Sony | VGN-NS11S | Sony VGN-NS11S Käyttöohjeet

N
Käyttöopas
Henkilökohtainen tietokone
VG N - N S - s a r j a
n 2 N
Sisällys
Ennen käyttöä ....................................................................................................................................................................6
Tiedoksi........................................................................................................................................................................7
Dokumentaatio .............................................................................................................................................................8
Ergonomiaa koskevia ohjeita .....................................................................................................................................11
Aloittaminen .....................................................................................................................................................................13
Hallintapainikkeiden ja porttien sijainti .......................................................................................................................14
Tietoja merkkivaloista ................................................................................................................................................20
Liittäminen virtalähteeseen ........................................................................................................................................22
Akun käyttäminen ......................................................................................................................................................23
Tietokoneen sammuttaminen turvallisesti ..................................................................................................................30
VAIO-tietokoneen käyttäminen ........................................................................................................................................31
Näppäimistön käyttäminen.........................................................................................................................................32
Kosketuslevyn käyttäminen .......................................................................................................................................34
Erikoispainikkeiden käyttäminen ................................................................................................................................35
Sisäisen MOTION EYE -kameran käyttäminen .........................................................................................................36
Optisen levyaseman käyttäminen ..............................................................................................................................39
ExpressCard-moduulin käyttäminen ..........................................................................................................................48
Memory Stick -muistikortin käyttäminen.....................................................................................................................52
SD-muistikortin käyttäminen ......................................................................................................................................58
Internetin käyttäminen................................................................................................................................................61
Langattoman lähiverkon (WLAN) käyttäminen...........................................................................................................62
n 3 N
Oheislaitteiden käyttäminen .............................................................................................................................................69
Ulkoisten kaiuttimien kytkeminen ...............................................................................................................................70
Ulkoisen näytön kytkeminen ......................................................................................................................................71
Näyttötilojen valitseminen ..........................................................................................................................................74
Multiple Monitors -toiminnon käyttäminen..................................................................................................................76
Ulkoisen mikrofonin kytkeminen.................................................................................................................................79
Universal Serial Bus (USB) -laitteiden kytkeminen ....................................................................................................80
Tulostimen kytkeminen ..............................................................................................................................................83
i.LINK-laitteen kytkeminen .........................................................................................................................................84
Lähiverkkoyhteyden muodostaminen ........................................................................................................................86
VAIO-tietokoneen mukauttaminen ...................................................................................................................................87
Salasanan asettaminen .............................................................................................................................................88
Tietokoneen valmistelu käyttöön VAIO Control Center -ohjelmiston avulla ...............................................................93
Virransäästötilojen käyttäminen .................................................................................................................................94
Virranhallinta VAIO Power Management -työkalulla ..................................................................................................99
Modeemin määrittäminen ........................................................................................................................................101
VAIO-tietokoneen päivittäminen.....................................................................................................................................103
Muistin lisääminen ja poistaminen ...........................................................................................................................104
n 4 N
Varotoimia ......................................................................................................................................................................110
Nestekidenäytön käsitteleminen ..............................................................................................................................111
Virtalähteen käyttäminen .........................................................................................................................................112
Tietokoneen käsitteleminen .....................................................................................................................................113
Sisäisen MOTION EYE -kameran käsitteleminen....................................................................................................115
Levykkeiden käsitteleminen .....................................................................................................................................116
Levyjen käsitteleminen.............................................................................................................................................117
Akun käyttäminen ....................................................................................................................................................118
Kuulokkeiden käyttäminen .......................................................................................................................................119
Memory Stick -muistikortin käsitteleminen ...............................................................................................................120
Kiintolevyn käsitteleminen........................................................................................................................................121
Tietokoneen päivittäminen .......................................................................................................................................122
Vianmääritys ..................................................................................................................................................................123
Tietokone .................................................................................................................................................................124
Järjestelmän turvallisuus..........................................................................................................................................130
Akku .........................................................................................................................................................................131
Sisäinen MOTION EYE -kamera..............................................................................................................................133
Internet .....................................................................................................................................................................136
Verkkokäyttö ............................................................................................................................................................138
Optiset levyt .............................................................................................................................................................142
Näyttö.......................................................................................................................................................................146
Tulostaminen ...........................................................................................................................................................151
Mikrofoni ..................................................................................................................................................................152
Hiiri ...........................................................................................................................................................................153
n 5 N
Kaiuttimet .................................................................................................................................................................154
Kosketuslevy ............................................................................................................................................................156
Näppäimistö .............................................................................................................................................................157
Levykkeet .................................................................................................................................................................158
Audio/Video..............................................................................................................................................................159
Memory Stick ...........................................................................................................................................................161
Oheislaitteet .............................................................................................................................................................162
Tukivaihtoehdot..............................................................................................................................................................163
Sonyn tukipalvelut ....................................................................................................................................................164
e-Support .................................................................................................................................................................165
Tavaramerkit ..................................................................................................................................................................167
n 6 N
Ennen käyttöä
Ennen käyttöä
Onnittelut Sony VAIO® -tietokoneen ostamisesta ja tervetuloa käytönaikaiseen käyttöoppaaseen. Sony on yhdistänyt
johtavan audio-, video-, tietojenkäsittely- ja viestintäteknologian tuotteeseen, joka antaa käyttöön alan viimeisimmän
tekniikan.
!
Tämän käyttöoppaan kuvat voivat erota tietokoneen todellisesta ulkoasusta.
n 7 N
Ennen käyttöä
Tiedoksi
© 2008 Sony Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tätä käyttöopasta ja siinä kuvattua ohjelmistoa ei saa kokonaan tai osittain toisintaa, kääntää tai tuottaa mihinkään koneella
luettavaan muotoon ennen kirjallista suostumusta.
Sony Corporation ei anna mitään takuuta tähän käyttöoppaaseen, ohjelmistoon tai muihin siinä oleviin tietoihin eikä näin ollen
myönnä mitään takuita tämän käyttöoppaan, ohjelmiston tai muun tiedon soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai
sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Sony Corporation ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään tahattomista,
seuraamuksellisista tai erityisistä vahingoista, jotka johtuvat tästä käyttöoppaasta, ohjelmistosta tai näihin liittyvästä tiedosta
tai niiden käytöstä tai vahingoista, jotka liittyvät edellä mainittuihin.
Käyttöoppaassa ei ole määritelty ™- tai ®-merkkejä.
Sony Corporation pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän käyttöoppaaseen tai sen sisältämiin tietoihin milloin tahansa
ilman ennakkoilmoitusta. Tässä kuvatut ohjelmat kuuluvat erillisen käyttöoikeussopimuksen alaisuuteen.
n 8 N
Ennen käyttöä
Dokumentaatio
Dokumentaatio sisältää painettua tietoa ja VAIO-tietokoneella luettavia käyttöoppaita.
Painetut asiakirjat
❑ Pikaopas – Kuvaa toimet pakkauksen purkamisesta VAIO-tietokoneen käynnistämiseen saakka.
❑ Vianmääritys- ja palautusopas – Sisältää ratkaisuja muihin ongelmiin kuin normaalin käytön aikana esiintyviin.
❑ Säännökset, takuu, loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus ja palvelutuki – Sisältää seuraavat tiedot:
Sonyn takuuehdot, turvallisuusmääräykset, modeemisäännökset, langattoman lähiverkon säännökset, langattoman
WAN-verkon säännökset, Bluetooth-säännökset, loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen ja Sonyn tukipalvelut.
Muu dokumentaatio
❑ Käyttöopas (tämä opas) – Sisältää tietokoneen ominaisuuksien kuvauksen. Opas sisältää myös tietoja tietokoneen
mukana toimitetuista ohjelmista. Lisäksi siinä on tietoja yleisten ongelmien ratkaisemisesta. Käyttöopas on PDF-muodossa
helppoa selaamista ja tulostusta varten.
Käytönaikaisen oppaan tarkasteleminen:
1
Kaksoisnapsauta työpöydän VAIO User Guide -kuvaketta.
2
Avaa haluamasi kielen kansio.
3
Valitse luettava ohje.
✍
Voit selata käyttöohjeita manuaalisesti siirtymällä kohtaan Tietokone > VAIO (C:) (C-asema) > Documentation > Documentation ja avaamalla haluamasi
kielen kansion.
Jos haluat käydä oppaassa kuvatuissa WWW-sivustoissa napsauttamalla niiden URL-osoitteita, jotka alkavat tekstillä http://, tietokoneen on oltava
yhteydessä Internetiin.
n 9 N
Ennen käyttöä
❑ Tekniset tiedot – Online-muodossa olevassa Tekniset tiedot -oppaassa kuvataan VAIO-tietokoneesi laitteisto- ja
ohjelmistokokoonpano.
Teknisten tietojen tarkasteleminen:
1
Muodosta yhteys Internetiin.
2
Siirry Sony-tukipalvelun WWW-sivustoon osoitteessa http://www.vaio-link.com.
✍
Mukana toimitettujen lisävarusteiden ohjeet voivat olla erillisellä levyllä.
n 10 N
Ennen käyttöä
Windowsin Ohje ja tuki
Windowsin Ohje ja tuki -toiminto sisältää runsaasti käytännön neuvoja, opetusohjelmia ja esittelyjä, jotka opastavat
tietokoneen käyttämisessä.
Hakutoiminnon, hakemiston tai sisällysluettelon avulla voit käyttää Windowsin ohjeita, mukaan lukien Internetissä olevat ohjeet.
Pääset käyttämään Windowsin Ohje ja tuki -toimintoa valitsemalla Käynnistä
ja Ohje ja tuki. Voit myös avata
Windowsin Ohje ja tuki -toiminnon pitämällä Microsoft Windows -näppäimen painettuna ja painamalla sitten F1-näppäintä.
Muut lähteet
❑ Ohjelmiston ohjetiedostoissa on yksityiskohtaista tietoa käyttämäsi ohjelman ominaisuuksista ja vianetsinnästä.
❑ Osoitteessa http://www.club-vaio.com on VAIO-suosikkiohjelmien online-opetusohjelmia.
n 11 N
Ennen käyttöä
Ergonomiaa koskevia ohjeita
Voit käyttää tietokonettasi kannettavana laitteena useissa eri ympäristöissä. Ota mahdollisuuksien mukaan huomioon
seuraavat ergonomiaa koskevat ohjeet sekä kiinteissä että muuttuvissa työskentely-ympäristöissä:
❑ Tietokoneesi sijoittaminen – Aseta tietokone suoraan eteesi (1). Pidä käsivartesi vaakatasossa (2) ja ranteet vapaassa,
mukavassa asennossa (3), kun käytät näppäimistöä, kosketuslevyä tai ulkoista hiirtä. Anna olkavarsiesi riippua luonnollisesti.
Pidä usein taukoja tietokoneen käyttämisen aikana. Liiallinen tietokoneen käyttäminen saattaa rasittaa silmiä, lihaksia ja
jänteitä.
❑ Huonekalut ja asento – Istu tuolissa, jossa on hyvä selkänoja. Säädä tuolin korkeus siten, että jalkasi ovat tasaisesti
lattiassa. Jalkatuki saattaa tehdä asennostasi mukavamman. Istu rennosti, suorassa asennossa ja vältä kumartumasta
eteenpäin tai nojaamasta liikaa taaksepäin.
n 12 N
Ennen käyttöä
❑ Tietokoneen näytön katselukulma – Kallista näyttö sopivaan katseluasentoon. Voit vähentää silmiesi jännittymistä ja
lihasten väsymistä kallistamalla näytön oikeaan asentoon. Säädä myös näytön kirkkaustaso sopivaksi.
❑ Valaistus – Valitse tila, jossa ikkunat ja valot eivät aiheuta häikäisyä ja heijastumia näyttöön. Epäsuoran valaistuksen
käyttö estää näytössä näkyvät kirkkaat pisteet. Sopiva valaistus lisää mukavuuttasi ja työtehokkuuttasi.
❑ Ulkoisen näytön sijoittaminen – Kun käytät ulkoista näyttöä, aseta näyttö mukavalle katseluetäisyydelle. Varmista, että
näyttöruutu on silmien tasolla tai hieman sitä alempana.
n 13 N
Aloittaminen
Aloittaminen
Tässä osassa on tietoja VAIO-tietokoneen käytön aloittamisesta.
❑ Hallintapainikkeiden ja porttien sijainti (sivu 14)
❑ Tietoja merkkivaloista (sivu 20)
❑ Liittäminen virtalähteeseen (sivu 22)
❑ Akun käyttäminen (sivu 23)
❑ Tietokoneen sammuttaminen turvallisesti (sivu 30)
n 14 N
Aloittaminen
Hallintapainikkeiden ja porttien sijainti
Tutustu hetken aikaa seuraavilla sivuilla esitettyihin hallintapainikkeisiin ja portteihin.
Etupuoli
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Vaiennuspainike (S1) (sivu 35)
AV MODE -painike (sivu 35)
Num Lock -merkkivalo (sivu 20)
Caps Lock -merkkivalo (sivu 20)
Scroll Lock -merkkivalo (sivu 20)
Virtapainike
Nestekidenäyttö (sivu 111)
Kiinteät kaiuttimet (stereo)
Näppäimistö (sivu 32)
Kosketuslevy (sivu 34)
n 15 N
Aloittaminen
A Sisäinen MOTION EYE -kamera*1 (sivu 36)
B Sisäisen MOTION EYE -kameran merkkivalo*1 (sivu 20)
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Sisäinen monomikrofoni*1
WIRELESS-kytkin (sivu 62)
WIRELESS-merkkivalo (sivu 20)
SD-muistikorttipaikka (sivu 58)
SD-muistikortin merkkivalo (sivu 20)
Virran merkkivalo (sivu 20)
Latauksen merkkivalo (sivu 20)
Kiintolevyaseman / optisen levyaseman merkkivalo (sivu 20)
Memory Stick -merkkivalo (sivu 20)
L Memory Stick -paikka*2 (sivu 52)
*1
Vain joissakin malleissa.
*2
Tietokone on yhteensopiva sekä vakiokokoisen että Duo-kokoisen Memory
Stick -tallennusvälineen kanssa.
n 16 N
Aloittaminen
Taustapuoli
A DC IN -portti (sivu 22)
B Verkkoportti (Ethernet) (sivu 86)
C Modeemiportti (sivu 61)
n 17 N
Aloittaminen
Oikea
A
B
C
D
E
F
Hi-Speed USB (USB 2.0) -portit* (sivu 80)
*
Suuren, täyden ja pienen nopeuden tuki.
Optinen levyasema (sivu 39)
Optisen levyaseman merkkivalo (sivu 20)
Levyaseman avauspainike (sivu 39)
Manuaalinen avausreikä (sivu 142)
Suojausliitäntä
n 18 N
Aloittaminen
Vasen
A
B
C
D
Tuuletusaukko
Näyttövastake (sivu 71)
Mikrofoniliitäntä (sivu 79)
Kuulokeliitäntä (sivu 70)
E Hi-Speed USB (USB 2.0) -portit* (sivu 80)
F 4-nastainen i.LINK (S400) -portti (sivu 84)
G ExpressCard/34-korttipaikka (sivu 48)
*
Suuren, täyden ja pienen nopeuden tuki.
n 19 N
Aloittaminen
Alapuoli
A Akun liitin (sivu 23)
B Tuuletusaukot
C Muistimoduulin lokeron kansi (sivu 106)
n 20 N
Aloittaminen
Tietoja merkkivaloista
VAIO-tietokoneessa on seuraavat merkkivalot:
Merkkivalo
Toiminnot
Virta 1
Palaa vihreänä, kun tietokoneen virta on kytketty, ja vilkkuu hitaasti oranssina, kun tietokone on lepotilassa.
Sammuu, kun tietokone on sammutettu tai horrostilassa.
Lataus
Palaa, kun akkua ladataan. Lisätietoja on kohdassa Akun lataaminen (sivu 26).
Sisäinen MOTION EYE -kamera*
Palaa, kun sisäinen MOTION EYE -kamera on käytössä.
Memory Stick
Palaa, kun tietoja luetaan Memory Stick -paikassa olevalta Memory Stick -kortilta tai kirjoitetaan sille. (Älä aseta
tietokonetta lepotilaan tai katkaise sen virtaa, kun tämä merkkivalo palaa.) Kun merkkivalo ei pala, Memory
Stick ei ole käytössä.
SD-muistikortti
Palaa, kun tietoja luetaan SD-paikassa olevalta kortilta tai kirjoitetaan kortille. (Älä aseta tietokonetta lepotilaan
tai katkaise sen virtaa, kun tämä merkkivalo palaa.) Kun merkkivalo ei pala, muistikortti ei ole käytössä.
Optinen levyasema
Palaa, kun tietoja luetaan asemasta tai kirjoitetaan asemaan. Kun merkkivalo ei pala, optinen levy ei ole käytössä.
Kiintolevyasema / optinen
Palaa, kun tietoja luetaan asemasta tai kirjoitetaan asemaan. Älä aseta tietokonetta lepotilaan tai katkaise sen
virtaa, kun tämä merkkivalo palaa.
levyasema
Num Lock
Caps Lock
Scroll lock
Num Lk -näppäimellä voit ottaa numeronäppäimistön käyttöön. Toisella painalluksella voit poistaa
numeronäppäimistön käytöstä. Kun merkkivalo ei pala, numeronäppäimistö ei ole käytössä.
Caps Lock -näppäimellä voit ottaa käyttöön isot kirjaimet. Jos painat Shift-näppäintä, kun merkkivalo palaa,
näppäillyt kirjaimet ovat pieniä kirjaimia. Toisella painalluksella voit poistaa toiminnon käytöstä.
Kirjainnäppäimet toimivat normaalisti, kun Caps Lock -merkkivalo ei pala.
Scr Lk -näppäimellä voit muuttaa näytön vieritystapaa. Normaali vieritys on käytössä, kun Scroll Lock
-merkkivalo ei pala. Scr Lk -näppäimen toiminnot ovat erilaisia käytettävän ohjelman mukaan, eikä näppäin
toimi kaikissa ohjelmissa.
n 21 N
Aloittaminen
Merkkivalo
Toiminnot
WIRELESS
Syttyy, kun WIRELESS-kytkin on päällä, edellyttäen että VAIO Smart Network -ikkunassa on otettu käyttöön
yksi tai useampia langattomia vaihtoehtoja.
*
Vain joissakin malleissa.
n 22 N
Aloittaminen
Liittäminen virtalähteeseen
Voit käyttää tietokoneen virtalähteenä joko verkkolaitetta tai ladattavaa akkua.
Verkkolaitteen käyttäminen
✍
Käytä vain tietokoneesi mukana toimitettua verkkolaitetta.
Voit käyttää verkkolaitetta seuraavasti:
1
Kytke virtajohdon (1) toinen pää verkkolaitteeseen (3).
2
Kytke virtajohdon toinen pää pistorasiaan (2).
3
Kytke verkkolaitteeseen (3) liitetty kaapeli tietokoneen DC IN -porttiin (4).
✍
Voit irrottaa tietokoneen verkkovirrasta kokonaan irrottamalla verkkolaitteen.
Varmista, että pistorasia on helposti käytettävässä paikassa.
Jos tietokonetta ei käytetä pitkään aikaan, aseta se horrostilaan. Lisätietoja on kohdassa Horrostilan käyttö (sivu 97). Tämä virransäästötila nopeuttaa
tietokoneen sammuttamista ja sen palauttamista toimintatilaan.
n 23 N
Aloittaminen
Akun käyttäminen
Tietokoneen mukana toimitettu akku ei ole ladattu täyteen toimitushetkellä.
Akun asentaminen
Voit asentaa akun seuraavasti:
1
Sammuta tietokone ja sulje nestekidenäyttö.
2
Työnnä akun LOCK-kytkintä (1) sisäänpäin.
n 24 N
Aloittaminen
3
Työnnä akkua vinosti akkulokeroon, kunnes akkulokeron molemmilla puolilla olevat ulokkeet (2) menevät akun kyljissä
oleviin U-muotoisiin syvennyksiin (3).
n 25 N
Aloittaminen
4
Käännä akkua nuolen suuntaan ja paina akkua akkulokeroon, kunnes se napsahtaa paikalleen.
5
Työnnä akun LOCK-kytkintä ulospäin, jotta akku lukittuu tietokoneeseen.
✍
Kun tietokone on liitetty verkkovirtaan ja akku on asennettuna, kone käyttää verkkovirtaa.
!
Kaikki akut eivät täytä Sonyn asettamia laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Turvallisuussyistä tämä kannettava tietokone toimii vain, kun käytetään tätä
mallia varten tarkoitettuja alkuperäisiä Sony-akkuja. Jos tietokoneeseen asennetaan muu kuin alkuperäinen akku, akku ei lataudu eikä tietokone toimi.
n 26 N
Aloittaminen
Akun lataaminen
Tietokoneen mukana toimitettu akku ei ole ladattu täyteen toimitushetkellä.
Voit ladata akun seuraavasti:
1
Asenna akku.
2
Kytke verkkolaite tietokoneeseen.
Latauksen merkkivalo palaa, kun akkua ladataan. Kun akun lataustaso on lähellä akun lataustoiminnoilla valittua
enimmäislataustasoa, akun merkkivalo sammuu. Kun haluat valita halutun enimmäislataustason, katso Akun
lataustoimintojen käyttäminen (sivu 28).
Latauksen merkkivalon tila
Merkitys
Palaa oranssina
Akku latautuu.
Vilkkuu virran vihreän merkkivalon
kanssa
Akun varaus on loppumassa. (Normaali tila)
Vilkkuu virran oranssin merkkivalon
kanssa
Akun varaus on loppumassa. (Lepotila)
Vilkkuu nopeasti oranssina
Akkuvirhe on tapahtunut viallisen tai lukitsemattoman
akun takia.
!
Lataa akku samalla tavalla kuten tässä oppaassa on neuvottu lataamaan akku ensimmäisen kerran.
n 27 N
Aloittaminen
✍
Pidä akku asennettuna tietokoneeseen, kun kone on kytkettynä verkkovirtaan. Akun latautuminen jatkuu tietokoneen käytön aikana.
Jos akun varausaste laskee pienemmäksi kuin 10 %, lataa akku kytkemällä verkkolaite tai sammuta tietokone ja asenna siihen täyteen ladattu akku.
Tietokoneen mukana tuleva akku on litiumioniakku, jonka voi ladata uudelleen milloin tahansa. Osittain purkautuneen akun lataaminen ei vaikuta akun käyttöikään.
Jotkin sovellusohjelmat ja oheislaitteet saattavat estää tietokoneen siirtymisen horrostilaan, vaikka akun varaus olisi kulunut melkein loppuun. Jotta vältät
tietojen menettämisen akkuvirtaa käyttäessäsi, tallenna tiedot usein ja aseta tietokone manuaalisesti virranhallintatilaan, kuten lepotilaan tai horrostilaan.
Jos akun varaus kuluu loppuun tietokoneen siirryttyä lepotilaan, kaikki tallentamattomat tiedot menetetään. Paluu edeltävään työtilaan ei ole mahdollista.
Jotta vältyt tietojen menettämiseltä, tallenna tiedot usein.
Kun tietokone on liitetty verkkovirtaan ja akku on asennettuna, kone käyttää verkkovirtaa.
n 28 N
Aloittaminen
Akun lataustoimintojen käyttäminen
Voit valita akun latausmenetelmän käyttämällä Battery Charge Functions. Jos haluat saada akun kestämään pidempään,
ota käyttöön Battery Care -toiminto.
Battery Care -toiminnon ottaminen käyttöön
1
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja sitten VAIO Control Center.
2
Valitse Power Management ja Battery Charge Functions.
3
Valitse oikealla olevasta ruudusta Enable Battery Care Function -valintaruutu.
4
Valitse Advanced.
5
Valitse haluttu enimmäislataustaso.
6
Napsauta OK-painiketta.
Akun kulumistason tarkistus
Noudata vaiheita 1 ja 4 kohdassa Battery Care -toiminnon ottaminen käyttöön ja tarkista yksityiskohtaiset tiedot. Jos akun
kulumistaso on korkea, vaihda akku uuteen, aitoon Sony-akkuun.
n 29 N
Aloittaminen
Akun poistaminen
!
Voit menettää tietoja, jos poistat akun, kun tietokone on päällä eikä verkkolaite ole kytkettynä tai kun tietokone on lepotilassa.
Voit poistaa akun seuraavasti:
1
Sammuta tietokone ja sulje nestekidenäyttö.
2
Työnnä akun LOCK-kytkintä (1) sisäänpäin.
3
Työnnä akun RELEASE-vipua (2) sisäänpäin, työnnä sormenpää akun ulokkeen (3) alle ja käännä akkua nuolen suuntaan.
Vedä se sitten irti tietokoneesta.
n 30 N
Aloittaminen
Tietokoneen sammuttaminen turvallisesti
Jotta vältät tallentamattomien tietojen menettämisen, sammuta tietokone asianmukaisesti seuraavalla tavalla:
Voit sammuttaa tietokoneen seuraavasti:
1
Sammuta kaikki tietokoneeseen kytketyt oheislaitteet.
2
Valitse Käynnistä, Lukitse-painikkeen vieressä oleva nuoli
3
Vastaa kaikkiin asiakirjojen tallennuskehotuksiin tai muihin käyttäjiä koskeviin kehotuksiin ja odota, kunnes tietokone
sammuu automaattisesti.
Virran merkkivalo sammuu.
ja Sammuta.
n 31 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Tässä osassa on tietoja siitä, miten voit käyttää VAIO-tietokonettasi mahdollisimman monipuolisesti.
❑ Näppäimistön käyttäminen (sivu 32)
❑ Kosketuslevyn käyttäminen (sivu 34)
❑ Erikoispainikkeiden käyttäminen (sivu 35)
❑ Sisäisen MOTION EYE -kameran käyttäminen (sivu 36)
❑ Optisen levyaseman käyttäminen (sivu 39)
❑ ExpressCard-moduulin käyttäminen (sivu 48)
❑ Memory Stick -muistikortin käyttäminen (sivu 52)
❑ SD-muistikortin käyttäminen (sivu 58)
❑ Internetin käyttäminen (sivu 61)
❑ Langattoman lähiverkon (WLAN) käyttäminen (sivu 62)
n 32 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Näppäimistön käyttäminen
Näppäimistö on hyvin samanlainen kuin pöytätietokoneessa, mutta siinä on lisänäppäimiä mallikohtaisten toimintojen
suorittamista varten.
VAIO-Linkin Web-sivustolla (http://www.vaio-link.com) on myös näppäimistön käyttöön liittyviä sanastotietoja.
Fn-näppäinyhdistelmät ja niihin liittyvät toiminnot
✍
Eräitä näppäintoimintoja voi käyttää vasta sitten, kun käyttöjärjestelmä on käynnistynyt kokonaan.
Yhdistelmät/Ominaisuus
Toiminnot
Fn + % (F2): kaiuttimen katkaisin
Kytkee tai katkaisee sisäisten kaiuttimien sekä kuulokkeiden virran.
Fn + 2 (F3/F4): kaiuttimen äänenvoimakkuus
Muuttaa äänenvoimakkuutta.
Voit lisätä äänenvoimakkuutta pitämällä painettuna näppäimet Fn+F4 tai painamalla Fn+F4
ja sitten M tai ,.
Voit vähentää äänenvoimakkuutta pitämällä painettuna näppäimet Fn+F3 tai painamalla Fn+F3
ja sitten m tai <.
Fn + 8 (F5/F6): kirkkauden säätö
Muuttaa tietokoneen nestekidenäytön kirkkautta.
Voit lisätä valoisuutta pitämällä painettuna näppäimet Fn+F6 tai painamalla Fn+F6 ja sitten
M tai ,.
Voit vähentää valoisuutta pitämällä painettuna näppäimet Fn+F5 tai painamalla Fn+F5 ja sitten
m tai <.
Fn +
Vaihtaa näyttökohteen tietokoneen näytön, ulkoisen näytön ja molempien välillä.
/T (F7): näyttökohde
n 33 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Yhdistelmät/Ominaisuus
Fn +
Fn +
/
(F9/F10): zoomaus
(F12): horrostila
Toiminnot
Muuttaa näytön näyttökokoa.
Jos haluat saada näytön näkymän näyttämään pienemmältä ja kauempana olevalta
(loitontaminen), paina Fn+F9.
Jos haluat saada näytön näkymän näyttämään suuremmalta ja lähempänä olevalta
(lähentäminen), paina Fn+F10.
VAIO Control Center -ohjelmiston ohjetiedostossa on lisätietoja.
Tarjoaa tilan, jossa virrankulutus on pienin. Kun käytät tätä komentoa, järjestelmän ja liitettyjen
oheislaitteiden tilat tallennetaan kiintolevyasemaan ja järjestelmän virta katkeaa. Järjestelmä
palautetaan alkuperäiseen tilaan kytkemällä virta päälle virtakytkimestä.
Yksityiskohtaisia tietoja virranhallinnasta on kohdassa Virransäästötilojen käyttäminen (sivu 94).
n 34 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Kosketuslevyn käyttäminen
Kosketuslevyn avulla voit osoittaa, valita, vetää ja vierittää kohteita.
Tehtävä
Kuvaus
Osoittaminen
Aseta osoitin (2) kohteen tai objektin päälle siirtämällä sormeasi kosketuslevyllä (1).
Napsauttaminen
Paina vasemmanpuoleista painiketta (3) kerran.
Kaksoisnapsauttaminen
Paina vasemmanpuoleista painiketta kaksi kertaa.
Hiiren kakkospainikkeen
painaminen
Paina oikeanpuoleista painiketta (4) kerran. Tämä toimenpide tuo useissa sovelluksissa esiin pikavalikon.
Vetäminen
Liikuta sormea kosketuslevyllä ja pidä vasen painike painettuna.
Vierittäminen
Vieritä näyttöä pystysuunnassa liu’uttamalla sormea kosketuslevyn oikeanpuoleista reunaa pitkin. Vieritä näyttöä
vaakasuunnassa liu’uttamalla sormea alareunaa pitkin. (Vieritystoimintoa voi käyttää ainoastaan sovelluksissa, jotka
tukevat kosketuslevyn vieritysominaisuutta.)
✍
Voit ottaa kosketuslevyn käyttöön tai poistaa sen käytöstä, kun tietokoneeseen on kiinnitetty hiiri. Jos haluat muuttaa kosketuslevyn asetuksia, valitse
Käynnistä, Kaikki ohjelmat, VAIO Control Center, Keyboard and Mouse ja Pointing Device.
!
Muista kiinnittää hiiri ennen kosketuslevyn käytön estämistä. Jos kosketuslevyn käyttö estetään ilman hiiren kiinnittämistä, voit käyttää vain
näppäimistöä osoitintoimintoihin.
n 35 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Erikoispainikkeiden käyttäminen
Tietokoneessasi on tietokoneen käyttöä helpottavia erikoispainikkeita.
Erikoispainike
Toiminnot
Vaiennuspainike (S1) kytkee oletusarvoisesti äänen päälle ja pois päältä.
Vaiennuspainike (S1)
✍
Jos haluat muuttaa vaiennuspainikkeen (S1) määritystä, pidä painike painettuna tai käynnistä VAIO Control Center ja avaa
asetusikkuna. VAIO Control Center -ohjelmiston ohjetiedostossa on lisätietoja vaiennuspainikkeen (S1) määrittämisestä.
AV MODE -painike
Käynnistää VAIO Launcher -toiminnon halutun ohjelmiston valitsemista varten.
VAIO Launcher -toiminnon oletusohjelmistovaihtoehdot voidaan vaihtaa. Kun haluat tehdä sen, avaa
asetusikkuna pitämällä AV MODE -painiketta painettuna.
n 36 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Sisäisen MOTION EYE -kameran käyttäminen
Tietokoneessasi voi olla asennettuna sisäinen MOTION EYE -kamera. Katso teknisistä tiedoista, onko tietokoneessasi sisäinen
MOTION EYE -kamera.
Sisäisen MOTION EYE -kameran avulla on mahdollista käyttää videotoimintoja vuorovaikutteisissa pikaviestintäohjelmistoissa
ja videonmuokkausohjelmistoissa. Sen avulla voit myös tallentaa valokuvia ja videokuvaa valmiiksi asennetun
kuvantallennusohjelmiston avulla.
Sisäinen MOTION EYE -kamera tulee käyttöön, kun tietokone käynnistetään. Videoneuvottelu on käytettävissä asianmukaisen
ohjelmiston avulla.
Ota huomioon, että vuorovaikutteisen pikaviestintäohjelmiston tai video-ohjelmiston käynnistäminen tai lopettaminen ei ota
kiinteää MOTION EYE -kameraa käyttöön tai poista sitä käytöstä.
✍
Sisäistä MOTION EYE -kameraa ei voi jakaa usean sovelluksen käyttöön samanaikaisesti. Jos jokin muu sovellus käyttää kameraa, lopeta sovellus ennen
sisäisen MOTION EYE -kameran käyttämistä haluamallasi sovelluksella.
!
Sovellusikkunassa voi esiintyä häiriöitä, esimerkiksi vaakajuovia, jos kohde liikkuu nopeasti. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä.
Sisäistä MOTION EYE -kameraa ei voi käyttää Microsoft Windows Movie Maker -ohjelmistolla.
n 37 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Valokuvien tallentaminen
Valokuvan tallennus:
1
Käynnistä WebCam Companion 2 valitsemalla Käynnistä, Kaikki ohjelmat, ArcSoft WebCam Companion 2 ja
WebCam Companion 2.
2
Napsauta Capture-kuvaketta pääikkunassa.
3
Rajaa kohde etsimeen.
4
Napsauta Capture-painiketta näytetyn kuvan alapuolella.
Etsimessä näkyvä kuva tallennetaan, ja sen pienoiskuva lisätään pääikkunan vasemmassa ruudussa olevaan
pienoiskuvanäkymään.
✍
Jos kuvaat hämärässä paikassa, napsauta WebCam Settings -kuvaketta vaiheen 2 jälkeen ja valitse ominaisuusikkunasta vähäinen valo- tai vähäisen
valon kompensointi -vaihtoehto.
WebCam Companion 2 sisältää paljon muita ominaisuuksia. Lisätietoja on sovelluksen ohjetiedostossa.
n 38 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Videokuvan tallentaminen
Videokuvan tallennus:
1
Käynnistä WebCam Companion 2 valitsemalla Käynnistä, Kaikki ohjelmat, ArcSoft WebCam Companion 2 ja
WebCam Companion 2.
2
Napsauta Record-kuvaketta pääikkunassa.
3
Rajaa kohde etsimeen.
4
Aloita videokuvan tallennus napsauttamalla Record Video -painiketta näytetyn kuvan alapuolella.
5
Lopeta videokuvan tallennus napsauttamalla Record Video -painiketta uudelleen.
Tallennetun videon ensimmäinen kohtaus lisätään pienoiskuvana pääikkunan vasempaan ruutuun.
✍
Jos kuvaat videota hämärässä paikassa, napsauta WebCam Settings -kuvaketta vaiheen 2 jälkeen ja valitse ominaisuusikkunasta vähäinen valo- tai
vähäisen valon kompensointi -vaihtoehto.
WebCam Companion 2 sisältää paljon muita ominaisuuksia. Lisätietoja on sovelluksen ohjetiedostossa.
n 39 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Optisen levyaseman käyttäminen
VAIO-tietokoneessa on optinen levyasema.
Voit asettaa levyn asemaan seuraavasti:
1
Käynnistä tietokone.
2
Avaa levyasema painamalla avauspainiketta (1).
Levykelkka liukuu ulos.
3
Aseta levy kelkan keskelle etikettipuoli ylöspäin ja paina levyä varovasti alas, kunnes se napsahtaa paikalleen.
n 40 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
4
Sulje levykelkka työntämällä sitä kevyesti.
!
Älä poista optista levyä, kun tietokone on virransäästötilassa (lepotilassa tai horrostilassa). Muuten tietokone voi toimia virheellisesti.
✍
Jos aiot käyttää ulkoista optista levyasemaa, kytke levyasema, ennen kuin käynnistät etukäteen asennetun levyn käyttöohjelman.
n 41 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Optisten levyjen lukeminen ja kirjoittaminen
Mallista riippuen tietokoneesi toistaa ja tallentaa CD-, DVD- tai Blu-ray Disc™ -tallennusvälineitä. Tarkista laitteen teknisistä
tiedoista, millainen optinen levyasema tietokoneeseen on asennettu.
Voit katsoa seuraavasta taulukosta, mitä tallennusvälineitä optinen levyasema tukee.
n 42 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
TT: toistaa ja tallentaa
T: toistaa, mutta ei tallenna
–: ei tue toistoa eikä tallennusta
CDROMlevyt
Video- Musiikki- CD
CDCD-levyt Extra
levyt
-levyt
CD-R/
RW
DVDROM
DVDVideo
BDROM
DVD-R/ DVD+R/ DVD+R DVD-R
RW
RW
DL
DL
T
T
T
T
TT
T
T
–
TT*1 *2
TT
TT*5
Blu-ray-levy- T
yhdistelmä
T
T
T
TT*8
T
T
T
TT*1 *2
TT
Blu-ray-levy
T
T
T
TT*8
T
T
T
TT*1 *2
TT
DVD±RW/
±R DL/RAM
T
DVDRAM
BD-R*9/
TT*6
TT*3 *4
–
TT*5
TT*6
TT*3 *4
T*11 *12
TT*5
TT*6
TT*3 *4
TT*7 *11 *12
RE*10
*1
Tukee tietojen kirjoittamista DVD-R-levyille, jotka ovat yhteensopivia DVD-R-määrittelyn yleisen version 2.0/2.1 kanssa.
*2
Tukee tietojen kirjoittamista DVD-RW-levyille, jotka ovat yhteensopivia DVD-RW-määrittelyn version 1.1/1.2 kanssa.
*3
Tietokoneen DVD±RW/RAM-levyasema ei tue DVD-RAM-lippaan käyttämistä. Käytä lippaattomia levyjä tai levyjä, joiden lippaan voi irrottaa.
*4
Tietojen kirjoittamista DVD-RAM-määrittelyn version 1.0 mukaisille yksipuolisille DVD-RAM-levyille (2,6 Gt) ei tueta.
DVD-RAM-version 2.2/12X-SPEED DVD-RAM -määrittelyn 5.0 -levyjä ei tueta.
*5
Tietojen kirjoittaminen DVD+R DL (Double Layer) -levyille on mahdollista vain, jos levyt tukevat DVD+R DL (Double Layer) -tallennusta.
*6
Tietojen kirjoittaminen DVD-R DL (Dual Layer) -levyille on mahdollista vain, jos levyt tukevat DVD-R DL (Dual Layer) -tallennusta.
*7
Tukee tietojen kirjoittamista BD-R version 1.1 -levyille (yksipuoliset levyt, joiden kapasiteetti on 25 Gt, kaksipuoliset levyt, joiden kapasiteetti on 50 Gt) ja BD-RE
version 2.1 -levyille (yksipuoliset levyt, joiden kapasiteetti on 25 Gt, kaksipuoliset levyt, joiden kapasiteetti on 50 Gt).
*8
Tietojen kirjoittaminen Ultra Speed CD-RW -levyille ei ole mahdollista niissä malleissa, joissa on tietynlainen Blu-ray-levyasema.
*9
BD-R on lyhenne sanoista Blu-ray Disc-Recordable, versiomuoto 1.1.
*10
BD-RE on lyhenne sanoista Blu-ray Disc-Rewritable, versiomuoto 2.1.
*11
Tietokoneen Blu-ray-levyasema ei tue BD-RE Disc Version 1.0 -muotoisia tallennusvälineitä eikä lippaallisia Blu-ray Disc -tallennusvälineitä.
*12
BD-R LTH TYPE -levyn toistaminen on mahdollista vain niissä malleissa, joissa on Blu-ray-levyasema.
n 43 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
!
Tämä tuote pystyy toistamaan levyjä, jotka ovat Compact Disc Digital Audio -standardin mukaisia (CD-standardi). DualDisc on kaksipuolinen levy, joka
tallentaa DVD-materiaalin levyn toiselle puolelle ja audiomateriaalin toiselle puolelle. Muista, että DualDisc-levyn audio-puolta (ei-DVD-puolta) ei ehkä
voi toistaa tässä tuotteessa, koska levyn tämä puoli ei ole CD-standardin mukainen. Saatavana on monentyyppisiä levyjä.
Kun ostat tallennettuja tai tyhjiä levyjä käytettäviksi VAIO-tietokoneessa, tarkista levyn pakkauksesta, että levyn toisto- ja tallennusominaisuudet sopivat
tietokoneen optiseen levyasemaan. Sony EI takaa optisten VAIO-levyasemien yhteensopivuutta sellaisten levyjen kanssa, jotka eivät ole virallisen CD-,
DVD- tai Blu-ray-standardin mukaisia. EI-YHTEENSOPIVIEN LEVYJEN KÄYTTÄMINEN VOI VAURIOITTAA VAKAVASTI VAIO-TIETOKONETTA TAI
AIHEUTTAA OHJELMISTO-ONGELMIA JA JÄRJESTELMÄN JUMIUTUMISEN.
Saat tietoja levystandardeista tallennetun levyn julkaisijalta tai tyhjän levyn valmistajalta.
✍
Tietojen kirjoittamista 8 cm:n levylle ei tueta.
!
Tekijänoikeuksin suojattujen Blu-ray disc -tallennusvälineiden jatkuva toisto voi edellyttää AACS-avaimen päivitystä. Muista, että AACS-avaimen
päivittäminen edellyttää Internet-yhteyttä.
Käyttöolosuhteet voivat rajoittaa yhteensopivuutta tai estää Blu-ray-tallennusvälineiden toiston. Tämä pätee myös kaikkiin muihin optisiin tallennuslaitteisiin.
VAIO-tietokoneet eivät välttämättä tue pakatussa AVC- tai VC1-muodossa suurella bittinopeudella tallennettujen elokuvien toistoa.
Eräiden DVD- ja BD-ROM-tallennusvälineiden sisältö vaatii alueasetukset. Jos optisen levyaseman alueasetus ja levyn aluekoodi eivät vastaa toisiaan,
toistaminen ei ole mahdollista.
Jos ulkoinen näyttö ei ole yhteensopiva HDCP-standardin kanssa, et voi toistaa tai tarkastella tekijänoikeussuojattujen Blu-ray Disc -tallennusvälineiden
sisältöä.
Tietyssä sisällössä videoulostulo on voitu rajoittaa vakiotarkkuuteen tai analogisen videon ulostulo on voitu estää. On erittäin suositeltavaa muodostaa
HDCP-yhteensopiva laiteympäristö, jotta yhteensopivuus ja kuvanlaatu olisivat parhaat mahdolliset.
n 44 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Tietojen tallentamiseen liittyviä huomautuksia
❑ Käytä vain pyöreitä levyjä. Älä käytä muun (tähden, sydämen, kortin ja niin edelleen) muotoisia levyjä, koska ne saattavat
vaurioittaa levyasemaa.
❑ Varo tönimästä tai tärisyttämästä tietokonetta, kun optinen levyasema kirjoittaa tietoja levylle.
❑ Älä käytä muistinvaraisia ohjelmistoja, kun optinen levyasema kirjoittaa tietoja levylle. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.
❑ Älä kytke tai irrota verkkolaitetta, kun optinen levyasema kirjoittaa tietoja levylle.
Levyjen toistamiseen liittyviä asioita
Jotta voit toistaa levyjä mahdollisimman monipuolisesti, noudata seuraavia suosituksia.
❑ Jotkin CD-soittimet ja tietokoneiden optiset levyasemat eivät ehkä pysty toistamaan CD-R- tai CD-RW-muotoisia CD-äänilevyjä.
❑ Jotkin DVD-soittimet ja tietokoneiden optiset levyasemat eivät ehkä pysty toistamaan DVD+R DL-, DVD-R DL-, DVD+R-,
DVD+RW-, DVD-R-, DVD-RW- tai DVD-RAM-muotoisia DVD-levyjä.
❑ Älä aseta tietokonetta kumpaankaan virransäästötilaan, kun tietokone toistaa levyä.
❑ DVD-levyyn tai sen pakkaukseen on merkitty aluekoodi, joka ilmaisee, millä alueella ja minkä tyyppisellä laitteella levyn
voi toistaa. Levyä ei voi toistaa tällä tietokoneella, jos aluekoodi ei ole ”2” (Eurooppa kuuluu alueeseen 2) tai ”all” (kaikki)
(DVD:n voi toistaa lähes kaikkialla maailmassa).
!
Jos vaihdat aluekoodin, kun WinDVD- tai WinDVD BD -ohjelmisto on käynnissä, käynnistä ohjelmisto uudelleen tai poista levy ja aseta se uudelleen
paikalleen, jotta uudet asetukset tulevat voimaan.
❑ Älä yritä muuttaa aseman aluekoodiasetuksia. Takuu ei kata aseman aluekoodiasetuksen muuttamisesta aiheutuvia ongelmia.
n 45 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
CD-levyjen toistaminen
Voit toistaa CD-äänilevyn seuraavasti:
1
Aseta levy optiseen levyasemaan.
2
Jos työpöydälle ei tule näkyviin ohjelmaa tai ikkunaa, valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja sitten CD-levyn toistoon
käytettävä ohjelmisto.
Jos Ääni-CD-ikkuna avautuu, valitse siitä haluamasi vaihtoehto.
Tiedostojen kopioiminen CD-levylle
Voit kopioida tiedostoja levylle seuraavasti:
1
Aseta levy optiseen levyasemaan.
Jos näyttöön tulee Automaattinen käynnistys -ikkuna, valitse Tallenna tiedostot levyille ja noudata näytön ohjeita,
kunnes näyttöön tulee tyhjän levyn kansio.
2
Avaa kopioitavat tiedostot sisältävä kansio ja vedä tiedostot tyhjän levyn kansioon.
3
Sulje levyn kansio.
n 46 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
DVD-levyjen toistaminen
Voit toistaa DVD-levyn seuraavasti:
1
Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmistosovellukset.
2
Aseta DVD-levy optiseen levyasemaan.
3
Jos työpöydälle ei tule näkyviin ohjelmaa tai ikkunaa, valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja sitten DVD-levyn toistoon
käytettävä ohjelmisto.
Lisätietoja ohjelmiston käytöstä on DVD-ohjelmiston ohjetiedostossa.
Tiedostojen kopioiminen DVD-levylle
Voit kopioida tiedostoja levylle seuraavasti:
1
Kytke verkkolaite tietokoneeseen.
2
Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmistosovellukset.
3
Aseta levy optiseen levyasemaan.
4
Jos työpöydälle ei tule näkyviin ohjelmaa tai ikkunaa, valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja sitten DVD-tallennusohjelmisto,
jolla tiedostot kopioidaan levylle.
Lisätietoja ohjelmiston käytöstä on DVD-tallennusohjelmiston ohjetiedostossa.
n 47 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Blu-ray-levyjen toistaminen
!
Blu-ray-levyn toistotoiminto on käytettävissä vain joissakin malleissa. Selvitä tietokoneesi optisen aseman tyyppi teknisistä tiedoista ja katso sitten
kohdasta Optisten levyjen lukeminen ja kirjoittaminen (sivu 41) tietoja tuetuista tallennusvälineistä.
Blu-ray-levyn toistaminen
1
Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmistosovellukset.
2
Aseta Blu-ray-levy optiseen levyasemaan.
3
Jos mitään ei tule näkyviin, valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja ohjelma, jolla haluat toistaa Blu-ray-levyä.
Lisätietoja ohjelmiston käytöstä on sen ohjetiedostossa.
n 48 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
ExpressCard-moduulin käyttäminen
Tietokoneessa on joko ExpressCard-yleiskorttipaikka* tai ExpressCard/34-korttipaikka* tietojen siirtämiseksi digitaalikameroista,
videokameroista, soittimista ja muista ääni- tai videolaitteista tietokoneeseen tai tietokoneesta niihin. Ensin mainittuun paikkaan
voidaan asentaa joko ExpressCard/34- (34 mm leveä) tai ExpressCard/54 (54 mm leveä) -moduuli* jäljempänä esitetyllä tavalla.
Viimeksi mainittuun paikkaan voidaan asentaa vain ExpressCard/34-moduuli*.
❑ ExpressCard/34-moduuli*
❑ ExpressCard/54-moduuli*
Tietokoneessa on ExpressCard/34-korttipaikka*.
*
Näihin viitataan tässä oppaassa nimillä ExpressCard-muistikorttipaikka ja ExpressCard-moduuli.
n 49 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
ExpressCard-moduulin asentaminen korttipaikkaan
!
Ole varovainen, kun asetat ExpressCard-moduulin korttipaikkaan ja poistat sen korttipaikasta. Älä käytä voimaa työntäessäsi korttia korttipaikkaan tai
poistaessasi sitä korttipaikasta.
✍
Tietokonetta ei tarvitse sammuttaa ennen ExpressCard-moduulin asentamista tai poistamista.
ExpressCard-moduulin asentaminen korttipaikkaan:
1
Etsi ExpressCard-korttipaikka.
2
Työnnä ExpressCard-moduulia varovasti korttipaikkaan, kunnes moduuli napsahtaa paikalleen.
Älä aseta korttia korttipaikkaan väkisin.
n 50 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
✍
Jos moduuli tai moduulin sovitin ei mene helposti korttipaikkaan, poista se varovasti ja tarkista, että asetat korttia oikeinpäin.
Varmista, että käytät ExpressCard-moduulin valmistajan uusinta ohjainta.
n 51 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
ExpressCard-moduulin poistaminen
Kun tietokone on käynnissä, poista ExpressCard-moduuli seuraavien ohjeiden mukaisesti. Jos korttia ei poisteta oikein,
järjestelmäsi ei ehkä toimi enää oikein.
ExpressCard-moduulin poistaminen korttipaikasta:
✍
Jos haluat poistaa ExpressCard-moduulin, kun tietokoneen virta on katkaistu, ohita kohdat 1–4.
1
Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin Poista laite turvallisesti -kuvaketta.
2
Valitse laite, jonka haluat kytkeä irti.
3
Valitse Pysäytä.
4
Poista ExpressCard-moduuli näytön ohjeiden mukaisesti.
5
Paina ExpressCard-moduulia tietokonetta kohden, jotta moduuli ponnahtaa ulos.
6
Tartu ExpressCard-moduuliin varovasti ja vedä se ulos korttipaikasta.
n 52 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Memory Stick -muistikortin käyttäminen
Memory Stick on pienikokoinen, siirrettävä ja monipuolinen mikropiiritallennusväline, joka soveltuu erinomaisesti digitaalisten
tietojen vaihtamiseen ja jakamiseen yhteensopivien tuotteiden, kuten digitaalikameroiden ja matkapuhelimien, välillä. Koska
se on irrotettava, sitä voi käyttää ulkoisena tallennusvälineenä.
n 53 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Ennen Memory Stick -muistikortin käyttämistä
Tietokoneen Memory Stick paikassa voi käyttää sekä vakiokokoisia että Duo-kokoisia tallennusvälineitä. Tietokone tukee
Memory Stick PRO- ja Memory Stick PRO-HG Duo -muotojen nopean tiedonsiirron ja suuren kapasiteetin ominaisuuksia.
✍
Voit panna Duo-kokoisen Memory Stick -muistikortin suoraan korttipaikkaan ilman Memory Stick Duo -sovitinta.
!
Muista ennen Memory Stick Micro (M2) -muistikortin käyttämistä asettaa se vakio- tai Duo-kokoiseen M2-sovittimeen. Jos tallennusväline asetetaan
suoraan Memory Stick -korttipaikkaan ilman sovitinta, sitä ei ehkä voi poistaa korttipaikasta.
Uusimmat tiedot Memory Stick -muistikorteista on julkaistu Memory Stick -sivustossa osoitteessa
http://www.memorystick.com/en/.
!
Tietokoneesi on testattu ja todettu yhteensopivaksi kaikkien Sony Memory Stick -muistikorttien kanssa, joiden kapasiteetti on enintään 16 Gt ja joita oli
saatavana toukokuussa 2008. Yhteensopivuutta ei kuitenkaan voida taata kaikkien sellaisten tallennusvälineiden kanssa, jotka täyttävät yhteensopivia
tallennusvälineitä vastaavat määritykset.
Eri sovittimia käyttämällä asennettujen Memory Stick -muistikorttien yhteensopivuutta ei voida taata.
MagicGate on Sonyn kehittämän tekijänoikeustekniikan yleisnimitys. Kun haluat käyttää tätä ominaisuutta, käytä Memory Stick -muistikorttia, jossa on
MagicGate-logo.
Omaa käyttöä lukuun ottamatta on tekijänoikeuslainsäädännön vastaista käyttää mitään tallennettuja audio- ja/tai kuvatietoja ilman niiden tekijänoikeuden
haltijoiden lupaa. Tästä syystä tekijänoikeuksien suojaamia tietoja sisältävää Memory Stick -muistikorttia voidaan käyttää vain lain mukaisesti.
Tietokoneen Memory Stick korttipaikka ei tue 8-bittistä rinnakkaistiedonsiirtoa (nopeaa tiedonsiirtoa).
M2 Duo -sovittimessa oleva Memory Stick Micro -muistikortti ei välttämättä toimi oikein, jos se asetetaan vielä Memory Stick Duo -sovittimeen.
n 54 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Memory Stick -muistikortin asettaminen
Voit asettaa Memory Stick -kortin seuraavasti:
1
Etsi Memory Stick -paikka.
2
Pitele Memory Stick -muistikorttia siten, että nuoli osoittaa ylöspäin ja korttipaikkaa kohti.
3
Työnnä Memory Stick -muistikorttia varovasti korttipaikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Järjestelmä havaitsee Memory Stick -muistikortin automaattisesti, ja sen sisältö tulee näkyviin. Jos työpöydälle ei tule
näkyviin mitään, valitse Käynnistä, Tietokone ja kaksoisnapsauta sitten Memory Stick -kuvaketta.
!
Aseta Memory Stick -muistikortti korttipaikkaan siten, että nuoli osoittaa oikeaan suuntaan. Älä työnnä Memory Stick -muistikorttia korttipaikkaan väkisin,
jotta et vahingoita tietokonetta tai Memory Stick -korttia.
Aseta korttipaikkaan enintään yksi Memory Stick -muistikortti. Muistikortin virheellinen asettaminen saattaa vahingoittaa tietokonetta tai muistikorttia.
n 55 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Memory Stick -muistikortin sisällön tarkasteleminen
1
Valitse Käynnistä ja sitten Tietokone. Näkyviin tulee Tietokone-ikkuna.
2
Kaksoisnapsauta Memory Stick -kuvaketta. Näkyviin tulee Memory Stick -muistikorttiin tallennettujen tiedostojen luettelo.
Memory Stick -muistikortin alustaminen:
Memory Stick -muistikortti on alustettu tehtaan oletusasetuksilla ja se on heti käyttövalmis.
Jos haluat alustaa muistikortin uudelleen tietokoneessa, noudata seuraavia ohjeita.
!
Käytä muistikortin alustamiseen vain sellaista laitetta, joka on yhteensopiva Memory Stick -muistikorttien kanssa ja on suunniteltu tällaisten
muistikorttien alustamiseen.
Kun Memory Stick -kortti alustetaan, kaikki tiedot poistuvat kortilta. Varmista ennen muistikortin alustusta, ettei se sisällä arvokkaita tietoja.
Älä poista Memory Stick -korttia korttipaikasta kesken kortin alustuksen. Se saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.
1
Työnnä Memory Stick -muistikorttia varovasti korttipaikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.
2
Valitse Käynnistä ja sitten Tietokone. Näkyviin tulee Tietokone-ikkuna.
3
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Memory Stick -kuvaketta ja valitse Alusta.
4
Valitse Palauta laitteen oletukset.
!
Varausyksikön koko ja tiedostojärjestelmä voivat vaihdella.
Älä valitse vaihtoehtoa NTFS avattavasta Tiedostojärjestelmä-valikosta, sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriön.
✍
Alustaminen tapahtuu nopeammin, jos valitset vaihtoehdon Pika-alustus kohdasta Alustusasetukset.
n 56 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
5
Napsauta Käynnistä.
6
Noudata näytön ohjeita.
!
Memory Stick -muistikortin alustaminen voi kestää pitkäänkin.
n 57 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Memory Stick -muistikortin poistaminen
!
Älä irrota Memory Stick -muistikorttia, kun Memory Stick -merkkivalo palaa. Muuten tietoja voi kadota. Suurien tietomäärien lataaminen saattaa kestää
kauan, joten varmista, että merkkivalo on sammunut, ennen kuin poistat Memory Stick -kortin.
Voit poistaa Memory Stick -muistikortin seuraavasti:
1
Tarkista, ettei Memory Stick -merkkivalo pala.
2
Paina Memory Stick -muistikorttia tietokonetta kohti sen vapauttamiseksi.
Memory Stick tulee ulos.
3
Vedä Memory Stick ulos korttipaikasta.
!
Poista aina Memory Stick varovasti, jotta se ei ponnahda ulos yllättäen.
n 58 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
SD-muistikortin käyttäminen
Tietokoneessa on SD-muistikorttipaikka. Tämän korttipaikan avulla tietokoneeseen voi siirtää tietoja digitaalikameroista,
videokameroista, musiikkisoittimista ja muista audio- ja videolaitteista sekä siirtää tietoja niihin.
Ennen SD-muistikortin käyttämistä
Tietokoneen SD-muistikorttipaikka on yhteensopiva seuraavien muistikorttien kanssa:
❑ SD-muistikortti
❑ SDHC-muistikortti
❑ MultiMediaCard (MMC)
Jos haluat uusimmat tiedot yhteensopivista muistikorteista, katso kohdasta Sonyn tukipalvelut (sivu 164) tietoja
asianmukaisesta WWW-sivustosta.
!
Tietokoneesi on testattu ja todettu yhteensopivaksi vain tärkeimpien muistikorttien kanssa, joita oli saatavana toukokuussa 2008. Yhteensopivuutta ei
kuitenkaan voida taata kaikkien sellaisten muistikorttien osalta, jotka täyttävät yhteensopivia tallennusvälineitä vastaavat määritykset.
Aseta aina oikea muistikortti SD-muistikorttipaikkaan.
Tietokoneesi on testattu ja todettu yhteensopivaksi kapasiteetiltaan enintään 2 Gt:n SD-muistikorttien ja enintään 32 Gt:n SDHC -muistikorttien kanssa.
Tietokoneen SD-muistikorttipaikka ei tue SD- ja SDHC-muistikorttien nopean tiedonsiirron ominaisuutta.
Älä yritä asettaa SD-muistikorttipaikkaan erityyppistä muistikorttia tai muistikorttisovitinta. Yhteensopimaton muistikortti tai muistikorttisovitin voi olla
vaikea poistaa muistikorttipaikasta, ja se voi vahingoittaa tietokonetta.
Aseta SD-muistikortti SD-muistikorttipaikkaan ja poista se muistikorttipaikasta varovasti. Älä käytä voimaa työntäessäsi SD-muistikorttia
muistikorttipaikkaan tai poistaessasi sitä muistikorttipaikasta.
n 59 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
SD-muistikortin asettaminen
Voit asettaa SD-muistikortin seuraavasti:
1
Etsi SD-muistikorttipaikka.
2
Pitele SD-muistikorttia siten, että nuoli osoittaa ylöspäin ja korttipaikkaa kohti.
3
Työnnä SD-muistikorttia varovasti korttipaikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Älä aseta korttia korttipaikkaan väkisin.
✍
Jos SD-muistikortti ei mene helposti korttipaikkaan, poista se varovasti ja tarkista, että asetat korttia oikeinpäin.
n 60 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
SD-muistikortin poistaminen
!
Älä poista SD-muistikorttia SD-muistikortin merkkivalon palaessa. Muussa tapauksessa kortti tai sen sisältämät tiedot voivat vahingoittua.
Voit poistaa SD-muistikortin seuraavasti:
1
Tarkasta, ettei SD-muistikortin merkkivalo pala.
2
Paina SD-muistikorttia tietokonetta kohti sen vapauttamiseksi.
SD-muistikortti tulee ulos.
3
Vedä SD-muistikortti irti korttipaikasta.
n 61 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Internetin käyttäminen
Puhelinverkkoyhteyden määrittäminen
Ennen kuin voit muodostaa yhteyden Internetiin, tietokone on liitettävä puhelinlinjaan puhelinkaapelilla (ei välttämättä sisälly
toimitukseen). Lisäksi tarvitaan Internet-palveluntarjoajan (ISP) tili.
Voit kytkeä puhelinkaapelin seuraavasti:
1
Kytke puhelinkaapelin (1) toinen pää tietokoneessa olevaan modeemiporttiin
2
Kytke toinen pää seinässä olevaan puhelinpistorasiaan (2).
.
✍
Tietokone ei toimi jaetuissa linjoissa, sitä ei voi liittää kolikkopuhelimeen eikä se ehkä toimi moninkertaisissa puhelinlinjoissa eikä yksityisen puhelinvaihteen
linjoissa. Jotkin edellä mainituista kytkennöistä saattavat aiheuttaa liiallista sähkövirtaa sekä sisäisen modeemin toimintahäiriöitä.
Jos liität jakorasian kautta tulevan puhelinjohdon, modeemi tai tietokoneeseen liitetty laite ei ehkä toimi asianmukaisesti.
Voit määrittää puhelinverkkoyhteyden seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Muodosta Internet-yhteys kohdasta Verkko ja Internet.
Muodosta Internet-yhteys -ikkuna avautuu.
3
Valitse Puhelinverkkoyhteys.
4
Noudata näytön ohjeita.
n 62 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Langattoman lähiverkon (WLAN) käyttäminen
Sonyn langattoman lähiverkon (WLAN) ansiosta kaikki digitaaliset laitteet, joissa on sisäänrakennettu WLAN-toiminto, voivat
olla yhteydessä toisiinsa verkon kautta. Langattomassa lähiverkossa käyttäjä voi kytkeytyä paikalliseen lähiverkkoon
langattoman (radio) yhteyden kautta. Verkkoyhteys ei siis edellytä kaapelien tai johtojen vetämistä seinien ja kattojen läpi.
Sonyn langaton lähiverkko tukee kaikkia tavallisia Ethernet-yhteyksiä sekä liikkuvuutta ja verkkovierailuyhteyksiä (roaming).
Näin pääset käyttämään Internet-, intranet- ja verkkoresursseissa olevia tietoja vaikkapa kokouksen aikana tai siirtyessäsi
paikasta toiseen.
Voit olla yhteydessä pieneen määrään muita laitteita ilman liityntäpistettä (ad-hoc-yhteys). Voit myös käyttää liityntäpistettä,
jolloin voit luoda koko infrastruktuuriverkon.
✍
Joissakin maissa langattomien lähiverkkotuotteiden käyttöä on rajoitettu paikallisilla säännöksillä (esimerkiksi rajoittamalla kanavien määrää). Lue Langattoman
lähiverkon säännösopas huolellisesti ennen WLAN-toiminnon käyttöönottoa.
Langaton lähiverkko käyttää IEEE 802.11a*/b/g -standardia tai IEEE 802.11n* -standardiluonnosta, jossa määritellään käytetty tekniikka. Standardi
sisältää seuraavat salausmenetelmät: Wired Equivalent Privacy (WEP), joka on turvallisuusprotokolla, sekä Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) ja Wi-Fi
Protected Access (WPA). WPA2 ja WPA ovat IEEE-työryhmän ja Wi-Fi Alliancen yhdessä ehdottamia standardimääritelmiä, jotka perustuvat
molemminpuolisesti toimiviin turvallisuuden parannuksiin, jotka parantavat tietosuojaa ja Wi-Fi-verkkojen käytönhallintaa. WPA on suunniteltu
IEEE 802.11i -yhteensopivaksi. Siinä käytetään tehostettua tietojen salausmenetelmää TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) ja lisäksi 802.1X- ja EAP
(Extensible Authentication Protocol) -protokollia käyttäjien todennuksessa. Tietojen salaus suojaa haavoittuvaa langatonta yhteyttä asiakkaiden ja
liityntäpisteiden välillä. Lisäksi järjestelmässä on muita yleisiä suojausmenetelmiä, jotka turvaavat yksityisyyttä langattomassa lähiverkossa, kuten
salasanasuojaus, päästä päähän -salaus, näennäisverkot ja käyttöoikeuksien varmentaminen. WPA2, WPA:n toinen sukupolvi, tarjoaa paremman
tietosuojan ja verkon käytönhallinnan. Se on suunniteltu kaikkien 802.11-tekniikoita käyttävien laitteiden suojaukseen, 802.11b, 802.11a, 802.11g ja
standardiluonnos 802.11n (monikaistainen ja monitilainen) mukaan lukien. Lisäksi WPA2 tarjoaa ratifioidun IEEE 802.11i -standardin mukaisesti
korkeatasoisen tietosuojan, sillä siinä käytetään National Institute of Standards and Technology (NIST) FIPS 140-2 -yhteensopivaa AES-salausalgoritmia
ja 802.1X-pohjaista käyttöoikeuksien varmentamista. WPA2 on yhteensopiva WPA:n aiempien versioiden kanssa.
* Käytönaikaisessa Tekniset tiedot -oppaassa on tietoja siitä, tukeeko malli IEEE 802.11a -standardia ja/tai IEEE 802.11n -standardiluonnosta.
n 63 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
IEEE 802.11b/g -standardi on langaton LAN-standardi, joka käyttää 2,4 GHz:n taajuutta. IEEE 802.11g -standardi tarjoaa suuremman viestintänopeuden
kuin IEEE 802.11b -standardi.
IEEE 802.11a -standardi on langaton LAN-standardi, joka käyttää 5 GHz:n taajuutta.
IEEE 802.11n -standardiluonnos on langaton LAN-standardi, joka käyttää 2,4 tai 5 GHz:n taajuutta.
Langattomat lähiverkkolaitteet, jotka käyttävät 2,4 GHz:n taajuutta, eivät voi olla yhteydessä 5 GHz:n taajuutta käyttäviin laitteisiin, sillä ne käyttävät eri taajuutta.
Myös muut laitteet käyttävät langattoman lähiverkon kanssa yhteensopivien laitteiden käyttämää 2,4 GHz:n taajuutta. Vaikka langattomissa lähiverkkolaitteissa
käytetään tekniikoita, jotka vähentävät muiden samaa taajuutta käyttävien laitteiden häiriöitä, nämä häiriöt voivat hidastaa viestintänopeutta, supistaa
viestintäpeittoa tai katkaista langattoman yhteyden.
Viestintänopeus riippuu viestintälaitteiden välisestä etäisyydestä, laitteiden välissä olevista esteistä, laitteiden asetuksista, radio-olosuhteista ja
käytettävästä ohjelmasta. Lisäksi viestintäyhteys voi katketa radio-olosuhteiden vuoksi.
Viestintäpeitto riippuu viestintälaitteiden välisestä todellisesta etäisyydestä, laitteiden välissä olevista esteistä, radio-olosuhteista, ympäröivästä tilasta,
kuten seinistä ja niiden materiaaleista, sekä käytettävästä ohjelmasta.
Todellinen viestintänopeus ei välttämättä ole yhtä nopea kuin tietokoneen ilmoittama.
Radiohäiriöiden vuoksi IEEE 802.11b- ja IEEE 802.11g -tuotteiden kytkeminen samaan langattomaan verkkoon voi heikentää viestintänopeutta.
IEEE 802.11g -tuotteet on suunniteltu alentamaan viestintänopeutta, jotta viestintä IEEE 802.11b -tuotteiden kanssa olisi varmistettu. Jos viestintänopeus
on odotettua pienempi, liityntäpisteen langattoman kanavan vaihtaminen saattaa lisätä viestintänopeutta.
n 64 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Tietoliikenne ilman liityntäpistettä (ad-hoc)
Ad-hoc-verkko on paikallinen verkko, joka luodaan ainoastaan langattomien laitteiden välille eikä muuta keskusohjausta tai
liityntäpisteitä käytetä. Jokainen laite viestii suoraan verkon muiden laitteiden kanssa. Voit helposti määrittää ad-hoc-verkon
kotonasi.
n 65 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Voit muodostaa ad-hoc-yhteyden seuraavasti:
!
IEEE 802.11a -standardin käyttämää 5 GHz:n taajuutta ei voi valita ad-hoc-verkoissa.
IEEE 802.11n -standardiluonnos, joka käyttää 2,4 tai 5 GHz:n taajuutta, ei ole käytettävissä ad-hoc-verkoissa.
1
Käännä WIRELESS-kytkin on-asentoon.
2
Napsauta haluamiesi langattomien vaihtoehtojen vieressä tai yläpuolella olevaa painiketta VAIO Smart Network -ikkunassa.
Varmista, että WIRELESS-merkkivalo syttyy.
3
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
4
Valitse Näytä verkon tila ja tehtävät kohdassa Verkko ja Internet.
5
Valitse vasemmasta ruudusta Luo uusi yhteys tai verkko.
Luo uusi yhteys tai verkko -ikkuna avautuu.
6
Valitse ad-hoc-verkon asetusten teon vaihtoehto ja valitse Seuraava.
7
Noudata näytön ohjeita.
n 66 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Yhteys liityntäpisteen avulla (infrastruktuuriverkko)
Infrastruktuuriverkko on verkko, joka laajentaa olemassa olevan kiinteän lähiverkon langattomiin laitteisiin liityntäpisteen
(ei sisälly toimitukseen) kautta. Liityntäpiste muodostaa sillan langattoman ja kiinteän lähiverkon välille ja toimii langattoman
lähiverkon keskusohjaimena. Liityntäpiste ohjaa usean langattoman laitteen lähetyksiä ja vastaanottoa tietyn alueen sisällä.
Liityntäpiste valitsee infrastruktuuriverkossa käytettävän kanavan.
!
Tietoja liityntäpisteen käyttämän kanavan valinnasta on liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
n 67 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Voit muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon seuraavasti:
1
Varmista, että liityntäpiste on valmiina.
Lisätietoja on liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
2
Käännä WIRELESS-kytkin on-asentoon.
3
Napsauta haluamiesi langattomien vaihtoehtojen vieressä tai yläpuolella olevaa painiketta VAIO Smart Network -ikkunassa.
Varmista, että WIRELESS-merkkivalo syttyy.
4
Napsauta hiiren kakkospainikkeella
5
Valitse haluamasi liityntäpiste ja valitse Yhdistä.
✍
tai
tehtäväpalkissa ja valitse Yhdistä verkkoon.
WPA-PSK- tai WPA2-PSK-varmennusta varten on syötettävä salasana. Salasana erottelee pienet ja isot kirjaimet, ja sen täytyy olla tekstijono, jossa on
8–63 merkkiä, tai heksadesimaalijono, jossa on 64 merkkiä.
n 68 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Langattoman lähiverkon tiedonsiirron pysäyttäminen
Langattoman lähiverkon tiedonsiirron pysäyttäminen:
Napsauta WLAN-kuvakkeen vieressä tai yläpuolella olevaa painiketta VAIO Smart Network -ikkunassa.
!
Jos langaton verkkoyhteystoiminto poistetaan käytöstä, kun etäasiakirjoja, -tiedostoja tai -resursseja käytetään, tietoja voi hävitä.
n 69 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Oheislaitteiden käyttäminen
Voit lisätä VAIO-tietokoneeseen toimintoja siinä olevien porttien avulla.
❑ Ulkoisten kaiuttimien kytkeminen (sivu 70)
❑ Ulkoisen näytön kytkeminen (sivu 71)
❑ Näyttötilojen valitseminen (sivu 74)
❑ Multiple Monitors -toiminnon käyttäminen (sivu 76)
❑ Ulkoisen mikrofonin kytkeminen (sivu 79)
❑ Universal Serial Bus (USB) -laitteiden kytkeminen (sivu 80)
❑ Tulostimen kytkeminen (sivu 83)
❑ i.LINK-laitteen kytkeminen (sivu 84)
❑ Lähiverkkoyhteyden muodostaminen (sivu 86)
n 70 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Ulkoisten kaiuttimien kytkeminen
Tietokoneeseen voidaan kytkeä ulkoisia äänentoistolaitteita (ei sisälly toimitukseen), kuten kaiuttimia tai kuulokkeita.
Voit kytkeä ulkoiset kaiuttimet seuraavasti:
1
Kytke kaiuttimen kaapeli (1) (ei sisälly toimitukseen) tietokoneen kuulokeliitäntään (2) i.
2
Kiinnitä kaiutinkaapelin toinen pää ulkoiseen kaiuttimeen (3).
3
Käännä kaiuttimien ääni pois ennen kaiuttimien kytkemistä.
✍
Varmista, että kaiuttimet on suunniteltu käyttämällesi tietokoneelle.
!
Älä aseta levykkeitä kaiuttimien päälle. Kaiuttimien magneettikenttä saattaa vahingoittaa levykkeillä olevia tietoja.
n 71 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Ulkoisen näytön kytkeminen
Voit kytkeä tietokoneeseen ulkoisen näytön (ei toimiteta mukana). Voit käyttää tietokonetta esimerkiksi tietokonenäytön tai
projektorin kanssa.
✍
Kytke ulkoisen näytön virtajohto vasta, kun kaikki muut kaapelit on kytketty.
Tietokonenäytön kytkeminen
Voit kytkeä tietokoneeseen ulkoisen tietokonenäytön.
Voit kytkeä tietokonenäytön seuraavasti:
1
Kytke tarvittaessa näytön virtajohdon (1) toinen pää näyttöön ja toinen pää pistorasiaan.
2
Kytke näytön kaapeli (2) (ei sisälly toimitukseen) tietokoneen näyttövastakkeeseen (3) a.
n 72 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Multimedianäytön kytkeminen
Tietokoneeseen voidaan kytkeä tietokoneen multimedianäyttö, joka sisältää kiinteät kaiuttimet ja mikrofonin.
Voit kytkeä multimedianäytön seuraavasti:
1
Kytke multimedianäytön johto (1) pistorasiaan.
2
Kytke näytön kaapeli (2) (ei sisälly toimitukseen) tietokoneen näyttövastakkeeseen (3) a.
3
Kytke kaiuttimen kaapeli (4) (ei sisälly toimitukseen) tietokoneen kuulokeliitäntään (5) i.
4
Kytke mikrofonin kaapeli (6) (ei sisälly toimitukseen) tietokoneen mikrofoniliitäntään (7) m.
n 73 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Projektorin kytkeminen
Tietokoneeseen voidaan kytkeä projektori (esimerkiksi Sonyn LCD-projektori).
Voit kytkeä projektorin seuraavasti:
1
Kytke projektorin virtajohto (1) pistorasiaan.
2
Kytke näyttökaapeli (2) (ei sisälly toimitukseen) tietokoneen näyttövastakkeeseen (3) a.
3
Kytke äänijohto (4) (ei sisälly toimitukseen) tietokoneen kuulokeliitäntään (5) i.
4
Kytke näyttökaapeli sekä äänikaapeli projektorin (6) liitäntöihin.
n 74 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Näyttötilojen valitseminen
Voit valita, mitä näyttöä käytetään ensisijaisena näyttönä, kun tietokoneeseen kytketään ulkoinen näyttö (esimerkiksi
pöytätietokoneen näyttö).
Näytön valitsemistapa määräytyy kuitenkin tietokoneessa olevan näytönohjaimen mukaan. Näytönohjaimen yksityiskohtaiset
tiedot ovat Tekniset tiedot -online-oppaassa.
Jos haluat käyttää tietokoneen näyttöä ja ulkoista näyttöä samanaikaisesti, katso lisätietoja kohdasta Multiple Monitors -toiminnon
käyttäminen (sivu 76).
n 75 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Voit valita näytön seuraavasti:
Intel Graphics Media Accelerator -näytönohjaimella varustetut mallit
1
Napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella valitse Mukauta.
2
Valitse Näyttöasetukset.
3
Muuta asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.
✍
Kuva ei ehkä näy samanaikaisesti sekä tietokoneen näytössä että ulkoisessa näytössä tai projektorissa, jos ulkoinen näyttö tai projektori ei tue tätä ominaisuutta.
Kytke virta ulkoiseen näyttöön, ennen kuin kytket virran tietokoneeseen.
ATI-näytönohjaimella varustetut mallit
Kun tietokoneeseen on liitetty ulkoinen näyttö, voit muuttaa Main/Clone-asetusta seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja Catalyst Control Center.
2
Valitse CCC.
3
Muuta asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.
Lisätietoja on ohjetiedostossa.
✍
Kuva ei ehkä näy samanaikaisesti sekä tietokoneen näytössä että ulkoisessa näytössä tai projektorissa, jos ulkoinen näyttö tai projektori ei tue tätä ominaisuutta.
Kytke virta ulkoiseen näyttöön, ennen kuin kytket virran tietokoneeseen.
n 76 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Multiple Monitors -toiminnon käyttäminen
Multiple Monitors -toiminto mahdollistaa työpöydän osien jakamisen useille näytöille. Jos sinulla on näyttövastakkeeseen
liitetty ulkoinen näyttö, tietokoneen näyttö ja ulkoinen näyttö voivat toimia yhtenä työpöytänä.
Voit siirtää osoittimen näytöstä toiseen. Näin voit vetää objekteja, kuten avoimen sovellusikkunan tai tehtäväpalkin, näytöstä
toiseen.
✍
Ulkoinen näyttö tai televisio ei ehkä tue Multiple Monitors -toimintoa.
Jotkin ohjelmat eivät ehkä sovi yhteen Multiple Monitors -asetusten kanssa.
Varmista, ettei tietokone siirry lepo- tai horrostilaan, kun käytät Multiple Monitors -tilaa. Muuten tietokone ei ehkä pysty palaamaan normaalitilaan.
Jos olet määrittänyt eri näyttölaitteille eri värit, älä levitä yhtä ikkunaa kahdelle näytölle. Muuten ohjelma ei ehkä toimi oikein.
Määritä kullekin näytölle aiempaa vähemmän värejä tai aiempaa pienempi resoluutio.
n 77 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Multiple Monitors -toiminnon käyttäminen
!
Voit tarkistaa Tekniset tiedot -online-oppaasta, millainen näytönohjain mallissasi on.
Intel Graphics Media Accelerator -näytönohjaimella varustetut mallit
1
Napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella valitse Mukauta.
2
Valitse Näyttöasetukset.
3
Muuta asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.
✍
Voit muuttaa vaiennuspainikkeen (S1) määritystä myös siten, että Multiple Monitors -tilaan voidaan siirtyä vaiennuspainikkeella (S1). Voit muuttaa
vaiennuspainikkeen (S1) määritystä pitämällä vaiennuspainiketta (S1) painettuna, jolloin näyttöön tulee määrityksen muuttamisikkuna. Lisätietoja
vaiennuspainikkeesta (S1) on kohdassa Erikoispainikkeiden käyttäminen (sivu 35).
Voit lisäksi mukauttaa Multiple Monitors -toimintoa määrittämällä yksittäisten näyttöjen värit ja resoluutiot erikseen.
ATI-näytönohjaimella varustetut mallit
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Säädä näytön tarkkuutta kohdasta Ulkoasu ja mukauttaminen.
3
Napsauta hiiren kakkospainikkeella näyttöä numero 2 ja valitse Liitetty.
4
Napsauta OK-painiketta.
Valitse vahvistuskehotteen jälkeen Kyllä.
n 78 N
Oheislaitteiden käyttäminen
✍
Voit muuttaa vaiennuspainikkeen (S1) määritystä myös siten, että Multiple Monitors -tilaan voidaan siirtyä vaiennuspainikkeella (S1). Voit muuttaa
vaiennuspainikkeen (S1) määritystä pitämällä vaiennuspainiketta (S1) painettuna, jolloin näyttöön tulee määrityksen muuttamisikkuna. Lisätietoja
vaiennuspainikkeesta (S1) on kohdassa Erikoispainikkeiden käyttäminen (sivu 35).
Voit lisäksi mukauttaa Multiple Monitors -toimintoa määrittämällä yksittäisten näyttöjen värit ja resoluutiot erikseen.
n 79 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Ulkoisen mikrofonin kytkeminen
Jos haluat käyttää äänensyöttölaitetta esimerkiksi Internet-chat-palveluita varten, tietokoneeseen on liitettävä ulkoinen
mikrofoni (ei toimiteta mukana).
Voit kytkeä ulkoisen mikrofonin seuraavasti:
Kytke mikrofonin kaapeli (1) tietokoneen mikrofonivastakkeeseen (2) m.
✍
Varmista, että mikrofoni on suunniteltu käyttämällesi tietokoneelle.
n 80 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Universal Serial Bus (USB) -laitteiden kytkeminen
Suojaa tietokone ja/tai USB-laitteet vahingoilta noudattamalla seuraavia ohjeita:
❑ Kun siirrät tietokonetta, johon on liitetty USB-laitteita, varo kohdistamasta USB-portteihin iskuja tai voimaa.
❑ Älä pane tietokonetta laukkuun tai kantolaatikkoon, jos koneeseen on kytkettynä USB-laitteita.
USB-hiiren kytkeminen
Voit kytkeä USB-hiiren seuraavasti:
1
Valitse USB-portti (1)
, jota haluat käyttää.
2
Kytke USB-hiiren kaapeli (2) USB-porttiin.
Nyt voit käyttää USB-hiirtä (3) (ei toimiteta mukana).
n 81 N
Oheislaitteiden käyttäminen
USB-levykeaseman kytkeminen
Voit hankkia USB-levykeaseman ja kytkeä sen tietokoneeseen.
Voit kytkeä USB-levykeaseman seuraavasti:
1
Valitse USB-portti (1)
, jota haluat käyttää.
2
Kytke USB-levykeaseman kaapeli (2) USB-porttiin.
USB-levykeasema (3) on nyt käyttövalmis.
!
Kun käytät USB-levykeasemaa, älä kohdista voimaa USB-porttiin. Muuten voit aiheuttaa toimintahäiriön.
n 82 N
Oheislaitteiden käyttäminen
USB-levykeaseman irrottaminen
Voit irrottaa USB-levykeaseman, kun tietokoneen virta on kytkettynä tai katkaistuna. Levykeaseman irrottaminen, kun tietokone
on virransäästötilassa (lepotila tai horrostila), voi aiheuttaa tietokoneen toimintahäiriön.
Voit irrottaa USB-levykeaseman seuraavasti:
✍
Jos haluat irrottaa USB-levykeaseman, kun tietokoneen virta on katkaistu, ohita kohdat 1–5.
1
Sulje kaikki levykeasemaa käyttävät ohjelmat.
2
Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin Poista laite turvallisesti -kuvaketta.
3
Valitse levykeasema, jonka haluat kytkeä irti.
4
Valitse Pysäytä.
5
Poista levykeasema näytön ohjeiden mukaisesti.
6
Irrota levykeasema tietokoneesta.
n 83 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Tulostimen kytkeminen
Voit kytkeä tietokoneeseen Windows-yhteensopivan tulostimen asiakirjojen tulostusta varten.
Tulostimen kytkeminen USB-porttiin
Voit kytkeä tietokoneeseen Windows-järjestelmäversion kanssa yhteensopivan USB-tulostimen.
Voit kytkeä tulostimen USB-porttiin seuraavasti:
1
Kytke tulostimen virtajohto (1) pistorasiaan.
2
Valitse USB-portti (3)
3
Kytke USB-tulostinkaapelin (2) (ei sisälly toimitukseen) toinen pää USB-porttiin ja toinen pää tulostimeen.
, jota haluat käyttää.
n 84 N
Oheislaitteiden käyttäminen
i.LINK-laitteen kytkeminen
i.Link-laitteiden kytkemiseen liittyviä huomautuksia
❑ Tietokoneessa on i.LINK-portti. Sen avulla voit luoda yhteyden i.LINK-laitteeseen, esimerkiksi digitaaliseen videokameraan.
❑ Tietokoneen i.LINK-portti ei syötä virtaa ulkoisiin laitteisiin, jotka yleensä saavat virtaa i.LINK-porteista.
❑ i.LINK-portti tukee 400 Mb/s tiedonsiirtonopeuksia. Todellinen tiedonsiirtonopeus määräytyy kuitenkin ulkoisten laitteiden
tiedonsiirtonopeuden mukaan.
❑ Lisävarusteena hankittavia i.LINK-kaapeleita ei ehkä ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.
❑ i.LINK-yhteys muiden yhteensopivien laitteiden kanssa ei ole täysin taattu.
❑ i.LINK-yhteys ei välttämättä ole käytettävissä käytettyjen sovellusohjelmien, käyttöjärjestelmien ja i.LINK-yhteensopivien
laitteiden mukaan. Lisätietoja on ohjelmiston mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
❑ Tarkista i.LINK-yhteensopivien oheislaitteiden (esimerkiksi kiintolevyn tai CD-RW-aseman) käyttöehdot sekä
käyttöjärjestelmän yhteensopivuus, ennen kuin kytket laitteita tietokoneeseen.
n 85 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Digitaalisen videokameran kytkeminen
Voit kytkeä digitaalisen videokameran seuraavasti:
Kytke i.LINK-kaapelin (1) (ei sisälly toimitukseen) toinen pää tietokoneen i.LINK-porttiin (2) ja toinen pää digitaalisen
videokameran DV In/Out -portteihin (3).
✍
Sonyn digitaalisten videokameroiden liitännät DV Out, DV In/Out ja i.LINK ovat i.LINK-yhteensopivia.
Sonyn digitaalista videokameraa käytetään tässä esimerkkinä. Käyttämäsi digitaalinen videokamera kytketään ehkä toisella tavalla.
Et voi avata Memory Stick -muistikorttiin tallennettuja kuvia i.LINK-yhteyden käytön aikana.
n 86 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Lähiverkkoyhteyden muodostaminen
Voit liittää tietokoneen 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T-tyyppiseen verkkoon Ethernet-verkkokaapelin avulla. Kytke
verkkokaapelin (ei sisälly toimitukseen) toinen pää tietokoneen verkkoporttiin (Ethernet-portti) ja toinen pää verkkoon. Saat
tietoja verkkoyhteyden edellyttämistä asetuksista ja laitteista verkon pääkäyttäjältä.
✍
Tietokone voidaan liittää verkkoon oletusasetuksia käyttämällä.
!
Älä kytke puhelinjohtoa tietokoneen LAN-verkkoporttiin.
Jos verkkoportti (LAN) kytketään alla mainittuihin puhelinlinjoihin, liittimeen tuleva voimakas sähkövirta voi aiheuttaa vaurioita, ylikuumenemista tai tulipalon.
- kotikäyttöön (intercom-sisäpuhelin) tai yrityskäyttöön (monilinjainen yrityspuhelin) tarkoitetut puhelinlinjat
- yleinen puhelinliittymä
- yksityinen puhelinvaihde
Älä kytke puhelinjohtoa tietokoneen Ethernet-verkkoporttiin.
n 87 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Tässä osassa on tietoja siitä, miten voit muuttaa VAIO-tietokoneen pääasetuksia. Opit muun muassa käyttämään ja
mukauttamaan Sony-ohjelmia ja -apuohjelmia.
❑ Salasanan asettaminen (sivu 88)
❑ Tietokoneen valmistelu käyttöön VAIO Control Center -ohjelmiston avulla (sivu 93)
❑ Virransäästötilojen käyttäminen (sivu 94)
❑ Virranhallinta VAIO Power Management -työkalulla (sivu 99)
❑ Modeemin määrittäminen (sivu 101)
n 88 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Salasanan asettaminen
Aseta salasana käyttämällä yhtä BIOS-toiminnoista.
Kun olet asettanut salasanan, tietokoneen käynnistäminen edellyttää sen antamista aina, kun VAIO-logo tulee näyttöön.
Käynnistyssalasanan avulla voit suojata tietokoneesi luvattomalta käytöltä.
Käynnistyssalasanan lisääminen
Käynnistyssalasanan avulla voit suojata tietokoneesi luvattomalta käytöltä.
Käytettävissä on kahdenlaisia käynnistyssalasanoja: koneen salasana ja käyttäjän salasana. Koneen salasana on tarkoitettu
käyttäjille, joilla on tietokoneen järjestelmänvalvojan oikeudet. Sen avulla voidaan muuttaa kaikkia asetusvalintoja
BIOS-asetusnäytössä ja käynnistää tietokone. Käyttäjän salasana on tarkoitettu tavallisille käyttäjille. Sen avulla voidaan
muuttaa joitakin BIOS-asetusvalintoja ja käynnistää tietokone. Koneen salasana on asetettava ennen käyttäjän salasanan
asettamista.
!
Kun käynnistyssalasana on asetettu, tietokonetta ei voi käynnistää antamatta salasanaa. Varmista, että muistat salasanan. Kirjoita salasana muistiin ja
säilytä se turvallisessa paikassa muiden henkilöiden ulottumattomissa.
Jos unohdat käynnistyssalasanan ja tarvitset apua sen nollaamiseksi, tästä palvelusta veloitetaan ja tietokone pitää ehkä lähettää huoltoon salasanan
nollaamista varten.
n 89 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Käynnistyssalasanan (koneen salasanan) lisääminen:
1
Käynnistä tietokone.
2
Paina F2-näppäintä, kun VAIO-logo tulee näkyviin.
BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin. Jos näin ei tapahdu, käynnistä tietokone uudelleen ja paina useita kertoja F2-näppäintä,
kun VAIO-logo tulee näyttöön.
3
Paina <- tai , -näppäintä valitaksesi kohdan Security, jolloin näkyviin tulee Security-välilehti. Valitse Set Machine
Password ja paina sitten Enter-näppäintä.
4
Anna salasanan syöttöruudussa salasana kahdesti ja paina Enter-näppäintä.
Salasana voi olla enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä pitkä (välilyönnit mukaan luettuina).
5
Valitse Password when Power On -kohdasta Security ja paina Enter.
6
Vaihda valinta Disabled valinnaksi Enabled.
7
Paina <- tai , -näppäintä ja valitse sen avulla Exit, valitse Exit Setup ja paina sitten Enter-näppäintä.
Kun tietokone pyytää vahvistusta, paina Enter -näppäintä.
n 90 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Käynnistyssalasanan (käyttäjän salasanan) lisääminen:
!
Varmista, että olet asettanut koneen salasanan ennen kuin asetat käyttäjän salasanan.
1
Käynnistä tietokone.
2
Paina F2-näppäintä, kun VAIO-logo tulee näkyviin.
BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin. Jos näin ei tapahdu, käynnistä tietokone uudelleen ja paina useita kertoja F2-näppäintä,
kun VAIO-logo tulee näyttöön.
3
Anna koneen salasana ja paina Enter-näppäintä.
4
Paina <- tai , -näppäintä valitaksesi kohdan Security, jolloin näkyviin tulee Security-välilehti. Valitse Set User Password
ja paina sitten Enter-näppäintä.
5
Anna salasanan syöttöruudussa salasana kahdesti ja paina Enter-näppäintä.
Salasana voi olla enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä pitkä (välilyönnit mukaan luettuina).
6
Paina <- tai , -näppäintä ja valitse sen avulla Exit, valitse Exit Setup ja paina sitten Enter-näppäintä.
Kun tietokone pyytää vahvistusta, paina Enter -näppäintä.
n 91 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Käynnistyssalasanan muuttaminen tai poistaminen
Voit muuttaa tai poistaa käynnistyssalasanan (koneen salasanan) seuraavasti:
1
Käynnistä tietokone.
2
Paina F2-näppäintä, kun VAIO-logo tulee näkyviin.
BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin. Jos näin ei tapahdu, käynnistä tietokone uudelleen ja paina useita kertoja F2-näppäintä,
kun VAIO-logo tulee näyttöön.
3
Anna koneen salasana ja paina Enter-näppäintä.
4
Paina <- tai , -näppäintä valitaksesi kohdan Security, jolloin näkyviin tulee Security-välilehti. Valitse Set Machine
Password ja paina sitten Enter-näppäintä.
5
Anna salasanan syöttöruudussa voimassa oleva salasana kerran ja anna sitten uusi salasana kahdesti ja paina lopuksi
Enter-näppäintä.
Voit poistaa salasanan jättämällä Enter New Password- ja Confirm New Password -kentät tyhjiksi ja painamalla
Enter-näppäintä.
6
Paina <- tai , -näppäintä ja valitse sen avulla Exit, valitse Exit Setup ja paina sitten Enter-näppäintä.
Kun tietokone pyytää vahvistusta, paina Enter -näppäintä.
n 92 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Voit muuttaa tai poistaa käynnistyssalasanan (käyttäjän salasanan) seuraavasti:
1
Käynnistä tietokone.
2
Paina F2-näppäintä, kun VAIO-logo tulee näkyviin.
BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin. Jos näin ei tapahdu, käynnistä tietokone uudelleen ja paina useita kertoja F2-näppäintä,
kun VAIO-logo tulee näyttöön.
3
Anna käyttäjän salasana ja paina Enter-näppäintä.
4
Paina <- tai , -näppäintä valitaksesi kohdan Security, jolloin näkyviin tulee Security-välilehti. Valitse Set User Password
ja paina sitten Enter-näppäintä.
5
Anna salasanan syöttöruudussa voimassa oleva salasana kerran ja anna sitten uusi salasana kahdesti ja paina lopuksi
Enter-näppäintä.
Voit poistaa salasanan jättämällä Enter New Password- ja Confirm New Password -kentät tyhjiksi ja painamalla
Enter-näppäintä.
6
Paina <- tai , -näppäintä ja valitse sen avulla Exit, valitse Exit Setup ja paina sitten Enter-näppäintä.
Kun tietokone pyytää vahvistusta, paina Enter -näppäintä.
n 93 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Tietokoneen valmistelu käyttöön VAIO Control Center -ohjelmiston avulla
VAIO Control Center -työkalun avulla voit tarkastella järjestelmätietoja ja määrittää järjestelmän asetuksia.
Voit käyttää VAIO Control Center -työkalua seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja sitten VAIO Control Center.
2
Valitse haluamasi ohjausvalinta ja muuta asetus.
3
Kun olet lopettanut, napsauta OK.
Haluamasi kohteen asetus on muuttunut.
✍
Lisätietoja kaikista vaihtoehdoista on VAIO Control Centerin ohjetiedostossa.
Jotkin ohjausvalinnat eivät ole näkyvissä, jos avaat VAIO Control Centerin tavallisena käyttäjänä.
n 94 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Virransäästötilojen käyttäminen
Voit säästää akkua hyödyntämällä virranhallinta-asetuksia. Normaalissa toimintatilassa voit kytkeä haluamiasi laitteita pois
käytöstä. Lisäksi tietokoneessa on kaksi virransäästötilaa: lepo- ja horrostila. Kun käytät tietokonetta akkuvirralla, tietokone
siirtyy automaattisesti valitusta virranhallinnan asetuksesta riippumatta horrostilaan, kun akun varaus käy vähiin.
!
Jos akun varausaste laskee pienemmäksi kuin 10 %, lataa akku kytkemällä verkkolaite tai sammuta tietokone ja asenna siihen täyteen ladattu akku.
Normaalitilan käyttö
Tämä on tietokoneen normaali käyttötila. Vihreä virran merkkivalo palaa tämän tilan ollessa käytössä. Voit säästää virtaa
silloin, kun et työskentele, sammuttamalla jonkin laitteen, esimerkiksi nestekidenäytön tai kiintolevyaseman.
n 95 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Lepotilan käyttö
Lepotila sammuttaa nestekidenäytön, ja tallennuslaite/-laitteet sekä suoritin siirtyvät vähäisen virrankulutuksen tilaan. Virran
oranssi merkkivalo vilkkuu hitaasti tämän tilan aikana.
!
Jos tietokonetta ei käytetä pitkään aikaan, kun se on kytketty irti verkkovirrasta, aseta tietokone horrostilaan tai sammuta se.
Voit ottaa lepotilan käyttöön seuraavasti:
Valitse Käynnistä, Lukitse-painikkeen vieressä oleva nuoli ja sitten Lepotila.
✍
Kun tietokone on lepotilassa, levyä ei voi asettaa asemaan.
Tietokone palautuu lepotilasta nopeammin kuin horrostilasta.
Lepotila käyttää enemmän virtaa kuin horrostila.
!
Jos akku kuluu tyhjäksi tietokoneen siirryttyä lepotilaan, kaikki tallentamattomat tiedot menetetään. Paluu edeltävään työtilaan ei ole mahdollista. Jotta
vältyt tietojen menettämiseltä, tallenna tiedot usein.
Voit palata normaalitilaan seuraavasti:
❑ Paina jotakin näppäintä.
❑ Paina tietokoneen virtapainiketta.
!
Jos pidät virtapainiketta painettuna yli neljän sekunnin ajan, tietokone sammuu automaattisesti. Kaikki tallentamattomat tiedot menetetään.
n 96 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Jos tietokonetta ei ole käytetty tiettyyn aikaan, se siirtyy lepotilaan. Voit muuttaa tätä vaihtamalla lepotilan asetuksia.
Voit muuttaa lepotilan asetuksia seuraavasti:
1
Napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin virran tilakuvaketta ja valitse Virranhallinta-asetukset.
2
Valitse Muuta suunnitelman asetuksia senhetkisen virrankäyttösuunnitelman alta.
3
Muuta sitä aikaa, jonka jälkeen tietokone siirtyy lepotilaan, ja valitse Tallenna muutokset.
n 97 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Horrostilan käyttö
Horrostilassa järjestelmän tila tallentuu kiintolevyasemaan ja tietokoneen virta katkeaa. Tietoja ei menetetä silloinkaan, kun
akku tyhjenee. Virran merkkivalo ei pala tämän tilan aikana.
✍
Jos tietokonetta ei käytetä pitkään aikaan, aseta se horrostilaan. Tämä virransäästötila nopeuttaa tietokoneen sammuttamista ja sen palauttamista toimintatilaan.
Voit ottaa horrostilan käyttöön seuraavasti:
Paina Fn+F12-näppäinyhdistelmää.
Kone siirtyy horrostilaan.
Vaihtoehtoisesti voit valita Käynnistä, napsauttaa Lukitse-painikkeen vieressä olevaa nuolta ja valita Horrostila, jolloin
tietokone siirtyy horrostilaan.
✍
Kun tietokone on horrostilassa, levyä ei voi asettaa asemaan.
Horrostilan aktivoiminen kestää kauemmin kuin lepotilan aktivoituminen.
Horrostila kuluttaa vähemmän virtaa kuin lepotila.
!
Älä liikuta tietokonetta, ennen kuin virran merkkivalo sammuu.
n 98 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Voit palata normaalitilaan seuraavasti:
Paina virtapainiketta.
Tietokone palautuu normaaliin tilaansa.
!
Jos pidät virtapainiketta painettuna yli neljän sekunnin ajan, tietokone sammuu automaattisesti.
✍
Normaalitilaan palautuminen kestää kauemmin horrostilasta kuin lepotilasta.
n 99 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Virranhallinta VAIO Power Management -työkalulla
Virranhallinnan avulla voit määrittää virrankäyttömalleja, jotka sisältävät virrankäyttötarpeitasi vastaavia verkkovirta- tai
akkukäyttöasetuksia.
VAIO Power Management on erityisesti VAIO-tietokoneille kehitetty sovellusohjelma. Tällä sovellusohjelmalla voit laajentaa
Windowsin virranhallintatoimintoja ja tehostaa näin tietokoneen toimintaa sekä pidentää akun käyttöikää. Lisätietoja on
sovelluksen ohjetiedostossa.
Virrankäyttösuunnitelman valitseminen
Kun käynnistät tietokoneen, tehtäväpalkissa näkyy virtakuvake. Kuvake ilmaisee käytettävän virtalähteen, kuten verkkovirran.
Kun napsautat tätä kuvaketta, näyttöön tulee ikkuna, jossa näkyy virtatila.
VAIO Power Management -toiminto näkyy Windowsin Ominaisuudet: Virranhallinta-asetukset -ikkunassa.
Virrankäyttösuunnitelman valitseminen:
1
Napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin virran tilakuvaketta ja valitse Virranhallinta-asetukset.
2
Valitse haluamasi virrankäyttösuunnitelma.
Virrankäyttösuunnitelman asetusten muuttaminen:
1
Napsauta halutun virrankäyttösuunnitelman Muuta suunnitelman asetuksia -vaihtoehtoa Virranhallinta-asetukset-ikkunassa.
Muuta lepotilan ja näytön asetuksia tarpeen mukaan.
2
Jos lisäasetuksia täytyy muuttaa, valitse Muuta virranhallinnan lisäasetuksia ja siirry vaiheeseen 3.
Napsauta muussa tapauksessa Tallenna muutokset.
3
Valitse VAIO Power Management -välilehti.
Muuta kunkin kohteen asetuksia.
4
Napsauta OK-painiketta.
n 100 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
VAIO Power Management Viewer
Voit tarkastella VAIO Power Management -sovelluksella muokatun virtaprofiilin toimintaa seuraavasti:
Voit käynnistää VAIO Power Management Viewer -sovelluksen seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja sitten VAIO Control Center.
2
Valitse Power Management ja VAIO Power Management Viewer.
n 101 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Modeemin määrittäminen
Ennen kuin käytät sisäistä modeemia (kaikki modeemit eivät ole kiinteitä) ensimmäisen kerran, tarkista, että Puhelin- ja
modeemiasetukset -ikkunassa aktiiviseksi sijainniksi määritetty maa on sama kuin maa, josta soitat. Tarkista tämä myös
aina, kun käytät modeemia matkoilla ollessasi.
Voit muuttaa modeemin maa-asetuksia seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Laitteisto ja äänet.
3
Valitse Puhelin- ja modeemiasetukset.
Sijaintitieto-ikkuna avautuu.
4
Kirjoita vaaditut tiedot ja valitse sitten OK.
Näkyviin tulee Puhelin- ja modeemiasetukset -ikkuna.
5
Valitse sijaintisi Valintasäännöt-välilehdestä.
6
Jos haluat muuttaa nykyistä asetusta, napsauta Muokkaa-painiketta.
Näyttöön avautuu Muokkaa sijaintia -ikkuna.
Tai
Napsauta Uusi-painiketta, jos haluat määrittää modeemin.
Näyttöön avautuu Uusi sijainti -ikkuna.
7
Tarkista maa- ja alueasetukset ja varmista, että ne vastaavat paikkaa, josta soitat.
✍
Impulssivalinta ei ehkä ole tuettu kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.
8
Jos muutat sijaintiasetuksia, valitse Käytä ja sitten OK.
Näkyviin tulee Puhelin- ja modeemiasetukset -ikkuna.
n 102 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
9
Tarkasta, että modeemi on mainittu Modeemit-välilehdessä.
Jos modeemia ei ole mainittu, napsauta Lisää ja noudata ohjatun toiminnon ohjeita.
10 Valitse Käytä/OK. Modeemi on nyt määritetty.
!
Ennen kuin otat käyttöön uudet maa-asetukset, varmista, että puhelinjohto on irrotettu tietokoneesta.
n 103 N
VAIO-tietokoneen päivittäminen
VAIO-tietokoneen päivittäminen
VAIO-tietokoneessa ja sen muistimoduuleissa on käytetty tarkkuuskomponentteja ja liitosmenetelmiä. Jotta takuu ei raukea
ennenaikaisesti, noudata seuraavia ohjeita:
❑ Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi uuden muistimoduulin asennusta varten.
❑ Älä asenna moduulia itse, jos sinulla ei ole kokemusta tietokoneen muistin päivittämisestä.
❑ Älä kosketa liittimiä tai avaa muistimoduulin lokeron kantta.
Tarkista Tekniset tiedot -online-oppaasta, millainen moduuli ja paljonko muistia tietokoneeseen on asennettu.
Ota yhteyttä VAIO-Link-palveluun, jos tarvitset apua.
n 104 N
VAIO-tietokoneen päivittäminen
Muistin lisääminen ja poistaminen
Jos haluat laajentaa tietokoneen toimintoja, voit lisätä muistin määrää asentamalla lisävarusteena hankittavia
lisämuistimoduuleja. Ennen kuin päivität tietokoneesi muistin, lue seuraavilla sivuilla olevat tiedot ja ohjeet.
Muistin lisäämiseen ja poistamiseen liittyviä huomautuksia
❑ Aseta tietokone tasaiselle pinnalle ennen muistimoduulien lisäämistä tai poistamista.
❑ Ole varovainen tehdessäsi muutoksia muistiin. Muistimoduulin väärä asennus voi vahingoittaa järjestelmää. Tällainen
vaurio voi mitätöidä valmistajan takuun.
❑ Käytä vain sellaisia muistimoduuleja, jotka ovat yhteensopivia tietokoneen kanssa. Jos tietokone ei havaitse
muistimoduulia tai jos Windows-käyttöjärjestelmän toiminta muuttuu epävakaaksi, ota yhteys myyntiedustajaan tai
muistimoduulin valmistajaan.
❑ Sähköstaattinen purkaus (ESD) saattaa vaurioittaa sähkökomponentteja. Varmista seuraavat seikat, ennen kuin kosketat
muistimoduulia:
❑ Nämä toimintosarjat edellyttävät, että tunnet tietokoneisiin liittyvän yleisen terminologian, turvakäytännöt sekä
sähkölaitteiden käyttämistä ja muuttamista koskevien säännösten vaatimukset.
❑ Katkaise virta tietokoneesta, irrota se virtalähteistä (akku ja verkkolaite) sekä katkaise muut mahdolliset tietoliikenne-,
verkko- ja modeemiyhteydet, ennen kuin irrotat minkään tietokoneen luukun tai paneelin. Muuten saattaa aiheutua
henkilövahinkoja tai laitteistovaurioita.
❑ Sähköstaattinen purkaus (ESD) saattaa vaurioittaa muistimoduuleja ja muita komponentteja. Asenna muistimoduuli
ainoastaan ESD-suojatussa työtilassa. Jos tällaista tilaa ei ole saatavissa, älä työskentele matolla äläkä käsittele
materiaaleja, jotka tuottavat tai keräävät staattista sähköä (esimerkiksi sellofaanikääreet). Maadoita itsesi koskettamalla
kotelon maalaamatonta metalliosaa tämän toimenpiteen aikana.
❑ Älä avaa muistimoduulin pakkausta, ennen kuin olet valmis vaihtamaan moduulin. Pakkaus suojaa moduulia
sähköstaattiselta purkaukselta.
n 105 N
VAIO-tietokoneen päivittäminen
❑ Suojaa muistimoduuli sähköstaattista purkausta vastaan käyttämällä moduulin mukana tulevaa erityistä suojapussia tai
käärimällä se alumiinifolioon.
❑ Nesteen tai vieraiden aineiden tai esineiden joutuminen muistimoduulipaikkoihin tai tietokoneen muihin sisäosiin
vaurioittaa tietokonetta, eivätkä tästä johtuvat korjaukset kuulu takuun piiriin.
❑ Älä laita muistimoduulia paikkaan, jossa se voi altistua:
❑ lämmönlähteiden, kuten lämpöpatterien tai ilmakanavien, tuottamalle lämmölle
❑ suoralle auringonvalolle
❑ pölylle
❑ mekaaniselle tärinälle tai iskuille
❑ voimakkaille magneeteille tai kaiuttimille, joita ei ole suojattu magneettisesti
❑ yli 35 °C:n tai alle 5 °C:n lämpötiloille
❑ suurelle kosteudelle
❑ Käsittele muistiyksikköä varovasti. Jotta välttäisit käsien ja sormien vahingoittumisen, älä koske tietokoneen sisällä olevia
komponenttien ja piirilevyjen reunoja.
n 106 N
VAIO-tietokoneen päivittäminen
Muistimoduulin irrottaminen ja asentaminen
Muistimoduulin vaihtaminen tai lisääminen:
1
Sammuta tietokone ja irrota kaikki oheislaitteet.
2
Irrota tietokone verkkovirrasta ja poista akku.
3
Odota noin tunti, kunnes tietokone on jäähtynyt.
4
Avaa tietokoneen pohjassa oleva ruuvi, jota alla oleva nuoli osoittaa, ja irrota muistimoduulin lokeron kansi.
n 107 N
VAIO-tietokoneen päivittäminen
5
Pura staattinen sähkö koskettamalla metalliesinettä.
6
Irrota tällä hetkellä asennettuna oleva muistimoduuli seuraavasti:
❑ Vedä salvat nuolien suuntaan (1).
Muistimoduuli vapautuu.
❑ Varmista, että muistimoduuli kallistuu ylös, ja vedä se sitten ulos nuolen (2) suuntaan.
7
Poista uusi muistimoduuli pakkauksestaan.
n 108 N
VAIO-tietokoneen päivittäminen
8
Työnnä muistimoduuli muistimoduulipaikkaan ja paina sitä sisään, kunnes se napsahtaa paikalleen.
!
Älä kosketa muita emolevyn osia.
Jos asennat vain vain yhden muistimoduulin, aseta se muistipaikkaan, joka on lähinnä tietokoneen takareunaa.
Varmista, että asennat muistimoduulin siten, että sen johtimilla varustettu sivu tulee moduulipaikan sisään ja että moduulin reunassa oleva nyppylä tulee
sitä vastaavaan loveen moduulipaikassa. Älä laita muistimoduulia väkisin moduulipaikkaan väärin päin, sillä se voi vahingoittaa moduulipaikkaa ja moduulia.
9
Aseta muistimoduulin lokeron kansi paikalleen.
10 Kiristä tietokoneen pohjan ruuvit.
11 Aseta akku takaisin paikalleen ja kytke tietokoneeseen virta.
n 109 N
VAIO-tietokoneen päivittäminen
Muistitilan tarkistaminen
Voit tarkistaa muistin määrän seuraavasti:
1
Käynnistä tietokone.
2
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja sitten VAIO Control Center.
3
Valitse System Information ja System Information.
Voit tarkistaa järjestelmässä olevan muistin määrän oikealla olevasta ruudusta. Jos lisätty muisti ei näy, toista asennusmenettely
ja käynnistä tietokone uudelleen.
n 110 N
Varotoimia
Varotoimia
Tässä osassa esitellään turvaohjeita ja varotoimia, joilla voit suojata VAIO-tietokoneesi mahdollisilta vaurioilta.
❑ Nestekidenäytön käsitteleminen (sivu 111)
❑ Virtalähteen käyttäminen (sivu 112)
❑ Tietokoneen käsitteleminen (sivu 113)
❑ Sisäisen MOTION EYE -kameran käsitteleminen (sivu 115)
❑ Levykkeiden käsitteleminen (sivu 116)
❑ Levyjen käsitteleminen (sivu 117)
❑ Akun käyttäminen (sivu 118)
❑ Kuulokkeiden käyttäminen (sivu 119)
❑ Memory Stick -muistikortin käsitteleminen (sivu 120)
❑ Kiintolevyn käsitteleminen (sivu 121)
❑ Tietokoneen päivittäminen (sivu 122)
n 111 N
Varotoimia
Nestekidenäytön käsitteleminen
❑ Älä jätä nestekidenäyttöä aurinkoon, jotta se ei vahingoitu. Ole varovainen, kun käytät tietokonetta ikkunan lähellä.
❑ Älä naarmuta nestekidenäytön pintaa tai paina sitä. Se saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.
❑ Jos tietokonetta käytetään alhaisessa lämpötilassa, nestekidenäytössä saattaa näkyä jäännöskuva. Tämä ei ole toimintahäiriö.
Kun tietokone palautuu normaaliin lämpötilaan, näyttö palautuu normaaliksi.
❑ Jäännöskuva saattaa näkyä nestekidenäytössä, jos samaa kuvaa näytetään pitkän aikaa. Jäännöskuva häviää hetken
kuluttua. Voit estää jäännöskuvien syntymisen käyttämällä näytönsäästäjää.
❑ Nestekidenäyttö lämpenee käytön aikana. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä.
❑ Nestekidenäytön valmistuksessa on käytetty tarkkuustekniikkaa. Saatat kuitenkin nähdä nestekidenäytöllä jatkuvasti
esiintyviä pieniä mustia pisteitä ja/tai kirkkaita pisteitä (punaisia, sinisiä tai vihreitä). Tämä on normaali valmistusprosessin
tulos, ei toimintahäiriö.
❑ Älä hankaa nestekidenäyttöä, jotta se ei vahingoitu. Pyyhi nestekidenäytön pinta pehmeällä, kuivalla kankaalla.
❑ Älä muuta nestekidenäytön ruudun asennon asetusta Lehtiö-PC:n asetukset -ikkunassa, vaikka siinä olisikin toinen
vaihtoehto. Asetuksen muuttaminen voi haitata tietokoneen toimintaa. Sony ei ole vastuussa toimintahäiriöistä, jotka
syntyvät näiden asetusten muuttamisesta.
n 112 N
Varotoimia
Virtalähteen käyttäminen
❑ Käytönaikaisessa Tekniset tiedot -oppaassa on tietoja mallin virrankäytöstä.
❑ Älä jaa verkkopistorasiaa muiden virtaa käyttävien laitteiden, kuten kopiokoneen tai asiakirjasilppurin, kanssa.
❑ Voit hankkia jatkojohdon, jossa on ylivirtasuoja. Tämä laite suojaa tietokonetta vaurioilta, joita voivat aiheuttaa esimerkiksi
ukkosen synnyttämät äkilliset virtahuiput.
❑ Älä aseta painavia esineitä virtajohdon päälle.
❑ Irrota johto pistorasiasta vetämällä sitä pistokkeesta. Älä koskaan vedä johdosta.
❑ Irrota tietokone pistorasiasta, jos et aio käyttää tietokonetta pitkään aikaan.
❑ Varmista, että pistorasia on helposti käytettävässä paikassa.
❑ Kun verkkolaitetta ei käytetä, irrota se pistorasiasta.
❑ Käytä tietokoneen mukana toimitettua verkkolaitetta tai aitoja Sony-tuotteita. Muiden verkkolaitteiden käyttäminen saattaa
aiheuttaa toimintahäiriöitä.
n 113 N
Varotoimia
Tietokoneen käsitteleminen
❑ Puhdista kotelo pehmeällä, kuivalla kankaalla tai miedolla puhdistusaineella kostutetulla kankaalla. Älä käytä hankaavia
sieniä, hankausjauhetta tai liuotteita, kuten alkoholia tai bensiiniä, koska ne voivat vaurioittaa tietokoneen pintaa.
❑ Jos tietokoneen päälle putoaa esine tai nestettä, sammuta tietokone, irrota se virtalähteestä ja irrota akku. Tietokone
kannattaa antaa ammattitaitoisen henkilön tarkastettavaksi, ennen kuin sitä käytetään uudelleen.
❑ Älä pudota tietokonetta tai aseta mitään esineitä sen päälle.
❑ Älä pane tietokonetta paikkaan, jossa se voi altistua:
❑ lämmönlähteiden, kuten lämpöpatterien tai ilmakanavien, tuottamalle lämmölle
❑ suoralle auringonvalolle
❑ pölylle
❑ kosteudelle tai sateelle
❑ mekaaniselle tärinälle tai iskuille
❑ voimakkaille magneeteille tai kaiuttimille, joita ei ole suojattu magneettisesti
❑ yli 35 °C:n tai alle 5 °C:n lämpötiloille
❑ suurelle kosteudelle
❑ Älä aseta sähkölaitteita tietokoneen lähelle. Laitteiden sähkömagneettikenttä saattaa aiheuttaa tietokoneen toimintahäiriöitä.
❑ Käytä tietokonetta tukevalla ja vakaalla alustalla.
❑ Ei ole suositeltavaa käyttää tietokonetta suoraan sylissä. Yksikön pohjan lämpötila voi nousta normaalikäytön aikana, ja
pitkään jatkuneen käytön jälkeen seurauksena voi olla kipua tai palovammoja.
❑ Huolehdi asianmukaisesta ilmanvaihdosta sisäisen ylikuumenemisen ehkäisemiseksi. Älä aseta tietokonetta huokoisille
pinnoille, kuten matolle, huovalle, sohvalle tai sängylle tai sellaisen materiaalin (esimerkiksi verhojen tai seinävaatteiden)
lähelle, joka saattaisi tukkia tuuletusaukot.
n 114 N
Varotoimia
❑ Tietokone käyttää korkeataajuisia radiosignaaleja, jotka saattavat häiritä radio- ja televisiovastaanottoa. Mikäli näin tapahtuu,
siirrä tietokone sopivalle etäisyydelle.
❑ Käytä ainoastaan määritettyjä oheislaitteita ja kytkentäkaapeleita. Muut laitteet saattavat aiheuttaa ongelmia.
❑ Älä käytä katkenneita tai vaurioituneita kytkentäkaapeleita.
❑ Jos tietokone tuodaan suoraan kylmästä tilasta lämpimään tilaan, tietokoneen sisään saattaa tiivistyä kosteutta. Odota
tällaisessa tapauksessa vähintään tunti, ennen kuin käynnistät tietokoneen. Jos ongelmia ilmenee, kytke tietokone irti ja
ota yhteys VAIO-Link-palveluun.
❑ Varmista, että irrotat verkkolaitteen ja poistat akun ennen tietokoneen puhdistusta.
❑ Jotta et menettäisi tärkeitä tietoja tietokoneen mahdollisessa vikatilanteessa, ota tiedoista säännöllisesti varmuuskopio.
n 115 N
Varotoimia
Sisäisen MOTION EYE -kameran käsitteleminen
❑ Älä kosketa sisäisen MOTION EYE -kameran objektiivinsuojusta, koska suojus voi naarmuuntua, ja mahdolliset naarmut
näkyvät kuvassa.
❑ Älä anna auringonpaisteen osua suoraan sisäisen MOTION EYE -kameran objektiiviin, vaikka tietokone ei olisikaan päällä.
Muussa tapauksessa kamera voi vahingoittua.
❑ Sisäinen MOTION EYE -kamera poistuu käytöstä tuotaessa videokuvaa tai valokuvia i.LINK-porttiin kytketystä
i.LINK-yhteensopivasta laitteesta.
❑ Puhdista sisäisen MOTION EYE -kameran objektiivinsuojus puhallussiveltimellä tai pehmeällä siveltimellä. Jos suojus on
erittäin likainen, pyyhi se pehmeällä ja kuivalla liinalla. Älä hankaa suojusta, sillä se vahingoittuu helposti.
n 116 N
Varotoimia
Levykkeiden käsitteleminen
❑ Älä avaa suljinta käsin tai kosketa levykkeen sisällä olevia osia.
❑ Pidä levykkeet poissa magneettien lähettyviltä.
❑ Pidä levykkeet poissa suorasta auringonvalosta ja muista lämmönlähteistä.
❑ Pidä levykkeet erossa nesteistä. Älä anna niiden kastua. Kun et käytä levykettä, poista se levykeasemasta ja laite se koteloon.
❑ Jos levykkeessä on etiketti, varmista, että se on kunnolla kiinni. Jos etiketin reuna rullautuu, etiketti voi tarttua levykeaseman
sisään ja aiheuttaa levykeaseman toimintahäiriön tai vian.
n 117 N
Varotoimia
Levyjen käsitteleminen
❑ Älä kosketa levyn pintaa.
❑ Levyn pinnalla olevat sormenjäljet ja pöly saattavat aiheuttaa lukuvirheitä. Pidä levystä aina kiinni reunoista ja keskireiästä
kuvassa osoitetulla tavalla:
❑ Levyjen asianmukainen käsittely on erittäin tärkeää luotettavuuden takaamiseksi. Älä käytä liuotteita, kuten bensiiniä,
ohennusaineita, kaupallisia puhdistusaineita tai antistaattisia suihkeita, koska ne saattavat vahingoittaa levyä.
❑ Normaali puhdistus tehdään pitelemällä levyä reunoista ja pyyhkimällä pinta pehmeällä kankaalla keskustasta ulospäin.
❑ Jos levy on pahoin tahriintunut, kostuta pehmeä kangas vedellä, purista se kunnolla ja pyyhi levyn pinta keskustasta ulospäin.
Pyyhi jäljelle jäänyt kosteus kuivalla, pehmeällä kankaalla.
❑ Älä koskaan kiinnitä levyyn etikettiä. Se haittaa levyn käyttöä ja voi vaurioittaa levyä peruuttamattomasti.
n 118 N
Varotoimia
Akun käyttäminen
❑ Älä jätä akkua koskaan yli 60 °C:n lämpötilaan, kuten aurinkoiselle paikalle pysäköityyn autoon tai suoraan auringonvaloon.
❑ Akun käyttöikä on lyhyempi kylmässä ympäristössä. Tämä johtuu akun suorituskyvyn heikkenemisestä alhaisissa lämpötiloissa.
❑ Lataa akut 10– 30 °C:n lämpötilassa. Lataaminen alhaisessa lämpötilassa voi kestää kauemmin.
❑ Kaikki akut eivät täytä Sonyn asettamia laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Turvallisuussyistä tämä kannettava tietokone
toimii vain, kun käytetään tätä mallia varten tarkoitettuja alkuperäisiä Sony-akkuja. Jos tietokoneeseen asennetaan muu
kuin alkuperäinen akku, akku ei lataudu eikä tietokone toimi.
❑ Kun akkua käytetään tai ladataan, se lämpenee. Tämä on normaalia, eikä siitä ole syytä huolestua.
❑ Pidä akku loitolla kaikista lämmönlähteistä.
❑ Pidä akku kuivana.
❑ Älä avaa tai pura akkua.
❑ Älä altista akkua mekaanisille iskuille esimerkiksi pudottamalla sitä kovalle pinnalle.
❑ Jos et käytä tietokonetta pitkään aikaan, poista akku tietokoneesta, jotta se ei vaurioidu.
❑ Jos et ole käyttänyt akkua pitkään aikaan, akun jäljellä oleva käyttöikä on saattanut lyhentyä. Tämä on kuitenkin normaalia,
ei merkki toimintahäiriöstä. Akku purkautuu vähitellen itsestään ajan myötä, vaikkei sitä käytettäisikään. Kytke verkkolaite
tietokoneeseen ja lataa akku ennen kuin käytät taas tietokonetta.
❑ Akkua ei tarvitse tyhjentää ennen uudelleenlatausta.
❑ Jos akun varaus loppuu nopeasti täyteen lataamisen jälkeen, akku saattaa olla kulunut loppuun ja se on vaihdettava.
n 119 N
Varotoimia
Kuulokkeiden käyttäminen
❑ Liikenneturvallisuus – Älä käytä korvakuulokkeita ajaessasi autoa tai polkupyörää tai käyttäessäsi jotakin moottoriajoneuvoa.
Korvakuulokkeiden käyttäminen saattaa aiheuttaa vaaran liikenteessä, ja se on laitonta joillakin alueilla. Musiikin kuunteleminen
suurella äänenvoimakkuudella saattaa olla vaarallista myös käveltäessä, erityisesti suojateitä ylitettäessä.
❑ Kuulovaurioiden estäminen – Vältä korvakuulokkeiden käyttämistä suurella äänenvoimakkuudella.
Kuulonhuoltoammattilaiset neuvovat välttämään jatkuvaa, äänekästä ja pitkäaikaista soittamista. Jos korvasi alkavat
soida, pienennä äänen voimakkuutta tai keskeytä kuunteleminen.
n 120 N
Varotoimia
Memory Stick -muistikortin käsitteleminen
❑ Älä kosketa Memory Stick -liitintä sormillasi tai metalliesineillä.
❑ Käytä etikettinä ainoastaan Memory Stick -muistikortin mukana tulevaa etikettiä.
❑ Älä taivuta tai pudota Memory Stick -muistikorttia äläkä kohdista siihen voimakkaita iskuja.
❑ Älä pura Memory Stick -muistikorttia tai tee siihen muutoksia.
❑ Älä anna Memory Stick -muistikortin kastua.
❑ Älä käytä tai säilytä Memory Stick -muistikorttia tilassa, jossa se voi altistua:
❑ staattiselle sähkölle
❑ sähkön aiheuttamalle kohinalle
❑ korkeille lämpötiloille (esimerkiksi aurinkoiselle paikalle pysäköidyssä autossa)
❑ suoralle auringonvalolle
❑ suurelle kosteudelle
❑ syövyttäville aineille
❑ Käytä Memory Stick -muistikortin mukana tulevaa säilytysrasiaa.
❑ Tee tärkeistä tiedoista varmistuskopiot.
❑ Säilytä Memory Stick -kortti ja -sovittimet lasten ulottumattomissa. Lapset saattavat nielaista ne.
❑ Älä käytä teräväkärkistä kynää, kun kirjoitat tekstiä Memory Stick Duo -kortin etikettiin. Kortin painaminen voi vahingoittaa
sen sisäisiä osia.
n 121 N
Varotoimia
Kiintolevyn käsitteleminen
Kiintolevyasemalla on suuri tallennuskapasiteetti, ja se lukee ja kirjoittaa tietoja lyhyessä ajassa. Se voi kuitenkin vaurioitua
helposti mekaanisen tärinän, iskun tai pölyn seurauksena.
Vaikka kiintolevyasemassa on sisäinen turvalaite, joka estää tietojen katoamisen mekaanisen tärinän, iskun tai pölyn seurauksena,
käsittele tietokonetta varovasti.
Jotta vältät kiintolevyaseman vaurioitumisen, noudata seuraavia ohjeita:
❑ Älä altista tietokonetta äkillisille liikkeille.
❑ Pidä tietokone erossa magneeteista.
❑ Älä sijoita tietokonetta tärisevälle alustalle tai epävakaaseen asentoon.
❑ Älä siirrä tietokonetta virran ollessa kytkettynä.
❑ Älä sammuta virtaa tai käynnistä tietokonetta uudelleen, kun kiintolevyasemasta luetaan tietoa tai sinne kirjoitetaan.
❑ Älä käytä tietokonetta paikassa, jossa lämpötila vaihtelee paljon.
✍
Jos kiintolevyasema vioittuu, tietoja ei voi palauttaa.
n 122 N
Varotoimia
Tietokoneen päivittäminen
Muista asentaa tietokoneeseen uusimmat päivitykset seuraavien ohjelmistojen avulla. Näin tietokoneesi toimii tehokkaammin.
❑ Windows Update
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja Windows Update. Noudata sitten näytön ohjeita.
❑ VAIO Update 4
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat, VAIO Update 4 ja VAIO Update Options. Noudata sitten näytön ohjeita.
!
Tietokoneen on oltava yhteydessä Internetiin, jotta sillä voi vastaanottaa päivitykset.
n 123 N
Vianmääritys
Vianmääritys
Tässä osassa on ohjeita sellaisten yleisten ongelmien ratkaisemiseen, joita voi ilmetä VAIO-tietokoneen käytön aikana. Moniin
ongelmiin on yksinkertainen ratkaisu. Kokeile seuraavia ratkaisuehdotuksia, ennen kuin otat yhteyden VAIO-Link-palveluun.
❑ Tietokone (sivu 124)
❑ Järjestelmän turvallisuus (sivu 130)
❑ Akku (sivu 131)
❑ Sisäinen MOTION EYE -kamera (sivu 133)
❑ Internet (sivu 136)
❑ Verkkokäyttö (sivu 138)
❑ Optiset levyt (sivu 142)
❑ Näyttö (sivu 146)
❑ Tulostaminen (sivu 151)
❑ Mikrofoni (sivu 152)
❑ Hiiri (sivu 153)
❑ Kaiuttimet (sivu 154)
❑ Kosketuslevy (sivu 156)
❑ Näppäimistö (sivu 157)
❑ Levykkeet (sivu 158)
❑ Audio/Video (sivu 159)
❑ Memory Stick (sivu 161)
❑ Oheislaitteet (sivu 162)
n 124 N
Vianmääritys
Tietokone
Mitä pitää tehdä, jos tietokone ei käynnisty?
❑ Varmista, että tietokone on liitetty kunnolla virtalähteeseen ja käynnistetty ja että virran merkkivalo palaa.
❑ Varmista, että akku on asennettu oikein ja ladattu.
❑ Varmista, ettei mahdollisessa levykeasemassa ole levyä.
❑ Jos tietokone on kytketty jatkojohtoon tai UPS-laitteeseen, varmista, että jatkojohto tai UPS on liitetty virtalähteeseen ja
kytketty päälle.
❑ Jos käytät ulkoista näyttöä, varmista, että se on liitetty virtalähteeseen ja virta on kytketty. Varmista, että näytön kirkkaus
ja kontrasti on säädetty oikein. Lisätietoja on näytön mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
❑ Irrota verkkolaite ja akku. Odota 3– 5 minuuttia. Asenna akku paikalleen ja kytke verkkolaite. Käynnistä tietokone
virtapainikkeesta.
❑ Kosteuden tiivistyminen voi aiheuttaa toimintahäiriön. Mikäli näin tapahtuu, älä käytä tietokonetta ainakaan tuntiin.
❑ Irrota mahdolliset laitteen ostamisen jälkeen kiinnitetyt lisämoduulit.
❑ Varmista, että käytät laitteen mukana toimitettua Sony-verkkolaitetta. Käytä turvallisuussyistä vain Sonyn alkuperäisiä
akkuja sekä Sonyn VAIO-tietokonetta varten suunniteltua verkkolaitetta.
n 125 N
Vianmääritys
Mitä pitää tehdä, jos virran vihreä merkkivalo syttyy, mutta näytössä ei näy mitään?
❑ Sulje sovellusikkuna painamalla Alt+F4-näppäimiä useita kertoja. Sovellusvirhe on voinut tapahtua.
❑ Paina samanaikaisesti Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä ja napsauta nuolta, joka on Sammuta-painikkeen vieressä. Valitse
sitten Käynnistä uudelleen.
❑ Sammuta tietokone painamalla virtapainiketta vähintään neljän sekunnin ajan. Irrota verkkolaite ja odota noin viiden
minuutin ajan. Kytke sen jälkeen verkkolaite ja käynnistä tietokone uudelleen.
!
Jos tietokone sammutetaan virtapainikkeella tai Ctrl+Alt+Delete-näppäimillä, tallentamattomat tiedot voivat hävitä.
Mitä pitää tehdä, jos tietokone tai ohjelmisto lakkaa vastaamasta?
❑ Jos tietokone lakkaa vastaamasta ohjelmistosovelluksen ollessa käynnissä, sulje sovellusikkuna painamalla Alt+F4-näppäimiä.
❑ Jos Alt+F4-näppäinten painaminen ei toimi, valitse Käynnistä, napsauta Lukitse-painikkeen vieressä olevaa nuolta ja
sammuta tietokone valitsemalla Sammuta.
❑ Jos tietokone ei sammu, paina samanaikaisesti Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä ja napsauta nuolta
Sammuta-painikkeen vieressä, ja valitse Sammuta.
Jos näyttöön tulee Windowsin suojaus -ikkuna, valitse Sammuta.
, joka on
!
Jos tietokone sammutetaan painamalla Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä tai virtapainikkeesta, tallentamattomat tiedot voivat hävitä.
❑ Jos tietokone ei vieläkään sammu, pidä virtapainiketta painettuna, kunnes tietokone sammuu.
❑ Irrota verkkolaite ja akku.
❑ Yritä asentaa ohjelmisto uudelleen.
❑ Ota yhteys ohjelmiston julkaisijaan tai teknisen tuen tarjoajaan.
n 126 N
Vianmääritys
Miksi tietokone ei siirry lepotilaan tai horrostilaan?
Tietokoneesta voi tulla epävakaa, jos käyttötilaa vaihdetaan, ennen kuin tietokone on siirtynyt kokonaan lepo- tai horrostilaan.
Palauta tietokone normaalitilaan seuraavasti:
1
Sulje kaikki avoimet ohjelmat.
2
Valitse Käynnistä, Lukitse-painikkeen vieressä oleva nuoli ja sitten Käynnistä uudelleen.
3
Jos tietokone ei käynnisty uudelleen, paina samanaikaisesti Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä ja napsauta nuolta, joka on
Sammuta-painikkeen vieressä, ja valitse Käynnistä uudelleen.
4
Jos tämä ei toimi, pidä virtapainiketta painettuna, kunnes tietokone sammuu.
!
Jos tietokone sammutetaan virtapainikkeesta, tallentamattomat tiedot voivat hävitä.
Mitä pitää tehdä, jos latauksen merkkivalo vilkkuu nopeasti eikä tietokone käynnisty?
❑ Tämä voi johtua siitä, että akkua ei ole asennettu oikein. Sammuta tietokone ja irrota akku. Asenna sitten akku
tietokoneeseen uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Akun asentaminen (sivu 23).
❑ Jos ongelma ei poistu tästä huolimatta, asennettu akku ei ole yhteensopiva. Irrota akku ja ota yhteys VAIO-Linkiin.
Mitä pitää tehdä, jos näyttöön tulee sanoma, ettei akku ole yhteensopiva tai että se on
asennettu tietokoneeseen väärin, ja tietokone siirtyy horrostilaan?
❑ Tämä voi johtua siitä, että akkua ei ole asennettu oikein. Sammuta tietokone ja irrota akku. Asenna sitten akku
tietokoneeseen uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Akun asentaminen (sivu 23).
❑ Jos ongelma ei poistu tästä huolimatta, asennettu akku ei ole yhteensopiva. Irrota akku ja ota yhteys VAIO-Linkiin.
n 127 N
Vianmääritys
Miksi Ominaisuudet: Järjestelmä -ikkunassa näkyy enimmäisnopeutta pienempi
suorittimen nopeus?
Tämä on normaalia. Koska tietokoneen suoritin käyttää virran säästämiseksi tietynlaista suorittimen nopeudensäätömenetelmää,
Ominaisuudet: Järjestelmä -ikkunassa saattaa näkyä suorittimen hetkellinen nopeus enimmäisnopeuden asemesta.
Mitä on tehtävä, jos tietokoneen käynnistämisen jälkeen Windows ei käynnisty ja näyttöön
tulee virhesanoma?
Jos syötät väärän salasanan kolmesti peräkkäin, näyttöön tulee Enter Onetime Password -sanoma, eikä Windows käynnisty.
Paina virtapainiketta vähintään neljän sekunnin ajan ja tarkista, että virran merkkivalo sammuu. Odota 10 –15 sekuntia,
käynnistä tietokone uudelleen ja kirjoita oikea salasana. Varmista ennen salasanan syöttämistä, etteivät Num Lock- ja
Caps Lock -merkkivalot pala. Jos jompikumpi niistä tai molemmat palavat, paina ennen salasanan kirjoittamista Num Lk- (tai
Num Lock) -näppäintä tai Caps Lock -näppäintä, jotta merkkivalo sammuu, ennen kuin syötät salasanan.
n 128 N
Vianmääritys
Mitä on tehtävä, jos peliohjelma ei toimi tai se lakkaa toistuvasti toimimasta?
❑ Tarkista pelin WWW-sivustolta, onko peliin saatavana korjauksia tai päivityksiä.
❑ Varmista, että olet asentanut näytönohjaimen uusimman version.
❑ Joidenkin VAIO-mallien grafiikkamuisti on järjestelmässä jaettua muistia. Tällöin ei voida taata optimaalista grafiikan toimintaa.
Mitä on tehtävä, jos en muista käynnistyssalasanaa?
Jos olet unohtanut käynnistyssalasanasi, ota yhteys VAIO-Linkiin, joka voi nollata sen. Tällöin peritään vaihtomaksu.
Miten käynnistyslaitteiden järjestystä muutetaan?
Voit muuttaa käynnistyslaitteiden järjestystä BIOS-toiminnon avulla. Toimi seuraavasti:
1
Käynnistä tietokone.
2
Paina F2-näppäintä, kun VAIO-logo tulee näkyviin.
BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin. Jos näin ei tapahdu, käynnistä tietokone uudelleen ja paina useita kertoja F2-näppäintä,
kun VAIO-logo tulee näyttöön.
3
Paina <- tai ,-näppäintä valitaksesi Boot.
4
Valitse haluamasi ensisijaisuus kohdasta Boot Priority painamalla M- tai m-näppäintä ja paina sitten Enter-näppäintä.
5
Valitse M- tai m-näppäimellä laite, jolle ensisijaisuus määritetään, ja paina Enter-näppäintä.
6
Paina <- tai , -näppäintä ja valitse sen avulla Exit, valitse Exit Setup ja paina sitten Enter-näppäintä.
Kun tietokone pyytää vahvistusta, paina Enter -näppäintä.
n 129 N
Vianmääritys
Miksi tietokoneen näyttö ei sammu, vaikka automaattisen sammutustoiminnon aika on
kulunut?
VAIOn alkuperäinen näytönsäästäjä poistaa Windowsin virranhallinta-asetuksissa määritetyn ajastusasetuksen, joka sammuttaa
tietokoneen näytön.
Valitse jokin muu näytönsäästäjä kuin VAIOn alkuperäinen näytönsäästäjä.
Mitä on tehtävä, jos tietokoneen käynnistäminen tietokoneeseen kytketyltä
USB-levykeasemalta ei onnistu?
Tietokoneen voi käynnistää USB-levykeasemalta vaihtamalla käynnistyslaitteen.
Käynnistä tietokone ja paina F11-näppäintä, kun VAIO-logo tulee näkyviin.
Miten tarkistan palautuspartition kapasiteetin?
Sisäisessä tallennuslaitteessa* on palautuspartitio, johon on tallennettu järjestelmän palautustiedot. Voit tarkistaa
palautuspartition kapasiteetin seuraavasti:
*
Katso käytönaikaisesta Tekniset tiedot -oppaasta tietoja tallennuslaitekokoonpanosta.
1
Valitse Käynnistä, napsauta hiiren kakkospainikkeella Tietokone ja valitse Hallinta.
2
Valitse Levynhallinta vasemman ruudun kohdasta Tallennusväline.
Palautuspartition kapasiteetti ja C-aseman kokonaiskapasiteetti näkyvät keskimmäisessä ruudussa rivillä Levy 0.
n 130 N
Vianmääritys
Järjestelmän turvallisuus
Miten voin suojata tietokoneen turvallisuusuhilta kuten viruksilta?
Microsoft Windows -käyttöjärjestelmä on asennettu valmiiksi tietokoneeseen. Paras tapa suojata tietokonetta turvallisuusuhilta,
kuten viruksilta, on ladata ja asentaa uusimmat Windows-päivitykset säännöllisesti.
Voit hakea tärkeät Windows-päivitykset seuraavasti:
!
Tietokoneen on oltava yhteydessä Internetiin, jotta sillä voi vastaanottaa päivitykset.
1
Muodosta yhteys Internetiin.
2
Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin Windowsin suojausvaroitukset -kuvaketta.
3
Noudata näytön ohjeita automaattisten tai ajastettujen päivitysten määrittämisessä.
Miten pidän virustorjuntaohjelman ajan tasalla?
Voit pitää McAfee Internet Security Suite -ohjelmiston ajan tasalla McAfee Inc:n tarjoamien päivitysten avulla.
Voit ladata ja asentaa uusimmat suojauspäivitykset seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat, McAfee ja McAfee SecurityCenter.
2
Napsauta ikkunan vasemmassa yläkulmassa olevaa painiketta päivittääksesi ohjelmiston.
3
Noudata näytön ohjeita ja lataa päivitykset.
Lisätietoja on sovelluksen ohjetiedostossa.
n 131 N
Vianmääritys
Akku
Miten saan selville akun latausasteen?
Katso Akun lataaminen (sivu 26).
Milloin tietokone käyttää verkkovirtaa?
Kun tietokone on liitettynä suoraan verkkolaitteeseen, se käyttää verkkovirtaa, vaikka akku olisi paikallaan.
Milloin akku tulisi ladata?
❑ Kun akun varaustaso laskee alle 10 prosentin.
❑ Kun sekä lataus- että virtamerkkivalot vilkkuvat.
❑ Kun et ole käyttänyt akkua pitkään aikaan.
Milloin akku tulisi vaihtaa?
Jos akun varaus loppuu nopeasti täyteen lataamisen jälkeen, akku saattaa olla kulunut loppuun ja se on vaihdettava.
Jos haluat tarkistaa akun kulumistason, katso Akun kulumistason tarkistus (sivu 28).
n 132 N
Vianmääritys
Onko syytä huolestua, jos paikalleen asennettu akku on lämmin?
Ei. On täysin normaalia, että akku lämpenee, kun se syöttää virtaa tietokoneeseen.
Voiko tietokone siirtyä horrostilaan akkukäytön aikana?
Tietokone voi siirtyä lepotilaan akkua käytettäessä, mutta jotkin ohjelmat ja oheislaitteet voivat estää järjestelmän siirtymisen
tähän tilaan. Jos käytät ohjelmia, jotka estävät järjestelmää siirtymästä horrostilaan, tallenna tiedot usein välttääksesi tietojen
häviämisen. Tietoja horrostilan aktivoimisesta manuaalisesti on kohdassa Horrostilan käyttö (sivu 97).
n 133 N
Vianmääritys
Sisäinen MOTION EYE -kamera
Miksei sovellusikkunassa ole kuvaa tai kuvan laatu on huono?
❑ Sisäistä MOTION EYE -kameraa ei voi jakaa usean sovelluksen käyttöön samanaikaisesti. Jos jokin muu sovellus käyttää
kameraa, lopeta sovellus ennen sisäisen MOTION EYE -kameran käyttämistä.
❑ Tietokoneen näyttömuisti ei ehkä riitä sisäisen MOTION EYE -kameran kuvan näyttämiseen. Nestekidenäytön tarkkuuden
pienentäminen tai värien vähentäminen voi auttaa.
❑ Sovellusikkunassa voi esiintyä häiriöitä, esimerkiksi vaakajuovia, jos kohde liikkuu nopeasti. Tämä on normaalia, ei merkki
toimintahäiriöstä.
❑ Jos ongelma ei poistu, käynnistä tietokone uudelleen.
Miksi kaapattujen kuvien laatu on huono?
❑ Loisteputkivalaistuksessa kuvatussa kuvassa voi näkyä heijastuksia.
❑ Kuvan tumma osa voi näkyä häiriönä.
❑ Jos objektiivinsuojus on likainen, kuva on epätarkka. Puhdista suojus. Katso Sisäisen MOTION EYE -kameran
käsitteleminen (sivu 115).
Miksi kaapatut kuvat ja niiden ääni ovat katkonaisia?
❑ Sovelluksen tehosteasetukset voivat aiheuttaa kuvan katkonaisuutta. Lisätietoja on sovelluksen ohjetiedostossa.
❑ Käynnissä voi olla liikaa sovelluksia. Lopeta sovellukset, joita et parhaillaan käytä.
❑ Tietokoneen virranhallintatoiminta on käytössä. Tarkista suorittimen suorituskyky.
n 134 N
Vianmääritys
Miksi elokuvan toisto on katkonaista tietokoneen käyttäessä virtalähteenään akkua?
Akun varaus on loppumassa. Kytke tietokoneeseen verkkolaite.
Miksi sisäisen MOTION EYE -kameran kuva välkkyy?
Tämä ongelma ilmenee käytettäessä kameraa loistelamppujen valossa, koska lampun taajuus ja suljinnopeus eivät vastaa toisiaan.
Voit vähentää välkkymistä muuttamalla kameran suuntaa tai kamerakuvien kirkkautta. Joissakin sovelluksissa välkkymistä
on mahdollista estää säätämällä kameran ominaisuuksia (esimerkiksi valonlähde, välkkyminen tms.).
Miksi videon syöttö sisäisestä MOTION EYE -kamerasta keskeytyy muutamaksi sekunniksi?
Videon syöttö voi keskeytyä muutamaksi sekunniksi, jos
❑ käytetään pikanäppäintä ja Fn-näppäintä.
❑ suorittimen kuormitus kasvaa.
Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä.
n 135 N
Vianmääritys
Miksi sisäisen MOTION EYE -kameran käyttäminen ei onnistu?
❑ Sisäistä MOTION EYE -kameraa ei voi jakaa usean sovelluksen käyttöön samanaikaisesti. Jos jokin muu sovellus käyttää
kameraa, lopeta sovellus ennen sisäisen MOTION EYE -kameran käyttämistä.
❑ Jos ongelma ei poistu, kameran ohjaimet pitää asentaa uudelleen. Toimi seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä, Ohjauspaneeli, Laitteisto ja äänet ja Laitehallinta.
2
Kaksoisnapsauta Kuvankäsittelylaitteet-kuvaketta.
3
Napsauta kameran laitenimeä hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Päivitä ohjainohjelmisto.
Miksi tietokoneen toiminta häiriintyy, kun se siirtyy virransäästötilaan sisäisen MOTION
EYE -kameran käytön aikana?
❑ Älä aseta tietokonetta lepo- tai horrostilaan, kun käytät sisäistä MOTION EYE -kameraa.
❑ Jos tietokone siirtyy automaattisesti uni- tai lepotilaan, muuta virransäästön asetuksia. Tietoja asetusten muuttamisesta
on kohdassa Virransäästötilojen käyttäminen (sivu 94).
n 136 N
Vianmääritys
Internet
Mitä pitäisi tehdä, jos modeemi ei toimi?
❑ Varmista, että puhelinjohto on kytketty kunnolla tietokoneen modeemiporttiin ja puhelinpistorasiaan.
❑ Varmista, että puhelinjohto toimii. Kiinnitä johto tavalliseen puhelimeen ja varmista, että valintaääni kuuluu.
❑ Tarkista, että puhelinnumero, johon ohjelma soittaa, on oikea.
❑ Varmista, että käytettävä ohjelmisto on yhteensopiva tietokoneen modeemin kanssa. (Kaikki valmiiksi asennetut Sony-ohjelmat
ovat yhteensopivia.)
❑ Varmista, että modeemi on ainoa puhelinlinjaasi kytketty laite.
❑ Muuta asetuksia toimimalla seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Laitteisto ja äänet.
3
Valitse Puhelin- ja modeemiasetukset.
4
Tarkista, että modeemi on mainittu Modeemit-välilehdessä.
5
Tarkista Valintasäännöt-välilehdestä, että sijaintitiedot ovat oikein.
n 137 N
Vianmääritys
Miksi modeemiyhteys on hidas?
Tietokoneessa on V.92/V.90-yhteensopiva modeemi. Modeemin nopeuteen vaikuttavat monet tekijät, muun muassa
puhelinlinjan häly tai yhteensopivuus puhelinlaitteiden kanssa, esimerkiksi faksien tai muiden modeemien kanssa. Jos epäilet,
että modeemisi ei kytkeydy oikein toisiin PC-pohjaisiin modeemeihin, fakseihin tai Internet-palveluntarjoajaasi, tee jokin
seuraavista toimista:
❑ Pyydä puhelinyhtiötä tarkistamaan, ettei puhelinlinjassa ole häiriöitä.
❑ Jos ongelma liittyy faksiin, tarkista, että faksissa, johon soitat, ei ole ongelmia ja että sitä voi käyttää faksimodeemien kanssa.
❑ Jos sinun on vaikea muodostaa yhteyttä Internet-palveluntarjoajaasi, tarkista, että palveluntarjoajalla ei ole teknisiä ongelmia.
❑ Jos käytettävissä on toinen puhelinlinja, kokeile modeemin kytkemistä siihen.
n 138 N
Vianmääritys
Verkkokäyttö
Mitä pitää tehdä, jos tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä WLAN-liityntäpisteeseen?
❑ Yhteyden saatavuuteen vaikuttavat etäisyys ja mahdolliset esteet. Sinun on ehkä siirrettävä tietokone pois esteiden
läheltä tai lähemmäs käyttämääsi liityntäpistettä.
❑ Tarkista, että WIRELESS-kytkin on päällä ja että WIRELESS-merkkivalo palaa.
❑ Varmista, että liityntäpisteen virta on kytkettynä.
❑ Muuta asetuksia toimimalla seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Näytä verkon tila ja tehtävät kohdassa Verkko ja Internet.
3
Valitse Yhdistä verkkoon ja varmista, että liityntäpiste on valittu.
❑ Tarkista, että salausavain on oikein.
❑ Varmista, että Paras mahdollinen suorituskyky on valittu Langattoman sovittimen asetukset -kohdasta
Virranhallinta-asetukset-ikkunassa. Muiden vaihtoehtojen käyttäminen saattaa johtaa tietoliikennekatkoksiin.
Voit muuttaa asetuksia seuraavasti:
1
Napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin virran tilakuvaketta ja valitse Virranhallinta-asetukset.
2
Valitse Muuta suunnitelman asetuksia senhetkisen virrankäyttösuunnitelman alta.
3
Valitse Muuta virranhallinnan lisäasetuksia.
4
Valitse Lisäasetukset-välilehti.
5
Kaksoisnapsauta kohtaa Langattoman sovittimen asetukset ja Virransäästötila.
6
Valitse avattavasta luettelosta Paras mahdollinen suorituskyky sekä kohtaan Akkuvirta että kohtaan Verkkovirta.
n 139 N
Vianmääritys
Mitä on tehtävä, jos en pysty käyttämään Internetiä?
❑ Tarkista liityntäpisteen asetukset. Lisätietoja on liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
❑ Varmista, että tietokone ja liityntäpiste on liitetty toisiinsa.
❑ Siirrä tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi liityntäpistettä.
❑ Varmista, että tietokoneen Internet-asetukset on määritetty oikein.
❑ Varmista, että Paras mahdollinen suorituskyky on valittu Langattoman sovittimen asetukset -kohdasta
Virranhallinta-asetukset-ikkunassa. Muiden vaihtoehtojen käyttäminen saattaa johtaa tietoliikennekatkoksiin. Seuraa
ohjeita kohdasta Mitä pitää tehdä, jos tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä WLAN-liityntäpisteeseen? (sivu 138),
jos haluat muuttaa asetuksia.
Miksi tiedonsiirtonopeus on alhainen?
❑ Langattoman lähiverkon (WLAN) tiedonsiirtonopeuteen vaikuttavat laitteiden ja liityntäpisteiden välinen etäisyys ja
mahdolliset esteet. Nopeuteen vaikuttavat myös laitemääritykset, radio-olosuhteet ja ohjelmistojen yhteensopivuus.
Siirrä tiedonsiirtonopeuden maksimoimiseksi tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi liityntäpistettä.
❑ Jos käytät WLAN-liityntäpistettä, laite voi ylikuormittua tilapäisesti, jos liityntäpistettä käyttää usea laite.
❑ Jos muut liityntäpisteet aiheuttavat häiriöitä liityntäpisteeseen, vaihda liityntäpisteen kanavaa. Lisätietoja on liityntäpisteen
mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
❑ Varmista, että Paras mahdollinen suorituskyky on valittu Langattoman sovittimen asetukset -kohdasta
Virranhallinta-asetukset-ikkunassa. Muiden vaihtoehtojen käyttäminen saattaa johtaa tietoliikennekatkoksiin. Seuraa
ohjeita kohdasta Mitä pitää tehdä, jos tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä WLAN-liityntäpisteeseen? (sivu 138),
jos haluat muuttaa asetuksia.
n 140 N
Vianmääritys
Miten estän tiedonsiirron keskeytymisen?
❑ Kun tietokone on liitetty liityntäpisteeseen, tiedonsiirto voi keskeytyä, jos siirretään suurta tiedostoa tai jos tietokone on
lähellä mikroaaltojen lähteitä tai langattomia puhelimia.
❑ Siirrä tietokone lähemmäs liityntäpistettä.
❑ Varmista, että liityntäpisteen yhteys on kunnossa.
❑ Vaihda liityntäpisteen kanavaa. Lisätietoja on liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
❑ Varmista, että Paras mahdollinen suorituskyky on valittu Langattoman sovittimen asetukset -kohdasta
Virranhallinta-asetukset-ikkunassa. Muiden vaihtoehtojen käyttäminen saattaa johtaa tietoliikennekatkoksiin. Seuraa
ohjeita kohdasta Mitä pitää tehdä, jos tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä WLAN-liityntäpisteeseen? (sivu 138),
jos haluat muuttaa asetuksia.
Mitä kanavat ovat?
❑ WLAN-viestintä käyttää jaettuja taajuuskaistoja, joita kutsutaan kanaviksi. Kolmannen osapuolen WLAN-liityntäpistekanavat
on mahdollisesti määritetty eri kanaville kuin Sony-laitteet.
❑ Jos käytät WLAN-liityntäpistettä, tutustu liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa oleviin tietoihin yhdistämisestä.
Miksi verkkoyhteys lakkaa toimimasta, kun vaihdan salausavaimen?
Kahden langatonta lähiverkkoa käyttävän tietokoneen vertaisverkkoyhteys voi katketa, jos salausavainta muutetaan. Voit joko
muuttaa salausavaimen takaisin alkuperäisen profiilin mukaiseksi tai syöttää avaimen uudelleen molempiin tietokoneisiin, jolloin
avaimet vastaavat toisiaan.
n 141 N
Vianmääritys
Kuinka saan näkyviin VAIO Smart Network -ikkunan?
Saat VAIO Smart Network -ikkunan työpöydälle seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja sitten VAIO Control Center.
2
Valitse Network Connections ja VAIO Smart Network.
3
Valitse oikeasta ruudusta Advanced.
✍
Tietoja VAIO Smart Network -ohjelmistosta on sen ohjetiedostossa.
n 142 N
Vianmääritys
Optiset levyt
Miksi tietokone lakkaa toimimasta, kun yritän lukea levyä?
Levy, jota tietokone yrittää lukea, voi olla likainen tai vahingoittunut. Toimi seuraavasti:
1
Käynnistä tietokone uudelleen painamalla samanaikaisesti Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä ja napsauttamalla nuolta, joka on
Sammuta-painikkeen vieressä. Valitse sitten Käynnistä uudelleen.
2
Ota levy pois optisesta levyasemasta.
3
Tarkista, ettei levy ole likainen tai vahingoittunut. Jos levy täytyy puhdistaa, katso ohjeet kohdasta Levyjen
käsitteleminen (sivu 117).
Mitä pitäisi tehdä, jos levykelkka ei aukea?
❑ Varmista, että tietokone on päällä.
❑ Paina levyaseman poistopainiketta.
❑ Jos levyaseman poistopainike ei toimi, valitse Käynnistä ja Tietokone, napsauta hiiren kakkospainikkeella optisen
levyaseman kuvaketta ja valitse Poista.
❑ Jos mikään edellä esitetyistä keinoista ei toimi, työnnä avauspainikkeen lähellä olevaan manuaaliseen avausreikään ohut,
suora esine, esimerkiksi paperiliitin.
❑ Yritä käynnistää tietokone uudelleen.
n 143 N
Vianmääritys
Mitä pitää tehdä, jos tietokoneella ei voi toistaa levyä?
❑ Varmista, että levy on optisessa levyasemassa etikettipuoli ylöspäin.
❑ Varmista, että tarvittavat ohjelmat on asennettu valmistajan ohjeiden mukaisesti.
❑ Jos levy on likainen tai vahingoittunut, tietokone lakkaa vastaamasta. Toimi seuraavasti:
1
Käynnistä tietokone uudelleen painamalla samanaikaisesti Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä ja napsauttamalla nuolta,
joka on Sammuta-painikkeen vieressä. Valitse sitten Käynnistä uudelleen.
2
Ota levy pois optisesta levyasemasta.
3
Tarkista, ettei levy ole likainen tai vahingoittunut. Jos levy täytyy puhdistaa, katso ohjeet kohdasta Levyjen
käsitteleminen (sivu 117).
❑ Jos toistat levyä eikä ääntä kuulu, tee jokin seuraavista toimista:
❑ Äänenvoimakkuus on voitu kääntää pois Fn+F2-näppäimillä. Paina painikkeita uudelleen.
❑ Äänenvoimakkuus on voitu minimoida Fn+F3-näppäimillä. Painele Fn+F4-näppäimiä, kun haluat suurentaa
äänenvoimakkuuden kuuluvalle tasolle.
❑ Napsauta tehtäväpalkin äänenvoimakkuuden kuvaketta hiiren kakkospainikkeella, valitse Avaa Äänenvoimakkuuden
mikseri ja tarkista asetukset.
❑ Tarkista äänimikserin voimakkuusasetus.
❑ Jos käytät ulkoisia kaiuttimia, tarkista kaiuttimien äänenvoimakkuuden asetukset sekä kaiuttimien ja tietokoneen
väliset liitännät.
❑ Varmista, että on asennettu oikea ohjainohjelmisto. Toimi seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Järjestelmä ja ylläpito.
3
Valitse Järjestelmä.
n 144 N
Vianmääritys
4
Valitse vasemmasta ruudusta Laitehallinta.
Laitehallinta-ikkunassa on luettelo tietokoneen laitteista.
Jos luettelossa mainitun laitteen edessä on X-kirjain tai huutomerkki, laite on ehkä otettava käyttöön tai sen ohjain on
asennettava uudelleen.
5
Kaksoisnapsauta optisen aseman kuvaketta, jolloin näyttöön tulee luettelo tietokoneeseen asennetuista optisista asemista.
6
Kaksoisnapsauta haluamasi aseman kuvaketta.
Voit varmistaa ohjainohjelmiston valitsemalla Ohjain-välilehteä ja valitsemalla Ohjaimen tiedot.
7
Sulje ikkuna napsauttamalla OK-painiketta.
❑ Varmista, ettei levyssä ole tarraetikettiä. Etiketit voivat irrota optisessa levyasemassa ja vahingoittaa levyasemaa tai
aiheuttaa toimintahäiriön.
❑ Jos näyttöön tulee aluekoodia koskeva varoitus, kyseinen levy ei ehkä ole yhteensopiva optisen levyaseman kanssa.
Tarkista kotelosta, että aluekoodi on sama kuin optisessa levyasemassa.
❑ Jos huomaat, että tietokoneeseen on tiivistynyt kosteutta, älä käytä tietokonetta ainakaan tuntiin. Kosteuden tiivistyminen
voi aiheuttaa toimintahäiriön.
❑ Varmista, että tietokone käyttää verkkovirtaa, ja yritä levyn toistamista uudelleen.
n 145 N
Vianmääritys
Mitä pitää tehdä, jos Blu-ray-levyä ei voi toistaa?
!
Nämä kysymykset ja vastaukset koskevat vain joitakin malleja. Selvitä tietokoneesi optisen aseman tyyppi teknisistä tiedoista ja katso sitten kohdasta
Optisten levyjen lukeminen ja kirjoittaminen (sivu 41) tietoja tuetuista tallennusvälineistä.
Eräiden Blu-ray-levyjen sisältöä ei välttämättä voi toistaa tietokoneessa. Jos haluat toistaa tällaista sisältöä, lataa ja asenna
WinDVD BD -ohjelmiston viimeisimmät päivitykset VAIO Update -palvelusta.
Tietokoneen tulee olla kytketty Internetiin, jotta voit ladata ja asentaa siihen päivitykset. Lisätietoja tietokoneen kytkemisestä
Internetiin on kohdassa Internetin käyttäminen (sivu 61).
Mitä pitäisi tehdä, jos CD-levylle ei pysty kirjoittamaan?
❑ Älä käynnistä ohjelmistosovelluksia tai salli niiden käynnistyä automaattisesti (edes näytönsäästäjän).
❑ Lopeta näppäimistön käyttö.
❑ Jos käytät CD-R/RW-levyä, johon on kiinnitetty tarraetiketti, siirry käyttämään sellaista levyä, jossa ei ole tarraetikettiä.
Tarraetiketti voi aiheuttaa tallennusvirheen tai muun vaurion.
Mitä pitäisi tehdä, jos DVD-levylle ei pysty kirjoittamaan?
❑ Varmista, että käytät oikeaa DVD-tallennusvälinettä, jolle voi tallentaa.
❑ Tarkista, mikä tallennuskelpoinen DVD-muoto on yhteensopiva optisen asemasi kanssa. Huomaa, että jonkinmerkkiset
DVD-tallennusvälineet eivät ehkä toimi.
n 146 N
Vianmääritys
Näyttö
Miksi tietokoneen näyttö pimeni?
❑ Tietokoneen näyttö voi pimentyä, jos tietokone ei enää saa virtaa tai jos se on siirtynyt virransäästötilaan (unitila tai lepotila).
Jos tietokone on LCD (Video) -lepotilassa, voit palauttaa tietokoneen normaalitilaan painamalla mitä tahansa näppäintä.
Lisätietoja on kohdassa Virransäästötilojen käyttäminen (sivu 94).
❑ Varmista, että tietokone on liitetty kunnolla virtalähteeseen ja käynnistetty ja että virran merkkivalo palaa.
❑ Jos tietokone käyttää akkua, varmista, että akku on asennettu oikein ja ladattu. Lisätietoja on kohdassa
Akun käyttäminen (sivu 23).
❑ Jos näyttötilaksi on valittu ulkoinen näyttö, paina Fn+F7-näppäimiä. Lisätietoja on kohdassa Fn-näppäinyhdistelmät ja
niihin liittyvät toiminnot (sivu 32).
n 147 N
Vianmääritys
Miksi tietokoneen näytössä ei näy videokuvaa?
❑ Jos näyttökohteeksi on valittu ulkoinen näyttö ja ulkoinen näyttö irrotetaan, videokuvaa ei voi tarkastella tietokoneen
näytössä. Keskeytä videon toisto, vaihda näyttökohteeksi tietokoneen näyttö ja käynnistä videon toisto uudelleen. Katso
Näyttötilojen valitseminen (sivu 74). Voit myös vaihtaa näyttökohteen painamalla Fn+F7-näppäimiä. Lisätietoja on
kohdassa Fn-näppäinyhdistelmät ja niihin liittyvät toiminnot (sivu 32).
❑ Tietokoneen näyttömuisti ei ehkä riitä suuren tarkkuuden videoiden näyttämiseen. Tässä tapauksessa kannattaa
pienentää nestekidenäytön tarkkuutta.
Voit muuttaa näytön tarkkuutta seuraavasti:
1
Napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella valitse Mukauta.
2
Valitse Näyttöasetukset.
3
Siirrä näytön tarkkuuden liukusäädintä, joka on kohdan Tarkkuus alla, vasemmalle, jos haluat pienentää, ja oikealle,
jos haluat suurentaa näytön tarkkuutta.
✍
Voit tarkistaa käytettävissä olevan grafiikka- ja näyttömuistin kokonaismäärän. Napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella, valitse Mukauta, valitse
Näyttöasetukset, Lisäasetukset ja sitten Sovitin-välilehti. Näytettävä arvo voi olla eri kuin tietokoneen todellisen muistin määrä.
Mitä pitäisi tehdä, jos näyttö on tumma?
Lisää tietokoneen näytön kirkkautta painamalla Fn+F6-näppäimiä.
n 148 N
Vianmääritys
Mitä pitäisi tehdä, jos nestekidenäytön kirkkaus muuttuu?
❑ Fn+F5/F6-näppäimillä tehdyt nestekidenäytön kirkkauden muutokset ovat väliaikaisia. Asetukset saatetaan palauttaa
alkuperäisiksi, kun tietokone palaa normaalitilaan lepo- tai horrostilasta. Tallenna kirkkausasetus seuraavasti:
1
Napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin virran tilakuvaketta ja valitse Virranhallinta-asetukset.
2
Valitse Muuta suunnitelman asetuksia senhetkisen virrankäyttösuunnitelman alta.
3
Valitse Muuta virranhallinnan lisäasetuksia.
4
Valitse Lisäasetukset-välilehti.
5
Kaksoisnapsauta Näyttö.
6
Säädä kirkkaudensäätimellä nestekidenäytön kirkkaus sopivaksi.
n 149 N
Vianmääritys
❑ ATI-näytönohjaimella varustetuissa malleissa tietokoneen näyttö voi sammua väliaikaisesti:
❑ kun verkkolaite kytketään tai irrotetaan
❑ heti sen jälkeen, kun tietokone käynnistetään akkuvirralla
Tallenna kirkkausasetus seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Laitteisto ja äänet.
3
Valitse Virranhallinta-asetukset-valikosta Muuta aikaa, jolloin tietokone siirtyy lepotilaan.
4
Valitse Muuta virranhallinnan lisäasetuksia.
5
Vieritä listaa alaspäin ja kaksoisnapsauta kohtaa ATI Graphics Power Settings.
6
Kaksoisnapsauta kohtaa ATI PowerPlay Settings.
7
Muuta käytössä oleva asetus On battery vaihtoehdoksi Maximum Performance.
8
Napsauta OK-painiketta.
n 150 N
Vianmääritys
Mitä pitäisi tehdä, jos ulkoinen näyttö pysyy pimeänä?
Jos et voi vaihtaa näyttölaitetta painamalla näppäimiä Fn+F7, ulkoisen näytön asetusta on muutettava VAIO Control
Centerin kautta. Voit muuttaa asetuksia avaamalla VAIO Control Center -ikkunan, valitsemalla ulkoisen näytön
ohjausvalinnan ja valitsemalla valintaruudun, jolla muutetaan ulkoisen näytön tunnistamisasetuksia. Vaihda sitten
näyttökohde painamalla Fn+F7-näppäimiä.
Kuinka Windows Aero käynnistetään?
!
Nämä kysymykset ja vastaukset koskevat vain joitakin malleja.
Käynnistä Windows Aero seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Mukauta värit kohdasta Ulkoasu ja mukauttaminen.
3
Napsauta Avaamalla perinteisen ulkoasun ominaisuudet saat lisää värivaihtoehtoja.
4
Valitse Windows Aero Ulkoasu-välilehden Väriteema-asetuksista.
5
Napsauta OK-painiketta.
Jos haluat lisätietoja Windows Aeron toiminnoista, esim. Windows Flip 3D -ominaisuuksista, katso Windowsin Ohje ja tuki.
n 151 N
Vianmääritys
Tulostaminen
Mitä pitäisi tehdä, jos asiakirjaa ei pysty tulostamaan?
❑ Varmista, että tulostin on päällä ja että tulostimen kaapeli on liitetty tulostimen ja tietokoneen portteihin kunnolla.
❑ Varmista, että tulostin on yhteensopiva tietokoneeseen asennetun Windows-käyttöjärjestelmän kanssa.
❑ Ennen tulostimen käyttöä voit joutua asentamaan tulostinohjainohjelmiston. Lisätietoja on tulostimen mukana
toimitetussa käyttöoppaassa.
❑ Jos tulostin ei toimi, kun tietokone palaa virransäästötilasta (lepotilasta tai horrostilasta), käynnistä tietokone uudelleen.
❑ Jos tulostimessa on käytössä kaksisuuntainen tiedonsiirto, tämän ominaisuuden poistaminen käytöstä tietokoneessa
saattaa mahdollistaa tulostuksen. Toimi seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Tulostin kohdasta Laitteisto ja äänet.
3
Napsauta hiiren kakkospainikkeella tulostinkuvaketta ja valitse Ominaisuudet.
4
Napsauta Portit-välilehteä.
5
Poista Kaksisuuntaisuuden tuki -valintaruudun valinta.
6
Napsauta OK-painiketta.
Tämä poistaa käytöstä tulostimen kaksisuuntaiset kommunikaatio-ominaisuudet, kuten tiedonsiirron, tilan valvonnan ja
etäpaneelin.
n 152 N
Vianmääritys
Mikrofoni
Mitä pitäisi tehdä, jos mikrofoni ei toimi?
❑ Jos käytät ulkoista mikrofonia, varmista, että mikrofoniin on kytketty virta ja että se on liitetty kunnolla tietokoneen
mikrofoniliitäntään.
❑ Äänensyöttölaite on määritetty väärin. Voit määrittää äänensyöttölaitteen seuraavasti:
1
Sulje kaikki avoimet ohjelmat.
2
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
3
Valitse Laitteisto ja äänet.
4
Valitse Äänilaitteiden hallinta kohdasta Ääni.
5
Valitse Nauhoitus-välilehdestä haluttu äänensyöttölaite ja napsauta Aseta oletus.
Miten mikrofonin kiertäminen estetään?
Mikrofonin kiertämistä esiintyy, kun mikrofoni vastaanottaa äänen äänentoistolaitteesta, kuten kaiuttimesta.
Tämän ongelman ehkäiseminen:
❑ Pidä mikrofoni kaukana äänentoistolaitteesta.
❑ Käännä kaiuttimien ja mikrofonin ääni pois.
n 153 N
Vianmääritys
Hiiri
Mitä pitäisi tehdä, jos tietokone ei tunnista hiirtä?
❑ Varmista, että hiiri on kytketty porttiin kunnolla.
❑ Käynnistä tietokone uudelleen siten, että hiiri on kytkettynä tietokoneeseen.
Mitä pitäisi tehdä, jos osoitin ei liiku, kun liikutan hiirtä?
❑ Varmista, ettei tietokoneeseen ole kiinnitetty toista hiirtä.
❑ Jos osoitin ei liiku ohjelmistosovelluksen ollessa käynnissä, sulje sovellusikkuna painamalla Alt+F4-näppäimiä.
❑ Jos Alt+F4-näppäimet eivät toimi, paina Windows-näppäintä kerran ja sitten ,-näppäintä useita kertoja. Valitse
Käynnistä uudelleen painamalla M- tai m-näppäintä ja käynnistä tietokone uudelleen painamalla Enter-näppäintä.
❑ Jos tietokone ei käynnisty uudelleen, paina Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä ja valitse Sammuta-painikkeen vieressä oleva
nuoli painamalla m- ja ,-näppäimiä. Valitse sitten Käynnistä uudelleen painamalla M- tai m-näppäintä ja käynnistä
tietokone uudelleen painamalla Enter-näppäintä.
❑ Jos tämä ei toimi, pidä virtapainiketta painettuna, kunnes tietokone sammuu.
!
Jos tietokone sammutetaan virtapainikkeesta, tallentamattomat tiedot voivat hävitä.
n 154 N
Vianmääritys
Kaiuttimet
Mitä pitäisi tehdä, jos ulkoiset kaiuttimet eivät toimi?
❑ Jos käytät ohjelmaa, jossa on äänenvoimakkuuden säätömahdollisuus, varmista, että voimakkuus on säädetty halutulle tasolle.
Lisätietoja on ohjelman ohjeessa.
❑ Varmista, että kaiuttimet on kytketty kunnolla ja että äänenvoimakkuus on säädetty riittävän voimakkaaksi, jotta ääni kuuluu.
❑ Varmista, että kaiuttimet on suunniteltu käyttämällesi tietokoneelle.
❑ Jos kaiuttimissa on vaiennuspainike, aseta se pois päältä.
❑ Äänenvoimakkuus on voitu kääntää pois Fn+F2-näppäimillä. Paina painikkeita uudelleen.
❑ Äänenvoimakkuus on voitu minimoida Fn+F3-näppäimillä. Painele Fn+F4-näppäimiä, kun haluat suurentaa
äänenvoimakkuuden kuuluvalle tasolle.
❑ Jos kaiuttimet tarvitsevat ulkoista virtaa, varmista, että kaiuttimet on kytketty virtalähteeseen. Lisätietoja on kaiuttimien
mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
❑ Tarkista Windowsin äänenvoimakkuuden säätimet napsauttamalla tehtäväpalkin äänenvoimakkuuskuvaketta.
❑ Äänentoistolaite on määritetty väärin. Jos haluat vaihtaa ääntentoistolaitteen, katso Miten äänentoistolaite
vaihdetaan? (sivu 160).
n 155 N
Vianmääritys
Mitä pitäisi tehdä, jos sisäänrakennetuista kaiuttimista ei kuulu ääntä?
❑ Jos käytät ohjelmaa, jossa on äänenvoimakkuuden säätömahdollisuus, varmista, että voimakkuus on säädetty halutulle tasolle.
Lisätietoja on ohjelman ohjeessa.
❑ Äänenvoimakkuus on voitu kääntää pois Fn+F2-näppäimillä. Paina painikkeita uudelleen.
❑ Äänenvoimakkuus on voitu minimoida Fn+F3-näppäimillä. Painele Fn+F4-näppäimiä, kun haluat suurentaa
äänenvoimakkuuden kuuluvalle tasolle.
❑ Tarkista Windowsin äänenvoimakkuuden säätimet napsauttamalla tehtäväpalkin äänenvoimakkuuskuvaketta.
❑ Äänentoistolaite on määritetty väärin. Jos haluat vaihtaa ääntentoistolaitteen, katso Miten äänentoistolaite
vaihdetaan? (sivu 160).
n 156 N
Vianmääritys
Kosketuslevy
Mitä pitäisi tehdä, jos kosketuslevy ei toimi?
❑ Olet ehkä estänyt kosketuslevyn käytön ilman, että olet kiinnittänyt tietokoneeseen hiirtä. Katso kohta Kosketuslevyn
käyttäminen (sivu 34).
❑ Varmista, ettei tietokoneeseen ole liitetty hiirtä.
❑ Jos osoitin ei liiku ohjelmistosovelluksen ollessa käynnissä, sulje sovellusikkuna painamalla Alt+F4-näppäimiä.
❑ Jos Alt+F4-näppäimet eivät toimi, paina Windows-näppäintä kerran ja sitten ,-näppäintä useita kertoja. Valitse
Käynnistä uudelleen painamalla M- tai m-näppäintä ja käynnistä tietokone uudelleen painamalla Enter-näppäintä.
❑ Jos tietokone ei käynnisty uudelleen, paina Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä ja valitse Sammuta-painikkeen vieressä oleva
nuoli painamalla m- ja ,-näppäimiä. Valitse sitten Käynnistä uudelleen painamalla M- tai m-näppäintä ja käynnistä
tietokone uudelleen painamalla Enter-näppäintä.
❑ Jos tämä ei toimi, pidä virtapainiketta painettuna, kunnes tietokone sammuu.
!
Jos tietokone sammutetaan virtapainikkeesta, tallentamattomat tiedot voivat hävitä.
n 157 N
Vianmääritys
Näppäimistö
Mitä pitäisi tehdä, jos näppäimistön asetukset ovat virheelliset?
Tietokoneen näppäimistön kieli on mainittu pakkauksessa olevassa etiketissä. Jos valitset toisen alueellisen näppäimistön
Windows-asetuksia tehdessäsi, näppäimistöasetukset eivät vastaa toisiaan.
Näppäimistömäärityksiä voi muuttaa seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Aika-, kieli- ja alueasetukset ja valitse sitten Aluekohtaiset- ja kieliasetukset.
3
Muuta asetukset haluamiksesi.
Mitä pitäisi tehdä, jos en pysty kirjoittamaan näppäimistöllä tiettyjä merkkejä?
Jos et pysty kirjoittamaan näppäimistöllä esimerkiksi kirjaimia U, I, O, P, J, K, L tai M, Num Lk -näppäin voi olla päällä.
Tarkista, ettei Num Lock -merkkivalo pala. Jos Num Lock -merkkivalo palaa, sammuta se painamalla Num Lk -näppäintä
ennen merkkien kirjoittamista.
n 158 N
Vianmääritys
Levykkeet
Miksei tehtäväpalkkiin tule Poista laite turvallisesti -kuvaketta, kun asema on kytkettynä?
Tietokone ei tunnista levykeasemaa. Varmista aluksi, että USB-kaapeli on kytketty USB-porttiin kunnolla. Jos joudut
korjaamaan kytkentää, odota hetki, jotta tietokone tunnistaa aseman. Jos kuvake ei tule näkyviin, toimi seuraavasti:
1
Sulje kaikki levykeasemaa käyttävät ohjelmat.
2
Odota, että levykeaseman merkkivalo sammuu.
3
Poista levyke painamalla poistopainiketta ja irrota USB-levykeasema tietokoneesta.
4
Kytke levykeasema uudelleen kytkemällä USB-kaapeli USB-porttiin.
5
Käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla Käynnistä, napsauttamalla Lukitse-painikkeen vieressä olevaa nuolta ja
valitsemalla sitten Käynnistä uudelleen.
Mitä pitäisi tehdä, jos levykkeelle ei pysty kirjoittamaan?
❑ Varmista, että levyke on asetettu asemaan oikein.
❑ Jos levyke on asetettu oikein, mutta tietojen kirjoittaminen ei onnistu, levyke voi olla täynnä tai kirjoitussuojattu.
Voit käyttää levykettä, jota ei ole kirjoitussuojattu, tai poistaa kirjoitussuojausominaisuuden käytöstä.
n 159 N
Vianmääritys
Audio/Video
Mitä pitäisi tehdä, jos digitaalisen videokameran käyttö ei onnistu?
Jos näyttöön tulee viesti, ettei i-LINK-laitetta ole kytketty tai että se on pois päältä, i.LINK-kaapelia ei ehkä ole kytketty
kunnolla tietokoneen tai kameran porttiin. Irrota kaapeli ja kiinnitä se uudelleen. Lisätietoja on kohdassa i.LINK-laitteen
kytkeminen (sivu 84).
✍
i.LINK on Sony Corporationin tavaramerkki, jota käytetään ainoastaan ilmoittamaan, että tuote sisältää IEEE 1394 -liitännän. i.LINK-yhteyden
muodostamismenettely vaihtelee käytettyjen sovellusohjelmien, käyttöjärjestelmien ja i.LINK-yhteensopivien laitteiden mukaan. Kaikki i.LINK-yhteydellä
varustetut laitteet eivät välttämättä pysty viestimään keskenään. Lisätietoja käyttöolosuhteista ja asianmukaisesta liittämisestä on yhteensopivan
i.LINK-laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Ennen kuin liität järjestelmään yhteensopivan i.LINK-oheislaitteen, kuten CD-RW- tai
kiintolevyaseman, on varmistettava käyttöjärjestelmän yhteensopivuus ja vaaditut käyttöolosuhteet.
Kuinka Windowsin käynnistysääni laitetaan pois käytöstä?
Windowsin käynnistysäänen voi kytkeä pois seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Laitteisto ja äänet.
3
Valitse Äänilaitteiden hallinta kohdasta Ääni.
4
Valitse Äänet-välilehti ja poista valintamerkki ruudusta Soita Windowsin käynnistysääni.
5
Napsauta OK-painiketta.
n 160 N
Vianmääritys
Miten äänentoistolaite vaihdetaan?
Jos USB-porttiin kytketystä laitteesta ei kuulu ääntä, äänentoistolaite täytyy vaihtaa.
1
Sulje kaikki avoimet ohjelmat.
2
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
3
Valitse Laitteisto ja äänet.
4
Valitse Äänilaitteiden hallinta kohdasta Ääni.
5
Valitse Toistaminen-välilehdestä haluttu äänentoistolaite ja napsauta Aseta oletus.
n 161 N
Vianmääritys
Memory Stick
Mitä pitäisi tehdä, jos en voi käyttää VAIO-tietokoneessa alustettua Memory Stick -muistikorttia
muissa laitteissa?
Memory Stick täytyy ehkä alustaa uudelleen.
Memory Stick -muistikortin alustaminen uudelleen poistaa kaikki kortille aiemmin tallennetut tiedot, musiikkitiedot mukaan luettuna.
Ennen Memory Stick -muistikortin alustamista varmuuskopioi tärkeät tiedot ja varmista, ettei kortilla ole säilytettäviä tiedostoja.
1
Tallenna tiedot tai kuvat kopioimalla ne Memory Stick -muistikortilta kiintolevylle.
2
Alusta Memory Stick noudattamalla kohdan Memory Stick -muistikortin alustaminen (sivu 55) ohjeita.
Miksi en pysty tallentamaan musiikkitiedostoja Memory Stick -muistikortille?
Tekijänoikeudella suojattua musiikkia voi tallentaa vain MagicGate-logolla varustetuille Memory Stick -korteille.
!
Tallennetun musiikin käyttäminen edellyttää tekijänoikeuden haltijoiden lupaa.
Sony ei vastaa musiikkitiedostoista, joita ei voi tallentaa CD-levyltä tai ladata muista lähteistä.
Voinko kopioida digitaalisen kameran kuvia Memory Stick -muistikortille?
Kyllä. Voit myös katsella Memory Stick -yhteensopivilla digitaalikameroilla tallennettuja videoleikkeitä.
Miksi en pysty tallentamaan tietoja Memory Stick -muistikortille?
Joissakin Memory Stick -muistikorteissa on kortin tyhjennyksen estävä kytkin, jolla voidaan estää tietojen tahaton
poistaminen tai korvaaminen. Varmista, että tämä kytkin ei ole käytössä.
n 162 N
Vianmääritys
Oheislaitteet
Mitä pitäisi tehdä, jos USB-laitteen kytkeminen ei onnistu?
❑ Tarkista tarvittaessa, että USB-laitteeseen on kytketty virta ja että se käyttää omaa virtalähdettään. Jos esimerkiksi käytät
digitaalikameraa, tarkista, että akussa on varausta. Jos käytät tulostinta, tarkista, onko virtajohto kytketty kunnolla pistorasiaan.
❑ Kokeile tietokoneen toisen USB-portin käyttämistä. Ohjain on ehkä asennettu tiettyyn porttiin, kun laite on liitetty
tietokoneeseen ensimmäisen kerran.
❑ Lisätietoja on USB-laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Laitteen kytkeminen voi edellyttää jonkin ohjelman asentamista.
❑ Kytke porttiin yksinkertainen, vähän virtaa käyttävä laite, kuten hiiri, jotta voit varmistaa, että portti toimii.
❑ USB-keskittimet voivat estää laitteen toiminnan virranjaon toimintahäiriön vuoksi. Suosittelemme laitteen liittämistä
suoraan tietokoneeseen ilman keskitintä.
n 163 N
Tukivaihtoehdot
Tukivaihtoehdot
Tässä osassa on tietoja siitä, mistä saat vastauksia VAIO-tietokoneeseen liittyviin kysymyksiin.
❑ Sonyn tukipalvelut (sivu 164)
❑ e-Support (sivu 165)
n 164 N
Tukivaihtoehdot
Sonyn tukipalvelut
Voit hankkia tukitietoja seuraavista lähteistä seuraavassa järjestyksessä.
Lisätietoja tietokoneen mukana toimitetuista painetuista asiakirjoista ja muista julkaisuista on kohdassa Dokumentaatio (sivu 8).
❑ Ohjelmiston käyttöohjeita on ohjelman mukana tulevissa online-ohjetiedostoissa.
❑ Voit käyttää Windowsin Ohje ja tuki -hakutoimintoa painamalla Microsoft Windows -näppäintä ja F1-näppäintä samaan aikaan.
❑ VAIO-Link-palvelun WWW-sivusto: Jos sinulla on tietokoneeseen liittyviä ongelmia, voit lukea vianmääritysohjeita
VAIO-Link-palvelun WWW-sivustosta. Siirry osoitteeseen http://www.vaio-link.com.
❑ e-Support: WWW-sivuston http://www.vaio-link.com vuorovaikutteisessa osassa voit olla yhteydessä tukiryhmäämme
Internetin kautta. Henkilökohtaisen käyttäjätilin avulla voit lähettää teknisiä kysymyksiä helposti.
❑ VAIO-Link-puhelintuki: Ennen kuin otat yhteyttä VAIO-Linkiin puhelimitse, yritä ratkaista ongelma lukemalla painetut
asiakirjat ja muut ohjeet.
❑ Käy myös muissa Sonyn WWW-sivustoissa:
❑ Sivusto http://www.club-vaio.com sisältää tietoja VAIO-tietokoneesta sekä kasvavasta VAIO-yhteisöstä.
❑ Sivustolla http://www.sonystyle-europe.com voit tehdä online-ostoksia.
❑ Sivusto http://www.sony.net sisältää tietoja muista Sony-tuotteista.
✍
Käytössäsi on oltava Internet-yhteys, ennen kuin voit käyttää edellä kuvattuja online-palveluja.
n 165 N
Tukivaihtoehdot
e-Support
Mikä e-Support on?
Jos et löydä vastausta kysymykseesi käyttöoppaista tai WWW-sivustosta (http://www.vaio-link.com), voit käyttää
e-Support-palvelua.
e-Support-palvelun WWW-portaali on vuorovaikutteinen WWW-sivusto, jossa voit lähettää tietokonetta koskevat tekniset
kysymykset tukipalveluumme.
Jokaiselle lähetetylle kysymykselle annetaan ainutkertainen tapausnumero, jotta yhteydenpito sinun ja e-Support-palvelun
välillä sujuisi vaivatta.
Kuka voi käyttää e-Supportia?
Kaikilla rekisteröidyillä VAIO-asiakkailla on rajoittamaton oikeus VAIO-Linkin e-Support-palvelun WWW-portaaliin.
Miten voin käyttää e-Support-portaalia?
Kun rekisteröit tietokoneesi, saat muutaman tunnin kuluessa automaattisesti sähköpostin, jossa on linkki e-Support-palvelun
WWW-portaaliin, asiakastunnuksesi sekä joitakin perustietoja.
Voit aktivoida käyttäjätilisi napsauttamalla sähköpostissa olevaa linkkiä.
Voit esittää heti ensimmäisen kysymyksesi.
Pääset e-Support-palvelun WWW-portaaliin miltä tahansa tietokoneelta, jossa on toimiva Internet-yhteys.
e-Support-palvelun WWW-portaalissa on kattava ohjetiedosto, jossa on tietoja e-Support-palvelun käyttämisestä.
Voinko lähettää kysymykseni omalla äidinkielelläni?
Koska olet yhteydessä e-Support-palveluun portaalin kautta, sinut yhdistetään suoraan keskustietokantaamme, joka hyväksyy
ja käsittelee ainoastaan englannin-, ranskan- tai saksankieliset kyselyt.
n 166 N
Tukivaihtoehdot
Voinko lähettää kysymykseni milloin tahansa?
Kyllä. Voit lähettää kysymyksiä päivästä ja kellonajasta riippumatta. Huomaa kuitenkin, että e-Support-tuki käsittelee
kysymyksiä vain maanantaista perjantaihin kello 8–18.
Onko e-Supportin käyttäminen maksullista?
Ei, palvelu on maksuton kaikille rekisteröityneille VAIO-asiakkaille.
Mistä tiedän, että e-Support-tuki on käsitellyt kysymykseni?
Kun e-Support-tuki on käsitellyt tapauksesi, saat sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan tapauksen päivittämisestä.
n 167 N
Tavaramerkit
Tavaramerkit
Sony, Battery Checker, Click to Disc, Click to Disc Editor, SonicStage Mastering Studio, VAIO Control Center,
VAIO Edit Components, VAIO Media plus, VAIO Movie Story, VAIO MusicBox, VAIO Power Management,
VAIO Power Management Viewer ja VAIO Update ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
ja ”Memory Stick,” ”Memory Stick Duo,” ”MagicGate,” ”OpenMG,” ”MagicGate Memory Stick,”
”Memory Stick PRO,” ”Memory Stick PRO-HG,” ”Memory Stick Micro,” ”M2,” Memory Stick -logo, VAIO ja VAIO-logo ovat
Sony Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Blu-ray Disc™ ja Blu-ray Disc -logo ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä.
Intel, Pentium ja Intel SpeedStep ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Microsoft Windows Vista, Windows Media Center Edition, MS Works, Microsoft Office 2007 Home & Student, Microsoft Office
Ready 2007 ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja muissa maissa.
i.LINK on Sonyn tavaramerkki, jota käytetään ainoastaan ilmoittamaan, että tuote sisältää IEEE 1394 -liitännän.
Roxio Easy Media Creator on Sonic Solutionsin tavaramerkki.
WinDVD for VAIO ja WinDVD BD for VAIO ovat InterVideo, Inc:n tavaramerkkejä.
ArcSoft ja ArcSoft-logo ovat ArcSoft, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. ArcSoft WebCam Companion on ArcSoft, Inc:n
tavaramerkki.
ExpressCard-teksti ja -logot ovat PCMCIA:n omistuksessa, ja Sony Corporationilla on niiden käyttölupa. Kaikki muut
tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.
n 168 N
Tavaramerkit
SD-logo on tavaramerkki.
SDHC-logo on tavaramerkki.
MultiMediaCard™ on MultiMediaCard Associationin tavaramerkki.
Kaikki muut järjestelmien, tuotteiden ja palvelujen nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä. Käyttöoppaassa ei ole määritelty
™- tai ®-merkkejä.
Tekniset tiedot saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.
Voit tarkistaa käytönaikaisesta Tekniset tiedot -oppaasta, mitä ohjelmia tietokoneessasi on käytettävissä.
n
© 2008 Sony Corporation
Download PDF

advertising