Sony | RM-LVR1 | Sony RM-LVR1 Kullanım Talimatları

Canlı Görüntü Uzaktan
Kumanda
RM-LVR1
Bu el kitabı üniteye ait Kullanma Kılavuzu için bir tamamlayıcı niteliğindedir.
Bazı eklenen veya değiştirilen işlevleri tanıtır ve çalışmalarını açıklar.
Ayrıca bu ünitenin Kullanma Kılavuzu’na bakın.
© 2014 Sony Corporation
4-535-958-81 (1)
İçindekiler
Saat Ayarı
……………………………………………………………………………………………………… 3
Düğme kilitleme işlevi
LCD ekran göstergesi
……………………………………………………………………………4
……………………………………………………………………………… 5
Film kaydı ve aralıklı fotoğraf kaydı sırasında REC ekranı ……………………… 5
DISP düğmesi ile ekran göstergesinin değiştirilmesi …………………………… 5
Kamera ayarı
…………………………………………………………………………………………………6
Bu ünitenin MENU’sü üzerinden kamera ayarlarını değiştirme ……………6
Otomatik pozlandırma ayarı ……………………………………………………………………… 7
Otomatik kamera tarihi ayarı ……………………………………………………………………… 7
Yakınlaştırma
Uyarı mesajı
………………………………………………………………………………………………8
…………………………………………………………………………………………………9
Bellek kartı uyarı göstergesi ………………………………………………………………………9
Çoklu kamera kontrolü
HDR-AS100V
……………………………………………… 10
Bu ünitenin hazırlanması ………………………………………………………………………… 10
Bu ünitede bir kamera kaydı yapma ……………………………………………………… 11
Ünitenin LCD ekran göstergeleri ……………………………………………………………… 12
Bu ünitenin kameralara bağlanması ……………………………………………………… 14
Canlı Görüntü ekranını değiştirme ………………………………………………………… 14
Görüntülerin kaydedilmesi ……………………………………………………………………… 15
Ağ ayarlarının sıfırlanması ……………………………………………………………………… 16
2-TR
Saat Ayarı
Yıl/ay/gün/saat ayarını
Main Settings (Ekran Ayarları) ‚
Ayarı) seçimi ile yapabilirsiniz.
Tarih biçimini de seçebilirsiniz.
Clock Setting (Saat
1
Ayar öğelerini görüntülemek için MENU düğmesine basın.
Main Settings (Ekran Ayarları) ‚
Clock Setting
Ardından
(Saat Ayarı) seçimini yapın.
2
Arzu edilen tarih biçimini seçin ve ardından REC/ENTER
düğmesine basın.
Y-M-D
Y-M-D
Yıl-Ay-Gün
M-D-Y
Ay-Gün-Yıl
M(Eng)-D-Y
Ay (Türkçe)-Gün-Yıl
D-M-Y
Gün-Ay-Yıl
MENU
3
UP veya DOWN düğmesine basarak istediğiniz tarihi seçin ve
ardından REC/ENTER düğmesine basarak onaylayın.
Önceki ayara dönmek için MENU düğmesine basın.
2014 - 1 - 1
MENU
Not
ˎ Bu ünitenin yazılımını ilk kez kullandığınızda veya ünitenin yazılımını
güncelledikten sonra, saat ayarı görüntülenir. Üniteyi kullanmadan önce saati
ayarlayın.
3-TR
Düğme kilitleme işlevi
Bu işlev, üniteyi taşırken düğmelerine yanlışlıkla basmanızı önler.
Düğme kilitleme işlevini ayarlamak için bu ünitenin MENU düğmesine 2 saniye
veya daha uzun bir süre basın.
REC
ENTER
Düğme kilitleme modundayken ünitenin LCD ekranında
görüntülenir. Bu
ünitenin REC/ENTER düğmesi, DISP düğmesi, UP düğmesi ve DOWN düğmesi
devre dışı bırakılır.
Düğme kilitleme modunu iptal etmek için, ünitenin MENU düğmesine 2 saniye
veya daha uzun bir süre basın veya ON/OFF (Güç) düğmesine basarak gücü
kapatın.
Notlar
ˎ Düğme kilitleme işlevi sadece bu ünite Wi-Fi üzerinden bir kameraya
bağlandığında kullanılabilir. Bağlı değilken düğme kilitleme işlevi kullanılamaz.
ˎ Düğme kilitleme işlevi MENU ekranı sırasında kullanılamaz.
ˎ Bu ünite ile kamera arasındaki Wi-Fi bağlantısı kesildiğinde, düğme kilitleme
işlevi iptal edilir.
4-TR
LCD ekran göstergesi
Film kaydı ve aralıklı fotoğraf kaydı sırasında REC
ekranı
Bu ünitenin REC/ENTER düğmesine basarak kayıt yapmaya başladığınızda,
REC/Wi-Fi lambası maviden kırmızıya döner ve ekranın sol alt köşesinde Ć
görüntülenir.
REC
ENTER
DISP düğmesi ile ekran göstergesinin değiştirilmesi
Bu ünite Wi-Fi üzerinden bir kameraya bağlandığında, ünitenin DISP düğmesine
basıldığında LCD ekran aşağıdaki şekilde değişir:
Canlı Görüntü ekranı
Simge kapalı
Ekran kapalı
Saat ekranı
AM
5-TR
Kamera ayarı
Bu ünitenin MENU’sü üzerinden kamera ayarlarını
değiştirme
Cihazın MENU düğmesine basarak cihaz ayarlarını değiştirebilirsiniz.
Ayrıca cihaz Wi-Fi üzerinden bir kameraya bağlı durumdayken bu cihazın MENU
düğmesine basarak kamera ayarlarını da değiştirebilirsiniz.
ŞSteadyShot Setting (SteadyShot Ayarı)
MENU ‚ * Camera Settings (Kamera Ayarları) seçimini yaparak kameranın
SteadyShot ayarını yapılandırabilirsiniz.
ON
SteadyShot özelliğini kullanır.
OFF
SteadyShot özelliğini kullanmaz.
* Cihazın LCD ekranında görüntülenen simge, bağlı kameranın kayıt moduna bağlı olarak değişir.
ŞField Angle Setting (Alan Açısı Ayarı)
MENU ‚ * Camera Settings (Kamera Ayarları) seçimini yaparak kameranın alan
açısı ayarını yapılandırabilirsiniz.
120°
120°’lik bir alan açısı ile kaydeder.
170°
170°’lik bir alan açısı ile kaydeder.
* Cihazın LCD ekranında görüntülenen simge, bağlı kameranın kayıt moduna bağlı olarak değişir.
Notlar
ˎ Bu ünite Wi-Fi üzerinden bir kameraya bağlanmadığında, kamera ayarları
simgesi bu ünitenin LCD ekranında görüntülenmez.
ˎ SteadyShot ayarı ve alan açısı ayarı sadece uyumlu kameralarla kullanılabilir.
Ayrıca uyumluluk ile ilgili bilgilere bakın.
6-TR
Otomatik pozlandırma ayarı
Bu ünite Sony Dijital Fotoğraf Makinesi QX serisi bir modele veya diğer uyumlu
bir kameraya bağlandığında, kameranın pozlandırma modu otomatik olarak “
Intelligent Auto” şekline ayarlanır.
Notlar
ˎ Otomatik pozlandırma ayarı işlevi HDR-AS15/AS30V/AS100V ile uyumlu değildir.
ˎ Otomatik pozlandırma ayarı işlevi sadece uyumlu kameralarla kullanılabilir.
Ayrıca uyumluluk ile ilgili bilgilere bakın.
ˎ Bağlı kamera modeline bağlı olarak (bir mod ayar kadranına vb. sahipse),
pozlandırma modu değişmeden kalabilir.
Otomatik kamera tarihi ayarı
Bu ünite Sony Dijital Fotoğraf Makinesi QX serisi bir modele bağlandığında, bu
ünitenin tarih ayarı da kamerada görüntülenir.
Notlar
ˎ Otomatik kamera tarih ayarı işlevi HDR-AS15/AS30V/AS100V ile uyumlu değildir.
ˎ Otomatik kamera tarih ayarı işlevi sadece uyumlu kameralarla kullanılabilir.
Ayrıca uyumluluk ile ilgili bilgilere bakın.
7-TR
Yakınlaştırma
Bağlı kameraya bağlı olarak, kayıt sırasında yakınlaştırma işlevi etkinleştirilir.
Bu ünitenin LCD ekranı Canlı Görüntü modundayken veya film kaydı sırasında,
ünitenin UP/DOWN düğmesine basarak kamera yakınlaştırma işlevini
çalıştırabilirsiniz.
REC
ENTER
Telefoto (Konu daha yakın görünür.)
Geniş açı (Konu daha uzakta görünür.)
Notlar
ˎ Yakınlaştırma işlevi HDR-AS15/AS30V/AS100V ile uyumlu değildir.
ˎ Yakınlaştırma işlevi sadece uyumlu kameralarla kullanılabilir. Ayrıca uyumluluk ile
ilgili bilgilere bakın.
8-TR
Uyarı mesajı
Bellek kartı uyarı göstergesi
Wi-Fi üzerinden bu üniteye bağlanan kameraya herhangi bir bellek kartı
simgesi yanıp söner.
takılmamışsa, ekranın sol üst köşesinde
REC
ENTER
Not
ˎ Bellek kartı uyarı göstergesi sadece bu ünite uyumlu bir kameraya bağlandığında
görüntülenir. Ayrıca uyumluluk ile ilgili bilgilere bakın.
9-TR
Çoklu kamera kontrolü
HDR-AS100V
HDR-AS100V kullanırken bu ünite ile aynı anda en fazla 5 kamera çalıştırabilirsiniz.
Bu ünitenin hazırlanması
1
2
MENU ekranında Network Settings (Ağ Ayarları) içinde
Connection Setting (Bağlantı Ayarları)’nı seçin.
Multi connection (Multi bağlantı)’yı seçin.
SINGLE bağlantı
Bu ünite ile bir kamerayı çalıştırır.
MULTI bağlantı
Bu ünite ile birden çok kamerayı çalıştırır.
Notlar
ˎ Çoklu kamera kontrol işlevi sadece uyumlu kameralarla kullanılabilir.
ˎ Çoklu kamera kontrol işlevini desteklemeyen bir kamera kullanırken bu üniteyi
SINGLE bağlantıya ayarlayın.
ˎ Daha fazla bilgi için kameranın Kullanım Kılavuzu’na ve uyumluluk ile ilgili
bilgilere bakın.
10-TR
Bu ünitede bir kamera kaydı yapma
1
MENU ekranında
simgesini seçin.
Bu ünite kayıt bekleme moduna geçer. (Yaklaşık 2 dakika sonra, kayıt bekleme
modu iptal olur.)
2
Kamerada [SETUP] içinde [confg] ‚ [Wi-Fi] ‚ [multi] ‚ [NEW]
seçimini yapın.
Kamera ekranında [PREP] yanıp söner ve kayıt hazırlığı başlar.
3
Bu ünitenin LCD ekranında [OK] görüntülendiğinde, REC/ENTER
düğmesine basarak kayıt işlemini onaylayın.
Kayıt tamamlandığında kameranın ekranında [DONE] görüntülenir ve 2 saniye
sonra kayıt modu geri yüklenir.
4 Bağlamak istediğiniz her bir kamerayı kaydetmek için 1 ila 3
adımlarını tekrarlayın.
Notlar
ˎ Daha fazla bilgi için kameranın Kullanım Kılavuzu’na bakın.
ˎ Bu ünitenin bağlantı bekleme modu iptal edilmeden önce kameraları kaydedin.
ˎ Bu üniteye 5 kamera bağlandıktan sonra başka bir kamera kaydedilemez.
11-TR
Ünitenin LCD ekran göstergeleri
ŞKayıt modu ve kameranın durumu
Kayıt modu ve kameranın durumu üniteye ait LCD ekran üzerinde gösterilir.
Kayıt modu/Durum
Görüntülenen simge
Fotoğraf çekim modu
Film kayıt modu
Aralıklı fotoğraf kayıt modu
Bağlandı
İmlecin konumu Canlı Görüntüde görüntülenen geçerli kamerayı
gösterir.
Bağlı kamera kayıt yaparken, simge üzerinde Ć görüntülenir.
İletim veya bağlantı işleniyor vb. durum görüntülenir.
12-TR
ŞHata göstergesi
Hata simgesi
Bağlı kameranın durumuna göre bu ünitenin LCD ekranında bir hata simgesi
görüntülenir.
Hata simgesi
Belirti
Neden
Kamera hatası
Kamera erişimini onaylayın.
Kamera hatası
Kamera erişimini ya da hafıza
kartını onaylayın.
Bağlantı yapılamadı
ˎ Kamera erişimini onaylayın.
ˎ Sinyal tıkanıklığı söz konusudur
veya cihaz erişim noktasından
çok uzak olabilir.
Uyumlu olmayan bir cihaza Bu ünite uyumsuz bir cihaza
erişiliyor
erişiyor. Erişilen cihazı kontrol edin.
Hata numarası
Çok kameralı kontrol hakkında hata bilgisi vermek için LCD ekranda aşağıdaki hata
numaraları görüntülenebilir.
Hata
numarası
Belirti
Bağlantı
yapılamadı
ˎ Kamera tanınmadı. Bağlanmak istediğiniz
kamera üzerinde bazı işlemler yapmanız
gerekiyor.
ˎ Sinyal tıkanıklığı söz konusudur veya cihaz
erişim noktasından çok uzak olabilir.
Kameraya bağlantı
yapılamıyor
ˎ Bu ünite maksimum sayıda bağlanabilir
kameraya bağlandı. Bağlandığınız kamera
sayısını kontrol edin.
03-03
03-04
03-05
Neden
13-TR
Bu ünitenin kameralara bağlanması
Üniteyi ve kameraları besleyen güç açıldığında bu ünite otomatik olarak kayıtlı
kameralara bağlanır.
ON
ON
Notlar
ˎ Bu üniteye bağlamak istediğiniz kameraları [MULTI] olarak ayarlayın. Ayarlarla
ilgili daha fazla bilgi için her bir kameranın Kullanım Kılavuzu’na bakın.
ˎ Aynı anda bağlayabileceğiniz maksimum kamera sayısı beştir.
ˎ Bu ünitenin gücünü açtığınızda, ünitenin REC/Wi-Fi lambası mavi renkte yanar.
Canlı Görüntü ekranını değiştirme
Bu ünitenin UP/DOWN düğmelerine basarak imleci hareket ettirebilir ve ünitenin
LCD ekranındaki Canlı Görüntü’yü, bağlı kameralardan herhangi birinin ekranına
değiştirebilirsiniz.
REC
ENTER
14-TR
Görüntülerin kaydedilmesi
Bağlı tüm kameralarda film kaydetmeye veya fotoğraf çekmeye başlamak için bu
ünitenin REC/ENTER düğmesine basın.
Film kaydetmeyi veya aralıklı fotoğraf kaydını durdurmak için, tekrar ünitenin REC/
ENTER düğmesine basın.
REC
REC
REC
Notlar
ˎ Çoklu kamera kontrolü altındayken bu üniteden verilen çalıştırma komutu tüm
bağlı kameralara gönderilir.
Bu ünite aşağıdakileri yapabilir.
ˋ Kayıt modunu değiştirme
ˋ Film kaydını ve aralıklı fotoğraf kaydetmeyi başlatma ve durdurma
ˋ Fotoğraf çekmek için deklanşörü çalıştırmak
Görüntü kalitesi vb. diğer kamera ayarları kamera üzerinde yapılmalıdır.
ˎ Bağlı kameraların tepki süresi, her bir kameranın durumuna bağlı olarak
değişebilir. Örn. kaydetmeye başlarken bağlı kameralar arasında bir gecikme
süresi olabilir.
ˎ Bağlı kameraların kayıt modu farklılık gösterirse, kaydetme işlemi her bir
kameranın kayıt moduna göre gerçekleştirilir.
ˎ Bağlı kameraların bir veya daha fazlası kayıt yapıyorsa, ünitenin REC/Wi-Fi
lambası kırmızı renkte yanar.
Bu sırada ünitenin REC/ENTER düğmesine basarsanız, kaydı durdurma komutu
bağlı tüm kameralara gönderilir.
15-TR
Ağ ayarlarının sıfırlanması
MULTI bağlantının Network settings (Ağ ayarları)’nı sıfırlamak için, aşağıdaki
adımları gerçekleştirin.
1
MENU ekranında
Network Settings (Ağ Ayarları) içinde
Resetting the Network Settings (Ağ Ayarlarının
Sıfırlanması)’nı seçin.
2
OK (Tamam)’ı seçin ve ardından ünitenin REC/ENTER düğmesine
basın.
16-TR
Download PDF

advertising