Sony | VGN-A115M | Sony VGN-A115M Käyttöohjeet

N
Laitteisto- opas
VGN-A sarja - PCG-TR sarja
n N
1
Laitteisto- opas
Lue tämä ensin
Lue tämä ensin
Tiedoksi
© 2004 Sony Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tätä käyttöopasta ja siinä kuvattua ohjelmistoa ei saa kokonaan tai osittain toisintaa, kääntää tai tuottaa mihinkään
koneella luettavaan muotoon ennen kirjallista valtuutusta.
Sony Corporation ei anna mitään takuuta tähän käyttöoppaaseen, ohjelmistoon tai muihin siinä oleviin tietoihin eikä näin ollen myönnä mitään takuita tämän
käyttöoppaan, onjelmiston tai muun tiedon kaupaksikäyvyydestä tai sopivuudesta mihinkään tiettyn tarkoitukseen. Sony Corporation ei ole missään tapauksessa
vastuussa mistään tahattomasta, seuraamuksellisesta tai erityisistä vahingoista, jotka johtuvat tai liittyvät tähän käyttöoppaaseen, ohjelmistoon tai muusta sen
sisältämästä tiedosta tai sen käytöstä.
Macrovision: Tämän tuote on sisältää Yhdysvaltojen patenttien ja muiden omistusoikeuksien tekijänoikeudella suojattua teknologiaa. Macrovisionin on valtuutettava
tämän tekijänoikeudella suojatun teknologian käyttö ja se on tarkoitettu vain koti- ja muuhun rajoitettuun katselukäyttöön, ellei Marcovision on toisin valtuuttanut.
Käänteisrakentaminen tai purkaminen on kielletty.
Käyttöoppaassa ei ole määritelty ™ tai ® -merkkejä.
Sony Corporation pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän käyttöoppaaseen tai sen sisältämiin tietoihin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Tässä kuvatut
ohjelmat kuuluvat erillisen käyttöoikeussopimuksen alaisuuteen.
Ota huomioon, että tämän käyttöoppaan kuvat eivät välttämättä koske sinun malliasi. Katso VAIO-tietokoneesi määritykset Specifications -asiakirjasta.
n N
2
Laitteisto- opas
Lue tämä ensin
ENERGY STAR
Sony on ENERGY STAR -kumppanina määrittänyt, että tämä tuote täyttää ENERGY STAR:IN energiatehokkuutta koskevat määritelmät.
International ENERGY STAR Office Equipment Program on kansainvälinen ohjelma, joka edistää energian säästämistä tietokoneiden ja niihin liityvien toimistolaitteiden
kautta. Ohjelma tukee tehokkaasti energian kulutusta vähentävien tuotteiden kehittämistä ja levitystä. Se on avoin järjestelmä, johon liikkeenharjoittajat voivat
osallistua vapaaehtoisesti. Kohdetuotteet ovat toimistolaitteita, kuten tietokoneet, näytöt, tulostimet, faksit ja kopiokoneet. Standardit ja logot ovat yhdenmukaisia
kaikissa osallistujamaissa.
ENERGY STAR on Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki.
Omistajan merkintä
Sarja- ja mallinumero löytyvät Sony-tietokoneesi pohjasta. Kirjoita numerot talteen ja ilmoita ne ottaessasi yhteyttä VAIO-Link -palveluun. Katso myös painettua
Specifications -asiakirjaa.
n N
3
Laitteisto- opas
Lue tämä ensin
Turvallisuutta koskevia tietoja
Yleistä
❑
Laitteen avaaminen, mistä syystä tahansa, saattaa aiheuttaa vauroita, jota takuu ei kata.
❑
Sähköiskun välttämiseksi, älä avaa koteloa. Anna laitteen huoltaminen ainoastaan ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi.
❑
Tulipalo- ja sähkövaaran estämiseksi, älä altista VAIO-tietokonettasi sateelle tai kosteudelle.
❑
Mahdollisen kaasuvuodon sattuessa, älä käytä modeemia tai puhelinta vuotokohdan läheisyydessä.
❑
Älä käytä modeemia voimakkaassa sähkömyrskyssä.
❑
Kysy lisäakun vaihto-ohjeet lähimmästä Sony -huoltokeskuksesta.
❑
Ennen kuin kytket oheislaitteita, sammuta tietokone ja kaikki oheislaitteet.
❑
Kytke virtajohto ainoastaan sen jälkeen, kun kaikki kytkentäkaapelit on kytketty.
❑
Käynnistä tietokone ainoastaan sen jälkeen, kun olet sammuttanut kaikki oheislaitteet.
❑
Älä siirrä tietokonettasi, jos järjestelmä on Standby-tilassa.
❑
Joidenkin esineiden magneettiset ominaisuudet saattavat vaurioittaa vakavasti kovalevyasemaa. Ne voivat poistaa
kovalevyasemalta tietoja, jonka seurauksena tietokone toimii väärin. Älä aseta tietokonettasi magneettikenttiä säteilevien
esineiden lähelle tai päälle, pääasiassa:
❑
Televisiot
❑
Kaiuttimet
❑
Magneetit ja magneettiset rannekkeet.
n N
4
Laitteisto- opas
Lue tämä ensin
Audio/video
❑
Audio- ja kuvavääristymää saattaa esiintyä, jos tämä laite asetetaan sähkömagneettista säteilyä lähettävän laitteen välittömään
läheisyyteen.
Kytkennät
❑
Älä koskaan asenna modeemin tai puhelimen kytkentäjohtoja voimaakkaan ukkosmyrskyn aikana.
❑
Älä koskaan asenna puhelinjakkia märkiin tiloihin, ellei jakkia ole nimenomaan suunniteltu ulkokäyttöön.
❑
Ole huolellinen asentaessasi tai muuttaessasi puhelinlinjoja.
❑
Käytä tietokonettasi ainoastaan mukana tulevan AC adapterin kautta. Tietokone kytketään kokonaan irti verkkojännitteestä
irrottamalla AC adapteri.
❑
Varmista, että seinäkosketin on helppopääsyisessä paikassa.
❑
Älä koskaan kosketa eristämättömiä puhelinjohtoja tai liittimiä, ellei puhelinlinjaa ole kytketty irti verkosta.
n N
5
Laitteisto- opas
Lue tämä ensin
Sääntömääräiset tiedot
Täten Sony ilmoittaa, että tämä tuote on Euroopan direktiivin 1999/5/EC (radiolaitteistoja ja tietoliikennepäätteitä koskeva direktiivi) olennaisten vaatimusten tai
muiden asiaan kuuluvien määräysten mukainen.
Ilmoitus yhdenmukaisuudesta
Euroopan Unioni vaikuttaa tuotteiden vapaaseen liikkumiseen sisämarkkinoilla, jotta kaupankäyntiä rajoittavia teknisiä esteitä voidaan välttää. Tämän pyrkimyksen
tuloksena useat EU -direktiivit pyytävät valmistajia valmistamaan tuotteensa olennaisia standardeja noudattamalla. Valmistajien on liitettävä myyntituotteisiinsa "CE"merkki ja annettava "Ilmoitus yhdenmukaisuudesta" (DoC).
Yhdenmukaisuusilmoitukset on tarkoitettu ensisijaisesti markkinoiden valvontaviranomaisia varten todisteeksi siitä, että tuote täyttää vaaditut standardit. Tämän
lisäksi Sony tarjoaa nämä Euroopan Unionin yhdenmukaisuusilmoitukset web-sivulla http://www.compliance.sony.de palveluna asiakkailleen.
Voit etsiä kaikkia tietylle tuotteelle saatavilla olevia Yhdenmukaisuusilmoituksia kirjoittamalla mallin nimi yläosassa olevaan hakukenttään. Näytölle ilmestyy luettelo
sopivista asiakirjoista ja ne voi ladata omalle koneelle. Ota huomioon, että ilmoitusten saatavuus riippuu EU-direktiivien tarkoituksesta ja yksittäisen tuotteen
määrityksistä.
Tämä tuote noudattaa EN 55022 Luokka B ja EN 55024 -normeja seuraavissa käyttökohteissa: asuinrakennukset, kaupalliset toiminta- ja kevyt-teollisuuden tilat.
Tämä tuote on testattu ja se noudattaa EMC -direktiivin (sähkömagneettinen yhteensopivuus) rajoituksia käytettäessä kytkentäkaapeleita, joiden pituus ei ylitä 3
metriä (9,8 jalkaa).
Ennen kuin aktivoit sisäänrakennetun modeemin, lue Modem Regulations -kirjanen.
Optinen levyasema on luokiteltu CLASS 1 LASER PRODUCT -luokituksella ja se noudattaa Lasertuotteiden turvallisuusstandardia EN 60825-1. Korjaukset ja huolto
on suoritettava ainoastaan valtuutetun Sony-teknikon toimesta. Väärät korjaukset ja väärä käyttö saattaa aiheuttaa turvallisuusvaaroja.
CLASS 1
LASER PRODUCT
TO EN 60825-1
n N
6
Laitteisto- opas
Lue tämä ensin
Sisäänrakennetun Bluetooth -toiminnon käyttö saattaa olla rajoitettua maastasi riippuen. Maakohtaiset tiedot löytyvät Bluetooth Safety Regulations -kirjasesta.
Jos mallisi on varustettu langattomalla lähiverkkoyhteydellä, lue Wireless LAN Regulations -kirjanen ennen langattoman lähiverkkotoiminonnon aktivoimista.
Wireless LAN -toiminnon käyttö saattaa olla rajoitettua maastasi riippuen. Maakohtaiset tiedot löytyvät Wireless LAN Regulations -kirjasesta. Langaton lähiverkko
pc-toiminto, joka on sisäänrakennettu tähän laitteeseen, on saanut Wi-Fi-sertifikaatin ja se noudattaa WECA:n (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) määrittämiä
yhteistoimivuusmäärityksiä.
n N
7
Laitteisto- opas
Lue tämä ensin
Li-ion -akkujen hävittäminen
❑
Älä käsittele vaurioituneita tai vuotavia li-ion -akkuja. Hävitä loppuun käytetyt akun viipymättä ja asianmukaisesti.
❑
Räjähdysvaara, jos akku on väärin vaihdettu. Vaihda ainoastaan saman- tai vastaavantyyppiseen valmistajan suosittelemaan
akkuun. Hävitä käytetyt akut valmistajan antamia ohjeita noudattamalla.
❑
Tässä laitteessa käytetty akku saattaa aiheuttaa väärin käsiteltynä tuli- tai kemiallisen palovaaran. Älä pura, kuumenna yli 60°C
(140°F) asteiseksi tai polta tuhkaksi.
❑
Hävitä käytetyt akut viipymättä ja asianmukaisesti.
❑
Pidä loitolla lapsista.
❑
Joillakin alueilla li-ion -akkuja ei saa hävittää kotitalous- tai toimistojätteiden mukana.
❑
Käytä julkista keräysjärjestelmää.
Sisäisen muistin vara-akun hävittäminen
❑
Tietokoneessasi on sisäisen muistin vara-akku, jota ei yleensä tarvitse vaihtaa tuotteen eliniän aikana. Ota yhteyttä VAIO-Link palveluun, jos tämä akku on vaihdettava.
❑
Räjähdysvaara, jos akku on väärin vaihdettu.
❑
Hävitä loppuun käytetyt akun asianmukaisesti.
❑
Joillakin alueilla li-ion -akkuja ja muita vaarattomia akkuja ei saa hävittää kotitalous- tai toimistojätteiden mukana.
❑
Käytä julkista keräysjärjestelmää.
n N
8
Laitteisto- opas
Tervetuloa
Tervetuloa
Kiitos Sony VAIO -tietokoneen hankkimisesta. Sony on yhdistänyt johtavan audio-, video-, tietojenkäsittely- ja viestintäteknologian
tuotteeseen, joka tarjoaa sinulle alan viimeistä pc-tekniikkaa.
Tässä ovat pääominaisuudet, joista voit nauttia:
❑
Erinomainen suorituskyky.
❑
Siirrettävyys - Ladattavalla akulla voit käyttää tietokonetta tunteja ilman AC -virtalähdettä.
❑
Sonyn audio- ja videolaatu - Korkean näyttötarkkuuden nestekidenäytön avulla voit hyödyntää kaikkein edistyksellisimpiä
multimediasovelluksia, pelejä ja viihdeohjelmia.
❑
Multimediaominaisuudet - Nauti audio- ja video CD/DVD-levyistä.
❑
Yhdistettävyys - Tietokoneessasi on Ethernet, USB 2.0 (High-speed/Full-speed/Low-speed) ja i.LINK-toiminnot. i.LINK on
kaksisuuntainen digitaalinen käyttöliittymä tietojen vaihtamista varten. Memory Stick -muistikortin avulla voit helposti vaihtaa ja
jakaa digitaalisia tietoja yhteensopivien tuotteiden kanssa.
❑
Langaton teknologia - Bluetooth* - ja langattoman lähiverkkotekniikan (IEEE 802.11b/g)* ansiosta voit viestiä vapaasti, ilman
kaapeleita tai johtoja.
❑
Langaton asennus - Nauti johdottoman hiiren vapaudesta*.
❑
Windows - Järjestelmääsi kuuluu Microsoft’s Windows XP Professional tai Home Edition* -käyttöjärjestelmä ja Service Pack 1a.
❑
Valokuva-, video-, ja webkamera -toiminnot - Sisäänrakennetulla MOTION EYE* –kameralla voit kaapata kuvia ja videoita.
❑
Yhdeydet - Pääset suosittuihin online-palveluihin, lähetät ja vastaanotat sähköpostia, surffaat Internetissä.
❑
Erinomainen asiakastuki - Jos sinulla on ongelmia tietokoneesi kanssa, voit etsiä VAIO-Link Internetsivulta mahdollisen
ratkaisun:
http://www.vaio-link.com
Ennen kuin otat yhteyttä VAIO-Link -palveluun yritä korjata ongelma lukemalla tämä käyttöopas, painettu Guide to
Troubleshooting and Recovering your VAIO System -opas tai oheislaitteiden tai ohjelmien käyttoppaat ja ohjetiedostot.
∗ Mallistasi riippuen. Lue lisätietoja painetusta Specifications -asiakirjasta.
n N
9
Laitteisto- opas
Tervetuloa
Asiakirjapaketti
Asiakirjapaketti sisältää painettua tietoa ja tietokoneellasi luettavia käyttäjän oppaita.
Käyttöohjeet saat esiin työpöydälläsi olevan My Info Centre -kuvakkeen
kautta.
Ohjeeet saat esiin napsauttamalla My Info Centre -kohdan kuvaketta My Documentation
.
Painetut asiakirjat
❑
Getting Started -esitteestä löydät lyhyen kuvauksen laitteesi osista ja kuinka tietokone valmistellaan käyttöä varten;
❑
Specifications -asiakirja sisältää määritysluettelon, luettelon mukana tulevista ohjelmista ja yleiskatsauksen kaikista
liittimistä;
❑
Guide to Troubleshooting and Recovering your VAIO System -ohjeesta löydät ratkaisuja yleisiin ongelmiin, selityksen kuinka
tietokoneesi järjestelmä palautetaan tarvittaessa sekä VAIO-Linkiä koskevia tietoja.
❑
Sony Guarantee ehdot;
❑
Safety Regulations -kirjanen;
❑
Modem Regulations -kirjanen;
❑
Wireless Lan Regulations -kirjasen*;
❑
Bluetooth Regulations -kirjanen, jossa käsitellään Bluetooth -toimintoa*;
❑
Wireless Product Regulations Guide -ohjeesta löydät hiirtä koskevia tietoja*.
∗ Mallistasi riippuen. Lue lisätietoja painetusta Specifications -asiakirjasta.
n N
10
Laitteisto- opas
Tervetuloa
Ei-painetut asiakirjat
Napsauta työpöydällä olevaa kuvaketta
käyttöohjeita.
, ja sen jälkeen My Documentation
, jos haluat tarkastella VAIOn
❑
Laitteisto-oppaassa (tämä opas) kerrotaan yksityiskohtaisesti VAIOsi ominaisuuksista, kuinka näitä ominaisuuksia käytetään
varmasti ja turvallisesti, kuinka oheislaitteita kytketään, tietokone päivitetään ja paljon muuta.
❑
Ohjelmisto-oppaassa kerrotaan kuinka VAIOsi rekisteröidään, VAIO-järjestelmien ominaisuuksista, kuinka asetuksia
muutetaan, kuinka ajureita hallitaan ja paljon muuta.
My Documentation -kohdasta löydät myös:
❑
Ohjetiedostoja käyttöohjeiden lukemista varten.
❑
Tärkeää tietoa tietokoneestasi huomautusten ja ilmoitusten muodossa.
My Info Centre -kohdasta löydät tietoja aiheista:
My Software
Oletko luovalla tuulella? Napsauta tätä kuvaketta, jolloin saat yleiskatsauksen ohjelmistasi ja voi tarkistaa päivitysvaihtoehdot.
My VAIO essentials
Haluatko laajentaa VAIOasi? Napsauta tätä kuvaketta, jolloin saat tietoja yhteensopivista lisälaitteista.
My Websites
Napsauta tätä kuvaketta ja tarkista suosituimmat internet-sivumme.
My ISP
Napsauta tätä kuvaketta, jolloin saat tietoja kumppaneidemme suosituimmista tarjouksista ja pääset Internetin maailmaan.
Muut lähteet
1
Online Help -tiedostoista löydät yksityiskohtaista tietoa käyttämäsi ohjelman ominaisuuksista ja vianetsinnästä.
2
Osoitteesta http://www.club-vaio.com löydät online-opetusohjelmia VAIO-suosikkiohjelmastasi.
n N
11
Laitteisto- opas
Tervetuloa
Ergonomiaa koskevia tietoja
Tulet käyttämään tietokonettasi kannettavana laitteena useissa eri ympäristöissä. Aina, kun se on mahdollista, sinun tulisi yrittää
ottaa huomioon seuraavat ergonomiaa koskevat ohjeet sekä kiinteissä- että liikkuvissa työskentely-ympäristöissä:
❑
Tietokoneesi sijoittaminen - Aseta tietokone suoraan eteesi (1). Pidä käsivartesi vaakatasossa (2), ranteet neutraalissa,
mukavassa asennossa (3) näppäimistöä, kosketusalustaa tai ulkoista hiirtä käyttäessäsi. Anna olkavarsiesi riippua luonnollisesti.
Pidä taukoja tietokonetyöskentelyn lomassa. Liiallinen tietokoneen käyttäminen saattaa jännittää lihaksia ja jänteitä.
❑
Hiiren asento - Pidä käsivartesi vaakasuorassa ja ranteet neutraalissa, mukavassa asennossa hiirtä* käyttäessäsi - älä pidä niitä
kulmassa. Anna olkavarsiesi riippua luonnollisesti. Aseta hiiri tietokoneesi näppäimistön tasolle ja siirrä sitä koko kättä
käyttämällä.
❑
Huonekalut ja asento - Istu tuolissa, jossa on hyvä selkänoja. Säädä tuolin korkeus siten, että jalkasi ovat tasaisesti lattiassa.
Jalkatuki saattaa tehdä asennostasi mukavamman. Istu rennosti, suorassa asennossa ja vältä kumartumasta eteenpäin tai
nojaamasta liikaa taaksepäin.
n N
12
Laitteisto- opas
Tervetuloa
❑
Tietokoneen näytön katselukulma - Kallista näyttö sopivaan katseluasentoon. Voit vähentää silmiesi jännittymistä ja lihasten
väsymistä kallistamalla näyttö oikeaan asentoon. Säädä myös näytön kirkkaus sopivaksi.
❑
Valaistus - Valitse tila, jossa ikkunat ja valot eivät häikäise näyttöä tai synnytä heijastumista. Epäsuoran valaistuksen käyttö estää
näytöllä näkyvät kirkkaan pisteet. Voit myös hankkia näyttöösi lisävarusteita, jotka vähentävät häikäisyä. Sopiva valaistus lisää
mukavuuttasi ja työtehokuuttasi.
❑
Ulkoisen näytön sijoittaminen - Kun käytät ulkoista näyttöä, aseta näyttö mukavalle katseluetäisyydelle. Varmista, että
näyttöruutu on silmien tasolla tai hieman sitä alempana monitorin edessä istuessasi.
∗ Mallistasi riippuen. Lue lisätietoja painetusta Specifications -asiakirjasta.
n N
13
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Kun olet lukenut ja noudattanut painetussa Getting Started -oppaassa ja Specifications -asiakirjassa annettuja ohjeita, voit alkaa
käyttämään tietokonettasi turvallisesti ja luottamuksella.
Lue tämä opas loppuun, jolloin voit käyttää VAIO -tietokonettasi kaikkein monipuolisimmalla tavalla.
❑
Virtalähteen kytkeminen (sivu 14)
❑
Tietokoneesi käyttöön valmistelu Sony Notebook Setup -ohjelmalla (sivu 21)
❑
Tietokoneen sammuttaminen turvallisesti (sivu 23)
❑
Näppäimistön käyttäminen (sivu 24)
❑
Touchpad -hiiren käyttäminen (sivu 28)
❑
Hiiren käyttäminen (sivu 29)
❑
Erikoispainikkeiden käyttäminen (sivu 32)
❑
Levyaseman käyttäminen (sivu 34)
❑
PC-korttien käyttäminen (sivu 40)
❑
Memory Stick -muistikortin käyttäminen (sivu 43)
❑
Modeemin käyttäminen (sivu 47)
❑
Bluetooth (sivu 49)
❑
Langattoman lähiverkon (WLAN) käyttäminen (sivu 54)
❑
Sisäänrakennetun MOTION EYE -kameran* käyttäminen (PCG-TR-sarja) (sivu 63)
❑
Virransäästötilojen käyttäminen (sivu 66)
❑
Virranhallinta VAIO Power Management -hyötyohjelmalla (sivu 69)
n N
14
Laitteisto- opas
Virtalähteen kytkeminen
Voit virtalähteenä käyttää joko AC adapteria tai ladattavaa akkua.
AC adapterin käyttäminen
AC adapteria käytetään seuraavalla tavalla:
1
Kytke AC adapteriin liitetty johto (1) tietokoneen DC In -liittimeen (2).
2
Kytke virtajohdon (3) toinen pää AC adapteriin.
3
Kytke virtajohdon toinen pää vaihtovirtakoskettimeen (4).
✍
Käytä tietokonettasi ainoastaan mukana tulevan AC adapterin kautta.
Tietokone kytketään kokonaan irti verkkojännitteestä irrottamalla AC adapteri.
Varmista, että seinäkosketin on helppopääsyisessä paikassa.
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
n N
15
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Akun käyttäminen
Mallista riippuen, voit käyttää virtalähteenä joko yhtä tai kahta akkua. Lisäakkuja on saatavissa lisävarusteina. Tietokoneen akkua ei
ole ladattu täyteen ostohetkellä.
Koskee ainoastaan VGN-A -sarjaa:
Tietyt uudelleenladattavat akut eivät täytä Sonyn laatu- ja turvallisuustandardeja. Turvallisuussyistä johtuen tämä sylimikro toimii
ainoastaan tälle mallille suunnitelluilla alkuperäisillä Sonyn akuilla. Jos muuntyyppisiä akkuja asennetaan, akku ei lataudu eikä
sylimikro toimi.
Koneeseesi on asennettu työkalu, joka tarkistaa onko koneeseen asennettu tälle mallille suunniteltu alkuperäinen Sonyn akku. Kun
toisentyyppinen akku havaitaan ja sylimikrosi:
1. on sammutettu tai Hibernate-tilassa: tietokoneesi ei käynnisty eikä akku lataudu. Vaihda akku alkuperäiseen Sonyn akkuun.
2. on käynnissä: näytölle ilmestyy seuraava ponnahdusviesti: This battery cannot be used with your computer. Please use only
genuine Sony batteries compatible with this computer. Click "OK" to put your computer into Hibernate mode. When your
computer hibernates, remove the battery, and insert a genuine Sony battery. Napsauta OK. Tietokoneesi siirtyy Hibernatetilaan. Vaihda akku alkuperäiseen Sonyn akkuun.
n N
16
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Akun asettaminen (VGN-A-sarja)
Akku asetetaan tietokoneeseen seuraavalla tavalla:
1 Liu'uta tietokoneen pohjassa oleva lukitusvipu (1) kohtaan UNLOCK.
2 Liu'uta tietokoneen pohjassa oleva vapautusvipu (2) kohtaan RELEASE.
3
4
Irrota akkulokeron kansi.
Liu'uta akku akkulokeron kanteen.
5
Aseta akussa olevat kielekkeet uriin ja työnnä akku alas lokeroonsa, kunnes se napsahtaa paikalleen.
6
Lukitse akku tietokoneeseen liu'uttamalla lukitusvipu kohtaan LOCK.
✍
Kun tietokone on kytketty suoraan verkkovirtaan ja akku on asetettu akkutilaan, tietokone käyttää verkkopistorasiasta tulevaa virtaa.
n N
17
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Akun asentaminen (PCG-TR-sarja)
Akku asennetaan seuraavalla tavalla:
1
Aseta akussa olevat kielekkeet (1) uriin (2) ja työnnä akku alas lokeroonsa, kunnes se napsahtaa paikalleen.
2
Lukitse akku tietokoneeseen kääntämällä lukitusvipu kohtaan Lock.
✍
Kun tietokone on kytketty suoraan verkkovirtaan ja akku on asetettu akkutilaan, tietokone käyttää verkkopistorasiasta tulevaa virtaa.
Varmista ennen akun asentamista, että kansi on kiinni.
n N
18
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Akun lataaminen
Akku ladataan seuraavalla tavalla:
1
Kytke AC adapteri tietokoneeseen.
2
Aseta akku akkutilaan.
Tietokone lataa akun automaattisesti (akun merkkivalo kaksoisvilkkuu akkua ladattaessa).
Mallistasi riippuen, tietokoneessasi on yksi tai kaksi akun merkkivaloa.
✍
Akun merkkivalon tila
Merkitys
Palaa
Tietokone käyttää akun virtaa.
Yksittäinen vilkutus
Akun virta on loppumassa.
Kaksoisvilkutus
Akku latautuu.
Sammunut
Tietokone käyttää verkkovirtaa.
Kun akun virta on loppumassa, sekä akun että virran merkkivalot vilkkuvat.
Pidä akku tietokoneessa, kun tietokone on kytketty suoraan verkkovirtaan. Akun latautuminen jatkuu tietokonetta käyttäessäsi.
Jos akun virran taso laskee alle 10%, sinun on kytkettävä joko AC adapteri akun lataamista varten tai sammutettava tietokone ja vaihdettava täyteen ladattu akku
tietokoneeseen.
Tietokoneesi mukana tuleva akku on li-ion -akku ja sen voi ladata uudelleen milloin tahansa. Osittain tyhjentyneen akun lataaminen ei vaikuta akun käyttöikään.
Akun merkkivalo palaa, kun käytät akkua virtalähteenä. Kun akku on kulunut melkein loppuun, sekä akun että virran merkkivalot alkavat vilkkua.
Joidenkin sovellusohjelmien ja oheislaitteiden kohdalla tietokoneesi ei ehkä siirry Hibernate -tilaan, vaikka akku on melkein kulunut loppuun. Tietojen menettämisen
välttämiseksi akkuvirtaa käytettäessä, tallenna tiedot usein ja aktivoi manuaalisesti virranhallintatila, kuten Standby tai Hibernate.
Kun tietokone on kytketty suoraan vaihtovirtalähteeseen ja akku on asetettu akkutilaan, tietokone käyttää vaihtovirtakoskettimesta tulevaa virtaa.
n N
19
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Akun poistaminen
Akku poistetaan seuraavalla tavalla (VGN-A-sarja):
1
Sammuta tietokone.
2
Liu'uta tietokoneen pohjassa oleva lukitusvipu (1) kohtaan UNLOCK.
3
Liu'uta tietokoneen pohjassa oleva vapautusvipu (2) kohtaan RELEASE.
4
Irrota akkulokeron kansi.
5
Irrota akku akkulokeron kannesta.
6
Aseta akkulokeron kansi takaisin paikalleen.
✍
Saatat menettää tietoja, jos poistat akun tietokoneen ollessa käynnissä eikä sitä ole kytketty AC-adapteriin tai jos poistat akun tietokoneen ollessa Standby -tilassa.
n N
20
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Akku poistetaan seuraavalla tavalla (PCG-TR-sarja):
1
Sammuta tietokone ja sulje kansi.
2
Käännä lukitusvipu (1) kohtaan Unlock.
3
Liu'uta ja pidä vapautusvipua (2) kuvassa osoitetulla tavalla ja liu'uta akku ulos tietokoneesta.
✍
Voit poistaa akun tietokonetta sammuttamatta, jos tietokone on kytketty verkkojännitteeseen (AC adapteriin).
Sulje kansi ennen akun poistamista.
Saatat menettää tietoja, jos poistat akun tietokoneen ollessa käynnissä eikä sitä ole kytketty AC adapteriin tai jos poistat akun tietokoneen ollessa Standby -tilassa.
n N
21
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Tietokoneesi käyttöön valmistelu Sony Notebook Setup -ohjelmalla
Sony Notebook Setup -hyötyohjelmalla saat tietoja järjestelmästä, voit määrittää järjestelmälle suosikkiasetuksiasi sekä asettaa
salasanan VAIO-tietokoneesi suojausta varten.
Sony Notebook Setup -hyötyohjelman käyttäminen:
1
Napsauta Windows -tehtäväpalkin Start -painiketta.
2
Valitse All Programs -valikosta Sony Notebook Setup ja napsauta sitten Sony Notebook Setup.
Näytölle ilmestyy Sony Notebook Setup -ikkuna.
Välilehti
Kuvaus
About This Computer
Näyttää järjestelmätietoja, mukaan lukien muistitilan, sarjanumeron ja BIOS-version.
Initial Setting
Valitsee aseman ja laitteen, josta haluat ladata käyttöjärjestelmän. Voit määrittää kohteeksi joko
kovalevyaseman tai muun tietokoneeseesi kytketyn aseman. Voit muuttaa käyttöjärjestelmän
latauksen aikana kuuluvien äänten voimakkuutta.
Power On Password
Asettaa salasanan tietokoneesi suojausta varten.
Jos käytät tätä vaihtoehtoa, sinun on aina muistettava salasana. Jos unohdat salasanan, et voi enää
muuttaa tätä asetusta etkä käynnistää tietokonettasi.
Device
Kytkee pois portteja tai laitteita järjestelmän resurssien vapauttamiseksi. Portin asetusta muutetaan
valitsemalla portti ja napsauttamalla Device -välilehdellä Settings.
S Buttons
(mallistasi riippuen)
Voit liittää usein suorittamasi toiminnon S1-painikkeeseen (virtapainikkeen vieressä). Sony Notebook
Setup -ohjelmassa on esimääritetty joitakin toimintoja: Standby, Hibernate, External Display,
Launch Application.
Jos Bluetooth-toiminnallisuus on asennettu, pudotusvalikossa on myös vaihtoehto: Waiting for
receiving files (Bluetooth Communication).
Plug and Display
(mallistasi riippuen)
Oletuksena käytetään asetusta, joka havaitsee tietokoneeseen kytketyn ulkoisen näytön
automaattisesti, ja Hotkey Utility -apuohjelma tulostaa automaattisesti tähän näyttöön. Jos haluat
ottaa tämän toiminnon pois käytöstä tai muuttaa asetuksia, voit tehdä sen tässä välilehdessä.
n N
22
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Välilehti
Kuvaus
Automatic Brightness
(mallistasi riippuen)
Oletuksena käytetään asetusta, jolloin valoanturi havaitsee ulkopuolisen valon kirkkauden ja säätää
näytön kirkkauden vastaavasti. Tätä asetusta käytetään vain silloin, kun näyttö on asetettu
automaattinen kirkkaus -tilaan. Paina kirkkauden painiketta asettaaksesi näytön automaattinen
kirkkaus -tilaan.
Voit säätää automaattisen tilan yleistä kirkkaustasoa tässä välilehdessä. Voit käyttää 3 vaihtoehtoa:
Brightest, Standard ja Darkest.
Station/Port replicator
(mallistasi riippuen)
Voit valita haluatko kaiuttimeen digitaalisen ja/tai analogisen äänen sekä optisen tulostuksen
telakointiasemaan/porttitoistimeen.
Bass Boost (mallistasi
riippuen)
Kytkee Bass Boost -toiminnon päälle/pois (toimii vain korvakuulokkeilla). Voit myös tarkistaa Bass
Boost -toiminnon vaikutuksen soittamalla valitsemaasi malliäänitiedostoa.
S1/S2-painikkeet
(mallistasi riippuen)
Asettaa pudotusvalikon toiminnot näppäimistön vieressä oleviin S1/S2-painikkeisiin. Määritä
näyttövaihtoehdot valitsemalla External Display ja napsauta Advanced*.
∗ Mallistasi riippuen Lue lisätietoja painetusta Specifications -asiakirjasta.
3
Valitse sen kohteen välilehti, jota haluat muuttaa.
4
Kun olet lopettanut, napsauta OK.
Kohde on muutettu.
✍
Lisätietoja kaikista vaihtoehdoista löytyy ohjetiedostosta, jonka saat esiin napsauttamalla Sony Notebook Setup -ruudun Help -painiketta.
Jos avaat Sony Notebook Setup -hyötyohjelman rajoitetuin käyttöoikeuksin, vain About This Computer -välilehti on näkyvissä.
n N
23
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Tietokoneen sammuttaminen turvallisesti
On tärkeää, että sammutat tietokoneen oikein, jotta tallentamattomia tietoja ei menetetä.
Sammuta tietokone seuraavalla tavalla:
1
Sammuta kaikki tietokoneeseen kytketyt oheislaitteet.
2
Napsauta Start -painiketta.
3
Napsauta Turn Off Computer.
Näytölle ilmestyy Turn off computer -ikkuna.
4
Napsauta Turn Off.
5
Vastaa kaikkiin asiakirjojen tallennus- tai muita käyttäjiä koskeviin kehotuksiin ja odota, että tietokone sammuu automaattisesti.
Virran merkkivalo sammuu.
✍
Jos sinulla on ongelmia tietokoneesi sammuttamisessa, katso ohjeita painetusta Troubleshooting guide -oppaasta.
n N
24
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Näppäimistön käyttäminen
Näppäimistösi on muutoin samanlainen kuin pöytäkoneen näppäimistö, mutta siinä on lisänäppäimiä, joilla suoritetaan erityisiä
sylimikroa koskevia tehtäviä.
Lisätietoja vakionäppäimistä löytyy Windows Help and Support Center -palvelusta.
VAIO-Linkin web-sivuilta (www.vaio-link.com) löytyy myös hakemistoja näppäimistön käyttämisestä.
<Fn> -näppäinyhdistelmät ja toiminnot
Yhdistelmät/Ominaisuus
Toiminnot
<Fn> + <Esc> : Standby
Asettaa järjestelmän Standby -virranhallintatilaan. Järjestelmä palautetaan aktiiviseen tilaan painamalla mitä
tahansa näppäintä.
<Fn> +
(F5): kirkkauden säätö
(PCG-TR-sarja)
Säätää nestekidenäytön kirkkautta.
Kirkkautta lisätään painamalla <Fn>+<F5>, jonka jälkeen
tai
Kirkkautta vähennetään painamalla <Fn>+<F5>, jonka jälkeen
.
tai
.
<Fn> + (F5): kirkkauden säätö (alas)
(Vain VGN-A -sarja)
Vähentää kirkkauden voimakkuutta.
<Fn> + (F6): kirkkauden säätö (ylös)
(Vain VGN-A -sarja)
Lisää kirkkauden voimakkuutta.
<Fn> + (F7)*: vaihtaminen ulkoiseen
näyttöön
Näppäinyhdistelmällä siirrytään nestekidenäytöstä ulkoiseen laitteeseen (monitori tai televisio, kytketystä
laitteesta riippuen) ja nestekidenäytön ja ulkoisen laitteen välillä. Tätä toimintoa voi käyttää ainoastaan
tietokoneelle ensimmäiseksi kirjautuva käyttäjä. Se ei toimi toiseksi kirjautuneella käyttäjätilillä.
✍
Ei vaihda näyttöä LCD-näytön, ulkoisen laitteen ja ulkoisen laitteen välillä, kun DVD-levy on optisessa asemassa. Tämä
toimii ainoastaan VGN-A -sarjan tietokoneissa.
n N
25
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Yhdistelmät/Ominaisuus
Toiminnot
<Fn> + (F12): Hibernate
Antaa alimman virrankulutustason. Kun käytät tätä komentoa, järjestelmän ja oheislaitteiden tilat kirjataan
kovalevylle ja järjestelmä virta sammutetaan. Järjestelmä palautetaan alkuperäiseen tilaan kytkemällä virta päälle
virtakytkimellä.
Yksityiskohtaisia tietoja virranhallinnasta löytyy osasta Virransäästötilojen käyttäminen (sivu 66).
<Fn> + <E>
Avaa levyaseman.
! * Tätä toimintoa voi käyttää ainoastaan ensimmäiseksi sisään kirjautuva käyttäjä. Se ei toimi, jos olet siirtynyt toiseen käyttäjätiliin. Jos toinen käyttäjä haluaa käyttää
ulkoista monitoria tai televisiota, vaihda ulkoiseen monitoriin tai televisioon monitorin ominaisuuksien avulla.
✍
Jotkut toiminnot eivät ole käytettävissä ennen kuin Windows on käynnistetty.
n N
26
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Äänen vianetsintä
Kaiuttimistani ei kuulu ääntä
❑
Sisäänrakennetut kaiuttimet on ehkä sammutettu. Kytke kaiuttimet napsauttamalla Mute -painiketta (vain VGN-A -sarja).
❑
Kaiuttimen äänen voimakkuus saattaa olla minimiarvossa. Äänenvoimakkuutta lisätään napsauttamalla Volume up -painiketta.
❑
Jos tietokoneesi käyttää akkuvirtaa tarkista, että akku on asetettu koneeseen oikein ja että se on ladattu.
❑
Jos käytät sovellusta, jossa on oma äänenvoimakkuuden säädin, tarkista, että äänenvoimakkuus on kytketty päälle.
❑
Tarkista Windowsin äänenvoimakkuuden säätimet.
n N
27
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Merkkivalot
Merkkivalo
Toiminnot
Virta
Virta kytketty: vihreä valo.
Standby -tila: vilkkuu oranssin värisenä.
Ilmoittaa akun tilan.
Akku
Langaton lähiverkko (mallistasi riippuen)
Syttyy, kun langaton lähiverkko on aktivoitu. Sammuu, kun langaton lähiverkko ei ole
aktiivinen.
Bluetooth -merkkivalo (mallistasi riippuen)
Palaa sinisenä, kun Bluetooth -toiminto on käytettävissä.
MagicGate Memory Stick
Syttyy, kun Memory Stick -muistikortti on käytössä. Sammuu, kun Memory Stick
-muistikorttia ei enää käytetä.
S1/S2 -merkkivalo (mallistasi riippuen)
Määritä toiminnot kaikille painikkeille. Lisätietoja löytyy Ohjelmisto-oppaan Sony Notebook
Setup -kappaleesta.
MOTION EYE -kameran merkkivalo (mallistasi riippuen)
Palaa vihreänä, kun MOTION EYE –kamera on käynnissä.
Valo
Palaa
Sammunut
Tietoja luetaan kovalevyltä tai kirjoitetaan kovalevylle.
Kovalevyasemaa ei käytetä.
Syttyy, kun numeronäppäimistön numeronäppäimiä
käytetään.
Sammuu, kun näppäimistön aakkosnumeerisia
näppäimiä käytetään.
Kovalevy
Num Lock
Caps Lock
Scroll Lock
Syttyy, kun käytät kirjoittaessasi isoja kirjaimia. <Shift> Sammuu, kun kirjoitat pienillä kirjaimilla (ellet pidä
-näppäimellä voit vaihtaa pieniin kirjaimiin, vaikka
<Shift> -näppäintä painettuna).
Caps Lock on aktivoitu.
Syttyy, kun näyttöä vieritetään eri tavalla (Kaikki
sovellukset eivät tue tätä toimintoa).
Sammuu, kun tieto liikkuu näytöllä normaalilla tavalla.
n N
28
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Touchpad -hiiren käyttäminen
Näppäimistöön kuuluu osoittimen kohdistuslaite, Touchpad -hiiri (1). Voit osoittaa, valita, vetää ja selata kohteita sisäänrakennettua
Touchpad -hiirtä käyttämällä.
Tehtävä
Kuvaus
Osoittaminen
Aseta osoitin (2) kohteen tai objektin päälle liu'uttamalla yhtä
sormeasi Touchpad -hiiren päällä.
Napsauttaminen
Paina vasenta painiketta (3) yhden kerran.
Kaksoisnapsautt
aminen
Paina vasenta painiketta kaksi kertaa.
Hiiren oikean
painikkeen
painaminen
Paina oikeanpuoleista painiketta (4) yhden kerran.
Tämä toimenpide tuo useissa sovelluksissa esiin pikavalikon.
Vetäminen
Liu'uta yhtä sormea ja pidä vasen painike painettuna.
Vierittäminen
Vieritä näyttö pystysuunnassa liikuttamalla sormeasi
Touchpad -hiiren oikeanpuoleista reunaa pitkin. Vieritä näyttöä
vaakasuunnassa liikuttamalla sormeasi alareunaa pitkin
(vieritystoimintoa voi käyttää ainoastaan sovelluksissa, jotka
tukevat Touchpad -hiiren vieritysominaisuutta).
n N
29
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Hiiren käyttäminen
Mallistasi riippuen (jotkut VGN-A -tietokoneet*), tietokoneesi mukana toimitetaan langaton optinen
hiiri, jossa ei ole kytkettäviä johtoja ja jossa käytetään pallon tilalla valoa lähettävä diodia (LED). Voit
käyttää hiirtä mistä kohdasta haluat, noin 80 cm:n** etäisyydellä pääyksiköstä. Älä käytä hiirtää lasitai muulla läpinäkyvällä alustalla, koska se saattaa häiritä osoittimen sujuvaa liikkumista näytössä.
* Tarkista painetusta Specifications-asiakirjasta kuuluuko malliisi langaton hiiri.
** Todellinen käyttöetäisyys riippuu ympäristöstä.
1
Vasen painike
Kohteita valitaan joko napsauttamalla tai kaksoisnapsauttamalla
vasemmalla painikkeella. Kohteita vedetään ja pudotetaan
pitämällä hiiren vasen painike alas painettuna samalla kun hiirtä
liikutetaan ja kohde pudotetaan vapauttamalla painike.
2
Oikea painike
Kun painat hiiren oikeaa painiketta kerran, saat esiin
aihekohtaisen pikavalikon (ei aina aktiivinen toiminto).
3
Keskipyörä
Sivuja selataan keskipyörää pyörittämällä. Voit lukita
selaustoiminnon ja ohjata liikettä koko hiirtä liikuttamalla
painamalla pyörää kerran (selaustoiminto on käytettävissä vain
sitä tukevissa sovellusohjelmissa).
4
Virtakytkin
Liu'uta kytkintä kytkeäksesi hiiren päälle ja pois. Näin säästät
akkuvirtaa.
5
CONNECT-painike
Kytke yhteys VAIO-tietokoneesi ja langattoman hiiren välille
painiketta painamalla.
Voit säätää hiiren osoittimen nopeutta ja muita toimintoja Mouse Properties -ikkunassa. Saat
Mouse Properties -ikkunan esille siirtymällä valikkoon Control Panel, valitsemalla Printers and
Other Hardware ja Mouse.
n N
30
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Ennen kuin käytät hiirtä
Ennen kuin käytät langatonta hiirtä sinun on kytkettävä yhteys tietokoneen ja hiiren välille.
Langattomassa hiiressä käytettävät kaksi AA-paristoa toimitetaan VAIOsi mukana. Ne löytyvät pakkauksesta "For mouse".
Langaton hiiri kytketään seuraavalla tavalla:
1
Aseta kaksi AA-paristoa langattomaan hiireen kuvassa osoitetulla tavalla.
2
Käynnistä tietokone.
3
Paina tietokoneen CONNECT-painiketta (1).
n N
31
Laitteisto- opas
4
✍
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Käännä langaton hiiri ympäri, liu'uta virtapainike ON-asentoon ja paina CONNECT-painiketta.
Langattoman hiiren ja tietokoneen välinen yhteys on nyt aktivoitu.
Jos langaton hiiresi ei toimi kunnolla, paristot saattavat olla lopussa ja ne on vaihdettava. Jos et käytä langatonta hiirtä
pidempään aikaan, poista paristot mahdollisten paristovuotojen aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi.
Tietoa hiirestä
Voit tarkistaa hiiren paristojen virtatason napsauttamalla Windowsin tehtäväpalkissa olevaa
(Langattoman hiiren kuvaketta).
Hiiren määrittäminen vasenkätistä käyttäjää varten
Hiiri määritetään vasenkätiselle käyttäjälle seuraavalla tavalla:
1
Siirry valikkoon Start, valitse Control Panel, ja napsauta Printers and Other Hardware.
2
Napsauta hiiren kuvaketta.
Näytölle ilmestyy Mouse Properties -valintaikkuna.
3
Siirry Buttons-välilehdelle ja valitse Switch primary and secondary buttons -kohdan vieressä oleva valintapainike.
4
Napsauta OK.
Hiiren uudet asetukset otetaan käyttöön.
n N
32
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Erikoispainikkeiden käyttäminen
Mallistasi riippuen tietokoneessasi on erikoispainikkeita tietokoneen käytön helpottamiseksi.
❑
Mute-painike
(Vain VGN-A -sarja):
Katkaise ääni napsauttamalla Mute-painiketta. Merkkivalo syttyy tämän merkiksi.
❑
Volume-painikkeet
(Volume up ja Volume down) (PCG-TR/VGN-A -sarjat):
Painikkeilla lisätään ja vähennetään äänenvoimakkuutta.
❑
Brightness-painike
(Vain VGN-A -sarja):
Painikkeella lisätään ja vähennetään kirkkauden voimakkuutta. Kun näyttö on maksimikirkkaudessa, merkkivalo syttyy.
Kirkkausanturi:
Oletuksena käytetään asetusta, jolloin valoanturi havaitsee ulkopuolisen valon kirkkauden ja säätää näytön kirkkauden
vastaavasti. Tätä asetusta käytetään vain silloin, kun näyttö on asetettu automaattinen kirkkaus -tilaan. Paina kirkkauden
painiketta asettaaksesi näytön automaattinen kirkkaus -tilaan.
Voit säätää automaattisen tilan yleistä kirkkaustasoa, katso kohdasta Tietokoneesi käyttöön valmistelu Sony Notebook Setup
-ohjelmalla (sivu 21).
❑
Magnify-painike
(Zoom) (PCG-TR/VGN-A -sarjat):
Voit muuttaa kuvaresoluutiota kaikissa sovelluksissa, lukuun ottamatta sovelluksia, jotka käyttävät MOTION EYE –kameraa tai
DVD-soitinta.
✍
Kun tietokoneeseen on kytketty ulkoinen näyttö, suurennusnäppäin ei toimi.
Tietokoneesi nestekidenäytön oletusresoluutio on 1280 x 768 kuvapistettä, korkein (32 bittiä) ja suurennuksessa käytetään 1024 x 600 kuvapistekokoa.
Suurennus toteutetaan käyttämällä 1024 x 600 kuvapisteresoluutiota 1280 x 768 kuvapistekoon nestekidenäyttöön, jolloin suurennos ei ole aivan yhtä selvä kuin
alkuperäinen.
n N
33
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
(Suurennus) –näppäimen painallus muuttaa resoluutiota ja se saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä sellaiseen käynnissä olevaan sovellusohjelmaan, joka ei tue resoluution
muuttamista. Sulje kaikki tällaiset ohjelmat ennen kuin painat (Suurennus) näppäintä.
(Suurennus) näppäin ei ehkä toimi grafiikkakuvissa, koska se suurentaa näyttöä resoluutiota muuttamalla.
Sovellusohjelman ikkunoiden paikka ja koko saattaa muuttua, kun näyttöä suurennetaan tai alkuperäinen näkymä palautetaan, koska (Suurennus) näppäimen painaminen
muuttaa resoluutiota.
Nestekidenäytön ollessa suurennettu, ulkoiseen näyttöön siirtyminen kytkee toiminnon pois ja alkuperäinen näyttö palautuu.
❑
S1-painike
(Vain VGN-A -sarja):
Voit liittää usein käyttämäsi toiminnon tähän pikanäppäimeen. Katso Tietokoneesi käyttöön valmistelu Sony Notebook Setup
-ohjelmalla (sivu 21).
❑
MOTION EYE Camera Capture -painike
(vain PCG-TR -sarja):
Tämä painike aktivoi kameraohjelman. Voit käyttää kameraohjelmaa still-kuvien ottamiseen, videoleikkeiden nauhoittamiseen tai
online-videoneuvottelujen toteuttamiseen. Katso Sisäänrakennetun MOTION EYE -kameran* käyttäminen (PCG-TR-sarja)
(sivu 63).
n N
34
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Levyaseman käyttäminen
Tietokoneesi on varustettu levyasemalla. Katso mallikohtaiset tiedot Specifications -asiakirjasta.
Levy asetetaan asemaan seuraavalla tavalla:
1
Käynnistä tietokone.
2
Avaa asema painamalla eject-painiketta (1).
Levykelkka liukuu ulos.
3
Paina levy kelkan keskelle tarkkapuoli ylöspäin niin, että se napsahtaa paikalleen.
4
Sulje levykelkka työntämällä sitä kevyesti.
✍
Jos sinulla on ongelmia levyjen käyttämisessä, katso ohjeita Troubleshooting Guide -oppaasta.
(Vain VGN-A -sarja) Poistopainike on optisen aseman vasemmalla puolella. Katso mallikohtaiset tiedot
Specifications -asiakirjasta.
n N
35
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
CD- ja DVD-levyjen lukeminen ja kirjoittaminen
Noudata seuraavia suosituksia, jotta saat levystäsi optimaalisen hyödyn tietoja kirjoittaessasi (kutsutaan myös "polttamiseksi") :
❑
Jotta levyllä olevia tietoja voidaan lukea optisessa asemassa, sinun on suljettava istunto, kun poistat levyn. Noudata ohjelmiston
mukana tulevia ohjeita tämän prosessin loppuun saattamiseksi.
❑
Käytä ainoastaan pyöreitä levyjä. Älä käytä minkään muun muotoisia levyjä (tähden, sydämen, kortin, jne.), koska ne saattavat
vaurioittaa levy asemaa.
❑
Älä iske tai ravista tietokonetta, kun levylle kirjoitetaan tietoja.
❑
Optimaalinen kirjoitusnopeus saavutetaan sammuttamalla näytönsäästäjä ennen tietojen kirjoittamista levylle.
❑
Paikallismuistissa olevat levyn hyötyohjelmat voivat aiheuttaa epävakaata toimintaa tai tietojen menetystä. Sulje nämä
hyötyohjelmat ennen kuin tietoja kirjoitetaan levylle.
❑
Kun poltat levyjä sovellusohjelmallasi varmista, että suljet kaikki muut sovellukset.
❑
Älä koskaan kosketa levyn pintaa. Levyn pinnalla olevat sormenjäljet ja pöly saattavat aiheuttaa kirjoitusvirheitä.
❑
Älä aseta VAIO -tietokonetta virransäästötilaan, kun käytät esiasennettua ohjelmaa ja CD-levyn poltto-ohjelmaa.
❑
Älä koskaan laita levyyn tarroja. Ne vauroittavat levyä peruuttamattomasti.
✍
Huippunopeita CD-RW-levyjä ei tueta.
DVD-RW 2x-4x -kirjoitustapaa ei tueta.
Tukee seuraavia DVD-RW-levyjä: DVD-RW versio 1.1 (nopeus 1x) ja DVD-RW versio 1.1/2x-nopeus DVD-RW 1.0 (nopeus 1x-2x).
Ei tue seuraavia DVD-RW-levyjä: DVD-RW versio 1.2/4x-nopeus DVD-RW 2.0 (nopeus 2x-4x).
Tukee 8cm levyn lukemista, mutta ei 8cm levylle kirjoittamista.
n N
36
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
DVD-levyjen soittaminen
Noudata seuraavia suosituksia, jotta saat optimaalisen suorituksen DVD-levyjä soittaessasi.
❑
Voit soittaa DVD-levyjä optisessaasemassa WinDVD for VAIO -ohjelmaa käyttäen. Katso yksityiskohtaiset tiedot WinDVD for
VAIO -ohjelman ohjetiedostosta.
❑
Sulje kaikki avoimet sovellukset ennen kuin katselet DVD-elokuvaa.
❑
Älä käytä muistissa olevia levyn hyötyohjelmia tai muita muistissa olevia hyötyohjelmia nopeuttaaksesi levyjen lukemista, koska
niiden seurauksena järjestelmästä saattaa tulla epävakaa.
❑
Varmista, että näytönsäästäjä ei ole käytössä.
❑
DVD-levyihin on merkitty aluekoodit, jotka ilmoittavat millä alueella ja minkä tyyppisessä soittimessa levyjä voi soittaa. Ellei DVDlevyssä tai pakkauksessa ole merkintää '2' (Eurooppa kuuluu alueeseen '2') tai 'all' (kaikki) (tämä tarkoittaa, että tätä DVD-levyä
voi soittaa missä tahansa maailmassa), et voi soittaa levyä tässä soittimessa.
❑
Älä yritä muuttaa DVD-aseman aluekoodiasetuksia. Takuu ei kata mitään DVD-aseman aluekoodiasetuksen muuttamisesta
aiheutuvia ongelmia.
❑
Jos tietokoneessasi on LANGATON LÄHIVERKKO ja se on aktivoitu, DVD-levyjen soittaminen saattaa aiheuttaa keskeytyksiä
audio- ja videotoistossa.
n N
37
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Optisen levyaseman vianetsintä
En voi siirtyä nestekidenäytöstä televisioon ja päinvastoin
(PCG-TR-sarja) Poista optisessa asemassa oleva DVD-levy.
Levyaseman kelkka ei avaudu
❑
Varmista, että tietokone on käynnissä ja paina aseman eject-painiketta.
❑
Napsauta Start ja valitse My Computer. Kaksoisnapsauta optista levyasemaan ja valitse Eject.
❑
Varmista, että tietokone ei ole Standby tai Hibernate -tilassa.
❑
Jos tämä ei auta, yritä seuraavaa:
Sammuta tietokone, avaa levyaseman kelkka asettamalla teräväkärkinen esine (esimerkiksi paperiliitin) eject-painikkeen
vieressä olevaan reikään.
Levyä
ei voi soittaa
❑
Aseta levyasemaan ja odota muutama sekuntti, jotta järjestelmä havaitsee levyn ennen kuin yrität lukea sitä.
❑
Varmista, että levyn etikettipuoli on ylöspäin.
❑
Jos levy tarvitsee ohjelmaa, varmista, että ohjelma on asennettu ohjelman asennusohjeiden mukaisesti.
❑
Tarkista kaiuttimien äänenvoimakkuus.
❑
Puhdista levy sopivalla puhdistusaineella.
❑
Varmista, että tietokoneesi on käyttää vain verkkovirtaa ja yritä soittaa levyä uudelleen.
❑
Asemassa saattaa olla kondensaattia. Poista levy ja anna aseman olla auki noin tunnin ajan. Poista akku odottaessasi
kondensaatin kuivumista.
n N
38
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
DVD-levyä ei voi soittaa
❑
Jos aluekoodivaroitus ilmestyy näytölle DVD-soitinta käyttäessäsi, se saattaa tarkoittaa, että DVD-levy, jota yrität soittaa, ei ole
sopiva tietokoneesi DVD-asemaan. Aluekoodi on ilmoitettu levyn pakkauksessa.
❑
Vähennä näyttötarkkuutta valitsemalla Control Panel - Display.
❑
Jos kuva näkyy mutta ääni ei kuulu, tarkista seuraavat asiat:
❑
Varmista, että DVD-soittimen mykistys-asetus ei ole käytössä.
❑
Tarkista Sounds ja Audio Device Properties kohtien Master Volume -asetukset.
❑
Jos olet kytkenyt ulkoiset kaiuttimet, tarkista tietokoneesi kaiuttimien äänenvoimakkuuden asetukset sekä kaiuttimiesi ja
tietokoneen väliset liitännät.
❑
Tarkista Device Manager -ikkunasta, että oikeat ajurit on asennettu kunnolla. Saat esiin Device Manager -valintaikkunan
napsauttamalla Start ja Control Panel. Kaksoisnapsauta System -kuvaketta. Napsauta Hardware -välilehden Device
Manager -painiketta.
❑
Likainen tai vahingoittunut levy saattaa "jumiuttaa" tietokoneen sen yrittäessä lukea levyä. Käynnistä tietokone tarvittaessa
uudelleen, poista levy ja tarkista, että se ei ole likainen tai vahingoittunut.
❑
Tarkista DVD-ohjelman PG-asetukset (Parental Guidance), koska ne saattavat aktivoituina estää tiettyjen DVD-levyjen
soittamisen.
✍
Tietokoneesi DVD-oletusaluekoodi on 2. Älä muuta tätä asetusta Windowsin Region Code Change-toiminnolla tai millään muulla sovellusohjelmalla. Takuu ei kata käyttäjän
DVD-aluekoodien muuttamisesta aiheutuvia toimintahäiriöitä ja näiden häiriöiden korjaaminen on maksullista.
Jos Display -kuvake ei ole heti näkyvissä, kun olet napsauttanut Control Panel, napsauta vasemmalla puolella Switch to Classic View.
n N
39
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
DVD-levyä ei voi soittaa kahta näyttöä käytettäessä
❑
Sinulla ei ole ongelmia seuraavissa tilanteissa:
❑
Kun käytät yksistään CRT- tai nestekidenäyttöä.
❑
Kun soitat MPEG-tiedostoja, jotka on tallennettu kovalevylle Windows Media Player 9 tai RealOne Player -ohjelmilla.
CD/DVD-RW-levyjen lukunopeus on erittäin hidas
Yleisesti ottaen CD/DVD-RW-levyn lukunopeus on hitaampi kuin CD-ROM- tai CD-R-levyn. Lukunopeus saattaa myös vaihdella
formaatin tyypin perusteella.
Levykelkka ei tule ulos vaikka eject-painiketta painetaan
❑
Tarkista, että tietokone on käynnissä.
❑
CD-levyn kirjoitusohjelma saattaa estää levyn poistamisen.
❑
Varmista, että tietokone ei ole Standby tai Hibernate -tilassa.
Levykelkka avautuu vaikka se on lukittu paikalleen
❑
Varmista, että levy on asetettu etikettipuoli ylöspäin.
❑
Puhdista levy ja levyaseman linssit sopivalla puhdistusaineella.
❑
Levy saattaa olla naarmuinen. Tarkista asia asettamalla asemaan toinen levy.
❑
Asemassa saattaa olla kondensaattia. Poista levy ja anna aseman olla auki noin tunnin ajan. Poista akku odottaessasi
kondensaatin kuivumista.
n N
40
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
PC-korttien käyttäminen
Tietokoneessasi on yksi tai kaksi PC-korttipaikkaa (mallistasi riippuen). PC-korttien avulla voit kytkeä ulkoisia kannettavia laitteita.
Tarkista painetusta Specifications-asiakirjasta onko tietokoneessasi yksi vai kaksi PC-korttipaikkaa.
PC-kortin asentaminen
PC-kortti asennetaan seuraavalla tavalla:
1
Asenna PC-kortti yhteen PC-korttipaikkaan etiketti ylöspäin.
2
Työnnä PC-korttipaikka varovasti liittimeen.
Järjestelmäsi havaitsee PC-kortin automaattisesti.
Safely Remove Hardware -kuvake ilmestyy järjestelmäalustalle.
✍
Jotkut laitteet eivät ehkä toimi oikein, jos jatkuvasti siirryt Normal -tilaan Standby -tilasta tai Hibernate-tilasta.
Tietokone palautuu alkuperäiseen tilaansa, jos käynnistät sen uudelleen.
Jos tietokoneessasi on kaksi PC-korttipaikkaa, PC-korttipaikkaan sopii (samanaikaisesti) kaksi I Tyypin, kaksi II Tyypin tai yksi III Tyypin PC-korttia. Nämä korttipaikat ovat
yhteensopivia Card Bus -porttien kanssa.
Jos tietokoneessasi on kaksi PC-korttipaikkaa,käytä alempaa paikkaa III Tyypin PC-korteille.
Joidenkin PC-korttien kohdalla, sinun on ehkä poistettava käytöstä käyttämättömät laitteet PC-korttia käyttäessäsi. Voit poistaa laitteet käytöstä Sony Computer Setup ohjelmalla.
Varmista, että käytät PC-kortin valmistajan viimeisintä ajuria.
Jos System Properties -valintaikkunan Device Manager -välilehdelle ilmestyy "!" -merkki, poista ajuri ja asenna se uudelleen.
n N
41
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Sinun ei tarvitse sulkea tietokonetta, kun asennat tai poistat PC-kortin.
Älä aseta PC-korttia korttipaikkaan väkisin. Se saattaa vauroittaa liittimen pinnejä. Jos PC-kortin asentaminen ei onnistu tarkista, että olet asettamassa PC-korttia oikeaan
suuntaa. Katso muita käyttöohjeita PC-kortin mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
Joidenkin PC-korttien kohdalla, jos vaihtelet Normal -virranhallintatilan ja Standby tai Hibernate- virranhallintatilojen välillä kortin ollessa korttipaikassa järjestelmä ei ehkä
tunnista kytkettyä laitetta. Korjaa ongelma käynnistämällä järjestelmä uudelleen.
Älä kanna tietokonettasi pitämällä kiinni PC-kortin päästä, koska puristus tai isku saattaa vahingoittaa liittimen pinnejä.
Jos tietokoneessasi on kaksi PC-korttipaikkaa, suosittelemme, että käytät PC-kortille aina samaa paikaa, koska paikkojen vaihtaminen saattaa aiheuttaa ongelmia joidenkin
PC-korttien kohdalla.
PC-kortin poistaminen
Poista PC-kortti tietokoneen ollessa käynnissä alla olevien ohjeiden mukaisesti. Jos korttia ei poisteta oikein, järjestelmäsi ei ehkä
toimi enää oikein. Jos haluat poistaa PC-kortin tietokone sammutettuna, ohita kohdat 1 – 7.
PC-kortti poistetaan seuraavalla tavalla:
1
Kaksoisnapsauta järjestelmäalustan Safely Remove Hardware -kuvaketta.
Näytölle ilmestyy Safely Remove Hardware -valintaikkuna.
2
Valitse laite, jonka haluat kytkeä irti.
3
Napsauta Stop.
4
Vahvista Stop a Hardware Device -valintaikkunassa, että laite voidaan poistaa järjestelmästä turvallisesti.
5
Napsauta OK.
Näytölle ilmestyy valintaikkuna, jossa ilmoitetaan, että laitteen voi poistaa turvallisesti.
6
Napsauta OK.
7
Napsauta Close.
8
Työnnä PC-kortin vapautuspainiketta, jolloin vapautuspainike ponnahtaa ulos.
9
Työnnä PC-kortin vapautuspainiketta toisen kerran, jolloin PC-kortti ponnahtaa ulos.
n N
42
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
10 Tartu korttiin varovasti ja vedä se ulos korttipaikasta.
11 Jos PC-kortin vapautuspainike on edelleen ulkona, työnnä se takaisin sisään, jotta etukansi sulkeutuu.
✍
Jos irrotat PC-kortin tietokoneesta tietokoneen ollessa käynnissä, järjestelmä saattaa kaatua ja saatat menettää tallentamattomat tiedot.
Ennen kuin poistat PC-kortin, napsauta tehtäväpalkissa olevaa PC-kortin kuvaketta ja sulje kortti. Sulje kaikki PC-korttia käyttävät sovellukset, ennen kuin poistat kortin.
Kortin ollessa tietokoneessa, se ei ehkä siirry Hibernate -virranhallintatilaan. Se saattaa siirtyä Standby -tilaan. Suosittelemme, että poistat kortin ennen, kuin tietokone
siirtyy Hibernate -tilaan painamalla <Fn>+<F12>- käyttämällä, ja silloin kun tietokone siirtyy Hibernate -tilaan automaattisesti käytettäessä akkua virtalähteenä.
Jotkut PC-kortit tai niiden toiminnot eivät ehkä sovi tähän tietokoneeseen.
PC-kortin vianetsintä
PC-korttini ei toimi
❑
Varmista, että PC-kortti on yhteensopiva Windows-versiosi kanssa.
❑
Ota pois käytöstä laitteet, joita et tällä hetkellä käytä Sony Notebook Setup -hyötyohjelman avulla.
n N
43
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Memory Stick -muistikortin käyttäminen
VAIO -tietokoneesi tukee Memory Stick -muistikorttia. Memory Stick -muistikortti on kompakti, kannettava ja monikäyttöinen laite,
joka on suunniteltu erityisesti digitaalisen tiedon vaihtamiseen ja jakamiseen yhteensopivien tuotteiden kanssa, kuten
digitaalikamerat, matkapuhelimet ja CLIE-kämmenlaitteet. Koska se on irrotettava, sitä voi käyttää ulkoisena tallennusvälineenä.
Käytä flash-muistitekniikkaa, kun lataat tietoja, jotka voidaan muuttaa digitaaliseen muotoon, kuten kuvia, musiikkia, sanoja, ääniä,
elokuvia ja valokuvia. Memory Stick -perheen valikoimasta löytyy suorituskykyä ja yhteensopivuutta.
Katso painetusta Specifications -asiakirjasta, mitkä Memory Stick -tyypit sopivat sinun
VAIO -tietokoneeseesi sekä mahdolliset rajoitukset.
❑
Voit ostaa Memory Stick -muistikortteja Sony Style web-sivuilta (www.sonystyle-europe.com) tai paikalliselta Sony jälleenmyyjältä.
❑
Yksityiskohtaisia tietoja Memory Stick -muistikortteihin sopivista CLIE-kämmenlaitteista löytyy osoitteesta: www.clie-link.com.
❑
Yksityiskohtaisia tietoja VAIO -tietokoneisiin yhteensopivista Memory Stick -muistikorteista löytyy osoitteesta:
www.vaio-link.com.
n N
44
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Memory Stick -muistikortin kirjotussuojaus
Joissakin Memory Sticks -muistikorteissa on tyhjennyksenestokytkin, jolla arvokkaiden tietojen tahaton poistaminen tai
korvaaminen voidaan estää.
Kirjoitussuojaus aktivoidaan tai poistetaan siirtämällä kytkintä vaaka- tai pystysuoraan*.
Kun kirjotussuojausta ei ole asetettu, tietoja voi tallentaa Memory Stick -muistikortille. Kun kirjotussuojaus on asetettu, tietoja voi
lukea mutta ei tallentaa Memory Stick -muistikortille.
LOCK
LOCK
LOCK
* Joissakin Memory Stick -muistikorteissa ei ole lukituskytkintä.
n N
45
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Memory Stick -muistikortin asentaminen
Voit asentaa Memory Stick -muistikortin tietokoneeseesi kahdella tavalla:
❑
Memory Stick -muistikorttipaikkaan;
❑
PC-korttipaikan käyttäminen. Tätä varten tarvitse ylimääräisen PC-korttisovittimen.
Voit asentaa vain yhden Memory Stick -muistikortin kerrallaan.
Memory Stick -muistikortti asennetaan Memory Stick -korttipaikkaan seuraavalla tavalla:
1
Kun olet tallentanut tiedot digitaalilaitteeltasi, aseta Memory Stick -muistikortti nuoli ylöspäin ja kohti Memory Stick korttipaikkaa.
2
Liu'uta Memory Stick- muistikorttia varovasti korttipaikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Järjestelmä havaitsee Memory Stick -muistikortin automaattisesti ja se näkyy My Computer -ikkunassa paikallisena asemana,
sopivalla kirjaimella merkittynä (tietokoneesi asetuksista riippuen).
! Pidä Memory Stick -muistikorttia siten, että nuoli osoittaa oikeaan suuntaan asettaessasi sitä korttipaikkaan. Älä laita Memory Stick -muistikorttia korttipaikkaan väkisin,
jos se ei mene sisään sujuvasti, jotta tietokone tai Memory Stick -muistikortti eivät vaurioidu.
✍
(Vain VGN-A -sarja) Tämä malli tukee Memory Stick DUO -muistikortteja. Lisätietoja Memory Stick DUO -muistikorteista löytyy Memo ry Stick in internetsivuilta.
n N
46
Laitteisto- opas
Memory Stick -muistikortin poistaminen
Memory Stick -muistikortti poistetaan Memory Stick -korttipaikasta seuraavalla tavalla:
1
Tarkista, että käyttövalo ei pala.
2
Työnnä Memory Stick -muistikorttia tietokoneeseen päin.
Memory Stick -muistikortti tulee ulos.
3
Vedä Memory Stick -muistikortti ulos korttipaikasta.
✍
Poista Memory Stick -muistikortti aina varovasti tai se saattaa ponnahtaa ulos yllättäen.
Suosittelemme, että poistat Memory Stick -muistikortin ennen kuin sammutat tietokoneen.
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
n N
47
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Modeemin käyttäminen
Tietokoneessasi on sisäinen modeemi.
Sinun on kytkettävä tietokoneesi puhelinlinjaan voidaksesi hyödyntää online-palveluja ja Internettiä, rekisteröidä tietokoneesi ja
ohjelmasi sekä ottaa yhteyttä VAIO-Link -palveluun.
Puhelinlinja kytketään seuraavalla tavalla:
1
Kytke puhelimen johdon (1) toinen pää tietokoneen
2
Kytke toinen pää seinäkoskettimeen (2).
puhelinlinjaliittimeen.
Modeemin vianetsintä
Modeemini ei toimi tai yhteyttä ei voida määrittää
❑
Tarkista, että puhelinlinja on kytketty tietokoneeseesi.
❑
Varmista, että modeemi on ainoa puhelinlinjaasi kytketty laite.
❑
Tarkista, että puhelinlinja toimii. Voit tarkistaa linjan toimivuuden tavallisen puhelimen kautta. Puhelin toimii, jos valintaääni
kuuluu.
❑
Tarkista, että puhelinnumero, johon ohjelma soittaa, on oikea. Modeemin soittotapa ei ehkä sovi puhelinlinjaasi.
❑
Modeemi ei ehkä toimi kunnolla, jos olet yksityisessä käytössä olevassa puhelinverkossa, Private Automatic Branch
eXchange (PABX).
n N
48
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
❑
Tarkista Phone and Modem Options -valintaikkunasta (Control Panel / Phone and Modem Options), että modeemisi näkyy
Modems -välilehdellä ja että Dialing Rules -välilehden sijaintitiedot ovat oikein.
Jos et näe Phone and Modem Options -kuvaketta, napsauta vasemmalla puolella Switch to Classic View.
❑
VAIO -tietokoneesi mukana tulee maakohtainen puhelinpistoke, jolla puhelinlinja voidaan kytkeä seinärasiaan.
Suosittelemme, että käytät mukana toimitettua pistoketta, koska minkä tahansa muun puhelinpistokkeet käyttäminen saattaa
huonontaa yhteyden laatua.
❑
Tietokonettasi ei voi yhdistää kolikkopuhelimeen eikä se ehkä toimi multiplex-puhelinlinjoissa eikä yksityisessä käytössä olevissa
puhelinlinjoissa (PBX). Jos kytket modeemin rinnakkainkytkettyyn puhelinlinjaan, modeemi tai muu kytketty laite ei ehkä toimi
kunnolla. Jotkut edellämainitut kytkennät saattavat aiheuttaa liiallista sähkövirtaa sekä sisäisen modeemin toimintahäiriöitä.
❑
Vain DTMF (Dual Tone Multi Frequency) -äänitaajuussignaalia (valintasignaali) tuetaan.
❑
Ennen modeemin käyttöä sinun on valittava maa, jossa käytät sitä. Nykyisen sijainnin yksityiskohtaiset valintaohjeet on kerrottu
Ohjelmisto-oppaan kappaleessa Modeemin konfigurointi.
❑
Älä vedä joustavaa kanttaa liian voimakkaasti.
Modeemiyhteyteni on hidas
Modeemin nopeuteen vaikuttavat monet tekijät, muun muassa puhelinlinjan häly tai yhteensopivuus puhelinlaitteiden kanssa (kuten
faksit tai muut modeemit). Jos epäilet, että modeemisi ei kytkeydy oikein toisiin PC-pohjaisiin modeemeihin, fakseihin tai Internetpalveluntarjoajaasi, tarkista seuraavat asiat:
❑
Tarkistuta puhelinyhtiöltäsi, että puhelinlinjassasi ei ole linjahälyä.
❑
Jos ongelma liittyy faksiin tarkista, että faksilla, johon soitat, ei ole ongelmia ja että sitä voi käyttää faksimodeemien kanssa.
❑
Jos sinun on vaikea yhdistyä Internet-palveluntarjoajaasi tarkista, että palveluntarjoajalla ei ole teknisiä ongelmia.
❑
Jos sinulla on käytössäsi toinen puhelinlinja, yritä kytkeä modeemi siihen.
n N
49
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Bluetooth
Tietokoneessasi on Bluetooth –toiminnallisuus*. Bluetooth langattoman tekniikan avulla voit pystyttää langattomia yhteyksiä
tietokoneesi ja toisten Bluetooth -laitteiden, kuten sylimikron, matkapuhelimen tai modeemiaseman välille ilman kaapelointia 10
metrin alueella avoimessa tilassa. Kaikki Bluetooth-yhteydet tehdään BlueSpace NE -ohjelman avulla.
Bluetooth-laite kytketään seuraavalla tavalla:
1
Kytke Wireless switch päälle.
Näytölle ilmestyy Switch wireless devices -valintaikkuna.
2
Valitse Bluetooth -valintapainike.
3
Napsauta OK.
Tehtäväpalkkiin ilmestyy Bluetooth -kuvake.
∗ Mallistasi riippuen Lue lisätietoja painetusta Specifications -asiakirjasta.
✍
Lue Bluetooth Regulations -kirjanen ennen Bluetooth -toiminnon käyttämistä.
Useat laitteet käyttävät Bluetooth - tai langattomien lähiverkkolaitteiden käyttämää 2.4 GHz:n kaistaa. Bluetooth -laitteet käyttävät teknologiaa minimoimaan muiden, samaa
aaltopituutta käyttävien laitteiden aiheuttamia häiriöitä. Yhteysnopeus ja -etäisyys saattaa olla vakioarvoja matalampi. Muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt saattavat myös
pysäyttää yhteyden.
! Bluetooth-toiminnot eivät ehkä toimi, muiden toimittajien laitteista tai heidän käyttämistään ohjelmaversiosta riippuen.
! Kun ostat Bluetooth-laitteen, tarkista sen käyttöehdot.
Bluetooth-turvallisuus
Bluetooth langattomassa teknologiassa on todennustoiminto, jolla voit tarkistaa kenen kanssa olet yhteydessä. Todennustoiminnolla
voidaan estää nimettömien Bluetooth-laitteiden pääsy tietokoneellesi.
Kun kaksi Bluetooth-laitetta viestivät ensimmäistä kertaa keskenään, yhteinen Passkey (todentamisessa tarvittava salasana) on
määritettävä kummallekin rekisteröitävälle laitteelle. Kun laite on rekisteröity, Passkey -salasanaa ei enää tarvitse syöttää.
Voit muuttaa asetuksiasi, jotta muut Bluetooth- laitteet eivät voi havaita sinua tai voit asettaa rajoituksen. Lisätietoja löytyy
BlueSpace NE online-ohjetiedostosta.
n N
50
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Langattomien yhteyksien luominen BlueSpace NE -ohjelmalla
Tietokoneesi on varustettu Bluetooth langattomalla teknologialla*. Tämän uuden teknologian avulla voidaan viestiä langattomasti
lyhyillä etäisyyksillä eikä mittän johtoja tarvita.
Kaikki Bluetooth-yhteydet tehdään BlueSpace NE -ohjelman avulla.
∗ Mallistasi riippuen Lue lisätietoja painetusta Specifications -asiakirjasta.
Viestintä toisen Bluetooth-laitteen kanssa
BlueSpace NE –ohjelman avulla voit kytkeä sylimikrosi Bluetooth-laitteeseen, kuten toiseen sylimikroon, matkapuhelimeen, CLIEkämmenlaitteeseen tai modeemiasemaan ilman johtoja.
Bluetooth-laite kytketään seuraavalla tavalla:
1
Kytke Wireless switch päälle.
2
Kun esiin tulee Switch wireless devices –valintaikkuna valitse Bluetooth, ja sovellus käynnistyy automaattisesti. Bluetoothmerkkivalo palaa sinisenä.
3
Käytettävissä olevat etälaitteet saat esiin napsauttamalla sylimikrosi ikkunan vasemmalla puolella olevaa Device Discovery –
painiketta.
4
Valitse etälaite, johon haluat kytkeytyä. Voit tarvittaessa vierittää Bluetooth Device List –listaa ylös- tai alaspäin.
5
Valitun laitteen käytettävissä olevat palvelut saat esiin napsauttamalla Service Discovery –painiketta.
Kun etälaitetta käytetään, joissakin tapauksissa esiin tulee todennuksen vahvistus –valintaikkuna.
6
Napsauta Yes, jolloin esiin tulee Bluetooth Connection Wizard.
7
Jatka napsauttamalla Next.
8
Syötä sama passkey sekä paikalliseen että etälaitteeseen, ja napsauta sitten Next. Kun etälaite on onnistuneesti todennettu,
napsauta Finish, jolloin Service Discovery suoritetaan.
9
Napsauta sen palvelun kuvaketta, jota haluat käyttää ja toimi kyseiseen profiiliin sopivalla tavalla. Kun kytkentä on suoritettu ja
tiedot lähetetty, palvelun kuvake muuttuu siniseksi.
n N
51
Laitteisto- opas
✍
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Älä käytä samanaikaisesti Bluetooth-toimintoa ja langattomia viestintälaitteita, jotka käyttävät 2,4 GHz:n
kaistanleveyttä, kuten langaton LAN PC-kortti.
Passkey voi olla erilainen joka kerta, mutta sen on oltava sama molemmissa päissä.
Tietyille laitteille, kuten hiirelle, mitään passkeytä ei voi syöttää.
! Jos olet muuttanut tietokoneesi nimen Windowsin asennuksen aikana, siirry Device Managerin kohtaan
USB Bluetooth Device (Start - Control Panel - System - Hardware - Device Manager - Bluetooth
Radios) ja napsauta hiiren oikealla painikkeella Properties Kohdassa Advanced napsauta Default
palauttaaksesi tietokoneesi oletusnimen ja BlueSpace NE –nimiasetuksen on oltava sama. Lisätietoja
saatavissa osoitteessa www.vaio-link.com.
Viestintä toisen Bluetooth-laitteen kanssa
yhteysnavigaattorilla
BlueSpace NE –yhteysohjelman avulla voit helposti luoda Bluetooth-yhteyden ja
siirtää tietoja, kuten tiedostoja tai kuvia toiseen Bluetooth-laitteeseen*.
BlueSpace NE –yhteysohjelmaa käytetään seuraavalla tavalla:
1
Kytke Wireless switch päälle.
2
Kun esiin tulee Switch wireless devices –valintaikkuna valitse Bluetooth, ja sovellus käynnistyy automaattisesti. Bluetoothmerkkivalo palaa sinisenä.
3
Napsauta sylimikrosi ikkunan vasemmalla puolella olevaa Connection navigation –painiketta ja toimi BlueSpace NE
connection navigation –valintaikkunan ohjeiden mukaan.
∗ Lisätietoja löytyy BlueSpace NE online-ohjetiedostosta.
✍
Älä käytä samanaikaisesti Bluetooth -toimintoa ja langattomia viestintälaitteita, jotka käyttävät 2,4 GHz:n kaistanleveyttä, kuten langaton LAN PC-kortti.
Passkey voi olla erilainen joka kerta, mutta sen on oltava sama molemmissa päissä.
Tietyille laitteille, kuten hiirelle, mitään passkeytä ei voi syöttää.
n N
52
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
! Jos olet muuttanut tietokoneesi nimen Windowsin asennuksen aikana, siirry Device Managerin kohtaan USB Bluetooth Device (Start - Control Panel - System - Hardware
- Device Manager - Bluetooth Radios) ja napsauta hiiren oikealla painikkeella Properties. Kohdassa Advanced napsauta Default palauttaaksesi tietokoneesi oletusnimen
ja BlueSpace NE –nimiasetuksen on oltava sama. Lisätietoja saatavissa osoitteessa www.vaio-link.com.
Bluetooth-yhteyden päättäminen
Yksittäinen Bluetooth-yhteys pysäytetään seuraavalla tavalla:
1
Napsauta sen palvelun kuvaketta, jonka haluat sulkea.
2
Napsauta Yes Confirm Service Disconnection –valintaikkunassa.
3
Kytke tietokoneessasi oleva Wireless switch pois päältä.
Bluetooth -merkkivalo sammuu.
Bluetooth-vianetsintä
En voi käyttää Bluetooth-toimintoa.
❑
Jos Bluetooth-merkkivalo ei pala, kytke Wireless switch päälle.
❑
Bluetooth-toimintoa ei voi käyttää tietokoneen ollessa virransäästötilassa. Palaa normaatilaan ja kytke sylimikrossasi oleva
Wireless switch päälle.
n N
53
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Kytketty laite ei näy Remote Bluetooth Device List -luettelossa
Jos kytketty laite on kytketty myös toisiin laitteisiin, se ei ehkä näy Remote Bluetooth Device Panelissa tai et ehkä voi viestiä
laitteen kanssa.
En löydä Bluetooth-laitetta, jonka kanssa haluan viestiä
❑
Tarkista, että sen laitteen, jonka kanssa haluat viestiä, Bluetooth-toiminto on kytketty päälle. Katso lisätietoja tämän toisen
laitteen käyttöoppaasta.
❑
Jos laite, jonka kanssa haluat viestiä, on jo yhteydessä toiseen Bluetooth-laitteeseen, sitä ei ehkä löydetä tai se ei voi viestiä
sylimikrosi kanssa.
Tietojen siirtonopeus on alhainen
Tiedonsiirtonopeus riippuu kahden laitteen välillä olevista esteistä ja/tai etäisyydestä, mutta myös radioaaltojen laadusta,
käyttöjärjestelmästä tai käytetystä ohjelmasta. Yritä siirtää sylimikroasi tai yritä asettaa laitteet lähemmäs toisiaan.
En voi viestiä toisen laitteen kanssa, vaikka laitteiden välinen etäisyys ei ylitä 10 metriä
❑
Tiedonsiirtoetäisyys voi olla alle 10 metriä kahden laitteen välisistä esteistä, radioaaltojen laadusta, käyttöjärjestelmästä tai
käytetystä ohjelmasta riippuen. Yritä siirtää sylimikroasi tai yritä asettaa laitteet lähemmäs toisiaan.
❑
Jos laite, jonka kanssa haluat viestiä, on jo yhteydessä toiseen Bluetooth-laitteeseen, sitä ei ehkä löydetä tai se ei voi viestiä
sylimikrosi kanssa.
❑
Tarkista, että sen laitteen, jonka kanssa haluat viestiä, Bluetooth-toiminto on kytketty päälle. Katso lisätietoja tämän toisen
laitteen käyttöoppaasta.
n N
54
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Langattoman lähiverkon (WLAN) käyttäminen
Sonyn langattoman lähiverkon (WLAN)* ansiosta kaikki digitaalilaitteesi, joissa on sisäänrakennettu WLAN-toiminto, viestivät
vapaasti toistensa kanssa tehokkaan verkon kautta. WLAN-verkossa mobiili käyttäjä voi kytketyä paikalliseen lähiverkkoon (LAN)
langattoman (radio) yhteyden kautta. Nyt ei enää tarvitse vetää kaapeleita tai johtoja seinien ja kattojen läpi.
Sonyn WLAN tukee kaikkia tavallisia Etherne -toimintoja, joihin on lisätty hyötyjä siirrettävyyttä ja verkkovierailuyhteyttä (roaming)
varten. Näin pääset käsiksi tietoihin, internet/intranet- ja verkkoresursseihin vaikka kokouksen lomassa tai siirtyessä paikasta
toiseen.
Voit kommunikoida ilman Access Pointtia, mikä tarkoittaa, että voit kommunikoida määrältään rajoitettujen tietokoneiden kanssa
(ad-hoc) tai voit kommunikoida Access Pointin kautta, jonka avulla voit luoda täyden infrastruktuuriverkon (infrastruktuuri).
∗ Mallistasi riippuen Lue lisätietoja painetusta Specifications -asiakirjasta.
✍
Joissakin maissa WLAN-tuotteiden käyttöä on rajoitettu paikallisilla säännöksillä (esim. kanavien määrä on rajoitettu). Näin ollen, ennen kuin aktivoi WLAN-toiminnon, lue
Wireless LAN Regulation -kirjanen huolellisesti. Kanavien valinta on selitetty myöhemmin tässä käyttöoppaassa (katso WiFi protected access (WPA) -menetelmän
käyttäminen (sivu 59)).
WLAN käyttää IEEE 802.11b/g standardia, jossa määritellään käytetty teknologia. Standardiin sisältyy salausmenetelmä: Wired Equivalent Privacy (WEP), joka on
turvallisuusprotokolla sekä WiFi Protected Access (WPA- IEEE:n ja Wi-Fi Alliancen -liittouman yhdessä ehdottama, WiFi Protected Access on standardiperustainen,
molemminpuolin toimiva turvallisuuden parannus, joka lisää tietosuojaa ja olemassa olevien WiFI-verkkojen pääsykontrollia. WPA on suunniteltu IEEE 802.11i -määritykseen
yhteensopivaksi. Siinä käytetään tehostettua tietojen salausmenetelmää TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) käyttäjien todennuksessa käytettävien 802.1X ja EAP
(Extensible Authentication Protocol) -protokollien lisäksi. Tietojen salaus suojaa haavoittuvaa langatonta yhteyttä asiakkaiden ja Access Pointtien välillä. Tämän lisäksi
järjestelmässä on muita yleisiä lähiverkon yksityisyyden suojausmenetelmiä, kuten: salasanasuojaus, end-to-end -salakirjoitus, virtuaaliset yksityisverkot ja oikeuksien
varmistaminen.
Langattomat lähiverkkolaitteet, jotka käyttävät IEEE 802.11a ja IEEE 802.11b tai g standardia eivät voi viestiä keskenään, koska nämä standardit käyttävät eri taajuutta.
Langattomat lähiverkkolaitteet, jotka käyttävät IEEE 802.11g standardia voivat viestiä ainoastaan IEEE 802 11b standardia käyttävän laitteen kanssa, ei a -standardia
käyttävän laitteen kanssa.
IEEE 802.11b: Vakionopeus on 11Mbps, noin 30 - 100 kertaa nopeampi kuin vakio puhelinyhteys.
IEEE 802.11g: Vakionopeus on 54 Mbps, noin 5 kertaa nopeampi kuin IEEE 802.11b standardia käyttävä langaton lähiverkkolaite.
n N
55
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Viestintä ilman Access Pointia (ad-hoc)
Ad-hoc -verkko on verkko, jossa paikallinen verkko luodaan ainoastaan langattomien laitteiden toimesta eikä muuta keskusohjausta
tai Access Pointia käytetä. Jokainen laite viestii suoraan verkon muiden laitteiden kanssa. Voit pystyttää ad-hoc -verkon helposti
kotonasi.
Viestintä ilman Access Pointia (ad-hoc) tapahtuu seuraavasti:
1
Kytke Wireless LAN switch päälle.
Jos sylimikrosi tukee Bluetooth-tekniikkaa, esiin tulee Switch wireless devices -valintaikkuna. Valitse Wireless LAN ja napsauta
OK.
Wireless switch -painike muuttuu Wireless LAN -painikkeeksi.
2
Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin verkkokuvaketta Wireless Network Connection.
Näytölle ilmestyy Connect to Wireless Network -valintaikkuna.
3
Napsauta Advanced -painiketta.
Näytölle ilmestyy Wireless Network Connection Properties -valintaikkuna.
4
Valitse Wireless Networks -välilehti.
5
Napsauta Add... -painiketta.
Näytölle ilmestyy Wireless Network Properties -valintaikkuna.
n N
56
Laitteisto- opas
6
Syötä Network name (SSID)*.
Voit käyttää 6-merkkistä nimeä.
7
Valitse Network Authentication -pudotusvalikosta Open.
8
Valitse Data Encryption -pudotusvalikosta WEP.
9
Poista valintapainikkeen The key is provided for me automatically valinta.
Joitakin tietoja tulee näkyviin.
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
10 Täytä Network key*.
Verkkoavaimen on oltava 5 tai 13 ASCII -merkkin tai 10 tai 26 heksadesimaalisen merkin pituinen. Voit käyttää mitä merkkejä
haluat.**
11 Syötä täsmälleen sama Network key uudelleen vahvistusta varten.
12 Valitse ruudun alaosassa oleva valintaruutu This is a computer to computer (ad hoc) network; wireless access points are
not used.
13 Napsauta OK.
Antamasi Network name ilmestyy Preferred networks -ruutuun.
14 Napsauta Advanced.
Näytölle ilmestyy Advanced -valintaikkuna.
15 Valitse Computer-to-computer (ad hoc) networks only -valintaruutu.
16 Napsauta Close.
17 Napsauta OK.
Tietokoneesi voi nyt viestiä toisen tietokoneen kanssa.
* Jos halua viestiä kahden tai useamman tietokoneen kanssa, sinun on konfiguroitava kaikki kyseiset tietokoneet täsmälleen samalla tavalla.
Tämä tarkoittaa, että sinun on annettava ensimmäisen määrittämäsi tietokoneen Network name ja sama Network key kaikille muille tietokoneille.
n N
57
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
** ASCII: Samaa perusmerkistöä käytetään miltei kaikissa nykyisissä tietokoneissa. ASCII on koodi, joka esittää englantilaiset merkit numeroina. Jokaiselle kirjaimelle
on annettu numero 0 - 127.
Heksadesimaalinen: Numeroiden esitystapa, joka käyttää numeroita 0-9 tavanomaisessa merkityksessä, sekä kirjaimia A-F (tai a-f), jotka edustavat
heksadesimaalisia numeroita 10 -15.
✍
Ranskassa vain tietyt kanavat ovat laillisesti sallittuja, kun WLAN-verkkoa käytetään ulkotiloissa.
Katso lisätietoja Wireless LAN Regulations -kirjasesta.
Ad-hoc-verkko ei tue WPA:a.
n N
58
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Viestintä Access Pointin kanssa (infrastruktuuri)
W
IR
EL
ES
S
LA
N
A
C
C
ES
S
PO
IN
T
P
W OW
I
NE REL ER
TW ES
OR S
K
Infrastruktuuriverkko on verkko, joka laajentaa olemassa olevan paikallisen verkon langattomiin laitteisiin Access Pointin kautta,
esimerkiksi Sony PCWA-A320 Access Pointin kautta. Access Point silloittaa langattoman ja langallisen lähiverkon ja toimii
langattoman lähiverkon keskusvalvojana. Access Point koordinoi useiden langattomien laitteiden lähetykset ja vastaanoton tietyn
alueen sisällä.
Viestintä Access Pointilla (infrastruktuuri) tapahtuu seuraavasti:
1
Kytke tietokoneen Wireless switch -kytkin päälle.
Näytölle ilmestyy Switch wireless devices -valintaikkuna.
2
Kaksoisnapsauta verkkokuvaketta
3
Napsauta View Available Wireless Networks.
Näytölle ilmestyy Wireless Network Connection -valintaikkuna.
4
Valitse verkko, jota haluat käyttää.
5
Anna Network Key.
Jos käytät oletuksena Sony Access Point PCWA-A320, sinun ei tarvitse syöttää salausavainta (WEP/WPA).Yhteyttä varten
sinun on valittava Allow me to connect to the selected wireless network, even though it is not secure -ruutu.
tehtäväpalkissa, jossa näkyy Wireless Network Connection -viesti.
n N
59
Laitteisto- opas
6
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Napsauta Connect.
30 sekunnin jälkeen yhteys on määritetty.
Lisätietoja access pointin pystyttämisestä löytyy Access Pointin mukana toimitetuista asiakirjoista.
✍
WPA-avaimessa on oltava vähintään 8 merkkiä.
WiFi protected access (WPA) -menetelmän käyttäminen
WPA on langattoman tiedonsiirron turvallissuuskäytäntö, jonka avulla tietoja voidaan siirtää erittäin turvallisesti*.
WPA:n käyttäminen sylimikrossasi:
1
Kytke Wireless LAN switch päälle.
Jos sylimikrosi tukee Bluetooth-tekniikkaa, esiin tulee Switch wireless devices -valintaikkuna. Valitse Wireless LAN ja napsauta
OK
Wireless Switcher -painike muuttuu Wireless LAN -painikkeeksi.
2
Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin verkkokuvaketta Wireless Network Connection.
3
Valitse View available network connections.
Näytölle ilmestyy Wireless Network Properties -valintaikkuna.
4
Valitse langaton verkko, johon haluat kytkeytyä.
5
Täytä Network key.
Network keyn on oltava vähintää 8-merkkinen. Voit valita merkit mielesi mukaan.
6
Syötä täsmälleen sama Network key uudelleen vahvistusta varten.
7
Napsauta Connect.
Yhteys on muodostettu.
∗ Lisätietoja access pointista löytyy vastaavasta käyttöoppaasta.
✍
Ranskassa vain tietyt kanavat ovat laillisesti sallittuja, kun WLAN-verkkoa käytetään ulkotiloissa.
Katso lisätietoja Wireless LAN Regulations -kirjasesta.
n N
60
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Langattoman lähiverkkokanavan valinta
802.11b standardissa voidaan käyttää kanavia 1 - 11.
802.11g standardissa voidaan käyttää kanavia 1 - 13.
(a) Access Pointin kanssa (infrastruktuuri)
❑
Kanavana käytetään Access Pointin valitsemaa kanavaa.
❑
HUOM: Access Pointin käyttämän kanavan valintaohjeet löytyvät vastaavasta käyttöohjeesta.
(b) Ilman Access Pointia (ad-hoc)
❑
Kanava 11 valitaan, jos langattoman yhteyden aloittaa VAIO-tietokone.
❑
HUOM: Ranskassa ulkona käytettävät langattomat lähiverkkoyhteydet sallitaan vain tietyillä kanavilla. Lisätietoja löytyy Wireless
LAN Regulations -kirjasesta.
❑
Jos langaton yhteys aloitetaan langattoman vertaislähiverkkolaitteen toimesta, langaton lähiverkkiyhteys käyttää langattoman
vertaislähiverkkolaitteen valitsemaa kanavaa.
n N
61
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Langattoman lähiverkon vianetsintä
En voi käyttää langaton lähiverkko -toimintoa
❑
Tarkista, että Wireless -kytkin on kytketty päälle.
Langattoman lähiverkon Access Point ja sinun tietokoneesi eivät voi viestiä keskenään
❑
Tarkista, että Wireless -kytkin on kytketty päälle.
❑
Tarkista, että Access Pointin virta on kytketty päälle.
❑
Tarkista näkyykö Access Point Available networks -ikkunassa.
❑
Voit tarkistaa tämän napsauttamalla Start ja sen jälkeen Control Panel.
❑
Kaksoisnapsauta Network Connections -kuvaketta.
❑
Napsauta hiiren oikealla painikkeella Wireless Network Connection -kuvaketta ja valitse Properties.
❑
Valitse Wireless Networks -välilehti.
❑
Tarkista näkyykö Access Point Available networks -ikkunassa.
❑
Yhteyden saatavuuteen vaikuttaa etäisyys ja mahdolliset esteet. Sinun on ehkä siirrettävä tietokoneesi pois esteiden läheltä
tai lähemmäs käyttämääsi Access Pointia.
n N
62
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Tietojen siirtonopeus on alhainen
❑
Maksimi yhteysnopeus vaihtelee esteistä tai viestintälaitteiden etäisyydestä, radioaalloista, käyttöjärjestelmästä tai
käyttämästäsi ohjelmasta riippuen. Poista este tai lyhennä Access Pointin ja koneesi välistä etäisyyttä.
❑
On mahdollista, että Access Pointisi viestii toisen Access Pointin kanssa samanaikaisesti. Lue Access Point -käyttöopas.
❑
Jos useat tietokoneet ovat yhteydessä samaan Access Pointiin, ruuhkautumista saattaa syntyä. Odota muutama minuutti ja yritä
uudelleen.
❑
Jos IEEE 802.11g standardia käyttävä langaton verkkolaite on yhteydessä IEEE 802.11b standardia käyttävään laitteeseen,
nopeuden väheneminen on aivan normaalia. IEEE 802.11g standardia käyttävät laitteet ovat 5 kertaa nopeampia kuin IEEE
802.11b standardia käyttävät.
En pääse Internettiin
❑
Tarkista Access Pointin asetukset. Lue Access Point -käyttöopas.
❑
Tarkista kommunikoivatko tietokoneesi ja Access Point keskenään.
❑
Lyhennä Access Pointin ja koneesi välistä etäisyyttä.
n N
63
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Sisäänrakennetun MOTION EYE -kameran* käyttäminen (PCG-TR-sarja)
Tietokoneessasi on sisäänrakennettu MOTION EYE –kamera. Voit käyttää kameraohjelmaa still-kuvien ottamiseen, videoleikkeiden
nauhoittamiseen tai online-videoneuvottelujen toteuttamiseen.
Kohdistusta säädetään kameran säätökiekolla (2). Voit myös kiertää MOTION EYE –kameraan taakse- ja eteenpäin valitaksesi
kamerassa näkyvän näkymän.
∗ Mallistasi riippuen Lue lisätietoja painetusta Specifications -asiakirjasta.
Nestekidenäytön oikealla puolella on CAPTURE –painike (3), jota käytetään MOTION EYE –kameran kanssa. Tätä painiketta
napsauttamalla voit:
❑
Ottaa still-kuvia
❑
Käynnistää ja pysäyttää videoleikkeiden nauhoituksen
❑
Käynnistä Network Smart Capture -sovellus.
✍
Sovellusohjelma on asennettava, jotta Network Smart Capture voidaan käynnistää Capture-painikkeella.
n N
64
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
MOTION EYE –kamera käynnistetään Windows -sovelluksen kanssa seuraavasti:
Napsauta valikossa Start- My Computer- Scanners and Cameras Sony Visual Communication Camera VCC-U01.
Kamera käynnistyy automaattisesti.
MOTION EYE –kameran merkkivalo (1) palaa vihreänä kameran ollessa käynnissä.
✍
Voit ottaa ainoastaan still-kuvia.
MOTION EYE –kamera käynnistetään Network Smart Capture -sovelluksen kanssa seuraavasti:
❑
Napsauta Start - All Programs - Network Smart Capture,
tai
❑
Paina Capture-painiketta.
Lisätietoja Network Smart Capture –ohjelmasta löytyy tietokoneesi mukana toimitetusta Ohjelmisto-oppaasta.
MOTION EYE -kameran vianetsintä
MOTION EYE -kameralla kuvattaessa kirkasta kohdetta tummassa taustassa kuvassa näkyy pystysuora viiva
Tämä on ilmiö, josta käytetään ilmaisua ”häntä”. Tämä ei ole toimintahäiriö.
Network Smart Capturen näkymäselaimen kuva on karkea
Jos kuvaat nopeasti liikkuvaa kohdetta, kuvassa saattaa esiintyä viive. Tämä ei ole toimintahäiriö.
MOTION EYE -kameralla otetut kuvat eivät ole selviä
❑
Loistevalossa kuvattaessa kuvaan saattaa syntyä heijastumia.
❑
Punaista tai vhreää hälyä saattaa esiintyä kuvissa, jos niissä on tummia osia.
❑
Tarkista, että MOTION EYE –kameran linssit ovat puhtaat.
❑
Säädä kohdistusrenkaalla.
n N
65
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Videokuvia tuotaessa kuvassa ja äänessä on välejä
Välejä saattaa esiintyä, mikä johtuu Network Smart Capture –ohjelman tehosteasetuksista.
MOTION EYE -kamerassa ei näy yhtään kuvaa
❑
Tarkista, että mikään muu ohjelma, kuten Network Smart Capture ei käytä MOTION EYE –kameraa.
❑
Monitorin tilasta, väripaletista ja muista syistä johtuen, videomuisti on loppunut eikä kameran kuvaa näytetä. Vähennä väripalettia
tai monitorin resoluutiota.
❑
Jos edellä mainitut vastatoimet eivät auta, käynnistä tietokone uudelleen.
n N
66
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Virransäästötilojen käyttäminen
Kun käytät akkua tietokoneesi virtalähteenä, voit säästää akkua virranhallintasetuksia hyödyntämällä. Normaalin käyttötilan lisäksi,
jossa voit sammuttaa tietyt laitteet, tietokoneessasi on kaksi virransäästötilaa: Standby ja Hibernate. Ota huomioon akkua
käyttäessäsi, että tietokone siirtyy automaattisesti Hibernate -tilaan, kun akun lataus on alle 7 prosenttia valitusta virranhallintaasetuksesta riippumatta.
✍
Jos akun virran taso laskee alle 10%, sinun on kytkettävä joko AC adapteri akun lataamista varten tai sammutettava tietokone ja vaihdettava täyteen ladattu akku
tietokoneeseen.
Normaalitilan käyttö
Tämä on tietokoneesi normaali käyttötila. Virheä virran merkkivalo palaa tämän tilan aikana. Voit säästää virtaa silloin, kun et
työskentele, sammuttamalla tietty laite kuten nestekidenäyttö tai kovalevy.
Standby -tilan käyttö
Standby -tila sammuttaa nestekidenäytön ja asettaa kovalevyn ja prosessorin vähäiseen virrankulutustilaan. Virran oranssi
merkkivalo vilkkuu tässä tilassa.
Standby -tila aktivoidaan seuraavalla tavalla:
Siirry valikkoon Start/Turn Off Computer ja paina Stand By.
Tai paina <Fn>+<Esc> -näppäimiä samanaikaisesti.
Normal -tilaan palataan painamalla mitä tahansa näppäintä.
✍
Jos painat virtapainiketta yli neljän sekunnin ajan, tietokone sammuu automaattisesti.
Kun tietokone on Standby -tilassa, levyä ei voi laittaa asemaan.
Tietokone palautuu Standby -tilasta nopeammin kuin Hibernate -tilasta.
Standby käyttää enemmän virtaa kuin Hibernate.
n N
67
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Jos tietokonetta ei ole käytetty 25 minuuttiin, se siirtyy System Standby -tilaan verkkovirtaa käytettäessä. Akkuja käytettäessä
tietokone siirtyy System Standby -tilaan, jos sitä ei ole käytetty 25:een minuuttiin. Tämän välttämiseksi voit muuttaa Power Options
Properties -näytön asetuksia (napsauta hiiren oikealla painikkeella tehtäväpalkin virta-kuvaketta - valitse Adjust Power Properties
- valitse Power Schemes -välilehti ja muuta asetuksia kohdassa Settings for VAIO optimized power scheme).
Hibernate -tilan käyttö
Järjestelmän tila tallennetaan kovalevylle ja tietokone sammutetaan. Virheä virran merkkivalo ei pala tämän tilan aikana.
Hibernate -tila aktivoidaan seuraavalla tavalla:
Paina <Fn>+<F12>.
Näytölle avautuu Hibernating -ruutu ja tietokone siirtyy Hibernate -tilaan.
Vaihtoehtoisesti,
Napsauta Start ja sen jälkeen Turn Off Computer.
PidäTurn off computer -ruudulla <Shift> -näppäin painettuna ja paina Hibernate.
Normal -tilaan tilaan palataan seuraavalla tavalla:
Käynnistä tietokone painamalla virtapainiketta.
Tietokone palautuu edelliseen tilaansa.
✍
Jos painat virtapainiketta yli neljän sekunnin ajan, tietokone sammuu automaattisesti.
Kun tietokone on Hibernate -tilassa, levyä ei voi laittaa asemaan.
Hibernate -tilan aktivoiminen kestää kauemmin kuin Standby -tilan.
Normaalitilaan palautuminen kestää kauemmin Hibernate -tilasta kuin Standby -tilasta.
Hibernate -tila käyttää vähemmän virtaa kuin Standby -tila.
Älä liikuta tietokonetta ennen kuin virran merkkivalo palaa.
n N
68
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Virranhallinnan vianetsintä
Virranhallinta-asetus ei vastaa
Tietokoneesi käyttöjärjestelmästä saattaa tulla epävakaa, jos vähäinen virrakulutustila, kuten Hibernate käynnistetään ja sen jälkeen
muutetaan ennen kuin tietokone on kokonaan siirtynyt vähäiseen virrankulutustilaan.
Palauta tietokone normaaliin, vakaaseen käyttötilaa seuraavalla tavalla:
1
Sulje kaikki avoimet sovellukset.
2
Paina samanaikaisesti <Ctrl>+<Alt>+<Delete> -näppäimiä ja valitse pudotusvalikosta Restart.
Tietokone käynnistyy uudelleen.
3
Jos tämä menetelmä ei toimi, sammuta tietokone painamalla virtapainiketta 4 sekunnin ajan tai pidempään.
n N
69
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Virranhallinta VAIO Power Management -hyötyohjelmalla
Virranhallintaohjelmalla voit määrittää tietokoneellesi virta-asetuksia verkkovirta- tai akkukäyttöä varten omia virrankäyttötarpeitasi
varten.
VAIO Power Management on sovellusohjelma, joka on kehitetty yksinomaan VAIO-tietokoneille. Tällä sovellusohjelmalla voit
tehostaa Windowsin virranhallintatoimintoja tietokoneesi paremman toiminnan ja akun pidemmän käyttöiän varmistamiseksi.
VAIO Power Management -hyötyohjelman aktivointi
Kun käynnistät tietokoneesi, tehtäväpalkissa näkyy virta-kuvake. Tämä kuvake näyttää, mitä virtalähdettä käytät, esimerkiksi
verkkovirtaa. Kuvaketta kaksoisnapsauttamalla saat esiin Power Meter -ikkunan, jossa näkyy virtatila.
VAIO Power Management -hyötyohjelman toiminnallisuudet on lisätty Windowsin Power Options Properties -ikkunaan.
VAIO Power Management aktivoidaan seuraavalla tavalla:
1
Napsauta hiiren oikealla painikkeella tehtäväpalkin virta-kuvaketta.
2
Valitse Adjust Power Properties.
Power Options Properties -ruutu ilmestyy näytölle.
3
Valitse VAIO Power Management -välilehti.
n N
70
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
VAIO Power Management virtaprofiilien aktivointi
VAIO Power Management -hyötyohjelmassa on useita esimääritettyjä virtaprofiileja. Jokainen virtaprofiili sisältää joukon
virranhallinta-asetuksia, jotka on suunniteltu tietyille virranhallintatavoitteille, enimmäisvirranhallinnasta ei lainkaan virranhallintaan.
VAIO Power Managementin virtaprofiili aktivoidaan seuraavalla tavalla:
1
Valitse Adjust Power Properties.
2
Valitse Power Schemes -välilehti.
3
Valitse virtaprofiili Power schemes -pudotusvalikosta.
4
Jos nyt valitset VAIO Power Management -välilehden, valittu virtaprofiili näkyy Power Scheme -otsikon oikealla puolella.
5
Voit tarvittaessa muuttaa luettelossa olevia ominaisuuksia, esimerkiksi nestekidenäytön kirkkautta.
6
Napsauta OK.
Virtaprofiili on aktivoitu.
✍
Virtaprofiilin luomiseksi sinulla on oltava tietokoneen pääkäyttäjän oikeudet.
Lisätietoja VAIO Power Management -ohjelmasta ja Power Schemes -virtaprofiileista löytyy ohjeesta.
Power Scheme -virtaprofiili
Kuvaus
Power Management Off
Ottaa pois käytöstä kaikki virranhallintaominaisuudet, kuten Standby ja Hibernate-tilat
VAIO Optimized
Virranhallintatila verkkovirtaa käytettäessä.
VAIO Maximum Battery
Käyttää virransäästöominaisuuksia, joilla saat akusta maksimaalisen virran ja hyvän suorituskyvyn. Se
vähentää näytön kirkkautta ja asettaa järjestelmän Standby -tilaan määritetyn ajan kuluttua.
VAIO Ultimate Battery
Laajentaa VAIO Maximum Battery -ominaisuutta sammuttamalla optisen aseman kokonaan.
n N
71
Laitteisto- opas
✍
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
Jos sinulla on mobiili prosessori (katso painetusta Specifications -asiakirjasta, tehtäpalkissa saattaa näkyä prosessorin kuvake. Prosessorin kuvake ilmoittaa prosessorin
tilan (Performance, Adaptive, Battery Life, Degrade). Saat esiin tämän kuvakkeen napsauttamalla VAIO Power Management -välilehden Advanced -painiketta. Valitse
Show CPU status icon in the taskbar -ruutu ja napsauta OK.
Lisätietoja prosessorin kuvakkeesta löytyy tarvittaessa ohjeesta (Other Information - Icons on the Notification Area).
Oletusasetusten palauttaminen
Voit palauttaa VAIO Power Management -välilehdellä muuttamasi virtaprofiiliasetukset oletusasetuksiin.
Oletusasetukset palautetaan seuraavalla tavalla:
1
Valitse Power Options Properties -ikkunassa VAIO Power Management -välilehti.
2
Napsauta Advanced -painiketta.
Näytölle ilmestyy VAIO Power Management -ikkuna.
3
Napsauta Reset by default -painiketta.
Näytölle ilmestyy Confirm -ikkuna.
4
Valitse kohta Restore all power schemes to the original factory default settings.
5
Napsauta OK.
Confirm-ikkuna sulketuu ja virtaprofiilin kaikkien ominaisuuksien oletusasetukset on palautettu.
n N
72
Laitteisto- opas
VAIO -tietokoneesi käyttäminen
VAIO Power Management Viewer
Mallistasi riippuen tietokoneeseesi on asennettu VAIO Power Management Viewer -ohjelma.
VAIO Power Management Viewer käynnistetään seuraavalla tavalla:
Napsauta
VAIO Power Management -välilehteä.
Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa Start, siirry valikkoon All Programs ja VAIO Power Management, ja käynnistä ohjelma
napsauttamalla VAIO Power Management Viewer.
VAIO Power Management Viewer -ohjelmassa on kaksi välilehteä: Running on batteries ja Plugged in. Kun ohjelma käynnistetään
automaattisesti, se näyttää tietokoneesi nykyistä virranhallintamallia vastaavan välilehden. Kummallakin välilehdellä on kaavio, jossa
näkyy nykyisen virranhallintamallin ja muokatun virranhallintamallin suorituskyky vastaavilla väreillä.
Virranhallintamallia muutetaan seuraavalla tavalla:
Valitse haluamasi virranhallintamalli VAIO Power Management Viewer -ikkunan pudotusvalikosta.
VAIO Power Management -ohjelmalla muokatun virranhallintamallin suorituskykyä voit katsella seuraavasti:
Kun sekä VAIO Power Management ja VAIO Power Management Viewer ovat käynnissä, VAIO Power Management Viewer näyttää
VAIO Power Management -ohjelmalla muokatun virranhallintamallin suorituskyvyn.
✍
Virranhallintamalli määritetään tai muutetaan VAIO Power Management -ohjelmalla.
n N
73
Laitteisto- opas
Oheislaitteiden kytkeminen
Oheislaitteiden kytkeminen
Voit kasvattaa tietokoneesi toiminnallisuutta tietokoneessasi olevien porttien avulla.
❑
Porttitoistimen kytkeminen (VGN-A-sarja) (sivu 74)
❑
Ulkoisen näytön kytkeminen (sivu 78)
❑
Näyttötilojen valitseminen (VGN-A-sarja) (sivu 84)
❑
Näyttötilojen valitseminen (PCG-TR-sarja) (sivu 85)
❑
Dual Display -toiminnon käyttäminen (sivu 87)
❑
Ulkoisten kaiuttimien kytkeminen (sivu 91)
❑
Ulkoisen mikrofonin kytkeminen (sivu 92)
❑
Universal Serial Bus (USB) -laitteen kytkeminen (sivu 93)
❑
Tulostimen kytkeminen (sivu 98)
❑
i.LINK-laitteen kytkeminen (sivu 100)
❑
Kytketyminen verkkoon (lähiverkko) (sivu 103)
✍
Tietokoneesi portit ja niiden sijainti on kerrottu painetussa Specifications -asiakirjassa.
Voit ostaa Sony -tietokonevarusteita, lisälaitteita ja oheislaitteita paikalliselta jälleen myyjältä tai Sonyn web-sivuilta: www.sonystyle-europe.com
Lisätietoja kytkentöjen yhteensopivuudesta löytyy VAIO-Link web-sivuilta: www.vaio-link.com
n N
74
Laitteisto- opas
Oheislaitteiden kytkeminen
Porttitoistimen kytkeminen (VGN-A-sarja)
Tietokoneesi tukee porttitoistin-lisävarustetta. Porttitoistimen avulla voit kytkeä tietokoneeseesi muita oheislaitteita, kuten
tulostimen tai ulkoisen näytön.
1
Verkko
(sivu 103)
5
2 USB -porttia
(sivu 93)
9
Tulostinportti
(sivu 99)
2
Optinen out
(sivu 81)
6
Oikea/Vasen audio in
(sivu 81)
10
S-Video-liitin
(sivu 81)
3
DVI-D -liitin
(sivu 80)
7
DC In
(sivu 14)
11
Videoliitin
(sivu 81)
4
Monitori/VGA-portti
(sivu 79)
8
2 USB -porttia
(sivu 93)
12
Oikea/Vasen audio out (sivu 81)
✍
Porttitoistimen virtalähteenä voi käyttää ainoastaan tietokoneen mukana tulevaa AC adapteria. Älä irrota AC adapteria porttitoistimesta tai seinäkoskettimesta, kun käytät
porttitoistinta; se saattaa vahingoittaa tietoja tai aiheuttaa laitteiston toimintahäiriöitä.
Kun kytket videojohtoja S-Video out- ja Video out -liittimeen samanaikaisesti, vain S-Video out -liitintä voi käyttää.
n N
75
Laitteisto- opas
Tietokoneesi kytkeminen porttitoistimeen
Porttitoistin kytketään tietokoneeseesi seuraavalla tavalla:
1
Irrota kaikki oheislaitteet tietokoneestasi.
2
Kytke AC adapteriin liitetty johto (1) porttitoistimen (3) DC In -porttiin (2).
3
Kytke virtajohto (4) AC adapteriin ja verkkopistorasiaan.
4
Avaa porttitoistimen kansi.
Oheislaitteiden kytkeminen
n N
76
Laitteisto- opas
Oheislaitteiden kytkeminen
5
Kohdista tietokoneen pohjassa oleva liitin porttitoistimen liittimeen ja työnnä alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
6
Liu'uta lukitusvipu LOCK-asentoon.
7
Käynnistä tietokone.
✍
Kun kytket tietokoneesi porttitoistimeen, älä yritä asentaa tai poistaa akkua. Tietokoneen nostaminen ja kääntäminen silloin, kun se on kytketty porttitoistimeen, saattaa
aiheuttaa hetkellisen virtakatkoksen.
Käytä tietokoneesi mukana tulevaa AC adapteria tai Sony-lisäadapteria.
n N
77
Laitteisto- opas
Oheislaitteiden kytkeminen
Tietokoneesi irrottaminen porttitoistimesta
Porttitoistin irrotetaan tietokoneestasi seuraavalla tavalla:
1
Sammuta kytketyt oheislaitteet.
2
Liu'uta lukitusvipu UNLOCK-asentoon.
3
Nosta tietokone irti porttitoistimesta.
4
Sulje tietokoneen pohjassa oleva porttitoistimen liittimen kansi.
✍
On erittäin tärkeää sulkea porttitoistimen liittimen kansi, kun tietokone on irrotettu porttitoistimesta. Jos kansi jätetään auki, pölyä saattaa päästä sisään, joka vaurioittaa
tietokonetta.
Porttitoistin kytketään kokonaan irti verkkojännitteestä irrottamalla AC adapteri.
n N
78
Laitteisto- opas
Oheislaitteiden kytkeminen
Ulkoisen näytön kytkeminen
Voit kytkeä tietokoneeseesi ulkoisen näytön. Voit käyttää tietokonettasi esimerkiksi tietokonenäytön, projektorin kanssa.
✍
Sammuta tietokone ja oheislaitteet, irrota AC adapteri ja virtajohto ennen ulkoisen näytön kytkemistä.
Kytke virtajohto ainoastaan sen jälkeen, kun kaikki muut kytkentäkaapelit on kytketty.
Käynnistä ensin oheislaitteet ja sen jälkeen tietokone.
Kytkettyjä ulkoisia näyttöjä käytetään kakkosnäyttöinä.
Ainoastaan Windows -järjestelmissä ulkoista näyttöä voidaan käyttää myös virtuaalisen työpöydän pystyttämiseen.
n N
79
Laitteisto- opas
Oheislaitteiden kytkeminen
Tietokonenäytön kytkeminen
Voit kytkeä tietokonenäytön (monitorin) joko suoraan tietokoneeseen tai porttitoistimen (lisävaruste) kautta.
Tietokonenäyttö kytketään seuraavalla tavalla:
1
Jos haluat kytkeä VGA-monitorin, kytke näytön kaapeli (1) (ei tule
mukana) sylimikroon tai porttitoistimeen.
2
Jos haluat kytkeä TFT/DVI-monitorin, kytke näytön kaapeli (2) (ei
tule mukana) porttitoistimen DVI-D -liittimeen.
3
Kytke tarvittaessa näytön virtajohdon (3) toinen pää näyttöön ja
toinen pää verkkopistorasiaan.
✍
DVI-D tarkoittaa Digital Visual Interface - Digital. Se on DVI -tyyppinen liitin, joka
tukee ainoastaan digitaalisia videosignaaleja, ei analogisia videosignaaleja. Siinä on 24
pinniä.
DVI-I -liitin (Digital Visual Interface - Integrated) tukee digitaalisia ja analogisia
videosignaaleja. Siinä on 29 pinniä.
! Et voi kytkeä DVI-I - VGA-kaapelia DVI-I -liittimeen!
n N
80
Laitteisto- opas
Oheislaitteiden kytkeminen
Multimediatietokonenäytön kytkeminen
Voit kytkeä tietokoneen multimediatietokoneen näyttöön, joka sisältää sisäänrakennetut kaiuttimet ja mikrofonin.
Multimediatietokonenäyttö kytketään seuraavalla tavalla:
1
Kytke näytön kaapeli (1) tietokoneen
2
Kytke kaiuttimen kaapeli (3) tietokoneen
kaiutinliittimeen (4).
3
Kytke mikrofonin kaapeli (5) tietokoneen
mikrofoniliittimeen (6).
monitori/VGA -liittimeen (2).
n N
81
Laitteisto- opas
TV:n kytkeminen (VGN-A-sarja)
Voit kytkeä television tietokoneeseen tai porttitoistimeen (lisävaruste).
Televisio kytketään tietokoneeseen seuraavalla tavalla:
1
Kytke audio/videokaapelin (1) (lisävaruste) toinen pää AV Out -liittimeen (2)
(keltainen) ja toinen pää televisioon.
2
Kytke television virtajohto (3) seinärasiaan.
3
Vaihda television sisäänottokanava ulkoiseen sisäänottoon.
4
Määritä television asetukset.
✍
Katso muut asennus- ja käyttöohjeet oheislaitteesi mukana toimitetuista käyttöoppaista.
Jos laitat DVD-levyn DVD-ROM-asemaan katsoaksesi videota televisiosta, <Fn>+<F7>näppäinyhdistelmä ei ehkä aktivoi nestekidenäytön ja television välistä siirtymistoimintoa.
Ratkaisu:
1. Poista DVD-levy tietokoneestasi.
2. Kun DVD-levy on poistettu, siirry nestekidenäytön ja television välillä näppäinyhdistelmällä
<Fn>+<F7>.
Kuva näkyy nyt sekä nestekidenäytössä että televisiossa. Aseta DVD-levy uudelleen asemaan, jotta
DVD-ohjelma käynnistyy.
Jos tietokoneesi näytön resoluutio on yli 1024 x 768 pikseliä, koko kuva ei näy televiosiossasi.
Television piilossa oleva alue saadaan esiin liikuttamalla tietokoneen osoitinta. Jos haluat näyttää
koko kuvan, muuta tietokoneesi näytön resoluutio 1024 x 768 kuvapisteeseen tai sitä alemmas.
Oheislaitteiden kytkeminen
n N
82
Laitteisto- opas
Televisio kytketään porttitoistimeen seuraavalla tavalla:
1
Kytke porttitoistin tietokoneeseesi.
2
Kytke audio/videokaapelin (1) (lisävaruste) toinen pää tietokoneesi
Audio out (R - L) ja Video out -liittimiin (2) ja toinen pää televisiosi
Audio (R - L) ja Video -liittimiin.
3
Kytke S-Video-kaapelin (3) (lisävaruste) toinen pää S-Video out
-liittimeen (4) ja toinen pää televisiosi S-Video-liittimeen.
4
Vaihda television sisäänottokanava ulkoiseen sisäänottoon.
5
Määritä television asetukset.
✍
Minkälaisella kaapelilla voin kytkeä Audio/Video-portilla varustetun VAIOni
televisioon?Tarvitset kaapelin, jonka toisessa päässä on minijack-liitin ja toisessa päässä 3
RCA -liitin (kutsutaan myös nimellä 'cinch'). Esimerkiksi Sonyn VMC-20FR, joka on
saatavissa suoramyyntinä ja useilta jälleenmyyjiltä. Ota huomioon, että kaikissa televisioissa
ei ole RCA-liitintä. Jos sinun televisiossasi ei ole RCA-liitintä, tarvitset RCA-Scart välikappaleen (edellyttäen tietenkin että televisiossa on Scart-liitin). Jos VAIOssasi on Svideo-portti, voit käyttää tätä porttia vaihtoehtoisena kytkentätapana. Katso lisätietoja
VAIO-Link-internetsivujen Knowledge Bases -tietokannasta.
Oheislaitteiden kytkeminen
n N
83
Laitteisto- opas
Oheislaitteiden kytkeminen
Projektorin kytkeminen
Voit kytkeä projektorin (kuten Sony nestekidenäyttöprojektorin) suoraan tietokoneeseesi tai porttitoistimen kautta.
Projektori kytketään seuraavalla tavalla:
1
Kytke RGB-signaalin kaapeli (1)
VGA -liittimeen (2).
2
Kytke audiokaapeli (3) (ei toimiteta mukana)
merkittyyn korvakuulokeliittimeen (4).
3
Kytke RGB-signaalin kaapeli ja audiokaapeli projektorin (5) liittimiin.
4
Kytke projektorin virtajohto (6) seinärasiaan.
✍
-symboolilla merkittyyn monitori/
-symboolilla
Joissakin tapauksissa et voi käyttää tietokoneen nestekidenäyttöä ja ulkoista näyttöä tai
projektoria samanaikaisesti.
Voit siirtää tulostuksen tietokoneen nestekidenäytöltä ulkoiseen näyttöön ja päinvastoin
painamalla näppäinyhdistelmää <Fn>+<F7>.
n N
84
Laitteisto- opas
Oheislaitteiden kytkeminen
Näyttötilojen valitseminen (VGN-A-sarja)
Tämä tietokone käyttää MOBILITY RADEON video-ohjainta. Voit valita mitä näyttöä käytetään, kun tietokone on kytketty ulkoiseen
näyttöön. Kun kytket ulkoisen näytön, voit vaihtaa näyttöä tietokoneesi nestekidenäytön ja ulkoisen monitorin välillä.
Ennen kuin voit valita näytön, sinun on sammutettava tietokoneesi, kytkettävä ulkoinen näyttö (FDP (Flat Display Panel), paneeli tai
monitori) tietokoneeseesi ja käynnistettävä tietokone uudelleen.
Näyttö valitaan seuraavalla tavalla:
1
Napsauta Start ja sen jälkeen Control Panel.
Näytölle ilmestyy Control Panel -ikkuna.
2
Kaksoisnapsauta Appearance and Themes, ja valitse sitten Display.
Näytölle ilmestyy Display Properties -valintaikkuna.
3
Napsauta Settings -välilehteä.
4
Napsauta Advanced -painiketta.
Näytölle ilmestyy Sony SNotebook LCD and MOBILITY RADEON Properties -valintaikkuna.
5
Napsauta Displays -välilehteä.
Valitse Monitor, Panel tai FDP -kuvake.
6
Napsauta Apply ja sitten OK.
✍
Et voi ehkä näyttää tietokoneen nestekidenäyttöä ja ulkoista näyttöä tai projektoria samanaikaisesti, käyttämistäsi tietokonenäytöistä ja projektoreista riippuen.
Käynnistä oheislaitteet ennen kuin käynnistät tietokoneen.
n N
85
Laitteisto- opas
Oheislaitteiden kytkeminen
Näyttötilojen valitseminen (PCG-TR-sarja)
Tässä sylimikrossa on Intel 855 GM Integrated Graphics –video-ohjain. Voit valita mitä näyttöä käytetään, kun sylimikro on kytketty
ulkoiseen laitteeseen.
Ulkoinen näyttö kytketään seuraavalla tavalla:
1
Kytke ulkoinen laite tietokoneen vasemmalla sivulla olevaan Monitor/VGA –liittimeen.
2
Paina <Fn> -näppäin alas ja pidä se painettuna, ja muuta kohde <F7> -näppäintä painamalla.
Kohde vaihtuu aina, kun painat <F7> -näppäimen ja pidät <Fn> -näppäimen painettuna.
Alla on lueteltu vaihtoehtoiset tulostuskohteet:
• vain nestekidenäyttö: Näyttää sisällön ainoastaan tietokoneesi nestekidenäytössä.
• vain nestekidenäyttö + MONITORI (VGA): Näyttää sisällön samanaikaisesti sekä tietokoneesi nestekidenäytössä että
ulkoisessa näytössä*.
• MONITORI (VGA): Näyttää sisällön ainoastaan ulkoisessa näytössä*.
• Asennus: Näyttää ulkoisen näytön resoluution säätöikkunan.
Kuva näkyy ulkoisessä näytössä.
Video-ohjaimen asetuksia säädetään seuraavasti:
1
Napsauta Start ja sen jälkeen Control Panel.
Näytölle ilmestyy Control Panel -ikkuna.
2
Kaksoisnapsauta Appearance and Themes, ja valitse sitten Display.
Näytölle ilmestyy Display Properties -valintaikkuna.
3
Napsauta Settings -välilehteä.
4
Napsauta Advanced –painiketta ja valitse Intel Extreme Graphics –välilehti.
Valitse sitten Graphics Properties –kuvake.
5
Napsauta Devices -välilehteä.
Valitse Monitor, Notebook, Intel Dual Display Clone tai Extended Desktop –kuvake.
n N
86
Laitteisto- opas
6
Napsauta Apply ja sitten OK.
*Ulkoinen kohde näkyy ainoastaan silloin, kun ulkoinen laite on kytketty tietokoneeseesi.
✍
Et voi vaihtaa näyttöä videon katselun tai sisäänrakennetun MOTION EYE –kameran käytön aikana.
Ulkoisen näytön valitseminen saattaa muuttaa automaattisesti tietokoneesi nestekidenäytön resoluutiota.
Oheislaitteiden kytkeminen
n N
87
Laitteisto- opas
Oheislaitteiden kytkeminen
Dual Display -toiminnon käyttäminen
Kaksoisnäyttötoiminnon avulla voit jakaa työpöytäsi osia erillisiin näyttöihin. Jos olet esimerkiksi kytkenyt ulkoisen monitorin
monitoriliittimeen, nestekidenäyttösi ja monitori voivat toimia yhtenä työpöytänä.
Voit siirtää osoittimen yhdeltä näytöltä toiseen. Näin voit vetää objekteja, kuten avoimen sovellusikkunan tai tehtäväpalkin yhdestä
näytöstä toiseen.
Tätä erillisiin näyttöihin jaettua yhtä työpöytää kutsutaan virtuaaliseksi työpöydäksi.
✍
Monitorisi tai televisiolaitteesi ei ehkä tue Dual Display -toimintoa.
Jotkut sovellusohjelmat eivät ehkä toimi Dual Display -asetuksilla.
Varmista, että tietokoneesi ei siirry Standby tai Hibernate -tilaan Dual Display -tilaa käyttäessäsi; muussa tapauksessa työpöytäsi ei ehkä palaudu Normal -tilaan.
Jos olet määrittänyt jokaiselle näytölle eri värit, älä jaa yhtä ikkunaa kahdelle näytölle; muussa tapauksessa ohjelma ei ehkä toimi oikein.
Määritä vähemmän värejä tai matalampi resoluutio jokaiselle näytölle.
n N
88
Laitteisto- opas
Dual Display -tilan valiseminen
Dual Display -tila valitaan seuraavalla tavalla:
1
Napsauta Windows -tehtäväpalkin Start -painiketta.
2
Napsauta Control Panel.
3
Napsauta Appearance and Themes.
4
Napsauta Display -kuvaketta.
5
Valitse Settings -välilehti.
6
Napsauta numerolla 2 merkittyä näyttöä.
7
Valitse Extend my Windows desktop onto this monitor -valintaruutu.
8
Napsauta Apply ja sitten OK.
✍
Monitorisi tai televisiolaitteesi ei ehkä tue Dual Display -toimintoa.
Jokaisen näytön värien ja resoluution määrittäminen
Voit määrittää jokaisen näytön, joka on osa virtuaalista työpöytää, värit ja resoluution.
Jokaisen näytön värit ja resoluutio määritetään seuraavalla tavalla:
1
Napsauta Windows -tehtäväpalkin Start -painiketta.
2
Napsauta Control Panel.
3
Napsauta Appearance and Themes.
4
Napsauta Display -kuvaketta.
5
Valitse Settings -välilehti.
6
Napsauta näyttöä, jonka asetuksia haluat muuttaa (1 tai 2): näytön värit tai resoluutio.
7
Muuta värejä valitsemalla sopiva vaihtoehto Color quality -luettelosta.
Oheislaitteiden kytkeminen
n N
89
Laitteisto- opas
8
Säädä resoluutiota Screen resolutionin liukupalkilla.
9
Napsauta Apply ja sen jälkeen OK.
Oheislaitteiden kytkeminen
Virtuaalisen työpöydän mukauttaminen
Voit mukauttaa Dual Display -tilan muuttamalla virtuaalisen työpöydän muodostavien kahden monitorin sijaintia.
Dual Display -tila mukautetaan seuraavalla tavalla:
1
Napsauta Windows -tehtäväpalkin Start -painiketta.
2
Napsauta Control Panel.
3
Napsauta Appearance and Themes.
4
Napsauta Display -kuvaketta.
5
Napsauta Settings -välilehteä.
6
Siirrä monitorien kuvakkeet vetämällä siten, että ne vastaavat monitoriesi fyysistä järjestystä. Kahden monitorin kuvakkeiden on
oltava kytkettyinä virtuaalisen työpöydän muodostamiseksi.
7
Napsauta Apply ja sitten OK.
n N
90
Laitteisto- opas
Dual Display -toiminnon lopettaminen
Dual Display -tila lopetetaan seuraavalla tavalla:
1
Napsauta Windows -tehtäväpalkin Start -painiketta.
2
Napsauta Control Panel.
3
Napsauta Appearance and Themes.
4
Napsauta Display -kuvaketta.
5
Napsauta Settings -välilehteä.
6
Napsauta näyttöä numero 2.
7
Poista Extend my Windows desktop onto this monitor -valintaruudun valinta.
Nyt Dual Display -toiminto on lopetettu.
✍
Katso kuinka ensisijaisesta näytöstä siirrytään kakkosnäyttöön osasta Näyttötilojen valitseminen (VGN-A-sarja) (sivu 84)/.
Oheislaitteiden kytkeminen
n N
91
Laitteisto- opas
Oheislaitteiden kytkeminen
Ulkoisten kaiuttimien kytkeminen
Voit tehostaa tietokoneesi äänen laatua ulkoisilla kaiuttimilla.
Ulkoiset kaiuttimet kytketään seuraavalla tavalla:
1
Kytke kaiuttimen kaapeli (1) tietokoneen korvakuulokeliittimeen (2).
2
Kytke kaiuttimen kaapelin toinen pää ulkoiseen kaiuttimeen (3).
3
Käännä kaiuttimien ääni pois ennen niiden kytkemistä.
✍
Varmista, että kaiuttimet on suunniteltu käyttämällesi tietokoneelle.
Älä aseta levykkeitä kaiuttimien päälle; kaiuttimien magneettikenttää saattaa vahingoittaa levykkeillä olevia tietoja.
Äänen vianetsintä
Kaiuttimistani ei kuulu ääntä
❑
Jos käytät ulkoisia kaiuttimia varmista, että kaiuttimet on oikein kytketty ja ääni on päällä. Jos kaiuttimissa on mykkäpainikine
varmista, että se ei ole päällä. Jos kaiuttimet ovat paristokäyttöiset, tarkista, että paristot on oikein asennettu ja että niissä on
virtaa.
❑
Jos olet kytkenyt audio-kaapelin korvakuulokeliittimeen, irrota kaapeli.
n N
92
Laitteisto- opas
Oheislaitteiden kytkeminen
Ulkoisen mikrofonin kytkeminen
Jos haluat käyttää äänensyöttölaitetta esimerkiksi chattaillaksesi Internetissä, sinun on kytkettävä ulkoinen mikrofoni
tietokoneeseen.
Ulkoinen mikrofoni kytketään seuraavalla tavalla:
Kytke mikrofonin kaapeli (1)
✍
-symboolilla merkittyyn mikrofoniliittimeen (2).
Varmista, että mikrofoni on suunniteltu käyttämällesi tietokoneelle.
Äänen vianetsintä
Mikrofonini ei toimi
❑
Jos käytät ulkoista mikrofonia tarkista, että mikrofoni on kytketty mikrofoniliittimeen oikein.
n N
93
Laitteisto- opas
Oheislaitteiden kytkeminen
Universal Serial Bus (USB) -laitteen kytkeminen
Voit kytkeä tietokoneeseesi USB-laitteen (esimerkiksi hiiren, levykeaseman, näppäimistön, tulostimen).
USB-laitteet ovat plug and play -laitteitta. Tietokonetta ei tarvitse sammuttaa näitä laitteita kytkettäessä, ellei laitteen mukana
tulevassa käyttöoppaassa ilmoiteta toisin.
Joidenkin USB-laitteiden kohdalla sinun on asennettava vastaava ohjelma ennen laitteen kytkemistä. Tämän ohjeen noudattamatta
jättämisen seurauksena laite ei ehkä toimi oikein. Katso lisätietoja USB-laitteen käyttöoppaasta.
❑
USB-hiiren kytkeminen (sivu 94)
❑
USB-levykeaseman kytkeminen (sivu 95)
n N
94
Laitteisto- opas
Oheislaitteiden kytkeminen
USB-hiiren kytkeminen
USB-hiiri kytketään seuraavalla tavalla:
1
Valitse USB-liitin, jota haluat käyttää.
2
Kytke USB-hiiren kaapeli (2) USB-liittimeen.
Nyt USB-hiiri (3) on käyttövalmis.
✍
VAIO USB-hiiren ohjelma-ajuri on esiasennettu tietokoneellesi, näin ollen sinun on vain kytkettävä USB-hiiri USB-liittimeen ja voit aloittaa työskentelyn.
n N
95
Laitteisto- opas
Oheislaitteiden kytkeminen
USB-levykeaseman kytkeminen
Lisävaihtoehtona voit hankkia USB-levykeaseman ja kytkeä sen tietokoneeseesi.
USB-levykeasema kytketään seuraavalla tavalla:
1
Valitse USB-liitin, jota haluat käyttää.
2
Kytke USB-levykeaseman kaapeli USB-liittimeen. Levykeaseman VAIO-logon on oltava ylöspäin.
Nyt USB-levykeasema on käyttövalmis.
USB-levykeasema poistetaan seuraavalla tavalla:
❑
Jos tietokone on käynnissä, odota kunnes levykeaseman merkkivalo sammuu ja irrota sitten USB-kaapeli. Jos levykeasemaa ei
poisteta oikealla tavalla, järjestelmä saattaa kaatua ja kaikki tallentamattomat tiedot menetetään.
❑
Jos tietokoneesi ei ole käynnissä, voit irrottaa USB-kaapelin tietokoneesta suoraan.
n N
96
Laitteisto- opas
Oheislaitteiden kytkeminen
Levykkeen sisään asettaminen
Levyke asetetaan asemaan seuraavalla tavalla:
1
Pidä levykettä (1) etikettipuoli ylöspäin.
2
Työnnä levyke kevyesti asemaan (2), kunnes se napsahtaa paikalleen.
Levykkeen poistaminen asemasta
Levyke poistetaan asemasta seuraavalla tavalla:
Kun olet lopettanut levykkeen käyttämisen odota, kunnes merkkivalo (1) sammuu ja poista sitten levyke painamalla eject-painiketta
(2).
✍
Ennen kuin painat eject -painiketta varmista, että merkkivalo ei pala.
Jos levyke ei tule ulos eject -painiketta painamalla, irrota levykeasema tietokoneesta.
! Älä paina eject -painiketta merkkivalon palaessa. Se saattaa vauroittaa levykettä.
n N
97
Laitteisto- opas
Levykkeiden vianetsintä
USB-levykeasemani ei kirjoita levykkeelle
❑
Levyke on kirjoitussuojattu. Poista kirjoitussuojaus tai käytä levykettä, jota ei ole
kirjotussuojattu.
❑
Tarkista, että levyke on oikein asetettu levykeasemaan.
❑
Levyke saattaa olla viallinen. Yritä toisella levykkeellä.
PCGA-UFD5/A (USB) -lisälevykeasemaa ei tunnisteta A-asemaksi
UFD5/A asetetaan A-asemaksi seuraavalla tavalla:
1
Sammuta järjestelmän virta.
2
Kytke UFD5/A.
3
Valitse Start -valikosta Control Panel.
4
Kaksoisnapsauta System.
5
Valitse Hardware -välilehti ja napsauta Device Manager.
6
Valitse Universal Serial Bus controllers ja sen jälkeen Y-E Data USB Floppy.
7
Napsauta Action -valikossa Uninstall.
8
Jatka napsauttamalla OK, kunnes näytölle ilmestyy Confirmation of deletion of device -viesti.
9
Valitse Action -valikosta Scan for hardware changes.
Nyt UFD5/A tunnistetaan A-asemaksi.
Oheislaitteiden kytkeminen
n N
98
Laitteisto- opas
Oheislaitteiden kytkeminen
Tulostimen kytkeminen
Voit kytkeä tietokoneeseesi Windows-yhteensopivan tulostimen asiakirjojen tulostusta varten.
Tulostimen kytkeminen USB-liittimeen
Voit kytkeä tietokoneeseesi Windows-järjestelmääsi yhteensopivan USB-tulostimen.
Tulostin kytketään USB-liittimeen seuraavalla tavalla:
1
Kytke USB-tulostinkaapeli (1) yhteen tietokoneesi USB-liittimeen (2).
USB-liitin on merkitty
2
-symboolilla sekä tietokoneessasi että tulostimessa.
Kytke tulostimen virtajohto verkkopistorasiaan (3).
n N
99
Laitteisto- opas
Oheislaitteiden kytkeminen
Tulostimen kytkeminen tulostinliittimeen
Tulostin kytketään tulostinliittimeen seuraavalla tavalla:
1
Kytke tulostimen tulostinkaapeli (1)
2
Kytke tulostimen virtajohto (3) verkkopistorasiaan.
✍
Sammuta tietokone ja tulostin, irrota AC adapteri ja virtajohto ennen tulostimen kytkemistä.
-symboolilla merkittyyn tulostinliittimeen (2).
n N
100
Laitteisto- opas
Oheislaitteiden kytkeminen
i.LINK-laitteen kytkeminen
Tietokoneessasi on i.LINK (IEEE1394) -liitin, johon voit kytkeä i.LINK-laitteita, kuten digitaalisen videokameranauhurin tai kaksi VAIOsylimikroa tiedostojen kopiointia, poistamista tai muokkaamista varten.
Tietokoneesi i.LINK-liitin ei syötä virtaa ulkoisiin laitteisiin, jotka yleensä saavat virtaa i.LINK-liittimistä.
i.LINK-liitin tukee 400Mbps:n tiedonsiirtonopeuksia; todellinen tiedonsiirtonopeus riippuu kutenkin ulkoisten laitteiden
tiedonsiirtonopeudesta.
Käytettävissä olevat i.LINK-ominaisuudet riippuvat käyttämistäsi sovellusohjelmista. Katso lisätietoja ohjelmiston mukana
toimitetuista asiakirjoista.
VAIO-tietokoneeseesi sopivat i.LINK-kaapelit on merkitty seuraavasti:
VMC-IL4415A /1,5 metrin kaapeli, jonka molemmissa päissä on 4-pinninen liitin), VMC-IL4408Sarja (0,8 metrin kaapeli, jonka
molemmissa päissä on 4-pinninen liitin).
❑
Digitaalisen videokameranauhurin kytkeminen (sivu 101)
❑
Kahden VAIO-sylimikron kytkeminen (sivu 101)
✍
i.LINK-yhteys muiden yhteensopivien laitteiden kanssa ei ole täysin taattua.
i.LINK-yhteys vaihtelee käyttämistäsi sovellusohjelmista, käyttöjärjestelmistä ja i.LINK-yhteensopivista laitteista riippuen. Katso lisätietoja ohjelmiston mukana toimitetuista
asiakirjoista.
Tarkista i.LINK-yhteensopivien pc-oheislaitteiden (HDD, CD-RW -asema, jne.) käyttöehdot ja käyttöjärjestelmän yhteensopivuus ennen kuin kytket niitä tietokoneeseesi.
n N
101
Laitteisto- opas
Oheislaitteiden kytkeminen
Digitaalisen videokameranauhurin kytkeminen
Digitaalinen videokameranauhuri kytketään seuraavalla tavalla:
1
Kytke i.LINK-kaapelin (1) toinen pää tietokoneen i.LINK-liittimeen (2) ja toinen pää digitaalisen
videokameranauhurin DV Out -liittimeen (3).
2
Käynnistä DVgate Plus -sovellusohjelma
✍
Sonyn digitaalisten videokameroiden liittimet DV Out, DV In/Out tai i.LINK ovat i.LINK-yhteensopivia.
Sonyn digitaalista videokameranauhuria käytetään tässä esimerkkinä; sinun digitaalinen videokameranauhurisi on ehkä
kytkettävä toisella tavalla.
Jos digitaalisessa videokameranauhurissasi on Memory Stick -korttipaikka, voit kopioida siitä kuvia tietokoneeseesi Memory
Stick -muistikortin kautta. Tämä tehdään yksinkertaisesti kopioimalla kuvat Memory Stick-muistikorttiin, joka sen jälkeen
asennetaan tietokoneeseesi erityisen PC-korttisovittimen avulla.
Et voi avata Memory Stick-muistikorttiin tallennettuja kuvia i.LINK-yhteyttä käyttäessäsi.
Kahden VAIO-sylimikron kytkeminen
Voit kopioida, muokata tai poistaa toisella VAIO-tietokoneella olevia kuvia tietokoneellesi i.LINK-lisäkaapelin kautta.
Voit myös tulostaa asiakirjan toiseen VAIO-tietokoneeseen kytketyllä tulostimella.
n N
102
Laitteisto- opas
Oheislaitteiden kytkeminen
i.LINK-laitteiden vianetsintä
En voi pystyttää i.LINK-yhteyttä kahden VAIO-tietokoneen välille
❑
Sinulla on oltava tietokoneellasi järjestelmänhaltijan oikeudet, jotta voit yhdistää kaksi tietokonetta.
❑
Irrota ja kytke i.LINK-kaapeli uudelleen.
❑
Jos yhteyttä ei vieläkään ole lyhyen ajan kuluttua, käynnistä molemmat tietokoneet uudelleen.
❑
Jos toinen tietokone on juuri palautunut virransäästötilasta, yhteydessä saattaa olla häiriötä. Tässä tapauksessa koneet on
käynnistettävä kokonaan uudelleen ennen niiden kytkemistä.
Kun tallennan kuvia digitaaliseen videolaitteeseen DVgate Plus-sovellusohjelmalla, näytölle ilmestyy
virheilmoitus
❑
Sulje kaikki avoimet sovellukset ja käynnistä tietokone uudelleen. Kun kuvia tallennetaan usein digitaaliseen videolaitteeseen
DVgate Plus-sovellusohjelmaa käytettäessä, tämä virhe tapahtuu toisinaan.
❑
DV-laitteessasi ion oltava DV In/Out, jotta voit siirtää tiedostoja DV-laitteeseen.
❑
Tarkista, että molemmat laitteet ovat samassa työryhmässä ja että Sharing -vaihtoehto on valittu.
❑
Jos toisessa tietokoneessa on toinen käyttöjärjestelmä (esimerkiksi Windows 2000), tarvitset sovellusohjelman, kuten Smart
Connect.
En voi käyttää digitaalisia laitteita
❑
Tarkista, että DV-laite on käynnistetty ja että kaapelit on oikein kytketty.
❑
Jos käytät useita i.LINK-laitteita, kytkettyjen laitteiden yhdistelmä saattaa aiheuttaa epävakaata toimintaa. Mikäli tämä on
kyseessä, sammuta kaikki kytketyt laitteet ja irrota käyttämättömät laitteet. Tarkista kytkentä ja käynnistä uudelleen.
❑
Suosittelemme vahvasti, että käytät vain Sony i.LINK-kaapeleita, koska muiden merkkien käyttäminen saattaa aiheuttaa
ongelmia i.LINK-laitteisiin.
n N
103
Laitteisto- opas
Oheislaitteiden kytkeminen
Kytketyminen verkkoon (lähiverkko)
Voit kytkeä tietokoneesi 10BASE-T/100BASE-TX -tyyppisiin verkkoihin Ethernet -verkkokaapelin kautta. Kysy yksityiskohtaiset
asetukset ja verkossa tarvittavat laitteet Verkonhaltijaltasi.
✍
Tietokoneesi voi kytkeytyä verkkoon oletusasetuksilla.
Jos pääyksikkö on telakoitu, voit käyttää Ethernet -verkkoliitintä vain porttitoistimessa.
Lisätietoja tietokoneen kytkemisestä verkkoon löytyy VAIO-Link web-sivuilta, Hardware troubleshooting -osiosta:
! Älä kytke puhelinjohtoa tietokoneesi verkkoliittimeen.
n N
104
Laitteisto- opas
VAIO-tietokoneesi päivittäminen
VAIO-tietokoneesi päivittäminen
Tietokoneesi ja muistimoduulit käyttävät korkeatarkkuuskomponentti- ja sähköliitinteknologiaa. Jotta takuusi ei raukea väärän
käsittelyn seurauksena suosittelemme, että:
❑
Otat yhteyttä jälleenmyyjääsi uuden muistimoduulin asennusta varten.
❑
Älä asenna sitä itse, jos sinulla ei ole kokemusta tietokoneen muistin päivittämisestä.
❑
Älä kosketa liittimiä tai avaa muistipaneelia.
Ota yhteyttä VAIO-Link -palveluun, jos tarvitset apua.
Muistin lisääminen ja poistaminen*
Tulevaisuudessa haluat ehkä muuttaa tai lisätä muistimoduuleja tietokoneesi toiminnallisuuden laajentamiseksi. Voit kasvattaa
muistia asentamalla lisämuistimoduuleja.
Tee muistin muutokset huolellisesti. Virheet muistin asennuksessa tai poistamisessa saattavat aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Päivitä muistia, mallistasi riippuen, vain DDR333 DDR-SDRAM SO-DIMM (lehtikultaiset liittimet) (VGN-A -sarja) tai DDR266 DDRSDRAM Micro-DIMM (lehtikultaiset liittimet) (PCG-TR -sarja) -muistimoduuleilla.
Lue lisätietoja painetusta Specifications -asiakirjasta.
Elektrostaattinen purkautuminen saattaa vauroittaa sähkökomponentteja. Ennen kuin kosketat muistin laajennuspaikkaa pidä
huolta, että:
❑
Käsittelet muistimoduulia varoen.
❑
Tässä asiakirjassa kerrotut menetelmät ovat tuttuja tietokoneisiin liittyvän yleisen terminologian, turvakäytäntöjen ja
sähkölaitteiden käyttämistä ja muuttamista koskevien säännösten kanssa.
❑
Irrota järjestelmä virtalähteestä (akku tai AC adapteri) ja muista mahdollisista televiestintälinkeistä, verkoista tai
modeemeista ennen kuin avaat järjestelmän, Edellä mainitun noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa
henkilövahingon tai vaurioittaa laitteistoa.
n N
105
Laitteisto- opas
VAIO-tietokoneesi päivittäminen
❑
Sähköstaattinen purkautuminen (ESD) saattaa vauroittaa muistimoduuleja ja muita komponentteja. Asenna muistimoduuli
ainoastaan sähköstaattisesti purkautuneeseen työasemaan. Jos tällaista asemaa ei ole saatavissa, älä työskentele matolla äläkä
käsittele materiaaleja, jotka tuottavat tai pidättävät staattista sähköä (esimerkiksi sellofaanikääreet). Maadoita itsesi
koskettamalla kotelon maalaamatonta metalliosaa tämän toimenpiteen aikana.
❑
Älä avaa muistimoduulin pakkausta ennen kuin olet valmis vaihtamaan moduulin. Pakkaus suojaa moduulia sähköstaattiselta
purkaukselta.
! Käytä muistimoduulin mukana tulevaa erityistä suojapussia tai kääri moduuli alumiinikalvoon sähköstaattista purkausta vastaan.
Nesteen tai muiden vieraiden aineiden tai esineiden joutuminen muistipaikkaan tai tietokoneen muihin sisäosiin vaurioittaa tietokonetta eivätkä tästä johtuvat korjaukset
kuulu takuun piiriin.
! Älä aseta muistimoduulia paikkoihin, joissa on:
- Lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita tai ilmakanavia,
- Suoraa auringonvaloa,
- Erittäin pölyistä,
- Mekaanista tärinää tai iskuja,
- Voimakkaita magneetteja tai kaiuttimia, joita ei ole magneettisesti suojattu,
- Yli +35°C tai alle +5°C ympäristön lämpötiloihin,
- Erittäin kosteaa.
* Käytettävien muistipaikkojen lukumäärä riippuu tietokoneesi kokoonpanosta.
❑
Muistimoduulin irrottaminen ja asentaminen (PCG-TR-sarja) (sivu 106)
❑
Muistimoduulin irrottaminen ja asentaminen (VGN-A-sarja) (sivu 108)
n N
106
Laitteisto- opas
VAIO-tietokoneesi päivittäminen
Muistimoduulin irrottaminen ja asentaminen (PCG-TR-sarja)
Muistimoduuli vaihdetaan tai lisätään seuraavalla tavalla:
1
Sammuta tietokone ja irrota kaikki oheislaitteet.
2
Irrota tietokoneen pistoke ja poista akku.
3
Odota, kunnes tietokone on jäähtynyt.
4
Ruuvaa tietokoneesi pohjassa keskellä oleva ruuvi auki.
5
Kosketa metallista esinettä (kuten tietokoneesi takana olevaa liitinpaneelia) staattisen sähkön purkamiseksi.
6
Irrota muistimoduuli:
❑
Vedä salpoja nuolten osoittamaan suuntaan.
Muistimoduuli vapautuu.
❑
Vedä muistimoduulia nuolen osoittamaan suuntaan.
7
Poista uusi muistimoduuli pakkauksestaan.
8
Asenna muistimoduuli paikalleen. Ole varovainen ettet kosketa emolevyn muita komponentteja.
n N
107
Laitteisto- opas
9
❑
Liu'uta muistimoduuli muistipaikkaan.
❑
Napsauta liittimet paikoilleen, kun levy on oikein asetettu.
❑
Tarkista onko muistimoduulissa valkoinen tarra. Sen tulisi löytyä yläosasta.
Sulje moduulin kansi, kiristä sitten tietokoneen pohjassa oleva ruuvi.
10 Aseta akku takaisin paikalleen ja käynnistä tietokone.
VAIO-tietokoneesi päivittäminen
n N
108
Laitteisto- opas
Muistimoduulin irrottaminen ja asentaminen (VGN-A-sarja)
Muistimoduuli vaihdetaan tai lisätään seuraavalla tavalla:
1
Sammuta tietokone ja irrota kaikki oheislaitteet.
2
Irrota tietokoneen pistoke ja poista akku.
3
Odota, kunnes tietokone on jäähtynyt.
4
Ruuvaa tietokoneesi pohjassa keskellä oleva ruuvi auki.
5
Irrota muistimoduuli:
❑
Vedä salpoja nuolten osoittamaan suuntaan.
Muistimoduuli vapautuu.
❑
Vedä muistimoduulia nuolen osoittamaan suuntaan.
VAIO-tietokoneesi päivittäminen
n N
109
Laitteisto- opas
VAIO-tietokoneesi päivittäminen
6
Ruuvaa auki 2 muistipaikan vieressä olevaa ruuvia.
7
Käännä tietokone ympäri ja nosta kansi.
8
Aseta terävä esine (kuten pieni ruuvimeisseli) kuvassa (1) osoitettujen avainten väliin ja työnnä kevyesti ylöspäin.
n N
110
Laitteisto- opas
9
VAIO-tietokoneesi päivittäminen
Nosta näppäimistö nestekidenäytön puolelta ja käännä se varovasti touchpad -hiiren päälle. Ole varovainen, ettei kaapeli irtoa
näppäimistöä nostaessasi.
10 Irrota muistimoduuli:
❑
Vedä salpoja nuolten osoittamaan suuntaan.
Muistimoduuli vapautuu.
❑
Vedä muistimoduulia nuolen osoittamaan suuntaan.
11 Poista uusi muistimoduuli pakkauksestaan.
12 Asenna muistimoduuli paikalleen. Ole varovainen ettet kosketa emolevyn muita komponentteja.
n N
111
Laitteisto- opas
❑
Liu'uta muistimoduuli muistipaikkaan.
❑
Napsauta liittimet paikoilleen, kun levy on oikein asetettu.
VAIO-tietokoneesi päivittäminen
n N
112
Laitteisto- opas
VAIO-tietokoneesi päivittäminen
13 Aseta näppäimistö varovasti tietokoneeseen painamalla.
14 Sulje tietokoneen kansi, kiristä sitten tietokoneen pohjassa olevat ruuvit.
15 Aseta akku takaisin paikalleen ja käynnistä tietokone.
Muistitilan tarkistaminen
Muistitila voidaan tarkistaa seuraavalla tavalla:
1
Käynnistä tietokone.
2
Valitse Start -valikosta Sony Notebook Setup.
Näytölle ilmestyy Sony Notebook Setup -valintaikkuna.
3
Järjestelmän muistin määrä näkyy About this Computer -välilehdellä. Jos lisätty muisti ei näy, toista koko toimenpide ja
käynnistä tietokone uudelleen.
n N
113
Laitteisto- opas
Ohjeet
Ohjeet
Tässä osassa kerrotaan mistä saat ohjeita ja neuvontaa, jos sinulla on ongelmia tietokoneesi kanssa.
Sony tarjoaa useita tukipalveluja tietokonettasi varten.
Sony -tukipalvelut
Katso lisäohjeita tietokoneen mukana tulevista painetuista ja online-asiakirjoista osasta Asiakirjapaketti (sivu 9), sekä muista
viitelähteistä.
Muut tietolähteet
❑
Ohjelmiston käyttöohjeet löytyvät ohjelman mukana tulevista online-ohjetiedostoista.
❑
VAIO-Link website: jos sinulla on ongelmia tietokoneesi kanssa, siirry VAIO-Linkin web-sivuille vianetsintää varten. Siirry
osoitteeseen: http://www.vaio-link.com.
❑
e- Support: Web-sivujemme interaktiivinen osassa http://www.vaio-link.com pääset yhteyteen asianomaisen tukiryhmämme
kanssa Internetin yli. Henkilökohtaisen tilin kautta voit lähettää tekniset kysymyksesi helposti.
❑
VAIO-Link help lines: Ennen kuin otat yhteyttä VAIO-Linkiin puhelimitse, yritä ratkaista ongelma lukemalla oneline- ja painetut
asiakirjat.
❑
Vieraile muilla Sonyn web-sivuilla:
✍
❑
www.club-vaio.com jos haluat tietää enemmän VAIOsta ja liittyä kasvavaan VAIO-yhteisöön.
❑
www.sonystyle-europe.com online-ostoksia varten.
❑
www.sony.net muut Sonyn tuotteet.
Sinun on asennettava Internet-yhteys ennen kuin voi käyttää edellä kuvattuja oneline-palveluja.
n N
114
Laitteisto- opas
Ohjeet
e-Support
Mikä on e-Support?
Olet etsinyt käyttöoppaistamme ja web-sivuilta (www.vaio-link.com), mutta et ole löytänyt vastausta kysymykseesi/aiheeseesi? eSupport on ihanteellinen ratkaisu!
e-Support Web Portal on interaktiivinen web-sivusto, jossa voit lähettää kaikki VAIO-tietokonettasi koskevat tekniset kysymyksesi
ja vastauksen saat asiaan perehtyneeltä tukitiimiltämme.
Jokaista lähetettyä kysymystä käsitellään ainutkertaisena "tapausnumerona", jotta sinun ja e-Support -tiimimme välinen
kommunikointi sujuu vaivatta.
Kuka voi käyttää e-Supportia?
Kaikilla rekisteröidyillä VAIO-asiakkailla on oikeus rajoittamattomaan pääsyyn VAIO-Linkin e-Support Web Portal.
Kuinka pääsen e-Support -portaaliin?
Kun rekisteröit VAIO -tietokoneesi Club-VAIOn sivuilla (www.club-vaio.com), saat automaattisesti muutaman tunnin kuluttua
sähköpostin, jossa on linkki e-Support Web Portaliin, Customer ID ja joitakin perustietoja.
Sinun on sitten vain aktivoitava tilisi napsauttamalla sähköpostissa olevaa linkkiä.
Nyt voit luoda ensimmäisen tapauksesi!
Pääset e-Support Web Portaliin miltä tahansa tietokoneelta, jossa on toimiva Internet-yhteys.
e-Support Web Portalissa on täydellinen ohjetiedosto, jossa sinua avustetaan e-Support Service -palvelumme käyttämisessä.
Voinko lähettää kysymykseni omalla äidinkielelläni?
Koska olet yhteydessä e-Support Teamiimme portaalin kautta, joka yhdistää sinut suoraan keskustietokantaamme, e-Support
hyväksyy ja käsittelee ainoastaan englanninkieliset lähetyksiä.
n N
115
Laitteisto- opas
Ohjeet
Voinko lähettää kysymykseni milloin tahansa?
Kyllä voit lähettää kysymyksiäsi 24h/7 päivänä viikossa, mutta ota huomioon, että e-Support Team käsittelee kysymyksiäsi vain
maanantaista perjantaihin klo 8 – 18.
Onko e-Supportin käyttäminen maksullista?
Ei, tämä on täysin ilmainen palvelu kaikille rekisteröityneille VAIO-asiakkaillemme!
Mistä tiedän, että e-Support Team on käsitellyt kysymykseni/tapaukseni?
Heti kun e-Support Team on käsitellyt tapauksesi, saat sähköpostin, jossa ilmoitetaan, että tapauksesi on päivitetty.
n N
116
Laitteisto- opas
Varotoimet
Tässä osassa kerrotaan turvaohjeista ja varotoimista, joilla voit suojata tietokoneesi mahdollisilta vauroilta.
Ota yhteyttä VAIO-Link -palveluun, jos tarvitset apua.
❑
Kovalevyn käsitteleminen (sivu 117)
❑
Nestekidenäytön käsitteleminen (sivu 117)
❑
Virtalähteen käyttäminen (sivu 118)
❑
Tietokoneesi käsitteleminen (sivu 118)
❑
Levykkeiden käsitteleminen (sivu 120)
❑
Levyjen käsitteleminen (sivu 120)
❑
Akun käyttäminen (sivu 121)
❑
Korvakuulokkeiden käyttäminen (sivu 121)
❑
Memory Sticks -muistikorttien käsitteleminen (sivu 122)
Varotoimet
n N
117
Laitteisto- opas
Varotoimet
Kovalevyn käsitteleminen
Kovalevyllä on suuri tallennuskapasiteetti ja se lukee tai kirjoittaa tietoja lyhyessä ajassa. Se voi kuitenkin vaurioitua helposti
mekaanisen tärinän, iskun tai pölyn seurauksena.
Vaikka kovalevyssä on sisäinen turvalaite, joka estää tietojen katoamisen mekaanisen tärinän, iskun tai pölyn seurauksena, sinun
tulee käsitellä tietokonettasi varoen.
Kovalevyn vaurioitumisen estämiseksi:
❑
Älä anna tietokoneesi liikkua yhtäkkiä.
❑
Pidä tietokone loitolla magneeteista.
❑
Älä aseta tietokonettasi tilaan, jossa on mekaanista tärinää tai epävakaaseen asentoon.
❑
Älä siirrä tietokonetta virran ollessa kytkettynä.
❑
Älä sammuta virtaa tai käynnistä tietokonetta uudelleen, kun levyltä luetaan tai sinne kirjoitetaan.
❑
Älä käytä tietokonettasi paikassa, jossa lämpötila vaihtuu erittäin paljon.
❑
Älä siirrä tietokonettasi, jos järjestelmä on Standby-tilassa.
✍
Jos kovalevy on vaurioitunut, tietoja ei voi palauttaa.
Nestekidenäytön käsitteleminen
❑
Älä jätä nestekidenäyttöä aurinkoon päin, koska se voi vaurioittaa näyttöä. Ole varovainen, kun käytät tietokonettasi ikkunan
lähellä.
❑
Älä naarmuta nestekidenäyttöä tai paina sitä. Se saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.
❑
Jos tietokonetta käytetään alhaisessa lämpötilassa, näytössä saattaa näkyä jäännöskuva. Tämä ei ole toimintahäiriö. Kun
tietokone palautuu normaaliin lämpötilaan, näyttö palautuu normaaliksi.
❑
Jäännöskuva saattaa näkyä näytössä, jos samaa kuvaa näytetään pitkän aikaa. Jäännöskuva häviää hetken kuluttua. Voit estää
jäännöskuvan näytönsäästäjää käyttämällä.
n N
118
Laitteisto- opas
Varotoimet
❑
Näyttö lämpiää käytön aikana. Tämä on normaalia, eikä se tarkoita toimintahäiriötä.
❑
Nestekidenäyttö on valmistettu tarkkuusteknologiaa käyttämällä. Saatat kuitenkin nähdä nestekidenäytöllä jatkuvasti esiintyviä
pieniä mustia pisteitä ja/tai kirkkaita pisteitä (punaisia, sinisiä tai vihreitä). Tämä on normaali valmistusprosessin tulos eikä se ole
toimintahäiriö.
❑
Älä hankaa nestekidenäyttöä, koska se saattaa vaurioittaa näyttöä. Pyyhi nestekidenäyttö pehmeällä, kuivalla kankaalla.
Virtalähteen käyttäminen
❑
Katso painetusta Specifications-asiakirjasta VAIO -tietokoneesi virran käyttö.
❑
Älä jaa verkkopistorasiaa muiden virtaa käyttävien laitteiden kanssa, kuten valokopiokoneiden tai asiakirjasippureiden kanssa.
❑
Voit hankkia virtaliuskan, jossa on syöksyvirtasuojain. Tämä laite suojaa tietokonettasi äkillisten, esimerkiksi sähkömyrskyn,
virtasyöksyjen aiheuttamalta vauriolta.
❑
Älä laita painavia esineitä virtajohdon päälle.
❑
Irrota johto verkkopistorasiasta pistokkeesta vetämällä. Älä vedä koskaan johdosta.
❑
Irrota tietokoneesi seinäpistorasiasta, jos et aio käyttää tietokonettasi pitkään aikaan.
❑
Varmista, että seinäkosketin on helppopääsyisessä paikassa.
❑
Kun AC adapteria ei käytetä, irrota se verkkopistorasiasta.
❑
Käytä ainoastaan mukana tulevaa AC adapteria. Älä käytä muita AC adaptereita.
Tietokoneesi käsitteleminen
❑
Puhdista kotelo pehmeällä kankaalla, joka on joko kuiva tai kevyesti kostutettu mietoon puhdistusaineeseen. Älä käytä minkään
tyyppisiä hankaavia sieniä, hankausjauhetta tai liuotteita, kuten alkoholia tai bensiiniä, koska ne voivat vaurioittaa tietokoneesi
pintaa.
❑
Jos tiputat kiinteän esineen tai nestettä tietokoneen päälle, sammuta tietokone ja irrota pistoke. Saattaa olla parempi antaa
tietokone ammattitaitoisen henkilön tarkastettavaksi, ennen kuin sitä käytetään uudelleen.
n N
119
Laitteisto- opas
❑
Älä pudota tietokonetta tai aseta painavia esineitä sen päälle.
❑
Älä laita tietokonetta tilaan, jossa on:
❑
Lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita tai ilmakanavia,
❑
Suoraa auringonvaloa,
❑
Erittäin pölyistä,
❑
Kosteutta tai sadetta,
❑
Mekaanista tärinää tai iskuja,
❑
Voimakkaita magneetteja tai kaiuttimia, joita ei ole magneettisesti suojattu,
❑
Yli 35°C tai alle 5°C ympäristön lämpötiloihin,
❑
Erittäin kosteaa.
Varotoimet
❑
Älä aseta elektronisia laitteita tietokoneesi lähelle. Tietokoneesi sähkömagneettikenttä saattaa aiheuttaa toimintahäiriön.
❑
Huolehdi asianmukaisesta ilmanvaihdosta, jotta sisäistä lämpöä ei pääse keräytymään. Älä aseta tietokonettasi huokoisille
pinnoille, kuten tai huoville tai materiaalin, kuten verhojen tai seinävaatteiden lähelle, jotka saattavat tukkia tuuletusaukot.
❑
Tietokone käyttää korkeataajuisia radiosignaaleja ja se saattaa häiritä radio- ja televisiovastaanottoa. Mikäli näin tapahtuu, siirrä
tietokone sopivalle etäisyydelle.
❑
Käytä ainoastaan määritettyjä oheislaitteita ja kytkentäkaapeleita; muussa tapauksessa ongelmia saattaa syntyä.
❑
Älä käytä leikattuja tai vaurioituneita kytkentäkaapeleita.
❑
Jos tietokone tuodaan suoraan kylmästä tilasta kuumaan tilaan, kosteuttaa saattaa tiivistyä tietokoneen sisään. Älä käynnistä
tietokonetta tässä tapauksessa vähintään tuntiin. Jos ongelmia ilmenee, kytke tietokone irti ja ota yhteys VAIO-Linkiin.
❑
Varmista, että irrotat virtajohdon ennen kuin puhdistat tietokoneen.
❑
Koska saatat menettää tärkeitä tietoja tietokoneen vaurioituessa, sinun tulisi varmuuskopioida tietosi säännöllisesti. Voit
palauttaa useimmat alkuperäiset sovellusohjelmat mukana tulevalta levyltä (katso lisätietoja Troubleshooting Guide -oppaasta).
n N
120
Laitteisto- opas
Varotoimet
Levykkeiden käsitteleminen
❑
Älä avaa suljinta käsin tai kosketa levykkeen pintaa.
❑
Pidä levykkeet loitolla magneeteista.
❑
Pidä levyke loitolla suorasta auringonvalosta ja muista lämmönläheteistä.
Levyjen käsitteleminen
❑
Älä kosketa levyn pintaa.
❑
Älä pudota tai taivuta levyä.
❑
Levyn pinnalla olevat sormenjäljet ja pöly saattavat aiheuttaa lukuvirheitä. Pidä levystä aina kiinni reunoista ja keskireiästä,
kuvassa osoitetulla tavalla:
❑
Levyjen asianmukainen käsittely on olennaista luotettavuuden takaamiseksi. Älä käytä liuotteita, kuten bensiiniä, ohentimia,
kaupallisia puhdistusaineita tai antistaattisia suihkeita, koska ne saattavat vahingoittaa levyä.
❑
Normaali puhdistus suoritetaan pitämällä levyä reunoista ja pyyhkimällä pinta pehmeällä kankaalla keskustasta ulospäin.
❑
Jos levy on pahoin tahriintunut, kostuta pehmeä kangas vedellä, purista se kunnolla ja pyyhi levyn pinta keskustasta ulospäin.
Pyyhi jäljelle jäänyt kosteus kuivalla, pehmeällä kankaalla.
❑
Älä koskaan laita levyyn tarroja. Ne vauroittavat levyä peruuttamattomasti.
n N
121
Laitteisto- opas
Varotoimet
Akun käyttäminen
❑
Älä jätä akkua koskaan yli 60°C lämpötilaan, kuten aurinkoon pysäköityyn autoon tai suoraan auringonvaloon.
❑
Akun käyttöikä on lyhyempi kylmässä ympäristössä. Tämä johtuu heikentyneestä akun suorituskyvystä alhaisissa lämpötiloissa.
❑
Lataa akut +10°C - +30°C lämpötilassa. Alhaisemmassa lämpötilassa latausaika on pidempi.
❑
Kun akkua käytetään tai tyhjennetään, se lämpenee. Tämä on normaalia eikä syytä huoleen ole.
❑
Pidä akku loitolla kaikista lämmönlähteistä.
❑
Pidä akku kuivana.
❑
Älä avaa tai pura akkua.
❑
Älä altista akkua mekaanisille iskuille.
❑
Jos et käytä tietokonetta pitkään aikaan, poista akku tietokoneesta akun vaurioitumisen estämiseksi.
❑
Jos akussa on edelleen vähän virtaa akun täyteen lataamisen jälkeen, akku saattaa olla kulunut loppuun ja se on vaihdettava.
❑
Akkua ei tarvitse tyhjentää ennen uudelleenlatausta.
❑
Jos et ole käyttänyt akkua pitkään aikaan, lataa se uudelleen.
Korvakuulokkeiden käyttäminen
❑
Liikenneturvallisuus - Älä käytä korvakuulokkeita ajaessasi, polkupyöräillessäsi tai käyttäessäsi motorisoituja ajoneuvoja. Se
saattaa aiheuttaa liikennevaaran ja se on laitonta joillakin alueilla. Musiikin kuunteleminen suurella äänenvoimakkuudella saattaa
olla vaarallista myös käveltäessä, erityisesti suojateitä ylitettäessä.
❑
Kuulovaurioiden estäminen - Vältä korvakuulokkeiden käyttämistä suurella äänenvoimakkuudella. Kuulon ammattilaiset
neuvovat välttämään jatkuvaa, äänekästä ja pitkäaikaista soittamista. Jos korvasi soivat, pienennä äänen voimakkuutta tai
keskeytä kuunteleminen.
n N
122
Laitteisto- opas
Memory Sticks -muistikorttien käsitteleminen
❑
Älä kosketa Memory Stick -liitintä sormillasi tai metalliesineillä.
❑
Käytä etikettinä ainoastaan Memory Stick -muistikortin mukana tulevaa etikettiä.
❑
Älä taivuta tai pudota Memory Stick -muistikorttia äläkä iske sitä voimakkaasti.
❑
Älä pura tai muuta Memory Stick- muistikortteja.
❑
Älä anna Memory Stick-muistikortin kastua.
❑
Älä käytä tai säilytä Memory Stick -muistikortteja tilassa, joka on:
❑
❑
Erittäin kuuma, kuten aurinkoon pysäköidyssä autossa,
❑
Suorassa auringonvalossa,
❑
Erittäin kostea tai,
❑
jossa on syövyttäviä aineita.
Käytä Memory Stick -muistikortin mukana tulevaa säilytysrasiaa.
Varotoimet
n N
123
Laitteisto- opas
Tavaramerkit
Tavaramerkit
Sony, Battery Checker, BlueSpace NE, Click to DVD, DVgate Plus, Giga Pocket, HotKey Utility, Memory Stick Formatter, Network Smart Capture, PictureGear Studio,
SonicStage, Sony Notebook Setup, VAIO Edit Components, VAIO Media, VAIO Power Management, VAIO Power Management Viewer, VAIO System Information,
Memory Stick, Memory Stick logo, VAIO ja VAIO logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
Microsoft, Internet Explorer, Windows Movie Maker, Windows Media Player, Windows XP Professional, Windows Home Edition, Microsoft Works ja Windows logo
ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
i.LINK on Sonyn tavaramerkki, jota käytetään ainoastaan ilmoittamaan, että tuote sisältää IEEE1394 -liitännän.
Adobe, Adobe Acrobat Elements, Adobe Photoshop Album, Adobe Reader, Adobe Premiere ja Adobe Photoshop Elements ovat Adobe Systems Incorporatedin
tavaramerkkejä.
MoodLogic on MoodLogic Incorporationin tavaramerkki.
Norton Internet Security 2004 ya Norton Password Manager ovat Symantec Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.
Drag’n Drop CD ja Drag’n Drop CD+DVD ovat Easy Systems Japan Ltd:n ja DigiOn Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
WinDVD for VAIO on InterVideo Incorporationin tavaramerkki.
Sun Java VM on Sun Microsystems Incorporationin tavaramerkki.
Google Toolbar on Googlen tavaramerkki.
My Info Centre sisältää Macromedia Inc:n Macromedia Flash Player -ohjelman, Copyright © 1995-2003 Macromedia, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Macromedia
ja Flash ovat Macromedia Inc:n tavaramerkkejä.
Kaikki muut järjestelmien, tuotteiden ja palvelujen nimet ovat vastaavien omistajiensa tavaramerkkejä. ™ tai ® -merkkejä ei ole käyttöoppaassa määritetty.
Määritykset saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki muut tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa tavaramerkkejä.
Mallissasi käytettävissä olevat ohjelmat löytyvät painetusta Specifications -asiakirjasta.
Download PDF

advertising