory Stick" -muistikortin käyttöä
"Memory Stick Duo" -muistikorttipaikkaan voi asettaa seuraavan kokoisia ja tyyppisiä muistivälineitä:
❑ "Memory Stick Duo"
❑ "Memory Stick PRO Duo"
❑ "Memory Stick PRO-HG Duo"
!
Tietokone tukee vain Duo-kokoista "Memory Stick" -muistikorttia, ei vakiokokoista "Memory Stick" -muistikorttia.
"Memory Stick Duo" -korttipaikka toimii myös SD-muistikorttipaikkana.
Uusimmat tiedot "Memory Stick" -muistikorteista on osoitteessa http://www.sony.net/memorycard/.
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
"Memory Stick" -muistikorttien käyttäminen
"Memory Stick" -muistikortin kytkeminen ja irrottaminen
"Memory Stick" -muistikortin kytkeminen
1
Etsi "Memory Stick Duo" -korttipaikka.
2
Pitele "Memory Stick" -muistikorttia siten, että nuoli osoittaa korttipaikkaa kohti.
3
Työnnä "Memory Stick" -muistikorttia varovasti korttipaikkaan, kunnes muistikortti napsahtaa paikalleen.
Älä työnnä tallennusvälinettä korttipaikkaan väkisin.
n 53 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
"Memory Stick" -muistikorttien käyttäminen
n 54 N
Jos "Memory Stick" -muistikortti ei mene korttipaikkaan helposti, poista se varovasti ja tarkista, että asetat korttia oikeinpäin.
Kun asetat "Memory Stick" -muistikortin korttipaikkaan ensimmäisen kerran, tietokone voi pyytää asentamaan ohjainohjelmiston. Jos näin käy, asenna
ohjelmisto näytössä näkyvien ohjeiden mukaan.
Järjestelmä havaitsee "Memory Stick" -muistikortin automaattisesti ja näyttää sen sisällön. Jos työpöydälle ei tule näkyviin mitään, valitse Käynnistä,
valitse Tietokone ja kaksoisnapsauta "Memory Stick" -muistikortin kuvaketta.
"Memory Stick" -kuvake tulee näkyviin Tietokone-ikkunaan, kun "Memory Stick" -muistikortti työnnetään korttipaikkaan.
!
Ennen kuin yrität käyttää "Memory Stick Micro" ("M2") -muistikorttia, aseta se "M2" Duo -sovittimeen. Jos asetat muistikortin "Memory Stick
Duo" -korttipaikkaan suoraan ilman sovitinta, et ehkä saa sitä enää pois korttipaikasta.
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
"Memory Stick" -muistikorttien käyttäminen
n 55 N
"Memory Stick" -muistikortin irrottaminen
!
Älä irrota "Memory Stick" -muistikorttia, kun "Memory Stick Duo" -merkkivalo palaa. Muuten tietoja voi kadota. Suurien tietomäärien lataaminen saattaa
kestää kauan, joten varmista, että merkkivalo on sammunut, ennen kuin poistat "Memory Stick" -muistikortin.
1
Etsi "Memory Stick Duo" -korttipaikka.
2
Tarkista, ettei "Memory Stick Duo" -merkkivalo pala.
3
Vapauta "Memory Stick" työntämällä sitä sisäänpäin.
"Memory Stick" tulee ulos.
4
Vedä "Memory Stick" -muistikortti ulos korttipaikasta.
!
Irrota "Memory Stick" -muistikortti aina varovasti, jotta se ei ponnahda ulos yllättäen.
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
"Memory Stick" -muistikorttien käyttäminen
n 56 N
"Memory Stick" -muistikorttien alustaminen
Voit alustaa "Memory Stick" -muistikortin seuraavasti
"Memory Stick" on oletusarvoisesti alustettu ja käyttövalmis.
Jos haluat alustaa muistikortin tietokoneessasi, toimi seuraavasti.
!
Varmista, että käytät sellaista laitetta, jolla voi alustaa muistikortteja ja joka tukee "Memory Stick" -muistikorttien alustamista.
Kun "Memory Stick" -muistikortti alustetaan, kortti tyhjennetään. Kaikki tiedot poistetaan kortilta. Varmista ennen muistikortin alustamista, että se ei
sisällä tärkeitä tietoja.
Älä poista "Memory Stick" -muistikorttia korttipaikasta alustuksen aikana. Se saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.
1
Etsi "Memory Stick Duo" -korttipaikka.
2
Työnnä "Memory Stick" -muistikorttia varovasti korttipaikkaan, kunnes muistikortti napsahtaa paikalleen.
3
Valitse Käynnistä ja Tietokone.
4
Napsauta "Memory Stick" -muistikortin kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Alusta.
5
Valitse Palauta laitteen oletusarvot.
!
Varausyksikön ja tiedostojärjestelmän koko saattavat muuttua.
Älä valitse avattavasta Tiedostojärjestelmä-luettelosta vaihtoehtoa NTFS, sillä se saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Alustus tapahtuu nopeammin, jos valitset Alustusasetukset-kohdasta vaihtoehdon Pika-alustus.
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
"Memory Stick" -muistikorttien käyttäminen
6
Napsauta Käynnistä.
7
Noudata näytön ohjeita.
!
Joidenkin "Memory Stick" -muistikorttien alustus saattaa kestää kauan.
n 57 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
"Memory Stick" -muistikorttien käyttäminen
n 58 N
"Memory Stick" -muistikortin käyttöön liittyviä huomautuksia
❑ Tietokoneesi on testattu ja todettu yhteensopivaksi kaikkien Sonyn "Memory Stick" -muistikorttien kanssa, joiden kapasiteetti
on enintään 32 Gt ja joita oli saatavissa kesäkuussa 2011. Yhteensopivuutta kaikkien "Memory Stick" -muistikorttien
kanssa ei kuitenkaan voida taata.
❑ Aseta "Memory Stick" -muistikortti korttipaikkaan siten, että nuoli osoittaa oikeaan suuntaan. Älä työnnä "Memory
Stick" -muistikorttia korttipaikkaan väkisin, jotta et vahingoita tietokonetta tai muistikorttia.
❑ Aseta "Memory Stick" -muistikortti muistikorttipaikkaan ja poista se muistikorttipaikasta varovasti. Älä käytä voimaa
työntäessäsi muistikorttia muistikorttipaikkaan tai poistaessasi sitä muistikorttipaikasta.
❑ Jos "Memory Stick" -muistikortti kytketään järjestelmään käyttämällä useita eri sovittimia, muistikortin toimivuutta ei voida
taata.
❑ "MagicGate" on Sonyn kehittämän tekijänoikeustekniikan yleisnimitys. Jos haluat hyödyntää tätä ominaisuutta, käytä
"Memory Stick" -muistikortteja, joissa on "MagicGate"-logo.
❑ Minkä tahansa tallennetun ääni- ja/tai kuvadatan käyttäminen muussa kuin henkilökohtaisessa käytössä ilman
asianomaisten tekijänoikeuksien haltijoiden etukäteen antamaa suostumusta on tekijänoikeuslakien vastaista.
Tekijänoikeuslaeilla suojattuja tietoja sisältäviä "Memory Stick" -muistikortteja saa käyttää vain lain sallimissa rajoissa.
❑ Aseta korttipaikkaan vain yksi muistikortti kerrallaan. Muistikortin virheellinen asettaminen saattaa vahingoittaa sekä
tietokonetta että muistikorttia.
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
Muiden moduulien / muistikorttien käyttäminen
n 59 N
Muiden moduulien / muistikorttien käyttäminen
SD-muistikorttien käyttäminen
Tietokoneessa on SD-muistikorttipaikka. Tämän korttipaikan avulla tietokoneeseen voi siirtää tietoja digitaalikameroista,
videokameroista, musiikkisoittimista ja muista audio- ja videolaitteista sekä siirtää tietoja tietokoneesta niihin.
Ennen SD-muistikortin käyttämistä
Tietokoneen SD-muistikorttipaikka on yhteensopiva seuraavien muistikorttien kanssa:
❑ SD-muistikortti
❑ SDHC-muistikortti
❑ SDXC-muistikortti
SD-korttipaikka toimii myös "Memory Stick Duo" -korttipaikkana.
Jos tarvitset lisätietoja yhteensopivista muistikorteista, katso kohtaa Lisätietoja VAIO-tietokoneesta (sivu 5) ja siirry asiaan
liittyvään tukisivustoon.
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
Muiden moduulien / muistikorttien käyttäminen
n 60 N
SD-muistikortin kytkeminen
1
Etsi SD-muistikorttipaikka.
2
Pitele SD-muistikorttia siten, että nuoli osoittaa korttipaikkaa kohti.
3
Työnnä SD-muistikorttia varovasti korttipaikkaan, kunnes muistikortti napsahtaa paikalleen.
Älä työnnä korttia korttipaikkaan väkisin.
Kun asetat SD-muistikortin korttipaikkaan ensimmäisen kerran, tietokone voi pyytää asentamaan ohjainohjelmiston. Jos näin käy, asenna ohjelmisto
näytössä näkyvien ohjeiden mukaan.
SD-muistikortin kuvake tulee näkyvin Tietokone-ikkunaan, kun muistikortti työnnetään korttipaikkaan.
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
Muiden moduulien / muistikorttien käyttäminen
SD-muistikortin irrottaminen
1
Etsi SD-muistikorttipaikka.
2
Tarkasta, ettei SD-muistikortin merkkivalo pala.
3
Työnnä SD-muistikorttia sisäänpäin ja vapauta muistikortti.
SD-muistikortti tulee ulos.
4
Vedä SD-muistikortti ulos korttipaikasta.
n 61 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
Muiden moduulien / muistikorttien käyttäminen
n 62 N
Muistikorttien käyttöön liittyviä huomautuksia
Muistikorttien käyttöön liittyviä yleisiä huomautuksia
❑ Käytä vain sellaisia muistikortteja, jotka ovat tietokoneesi tukemien standardien mukaisia.
❑ Aseta muistikortti korttipaikkaan siten, että nuoli osoittaa oikeaan suuntaan. Älä työnnä muistikorttia korttipaikkaan väkisin,
jotta et vahingoita tietokonetta tai muistikorttia.
❑ Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan ja poista se muistikorttipaikasta varovasti. Älä käytä voimaa työntäessäsi muistikorttia
muistikorttipaikkaan tai poistaessasi sitä muistikorttipaikasta.
❑ Älä poista muistikorttia, kun "Memory Stick Duo" / SD-muistikortin merkkivalo palaa. Muuten tietoja voi kadota.
❑ Älä yritä asettaa muistikorttipaikkaan yhteensopimatonta muistikorttia tai muistikorttisovitinta. Yhteensopimaton muistikortti
tai muistikorttisovitin voi olla vaikea poistaa muistikorttipaikasta, ja se voi vahingoittaa tietokonetta.
❑ Aseta korttipaikkaan vain yksi muistikortti kerrallaan. Muistikortin virheellinen asettaminen saattaa vahingoittaa sekä
tietokonetta että muistikorttia.
SD-muistikortin käyttöön liittyviä huomautuksia
❑ Tietokoneesi on testattu ja todettu yhteensopivaksi vain sellaisten tärkeimpien muistikorttien kanssa, joita oli saatavana
kesäkuussa 2011. Yhteensopivuutta ei kuitenkaan voida taata kaikkien muistikorttien osalta.
❑ SD-muistikortit (kapasiteetti enintään 2 Gt), SDHC-muistikortit (kapasiteetti enintään 32 Gt) ja SDXC-muistikortit (kapasiteetti
enintään 64 Gt) on testattu ja todettu yhteensopiviksi tietokoneesi kanssa.
❑ Jotkin SD-muistikortit, kuten UHS (Ultra High Speed) -tiedonsiirtoa tukeva muistikortit, saattavat kuumentua merkittävästi,
kun muistikorttia käytetään jatkuvasti. Odota tällöin hetki ennen muistikortin poistamista, jotta muistikortti ehtii jäähtyä.
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
Internetin käyttäminen
n 63 N
Internetin käyttäminen
Ennen Internetin käyttöä sinun on hankittava liittymä Internet-palveluntarjoajalta (ISP) ja asennettava laitteet, joita tarvitaan
Internet-yhteyden muodostamiseen.
Palveluntarjoajallasi voi olla saatavilla seuraavan tyyppisiä Internet-yhteyspalveluita:
❑ FTTH-tekniikka (Fiber to the Home)
❑ DSL-yhteys (Digital Subscriber Line)
❑ Kaapelimodeemi
❑ Satelliitti
❑ Puhelinverkkoyhteys
Kysy palveluntarjoajaltasi lisätietoja Internet-yhteyttä varten tarvittavista laitteista ja tietokoneen Internet-yhteyden
muodostamisesta.
Jos haluat muodostaa langattoman Internet-yhteyden, asenna ensin langaton lähiverkko. Lisätietoja on kohdassa Langattoman lähiverkon
käyttäminen (sivu 65).
!
Kun muodostat tietokoneella Internet-yhteyden, suojaa tietokone viruksilta ja muilta tietoturvariskeiltä asianmukaisesti.
Internet-yhteyden muodostaminen joidenkin Internet-palveluntarjoajien kautta saattaa edellyttää, että tietokoneeseen kytketään ulkopuolinen modeemi,
esimerkiksi USB-puhelinmodeemi, DSL-modeemi tai kaapelimodeemi. Yhteysasetuksia ja modeemimäärityksiä koskevat yksityiskohtaiset ohjeet ovat
modeemin mukana toimitetussa oppaassa.
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
Lähiverkon (LAN) käyttäminen
n 64 N
Lähiverkon (LAN) käyttäminen
Voit liittää tietokoneen 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T-tyyppiseen verkkoon lähiverkkokaapelin avulla. Kytke
lähiverkkokaapelin (ei sisälly toimitukseen) toinen pää tietokoneen verkkoporttiin (LAN-portti) ja toinen pää verkkoon.
Kysy tarvittaessa verkon pääkäyttäjältä lisätietoja verkkoyhteyden edellyttämistä asetuksista ja laitteista.
Voit liittää tietokoneesi mihin tahansa verkkoon muuttamatta oletusasetuksia.
!
Älä kytke puhelinjohtoa tietokoneen LAN-porttiin.
Jos LAN-portti kytketään alla mainittuihin puhelinlinjoihin, porttiin tuleva voimakas sähkövirta voi aiheuttaa vaurioita, ylikuumenemista tai tulipalon.
- kotikäyttöön (intercom-sisäpuhelin) tai yrityskäyttöön (monilinjainen yrityspuhelin) tarkoitetut puhelinlinjat
- yleinen puhelinliittymä
- yksityinen puhelinvaihde.
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
Langattoman lähiverkon käyttäminen
n 65 N
Langattoman lähiverkon käyttäminen
Langattomassa lähiverkossa (WLAN) tietokoneesi voi muodostaa verkkoyhteyden langattoman yhteyden välityksellä.
Langaton lähiverkko käyttää IEEE 802.11a/b/g/n -standardia, jossa määritellään käytetty tekniikka.
Katso tietokoneen kokoonpanotiedot teknisistä tiedoista.
WLAN-standardi
Taajuuskaista
Huomautuksia
IEEE 802.11a
5 GHz
Käytettävissä vain IEEE 802.11a/b/g/n -standardia tukevissa malleissa.
IEEE 802.11b/g
2,4 GHz
IEEE 802.11g -standardia käytettäessä tietoliikenne on nopeampaa kuin IEEE 802.11b -standardia
käytettäessä.
IEEE 802.11n
5 GHz / 2,4 GHz
IEEE 802.11b/g/n -standardin kanssa yhteensopivissa malleissa voi käyttää vain 2,4 GHz:n kaistaa.
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
Langattoman lähiverkon käyttäminen
n 66 N
Langattoman lähiverkon käyttöön liittyviä huomautuksia
Langattoman lähiverkon käyttöön liittyviä yleisiä huomautuksia
❑ Langattomia lähiverkkoja hyödyntävien tuotteiden käyttöä on rajoitettu joissakin maissa paikallisilla säännöksillä (esimerkiksi
rajoittamalla kanavien määrää).
❑ IEEE 802.11a -standardi ja IEEE 802.11n -standardi eivät ole käytettävissä ad-hoc-verkoissa.
❑ Monet eri laitteet käyttävät samaa 2,4 GHz:n taajuutta kuin WLAN-laitteet. WLAN-laitteissa käytetään tekniikkaa, joka
minimoi muista samaa aallonpituutta käyttävistä laitteista peräisin olevat häiriöt, mutta radiohäiriöt saattavat kuitenkin
aiheuttaa tiedonsiirron hidastumista, tiedonsiirtoetäisyyden lyhenemistä ja tiedonsiirtovirheitä.
❑ Viestintäsiirtonopeus ja -etäisyys voivat vaihdella seuraavien tekijöiden mukaan:
❑ viestintälaitteiden välinen etäisyys
❑ laitteiden välissä olevat esteet
❑ laitekokoonpano
❑ radio-olosuhteet
❑ ympäröivä tila, mukaan lukien seinät ja niiden materiaalit
❑ käytettävä ohjelma.
❑ Viestintäyhteys voi katketa radio-olosuhteiden vuoksi.
❑ Todellinen tietoliikennenopeus ei välttämättä ole yhtä suuri kuin tietokoneelle ilmoitettu nimellisnopeus.
❑ Eri standardien kanssa yhteensopivien, samaa kaistaa käyttävien WLAN-tuotteiden kytkeminen samaan langattomaan
verkkoon voi alentaa viestintänopeutta radiohäiriöiden vuoksi. WLAN-tuotteet on suunniteltu pienentämään
viestintänopeutta, jotta viestintä toisen standardin kanssa yhteensopivan ja samaa kaistaa käyttävän WLAN-tuotteen
kanssa onnistuisi. Jos viestintänopeus on odotettua pienempi, liityntäpisteen langattoman kanavan vaihtaminen saattaa
lisätä viestintänopeutta.
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
Langattoman lähiverkon käyttäminen
n 67 N
Tietojen salaukseen liittyvä huomautus
WLAN-standardi sisältää seuraavat salausmenetelmät: Wired Equivalent Privacy (WEP), joka on turvallisuusprotokolla, sekä
Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) ja Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 ja WPA ovat IEEE-työryhmän ja Wi-Fi Alliancen
yhdessä ehdottamia, standardiperusteisia, molemminpuolisesti toimivia turvallisuuden parannusmenetelmiä, jotka parantavat
tietosuojaa ja Wi-Fi-verkkojen käytönhallintaa. WPA on suunniteltu IEEE 802.11i -yhteensopivaksi. Siinä käytetään tehostettua
tietojen salausmenetelmää TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) ja lisäksi 802.1X- ja EAP (Extensible Authentication
Protocol) -protokollia käyttäjien todennuksessa. Tietojen salaus suojaa haavoittuvaa langatonta yhteyttä asiakkaiden ja
liityntäpisteiden välillä. Lisäksi järjestelmässä on muita yleisiä suojausmenetelmiä, jotka turvaavat yksityisyyttä lähiverkossa,
kuten salasanasuojaus, päästä päähän -salaus, näennäisverkot ja käyttöoikeuksien varmentaminen. WPA2, WPA:n toinen
sukupolvi, tarjoaa paremman tietosuojan ja verkon käytönhallinnan. Se on suunniteltu kaikkien 802.11-tekniikoita käyttävien
laitteiden suojaukseen 802.11b-, 802.11a-, 802.11g- ja 802.11n-standardit (monikaistainen ja monitilainen) mukaan lukien.
Lisäksi WPA2 tarjoaa ratifioidun IEEE 802.11i -standardin mukaisesti korkeatasoisen tietosuojan, sillä siinä käytetään National
Institute of Standards and Technology (NIST) FIPS 140-2 -yhteensopivaa AES-salausalgoritmia ja 802.1X-pohjaista
käyttöoikeuksien varmentamista. WPA2 on yhteensopiva WPA:n aiempien versioiden kanssa.
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
Langattoman lähiverkon käyttäminen
n 68 N
Langattoman lähiverkkoyhteyden käyttöönotto
Muodosta aluksi langaton lähiverkkoyhteys tietokoneen ja liityntäpisteen (ei sisälly toimitukseen) välille. Lisätietoja on
Windowsin Ohjeessa ja tuessa. Saat langattoman verkon määrittämisohjeet valitsemalla Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja
VAIO Easy Connect ja noudattamalla sitten näyttöön tulevia Easy Internet Connection Setup -ohjeita.
!
Tietoja liityntäpisteen käyttämän kanavan valinnasta on liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
Voit ottaa langattoman lähiverkkoyhteyden käyttöön seuraavasti
1
Varmista, että liityntäpiste on valmiina.
Lisätietoja on liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
2
Kytke WIRELESS-kytkin ON-asentoon.
3
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja VAIO Smart Network tai napsauta tehtäväpalkissa olevaa VAIO Smart
Network -kuvaketta
.
4
Napsauta VAIO Smart Network -ikkunassa Wireless LAN -yhteyden vieressä oleva kytkin asentoon On.
Varmista, että WIRELESS-merkkivalo syttyy.
5
Napsauta tehtäväpalkin
6
Valitse haluamasi liityntäpiste ja valitse Yhdistä.
- tai
-kuvaketta.
Wi-Fi Direct -toimintoa voi käyttää, jos VAIO Smart Network -ikkunassa näkyy Wi-Fi Direct -vaihtoehto. Lisätietoja on VAIO Smart Network -ohjelman
mukana toimitetussa ohjetiedostossa.
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
Langattoman lähiverkon käyttäminen
Langattoman lähiverkkoyhteyden lopettaminen
Voit lopettaa langattoman lähiverkkoyhteyden seuraavasti
Napsauta VAIO Smart Network -ikkunassa Wireless LAN -yhteyden vieressä oleva kytkin asentoon Off.
!
Jos langaton verkkoyhteystoiminto poistetaan käytöstä, kun etäasiakirjoja, -tiedostoja tai -resursseja yhä käytetään, tietoja voi hävitä.
n 69 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
BLUETOOTH-toiminnon käyttäminen
n 70 N
BLUETOOTH-toiminnon käyttäminen
Voit muodostaa langattoman yhteyden tietokoneen ja toisen BLUETOOTH®-laitteen, kuten toisen tietokoneen tai
matkapuhelimen, välille. Voit siirtää tietoja näiden laitteiden välillä ilman kaapeleita jopa 10 metrin etäisyydeltä esteettömässä
tilassa.
BLUETOOTH-turvallisuus
Langattomaan BLUETOOTH-tekniikkaan sisältyy todennustoiminto, jonka avulla voit määrittää, kenen kanssa olet yhteydessä.
Todennustoiminnon avulla voit estää nimettömiä BLUETOOTH-laitteita ottamasta yhteyttä tietokoneeseesi.
Kun kaksi BLUETOOTH-laitetta ovat yhteydessä toisiinsa ensimmäisen kerran, kummallekin rekisteröitävälle laitteelle on
määritettävä yhteinen Passkey (todennusta varten tarvittava salasana). Kun laite on rekisteröity, Passkey-tunnusta ei tarvitse
enää antaa uudelleen.
Voit käyttää joka kerta eri salasanaa, mutta sen on oltava sama kummassakin päässä.
Joillekin laitteille, kuten hiirelle, ei voi antaa salasanaa.
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
BLUETOOTH-toiminnon käyttäminen
n 71 N
Yhteys toiseen BLUETOOTH-laitteeseen
Voit yhdistää tietokoneesi ilman kaapeleita toiseen BLUETOOTH-laitteeseen, kuten toiseen tietokoneeseen, matkapuhelimeen,
taskutietokoneeseen, kuulokemikrofoniin, hiireen tai digitaalikameraan.
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
BLUETOOTH-toiminnon käyttäminen
Voit olla yhteydessä toiseen BLUETOOTH-laitteeseen seuraavasti
Yhteys toiseen BLUETOOTH-laitteeseen edellyttää BLUETOOTH-toiminnon asetusten määrittämistä. Lisätietoja
BLUETOOTH-toiminnon asetusten määrittämisestä ja käytöstä on Windowsin Ohje ja tuki -toiminnossa.
1
Kytke WIRELESS-kytkin ON-asentoon.
2
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja VAIO Smart Network tai napsauta tehtäväpalkissa olevaa VAIO Smart
Network -kuvaketta
3
.
Napsauta VAIO Smart Network -ikkunassa BLUETOOTH-yhteyden vieressä oleva kytkin asentoon On.
Varmista, että WIRELESS-merkkivalo syttyy.
n 72 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
BLUETOOTH-toiminnon käyttäminen
BLUETOOTH-yhteyden lopettaminen
Voit lopettaa BLUETOOTH-yhteyden seuraavasti
1
Katkaise virta siitä BLUETOOTH-laitteesta, joka on yhteydessä tietokoneesi kanssa.
2
Napsauta VAIO Smart Network -ikkunassa BLUETOOTH-yhteyden vieressä oleva kytkin asentoon Off.
n 73 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
BLUETOOTH-toiminnon käyttäminen
n 74 N
BLUETOOTH-toimintojen käyttöön liittyviä huomautuksia
❑ Tiedonsiirtonopeus vaihtelee seuraavien tekijöiden mukaan:
❑ laitteiden välissä olevat seinät ja muut esteet
❑ laitteiden välinen etäisyys
❑ seinien materiaali
❑ mikroaaltojen ja langattomien puhelimien läheisyys
❑ radiotaajuushäiriöt ja muut ympäristöolosuhteet
❑ laitekokoonpano
❑ sovellusohjelmien tyyppi
❑ käyttöjärjestelmän tyyppi
❑ langattoman lähiverkkotoiminnon ja BLUETOOTH-toimintojen samanaikainen käyttö tietokoneessa
❑ siirrettävän tiedoston koko.
❑ BLUETOOTH-standardin rajoitusten ja ympäristöstä aiheutuvien sähkömagneettisten häiriöiden vuoksi suuret tiedostot
saattavat joskus vioittua jatkuvan tiedonsiirron aikana.
❑ Kaikki BLUETOOTH-laitteet täytyy sertifioida, jotta voidaan varmistaa, että ne täyttävät kyseisen standardin vaatimukset.
Yksittäisten laitteiden suorituskyky, ohjearvot ja toimintatavat voivat kuitenkin vaihdella, vaikka ne täyttäisivätkin standardin
vaatimukset. Tietojen vaihtaminen ei ole ehkä mahdollista kaikissa tilanteissa.
❑ Video- ja äänisignaalien synkronointi voi häiriintyä, jos videota toistetaan tietokoneessa ja ääni toistetaan tietokoneeseen
liitetyn BLUETOOTH-äänilaitteen kautta. Tämä ilmiö on tyypillinen BLUETOOTH-tekniikalle, ei merkki toimintahäiriöstä.
❑ Monet eri laitteet käyttävät samaa 2,4 GHz:n taajuutta kuin BLUETOOTH-laitteet ja langattoman lähiverkon laitteet.
BLUETOOTH-laitteissa käytetään tekniikkaa, joka minimoi muista samaa aallonpituutta käyttävistä laitteista peräisin
olevat häiriöt, mutta radiohäiriöt saattavat kuitenkin aiheuttaa tiedonsiirron hidastumista, tiedonsiirtoetäisyyden lyhenemistä
ja tiedonsiirtovirheitä.
VAIO-tietokoneen käyttäminen >
BLUETOOTH-toiminnon käyttäminen
n 75 N
❑ BLUETOOTH-toiminto ei valmistajasta tai valmistajan käyttämästä ohjelmistoversiosta riippuen ehkä toimi muiden laitteiden
kanssa.
❑ Useiden BLUETOOTH-laitteiden liittäminen tietokoneeseen voi aiheuttaa yhteyden ruuhkautumisesta johtuvaa
hidastumista, jolloin laitteiden toiminta voi heikentyä. Tämä ilmiö on normaalia BLUETOOTH-tekniikalle, ei merkki
toimintahäiriöstä.
❑ Nopea tietoliikenne tietokoneen ja BLUETOOTH-laitteiden välillä on käytettävissä, kun laitteet ovat BLUETOOTH high
speed -tekniikan mukaisia. Jos haluat käyttää nopeaa tiedonsiirtoa, ota tietokoneesta käyttöön langattoman lähiverkon
toiminnot sekä BLUETOOTH-toiminnot.
Katso tietokoneen kokoonpanotiedot teknisistä tiedoista.
Oheislaitteiden käyttäminen >
n 76 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Voit lisätä VAIO-tietokoneeseen toimintoja siinä olevien porttien avulla.
❑ Ulkoisten kaiuttimien tai kuulokkeiden kytkeminen (sivu 77)
❑ Ulkoisen näytön kytkeminen (sivu 78)
❑ Näyttötilojen valitseminen (sivu 83)
❑ Usean näytön käyttäminen (sivu 84)
❑ Ulkoisen mikrofonin kytkeminen (sivu 86)
❑ USB-laitteen kytkeminen (sivu 87)
❑ i.LINK-laitteen kytkeminen (sivu 89)
Oheislaitteiden käyttäminen >
Ulkoisten kaiuttimien tai kuulokkeiden kytkeminen
n 77 N
Ulkoisten kaiuttimien tai kuulokkeiden kytkeminen
Voit kytkeä tietokoneeseen ulkoisia äänilaitteita, kuten kaiuttimet tai kuulokkeet (eivät sisälly toimitukseen).
Koska tietokoneesi pystyy välittämään kuuloke / OPTICAL OUT -liitännän kautta sekä analogisia että digitaalisia signaaleja,
voit parantaa tietokoneesi äänentoistoa liittämällä siihen S/PDIF-kytkentäisiä äänilaitteita, joita ovat esimerkiksi digitaaliset
kuulokkeet ja kotiteatterivahvistin. Katso lisätietoja S/PDIF-laitteesi käyttöohjeesta.
!
Äänilaiteasetus on vaihdettava, jotta kuuloke / OPTICAL OUT -liitäntään kytketystä S/PDIF-laitteesta kuuluisi ääntä. Tarkemmat ohjeet ovat kohdassa
Miten äänilaitemääritystä muutetaan? (sivu 160).
Voit kytkeä ulkoiset kaiuttimet seuraavasti
Varmista, että kaiuttimet on suunniteltu käyttämällesi tietokoneelle.
!
Käännä kaiuttimien ääni pois ennen kaiuttimien kytkemistä.
Kytke ulkoiset kaiuttimet (1) kuuloke / OPTICAL OUT -liitäntään (2) i kaiutinkaapelilla (3) (ei sisälly toimitukseen).
Oheislaitteiden käyttäminen >
Ulkoisen näytön kytkeminen
Ulkoisen näytön kytkeminen
Tietokoneessasi ei ehkä ole käytettävissä kaikkia tässä osassa mainittuja ominaisuuksia ja toimintoja.
Tietokonenäytön tai projektorin kytkeminen
Voit kytkeä tietokoneeseen ulkoisen näytön, esimerkiksi tietokonenäytön tai projektorin.
Voit kytkeä tietokonenäytön tai projektorin seuraavasti
1
Kytke ulkoisen näytön tai projektorin virtajohto (1) pistorasiaan.
2
Liitä ulkoinen näyttö tai projektori tietokoneen näyttöliitäntään (2) näyttökaapelilla (3).
n 78 N
Oheislaitteiden käyttäminen >
Ulkoisen näytön kytkeminen
n 79 N
Liitä tarvittaessa projektorin kuulokeliitäntä tietokoneen kuuloke / OPTICAL OUT -liitäntään (4) i kaiutinkaapelilla (5).
!
Tietokoneesi on HDCP-standardin mukainen, joten sillä pystyy suojaamaan tekijänoikeudet salaamalla digitaalisten videosignaalien siirtokanavan.
Tämän ansiosta laite pystyy toistamaan monenlaisia korkealaatuisia kopiointisuojattuja sisältöjä. Jos haluat katsella kopiosuojattua sisältöä tietokoneellasi,
kytke siihen HDCP-yhteensopiva näyttö. Jos tietokoneeseen on kytketty näyttölaite, joka ei ole HDCP-yhteensopiva, et pysty toistamaan suojattua
sisältöä.
Jos tietokoneen ulkoinen näyttö on varustettu HDMI-tuloportilla, kytke HDMI-kaapelin toinen pää tietokoneen HDMI-lähtöporttiin ja toinen pää tietokoneen
näytön HDMI-porttiin.
Jos kytket TFT/DVI-näytön, kytke se HDMI-DVI-D-sovittimen kautta tietokoneen HDMI-lähtöliitäntään.
HDMI-kaapeli siirtää sekä kuva- että äänisignaalin.
Oheislaitteiden käyttäminen >
Ulkoisen näytön kytkeminen
n 80 N
Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta
Voit kytkeä tietokoneeseen television HDMI-tuloportin kautta.
Voit liittää television tietokoneeseen seuraavasti
!
Äänilaiteasetusta on muutettava, jotta HDMI-lähtöporttiin kytketystä äänilaitteesta kuuluisi ääntä. Tarkemmat ohjeet ovat kohdassa Miten
äänilaitemääritystä muutetaan? (sivu 160).
1
Kytke television virtajohto (1) pistorasiaan.
2
3
4
Kytke HDMI-kaapelin (2) toinen pää tietokoneen HDMI-lähtöporttiin (3) ja toinen pää televisioon.
Vaihda television sisäänottokanava ulkoiseen sisäänottoon.
Määritä television asetukset.
!
Jos käytetään muuta kuin Sonyn toimittamaa laiteohjainta, kuvaa ei näy eikä ääntä kuulu. Käytä aina päivitysten tekemiseen Sonyn toimittamaa
laiteohjainta.
Katso muut asennus- ja käyttöohjeet televisiosi mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
HDMI-kaapeli siirtää sekä kuva- että äänisignaalin.
Oheislaitteiden käyttäminen >
Ulkoisen näytön kytkeminen
n 81 N
Blu-ray 3D Disc -levyjen toistaminen
Tietokoneessasi ei ehkä ole käytettävissä kaikkia ominaisuuksia ja toimintoja.
Katso tietokoneen kokoonpanotiedot teknisistä tiedoista.
1
Kytke 3D-televisio tietokoneeseen HDMI-kaapelilla kohdan Voit liittää television tietokoneeseen seuraavasti (sivu 80)
vaiheiden mukaisesti ja määritä television asetukset.
2
Vaihda näyttökohteeksi vain ulkoinen näyttö painamalla Fn+F7.
3
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat, Corel ja Corel WinDVD BD.
4
Aseta Blu-ray 3D Disc -levy optiseen levyasemaan.
Oheislaitteiden käyttäminen >
Ulkoisen näytön kytkeminen
n 82 N
Voit liittää laadukkaan digitaalisen äänilähteen tietokoneen ja television väliin seuraavasti
Voit kytkeä laadukkaan kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen tietokoneen ja television väliin käyttämällä
HDMI-liitäntää.
!
Ennen laitteen kytkemistä tietokoneeseen varmista ensin, että HDMI-liitäntä on asennettu television ja kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen
väliin.
Äänilaiteasetusta on muutettava, jotta HDMI-lähtöporttiin kytketystä äänilaitteesta kuuluisi ääntä. Tarkemmat ohjeet ovat kohdassa Miten
äänilaitemääritystä muutetaan? (sivu 160).
1
Kytke virta televisioon ja määritä sen tuloksi HDMI-tulo.
2
Kytke virta kotiteatterivastaanottimeen tai surround-äänilaitteeseen ja määritä sen tuloksi HDMI-tulo.
3
Kytke HDMI-kaapelin toinen pää kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen HDMI-tuloporttiin ja toinen pää
tietokoneen HDMI-lähtöporttiin.
Voit säätää liitetyn television näyttötarkkuutta tietokoneella. Lisätietoja on kohdassa Miksi näytössä ei näy videokuvaa? (sivu 151).
HDMI-liitännän yhteydessä äänenvoimakkuutta voidaan säätää vain kytketystä äänilaitteesta. Tietokoneella ei voi säätää minkään kytketyn äänilaitteen
äänenvoimakkuutta.
Oheislaitteiden käyttäminen >
Näyttötilojen valitseminen
n 83 N
Näyttötilojen valitseminen
Kun tietokoneeseen on kytketty ulkoinen näyttö, voit käyttää ensisijaisena näyttönä joko tietokoneen näyttöä tai kytkettyä
näyttöä.
Kuva ei ehkä näy samanaikaisesti sekä tietokoneen näytössä että ulkoisessa näytössä tai projektorissa, jos ulkoinen näyttö tai projektori ei tue tätä
ominaisuutta.
Kytke virta ulkoiseen näyttöön, ennen kuin kytket virran tietokoneeseen.
Näyttötilan valitseminen Fn+F7-näppäimillä
Voit valita näyttötilan Fn+F7-näppäimillä. Lisätietoja on kohdassa Fn-näppäinyhdistelmät ja niihin liittyvät toiminnot
(sivu 34).
Näyttötilan valitseminen näyttöasetuksista
1
Napsauta hiiren kakkospainikkeella työpöytää ja valitse Näytön tarkkuus.
2
Valitse avattavasta Useita näyttöjä -luettelosta haluamasi asetus ja napsauta sitten OK-painiketta.
Oheislaitteiden käyttäminen >
Usean näytön käyttäminen
n 84 N
Usean näytön käyttäminen
Usean näytön tuki mahdollistaa työpöydän osien jakamisen useille näytöille. Jos olet esimerkiksi liittänyt tietokoneeseen
ulkoisen näytön, tietokoneen näyttö ja ulkoinen näyttö voivat toimia yhtenä laajana työpöytänä.
Voit siirtää osoittimen näytöstä toiseen. Näin voit vetää objekteja, kuten avoimen sovellusikkunan tai tehtäväpalkin,
näytöstä toiseen.
Oheislaitteiden käyttäminen >
Usean näytön käyttäminen
n 85 N
Usean näytön käyttäminen
Ulkoinen näyttö tai televisio ei ehkä tue usean näytön käyttöä.
Jotkin ohjelmat eivät ehkä sovi yhteen usean näytön käyttöasetusten kanssa.
Varmista, ettei tietokone siirry lepo- tai horrostilaan, kun käytät usean näytön tukea. Silloin tietokone ei ehkä pysty palaamaan normaalitilaan.
Jos olet määrittänyt kullekin näyttölaitteelle eri värit, älä laajenna yhtä ikkunaa kahdelle näytölle. Silloin tietokone ei ehkä toimi oikein.
1
Napsauta hiiren kakkospainikkeella työpöytää ja valitse Näytön tarkkuus.
2
Valitse avattavasta Useita näyttöjä -luettelosta Laajenna nämä näytöt ja napsauta sitten OK-painiketta.
Voit mukauttaa usean näytön toimintoa määrittämällä yksittäisten näyttöjen värit ja tarkkuudet erikseen.
Määritä kullekin näytölle aiempaa vähemmän värejä tai aiempaa pienempi tarkkuus.
Oheislaitteiden käyttäminen >
Ulkoisen mikrofonin kytkeminen
Ulkoisen mikrofonin kytkeminen
Voit kytkeä tietokoneeseen ulkoisen mikrofonin (ei sisälly toimitukseen).
Voit kytkeä ulkoisen mikrofonin seuraavasti
Kytke mikrofonin kaapeli (1) tietokoneen mikrofoniliitäntään (2) m.
Varmista, että mikrofoni on suunniteltu käyttämällesi tietokoneelle.
n 86 N
Oheislaitteiden käyttäminen >
USB-laitteen kytkeminen
n 87 N
USB-laitteen kytkeminen
Voit kytkeä tietokoneeseen Universal Serial Bus (USB) -laitteen, kuten hiiren, levyaseman, kaiuttimen tai tulostimen.
Voit kytkeä USB-laitteen seuraavasti
1
Valitse USB-portti (1), jota haluat käyttää.
2
Kytke USB-laitteen kaapeli (2) USB-porttiin.
Oheislaitteiden käyttäminen >
USB-laitteen kytkeminen
n 88 N
USB-laitteen kytkentään liittyviä huomautuksia
❑ Tietokoneeseen on ehkä asennettava USB-laitteen mukana toimitettava ohjainohjelmisto ennen USB-laitteen käyttöä.
Lisätietoja on USB-laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
❑ Käytä asiakirjoja tulostaessasi USB-tulostinta, joka on yhteensopiva tietokoneessasi olevan Windows-version kanssa.
❑ Tietoja USB-laitteen irrottamisesta on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
❑ Suojaa tietokoneesi ja/tai USB-laitteesi vaurioilta noudattamalla seuraavia ohjeita:
❑ Jos siirrät tietokonetta, johon on liitetty USB-laitteita, varo, ettei USB-portteihin kohdistu iskuja.
❑ Älä pane tietokonetta laukkuun tai kantolaatikkoon, jos koneeseen on kytkettynä USB-laitteita.
Oheislaitteiden käyttäminen >
i.LINK-laitteen kytkeminen
n 89 N
i.LINK-laitteen kytkeminen
Tietokoneessa on i.LINK-portti. Sen avulla voit luoda yhteyden i.LINK-laitteeseen, esimerkiksi digitaaliseen videokameraan.
i.LINK on Sony Corporationin tavaramerkki, jota käytetään ainoastaan ilmoittamaan, että tuote sisältää IEEE 1394 -liitännän. i.LINK-yhteyden
muodostamismenettely vaihtelee käytettyjen sovellusohjelmien, käyttöjärjestelmien ja i.LINK-yhteensopivien laitteiden mukaan. Kaikki i.LINK-yhteydellä
varustetut laitteet eivät välttämättä pysty viestimään keskenään. Lisätietoja käyttöolosuhteista ja asianmukaisesta liittämisestä on yhteensopivan
i.LINK-laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Ennen kuin liität järjestelmään yhteensopivan i.LINK-oheislaitteen, kuten CD-RW- tai
kiintolevyaseman, on varmistettava käyttöjärjestelmän yhteensopivuus ja vaaditut käyttöolosuhteet.
i.LINK-laitteiden kytkemiseen liittyviä huomautuksia
❑ Tietokoneen i.LINK-portti ei syötä virtaa ulkoisiin laitteisiin. Jos ulkoinen laite tarvitsee virtaa, kytke siihen virtalähde.
❑ i.LINK-portti tukee 400 Mb/s:n tiedonsiirtonopeuksia. Todellinen tiedonsiirtonopeus määräytyy kuitenkin ulkoisten laitteiden
tiedonsiirtonopeuden mukaan.
❑ Lisävarusteena hankittavia i.LINK-kaapeleita ei ehkä ole saatavilla joissakin maissa ja joillakin alueilla.
❑ i.LINK-yhteys muiden yhteensopivien laitteiden kanssa ei ole täysin taattu.
❑ i.LINK-yhteys ei käytetyistä sovellusohjelmista, käyttöjärjestelmistä ja i.LINK-yhteensopivista laitteista riippuen ole
välttämättä käytettävissä. Lisätietoja on ohjelmiston mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
❑ Tarkista i.LINK-yhteensopivien oheislaitteiden (esimerkiksi kiintolevyn tai CD-RW-aseman) käyttöehdot sekä
käyttöjärjestelmän yhteensopivuus, ennen kuin kytket laitteita tietokoneeseen.
Oheislaitteiden käyttäminen >
i.LINK-laitteen kytkeminen
n 90 N
Digitaalisen videokameran kytkeminen
Voit kytkeä digitaalisen videokameran seuraavasti
Kytke i.LINK-kaapelin (1) (ei sisälly toimitukseen) toinen pää tietokoneen i.LINK-porttiin (2) ja toinen pää digitaalisen
videokameran DV In/Out -porttiin (3).
Kytkemistapa vaihtelee yhteensopivan i.LINK-laitteen mukaan. Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
Digitaalisessa videokamerassa olevan "Memory Stick" -muistikortin sisältöä ei voi käyttää i.LINK-yhteyden kautta.
VAIO-tietokoneen mukauttaminen >
n 91 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Tässä osassa on tietoja siitä, miten voit muuttaa VAIO-tietokoneen pääasetuksia. Opit muun muassa käyttämään ja
mukauttamaan Sony-ohjelmia ja -apuohjelmia.
❑ Salasanan asettaminen (sivu 92)
❑ VAIO Control Center -ohjelmiston käyttäminen (sivu 98)
❑ VAIO Power Management -ohjelman käyttäminen (sivu 100)
VAIO-tietokoneen mukauttaminen >
Salasanan asettaminen
Salasanan asettaminen
Asettamalla salasanan voit suojata tietokoneesi luvattomalta käytöltä. Käyttäjä joutuu tällöin syöttämään salasanan,
kun tietokone käynnistetään tai kun se palautuu normaalitilaan lepo- tai horrostilasta.
!
Älä unohda salasanaasi. Kirjoita salasana muistiin ja säilytä se turvallisessa paikassa.
Salasanan tyyppi
Kuvaus
Käynnistyssalasana
Voit käyttää BIOS-toimintoja kahdentyyppisten salasanojen asettamiseen:
- Koneen salasana: Käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan oikeudet, voivat sen avulla muuttaa kaikkia
asetusvalintoja BIOS-asetusnäytössä ja käynnistää tietokoneen.
- Käyttäjän salasana: Tavalliset käyttäjät voivat sen avulla muuttaa joitakin asetusvalintoja BIOS-asetusnäytössä
ja käynnistää tietokoneen. Koneen salasana on asetettava ennen käyttäjän salasanan asettamista.
Tietokone pyytää antamaan käynnistyssalasanan, kun VAIO-logo tulee tietokoneen näyttöön.
!
Jos unohdat koneen salasanan, salasana on nollattava. Tästä palvelusta peritään maksu. Jos salasana on tarpeen nollata, ota
yhteys Sonyn valtuutettuun palvelu-/tukikeskukseen. Ohjeita lähimmän tukikeskuksen tai edustajan löytämiseksi on kohdassa
Lisätietoja VAIO-tietokoneesta (sivu 5).
Voit nollata käyttäjän salasanan BIOS-asetusnäytössä syöttämällä koneen salasanan.
Windows-salasana
Käyttäjät voivat sen avulla kirjautua tietokoneeseen ja suojata kunkin käyttäjätileistä omalla salasanalla.
Tietokone pyytää antamaan Windows-salasanan, kun käyttäjätunnus on valittu.
n 92 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen >
Salasanan asettaminen
Käynnistyssalasanan asettaminen
Voit lisätä käynnistyssalasanan (koneen salasanan) seuraavasti
1
Käynnistä tietokone ja paina F2-näppäintä toistuvasti, kunnes VAIO-logo tulee näkyviin.
BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin. Jos näyttö ei tule näkyviin, käynnistä tietokone uudelleen ja yritä uudelleen.
2
Valitse <- tai ,-näppäimellä Security, valitse sitten Security-välilehdestä Set Machine Password ja paina
Enter-näppäintä.
3
Kirjoita salasana kahdesti salasanan syöttöruudussa ja paina Enter-näppäintä.
Salasana voi olla enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä pitkä (välilyönnit mukaan luettuina).
4
Valitse Security-kohdasta Password when Power On ja paina Enter-näppäintä.
5
Muuta asetus Disabled asetukseksi Enabled.
6
Valitse <- tai ,-näppäimellä Exit, valitse Exit Setup ja paina sitten Enter-näppäintä.
Paina Enter-näppäintä vahvistuskehotteessa.
n 93 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen >
Salasanan asettaminen
n 94 N
Voit lisätä käynnistyssalasanan (käyttäjän salasanan) seuraavasti
!
Koneen salasana on asetettava ennen käyttäjän salasanan asettamista.
1
Käynnistä tietokone ja paina F2-näppäintä toistuvasti, kunnes VAIO-logo tulee näkyviin.
BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin. Jos näyttö ei tule näkyviin, käynnistä tietokone uudelleen ja yritä uudelleen.
2
Kirjoita koneen salasana ja paina Enter-näppäintä.
3
Valitse <- tai ,-näppäimellä Security, valitse sitten Security-välilehdestä Set User Password ja paina Enter-näppäintä.
4
Kirjoita salasana kahdesti salasanan syöttöruudussa ja paina Enter-näppäintä.
Salasana voi olla enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä pitkä (välilyönnit mukaan luettuina).
5
Valitse <- tai ,-näppäimellä Exit, valitse Exit Setup ja paina sitten Enter-näppäintä.
Paina Enter-näppäintä vahvistuskehotteessa.
Voit muuttaa tai poistaa käynnistyssalasanan (koneen salasanan) seuraavasti
1
Käynnistä tietokone ja paina F2-näppäintä toistuvasti, kunnes VAIO-logo tulee näkyviin.
BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin. Jos näyttö ei tule näkyviin, käynnistä tietokone uudelleen ja yritä uudelleen.
2
Kirjoita koneen salasana ja paina Enter-näppäintä.
3
Valitse <- tai ,-näppäimellä Security, valitse sitten Security-välilehdestä Set Machine Password ja paina
Enter-näppäintä.
4
Salasanan syöttöruudussa kirjoita voimassa oleva salasana kerran, kirjoita sitten uusi salasana kahdesti ja paina lopuksi
Enter-näppäintä.
Voit poistaa salasanan jättämällä Enter New Password- ja Confirm New Password -kentät tyhjiksi ja painamalla
Enter-näppäintä.
5
Valitse <- tai ,-näppäimellä Exit, valitse Exit Setup ja paina sitten Enter-näppäintä.
Paina Enter-näppäintä vahvistuskehotteessa.
VAIO-tietokoneen mukauttaminen >
Salasanan asettaminen
n 95 N
Voit muuttaa tai poistaa käynnistyssalasanan (käyttäjän salasanan) seuraavasti
1
Käynnistä tietokone ja paina F2-näppäintä toistuvasti, kunnes VAIO-logo tulee näkyviin.
BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin. Jos näyttö ei tule näkyviin, käynnistä tietokone uudelleen ja yritä uudelleen.
2
Kirjoita käyttäjän salasana ja paina Enter-näppäintä.
3
Valitse <- tai ,-näppäimellä Security, valitse sitten Security-välilehdestä Set User Password ja paina Enter-näppäintä.
4
Salasanan syöttöruudussa kirjoita voimassa oleva salasana kerran, kirjoita sitten uusi salasana kahdesti ja paina lopuksi
Enter-näppäintä.
Voit poistaa salasanan jättämällä Enter New Password- ja Confirm New Password -kentät tyhjiksi ja painamalla
Enter-näppäintä.
5
Valitse <- tai ,-näppäimellä Exit, valitse Exit Setup ja paina sitten Enter-näppäintä.
Paina Enter-näppäintä vahvistuskehotteessa.
VAIO-tietokoneen mukauttaminen >
Salasanan asettaminen
Windows-salasanan asettaminen
Voit lisätä Windows-salasanan seuraavasti
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Käyttäjätilit ja Perhekäytön suojausasetukset tai Käyttäjätilit.
3
Napsauta Käyttäjätilit-kohtaa.
4
Valitse Muutosten tekeminen käyttäjätiliin -kohdassa Määritä tilillesi salasana.
5
Kirjoita Uusi salasana- ja Vahvista uusi salasana -kenttiin tilisi salasana.
6
Valitse Luo salasana.
Lisätietoja Windows-salasanasta saa Windowsin Ohje ja tuki -toiminnosta.
Voit muuttaa Windows-salasanan seuraavasti
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Käyttäjätilit ja Perhekäytön suojausasetukset tai Käyttäjätilit.
3
Napsauta Käyttäjätilit-kohtaa.
4
Valitse Muuta salasana.
5
Kirjoita Nykyinen salasana -kenttään nykyinen salasanasi.
6
Kirjoita Uusi salasana- ja Vahvista uusi salasana -kenttiin uusi salasana.
7
Valitse Muuta salasana.
n 96 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen >
Salasanan asettaminen
Voit poistaa Windows-salasanan seuraavasti
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Käyttäjätilit ja Perhekäytön suojausasetukset tai Käyttäjätilit.
3
Napsauta Käyttäjätilit-kohtaa.
4
Valitse Poista salasana.
5
Kirjoita Nykyinen salasana -kenttään nykyinen salasana, jonka haluat poistaa.
6
Valitse Poista suojaus.
n 97 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen >
VAIO Control Center -ohjelmiston käyttäminen
n 98 N
VAIO Control Center -ohjelmiston käyttäminen
VAIO Control Center -ohjelmiston avulla on mahdollista tarkastella järjestelmän tietoja ja määrittää järjestelmän asetuksia.
Voit käyttää VAIO Control Center -ohjelmistoa seuraavasti
1
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja VAIO Control Center.
2
Valitse haluamasi ohjausvalinta ja muuta asetus.
3
Kun olet lopettanut, napsauta OK.
Haluamasi kohteen asetus on muuttunut.
Lisätietoja vaihtoehdoista on VAIO Control Center -ohjelman mukana toimitetussa ohjetiedostossa.
Jotkin ohjausvalinnat eivät ole näkyvissä, jos avaat VAIO Control Center -ohjelmiston tavallisena käyttäjänä.
VAIO-tietokoneen mukauttaminen >
VAIO Control Center -ohjelmiston käyttäminen
n 99 N
S-FORCE Front Surround 3D -toiminnon käyttäminen
S-FORCE Front Surround 3D on virtuaalinen surround-äänitekniikka, jonka avulla voit nauttia tehokkaista ja realistisista
äänistä sisäisillä kaiuttimilla. Toiminnon vaikutukset havaitsee parhaiten elokuvia katseltaessa.
Voit ottaa S-FORCE Front Surround 3D -toiminnon käyttöön seuraavasti
1
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja VAIO Control Center.
2
Valitse Ääni ja Sound Effect Settings.
3
Valitse Use S-FORCE Front Surround 3D ja valitse sitten OK.
!
S-FORCE Front Surround 3D toimii vain käytettäessä äänentoistoon sisäisiä kaiuttimia.
S-FORCE Front Surround 3D- ja Dolby Home Theater v4 -toimintoja ei voi käyttää samanaikaisesti.
S-FORCE Front Surround 3D -toiminto toimii parhaiten, kun sijoitat tietokoneen suoraan eteesi ja pysyttelet optimaalisella etäisyydellä: noin 1 m:n
päässä tietokoneesta.
VAIO-tietokoneen mukauttaminen >
VAIO Power Management -ohjelman käyttäminen
n 100 N
VAIO Power Management -ohjelman käyttäminen
Virranhallinnan avulla voit määrittää virrankäyttösuunnitelmia, jotka sisältävät virrankäyttötarpeitasi vastaavia verkkovirta- ja
akkukäyttöasetuksia.
VAIO Power Management -toiminto lisätään Windowsin Virranhallinta-asetukset-ikkunaan. Tällä sovellusohjelmalla voit
laajentaa Windowsin virranhallintatoimintoja ja tehostaa näin tietokoneen toimintaa sekä pidentää akun käyttöikää.
Virrankäyttösuunnitelman valitseminen
Kun käynnistät tietokoneen, tehtäväpalkissa näkyy virtakuvake. Tämä kuvake osoittaa parhaillaan käytössä olevan virtalähteen.
Kun napsautat tätä kuvaketta, näyttöön tulee ikkuna, jossa näkyy virtatila.
Voit valita virrankäyttösuunnitelman seuraavasti
1
Napsauta tehtäväpalkissa olevaa virtakuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Virranhallinta-asetukset.
2
Valitse haluamasi virrankäyttösuunnitelma.
Voit muuttaa virrankäyttösuunnitelman asetuksia seuraavasti
1
Valitse Virranhallinta-asetukset-ikkunasta haluamasi virrankäyttösuunnitelman oikealta puolelta Muuta suunnitelman
asetuksia.
Muuta lepotilan ja näytön asetuksia haluamallasi tavalla.
2
Jos haluat vaihtaa lisäasetuksia, valitse Muuta virranhallinnan lisäasetuksia ja siirry vaiheeseen 3.
Muussa tapauksessa valitse Tallenna muutokset.
3
Valitse VAIO Power Management -välilehti.
Vaihda kunkin kohdan asetuksia.
4
Napsauta OK-painiketta.
VAIO-tietokoneen päivittäminen >
n 101 N
VAIO-tietokoneen päivittäminen
VAIO-tietokoneessa ja sen muistimoduuleissa on käytetty tarkkuuskomponentteja ja -liitosmenetelmiä. Jotta takuu ei raukea
tuotteen takuuaikana, noudata seuraavia ohjeita:
❑ Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi uuden muistimoduulin asennusta varten.
❑ Älä asenna moduulia itse, jos sinulla ei ole kokemusta tietokoneen muistin päivittämisestä.
❑ Älä kosketa liittimiä tai avaa muistimoduulin lokeron kantta.
Jos tarvitset tukea, ota yhteys valtuutettuun Sonyn palvelu-/tukikeskukseen. Ohjeita lähimmän tukikeskuksen tai edustajan
löytämiseksi on kohdassa Lisätietoja VAIO-tietokoneesta (sivu 5).
Moduulin tyyppi ja tietokoneeseen asennetun muistin määrä voivat vaihdella ostamasi tietokoneen mallin mukaan.
Katso tietokoneen kokoonpanotiedot teknisistä tiedoista.
VAIO-tietokoneen päivittäminen >
Muistin lisääminen ja poistaminen
n 102 N
Muistin lisääminen ja poistaminen
Jos haluat laajentaa tietokoneen toiminnallisuutta, voit lisätä keskusmuistia asentamalla lisävarusteena hankittavia
lisämuistimoduuleja. Ennen kuin päivität tietokoneesi muistin, lue seuraavilla sivuilla olevat tiedot ja ohjeet.
Muistin lisäämiseen ja poistamiseen liittyviä huomautuksia
❑ Aseta tietokone tasaiselle alustalle ennen muistimoduulien lisäämistä tai poistamista.
❑ Ole varovainen tehdessäsi muutoksia muistiin. Muistimoduulin väärä asennus voi vahingoittaa järjestelmää. Tällainen
vaurio voi mitätöidä valmistajan takuun.
❑ Käytä vain sellaisia muistimoduuleja, jotka ovat yhteensopivia tietokoneen kanssa. Jos tietokone ei havaitse muistimoduulia
tai Windows-käyttöjärjestelmän toiminta muuttuu epävakaaksi, ota yhteys myyntiedustajaan tai muistimoduulin valmistajaan.
❑ Sähköstaattinen purkautuminen (ESD) saattaa vaurioittaa sähkökomponentteja. Varmista seuraavat seikat, ennen kuin
kosketat muistimoduulia:
❑ Nämä toimintosarjat edellyttävät, että tunnet tietokoneisiin liittyvän yleisen terminologian, turvakäytännöt sekä
sähkölaitteiden käyttämistä ja muuttamista koskevat säännökset.
❑ Katkaise tietokoneen virta, irrota tietokone virtalähteistä (akusta ja verkkolaitteesta) sekä katkaise muut mahdolliset
tietoliikenne-, verkko- ja modeemiyhteydet, ennen kuin irrotat mitään tietokoneen kantta tai paneelia. Muuten saattaa
aiheutua henkilövahinkoja tai laitteistovaurioita.
❑ ESD saattaa vaurioittaa muistimoduuleja ja muita komponentteja. Asenna muistimoduuli ainoastaan ESD-suojatussa
työtilassa. Jos tällaista tilaa ei ole saatavissa, älä työskentele matolla äläkä käsittele materiaaleja, jotka tuottavat tai
keräävät staattista sähköä (esimerkiksi sellofaanikääreet). Maadoita itsesi koskettamalla kotelon maalaamatonta
metalliosaa tämän toimenpiteen aikana.
❑ Älä avaa muistimoduulin pakkausta, ennen kuin olet valmis vaihtamaan moduulin. Pakkaus suojaa moduulia ESD:ltä.
VAIO-tietokoneen päivittäminen >
Muistin lisääminen ja poistaminen
n 103 N
❑ Käytä muistimoduulin mukana tulevaa erityistä suojapussia tai suojaa moduuli ESD:tä vastaan käärimällä se alumiinifolioon.
❑ Nesteen tai vieraiden aineiden tai esineiden joutuminen muistimoduulipaikkoihin tai tietokoneen muihin sisäosiin vaurioittaa
tietokonetta, eivätkä tästä johtuvat korjaukset kuulu takuun piiriin.
❑ Älä laita muistimoduulia paikkaan, jossa se voi altistua
❑ lämmönlähteiden, kuten lämpöpatterien tai ilmakanavien, tuottamalle lämmölle
❑ suoralle auringonvalolle
❑ pölylle
❑ mekaaniselle tärinälle tai iskuille
❑ voimakkaille magneeteille tai kaiuttimille, joita ei ole suojattu magneettisesti
❑ yli 35 °C:n tai alle 5 °C:n lämpötiloille
❑ suurelle kosteudelle.
❑ Käsittele muistiyksikköä varovasti. Jotta välttäisit käsien ja sormien vahingoittumisen, älä koske tietokoneen sisällä olevia
komponenttien ja piirilevyjen reunoja.
VAIO-tietokoneen päivittäminen >
Muistin lisääminen ja poistaminen
Muistimoduulin irrottaminen ja asentaminen
Voit vaihtaa tai lisätä muistimoduulin seuraavasti
1
Sammuta tietokone ja irrota kaikki oheislaitteet.
2
Irrota tietokone verkkovirrasta ja poista akku.
3
Odota noin tunti, kunnes tietokone on jäähtynyt.
4
Avaa tietokoneen pohjassa oleva ruuvi, jota alla oleva nuoli osoittaa, ja irrota muistimoduulin lokeron kansi.
!
Laita irrotettu ruuvi talteen, jotta se ei huku.
5
Pura staattinen sähkö koskettamalla metalliesinettä.
n 104 N
VAIO-tietokoneen päivittäminen >
Muistin lisääminen ja poistaminen
6
Irrota asennettuna oleva muistimoduuli seuraavasti:
❑ Vedä salvat nuolien suuntaan (1).
Muistimoduuli vapautuu.
❑ Varmista, että muistimoduuli kallistuu ylös, ja vedä se sitten ulos nuolen (2) suuntaan.
7
Poista uusi muistimoduuli pakkauksestaan.
n 105 N
VAIO-tietokoneen päivittäminen >
Muistin lisääminen ja poistaminen
8
n 106 N
Työnnä muistimoduuli muistimoduulipaikkaan ja paina sitä sisään, kunnes se napsahtaa paikalleen.
!
Älä kosketa muita emolevyn osia kuin muistimoduulia.
Jos haluat asentaa vain yhden muistimoduulin, aseta se alamoduulipaikkaan.
Tarkista, että työnnät muistimoduulin liitinreunan muistimoduulipaikkaan siten, että moduulissa oleva lovi on avoimen muistikorttipaikan pienen
ulokkeen kohdalla. Älä käytä voimaa työntäessäsi muistimoduulia muistimoduulipaikkaan ja varmista, että muistimoduuli on oikein päin. Muussa
tapauksessa muistimoduulipaikka ja muistimoduuli saattavat vahingoittua.
9
Aseta muistimoduulin lokeron kansi paikalleen.
10 Kiristä tietokoneen pohjassa oleva ruuvi.
11 Aseta akku takaisin paikalleen ja kytke tietokoneeseen virta.
VAIO-tietokoneen päivittäminen >
Muistin lisääminen ja poistaminen
n 107 N
Muistitilan tarkistaminen
Voit tarkistaa muistin määrän seuraavasti
1
Käynnistä tietokone.
2
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja VAIO Control Center.
3
Valitse System Information ja valitse System Information.
Voit tarkastella järjestelmässä olevan muistin määrää ohjelman oikeanpuoleisessa ruudussa. Jos lisätty muisti ei näy,
toista asennustoimet ja käynnistä tietokone uudelleen.
Varotoimia >
n 108 N
Varotoimia
Tässä osassa esitellään turvaohjeita ja varotoimia, joilla voit suojata VAIO-tietokoneesi mahdollisilta vaurioilta.
Tietokoneessasi ei ehkä ole käytettävissä kaikkia tässä osassa mainittuja ominaisuuksia ja toimintoja.
❑ Turvallisuustietoja (sivu 109)
❑ Huolto- ja ylläpitotiedot (sivu 111)
❑ Tietokoneen käsitteleminen (sivu 112)
❑ Nestekidenäytön käsitteleminen (sivu 114)
❑ Virtalähteen käyttäminen (sivu 115)
❑ Sisäisen kameran käsitteleminen (sivu 116)
❑ Levyjen käsitteleminen (sivu 117)
❑ Akun käyttäminen (sivu 118)
❑ "Memory Stick" -muistikorttien käsitteleminen (sivu 119)
❑ Sisäisen tallennusvälineen käsitteleminen (sivu 120)
Varotoimia >
Turvallisuustietoja
n 109 N
Turvallisuustietoja
Tietokone
❑ Käytä tietokonetta kiinteällä ja vakaalla alustalla.
❑ Tietokoneen käyttäminen suoraan sylissä ei ole suositeltavaa. Tietokoneen pohjan lämpötila voi nousta normaalin käytön
aikana. Pitkäaikainen käyttö saattaa aiheuttaa epämukavuutta tai palovammoja.
❑ Käytä ainoastaan teknisten määritysten mukaisia oheislaitteita ja kytkentäkaapeleita.
❑ Säilytä pienet osat, kuten "Memory Stick" -muistikortit ja "Memory Stick" -sovittimet lasten ulottumattomissa. Niiden
nielaiseminen voi aiheuttaa tukehtumisriskin.
Virtalähde
❑ Älä päästä verkkolaitetta kosketuksiin ihosi kanssa. Siirrä verkkolaite pois kehosi läheisyydestä, jos se kuumenee ja
aiheuttaa epämukavuutta.
❑ Älä aseta painavia esineitä virtajohdon päälle. Se saattaa aiheuttaa tulipalon.
❑ Irrota virtajohto pistorasiasta vetämällä pistokkeesta. Älä koskaan vedä johdosta.
❑ Irrota tietokone pistorasiasta, jos et aio käyttää tietokonetta pitkään aikaan.
❑ Kun verkkolaitetta ei käytetä, irrota se pistorasiasta.
❑ Varmista, että pistorasia on helposti käytettävässä paikassa.
Varotoimia >
Turvallisuustietoja
n 110 N
Akku
❑ Älä jätä akkua koskaan yli 60 °C:n lämpötilaan, kuten aurinkoiselle paikalle pysäköityyn autoon tai suoraan auringonvaloon.
❑ Käytä turvallisuussyistä vain Sonyn alkuperäistä, Sonyn VAIO-tietokonetta varten suunniteltua, turvallisuusstandardien
mukaista aitoa ladattavaa Sony-akkua ja verkkolaitetta. Jotkin VAIO-tietokoneet toimivat ehkä vain aitoja Sony-akkuja
käytettäessä.
❑ Pidä akku loitolla kaikista lämmönlähteistä.
❑ Pidä akku kuivana.
❑ Älä avaa tai pura akkua.
❑ Älä altista akkua mekaanisille iskuille, kuten pudotuksille kovalle alustalle.
❑ Jos et käytä tietokonetta pitkään aikaan, poista akku tietokoneesta, jotta se ei vaurioidu.
❑ Jos et ole käyttänyt akkua pitkään aikaan, sen jäljellä oleva käyttöaika voi lyhentyä. Tämä on normaalia, ei merkki
toimintahäiriöstä. Akun varaus purkautuu vähitellen, vaikkei sitä käytettäisi. Kytke tietokone verkkolaitteeseen ja lataa
akku uudelleen, ennen kuin käytät tietokonetta.
Kuulokkeet
❑ Liikenneturvallisuus – Älä käytä korvakuulokkeita ajaessasi autoa tai polkupyörää tai käyttäessäsi jotakin
moottoriajoneuvoa. Korvakuulokkeiden käyttäminen saattaa aiheuttaa vaaran liikenteessä, ja se on laitonta joillakin
alueilla. Musiikin kuunteleminen suurella äänenvoimakkuudella saattaa olla vaarallista myös käveltäessä, erityisesti
suojateitä ylitettäessä.
❑ Kuulovaurioiden estäminen – Vältä korvakuulokkeiden käyttämistä suurella äänenvoimakkuudella.
Kuulonhuoltoammattilaiset neuvovat välttämään jatkuvaa, äänekästä ja pitkäaikaista soittamista. Jos korvasi alkavat
soida, pienennä äänen voimakkuutta tai keskeytä kuunteleminen.
Varotoimia >
Huolto- ja ylläpitotiedot
n 111 N
Huolto- ja ylläpitotiedot
Tietokone
❑ Puhdista kotelo pehmeällä, kuivalla kankaalla tai miedolla puhdistusaineella kostutetulla kankaalla. Älä käytä hankaavia
sieniä, hankausjauhetta tai liuottimia, kuten alkoholia tai bensiiniä, koska ne voivat vaurioittaa tietokoneen pintaa.
❑ Varmista, että irrotat verkkolaitteen ja akun ennen tietokoneen puhdistamista.
Nestekidenäyttö
Pyyhi nestekidenäytön pinta pehmeällä, kuivalla kankaalla. Pinnan hankaaminen saattaa vahingoittaa näyttöä.
Sisäinen kamera
Puhdista sisäinen kamera ja sen lähialue pehmeällä, kuivalla kankaalla. Älä hankaa aluetta liian kovaa, sillä se naarmuuntuu
helposti.
Levyt
❑ Levyjen asianmukainen käsittely on erittäin tärkeää luotettavuuden takaamiseksi. Älä käytä liuotteita, kuten bensiiniä,
ohennusaineita, kaupallisia puhdistusaineita tai antistaattisia suihkeita, koska ne saattavat vahingoittaa levyä.
❑ Normaali puhdistus tehdään pitelemällä levyä reunoista ja pyyhkimällä pinta pehmeällä kankaalla keskustasta ulospäin.
❑ Jos levy on pahoin tahriintunut, kostuta pehmeä kangas vedellä, purista se kunnolla ja pyyhi levyn pinta keskustasta
ulospäin. Pyyhi jäljelle jäänyt kosteus kuivalla, pehmeällä kankaalla.
Varotoimia >
Tietokoneen käsitteleminen
n 112 N
Tietokoneen käsitteleminen
❑ Jos tietokoneen päälle putoaa esine tai nestettä, sammuta tietokone, irrota tietokone virtalähteestä ja irrota akku.
Tietokone kannattaa antaa ammattitaitoisen henkilön tarkastettavaksi, ennen kuin sitä käytetään uudelleen.
❑ Älä pudota tietokonetta tai aseta mitään esineitä sen päälle.
❑ Älä pane tietokonetta paikkaan, jossa se voi altistua
❑ lämmönlähteiden, kuten lämpöpatterien tai ilmakanavien, tuottamalle lämmölle
❑ suoralle auringonvalolle
❑ pölylle
❑ kosteudelle tai sateelle
❑ mekaaniselle tärinälle tai iskuille
❑ voimakkaille magneeteille tai kaiuttimille, joita ei ole suojattu magneettisesti
❑ yli 35 °C:n tai alle 5 °C:n lämpötiloille
❑ suurelle kosteudelle.
❑ Älä aseta sähkölaitteita tietokoneen lähelle. Laitteiden sähkömagneettikenttä saattaa aiheuttaa tietokoneeseen
toimintahäiriöitä.
❑ Tietokone käyttää korkeataajuisia radiosignaaleja, jotka saattavat häiritä radio- ja televisiovastaanottoa. Mikäli näin
tapahtuu, siirrä tietokone sopivalle etäisyydelle radiosta tai televisiosta.
❑ Älä käytä katkenneita tai vaurioituneita kytkentäkaapeleita.
❑ Jos tietokone tuodaan suoraan kylmästä tilasta lämpimään tilaan, tietokoneen sisään saattaa tiivistyä kosteutta. Odota
tällaisessa tapauksessa vähintään tunti, ennen kuin käynnistät tietokoneen. Jos ongelmia ilmenee, kytke tietokone irti ja
ota yhteys valtuutettuun Sonyn palvelu-/tukikeskukseen. Ohjeita lähimmän tukikeskuksen tai edustajan löytämiseksi on
kohdassa Lisätietoja VAIO-tietokoneesta (sivu 5).
Varotoimia >
Tietokoneen käsitteleminen
n 113 N
❑ Jotta et menettäisi tärkeitä tietoja tietokoneen mahdollisessa vikatilanteessa, ota tiedoista säännöllisesti varmuuskopio.
❑ Älä paina nestekidenäyttöä tai sen kulmia, kun avaat nestekidenäytön kantta tai nostat tietokonetta. Muutoin nestekidenäyttö
voi vioittua tai siihen voi tulla toimintahäiriö. Avaa tietokone pitämällä sen pohjasta kiinni toisella kädellä ja nostamalla
nestekidenäytön kantta varovasti toisella. Jos kannat tietokonetta kansi avoinna, pitele tietokonetta molemmin käsin.
❑ Kuljeta tietokonetta sitä varten suunnitellussa kantolaukussa tai -laatikossa.
Varotoimia >
Nestekidenäytön käsitteleminen
n 114 N
Nestekidenäytön käsitteleminen
❑ Älä jätä nestekidenäyttöä aurinkoon, jotta se ei vahingoitu. Jos käytät tietokonetta ikkunan ääressä, älä aseta sitä
suoraan auringonvaloon.
❑ Älä naarmuta tai paina nestekidenäytön pintaa. Se saattaa aiheuttaa vaurioita.
❑ Jos tietokonetta käytetään alhaisessa lämpötilassa, nestekidenäytössä saattaa näkyä jäännöskuva. Se ei ole merkki
toimintahäiriöstä. Kun tietokone palautuu normaaliin lämpötilaan, näyttö palautuu normaaliksi.
❑ Jäännöskuva saattaa näkyä nestekidenäytössä, jos samaa kuvaa näytetään pitkän aikaa. Jäännöskuva häviää hetken
kuluttua. Voit estää jäännöskuvien syntymisen käyttämällä näytönsäästäjää.
❑ Nestekidenäyttö lämpenee käytön aikana. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä.
❑ Nestekidenäytön valmistuksessa on käytetty tarkkuustekniikkaa. Saatat kuitenkin nähdä nestekidenäytöllä jatkuvasti
esiintyviä pieniä mustia pisteitä ja/tai kirkkaita pisteitä (punaisia, sinisiä tai vihreitä). Tämä on normaali valmistusprosessin
tulos, ei toimintahäiriö.
❑ Älä muuta nestekidenäytön suunta-asetusta Lehtiö-PC:n asetukset -ikkunassa, vaikka muita vaihtoehtoja olisikin
valittavissa. Muuten tietokoneen toiminnasta voi tulla epävakaata. Sony ei ole vastuussa asetusten muuttamisen
aiheuttamista toimintahäiriöistä.
❑ Älä paina nestekidenäytön kantta sen ollessa suljettuna, jotta näyttö ei naarmuunnu tai likaannu.
Varotoimia >
Virtalähteen käyttäminen
n 115 N
Virtalähteen käyttäminen
❑ Älä käytä samaa pistorasiaa kuin muut paljon virtaa käyttävät laitteet, kuten kopiokone tai asiakirjasilppuri.
❑ Voit hankkia jatkojohdon, jossa on ylivirtasuoja. Tämä laite auttaa suojaamaan tietokonetta vaurioilta, joita voivat aiheuttaa
esimerkiksi ukkosen synnyttämät äkilliset virtahuiput.
❑ Käytä tietokoneen mukana toimitettua verkkolaitetta tai aitoja Sony-tuotteita. Muiden verkkolaitteiden käyttäminen
saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Varotoimia >
Sisäisen kameran käsitteleminen
n 116 N
Sisäisen kameran käsitteleminen
❑ Älä naarmuta äläkä likaannuta sisäistä kameraa ja sen lähialuetta, sillä kuvanlaatu saattaa heiketä.
❑ Älä anna auringonpaisteen osua suoraan sisäisen kameran linssiin, vaikka tietokone ei olisikaan päällä. Muussa
tapauksessa kamera voi vahingoittua.
Varotoimia >
Levyjen käsitteleminen
n 117 N
Levyjen käsitteleminen
❑ Levyn pinnalla olevat sormenjäljet ja pöly saattavat aiheuttaa lukuvirheitä. Pidä levystä aina kiinni reunoista ja keskireiästä
kuvassa osoitetulla tavalla:
❑ Älä koskaan kiinnitä levyyn etikettiä. Etiketti voi vaurioittaa levyä peruuttamattomasti.
Varotoimia >
Akun käyttäminen
n 118 N
Akun käyttäminen
❑ Akun käyttöikä on lyhyempi kylmässä ympäristössä. Tämä johtuu akun suorituskyvyn heikkenemisestä alhaisissa
lämpötiloissa.
❑ Lataa akut 10–30 °C:n lämpötilassa. Lataaminen alhaisessa lämpötilassa voi kestää kauemmin.
❑ Älä lataa akkua muulla tavoin kuin tässä käyttöoppaassa tai muissa Sonyn kirjallisissa ohjeissa on kuvattu.
❑ Kun akkua käytetään tai ladataan, se lämpenee. Tämä on normaalia, eikä siitä ole syytä huolestua.
❑ Akkua ei tarvitse tyhjentää ennen uudelleenlatausta.
❑ Jos akku tyhjenee nopeasti myös lataamisen jälkeen, akku saattaa olla kulunut loppuun ja se on vaihdettava.
Varotoimia >
"Memory Stick" -muistikorttien käsitteleminen
n 119 N
"Memory Stick" -muistikorttien käsitteleminen
❑ Älä kosketa "Memory Stick" -liitintä sormillasi tai metalliesineillä.
❑ Käytä etikettinä ainoastaan "Memory Stick" -muistikortin mukana tulevaa etikettiä.
❑ Älä taivuta tai pudota "Memory Stick" -muistikorttia tai säilytä korttia suojaamattomana.
❑ Älä pura "Memory Stick" -muistikorttia tai tee siihen muutoksia.
❑ Pidä "Memory Stick" -muistikortti kuivana.
❑ Älä käytä tai säilytä "Memory Stick" -muistikorttia tilassa, jossa se voi altistua
❑ staattiselle sähkölle
❑ kohinalle
❑ korkeille lämpötiloille (esimerkiksi aurinkoiselle paikalle pysäköidyssä autossa)
❑ suoralle auringonvalolle
❑ suurelle kosteudelle
❑ syövyttäville aineille.
❑ Käytä "Memory Stick" -muistikortin mukana tulevaa säilytyskoteloa.
❑ Tee tärkeistä tiedoista varmistuskopiot.
❑ Älä käytä teräväkärkistä kynää, kun kirjoitat tekstiä "Memory Stick Duo" -muistikortin etikettiin. Kortin painaminen voi
vahingoittaa sen sisäisiä osia.
Varotoimia >
Sisäisen tallennusvälineen käsitteleminen
n 120 N
Sisäisen tallennusvälineen käsitteleminen
Sisäisellä tallennusvälineellä (kiintolevyllä tai SSD-asemalla) on korkea tallennustiheys, ja se lukee ja kirjoittaa tietoja lyhyessä
ajassa. Sisäinen tallennusväline kuitenkin vioittuu helposti, jos sitä käytetään virheellisesti. Jos sisäinen tallennusväline
vioittuu, sen sisältämiä tietoja ei voi palauttaa. Käsittele tietokonetta varovasti, jotta et menettäisi tietoja.
Noudata seuraavia varotoimia sisäisten tallennuslaitteiden vahingoittumisen välttämiseksi
❑ Älä altista tietokonetta äkillisille liikkeille.
❑ Pidä tietokone erossa magneeteista.
❑ Älä sijoita tietokonetta tärisevälle alustalle tai epävakaaseen asentoon.
❑ Älä sammuta tietokonetta tai käynnistä sitä uudelleen, kun tallennusvälineestä luetaan tai siihen kirjoitetaan tietoja.
❑ Älä käytä tietokonetta paikassa, jossa lämpötila vaihtelee paljon.
❑ Älä irrota tallennusvälinettä tietokoneesta.
Vianmääritys >
n 121 N
Vianmääritys
Tässä osassa on ohjeita sellaisten yleisten ongelmien ratkaisemiseen, joita voi ilmetä VAIO-tietokoneen käytön aikana.
Moniin ongelmiin on yksinkertainen ratkaisu. Jos nämä ohjeet eivät auta ratkaisemaan ongelmia, kokeile VAIO Care -ohjelmaa.
Tietoja ohjelman käynnistämisestä on kohdassa VAIO Care -ohjelman käyttäminen (sivu 32).
Jos ongelmien ratkaisu ei onnistu ja tarvitset apua, voit kokeilla tukisivustoja, jotka on lueteltu kohdassa Lisätietoja
VAIO-tietokoneesta (sivu 5).
Tietokoneessasi ei ehkä ole käytettävissä kaikkia tässä osassa mainittuja ominaisuuksia ja toimintoja.
❑ Tietokoneen toiminta (sivu 123)
❑ Järjestelmän päivittäminen/turvallisuus (sivu 129)
❑ Palauttaminen/palautusväline (sivu 130)
❑ Osiointi (sivu 131)
❑ Akku (sivu 132)
❑ Sisäinen kamera (sivu 134)
❑ Verkkokäyttö (lähiverkko / langaton lähiverkko) (sivu 136)
❑ BLUETOOTH-tekniikka (sivu 140)
❑ Optiset levyt (sivu 143)
❑ Näyttö (sivu 148)
❑ Tulostaminen (sivu 153)
❑ Mikrofoni (sivu 154)
❑ Kaiuttimet (sivu 155)
Vianmääritys >
n 122 N
❑ Kosketuslevy (sivu 157)
❑ Näppäimistö (sivu 158)
❑ Levykkeet (sivu 159)
❑ Audio/Video (sivu 160)
❑ "Memory Stick" (sivu 163)
❑ Oheislaitteet (sivu 164)
Vianmääritys >
Tietokoneen toiminta
n 123 N
Tietokoneen toiminta
Mitä pitää tehdä, jos tietokone ei käynnisty?
❑ Varmista, että tietokone on liitetty kunnolla virtalähteeseen ja käynnistetty ja että virran merkkivalo palaa.
❑ Varmista, että akku on asennettu oikein ja ladattu.
❑ Irrota mahdolliset kytketyt USB-laitteet ja käynnistä tietokone uudelleen.
❑ Irrota mahdolliset laitteen ostamisen jälkeen asennetut lisämuistimoduulit ja käynnistä tietokone uudelleen.
❑ Jos tietokone on kytketty jatkojohtoon tai UPS-laitteeseen, varmista, että jatkojohto tai UPS on liitetty virtalähteeseen ja
kytketty päälle.
❑ Jos käytät ulkoista näyttöä, varmista, että se on liitetty virtalähteeseen ja virta on kytketty. Varmista, että näytön kirkkaus
ja kontrasti on säädetty oikein. Lisätietoja on näytön mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
❑ Irrota verkkolaite pistorasiasta ja irrota akku. Odota 3–5 minuuttia. Asenna akku paikalleen, kytke verkkolaite uudelleen
ja käynnistä tietokone virtapainikkeesta.
❑ Kosteuden tiivistyminen voi aiheuttaa toimintahäiriön. Mikäli näin tapahtuu, älä käytä tietokonetta ainakaan tuntiin.
❑ Varmista, että käytät laitteen mukana toimitettua Sony-verkkolaitetta. Käytä turvallisuussyistä vain Sonyn alkuperäistä,
Sonyn VAIO-tietokonetta varten suunniteltua akkua ja verkkolaitetta.
Vianmääritys >
Tietokoneen toiminta
n 124 N
Mitä pitää tehdä, jos vihreä virran merkkivalo syttyy, mutta näytössä ei näy mitään?
❑ Sulje sovelluksen ikkuna painamalla Alt+F4 monta kertaa. Sovellus on saattanut joutua virhetilaan.
❑ Jos Alt+F4-näppäimet eivät toimi, sammuta tietokone valitsemalla Käynnistä, napsauttamalla Sammuta-painikkeen
vieressä olevaa nuolta ja valitsemalla sitten Käynnistä uudelleen.
❑ Jos tietokone ei käynnisty uudelleen, paina Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä, napsauta Sammuta
-painikkeen vieressä
olevaa nuolta
ja valitse Käynnistä uudelleen.
Jos näyttöön tulee Windowsin suojaus -ikkuna, valitse Käynnistä uudelleen.
❑ Jos tämä ei toimi, sammuta tietokone pitämällä virtapainiketta painettuna yli neljän sekunnin ajan. Irrota verkkolaite ja
anna tietokoneen olla sammutettuna noin viisi minuuttia. Kytke sen jälkeen verkkolaite ja käynnistä tietokone uudelleen.
!
Tietokoneen sammuttaminen Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä tai virtapainiketta painamalla voi aiheuttaa tallentamattomien tietojen häviämisen.
Vianmääritys >
Tietokoneen toiminta
n 125 N
Mitä pitää tehdä, jos tietokone tai ohjelmisto lakkaa vastaamasta?
❑ Jos tietokone lakkaa vastaamasta, kun ohjelmisto on käynnissä, sulje sovellusikkuna painamalla Alt+F4-näppäimiä.
❑ Jos Alt+F4-näppäinyhdistelmä ei toimi, sammuta tietokone napsauttamalla Käynnistä-painiketta ja valitsemalla Sammuta.
❑ Jos tietokone ei sammu, paina Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä ja napsauta Sammuta-painiketta.
Jos näyttöön tulee Windowsin suojaus -ikkuna, valitse Sammuta.
❑ Jos tietokone ei käynnisty uudelleen, pidä virtapainiketta painettuna, kunnes tietokone sammuu.
!
Tietokoneen sammuttaminen Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä tai virtapainiketta painamalla voi aiheuttaa tallentamattomien tietojen häviämisen.
❑ Irrota verkkolaite pistorasiasta ja irrota akku. Odota 3–5 minuuttia. Asenna akku paikalleen, kytke verkkolaite uudelleen
ja käynnistä tietokone virtapainikkeesta.
❑ Yritä asentaa ohjelmisto uudelleen.
❑ Ota yhteys ohjelmiston julkaisijaan tai teknisen tuen tarjoajaan.
Vianmääritys >
Tietokoneen toiminta
n 126 N
Miksi tietokone ei siirry lepo- tai horrostilaan?
Tietokoneesta voi tulla epävakaa, jos käyttötilaa vaihdetaan, ennen kuin tietokone on siirtynyt kokonaan lepo- tai horrostilaan.
Tietokoneen palauttaminen normaalitilaan
1
Sulje kaikki avoimet ohjelmat.
2
Valitse Käynnistä, valitse Sammuta-painikkeen vieressä oleva nuoli ja valitse sitten Käynnistä uudelleen.
3
Jos tietokone ei käynnisty uudelleen, paina Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä, napsauta Sammuta-painikkeen veressä olevaa
nuolta ja valitse Käynnistä uudelleen.
Jos näyttöön tulee Windowsin suojaus -ikkuna, valitse Käynnistä uudelleen.
4
Jos tietokone ei käynnisty uudelleen, pidä virtapainiketta painettuna, kunnes tietokone sammuu.
!
Tietokoneen sammuttaminen Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä tai virtapainiketta painamalla voi aiheuttaa tallentamattomien tietojen häviämisen.
Mitä pitää tehdä, jos latauksen merkkivalo vilkkuu nopeasti eikä tietokone käynnisty?
❑ Tämä voi johtua siitä, ettei akkua ole asennettu oikein. Sammuta tietokone ja irrota akku. Asenna sitten akku takaisin
tietokoneeseen. Lisätietoja on kohdassa Akun asentaminen ja poistaminen (sivu 19).
❑ Jos ongelma toistuu, asennettu akku ei ole yhteensopiva. Irrota tietokoneen akku ja ota yhteys valtuutettuun Sonyn
palvelu-/tukikeskukseen. Ohjeita lähimmän tukikeskuksen tai edustajan löytämiseksi on kohdassa Lisätietoja
VAIO-tietokoneesta (sivu 5).
Vianmääritys >
Tietokoneen toiminta
n 127 N
Miksi Järjestelmän ominaisuudet -ikkunassa näkyy enimmäisnopeutta pienempi suorittimen
nopeus?
Tämä on normaalia. Koska tietokoneen keskusyksikkö säätää suorittimen nopeutta virran säästämiseksi, Järjestelmän
ominaisuudet -ikkunassa saattaa näkyä suorittimen hetkellinen nopeus enimmäisnopeuden sijasta.
Mitä pitää tehdä, jos tietokone ei hyväksy salasanaa ja näyttöön tulee Enter Onetime
Password -sanoma?
Jos syötät väärän salasanan kolmesti peräkkäin, näyttöön tulee ilmoitus Enter Onetime Password, eikä Windows käynnisty.
Paina virtapainiketta vähintään neljän sekunnin ajan ja varmista, että virran merkkivalo sammuu. Odota 10–15 sekuntia,
käynnistä tietokone uudelleen ja kirjoita oikea salasana. Salasanassa erotellaan isot ja pienet kirjaimet, joten tarkista kirjainkoko
ennen salasanan syöttämistä.
Mitä on tehtävä, jos peliohjelma ei toimi tai se lakkaa toistuvasti toimimasta?
❑ Tarkista pelin Internet-sivustosta, onko peliin saatavana korjauksia tai päivityksiä.
❑ Varmista, että olet asentanut näytönohjaimen ohjelmiston uusimman version.
❑ Joidenkin VAIO-mallien grafiikkamuisti on järjestelmässä jaettua muistia. Tällöin ei voida taata optimaalista grafiikan
toimintaa.
Miksi näyttö ei sammu, vaikka automaattisen sammutustoiminnon aika on kulunut?
Jotkin sovellusohjelmat tai näytönsäästäjät poistavat käytöstä tietokoneesi käyttöjärjestelmän toiminnon, joka sammuttaa
tietokoneen näytön tai asettaa tietokoneen lepotilaan, jos sitä ei käytetä tietyn ajan kuluessa. Sulje käynnissä olevat ohjelmat
ja tai vaihda nykyinen näytönsäästäjä.
Vianmääritys >
Tietokoneen toiminta
n 128 N
Miten voin muuttaa käynnistyslaitejärjestystä?
Voit muuttaa käynnistyslaitejärjestystä jollakin seuraavista BIOS-toiminnoista. Toimi seuraavasti:
1
Käynnistä tietokone ja paina F2-näppäintä toistuvasti, kunnes VAIO-logo tulee näkyviin.
BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin. Jos näyttö ei tule näkyviin, käynnistä tietokone uudelleen ja yritä uudelleen.
2
Valitse Boot painamalla <- tai ,-näppäintä.
3
Valitse haluamasi käynnistyslaitejärjestys Boot Priority -kohtaan painamalla M- tai m-näppäintä ja paina sitten
Enter-näppäintä.
4
Valitse haluamasi ensisijainen käynnistysasema painamalla M- tai m-näppäintä ja paina sitten Enter-näppäintä.
5
Valitse <- tai ,-näppäimellä Exit, valitse Exit Setup ja paina sitten Enter-näppäintä.
Paina Enter-näppäintä vahvistuskehotteessa.
Mitä on tehtävä, jos tietokoneen käynnistäminen tietokoneeseen kytketyltä
USB-levykeasemalta ei onnistu?
Tietokoneen voi käynnistää USB-levykeasemalta vaihtamalla käynnistyslaitteen.
Käynnistä tietokone ja paina F11-näppäintä toistuvasti, kunnes VAIO-logo tulee näkyviin.
Miksi tietokone hidastuu ja suorittimen kellotaajuus laskee, kun tietokonetta käytetään
akkuvirralla?
Suorittimen kellotaajuutta lasketaan akkuvirran käytön aikana virransäästösyistä, ja tämän vuoksi tietokoneen toiminta
hidastuu. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä.
Vianmääritys >
Järjestelmän päivittäminen/turvallisuus
n 129 N
Järjestelmän päivittäminen/turvallisuus
Miten löydän tärkeät päivitykset tietokoneeseen?
Voit etsiä ja asentaa uusimmat ohjelmistopäivitykset tietokoneeseen seuraavien sovellusten avulla: Windows Update ja
VAIO Update. Lisätietoja on kohdassa Tietokoneen päivittäminen (sivu 30).
Miten ajoitan Windows-päivitysten asentamisen tietokoneeseen?
Microsoft Windows -käyttöjärjestelmä on asennettu valmiiksi tietokoneeseen. Paras tapa suojata tietokone turvallisuusuhilta,
kuten viruksilta, on ladata ja asentaa uusimmat Windows-päivitykset säännöllisesti.
Voit hakea tärkeät Windows-päivitykset seuraavasti:
!
Päivitysten lataaminen tietokoneeseen edellyttää Internet-yhteyttä.
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Järjestelmä ja suojaus.
3
Valitse Toimintokeskus.
4
Noudata näytön ohjeita automaattisten tai ajastettujen päivitysten määrittämisessä.
Vianmääritys >
Palauttaminen/palautusväline
n 130 N
Palauttaminen/palautusväline
Miten voin luoda palautusvälineen?
Voit luoda palautusvälineen VAIO Care (sivu 32) -ohjelman avulla. Palautusvälineen avulla tietokonejärjestelmä voidaan
palauttaa tehtaalla määritettyihin oletusasetuksiinsa.
!
Jos tietokoneessasi ei ole sisäänrakennettua optista levyasemaa, kytke siihen ulkoinen optinen levyasema (ei sisälly toimitukseen).
Lisätietoja on Palautus-, varmuuskopiointi- ja vianmääritysoppaassa.
Miten voin palauttaa tietokonejärjestelmän tehtaalla määritettyihin oletusasetuksiinsa?
Tietokonejärjestelmän voi palauttaa kahdella tavalla: palautusvälineeltä ja palautusosiosta. Lisätietoja on Palautus-,
varmuuskopiointi- ja vianmääritysoppaassa.
Miten voin asentaa uudelleen alkuperäisen ohjelmiston ja ohjaimet?
Voit palauttaa esiasennetun ohjelmiston ja ohjaimet VAIO Care (sivu 32) -ohjelman avulla.
Lisätietoja on VAIO Care -ohjelman mukana toimitetussa ohjetiedostossa.
Kuinka voin tarkistaa kiintolevyn palautusosion koon?
Tietokoneen sisäinen tallennusväline sisältää palautusosion, johon tallennetaan järjestelmän palauttamiseen tarvittavat
tiedot. Voit tarkistaa palautusosion koon seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä, napsauta hiiren kakkospainikkeella Tietokone-vaihtoehtoa ja valitse Hallitse.
2
Valitse ikkunan vasemmanpuoleisesta osasta Tallennus-kohdasta Levynhallinta.
Palautusosion koko ja C-aseman koko näkyvät keskiosan Levy 0 -rivillä.
Vianmääritys >
Osiointi
n 131 N
Osiointi
Miten voin luoda kiintolevyosion?
Voit luoda osion tietokonetta palauttamatta Windows-toiminnon avulla.
1
Valitse Käynnistä, Ohjauspaneeli, Järjestelmä ja suojaus ja valitse sitten Valvontatyökalut-kohdasta Luo ja alusta
kiintolevyosioita.
2
Jos näyttöön tulee Käyttäjätilien valvonta -ikkuna, valitse Kyllä.
Jos olet kirjautunut tietokoneelle peruskäyttäjän käyttäjätunnuksella, sinulta voidaan kysyä järjestelmänvalvojan
käyttäjätunnusta ja salasanaa.
3
Napsauta hiiren kakkospainikkeella C-asemaa ja valitse Pienennä asema.
4
Syötä luotavan osion koko Anna pienennystila (Mt) -kenttään ja valitse Pienennys.
5
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Varaamaton-kohtaa ja valitse Uusi tavallinen asema -vaihtoehto.
6
Noudata näytön ohjeita.
Jos käytät VAIO Care Rescue -ohjelmaa, voit luoda osion palautusprosessin aikana. Lisätietoja on kohdassa VAIO Care -ohjelman käyttäminen (sivu 32).
Vianmääritys >
Akku
n 132 N
Akku
Miten saan selville akun latausasteen?
Latauksen merkkivalo ilmaisee akun latausasteen. Lisätietoja on kohdassa Akun lataaminen (sivu 22).
Milloin tietokone käyttää verkkovirtaa?
Kun tietokone on liitettynä verkkovirtaan verkkolaitteen kautta, se käyttää verkkovirtaa, vaikka akku olisi paikallaan.
Milloin akku tulisi ladata?
Akku on ladattava seuraavissa tilanteissa:
❑ Akun varaus on loppumassa ja sekä latauksen että virran merkkivalot vilkkuvat.
❑ Akkua ei ole käytetty pitkään aikaan.
Milloin akku tulisi vaihtaa?
Kun akun käyttöikä on lopussa, näkyviin tulee ilmoitus, jossa kehotetaan vaihtamaan akku. Voit tarkistaa akun varauskyvyn
VAIO Control Center -toiminnon Battery-toiminnolla.
Onko syytä huolestua, jos paikalleen asennettu akku on lämmin?
Ei. On täysin normaalia, että akku lämpenee, kun se syöttää virtaa tietokoneeseen.
Vianmääritys >
Akku
n 133 N
Voiko tietokone siirtyä horrostilaan akkukäytön aikana?
Tietokone voi siirtyä horrostilaan akkua käytettäessä, mutta jotkin ohjelmat ja oheislaitteet voivat estää järjestelmän siirtymisen
tähän tilaan. Jos käytät ohjelmia, jotka estävät järjestelmää siirtymästä horrostilaan, tallenna tiedot usein välttääksesi tietojen
häviämisen. Tietoja horrostilan aktivoimisesta manuaalisesti on kohdassa Horrostilan käyttäminen (sivu 29).
Miksi en pysty lataamaan akkua täyteen?
VAIO Control Center -ohjelmassa on käytössä akunhuoltotoiminto, joka auttaa pidentämään akun käyttöikää. Tarkista VAIO
Control Center -ohjelmassa valitut asetukset.
Mitä pitää tehdä, jos näyttöön tulee sanoma, ettei akku ole yhteensopiva tai että se on
asennettu tietokoneeseen väärin, ja tietokone siirtyy horrostilaan?
❑ Tämä voi johtua siitä, ettei akkua ole asennettu oikein. Sammuta tietokone ja irrota akku. Asenna sitten akku takaisin
tietokoneeseen. Lisätietoja on kohdassa Akun asentaminen ja poistaminen (sivu 19).
❑ Jos ongelma toistuu, asennettu akku ei ole yhteensopiva. Irrota tietokoneen akku ja ota yhteys valtuutettuun Sonyn
palvelu-/tukikeskukseen. Ohjeita lähimmän tukikeskuksen tai edustajan löytämiseksi on kohdassa Lisätietoja
VAIO-tietokoneesta (sivu 5).
Vianmääritys >
Sisäinen kamera
n 134 N
Sisäinen kamera
Miksei etsimessä näy kuvaa tai kuvan laatu on huono?
❑ Sisäistä kameraa ei voi jakaa usean sovelluksen käyttöön samanaikaisesti. Sulje avoinna oleva sovellus, ennen kuin
käynnistät uuden sovelluksen. Malleissa, joissa on Media Gallery -toiminto, et voi käyttää sisäistä kameraa käyttävää
kamerasovellusta samaan aikaan kuin käytät Media Gallery -eletoimintoja.
❑ Etsimessä voi esiintyä häiriöitä, esimerkiksi vaakajuovia, jos kohde liikkuu nopeasti. Tämä on normaalia, ei merkki
toimintahäiriöstä.
❑ Jos ongelma ei poistu, käynnistä tietokone uudelleen.
Miksi videon syöttö sisäisestä kamerasta keskeytyy muutamaksi sekunniksi?
Videon syöttö voi keskeytyä muutamaksi sekunniksi, jos
❑ käytetään pikanäppäintä ja Fn-näppäintä
❑ suorittimen kuormitus kasvaa.
Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä.
Miksi otettujen kuvien laatu on huono?
❑ Loisteputkivalaistuksessa kuvatussa kuvassa voi näkyä heijastuksia.
❑ Kuvan tumma osa voi näkyä häiriönä.
❑ Sisäinen kamera ja sen lähialue ovat likaiset. Puhdista alue. Lisätietoja on kohdassa Huolto- ja ylläpitotiedot (sivu 111).
Vianmääritys >
Sisäinen kamera
n 135 N
Mitä pitäisi tehdä, jos otetut kuvat ja niiden ääni ovat katkonaisia?
❑ Sovelluksen tehosteasetukset voivat aiheuttaa kuvan katkonaisuutta. Lisätietoja toiminnoista on käyttämäsi sovelluksen
ohjetiedostossa.
❑ Käynnissä voi olla liikaa sovelluksia. Lopeta sovellukset, joita et parhaillaan käytä.
❑ Tämä ongelma saattaa ilmetä, kun tietokone on käynnissä virransäästötilassa, mikä hidastaa suorittimen suorituskykyä.
Tarkista käytössä oleva virrankäyttösuunnitelma kohdasta Virrankäyttösuunnitelman valitseminen (sivu 100).
Mitä pitäisi tehdä, jos elokuva on katkonainen, kun tietokonetta käytetään akkuvirralla?
Akun varaus on loppumassa. Kytke tietokone virtalähteeseen.
Mitä pitäisi tehdä, jos otetut kuvat välkkyvät?
Tämä ongelma ilmenee käytettäessä kameraa loistelamppujen valossa, koska lampun taajuus ja suljinnopeus eivät vastaa
toisiaan.
Voit vähentää välkkymistä kääntämällä kameraa tai muuttamalla kameran kuvien kirkkautta. Joissakin sovelluksissa välkkymistä
voidaan estää säätämällä kameran ominaisuuksia (esimerkiksi valonlähdettä ja välkkymistä).
Vianmääritys >
Verkkokäyttö (lähiverkko / langaton lähiverkko)
n 136 N
Verkkokäyttö (lähiverkko / langaton lähiverkko)
Miten tulisi toimia, jos VAIO Smart Network -kuvake ei näy tehtäväpalkissa?
❑ Napsauta tehtäväpalkin
-kuvaketta ja tarkista, näkyykö VAIO Smart Network -kuvake
.
❑ Jos VAIO Smart Network -kuvaketta
ei näy tehtäväpalkissa, valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja VAIO Smart
Network ja muuta asetusta siten, että kuvake näkyy tehtäväpalkissa.
Vianmääritys >
Verkkokäyttö (lähiverkko / langaton lähiverkko)
n 137 N
Mitä pitää tehdä, jos tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä langattoman lähiverkon
liityntäpisteeseen?
❑ Etäisyys ja mahdolliset esteet vaikuttavat yhteyden toimivuuteen. Sinun on ehkä siirrettävä tietokone pois esteiden
läheltä tai lähemmäs käyttämääsi liityntäpistettä.
❑ Tarkista, että WIRELESS-kytkin on ON-asennossa ja että WIRELESS-merkkivalo palaa.
❑ Varmista, että liityntäpisteen virta on kytkettynä.
❑ Muuta asetuksia toimimalla seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Verkko ja Internet -kohdasta Näytä verkon tila ja tehtävät.
3
Valitse Yhdistä verkkoon ja tarkista, että liityntäpiste on valittuna.
❑ Tarkista, että salausavain on oikein.
❑ Varmista, että Virranhallinta-asetukset-ikkunan Langattoman sovittimen asetukset -kohdasta on valittu Paras
mahdollinen suorituskyky. Jonkin muun vaihtoehdon valinta voi aiheuttaa tietoliikennevirheen. Voit muuttaa asetuksia
seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Järjestelmä ja suojaus ja Virranhallinta-asetukset.
3
Valitse Muuta suunnitelman asetuksia nykyisestä virrankäyttösuunnitelmasta.
4
Valitse Muuta virranhallinnan lisäasetuksia.
5
Kaksoisnapsauta Langattoman sovittimen asetukset ja valitse sitten Virransäästötila.
6
Valitse avattavasta luettelosta Paras mahdollinen suorituskyky.
Vianmääritys >
Verkkokäyttö (lähiverkko / langaton lähiverkko)
n 138 N
Mitä pitäisi tehdä, jos en pysty käyttämään Internetiä?
❑ Tarkista liityntäpisteen asetukset. Lisätietoja on liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
❑ Varmista, että tietokone ja liityntäpiste on liitetty toisiinsa.
❑ Siirrä tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi liityntäpistettä.
❑ Varmista, että tietokoneen Internet-asetukset on määritetty oikein.
❑ Varmista, että Virranhallinta-asetukset-ikkunan Langattoman sovittimen asetukset -kohdasta on valittu Paras
mahdollinen suorituskyky. Jonkin muun vaihtoehdon valinta voi aiheuttaa tietoliikennevirheen. Jos haluat muuttaa
asetuksia, toimi kohdassa Mitä pitää tehdä, jos tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä langattoman lähiverkon
liityntäpisteeseen? (sivu 137) esitettyjen vaiheiden mukaisesti.
Miksi tiedonsiirtonopeus on alhainen?
❑ Langattoman lähiverkon tiedonsiirtonopeuteen vaikuttavat laitteiden ja liityntäpisteiden välinen etäisyys ja mahdolliset
esteet. Nopeuteen vaikuttavat myös laitemääritykset, radio-olosuhteet ja ohjelmistojen yhteensopivuus.
Tiedonsiirtonopeuden maksimoimiseksi siirrä tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi liityntäpistettä.
❑ Jos käytät WLAN-liityntäpistettä, laite voi ylikuormittua tilapäisesti, jos liityntäpistettä käyttää usea laite.
❑ Jos muut liityntäpisteet aiheuttavat häiriöitä liityntäpisteeseen, vaihda liityntäpisteen kanavaa. Lisätietoja on liityntäpisteen
mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
❑ Varmista, että Virranhallinta-asetukset-ikkunan Langattoman sovittimen asetukset -kohdasta on valittu Paras
mahdollinen suorituskyky. Jonkin muun vaihtoehdon valinta voi aiheuttaa tietoliikennevirheen. Jos haluat muuttaa
asetuksia, toimi kohdassa Mitä pitää tehdä, jos tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä langattoman lähiverkon
liityntäpisteeseen? (sivu 137) esitettyjen vaiheiden mukaisesti.
Vianmääritys >
Verkkokäyttö (lähiverkko / langaton lähiverkko)
n 139 N
Miten estän tiedonsiirron keskeytymisen?
❑ Kun tietokone on liitetty liityntäpisteeseen, tiedonsiirto voi keskeytyä, jos siirrettävät tiedostot ovat suuria tai jos tietokone
on lähellä mikroaaltojen lähteitä tai langattomia puhelimia.
❑ Siirrä tietokone lähemmäs liityntäpistettä.
❑ Varmista, että liityntäpisteen yhteys on kunnossa.
❑ Vaihda liityntäpisteen kanavaa. Lisätietoja on liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
❑ Varmista, että Virranhallinta-asetukset-ikkunan Langattoman sovittimen asetukset -kohdasta on valittu Paras
mahdollinen suorituskyky. Jonkin muun vaihtoehdon valinta voi aiheuttaa tietoliikennevirheen. Jos haluat muuttaa
asetuksia, toimi kohdassa Mitä pitää tehdä, jos tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä langattoman lähiverkon
liityntäpisteeseen? (sivu 137) esitettyjen vaiheiden mukaisesti.
Mitä kanavat ovat?
❑ Langattomissa lähiverkoissa käytetään jaettuja taajuuskaistoja, joita kutsutaan kanaviksi. Kolmannen osapuolen
langattomien lähiverkkojen liityntäpistekanavat on mahdollisesti määritetty eri kanaville kuin Sony-laitteet.
❑ Jos käytät langattoman lähiverkon liityntäpistettä, tutustu liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa oleviin
tietoihin yhdistämisestä.
Miksi verkkoyhteys lakkaa toimimasta, kun vaihdan salausavaimen?
Kahden sisäänrakennetulla langattomalla lähiverkkoyhteydellä varustetun tietokoneen vertaisverkkoyhteys voi katketa, kun
salausavainta muutetaan. Voit joko muuttaa salausavaimen takaisin alkuperäisen profiilin mukaiseksi tai syöttää avaimen
uudelleen molempiin tietokoneisiin, jolloin avaimet vastaavat toisiaan.
Vianmääritys >
BLUETOOTH-tekniikka
n 140 N
BLUETOOTH-tekniikka
Mitä pitäisi tehdä, jos muut BLUETOOTH-laitteet eivät löydä tietokonetta?
❑ Varmista, että BLUETOOTH-toiminto on käytössä molemmissa laitteissa.
❑ Tarkista, että WIRELESS-kytkin on ON-asennossa ja että WIRELESS-merkkivalo palaa.
❑ BLUETOOTH-toimintoa ei voi käyttää, kun tietokone on virransäästötilassa. Palauta tietokone normaalitilaan ja aseta
WIRELESS-kytkin ON-asentoon.
❑ Tietokone ja toinen laite saattavat olla liian kaukana toisistaan. Langaton BLUETOOTH-tekniikka toimii parhaiten,
jos laitteiden välimatka on alle 10 metriä.
Mitä pitäisi tehdä, jos en löydä BLUETOOTH-laitetta, johon haluan muodostaa yhteyden?
❑ Tarkista, että BLUETOOTH-toiminto on päällä laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden. Katso lisätietoja toisen
laitteen oppaasta.
❑ Jos laite, johon haluat muodostaa yhteyden, on jo yhteydessä toisen BLUETOOTH-laitteen kanssa, sitä ei ehkä löydy tai
se ei pysty olemaan yhteydessä tietokoneen kanssa.
❑ Jos haluat, että muut BLUETOOTH-laitteet pystyvät olemaan yhteydessä tietokoneeseesi, noudata seuraavia ohjeita:
1
Valitse Käynnistä ja Laitteet ja tulostimet.
2
Napsuta hiiren kakkospainikkeella BLUETOOTH-laitteen kuvaketta ja valitse Bluetooth-asetukset.
3
Valitse Asetukset-välilehti ja valitse sitten Salli Bluetooth-laitteille tämän tietokoneen havaitseminen -valintaruutu.
Vianmääritys >
BLUETOOTH-tekniikka
n 141 N
Mitä pitäisi tehdä, jos muut BLUETOOTH-laitteet eivät pysty muodostamaan yhteyttä
tietokoneeseen?
❑ Katso kohdassa Mitä pitäisi tehdä, jos en löydä BLUETOOTH-laitetta, johon haluan muodostaa yhteyden?
(sivu 140) esitetyt ehdotukset.
❑ Varmista, että muut laitteet on todennettu.
❑ Tiedonsiirron maksimietäisyys voi olla alle 10 metriä laitteiden välisten esteiden, radioaaltojen laadun ja käyttöjärjestelmän
sekä ohjelmiston mukaan. Siirrä tietokone ja BLUETOOTH-laitteet lähemmäksi toisiaan.
Miksi BLUETOOTH-yhteys on hidas?
❑ Tiedonsiirtonopeus riippuu laitteiden välisistä esteistä ja välimatkasta sekä radioaaltojen laadusta ja käytetystä
käyttöjärjestelmästä ja ohjelmistosta. Siirrä tietokone ja BLUETOOTH-laitteet lähemmäksi toisiaan.
❑ Monet eri laitteet käyttävät samaa 2,4 GHz:n taajuutta kuin BLUETOOTH-laitteet ja langattoman lähiverkon laitteet.
BLUETOOTH-laitteissa käytetään tekniikkaa, joka minimoi muista samaa aallonpituutta käyttävistä laitteista peräisin
olevat häiriöt, mutta radiohäiriöt saattavat kuitenkin aiheuttaa tiedonsiirron hidastumista, tiedonsiirtoetäisyyden lyhenemistä
ja tiedonsiirtovirheitä.
❑ Jos tietokoneen kanssa käytettävän BLUETOOTH-laitteen käyttämä BLUETOOTH-standardi ei ole sama kuin
tietokoneessa, tiedonsiirtonopeus saattaa olla normaalia hitaampi.
❑ Nopea tietoliikenne tietokoneen ja BLUETOOTH-laitteiden välillä on käytettävissä, kun laitteet ovat BLUETOOTH high
speed -tekniikan mukaisia. Jos haluat käyttää nopeaa tiedonsiirtoa, ota tietokoneesta käyttöön langattoman lähiverkon
toiminnot sekä BLUETOOTH-toiminnot.
!
Osa BLUETOOTH-profiileista ei tue nopeaa tietoliikennettä.
Vianmääritys >
BLUETOOTH-tekniikka
n 142 N
Saako BLUETOOTH-tekniikkaa käyttävää laitetta käyttää lentokoneessa?
BLUETOOTH-tekniikkaa käytettäessä tietokone lähettää tietoja 2,4 GHz:n radiotaajuudella. Häiriöille alttiissa paikoissa,
kuten sairaaloissa ja lentokoneissa, voi radiohäiriöiden estämiseksi olla BLUETOOTH-laitteiden käyttöä koskevia rajoituksia.
Tarkista henkilökunnalta, onko tietokoneen BLUETOOTH-toiminnon käyttö sallittua.
Miksi en pysty käyttämään BLUETOOTH-toimintoa, kun kirjaudun tietokoneeseen
tavallisena käyttäjänä?
BLUETOOTH-toiminnon käyttöä ei ehkä ole sallittu tietokoneen tavallisille käyttäjätileille. Kirjaudu tietokoneeseen käyttäjänä,
jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Miksi en pysty käyttämään BLUETOOTH-laitteita, kun käyttäjää vaihdetaan?
BLUETOOTH-laitteet eivät toimi oikein, jos käyttäjää vaihdetaan kirjautumatta ulos järjestelmästä. Kirjaudu ulos ennen
käyttäjän vaihtamista. Voit kirjautua ulos järjestelmästä valitsemalla Käynnistä, Sammuta-painikkeen vieressä oleva nuoli
ja Kirjaudu ulos.
Miksi en voi vaihtaa käyntikortin tietoja matkapuhelimen kanssa?
Käyntikortin tietojen vaihtamiselle ei ole tukea.
Mitä pitäisi tehdä, jos BLUETOOTH-kuvaketta ei näy tehtäväpalkissa?
❑ Varmista VAIO Smart Network -ikkunasta, että BLUETOOTH-kohdan vieressä oleva kytkin on asennossa On.
❑ Saat BLUETOOTH-kuvakkeen näkyviin tehtäväpalkkiin seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Laitteet ja tulostimet.
2
Napsuta hiiren kakkospainikkeella BLUETOOTH-laitteen kuvaketta ja valitse Bluetooth-asetukset.
3
Napsauta Asetukset-välilehteä ja valitse sitten Näytä Bluetooth-kuvake ilmaisinalueella -valintaruutu.
Vianmääritys >
Optiset levyt
n 143 N
Optiset levyt
Miksi tietokone lakkaa toimimasta, kun yritän lukea levyä?
Levy, jota tietokone yrittää lukea, voi olla likainen tai vahingoittunut. Toimi seuraavasti:
1
Käynnistä tietokone uudelleen painamalla Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä, napsauttamalla Sammuta-painikkeen vieressä
olevaa nuolta ja valitsemalla Käynnistä uudelleen.
!
Tietokoneen sammuttaminen Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä painamalla voi aiheuttaa tallentamattomien tietojen häviämisen.
2
Ota levy pois optisesta levyasemasta.
3
Tarkista, ettei levy ole likainen tai vahingoittunut. Jos levy täytyy puhdistaa, katso ohjeet kohdasta Levyt (sivu 111).
Mitä pitäisi tehdä, jos levykelkka ei aukea?
❑ Varmista, että tietokone on normaalitilassa.
❑ Paina levyaseman poistopainiketta.
❑ Jos poistopainike ei toimi, valitse Käynnistä, valitse Tietokone, napsauta optisen levyaseman kuvaketta hiiren
kakkospainikkeella ja valitse Poista levy.
❑ Jos mikään edellä esitetyistä keinoista ei toimi, työnnä optisen levyaseman poistopainikkeen lähellä olevaan manuaaliseen
poistoreikään ohut, suora esine, esimerkiksi paperiliitin.
❑ Yritä käynnistää tietokone uudelleen.
Vianmääritys >
Optiset levyt
n 144 N
Mitä pitäisi tehdä, jos tietokoneella ei voi toistaa levyä?
❑ Varmista, että levy on optisessa levyasemassa etikettipuoli ylöspäin.
❑ Varmista, että tarvittavat ohjelmat on asennettu valmistajan ohjeiden mukaisesti.
❑ Jos levy on likainen tai vahingoittunut, tietokone lakkaa vastaamasta. Toimi seuraavasti:
1
Käynnistä tietokone uudelleen painamalla Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä, napsauttamalla Sammuta-painikkeen vieressä
olevaa nuolta ja valitsemalla Käynnistä uudelleen.
!
Tietokoneen sammuttaminen Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä painamalla voi aiheuttaa tallentamattomien tietojen häviämisen.
2
Ota levy pois optisesta levyasemasta.
3
Tarkista, ettei levy ole likainen tai vahingoittunut. Jos levy täytyy puhdistaa, katso ohjeet kohdasta Levyt (sivu 111).
❑ Jos toistat levyä eikä ääntä kuulu, tee jokin seuraavista toimista:
❑ Ääni voi olla kytketty pois Fn+F2-painikkeilla. Paina niitä uudelleen.
❑ Ääni voi olla kytketty pois Fn+F3-painikkeilla. Pidä Fn+F4-painikkeita painettuina, kunnes äänenvoimakkuus on
riittävä.
❑ Tarkista asetukset napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin äänenvoimakkuuden kuvaketta ja
valitsemalla Avaa äänenvoimakkuuden mikseri.
❑ Tarkista äänimikserin voimakkuusasetus.
❑ Jos käytät ulkoisia kaiuttimia, tarkista kaiuttimien äänenvoimakkuuden asetukset sekä kaiuttimien ja tietokoneen
väliset liitännät.
Vianmääritys >
Optiset levyt
n 145 N
❑ Varmista, että oikea ohjainohjelmisto on asennettuna. Toimi seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Järjestelmä ja suojaus.
3
Valitse Järjestelmä.
4
Valitse vasemmasta ruudusta Laitehallinta.
Näyttöön tulee Laitehallinta-ikkuna, jossa on luettelo tietokoneen laitteista.
Jos luettelossa mainitun laitteen edessä on X-kirjain tai huutomerkki, laite on ehkä otettava käyttöön tai ohjainohjelmisto
on asennettava uudelleen.
5
Avaa tietokoneen optisten levyasemien luettelo kaksoisnapsauttamalla optista levyasemaa.
6
Kaksoisnapsauta haluamaasi asemaa.
Voit varmistaa ohjainohjelmiston valitsemalla Ohjain-välilehteä ja valitsemalla Ohjaimen tiedot.
7
Sulje ikkuna napsauttamalla OK-painiketta.
❑ Varmista, ettei levyyn ole kiinnitetty etikettiä. Etiketit voivat irrota optisessa levyasemassa ja vahingoittaa levyasemaa tai
aiheuttaa toimintahäiriöitä.
❑ Jos näyttöön tulee aluekoodia koskeva varoitus, kyseinen levy ei ehkä ole yhteensopiva optisen levyaseman kanssa.
Tarkista levyn kotelosta, että aluekoodi on sama kuin optisessa levyasemassa.
❑ Jos huomaat, että tietokoneeseen on tiivistynyt kosteutta, älä käytä tietokonetta ainakaan tuntiin. Kosteuden tiivistyminen
voi aiheuttaa toimintahäiriön.
❑ Varmista, että tietokone käyttää verkkovirtaa, ja yritä levyn toistamista uudelleen.
Vianmääritys >
Optiset levyt
n 146 N
Mitä pitäisi tehdä, jos Blu-ray Disc -levyä ei voi toistaa tai tietokone muuttuu epävakaaksi
Blu-ray Disc -levyn toiston aikana?
❑ Tarkista, että optinen levyasema tukee Blu-ray Disc -levyjä.
❑ Jos haluat toistaa tekijänoikeudella suojattuja Blu-ray Disc -levyjä jatkuvasti, AACS-avain on päivitettävä. Jos näkyviin
tulee ilmoitus, jossa kehotetaan päivittämään AACS-avain, toimi ilmoituksen ohjeiden mukaan.
!
AACS-avaimen päivittäminen edellyttää Internet-yhteyttä.
❑ Tietokoneellasi ei ehkä voi toistaa joidenkin Blu-ray Disc -levyjen sisältöä, tai tietokone voi muuttua epävakaaksi Blu-ray
Disc -levyn toiston aikana. Jotta tällaisen sisällön toisto toimisi normaalisti, lataa ja asenna Blu-ray Disc -toisto-ohjelmiston
uusimmat päivitykset VAIO Update -toiminnolla.
Lisätietoja VAIO Update -toiminnon käyttämisestä on kohdassa Tietokoneen päivittäminen (sivu 30).
Mitä pitäisi tehdä, jos CD-levylle ei pysty kirjoittamaan?
❑ Varmista, ettet käynnistä ohjelmistosovelluksia tai salli niiden käynnistyä automaattisesti (edes näytönsäästäjän).
❑ Jos käytät CD-R/RW-levyä, johon on kiinnitetty tarraetiketti, vaihda se levyyn, jossa ei ole tarraa. Sellaisen levyn käyttö,
jossa on tarraetiketti, voi aiheuttaa tallennusvirheen tai muun vaurion.
Mitä pitäisi tehdä, jos DVD-levylle ei pysty kirjoittamaan?
❑ Varmista, että käytät oikeaa DVD-tallennusvälinettä, jolle voi tallentaa.
❑ Tarkista, mikä tallennuskelpoinen DVD-muoto on yhteensopiva optisen asemasi kanssa. Kaikki DVD-tallennusvälinemerkit
eivät toimi.
Vianmääritys >
Optiset levyt
n 147 N
Miksi en pysty kirjoittamaan tietoja Blu-ray Disc -levyille?
❑ Tarkista, että optinen levyasema tukee Blu-ray Disc -levyjen kirjoitustoimintoa.
❑ BD-R-levyt eivät ole uudelleentallentavia. BD-R-levylle ei voi lisätä tietoja, eikä levylle kirjoitettuja tietoja voi poistaa.
Mitä pitäisi tehdä, jos ulkoinen optinen levyasema ei toimi asianmukaisesti?
Varmista, että ulkoinen optinen levyasema on kytketty virtalähteeseen ja tietokoneen USB-porttiin. Jos näin ei ole, ulkoinen
optinen levyasema ei ehkä toimi asianmukaisesti.
Vianmääritys >
Näyttö
n 148 N
Näyttö
Miksi näyttö pimeni?
❑ Tietokoneen näyttö voi pimentyä, jos tietokone ei enää saa virtaa tai on siirtynyt virransäästötilaan (lepotila tai horrostila).
Jos tietokone on LCD (Video) -lepotilassa, palauta tietokone normaalitilaan painamalla mitä tahansa näppäintä. Lisätietoja
on kohdassa Virransäästötilojen käyttäminen (sivu 27).
❑ Varmista, että tietokone on liitetty kunnolla virtalähteeseen ja käynnistetty ja että virran merkkivalo palaa.
❑ Jos tietokone käyttää akkuvirtaa, varmista, että akku on asennettu oikein ja ladattu. Lisätietoja on kohdassa Akun
käyttäminen (sivu 19).
❑ Jos näyttökohteeksi on valittu ulkoinen näyttö, paina näppäimiä Fn+F7. Lisätietoja on kohdassa Fn-näppäinyhdistelmät
ja niihin liittyvät toiminnot (sivu 34).
Vianmääritys >
Näyttö
n 149 N
Mitä pitää tehdä, jos kuvat tai videot eivät näy kunnolla?
❑ Muista valita näyttöväreille asetukseksi True Color (32-bittinen), ennen kuin käytät video- tai valokuvaohjelmistoa tai
käynnistät DVD-levyn toiston. Jos valitset jonkin toisen vaihtoehdon, ohjelmisto ei ehkä pysty näyttämään kuvia oikein.
Voit muuttaa näyttövärejä seuraavasti:
1
Napsauta hiiren kakkospainikkeella työpöytää ja valitse Näytön tarkkuus.
2
Valitse Lisäasetukset.
3
Napsauta Näyttölaite-välilehteä.
4
Valitse Värit-kohdasta True Color (32-bittinen).
❑ Älä muuta näytön tarkkuutta tai värejä, kun käytät video- tai valokuvaohjelmistoa tai toistat DVD-levyä. Muutoin toisto tai
näyttäminen ei ehkä onnistu tai järjestelmän toiminta voi muuttua epävakaaksi.
On myös suositeltavaa poistaa näytönsäästäjä käytöstä ennen DVD-levyn toistoa. Jos näytönsäästäjä on käytössä,
se saattaa aktivoitua DVD-levyn toiston aikana ja estää toiston jatkamisen. Joidenkin näytönsäästäjien on jopa havaittu
muuttavan näytön tarkkuutta ja värejä.
❑ Toistettaessa DVD-levyä niin, että sen kuva näkyy samanaikaisesti sekä tietokoneen näytössä että tietokoneeseen
kytketyssä ulkoisessa näytössä, kuva voi välkkyä.
Napsauta tällöin hiiren kakkospainikkeella työpöytää ja valitse NVIDIA Control Panel. Valitse sitten usean näytön
näyttötilassa käytettäväksi ensisijaisena näyttönä joko tietokoneen näyttöä tai kytkettyä ulkoista näyttöä.
Mitä pitäisi tehdä, jos jotkin kohteet eivät mahdu tietokoneen näyttöön?
Tarkista, että tekstin kooksi on määritetty 100 %. Jos näin ei ole, jotkin kohteet, kuten ohjelmistojen valikot, eivät ehkä näy
oikein käytetyn ohjelmiston mukaan. Lisätietoja tekstin koon muuttamisesta saa Windowsin Ohje ja tuki -toiminnosta.
Vianmääritys >
Näyttö
n 150 N
Mitä pitäisi tehdä, jos TV-näytössä tai HDMI-lähtöporttiin kytketyssä ulkoisessa näytössä
ei näy kuvaa?
Varmista, että käytät HDCP-yhteensopivaa näyttöä. Kopiointisuojattua sisältöä ei voi katsella näytössä, joka ei ole
HDCP-yhteensopiva. Lisätietoja on kohdassa Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta (sivu 80) tai Tietokonenäytön
tai projektorin kytkeminen (sivu 78).
Mitä pitäisi tehdä, jos HDMI-lähtöporttiin kytketyssä 3D-televisiossa ei näy 3D-kuvaa?
❑ Muuta 3D-toistoasetuksia. Voit muuttaa asetuksia valitsemalla WinDVD BD -ikkunan oikeasta yläkulmasta Työkalut ja
valitsemalla sitten
. Lisätietoja on WinDVD BD -ohjelman mukana toimitetussa ohjetiedostossa.
❑ Jos tietokone on kytketty 3D-televisioon AV-vahvistimen kautta, varmista, että AV-vahvistin tukee 3D-toistoa.
❑ Tarkasta tietokoneen HDMI-lähdön tarkkuusasetukset. Jos tarkkuus ei ole 1920 x 1080 tai 1280 x 720, kuvat eivät näy
3D-muodossa. Lisätietoja tarkkuuden määrittämisestä on kohdassa Blu-ray 3D Disc -levyjen toistaminen (sivu 81).
❑ Tarkasta myös 3D-television mukana toimitetusta käyttöoppaasta, onko siinä lisätietoja 3D-toistosta.
Vianmääritys >
Näyttö
n 151 N
Miksi näytössä ei näy videokuvaa?
❑ Jos näyttökohteeksi on valittu ulkoinen näyttö ja ulkoinen näyttö irrotetaan, videokuvaa ei voi katsella tietokoneen näytössä.
Keskeytä videon toisto, vaihda näyttökohteeksi tietokoneen näyttö ja käynnistä videon toisto uudelleen. Lisätietoja
näyttökohteen vaihtamisesta on kohdassa Näyttötilojen valitseminen (sivu 83). Voit myös vaihtaa näyttökohteen
painamalla Fn+F7. Lisätietoja on kohdassa Fn-näppäinyhdistelmät ja niihin liittyvät toiminnot (sivu 34).
❑ Tietokoneessa ei ehkä ole riittävästi näyttömuistia suuritarkkuuksisen videokuvan näyttämiseen. Pienennä silloin
nestekidenäytön tarkkuutta.
Voit muuttaa näytön tarkkuutta seuraavasti:
1
Napsauta hiiren kakkospainikkeella työpöytää ja valitse Näytön tarkkuus.
2
Napsauta Tarkkuus-kohdan vieressä olevaa avattavaa luetteloa.
3
Voit suurentaa tarkkuutta siirtämällä liukusäädintä ylöspäin ja pienentää sitä siirtämällä liukusäädintä alaspäin.
Voit tarkistaa käytettävissä olevan grafiikka- ja näyttömuistin kokonaismäärän. Napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja valitse Näytön tarkkuus.
Valitse sitten Lisäasetukset ja Sovitin-välilehti. Arvo saattaa olla eri kuin muistin todellinen määrä.
Miten nestekidenäytön kirkkautta muutetaan?
Voit muuttaa tietokoneen näytön kirkkautta painamalla Fn+F5- tai Fn+F6-näppäimiä. Lisätietoja on kohdassa
Fn-näppäinyhdistelmät ja niihin liittyvät toiminnot (sivu 34).
Mitä pitäisi tehdä, jos näyttö on tumma?
Valaistusolotunnistimen peittäminen saa näytön tummenemaan. Varmista, että tunnistinta ei ole peitetty.
Vianmääritys >
Näyttö
n 152 N
Miksi nestekidenäytön kirkkaus muuttuu automaattisesti?
Tietokoneen nestekidenäytön kirkkaus muuttuu automaattisesti valaistusolotunnistimen mittaaman ympäristön valaistuksen
mukaan. Voit poistaa automaattisen kirkkauden säätöasetuksen pois käytöstä seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja VAIO Control Center.
2
Valitse Display ja Automatic Brightness Settings.
3
Poista Adjust brightness automatically -valintaruudun valinta.
4
Napsauta OK-painiketta.
Miksi nestekidenäytön kirkkaus vaihtelee, kun kirkkausasetusta muutetaan tai kun
tietokone palautetaan lepotilasta normaalitilaan?
Niin voi tapahtua LED-taustavalolla varustetuissa malleissa nestekidenäytön värien kalibroinnin aikana. Se ei ole merkki
toimintahäiriöstä.
Mitä pitäisi tehdä, jos ulkoisessa näytössä ei näy mitään?
Vaihda sitten näyttökohde painamalla Fn+F7. Lisätietoja on kohdassa Fn-näppäinyhdistelmät ja niihin liittyvät toiminnot
(sivu 34).
Miten otan käyttöön Windows Aeron?
Voit ottaa Windows Aeron käyttöön seuraavasti:
1
Napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja valitse Mukauta.
2
Valitse Aero-teemat-kohdasta haluamasi teema.
Lisätietoja Windows Aero -ominaisuuksista, kuten Windows Flip 3D -toiminnosta, on Windowsin Ohjeessa ja tuessa.
Vianmääritys >
Tulostaminen
n 153 N
Tulostaminen
Mitä pitäisi tehdä, jos asiakirjaa ei pysty tulostamaan?
❑ Varmista, että tulostin on päällä ja että tulostimen kaapeli on liitetty tulostimen ja tietokoneen portteihin kunnolla.
❑ Varmista, että tulostin on yhteensopiva tietokoneeseen asennetun Windows-käyttöjärjestelmän kanssa.
❑ Ennen tulostimen käyttöä voit joutua asentamaan tulostinohjainohjelmiston. Lisätietoja on tulostimen mukana toimitetussa
käyttöoppaassa.
❑ Jos tulostin ei toimi, kun tietokone palaa virransäästötilasta (lepotilasta tai horrostilasta), käynnistä tietokone uudelleen.
❑ Jos tulostimessa on käytössä kaksisuuntainen tiedonsiirto, tämän ominaisuuden poistaminen käytöstä tietokoneessa
saattaa mahdollistaa tulostuksen. Toimi seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Laitteet ja tulostimet.
2
Napsauta hiiren kakkospainikkeella tulostinkuvaketta ja valitse Ominaisuudet.
3
Napsauta Portit-välilehteä.
4
Poista Kaksisuuntaisuuden tuki -valintaruudun valinta.
5
Napsauta OK-painiketta.
Muutos poistaa käytöstä tulostimen kaksisuuntaista tietoliikennettä edellyttävät ominaisuudet, kuten tiedonsiirron,
tilan valvonnan ja etäpaneelin.
Vianmääritys >
Mikrofoni
n 154 N
Mikrofoni
Mitä pitäisi tehdä, jos mikrofoni ei toimi?
❑ Jos käytät ulkoista mikrofonia, varmista, että mikrofoniin on kytketty virta ja että se on liitetty kunnolla tietokoneen
mikrofoniliitäntään.
❑ Äänensyöttölaite on määritetty väärin. Voit määrittää äänensyöttölaitteen seuraavasti:
1
Sulje kaikki avoimet ohjelmat.
2
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
3
Valitse Laitteisto ja äänet.
4
Valitse Ääni-kohdasta Äänilaitteiden hallinta.
5
Valitse Tallennus-välilehdestä haluttu äänensyöttölaite ja valitse Aseta oletus.
Miten voin estää mikrofonin äänen kiertämisen?
Mikrofonin ääni kiertää, kun mikrofoniin tulee ulkoisen äänilaitteen kuten kaiuttimen ääni.
Ongelman estämiseksi:
❑ Pidä mikrofoni kaukana äänilaitteesta.
❑ Pienennä kaiuttimien ja mikrofonin äänenvoimakkuutta.
Vianmääritys >
Kaiuttimet
n 155 N
Kaiuttimet
Mitä pitäisi tehdä, jos kiinteistä kaiuttimista ei kuulu ääntä?
❑ Jos käytät ohjelmaa, jossa on äänenvoimakkuuden säätömahdollisuus, varmista, että voimakkuus on säädetty halutulle
tasolle. Lisätietoja on ohjelman ohjeessa.
❑ Ääni voi olla kytketty pois Fn+F2-painikkeilla. Paina niitä uudelleen.
❑ Ääni voi olla kytketty pois Fn+F3-painikkeilla. Pidä Fn+F4-painikkeita painettuina, kunnes äänenvoimakkuus on riittävä.
❑ Tarkista Windowsin äänenvoimakkuuden säätimet napsauttamalla tehtäväpalkin äänenvoimakkuuden kuvaketta.
❑ Äänentoistolaite on määritetty väärin. Katso äänilaitteen vaihtamisohjeet kohdasta Miten äänilaitemääritystä
muutetaan? (sivu 160).
Miksi sisäisten kaiuttimien ääni kuuluu vääristyneenä?
Dolby-toistotilan mukaan sisäisten kaiuttimien äänet saattavat kuulua vääristyneinä, kun äänenvoimakkuus on lähellä
suurinta mahdollista. Voit tällöin valita toistettaville äänille paremmin sopivan toistotilan seuraavasti.
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Laitteisto ja äänet.
3
Valitse Ääni-kohdasta Äänilaitteiden hallinta.
4
Valitse Toistaminen-välilehdestä Kaiuttimet ja kuulokkeet ja valitse sitten Ominaisuudet.
5
Valitse Dolby-välilehti.
6
Valitse oikea toistotila.
Vianmääritys >
Kaiuttimet
n 156 N
Mitä pitäisi tehdä, jos ulkoiset kaiuttimet eivät toimi?
❑ Katso kohdassa Mitä pitäisi tehdä, jos kiinteistä kaiuttimista ei kuulu ääntä? (sivu 155) esitetyt ehdotukset.
❑ Jos käytät ohjelmaa, jossa on äänenvoimakkuuden säätömahdollisuus, varmista, että voimakkuus on säädetty halutulle
tasolle. Lisätietoja on ohjelman ohjeessa.
❑ Varmista, että kaiuttimet on kytketty kunnolla ja että äänenvoimakkuus on säädetty riittävän voimakkaaksi, jotta ääni
kuuluu.
❑ Varmista, että kaiuttimet on suunniteltu käyttämällesi tietokoneelle.
❑ Jos kaiuttimissa on vaiennuspainike, aseta se pois päältä.
❑ Jos kaiuttimet tarvitsevat ulkoista virtaa, varmista, että kaiuttimet on kytketty virtalähteeseen. Lisätietoja on kaiuttimien
mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
❑ Tarkista Windowsin äänenvoimakkuuden säätimet napsauttamalla tehtäväpalkin äänenvoimakkuuden kuvaketta.
❑ Äänentoistolaite on määritetty väärin. Katso äänilaitteen vaihtamisohjeet kohdasta Miten äänilaitemääritystä
muutetaan? (sivu 160).
Vianmääritys >
Kosketuslevy
n 157 N
Kosketuslevy
Mitä pitäisi tehdä, jos kosketuslevy ei toimi?
❑ Olet ehkä estänyt kosketuslevyn käytön. Voit ottaa sen käyttöön painamalla Fn+F1-näppäinyhdistelmää. Lisätietoja on
kohdassa Kosketuslevyn käyttäminen (sivu 37).
❑ Varmista, että tietokoneeseen ei ole liitetty hiirtä.
❑ Jos osoitin ei liiku ohjelmiston ollessa käynnissä, sulje sovellusikkuna painamalla Alt+F4-näppäimiä.
❑ Jos Alt+F4-näppäimet eivät toimi, paina Windows-näppäintä kerran, paina ,-näppäintä useita kertoja, valitse M- tai
m-näppäinten avulla Käynnistä uudelleen ja käynnistä tietokone uudelleen painamalla Enter-näppäintä.
❑ Jos tietokone ei käynnisty uudelleen, paina Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä, valitse Sammuta-painikkeen vieressä oleva
nuoli m- ja ,-näppäimen avulla, paina Enter-näppäintä, valitse M- ja m-näppäimen avulla Käynnistä uudelleen ja paina
sitten Enter-näppäintä.
❑ Jos tietokone ei käynnisty uudelleen, pidä virtapainiketta painettuna, kunnes tietokone sammuu.
!
Tietokoneen sammuttaminen Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä tai virtapainiketta painamalla voi aiheuttaa tallentamattomien tietojen häviämisen.
Vianmääritys >
Näppäimistö
n 158 N
Näppäimistö
Mitä pitäisi tehdä, jos näppäimistön asetukset ovat virheelliset?
Tietokoneen näppäimistön kieli on mainittu pakkauksessa olevassa etiketissä. Jos valitset toisen alueellisen näppäimistön
Windows-asetuksia tehdessäsi, näppäimistöasetukset eivät vastaa toisiaan.
Näppäimistöasetukset voi vaihtaa seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Aika-, kieli- ja alueasetukset ja valitse sitten Alue ja kieli -kohdasta Vaihda näppäimistöä tai muita syöttötapoja.
3
Valitse Näppäimistöt ja kielet -välilehdestä Näppäimistöt.
4
Muuta asetukset haluamiksesi.
Mitä pitäisi tehdä, jos numeronäppäimillä ei voi syöttää numeroita?
Jos et pysty käyttämään numeronäppäimiä, Num Lk -toiminto ei ehkä ole käytössä. Tarkista, palaako Num lock -merkkivalo.
Jos merkkivalo ei pala, aktivoi numeronäppäimet painamalla Num Lk -näppäintä ennen numeroiden kirjoittamista.
Vianmääritys >
Levykkeet
n 159 N
Levykkeet
Miksei tehtäväpalkkiin tule Poista laite turvallisesti ja poista tietoväline asemasta
-kuvaketta, kun asema on kytkettynä?
Tietokone ei tunnista levykeasemaa. Varmista aluksi, että USB-kaapeli on kytketty USB-porttiin kunnolla. Jos joudut
korjaamaan kytkentää, odota hetki, jotta tietokone tunnistaa aseman. Jos kuvake ei tule näkyviin, toimi seuraavasti:
1
Sulje kaikki levykeasemaa käyttävät ohjelmat.
2
Odota, että levykeaseman merkkivalo sammuu.
3
Poista levyke painamalla poistopainiketta ja irrota USB-levykeasema tietokoneesta.
4
Kytke levykeasema uudelleen työntämällä USB-liitin USB-porttiin.
5
Käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla Käynnistä, Sammuta-painikkeen vieressä oleva nuoli ja Käynnistä uudelleen.
Mitä pitäisi tehdä, jos levykkeelle ei pysty kirjoittamaan?
❑ Varmista, että levyke on asetettu asemaan oikein.
❑ Jos levyke on asetettu oikein, mutta tietojen kirjoittaminen ei onnistu, levyke voi olla täynnä tai kirjoitussuojattu.
Voit käyttää levykettä, jota ei ole kirjoitussuojattu, tai poistaa kirjoitussuojausominaisuuden käytöstä.
Vianmääritys >
Audio/Video
n 160 N
Audio/Video
Mitä pitäisi tehdä, jos digitaalisen videokameran käyttö ei onnistu?
Jos näkyviin tulee viesti, joka ilmoittaa i.LINK-laitteen olevan irti tai poissa päältä, i.LINK-kaapeli ei ehkä ole kunnolla kiinni
tietokoneen tai kameran liitäntäportissa. Irrota kaapeli ja kytke se takaisin. Lisätietoja on kohdassa i.LINK-laitteen
kytkeminen (sivu 89).
Miten Windows-käyttöjärjestelmän käynnistysääni poistetaan käytöstä?
Voit poistaa Windows-käyttöjärjestelmän käynnistysäänen käytöstä seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Laitteisto ja äänet.
3
Valitse Ääni-kohdasta Äänilaitteiden hallinta.
4
Poista Äänet-välilehdestä Soita Windowsin käynnistysääni -valintaruudun valinta.
5
Napsauta OK-painiketta.
Miten äänilaitemääritystä muutetaan?
Jos esimerkiksi USB-porttiin, HDMI-lähtöporttiin, optiseen lähtöporttiin tai kuulokeliitäntään kytketystä laitteesta ei kuulu
ääntä, äänentoistolaite täytyy vaihtaa.
1
Sulje kaikki avoimet ohjelmat.
2
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
3
Valitse Laitteisto ja äänet.
4
Valitse Ääni-kohdasta Äänilaitteiden hallinta.
5
Valitse Toistaminen-välilehdestä haluttu äänentoistolaite ja valitse Aseta oletus.
Vianmääritys >
Audio/Video
n 161 N
Mitä pitäisi tehdä, jos HDMI-lähtöporttiin, optiseen lähtöporttiin tai kuulokeliitäntään
kytketystä äänentoistolaitteesta ei kuulu ääntä?
❑ Jos haluat kuunnella ääntä esimerkiksi HDMI-lähtöporttiin, optiseen lähtöporttiin tai kuulokeliitäntään kytketystä laitteesta,
äänentoistolaite täytyy vaihtaa. Tarkemmat ohjeet ovat kohdassa Miten äänilaitemääritystä muutetaan? (sivu 160).
❑ Jos et edelleenkään kuule ääntä äänentoistolaitteista, toimi seuraavasti:
1
Toimi kohdassa Miten äänilaitemääritystä muutetaan? (sivu 160) esitettyjen vaiheiden 1–4 mukaisesti.
2
Valitse Toistaminen-välilehdestä HDMI- tai S/PDIF-kuvake ja valitse Ominaisuudet.
3
Napsauta Lisäasetukset-välilehteä.
4
Valitse laitteen tukema näytteenottotaajuus ja bittisyvyys (esimerkiksi 48 000 Hz, 16 bittiä).
5
Napsauta OK-painiketta.
Vianmääritys >
Audio/Video
n 162 N
Miten saan Dolby Digital- tai DTS-äänen kuulumaan S/PDIF-yhteensopivasta laitteesta?
Saat Dolby Digital- tai DTS-äänen kuulumaan tietokoneeseen liitetystä S/PDIF-yhteensopivasta laitteesta seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Laitteisto ja äänet.
3
Valitse Ääni-kohdasta Äänilaitteiden hallinta.
4
Napsauta Toistaminen-välilehden optisen lähdön kuvaketta ja valitse Ominaisuudet.
5
Valitse Tuetut muodot -välilehti.
6
Valitse DTS-ääni- ja Dolby Digital -valintaruudut.
7
Napsauta OK-painiketta.
!
Jos Dolby Digital- tai DTS-ääntä lähetetään laitteelle, joka ei tue sitä, laite ei toista mitään ääntä. Jos näin tapahtuu, poista DTS-ääni- ja Dolby Digital
-valintaruutujen valinta.
Miksi ääni katkeilee ja/tai kuva hyppii, kun toistan teräväpiirtovideoita, esimerkiksi
digitaalisella AVCHD-videokameralla tallennettuja videoita?
Teräväpiirtovideoiden toistaminen käyttää paljon keskusyksikön, grafiikkasuorittimen ja järjestelmämuistin kapasiteetista.
Videoiden toistamisen aikana kaikki toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, ja ääni ja kuva saattavat katkeilla joissakin laitteissa.
Vianmääritys >
"Memory Stick"
n 163 N
"Memory Stick"
Mitä pitäisi tehdä, jos en voi käyttää VAIO-tietokoneessa alustettua "Memory Stick"
-muistikorttia muissa laitteissa?
"Memory Stick" -muistikortti täytyy ehkä alustaa uudelleen.
"Memory Stick" -muistikortin alustaminen uudelleen poistaa kaikki kortille aiemmin tallennetut tiedostot, myös musiikkitiedostot.
Ennen "Memory Stick" -muistikortin alustamista varmuuskopioi tärkeät tiedot ja varmista, ettei kortilla ole säilytettäviä tiedostoja.
1
Kopioi tiedot tai kuvat "Memory Stick" -muistikortilta tietokoneen sisäiseen tallennuslaitteeseen.
2
Alusta "Memory Stick" -muistikortti kohdassa "Memory Stick" -muistikorttien alustaminen (sivu 56) esitettyjen vaiheiden
mukaisesti.
Voinko kopioida digitaalisen kameran kuvia "Memory Stick" -muistikortille?
Kyllä. Voit myös katsella "Memory Stick" -yhteensopivilla digitaalikameroilla tallennettuja videoleikkeitä.
Miksi en pysty kirjoittamaan tietoja "Memory Stick" -muistikortille?
Joissakin "Memory Stick" -muistikorteissa on kortin tyhjennyksen estävä kytkin, jolla voidaan estää tietojen tahaton poistaminen
tai korvaaminen. Varmista, että kortin tyhjennyksen estävä kytkin on pois päältä.
Vianmääritys >
Oheislaitteet
n 164 N
Oheislaitteet
Mitä pitäisi tehdä, jos USB-laitteen kytkeminen ei onnistu?
❑ Tarkista tarvittaessa, että USB-laitteeseen on kytketty virta ja että se käyttää omaa virtalähdettään. Jos esimerkiksi käytät
digitaalikameraa, tarkista, että akussa on varausta. Jos käytät tulostinta, tarkista, että virtajohto on kytketty kunnolla
pistorasiaan.
❑ Kokeile tietokoneen toisen USB-portin käyttämistä. Ohjainohjelmisto on ehkä asennettu tiettyyn porttiin, kun laite on
liitetty tietokoneeseen ensimmäisen kerran.
❑ Lisätietoja on USB-laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Laitteen kytkeminen voi edellyttää jonkin ohjelman
asentamista.
❑ Kytke porttiin yksinkertainen, vähän virtaa käyttävä laite, kuten hiiri, jotta voit varmistaa, että portti toimii.
❑ USB-keskittimet voivat estää laitteen toiminnan virranjakeluvirheen vuoksi. Suosittelemme laitteen liittämistä suoraan
tietokoneeseen ilman keskitintä.
Tavaramerkit >
n 165 N
Tavaramerkit
SONY ja SONY-logo ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
VAIO, VAIO-logo ja muut Sony-tuotteiden ja -palvelujen nimet ovat Sony Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
i.LINK on IEEE 1394 -tekniikan nimi.
Intel, Pentium, Intel SpeedStep ja Atom ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Microsoft, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä
tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, Blu-ray Disc -logo ja Blu-ray 3D -logo ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä.
BLUETOOTH-teksti ja -logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Sony Corporationilla on
niiden käyttölupa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.
Roxio Easy Media Creator on Sonic Solutionsin tavaramerkki.
WinDVD on Corel Inc:n tavaramerkki.
PowerDVD on CyberLink.Inc:n tavaramerkki.
NVIDIA ja 3D Vision ovat NVIDIA Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä ja/tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.
ArcSoft ja ArcSoft-logo ovat ArcSoft Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. ArcSoft WebCam Companion on ArcSoft Inc:n
tavaramerkki.
AMD, AMD Arrow -nuolilogo, ATI ja näiden yhdistelmät sekä Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD
Virtualization ja AMD-V ovat Advanced Micro Devices Inc:n tavaramerkkejä.
Tavaramerkit >
n 166 N
SD-logo on tavaramerkki.
SDHC-logo on tavaramerkki.
SDXC-logo on tavaramerkki.
ExpressCard-teksti ja -logot ovat PCMCIA:n omistuksessa, ja Sony Corporationilla on niiden käyttölupa. Kaikki muut
tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
CompactFlash® on SanDisk Corporationin tavaramerkki.
"PlaceEngine" on Koozyt Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
"PlaceEngine" on Sony Computer Science Laboratories Inc:n kehittämä ja lisensoitu Koozyt Inc:lle.
"AVCHD" on Panasonic Corporationin ja Sony Corporationin tavaramerkki.
Kaikki muut järjestelmien, tuotteiden ja palvelujen nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä. Käyttöoppaassa ei ole määritelty
™- tai ®-merkkejä.
Ominaisuuksia ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.
Kaikkia edellä lueteltuja ohjelmistoja ei ehkä toimiteta tämän tietokonemallin mukana.
Tiedoksi >
n 167 N
Tiedoksi
© 2011 Sony Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tätä käyttöopasta ja siinä kuvattua ohjelmistoa ei saa kokonaan tai osittain toisintaa, kääntää tai tuottaa mihinkään koneella
luettavaan muotoon ennen kirjallista suostumusta.
Sony Corporation ei anna mitään takuuta tähän käyttöoppaaseen, ohjelmistoon tai muihin siinä oleviin tietoihin eikä näin ollen
myönnä mitään takuita tämän käyttöoppaan, ohjelmiston tai muun tiedon soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai
sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Sony Corporation ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään tahattomista,
seuraamuksellisista tai erityisistä vahingoista, jotka johtuvat tästä käyttöoppaasta, ohjelmistosta tai näihin liittyvästä tiedosta
tai niiden käytöstä tai vahingoista, jotka liittyvät edellä mainittuihin.
Käyttöoppaassa ei ole määritelty ™- tai ®-merkkejä.
Sony Corporation pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän käyttöoppaaseen tai sen sisältämiin tietoihin milloin tahansa
ilman ennakkoilmoitusta. Tässä kuvatut ohjelmat kuuluvat erillisen käyttöoikeussopimuksen alaisuuteen.
Sony Corporation ei vastaa tietokoneeseen, ulkoiseen tallennusvälineeseen tai tallennuslaitteisiin tehtyjen tallennusten
menetyksistä. Sony Corporation ei myöskään vastaa mistään olennaisista menetyksistä, mukaan lukien tilanteita, joissa
tallennuksia ei ole tehty tietokonevian vuoksi tai joissa tallennuksen sisältö häviää tai vahingoittuu tietokonevian tai tietokoneen
korjauksen seurauksena. Sony Corporation ei missään olosuhteissa palauta tai toisinna tietokoneeseen, ulkoiseen
tallennusvälineeseen tai tallennuslaitteisiin tallennettua sisältöä.
n
© 2011 Sony Corporation
Download PDF

advertising