Sony | VGN-N11S | Sony VGN-N11S Käyttöohjeet

N
Käyttöopas
Henkilökohtainen tietokone
VG N - N - s a r j a
n 2 N
Sisällys
Ennen käyttöä ....................................................................................................................................................................6
Tiedoksi........................................................................................................................................................................6
ENERGY STAR ...............................................................................................................................................................7
Dokumentaatio .............................................................................................................................................................8
Ergonomiaa koskevia ohjeita .....................................................................................................................................12
Aloittaminen .....................................................................................................................................................................14
Hallintapainikkeiden ja porttien sijainti .......................................................................................................................15
Tietoja merkkivaloista ................................................................................................................................................20
Liittäminen virtalähteeseen ........................................................................................................................................21
Akun käyttäminen ......................................................................................................................................................23
Tietokoneen sammuttaminen turvallisesti ..................................................................................................................28
VAIO-tietokoneen käyttäminen ........................................................................................................................................29
Näppäimistön käyttäminen.........................................................................................................................................30
Kosketuslevyn käyttäminen .......................................................................................................................................32
Optisen levyaseman käyttäminen ..............................................................................................................................33
ExpressCard-moduulin käyttäminen ..........................................................................................................................43
Memory Stick -muistikortin käyttäminen.....................................................................................................................46
Muiden muistikorttien käyttäminen.............................................................................................................................51
Internetin käyttäminen................................................................................................................................................54
Langattoman lähiverkon (WLAN) käyttäminen...........................................................................................................55
n 3 N
Oheislaitteiden käyttäminen .............................................................................................................................................64
Ulkoisten kaiuttimien kytkeminen ...............................................................................................................................65
Ulkoisen näytön kytkeminen ......................................................................................................................................66
Näyttötilojen valitseminen ..........................................................................................................................................69
Multiple Monitors -toiminnon käyttäminen..................................................................................................................70
Ulkoisen mikrofonin kytkeminen.................................................................................................................................72
Universal Serial Bus (USB) -laitteiden kytkeminen ....................................................................................................73
Tulostimen kytkeminen ..............................................................................................................................................76
i.LINK-laitteen kytkeminen .........................................................................................................................................77
Lähiverkkoyhteyden muodostaminen ........................................................................................................................79
VAIO-tietokoneen mukauttaminen ...................................................................................................................................80
Salasanan asettaminen .............................................................................................................................................81
Tietokoneen valmistelu käyttöön VAIO Control Center -ohjelmiston avulla ...............................................................84
Virransäästötilojen käyttäminen .................................................................................................................................85
Virranhallinta VAIO Power Management -hyötyohjelmalla ........................................................................................90
Kielen asettaminen Windows XP Professional -käyttöjärjestelmässä........................................................................92
Modeemin määrittäminen ..........................................................................................................................................95
VAIO-tietokoneen päivittäminen.......................................................................................................................................97
Muistin lisääminen ja poistaminen .............................................................................................................................98
Varotoimia ......................................................................................................................................................................104
Nestekidenäytön käsitteleminen ..............................................................................................................................105
Virtalähteen käyttäminen .........................................................................................................................................106
Tietokoneen käsitteleminen .....................................................................................................................................107
Levykkeiden käsitteleminen .....................................................................................................................................109
n 4 N
Levyjen käsitteleminen.............................................................................................................................................110
Akun käyttäminen ....................................................................................................................................................111
Korvakuulokkeiden käyttäminen ..............................................................................................................................112
Memory Stick -muistikorttien käsitteleminen ............................................................................................................113
Kiintolevyn käsitteleminen........................................................................................................................................114
Vianmääritys ..................................................................................................................................................................115
Tietokone .................................................................................................................................................................116
Järjestelmän turvallisuus..........................................................................................................................................123
Akku .........................................................................................................................................................................125
Internet .....................................................................................................................................................................127
Verkkokäyttö ............................................................................................................................................................129
Optiset levyt .............................................................................................................................................................132
Näyttö.......................................................................................................................................................................137
Tulostaminen ...........................................................................................................................................................139
Mikrofoni ..................................................................................................................................................................140
Hiiri ...........................................................................................................................................................................141
Kaiuttimet .................................................................................................................................................................142
Kosketuslevy ............................................................................................................................................................143
Näppäimistö .............................................................................................................................................................144
Levykkeet .................................................................................................................................................................145
Audio/Video..............................................................................................................................................................146
Memory Stick -muistikortit ........................................................................................................................................147
Oheislaitteet .............................................................................................................................................................148
n 5 N
Tukivaihtoehdot..............................................................................................................................................................149
Sonyn tukipalvelut ....................................................................................................................................................149
e-Support .................................................................................................................................................................150
Tavaramerkit ............................................................................................................................................................152
n 6 N
Ennen käyttöä
Ennen käyttöä
Onnittelut Sony VAIO® -tietokoneen ostamisesta ja tervetuloa käytönaikaiseen käyttöoppaaseen. Sony on yhdistänyt
johtavan audio-, video-, tietojenkäsittely- ja viestintäteknologian tuotteeseen, joka antaa käyttöön alan viimeisimmän
tekniikan.
Tiedoksi
© 2006 Sony Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tätä käyttöopasta ja siinä kuvattua ohjelmistoa ei saa kokonaan tai osittain toisintaa, kääntää tai tuottaa mihinkään koneella
luettavaan muotoon ennen kirjallista suostumusta.
Sony Corporation ei anna mitään takuuta tähän käyttöoppaaseen, ohjelmistoon tai muihin siinä oleviin tietoihin eikä näin ollen
myönnä mitään takuita tämän käyttöoppaan, ohjelmiston tai muun tiedon soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai
sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Sony Corporation ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään
tahattomista, seuraamuksellisista tai erityisistä vahingoista, jotka johtuvat tästä käyttöoppaasta, ohjelmistosta tai näihin
liittyvästä tiedosta tai niiden käytöstä tai vahingoista, jotka liittyvät edellä mainittuihin.
Käyttöoppaassa ei ole määritelty ™- tai ®-merkkejä.
Sony Corporation pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän käyttöoppaaseen tai sen sisältämiin tietoihin milloin tahansa
ilman ennakkoilmoitusta. Tässä kuvatut ohjelmat kuuluvat erillisen käyttöoikeussopimuksen alaisuuteen.
n 7 N
Ennen käyttöä
ENERGY STAR
Sony on ENERGY STAR -kumppanina määrittänyt, että tämä tuote täyttää ENERGY STARIN energiatehokkuutta koskevat
määritelmät.
International ENERGY STAR Office Equipment Program on kansainvälinen ohjelma, joka edistää energian säästämistä
tietokoneiden ja niihin liittyvien toimistolaitteiden avulla. Ohjelma tukee tehokkaasti energian kulutusta vähentävien tuotteiden
kehittämistä ja levitystä. Se on avoin järjestelmä, johon liikkeenharjoittajat voivat osallistua vapaaehtoisesti. Kohdetuotteet
ovat toimistolaitteita, kuten tietokoneita, näyttöjä, tulostimia, fakseja ja kopiokoneita. Standardit ja logot ovat yhdenmukaisia
kaikissa osallistujamaissa.
ENERGY STAR on Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki.
n 8 N
Ennen käyttöä
Dokumentaatio
Dokumentaatio sisältää painettua tietoa ja VAIO-tietokoneella luettavia käyttöoppaita.
Ohjeet ovat PDF-muotoisia, ja niitä voi selailla tai tulostaa helposti.
My Club VAIO -portaali on täydellinen VAIO-tietokoneen käyttämisen aloituspaikka – kattava kokoelma, jonka avulla saat
parhaan hyödyn tietokoneestasi.
Käyttöohjeet on koottu kohtaan Documentation, jonka saat näkyviin seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja My Club VAIO.
2
Valitse Documentation.
3
Valitse luettava ohje.
✍
Voit selata käyttöohjeita manuaalisesti siirtymällä kohtaan Oma tietokone > VAIO (C:) (C-asema) > Documentation > Documentation ja avaamalla
haluamasi kielisen kansion.
Mukana toimitettujen lisävarusteiden ohjeet voivat olla erillisillä levyillä.
Painetut asiakirjat
❑ Asennuskooste kuvaa toimet pakkauksen purkamisesta VAIO-tietokoneen käynnistämiseen saakka.
❑ Vianmääritysopas sisältää ratkaisuja yleisiin ongelmiin.
❑ Palautusopas sisältää ohjeita siitä, miten voit tarvittaessa palauttaa tietokoneen järjestelmän alkuasetuksiinsa.
❑ Seuraavat kirjaset: Sony-TAKUU, Turvallisuusmääräysopas, Modeemisäännökset, Langattoman lähiverkon
säännösopas, Bluetooth-säännösopas, Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksesta ja Sonyn tukipalvelut.
n 9 N
Ennen käyttöä
Muu dokumentaatio
❑ Käyttöopas (tämä opas) – Sisältää tietokoneen ominaisuuksien kuvauksen. Opas sisältää myös tietoja tietokoneen
mukana toimitetuista ohjelmista. Lisäksi siinä on tietoja yleisten ongelmien ratkaisemisesta.
❑ Tekniset tiedot – Online-muodossa olevassa Tekniset tiedot -oppaassa kuvataan VAIO-tietokoneesi laitteisto- ja
ohjelmistokokoonpano.
Tekniset tiedot -oppaan tarkasteleminen:
1
Muodosta yhteys Internetiin.
2
Siirry Sony-tukipalvelun WWW-sivustoon osoitteessa http://www.vaio-link.com/.
n 10 N
Ennen käyttöä
My Club VAIO
My Club VAIO sisältää seuraavat osat:
Documentation, jonka sisältö on seuraava:
❑ Käyttöopas. Tämä käsikirja sisältää yksityiskohtaisia tietoja muun muassa tietokoneen ominaisuuksista, niiden helposta
ja turvallisesta käyttämisestä sekä oheislaitteiden kytkemisestä.
❑ Help & Training. Tämä on VAIO Help and Support Center -portaali.
❑ Tärkeitä tietoja tietokoneestasi huomauksina ja ilmoituksina.
My Club VAIO sisältää lisäksi seuraavat osat:
❑ Accessories
Haluatko laajentaa tietokoneesi toimintoja? Saat tietoja yhteensopivista lisävarusteista napsauttamalla tätä kuvaketta.
❑ Software
Haluatko inspiroida? Napsauta tätä kuvaketta, jolloin saat yleiskatsauksen ohjelmistasi ja voit tarkistaa
päivitysvaihtoehdot.
❑ Wallpapers
Tätä kuvaketta napsauttamalla voit tarkastella suosituimpia Sony- ja Club VAIO -taustakuvia.
❑ Links
Tätä kuvaketta napsauttamalla pääset suosituimmille Sony- ja Club VAIO -sivustoille.
n 11 N
Ennen käyttöä
Ohje ja tukipalvelut
Ohje ja tukipalvelut sisältävät runsaasti käytännön neuvoja, opetusohjelmia ja esittelyjä, jotka opastavat Microsoft
Windows XP:n ja tietokoneen käyttämisessä.
Hakutoiminnon, hakemiston tai sisällysluettelon avulla voit käyttää Windowsin ohjeresursseja, mukaan lukien Internetissä
olevat resurssit.
Pääset käyttämään Ohjetta ja tukipalveluja valitsemalla Käynnistä ja sitten Ohje ja tuki. Voit myös siirtyä Ohjeeseen ja
tukipalveluihin painamalla Windows-näppäintä
ja F1-näppäintä.
Muut lähteet
❑ Online Help -tiedostoissa on yksityiskohtaista tietoa käyttämäsi ohjelman ominaisuuksista ja vianetsinnästä.
❑ Osoitteessa www.club-vaio.com on VAIO-suosikkiohjelmien online-opetusohjelmia.
n 12 N
Ennen käyttöä
Ergonomiaa koskevia ohjeita
Voit käyttää tietokonettasi kannettavana laitteena useissa eri ympäristöissä. Ota mahdollisuuksien mukaan huomioon
seuraavat ergonomiaa koskevat ohjeet sekä kiinteissä että muuttuvissa työskentely-ympäristöissä:
❑ Tietokoneesi sijoittaminen – Aseta tietokone suoraan eteesi (1). Pidä käsivartesi vaakatasossa (2) ja ranteet vapaassa,
mukavassa asennossa (3), kun käytät näppäimistöä, kosketuslevyä tai ulkoista hiirtä. Anna olkavarsiesi riippua
luonnollisesti. Pidä taukoja tietokonetyöskentelyn lomassa. Liiallinen tietokoneen käyttäminen saattaa jännittää lihaksia
ja jänteitä.
❑ Huonekalut ja asento – Istu tuolissa, jossa on hyvä selkänoja. Säädä tuolin korkeus siten, että jalkasi ovat tasaisesti
lattiassa. Jalkatuki saattaa tehdä asennostasi mukavamman. Istu rennosti, suorassa asennossa ja vältä kumartumasta
eteenpäin tai nojaamasta liikaa taaksepäin.
n 13 N
Ennen käyttöä
❑ Tietokoneen näytön katselukulma – Kallista näyttö sopivaan katseluasentoon. Voit vähentää silmiesi jännittymistä ja
lihasten väsymistä kallistamalla näytön oikeaan asentoon. Säädä myös näytön kirkkaus sopivaksi.
❑ Valaistus – Valitse tila, jossa ikkunat ja valot eivät häikäise näyttöä tai synnytä heijastumista. Epäsuoran valaistuksen
käyttö estää näytössä näkyvät kirkkaat pisteet. Voit myös hankkia näyttöösi lisävarusteita, jotka vähentävät häikäisyä.
Sopiva valaistus lisää mukavuuttasi ja työtehokkuuttasi.
❑ Ulkoisen näytön sijoittaminen – Kun käytät ulkoista näyttöä, aseta näyttö mukavalle katseluetäisyydelle. Varmista,
että näyttöruutu on silmien tasolla tai hieman sitä alempana.
n 14 N
Aloittaminen
Aloittaminen
Tässä osassa on tietoja VAIO-tietokoneen käytön aloittamisesta.
❑ Hallintapainikkeiden ja porttien sijainti (sivu 15)
❑ Tietoja merkkivaloista (sivu 20)
❑ Liittäminen virtalähteeseen (sivu 21)
❑ Akun käyttäminen (sivu 23)
❑ Tietokoneen sammuttaminen turvallisesti (sivu 28)
n 15 N
Aloittaminen
Hallintapainikkeiden ja porttien sijainti
Tutustu hetken aikaa seuraavilla sivuilla esitettyihin hallintapainikkeisiin ja portteihin.
Etupuoli
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Num Lock -merkkivalo (sivu 20)
Caps Lock -merkkivalo (sivu 20)
Scroll Lock -merkkivalo (sivu 20)
Virtapainike
Nestekidenäyttö (sivu 105)
Näppäimistö (sivu 30)
Kosketuslevy (sivu 32)
Virran merkkivalo (sivu 20)
Akun merkkivalo (sivu 20)
Kiintolevyaseman merkkivalo (sivu 20)
WLAN (Wireless LAN) -merkkivalo (sivu 20)
SD-muistikorttipaikka (sivu 51)
Media Access -merkkivalo (sivu 20)
N Memory Stick PRO/Duo -muistikorttipaikka* (sivu 48)
*
Tietokoneesi tukee Memory Stick PRO -muistikortteja ja Memory Stick Duo
-muistikortteja, joiden nopeus ja kapasiteetti ovat suuret.
n 16 N
Aloittaminen
Taustapuoli
A
B
C
D
Verkkoportti (Ethernet) (sivu 79)
Modeemiportti (sivu 54)
Akun liitin (sivu 23)
DC IN -portti (sivu 21)
n 17 N
Aloittaminen
Oikea
A WIRELESS-kytkin (sivu 55)
B Kuulokeliitäntä (sivu 65)
C Mikrofoniliitäntä (sivu 72)
D Hi-Speed USB (USB 2.0) -portit*1 (sivu 73)
E
F
G
H
ExpressCard™/34-korttipaikka*2 (sivu 43)
*1
Suuren, täyden ja pienen nopeuden tuki.
*2
Jäljempänä ExpressCard-korttipaikka.
Tuuletusaukot
Näyttövastake (VGA) (sivu 66)
i.LINK (IEEE 1394) S400 -portti (sivu 77)
n 18 N
Aloittaminen
Vasen
A
B
C
D
E
Suojausliitäntä
Optinen levyasema (sivu 33)
Optisen levyaseman merkkivalo (sivu 20)
Levyaseman poistopainike (sivu 33)
Manuaalinen poistoreikä (sivu 132)
n 19 N
Aloittaminen
Alapuoli
A Tuuletusaukot
B Muistimoduulin lokeron kansi (sivu 100)
C Kiinteät kaiuttimet
n 20 N
Aloittaminen
Tietoja merkkivaloista
VAIO-tietokoneessa on seuraavat merkkivalot.
Merkkivalo
Toiminnot
Virta 1
Palaa, kun tietokoneessa on virta kytkettynä, ja vilkkuu, kun tietokone on valmiustilassa. Merkkivalo sammuu,
kun tietokone on lepotilassa tai kun siitä katkaistaan virta.
Akku e
Palaa, kun tietokone käyttää akkuvirtaa, vilkkuu, kun akun varaus on vähissä, ja vilkkuu kahden välähdyksen
jaksoina, kun akku latautuu.
Media Access
Palaa, kun tietoja luetaan muistikortista tai kirjoitetaan muistikorttiin. (Älä siirry valmiustilaan tai katkaise
tietokoneen virtaa, kun tämä merkkivalo palaa.) Kun merkkivalo ei pala, muistikortti ei ole käytössä.
Optinen levyasema
Palaa, kun tietoja luetaan optiselta levyltä tai kirjoitetaan sille. Kun merkkivalo ei pala, optinen levy ei ole
käytössä.
Kiintolevyasema
Palaa, kun tietoja luetaan kiintolevyltä tai kirjoitetaan kiintolevylle. Älä siirry valmiustilaan tai katkaise
tietokoneen virtaa, kun tämä merkkivalo palaa.
Num Lock
Num Lk -näppäimellä voit ottaa numeronäppäimistön käyttöön. Toisella painalluksella voit poistaa
numeronäppäimistön käytöstä. Kun merkkivalo ei pala, numeronäppäimistö ei ole käytössä.
Caps lock
Scroll lock
WLAN
Caps Lock -näppäimellä voit ottaa käyttöön isot kirjaimet. Jos painat Shift-näppäintä, kun merkkivalo palaa,
näppäillyt kirjaimet ovat pieniä kirjaimia. Toisella painalluksella voit poistaa toiminnon käytöstä.
Kirjainnäppäimet toimivat normaalisti, kun Caps Lock -merkkivalo ei pala.
Scr Lk -näppäimellä voit muuttaa näytön vieritystapaa. Normaali vieritys on käytössä, kun Scroll Lock -merkkivalo ei
pala. Scr Lk -näppäimen toiminnot ovat erilaisia käytettävän ohjelman mukaan, eikä näppäin toimi kaikissa
ohjelmissa.
Palaa, kun langaton lähiverkko on käytössä.
n 21 N
Aloittaminen
Liittäminen virtalähteeseen
Voit käyttää tietokoneen virtalähteenä joko verkkolaitetta tai ladattavaa akkua.
Verkkolaitteen käyttäminen
✍
Käytä tietokonetta ainoastaan mukana tulevalla verkkolaitteella.
Tietokoneen mukana toimitetun verkkolaitteen liittimessä on lisäosa, jonka tarkoituksena on estää johdon tahaton irtoaminen.
Voit käyttää verkkolaitetta seuraavasti:
1
Kytke virtajohdon (1) toinen pää verkkolaitteeseen (3).
2
Kytke virtajohdon toinen pää pistorasiaan (2).
3
Liitä verkkolaitteeseen (3) liitetty kaapeli tietokoneen DC IN -porttiin (4) ja kiinnitä samalla liittimen lisäosa tietokoneen
alle alla olevan kuvan mukaisesti.
n 22 N
Aloittaminen
✍
Voit irrottaa tietokoneen verkkovirrasta kokonaan irrottamalla verkkolaitteen.
Varmista, että pistorasia on helposti käytettävässä paikassa.
Jos tietokonetta ei käytetä pitkään aikaan, aseta se lepotilaan. Lisätietoja on kohdassa Lepotilan käyttö (sivu 88). Tämä virransäästötila nopeuttaa
tietokoneen sammuttamista tai sen palauttamista toimintatilaan.
Liittimen lisäosa voidaan irrottaa ja liittää uudestaan liittimeen eri asennossa.
n 23 N
Aloittaminen
Akun käyttäminen
Tietokoneen mukana toimitettu akku ei ole ladattu täyteen ostohetkellä.
Akun asentaminen
Voit asentaa akun seuraavasti:
1
Sammuta tietokone ja sulje nestekidenäyttö.
2
Työnnä akun lukitusvipu (1) UNLOCK-asentoon.
3
Työnnä akkua akkulokeroon, kunnes se napsahtaa paikalleen.
4
Lukitse akku tietokoneeseen työntämällä akun lukitusvipu (1) LOCK-asentoon.
✍
Kun tietokone on liitetty verkkovirtaan ja akku on asennettuna, kone käyttää verkkovirtaa.
n 24 N
Aloittaminen
!
Kaikki akut eivät täytä Sonyn asettamia laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Turvallisuussyistä tämä kannettava tietokone toimii vain käytettäessä tätä
mallia varten tarkoitettuja alkuperäisiä Sony-akkuja. Jos tietokoneeseen asennetaan jokin muu akku, tietokone ei lataudu eikä toimi.
n 25 N
Aloittaminen
Akun lataaminen
Tietokoneen mukana toimitettu akku ei ole ladattu täyteen ostohetkellä.
Voit ladata akun seuraavasti:
1
Asenna akku.
2
Kytke verkkolaite tietokoneeseen. Tietokone lataa akun automaattisesti (akun merkkivalo vilkkuu kahden sarjoina
toistuvin välähdyksin, kun akku latautuu). Kun akun lataustaso on noin 85 %, akun merkkivalo sammuu.
Akun merkkivalon tila
Merkitys
Palaa
Tietokone käyttää akkuvirtaa.
Vilkkuu
Akun varaus on loppumassa.
Vilkkuu kahden sarjoina toistuvin
välähdyksin
Akku latautuu.
Ei pala
Tietokone käyttää verkkovirtaa.
n 26 N
Aloittaminen
✍
Kun akun varaus on loppumassa, sekä akun että virran merkkivalot vilkkuvat.
Pidä akku asennettuna tietokoneeseen, kun kone on kytkettynä verkkovirtaan. Akun latautuminen jatkuu tietokoneen käytön aikana.
Jos akun varausaste laskee pienemmäksi kuin 10 %, lataa akku kytkemällä verkkolaite tai sammuta tietokone ja asenna siihen täyteen ladattu akku.
Tietokoneen mukana tuleva akku on litiumioniakku, jonka voi ladata uudelleen milloin tahansa. Osittain purkautuneen akun lataaminen ei vaikuta akun
käyttöikään.
Akun merkkivalo palaa, kun akkua käytetään virtalähteenä. Kun akku on kulunut melkein loppuun, sekä akun että virran merkkivalot alkavat vilkkua.
Jotkin sovellusohjelmat ja oheislaitteet saattavat estää tietokoneen siirtymisen lepotilaan, vaikka akun varaus olisi kulunut melkein loppuun. Jotta
vältät tietojen menettämisen akkuvirtaa käyttäessäsi, tallenna tiedot usein ja aseta tietokone manuaalisesti virranhallintatilaan, kuten valmiustilaan tai
lepotilaan. Jos akun varaus kuluu loppuun tietokoneen siirryttyä valmiustilaan, kaikki tallentamattomat tiedot menetetään. Paluu edeltävään työtilaan ei
ole mahdollista. Jotta vältyt tietojen menettämiseltä, tallenna tiedot usein.
Kun tietokone on liitetty verkkovirtaan ja akku on asennettuna, kone käyttää verkkovirtaa.
n 27 N
Aloittaminen
Akun poistaminen
!
Voit menettää tietoja, jos poistat akun, kun tietokone on päällä eikä verkkolaite ole kytkettynä tai kun tietokone on valmiustilassa.
Voit poistaa akun seuraavasti:
1
Sammuta tietokone ja sulje nestekidenäyttö.
2
Työnnä akun lukitusvipu (1) UNLOCK-asentoon.
3
Työnnä akun vapautusvipua (2) ja vedä akkua poispäin tietokoneesta.
n 28 N
Aloittaminen
Tietokoneen sammuttaminen turvallisesti
Jotta vältät tallentamattomien tietojen menettämisen, sammuta tietokone asianmukaisesti seuraavalla tavalla:
Voit sammuttaa tietokoneen seuraavasti:
1
Sammuta kaikki tietokoneeseen kytketyt oheislaitteet.
2
Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Sammuta tietokone.
Näyttöön tulee Tietokoneen sammuttaminen -ikkuna.
3
Valitse Sammuta.
4
Vastaa kaikkiin asiakirjojen tallennuskehotuksiin tai muihin käyttäjiä koskeviin kehotuksiin ja odota, kunnes tietokone
sammuu automaattisesti.
Virran merkkivalo sammuu.
n 29 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Tässä osassa on tietoja siitä, miten voit käyttää tietokonettasi mahdollisimman monipuolisesti.
❑ Näppäimistön käyttäminen (sivu 30)
❑ Kosketuslevyn käyttäminen (sivu 32)
❑ Optisen levyaseman käyttäminen (sivu 33)
❑ ExpressCard-moduulin käyttäminen (sivu 43)
❑ Memory Stick -muistikortin käyttäminen (sivu 46)
❑ Muiden muistikorttien käyttäminen (sivu 51)
❑ Internetin käyttäminen (sivu 54)
❑ Langattoman lähiverkon (WLAN) käyttäminen (sivu 55)
n 30 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Näppäimistön käyttäminen
Näppäimistö on hyvin samanlainen kuin pöytätietokoneessa, mutta siinä on lisänäppäimiä mallikohtaisten toimintojen
suorittamista varten.
VAIO-Linkin WWW-sivustossa (www.vaio-link.com) on myös näppäimistön käyttöön liittyviä sanastotietoja.
Fn-näppäinyhdistelmät ja niihin liittyvät toiminnot
✍
Jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä, ennen kuin Windows on käynnistetty.
Yhdistelmät/Ominaisuus
Toiminnot
Fn + % (F2): kaiuttimen katkaisin
Kytkee tai katkaisee sisäisten kaiuttimien sekä kuulokkeiden virran.
Fn + 2 (F3/F4): kaiuttimen äänenvoimakkuus
Säätää sisäisen kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
Voit lisätä äänenvoimakkuutta painamalla Fn+F4 ja sitten M tai , tai pitämällä Fn+F4
painettuna.
Voit pienentää äänenvoimakkuutta painamalla Fn+F3 ja m tai < tai pitämällä Fn+F3
painettuna.
Fn + 8 (F5/F6): kirkkauden säätö
Säätää tietokoneen nestekidenäytön kirkkautta.
Voit lisätä kirkkautta painamalla Fn+F6 ja M tai , tai pitämällä Fn+F6 painettuna.
Voit vähentää kirkkautta painamalla Fn+F5 ja m tai < tai pitämällä Fn+F5 painettuna.
Fn +
Vaihtaa näyttökohteen tietokoneen näytön, ulkoisen näytön ja molempien välillä.
/T (F7): näyttökohde
n 31 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Yhdistelmät/Ominaisuus
Toiminnot
Fn +
Suurentaa näytön näkymän tai palauttaa sen entiselleen muuttamalla tietokoneen näytön
tarkkuutta.
(F10): zoomaus
✍
Vakionäkymän ja suurennetun näkymän oletustarkkuudet ovat seuraavat:
Vakionäkymä: 1 280 x 800 kuvapistettä
Suurennettu näkymä: 1 024 x 600 kuvapistettä
Suurennettu näkymä ei ole yhtä selkeä kuin vakionäkymä, koska sitä käytettäessä pienitarkkuuksinen
näkymä näkyy suuritarkkuuksisessa tietokoneen näytössä.
Tämä näppäinyhdistelmä ei ehkä toimi graafisten kuvien kanssa, koska se suurentaa näkymää muuttamalla
tarkkuutta.
Ohjelmistoikkunoiden sijainti ja koko saattavat muuttua, kun näkymää suurennetaan tai kun vakionäkymä
palautetaan, koska tämän näppäinyhdistelmän painaminen muuttaa näytön tarkkuutta.
Kun tietokoneen näytön näkymä on suurennettuna, näkymän siirtäminen ulkoiseen näyttöön poistaa
toiminnon käytöstä ja palauttaa vakionäkymän.
Fn +
(F12): lepotila
Siirtää tietokoneen tilaan, jossa virrankulutus on pienin. Kun käytät tätä komentoa, järjestelmän
ja oheislaitteiden tilat kirjautuvat kiintolevylle ja järjestelmän virta katkeaa. Järjestelmä
palautetaan alkuperäiseen tilaan kytkemällä virta päälle virtakytkimestä.
Yksityiskohtaisia tietoja virranhallinnasta on kohdassa Virransäästötilojen
käyttäminen (sivu 85).
n 32 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Kosketuslevyn käyttäminen
Kosketuslevyn avulla voit osoittaa, valita, vetää ja vierittää kohteita.
Tehtävä
Kuvaus
Osoittaminen
Aseta osoitin (2) kohteen tai objektin päälle siirtämällä sormeasi kosketuslevyllä (1).
Napsauttaminen
Paina vasemmanpuoleista painiketta (3) kerran.
Kaksoisnapsauttaminen
Paina vasemmanpuoleista painiketta kaksi kertaa.
Hiiren kakkospainikkeen
painaminen
Paina oikeanpuoleista painiketta (4) kerran. Tämä toimenpide tuo useissa sovelluksissa esiin pikavalikon.
Vetäminen
Liikuta sormea kosketuslevyllä ja pidä vasen painike painettuna.
Vierittäminen
Vieritä näyttöä pystysuunnassa liikuttamalla sormeasi kosketuslevyn oikeanpuoleista reunaa pitkin. Vieritä näyttöä
vaakasuunnassa liikuttamalla sormeasi alareunaa pitkin. (Vieritystoimintoa voi käyttää ainoastaan sovelluksissa,
jotka tukevat kosketuslevyn vieritysominaisuutta.)
✍
Voit ottaa kosketuslevyn käyttöön tai poistaa sen käytöstä sen mukaan, miten haluat käyttää hiirtä. Katso ohjeet VAIO Control Center -ohjelmiston
käynnistämisestä kohdasta Tietokoneen valmistelu käyttöön VAIO Control Center -ohjelmiston avulla (sivu 84). Kun ohjelmisto on käynnistynyt,
valitse aihe osoitinlaitteella ja napsauta Help, jolloin saat tarkemmat ohjeet.
n 33 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Optisen levyaseman käyttäminen
VAIO-tietokoneessa on optinen levyasema.
Voit asettaa levyn asemaan seuraavasti:
1
Käynnistä tietokone.
2
Avaa levyasema painamalla poistopainiketta (1).
Levykelkka liukuu ulos.
3
Aseta levy kelkan keskelle etikettipuoli ylöspäin ja paina levyä varovasti, kunnes se napsahtaa paikalleen.
n 34 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
4
Sulje levykelkka työntämällä sitä kevyesti.
!
Älä poista optista levyä, kun tietokone on virransäästötilassa (valmiustilassa tai lepotilassa). Muuten tietokone voi toimia virheellisesti.
✍
Jos aiot käyttää ulkoista optista levyasemaa, kytke levyasema, ennen kuin käynnistät etukäteen asennetun CD/DVD-ohjelman.
n 35 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Optisten levyjen lukeminen ja kirjoittaminen
Tietokoneesi mallin mukaan tietokone toistaa ja tallentaa CD- ja DVD-levyjä. Tarkista laitteen teknisistä tiedoista, millainen
optinen levyasema tietokoneeseen on asennettu. Voit katsoa seuraavasta taulukosta, mitä tallennusvälineitä optinen
levyasema tukee.
n 36 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
PR: toistaa ja tallentaa
P: toistaa, mutta ei tallenna
–: ei toista eikä tallenna
CDROMlevyt
VideoCDlevyt
Musiikk CD
Extra
i-CD-levyt
levyt
CD-R/
RW
DVDROMasema
VideoDVDlevyt
DVD-R/
RW
DVD+R/ DVD+R
RW
DL
DVD-R
DL
DVDRAM
DVD±RW/±R DL/RAM
P
P
P
P
PR
P
P
PR*1 *2
PR
PR*5
PR*6
PR*3 *4
DVD±RW/+R DL/RAM
P
P
P
P
PR
P
P
PR*1 *2
PR
PR*5
P
PR*3 *4
DVD±RW
(tukee DVD±R DL -levyjä)
P
P
P
P
PR
P
P
PR*1 *2
PR
PR*5
PR*6
–
DVD±RW
(tukee DVD+R DL -levyjä)
P
P
P
P
PR
P
P
PR*1 *2
PR
PR*5
P
–
CD-RW/DVD-ROM-asema
P
P
P
P
PR
P
P
P
P
P
P
–
DVD-ROM-asema
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
–
*1
Tukee tietojen kirjoittamista DVD-R-levyille, jotka ovat yhteensopivia DVD-R-määrittelyn yleisen version 2.0/2.1 kanssa.
*2
Tukee tietojen kirjoittamista DVD-RW-levyille, jotka ovat yhteensopivia DVD-RW-määrittelyn version 1.1/1.2 kanssa.
*3
Tietokoneen DVD±RW/RAM-levyasema ei tue DVD-RAM-lippaan käyttämistä. Käytä lippaattomia levyjä tai levyjä, joiden lippaan voi irrottaa.
*4
Tietojen kirjoittamista DVD-RAM-määrittelyn version 1.0 mukaisille yksipuolisille DVD-RAM-levyille (2,6 Gt) ei tueta. DVD-RAM-määrittelyn version 2.2/12X-SPEED
DVD-RAM Revision 5.0 mukaisille levyille ei ole tukea.
*5
Tietojen kirjoittaminen DVD+R DL (Double Layer) -levyille on mahdollista vain, jos levyt tukevat DVD+R DL (Double Layer) -tallennusta.
*6
Tietojen kirjoittaminen DVD-R DL (Dual Layer) -levyille on mahdollista vain, jos levyt tukevat DVD-R DL (Dual Layer) -tallennusta.
n 37 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
PR: toistaa ja tallentaa
P: toistaa, mutta ei tallenna
–: ei toista eikä tallenna
Blu-ray
Levyasema
CDROMlevyt
VideoCDlevyt
Musiikk CD
Extra
i-CD-levyt
levyt
CD-R/
RW
DVDROMasema
VideoDVDlevyt
BDROM
DVD-R/ DVD+R/ DVD+R DVD-R
RW
RW
DL
DL
P
P
P
PR*8
P
P
P
PR*1 *2
P
PR
PR*5
PR*6
DVDRAM
PR*6
BD-R*9/
RE*10
PR*7
*7
Tukee tietojen kirjoittamista BD-R version 1.1 -levyille (yksipuoliset levyt, joiden kapasiteetti on 25 Gt, kaksipuoliset levyt, joiden kapasiteetti on 50 Gt) ja BD-RE
version 2.1 -levyille (yksipuoliset levyt, joiden kapasiteetti on 25 Gt, kaksipuoliset levyt, joiden kapasiteetti on 50 Gt). Tietokoneen Blu-ray-levyasema ei tue BD-RE
Version 1.0 -levyjä ja lippaallisia Blu-ray-levyjä.
*8
Tietojen kirjoittamista Ultra Speed CD-RW -levyille ei tueta.
*9
BD-R on lyhenne sanoista Blu-ray Disc-Recordable, version 1.1 muoto.
*10
BD-RE on lyhenne sanoista Blu-ray Disc-Rewritable, version 2.1 muoto.
!
Tämä tuote pystyy toistamaan levyjä, jotka ovat Compact Disc Digital Audio -standardin mukaisia (CD-standardi). DualDisc on kaksipuolinen levy, joka
tallentaa DVD-materiaalin levyn toiselle puolelle ja audiomateriaalin toiselle puolelle. Muista, että DualDisc-levyn audio-puolta (ei-DVD-puolta) ei ehkä
voi toistaa tässä tuotteessa, koska levyn tämä puoli ei ole CD-standardin mukainen. Saatavana on monentyyppisiä levyjä.
Kun ostat tyhjiä levyjä käytettäviksi VAIO-tietokoneessa, tarkista levyn pakkauksesta, että levyn toisto- ja tallennusominaisuudet sopivat tietokoneen
optiseen levyasemaan. Sony EI takaa VAIO CD -levyasemien yhteensopivuutta sellaisten levyjen kanssa, jotka eivät ole virallisen CD-standardin
mukaisia (tai DVD-standardin mukaisia, kun käytetään DVD-asemia). EI-YHTEENSOPIVIEN LEVYJEN KÄYTTÄMINEN VOI VAURIOITTAA VAKAVASTI
VAIO-TIETOKONETTA TAI AIHEUTTAA OHJELMISTO-ONGELMIA JA JÄRJESTELMÄN JUMIUTUMISEN. Saat tietoja levystandardeista tallennetun
levyn julkaisijalta tai tyhjän levyn valmistajalta.
✍
Tietojen kirjoittamista 8 cm:n levylle ei tueta.
n 38 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Tietojen tallentamiseen liittyviä huomautuksia
❑ Jotta levyllä olevat tiedot ovat luettavissa optisessa levyasemassa, istunto täytyy sulkea ennen levyn poistamista. Tee
tämä noudattamalla ohjelmiston mukana tulevia ohjeita.
❑ Käytä vain pyöreitä levyjä. Älä käytä muun (tähden, sydämen, kortin ja niin edelleen) muotoisia levyjä, koska ne saattavat
vaurioittaa levyasemaa.
❑ Älä iske tai ravista tietokonetta, kun levylle kirjoitetaan tietoja.
❑ Poista näytönsäästäjä käytöstä ja lopeta virustorjuntaohjelma, ennen kuin kirjoitat tietoja levylle.
❑ Älä käytä muistinvaraisia apuohjelmia, kun kirjoitat tietoja levylle. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön.
❑ Kun poltat levyjä sovellusohjelmalla, sulje kaikki muut sovellukset.
❑ Vältä koskettamasta levyn pintaa. Levyn pinnalla olevat sormenjäljet ja lika voivat aiheuttaa lukuvirheitä.
❑ Älä aseta tietokonetta virransäästötilaan, kun käytät esiasennettua ohjelmaa tai CD-levyn tallennusohjelmaa.
❑ Älä koskaan kiinnitä levyihin etikettejä. Ne vaurioittavat levyä peruuttamattomasti.
❑ Käytä tietokonetta verkkolaitteen avulla tai varmista, että vähintään 50 prosenttia akun varauksesta on jäljellä.
❑ Käytä CD- tai DVD-levylle tallentaessasi vain Sonyn lisäarvoa tuottavaa ohjelmistoa. (Esimerkiksi Click to DVD)
Muut ohjelmistot eivät ehkä ole täysin yhteensopivia ja niiden käytöstä saattaa aiheutua virheitä.
n 39 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
DVD-levyjen toistamiseen liittyviä huomautuksia
Jotta voit toistaa DVD-levyjä mahdollisimman monipuolisesti, noudata seuraavia suosituksia.
❑ Voit toistaa DVD-levyjä käyttämällä optista levyasemaa ja DVD-toisto-ohjelmistoa, kuten WinDVD-ohjelmistoa. Katso
tarkemmat tiedot ohjelman ohjetiedostosta.
❑ Sulje kaikki avoimet sovellukset, ennen kuin katselet DVD-elokuvaa.
❑ Älä käytä muistinvaraisia apuohjelmia nopeuttamaan levyn käyttöä, kun toistat DVD-levyä. Se voi aiheuttaa
toimintahäiriön.
❑ Poista näytönsäästäjä käytöstä ja lopeta virustorjuntaohjelma, ennen kuin toistat levyn.
❑ Jotkin 20- tai 24-bittisesti tallennetut levyt kohisevat toiston aikana. Jos tietokoneessa on liitettynä äänilaitteita, kohina
saattaa häiritä kuuntelua tai vahingoittaa kaiuttimia. Pienennä äänenvoimakkuutta, kun toistat DVD-levyä.
❑ Älä siirry virransäästötilaan, kun tietokone toistaa DVD-levyä.
❑ DVD-levyyn on merkitty aluekoodi, joka ilmaisee, millä alueella ja minkätyyppisellä laitteella levyn voi toistaa. Levyä ei voi
toistaa tällä tietokoneella, jos DVD-levyssä tai sen pakkauksessa ei ole merkintää ”2” (Eurooppa kuuluu alueeseen 2) tai
”all” (kaikki) (DVD:n voi toistaa lähes kaikkialla maailmassa).
!
Jos vaihdat DVD-levyn aluekoodin, kun WinDVD-ohjelmisto on käynnissä, käynnistä ohjelmisto uudelleen tai poista levy ja aseta se uudelleen
paikalleen, jotta uudet asetukset tulevat voimaan.
❑ Älä yritä muuttaa DVD-aseman aluekoodiasetuksia. Takuu ei kata DVD-aseman aluekoodiasetuksen muuttamisesta
aiheutuvia ongelmia.
❑ Jos tietokoneessa on langaton lähiverkko ja se on käytössä, DVD-levyjen toistaminen saattaa aiheuttaa keskeytyksiä
ääni- ja videotoistossa.
❑ Kun toistat DVD-levyä (video- tai äänilevyä) ja haluat irrottaa USB-laitteen, kuten USB-yhteensopivat kaiuttimet, pysäytä
ensin DVD-toisto. USB-yhteensopivan laitteen irrottaminen DVD-toiston aikana voi aiheuttaa toimintahäiriön.
n 40 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
CD-levyjen toistaminen
Voit toistaa CD-äänilevyn seuraavasti:
1
Aseta levy optiseen levyasemaan.
2
Jos työpöydälle ei tule näkyviin ohjelmaa tai ikkunaa, valitse Käynnistä ja Kaikki ohjelmat. Valitse sitten haluamasi
CD-ohjelma, kuten SonicStage.
Jos Ääni-CD-ikkuna avautuu, valitse siitä haluamasi vaihtoehto.
n 41 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Tiedostojen kopioiminen CD-levylle
Voit kopioida tiedostoja levylle seuraavasti:
!
Älä iske tai ravista tietokonetta, kun levylle kirjoitetaan tietoja.
1
Aseta levy optiseen levyasemaan. Jos CD-asema-ikkuna tulee näkyviin, valitse vaihtoehto Ei toimenpiteitä ja OK.
2
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Käynnistä ja valitse Resurssienhallinta.
3
Etsi kopioitavat tiedostot tai kansiot vasemmalla olevasta Kansiot-ruudusta, napsauta näitä tiedostoja tai kansioita hiiren
kakkospainikkeella, valitse Lähetä ja napsauta tämän jälkeen optista levyasemaa*.
4
Sulje ikkuna.
5
Valitse Käynnistä ja Oma tietokone.
6
Napsauta kohdassa Laitteet, joissa on siirrettävä tallennusväline olevaa optisen levyaseman kuvaketta. Näkyviin tulee
uusi ikkuna, jossa valitut kansiot näkyvät kohdassa CD-levylle tallennettavat tiedostot.
7
Valitse CD-tallennustehtävät-ruudussa vaihtoehto Tallenna valitut tiedostot CD-levylle.
8
Noudata Ohjattu CD-levylle tallentaminen -ohjelman ohjeita.
*
Levyaseman kirjain vaihtelee järjestelmän laitteistokokoonpanon mukaan.
n 42 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
DVD-levyjen toistaminen
Voit toistaa DVD-levyn seuraavasti:
1
Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmistosovellukset.
2
Aseta DVD-levy optiseen levyasemaan.
3
Jos työpöydälle ei tule näkyviin ohjelmaa tai ikkunaa, valitse Käynnistä ja Kaikki ohjelmat. Aloita sitten DVD-levyn
toisto valitsemalla haluamasi DVD-ohjelma.
Lisätietoja ohjelmiston käytöstä on DVD-ohjelmiston ohjetiedostossa.
Tiedostojen kopioiminen DVD-levylle
Voit kopioida tiedostoja levylle seuraavasti:
1
Kytke verkkolaite tietokoneeseen.
2
Aseta levy optiseen levyasemaan.
3
Jos työpöydälle ei tule näkyviin ohjelmaa tai ikkunaa, valitse Käynnistä ja Kaikki ohjelmat. Valitse sitten haluamasi
DVD-ohjelma.
Lisätietoja ohjelmiston käytöstä on DVD-ohjelmiston ohjetiedostossa.
n 43 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
ExpressCard-moduulin käyttäminen
Tietokoneessa on joko ExpressCard -yleiskorttipaikka* tai ExpressCard™/34 -korttipaikka* tietojen siirtämiseksi
digitaalikameroista, videokameroista, soittimista ja muista ääni- tai videolaitteista tietokoneeseen tai tietokoneesta niihin.
Ensin mainittuun paikkaan voidaan asentaa joko ExpressCard™/34- (34 mm leveä) tai ExpressCard™/54 (54 mm leveä)
-moduuli* jäljempänä esitetyllä tavalla. Viimeksi mainittuun paikkaan voidaan asentaa vain ExpressCard™/34 -moduuli*.
❑ ExpressCard™/34-moduuli*
❑ ExpressCard™/54-moduuli*
Tietokoneessa on ExpressCard™/34-korttipaikka*.
*
Näihin viitataan jäljempänä nimillä ExpressCard-muistikorttipaikka ja ExpressCard-moduuli.
n 44 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
ExpressCard-moduulin asentaminen korttipaikkaan
!
Ole varovainen, kun asetat ExpressCard-moduulin korttipaikkaan ja poistat sen korttipaikasta. Älä käytä voimaa työntäessäsi muistikorttia
muistikorttipaikkaan tai poistaessasi sitä muistikorttipaikasta.
✍
Tietokonetta ei tarvitse sammuttaa ennen ExpressCard-moduulin asentamista tai poistamista.
ExpressCard-moduulin asentaminen korttipaikkaan
1
Työnnä ExpressCard-moduulia (1) varovasti korttipaikkaan, kunnes moduuli napsahtaa paikalleen.
Älä aseta moduulia korttipaikkaan väkisin.
✍
Jos moduuli tai moduulin sovitin ei mene helposti korttipaikkaan, poista se varovasti ja tarkista, että asetat moduulia oikeinpäin.
Varmista, että käytät ExpressCard-moduulin valmistajan uusinta ohjainta.
n 45 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
ExpressCard-moduulin poistaminen
Kun tietokone on käynnissä, poista ExpressCard-moduuli seuraavien ohjeiden mukaisesti. Jos korttia ei poisteta oikein,
järjestelmäsi ei ehkä toimi enää oikein.
ExpressCard-moduulin poistaminen korttipaikasta
✍
Jos haluat poistaa ExpressCard-moduulin, kun tietokoneen virta on katkaistu, ohita kohdat 1–6.
1
Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin Poista laite turvallisesti -kuvaketta.
Näkyviin tulee Poista laite turvallisesti -ikkuna.
2
Valitse laite, jonka haluat kytkeä irti.
3
Valitse Pysäytä.
Näkyviin tulee Pysäytä laite -ikkuna.
4
Vahvista, että laitteen voi poistaa järjestelmästä turvallisesti.
5
Napsauta OK-painiketta.
Näyttöön tulee ikkuna, jossa ilmoitetaan, että laitteen voi poistaa turvallisesti.
6
Napsauta Sulje.
7
Työnnä ExpressCard-moduuli tietokonetta kohden, jolloin moduuli ponnahtaa ulos.
8
Tartu ExpressCard-moduuliin varovasti ja vedä se ulos korttipaikasta.
n 46 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Memory Stick -muistikortin käyttäminen
Tietokone tukee Memory Stick -muistikorttia. Memory Stick on pienikokoinen, siirrettävä ja monipuolinen
mikropiiritallennusväline, joka soveltuu erinomaisesti digitaalisten tietojen vaihtamiseen ja jakamiseen yhteensopivien
tuotteiden, kuten digitaalikameroiden ja matkapuhelimien, välillä. Koska se on irrotettava, sitä voi käyttää ulkoisena
tallennusvälineenä.
Katso Tekniset tiedot -oppaasta, mitkä Memory Stick -korttityypit ovat yhteensopivia tietokoneen mallin kanssa ja mitä
mahdollisia rajoituksia niihin liittyy.
❑ Voit ostaa Memory Stick -muistikortteja Sony Style -WWW-sivustosta (www.sonystyle-europe.com) tai paikalliselta
Sony-jälleenmyyjältä.
❑ Yksityiskohtaiset tiedot VAIO-tietokoneiden yhteensopivuudesta Memory Stick -muistikorttien kanssa löydät
WWW-sivuilta osoitteesta www.vaio-link.com.
!
Tietokoneesi on testattu ja todettu yhteensopivaksi kaikkien Sony Memory Stick -muistikorttien kanssa, joiden kapasiteetti on enintään 4 Gt ja joita on
saatavana toukokuusta 2006 alkaen. Yhteensopivuutta ei kuitenkaan voida taata kaikkien sellaisten muistikorttien osalta, jotka täyttävät yhteensopivia
kortteja vastaavat edellytykset.
Eri sovittimia käyttämällä asennettujen Memory Stick -välineiden yhteensopivuutta ei voida taata.
MagicGate on Sonyn kehittämän tekijänoikeustekniikan yleisnimitys. Kun haluat käyttää tätä ominaisuutta, käytä Memory Stick -välinettä, jossa on
MagicGate-logo.
n 47 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Memory Stick -muistikortin kirjoitussuojaus
Joissakin Memory Stick -muistikorteissa on kortin tyhjennyksen estävä kytkin, jolla voidaan estää arvokkaiden tietojen
tahaton poistaminen tai korvaaminen.
Voit ottaa kirjoitussuojauksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä siirtämällä kytkintä vaaka- tai pystysuoraan.
Kun kirjoitussuojausta ei ole asetettu, Memory Stick -muistikortille voi tallentaa tietoja. Kun kirjoitussuojaus on asetettu,
Memory Stick -muistikortilta voi lukea tietoja, mutta kortille ei voi tallentaa tietoja.
!
Käytä teräväkärkistä esinettä, kun siirrät Memory Stick Duo -kortin kytkintä.
n 48 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Memory Stick -muistikortin asettaminen
Voit asettaa Memory Stick -muistikortin seuraavasti:
1
Etsi Memory Stick PRO/Duo -muistikorttipaikka.
2
Aseta Memory Stick -muistikortti korttipaikkaan nuoli yläpuolella ja Memory Stick PRO/Duo -korttipaikkaa kohti.
3
Työnnä Memory Stick -muistikorttia varovasti korttipaikkaan, kunnes muistikortti napsahtaa paikalleen.
Järjestelmä havaitsee Memory Stick -muistikortin automaattisesti. Kortti näkyy Oma tietokone -ikkunassa paikallisena
levyasemana, jolla on oma kirjain tietokoneen asetusten mukaan.
n 49 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
!
Aseta Memory Stick -muistikortti korttipaikkaan siten, että nuoli osoittaa oikeaan suuntaan. Älä työnnä Memory Stick -muistikorttia korttipaikkaan
väkisin, jotta et vahingoita tietokonetta tai Memory Stick -muistikorttia.
Aseta korttipaikkaan enintään yksi Memory Stick -muistikortti. Muistikortin virheellinen asettaminen saattaa vahingoittaa tietokonetta.
✍
Tietokone on Memory Stick Duo -yhteensopiva. Siinä on Memory Stick PRO/Duo -korttipaikka, joka on yhteensopiva sekä vakiokokoisen että Duo-kokoisen
muistikortin kanssa. Lisätietoja Memory Stick Duo -muistikortista on Memory Stick -sivustossa osoitteessa http://www.memorystick.com/en/.
Voit panna Memory Stick Duo -muistikortin suoraan korttipaikkaan.
Memory Stick -muistikortin sisällön tarkistaminen
1
Valitse Käynnistä ja sitten Oma tietokone. Näkyviin tulee Oma tietokone -ikkuna.
2
Kaksoisnapsauta Memory Stick -muistikortin kuvaketta. Näkyviin tulee Memory Stick -muistikorttiin tallennettujen
tiedostojen luettelo.
Memory Stick -muistikortin alustaminen
Käytä Memory Stick Formatter -ohjelmaa. Katso tarkemmat tiedot Memory Stick Formatter -ohjelman ohjetiedostosta.
!
Kun Memory Stick -kortti alustetaan, kaikki tiedot poistuvat kortilta. Älä poista tahattomasti tärkeitä tietoja.
Älä poista Memory Stick -korttia korttipaikasta kesken kortin alustuksen. Se saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Käytä esiasennettua Memory Stick Formatter -ohjelmaa, kun haluat alustaa Memory Stick -kortin. Jos kortti alustetaan käyttämällä
Windows-käyttöjärjestelmän alustustoimintoa, muut Memory Stick -laitteet eivät tunnista korttia.
n 50 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Memory Stick -muistikortin poistaminen
Voit poistaa Memory Stick -muistikortin seuraavasti:
1
Tarkasta, ettei Media Access -merkkivalo pala.
2
Työnnä Memory Stick -muistikorttia tietokonetta kohti. Memory Stick -muistikortti tulee ulos.
3
Vedä Memory Stick -muistikortti ulos korttipaikasta.
!
Poista Memory Stick -muistikortti varovasti, jotta se ei ponnahda ulos yllättäen.
Älä poista Memory Stick -muistikorttia, kun Media Access -merkkivalo palaa. Muuten tietoja voi kadota. Suurien tietomäärien lataaminen saattaa kestää
kauan, joten varmista, että merkkivalo on sammunut, ennen kuin poistat muistikortin.
n 51 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Muiden muistikorttien käyttäminen
Memory Stick PRO/Duo -muistikorttipaikan lisäksi tietokoneessa on SD-muistikorttipaikka muita muistikortteja varten. Tämän
korttipaikan avulla tietokoneeseen voi siirtää tietoja digitaalikameroista, videokameroista, musiikkisoittimista ja muista audio- ja
videolaitteista sekä siirtää tietoja niihin.
Ennen muistikorttien käyttämistä
Tietokoneen SD-muistikorttipaikka on yhteensopiva seuraavien muistikorttien kanssa:
❑ MultiMediaCard (MMC)
❑ Secure Digital (SD)
Tarkista säännöllisesti uusimmat tiedot yhteensopivista muistikorteista Sonyn tukipalveluiden WWW-sivustosta.
!
Aseta aina oikea muistikortti SD-muistikorttipaikkaan.
SDHC-muistikorteille ei ole tietokoneessa tukea.
Älä yritä asettaa muistikorttipaikkaan erityyppistä muistikorttia tai muistikorttisovitinta. Yhteensopimaton muistikortti tai muistikorttisovitin voi olla
vaikea poistaa väärästä muistikorttipaikasta, ja se voi vahingoittaa tietokonetta.
Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan ja poista se muistikorttipaikasta varovasti. Älä käytä voimaa työntäessäsi muistikorttia muistikorttipaikkaan tai
poistaessasi sitä muistikorttipaikasta.
Tietokoneen SD-muistikorttipaikka ei tue SD-muistikortin nopean tiedonsiirron ominaisuutta.
Tietokoneesi on testattu ja todettu yhteensopivaksi vain tärkeimpien muistikorttien kanssa, joita oli saatavana toukokuussa 2006. Yhteensopivuutta ei
kuitenkaan voida taata kaikkien sellaisten muistikorttien osalta, jotka täyttävät yhteensopivia kortteja vastaavat edellytykset.
n 52 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Muistikortin asettaminen
Voit asettaa muistikortin seuraavasti:
1
Etsi SD-muistikorttipaikka.
2
Aseta muistikortti korttipaikkaan nuoli yläpuolella ja korttipaikkaa kohti.
3
Työnnä muistikorttia varovasti korttipaikkaan, kunnes muistikortti napsahtaa paikalleen. Älä pane korttia korttipaikkaan
väkisin.
✍
Jos muistikortti ei mene helposti korttipaikkaan, poista se varovasti ja tarkista, että asetat korttia oikeinpäin.
n 53 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Muistikortin poistaminen
!
Älä poista muistikorttia Media Access -merkkivalon palaessa. Muussa tapauksessa kortti tai sen sisältämät tiedot voivat vahingoittua.
Voit poistaa muistikortin seuraavasti:
1
Tarkasta, ettei Media Access -merkkivalo pala.
2
Paina korttipaikan ulkopuolella olevaa muistikortin osaa, jolloin se ponnahtaa ulos korttipaikasta.
3
Kun kortti ponnahtaa korttipaikasta, vedä se varovasti ulos.
n 54 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Internetin käyttäminen
Puhelinverkkoyhteyden määrittäminen
Ennen kuin voit muodostaa yhteyden Internetiin, tietokone on liitettävä puhelinlinjaan puhelinkaapelilla (ei välttämättä sisälly
toimitukseen). Kun olet kytkenyt puhelinkaapeliyhteyden, voit muodostaa yhteyden Internetiin.
Voit kytkeä puhelinkaapelin seuraavasti:
1
Kytke puhelinkaapelin (1) toinen pää tietokoneessa olevaan modeemiporttiin
2
Kytke toinen pää seinässä olevaan puhelinpistorasiaan (2).
.
✍
Tietokone ei toimi jaetuissa linjoissa, sitä ei voi liittää kolikkopuhelimeen eikä se ehkä toimi moninkertaisissa puhelinlinjoissa eikä yksityisen
puhelinvaihteen linjoissa. Jotkin edellä mainituista kytkennöistä saattavat aiheuttaa liiallista sähkövirtaa sekä sisäisen modeemin toimintahäiriöitä.
Jos liität jakorasian kautta tulevan puhelinjohdon, modeemi tai tietokoneeseen liitetty laite ei ehkä toimi asianmukaisesti.
Voit määrittää puhelinverkkoyhteyden seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat, Apuohjelmat, Tietoliikenneyhteydet ja Ohjattu verkkoyhteyden muodostaminen.
Ohjattu verkkoyhteyden muodostaminen -ikkuna tulee näkyviin.
2
Valitse Seuraava. Jos Sijaintitiedot-ikkuna tulee näkyviin, noudata näytön ohjeita.
3
Valitse Muodosta Internet-yhteys -vaihtoehto, jos se ei vielä ole valittuna, ja napsauta sitten Seuraava.
4
Noudata näytön ohjeita.
n 55 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Langattoman lähiverkon (WLAN) käyttäminen
Sonyn langattoman lähiverkon (WLAN) ansiosta kaikki digitaaliset laitteet, joissa on sisäänrakennettu WLAN-toiminto, voivat
olla yhteydessä toisiinsa tehokkaan verkon kautta. Langattomassa lähiverkossa käyttäjä voi kytkeytyä paikalliseen
lähiverkkoon langattoman (radio)yhteyden kautta. Verkkoyhteys ei siis edellytä kaapelien tai johtojen vetämistä.
Sonyn langaton lähiverkko tukee kaikkia tavallisia Ethernet-toimintoja sekä liikkuvuutta ja verkkovierailuyhteyksiä (roaming).
Näin pääset käyttämään Internet-, intranet- ja verkkoresursseissa olevia tietoja vaikkapa kokouksen aikana tai siirtyessäsi
paikasta toiseen.
Voit olla yhteydessä pieneen määrään muita laitteita ilman liityntäpistettä (ad-hoc-yhteys). Voit myös käyttää liityntäpistettä,
jolloin voit luoda koko infrastruktuuriverkon (infrastruktuurin).
✍
Joissakin maissa langattomien lähiverkkojen tuotteiden käyttöä on rajoitettu paikallisilla säännöksillä (esimerkiksi rajoittamalla kanavien määrää).
Lue Regulations Guide -opas huolellisesti ennen WLAN-toimintojen käyttöönottoa.
Langaton lähiverkko käyttää IEEE 802.11a*/b/g -standardia, jossa määritellään käytetty tekniikka. Standardi sisältää seuraavat salausmenetelmät: Wired
Equivalent Privacy (WEP), joka on turvallisuusprotokolla, sekä Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) ja Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 ja WPA ovat
IEEE-työryhmän ja Wi-Fi Alliancen yhdessä ehdottamia, standardiperusteisia, molemminpuolisesti toimivia turvallisuuden parannusmenetelmiä, jotka
parantavat tietosuojaa ja Wi-Fi-verkkojen käytönhallintaa. WPA on suunniteltu IEEE 802.11i -yhteensopivaksi. Siinä käytetään tehostettua tietojen
salausmenetelmää TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) ja lisäksi 802.1X- ja EAP (Extensible Authentication Protocol) -protokollia käyttäjien
todennuksessa. Tietojen salaus suojaa haavoittuvaa langatonta yhteyttä asiakkaiden ja liityntäpisteiden välillä. Lisäksi järjestelmässä on muita yleisiä
suojausmenetelmiä, jotka turvaavat yksityisyyttä langattomassa lähiverkossa, kuten salasanasuojaus, päästä päähän -salaus, näennäisverkot ja
käyttöoikeuksien varmentaminen. WPA2, WPA:n toinen sukupolvi, tarjoaa paremman tietosuojan ja verkon käytönhallinnan. Se on suunniteltu kaikkien
802.11-tekniikoita käyttävien laitteiden suojaukseen, 802.11b, 802.11a ja 802.11g (monikaistainen ja monitilainen) mukaan lukien. Lisäksi WPA2
tarjoaa ratifioidun IEEE 802.11i -standardin mukaisesti korkeatasoisen tietosuojan, sillä siinä käytetään National Institute of Standards and Technology
(NIST) FIPS 140-2 -yhteensopivaa AES-salausalgoritmia ja 802.1X-pohjaista käyttöoikeuksien varmentamista. WPA2 on yhteensopiva WPA:n aiempien
versioiden kanssa.
* Katso Tekniset tiedot -oppaasta, tukeeko tietokonemallisi IEEE 802.11a -standardia.
n 56 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Langattomat lähiverkkolaitteet, jotka käyttävät IEEE 802.11a -standardia, eivät voi olla yhteydessä IEEE 802.11b- tai g-standardia käyttäviin laitteisiin,
sillä standardit käyttävät eri taajuutta.
IEEE 802.11b: Vakionopeus on 11 Mb/s, noin 30–100 kertaa nopeampi kuin vakiomodeemiyhteys.
IEEE 802.11a/g: Vakionopeus on 54 Mb/s, noin viisi kertaa nopeampi kuin IEEE 802.11b -standardia käyttävä langaton lähiverkkolaite.
Myös muut laitteet käyttävät langattoman lähiverkon kanssa yhteensopivien laitteiden käyttämää 2,4 GHz:n taajuutta. Vaikka langattomissa
lähiverkkolaitteissa käytetään tekniikoita, jotka vähentävät muiden samaa taajuutta käyttävien laitteiden häiriöitä, nämä häiriöt voivat hidastaa
viestintänopeutta, supistaa viestintäpeittoa tai katkaista langattoman yhteyden.
Viestintänopeus riippuu viestintälaitteiden välisestä etäisyydestä, laitteiden välissä olevista esteistä, laitteiden asetuksista, radio-olosuhteista ja
käytettävästä ohjelmasta. Lisäksi viestintäyhteys voi katketa radio-olosuhteiden vuoksi.
Viestintäpeitto riippuu viestintälaitteiden välisestä todellisesta etäisyydestä, laitteiden välissä olevista esteistä, radio-olosuhteista, ympäröivästä tilasta,
kuten seinistä ja niiden materiaaleista, sekä käytettävästä ohjelmasta.
Radiohäiriöiden vuoksi IEEE 802.11b- ja IEEE 802.11g -tuotteiden kytkeminen samaan langattomaan verkkoon voi hidastaa viestintänopeutta. IEEE
802.11g -tuotteet on suunniteltu alentamaan viestintänopeutta, jotta viestintä IEEE 802.11b -tuotteiden kanssa olisi varmistettu.
Jos viestintänopeus on odotettua pienempi, liityntäpisteen langattoman kanavan vaihtaminen saattaa lisätä viestintänopeutta.
n 57 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Tietoliikenne ilman liityntäpistettä (ad-hoc)
Ad-hoc-verkko on paikallinen verkko, joka luodaan ainoastaan langattomien laitteiden välille eikä muuta keskusohjausta tai
liityntäpisteitä käytetä. Jokainen laite viestii suoraan verkon muiden laitteiden kanssa. Voit helposti määrittää ad-hoc-verkon
kotonasi.
❑ Jos VAIO-tietokone aloittaa langattoman yhteyden, valitaan kanava 11.
❑ Jos langaton vertaislähiverkkolaite aloittaa langattoman yhteyden, yhteydessä käytetään langattoman
vertaislähiverkkolaitteen valitsemaa kanavaa.
n 58 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Voit muodostaa ad-hoc-yhteyden seuraavasti:
1
Kytke päälle WIRELESS- tai WIRELESS LAN -kytkin.
WLAN-merkkivalo syttyy.
Malleissa, joissa on Bluetooth-toiminnot*1 ja/tai IEEE 802.11a/b/g -standardi*1, Wireless Device Switch -ikkuna voidaan
avata kaksoisnapsauttamalla tehtäväpalkin
napsauta sitten OK-painiketta.
(
/
) -kuvaketta. Valitse haluamasi langaton vaihtoehto luettelosta ja
2
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
3
Valitse Verkko- ja Internet-yhteydet.
4
Valitse Verkkoyhteydet.
Näkyviin tulee Verkkoyhteydet-ikkuna.
5
Napsauta Langaton verkkoyhteys -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.
Näyttöön tulee Ominaisuudet: Langaton verkkoyhteys -ikkuna.
6
Valitse Langattomat verkot -välilehti.
7
Napsauta Lisää…-painiketta.
Näyttöön tulee Ominaisuudet: Langaton verkkoyhteys -ikkuna.
8
Kirjoita verkkonimi (SSID)*2.
Voit valita 32-merkkisen aakkosnumeerisen nimen.
9
Valitse avattavasta Verkkotodennus-luettelosta Avaa.
10 Valitse avattavasta Tiedon salaus -luettelosta WEP.
11 Poista valintanapin Avain saadaan automaattisesti -valinta.
Joitakin tietoja tulee näkyviin.
n 59 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
12 Kirjoita verkkoavain*2.
Verkkoavaimen tulee koostua 5 tai 13 aakkosnumeerisesta merkistä tai 10 tai 26 heksadesimaalisesta*3 merkistä.
Avain voi olla millainen tahansa.
13 Vahvista verkkoavain kirjoittamalla se uudelleen täsmälleen samassa muodossa.
14 Valitse ikkunan alaosassa oleva valintaruutu Tämä on tietokoneiden välinen verkko – langattomia kytkentäkohtia
ei käytetä.
15 Napsauta OK-painiketta.
Antamasi verkkonimi tulee näkyviin Ensisijaiset verkot -ruutuun.
16 Valitse Lisäasetukset.
Lisäasetukset-ikkuna avautuu.
17 Valitse Vain tietokoneiden väliset verkot -valintaruutu.
18 Napsauta Sulje.
19 Napsauta OK-painiketta.
Tietokone voi nyt olla yhteydessä toisiin tietokoneisiin.
*1
Katso Tekniset tiedot -oppaasta, tukeeko tietokonemallisi Bluetooth-toimintoja ja/tai IEEE 802.11a/b/g -standardia.
*2
Jos haluat olla yhteydessä kahden tai useamman tietokoneen välillä, kaikki tietokoneet on määritettävä täsmälleen samalla tavalla. Tämä tarkoittaa, että sinun on annettava
ensimmäisen määrittämäsi tietokoneen verkkonimi ja sama verkkoavain kaikille muille tietokoneille.
*3
Heksadesimaalinen: Numeroiden esitystapa, joka käyttää numeroita 0–9 tavanomaisessa merkityksessä sekä kirjaimia A–F (tai a–f), jotka edustavat heksadesimaalisia
numeroita 10–15.
✍
Ad-hoc-verkko ei tue WPA-suojausta.
n 60 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Voit purkaa ad-hoc-verkon seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Verkko- ja Internet-yhteydet.
3
Valitse Verkkoyhteydet.
Näkyviin tulee Verkkoyhteydet-ikkuna.
4
Kaksoisnapsauta oikeanpuoleisessa ruudussa Lähiverkko tai nopea Internet-yhteys -kohdan vaihtoehtoa Langaton
verkkoyhteys.
5
Valitse Ominaisuudet.
Näyttöön tulee Ominaisuudet: Langaton verkkoyhteys -ikkuna.
6
Valitse Langaton verkkoyhteys -välilehden Lisäasetukset-vaihtoehto.
Lisäasetukset-ikkuna avautuu.
7
Valitse Mikä tahansa verkko (ensisijaisesti käyttöpiste) ja napsauta sitten Sulje-painiketta.
8
Napsauta OK-painiketta.
9
Sulje Verkkoyhteydet-ikkuna.
10 Käännä WIRELESS- tai WIRELESS LAN -kytkin off-asentoon.
n 61 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Yhteys liityntäpisteen avulla (infrastruktuuriverkko)
Infrastruktuuriverkko on verkko, joka laajentaa olemassa olevan kiinteän lähiverkon langattomiin laitteisiin liityntäpisteen
kautta, esimerkiksi Sony Access Pointin kautta. Liityntäpiste muodostaa sillan langattoman ja kiinteän lähiverkon välille ja
toimii langattoman lähiverkon keskusohjaimena. Liityntäpiste ohjaa usean langattoman laitteen lähetyksiä ja vastaanottoa
tietyn alueen sisällä.
Liityntäpiste valitsee infrastruktuuriverkossa käytettävän kanavan.
!
Tietoja liityntäpisteen käyttämän kanavan valinnasta on liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
n 62 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Voit muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon seuraavasti:
1
Varmista, että liityntäpiste on valmiina.
Lisätietoja on liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
2
Kytke päälle WIRELESS- tai WIRELESS LAN -kytkin.
WLAN-merkkivalo syttyy.
Malleissa, jotka tukevat Bluetooth-toimintoja*, ja/tai IEEE 802.11a/b/g -standardia*, Wireless Device Switch -ikkuna
voidaan avata kaksoisnapsauttamalla tehtäväpalkin
luettelosta ja napsauta sitten OK-painiketta.
(
/
) -kuvaketta. Valitse haluamasi langaton vaihtoehto
3
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
4
Valitse Verkko- ja Internet-yhteydet.
5
Valitse Verkkoyhteydet.
Näkyviin tulee Verkkoyhteydet-ikkuna.
6
Kaksoisnapsauta oikeanpuoleisessa ruudussa Lähiverkko tai nopea Internet-yhteys -kohdan vaihtoehtoa Langaton
verkkoyhteys.
Näyttöön tulee Langaton verkkoyhteys -valintaikkuna.
7
Valitse verkko, jota haluat käyttää.
8
Kirjoita verkkoavain.
9
Valitse Yhdistä.
Yhteys on määritetty 30 sekunnin jälkeen.
*
Katso Tekniset tiedot -oppaasta, tukeeko tietokonemallisi Bluetooth-toimintoja ja/tai IEEE 802.11a/b/g -standardia.
Lisätietoja liityntäpisteen määrittämisestä on liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
n 63 N
VAIO-tietokoneen käyttäminen
Langattoman verkkoyhteyden katkaiseminen
Käännä WIRELESS- tai WIRELESS LAN -kytkin off-asentoon.
!
Jos langaton verkkoyhteystoiminto poistetaan käytöstä, kun etäasiakirjoja, -tiedostoja tai -resursseja käytetään, tietoja voi hävitä.
✍
WPA-PSK- tai WPA2-PSK-varmennusta varten on syötettävä verkkoavain, joka koostuu 8-64 aakkosnumeerisesta merkistä.
n 64 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Oheislaitteiden käyttäminen
Voit lisätä tietokoneeseen toimintoja siinä olevien porttien avulla.
❑ Ulkoisten kaiuttimien kytkeminen (sivu 65)
❑ Ulkoisen näytön kytkeminen (sivu 66)
❑ Näyttötilojen valitseminen (sivu 69)
❑ Multiple Monitors -toiminnon käyttäminen (sivu 70)
❑ Ulkoisen mikrofonin kytkeminen (sivu 72)
❑ Universal Serial Bus (USB) -laitteiden kytkeminen (sivu 73)
❑ Tulostimen kytkeminen (sivu 76)
❑ i.LINK-laitteen kytkeminen (sivu 77)
❑ Lähiverkkoyhteyden muodostaminen (sivu 79)
n 65 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Ulkoisten kaiuttimien kytkeminen
Voit tehostaa tietokoneesi äänen laatua ulkoisilla kaiuttimilla.
Voit kytkeä ulkoiset kaiuttimet seuraavasti:
1
Kytke kaiuttimen kaapeli (1) tietokoneen kuulokeliitäntään (2) i.
2
Kiinnitä kaiutinkaapelin toinen pää ulkoiseen kaiuttimeen (3).
3
Käännä kaiuttimien ääni pois ennen kaiuttimien kytkemistä.
✍
Varmista, että kaiuttimet on suunniteltu käyttämällesi tietokoneelle.
!
Älä aseta levykkeitä kaiuttimien päälle. Kaiuttimien magneettikenttä saattaa vahingoittaa levykkeillä olevia tietoja.
n 66 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Ulkoisen näytön kytkeminen
Voit kytkeä tietokoneeseen ulkoisen näytön. Voit käyttää tietokonetta esimerkiksi tietokonenäytön tai projektorin kanssa.
✍
Kytke virtajohto vasta, kun muut kytkentäkaapelit on kytketty.
Kytkettyjä ulkoisia näyttöjä käytetään kakkosnäyttöinä.
Windows-järjestelmissä voit käyttää ulkoisen näytön avulla samanaikaisesti useita näyttöjä.
Tietokonenäytön kytkeminen
Voit kytkeä tietokoneeseen ulkoisen tietokonenäytön.
Voit kytkeä tietokonenäytön seuraavasti:
1
Kytke tarvittaessa näytön virtajohdon (1) toinen pää näyttöön ja toinen pää pistorasiaan.
2
Kytke näytön kaapeli (2) (ei sisälly toimitukseen) tietokoneen VGA-näyttövastakkeeseen (3) a.
n 67 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Multimedianäytön kytkeminen
Tietokoneen multimedianäyttö, joka sisältää kiinteät kaiuttimet ja mikrofonin, voidaan kytkeä suoraan tietokoneeseen.
Voit kytkeä multimedianäytön seuraavasti:
1
Kytke multimedianäytön johto (1) pistorasiaan.
2
Kytke näytön kaapeli (2) (ei sisälly toimitukseen) tietokoneen VGA-näyttövastakkeeseen (3) a.
3
Kytke kaiuttimen kaapeli (4) tietokoneen kuulokeliitäntään (5) i.
4
Kytke mikrofonin kaapeli (6) tietokoneen mikrofoniliitäntään (7) m.
n 68 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Projektorin kytkeminen
Tietokoneeseen voidaan kytkeä projektori (esimerkiksi Sonyn LCD-projektori).
Voit kytkeä projektorin seuraavasti:
1
Kytke projektorin virtajohto (1) pistorasiaan.
2
Kytke RGB-signaalikaapeli (2) (ei sisälly toimitukseen) tietokoneen VGA-näyttövastakkeeseen (3) a.
3
Kytke äänijohto (4) (ei sisälly toimitukseen) kuulokeliitäntään (5) i.
4
Kytke RGB-signaalikaapeli sekä äänikaapeli projektorin (6) liitäntöihin.
n 69 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Näyttötilojen valitseminen
Voit valita, mitä näyttöä käytetään ensisijaisena näyttönä, kun tietokoneeseen kytketään ulkoinen näyttö (esimerkiksi
pöytätietokoneen näyttö tai televisio).
Jos haluat käyttää tietokoneen näyttöä ja ulkoista näyttöä samanaikaisesti, katso lisätietoja kohdasta Multiple
Monitors -toiminnon käyttäminen (sivu 70).
Voit valita näytön seuraavasti:
1
Avaa tilannekohtainen pikavalikko napsauttamalla työpöytää hiiren kakkospainikkeella.
2
Valitse valikosta näytön ominaisuuksien vaihtoehto.
3
Muuta asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.
✍
Kuva ei ehkä näy samanaikaisesti sekä tietokoneen näytössä että ulkoisessa näytössä tai projektorissa, jos ulkoinen näyttö tai projektori ei tue tätä
ominaisuutta.
Kytke virta oheislaitteisiin, ennen kuin kytket virran tietokoneeseen.
n 70 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Multiple Monitors -toiminnon käyttäminen
Multiple Monitors -toiminto mahdollistaa työpöydän osien jakamisen useille näytöille. Jos sinulla on esimerkiksi VGAnäyttövastakkeeseen kytketty ulkoinen näyttö, tietokoneen näyttö ja ulkoinen näyttö voivat toimia yhtenä työpöytänä.
Voit siirtää osoittimen näytöstä toiseen. Näin voit vetää objekteja, kuten avoimen sovellusikkunan tai tehtäväpalkin,
näytöstä toiseen.
✍
Ulkoinen näyttö tai televisio ei ehkä tue Multiple Monitors -toimintoa.
Jotkin ohjelmat eivät ehkä sovi yhteen Multiple Monitors -asetusten kanssa.
Varmista, ettei tietokone siirry valmius- tai lepotilaan, kun käytät Multiple Monitors -tilaa. Muuten tietokone ei ehkä pysty palaamaan normaalitilaan.
Jos olet määrittänyt kullekin näyttölaitteelle eri värit, älä jaa yhtä ikkunaa kahdelle näytölle. Muuten ohjelma ei ehkä toimi oikein.
Määritä kullekin näytölle aiempaa vähemmän värejä tai aiempaa pienempi resoluutio.
n 71 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Voit valita Multiple Monitors -tilan seuraavasti:
1
Avaa tilannekohtainen pikavalikko napsauttamalla työpöytää hiiren kakkospainikkeella.
2
Valitse valikosta näytön ominaisuuksien vaihtoehto.
3
Muuta asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.
✍
Voit lisäksi mukauttaa Multiple Monitors -tilaa määrittämällä yksittäisten näyttöjen värit ja resoluutiot erikseen.
n 72 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Ulkoisen mikrofonin kytkeminen
Jos haluat käyttää äänensyöttölaitetta esimerkiksi Internet-chat-palveluita varten, tietokoneeseen on liitettävä ulkoinen
mikrofoni.
Voit kytkeä ulkoisen mikrofonin seuraavasti:
Kytke mikrofonin kaapeli (1) tietokoneen mikrofoniliitäntään (2) m.
✍
Varmista, että mikrofoni on suunniteltu käyttämällesi tietokoneelle.
n 73 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Universal Serial Bus (USB) -laitteiden kytkeminen
Estä tietokoneelle ja/tai USB-laitteille mahdollisesti koituvat vahingot noudattamalla seuraavia ohjeita:
❑ Jos siirrät tietokonetta, johon on liitetty USB-laitteita, varo kohdistamasta USB-portteihin iskuja tai voimaa.
❑ Älä pane tietokonetta laukkuun tai kantolaatikkoon, jos koneeseen on kytkettynä USB-laitteita.
USB-hiiren kytkeminen
Voit kytkeä USB-hiiren seuraavasti:
1
Valitse USB-portti (1)
2
Kytke USB-hiiren kaapeli (2) USB-porttiin. Nyt voit käyttää USB-hiirtä (3).
✍
, jota haluat käyttää.
VAIO-tietokoneen USB-hiiriohjain on valmiiksi asennettu tietokoneeseen, joten voit aloittaa työskentelyn heti, kun olet kytkenyt USB-hiiren USB-porttiin.
n 74 N
Oheislaitteiden käyttäminen
USB-levykeaseman kytkeminen
Voit hankkia USB-levykeaseman ja kytkeä sen tietokoneeseen.
Voit kytkeä USB-levykeaseman seuraavasti:
1
Valitse USB-portti (1)
, jota haluat käyttää.
2
Kytke USB-levykeaseman kaapeli (2) USB-porttiin. USB-levykeasema (3) on nyt käyttövalmis.
!
Kun käytät USB-levykeasemaa, älä paina USB-porttia. Muuten voit aiheuttaa toimintahäiriön.
n 75 N
Oheislaitteiden käyttäminen
USB-levykeaseman irrottaminen
Voit irrottaa USB-levykeaseman, kun tietokoneen virta on kytkettynä tai katkaistuna. Levykeaseman irrottaminen,
kun tietokone on virransäästötilassa (valmiustilassa tai lepotilassa), voi aiheuttaa tietokoneen toimintahäiriön.
Jos tietokone ei ole käynnissä, voit irrottaa USB-kaapelin tietokoneesta suoraan.
Voit irrottaa USB-levykeaseman seuraavasti:
1
Sulje kaikki levykeasemaa käyttävät ohjelmat.
2
Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin Poista laite turvallisesti -kuvaketta.
Näkyviin tulee Poista laite turvallisesti -ikkuna.
3
Valitse levykeasema, jonka haluat kytkeä irti.
4
Valitse Pysäytä.
Näkyviin tulee Pysäytä laite -ikkuna.
5
Tarkista, että levykeasema on valittuna, ja valitse sitten OK.
Näyttöön tulee sanoma, joka ilmoittaa, että laitteiston voi poistaa turvallisesti.
6
Sulje Poista laite turvallisesti -ikkuna napsauttamalla Sulje-painiketta.
7
Irrota levykeasema tietokoneesta.
n 76 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Tulostimen kytkeminen
Voit kytkeä tietokoneeseen Windows-yhteensopivan tulostimen asiakirjojen tulostusta varten.
Tulostimen kytkeminen USB-porttiin
Voit kytkeä tietokoneeseen Windows-järjestelmäversion kanssa yhteensopivan USB-tulostimen.
Voit kytkeä tulostimen USB-porttiin seuraavasti:
1
Kytke tulostimen virtajohto (1) pistorasiaan.
2
Valitse USB-portti (3)
3
Kytke USB-tulostinkaapelin (2) (ei sisälly toimitukseen) toinen pää USB-porttiin ja toinen pää tulostimeen.
, jota haluat käyttää.
n 77 N
Oheislaitteiden käyttäminen
i.LINK-laitteen kytkeminen
i.Link-laitteiden kytkemiseen liittyviä huomautuksia
❑ Tietokoneessa on i.LINK-portti. Sen avulla voit luoda yhteyden i.LINK-laitteeseen, esimerkiksi digitaaliseen
videokameraan, tai kytkeä kaksi VAIO-tietokonetta toisiinsa tiedostojen kopiointia, muokkausta tai poistamista varten.
❑ Tietokoneen i.LINK-portti ei syötä virtaa ulkoisiin laitteisiin, jotka yleensä saavat virtaa i.LINK-porteista.
❑ i.LINK-portti tukee 400 Mb/s:n tiedonsiirtonopeuksia. Todellinen tiedonsiirtonopeus määräytyy kuitenkin ulkoisten
laitteiden tiedonsiirtonopeuden mukaan.
❑ Tietokoneeseen sopivat i.LINK-kaapelit on merkitty seuraavasti:
VMC-IL4415 (1,5 metrin pituinen kaapeli, jonka molemmissa päissä on 4-nastainen liitin) ja VMC-IL4408-sarja (0,8 metrin
pituinen kaapeli, jonka molemmissa päissä on 4-nastainen liitin).
❑ Lisävarusteena hankittavia i.LINK-kaapeleita ei ehkä ole saatavilla kaikissa maissa ja kaikilla alueilla.
❑ i.LINK-yhteys muiden yhteensopivien laitteiden kanssa ei ole täysin taattu.
❑ i.LINK-yhteys vaihtelee käytettyjen sovellusohjelmien, käyttöjärjestelmien ja i.LINK-yhteensopivien laitteiden mukaan.
Lisätietoja on ohjelmiston mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
❑ Tarkista i.LINK-yhteensopivien oheislaitteiden (esimerkiksi kiintolevyn tai CD-RW-aseman) käyttöehdot sekä
käyttöjärjestelmän yhteensopivuus, ennen kuin kytket laitteita tietokoneeseen.
n 78 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Digitaalisen videokameran kytkeminen
Voit kytkeä digitaalisen videokameran seuraavasti:
1
Kytke i.LINK-kaapelin (1) (ei sisälly toimitukseen) toinen pää tietokoneen i.LINK-porttiin (2) ja toinen pää digitaalisen
videokameran DV In/Out -portteihin (3).
2
Käynnistä DVgate Plus -ohjelmisto.
✍
Sonyn digitaalisten videokameroiden liitännät DV Out, DV In/Out ja i.LINK ovat i.LINK-yhteensopivia.
Sonyn digitaalista videokameraa käytetään tässä esimerkkinä. Käyttämäsi digitaalinen videokamera kytketään ehkä toisella tavalla.
Et voi avata Memory Stick -muistikorttiin tallennettuja kuvia i.LINK-yhteyden käytön aikana.
n 79 N
Oheislaitteiden käyttäminen
Lähiverkkoyhteyden muodostaminen
Voit liittää tietokoneen 100BASE-TX- tai 10BASE-T-tyyppiseen verkkoon Ethernet-verkkokaapelin avulla. Kytke
verkkokaapelin (ei sisälly toimitukseen) toinen pää tietokoneen verkkoporttiin (Ethernet-portti) ja toinen pää verkkoon. Saat
tietoja verkkoyhteyden edellyttämistä asetuksista ja laitteista verkon pääkäyttäjältä.
✍
Tietokone voidaan liittää verkkoon oletusasetuksia käyttämällä.
!
Tietokoneessa olevaan verkkoliittimeen (LAN) ei voi kytkeä puhelinlinjoja. Jos verkkoliitin (LAN) kytketään alla mainittuihin puhelinlinjoihin, liittimeen
tuleva voimakas sähkövirta voi aiheuttaa vaurioita, ylikuumenemista tai tulipalon.
- kotikäyttöön (intercom-sisäpuhelin) tai yrityskäyttöön (monilinjainen yrityspuhelin) tarkoitetut puhelinlinjat
- yleinen puhelinliittymä
- yksityinen puhelinvaihde
Älä kytke puhelinjohtoa tietokoneen verkkoporttiin.
n 80 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Tässä osassa on tietoja siitä, miten voit muuttaa tietokoneen pääasetuksia. Opit muun muassa käyttämään ja mukauttamaan
Sony-ohjelmia ja -apuohjelmia.
❑ Salasanan asettaminen (sivu 81)
❑ Tietokoneen valmistelu käyttöön VAIO Control Center -ohjelmiston avulla (sivu 84)
❑ Virransäästötilojen käyttäminen (sivu 85)
❑ Virranhallinta VAIO Power Management -hyötyohjelmalla (sivu 90)
❑ Kielen asettaminen Windows XP Professional -käyttöjärjestelmässä (sivu 92)
❑ Modeemin määrittäminen (sivu 95)
n 81 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Salasanan asettaminen
Aseta salasana käyttämällä yhtä BIOS-toiminnoista.
Kun olet asettanut salasanan, tietokoneen käynnistäminen edellyttää sen antamista aina, kun VAIO-logo tulee näyttöön.
Käynnistyssalasanan avulla voit suojata tietokoneesi luvattomalta käytöltä.
Käynnistyssalasanan lisääminen
Käynnistyssalasanan avulla voit suojata tietokoneesi luvattomalta käytöltä.
Käytettävissä on kahdenlaisia käynnistyssalasanoja: koneen salasana ja käyttäjän salasana. Koneen salasana on
tarkoitettu käyttäjille, joilla on tietokoneen järjestelmänvalvojan oikeudet. Sen avulla voidaan muuttaa kaikkia
asetusvalintoja BIOS-asetusnäytössä ja käynnistää tietokone. Käyttäjän salasana on tarkoitettu muille tavallisille käyttäjille.
Sen avulla voidaan muuttaa joitakin BIOS-asetusvalintoja ja käynnistää tietokone. Koneen salasana on asetettava ennen
käyttäjän salasanan asettamista.
!
Kun käynnistyssalasana on asetettu, tietokonetta ei voi käynnistää antamatta salasanaa. Varmista, että muistat salasanan. Kirjoita salasana muistiin ja
säilytä se turvallisessa paikassa muiden henkilöiden ulottumattomissa.
Jos unohdat käynnistyssalasanan ja tarvitset apua sen nollaamiseksi, tästä palvelusta veloitetaan ja tietokone pitää ehkä lähettää huoltoon salasanan
nollaamista varten.
n 82 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Käynnistyssalasanan lisääminen
1
Käynnistä tietokone.
2
Paina F2-näppäintä, kun VAIO-logo tulee näkyviin. BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin. Jos näin ei tapahdu, käynnistä
tietokone uudelleen ja paina useita kertoja F2-näppäintä, kun VAIO-logo tulee näyttöön.
3
Valitse Security <- tai , -näppäimellä. Valitse sitten Security-välilehdessä Set Machine Password ja paina
Enter-näppäintä.
4
Anna salasanan syöttöruudussa salasana kahdesti ja paina Enter-näppäintä.
Salasana voi olla enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä pitkä (välilyönnit mukaan luettuina).
5
Paina vahvistuskehotteen jälkeen Enter-näppäintä.
✍
Seuraavalla tavalla voit asettaa tietokoneen kysymään salasanaa aina, kun tietokone käynnistetään tai BIOS-asetusnäyttö avataan.
6
Valitse Password when Power On kohdasta Security.
Muuta asetus valinnasta Disabled valinnaksi Enabled välilyöntinäppäintä painamalla.
7
Valitse <- tai ,-näppäimellä Exit. Valitse Exit (Save Changes) tai Exit Setup ja paina sitten Enter-näppäintä.
Varmista, että Yes-asetus on valittuna Setup Confirmation -näytössä, ja paina sitten Enter-näppäintä.
n 83 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Käynnistyssalasanan muuttaminen tai poistaminen
Voit muuttaa tai poistaa käynnistyssalasanan seuraavasti:
1
Käynnistä tietokone.
2
Paina F2-näppäintä, kun VAIO-logo tulee näkyviin.
BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin. Jos näin ei tapahdu, käynnistä tietokone uudelleen ja paina useita kertoja
F2-näppäintä, kun VAIO-logo tulee näyttöön.
3
Anna voimassa oleva salasana kohtaan Enter Password ja paina Enter-näppäintä.
4
Valitse Security <- tai , -näppäimellä. Valitse sitten Security-välilehdessä Set Machine Password ja paina Enternäppäintä.
5
Anna salasanan syöttöruudussa voimassa oleva salasana kerran ja anna sitten uusi salasana kahdesti ja paina lopuksi
Enter-näppäintä. Voit poistaa salasanan jättämällä Enter New Password- ja Confirm New Password -kentät tyhjiksi ja
painamalla Enter-näppäintä.
Kun ohjelma pyytää vahvistamaan muutokset, paina Enter-näppäintä.
6
Valitse <- tai ,-näppäimellä Exit. Valitse Exit (Save Changes) tai Exit Setup ja paina sitten Enter-näppäintä.
Vahvista, että Yes-asetus on valittuna Setup Confirmation -näytössä ja paina sitten Enter-näppäintä.
n 84 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Tietokoneen valmistelu käyttöön VAIO Control Center -ohjelmiston avulla
VAIO Control Center -työkalun avulla voit tarkastella järjestelmätietoja ja määrittää järjestelmän asetuksia.
Voit käyttää VAIO Control Center -ohjelmistoa seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja VAIO Control Center.
VAIO Control Center -ikkuna avautuu.
2
Valitse haluamasi ohjausvalinta ja muuta asetus.
3
Kun olet lopettanut, napsauta OK.
Haluamasi kohteen asetus on muuttunut.
✍
Kustakin vaihtoehdosta saat lisätietoja ohjetiedostosta, jonka voit avata valitsemalla VAIO Control Center -ikkunassa Help-valinnan.
Jotkin ohjausvalinnat eivät ole näkyvissä, jos avaat VAIO Control Center -ohjelmiston käyttäjänä, jolla on rajoitetut oikeudet.
n 85 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Virransäästötilojen käyttäminen
Kun käytät akkua tietokoneen virtalähteenä, voit säästää akkua hyödyntämällä virranhallinta-asetuksia. Normaalissa
toimintatilassa voit kytkeä haluamiasi laitteita pois käytöstä. Lisäksi tietokoneessa on kaksi virransäästötilaa: valmiustila ja
lepotila. Kun käytät tietokonetta akkuvirralla, tietokone siirtyy automaattisesti valitusta virranhallinnan asetuksesta
riippumatta lepotilaan, kun akun jäljellä oleva varaus käy vähiin.
Kun haluat ajastimen avulla asettaa tietokoneen siirtymään automaattisesti valmius- tai lepotilaan tietyn ajan kuluttua, valitse
Käynnistä ja Ohjauspaneeli. Valitse Suorituskyky ja ylläpito, valitse Virranhallinta-asetukset ja muuta sitten asetuksia
kohdassa Virrankäyttömallit.
!
Jos akun varausaste laskee pienemmäksi kuin 10 %, lataa akku kytkemällä verkkolaite tai sammuta tietokone ja asenna siihen täyteen ladattu akku.
Normaalitilan käyttö
Tämä on tietokoneen normaali käyttötila. Vihreä virran merkkivalo palaa tämän tilan ollessa käytössä. Voit säästää virtaa
silloin, kun et työskentele, sammuttamalla jonkin laitteen, esimerkiksi nestekidenäytön tai kovalevyn.
n 86 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Valmiustilan käyttö
Valmiustilassa nestekidenäyttö poistuu käytöstä ja kiintolevy sekä suoritin siirtyvät vähäisen virrankulutuksen tilaan. Virran
oranssi merkkivalo vilkkuu tässä tilassa.
Voit ottaa Valmiustilan käyttöön seuraavasti:
1
Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Sammuta tietokone.
2
Valitse Valmiustila.
Voit palata normaalitilaan seuraavasti:
Paina jotakin näppäintä.
!
Jos pidät virtapainiketta painettuna yli neljän sekunnin ajan, tietokone sammuu automaattisesti. Kaikki tallentamattomat tiedot menetetään.
✍
Kun tietokone on valmiustilassa, levyä ei voi asettaa asemaan.
Tietokone palautuu valmiustilasta nopeammin kuin lepotilasta.
Valmiustila käyttää enemmän virtaa kuin lepotila.
!
Jos akku kuluu tyhjäksi tietokoneen siirryttyä valmiustilaan, kaikki tallentamattomat tiedot menetetään. Paluu edeltävään työtilaan ei ole mahdollista.
Jotta vältyt tietojen menettämiseltä, tallenna tiedot usein.
n 87 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Jos tietokonetta ei ole käytetty 25 minuuttiin, se siirtyy valmiustilaan. Voit välttää tämän muuttamalla valmiustilan asetuksia.
Voit muuttaa valmiustilan asetuksia seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Suorituskyky ja ylläpito.
3
Napsauta Virranhallinta-asetukset.
Ominaisuudet: Virranhallinta-asetukset -ikkuna tulee näkyviin.
4
Valitse Virrankäyttömallit-välilehti.
5
Muuta Järjestelmän valmiustila -asetukset.
n 88 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Lepotilan käyttö
Lepotilassa järjestelmän tila tallentuu kiintolevylle ja tietokoneen virta katkeaa. Tietoja ei menetetä silloinkaan, kun akku
tyhjenee. Virran merkkivalo ei pala tämän tilan aikana.
Voit ottaa lepotilan käyttöön seuraavasti:
Paina Fn+F12-näppäinyhdistelmää.
Näyttöön avautuu Järjestelmä siirtyy lepotilaan -ruutu, ja tietokone siirtyy lepotilaan.
Vaihtoehtoisesti voit toimia seuraavasti:
1
Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Sammuta tietokone.
2
Valitse Lepotila.
Voit palata normaalitilaan seuraavasti:
Paina virtapainiketta.
Tietokone palautuu edelliseen tilaansa.
!
Jos pidät virtapainiketta painettuna yli neljän sekunnin ajan, tietokone sammuu automaattisesti.
n 89 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
✍
Jos tietokonetta ei käytetä pitkään aikaan, aseta se lepotilaan. Tämä virransäästötila nopeuttaa tietokoneen sammuttamista tai sen palauttamista
toimintatilaan.
Kun tietokone on lepotilassa, levyä ei voi asettaa asemaan.
Lepotilan aktivoiminen kestää kauemmin kuin valmiustilan aktivoiminen.
Normaalitilaan palautuminen kestää kauemmin lepotilasta kuin valmiustilasta.
Lepotila kuluttaa vähemmän virtaa kuin valmiustila.
!
Älä liikuta tietokonetta, ennen kuin virran merkkivalo sammuu.
n 90 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Virranhallinta VAIO Power Management -hyötyohjelmalla
Virranhallinnan avulla voit määrittää virrankäyttömalleja, jotka sisältävät virrankäyttötarpeitasi vastaavia verkkovirta- tai
akkukäyttöasetuksia.
VAIO Power Management on erityisesti VAIO-tietokoneille kehitetty sovellusohjelma. Tällä sovellusohjelmalla voit laajentaa
Windowsin virranhallintatoimintoja ja tehostaa näin tietokoneen toimintaa sekä pidentää akun käyttöikää. Lisätietoja VAIO
Power Management -ominaisuuksista on VAIO Power Management -ohjelman ohjetiedostossa.
VAIO Power Management -hyötyohjelman aktivointi
Kun käynnistät tietokoneen, tehtäväpalkissa näkyy virtakuvake. Kuvake ilmaisee käytettävän virtalähteen, kuten
verkkovirran. Kun kaksoisnapsautat tätä kuvaketta, näyttöön tulee ikkuna, jossa näkyy virtatila.
VAIO Power Management -toiminnot näkyvät Windowsin Ominaisuudet: Virranhallinta-asetukset -ikkunassa.
Voit ottaa VAIO Power Management -hyötyohjelman käyttöön seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Suorituskyky ja ylläpito.
3
Napsauta Virranhallinta-asetukset.
Ominaisuudet: Virranhallinta-asetukset -ikkuna tulee näkyviin.
4
Valitse VAIO Power Management -välilehti.
Voit palauttaa oletusasetukset seuraavasti:
1
Valitse VAIO Power Management -välilehdellä Advanced.
VAIO Power Management -ikkuna avautuu.
2
Muuta asetukset näytön ohjeiden mukaisesti.
n 91 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
VAIO Power Management -virrankäyttömallien aktivointi
VAIO Power Management -hyötyohjelmassa on useita esimääritettyjä virrankäyttömalleja. Jokainen virrankäyttömalli
sisältää joukon virranhallinta-asetuksia, jotka on suunniteltu täyttämään tietyt virranhallintatarpeet (esimerkiksi
enimmäisvirranhallinta tai ei lainkaan virranhallintaa).
Voit aktivoida VAIO Power Management -ohjelman virrankäyttömallin seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Suorituskyky ja ylläpito.
3
Napsauta Virranhallinta-asetukset.
Ominaisuudet: Virranhallinta-asetukset -ikkuna tulee näkyviin.
4
Valitse Virrankäyttömallit-välilehti.
5
Valitse virrankäyttömalli avattavasta Virrankäyttömallit-luettelosta.
6
Jos nyt valitset VAIO Power Management -välilehden, valittu virrankäyttömalli näkyy Power Scheme -otsikon oikealla
puolella.
7
Voit tarvittaessa muuttaa luettelossa olevia ominaisuuksia, esimerkiksi tietokoneen nestekidenäytön kirkkautta.
8
Napsauta OK-painiketta.
Virrankäyttömalli on aktivoitu.
✍
Virrankäyttömallin asettaminen edellyttää järjestelmänvalvojan oikeuksia tietokoneeseen.
n 92 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Kielen asettaminen Windows XP Professional -käyttöjärjestelmässä
Kielen voi valita malleissa, joissa on Windows XP Professional -käyttöjärjestelmä. Tarkista Tekniset tiedot -online-oppaasta,
kumpi Windowsin versio on omassa tietokoneessasi.
Kaikissa Windows XP Professional -tietokoneissa on Multilingual User Interface (MUI) -ominaisuus. Sen avulla voidaan
vaihtaa englanninkielisen käyttöjärjestelmän ja joidenkin ohjelmistojen kieli sekä näppäimistön asettelu halutun kielen
mukaiseksi. Käytettävissä ovat seuraavat kielet: ranska, saksa, japani, hollanti, italia, espanja, tšekki, suomi, kreikka,
portugali ja ruotsi.
On tärkeää, että valitset oikeat näppäimistöasetukset Windows-asennuksen yhteydessä.
Valitse oikeat näppäimistöasetukset Windows-asennuksen yhteydessä seuraavasti:
1
Valitse ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä Seuraava (Next) ja sitten uudelleen Seuraava (Next) Ohjattu
Windows XP:n asennus (Windows XP Setup Wizard) -ikkunassa.
Näkyviin tulee Valitse järjestelmän asetukset (Select Your System Settings) -ikkuna.
2
Vastaa seuraaviin kolmeen kysymykseen:
❑ Asun lähinnä tätä aluetta (I live the closest to this region).
❑ Kirjoitan useimmiten tällä kielellä (I type mostly in this language).
❑ Käytän tätä näppäimistöä (I use this type of keyboard).
3
Hyväksy loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus Käyttöoikeussopimus (End User License Agreement) -kohdassa ja
napsauta Seuraava (Next) -painiketta.
4
Tee Windows-asennus loppuun.
n 93 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Voit vaihtaa maa- ja kieliasetukset myös Windowsin uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
Voit muuttaa maa- ja kieliasetukset seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä (Start) ja Ohjauspaneeli (Control Panel).
2
Kaksoisnapsauta Ohjauspaneeli (Control Panel) -ikkunan Alue- ja kielikohtaiset asetukset (Regional and Language
Options) -kuvaketta.
Jos et näe tätä kuvaketta, napsauta vasemmalla puolella olevaa Vaihda perinteiseen näkymään (Switch to Classic
View) -valintaa.
3
Valitse haluamasi kieli Alue- ja kielikohtaiset asetukset (Regional and Language Options) -ikkunan Aluekohtaiset
asetukset (Regional Options) -välilehden Standardit ja muotoilut (Standards and formats) -valikosta.
4
Valitse Alue- ja kielikohtaiset asetukset (Regional and Language Options) -ikkunan Lisäasetukset (Advanced)
-välilehdessä haluamasi kieli Muiden kuin Unicode-ohjelmien kieli (Language for non-Unicode programs) -valikosta.
5
Jos haluat vaihtaa Windows-valikoiden, valintaikkunoiden ja Microsoft Windowsin käytönaikaisten ohjetiedostojen kielen,
valitse Alue- ja kielikohtaiset asetukset (Regional and Language Options) -ikkunan Kielet (Languages) -välilehti.
✍
Muut kuin Microsoft Windows -sovellukset pysyvät englanninkielisinä, vaikka nämä asetukset muutettaisiinkin.
6
Valitse kieli avattavasta valikosta.
7
Ota muutokset käyttöön valitsemalla Käytä (Apply).
Saat kehotuksen kirjautua ulos ja takaisin sisään. Uudet kieliasetukset tulevat voimaan vasta tämän jälkeen.
8
Napsauta Käynnistä (Start) -painiketta ja valitse Kirjaudu ulos (Log Off).
9
Valitse Kirjaudu ulos Windowsista (Log Off Windows) -ikkunassa Kirjaudu ulos (Log Off). Anna tarvittaessa
salasanasi sisäänkirjautumisen yhteydessä. Tämän jälkeen kaikki valikot, ohjetiedostot ja kuvakkeet näkyvät
valitsemallasi kielellä. Jotkin osat voivat kuitenkin pysyä englanninkielisinä.
n 94 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Voit muuttaa näppäimistön asettelua seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä (Start) ja Ohjauspaneeli (Control Panel).
2
Kaksoisnapsauta Ohjauspaneeli (Control Panel) -ikkunan Alue- ja kielikohtaiset asetukset (Regional and Language
Options) -kuvaketta.
Jos et näe tätä kuvaketta, napsauta vasemmalla puolella olevaa Vaihda perinteiseen näkymään (Switch to Classic
View) -valintaa.
3
Napsauta Alue- ja kielikohtaiset asetukset (Regional and Language Options) -ikkunan Kielet (Languages) -välilehden
Tiedot (Details) -painiketta.
Näkyviin tulee Tekstipalvelut ja syöttökielet (Text Services and Input Languages) -ikkuna.
4
Valitse oma näppäimistösi Tekstipalvelut ja syöttökielet (Text Services and Input Languages) -ikkunan Asetukset
(Settings) -välilehden Oletuskieli (Default Input Language) -valikosta.
5
Jos oma näppäimistösi ei ole valittavissa, napsauta Lisää (Add) -painiketta.
Näkyviin tulee Lisää kieli (Add Input Language) -ikkuna.
6
Valitse kieli ja näppäimistö avattavasta valikosta.
7
Sulje Lisää kieli (Add Input Language) -ikkuna valitsemalla OK.
8
Sulje Alue- ja kielikohtaiset asetukset (Regional and Language Options) -ikkuna valitsemalla OK.
n 95 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
Modeemin määrittäminen
Ennen kuin käytät sisäistä modeemia (kaikki modeemit eivät ole kiinteitä) ensimmäisen kerran, tarkista, että Puhelin- ja
modeemiasetukset -valintaikkunassa aktiiviseksi sijainniksi määritetty maa on sama kuin maa, josta soitat. Tarkista tämä
myös aina, kun käytät modeemia matkoilla ollessasi.
Voit muuttaa modeemin maa-asetuksia seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Napsauta Tulostimet ja muut laitteet -kuvaketta.
3
Kaksoisnapsauta Puhelin- ja modeemiasetukset -vaihtoehtoa.
Näkyviin tulee Puhelin- ja modeemiasetukset -valintaikkuna.
Jos Puhelin- ja modeemiasetukset -ikkuna ei tule näkyviin, napsauta vasemmalla puolella olevaa Vaihda perinteiseen
näkymään -vaihtoehtoa.
4
Valitse sijaintisi Valintasäännöt-välilehdeltä.
5
Jos haluat muuttaa nykyistä asetusta, napsauta Muokkaa-painiketta.
Näyttöön avautuu Muokkaa sijaintia -ikkuna.
Tai
Napsauta Uusi-painiketta, jos haluat määrittää modeemisi.
Näyttöön avautuu Uusi sijainti -ikkuna.
6
Tarkista maa- ja alueasetukset ja varmista, että ne vastaavat paikkaa, josta soitat.
✍
Impulssivalinta ei ehkä ole tuettu kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.
7
Jos muutat sijaintiasetuksia, valitse Käytä ja sitten OK.
Näkyviin tulee Puhelin- ja modeemiasetukset -valintaikkuna.
n 96 N
VAIO-tietokoneen mukauttaminen
8
Tarkasta, että modeemi on mainittu Modeemit-välilehdellä.
Jos modeemia ei ole mainittu, napsauta Lisää ja noudata ohjatun toiminnon ohjeita.
9
Valitse Käytä/OK. Modeemi on nyt määritetty.
✍
Ennen kuin otat käyttöön uudet maa-asetukset, varmista, että puhelinjohto on irrotettu tietokoneesta.
n 97 N
VAIO-tietokoneen päivittäminen
VAIO-tietokoneen päivittäminen
Tietokoneessa ja sen muistimoduuleissa on käytetty tarkkuuskomponentteja ja -liitosmenetelmiä. Jotta takuu ei raukea
väärän käsittelyn seurauksena, noudata seuraavia ohjeita:
❑ Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi uuden muistimoduulin asennusta varten.
❑ Älä asenna moduulia itse, jos sinulla ei ole kokemusta tietokoneen muistin päivittämisestä.
❑ Älä kosketa liittimiä tai avaa muistimoduulin lokeron kantta.
Tarkista Tekniset tiedot -online-oppaasta, millainen moduuli ja paljonko muistia tietokoneeseen on asennettu.
Ota yhteyttä VAIO-Link-palveluun, jos tarvitset apua.
n 98 N
VAIO-tietokoneen päivittäminen
Muistin lisääminen ja poistaminen
Jos haluat laajentaa tietokoneen toiminnallisuutta, voit lisätä muistia asentamalla lisävarusteena hankittavia
lisämuistimoduuleja. Ennen kuin päivität tietokoneesi muistin, lue seuraavilla sivuilla olevat tiedot ja ohjeet.
Käytettävissä olevien muistipaikkojen määrä riippuu mallin kokoonpanosta.
Muistin lisäämiseen ja poistamiseen liittyviä huomautuksia
❑ Ole varovainen tehdessäsi muutoksia muistiin. Muistimoduulin väärä asennus voi vahingoittaa järjestelmää. Tällainen
vaurio voi mitätöidä valmistajan takuun.
❑ Käytä vain sellaisia muistimoduuleja, jotka ovat yhteensopivia tietokoneen kanssa. Jos tietokone ei havaitse
muistimoduulia tai Windowsin toiminta muuttuu epävakaaksi, ota yhteys myyntiedustajaan tai muistimoduulin
valmistajaan.
❑ Sähköstaattinen purkautuminen saattaa vaurioittaa sähkökomponentteja. Varmista seuraavat seikat, ennen kuin kosketat
muistimoduulia:
❑ Nämä toimintosarjat edellyttävät, että tunnet tietokoneisiin liittyvän yleisen terminologian, turvakäytännöt sekä
sähkölaitteiden käyttämistä ja muuttamista koskevat säännökset.
❑ Katkaise virta tietokoneesta, irrota järjestelmä virtalähteestä (akusta tai verkkolaitteesta) sekä katkaise mahdolliset
tietoliikenne-, verkko- ja modeemiyhteydet, ennen kuin avaat tietokoneen. Muuten saattaa aiheutua henkilövahinkoja
tai laitteistovaurioita.
❑ Sähköstaattinen purkaus (ESD) saattaa vaurioittaa muistimoduuleja ja muita komponentteja. Asenna muistimoduuli
ainoastaan ESD-suojatussa työtilassa. Jos tällaista tilaa ei ole saatavissa, älä työskentele matolla äläkä käsittele
materiaaleja, jotka tuottavat tai keräävät staattista sähköä (esimerkiksi sellofaanikääreet). Maadoita itsesi
koskettamalla kotelon maalaamatonta metalliosaa tämän toimenpiteen aikana.
❑ Älä avaa muistimoduulin pakkausta, ennen kuin olet valmis vaihtamaan moduulin. Pakkaus suojaa moduulia
sähköstaattiselta purkaukselta.
n 99 N
VAIO-tietokoneen päivittäminen
❑ Käytä muistimoduulin mukana tulevaa erityistä suojapussia tai suojaa moduuli sähköstaattista purkausta vastaan
käärimällä se alumiinifolioon.
❑ Nesteen tai vieraiden aineiden tai esineiden joutuminen muistimoduulipaikkoihin tai tietokoneen muihin sisäosiin
vaurioittaa tietokonetta, eivätkä tästä johtuvat korjaukset kuulu takuun piiriin.
❑ Älä laita muistimoduulia paikkaan, jossa se voi altistua
❑ lämmönlähteiden, kuten lämpöpatterien tai ilmakanavien, tuottamalle lämmölle
❑ suoralle auringonvalolle
❑ pölylle
❑ mekaaniselle tärinälle tai iskuille
❑ voimakkaille magneeteille tai kaiuttimille, joita ei ole suojattu magneettisesti
❑ yli 35 °C:n tai alle 5 °C:n lämpötiloille
❑ suurelle kosteudelle.
❑ Käsittele muistiyksikköä varovasti. Jotta välttäisit käsien ja sormien vahingoittumisen, älä koske tietokoneen sisällä olevia
komponenttien ja piirilevyjen reunoja.
n 100 N
VAIO-tietokoneen päivittäminen
Muistimoduulin irrottaminen ja asentaminen
Muistimoduulin vaihtaminen tai lisääminen
1
Sammuta tietokone ja irrota kaikki oheislaitteet.
2
Irrota tietokone verkkovirrasta ja poista akku.
3
Odota, kunnes tietokone on jäähtynyt.
4
Avaa tietokoneen pohjassa oleva ruuvi, jota alla oleva nuoli osoittaa, ja irrota muistimoduulin lokeron kansi.
5
Pura staattinen sähkö koskettamalla metalliesinettä (kuten tietokoneen takana olevaa liitinpaneelia).
n 101 N
VAIO-tietokoneen päivittäminen
6
Irrota muistimoduuli:
❑ Vedä salvat nuolien suuntaan (1).
Muistimoduuli vapautuu.
❑ Varmista, että muistimoduuli kallistuu ylös, ja vedä se sitten ulos nuolen (2) suuntaan.
7
Poista uusi muistimoduuli pakkauksestaan.
n 102 N
VAIO-tietokoneen päivittäminen
8
Työnnä muistimoduuli muistimoduulipaikkaan ja paina sitä sisään, kunnes se napsahtaa paikalleen.
!
Älä kosketa muita emolevyn osia.
Älä vahingoita moduulin suojana olevaa eristysliuskaa.
9
Aseta muistimoduulin lokeron kansi paikalleen.
10 Kiristä tietokoneen pohjan ruuvit.
11 Aseta akku takaisin paikalleen ja kytke tietokoneeseen virta.
n 103 N
VAIO-tietokoneen päivittäminen
Muistitilan tarkistaminen
Voit tarkistaa muistin määrän seuraavasti:
1
Käynnistä tietokone.
2
Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja VAIO Control Center.
3
Kaksoisnapsauta VAIO Control Center -ikkunan System Information -kansiota.
4
Kaksoisnapsauta System Information -kansion Järjestelmätiedot-kuvaketta.
Voit tarkastaa järjestelmässä olevan muistin määrän. Jos lisätty muisti ei näy, toista nämä toimet ja käynnistä
tietokone uudelleen.
n 104 N
Varotoimia
Varotoimia
Tässä osassa esitellään turvaohjeita ja varotoimia, joilla voit suojata tietokoneesi mahdollisilta vaurioilta.
❑ Nestekidenäytön käsitteleminen (sivu 105)
❑ Virtalähteen käyttäminen (sivu 106)
❑ Tietokoneen käsitteleminen (sivu 107)
❑ Levykkeiden käsitteleminen (sivu 109)
❑ Levyjen käsitteleminen (sivu 110)
❑ Akun käyttäminen (sivu 111)
❑ Korvakuulokkeiden käyttäminen (sivu 112)
❑ Memory Stick -muistikorttien käsitteleminen (sivu 113)
❑ Kiintolevyn käsitteleminen (sivu 114)
n 105 N
Varotoimia
Nestekidenäytön käsitteleminen
❑ Älä jätä nestekidenäyttöä aurinkoon, jotta se ei vahingoitu. Ole varovainen, kun käytät tietokonetta ikkunan lähellä.
❑ Älä naarmuta tai paina nestekidenäyttöä. Se saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.
❑ Jos tietokonetta käytetään alhaisessa lämpötilassa, nestekidenäytössä saattaa näkyä jäännöskuva. Tämä ei ole
toimintahäiriö. Kun tietokone palautuu normaaliin lämpötilaan, näyttö palautuu normaaliksi.
❑ Jäännöskuva saattaa näkyä nestekidenäytössä, jos samaa kuvaa näytetään pitkän aikaa. Jäännöskuva häviää hetken
kuluttua. Voit estää jäännöskuvien syntymisen käyttämällä näytönsäästäjää.
❑ Nestekidenäyttö lämpenee käytön aikana. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä.
❑ Nestekidenäytön valmistuksessa on käytetty tarkkuustekniikkaa. Saatat kuitenkin nähdä nestekidenäytöllä jatkuvasti
esiintyviä pieniä mustia pisteitä ja/tai kirkkaita pisteitä (punaisia, sinisiä tai vihreitä). Tämä on normaali valmistusprosessin
tulos, ei toimintahäiriö.
❑ Älä hankaa nestekidenäyttöä, jotta se ei vahingoitu. Pyyhi nestekidenäyttö pehmeällä, kuivalla kankaalla.
n 106 N
Varotoimia
Virtalähteen käyttäminen
❑ Tekniset tiedot -online-oppaassa on tietoja mallin virrankäytöstä.
❑ Älä jaa verkkopistorasiaa muiden virtaa käyttävien laitteiden, kuten kopiokoneen tai asiakirjasilppurin, kanssa.
❑ Voit hankkia jatkojohdon, jossa on ylivirtasuoja. Tämä laite suojaa tietokonetta vaurioilta, joita voivat aiheuttaa esimerkiksi
ukkosen synnyttämät äkilliset virtahuiput.
❑ Älä aseta painavia esineitä virtajohdon päälle.
❑ Irrota johto pistorasiasta vetämällä pistokkeesta. Älä koskaan vedä johdosta.
❑ Irrota tietokone pistorasiasta, jos et aio käyttää tietokonetta pitkään aikaan.
❑ Varmista, että pistorasia on helposti käytettävässä paikassa.
❑ Kun verkkolaitetta ei käytetä, irrota se pistorasiasta.
❑ Käytä tietokoneen mukana toimitettua verkkolaitetta tai aitoja Sony-tuotteita. Muiden verkkolaitteiden käyttäminen
saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.
n 107 N
Varotoimia
Tietokoneen käsitteleminen
❑ Puhdista kotelo pehmeällä, kuivalla kankaalla tai miedolla puhdistusaineella kostutetulla kankaalla. Älä käytä hankaavia
sieniä, hankausjauhetta tai liuotteita, kuten alkoholia tai bensiiniä, koska ne voivat vaurioittaa tietokoneen pintaa.
❑ Jos tietokoneen päälle putoaa esine tai nestettä, sammuta tietokone ja irrota se virtalähteestä. Tietokone kannattaa antaa
ammattitaitoisen henkilön tarkastettavaksi, ennen kuin sitä käytetään uudelleen.
❑ Älä pudota tietokonetta tai aseta mitään esineitä sen päälle.
❑ Älä pane tietokonetta paikkaan, jossa se voi altistua
❑ lämmönlähteiden, kuten lämpöpatterien tai ilmakanavien, tuottamalle lämmölle
❑ suoralle auringonvalolle
❑ pölylle
❑ kosteudelle tai sateelle
❑ mekaaniselle tärinälle tai iskuille
❑ voimakkaille magneeteille tai kaiuttimille, joita ei ole suojattu magneettisesti
❑ yli 35 °C:n tai alle 5 °C:n lämpötiloille
❑ suurelle kosteudelle.
❑ Älä aseta sähkölaitteita tietokoneen lähelle. Tietokoneen sähkömagneettikenttä saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.
❑ Huolehdi asianmukaisesta ilmanvaihdosta, jotta sisäistä lämpöä ei pääse kerääntymään. Älä aseta tietokonetta
huokoisille pinnoille, kuten matoille tai huoville, tai sellaisen materiaalin (esimerkiksi verhojen tai seinävaatteiden) lähelle,
joka saattaisi tukkia tuuletusaukot.
❑ Tietokone käyttää korkeataajuisia radiosignaaleja, jotka saattavat häiritä radio- ja televisiovastaanottoa. Mikäli näin
tapahtuu, siirrä tietokone sopivalle etäisyydelle.
n 108 N
Varotoimia
❑ Käytä ainoastaan määritettyjä oheislaitteita ja kytkentäkaapeleita. Muut laitteet saattavat aiheuttaa ongelmia.
❑ Älä käytä katkenneita tai vaurioituneita kytkentäkaapeleita.
❑ Jos tietokone tuodaan suoraan kylmästä tilasta lämpimään tilaan, tietokoneen sisään saattaa tiivistyä kosteutta. Odota
tällaisessa tapauksessa vähintään tunti, ennen kuin käynnistät tietokoneen. Jos ongelmia ilmenee, kytke tietokone irti ja
ota yhteys VAIO-Link-palveluun.
❑ Varmista, että irrotat virtajohdon ennen tietokoneen puhdistusta.
❑ Jotta et menettäisi tärkeitä tietoja tietokoneen mahdollisessa vikatilanteessa, ota tiedoista säännöllisesti varmuuskopio.
n 109 N
Varotoimia
Levykkeiden käsitteleminen
❑ Älä avaa suljinta käsin tai kosketa levykkeen pintaa.
❑ Pidä levykkeet poissa magneettien lähettyviltä.
❑ Pidä levykkeet poissa suorasta auringonvalosta ja muista lämmönlähteistä.
❑ Pidä levykkeet erossa nesteistä. Älä anna niiden kastua. Kun et käytä levykettä, poista se levykeasemasta ja säilytä se
kotelossa.
❑ Jos levykkeessä on etiketti, varmista, että etiketti on kunnolla kiinni. Jos etiketin reuna rullautuu, etiketti voi tarttua
levykeaseman sisään ja aiheuttaa levykeaseman toimintahäiriön tai vian.
n 110 N
Varotoimia
Levyjen käsitteleminen
❑ Älä kosketa levyn pintaa.
❑ Älä pudota tai taivuta levyä.
❑ Levyn pinnalla olevat sormenjäljet ja pöly saattavat aiheuttaa lukuvirheitä. Pidä levystä aina kiinni reunoista ja keskireiästä
kuvassa osoitetulla tavalla:
❑ Levyjen asianmukainen käsittely on erittäin tärkeää luotettavuuden takaamiseksi. Älä käytä liuotteita, kuten bensiiniä,
ohennusaineita, kaupallisia puhdistusaineita tai antistaattisia suihkeita, koska ne saattavat vahingoittaa levyä.
❑ Normaali puhdistus tehdään pitelemällä levyä reunoista ja pyyhkimällä pinta pehmeällä kankaalla keskustasta ulospäin.
❑ Jos levy on pahoin tahriintunut, kostuta pehmeä kangas vedellä, purista se kunnolla ja pyyhi levyn pinta keskustasta
ulospäin. Pyyhi jäljelle jäänyt kosteus kuivalla, pehmeällä kankaalla.
❑ Älä koskaan kiinnitä levyihin etikettejä. Ne vaurioittavat levyä peruuttamattomasti.
n 111 N
Varotoimia
Akun käyttäminen
❑ Älä jätä akkua koskaan yli 60 °C:n lämpötilaan, kuten aurinkoiselle paikalle pysäköityyn autoon tai suoraan
auringonvaloon.
❑ Akun käyttöikä on lyhyempi kylmässä ympäristössä. Tämä johtuu akun suorituskyvyn heikkenemisestä alhaisissa
lämpötiloissa.
❑ Lataa akut 10–30 °C:n lämpötilassa. Lataaminen alhaisessa lämpötilassa voi kestää kauemmin.
❑ Kaikki akut eivät täytä Sonyn asettamia laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Turvallisuussyistä tämä kannettava tietokone
toimii vain käytettäessä tätä mallia varten tarkoitettuja alkuperäisiä Sony-akkuja. Jos tietokoneeseen asennetaan jokin
muu akku, tietokone ei lataudu eikä toimi.
❑ Kun akkua käytetään tai ladataan, se lämpenee. Tämä on normaalia, eikä siitä ole syytä huolestua.
❑ Pidä akku loitolla kaikista lämmönlähteistä.
❑ Pidä akku kuivana.
❑ Älä avaa tai pura akkua.
❑ Älä altista akkua mekaanisille iskuille.
❑ Jos et käytä tietokonetta pitkään aikaan, poista akku tietokoneesta, jotta se ei vaurioidu.
❑ Jos akun varaustaso on matala myös akun täyteen lataamisen jälkeen, akku saattaa olla kulunut loppuun ja se on
vaihdettava.
❑ Akkua ei tarvitse tyhjentää ennen uudelleenlatausta.
❑ Jos et ole käyttänyt akkua pitkään aikaan, lataa se uudelleen.
n 112 N
Varotoimia
Korvakuulokkeiden käyttäminen
❑ Liikenneturvallisuus – Älä käytä korvakuulokkeita ajaessasi autoa tai polkupyörää tai käyttäessäsi jotakin
moottoriajoneuvoa. Korvakuulokkeiden käyttäminen saattaa aiheuttaa vaaran liikenteessä, ja se on laitonta joillakin
alueilla. Musiikin kuunteleminen suurella äänenvoimakkuudella saattaa olla vaarallista myös käveltäessä, erityisesti
suojateitä ylitettäessä.
❑ Kuulovaurioiden estäminen – Vältä korvakuulokkeiden käyttämistä suurella äänenvoimakkuudella.
Kuulonhuoltoammattilaiset neuvovat välttämään jatkuvaa, äänekästä ja pitkäaikaista soittamista. Jos korvasi alkavat
soida, pienennä äänen voimakkuutta tai keskeytä kuunteleminen.
n 113 N
Varotoimia
Memory Stick -muistikorttien käsitteleminen
❑ Älä käytä muistikorttia paikoissa, joissa esiintyy staattista sähköä tai kohinaa.
❑ Älä kosketa Memory Stick -liitintä sormillasi tai metalliesineillä.
❑ Käytä etikettinä ainoastaan Memory Stick -muistikortin mukana tulevaa etikettiä.
❑ Älä taivuta tai pudota Memory Stick -muistikorttia äläkä kohdista siihen voimakkaita iskuja.
❑ Älä pura Memory Stick -muistikorttia tai tee siihen muutoksia.
❑ Älä anna Memory Stick -muistikortin kastua.
❑ Älä käytä tai säilytä Memory Stick -muistikorttia tilassa, jossa se voi altistua
❑ korkeille lämpötiloille (esimerkiksi aurinkoiselle paikalle pysäköidyssä autossa)
❑ suoralle auringonvalolle
❑ suurelle kosteudelle.
❑ syövyttäville aineille.
❑ Käytä Memory Stick -muistikortin mukana tulevaa säilytysrasiaa.
❑ Tee tärkeistä tiedoista varmistuskopiot.
❑ Säilytä Memory Stick -kortti lasten ulottumattomissa. Lapset saattavat nielaista kortin.
❑ Älä käytä teräväkärkistä kynää, kun kirjoitat tekstiä Memory Stick Duo -kortin etikettiin. Kortin painaminen voi
vahingoittaa sen sisäisiä osia.
n 114 N
Varotoimia
Kiintolevyn käsitteleminen
Kiintolevyllä on suuri tallennuskapasiteetti, ja se lukee ja kirjoittaa tietoja lyhyessä ajassa. Se voi kuitenkin vaurioitua helposti
mekaanisen tärinän, iskun tai pölyn seurauksena.
Vaikka kiintolevyssä on sisäinen turvalaite, joka estää tietojen katoamisen mekaanisen tärinän, iskun tai pölyn seurauksena,
käsittele tietokonetta varovasti.
Jotta vältät kiintolevyn vaurioitumisen, noudata seuraavia ohjeita:
❑ Älä altista tietokonetta äkillisille liikkeille.
❑ Pidä tietokone erossa magneeteista.
❑ Älä sijoita tietokonetta tärisevälle alustalle tai epävakaaseen asentoon.
❑ Älä siirrä tietokonetta virran ollessa kytkettynä.
❑ Älä sammuta virtaa tai käynnistä tietokonetta uudelleen, kun kiintolevyltä luetaan tietoa tai sille kirjoitetaan.
❑ Älä käytä tietokonetta paikassa, jossa lämpötila vaihtelee paljon.
✍
Jos kiintolevy on vioittunut, tietoja ei voi palauttaa.
n 115 N
Vianmääritys
Vianmääritys
Tässä osassa on ohjeita sellaisten yleisten ongelmien ratkaisemiseen, joita voi ilmetä tietokoneen käytön aikana. Moniin
ongelmiin on yksinkertainen ratkaisu. Kokeile seuraavia ratkaisuehdotuksia, ennen kuin otat yhteyden VAIO-Link-palveluun.
❑ Tietokone (sivu 116)
❑ Järjestelmän turvallisuus (sivu 123)
❑ Akku (sivu 125)
❑ Internet (sivu 127)
❑ Verkkokäyttö (sivu 129)
❑ Optiset levyt (sivu 132)
❑ Näyttö (sivu 137)
❑ Tulostaminen (sivu 139)
❑ Mikrofoni (sivu 140)
❑ Hiiri (sivu 141)
❑ Kaiuttimet (sivu 142)
❑ Kosketuslevy (sivu 143)
❑ Näppäimistö (sivu 144)
❑ Levykkeet (sivu 145)
❑ Audio/Video (sivu 146)
❑ Memory Stick -muistikortit (sivu 147)
❑ Oheislaitteet (sivu 148)
n 116 N
Vianmääritys
Tietokone
Mitä pitää tehdä, jos tietokone ei käynnisty?
❑ Varmista, että tietokone on liitetty kunnolla virtalähteeseen ja käynnistetty. Varmista, että virtamerkkivalo osoittaa virran
olevan kytketty.
❑ Varmista, että akku on asennettu oikein ja ladattu.
❑ Varmista, ettei mahdollisessa levykeasemassa ole levyä.
❑ Jos tietokone on kytketty jatkojohtoon tai UPS-laitteeseen, varmista, että jatkojohto tai UPS on liitetty virtalähteeseen ja
kytketty päälle.
❑ Jos käytät ulkoista näyttöä, varmista, että se on liitetty virtalähteeseen ja virta on kytketty. Varmista, että näytön kirkkaus
ja kontrasti on säädetty oikein. Lisätietoja on näytön mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
❑ Irrota verkkolaite ja akku. Odota 3–5 minuuttia. Kytke verkkolaite uudelleen ja asenna akku paikalleen. Käynnistä
tietokone virtapainikkeesta.
❑ Kosteuden tiivistyminen voi aiheuttaa toimintahäiriön. Mikäli näin tapahtuu, älä käytä tietokonetta ainakaan tuntiin.
❑ Irrota mahdolliset laitteen ostamisen jälkeen kiinnitetyt lisämoduulit.
❑ Varmista, että käytät laitteen mukana toimitettua Sony-verkkolaitetta. Käytä turvallisuussyistä vain Sonyn alkuperäisiä
akkuja sekä Sonyn VAIO-tietokonetta varten suunniteltua verkkolaitetta.
n 117 N
Vianmääritys
Mitä pitää tehdä, jos tietokoneen käynnistyessä näyttöön tulee BIOS-virhesanoma?
Jos sanoma ”Press <F1> to resume, <F2> to setup” tulee näkyviin tietokoneen näytön alaosaan, toimi seuraavasti:
1
Paina F2-näppäintä. BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin.
2
Aseta päivämäärä (kuukausi/päivä/vuosi). Paina Enter-näppäintä.
3
Valitse System Time painamalla m-näppäintä. Aseta sen jälkeen kellonaika (tunnit: minuutit: sekunnit). Paina
Enter-näppäintä.
4
Valitse Exit-välilehti painamalla ,. Paina F9-näppäintä. Näyttöön tulee sanoma Load default configuration now?.
5
Valitse Yes ja paina sitten Enter-näppäintä.
6
Valitse Exit (Save Changes) tai Exit Setup ja paina Enter-näppäintä. Save configuration changes and exit now?
-ikkuna tulee näkyviin.
7
Valitse Yes ja paina sitten Enter-näppäintä. Tietokone käynnistyy uudelleen.
Jos tämä tilanne esiintyy toistuvasti, ota yhteys VAIO-Linkiin.
Mitä pitää tehdä, jos virran merkkivalo (vihreä) palaa, mutta näytössä ei näy mitään?
Toimi seuraavasti:
1
Paina virtapainiketta vähintään neljän sekunnin ajan ja tarkista, että virtamerkkivalo sammuu. Käynnistä tietokone sen
jälkeen uudelleen.
2
Jos tietokoneen näytössä ei vieläkään näy mitään, irrota verkkolaite, irrota akku ja odota noin minuutin ajan. Kytke sen
jälkeen verkkolaite, asenna akku paikalleen ja käynnistä tietokone uudelleen.
n 118 N
Vianmääritys
Mitä pitää tehdä, jos tietokone tai ohjelmisto lakkaa vastaamasta?
❑ Tietokone kannattaa sammuttaa käyttämällä Microsoft Windowsin tehtäväpalkissa olevaa Käynnistä-valikon Sammuta
tietokone -komentoa. Tietokoneen sammuttamisesta muulla tavalla (seuraavat menetelmät mukaan luettuina) voi
seurata tallentamattomien tietojen menettäminen.
❑ Valitse Käynnistä, valitse Sammuta tietokone ja valitse sitten Sammuta.
❑ Jos tietokone ei sammu, paina samanaikaisesti Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä. Kun näyttöön tulee Windows
Tehtävienhallinta -ikkuna, valitse Sammuta-valikosta Sammuta.
Kun näyttöön tulee Windowsin suojaus -ikkuna, valitse Sammuta.
❑ Jos tietokone ei vieläkään sammu, pidä virtapainiketta painettuna, kunnes tietokone sammuu.
❑ Jos tietokone lakkaa vastaamasta CD- tai DVD-levyn toistamisen aikana, paina samanaikaisesti Ctrl+Alt+Deletenäppäimiä. Tietokoneen voi sammuttaa Windows Tehtävienhallinta -ikkunasta.
!
Ctrl+Alt+Delete-näppäinten painamisesta samanaikaisesti tai tietokoneen sammuttamisesta virtapainikkeesta voi seurata tietojen menettäminen.
❑ Irrota verkkolaite ja akku.
❑ Yritä asentaa ohjelmisto uudelleen.
❑ Ota yhteys ohjelmiston julkaisijaan tai teknisen tuen tarjoajaan.
n 119 N
Vianmääritys
Miksi tietokone ei siirry valmiustilaan tai lepotilaan?
Tietokoneesta voi tulla epävakaa, jos käyttötilaa vaihdetaan, ennen kuin tietokone on siirtynyt kokonaan valmius- tai
lepotilaan.
Palauta tietokone normaalitilaan seuraavasti:
1
Sulje kaikki avoimet ohjelmat.
2
Valitse Käynnistä, Sammuta tietokone ja Käynnistä uudelleen.
3
Jos tietokone ei käynnisty uudelleen, paina samanaikaisesti Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä.
Käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla Windows Tehtävienhallinta -ikkunassa Sammuta-valikosta Käynnistä
uudelleen.
4
Jos tämä ei toimi, pidä virtapainiketta painettuna, kunnes tietokone sammuu.
Mitä pitää tehdä, jos akun merkkivalo vilkkuu eikä tietokone käynnisty?
❑ Tämä voi johtua siitä, että akkua ei ole asennettu oikein. Sammuta tietokone ja irrota akku. Asenna sitten akku
tietokoneeseen uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Akun asentaminen (sivu 23).
❑ Jos ongelma ei poistu tästä huolimatta, asennettu akku ei ole yhteensopiva. Irrota akku ja ota yhteys VAIO-Linkiin.
n 120 N
Vianmääritys
Mitä pitää tehdä, jos näyttöön tulee sanoma, ettei akku ole yhteensopiva tai että se on
asennettu tietokoneeseen väärin, ja tietokone siirtyy lepotilaan?
❑ Tämä voi johtua siitä, että akkua ei ole asennettu oikein. Sammuta tietokone ja irrota akku. Asenna sitten akku
tietokoneeseen uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Akun asentaminen (sivu 23).
❑ Jos ongelma ei poistu tästä huolimatta, asennettu akku ei ole yhteensopiva. Irrota akku ja ota yhteys VAIO-Linkiin.
Miksi Ominaisuudet: Järjestelmä -ikkunassa näkyy enimmäisnopeutta pienempi
suorittimen nopeus?
Tämä on normaalia. Koska tietokoneen keskusyksikkö säätää suorittimen nopeutta virran säästämiseksi, Ominaisuudet:
Järjestelmä -ikkunassa saattaa näkyä suorittimen hetkellinen nopeus enimmäisnopeuden asemesta.
Mitä on tehtävä, jos tietokoneen käynnistämisen jälkeen näyttöön tulee virhesanoma eikä
Windows käynnisty?
Jos syötät väärän salasanan kolmesti peräkkäin, näyttöön tulee Enter Onetime Password -sanoma. Jos syötät uudelleen
väärän salasanan kolmesti peräkkäin, näyttöön tulee System Disabled -sanoma, eikä Windows käynnisty. Paina
virtapainiketta vähintään neljän sekunnin ajan ja tarkista, että virran merkkivalo sammuu. Odota 10–15 sekuntia, käynnistä
tietokone uudelleen ja kirjoita oikea salasana. Varmista ennen salasanan syöttämistä, etteivät Num Lock -merkkivalo ja Caps
Lock -merkkivalo pala. Jos jompikumpi niistä palaa, paina ennen salasanan kirjoittamista Num Lk -näppäintä tai Caps Lock
-näppäintä, jolloin merkkivalo sammuu.
n 121 N
Vianmääritys
Mitä on tehtävä, jos peliohjelma ei toimi tai se lakkaa toistuvasti toimimasta?
❑ Tarkista pelin WWW-sivustolta, onko peliin saatavana korjauksia tai päivityksiä.
❑ Varmista, että olet asentanut näytönohjaimen uusimman version.
❑ Joidenkin VAIO-mallien grafiikkamuisti on järjestelmässä jaettua muistia. Tällöin ei voida taata optimaalista grafiikan
toimintaa.
Mitä on tehtävä, jos en muista BIOS-salasanaa?
Jos olet unohtanut BIOS-salasanasi, ota yhteys VAIO-Linkiin, joka voi vaihtaa salasanan. Tällöin peritään vaihtomaksu.
Miksi tietokoneen käynnistyminen kestää jonkin aikaa?
Jos Norton Internet Security -ohjelman Personal Firewall on käytössä, työpöydän tuleminen näyttöön voi kestää jonkin aikaa,
koska ohjelma tekee suojaukseen liittyviä tarkistuksia.
Miksi tietokoneen näyttö ei sammu, vaikka automaattiseen sammutustoimintoon asetettu
aika on kulunut?
Alkuperäinen VAIO-näytönsäästäjä poistaa Windowsin virranhallinta-asetuksissa määritetyn ajastusasetuksen, joka
sammuttaa tietokoneen näytön. Muuta alun perin valittua VAIO-näytönsäästäjää.
Mitä on tehtävä, jos tietokoneen käynnistäminen tietokoneeseen kytketyltä
USB-levykeasemalta ei onnistu?
Tietokoneen voi käynnistää USB-levykeasemalta vaihtamalla käynnistyslaitteen.
Käynnistä tietokone ja paina F11-näppäintä, kun VAIO-logo tulee näkyviin.
n 122 N
Vianmääritys
Miten käynnistysäänen voimakkuutta muutetaan?
Käynnistysäänen voimakkuuden muuttaminen
1
Paina F2-näppäintä.
BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin.
2
Valitse Advanced painamalla <- tai ,-näppäintä.
3
Valitse Speaker Volume painamalla M- tai m-näppäintä ja paina sitten Enter-näppäintä.
4
Valitse kaiuttimen äänenvoimakkuus käynnistystilanteessa painamalla M- tai m-näppäintä ja paina sitten Enternäppäintä.
5
Valitse <- tai ,-näppäimellä Exit. Valitse Exit (Save Changes) tai Exit Setup ja paina sitten Enter-näppäintä.
Save configuration changes and exit now? -ikkuna tulee näkyviin.
6
Valitse Yes ja paina sitten Enter-näppäintä.
Tietokone käynnistyy uudelleen. Käynnistysääni kuuluu määritetyllä voimakkuudella.
✍
Voit myös näyttää tai piilottaa käynnistyksen yhteydessä näkyvän animoidun VAIO-logon. Valitse edellä olevan vaiheen 2 jälkeen näkyviin tulevasta
näytöstä VAIO Animation Logo tai Show VAIO Animation Logo ja paina Enter-näppäintä. Animoidun VAIO-logon poistaminen käytöstä poistaa myös
käynnistysäänen.
n 123 N
Vianmääritys
Järjestelmän turvallisuus
Tässä osassa on tietoja, joiden avulla tietokone toimii sujuvasti ja pysyy suojattuna mahdollisilta turvallisuuteen liittyviltä
uhilta.
Miten voin suojata tietokoneen turvallisuusuhilta, kuten viruksilta?
Microsoft Windows -käyttöjärjestelmä on asennettu valmiiksi tietokoneeseen. Paras tapa suojata tietokonetta
turvallisuusuhilta, kuten viruksilta, on ladata ja asentaa uusimmat Windows-päivitykset säännöllisesti.
Voit hakea tärkeät Windows-päivitykset seuraavasti:
!
Tietokoneen on oltava yhteydessä Internetiin, jotta sillä voi vastaanottaa päivitykset.
1
Muodosta yhteys Internetiin.
2
Napsauta tehtäväpalkin Automaattiset päivitykset -kuvaketta.
3
Noudata näytön ohjeita automaattisten tai ajastettujen päivitysten määrittämisessä.
n 124 N
Vianmääritys
Miten pidän virustorjuntaohjelman ajan tasalla?
Voit pitää valmiiksi asennetun Norton Internet Security -ohjelmiston ajan tasalla Symantec Corporationin tarjoamien
päivitysten avulla.
Uusimman suojauspäivityksen lataaminen ja asentaminen:
1
2
Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin Norton Internet Security -kuvaketta. Jos et ole rekisteröinyt virustorjuntaohjelmaa
aiemmin, näyttöön tulee useita ikkunoita, joissa on ohjeita.
1
Noudata näytön ohjeita ja toteuta ohjatut toiminnot.
2
Kaksoisnapsauta Norton Internet Security -kuvaketta uudelleen.
Näyttöön tulee Norton Internet Security -ikkuna.
Jos olet rekisteröinyt tämän virustorjuntaohjelman aiemmin, Norton Internet Security -ikkuna tulee näkyviin
automaattisesti.
Noudata näytön ohjeita ja valitse ja lataa päivitykset.
n 125 N
Vianmääritys
Akku
Miten saan selville akun latausasteen?
Katso Akun lataaminen (sivu 25).
Milloin tietokone käyttää verkkovirtaa?
Kun tietokone on liitettynä suoraan verkkolaitteeseen, se käyttää verkkovirtaa, vaikka akku olisi paikallaan.
Milloin akku tulisi ladata?
❑ Kun akun varaustaso laskee alle 10 prosentin.
❑ Kun sekä akku- että virtamerkkivalot vilkkuvat.
❑ Kun et ole käyttänyt akkua pitkään aikaan.
Milloin akku tulisi vaihtaa?
Jos akun varaustaso on matala myös lataamisen jälkeen, akku saattaa olla kulunut loppuun ja se on vaihdettava.
Onko syytä huolestua, jos paikalleen asennettu akku on lämmin?
Ei. On täysin normaalia, että akku lämpenee, kun se syöttää virtaa tietokoneeseen.
n 126 N
Vianmääritys
Voiko tietokone siirtyä lepotilaan akkukäytön aikana?
Tietokone voi siirtyä lepotilaan akkua käytettäessä, mutta jotkin ohjelmat ja oheislaitteet voivat estää järjestelmän siirtymisen
tähän tilaan. Jos käytät ohjelmia, jotka estävät järjestelmää siirtymästä lepotilaan, tallenna tiedot usein välttääksesi tietojen
häviämisen. Tietoja lepotilan aktivoimisesta manuaalisesti on kohdassa Lepotilan käyttö (sivu 88).
Miksei tietokone siirry lepotilaan?
Lepotila on ehkä ensin otettava käyttöön. Toimi seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Suorituskyky ja ylläpito.
3
Napsauta Virranhallinta-asetukset.
Ominaisuudet: Virranhallinta-asetukset-ikkuna tulee näkyviin.
4
Valitse Lepotila-välilehti.
5
Valitse Ota lepotilatoiminto käyttöön -kohdan vieressä oleva valintaruutu.
n 127 N
Vianmääritys
Internet
Mitä pitäisi tehdä, jos modeemi ei toimi?
❑ Varmista, että puhelinjohto on kytketty kunnolla tietokoneen modeemiporttiin ja puhelinpistorasiaan.
❑ Varmista, että puhelinjohto toimii. Kiinnitä johto tavalliseen puhelimeen ja varmista, että valintaääni kuuluu.
❑ Tarkista, että puhelinnumero, johon ohjelma soittaa, on oikea.
❑ Varmista, että käytettävä ohjelmisto on yhteensopiva tietokoneen modeemin kanssa. (Kaikki valmiiksi asennetut
Sony-ohjelmat ovat yhteensopivia.)
❑ Varmista, että modeemi on ainoa puhelinlinjaasi kytketty laite.
❑ Muuta asetuksia toimimalla seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Napsauta Tulostimet ja muut laitteet -kuvaketta.
3
Valitse Puhelin- ja modeemiasetukset.
4
Tarkista, että modeemi on mainittu Modeemit-välilehdessä.
5
Tarkista Valintasäännöt-välilehdestä, että sijaintitiedot ovat oikein.
n 128 N
Vianmääritys
Miksi modeemiyhteys on hidas?
Tietokoneessa on V.92/V.90-yhteensopiva modeemi. Modeemin nopeuteen vaikuttavat monet tekijät, muun muassa
puhelinlinjan häly tai yhteensopivuus puhelinlaitteiden kanssa, esimerkiksi faksien tai muiden modeemien kanssa. Jos
epäilet, että modeemisi ei kytkeydy oikein toisiin PC-pohjaisiin modeemeihin, fakseihin tai Internet-palveluntarjoajaasi,
tee jokin seuraavista toimista:
❑ Pyydä puhelinyhtiötä tarkistamaan, ettei puhelinlinjassa ole häiriöitä.
❑ Jos ongelma liittyy faksiin, tarkista, että faksissa, johon soitat, ei ole ongelmia ja että sitä voi käyttää faksimodeemien
kanssa.
❑ Jos sinun on vaikea muodostaa yhteyttä Internet-palveluntarjoajaasi, tarkista, että palveluntarjoajalla ei ole teknisiä
ongelmia.
❑ Jos käytettävissä on toinen puhelinlinja, kokeile modeemin kytkemistä siihen.
n 129 N
Vianmääritys
Verkkokäyttö
Mitä pitää tehdä, jos tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä WLAN-liityntäpisteeseen?
❑ Yhteyden saatavuuteen vaikuttavat etäisyys ja mahdolliset esteet. Sinun on ehkä siirrettävä tietokone pois esteiden
läheltä tai lähemmäs käyttämääsi liityntäpistettä.
❑ Tarkista, että WIRELESS- tai WIRELESS LAN -kytkin on päällä ja että tietokoneen WLAN-merkkivalo palaa.
❑ Varmista, että liityntäpisteen virta on kytkettynä.
❑ Muuta asetuksia toimimalla seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Verkko- ja Internet-yhteydet.
3
Valitse Verkkoyhteydet.
4
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Langaton verkkoyhteys -kohtaa.
5
Valitse Ominaisuudet.
6
Valitse Langattomat verkot -välilehti.
7
Tarkista napsauttamalla Näytä langattomat verkot, että liityntäpiste on valittuna.
❑ Tarkista, että salausavain on oikein.
Mitä on tehtävä, jos en pysty käyttämään Internetiä?
❑ Tarkista liityntäpisteen asetukset. Lisätietoja on liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
❑ Varmista, että tietokone ja liityntäpiste on liitetty toisiinsa.
❑ Siirrä tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi liityntäpistettä.
❑ Varmista, että tietokoneen Internet-asetukset on määritetty oikein.
n 130 N
Vianmääritys
Miksi tiedonsiirtonopeus on alhainen?
❑ Langattoman lähiverkon (WLAN) tiedonsiirtonopeuteen vaikuttavat laitteiden ja liityntäpisteiden välinen etäisyys ja
mahdolliset esteet. Nopeuteen vaikuttavat myös laitemääritykset, radio-olosuhteet ja ohjelmistojen yhteensopivuus.
Siirrä tiedonsiirtonopeuden maksimoimiseksi tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi liityntäpistettä.
❑ Jos käytät WLAN-liityntäpistettä, laite voi ylikuormittua tilapäisesti, jos liityntäpistettä käyttää usea laite.
❑ Jos muut liityntäpisteet aiheuttavat häiriöitä liityntäpisteeseen, vaihda liityntäpisteen kanavaa. Lisätietoja on
liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
Miten estän tiedonsiirron keskeytymisen?
❑ Kun tietokone on liitetty liityntäpisteeseen, tiedonsiirto voi keskeytyä, jos käytetään suuria tiedostoja tai jos tietokone on
lähellä mikroaaltojen lähteitä tai langattomia puhelimia.
❑ Siirrä tietokone lähemmäs liityntäpistettä.
❑ Varmista, että liityntäpisteen yhteys on kunnossa.
❑ Vaihda liityntäpisteen kanavaa. Lisätietoja on liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
n 131 N
Vianmääritys
Mitä kanavat ovat?
❑ WLAN-viestintä tapahtuu jaetuilla taajuuskaistoilla, joita kutsutaan kanaviksi. Kolmannen osapuolen
WLAN-liityntäpistekanavat on mahdollisesti määritetty eri kanaville kuin Sony-laitteet.
❑ Jos käytät WLAN-liityntäpistettä, tutustu liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa oleviin tietoihin
yhdistämisestä.
Miksi verkkoyhteys lakkaa toimimasta, kun vaihdan salausavaimen?
Kahden sisäänrakennetulla WLANilla varustetun tietokoneen vertaisverkkoyhteys voi katketa, kun salausavainta muutetaan.
Voit joko muuttaa salausavaimen takaisin alkuperäisen profiilin mukaiseksi tai syöttää avaimen uudelleen molempiin
tietokoneisiin, jolloin avaimet vastaavat toisiaan.
n 132 N
Vianmääritys
Optiset levyt
Miksi tietokone lakkaa toimimasta, kun yritän lukea levyä?
Levy, jota tietokone yrittää lukea, voi olla likainen tai vahingoittunut. Toimi seuraavasti:
1
Käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla Käynnistä, Sammuta tietokone ja Käynnistä uudelleen.
2
Ota levy pois optisesta levyasemasta.
3
Tarkista, ettei levy ole likainen tai vahingoittunut. Jos levy on likainen, katso puhdistusohjeet kohdasta Levyjen
käsitteleminen (sivu 110).
Mitä pitäisi tehdä, jos levykelkka ei aukea?
❑ Varmista, että tietokone on päällä.
❑ Paina levyaseman poistopainiketta.
❑ Jos levyaseman poistopainike ei toimi, valitse Käynnistä ja Oma tietokone. Napsauta optisen levyaseman kuvaketta
hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta Poista.
❑ Jos mikään edellä esitetyistä keinoista ei toimi, työnnä poistopainikkeen lähellä olevaan manuaaliseen poistoreikään
ohut, suora esine, esimerkiksi paperiliitin.
❑ Yritä käynnistää tietokone uudelleen.
n 133 N
Vianmääritys
Mitä pitää tehdä, jos tietokoneella ei voi toistaa CD- tai DVD-levyä?
❑ Varmista, että levy on optisessa levyasemassa etikettipuoli ylöspäin.
❑ Varmista, että tarvittavat ohjelmat on asennettu valmistajan ohjeiden mukaisesti.
❑ Jos CD- tai DVD-levy on likainen tai vahingoittunut, tietokone lakkaa vastaamasta. Toimi seuraavasti:
1
Käynnistä tietokone uudelleen painamalla Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä ja valitsemalla Windows
Tehtävänhallinta -ikkunan Sammuta-valikosta Käynnistä uudelleen.
2
Poista CD- tai DVD-levy optisesta levyasemasta.
3
Tarkista, ettei levy ole likainen tai vahingoittunut. Jos levy täytyy puhdistaa, katso ohjeet kohdasta Levyjen
käsitteleminen (sivu 110).
❑ Jos toistat CD- tai DVD-levyä eikä ääntä kuulu, tee jokin seuraavista toimista:
❑ Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin Voimakkuus-kuvaketta ja poista Päävoimakkuus- ja Aalto-kohtien Vaimenna
kaikki- ja Vaimenna-valintaruutujen valinnat.
❑ Tarkista äänimikserin voimakkuusasetus.
❑ Jos käytät ulkoisia kaiuttimia, tarkista kaiuttimien äänenvoimakkuuden asetukset sekä kaiuttimien ja tietokoneen
väliset liitännät.
❑ Varmista, että CD-ääniominaisuus on otettu käyttöön ja että asennettuna on oikea ohjainohjelmisto. Toimi
seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Suorituskyky ja ylläpito.
3
Valitse Järjestelmä.
Näkyviin tulee Ominaisuudet: Järjestelmä -ikkuna.
n 134 N
Vianmääritys
4
Valitse Laitteisto-välilehti ja valitse Laitehallinta-ruudusta Laitehallinta.
Näyttöön tulee ikkuna, jossa on luettelo tietokoneen laitteista.
Jos luettelossa mainitun laitteen edessä on X-kirjain tai huutomerkki, laite on ehkä otettava käyttöön tai sen ohjain on
asennettava uudelleen.
5
Avaa alivalikko kaksoisnapsauttamalla optista levyasemaa.
6
Kaksoisnapsauta luettelossa mainittua asemaa ja valitse Ominaisuudet-välilehti.
7
Jos Käytä digitaalista ääntä tällä CD-laitteella -valintaruutu ei ole valittuna, valitse se.
Voit varmistaa ohjainohjelmiston valitsemalla Ohjain-välilehteä ja valitsemalla Ohjaimen tiedot.
8
Sulje ikkuna napsauttamalla OK-painiketta.
❑ Varmista, ettei CD- tai DVD-levyssä ole tarraetikettiä. Etiketit voivat irrota optisessa levyasemassa ja vahingoittaa
levyasemaa tai aiheuttaa toimintahäiriön.
❑ Jos näyttöön tulee aluekoodia koskeva varoitus, kyseinen levy ei ehkä ole yhteensopiva optisen levyaseman kanssa.
Tarkista DVD:n kotelosta, että aluekoodi on sama kuin optisessa levyasemassa.
❑ Jos huomaat, että tietokoneeseen on tiivistynyt kosteutta, älä käytä tietokonetta ainakaan tuntiin. Kosteuden tiivistyminen
voi aiheuttaa toimintahäiriön.
❑ Varmista, että tietokone käyttää verkkovirtaa, ja yritä levyn toistamista uudelleen.
n 135 N
Vianmääritys
Mitä pitäisi tehdä, jos CD-levylle ei pysty kirjoittamaan?
❑ Älä käynnistä ohjelmistosovelluksia tai salli niiden käynnistyä automaattisesti (edes näytönsäästäjän).
❑ Älä käytä näppäimistöä.
❑ Älä käytä CD-R/RW-levyä, johon on kiinnitetty tarraetiketti. Se voi aiheuttaa tallennusvirheen tai muun vaurion.
Mitä pitäisi tehdä, jos DVD-levylle ei pysty kirjoittamaan?
❑ Varmista, että käytät oikeaa DVD-tallennusvälinettä, jolle voi tallentaa.
❑ Tarkista, mikä tallennuskelpoinen DVD-muoto on yhteensopiva tietokoneen sisäisen DVD-tallentimen kanssa. Huomaa,
että jonkinmerkkiset DVD-tallennusvälineet eivät ehkä toimi.
n 136 N
Vianmääritys
Mitä pitäisi tehdä, jos DVD-RAM-levylle ei pysty kirjoittamaan käyttämällä Windowsin
toimintoja?
Nämä kysymykset ja vastaukset koskevat vain joitakin malleja. Selvitä tietokoneesi optisen aseman tyyppi Tekniset
tiedot -oppaasta ja katso sitten kohdasta Optisten levyjen lukeminen ja kirjoittaminen (sivu 35) tietoja tuetuista
tallennusvälineistä.
Muuta asetuksia toimimalla seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Oma tietokone.
2
Napsauta hiiren oikealla painikkeella optista levyasemaa ja valitse Ominaisuudet.
3
Napsauta Tallentaminen-välilehteä.
4
Poista Ota CD-levylle tallentaminen käyttöön tässä asemassa -valintaruudun valinta.
5
Napsauta OK-painiketta.
!
Jos Ota CD-levylle tallentaminen käyttöön tässä asemassa -valintaruutu ei ole valittuna, CD-R- ja CD-RW-levyille ei voi kirjoittaa. Varmista,
että valintaruutu on valittuna, jos haluat kirjoittaa näille levyille.
Roxio DigitalMedia-ohjelmistolla kirjoitettua dataa sisältäville DVD-RAM-levyille ei voi lisätä dataa levyn alustuserojen takia. Jos tällaiselle levylle
yritetään lisätä dataa, levy alustetaan uudelleen, jolloin kaikki levyllä olevat tiedot häviävät.
n 137 N
Vianmääritys
Näyttö
Miksi tietokoneen näyttö pimeni?
❑ Tietokoneen näyttö voi pimentyä, jos tietokone ei enää saa virtaa tai on siirtynyt virransäästötilaan (valmiustila tai
lepotila). Jos tietokone on LCD (Video) -valmiustilassa, aktivoi tietokoneen näyttö painamalla mitä tahansa näppäintä.
Lisätietoja on kohdassa Virransäästötilojen käyttäminen (sivu 85).
❑ Varmista, että tietokone on liitetty kunnolla virtalähteeseen ja käynnistetty. Varmista, että virtamerkkivalo osoittaa virran
olevan kytketty.
❑ Jos tietokone käyttää akkua, varmista, että akku on asennettu oikein ja ladattu. Lisätietoja on kohdassa Akun
käyttäminen (sivu 23).
❑ Jos näyttötilaksi on valittu ulkoinen näyttö, paina näppäimiä Fn+F7. Lisätietoja on kohdassa Fn-näppäinyhdistelmät ja
niihin liittyvät toiminnot (sivu 30).
Miksi tietokoneen näytössä ei näy videokuvaa?
Jos näyttökohteeksi on valittu ulkoinen näyttö ja ulkoinen näyttö irrotetaan, videokuvaa ei voi tarkastella tietokoneen
näytössä. Keskeytä videon toisto, vaihda näyttökohteeksi tietokoneen näyttö ja käynnistä videon toisto uudelleen. Katso
Näyttötilojen valitseminen (sivu 69). Voit myös vaihtaa näyttökohteen painamalla Fn+F7. Lisätietoja on kohdassa
Fn-näppäinyhdistelmät ja niihin liittyvät toiminnot (sivu 30).
Mitä pitäisi tehdä, jos tietokoneen näyttö on tumma?
Lisää tietokoneen näytön kirkkautta painamalla Fn+F6.
n 138 N
Vianmääritys
Mitä pitäisi tehdä, jos tietokoneen nestekidenäytön kirkkaus muuttuu?
Fn+F5/F6-näppäimillä tehdyt nestekidenäytön kirkkauden muutokset ovat väliaikaisia. VAIO Power Management
-välilehden asetus ohittaa ne silloin, kun valitaan toinen virrankäyttömalli. Tallenna kirkkausasetus seuraavasti:
✍
Seuraavan menettelyn tekemiseen tarvitaan tietokoneen järjestelmänvalvojan oikeudet.
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Suorituskyky ja ylläpito.
3
Napsauta Virranhallinta-asetukset.
4
Valitse Virrankäyttömallit-välilehti.
5
Valitse haluamasi virrankäyttömalli luetteloruudusta.
6
Valitse VAIO Power Management -välilehden LCD Brightness -kohdasta No change.
7
Napsauta OK-painiketta.
Tietokone tallentaa Fn+F5/F6-näppäimillä tehdyn kirkkausasetuksen, ja tietokoneen näytön kirkkaus säilyy ennallaan
käyttötilasta riippumatta.
Mitä pitäisi tehdä, jos ulkoisessa näytössä ei näy mitään?
Jos et voi vaihtaa näyttökohdetta painamalla Fn+F7, ulkoisen näytön asetuksia on muutettava VAIO Control Center
-ikkunassa. Voit muuttaa asetuksia avaamalla VAIO Control Center -ikkunan, valitsemalla ulkoisen näytön ohjausvalinnan
ja poistamalla valinnan valintaruudusta, joka ottaa käyttöön ulkoisen näytön automaattisen valinnan näyttökohteeksi. Yritä
sitten vaihtaa näyttökohdetta painamalla Fn+F7-näppäinyhdistelmää.
n 139 N
Vianmääritys
Tulostaminen
Mitä pitäisi tehdä, jos asiakirjaa ei pysty tulostamaan?
❑ Varmista, että tulostin on päällä ja että tulostimen kaapeli on liitetty tulostimen ja tietokoneen portteihin kunnolla.
❑ Varmista, että tulostin on yhteensopiva tietokoneeseen asennetun Windows-käyttöjärjestelmän kanssa.
❑ Ennen tulostimen käyttöä voit joutua asentamaan tulostinohjainohjelmiston. Lisätietoja on tulostimen mukana
toimitetussa käyttöoppaassa.
❑ Jos tulostin ei toimi, kun tietokone palaa virransäästötilasta (valmiustilasta tai lepotilasta), käynnistä tietokone uudelleen.
❑ Jos tulostimessa on käytössä kaksisuuntainen tiedonsiirto, tämän ominaisuuden poistaminen käytöstä tietokoneessa
saattaa mahdollistaa tulostuksen. Toimi seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Napsauta Tulostimet ja muut laitteet -kuvaketta.
3
Valitse Tulostimet ja faksit.
4
Napsauta hiiren kakkospainikkeella tulostinkuvaketta ja valitse Ominaisuudet.
5
Napsauta Portit-välilehteä.
6
Poista Kaksisuuntaisuuden tuki -valintaruudun valinta.
7
Napsauta OK-painiketta.
Tämä muutos poistaa tulostimen kaksisuuntaisen toiminnan ominaisuudet, kuten tiedonsiirron, tilan valvonnan ja
etäpaneelin.
n 140 N
Vianmääritys
Mikrofoni
Mitä pitäisi tehdä, jos mikrofoni ei toimi?
Jos käytät ulkoista mikrofonia, varmista, että mikrofoniin on kytketty virta ja että se on liitetty kunnolla tietokoneen
mikrofoniliitäntään.
n 141 N
Vianmääritys
Hiiri
Mitä pitää tehdä, jos tietokone ei tunnista hiirtä?
❑ Varmista, että hiiri on kytketty porttiin kunnolla.
❑ Käynnistä tietokone uudelleen siten, että hiiri on kytkettynä tietokoneeseen.
Mitä pitäisi tehdä, jos osoitin ei liiku, kun liikutan hiirtä?
❑ Varmista, ettei tietokoneeseen ole kiinnitetty toista hiirtä.
❑ Jos toistat levyä, paina Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä samanaikaisesti, jolloin toisto keskeytyy ja tietokone käynnistyy
uudelleen.
❑ Jos osoitin ei edelleenkään liiku, tee jokin seuraavista toimista:
❑ Paina Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä samanaikaisesti. Käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla Windows
Tehtävienhallinta -ikkunassa Sammuta-valikosta Käynnistä uudelleen.
❑ Paina virtapainiketta vähintään neljän sekunnin ajan. Kun tietokone sammuu, odota 10–15 sekuntia ja käynnistä
sitten tietokone uudelleen painamalla virtapainiketta uudelleen.
n 142 N
Vianmääritys
Kaiuttimet
Mitä pitäisi tehdä, jos kaiuttimet eivät toimi?
❑ Varmista, että kaiuttimet on kytketty kunnolla ja että äänenvoimakkuus on säädetty riittävän voimakkaaksi, jotta ääni
kuuluu.
❑ Varmista, että kaiuttimet on suunniteltu käyttämällesi tietokoneelle.
❑ Jos kaiuttimissa on mykistyspainike, aseta se pois päältä.
❑ Jos olet kytkenyt äänikaapelin kuulokeliitäntään, irrota kaapeli ja käytä kaiuttimien mukana toimitettua kaiutinkaapelia.
❑ Jos tietokone käyttää akkua, varmista, että akku on asennettu oikein ja ladattu.
❑ Jos kaiuttimet tarvitsevat ulkoista virtaa, varmista, että kaiuttimet on kytketty virtalähteeseen. Lisätietoja on kaiuttimien
mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
Mitä pitäisi tehdä, jos kaiuttimista ei kuulu ääntä?
❑ Jos tietokone käyttää akkua, varmista, että akku on asennettu oikein ja ladattu.
❑ Jos käytät ohjelmaa, jossa on äänenvoimakkuuden säätömahdollisuus, varmista, että voimakkuus on säädetty halutulle
tasolle. Lisätietoja on ohjelman ohjeessa.
❑ Varmista, että kaiuttimien äänenvoimakkuus on säädetty riittävän voimakkaaksi, jotta ääni kuuluu, ja että ääniominaisuus
on otettu käyttöön.
❑ Tarkista Windowsin äänenvoimakkuuden säätimet.
n 143 N
Vianmääritys
Kosketuslevy
Mitä pitäisi tehdä, jos kosketuslevy ei toimi?
❑ Olet ehkä estänyt kosketuslevyn käytön ilman, että olet kiinnittänyt tietokoneeseen hiirtä. Katso kohtaa Kosketuslevyn
käyttäminen (sivu 32).
❑ Käynnistä tietokone uudelleen. Paina Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä samanaikaisesti. Käynnistä tietokone uudelleen
valitsemalla Windows Tehtävienhallinta -ikkunassa Sammuta-valikosta Käynnistä uudelleen.
❑ Jos osoitin ei liiku levyn toistamisen aikana, paina Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä samanaikaisesti, jolloin toisto keskeytyy ja
tietokone käynnistyy uudelleen.
❑ Jos ongelmat jatkuvat, varmista, ettei tietokoneeseen ole kytketty hiirtä.
Miten hiiren vasemman ja oikean painikkeen järjestys vaihdetaan?
Jos tietokone tulkitsee yhden napsautuksen kaksoisnapsautukseksi, painikkeiden järjestystä voi olla tarpeen vaihtaa. Toimi
seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Napsauta Tulostimet ja muut laitteet -kuvaketta.
3
Valitse Hiiri.
4
Napsauta Painikkeet-välilehteä.
5
Tee haluamasi asetukset Painikemääritykset-ruudussa ja ota sitten asetukset käyttöön napsauttamalla Käytä.
Valinnat voi tehdä Sarkain-näppäimen ja M- ja m-näppäinten avulla.
6
Sulje ikkuna napsauttamalla OK-painiketta.
n 144 N
Vianmääritys
Näppäimistö
Mitä pitäisi tehdä, jos näppäimistön asetukset ovat virheelliset?
❑ Tietokoneen näppäimistön kieli on mainittu pakkauksessa olevassa etiketissä. Jos valitset toisen alueellisen
näppäimistön Windows-asetuksia tehdessäsi, näppäimistöasetukset eivät vastaa toisiaan.
❑ Näppäimistöasetukset voi vaihtaa seuraavasti:
1
Valitse Käynnistä ja Ohjauspaneeli.
2
Valitse Päivämäärä-, aika-, kieli- ja alueasetukset ja valitse sitten Alue- ja kielikohtaiset asetukset.
3
Muuta asetukset haluamiksesi.
Mitä pitäisi tehdä, jos en pysty kirjoittamaan näppäimistöllä tiettyjä merkkejä?
Jos et pysty kirjoittamaan näppäimistöllä esimerkiksi kirjaimia U, I, O, P, J, K, L, tai M, Num Lk -näppäin voi olla päällä.
Tarkista, ettei Num Lock -merkkivalo pala. Jos Num Lock -merkkivalo palaa, sammuta se painamalla Num Lk -näppäintä
ennen merkkien kirjoittamista.
n 145 N
Vianmääritys
Levykkeet
Miksei tehtäväpalkkiin tule Poista laite turvallisesti -kuvaketta, kun asema on kytkettynä?
Tietokone ei tunnista levykeasemaa. Varmista aluksi, että USB-kaapeli on kytketty USB-porttiin kunnolla. Jos joudut
korjaamaan kytkentää, odota hetki, jotta tietokone tunnistaa aseman. Jos kuvake ei tule näkyviin, toimi seuraavasti:
1
Sulje kaikki levykeasemaa käyttävät ohjelmat.
2
Odota, että levykeaseman LED-merkkivalo sammuu.
3
Poista levyke painamalla poistopainiketta ja irrota USB-levykeasema tietokoneesta.
4
Kytke levykeasema uudelleen työntämällä USB-liitin (USB-kuvake ylöspäin) USB-porttiin.
5
Käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla Käynnistä, Sammuta tietokone ja Käynnistä uudelleen.
Mitä pitäisi tehdä, jos levykkeelle ei pysty kirjoittamaan?
❑ Varmista, että levyke on asetettu asemaan oikein.
❑ Jos levyke on asetettu oikein, mutta tietojen kirjoittaminen ei onnistu, levyke voi olla täynnä tai kirjoitussuojattu. Voit
käyttää levykettä, jota ei ole kirjoitussuojattu, tai poistaa kirjoitussuojausominaisuuden käytöstä.
n 146 N
Vianmääritys
Audio/Video
Mitä pitäisi tehdä, jos digitaalisen videokameran käyttö ei onnistu?
Jos näyttöön tulee viesti, ettei digitaalinen videokamera ole kytketty tai että se on pois päältä, i.LINK-kaapelia ei ehkä ole
kytketty kunnolla tietokoneen tai kameran liitäntään. Irrota liittimet ja kiinnitä kaapeli uudelleen. Lisätietoja on kohdassa
i.LINK-laitteen kytkeminen (sivu 77).
✍
i.LINK on Sonyn tavaramerkki, jota käytetään ainoastaan ilmoittamaan, että tuote sisältää IEEE 1394 -liitännän. i.LINK-yhteyden muodostamismenettely
vaihtelee käytettyjen sovellusohjelmien, käyttöjärjestelmien ja i.LINK-yhteensopivien laitteiden mukaan. Kaikki i.LINK-yhteydellä varustetut laitteet eivät
välttämättä pysty viestimään keskenään. Lisätietoja käyttöolosuhteista ja asianmukaisesta liittämisestä on yhteensopivan i.LINK-laitteen mukana
toimitetussa käyttöoppaassa. Ennen kuin liität järjestelmään yhteensopivan i.LINK-oheislaitteen, kuten CD-RW- tai kiintolevyaseman, on varmistettava
käyttöjärjestelmän yhteensopivuus ja vaaditut käyttöolosuhteet.
n 147 N
Vianmääritys
Memory Stick -muistikortit
Mitä pitäisi tehdä, jos kuvatiedostojen avaaminen ei onnistu?
Memory Stick -muistikortti täytyy ehkä alustaa uudelleen.
Memory Stick -muistikortin alustaminen uudelleen poistaa kaikki kortille aiemmin tallennetut tiedot, musiikkitiedot mukaan
luettuna. Ennen Memory Stick -muistikortin alustamista on varmuuskopioitava tärkeät tiedot ja varmistettava, ettei kortilla
ole säilytettäviä tiedostoja.
1
Tallenna tiedot tai kuvat kopioimalla ne Memory Stick -muistikortilta tietokoneen kiintolevylle.
2
Alusta Memory Stick -muistikortti tietokoneeseen valmiiksi asennetulla Memory Stick Formatter -ohjelmalla. Lisätietoja
Memory Stick -muistikorteista on Memory Stick Formatter -ohjelman ohjetiedostossa.
Miksi en pysty tallentamaan musiikkitiedostoja Memory Stick -muistikortille?
Tekijänoikeudella suojattua musiikkia ei voi tallentaa muille Memory Stick -muistikorteille kuin MagicGate-logolla varustetuille
korteille.
!
Tallennetun musiikin käyttäminen edellyttää tekijänoikeuden haltijoiden lupaa.
Sony ei vastaa musiikkitiedostoista, joita ei voi tallentaa CD-levyltä tai ladata muista lähteistä.
Voinko kopioida digitaalisen kameran kuvia Memory Stick -muistikortille?
Kyllä. Voit myös katsella Memory Stick -yhteensopivilla digitaalikameroilla tallennettuja videoleikkeitä.
n 148 N
Vianmääritys
Oheislaitteet
Mitä pitäisi tehdä, jos USB-laitteen kytkeminen ei onnistu?
❑ Tarkista tarvittaessa, että USB-laitteeseen on kytketty virta ja että se käyttää omaa virtalähdettään. Jos esimerkiksi käytät
digitaalikameraa, tarkista, että akussa on varausta. Jos käytät tulostinta, tarkista, että virtajohto on kytketty kunnolla
pistorasiaan.
❑ Kokeile tietokoneen toisen USB-portin käyttämistä. Ohjain on ehkä asennettu tiettyyn porttiin, kun laite on liitetty
tietokoneeseen ensimmäisen kerran.
❑ Lisätietoja on USB-laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Laitteen kytkeminen voi edellyttää jonkin ohjelman
asentamista.
❑ Kytke porttiin yksinkertainen, vähän virtaa käyttävä laite, kuten hiiri, jotta voit varmistaa, että portti toimii.
❑ USB-keskittimet voivat estää laitteen toiminnan virranjakoon liittyvien syiden vuoksi. Suosittelemme laitteen liittämistä
suoraan tietokoneeseen ilman keskitintä.
n 149 N
Tukivaihtoehdot
Tukivaihtoehdot
Tässä osassa on tietoja siitä, mistä saat vastauksia tietokoneeseen liittyviin kysymyksiin.
Sonyn tukipalvelut
Voit hankkia tukitietoja seuraavista lähteistä seuraavassa järjestyksessä.
Lisätietoja tietokoneen mukana toimitetuista painetuista asiakirjoista ja muista julkaisuista on kohdassa
Dokumentaatio (sivu 8).
❑ Ohjelmiston käyttöohjeita on ohjelman mukana tulevissa online-ohjetiedostoissa.
❑ Voit käyttää Ohje ja tukipalvelut -hakutoimintoja painamalla Windows-näppäintä
ja F1-näppäintä.
❑ VAIO-Link-palvelun WWW-sivusto: Jos sinulla on tietokoneeseen liittyviä ongelmia, voit lukea vianmääritysohjeita
VAIO-Link-palvelun WWW-sivustosta. Siirry osoitteeseen http://www.vaio-link.com.
❑ e-Support: WWW-sivuston http://www.vaio-link.com vuorovaikutteisessa osassa voit olla yhteydessä tukiryhmäämme
Internetin kautta. Henkilökohtaisen käyttäjätilin avulla voit lähettää teknisiä kysymyksiä helposti.
❑ VAIO-Link-puhelintuki: Ennen kuin otat yhteyttä VAIO-Linkiin puhelimitse, yritä ratkaista ongelma lukemalla painetut
asiakirjat ja muut ohjeet.
❑ Käy myös muissa Sonyn WWW-sivustoissa:
❑ Sivusto www.club-vaio.com sisältää tietoja VAIO-tietokoneesta sekä kasvavasta VAIO-yhteisöstä.
❑ Sivustossa www.sonystyle-europe.com voit tehdä online-ostoksia.
❑ Sivusto www.sony.net sisältää tietoja muista Sony-tuotteista.
✍
Käytössäsi on oltava Internet-yhteys, ennen kuin voit käyttää edellä kuvattuja online-palveluja.
n 150 N
Tukivaihtoehdot
e-Support
Mikä e-Support on?
Jos et löydä vastausta kysymykseesi käyttöoppaasta tai WWW-sivustosta (www.vaio-link.com), voit käyttää
e-Support-palvelua.
e-Support-palvelun WWW-portaali on vuorovaikutteinen WWW-sivusto, jossa voit lähettää tietokonetta koskevat tekniset
kysymykset tukipalveluumme.
Jokaiselle lähetetylle kysymykselle annetaan ainutkertainen tapausnumero, jotta yhteydenpito sinun ja e-Support-palvelun
välillä sujuisi vaivatta.
Kuka voi käyttää e-Supportia?
Kaikilla rekisteröidyillä VAIO-asiakkailla on rajoittamaton oikeus VAIO-Linkin e-Support-palvelun WWW-portaaliin.
Miten voin käyttää e-Support-portaalia?
Kun rekisteröit tietokoneesi, saat muutaman tunnin kuluttua automaattisesti sähköpostin, jossa on linkki e-Support-palvelun
WWW-portaaliin, asiakastunnuksesi sekä joitakin perustietoja.
Voit aktivoida käyttäjätilisi napsauttamalla sähköpostissa olevaa linkkiä.
Voit esittää heti ensimmäisen kysymyksesi.
Pääset e-Support-palvelun WWW-portaaliin miltä tahansa tietokoneelta, jossa on toimiva Internet-yhteys.
e-Support-palvelun WWW-portaalissa on kattava ohjetiedosto, jossa on tietoja e-Support-palvelun käyttämisestä.
Voinko lähettää kysymykseni omalla äidinkielelläni?
Koska olet yhteydessä e-Support-palveluun portaalin kautta, sinut yhdistetään suoraan keskustietokantaamme, joka
hyväksyy ja käsittelee ainoastaan englannin-, ranskan- tai saksankieliset kyselyt.
n 151 N
Tukivaihtoehdot
Voinko lähettää kysymykseni milloin tahansa?
Kyllä. Voit lähettää kysymyksiä päivästä ja kellonajasta riippumatta. Huomaa kuitenkin, että e-Support-tuki käsittelee
kysymyksiä vain maanantaista perjantaihin kello 8–18.
Onko e-Supportin käyttäminen maksullista?
Ei, palvelu on täysin maksuton kaikille rekisteröityneille VAIO-asiakkaille.
Mistä tiedän, että e-Support-tuki on käsitellyt kysymykseni?
Kun e-Support-tuki on käsitellyt tapauksesi, saat sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan tapauksen päivittämisestä.
n 152 N
Tukivaihtoehdot
Tavaramerkit
Sony, Battery Checker, Click to DVD, DVgate Plus, HotKey Utility, Memory Stick Formatter, Prepare your VAIO, SonicStage,
SonicStage Mastering Studio, VAIO Control Center, VAIO Edit Components, VAIO Media, VAIO Power Management, Image
Converter, My Club VAIO, VAIO Update, Memory Stick, Memory Stick -logo, VAIO ja VAIO-logo ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
Intel, Pentium ja Intel SpeedStep ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Microsoft, Internet Explorer, Windows Movie Maker, Windows Media Player, Windows XP Professional, Windows XP Home
Edition, Windows Media Center Edition, MS Works, Microsoft Office Student & Teacher 2003 Trial, Microsoft Office Small
Business Edition 2003 Trial ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
i.LINK on Sonyn tavaramerkki, jota käytetään ainoastaan ilmoittamaan, että tuote sisältää IEEE 1394 -liitännän.
Adobe, Adobe Acrobat Elements, Adobe Reader, Adobe Premiere Elements ja Adobe Photoshop Elements ovat Adobe
Systems Incorporatedin tavaramerkkejä.
Norton Internet Security 2006 ja Norton Ghost 10 (kokeiluversio) ovat Symantec Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Roxio DigitalMedia SE on Sonic Solutionsin tavaramerkki.
WinDVD for VAIO on InterVideo Incorporatedin tavaramerkki.
Sun Java VM on Sun Microsystems Incorporatedin tavaramerkki.
Google Toolbar, Google Desktop Search, Google Earth ja Google Picasa ovat Googlen tavaramerkkejä.
Skype on Skype Limitedin tavaramerkki.
WebEx on WebExin tavaramerkki.
My Club VAIO sisältää Macromedia Inc:n Macromedia Flash™ Player -ohjelman, Copyright © 1995-2003 Macromedia, Inc.
Kaikki oikeudet pidätetään. Macromedia ja Flash ovat Macromedia Incorporatedin tavaramerkkejä.
n 153 N
Tukivaihtoehdot
ExpressCard-teksti ja -logot ovat PCMCIA:n omistuksessa, ja Sony Corporationilla on niiden käyttölupa. Kaikki muut
tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.
SD on Toshiba Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
MultiMediaCard™ on MultiMediaCard Associationin tavaramerkki.
Kaikki muut järjestelmien, tuotteiden ja palvelujen nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä. Käyttöoppaassa ei ole
määritelty ™- tai ®-merkkejä.
Tekniset tiedot saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.
Voit tarkistaa Tekniset tiedot -online-oppaasta, mitä ohjelmia tietokoneessasi on käytettävissä.
n
© 2006 Sony Corporation
Download PDF