Sony | VGN-AR61M | Sony VGN-AR61M Käyttöohjeet

N
Käyttöopas
Henkilökohtainen tietokone
VG N - A R - s a r j a
n 2 N
Sisällys
Ennen käyttöä ....................................................................................................................................................................6
Tiedoksi........................................................................................................................................................................7
Dokumentaatio .............................................................................................................................................................8
Ergonomiaa koskevia ohjeita .....................................................................................................................................12
Aloittaminen .....................................................................................................................................................................14
Hallintapainikkeiden ja porttien sijainti .......................................................................................................................15
Tietoja merkkivaloista ................................................................................................................................................22
Liittäminen virtalähteeseen ........................................................................................................................................24
Akun käyttäminen ......................................................................................................................................................25
Tietokoneen sammuttaminen turvallisesti ..................................................................................................................30
VAIO-tietokoneen käyttäminen ........................................................................................................................................31
Näppäimistön käyttäminen.........................................................................................................................................32
Kosketuslevyn käyttäminen .......................................................................................................................................34
Erikoistoimintopainikkeiden käyttäminen ...................................................................................................................35
Sisäisen MOTION EYE -kameran käyttäminen .........................................................................................................37
Optisen levyaseman käyttäminen ..............................................................................................................................38
TV-toiminnon käyttäminen .........................................................................................................................................48
PC-korttien käyttäminen.............................................................................................................................................57
ExpressCard-moduulin käyttäminen ..........................................................................................................................60
Memory Stick -muistikortin käyttäminen.....................................................................................................................64
Muiden muistikorttien käyttäminen.............................................................................................................................69
n 3 N
Internetin käyttäminen................................................................................................................................................72
Langattoman lähiverkon (WLAN) käyttäminen...........................................................................................................74
Bluetooth-toimintojen käyttäminen .............................................................................................................................81
Oheislaitteiden käyttäminen .............................................................................................................................................89
Ulkoisten kaiuttimien kytkeminen ...............................................................................................................................90
Ulkoisen näytön kytkeminen ......................................................................................................................................91
Näyttötilojen valitseminen ..........................................................................................................................................96
Multiple Monitors -toiminnon käyttäminen..................................................................................................................97
Ulkoisen mikrofonin kytkeminen.................................................................................................................................99
Universal Serial Bus (USB) -laitteiden kytkeminen ..................................................................................................100
Tulostimen kytkeminen ............................................................................................................................................103
i.LINK-laitteen kytkeminen .......................................................................................................................................104
Lähiverkkoyhteyden muodostaminen ......................................................................................................................106
VAIO-tietokoneen mukauttaminen .................................................................................................................................107
Salasanan asettaminen ...........................................................................................................................................108
Tietokoneen valmistelu käyttöön VAIO Control Center -ohjelmiston avulla .............................................................111
Virransäästötilojen käyttäminen ...............................................................................................................................112
Virranhallinta VAIO Power Management -työkalulla ................................................................................................117
Kielen asettaminen Windows Vista Ultimate -käyttöjärjestelmässä .........................................................................118
Modeemin määrittäminen ........................................................................................................................................119
VAIO-tietokoneen päivittäminen.....................................................................................................................................121
Muistin lisääminen ja poistaminen ...........................................................................................................................122
n 4 N
Varotoimia ......................................................................................................................................................................127
Nestekidenäytön käsitteleminen ..............................................................................................................................128
Virtalähteen käyttäminen .........................................................................................................................................129
Tietokoneen käsitteleminen .....................................................................................................................................130
Sisäisen MOTION EYE -kameran käyttäminen .......................................................................................................132
Levykkeiden käsitteleminen .....................................................................................................................................133
Levyjen käsitteleminen.............................................................................................................................................134
Akun käyttäminen ....................................................................................................................................................135
Korvakuulokkeiden käyttäminen ..............................................................................................................................136
Memory Stick -muistikorttien käsitteleminen ............................................................................................................137
Kiintolevyn käsitteleminen........................................................................................................................................138
Tietokoneen päivittäminen .......................................................................................................................................139
Vianmääritys ..................................................................................................................................................................140
Tietokone .................................................................................................................................................................142
Järjestelmän turvallisuus..........................................................................................................................................149
Akku .........................................................................................................................................................................150
Sisäinen MOTION EYE -kamera..............................................................................................................................152
Internet .....................................................................................................................................................................155
Verkkokäyttö ............................................................................................................................................................157
Bluetooth-tekniikka...................................................................................................................................................160
Optiset levyt .............................................................................................................................................................164
Näyttö.......................................................................................................................................................................169
Tulostaminen ...........................................................................................................................................................174
Mikrofoni ..................................................................................................................................................................175
n 5 N
Hiiri ...........................................................................................................................................................................176
Kaiuttimet .................................................................................................................................................................177
Kosketuslevy ............................................................................................................................................................179
Näppäimistö .............................................................................................................................................................180
Levykkeet .................................................................................................................................................................181
PC-kortit ...................................................................................................................................................................182
Audio/Video..............................................................................................................................................................184
Memory Stick -muistikortit ........................................................................................................................................187
Oheislaitteet .............................................................................................................................................................188
Tukivaihtoehdot..............................................................................................................................................................189
Sonyn tukipalvelut ....................................................................................................................................................189
e-Support .................................................................................................................................................................190
Tavaramerkit ............................................................................................................................................................192
n 6 N
Ennen käyttöä
Ennen käyttöä
Onnittelut Sony VAIO® -tietokoneen ostamisesta ja tervetuloa käytönaikaiseen käyttöoppaaseen. Sony on yhdistänyt
johtavan audio-, video-, tietojenkäsittely- ja viestintäteknologian tuotteeseen, joka antaa käyttöön alan viimeisimmän
tekniikan.
!
Tämän oppaan kuvien tietokone saattaa olla hieman erinäköinen kuin ostamasi tietokone.
n 7 N
Ennen käyttöä
Tiedoksi
© 2008 Sony Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tätä käyttöopasta ja siinä kuvattua ohjelmistoa ei saa kokonaan tai osittain toisintaa, kääntää tai tuottaa mihinkään koneella
luettavaan muotoon ennen kirjallista suostumusta.
Sony Corporation ei anna mitään takuuta tähän käyttöoppaaseen, ohjelmistoon tai muihin siinä oleviin tietoihin eikä näin ollen
myönnä mitään takuita tämän käyttöoppaan, ohjelmiston tai muun tiedon soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai
sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Sony Corporation ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään tahattomista,
seuraamuksellisista tai erityisistä vahingoista, jotka johtuvat tästä käyttöoppaasta, ohjelmistosta tai näihin liittyvästä tiedosta
tai niiden käytöstä tai vahingoista, jotka liittyvät edellä mainittuihin.
Käyttöoppaassa ei ole määritelty ™- tai ®-merkkejä.
Sony Corporation pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän käyttöoppaaseen tai sen sisältämiin tietoihin milloin tahansa
ilman ennakkoilmoitusta. Tässä kuvatut ohjelmat kuuluvat erillisen käyttöoikeussopimuksen alaisuuteen.
n 8 N
Ennen käyttöä
Dokumentaatio
Dokumentaatio sisältää painettua tietoa ja VAIO-tietokoneella luettavia käyttöoppaita.
Painetut asiakirjat
❑ Pikaopas – kuvaa toimet pakkauksen purkamisesta VAIO-tietokoneen käynnistämiseen saakka.
❑ Vianmääritys- ja palautusopas – sisältää yleisten ongelmien ja tietokoneen toimintahäriöiden ratkaisut ja ohjeet tietojen
varmuuskopioimiseen ja järjestelmän palauttamiseen sekä tietoja muista tukitietolähteistä.
❑ Säännökset, takuu, loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus ja palvelutuki – sisältää seuraavat osat: Sony- takuu,
Turvallisuusmääräysopas, Modeemisäännökset, Langattoman lähiverkon säännösopas, Langattoman suuralueverkon
säännösopas, Bluetooth-säännösopas, Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus ja Sonyn tukipalveluiden tiedot.
n 9 N
Ennen käyttöä
Muu dokumentaatio
❑ Käyttöopas (tämä opas) – sisältää tietokoneen ominaisuuksien kuvauksen. Opas sisältää myös tietoja tietokoneen
mukana toimitetuista ohjelmista. Lisäksi siinä on tietoja yleisten ongelmien ratkaisemisesta. Käyttöopas on PDFmuodossa, joten sen selaaminen ja tulostaminen on helppoa.
Oppaan tarkasteleminen näytössä:
1
Kaksoisnapsauta työpöydän VAIO User Guide -kuvaketta.
2
Avaa haluamaasi kieltä vastaava kansio.
3
Valitse luettava ohje.
Voit selata käyttöohjeita manuaalisesti siirtymällä kohtaan Tietokone > VAIO (C:) (C-asema) > Documentation > Documentation ja avaamalla haluamasi
kielisen kansion.
Voit siirtyä oppaassa mainittuihin WWW-sivustoihin napsauttamalla sivuston URL-osoitetta, joka alkaa merkinnällä http://, kun tietokoneesta on
muodostettu yhteys Internetiin.
❑ Tekniset tiedot – Online-muodossa olevassa Tekniset tiedot -oppaassa kuvataan VAIO-tietokoneen laitteisto- ja
ohjelmistokokoonpanot.
Teknisten tietojen online-oppaan tarkasteleminen:
1
Muodosta yhteys Internetiin.
2
Siirry Sony-tukipalvelun WWW-sivustoon osoitteessa http://www.vaio-link.com.
Mukana toimitettujen lisävarusteiden ohjeet voivat olla erillisillä levyillä.
n 10 N
Ennen käyttöä
My Club VAIO
My Club VAIO sisältää seuraavat osat:
❑ Accessories
Haluatko laajentaa tietokoneesi toimintoja? Saat tietoja yhteensopivista lisävarusteista napsauttamalla tätä kuvaketta.
❑ Software
Haluatko inspiroida? Napsauta tätä kuvaketta, jolloin saat yleiskatsauksen ohjelmistasi ja voit tarkistaa
päivitysvaihtoehdot.
❑ Wallpapers
Tätä kuvaketta napsauttamalla voit tarkastella suosituimpia Sony- ja Club VAIO -taustakuvia.
❑ Links
Tätä kuvaketta napsauttamalla pääset suosituimmille Sony- ja Club VAIO -sivustoille.
Windowsin Ohje ja tuki
Windowsin Ohje ja tuki sisältää runsaasti käytännön neuvoja, opetusohjelmia ja esittelyjä, jotka opastavat tietokoneen
käyttämisessä.
Hakutoiminnon, hakemiston tai sisällysluettelon avulla voit käyttää Windowsin ohjeresursseja, mukaan lukien Internetissä
olevat resurssit.
Saat Windowsin Ohjeen ja tuen käyttöösi valitsemalla Käynnistä
ja Ohje ja tuki. Voit myös avata Windowsin Ohjeen
ja tuen pitämällä Microsoft Windows -näppäintä painettuna ja painamalla F1-näppäintä.
n 11 N
Ennen käyttöä
Muut lähteet
❑ Online Help -tiedostoissa on yksityiskohtaista tietoa käyttämäsi ohjelman ominaisuuksista ja vianetsinnästä.
❑ Osoitteessa http://www.club-vaio.com on VAIO-suosikkiohjelmien online-opetusohjelmia.
n 12 N
Ennen käyttöä
Ergonomiaa koskevia ohjeita
Voit käyttää tietokonettasi kannettavana laitteena useissa eri ympäristöissä. Ota mahdollisuuksien mukaan huomioon
seuraavat ergonomiaa koskevat ohjeet sekä kiinteissä että muuttuvissa työskentely-ympäristöissä:
❑ Tietokoneesi sijoittaminen – Aseta tietokone suoraan eteesi (1). Pidä käsivartesi vaakatasossa (2) ja ranteet vapaassa,
mukavassa asennossa (3), kun käytät näppäimistöä, kosketuslevyä tai ulkoista hiirtä. Anna olkavarsiesi riippua
luonnollisesti. Pidä taukoja tietokonetyöskentelyn lomassa. Liiallinen tietokoneen käyttö saattaa rasittaa silmiä, lihaksia
ja jänteitä.
❑ Huonekalut ja asento – Istu tuolissa, jossa on hyvä selkänoja. Säädä tuolin korkeus siten, että jalkasi ovat tasaisesti
lattiassa. Jalkatuki saattaa tehdä asennostasi mukavamman. Istu rennosti, suorassa asennossa ja vältä kumartumasta
eteenpäin tai nojaamasta liikaa taaksepäin.
n 13 N
Ennen käyttöä
❑ Tietokoneen näytön katselukulma – Kallista näyttö sopivaan katseluasentoon. Voit vähentää silmiesi jännittymistä ja
lihasten väsymistä kallistamalla näytön oikeaan asentoon. Säädä myös näytön kirkkaus sopivaksi.
❑ Valaistus – Valitse tila, jossa ikkunat ja valot eivät häikäise tai aiheuta heijastumia. Epäsuoran valaistuksen käyttö estää
näytössä näkyvät kirkkaat pisteet. Sopiva valaistus lisää käyttömukavuutta ja tehostaa työskentelyä.
❑ Ulkoisen näytön sijoittaminen – Kun käytät ulkoista näyttöä, aseta näyttö mukavalle katseluetäisyydelle. Varmista,
että näyttöruutu on silmien tasolla tai hieman sitä alempana.
n 14 N
Aloittaminen
Aloittaminen
Tässä osassa on tietoja VAIO-tietokoneen käytön aloittamisesta.
❑ Hallintapainikkeiden ja porttien sijainti (sivu 15)
❑ Tietoja merkkivaloista (sivu 22)
❑ Liittäminen virtalähteeseen (sivu 24)
❑ Akun käyttäminen (sivu 25)
❑ Tietokoneen sammuttaminen turvallisesti (sivu 30)
n 15 N
Aloittaminen
Hallintapainikkeiden ja porttien sijainti
Tutustu hetken aikaa seuraavilla sivuilla esitettyihin hallintapainikkeisiin ja portteihin.
!
Tietokoneesi ulkoasu voi poiketa tämän oppaan kuvissa esiintyvän tietokoneen ulkoasusta teknisten tietojen vaihteluista johtuen. Se voi vaihdella myös
maan tai alueen mukaan.
n 16 N
Aloittaminen
Etupuoli
E Kiinteät kaiuttimet (stereo)
F
G
H
I
J
K
L
SONY-logolamppu*1 (sivu 111)
Kosketuslevy (sivu 34)
Virran merkkivalo (sivu 22)
Akun merkkivalo (sivu 22)
Kiintolevyaseman merkkivalo (sivu 22)
Memory Stick -merkkivalo (sivu 22)
Nestekidenäytön kannen LOCK/RELEASE-kytkin
Työnnä tämä kytkin LOCK-asentoon ennen tietokoneen
siirtämistä.
M Kaukosäätimen tunnistin*1
Osoita tätä tunnistinta mukana toimitetulla kaukosäätimellä,
jos haluat käyttää infrapunayhteyttä.
N Kaukosäätimen tunnistimen merkkivalo*1 (sivu 22)
O Sisäinen monomikrofoni
P SD-muistikortin merkkivalo (sivu 22)
A
B
C
D
Sisäinen MOTION EYE -kamera (sivu 37)
Sisäisen MOTION EYE -kameran merkkivalo (sivu 22)
Nestekidenäyttö (sivu 128)
Näppäimistö (sivu 32)
Q
R
S
T
Memory Stick -paikka*2 (sivu 66)
SD-muistikorttipaikka (sivu 69)
WIRELESS-kytkin (sivu 74)
WLAN (Wireless LAN) -merkkivalo (sivu 22)
U Bluetooth-merkkivalo*1 (sivu 22)
*1
Vain joissakin malleissa.
*2
Tietokone tukee sekä vakio- että Duo-kokoista Memory Stick-muistikorttia.
n 17 N
Aloittaminen
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Num lock -merkkivalo (sivu 22)
Caps lock -merkkivalo (sivu 22)
Scroll lock -merkkivalo (sivu 22)
S1/S2-painikkeet (sivu 35)
VOLUME-painikkeet (sivu 35)
Levyaseman poistopainike (sivu 38)
Vaimennuspainike (sivu 35)
Virtapainike
Virran merkkivalo (sivu 22)
J CHANNEL-painikkeet* (sivu 35)
K
L
M
N
O
P
TV REC -painike* (sivu 35)
*
Vain joissakin malleissa.
Toisto-/taukopainike (sivu 35)
Pysäytyspainike (sivu 35)
Edellinen raita -painike (sivu 35)
Seuraava raita -painike (sivu 35)
AV MODE -painike (sivu 35)
n 18 N
Aloittaminen
Taustapuoli
A
B
C
D
VHF/UHF-tuloportti*1 (sivu 48)
Tuuletusaukko
Suojausliitäntä
Akun liitin (sivu 25)
E Hi-Speed USB (USB 2.0) -portti*2 (sivu 100)
F DC IN -portti (sivu 24)
*1
Vain joissakin malleissa.
*2
Suuren, täyden ja pienen nopeuden tuki.
n 19 N
Aloittaminen
Oikea puoli
A Hi-Speed USB (USB 2.0) -portit*1 (sivu 100)
B PC-kortin vapautuspainike (sivu 59)
C PC Card -paikka (sivu 57)
D ExpressCard -moduulin irrotuspainike (sivu 63)
E ExpressCard-yleiskorttipaikka (sivu 61)
F i.LINK (IEEE 1394) S400 -portti (sivu 104)
G AV In -liitin*2 *3
Tähän porttiin voidaan liittää ulkoinen laite, esimerkiksi
videonauhuri.
H S VIDEO INPUT -portti*2 *3
Tähän porttiin voidaan liittää ulkoinen laite, esimerkiksi
videonauhuri.
I
J
K
L
M
S VIDEO OUTPUT -portti (sivu 93)
*1
Suuren, täyden ja pienen nopeuden tuki.
*2
Vain joissakin malleissa.
*3
AV In -liitintä ja S VIDEO INPUT -porttia rinnakkain käytettäessä
videosignaali ohjautuu S VIDEO INPUT -porttiin.
HDMI-portti (sivu 93)
Näyttövastake (VGA) (sivu 91)
Verkkoportti (Ethernet) (sivu 106)
Modeemiportti (sivu 72)
n 20 N
Aloittaminen
Vasen puoli
A OPTICAL OUT -portti
(Lähdön näytteenottotaajuus: 44,1 kHz / 48,0 kHz / 96,0 kHz)
Tähän porttiin voidaan liittää S/PDIF-laite, esimerkiksi
digitaaliset kuulokkeet tai AV-vahvistin.
B
C
D
E
Mikrofoniliitäntä (sivu 99)
Kuulokeliitäntä (sivu 90)
Optinen levyasema (sivu 38)
Levyaseman varapoistopainike (sivu 38)/
Optisen levyaseman merkkivalo (sivu 22)
F Manuaalinen avausreikä (sivu 164)
n 21 N
Aloittaminen
Alapuoli
A Tuuletusaukot
n 22 N
Aloittaminen
Tietoja merkkivaloista
VAIO-tietokoneessa on seuraavat merkkivalot.
Merkkivalo
Toiminnot
Virta 1
Palaa, kun tietokoneessa on virta kytkettynä, ja vilkkuu, kun tietokone on lepotilassa. Merkkivalo sammuu,
kun tietokone on horrostilassa tai kun siitä katkaistaan virta.
Akku e
Palaa, kun tietokone käyttää akkuvirtaa, vilkkuu, kun akun varaus on vähissä, ja vilkkuu kahden välähdyksen
jaksoina, kun akku latautuu.
Palaa, kun tietoja luetaan Memory Stick -korttipaikassa olevalta Memory Stick -kortilta tai kirjoitetaan kortille.
(Älä siirry lepotilaan tai katkaise tietokoneen virtaa, kun tämä merkkivalo palaa.) Kun merkkivalo ei pala,
Memory Stick -kortti ei ole käytössä.
Memory Stick
Sisäinen MOTION EYE -kamera
Palaa, kun sisäistä MOTION EYE -kameraa käytetään.
SD-muistikortti
Palaa, kun tietoja luetaan SD-kortilta tai kirjoitetaan kortille. (Älä siirry lepotilaan tai katkaise tietokoneen virtaa,
kun tämä merkkivalo palaa.) Kun merkkivalo ei pala, muistikortti ei ole käytössä.
Optinen levyasema
Kaukosäätimen
tunnistin*
Palaa, kun tietoja luetaan optiselta levytä tai kirjoitetaan sille. Kun merkkivalo ei pala, optinen levy ei ole käytössä.
Palaa, kun infrapunasignaaleja vastaanotetaan kaukosäätimestä.
Kiintolevyasema
Palaa, kun tietoja luetaan kiintolevyasemasta tai kirjoitetaan kiintolevyasemaan. Älä siirry lepotilaan tai katkaise
tietokoneen virtaa, kun tämä merkkivalo palaa.
Num lock
Num Lk -näppäimellä voit ottaa numeronäppäimistön käyttöön. Toisella painalluksella voit poistaa
numeronäppäimistön käytöstä. Kun merkkivalo ei pala, numeronäppäimistö ei ole käytössä.
Caps lock
Caps Lock -näppäimellä voit ottaa käyttöön isot kirjaimet. Jos painat Shift-näppäintä, kun merkkivalo palaa,
näppäillyt kirjaimet ovat pieniä kirjaimia. Toisella painalluksella voit poistaa toiminnon käytöstä. Kirjainnäppäimet
toimivat normaalisti, kun Caps lock -merkkivalo ei pala.
n 23 N
Aloittaminen
Merkkivalo
Toiminnot
Scr Lk -näppäimellä voit muuttaa näytön vieritystapaa. Normaali vieritys on käytössä, kun Scroll lock -merkkivalo
ei pala. Scr Lk -näppäimen toiminnot ovat erilaisia käytettävän ohjelman mukaan, eikä näppäin toimi kaikissa
ohjelmissa.
Scroll lock
Bluetooth-tekniikka
*
Wireless LAN
*
Vain joissakin malleissa.
Palaa, kun WIRELESS-kytkin on ON-asennossa ja Bluetooth-tekniikka on käytössä.
Palaa, kun langaton lähiverkko on käytettävissä.
n 24 N
Aloittaminen
Liittäminen virtalähteeseen
Voit käyttää tietokoneen virtalähteenä joko verkkolaitetta tai ladattavaa akkua.
Verkkolaitteen käyttäminen
Käytä tietokonetta ainoastaan mukana tulevalla verkkolaitteella.
Voit käyttää verkkolaitetta seuraavasti:
1
Kytke virtajohdon (1) toinen pää verkkolaitteeseen (3).
2
Kytke virtajohdon toinen pää pistorasiaan (2).
3
Kytke verkkolaitteeseen (3) liitetty kaapeli tietokoneen DC IN -porttiin (4).
!
DC IN -liittimen muoto vaihtelee verkkolaitteen mukaan.
Voit irrottaa tietokoneen verkkovirrasta kokonaan irrottamalla verkkolaitteen.
Varmista, että pistorasia on helposti käytettävässä paikassa.
Jos et aio käyttää tietokonetta pitkään aikaan, aseta se horrostilaan. Lisätietoja on kohdassa Horrostilan käyttö (sivu 115). Tämä virransäästötila
nopeuttaa tietokoneen sammuttamista ja palauttamista toimintatilaan.
n 25 N
Aloittaminen
Akun käyttäminen
Tietokoneen mukana toimitettu akku ei ole ladattu täyteen toimitushetkellä.
Akun asentaminen
Voit asentaa akun seuraavasti:
1
Sammuta tietokone ja sulje nestekidenäyttö.
2
Työnnä akun lukitusvipua (1) sisäänpäin.
3
Työnnä akkua akkulokeroon, kunnes se napsahtaa paikalleen.
4
Lukitse akku tietokoneeseen työntämällä akun lukitusvipu (1) LOCK-asentoon.
n 26 N
Aloittaminen
Kun tietokone on liitetty verkkovirtaan ja akku on asennettuna, kone käyttää verkkovirtaa.
!
Kaikki akut eivät täytä Sonyn asettamia laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Turvallisuussyistä tämä tietokone toimii vain käytettäessä tätä mallia varten
tarkoitettuja alkuperäisiä Sony-akkuja. Jos tietokoneeseen asennetaan jokin muu akku, tietokone ei lataudu eikä toimi.
n 27 N
Aloittaminen
Akun lataaminen
Tietokoneen mukana toimitettu akku ei ole ladattu täyteen toimitushetkellä.
Voit ladata akun seuraavasti:
1
Asenna akku.
2
Kytke verkkolaite tietokoneeseen.
Tietokone lataa akun automaattisesti (akun merkkivalo vilkkuu kahden sarjoina toistuvin välähdyksin, kun akku latautuu).
Kun akun lataustaso on noin 85 %, akun merkkivalo sammuu.
Akun merkkivalon tila
Merkitys
Palaa
Tietokone käyttää akkuvirtaa.
Vilkkuu
Akun varaus on loppumassa.
Vilkkuu kahden sarjoina toistuvin välähdyksin
Akku latautuu.
Ei pala
Tietokone käyttää verkkovirtaa.
!
Lataa akku noudattamalla tämän ooppaan ohjeita ensimmäisestä varauskerrasta lähtien.
n 28 N
Aloittaminen
Kun akun varaus on loppumassa, sekä akun että virran merkkivalot vilkkuvat.
Pidä akku asennettuna tietokoneeseen, kun kone on kytkettynä verkkovirtaan. Akun latautuminen jatkuu tietokoneen käytön aikana.
Jos akun varaustaso laskee pienemmäksi kuin 10 %, lataa akku kytkemällä verkkolaite tai sammuta tietokone ja asenna siihen täyteen ladattu akku.
Tietokoneen mukana tuleva akku on litiumioniakku, jonka voi ladata uudelleen milloin tahansa. Osittain purkautuneen akun lataaminen ei vaikuta akun
käyttöikään.
Akun merkkivalo palaa, kun akkua käytetään virtalähteenä. Kun akku on kulunut melkein loppuun, sekä akun että virran merkkivalot alkavat vilkkua.
Jotkin sovellusohjelmat ja oheislaitteet saattavat estää tietokoneen siirtymisen horrostilaan, vaikka akun varaus olisi kulunut melkein loppuun. Jotta vältät
tietojen menettämisen akkuvirtaa käyttäessäsi, tallenna tiedot usein ja aseta tietokone manuaalisesti virranhallintatilaan, kuten lepotilaan tai horrostilaan.
Jos akun varaus kuluu loppuun tietokoneen siirryttyä lepotilaan, kaikki tallentamattomat tiedot menetetään. Paluu edeltävään työtilaan ei ole mahdollista.
Jotta vältyt tietojen menettämiseltä, tallenna tiedot usein.
Kun tietokone on liitetty verkkovirtaan ja akku on asennettuna, kone käyttää verkkovirtaa.
n 29 N
Aloittaminen
Akun poistaminen
!
Voit menettää tietoja, jos poistat akun, kun tietokone on päällä eikä verkkolaite ole kytkettynä tai kun tietokone on lepotilassa.
Voit poistaa akun seuraavasti:
1
Sammuta tietokone ja sulje nestekidenäyttö.
2
Työnnä akun lukitusvipua (1) sisäänpäin.
3
Työnnä akun vapautusvipua (2) ja vedä akkua poispäin tietokoneesta.
n 30 N
Aloittaminen
Tietokoneen sammuttaminen turvallisesti
Jotta vältät tallentamattomien tietojen menettämisen, sammuta tietokone asianmukaisesti seuraavalla tavalla:
Voit sammuttaa tietokoneen seuraavasti:
1
Sammuta kaikki tietokoneeseen kytketyt oheislaitteet.
2
Valitse Käynnistä, valitse
3
Vastaa kaikkiin asiakirjojen tallennuskehotuksiin tai muihin käyttäjiä koskeviin kehotuksiin ja odota, kunnes tietokone
sammuu automaattisesti.
Virran merkkivalo sammuu.
Lukitse-painikkeen vieressä oleva nuoli ja valitse sitten Sammuta.
n 31 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Tässä osassa on tietoja siitä, miten voit käyttää VAIO-tietokonettasi mahdollisimman monipuolisesti.
❑ Näppäimistön käyttäminen (sivu 32)
❑ Kosketuslevyn käyttäminen (sivu 34)
❑ Erikoistoimintopainikkeiden käyttäminen (sivu 35)
❑ Sisäisen MOTION EYE -kameran käyttäminen (sivu 37)
❑ Optisen levyaseman käyttäminen (sivu 38)
❑ TV-toiminnon käyttäminen (sivu 48)
❑ PC-korttien käyttäminen (sivu 57)
❑ ExpressCard-moduulin käyttäminen (sivu 60)
❑ Memory Stick -muistikortin käyttäminen (sivu 64)
❑ Muiden muistikorttien käyttäminen (sivu 69)
❑ Internetin käyttäminen (sivu 72)
❑ Langattoman lähiverkon (WLAN) käyttäminen (sivu 74)
❑ Bluetooth-toimintojen käyttäminen (sivu 81)
n 32 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Näppäimistön käyttäminen
Näppäimistö on hyvin samanlainen kuin pöytätietokoneessa, mutta siinä on lisänäppäimiä mallikohtaisten toimintojen
suorittamista varten.
VAIO-Linkin WWW-sivustossa (http://www.vaio-link.com) on myös näppäimistön käyttöön liittyviä sanastotietoja.
Fn-näppäinyhdistelmät ja niihin liittyvät toiminnot
Osa näppäintoiminnoista toimii vasta sen jälkeen, kun käyttöjärjestelmä on latautunut kokonaan.
Yhdistelmät/Ominaisuus
Toiminnot
Fn + 8 (F5/F6): kirkkauden säätö
Säätää tietokoneen nestekidenäytön kirkkautta.
Voit lisätä kirkkautta painamalla Fn+F6 ja M tai , tai pitämällä Fn+F6 painettuna.
Voit vähentää valoisuutta painamalla Fn+F5 ja sitten m tai < tai pitämällä painettuna
näppäimet Fn+F5.
Fn +
Vaihtaa näyttökohteen tietokoneen näytön, ulkoisen näytön ja molempien välillä.
/T (F7): näyttökohde
n 33 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Yhdistelmät/Ominaisuus
Toiminnot
Fn +
Suurentaa näytön näkymän tai palauttaa sen entiselleen muuttamalla tietokoneen näytön
tarkkuutta.
(F10): zoomaus
Vakionäkymän ja suurennetun näkymän oletustarkkuudet ovat seuraavat:
WXGA+LCD-mallit
Vakionäkymä: 1 440 x 900 kuvapistettä
Suurennettu näkymä: 1 024 x 600 kuvapistettä
WUXGA LCD -mallit
Vakionäkymä: 1 920 x 1 200 kuvapistettä
Suurennettu näkymä: 1 280 x 768 kuvapistettä
Suurennettu näkymä ei ole yhtä selkeä kuin vakionäkymä, koska sitä käytettäessä pienitarkkuuksinen
näkymä näkyy suuritarkkuuksisessa tietokoneen näytössä.
Tämä näppäinyhdistelmä ei ehkä toimi graafisten kuvien kanssa, koska se suurentaa näkymää muuttamalla
tarkkuutta.
Ohjelmistoikkunoiden sijainti ja koko saattavat muuttua, kun näkymää suurennetaan tai kun vakionäkymä
palautetaan, koska tämän näppäinyhdistelmän painaminen muuttaa näytön tarkkuutta.
Kun tietokoneen näytön näkymä on suurennettuna, näkymän siirtäminen ulkoiseen näyttöön poistaa
toiminnon käytöstä ja palauttaa vakionäkymän.
Fn +
(F12): horrostila
Siirtää tietokoneen tilaan, jossa virrankulutus on pienin. Kun käytät tätä komentoa, järjestelmän
ja oheislaitteiden tilat kirjautuvat kiintolevylle ja järjestelmä kytkeytyy pois päältä. Järjestelmä
palautetaan alkuperäiseen tilaan kytkemällä virta päälle virtakytkimestä.
Yksityiskohtaisia tietoja virranhallinnasta on kohdassa Virransäästötilojen käyttäminen
(sivu 112).
n 34 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Kosketuslevyn käyttäminen
Kosketuslevyn avulla voit osoittaa, valita, vetää ja vierittää kohteita.
Tehtävä
Kuvaus
Osoittaminen
Aseta osoitin (2) kohteen tai objektin päälle siirtämällä sormeasi kosketuslevyllä (1).
Napsauttaminen
Paina vasemmanpuoleista painiketta (3) kerran.
Kaksoisnapsauttaminen
Paina vasemmanpuoleista painiketta kaksi kertaa.
Hiiren kakkospainikkeen
painaminen
Paina oikeanpuoleista painiketta (4) kerran. Tämä toimenpide tuo useissa sovelluksissa esiin pikavalikon.
Vetäminen
Liikuta sormea kosketuslevyllä ja pidä vasen painike painettuna.
Vierittäminen
Vieritä näyttöä pystysuunnassa liikuttamalla sormeasi kosketuslevyn oikeanpuoleista reunaa pitkin. Vieritä näyttöä
vaakasuunnassa liikuttamalla sormeasi alareunaa pitkin. (Vieritystoimintoa voi käyttää ainoastaan sovelluksissa,
jotka tukevat kosketuslevyn vieritysominaisuutta.)
Voit ottaa kosketuslevyn käyttöön tai poistaa sen käytöstä sen mukaan, miten haluat käyttää hiirtä. Katso ohjeet VAIO Control Center -ohjelmiston
käynnistämisestä kohdasta Tietokoneen valmistelu käyttöön VAIO Control Center -ohjelmiston avulla (sivu 111). Kun ohjelmisto on käynnistynyt,
valitse aihe osoitinlaitteella ja katso yksityiskohtaiset ohjeet ohjetiedostosta.
!
Muista liittää hiiri tietokoneeseen ennen kuin poistat kosketuslevyn käytöstä. Jos poistat kosketuslevyn käytöstä liittämättä hiirtä, voit siirtää osoitinta
vain näppäimistön avulla.
n 35 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Erikoistoimintopainikkeiden käyttäminen
Tietokoneessa on erikoistoimintopainikkeita, joiden avulla voi käyttää tietokoneen tiettyjä toimintoja.
Erikoistoimintopainike
Toiminnot
Painikkeiden avulla voi vaihtaa televisiokanavaa.
CHANNEL-painikkeet*1
Käynnistää televisiotallennuksen.
TV REC -painike*1
Toisto-/taukopainike
Käynnistää tai keskeyttää CD-, DVD- tai Blu-ray Disc™ *2 tai kiintolevyasemaan tallennetun musiikki-/
videotiedoston toiston.
Pysäyttää CD-, DVD- tai Blu-ray-levyn*2 tai kiintolevyasemaan tallennetun musiikki-/videotiedoston toiston tai
Pysäytyspainike
TV-lähetyksen tallennuksen*1.
Edellinen raita -painike
Toistaa edellisen kohtauksen/tiedoston videota tositettaessa tai edellisen kappaleen/tiedoston ääntä
toistettaessa.
Seuraava raita -painike
Toistaa seuraavan kohtauksen/tiedoston videota tositettaessa tai seuraavan kappaleen/tiedoston ääntä
toistettaessa.
AV MODE -painike
S1/S2-painikkeet
Käynnistää VAIO Launcher -ohjelman, jolla voit valita haluamasi ohjelmiston.
Voit muuttaa ohjelman oletusasetuksia VAIO Launcher -toiminnon avulla. Pidä silloin AV MODE -painike
alhaalla, kunnes asetukset tulevat näyttöön.
Oletusarvon mukaan S1-painikkeella voi avata Windowsin Ohje ja tuki -portaalin ja S2-painikkeella voi
aktivoida tai poistaa käytöstä SonicStage Mastering Studio -ohjelmiston äänensuodatustoiminnon.
Oletuspainikemääritykset voivat poiketa yllä olevasta. Tällöin voit muuttaa määritystä S-painikkeen toimintojen määritysikkunassa.
Voit tuoda tämän ikkunan näyttöön pitämällä painiketta painettuna tai avata sen VAIO Control Center -ohjelmiston avulla.
Katso VAIO Control Center ohjetiedostosta lisätietoja S-painikkeen määrittämisestä.
n 36 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Erikoistoimintopainike
Toiminnot
Pienentävät (-) ja suurentavat (+) äänenvoimakkuutta.
VOLUME-painikkeet
Levyaseman poistopainike
Avaa optisen levyaseman levykelkan.
Jos painike ei toimi, paina optisen levyaseman varapoistopainiketta.
Kytkee äänen päälle ja pois päältä.
Vaimennuspainike
*1
Vain mallit, joissa on TV-viritin.
*2
Vain Blu-ray-levyasemalla varustetut mallit. Käyttää toistoon WinDVD BD-ohjelmistoa.
n 37 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Sisäisen MOTION EYE -kameran käyttäminen
Tietokoneeseen on asennettu kiinteästi MOTION EYE -kamera.
Sisäisen MOTION EYE -kameran avulla on mahdollista käyttää videotoimintoja vuorovaikutteisissa pikaviestintäohjelmistoissa
ja videonmuokkausohjelmistoissa.
Sisäinen MOTION EYE -kamera tulee käyttöön, kun tietokone käynnistetään. Näin tietokone on aina valmis videoneuvotteluun
näitä ohjelmistoja käytettäessä.
Ota huomioon, että vuorovaikutteisen pikaviestintäohjelmiston tai video-ohjelmiston käynnistäminen tai lopettaminen ei ota
sisäistä MOTION EYE -kameraa käyttöön tai poista sitä käytöstä.
Sisäistä MOTION EYE -kameraa ei voi jakaa usean sovelluksen käyttöön samanaikaisesti. Jos jokin muu sovellus käyttää kameraa, lopeta sovellus ennen
sisäisen MOTION EYE -kameran käyttämistä.
Jos kuvaat heikosti valaistussa ympäristössä, käynnistä VAIO Camera Capture Utility -ohjelma valitsemalla Käynnistä, Kaikki ohjelmat, VAIO Camera
Capture Utility ja VAIO Camera Capture Utility. Tuo Properties-ikkuna näkyviin napsauttamalla Camera-painiketta ja valitse Low Light -valintaruutu.
Se vähentää kuva- ja suljinnopeutta, jolloin kamera voi ottaa vastaan enemmän valoa.
!
Sovellusikkunassa voi esiintyä häiriöitä, esimerkiksi vaakajuovia, jos kohde liikkuu nopeasti. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä.
Sisäistä MOTION EYE -kameraa ei voi käyttää Microsoft Windows MovieMaker -ohjelmiston kanssa.
n 38 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Optisen levyaseman käyttäminen
VAIO-tietokoneessa on optinen levyasema.
Voit asettaa levyn asemaan seuraavasti:
1
Käynnistä tietokone.
2
Avaa levyasema painamalla poistopainiketta (1).
Levykelkka liukuu ulos.
Jos levyaseman poistopainike ei toimi, paina optisen levyaseman varapoistopainiketta.
Jos VAIO Power Management estää virransyötön optiseen levyasemaan, levykelkan avaaminen kestää jonkin aikaa. Levyaseman varapoistopainike ei
ole käytettävissä, jos optiseen levyasemaan ei ole kytketty virtaa.
Kun palautat järjestelmän, kytke tietokoneeseen virta ja paina optisen levyaseman varapoistopainiketta. Aseta palautuslevy optiseen levyasemaan ja
katkaise tietokoneen virta. Kytke sitten virta uudelleen käynnistääksesi palautuksen.
3
Aseta levy kelkan keskelle etikettipuoli ylöspäin ja paina levyä varovasti, kunnes se napsahtaa paikalleen.
4
Sulje levykelkka työntämällä sitä kevyesti.
n 39 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
!
Älä poista optista levyä, kun tietokone on virransäästötilassa (lepotilassa tai horrostilassa). Muuten tietokone voi toimia virheellisesti.
Jos aiot käyttää ulkoista optista levyasemaa, kytke levyasema, ennen kuin käynnistät etukäteen asennetun levyohjelman.
n 40 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Optisten levyjen lukeminen ja kirjoittaminen
Mallista riippuen tietokoneesi toistaa ja tallentaa CD-, DVD- tai Blu-ray Disc -tallennusvälineitä. Tarkista laitteen teknisistä
tiedoista, millainen optinen levyasema tietokoneeseen on asennettu. Voit katsoa seuraavasta taulukosta, mitä tallennusvälineitä
optinen levyasema tukee.
n 41 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
TT: toistaa ja tallentaa
T: toistaa, mutta ei tallenna
–: ei toista eikä tallenna
Video- Musiikki- CD
CD-levyt ExtraCDlevyt
levyt
CD-R/ DVDRW
ROMasema
VideoDVDlevyt
BDROM
DVD-R/ DVD+R/ DVD+R DVD-R
RW
RW
DL
DL
DVD±RW-/
T
±R DL/RAM-asema
T
T
T
TT
T
T
–
TT*1 *2
TT
TT*5
TT*6
TT*3 *4
–
Blu-ray-levy
T
T
T
T
TT*8
T
T
T
TT*1 *2
TT
TT*5
TT*6
TT*3 *4
TT*7 *11
Blu-rayT
yhdistelmäasema
T
T
T
TT*8
T
T
T
TT*1 *2
TT
TT*5
TT*6
TT*3 *4
T*11
CDROMlevyt
DVDRAM
BD-R*9/
RE*10
*1
Tukee tietojen kirjoittamista DVD-R-levyille, jotka ovat yhteensopivia DVD-R-määrittelyn yleisen version 2.0/2.1 kanssa.
*2
Tukee tietojen kirjoittamista DVD-RW-levyille, jotka ovat yhteensopivia DVD-RW-määrittelyn version 1.1/1.2 kanssa.
*3
Tietokoneen DVD±RW/RAM-levyasema ei tue DVD-RAM-lippaan käyttämistä. Käytä lippaattomia levyjä tai levyjä, joiden lippaan voi irrottaa.
*4
Tietojen kirjoittamista DVD-RAM-määrittelyn version 1.0 mukaisille yksipuolisille DVD-RAM-levyille (2,6 Gt) ei tueta.
DVD-RAM-määrittelyn version 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0 mukaisille levyille ei ole tukea.
*5
Tietojen kirjoittaminen DVD+R DL (Double Layer) -levyille on mahdollista vain, jos levyt tukevat DVD+R DL (Double Layer) -tallennusta.
*6
Tietojen kirjoittaminen DVD-R DL (Dual Layer) -levyille on mahdollista vain, jos levyt tukevat DVD-R DL (Dual Layer) -tallennusta.
*7
Tukee tietojen kirjoittamista BD-R version 1.1 -levyille (yksipuoliset levyt, joiden kapasiteetti on 25 Gt, kaksipuoliset levyt, joiden kapasiteetti on 50 Gt) ja BD-RE
version 2.1 -levyille (yksipuoliset levyt, joiden kapasiteetti on 25 Gt, kaksipuoliset levyt, joiden kapasiteetti on 50 Gt).
*8
Tietojen kirjoittamista Ultra Speed CD-RW -levyille ei tueta malleissa, joissa on Blu-ray-levyasema.
*9
BD-R on lyhenne sanoista Blu-ray Disc-Recordable, version 1.1 muoto.
*10
BD-RE on lyhenne sanoista Blu-ray Disc-Rewritable, version 2.1 muoto.
*11
Tietokoneen Blu-ray-levyasema ei tue BD-RE Disc Version 1.0 -muotoisia tallennusvälineitä eikä lippaallisia Blu-ray Disc -tallennusvälineitä.
n 42 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
!
Tämä tuote pystyy toistamaan levyjä, jotka ovat Compact Disc Digital Audio standardin mukaisia (CD-standardi). DualDisc on kaksipuolinen levy, joka
tallentaa DVD-materiaalin levyn toiselle puolelle ja audiomateriaalin toiselle puolelle. Muista, että DualDisc-levyn audio-puolta (ei-DVD-puolta) ei ehkä
voi toistaa tässä tuotteessa, koska levyn tämä puoli ei ole CD-standardin mukainen.
Kun ostat tyhjiä levyjä käytettäviksi VAIO-tietokoneessa, tarkista levyn pakkauksesta, että levyn toisto- ja tallennusominaisuudet sopivat tietokoneen
optiseen levyasemaan. Sony EI takaa VAIO CD levyasemien yhteensopivuutta sellaisten levyjen kanssa, jotka eivät ole virallisen CD-standardin mukaisia
(tai DVD-standardin mukaisia, kun käytetään DVD-asemia, tai Blu-ray-standardin mukaisia, kun käytetään Blu-ray-asemia). EI-YHTEENSOPIVIEN
LEVYJEN KÄYTTÄMINEN VOI VAURIOITTAA VAKAVASTI VAIO-TIETOKONETTA TAI AIHEUTTAA OHJELMISTO-ONGELMIA JA JÄRJESTELMÄN
JUMIUTUMISEN.
Saat tietoja levystandardeista tallennetun levyn julkaisijalta tai tyhjän levyn valmistajalta.
Tietojen kirjoittamista 8 cm:n levylle ei tueta.
!
Tekijänoikeuksin suojattujen Blu-ray disc -tallennusvälineiden jatkuva toisto voi edellyttää AACS-avaimen päivitystä. Huomaa, että AACS-avaimen
päivittämiseen tarvitaan Internet-yhteys.
Kuten muitakin optisia laitteita käytettäessä, joissakin tilanteissa levy ja laite eivät ole yhteensopivia tai Blu-ray-levyn toisto ei onnistu. VAIO-tietokoneet
eivät välttämättä tue pakattujen, AVC- tai VC1-muodossa suurilla bittinopeuksilla tallennettujen levyjen elokuvien toistoa.
Eräiden DVD- ja BD-ROM-tallennusvälineiden sisältö vaatii alueasetukset. Jos optisen levyaseman alueasetus ei vastaa levyn aluekoodia, levyn sisältöä
ei voi toistaa.
Voit toistaa tekijänoikeudella suojattuja Blu-ray-levyjä vain, jos ulkoinen näyttösi on HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) -standardin
mukainen.
Jotkin sisällöt saattavat rajoittaa video-ulostulon vakiotarkkuuteen tai estää analogisen video-ulostulon kokonaan. On suositeltavaa ottaa käyttöön
digitaalinen HDCP-määrityksen mukainen ympäristö mahdollisimman hyvän yhteensopivuuden ja kuvanlaadun varmistamiseksi.
n 43 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Tietojen tallentamiseen liittyviä huomautuksia
❑ Käytä levylle tallentaessasi vain Sonyn suosittelemia ohjelmia, jotka on asennettu tietokoneeseen valmiiksi.
Muut ohjelmistot eivät ehkä ole täysin yhteensopivia, ja niiden käytöstä saattaa aiheutua virheitä.
❑ Jotta levyllä olevat tiedot ovat luettavissa optisessa levyasemassa, istunto täytyy sulkea ennen levyn poistamista.
Tee tämä noudattamalla ohjelmiston mukana tulevia ohjeita.
❑ Käytä vain pyöreitä levyjä. Älä käytä muun (tähden, sydämen, kortin ja niin edelleen) muotoisia levyjä, koska ne saattavat
vaurioittaa levyasemaa.
❑ Älä iske tai ravista tietokonetta, kun levylle kirjoitetaan tietoja.
❑ Poista näytönsäästäjä käytöstä ja lopeta virustorjuntaohjelma, ennen kuin kirjoitat tietoja levylle.
❑ Älä käytä muistinvaraisia apuohjelmia, kun kirjoitat tietoja levylle. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön.
❑ Ennen kuin kirjoitat levylle sovellusohjelmalla, sulje kaikki muut sovellukset.
❑ Älä aseta tietokonetta kumpaankaan virransäästötilaan, kun käytät esiasennettua ohjelmaa tai levynpoltto-ohjelmaa.
❑ Käytä tietokonetta verkkolaitteen avulla tai varmista, että vähintään 50 prosenttia akun varauksesta on jäljellä.
❑ Kun lisäät tietoa käytetylle levylle, käytä samaa levyn tallennusohjelmaa kuin ensimmäisellä tallennuskerralla. Jos tiedon
lisäämiseen käytetään toista levyn tallennusohjelmaa, tallennus saattaa epäonnistua. Jos sinulla on esimerkiksi CD-levy,
jolle olet tallentanut tietoja Roxio Easy Media Creator -ohjelmistolla, käytä Roxio Easy Media Creator -ohjelmistoa,
kun tallennat samalle levylle lisää tietoja.
n 44 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Levyjen toistamiseen liittyviä huomautuksia
Jotta voit toistaa levyjä mahdollisimman monipuolisesti, noudata seuraavia suosituksia.
❑ Jotkin CD-soittimet ja tietokoneen optiset levyasemat eivät ehkä pysty toistamaan CD-äänilevyjä, jotka on luotu CD-R- tai
CD-RW-levyille.
❑ Jotkin DVD-laitteet ja tietokoneen optiset levyasemat eivät ehkä pysty toistamaan DVD-levyjä, jotka on luotu DVD+R DL-,
DVD-R DL-, DVD+R-, DVD+RW-, DVD-R-, DVD-RW- tai DVD-RAM-levyille.
❑ Älä käytä muistinvaraisia apuohjelmia levyn käytön nopeuttamiseen, kun kirjoitat tietoja levylle. Tämä voi aiheuttaa
toimintahäiriön.
❑ Älä aseta tietokonetta kumpaankaan virransäästötilaan, kun levyn toisto on meneillään.
❑ DVD-levyyn on merkitty aluekoodit, jotka ilmaisevat, millä alueella ja minkätyyppisellä laitteella levyn voi toistaa. Levyä ei
voi toistaa tällä tietokoneella, jos DVD-levyssä tai sen pakkauksessa ei ole merkintää ”2” (Eurooppa kuuluu alueeseen2)
tai ”all” (kaikki) (DVD:n voi toistaa lähes kaikkialla maailmassa).
!
Jos vaihdat DVD-levyn aluekoodin, kun WinDVD- tai WinDVD BD -ohjelmisto on käynnissä, käynnistä ohjelmisto uudelleen tai poista levy ja aseta se
uudelleen paikalleen, jotta uudet asetukset tulevat voimaan.
❑ Älä yritä muuttaa DVD-aseman aluekoodiasetuksia. Takuu ei kata DVD-aseman aluekoodiasetuksen muuttamisesta
aiheutuvia ongelmia.
n 45 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
CD-levyjen toistaminen
Voit toistaa CD-äänilevyn seuraavasti:
1
Aseta levy optiseen levyasemaan.
2
Jos mitään ei tule näkyviin, valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja ohjelma, jolla haluat toistaa CD-levyn.
Jos Ääni-CD-ikkuna tulee näyttöön, valitse siitä haluamasi vaihtoehto.
Tiedostojen kopioiminen CD-levylle
Voit kopioida tiedostoja levylle seuraavasti:
!
Älä iske tai ravista tietokonetta, kun levylle kirjoitetaan tietoja.
1
Aseta levy optiseen levyasemaan.
Jos näkyviin tulee Automaattinen käynnistys -ikkuna, valitse Tallenna tiedostot levyille ja noudata näytön ohjeita,
kunnes näkyviin tulee tyhjän levyn kansio.
2
Avaa kansio, jossa kopioitavat tiedostot ovat, ja vedä tiedostot tyhjän levyn kansioon.
3
Sulje levyn kansio.
n 46 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
DVD-levyjen toistaminen
Voit toistaa DVD-levyn seuraavasti:
1
Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmistosovellukset.
2
Aseta DVD-levy optiseen levyasemaan.
3
Jos mitään ei tule näkyviin, valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja valitse sitten ohjelma, jolla haluat toistaa DVD-levyn.
Lisätietoja ohjelmiston käytöstä on DVD-ohjelmiston ohjetiedostossa.
Tiedostojen kopioiminen DVD-levylle
Voit kopioida tiedostoja levylle seuraavasti:
1
Kytke verkkolaite tietokoneeseen.
2
Aseta levy optiseen levyasemaan.
3
Jos työpöydälle ei tule näkyviin ohjelmaa tai ikkunaa, valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja sitten DVD-tallennusohjelmisto,
jolla tiedostot kopioidaan levylle.
Lisätietoja ohjelmiston käytöstä on DVD-tallennusohjelmiston ohjetiedostossa.
n 47 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Blu-ray-levyjen toistaminen
!
Blu-ray-levyjen toistotoiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa. Selvitä tietokoneesi optisen aseman tyyppi Tekniset tiedot -online-oppaasta ja
katso sitten kohdasta Optisten levyjen lukeminen ja kirjoittaminen (sivu 40) tietoja tuetuista tallennusvälineistä.
Blu-ray-levyn toistaminen:
1
Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmistosovellukset.
2
Aseta Blu-ray-levy optiseen levyasemaan.
3
Jos mitään ei tule näkyviin, valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja ohjelma, jolla haluat toistaa Blu-ray-levyä.
Lisätietoja ohjelmiston käytöstä on ohjelmiston ohjetiedostossa.
Tiedostojen kopioiminen Blu-ray-levylle
!
Blu-ray-levyjen kirjoitustoiminto on käytettävissä vain tietyissä malleissa. Selvitä tietokoneesi optisen aseman tyyppi Tekniset tiedot -online-oppaasta
ja katso sitten kohdasta Optisten levyjen lukeminen ja kirjoittaminen (sivu 40) tietoja tuetuista tallennusvälineistä.
Tiedostojen kopioiminen Blu-ray-levylle:
1
Kytke verkkolaite tietokoneeseen.
2
Aseta Blu-ray-levy optiseen levyasemaan.
3
Jos mitään ei tule näkyviin, valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja ohjelma, jolla haluat tallentaa tiedostot Blu-ray-levylle.
Lisätietoja ohjelmiston käytöstä on Blu-ray-tallennusohjelmiston ohjetiedostossa.
n 48 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
TV-toiminnon käyttäminen
Tietokoneeseen on ehkä asennettu TV-hybridiviritin sekä Microsoft Windows Vista Ultimate -käyttöjärjestelmä ja siihen
sisältyvä Windows Media Center, jonka avulla voidaan katsella, tallentaa ja toistaa TV-ohjelmia. Katso Tekniset tiedot
-online-oppaasta tietoja TV-viritinkortin määrityksistä.
TV-hybridiviritin tukee seuraavia lähetysmuotoja:
❑ Analoginen kaapelitelevisio ja maanpäällinen televisio:
Järjestelmät: B/G/I/D/K/L/L'
Värijärjestelmät: PAL ja SECAM
Taajuuskaista: 48,25 – 855,25 MHz
❑ Digitaalinen maanpäällinen televisio (DVB-T):
Järjestelmä: DVB-T
Videojärjestelmä: MPEG2*
Taajuuskaista: 48,25 – 855,25 MHz
!
Digitaaliseen maanpäälliseen televisioon (DVB-T) liittyvät toiminnot toimivat vain sellaisissa maissa, joissa lähetetään digitaalista maanpäällistä
DVB-T MPEG2* -signaalia. Varmista, että voit vastaanottaa DVB-T MPEG2* -signaalin asuinpaikassasi.
*
MPEG4/H.264 AVC koskee myös Ranskassa myytäviä ranskalaisia malleja, kun käytetään TV Enhance pour VAIO -ohjelmaa. Lisätietoja on kohdassa TV Enhance pour VAIO
-ohjelman määrittäminen (sivu 56).
n 49 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Tietokoneen kytkeminen maanpäällisiin TV-palveluihin tai kaapeli-TV-palveluihin:
!
Antenni-/kaapelitelevisiokaapelin ja VHF/UHF-tuloportin ulkomuoto voi vaihdella eri maissa tai alueilla.
1
Kytke antenni-/kaapelitelevisiokaapelin (ei sisällyt toimitukseen) (1) toinen pää tietokoneen VHF/UHF-tuloporttiin (3).
2
Kytke kaapelin toinen pää televisioantennirasiaan tai kaapelitelevisioliitäntään (2).
n 50 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Kaukosäätimen käyttäminen
Jos tietokone tukee TV-toimintoa, sen mukana toimitetaan kaukosäädin, jolla voit käyttää Media Center -toimintoja
televisiokanavien valinta mukaan lukien.
n 51 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
A Tauko X -painike
Alla olevassa kuvassa on esimerkki englanninkielisestä kaukosäätimestä.
Painiketta painamalla voit keskeyttää tallennusvälineeltä toiston.
Voit käynnistää toiston uudelleen painamalla painiketta uudelleen.
Pysäytä x -painike
Painiketta painamalla voit lopettaa tallennusvälineeltä toiston tai
televisiosta tallennuksen.
Eteenpäin M -painike
Painiketta painamalla voit kelata tallennusvälinettä eteenpäin
kolmella eri nopeudella.
Ohita B? -painike
Painiketta painamalla voit siirtyä tallennusvälineellä eteenpäin
esimerkiksi yhden ääniraidan, yhden DVD-kappaleen tai
30 sekuntia tallennettua televisiokuvaa tai videota.
Toisto ?b -painike
Painiketta painamalla voit siirtyä tallennusvälineellä taaksepäin
esimerkiksi yhden ääniraidan, yhden DVD-kappaleen tai
7 sekuntia tallennettua televisiokuvaa tai videota.
Takaisinkelaus m -painike
Painiketta painamalla voit siirtyä tallennusvälineellä taaksepäin
kolmella eri nopeudella.
Tallennus z -painike
Painiketta painamalla voit aloittaa tallentamisen.
Toisto N -painike
Painiketta painamalla voit aloittaa toiston tallennusvälineeltä toiston.
B Takaisin-painike
Painiketta painamalla voit palata edelliseen ikkunaan.
C Äänenvoimakkuuspainikkeet
Pienentävät (-) ja suurentavat (+) äänenvoimakkuutta.
D Tallennettu TV -painike
Painiketta painamalla voit katsella aiemmin tallennettuja televisioohjelmia.
n 52 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
E Ohjepainike
F
G
H
I
J
K
L
Painiketta painamalla voit katsella alueesi televisio-ohjelmatietoja.
Aakkos- ja numeropainikkeet
Painikkeita painamalla voit valita haluamasi kanavan tai syöttää
tekstiä. (Voit aktivoida kanavanvalinnan painamalla ENTER tai OK.)
CLEAR-painike
Painiketta painamalla voit palata takaisinpäin merkin kerrallaan ja
poistaa tekstiä.
Teksti-TV-ohjelmatilan painikkeet
Punainen painike
Painiketta painamalla voit siirtyä tekstitelevision punaiseen
pikalinkkiin.
Vihreä painike
Painiketta painamalla voit siirtyä tekstitelevision vihreään
pikalinkkiin.
Keltainen painike
Painiketta painamalla voit siirtyä tekstitelevision keltaiseen
pikalinkkiin.
Sininen painike
Painiketta painamalla voit siirtyä tekstitelevision siniseen
pikalinkkiin.
APPLICATION SELECT -painike
Painiketta painamalla voit siirtyä avoimesta sovelluksesta toiseen.
Tämä painike toimii samoin kuin Alt+Tab-näppäimet.
APPLICATION CLOSE -painike
Painiketta painamalla voit sulkea aktiivisen sovellusikkunan.
Lepotila-painike
Painiketta painamalla voit siirtää tietokoneen lepotilaan, jolloin
virrankäyttö vähenee.
Käynnistä-painike
Painiketta painamalla voit avata Media Center Start -valikon.
M Lisää-painike
Painiketta painamalla voit tarkastella lisävalintoja, jotka ovat
käytettävissä Media Center -ominaisuuksia varten.
N Nuolipainikkeet
Voit liikuttaa kohdistinta näytössä painamalla M-, m-, <- ja
,-painikkeita.
OK-painike
Voit valita haluamasi toiminnon tai vaihtoehdon painamalla
painiketta. Jos televisiota katsellaan koko näytön tilassa,
painiketta painamalla voi palata edelliselle kanavalle. Kanavien
välillä voi siirtyä painamalla jälleen OK.
O Vaiennuspainike
Painiketta painamalla voit vaientaa äänen. Voit palauttaa äänen
painamalla painiketta uudelleen.
P Kanava-/sivupainikkeet
Painikkeiden avulla voit vaihtaa kanavaa tai sivua (numeroa
syöttämättä).
Q Live TV -painike
Painiketta painamalla voit katsella televisio-ohjelmia.
R DVD menu -painike
Painiketta painamalla voit avata DVD-levyn päävalikon.
S Teksti-TV-ohjelmatilan valintapainike
Painiketta painamalla voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
teksti-TV:n näytön.
T ENTER-painike
Painiketta painamalla voit aktivoida ominaisuuden tai toiminnon,
esimerkiksi kanavavalinnan tai paluun edelliselle kanavalle.
(Painikkeen toiminnot vastaavat OK-painikkeen käyttöä.)
n 53 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Ennen kaukosäätimen käyttöä
Kaukosäätimeen on ennen käyttöä asennettava laitteen mukana toimitetut AA-mangaaniparistot, jotta tietokoneen ja
kaukosäätimen välinen yhteys toimii.
Paristojen asentaminen:
1
Käännä kaukosäädin ylösalaisin.
2
Paina hieman syvennystä (1), työnnä paristotilan kantta nuolen suuntaan ja irrota kansi.
n 54 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
3
Aseta laitteen mukana toimitetut AA-paristot kaukosäätimeen.
4
Aseta paristotilan kansi takaisin kaukosäätimeen ja työnnä yllä olevan kuvan nuolen vastakkaiseen suuntaan, kunnes
kansi napsahtaa paikalleen.
Jos kaukosäädin ei toimi kunnolla, paristot voi olla tarpeen vaihtaa. Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot, jotta ne eivät vuoda
paristotilaan.
n 55 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Windows Media Centerin valmistelu
Kun Windows Media Center käynnistetään ensimmäisen kerran, näyttöön tulee ohjatun asennustoiminnon ikkuna. Määritä
TV-viritin valitsemalla Mukautettu määritys. Noudata sitten näytön ohjeita. Valitse Valinnaiset asetukset -ikkunassa
Virittimien, TV-signaalin ja ohjelmaoppaan määrittäminen ja noudata näytön ohjeita.
Jos TV-viritintä ei määritetty Windows Media Centerin ensimmäisen käyttökerran aikana, voit tehdä sen valitsemalla TV ja
elokuvat -osasta määritä TV.
Jos haluat vaihtaa TV:n tulosignaalin (TV-signaali tai TV-signaalin tyyppi) tai vaihtaa sijaintia, valitse Tehtävät-osasta
asetukset ja valitse sitten TV.
Huomaa, että tällöin on tehtävä uusi kanavahaku, että edellinen kanavaluettelo ja Opas-tiedot menetetään ja että ajastetut
tallennukset peruutetaan.
n 56 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
TV Enhance pour VAIO -ohjelman määrittäminen
TV Enhance pour VAIO on käytettävissä vain Ranskassa myytävissä ranskalaisissa malleissa.
TV Enhance pour VAIO -ohjelman avulla voit katsella ja tallentaa salaamattomia, digitaalisia vakio- ja teräväpiirtoisia
maanpäällisiä TV-lähetyksiä multimediakokemuksen parantamiseksi.
Kun haluat käynnistää sovelluksen, käynnistä Windows Media Center, siirry kohtaan TNT ja valitse:
❑ TV en direct: kun haluat katsella TV:tä.
❑ TV enregistrée: kun haluat käyttää TV-tallennuksia.
❑ Guide: kun haluat tarkastella elektronista ohjelma-opasta.
❑ TV + menu: kun haluat katsella TV:tä ja käyttää asetuksia helposti.
Kun käynnistät TV Enhance pour VAIO -ohjelman ensimmäisen kerran, näyttöön tulee ohjatun asennustoiminnon ikkuna.
Määritä sovellus näytön ohjeiden mukaisesti.
Jos haluat hakea kanavat uudelleen tai vaihtaa sijaintia, siirry kohtaan Menu ja Paramètres ja valitse sitten Paramètres
signal tai Rechercher les chaînes. Lisätietoja on sovelluksen ohjetiedostossa.
Yhden virittimen järjestelmissä viritintä voi käyttää joko MCE TV tai TV Enhance pour VAIO.
Kaukosäädintä voidaan käyttää myös TV Enhance pour VAIO -ohjelmassa, mutta seuraavat painikkeet on varattu Windows Media Center -ohjelmalle:
Live TV, Recorded TV, Guide, DVD ja More.
n 57 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
PC-korttien käyttäminen
PC-korttien avulla voit kytkeä tietokoneeseen ulkoisia kannettavia laitteita.
PC-kortin asentaminen
!
Tietokoneen mukana on toimitettu PC Card -korttipaikan suojus. Irrota korttipaikan suojus ennen korttipaikan käyttämistä.
Jotkin PC-kortit tai niiden toiminnot eivät ehkä ole yhteensopivia tietokoneen kanssa.
Tietokonetta ei tarvitse sammuttaa ennen PC-kortin asentamista tai poistamista.
Voit asentaa PC-kortin seuraavasti:
1
Työnnä PC-kortin vapautuspainiketta, jolloin vapautuspainike ponnahtaa ulos.
2
Työnnä PC-kortin vapautuspainiketta toisen kerran, jolloin PC-korttipaikan suojus ponnahtaa ulos.
3
Tartu suojukseen varovasti ja vedä suojus ulos korttipaikasta.
4
Työnnä PC-kortti PC Card -korttipaikkaan siten, että etupuolen etiketti on ylöspäin.
5
Paina PC-kortti varovasti korttipaikkaan pohjaan saakka.
Järjestelmä havaitsee PC-kortin automaattisesti.
Poista laite turvallisesti -kuvake tulee näkyviin tehtäväpalkkiin.
n 58 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
!
Kun et käytä PC-korttia, aseta PC-korttipaikan suojus korttipaikkaan suojaamaan sitä roskilta. Ennen kuin siirrät tietokonetta, laita PC-korttipaikan
suojus korttipaikkaan.
Jotkin laitteet eivät ehkä toimi oikein, jos jatkuvasti siirryt lepo- tai horrostilasta normaalitilaan. Joitakin PC-kortteja käytettäessä siirtyminen
normaalitilan ja lepo- tai horrostilojen välillä saattaa aiheuttaa sen, että järjestelmään PC-kortin kautta kytkettyä laitetta ei tunnisteta. Korjaa ongelma
käynnistämällä järjestelmä uudelleen.
Kun kortti on tietokoneessa, tietokone ei ehkä siirry horrostilaan vaan lepotilaan. Kortti kannattaa poistaa, jos haluat asettaa tietokoneen horrostilaan.
Varmista, että käytät PC-kortin valmistajan uusinta ohjainta.
Älä aseta PC-korttia korttipaikkaan väkisin. Liittimen nastat saattavat vaurioitua. Jos PC-kortin asettaminen ei onnistu, tarkista, että olet asettamassa
PC-korttia oikeansuuntaisesti. Lisätietoja on PC-kortin mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
n 59 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
PC-kortin poistaminen
Kun tietokone on käynnissä, poista PC-kortti seuraavien ohjeiden mukaisesti. Jos korttia ei poisteta oikein, järjestelmäsi ei
ehkä toimi enää oikein.
Voit poistaa PC-kortin seuraavasti:
Jos haluat poistaa PC-kortin, kun tietokoneen virta on katkaistu, ohita kohdat 1–7.
1
Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin Poista laite turvallisesti -kuvaketta.
Näkyviin tulee Poista laite turvallisesti -ikkuna.
2
Valitse laite, jonka haluat kytkeä irti.
3
Valitse Pysäytä.
Näkyviin tulee Pysäytä laite -ikkuna.
4
Vahvista, että laitteen voi poistaa järjestelmästä turvallisesti.
5
Napsauta OK-painiketta.
Näyttöön tulee sanoma, joka ilmoittaa, että laitteiston voi poistaa turvallisesti.
6
Napsauta OK-painiketta.
7
Sulje Poista laite turvallisesti -ikkuna napsauttamalla Sulje-painiketta.
8
Työnnä PC-kortin vapautuspainiketta, jolloin vapautuspainike ponnahtaa ulos.
9
Työnnä PC-kortin vapautuspainiketta toisen kerran, jolloin PC-kortti ponnahtaa ulos.
10 Tartu PC-korttiin varovasti ja vedä se ulos korttipaikasta.
11 Jos PC-kortin vapautuspainike on edelleen ulkona, työnnä se takaisin sisään loppuun asti.
n 60 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
ExpressCard-moduulin käyttäminen
Tietokoneessa on joko ExpressCard-yleiskorttipaikka* tai ExpressCard/34-korttipaikka* tietojen siirtämiseksi digitaalikameroista,
videokameroista, soittimista ja muista ääni- tai videolaitteista tietokoneeseen tai tietokoneesta laitteisiin. Ensin mainittuun
korttipaikkaan voidaan asentaa joko ExpressCard/34 (34 mm leveä)- tai ExpressCard/54 (54 mm leveä) -moduuli* jäljempänä
esitetyllä tavalla. Viimeksin mainittuun korttipaikkaan voidaan asentaa vain ExpressCard/34-moduuli*.
❑ ExpressCard/34-moduuli*
❑ ExpressCard/54-moduuli*
Tietokoneessasi on ExpressCard-yleiskorttipaikka*.
*
Näihin viitataan tässä oppaassa jäljempänä nimillä ExpressCard-muistikorttipaikka ja ExpressCard-moduuli.
n 61 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
ExpressCard-moduulin asentaminen korttipaikkaan
!
Tietokoneen mukana on toimitettu ExpressCard-korttipaikan suojus. Irrota korttipaikan suojus ennen korttipaikan käyttämistä.
Ole varovainen, kun asetat ExpressCard-moduulin korttipaikkaan ja poistat sen korttipaikasta. Älä käytä voimaa työntäessäsi muistikorttia
muistikorttipaikkaan tai poistaessasi sitä muistikorttipaikasta.
Tietokonetta ei tarvitse sammuttaa ennen ExpressCard-moduulin asentamista tai poistamista.
Voit asettaa ExpressCard-moduulin seuraavasti:
1
Paikanna ExpressCard-korttipaikka tietokoneen oikeasta sivusta.
2
Työnnä ExpressCard-moduulin vapautuspainiketta, jolloin vapautuspainike ponnahtaa ulos.
3
Työnnä ExpressCard-moduulin vapautuspainiketta toisen kerran, jolloin ExpressCard-korttipaikan suojus ponnahtaa
ulos.
4
Tartu ExpressCard-korttipaikan suojukseen varovasti ja vedä se ulos korttipaikasta.
5
Pitele ExpressCard-korttia siten, että nuoli osoittaa ylöspäin ja ExpressCard-korttipaikkaa kohti.
6
Työnnä ExpressCard-moduulia varovasti korttipaikkaan, kunnes moduuli napsahtaa paikalleen.
Älä aseta korttia korttipaikkaan väkisin.
n 62 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
!
Kun et käytä ExpressCard-korttia, aseta ExpressCard-korttipaikan suojus korttipaikkaan suojaamaan sitä roskilta. Ennen kuin siirrät tietokonetta,
pane ExpressCard-korttipaikan suojus korttipaikkaan.
Jos moduuli tai moduulin sovitin ei mene helposti korttipaikkaan, poista se varovasti ja tarkista, että asetat korttia oikeinpäin.
Varmista, että käytät ExpressCard-moduulin valmistajan uusinta ohjainta.
n 63 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
ExpressCard-moduulin poistaminen
Kun tietokone on käynnissä, poista ExpressCard-moduuli seuraavien ohjeiden mukaisesti. Jos korttia ei poisteta oikein,
järjestelmäsi ei ehkä toimi enää oikein.
ExpressCard-moduulin poistaminen korttipaikasta:
Jos haluat poistaa ExpressCard-moduulin, kun tietokoneen virta on katkaistu, ohita kohdat 1–7.
1
Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin Poista laite turvallisesti -kuvaketta.
Näkyviin tulee Poista laite turvallisesti -ikkuna.
2
Valitse laite, jonka haluat kytkeä irti.
3
Valitse Pysäytä.
Näkyviin tulee Pysäytä laite -ikkuna.
4
Vahvista, että laitteen voi poistaa järjestelmästä turvallisesti.
5
Napsauta OK-painiketta.
Näyttöön tulee sanoma, joka ilmoittaa, että laitteen voi poistaa turvallisesti.
6
Napsauta OK-painiketta.
7
Sulje Poista laite turvallisesti -ikkuna napsauttamalla Sulje-painiketta.
8
Työnnä ExpressCard-moduulin vapautuspainiketta, jolloin vapautuspainike ponnahtaa ulos.
9
Työnnä ExpressCard-moduulin vapautuspainiketta toisen kerran, jolloin ExpressCard-moduuli ponnahtaa ulos.
10 Tartu ExpressCard-moduuliin varovasti ja vedä se ulos korttipaikasta.
11 Jos ExpressCard-moduulin vapautuspainike on edelleen ulkona, työnnä se takaisin sisään loppuun asti.
n 64 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Memory Stick -muistikortin käyttäminen
Memory Stick on pienikokoinen, siirrettävä ja monipuolinen mikropiiritallennusväline, joka soveltuu erinomaisesti digitaalisten
tietojen vaihtamiseen ja jakamiseen yhteensopivien tuotteiden, kuten digitaalikameroiden ja matkapuhelimien, välillä. Koska
se on irrotettava, sitä voi käyttää ulkoisena tallennusvälineenä.
n 65 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Ennen Memory Stick -muistikortin käyttämistä
Tietokoneen Memory Stick -paikkaan voi asettaa sekä vakiokokoisen että Duo-kokoisen Memory Stick -muistikortin,
ja korttipaikka tukee Memory Stick PRO- ja Memory Stick PRO-HG Duo -muistikortin suurinopeuksista ja -kapasiteettista
käyttöä.
Voit asettaa Duo-kokoisen Memory Stick -muistikortin suoraan Memory Stick -korttipaikkaan käyttämättä Memory Stick Duo -sovitinta.
!
Ennen kuin yrität käyttää Memory Stick Micro (M2) -muistikorttia, aseta se vakiokokoiseen tai Duo-kokoiseen M2-sovittimeen. Jos asetat muistikortin
Memory Stick -korttipaikkaan suoraan ilman sovitinta, et ehkä saa sitä enää pois korttipaikasta.
Uusimmat tiedot Memory Stick -tallennusvälineistä on julkaistu Memory Stick -sivustolla osoitteessa
http://www.memorystick.com/en/.
!
Tietokoneesi on testattu ja todettu yhteensopivaksi kaikkien Sony Memory Stick -muistikorttien kanssa, joiden kapasiteetti on enintään 8 Gt ja joita oli
saatavissa syyskuussa 2007. Yhteensopivuutta ei kuitenkaan voida taata kaikkien sellaisten Memory Stick -muistikorttien osalta, jotka täyttävät
yhteensopivuusedellytykset.
Eri sovittimia käyttämällä asennettujen Memory Stick -välineiden yhteensopivuutta ei voida taata.
MagicGate on Sonyn kehittämän tekijänoikeustekniikan yleisnimitys. Kun haluat käyttää tätä ominaisuutta, käytä Memory Stick -välinettä, jossa on
MagicGate-logo.
Minkä tahansa tallennetun ääni- ja/tai kuvadatan käyttäminen muussa kuin henkilökohtaisessa käytössä ilman asianomaisten tekijänoikeuksien haltijoiden
etukäteen antamaa suostumusta on tekijänoikeuslakien vastaista. Memory Stick -muistikorttia, joka sisältää tekijänoikeuslaeilla suojattuja tietoja,
saa käyttää vain lain sallimissa rajoissa.
Tietokoneen Memory Stick -korttipaikka ei tue 8-bittistä rinnakkaista tiedonsiirtoa (nopeaa tiedonsiirtoa).
Memory Stick Micro -muistikortti, joka on Duo-kokoisessa M2-sovittimessa, ei ehkä toimi oikein, jos se asetetaan vielä Memory Stick Duo -sovittimeen.
n 66 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Memory Stick -muistikortin asettaminen
Voit asettaa Memory Stick -muistikortin seuraavasti:
1
Etsi Memory Stick -korttipaikka.
2
Pidä Memory Stick -muistikorttia siten, että nuoli on muistikortin yläpuolella ja osoittaa kohti Memory Stick -korttipaikkaa.
3
Työnnä Memory Stick -muistikorttia varovasti korttipaikkaan, kunnes muistikortti napsahtaa paikalleen.
Järjestelmä havaitsee Memory Stick -muistikortin automaattisesti ja näyttää sen sisällön. Jos työpöydälle ei tule mitään,
valitse Käynnistä, Tietokone ja kaksoisnapsauta Memory Stick -muistikortin kuvaketta.
!
Aseta Memory Stick -muistikortti korttipaikkaan siten, että nuoli osoittaa oikeaan suuntaan. Älä työnnä Memory Stick -muistikorttia korttipaikkaan
väkisin, jotta et vahingoita tietokonetta tai Memory Stick -muistikorttia.
Aseta korttipaikkaan enintään yksi Memory Stick -muistikortti. Muistikortin virheellinen asettaminen saattaa vahingoittaa sekä tietokonetta että muistikorttia.
n 67 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Voit tarkistaa Memory Stick -muistikortin sisällön seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja sitten Tietokone. Näkyviin tulee Tietokone-ikkuna.
2
Kaksoisnapsauta Memory Stick -muistikortin kuvaketta. Näkyviin tulee Memory Stick -muistikorttiin tallennettujen
tiedostojen luettelo.
Memory Stick -muistikortin alustaminen:
Memory Stick -muistikortti on alustettu tehtaan oletusasetuksin ja muistikortti on käyttövalmis.
Jos haluat alustaa muistikortin tietokoneessasi, toimi seuraavasti.
!
Varmista, että käytät sellaista laitetta, jolla voi alustaa muistikortteja ja joka tukee Memory Stick -muistikorttien alustusta.
Kun Memory Stick -kortti alustetaan, kaikki tiedot poistuvat kortilta. Varmista ennen muistikortin alustamista, että se ei sisällä tärkeitä tietoja.
Älä poista Memory Stick -korttia korttipaikasta kesken kortin alustuksen. Se saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.
1
Työnnä Memory Stick -muistikorttia varovasti korttipaikkaan, kunnes muistikortti napsahtaa paikalleen.
2
Valitse Käynnistä ja sitten Tietokone. Näkyviin tulee Tietokone-ikkuna.
3
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Memory Stick -muistikortin kuvaketta ja valitse Alusta.
4
Valitse Palauta laitteen oletukset.
!
Varausyksikön ja tiedostojärjestelmän koko saattavat muuttua.
Älä valitse avattavasta Tiedostojärjestelmä-luettelosta vaihtoehtoa NTFS, sillä se saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Alustus tapahtuu nopeammin, jos valitset Alustusasetukset-kohdasta vaihtoehdon Pika-alustus.
n 68 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
5
Napsauta Käynnistä.
6
Valitse vahvistuskehotteen jälkeen OK.
Alustus alkaa.
!
Joidenkin Memory Stick -muistikorttien alustus saattaa kestää kauan.
7
Kun alustus on päättynyt, napsauta OK.
8
Napsauta Sulje.
Memory Stick -muistikortin poistaminen
Voit poistaa Memory Stick -muistikortin seuraavasti:
1
Tarkista, ettei Memory Stick -merkkivalo pala.
2
Työnnä Memory Stick -muistikorttia tietokonetta kohti.
Memory Stick -muistikortti tulee ulos.
3
Vedä Memory Stick -muistikortti ulos korttipaikasta.
!
Poista Memory Stick -muistikortti varovasti, jotta se ei ponnahda ulos yllättäen.
Älä irrota Memory Stick -muistikorttia, kun Memory Stick -merkkivalo palaa. Muuten tietoja voi kadota. Suurien tietomäärien lataaminen saattaa kestää
kauan, joten varmista, että merkkivalo on sammunut, ennen kuin poistat muistikortin.
n 69 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Muiden muistikorttien käyttäminen
Memory Stick- ja ExpressCard-muistikorttipaikkojen lisäksi tietokoneessa on SD-muistikorttipaikka. Tämän korttipaikan
avulla tietokoneeseen voi siirtää tietoja digitaalikameroista, videokameroista, musiikkisoittimista ja muista audio- ja
videolaitteista sekä siirtää tietoja tietokoneesta niihin.
Ennen muistikorttien käyttämistä
Tietokoneen SD-muistikorttipaikka on yhteensopiva seuraavien muistikorttien kanssa:
❑ SD-muistikortti
❑ SDHC-muistikortti
❑ MultiMediaCard (MMC)
Jos haluat uusimmat tiedot yhteensopivista muistikorteista, katso kohdasta Sonyn tukipalvelut (sivu 189) tietoja
asianmukaisesta WWW-sivustosta.
!
Tietokoneesi on testattu ja todettu yhteensopivaksi vain sellaisten tärkeimpien muistikorttien kanssa, joita oli saatavissa syyskuussa 2007.
Yhteensopivuutta ei kuitenkaan voida taata kaikkien sellaisten muistikorttien osalta, jotka täyttävät yhteensopivia kortteja vastaavat edellytykset.
Aseta aina oikea muistikortti SD-muistikorttipaikkaan.
SD-muistikortit, joiden kapasiteetti on enintään 2 Gt, ja SDHC-muistikortit, joiden kapasiteetti on enintään 8 Gt, on testattu ja todettu yhteensopiviksi
tietokoneesi kanssa.
Tietokoneen SD-muistikorttipaikka ei tue SD-muistikortin eikä SDHC-muistikortin tekijänoikeussuojausta eikä suurinopeuksista tiedonsiirtoa.
Älä yritä asettaa SD-muistikorttipaikkaan erityyppistä muistikorttia tai muistikorttisovitinta. Yhteensopimaton muistikortti tai muistikorttisovitin voi olla
vaikea poistaa muistikorttipaikasta, ja se voi vahingoittaa tietokonetta.
Aseta muistikortti SD-muistikorttipaikkaan ja poista se siitä varovasti. Älä käytä voimaa työntäessäsi muistikorttia muistikorttipaikkaan tai poistaessasi
sitä muistikorttipaikasta.
n 70 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Muistikortin asettaminen
Voit asettaa muistikortin seuraavasti:
1
Etsi SD-muistikorttipaikka.
2
Aseta muistikortti korttipaikkaan nuoli ylöspäin ja korttipaikkaa kohti.
3
Työnnä muistikorttia varovasti korttipaikkaan, kunnes muistikortti napsahtaa paikalleen.
Älä aseta korttia korttipaikkaan väkisin.
Jos muistikortti ei mene helposti korttipaikkaan, poista se varovasti ja tarkista, että asetat korttia oikeinpäin.
n 71 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Muistikortin poistaminen
!
Älä poista muistikorttia SD-muistikortin merkkivalon palaessa. Muussa tapauksessa kortti tai sen sisältämät tiedot voivat vahingoittua.
Voit poistaa muistikortin seuraavasti:
1
Tarkasta, ettei SD-muistikortin merkkivalo pala.
2
Paina muistikortin esillä olevaa päätä, jolloin se tulee ulos korttipaikasta.
3
Kun kortti työntyy ulos, vedä se varovasti ulos korttipaikasta.
n 72 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Internetin käyttäminen
Puhelinverkkoyhteyden määrittäminen
Yhteyden muodostaminen Internetiin edellyttää tietokoneen liittämistä puhelinlinjaan puhelinkaapelilla (ei välttämättä sisälly
toimitukseen) ja sopimusta Internet-palveluntarjoajan kanssa.
Voit kytkeä puhelinkaapelin seuraavasti:
1
Kytke puhelinkaapelin (1) toinen pää tietokoneessa olevaan modeemiporttiin
2
Kytke toinen pää seinässä olevaan puhelinpistorasiaan (2).
.
Tietokone ei toimi jaetuissa linjoissa, sitä ei voi liittää kolikkopuhelimeen eikä se ehkä toimi moninkertaisissa puhelinlinjoissa eikä yksityisen
puhelinvaihteen linjoissa. Jotkin edellä mainituista kytkennöistä saattavat aiheuttaa liiallista sähkövirtaa sekä sisäisen modeemin toimintahäiriöitä.
Jos liität jakorasian kautta tulevan puhelinjohdon, modeemi tai tietokoneeseen liitetty laite ei ehkä toimi asianmukaisesti.
n 73 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Voit määrittää puhelinverkkoyhteyden seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Verkko ja Internet -kohdasta Muodosta yhteys Internetiin.
Näkyviin tulee Muodosta yhteys Internetiin -ikkuna.
3
Valitse Puhelinverkkoyhteys.
4
Noudata näytön ohjeita.
n 74 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Langattoman lähiverkon (WLAN) käyttäminen
Sonyn langattoman lähiverkon (WLAN) ansiosta kaikki digitaaliset laitteet, joissa on sisäänrakennettu WLAN-toiminto, voivat
olla yhteydessä toisiinsa verkon kautta. Langattomassa lähiverkossa käyttäjä voi kytkeytyä paikalliseen lähiverkkoon
langattoman (radio)yhteyden kautta. Verkkoyhteys ei siis edellytä kaapelien tai johtojen vetämistä.
Sonyn langaton lähiverkko tukee kaikkia tavallisia Ethernet-yhteyksiä sekä mobiili- ja verkkovierailuyhteyksiä (roaming).
Näin pääset käyttämään Internet-, intranet- ja verkkoresursseissa olevia tietoja vaikkapa kokouksen aikana tai siirtyessäsi
paikasta toiseen.
Voit olla yhteydessä pieneen määrään muita laitteita ilman liityntäpistettä (ad-hoc-yhteys). Voit myös käyttää liityntäpistettä,
jolloin voit luoda kokonaisen infrastruktuuriverkon.
Joissakin maissa langattomien lähiverkkojen tuotteiden käyttöä on rajoitettu paikallisilla säännöksillä (esimerkiksi rajoittamalla kanavien määrää).
Lue Langattoman lähiverkon säännösopas huolellisesti ennen WLAN-toimintojen käyttöönottoa.
Langaton lähiverkko käyttää IEEE 802.11a*/b/g -standardia tai IEEE 802.11n* -standardiluonnosta, jossa määritellään käytetty tekniikka. Standardi
sisältää seuraavat salausmenetelmät: Wired Equivalent Privacy (WEP), joka on turvallisuusprotokolla, sekä Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) ja Wi-Fi
Protected Access (WPA). WPA2 ja WPA ovat IEEE-työryhmän ja Wi-Fi Alliancen yhdessä ehdottamia, standardiperusteisia, molemminpuolisesti toimivia
turvallisuuden parannusmenetelmiä, jotka parantavat tietosuojaa ja Wi-Fi-verkkojen käytönhallintaa. WPA on suunniteltu IEEE 802.11i -yhteensopivaksi.
Siinä käytetään tehostettua tietojen salausmenetelmää TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) ja lisäksi 802.1X- ja EAP (Extensible Authentication
Protocol) -protokollia käyttäjien todennuksessa. Tietojen salaus suojaa haavoittuvaa langatonta yhteyttä asiakkaiden ja liityntäpisteiden välillä. Lisäksi
järjestelmässä on muita yleisiä suojausmenetelmiä, jotka turvaavat yksityisyyttä langattomassa lähiverkossa, kuten salasanasuojaus, päästä päähän -salaus,
näennäisverkot ja käyttöoikeuksien varmentaminen. WPA2, WPA:n toinen sukupolvi, tarjoaa paremman tietosuojan ja verkon käytönhallinnan. Se on
suunniteltu kaikkien 802.11-tekniikoita käyttävien laitteiden suojaukseen, 802.11b, 802.11a, 802.11g ja 802.11n-standardiluonnos (monikaistainen ja
monitilainen) mukaan lukien. Lisäksi WPA2 tarjoaa ratifioidun IEEE 802.11i -standardin mukaisesti korkeatasoisen tietosuojan, sillä siinä käytetään
National Institute of Standards and Technology (NIST) FIPS 140-2 -yhteensopivaa AES-salausalgoritmia ja 802.1X-pohjaista käyttöoikeuksien varmentamista.
WPA2 on yhteensopiva WPA:n aiempien versioiden kanssa.
* Tarkista Tekniset tiedot -online-oppaasta, tukeeko tietokonemallisi IEEE 802.11a -standardia ja/tai IEEE 802.11n -standardiluonnosta.
n 75 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
IEEE 802.11b/g on langattoman lähiverkon standardi, joka käyttää 2,4 GHz:n taajuutta. IEEE 802.11g -standardi tarjoaa nopean tietoliikenteen, joka on
nopeampi kuin IEEE 802.11b -standardia käytettäessä.
IEEE 802.11a on langattoman lähiverkon standardi, joka käyttää 5 GHz:n taajuutta ja mahdollistaa jopa 54 Mt/s:n tiedonsiirtonopeudet.
IEEE 802.11n -standardiluonnos on langattoman lähiverkon standardi, joka käyttää 2,4 tai 5 GHz:n taajuutta ja mahdollistaa jopa 144 Mt/s:n
tiedonsiirtonopeudet* 2,4 GHz:n taajuudella ja 300 Mt/s:n tiedonsiirtonopeudet* 5 GHz:n taajuudella.
* Tosiasiallinen nopeus vaihtelee liityntäpisteen asetusten ja muiden tekijöiden mukaan.
Tietokone voi käyttää Intel® Next-Gen Wireless-N -tekniikkaa*, joka on yhteensopiva IEEE 802.11a/b/g -standardin ja IEEE 802.11n -standardiluonnoksen
kanssa.
* Käytössä vain malleissa, jotka tukevat IEEE 802.11n -standardiluonnosta.
Langattomat lähiverkkolaitteet, jotka käyttävät 2,4 GHz:n taajuutta, eivät voi olla yhteydessä 5 GHz:n taajuutta käyttäviin laitteisiin, koska taajuudet ovat
erilaiset.
Myös muut laitteet käyttävät langattoman lähiverkon kanssa yhteensopivien laitteiden käyttämää 2,4 GHz:n taajuutta. Vaikka langattomissa lähiverkkolaitteissa
käytetään tekniikoita, jotka vähentävät muiden samaa taajuutta käyttävien laitteiden häiriöitä, nämä häiriöt voivat hidastaa viestintänopeutta, supistaa
viestintäpeittoa tai katkaista langattoman yhteyden.
Viestintänopeus riippuu viestintälaitteiden välisestä etäisyydestä, laitteiden välissä olevista esteistä, laitteiden asetuksista, radio-olosuhteista ja
käytettävästä ohjelmasta. Lisäksi viestintäyhteys voi katketa radio-olosuhteiden vuoksi.
Viestintäpeitto riippuu viestintälaitteiden välisestä todellisesta etäisyydestä, laitteiden välissä olevista esteistä, radio-olosuhteista, ympäröivästä tilasta,
kuten seinistä ja niiden materiaaleista, sekä käytettävästä ohjelmasta.
Radiohäiriöiden vuoksi IEEE 802.11b- ja IEEE 802.11g -tuotteiden kytkeminen samaan langattomaan verkkoon voi hidastaa viestintänopeutta.
IEEE 802.11g -tuotteet on suunniteltu alentamaan viestintänopeutta, jotta viestintä IEEE 802.11b -tuotteiden kanssa olisi varmistettu. Jos viestintänopeus
on odotettua pienempi, liityntäpisteen langattoman kanavan vaihtaminen saattaa lisätä viestintänopeutta.
n 76 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Tietoliikenne ilman liityntäpistettä (ad-hoc)
Ad-hoc-verkko on paikallinen verkko, joka luodaan ainoastaan langattomien laitteiden välille eikä muuta keskusohjausta tai
liityntäpisteitä käytetä. Jokainen laite viestii suoraan verkon muiden laitteiden kanssa. Voit helposti määrittää ad-hoc-verkon
kotonasi.
❑ Jos VAIO-tietokone aloittaa langattoman yhteyden, valitaan oletusarvoisesti kanava 11.
❑ Jos langaton vertaislähiverkkolaite aloittaa langattoman yhteyden, yhteydessä käytetään langattoman vertaislähiverkkolaitteen
valitsemaa kanavaa.
n 77 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Voit muodostaa ad-hoc-yhteyden seuraavasti:
!
IEEE 802.11n -standardiluonnos, joka käyttää 2,4 tai 5 GHz:n taajuutta, ei ole käytettävissä ad-hoc-verkoissa.
1
Kytke päälle WIRELESS- tai WIRELESS LAN -kytkin.
Wireless LAN -merkkivalo syttyy.
2
Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin
3
Valitse haluamasi langaton vaihtoehto luettelosta ja napsauta sitten OK-painiketta.
4
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
5
Valitse Verkko ja Internet -kohdasta Näytä verkon tila ja tehtävät.
6
Valitse vasemmasta ruudusta Luo uusi yhteys tai verkko.
Näkyviin tulee Luo uusi yhteys tai verkko -ikkuna.
7
Valitse tietokoneiden välisen verkon asetusvaihto ja valitse sitten Seuraava.
8
Noudata näytön ohjeita.
(
/
) -kuvaketta, jolloin näkyviin tulee Wireless Device Switch -ikkuna.
Tarkista teknisten tietojen online-oppaasta, tukeeko tietokoneesi Bluetooth-toimintoa, IEEE 802.11a/b/g -standardia ja/tai IEEE 802.11n -standardiluonnosta.
n 78 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Yhteys liityntäpisteen avulla (infrastruktuuriverkko)
Infrastruktuuriverkko on verkko, joka laajentaa olemassa olevan kiinteän lähiverkon langattomiin laitteisiin liityntäpisteen
kautta (ei sisälly toimitukseen), esimerkiksi Sony Access Pointin kautta. Liityntäpiste muodostaa sillan langattoman ja kiinteän
lähiverkon välille ja toimii langattoman lähiverkon keskusohjaimena. Liityntäpiste ohjaa usean langattoman laitteen lähetyksiä
ja vastaanottoa tietyn alueen sisällä.
Liityntäpiste valitsee infrastruktuuriverkossa käytettävän kanavan.
!
Tietoja liityntäpisteen käyttämän kanavan valinnasta on liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
n 79 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Voit muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon seuraavasti:
1
Varmista, että liityntäpiste on valmiina.
Lisätietoja on liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
2
Kytke päälle WIRELESS- tai WIRELESS LAN -kytkin.
Wireless LAN -merkkivalo syttyy.
3
Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin
4
Valitse haluamasi langaton vaihtoehto luettelosta ja napsauta sitten OK-painiketta.
5
Napsauta hiiren kakkospainikkeella
6
Valitse haluamasi liityntäpiste ja valitse Yhdistä.
(
/
tai
) -kuvaketta, jolloin näkyviin tulee Wireless Device Switch -ikkuna.
tehtäväpalkissa ja valitse Yhdistä verkkoon.
WPA-PSK- tai WPA2-PSK-varmentaminen edellyttää salasanan syöttämistä. Salasana erottelee isot ja pienet kirjaimet, ja sen pituuden on oltava 8–63
kirjainta tai numeroa tai enintään 64 merkkiä, kun käytetään numeroja väliltä 0–9 ja kirjaimia väliltä A–F.
Tarkista teknisten tietojen online-oppaasta, tukeeko tietokoneesi Bluetooth-toimintoa, IEEE 802.11a/b/g -standardia ja/tai IEEE 802.11n -standardiluonnosta.
n 80 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Langattoman lähiverkon tiedonsiirron pysäyttäminen
Voit lopettaa lähiverkkoyhteyden seuraavasti:
Käännä WIRELESS- tai WIRELESS LAN -kytkin off-asentoon.
!
Jos langaton verkkoyhteystoiminto poistetaan käytöstä, kun etäasiakirjoja, -tiedostoja tai -resursseja käytetään, tietoja voi hävitä.
n 81 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Bluetooth-toimintojen käyttäminen
Bluetooth-toiminnot ovat käytettävissä vain joissakin malleissa. Katso Tekniset tiedot -online-oppaasta, tukeeko
tietokonemallisi Bluetooth-toimintojen käyttöä.
Voit muodostaa langattoman yhteyden tietokoneen ja toisen Bluetooth-laitteen, kuten toisen tietokoneen tai matkapuhelimen,
välille. Voit siirtää tietoja näiden laitteiden välillä ilman kaapeleita jopa 10 metrin etäisyydeltä esteettömässä tilassa.
Voit aloittaa Bluetooth-yhteyden seuraavasti:
1
Käännä WIRELESS-kytkin on-asentoon.
2
Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin
3
Valitse Enable Bluetooth Device -vaihtoehto.
4
Napsauta OK-painiketta.
(
/
) -kuvaketta, jolloin näkyviin tulee Wireless Device Switch -ikkuna.
n 82 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Bluetooth-toimintojen käyttöön liittyviä huomautuksia
❑ Tiedonsiirtonopeus vaihtelee seuraavien tekijöiden mukaan:
❑ laitteiden välissä olevat seinät ja muut esteet
❑ laitteiden välinen etäisyys
❑ seinien materiaali
❑ mikroaaltojen ja langattomien puhelimien läheisyys
❑ radiotaajuushäiriöt ja muut ympäristöolosuhteet
❑ laitekokoonpano
❑ sovellusohjelmien tyyppi
❑ käyttöjärjestelmän tyyppi
❑ langattoman lähiverkkotoiminnon ja Bluetooth-toimintojen samanaikainen käyttö tietokoneessa
❑ siirrettävän tiedoston koko
❑ Bluetooth-standardin rajoitusten ja ympäristöstä aiheutuvien sähkömagneettisten häiriöiden vuoksi tiedostot saattavat
vioittua jatkuvan tiedonsiirron aikana.
❑ Kaikki Bluetooth-laitteet täytyy sertifioida, jotta voidaan varmistaa, että ne täyttävät kyseisen standardin vaatimukset.
Yksittäisten laitteiden suorituskyky, ohjearvot ja toimintatavat voivat kuitenkin vaihdella, vaikka ne täyttäisivätkin
standardin vaatimukset. Tietojen vaihtaminen ei ole ehkä mahdollista kaikissa tilanteissa.
❑ Bluetooth-tekniikalle on tyypillistä, että video- ja äänisignaalien synkronointi voi häiriintyä, jos videota toistetaan
tietokoneessa ja ääni toistetaan tietokoneeseen liitetyn Bluetooth-laitteen kautta.
n 83 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
❑ Monet eri laitteet käyttävät samaa 2,4 GHz:n taajuutta kuin Bluetooth- ja WLAN-laitteet. Bluetooth-laitteissa käytetään
tekniikkaa, joka minimoi muista samaa aallonpituutta käyttävistä laitteista peräisin olevat häiriöt. Bluetooth-toiminnon ja
langattomien viestintävälineiden samanaikainen käyttö voi kuitenkin aiheuttaa radiohäiriöitä. Tiedonsiirtonopeus ja
-etäisyys saattavat olla vakioarvoja huonompia.
Lue Bluetooth-säännösopas ennen Bluetooth-toimintojen käyttämistä.
❑ Bluetooth-toiminto ei ehkä toimi muista laitteista tai muiden valmistajien käyttämistä ohjelmistoversioista johtuvista syistä.
❑ Bluetooth-tekniikalle on tyypillistä, että useiden Bluetooth-laitteiden liittäminen tietokoneeseen voi aiheuttaa yhteyden
hidastumista, jolloin laitteiden toiminta voi heikentyä.
n 84 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Bluetooth-turvallisuus
Langattomaan Bluetooth-tekniikkaan sisältyy todennustoiminto, jonka avulla voit määrittää, kenen kanssa olet yhteydessä.
Todennustoiminnon avulla voit estää nimettömiä Bluetooth-laitteita ottamasta yhteyttä tietokoneeseesi.
Kun kaksi Bluetooth-laitetta ovat yhteydessä toisiinsa ensimmäisen kerran, kummallekin rekisteröitävälle laitteelle on
määritettävä yhteinen Passkey (todennusta varten tarvittava salasana). Kun laite on rekisteröity, Passkey-tunnusta ei tarvitse
enää antaa uudelleen.
Voit käyttää joka kerta eri salasanaa, mutta sen on oltava sama kummassakin päässä.
Joillekin laitteille, kuten hiirelle, ei voi antaa salasanaa.
n 85 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Yhteys toiseen Bluetooth-laitteeseen
Voit yhdistää tietokoneesi ilman kaapeleita toiseen Bluetooth-laitteeseen, kuten toiseen tietokoneeseen, matkapuhelimeen,
taskutietokoneeseen, kuulokemikrofoniin, hiireen tai digitaalikameraan.
Voit olla yhteydessä toiseen Bluetooth-laitteeseen seuraavasti:
Yhteys toiseen Bluetooth-laitteeseen edellyttää Bluetooth-toiminnon asetusten määrittämistä. Etsi tietoja Bluetooth-toiminnon
asetusten määrittämisestä ja käytöstä Windowsin Ohjeesta ja tuesta. Saat Windowsin Ohjeen ja tuen käyttöösi
valitsemalla Käynnistä ja Ohje ja tuki.
n 86 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Bluetooth-viestinnän lopettaminen
Voit lopettaa Bluetooth-yhteyden seuraavasti:
Katkaise virta siitä Bluetooth-laitteesta, joka on yhteydessä tietokoneesi kanssa.
n 87 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Bluetooth-kuulokemikrofonin käyttäminen
Bluetooth-kuulokemikrofoni (ei sisälly toimitukseen) on kätevä pikaviestintäohjelmalla käytävissä Internet-videoneuvotteluissa.
Yksityiskohtaisia lisätietoja Bluetooth-kuulokemikrofonista on sen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
Kuulokemikrofonin kytkeminen tietokoneeseen:
1
Kytke Bluetooth-kuulokemikrofoni toimintaan painamalla sen virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna vähintään viiden
sekunnin ajan.
2
Paina äänenvoimakkuuspainikkeita ja pidä niitä painettuina ainakin viiden sekunnin ajan, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua
punavihreänä.
3
Valitse Käynnistä, Ohjauspaneeli, Laitteisto ja äänet ja Bluetooth-laitteet (Bluetooth Devices).
Bluetooth-laitteet (Bluetooth Devices) -ikkuna tulee näyttöön.
4
Valitse Laitteet (Devices) -välilehden Lisää (Add) -vaihtoehtoa.
Lisää Bluetooth-laitteen ohjattu ohje (Add Bluetooth Device Wizard) -ikkuna tulee näkyviin.
5
Valitse Laitteeni on asennettu ja löydettävissä (My device is set up and ready to be found) -valintaruutu ja valitse
Seuraava (Next).
Ohjattu toiminto etsii toiminta-alueella olevia Bluetooth-laitteita ja luettelee löydetyt laitteet.
6
Valitse Bluetooth-kuulokemikrofonin laitenimi ja valitse sitten Seuraava (Next).
7
Kirjota ”0000” Käytä ohjeissa mainittua pääsyavainta (Use the passkey found in the documentation) -kohtaan ja valitse
Seuraava (Next).
8
Napsauta Lopeta (Finish).
Kuulokemikrofonikuvake tulee näkyviin Laitteet (Devices) -välilehteen Bluetooth-laitteet (Bluetooth Devices) -ikkunaan.
9
Noudata näytön ohjeita, kun kuulokemikrofonin asetusikkuna tulee näkyviin.
n 88 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Kuulokemikrofonin irrottaminen tietokoneesta:
1
Valitse Käynnistä, Ohjauspaneeli, Laitteisto ja äänet ja Bluetooth-laitteet (Bluetooth Devices).
Bluetooth-laitteet (Bluetooth Devices) -ikkuna tulee näyttöön.
2
Valitse kuulokemikrofonikuvake ja valitse Katkaise yhteys (Disconnect).
3
Napsauta OK-painiketta.
n 89 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Oheislaitteiden käyttäminen
Voit lisätä VAIO-tietokoneeseen toimintoja siinä olevien porttien avulla.
❑ Ulkoisten kaiuttimien kytkeminen (sivu 90)
❑ Ulkoisen näytön kytkeminen (sivu 91)
❑ Näyttötilojen valitseminen (sivu 96)
❑ Multiple Monitors -toiminnon käyttäminen (sivu 97)
❑ Ulkoisen mikrofonin kytkeminen (sivu 99)
❑ Universal Serial Bus (USB) -laitteiden kytkeminen (sivu 100)
❑ Tulostimen kytkeminen (sivu 103)
❑ i.LINK-laitteen kytkeminen (sivu 104)
❑ Lähiverkkoyhteyden muodostaminen (sivu 106)
n 90 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Ulkoisten kaiuttimien kytkeminen
Voit tehostaa tietokoneesi äänen laatua ulkoisilla kaiuttimilla.
Voit kytkeä ulkoiset kaiuttimet seuraavasti:
1
Kytke kaiuttimen kaapeli (1) tietokoneen kuulokeliitäntään (2) i.
2
Kiinnitä kaiutinkaapelin toinen pää ulkoiseen kaiuttimeen (3).
3
Käännä kaiuttimien ääni pois ennen kaiuttimien kytkemistä.
Varmista, että kaiuttimet on suunniteltu käyttämällesi tietokoneelle.
!
Älä aseta levykkeitä kaiuttimien päälle. Kaiuttimien magneettikenttä saattaa vahingoittaa levykkeillä olevia tietoja.
n 91 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Ulkoisen näytön kytkeminen
Voit kytkeä tietokoneeseen ulkoisen näytön (ei sisälly toimitukseen). Voit käyttää tietokonetta esimerkiksi tietokonenäytön tai
projektorin kanssa.
Kytke ulkoisen näytön virtajohto vasta, kun muut kytkentäkaapelit on kytketty.
Tietokonenäytön kytkeminen
Voit kytkeä tietokonenäytön tietokoneeseen.
Voit kytkeä tietokonenäytön seuraavasti:
1
Kytke tarvittaessa näytön virtajohdon (1) toinen pää näyttöön ja toinen pää pistorasiaan.
2
Jos haluat kytkeä VGA-näytön, kytke näyttökaapeli (2) (ei sisälly toimitukseen) tietokoneessa olevaan näyttöliitäntään
(VGA) (3) a.
3
Jos haluat kytkeä TFT/DVI-näytön, käytä HDMI-kaapelia (ei sisälly toimitukseen) ja HDMI–DVI-D-sovitinta (ei sisälly
toimitukseen) TFT/DVI-näytön kytkemiseen tietokoneen HDMI-liitäntään.
DVI-D on lyhenne sanoista Digital Visual Interface - Digital. Se on DVI-liitin, joka tukee vain digitaalisia videosignaaleja, ei analogisia videosignaaleja.
Siinä on 24 nastaa.
DVI-I (Digital Visual Interface - Integrated) -liitin tukee digitaalisia ja analogisia videosignaaleja. Siinä on 29 nastaa.
n 92 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Multimedianäytön kytkeminen
Voit kytkeä tietokoneeseen kiinteät kaiuttimet ja mikrofonin sisältävän multimedianäytön.
Voit kytkeä multimedianäytön seuraavasti:
1
Kytke multimedianäytön johto (1) pistorasiaan.
2
Kytke näyttökaapeli (2) (ei sisälly toimitukseen) tietokoneessa olevaan VGA-näyttövastakkeeseen (3) a.
3
Kytke kaiuttimen kaapeli (4) tietokoneen kuulokeliitäntään (5) i.
4
Kytke mikrofonin kaapeli (6) tietokoneen mikrofoniliitäntään (7) m.
n 93 N
Oheislaitteiden käyttäminen
TV:n kytkeminen
Voit kytkeä tietokoneeseen television.
Voit liittää television tietokoneeseen seuraavasti:
1
Kytke television virtajohto pistorasiaan.
2
Kytke S-videokaapelin (ei sisälly toimitukseen) toinen pää tietokoneen S VIDEO OUTPUT -porttiin ja toinen pää
televisioon.
3
Kytke äänikaapelin (ei sisälly toimitukseen) toinen pää tietokoneen kuulokeliitäntään ja toinen pää televisioon.
4
Vaihda television sisäänottokanava ulkoiseen sisäänottoon.
5
Määritä television asetukset.
n 94 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Jos televisiossa on HDMI-portti, voit käyttää tietokoneen liittämiseen televisioon myös HDMI-kaapelia (ei sisälly toimitukseen).
Voit kytkeä HDMI-yhteensopivan television tietokoneeseen seuraavasti:
1
Kytke television virtajohto pistorasiaan.
2
Kytke HDMI-kaapelin toinen pää tietokoneen HDMI-porttiin ja toinen pää televisioon.
3
Vaihda television sisäänottokanava ulkoiseen sisäänottoon.
4
Määritä television asetukset.
!
Jos käytetään muuta kuin Sonyn toimittamaa laiteohjainta, kuvaa ei näy eikä ääntä kuulu. Käytä aina päivitysten tekemiseen Sonyn toimittamaa
laiteohjainta.
Katso muut asennus- ja käyttöohjeet television mukana toimitetuista käyttöoppaista.
HDMI-tuloliitännän voi kytkeä AV-vahvistimeen, jolloin ääni kuuluu AV-vahvistimen kautta, ja toisen HDMI-kaapelin voi kytkeä AV-vahvistimesta
televisioon, jolloin myös kuva näkyy.
Jos tietokoneesi näytön resoluutio on yli 1 024 x 768 kuvapistettä, koko kuva ei näy televisiossasi. Jos haluat näyttää koko kuvan, muuta tietokoneen
näytön resoluutio 1 024 x 768 kuvapisteeseen tai sitä pienemmäksi.
Jos televisiossa on sekä HDMI-portti että DVI-D-portti, on suositeltavaa käyttää HDMI-porttia.
HDMI-kaapeli siirtää sekä kuva- että äänisignaalin.
n 95 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Projektorin kytkeminen
Voit kytkeä tietokoneeseen projektorin (esimerkiksi Sonyn LCD-projektorin).
Voit kytkeä projektorin seuraavasti:
1
Kytke projektorin virtajohto (1) pistorasiaan.
2
Kytke RGB-signaalikaapeli (2) (ei sisälly toimitukseen) tietokoneessa olevaan VGA-näyttövastakkeeseen (3) a.
3
Kytke äänijohto (4) (ei sisälly toimitukseen) kuulokeliitäntään (5) i.
4
Kytke RGB-signaalikaapeli sekä äänikaapeli projektorin (6) liitäntöihin.
n 96 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Näyttötilojen valitseminen
Voit valita, mitä näyttöä käytetään ensisijaisena näyttönä, kun tietokoneeseen kytketään ulkoinen näyttö (esimerkiksi
pöytätietokoneen näyttö tai televisio).
Jos haluat käyttää tietokoneen näyttöä ja ulkoista näyttöä samanaikaisesti, katso lisätietoja kohdasta Multiple Monitors
-toiminnon käyttäminen (sivu 97).
Voit valita näytön seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Napsauta Lisäasetukset.
3
Valitse NVIDIA Control Panel.
4
Valitse näytön asetukset kohdasta Näyttö (Display).
5
Muuta asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.
Kuva ei ehkä näy samanaikaisesti sekä tietokoneen näytössä että ulkoisessa näytössä tai projektorissa, jos ulkoinen näyttö tai projektori ei tue tätä
ominaisuutta.
Kytke virta ulkoiseen näyttöön, ennen kuin kytket virran tietokoneeseen.
n 97 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Multiple Monitors -toiminnon käyttäminen
Multiple Monitors -toiminto mahdollistaa työpöydän osien jakamisen useille näytöille. Jos sinulla on esimerkiksi VGAnäyttövastakkeeseen kytketty ulkoinen näyttö, tietokoneen näyttö ja ulkoinen näyttö voivat toimia yhtenä työpöytänä.
Voit siirtää osoittimen näytöstä toiseen. Näin voit vetää objekteja, kuten avoimen sovellusikkunan tai tehtäväpalkin,
näytöstä toiseen.
Ulkoinen näyttö tai televisio ei ehkä tue Multiple Monitors -toimintoa.
Jotkin ohjelmat eivät ehkä sovi yhteen Multiple Monitors -asetusten kanssa.
Varmista, ettei tietokone siirry lepo- tai horrostilaan, kun käytät Multiple Monitors -tilaa. Muuten tietokone ei ehkä pysty palaamaan normaalitilaan.
Jos olet määrittänyt kullekin näyttölaitteelle eri värit, älä laajenna yhtä ikkunaa kahdelle näytölle. Muuten ohjelma ei ehkä toimi oikein.
Määritä kullekin näytölle aiempaa vähemmän värejä tai aiempaa pienempi resoluutio.
n 98 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Voit valita Multiple Monitors -tilan seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Ulkoasu ja mukauttaminen -kohdasta Säädä näytön tarkkuutta.
Näyttöön tulee Näytön asetukset-ikkuna.
3
Napsauta näyttöä 2 hiiren kakkospainikkeella ja valitse Liitetty.
4
Napsauta OK-painiketta.
Valitse vahvistuskehotteen jälkeen Kyllä.
Voit myös muuttaa jonkin S-painikkeen toimintoja, kun haluat ottaa käyttöön Multiple Monitors -tilan vastaavalla S-painikkeella. Voit muuttaa
S-painikkeen toiminnon pitämällä jotakin S-painiketta painettuna, jolloin näyttöön tulee toiminnon muuttamisen ikkuna. Lisätietoja S-painikkeista on
kohdassa Erikoistoimintopainikkeiden käyttäminen (sivu 35).
Voit lisäksi mukauttaa Multiple Monitors -tilaa määrittämällä yksittäisten näyttöjen värit ja resoluutiot erikseen.
n 99 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Ulkoisen mikrofonin kytkeminen
Jos haluat käyttää äänensyöttölaitetta esimerkiksi Internet-chat-palveluita varten, tietokoneeseen on liitettävä ulkoinen
mikrofoni (ei sisälly toimitukseen).
Voit kytkeä ulkoisen mikrofonin seuraavasti:
Kytke mikrofonin kaapeli (1) tietokoneen mikrofoniliitäntään (2) m.
Varmista, että mikrofoni on suunniteltu käyttämällesi tietokoneelle.
n 100 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Universal Serial Bus (USB) -laitteiden kytkeminen
Estä tietokoneelle ja/tai USB-laitteille mahdollisesti koituvat vahingot noudattamalla seuraavia ohjeita:
❑ Jos siirrät tietokonetta, johon on liitetty USB-laitteita, varo kohdistamasta USB-portteihin iskuja tai voimaa.
❑ Älä pane tietokonetta laukkuun tai kantolaatikkoon, jos koneeseen on kytkettynä USB-laitteita.
USB-hiiren kytkeminen
Voit kytkeä USB-hiiren seuraavasti:
1
Valitse USB-portti (1)
, jota haluat käyttää.
2
Kytke USB-hiiren kaapeli (2) USB-porttiin.
Nyt voit käyttää USB-hiirtä (ei sisälly toimitukseen) (3).
n 101 N
Oheislaitteiden käyttäminen
USB-levykeaseman kytkeminen
Voit hankkia USB-levykeaseman ja kytkeä sen tietokoneeseen.
Voit kytkeä USB-levykeaseman seuraavasti:
1
Valitse USB-portti (1)
, jota haluat käyttää.
2
Kytke USB-levykeaseman kaapeli (2) USB-porttiin.
USB-levykeasema (3) on nyt käyttövalmis.
!
Kun käytät USB-levykeasemaa, älä paina USB-porttia. Muuten voit aiheuttaa toimintahäiriön.
n 102 N
Oheislaitteiden käyttäminen
USB-levykeaseman irrottaminen
Voit irrottaa USB-levykeaseman, kun tietokoneen virta on kytkettynä tai katkaistuna. Levykeaseman irrottaminen,
kun tietokone on virransäästötilassa (lepotilassa tai horrostilassa), voi aiheuttaa tietokoneen toimintahäiriön.
Voit irrottaa USB-levykeaseman seuraavasti:
Jos katkaiset tietokoneesta virran ennen USB-levykeaseman irrottamista, ohita kohdat 1–8.
1
Sulje kaikki levykeasemaa käyttävät ohjelmat.
2
Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin Poista laite turvallisesti -kuvaketta.
Näkyviin tulee Poista laite turvallisesti -ikkuna.
3
Valitse levykeasema, jonka haluat kytkeä irti.
4
Valitse Pysäytä.
Näkyviin tulee Pysäytä laite -ikkuna.
5
Vahvista, että levykeaseman voi poistaa järjestelmästä turvallisesti.
6
Napsauta OK-painiketta.
Näyttöön tulee sanoma, joka ilmoittaa, että laitteiston voi poistaa turvallisesti.
7
Napsauta OK-painiketta.
8
Sulje Poista laite turvallisesti -ikkuna napsauttamalla Sulje-painiketta.
9
Irrota levykeasema tietokoneesta.
n 103 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Tulostimen kytkeminen
Voit kytkeä tietokoneeseen Windows-yhteensopivan tulostimen asiakirjojen tulostusta varten.
Tulostimen kytkeminen USB-porttiin
Voit kytkeä tietokoneeseen Windows-järjestelmäversion kanssa yhteensopivan USB-tulostimen.
Voit kytkeä tulostimen USB-porttiin seuraavasti:
1
Kytke tulostimen virtajohto (1) pistorasiaan.
2
Valitse USB-portti (3)
3
Kytke USB-tulostinkaapelin (2) (ei sisälly toimitukseen) toinen pää USB-porttiin ja toinen pää tulostimeen.
, jota haluat käyttää.
n 104 N
Oheislaitteiden käyttäminen
i.LINK-laitteen kytkeminen
i.Link-laitteiden kytkemiseen liittyviä huomautuksia
❑ Tietokoneessa on i.LINK-portti. Sen avulla voit luoda yhteyden i.LINK-laitteeseen, esimerkiksi digitaaliseen
videokameraan.
❑ Tietokoneen i.LINK-portti ei syötä virtaa ulkoisiin laitteisiin, jotka yleensä saavat virtaa i.LINK-porteista.
❑ i.LINK-portti tukee 400 Mb/s:n tiedonsiirtonopeuksia. Todellinen tiedonsiirtonopeus määräytyy kuitenkin ulkoisten
laitteiden tiedonsiirtonopeuden mukaan.
❑ Lisävarusteena hankittavia i.LINK-kaapeleita ei ehkä ole saatavilla joissakin maissa ja joillakin alueilla.
❑ i.LINK-yhteys muiden yhteensopivien laitteiden kanssa ei ole täysin taattu.
❑ i.LINK-yhteys vaihtelee käytettyjen sovellusohjelmien, käyttöjärjestelmien ja i.LINK-yhteensopivien laitteiden mukaan.
Lisätietoja on ohjelmiston mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
❑ Tarkista i.LINK-yhteensopivien oheislaitteiden (esimerkiksi kiintolevyn tai CD-RW-aseman) käyttöehdot sekä
käyttöjärjestelmän yhteensopivuus, ennen kuin kytket laitteita tietokoneeseen.
n 105 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Digitaalisen videokameran kytkeminen
Voit kytkeä digitaalisen videokameran seuraavasti:
Kytke i.LINK-kaapelin (1) (ei sisälly toimitukseen) toinen pää tietokoneen i.LINK-porttiin (2) ja toinen pää digitaalisen
videokameran DV In/Out -porttiin (3).
Sonyn digitaalisten videokameroiden liitännät DV Out, DV In/Out ja i.LINK ovat i.LINK-yhteensopivia.
Sonyn digitaalista videokameraa käytetään tässä esimerkkinä. Käyttämäsi digitaalinen videokamera kytketään ehkä toisella tavalla.
Et voi avata Memory Stick -muistikorttiin tallennettuja kuvia i.LINK-yhteyden käytön aikana.
n 106 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Lähiverkkoyhteyden muodostaminen
Voit liittää tietokoneen 1000BASE-T-, 100BASE-TX- tai 10BASE-T-tyyppiseen verkkoon Ethernet-verkkokaapelin avulla.
Kytke verkkokaapelin (ei sisälly toimitukseen) toinen pää tietokoneen verkkoporttiin (Ethernet-portti) ja toinen pää verkkoon.
Saat tietoja verkkoyhteyden edellyttämistä asetuksista ja laitteista verkon pääkäyttäjältä.
Tietokone voidaan liittää verkkoon oletusasetuksia käyttämällä.
!
Tietokoneessa olevaan verkkoliittimeen (LAN) ei voi kytkeä puhelinlinjoja.
Jos verkkoliitin (LAN) kytketään alla mainittuihin puhelinlinjoihin, liittimeen tuleva voimakas sähkövirta voi aiheuttaa vaurioita, ylikuumenemista tai
tulipalon.
- kotikäyttöön (intercom-sisäpuhelin) tai yrityskäyttöön (monilinjainen yrityspuhelin) tarkoitetut puhelinlinjat
- yleinen puhelinliittymä
- yksityinen puhelinvaihde
Älä kytke puhelinjohtoa tietokoneen verkkoporttiin.
n 107 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Tässä osassa on tietoja siitä, miten voit muuttaa VAIO-tietokoneen pääasetuksia. Opit muun muassa käyttämään ja
mukauttamaan Sony-ohjelmia ja -apuohjelmia.
❑ Salasanan asettaminen (sivu 108)
❑ Tietokoneen valmistelu käyttöön VAIO Control Center -ohjelmiston avulla (sivu 111)
❑ Virransäästötilojen käyttäminen (sivu 112)
❑ Virranhallinta VAIO Power Management -työkalulla (sivu 117)
❑ Kielen asettaminen Windows Vista Ultimate -käyttöjärjestelmässä (sivu 118)
❑ Modeemin määrittäminen (sivu 119)
n 108 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Salasanan asettaminen
Aseta salasana käyttämällä yhtä BIOS-toiminnoista.
Kun olet asettanut salasanan, tietokone pyytää antamaan sen aina, kun VAIO-logo tulee näyttöön, jotta tietokone käynnistyy.
Käynnistyssalasanan avulla voit suojata tietokoneesi luvattomalta käytöltä.
n 109 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Käynnistyssalasanan lisääminen
Käynnistyssalasanan avulla voit suojata tietokoneesi luvattomalta käytöltä.
!
Kun käynnistyssalasana on asetettu, tietokonetta ei voi käynnistää antamatta salasanaa. Varmista, että muistat salasanan. Kirjoita salasana muistiin ja
säilytä se turvallisessa paikassa muiden henkilöiden ulottumattomissa.
Jos unohdat käynnistyssalasanan ja tarvitset apua sen nollaamiseksi, tästä palvelusta veloitetaan ja tietokone pitää ehkä lähettää huoltoon salasanan
nollaamista varten.
Voit lisätä käynnistyssalasanan seuraavasti:
1
Käynnistä tietokone.
2
Paina F2-näppäintä, kun VAIO-logo tulee näkyviin.
BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin. Jos näin ei tapahdu, käynnistä tietokone uudelleen ja paina useita kertoja
F2-näppäintä, kun VAIO-logo tulee näyttöön.
3
Valitse Security <- tai ,-näppäimellä. Valitse sitten Security-välilehdessä Set Machine Password ja paina
Enter-näppäintä.
4
Anna salasanan syöttöruudussa salasana kahdesti ja paina Enter-näppäintä.
Salasana voi olla enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä pitkä (välilyönnit mukaan luettuina).
5
Paina vahvistuskehotteen jälkeen Enter-näppäintä.
Seuraavalla tavalla voit asettaa tietokoneen kysymään salasanaa aina, kun tietokone käynnistetään tai BIOS-asetusnäyttö avataan.
6
Valitse Password when Power On kohdasta Security.
Muuta asetus valinnasta Disabled valinnaksi Enabled välilyöntinäppäintä painamalla.
7
Valitse <- tai ,-näppäimellä Exit. Valitse Exit Setup ja paina sitten Enter-näppäintä.
Paina vahvistuskehotteen jälkeen Enter-näppäintä.
n 110 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Käynnistyssalasanan muuttaminen tai poistaminen
Voit muuttaa tai poistaa käynnistyssalasanan seuraavasti:
1
Käynnistä tietokone.
2
Paina F2-näppäintä, kun VAIO-logo tulee näkyviin.
BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin. Jos näin ei tapahdu, käynnistä tietokone uudelleen ja paina useita kertoja F2-näppäintä,
kun VAIO-logo tulee näyttöön.
3
Anna nykyinen salasana ja paina Enter-näppäintä.
4
Valitse Security <- tai ,-näppäimellä. Valitse sitten Security-välilehdessä Set Machine Password ja paina
Enter-näppäintä.
5
Anna salasanan syöttöruudussa voimassa oleva salasana kerran ja anna sitten uusi salasana kahdesti ja paina lopuksi
Enter-näppäintä.
Voit poistaa salasanan jättämällä Enter New Password- ja Confirm New Password -kentät tyhjiksi ja painamalla
Enter-näppäintä.
Kun ohjelma pyytää vahvistamaan muutokset, paina Enter-näppäintä.
6
Valitse <- tai ,-näppäimellä Exit. Valitse Exit Setup ja paina sitten Enter-näppäintä.
Paina vahvistuskehotteen jälkeen Enter-näppäintä.
n 111 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Tietokoneen valmistelu käyttöön VAIO Control Center -ohjelmiston avulla
VAIO Control Center -ohjelmiston avulla on mahdollista tarkastella järjestelmän tietoja ja määrittää järjestelmän asetuksia.
Voit käyttää VAIO Control Center -työkalua seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja VAIO Control Center.
VAIO Control Center -ikkuna avautuu.
2
Valitse haluamasi ohjausvalinta ja muuta asetus.
3
Kun olet lopettanut, napsauta OK.
Haluamasi kohteen asetus on muuttunut.
Lisätietoja vaihtoehdoista on VAIO Control Center -ohjelman ohjetiedostossa.
Jotkin ohjausvalinnat eivät ole näkyvissä, jos avaat VAIO Control Center -ohjelmiston tavallisena käyttäjänä.
SONY-logolampun oletustoiminnan muuttaminen
Malleissa, joissa on SONY-logolamppu, lamppu syttyy, kun tietokone käynnistetään. Voit muuttaa lampun oletustoiminnan ja
estää lampun syttymisen toimimalla seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja VAIO Control Center.
VAIO Control Center -ikkuna avautuu.
2
Kaksoisnapsauta Display ja Logo Lamp Control.
3
Noudata näytön ohjeita.
n 112 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Virransäästötilojen käyttäminen
Kun käytät akkua tietokoneen virtalähteenä, voit säästää akkua hyödyntämällä virranhallinta-asetuksia. Normaalissa
toimintatilassa voit kytkeä haluamiasi laitteita pois käytöstä. Lisäksi tietokoneessa on kaksi virransäästötilaa: lepotila ja
horrostila. Kun käytät tietokonetta akkuvirralla, tietokone siirtyy automaattisesti valitusta virranhallinnan asetuksesta
riippumatta horrostilaan, kun akun jäljellä oleva varaus käy vähiin.
!
Jos akun varaustaso laskee pienemmäksi kuin 10 %, lataa akku kytkemällä verkkolaite tai sammuta tietokone ja asenna siihen täyteen ladattu akku.
Normaalitilan käyttö
Tämä on tietokoneen normaali käyttötila. Vihreä virran merkkivalo palaa tämän tilan ollessa käytössä. Säästääksesi virtaa
voit kytkeä pois päältä laitteita, jotka eivät ole käytössä, kuten LCD-näyttö tai kiintolevyasema.
n 113 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Lepotilan käyttö
Lepotila kytkee nestekidenäytön pois päältä ja siirtää tallennusvälineet ja suorittimen virransäästötilaan. Virran oranssi
merkkivalo vilkkuu tässä tilassa.
!
Jos et aio käyttää tietokonetta pitkään aikaan eikä se ole kytketty virtalähteeseen, siirrä tietokone horrostilaan tai kytke se pois päältä.
Voit ottaa lepotilan käyttöön seuraavasti:
Valitse Käynnistä, Lukitse-painikkeen vieressä oleva nuoli ja Lepotila.
Kun tietokone on lepotilassa, levyä ei voi asettaa asemaan.
Tietokone palautuu lepotilasta nopeammin kuin horrostilasta.
Lepotila käyttää enemmän virtaa kuin horrostila.
Jos tietokoneen mukana toimitettiin kaukosäädin, voit asettaa tietokoneen lepotilaan myös painamalla kaukosäätimen lepotilapainiketta.
!
Jos akku kuluu tyhjäksi tietokoneen siirryttyä lepotilaan, kaikki tallentamattomat tiedot menetetään. Paluu edeltävään työtilaan ei ole mahdollista.
Jotta vältyt tietojen menettämiseltä, tallenna tiedot usein.
n 114 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Voit palata normaalitilaan seuraavasti:
Paina jotakin näppäintä.
!
Jos pidät virtapainiketta painettuna yli neljän sekunnin ajan, tietokone sammuu automaattisesti. Kaikki tallentamattomat tiedot menetetään.
Jos tietokonetta ei käytetä tietyn ajan kuluessa, se siirtyy lepotilaan. Voit muuttaa aikaa muuttamalla lepotilan asetuksia.
Voit muuttaa lepotilan asetuksia seuraavasti:
1
Napsauta hiiren kakkospainikkeella virtakuvaketta ja valitse Virranhallinta-asetukset.
2
Valitse nykyisestä virrankäyttösuunnitelmasta vaihtoehto Muuta suunnitelman asetuksia.
3
Muuta aika, jonka kuluttua tietokone asetetaan lepotilaan, ja valitse Tallenna muutokset.
n 115 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Horrostilan käyttö
Horrostilassa järjestelmän tila tallentuu kiintolevylle ja virta kytketään pois. Tietoja ei menetetä silloinkaan, kun akku tyhjenee.
Virran merkkivalo ei pala tämän tilan aikana.
Jos et aio käyttää tietokonetta pitkään aikaan, aseta se horrostilaan. Tämä virransäästötila nopeuttaa tietokoneen sammuttamista ja sen palauttamista
toimintatilaan.
Voit ottaa horrostilan käyttöön seuraavasti:
Paina Fn+F12-näppäinyhdistelmää.
Tietokone siirtyy horrostilaan.
Voit siirtää tietokoneen horrostilaan myös valitsemalla Käynnistä, napsauttamalla Lukitse-painikkeen vieressä olevaa
nuolta ja valitsemalla Horrostila.
Kun tietokone on horrostilassa, levyä ei voi asettaa asemaan.
Horrostilan aktivoiminen kestää kauemmin kuin lepotilan aktivoiminen.
Horrostila kuluttaa vähemmän virtaa kuin lepotila.
!
Älä liikuta tietokonetta, ennen kuin virran merkkivalo sammuu.
n 116 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Voit palata normaalitilaan seuraavasti:
Paina virtapainiketta.
Tietokone palautuu normaaliin tilaansa.
!
Jos pidät virtapainiketta painettuna yli neljän sekunnin ajan, tietokone sammuu automaattisesti.
Normaalitilaan palautuminen kestää kauemmin horrostilasta kuin lepotilasta.
n 117 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Virranhallinta VAIO Power Management -työkalulla
Virranhallinnan avulla voit määrittää virrankäyttömalleja, jotka sisältävät virrankäyttötarpeitasi vastaavia verkkovirta- tai
akkukäyttöasetuksia.
VAIO Power Management on erityisesti VAIO-tietokoneille kehitetty sovellusohjelma. Tällä sovellusohjelmalla voit laajentaa
Windowsin virranhallintatoimintoja ja tehostaa näin tietokoneen toimintaa sekä pidentää akun käyttöikää. Lisätietoja VAIO
Power Management -ominaisuuksista on VAIO Power Management -ohjelman ohjetiedostossa.
Virrankäyttösuunnitelman valitseminen
Kun käynnistät tietokoneen, tehtäväpalkissa näkyy virtakuvake. Kuvake ilmaisee käytettävän virtalähteen, kuten verkkovirran.
Kun napsautat tätä kuvaketta, näyttöön tulee ikkuna, jossa näkyy virtatila.
VAIO Power Management -toiminto lisätään Windowsin Ominaisuudet: Virranhallinta-asetukset -ikkunaan.
Voit valita virrankäyttösuunnitelman seuraavasti:
1
Napsauta hiiren kakkospainikkeella virtakuvaketta ja valitse Virranhallinta-asetukset.
2
Valitse haluamasi virrankäyttösuunnitelma.
Voit muuttaa virrankäyttösuunnitelman asetuksia seuraavasti:
1
Valitse Virranhallinta-asetukset-ikkuansta haluamasi virrankäyttösuunnitelman kohdalta Muuta suunnitelman
asetuksia -vaihtoehto.
Muuta lepotilan ja näytön asetuksia haluamallasi tavalla.
2
Jos haluat vaihtaa lisäasetuksia, valitse Muuta virranhallinnan lisäasetuksia ja siirry vaiheeseen 3.
Muussa tapauksessa valitse Tallenna muutokset.
3
Valitse VAIO Power Management -välilehti.
Vaihda kunkin kohdan asetuksia.
4
Napsauta OK-painiketta.
n 118 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Kielen asettaminen Windows Vista Ultimate -käyttöjärjestelmässä
Voit ladata ja asentaa haluamasi kielitukipaketin malleissa, joissa on Windows Vista Ultimate. Tarkista Tekniset tiedot -onlineppaasta, onko tietokoneeseen asennettu Windows Vista Ultimate.
!
Kielitukipaketin lataamista varten tietokoneen tulee olla kytketty Internetiin. Tietoja Internet-yhteyden muodostamisesta on kohdassa Internetin
käyttäminen (sivu 72).
Voit asentaa kielitukipaketin seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä, Ohjauspaneeli, Järjestelmä ja ylläpito ja Aloituskeskus.
2
Kaksoisnapsauta Windows Ultimaten lisäominaisuudet -kuvaketta.
3
Valitse Käytettävissä olevat lisäosat.
4
Valitse haluamasi kielitukipaketti ja valitse Asenna.
Jos Windows Update ja Windows Ultimaten lisäominaisuudet -ikkuna tulee näkyviin, joitakin kriittisiä päivityksiä
täytyy asentaa ensin.
Asenna ensin nämä päivitykset, tuo sitten käytettävissä olevat kielitukipaketit näkyviin valitsemalla Näytä käytettävissä
olevat lisäosat ja jatka.
n 119 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Modeemin määrittäminen
Ennen kuin käytät sisäistä modeemia (kaikki modeemit eivät ole kiinteitä) ensimmäisen kerran, tarkista, että Puhelin- ja
modeemiasetukset -ikkunassa aktiiviseksi sijainniksi määritetty maa on sama kuin maa, josta soitat. Tarkista tämä myös
aina, kun käytät modeemia matkoilla ollessasi.
Voit muuttaa modeemin maa-asetuksia seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Laitteisto ja äänet.
3
Valitse Puhelin- ja modeemiasetukset.
Näyttöön tulee Sijaintitiedot-ikkuna.
4
Kirjoita tarvittavat tiedot ja valitse OK.
Näkyviin tulee Puhelin- ja modeemiasetukset -valintaikkuna.
5
Valitse sijaintisi Valintasäännöt-välilehdeltä.
6
Jos haluat muuttaa nykyistä asetusta, napsauta Muokkaa-painiketta.
Näyttöön avautuu Muokkaa sijaintia -ikkuna.
Tai
Napsauta Uusi-painiketta, jos haluat määrittää modeemisi.
Näyttöön avautuu Uusi sijainti -ikkuna.
7
Tarkista maa- ja alueasetukset ja varmista, että ne vastaavat paikkaa, josta soitat.
Pulssivalinta ei ehkä ole tuettu kaikissa maissa ja/tai kaikilla alueilla.
8
Jos muutat sijaintiasetuksia, valitse Käytä ja sitten OK.
Näkyviin tulee Puhelin- ja modeemiasetukset -valintaikkuna.
n 120 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
9
Tarkasta, että modeemi on mainittu Modeemit-välilehdellä.
Jos modeemia ei ole mainittu, napsauta Lisää ja noudata ohjatun toiminnon ohjeita.
10 Valitse Käytä/OK. Modeemi on nyt määritetty.
!
Ennen kuin otat uudet maa-asetukset käyttöön, varmista, että puhelinjohto on irrotettu tietokoneesta.
n 121 N
VAIO-tietokoneen päivittäminen
VAIO-tietokoneen päivittäminen
VAIO-tietokoneessa ja sen muistimoduuleissa on käytetty tarkkuuskomponentteja ja -liitosmenetelmiä. Jotta takuu ei raukea
tuotteen takuuaikana, noudata seuraavia ohjeita:
❑ Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi uuden muistimoduulin asennusta varten.
❑ Älä asenna moduulia itse, jos sinulla ei ole kokemusta tietokoneen muistin päivittämisestä.
❑ Älä kosketa liittimiä tai avaa muistimoduulin lokeron kantta.
Katso Tekniset tiedot -online-oppaasta, millainen moduuli ja paljonko muistia tietokoneeseen on asennettu.
Ota yhteyttä VAIO-Link-palveluun, jos tarvitset apua.
n 122 N
VAIO-tietokoneen päivittäminen
Muistin lisääminen ja poistaminen
Jos haluat laajentaa tietokoneen toiminnallisuutta, voit lisätä muistia asentamalla lisävarusteena hankittavia lisämuistimoduuleja.
Ennen kuin päivität tietokoneesi muistin, lue seuraavilla sivuilla olevat tiedot ja ohjeet.
Muistin lisäämiseen ja poistamiseen liittyviä huomautuksia
❑ Ole varovainen tehdessäsi muutoksia muistiin. Muistimoduulin väärä asennus voi vahingoittaa järjestelmää. Tällainen
vaurio voi mitätöidä valmistajan takuun.
❑ Käytä vain sellaisia muistimoduuleja, jotka ovat yhteensopivia tietokoneen kanssa. Jos tietokone ei havaitse muistimoduulia
tai Windows-käyttöjärjestelmän toiminta muuttuu epävakaaksi, ota yhteys myyntiedustajaan tai muistimoduulin
valmistajaan.
❑ Sähköstaattinen purkautuminen saattaa vaurioittaa sähkökomponentteja. Varmista seuraavat seikat, ennen kuin kosketat
muistimoduulia:
❑ Nämä toimintosarjat edellyttävät, että tunnet tietokoneisiin liittyvän yleisen terminologian, turvakäytännöt sekä
sähkölaitteiden käyttämistä ja muuttamista koskevat säännökset.
❑ Katkaise virta tietokoneesta, irrota järjestelmä virtalähteestä (akusta tai verkkolaitteesta) sekä katkaise mahdolliset
tietoliikenne-, verkko- ja modeemiyhteydet, ennen kuin irrotat tietokoneen luukkuja tai kansia. Muuten saattaa
aiheutua henkilövahinkoja tai laitteistovaurioita.
❑ Sähköstaattinen purkaus (ESD) saattaa vaurioittaa muistimoduuleja ja muita komponentteja. Asenna muistimoduuli
ainoastaan ESD-suojatussa työtilassa. Jos tällaista tilaa ei ole saatavissa, älä työskentele matolla äläkä käsittele
materiaaleja, jotka tuottavat tai keräävät staattista sähköä (esimerkiksi sellofaanikääreet). Maadoita itsesi koskettamalla
kotelon maalaamatonta metalliosaa tämän toimenpiteen aikana.
❑ Älä avaa muistimoduulin pakkausta, ennen kuin olet valmis vaihtamaan moduulin. Pakkaus suojaa moduulia
sähköstaattiselta purkaukselta.
n 123 N
VAIO-tietokoneen päivittäminen
❑ Käytä muistimoduulin mukana tulevaa erityistä suojapussia tai suojaa moduuli sähköstaattista purkausta vastaan
käärimällä se alumiinifolioon.
❑ Nesteen tai vieraiden aineiden tai esineiden joutuminen muistimoduulipaikkoihin tai tietokoneen muihin sisäosiin
vaurioittaa tietokonetta, eivätkä tästä johtuvat korjaukset kuulu takuun piiriin.
❑ Älä laita muistimoduulia paikkaan, jossa se voi altistua:
❑ lämmönlähteiden, kuten lämpöpatterien tai ilmakanavien, tuottamalle lämmölle
❑ suoralle auringonvalolle
❑ pölylle
❑ mekaaniselle tärinälle tai iskuille
❑ voimakkaille magneeteille tai kaiuttimille, joita ei ole suojattu magneettisesti
❑ yli 35 °C:n tai alle 5 °C:n lämpötiloille
❑ suurelle kosteudelle
❑ Käsittele muistiyksikköä varovasti. Jotta välttäisit käsien ja sormien vahingoittumisen, älä koske tietokoneen sisällä olevia
komponenttien ja piirilevyjen reunoja.
n 124 N
VAIO-tietokoneen päivittäminen
Muistimoduulin irrottaminen ja asentaminen
Voit vaihtaa tai lisätä muistimoduulin seuraavasti:
1
Sammuta tietokone ja irrota kaikki oheislaitteet.
2
Irrota tietokone verkkovirrasta ja poista akku.
3
Odota, kunnes tietokone on jäähtynyt.
4
Avaa tietokoneen pohjassa oleva ruuvi, jota alla oleva nuoli osoittaa, ja irrota muistimoduulin lokeron kansi.
5
Pura staattinen sähkö koskettamalla metalliesinettä.
6
Irrota asennettuna oleva muistimoduuli seuraavasti:
❑ Vedä salvat nuolien suuntaan (1).
Muistimoduuli vapautuu.
❑ Varmista, että muistimoduuli kallistuu ylös, ja vedä se sitten ulos nuolen (2) suuntaan.
n 125 N
VAIO-tietokoneen päivittäminen
7
Poista uusi muistimoduuli pakkauksestaan.
8
Työnnä muistimoduuli muistimoduulipaikkaan ja paina sitä sisään, kunnes se napsahtaa paikalleen.
!
Jos käytät vain yhtä muistikorttia, aseta se korttipaikkaan, joka on lähinnä tietokoneen takareunaa.
Älä kosketa muita emolevyn osia.
Tarkista, että työnnät muistimoduulin liitinreunan muistimoduulipaikkaan siten, että moduulissa oleva lovi on avoimen muistikorttipaikan pienen
ulokkeen kohdalla.
9
Aseta muistimoduulin lokeron kansi paikalleen.
10 Kiristä tietokoneen pohjan ruuvit.
11 Aseta akku takaisin paikalleen ja kytke tietokoneeseen virta.
n 126 N
VAIO-tietokoneen päivittäminen
Muistitilan tarkistaminen
Voit tarkistaa muistin määrän seuraavasti:
1
Käynnistä tietokone.
2
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja VAIO Control Center.
VAIO Control Center -ikkuna avautuu.
3
Kaksoisnapsauta System Information -kansion System Information -kuvaketta.
Voit tarkastaa järjestelmässä olevan muistin määrän. Jos lisätty muisti ei näy, toista asennustoimet ja käynnistä tietokone
uudelleen.
n 127 N
Varotoimia
Varotoimia
Tässä osassa esitellään turvaohjeita ja varotoimia, joilla voit suojata VAIO-tietokoneesi mahdollisilta vaurioilta.
❑ Nestekidenäytön käsitteleminen (sivu 128)
❑ Virtalähteen käyttäminen (sivu 129)
❑ Tietokoneen käsitteleminen (sivu 130)
❑ Sisäisen MOTION EYE -kameran käyttäminen (sivu 132)
❑ Levykkeiden käsitteleminen (sivu 133)
❑ Levyjen käsitteleminen (sivu 134)
❑ Akun käyttäminen (sivu 135)
❑ Korvakuulokkeiden käyttäminen (sivu 136)
❑ Memory Stick -muistikorttien käsitteleminen (sivu 137)
❑ Kiintolevyn käsitteleminen (sivu 138)
❑ Tietokoneen päivittäminen (sivu 139)
n 128 N
Varotoimia
Nestekidenäytön käsitteleminen
❑ Älä jätä nestekidenäyttöä aurinkoon, jotta se ei vahingoitu. Ole varovainen, kun käytät tietokonetta ikkunan lähellä.
❑ Älä naarmuta tai paina nestekidenäytön pintaa. Se saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.
❑ Jos tietokonetta käytetään alhaisessa lämpötilassa, nestekidenäytössä saattaa näkyä jäännöskuva. Tämä ei ole
toimintahäiriö. Kun tietokone palautuu normaaliin lämpötilaan, näyttö palautuu normaaliksi.
❑ Jäännöskuva saattaa näkyä nestekidenäytössä, jos samaa kuvaa näytetään pitkän aikaa. Jäännöskuva häviää hetken
kuluttua. Voit estää jäännöskuvien syntymisen käyttämällä näytönsäästäjää.
❑ Nestekidenäyttö lämpenee käytön aikana. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä.
❑ Nestekidenäytön valmistuksessa on käytetty tarkkuustekniikkaa. Saatat kuitenkin nähdä nestekidenäytöllä jatkuvasti
esiintyviä pieniä mustia pisteitä ja/tai kirkkaita pisteitä (punaisia, sinisiä tai vihreitä). Tämä on normaali valmistusprosessin
tulos, ei toimintahäiriö.
❑ Älä hankaa nestekidenäyttöä, jotta se ei vahingoitu. Pyyhi nestekidenäytön pinta pehmeällä, kuivalla kankaalla.
❑ Älä muuta nestekidenäytön suunta-asetusta Lehtiö-PC:n asetukset -ikkunassa, vaikka toisen vaihtoehdon voisikin
valita. Muuten tietokoneen toiminnasta voi tulla epävakaata. Sony ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tämän
asetuksen muuttamisesta.
n 129 N
Varotoimia
Virtalähteen käyttäminen
❑ Tekniset tiedot -online-oppaassa on tietoja mallin virrankäytöstä.
❑ Älä käytä samaa pistorasiaa kuin muut virtaa käyttävät laitteet, kuten kopiokone tai asiakirjasilppuri.
❑ Voit hankkia jatkojohdon, jossa on ylivirtasuoja. Tämä laite auttaa suojaamaan tietokonetta vaurioilta, joita voivat
aiheuttaa esimerkiksi ukkosen synnyttämät äkilliset virtahuiput.
❑ Älä aseta painavia esineitä virtajohdon päälle.
❑ Irrota johto pistorasiasta vetämällä pistokkeesta. Älä koskaan vedä johdosta.
❑ Irrota tietokone pistorasiasta, jos et aio käyttää tietokonetta pitkään aikaan.
❑ Varmista, että pistorasia on helposti käytettävässä paikassa.
❑ Kun verkkolaitetta ei käytetä, irrota se pistorasiasta.
❑ Käytä tietokoneen mukana toimitettua verkkolaitetta tai aitoja Sony-tuotteita. Muiden verkkolaitteiden käyttäminen
saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.
n 130 N
Varotoimia
Tietokoneen käsitteleminen
❑ Puhdista kotelo pehmeällä, kuivalla kankaalla tai miedolla puhdistusaineella kostutetulla kankaalla. Älä käytä hankaavia
sieniä, hankausjauhetta tai liuotteita, kuten alkoholia tai bensiiniä, koska ne voivat vaurioittaa tietokoneen pintaa.
❑ Jos tietokoneen päälle putoaa esine tai nestettä, sammuta tietokone, irrota tietokone virtalähteestä ja irrota akku.
Tietokone kannattaa antaa ammattitaitoisen henkilön tarkastettavaksi, ennen kuin sitä käytetään uudelleen.
❑ Älä pudota tietokonetta tai aseta mitään esineitä sen päälle.
❑ Älä pane tietokonetta paikkaan, jossa se voi altistua:
❑ lämmönlähteiden, kuten lämpöpatterien tai ilmakanavien, tuottamalle lämmölle
❑ suoralle auringonvalolle
❑ pölylle
❑ kosteudelle tai sateelle
❑ mekaaniselle tärinälle tai iskuille
❑ voimakkaille magneeteille tai kaiuttimille, joita ei ole suojattu magneettisesti
❑ yli 35 °C:n tai alle 5 °C:n lämpötiloille
❑ suurelle kosteudelle
❑ Älä aseta sähkölaitteita tietokoneen lähelle. Tietokoneen sähkömagneettikenttä saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.
❑ Estä ylikuumeneminen varmistamalla riittävä ilmanvaihto. Älä aseta tietokonetta huokoisille pinnoille, kuten matoille tai
huoville, tai sellaisen materiaalin (esimerkiksi verhojen tai seinävaatteiden) lähelle, joka saattaisi tukkia tuuletusaukot.
❑ Tietokone käyttää korkeataajuisia radiosignaaleja, jotka saattavat häiritä radio- ja televisiovastaanottoa. Mikäli näin
tapahtuu, siirrä tietokone sopivalle etäisyydelle.
n 131 N
Varotoimia
❑ Käytä ainoastaan määritettyjä oheislaitteita ja kytkentäkaapeleita. Muut laitteet saattavat aiheuttaa ongelmia.
❑ Älä käytä katkenneita tai vaurioituneita kytkentäkaapeleita.
❑ Jos tietokone tuodaan suoraan kylmästä tilasta lämpimään tilaan, tietokoneen sisään saattaa tiivistyä kosteutta. Odota
tällaisessa tapauksessa vähintään tunti, ennen kuin käynnistät tietokoneen. Jos ongelmia ilmenee, kytke tietokone irti ja
ota yhteys VAIO-Link-palveluun.
❑ Varmista, että irrotat virtajohdon ennen tietokoneen puhdistusta.
❑ Jotta et menettäisi tärkeitä tietoja tietokoneen mahdollisessa vikatilanteessa, ota tiedoista säännöllisesti varmuuskopio.
n 132 N
Varotoimia
Sisäisen MOTION EYE -kameran käyttäminen
❑ Älä koske sisäisen MOTION EYE -kameran linssin suojukseen, sillä se voi naarmuttaa suojusta. Naarmut näkyvät
otetuissa kuvissa.
❑ Älä anna auringonpaisteen osua suoraan sisäiseen MOTION EYE -kameraan, vaikka tietokone ei olisikaan päällä.
Muussa tapauksessa kamera voi vahingoittua.
❑ Sisäinen MOTION EYE -kamera poistuu käytöstä tuotaessa videokuvaa tai valokuvia i.LINK-liitäntään kytketystä
i.LINK-yhteensopivasta laitteesta.
❑ Puhdista kiinteän MOTION EYE -kameran linssin suojus puhallinharjalla tai pehmeällä harjalla. Jos suojus on erittäin
likainen, pyyhi se pehmeällä ja kuivalla liinalla. Älä hankaa suojusta, sillä se vahingoittuu helposti.
n 133 N
Varotoimia
Levykkeiden käsitteleminen
❑ Älä avaa suljinta käsin tai kosketa levykkeen pintaa.
❑ Pidä levykkeet poissa magneettien lähettyviltä.
❑ Pidä levykkeet poissa suorasta auringonvalosta ja muista lämmönlähteistä.
❑ Pidä levykkeet erossa nesteistä. Älä anna niiden kastua. Kun et käytä levykettä, poista se levykeasemasta ja säilytä se
kotelossa.
❑ Jos levykkeessä on etiketti, varmista, että etiketti on kunnolla kiinni. Jos etiketin reuna rullautuu, etiketti voi tarttua
levykeaseman sisään ja aiheuttaa levykeaseman toimintahäiriön tai vian.
n 134 N
Varotoimia
Levyjen käsitteleminen
❑ Älä kosketa levyn pintaa.
❑ Älä pudota tai taivuta levyä.
❑ Levyn pinnalla olevat sormenjäljet ja pöly saattavat aiheuttaa lukuvirheitä. Pidä levystä aina kiinni reunoista ja keskireiästä
kuvassa osoitetulla tavalla:
❑ Levyjen asianmukainen käsittely on erittäin tärkeää luotettavuuden takaamiseksi. Älä käytä liuotteita, kuten bensiiniä,
ohennusaineita, kaupallisia puhdistusaineita tai antistaattisia suihkeita, koska ne saattavat vahingoittaa levyä.
❑ Normaali puhdistus tehdään pitelemällä levyä reunoista ja pyyhkimällä pinta pehmeällä kankaalla keskustasta ulospäin.
❑ Jos levy on pahoin tahriintunut, kostuta pehmeä kangas vedellä, purista se kunnolla ja pyyhi levyn pinta keskustasta
ulospäin. Pyyhi jäljelle jäänyt kosteus kuivalla, pehmeällä kankaalla.
❑ Älä koskaan kiinnitä levyyn etikettiä. Se vaurioittaa levyä peruuttamattomasti.
n 135 N
Varotoimia
Akun käyttäminen
❑ Älä jätä akkua koskaan yli 60 °C:n lämpötilaan, kuten aurinkoiselle paikalle pysäköityyn autoon tai suoraan auringonvaloon.
❑ Akun käyttöikä on lyhyempi kylmässä ympäristössä. Tämä johtuu akun suorituskyvyn heikkenemisestä alhaisissa
lämpötiloissa.
❑ Lataa akut 10–30 °C:n lämpötilassa. Lataaminen alhaisessa lämpötilassa voi kestää kauemmin.
❑ Kaikki akut eivät täytä Sonyn asettamia laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Turvallisuussyistä tämä tietokone toimii vain
käytettäessä tätä mallia varten tarkoitettuja alkuperäisiä Sony-akkuja. Jos tietokoneeseen asennetaan jokin muu akku,
tietokone ei lataudu eikä toimi.
❑ Kun akkua käytetään tai ladataan, se lämpenee. Tämä on normaalia, eikä siitä ole syytä huolestua.
❑ Pidä akku loitolla kaikista lämmönlähteistä.
❑ Pidä akku kuivana.
❑ Älä avaa tai pura akkua.
❑ Älä altista akkua mekaanisille iskuille.
❑ Jos et käytä tietokonetta pitkään aikaan, poista akku tietokoneesta, jotta se ei vaurioidu.
❑ Jos akun varaustaso on matala myös akun täyteen lataamisen jälkeen, akku saattaa olla kulunut loppuun ja se on
vaihdettava.
❑ Akkua ei tarvitse tyhjentää ennen uudelleenlatausta.
❑ Jos et ole käyttänyt akkua pitkään aikaan, lataa se uudelleen.
n 136 N
Varotoimia
Korvakuulokkeiden käyttäminen
❑ Liikenneturvallisuus – Älä käytä korvakuulokkeita ajaessasi autoa tai polkupyörää tai käyttäessäsi jotakin
moottoriajoneuvoa. Korvakuulokkeiden käyttäminen saattaa aiheuttaa vaaran liikenteessä, ja se on laitonta joillakin
alueilla. Musiikin kuunteleminen suurella äänenvoimakkuudella saattaa olla vaarallista myös käveltäessä, erityisesti
suojateitä ylitettäessä.
❑ Kuulovaurioiden estäminen – Vältä korvakuulokkeiden käyttämistä suurella äänenvoimakkuudella.
Kuulonhuoltoammattilaiset neuvovat välttämään jatkuvaa, äänekästä ja pitkäaikaista soittamista. Jos korvasi alkavat
soida, pienennä äänen voimakkuutta tai keskeytä kuunteleminen.
n 137 N
Varotoimia
Memory Stick -muistikorttien käsitteleminen
❑ Älä kosketa Memory Stick -liitintä sormillasi tai metalliesineillä.
❑ Käytä etikettinä ainoastaan Memory Stick -muistikortin mukana tulevaa etikettiä.
❑ Älä taivuta tai pudota Memory Stick -muistikorttia äläkä kohdista siihen voimakkaita iskuja.
❑ Älä pura Memory Stick -muistikorttia tai tee siihen muutoksia.
❑ Älä anna Memory Stick -muistikortin kastua.
❑ Älä käytä tai säilytä Memory Stick -muistikorttia tilassa, jossa se voi altistua:
❑ staattiselle sähkölle
❑ kohinalle
❑ korkeille lämpötiloille (esimerkiksi aurinkoiselle paikalle pysäköidyssä autossa)
❑ suoralle auringonvalolle
❑ suurelle kosteudelle
❑ syövyttäville aineille
❑ Käytä Memory Stick -muistikortin mukana tulevaa säilytysrasiaa.
❑ Tee tärkeistä tiedoista varmistuskopiot.
❑ Säilytä Memory Stick -kortti ja Memory Stick -sovittimet lasten ulottumattomissa. Niiden nielaiseminen voi aiheuttaa
tukehtumisriskin.
❑ Älä käytä teräväkärkistä kynää, kun kirjoitat tekstiä Memory Stick Duo -kortin etikettiin. Kortin painaminen voi vahingoittaa
sen sisäisiä osia.
n 138 N
Varotoimia
Kiintolevyn käsitteleminen
Kiintolevyllä on korkea tallennustiheys, ja se lukee ja kirjoittaa tietoja lyhyessä ajassa. Se voi kuitenkin vaurioitua helposti
mekaanisen tärinän, iskun tai pölyn seurauksena.
Vaikka kiintolevyssä on sisäinen turvalaite, joka on tarkoitettu estämään mekaanisesta tärinästä, iskuista tai pölystä johtuva
tietohävikki, tietokonetta on syytä käsitellä varovasti.
Jotta vältät kiintolevyaseman vaurioitumisen, noudata seuraavia ohjeita:
❑ Älä altista tietokonetta äkillisille liikkeille.
❑ Pidä tietokone erossa magneeteista.
❑ Älä sijoita tietokonetta tärisevälle alustalle tai epävakaaseen asentoon.
❑ Älä siirrä tietokonetta virran ollessa kytkettynä.
❑ Älä sammuta tietokonetta tai käynnistä sitä uudelleen, kun laite lukee tietoja kiintolevyltä tai kirjoittaa tietoja kiintolevylle.
❑ Älä käytä tietokonetta paikassa, jossa lämpötila vaihtelee paljon.
Jos kiintolevyasema on vaurioitunut, tietoja ei voi tallentaa uudelleen.
n 139 N
Varotoimia
Tietokoneen päivittäminen
Varmista seuraavien ohjelmistosovellusten avulla, että tietokoneeseen on asennettu uusimmat päivitykset. Tällöin tietokone
toimii tehokkaammin.
Varmista seuraavien ohjeiden mukaisesti, että päivitykset on asennettu:
❑ Windows Update
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat, Windows Update ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
❑ VAIO Update 3
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat, VAIO Update 3, VAIO Update Options ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Jos et ole vielä asentanut uusimpia päivityksiä, asenna ne yllä mainittujen ohjelmien avulla. Päivitysten lataaminen ja
asentaminen tietokoneeseen edellyttää Internet-yhteyttä. Päivitysten lataaminen ja asentaminen tietokoneeseen edellyttää
Internet-yhteyttä. Tietoja Internet-yhteyden muodostamisesta on kohdassa Internetin käyttäminen (sivu 72).
n 140 N
Vianmääritys
Vianmääritys
Tässä osassa on ohjeita sellaisten yleisten ongelmien ratkaisemiseen, joita voi ilmetä VAIO-tietokoneen käytön aikana.
Moniin ongelmiin on yksinkertainen ratkaisu. Kokeile seuraavia ratkaisuehdotuksia, ennen kuin otat yhteyden VAIO-Linkpalveluun.
❑ Tietokone (sivu 142)
❑ Järjestelmän turvallisuus (sivu 149)
❑ Akku (sivu 150)
❑ Sisäinen MOTION EYE -kamera (sivu 152)
❑ Internet (sivu 155)
❑ Verkkokäyttö (sivu 157)
❑ Bluetooth-tekniikka (sivu 160)
❑ Optiset levyt (sivu 164)
❑ Näyttö (sivu 169)
❑ Tulostaminen (sivu 174)
❑ Mikrofoni (sivu 175)
❑ Hiiri (sivu 176)
❑ Kaiuttimet (sivu 177)
❑ Kosketuslevy (sivu 179)
❑ Näppäimistö (sivu 180)
❑ Levykkeet (sivu 181)
❑ PC-kortit (sivu 182)
n 141 N
Vianmääritys
❑ Audio/Video (sivu 184)
❑ Memory Stick -muistikortit (sivu 187)
❑ Oheislaitteet (sivu 188)
n 142 N
Vianmääritys
Tietokone
Mitä pitää tehdä, jos tietokone ei käynnisty?
❑ Varmista, että tietokone on liitetty kunnolla virtalähteeseen ja käynnistetty. Varmista, että virran merkkivalo osoittaa virran
olevan kytketty.
❑ Varmista, että akku on asennettu oikein ja ladattu.
❑ Varmista, että mahdollinen levykeasema on tyhjä.
❑ Jos tietokone on kytketty jatkojohtoon tai UPS-laitteeseen, varmista, että jatkojohto tai UPS on liitetty virtalähteeseen ja
kytketty päälle.
❑ Jos käytät ulkoista näyttöä, varmista, että se on liitetty virtalähteeseen ja virta on kytketty. Varmista, että näytön kirkkaus
ja kontrasti on säädetty oikein. Lisätietoja on näytön mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
❑ Irrota verkkolaite ja akku. Odota 3–5 minuuttia. Asenna akku paikalleen ja kytke verkkolaite uudelleen. Käynnistä
tietokone virtapainikkeesta.
❑ Kosteuden tiivistyminen voi aiheuttaa toimintahäiriön. Mikäli näin tapahtuu, älä käytä tietokonetta ainakaan tuntiin.
❑ Irrota mahdolliset laitteen ostamisen jälkeen asennetut lisämoduulit.
❑ Varmista, että käytät laitteen mukana toimitettua Sony-verkkolaitetta. Käytä turvallisuussyistä vain Sonyn alkuperäistä,
Sonyn VAIO-tietokonetta varten suunniteltua akkua ja verkkolaitetta.
n 143 N
Vianmääritys
Mitä pitää tehdä, jos tietokoneen käynnistyessä näyttöön tulee BIOS-virhesanoma?
Jos sanoma ”Press <F1> to resume, <F2> to setup” tulee näkyviin tietokoneen näytön alaosaan, toimi seuraavasti:
1
Paina F2-näppäintä.
BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin. Jos näin ei tapahdu, käynnistä tietokone uudelleen ja paina useita kertoja F2-näppäintä,
kun VAIO-logo tulee näyttöön.
2
Aseta päivämäärä (kuukausi/päivä/vuosi). Paina Enter-näppäintä.
3
Valitse System Time painamalla m-näppäintä. Aseta sen jälkeen kellonaika (tunnit: minuutit: sekunnit).
Paina Enter-näppäintä.
4
Valitse ,-näppäintä painamalla Exit-välilehti ja paina F9-näppäintä.
Paina vahvistuskehotteen jälkeen Enter-näppäintä.
5
Valitse Exit Setup ja paina Enter-näppäintä.
Paina vahvistuskehotteen jälkeen Enter-näppäintä.
Tietokone käynnistyy uudelleen.
Jos tämä tilanne esiintyy toistuvasti, ota yhteys VAIO-Linkiin.
Mitä pitää tehdä, jos virran merkkivalo (vihreä) palaa, mutta näytössä ei näy mitään?
Toimi seuraavasti:
1
Paina virtapainiketta vähintään neljän sekunnin ajan ja tarkista, että virtamerkkivalo sammuu. Käynnistä tietokone sen
jälkeen uudelleen.
2
Jos tietokoneen näytössä ei vieläkään näy mitään, irrota verkkolaite, irrota akku ja odota noin minuutin ajan. Asenna sen
jälkeen akku paikalleen, kytke verkkolaite ja käynnistä tietokone uudelleen.
n 144 N
Vianmääritys
Mitä pitää tehdä, jos tietokone tai ohjelmisto lakkaa vastaamasta?
❑ Jos tietokone lakkaa vastaamasta, kun ohjelmisto on käynnissä, sulje sovellusikkuna painamalla Alt+F4-näppäimiä.
❑ Jos Alt+F4-näppäimet eivät toimi, sammuta tietokone valitsemalla Käynnistä, Lukitse-painikkeen vieressä oleva nuoli
ja Sammuta.
❑ Jos tietokone ei sammu, paina Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä ja napsauta Sammuta-painikkeen veressä olevaa nuolta
ja valitse Sammuta.
Jos näyttöön tulee Windowsin suojaus -ikkuna, valitse Sammuta.
!
Tietokoneen sammuttaminen Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä tai virtapainiketta painamalla voi aiheuttaa tallentamattomien tietojen häviämisen.
❑ Jos tietokone ei vieläkään sammu, pidä virtapainiketta painettuna, kunnes tietokone sammuu.
❑ Irrota verkkolaite ja akku.
❑ Yritä asentaa ohjelmisto uudelleen.
❑ Ota yhteys ohjelmiston julkaisijaan tai teknisen tuen tarjoajaan.
n 145 N
Vianmääritys
Miksi tietokone ei siirry lepo- tai horrostilaan?
Tietokoneesta voi tulla epävakaa, jos käyttötilaa vaihdetaan, ennen kuin tietokone on siirtynyt kokonaan lepo- tai horrostilaan.
Voit palauttaa tietokoneen normaalitilaan seuraavasti:
1
Sulje kaikki avoimet ohjelmat.
2
Valitse Käynnistä, Lukitse-painikkeen vieressä oleva nuoli ja Käynnistä uudelleen.
3
Jos tietokone ei käynnisty uudelleen, paina samanaikaisesti Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä, napsauta nuolta, joka on
Sammuta-painikkeen vieressä, ja valitse Käynnistä uudelleen.
4
Jos tästä ei ole apua, pidä virtapainiketta painettuna, kunnes tietokone sammuu.
!
Jos tietokone sammutetaan virtapainikkeesta, tallentamattomat tiedot voivat hävitä.
Mitä pitää tehdä, jos akun merkkivalo vilkkuu eikä tietokone käynnisty?
❑ Tämä voi johtua siitä, että akkua ei ole asennettu oikein. Sammuta tietokone ja irrota akku. Asenna sitten akku
tietokoneeseen uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Akun asentaminen (sivu 25).
❑ Jos ongelma ei poistu tästä huolimatta, asennettu akku ei ole yhteensopiva. Irrota akku ja ota yhteys VAIO-Linkiin.
n 146 N
Vianmääritys
Mitä pitää tehdä, jos näyttöön tulee sanoma, ettei akku ole yhteensopiva tai että se on
asennettu tietokoneeseen väärin, ja tietokone siirtyy horrostilaan?
❑ Tämä voi johtua siitä, että akkua ei ole asennettu oikein. Sammuta tietokone ja irrota akku. Asenna sitten akku
tietokoneeseen uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Akun asentaminen (sivu 25).
❑ Jos ongelma ei poistu tästä huolimatta, asennettu akku ei ole yhteensopiva. Irrota akku ja ota yhteys VAIO-Linkiin.
Miksi Ominaisuudet: Järjestelmä -ikkunassa näkyy enimmäisnopeutta pienempi
suorittimen nopeus?
Tämä on normaalia. Koska tietokoneen keskusyksikkö säätää suorittimen nopeutta virran säästämiseksi, Ominaisuudet:
Järjestelmä -ikkunassa saattaa näkyä suorittimen hetkellinen nopeus enimmäisnopeuden asemesta.
Mitä on tehtävä, jos tietokoneen käynnistämisen jälkeen näyttöön tulee virhesanoma eikä
Windows käynnisty?
Jos syötät väärän salasanan kolmesti peräkkäin, näyttöön tulee Enter Onetime Password -sanoma. Jos syötät uudelleen
väärän salasanan kolmesti peräkkäin, näyttöön tulee System Disabled -sanoma, eikä Windows käynnisty. Paina
virtapainiketta vähintään neljän sekunnin ajan ja tarkista, että virran merkkivalo sammuu. Odota 10–15 sekuntia, käynnistä
tietokone uudelleen ja kirjoita oikea salasana. Varmista ennen salasanan syöttämistä, etteivät Num lock -merkkivalo ja Caps
lock -merkkivalo pala. Jos jompikumpi niistä palaa, paina ennen salasanan kirjoittamista Num Lk -näppäintä tai Caps Lock
-näppäintä, jolloin merkkivalo sammuu.
n 147 N
Vianmääritys
Mitä on tehtävä, jos peliohjelma ei toimi tai se lakkaa toistuvasti toimimasta?
❑ Tarkista pelin WWW-sivustolta, onko peliin saatavana korjauksia tai päivityksiä.
❑ Varmista, että olet asentanut näytönohjaimen uusimman version.
❑ Joidenkin VAIO-mallien grafiikkamuisti on järjestelmässä jaettua muistia. Tällöin ei voida taata optimaalista grafiikan
toimintaa.
Mitä on tehtävä, jos en muista BIOS-salasanaa?
Jos olet unohtanut BIOS-salasanasi, ota yhteys VAIO-Linkiin, joka voi vaihtaa salasanan. Tällöin peritään vaihtomaksu.
Miksi tietokoneen käynnistyminen kestää jonkin aikaa?
Jos Norton 360 -ohjelman palomuuritoiminto on käytössä, työpöydän tuleminen näyttöön voi kestää jonkin aikaa,
koska ohjelma tekee suojaukseen liittyviä tarkistuksia.
Miksi näyttö ei sammu, vaikka automaattiseen sammutustoimintoon asetettu aika on
kulunut?
Alkuperäinen VAIO-näytönsäästäjä poistaa Windowsin virranhallinta-asetuksissa määritetyn ajastusasetuksen, joka
sammuttaa tietokoneen näytön.
Valitse jokin muu näytönsäästäjä kuin Alkuperäinen VAIO-näytönsäästäjä.
n 148 N
Vianmääritys
Mitä on tehtävä, jos tietokoneen käynnistäminen tietokoneeseen kytketyltä USBlevykeasemalta ei onnistu?
Tietokoneen voi käynnistää USB-levykeasemalta vaihtamalla käynnistyslaitteen.
Käynnistä tietokone ja paina F11-näppäintä useita kertoja ennen kuin VAIO-logo tulee näkyviin.
Kuinka voin tarkistaa kiintolevyn palautusosion koon?
Tietokoneen kiintolevy sisältää palautusosion, johon tallennetaan järjestelmän palauttamiseen tarvittavat tiedot. Voit tarkistaa
palautusosion koon seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä, napsauta hiiren kakkospainikkeella Tietokone-vaihtoehtoa ja valitse Hallinta.
Tietokoneen hallinta -ikkuna tulee näkyviin.
2
Valitse ikkunan vasemmanpuoleisesta osasta Tallennus-kohdasta Levynhallinta.
Palautusosion koko ja C-aseman koko näkyvät keskiosan Levy 0 -rivillä.
n 149 N
Vianmääritys
Järjestelmän turvallisuus
Miten voin suojata tietokoneen turvallisuusuhilta, kuten viruksilta?
Microsoft Windows -käyttöjärjestelmä on asennettu valmiiksi tietokoneeseen. Paras tapa suojata tietokonetta turvallisuusuhilta,
kuten viruksilta, on ladata ja asentaa uusimmat Windows-päivitykset säännöllisesti.
Voit hakea tärkeät Windows-päivitykset seuraavasti:
!
Tietokoneen on oltava yhteydessä Internetiin, jotta sillä voi vastaanottaa päivitykset.
1
Muodosta yhteys Internetiin.
2
Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin Windowsin suojausvaroitukset -kuvaketta.
3
Noudata näytön ohjeita automaattisten tai ajastettujen päivitysten määrittämisessä.
Miten pidän virustorjuntaohjelman ajan tasalla?
Voit pitää valmiiksi asennetun Norton Internet Security -ohjelmiston ajan tasalla Symantec Corporationin tarjoamien
päivitysten avulla.
Voit ladata ja asentaa uusimman suojauspäivityksen seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat, Norton 360 ja sitten Norton 360.
Näyttöön tulee Norton 360 -ohjelman pääikkuna.
2
Valitse Tehtävät ja asetukset (Tasks and Settings).
3
Noudata näytön ohjeita ja valitse ja lataa päivitykset.
n 150 N
Vianmääritys
Akku
Miten saan selville akun latausasteen?
Katso kohta Akun lataaminen (sivu 27).
Milloin tietokone käyttää verkkovirtaa?
Kun tietokone on liitettynä suoraan verkkolaitteeseen, se käyttää verkkovirtaa, vaikka akku olisi paikallaan.
Milloin akku tulisi ladata?
❑ Kun akun varaustaso laskee alle 10 prosentin.
❑ Kun sekä akku- että virtamerkkivalot vilkkuvat.
❑ Kun et ole käyttänyt akkua pitkään aikaan.
Milloin akku tulisi vaihtaa?
Jos akun varaustaso on matala myös lataamisen jälkeen, akku saattaa olla kulunut loppuun ja se on vaihdettava.
n 151 N
Vianmääritys
Onko syytä huolestua, jos paikalleen asennettu akku on lämmin?
Ei. On täysin normaalia, että akku lämpenee, kun se syöttää virtaa tietokoneeseen.
Voiko tietokone siirtyä horrostilaan akkukäytön aikana?
Tietokone voi siirtyä horrostilaan akkua käytettäessä, mutta jotkin ohjelmat ja oheislaitteet voivat estää järjestelmän
siirtymisen tähän tilaan. Jos käytät ohjelmia, jotka estävät järjestelmää siirtymästä horrostilaan, tallenna tiedot usein
välttääksesi tietojen häviämisen. Tietoja horrostilan aktivoimisesta manuaalisesti on kohdassa Horrostilan käyttö (sivu 115).
n 152 N
Vianmääritys
Sisäinen MOTION EYE -kamera
Miksei sovellusikkunassa ole kuvaa tai kuvan laatu on huono?
❑ Sisäistä MOTION EYE -kameraa ei voi jakaa usean sovelluksen käyttöön samanaikaisesti. Jos jokin muu sovellus käyttää
kameraa, lopeta sovellus ennen sisäisen MOTION EYE -kameran käyttämistä.
❑ Tietokoneen näyttömuisti ei ehkä riitä sisäisen MOTION EYE -kameran kuvan näyttämiseen. Nestekidenäytön tarkkuuden
pienentäminen tai värien vähentäminen voi auttaa.
❑ Sovellusikkunassa voi esiintyä häiriöitä, esimerkiksi vaakajuovia, jos kohde liikkuu nopeasti. Tämä on normaalia,
ei merkki toimintahäiriöstä.
❑ Jos ongelma ei poistu, käynnistä tietokone uudelleen.
Miksi otettujen kuvien laatu on huono?
❑ Loisteputkivalaistuksessa kuvatussa kuvassa voi näkyä heijastuksia.
❑ Kuvan tumma osa voi näkyä häiriönä.
❑ Jos objektiivin suojus on likainen, kuvasta tulee epätarkka. Puhdista suojus. Katso kohta Sisäisen MOTION EYE
-kameran käyttäminen (sivu 132).
Miksi otetut kuvat ja niiden ääni ovat katkonaisia?
❑ Sovelluksen tehosteasetukset voivat aiheuttaa kuvan katkonaisuutta. Lisätietoja on sovelluksen ohjeessa.
❑ Käynnissä voi olla liikaa sovelluksia. Lopeta sovellukset, joita et parhaillaan käytä.
❑ Tietokoneen virranhallintatoiminto saattaa olla käytössä. Tarkista suorittimen suorituskyky.
n 153 N
Vianmääritys
Miksi elokuva on katkonainen, kun tietokonetta käytetään akulla?
Akun varaus on loppumassa. Kytke tietokone virtalähteeseen.
Miksi sisäisen MOTION EYE -kameran kuva välkkyy?
Tämä ongelma ilmenee käytettäessä kameraa loistelamppujen valossa, koska lampun taajuus ja suljinnopeus eivät vastaa
toisiaan.
Voit vähentää välkkymistä muuttamalla kameran suuntaa tai kameran kuvien kirkkautta. Joissakin sovelluksissa välkkymistä
on mahdollista estää säätämällä kameran ominaisuuksia (esimerkiksi LightSource ja Flickness).
Miksi videon syöttö sisäisestä MOTION EYE -kamerasta keskeytyy muutamaksi sekunniksi?
Videon syöttö voi keskeytyä muutamaksi sekunniksi, jos:
❑ käytetään pikanäppäintä ja Fn-näppäintä
❑ suorittimen kuormitus kasvaa.
Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä.
n 154 N
Vianmääritys
Miksi sisäisen MOTION EYE -kameran käyttäminen ei onnistu?
❑ Sisäistä MOTION EYE -kameraa ei voi jakaa usean sovelluksen käyttöön samanaikaisesti. Jos jokin muu sovellus käyttää
kameraa, lopeta sovellus ennen sisäisen MOTION EYE -kameran käyttämistä.
❑ Jos ongelma ei poistu, kameran ohjainohjelmisto pitää asentaa uudelleen. Toimi seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä, Ohjauspaneeli, Laitteisto ja äänet ja Laitehallinta.
2
Kaksoisnapsauta Kuvankäsittelylaitteet-kuvaketta.
3
Napsauta hiiren kakkospainikkeella kameran laitenimeä ja valitse Päivitä ohjainohjelmisto.
Miksi tietokone muuttuu epävakaaksi, kun siirrän sen virransäästötilaan sisäisen
MOTION EYE -kameran käytön aikana?
❑ Älä aseta tietokonetta lepo- tai horrostilaan, kun käytät sisäistä MOTION EYE -kameraa.
❑ Jos tietokone siirtyy automaattisesti lepo- tai horrostilaan, muuta virransäästön asetuksia. Tietoja asetusten muuttamisesta
on kohdassa Virransäästötilojen käyttäminen (sivu 112).
n 155 N
Vianmääritys
Internet
Mitä pitäisi tehdä, jos modeemi ei toimi?
❑ Varmista, että puhelinjohto on kytketty kunnolla tietokoneen modeemiporttiin ja puhelinpistorasiaan.
❑ Varmista, että puhelinjohto toimii. Kiinnitä johto tavalliseen puhelimeen ja varmista, että valintaääni kuuluu.
❑ Tarkista, että puhelinnumero, johon ohjelma soittaa, on oikea.
❑ Varmista, että käytettävä ohjelmisto on yhteensopiva tietokoneen modeemin kanssa. (Kaikki valmiiksi asennetut
Sony-ohjelmat ovat yhteensopivia.)
❑ Varmista, että modeemi on ainoa puhelinlinjaasi kytketty laite.
❑ Muuta asetuksia toimimalla seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Laitteisto ja äänet.
3
Valitse Puhelin- ja modeemiasetukset.
4
Tarkista, että modeemi on mainittu Modeemit-välilehdessä.
5
Tarkista Valintasäännöt-välilehdestä, että sijaintitiedot ovat oikein.
n 156 N
Vianmääritys
Miksi modeemiyhteys on hidas?
Tietokoneessa on V.92/V.90-yhteensopiva modeemi. Modeemin nopeuteen vaikuttavat monet tekijät, muun muassa
puhelinlinjan häly tai yhteensopivuus puhelinlaitteiden kanssa, esimerkiksi faksien tai muiden modeemien kanssa.
Jos epäilet, että modeemisi ei saa yhteyttä toisiin PC-pohjaisiin modeemeihin, fakseihin tai Internet-palveluntarjoajaasi,
tee jokin seuraavista toimista:
❑ Pyydä puhelinyhtiötä tarkistamaan, ettei puhelinlinjassa ole häiriöitä.
❑ Jos ongelma liittyy faksiin, tarkista, että faksissa, johon soitat, ei ole ongelmia ja että sitä voi käyttää faksimodeemien
kanssa.
❑ Jos sinun on vaikea muodostaa yhteyttä Internet-palveluntarjoajaasi, tarkista, että palveluntarjoajalla ei ole teknisiä
ongelmia.
❑ Jos käytettävissä on toinen puhelinlinja, kokeile modeemin kytkemistä siihen.
n 157 N
Vianmääritys
Verkkokäyttö
Mitä pitää tehdä, jos tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä WLAN-liityntäpisteeseen?
❑ Yhteyden saatavuuteen vaikuttavat etäisyys ja mahdolliset esteet. Sinun on ehkä siirrettävä tietokone pois esteiden
läheltä tai lähemmäs käyttämääsi liityntäpistettä.
❑ Tarkista, että WIRELESS- tai WIRELESS LAN -kytkin on päällä ja että Wireless LAN -merkkivalo palaa.
❑ Varmista, että liityntäpisteen virta on kytkettynä.
❑ Muuta asetuksia toimimalla seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Verkko ja Internet -kohdasta Näytä verkon tila ja tehtävät.
3
Valitse Yhdistä verkkoon tarkistaaksesi, että liityntäpiste on valittuna.
❑ Tarkista, että salausavain on oikein.
❑ Varmista, että Paras mahdollinen suorituskyky on valittuna Langattoman sovittimen asetukset –kohdassa
Virranhallinta-asetukset-ikkunassa. Muiden vaihtoehtojen käyttäminen saattaa johtaa tietoliikennekatkoksiin.
Voit muuttaa asetuksia seuraavasti:
1
Napsauta hiiren kakkospainikkeella virtakuvaketta ja valitse Virranhallinta-asetukset.
2
Valitse nykyisestä virrankäyttösuunnitelmasta vaihtoehto Muuta suunnitelman asetuksia.
3
Valitse Muuta virranhallinnan lisäasetuksia.
Näyttöön tulee Virranhallinta-asetukset-ikkuna.
4
Valitse Lisäasetukset-välilehti.
5
Kaksoisnapsauta Langattoman sovittimen asetukset ja valitse sitten Virransäästötila.
6
Valitse luettelosta vaihtoehto Paras mahdollinen suorituskyky sekä kohtaan Akkuvirta että kohtaan Verkkovirta.
n 158 N
Vianmääritys
Mitä on tehtävä, jos en pysty käyttämään Internetiä?
❑ Tarkista liityntäpisteen asetukset. Lisätietoja on liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
❑ Varmista, että tietokone ja liityntäpiste on liitetty toisiinsa.
❑ Siirrä tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi liityntäpistettä.
❑ Varmista, että tietokoneen Internet-asetukset on määritetty oikein.
❑ Varmista, että Paras mahdollinen suorituskyky on valittuna Langattoman sovittimen asetukset -kohdassa
Virranhallinta-asetukset-ikkunassa. Muiden vaihtoehtojen käyttäminen saattaa johtaa tietoliikennekatkoksiin.
Jos haluat muuttaa asetuksia, seuraa kohdan Mitä pitää tehdä, jos tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä
WLAN-liityntäpisteeseen? (sivu 157) ohjeita.
Miksi tiedonsiirtonopeus on alhainen?
❑ Langattoman lähiverkon (WLAN) tiedonsiirtonopeuteen vaikuttavat laitteiden ja liityntäpisteiden välinen etäisyys ja
mahdolliset esteet. Nopeuteen vaikuttavat myös laitemääritykset, radio-olosuhteet ja ohjelmistojen yhteensopivuus. Siirrä
tiedonsiirtonopeuden maksimoimiseksi tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi liityntäpistettä.
❑ Jos käytät WLAN-liityntäpistettä, laite voi ylikuormittua tilapäisesti, jos liityntäpistettä käyttää usea laite.
❑ Jos muut liityntäpisteet aiheuttavat häiriöitä liityntäpisteeseen, vaihda liityntäpisteen kanavaa. Lisätietoja on
liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
❑ Varmista, että Paras mahdollinen suorituskyky on valittuna Langattoman sovittimen asetukset -kohdassa
Virranhallinta-asetukset-ikkunassa. Muiden vaihtoehtojen käyttäminen saattaa johtaa tietoliikennekatkoksiin.
Jos haluat muuttaa asetuksia, seuraa kohdan Mitä pitää tehdä, jos tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä
WLAN-liityntäpisteeseen? (sivu 157) ohjeita.
n 159 N
Vianmääritys
Miten estän tiedonsiirron keskeytymisen?
❑ Kun tietokone on liitetty liityntäpisteeseen, tiedonsiirto voi keskeytyä, jos käytetään suuria tiedostoja tai jos tietokone on
lähellä mikroaaltojen lähteitä tai langattomia puhelimia.
❑ Siirrä tietokone lähemmäs liityntäpistettä.
❑ Varmista, että liityntäpisteen yhteys on kunnossa.
❑ Vaihda liityntäpisteen kanavaa. Lisätietoja on liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
❑ Varmista, että Paras mahdollinen suorituskyky on valittuna Langattoman sovittimen asetukset -kohdassa
Virranhallinta-asetukset-ikkunassa. Muiden vaihtoehtojen käyttäminen saattaa johtaa tietoliikennekatkoksiin.
Jos haluat muuttaa asetuksia, seuraa kohdan Mitä pitää tehdä, jos tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä
WLAN-liityntäpisteeseen? (sivu 157) ohjeita.
Mitä kanavat ovat?
❑ WLAN-viestintä tapahtuu jaetuilla taajuuskaistoilla, joita kutsutaan kanaviksi. Kolmannen osapuolen WLANliityntäpistekanavat on mahdollisesti määritetty eri kanaville kuin Sony-laitteet.
❑ Jos käytät WLAN-liityntäpistettä, tutustu liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa oleviin tietoihin
yhdistämisestä.
Miksi verkkoyhteys lakkaa toimimasta, kun vaihdan salausavaimen?
Kahden sisäänrakennetulla WLANilla varustetun tietokoneen vertaisverkkoyhteys voi katketa, kun salausavainta muutetaan.
Voit joko muuttaa salausavaimen takaisin alkuperäisen profiilin mukaiseksi tai syöttää avaimen uudelleen molempiin
tietokoneisiin, jolloin avaimet vastaavat toisiaan.
n 160 N
Vianmääritys
Bluetooth-tekniikka
Mitä pitäisi tehdä, jos muut Bluetooth-laitteet eivät havaitse tietokonetta?
❑ Varmista, että molempien laitteiden Bluetooth-toiminnot ovat käytössä.
❑ Jos Bluetooth-merkkivalo ei pala, aseta WIRELESS-kytkin on-asentoon.
❑ Bluetooth-toimintoa ei voi käyttää, kun tietokone on virransäästötilassa. Palaa normaaliin käyttötilaan ja aseta
WIRELESS-kytkin on-asentoon.
❑ Tietokone ja toinen laite saattavat olla liian kaukana toisistaan. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii parhaiten,
jos laitteiden välimatka on alle 10 metriä.
Miksei tietokone tunnista muita Bluetooth-laitteita?
Jos yhdistetty laite on yhdistetty myös toisiin laitteisiin, se ei ehkä näy Bluetooth-laitteet (Bluetooth Devices) -ikkunan
Laitteet (Devices) -välilehdellä tai et ehkä pysty olemaan yhteydessä sen kanssa.
Mitä pitäisi tehdä, jos en löydä Bluetooth-laitetta, johon haluan muodostaa yhteyden?
❑ Tarkista, että Bluetooth-toiminto on päällä siinä laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden. Katso lisätietoja toisen
laitteen oppaasta.
❑ Jos laite, johon haluat muodostaa yhteyden, on jo yhteydessä toisen Bluetooth-laitteen kanssa, sitä ei ehkä löydy tai se
ei pysty olemaan yhteydessä tietokoneen kanssa.
❑ Kun haluat muiden Bluetooth-laitteiden pystyvän kommunikoimaan tietokoneesi kanssa, valitse Käynnistä,
Ohjauspaneeli, Laitteisto ja äänet, Bluetooth-laitteet (Bluetooth Devices) ja Valinnat (Options) -välilehti. Valitse sitten
Salli Bluetooth-laitteiden yhteys tietokoneeseen (Allow Bluetooth devices to connect to this computer) -valintaruutu.
n 161 N
Vianmääritys
Mitä pitäisi tehdä, jos muut Bluetooth-laitteet eivät pysty muodostamaan yhteyttä
tietokoneeseen?
❑ Varmista, että toinen laite on todennettu.
❑ Kun haluat muiden Bluetooth-laitteiden pystyvän kommunikoimaan tietokoneesi kanssa, valitse Käynnistä,
Ohjauspaneeli, Laitteisto ja äänet, Bluetooth-laitteet (Bluetooth Devices) ja Valinnat (Options) -välilehti. Valitse sitten
Salli Bluetooth-laitteiden yhteys tietokoneeseen (Allow Bluetooth devices to connect to this computer) -valintaruutu.
❑ Tiedonsiirron maksimietäisyys voi olla alle 10 metriä laitteiden välisten esteiden, radioaaltojen laadun ja käyttöjärjestelmän
sekä ohjelmiston mukaan. Siirrä tietokone ja Bluetooth-laitteet lähemmäksi toisiaan.
❑ Jos laite, johon haluat muodostaa yhteyden, on jo yhteydessä toisen Bluetooth-laitteen kanssa, sitä ei ehkä löydy tai se
ei pysty olemaan yhteydessä tietokoneen kanssa.
❑ Tarkista, että Bluetooth-toiminto on päällä siinä laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden. Katso lisätietoja toisen
laitteen oppaasta.
n 162 N
Vianmääritys
Miksi Bluetooth-yhteys on hidas?
❑ Tiedonsiirtonopeus riippuu laitteiden välisistä esteistä ja välimatkasta sekä radioaaltojen laadusta ja käytetystä
käyttöjärjestelmästä ja ohjelmistosta. Siirrä tietokone ja Bluetooth-laitteet lähemmäksi toisiaan.
❑ Myös muut laitteet käyttävät samaa 2,4 GHz:n taajuutta, jota käyttävät Bluetooth-yhteydessä ja langattomassa
lähiverkossa olevat laitteet. Bluetooth-laitteissa käytetty tekniikka minimoi muiden samaa aallonpituutta käyttävien
laitteiden aiheuttamat häiriöt. Tämä voi kuitenkin heikentää viestintänopeutta ja supistaa viestintäpeittoa. Muiden
laitteiden aiheuttamat häiriöt voivat myös pysäyttää tiedonsiirron kokonaan.
❑ Yhteyden saatavuuteen vaikuttavat etäisyys ja mahdolliset esteet. Sinun on ehkä siirrettävä tietokone pois esteiden
läheltä tai lähemmäs käyttämääsi liityntäpistettä.
❑ Selvitä, mitä esteitä on tietokoneen ja sen laitteen välillä, johon se on liitetty.
❑ Bluetooth-standardin rajoitusten ja ympäristöstä aiheutuvien sähkömagneettisten häiriöiden vuoksi tiedostot saattavat
vioittua jatkuvan tiedonsiirron aikana.
Mitä pitäisi tehdä, jos tietokone muuttuu epävakaaksi Bluetooth-äänilaitteen käytön aikana?
Tietokone voi muuttua epävakaaksi, jos äänentoistolaitteeksi vaihdetaan Bluetooth-äänilaite ääni- tai videotoisto-ohjelmiston
ollessa käynnissä.
Kun kuuntelet toistettavaa ääntä Bluetooth-äänilaitteesta, kytke Bluetooth-äänilaite tietokoneeseen ensin ja käynnistä sitten
ääni- tai videotoisto-ohjelmisto.
Lisätietoja Bluetooth-äänilaitteen kytkemisestä on ohjetiedostossa.
Miksi en pysty luomaan yhteyttä Bluetooth-kohdelaitteen tukemaan palveluun?
Yhteys voidaan luoda vain palveluihin, joita tukee myös Bluetooth-toiminnolla varustettu tietokone. Bluetooth-toimintoon
liittyviä lisätietoja on Windowsin Ohjeessa ja tuessa. Saat Windowsin Ohjeen ja tuen käyttöösi valitsemalla Käynnistä ja
Ohje ja tuki.
n 163 N
Vianmääritys
Saako Bluetooth-tekniikkaa käyttävää laitetta käyttää lentokoneessa?
Bluetooth-tekniikkaa käytettäessä tietokone lähettää tietoja 2,4 GHz:n radiotaajuudella. Häiriöille alttiissa paikoissa,
kuten sairaaloissa ja lentokoneissa, voi olla Bluetooth-laitteiden käyttöä koskevia rajoituksia, jotka johtuvat mahdollisista
radiohäiriöistä. Tarkista henkilökunnalta, onko tietokoneen Bluetooth-toiminnon käyttö sallittua.
Miksen pysty käyttämään Bluetooth-toimintoa, kun kirjaudun tietokoneeseen tavallisena
käyttäjänä?
Bluetooth-toiminnon käyttöä ei ehkä ole sallittu tietokoneen tavallisille käyttäjätileille. Kirjaudu tietokoneeseen käyttäjänä,
jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
Miksi en voi muodostaa yhteyttä Bluetooth-laitteeseen PAN-verkossa?
PAN-yhteyttä ei voi muodostaa tietokoneesta, jos laite, johon yhteys halutaan muodostaa, ei tue Bluetooth-yhteyksiä
Personal Area Network User (PANU) -tilassa.
Miksen pysty käyttämään Bluetooth-laitteita, kun käyttäjää vaihdetaan?
Bluetooth-laitteet eivät toimi oikein, jos käyttäjää vaihdetaan kirjautumatta ulos järjestelmästä. Kirjaudu ulos ennen käyttäjän
vaihtamista. Voit kirjautua ulos järjestelmästä valitsemalla Käynnistä, Lukitse-painikkeen vieressä oleva nuoli ja Kirjaudu
ulos.
Miksi en voit vaihtaa käyntikortin tietoja matkapuhelimen kanssa?
Käyntikortin tietojen vaihtamiselle ei ole tukea.
n 164 N
Vianmääritys
Optiset levyt
Miksi tietokone lakkaa toimimasta, kun yritän lukea levyä?
Levy, jota tietokone yrittää lukea, voi olla likainen tai vahingoittunut. Toimi seuraavasti:
1
Käynnistä tietokone uudelleen painamalla Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä, napsauttamalla Sammuta-painikkeen vieressä
olevaa nuolta ja valitsemalla Käynnistä uudelleen.
2
Ota levy pois optisesta levyasemasta.
3
Tarkista, ettei levy ole likainen tai vahingoittunut. Jos levy täytyy puhdistaa, katso ohjeet kohdasta Levyjen käsitteleminen
(sivu 134).
Mitä pitäisi tehdä, jos levykelkka ei aukea?
❑ Varmista, että tietokone on päällä.
❑ Jos VAIO Power Management estää virransyötön optiseen levyasemaan, optisen levyaseman poistopainike ei toimi.
Käytä näppäimistön vasemmassa yläkulmassa olevaa levyaseman poistopainiketta. Huomaa, että levyasemakelkan
poistaminen kestää jonkin aikaa, jos optisessa levyasemassa ei ole virtaa.
❑ Jos levyaseman poistopainike ei toimi, valitse Käynnistä ja Tietokone. Napsauta optisen levyaseman kuvaketta hiiren
kakkospainikkeella ja valitse Poista.
❑ Jos mikään edellä esitetyistä keinoista ei toimi, työnnä poistopainikkeen lähellä olevaan manuaaliseen varapoistoreikään
ohut suora esine (esimerkiksi paperinliitin).
❑ Yritä käynnistää tietokone uudelleen.
n 165 N
Vianmääritys
Mitä pitää tehdä, jos tietokoneella ei voi toistaa levyä?
❑ Varmista, että levy on optisessa levyasemassa etikettipuoli ylöspäin.
❑ Varmista, että tarvittavat ohjelmat on asennettu valmistajan ohjeiden mukaisesti.
❑ Jos levy on likainen tai vahingoittunut, tietokone lakkaa vastaamasta. Toimi seuraavasti:
1
Käynnistä tietokone uudelleen painamalla Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä, napsauttamalla Sammuta-painikkeen
vieressä olevaa nuolta ja valitsemalla Käynnistä uudelleen.
2
Ota levy pois optisesta levyasemasta.
3
Tarkista, ettei levy ole likainen tai vahingoittunut. Jos levy täytyy puhdistaa, katso ohjeet kohdasta Levyjen käsitteleminen
(sivu 134).
❑ Jos toistat levyä eikä ääntä kuulu, tee jokin seuraavista toimista:
❑ Tarkista, onko äänenvoimakkuus kytketty pois päältä tai hiljennetty täysin vaiennuspainikkeella tai äänenvoimakkuuden
säätöpainikkeella (-).
❑ Tarkista asetukset napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin äänenvoimakkuuden kuvaketta ja
valitsemalla Avaa Äänenvoimakkuuden mikseri.
❑ Tarkista äänimikserin voimakkuusasetus.
❑ Jos käytät ulkoisia kaiuttimia, tarkista kaiuttimien äänenvoimakkuuden asetukset sekä kaiuttimien ja tietokoneen
väliset liitännät.
❑ Varmista, että oikea ohjainohjelmisto on asennettuna. Toimi seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Järjestelmä ja ylläpito.
3
Valitse Järjestelmä.
n 166 N
Vianmääritys
4
Valitse vasemmasta ruudusta Laitehallinta.
Näyttöön tulee Laitehallinta-ikkuna, jossa on luettelo tietokoneen laitteista.
Jos luettelossa mainitun laitteen edessä on X-kirjain tai huutomerkki, laite on ehkä otettava käyttöön tai sen ohjain on
asennettava uudelleen.
5
Avaa tietokoneen optisten levyasemien luettelo kaksoisnapsauttamalla optista levyasemaa.
6
Kaksoisnapsauta haluamaasi asemaa.
Voit varmistaa ohjainohjelmiston valitsemalla Ohjain-välilehteä ja valitsemalla Ohjaimen tiedot.
7
Sulje ikkuna napsauttamalla OK-painiketta.
❑ Varmista, ettei levyyn ole kiinnitetty etikettiä. Etiketit voivat irrota optisessa levyasemassa ja vahingoittaa levyasemaa tai
aiheuttaa toimintahäiriöitä.
❑ Jos näyttöön tulee aluekoodia koskeva varoitus, kyseinen levy ei ehkä ole yhteensopiva optisen levyaseman kanssa.
Tarkista DVD:n kotelosta, että aluekoodi on sama kuin optisessa levyasemassa.
❑ Jos huomaat, että tietokoneeseen on tiivistynyt kosteutta, älä käytä tietokonetta ainakaan tuntiin. Kosteuden tiivistyminen
voi aiheuttaa toimintahäiriön.
❑ Varmista, että tietokone käyttää verkkovirtaa, ja yritä levyn toistamista uudelleen.
n 167 N
Vianmääritys
Mitä pitäisi tehdä, jos Blu-ray-levyn toisto ei onnistu?
!
Nämä kysymykset ja vastaukset koskevat vain joitakin malleja. Selvitä tietokoneesi optisen aseman tyyppi Tekniset tiedot -online-oppaasta ja katso sitten
kohdasta Optisten levyjen lukeminen ja kirjoittaminen (sivu 40) tietoja tuetuista tallennusvälineistä.
Tietokoneellasi ei ehkä voi toistaa joidenkin Blu-ray-levyjen sisältöä. Voit toistaa tällaisen sisällön lataamalla ja asentamalla
WinDVD BD -ohjelmiston uusimmat päivitykset VAIO Update -toiminnolla.
Päivitysten lataaminen ja asentaminen tietokoneeseen edellyttää Internet-yhteyttä. Tietoja Internet-yhteyden muodostamisesta
on kohdassa Internetin käyttäminen (sivu 72).
Mitä pitäisi tehdä, jos CD-levylle ei pysty kirjoittamaan?
❑ Varmista, ettet käynnistä ohjelmistosovelluksia tai salli niiden käynnistyä automaattisesti (edes näytönsäästäjän).
❑ Älä käytä näppäimistöä.
❑ Jos käytät CD-R/RW-levyä, johon on kiinnitetty tarraetiketti, vaihda se levyyn, jossa ei ole tarraa. Sellaisen levyn käyttö,
jossa on tarraetiketti, voi aiheuttaa tallennusvirheen tai muun vaurion.
n 168 N
Vianmääritys
Mitä pitäisi tehdä, jos DVD-levylle ei pysty kirjoittamaan?
❑ Varmista, että käytät oikeaa DVD-tallennusvälinettä, jolle voi tallentaa.
❑ Tarkista, mikä tallennuskelpoinen DVD-muoto on yhteensopiva optisen asemasi kanssa. Huomaa, että jonkinmerkkiset
DVD-tallennusvälineet eivät ehkä toimi.
❑ Tietokoneen valmiiksi asennettu ohjelmisto ei tue DVD-elokuvien kopioimista. Macrovision tai muu vastaava
videosuojausmenetelmä estää DVD-elokuvien kopioimisen. DVD-elokuvan kopioiminen loukkaisi tekijänoikeuksia ja on
siksi laitonta.
Miksi en pysty kirjoittamaan tietoja Blu-ray-levyille?
!
Nämä kysymykset ja vastaukset koskevat vain joitakin malleja. Selvitä tietokoneesi optisen aseman tyyppi Tekniset tiedot -online-oppaasta ja katso sitten
kohdasta Optisten levyjen lukeminen ja kirjoittaminen (sivu 40) tietoja tuetuista tallennusvälineistä.
❑ Varmista, että optinen levyasema tukee Blu-ray-levyjen kirjoitustoimintoa. DVD±RW/±R DL/RAM -asema ei tue toimintoa.
❑ BD-R-levyt eivät ole uudelleentallentavia. BD-R-levylle ei voi lisätä tietoja, eikä niitä voi pyyhkiä.
n 169 N
Vianmääritys
Näyttö
Miksi näyttö pimeni?
❑ Tietokoneen näyttö voi pimentyä, jos tietokone ei enää saa virtaa tai on siirtynyt virransäästötilaan (lepotila tai horrostila).
Jos tietokone on LCD (Video) -lepotilassa, palauta tietokone normaalitilaan painamalla mitä tahansa näppäintä.
Lisätietoja on kohdassa Virransäästötilojen käyttäminen (sivu 112).
❑ Varmista, että tietokone on liitetty kunnolla virtalähteeseen ja käynnistetty. Varmista, että virran merkkivalo osoittaa virran
olevan kytketty.
❑ Jos tietokone käyttää akkua, varmista, että akku on asennettu oikein ja ladattu. Lisätietoja on kohdassa Akun
käyttäminen (sivu 25).
❑ Jos näyttötilaksi on valittu ulkoinen näyttö, paina näppäimiä Fn+F7. Lisätietoja on kohdassa Fn-näppäinyhdistelmät ja
niihin liittyvät toiminnot (sivu 32).
Miksi en pysty näkemään DVD-videon koko näyttökuvaa televisioruudulta?
Näyttötarkkuus on ehkä asetettu väärin. Suosittelemme näyttötarkkuudeksi 1 024 x 768 tai pienempää ulkoisen näytön koon
mukaan.
Miten kuvaa säädetään televisiossa?
Kuvaa voi säätää ulkoisen näytön säätimien avulla. Lisätietoja on television mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
n 170 N
Vianmääritys
Miten näyttötarkkuutta säädetään televisiossa?
Näyttökuva ei ehkä näy koko televisioruudussa, jos tietokoneen tarkkuudeksi on määritetty suurempi kuin 1 024 x 768.
Säädä näyttökuvan tarkkuudeksi enintään 1 024 x 768.
Voit muuttaa näytön tarkkuutta seuraavasti:
1
Napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja valitse Mukauta.
2
Valitse Näytön asetukset.
Näyttöön tulee Näytön asetukset-ikkuna.
3
Siirrä kohdan Tarkkuus alla olevaa näytön tarkkuuden liukusäädintä vasemmalle, jos haluat pienentää näytön tarkkuutta,
ja oikealle, jos haluat suurentaa tarkkuutta.
Miten näyttö siirretään tietokoneen näytöstä televisioon?
Katso kohta Näyttötilojen valitseminen (sivu 96).
Kuvan näytön voi siirtää tietokoneen näytön ja television välillä myös painamalla Fn+F7-näppäimiä. Lisätietoja on kohdassa
Fn-näppäinyhdistelmät ja niihin liittyvät toiminnot (sivu 32).
n 171 N
Vianmääritys
Miksi näytössä ei näy videokuvaa?
❑ Jos näyttökohteeksi on valittu ulkoinen näyttö ja ulkoinen näyttö irrotetaan, videokuvaa ei voi tarkastella tietokoneen
näytössä. Keskeytä videon toisto, vaihda näyttökohteeksi tietokoneen näyttö ja käynnistä videon toisto uudelleen.
Katso kohta Näyttötilojen valitseminen (sivu 96). Voit myös vaihtaa näyttökohteen painamalla Fn+F7. Lisätietoja on
kohdassa Fn-näppäinyhdistelmät ja niihin liittyvät toiminnot (sivu 32).
❑ Tietokoneessa ei ehkä ole riittävästi näyttömuistia suuritarkkuuksisen videokuvan näyttämiseen. Pienennä tällöin
LCD-näytön tarkkuutta.
Voit muuttaa näytön tarkkuutta seuraavasti:
1
Napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja valitse Mukauta.
2
Valitse Näytön asetukset.
Näyttöön tulee Näytön asetukset-ikkuna.
3
Siirrä kohdan Tarkkuus alla olevaa näytön tarkkuuden liukusäädintä vasemmalle, jos haluat pienentää näytön
tarkkuutta, ja oikealle, jos haluat suurentaa tarkkuutta.
Voit tarkistaa käytettävissä olevan grafiikka- ja näyttömuistin kokonaismäärän. Napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja valitse Mukauta ja
valitse sitten Näytön asetukset, Lisäasetukset ja Adaptor-välilehti. Arvo saattaa olla eri kuin todellinen tietokoneen muistin määrä.
Mitä pitäisi tehdä, jos näyttö on tumma?
Lisää tietokoneen näytön kirkkautta painamalla Fn+F6.
n 172 N
Vianmääritys
Mitä pitäisi tehdä, jos nestekidenäytön kirkkaus vaihtuu?
Näytön LCD-kirkkausasetus, joka määritetään Fn+F5/F6-näppäimillä, on väliaikainen. Se voi palata alkuperäiseen
asetukseen, jos tietokone palaa lepo- tai horrostilasta normaalitilaan. Voit tallentaa kirkkausasetukset seuraavasti:
1
Napsauta hiiren kakkospainikkeella virtakuvaketta ja valitse Virranhallinta-asetukset.
2
Valitse nykyisestä virrankäyttösuunnitelmasta vaihtoehto Muuta suunnitelman asetuksia.
3
Valitse Muuta virranhallinnan lisäasetuksia.
Näyttöön tulee Virranhallinta-asetukset-ikkuna.
4
Valitse Lisäasetukset-välilehti.
5
Kaksoisnapsauta Näyttö.
6
Säädä LCD-kirkkausasetus sitä vastaavasta kohdasta.
Mitä pitäisi tehdä, jos ulkoisessa näytössä ei näy mitään?
Jos et voi vaihtaa näyttökohdetta painamalla Fn+F7, ulkoisen näytön asetuksia on muutettava VAIO Control Center
-ikkunassa. Voit muuttaa asetuksia avaamalla VAIO Control Center -ikkunan, valitsemalla ulkoisen näytön ohjausvalinnan
ja valitsemalla valintaruudun, joka muuttaa ulkoisen näytön havaitsemisasetuksia. Yritä sitten vaihtaa näyttökohdetta
painamalla Fn+F7.
n 173 N
Vianmääritys
Miten otan käyttöön Windows Aeron?
!
Nämä kysymykset ja vastaukset koskevat vain joitakin malleja.
Voit ottaa Windows Aeron käyttöön seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Ulkoasu ja mukauttaminen -kohdasta Mukauta värit.
3
Valitse Avaamalla perinteisen ulkoasun ominaisuudet saat lisää värivaihtoehtoja.
Näyttöön tulee Ulkoasuasetukset-ikkuna.
4
Valitse Ulkoasu-välilehden Väriteema-vaihtoehdoista Windows Aero.
5
Napsauta OK-painiketta.
Lisätietoja Windows Aero -ominaisuuksista, kuten Windows Flip 3D -toiminnosta, on kohdassa Windows Ohje ja tuki.
n 174 N
Vianmääritys
Tulostaminen
Mitä pitäisi tehdä, jos asiakirjaa ei pysty tulostamaan?
❑ Varmista, että tulostin on päällä ja että tulostimen kaapeli on liitetty tulostimen ja tietokoneen portteihin kunnolla.
❑ Varmista, että tulostin on yhteensopiva tietokoneeseen asennetun Windows-käyttöjärjestelmän kanssa.
❑ Ennen tulostimen käyttöä voit joutua asentamaan tulostinohjainohjelmiston. Lisätietoja on tulostimen mukana
toimitetussa käyttöoppaassa.
❑ Jos tulostin ei toimi, kun tietokone palaa virransäästötilasta (lepotilasta tai horrostilasta), käynnistä tietokone uudelleen.
❑ Jos tulostimessa on käytössä kaksisuuntainen tiedonsiirto, tämän ominaisuuden poistaminen käytöstä tietokoneessa
saattaa mahdollistaa tulostuksen. Toimi seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Laitteisto ja äänet -kohdasta Tulostin.
3
Napsauta hiiren kakkospainikkeella tulostinkuvaketta ja valitse Ominaisuudet.
4
Napsauta Portit-välilehteä.
5
Poista Kaksisuuntaisuuden tuki -valintaruudun valinta.
6
Napsauta OK-painiketta.
Tämä muutos poistaa tulostimen kaksisuuntaisen toiminnan ominaisuudet, kuten tiedonsiirron, tilan valvonnan ja
etäpaneelin.
n 175 N
Vianmääritys
Mikrofoni
Mitä pitäisi tehdä, jos mikrofoni ei toimi?
❑ Jos käytät ulkoista mikrofonia, varmista, että mikrofoniin on kytketty virta ja että se on liitetty kunnolla tietokoneen
mikrofoniliitäntään.
❑ Äänensyöttölaite on määritetty väärin. Voit määrittää äänensyöttölaitteen seuraavasti:
1
Sulje kaikki avoimet ohjelmat.
2
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
3
Valitse Laitteisto ja äänet.
4
Valitse Äänilaitteiden hallinta kohdasta Ääni.
5
Valitse Nauhoitus-välilehdestä haluttu äänensyöttölaite ja valitse Aseta oletus.
Miten voin estää mikrofonin äänen kiertämisen?
Mikrofonin ääni kiertää, kun mikrofoniin tulee ulkoisen äänilaitteen kuten kaiuttimen ääni.
Ongelman estämiseksi:
❑ Pidä mikrofoni kaukana äänilaitteesta.
❑ Pienennä kaiuttimien ja mikrofonin äänenvoimakkuutta.
n 176 N
Vianmääritys
Hiiri
Mitä pitää tehdä, jos tietokone ei tunnista hiirtä?
❑ Varmista, että hiiri on kytketty porttiin kunnolla.
❑ Käynnistä tietokone uudelleen siten, että hiiri on kytkettynä tietokoneeseen.
Mitä pitäisi tehdä, jos osoitin ei liiku, kun liikutan hiirtä?
❑ Varmista, ettei tietokoneeseen ole kiinnitetty toista hiirtä.
❑ Jos osoitin ei liiku ohjelmistosovelluksen ollessa käynnissä, sulje sovellusikkuna painamalla Alt+F4-näppäimiä.
❑ Jos Alt+F4-näppäinten painaminen ei auta, valitse Käynnistä, napsauta Lukitse-painikkeen vieressä olevaa nuolta ja
käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla Käynnistä uudelleen.
❑ Jos tietokone ei käynnisty uudelleen, paina samanaikaisesti Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä, napsauta nuolta, joka on
Sammuta-painikkeen vieressä, ja valitse Käynnistä uudelleen.
Jos näyttöön tulee Windowsin suojaus -ikkuna, valitse Käynnistä uudelleen.
❑ Jos tästä ei ole apua, pidä virtapainiketta painettuna, kunnes tietokone sammuu.
!
Jos tietokone sammutetaan virtapainikkeesta, tallentamattomat tiedot voivat hävitä.
n 177 N
Vianmääritys
Kaiuttimet
Mitä pitäisi tehdä, jos ulkoiset kaiuttimet eivät toimi?
❑ Jos käytät ohjelmaa, jossa on äänenvoimakkuuden säätömahdollisuus, varmista, että voimakkuus on säädetty halutulle
tasolle. Lisätietoja on ohjelman ohjeessa.
❑ Varmista, että kaiuttimet on kytketty kunnolla ja että äänenvoimakkuus on säädetty riittävän voimakkaaksi, jotta ääni
kuuluu.
❑ Varmista, että kaiuttimet on suunniteltu käyttämällesi tietokoneelle.
❑ Jos kaiuttimissa on vaiennuspainike, aseta se pois päältä.
❑ Äänenvoimakkuus on voitu kytkeä pois vaiennuspainikkeella. Paina painiketta uudelleen.
❑ Äänenvoimakkuus on voitu hiljentää täysin äänenvoimakkuuden säätöpainikkeella (–). Paina äänenvoimakkuuden
säätöpainiketta (+), kun haluat suurentaa äänenvoimakkuuden kuuluvalle tasolle.
❑ Jos kaiuttimet tarvitsevat ulkoista virtaa, varmista, että kaiuttimet on kytketty virtalähteeseen. Lisätietoja on kaiuttimien
mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
❑ Tarkista Windowsin äänenvoimakkuuden säätimet napsauttamalla tehtäväpalkin äänenvoimakkuuskuvaketta.
❑ Äänentoistolaite on määritetty väärin. Voit määrittää äänentoistolaitteen seuraavasti:
1
Sulje kaikki avoimet ohjelmat.
2
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
3
Valitse Laitteisto ja äänet.
4
Valitse Äänilaitteiden hallinta kohdasta Ääni.
5
Valitse Toistaminen-välilehdestä haluttu äänentoistolaite ja valitse Aseta oletus.
n 178 N
Vianmääritys
Mitä pitäisi tehdä, jos sisäisistä kaiuttimista ei kuulu ääntä?
❑ Jos käytät ohjelmaa, jossa on äänenvoimakkuuden säätömahdollisuus, varmista, että voimakkuus on säädetty halutulle
tasolle. Lisätietoja on ohjelman ohjeessa.
❑ Varmista, että kaiuttimien äänenvoimakkuus on säädetty riittävän voimakkaaksi, jotta ääni kuuluu, ja että ääniominaisuus
on otettu käyttöön.
❑ Äänenvoimakkuus on voitu kytkeä pois vaiennuspainikkeella. Paina painiketta uudelleen.
❑ Äänenvoimakkuus on voitu hiljentää täysin äänenvoimakkuuden säätöpainikkeella (–). Paina äänenvoimakkuuden
säätöpainiketta (+), kun haluat suurentaa äänenvoimakkuuden kuuluvalle tasolle.
❑ Tarkista Windowsin äänenvoimakkuuden säätimet napsauttamalla tehtäväpalkin äänenvoimakkuuskuvaketta.
❑ Äänentoistolaite on määritetty väärin. Voit määrittää äänentoistolaitteen asetukset seuraamalla ohjeita kohdasta Mitä
pitäisi tehdä, jos ulkoiset kaiuttimet eivät toimi? (sivu 177).
Mitä pitäisi tehdä, jos mikrofonin ääni ei kuulu HDMI-yhteensopivasta televisiosta?
Tietokoneesi ei pysty siirtämään mikrofoniliitännän äänisignaaleja suoraan HDMI-portin kautta. Tallenna äänidata ensin
äänitiedostoon ja toista se sitten HDMI-portin kautta.
n 179 N
Vianmääritys
Kosketuslevy
Mitä pitäisi tehdä, jos kosketuslevy ei toimi?
❑ Olet ehkä estänyt kosketuslevyn käytön ilman, että olet kiinnittänyt tietokoneeseen hiirtä. Katso kohtaa Kosketuslevyn
käyttäminen (sivu 34).
❑ Varmista, että tietokoneeseen ei ole liitetty hiirtä.
❑ Jos osoitin ei liiku ohjelmistosovelluksen ollessa käynnissä, sulje sovellusikkuna painamalla Alt+F4-näppäimiä.
❑ Jos Alt+F4-näppäinten painaminen ei auta, valitse Käynnistä, napsauta Lukitse-painikkeen vieressä olevaa nuolta ja
käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla Käynnistä uudelleen.
❑ Jos tietokone ei käynnisty uudelleen, paina samanaikaisesti Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä, napsauta nuolta, joka on
Sammuta-painikkeen vieressä, ja valitse Käynnistä uudelleen.
Jos näyttöön tulee Windowsin suojaus -ikkuna, valitse Käynnistä uudelleen.
❑ Jos tästä ei ole apua, pidä virtapainiketta painettuna, kunnes tietokone sammuu.
!
Jos tietokone sammutetaan virtapainikkeesta, tallentamattomat tiedot voivat hävitä.
n 180 N
Vianmääritys
Näppäimistö
Mitä pitäisi tehdä, jos näppäimistön asetukset ovat virheelliset?
Tietokoneen näppäimistön kieli on mainittu pakkauksessa olevassa etiketissä. Jos valitset toisen alueellisen näppäimistön
Windows-asetuksia tehdessäsi, näppäimistöasetukset eivät vastaa toisiaan.
Näppäimistöasetukset voi vaihtaa seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Aika-, kieli- ja alueasetukset ja Aluekohtaiset- ja kieliasetukset.
3
Muuta asetukset haluamiksesi.
Mitä pitäisi tehdä, jos en pysty kirjoittamaan näppäimistöllä tiettyjä merkkejä?
Jos et pysty kirjoittamaan näppäimistöllä esimerkiksi kirjaimia U, I, O, P, J, K, L ja M, Num Lk -näppäin voi olla päällä.
Tarkista, ettei Num lock -merkkivalo pala. Jos Num lock -merkkivalo palaa, sammuta se painamalla Num Lk -näppäintä
ennen merkkien kirjoittamista.
n 181 N
Vianmääritys
Levykkeet
Miksei tehtäväpalkkiin tule Poista laite turvallisesti -kuvaketta, kun asema on kytkettynä?
Tietokone ei tunnista levykeasemaa. Varmista aluksi, että USB-kaapeli on kytketty USB-porttiin kunnolla. Jos joudut
korjaamaan kytkentää, odota hetki, jotta tietokone tunnistaa aseman. Jos kuvake ei tule näkyviin, toimi seuraavasti:
1
Sulje kaikki levykeasemaa käyttävät ohjelmat.
2
Odota, että levykeaseman LED-merkkivalo sammuu.
3
Poista levyke painamalla poistopainiketta ja irrota USB-levykeasema tietokoneesta.
4
Kytke levykeasema uudelleen työntämällä USB-liitin USB-porttiin.
5
Käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla Käynnistä, Lukitse-painikkeen vieressä oleva nuoli ja Käynnistä uudelleen.
Mitä pitäisi tehdä, jos levykkeelle ei pysty kirjoittamaan?
❑ Varmista, että levyke on asetettu asemaan oikein.
❑ Jos levyke on asetettu oikein, mutta tietojen kirjoittaminen ei onnistu, levyke voi olla täynnä tai kirjoitussuojattu.
Voit käyttää levykettä, jota ei ole kirjoitussuojattu, tai poistaa kirjoitussuojausominaisuuden käytöstä.
n 182 N
Vianmääritys
PC-kortit
Mitä pitäisi tehdä, jos PC-kortti ei toimi?
❑ Varmista, että PC-kortti on asennettu korttipaikkaan oikein. Lisätietoja on kohdassa PC-kortin asentaminen (sivu 57).
❑ Varmista, että PC-kortti on yhteensopiva tietokoneeseen asennetun Windows-käyttöjärjestelmän kanssa.
❑ Lisätietoja on PC-kortin mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Jos käytät muuta kuin Sonyn PC-korttia, voit joutua
asentamaan ohjainohjelman.
❑ Jos aiemmin normaalisti toiminut PC-kortti ei enää toimi, on ehkä asennettava uusin ohjain. Toimi seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Järjestelmä ja ylläpito.
3
Valitse Järjestelmä.
4
Valitse vasemmasta ruudusta Laitehallinta.
Näyttöön tulee Laitehallinta-ikkuna.
5
Kaksoisnapsauta PC-kortin laitenimeä, jolloin ominaisuusikkuna avautuu.
6
Valitse Ohjain-välilehti ja valitse sitten Päivitä ohjain.
n 183 N
Vianmääritys
Miksei tietokone tunnista siihen liitettyjä laitteita?
Joitakin PC-kortteja käytettäessä tietokone ei välttämättä tunnista PC Card -korttipaikkaan liitettyä PC-korttia tai muuta
laitetta, kun siirryt normaalin käytön ja lepotilan tai horrostilan välillä. Käynnistä tietokone uudelleen.
Miksi en pysty asettamaan PC-korttia paikalleen?
❑ Varmista, että asetat kortin paikalleen oikein. Lisätietoja on kohdassa PC-kortin asentaminen (sivu 57).
❑ Jotkin PC-kortit tai niiden toiminnot eivät ehkä ole yhteensopivia tietokoneen kanssa. Lisätietoja on PC-kortin mukana
toimitetussa käyttöoppaassa.
n 184 N
Vianmääritys
Audio/Video
Mitä pitäisi tehdä, jos digitaalisen videokameran käyttö ei onnistu?
Jos näyttöön tulee sanoma, että i.LINK-laitetta ei ole liitetty tai se on kytketty pois päältä, i.LINK-kaapeli ei ehkä ole
turvallisesti kiinni tietokoneen tai kameran porteissa. Irrota kaapeli ja kytke se takaisin. Lisätietoja on kohdassa
i.LINK-laitteen kytkeminen (sivu 104).
i.LINK on Sony Corporationin tavaramerkki, jota käytetään ainoastaan ilmoittamaan, että tuote sisältää IEEE 1394 -liitännän. i.LINK-yhteyden
muodostamismenettely vaihtelee käytettyjen sovellusohjelmien, käyttöjärjestelmien ja i.LINK-yhteensopivien laitteiden mukaan. Kaikki i.LINKyhteydellä varustetut laitteet eivät välttämättä pysty viestimään keskenään. Lisätietoja käyttöolosuhteista ja asianmukaisesta liittämisestä on
yhteensopivan i.LINK-laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Ennen kuin liität järjestelmään yhteensopivan i.LINK-oheislaitteen, kuten
CD-RW- tai kiintolevyaseman, on varmistettava käyttöjärjestelmän yhteensopivuus ja vaaditut käyttöolosuhteet.
Miten Windowsin käynnistysäänen voi poistaa käytöstä?
Voit poistaa käynnistysäänen käytöstä seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Laitteisto ja äänet.
3
Valitse Äänilaitteiden hallinta kohdasta Ääni.
4
Poista Äänet-välilehdestä Soita Windowsin käynnistysääni -valintaruudun valinta.
5
Napsauta OK-painiketta.
n 185 N
Vianmääritys
Mitä pitäisi tehdä, jos HDMI-porttiin tai OPTICAL OUT -porttiin kytketyn äänentoistolaitteen
ääni ei kuulu?
❑ Kun olet kytkenyt laitteen HDMI-porttiin tai OPTICAL OUT -porttiin, sinun on vaihdettava äänilaite, jos haluat kuulla ääntä
kyseisestä laitteesta.
Voit muuttaa äänilaitetta seuraavasti:
1
Sulje kaikki avoimet ohjelmat.
2
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
3
Valitse Laitteisto ja äänet.
4
Valitse Äänilaitteiden hallinta kohdasta Ääni.
5
Valitse Toistaminen-välilehdestä haluttu äänentoistolaite ja valitse Aseta oletus.
❑ Jos et edelleenkään kuule ääntä äänentoistolaitteista, toimi seuraavasti:
1
Tee edellä esitetyt vaiheet 1–4.
2
Valitse Toistaminen-välilehdestä HDMI- tai S/PDIF-kuvake ja valitse Ominaisuudet.
3
Napsauta Lisäasetukset-välilehteä.
4
Valitse laitteen tukema näytteenottotaajuus ja bittisyvyys (esimerkiksi 48 000 Hz, 16 bittiä).
5
Napsauta OK-painiketta.
n 186 N
Vianmääritys
Miten toistetaan Dolby Digital- tai DTS-ääntä S/PDIF- tai HDMI-yhteensopivan laitteen
kautta?
Voit toistaa levyn Dolby Digital- tai DTS-äänen tietokoneeseen kytketyn S/PDIF- tai HDMI-yhteensopivan laitteen kautta
seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Laitteisto ja äänet.
3
Valitse Äänilaitteiden hallinta kohdasta Ääni.
4
Valitse Toistaminen-välilehdestä optisen lähdön kuvake tai HDMI-kuvake ja valitse Ominaisuudet.
5
Valitse Tuetut muodot -välilehti.
6
Valitse napsauttamalla DTS-ääni- ja Dolby Digital -valintaruudut.
7
Napsauta OK-painiketta.
!
Jos Dolby Digital- tai DTS-ääntä lähetetään laitteelle, joka ei tue sitä, laite ei toista mitään ääntä. Jos näin tapahtuu, poista DTS-ääni- ja Dolby Digital
-valintaruutujen valinta.
n 187 N
Vianmääritys
Memory Stick -muistikortit
Mitä pitäisi tehdä, jos en voi käyttää VAIO-tietokoneessa alustettua Memory Stick -muistikorttia
muissa laitteissa?
Memory Stick -muistikortti täytyy ehkä alustaa uudelleen.
Memory Stick -muistikortin alustaminen uudelleen poistaa kaikki kortille aiemmin tallennetut tiedot, musiikkitiedot mukaan
luettuna. Ennen Memory Stick -muistikortin alustamista on varmuuskopioitava tärkeät tiedot ja varmistettava, ettei kortilla ole
säilytettäviä tiedostoja.
1
Kopioi tiedot tai kuvat Memory Stick -muistikortilta tietokoneen kiintolevylle.
2
Alusta Memory Stick -muistikortti kohdan Memory Stick -muistikortin alustaminen (sivu 67) ohjeiden mukaisesti.
Miksi en pysty tallentamaan musiikkitiedostoja Memory Stick -muistikortille?
Tekijänoikeudella suojattua musiikkia ei voi tallentaa muille Memory Stick -muistikorteille kuin MagicGate-logolla varustetuille
korteille.
!
Tallennetun musiikin käyttäminen edellyttää tekijänoikeuden haltijoiden lupaa.
Sony ei vastaa musiikkitiedostoista, joita ei voi tallentaa CD-levyltä tai ladata muista lähteistä.
Voinko kopioida digitaalisen kameran kuvia Memory Stick -muistikortille?
Kyllä. Voit myös katsella Memory Stick -yhteensopivilla digitaalikameroilla tallennettuja videoleikkeitä.
Miksi en pysty tallentamaan tietoja Memory Stick -muistikortille?
Joissakin Memory Stick -muistikorteissa on kortin tyhjennyksen estävä kytkin, jolla voidaan estää tietojen tahaton poistaminen
tai korvaaminen. Varmista, että kortin tyhjennyksen estävä kytkin on pois päältä.
n 188 N
Vianmääritys
Oheislaitteet
Mitä pitäisi tehdä, jos USB-laitteen kytkeminen ei onnistu?
❑ Tarkista tarvittaessa, että USB-laitteeseen on kytketty virta ja että se käyttää omaa virtalähdettään. Jos esimerkiksi käytät
digitaalikameraa, tarkista, että akussa on varausta. Jos käytät tulostinta, tarkista, että virtajohto on kytketty kunnolla
pistorasiaan.
❑ Kokeile tietokoneen toisen USB-portin käyttämistä. Ohjain on ehkä asennettu tiettyyn porttiin, kun laite on liitetty
tietokoneeseen ensimmäisen kerran.
❑ Lisätietoja on USB-laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Laitteen kytkeminen voi edellyttää jonkin ohjelman
asentamista.
❑ Kytke porttiin yksinkertainen, vähän virtaa käyttävä laite, kuten hiiri, jotta voit varmistaa, että portti toimii.
❑ USB-keskittimet voivat estää laitteen toiminnan virranjakoon liittyvien syiden vuoksi. Suosittelemme laitteen liittämistä
suoraan tietokoneeseen ilman keskitintä.
n 189 N
Tukivaihtoehdot
Tukivaihtoehdot
Tässä osassa on tietoja siitä, mistä saat vastauksia VAIO-tietokonetta koskeviin kysymyksiin.
Sonyn tukipalvelut
Voit hankkia tukitietoja seuraavista lähteistä seuraavassa järjestyksessä.
Lisätietoja tietokoneen mukana toimitetuista painetuista asiakirjoista ja muista julkaisuista on kohdassa Dokumentaatio
(sivu 8).
❑ Ohjelmiston käyttöohjeita on ohjelman mukana tulevissa online-ohjetiedostoissa.
❑ Käytä Windowsin Ohjeen ja tuen hakutoimintoa, jonka saat käyttöön pitämällä Microsoft Windows -näppäintä
painettuna ja painamalla F1-näppäintä.
❑ VAIO-Link-palvelun WWW-sivusto: Jos sinulla on tietokoneeseen liittyviä ongelmia, voit lukea vianmääritysohjeita
VAIO-Link-palvelun WWW-sivustosta. Siirry osoitteeseen http://www.vaio-link.com.
❑ e-Support: Web-sivuston http://www.vaio-link.com vuorovaikutteisessa osassa voit olla yhteydessä tukiryhmäämme
Internetin kautta. Henkilökohtaisen käyttäjätilin avulla voit lähettää teknisiä kysymyksiä helposti.
❑ VAIO-Link-puhelintuki: Ennen kuin otat yhteyttä VAIO-Linkiin puhelimitse, yritä ratkaista ongelma lukemalla painetut
asiakirjat ja muut ohjeet.
❑ Käy myös muissa Sonyn WWW-sivustoissa:
❑ Sivusto http://www.club-vaio.com sisältää tietoja VAIO-tietokoneesta sekä kasvavasta VAIO-yhteisöstä.
❑ Sivustossa http://www.sonystyle-europe.com voit tehdä online-ostoksia.
❑ Sivusto http://www.sony.net sisältää tietoja muista Sony-tuotteista.
Käytössäsi on oltava Internet-yhteys, ennen kuin voit käyttää edellä kuvattuja online-palveluja.
n 190 N
Tukivaihtoehdot
e-Support
Mikä e-Support on?
Jos et löydä vastausta kysymykseesi käyttöoppaasta tai WWW-sivustosta (http://www.vaio-link.com), voit käyttää e-Supportpalvelua!
e-Support-palvelun WWW-portaali on vuorovaikutteinen WWW-sivusto, jossa voit lähettää tietokonetta koskevat tekniset
kysymykset tukipalveluumme.
Jokaiselle lähetetylle kysymykselle annetaan ainutkertainen tapausnumero, jotta yhteydenpito sinun ja e-Support-palvelun
välillä sujuisi vaivatta.
Kuka voi käyttää e-Supportia?
Kaikilla rekisteröidyillä VAIO-asiakkailla on rajoittamaton oikeus VAIO-Linkin e-Support-palvelun WWW-portaaliin.
Miten voin käyttää e-Support-portaalia?
Kun rekisteröit tietokoneesi, saat muutaman tunnin kuluttua automaattisesti sähköpostiviestin, jossa on linkki eSupportpalvelun WWW-portaaliin, asiakastunnuksesi sekä joitakin perustietoja.
Voit aktivoida käyttäjätilisi napsauttamalla viestissä olevaa linkkiä.
Voit esittää heti ensimmäisen kysymyksesi!
Pääset e-Support-palvelun WWW-portaaliin miltä tahansa tietokoneelta, jossa on toimiva Internet-yhteys.
e-Support-palvelun WWW-portaalissa on kattava ohjetiedosto, jossa on tietoja e-Support-palvelun käyttämisestä.
Voinko lähettää kysymykseni omalla äidinkielelläni?
Koska olet yhteydessä e-Support-palveluun portaalin kautta, sinut yhdistetään suoraan keskustietokantaamme, joka hyväksyy
ja käsittelee ainoastaan englannin-, ranskan- tai saksankieliset kyselyt.
n 191 N
Tukivaihtoehdot
Voinko lähettää kysymykseni milloin tahansa?
Kyllä. Voit lähettää kysymyksiä päivästä ja kellonajasta riippumatta. Huomaa kuitenkin, että e-Support-tuki käsittelee
kysymyksiä vain maanantaista perjantaihin kello 8–18.
Onko e-Supportin käyttäminen maksullista?
Ei, palvelu on täysin maksuton kaikille rekisteröityneille VAIO-asiakkaille.
Mistä tiedän, että e-Support-tuki on käsitellyt kysymykseni?
Kun e-Support-tuki on käsitellyt tapauksesi, saat sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan tapauksen päivittämisestä.
n 192 N
Tukivaihtoehdot
Tavaramerkit
Sony, Battery Checker, Click to Disc, Click to Disc Editor, SonicStage Mastering Studio, VAIO Control Center,
VAIO Edit Components, VAIO Media, VAIO Movie Story, VAIO MusicBox, VAIO Power Management,
VAIO Power Management Viewer, My Club VAIO ja VAIO Update ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
ja ”Memory Stick,” ”Memory Stick Duo,” ”MagicGate,” ”OpenMG,” ”MagicGate Memory Stick,”
”Memory Stick PRO,” ”Memory Stick PRO-HG,” ”Memory Stick Micro,” ”M2,” Memory Stick -logo, VAIO ja VAIO-logo ovat
Sony Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Blu-ray Disc™ ja Blu-ray Disc -logo ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä.
Intel, Pentium ja Intel SpeedStep ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Microsoft Windows Vista, Windows Media Center Edition, MS Works, Microsoft Office 2008 Trial, Microsoft Office Ready
2008 ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
i.LINK on Sonyn tavaramerkki, jota käytetään ainoastaan ilmoittamaan, että tuote sisältää IEEE 1394 -liitännän.
Adobe, Adobe Acrobat Standard, Adobe Reader, Adobe Premiere Elements, Adobe Premiere Pro ja Adobe Photoshop
Elements ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä.
Norton ja Norton 360 ovat Symantec Corporationin tavaramerkkejä.
Roxio Easy Media Creator on Sonic Solutionsin tavaramerkki.
WinDVD for VAIO ja WinDVD BD for VAIO ovat InterVideo Incorporatedin tavaramerkkejä.
Sun Java VM on Sun Microsystems Incorporatedin tavaramerkki.
Google Toolbar, Google Desktop Search, Google Earth ja Google Picasa ovat Googlen tavaramerkkejä.
n 193 N
Tukivaihtoehdot
Skype on Skype Limitedin tavaramerkki.
My Club VAIO sisältää Macromedia Inc:n Macromedia Flash™ Player -ohjelman, Copyright © 1995-2003 Macromedia, Inc.
Kaikki oikeudet pidätetään. Macromedia ja Flash ovat Macromedia Incorporatedin tavaramerkkejä.
Bluetooth-teksti ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistuksessa, ja Sony Corporationilla on niiden käyttölupa. Kaikki muut
tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.
Mallit ja tekniset tiedot saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
ExpressCard-teksti ja -logot ovat PCMCIA:n omistuksessa, ja Sony Corporationilla on niiden käyttölupa. Kaikki muut
tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.
SD Logo on tavaramerkki.
SDHC Logo on tavaramerkki.
MultiMediaCard™ on MultiMediaCard Associationin tavaramerkki.
xD-Picture Card™ on Fuji Photo Film Co., Ltd:n tavaramerkki.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Kaikki muut järjestelmien, tuotteiden ja palvelujen nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä. Käyttöoppaassa ei ole
määritelty ™- tai ®-merkkejä.
Tekniset tiedot saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.
Voit tarkistaa Tekniset tiedot -online-oppaasta, mitä ohjelmia tietokoneessasi on käytettävissä.
n
ì
© 2008 Sony Corporation
Download PDF

advertising