Sony PRS-350 User manual

Sony PRS-350 User manual
Napsauta välittömän pääsyn saamiseksi!
Sisällysluettelo
Hakemisto
Käyttäjäopas
PRS-350
Digitaalinen e-kirjan
lukulaite
©2010 Sony Corporation
4-257-507-11(2)
ONNITTELUT
Sinun Reader Pocket Edition™:isi toimitetaan
seuraavilla hyödyllisillä toiminnoilla:
Clear touch – korkealuokkainen
kosketusnäyttö, joka mahdollistaa helpon
navigoinnin kääntämällä sivuja
pyyhkäisemällä sivua, kosketustoiminto
kirjanmerkkien lisäämiseksi, huomautuksien
ja korostusten tekemiseksi.
Font Zoom – suurenna tai pienennä tekstin
kokoa mieltymyksiesi mukaisiksi, tai
suurenna kuvia zoomaamalla niiden
tarkistamiseksi lähemmin.
Dictionary – kaksoiskosketa sanaa sen
merkityksen tarkistamiseksi ja sen
kääntämiseksi.
Jatka lukemista. Sitä riittää hyvinkin pitkälle.
Personoi valmiustilanäyttö omalla
suosikkikuvallasi.
Sisällysluettelo
Hakemisto
Käytä "Collections"-toimintoa kirjastosi
organisoimiseksi Reader™ -lukulaitteella
löytääksesi kirjan, jonka haluat lukea.
Älä koskaan myöhästy mistään! Käytä
kello*näkymää (aina kun OPTIONS-painiketta
painetaan).
* Aseta aika käyttämällä [Date and Time] -asetusta ( 87).
Lisätietoja on tässä käyttöoppaassa.
Sisällysluettelo
Hakemisto
Hyödyllisiä toimintoja
Huomautus
Kirjanmerkkien asettaminen ( 39)
Yhden tai useamman sanan korostaminen ( 40)
Huomautuksen kirjoittaminen käsin ( 41)
Huomautuksen lisääminen ( 42)
Koon muuttaminen
Tekstikoon säätäminen ( 47)
Sivutilan muuttaminen ( 48)
Suurentaminen ( 49)
Sisältönäkymän säätäminen ( 52)
Sisällysluettelo
Hakemisto
Hakeminen
Huomautusten löytäminen kirjasta ( 44),
kirjoista ( 46)
Haku avainsanojen avulla ( 55)
Kirjan hakeminen ( 34)
Tietylle sivulle siirtyminen ( 57)
Sanakirja
Kirjaa luettaessa ( 60)
Sovelluksena ( 82)
Lista aikaisemmin haetuista sanoista ( 63)
Lehtien lukeminen ( 65)
Kokoelman hallinta
Luominen ( 68)
Sisällön lisääminen ( 70)
Poistaminen ( 72)
Sisällysluettelo
Hakemisto
Muut sovellukset
Käsin kirjoittaminen ( 77)
Tekstimuistio ( 80)
Kuvankatselutoiminto ( 83)
Tuetut tiedostomuodot ( 113)
Tekniset tiedot ( 19)
Sisällysluettelo
Hakemisto
Luku 1
Aloittaminen................................................ 8-20
Osat ja säätimet........................................................... 8
Readerin lataaminen................................................12
Virransäästövihjeitä..................................................14
E-kirjojen hankinta...................................................17
Tuki.................................................................................18
Tekniset tiedot...........................................................19
Sisällysluettelo
Hakemisto
Aloittaminen
Osat ja säätimet
Virtakytkin
Halutessasi
Kytke virta päälle
laitteeseen tai herätä
laite valmiustilasta*1
Siirtyä valmiustilaan
Katkaista virran
täysin
Tee näin
Siirrä kytkintä oikealle ja päästä se
nopeasti.
Siirrä kytkintä ja päästä se nopeasti.
Valmiustilanäyttö*2 tulee esiin.
Kun laite ei ole valmiustilassa, siirrä ja
pidä kytkintä siirrettynä vähintään
3 sekunnin ajan. Seuraa näytöllä
näkyviä ohjeita.
*1Akkuvirran kulutus on minimoitu valmiustilassa.
*2Yksityiskohtaisia tietoja [Standby Screen] näytöstä, katso  91.
Lataus/merkkivalo
Punainen: Lataus käynnissä
Oranssi: Käynnistys/sulkeminen/muistin käyttö
Päältä: Päältä/Unitila/Reader käytössä
Sisällysluettelo
Hakemisto
Osat ja säätimet
Kirjoituspuikko
Tarkemman käytön takaamiseksi käytä toimitettua
puikkoa. Aseta se kokonaan pidikkeeseen, kun sitä ei
käytetä.
Sisällysluettelo
Hakemisto
Osat ja säätimet
Kosketusnäyttö ( 23)
Kosketa navigoidaksesi kevyesti näyttöä joko
sormellasi tai toimitetulla puikolla.
<
> (Page Turn) -painikkeet
Paina < (edellinen) tai > (seuraava) -painikkeita sivun
kääntämiseksi.
Paina ja pidä painettuna < tai > sivujen kääntämiseksi
nopeampaan tahtiin.

(Home) -painike ( 29)
Näyttää [Home]-valikon.
 (Size) -painike ( 47)
Näyttää apuohjelman, jolla voi muuttaa tekstin kokoa,
zoomata sivua ja valita sivutilan.
OPTION-painike ( 31)
Näyttää asiaankuuluvien lisätoimintojen valikon.
Sisällysluettelo
Hakemisto
10
Osat ja säätimet
 Mikro-USB-liitäntä ( 12)
Käytetään tietojen siirtoon ja Readerin lataamiseen.
RESET-aukko ( 93)
Lisätarvikkeena saatavan kannen
kiinnitysreiät.
Samaa reikää Readerin vasemmassa yläkulmassa
käyttäen lisätarvikkeena saatava kansi voidaan
kiinnittää laitteeseen.
Sisällysluettelo
Hakemisto
11
Readerin lataaminen
Readerin lataaminen
Lataa Reader kytkemällä se tietokoneeseesi
USB-johdolla (sisältyy toimitukseen).
Tyhjän akun lataaminen täyteen kestää noin 3 tuntia
USB-liitäntää käyttämällä tai noin 2 tuntia lisätarvikkeena
saatavalla verkkolaitteella (PRSA-AC1).
Lataus valmis!
Aloita lataaminen
Kytkeytyy päältä
Latausaika
aina 3 tuntia
Syttyy palamaan punaisena
Lataus valmis
Akun lataaminen*
* Näyttö tulee esiin noin 5 minuutin kuluttua, mikäli ladataan
täysin tyhjää akkua.
Sisällysluettelo
Hakemisto
12
Readerin lataaminen
Huomautus
Reader lataa ainoastaan silloin kun siihen kytketty
tietokone on päällä.
Readeriä ei voi käyttää, kun se on kytketty tietokoneen
USB-liitäntään.
Tilan ilmaisimet latauksen aikana.
Kuvake ja viesti
[Charging battery]
[Charging complete]
[Charging stopped]
Tila
Lataus käynnissä. Akun kuvake ei
ilmaise akun jäännösvarausta
latauksen aikana.
Ladattu täyteen
Reader ei lataa akkua. Seuraa
näytöllä näkyviä ohjeita.
Vihje
Lataus lisätarvikkeena saatavalla verkkolaitteella
(PRSA-AC1) suoritettaessa
ilmestyy tilapalkkiin
( 30).
ilmestyy tilapalkkiin, kun lataus on valmis.
Akun tilan tarkistaminen tilapalkista ( 30) käytön
aikana
Akun lataamista suositellaan
Sisällysluettelo
Hakemisto
13
Virransäästövihjeitä
Virransäästövihjeitä
Akun lataaminen
 Readerin lataamiseksi aivan täyteen jatka
lataamista, kunnes latauksen ilmaisin näyttää
latauksen olevan valmis ( 12).
 Täysin tyhjän akun lataaminen täyteen kestää
3 tuntia, kun laite on kytketty päällä olevan
tietokoneen USB-porttiin ja 2 tuntia, kun laite
on kytketty lisävarusteena saatavaan
verkkolaitteeseen (PRSA-AC1).
 Jos Readeriä käytetään sitä lisävarusteena
saatavalla verkkolaitteella ladattaessa,
latausaika täyteen lataukseen saattaa
pidentyä, riippuen Readerin käyttötavasta.
Suositeltu lämpötila
Käytä Readeriä suositellun lämpötila-alueen
sisällä ( 19).
Sisällysluettelo
Hakemisto
14
Virransäästövihjeitä
Enemmän tehoa vaativat toiminnot
Seuraavat toiminnot saattavat vaatia enemmän
tehoa.
 Paljon grafiikkaa sisältävä sisältö
 Kuvien lyhyt diaesitys
 ePub- ja PDF-tiedostot, jotka ovat vain osittain
yhteensopivia asiakirjastandardin kanssa
 Muistiinpanot, avainsanahaku ja
sanakirjahakutoiminnot
Sisällysluettelo
Hakemisto
15
Virransäästövihjeitä
Virransäästövihjeitä
 Ellei käytä Readeriä vähintään päivään, irrota
se kokonaan sähköverkosta ( 8, 86).
 Älä jätä Readeriä ilman latausta pitemmäksi
aikaa. Tämä saattaa vähentää latauksen
tehokkuutta.
 Suosittelemme lisävarusteena saatavan
verkkolaitteen (PRSA-AC1) käyttöä. Minkään
kolmannen osapuolen verkkolaitteen
toimimista ei voida taata.
 Käytä Readeriä normaalissa
käyttölämpötilassa ( 19).
Sisällysluettelo
Hakemisto
16
E-kirjojen hankinta
E-kirjojen hankinta
E-kirjojen ostamiseksi ja siirtämiseksi Readeriin suorita
seuraavat valmistelevat toimenpiteet.
1 Asenna Reader™ Library -ohjelmisto.
2 Luo tili Reader-kauppaasi tai e-kirjakauppaasi.
3 Osta ja lataa e-kirjat.
4 Luo valtuutus tietokoneeseesi ja Readeriisi.
5 Valitse ja siirrä ostetut e-kirjat Readeriisi.
Näiden valmistelutoimenpiteiden jälkeen sinun tarvitsee
suorittaa ainoastaan kohdat 3 ja 5 vielä muiden e-kirjojen
käyttämiseksi. Reader antaa askel askeleelta -ohjeet ja kuvaa
edellä olevat valmistelevat toimenpiteet. Seuraavassa
annetaan ohjeet ohjetiedostoon pääsemiseksi.
PC: Napsauta "Start"-valikosta kohtaa "My Computer"
("Computer" Windows Vistassa ja Windows 7:ssä) ja
kaksoisnapsauta "READER"-asemaa. Vedä ja pudota
"How to get eBooks on Reader" -tiedosto työpöydälle.
Mac: Kaksoisnapsauta kohtaa "READER" työpöydältä,
ja vedä ja pudota tiedosto "How to get eBooks on
Reader" työpöydälle.
Kaksoisnapsauta tiedostoa sen avaamiseksi ja seuraa askel
askeleelta -ohjeita.
17
Tuki
Tuki
Tarkista ensin kappale "Vianetsintä" ( 93) ja myös
Reader Library Help -ohjetiedosto ongelman
ratkaisemiseksi.
Tukiverkkosivu ja yhteydenottolista:
USA:
www.sony.com/readersupport
Puhelinnumero: 1-866-962-7669
Kanada:
www.sony.ca/readersupport
Puhelinnumero: 1-877-899-7669
Eurooppa:
support.sony-europe.com/eBook/PRS
Australia:
www.sony.com.au/support
Puhelinnumero: 1300-137-669
Takuutiedot Australian asiakkaille:
www.sony.com.au/warranty
Sisällysluettelo
Hakemisto
18
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Mallin nimi
PRS-350
Virtalähde
Sisäänrakennettu ladattava akku: 3,7 V:n tasavirta, 940 mA
USB-liitäntä: Huippunopea USB (USB 2.0 -yhteensopiva)
Akkukesto (keskeytymätön toisto)
Täysi akku: Noin 10 000 sivua keskeytymätöntä lukua vain
lukutoimintoa käytettäessä *1
*1Mitattu käyttämällä tekstipohjaista sisältöä
ePub-formaatissa täyteen ladatulla akulla, sivun
kääntämiseen kuluvaksi ajaksi on laskettu yksi sekunti
sivua kohti suositellussa käyttölämpötilassa.
Kunkinhetkinen akun käyttöikä saattaa vaihdella, riippuen
käyttötavasta ja yksittäisestä laitteesta.
Käyttäjän käytettävissä oleva kapasiteetti
Noin 1,4 Gt alkuasetusten jälkeen
Etukäteen ladattujen otteiden koosta riippuen käytettävissä
oleva muistikapasiteetti saattaa vaihdella.
Käyttö/latauslämpötila
5–35 °C
Sisällysluettelo
Hakemisto
19
Tekniset tiedot
Mitat (l/k/s)
Noin 104,3 × 145 × 8,5 mm
Paino
Noin 155 g
Näyttö:
127,0 mm kulmasta kulmaan oleva elektroforeettinen näyttö
600 × 800 kuvapistettä, 0,127 × 0,127 kuvapistettä/mm
16 harmaasävyä
Lisävarusteet:
Readerin verkkolaite (PRSA-AC1)
Ulkonäkö ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa
ilman ennakkoilmoitusta.
Sisällysluettelo
Hakemisto
20
Luku 2
Perustoiminnot............................................... 22
Sisällön lukeminen......................................... 36
Kokoelmat....................................................... 68
Sovellukset...................................................... 76
Asetukset........................................................ 85
Vianetsintä...................................................... 93
Liite................................................................ 101
Sisällysluettelo
Hakemisto
21
Perustoiminnot
Käyttöoppaasta
Jos käytät Readeriä tämän käyttöoppaan lukemiseen,
ota huomioon seuraavat ohjeet.
Sivulinkkien käyttö
Kosketa sivulinkkiä siirtyäksesi suoraan sivulle (esim.
 4). Palataksesi edelliselle sivulle paina OPTIONS 
kosketa [Go to]  [Previous View].
Sivun suurentamiseksi
Lue kappale "Suurentaminen" ( 49).
Tämän käsikirjan ruutukuvat saattavat poiketa Readerin
todellisesta näytöstä.
Linkkien kuvakkeiden käyttö
Kosketa jotakin kuvakkeista sivun alalaidasta
tarkistaaksesi joko "Sisällysluettelon" tai "Hakemiston".
Sisällysluettelo
Hakemisto
22
Kosketusnäyttö
Kosketusnäyttö
Voit suorittaa eri kosketustoimintoja sormellasi tai
toimitetulla puikolla. ( 9)
Yksi kosketus: yksikön valitsemiseksi
Kaksi kosketusta: kirjanmerkkien ( 39), välittömän
sanakirjahaun ( 60), sanahaun ( 55), korostuksen
( 40) yms. valitsemiseksi.
Esimerkki: kirjanmerkin luominen ( 39)
Sisällysluettelo
Hakemisto
23
Kosketusnäyttö
Vihje
Kirjanmerkin poistamiseksi kaksoiskosketa sitä.
Pyyhkäisy
Tässä sivunäkymässä näytön pyyhkäisy kääntää sivua.
Sivun kääntämisen tärkeysasetuksen vaihtamiseksi
katso  87.
Pyyhkäisy ja pitäminen
Pyyhkäise ja pidä sivua niiden kääntämiseksi useita
kerrallaan.
Sisällysluettelo
Hakemisto
24
Kosketusnäyttö
Vetäminen
Suurennustilassa ( 49) kosketa ja vedä sivua sen
sijoittamiseksi uudelleen. [Handwriting] ( 77)
-sovelluksessa tai [Create/Edit] -toiminnossa ( 41),
käsin kirjoittaminen näytölle voidaan suorittaa
toimitetulla puikolla ( 9) tai sormella.
Kaksoiskoskettaminen ja vetäminen
Kaksoiskosketa ensimmäistä sanaa, vedä viimeiseen
sanaan hitaasti ja päästä valitaksesi seuraavat sanat
( 40).
Sisällysluettelo
Hakemisto
25
Kosketusnäyttö
Näyttönäppäimistö
Näyttönäppäimistöä käytetään sanahakuun ( 55),
tekstimuistion luomiseen ( 42, 80) ja sanakirjahakuun
( 62).
Kirjoitusalue
Halutessasi
Suorita seuraava toiminto kirjoitusalueella
Editoida
Kosketa sijoittaaksesi kohdistimen.
Poistaa kirjainmerkin Kosketa kohdistimen sijoittamiseksi ja
kosketa
kohdistinta edeltävän
kirjainmerkin poistamiseksi.
Lopettaa
Kosketa [OK], [Search] tai [Done].
kirjoittamisen
Sisällysluettelo
Hakemisto
26
Kosketusnäyttö
Halutessasi
Lisätä rivin
Suorita seuraava toiminto kirjoitusalueella
Kosketa [Return].
Huomautus
[Return] -komentoa ei voi käyttää
[Search] -toiminnossa.
Kosketa [123] vaihtaaksesi
Vaihtaa
näppäimistötyyppiä symbolinäppäimistöön. Palaksesi
edelliseen kosketa [Abc].
Vaihtaa
Kosketa
vaihtaaksesi isoihin
kirjainmerkkityyppiä kirjaimin. Kosketa
siirtyäksesi
lisäkirjainmerkkeihin.
Lisätä aikaisemmin Kosketa aikaisemmin kirjoitettuja
kirjoitetut sanat
sanoja, jotka näkyvät kirjoitusalueella.
Huomautus
Näppäimistömuisti tallentaa
ainoastaan pituudeltaan
4–15 kirjainta sisältävät (kirjoitetut)
sanat. Numeroita ja muita
symboleita ei tallenneta muistiin.
Sisällysluettelo
Hakemisto
27
Kosketusnäyttö
Valinnaisten kirjainmerkkien syöttö
Sovellettavan kirjainmerkistön koskettaminen ja
pitäminen tuo esiin vaihtoehtoisia kirjainmerkkejä.
Sisällysluettelo
Hakemisto
28
Home-valikko
Home-valikko
Paina (Home) -painiketta saadaksesi esiin
[Home]-valikon.
Viimeksi suoritetun luvun sisältö
Kosketa kirjan/kirjojen
listaamiseksi ( 36)
Hiljattain ladattu kirja/
ladatut kirjat
Kokoelmalista ( 68)
Kirjanmerkit ja
huomautukset ( 46)
Readerin asetukset ( 85)
[Home]-valikko
Lisää sovelluksia ( 76)
Tilapalkki ( 30)
Lehdet ( 65)
Vihje
 [New Delivery] tulee esiin, kun lehti on siirretty.
Sisällysluettelo
Hakemisto
29
Home-valikko
Tilapalkista ( 29)
Kuvake
Kuvaus
Nykyinen tekstikoko ( 47).
Nykyinen sivun sijainti maisematilassa ( 54).
Nykyisen sivun sijainnin ilmaisin sivun ollessa
joko 2:n tai 3 palstan tilassa ( 48).
Sivun ilmaisin Kosketa tätä ilmaisinta siirtyäksesi
toiselle sivulle ( 57).
Oikean ajan ilmaisin. Reader näyttää oikean ajan
tilapalkin keskellä 5 sekunnin ajan sen jälkeen
kun OPTIONS-painiketta on painettu ja se palaa
edelliseen näyttöön (joko tyhjä sivu tai sivun
ilmaisin).
Kelpaamaton toiminto.
Akkutilan ilmaisin ( 13).
Sisällysluettelo
Hakemisto
30
OPTIONS-valikko
OPTIONS-valikko
OPTIONS-painikkeen painaminen ( 10) tuo esiin
valikon, jossa on asiaan liittyviä lisätoimintoja.
OPTIONS-valikon yksiköt
Seuraavat yksiköt ovat mukana listalla
aakkosjärjestyksessä. OPTIONS-valikko esiin otettaessa,
kaikki alla listatut yksiköt eivät tule näkyviin kaikissa
ympäristöissä.
Yksikkö
[Add Content], [Add
to Collection]
[Add Bookmark]
[Adjust View]
[Change Dictionary]
[Continue Reading]
[Delete Book],
[Delete Drawing],
[Delete Issue],
[Delete Memo]
Sisällysluettelo
Kuvaus/viitesivu
Lisää sisällön kokoelmaan ( 70).
Luo kirjanmerkin sivulle ( 39).
Säätää sisällön näyttötapaa ( 52).
Näyttää valittavat sanakirjat.
Näyttää sisällön viimeksi luetun sivun.
Poistaa viimeksi tarkistetun kirjan,
piirustuksen, lehden numeron tai
tekstimuistiinpanon Readeristä.
Hakemisto
31
OPTIONS-valikko
Yksikkö
[Delete Books],
[Delete Collections],
[Delete Drawings],
[Delete Issues],
[Delete Memos],
[Delete Notes],
[Delete Pictures]
[Delete Word Logs]
[Go to]
[Info]
Sisällysluettelo
Kuvaus/viitesivu
Valitsee ja poistaa kirjat, kokoelmat,
piirustukset, lehtien numerot,
tekstimuistiinpanot, huomautukset tai
kuvat Readeristä ( 74).
Valitsee ja poistaa edelliset sanahaut
sanakirjasta ( 64).
[Previous View]: Siirtyy viimeksi
katsotulle sivulle ( 59).
[History]: Navigoi viimeksi katsottuja
sivuja. ( 59).
[Select Page]: Siirtyy toiselle sivulle
( 57).
[Table of Contents]: Näyttää
sisällysluettelon.
Näyttää sisältötiedot
Hakemisto
32
OPTIONS-valikko
Yksikkö
[New Collection],
[New Drawing],
[New Memo]
[Notes]
[Orientation]
[Previous View]
[Protect Books],
[Protect Drawings],
[Protect Issues],
[Protect Memos],
[Protect Pictures]
Sisällysluettelo
Kuvaus/viitesivu
Luo uuden kokoelman ( 68),
piirustuksen ( 77) tai
tekstimuistiinpanon ( 80).
[List]: Näyttää [Notes]-listan sisällöstä
( 44).
[Create/Edit ]: Näyttää työkalut, joilla
voi asettaa kirjanmerkit, korostukset
tai kirjoittaa käsin tai poistaa
huomautukset ( 41).
[Hide]/[Show]: Siirtyminen
huomautusten näyttämisestä niiden
piilottamiseen ( 59).
Siirtyy muotokuva- ja
maisematilanäyttöjen välillä ( 54).
Palaa viimeksi näytetylle sivulle.
Suojaa kirjat, piirrokset, lehtien
numerot, tekstimuistiinpanot tai kuvat
vahingossa tehdyltä poistamiselta
( 75).
Hakemisto
33
OPTIONS-valikko
Yksikkö
[Remove Bookmark]
[Remove Content]
[Rename Collection]
[Return to List]
[Search]
[Select Standby
Screen]
[Slideshow On]/
[Slideshow Off ]
[Sort:]
[View:]
[Word Logs: Book]
[Word Logs:
Periodical]
Sisällysluettelo
Kuvaus/viitesivu
Poistaa sivun kirjanmerkin ( 39).
Poistaa sisällön kokoelmasta ( 73).
Vaihtaa kokoelman nimen ( 69).
Näyttää sisältölistan.
Hakee joko sisällön otsikkoa tai
sisällössä olevaa sanaa
näyttönäppäimistöllä syötetyn tekstin
mukaisesti ( 56).
Valitsee valmiustilan kuvat ( 84).
Käynnistää/keskeyttää kuvien
diaesityksen ( 83).
Vaihtaa listan lajittelujärjestystä ( 36).
Vaihtaa listan ulkonäköä.
Näyttää joko kirjasta tai lehdestä listan
sen 100:sta viimeksi sanakirjasta
haetusta sanasta ( 63).
Hakemisto
34
OPTIONS-valikko
Yksikkö
[Word Logs:
Dictionary]
/
Kuvaus/viitesivu
Näyttää sanakirjasta listan 100:sta
viimeksi haetusta sanasta ( 82).
Näyttää edellisen/seuraavan
OPTIONS-valikon.
Vihje
Jos OPTIONS-painiketta painetaan 2 sekunnin ajan samalla
kosketuksella tulos on sama kuin kosketettaessa tai
painettaessa OPTIONS  kosketettaessa [Return to List].
Sisällysluettelo
Hakemisto
35
Sisällön lukeminen
Kirjojen lukeminen
Kosketa [Home]-valikosta kohtaa [Books] kirjalistan
tarkistamiseksi. Avaa kirja sitä koskettamalla.
Kosketa siirtyäksesi edelliselle sivulle Kosketa lajittelujärjestyksen vaihtamiseksi
Otsikko
Siirtämispäivä
Readeriin
Tilakuvakenäyttö
( 37)
Kosketa kirjan avaamiseksi
Vierityspalkki
Vihjeitä
Lisätietoja OPTIONS-valikosta on sivulla  31.
E-kirjojien (eBooks) siirtämiseksi Readeriin lue lisää
sivulta  17.
Sisällysluettelo
Hakemisto
36
Kirjojen lukeminen
Tilakuvake
Kuvake
Tila
Juuri siirretty tai ei-luettu sisältö.
Suojattu sisältö ( 75).
Lukupäiviä jäljellä
[Expired] tulee esiin, kun lukuaika on
loppunut.
Sisällysluettelo
Hakemisto
37
Kirjojen lukeminen
Käyttö sivunäkymässä
: Käsin
kirjoitettu
muistiinpano.
Kosketa sen
pienoiskuvakkeen
näyttämiseksi.
Kosketa
pienoiskuvaketta
sen näyttämiseksi
täydessä koossa.
Vedä näytöllä sivun kääntämiseksi
Kaksoiskosketa
merkitäksesi
kirjanmerkillä
: Lisää
huomautuksena.
Kosketa
tarkistaaksesi
lisätyn
huomautuksen.
Kaksoiskosketa
Kosketa siirtyäksesi
avataksesi sanakirjan/ toiselle sivulle.
hakeaksesi/lisätäksesi
korostuksen
Sisällysluettelo
Hakemisto
38
Huomautus
Huomautus
Kirjanmerkkien asettaminen
Luominen:
– Kaksoiskosketa sivun oikeaa yläkulmaa ( 23).
– OPTIONS-valikosta: [Add Bookmark] ( 31).
– OPTIONS-valikosta: [Notes]  [Create/Edit] ( 41).
Poistaminen: Kaksoiskosketa kirjanmerkkiä.
Huomautuksen lisääminen kirjanmerkkiin: Lue  42.
Sisällysluettelo
Hakemisto
39
Huomautus
Yhden tai useamman sanan
korostaminen
Korostaminen sivunäkymässä:
– Yksi sana: Kaksoiskosketa yhtä sanaa.
– Peräkkäiset sanat: Kaksoiskosketa ja vedä ( 25).
– Ponnahdusikkunasta, kosketa -merkkiä
korostuksen tekemiseksi.
Lopeta
Merkitsijä
– Korostus voidaan suorittaa OPTIONS-valikosta:
[Notes]  [Create/Edit] ( 41).
Poistaminen:
– OPTIONS-valikosta: [Notes]  [Create/Edit] ( 41).
Huomautuksen lisääminen korostukseen: Lue  42.
Sisällysluettelo
Hakemisto
40
Huomautus
Huomautuksen kirjoittaminen käsin
Paina OPTIONS  kosketa [Notes]  [Create/Edit] 
 käytä kirjoituspuikkoa tai sormea huomautuksesi
merkitsemiseksi.
Merkitsijä
Kynä
Poistaja
Kirjanmerkki
Automaattinen
tallennus ja lopetus
Listaa sisällön
huomautukset ( 44)
Vedetyn viivan/korostuksen poistaminen: Kosketa ja
vedä sen jälkeen puikko tai sormi yli vedetyn viivan tai
korostuksen.
Huomautuksia
Varmista kirjoitettaessa, ettet kosketa mitään muuta
aluetta näytöstä – tällä saattaa olla vaikutusta
kirjoituspuikolla tai sormella kirjoittamiisi huomautuksiin
Varmistaaksesi, että kirjoittamasi huomautukset
tallennetaan oikein, älä kirjoita käsin kirjoitettuja
huomautuksia liian lähelle näytön reunaa.
Jos käsin Readeriin kirjoittamisessa ja piirtämisessä
ilmenee vaikeuksia:
–vältä painamasta liikaa näyttöä.
–älä yritä kirjoittaa tai piirtää käsin liian nopeasti.
–huomautusten toimimista näytöllä ei ole suunniteltu liian
tarkkojen piirrosten tai pienillä kirjaimilla kirjoitettujen
tekstien piirtämiseen tai kirjoittamiseen.
Sisällysluettelo
Hakemisto
41
Huomautus
Huomautuksen lisääminen
1
Kosketa kirjanmerkkiä tai korostettua sanaa 
[by Drawing] tai [by Keyboard].
Käsin kirjoitettavan huomautuksen lisäämiseksi
kosketa kohtaa [by Drawing].
Kynä
Lopeta
Piirtämisalue
Poistaja
Näppäimistöllä kirjoitetun muistiinpanon
lisäämiseksi ( 26) kosketa [by Keyboard].
Huomautus
2
Huomautuksen lisäämiseksi korostettuun tekstiin
kohdassa [Create/Edit], poista valinta kaikista
huomautustyökalukuvakkeista ja kosketa sen jälkeen
korostettua kohtaa.
Kirjoita huomautus  kosketa [Done].
lisätään kirjanmerkkiin tai korostukseen. Lisätyn
huomautuksen tarkistamiseksi kosketa
kirjanmerkkiä tai korosta se merkillä .
Sisällysluettelo
Hakemisto
42
Huomautus
Huomautuksia
Varmista kirjoitettaessa, ettet kosketa mitään muuta
aluetta näytöstä – tällä saattaa olla vaikutusta
kirjoituspuikolla tai sormella kirjoittamiisi huomautuksiin.
Varmistaaksesi, että kirjoittamasi huomautukset
tallennetaan oikein, älä kirjoita käsin kirjoitettuja
huomautuksia liian lähelle näytön reunaa.
Jos käsin Readeriin kirjoittamisessa ja piirtämisessä
ilmenee vaikeuksia:
–vältä painamasta liikaa näyttöä.
–älä yritä kirjoittaa tai piirtää käsin liian nopeasti.
–huomautusten toimimista näytöllä ei ole suunniteltu liian
tarkkojen piirrosten tai pienillä kirjaimilla kirjoitettujen
tekstien piirtämiseen tai kirjoittamiseen.
Huomautuksen editoimiseksi
Kosketa kirjanmerkkiä tai korosta se merkillä
 editoi huomautus  kosketa [Done].
 [Edit]
Huomautuksen poistamiseksi
Kosketa kirjanmerkkiä tai korosta se merkillä
[Delete]  [Yes].
Sisällysluettelo
Hakemisto

43
Huomautuksen löytäminen
Huomautuksen löytäminen
Kirjaan sisältyvien huomautusten
löytäminen
1
Paina OPTIONS  kosketa [Notes]  [List].
Kaikkien nykyisen kirjan kirjanmerkkien,
korostusten ja käsin kirjoitettujen muistiinpanojen
lista tulee esiin.
Kosketa huomautustyypin
vaihtamiseksi
Otsikko
Huomautuksen sisältävän
sivun numero
Huomautustyypit ( 45)
Vihje
2
Lisätietoja OPTIONS-valikosta on sivulla  31.
Kosketa huomautusta.
Valitun huomautuksen sisältävä sivu tulee esiin.
Sisällysluettelo
Hakemisto
44
Huomautuksen löytäminen
[Notes]-listan kuvakkeet ja huomautustyypit
Kuvake
Huomautustyypit
Kirjanmerkki
Kirjanmerkki, jossa on käsin kirjoitettu
huomautus
Kirjanmerkki, jossa on tekstihuomautus
Korostus
Korostus, jossa on käsin kirjoitettu
huomautus
Korostus, jossa on tekstihuomautus
Käsin kirjoitettu muistiinpano
Vihje
Voit halutessasi liittää yhteen Readerin ja Reader Libraryn
huomautukset synkronointi tehtäessä. Lisäohjeita on
Reader Library Help -ohjetiedostossa.
Sisällysluettelo
Hakemisto
45
Huomautuksen löytäminen
Kaikkien sisältöjen huomautusten
löytäminen
1
Kosketa [Home]-valikosta [All Notes].
Kaikkien sisältöjen kirjanmerkkien, korostusten ja
käsin kirjoitettujen muistiinpanojen lista tulee esiin.
Kosketa huomautustyypin
vaihtamiseksi
Otsikko
Huomautuksella
varustettu päiväys/Kirjan
tai lehden otsikko/
Julkaisupäiväys/
Huomautuksella
varustetun sivun numero
Huomautustyypit ( 45)
Vihje
2
Lisätietoja OPTIONS-valikosta on sivulla  31.
Kosketa jotakin listalla olevista
huomautuksista.
Valitun huomautuksen sisältävä sivu tulee esiin.
Sisällysluettelo
Hakemisto
46
Koon muuttaminen
Koon muuttaminen
Paina
( 10) koon muuttamiseksi
Lopeta
Tekstin koot
Koon ilmaisin
Tekstin koon säätäminen: Valitse jokin tekstikoon
kuvakkeista ja sulje se.
Huomautuksia
Kun katselet PDF-tiedostoja jossakin muussa koossa kuin [S],
seuraavaa saattaa tapahtua.
[S]-koko on oletusfonttikoko. Jos jokin toinen koko
valitaan, tekstikoko ei välttämättä muutu oikein.
Toiminnot, kuten korostus, haku tai tilapäin sanavalinta ei
välttämättä toimi oikein.
Taulukko ja grafiikka ei välttämättä näy oikein.
Vain kuvia sisältävän sivun kokoa ei voi muuttaa.
Sisällysluettelo
Hakemisto
47
Koon muuttaminen
Sivutilan muuttaminen
Sivua voidaan suurentaa sivutila valitsemalla.
1
2
Paina
 kosketa [Page Mode].
Kosketa haluttua yksikköä seuraavista.
[Page Mode] -valikko
[Page Mode] -yksikkö
[Original]
[Margin Cut]*1
[2-Column Split]
[3-Column Split]
[Full Page]*2
Kuvaus
Näyttää alkuperäisen sivun taiton.
Poistaa marginaalit.
Näyttää sivun numerojärjestyksessä
jakamalla sen neljään osaan.
Näyttää sivun numerojärjestyksessä
jakamalla sen kuuteen osaan.
Suurentaa sivun täyskokoiseksi
sivuksi.
*1Sisällöstä riippuen et välttämättä pysty suurentamaan sivua.
*2[Full page] -tila toimii ainoastaan silloin kun näyttö on
maisematilassa ( 54).
Huomautus
Käsin kirjoitetun muistiinpanon lisäämiseksi sivutila tulee
palauttaa asetukseen [Original].
Sisällysluettelo
Hakemisto
48
Koon muuttaminen
Suurentaminen
Näkymässä näkyvää sivua voidaan suurentaa.
Suurennus voidaan myös lukita siten, että haluttu
asetus säilytetään. Tästä toiminnosta on hyötyä silloin
kun luetaan kirjaa, jossa on skannattuja sivuja.
1
Paina
 kosketa [ Zoom In].
Vihje
Jos painat yhtä aikaa kohtia ja > sivunäkymänäytöllä,
kuva suurenee välittömästi 10%.
2
Vedä zoomin liukusäädintä tai kosketa
zoomauspalkin kohtia + tai – niin monta
kertaa kuin tarvitaan, kunnes sivu on
zoomattu haluttuun kokoon.
Suurenna
Zoomin liukusäädin
Pienennä alkuperäiseen kokoon
Sisällysluettelo
Hakemisto
49
Koon muuttaminen
Tietyn kuvan tai palstan zoomaaminen näytön
kokoiseksi
Zoomaustilassa kaksoiskosketa kuvaa tai palstaa, jota
haluat suurentaa.
Kuvan tai palstan koko suurenee automaattisesti
näytön kokoiseksi ja suurennus lukitaan.
Vihje
 Zoomaustilassa voit siirtyä seuraavalle tai edelliselle sivulle
zoomin lukitustilassa ([ Lock]).
Sisällysluettelo
Hakemisto
50
Koon muuttaminen
Suurennustoiminnon (zoom-in) käyttö
Kosketa
[
Lock]
[
Unlock]
/ / / *

Halutessasi
Vaihtaa näytön suuntausta.
Sovittaa sivun leveyden näytön leveyteen.
Sovittaa sivun korkeuden näytön
korkeuteen.
Lukita zoomin ja suurennetun alueen. Kirja
voidaan lukea sellaisenaan.
Palata zoomin suurennustilaan.
Halutessasi säilyttää suurennussuhteeltaan
lukitun näytön, paina -painiketta
lopettaaksesi. Kirjan seuraavan kerran
avattaessa suurennussuhteeltaan lukittu
näyttö palautetaan.
Vierittää sivua. Voit myös vierittää sivua
pyyhkäisemällä sivua ja tai koskettamalla
sitä kohdasta, jota haluat suurentaa.
Tarkistaa, mikä osa sivusta on esillä.
Palata alkuperäiseen näkymään.
* Tulee esiin suurennustilassa (zoom-in).
Huomautus
Sivulinkit eivät ole käytettävissä suurennustilassa.
Sisällysluettelo
Hakemisto
51
Sisältönäkymän säätäminen
Sisältönäkymän säätäminen
Vaikeasti luettava sivu, kuten skannattu tai väreiltään
muuntunut asiakirja, voidaan tehdä luettavammaksi
säätämällä sen kirkkautta ja kontrastia.
1 Paina OPTIONS  kosketa [Adjust View].
2
Kosketa haluttua yksikköä seuraavista.
Yksikkö
[Original]
[Saturated]
[Details]
[Brighter]
[Darker]
[Custom]
3
Kuvaus
Näyttää sivun alkuperäisen laatuisena.
Parantaa luettavuutta korostamalla
kontrastia.
Taustavalon korvaus; tuo paremmin esiin
tummalla alueella olevia yksityiskohtia.
Lisää kirkkautta.
Vähentää kirkkautta.
Käyttäjäasetustila ( 53).
Kosketa  asetuksen soveltamiseksi ja
vahvistamiseksi.
Muutos tallennetaan ainoastaan säädettävään
sisältöön. Valitse [Original] silloin kun on tarpeellista
palauttaa oletusasetus.
Sisällysluettelo
Hakemisto
52
Sisältönäkymän säätäminen
Käyttäjäasetustila
1
Kosketa  vedä liukusäädintä ja kosketa
tai niin monta kertaa kuin tarvitaan, kunnes
sivu on säädetty kirkkaudeltaan ja
kontrastiltaan sopivaksi.
Liukusäädin
Palauttaa edellisten
käyttäjäasetusten arvot.
2
Kosketa  asetuksen soveltamiseksi ja
vahvistamiseksi.
Muutos tallennetaan ainoastaan säädettävään
sisältöön. Valitse [Original] ( 52) silloin kun on
tarpeellista palauttaa oletusasetus.
Sisällysluettelo
Hakemisto
53
Näyttösuunta
Näyttösuunta
Näyttösuuntaa voidaan vaihtaa joko
muotokuvanäytöksi (pystysuora) tai
muotokuvanäytöksi (vaakasuora) valitsemalla
[Orientation] mistä tahansa OPTIONS-valikosta.
Näytön kääntösuunnan vaihtamiseksi lue kappale
[Screen Orientation] ( 88).
Muotokuva
Maisema
Sijainnin ilmaisin
Sisällysluettelo
Hakemisto
54
Hakeminen
Hakeminen
Valitsemalla sana(t)
Sanan valitsemiseksi kaksoisnapsauta haluttua sanaa
sivunäkymästä Peräkkäisten sanojen valitsemiseksi
lue kappale "Kaksoiskosketus ja vetäminen" ( 25).
Seuraava näyttö tulee esiin.
Lopeta
Haku
Kosketa peruuttamiseksi  ja kosketa missä tahansa
kohdassa sivunäkymää.
Valitun sanan/valittujen sanojen hakemiseksi kosketa .
Hakutulosnäyttö tulee esiin. Tulokset ilmestyvät
korostettuna sivulle.
Kosketa peruuttamiseksi  ja sulje näyttö.
tai
siirtyäksesi
Kosketa navigoimiseksi
edelliseen/seuraavaan tulokseen.
Sisällysluettelo
Hakemisto
55
Hakeminen
Näyttönäppäimistöstä
1
Paina OPTIONS  kosketa [Search]  kirjoita
sana näyttönäppäimistöllä ( 26)  kosketa
[Search].
Hakutulosnäyttö tulee esiin. Tulokset ilmestyvät
korostettuna sivulle.
2
Kosketa navigoimiseksi
tai
siirtyäksesi edelliseen/seuraavaan tulokseen.
Kosketa peruuttamiseksi  ja sulje näyttö.
Vihje
Valittua sanaa voidaan muuntaa ennen hakutoiminnon
aloittamista.
Kaksoiskosketa sanaa  paina OPTIONS  kosketa [Search]
 muunna sanaa näyttönäppäimistön kirjoitusalueelta 
kosketa [Search].
Sisällysluettelo
Hakemisto
56
Tietylle sivulle siirtyminen
Tietylle sivulle siirtyminen
Liukusäätimen avulla
Kosketa tilapalkissa näkyvää sivunumeroa  vedä
liukusäädintä tai kosketa jotakin kohtaan sivun
siirtymispalkilta.
Lopeta
Sivullesiirtymispalkki
Liukusäädin
Sivun numero
Vihje
Tietylle sivulle voidaan siirtyä OPTIONS-valikosta. Paina
OPTIONS  kosketa [Go to]  [Select Page].
Sisällysluettelo
Hakemisto
57
Tietylle sivulle siirtyminen
Sivunumerolla
Kosketa tilapalkilla näkyvää sivunumeroa  [Enter Page #]
 kosketa numeronäppäimiä kirjoittaaksesi sivunumeron
 [Go]. Valittu sivu tulee esiin.
Kirjoitusalue
(Delete) -näppäin
Jos kirjoitettu sivunumero on suurempi kuin kirjassa
olevien sivujen määrä, Reader näyttää kirjan viimeisen
sivun. Jos numero 0 kirjoitetaan, ensimmäinen sivu
tulee esiin.
Sisällysluettelo
Hakemisto
58
Tietylle sivulle siirtyminen
Koskettamalla linkkiä
Linkki ilmestyy korostettuna näytölle. Kosketa linkkiä
siirtyäksesi linkitylle sivulle.
Huomautus
Jos hyperlinkki on korostettu, paina OPTIONS  kosketa
[Notes]  [Hide] korostuksen poistamiseksi.
Palaaminen viimeksi näytetylle sivulle
Paina OPTIONS  kosketa [Go to]  [Previous View].
Siirtyminen katselluille sivuille
Paina OPTIONS  kosketa [Go to]  [History] 
(edellinen näyttö) tai
(seuraava näyttö) .
Sisällysluettelo
Hakemisto
59
Sisäänrakennettujen sanakirjojen käyttö
Sisäänrakennettujen
sanakirjojen käyttö
Nopea merkityksen tai käännöksen haku on
mahdollista sisäänrakennettua sanakirjaa käyttämällä.
1
Kaksoiskosketa sanaa.
Sanan määrityksen otsikko tulee esiin.
Ehdotetut sanat
( 62)
Sanakirja
Nykyisen sanakirjan nimi
Määritelmäalue
Vihjeitä
Kosketa  siirtyäksesi hakemaan jostakin toisesta
sanakirjasta.
Reader toimitetaan 12 sisäänrakennetulla sanakirjalla.
–2 englanninkielistä sanakirjaa
–10 käännössanakirjaa
Englanninkielinen sana voidaan kääntää ranskaksi,
saksaksi, espanjaksi, italiaksi tai hollanniksi, tai päinvastoin.
Sisällysluettelo
Hakemisto
60
Sisäänrakennettujen sanakirjojen käyttö
2
Kosketa tai määrittelyaluetta.
Määritelmä näytetään täysikokoisena sanakirjan
katseluruudussa. Siirtyäksesi seuraavalle sivulle
joko pyyhi näyttöä tai paina < > (Sivun kääntö)
-painikkeita ( 10).
Määritelmäalue
(Näppäimistö) ( 62)
Vihjeitä
Kaksoiskoskettamalla sanaa määritelmäalueelta valittua
sanaa aletaan hakea samasta sanakirjasta. Edellisellä
kerralla katsellun määritelmän sivulle palaamiseksi paina
OPTIONS  kosketa [Previous View].
Seuraavat toiminnot voidaan suorittaa OPTIONS-valikosta.
–Siirtyminen toiseen sanakirjaan ja haun suorittaminen
uudelleen.
–Haettujen sanojen listaus valitusta sanakirjasta ( 63).
Sisällysluettelo
Hakemisto
61
Sisäänrakennettujen sanakirjojen käyttö
Samojen isojen kirjainten kuin edellisellä kerralla
kirjoitetussa sanassa sisältävien sanojen listaaminen
Kosketa tai
(näppäimistö) ( 26).
Ehdotettujen sanojen lista vaihtuu dynaamisesti sitä
mukaa kuin sanankirjoitusalueelle lisätään kirjaimia.
Ehdotettujen sanojen lista
Osumamäärä ja sivun
numero/sivujen
kokonaismäärä
Vierittää sivua.
Kirjoitusalue
Sisällysluettelo
Hakemisto
62
Sisäänrakennettujen sanakirjojen käyttö
Aikaisemmin tarkistettujen sanojen
listaaminen
1
Paina sivunäkymästä OPTIONS  kosketa
[Word Logs: Book].
Haettujen sanojen lista tulee esiin viimeksi haetut
sanat ensimmäisinä.
Sana ja määritelmä
2
Kosketa haluttua sanaa.
Sisällysluettelo
Hakemisto
63
Sisäänrakennettujen sanakirjojen käyttö
Sanalokien poistamiseksi
Paina OPTIONS  kosketa [Delete Word Logs] 
kosketa kunkin poistettavan sanan valintaruutua 
[Done]  [Yes].
Vihje
Sanakirjasta haettujen sanojen lista voidaan tarkistaa myös
painamalla OPTIONS  koskettamalla [Word Logs:
Dictionary] määritelmäaluetta ( 61) tai ehdotettujen
sanojen listaa tarkistettaessa ( 62).
Sisällysluettelo
Hakemisto
64
Lehtien lukeminen
Lehtien lukeminen
Voit lukea sanomalehtiä/aikakauslehtiä [Home]-valikon
kohdasta [Periodicals].
1
Kosketa [Home]-valikosta kohtaa
[Periodicals].
Vihje
Viimeksi siirretty lehti näytetään [Home]-valikon
kohdassa [New Delivery].
2
Kosketa haluttua lehteä siirtyäksesi sen
numerolistalle.
Vihje
Lisätietoja OPTIONS-valikosta on sivulla  31.
Sisällysluettelo
Hakemisto
65
Lehtien lukeminen
3
Kosketa haluttua lehteä listalta.
Kosketa siirtyäksesi edelliselle sivulle Kosketa lajittelujärjestyksen vaihtamiseksi
Julkaisupäivä
Etusivun
otsikko
Kosketa numeron avaamiseksi
Tilakuvakenäyttö
( 37)
Vierityspalkki
Vihje
Lisätietoja OPTIONS-valikosta on sivulla  31.
Sisällysluettelo
Hakemisto
66
Lehtien lukeminen
4
Käytä lukiessasi avuksi navigointipalkkia.
Kappaleiden käyttötoiminnot
Edellinen kappale
Palaa ensimmäiselle sivulle
Seuraava kappale
Artikkelin luvun käyttötoiminnot
Edellinen artikkeli
Palaa kappaleen
ensimmäiselle sivulle
Seuraava artikkeli
Vihjeitä
Huomautuksia voidaan lisätä ( 39).
Lisätietoja OPTIONS-valikosta on sivulla  31.
Sisällysluettelo
Hakemisto
67
Kokoelmat
Kokoelmat
Luominen
Voit ryhmitellä Reader-lukulaitteen halutun sisällön
kokoelmaksi.
1
Kosketa [Home]-valikosta kohtaa
[Collections]  [New Collection].
[New Collection]
Vihje
Paina OPTIONS  kosketa [New Collection] luodaksesi
uuden kokoelman.
Sisällysluettelo
Hakemisto
68
Kokoelmat
2
Kirjoita kokoelman nimi näytön
näppäimistöllä ( 26)  kosketa [OK].
Uusi kokoelma luodaan [Collections]-listalle.
Vihje
Voit luoda/synkronoida kokoelman Reader Library
-toiminnolla. Lisätietoja on Reader Library -toiminnon
ohjetiedostossa.
Kokoelman nimen vaihtaminen
Kosketa [Collections]-listalta kokoelemaa  paina
OPTIONS  napsauta [Rename Collection]  kirjoita uusi
kokoelman nimi näytön näppäimistöllä  kosketa [OK].
Sisällysluettelo
Hakemisto
69
Kokoelmat
Sisällön lisääminen
Kokoelmista
1
Kosketa [Home]-valikosta [Collections] 
kosketa luotua kokoelmaa.
2
Paina OPTIONS  kosketa [Add Content] 
[Books] tai [Periodicals].
Valitse lehtien listalta jokin lehti ja valitse sen
jälkeen numerot.
3
Kosketa halutun sisällön pienoiskuvaketta 
[Done].
Sisällysluettelo
Hakemisto
70
Kokoelmat
Joko kirjojen tai lehtien numeroiden listalta
1
Paina kirjojen tai lehtien numeroiden listalta
OPTIONS  kosketa [Add to Collection].
2
Kosketa kokoelmalistalta kokoelmaa, johon
haluat lisätä sisältöä.
3
Kosketa halutun sisällön pienoiskuvaketta 
[Done].
Voit tarkistaa lisätyn sisällön kokoelmalistalta.
Vihje
Valitaksesi kaikki kirjat tai lehtien numerot paina kohtaa
OPTIONS listoilta [Add Books] tai [Add Issues]  kosketa
[Select All].
Sisällysluettelo
Hakemisto
71
Kokoelmat
Kokoelman poistaminen
Vaikka poistaisitkin jonkin kokoelman, kaikki kokoelman
sisällöt jäävät poistamatta Reader-lukulaitteeseen.
1
Kosketa [Home]-valikosta kohtaa
[Collections].
2
3
Paina OPTIONS  kosketa [Delete Collections].
Kosketa poistettavan kokoelman
valintaruutua  [Done]  [Yes].
Vihje
Voit myös poistaa kokoelman Reader Library -kirjastoa
käyttämällä. Lisätietoja on Reader Library -toiminnon
ohjetiedostossa.
Sisällysluettelo
Hakemisto
72
Kokoelmat
Sisältöjen poistaminen
Vaikka poistaisitkin jonkin sisällön kokoelmasta,
vastaava sisältää jää poistamatta Readeristä.
1
Kosketa [Home]-valikosta
kosketa kokoelmaa.
2
3
Paina OPTIONS  kosketa [Remove Content].
[Collections] 
Kosketa poistettavan kokoelman
pienoiskuvaketta  [Done]  [Yes].
Vihjeitä
Kaikkien sisältöjen valitsemiseksi paina OPTIONS edellä
olevan kohdan 2 jälkeen  kosketa [Select All].
[Periodicals],
Jos poistat sisältöjä kohdista [Books] tai
vastaava sisältö poistetaan myös vastaavista kokoelmista.
Sisällysluettelo
Hakemisto
73
Sisällön poistaminen
Sisällön poistaminen
Esimerkki: [Books]-lista
1
Kosketa [Books]  paina OPTIONS  kosketa
[Delete Books].
Poistamiseksi: kosketa kirjan, jonka valintaruutua ei
ole valittu, pienoiskuvaketta.
Kaikkien poistamiseksi: paina OPTIONS  kosketa
[Select All].
Poistamisen peruuttamiseksi: kosketa kirjan, jonka
valintaruutu on valittu, pienoiskuvaketta.
Kaikkien valinnan poistamiseksi: paina OPTIONS 
kosketa [Unselect All].
2
Kosketa [Done]  [Yes].
Valittujen yksikköjen määrä
(Suojaa)
Valintaruutu
Vihje
Voit myös poistaa juuri tarkistetun kirjan. Paina OPTIONS
sivunäkymästä  kosketa [Delete Book]  [Yes].
Sisällysluettelo
Hakemisto
74
Sisällön suojaaminen
Sisällön suojaaminen
Esimerkki: [Books]-lista
1
Kosketa [Books]  paina OPTIONS  kosketa
[Protect Books].
Suojaamiseksi: kosketa kirjan, jossa on merkintä ,
pienoiskuvaketta.
Kaikkien suojaamiseksi: paina OPTIONS  kosketa
[Protect All].
Suojauksen poistamiseksi: kosketa kirjan, jossa on
merkintä , pienoiskuvaketta.
Kaikkien suojausten peruuttamiseksi: paina
OPTIONS  kosketa [Unprotect All].
2 Kosketa [Done].
Valittujen yksikköjen määrä
(Poista suojaus)
(Suojaa)
Huomautus
Tämä suojaustoiminto toimii ainoastaan Readeristä. Suojattua
sisältöä voidaan kuitenkin yhä poistaa tietokoneella.
Sisällysluettelo
Hakemisto
75
Sovellukset
Applications-valikko
[Applications]-valikko tarjoaa hyödyllisiä toimintoja,
kuten tekstin tai käsin kirjoitetun muistion luominen ja
monia muita.
Kosketa [Home]-valikosta [Applications].
Kaikkien kuvien listaamiseksi ( 83)
Uusimmat kuvat
Käsin kirjoitettujen muistiinpanojen
listaamiseksi/luomiseksi ( 77)
Uusimmat piirustukset
Viimeksi valitun sanakirjan
käyttäminen ( 82)
Sisällysluettelo
Tekstimuistiinpanojen luominen/
editointi/katselu ( 80)
Hakemisto
76
Applications-valikko
Piirrosten luominen
1
Kosketa [Home]-valikon kohdasta
[Applications] kohtaa [Handwriting].
2
Kosketa [New Drawing].
[New Drawing]
Vihje
Paina OPTIONS , kosketa [New Drawing] luodaksesi
uuden piirustuksen.
Sisällysluettelo
Hakemisto
77
Applications-valikko
3
Piirrä piirustusalue joko toimitetulla puikolla tai
sormellasi  kosketa[Done].
Kosketa viivan poistamiseksi  kosketa tai vedä
osaa viivasta.
Kynä
Poistaja
Lopeta
Piirtämisalue
Vihje
Jos kosketat [New], nykyinen piirustus tallennetaan ja uusi
piirustuksen editori tulee esiin.
Huomautuksia
Varmista kirjoitettaessa, ettet kosketa mitään muuta
aluetta näytöstä – tällä saattaa olla vaikutusta
kirjoituspuikolla tai sormella kirjoittamiisi huomautuksiin.
Varmistaaksesi, että kirjoittamasi huomautukset
tallennetaan oikein, älä kirjoita käsin kirjoitettuja
huomautuksia liian lähelle näytön reunaa.
Jos käsin Readeriin kirjoittamisessa ja piirtämisessä
ilmenee vaikeuksia:
–vältä painamasta liikaa näyttöä.
–älä yritä kirjoittaa tai piirtää käsin liian nopeasti.
–huomautusten toimimista näytöllä ei ole suunniteltu liian
tarkkojen piirrosten tai pienillä kirjaimilla kirjoitettujen
tekstien piirtämiseen tai kirjoittamiseen.
Sisällysluettelo
Hakemisto
78
Applications-valikko
Luotujen piirustusten tarkistus/editointi
Kohdan 1 jälkeen ( 77) kosketa piirustuksen
pienoiskuvaketta sen katselemiseksi. Kosketa [Edit] ja
suorita edellisen kohdan 3 mukainen menettely.
Piirustusten poistaminen/suojaaminen
Kosketa [Home]-valikosta kohtia [Applications] ja
[Handwriting], paina OPTIONS  kosketa [Delete
Drawings] tai [Protect Drawings].
Piirustuksen poistamiseksi lue kirjojen poistamista
koskeva kappale "Sisällön poistaminen" ( 74).
Piirustuksen suojaamiseksi lue kirjojen suojaamista
koskeva kappale "Sisällön suojaaminen" ( 75).
Vihje
Kohdan 1 jälkeen ( 77) kosketa piirustuksen
pienoiskuvaketta ja paina OPTIONS  kosketa [Delete
Drawing] poistaaksesi viimeksi katsellun piirustuksen.
Sisällysluettelo
Hakemisto
79
Applications-valikko
Tekstimuistiinpanojen luominen
1
Kosketa [Home]-valikon kohdasta
[Applications] kohtaa [Text Memo].
2
Kosketa [New Memo].
[New Memo]
Vihje
3
Paina OPTIONS  kosketa [New Memo]
tekstimuistiinpanon luomiseksi.
Kirjoita teksti kirjoitusalueelle käyttämällä
näyttönäppäimistöä ( 26)  Kosketa [Done].
Vihje
Jos kosketat [New], nykyinen tekstimuistiinpano
tallennetaan ja uusi tekstin muistiinpanoeditori tulee esiin.
Sisällysluettelo
Hakemisto
80
Applications-valikko
Tekstimuistiinpanojen katselu/editointi
Kohdan 1 jälkeen ( 80) kosketa muistiinpanoa sen
katselemiseksi. Kosketa [Edit] ja suorita kohdan
3 menettely ( 80).
Listalla olevan tekstimuistiinpanon poistaminen/
suojaaminen
Kosketa [Home]-valikosta kohtia [Applications] ja
[Text Memo], paina OPTIONS  kosketa [Delete
Drawings] tai [Protect Drawings].
Piirustuksen poistamiseksi lue kirjojen poistamista
koskeva kappale "Sisällön poistaminen" ( 74).
Piirustuksen suojaamiseksi lue kirjojen suojaamista
koskeva kappale "Sisällön suojaaminen" ( 75).
Vihje
Kohdan 1 jälkeen ( 80) kosketa muistiinpanoa sen
tarkistamiseksi ja paina OPTIONS  kosketa [Delete Memo]
poistaaksesi viimeksi katsellun piirustuksen.
Sisällysluettelo
Hakemisto
81
Applications-valikko
Sisäänrakennettujen sanakirjojen
käyttö
1
Kosketa [Home]-valikon kohdasta
[Applications] kohtaa [Dictionary].
Viimeksi valitun sanakirjan nimi näytetään
näyttöruudun ylälaidassa. Tarkistaaksesi jonkin
toisen sanakirjan paina OPTIONS  kosketa
[Change Dictionary].
2
Kirjoita sana näyttönäppäimistöllä ( 26) 
kosketa ehdotettua sanaa.
Määritelmä näytetään täysikokoisena sanakirjan
katseluruudussa ( 61).
Samojen isojen kirjainten kuin kirjoitetussa sanassa
sisältävien sanojen listaaminen
Kosketa
(näppäimistö) ( 62).
Aikaisemmin tarkistettujen sanojen listaaminen
Paina OPTIONS  kosketa [Word Logs: Dictionary].
Sanalokien poistamiseksi katso  64.
Sisällysluettelo
Hakemisto
82
Applications-valikko
Kuvien katselu
Voit katsella sisäiseen muistiin tallennettuja kuvia. Voit
myös asettaa suosikkikuvasi valmiustilanäyttöön.
1
Kosketa [Home]-valikon kohdasta
[Applications] kohtaa [Pictures].
2
Kosketa halutun kuvan pienoiskuvaa listalta.
Vihjeitä
Lisätietoja OPTIONS-valikosta on sivulla  31.
Lue kappale "Tuetut tiedostomuodot" ( 113).
Kuvien siirtämisestä Readeriin Reader Libraryn avulla on
lisäohjeita Reader Library Help -ohjetiedostossa.
Diaesityksen asetusten tekeminen
Paina OPTIONS  kosketa [Slideshow On].
Diaesityksen pituuden asettamiseksi katso lisätietoja
[Application Preferences] -valikon kohdasta
[Slideshow] ( 88).
Sisällysluettelo
Hakemisto
83
Applications-valikko
Valmiustilanäytöksi asettaminen
Paina[Pictures]-listalta OPTIONS  kosketa [Select
Standby Screen]  kosketa ehdokaskuvan
pienoiskuvaketta  kosketa [Done].
[Standby Screen] -asetus konfiguroidaan
[Settings]-valikosta ( 91).
Vihje
Jos kaksi tai useampi kuva on valittu, näytettävä kuva
vaihtuu joka kerta kun Reader siirtyy valmiustilaan ( 8).
Kuvan suurentaminen
Paina ( 10) siirtyäksesi suurennustilaan. Vedä
zoomin liukusäädintä ( 49) ja siirrä kuvaa vetämällä
sitä.
Vihje
Kaksoiskosketa kohtaa, jota haluat suurentaa.
Kaksoiskosketettu alue näytetään nyt keskitettynä
automaattisesti, kun se on suurennettu.
Sisällysluettelo
Hakemisto
84
Asetukset
Asetusten vaihtaminen
Kosketa [Home]-valikosta
[Settings]-välilehteä
[General Settings] ( 87)
[Date and Time]
[Date and Time Format]
[Page Turn Preference]
[Menu Language]
[Keyboard]
[Screen Orientation]
[Application Preferences] ( 88)
[Dictionary]
[Slideshow]
[System Management] ( 89)
[Power Management]
[Device Lock]
[Standby Screen]
Sisällysluettelo
Hakemisto
85
Asetusten vaihtaminen
[Initialization] ( 92)
[Restore Defaults]
[Clear Keyboard History]
[Format Internal Memory]
[About]
Näyttää Readerin järjestelmää ja laillisuutta koskevat
tiedot.
[Device Shutdown]
Katkaisee virran Readeristä täydellisesti.
Sisällysluettelo
Hakemisto
86
Asetusten vaihtaminen
[General Settings] -valikon yksiköt
[Date and Time]
Kosketa kenttää muutoksen tekemiseksi.
Kirjoita numero koskettamalla sitä numeronäppäimistöstä.
Kosketa [OK] muutoksen vahvistamiseksi.
Vihje
Readerin päiväys- ja aikatiedot synkronoidaan
automaattisesti tietokoneeseesi Reader Libraryn avulla,
kun yhteys tietokoneeseen on luotu.
[Date and Time Format]
Kosketa [Month-Day-Year] tai [Day-Month-Year]
päiväyksen muodon valitsemiseksi.
Kosketa [12 hour] tai [24 hour] aikatietojen muodon
hyväksymiseksi.
Kosketa [OK] muutosten vahvistamiseksi.
[Page Turn Preference]
Asettaa liikkeen suunnan sivujen kääntämiseksi
eteenpäin.
Siirto vasemmalle päin on oletusasetus.
[Menu Language]
Valitsee Readerin valikon ja viestien kielen.
Sisällysluettelo
Hakemisto
87
Asetusten vaihtaminen
[Keyboard]
Valitsee halutun näyttönäppäimistön.
[Screen Orientation]
Valitsee kiertosuunnan, kun kuvan suuntausta
vaihdetaan muotokuva-asennosta maisema-asentoon.
[Application Preferences] -valikon
yksiköt
[Dictionary]
Valitsee käytettävän oletussanakirjan.
[Slideshow]
Asettaa diaesityksen päälle/päältä ja sen keston aina
60 sekunniksi.
Huomautus
Diaesityksen käynnistyminen saattaa kestää pitempään
kuvakoosta riippuen.
Sisällysluettelo
Hakemisto
88
Asetusten vaihtaminen
[System Management] -valikon yksiköt
[Power Management]
Virranhallintatoiminto auttaa välttämään tarpeettoman
akunkulutuksen.
Virranhallinta toimii seuraavasti:
Jos Readeriä ei käytetä 10 minuuttiin, se siirtyy
valmiustilaan automaattisesti ja akun kulutus
minimoituu.
Kahden käyttämättömän päivän* jälkeen Reader
sulkeutuu automaattisesti, eikä se sen jälkeen kuluta
enää akkuvirtaa.
* Jos akkuvirtaa on jäljellä vain vähän, Reader sulkeutuu
kahden käyttämättömän päivän sisällä.
Huomautus
Reader ei siirry valmiustilaan 10 käyttämättömän minuutin
jälkeen, vaikka [Power Management] -asetuksena olisikin
[On] silloin kun se:
–on kytketty tietokoneeseen USB-johdolla
–on lataamassa akkua verkkolaitteella (PRSA-AC1)
(lisävaruste)
–kun diaesitys on asetettu
Sisällysluettelo
Hakemisto
89
Asetusten vaihtaminen
[Device Lock]
Lukitsee Readerin asettamalla salasanan.
Kosketa [On] salasanan asettamiseksi.
Kirjoita 4-numeroinen koskettamalla sitä
numeronäppäimistöstä.
Kosketa [OK] Readerin lukitsemiseksi.
Lukituksen avaamiseksi kirjoita salasana ja kosketa [OK].
Kosketa sen jälkeen [Off] Readerin lukituksen
avaamiseksi ja kosketa [OK].
Huomautuksia
[0000] on tehdasasetus.
Suosituksena on, että kirjoitat salasanan muistilapulle ja
säilytät sitä turvallisessa paikassa, joka ei ole Readerin
läheisyydessä.
Jos olet unohtanut salasanasi, ota yhteys Sonyn
asiakastukeen ( 18). Pidä kuitenkin mielessä, että avatessasi
laitteesi lukituksen, kaikki siinä oleva sisältö katoaa.
Jos [Device Lock] -asetus on aktivoitu, tietokone ei tunnista
Readeriä. Aseta asetukseksi [Off ] ennen liitännän tekemistä.
Sisällysluettelo
Hakemisto
90
Asetusten vaihtaminen
[Standby Screen]
Asettaa valmiustilanäytön valmiustilan ajaksi. [Off ] ei
näytä mitään valmiustilassa.
[Show picture]: Aseta asetukseksi [On] näyttääksesi
valitut kuvat valmiustilanäytössä. Lisätietoja kuvien
asettamisesta on kappaleessa "Asettaminen
valmiustilanäytöksi" ( 84).
[Show message]: Aseta asetukseksi [On] viestien
näyttämiseksi valmiustilanäytössä.
Sisällysluettelo
Hakemisto
91
Asetusten vaihtaminen
[Initialization] -valikon yksiköt
[Restore Defaults]
Palauttaa Readerin oletusasetuksiin.
Palauttamisen jälkeen alkuasetukset on tehtävää
uudelleen.
[Clear Keyboard History]
Poistaa helposti ennustettavat sanat näyttönäppäimistön
käytöstä.
[Format Internal Memory]
Alustaa Readerin sisäisen muistin Alustaminen poistaa
tallennuspaikan koko sisällön.
Huomautus
Tee ennen alustamista Reader Libraryn avulla
varmistuskopio tietokoneeseen kaikista tiedoista, jotka
haluat säilyttää. Pidä mielessä, että myös suojattu sisältö
poistetaan alustamisen yhteydessä.
Sisällysluettelo
Hakemisto
92
Vianetsintä
Vianetsintä
Ellei Reader toimi odotetulla tavalla, kokeile seuraavia
toimenpiteitä ongelman ratkaisemiseksi.
1 Palauta Reader tehdasasetuksiin painamalla sen
RESET-aukkoa jollakin pienellä neulalla tai
vastaavalla  siirrä 5 sekunnin kuluttua Readerin
virtakytkintä sen käynnistämiseksi uudelleen.
Readeriin tallennetut sisällöt ja asetukset eivät
muutu tehdasasetukset palauttamalla.
Huomautuksia
2
3
Kirjainmerkit, korostukset, käsin kirjoitetut muistiinpanot
tai asetustiedot saattavat hävitä tehdasasetukset
palautettaessa.
Näyttö ei muutu RESET-aukkoa neulalla painettaessa.
Siirrä virtakytkintä Readerin käynnistämiseksi.
Älä paina RESET-aukkoa helposti katkeavalla esineellä,
kuten lyijykynän terällä. Tämä saattaa johtaa
RESET-aukon jumiutumiseen.
Tarkista oirelista ( 94).
Jos ongelma koskee Reader Library -kirjastoa,
tarkista Reader Library Help -ohjetiedoston
tiedot.
4 Hae lisätietoja tuen verkkosivuilta ( 18).
Sisällysluettelo
Hakemisto
93
Vianetsintä
Oireet
Virransyöttö
Akkua ei voida ladata.
Jos näytölle ilmestyy viesti [Charging stopped], tarkista
lataustila ja lataa tarvittaessa Reader uudelleen ( 12).
Jos olet lataamassa Readeriä tietokoneesi kautta,
varmista, että tietokoneessa on virta päällä.
Lataa akku lämpötilassa 5–35 °C) ( 19).
Akun käyttöikä tuntuu lyhyeltä.
Käyttölämpötila on alle 5 °C. Tämä johtuu akun
ominaisuuksista, eikä ole mikään toimintavika.
Readerin lataus purkautuu vähitellen automaattisesti,
vaikkei sitä käytettäisikään pitkään aikaan. Readerin
lataamista uudelleen suositellaan ennen sen kytkemistä
päälle.
Akkua ei ole ladattu riittävän kauan sen lataamiseksi
täyteen. Lataa Readeriä, kunnes sen lataus/merkkivalo
sammuu. (Latauksen kuvake ei ilmaise akun jäännösaikaa
latauksen aikana.)
Sisällysluettelo
Hakemisto
94
Vianetsintä
Kun virtakytkintä siirretään, Reader siirtyy valmiustilaan,
jossa akkuvirtaa kuluu hieman. Akun virrankulutuksen
minimoimiseksi siirrä ja pidä ennen valmiustilaa
virtakytkintä siirrettynä vähintään 3 sekuntia Readerin
sulkemiseksi.
Readeriä ei saa kytketyksi päälle.
Laitteen sisälle on saattanut tiivistyä kosteutta. Odota
muutama tunti ja kytke sen jälkeen Reader päälle
uudelleen.
Akkuvirta on täysin lopussa. Lataa Reader kytkemällä se
tietokoneeseen USB-johdolla ( 12).
Näyttö
Näytön esiintulo kestää pitkän ajan.
Kylmässä käyttöpaikassa, kuten ulkona, näytön esiin
tuleminen saattaa viedä pitemmän ajan. Tämä johtuu
näytön omista ominaisuuksista, eikä se ole toimintavika.
Readerin aloitusnäytön esiin tuleminen saattaa kestää
jonkin aikaa laitteen tehdasasetuksiin palauttamisen tai
näytön sammuttamisen jälkeen.
Sisällysluettelo
Hakemisto
95
Vianetsintä
Näyttökuva on "jäätynyt" paikalleen.
Palauta Readerin tehdasasetukset painamalla
RESET-aukkoa jollakin terävällä esineellä. Siirrä sen
jälkeen virtakytkintä Readerin käynnistämiseksi
uudelleen ( 8).
Kosketustoiminto ei toimi.
Mikäli kosketusnäytön sisään pääsee tiivistymän kosteutta
tai siihen jää kiinni pölyä, seurauksena voi olla toimintavika.
Lisätietoja on kappaleessa "Puhdistamisesta" ( 108).
Mikä tahansa kosketusnäytölle asetettu esine saattaa
aiheuttaa toimintavian. Ellet käytä Readeriä, jätä se
valmiustilaan tai sulje se.
Sisältöjen lukeminen
Kirjaa ei voi lukea.
Jos kirjan lukuaika on rajallinen, varmista, ettei se ole
kulunut umpeen ( 37).
Tietokoneestasi siirrettyä kirjaa ei voida lukea.
Joko Reader, tietokoneesi tai molemmat eivät ole
saaneet lupaa Reader Libraryltä: Lue Reader Library
Help -ohjetiedosto ( 17).
Olet saattanut yrittää lukea jonkin toisen käyttäjän
omistamaa sisältöä. Toisen käyttäjän omistaman sisällön
lukemiseen ei ole ehkä saatu lupaa.
Lupatiedot ovat saattaneet vahingoittua tuloksena
laiteen sulkemisesta kesken lukutoiminnon. Poista
lukuvaltuutus tietokoneen ja Readerin väliltä ja aseta se
sen jälkeen uudelleen Reader Libraryn avulla. Lue Reader
Library Help -ohjetiedostosta lisätietoja.
Sisällysluettelo
Hakemisto
96
Vianetsintä
Kirja saattaa olla suojattu digitaalisella
oikeudenhallintaohjelmistolla, jolle ei ole tukea tässä
laitteessa. Tarkista kirjan lähde yhteensopivuuden
varmistamiseksi.
Kirjan tiedostomuodolle ei välttämättä ole tukea. Tarkista
tiedostomuodon yhteensopivuus ( 113).
[Continue Reading] -toiminto ei toimi, tai kirjainmerkit puuttuvat.
Jos tiedoston tila on muuttunut (kuten seuraavissa
tapauksissa), toiminnon [Continue Reading] data tai
huomautukset ovat saattaneet hävitä.
Teksti-/RTF-/PDF-tiedostoa on editoitu.
Siirrettyä kirjaa ei löydy.
Readerissä oleva suojattu sisältö voi hävitä, jos se
poistetaan tietokoneelta sen ollessa kytkettynä
lukulaitteeseen. Sisältöä suositellaan käsiteltäväksi
Reader Libraryn avulla.
Readeriin synkronoimalla siirretyt kirjat poistetaan
automaattisesti, jos samat kirjat on poistettu Reader
Librarystä ennen synkronointia. Lisätietoja on Reader
Library Help -ohjetiedostossa.
Älä poista kansioita tai tiedostoja mistään Readerin
"tietokanta"-kansiosta. Sisältö tai muistiinpanot ovat
saattaneet kadota.
Sisällysluettelo
Hakemisto
97
Vianetsintä
Kuvien katselu
Kuvaa ei voida näyttää.
Kuvatiedostoja, joille Readerillä ei ole tukea, ei voida
katsella. Lisätietoja tuetuista kuvatiedostoista on
kappaleessa "Tuetut tiedostomuodot" ( 113).
Suurkokoista kuvatiedostoa ei välttämättä voi näyttää,
eikä sen tiedosto ole mukana listalla. Poista kuva Reader
Libraryn avulla.
Sisällysluettelo
Hakemisto
98
Vianetsintä
Liitäntä tietokoneeseen
Reader ei toimi.
Readeriä ei voi käyttää, kun se on kytketty tietokoneen
USB-liitäntään.
Tietokone ei tunnista Readeriä.
USB-keskitintä tai -jatkojohtoa käytetään liitännässä.
Laitteen toimintaa ei voi taata, jos sitä käytetään
USB-jatkojohdon tai -keskittimen avulla. Kytke USB-johto
suoraan tietokoneeseen.
Irrota USB-johto Readeristä ja kytke se takaisin paikalleen
hetken kuluttua.
Jos Reader on lukittu, tietokone ei tunnista sitä, aseta
[Device Lock] -asetukseksi [Off ] ( 90).
Kun Reader on kytkettynä tietokoneeseen, älä kytke
tietokonetta päälle, käynnistä sitä uudelleen tai herätä
sitä valmiustilasta tai sammuta sitä. Nämä toiminnot
saattavat myötävaikuttaa siihen, ettei tietokone tunnista
Readeriä. Irrota Reader tietokoneesta ennen näiden
toimintojen suorittamista.
Käytä toimitettua USB-johtoa.
Tietokoneen USB-portissa saattaa olla jokin vika. Kytke
toimitettu USB-johto johonkin toiseen porttiin
tietokoneessa.
Saattaa kestää jonkin aikaa, ennen kuin tietokone
tunnistaa ohjelmiston. Odota hetkinen.
Sisällysluettelo
Hakemisto
99
Vianetsintä
Ellei mitään edellä mainituista ratkaisuista ratkaise
ongelmaa, paina Readerin RESET-aukko jollakin terävällä
esineellä ( 93), kytke Reader päälle uudelleen ja kytke
toimitettu USB-johto uudelleen paikalleen.
Sisältöä ei voi siirtää Readeriin tietokoneesta.
Readerin muistissa ei ole tarpeeksi vapaata tilaa. Tarkista
kohdasta [About] ( 86) sisäisen muistin vapaa tila, ja
poista sen jälkeen tarpeettomat tiedostot.
Readeriä ei ole valtuutettu. Valtuuta Readerin käyttö Reader
Libraryn avulla. Lue Reader Library Help -ohjetiedoston
kappale "Authorizing Your Computer and the Reader
Device for eBook Stores".
Reader Library ei tunnista Readeriä.
Irrota USB-johto Readeristä ja kytke se takaisin paikalleen.
Readerin käyttö on epävakaata sen ollessa kytkettynä
tietokoneeseen.
USB-keskitintä tai -jatkojohtoa käytetään liitännässä.
Laitteen toimintaa ei voi taata, jos sitä käytetään
USB-jatkojohdon tai -keskittimen avulla. Kytke USB-johto
suoraan tietokoneeseen.
Sisällysluettelo
Hakemisto
100
Liite
Yleisiä käyttöohjeita
Readerin hävittämistä koskevia tietoja
Readerin sisäänrakennettu ladattava akku on kierrätettävä. Älä irrota akkua itse. Ota
yhteys Sonyn valtuutettuun huoltoon ( 18).
Vanhojen sähkö- & elektroniikkalaitteiden hävittäminen
(Sovellettavissa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa,
joissa on erilliset akkujen keräysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli ilmoittaa, ettei
tätä tuotetta saa käsitellä talousjätteenä. Se tulee sen sijaan jättää
sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen.
Takaamalla, että tämä tuote hävitetään oikealla tavalla, autat
estämään sen aiheuttamat mahdolliset kielteiset vaikutukset
ympäristölle ja ihmisten terveydelle, mikä voisi muussa tapauksessa
olla seurauksena tämän tuotteen epäasianmukaisesta hävitystavasta. Eri materiaalien
kierrätys auttaa luonnon raaka-aineiden säästämisessä. Lisätietoja tämän tuotteen
kierrätyksestä saat asuinkuntasi virkamiehiltä, paikallisista jätehuoltoliikkeistä tai
liikkeestä, josta ostit tämän tuotteen.
Sisällysluettelo
Hakemisto
101
Yleisiä käyttöohjeita
Jäteparistojen/akkujen hävittäminen (sovellettavissa Euroopan
unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset
keräysjärjestelmät)
Tämä akussa tai paristossa oleva symboli ilmaisee, että tämän
tuotteen mukana toimitettua akkua/paristoa ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tietyissä akuissa tai paristoissa tätä symbolia
voidaan käyttää yhdessä jonkin kemiallisen symbolin kanssa.
Elohopean (Hg) tai lyijyn kemiallinen symboli (Pb) lisätään, jos akussa on enemmän
kuin 0,0005% elohopeaa tai enemmän kuin 0,004% lyijyä.
Varmistamalla näiden akkujen/paristojen asianmukaisen hävittämisen autat
estämään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle,
jotka akun/pariston epäasianmukainen hävittäminen muuten voisi aiheuttaa. Eri
materiaalien kierrätys auttaa luonnon raaka-aineiden säästämisessä.
Silloin kun jonkin tuotteen tulee turvallisuus-, suorituskyky- tai tietoturvasyistä olla
keskeytymättä käyttää sisäänrakennettua akkua, tämä akun vaihto tulee suorituttaa
vain valtuutetulla huoltohenkilökunnalla.
Akun oikean käsittelyn takaamiseksi jätä tämä tuote sen kuluttua loppuun
asiaankuuluvaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen.
Lue kaikkien muiden akkujen poistamiseksi turvallisesti laitteesta lisätietoja
vastaavasta kappaleesta. Jätä akku vastaavaan käytettyjen akkujen kierrätyspisteeseen.
Lisätietoja tämän tuotteen tai akun/pariston kierrätyksestä saat asuinkuntasi
virkamiehiltä, paikallisista jätehuoltoliikkeistä tai liikkeestä, josta ostit tämän tuotteen.
Sisällysluettelo
Hakemisto
102
Yleisiä käyttöohjeita
Huomautus asiakkaille, jotka asuvat EU-direktiivejä soveltavissa maissa
Tämän tuotteen on valmistanut Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
108-0075 Japan. EMC:n ja tuoteturvallisuuden valtuutettu edustaja on Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Käytä kaikissa huoltoa ja takuita käsittelevissä kysymyksissä erillisissä huolto- ja
takuuasiakirjoissa mainittuja osoitteita.
FCC-yhteensopivuuslausunto:
Seuraava FCC-lausunto on sovellettavissa ainoastaan tämän mallin USA:ssa
valmistettuun versioon.
Muut versiot eivät välttämättä ole yhteensopivia FCC:n teknisten säännöstöjen kanssa.
HUOM: Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC:n sääntöjen osan
15 mukaisia, luokka B:n digitaalisille laitteille asetettujen vaatimusten rajoja. Nämä
rajat on suunniteltu kohtuullisen suojan takaamiseksi haitallisia häiriöitä vastaan
silloin kun laitetta käytetään asuinhuoneistossa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi
säteillä radiotaajuusenergiaa, ja ellei sitä asenneta tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se
saattaa haitallisesti häiritä radioliikennettä.
Mutta ei ole myöskään täysiä takeita sille, ettei häiriöitä esiintyisi missä tahansa
asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai tv-vastaanottoon,
mikä voidaan todeta kytkemällä tämä laite päälle ja pois päältä vastaanottimen
ollessa päällä, laitteen omistajaa suositellaan yrittämään häiriöiden poistamista
yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:
– Suuntaa antenni uudelleen tai vaihda sen paikkaa.
– Siirrä laitetta etäämmälle radio- tai tv-vastaanottimesta.
– Kytke tämän laitteen virtajohto pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin häirityn
vastaanottimen pistorasia.
– Kysy neuvoa laitteen myyneestä liikkeestä tai kokeneelta radio/tv-asentajalta.
Laitteen omistajaa muistutetaan siitä, että kaikki laitteeseen itse tehdyt muutokset tai
korjaukset, joita ei erityisesti mainita näissä käyttöohjeissa, saattavat mitätöidä
laitteen omistajan oikeuden käyttää tätä laitetta.
Sisällysluettelo
Hakemisto
103
Yleisiä käyttöohjeita
Jos tästä tuotteesta on jotakin kysyttävää:
Käy sivustolla:
www.sony.com/readersupport
Ota yhteys:
Sony "Digital Book Reader" Customer Support osoitteessa
1-(866)-962-7669
Kirjoita:
Sony Customer Information Service Center
12451 Gateway Blvd., Fort Myers, FL 33913
Yhdenmukaisuusvakuutus
Kauppanimi:
SONY
Mallinro:
PRS-350
Vastuullinen osapuoli: Sony Electronics Inc.
Osoite:
16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Puhelinnumero:
858-942-2230
Tämä laite on yhteensopiva FCC:n sääntöjen osan 15 kanssa. Sen käyttö on kahden
seuraavan ehdon alaista: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2)
sen tulee sietää mitä tahansa häiriöitä, myös sellaisia, jotka voivat aiheuttaa
toimintavian.
Sisällysluettelo
Hakemisto
104
Yleisiä käyttöohjeita
USA:ssa ja Kanadassa asuville asiakkaille
LITIUMIONIAKKUJEN KIERRÄTYS
Litiumioniakut voi kierrättää.
Voit myötävaikuttaa ympäristön säilyttämiseen saasteettomana
palauttamalla ladattavat akut lähimpänä olevaan keräys- tai
kierrätyspaikkaan. Lisätietoja ladattavien akkujen kierrättämisestä saa
maksuttomasta puhelinnumerosta 1-800-822-8837 tai web-sivulta:
http://www.rbrc.org/.
Muistutus: Älä koske paljain käsin vaurioituneeseen tai vuotavaan
litiumioniakkuun.
Laitetiedot
Malli- ja sarjanumerot ovat Readerin takaosassa. Kirjoita ne alla olevaan tilaan. Ilmoita
aina nämä numerot silloin kun otat yhteyden Sonyn jälleenmyyjään tätä tuotetta
koskevassa asiassa.
Mallinro ___________________________
Sarjanro ___________________________
Sisällysluettelo
Hakemisto
105
Yleisiä käyttöohjeita
Turvallisuustietoja
Tallennettua sisältöä saa käyttää ainoastaan yksityiskäytössä. Jos aiot käyttää
sisältöä tämän rajoituksen ulkopuolella, kysy lupaa tekijänoikeuksien haltijalta.
Sony ei ole vastuussa tästä Readeristä tai tietokoneesta johtuvasta tallennuksen/
tiedostojen lataamisen keskeytymisestä tai tietojen tuhoutumisesta.
Älä aseta Readerin liitäntöjä oikosulkuun millään metalliesineellä.
Jos jokin tämän laitteen osa tuottaa lämpökosketuksen ihollesi pitemmäksi aikaa,
se voi tuottaa palohaavaoireita, kuten punehtumista ja turvotusta, vaikka lämpötila
olisikin kohtuullinen. Vältä pitempiaikaista kosketusta, erityisesti silloin kun ihosi
on herkkä.
Älä pudota laitetta tai kolhi sitä liikaa.
Älä koskaan altista Readeriä äärimmäiselle valolle, lämpötilalle, kosteudelle tai
tärinälle.
Älä koskaan kiedo Readerin ympärille mitään silloin kun sitä käytetään
verkkolaitteella. Readerin sisään kerääntyvä kuumuus saattaa aiheuttaa
toiminta- tai muita vikoja.
Älä aseta raskaita esineitä Readerin päälle tai kolhi sitä voimakkaasti. Seurauksena
voi olla toimintavika tai laitteen vahingoittuminen.
Älä säilytä Readeriä epävakaalla alustalla.
Älä altista Readeriä vedelle. Readeriä ei ole vettähylkivä.
Noudata alla annettuja yleisiä käyttöohjeita.
−Vältä Readerin pudottamista tiskialtaaseen tai vastaavaan paikkaan, joka on
täytetty vedellä.
−Älä käytä Readeriä kosteissa paikoissa tai huonon sään, kuten sateen tai
lumisateen aikana.
−Älä päästä Readeriä kastumaan.
Jos kosket Readeriin märillä käsillä tai asetat Readerin märän vaatekappaleen
sisään, se saattaa kastua ja seurauksena voi olla toimintahäiriö.
Näyttö
on altis rikkoontumaan ja halkeilulle. Käsittele Readeriä huolella.

Älä
tuupi
ihmisiä toimitetulla puikolla.

Älä käsittele tai käytä toimitettu puikkoa kovakouraisesti, kuten taittamalla sitä tai
naarmuttamalla kosketusnäyttöä sillä.
Käytä toimitettu puikkoa vain kosketusnäytön kanssa.
Älä käytä puikkoa, jos se on vahingoittunut tai menettänyt muotonsa.
 Mikä tahansa kosketusnäytölle asetettu esine saattaa aiheuttaa toimintavian. Ellet
käytä Readeriä, jätä se valmiustilaan tai sulje se.
Sisällysluettelo
Hakemisto
106
Yleisiä käyttöohjeita
Älä aseta mitään kortteja, kuten pankki- tai luottokortit, joissa on magneettikoodi
lähelle Readerissä olevaa magneettia. Korttien toiminta voi tällöin heiketä
magnetismin johdosta.
Lämmön kerääntymisestä laitteen sisään
Readerin sisään voi kerääntyä lämpöä sitä ladattaessa tai silloin kun sitä käytetään
pitemmän ajan yhtä mittaa.
Ohjelmistosta
Tekijänoikeuslait kieltävät ohjelmiston ja sen käyttöohjeiden osittaisenkin
kopioinnin ja vuokraamisen ilman tekijänoikeuksien haltijalta saatua lupaa.
SONY ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään taloudellisesta tappioista tai
voittojen menetyksistä, mukaan lukien kolmannen osapuolen esittämät
vaatimukset, jotka saattavat johtua Readerin mukana toimitetun ohjelmiston
käytöstä.
Readerin mukana toimitettua ohjelmistoa ei voi käyttää muussa laitteessa kuin
siinä, jota varten se on suunniteltu.
Koska tuotteen laatua yritetään jatkuvasti parantaa, ohjelmiston yksityiskohtia
voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Readerille annettu takuu ei kata käyttöä, jossa laitetta käytetään muulla kuin sitä
varten suunnitellulla ohjelmistolla.
Teksti- ja kirjainmerkkityypeistä riippuen, Reader Libraryssä näytetty teksti ei näy
kunnolla laitteessa. Tämä johtuu:
−Readerin kapasiteetista.
−Readerin mahdollisesta toimintahäiriöstä.
−Sisältötiedot on kirjoitettu kielellä tai kirjainmerkillä, jota Reader ei tue.
Erikielisten tekstien näyttäminen Reader Libraryssä riippuu tietokoneen
käyttöjärjestelmästä. Parempien tulosten aikaansaamiseksi varmista, että
tietokoneeseen asennettu käyttöjärjestelmä on yhteensopiva sen kielen kanssa,
jota haluat käyttää.
– Emme takaa, että kaikkia kieliä voitaisiin näyttää kunnolla Reader Libraryssä.
– Käyttäjän luomat kirjainmerkit ja jotkin erikoismerkit eivät välttämättä näy näytöllä.
Sisällysluettelo
Hakemisto
107
Yleisiä käyttöohjeita
Tämä käsikirjan selitykset edellyttävät, että tunnet hyvin Windows- tai
MAc-järjestelmän perustoiminnot. Yksityiskohtaisia tietoja tietokoneesi käytöstä ja
käyttöjärjestelmästä on niiden omissa käyttöohjeissa.
Päivittämällä Readerin laiteohjelmiston varmistat, että Readerissä käytetään
uusimpia toimintoja. Uusimmat ohjelmistopäivityksen voidaan suorittaa polulta
Reader Library Help – "Check for Updates".
Esiladatusta sisällöstä
Readeriin on esiasennettu näytesisältöä, jotta voisit kokeilla käyttöä suoraan alun
alkaen. Näytekokoelma on esiasennettu koelukua ja -katselua varten.
Huomautus
 Jos poistat esiasennetun näytesisällön, sitä ei voi enää palauttaa, eikä Sony toimita mitään
korvaavaa sisältöä.
Puhdistamisesta
Puhdista Reader jollakin pehmeällä liinalla, kuten silmälasien puhdistusliinalla.
Jos Reader likaantuu suuressa määrin, puhdista se pehmeällä liinalla, joka on
lievästi kostutettu veteen tai mietoon puhdistusaineeseen.
Älä käytä hankauslappuja tai -pulveria tai liuottimia, kuten alkoholia tai bentseeniä,
sillä ne saattavat pilata kotelon pinnan.
Jos kosketusnäyttöä kosketellaan tai sen pinnassa vedetään likaista puikkoa, pinta
saattaa vaurioitua. Pyyhi puikko puhtaaksi kuivalla liinalla sen likaantuessa.
Sisällysluettelo
Hakemisto
108
Kopiosuojahuomautus
Kopiosuojahuomautus
Kunkin tällä laitteella esiladatun kirjan sisältö kuuluu tekijänoikeuslain piiriin, ja se
on editoitu yhteistyössä julkaisijan kanssa.
Kopiosuojalaite estävät tämän tuotteen tietojen kopioinnin tai tämän käsikirjan
sisällön (kuvat, viitatut asiakirjat, yms.) kopioinnin sekä kokonaan että osittain
ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Sen lisäksi tämän tuotteen tietojen tai
tämän asiakirjan sisällön käyttö ei ole sallittua ilman Sonylta saatavaa lupaa, paitsi
henkilökohtaista käyttöä.
Paitsi henkilökohtaista käyttöä on tekijänoikeuslain vastaista käyttää mitään
kuvaa, jonka olet tallentanut, ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.
Sony, Sony-logo, "BBeB", "Reader", "Reader Pocket Edition" ja niiden logot ovat joko
Sony Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Bitstream on rekisteröity tavaramerkki ja Dutch, Font Fusion sekä Swiss ovat
Bitstream Inc:n tavaramerkkejä.
Microsoft, Windows, Windows Vista ja Windows Media ovat Microsoft
Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä USA:ssa ja/tai
muissa maissa.
Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity USA:ssa
tai muissa maissa.
Tämä
PRS-350 sisältää Adobe® Reader® Mobile -ohjelmiston, jota käytetään Adobe

Systems Incorporatedin saadulla lisenssillä, Copyright © 1995-2009 Adobe Systems
Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. Adobe ja Reader ovat Adobe Systems
Incorporatedin tavaramerkkejä.
Sisällysluettelo
Hakemisto
109
Kopiosuojahuomautus
Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jonka on kehittänyt OpenSSL Project käytettäväksi
OpenSSL Toolkitissä. (http://www.openssl.org/) Copyright © 1998-2008 The
OpenSSL Project. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä tuote sisältää salausohjelman,
jonka on laatinut Eric Young ([email protected]). Tämä tuote sisältää ohjelmiston,
jonka on laatinut Tim Hudson ([email protected]). Yksityiskohtaisia tietoja
OpenSSL-lisenssistä on Readerin kirjalistan kappaleessa "END USER LICENSE
AGREEMENT".
Kaikki muut tässä asiakirjassa näkyvät järjestelmä- ja tuotenimet ovat niiden
vastaavien omistajien rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä. Tämä lisäksi
tavaramerkin tunnusta™ ja rekisteröidyn tavaramerkin tunnusta® ei näytetä tämän
asiakirjan jokaisessa mahdollisessa kohdassa.
Ohjelma ©2010 Sony Corporation
Asiakirjat ©2010 Sony Corporation
Sisällysluettelo
Hakemisto
110
GNU-YLEISLISENSSI
GNU-YLEISLISENSSI
Tämä tuote sisältää seuraavan ohjelmiston, jonka GNU-yleislisenssi (tämän jälkeen
"GPL") kattaa ja/tai GNU Lesser General Public -lisenssin (tämän jälkeen "LGPL").
Voit saada käyttöösi, muuttaa ja jakaa edelleen näiden ohjelmistotuotteiden
lähdekoodia.
busybox
dosfstools
freetype
intiscripts
kernel
linux-kernel-headers
make
MAKEDEV
modules
mtd
nandboot
procps
sourceryg++
tar
udev
util-linux
Sisällysluettelo
Hakemisto
111
GNU-YLEISLISENSSI
GPL:ää ja LGPL:ää koskevien termien suhteen, lue seuraava kappale.
Näiden ohjelmistotuotteiden lähdekoodi on saatavana Sonyn verkkosivulta.
Sen lataamiseksi tietokoneellesi siirry seuraavalle verkkosivulle:
http://www.sony.net/Products/Linux/
Pidä mielessä, ettei Sony vastaa mihinkään lähdekoodin sisältöä koskevaan
tiedusteluun.
Yksityiskohtia GNU-YLEISLISENSSISTÄ on Readerin kirjalistan kappaleessa "END USER
LICENSE AGREEMENT".
Sisällysluettelo
Hakemisto
112
Tuetut tiedostomuodot
Tuetut tiedostomuodot
Seuraavia tiedostomuotoja voidaan hallita Reader
Libraryssä ja siirtää Readeriin.
Kirja
EPUB-tiedosto (.epub-tiedostotarkenne) EPUB (OPS-versio 2.0)
tuettu
PDF-tiedosto (.pdf-tiedostotarkenne) Tuki perustuu
PDF 1.6 -tietoihin.
BBeB (.lrf- tai .lrx-tiedostotarkenne)
Tekstitiedosto (.txt-tiedostotarkenne)
RTF-tiedosto (.rtf-tiedostotarkenne)
Word-tiedosto (.doc- tai .docx-tiedostotarkenne)*1
*1Windowsia käytettäessä tietokoneeseesi pitää olla
asennettuna Microsoft Word. Word-tiedostot muunnetaan
automaattisesti RTF-tiedostoiksi Reader Libraryn avulla,
kun ne siirretään Readeriin.
Sisällysluettelo
Hakemisto
113
Tuetut tiedostomuodot
Kuvatiedostot
JPEG-tiedosto (.jpg- tai .jpeg-tiedostotarkenne)
GIF-tiedosto (.gif-tiedostotarkenne)*
PNG-tiedosto (.png-tiedostotarkenne)
BMP-tiedosto (.bmp-tiedostotarkenne)
* Animoiduista GIF-tiedostoista näytetään ainoastaan
ensimmäinen ruutu.
Sisällysluettelo
Hakemisto
114
Järjestelmävaatimukset
Järjestelmävaatimukset
Reader Library toimii seuraavissa käyttöjärjestelmissä.
Käyttöjärjestelmä
Kuvaus
Microsoft Windows 7 Windows 7 Starter
Windows 7 Home Basic
(32-/64-bittinen)
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Professional
Windows 7 Ultimate
Microsoft Windows Windows Vista Home Basic ja Service
Vista (32-/64-bttinen) Pack 2 tai uudempi
Windows Vista Home Premium ja
Service Pack 2 tai uudempi
Windows Vista Business ja Service
Pack 2 tai uudempi
Windows Vista Ultimate ja Service
Pack 2 tai uudempi
Microsoft Windows Microsoft Windows XP Home Edition
XP (vain 32-bittinen) ja Service Pack 3 tai uudempi
Windows XP Professional ja Service
Pack 3 tai uudempi
Windows XP Media Center Edition
2004 & 2005 ja Service Pack 3 tai
uudempi
Sisällysluettelo
Hakemisto
115
Järjestelmävaatimukset
Käyttöjärjestelmä
Apple Macintosh
(vain 32-bittinen)
Kuvaus
Mac OS X, versio 10.6.3 tai uudempi
Mac OS X, versio 10.5.8 tai uudempi
Mac OS X, versio 10.4.11 tai uudempi
CPU
Windows: 800 MHz Celeron -prosessori
tai parempi
Macintosh: Intel, PowerPC G3-, G4- tai
G5-prosessori
128 Mt tai enemmän (minimi 512 Mt
Windows 7:lle ja Windows Vistalle)
Windows: 100 Mt tai enemmän
Macintosh: 60 Mt tai enemmän
Sisällön määrästä riippuen voi lisätila
olla tarpeen.
Suurväri tai parempi, 1 024 × 768
kuvapistettä tai enemmän (True Color,
1 280 × 1 024 pikseliä tai enemmän on
suositus)
USB-portti (Huippunopea
USB -yhteensopiva), osoitinlaite,
kuten hiiri tai hiirilevy
RAM
Vapaata tilaa
kiintolevyllä
Näyttö
Muut laitteet
Internet-yhteys (laajakaistaa suositellaan, tämä saattaa
aiheuttaa lisäkustannuksia) vaaditaan tietokoneelta.
Sisällysluettelo
Hakemisto
116
Järjestelmävaatimukset
Reader Libraryssä ei ole tukea seuraaville ympäristöille:
– Muu käyttöjärjestelmä kuin edellä mainittu
– Itse koottu tietokone tai asennettu käyttöjärjestelmä
– Monikäynnistysympäristö
– Moninäyttöympäristö
Sisällysluettelo
Hakemisto
117
Sisällysluettelo
ONNITTELUT.............................................................2
Hyödyllisiä toimintoja..............................................4
Luku 1
Aloittaminen
Osat ja säätimet........................................................................ 8
Readerin lataaminen.............................................................12
Virransäästövihjeitä...............................................................14
E-kirjojen hankinta.................................................................17
Tuki..............................................................................................18
Tekniset tiedot.........................................................................19
Sisällysluettelo
Hakemisto
118
Luku 2
Perustoiminnot
Käyttöoppaasta.......................................................................22
Kosketusnäyttö.......................................................................23
Näyttönäppäimistö...........................................................26
Home-valikko..........................................................................29
OPTIONS-valikko.....................................................................31
Sisällön lukeminen
Kirjojen lukeminen.................................................................36
Huomautus...............................................................................39
Kirjanmerkkien asettaminen.........................................39
Yhden tai useamman sanan korostaminen.............40
Huomautuksen kirjoittaminen käsin.........................41
Huomautuksen lisääminen............................................42
Sisällysluettelo
Hakemisto
119
Huomautuksen löytäminen................................................44
Kirjaan sisältyvien huomautusten löytäminen.......44
Kaikkien sisältöjen huomautusten löytäminen......46
Koon muuttaminen...............................................................47
Sivutilan muuttaminen...................................................48
Suurentaminen..................................................................49
Sisältönäkymän säätäminen..............................................52
Näytön suunta.........................................................................54
Hakeminen...............................................................................55
Tietylle sivulle siirtyminen..................................................57
Sisäänrakennettujen sanakirjojen käyttö......................60
Aikaisemmin tarkistettujen sanojen
listaaminen.......................................................................63
Lehtien lukeminen.................................................................65
Sisällysluettelo
Hakemisto
120
Kokoelmat
Kokoelmat.................................................................................68
Luominen.............................................................................68
Sisällön lisääminen...........................................................70
Kokoelman poistaminen................................................72
Sisältöjen poistaminen....................................................73
Sisällön poistaminen.............................................................74
Sisällön suojaaminen............................................................75
Sovellukset
Applications-valikko..............................................................76
Piirrosten luominen..........................................................77
Tekstimuistiinpanojen luominen.................................80
Sisäänrakennettujen sanakirjojen käyttö.................82
Kuvien katselu....................................................................83
Sisällysluettelo
Hakemisto
121
Asetukset
Asetusten vaihtaminen........................................................85
[General Settings] -valikon yksiköt.............................87
[Application Preferences] -valikon yksiköt...............88
[System Management] -valikon yksiköt....................89
[Initialization] -valikon yksiköt......................................92
Vianetsintä
Vianetsintä................................................................................93
Oireet.....................................................................................94
Liite
Yleisiä käyttöohjeita........................................................... 101
Kopiosuojahuomautus...................................................... 109
GNU-YLEISLISENSSI........................................................ 111
Tuetut tiedostomuodot.................................................... 113
Järjestelmävaatimukset.................................................... 115
Sisällysluettelo
Hakemisto
122
Sisällysluettelo...................................................................... 118
Hakemisto.............................................................................. 124
Sisällysluettelo
Hakemisto
123
Hakemisto
Hakemisto
A
Symbolit
(Home)-painike.........10, 29
(Sivun kääntö)
-painikkeet...........................10
(Size) -painike......10, 47, 84
[All Notes]...................29, 46
[Books].........................29, 36
[Collections]...............29, 68
[Dictionary]................76, 82
[Handwriting]............76, 77
[Home]................................29
[Periodicals]...............29, 65
[Pictures]....................76, 83
[Settings]....................29, 85
[Sovellukset]..............29, 76
[Text Memo]...............76, 80
[2-Column Split]....................48
[3-Column Split]....................48
Sisällysluettelo
Hakemisto
Aikaisemmin tarkistettujen
sanojen listaaminen.........63
Aikakauslehdet...............29, 65
Akun tila............................13, 30
Aloittaminen............................ 8
Applications-valikko............76
Asetukset.................................85
Asetusten nollaaminen......93
Asetusten vaihtaminen......85
[About].....................................86
[Add Bookmark].............31, 39
[Add Content].................31, 70
[Add to Collection]........31, 71
[Adjust View]...................31, 52
[Application Preferences]
..........................................85, 88
B
[Books]-lista............................36
Tilakuvake..........................37
Lajittelu........................34, 36
[Search]...............................34
124
Hakemisto
[Sort:]...................................34
[View:].................................34
[Brighter].................................52
C
[Change Dictionary]............31
[Clear Keyboard History]
..........................................86, 92
[Continue Reading]..............31
[Create/Edit]....................33, 41
[Custom]..................................52
[Delete Issues]........................32
[Delete Memo]................31, 81
[Delete Memos]..............32, 81
[Delete Notes]........................32
[Delete Pictures]....................32
[Delete Word Logs].......32, 64
[Details]....................................52
[Device Lock]...................85, 90
[Device Shutdown]..............86
[Dictionary].............................88
E
D
Diaesitys.....................34, 83, 88
[Darker]....................................52
[Date and Time].....................87
[Date and Time Format].....87
[Delete Book]..................31, 74
[Delete Books]................32, 74
[Delete Collections]......32, 72
[Delete Drawing]...........31, 79
[Delete Drawings].........32, 79
[Delete Issue].........................31
Sisällysluettelo
Hakemisto
E-kirjakauppa.........................17
E-kirjojen hankinta...............17
F
[Format Internal Memory]
..........................................86, 92
[Full Page]................................48
G
GNU-YLEISLISENSSI........... 111
[General Settings]..........85, 87
[Go to].........................32, 57, 59
125
Hakemisto
[History].......................32, 59
[Previous View]..........32, 59
[Select Page]..............32, 57
[Table of Contents].........32
H
Hakeminen......................34, 55
Home-valikko........................29
Huomautuksen lisääminen
.................................................42
Huomautuksen
kirjoittaminen käsin.........41
Huomautuksen löytäminen
.................................................44
Huomautus.......................39
[Notes]-listan kuvakkeet
ja huomautustyypit.....45
Huomautus.............................39
Huomautus...............39, 42, 44
Huomautus.......................39
Huomautuksen
löytäminen.....................44
Huomautuksen
kirjoittaminen käsin....41
Sisällysluettelo
Hakemisto
Kirjanmerkkien
asettaminen...................39
Piirustus.......................41, 42
Yhden tai useamman
sanan korostaminen.... 40
[Notes]...................33, 41, 44
Hyödyllisiä toimintoja........... 4
[Hide]/[Show].........................33
[History]...................................32
I
[Info]..........................................32
[Initialization]..................86, 92
J
Järjestelmävaatimukset....115
K
Kaikki huomautukset.... 29, 46
Kaikkien sisältöjen
huomautusten löytäminen
.................................................46
Kirjaan sisältyvien
huomautusten löytäminen
.................................................44
126
Hakemisto
Kirjanmerkkien asettaminen
.................................................39
Kirjat..........................................36
Kirjoituspuikko........................ 9
Kirjojen lukeminen...............36
Kopiosuojahuomautus.... 109
Kokoelman luominen.........68
Kokoelman poistaminen...72
Kokoelmat........................29, 68
Koon muuttaminen.............47
Kosketusnäyttö..............10, 23
Kuvat..................................76, 83
Diaesitys...............34, 83, 88
Suurentaminen.........49, 84
Tuetut tiedostomuodot
......................................... 113
Valmistustilanäyttö
..............................34, 84, 91
[Select Standby Screen]
.....................................34, 84
[Slideshow].................85, 88
[Slideshow On]/
[Slideshow Off ]......34, 83
Sisällysluettelo
Hakemisto
[Standby Screen]......85, 91
Kuvien katselu.......................83
Käsin kirjoittaminen
.................................. 41, 42, 76, 77
Huomautuksen
löytäminen.....................44
[Notes]...................33, 41, 44
Käyttö sivunäkymässä........38
Käyttöoppaasta.....................22
[Keyboard].......................85, 88
L
Lajittelu.............................34, 36
Lataus/merkkivalo.......... 8, 12
Lehden numerot............66, 71
Lehdet...............................29, 65
Lehtien lukeminen...............65
Liite......................................... 101
Linkki..................................22, 59
Lisätarvikkeena saatavan
kannen kiinnitysreiät.......11
[List]....................................33, 44
127
Hakemisto
M
O
[Margin Cut]...........................48
[Menu Language].................87
Oireet........................................94
Oletusasetukset....................92
[Restore Defaults].....86, 92
OPTION-painike.............10, 31
OPTIONS-valikko...................31
Osat ja säätimet...................... 8
[Orientation]....................33, 54
[Original]...........................48, 52
N
Näytön suunta.......................54
Suurennustila...................51
Näyttönäppäimistö..............26
[Clear Keyboard History]
.....................................86, 92
[Keyboard]..................85, 88
[New Collection]............33, 68
[New Drawing]...............33, 77
[New Memo]....................33, 80
[Notes]........................33, 41, 44
[Notes]-listan kuvakkeet ja
huomautustyypit..............45
[Create/Edit]...............33, 41
[Hide]/[Show]...................33
[List]..............................33, 44
[Orientation]..............33, 54
[Screen Orientation]
.....................................85, 88
Sisällysluettelo
Hakemisto
P
Perustoiminnot.....................22
Piirrosten luominen.............77
Piirtäminen...............41, 42, 77
Power Management.....85, 89
Readerin lataaminen ....12
Valmistustilanäyttö
..............................34, 84, 91
Virransäästövihjeitä........14
Virtakytkin........................... 8
[Device Shutdown].........86
[Page Mode]...........................48
[Page Turn Preference].......87
128
Hakemisto
[Power Management]
..........................................85, 89
[Previous View]
............................32, 33, 59, 61
[Protect Books]...............33, 75
[Protect Drawings]........33, 79
[Protect Issues]......................33
[Protect Memos]............33, 81
[Protect Pictures]..................33
R
Reader Library.......................17
RESET-aukko....................11, 93
Readerin lataaminen...........12
Akun tila.............................13
Lataus/merkkivalo..... 8, 12
Tilan ilmaisimet latauksen
aikana...............................13
USB-liitäntä.................11, 12
[Remove Bookmark]............34
[Remove Content].........34, 73
[Rename Collection].....34, 69
[Restore Defaults]..........86, 92
Sisällysluettelo
Hakemisto
[Return to List].......................34
S
Sanakirja....................60, 82, 88
Sanakirjan vaihto
..............................31, 60, 88
[Word Logs: Dictionary]
.....................................35, 64
Sanakirjan vaihto . .. 31, 60, 88
Sanomalehdet................29, 65
Sisällön lisääminen..............70
Sisällön lukeminen...............36
Sisällön poistaminen...........74
Sisällön suojaaminen..........75
Tilakuvake . .......................37
Sisältöjen poistaminen.......73
Sisältönäkymän säätäminen
.................................................52
Sisäänrakennettujen
sanakirjojen käyttö....60, 82
Sivutilan muuttaminen......48
Sovellukset..............................76
Suurentaminen..............49, 84
129
Hakemisto
[Saturated]..............................52
[Search].............................34, 56
[Select All]/[Unselect All]
.................................................74
[Select Page]....................32, 57
[Select Standby Screen]
..........................................34, 84
[Settings]-valikko...........29, 85
[Screen Orientation].....85, 88
[Slideshow].............................88
[Slideshow On]/[Slideshow
Off ]..................................34, 83
[Sort:]........................................34
[Standby Screen]...........85, 91
[System
Management] ............85, 89
Tietylle sivulle siirtyminen
.................................................57
Linkki............................22, 59
[Go to]...................32, 57, 59
[Previous View]..........32, 59
[Select Page]..............32, 57
Tilan ilmaisimet latauksen
aikana....................................13
Tilakuvake...............................37
Tilapalkki..................................30
Toiminnot.................................. 4
Tuki............................................18
Tuetut tiedostomuodot ....113
[Table of Contents]..............32
U
USB-liitäntä......................11, 12
T
Tekniset tiedot.......................19
Tekstimuistiinpanojen
luominen..............................80
Tekstimuistio...................76, 80
Näyttönäppäimistö........26
Sisällysluettelo
Hakemisto
V
Valmiustilanäyttö...34, 84, 91
Vianetsintä..............................93
Virransäästövihjeitä.............14
Virtakytkin................................. 8
130
Hakemisto
Readerin lataaminen ....12
Valmistustilanäyttö
..............................34, 84, 91
[Device Shutdown].........86
[View:].......................................34
W
[Word Logs: Book].........35, 63
[Word Logs: Dictionary].....35
[Word Logs: Periodicals]....35
Y
Yhden tai useamman sanan
korostaminen.....................40
Yleisiä käyttöohjeita......... 101
Sisällysluettelo
Hakemisto
131
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement