Sony | KDL-22BX20D | Sony KDL-22BX20D Kullanım Talimatları

4-193-042-52
LCD
Dijital Renkli TV
Çalıştırma Talimatları
KDL-22BX20D
Başlarken
Kullanım Kılavuzu
Ek Bilgiler
Giriş
Bu Sony ürününü seçtiğiniz için
teşekkür ederiz. Televizyonu
çalıştırmadan önce, lütfen bu
kullanım talimatı kitapçığını iyice
okuyunuz ve de ileride kullanmak
üzere saklayınız.
Dijital TV fonksiyonu
hakkında
• Digital TV (
) ile ilgili her
fonksiyon, sadece DVB-T
(MPEG2) ve (H.264/MPEG4
AVC) dijital yer sinyallerin
yayınlandığı ülkelerde ve
bölgelerde çalışır.
• Bu televizyon seti DVB-T
spesifikasyonlarına uymasına
rağmen, gelecekteki DVB-T dijital
yerden yayınlara uyumluluğu
garanti edilemez.
• Bazı Dijital TV fonksiyonları bazı
ülkelerde / alanlarda mevcut
olmayabilir
Bu ürün, Sony Corporation
tarafından, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonya'da imal edilmiştir. EMC
ve ürün güvenliği için Yetkili
Temsilci Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Almanya'dır.
Servis ve garanti ile ilgili her
türlü konu için lütfen ayrı olarak
verilen servis veya garanti
belgelerine bakınız.
2 TR
Ticari markaya ilişkin bilgi
DVB Project'in tescilli ticari
markasıdır.
HDMI, HDMI logosu ve YüksekÇözünürlüklü Multimedya Arayüzü,
HDMI Licensing LLC'nin ticari
markaları veya tescilli ticari
markalarıdır.
Dolby Laboratories'in lisansı altında
üretilmiştir.
Dolby ve çift-D sembolü Dolby
Laboratories'in ticari markalarıdır.
"BRAVIA" ve BRAVIA Sony
Corporation'un ticari markalarıdır.
DVD Format/Logo
Lisanslama Şirketinin ticari bir
markasıdır.
Telif hakkı koruma teknolojisi içeren
bu ürün, belirli A.B.D. patentleri,
Macrovision Corporation ve diğer
hak sahiplerinin sahip olduğu diğer
fikri mülkiyet haklarının metot hakkı
talebi tarafından korunmaktadır.
Bu telif hakkı teknolojisinin
kullanımı Macrovision tarafından
yetkilendirilmelidir ve Macrovision
tarafından yetkilendirilmedikçe
ev ve diğer sınırlı görüntüleme
amacına yönelik olmalıdır. ters
mühendislik işlemleri uygulamak
veya parçalara ayırmak yasaktır.
Tanım etiketinin konumu
Model No ve Güç Beslemesi
nominal değerleri için etiketler
(uygulanabilir emniyet
yönetmeliklerine uygun olarak)
televizyonun arkasında bulunur.
İçindekiler
Başlarken
4 Güvenlik bilgileri......................................................................................................... 7
Uyarılar........................................................................................................................ 8
Diskler hakkında notlar.............................................................................................. 9
Uzaktan kumandaya genel bakış...................................................................................... 10
Televizyon düğmelerinin ve göstergelerinin genel görünümü................................ 13
TV'nin İzlenmesi
TV'nin İzlenmesi......................................................................................................... 14
Dijital Elektronik Program Rehberinin (EPG) Kullanımı
Dijital Favori listesinin kullanımı
................................. 16
...................................................................... 17
DVD oynatma Hazırlama.................................................................................................................... 18
DVD oynatma . ........................................................................................................... 18
S-VCD/VCD Oynatma................................................................................................. 21
Ses/Resim Verilerini Oynatma................................................................................... 21
Opsiyonel Cihaz Kullanımı
Opsiyonel cihazların bağlanması.............................................................................. 22
Bağlı cihazlardan resimlerin izlenmesi..................................................................... 24
USB ile Fotoğraf/Müzik Oynatma.............................................................................. 24
HDMI Kontrolü'nün Kullanımı.................................................................................... 25
MENU Fonksiyonlarının Kullanımı
Menüler arasında gezinme........................................................................................ 26
TV Ayarları Menüsü.................................................................................................... 27
DVD Ayarları Menüsü................................................................................................. 35
Ek Bilgiler
Aksesuarların Kurulumu (Duvara-Montaj Braketi).................................................. 37
Spesifikasyonlar......................................................................................................... 38
Arıza bulma................................................................................................................. 40
Televizyonu çalıştırmadan önce, lütfen "Güvenlik bilgileri" kısmını okuyunuz (sayfa 7).
Bu kullanma kılavuzunu ileride kullanmak üzere saklayınız.
: sadece dijital kanallar için
3 TR
TR
Başlarken
1: Aksesuarların
kontrol edilmesi
2: Standın takılması
Ana elektrik kablosu (1)
Uzaktan kumanda RM-ED038 (1)
Masa-üstü standı (1)
AA boy piller (R6 tipi) (2)
1 Karton kutuyu açınız ve standı çıkarınız.
2 TV'yi Standın üzerine yerleştiriniz.
Standı TV'ye takmak için aşağıdaki aşamaları
uygulayınız.
Pillerin uzaktan kumandaya
takılması
Kapağı açmak için dile bastırıp kaldırınız.
• Pilleri takarken kutupları doğru yerleştirdiğinizden
emin olunuz.
• Farklı tipte pilleri bir arada veya eski ve yeni
pilleri karıştırarak kullanmayınız.
• Pilleri, çevreye saygılı bir şekilde imha ediniz.
Belirli bölgelerde pillerin imhasıyla ilgili
düzenlemeler olabilir. Lütfen yerel makamlarınıza
danışınız.
• Uzaktan kumandayı dikkatli kullanınız.
Düşürmeyiniz veya üzerine basmayınız ya da
üzerine herhangi bir sıvı dökmeyiniz.
• Uzaktan kumandayı bir ısı kaynağı yakınına veya
direk güneş ışığı alan bir yere ya da nemli bir
odaya koymayınız.
3 TV'nin üst kısmına hafifçe bastırarak
TV'yi standın üzerine oturtunuz.
3: Bir anten/Uydu
Alıcısı/DVD Kaydedici
bağlanması
Bir anten bağlama
Koaksiyal kablo
4 TR
Bir uydu alıcısının/kaydedicinin
(örn. DVD kaydedici) HDMI ile
bağlanması
Koaksiyal
kablo
Koaksiyal
kablo
Koaksiyal
kablo
Koaksiyal
kablo
SCART
kablosu
HDMI
kablosu
VCR/ DVD kaydedici
VCR/ DVD kaydedici
4: Başlangıç ayarları
5 TR
Başlarken
Bir uydu alıcısının/kaydedicinin
(örn. DVD kaydedici) SCART ile
bağlanması
1 Televizyonun fişini ana elektrik prizine
takınız.
2 Televizyonun 1 düğmesine basınız.
Televizyonu ilk kez açtığınızda, ekranda
Kurulum Rehberi menüsü görünür.
3 Dili seçmek için G/g düğmelerine
basınız. Ekranda dil seçiminiz görünür.
Türkçe
Seç
4 F/f düğmelerine basarak "Otomatik
arama" seçimini yapınız, daha sonra
düğmesine basınız.
5 Ülkeyi seçmek için G/g düğmelerine
basınız.
"Tarama Tipi" seçimi için F/f tuşuna
basınız. Daha sonra, ATV (Analog TV) &
DTV (Dijital TV), DTV veya ATV seçmek
için G/g tuşuna basınız.
"Saat Dilimi" ülke seçimine göre
otomatik olarak değişecektir. Otomatik
ayarı başlatmak için düğmesine
basınız.
Otomatik arama
Analog TV veya Dijital TV ayarını seçin. Kanal taraması için OK’e basın.
Antenin bağlandığından emin olum.
Seç

Türkiye
Tarama Tipi
ATV & DTV
Saat dilimi
İstanbul GMT+2
RETURN
Geri
• Otomatik ayar mevcut televizyon kanalı sayısına
bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.
6 TR
Masa-Üstü Standının
TV'den Ayrılması
• Dillere (A) basınız ve standı ok yönünde çekiniz.
• Televizyonu duvara monte etmenin dışında herhangi
başka bir amaç için standı çıkarmayınız.
Otomatik arama
Ülke Seçimi
6 Çıkmak için MENU düğmesine basınız.
?
Kurulum Rehberi
Dil Ayarları
• Kanalları manuel olarak da ayarlayabilirsiniz
(sayfa 29).
• Ekranda program tablosu göründüğünde ayar
tamamlanmıştır.
Güvenlik
bilgileri
Montaj/Kurulum
Herhangi bir yangın, elektrik çarpması
veya hasar ve/veya yaralanma riskini
önlemek amacıyla televizyon setini
aşağıdaki talimatlara uygun olarak
monte ediniz ve kullanınız.
Montaj
• Televizyon seti, erişimi kolay bir
prizin yakınına monte edilmelidir.
• Televizyon setini sabit, düz yüzeylere
yerleştiriniz.
• Duvara montaj işlemlerini
sadece kalifiye servis personeli
gerçekleştirmelidir.
Duvara monte edildiğinde
30 cm
10 cm
10 cm
Notlar
10 cm
Setin etrafında en az bu kadar boşluk
bırakınız.
Stand ile monte
edildiğinde 30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
6.5 mm - 10 mm
Vida (Duvara-montaj braketi
ile birlikte verilir)
Montaj Kancası
TV setinin arka tarafındaki
kanca bağlantısı
Nakliye
• Televizyon setini
taşımadan önce, tüm
kablolarını sökünüz.
• Televizyon setini elle
taşırken, sağ tarafta
gösterildiği gibi tutunuz.
LCD panele baskı
uygulamayınız.
• Televizyon
setini
taşırken,
sarsıntılara
ve aşırı
titreşimlere
maruz
bırakmayınız.
• Televizyon
setini
tamir için taşırken veya yerini
değiştirirken, orijinal karton ve
ambalaj malzemelerini kullanarak
paketleyiniz.
Havalandırma
• Asla havalandırma deliklerini
kapatmayınız veya kabinin içine
herhangi bir şey sokmayınız.
• Televizyon setinin etrafında, aşağıda
gösterildiği gibi boş alan bırakınız.
- Ana elektrik kablosunu ısı
kaynaklarından uzak tutunuz.
- Elektrik fişini prizden çekiniz ve fişi
düzenli olarak temizleyiniz. Eğer
fiş tozla kaplanırsa ve nemlenirse,
yalıtımı bozularak bir yangına neden
olabilir.
Setin etrafında en az bu kadar boşluk
bırakınız.
• Uygun bir havalandırma sağlamak ve
kir ve tozların birikmesini önlemek
için:
- Televizyon setini düz, baş aşağı,
arkaya doğru veya yana dönük
şekilde monte etmeyiniz.
- Televizyon setini bir raf, halı,
yatak üzerine veya bir dolaba monte
etmeyiniz.
- Televizyon setini perde veya gazete
gibi şeylerle örtmeyiniz.
- Televizyon setini aşağıda
gösterildiği gibi monte etmeyiniz.
Hava devir-daimi tıkalı.
Duvar
Duvar
• Ürünle birlikte verilen ana elektrik
kablosunu başka bir cihazda
kullanmayınız.
• Ana elektrik kablosunu aşırı derecede
sıkıştırmayınız, bükmeyiniz veya
kıvırmayınız. İçindeki iletkenler açığa
çıkabilir veya kırılabilir.
• Ana elektrik kablosunda bir
değişiklik yapmayınız.
• Ana elektrik kablosunun üzerine ağır
bir şey koymayınız.
• Elektrik fişini prizden çekerken
kablosundan tutarak çekmeyiniz.
• Birden fazla cihazı aynı prize
takmayınız.
• Gevşek durumdaki elektrik prizlerini
kullanmayınız.
Yasaklanmış Kullanım
Televizyon setini, aşağıda belirtilenler
gibi yerlerde, ortamlarda veya durumlarda
kullanmayınız/monte etmeyiniz; aksi
halde televizyon seti arıza yapabilir ve
yangına, elektrik çarpmasına, hasara ve/
veya yaralanmaya neden olabilir.
Yer:
Dış mekanlara (direk güneş ışığı altına),
deniz kıyısına, bir gemiye veya başka
bir tekneye, bir aracın içine, medikal
kurumlara, dengesiz yerlere, suyun,
yağmurun, nemin veya dumanın olduğu
yerlerin yakınına.
Ortam:
Ana elektrik kablosu
Herhangi bir yangın, elektrik çarpması
veya hasar ve/veya yaralanma riskini
önlemek amacıyla, elektrik kablosu ve
fişi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara
riayet ediniz:
- Sadece Sony tarafından temin edilen
elektrik kablolarını kullanınız, farklı
tedarikçilerden temin edilenleri
kullanmayınız.
- Fişi elektrik prizine tam olarak
sokunuz.
- Televizyon setini sadece bir 220–240
V ˜ 50-60 Hz elektrik kaynağı ile
çalıştırınız.
- Kablo bağlantılarını yaparken,
güvenliğiniz için elektrik fişini
çekmeyi unutmayınız ve ayaklarınızın
kablolara dolaşmamasına dikkat
ediniz.
- Televizyon seti ile ilgili bir iş
yapmadan veya taşımadan önce,
elektrik fişini prizden çekiniz.
• Ateşin yayılmaması için
mum veya diğer açık
alevleri bu üründen her
zaman uzak tutunuz.
• Sıcak, nemli veya aşırı
tozlu yerler; böceklerin girebileceği
yerler; mekanik titreşime maruz
kalabilecek yerler, yanıcı maddelerin
yanı (mumlar, v.s.). Televizyon setine
su damlaları veya su sıçramaları
gelmemelidir ve vazo gibi içi sıvı
dolu eşyalar televizyonun üzerine
konulmamalıdır.
Durum:
Elleriniz ıslakken, cihazın kasası
açıkken veya üretici tarafından
önerilmeyen aksesuarlar takılıyken
cihazı kullanmayınız. Yıldırımlı
havalarda televizyon setinin elektrik ve
anten bağlantısını çekiniz.
Kırık parçalar:
• Televizyon setine herhangi bir
şey fırlatmayınız. Ekran camı
çarpma etkisi ile kırılabilir ve ciddi
yaralanmalara neden olabilir.
• Eğer televizyon setinin yüzeyinde
çatlama olursa, elektrik kablosunu
prizden çekinceye kadar
dokunmayınız. Aksi halde elektrik
çarpabilir.
7 TR
Kullanılmadığında
• Eğer televizyon setini uzunca bir
süre kullanmayacaksanız, çevresel
ve emniyet nedenlerinden ötürü
televizyon setinin fişi prizden
çekilmelidir.
• Televizyon setini sadece kapatmış
olduğunuzda elektrik beslemesi
kesilmiş olmayacağından, televizyon
setinin elektriğini tamamen kesmek
için fişini prizden çekiniz.
• Bununla birlikte bazı televizyon
setleri, düzgün çalışabilmesi için
bekleme durumunda bırakılmasını
gerektiren özelliklere sahip olabilir.
Çocuklar için
• Çocukların televizyon setine
tırmanmalarına izin vermeyiniz.
• Küçük aksesuarları, çocukların
yanlışlıkla yutmaması için, çocukların
ulaşamayacağı yerlere kaldırınız.
Aşağıdaki problemler
ortaya çıkarsa...
Aşağıdaki problemlerden birinin olması
durumunda, televizyon setini kapatınız
ve fişini prizden çekiniz.
Satıcınızdan veya Sony yetkili
servisinden, kalifiye servis personelince
kontrol edilmesini talep ediniz.
Eğer:
- Elektrik kablosu hasarlıysa.
- Elektrik prizi gevşek durumdaysa.
- Düşmeden, darbelerden veya bir
şeyin çarpmasından ötürü televizyon
seti hasar görmüşse.
- Herhangi bir sıvı veya katı cisim
kasadaki menfezlerden içeri düşerse.
Uyarılar
Televizyonu seyretme
• Televizyonun zayıf ışık altında
veya uzunca bir süre seyredilmesi
gözlerinizi yoracağından, televizyonu
orta dereceli bir ışık altında seyrediniz.
• Kulaklık kullanırken, işitme hasarına
neden olabileceğinden sesi aşırı
seviyelerde olmayacak şekilde
ayarlayınız.
LCD Ekran
• LCD ekran yüksek duyarlılık
teknolojisiyle yapılmış ve piksellerin
%99.99'u veya daha fazlası aktif
olmasına rağmen, LCD ekranda
devamlı olarak siyah noktalar veya
parlak ışık noktaları (kırmızı, mavi,
veya yeşil) görülebilir. Bu, LCD
ekranın yapısal bir özelliği olup bir
arıza değildir.
• Ön filtreye bastırmayınız veya
çizmeyiniz yada bu televizyon setinin
üzerine eşyalar koymayınız. Görüntü
düzgün gözükmeyebilir veya LCD
ekran hasar görebilir.
• Bu televizyon setini soğuk bir
yerde kullanılıyorsa, görüntüde
bir lekelenme oluşabilir veya
görüntü koyulaşabilir. Bu bir arıza
belirtisi değildir. Bu olay, sıcaklığın
yükselmesiyle birlikte ortadan kalkar.
• Hareketsiz görüntüler devamlı
görüntülendiğinde gölgeler oluşabilir.
8 TR
• Televizyon seti kullanımdayken ekran
ve kasa ısınabilir. Bu, bir fonksiyon
bozukluğu değildir.
• LCD ekran, az miktarda bir sıvı
kristal içermektedir. Bu televizyonda
kullanılan bazı florosan tüpler de cıva
içermektedir. İmha ile ilgili olarak
yerel kanun ve tüzüklere riayet ediniz.
Televizyon setinin imhası
Ekran yüzeyi veya
televizyon kasasının
kullanımı ve temizliği
Ürünün veya ambalajı
üzerindeki bu sembol, bu
ürünün bir ev atığı gibi
muamele görmemesi
gerektiğini belirtir. Bunun
yerine, elektrikli ve
elektronik cihazların geri
dönüşümü için uygun
toplama noktasına teslim edilmelidir.
Bu ürünün doğru bir şekilde elden
çıkarılmasını sağlayarak, uygunsuz bir
elden çıkarma durumunda çevre ve insan
sağlığı açısından doğacak potansiyel
olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı
olmuş olacaksınız. Malzemelerin geri
dönüştürülmesi doğal kaynakların
korunmasına yardımcı olacaktır. Bu
ürünün geri dönüşümü hakkında daha
detaylı bilgi için lütfen yerel sivil büronuz,
ev atıkları imha hizmetleri veya ürünü
satın aldığınız satıcı ile temasa geçiniz.
Temizlik işlemlerinden önce, televizyon
setine bağlı olan elektrik kablosunun
fişini prizden çekiniz.
Malzeme aşınmasını veya ekran
kaplamasının aşınmasını önlemek için
aşağıdaki önerilere riayet ediniz.
• Ekranın/kasanın tozunu almak için,
yumuşak bir bez ile nazikçe siliniz.
Eğer toz çıkmıyorsa, çok seyreltilmiş
bir deterjan solüsyonu ile hafifçe
nemlendirilmiş yumuşak bir bezle
siliniz.
• Su veya deterjanı direk olarak
televizyon setine püskürtmeyiniz.
Ekranın alt kısmına veya
harici aksamlarına girebilir ve
arızalanmasına neden olabilir.
• Aşındırıcı bir bez, alkali/asitli bir
temizleyici, aşındırıcı temizlik
tozu veya alkol, benzin, tiner veya
böcek ilacı gibi uçucu çözücüler
kullanmayınız. Bu tür materyallerin
kullanılması kauçuk ya da vinil
malzemelere uzun süreli temas
etmesi ekran yüzeyine veya kasa
malzemesine zarar verebilir.
• Uygun bir havalandırma sağlamak
için havalandırma deliklerine
periyodik olarak vakum uygulanması
önerilmektedir.
• Televizyon setinin açısını ayarlarken,
televizyon setinin yerinden oynamasını
veya tablasından kayıp düşmesini
önlemek için yavaşça hareket ettiriniz.
Opsiyonel Ekipmanlar
• Elektromanyetik radyasyon yayan
opsiyonel bileşenleri veya herhangi
bir ekipmanı televizyon setinden uzak
tutunuz. Aksi halde görüntü bozulması
ve/veya seste parazitlenme olabilir.
• Bu ürün test edilmiş ve 3 metreden
uzun olmayan bağlantı kablolarının
kullanımı için EMC Direktifinde
belirlenen sınırlara uygun bulunmuştur.
Piller
• Pilleri takarken kutupları doğru
yerleştirdiğinizden emin olunuz.
• Farklı tipte pilleri bir arada veya eski ve
yeni pilleri karıştırarak kullanmayınız.
• Pilleri, çevreye saygılı bir şekilde
imha ediniz. Belirli bölgelerde pillerin
imhasıyla ilgili düzenlemeler olabilir.
Lütfen yerel makamlarınıza danışınız.
• Uzaktan kumandayı dikkatli
kullanınız. Düşürmeyiniz veya
üzerine basmayınız ya da üzerine
herhangi bir sıvı dökmeyiniz.
• Uzaktan kumandayı bir ısı kaynağı
yakınına veya direk güneş ışığı alan bir
yere ya da nemli bir odaya koymayınız.
Eski Elektrikli & Elektronik
Cihazların İmhası
(Avrupa Birliği ve diğer
Avrupa ülkelerinde ayrı
toplama sistemleriyle
uygulanmaktadır)
Eski pillerin imhası
(Avrupa Birliği ve diğer
Avrupa ülkelerinde ayrı
toplama sistemleriyle
uygulanmaktadır)
Pil veya ambalajın
üzerindeki bu sembol,
bu ürünle birlikte
teslim edilen pilin
evsel atık olarak
değerlendirilmemesi
gerektiğini belirtmektedir.
Bazı pillerin üzerinde
bu sembol bir kimyasal
sembolü ile birlikte kullanılabilir. Pilin
%0.0005'ten fazla cıva veya %0.004'ten
fazla kurşun içermesi halinde, cıva (Hg)
veya kurşun (Pb) kimyasal sembolleri
eklenir. Bu pillerin doğru bir şekilde elden
çıkarılmasını sağlayarak, uygunsuz bir
elden çıkarma durumunda çevre ve insan
sağlığı açısından doğacak potansiyel
olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı
olmuş olacaksınız. Malzemelerin geri
dönüştürülmesi doğal kaynakların
korunmasına yardımcı olacaktır.
Ürünlerin güvenlik, performans veya veri
bütünlüğü nedeniyle takılan bir pil ile
sürekli bir bağlantı gerektirmesi halinde,
bu pil sadece kalifiye servis personeli
tarafından değiştirilmelidir. Pilin uygun
şekilde muamele görmesini sağlamak
için, tükendiği zaman ürünü elektrikli
ve elektronik cihazların geri dönüşümü
için uygun toplama noktasına teslim
ediniz. Diğer bütün piller için, lütfen pilin
üründen güvenli bir şekilde çıkarılması
ile ilgili bölüme bakınız. Pili, atık pillerin
geri dönüşümü için uygun toplama
noktasına teslim ediniz. Bu ürün veya
pilin geri dönüşümü hakkında daha detaylı
bilgi için lütfen yerel sivil büronuz, ev
atıkları imha hizmetleri veya ürünü satın
aldığınız satıcı ile temasa geçiniz.
Dahili DVD
oynatıcı
hakkında
emniyet
bilgileri
• Bu üründe kullanılan optik cihazlar
göz için tehlikeleri artırmaktadır.
Bu dahili DVD oynatıcıda
kullanılan lazer ışını gözlere zararlı
olduğu için, kasayı sökmeye
kalkışmayın. Servis işlerini
kalifiye personele yaptırın.
Bu cihaz bir 1. SINIF LAZER ürünü
olarak sınıflandırılmıştır. 1.
• Diskin temiz kalması için diski
kenarlarından tutun. Yüzeyine
dokunmayın. Toz, parmak izleri
veya çizikler diskin düzgün
çalışmamasına sebep olabilir.
• Aşağıdaki diskleri kullanmayın:
– Mercek temizleme diskleri.
– Standart harici biçime sahip diskler
(örn., kart, kalp biçimindekiler).
– Üzerinde etiket veya çıkartma
bulunan diskler.
– Üzerinde seloteyp veya çıkartma
yapışkanı bulunan diskler.
• Yüzeydeki çizikleri gidermek için
diskin oynatma yüzüne herhangi
bir işlem uygulamayın.
• Dahili DVD oynatıcıdan bir diski
televizyondaki Z düğmesine
basarak çıkartırken, diski disk
yuvasından aldığınızdan emin
olun. Diski disk yuvasında
bırakmayın.
• Televizyonu kullanmıyorsanız,
diski çıkartın, disk yuvasından alın
ve televizyonu kapatın.
• Diski doğrudan güneş ışığına
ve sıcak hava kanalları gibi ısı
kaynaklarına maruz bırakmayın;
arabanın içinde sıcaklık çok
artacağı için, diski doğrudan
güneşin altına park edilmiş bir
arabanın içinde de bırakmayın.
• Diski oynattıktan sonra kutusuna
yerleştirin.
• Diski bir temizleme beziyle
temizleyin. Diski merkezinden
dışına doğru silin.
• Diske zarar verebilecek çözücü
maddeleri (benzin, tiner,
piyasada bulunan disk/mercek
temizleyicileri veya plaklar
için antistatik spreyler gibi)
kullanmayın.
• Disk etiketi bastırdıysanız,
diski oynatmadan önce bunun
kurumasını bekleyin.
• Televizyon soğuk bir yerden
doğrudan sıcak bir yere
getirildiğinde, çok nemli bir ortama
yerleştirildiğinde veya kaloriferin
henüz yeni devreye sokulduğu bir
odaya getirildiğinde, televizyonun
yüzeyinde veya içinde nem
yoğuşması görülebilir. Böyle bir
durumda televizyonu kapatın,
yoğuşma buharlaşıncaya kadar
televizyonu kapalı tutun, ardından
televizyonu kullanabilirsiniz.
Dahili DVD oynatıcıya bir disk
yerleştirilmişse, diski çıkartın,
alın ve televizyonu kapatın. İçinde
veya üzerine yoğuşma varken
televizyonunun kullanılması,
televizyonun görüntüleri ve/veya
renkleri kötü göstermesine veya
arızalanmasına sebep olabilir.
• Bir diski disk yuvasına zorla
takmaya çalışmayın. Dahili DVD
oynatıcıda zaten bir disk varsa,
başka bir disk yerleştirmeye
çalışılması arızaya sebep olabilir.
• Bir mercek kirli veya tozluysa
ses atlayabilir veya görüntü
bozulabilir. Onarım için Sony
Müşteri Destek Merkeziyle temasa
geçin.
Dahili DVD
oynatıcıyla
ilgili önlemler
• Televizyon, cihazın arkasında
belirtilen bir bölge koduna sahiptir.
• Temizleme diskleri veya disk/
mercek temizleyiciler kullanmayın
(ıslak tipte veya sprey tipinde
olanlar dahil). Bunlar cihazın
arızalanmasına sebep olabilir.
• Bir disk çıkartılırken, disk
nesnelere çarpabilir ve hasara veya
yaralanmalara yol açabilir. Disk
yuvasının çevresini boş bırakın.
• Televizyonu taşırken dahili DVD
oynatıcıdaki herhangi bir diski
çıkartın. Çıkartmazsınız disk
hasar görebilir. Diski, televizyonu
taşımadan önce çıkartın.
• Dahili DVD oynatıcı bir diski
oynatırken AC güç kablosunu
prizden ayırmayın.
• Küçük çocukların parmaklarını
disk yuvasına sokmalarını önleyin.
Bu, yaralanmalara yol açabilir.
9 TR
Uzaktan kumandaya genel bakış
1 I/1 - TV bekleme
Televizyonu bekleme modundan çıkartarak açar
veya kapatır.
2 TOP MENU
DVD Modu: Oynatım esnasında DVD'nin parça
menüsünü* açar. (sayfa 18)
3 AUDIO
Analog modda: Çift ses modunu değiştirir (sayfa 29).
Dijital modda: Seyretmekte olduğunuz programın
ses dilini değiştirir (sayfa 33)
DVD Modunda: Oynatım esnasında orijinal dil ile
dublaj dili* arasında geçiş yapar.
4 Teletext için renkli düğmeler (sayfa 15)
5U
/Y - Bilgi/Metin görüntüleme
Analog modda: Mevcut kanal numarasını ve tarih
bilgilerini görüntüler.
Dijital modda: O an seyredilmekte olan programın
özet bilgilerini ve bir sonraki programın bilgilerini
görüntüler.
DVD Modunda: Parça, bölüm oynatma süresi
hakkındaki bilgileri görüntüler.
Teletext Modunda: Gizli bilgileri görüntüler
(örneğin, bir sorunun cevapları) (sayfa 15)
6F
/f/G/g/3
7 SET UP
DVD Modu: DVD cihazındaki ana menüyü açar.
8 MENU (sayfa 26)
9T
- Favori Listesi
Belirlediğiniz favori listesini görüntüler (sayfa 17)
0V
(Altyazı)
Dijital modda: Alt yazı dilini değiştirir (sayfa 33)
DVD Modunda: Oynatım esnasında DVD'nin
altyazılarını* değiştirir ve günceller (sayfa 19).
qa PROG +/-/c/C
Televizyon modunda: Sonraki (+) veya önceki (-)
kanalı seçer.
DVD Modunda: Takılı diskin çalma listesini
programlar(sayfa 20).
Teletext Modunda (sayfa 15): Sonraki (c) veya
önceki (C) sayfayı seçer.
* Kullanılan DVD'ye bağlıdır.
10
TR
qs P
- (Önceki kanal) / REPEAT
Televizyon modunda: Bir önceki izlenen kanala
döner.
DVD Modunda: Tekrar fonksiyonlarını seçer
(sayfa 20)
Teletext Modunda: Alt sayfaları görüntüler.
qd %
- Sessiz
Sesi geçici olarak kapatır.
qf 2
+/- Ses ayarı
Sesi arttırır (+) veya azaltır (-).
qg N
Resim formatı / ANGLE (AÇI)
Televizyon modunda: Resim formatını seçer (sayfa
15).
DVD Modunda: Oynatım esnasında DVD'deki bazı
sahneler veya parçalar için farklı kamera açılarını
seçer (sayfa 20).
qh Numaralı düğmeler
Televizyon modunda: Kanalları seçer. 10 ve
üzerindeki kanal numaraları için, hızlı bir şekilde
sonraki ikinci ve üçüncü sayıya basınız.
DVD Modunda: Çeşitli veriler için numaralı
düğmeler.
Teletext Modunda: Sayfa seçmek için sayfa
numaralarını girer.
qj O
RETURN / SEARCH MODE
Televizyon modunda: Görüntülenen herhangi bir
menünün bir önceki ekranına döner.
DVD Modunda: Oynatım esnasında DVD'den bölüm
veya bir başlatma zamanı aramak için basınız ve
basılı halde tutunuz.
qk L
GUIDE/DVD MENU
Dijital modda: EPG (Dijital Elektronik Program
Rehberi) (sayfa 16).
DVD Modunda: Oynatım esnasında DVD'nin
diskmenüsünü* açar.
ql Opsiyonel cihaz için düğmeler
TV'ye bağlı cihazı çalıştırır (sayfa 24).
* Kullanılan DVD'ye bağlıdır.
11 TR
w; x
DVD Modunda: Tüm işlemleri durdurur.
wa u
DVD Modunda: Oynatımı başlatır. DVD veya video
verisi için sahneyi dondurur. Ses verisini durdurur.
ws M
DVD Modunda: Oynatım esnasında ileri resim
arama modunun hızını değiştirir.
wd m
DVD Modunda: Oynatım esnasında geri resim
arama modunun hızını değiştirir.
wf .
//
DVD Modunda: Oynatım esnasında önceki parçayı
veya bölümü seçer.
Teletext Modunda: Teletext bilgisini görüntülemek
için basınız.
wg >
DVD Modunda: Oynatım esnasında sonraki parçayı
veya bölümü seçer.
wh M
/ [ - Giriş seçim/Metin bekletme
Televizyon modunda: Giriş kaynağı listesini açar/
kapatır (sayfa 24).
Teletext Modunda: Sayfayı durdurur (sayfa 15)
wj Z
DVD Modunda: Diski dışarı çıkarır (sayfa 18)
z
• 5 rakamı, PROG + ve AUDIO düğmeleri, referans dokunma noktalarına
sahiptir. Televizyonu seyrederken algılama noktalarını referans olarak
kullanınız.
12 TR
Televizyon düğmelerinin ve göstergelerinin
genel görünümü
1 2 + / PROG +
Sesi arttırır / sonraki kanalı seçer.
22
/ PROG
Televizyon Modunda: Ses / kanal seçme
opsiyonları arasında değiştirme yapar.
DVD Modunda: Diski çıkarmak için, çıkarma
mesajı görüntülenene kadar bu düğmeye
basınız.
32
- / PROG Sesi azaltır / önceki kanalı seçer.
41
- Power (Güç)
Televizyonu açar/kapatır.
Televizyonun elektriğini tamamen kesmek
için, fişini prizden çekiniz.
5 Power/Standby (Güç/Bekleme)
Göstergesi ve Uzaktan kumanda sensörü
•T
elevizyon açıldığında yeşil renkte yanar.
•T
elevizyon standby (bekleme) modunda
olduğunda kırmızı renkte yanar.
•U
zaktan kumandadan gelen
kızılötesi ışınları algılar. Çalışması
engelleneceğinden, sensörünün önüne
herhangi bir şey koymayınız.
?
• Televizyonun fişini prizden çekmeden önce kapatılmış
olduğundan emin olunuz. Televizyon açık durumdayken fişinin
çekilmesi, televizyonun arızalanmasına neden olabilir.
13 TR
TV'nin İzlenmesi
TV'nin İzlenmesi
F/f düğmesine basarak dijital mod
için DTV'yi veya analog mod için ATV'yi
seçiniz, daha sonra 3 ile onaylayınız.
Televizyonunuz seçili moda geçecektir.
3 Bir TV kanalını seçmek için sayı
düğmelerine veya PROG +/düğmelerine basınız.
• 10 ve üzerindeki kanal numaraları için, hızlı bir
şekilde sonraki ikinci ve üçüncü sayıya basınız.
• Dijital Elektronik Program Rehberini (EPG)
kullanarak bir dijital kanal seçmek için, bkz.
sayfa 16.
Dijital modda
Kısa bir süre bir bilgi reklamı (banner)
görüntülenir. Reklam kutusu (banner) üzerinde
aşağıdaki simgeler gösterilebilir.
:
:
:
V:
:
:
1 Televizyonu açmak için televizyonun 1
düğmesine veya uzaktan kumandanın
I/1 düğmesine basınız. Televizyonun ön
panelindeki Standby (bekleme) göstergesi
kırmızı renkten yeşil renge döner.
2 Dijital moda veya analog moda geçmek
için M düğmesine basınız. Göstergede
giriş kaynağı menüsü görünür.
:
Radyo servisi
Karıştırılmış/Üyelik servisi
Çok dilde ses mevcut
Altyazı mevcut
İşitme engelliler için uygun altyazılar
mevcut
Mevcut program için tavsiye edilen en
küçük yaş (4’ten 18’e kadar)
Ebeveyn Kilidi
Ek işlemler
Amaç
Yapılacak işlem
Sesi ayarlamak için
2 + (arttır)/- (azalt)
düğmesine basınız.
Kanal listesinden bir
kanal seçmek için
3 düğmesine basınız.
Kanal listesinden
istenilen kanalı seçmek
için F/f düğmelerine
basınız, daha sonra 3
düğmesine basınız.
Favori listesini seçmek
için
T düğmesine basınız.
Detaylı bilgi için, bkz.
sayfa 17.
Girişler
DTV
ATV
AV1
AV2
S-VIDEO (AV1)
PC
HDMI
YPBPR (PC)
DVD
14 TR
4:3
Analog modda iken, / düğmesine basınız. /
düğmesine her bastığınızda, gösterge döngüsel
olarak aşağıdaki gibi değişir:
Resim ve Teletext p Teletext p Teletext Yok
(Teletext service servisinden çıkış).
• Bir sayfa seçmek için, numaralı düğmelere veya
c/C düğmesine basınız.
• Bir sayfayı dondurmak için, M /[ düğmesine
basınız.
• Gizli bilgileri görüntülemek için, U/m
düğmelerine basınız.
• Eğer bir sayfanın altında alt sayfalar varsa ve
otomatik kaydırma için beklemek istemiyorsanız,
önceki sayfalar için G düğmesine ve sonraki
sayfalar için g düğmesine basınız.
Konvansiyel 4:3
yayınları (örneğin
geniş ekran olmayan
televizyon görüntüsü)
doğru orantılarda
görüntüler.
LetterBox (Mektup Zarfı)
Sinemaskop yayınları
doğru orantılarda
görüntüler.
Altyazı
Sinemaskop yayınları
ekranda altyazılarla
görüntüler.
z
• Text sayfasının altında dört renkli kısım
görüntülendiğinde, Fastext özelliği mevcut demektir.
Fastext (hızlı text), sayfalara hızlı ve kolay erişmenizi
sağlar. Sayfaya erişim için ilgili renkli düğmeye basınız.
Ekran formatını manuel olarak
değiştirmek için
Televizyon Modunda: İstediğiniz ekran formatını
seçmek için N düğmesine ard arda basınız.
DVD Modunda:
1 MENU seçeneğine basınız.
2 "Ayarlar" seçeneği için F/f tuşuna basınız ve
sonra 3 tuşuna basınız.
3 "Resim" seçeneğini seçiniz ve ardından 3 tuşuna
basınız.
4 "Resim Formatı" seçeneğini seçiniz ve 3 tuşuna
basınız.
Geniş
Geniş ekran (16:9)
yayınları doğru
orantılarda görüntüler.
14:9
Panorama
Otomatik
Konvansiyel 4:3
yayınları bir geniş
ekran efekti benzetimi
ile görüntüler. 4:3
görüntüsü, ekranı
kaplayacak şekilde
uzatılır.
Yayın sinyaline göre uydurmak için ekran
formatını otomatik olarak değiştirir.
Genel tarama: Kapalı
Bu mod seçildiğinde, yüksek çözünürlüklü
resimler kırpılmaz ve orijinal boyutlarında
görüntülenir.

Resmin
?
üst ve alt kısımları kesilebilir.
• Sinyale bağlı olarak, bazı ekran formatları
seçilemeyebilirler.
• Resmin üzerindeki ve altındaki bazı karakterler ve/veya
harfler “Panorama” modunda görünmeyebilir.
14:9 ebatlı yayınları
doğru orantılarda
görüntüler. Sonuç
olarak, siyah çerçeve
alanları ekranda
görülebilir.
15 TR
TV'nin İzlenmesi
Teletexte erişim için
Dijital Elektronik Program Rehberinin (EPG)
Kullanımı
Servis Tipi DTV
Wed 27 Feb 11:21
Basil Brush(Now)
27 Feb 2009
1 BBC ONE
2 BBC TOW
3 ITV 1
4 five
5 Channel 4
6 BBC THREE
7 BBC FOUR
8 ITV 2
9 NRK2
Önceki Gün
Ayarla

Bu
11:00
11:30
12:15
13:00
13:25
14:00
14:50
15:10
15:40
11:30
Hatırlatma Listesi
Bilgi
1 Dijital modda, L GUIDE düğmesine
basınız.
2 Aşağıdaki tabloda gösterilen veya
Basil Brush
Secret Agent
Trisha
Deal or no Deal
International Blows
Carry On Up The Khyber
ER
Sally Jessy
Countdown
Sonraki Gün
Seç
11:00
ekranda görüntülenen işlemlerden
istediğinizi yapınız.
Hatırlatma
MENU
Çıkış
fonksiyon, bazı ülkelerde kullanılmayabilir.
Amaç
Yapılacak işlem
Bir programın izlenmesi
Bir programı seçmek için F/f düğmelerine basınız, daha sonra 3
düğmesine basınız.
EPG'yi kapatmak için
L GUIDE düğmesine basınız.
Mevcut program bilgisini ve önceki
veya sonraki günlerin program bilgisini
görüntülemek için
1 Program bilgisini görüntülemek istediğiniz kanalı seçmek için F/f
düğmelerine basınız, daha sonra g düğmesine basınız. Program bilgisi
hattı aktive edilecektir.
2 Önceki günün program bilgisini görüntülemek için kırmızı düğmeye
basınız ve sonraki günün program bilgisini görüntülemek için yeşil
düğmeye basınız.
3 Program bilgisi başlıklarını seçmek için F/f düğmelerine basınız,
daha sonra detaylar için U/Y düğmelerine basınız.
Bir program için hatırlatma ayarlamak için
1 Hatırlatmanın ayarlanacağı kanalı seçmek için F/f düğmelerine basınız,
daha sonra g düğmesine basınız. Program bilgisi hattı aktive edilecektir.
2 Hatırlatmanın ayarlanacağı program bilgisi başlığını seçmek için F/f
düğmelerine basınız, daha sonra mavi düğmeye basınız.
3 Hatırlatma bilgisini giriniz ve 3 düğmesine basınız.
4 Ayarlama işlemini tamamlamak için RETURN O düğmesine basınız.
Ayarlı bir hatırlatmayı iptal etmek için
1 EPG menüsünde, sarı düğmeye basınız.
2 İptal edilecek hatırlatmayı seçmek için F/f düğmelerine basınız.
3 Hatırlatmayı silmek için kırmızı düğmeye basınız.
4 Ayarlama işlemini tamamlamak için RETURN O düğmesine basınız.
16 TR
Dijital Favori listesinin kullanımı
Prog
Servis Adı
001
BBC ONE
002
BBC TOW
003
ITV 1
004
five
005
Channel 4
006
BBC THREE
007
BBC FOUR
008
TV 3
009
NRK2
Servis Tipi
Ağ
Ayarla

Bu
CA
TÜM
Yer değiştir
Seç
FAV1
Ağ
Sil
FAV2
FAV3
FAV4
Tüm Ağlar
Servis Tipi
Önceki/Sonraki Sayfa
RETURN
Geri
fonksiyon, bazı ülkelerde kullanılmayabilir.
Amaç
Yapılacak işlem
Favori listesine kanal eklemek veya
listeden çıkarmak için
1 Favori listesine eklemek istediğiniz kanalı seçmek için F/f düğmelerine
basınız.
2 Seçili kanalın ekleneceği favori listesini seçmek için G/g düğmelerine
basınız, daha sonra 3 düğmesine basınız.
3 Eklenen kanal için ilgili favori listesinin altında T sembolü görünür.
4 Favori listesinden bir kanal çıkarmak için, favori listesinden ilgili
kanalı seçiniz ve daha sonra 3 düğmesine basınız. T sembolü
kaybolacaktır.
5 Ayarlama işlemini tamamlamak için RETURN O düğmesine basınız.
Bir favori listesini seçmek için
1 Favori listesini seçmek için T düğmesine basınız.
2 Favori Listesi menüsünde, FAV1 ile FAV4 arasından bir liste seçmek
için F/f düğmelerine basınız, daha sonra 3 düğmesine basınız.
Bir kanalı seyretmek için
1 İstenilen favori listesini açınız.
2 Bir kanalı seçmek için F/f düğmelerine basınız ve sonra 3 düğmesine
basınız.
Favori listesini kapatmak için
1 RETURN O düğmesine basınız.
17 TR
TV'nin İzlenmesi
Dört farklı favori kanal listesi
oluşturabilirsiniz.
1 Program tablosunu açmak için
aşağıdaki işlemleri uygulayınız. MENU
p f p Ayarlar p 3 p f p Kanal
Ayarlarıp 3 p f p Program tablosu
p 3.
2 Aşağıdaki tabloda gösterilen veya
ekranda görüntülenen işlemlerden
istediğinizi yapınız.
Program tablosu
DVD oynatma
Hazırlama
1 Televizyonu açmak için televizyonun 1
düğmesine veya uzaktan kumandanın
I/1 düğmesine basınız. Televizyonun
ön panelindeki Standby (bekleme)
göstergesi kırmızı renkten yeşil renge
döner.
2 DVD modunu seçmek için M düğmesine
basınız. Göstergede giriş kaynağı
menüsü görünür.
3 DVD'yi seçmek için F/f düğmelerine
basınız, daha sonra 3 düğmesine
basarak onaylayınız. Televizyonunuz
DVD moduna geçecektir.
DVD oynatma
Bir parça çalma
1 DVD okunduktan sonra, oynatım
otomatik olarak başlar.
?
• Kullanılan DVD'ye bağlı olarak, DVD içeriğinden bir
parça veya bölüm seçmeniz istenebilir.
2 Oynatımı duraklatmak için u
düğmesine basınız.
3 Oynatımı devam ettirmek için u
düğmesine basınız.
4 Oynatımı durdurmak için x düğmesine
basınız.
Bir disk takma
Bilgileri görüntüleme
1 Diski baskılı tarafı size doğru olacak
1 Bilgi hattını görüntülemek için U / Y
şekilde tutunuz ve otomatik olarak
alınıncaya kadar disk yuvasının
içine doğru hafifçe itiniz. Aşağıdaki
gösterimlere bakınız:
düğmesine basınız.
2 Bilgi hattını gizlemek için U / Y
düğmesine basınız.
DVD menüsü vasıtasıyla bir parça
veya bölüm seçme
DVD seçim yapabileceğiniz çeşitli parçalar
ve bölümler içerir. DVD'deki parçaların
veya bölümlerin sayısı parça ve bölüm
göstergesinin yanındaki bilgi kısmında
görüntülenir.
1 DVD içeriğini açmak için TOP MENU
z
• DVD otomatik olarak oynatılmaya başlar.
• Televizyonda j harfinin görünmesi halinde, seçili
fonksiyon bu diskle kullanılamaz.
Diski çıkarma
1 Z düğmesine basınız. Diski dışarıya
çıkarınız.
18 TR
(parça menüsü) düğmesine basınız.
DVD parça menüsü (eğer varsa)
ekranda görünür.
2 Parçayı veya bölümü seçmek için
F/f veya G/g düğmelerine basınız,
daha sonra oynatımı başlatmak için 3
düğmesine basınız.
3 Oynatım seçili parça/bölüm ile başlar.
Info menüsü vasıtasıyla bir parça
veya bölüm seçme
Yavaşlatılmış hareket
Bu fonksiyon kullanılan DVD'ye bağlıdır.
Farklı hızlar seçebilirsiniz (1/2, 1/4, 1/8,
1/16 ileri).
1 Oynatım esnasında bilgileri
1 Oynatım esnasında u düğmesine
görüntülemek için RETURN O tuşuna
basınız ve basılı tutunuz
2 Parçayı veya bölümü seçmek için G/g
düğmelerine basınız.
3 İki haneli parça veya bölüm girmek için
numaralı düğmelere basınız.
başlar.
Adım adım bölüm seçme
1 Oynatım esnasında bir sonraki bölümü
seçmek için > düğmesine basınız.
2 Oynatım esnasında önceki bölümü
seçmek için düğmesine basınız.
Oynatımı duraklatma veya devam
ettirme
Bir DVD'nin oynatımını istediğiniz takdirde
duraklatabilir veya devam ettirebilirsiniz.
2 Yavaşlatılmış hareket hızını seçmek için
M düğmesine basınız.
3 Oynatımı devam ettirmek için u
düğmesine basınız.
Dublaj dilini veya ses formatını
değiştirme
DVD'nin alternatifler içermesi halinde,
bu ayarı önceden ayarlı dublaj dilini
değiştirmek için kullanınız.
1 Oynatım esnasında AUDIO düğmesine
basınız. Örneğin, mevcut dublaj dilini
belirten aşağıdaki cümle ekranda kısa
bir süre görünür:
Ses 1/4: Dolby D 5.1 ch İngilizce
Yukarıdaki örnekteki "Ses 1/4" 4 dublaj
dilinden birincisinin seçili olduğunu
belirtir. "Dolby D 5.1 ch" ses formatının
Dolby D 5.1 olduğunu belirtir.
1 Oynatımı duraklatmak için x düğmesine
2 Dublaj dilini seçmek için AUDIO
2 Oynatımı devam ettirmek için u
?
bir kez basınız.
düğmesine basınız.
3 Oynatım duraklatıldığı yerden devam
eder.
düğmesine ard arda basınız.
• DVD yapılandırması ses dilini seçmenizi engelleyebilir.
Bu durumda, ayarı genellikle DVD menüsünden
yapabilirsiniz.
Altyazı seçme ve görüntüleme
Farklı hızlar seçebilirsiniz (2x, 4x, 8x, 16x
veya 32x ileri veya geri).
DVD'nin altyazı içermesi halinde, bunlar
TV ekranında görüntülenebilir. Çok dilli
altyazıların olması halinde, istenilen dili
seçebilirsiniz.
1 Oynatım esnasında oynatma hızını
1 Oynatım esnasında V düğmesine
Bir resim arama
seçmek için m veya M düğmesine
basınız.
2 Oynatımı devam ettirmek için u
düğmesine basınız.
basınız. Örneğin, mevcut altyazı dilini
belirten aşağıdaki cümle ekranda kısa
bir süre görünür:
Altyazı 01/05 Almanca
19 TR
DVD oynatma
4 Oynatım seçili parça veya bölüm ile
basınız.
2 Altyazı dilini seçmek için V düğmesine
basmaya devam ediniz.
?
• Altyazıyı kapatmak için, ekranda Altyazı Kapalı görünene
kadar V düğmesine ard arda basınız.
• Altyazı dilleri arasında geçiş yapma DVD'nin kendi
yapılandırması tarafından engellenebilir. Bu durumda,
ayarı genellikle DVD menüsünden yapabilirsiniz.
Bazı sahneler ve parçalar için
kamera açısı seçimi
Bazı DVD'ler farklı kamera açılarından çok
kez çekilmiş sahneler veya parçalar içerir.
Bu açılardan birini seçebilirsiniz.
1 Oynatım esnasında kamera açısı
fonksiyonunu seçmek için N/ANGLE
düğmesine basınız.
2 Başka bir kamera açısını seçmek için
N/ANGLE düğmesine basmaya devam
ediniz.
3 Bölüm çalma listesi için, öncelikle
Başlat seçeneğini seçmek için F/f ve
G/g tuşlarına basınız, daha sonra teyit
etmek için 3 tuşuna basınız.
4 Oynatımı sona erdirmek için x
düğmesine basınız.
?
• Bu liste oynatımdan sonra otomatik olarak silinir.
S-VCD/VCD Oynatma
PBC (oynatma kontrolü)
Bu, PBC, S-VCD/VCD'ler için navigasyon
opsiyonudur. PBC bilgisi üretimi
esnasında diske kaydedilir.
PBC teslimata hazır olduğunda aktive
edilir. S-VCD/VCD'deki PBC ve kanal
bilgileri navigasyon opsiyonlarını belirtir.
Bir parça çalma
Bir bölümü, parçayı veya diski
tekrarlama
1 S-VCD/VCD okunduktan sonra,
Bu fonksiyon mevcut bölümü, parçayı
veya diskin tümünü tekrarlar.
2 Oynatımı duraklatmak için u
1 Oynatım esnasında P düğmesine
3 Oynatımı devam ettirmek için u
basınız.
Ekran: (
Chapter/Bölüm) tekrarlanır.
2 Oynatım esnasında P düğmesine iki
kez basınız.
Title/Başlık) tekrarlanır.
Ekran: (
3 Oynatım esnasında P düğmesine üç
kez basınız.
All/Tüm), tüm disk
Ekran: (
tekrarlanır.
4 Fonksiyondan çıkmak için P
düğmesine tekrar basınız.
Bir çalma listesi oluşturma
Bu fonksiyon DVD'ler için bir çalma listesi
oluşturmanızı sağlar.
1 Program menüsünü açmak için PROG
+ düğmesine basınız.
2 Parça veya bölüm numarasını girmek
için numaralı düğmelere basınız.
20 TR
oynatım otomatik olarak başlar.
düğmesine basınız.
düğmesine basınız.
4 Oynatımı durdurmak için x düğmesine
basınız.
Bir resim arama
Farklı hızlar seçebilirsiniz.
1 Oynatım esnasında oynatma hızını
seçmek için m veya M düğmesine
basınız.
2 Oynatımı devam ettirmek için u
düğmesine basınız.
Ses/Resim Verilerini
Oynatma
5 Oynatımı duraklatmak için u
düğmesine basınız.
Resim CD'si oynatma
6 Oynatımı devam ettirmek için u
1 Çoğu durumlarda, veriler okunur
7 Sonraki parçayı seçmek için >
okunmaz oynatım ilk resimle birlikte
başlar.
2 Dosya listeleyici göründüğünde, dizini
seçmek için F/f düğmesine basınız,
daha sonra 3 düğmesine basarak
açınız. Ekranda altdizin listesi görünür.
basınız.
4 Oynatımı başlatmak için 3 veya u
düğmesine basınız.
5 Oynatımı sona erdirmek için x
düğmesine basınız.
Resmi döndürme
Resimler 90° döndürülebilir.
1 Oynatım esnasında resmi 90°
döndürmek için G veya g düğmesine
basınız.
Resmi çevirme
Resimler çevrilebilirler.
1 Oynatım esnasında resmi çevirmek için
F veya f düğmesine basınız.
Ses verisini oynatma
1 Çoğu durumlarda, veriler okunur
okunmaz oynatım ilk parça ile birlikte
başlar.
2 Dosya listeleyici göründüğünde, dizini
düğmesine basınız ve önceki parçayı
seçmek için . düğmesine basınız.
veya
Parça numarasını girmek için numaralı
düğmelere basınız, daha sonra 3
düğmesine basarak oynatımı başlatınız.
8 Oynatımı sona erdirmek için x
düğmesine basınız.
Tekrarlama fonksiyonları
Parçayı veya dizini tekrarlama
Opsiyonlar:
– Tek: seçili parça bir kez çalınır.
– Bir Kez Tekrarla: seçili parça tekrarlanır.
– Dizin: seçili dizin bir kez çalınır.
– Dizini Tekrarla: Seçili dizindeki parçalar
tekrarlanır.
1 Dizini veya parçayı/resmi seçmek için
F/f düğmelerine basınız. Ekranda
altdizin listesi görünür.
2 İlk dosyayı seçmek için F/f
düğmelerine basınız.
3 Oynatımı başlatmak için 3 veya u
düğmesine basınız.
4 Yineleme fonksiyonunu seçmek için P
düğmesine ard arda basınız.
5 Oynatımı sona erdirmek için x
düğmesine basınız.
seçmek için F/f düğmesine basınız,
daha sonra 3 düğmesine basarak
açınız. Ekranda altdizin listesi görünür.
3 Parçayı seçmek için F/f düğmelerine
basınız.
4 Oynatımı başlatmak için 3 veya u
düğmesine basınız.
21 TR
DVD oynatma
3 Resmi seçmek için F/f düğmelerine
düğmesine basınız.
Opsiyonel Cihaz Kullanımı
Opsiyonel cihazların bağlanması
Televizyonunuza çok sayıda opsiyonel cihaz takabilirsiniz. Bağlantı kabloları ürünle birlikte verilmez.
DVD oynatıcı
PC (HDMI çıkışı)
Blu-ray DVD oynatıcı
Dijital video kamera
Video oyun
konsolu / Dijital
video kamera
PC / DVD oynatıcı Aygıt çıkışı
DVD Oynatıcı /
Kaydedici
Video oyun
konsolu
Dekoder
VCR
CAM kartı
Dijital fotoğraf
makinesi/USB aygıtı
Kulaklık
DVD
22 TR
Ses-video cihazının bağlanması (kalite sırası, yüksekten düşüğe)
Bağlantı noktası
Bağlantı aracı
Açıklama
B HDMI / o
HDMI kablosu
Bu, dijital video ve ses sinyalleri girişidir. Eğer cihazda bir DVI
soketi mevcutsa, DVI soketini HDMI IN soketine bir DVI-HDMI
adaptör arayüzü (ürünle birlikte verilmez) kullanarak takınız ve
cihazın ses çıkış soketini PC/Y Pb Pr/HDMI Audio IN (ses giriş)
soketine takınız.
?
• HDMI girişi sadece aşağıdaki video girişlerini destekler: 480i, 480p, 576i,
576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080/24p
• Sadece, HDMI logosu olan orijinal bir HDMI kablosunu kullanınız. Bir
Sony HDMI kablosunu kullanmanızı öneririz (yüksek hızlı tip).
D I PC /
Y Pb Pr IN / o
VGA - Y Pb
Pr kablo, ses
kablosu
Ferritli PC
kablosu, ses
kablosu
Cihazınızı bir VGA-Y Pb Pr adaptör kablosu vasıtasıyla (ürünle
birlikte verilmez) takınız ve cihazın ses çıkış soketlerini PC/Y Pb
Pr/HDMI Audio IN (ses giriş) soketine takınız.
Ferritli bir PC kablosunun kullanılması önerilir, örneğin
"Connector, D-sub 15" (ref. 1-793-504-11, Sony Yetkili Servisinden
temin edilebilir) veya eşdeğeri.
?
• Y Pb Pr girişi sadece aşağıdaki video girişlerini destekler: 480i, 480p, 576i,
576p, 720p, 1080i, 1080p.
SCART kablosu
J / AV1
Bir dekoder bağlayabilirsiniz. Bir dekoder bağladığınızda, karışık
yayın sinyalleri kodları çözülmek üzere dekodere iletir ve sonra
televizyona gönderilir.
?
• Bir kaydediciyi (örn. DVD kaydedici) direk olarak televizyona
bağlayabilirsiniz.
C M AV2 / o
Kompozit video
kablosu
Portatif cihazların bağlanması
Bağlantı noktası
Bağlantı aracı
Açıklama
F H USB
USB kablosu
Sony dijital sabit fotoğraf makinesine veya kamera kayıt cihazına
kaydedilmiş fotoğraf/müzik dosyalarını USB kablosu veya USB
depolama ortamı kullanarak TV'nizde görüntüleyebilirsiniz (sayfa
24).
Diğer cihazların bağlanması
Bağlantı noktası
Bağlantı aracı
Açıklama
E G CAM
(Duruma Bağlı
Erişim Modülü)
CAM Modülü
Program Bazında Ödemeli TV servislerine erişim sağlar. Ayrıntılar
için, CAM modülü ile birlikte verilen kullanma kılavuzuna bakınız.
CAM modülünü kullanmak için, televizyonu kapatınız ver CAM
modülünüzü yuvaya takınız.
?
• CAM modülü bazı ülkelerde/alanlarda desteklenmez. Yetkili satıcınıza
sorarak öğreniniz.
Gi Kulaklık
Kulaklık
Televizyonu kulaklık ile dinleyebilirsiniz.
23 TR
Opsiyonel Cihaz Kullanımı
Ai/I/
Bağlı cihazlardan
resimlerin izlenmesi
USB ile Fotoğraf/
Müzik Oynatma
Bağlı olan cihazı açınız ve aşağıdaki
işlemleri gerçekleştiriniz.
1 Giriş kaynağı menüsünü görüntülemek
için M düğmesine basınız.
2 Cihazınızın
Girişler
bağlı olduğu
DTV
giriş kaynağını
ATV
seçmek için F/f
AV1
düğmelerine
AV2
basınız, daha
S-VIDEO (AV1)
sonra 3
PC
düğmesine
HDMI
basarak
YPBPR (PC)
DVD
onaylayınız.
Sony dijital sabit fotoğraf makinesine
veya kamera kayıt cihazına kaydedilmiş
fotoğraf/müzik dosyalarını USB kablosu
veya USB depolama ortamı kullanarak
TV'nizde görüntüleyebilirsiniz.
A AV1
AV1 girişine bağlanmış cihaza
geçer.
A S-VIDEO
AV1 girişi vasıtasıyla bağlanmış
cihaza geçer.
B HDMI
HDMI girişine bağlanmış cihaza
geçer.
C AV2
AV2 girişine bağlanmış cihaza
geçer.
D YPBPR
PC'nin aygıt girişine bağlanmış
cihaza geçer.
D PC
PC girişine bağlanmış PC'ye geçer.
H DVD
DVD moduna geçer.
(AV1)
(PC)
Tümü bağlanmış 21-pinli scart kablosu
vasıtasıyla scart soketine takılan
cihazlar için
Bağlı olan cihazda oynatma fonksiyonunu başlatınız.
Bağlı cihazdan gelen görüntü ekranda görünür.
1 Desteklenen bir USB cihazını TV'nizin
USB soketine takınız.
2 MENU düğmesine basınız.
3 Fotoğraf veya Müzik seçimini yapmak
için F/f düğmelerine basınız,
daha sonra 3 düğmesine basarak
onaylayınız. Ekranda dosya veya klasör
listesi görüntülenir.
4 Dosyayı veya klasörü seçmek için F/f
düğmelerine basınız, daha sonra 3
düğmesine basarak onaylayınız.
Tüm dosyaları seçmek için kırmızı
düğmeye basınız.
Tüm dosyaların seçimini iptal etmek için
yeşil düğmeye basınız.
Bir klasör seçtiğinizde, bir dosya seçiniz,
3 düğmesine basarak dosyayı seçili
duruma getiriniz, daha sonra u
düğmesine (mavi) basınız. Oynatım
başlar.
Bir klasördeki çoklu fotoğraf veya müzik
dosyalarını oynatmak istediğiniz takdirde,
bunları seçili duruma getirmek için 3
düğmesine basınız.
?
• TV'nin USB cihazındaki verileri değerlendirmesi esnasında, aşağıdaki talimatlara
Otomatik olarak bağlanmış bir VCR için
Analog modda iken, video kanalını seçmek için,
PROG +/- düğmesine veya sayı düğmelerine
basınız.
riayet ediniz:
- TV'yi veya bağlı olan USB cihazını kapatmayınız.
- USB kablosunun bağlantısını kesmeyiniz.
- USB cihazını çıkarmayınız.
USB cihazındaki veriler zarar görebilir.
• Sony, herhangi bir bağlı cihaz veya TV'de meydana gelen bir arıza nedeniyle kayıt
cihazındaki verilerin zarar görmesinden veya kaybedilmesinden sorumlu tutulmaz.
• USB oynatımı aşağıdaki fotoğraf dosyası formatları için desteklenmektedir:
- JPEG (DCF veya Exif uyumlu ".jpg" uzantılı JPEG dosyaları).
- MP3 (telif hakkı olmayan ".mp3" uzantılı dosyalar).
• USB oynatımı aşağıdaki müzik dosyası formatları için desteklenmektedir:
• Dosya adında ve klasör adında sadece İngilizce dili desteklenmektedir.
• Sabit bir Sony dijital fotoğraf makinesi bağladığınızda, fotoğraf makinesinin USB
bağlantısını "Otomatik" veya "Yığın Bellek" moduna ayarlayınız. USB bağlantı
modu hakkında detaylı bilgi için, dijital fotoğraf makineniz ile birlikte verilen talimat
kitapçığına bakınız.
• Uygun USB cihazları hakkındaki güncel bilgiler için aşağıdaki web sitesine bakınız.
24 TR
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Bir fotoğrafı görüntülemek için
- Slayt Gösterisi
Çoklu fotoğrafları seçerek bir slayt
gösterisi oluşturabilirsiniz. Her fotoğraf
belirlediğiniz süre boyunca ekranda
kalır ve daha sonra sonraki fotoğraf
görüntülenir.
HDMI Kontrolü'nün
Kullanımı
1 Fotoğraf seçme.
HDMI kontrolü fonksiyonu, cihazların HDMI
tarafından tanımlanmış HDMI CEC (Tüketici
Elektronikleri Kontrolü) vasıtasıyla birbirlerini
kontrol etmelerini sağlar.
Birbirlerini kontrol etmelerini sağlamak için, bir
TV ve bir DVD kaydedici gibi Sony HDMI uyumlu
cihazları HDMI kabloları vasıtasıyla hard disk ve ses
sistemine birlikte bağlayabilirsiniz.
HDMI kontrolü fonksiyonunun kullanılması için,
uyumlu ekipmanın düzgün şekilde bağlanmış
olduğundan emin olunuz.
2 Seçili fotoğraf görüntülenirken MENU
HDMI kontrolü ile uyumlu cihaza
bağlamak için
Fotoğrafı bağlı bulunan bir USB
cihazından veya önceden belirlenmiş
bir resim klasöründen seçebilirsiniz.
Fotoğraf seçme hakkında detaylı bilgi
için, bkz. sayfa 24.
düğmesine basınız, daha sonra F/f
(Ayarlar)
düğmelerine basarak
seçimini yapınız ve 3 düğmesine
basarak onaylayınız.
Uyumlu cihazı ve televizyonu bir HDMI kablosu ile
bağlayınız. Detaylı bilgi için, bkz. sayfa 23.
HDMI kontrolü ayarlarını yapmak için
4 Slayt Gösterisi Aralığını seçmek için
HDMI kontrolü fonksiyonları
(USB
Ayarları) seçimini yapınız, daha sonra
3 düğmesine basarak onaylayınız.
F/f düğmelerine basınız, daha sonra
G/g düğmelerine basarak 3sn, 5sn
veya 10sn olarak ayarlayınız. Her
fotoğraf burada belirlediğiniz süre
boyunca ekranda kalır ve daha sonra
sonraki fotoğraf görüntülenir.
• Bağlı olan cihazı TV ile birlikte kapatır.
• Cihaz çalıştırıldığında, cihaz girişini otomatik
olarak aktive eder.
5 Menüden çıkmak için MENU düğmesine
ard arda basınız.
- Fotoğrafı döndürme
Bu fonksiyon, fotoğrafları 90° döndürmenizi
sağlar.
1 Oynatım esnasında fotoğrafı 90°
döndürmek için G/g düğmelerine basınız.
25 TR
Opsiyonel Cihaz Kullanımı
3 F/f düğmelerine basarak
HDMI kontrolü, hem TV'de hem de bağlı cihaz
tarafında da etkinleştirilmiş olmalıdır. TV'deki
ayarlar için bkz. HDMI Ayarları (sayfa 34). Bağlı
olan cihazın detaylı ayarları için kullanım talimatı
kitapçığına bakınız.
MENU Fonksiyonlarının Kullanımı
Menüler arasında
gezinme
MENU düğmesi, bu televizyonun
birçok kullanışlı özelliğine erişmenizi ve
faydalanmanızı sağlar. Kanalları kolaylıkla
seçebilir ve televizyonunuzun ayarlarını
değiştirebilirsiniz.
1 Menüyü görüntülemek için MENU
düğmesine basınız.
MENÜ
Fotoğraf
Photo
Müzik
Ayarlar
MENU
Çıkış
2 Bir opsiyonu seçmek için F/f
düğmelerine basınız, daha sonra 3
düğmesine basınız.
Opsiyon sembolü
Açıklama
Fotoğraf
USB cihazında kayıtlı
olan fotoğraf dosyalarına
erişebilirsiniz (sayfa 24).
Müzik
USB cihazında kayıtlı
olan müzik dosyalarına
erişebilirsiniz (sayfa 24).
Ayarlar
Gelişmiş ayarlarda düzeltme
yapabilirsiniz (sayfa 27).
26 TR
3 Ekrandaki talimatları uygulayınız.
4 Çıkmak için MENU düğmesine basınız.
?
• Ayarlayabileceğiniz seçenekler, duruma bağlı olarak
değişiklik gösterebilir.
TV Ayarları Menüsü
Resim
TV Ayarları menüsünü açmak için aşağıdaki
işlemleri uygulayınız.
DTV
Resim Modu
Vivid
Parlaklık
50
Kontrast
100
Renk
65
Netlik
75
1 MENU düğmesine basınız.
2 F/f düğmelerine basarak
(Ayarlar)
seçimini yapınız, daha sonra 3
düğmesine basarak onaylayınız.
Gelişmiş Görüntü Ayarları
3 F/f düğmelerine basarak menü
RETURN
Seç
opsiyonlarını seçiniz, daha sonra 3
düğmesine basarak onaylayınız.
Çıkmak için MENU düğmesine basınız.
Geri
Resim
Resim Modu
Resim modunu seçer.
Canlı
Resim kontrastını ve keskinliğini zenginleştirir.
Doğal
Resim kontrastını artırarak en uygun resim kalitesini sağlar.
Sinema
Film bazlı içerikleri seyretmek içindir. Tiyatro (sinema)
benzeri seyirler için en uygun opsiyondur.
Spor
Bireysel resim ayarlarlarınızı saklar.
Parlaklık
Resmi parlaklaştırır/koyulaştırır.
Kontrast
Resim kontrastını artırır/azaltır.
Renk
Renk yoğunluğunu artırır/azaltır.
Netlik
Resmi keskinleştirir/yumuşatır.
Gelişmiş Görüntü
Ayarları
Gelişmiş resim ayarlarını düzeltir.
Renk Sıcaklığı
Resmin beyazlığını ayarlar.
Soğuk
Beyaz renklere mavi bir ton verir.
Sıcak
Beyaz renklere kırmızı bir ton verir.
Normal
Beyaz renklere normal bir ton verir.
27 TR
MENU Fonksiyonlarının Kullanımı
Kullanıcı
Spor-esaslı içerikleri izlemek için en iyi resim kalitesini
sağlar.
DNR
Mpeg NR
Canlı Renk
Tam Netlik
Dinamik
Kontrast
Dinamik Arka
Işık
Ekran Işığı
Görüntü parazitini (karlı görüntü) azaltır.
Düşük / Orta/
Yüksek
Gürültü azaltma efektini değiştirir.
Kapalı
Gürültü azaltma özelliğini kapatır.
MPEG-sıkıştırılmış görüntülerde görüntü parazitini azaltır.
Bu özellik DVD veya dijital yayın izlerken aktive edilir.
Düşük / Orta/
Yüksek
MPEG Gürültü azaltma efektini
değiştirir.
Kapalı
MPEG Gürültü azaltma özelliğini
kapatır.
Renkleri daha canlı hale getirir.
Yüksek / Orta/
Düşük
Canlı renk efektini değiştirir.
Kapalı
Canlı renk özelliğini kapatır
Resmin siyah seviyesini otomatik olarak mevcut sahneye
göre ayarlar.
Yüksek / Orta/
Düşük
Tam netlik efektini değiştirir.
Kapalı
Tam netlik özelliğini kapatır.
Resmin parlaklık seviyesine göre, ekrana daha açık veya
daha koyu bir görüntü gönderir ve kontrast bakımından
daha geniş bir etki yaratır.
Yüksek / Orta/
Düşük
Dinamik kontrast efektini değiştirir.
Kapalı
Dinamik kontrast özelliğini kapatır.
Arka ışığın gücünü resmin parlaklık ortalamasına göre
otomatik olarak ayarlar.
Otomatik /
Gün / Gece
Dinamik arka ışık efektini değiştirir.
Kapalı
Dinamik arka ışık özelliğini kapatır.
LCD paneline yansıtılan ışığın gücünü ayarlar.
?
• Eğer "Dinamik Arka Işık" için "Otomatik", "Gün" veya "Gece"
opsiyonlarından birisi seçili ise, "Ekran Işığı" özelliği devre dışı
bırakılır ve erişilemez.
28 TR
Ses
Ses ayarı
Sesi ayarlamak için G/g düğmelerine basınız.
Balans
Sağ ve sol hoparlörler arasındaki ses dengesini ayarlar.
Otomatik ses
Yayın şirketlerinin ses seviyeleri birbirinden farklıdır. Bu durum kanallar
arasında ses farklılıklarına neden olur. Bu özellik "Açık" olarak ayarlıdır,
kanalları değiştirdiğinizde ses seviyesi aynı tutulur.
Stereo veya iki dilli bir yayın için hoparlörün sesini ayarlar.
Ses tipi
Stereo
Stereo yayınlar için.
Dual I / II
Çift dilli yayınlar için,, ses kanalı 1 için "Dual I", ses
kanalı 2 için "Dual II" ayarını seçiniz.
Surround
İzlediğiniz programın sesine derinlik verir.
Ses Modu
Ses efektini izlediğiniz programın özelliklerine göre ayarlar.
Müzik
Bir konser salonunda olduğunuzu hissettiren ses efektleri
yaratır.
Net ses
Konuşma seslerini vurgulayan efektler yaratır.
Düz
Görüntü temizliği, ayrıntı ve ses sunumunu geliştirir.
Kulaklık
Televizyona bağlı olan kulaklığın sesini ayarlar.
Sesli Anlatım
Görsel bilgiler için ses tanımı (anlatım) sağlar (eğer karasal dijital yayınlar ses
tanımı özelliğini içeriyorsa).
?
Kanal Ayarları
Otomatik arama
Mevcut tüm kanalları ayarlar.
Televizyonu yeni bir eve taşındığınızda veya yayın şirketlerince yayınlanmaya
başlayan yeni kanalları aramak için tekrar ayarlayabilirsiniz
TV'nizi ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.
Dijital Manuel Arama
Dijital kanalları manuel olarak ayarlar ve kaydeder.
1 Ayarlamak istediğiniz kanal numarasını seçmek için numaralı düğmelere
veya G/g düğmelerine basınız.
2 TV mevcut kanalları bulduğunda, kanal isimleri menünün alt kısmında
görüntülenir ve kanallar kaydedilir.
3 Ayarlama işlemini tamamlamak için MENU düğmesine basınız.
Diğer kanalları da ayarlamak için yukarıdaki prosedürü tekrarlayınız.
Analog Manuel Arama Analog kanalları manuel olarak ayarlar ve kaydeder.
29 TR
MENU Fonksiyonlarının Kullanımı
• Sesli Anlatım opsiyonu sadece dijital yayınlarda aktiftir.
Sistem /
Kanal /
Arama /
Program no
1 F/f düğmelerine basarak "Program no" seçimini
yapınız, daha sonra G/g düğmelerine veya numaralı
düğmelere basarak ayarlı kanalın kaydedileceği program
numarasını seçiniz.
2 F/f düğmelerine basarak "Sistem", seçimini yapınız,
daha sonra G/g düğmelerine basarak seçiminizi yapınız.
BG: Batı Avrupa ülkeleri/bölgeleri için
I: İngiltere için
DK: Doğu Avrupa ülkeleri/bölgeleri için
L: Fransa için
3 F/f düğmelerine basarak "Kanal" seçimini yapınız,
daha sonra 3 düğmesine basarak "S" seçimini (kablolu
kanallar için) veya "C" seçimini (karasal yayın kanalları
için) yapınız.
4 Kanalları aşağıdaki gibi ayarlayınız:
Eğer kanal numarasını (frekansı) bilmiyorsanız
/f düğmelerine basarak "Arama" seçimini yapınız,
F
daha sonra G/g düğmelerine basınız. Arama başlar.
Bir kanal bulunduğu zaman arama işlemi duracaktır.
Aramaya devam etmek için G/g düğmelerine basınız.
Eğer kanal numarasını (frekansı) biliyorsanız
F
/f düğmelerine basarak "Kanal" seçimini yapınız,
daha sonra ayarlamak istediğiniz yayının kanal
numarasını girmek için numaralı düğmelere basınız.
5 F/f düğmelerine basarak "Onayla" seçimini yapınız,
daha sonra 3 düğmesine basınız.
Değişiklikler kaydedilir.
Diğer kanalları da manuel olarak ayarlamak için
yukarıdaki prosedürü tekrarlayınız.
Hassas ayar
Hafif bir ince ayar işleminin görüntü kalitesini
iyileştireceği kanaatindeyseniz, seçili kanala manuel olarak
ince ayar yapmanızı sağlar.
-32 ile +32 arasında ince ayar yapabilirsiniz.
Atla
Kanalları seçmek için PROG +/- düğmelerine
bastığınızda, kullanılmayan analog kanalları atlatır.
Atlatılmaya ayarlı bir kanalı seçmek için, numaralı
düğmelere basarak ilgili kanal numarasını giriniz.
Onayla
Program tablosu
TV'nizdeki ayarlı kanalları kişisel tercihlerinize göre sıralayabilirsiniz,
kanalları silebilirsiniz, istediğiniz kanalı kilitleyebilir veya analog kanalları
yeniden adlandırabilirsiniz.
Servis Tipi
30 TR
Analog Manuel Arama menüsünde yaptığınız değişiklikleri
kaydeder.
Hizmet tipini seçmek için mavi düğmeye ard arda basınız.
Seçtiğiniz hizmet tipi menüde görünür.
TÜM: Tüm kanalları görüntüler.
DTV: Sadece dijital kanalları görüntüler.
ATV: Sadece analog kanalları görüntüler.
RADyO: Sadece radyo kanallarını görüntüler.
VERI: Sadece veri kanallarını görüntüler.
Program Tablosu menüsü sadece seçili hizmet tipine uygun
kanalları görüntüler.
Yer değiştir
Sil
Kayıtlı bir kanalın konumunu değiştirir.
1 Taşımak istediğiniz kanalı seçmek için F/f düğmelerine
basınız.
2 Yeşil düğmeye basınız.
3 Yeni konumu girmek için numaralı düğmelere basınız,
daha sonra 3 düğmesine basarak onaylayınız. Kanal yeni konumuna taşınacaktır.
4 Ayarlama işlemini tamamlamak için RETURN O
düğmesine basınız.
Kayıtlı bir kanalı siler.
1 Silmek istediğiniz kanalı seçmek için F/f düğmelerine
basınız.
2 Kırmızı düğmeye basınız.
3 Seçili kanalı silmek için yeşil düğmeye basınız.
4 Kanal listesinin tümünü silmek için kırmızı düğmeye
basınız.
5 Ayarlama işlemini tamamlamak için RETURN O
düğmesine basınız.
İstenilen analog kanala, maksimum 8 harf veya rakamdan
oluşan bir isim atamanızı sağlar.
1 İsim vermek istediğiniz analog kanalı seçmek için F/f
düğmelerine basınız.
2 Kırmızı düğmeye basınız.
3 İlk harf bir kare içerisinde seçili duruma gelecektir.
İstenilen harf, numara veya karakteri seçmek için F/f
düğmelerine basınız.
4 Önceki/sonraki harfe geçmek için G/g düğmelerine basınız.
Diğer analog kanallara da isim atamak için yukarıdaki
prosedürü tekrarlayınız.
5 Ayarlama işlemini tamamlamak için (+) düğmesine
basınız ve daha sonra RETURN O düğmesine basınız.
Atla
Kanalları seçmek için PROG +/- düğmelerine
bastığınızda, kullanılmayan kanalları atlatır. Atlatılmaya
ayarlı bir kanalı seçmek için, numaralı düğmelere basarak
ilgili kanal numarasını giriniz.
1 Atlatmak istediğiniz kanalı seçmek için F/f düğmelerine
basınız.
2 G/g düğmelerine basarak j seçimini yapınız, daha
sonra 3 düğmesine basınız.
3 Atlanacak kanalın isminin yanında j sembolü
görünür.
Sinyal Bilgileri
Kanal, Ağ, Modülasyon, sinyal kalitesi ve sinyal gücü hakkında bilgi sağlar
(sadece dijital modda).
CA - Modülü
Televizyonunuza takabileceğiniz CA - Modülü için ayar yapmanızı sağlar. CI
standartlarında karışık yayın yapan bir kanala bir CI-modülü takıldığında, bu
özellik bir alt menü açar ve modül hakkında bilgi güncellemesi yapabilmenizi
sağlar.
Pc Ayarı (PC girişi için)
Otomatik Pozisiyon
Giriş modu ile uyumlu en uygun geometrik ayarlar bu fonksiyon ile ayarlanır.
Yatay Konum
Ekranı sola veya sağa kaydırır.
31 TR
MENU Fonksiyonlarının Kullanımı
İsim
Dikey Konum
Ekranı yukarı veya aşağı hareket ettirir.
Boyut
Bu, piksel clock frekansıdır. İstediğiniz bir değeri seçerek görüntüyü
küçültebilir veya büyütebilirsiniz.
Faz
G/g tuşunu kullanarak, renklerin ve şekillerin PC görüntüsüne tam olarak
Otomatik Ayar Modu
PC modundaki resmin ekran konumunu ve fazını otomatik olarak ayarlar.
uygun olduğundan emin olabilirsiniz.
Zamanlayıcı
Saat
Kapanma Saati
Saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar. Televizyon dijital kanalları alırken,
yayınlanan sinyalin saat koduna ayarlı olduğu için saati manuel olarak
ayarlayamazsınız.
Televizyon, belirlenen zamanlarda ve tarihlerde otomatik olarak bekleme
moduna geçer.
Tekrar / Saat/
Dakika
1 F/f düğmelerine basarak "Tekrar" seçimini yapınız,
daha sonra G/g düğmelerine basarak tekrarlama
aralığını seçiniz.
2 F/f düğmelerine basarak "Saat" seçimini yapınız,
daha sonra G/g düğmelerine basarak saat değerini
giriniz.
3 F/f düğmelerine basarak "Dakika" seçimini yapınız,
daha sonra G/g düğmelerine basarak dakika değerini
giriniz.
4 Ayarlama işlemini tamamlamak için RETURN O
düğmesine basınız.
Açılma Saati
Televizyon, belirlenen zamanlarda ve tarihlerde bekleme modundan otomatik
olarak çıkarak açılır.
Etkinleştirme
/ Saat/
Dakika/ Ses
ayarı / Mod /
Program
1 F/f düğmelerine basarak "Etkinleştirme", seçimini
yapınız, daha sonra G/g düğmelerine basarak
tekrarlama aralığını seçiniz.
2 F/f düğmelerine basarak "Saat" seçimini yapınız,
daha sonra G/g düğmelerine basarak saat değerini
giriniz.
3 F/f düğmelerine basarak "Dakika" seçimini yapınız,
daha sonra G/g düğmelerine basarak dakika değerini
giriniz.
4 F/f düğmelerine basarak "Ses ayarı" seçimini yapınız,
daha sonra G/g düğmelerine basarak televizyonunuzun
açılmasını istediğiniz ses seviyesini seçiniz.
5 F/f düğmelerine basarak "Mod" seçimini
yapınız, daha sonra G/g düğmelerine basarak
televizyonunuzun açılmasını istediğiniz modu seçiniz.
6 Eğer mod DTV, ATV veya Radyo olarak ayarlı
ise, G/g düğmelerine basarak televizyonunuzun
"Program" opsiyonu altında açılmasını istediğiniz
program numarasını seçiniz.
7 Ayarlama işlemini tamamlamak için RETURN O
düğmesine basınız.
32 TR
Uyku Zamanlayıcısı
Otomatik Kapanma
Saat Dilimi
10 ve 240 dakika arasında ayarlanabilen belirli bir sürenin sonunda
televizyonun otomatik olarak kendisini bekleme moduna almasını sağlar.
Bu fonksiyon "Açık" olarak ayarlandığında, televizyon bir giriş kaynağından
sinyal almadığı takdirde 5 dakika sonra kendini Bekleme moduna alır.
Kendi ülkeniz/bölgeniz için varsayılan zaman bölgesi ile aynı değilse,
bulunduğunuz zaman bölgesini manuel olarak seçmenizi sağlar.
Seçenekler
Dil Ayarları
Fabrika Ayarlarına
Dönüş
Tüm dil ayarlarını yapmanızı sağlar.
Dil Ayarları
Menülerin görüntülendiği dili seçer.
Ses Dilleri
Bir program için kullanılan dili seçer. Bazı
dijital kanallar, bir program için birçok farklı dil
yayınlayabilir.
Altyazı Dilleri
Altyazı dilini seçmenizi sağlar.
İşitme engelliler
"İşitme engelliler" seçildiği zaman, görsel
yardımlar altyazılarla birlikte görüntülenir (eğer
yayın şirketi görsel yardımları desteliyorsa).
Tüm ayarları fabrika ayarlarına döndürür ve Kurulum Rehberi görüntülenir.
?
• Fabrika ayarlarına dönülürken televizyonu kapatmayınız, fişini çekmeyiniz ve herhangi
bir düğmeye basmayınız (yaklaşık 30 saniye).
• Favori listeleri, ülke/bölge, dil ve otomatik ayarlı kanallarla ilgili tüm ayarlar fabrika
ayarlarına sıfırlanacaktır.
Oyun Modu
Yazılım güncelleme
"Ülke" opsiyon devre dışıdır ve değiştirilemez Başlangıç kurulumunda seçilmiş
olan ülke menüde otomatik olarak gösterilir.
Oyun modu sadece PC, HDMI, YPBPR giriş kaynakları için aktiftir. Oyun
Modu "Açık" olarak ayarlandığında, bu kaynaklar için, resim menüsündeki
resim modu otomatik olarak Oyun moduna geçecektir. Bu modda sadece
renk sıcaklığını ve arka ışık ayarlarını değiştirebilirsiniz. Oyun modu,
oyun konsolları için ve TV monitör olarak kullanılırken text dosyalarını
görüntülemek için resim kalitesinde önemli bir artış sağlar. Yukarıda söz edilen
kaynaklardan birini kullanarak bir film izlemek istediğinizde bu modu "Kapalı"
açmanız önerilmektedir.
Televizyonunuzun yazılım güncellemelerini (yayınlandığında) mevcut anten/
kablo bağlantınız vasıtasıyla otomatik olarak almasını sağlar. Bu ayarı daima
"Açık" konumunda tutmanız önerilmektedir.
?
• Yazılım güncelleştirme opsiyonu Analog modda iken menüde görünmez.
RF Yazılım
Güncelleme
Yazılım güncelleştirme fonksiyonu "Kapalı" konumunda ise televizyonunuzun
yazılım güncellemelerini (yayınlandığında) manuel yazılım taraması vasıtasıyla
almasını sağlar.
USB Yazılım
Güncelleme
USB girişi vasıtasıyla yazılım güncellemesi yapmanızı sağlar.
33 TR
MENU Fonksiyonlarının Kullanımı
Ülke
Bu fonksiyon, TV'nin HDMI kontrolü vasıtasıyla, HDMI soketine bağlı
cihazlarla haberleşebilmesini sağlar.
HDMI Ayarı
?
• Bu menü, giriş kaynağı HDMI olarak ayarlandığında "Seçim" menüsünün altında
görünür.
HDMI Kontrolü
HDMI televizyonun HDMI-kontrol uyumlu bir
cihazla haberleşecek şekilde ayarlanmasını sağlar.
"Açık" olarak ayarlandığında, aşağıdaki menü
işlemleri gerçekleştirilebilir.
Otomatik Kapama
Bu fonksiyon "Açık" olarak ayarlandığında,
HDMI-kontrol uyumlu cihaz kapanır (televizyon
kapandığında da).
Otomatik TV Açma
Bu fonksiyon "Açık" olarak ayarlandığında,
televizyon açılır (HDMI-kontrol uyumlu cihaz
açıldığında da).
Cihaz Listesi
Güncelleme
"HDMI Cihaz Listesi" oluşturur veya
günceller. En fazla 11 HDMI-kontrol uyumlu
cihaz birlikte bağlanabilir. Tek bir sokete
en fazla 5 cihaz bağlanabilir. "HDMI Cihaz
Listesi"ni HDMI-kontrol uyumlu cihazın
bağlantılarını veya ayarlarını değiştirdiğinizde de
güncelleyebilirsiniz.
HDMI Cihaz Listesi
Bağlı olmayan HDMI-kontrol uyumlu cihazları
görüntüler.
Bir kayıt cihazı üzerinden direk olarak AV1 scart konnektörüne bağlı bir şifre
çözücü kullanıldığında, şifreli kanalı seyredebilmenizi ve kaydedebilmenizi
sağlar.
Dekoder Ayarları
(AV1)
Çocuk Kilidi
Sistem Kilidi
Bu fonksiyon "Açık" olarak ayarlandığında, kullanıcı Kanal Ayarları menüsünün
altındaki Otomatik arama, Dijital Manuel Arama, Analog Manuel Arama ve Program
tablosu menülerine girmek istediğinde bir şifre istenecektir.
?
• Çocuk Kilidi menüsünün şifresi fabrikada "9999" olarak atanmıştır. İstediğiniz takdirde bunu
değiştirebilirsiniz.
PIN Giriş
1 3 düğmesine basınız.
2 Yeni PIN kodunu girmek için numaralı düğmelere basınız.
3 Aşama 2'de girilen PIN kodunu girmek için numaralı düğmelere basınız.
z
• PIN kodunu unutmanız halinde, 9999 her zaman kabul edilir.
Program Kilidi
34 TR
İstenilen programların izlenmesini önlemenizi sağlar. Kilitli programları izlemek
için doğru PIN kodunu giriniz.
1 3 düğmesine basınız.
2 Kilitlemek istediğiniz kanalı seçmek için F/f düğmelerine basınız.
3 Yeşil düğmeye basınız.
Diğer kanalları da kilitlemek için yukarıdaki prosedürü tekrarlayınız.
4 Ayarlama işlemini tamamlamak için RETURN O düğmesine basınız.
Programlar için yaş kısıtlamasını ayarlar. Belirttiğiniz yaşın üzerindeki yaşlara özel
olarak sınıflandırılan bir programı izlemek için doğru PIN kodunu giriniz.
1 Yaş sınırını seçmek için G/g düğmelerine veya kısıtlamasız seyretmek için
"Kapalı" düğmesine basınız.
2 Ayarlama işlemini tamamlamak için RETURN O düğmesine basınız.
Ebeveyn
Kontrolü
Panel Kilidini "Açık" konumuna ayarlamanız halinde, televizyonun üzerindeki
kontrol düğmeleri kilitlenir ve çalışmaz hale gelir.
Panel Kilidi
DVD Ayarları Menüsü
Görüntü
Dil
DVD Ayarları menüsünü açmak için aşağıdaki işlemleri
uygulayınız.
Tercihler
– – Video ayarı sayfası – –
1 DVD modunda iken SETUP düğmesine
Ekran
basınız.
2 Menü başlıklarını seçmek için G/g
düğmelerine basınız.
3 F/f düğmelerine basarak menü
opsiyonlarını seçiniz, daha sonra 3
düğmesine basarak onaylayınız.
Menüden çıkmak için SET UP düğmesine basınız.
Görüntü
Ekran
Televizyonun ekran formatını ayarlar.
Normal/Lb
Geniş
Resmin uygun olmayan kısımlarını otomatik olarak keser
ve resmi tam ekran boyutunda görüntüler.
Geniş ekranda üst ve alt kısımdaki siyah hatları
görüntüler.
Geniş ekran (16:9) yayınları doğru orantılarda
görüntüler.
Dil
Ekran Dili
Ekrandaki menülerin dilini ayarlar.
1 F/f "OSD Dili" düğmelerine basınız, daha sonra 3 düğmesine basarak
aktive ediniz.
2 Dili seçmek için F/f düğmelerine basınız, daha sonra 3 düğmesine
basarak onaylayınız.
3 Menüden çıkmak için SET UP düğmesine basınız.
35 TR
MENU Fonksiyonlarının Kullanımı
Normal/Ps
Tercihler
Açı İşareti
Bu fonksiyon aktive edildiğinde, mevcut kamera perspektifi ve tüm kamera
açıları ekranda görünür.
1 F/f "Açı İşareti" düğmelerine basınız, daha sonra 3 düğmesine basarak
aktive ediniz.
2 F/f düğmelerine basarak "Açık" seçimini yapınız, daha sonra 3
düğmesine basarak onaylayınız.
3 Menüden çıkmak için SET UP düğmesine basınız.
?
• Bazı DVD'ler bu fonksiyona sahip değildir.
Varsayılan
Son Hafıza
Ebeveyn
Şifre
DRC
36 TR
DVD modunda yapılan tüm ayarlar fabrika ayarlarına döndürülür.
1 F/f düğmelerine basarak "Varsayılan" seçimini yapınız, daha sonra 3
düğmesine basarak aktive ediniz.
2 "Reset" seçimini yapınız, daha sonra 3 düğmesine basarak onaylayınız.
3 Menü kapanacak ve ayarlar sıfırlanacaktır.
BU fonksiyon aktive edildiğinde, DVD oynatıcı son oynatım noktasına geri
döner ve oynatımı devam ettirir.
1 F/f düğmelerine basarak "Son Hafıza" seçimini yapınız, daha sonra 3
düğmesine basarak aktive ediniz.
2 F/f düğmelerine basarak "Açık" seçimini yapınız, daha sonra 3
düğmesine basarak onaylayınız.
3 Menüden çıkmak için SET UP düğmesine basınız.
DVD'lerdeki filmler çocuklar için tamamen veya kısmen uygun olmayabilir.
Bu gibi DVD'ler içeriği veya sahneleri 1 ile 8 arasındaki erişim seviyeleri ile
işaretleyen bilgiler içerebilirler. Bu erişim seviyelerinden birini seçebilir ve
oynatım esnasında alternatif sahnelerin kullanılmasını sağlayabilirsiniz.
1 F/f düğmelerine basarak "Ebeveyn" seçimini yapınız, daha sonra 3
düğmesine basarak aktive ediniz.
2 F/f düğmelerine basarak erişim seviyesini seçiniz, daha sonra 3
düğmesine basarak onaylayınız.
3 Erişim seviyesini onaylamak için numaralı düğmeleri kullanarak mevcut
şifreyi "0000" olarak giriniz, daha sonra 3 düğmesine basarak onaylayınız.
4 Menüden çıkmak için SET UP düğmesine basınız.
İstediğiniz takdirde çocuk kilidi şifresini değiştirebilirsiniz.
1 F/f düğmelerine basarak "Şifre" seçimini yapınız, daha sonra 3
düğmesine basarak aktive ediniz.
2 "Değiştir" seçimini yapınız, daha sonra 3 düğmesine basarak onaylayınız.
3 Görüntülenen Şifre ekranında Eski Şifre, Yeni Şifre, Şifre onaylama değerini
girmek için numaralı düğmeleri kullanınız.
4 Menü kapanacak ve şifre değişecektir.
Bu fonksiyon aktive edildiğinde, düşük ses seviyeleri yüksek ses seviyelerinde
bir artışa neden olmaksızın arttırılacaktır.
1 F/f düğmelerine basarak "DRC" seçimini yapınız, daha sonra 3
düğmesine basarak aktive ediniz.
2 F/f düğmelerine basarak "Açık" seçimini yapınız, daha sonra 3
düğmesine basarak onaylayınız.
3 Menüden çıkmak için SET UP düğmesine basınız.
Ek Bilgiler
Aksesuarların Kurulumu (Duvara-Montaj
Braketi)
Müşteriye:
Sony, ürünün korunması ve güvenlik nedenleri bakımından, televizyonunuzun kurulum işleminin lisanslı
üstleniciler tarafından yapılmasını şiddetle tavsiye eder. Kurulumu kendi başınıza yapmaya çalışmayınız.
Sony Satıcıları ve Üstlenicileri:
Kurulum, periyodik bakım ve ürünün denenmesi esnasında güvenlik için yoğun dikkat gösteriniz.
Televizyonunuz 75x75mm teçhizatları ile uyumlu VESA Duvara-Montaj Braketi kullanılarak kurulabilir.
Duvara-montaj braketi TV seti ile birlikte verilmez.
Aşamalar:
1 Duvara Montajı sabitlerken, koruyucu ekranı
muhafaza torbası ile birlikte masanın üzerine
aşağıda gösterildiği gibi yerleştiriniz.
2 Standı TV setinden ayırınız (bkz. sayfa 6)
3 Boyun kısmını TV setinden sökünüz ve ayırınız
4 Duvara-montaj braketi (TV seti ile birlikte verilmez)
ile birlikte verilen talimatlara bakınız.
37 TR
Spesifikasyonlar
Model adı
KDL-22BX20D
Sistem
Panel Sistemi
LCD (Sıvı Kristal Ekran) Paneli
Televizyon Sistemi
Analog: Ülke/bölge seçiminize bağlı olarak: B/G, D/K, I, L
Dijital: DVB-T
Renk/Video Sistemi
Analog: PAL, PAL60 (sadece video girişi), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (sadece
video girişi)
Dijital: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4
Kanal Kapsamı
Analog: VHF:E2-12 / UHF: E21-E69 / CATV:S1-S20 / HYPER: S21-S41 / D/K: R1-R12, R21-R69 / L: F2-F10,B-Q, F21-F69 / I: UHF B21-B69
Dijital: VHF / UHF
Disk formatları
DVD+RW, DVD+R, DVD-RW, DVD-R, CD-RW, CD-R
Medya formatları
DVD video, audio CD, video CD (VCD 1.0/1.1/2.0), S-Video CD
Ses çıkışı
3+3 W
Giriş/Çıkış jakları
Anten / Kablo
VHF / UHF için 75 ohm harici terminal
i / I / J AV1
21-pinli scart konnektör including ses/video girişi, S-Video girişi, RGB girişi ve TV
ses/video çıkışı da dahil.
I / Y Pb Pr IN
o Y Pb Pr IN
HDMI IN
I PC
o PC
M AV2
o AV2
Desteklenen formatlar: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohm, 0.3V negatif senk. / PB/CB: 0.7 Vp-p, 75 ohm /
PR/CR: 0.7 Vp-p, 75 ohm
Ses girişi (mini jak)
Desteklenen formatlar: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Ses: İki kanallı lineer PCM: 32, 44.1 ve 48 kHz, 16, 20 ve 24 bit,
Dolby Digital 32, 44,1 ve 48 kHz, Maks. bit hızı 640 kHz
PC girişi (bkz. sayfa 39)
PC girişi (D-sub 15-pin) (bkz. sayfa 39)
G: 0.7 Vp-p, 75 ohm, Yeşilde/B senk. değil: 0.7 Vp-p, 75 ohm /
R: 0.7 Vp-p, 75 ohm
Ses girişi (mini jak)
Video girişi (mikrofon jakları)
Ses girişi (mikrofon jakları)
Kulaklık jakı girişi
i
H
USB girişi
G
CAM (Duruma Bağlı Erişim Modülü) girişi
DVD
38 TR
DVD
CD
Dalga uzunluğu: 655±15 nm Maks. Güç: 0,5 mW
Dalga uzunluğu: 785±22 nm Maks. Güç: 0,5 mW
Güç ve diğer
Güç gereksinimleri
220-240V AC, 50 Hz
Ekran Boyutu (çapraz olarak
ölçüldüğünde)
22 inç / Yaklaşık 55 cm
Görüntü çözünürlüğü
1.366 nokta (yatay) x 768 hat (dikey)
Güç sarfiyatı
44,0 W
Güç sarfiyatı (DVD modunda)
49,0 W
Bekleme modunda güç sarfiyatı
0,76 W
Ortalama yıllık enerji Tüketimi *1
64 kWs
Boyutlar
(G x Y x D)
(standlı)
524,5 x 375,2 x 152,6 mm
(standsız)
524,5 x 352,3 x 69 mm
Ağırlık
(Yaklaşık)
(standlı)
5,6 Kg
(standsız)
5,0 Kg
Ürünle birlikte verilen aksesuarlar
Bkz. "Aksesuarların kontrol edilmesi" (sayfa 4)
Dizayn ve spesifikasyonlar önceden uyarıda bulunmaksızın değiştirilebilir.
*1 Günde 4 saat ve yılda 365 gün esas alınmıştır.
PC ve HDMI IN için PC giriş sinyali referans tablosu
Çözünürlük
Dikey frekans
(Hz)
Standart
480
31,5
60
VESA
480
37,5
75
VESA
720
400
31,5
70
VESA
800
600
37,9
60
VESA
800
600
46,9
75
VESA
1024
768
48,4
60
VESA
1024
768
56,5
70
VESA
1024
768
60,0
75
VESA
1280
768
47,8
60
VESA
1280
768
47,4
60
VESA
1360
768
47,7
60
VESA
Yatay
Piksel
Dikey
(Hat)
VGA
640
640
SVGA
XGA
WXGA
Ek Bilgiler
Yatay frekans
(kHz)
Sinyaller
?
• En iyi resim kalitesi elde etmek için, yukarıdaki tabloda belirtilen sinyallerin 60 Hz'lik dikey frekansta (siyah)
kullanılması önerilmektedir.
39 TR
Arıza bulma
Kanallar
Resim
İstenilen kanal seçilemiyor
Görüntü yok (ekran siyah) ve ses yok
• Anten/kablo bağlantılarını kontrol ediniz.
• Televizyonun fişini prize takınız ve televizyonun
yan tarafındaki 1 düğmesine basınız.
• Eğer (bekleme) göstergesi kırmızı renkte yanarsa
I/1 düğmesine basınız.
Scart konnektörüne takılı cihazdan görüntü yok
veya menü bilgisi yok
• Bağlı cihazların listesini görüntülemek için M
düğmesine basınız, daha sonra istediğiniz girişi
seçiniz.
• Opsiyonel cihaz ile televizyon arasındaki
bağlantıyı kontrol ediniz.
Çift görüntü veya transparanlık
• Dijital ile analog mod arasında değiştirme yapınız
ve istediğiniz dijital/analog kanalı seçiniz.
Bazı kanallarda görüntü yok
• Sadece Karıştırılmış/Abonelik kanalları. Ücretli
TV servisine abone olunuz.
• Kanal sadece veri iletişimi için kullanılıyordur
(görüntü ve ses olmaz).
• Yayın iletim detayları hakkında bilgi almak için
yayın şirketini arayınız.
Dijital kanallar görüntülenmiyor
• Bölgenizde dijital yayınların olup olmadığını
anlamak için yerel bir tesisat uzmanını arayınız.
• Çekiş gücü daha yüksek bir anten kullanınız.
• Anten/kablo bağlantılarını kontrol ediniz.
• Anten yerini ve yönünü kontrol ediniz.
Genel
• Antenin kırık veya eğilmiş olup olmadığını kontrol
ediniz.
• Antenin kullanım ömrünün bitmiş olup olmadığını
kontrol ediniz (normal kullanım halinde üç ile beş
yıldır, deniz kıyısında ise bir ile iki yıldır).
• "Kapanma Saati" (sayfa 32) veya "Uyku
Zamanlayıcısı" (sayfa 32) fonksiyonlarının aktive
edilmiş olup olmadığını kontrol ediniz.
• Televizyon modundayken 5 dakika süresince
bir sinyal alınmazsa ve hiçbir işlem yapılmazsa,
televizyon otomatik olarak bekleme moduna geçer.
Ekranda sadece karlanma ve parazit var
Bir televizyon kanalını seyrederken görüntüde veya
seste parazit var
• Daha kaliteli görüntü alımı için ince ayar yapınız
(sayfa 30).
Ekranda bazı minik siyah noktalar ve/veya parlak
noktalar var
• Bir görüntü ünitesinin verdiği görüntü piksellerden
oluşmaktadır. Ekrandaki minik siyah noktalar
ve/veya parlak noktalar (pikseller) bir bozukluk
anlamına gelmez.
Programlarda renk yok
• "Fabrika Ayarlarına Dönüş" seçimini yapınız
(sayfa 33).
Y Pb Pr (Aygıt) soketlerinden bir sinyal
görüntülerken renk yok veya renkler düzensiz
• Y Pb Pr (Aygıt) soketlerinin bağlantısını kontrol
ediniz ve her bir soketin ilgili yerlerine tam
oturmuş olup olmadığını kontrol ediniz.
Ses
Ses yok ama görüntü kalitesi iyi
• 2 + veya % (Sessiz) düğmesine basınız.
40 TR
Televizyon otomatik olarak kapanıyor (Televizyon
bekleme moduna giriyor)
Bozuk görüntü ve/veya ses
• Televizyonu, arabalar, motosikletler, saç kurutma
makineleri veya optik cihazlar gibi elektriksel
parazit kaynaklarından uzak tutunuz.
• Opsiyonel cihaz kurulumu yaparken, opsiyonel
cihaz ile televizyon arasında biraz boşluk
bırakınız.
• Anten/kablo bağlantılarını kontrol ediniz.
• Anten/kablolu yayın kablosunu diğer bağlantı
kablolarından uzak tutunuz.
Uzaktan kumanda çalışmıyor
• Pilleri değiştiriniz.
Uygunluk beyanı, üretici firmanın yetkili kılmış
olduğu, Product Compliance Europe (PCE), Sony
Deutschland GmbH tarafından yapılmaktadır.
Product Compliance Europe (PCE),
Sony Deutschland GmbH Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany
Tel: (0)711-5858-0, Fax: (0)711-5858-488
URL of EU DoC Database: http://www.compliance.sony.de/
Üretici Firma:
Sony Corporation
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan
Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel: 0216-633 98 00
Faks:0216-632 70 30
e-mail: bilgi@eu.sony.com
EEE Yönetmeliğine Uygundur
PCB içermez
İTHALATÇI FİRMA
SONY EURASIA PAZARLAMA AŞ.
Onur Ofis Park Plaza Inkılap Mah. Üntel Sok. No:10 Ümraniye 34768/İstanbul
Sony Bilgi ve Danışma Hattı: (212) 444 SONY (7669)
41 TR
http://www.sony-europe.com/myproduct/
http://www.sony.net/
© 2010 Sony Corporation
4193042
4-193-042-52
HUU.801G-01
Sony ürünleri için faydalı bilgiler.
Download PDF