Sony | KDL-40W3000 | Sony KDL-40W3000 Kullanım Talimatları

3-219-140-91(1)
LCD Digital Colour TV
Kullanım Kılavuzu
Televizyonu çalıştırmadan önce, lütfen bu kullanma
kılavuzunun “Güvenlik bilgileri” kısmını okuyunuz.
Bu kullanma kılavuzunu ileride kullanmak üzere saklayınız.
KDL-52W3000
KDL-46W3000
KDL-40W3000
Sony ürünleri için faydali bilgiler
© 2007 Sony Corporation
Giriş
Dijital TV işlevi için bildirim
Bu Sony ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
TV cihazını çalıştırmadan önce, lütfen bu kullanma
kılavuzunu baştan sona okuyun ve ileride başvurmak
üzere saklayın.
TV cihazının bertarafı
Eski Elektrikli & Elektronik
Ekipmanların Atılması
(Avrupa Birliği’nde ve ayrı
toplama sistemlerine sahip
diğer Avrupa ülkelerinde
uygulanır)
Ürünün veya ambalajın üzerinde
bulunan bu sembol, bu ürünün
bir ev atığı olarak muamele
görmemesi gerektiğini gösterir.
Bunun yerine, elektrikli ve
elektronik ekipmanların geri
dönüşümü için mevcut olan
uygun toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün
doğru şekilde atılmasını sağlayarak, bu ürüne yanlış
müdahale edilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek ve çevre
ile insan sağlığı üzerinde olumsuz etkide bulunabilecek
durumların önlenmesine yardımcı olursunuz.
Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları
korumamıza yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri
dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için, lütfen şehrinizde
bulunan yerel ofisle, evsel atıklar toplama servisinizle veya
bu ürünü satın aldığınız mağazayla temasa geçin.
• Dijital TV (
) ile ilgili işlevler sadece DVBT
(MPEG2 ve MPEG4 AVC) dijital karasal sinyallerinin
yayınlandığı veya uyumlu bir DVBC (MPEG2 ve
MPEG4 AVC) kablolu TV hizmetine erişiminizin
olduğu ülkelerde veya bölgelerde çalışır. Lütfen
satıcınıza yaşadığınız yerde bir DVBT sinyali alıp
alamayacağınızı veya kablolu TV hizmeti sağlayıcınıza
DVBC kablolu yayın hizmetlerinin bu TV cihazıyla
birlikte kullanıma uygun olup olmadığını sorunuz.
• Kablolu TV hizmeti sağlayıcısı bu hizmetler için ek bir
ücret isteyebilir ve hizmet sözleşmelerinin koşullarını
kabul etmeniz gerekebilir.
• Bu TV cihazı DVBT ve DVBC özelliklerine uygun
olmasına rağmen, gelecekteki DVBT dijital karasal ve
DVBC dijital kablo yayınlarına uygunluğu garanti
edilemez.
• Bazı dijital TV işlevleri bazı ülkelerde/bölgelerde
kullanılmayabilir ve DVBC kablosu bazı sağlayıcıların
yayınlarında doğru şekilde çalışmayabilir.
Uyumlu kablolu TV hizmeti sağlayıcılarının bir listesi için,
destek Web sitesine bakınız:
http://support.sonyeurope.com/TV/DVBC/
Ticari marka bilgisi
•
is a registered trademark of the DVB Project
• Bu televizyon HDMI teknolojisini içermektedir.
HDMI ve HDMI logo ve high definition multimedia
interface HDMI licensing LLC’nin ticari ya da tescilli
markalarıdır.
• Adobe, Birleşik Devletler’de ve/veya diğer ülkelerde
Adobe Systems Incorporated’in bir tescilli ticari
markası veya ticari markasıdır.
• Dolby Laboratories’in lisansı ile üretilmiştir.
“Dolby” ve çift D sembolü, Dolby Laboratories’in ticari
markalarıdır.
Tersi belirtilmedikçe, bu kullanma kılavuzundaki
resimler KDL40W3000 modeline aittir.
2 TR
İçindekiler
Başlangıç Kılavuzu
4
Güvenlik bilgileri .......................................................................................................... 9
Uyarılar......................................................................................................................11
Uzaktan kumanda aleti .......................................................................... 12
TV cihazındaki düğmeler ve göstergeler .................................................... 14
TV İzleme
TV izleme ................................................................................................................................15
Dijital Elektronik Program Kılavuzunu (EPG) kullanma
.............................................17
Dijital Favori listesinin kullanımı
.............................................................................19
İsteğe Bağlı Donanımın Kullanılması
İsteğe bağlı donanım bağlama .....................................................................................20
Bağlı donanımdan resim izleme ...................................................................................22
Uzaktan kumandanın kullanımı ....................................................................................23
HDMI kontrolünün kullanımı ........................................................................................26
Menü İşlevlerinin Kullanımı
Menülerde gezinme.................................................................................................................27
Resim menüsü ...........................................................................................................28
Ses menüsü...............................................................................................................30
Ekran Kontrolü menüsü (PC girişi için olan dışında) .......................................................32
Ekran Kontrolü menüsü (PC girişi için)..........................................................................33
Video Ayarları menüsü ................................................................................................34
Ses Ayarları menüsü ...................................................................................................36
Ayar menüsü..............................................................................................................37
Analog Ayarlar menüsü ...............................................................................................40
Dijital kurulum menüsü
........................................................................................43
Ek Bilgiler
Teknik Özellikler .........................................................................................................46
Sorun Giderme...........................................................................................................48
: sadece dijital kanallar için
3 TR
Başlangıç Kılavuzu
1: Aksesuarların
kontrolü
Ana güç kablosu (Tip C6)* (1)
2: Sehpanın takılması
(KDL52W3000
haricinde)
Koaksiyel kablo* (1)
PC kablosu* (1)
Destek kayışı (1) ve vidalar (2)
Sehpa (1) ve vidalar (4) (sadece KDL46W3000/
40W3000 içindir)
Uzaktan kumanda RMED010 (1)
AA boy piller (R6 tipi) (2)
* Ferrit çekirdekleri çıkarmayın.
Pillerin uzaktan kumandaya takılması
İtip, kaydırarak açın.
~
• Pilleri takarken kutupları doğru yerleştirdiğinizden
emin olunuz.
• Farklı tipte pilleri bir arada veya eski ve yeni pilleri
karıştırarak kullanmayınız.
• Pilleri, çevreye saygılı bir şekilde imha ediniz. Belirli
bölgelerde pillerin imhasıyla ilgili düzenlemeler olabilir.
Lütfen yerel makamlarınıza danışınız.
• Uzaktan kumandayı dikkatli kullanınız. Düşürmeyiniz
veya üzerine basmayınız, yada üzerine herhangi bir sıvı
dökmeyiniz.
• Uzaktan kumandayı bir ısı kaynağı yakınına veya direk
güneş ışığına maruz bir yere yada nemli bir odaya
koymayınız.
1
TV cihazını vida deliği hizalama çizgilerini
gösterildiği gibi hizalayarak, sehpa üstüne
yerleştirin.
2
Verilen vidaları kullanarak, TV cihazını
sehpaya monte edin.
~
• Bu TV cihazı çok ağırdır, bu nedenle cihazı sehpanın
üzerine iki ya da daha çok kişi yerleştirmelidir.
• Eğer bir elektrikli tornavida kullanılırsa, sıkma torkunu
yaklaşık 1,5 N·m (15 kgf·cm) olarak ayarlayın.
• TV cihazını duvara monte ederken, TV panelinin
düşmesini önlemek için adım 1’yi izleyin.
4 TR
4: TV cihazının
devrilmesini önleme
Başlangıç Kılavuzu
3: Bir anten/yayın
kablosu/VCR bağlama
Bir anten/yayın kablosu bağlama
Koaksiyel kablo (verilen)
Ana güç kablosu
(verilen)
Karasal sinyal
veya kablo
Bir anten/yayın kablosu ve VCR bağlama
Ana güç kablosu
(verilen)
Koaksiyel kablo
(verilen)
Karasal sinyal
veya kablo
Skart kablosu
(birlikte verilmez)
Koaksiyel kablo
(birlikte verilmez)
VCR
5 TR
5: Kabloların
destelenmesi
6: Başlangıç ayarının
yapılması
~
3, 4, 6, 7
3, 4, 6, 7
9
Kablo tutucusunun kancası takma konumuna bağlı olarak
her iki taraftan açılabilir.
Dili ve ülkeyi/bölgeyi seçme
1
TV cihazını elektrik prizine (220–240 V AC
50 Hz) bağlayın.
2
TV cihazının üst köşesindeki 1
düğmesine basın.
TV cihazını ilk kez açtığınız zaman, ekranda Dil
menüsü gözükür.
6 TR
3
6 G/g düğmelerine basarak, “Tamam”
seçimini yapın, sonra
düğmesine basın.
7 F/f düğmelerine basarak, “Karasal”
veya “Kablo” seçimini yapın, sonra
düğmesine basın.
4
Eğer “Kablo” seçimi yaparsanız, tarama tipini
seçme ekranı görüntülenir. Bakınız “Dijital
kablo bağlantısı için TV cihazının kanal ayarı”,
sayfa 8.
TV mevcut tüm dijital kanalları, ardından
mevcut tüm analog kanalları aramaya başlar. Bu
işlem zaman alabilir, bu nedenle işlem devam
ederken TV veya uzaktan kumanda üzerinde
herhangi bir düğmeye basmayın.
Anten bağlantısını onaylamanız için bir mesaj
görüntülenirse
Hiçbir dijital veya analog kanal bulunmamıştır.
Tüm anten bağlantılarını kontrol edin ve
yeniden otomatik kanal ayarı için düğmesine
basın.
TV cihazını kullanacağınız ülkeyi/bölgeyi
seçmek için F/f düğmelerine, sonra
düğmesine basın.
8
Eğer TV cihazını kullanmak istediğiniz ülke/
bölge listede yoksa, bir ülke/bölge yerine “–”
seçimini yapın.
Otomatik TV kanal ayarı
5
Otomatik TV kanal ayarı yapmadan önce,
TV cihazına bağlı VCR aygıtına (sayfa 5)
önceden kaydedilmiş bir bant takın ve
oynatmayı başlatın.
Otomatik kanal ayarlama sırasında video kanalı
belirlenir ve TV üzerinde kaydedilir.
TV cihazına bağlı bir VCR yoksa, bu adımı
atlayın.
Ekranda Program Sıralama menüsü
göründüğü zaman, sayfa 40’de “Program
Sıralama” bölümündeki adımları izleyin.
TV üzerinde analog kanalların saklandığı sırayı
değiştirmek istemiyorsanız, sonraki adıma
geçin.
9
Çıkmak için MENU düğmesine basın.
TV cihazı şimdi tüm mevcut kanallar için
ayarlanmıştır.
~
Bir dijital yayın kanalı alınamadığında veya 4. adımda
(sayfa 7) dijital yayınların bulunmadığı bir bölge
seçildiğinde, zaman ayarı adım 9 tamamlandıktan sonra
yapılmalıdır.
Devam
7 TR
Başlangıç Kılavuzu
Menü ekranlarında görüntülenen dili
seçmek için F/f/G/g düğmelerine,
sonra düğmesine basın.
Dijital kablo bağlantısı için TV cihazının
kanal ayarı
1 F/f düğmelerine basarak, “Tarama Tipi”
seçimini yapın, sonra
düğmesine basın.
2 F/f düğmelerine basarak, “Hızlı Tarama”
veya “Tam Tarama” seçimini yapın, sonra
düğmesine basın.
“Hızlı Tarama”: Kanallar kablolu TV hizmeti
sağlayıcısının yayın sinyali içinde verdiği bilgiye
göre ayarlanır. “Frekans”, “Ağ No.'su” ve
“Sembol Hızı” için tavsiye edilen ayar, kablolu
yayın sağlayıcınız asıl değerleri sağlamadıkça
“Otomatik” dur. Eğer kablolu TV hizmeti
sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa hızlı
kanal ayarlama için “Hızlı Tarama” tavsiye
edilir.
“Tam Tarama”: Tüm mevcut kanallar ayarlanır
ve kaydedilir. Bu işlem belli bir zaman alabilir.
Bu seçenek, “Hızlı Tarama” kablolu TV hizmeti
sağlayıcınız tarafından desteklenmiyorsa tavsiye
edilir.
Desteklenen kablolu TV hizmeti sağlayıcıları
konusunda daha fazla bilgi için, destek Web
sitesine bakın:
http://support.sonyeurope.com/TV/DVBC/
3 G/g/f düğmelerine basarak, “Başla”
seçimini yapın, sonra
düğmesine basın.
TV cihazı kanal aramaya başlar. TV cihazı veya
uzaktan kumanda üzerinde herhangi bir
düğmeye basmayın.
~
Bazı kablolu TV hizmeti sağlayıcıları “Hızlı Tarama”
işlevini desteklemez. “Hızlı Tarama” kullanılarak
herhangi bir kanal bulunmazsa, “Tam Tarama” seçeneğini
kullanın.
8 TR
TV sehpasının TV
cihazından sökülmesi
~
TV cihazını duvara monte etme veya isteğe bağlı TV
sehpasını monte etmek dışındaki herhangi bir nedenle
cihazı Sehpadan ayırmayın.
Havalandırma
Güvenlik bilgileri
Montaj/Kurulum
Herhangi bir yangın, elektrik çarpması veya hasar
ve/veya yaralanma riskini önlemek amacıyla
televizyon setini aşağıdaki talimatlara uygun olarak
monte ediniz ve kullanınız.
Montaj
• Televizyon seti, erişimi kolay bir prizin yakınına monte
edilmelidir.
• Televizyon setini sabit, düz yüzeylere yerleştiriniz.
• Duvara montaj işlemlerini sadece kalifiye servis
personeli gerçekleştirmelidir.
• Emniyet nedenlerinden ötürü, Sony aksesuarlarını
kullanmanızı önemle tavsiye ederiz, buna aşağıdaki
bileşen de dahildir:
KDL52W3000/46W3000/40W3000:
– Duvaramontaj braketi SUWL500
KDL52W3000/46W3000/40W3000:
– Yer sehpası SUFL62
KDL46W3000/40W3000:
– TV sehpası SUFL300M
• Asla havalandırma deliklerini kapatmayınız veya
kabinin içine herhangi bir şey sokmayınız.
• Televizyon setinin etrafında, aşağıda gösterildiği gibi
boş alan bırakınız.
• Uygun bir hava devirdaimi sağlayabilmek için bir Sony
duvaramontaj braketini kullanmanızı önemle tavsiye
ederiz.
Duvara monte edildiğinde
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Setin etrafında en az bu kadar boşluk bırakınız.
Stand ile monte edildiğinde
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Nakliye
• Televizyon setini
taşımadan önce, tüm
kablolarını sökünüz.
• Büyük bir televizyon
setini taşımak için iki
veya üç kişi gerekir.
• Televizyon setini elle
taşırken, sağ tarafta
gösterildiği gibi tutunuz.
LCD panele baskı
uygulamayın.
• Televizyon setini
kaldırırken veya yerini
değiştirirken, alt
kısmından sıkıca tutunuz. Paneli ön kısmından
• Televizyon setini
değil, mutlaka altından
taşırken, sarsıntılara ve
tutun.
aşırı titreşimlere maruz
bırakmayınız.
• Televizyon setini tamir için taşırken veya yerini
değiştirirken, orijinal karton ve ambalaj malzemelerini
kullanarak paketleyiniz.
Setin etrafında en az bu kadar boşluk bırakınız.
• Uygun bir havalandırma sağlamak ve kir ve tozların
birikmesini önlemek için:
– Televizyon setini düz, baş aşağı, arkaya doğru veya
yana dönük şekilde monte etmeyiniz.
– Televizyon setini bir raf, halı, yatak üzerine veya bir
dolaba monte etmeyiniz.
– Televizyon setini perde veya gazete gibi şeylerle
örtmeyiniz.
– Televizyon setini aşağıda gösterildiği gibi monte
etmeyiniz.
Hava devirdaimi tıkalı.
Duvar
Duvar
Devam
9 TR
Ana elektrik kablosu
Kırık parçalar:
Herhangi bir yangın, elektrik çarpması veya hasar
ve/veya yaralanma riskini önlemek amacıyla,
elektrik kablosu ve fişi ile ilgili olarak aşağıdaki
hususlara riayet ediniz:
• Televizyon setine herhangi bir şey fırlatmayınız. Ekran
camı çarpma etkisi ile kırılabilir ve ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
• Eğer televizyon setinin yüzeyinde çatlama olursa,
elektrik kablosunu prizden çekinceye kadar
dokunmayınız. Aksi halde elektrik çarpabilir.
– Televizyon setini üçkablolu ve topraklı bir fiş
kullanarak, koruyucu topraklama bağlantısı olan bir
prize takınız.
– Sadece Sony elektrik kablolarını kullanınız, başka
markaları kullanmayınız.
– Fişi elektrik prizine tam olarak sokunuz.
– Televizyon setini sadece bir 220240 V AC elektrik
kaynağı ile çalıştırınız.
– Kablo bağlantılarını yaparken, güvenliğiniz için
elektrik fişini çekmeyi unutmayınız ve ayaklarınızın
kablolara dolaşmamasına dikkat ediniz.
– Televizyon seti ile ilgili bir iş yapmadan veya
taşımadan önce, elektrik fişini prizden çekiniz.
– Ana elektrik kablosunu ısı kaynaklarından uzak
tutunuz.
– Elektrik fişini prizden çekiniz ve fişi düzenli olarak
temizleyiniz. Eğer fiş tozla kaplanırsa ve nemlenirse,
yalıtımı bozularak bir yangına neden olabilir.
Notlar
Kullanılmadığında
• Eğer televizyon setini uzunca bir süre
kullanmayacaksanız, çevresel ve emniyet
nedenlerinden ötürü televizyon setinin fişi prizden
çekilmelidir.
• Televizyon setini sadece kapatmış olduğunuzda elektrik
beslemesi kesilmiş olmayacağından, televizyon setinin
elektriğini tamamen kesmek için fişini prizden çekiniz.
• Bununla birlikte bazı televizyon setleri, düzgün
çalışabilmesi için bekleme durumunda bırakılmasını
gerektiren özelliklere sahip olabilir. Bu kitaptaki
talimatlar gerektiğinde size bunu belirtecektir.
Çocuklar için
• Ürünle birlikte verilen ana elektrik kablosunu başka bir
cihazda kullanmayınız.
• Ana elektrik kablosunu aşırı derecede sıkıştırmayınız,
bükmeyiniz veya kıvırmayınız. İçindeki iletkenler açığa
çıkabilir veya kırılabilir.
• Ana elektrik kablosunda bir değişiklik yapmayınız.
• Ana elektrik kablosunun üzerine ağır bir şey
koymayınız.
• Elektrik fişini prizden çekerken kablosundan tutarak
çekmeyiniz.
• Birden fazla cihazı aynı prize takmayınız.
• Gevşek durumdaki elektrik prizlerini kullanmayınız.
• Çocukların televizyon setine tırmanmalarına izin
vermeyiniz.
• Küçük aksesuarları, çocukların yanlışlıkla yutmaması
için, çocukların ulaşamayacağı yerlere kaldırınız.
Yasaklanmış Kullanım
Eğer:
Televizyon setini, aşağıda belirtilenler gibi yerlerde,
ortamlarda veya durumlarda kullanmayınız/monte
etmeyiniz, aksi halde televizyon seti arıza yapabilir
ve yangına, elektrik çarpmasına, hasara ve/veya
yaralanmaya neden olabilir.
Yer:
Dış mekanlara (direk güneş ışığı altına), deniz kıyısına, bir
gemiye veya başka bir tekneye, bir aracın içine, medikal
kurumlara, dengesiz yerlere, suyun, yağmurun, nemin
veya dumanın olduğu yerlerin yakınına.
Ortam:
Sıcak, nemli veya aşırı tozlu yerler; böceklerin girebileceği
yerler; mekanik titreşime maruz kalabilecek yerler, yanıcı
maddelerin yanı (mumlar, v.s.). Televizyon setine su
damlaları veya su sıçramaları gelmemelidir ve vazo gibi içi
sıvı dolu eşyalar televizyonun üzerine konulmamalıdır.
Durum:
Elleriniz ıslakken, cihazın kasası açıkken veya üretici
tarafından önerilmeyen aksesuarlar takılıyken cihazı
kullanmayınız. Yıldırımlı havalarda televizyon setinin
elektrik ve anten bağlantısını çekiniz.
10 TR
Aşağıdaki problemler ortaya çıkarsa...
Aşağıdaki problemlerden birinin olması
durumunda, televizyon setini kapatınız ve fişini
prizden çekiniz.
Satıcınızdan veya Sony yetkili servisinden, kalifiye
servis personelince kontrol edilmesini talep ediniz.
– Elektrik kablosu hasarlıysa.
– Elektrik prizi gevşek durumdaysa.
– Düşmeden, darbelerden veya bir şeyin çarpmasından
ötürü televizyon seti hasar görmüşse.
– Herhangi bir sıvı veya katı cisim kasadaki
menfezlerden içeri düşerse.
Uyarılar
Televizyonu seyretme
• Televizyonun zayıf ışık altında veya uzunca bir süre
seyredilmesi gözlerinizi yoracağından, televizyonu orta
dereceli bir ışık altında seyrediniz.
• Kulaklık kullanırken, işitme hasarına neden
olabileceğinden sesi aşırı seviyelerde olmayacak şekilde
ayarlayınız.
LCD Ekran
• LCD ekran yüksek duyarlılık teknolojisiyle yapılmış ve
piksellerin %99.99'u veya daha fazlası etkin olmasına
rağmen, LCD ekranda devamlı olarak siyah noktalar
veya parlak ışık noktaları (kırmızı, mavi, veya yeşil)
görülebilir. Bu, LCD ekranın yapısal bir özelliği olup bir
arıza değildir.
• Ön filtreye bastırmayınız veya çizmeyiniz yada bu
televizyon setinin üzerine eşyalar koymayınız. Görüntü
düzgün gözükmeyebilir veya LCD ekran hasar görebilir.
• Bu televizyon setini soğuk bir yerde kullanılıyorsa,
görüntüde bir lekelenme oluşabilir veya görüntü
koyulaşabilir. Bu bir arıza belirtisi değildir. Bu olay,
sıcaklığın yükselmesiyle birlikte ortadan kalkar.
• Hareketsiz görüntüler devamlı görüntülendiğinde
gölgeler oluşabilir. Birkaç dakika sonra yok olabilir.
• Televizyon seti kullanımdayken ekran ve kasa ısınabilir.
Bu, bir fonksiyon bozukluğu değildir.
• LCD ekran, az miktarda bir sıvı kristal ve cıva
içermektedir. Bu televizyon setinde kullanılan flüoresan
tüpler de cıva içermektedir. İmha ile ilgili olarak yerel
kanun ve tüzüklere riayet ediniz.
Ekran yüzeyi veya televizyon kasasının kullanımı ve
temizliği
Temizlik işlemlerinden önce, televizyon setine bağlı olan
elektrik kablosunun fişini prizden çekiniz.
Malzeme aşınmasını veya ekran kaplamasının aşınmasını
önlemek için aşağıdaki önerilere riayet ediniz.
• Ekranın/kasanın tozunu almak için, yumuşak bir bez ile
nazikçe siliniz. Eğer toz çıkmıyorsa, çok seyreltilmiş bir
deterjan solüsyonu ile hafifçe nemlendirilmiş yumuşak
bir bezle siliniz.
• Aşındırıcı bir bez, alkali/asitli bir temizleyici, aşındırıcı
temizlik tozu veya alkol, benzin, tiner veya böcek ilacı
gibi uçucu çözücüler kullanmayınız. Bu tür
materyallerin kullanılması kauçuk yada vinil
malzemelere uzun süreli temas etmesi ekran yüzeyine
veya kasa malzemesine zarar verebilir.
• Televizyon setinin açısını ayarlarken, televizyon setinin
yerinden oynamasını veya tablasından kayıp düşmesini
önlemek için yavaşça hareket ettiriniz.
Opsiyonel Ekipmanlar
Elektromanyetik radyasyon yayan opsiyonel bileşenleri
veya herhangi bir ekipmanı televizyon setinden uzak
tutunuz. Aksi halde görüntü bozulması ve/veya seste
parazitlenme olabilir.
11 TR
Uzaktan kumanda aleti
1 TV "/1 — TV hazırda bekletme
TV cihazını hazırda bekletme modunda açıp, kapatır.
2 Sayı düğmeleri
• TV modunda: Kanalları seçer. 10 ve daha yukarı kanal numaraları için,
ikinci ve üçüncü rakamı hızla girin.
• Text modunda: Sayfa seçimi için sayfa numarasını girer.
3
— Önceki kanal
Önceki (beş saniyeden daha fazla) izlenen kanala döner.
4
5
— Ekran modu (sayfa 16)
— Görüntü dondurma (sayfa 15)
TV görüntüsünü dondurur.
6
/
— Giriş seçme / Text sayfası tutma
• TV modunda (sayfa 22): TV soketlerine bağlı donanımdan giriş
kaynağını seçer.
• Text modunda (sayfa 16): Görüntülenen sayfayı ekranda tutar.
7
F/f/G/g/
(sayfa 15, 27)
8 TOOLS (sayfa 16, 22)
Çeşitli izleme seçeneklerine erişebilmenizi ve kaynağa ve ekran formatına
göre değiştirebilmenizi/ayarlamalar yapabilmenizi sağlar.
9 MENU (sayfa 27)
0 PROG +/–/
/
• TV modunda (sayfa 15): Sonraki (+) veya önceki (–) kanalı seçer.
• Text modunda (sayfa 16): Sonraki ( ) veya önceki ( ) sayfayı seçer.
qa % — Sessiz (sayfa 15, 22)
qs 2 +/– — Ses seviyesi (sayfa 22)
qd THEATRE
Theatre Modunu açabilir veya kapatabilirsiniz. Theatre Modu açık olarak
ayarlandığı zaman, film içeriği için en uygun ses çıkışı (TV cihazı bir
HDMI kablosu kullanılarak, bir ses sistemine bağlanmışsa) ve resim
kalitesi otomatik olarak ayarlanır.
z
TV cihazını kapatırsanız, Theatre Modu da kapanır.
12 TR
qf RETURN /
Görüntülenen bir menünün önceki ekranına döner.
qg
— EPG (Dijital Elektronik Program Kılavuzu) (sayfa 17)
qh Renkli düğmeler (sayfa 16, 17, 19)
qj DIGITAL/ANALOG — TV modu (sayfa 15)
qk A/B — Çift ses (sayfa 31)
ql / — Text (sayfa 16)
w; LIGHT
Uzaktan kumanda üstündeki düğmeleri oda karanlık olsa bile kolayca
görebilmeniz için aydınlatır.
wa
/
— Bilgi / Text gösterimi
• Dijital modda: İzlenilmekte olan programın kısa bilgilerini görüntüler.
• Analog modda: O andaki kanal numarası ve ekran formatı gibi bilgileri
görüntüler.
• Text modunda (sayfa 16): Gizli bilgileri (örneğin bir sınav sorularının
yanıtlarını) gösterir.
ws İsteğe bağlı donanım kullanımı için düğmeler
Bakınız sayfa 23.
z
5 sayısı, H, PROG + ve A/B düğmelerinde dokunma noktaları vardır. TV
cihazını işletirken bu dokunma noktalarını referans olarak kullanın.
13 TR
TV cihazındaki düğmeler ve göstergeler
1 1 — Güç düğmesi
TV cihazını açar veya kapatır.
~
TV cihazının güç bağlantısını tamamen kesmek için,
fişini prizden çekin.
2 PROG +/–/
/
• TV modunda: Sonraki (+) veya önceki (–)
kanalı seçer.
• TV menüsünde: Seçeneklerde yukarı ( ) veya
aşağı ( ) gider.
3 2 +/–/
/
• TV modunda: Ses seviyesini arttırır (+) veya
azaltır (–).
• TV menüsünde: Seçeneklerde sağa ( ) veya
sola ( ) gider.
4
/
— Giriş seçme / OK
• TV modunda (sayfa 22): TV soketlerine bağlı
donanımdan giriş kaynağını seçer.
• TV menüsünde: Menü veya seçeneği seçer ve
ayarı onaylar.
5
6
(sayfa 27)
— Ekran Kapalı / Zamanlayıcı göstergesi
• Ekran kapalıyken yeşil yanar (sayfa 38).
• Zamanlayıcı ayarlanmışken turuncu yanar
(sayfa 37).
7 1 — Hazırda bekleme göstergesi
TV cihazı hazırda bekleme modundayken kırmızı
yanar.
8 "
— Güç / Zaman ayarlı kayıt programı
göstergesi
• TV cihazı açıkken yeşil yanar.
• Zaman ayarlı kayıt ayarlanmışken turuncu yanar
(sayfa 17).
• Zaman ayarlı kayıt sırasında kırmızı yanar.
9 Uzaktan kumanda algılayıcısı / Işık algılayıcı
(sayfa 38)
• Uzaktan kumanda cihazının kızıl ötesi ışık
sinyallerini alır.
• Algılayıcıyı herhangi bir şeyle kapatmayın,
işleyişi etkilenebilir.
~
Güç kablosunu prizden çekmeden önce, TV cihazını
mutlaka tamamen kapatın. TV cihazı açıkken güç
kablosunu prizden çekmek göstergenin açık kalmasına
veya TV cihazının arızalanmasına neden olabilir.
14 TR
TV İzleme
TV izleme
3
TV kanalını seçmek için sayı düğmelerine
veya PROG +/– düğmesine basın.
:
:
HD servisi
Radyo servisi
:
:
:
3
2
Engellenmiş/Aboneli servis
Altyazı kullanılabilir
İşitme engelliler için altyazı kullanılabilir
:
Birden çok dilde ses kullanılabilir
: İzlenen program için tavsiye edilen yaş sınırı
(4 ila 18 yaş)
: Ebeveyn Kilidi
c (kırmızı renkte):
İzlenen program kaydediliyor
Ek işlemler
Amaç
Basılacak düğme
Görüntüyü
.
dondurma (Görüntü Normal TV moduna dönmek
dondurma)
için tekrar basın.
~
Bu işlev bir PC giriş kaynağı için
kullanılamaz.
3
1
TV cihazını açmak için üst köşesindeki 1
düğmesine basın.
Cihaz hazırda bekleme konumundayken (Ön
panelindeki 1 (hazırda bekleme) göstergesi
kırmızı yanarken), TV cihazını açmak için
uzaktan kumanda aleti üstünde TV "/1
düğmesine basın.
2
Dijital ve analog modlar arasında geçiş
yapmak için DIGITAL/ANALOG
düğmesine basın.
Program indeksi
tablosuna erişim
(sadece analog
modda)
.
Bir analog kanalı seçmek için,
F/f düğmelerine, sonra
düğmesine basın.
Dijital Favoriler
Listesine erişim
(sadece dijital
modda)
.
Ayrıntılar için, bakınız sayfa 19.
Sesi kesmek
%.
Önceki duruma dönmek için
tekrar basın.
Hazırda bekleme
modundan TV
cihazını sesi kısık
olarak açmak
%.
Kullanılabilir kanallar moda göre değişir.
Devam
15 TR
TV İzleme
Sayı düğmeleriyle 10 ve daha yukarı kanal
numaralarını seçmek için, ikinci ve üçüncü
rakamı hızla girin.
Dijital bir kanalı Dijital Elektronik Program
Kılavuzunu (EPG) kullanarak seçmek için,
bakınız sayfa 17.
Dijital modda
Bir bilgi başlığı kısa süreyle görüntülenir. Bu
başlıkta aşağıdaki simgeler gösterilebilir.
Teletexte erişim
/ düğmesine basın. / düğmesine her bastığınızda,
ekran görüntüsü dönüşümlü olarak aşağıdaki gibi
değişir:
Text ve TV resmi t Text t Text yok (Text
servisinden çıkın)
Bir sayfayı seçmek için, sayı düğmelerine veya /
düğmesine basın.
Bir sayfayı ekranda tutmak için,
/ düğmesine
basın.
Gizli bilgiyi göstermek için, / düğmesine
basın.
z
• Ekranda görüntülenen sayfa numarasını seçerek, bir
sayfaya doğrudan doğruya da atlayabilirsiniz. Sayfa
numarasını seçmek için
ve F/f/G/g düğmelerine,
ardından
düğmesine basın.
• Text sayfasının altında renkli öğeler gözüktüğü zaman,
Fastext kullanılabilir. Fastext sayfalara hızla ve kolayca
erişmenizi sağlar. Sayfaya erişim için karşılık gelen
renkli düğmeye basın.
Ekran formatını manuel olarak yayına
uyacak şekilde değiştirmek için
İstenilen ekran formatını seçmek için
sürekli basın.
14:9*
14:9 yayınları doğru
oranlarda görüntüler.
Sonuç olarak, siyah
kenarlık alanları
ekranda görülebilir.
* Görüntünün üst ve alt kısımları kesilebilir.
~
“Akıllı” seçeneğinde görüntünün üstünde ve altında bazı
karakterler ve/veya harfler gözükmeyebilir. Böyle bir
durumda “Ekran Kontrolü” menüsünü kullanarak “Dikey
Ebat” öğesini seçebilir ve görünmelerini sağlamak için
dikey boyutu ayarlayabilirsiniz.
z
• “Otomatik Format” “Açık” şeklinde ayarlandığı
zaman, TV cihazı yayına en uygun modu otomatik
olarak seçer (sayfa 32).
• “Akıllı” (50Hz), “Zoom” veya “14:9” seçimi yaptığınız
zaman görüntünün konumunu ayarlayabilirsiniz.
Yukarı veya aşağı kaydırmak (örneğin, altyazıları
okumak) için F/f düğmelerine basın.
• Kenar kısımları kırpılmış olarak 720p, 1080i veya 1080p
kaynak resimlerine ayarlamak için “Akıllı” veya
“Zoom” seçimi yapın.
düğmesine
Tools (Araçlar) menüsünün kullanımı
Bir TV programını izlerken aşağıdaki seçenekleri
görüntülemek için TOOLS düğmesine basın.
Akıllı*
Geleneksel 4:3
yayınları bir geniş
ekran taklidi etkisiyle
görüntüler. 4:3
görüntü, ekranı
dolduracak şekilde
uzatılır.
Seçenekler
Açıklama
Kapa
Araçlar menüsünü kapatır.
Resim Modu
Bakınız sayfa 28.
Ses Modu
Bakınız sayfa 30.
Hoparlör
Bakınız sayfa 36.
PAP
Bakınız sayfa 23.
4:3
Geleneksel 4:3
yayınları (örneğin,
geniş ekran olmayan
TV) doğru oranlarda
görüntüler.
Geniş
Geniş ekran (16:9)
yayınlarını doğru
oranlarda görüntüler.
Zoom*
Sinemaskopik (letter
box formatı) yayınları
doğru oranlarda
görüntüler.
16 TR
Ses Dili (Sadece dijital Bakınız sayfa 44.
modda)
Altyazı ayarları
Bakınız sayfa 43.
(Sadece dijital modda)
Dijital Favoriler
Bakınız sayfa 19.
(Sadece dijital modda)
i Ses
Bakınız sayfa 36.
Oto. Kapanma
Bakınız sayfa 37.
Güç Tasarrufu
Bakınız sayfa 38.
Otomatik Saat Ayarı
(Sadece analog
modda)
Dijital moda geçmenizi ve
zamanı almanızı sağlar.
Sistem Bilgisi (Sadece Sistem bilgisi ekranını
dijital modda)
görüntüler.
Dijital Elektronik Program Kılavuzunu (EPG)
kullanma
*
1
2
Dijital modda,
düğmesine basın.
TV İzleme
Aşağıdaki tabloda gösterildiği veya
ekranda görüntülendiği gibi istenilen
işlemi yapın.
Dijital Elektronik Program Kılavuzu (EPG)
* Bu işlev bazı ülkelerde/bölgelerde kullanılamayabilir.
Amaç
Bunu yapın
Bir program izleyin
Programı seçmek için F/f/G/g düğmelerine, sonra
EPG’yi kapatın
Program bilgisini kategoriye göre
sıralayın
– Kategori listesi
düğmesine basın.
düğmesine basın.
1 Mavi düğmeye basın.
2 Bir kategori seçmek için F/f düğmelerine, sonra
düğmesine basın.
Mevcut kategoriler şunları içerir:
“Tüm Kategoriler”, “Radyo”: Tüm mevcut kanalları kapsar.
Başka kategori adı (örneğin, “Haberler”): Seçilen kategoriye karşılık
gelen tüm programları kapsar.
Kaydedilecek bir program belirleyin
– Kayıt Zamanlayıcı
1 Kaydetmek istediğiniz programı seçmek için F/f/G/g
düğmelerine, sonra / düğmesine basın.
2 F/f düğmelerine basarak, “Kayıt Zamanlayıcı” seçimini
yapın.
3 TV cihazını ve VCR zamanlayıcılarınızı ayarlamak için
düğmesine basın.
Bu program bilgisinin yanında kırmızı bir c simgesi görünür. TV cihazı
ön panelindeki göstergesi turuncu yanar.
z
Yukarıdaki prosedür kaydedilecek program başlamış olsa bile kullanılabilir.
Başladığı zaman otomatik olarak
ekranda görüntülenecek bir program
ayarlayın
– Hatırlatma
1 Görüntülemek istediğiniz gelecekteki programı seçmek için
F/f/G/g düğmelerine, sonra / düğmesine basın.
2 F/f düğmelerine basarak, “Hatırlatma” seçimini yapın, sonra
düğmesine basın.
Bu program bilgisinin yanında bir c simgesi görünür. TV cihazı ön
panelindeki göstergesi turuncu yanar.
~
TV cihazını hazırda bekleme moduna geçirirseniz, bu program başlamak
üzereyken otomatik olarak açılacaktır.
Devam
17 TR
Amaç
Bunu yapın
Kaydetmek istediğiniz bir programın
tarihini ve saatini ayarlayın
– Manuel kayıt zamanlayıcı
1
2
/
düğmesine basın.
F/f düğmelerine basarak, “Manuel kayıt zamanlayıcı”
seçimini yapın, sonra düğmesine basın.
F/f düğmelerine basarak tarihi seçin, sonra g düğmesine
basın.
4 Başlama ve durma zamanını adım 3’te olduğu gibi ayarlayın.
5 F/f düğmelerine basarak programı seçin, sonra
düğmesine basın.
6 TV cihazını ve VCR zamanlayıcılarınızı ayarlamak için
düğmesine basın.
3
TV cihazı ön panelindeki
Bir kaydı/hatırlatmayı iptal edin
– Zamanlayıcı listesi
1
2
/
göstergesi turuncu yanar.
düğmesine basın.
F/f düğmelerine basarak, “Zamanlayıcı listesi” seçimini
yapın, sonra düğmesine basın.
F/f düğmelerine basarak iptal etmek istediğiniz programı
seçin, sonra düğmesine basın.
4 F/f düğmelerine basarak, “Zamanlayıcıyı iptal et” seçimini
yapın, sonra düğmesine basın.
3
Programı iptal etme isteğinizi onaylamanız için bir ekran görüntülenir.
5
G/g düğmelerine basarak, “Evet” seçimini yapın, sonra
onaylamak için
düğmesine basın.
~
• TV cihazında VCR zamanlayıcılı kayıt ayarlamasını sadece SmartLink uyumlu VCR aygıtları için yapabilirsiniz. Eğer VCR
aygıtınız SmartLink uyumlu değilse, VCR zamanlayıcınızı ayarlamanızı hatırlatan bir mesaj görüntülenir.
• Bir kayıt başlayınca, TV cihazını hazırda bekleme moduna geçirebilirsiniz ama cihazı tamamen kapatmayın, aksi takdirde
bu kayıt iptal edilir.
• Eğer programlar için bir yaş sınırlaması seçilmişse, ekranda PIN kodu isteyen bir mesaj gözükür. Ayrıntılar için, bakınız
“Ebeveyn Kilidi”, sayfa 44.
18 TR
Dijital Favori listesinin kullanımı
*
Favori özelliği en beğendiğiniz programlardan en
çok dört liste belirlemenize olanak sağlar.
Favoriler 1
1 MENU düğmesine basın.
2 F/f düğmelerine basarak, “Dijital
001 BBC ONE
002 BBC TWO
003 ITV1
004 Channel 4
005 Five
006 ITV2
008 YLE24
009 BBC FOUR
010 ITV3
Önceki
Sonraki
Favoriler 2
TV İzleme
Favoriler” seçimini yapın, sonra
düğmesine basın.
007 BBC THREE
Ayar
3
Dijital Favori listesi
Aşağıdaki tabloda gösterildiği veya
ekranda görüntülendiği gibi istenilen
işlemi yapın.
* Bu işlev bazı ülkelerde/bölgelerde kullanılamayabilir.
Amaç
Bunu yapın
İlk kez Favori listenizi oluşturun
1
düğmesine basarak “Evet” seçimini yapın.
2 Favori listesini seçmek için sarı düğmeye basın.
3 F/f düğmelerine basarak eklemek istediğiniz kanalı seçin,
sonra düğmesine basın.
Favori listesinde saklanan kanallar bir
sembolüyle gösterilir.
Bir kanal izleyin
1 Favori listesinde dolaşmak için sarı düğmeye basın.
2 Bir kanalı seçerken düğmesine basın.
Favori listesini kapatın
RETURN düğmesine basın.
Düzenlemekte olduğunuz Favori
listesine kanallar ekleyin veya çıkarın
1 Mavi düğmeye basın.
2 Düzenlemek istediğiniz Favori listesini seçmek için sarı
düğmeye basın.
3 F/f düğmelerine basarak eklemek veya çıkarmak istediğiniz
kanalı seçin, sonra düğmesine basın.
Geçerli Favori listesinden tüm
kanalları çıkarın
1 Mavi düğmeye basın.
2 Düzenlemek istediğiniz Favori listesini seçmek için sarı
düğmeye basın.
3 Mavi düğmeye basın.
4 G/g düğmelerine basarak, “Evet” seçimini yapın, sonra
onaylamak için düğmesine basın.
19 TR
İsteğe Bağlı Donanımın Kullanılması
İsteğe bağlı donanım bağlama
TV cihazınıza çok çeşitli isteğe bağlı donanım bağlayabilirsiniz.
Komponent çıkışlı DVD oynatıcı
PC
Dijital audio komponent
Hifi ses
donanımı
Video oyun
donanımı
DVD oynatıcı
DVD kaydedici
VCR
DVD oynatıcı
Dekoder
Bluray disk oynatıcı
Ses sistemi
Dekoder
PC (HDMI çıkışı)
Sadece servis
kullanımı için
CAM Kartı
Kulaklık
Video kameralar
Video kameralar
Dijital fotoğraf makinesi (HDMI çıkışı)
PC (HDMI çıkışı)
DVD oynatıcı
Bluray disk oynatıcı
Ses sistemi
20 TR
Bağlantı yeri
Ekrandaki giriş
sembolü
Açıklama
A
/
1
AV1 veya
AV1
Dekoderi bağladığınız zaman, dekodere TV ayarlayıcısından
(tuner) şifreli sinyal gider ve sonra dekoderden şifresiz sinyal
çıkar.
B
/
2
AV2 veya
AV2
SmartLink, TV ve bir VCR/DVD kaydedici arasında
doğrudan bir bağlantıdır.
/ 3 veya
4
AV3 veya
AV4
C
/
D DIGITAL OUT
(OPTICAL)
Bir Optik ses kablosu kullanın.
E
TV cihazından gelen sesi HiFi ses donanımı üstünden
dinleyebilirsiniz.
F PC IN
/
PC
AV5,
AV8
AV6 veya
Donanımdan dijital video ve ses sinyalleri alınır.
Ayrıca, HDMI kontrolü uyumlu donanım bağlandığı zaman,
bağlı donanımla iletişim desteklenir. Bu iletişimi ayarlamak
için, bakınız sayfa 38.
Eğer donanımın bir DVI soketi varsa, DVI soketi bir DVI HDMI adaptörü arabirimi (birlikte verilmez) yoluyla HDMI
IN 5 sokete ve donanımın ses çıkışı soketlerini ses girişi
HDMI IN 5 soketlerine bağlayın.
~
• HDMI soketler sadece aşağıdaki video girişlerini destekler:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p ve 1080/24p. PC
video girişleri için, bakınız sayfa 47.
• Sadece HDMI logosu taşıyan bir HDMI kablosu
kullanılmalıdır.
• HDMI kontrolüyle uyumlu bir ses sistemini bağlarken,
mutlaka DIGITAL OUT (OPTICAL) soketine de bağlamanız
gerekir.
H CAM (Koşullu
Erişim Modülü)
Ücretli TV servislerini kullanmak. Ayrıntılar için, CAM
aygıtınızla birlikte verilen kullanma kılavuzuna bakınız.
CAM aygıtını kullanmak için, CAM yuvasından “taklit”
kartı çıkarın. CAM aygıtınızı CAM yuvasına takarken TV
cihazını kapatın. CAM aygıtını kullanmadığınız zaman,
“taklit” kartı CAM yuvasına yeniden takıp, içinde tutmanızı
tavsiye ederiz.
~
CAM bazı ülkelerde/bölgelerde desteklenmez. Yetkili
satıcınızdan sorunuz.
I Kulaklık
J
7 veya
7
TV cihazından gelen sesi kulaklıktan dinleyebilirsiniz.
7 ve
AV7 veya
AV7
Görüntü parazitini önlemek için, video kameralar’i video
7 soketine ve S video
7 soketine aynı zamanda
bağlamayın. Eğer mono donamını bağlarsanız,
7L
soketine bağlayın.
21 TR
İsteğe Bağlı Donanımın Kullanılması
G HDMI IN 5 veya 6
K HDMI IN 8
Verilen ferrit çekirdekli PC kablosunu kullanmanız tavsiye
edilir.
Tools (Araçlar) menüsünün kullanımı
Bağlı donanımdan
resim izleme
Bağlı donanımı açın, sonra aşağıdaki
işlemlerden birini yapın.
Tümü bağlı 21 pinli bir skart kablosu kullanarak
skart soketlerine bağlanan donanım için (sayfa 20)
Bağlı donanımda oynatmayı başlatın.
Bağlı donanımdan alınan resim ekranda görünür.
Otomatik ayarlanan bir VCR için (sayfa 7)
Analog modda, video kanalını seçmek için PROG
+/– düğmesine veya sayı düğmelerine basın.
Diğer bağlı donanımlar için (sayfa 20)
Bağlı donanım listesini görüntülemek için
/
düğmesine basın. F/f düğmelerine basarak
istenilen giriş kaynağını seçin, sonra düğmesine
basın. (F/f düğmelerine bastıktan sonra herhangi
bir işlem yapmadan 2 saniye geçerse, işaretlenmiş
öğe seçilir.)
Giriş kaynağı “Ayar” menüsü altındaki “AV
hafızası” menüsünde “Atla” olarak ayarlandığı
zaman (sayfa 37), bu giriş listede gözükmez.
Seçenekler
Açıklama
Kapa
Araçlar menüsünü kapatır.
Resim Modu
Bakınız sayfa 28.
Ses Modu
Bakınız sayfa 30.
Hoparlör
Bakınız sayfa 36.
PAP (PC girişi modu Bakınız sayfa 23.
dışında)
PIP (sadece PC girişi Bakınız sayfa 23.
modunda)
Otomatik düzeltme
(sadece PC girişi
modunda)
Bakınız sayfa 33.
Yatay Geçiş (sadece
PC girişi modunda)
Bakınız sayfa 33.
i Ses
Bakınız sayfa 36.
Oto. Kapanma (PC
girişi modu dışında)
Bakınız sayfa 37.
Güç Tasarrufu
Bakınız sayfa 38.
Otomatik Saat Ayarı Dijital moda geçmenizi ve
zamanı almanızı sağlar.
Ek işlemler
Amaç
Bunu yapın
Normal TV moduna
geri dönme
DIGITAL/ANALOG
düğmesine basın.
Giriş sinyali indeks
tablosuna erişim
(analog mod dışında)
Giriş sinyali indeks tablosuna
erişim için
düğmesine
basın. Bir giriş kaynağı
seçmek için, F/f
düğmelerine, sonra
düğmesine basın.
Bağlı HDMI kontrolü 2 +/– düğmesine basın.
uyumlu ses sisteminin
ses seviyesini
değiştirme
Bağlı HDMI kontrolü % düğmesine basın.
uyumlu ses sisteminin Önceki duruma dönmek için
tekrar basın.
sesini kesme
22 TR
Bağlı donanımdan resimleri izlerken aşağıdaki
seçenekleri görüntülemek için TOOLS düğmesine
basın.
İki görüntüyü aynı anda izlemek
– PAP (Görüntü ve Görüntü)
Ekranda aynı anda iki görüntüyü (harici giriş ve TV
programı) izleyebilirsiniz.
İsteğe bağlı donanımı bağlayın (sayfa 20) ve
donanımdan gelen görüntülerin ekranda
gözüktüğünü kontrol edin (sayfa 22).
~
• Bu işlev bir PC giriş kaynağı için kullanılamaz.
• Görüntülerin boyutlarını değiştiremezsiniz.
1
Uzaktan kumandanın
kullanımı
İsteğe bağlı donanım kullanımı için
düğmeler
Araçlar menüsünü görüntülemek için
TOOLS düğmesine basın.
2 F/f düğmelerine basarak, “PAP”
seçimini yapın, sonra
düğmesine basın.
Bağlı donanımdan gelen görüntü solda ve TV
programı sağda görüntülenir.
TV kanalını seçmek için sayı düğmelerine
veya PROG +/– düğmesine basın.
İsteğe Bağlı Donanımın Kullanılması
3
Tek görüntü moduna dönmek için
veya RETURN düğmesine basın.
z
Yeşil çerçeve içindeki görüntünün sesi duyulabilir. Sesi
duyulabilen görüntüye G/g düğmelerine basarak
geçebilirsiniz.
İki görüntüyü aynı anda izlemek
– PIP (Görüntü içinde Görüntü)
Ekranda aynı anda iki görüntüyü (PC girişi ve TV
programı) izleyebilirsiniz.
Bir PC bağlayın (sayfa 20) ve PC’den gelen
görüntülerin ekranda gözüktüğünü kontrol edin.
1
Araçlar menüsünü görüntülemek için
TOOLS düğmesine basın.
2 F/f düğmelerine basarak, “PIP” seçimini
yapın, sonra
düğmesine basın.
Bağlı PC’den gelen görüntü tam ekranda ve TV
programı sağ köşede görüntülenir.
TV programının ekrandaki konumunu kaydırmak
için F/f/G/g düğmelerini kullanabilirsiniz.
3
TV kanalını seçmek için sayı düğmelerine
veya PROG +/– düğmesine basın.
Tek görüntü moduna dönmek için
RETURN düğmesine basın.
z
Araçlar menüsünden “TV Sesi/PC Sesi” öğesini seçerek,
sesi duyulan görüntüye geçebilirsiniz.
1 "/1
İşlev düğmelerinden seçilen isteğe bağlı donanımı
açar veya kapatır.
2 İşlev düğmeleri
İlgili donanımı işletebilmenizi sağlar. Ayrıntılar
için, bakınız “Uzaktan kumandayı programlama”,
sayfa 24.
Devam
23 TR
3 BD/DVD işletim düğmeleri
• . : Geçerli programı önceki bölüm
işaretinden (varsa) itibaren yeniden oynatır.
• > : Bir sonraki bölüm işaretine (varsa) kadar
ileriye atlar.
•
: Geçerli programı belirlenmiş bir süre
yeniden oynatır.
•
: Belirlenmiş bir süre kadar ileriye atlar.
• m : Bir programı hızlı geriye sarma modunda
oynatır.
• M : Bir programı hızlı ileriye sarma modunda
oynatır.
• H : Bir programı normal hızda oynatır.
• X : Oynatmayı duraklatır.
• x : Oynatmayı durdurur.
Uzaktan kumandayı programlama
Uzaktan kumanda Sony TV cihazlarını; Sony
BD’lerin, DVD’lerin ve AMP’lerin (Ev Sineması,
vs.) çoğunu işletmek için önceden ayarlanmıştır.
Diğer imalatçıların BD’lerini ve DVD’lerini (ve
bazı başka Sony BD, DVD ve AMP modellerini)
kontrol etmek için, aşağıdaki prosedürü izleyerek
uzaktan kumandayı programlayın.
~
Başlamadan önce, sayfa 25 ‘te “İmalatçı kodları”
bölümünden BD, DVD veya AMP markanızın üç
basamaklı koduna bakın.
4 DVD kayıt düğmeleri
• z REC: Kaydı başlatır.
• X REC PAUSE: Kaydı duraklatır.
• x REC STOP: Kaydı durdurur.
1
2
5 F1/F2
• Bir DVD değiştirici kullanırken bir disk seçer.
• Bir kombine ünite (örneğin bir BD/DVD)
kullanırken bir işlev seçer.
Ayrıntılar için, DVD değiştirici veya kombine
ünite ile verilen kullanma talimatlarına bakın.
6 BD/DVD MENU
1
3
DVD disk menüsünü gösterir. Ayrıntılar için, bağlı
donanım ile verilen kullanma talimatlarına bakın.
7 BD/DVD TOP MENU
DVD diskin üst menüsünü gösterir. Ayrıntılar için,
bağlı donanım ile verilen kullanma talimatlarına
bakın.
z
H düğmesinin bir dokunma noktası vardır. Dokunma
noktasını başka donanımları işletirken bir referans olarak
kullanın.
1
Uzaktan kumanda üstünde
programlamak istediğiniz BD, DVD veya
AMP işlev düğmesine basıp, basılı tutun,
ardından işlev düğmesini basılı tutarak
/ düğmesine basın.
Seçilen işlev düğmesi (BD, DVD veya AMP)
yanıp söner.
2
Bu düğme yanıp sönerken sayı
düğmelerine basarak, üç basamaklı
imalatçı kodunu girin.
Eğer 10 saniye içinde kod girilmezse, adım 1’i
yeniden uygulamanız gerekir.
3
düğmesine basın.
Programlama doğruysa, seçilen işlev düğmesi iki
kez yanıp söner, eğer doğru değilse, beş kez
yanıp söner.
24 TR
4
Donanımınızı açın ve aşağıdaki ana
işlevlerin çalıştığını kontrol edin.
H (oynatma), x (durdurma), m (geri
sarma), M (hızlı ileri sarma), BD’ler ve
DVD’ler için kanal seçimi, TOP MENU/
MENU ve F/f/G/g sadece DVD’ler için.
Eğer donanımınız çalışmıyorsa veya işlevlerin
bazıları çalışmazsa
Marka için doğru kodu girin veya listedeki bir
sonraki kodu deneyin. Ancak, liste kapsamında
her markanın tüm modelleri bulunmayabilir.
Normal TV işleyişine dönmek için
TV işlev düğmesine basın.
BD (Bluray Disk) Oynatıcı
Marka
Kod
SONY
101 – 103
DVD/VCR Oynatıcı
Marka
Kod
SONY
251
DVD kaydedici
Marka
Kod
SONY
201 – 203
İmalatçı kodları
VCR marka listesi
Marka
Kod
Marka
Kod
SONY
301 – 310, 362
SONY
001, 029, 030, 036 – 044, 053 – 055
AIWA
325, 331, 351
AIWA
021
AKAI
326, 329, 330
AKAI
032
DAEWOO
342, 343
DENON
018, 027, 020, 002
GRUNDIG
358, 355, 360, 361, 320, 351, 366
GRUNDIG
009, 028, 023, 024, 016, 003
HITACHI
327, 333, 334
HITACHI
025, 026, 015, 004, 035
JVC
JVC
006, 017
314, 315, 322, 344, 352 – 354, 348,
349
KENWOOD
008
LG
332, 338
LG
015, 014, 034
LOEWE
358, 355, 360, 361, 320, 351
LOEWE
009, 028, 023, 024, 016, 003
MATSUI
356, 357
MATSUI
013, 016
ORION
328
ONKYO
022, 033
PANASONIC
321, 323
PHILIPS
311 – 313, 316 – 318, 358, 359, 363,
364
SAMSUNG
339 – 341, 345
SANYO
335, 336
SHARP
324
THOMSON
319, 350, 365
TOSHIBA
337
PANASONIC 018, 027, 020, 002, 045 – 047
PHILIPS
009, 028, 023, 024, 016, 003, 031
PIONEER
004, 050, 051, 052
SAMSUNG
011, 014
SANYO
007
SHARP
019, 027
THOMSON
012
TOSHIBA
003, 048, 049
YAMAHA
018, 027, 020, 002
Devam
25 TR
İsteğe Bağlı Donanımın Kullanılması
DVD marka listesi
DVD oynatıcı
AUX Sony sistemleri marka listesi
DAV Ev Sineması Sistemi
Marka
Kod
SONY (DAV) 401 – 404
AV alıcı
Marka
Kod
SONY
451 – 454
Dijital karasal alıcı
Marka
Kod
SONY
501 – 503
HDMI kontrolünün
kullanımı
HDMI kontrolü işlevi donanımların HDMI
tarafından belirlenen HDMI CEC (Tüketici
Elektroniği Kontrolü) kullanarak birbirlerini
kontrol etmelerini sağlar.
Bütünleşik şekilde çalıştırmak için TV cihazları,
sabit disk, DVD kaydediciler ve ses sistemleri gibi
Sony HDMI kontrolü uyumlu donanımı (HDMI
kabloları ile) bağlayabilirsiniz.
HDMI kontrol işlevini kullanmak için uyumlu
donanımın doğru bağlandığından ve
ayarlandığından emin olun.
HDMI kontrolü uyumlu donanımı
bağlamak için
Uyumlu donanımı ve TV cihazını bir HDMI
kablosuyla bağlayın. Bir ses sistemini bağlarken,
HDMI kablosuna ek olarak, bir optik ses kablosu
kullanarak TV cihazının DIGITAL OUT
(OPTICAL) soketini ve ses sistemini de bağlamak
gereklidir. Ayrıntılar için, bakınız sayfa 20.
HDMI kontrolü ayarlarını yapmak için
HDMI kontrolü hem TV tarafında hem de bağlı
donanım tarafında ayarlanmalıdır. TV tarafındaki
ayarlar için, bakınız “HDMI Ayarı”, sayfa 38.
Ayarlama bilgileri için bağlı donanımın kullanım
talimatlarına bakınız.
HDMI kontrolü işlevleri
• TV cihazını kapattığınız zaman bağlı donanımı
otomatik olarak kapatır.
• Bağlı donanım üzerindeki ortamı yürütmeye
başladığı zaman TV cihazını açar ve girişi
otomatik olarak bu donanıma ayarlar.
• TV cihazı açıkken bağlı bir ses sistemini açarsanız,
ses TV hoparlörlerinden değil bu ses sisteminden
çıkar.
• Bağlı ses sisteminin ses seviyesini ayarlar ve sesini
keser.
26 TR
Menü İşlevlerinin Kullanımı
1 Dijital Favoriler*
Favori listesini görüntüler (sayfa 19).
2 Analog
Menülerde gezinme
Menü işlevleri bu TV cihazının çeşitli pratik
özelliklerinden yararlanmanızı sağlar. TV
cihazınızda kolaylıkla kanalları veya giriş
kaynaklarını seçebilir ve ayarları değiştirebilirsiniz.
Son izlenmiş analog kanala döner.
3 Dijital*
Son izlenmiş dijital kanala döner.
4 Dijital EPG*
Dijital Elektronik Program Kılavuzunu (EPG)
görüntüler (sayfa 17).
5 Dış Girişler
TV cihazınıza bağlı donanımları seçer.
• İstenilen harici girişi izlemek için, giriş
kaynağını seçin, sonra
düğmesine basın.
• Bir harici girişe bir etiket atamak için, “AV
İsimlerini değiştir” öğesini seçin (sayfa 37).
• Bağlı HDMI kontrolü uyumlu donanımı
seçmek için, “HDMI Cihaz Seçimi” öğesini
seçin.
6 Ayarlar
Gelişmiş ayarların çoğunun yapıldığı
“Ayarlar” menüsünü görüntüler.
1 MENU düğmesine basın.
2 F/f düğmelerine basarak
seçeneklerden birini seçin, sonra
düğmesine basın.
Menüden çıkmak için MENU düğmesine basın.
1
F/f düğmelerine basarak, bir menü
simgesi seçin, sonra düğmesine
basın.
2 Seçeneklerden birini seçmek veya bir
ayarlama yapmak için F/f/G/g
düğmelerine, sonra düğmesine
basın.
Ayarlarla ilgili ayrıntılar için, bakınız sayfa 28
ila 45.
~
Ayarlayabileceğiniz seçenekler duruma göre
değişir. Kullanılamayan seçenekler soluklaştırılır
veya gösterilmez.
* Bu işlev bazı ülkelerde/bölgelerde kullanılamayabilir.
27 TR
Menü İşlevlerinin Kullanımı
2
2
1
Resim menüsü
“Resim” menüsünde aşağıda listelenen
seçeneklerden birini seçebilirsiniz. “Ayarlar”
içindeki seçeneklerden birini seçmek için, bakınız
“Menülerde gezinme” (sayfa 27).
Hedef Girişler
İzlenmekte olan giriş için, ya ortak ayarları kullanmayı seçin ya da her bir öğeyi
ayrı ayarlayın.
“Ortak”: Diğer girişlerle paylaşılan, “Hedef Girişler” öğesinin “Ortak” olarak
ayarlandığı ortak ayarları uygular.
Geçerli giriş adı (örneğin AV1): Geçerli giriş için her seçeneği ayrı şekilde
ayarlamanıza olanak verir.
z
Her bir girişe aynı ayarların uygulanmasını isterseniz her bir girişi “Ortak” olarak ayarlayın.
Resim Modu
Resim modunu seçer. “Resim Modu” için seçenekler “Video/Fotoğraf” ayarına
bağlı olarak değişebilir (sayfa 34).
“Canlı”: Arttırılmış görüntü kontrastı ve keskinliği için.
“Standart”: Standart görüntü için. Ev sineması için tavsiye edilir.
“Sinema”: Film içeriği izlemek için. Sinema benzeri bir ortamda izlemeye en
uygun.
“Fotoğraf”: Fotoğraflar için en uygun resim kalitesini ayarlar.
“Kişisel”: Tercih ettiğiniz ayarlarınızı saklamanıza olanak verir.
Fabrika Ayarlarına Dön “Hedef Girişler”, “Resim Modu” ve “Gelişmiş Ayarlar” dışında tüm “Resim”
ayarlarını fabrika ayarlarına döndürür.
Arka Işık
Arka ışığın parlaklığını ayarlar.
Kontrast
Görüntü kontrastını arttırır veya azaltır.
Parlaklık
Görüntüyü parlaklaştırır veya sönükleştirir.
Renk
Renk yoğunluğunu arttırır veya azaltır.
Ton
Yeşil tonlarını ve kırmızı tonlarını arttırır veya azaltır.
~
“Ton” ancak bir NTSC renk sinyali (örneğin ABD video bantları) için ayarlanabilir.
28 TR
Renklerin sıcaklığı
Görüntünün beyazlığını ayarlar.
“Soğuk”: Beyaz renklere bir mavi ton verir.
“Normal”: Beyaz renklere bir nötr ton verir.
“Sıcak 1”/“Sıcak 2”: Beyaz renklere bir kırmızı ton verir. “Sıcak 2” ayarı “Sıcak
1” ayarına göre daha kırmızı bir ton verir.
z
“Sıcak 1” ve “Sıcak 2” “Resim Modu” “Canlı” seçeneğine ayarlandığı zaman
kullanılamaz.
Keskinlik
Görüntüyü keskinleştirir veya yumuşatır.
Gürültü Azaltma
Zayıf bir yayın sinyalinde görüntü parazitini (karlı görüntü) azaltır.
“Otomatik”: Resim parazitini otomatik olarak azaltır (sadece analog TV
modunda veya kompozit sinyallerde).
“Yüksek”/“Orta”/“Düşük”: Parazit azaltma etkisini değiştirir.
“Kapalı”: “Gürültü Azaltma” özelliğini kapatır.
MPEG Gürültü Azaltma MPEGsıkıştırılmış videoda görüntü parazitini azaltır.
Yüksek kaliteli kaynaklar (örneğin; DVD oynatıcılar, dijital alıcılar) için 4x
yoğunlukta bir yüksek çözünürlüklü resim seçer.
“Mod 1”: Hareketli resimler için tavsiye edilir.
“Mod 2”: Hareketsiz görüntüler ve metinler için tavsiye edilir.
“Kapalı”: “DRC modu” özelliğini kapatır.
DRC palet
Her bir giriş sinyali için ayrıntı (“Gerçeklik”) ve düzgünlük (“Netlik”) düzeyini
kişiselleştirir. Örneğin, kablo girişi resminiz için kişisel bir ayar oluşturabilir ve
DVD oynatıcı resminiz için bir başka ayar oluşturabilirsiniz.
“DRC palet” görüntülenir. İşaretleyicinin (z) konumunu ayarlamak için F/f/
G/g düğmelerine basın.
İşaretleyiciyi z “Gerçeklik” ekseni boyunca yukarı hareket ettirdikçe, resim
daha ayrıntılı olur. İşaretleyiciyi z “Netlik” ekseni boyunca sağa doğru hareket
ettirdikçe, resim daha düzgün olur.
Gelişmiş Ayarlar
Görüntü işlevini daha ayrıntılı olarak kişiselleştirir. “Resim Modu” ayarını
“Canlı” seçeneğine ayarladığınız zaman, bu ayarları değiştiremez/
ayarlayamazsınız.
“Fabrika Ayarlarına Dön”: Tüm gelişmiş ayarları fabrika ayarlarına geri
döndürür.
“Siyah düzeltici”: Daha güçlü kontrast için siyah alanları zenginleştirir.
“Gel. Kontrast Zenginleştirici”: “Arka Işık” ve “Kontrast” ayarlarını ekran
parlaklığına göre otomatik olarak en uygun ayarlara getirir. Bu ayar özellikle
karanlık görüntülü sahneler için etkilidir. Daha karanlık resimli sahnelerin
kontrast farkını arttırır.
“Gama”: Görüntünün karanlık ve parlak alanları arasındaki dengeyi ayarlar.
“Net Beyazlık”: Beyaz renkleri vurgular.
“Renk Alanı”: Renk yeniden üretim gamını değiştirir. “Geniş” canlı rengi ve
“Standart” standart rengi yeniden üretir.
“Canlı Renkler”: Renkleri daha canlı yapar.
“Beyaz Dengesi”: Renk sıcaklığını her renk için ayrı ayarlar.
“Detay Düzeltici”: Resmin ayrıntılarını arttırır.
“Kenar düzeltici”: Resmin anahatlarını geliştirir.
29 TR
Menü İşlevlerinin Kullanımı
DRC modu
Ses menüsü
“Ses” menüsünde aşağıda listelenen seçeneklerden
birini seçebilirsiniz. “Ayarlar” içindeki
seçeneklerden birini seçmek için, bakınız
“Menülerde gezinme” (sayfa 27).
Hedef Girişler
İzlenmekte olan giriş için, ya ortak ayarları kullanmayı seçin ya da her bir öğeyi
ayrı ayarlayın.
“Ortak”: Diğer girişlerle paylaşılan, “Hedef Girişler” öğesinin “Ortak” olarak
ayarlandığı ortak ayarları uygular.
Geçerli giriş adı (örneğin AV1): Geçerli giriş için her seçeneği ayrı şekilde
ayarlamanıza olanak verir.
z
Her bir girişe aynı ayarların uygulanmasını isterseniz her bir girişi “Ortak” olarak ayarlayın.
Ses Modu
“Dinamik”: Tizi ve bası kuvvetlendirir.
“Standart”: Standart ses için. Ev sineması için tavsiye edilir.
“Kişisel”: Düz ses. Tercih ettiğiniz ayarlarınızı saklamanıza da olanak verir.
Fabrika Ayarlarına Dön “Hedef Girişler”, “Ses Modu” ve “Çift ses” dışında tüm “Ses” ayarlarını fabrika
ayarlarına döndürür.
Tiz
Yüksek perdeli sesleri ayarlar.
Bas
Düşük perdeli sesleri ayarlar.
Balans
Sol veya sağ hoparlör balansını vurgular.
Otomatik ses
Ses seviyeleri arasında açılmalar olduğu (örneğin reklamların sesi programlardan
daha yüksek çıktığı) zaman bile sabit bir ses seviyesini muhafaza eder.
Ses ofseti
“Hedef Girişler” geçerli giriş adına (örneğin AV1) ayarlandığı zaman,
kullanılmakta olan girişin ses seviyesini diğer girişlere göre ayarlar.
Surround
“SFORCE Front Surround”: Normal stereo yayın ve 5.1ch dijital yayın
çevreleyen (surround) sesi ve bağlı donanımdan ses girişi için kullanılabilir.
“Kapalı”: 5.1ch ve diğer dijital yayın çevresel sesini normal stereo ses (2ch) olarak
dönüştürür ve yeniden üretir. Diğer yayınların orijinal sesini olduğu gibi yeniden
üretir.
30 TR
Ses Yakınlaştırma
İnsan seslerinin netliğini ayarlar. Örneğin, bir haber spikerinin sesi iyi
anlaşılmıyorsa, sesi netleştirmek için bu ayarı açabilirsiniz. Öte yandan, eğer bir
spor programı izliyorsanız, yorumcunun sesini yumuşatmak için bu ayarı
kapatabilirsiniz.
Ses Güçlendirici
Hoparlörlerdeki faz etkilerini dengeleyerek sese daha fazla etki verir.
Çift ses
Bir stereo veya iki dilde yayın için hoparlörden sesi seçer.
“Stereo”/“Mono”: Bir stereo yayın için.
“A”/“B”/“Mono”: İki dilde bir yayında, ses kanalı 1 için “A”, ses kanalı 2 için
“B” veya, eğer varsa, bir mono kanal için “Mono” seçimini yapar.
~
Eğer TV cihazına bağlı diğer donanımları seçerseniz, “Çift ses” ayarını “Stereo”, “A” veya
“B” olarak yapın. Ancak, HDMI soketine bağlı harici donanım seçildiği zaman, bu ayar
“Stereo” olarak sabitlenir (“audio” in soketlerinin kullanıldığı zamanlar dışında).
Menü İşlevlerinin Kullanımı
31 TR
Ekran Kontrolü menüsü (PC girişi için olan dışında)
“Ekran Kontrolü” menüsünde aşağıda listelenen
seçeneklerden birini seçebilirsiniz. “Ayarlar”
içindeki seçeneklerden birini seçmek için, bakınız
“Menülerde gezinme” (sayfa 27).
Hedef Girişler
İzlenmekte olan giriş için, ya ortak ayarları kullanmayı seçin ya da her bir öğeyi
ayrı ayarlayın.
“Ortak”: Diğer girişlerle paylaşılan, “Hedef Girişler” öğesinin “Ortak” olarak
ayarlandığı ortak ayarları uygular.
Geçerli giriş adı (örneğin AV1): Geçerli giriş için her seçeneği ayrı şekilde
ayarlamanıza olanak verir.
~
Seçilebilir öğeler şunlardır: “Ekran Formatı”, “Görüntü Alanı”, “Dikey Geçiş” ve “Dikey
Ebat”.
z
Her bir girişe aynı ayarların uygulanmasını isterseniz her bir girişi “Ortak” olarak ayarlayın.
Ekran Formatı
Ekran formatı konusundaki ayrıntılar için, bakınız “Ekran formatını manuel
olarak yayına uyacak şekilde değiştirmek için”, sayfa 16.
Otomatik Format
Yayın sinyaline göre ekran formatını otomatik olarak değiştirir. Ayarlarınızı
saklamak için, “Kapalı” seçeneğini seçin.
Varsayılan Ayar 4:3
4:3 yayınlarla kullanılmak için varsayılan ekran formatını seçer.
“Akıllı”: Geleneksel 4:3 yayınları bir geniş ekran taklidi etkisiyle görüntüler.
“4:3”: Geleneksel 4:3 yayınları doğru oranlarda görüntüler.
“Kapalı”: Kanal veya giriş değiştirildiği zaman, geçerli “Ekran Formatı” ayarını
korur.
Görüntü Alanı
TV görüntüsü için ekran alanını ayarlar.
“Tam Piksel”: Resmin bir kısmı kesildiği zaman 1080i veya 1080p kaynakları için
resmi orijinal boyutunda görüntüler.
“+1”: Orijinal resim alanını görüntüler. Bu ayar, 1080i veya 1080p sinyalleri
dışında, HDMI video giriş sinyalleri için seçilebilir.
“Normal”: Tavsiye edilen resim alanını görüntüler.
“1”/“2”: Görüntüyü büyüterek kenarlıklarını gizler.
Yatay Geçiş
Görüntünün yatay konumunu ayarlar.
Dikey Geçiş
“Ekran Formatı” için “Akıllı”, “Zoom” veya “14:9” seçildiği zaman resmin
dikey konumunu ayarlar.
Dikey Ebat
“Ekran Formatı” için “Akıllı” seçildiği zaman resmin dikey boyutunu ayarlar.
32 TR
Ekran Kontrolü menüsü (PC girişi için)
PC girişini seçtiğiniz zaman, “Ekran Kontrolü”
menüsünde aşağıda listelenen seçenekleri
seçebilirsiniz. “Ayarlar” içindeki seçeneklerden
birini seçmek için, bakınız “Menülerde gezinme”
(sayfa 27).
Otomatik düzeltme
TV cihazı bağlı PC’den bir giriş sinyali aldığı zaman resmin görüntülenme
konumunu, fazını ve nokta sıklığını otomatik olarak ayarlar.
z
“Otomatik düzeltme” belli bazı giriş sinyalleriyle iyi çalışmayabilir. Bu durumlarda “Faz”,
“Piksel”, “Yatay Geçiş” ve “Dikey Geçiş” ayarlarını manuel olarak yapın.
Fabrika Ayarlarına Dön PC ekranı ayarlarını fabrika ayarlarına geri döndürür.
Ekran titrediği zaman fazı ayarlar.
Piksel
Görüntüde istenmeyen dikey şeritler oluştuğu zaman nokta sıklığını ayarlar.
Yatay Geçiş
Görüntünün yatay konumunu ayarlar.
Dikey Geçiş
Görüntünün dikey konumunu ayarlar.
Ekran Formatı
PC’nizden gelen girdiyi görüntülemek için bir ekran formatı seçer.
“Normal”: Görüntüyü orijinal boyutlarında görüntüler.
“Full 1”: Orijinal enboy oranını muhafaza ederek, resmi dikey görüntüleme
alanını dolduracak şekilde büyütür.
“Full 2”: Ekran alanını doldurmak için görüntüyü büyütür.
33 TR
Menü İşlevlerinin Kullanımı
Faz
Video Ayarları menüsü
“Video Ayarları” menüsünde aşağıda listelenen
seçeneklerden birini seçebilirsiniz. “Ayarlar”
içindeki seçeneklerden birini seçmek için, bakınız
“Menülerde gezinme” (sayfa 27).
Film Modu
DVD veya VCR film görüntüleri oynatılırken daha iyi resim hareketi sağlar,
bulanıklığı veya kumlanmayı giderir.
“Otomatik 1”: Minimum gürültülü kararlı bir resim için. Eğer ekran kalitesi
kısmen düşükse “Otomatik 2” olarak ayarlayın.
“Otomatik 2”: Standart kullanım için bu ayarı seçin.
“Kapalı”: “Film Modu” özelliğini kapatır.
~
“Otomatik 1” veya “Otomatik 2” seçilmiş olsa bile, görüntü düzensiz sinyaller ve çok fazla
gürültü içeriyorsa “Film Modu” otomatik olarak kapatılır ve hareketli görüntü düzgün
şekilde oynatılmaz.
Oyun/Metin Modu
Video oyun donanımından ve PC’lerden gelen ince çizgiler ve karakterler içeren
görüntülerin izlenmesi için en uygun ekran yapılanması sağlar. İnce çizgilerin ve
karakterlerin belirgin görüntülenmesi için “Açık” olarak ayarlayın.
Video/Fotoğraf
Giriş kaynağına (video veya fotoğraf verileri) bağlı seçeneği seçerek uygun
görüntü kalitesi sağlar.
“VideoA”: “VideoA” modunu destekleyen Sony HDMI çıkışlı donanıma
doğrudan bağlanıldığı zaman giriş kaynağına, video veya fotoğraf verilerine bağlı
olarak, uygun resim kalitesini ayarlar.
“Video”: Hareketli resimler için uygun görüntü kalitesi üretir.
“Fotoğraf”: Hareketsiz görüntüler için uygun görüntü kalitesi üretir.
~
Bu ayar, bağlı donanımda VideoA modu desteklenmediği zaman, “VideoA” seçilse bile,
“Video” olarak sabitlenir.
x.v.Colour
Kaynağın renk uzayına uydurarak, orijinal kaynağa daha bağlı hareketli resimler
görüntüler.
~
Bu ayar, giriş sinyali HDMI (RGB) olduğu zaman “x.v.Colour” seçilse bile, “Normal”
olarak sabitlenir.
Fotoğraf Renk Alanı
HDMI veya komponent giriş jaklarına bağlı donanımdan çıkış sinyali içinde çıkış
renk uzayına uyacak seçeneği (sRGB, sYCC, Adobe RGB) seçer.
~
• “x.v.Colour” özelliğini destekleyen donanım kullanılırken “sYCC” seçeneğini seçin.
• Bu ayar, giriş sinyali HDMI (RGB) olduğu zaman “sYCC” seçilse bile, “sRGB” olarak
sabitlenir.
34 TR
Renk Matrisi
Genellikle fabrika ayarı (AV1/2/7 (Kompozit ve S video giriş sinyali) “ITU601”
olarak ve AV3/4/5/6/8 (Komponent giriş sinyali) “Otomatik” olarak ayarlanır)
içinde kullanılır. Eğer giriş kaynağından gelen resmin renk tonu renk standardına
uymuyor ve doğal gözükmüyorsa, renk tonunu normalleştiren “ITU601” veya
“ITU709” seçeneğini seçin.
RGB Dinamik Aralık
HDMI girişi renk sinyallerinin (RGB) ışıklandırma tonu yeniden üretimini
değiştirerek doğal renk üretir. Standart kullanım için “Otomatik” olarak
ayarlayın. Ayarları sadece görüntünün ışıklandırma tonu doğal değilse değiştirin.
Renk Sistemi
Renk sistemini (“Otomatik”, “PAL”, “SECAM”, “NTSC3.58” veya
“NTSC4.43”) giriş kaynağından gelen giriş sinyaline göre seçer.
Menü İşlevlerinin Kullanımı
35 TR
Ses Ayarları menüsü
“Ses Ayarları” menüsünde aşağıda listelenen
seçeneklerden birini seçebilirsiniz. “Ayarlar”
içindeki seçeneklerden birini seçmek için, bakınız
“Menülerde gezinme” (sayfa 27).
Hoparlör
TV cihazının dahili hoparlörlerini açar/kapatır.
“TV Hoparlörü”: TV sesini TV hoparlörlerinden dinlemek için TV hoparlörleri
açılır.
“Ses Sistemi”: TV sesini sadece ses çıkışı soketlerine bağlı harici ses
donanımından dinlemek için TV hoparlörleri kapatılır.
HDMI kontrolü uyumlu donanım bağlandığı zaman, bu donanımı işlemleri TV
cihazıyla ilişkilendirilmiş olarak açabilirsiniz. Bu ayar donanım bağlandıktan
sonra yapılmalıdır.
Kulaklık Ayarları
i Hoparlör Linki
Kulaklık bağlandığı zaman, dahili hoparlörleri açar/kapatır.
“Açık”: Ses sadece kulaklıktan çıkar.
“Kapalı”: Ses hem TV cihazından hem de kulaklıktan çıkar.
i Ses
“i Hoparlör Linki” “Kapalı” olarak ayarlandığı zaman, kulaklığın ses
yüksekliğini ayarlar.
i Çift ses
Bir stereo veya iki dilde yayın için kulaklıktan gelecek sesi seçer.
Audio Out
36 TR
“Değişken”: Ses sisteminizden çıkan ses TV cihazının uzaktan kumandasıyla
kontrol edilebilir.
“Sabit”: TV cihazının ses çıkışı sabitlenir. Ses seviyesini (ve diğer ses ayarlarını)
ses sisteminiz aracılığıyla ayarlamak için ses alıcınızın ses seviyesi kontrolünü
kullanın.
Ayar menüsü
“Ayar” menüsünde aşağıda listelenen
seçeneklerden birini seçebilirsiniz. “Ayarlar”
içindeki seçeneklerden birini seçmek için, bakınız
“Menülerde gezinme” (sayfa 27).
Zamanlayıcı Ayarları
TV cihazını açma/kapama zamanlayıcısını ayarlar.
Oto. Kapanma
Tamamlandığında TV cihazının otomatik olarak hazırda bekleme moduna
geçeceği süreyi ayarlar.
“Oto. Kapanma” etkinleştiği zaman, TV cihazı ön panelindeki (Zamanlayıcı)
göstergesi turuncu yanar.
z
Zamanlayıcılı açılma
TV cihazını hazırda bekleme konumundan açmak için zamanlayıcıyı ayarlar.
“Günlük”: “Zamanlayıcılı açılma” yapılmasını istediğiniz günü seçer.
“Zaman”: TV cihazının açılacağı zamanı ayarlar.
“Süre”: Tamamlandığında TV cihazının tekrar otomatik olarak hazırda bekleme
moduna geçeceği süreyi seçer.
“Ses Ayarı”: Zamanlayıcının TV cihazını açtığı andaki ses seviyesini ayarlar.
Saat Ayarı
Saati manuel olarak ayarlamanıza izin verir. TV dijital kanalların yayınını alırken,
saat, yayın sinyalinin zaman koduna göre ayarlandığı için manuel olarak
ayarlanamaz.
AV hafızası
Yandaki ve arkadaki soketlere bağlanan bir donanıma bir isim verir. Bu isim o
donanım seçildiği zaman ekranda kısa bir süre görüntülenir. Ekranda
görüntülenmesini istemediğiniz bağlı donanımdan gelen giriş sinyallerini
atlayabilirsiniz.
1 F/f düğmelerine basarak istenilen giriş kaynağını seçin, sonra
düğmesine basın.
2 F/f düğmelerine basarak aşağıdaki seçeneklerden istediğiniz seçin,
sonra düğmesine basın.
Donanım etiketleri: Bağlanan donanıma bir isim vermek için önceden belirlenmiş
etiketlerden birini kullanır.
“Kurgu:”: Kendi özel etiketinizi oluşturur. “Program İsimleri” ayarının 2 ila 4
(sayfa 40) adımlarını izleyin.
“Atla”: Gereksiz bir giriş kaynağını atlar.
Devam
37 TR
Menü İşlevlerinin Kullanımı
• TV cihazını kapatıp, tekrar açarsanız, “Oto. Kapanma” “Kapalı” olarak sıfırlanır.
• TV cihazı hazırda bekleme moduna geçmeden bir dakika önce ekranda bunu bildiren bir
mesaj görüntülenir.
Otomatik S Video
/
7 soketlerinin her ikisine de bağlantı yapıldığı zaman
soketlerinden gelen giriş sinyalini seçer.
7 S video
AV2 Çıkışı
TV cihazının arkasındaki
/
2 etiketli soket yoluyla çıkacak bir sinyali
ayarlar.
/
2 soketine bir VCR veya başka kayıt donanımı bağlarsanız, TV
cihazının diğer soketlerine bağlı donanımlardan kayıt yapabilirsiniz.
“TV”: Bir yayın çıktısı gönderir.
“AV1”:
/
1 soketine bağlı donanımdan gelen sinyalleri dışarı gönderir.
/
7 soketine bağlı donanımdan gelen sinyalleri dışarı gönderir.
“AV7”:
“Otomatik”: Ekranda izleneni dışarı gönderir (
/ 3,
/ 4, HDMI IN 5,
HDMI IN 6, HDMI IN 8 ve PC IN
/
soketlerinden gelen sinyaller
dışında).
HDMI Ayarı
Bu, HDMI soketlerine bağlanan HDMI kontrolü uyumlu donanımları
ayarlamak için kullanılır. İlişkilendirme ayarının bağlı olan HDMI kontrolü
uyumlu donanım tarafında da yapılması gerektiğine dikkat ediniz.
HDMI Kontrolü
HDMI kontrolü uyumlu donanımın ve TV cihazının işlemlerinin ilişkilendirilip
ilişkilendirilmeyeceğini belirler. “Açık” olarak ayarlandığında, aşağıdaki menü
öğeleri işletilebilir.
Otomatik Kapama
Bu “Açık” seçeneğine ayarlandığında, bağlı olan HDMI kontrolü uyumlu
donanım TV cihazıyla birlikte kapatılır.
Otomatik TV Açma
Bu “Açık” seçeneğine ayarlandığında, TV cihazı bağlı olan herhangi bir HDMI
kontrolü uyumlu donanım açıldığı zaman açılır.
HDMI Cihaz Listesi
Bağlı HDMI kontrolü uyumlu donanımları gösterir.
~
Eğer TV cihazının işlemleri HDMI kontrolü ile uyumlu bir ses sisteminin işlemleriyle
ilişkilendirilmişse, “HDMI Kontrolü” ayarını kullanamazsınız.
Otomatik başlangıç
Dili ve ülkeyi/bölgeyi seçmek ve tüm mevcut dijital ve analog kanallara ayarlamak
için ilk kurulum ayarını başlatır.
Genellikle, TV cihazının ilk kurulumunda (sayfa 6) dil ve ülke/bölge seçilmiş ve
kanallar ayarlanmış olduğu için bu işleme gerek duymazsınız.
Ancak, bu seçenek (örneğin, evinizi taşıdıktan sonra yeniden arama yapmak veya
yayına başlayan yeni kanalları aramak için) bu işlemi tekrar yapmanıza izin verir.
Güç Tasarrufu
TV cihazının güç tüketimini azaltmak için güç tasarrufu modunu seçer.
“Ekran Kapalı” seçildiği zaman, görüntü kapanır ve TV cihazının ön panelindeki
(Ekran Kapalı) göstergesi yeşil yanar. Ses değişmeden kalır.
Işık algılayıcı
“Açık”: Görüntü ayarlarını odanın ortam ışığına göre otomatik olarak optimize
eder.
“Kapalı”: “Işık algılayıcı” özelliğini kapatır.
~
Algılayıcıyı herhangi bir şeyle kapatmayın, işleyişi etkilenebilir. Algılayıcı konusunda daha
fazla bilgi için, bakınız sayfa 14.
38 TR
PC Güç Yönetimi
Eğer PC girişinde 30 saniye boyunca sinyal alınmazsa, TV cihazını hazırda
bekleme konumuna geçirir.
Dil
Menülerin görüntüleneceği dili seçer.
Ürün Bilgisi
TV cihazınızın ürün bilgilerini görüntüler.
Tümünü Sıfırla
Tüm ayarları fabrika ayarlarına döndürür ve sonra “Otomatik başlangıç” ekranını
görüntüler.
~
• Bu süre boyunca (yaklaşık 30 saniye) kesinlikle TV cihazını kapatmayın veya herhangi bir
düğmeye basmayın.
• Dijital Favoriler listesi, ülke/bölge, dil, otomatik ayarlı kanallar, vs. dahil tüm ayarlar
sıfırlanır.
Menü İşlevlerinin Kullanımı
39 TR
Analog Ayarlar menüsü
“Analog Ayarlar” menüsünde aşağıda listelenen
seçeneklerden birini seçebilirsiniz. “Ayarlar”
içindeki seçeneklerden birini seçmek için, bakınız
“Menülerde gezinme” (sayfa 27).
Tek Tuş Ayar
“Tek Tuş Ayar” “Açık” olarak ayarlandığı zaman, uzaktan kumanda üstünde
önceden ayarlanmış bir sayı düğmesini (0 – 9) kullanarak, bir analog kanalı
seçebilirsiniz.
~
“Tek Tuş Ayar” “Açık” olarak ayarlandığı zaman, 10 ve üzerindeki kanal numaralarını
uzaktan kumandayı kullanıp, iki rakam girerek seçemezsiniz.
Otomatik Ayar
Mevcut tüm analog kanalları ayarlar.
Bu seçenek evinizi taşıdıktan sonra yeniden arama yapmanıza veya yayına
başlayan yeni kanalları aramanıza izin verir.
Program Sıralama
Analog kanalların TV cihazında saklandığı sırayı değiştirir.
1 F/f düğmelerine basarak yeni konuma taşımak istediğiniz kanalı seçin,
sonra düğmesine basın.
2 F/f düğmelerine basarak kanalınız için yeni konumu seçin, sonra
düğmesine basın.
Program İsimleri
En çok beş harf veya rakamdan oluşan seçtiğiniz bir kanal adı atar. Bu isim o kanal
seçildiği zaman ekranda kısa bir süre görüntülenir. (Kanal isimleri genellikle (eğer
varsa) Text’ten otomatik olarak alınır.)
1 F/f düğmelerine basarak isim vermek istediğiniz kanalı seçin, sonra
düğmesine basın.
2 F/f düğmelerine basarak istediğiniz harfi veya rakamı (boşluk için “_”)
seçin, sonra g düğmesine basın.
Eğer yanlış bir karakter girerseniz
G/g düğmelerine basarak, yanlış karakteri seçin. Sonra F/f düğmelerine basarak,
doğru karakteri seçin.
Tüm karakterleri silmek için
“Sıfırla” seçeneğini kullanın, sonra
düğmesine basın.
3 İsim tamamlanıncaya kadar 2. adımdaki prosedürü tekrarlayın.
4 “Tamam” seçeneğini kullanın, sonra düğmesine basın.
40 TR
Manuel Program
“İsim”/“AFT”/“Ses Filtresi”/“Atla”/“Dekoder”/“LNA” seçimi yapmadan
önce, kanalda program numarasını seçmek için PROG +/– düğmesine basın.
“Atla” (sayfa 42) olarak ayarlanmış bir program numarasını seçemezsiniz.
Program/Sistem/Kanal
Program kanallarını manuel olarak önceden ayarlar.
1 F/f düğmelerine basarak, “Program” seçimini yapın, sonra
düğmesine basın.
2 F/fdüğmelerine basarak, manuel olarak ayarlamak istediğiniz program
numarasını seçin (eğer bir VCR ayarlanıyorsa, 00 kanalını seçin), sonra
RETURN düğmesine basın.
3 F/f düğmelerine basarak, “Sistem” seçimini yapın, sonra
düğmesine basın.
4 F/f düğmelerine basarak aşağıdaki TV yayın sistemlerinden birini
seçin, sonra RETURN düğmesine basın.
B/G: Batı Avrupa ülkeleri/bölgeleri için
I: İngiltere için
D/K: Doğu Avrupa ülkeleri/bölgeleri için
L: Fransa için
5
F/f düğmelerine basarak, “Kanal” seçimini yapın, sonra
düğmesine
basın.
6 F/f düğmelerine basarak “S” (kablo kanalları için) veya “C” (karasal
kanallar için) seçimini yapın, sonra g düğmesine basın.
7 Kanalları aşağıdaki gibi ayarlayın:
Eğer kanal numarasını (frekansı) bilmiyorsanız
Eğer kanal numarasını (frekansı) biliyorsanız
İstediğiniz yayının veya VCR’nizin kanal numarasını girmek için sayı düğmelerine
basın.
8
düğmesine basarak “Onayla” adımına atlayın, sonra düğmesine
basın.
9 “Tamam” seçimi yapmak için f düğmesine, sonra düğmesine basın.
Diğer kanalları manuel olarak önceden ayarlamak için yukarıdaki prosedürü
tekrar edin.
İsim
Seçilen kanala en çok beş harf veya rakamdan oluşan seçtiğiniz bir isim atar. Bu
isim o kanal seçildiği zaman ekranda kısa bir süre görüntülenir.
Karakterler girmek için, “Program İsimleri” (sayfa 40) bölümünün 2 ila 4
adımlarını izleyin.
AFT
Eğer hafif bir kanal ayarlamasının görüntü kalitesini iyileştireceğini
düşünürseniz, seçilen program numarasının manuel olarak ince kanal
ayarlamasını yapmanıza izin verir.
–15 ila +15 aralığında ince ayarlama yapabilirsiniz. “Açık” seçildiği zaman, ince
ayarlama otomatik olarak yapılır.
Devam
41 TR
Menü İşlevlerinin Kullanımı
Bir sonraki kullanılabilir kanalı aramak için F/f düğmelerine basın. Bir kanal
bulunduğu zaman, arama durur. Aramaya devam etmek için, F/f düğmelerine
basın.
Ses Filtresi
Mono yayınlarda bozukluk olması halinde her kanal için ayrı olarak sesi iyileştirir.
Mono programları izlerken, bazen standart olmayan bir yayın sinyali ses
bozulmasına veya aralıklarla ses kesilmesine neden olabilir.
Eğer herhangi bir ses bozulması olmuyorsa, bu seçeneği “Kapalı” olarak fabrika
ayarında bırakmanızı tavsiye ederiz.
~
“Düşük” veya “Yüksek” seçildiği zaman stereo veya ikili ses alamazsınız.
Atla
Kanalları seçmek için PROG +/– düğmesine bastığınız zaman kullanılmayan
analog kanalları atlar. (Sayı düğmelerini kullanarak atlanan bir kanalı yine de
seçebilirsiniz.)
Dekoder
/
1 skart konektörüne doğrudan veya
/
2 skart konektörüne bir
VCR yoluyla baglanmış bir dekoder kullanıldığı zaman seçilen şifreli kanalı
gösterir ve kaydeder.
~
“Ülke” (sayfa 7) için seçilen ülkeye/bölgeye bağlı olarak, bu seçenek kullanılamayabilir.
LNA
Alınan yayın sinyallerinin çok zayıf olması durumunda (parazitli görüntü) her bir
kanal için ayrı şekilde görüntü kalitesini iyileştirir.
“Açık” olarak ayarladığınızda bile görüntü kalitesinde herhangi bir iyileşme
göremiyorsanız, bu seçeneği “Kapalı” (fabrika ayarı) olarak ayarlayın.
Onayla
“Manuel Program” ayarlarında yapılan değişiklikleri saklar.
42 TR
Dijital kurulum menüsü
“Dijital kurulum” menüsünde aşağıda listelenen
seçeneklerden birini seçebilirsiniz. “Ayarlar”
içindeki seçeneklerden birini seçmek için, bakınız
“Menülerde gezinme” (sayfa 27).
~
Bazı işlevler bazı ülkelerde/bölgelerde kullanılamayabilir.
Dijital ayarlar
Dijital Otomatik Ayar
Mevcut tüm dijital kanalları ayarlar.
Bu seçenek evinizi taşıdıktan sonra yeniden arama yapmanıza veya yayına
başlayan yeni kanalları aramanıza izin verir. Ayrıntılar için, bakınız “Otomatik
TV kanal ayarı”, sayfa 7.
İstediğiniz yayının bilinen üç basamaklı program numarasını girmek için sayı
düğmelerine basın.
2 Dijital kanalları aşağıdaki gibi kaldırın veya sıralarını değiştirin:
Dijital kanalı kaldırmak için
düğmesine basın. Onaylama isteyen bir mesaj göründükten sonra, “Evet”
düğmesine basın.
seçeneğini seçmek için G düğmesine, sonra
Dijital kanalların sırasını değiştirmek için
g düğmesine sonra F/f düğmesine basarak, kanal için yeni konumu seçin ve G
düğmesine basın.
3 RETURN düğmesine basın.
Dijital manuel Ayar
Dijital kanalları manuel olarak ayarlar. “Dijital Otomatik Ayar”, “Karasal”
olarak ayarlandığı zaman bu özellik kullanılabilir.
1 Manuel olarak ayarlamak istediğiniz kanalın numarasını seçmek için sayı
düğmesine basın, sonra kanalı ayarlamak için F/f düğmelerine basın.
2 Kullanılabilir kanallar bulunduğu zaman, F/f düğmelerine basarak
saklamak istediğiniz kanalı seçin, sonra düğmesine basın.
3 F/f düğmelerine basarak yeni kanalı saklamak istediğiniz program
numarasını seçin, sonra düğmesine basın.
Diğer kanalları manuel olarak ayarlamak için yukarıdaki prosedürü tekrar edin.
Altyazı Ayarları
“Altyazı ayarları”: “İşitme güçlüğü” seçildiği zaman, (eğer TV kanalları bu
bilgileri yayınlıyorsa) altyazılarla birlikte bazı görsel yardımcılar da
görüntülenebilir.
“Altyazı Dili”: Altyazıların hangi dilde görüntüleneceğini seçer.
Devam
43 TR
Menü İşlevlerinin Kullanımı
Program listesi düzeltme
TV cihazında kaydedilmemiş istenilmeyen dijital kanalları kaldırır ve dijital
kanalların kayıt sırasını değiştirir.
1 F/f düğmelerine basarak, kaldırmak veya yeni konuma taşımak
istediğiniz kanalı seçin.
Ses Ayarları
“Ses Tipi”: “İşitme güçlüğü” seçildiği zaman işitme engelliler için yayına geçer.
“Ses Dili”: Bir program için kullanılan dili seçer. Bazı dijital kanallar bir program
için birden fazla dilde ses yayınlayabilirler.
“Ses Tanımı”: Eğer TV kanalları bu bilgiyi yayınlıyorlarsa, görsel bilginin sesli
açıklamasını (anlatım) sağlar.
“Karıştırma Seviyesi”: TV cihazının ana ses ve Sesli Açıklama çıkış seviyelerini
ayarlar.
“Dinamik Aralık”: Farklı kanallar arasındaki ses seviyesi farklarını denkleştirir.
Bu işlevin bazı kanallarda etkisi olmayabileceğine dikkat edin.
“Optik Çıkış”: TV cihazının arkasındaki DIGITAL OUT (OPTICAL)
terminalden ses sinyali çıkışını seçer. Dolby Digital uyumlu donanım bağlandığı
zaman “Otomatik”, uyumsuz donanım bağlandığı zaman “PCM” olarak
ayarlayın.
Reklam Modu
“Temel”: Program bilgisini dijital bir başlıkla görüntüler.
“Tam”: Program bilgisini dijital bir başlıkla görüntüler ve bu başlığın altında
ayrıntılı program bilgisini gösterir.
Radyo Göstergesi
Bir radyo yayını dinlerken ekran duvar kağıdı görüntülenir. Ekran duvar kağıdı
rengini seçebilirsiniz veya rasgele bir renk görüntüleyebilirsiniz. Ekran duvar
kağıdının görüntülenmesini geçici olarak iptal etmek için, herhangi bir düğmeye
basın.
Ebeveyn Kilidi
Programlar için bir yaş sınırı ayarlar. Yaş sınırını aşan bir program ancak doğru bir
PIN Kodu girildikten sonra izlenebilir.
1 Mevcut PIN kodunuzu girmek için sayı düğmelerine basın.
Eğer önceden bir PIN ayarlamadıysanız, bir PIN kodu giriş ekranı açılır. Aşağıdaki
“PIN Kodu” talimatlarını izleyin.
2
F/f düğmelerine basarak yaş sınırlamasını veya “Hiçbiri” seçeneğini
(sınırlamasız izleme için) seçin, sonra
3 RETURN düğmesine basın.
PIN Kodu
İlk kez PIN kodunuzu ayarlamak için
1 Yeni PIN kodunu girmek için sayı düğmelerine basın.
2 RETURN düğmesine basın.
PIN kodunuzu değiştirmek için
1 Mevcut PIN kodunuzu girmek için sayı düğmelerine basın.
2 Yeni PIN kodunu girmek için sayı düğmelerine basın.
3 RETURN düğmesine basın.
z
9999 PIN kodu her zaman kabul edilir.
44 TR
düğmesine basın.
Teknik Ayarları
“Oto. Servis Güncelle”: Kullanılabilir olduklarında TV cihazının yeni dijital
servisleri saptayıp, saklayabilmesini sağlar.
“Yazılım İndirme”: Mevcut anteniniz/kablonuz aracılığıyla TV cihazının yazılım
güncellemelerini (çıkarıldıkları zaman) otomatik olarak alabilmesini sağlar. Bu
seçeneğin her zaman “Açık” olarak ayarlanması tavsiye edilir. Eğer yazılımınızın
güncellenmesini istemiyorsanız, bu seçeneği “Kapalı” olarak ayarlayın.
“Sistem Bilgisi”: Geçerli yazılım sürümünü ve sinyal düzeyini görüntüler.
“Zaman Bölgesi”: İçinde bulunduğunuz zaman kuşağını, eğer ülkeniz/bölgeniz
için varsayılan zaman kuşağı ayarı ile aynı değilse manuel olarak seçmenize izin
verir.
“Otomatik DST”: Yaz saati ve kış saati arasında otomatik olarak geçiş yapılıp,
yapılmayacağını ayarlar.
• “Kapalı”: Saat “Zaman Bölgesi” ile ayarlanmış saat farkına göre görüntülenir.
• “Açık”: Takvime göre yaz ve kış saati arasında otomatik olarak geçiş yapar.
CA Modül Ayarı
Bir Koşullu Erişim Modülü (CAM) ve bir izleme kartı aldığınız zaman bir ücretli
TV servisine erişime izin verir.
(PCMCIA) soketinin yeri için, bakınız sayfa
20.
Menü İşlevlerinin Kullanımı
45 TR
Ek Bilgiler
Teknik Özellikler
Model adı
Sistem
Panel Sistemi
TV Sistemi
Renk/Video Sistemi
Kanal Kapsamı
Ses Çıkışı
Giriş/Çıkış jakları
Anten/Kablo
/
1
/
3/
2 (SmartLink)
4
3/ 4
HDMI IN 5, 6, 8
7
7
7
KDL40W3000
KDL46W3000
KDL52W3000
LCD (Likit Kristal Ekran) Panel
Analog: Ülke/bölge seçiminize bağlı olarak: B/G/H, D/K, L, I
Dijital: DVBT/DVBC
Analog: PAL, SECAM, NTSC 3.58, 4.43 (sadece Video In)
Dijital: MPEG2 MP@ML/HL, MPEG4 HP@L3/L4
Analog: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Dijital: VHF/UHF
11 W + 11 W
VHF/UHF için 75 ohm harici terminal
Audio/video girişi, RGB girişi ve TV audio/video çıkışı dahil 21 pinli skart konektörü (CENELEC
standardı).
Audio/video girişi, RGB girişi ve seçilebilir audio/video çıkışı ve SmartLink arabirimi dahil 21 pinli
skart konektörü (CENELEC standardı).
Desteklenen formatlar: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vpp, 75 ohm, 0,3V negatif sync/PB/CB: 0,7 Vpp, 75 ohm/
PR/CR: 0,7 Vpp, 75 ohm
Audio girişi (fono jaklar): 500 mVrms, Empedans: 47 kilohm
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: İki kanal doğrusal PCM
32, 44,1 ve 48 kHz, 16, 20 ve 24 bit
Analog audio girişi (fono jaklar): 500 mVrms, Empedans: 47 kilohm (sadece HDMI IN 5)
PC Girişi (bakınız sayfa 47)
S video girişi (4 pinli mini DIN)
Video girişi (fono jak)
Audio girişi (fono jaklar)
DIGITAL OUT (OPTICAL) (dijital optik jak)/Audio çıkışı (fono jaklar)
PC IN
i
PC Girişi (Dsub 15pin) (bakınız sayfa 47)
G: 0,7 Vpp, 75 ohm, non Sync Yeşil/B: 0,7 Vpp, 75 ohm/
R: 0,7 Vpp, 75 ohm/HD: 15 Vpp/VD: 15 Vpp
PC ses girişi (minijak)
Kulaklık jakı
CAM (Koşullu Erişim Modülü) yuvası
46 TR
Model adı
Güç ve diğerleri
Güç Gereksinimi
Ekran Büyüklüğü
KDL40W3000
KDL46W3000
KDL52W3000
220–240 V AC, 50 Hz
Ekran Çözünürlüğü
Güç Tüketimi
Hazırda Beklerken Güç
Tüketimi*
Boyutlar
(sehpa ile)
(g × y × d)
(sehpasız)
Ağırlık
(sehpa ile)
(sehpasız)
Verilen Aksesuarlar
İsteğe Bağlı Aksesuarlar
40 inç (Köşeden köşeye yaklaşık 46 inç (Köşeden köşeye yaklaşık
101,6 cm)
116,8 cm)
1.920 nokta (yatay) × 1.080 çizgi (dikey)
52 inç (Köşeden köşeye yaklaşık
132,2 cm)
220 W
305 W
270 W
0,3 W
Yaklaşık 992 × 688 × 265 mm
Yaklaşık 1.135 × 779 × 306 mm Yaklaşık 1.278 × 874 × 384 mm
Yaklaşık 992 × 643 × 122 mm
Yaklaşık 1.135 × 734 × 122 mm
Yaklaşık 1.278 × 832 × 123 mm
Yaklaşık 25,5 kg
Yaklaşık 32,5 kg
Yaklaşık 43,5 kg
Yaklaşık 22,0 kg
Yaklaşık 28,5 kg
Yaklaşık 36,0 kg
Bakınız “1: Aksesuarların kontrolü”, sayfa 4.
Duvaramontaj braketi SUWL500
Yer sehpası SUFL62
TV sehpası SUFL300M
* Belirtilen hazırda bekleme gücüne TV cihazı gerekli dahili işlemleri tamamladıktan sonra ulaşılır.
Tasarım ve özelliklerin önceden bildirimde bulunmadan değiştirilme hakkı saklıdır.
PC Giriş Sinyali Referans Tablosu
Sinyaller Yatay (Piksel)
VGA
SVGA
WXGA
SXGA
HDTV
Yatay frekans
(kHz)
Dikey frekans
(Hz)
Standart
640
480
31,5
60
VGA
640
480
37,5
75
VESA
720
400
31,5
70
VGAT
800
600
37,9
60
VESA Standardı
800
600
46,9
75
VESA
1024
768
48,4
60
VESA Standardı
1024
768
56,5
70
VESA
1024
768
60,0
75
VESA
1280
768
47,4
60
VESA
1280
768
47,8
60
VESA
1280
768
60,3
75
1360
768
47,7
60
VESA
1280
1024
64,0
60
VESA
1280
1024
80,0
75
VESA
1920
1080
67,5
60
• Bu TV cihazının PC girişi Sync Yeşil veya Kompozit Sync özelliğini desteklemez.
• Bu TV cihazının PC girişi tekçift taramalı (interlaced) sinyalleri desteklemez.
• En iyi görüntü kalitesi için, bir kişisel bilgisayardan 60 Hz dikey frekansla yukarıdaki tabloda (koyu renkte) belirtilen
sinyallerin kullanılması tavsiye edilir. Tak ve çalıştır özelliğinde, 60 Hz dikey frekanslı sinyaller otomatik olarak seçilir.
47 TR
Ek Bilgiler
XGA
Dikey (Çizgi)
Sorun Giderme
1 (hazırda bekleme) göstergesinin kırmızı
renkte yanıp söndüğünü kontrol edin.
Yanıp sönüyorsa
Kendini tanılama işlevi etkindir.
1 Her iki saniyelik arayla 1 (hazırda bekleme)
göstergesinin kaç kez yanıp söndüğünü
sayın.
Örneğin, gösterge üç kez yanıp sönüyor, sonra iki
saniye ara veriyor, ardından tekrar üç kez yanıp
sönüyor, vb.
2
TV cihazının üst kenarındaki 1 düğmesine
basarak, cihazı kapatın, güç kablosunu
prizden çekin ve satıcınıza veya Sony servis
merkezine göstergenin nasıl (kaç kez) yanıp
söndüğünü bildirin.
Yanıp sönmüyorsa
1 Aşağıdaki tabloda gösterilen maddeleri
kontrol edin.
2 Problem hala devam ediyorsa, TV cihazınıza
vasıflı servis personelinin servis vermesini
sağlayın.
Görüntü
Görüntü yok (ekran karanlık) ve ses yok
• Anten/kablo bağlantısını kontrol edin.
• TV cihazını prize takın ve cihazın üst kenarındaki 1
düğmesine basın.
• Eğer 1 (hazırda bekleme) gösterge lambası kırmızı
yanıyorsa TV "/1 düğmesine basın.
Scart konektörüne bağlı donanımdan görüntü
veya menü bilgisi alınmıyor
• Bağlı donanım listesini görüntülemek için
/
düğmesine basın, sonra istenilen girişi seçin.
• İsteğe bağlı donanım ve TV cihazı arasındaki bağlantıyı
kontrol edin.
Çift görüntü veya gölgelenme (ghosting)
• Anten/kablo bağlantısını kontrol edin.
• Anten konumunu ve yönünü kontrol edin.
Ekranda sadece karlanma ve parazit
görüntüleniyor
• Antenin kırık veya eğilmiş olup olmadığın kontrol edin.
• Antenin kullanım ömrünün (normal kullanımda üç ila
beş yıl veya deniz kenarında iki yıl) dolup dolmadığını
kontrol edin.
48 TR
Bozuk görüntü (noktalı çizgiler veya şeritler)
• TV cihazını otomobil, motosiklet, saç kurutucusu veya
optik cihaz gibi elektrikli parazit kaynaklarından uzak
tutun.
• İsteğe bağlı donanım takıldığı zaman, isteğe bağlı
donanım ve TV cihazı arasında biraz mesafe bırakın.
• Antenin/kablonun verilen koaksiyel kablo kullanılarak,
bağlandığından emin olun.
• Anten/kablolu TV kablosunu diğer bağlantı
kablolarından uzak tutun.
Bir TV kanalı izlenirken parazitli görüntü veya ses
• Daha iyi görüntü almak için “AFT” (Otomatik İnce
Ayarlama) yapın (sayfa 41).
Ekranda bazı küçük siyah ve/veya parlak
noktalar görünüyor
• Bir ekran ünitesindeki görüntü piksellerden oluşur.
Ekrandaki küçük siyah ve/veya parlak noktalar
(pikseller) bir bozukluk olduğunu göstermez.
Programlarda renk yok
• “Fabrika Ayarlarına Dön” yapın (sayfa 28).
3 veya 4 soketlerinden gelen bir sinyal
izlenirken renk bozuk veya yok
•
3 veya 4 soketlerinin bağlantısını ve her bir soketin
kendilerine karşılık gelen soketlere sıkıca geçtiğini
kontrol edin.
Ses
Ses yok ama görüntü iyi
• 2 +/– veya % (Sessiz) düğmesine basın.
• “Hoparlör” öğesinin “TV Hoparlörü” seçeneğine
ayarlanmış (sayfa 36) olup olmadığını kontrol edin.
• Super Audio CD veya DVDAudio ile HDMI girişi
kullanıldığı zaman, DIGITAL OUT (Optik) çıkışı ses
sinyali sağlamayabilir.
Kanallar
İstenilen kanal seçilemiyor
• Dijital/analog modları arasında geçiş yapın ve istenilen
dijital/analog kanalı seçin.
Bazı kanallar boş
• Şifreli/Sadece Aboneler İçin kanal. Ücretli TV servisine
abone olun.
• Kanal sadece veri için kullanılıyor (görüntü ve ses yok).
• İletim bilgileri için yayıncı kuruluşla irtibat kurun.
Dijital kanallar görüntülenmiyor
• Bölgenizde dijital yayınların sağlanıp sağlanmadığını
öğrenmek için bölgenizdeki bir montaj firmasına
danışın.
• Çekim kuvveti daha yüksek bir anten takın.
Genel
TV cihazı otomatik olarak kapanıyor (hazırda
bekleme moduna geçiyor)
• “Oto. Kapanma” işlevinin etkin olup olmadığını veya
“Zamanlayıcılı açılma” işlevinin “Süre” ayarını
(sayfa 37) kontrol edin.
• Eğer 10 dakika boyunca hiç sinyal alınmazsa ve TV
modunda herhangi bir işlem yapılmazsa, TV cihazı
otomatik olarak hazırda bekleme moduna geçer.
TV cihazı otomatik olarak açılıyor
• “Zamanlayıcılı açılma” işlevinin etkin olup olmadığını
(sayfa 37) kontrol edin.
Bazı giriş kaynakları seçilemiyor
• “AV hafızası” seçimi yapın ve giriş kaynağı için “Atla”
seçimini (sayfa 37) iptal edin.
Uzaktan kumanda çalışmıyor
• Pilleri değiştirin.
Favoriler listesine bir kanal eklenemiyor
• Favoriler listesinde en çok 999 kanal saklanabilir.
Ekranda “Demo modu: Açık” mesajı gözüküyor
• “Ayar” menüsünde “Tümünü Sıfırla” seçimini yapın
(sayfa 39).
Kabloda tüm kanallar ayarlanmıyor
• Kablolu TV destek Web sitesinde bilgi verilip
verilmediğini kontrol edin.
http://support.sonyeurope.com/TV/DVBC/
Ek Bilgiler
49 TR
Uygunluk beyanı, üretici firmanın yetkili kılmış
olduğu, Product Compliance Europe (PCE) Sony
Deutschland GmbH
(Stuttgart Technology Centre) tarafından
yapılmaktadır.
Product Compliance Europe (PCE)
Sony Deutschland GmbH
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
Tel : (0)71158580, Fax : (0)7115858488
URL of EU DoC Database :
http://www.compliance.sony.de/
Üretici Firma:
Sony Corporation
171 Konan, Minatoku, Tokyo
Japan
Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel: 0216531 98 00
Faks: 0216474 04 77
email: bilgi@eu.sony.com
SONY YETKİLİ SERVİSLERİ
İşlitsel ve Görsel Cihazlar
ŞEHİR
ADANA
ADIYAMAN
ANKARA (Anıttepe)
ANKARA (Mamak)
ANKARA (Aydınlıkevler)
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA (Alanya)
BURSA
ÇANAKKALE
DENİZLİ
DİYARBAKIR
EDİRNE
ESKİŞEHİR
ELAZIĞ
ERZURUM
GİRESUN
HATAY
İÇEL
İSTANBUL (Moda)
İSTANBUL (Göztepe)
İSTANBUL (Üsküdar)
İSTANBUL (Şişli)
İSTANBUL (1.Levent)
İSTANBUL (Maçka)
İSTANBUL (Fatih)
İSTANBUL (Bakırköy)
İSTANBUL (Bakırköy)
İSTANBUL (Beşiktaş)
İSTANBUL (Florya)
İZMİR (Alsancak)
İZMİR (Hatay)
İZMİR (Karşıyaka)
İZMİR (Güzelyalı)
KAYSERİ
KOCAELİ
KOCAELİ (Gebze)
KONYA
KONYA
MALATYA
MARDİN (Nusaybin)
MUĞLA (Marmaris)
RİZE
SAKARYA
SAMSUN
SİİRT
SİVAS
TRABZON
ZONGULDAK
50 TR
ŞİRKET ADI
CENGİZ ELEKTRONİK
STAR ELEKTRONİK
BİLGİLİ ELEKTRONİK
FİLİZ ELEKTRONİK
DUZOLLAR ELEKTRONİK
NECMİ ELK.SAN.TİC. LTD. ŞTİ.
EKEN ELEKTRONİK
ERTUNÇ ELEKTRONİK
RMS MERKEZ ELK. LTD.
UFO ELKT. MÜH. TİC. LTD. ŞTİ.
GÜVEN ELEKTRONİK
MAVİ ELK. LTD. ŞTİ.
TELEVİZYON HASTANESİ
UÇKUN ELEKTRONİK
GÖRGÜN ELEKTRONİK
MİKROSEK ELEKTRONİK
ELEKTRONAL TİC.
ÖZEN ELEKTRONİK
ZEKİ ELEKTRONİK
SEDAFON ELK.S.T.LTD. ŞTİ.
SENTEZ ELK.S.T.LTD. ŞTİ.
İTEM LTD. ŞTİ.
BURCU ELEKTRONİK
VEBE ELK.SN.TC.LT.ŞTİ.
AVE ELEKTRONİK
MEKEL ELEKTRONİK
CİHAN ELK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
VİP VİDEO ELK. TİC. LTD. ŞTİ.
MEST ELK.SAN.TİC.LTD
P.M. ELEKTRONİK LTD.ŞTİ.
AVC ELK. LTD. ŞTİ.
ASİL1 ELK.SR.T.LTD. ŞTİ.
ASİL2 ELK.SR.T.LTD. ŞTİ.
TEKNİK TV.ELK.LTD. ŞTİ.
AYES ELEKTRONİK
ÇAĞDAŞ ELEKTRONİK
TEKNİK TV.
ŞAHİN ELK.TİC. SAN LTD. ŞTİ.
DENİZ ELEKTRONİK
ÖZEL ELEKTRONİK
GÜRBÜZ ELEKTRONİK
ÇİFTSÜREN ELK. PAZ. LTD.
MTM SERVICE
METE ELEKTRONİK
İSMAİL SENOGLU
YALIM ELEKTRONİK
İSMET ELEKTRONİK
CAN ELEKTRONİK
LİDER ELEKTRONİK
ÖZDEMİRLER TV.
TELEFON
(322) 2251587
(416) 2165383
(312) 2308382
(312) 3689834
(312) 3169852
(242) 3451374
(242) 3124242
(242) 5136314
(224) 2233151
(224) 2341192
(286) 2173618
(258) 2421749
(412) 2236869
(284) 2121440
(222) 2265626
(424) 2366348
(442) 2130528
(454) 2168161
(326) 2210597
(324) 3227655
(216) 4145250
(216) 5664888
(216) 5536929
(212) 2336778
(212) 2823469
(212) 2604677
(212) 5317001
(212) 5705868
(212) 5438242
(212) 2275247
(212) 5740426
(232) 463 34 12
(232) 2288310
(232) 3696175
(232) 2464044
(352) 2222627
(262) 3223368
(262) 6431458
(332) 3501735
(332) 3514425
(422) 3250460
(482) 4153592
(252) 4126217
(464) 2120078
(264) 2714704
(362) 2334883
(484) 2245724
(346) 2230015
(462) 3232641
(372) 3167044
KDL-52W3000
KDL-46W3000
KDL-40W3000
3-219-140-91(1)
Download PDF