Sony | VGN-FE31H | Sony VGN-FE31H Käyttöohjeet

N
Käyttöopas
Henkilökohtainen tietokone
VG N - F E - s a r j a / VG N - A R - s a r j a
n 2 N
Sisällys
Ennen käyttöä ....................................................................................................................................................................6
Tiedoksi........................................................................................................................................................................6
ENERGY STAR ...............................................................................................................................................................7
Dokumentaatio .............................................................................................................................................................8
Ergonomiaa koskevia ohjeita .....................................................................................................................................12
Aloittaminen .....................................................................................................................................................................14
Hallintapainikkeiden ja porttien sijainti .......................................................................................................................15
Tietoja merkkivaloista ................................................................................................................................................28
Liittäminen virtalähteeseen ........................................................................................................................................30
Akun käyttäminen ......................................................................................................................................................32
Tietokoneen sammuttaminen turvallisesti ..................................................................................................................37
VAIO-tietokoneen käyttäminen ........................................................................................................................................38
Näppäimistön käyttäminen.........................................................................................................................................39
Kosketuslevyn käyttäminen .......................................................................................................................................41
Erikoispainikkeiden käyttäminen ................................................................................................................................42
Sisäisen MOTION EYE -kameran käyttäminen .........................................................................................................44
Optisen levyaseman käyttäminen ..............................................................................................................................45
TV-toiminnon käyttäminen .........................................................................................................................................55
PC-korttien käyttäminen.............................................................................................................................................59
ExpressCard-muistikortin käyttäminen.......................................................................................................................62
Memory Stick -muistikortin käyttäminen.....................................................................................................................67
n 3 N
Muiden muistikorttien käyttäminen.............................................................................................................................72
Internetin käyttäminen................................................................................................................................................77
Langattoman lähiverkon (WLAN) käyttäminen...........................................................................................................78
Bluetooth-toimintojen käyttäminen .............................................................................................................................87
Oheislaitteiden käyttäminen .............................................................................................................................................95
Laajennuspaikkatelakointiaseman kytkeminen ..........................................................................................................96
Ulkoisten kaiuttimien kytkeminen .............................................................................................................................107
Ulkoisen näytön kytkeminen ....................................................................................................................................108
Näyttötilojen valitseminen ........................................................................................................................................117
Multiple Monitors -toiminnon käyttäminen................................................................................................................118
Ulkoisen mikrofonin kytkeminen...............................................................................................................................120
Universal Serial Bus (USB) -laitteiden kytkeminen ..................................................................................................121
Tulostimen kytkeminen ............................................................................................................................................124
i.LINK-laitteen kytkeminen .......................................................................................................................................125
Lähiverkkoyhteyden muodostaminen ......................................................................................................................127
VAIO-tietokoneen mukauttaminen .................................................................................................................................129
Salasanan asettaminen ...........................................................................................................................................130
Tietokoneen valmistelu käyttöön VAIO Control Center -ohjelmiston avulla .............................................................133
Virransäästötilojen käyttäminen ...............................................................................................................................134
Virranhallinta VAIO Power Management -hyötyohjelmalla ......................................................................................139
Kielen asettaminen Windows XP Professional -käyttöjärjestelmässä......................................................................141
Modeemin määrittäminen ........................................................................................................................................144
VAIO-tietokoneen päivittäminen.....................................................................................................................................146
Muistin lisääminen ja poistaminen ...........................................................................................................................147
n 4 N
Varotoimia ......................................................................................................................................................................155
Nestekidenäytön käsitteleminen ..............................................................................................................................156
Virtalähteen käyttäminen .........................................................................................................................................157
Tietokoneen käsitteleminen .....................................................................................................................................158
Sisäisen MOTION EYE -kameran käyttäminen .......................................................................................................160
Levykkeiden käsitteleminen .....................................................................................................................................160
Levyjen käsitteleminen.............................................................................................................................................161
Akun käyttäminen ....................................................................................................................................................162
Korvakuulokkeiden käyttäminen ..............................................................................................................................163
Memory Stick -muistikorttien käsitteleminen ............................................................................................................164
Kiintolevyn käsitteleminen........................................................................................................................................165
Muistikorttisovittimen käsitteleminen........................................................................................................................166
Vianmääritys ..................................................................................................................................................................167
Tietokone .................................................................................................................................................................169
Järjestelmän turvallisuus..........................................................................................................................................176
Akku .........................................................................................................................................................................178
Sisäinen MOTION EYE -kamera..............................................................................................................................180
Internet .....................................................................................................................................................................183
Verkkokäyttö ............................................................................................................................................................185
Bluetooth-tekniikka...................................................................................................................................................188
CD- ja DVD-levyt......................................................................................................................................................192
Näyttö.......................................................................................................................................................................197
Tulostaminen ...........................................................................................................................................................201
Mikrofoni ..................................................................................................................................................................202
n 5 N
Hiiri ...........................................................................................................................................................................203
Kaiuttimet .................................................................................................................................................................204
Kosketuslevy ............................................................................................................................................................205
Näppäimistö .............................................................................................................................................................206
Levykkeet .................................................................................................................................................................207
PC-kortit ...................................................................................................................................................................208
Audio/Video..............................................................................................................................................................209
Memory Stick -muistikortit ........................................................................................................................................210
Oheislaitteet .............................................................................................................................................................211
Telakointiasema .......................................................................................................................................................212
Tukivaihtoehdot..............................................................................................................................................................213
Sonyn tukipalvelut ....................................................................................................................................................213
e-Support .................................................................................................................................................................214
Tavaramerkit ............................................................................................................................................................216
n 6 N
Ennen käyttöä
Ennen käyttöä
Onnittelut Sony VAIO® -tietokoneen ostamisesta ja tervetuloa käytönaikaiseen käyttöoppaaseen. Sony on yhdistänyt
johtavan audio-, video-, tietojenkäsittely- ja viestintäteknologian tuotteeseen, joka antaa käyttöön alan viimeisimmän
tekniikan.
Tiedoksi
© 2006 Sony Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tätä käyttöopasta ja siinä kuvattua ohjelmistoa ei saa kokonaan tai osittain toisintaa, kääntää tai tuottaa mihinkään koneella
luettavaan muotoon ennen kirjallista suostumusta.
Sony Corporation ei anna mitään takuuta tähän käyttöoppaaseen, ohjelmistoon tai muihin siinä oleviin tietoihin eikä näin ollen
myönnä mitään takuita tämän käyttöoppaan, ohjelmiston tai muun tiedon soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai
sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Sony Corporation ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään
tahattomista, seuraamuksellisista tai erityisistä vahingoista, jotka johtuvat tästä käyttöoppaasta, ohjelmistosta tai näihin
liittyvästä tiedosta tai niiden käytöstä tai vahingoista, jotka liittyvät edellä mainittuihin.
Macrovision: Tämä tuote sisältää Yhdysvaltojen patenttien ja muiden omistusoikeuksien tekijänoikeudella suojattua
teknologiaa. Macrovisionin on valtuutettava tämän tekijänoikeudella suojatun teknologian käyttö, ja se on tarkoitettu vain
kotikäyttöön ja muuhun rajoitettuun katselukäyttöön, ellei Macrovision ole toisin valtuuttanut. Käänteisrakentaminen tai
purkaminen on kielletty.
Käyttöoppaassa ei ole määritelty ™- tai ®-merkkejä.
Sony Corporation pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän käyttöoppaaseen tai sen sisältämiin tietoihin milloin tahansa
ilman ennakkoilmoitusta. Tässä kuvatut ohjelmat kuuluvat erillisen käyttöoikeussopimuksen alaisuuteen.
n 7 N
Ennen käyttöä
ENERGY STAR
Sony on ENERGY STAR -kumppanina määrittänyt, että tämä tuote täyttää ENERGY STARIN energiatehokkuutta koskevat
määritelmät.
International ENERGY STAR Office Equipment Program on kansainvälinen ohjelma, joka edistää energian säästämistä
tietokoneiden ja niihin liittyvien toimistolaitteiden avulla. Ohjelma tukee tehokkaasti energian kulutusta vähentävien tuotteiden
kehittämistä ja levitystä. Se on avoin järjestelmä, johon liikkeenharjoittajat voivat osallistua vapaaehtoisesti. Kohdetuotteet
ovat toimistolaitteita, kuten tietokoneita, näyttäjä, tulostimia, fakseja ja kopiokoneita. Standardit ja logot ovat yhdenmukaisia
kaikissa osallistujamaissa.
ENERGY STAR on Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki.
n 8 N
Ennen käyttöä
Dokumentaatio
Dokumentaatio sisältää painettua tietoa ja VAIO-tietokoneella luettavia käyttöoppaita.
Ohjeet ovat PDF-muotoisia, ja niitä voi selailla tai tulostaa helposti.
My Club VAIO -portaali on täydellinen VAIO-tietokoneen käyttämisen aloituspaikka – kattava kokoelma, jonka avulla saat
parhaan hyödyn tietokoneestasi.
Käyttöohjeet on koottu kohtaan Documentation, jonka saat näkyviin seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja My Club VAIO.
2
Valitse Documentation.
3
Valitse luettava ohje.
✍
Voit selata käyttöohjeita manuaalisesti siirtymällä kohtaan Oma tietokone > VAIO (C:) (C-asema) > Documentation > Documentation ja avaamalla
haluamasi kielisen kansion.
Mukana toimitettujen lisävarusteiden ohjeet voivat olla erillisillä levyillä.
Painetut asiakirjat
❑ Asennuskooste – kuvaa toimet pakkauksen purkamisesta VAIO-tietokoneen käynnistämiseen saakka.
❑ Vianmääritysopas – sisältää ratkaisuja yleisiin ongelmiin.
❑ Palautusopas – sisältää ohjeita siitä, miten voit tarvittaessa palauttaa tietokoneen järjestelmän alkuasetuksiinsa.
❑ Seuraavat kirjaset: Sony-TAKUU, Turvallisuusmääräysopas, Modeemisäännökset, Langattoman lähiverkon
säännösopas, Bluetooth-säännösopas, Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus ja Sonyn tukipalvelut.
n 9 N
Ennen käyttöä
Muu dokumentaatio
❑ Käyttöopas (tämä opas) – Sisältää tietokoneen ominaisuuksien kuvauksen. Opas sisältää myös tietoja tietokoneen
mukana toimitetuista ohjelmista. Lisäksi siinä on tietoja yleisten ongelmien ratkaisemisesta.
❑ Tekniset tiedot – Online-muodossa olevassa Tekniset tiedot -oppaassa kuvataan VAIO-tietokoneesi laitteisto- ja
ohjelmistokokoonpano.
Tekniset tiedot -oppaan tarkasteleminen:
1
Muodosta yhteys Internetiin.
2
Siirry Sony-tukipalvelun WWW-sivustoon osoitteessa http://www.vaio-link.com/.
n 10 N
Ennen käyttöä
My Club VAIO
My Club VAIO sisältää seuraavat osat:
Documentation, jonka sisältö on seuraava:
❑ Käyttöopas. Tämä käsikirja sisältää yksityiskohtaisia tietoja muun muassa tietokoneen ominaisuuksista, niiden helposta
ja turvallisesta käyttämisestä sekä oheislaitteiden kytkemisestä.
❑ Help & Training. Tämä on VAIO Help and Support Center -portaali.
❑ Tärkeitä tietoja tietokoneestasi huomauksina ja ilmoituksina.
My Club VAIO sisältää lisäksi seuraavat osat:
❑ Accessories
Haluatko laajentaa tietokoneesi toimintoja? Saat tietoja yhteensopivista lisävarusteista napsauttamalla tätä kuvaketta.
❑ Software
Haluatko inspiroida? Napsauta tätä kuvaketta, jolloin saat yleiskatsauksen ohjelmistasi ja voit tarkistaa
päivitysvaihtoehdot.
❑ Wallpapers
Tätä kuvaketta napsauttamalla voit tarkastella suosituimpia Sony- ja Club VAIO -taustakuvia.
❑ Links
Tätä kuvaketta napsauttamalla pääset suosituimmille Sony- ja Club VAIO -sivustoille.
n 11 N
Ennen käyttöä
Ohje ja tukipalvelut
Ohje ja tukipalvelut sisältävät runsaasti käytännön neuvoja, opetusohjelmia ja esittelyjä, jotka opastavat Microsoft Windows
XP:n ja tietokoneen käyttämisessä.
Hakutoiminnon, hakemiston tai sisällysluettelon avulla voit käyttää Windowsin ohjeresursseja, mukaan lukien Internetissä
olevat resurssit.
Pääset käyttämään Ohjetta ja tukipalveluja valitsemalla Käynnistä ja sitten Ohje ja tuki. Voit myös siirtyä Ohjeeseen ja
tukipalveluihin painamalla Windows-näppäintä
ja F1-näppäintä.
Muut lähteet
❑ Online Help -tiedostoissa on yksityiskohtaista tietoa käyttämäsi ohjelman ominaisuuksista ja vianetsinnästä.
❑ Osoitteessa www.club-vaio.com on VAIO-suosikkiohjelmien online-opetusohjelmia.
n 12 N
Ennen käyttöä
Ergonomiaa koskevia ohjeita
Voit käyttää tietokonettasi kannettavana laitteena useissa eri ympäristöissä. Ota mahdollisuuksien mukaan huomioon
seuraavat ergonomiaa koskevat ohjeet sekä kiinteissä että muuttuvissa työskentely-ympäristöissä:
❑ Tietokoneesi sijoittaminen – Aseta tietokone suoraan eteesi (1). Pidä käsivartesi vaakatasossa (2) ja ranteet vapaassa,
mukavassa asennossa (3), kun käytät näppäimistöä, kosketuslevyä tai ulkoista hiirtä. Anna olkavarsiesi riippua
luonnollisesti. Pidä taukoja tietokonetyöskentelyn lomassa. Liiallinen tietokoneen käyttäminen saattaa jännittää lihaksia
ja jänteitä.
❑ Huonekalut ja asento – Istu tuolissa, jossa on hyvä selkänoja. Säädä tuolin korkeus siten, että jalkasi ovat tasaisesti
lattiassa. Jalkatuki saattaa tehdä asennostasi mukavamman. Istu rennosti, suorassa asennossa ja vältä kumartumasta
eteenpäin tai nojaamasta liikaa taaksepäin.
n 13 N
Ennen käyttöä
❑ Tietokoneen näytön katselukulma – Kallista näyttö sopivaan katseluasentoon. Voit vähentää silmiesi jännittymistä ja
lihasten väsymistä kallistamalla näytön oikeaan asentoon. Säädä myös näytön kirkkaus sopivaksi.
❑ Valaistus – Valitse tila, jossa ikkunat ja valot eivät häikäise näyttöä tai synnytä heijastumista. Epäsuoran valaistuksen
käyttö estää näytössä näkyvät kirkkaat pisteet. Voit myös hankkia näyttöösi lisävarusteita, jotka vähentävät häikäisyä.
Sopiva valaistus lisää mukavuuttasi ja työtehokkuuttasi.
❑ Ulkoisen näytön sijoittaminen – Kun käytät ulkoista näyttöä, aseta näyttö mukavalle katseluetäisyydelle. Varmista, että
näyttöruutu on silmien tasolla tai hieman sitä alempana.
n 14 N
Aloittaminen
Aloittaminen
Tässä osassa on tietoja VAIO-tietokoneen käytön aloittamisesta.
❑ Hallintapainikkeiden ja porttien sijainti (sivu 15)
❑ Tietoja merkkivaloista (sivu 28)
❑ Liittäminen virtalähteeseen (sivu 30)
❑ Akun käyttäminen (sivu 32)
❑ Tietokoneen sammuttaminen turvallisesti (sivu 37)
n 15 N
Aloittaminen
Hallintapainikkeiden ja porttien sijainti
Tutustu hetken aikaa seuraavilla sivuilla esitettyihin hallintapainikkeisiin ja portteihin.
n 16 N
Aloittaminen
VGN-FE-sarjan mallit
Etupuoli
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Sisäinen MOTION EYE -kamera*1 (sivu 44)
Sisäisen MOTION EYE -kameran merkkivalo (sivu 28)
Nestekidenäyttö (sivu 156)
Kiinteät kaiuttimet
Näppäimistö (sivu 39)
Kosketuslevy (sivu 41)
Virran merkkivalo (sivu 28)
Akun merkkivalo (sivu 28)
Kiintolevyaseman merkkivalo (sivu 28)
Memory Stick Duo/PRO Duo -merkkivalo (sivu 28)
Nestekidenäytön kannen LOCK/RELEASE-kytkin
Työnnä tämä kytkin LOCK-asentoon ennen tietokoneen
siirtämistä.
Kuulokeliitin (sivu 107)
Mikrofoniliitin (sivu 120)
Sisäinen monomikrofoni
WIRELESS-kytkin (sivu 78)
WLAN (Wireless LAN) -merkkivalo (sivu 29)
L
M
N
O
P
Q Bluetooth-merkkivalo*1 (sivu 29)
R Memory Stick Duo/PRO Duo -muistikorttipaikka*2 (sivu 69)
*1
Vain joissakin malleissa.
*2
Tietokoneesi tukee Memory Stick Duo -muistikortteja ja Memory Stick PRO
Duon suuren nopeuden ja kapasiteetin ominaisuuksia.
n 17 N
Aloittaminen
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Vaiennuspainike (sivu 42)
Vaiennuksen merkkivalo (sivu 28)
VOL-painikkeet (sivu 42)
S1/S2-painikkeet (sivu 42)
Num Lock -merkkivalo (sivu 28)
Caps Lock -merkkivalo (sivu 29)
Scroll Lock -merkkivalo (sivu 29)
Virtapainike
Virran merkkivalo (sivu 28)
n 18 N
Aloittaminen
Taustapuoli
A Tuuletusaukko
B Akun liitin (sivu 32)
n 19 N
Aloittaminen
Oikea
A
B
C
D
E
F
G
H
PC-kortin vapautuspainike (sivu 61)
PC-korttipaikka (sivu 59)
*1
Jäljempänä ExpressCard-korttipaikka.
*2
Suuren, täyden ja pienen nopeuden tuki.
*3
Jäljempänä S VIDEO OUT -portti.
*4
Käyttö on estetty, kun tietokone on asetettu
laajennuspaikkatelakointiasemaan (lisävaruste).
ExpressCard™/34-korttipaikka*1 (sivu 62)
i.LINK (IEEE 1394) S400 -portti (sivu 125)
Hi-Speed USB (USB 2.0) -portit*2 (sivu 121)
S VIDEO OUTPUT -portti*3 *4 (sivu 113)
Monitor-portti (VGA)*4 (sivu 109)
DC IN -portti (sivu 30)
n 20 N
Aloittaminen
Vasen
A
B
C
D
Modeemiportti (sivu 77)
Verkkoportti (Ethernet) (sivu 127)
Optinen levyasema (sivu 45)
Levyaseman poistopainike (sivu 45)/
Optisen levyaseman merkkivalo (sivu 28)
E Manuaalinen poistoreikä (sivu 192)
F Suojausliitäntä
n 21 N
Aloittaminen
Alapuoli
A Laajennuspaikkatelakointiaseman liitin (sivu 98)
B Tuuletusaukot
n 22 N
Aloittaminen
VGN-AR-sarjan mallit
Etupuoli
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Sisäinen MOTION EYE -kamera (sivu 44)
Sisäisen MOTION EYE -kameran merkkivalo (sivu 28)
Nestekidenäyttö (sivu 156)
Näppäimistö (sivu 39)
Kiinteät kaiuttimet
VAIO-logolamppu
Virtapainike / virran merkkivalo (sivu 28)
Kosketuslevy (sivu 41)
Virran merkkivalo (sivu 28)
Akun merkkivalo (sivu 28)
Kiintolevyaseman merkkivalo (sivu 28)
Memory Stick PRO/Duo -merkkivalo (sivu 28)
Nestekidenäytön kannen LOCK/RELEASE-kytkin
Työnnä tämä kytkin LOCK-asentoon ennen tietokoneen siirtämistä.
N Infrapunavastaanotto*1
Osoita tätä anturia mukana toimitetulla kaukosäätimellä, jos haluat
käyttää infrapunayhteyttä.
O Sisäinen monomikrofoni
P SD-muistikortin merkkivalo (sivu 28)
Q
R
S
T
U
Memory Stick PRO/Duo -muistikorttipaikka*2 (sivu 69)
SD-muistikorttipaikka (sivu 74)
WIRELESS-kytkin (sivu 78)
WLAN (Wireless LAN) -merkkivalo (sivu 29)
*1
Vain joissakin malleissa.
Tietokoneesi tukee Memory Stick PRO -muistikortteja ja Memory Stick
Duo -muistikortteja, joiden nopeus ja kapasiteetti ovat suuret.
*2
Bluetooth-merkkivalo*1 (sivu 29)
n 23 N
Aloittaminen
A
B
C
D
E
F
G
Num Lock -merkkivalo (sivu 28)
Caps Lock -merkkivalo (sivu 29)
Scroll Lock -merkkivalo (sivu 29)
S1/S2-painikkeet (sivu 42)
VOLUME-painikkeet (sivu 42)
Levyaseman poistopainike (sivu 45)
Vaiennuspainike (sivu 42)/Vaiennuksen merkkivalo (sivu 28)
H CHANNEL-painikkeet* (sivu 42)
I
J
K
L
M
N
TV REC -painike* (sivu 42)
*
Vain joissakin malleissa.
Toisto-/tauko-painike (sivu 42)
Pysäytyspainike (sivu 43)
Edellinen raita -painike (sivu 43)
Seuraava raita -painike (sivu 43)
AV MODE -painike (sivu 43)
n 24 N
Aloittaminen
Taustapuoli
A
B
C
D
E
VHF/UHF-portti*1 (sivu 55)
Tuuletusaukko
Akun liitin (sivu 32)
*1
Vain joissakin malleissa.
*2
Suuren, täyden ja pienen nopeuden tuki.
Hi-Speed USB (USB 2.0) -portti*2 (sivu 121)
DC IN -portti (sivu 30)
n 25 N
Aloittaminen
Oikea
A
B
C
D
E
F
G
Hi-Speed USB (USB 2.0) -portit*1 (sivu 121)
PC-kortin vapautuspainike (sivu 61)
PC-korttipaikka (sivu 59)
ExpressCard -kortin vapautuspainike (sivu 65)
ExpressCard -yleiskorttipaikka*2 (sivu 63)
i.LINK (IEEE 1394) S400 -portti (sivu 125)
AV In -liitin*3 *4
Tähän porttiin voi liittää ulkoisen laitteen, esimerkiksi
videonauhurin.
H S VIDEO INPUT -portti*3 *4 *5
Tähän porttiin voi liittää ulkoisen laitteen, esimerkiksi
videonauhurin.
I
J
K
L
M
S VIDEO OUTPUT -portti*5 *6 (sivu 113)
*1
Suuren, täyden ja pienen nopeuden tuki.
*2
Jäljempänä ExpressCard-korttipaikka.
*3
Vain joissakin malleissa.
*4
AV In -liitintä ja S VIDEO INPUT -porttia rinnakkain käytettäessä
videosignaali ohjautuu S VIDEO INPUT -porttiin.
*5
Jäljempänä S VIDEO IN -portti ja S VIDEO OUT -portti.
*6
Käyttö on estetty, kun tietokone on asetettu
laajennuspaikkatelakointiasemaan (lisävaruste).
HDMI (
) -portti (sivu 113)
*6
Monitor-portti (VGA) (sivu 109)
Verkkoportti (Ethernet) (sivu 127)
Modeemiportti (sivu 77)
n 26 N
Aloittaminen
Vasen
A OPTICAL OUT -portti (taajuus 96 kHz/48 kHz/44 kHz/muuttuva)
B
C
D
E
F
G
Tähän porttiin voi liittää digitaalisia laitteita, esimerkiksi
AV-vahvistimen.
Mikrofoniliitin (sivu 120)
Kuulokeliitin (sivu 107)
Optinen levyasema (sivu 45)
Levyaseman varapoistopainike (sivu 45)/
Optisen levyaseman merkkivalo (sivu 28)
Manuaalinen poistoreikä (sivu 192)
Suojausliitäntä
n 27 N
Aloittaminen
Alapuoli
A Laajennuspaikkatelakointiaseman liitin (sivu 98)
B Tuuletusaukot
n 28 N
Aloittaminen
Tietoja merkkivaloista
VAIO-tietokoneessa on seuraavat merkkivalot.
Merkkivalo
Toiminnot
Virta 1
Palaa, kun tietokoneen virta on kytkettynä, vilkkuu valmiustilassa ja sammuu, kun tietokone on lepotilassa tai
kun tietokoneen virta on katkaistu.
Akku e
Palaa, kun tietokone käyttää akkuvirtaa, vilkkuu, kun akun varaus on vähissä, ja vilkkuu kahden välähdyksen
jaksoina, kun akku latautuu.
Memory Stick Duo/PRO
Palaa, kun tietoja luetaan Memory Stick Duo/PRO Duo -korttipaikassa olevalta Memory Stick -kortilta tai
Duo -muistikortti
kirjoitetaan sille. (Älä siirry valmiustilaan tai katkaise tietokoneen virtaa, kun tämä merkkivalo palaa.) Kun
(VGN-FE-sarja)
merkkivalo ei pala, Memory Stick -kortti ei ole käytössä.
Memory Stick PRO/Duo -muistikortti
(VGN-AR-sarja)
Vaiennus %
Palaa, kun ääni on kytketty pois päältä.
Sisäinen MOTION EYE -kamera*1
Palaa, kun sisäinen MOTION EYE -kamera on käytössä.
SD-muistikortti
(vain VGN-AR-sarja)
Palaa, kun tietoja luetaan SD-kortilta tai kirjoitetaan kortille. (Älä siirry valmiustilaan tai katkaise tietokoneen
virtaa, kun tämä merkkivalo palaa.) Kun merkkivalo ei pala, muistikortti ei ole käytössä.
Optinen levyasema
Palaa, kun tietoja luetaan optiselta levyltä tai kirjoitetaan sille. Kun merkkivalo ei pala, optinen levy ei ole
käytössä.
Kiintolevyasema
Palaa, kun tietoja luetaan kiintolevyltä tai kirjoitetaan kiintolevylle. Älä siirry valmiustilaan tai katkaise
tietokoneen virtaa, kun tämä merkkivalo palaa.
Num Lock
Num Lk -näppäimellä voit ottaa numeronäppäimistön käyttöön. Toisella painalluksella voit poistaa
numeronäppäimistön käytöstä. Kun merkkivalo ei pala, numeronäppäimistö ei ole käytössä.
n 29 N
Aloittaminen
Merkkivalo
Toiminnot
Caps Lock -näppäimellä voit ottaa käyttöön isot kirjaimet. Jos painat Shift-näppäintä, kun merkkivalo palaa,
näppäillyt kirjaimet ovat pieniä kirjaimia. Toisella painalluksella voit poistaa toiminnon käytöstä.
Kirjainnäppäimet toimivat normaalisti, kun Caps Lock -merkkivalo ei pala.
Caps lock
Scr Lk -näppäimellä voit muuttaa näytön vieritystapaa. Normaali vieritys on käytössä, kun Scroll Lock -merkkivalo
ei pala. Scr Lk -näppäimen toiminnot ovat erilaisia käytettävän ohjelman mukaan, eikä näppäin toimi kaikissa
ohjelmissa.
Scroll lock
Bluetooth-tekniikka
*2
WIRELESS LAN
Palaa, kun WIRELESS-kytkin on ON-asennossa ja Bluetooth-tekniikka on käytössä.
Palaa, kun langaton lähiverkko on käytössä.
*1
Vain tietyissä VGN-FE-sarjan malleissa ja kaikissa VGN-AR-sarjan malleissa.
*2
Vain joissakin malleissa.
n 30 N
Aloittaminen
Liittäminen virtalähteeseen
Voit käyttää tietokoneen virtalähteenä joko verkkolaitetta tai ladattavaa akkua.
Verkkolaitteen käyttäminen
✍
Käytä tietokonetta ainoastaan mukana tulevalla verkkolaitteella.
Voit käyttää verkkolaitetta seuraavasti:
1
Kytke virtajohdon (1) toinen pää verkkolaitteeseen (3).
2
Kytke virtajohdon toinen pää pistorasiaan (2).
3
Kytke verkkolaitteeseen liitetty johto (3) tietokoneen DC IN -porttiin (4) tai lisävarusteena toimitettavaan
laajennuspaikkatelakointiasemaan.
!
DC IN -liittimen muoto vaihtelee verkkolaitteen mukaan.
n 31 N
Aloittaminen
✍
Voit irrottaa tietokoneen verkkovirrasta kokonaan irrottamalla verkkolaitteen.
Varmista, että pistorasia on helposti käytettävässä paikassa.
Jos tietokonetta ei käytetä pitkään aikaan, aseta se lepotilaan. Lisätietoja on kohdassa Lepotilan käyttö (sivu 137). Tämä virransäästötila nopeuttaa
tietokoneen sammuttamista tai sen palauttamista toimintatilaan.
n 32 N
Aloittaminen
Akun käyttäminen
Tietokoneen mukana toimitettu akku ei ole ladattu täyteen ostohetkellä.
Akun asentaminen
Voit asentaa akun seuraavasti:
✍
Seuraavissa kuvissa on käytetty esimerkkinä VGN-FE-sarjan tietokonetta.
1
Sammuta tietokone ja sulje nestekidenäyttö.
2
Työnnä akun lukitusvipu (1) UNLOCK-asentoon.
3
Työnnä akkua akkulokeroon, kunnes se napsahtaa paikalleen.
4
Lukitse akku tietokoneeseen työntämällä akun lukitusvipu (1) LOCK-asentoon.
n 33 N
Aloittaminen
✍
Kun tietokone on liitetty verkkovirtaan ja akku on asennettuna, kone käyttää verkkovirtaa.
!
Kaikki akut eivät täytä Sonyn asettamia laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Turvallisuussyistä tämä kannettava tietokone toimii vain käytettäessä tätä
mallia varten tarkoitettuja alkuperäisiä Sony-akkuja. Jos tietokoneeseen asetetaan jokin muu akku, tietokone ei lataudu eikä toimi.
n 34 N
Aloittaminen
Akun lataaminen
Tietokoneen mukana toimitettu akku ei ole ladattu täyteen ostohetkellä.
Voit ladata akun seuraavasti:
1
Asenna akku.
2
Kytke verkkolaite tietokoneeseen.
Tietokone lataa akun automaattisesti (akun merkkivalo vilkkuu kahden sarjoina toistuvin välähdyksin, kun akku latautuu).
Kun akun lataustaso on noin 85 %, akun merkkivalo sammuu.
Akun merkkivalon tila
Merkitys
Palaa
Tietokone käyttää akkuvirtaa.
Vilkkuu
Akun varaus on loppumassa.
Vilkkuu kahden sarjoina toistuvin
välähdyksin
Akku latautuu.
Ei pala
Tietokone käyttää verkkovirtaa.
n 35 N
Aloittaminen
✍
Kun akun varaus on loppumassa, sekä akun että virran merkkivalot vilkkuvat.
Pidä akku asennettuna tietokoneeseen, kun kone on kytkettynä verkkovirtaan. Akun latautuminen jatkuu tietokoneen käytön aikana.
Jos akun varausaste laskee pienemmäksi kuin 10 %, lataa akku kytkemällä verkkolaite tai sammuta tietokone ja asenna siihen täyteen ladattu akku.
Tietokoneen mukana tuleva akku on litiumioniakku, jonka voi ladata uudelleen milloin tahansa. Osittain purkautuneen akun lataaminen ei vaikuta akun
käyttöikään.
Akun merkkivalo palaa, kun akkua käytetään virtalähteenä. Kun akku on kulunut melkein loppuun, sekä akun että virran merkkivalot alkavat vilkkua.
Jotkin sovellusohjelmat ja oheislaitteet saattavat estää tietokoneen siirtymisen lepotilaan, vaikka akun varaus olisi kulunut melkein loppuun. Jotta
vältät tietojen menettämisen akkuvirtaa käyttäessäsi, tallenna tiedot usein ja aseta tietokone manuaalisesti virranhallintatilaan, kuten valmiustilaan tai
lepotilaan. Jos akun varaus kuluu loppuun tietokoneen siirryttyä valmiustilaan, kaikki tallentamattomat tiedot menetetään. Paluu edeltävään työtilaan ei
ole mahdollista. Jotta vältyt tietojen menettämiseltä, tallenna tiedot usein.
Kun tietokone on liitetty verkkovirtaan ja akku on asennettuna, kone käyttää verkkovirtaa.
n 36 N
Aloittaminen
Akun poistaminen
!
Voit menettää tietoja, jos poistat akun, kun tietokone on päällä eikä verkkolaite ole kytkettynä tai kun tietokone on valmiustilassa.
Voit poistaa akun seuraavasti:
✍
Seuraavissa kuvissa on käytetty esimerkkinä VGN-FE-sarjan tietokonetta.
1
Sammuta tietokone ja sulje nestekidenäyttö.
2
Työnnä akun lukitusvipu (1) UNLOCK-asentoon.
3
Työnnä akun vapautusvipua (2) ja vedä akkua poispäin tietokoneesta.
n 37 N
Aloittaminen
Tietokoneen sammuttaminen turvallisesti
Jotta vältät tallentamattomien tietojen menettämisen, sammuta tietokone asianmukaisesti seuraavalla tavalla:
Voit sammuttaa tietokoneen seuraavasti:
1
Sammuta kaikki tietokoneeseen kytketyt oheislaitteet.
2
Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Sammuta tietokone.
Näyttöön tulee Tietokoneen sammuttaminen -ikkuna.
3
Valitse Sammuta.
4
Vastaa kaikkiin asiakirjojen tallennuskehotuksiin tai muihin käyttäjiä koskeviin kehotuksiin ja odota, kunnes tietokone
sammuu automaattisesti.
Virran merkkivalo sammuu.
n 38 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Tässä osassa on tietoja siitä, miten voit käyttää tietokonettasi mahdollisimman monipuolisesti.
❑ Näppäimistön käyttäminen (sivu 39)
❑ Kosketuslevyn käyttäminen (sivu 41)
❑ Erikoispainikkeiden käyttäminen (sivu 42)
❑ Sisäisen MOTION EYE -kameran käyttäminen (sivu 44)
❑ Optisen levyaseman käyttäminen (sivu 45)
❑ Televisiotoiminnon käyttäminen (sivu 55)
❑ PC-korttien käyttäminen (sivu 59)
❑ ExpressCard-muistikortin käyttäminen (sivu 62)
❑ Memory Stick -muistikortin käyttäminen (sivu 67)
❑ Muiden muistikorttien käyttäminen (sivu 72)
❑ Internetin käyttäminen (sivu 77)
❑ Langattoman lähiverkon (WLAN) käyttäminen (sivu 78)
❑ Bluetooth-toimintojen käyttäminen (sivu 87)
n 39 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Näppäimistön käyttäminen
Näppäimistö on hyvin samanlainen kuin pöytätietokoneessa, mutta siinä on lisänäppäimiä mallikohtaisten toimintojen
suorittamista varten.
VAIO-Linkin WWW-sivustossa (www.vaio-link.com) on myös näppäimistön käyttöön liittyviä sanastotietoja.
Fn-näppäinyhdistelmät ja niihin liittyvät toiminnot
✍
Jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä, ennen kuin Windows on käynnistetty.
Yhdistelmät/Ominaisuus
Toiminnot
Fn + 8 (F5/F6): kirkkauden säätö
Säätää tietokoneen nestekidenäytön kirkkautta.
Voit lisätä kirkkautta painamalla Fn+F6 ja M tai , tai pitämällä Fn+F6 painettuna.
Voit vähentää kirkkautta painamalla Fn+F5 ja m tai < tai pitämällä Fn+F5 painettuna.
Fn +
Vaihtaa näyttökohteen tietokoneen näytön, ulkoisen näytön ja molempien välillä.
/T (F7): näyttökohde
!
Kun tietokone on kiinnitetty laajennuspaikkatelakointiasemaan (lisävaruste), tällä pikanäppäimellä voi
siirtyä nestekidenäytön ja telakointiasemaan kytkettyjen ulkoisten näyttöjen välillä.
n 40 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Yhdistelmät/Ominaisuus
Toiminnot
Fn +
Suurentaa näytön näkymän tai palauttaa sen entiselleen muuttamalla tietokoneen näytön
tarkkuutta.
(F10): zoomaus
✍
Vakionäkymän ja suurennetun näkymän oletustarkkuudet ovat seuraavat:
VGN-FE-sarjan mallit
Vakionäkymä: 1 280 x 800 kuvapistettä
Suurennettu näkymä: 1 024 x 600 kuvapistettä
VGN-AR-sarjan mallit, joissa on WXGA+-nestekidenäyttö
Vakionäkymä: 1 440 x 900 kuvapistettä
Suurennettu näkymä: 1 024 x 600 kuvapistettä
VGN-AR-sarjan mallit, joissa on WUXGA-nestekidenäyttö
Vakionäkymä: 1 920 x 1 200 kuvapistettä
Suurennettu näkymä: 1 280 x 768 kuvapistettä
Suurennettu näkymä ei ole yhtä selkeä kuin vakionäkymä, koska sitä käytettäessä pienitarkkuuksinen
näkymä näkyy suuritarkkuuksisessa tietokoneen näytössä.
Tämä näppäinyhdistelmä ei ehkä toimi graafisten kuvien kanssa, koska se suurentaa näkymää muuttamalla
tarkkuutta.
Ohjelmistoikkunoiden sijainti ja koko saattavat muuttua, kun näkymää suurennetaan tai kun vakionäkymä
palautetaan, koska tämän näppäinyhdistelmän painaminen muuttaa näytön tarkkuutta.
Kun tietokoneen näytön näkymä on suurennettuna, näkymän siirtäminen ulkoiseen näyttöön poistaa
toiminnon käytöstä ja palauttaa vakionäkymän.
Fn +
(F12): lepotila
Siirtää tietokoneen tilaan, jossa virrankulutus on pienin. Kun käytät tätä komentoa, järjestelmän
ja oheislaitteiden tilat kirjautuvat kiintolevylle ja järjestelmän virta katkeaa. Järjestelmä
palautetaan alkuperäiseen tilaan kytkemällä virta päälle virtakytkimestä.
Yksityiskohtaisia tietoja virranhallinnasta on kohdassa Virransäästötilojen käyttäminen (sivu 134).
n 41 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Kosketuslevyn käyttäminen
Näppäimistö sisältää osoittimen kohdistuslaitteen, kosketuslevyn (1). Kosketuslevyn avulla voit osoittaa, valita, vetää ja
vierittää kohteita.
Tehtävä
Kuvaus
Osoittaminen
Aseta osoitin (2) kohteen tai objektin päälle siirtämällä sormeasi kosketuslevyllä.
Napsauttaminen
Paina vasemmanpuoleista painiketta (3) kerran.
Kaksoisnapsauttaminen
Paina vasemmanpuoleista painiketta kaksi kertaa.
Hiiren kakkospainikkeen
painaminen
Paina oikeanpuoleista painiketta (4) kerran. Tämä toimenpide tuo useissa sovelluksissa esiin pikavalikon.
Vetäminen
Liikuta sormea kosketuslevyllä ja pidä vasen painike painettuna.
Vierittäminen
Vieritä näyttöä pystysuunnassa liikuttamalla sormeasi kosketuslevyn oikeanpuoleista reunaa pitkin. Vieritä näyttöä
vaakasuunnassa liikuttamalla sormeasi alareunaa pitkin. (Vieritystoimintoa voi käyttää ainoastaan sovelluksissa, jotka
tukevat kosketuslevyn vieritysominaisuutta.)
✍
Voit ottaa kosketuslevyn käyttöön tai poistaa sen käytöstä sen mukaan, miten haluat käyttää hiirtä. Katso ohjeet VAIO Control Center -ohjelmiston
käynnistämisestä kohdasta Tietokoneen valmistelu käyttöön VAIO Control Center -ohjelmiston avulla (sivu 133). Kun ohjelmisto on käynnistynyt,
valitse aihe osoitinlaitteella ja napsauta Help, jolloin saat tarkemmat ohjeet.
n 42 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Erikoispainikkeiden käyttäminen
Tietokoneessasi on tietokoneen käyttöä helpottavia erikoispainikkeita.
VGN-FE-sarjan mallit
Erikoispainikkeiden
käyttäminen
S1/S2-painikkeet
Toiminnot
Oletusarvon mukaan S1-painikkeella voi avata VAIO Help and Support Center -portaalin ja S2-painikkeella
voi siirtyä tietokoneen näytön, ulkoisen näytön tai molepien välillä. Voit muuttaa näitä painikkeiden toimintoja
S-painikkeen toimintojen muutoksen ikkunassa. Voit tuoda tämän ikkunan näyttöön painamalla painiketta ja
pitämällä sitä painettuna tai käynnistämällä VAIO Control Center -toiminnon ja siirtymällä ikkunaan sen kautta.
VAIO Control Center -ohjelmiston ohjetiedostossa on tietoja S-painiketoimintojen muuttamisesta.
Kytkee äänen päälle ja pois päältä.
Vaiennuspainike
Pienentävät (-) ja suurentavat (+) äänenvoimakkuutta.
VOL-painikkeet
(Lisäys ja vähennys)
VGN-AR-sarjan mallit
Erikoispainikkeiden
käyttäminen
Toiminnot
Painikkeiden avulla voi vaihtaa televisiokanavaa.
CHANNEL-painikkeet*
Käynnistää televisiotallennuksen.
TV REC -painike*
Käynnistää toiston tallennusvälineeltä.
Toisto-/tauko-painike
n 43 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Erikoispainikkeiden
käyttäminen
Pysäytyspainike
Toiminnot
Lopettaa toiston tallennusvälineeltä tai tallennuksen televisiosta. Toiston tai tallennuksen voi käynnistää
uudelleen painamalla painiketta uudelleen.
Toistaa DVD-levyn edellisen luvun tai elokuvan tai CD-levyn edellisen raidan.
Edellinen raita -painike
Toistaa DVD-levyn seuraavan luvun tai elokuvan tai CD-levyn seuraavan raidan.
Seuraava raita -painike
AV MODE -painike
S1/S2-painikkeet
Käynnistää AV Mode Launcher -toiminnon.
Voit muuttaa tälle painikkeelle määritettyä toimintoa AV Mode Button Settings -apuohjelman avulla. Voit
aloittaa apuohjelman painamalla AV MODE -painiketta ja pitämällä sen painettuna. Lisätietoja on AV Mode
Button Settings -apuohjelman ohjetiedostossa.
Jotta voit muuttaa AV MODE -painikkeen määrityksiä, sinulla on oltava järjestelmänvalvojan oikeudet
tietokoneeseen.
Oletusarvon mukaan S1-painikkeella voi avata VAIO Help and Support Center -portaalin ja S2-painikkeella
voi aktivoida tai poistaa käytöstä SonicStage Mastering Studio -ohjelmiston äänensuodatustoiminnon. Voit
muuttaa näitä painikkeiden toimintoja S-painikkeen toimintojen muutoksen ikkunassa. Voit tuoda tämän
ikkunan näyttöön painamalla painiketta ja pitämällä sitä painettuna tai käynnistämällä VAIO Control
Center -toiminnon ja siirtymällä ikkunaan sen kautta.
VAIO Control Centerin ohjetiedostossa on tietoja S-painiketoimintojen muuttamisesta.
Pienentävät (-) ja suurentavat (+) äänenvoimakkuutta.
VOLUME-painikkeet
Levyaseman poistopainike
Avaa optisen levyaseman levykelkan.
Jos painike ei toimi, paina optisen levyaseman varapoistopainiketta.
Kytkee äänen päälle ja pois päältä.
Vaiennuspainike
*
Vain joissakin malleissa.
n 44 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Sisäisen MOTION EYE -kameran käyttäminen
Tietokoneessasi voi olla asennettuna sisäinen MOTION EYE -kamera. Katso Tekniset tiedot -oppaasta, onko tietokoneessasi
sisäinen MOTION EYE -kamera.
Sisäisen MOTION EYE -kameran avulla on mahdollista käyttää videotoimintoja vuorovaikutteisissa
pikaviestintäohjelmistoissa ja videonmuokkausohjelmistoissa, kuten Windows Messenger- ja Windows
MovieMaker -ohjelmistoissa.
Sisäinen MOTION EYE -kamera tulee käyttöön, kun tietokone käynnistetään. Näin tietokone on aina valmis videoneuvotteluun
näitä ohjelmistoja käytettäessä.
Ota huomioon, että vuorovaikutteisen pikaviestintäohjelmiston tai video-ohjelmiston käynnistäminen tai lopettaminen ei ota
kiinteää MOTION EYE -kameraa käyttöön tai poista sitä käytöstä. Varmista ennen ohjelmiston käyttämistä, että kamera on
käytössä.
✍
Sisäistä MOTION EYE -kameraa ei voi jakaa usean sovelluksen käyttöön samanaikaisesti. Jos jokin muu sovellus käyttää kameraa, lopeta sovellus ennen
sisäisen MOTION EYE -kameran käyttämistä.
!
Sovellusikkunassa voi esiintyä häiriöitä, esimerkiksi vaakajuovia, jos kohde liikkuu nopeasti. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä.
n 45 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Optisen levyaseman käyttäminen
VAIO-tietokoneessa on optinen levyasema.
Voit asettaa levyn asemaan seuraavasti:
!
Levynpoistopainikkeen sijainti vaihtelee malleittain. Katso Hallintapainikkeiden ja porttien sijainti (sivu 15).
1
Käynnistä tietokone.
2
Avaa levyasema painamalla poistopainiketta.
Levykelkka liukuu ulos.
✍
VGN-AR-sarjan malleissa:
Jos levyaseman poistopainike ei toimi, paina optisen levyaseman varapoistopainiketta.
Jos VAIO Power Management estää virransyötön optiseen levyasemaan, levykelkan avaaminen kestää jonkin aikaa. Levyaseman varapoistopainike ei
ole käytettävissä, jos optiseen levyasemaan ei ole kytketty virtaa.
Kun palautat järjestelmän, kytke tietokoneeseen virta ja paina optisen levyaseman varapoistopainiketta. Aseta palautuslevy optiseen levyasemaan ja
katkaise tietokoneen virta. Kytke sitten virta uudelleen. VAIO Recovery -apuohjelma käynnistyy.
3
Aseta levy kelkan keskelle etikettipuoli ylöspäin ja paina levyä varovasti, kunnes se napsahtaa paikalleen.
4
Sulje levykelkka työntämällä sitä kevyesti.
!
Älä poista optista levyä, kun tietokone on virransäästötilassa (valmiustilassa tai lepotilassa). Muuten tietokone voi toimia virheellisesti.
✍
Jos aiot käyttää ulkoista optista levyasemaa, kytke levyasema, ennen kuin käynnistät etukäteen asennetun CD/DVD-ohjelman.
n 46 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
CD- ja DVD-levyjen lukeminen ja kirjoittaminen
Mallin mukaan tietokone toistaa sekä tallentaa CD- ja DVD-levyjä. Tarkista laitteen teknisistä tiedoista, millainen optinen
levyasema tietokoneeseen on asennettu. Voit katsoa seuraavasta taulukosta, mitä tallennusvälineitä optinen levyasema
tukee.
n 47 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
PR: tukee toistoa ja tallennusta
P: tukee toistoa, mutta ei tallennusta
–: ei tue toistoa eikä tallennusta
CDROMlevyt
Video
CD
MusiikkiCD
CD
Extra
CD-R/
RW
DVDROM
DVDVideo
DVD-R/
RW
DVD+R/ DVD+R
RW
DL
DVD-R
DL
DVDRAM
DVD±RW/±R DL/RAM
P
P
P
P
PR
P
P
PR*1 *2
PR
PR*5
PR*6
PR*3 *4
DVD±RW/+R DL/RAM
P
P
P
P
PR
P
P
PR*1 *2
PR
PR*5
P
PR*3 *4
DVD±RW-asema
P
(Tukee DVD±R DL -levyjä)
P
P
P
PR
P
P
PR*1 *2
PR
PR*5
PR*6
–
DVD±RW-asema
P
(Tukee DVD+R DL -levyjä)
P
P
P
PR
P
P
PR*1 *2
PR
PR*5
P
–
CD-RW/DVD-ROM-asema P
P
P
P
PR
P
P
P
P
P
P
–
DVD-ROM
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
–
P
*1
Tukee tietojen kirjoittamista DVD-R-levyille, jotka ovat yhteensopivia DVD-R-määrittelyn yleisen version 2.0/2.1 kanssa.
*2
Tukee tietojen kirjoittamista DVD-RW-levyille, jotka ovat yhteensopivia DVD-RW-määrittelyn version 1.1/1.2 kanssa.
*3
Tietokoneen DVD±RW/RAM-levyasema ei tue DVD-RAM-lippaan käyttämistä. Käytä lippaattomia levyjä tai levyjä, joiden lippaan voi irrottaa.
*4
Tietojen kirjoittamista DVD-RAM versio 1.0 yhteensopiville yksipuolisille DVD-RAM-levyille (2,6 Gt) ei tueta.
DVD-RAM-version 2.2/12X-SPEED DVD-RAM -määrittelyn 5.0 -levyjä ei tueta.
*5
Tietojen kirjoittaminen DVD+R DL (Double Layer) -levyille on mahdollista vain, jos levyt tukevat DVD+R DL (Double Layer) -tallennusta.
*6
Tietojen kirjoittaminen DVD-R DL (Dual Layer) -levyille on mahdollista vain, jos levyt tukevat DVD-R DL (Dual Layer) -tallennusta.
n 48 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
PR: tukee toistoa ja tallennusta
P: tukee toistoa, mutta ei tallennusta
–: ei tue toistoa eikä tallennusta
Blu-ray
Levyasema
CDROMlevyt
Video MusiikkiCD
CD
CD
Extra
CD-R/
RW
DVDROM
DVDVideo
BDROM
DVD-R/ DVD+R/ DVD+R DVD-R
RW
RW
DL
DL
P
P
P
PR*8
P
P
P
PR*1 *2
P
PR
PR*5
PR*6
DVDRAM
BD-R*9/
PR*6
PR*7
RE*10
*7
Tukee tietojen kirjoittamista BD-R 1.1 -levyille (yksipuoliset levyt, joiden kapasiteetti on 25 Gt, kaksipuoliset levyt, joiden kapasiteetti on 50 Gt) ja BD-RE 2.1 -levyille
(yksipuoliset levyt, joiden kapasiteetti on 25 Gt, kaksipuoliset levyt, joiden kapasiteetti on 50 Gt). Tietokoneen Blu-ray-levyasema ei tue BD-RE 1.0 -levyjä ja lippaallisia
Blu-ray-levyjä.
*8
Tietojen kirjoittamista Ultra Speed CD-RW -levyille ei tueta.
*9
BD-R on lyhenne sanoista Blu-ray Disc-Recordable, version 1.1 muoto.
*10
BD-RE on lyhenne sanoista Blu-ray Disc-Rewritable, version 2.1 muoto.
!
Tämä tuote pystyy toistamaan levyjä, jotka ovat Compact Disc Digital Audio -standardin mukaisia (CD-standardi). Dual Disc on kaksipuolinen levy, joka
tallentaa DVD-materiaalin levyn toiselle puolelle ja audiomateriaalin toiselle puolelle. Muista, että Dual Disc -levyn audio-puolta (ei-DVD-puolta) ei ehkä
voi toistaa tässä tuotteessa, koska levyn tämä puoli ei ole CD-standardin mukainen. Saatavana on monentyyppisiä levyjä.
!
Kun ostat tyhjiä levyjä käytettäviksi VAIO-tietokoneessa, tarkista levyn pakkauksesta, että levyn toisto- ja tallennusominaisuudet sopivat tietokoneen
optiseen levyasemaan. Sony EI takaa VAIO CD -levyasemien yhteensopivuutta sellaisten levyjen kanssa, jotka eivät ole virallisen CD-standardin mukaisia
(tai DVD-standardin mukaisia, kun käytetään DVD-asemia). EI-YHTEENSOPIVIEN LEVYJEN KÄYTTÄMINEN VOI VAURIOITTAA VAKAVASTI VAIOTIETOKONETTA TAI AIHEUTTAA OHJELMISTO-ONGELMIA JA JÄRJESTELMÄN JUMIUTUMISEN.
Saat tietoja levystandardeista tallennetun levyn julkaisijalta tai tyhjän levyn valmistajalta.
✍
Tukee 8 cm:n levyn lukemista mutta ei kirjoittamista 8 cm:n levylle.
n 49 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
!
VGN-AR-sarjan malleissa:
!Voit joutua muodostamaan yhteyden Internetiin soittaessasi tekijänoikeudella suojattuja Blu-ray-levyjä.
Käyttöolosuhteet voivat rajoittaa yhteensopivuutta tai estää Blu-ray-levyjen toiston. Tämä pätee myös kaikkiin muihin optisiin tallennuslaitteisiin.
VAIO-tietokoneet eivät välttämättä tue pakatussa AVC- tai VC1-muodossa suurella bittinopeudella tallennettujen elokuvien toistoa.
Videotallennus Blu-ray-levyille tehdään vain MPEG2-muodossa.
Elokuvat ja BD-ROM-sisältö vaativat alueasetukset. Jos alueasetus ja levyn aluekoodi eivät vastaa toisiaan, toistaminen ei ole mahdollista.
Jos ulkoinen näyttö ei ole yhteensopiva HDCP-standardin kanssa, et voi toistaa tai tarkastella tekijänoikeussuojattujen Blu-ray-levyjen sisältöä.
n 50 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Tietojen tallentamiseen liittyviä huomautuksia
❑ Jotta levyllä olevat tiedot ovat luettavissa optisessa levyasemassa, istunto täytyy sulkea ennen levyn poistamista. Tee
tämä noudattamalla ohjelmiston mukana tulevia ohjeita.
❑ Käytä vain pyöreitä levyjä. Älä käytä muun (tähden, sydämen, kortin ja niin edelleen) muotoisia levyjä, koska ne saattavat
vaurioittaa levyasemaa.
❑ Älä iske tai ravista tietokonetta, kun levylle kirjoitetaan tietoja.
❑ Poista näytönsäästäjä käytöstä ja lopeta virustorjuntaohjelma, ennen kuin kirjoitat tietoja levylle.
❑ Älä käytä muistinvaraisia apuohjelmia, kun kirjoitat tietoja levylle. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön.
❑ Kun poltat levyjä sovellusohjelmalla, sulje kaikki muut sovellukset.
❑ Vältä koskettamasta levyn pintaa. Levyn pinnalla olevat sormenjäljet ja lika voivat aiheuttaa lukuvirheitä.
❑ Älä aseta tietokonetta virransäästötilaan, kun käytät esiasennettua ohjelmaa tai CD-levyn tallennusohjelmaa.
❑ Älä koskaan kiinnitä levyihin etikettejä. Ne vaurioittavat levyä peruuttamattomasti.
❑ Käytä tietokonetta verkkolaitteen avulla tai varmista, että vähintään 50 prosenttia akun varauksesta on jäljellä.
❑ Käytä vain Sonyn lisäarvo-ohjelmistoja CD-/DVD-levyille kirjoittamiseen. (Esimerkiksi Click to DVD)
Muut ohjelmat eivät välttämättä ole täysin yhteensopivia, jolloin tuloksena voi olla virheitä.
n 51 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
DVD-levyjen toistamiseen liittyviä huomautuksia
Jotta voit toistaa DVD-levyjä mahdollisimman monipuolisesti, noudata seuraavia suosituksia.
❑ Voit toistaa DVD-levyjä käyttämällä optista levyasemaa ja DVD-toisto-ohjelmistoa, kuten WinDVD-ohjelmistoa. Katso
tarkemmat tiedot ohjelman ohjetiedostosta.
❑ Sulje kaikki avoimet sovellukset, ennen kuin katselet DVD-elokuvaa.
❑ Älä käytä muistinvaraisia apuohjelmia nopeuttamaan levyn käyttöä, kun toistat DVD-levyä. Se voi aiheuttaa
toimintahäiriön.
❑ Poista näytönsäästäjä käytöstä ja lopeta virustorjuntaohjelma, ennen kuin toistat levyn.
❑ Jotkin 20- tai 24-bittisesti tallennetut levyt kohisevat toiston aikana. Jos tietokoneessa on liitettynä äänilaitteita, kohina
saattaa häiritä kuuntelua tai vahingoittaa kaiuttimia. Pienennä äänenvoimakkuutta, kun toistat DVD-levyä.
❑ Älä siirry virransäästötilaan, kun tietokone toistaa DVD-levyä.
❑ DVD-levyyn on merkitty aluekoodi, joka ilmaisee, millä alueella ja minkätyyppisellä laitteella levyn voi toistaa. Levyä ei voi
toistaa tällä tietokoneella, jos DVD-levyssä tai sen pakkauksessa ei ole merkintää ”2” (Eurooppa kuuluu alueeseen 2) tai
”All” (kaikki) (DVD:n voi toistaa kaikkialla maailmassa).
!
Jos vaihdat DVD-levyn aluekoodin, kun WinDVD-ohjelmisto on käynnissä, käynnistä ohjelmisto uudelleen tai poista levy ja aseta se uudelleen
paikalleen, jotta uudet asetukset tulevat voimaan.
❑ Älä yritä muuttaa DVD-aseman aluekoodiasetuksia. Takuu ei kata DVD-aseman aluekoodiasetuksen muuttamisesta
aiheutuvia ongelmia.
❑ Jos tietokoneessa on langaton lähiverkko, joka on käytössä, DVD-levyjen toistaminen saattaa aiheuttaa keskeytyksiä
ääni- ja videotoistossa.
❑ Kun toistat DVD-levyä (video- tai äänilevyä) ja haluat irrottaa USB-laitteen, kuten USB-yhteensopivat kaiuttimet, pysäytä
ensin DVD-toisto. USB-yhteensopivan laitteen irrottaminen DVD-toiston aikana voi aiheuttaa toimintahäiriön.
n 52 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
CD-levyjen toistaminen
Voit toistaa CD-äänilevyn seuraavasti:
1
Aseta levy optiseen levyasemaan.
2
Jos työpöydälle ei tule näkyviin ohjelmaa tai ikkunaa, valitse Käynnistä ja Kaikki ohjelmat. Valitse sitten haluamasi
CD-ohjelma, kuten SonicStage.
Jos Ääni-CD-ikkuna avautuu, valitse siitä haluamasi vaihtoehto.
n 53 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Tiedostojen kopioiminen CD-levylle
Voit kopioida tiedostoja levylle seuraavasti:
!
Älä iske tai ravista tietokonetta, kun levylle kirjoitetaan tietoja.
1
Aseta levy optiseen levyasemaan.
Jos CD-asema-ikkuna tulee näkyviin, valitse vaihtoehto Ei toimenpiteitä ja OK.
2
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Käynnistä ja valitse Resurssienhallinta.
3
Etsi kopioitavat tiedostot tai kansiot vasemmalla olevasta Kansiot-ruudusta, napsauta näitä tiedostoja tai kansioita hiiren
kakkospainikkeella, valitse Lähetä ja napsauta tämän jälkeen optista levyasemaa*.
4
Sulje ikkuna.
5
Valitse Käynnistä ja Oma tietokone.
6
Napsauta kohdassa Laitteet, joissa on siirrettävä tallennusväline olevaa optisen levyaseman kuvaketta. Näkyviin tulee
uusi ikkuna, jossa valitut kansiot näkyvät kohdassa CD-levylle tallennettavat tiedostot.
7
Valitse CD-tallennustehtävät-ruudussa vaihtoehto Tallenna valitut tiedostot CD-levylle.
8
Noudata Ohjattu CD-levylle tallentaminen -ohjelman ohjeita.
*
Levyaseman kirjain vaihtelee järjestelmän laitteistokokoonpanon mukaan.
n 54 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
DVD-levyjen toistaminen
Voit toistaa DVD-levyn seuraavasti:
1
Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmistosovellukset.
2
Aseta DVD-levy optiseen levyasemaan.
3
Jos työpöydälle ei tule näkyviin ohjelmaa tai ikkunaa, valitse Käynnistä ja Kaikki ohjelmat. Aloita sitten DVD-levyn toisto
valitsemalla haluamasi DVD-ohjelma.
Lisätietoja ohjelmiston käytöstä on DVD-ohjelmiston ohjetiedostossa.
Tiedostojen kopioiminen DVD-levylle
Voit kopioida tiedostoja levylle seuraavasti:
1
Kytke verkkolaite tietokoneeseen.
2
Aseta levy optiseen levyasemaan.
3
Jos työpöydälle ei tule näkyviin ohjelmaa tai ikkunaa, valitse Käynnistä ja Kaikki ohjelmat. Valitse sitten haluamasi
DVD-ohjelma.
Lisätietoja ohjelmiston käytöstä on DVD-ohjelmiston ohjetiedostossa.
n 55 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
TV-toiminnon käyttäminen
Jos ostamasi malli kuuluu VGN-AR-sarjaan, tietokoneeseen on ehkä asennettu TV-viritinkortti ja Microsoft Windows XP
Media Center Edition -käyttöjärjestelmä, jotka parantavat tietokoneen käyttökokemusta. Katso Tekniset tiedot-oppaasta,
onko tietokonemallissasi TV-viritinkortti.
Media Center -ohjelman avulla voit käyttää monenlaisia TV-, DVD- ja videokatseluominaisuuksia sekä tallentaa ja toistaa
musiikkia.
Maanpäällisen television tai kaapelitelevision liittäminen tietokoneeseen
1
Kytke antennikaapelin / kaapelitelevision kaapelin (ei toimiteta tietokoneen mukana) toinen pää tietokoneen
VHF/UHF-porttiin.
2
Kytke kaapelin toinen pää television antennirasiaan tai kaapelitelevisioliitäntään.
n 56 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Kaukosäätimen käyttäminen
Jos tietokone tukee TV-toimintoa, tietokoneen mukana tulee kauko-ohjain Media Centerin ominaisuuksien, kuten
TV-kanavien valintaa, käyttöä varten.
A My music -painike
Painiketta painamalla voit tarkastella ja kuunnella musiikin toistolistoja.
B My TV -painike
Painiketta painamalla voit avata My TV -valikon.
C Pysäytä x -painike
Painiketta painamalla voit lopettaa tallennusvälineeltä toiston tai
televisiosta tallennuksen.
Tauko X -painike
Painiketta painamalla voit keskeyttää tallennusvälineeltä toiston.
Toiston voi käynnistää uudelleen painamalla painiketta uudelleen.
Eteenpäin M -painike
Painiketta painamalla voit kelata tallennusvälinettä eteenpäin
kolmella eri nopeudella.
Ohita B? -painike
Painiketta painamalla voit siirtyä tallennusvälineellä eteenpäin
esimerkiksi yhden ääniraidan, yhden DVD-kappaleen tai 30 sekuntia
tallennettua televisiokuvaa tai videota.
Toisto ?b -painike
Painiketta painamalla voit siirtyä tallennusvälineellä taaksepäin
esimerkiksi yhden ääniraidan, yhden DVD-kappaleen tai 30 sekuntia
tallennettua televisiokuvaa tai videota.
Takaisinkelaus m -painike
Painiketta painamalla voit siirtyä tallennusvälineellä taaksepäin
kahdella eri nopeudella.
Tallennus z -painike
Painiketta painamalla voit aloittaa tallentamisen.
Toisto N -painike
Painiketta painamalla voit aloittaa tallennusvälineeltä toiston.
D Takaisin-painike
Painiketta painamalla voit palata edelliseen ikkunaan.
n 57 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
E Äänenvoimakkuuspainikkeet
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Pienentävät (-) ja suurentavat (+) äänenvoimakkuutta.
Tallennettu TV -painike
Painiketta painamalla voit katsella aiemmin tallennettuja televisioohjelmia (My TV -ikkunassa).
Ohjepainike
Painiketta painamalla voit katsella alueesi televisio-ohjelmatietoja.
Aakkos- ja numeropainikkeet
Painikkeita painamalla voit valita haluamasi kanavan tai syöttää
tekstiä. (Voit aktivoida kanavanvalinnan painamalla ENTER tai OK.)
CLEAR-painike
Painiketta painamalla voit palata takaisinpäin merkin kerrallaan ja
poistaa tekstiä.
Valmiustilapainike
Painiketta painamalla voit siirtää tietokoneen valmiustilaan, jolloin
virrankäyttö vähenee.
My pictures -painike
Painiketta painamalla voit katsella kuvia tai diaesitystä.
My videos -painike
Painiketta painamalla voit katsella videoita videokokoelmastasi.
Lisää-painike
Painiketta painamalla voit tarkastelle lisävalintoja, jotka ovat
käytettävissä Media Center -ominaisuuksia varten.
Nuolipainikkeet
Voit liikuttaa kohdistinta tietokoneen näytössä painamalla M-, m-,
<- ja ,-painikkeita.
OK-painike
Voit valita haluamasi toiminnon tai vaihtoehdon painamalla OKpainiketta. Jos televisiota katsellaan koko näytön tilassa,
painamalla OK voi palata edelliselle kanavalle. Kanavien välillä voi
siirtyä painamalla jälleen OK.
O Kanava-/sivupainikkeet
Painikkeiden avulla voi vaihtaa kanavaa tai sivua (numeroa
syöttämättä).
P Käynnistä
Q
R
S
T
U
-painike
Painiketta painamalla voit avata Media Center Start -valikon.
Vaiennus- % -painike
Painiketta painamalla voit vaientaa äänen. Voit palauttaa äänen
painamalla painiketta uudelleen.
DVD menu -painike
Painiketta painamalla voit avata DVD-levyn päävalikon.
Live TV -painike
Painiketta painamalla voit katsella televisio-ohjelmia.
ENTER-painike
Painiketta painamalla voit aktivoida ominaisuuden tai toiminnon,
esimerkiksi kanavavalinnan tai paluun edelliselle kanavalle.
(Painikkeen toiminnot vastaavat OK-painikkeen käyttöä.)
Teksti-TV-ohjelmatilan painikkeet
Punainen painike
Painiketta painamalla voit hypätä tekstitelevision punaiseen
pikalinkkiin.
Vihreä painike
Painiketta painamalla voit hypätä tekstitelevision vihreään
pikalinkkiin.
Keltainen painike
Painiketta painamalla voit hypätä tekstitelevision keltaiseen
pikalinkkiin.
Sininen painike
Painiketta painamalla voit hypätä tekstitelevision siniseen
pikalinkkiin.
Teksti-TV-ohjelmatilan valintapainike
Painiketta painamalla voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
teksti-TV: n näytön.
n 58 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Ennen kaukosäätimen käyttöä
Kaukosäätimeen on ennen käyttöä asennettava laitteen mukana toimitetut AA-mangaaniparistot, jotta tietokoneen ja
kaukosäätimen välinen viestintä toimii.
Paristojen asentaminen
1
Käännä kaukosäädin nurinpäin.
2
Paina kielekettä (1) ja avaa paristotilan kansi.
3
Aseta laitteen mukana toimitetut AA-paristot kaukosäätimeen.
4
Laita paristotilan kansi kaukosäätimen päälle.
5
Paina varovasti, kunnes kansi napsahtaa paikalleen.
✍
Jos kaukosäädin ei toimi kunnolla, paristot voi olla tarpeen vaihtaa. Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot, jotta ne eivät vuoda
paristotilaan.
n 59 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
PC-korttien käyttäminen
PC-korttien avulla voit kytkeä tietokoneeseen ulkoisia kannettavia laitteita.
PC-kortin asettaminen
!
Jotkin PC-kortit tai niiden toiminnot eivät ehkä ole yhteensopivia tietokoneen kanssa.
Tietokonetta ei tarvitse sammuttaa ennen PC-kortin asentamista tai poistamista.
Voit asettaa PC-kortin seuraavasti:
1
Työnnä PC-kortin vapautuspainiketta, jolloin vapautuspainike ponnahtaa ulos.
2
Työnnä PC-kortin vapautuspainiketta toisen kerran, jolloin PC-korttipaikan suojus ponnahtaa ulos.
3
Tartu suojukseen varovasti ja vedä suojus ulos korttipaikasta.
4
Työnnä PC-kortti PC-korttipaikkaan siten, että etupuolen etiketti osoittaa ylöspäin.
5
Paina PC-kortti varovasti korttipaikkaan.
Järjestelmä havaitsee PC-kortin automaattisesti.
Poista laite turvallisesti -kuvake tulee näkyviin tehtäväpalkkiin.
n 60 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
!
Kun et käytä PC-korttia, aseta PC-korttipaikan suojus korttipaikkaan suojaamaan sitä roskilta. Ennen kuin siirrät tietokonetta, laita PC-korttipaikan
suojus korttipaikkaan.
✍
Jotkin laitteet eivät ehkä toimi oikein, jos jatkuvasti siirryt valmiustilasta tai lepotilasta normaalitilaan. Joitakin PC-kortteja käytettäessä siirtyminen
normaalitilan ja valmius- tai lepotilojen välillä saattaa aiheuttaa sen, että järjestelmään kytkettyä laitetta ei tunnisteta. Korjaa ongelma käynnistämällä
järjestelmä uudelleen. Uudelleenkäynnistys palauttaa tietokoneen alkuperäiseen tilaansa.
Kun kortti on tietokoneessa, tietokone ei ehkä siirry lepotilaan. Se saattaa siirtyä valmiustilaan. Kortti kannattaa poistaa, ennen kuin tietokone
siirtyy lepotilaan.
Varmista, että käytät PC-kortin valmistajan uusinta ohjainta.
Jos Ominaisuudet: Järjestelmä -valintaikkunan Laitehallinta-välilehdessä näkyy !-merkki, poista ohjain ja asenna se uudelleen.
Älä aseta PC-korttia korttipaikkaan väkisin. Muuten liittimen nastat saattavat vaurioitua. Jos PC-kortin asettaminen ei onnistu, tarkista, että olet
asettamassa PC-korttia oikeansuuntaisesti. Lisätietoja on PC-kortin mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
n 61 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
PC-kortin poistaminen
Kun tietokone on käynnissä, poista PC-kortti seuraavien ohjeiden mukaisesti. Jos korttia ei poisteta oikein, järjestelmäsi ei
ehkä toimi enää oikein.
Voit poistaa PC-kortin seuraavasti:
✍
Jos haluat poistaa PC-kortin, kun tietokoneen virta on katkaistu, ohita kohdat 1–6.
1
Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin Poista laite turvallisesti -kuvaketta.
Näkyviin tulee Poista laite turvallisesti -ikkuna.
2
Valitse laite, jonka haluat kytkeä irti.
3
Valitse Pysäytä.
Näkyviin tulee Pysäytä laite -ikkuna.
4
Vahvista, että laitteen voi poistaa järjestelmästä turvallisesti.
5
Napsauta OK-painiketta.
Näyttöön tulee ikkuna, jossa ilmoitetaan, että laitteen voi poistaa turvallisesti.
6
Napsauta Sulje.
7
Työnnä PC-kortin vapautuspainiketta, jolloin vapautuspainike ponnahtaa ulos.
8
Työnnä PC-kortin vapautuspainiketta toisen kerran, jolloin PC-kortti ponnahtaa ulos.
9
Tartu korttiin varovasti ja vedä se ulos korttipaikasta.
10 Jos PC-kortin vapautuspainike on edelleen ulkona, työnnä se takaisin sisään.
n 62 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
ExpressCard-muistikortin käyttäminen
Tietokoneessa on joko Universal ExpressCard -korttipaikka* tai ExpressCard™/34 -korttipaikka*, jonka avulla voidaan siirtää
tietoja digikameroiden, videokameroiden, musiikkisoitinten ja muiden äänentoisto- ja videolaitteiden välillä. Ensin mainittuun
voidaan asentaa joko ExpressCard™/34- (leveys 34 mm) tai ExpressCard™/54 (leveys 54 mm) -kortti* alla osoitetulla tavalla.
Jäljempänä mainittuun voidaan asentaa vain ExpressCard™/34 -kortti*.
❑ ExpressCard™/34 -kortti*
❑ ExpressCard™/54 -kortti*
VGN-FE-sarjan malleissa on ExpressCard™/34 -korttipaikka* ja VGN-AR-sarjan malleissa on Universal ExpressCard
-korttipaikka*.
*
Näihin viitataan jäljempänä nimillä ExpressCard-muistikorttipaikka ja ExpressCard-muistikortti.
n 63 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
ExpressCard-muistikortin asentaminen korttipaikkaan
!
Tietokoneen mukana on toimitettu ExpressCard-muistikorttipaikan suojus. Poista muistikorttipaikan suojus ennen muistikorttipaikan ensimmäistä
käyttökertaa.
Ole varovainen, kun asetat ExpressCard-muistikortin muistikorttipaikkaan ja poistat sen muistikorttipaikasta. Älä käytä voimaa työntäessäsi
muistikorttia muistikorttipaikkaan tai poistaessasi sitä muistikorttipaikasta.
✍
Tietokonetta ei tarvitse sammuttaa ennen ExpressCard-muistikortin asentamista tai poistamista.
ExpressCard-muistikortin asentaminen korttipaikkaan
1
Paikanna ExpressCard-muistikorttipaikka tietokoneen oikeasta sivusta (sivu 15).
2
Irrota ExpressCard-korttipaikan suojus.
VGN-FE-sarjan malleissa:
❑ Työnnä ExpressCard-muistikorttipaikan suojusta, jolloin muistikortti ponnahtaa ulos.
VGN-AR-sarjan malleissa:
1
Työnnä ExpressCard-kortin vapautuspainiketta, jolloin vapautuspainike ponnahtaa ulos.
2
Työnnä ExpressCard-kortin vapautuspainiketta toisen kerran, jolloin ExpressCard-korttipaikan suojus ponnahtaa
ulos.
3
Tartu ExpressCard-korttipaikan suojukseen varovasti ja vedä se ulos korttipaikasta.
4
Pitele ExpressCard-muistikorttia siten, että nuoli osoittaa ylöspäin ja ExpressCard-korttipaikkaa kohti.
5
Työnnä ExpressCard-muistikorttia (1) varovasti korttipaikkaan, kunnes muistikortti napsahtaa paikalleen.
Älä aseta korttia korttipaikkaan väkisin.
n 64 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
!
Kun et käytä ExpressCard-muistikorttia, aseta ExpressCard-korttipaikan suojus korttipaikkaan suojaamaan sitä roskilta. Ennen kuin siirrät tietokonetta,
pane ExpressCard-korttipaikan suojus korttipaikkaan.
✍
Jos muistikortti tai muistikorttisovitin ei mene helposti korttipaikkaan, poista se varovasti ja tarkista, että asetat korttia oikeinpäin.
Varmista, että käytät ExpressCard-kortin valmistajan uusinta ohjainta.
n 65 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
ExpressCard-muistikortin poistaminen korttipaikasta
Kun tietokone on käynnissä, poista ExpressCard-muistikortti seuraavien ohjeiden mukaisesti. Jos korttia ei poisteta oikein,
järjestelmäsi ei ehkä toimi enää oikein.
Ennen ExpressCard-muistikortin poistamista
Jos tietokone on käynnissä, valmistele tietokone muistikortin turvallista poistamista varten seuraavien ohjeiden avulla.
1
Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin Poista laite turvallisesti -kuvaketta.
Näkyviin tulee Poista laite turvallisesti -ikkuna.
2
Valitse laite, jonka haluat kytkeä irti.
3
Valitse Pysäytä.
Näkyviin tulee Pysäytä laite -ikkuna.
4
Vahvista, että laitteen voi poistaa järjestelmästä turvallisesti.
5
Napsauta OK-painiketta.
Näyttöön tulee ikkuna, jossa ilmoitetaan, että laitteen voi poistaa turvallisesti.
6
Napsauta Sulje.
Jos tietokone on pois päältä, toimi seuraavasti:
ExpressCard-muistikortin poistaminen VGN-FE-sarjan malleissa
1
Työnnä ExpressCard-muistikorttia tietokonetta kohden, jolloin kortti ponnahtaa ulos.
2
Tartu ExpressCard-muistikorttiin varovasti ja vedä se ulos korttipaikasta.
n 66 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
ExpressCard-muistikortin poistaminen VGN-AR-sarjan malleissa
1
Työnnä ExpressCard-kortin vapautuspainiketta, jolloin vapautuspainike ponnahtaa ulos.
2
Työnnä ExpressCard-kortin vapautuspainiketta toisen kerran, jolloin ExpressCard-kortti ponnahtaa ulos.
3
Tartu ExpressCard-muistikorttiin varovasti ja vedä se ulos korttipaikasta.
4
Jos ExpressCard-kortin vapautuspainike on edelleen ulkona, työnnä se takaisin sisään.
n 67 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Memory Stick -muistikortin käyttäminen
Tietokone tukee Memory Stick -muistikorttia. Memory Stick on pienikokoinen, siirrettävä ja monipuolinen elektroninen
tallennuslaite, joka soveltuu erinomaisesti digitaalisten tietojen vaihtamiseen ja jakamiseen yhteensopivien tuotteiden, kuten
digitaalikameroiden ja matkapuhelimien, välillä. Koska se on irrotettava, sitä voi käyttää ulkoisena tallennusvälineenä.
Katso Tekniset tiedot -oppaasta, mitkä Memory Stick -korttityypit ovat yhteensopivia tietokoneen mallin kanssa ja mitä
mahdollisia rajoituksia niihin liittyy.
❑ Voit ostaa Memory Stick -muistikortteja Sony Style -WWW-sivustosta (www.sonystyle-europe.com) tai paikalliselta Sonyjälleenmyyjältä.
❑ Yksityiskohtaiset tiedot VAIO-tietokoneiden yhteensopivuudesta Memory Stick -muistikorttien kanssa löydät Web-sivuilta
osoitteesta www.vaio-link.com.
!
Tietokoneesi on testattu ja todettu yhteensopivaksi kaikkien Sony Memory Stick -muistikorttien kanssa, joiden kapasiteetti on enintään 4 Gt ja joita on
saatavana toukokuusta 2006 alkaen. Yhteensopivuutta ei kuitenkaan voida taata kaikkien sellaisten muistikorttien osalta, jotka täyttävät yhteensopivia
kortteja vastaavat edellytykset.
Montaa muunnossovitinta käyttävän Memory Stick -muistikortin yhteensopivuutta ei tueta.
MagicGate on Sonyn kehittämän tekijänoikeussuojaustekniikan yleisnimi. Käytä MagicGate-logolla varustettua Memory Stick -muistikorttia tämän
ominaisuuden käyttämiseksi.
n 68 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Memory Stick -muistikortin kirjoitussuojaus
Joissakin Memory Stick -muistikorteissa on kortin tyhjennyksen estävä kytkin, jolla voidaan estää arvokkaiden tietojen
tahaton poistaminen tai korvaaminen.
Voit ottaa kirjoitussuojauksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä siirtämällä kytkintä vaaka- tai pystysuoraan*.
Kun kirjoitussuojausta ei ole asetettu, Memory Stick -muistikortille voi tallentaa tietoja. Kun kirjoitussuojaus on asetettu,
Memory Stick -muistikortilta voi lukea tietoja mutta kortille ei voi tallentaa tietoja.
!
Siirrä Memory Stick Duo -muistikortin kielekettä ohutkärkisellä esineellä.
*
Joissakin Memory Stick -korteissa ei ole kortin tyhjennystä estävää kytkintä.
n 69 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Memory Stick -muistikortin asettaminen
VGN-FE-sarjan malleissa on Memory Stick Duo/PRO Duo -muistikorttipaikka, johon voidaan asettaa vain pienikokoinen
Memory Stick -muistikortti eli Memory Stick Duo- tai Memory Stick PRO Duo -muistikortti. VGN-AR-sarjan malleissa
puolestaan on Memory Stick PRO/Duo -muistikorttipaikka, joka tukee sekä standardeja että pienikokoisia muistikortteja.
Jos haluat käyttää standardikoon Memory Stick -muistikortteja VGN-FE-sarjan malleissa, sinun on käytettävä ExpressCardmuistikorttipaikkaa mukana tulevalla muistikorttisovittimella. Katso lisätietoja kohdista ExpressCard-muistikorttien
käyttäminen (sivu 62) ja Muiden muistikorttien käyttäminen VGN-FE-sarjan malleissa (sivu 72).
Jos haluat käyttää pienikokoista Memory Stick -muistikorttia VGN-FE-sarjan malleissa tai joko standardikoon tai
pienikokoista muistikorttia VGN-AR-sarjan malleissa, noudata alla mainittuja ohjeita. Huomaa, että sekä Memory Stick Duo/
PRO Duo -muistikorttipaikkaa (VGN-FE-sarjan malleissa) ja Memory Stick PRO/Duo -muistikorttipaikkaa (VGN-AR-sarjan
malleissa) kutsutaan seuraavassa yksinkertaisesti Memory Stick -muistikorttipaikaksi.
✍
Lisätietoja Memory Stick Duo -muistikortista on Memory Stick -sivustossa osoitteessa http://www.memorystick.com/en/.
Voit asettaa Memory Stick Duo -muistikortin suoraan muistikorttipaikkaan VGN-AR-sarjan malleissa.
n 70 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Voit asettaa Memory Stick -muistikortin seuraavasti:
1
Paikanna Memory Stick -muistikorttipaikka tietokoneen etupaneelista (sivu 15).
2
Aseta Memory Stick -muistikortti korttipaikkaan siten, että nuoli osoittaa ylöspäin ja Memory Stick -korttipaikkaa kohti.
3
Työnnä Memory Stick -muistikorttia varovasti korttipaikkaan, kunnes muistikortti napsahtaa paikalleen.
Järjestelmä havaitsee Memory Stick -muistikortin automaattisesti. Kortti näkyy Oma tietokone -ikkunassa paikallisena
levyasemana, jolla on oma kirjain tietokoneen asetusten mukaan.
!
Aseta Memory Stick -muistikortti korttipaikkaan siten, että nuoli osoittaa oikeaan suuntaan. Älä työnnä Memory Stick -muistikorttia korttipaikkaan
väkisin, jotta et vahingoita tietokonetta tai Memory Stick -muistikorttia.
Aseta korttipaikkaan enintään yksi Memory Stick -muistikortti. Muistikortin virheellinen asettaminen saattaa vahingoittaa tietokonetta.
Memory Stick -muistikortin sisällön tarkistaminen
1
Valitse Käynnistä ja sitten Oma tietokone. Näkyviin tulee Oma tietokone -ikkuna.
2
Kaksoisnapsauta Memory Stick -muistikortin kuvaketta.
tiedostojen luettelo.
Näkyviin tulee Memory Stick -muistikorttiin tallennettujen
Memory Stick -muistikortin alustaminen
Käytä Memory Stick Formatter -ohjelmaa. Katso tarkemmat tiedot Memory Stick Formatter -ohjelman ohjetiedostosta.
!
Memory Stick -muistikortin alustaminen uudelleen poistaa kaikki kortille aiemmin tallennetut tiedot. Varo, ettet poista vahingossa arvokkaita tietoja.
Älä irrota Memory Stick -muistikorttia, kun muistikorttia alustetaan. Se saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Käytä vain esiasennettua Memory Stick Formatter -ohjelmistoa Memory Stick -muistikortin alustamiseen. Jos muistikortti alustetaan Windowskäyttöjärjestelmän alustustoiminnolla, muistikorttia ei voida tunnistaa muilla Memory Stick -laitteilla.
n 71 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Memory Stick -muistikortin poistaminen
Voit poistaa Memory Stick -muistikortin seuraavasti:
!
Selvyyden vuoksi sekä Memory Stick Duo/PRO Duo -merkkivaloa (VGN-FE-sarjan malleissa) ja Memory Stick PRO/Duo -merkkivaloa (VGN-AR-sarjan
malleissa) kutsutaan seuraavassa yksinkertaisesti Memory Stick -merkkivaloksi.
1
Tarkista, ettei Memory Stick -merkkivalo pala.
2
Työnnä Memory Stick -muistikorttia tietokonetta kohti.
Memory Stick -muistikortti tulee ulos.
3
Vedä Memory Stick -muistikortti ulos korttipaikasta.
!
Poista Memory Stick -muistikortti varovasti, jotta se ei ponnahda ulos yllättäen.
Älä irrota Memory Stick -muistikorttia, kun Memory Stick -merkkivalo palaa. Muuten tietoja voi kadota. Suurien tietomäärien lataaminen saattaa kestää
kauan, joten varmista, että merkkivalo on sammunut, ennen kuin poistat muistikortin.
n 72 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Muiden muistikorttien käyttäminen
Muiden muistikorttien käyttötapa määräytyy ostamasi mallin mukaan, joten lue omaa tietokonettasi koskeva osio.
Muiden muistikorttien käyttäminen VGN-FE-sarjan malleissa
Tietokoneen mukana on toimitettu ExpressCard-korttipaikka, jonka avulla voidaan käyttää ExpressCard-muistikorttien lisäksi
seuraavia muistikortteja:
❑ Vakiokokoinen Memory Stick ja Memory Stick PRO
❑ Secure Digital (SD)
❑ MultiMediaCard (MMC)
❑ xD-Picture Card
!
Tietokone ei tue Memory Stick- ja Memory Stick PRO -muistikorttien MagicGate-ominaisuutta.
Tietokone ei tue SD-muistikortin tekijänoikeuden suojausominaisuutta eikä nopeaa tiedonsiirtoa.
SDHC-muistikortteja ei tueta.
Memory Stick PRO -muistikorttien osalta suositellaan ainoastaan Sony-muistikorttien käyttöä sovittimessa.
Tietokoneesi on testattu ja todettu yhteensopivaksi enintään tärkeimpien muistikorttien kanssa, joita oli saatavana toukokuussa 2006. Yhteensopivuutta
ei kuitenkaan voida taata kaikkien sellaisten muistikorttien osalta, jotka täyttävät yhteensopivia kortteja vastaavat edellytykset.
n 73 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Muistikortin asettaminen
Muistikortin asentaminen muistikorttisovittimeen
1
Aseta haluamasi muistikortti (2) muistikorttisovittimeen (1).
!
Aseta muistikortti sovittimeen oikein päin. Muuten muistikorttisovitin voi vaurioitua.
2
Lisätietoja muistikorttisovittimen asettamisesta ExpressCard-muistikorttipaikkaan on kohdassa ExpressCardmuistikortin asentaminen korttipaikkaan (sivu 63).
Muistikortin poistaminen
Muistikortin poistaminen muistikorttisovittimesta
Lisätietoja muistikorttisovittimen poistamisesta ExpressCard-muistikorttipaikasta on kohdassa ExpressCard-muistikortin
poistaminen korttipaikasta (sivu 65). Tartu tukevasti muistikortin esillä olevasta päästä ja vedä kortti varovasti ulos
muistikorttisovittimesta.
n 74 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Muiden muistikorttien käyttäminen VGN-AR-sarjan malleissa
Tietokoneessa on SD-muistikorttipaikka, jossa voidaan käyttää myös muita muistikortteja Memory Stick PRO-/Duomuistikorttien lisäksi. Tämän korttipaikan avulla tietokoneeseen voi siirtää tietoja digitaalikameroista, videokameroista,
musiikkisoittimista ja muista audio- ja videolaitteista sekä siirtää tietoja niihin. Tietokoneen SD-muistikorttipaikka on
yhteensopiva seuraavien muistikorttien kanssa:
❑ MultiMediaCard (MMC)
❑ Secure Digital (SD)
Tarkista säännöllisesti uusimmat tiedot yhteensopivista muistikorteista Sonyn tukipalveluiden WWW-sivustosta.
!
Aseta aina oikea muistikortti SD-muistikorttipaikkaan.
SDHC-muistikortteja ei tueta.
Älä yritä asettaa muistikorttipaikkaan erityyppistä muistikorttia tai muistikorttisovitinta. Yhteensopimaton muistikortti tai muistikorttisovitin voi olla
vaikea poistaa väärästä muistikorttipaikasta, ja se voi vahingoittaa tietokonetta.
Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan ja poista se muistikorttipaikasta varovasti. Älä käytä voimaa työntäessäsi muistikorttia muistikorttipaikkaan tai
poistaessasi sitä muistikorttipaikasta.
Tietokoneen SD-muistikorttipaikka ei tue SD-muistikortin nopean tiedonsiirron ominaisuutta.
Tietokoneesi on testattu ja todettu yhteensopivaksi enintään tärkeimpien muistikorttien kanssa, joita oli saatavana toukokuussa 2006. Yhteensopivuutta
ei kuitenkaan voida taata kaikkien sellaisten muistikorttien osalta, jotka täyttävät yhteensopivia kortteja vastaavat edellytykset.
n 75 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Muistikortin asettaminen
Voit asettaa muistikortin seuraavasti:
1
Etsi SD-muistikorttipaikka tietokoneen etupaneelista.
2
Aseta muistikortti korttipaikkaan nuoli yläpuolella ja korttipaikkaa kohti.
3
Työnnä muistikorttia varovasti korttipaikkaan, kunnes muistikortti napsahtaa paikalleen.
Älä aseta korttia korttipaikkaan väkisin.
✍
Jos muistikortti ei mene helposti korttipaikkaan, poista se varovasti ja tarkista, että asetat korttia oikeinpäin.
n 76 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Muistikortin poistaminen
!
Älä poista muistikorttia SD-muistikortin merkkivalon palaessa. Muussa tapauksessa kortti tai sen sisältämät tiedot voivat vahingoittua.
Voit poistaa muistikortin seuraavasti:
1
Tarkasta, ettei SD-muistikortin merkkivalo pala.
2
Paina korttipaikan ulkopuolella olevaa muistikortin osaa, jolloin se ponnahtaa ulos korttipaikasta.
3
Kun kortti ponnahtaa korttipaikasta, vedä se varovasti ulos.
n 77 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Internetin käyttäminen
Puhelinverkkoyhteyden määrittäminen
Ennen kuin voit muodostaa yhteyden Internetiin, tietokone on liitettävä puhelinlinjaan puhelinkaapelilla (ei välttämättä sisälly
toimitukseen). Kun olet kytkenyt puhelinkaapeliyhteyden, voit muodostaa yhteyden Internetiin.
Voit kytkeä puhelinkaapelin seuraavasti:
1
Kytke puhelinkaapelin (1) toinen pää tietokoneessa olevaan modeemiporttiin
2
Kytke toinen pää seinässä olevaan puhelinpistorasiaan (2).
.
✍
Tietokone ei toimi jaetuissa linjoissa, sitä ei voi liittää kolikkopuhelimeen eikä se ehkä toimi moninkertaisissa puhelinlinjoissa eikä yksityisen
puhelinvaihteen linjoissa. Jotkin edellä mainituista kytkennöistä saattavat aiheuttaa liiallista sähkövirtaa sekä sisäisen modeemin toimintahäiriöitä.
Jos liität jakorasian kautta tulevan puhelinjohdon, modeemi tai tietokoneeseen liitetty laite ei ehkä toimi asianmukaisesti.
Voit määrittää puhelinverkkoyhteyden seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat, Apuohjelmat, Tietoliikenneyhteydet ja Ohjattu verkkoyhteyden muodostaminen.
Ohjattu verkkoyhteyden muodostaminen -ikkuna tulee näkyviin.
2
Valitse Seuraava. Jos Sijaintitiedot-ikkuna tulee näkyviin, noudata näytön ohjeita.
3
Valitse Muodosta Internet-yhteys -vaihtoehto, jos se ei vielä ole valittuna, ja napsauta sitten Seuraava.
4
Noudata näytön ohjeita.
n 78 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Langattoman lähiverkon (WLAN) käyttäminen
Sonyn langattoman lähiverkon (WLAN) ansiosta kaikki digitaaliset laitteet, joissa on sisäänrakennettu WLAN-toiminto, voivat
olla yhteydessä toisiinsa tehokkaan verkon kautta. Langattomassa lähiverkossa käyttäjä voi kytkeytyä paikalliseen
lähiverkkoon langattoman (radio)yhteyden kautta. Verkkoyhteys ei siis edellytä kaapelien tai johtojen vetämistä.
Sonyn langaton lähiverkko tukee kaikkia tavallisia Ethernet-toimintoja sekä liikkuvuutta ja verkkovierailuyhteyksiä (roaming).
Näin pääset käyttämään Internet-, intranet- ja verkkoresursseissa olevia tietoja vaikkapa kokouksen aikana tai siirtyessäsi
paikasta toiseen.
Voit olla yhteydessä pieneen määrään muita laitteita ilman liityntäpistettä (ad-hoc-yhteys). Voit myös käyttää liityntäpistettä,
jolloin voit luoda koko infrastruktuuriverkon (infrastruktuurin).
✍
Joissakin maissa langattomien lähiverkkojen tuotteiden käyttöä on rajoitettu paikallisilla säännöksillä (esimerkiksi rajoittamalla kanavien määrää).
Lue Regulations Guide -opas huolellisesti ennen WLAN-toimintojen käyttöönottoa.
Langaton lähiverkko käyttää IEEE 802.11a*/b/g -standardia, jossa määritellään käytetty tekniikka. Standardi sisältää seuraavat salausmenetelmät: Wired
Equivalent Privacy (WEP), joka on turvallisuusprotokolla, sekä Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) ja Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 ja WPA ovat
IEEE-työryhmän ja Wi-Fi Alliancen yhdessä ehdottamia, standardiperusteisia, molemminpuolisesti toimivia turvallisuuden parannusmenetelmiä, jotka
parantavat tietosuojaa ja Wi-Fi-verkkojen käytönhallintaa. WPA on suunniteltu IEEE 802.11i -yhteensopivaksi. Siinä käytetään tehostettua tietojen
salausmenetelmää TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) ja lisäksi 802.1X- ja EAP (Extensible Authentication Protocol) -protokollia käyttäjien
todennuksessa . Tietojen salaus suojaa haavoittuvaa langatonta yhteyttä asiakkaiden ja liityntäpisteiden välillä. Lisäksi järjestelmässä on muita yleisiä
suojausmenetelmiä, jotka turvaavat yksityisyyttä langattomassa lähiverkossa, kuten salasanasuojaus, päästä päähän -salaus, näennäisverkot ja
käyttöoikeuksien varmentaminen. WPA2, WPA:n toinen sukupolvi, tarjoaa paremman tietosuojan ja verkon käytönhallinnan. Se on suunniteltu kaikkien
802.11-tekniikoita käyttävien laitteiden suojaukseen, 802.11b, 802.11a ja 802.11g (monikaistainen ja monitilainen) mukaan lukien. Lisäksi WPA2
tarjoaa ratifioidun IEEE 802.11i -standardin mukaisesti korkeatasoisen tietosuojan, sillä siinä käytetään National Institute of Standards and Technology
(NIST) FIPS 140-2 -yhteensopivaa AES-salausalgoritmia ja 802.1X-pohjaista käyttöoikeuksien varmentamista. WPA2 on yhteensopiva WPA:n aiempien
versioiden kanssa.
* Katso Tekniset tiedot -oppaasta, tukeeko tietokonemallisi IEEE 802.11a -standardia.
n 79 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Langattomat lähiverkkolaitteet, jotka käyttävät IEEE 802.11a -standardia, eivät voi olla yhteydessä IEEE 802.11b- tai g-standardia käyttäviin laitteisiin,
sillä standardit käyttävät eri taajuutta.
IEEE 802.11b: Vakionopeus on 11 Mb/s, noin 30–100 kertaa nopeampi kuin vakiomodeemiyhteys.
IEEE 802.11a/g: Vakionopeus on 54 Mb/s, noin viisi kertaa nopeampi kuin IEEE 802.11b -standardia käyttävä langaton lähiverkkolaite.
Myös muut laitteet käyttävät langattoman lähiverkon kanssa yhteensopivien laitteiden käyttämää 2,4 GHz:n taajuutta. Vaikka langattomissa
lähiverkkolaitteissa käytetään tekniikoita, jotka vähentävät muiden samaa taajuutta käyttävien laitteiden häiriöitä, nämä häiriöt voivat hidastaa
viestintänopeutta, supistaa viestintäpeittoa tai katkaista langattoman yhteyden.
Viestintänopeus riippuu viestintälaitteiden välisestä etäisyydestä, laitteiden välissä olevista esteistä, laitteiden asetuksista, radio-olosuhteista ja
käytettävästä ohjelmasta. Lisäksi viestintäyhteys voi katketa radio-olosuhteiden vuoksi.
Viestintäpeitto riippuu viestintälaitteiden välisestä todellisesta etäisyydestä, laitteiden välissä olevista esteistä, radio-olosuhteista, ympäröivästä tilasta
kuten seinistä ja niiden materiaaleista sekä käytettävästä ohjelmasta.
Radiohäiriöiden vuoksi IEEE 802.11b- ja IEEE 802.11g -tuotteiden kytkeminen samaan langattomaan verkkoon voi hidastaa viestintänopeutta.
IEEE 802.11g -tuotteet on suunniteltu alentamaan viestintänopeutta, jotta viestintä IEEE 802.11b -tuotteiden kanssa olisi varmistettu.
Jos viestintänopeus on odotettua pienempi, liityntäpisteen langattoman kanavan vaihtaminen saattaa lisätä viestintänopeutta.
n 80 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Tietoliikenne ilman liityntäpistettä (ad-hoc)
Ad-hoc-verkko on paikallinen verkko, joka luodaan ainoastaan langattomien laitteiden välille eikä muuta keskusohjausta tai
liityntäpisteitä käytetä. Jokainen laite viestii suoraan verkon muiden laitteiden kanssa. Voit helposti määrittää ad-hoc-verkon
kotonasi.
❑ Jos VAIO-tietokone aloittaa langattoman yhteyden, valitaan kanava 11.
❑ Jos langaton vertaislähiverkkolaite aloittaa langattoman yhteyden, yhteydessä käytetään langattoman
vertaislähiverkkolaitteen valitsemaa kanavaa.
n 81 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Voit muodostaa ad-hoc-yhteyden seuraavasti:
1
Kytke päälle WIRELESS- tai WIRELESS LAN -kytkin.
WIRELESS LAN -merkkivalo syttyy.
Malleissa, jotka tukevat on Bluetooth-toimintoja*1, ja/tai IEEE 802.11a/b/g -standardia*1, Wireless Device Switch
-ikkuna voidaan avata kaksoisnapsauttamalla tehtäväpalkin
vaihtoehto luettelosta ja napsauta sitten OK-painiketta.
(
/
) -kuvaketta. Valitse haluamasi langaton
2
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
3
Valitse Verkko- ja Internet-yhteydet.
4
Valitse Verkkoyhteydet.
Näkyviin tulee Verkkoyhteydet-ikkuna.
5
Napsauta Langaton verkkoyhteys -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.
Näyttöön tulee Ominaisuudet: Langaton verkkoyhteys -ikkuna.
6
Valitse Langattomat verkot -välilehti.
7
Napsauta Lisää…-painiketta.
Näyttöön tulee Ominaisuudet: Langaton verkkoyhteys -ikkuna.
8
Kirjoita verkkonimi (SSID)*2.
Voit valita 32-merkkisen aakkosnumeerisen nimen.
9
Valitse avattavasta Verkkotodennus-luettelosta Avaa.
10 Valitse avattavasta Tiedon salaus -luettelosta WEP.
11 Poista valintanapin Avain saadaan automaattisesti -valinta.
Joitakin tietoja tulee näkyviin.
n 82 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
12 Kirjoita verkkoavain*2.
Verkkoavaimen tulee koostua 5 tai 13 aakkosnumeerisesta merkistä tai 10 tai 26 heksadesimaalisesta*3 merkistä. Avain
voi olla millainen tahansa.
13 Kirjoita täsmälleen sama verkkoavain uudelleen vahvistusta varten.
14 Valitse ikkunan alaosassa oleva valintaruutu Tämä on tietokoneiden välinen verkko – langattomia kytkentäkohtia
ei käytetä.
15 Napsauta OK-painiketta.
Antamasi verkkonimi tulee näkyviin Ensisijaiset verkot -ruutuun.
16 Valitse Lisäasetukset.
Lisäasetukset-ikkuna avautuu.
17 Valitse Vain tietokoneiden väliset verkot -valintaruutu.
18 Napsauta Sulje.
19 Napsauta OK-painiketta.
Tietokone voi nyt olla yhteydessä toisiin tietokoneisiin.
*1
Katso Tekniset tiedot -oppaasta, tukeeko tietokonemallisi Bluetooth-toimintoja ja/tai IEEE 802.11a/b/g -standardia.
*2
Jos haluat olla yhteydessä kahden tai useamman tietokoneen välillä, kaikki tietokoneet on määritettävä täsmälleen samalla tavalla. Tämä tarkoittaa, että sinun on annettava
ensimmäisen määrittämäsi tietokoneen verkkonimi ja sama verkkoavain kaikille muille tietokoneille.
*3
Heksadesimaalinen: numeroiden esitystapa, joka käyttää numeroita 0–9 tavanomaisessa merkityksessä sekä kirjaimia A–F (tai a–f), jotka edustavat heksadesimaalisia
numeroita 10–15.
✍
Ad-hoc-verkko ei tue WPA-suojausta.
n 83 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Voit purkaa ad-hoc-verkon seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Verkko- ja Internet-yhteydet.
3
Valitse Verkkoyhteydet.
Näkyviin tulee Verkkoyhteydet-ikkuna.
4
Kaksoisnapsauta oikeanpuoleisessa ruudussa Lähiverkko tai nopea Internet-yhteys -kohdan vaihtoehtoa Langaton
verkkoyhteys.
5
Valitse Ominaisuudet.
Näyttöön tulee Ominaisuudet: Langaton verkkoyhteys -ikkuna.
6
Valitse Langaton verkkoyhteys -välilehden Lisäasetukset-vaihtoehto.
Lisäasetukset-ikkuna avautuu.
7
Valitse Mikä tahansa verkko (ensisijaisesti käyttöpiste) ja napsauta sitten Sulje-painiketta.
8
Napsauta OK-painiketta.
9
Sulje Verkkoyhteydet-ikkuna.
10 Käännä WIRELESS- tai WIRELESS LAN -kytkin off-asentoon.
n 84 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Yhteys liityntäpisteen avulla (infrastruktuuriverkko)
Infrastruktuuriverkko on verkko, joka laajentaa olemassa olevan kiinteän lähiverkon langattomiin laitteisiin liityntäpisteen
kautta, esimerkiksi Sony Access Pointin kautta. Liityntäpiste muodostaa sillan langattoman ja kiinteän lähiverkon välille ja
toimii langattoman lähiverkon keskusohjaimena. Liityntäpiste ohjaa usean langattoman laitteen lähetyksiä ja vastaanottoa
tietyn alueen sisällä.
Liityntäpiste valitsee infrastruktuuriverkossa käytettävän kanavan.
!
Tietoja liityntäpisteen käyttämän kanavan valinnasta on liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
n 85 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Voit muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon seuraavasti:
1
Varmista, että liityntäpiste on valmiina.
Lisätietoja on liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
2
Kytke päälle WIRELESS- tai WIRELESS LAN -kytkin.
WIRELESS LAN -merkkivalo syttyy.
Malleissa, jotka tukevat on Bluetooth-toimintoja*, ja/tai IEEE 802.11a/b/g -standardia*, Wireless Device Switch -ikkuna
voidaan avata kaksoisnapsauttamalla tehtäväpalkin
luettelosta ja napsauta sitten OK-painiketta.
(
/
) -kuvaketta. Valitse haluamasi langaton vaihtoehto
3
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
4
Valitse Verkko- ja Internet-yhteydet.
5
Valitse Verkkoyhteydet.
Näkyviin tulee Verkkoyhteydet-ikkuna.
6
Kaksoisnapsauta oikeanpuoleisessa ruudussa Lähiverkko tai nopea Internet-yhteys -kohdan vaihtoehtoa Langaton
verkkoyhteys.
Näyttöön tulee Langaton verkkoyhteys -valintaikkuna.
7
Valitse verkko, jota haluat käyttää.
8
Kirjoita verkkoavain.
9
Valitse Yhdistä.
Yhteys on määritetty 30 sekunnin jälkeen.
*
Katso Tekniset tiedot -oppaasta, tukeeko tietokonemallisi Bluetooth-toimintoja ja/tai IEEE 802.11a/b/g -standardia.
Lisätietoja liityntäpisteen määrittämisestä on liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
n 86 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Langattoman verkkoyhteyden katkaiseminen
Käännä WIRELESS- tai WIRELESS LAN -kytkin off-asentoon.
!
Jos langaton verkkoyhteystoiminto poistetaan käytöstä, kun etäasiakirjoja, -tiedostoja tai -resursseja käytetään, tietoja voi hävitä.
✍
WPA-PSK- tai WPA2-PSK-varmennusta varten on syötettävä verkkoavain, joka koostuu 8-64 aakkosnumeerisesta merkistä.
n 87 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Bluetooth-toimintojen käyttäminen
Bluetooth-toiminnot ovat käytettävissä vain joissakin malleissa. Katso Tekniset tiedot -oppaasta, tukeeko tietokonemallisi
Bluetooth-toimintojen käyttöä.
Voit muodostaa langattoman yhteyden tietokoneen ja toisen Bluetooth-laitteen, kuten toisen tietokoneen tai matkapuhelimen,
välille. Voit siirtää tietoja näiden laitteiden välillä ilman kaapeleita jopa 10 metrin etäisyydellä esteettömässä tilassa.
Voit muodostaa yhteyden Bluetooth-laitteeseen seuraavasti:
1
Käännä WIRELESS-kytkin on-asentoon.
2
Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin
3
Valitse Enable Bluetooth Device -vaihtoehto.
(
/
) -kuvaketta, jolloin näkyviin tulee Wireless Device Switch -ikkuna.
4
Napsauta OK-painiketta.
n 88 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Bluetooth-toimintojen käyttöön liittyviä huomautuksia
❑ Tiedonsiirtonopeus vaihtelee seuraavien tekijöiden mukaan:
❑ laitteiden välissä olevat seinät ja muut esteet
❑ laitteiden välinen etäisyys
❑ seinien materiaali
❑ mikroaaltojen ja langattomien puhelimien läheisyys
❑ radiotaajuushäiriöt ja muut ympäristöolosuhteet
❑ laitekokoonpano
❑ sovellusohjelmien tyyppi
❑ käyttöjärjestelmän tyyppi
❑ langattoman lähiverkkotoiminnon ja Bluetooth-toimintojen samanaikainen käyttö tietokoneessa
❑ siirrettävän tiedoston koko
❑ Bluetooth-standardin rajoitusten ja ympäristöstä aiheutuvien sähkömagneettisten häiriöiden vuoksi tiedostot saattavat
vioittua jatkuvan tiedonsiirron aikana.
❑ Kaikki Bluetooth-laitteet täytyy sertifioida, jotta voidaan varmistaa, että ne täyttävät kyseisen standardin vaatimukset.
Yksittäisten laitteiden suorituskyky, ohjearvot ja toimintatavat voivat kuitenkin vaihdella, vaikka ne täyttäisivätkin
standardin vaatimukset. Tietojen vaihtaminen ei ole ehkä mahdollista kaikissa tilanteissa.
❑ Bluetooth-tekniikalle on tyypillistä, että video- ja äänisignaalien synkronointi voi häiriintyä, jos videota toistetaan
tietokoneessa ja ääni toistetaan tietokoneeseen liitetyn Bluetooth-laitteen kautta.
n 89 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
❑ Monet eri laitteet käyttävät samaa 2,4 GHz:n taajuutta kuin Bluetooth- ja WLAN-laitteet. Bluetooth-laitteissa käytetään
tekniikkaa, joka minimoi muista samaa aallonpituutta käyttävistä laitteista peräisin olevat häiriöt. Bluetooth-toiminnon
ja langattomien viestintävälineiden samanaikainen käyttö voi kuitenkin aiheuttaa radiohäiriöitä. Tiedonsiirtonopeus
ja -etäisyys saattavat olla vakioarvoja huonompia.
✍
Lue Regulations Guide -opas, ennen kuin käytät Bluetooth-toimintoja.
❑ Bluetooth-toiminto ei ehkä toimi muista laitteista tai muiden valmistajien käyttämistä ohjelmistoversioista johtuvista syistä.
❑ Bluetooth-tekniikalle on tyypillistä, että useiden Bluetooth-laitteiden liittäminen tietokoneeseen voi aiheuttaa yhteyden
hidastumista, jolloin laitteiden toiminta voi heikentyä.
n 90 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Bluetooth-turvallisuus
Langattomaan Bluetooth-tekniikkaan sisältyy todennustoiminto, jonka avulla voit määrittää, kenen kanssa olet yhteydessä.
Todennustoiminnon avulla voit estää nimettömiä Bluetooth-laitteita ottamasta yhteyttä tietokoneeseesi.
Kun kaksi Bluetooth-laitetta ovat yhteydessä toisiinsa ensimmäisen kerran, kummallekin rekisteröitävälle laitteelle on
määritettävä yhteinen Passkey (todennusta varten tarvittava salasana). Kun laite on rekisteröity, Passkey-tunnusta ei tarvitse
enää antaa uudelleen.
✍
Voit käyttää joka kerta eri salasanaa, mutta sen on oltava sama kummassakin päässä.
Joillekin laitteille, kuten hiirelle, ei voi antaa salasanaa.
n 91 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Yhteys toiseen Bluetooth-laitteeseen
Voit yhdistää tietokoneesi ilman kaapeleita toiseen Bluetooth-laitteeseen, kuten toiseen tietokoneeseen, matkapuhelimeen,
taskutietokoneeseen, kuulokemikrofoniin, hiireen tai digitaalikameraan.
n 92 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Voit olla yhteydessä toiseen Bluetooth-laitteeseen seuraavasti:
Yhteys toiseen Bluetooth-laitteeseen edellyttää Bluetooth-toiminnon asetusten määrittämistä. Tietoja Bluetooth-toiminnon
asetusten määrittämisestä ja käytöstä on Bluetooth-apuohjelman ohjetiedostossa.
Ohjetiedoston tarkasteleminen
1
Napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin Bluetooth-kuvaketta
ja valitse valikosta Ohje (Help).
Bluetooth-yhteyden katkaiseminen
Bluetooth-yhteys katkaistaan kääntämällä WIRELESS-kytkin off-asentoon. Bluetooth-merkkivalo sammuu.
n 93 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Bluetooth-kuulokemikrofonin käyttäminen
Lisävarusteena saattaa olla saatavana Bluetooth-kuulokemikrofoni. Se on kätevä esimerkiksi käytettäessä Internetvideoneuvotteluissa vuorovaikutteista viestintäohjelmistoa, kuten Windows Messenger. Yksityiskohtaisia lisätietoja
Bluetooth-kuulokemikrofonista on sen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
Kuulokemikrofonin kytkeminen tietokoneeseen
1
Kytke Bluetooth-kuulokemikrofoni toimintaan painamalla sen virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna vähintään viiden
sekunnin ajan.
2
Paina äänenvoimakkuuspainikkeita ja pidä niitä painettuina ainakin viiden sekunnin ajan, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua
punavihreänä.
3
Napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin Bluetooth-kuvaketta
ja valitse valikosta Bluetooth Settings.
Bluetooth Settings -ikkuna tulee näkyviin ja Add New Connection Wizard käynnistyy automaattisesti.
4
Jos Add New Connection Wizard -ikkuna ei tule näyttöön, valitse New Connection.
Add New Connection Wizard -ikkuna tulee näyttöön.
5
Valitse Express Mode [Recommended] ja valitse sitten Seuraava.
Ohjattu toiminto etsii toiminta-alueella olevia Bluetooth-laitteita ja luettelee löydetyt laitteet.
6
Valitse HBH-608 ja valitse sitten Seuraava.
Bluetooth Manager-Bluetooth Security -ikkuna tulee näyttöön, kun yhteys on muodostettu.
7
Anna Bluetooth Passkey (PIN) -kohtaan 0000 ja napsauta sitten OK-painiketta.
8
Paina kuulokemikrofonin virtapainiketta.
9
Valitse Valmis.
Bluetooth Settings -ikkunaan tulee kuulokemikrofonikuvake.
10 Napsauta kuulokemikrofonikuvaketta ja paina sitten kuulokemikrofonin virtapainiketta.
Tietokoneen pitäisi nyt olla valmis viestimään Bluetooth-kuulokemikrofonin kanssa.
n 94 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Kuulokemikrofonin irrottaminen tietokoneesta
1
Napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin Bluetooth-kuvaketta
Bluetooth Settings -ikkuna avautuu.
ja valitse valikosta Bluetooth Settings.
2
Valitse HBH-608, napsauta Seuraava ja valitse sitten Bluetooth-valikosta Disconnect.
3
Valitse Kyllä.
n 95 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Oheislaitteiden käyttäminen
Voit lisätä tietokoneeseen toimintoja siinä olevien porttien avulla.
❑ Laajennuspaikkatelakointiaseman kytkeminen (sivu 96)
❑ Ulkoisten kaiuttimien kytkeminen (sivu 107)
❑ Ulkoisen näytön kytkeminen (sivu 108)
❑ Näyttötilojen valitseminen (sivu 117)
❑ Multiple Monitors -toiminnon käyttäminen (sivu 118)
❑ Ulkoisen mikrofonin kytkeminen (sivu 120)
❑ Universal Serial Bus (USB) -laitteiden kytkeminen (sivu 121)
❑ Tulostimen kytkeminen (sivu 124)
❑ i.LINK-laitteen kytkeminen (sivu 125)
❑ Lähiverkkoyhteyden muodostaminen (sivu 127)
n 96 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Laajennuspaikkatelakointiaseman kytkeminen
Käyttämällä laajennuspaikkatelakointiasemaa voit kytkeä tietokoneeseesi muita oheislaitteita, kuten tulostimen tai
ulkoisen näytön.
Laajennuspaikkatelakointiasema ei sisälly tietokoneen toimitukseen, vaan se pitää hankkia erikseen.
Laajennuspaikkatelakointiaseman portit
Taustapuoli
A DC IN -portti (sivu 30)
B Hi-Speed USB (USB 2.0) -portit*1 (sivu 121)
C DVI-D-portti*2 (sivu 109)
D MONITOR (VGA) -portti (sivu 109)
E OPTICAL OUT -portti (taajuus 96 kHz/48 kHz/44 kHz/
muuttuva)
Tähän porttiin voi liittää digitaalisia laitteita, esimerkiksi
AV-vahvistimen.
PHONES OUT -liitin*3 (sivu 107)
VIDEO OUT -portti (sivu 113)
S VIDEO OUT -portti (sivu 113)
Verkkoportti (Ethernet) (1000BASE-T / 100BASE-TX /
10BASE-T) (sivu 127)
J Suojausliitäntä
F
G
H
I
*1
Suuren, täyden ja pienen nopeuden tuki.
*2
VGN-FE-sarjan malleissa tämä on käytössä vain silloin, kun liitettynä on
NVIDIA-näytönohjaimella varustettu malli.
*3
Jäljempänä kuulokeliitin.
n 97 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Etupuoli/vasen
A
B
C
D
IN USE -merkkivalo (sivu 103)
UNDOCK-painike (sivu 104)
PUSH RELEASE -painike (sivu 105)
DC IN -merkkivalo
Palaa, kun laajennuspaikkatelakointiaseman virta on kytketty.
E Laajennuspaikka*
F Laajennusyksikön poistopainike*
*
Katso laajennuspaikkatelakointiaseman mukana toimitettua käyttöopasta.
!
Laajennuspaikkatelakointiaseman virransyöttöön voidaan käyttää vain sen mukana toimitettua verkkolaitetta. Älä irrota verkkolaitetta
laajennuspaikkatelakointiasemasta tai pistorasiasta laajennuspaikkatelakointiaseman käytön aikana, jotta et vahingoittaisi tietoja tai aiheuttaisi
laitteiston toimintahäiriöitä.
n 98 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Tietokoneen kytkeminen laajennuspaikkatelakointiasemaan
!
Älä liitä tietokonetta laajennuspaikkatelakointiasemaan, jos tietokoneen akku ei ole paikallaan.
Laajennuspaikkatelakointiasemassa on myös sovitin, jota voidaan käyttää VGN-AR-sarjan mallien yhteydessä. Jos ostamasi
malli kuuluu VGN-AR-sarjaan, liu'uta sovitin ulos ja kiinnitä se seuraavien ohjeiden avulla.
VGN-FE-sarjan malleissa tätä sovitinta ei tarvita. Noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Voit kytkeä tietokoneen
laajennuspaikkatelakointiasemaan seuraavasti (sivu 100).
n 99 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Sovittimen liu'uttaminen ulos ja kiinnittäminen
1
Avaa laajennuspaikkatelakointiaseman (3) pohjassa oleva ruuvi (2) kolikolla tai vastaavalla esineellä (1).
2
Säädä sovittimen (4) asento siten, että se vastaa tietokoneen kokoa.
3
Kiristä laajennuspaikkatelakointiaseman pohjassa oleva ruuvi.
n 100 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Voit kytkeä tietokoneen laajennuspaikkatelakointiasemaan seuraavasti:
!
Katkaise tietokoneen virta, ennen kuin kytket tietokoneen laajennuspaikkatelakointiasemaan, jotta et menetä tallentamattomia tietoja.
✍
Seuraavissa kuvissa on käytetty esimerkkinä VGN-FE-sarjan tietokonetta.
1
Irrota kaikki oheislaitteet tietokoneesta.
2
Kytke virtajohto (1) verkkolaitteeseen (2) ja pistorasiaan.
3
Kytke verkkolaitteeseen (2) liitetty kaapeli laajennuspaikkatelakointiaseman (4) DC IN -porttiin (3).
n 101 N
Oheislaitteiden käyttäminen
4
Vedä tietokoneen pohjassa oleva laajennuspaikkatelakointiaseman liittimen suojus auki.
5
Aseta tietokone laajennuspaikkatelakointiasemaan. Aseta tietokoneen takana olevat nuolet ja
laajennuspaikkatelakointiaseman nuolet vastakkain niin, että tietokoneen takana oleva liitin on telakointiaseman
liittimenkohdalla.
n 102 N
Oheislaitteiden käyttäminen
6
Paina varovasti tietokonetta alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
7
Käynnistä tietokone.
!
Käytä telakointiaseman mukana toimitettua verkkolaitetta.
Älä siirrä tietokonetta sen ollessa liitettynä laajennuspaikkatelakointiasemaan. Muussa tapauksessa laajennuspaikkatelakointiasema voi irrota ja se sekä
tietokone voivat vahingoittua.
n 103 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Tietokoneen irrottaminen laajennuspaikkatelakointiasemasta
!
Katkaise tietokoneen virta, ennen kuin irrotat koneen laajennuspaikkatelakointiasemasta, jotta et menetä tallentamattomia tietoja.
Varmista ennen tietokoneen irrottamista, että laajennuspaikkatelakointiasemaan kytketyt laitteet eivät ole käytössä.
Älä irrota tietokonetta laajennuspaikkatelakointiasemasta, kun IN USE -merkkivalo palaa. Jos tietokone irrotetaan IN USE -merkkivalon palaessa,
tallentamattomat tiedot voivat kadota tai tietokone voi vioittua.
Kun akun varaus on loppumassa, tietokoneen irrottaminen laajennuspaikkatelakointiasemasta voi aiheuttaa tallentamattomien tietojen katoamisen.
Älä irrota tietokonetta laajennuspaikkatelakointiasemasta videon toistamisen aikana. Varmista ennen tietokoneen irrotusta, että toisto-ohjelmisto on
suljettu.
Kun olet irrottanut tietokoneen laajennuspaikkatelakointiasemasta kohdan Voit irrottaa tietokoneen laajennuspaikkatelakointiasemasta seuraavasti
(sivu 104) mukaisesti, sijoita tietokone erilleen laajennuspaikkatelakointiasemasta. Jos tietokoneen käyttöä jatketaan laajennuspaikkatelakointiasemassa,
seurauksena voi olla toiminnan häiriintyminen.
n 104 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Voit irrottaa tietokoneen laajennuspaikkatelakointiasemasta seuraavasti:
✍
Seuraavissa kuvissa on käytetty esimerkkinä VGN-FE-sarjan tietokonetta.
1
Paina UNDOCK-painiketta (1).
✍
Jos IN USE -merkkivalo ei pala, UNDOCK-painiketta ei tarvitse painaa.
Jos UNDOCK-painiketta painetaan tietokoneen ollessa virransäästötilassa, tietokone palaa ensin normaalitilaan ja aloittaa sitten irrotustoiminnon.
!
Kun tietokone on palannut normaalitilaan, sijoita tietokone erilleen laajennuspaikkatelakointiasemasta. Jos tietokoneen käyttöä jatketaan
laajennuspaikkatelakointiasemassa, seurauksena voi olla toiminnan häiriintyminen.
n 105 N
Oheislaitteiden käyttäminen
2
Odota, että IN USE -merkkivalo (2) sammuu, ja paina sitten PUSH RELEASE -painiketta (3).
3
Nosta tietokone pois laajennuspaikkatelakointiasemasta.
4
Sulje tietokoneen pohjassa oleva laajennuspaikkatelakointiaseman liittimen suojus.
n 106 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Voit irrottaa tietokoneen laajennuspaikkatelakointiasemasta myös seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja valitse sitten Pura telakointi.
2
Tarkista, että näyttöön tulee sanoma ja että IN USE -merkkivalo sammuu. Paina sitten PUSH RELEASE -painiketta.
3
Nosta tietokone pois laajennuspaikkatelakointiasemasta.
4
Sulje tietokoneen pohjassa oleva laajennuspaikkatelakointiaseman liittimen suojus.
✍
On erittäin tärkeää muistaa sulkea laajennuspaikkatelakointiaseman liittimen suojus sen jälkeen, kun tietokone on irrotettu
laajennuspaikkatelakointiasemasta. Jos suojuskansi jätetään auki, tietokoneen sisään voi päästä pölyä, mikä voi vahingoittaa tietokonetta.
Voit kytkeä laajennuspaikkatelakointiaseman kokonaan irti verkkovirrasta irrottamalla siitä verkkolaitteen.
n 107 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Ulkoisten kaiuttimien kytkeminen
Voit tehostaa tietokoneesi äänen laatua ulkoisilla kaiuttimilla.
Voit kytkeä ulkoiset kaiuttimet seuraavasti:
1
Kytke kaiuttimen kaapeli (1) tietokoneen tai laajennuspaikkatelakointiaseman kuulokeliittimeen (2).
2
Kiinnitä kaiutinkaapelin toinen pää ulkoiseen kaiuttimeen (3).
3
Käännä kaiuttimien ääni pois ennen kaiuttimien kytkemistä.
✍
Varmista, että kaiuttimet on suunniteltu käyttämällesi tietokoneelle.
!
Älä aseta levykkeitä kaiuttimien päälle. Kaiuttimien magneettikenttä saattaa vahingoittaa levykkeillä olevia tietoja.
n 108 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Ulkoisen näytön kytkeminen
Voit kytkeä tietokoneeseen ulkoisen näytön. Voit käyttää tietokonetta esimerkiksi tietokonenäytön tai projektorin kanssa.
✍
Kytke virtajohto vasta, kun muut kytkentäkaapelit on kytketty.
Kytkettyjä ulkoisia näyttöjä käytetään kakkosnäyttöinä.
Windows-järjestelmissä voit käyttää ulkoisen näytön avulla samanaikaisesti useita näyttöjä.
n 109 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Tietokonenäytön kytkeminen
Voit kytkeä tietokonenäytön (näyttölaitteen) joko suoraan tietokoneeseen tai lisävarusteena saatavan
laajennuspaikkatelakointiaseman välityksellä.
Voit kytkeä tietokonenäytön seuraavasti:
!
Tietokoneen näyttövastake poistuu käytöstä, kun tietokone kytketään laajennuspaikkatelakointiasemaan.
1
Kytke tarvittaessa näytön virtajohdon (1) toinen pää näyttöön ja toinen pää pistorasiaan.
2
Voit halutessasi kytkeä VGA-näytön liittämällä näyttökaapelin (2) (ei sisälly toimitukseen) tietokoneen tai
laajennuspaikkatelakointiaseman näyttövastakkeeseen (3) a.
3
Jos haluat kytkeä TFT/DVI-näytön, kytke näyttökaapeli (ei sisälly toimitukseen) laajennuspaikkatelakointiasemassa
olevaan DVI-D-porttiin.
VGN-AR-sarjan malleissa näyttökuvaa ei kuitenkaan voi toistaa tämän portin kautta, jos tietokoneessa on NVIDIA®
GeForce® Go 7400 -näytönohjainkortti. Voit myös kytkeä TFT/DVI-monitorin tietokoneen HDMI-porttiin HDMI-kaapelin
(ei sisälly toimitukseen) ja HDMI-DVI-D-sovittimen (ei sisälly toimitukseen) avulla.
n 110 N
Oheislaitteiden käyttäminen
✍
DVI-D on lyhenne sanoista Digital Visual Interface - Digital. Se on DVI-liitin, joka tukee vain digitaalisia videosignaaleja, ei analogisia videosignaaleja.
Siinä on 24 nastaa.
DVI-I-liitin (Digital Visual Interface - Integrated) tukee digitaalisia ja analogisia videosignaaleja. Siinä on 29 nastaa.
!
VGN-FE-sarjan malleissa TFT/DVI-näyttöä voi käyttää vain silloin, kun laajennuspaikkatelakointiasemaan asetetaan NVIDIA-näytönohjaimella varustettu
tietokone.
n 111 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Multimedianäytön kytkeminen
Kiinteät kaiuttimet ja mikrofonin sisältävä tietokoneen multimedianäyttö voidaan kytkeä tietokoneeseen tai lisävarusteena
saatavan laajennuspaikkatelakointiaseman välityksellä.
Voit kytkeä multimedianäytön seuraavasti:
!
Tietokoneen näyttövastake poistuu käytöstä, kun tietokone kytketään laajennuspaikkatelakointiasemaan.
1
Kytke multimedianäytön johto (1) pistorasiaan.
2
Kytke näyttökaapeli (2) (ei sisälly toimitukseen) tietokoneen tai laajennuspaikkatelakointiaseman
näyttövastakkeeseen (3) a.
3
Kytke kaiuttimen kaapeli (4) tietokoneen tai laajennuspaikkatelakointiaseman kuulokeliittimeen (5).
4
Kytke mikrofonin kaapeli (6) tietokoneen mikrofoniliitäntään (7) m.
n 112 N
Oheislaitteiden käyttäminen
n 113 N
Oheislaitteiden käyttäminen
TV:n kytkeminen
Voit kytkeä television joko suoraan tietokoneeseen tai lisävarusteena saatavan laajennuspaikkatelakointiaseman kautta.
Television liittäminen tietokoneeseen
1
Kytke television virtajohto pistorasiaan.
2
Kytke lisävarusteena saatavan S Video -kaapelin toinen pää tietokoneen tai laajennuspaikkatelakointiaseman
S VIDEO OUT -porttiin ja toinen pää televisioon.
Kun tietokone on liitettynä laajennuspaikkatelakointiasemaan, käytä telakointiaseman S VIDEO OUT -porttia.
3
Kytke äänikaapelin (lisävaruste) toinen pää tietokoneen tai laajennuspaikkatelakointiaseman kuulokeliittimeen ja toinen
pää televisioon.
4
Vaihda television sisäänottokanava ulkoiseen sisäänottoon.
5
Määritä television asetukset.
✍
Laajennuspaikkatelakointiasemassa on myös VIDEO OUT -portti. Voit liittää television tähän porttiin tavallisella videokaapelilla.
Jos televisiossa on HDMI-portti ja ostamasi malli kuuluu VGN-AR-sarjaan, voit käyttää tietokoneen liittämiseen myös
HDMI-kaapelia (ei sisälly toimitukseen).
n 114 N
Oheislaitteiden käyttäminen
HDMI-yhteensopivan television liittäminen tietokoneeseen
1
Kytke television virtajohto pistorasiaan.
2
Kytke HDMI-kaapelin toinen pää tietokoneen HDMI-porttiin ja toinen pää tietokoneeseen.
3
Vaihda television sisäänottokanava ulkoiseen sisäänottoon.
4
Määritä television asetukset.
!
Jos televisiossa on HDMI-portti ja DVI-D-portti, HDMI-portin käyttö on suositeltavaa.
HDMI-kaapeli välittää sekä video- että audiosignaalin.
Käytettäessä muita kuin Sonyn toimittamia laiteohjaimia kuva ei ehkä näy eikä ääntä ehkä kuulu. Käytä aina Sonyn päivityksenä toimittamaa laiteohjainta.
HDMI out -liittimen voi kytkeä AV-vahvistimeen, jolloin ääni kuuluu AV-vahvistimen kautta. Toisen HDMI-kaapelin voi liittää AV-vahvistimesta
televisioon, jolloin kuva välittyy.
✍
Katso muut asennus- ja käyttöohjeet oheislaitteesi mukana toimitetuista käyttöoppaista.
Jos tietokoneen näytön resoluutio on yli 1 024 x 768 kuvapistettä, koko kuva ei näy televisiossasi. Television piilossa oleva alue saadaan esiin
liikuttamalla tietokoneen osoitinta. Jos haluat näyttää koko kuvan, muuta tietokoneen näytön resoluutio 1 024 x 768 kuvapisteeseen tai sitä
pienemmäksi.
n 115 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Projektorin kytkeminen
Projektori (esimerkiksi Sonyn LCD-projektori) voidaan kytkeä tietokoneeseen joko suoraan tai
laajennuspaikkatelakointiaseman välityksellä.
Voit kytkeä projektorin seuraavasti:
!
Tietokoneen näyttövastake poistuu käytöstä, kun tietokone kytketään laajennuspaikkatelakointiasemaan.
1
Kytke projektorin virtajohto (1) pistorasiaan.
2
Kytke RGB-signaalikaapeli (2) (ei sisälly toimitukseen) tietokoneen tai laajennuspaikkatelakointiaseman näyttöporttiin (3) a.
3
Kytke äänikaapeli (4) (ei sisälly toimitukseen) tietokoneen tai laajennuspaikkatelakointiaseman kuulokeliittimeen (5).
4
Kytke RGB-signaalikaapeli sekä äänikaapeli projektorin (6) liitäntöihin.
n 116 N
Oheislaitteiden käyttäminen
n 117 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Näyttötilojen valitseminen
Voit valita, mitä näyttöä käytetään ensisijaisena näyttönä, kun tietokoneeseen kytketään ulkoinen näyttö (esimerkiksi
pöytätietokoneen näyttö tai televisio).
Jos haluat käyttää tietokoneen näyttöä ja ulkoista näyttöä samanaikaisesti, katso lisätietoja kohdasta Multiple Monitors
-toiminnon käyttäminen (sivu 118).
Voit valita näytön seuraavasti:
1
Napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja valitse valikosta NVIDIA Control Panel.
2
Napsauta Display-kuvaketta.
3
Valitse Change Display Configuration.
4
Muuta asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.
n 118 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Multiple Monitors -toiminnon käyttäminen
Multiple Monitors -toiminto mahdollistaa työpöydän osien jakamisen useille näytöille. Jos sinulla on esimerkiksi VGAnäyttövastakkeeseen kytketty ulkoinen näyttö, tietokoneen näyttö ja ulkoinen näyttö voivat toimia yhtenä työpöytänä.
Voit siirtää osoittimen näytöstä toiseen. Näin voit vetää objekteja, kuten avoimen sovellusikkunan tai tehtäväpalkin,
näytöstä toiseen.
✍
Ulkoinen näyttö tai televisio ei ehkä tue Multiple Monitors -toimintoa.
Jotkin ohjelmat eivät ehkä sovi yhteen Multiple Monitors -asetusten kanssa.
Varmista, ettei tietokone siirry valmius- tai lepotilaan, kun käytät Multiple Monitors -tilaa. Muuten tietokone ei ehkä pysty palaamaan normaalitilaan.
Jos olet määrittänyt kullekin näyttölaitteelle eri värit, älä jaa yhtä ikkunaa kahdelle näytölle. Muuten ohjelma ei ehkä toimi oikein.
Määritä kullekin näytölle aiempaa vähemmän värejä tai aiempaa pienempi resoluutio.
n 119 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Voit valita Multiple Monitors -tilan seuraavasti:
1
Napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja valitse valikosta NVIDIA Control Panel.
2
Napsauta Display-kuvaketta.
3
Valitse Change Display Configuration.
4
Muuta asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.
✍
Voit myös muuttaa jonkin S-painikkeen toimintoja, kun haluat ottaa käyttöön Multiple Monitors -tilan vastaavalla S-painikkeella. Voit muuttaa
S-painikkeen toimintoja painamalla ja pitämällä painettuna jotakin S-painikkeista, jolloin saat näyttöön toiminnon muuttamisen ikkunan. Lisätietoja
S-painikkeista on kohdassa Erikoispainikkeiden käyttäminen (sivu 42).
✍
Voit lisäksi mukauttaa Multiple Monitors -tilaa määrittämällä yksittäisten näyttöjen värit ja resoluutiot erikseen.
n 120 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Ulkoisen mikrofonin kytkeminen
Jos haluat käyttää äänensyöttölaitetta esimerkiksi Internet-chat-palveluita varten, tietokoneeseen on liitettävä ulkoinen
mikrofoni.
Voit kytkeä ulkoisen mikrofonin seuraavasti:
Kytke mikrofonin kaapeli (1) tietokoneen mikrofonivastakkeeseen (2) m.
✍
Varmista, että mikrofoni on suunniteltu käyttämällesi tietokoneelle.
n 121 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Universal Serial Bus (USB) -laitteiden kytkeminen
Estä tietokoneelle ja/tai USB-laitteille koituvat vahingot noudattamalla seuraavia ohjeita:
❑ Jos siirrät tietokonetta, johon on liitetty USB-laitteita, varo kohdistamasta USB-portteihin iskuja tai voimaa.
❑ Älä pane tietokonetta laukkuun tai kantolaatikkoon, jos koneeseen on kytkettynä USB-laitteita.
USB-hiiren kytkeminen
Voit kytkeä USB-hiiren seuraavasti:
1
Valitse USB-portti (1)
2
Kytke USB-hiiren kaapeli (2) USB-porttiin.
Nyt voit käyttää USB-hiirtä (3).
✍
, jota haluat käyttää.
VAIO-tietokoneen USB-hiiriohjain on valmiiksi asennettu tietokoneeseen, joten voit aloittaa työskentelyn heti, kun olet kytkenyt USB-hiiren USB-porttiin.
n 122 N
Oheislaitteiden käyttäminen
USB-levykeaseman kytkeminen
Voit hankkia USB-levykeaseman ja kytkeä sen tietokoneeseen.
Voit kytkeä USB-levykeaseman seuraavasti:
1
Valitse USB-portti (1)
, jota haluat käyttää.
2
Kytke USB-levykeaseman kaapeli (2) USB-porttiin.
USB-levykeasema (3) on nyt käyttövalmis.
!
Jos käytät USB-levykeasemaa, älä paina USB-porttia. Muuten voit aiheuttaa toimintahäiriön.
n 123 N
Oheislaitteiden käyttäminen
USB-levykeaseman irrottaminen
Voit irrottaa USB-levykeaseman, kun tietokoneen virta on kytkettynä tai katkaistuna. Levykeaseman irrottaminen,
kun tietokone on virransäästötilassa (valmiustila tai lepotila), voi aiheuttaa tietokoneen toimintahäiriön.
Jos tietokone ei ole käynnissä, voit irrottaa USB-kaapelin tietokoneesta suoraan.
Voit irrottaa USB-levykeaseman seuraavasti:
1
Sulje kaikki levykeasemaa käyttävät ohjelmat.
2
Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin Poista laite turvallisesti -kuvaketta.
Näkyviin tulee Poista laite turvallisesti -ikkuna.
3
Valitse levykeasema, jonka haluat kytkeä irti.
4
Valitse Pysäytä.
Näkyviin tulee Pysäytä laite -ikkuna.
5
Tarkista, että levykeasema on valittuna, ja valitse sitten OK.
Näyttöön tulee sanoma, joka ilmoittaa, että laitteiston voi poistaa turvallisesti.
6
Sulje Poista laite turvallisesti -ikkuna napsauttamalla Sulje-painiketta.
7
Irrota levykeasema tietokoneesta.
n 124 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Tulostimen kytkeminen
Voit kytkeä tietokoneeseen Windows-yhteensopivan tulostimen asiakirjojen tulostusta varten.
Tulostimen kytkeminen USB-porttiin
Voit kytkeä tietokoneeseen Windows-järjestelmäversion kanssa yhteensopivan USB-tulostimen.
Voit kytkeä tulostimen USB-porttiin seuraavasti:
1
Kytke tulostimen virtajohto (1) pistorasiaan.
2
Valitse USB-portti (3)
3
Kytke USB-tulostinkaapelin (2) (ei sisälly toimitukseen) toinen pää USB-porttiin ja toinen pää tulostimeen.
, jota haluat käyttää.
n 125 N
Oheislaitteiden käyttäminen
i.LINK-laitteen kytkeminen
i.Link-laitteiden kytkemiseen liittyviä huomautuksia
❑ Tietokoneessa on i.LINK-portti. Sen avulla voit luoda yhteyden i.LINK-laitteeseen, esimerkiksi digitaaliseen
videokameraan, tai kytkeä kaksi VAIO-tietokonetta toisiinsa tiedostojen kopiointia, muokkausta tai poistamista varten.
❑ Tietokoneen i.LINK-portti ei syötä virtaa ulkoisiin laitteisiin, jotka yleensä saavat virtaa i.LINK-porteista.
❑ i.LINK-portti tukee 400 Mb/s:n tiedonsiirtonopeuksia. Todellinen tiedonsiirtonopeus määräytyy kuitenkin ulkoisten
laitteiden tiedonsiirtonopeuden mukaan.
❑ VAIO-tietokoneeseen sopivat i.LINK-kaapelit on merkitty seuraavasti:
VMC-IL4415 (1,5 metrin kaapeli, jonka molemmissa päissä on 4-nastainen liitin), ja VMC-IL4408-sarja (0,8 metrin
kaapeli, jonka molemmissa päissä on 4-nastainen liitin).
❑ Lisävarusteena hankittavia i.LINK-kaapeleita ei ehkä ole saatavilla kaikissa maissa ja kaikilla alueilla.
❑ i.LINK-yhteys muiden yhteensopivien laitteiden kanssa ei ole täysin taattu.
❑ i.LINK-yhteys vaihtelee käytettyjen sovellusohjelmien, käyttöjärjestelmien ja i.LINK-yhteensopivien laitteiden mukaan.
Lisätietoja on ohjelmiston mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
❑ Tarkista i.LINK-yhteensopivien oheislaitteiden (esimerkiksi kiintolevyn tai CD-RW-aseman) käyttöehdot sekä
käyttöjärjestelmän yhteensopivuus, ennen kuin kytket laitteita tietokoneeseen.
n 126 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Digitaalisen videokameran kytkeminen
Voit kytkeä digitaalisen videokameran seuraavasti:
1
Kytke i.LINK-kaapelin (1) (ei sisälly toimitukseen) toinen pää tietokoneen i.LINK-porttiin (2) ja toinen pää digitaalisen
videokameran DV In/Out -portteihin (3).
2
Käynnistä DVgate Plus -ohjelmisto.
✍
Sonyn digitaalisten videokameroiden liitännät DV Out, DV In/Out ja i.LINK ovat i.LINK-yhteensopivia.
Sonyn digitaalista videokameraa käytetään tässä esimerkkinä. Käyttämäsi digitaalinen videokamera kytketään ehkä toisella tavalla.
Et voi avata Memory Stick -muistikorttiin tallennettuja kuvia i.LINK-yhteyden käytön aikana.
n 127 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Lähiverkkoyhteyden muodostaminen
Voit liittää tietokoneen 1000BASE-T*-, 100BASE-TX- tai 10BASE-T-tyyppiseen verkkoon Ethernet-verkkokaapelin avulla.
Kytke verkkokaapelin (ei sisälly toimitukseen) toinen pää tietokoneen tai laajennuspaikkatelakointiaseman (lisävaruste)
verkkoliitäntään (Ethernet-liitäntä) ja kytke sitten kaapelin toinen pää verkkoon. Saat tietoja verkkoyhteyden edellyttämistä
asetuksista ja laitteista verkon pääkäyttäjältä.
*
Käytettävissä vain lisävarusteena saatavan laajennuspaikkatelakointiaseman verkkoportin (Ethernet-portti) kautta.
✍
Tietokone voidaan liittää verkkoon oletusasetuksia käyttämällä.
Kun tietokone on kiinnitetty laajennuspaikkatelakointiasemaan (lisävaruste), on valittava, mitä verkkoporttia (Ethernet) käytetään. Noudata näytön
ohjeita.
n 128 N
Oheislaitteiden käyttäminen
!
Tietokoneessa olevaan verkkoliittimeen (LAN) ei voi kytkeä puhelinlinjoja.
Jos verkkoliitin (LAN) kytketään alla mainittuihin puhelinlinjoihin, liittimeen tuleva voimakas sähkövirta voi aiheuttaa vaurioita, ylikuumenemista tai
tulipalon.
- kotikäyttöön (intercom-sisäpuhelin) tai yrityskäyttöön (monilinjainen yrityspuhelin) tarkoitetut puhelinlinjat
- yleinen puhelinliittymä
- yksityinen puhelinvaihde
!
Älä kytke puhelinjohtoa tietokoneen verkkoliitäntään.
n 129 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Tässä osassa on tietoja siitä, miten voit muuttaa tietokoneen pääasetuksia. Opit muun muassa käyttämään ja mukauttamaan
Sony-ohjelmia ja -apuohjelmia.
❑ Salasanan asettaminen (sivu 130)
❑ Tietokoneen valmistelu käyttöön VAIO Control Center -ohjelmiston avulla (sivu 133)
❑ Virransäästötilojen käyttäminen (sivu 134)
❑ Virranhallinta VAIO Power Management -hyötyohjelmalla (sivu 139)
❑ Kielen asettaminen Windows XP Professional -käyttöjärjestelmässä (sivu 141)
❑ Modeemin määrittäminen (sivu 144)
n 130 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Salasanan asettaminen
Aseta salasana käyttämällä yhtä BIOS-toiminnoista.
Kun olet asettanut salasanan, tietokoneen käynnistäminen edellyttää sen antamista aina, kun VAIO-logo tulee näyttöön.
Käynnistysalasanan avulla voit suojata tietokoneesi luvattomalta käytöltä.
Käynnistyssalasanan lisääminen
Käynnistysalasanan avulla voit suojata tietokoneesi luvattomalta käytöltä.
Käytettävissä on kahdenlaisia käynnistyssalasanoja: koneen salasana ja käyttäjän salasana. Koneen salasana on tarkoitettu
käyttäjille, joilla on tietokoneen järjestelmänvalvojan oikeudet. Sen avulla voidaan muuttaa kaikkia asetusvalintoja BIOSasetusnäytössä ja käynnistää tietokone. Käyttäjän salasana on tarkoitettu muille tavallisille käyttäjille. Sen avulla voidaan
muuttaa joitakin BIOS-asetusvalintoja ja käynnistää tietokone. Koneen salasana on asetettava ennen käyttäjän salasanan
asettamista.
!
Kun käynnistyssalasana on asetettu, tietokonetta ei voi käynnistää antamatta salasanaa. Varmista, että muistat salasanan. Kirjoita salasana muistiin ja
säilytä se turvallisessa paikassa muiden henkilöiden ulottumattomissa.
Jos unohdat käynnistyssalasanan ja tarvitset apua sen nollaamiseksi, tästä palvelusta veloitetaan ja tietokone pitää ehkä lähettää huoltoon salasanan
nollaamista varten.
n 131 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Käynnistyssalasanan lisääminen
1
Käynnistä tietokone.
2
Paina F2-näppäintä, kun VAIO-logo tulee näkyviin.
BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin. Jos näin ei tapahdu, käynnistä tietokone uudelleen ja paina useita kertoja
F2-näppäintä, kun VAIO-logo tulee näyttöön.
3
Valitse Security < - tai , -näppäimellä. Valitse sitten Security-välilehdessä Set Machine Password ja paina
Enter-näppäintä.
4
Anna salasanan syöttöruudussa salasana kahdesti ja paina Enter-näppäintä.
Salasana voi olla enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä pitkä (välilyönnit mukaan luettuina).
5
Paina vahvistuskehotteen jälkeen Enter-näppäintä.
✍
Seuraavalla tavalla voit asettaa tietokoneen kysymään salasanaa aina, kun tietokone käynnistetään tai BIOS-asetusnäyttö avataan.
6
Valitse Password when Power ON kohdasta Security.
Muuta asetus valinnasta Disabled valinnaksi Enabled välilyöntinäppäintä painamalla.
7
Valitse < - tai , -näppäimellä Exit. Valitse Exit (Save Changes) tai Exit Setup ja paina sitten Enter-näppäintä.
Varmista, että Yes-asetus on valittuna Setup Confirmation -näytössä, ja paina sitten Enter-näppäintä.
n 132 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Käynnistyssalasanan muuttaminen tai poistaminen
Voit muuttaa tai poistaa käynnistyssalasanan seuraavasti:
1
Käynnistä tietokone.
2
Paina F2-näppäintä, kun VAIO-logo tulee näkyviin.
BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin. Jos näin ei tapahdu, käynnistä tietokone uudelleen ja paina useita kertoja
F2-näppäintä, kun VAIO-logo tulee näyttöön.
3
Anna voimassa oleva salasana kohtaan Enter Password ja paina Enter-näppäintä.
4
Valitse Security < - tai , -näppäimellä. Valitse sitten Security-välilehdessä Set Machine Password ja paina
Enter-näppäintä.
5
Anna salasanan syöttöruudussa voimassa oleva salasana kerran ja anna sitten uusi salasana kahdesti ja paina lopuksi
Enter-näppäintä.
Voit poistaa salasanan jättämällä Enter New Password- ja Confirm New Password -kentät tyhjiksi ja painamalla
Enter-näppäintä.
Kun ohjelma pyytää vahvistamaan muutokset, paina Enter-näppäintä.
6
Valitse < - tai , -näppäimellä Exit. Valitse Exit (Save Changes) tai Exit Setup ja paina sitten Enter-näppäintä.
Vahvista, että Yes-asetus on valittuna Setup Confirmation -näytössä ja paina sitten Enter-näppäintä.
n 133 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Tietokoneen valmistelu käyttöön VAIO Control Center -ohjelmiston avulla
VAIO Control Center -työkalun avulla voit tarkastella järjestelmätietoja ja määrittää järjestelmän asetuksia.
Voit käyttää VAIO Control Center -työkalua seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja VAIO Control Center.
VAIO Control Center -ikkuna avautuu.
2
Valitse haluamasi ohjausvalinta ja muuta asetus.
3
Kun olet lopettanut, napsauta OK.
Haluamasi kohteen asetus on muuttunut.
✍
Saat lisätietoja kustakin vaihtoehdosta avaamalla ohjetiedoston valitsemalla VAIO Control Center -ikkunassa Help-valinnan.
Jotkin ohjausvalinnat eivät ole näkyvissä, jos avaat VAIO Control Center -toiminnon käyttäjänä, jolla on rajoitetut oikeudet.
n 134 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Virransäästötilojen käyttäminen
Kun käytät akkua tietokoneen virtalähteenä, voit säästää akkua hyödyntämällä virranhallinta-asetuksia. Normaalissa
käyttötilassa voit poistaa laitteita käytöstä. Lisäksi tietokoneessa on kaksi virransäästötilaa: valmiustila ja lepotila. Kun käytät
tietokonetta akkuvirralla, tietokone siirtyy automaattisesti valitusta virranhallinnan asetuksesta riippumatta lepotilaan, kun
akun jäljellä oleva varaus käy vähiin.
Voit asettaa ajastimen, jonka mukaan tietokone siirtyy automaattisesti valmiustilaan tai lepotilaan tietyn ajan jälkeen,
valitsemalla Käynnistä ja sitten Ohjauspaneeli. Valitse Suorituskyky ja ylläpito ja sitten Virranhallinta-asetukset. Muuta
sitten Virrankäyttömalli-kohdassa olevia asetuksia.
!
Jos akun varaustaso laskee alle 10 prosentin, sinun on joko ladattava akku verkkolaitteen avulla tai sammutettava tietokone ja vaihdettava siihen uusi,
täyteen ladattu akku.
Normaalitilan käyttö
Tämä on tietokoneen normaali käyttötila. Vihreä virran merkkivalo palaa tämän tilan ollessa käytössä. Voit säästää virtaa
silloin, kun et työskentele, sammuttamalla jonkin laitteen, esimerkiksi nestekidenäytön tai kovalevyn.
n 135 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Valmiustilan käyttö
Valmiustilassa nestekidenäyttö poistuu käytöstä ja kiintolevy sekä suoritin siirtyvät vähäisen virrankulutuksen tilaan. Virran
oranssi merkkivalo vilkkuu tässä tilassa.
Voit ottaa Valmiustilan käyttöön seuraavasti:
1
Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Sammuta tietokone.
2
Valitse Valmiustila.
✍
Jos ostamasi malli kuuluu VGN-AR-sarjaan ja tietokoneen mukana tulee kauko-ohjain, voit asettaa tietokoneen valmiustilaan myös painamalla kaukoohjaimen Standby-painiketta.
Voit palata normaalitilaan seuraavasti:
Paina jotakin näppäintä.
!
Jos painat virtapainiketta yli neljän sekunnin ajan, tietokone sammuu automaattisesti. Kaikki tallentamattomat tiedot menetetään.
✍
Kun tietokone on valmiustilassa, levyä ei voi asettaa asemaan.
Tietokone palautuu valmiustilasta nopeammin kuin lepotilasta.
Valmiustila käyttää enemmän virtaa kuin lepotila.
!
Jos akku kuluu tyhjäksi tietokoneen siirryttyä valmiustilaan, kaikki tallentamattomat tiedot menetetään. Paluu edeltävään työtilaan ei ole mahdollista.
Jotta vältyt tietojen menettämiseltä, tallenna tiedot usein.
Jos tietokonetta ei ole käytetty 25 minuuttiin, se siirtyy valmiustilaan. Voit välttää tämän muuttamalla valmiustilan asetuksia.
n 136 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Voit muuttaa valmiustilan asetuksia seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Suorituskyky ja ylläpito.
3
Napsauta Virranhallinta-asetukset.
Ominaisuudet: Virranhallinta-asetukset-ikkuna tulee näkyviin.
4
Valitse Virrankäyttömallit-välilehti.
5
Muuta Järjestelmän valmiustila -asetukset.
n 137 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Lepotilan käyttö
Lepotilassa järjestelmän tila tallentuu kiintolevylle ja tietokoneen virta katkeaa. Tietoja ei menetetä silloinkaan, kun akku
tyhjenee. Virran merkkivalo ei pala tämän tilan aikana.
Voit ottaa lepotilan käyttöön seuraavasti:
Paina Fn+F12-näppäinyhdistelmää.
Näyttöön avautuu Järjestelmä siirtyy lepotilaan -ruutu, ja tietokone siirtyy lepotilaan.
Vaihtoehtoisesti voit toimia seuraavasti:
1
Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Sammuta tietokone.
2
Valitse Lepotila.
Voit palata normaalitilaan seuraavasti:
Paina virtapainiketta.
Tietokone palautuu edelliseen tilaansa.
!
Jos painat virtapainiketta yli neljän sekunnin ajan, tietokone sammuu automaattisesti.
n 138 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
✍
Jos tietokonetta ei käytetä pitkään aikaan, aseta se lepotilaan. Tämä virransäästötila nopeuttaa tietokoneen sammuttamista tai sen palauttamista
toimintatilaan.
Kun tietokone on lepotilassa, levyä ei voi asettaa asemaan.
Lepotilan aktivoiminen kestää kauemmin kuin valmiustilan aktivoituminen.
Normaalitilaan palautuminen kestää kauemmin lepotilasta kuin valmiustilasta.
Lepotila kuluttaa vähemmän virtaa kuin valmiustila.
!
Älä liikuta tietokonetta, ennen kuin virran merkkivalo sammuu.
n 139 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Virranhallinta VAIO Power Management -hyötyohjelmalla
Virranhallinnan avulla voit määrittää virrankäyttömalleja, jotka sisältävät virrankäyttötarpeitasi vastaavia verkkovirta- tai
akkukäyttöasetuksia.
VAIO Power Management on erityisesti VAIO-tietokoneille kehitetty sovellusohjelma. Tällä sovellusohjelmalla voit laajentaa
Windowsin virranhallintatoimintoja ja tehostaa näin tietokoneen toimintaa sekä pidentää akun käyttöikää. Lisätietoja VAIO
Power Management -ominaisuuksista on VAIO Power Management -ohjelman ohjetiedostossa.
VAIO Power Management -hyötyohjelman aktivointi
Kun käynnistät tietokoneen, tehtäväpalkissa näkyy virtakuvake. Kuvake ilmaisee käytettävän virtalähteen, kuten
verkkovirran. Kun kaksoisnapsautat tätä kuvaketta, näyttöön tulee ikkuna, jossa näkyy virtatila.
VAIO Power Management -toiminnot näkyvät Windowsin Ominaisuudet: Virranhallinta-asetukset -ikkunassa.
Voit ottaa VAIO Power Management -sovelluksen käyttöön seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Suorituskyky ja ylläpito.
3
Napsauta Virranhallinta-asetukset.
Ominaisuudet: Virranhallinta-asetukset-ikkuna tulee näkyviin.
4
Valitse VAIO Power Management -välilehti.
Voit palauttaa oletusasetukset seuraavasti:
1
Valitse VAIO Power Management -välilehdellä Advanced.
VAIO Power Management -ikkuna avautuu.
2
Muuta asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.
n 140 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
VAIO Power Management -virrankäyttömallien aktivointi
VAIO Power Management -hyötyohjelmassa on useita esimääritettyjä virrankäyttömalleja. Jokainen virrankäyttömalli
sisältää joukon virranhallinta-asetuksia, jotka on suunniteltu täyttämään tietyt virranhallintatarpeet (esimerkiksi
enimmäisvirranhallinta tai ei lainkaan virran hallintaa).
Voit aktivoida VAIO Power Management -ohjelman virrankäyttömallin seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Suorituskyky ja ylläpito.
3
Napsauta Virranhallinta-asetukset.
Ominaisuudet: Virranhallinta-asetukset-ikkuna tulee näkyviin.
4
Valitse Virrankäyttömallit-välilehti.
5
Valitse virrankäyttömalli avattavasta Virrankäyttömallit-luettelosta.
6
Jos nyt valitset VAIO Power Management -välilehden, valittu virrankäyttömalli näkyy Power Scheme -otsikon oikealla
puolella.
7
Voit tarvittaessa muuttaa luettelossa olevia ominaisuuksia, esimerkiksi tietokoneen nestekidenäytön kirkkautta.
8
Napsauta OK-painiketta.
Virrankäyttömalli on aktivoitu.
✍
Virrankäyttömallin asettaminen edellyttää järjestelmänvalvojan oikeuksia tietokoneeseen.
n 141 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Kielen asettaminen Windows XP Professional -käyttöjärjestelmässä
Kielen voi valita malleissa, joissa on Windows XP Professional -käyttöjärjestelmä. Sitä ei voi valita malleissa, joissa on
Windows XP Home Edition -käyttöjärjestelmä. Tarkista Tekniset tiedot -online-oppaasta, kumpi Windowsin versio on
omassa tietokoneessasi.
Kaikissa Windows XP Professional -tietokoneissa on Multilingual User Interface (MUI) -ominaisuus eli monikielisen
käyttöliittymän ominaisuus. Sen avulla voidaan vaihtaa englanninkielisen käyttöjärjestelmän ja joidenkin ohjelmistojen kieli
sekä näppäimistön asettelu halutun kielen mukaiseksi. Käytettävissä ovat seuraavat kielet: ranska, saksa, japani, hollanti,
italia, espanja, tšekki, suomi, kreikka, portugali ja ruotsi.
On tärkeää, että valitset oikeat näppäimistöasetukset Windows-asennuksen yhteydessä.
Valitse oikeat näppäimistöasetukset Windows-asennuksen yhteydessä seuraavasti:
1
Valitse ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä Seuraava (Next) ja sitten uudelleen Seuraava (Next) Ohjattu Windows
XP: n asennus (Windows XP Setup Wizard) -ikkunassa.
Näkyviin tulee Valitse järjestelmän asetukset (Select Your System Settings) -ikkuna.
2
Vastaa seuraaviin kolmeen kysymykseen:
❑ Asun lähinnä tätä aluetta (I live the closest to this region).
❑ Kirjoitan useimmiten tällä kielellä (I type mostly in this language).
❑ Käytän tätä näppäimistöä (I use this type of keyboard).
3
Hyväksy loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus Käyttöoikeussopimus (End User License Agreement) -kohdassa ja
napsauta Seuraava (Next) -painiketta.
4
Suorita Windows-asennus loppuun.
Voit vaihtaa maa- ja kieliasetukset myös Windowsin uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
n 142 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Voit muuttaa maa- ja kieliasetukset seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä (Start) ja Ohjauspaneeli (Control Panel).
2
Kaksoisnapsauta Ohjauspaneeli (Control Panel) -ikkunan Alue- ja kielikohtaiset asetukset (Regional and Language
Options) -kuvaketta.
Jos et näe tätä kuvaketta, napsauta vasemmalla puolella olevaa Vaihda perinteiseen näkymään (Switch to Classic
View) -valintaa.
3
Valitse haluamasi kieli Alue- ja kielikohtaiset asetukset (Regional and Language Options) -ikkunan Aluekohtaiset
asetukset (Regional Options) -välilehden Standardit ja muotoilut (Standards and formats) -valikosta.
4
Valitse haluamasi kieli Alue- ja kielikohtaiset asetukset (Regional and Language Options) -ikkunan Lisäasetukset
(Advanced) -välilehden Muiden kuin Unicode-ohjelmien kieli (Language for non-Unicode programs) -valikosta.
5
Jos haluat vaihtaa Windows-valikoiden, valintaikkunoiden ja Microsoft Windowsin käytönaikaisten ohjetiedostojen kielen,
valitse Alue- ja kielikohtaiset asetukset (Regional and Language Options) -ikkunan Kielet (Languages) -välilehti.
✍
Muut kuin Microsoft Windows -sovellukset pysyvät englanninkielisinä, vaikka nämä asetukset muutettaisiinkin.
6
Valitse kieli avattavasta valikosta.
7
Ota muutokset käyttöön valitsemalla Käytä (Apply).
Saat kehotuksen kirjautua ulos ja takaisin sisään. Uudet kieliasetukset tulevat voimaan vasta tämän jälkeen.
8
Napsauta Käynnistä (Start) -painiketta ja valitse Kirjaudu ulos (Log Off).
9
Valitse Kirjaudu ulos Windowsista (Log Off Windows) -ikkunassa Kirjaudu ulos (Log Off). Anna tarvittaessa
salasanasi sisäänkirjautumisen yhteydessä. Tämän jälkeen kaikki valikot, ohjetiedostot ja kuvakkeet näkyvät
valitsemallasi kielellä. Jotkin osat voivat kuitenkin pysyä englanninkielisinä.
n 143 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Voit muuttaa näppäimistön asettelua seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä (Start) ja Ohjauspaneeli (Control Panel).
2
Kaksoisnapsauta Ohjauspaneeli (Control Panel) -ikkunan Alue- ja kielikohtaiset asetukset (Regional and Language
Options) -kuvaketta.
Jos et näe tätä kuvaketta, napsauta vasemmalla puolella olevaa Vaihda perinteiseen näkymään (Switch to Classic
View) -valintaa.
3
Napsauta Alue- ja kielikohtaiset asetukset (Regional and Language Options) -ikkunan Kielet (Languages) -välilehden
Tiedot (Details) -painiketta.
Näkyviin tulee Tekstipalvelut ja syöttökielet (Text Services and Input Languages) -ikkuna.
4
Valitse oma näppäimistösi Tekstipalvelut ja syöttökielet (Text Services and Input Languages) -ikkunan Asetukset
(Settings) -välilehden Oletuskieli (Default Input Language) -valikosta.
5
Jos oma näppäimistösi ei ole valittavissa, napsauta Lisää (Add)-painiketta.
Näkyviin tulee Lisää kieli (Add Input Language) -ikkuna.
6
Valitse kieli ja näppäimistö avattavasta valikosta.
7
Sulje Lisää kieli (Add Input Language) -ikkuna valitsemalla OK.
8
Sulje Alue- ja kielikohtaiset asetukset (Regional and Language Options) -ikkuna valitsemalla OK.
n 144 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Modeemin määrittäminen
Ennen kuin käytät sisäistä modeemia (kaikki modeemit eivät ole kiinteitä) ensimmäisen kerran, tarkista, että Puhelin- ja
modeemiasetukset -valintaikkunassa aktiiviseksi sijainniksi määritetty maa on sama kuin maa, josta soitat. Tarkasta tämä
myös aina, kun käytät modeemia matkoilla ollessasi.
Voit muuttaa modeemin maa-asetuksia seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Napsauta Tulostimet ja muut laitteet -kuvaketta.
3
Kaksoisnapsauta Puhelin- ja modeemiasetukset -vaihtoehtoa.
Näkyviin tulee Puhelin- ja modeemiasetukset -valintaikkuna.
Jos Puhelin- ja modeemiasetukset -ikkuna ei tule näkyviin, napsauta vasemmalla puolella olevaa Vaihda perinteiseen
näkymään -vaihtoehtoa.
4
Valitse sijaintisi Valintasäännöt-välilehdeltä.
5
Jos haluat muuttaa nykyistä asetusta, napsauta Muokkaa-painiketta.
Näyttöön avautuu Muokkaa sijaintia -ikkuna.
Tai
Napsauta Uusi-painiketta, jos haluat määrittää modeemisi.
Näyttöön avautuu Uusi sijainti -ikkuna.
6
Tarkista maa- ja alueasetukset ja varmista, että ne vastaavat paikkaa, josta soitat.
✍
Impulssivalinta ei ehkä ole tuettu kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.
7
Jos muutat sijaintiasetuksia, valitse Käytä ja sitten OK.
Näkyviin tulee Puhelin- ja modeemiasetukset -valintaikkuna.
n 145 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
8
Tarkasta, että modeemi on mainittu Modeemit-välilehdellä.
Jos modeemia ei ole mainittu, napsauta Lisää ja noudata ohjatun toiminnon ohjeita.
9
Valitse Käytä/OK. Modeemi on nyt määritetty.
✍
Ennen kuin otat käyttöön uudet maa-asetukset, varmista, että puhelinjohto on irrotettu tietokoneesta.
n 146 N
VAIO-tietokoneen päivittäminen
VAIO-tietokoneen päivittäminen
Tietokoneessa ja sen muistimoduuleissa on käytetty tarkkuuskomponentteja ja -liitosmenetelmiä. Jotta takuu ei raukea
väärän käsittelyn seurauksena, noudata seuraavia ohjeita:
❑ Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi uuden muistimoduulin asennusta varten.
❑ Älä asenna moduulia itse, jos sinulla ei ole kokemusta tietokoneen muistin päivittämisestä.
❑ Älä kosketa liittimiä tai avaa muistimoduulin lokeron kantta.
Tarkista Tekniset tiedot -oppaasta, millainen moduuli ja paljonko muistia tietokoneeseen on asennettu.
Ota yhteyttä VAIO-Link-palveluun, jos tarvitset apua.
n 147 N
VAIO-tietokoneen päivittäminen
Muistin lisääminen ja poistaminen
Jos haluat laajentaa tietokoneen toiminnallisuutta, voit lisätä muistia asentamalla lisävarusteena hankittavia
lisämuistimoduuleja. Ennen kuin päivität tietokoneesi muistin, lue seuraavilla sivuilla olevat tiedot ja ohjeet.
Käytettävissä olevien muistipaikkojen määrä riippuu mallin kokoonpanosta.
Muistin lisäämiseen ja poistamiseen liittyviä huomautuksia
❑ Ole varovainen tehdessäsi muutoksia muistiin. Muistimoduulin väärä asennus voi vahingoittaa järjestelmää. Tällainen
vaurio voi mitätöidä valmistajan takuun.
❑ Käytä vain sellaisia muistimoduuleja, jotka ovat yhteensopivia tietokoneen kanssa. Jos tietokone ei havaitse
muistimoduulia tai Windowsin toiminta muuttuu epävakaaksi, ota yhteys myyntiedustajaan tai muistimoduulin
valmistajaan.
❑ Sähköstaattinen purkautuminen saattaa vaurioittaa sähkökomponentteja. Varmista seuraavat seikat, ennen kuin kosketat
muistimoduulia:
❑ Nämä toimintosarjat edellyttävät, että tunnet tietokoneisiin liittyvän yleisen terminologian, turvakäytännöt sekä
sähkölaitteiden käyttämistä ja muuttamista koskevat säännökset.
❑ Katkaise virta tietokoneesta, irrota järjestelmä virtalähteestä (akusta tai verkkolaitteesta) sekä katkaise muut
mahdolliset tietoliikenne-, verkko- ja modeemiyhteydet, ennen kuin avaat tietokoneen. Muuten saattaa aiheutua
henkilövahinkoja tai laitteistovaurioita.
❑ Sähköstaattinen purkaus (ESD) saattaa vaurioittaa muistimoduuleja ja muita komponentteja. Asenna muistimoduuli
ainoastaan ESD-suojatussa työtilassa. Jos tällaista tilaa ei ole saatavissa, älä työskentele matolla äläkä käsittele
materiaaleja, jotka tuottavat tai keräävät staattista sähköä (esimerkiksi sellofaanikääreet). Maadoita itsesi
koskettamalla kotelon maalaamatonta metalliosaa tämän toimenpiteen aikana.
❑ Älä avaa muistimoduulin pakkausta, ennen kuin olet valmis vaihtamaan moduulin. Pakkaus suojaa moduulia
sähköstaattiselta purkaukselta.
n 148 N
VAIO-tietokoneen päivittäminen
❑ Käytä muistimoduulin mukana tulevaa erityistä suojapussia tai suojaa moduuli sähköstaattista purkausta vastaan
käärimällä se alumiinifolioon.
❑ Nesteen tai muiden vieraiden aineiden tai esineiden joutuminen muistimoduulipaikkoihin tai tietokoneen muihin sisäosiin
vaurioittaa tietokonetta, eivätkä tästä johtuvat korjaukset kuulu takuun piiriin.
❑ Älä laita muistimoduulia paikkaan, jossa se voi altistua
❑ lämmönlähteiden, kuten lämpöpatterien tai ilmakanavien, tuottamalle lämmölle
❑ suoralle auringonvalolle
❑ pölylle
❑ mekaaniselle tärinälle tai iskuille
❑ voimakkaille magneeteille tai kaiuttimille, joita ei ole suojattu magneettisesti
❑ yli 35 °C:n tai alle 5 °C:n lämpötiloille
❑ suurelle kosteudelle.
❑ Käsittele muistiyksikköä varovasti. Jotta välttäisit käsien ja sormien vahingoittumisen, älä koske tietokoneen sisällä olevia
komponenttien ja piirilevyjen reunoja.
n 149 N
VAIO-tietokoneen päivittäminen
Muistimoduulin irrottaminen ja asentaminen
VGN-FE-sarjan mallit
Muistimoduulin vaihtaminen tai lisääminen
1
Sammuta tietokone ja irrota kaikki oheislaitteet.
2
Irrota tietokone verkkovirrasta ja poista akku.
3
Odota, kunnes tietokone on jäähtynyt.
4
Avaa tietokoneen pohjassa olevat ruuvit (joita alla olevat nuolet osoittavat) ja irrota muistimoduulin lokeron kansi.
5
Pura staattinen sähkö koskettamalla metalliesinettä (kuten tietokoneen takana olevaa liitinpaneelia).
n 150 N
VAIO-tietokoneen päivittäminen
6
Irrota muistimoduuli:
❑ Vedä salvat nuolien suuntaan (1).
Muistimoduuli vapautuu.
❑ Varmista, että muistimoduuli kallistuu ylös, ja vedä se sitten ulos nuolen (2) suuntaan.
7
Poista uusi muistimoduuli pakkauksestaan.
n 151 N
VAIO-tietokoneen päivittäminen
8
Työnnä muistimoduuli muistimoduulipaikkaan ja paina sitä sisään, kunnes se napsahtaa paikalleen.
!
Jos käytät vain yhtä muistikorttia, aseta se korttipaikkaan, joka on lähinnä tietokoneen takareunaa.
Älä kosketa muita emolevyn osia.
9
Aseta muistimoduulin lokeron kansi paikalleen.
10 Kiristä tietokoneen pohjan ruuvit.
11 Aseta akku takaisin paikalleen ja kytke tietokoneeseen virta.
n 152 N
VAIO-tietokoneen päivittäminen
VGN-AR-sarjan mallit
Muistimoduulin vaihtaminen tai lisääminen
1
Sammuta tietokone ja irrota kaikki oheislaitteet.
2
Irrota tietokone verkkovirrasta ja poista akku.
3
Odota, kunnes tietokone on jäähtynyt.
4
Avaa tietokoneen pohjassa oleva ruuvi, jota alla oleva nuoli osoittaa, ja irrota muistimoduulin lokeron kansi.
5
Pura staattinen sähkö koskettamalla metalliesinettä (kuten tietokoneen takana olevaa liitinpaneelia).
6
Irrota muistimoduuli:
❑ Vedä salvat nuolien suuntaan (1).
Muistimoduuli vapautuu.
❑ Varmista, että muistimoduuli kallistuu ylös, ja vedä se sitten ulos nuolen (2) suuntaan.
n 153 N
VAIO-tietokoneen päivittäminen
7
Poista uusi muistimoduuli pakkauksestaan.
8
Työnnä muistimoduuli muistimoduulipaikkaan ja paina sitä sisään, kunnes se napsahtaa paikalleen.
!
Jos käytät vain yhtä muistikorttia, aseta se korttipaikkaan, joka on lähinnä tietokoneen takareunaa.
Älä kosketa muita emolevyn osia.
9
Aseta muistimoduulin lokeron kansi paikalleen.
10 Kiristä tietokoneen pohjan ruuvit.
11 Aseta akku takaisin paikalleen ja kytke tietokoneeseen virta.
n 154 N
VAIO-tietokoneen päivittäminen
Muistitilan tarkistaminen
Voit tarkistaa muistin määrän seuraavasti:
1
Käynnistä tietokone.
2
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja VAIO Control Center.
3
Kaksoisnapsauta VAIO Control Center -ikkunan System Information -kansiota.
4
Kaksoisnapsauta System Information -kansion Järjestelmätiedot-kuvaketta.
Voit tarkastaa järjestelmässä olevan muistin määrän. Jos lisätty muisti ei näy, toista nämä toimet ja käynnistä
tietokone uudelleen.
n 155 N
Varotoimia
Varotoimia
Tässä osassa esitellään turvaohjeita ja varotoimia, joilla voit suojata tietokoneesi mahdollisilta vaurioilta.
❑ Nestekidenäytön käsitteleminen (sivu 156)
❑ Virtalähteen käyttäminen (sivu 157)
❑ Tietokoneen käsitteleminen (sivu 158)
❑ Sisäisen MOTION EYE -kameran käyttäminen (sivu 160)
❑ Levykkeiden käsitteleminen (sivu 160)
❑ Levyjen käsitteleminen (sivu 161)
❑ Akun käyttäminen (sivu 162)
❑ Korvakuulokkeiden käyttäminen (sivu 163)
❑ Memory Stick -muistikorttien käsitteleminen (sivu 164)
❑ Kiintolevyn käsitteleminen (sivu 165)
❑ Muistikorttisovittimen käsitteleminen (sivu 166)
n 156 N
Varotoimia
Nestekidenäytön käsitteleminen
❑ Älä jätä nestekidenäyttöä aurinkoon, jotta se ei vahingoitu. Ole varovainen, kun käytät tietokonetta ikkunan lähellä.
❑ Älä naarmuta tai paina nestekidenäyttöä. Se saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.
❑ Jos tietokonetta käytetään alhaisessa lämpötilassa, nestekidenäytössä saattaa näkyä jäännöskuva. Tämä ei ole
toimintahäiriö. Kun tietokone palautuu normaaliin lämpötilaan, näyttö palautuu normaaliksi.
❑ Jäännöskuva saattaa näkyä nestekidenäytössä, jos samaa kuvaa näytetään pitkän aikaa. Jäännöskuva häviää hetken
kuluttua. Voit estää jäännöskuvien syntymisen käyttämällä näytönsäästäjää.
❑ Nestekidenäyttö lämpenee käytön aikana. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä.
❑ Nestekidenäytön valmistuksessa on käytetty tarkkuustekniikkaa. Saatat kuitenkin nähdä nestekidenäytöllä jatkuvasti
esiintyviä pieniä mustia pisteitä ja/tai kirkkaita pisteitä (punaisia, sinisiä tai vihreitä). Tämä on normaali valmistusprosessin
tulos, ei toimintahäiriö.
❑ Älä hankaa nestekidenäyttöä, jotta se ei vahingoitu. Pyyhi nestekidenäyttö pehmeällä, kuivalla kankaalla.
n 157 N
Varotoimia
Virtalähteen käyttäminen
❑ Tekniset tiedot -oppaassa on tietoja mallin virrankäytöstä.
❑ Älä jaa verkkopistorasiaa muiden virtaa käyttävien laitteiden, kuten kopiokoneen tai asiakirjasilppurin, kanssa.
❑ Voit hankkia jatkojohdon, jossa on ylivirtasuoja. Tämä laite suojaa tietokonetta vaurioilta, joita voivat aiheuttaa esimerkiksi
ukkosen synnyttämät äkilliset virtahuiput.
❑ Älä aseta painavia esineitä virtajohdon päälle.
❑ Irrota johto pistorasiasta vetämällä pistokkeesta. Älä koskaan vedä johdosta.
❑ Irrota tietokone pistorasiasta, jos et aio käyttää tietokonetta pitkään aikaan.
❑ Varmista, että pistorasia on helposti käytettävässä paikassa.
❑ Kun verkkolaitetta ei käytetä, irrota se pistorasiasta.
❑ Käytä tietokoneen mukana toimitettua verkkolaitetta tai aitoja Sony-tuotteita. Muiden verkkolaitteiden käyttäminen saattaa
aiheuttaa toimintahäiriöitä.
n 158 N
Varotoimia
Tietokoneen käsitteleminen
❑ Puhdista kotelo pehmeällä, kuivalla kankaalla tai miedolla puhdistusaineella kostutetulla kankaalla. Älä käytä hankaavia
sieniä, hankausjauhetta tai liuotteita, kuten alkoholia tai bensiiniä, koska ne voivat vaurioittaa tietokoneen pintaa.
❑ Jos tietokoneen päälle putoaa esine tai nestettä, sammuta tietokone ja irrota se virtalähteestä. Tietokone kannattaa antaa
ammattitaitoisen henkilön tarkastettavaksi, ennen kuin sitä käytetään uudelleen.
❑ Älä pudota tietokonetta tai aseta mitään esineitä sen päälle.
❑ Älä pane tietokonetta paikkaan, jossa se voi altistua
❑ lämmönlähteiden, kuten lämpöpatterien tai ilmakanavien, tuottamalle lämmölle
❑ suoralle auringonvalolle
❑ pölylle
❑ kosteudelle tai sateelle
❑ mekaaniselle tärinälle tai iskuille
❑ voimakkaille magneeteille tai kaiuttimille, joita ei ole suojattu magneettisesti
❑ yli 35 °C:n tai alle 5 °C:n lämpötiloille
❑ suurelle kosteudelle
❑ Älä aseta sähkölaitteita tietokoneen lähelle. Tietokoneen sähkömagneettikenttä saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.
❑ Huolehdi asianmukaisesta ilmanvaihdosta, jotta sisäistä lämpöä ei pääse kerääntymään. Älä aseta tietokonetta
huokoisille pinnoille, kuten matoille tai huoville, tai sellaisen materiaalin (esimerkiksi verhojen tai seinävaatteiden) lähelle,
joka saattaisi tukkia tuuletusaukot.
❑ Tietokone käyttää korkeataajuisia radiosignaaleja, jotka saattavat häiritä radio- ja televisiovastaanottoa. Mikäli näin
tapahtuu, siirrä tietokone sopivalle etäisyydelle.
❑ Käytä ainoastaan määritettyjä oheislaitteita ja kytkentäkaapeleita. Muut laitteet saattavat aiheuttaa ongelmia.
n 159 N
Varotoimia
❑ Älä käytä katkenneita tai vaurioituneita kytkentäkaapeleita.
❑ Jos tietokone tuodaan suoraan kylmästä tilasta lämpimään tilaan, tietokoneen sisään saattaa tiivistyä kosteutta. Odota
tällaisessa tapauksessa vähintään tunti, ennen kuin käynnistät tietokoneen. Jos ongelmia ilmenee, kytke tietokone irti ja
ota yhteys VAIO-Link-palveluun.
❑ Varmista, että irrotat virtajohdon ennen tietokoneen puhdistusta.
❑ Jotta et menettäisi tärkeitä tietoja tietokoneen mahdollisessa vikatilanteessa, ota tiedoista säännöllisesti varmuuskopio.
n 160 N
Varotoimia
Sisäisen MOTION EYE -kameran käyttäminen
❑ Älä kosketa sisäisen MOTION EYE -kameran objektiivin päällä olevaa etupeililevyä, koska levy naarmuuntuu helposti ja
mahdolliset naarmut näkyvät kuvassa.
❑ Älä anna auringonpaisteen osua suoraan sisäiseen MOTION EYE -kameraan, vaikka tietokone ei olisikaan päällä.
Muussa tapauksessa kamera voi vahingoittua.
❑ Sisäinen MOTION EYE -kamera poistuu käytöstä tuotaessa videokuvaa tai valokuvia i.LINK-liitäntään kytketystä
i.LINK-yhteensopivasta laitteesta.
❑ Puhdista sisäisen MOTION EYE -kameran objektiivin päällä oleva etupeililevy puhallussiveltimellä tai pehmeällä
siveltimellä. Jos objektiivi on erittäin likainen, pyyhi se pehmeällä ja kuivalla liinalla. Älä hankaa levyä, sillä se
vahingoittuu helposti.
Levykkeiden käsitteleminen
❑ Älä avaa suljinta käsin tai kosketa levykkeen pintaa.
❑ Pidä levykkeet poissa magneettien lähettyviltä.
❑ Pidä levykkeet poissa suorasta auringonvalosta ja muista lämmönlähteistä.
❑ Pidä levykkeet erossa nesteistä. Älä anna niiden kastua. Kun et käytä levykettä, poista se levykeasemasta ja säilytä se
kotelossa.
❑ Jos levykkeessä on etiketti, varmista, että etiketti on kunnolla kiinni. Jos etiketin reuna rullautuu, etiketti voi tarttua
levykeaseman sisään ja aiheuttaa levykeaseman toimintahäiriön tai vian.
n 161 N
Varotoimia
Levyjen käsitteleminen
❑ Älä kosketa levyn pintaa.
❑ Älä pudota tai taivuta levyä.
❑ Levyn pinnalla olevat sormenjäljet ja pöly saattavat aiheuttaa lukuvirheitä. Pidä levystä aina kiinni reunoista ja keskireiästä
kuvassa osoitetulla tavalla:
❑ Levyjen asianmukainen käsittely on erittäin tärkeää luotettavuuden takaamiseksi. Älä käytä liuotteita, kuten bensiiniä,
ohennusaineita, kaupallisia puhdistusaineita tai antistaattisia suihkeita, koska ne saattavat vahingoittaa levyä.
❑ Normaali puhdistus tehdään pitelemällä levyä reunoista ja pyyhkimällä pinta pehmeällä kankaalla keskustasta ulospäin.
❑ Jos levy on pahoin tahriintunut, kostuta pehmeä kangas vedellä, purista se kunnolla ja pyyhi levyn pinta keskustasta
ulospäin. Pyyhi jäljelle jäänyt kosteus kuivalla, pehmeällä kankaalla.
❑ Älä koskaan kiinnitä levyihin etikettejä. Ne vaurioittavat levyä peruuttamattomasti.
n 162 N
Varotoimia
Akun käyttäminen
❑ Älä jätä akkua koskaan yli 60 °C:n lämpötilaan, kuten aurinkoiselle paikalle pysäköityyn autoon tai suoraan
auringonvaloon.
❑ Akun käyttöikä on lyhyempi kylmässä ympäristössä. Tämä johtuu akun suorituskyvyn heikkenemisestä alhaisissa
lämpötiloissa.
❑ Lataa akut 10–30 °C:n lämpötilassa. Lataaminen alhaisessa lämpötilassa voi kestää kauemmin.
❑ Kaikki akut eivät täytä Sonyn asettamia laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Turvallisuussyistä tämä kannettava tietokone
toimii vain käytettäessä tätä mallia varten tarkoitettuja alkuperäisiä Sony-akkuja. Jos tietokoneeseen asetetaan jokin muu
akku, tietokone ei lataudu eikä toimi.
❑ Kun akkua käytetään tai ladataan, se lämpenee. Tämä on normaalia, eikä siitä ole syytä huolestua.
❑ Pidä akku loitolla kaikista lämmönlähteistä.
❑ Pidä akku kuivana.
❑ Älä avaa tai pura akkua.
❑ Älä altista akkua mekaanisille iskuille.
❑ Jos et käytä tietokonetta pitkään aikaan, poista akku tietokoneesta, jotta se ei vaurioidu.
❑ Jos akun varaustaso on matala myös akun täyteen lataamisen jälkeen, akku saattaa olla kulunut loppuun ja se on
vaihdettava.
❑ Akkua ei tarvitse tyhjentää ennen uudelleenlatausta.
❑ Jos et ole käyttänyt akkua pitkään aikaan, lataa se uudelleen.
n 163 N
Varotoimia
Korvakuulokkeiden käyttäminen
❑ Liikenneturvallisuus – Älä käytä korvakuulokkeita ajaessasi autoa, polkupyöräillessäsi tai käyttäessäsi jotakin
moottoriajoneuvoa. Korvakuulokkeiden käyttäminen saattaa aiheuttaa vaaran liikenteessä, ja se on laitonta joillakin
alueilla. Musiikin kuunteleminen suurella äänenvoimakkuudella saattaa olla vaarallista myös käveltäessä, erityisesti
suojateitä ylitettäessä.
❑ Kuulovaurioiden estäminen – Vältä korvakuulokkeiden käyttämistä suurella äänenvoimakkuudella.
Kuulonhuoltoammattilaiset neuvovat välttämään jatkuvaa, äänekästä ja pitkäaikaista soittamista. Jos korvasi alkavat
soida, pienennä äänen voimakkuutta tai keskeytä kuunteleminen.
n 164 N
Varotoimia
Memory Stick -muistikorttien käsitteleminen
❑ Älä käytä muistikorttia paikoissa, joissa esiintyy staattista sähköä tai kohinaa.
❑ Älä kosketa Memory Stick -liitintä sormillasi tai metalliesineillä.
❑ Käytä etikettinä ainoastaan Memory Stick -muistikortin mukana tulevaa etikettiä.
❑ Älä taivuta tai pudota Memory Stick -muistikorttia äläkä kohdista siihen voimakkaita iskuja.
❑ Älä pura Memory Stick -muistikorttia tai tee siihen muutoksia.
❑ Älä anna Memory Stick -muistikortin kastua.
❑ Älä käytä tai säilytä Memory Stick -muistikortteja tilassa, jossa se voi altistua
❑ korkeille lämpötiloille (esimerkiksi aurinkoiselle paikalle pysäköidyssä autossa)
❑ suoralle auringonvalolle
❑ suurelle kosteudelle
❑ syövyttäville aineille
❑ Käytä Memory Stick -muistikortin mukana tulevaa säilytysrasiaa.
❑ Muista varmuuskopioida tärkeät tiedot.
❑ Pidä Memory Stick -muistikortti poissa lasten ulottuvilta. Lapset voivat muuten niellä muistikortin.
❑ Älä kirjoita Memory Stick Duo -muistikortin etikettiin ohutkärkisellä kynällä. Muistikortin sisäiset komponentit voivat
vaurioitua, jos muistikorttiin kohdistuu painetta.
n 165 N
Varotoimia
Kiintolevyn käsitteleminen
Kiintolevyllä on suuri tallennuskapasiteetti, ja se lukee ja kirjoittaa tietoja lyhyessä ajassa. Se voi kuitenkin vaurioitua helposti
mekaanisen tärinän, iskun tai pölyn seurauksena.
Vaikka kiintolevyssä on sisäinen turvalaite, joka estää tietojen katoamisen mekaanisen tärinän, iskun tai pölyn seurauksena,
käsittele tietokonetta varovasti.
Jotta vältät kiintolevyn vaurioitumisen, noudata seuraavia ohjeita:
❑ Älä altista tietokonetta äkillisille liikkeille.
❑ Pidä tietokone erossa magneeteista.
❑ Älä sijoita tietokonetta tärisevälle alustalle tai epävakaaseen asentoon.
❑ Älä siirrä tietokonetta virran ollessa kytkettynä.
❑ Älä sammuta virtaa tai käynnistä tietokonetta uudelleen, kun kiintolevyltä luetaan tietoa tai sille kirjoitetaan.
❑ Älä käytä tietokonetta paikassa, jossa lämpötila vaihtelee paljon.
✍
Jos kiintolevy on vioittunut, tietoja ei voi palauttaa.
n 166 N
Varotoimia
Muistikorttisovittimen käsitteleminen
!
Vain VGN-FE-sarjan mallien mukana tulee muistikorttisovitin.
❑ Älä kosketa muistikorttisovitinta sormillasi tai metalliesineillä.
❑ Käytä etikettinä ainoastaan muistikorttisovittimeen tarkoitettua tarraetikettiä.
❑ Älä taivuta tai pudota muistikorttisovitinta äläkä kohdista siihen voimakkaita iskuja.
❑ Älä pura muistikorttisovitinta tai tee siihen muutoksia.
❑ Älä anna muistikorttisovittimen kastua.
❑ Älä käytä tai säilytä muistikorttisovitinta tilassa, jossa se voi altistua
❑ korkeille lämpötiloille (esimerkiksi aurinkoiselle paikalle pysäköidyssä autossa)
❑ suoralle auringonvalolle
❑ suurelle kosteudelle
❑ syövyttäville aineille
❑ Käytä muistikorttisovittimen mukana tulevaa säilytysrasiaa.
n 167 N
Vianmääritys
Vianmääritys
Tässä osassa on ohjeita sellaisten yleisten ongelmien ratkaisemiseen, joita voi ilmeta tietokoneen käytön aikana. Moniin
ongelmiin on yksinkertainen ratkaisu. Kokeile seuraavia ratkaisuehdotuksia, ennen kuin otat yhteyden VAIO-Link-palveluun.
❑ Tietokone (sivu 169)
❑ Järjestelmän turvallisuus (sivu 176)
❑ Akku (sivu 178)
❑ Sisäinen MOTION EYE -kamera (sivu 180)
❑ Internet (sivu 183)
❑ Verkkokäyttö (sivu 185)
❑ Bluetooth-tekniikka (sivu 188)
❑ CD- ja DVD-levyt (sivu 192)
❑ Näyttö (sivu 197)
❑ Tulostaminen (sivu 201)
❑ Mikrofoni (sivu 202)
❑ Hiiri (sivu 203)
❑ Kaiuttimet (sivu 204)
❑ Kosketuslevy (sivu 205)
❑ Näppäimistö (sivu 206)
❑ Levykkeet (sivu 207)
❑ PC-kortit (sivu 208)
❑ Audio/Video (sivu 209)
n 168 N
Vianmääritys
❑ Memory Stick -muistikortit (sivu 210)
❑ Oheislaitteet (sivu 211)
❑ Telakointiasema (sivu 212)
n 169 N
Vianmääritys
Tietokone
Mitä pitää tehdä, jos tietokone ei käynnisty?
❑ Varmista, että tietokone on liitetty kunnolla virtalähteeseen ja käynnistetty. Varmista, että virtamerkkivalo osoittaa virran
olevan kytketty.
❑ Varmista, että akku on asennettu oikein ja ladattu.
❑ Varmista, ettei mahdollisessa levykeasemassa ole levyä.
❑ Jos tietokone on kytketty jatkojohtoon tai UPS-laitteeseen, varmista, että jatkojohto tai UPS on liitetty virtalähteeseen ja
kytketty päälle.
❑ Jos käytät ulkoista näyttöä, varmista, että se on liitetty virtalähteeseen ja virta on kytketty. Varmista, että näytön kirkkaus
ja kontrasti on säädetty oikein. Lisätietoja on näytön mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
❑ Irrota verkkolaite ja akku. Odota 3-5 minuuttia. Kytke verkkolaite uudelleen ja asenna akku paikalleen. Käynnistä tietokone
virtapainikkeesta.
❑ Kosteuden tiivistyminen voi aiheuttaa toimintahäiriön. Mikäli näin tapahtuu, älä käytä tietokonetta ainakaan tuntiin.
❑ Irrota mahdolliset laitteen ostamisen jälkeen kiinnitetyt lisämoduulit.
❑ Varmista, että käytät laitteen mukana toimitettua Sony-verkkolaitetta. Käytä turvallisuussyistä vain aitoja Sonyn ladattavia
akkuja sekä Sonyn VAIO-tietokonetta varten suunniteltua verkkolaitetta.
n 170 N
Vianmääritys
Mitä pitää tehdä, jos tietokoneen käynnistyessä näyttöön tulee BIOS-virhesanoma?
Jos sanoma ”Press <F1> to resume, <F2> to setup” tulee näkyviin tietokoneen näytön alaosaan, toimi seuraavasti:
1
Paina F2-näppäintä.
BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin.
2
Aseta päivämäärä (kuukausi/päivä/vuosi). Paina Enter-näppäintä.
3
Valitse System Time painamalla m -näppäintä. Aseta sen jälkeen kellonaika (tunnit: minuutit: sekunnit). Paina Enternäppäintä.
4
Valitse Exit-välilehti painamalla ,. Paina F9-näppäintä.
Näyttöön tulee sanoma Load default configuration now?.
5
Valitse Yes ja paina sitten Enter-näppäintä.
6
Valitse Exit (Save Changes) tai Exit Setup ja paina Enter-näppäintä.
Save configuration changes and exit now? -ikkuna tulee näkyviin.
7
Valitse Yes ja paina sitten Enter-näppäintä.
Tietokone käynnistyy uudelleen.
Jos tämä tilanne esiintyy toistuvasti, ota yhteys VAIO-Linkiin.
Mitä pitää tehdä, jos virran merkkivalo (vihreä) palaa, mutta näytössä ei näy mitään?
Toimi seuraavasti:
1
Paina virtapainiketta vähintään neljän sekunnin ajan ja tarkista, että virtamerkkivalo sammuu. Käynnistä tietokone sen
jälkeen uudelleen.
2
Jos tietokoneen näytössä ei vieläkään näy mitään, irrota verkkolaite, irrota akku ja odota noin minuutin ajan. Kytke sen
jälkeen verkkolaite, asenna akku paikalleen ja käynnistä tietokone uudelleen.
n 171 N
Vianmääritys
Mitä pitää tehdä, jos tietokone tai ohjelmisto lakkaa vastaamasta?
❑ Tietokone kannattaa sammuttaa käyttämällä Microsoft Windowsin tehtäväpalkissa olevaa Käynnistä-valikon Sammuta
tietokone -komentoa. Tietokoneen sammuttamisesta muulla tavalla (seuraavat menetelmät mukaan luettuina) voi
seurata tallentamattomien tietojen häviäminen.
❑ Valitse Käynnistä, valitse Sammuta tietokone ja valitse sitten Sammuta.
❑ Jos tietokone ei sammu, paina samanaikaisesti Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä. Kun näyttöön tulee Windows
Tehtävienhallinta -ikkuna, valitse Sammuta-valikosta Sammuta.
Kun näyttöön tulee Windowsin suojaus -ikkuna, valitse Sammuta.
❑ Jos tietokone ei vieläkään sammu, pidä virtapainiketta painettuna, kunnes tietokone sammuu.
❑ Jos tietokone lakkaa vastaamasta CD- tai DVD-levyn toistamisen aikana, paina samanaikaisesti Ctrl+Alt+Deletenäppäimiä. Tietokoneen voi sammuttaa Windows Tehtävienhallinta -ikkunasta.
!
Ctrl+Alt+Delete-näppäinten painaminen samanaikaisesti tai tietokoneen sammuttaminen virtapainikkeesta voi hävittää tietoja.
❑ Irrota verkkolaite ja akku.
❑ Yritä asentaa ohjelmisto uudelleen.
❑ Ota yhteys ohjelmiston julkaisijaan tai teknisen tuen tarjoajaan.
n 172 N
Vianmääritys
Miksi tietokone ei siirry valmiustilaan tai lepotilaan?
Tietokoneesta voi tulla epävakaa, jos käyttötilaa vaihdetaan, ennen kuin tietokone on siirtynyt kokonaan valmius- tai
lepotilaan.
Palauta tietokone normaalitilaan seuraavasti:
1
Sulje kaikki avoimet ohjelmat.
2
Valitse Käynnistä, Sammuta tietokone ja Käynnistä uudelleen.
3
Jos tietokone ei käynnisty uudelleen, paina samanaikaisesti Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä.
Käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla Windows Tehtävienhallinta -ikkunassa Sammuta-valikosta Käynnistä
uudelleen.
4
Jos tämä ei toimi, pidä virtapainiketta painettuna, kunnes tietokone sammuu.
Mitä pitää tehdä, jos akun merkkivalo vilkkuu eikä tietokone käynnisty?
❑ Tämä voi johtua siitä, että akkua ei ole asennettu oikein. Sammuta tietokone ja irrota akku. Asenna sitten akku
tietokoneeseen uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Akun asentaminen (sivu 32).
❑ Jos ongelma ei poistu tästä huolimatta, asennettu akku ei ole yhteensopiva. Irrota akku ja ota yhteys VAIO-Linkiin.
n 173 N
Vianmääritys
Mitä pitää tehdä, jos näyttöön tulee sanoma, ettei akku ole yhteensopiva tai että se on
asennettu tietokoneeseen väärin, ja tietokone siirtyy lepotilaan?
❑ Tämä voi johtua siitä, että akkua ei ole asennettu oikein. Sammuta tietokone ja irrota akku. Asenna sitten akku
tietokoneeseen uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Akun asentaminen (sivu 32).
❑ Jos ongelma ei poistu tästä huolimatta, asennettu akku ei ole yhteensopiva. Irrota akku ja ota yhteys VAIO-Linkiin.
Miksi Ominaisuudet: Järjestelmä -ikkunassa näkyy enimmäisnopeutta pienempi
suorittimen nopeus?
Tämä on normaalia. Koska tietokoneen keskusyksikkö säätää suorittimen nopeutta virran säästämiseksi, Ominaisuudet:
Järjestelmä -ikkunassa saattaa näkyä suorittimen hetkellinen nopeus enimmäisnopeuden asemesta.
Mitä on tehtävä, jos tietokoneen käynnistämisen jälkeen näyttöön tulee virhesanoma eikä
Windows käynnisty?
Jos syötät väärän salasanan kolmesti peräkkäin, näyttöön tulee Enter Onetime Password -sanoma, eikä Windows
käynnisty. Paina virtapainiketta vähintään neljän sekunnin ajan ja tarkista, että virtamerkkivalo sammuu. Odota 10-15
sekuntia, käynnistä tietokone uudelleen ja kirjoita oikea salasana. Varmista ennen salasanan syöttämistä, etteivät Num Lock
-merkkivalo ja Caps Lock -merkkivalo pala. Jos jompikumpi niistä palaa, paina ennen salasanan kirjoittamista Num Lk
-näppäintä tai Caps Lock -näppäintä, jolloin merkkivalo sammuu.
n 174 N
Vianmääritys
Mitä on tehtävä, jos peliohjelma ei toimi tai se lakkaa toistuvasti toimimasta?
❑ Tarkista pelin WWW-sivustolta, onko peliin saatavana korjauksia tai päivityksiä.
❑ Varmista, että olet asentanut näytönohjaimen uusimman version.
❑ Joidenkin VAIO-mallien grafiikkamuisti on järjestelmässä jaettua muistia. Tällöin ei voida taata optimaalista grafiikan
toimintaa.
Mitä on tehtävä, jos en muista BIOS-salasanaa?
Jos olet unohtanut BIOS-salasanasi, ota yhteys VAIO-Linkiin, joka voi vaihtaa salasanan. Tällöin peritään vaihtomaksu.
Miksi tietokoneen käynnistyminen kestää jonkin aikaa?
Jos Norton Internet Security -ohjelman Personal Firewall on käytössä, työpöydän tuleminen näyttöön voi kestää jonkin aikaa,
koska ohjelma tekee suojaukseen liittyviä tarkistuksia.
Miksi tietokoneen näyttö ei sammu, vaikka automaattiseen sammutustoimintoon asetettu
aika on kulunut?
Alkuperäinen VAIO-näytönsäästäjä poistaa Windowsin virranhallinta-asetuksissa määritetyn ajastusasetuksen, joka
sammuttaa tietokoneen näytön.
Muuta alun perin valittua VAIO-näytönsäästäjää.
Mitä on tehtävä, jos tietokoneen käynnistäminen tietokoneeseen kytketyltä USBlevykeasemalta ei onnistu?
Tietokoneen voi käynnistää USB-levykeasemalta vaihtamalla käynnistyslaitteen.
Käynnistä tietokone ja paina F11-näppäintä, kun VAIO-logo tulee näkyviin.
n 175 N
Vianmääritys
Miten käynnistysäänen voimakkuutta muutetaan?
Käynnistysäänen voimakkuuden muuttaminen
1
Paina F2-näppäintä.
BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin.
2
Valitse Advanced painamalla < - tai , -näppäintä.
3
Valitse Speaker Volume painamalla M - tai m -näppäintä ja paina sitten Enter-näppäintä.
4
Valitse kaiuttimen äänenvoimakkuus käynnistystilanteessa painamalla M - tai m -näppäintä ja paina sitten Enternäppäintä.
5
Valitse < - tai , -näppäimellä Exit. Valitse Exit (Save Changes) tai Exit Setup ja paina sitten Enter-näppäintä.
Save configuration changes and exit now? -ikkuna tulee näkyviin.
6
Valitse Yes ja paina sitten Enter-näppäintä.
Tietokone käynnistyy uudelleen. Käynnistysääni kuuluu määritetyllä voimakkuudella.
✍
Voit myös näyttää tai piilottaa käynnistyksen yhteydessä näkyvän animoidun VAIO-logon. Valitse edellä olevan vaiheen 2 jälkeen näkyviin tulevasta
näytöstä VAIO Animation Logo tai Show VAIO Animation Logo ja paina Enter-näppäintä. Animoidun VAIO-logon poistaminen käytöstä poistaa myös
käynnistysäänen.
n 176 N
Vianmääritys
Järjestelmän turvallisuus
Tässä osassa on tietoja, joiden avulla tietokone toimii sujuvasti ja pysyy suojattuna mahdollisilta turvallisuuteen liittyviltä
uhilta.
Miten voin suojata tietokoneen turvallisuusuhilta, kuten viruksilta?
Microsoft Windows -käyttöjärjestelmä on asennettu valmiiksi tietokoneeseen. Paras tapa suojata tietokonetta
turvallisuusuhilta, kuten viruksilta, on ladata ja asentaa uusimmat Windows-päivitykset säännöllisesti.
Voit hakea tärkeät Windows-päivitykset seuraavasti:
!
Tietokoneen on oltava yhteydessä Internetiin, jotta sillä voi vastaanottaa päivitykset.
1
Muodosta yhteys Internetiin.
2
Napsauta tehtäväpalkin Automaattiset päivitykset -kuvaketta.
3
Noudata näytön ohjeita automaattisten tai ajastettujen päivitysten määrittämisessä.
n 177 N
Vianmääritys
Miten pidän virustorjuntaohjelman ajan tasalla?
Voit pitää valmiiksi asennetun Norton Internet Security -ohjelmiston ajan tasalla Symantec Corporationin tarjoamien
päivitysten avulla.
Uusimman suojauspäivityksen lataaminen ja asentaminen:
1
2
Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin Norton Internet Security -kuvaketta. Jos et ole rekisteröinyt virustorjuntaohjelmaa
aiemmin, näyttöön tulee useita ikkunoita, joissa on ohjeita.
1
Noudata näytön ohjeita ja toteuta ohjatut toiminnot.
2
Kaksoisnapsauta Norton Internet Security -kuvaketta uudelleen.
Näyttöön tulee Norton Internet Security -ikkuna.
Jos olet rekisteröinyt tämän virustorjuntaohjelman aiemmin, Norton Internet Security -ikkuna tulee näkyviin
automaattisesti.
Noudata näytön ohjeita ja valitse ja lataa päivitykset.
n 178 N
Vianmääritys
Akku
Miten saan selville akun latausasteen?
Katso Akun lataaminen (sivu 34).
Milloin tietokone käyttää verkkovirtaa?
Kun tietokone on liitettynä suoraan verkkolaitteeseen, se käyttää verkkovirtaa, vaikka akku olisi paikallaan.
Milloin akku tulisi ladata?
❑ Kun akun varaustaso laskee alle 10 prosentin.
❑ Kun sekä akku- että virtamerkkivalot vilkkuvat.
❑ Kun et ole käyttänyt akkua pitkään aikaan.
Milloin akku tulisi vaihtaa?
Jos akun varaustaso on matala myös lataamisen jälkeen, akku saattaa olla kulunut loppuun ja se on vaihdettava.
Onko syytä huolestua, jos paikalleen asennettu akku on lämmin?
Ei. On täysin normaalia, että akku lämpenee, kun se syöttää virtaa tietokoneeseen.
Voiko tietokone siirtyä lepotilaan akkukäytön aikana?
Tietokone voi siirtyä lepotilaan akkua käytettäessä, mutta jotkin ohjelmat ja oheislaitteet voivat estää järjestelmän siirtymisen
tähän tilaan. Jos käytät ohjelmia, jotka estävät järjestelmää siirtymästä lepotilaan, tallenna tiedot usein tietojen häviämisen
välttämiseksi. Tietoja lepotilan aktivoimisesta manuaalisesti on kohdassa Lepotilan käyttö (sivu 137).
n 179 N
Vianmääritys
Miksei tietokone siirry lepotilaan?
Lepotila on ehkä ensin otettava käyttöön. Toimi seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Suorituskyky ja ylläpito.
3
Napsauta Virranhallinta-asetukset.
Ominaisuudet: Virranhallinta-asetukset-ikkuna tulee näkyviin.
4
Valitse Lepotila-välilehti.
5
Valitse Ota lepotilatoiminto käyttöön -kohdan vieressä oleva valintaruutu.
n 180 N
Vianmääritys
Sisäinen MOTION EYE -kamera
Miksei sovellusikkunassa ole kuvaa tai kuvan laatu on huono?
❑ Sisäistä MOTION EYE -kameraa ei voi jakaa usean sovelluksen käyttöön samanaikaisesti. Jos jokin muu sovellus käyttää
kameraa, lopeta sovellus ennen sisäisen MOTION EYE -kameran käyttämistä.
❑ Tietokoneen näyttömuisti ei ehkä riitä sisäisen MOTION EYE -kameran kuvan näyttämiseen. Nestekidenäytön
tarkkuuden pienentäminen tai värien vähentäminen voi auttaa.
❑ Sovellusikkunassa voi esiintyä häiriöitä, esimerkiksi vaakajuovia, jos kohde liikkuu nopeasti. Tämä on normaalia,
ei merkki toimintahäiriöstä.
❑ Jos ongelma ei poistu, käynnistä tietokone uudelleen.
Miksi kaapattujen kuvien laatu on huono?
❑ Loisteputkivalaistuksessa kuvatussa kuvassa voi näkyä heijastuksia.
❑ Kuvan tumma osa voi näkyä häiriönä.
❑ Jos objektiivin päällä oleva etupeililevy on likainen, kuva on epätarkka. Puhdista objektiivi. Katso kohta Sisäisen MOTION
EYE -kameran käyttäminen (sivu 160).
Miksi kaapatut kuvat ja niiden ääni ovat katkonaisia?
❑ Sovelluksen tehosteasetukset voivat aiheuttaa kuvan katkonaisuutta. Lisätietoja on sovelluksen ohjeessa.
❑ Käynnissä voi olla liikaa sovelluksia. Lopeta sovellukset, joita et parhaillaan käytä.
❑ Tietokoneen virranhallintatoiminta saattaa olla käytössä. Tarkista suorittimen suorituskyky.
n 181 N
Vianmääritys
Miksi elokuvan toisto on katkonaista tietokoneen käyttäessä virtalähteenään akkua?
Akun varaus on loppumassa. Kytke tietokoneeseen verkkolaite.
Miksi sisäisen MOTION EYE -kameran kuva välkkyy?
Tämä ongelma ilmenee käytettäessä kameraa loistelamppujen valossa, koska lampun taajuus ja suljinnopeus eivät vastaa
toisiaan.
Voit vähentää välkkymistä muuttamalla kameran suuntaa tai kamerakuvien kirkkautta. Joissakin sovelluksissa välkkymistä
on mahdollista estää säätämällä kameran ominaisuuksia (esimerkiksi LightSource ja Flickness).
Miksi videon syöttö sisäisestä MOTION EYE -kamerasta keskeytyy muutamaksi
sekunniksi?
Videon syöttö voi keskeytyä muutamaksi sekunniksi, jos
❑ käytetään pikanäppäintä ja Fn-näppäintä
❑ suorittimen kuormitus kasvaa
Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä.
n 182 N
Vianmääritys
Miksi sisäisen MOTION EYE -kameran käyttäminen ei onnistu?
❑ Sisäistä MOTION EYE -kameraa ei voi jakaa usean sovelluksen käyttöön samanaikaisesti. Jos jokin muu sovellus käyttää
kameraa, lopeta sovellus ennen sisäisen MOTION EYE -kameran käyttämistä.
❑ Jos ongelma ei poistu, kameran ohjaimet pitää asentaa uudelleen. Toimi seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Napsauta Suorituskyky ja ylläpito -kuvaketta.
3
Napsauta Järjestelmä-kuvaketta.
4
Valitse Laitehallinta Laitteisto-välilehdellä.
5
Kaksoisnapsauta Kuvalaitteet-kuvaketta.
6
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Sony Visual Communication Camera VGP-VCC1 -kohtaa ja valitse sitten
Päivitä ohjain.
Miksi tietokone muuttuu epävakaaksi, kun siirrän sen valmius- tai lepotilaan sisäisen
MOTION EYE -kameran käytön aikana?
❑ Älä aseta tietokonetta valmius- tai lepotilaan, kun käytät sisäistä MOTION EYE -kameraa.
❑ Jos tietokone siirtyy automaattisesti valmius- tai lepotilaan, muuta virransäästön asetuksia. Tietoja asetusten
muuttamisesta on kohdassa Virransäästötilojen käyttäminen (sivu 134).
n 183 N
Vianmääritys
Internet
Mitä pitäisi tehdä, jos modeemi ei toimi?
❑ Varmista, että puhelinjohto on kytketty kunnolla tietokoneen modeemiporttiin ja puhelinpistorasiaan.
❑ Varmista, että puhelinjohto toimii. Kiinnitä johto tavalliseen puhelimeen ja varmista, että valintaääni kuuluu.
❑ Tarkista, että puhelinnumero, johon ohjelma soittaa, on oikea.
❑ Varmista, että käytettävä ohjelmisto on yhteensopiva tietokoneen modeemin kanssa. (Kaikki valmiiksi asennetut Sonyohjelmat ovat yhteensopivia.)
❑ Varmista, että modeemi on ainoa puhelinlinjaasi kytketty laite.
❑ Muuta asetuksia toimimalla seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Napsauta Tulostimet ja muut laitteet -kuvaketta.
3
Valitse Puhelin- ja modeemiasetukset.
4
Tarkista, että modeemi on mainittu Modeemit-välilehdessä.
5
Tarkista Valintasäännöt-välilehdestä, että sijaintitiedot ovat oikein.
n 184 N
Vianmääritys
Miksi modeemiyhteys on hidas?
Tietokoneessa on V.92/V.90-yhteensopiva modeemi. Modeemin nopeuteen vaikuttavat monet tekijät, muun muassa
puhelinlinjan häly tai yhteensopivuus puhelinlaitteiden kanssa, esimerkiksi faksien tai muiden modeemien kanssa. Jos
epäilet, että modeemisi ei kytkeydy oikein toisiin PC-pohjaisiin modeemeihin, fakseihin tai Internet-palveluntarjoajaasi, tee
jokin seuraavista toimenpiteistä:
❑ Pyydä puhelinyhtiötä tarkistamaan, ettei puhelinlinjassa ole häiriöitä.
❑ Jos ongelma liittyy faksiin, tarkista, että faksissa, johon soitat, ei ole ongelmia ja että sitä voi käyttää faksimodeemien
kanssa.
❑ Jos sinun on vaikea muodostaa yhteyttä Internet-palveluntarjoajaasi, tarkista, että palveluntarjoajalla ei ole teknisiä
ongelmia.
❑ Jos käytettävissä on toinen puhelinlinja, kokeile modeemin kytkemistä siihen.
n 185 N
Vianmääritys
Verkkokäyttö
Mitä pitää tehdä, jos tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä WLAN-liityntäpisteeseen?
❑ Yhteyden saatavuuteen vaikuttavat etäisyys ja mahdolliset esteet. Sinun on ehkä siirrettävä tietokone pois esteiden
läheltä tai lähemmäs käyttämääsi liityntäpistettä.
❑ Tarkista, että WIRELESS- tai WIRELESS LAN -kytkin on päällä ja että WIRELESS LAN -merkkivalo palaa.
❑ Varmista, että liityntäpisteen virta on kytkettynä.
❑ Muuta asetuksia toimimalla seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Verkko- ja Internet-yhteydet.
3
Valitse Verkkoyhteydet.
4
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Langaton verkkoyhteys -kohtaa.
5
Valitse Ominaisuudet.
6
Valitse Langattomat verkot -välilehti.
7
Tarkista napsauttamalla Näytä langattomat verkot, että liityntäpiste on valittuna.
❑ Tarkista, että salausavain on oikein.
Mitä on tehtävä, jos en pysty käyttämään Internetiä?
❑ Tarkista liityntäpisteen asetukset. Lisätietoja on liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
❑ Varmista, että tietokone ja liityntäpiste on liitetty toisiinsa.
❑ Siirrä tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi liityntäpistettä.
❑ Varmista, että tietokoneen Internet-asetukset on määritetty oikein.
n 186 N
Vianmääritys
Miksi tiedonsiirtonopeus on alhainen?
❑ Langattoman lähiverkon (WLAN) tiedonsiirtonopeuteen vaikuttavat laitteiden ja liityntäpisteiden välinen etäisyys ja
mahdolliset esteet. Nopeuteen vaikuttavat myös laitemääritykset, radio-olosuhteet ja ohjelmistojen yhteensopivuus. Siirrä
tiedonsiirtonopeuden maksimoimiseksi tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi liityntäpistettä.
❑ Jos käytät WLAN-liityntäpistettä, laite voi ylikuormittua tilapäisesti, jos liityntäpistettä käyttää useita laitteita.
❑ Jos muut liityntäpisteet aiheuttavat häiriöitä liityntäpisteeseen, vaihda liityntäpisteen kanavaa. Lisätietoja on
liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
Miten estän tiedonsiirron keskeytymisen?
❑ Kun tietokone on liitetty liityntäpisteeseen, tiedonsiirto voi keskeytyä, jos käytetään suuria tiedostoja tai jos tietokone on
lähellä mikroaaltojen lähteitä tai langattomia puhelimia.
❑ Siirrä tietokone lähemmäs liityntäpistettä.
❑ Varmista, että liityntäpisteen yhteys on kunnossa.
❑ Vaihda liityntäpisteen kanavaa. Lisätietoja on liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
n 187 N
Vianmääritys
Mitä kanavat ovat?
❑ WLAN-viestintä tapahtuu jaetuilla taajuuskaistoilla, joita kutsutaan kanaviksi. Kolmannen osapuolen WLANliityntäpistekanavat on mahdollisesti määritetty eri kanaville kuin Sony-laitteet.
❑ Jos käytät WLAN-liityntäpistettä, tutustu liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa oleviin tietoihin
yhdistämisestä.
Miksi verkkoyhteys lakkaa toimimasta, kun vaihdan salausavaimen?
Kahden sisäänrakennetulla WLANilla varustetun tietokoneen vertaisverkkoyhteys voi katketa, kun salausavainta muutetaan.
Voit joko muuttaa salausavaimen takaisin alkuperäisen profiilin mukaiseksi tai syöttää avaimen uudelleen molempiin
tietokoneisiin, jolloin avaimet vastaavat toisiaan.
n 188 N
Vianmääritys
Bluetooth-tekniikka
Mitä pitäisi tehdä, jos muut Bluetooth-laitteet eivät havaitse tietokonetta?
❑ Varmista, että molempien laitteiden Bluetooth-toiminnot ovat käytössä.
❑ Jos Bluetooth-merkkivalo ei pala, aseta WIRELESS-kytkin on-asentoon.
❑ Bluetooth-toimintoa ei voi käyttää, kun tietokone on virransäästötilassa. Palaa normaaliin käyttötilaan ja aseta
WIRELESS-kytkin on-asentoon.
❑ Tietokone ja toinen laite saattavat olla liian kaukana toisistaan. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii parhaiten, jos
laitteiden välimatka on alle 10 metriä.
Miksei tietokone tunnista muita Bluetooth-laitteita?
Jos yhdistetty laite on yhdistetty myös johonkin toiseen laitteeseen, se ei ehkä näy Bluetooth-apuohjelmassa tai et ehkä pysty
olemaan yhteydessä sen kanssa.
Mitä pitäisi tehdä, jos en löydä Bluetooth-laitetta, johon haluan muodostaa yhteyden?
❑ Tarkista, että Bluetooth-toiminto on päällä siinä laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden. Katso lisätietoja toisen
laitteen oppaasta.
❑ Jos laite, johon haluat muodostaa yhteyden, on jo yhteydessä toisen Bluetooth-laitteen kanssa, sitä ei ehkä löydy tai se
ei pysty olemaan yhteydessä tietokoneen kanssa.
❑ Kun haluat muiden Bluetooth-laitteiden pystyvän kommunikoimaan tietokoneesi kanssa, napsauta tehtäväpalkin
Bluetooth-kuvaketta
hiiren kakkospainikkeella ja valitse valikosta Valinnat (Options). Valinnat (Options) -ikkuna
avautuu. Tarkista sen jälkeen, että Suojaus (Security) -välilehdessä ovat valittuina oikeat turvallisuusvalinnat. Lisätietoja
turvallisuustiloista on Bluetooth-apuohjelman ohjetiedostossa.
Lisätietoja Bluetooth-laiteikkunasta on kohdassa Yhteys toiseen Bluetooth-laitteeseen (sivu 91).
n 189 N
Vianmääritys
Mitä pitäisi tehdä, jos muut Bluetooth-laitteet eivät pysty muodostamaan yhteyttä
tietokoneeseen?
❑ Varmista, että toinen laite on todennettu.
❑ Tietokone ei ehkä salli yhteyksien muodostamista muista laitteista. Bluetooth-laitteen yhteydet voi sallia seuraavasti:
1
Napsauta tehtäväpalkin Bluetooth-kuvaketta
hiiren kakkospainikkeella.
2
Valitse valikosta Valinnat (Options).
Valinnat (Options) -ikkuna avautuu.
3
Tarkista, onko Bluetoothin suojaustasoksi valittu Suojaus (Security) -välilehdestä Vakio (Standard) vai Matala (Low).
Jos käytössä on mukautettu Bluetoothin suojaustaso, napsauta Oletustaso (Default level) -painiketta.
4
Napsauta OK-painiketta.
❑ Tiedonsiirron maksimietäisyys voi olla alle 10 metriä laitteiden välisten esteiden, radioaaltojen laadun ja
käyttöjärjestelmän sekä ohjelmiston mukaan. Siirrä tietokone ja Bluetooth-laitteet lähemmäksi toisiaan.
❑ Jos laite, johon haluat muodostaa yhteyden, on jo yhteydessä toisen Bluetooth-laitteen kanssa, sitä ei ehkä löydy tai se
ei pysty olemaan yhteydessä tietokoneen kanssa.
❑ Tarkista, että Bluetooth-toiminto on päällä siinä laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden. Katso lisätietoja toisen
laitteen oppaasta.
n 190 N
Vianmääritys
Miksi Bluetooth-yhteys on hidas?
❑ Tiedonsiirtonopeus riippuu laitteiden välisistä esteistä ja välimatkasta sekä radioaaltojen laadusta ja käytetystä
käyttöjärjestelmästä ja ohjelmistosta. Siirrä tietokone ja Bluetooth-laitteet lähemmäksi toisiaan.
❑ Myös muut laitteet käyttävät samaa 2,4 GHz:n taajuutta, jota käyttävät Bluetooth-yhteydessä ja langattomassa
lähiverkossa olevat laitteet. Bluetooth-laitteissa käytetty tekniikka minimoi muiden samaa aallonpituutta käyttävien
laitteiden aiheuttamat häiriöt. Tämä voi kuitenkin heikentää viestintänopeutta ja supistaa viestintäpeittoa. Muiden
laitteiden aiheuttamat häiriöt voivat myös pysäyttää tiedonsiirron kokonaan.
❑ Yhteyden saatavuuteen vaikuttavat etäisyys ja mahdolliset esteet. Sinun on ehkä siirrettävä tietokone pois esteiden
läheltä tai lähemmäs käyttämääsi liityntäpistettä.
❑ Selvitä, mitä esteitä on tietokoneen ja sen laitteen välillä, johon se on liitetty.
❑ Bluetooth-standardin rajoitusten ja ympäristöstä aiheutuvien sähkömagneettisten häiriöiden vuoksi tiedostot saattavat
vioittua jatkuvan tiedonsiirron aikana.
Mitä pitäisi tehdä, jos näyttöön tulee todennuspyyntö?
Bluetooth-kohdelaite pyytää yhteyden todentamista. Bluetooth-viestintä kyseisen laitteen kanssa edellyttää
molemminpuolista todentamista.
Miksi en pysty luomaan yhteyttä Bluetooth-kohdelaitteen tukemaan palveluun?
Yhteys voidaan luoda vain palveluihin, joita tukee myös Bluetooth-toiminnolla varustettu tietokone. Lisätietoja on Bluetoothapuohjelman ohjetiedostossa.
n 191 N
Vianmääritys
Saako Bluetooth-tekniikkaa käyttävää laitetta käyttää lentokoneessa?
Bluetooth-tekniikkaa käytettäessä tietokone lähettää tietoja 2,4 GHz:n radiotaajuudella. Häiriöille alttiissa paikoissa, kuten
sairaaloissa ja lentokoneissa, voi olla Bluetooth-laitteiden käyttöä koskevia rajoituksia, jotka johtuvat mahdollisista
radiohäiriöistä. Tarkista henkilökunnalta, onko tietokoneen Bluetooth-toiminnon käyttö sallittua.
Miksi en pysty muodostamaan yhteyttä Bluetooth-laitteeseen IP-osoitteen tai Personal
Area Networkin (PAN) perusteella?
Bluetooth-apuohjelma määrittää aktiivisten langattomien laitteiden IP-osoitteet Dynamic Host Configuration Protocol
(DHCP) -yhteyskäytännön avulla. Jos määrität kiinteän IP-osoitteen laitteelle, johon haluat muodostaa yhteyden, apuohjelma
ei pysty määrittämään laitteelle dynaamista IP-osoitetta, eikä yhteyttä voida muodostaa. Älä määritä IP-osoitetta, kun käytät
PAN-verkkoa.
Miksen pysty käyttämään Bluetooth-toimintoa, kun kirjaudun tietokoneeseen rajoitettuna
käyttäjänä?
Bluetooth-toiminnon käyttöä ei ehkä ole sallittu tietokoneen rajoitetuille käyttäjille. Kirjaudu tietokoneeseen käyttäjänä, jolla
on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Miksi Bluetooth-laitteen yhdistäminen Personal Area Network User -tilassa ei onnistu?
Yhteyttä ei voi muodostaa tietokoneesta, jos laite, johon yhteys halutaan muodostaa, tukee Bluetooth-yhteyksiä vain
Personal Area Network User -tilassa.
Miksen pysty käyttämään Bluetooth-apuohjelmaa, kun käyttäjää vaihdetaan?
Bluetooth-apuohjelma ei toimi oikein, jos käyttäjää vaihdetaan kirjautumatta ulos järjestelmästä. Muista kirjautua ulos ennen
käyttäjän vaihtamista. Voit kirjautua ulos järjestelmästä valitsemalla Käynnistä ja valitsemalla sitten Kirjaudu ulos.
n 192 N
Vianmääritys
CD- ja DVD-levyt
Miksi tietokone lakkaa toimimasta, kun yritän lukea levyä?
Levy, jota tietokone yrittää lukea, voi olla likainen tai vahingoittunut. Toimi seuraavasti:
1
Käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla Käynnistä, Sammuta tietokone ja Käynnistä uudelleen.
2
Ota levy pois optisesta levyasemasta.
3
Tarkista, ettei levy ole likainen tai vahingoittunut. Jos levy on likainen, katso puhdistusohjeet kohdasta Levyjen
käsitteleminen (sivu 161).
Mitä pitäisi tehdä, jos levykelkka ei aukea?
❑ Varmista, että tietokone on päällä.
❑ Paina levyaseman poistopainiketta, jos käytössä on VGN-FE-sarjan malli.
❑ Jos VAIO Power Management estää virransyötön optiseen levyasemaan, optisen levyaseman poistopainike ei toimi
VGN-AR-sarjan malleissa . Käytä näppäimistön vasemmassa yläkulmassa olevaa levyaseman poistopainiketta. Huomaa,
että levyasemakelkan poistaminen kestää jonkin aikaa, jos optisessa levyasemassa ei ole virtaa.
❑ Jos levyaseman poistopainike ei toimi, valitse Käynnistä ja Oma tietokone. Napsauta optisen levyaseman kuvaketta
hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta Poista.
❑ Jos mikään edellä esitetyistä keinoista ei toimi, työnnä poistopainikkeen lähellä olevaan manuaaliseen varapoistoreikään
ohut, suora esine (esimerkiksi paperinliitin) (koskee VGN-FE-sarjaa) tai aseman varapoistopainiketta (koskee VGN-ARsarjaa).
❑ Yritä käynnistää tietokone uudelleen.
n 193 N
Vianmääritys
Mitä pitää tehdä, jos tietokoneella ei voi toistaa CD- tai DVD-levyä?
❑ Varmista, että levy on optisessa levyasemassa etikettipuoli ylöspäin.
❑ Varmista, että tarvittavat ohjelmat on asennettu valmistajan ohjeiden mukaisesti.
❑ Jos CD- tai DVD-levy on likainen tai vahingoittunut, tietokone lakkaa vastaamasta. Toimi seuraavasti:
1
Käynnistä tietokone uudelleen painamalla Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä ja valitsemalla Windows
Tehtävänhallinta -ikkunan Sammuta-valikosta Käynnistä uudelleen.
2
Poista CD- tai DVD-levy optisesta levyasemasta.
3
Tarkista, ettei levy ole likainen tai vahingoittunut. Jos levy täytyy puhdistaa, katso ohjeet kohdasta Levyjen
käsitteleminen (sivu 161) .
❑ Jos toistat CD- tai DVD-levyä eikä ääntä kuulu, tee jokin seuraavista toimenpiteistä:
❑ Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin Voimakkuus-kuvaketta ja poista Päävoimakkuus- ja Aalto-kohtien Vaimenna kaikkija Vaimenna-valintaruutujen valinnat.
❑ Tarkista äänimikserin voimakkuusasetus.
❑ Jos käytät ulkoisia kaiuttimia, tarkista kaiuttimien äänenvoimakkuuden asetukset sekä kaiuttimien ja tietokoneen
väliset liitännät.
❑ Varmista, että CD-ääniominaisuus on otettu käyttöön ja että asennettuna on oikea ohjainohjelmisto. Toimi
seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Suorituskyky ja ylläpito.
3
Valitse Järjestelmä.
Näkyviin tulee Ominaisuudet: Järjestelmä -ikkuna.
n 194 N
Vianmääritys
4
Valitse Laitteisto-välilehti ja valitse Laitehallinta-ruudusta Laitehallinta.
Näyttöön tulee ikkuna, jossa on luettelo tietokoneen laitteista.
Jos luettelossa mainitun laitteen edessä on X-kirjain tai huutomerkki, laite on ehkä otettava käyttöön tai sen ohjain on
asennettava uudelleen.
5
Avaa alivalikko kaksoisnapsauttamalla optista levyasemaa.
6
Kaksoisnapsauta luettelossa mainittua asemaa ja valitse Ominaisuudet-välilehti.
7
Jos Käytä digitaalista ääntä tällä CD-laitteella -valintaruutu ei ole valittuna, valitse se.
Voit varmistaa ohjainohjelmiston valitsemalla Ohjain-välilehteä ja valitsemalla Ohjaimen tiedot.
8
Sulje ikkuna napsauttamalla OK-painiketta.
❑ Varmista, ettei CD- tai DVD-levyssä ole tarraetikettiä. Etiketit voivat irrota optisessa levyasemassa ja vahingoittaa
levyasemaa tai aiheuttaa toimintahäiriön.
❑ Jos näyttöön tulee aluekoodia koskeva varoitus, kyseinen levy ei ehkä ole yhteensopiva optisen levyaseman kanssa.
Tarkista DVD:n kotelosta, että aluekoodi on sama kuin optisessa levyasemassa.
❑ Jos huomaat, että tietokoneeseen on tiivistynyt kosteutta, älä käytä tietokonetta ainakaan tuntiin. Kosteuden tiivistyminen
voi aiheuttaa toimintahäiriön.
❑ Varmista, että tietokone käyttää verkkovirtaa, ja yritä soittaa levyä uudelleen.
n 195 N
Vianmääritys
Mitä pitäisi tehdä, jos CD-levylle ei pysty kirjoittamaan?
❑ Älä käynnistä ohjelmistosovelluksia tai salli niiden käynnistyä automaattisesti (edes näytönsäästäjän).
❑ Älä käytä näppäimistöä.
❑ Älä käytä CD-R/RW-levyä, johon on kiinnitetty tarraetiketti. Se voi aiheuttaa tallennusvirheen tai muun vaurion.
Mitä pitäisi tehdä, jos DVD-levylle ei pysty kirjoittamaan?
❑ Varmista, että käytät oikeaa DVD-tallennusvälinettä, jolle voi tallentaa.
❑ Tarkista, mikä tallennuskelpoinen DVD-muoto on yhteensopiva tietokoneen sisäänrakennetun DVD-tallentimen kanssa.
Huomaa, että jotkin DVD-tallennusvälineiden merkit eivät ehkä toimi.
❑ Tietokoneen valmiiksi asennettu ohjelmisto ei tue DVD-elokuvien kopioimista. Macrovision tai muu vastaava
videosuojausmenetelmä estää DVD-elokuvien kopioimisen. DVD-elokuvan kopioiminen loukkaisi tekijänoikeuksia ja on
siksi laitonta.
n 196 N
Vianmääritys
Mitä pitäisi tehdä, jos DVD-RAM-levylle ei pysty kirjoittamaan käyttämällä Windowsin
toimintoja?
Muuta asetuksia toimimalla seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Oma tietokone.
2
Napsauta hiiren oikealla painikkeella optista levyasemaa ja valitse Ominaisuudet.
3
Napsauta Portit-välilehteä.
4
Poista Ota CD-levylle tallentaminen käyttöön tässä asemassa -valintaruudun valinta.
5
Napsauta OK-painiketta.
!
Jos Ota CD-levylle tallentaminen käyttöön tässä asemassa -valintaruutu ei ole valittuna, CD-R- ja CD-RW-levyille ei voi kirjoittaa. Varmista, että
valintaruutu on valittuna, jos haluat kirjoittaa näille levyille.
Roxio DigitalMedia-ohjelmistolla kirjoitettua dataa sisältäville DVD-RAM-levyille ei voi lisätä dataa levyn alustuserojen takia. Jos tällaiselle levylle
yritetään lisätä dataa, levy alustetaan uudelleen, jolloin kaikki levyllä olevat tiedot häviävät.
n 197 N
Vianmääritys
Näyttö
Miksi tietokoneen näyttö pimeni?
❑ Tietokoneen näyttö voi pimentyä, jos tietokone ei enää saa virtaa tai on siirtynyt virransäästötilaan (valmiustila tai lepotila).
Jos tietokone on LCD (Video) -valmiustilassa, aktivoi tietokoneen näyttö painamalla mitä tahansa näppäintä. Lisätietoja
on kohdassa Virransäästötilojen käyttäminen (sivu 134).
❑ Varmista, että tietokone on liitetty kunnolla virtalähteeseen ja käynnistetty. Varmista, että virtamerkkivalo osoittaa virran
olevan kytketty.
❑ Jos tietokone käyttää akkua, varmista, että akku on asennettu oikein ja ladattu. Lisätietoja on kohdassa Akun
käyttäminen (sivu 32).
❑ Jos näyttötilaksi on valittu ulkoinen näyttö, paina näppäimiä Fn+F7. Lisätietoja on kohdassa Fn-näppäinyhdistelmät ja
niihin liittyvät toiminnot (sivu 39).
Miksi en pysty näkemään DVD-videon koko näyttökuvaa televisioruudulta?
Näyttötarkkuus on ehkä asetettu väärin. Suosittelemme näyttötarkkuudeksi 1 024 x 768 tai pienempää ulkoisen näytön koon
mukaan.
Miten kuvaa säädetään televisiossa?
Kuvaa voi säätää ulkoisen näytön säätimien avulla. Lisätietoja on television mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
n 198 N
Vianmääritys
Miten näyttötarkkuutta säädetään televisiossa?
❑ Näyttökuva ei ehkä näy koko televisioruudussa, jos tietokoneen tarkkuudeksi on määritetty suurempi kuin 1 024 x 768.
Säädä näyttökuvan tarkkuudeksi enintään 1 024 x 768.
❑ Jos käytät ulkoista AV Out -liitäntää, liitä audio-/videokaapeli (AV) tietokoneeseen ennen tietokoneen käynnistämistä.
❑ Voit muuttaa videokuvan tarkkuutta seuraavasti:
1
Napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta Ominaisuudet.
2
Valitse Asetukset-välilehti.
3
Siirrä näytön tarkkuuden liukusäädintä vasemmalle, jos haluat pienentää, ja oikealle, jos haluat suurentaa näytön
tarkkuutta.
Miten näyttö siirretään tietokoneen näytöstä televisioon?
Katso Näyttötilojen valitseminen (sivu 117).
Vaihtoehtoisesti kuvan näytön voi siirtää tietokoneen näytön ja television välillä painamalla Fn+F7. Lisätietoja on kohdassa
Fn-näppäinyhdistelmät ja niihin liittyvät toiminnot (sivu 39).
Miksi tietokoneen näytössä ei näy videokuvaa?
Jos näyttökohteeksi on valittu ulkoinen näyttö ja ulkoinen näyttö irrotetaan, videokuvaa ei voi tarkastella tietokoneen
näytössä. Keskeytä videon toisto, vaihda näyttökohteeksi tietokoneen näyttö ja käynnistä videon toisto uudelleen. Katso
Näyttötilojen valitseminen (sivu 117). Voit myös vaihtaa näyttökohteen painamalla Fn+F7. Lisätietoja on kohdassa
Fn-näppäinyhdistelmät ja niihin liittyvät toiminnot (sivu 39).
Mitä pitäisi tehdä, jos tietokoneen näyttö on tumma?
Lisää tietokoneen näytön kirkkautta painamalla Fn+F6.
n 199 N
Vianmääritys
Mitä pitäisi tehdä, jos tietokoneen nestekidenäytön kirkkaus muuttuu?
Fn+F5/F6-näppäimillä tehdyt nestekidenäytön kirkkauden muutokset ovat väliaikaisia. VAIO Power Management
-välilehden asetus ohittaa ne silloin, kun valitaan toinen virrankäyttömalli. Tallenna kirkkausasetus seuraavasti:
✍
Seuraavan menettelyn tekemiseen tarvitaan tietokoneen järjestelmänvalvojan oikeudet.
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Suorituskyky ja ylläpito.
3
Napsauta Virranhallinta-asetukset.
4
Valitse Virrankäyttömallit-välilehti.
5
Valitse haluamasi virrankäyttömalli luetteloruudusta.
6
Valitse VAIO Power Management -välilehden LCD Brightness -kohdasta No change.
7
Napsauta OK-painiketta.
Tietokone tallentaa Fn+F5/F6-näppäimillä tehdyn kirkkausasetuksen, ja tietokoneen näytön kirkkaus säilyy ennallaan
käyttötilasta riippumatta.
n 200 N
Vianmääritys
Mitä pitää tehdä, jos Fn+F7-näppäinten painaminen ei vaihda näyttökohteeksi
tietokoneen näyttöporttiin (VGA) kytkettyä näyttölaitetta?
Tietokoneen näyttöportti (VGA) poistuu käytöstä, kun tietokone kytketään laajennuspaikkatelakointiasemaan. Fn+F7näppäimiä painamalla voi siis siirtää näytön tietokoneen näytön ja telakointiaseman näyttöporttiin (VGA) kytketyn ulkoisen
näytön välillä.
Mitä pitäisi tehdä, jos ulkoiseen näyttöön ei tule kuvaa?
Jos et voi vaihtaa näyttölaitetta painamalla näppäimiä Fn+F7, ulkoisen näytön asetusta on muutettava VAIO Control
Centerin kautta. Kun haluat muuttaa asetuksia, avaa VAIO Control Center, valitse ulkoisen näytön ohjausvalinta ja poista
sitten valinta valintaruudusta, jolla otetaan käyttöön automaattinen toiminto, joka valitsee ulkoisen näytön näyttökohteeksi.
Kokeile sitten vaihtaa näyttökohdetta painamalla Fn+F7-näppäimiä.
n 201 N
Vianmääritys
Tulostaminen
Mitä pitäisi tehdä, jos asiakirjaa ei pysty tulostamaan?
❑ Varmista, että tulostin on päällä ja että tulostimen kaapeli on liitetty tulostimen ja tietokoneen portteihin kunnolla.
❑ Varmista, että tulostin on yhteensopiva tietokoneeseen asennetun Windows-käyttöjärjestelmän kanssa.
❑ Ennen tulostimen käyttöä voi joutua asentamaan tulostinohjainohjelmiston. Lisätietoja on tulostimen mukana toimitetussa
käyttöoppaassa.
❑ Jos tulostin ei toimi, kun tietokone palaa virransäästötilasta (valmiustilasta tai lepotilasta), käynnistä tietokone uudelleen.
❑ Jos tulostimessa on käytössä kaksisuuntainen tiedonsiirto, tämän ominaisuuden poistaminen käytöstä tietokoneessa
saattaa mahdollistaa tulostuksen. Toimi seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Napsauta Tulostimet ja muut laitteet -kuvaketta.
3
Valitse Tulostimet ja faksit.
4
Napsauta hiiren kakkospainikkeella tulostinkuvaketta ja valitse Ominaisuudet.
5
Napsauta Portit-välilehteä.
6
Poista Kaksisuuntaisuuden tuki -valintaruudun valinta.
7
Napsauta OK-painiketta.
Tämä muutos poistaa tulostimen kaksisuuntaisen toiminnan ominaisuudet, kuten tiedonsiirron, tilan valvonnan ja
etäpaneelin.
Jos tietokone on liitetty telakointiasemaan, tarkista, että telakointiasema on kytketty verkkovirtalähteeseen.
n 202 N
Vianmääritys
Mikrofoni
Mitä pitäisi tehdä, jos mikrofoni ei toimi?
❑ Jos käytät ulkoista mikrofonia, varmista, että mikrofoniin on kytketty virta ja että se on liitetty kunnolla tietokoneen
mikrofonivastakkeeseen.
❑ Vaiennus-painiketta on ehkä painettu. Tarkista, palaako vaiennusmerkkivalo. Jos se palaa, lisää äänenvoimakkuutta
painamalla vaiennuspainiketta.
n 203 N
Vianmääritys
Hiiri
Mitä pitää tehdä, jos tietokone ei tunnista hiirtä?
❑ Varmista, että hiiri on kytketty porttiin kunnolla.
❑ Käynnistä tietokone uudelleen siten, että hiiri on kytkettynä tietokoneeseen.
Mitä pitäisi tehdä, jos osoitin ei liiku, kun liikutan hiirtä?
❑ Varmista, ettei tietokoneeseen ole kiinnitetty toista hiirtä.
❑ Jos toistat levyä, paina Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä samanaikaisesti, jolloin toisto keskeytyy ja tietokone käynnistyy
uudelleen.
❑ Jos osoitin ei edelleenkään liiku, tee jokin seuraavista toimenpiteistä:
❑ Paina Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä samanaikaisesti.
Käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla Windows Tehtävienhallinta -ikkunassa Sammuta-valikosta Käynnistä
uudelleen.
❑ Paina virtapainiketta vähintään neljän sekunnin ajan. Kun tietokone sammuu, odota 10-15 sekuntia ja käynnistä sitten
tietokone uudelleen painamalla virtapainiketta uudelleen.
n 204 N
Vianmääritys
Kaiuttimet
Mitä pitäisi tehdä, jos kaiuttimet eivät toimi?
❑ Varmista, että kaiuttimet on kytketty kunnolla ja että äänenvoimakkuus on säädetty riittävän voimakkaaksi, jotta ääni
kuuluu.
❑ Varmista, että kaiuttimet on suunniteltu käyttämällesi tietokoneelle.
❑ Jos kaiuttimissa on mykistyspainike, aseta se pois päältä.
❑ Kaiuttimien ääni on ehkä kytketty pois päältä. Paina tietokoneen vaiennuspainiketta.
❑ Jos olet kytkenyt äänikaapelin kuulokevastakkeeseen, irrota kaapeli ja käytä kaiuttimien mukana toimitettua
kaiutinkaapelia.
❑ Jos tietokone käyttää akkua, varmista, että akku on asennettu oikein ja ladattu.
❑ Jos kaiuttimet tarvitsevat ulkoista virtaa, varmista, että kaiuttimet on kytketty virtalähteeseen. Lisätietoja on kaiuttimien
mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
Mitä pitäisi tehdä, jos kaiuttimista ei kuulu ääntä?
❑ Jos tietokone käyttää akkua, varmista, että akku on asennettu oikein ja ladattu.
❑ Jos käytät ohjelmaa, jossa on äänenvoimakkuuden säätömahdollisuus, varmista, että voimakkuus on säädetty halutulle
tasolle. Lisätietoja on ohjelman ohjeessa.
❑ Varmista, että kaiuttimien äänenvoimakkuus on säädetty riittävän voimakkaaksi, jotta ääni kuuluu, ja että ääniominaisuus
on otettu käyttöön.
❑ Kaiuttimien ääni on ehkä kytketty pois päältä. Paina tietokoneen vaiennuspainiketta.
❑ Tarkista Windowsin äänenvoimakkuuden säätimet.
n 205 N
Vianmääritys
Kosketuslevy
Mitä pitäisi tehdä, jos kosketuslevy ei toimi?
❑ Olet ehkä estänyt kosketuslevyn käytön ilman, että olet kiinnittänyt tietokoneeseen hiirtä. Katso kohtaa Kosketuslevyn
käyttäminen (sivu 41).
❑ Käynnistä tietokone uudelleen. Paina
Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä samanaikaisesti.
Käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla Windows Tehtävienhallinta -ikkunassa Sammuta-valikosta Käynnistä
uudelleen.
❑ Jos osoitin ei liiku levyn toistamisen aikana, paina Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä samanaikaisesti, jolloin toisto keskeytyy ja
tietokone käynnistyy uudelleen.
❑ Jos ongelmat jatkuvat, varmista, ettei tietokoneeseen ole kytketty toista hiirtä.
Miten hiiren vasemman ja oikean painikkeen järjestys vaihdetaan?
Jos tietokone tulkitsee yhden napsautuksen kaksoisnapsautukseksi, painikkeiden järjestystä voi olla tarpeen vaihtaa. Toimi
seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Napsauta Tulostimet ja muut laitteet -kuvaketta.
3
Valitse Hiiri.
4
Napsauta Painikkeet-välilehteä.
5
Tee haluamasi asetukset Painikemääritykset-ruudussa ja ota sitten asetukset käyttöön napsauttamalla Käytä.
Valinnat voi tehdä Sarkain-näppäimen ja M - ja m -näppäinten avulla.
6
Sulje ikkuna napsauttamalla OK-painiketta.
n 206 N
Vianmääritys
Näppäimistö
Mitä pitäisi tehdä, jos näppäimistön asetukset ovat virheelliset?
❑ Tietokoneen näppäimistön kieli on mainittu pakkauksessa olevassa etiketissä. Jos valitset toisen alueellisen
näppäimistön Windows-asetuksia tehdessäsi, näppäimistöasetukset eivät vastaa toisiaan.
❑ Näppäimistöasetukset voi vaihtaa seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Päivämäärä-, aika-, kieli- ja alueasetukset ja valitse sitten Alue- ja kielikohtaiset asetukset.
3
Muuta asetukset haluamiksesi.
Mitä pitäisi tehdä, jos en pysty kirjoittamaan näppäimistöllä tiettyjä merkkejä?
Jos et pysty kirjoittamaan näppäimistöllä esimerkiksi kirjaimia U, I, O, P, J, K, L tai M, Num Lk-näppäin voi olla päällä.
Tarkasta, ettei Num Lock -merkkivalo pala. Jos Num Lock -merkkivalo palaa, sammuta se painamalla Num Lk -näppäintä
ennen merkkien kirjoittamista.
n 207 N
Vianmääritys
Levykkeet
Miksei tehtäväpalkkiin tule Poista laite turvallisesti -kuvaketta, kun asema on kytkettynä?
Tietokone ei tunnista levykeasemaa. Varmista aluksi, että USB-kaapeli on kytketty USB-porttiin kunnolla. Jos joudut
korjaamaan kytkentää, odota hetki, jotta tietokone tunnistaa aseman. Jos kuvake ei tule näkyviin, toimi seuraavasti:
1
Sulje kaikki levykeasemaa käyttävät ohjelmat.
2
Odota, että levykeaseman LED-merkkivalo sammuu.
3
Poista levyke painamalla poistopainiketta ja irrota USB-levykeasema tietokoneesta.
4
Kytke levykeasema uudelleen työntämällä USB-liitin (USB-kuvake ylöspäin) USB-porttiin.
5
Käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla Käynnistä, Sammuta tietokone ja Käynnistä uudelleen.
Mitä pitäisi tehdä, jos levykkeelle ei pysty kirjoittamaan?
❑ Varmista, että levyke on asetettu asemaan oikein.
❑ Jos levyke on asetettu oikein, mutta tietojen kirjoittaminen ei onnistu, levyke voi olla täynnä tai kirjoitussuojattu. Voit
käyttää levykettä, jota ei ole kirjoitussuojattu, tai poistaa kirjoitussuojausominaisuuden käytöstä.
n 208 N
Vianmääritys
PC-kortit
Mitä pitäisi tehdä, jos PC-kortti ei toimi?
❑ Varmista, että PC-kortti on asennettu korttipaikkaan oikein. Lisätietoja on kohdassa PC-kortin asentaminen (sivu 59).
❑ Varmista, että PC-kortti on yhteensopiva tietokoneeseen asennetun Windows-käyttöjärjestelmän kanssa.
❑ Lisätietoja on PC-kortin mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Jos käytät muuta kuin Sonyn PC-korttia, voit joutua
asentamaan ohjainohjelman.
Miksei tietokone tunnista siihen liitettyjä laitteita?
Joitakin PC-kortteja käytettäessä tietokone ei välttämättä tunnista järjestelmään liitettyä PC-korttia tai muuta laitetta, kun
siirryt normaalin käytön ja valmiustilan tai lepotilan välillä. Käynnistä tietokone uudelleen.
Miksi en pysty asettamaan PC-korttia paikalleen?
❑ Varmista, että asetat kortin paikalleen oikein. Lisätietoja on kohdassa PC-kortin asentaminen (sivu 59).
❑ Jotkin PC-kortit tai niiden toiminnot eivät ehkä ole yhteensopivia tietokoneen kanssa. Lisätietoja on PC-kortin mukana
toimitetussa käyttöoppaassa.
n 209 N
Vianmääritys
Audio/Video
Mitä pitäisi tehdä, jos digitaalisen videokameran käyttö ei onnistu?
Jos näyttöön tulee viesti, ettei digitaalista videokamera ole kytketty tai että se on pois päältä, i.LINK-kaapelia ei ehkä ole
kytketty kunnolla tietokoneen tai kameran liitäntään. Irrota liittimet ja kiinnitä kaapeli uudelleen. Lisätietoja on kohdassa
i.LINK-laitteen kytkeminen (sivu 125).
✍
i.LINK on Sonyn tavaramerkki, jota käytetään ainoastaan ilmoittamaan, että tuote sisältää IEEE 1394 -liitännän. i.LINK-yhteyden muodostamismenettely
vaihtelee käytettyjen sovellusohjelmien, käyttöjärjestelmien ja i.LINK-yhteensopivien laitteiden mukaan. Kaikki i.LINK-yhteydellä varustetut laitteet eivät
välttämättä pysty viestimään keskenään. Lisätietoja käyttöolosuhteista ja asianmukaisesta liittämisestä on yhteensopivan i.LINK-laitteen mukana
toimitetussa käyttöoppaassa. Ennen yhteensopivan i.LINK-oheislaitteen, kuten CD-RW- tai kiintolevyaseman, liittämistä järjestelmään on varmistettava
käyttöjärjestelmän yhteensopivuus ja vaaditut käyttöolosuhteet.
n 210 N
Vianmääritys
Memory Stick -muistikortit
Mitä pitäisi tehdä, jos kuvatiedostojen avaaminen ei onnistu?
Memory Stick -muistikortti täytyy ehkä alustaa uudelleen.
Memory Stick -muistikortin alustaminen uudelleen poistaa kaikki kortille aiemmin tallennetut tiedot, musiikkitiedot mukaan
luettuna. Ennen Memory Stick -muistikortin alustamista on varmuuskopioitava tärkeät tiedot ja varmistettava, ettei kortilla ole
säilytettäviä tiedostoja.
1
Tallenna tiedot tai kuvat kopioimalla ne Memory Stick -muistikortilta tietokoneen kiintolevylle.
2
Alusta Memory Stick -muistikortti tietokoneeseen valmiiksi asennetulla Memory Stick Formatter -ohjelmalla. Lisätietoja
Memory Stick -muistikorteista on Memory Stick Formatter -ohjelman ohjetiedostossa.
Miksi en pysty tallentamaan musiikkitiedostoja Memory Stick -muistikortille?
Tekijänoikeuksin suojattua musiikkia ei voi tallentaa muille Memory Stick -muistikorteille kuin muistikorteille, joissa on
MagicGate-logo.
!
Tallennetun musiikin käyttäminen edellyttää tekijänoikeuden haltijoiden lupaa.
Sony ei vastaa musiikkitiedostoista, joita ei voi tallentaa CD-levyltä tai ladata muista lähteistä.
Voinko kopioida digitaalisen kameran kuvia Memory Stick -muistikortille?
Kyllä. Tallennettuja videoleikkeitä voi myös katsella Memory Stick -yhteensopivilla digitaalikameroilla.
n 211 N
Vianmääritys
Oheislaitteet
Mitä pitäisi tehdä, jos USB-laitteen kytkeminen ei onnistu?
❑ Tarkista tarvittaessa, että USB-laitteeseen on kytketty virta ja että se käyttää omaa virtalähdettään. Jos esimerkiksi käytät
digitaalikameraa, tarkista, että akussa on varausta. Jos käytät tulostinta, tarkista, että virtajohto on kytketty kunnolla
pistorasiaan.
❑ Kokeile tietokoneen toisen USB-portin käyttämistä. Ohjain on ehkä asennettu tiettyyn porttiin, kun laite on liitetty
tietokoneeseen ensimmäisen kerran.
❑ Lisätietoja on USB-laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Laitteen kytkeminen voi edellyttää jonkin ohjelman
asentamista.
❑ Kytke porttiin yksinkertainen, vähän virtaa käyttävä laite, kuten hiiri, jotta voit varmistaa, että portti toimii.
❑ USB-keskittimet voivat estää laitteen toiminnan virranjakoon liittyvien syiden vuoksi. Suosittelemme laitteen liittämistä
suoraan tietokoneeseen ilman keskitintä.
n 212 N
Vianmääritys
Telakointiasema
Mitä pitäisi tehdä, jos telakointiasemaan kytkettyjen laitteiden käyttäminen ei onnistu?
Kytke telakointiasema pistorasiaan käyttämällä verkkolaitetta. Telakointiasema ei toimi tietokoneen akun avulla.
n 213 N
Tukivaihtoehdot
Tukivaihtoehdot
Tässä osassa on tietoja siitä, mistä saat vastauksia tietokoneeseen liittyviin kysymyksiin.
Sonyn tukipalvelut
Voit hankkia tukitietoja seuraavista lähteistä seuraavassa järjestyksessä.
Lisätietoja tietokoneen mukana toimitetuista painetuista asiakirjoista ja muista julkaisuista on kohdassa Dokumentaatio
(sivu 8).
❑ Ohjelmiston käyttöohjeita on ohjelman mukana tulevissa online-ohjetiedostoissa.
❑ Voit käyttää Ohje ja tukipalvelut -hakutoimintoja painamalla Windows-näppäintä
ja F1-näppäintä.
❑ VAIO-Link-palvelun WWW-sivusto: Jos sinulla on tietokoneeseen liittyviä ongelmia, voit lukea vianmääritysohjeita
VAIO-Link-palvelun WWW-sivustosta. Siirry osoitteeseen http://www.vaio-link.com.
❑ e-Support: WWW-sivuston http://www.vaio-link.com vuorovaikutteisessa osassa voit olla yhteydessä tukiryhmäämme
Internetin kautta. Henkilökohtaisen käyttäjätilin avulla voit lähettää teknisiä kysymyksiä helposti.
❑ VAIO-Link-puhelintuki: Ennen kuin otat yhteyttä VAIO-Linkiin puhelimitse, yritä ratkaista ongelma lukemalla painetut
asiakirjat ja muut ohjeet.
❑ Käy myös muissa Sonyn WWW-sivustoissa:
❑ Sivusto www.club-vaio.com sisältää tietoja VAIO-tietokoneesta sekä kasvavasta VAIO-yhteisöstä.
❑ Sivustossa www.sonystyle-europe.com voit tehdä online-ostoksia.
❑ Sivusto www.sony.net sisältää tietoja muista Sony-tuotteista.
✍
Käytössä on oltava Internet-yhteys, ennen kuin voi käyttää edellä kuvattuja online-palveluja.
n 214 N
Tukivaihtoehdot
e-Support
Mikä e-Support on?
Jos et löydä vastausta kysymykseesi käyttöoppaasta tai WWW-sivustosta (www.vaio-link.com), voit käyttää e-Supportpalvelua.
e-Support-palvelun WWW-portaali on vuorovaikutteinen WWW-sivusto, jossa voit lähettää tietokonetta koskevat tekniset
kysymykset tukipalveluumme.
Jokaiselle lähetetylle kysymykselle annetaan ainutkertainen tapausnumero, jotta yhteydenpito sinun ja e-Support-palvelun
välillä sujuisi vaivatta.
Kuka voi käyttää e-Supportia?
Kaikilla rekisteröidyillä VAIO-asiakkailla on rajoittamaton oikeus VAIO-Linkin e-Support-palvelun WWW-portaaliin.
Miten voin käyttää e-Support-portaalia?
Kun rekisteröit tietokoneesi, saat muutaman tunnin kuluttua automaattisesti sähköpostin, jossa on linkki e-Support-palvelun
WWW-portaaliin, asiakastunnuksesi sekä joitakin perustietoja.
Voit aktivoida käyttäjätilisi napsauttamalla sähköpostissa olevaa linkkiä.
Voit esittää heti ensimmäisen kysymyksesi.
Pääset e-Support-palvelun WWW-portaaliin miltä tahansa tietokoneelta, jossa on toimiva Internet-yhteys.
e-Support-palvelun WWW-portaalissa on kattava ohjetiedosto, jossa on tietoja e-Support-palvelun käyttämisestä.
Voinko lähettää kysymykseni omalla äidinkielelläni?
Koska olet yhteydessä e-Support-palveluun portaalin kautta, sinut yhdistetään suoraan keskustietokantaamme, joka
hyväksyy ja käsittelee ainoastaan englannin-, ranskan- tai saksankieliset kyselyt.
n 215 N
Tukivaihtoehdot
Voinko lähettää kysymykseni milloin tahansa?
Kyllä. Voit lähettää kysymyksiä päivästä ja kellonajasta riippumatta. Huomaa kuitenkin, että e-Support-tuki käsittelee
kysymyksiä vain maanantaista perjantaihin kello 8-18.
Onko e-Supportin käyttäminen maksullista?
Ei, palvelu on täysin maksuton kaikille rekisteröityneille VAIO-asiakkaille.
Mistä tiedän, että e-Support-tuki on käsitellyt kysymykseni?
Kun e-Support-tuki on käsitellyt tapauksesi, saat sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan sen päivittämisestä.
n 216 N
Tukivaihtoehdot
Tavaramerkit
Sony, Battery Checker, Click to DVD, DVgate Plus, HotKey Utility, Memory Stick Formatter, Prepare your VAIO, SonicStage,
SonicStage Mastering Studio, VAIO Control Center, VAIO Edit Components, VAIO Media, VAIO Power Management, Image
Converter, My Club VAIO, VAIO Update, Memory Stick, Memory Stick -logo, VAIO ja the VAIO-logo ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
Intel, Pentium ja Intel SpeedStep ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Microsoft, Internet Explorer, Windows Movie Maker, Windows Media Player, Windows XP Professional, Windows XP Home
Edition, Windows Media Center Edition, MS Works, Microsoft Office Student & Teacher 2003 Trial, Microsoft Office Small
Business Edition 2003 Trial ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
i.LINK on Sonyn tavaramerkki, jota käytetään ainoastaan ilmoittamaan, että tuote sisältää IEEE 1394 -liitännän.
Adobe, Adobe Acrobat Elements, Adobe Reader, Adobe Premiere Elements ja Adobe Photoshop Elements ovat Adobe
Systems Incorporatedin tavaramerkkejä.
Norton Internet Security 2006 ja Norton Ghost 10 (Try & Buy) ovat Symantec Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Roxio DigitalMedia SE on Sonic Solutionsin tavaramerkki.
WinDVD for VAIO on InterVideo Incorporatedin tavaramerkki.
Sun Java VM on Sun Microsystems Incorporatedin tavaramerkki.
Google Toolbar, Google Desktop Search, Google Earth ja Google Picasa ovat Googlen tavaramerkkejä.
Skype on Skype Limited -yhtiön tavaramerkki.
WebEx on WebExin tavaramerkki.
My Club VAIO sisältää Macromedia Inc:n Macromedia Flash™ Player -ohjelman, Copyright © 1995-2003 Macromedia, Inc.
Kaikki oikeudet pidätetään. Macromedia ja Flash ovat Macromedia Incorporatedin tavaramerkkejä.
n 217 N
Tukivaihtoehdot
Bluetooth-teksti ja -logot ovat Bluetooth SIG, Incorporatedin omistuksessa, ja Sony Corporationilla on niiden käyttölupa.
Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.
ExpressCard-teksti ja -logot ovat PCMCIAn omistuksessa, ja Sony Corporationilla on niiden käyttölupa. Kaikki muut
tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.
SD on Toshiba Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
MultiMediaCard™ on MultiMediaCard Associationin tavaramerkki.
xD-Picture Card™ on Fuji Photo Film Co., Ltd:n tavaramerkki.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing, LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Kaikki muut järjestelmien, tuotteiden ja palvelujen nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä. Käyttöoppaassa ei ole
määritelty ™- tai ®-merkkejä.
Tekniset tiedot saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.
Voit tarkistaa Tekniset tiedot -oppaasta, mitä ohjelmia tietokoneessasi on käytettävissä.
n
© 2006 Sony Corporation
Download PDF