Sony | STR-DN1030 | Sony STR-DN1030 STR-DN1030 Home cinema AV receiver Kullanım Talimatları

4-420-298-21(1) (TR)
Çok Kanallı
AV Alıcısı
Kullanım Talimatları
STR-DN1030
Avrupa'daki müşteriler için
UYARI
Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini
azaltmak için, bu cihazı yağmura veya
neme maruz bırakmayın.
Yangın tehlikesini azaltmak için, cihazın
havalandırma deliğini gazete, masa örtüsü,
perde vb. ile kapatmayın.
Yanan mum gibi açık alev kaynaklarını cihazın
üzerine yerleştirmeyin.
Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini azaltmak
için, bu cihazı sıvıların damlamasına veya
sıçramasına maruz bırakmayın ve cihazın üzerine
vazo gibi sıvıyla dolu eşyaları yerleştirmeyin.
Cihazı kitaplık veya gömme dolap gibi kapalı yerlere
kurmayın.
Ana fiş cihazın şebeke bağlantısını kesmek için
kullanıldığından, cihazı kolayca erişilebilen bir
AC prize bağlayın. Cihazda bir anormallik fark
ederseniz, ana fişi derhal AC prizden çıkarın.
Pilleri veya cihazı, pilleri takılıyken güneş ışığı,
yangın vb. gibi aşırı ısı kaynaklarına maruz
bırakmayın.
Cihaz kapatılmış olsa bile, AC prize bağlı olduğu
sürece şebeke bağlantısı kesilmiş olmaz.
Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı duyma
kaybına neden olabilir.
Bu simge, kullanıcıyı normal
çalışma sırasında dokunulursa
sıcak olabilecek Sıcak Yüzey
varlığı konusunda uyarmak
amacıyla kullanılır.
Bu cihaz 3 metreden kısa bir bağlantı kablosu
kullanılarak test edilmiş ve EMU Direktifinde
belirtilen sınırlara uygun olduğu tespit edilmiştir.
2TR
Müşteriler için uyarı: Aşağıdaki bilgiler
yalnızca AB Direktiflerini uygulayan
ülkelerde satılan cihazlar için geçerlidir.
Bu ürünün üreticisi, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonya adresinde bulunan
Sony Corporation şirketidir. EMU ve ürün güvenliği
Yetkili Temsilcisi, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Almanya adresindeki Sony Deutschland
GmbH'dir. Servis veya garantiyle ilgili her türlü
husus için lütfen ayrıca verilen servis ya da garanti
belgelerinde belirtilen adreslere bakın.
Sony Corp., bu belgeyle, bu cihazın 1999/5/EC
Direktifi'nin temel şartlarıyla ve diğer ilgili
hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan etmektedir.
Ayrıntılar için, lütfen aşağıdaki URL'yi ziyaret edin:
http://www.compliance.sony.de/
Bu ürün aşağıdaki ülkelerde kullanılmak üzere
tasarlanmıştır:
AT, BE, DK, FI, FR, DE, GR, IS, IE, IT, LU, NL, NO,
PT, ES, SE, CH, CZ, HU, PL, RO, GB
Bu ürünü aşağıdaki ülkelerde kullanan
müşteriler için:
Norveç:
Bu radyo cihazının Ny-Alesund, Svalbard'ın
merkezinden 20 km yarıçapa sahip bir coğrafi
bölgede kullanılması yasaktır.
Fransa:
Bu Çok Kanallı AV Alıcısının Wi-Fi özelliği yalnızca
bina içinde kullanılmalıdır.
Fransız bölgesinde, bu Çok Kanallı AV Alıcısının
Wi-Fi özelliğinin herhangi bir şekilde bina dışında
kullanılması yasaktır. Herhangi bir bina dışında
kullanımdan önce lütfen bu Çok Kanallı AV
Alıcısının Wi-Fi özelliğinin devre dışı olduğundan
emin olun. (Radyo frekanslarının kullanım
kısıtlamalarıyla ilgili ART Kararı 03-908 ile
değiştirilen ART Kararı 2002-1009).
İtalya:
RLAN ağının kullanımı aşağıdakilerle
düzenlenmektedir:
– kişisel kullanım açısından, 1.8.2003 tarihli
ve 259 no.lu Kanun Hükmünde Kararname
(“Elektronik İletişim Yasası”). Özellikle 104.
madde ne zaman önceden genel izin alınacağını,
105. madde ise serbest kullanıma ne zaman izin
verildiğini göstermektedir.
– telekom ağlarına ve hizmetlerine RLAN
erişiminin halka sunulması açısından,
değiştirildiği şekliyle 28.5.2003 tarihli Bakanlık
Kararı ve elektronik iletişim yasasının
25. Maddesiyle (elektronik iletişim ağları
ve hizmetleri için genel yetki).
Eski Elektrikli ve Elektronik
Cihazların Bertarafı
(Avrupa Birliği'nde ve ayrı
toplama sistemlerine sahip
diğer Avrupa ülkelerinde
geçerlidir)
Ürünün veya paketinin üzerindeki bu simge,
bu ürüne evsel atık olarak işlem yapılmaması
gerektiğini gösterir. Bunun yerine, ürün elektrikli ve
elektronik cihazların geri dönüşümü için uygun bir
toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün
doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak,
ürünün atıklarına uygun olmayan biçimde işlem
yapılmasının neden olabileceği, çevre ve insan
sağlığı açısından potansiyel olumsuz sonuçları
önlemeye yardımcı olursunuz. Maddelerin geri
dönüşümü doğal kaynakların korunmasına
yardımcı olur. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında
daha ayrıntılı bilgi için, lütfen bölgenizdeki
belediyeyle, evsel atık bertaraf hizmetleriyle
veya ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçin.
Atık pillerin bertarafı (Avrupa
Birliği'nde ve ayrı toplama
sistemlerine sahip diğer
Avrupa ülkelerinde geçerlidir)
Pilin veya paketin üzerindeki bu simge, bu
ürünle birlikte verilen pile evsel atık olarak
işlem yapılmaması gerektiğini gösterir.
Bazı pillerde, bu simge bir kimya simgesiyle birlikte
kullanılabilir. Pil %0,0005'ten fazla cıva veya
%0,004'ten fazla kurşun içeriyorsa cıva (Hg)
veya kurşun (Pb) kimya simgeleri eklenir.
Bu pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesini
sağlayarak, pilin atıklarına uygun olmayan biçimde
işlem yapılmasının neden olabileceği, çevre ve insan
sağlığı açısından potansiyel olumsuz sonuçları
önlemeye yardımcı olursunuz. Maddelerin geri
dönüşümü doğal kaynakların korunmasına
yardımcı olur.
Ürünlerin güvenlik, performans veya veri
bütünlüğü nedeniyle birleşik bir pille kalıcı bir
bağlantıyı gerektirdiği durumlarda, bu pil yalnızca
nitelikli servis personeli tarafından değiştirilmelidir.
Pile uygun biçimde işlem yapıldığından emin
olmak için, ürünü ömrünün sonunda elektrikli
ve elektronik cihazların geri dönüşümü için
uygun bir toplama noktasına teslim edin.
Tüm diğer piller için, lütfen pili üründen güvenli
biçimde çıkarma ile ilgili bölüme bakın. Pili, atık
pillerin geri dönüşümü için uygun bir toplama
noktasına teslim edin.
Bu ürünün veya pilin geri dönüşümü hakkında daha
ayrıntılı bilgi için, lütfen bölgenizdeki belediyeyle,
evsel atık bertaraf hizmetleriyle veya ürünü aldığınız
mağaza ile iletişime geçin.
3TR
Bu Kılavuz Hakkında
• Bu kılavuzdaki talimatlar STR-DN1030 modeli
için geçerlidir. Model numarası, ön panelin sağ
alt köşesinde bulunur. Bu kılavuzda kullanılan
resimler Avrupa modeline aittir ve sizin
modelinizden farklı olabilir. Kullanıma ilişkin
her türlü farklılık kılavuzda “Yalnızca Avrupa
modeli” ifadesiyle işaretlenmiştir.
• Bu kılavuzdaki talimatlar alıcının cihazla birlikte
verilen uzaktan kumanda ile kullanılmasını
açıklamaktadır. Uzaktan kumandanın
üzerindekilerle aynı veya onlara benzer adlara
sahiplerse alıcının üzerindeki düğmeleri de
kullanabilirsiniz.
Telif hakları hakkında
Bu alıcı, Dolby* Digital ve Pro Logic Surround ile
DTS** Digital Surround System özelliğine sahiptir.
* Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir.
Dolby, Pro Logic, Surround EX ve çift D simgesi
Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.
** Şu ABD Patent Numaralarını kapsayan lisans
altında üretilmiştir: 5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567, ayrıca, yayımlanan ve
beklemedeki ABD patentleri ile dünya çapındaki
patentler. DTS-HD, Simgesi ve DTS-HD ile
Simgesi birlikte tescilli ticari markalardır, ayrıca
DTS-HD Master Audio, DTS, Inc. şirketinin
ticari markasıdır. Ürün yazılım içerir.
© DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.
Bu alıcı High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™) teknolojisine sahiptir.
HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia
Interface terimleri ile HDMI Logosu, HDMI
Licensing LLC'nin ABD'deki ve diğer ülkelerdeki
ticari veya tescilli ticari markalarıdır.
Bu alıcıda kurulu yazı tipi (Shin Go R) MORISAWA
& COMPANY LTD. tarafından sağlanmıştır.
Bu adlar MORISAWA & COMPANY LTD.'nin
ticari markalarıdır ve yazı tipinin telif hakkı da
MORISAWA & COMPANY LTD.'ye aittir.
AirPlay, AirPlay logosu, iPhone, iPod, iPod classic,
iPod nano ve iPod touch, Apple Inc.'in ABD ve diğer
ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır.
Tüm diğer ticari markalar ve tescilli ticari markalar
ilgili sahiplerine aittir. Bu kılavuzda, ™ ve ®
işaretleri kullanılmamıştır.
“Made for iPod” ve “Made for iPhone”, elektronik
bir aksesuarın özellikle, sırasıyla iPod veya iPhone'a
bağlanmak üzere tasarlandığı ve Apple performans
standartlarını karşıladığının geliştiricisi tarafından
onaylandığı anlamına gelir.
Apple, bu cihazın çalışmasından veya güvenlikle
ilgili ve yasal standartlara uygunluğundan sorumlu
değildir. Bu aksesuarın iPod veya iPhone'la
kullanılmasının kablosuz çalışmayı
etkileyebileceğini lütfen unutmayın.
DLNA™, DLNA Logosu ve DLNA CERTIFIED™,
Digital Living Network Alliance'ın ticari markaları,
hizmet markaları veya onay işaretleridir.
“Sony Entertaintment Network logo”
ve “Sony Entertainment Network”
Sony Corporation'ın ticari markalarıdır.
Wake-on-LAN, ABD'de International Business
Machines Corporation kuruluşunun ticari
markasıdır.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7™
ve Windows Media, Microsoft Corporation'ın
ABD'de ve/veya diğer ülkelerde ticari markaları
veya tescilli ticari markalarıdır.
Bu ürün, Microsoft'un fikri mülkiyet haklarına sahip
olduğu teknoloji içermektedir. Bu teknolojinin,
Microsoft'tan ilgili lisanslar alınmadan bu ürün
dışında kullanılması veya dağıtılması yasaktır.
MPEG Layer-3 ses kodlama teknolojisi ve
patentlerinin lisansı Fraunhofer IIS ve
Thomson'dan alınmıştır.
“x.v.Color (x.v.Colour)” ve “x.v.Color (x.v.Colour)”
logosu Sony Corporation'ın ticari markalarıdır.
“BRAVIA”, Sony Corporation'ın ticari markasıdır.
4TR
“PlayStation”, Sony Computer Entertainment Inc.
şirketinin tescilli ticari markasıdır.
“WALKMAN”, Sony Corporation'ın tescilli ticari
markasıdır.
MICROVAULT, Sony Corporation'ın ticari
markasıdır.
VAIO ve VAIO Media, Sony Corporation'ın tescilli
ticari markalarıdır.
PARTY STREAMING ve PARTY STREAMING
logosu, Sony Corporation'ın ticari markalarıdır.
Wi-Fi CERTIFIED Logosu, Wi-Fi Alliance'ın onay
işaretidir.
FLAC Dekoderi
Telif Hakkı © 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007 Josh Coalson
Değişiklik yapılarak veya yapılmadan kaynak ve ikili
biçimlerde yeniden dağıtım ve kullanıma yalnızca
aşağıdaki koşulların karşılanması kaydıyla izin
verilir:
BU YAZILIM, TELİF HAKKI SAHİPLERİ
VE KATKI SAĞLAYANLAR TARAFINDAN
“OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTA OLUP
SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA
UYGUNLUK DAHİL ANCAK BUNLARLA
SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA HER
TÜRLÜ AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ
REDDEDİLMEKTEDİR. VAKIF VEYA
KATKI SAĞLAYANLARI HİÇBİR DURUMDA,
HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BU YAZILIMIN
KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN,
HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI,
ARIZİ, ÖZEL, ÖRNEK NİTELİĞİNDEKİ YA DA
SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN HASARDAN
(İKAME MALLARIN VE HİZMETLERİN SATIN
ALINMASI; KULLANIM OLANAĞI, VERİ
VEYA KÂR KAYBI YA DA İŞİN KESİNTİYE
UĞRAMASI DAHİL ANCAK BUNLARLA
SINIRLI OLMAMAK ÜZERE), BÖYLE BİR
HASARIN GERÇEKLEŞME OLASILIĞI
BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE; HASARIN SEBEBİ NE
OLURSA OLSUN VE HANGİ YÜKÜMLÜLÜK
VARSAYIMINA DAYANIRSA DAYANSIN,
SÖZLEŞME GEREĞİ, SIKI SORUMLULUK YA
DA HAKSIZ FİİL (İHMAL VEYA BAŞKA BİR
KUSUR DAHİL) KAPSAMINDA SORUMLU
TUTULAMAZ.
– Kaynak kodun yeniden dağıtımları yukarıdaki
telif hakkı uyarısını, bu koşul listesini ve aşağıdaki
feragatnameyi içermelidir.
– İkili biçimdeki yeniden dağıtımlarda, dağıtımla
birlikte verilen belgelerde ve/veya diğer
materyallerde yukarıdaki telif hakkı uyarısı,
bu koşul listesi ve aşağıdaki feragatname
çoğaltılmalıdır.
– Bu yazılımdan türetilen ürünleri desteklemek
veya tanıtmak için önceden yazılı izin almadan
Xiph.org Vakfı'nın veya bağışçılarının adları
kullanılamaz.
5TR
İçindekiler
Bu Kılavuz Hakkında........................................ 4
Cihazla birlikte verilen aksesuarlar................. 7
Parçaların açıklaması ve konumu.................... 9
Başlarken .......................................................... 18
Bağlantılar
1: Hoparlörlerin kurulması ............................ 21
2: Hoparlörlerin bağlanması .......................... 23
3: TV'nin bağlanması...................................... 25
4a: Video cihazının bağlanması ..................... 26
4b: Ses cihazlarının bağlanması..................... 32
5: Antenlerin bağlanması ............................... 33
6: Ağ bağlantısı yapılması............................... 34
Alıcının Hazırlanması
Voltaj seçicisinin ayarlanması........................ 36
AC güç kablosunun (şebeke kablosu)
bağlanması .................................................. 36
Alıcının başlatılması ....................................... 36
Hoparlörlerin ayarlanması ............................. 37
AUTO CALIBRATION'ın kullanılması ....... 39
Alıcının ağ ayarlarının yapılandırılması....... 43
Ekranda gösterim özelliğinin
çalışma rehberi ........................................... 47
Temel İşlemler
Bir giriş kaynağı cihazın oynatılması............ 49
iPod/iPhone'un oynatılması........................... 51
USB cihazı oynatma ........................................ 54
Alıcı kullanılarak kayıt yapılması .................. 56
Tuner İşlemleri
FM/AM radyo dinleme................................... 57
FM/AM radyo istasyonlarının
kaydedilmesi (Preset Tuning)................... 58
RDS yayınlarının alınması ............................. 59
6TR
Ses Efektlerinin Keyfini
Çıkarma
Ses alanının seçilmesi......................................60
Sound Optimizer işlevinin kullanılması.......63
Advanced Auto Volume işlevinin
kullanılması.................................................63
Ses alanlarının yeniden varsayılan
ayarlara getirilmesi.....................................64
Ağ Özelliklerini Kullanma
Alıcının ağ işlevleri hakkında ........................64
Sunucunun ayarlanması..................................65
Sunucuda kayıtlı ses içeriğinin
kullanılması.................................................69
Sony Entertainment Network'ün (SEN)
keyfini çıkarma ...........................................71
PARTY STREAMING işlevinin
kullanılması.................................................73
AirPlay ile iTunes'tan müzik akışı .................75
Yazılımın güncellenmesi .................................76
Klavye kullanılarak bir öğenin aranması ......79
“BRAVIA” Sync Özellikleri
“BRAVIA” Sync nedir? ....................................80
“BRAVIA” Sync için hazırlama.......................80
Cihazları tek tuşla oynatma
(One-Touch Play).......................................81
Alıcıya bağlı hoparlörlerden alınan TV
sesinin keyfini çıkarma
(System Audio Control) ............................82
Alıcının TV ile birlikte kapatılması
(System Power-Off) ...................................82
Seçilen sahne için optimum ses alanının
keyfini çıkarma (Scene Select)..................82
Alıcıyı TV'nin uzaktan kumandasını
kullanarak çalıştırma
(Home Theatre Control) ...........................83
Diğer İşlemler
Dijital ve analog ses arasında geçiş
yapma (INPUT MODE) ........................... 83
Diğer video/ses giriş jaklarının
kullanılması (Input Assign)...................... 84
İki yönlü amplifikatör bağlantısının
kullanılması ................................................ 85
Birden fazla odada kullanım
özelliklerinin kullanılması........................ 85
Ayarların Yapılması
Settings menüsünün kullanılması................. 88
Speaker Settings menüsü................................ 89
Surround Settings menüsü............................. 91
EQ Settings menüsü........................................ 92
Audio Settings menüsü................................... 92
HDMI Settings menüsü.................................. 93
Network Settings menüsü .............................. 93
System Settings menüsü ................................. 96
TV'ye bağlamadan kullanma......................... 97
Uzaktan Kumandanın
Kullanılması
Uzaktan kumandanın programlanması ..... 101
Uzaktan kumandanın sıfırlanması.............. 106
Cihazla birlikte verilen
aksesuarlar
• Hızlı Kurulum Kılavuzu (1)
• Grafik Kullanıcı Arabirimi Menü Listesi (1)
• Başvuru Kılavuzu (1) (Yalnızca Avrupa
modeli)
• FM kablo anteni (1)
• AM döngü anteni (1)
• Uzaktan kumanda (RM-AAP079) (1)
• R6 (AA boyutu) piller (2)
• Optimize edici mikrofon (ECM-AC2) (1)
Ek Bilgiler
Önlemler ........................................................ 106
Sorun Giderme .............................................. 107
Teknik Özellikler ........................................... 118
Dizin ............................................................... 120
7TR
Pillerin uzaktan kumandaya
takılması
Uzaktan kumandaya iki adet R6 (AA boyutu)
pil (cihazla birlikte verilmiştir) takın. Pilleri
doğru kutuplara taktığınızdan emin olun.
Notlar
• Uzaktan kumandayı aşırı derecede sıcak veya
nemli yerlerde bırakmayın.
• Yeni pilleri eski pillerle birlikte kullanmayın.
• Manganez pilleri diğer türdeki pillerle birlikte
kullanmayın.
• Uzaktan kumandanın sensörünü doğrudan
güneş ışığına veya aydınlatma cihazlarına maruz
bırakmayın. Bırakırsanız kumanda arızalanabilir.
• Uzaktan kumandayı uzun süre
kullanmayacaksanız, pillerin sızıntı yapmasından
ve korozyondan kaynaklanan olası hasarları
önlemek için pilleri çıkarın.
• Pilleri değiştirdiğinizde veya çıkardığınızda,
programlanan kodlar silinebilir. Böyle bir
durumda, uzaktan kumandayı yeniden
programlayın (sayfa 101).
• Alıcı uzaktan kumandaya yanıt vermemeye
başladığında, tüm pilleri yenileriyle değiştirin.
8TR
Parçaların açıklaması ve konumu
Ön panel
12
ql qk
3
4 5
qj
6
qh
A ?/1 (açık/bekleme) (sayfa 36, 64)
B ON/STANDBY göstergesi
Aşağıdaki gibi yanar:
Yeşil: Alıcı açıktır.
Sarı: Alıcı bekleme modundadır ve
– Control for HDMI veya Network Standby
açık olarak ayarlıdır.
– 2. odadaki alıcı açıktır.
Alıcı bekleme modundayken ve Control for
HDMI ile Network Standby kapalı olarak
ayarlandığında söner.
Not
ON/STANDBY göstergesi yavaşça yanıp
sönerse yazılım güncellemesi devam ediyordur
(sayfa 76). Gösterge hızlı bir şekilde art arda
yanıp sönerse yazılım güncellemesinde hata
vardır (sayfa 107).
C TONE, TONE MODE
BASS veya TREBLE'ı seçmek için TONE
MODE'a art arda basın, ardından düzeyi
ayarlamak için TONE'u çevirin.
D SOUND OPTIMIZER (sayfa 63)
E PARTY (sayfa 74)
PARTY STREAMING işlevini çalıştırır.
PARTY'yi başlatmak veya kapatmak için
düğmeyi basılı tutun.
7
qg qf
8
9
qd
qs
q;
qa
G Uzaktan kumanda sensörü
Uzaktan kumandadan sinyalleri alır.
H INPUT SELECTOR (sayfa 50, 56, 83)
I INPUT MODE (sayfa 83)
J MASTER VOLUME (sayfa 50)
K VIDEO 2 IN jakları (sayfa 31)
L iPod/iPhone (
(USB) bağlantı noktası
ve VIDEO IN jakı) (sayfa 30, 33)
M AUTO CAL MIC jakı (sayfa 40)
N DISPLAY (sayfa 101)
O DIMMER
Gösterge panelinin parlaklığını 3 düzeyde
ayarlar.
P 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE
(HD-D.C.S.), MUSIC (sayfa 60, 61)
Q TUNING MODE, MEMORY/ENTER, TUNING
Tuneri (FM/AM) çalıştırmak için bu
düğmeye basın.
Bir istasyon aramak için TUNING'i çevirin.
R SPEAKERS (sayfa 38)
S PHONES jakı
Kulaklıklara takılır.
F Gösterge paneli (sayfa 10)
9TR
Gösterge panelindeki göstergeler
1
2
LH SW RH
L
C
R
SL
S
SR
34
5
6 5
7
89
ZONE 2
USB HDMI COAX OPT PARTY ARC
D + EX True HD
PL II x z D.L.L. D.C.A.C. EQ RDS S.OPT. MEM DTS - HD MSTR HI RES LBR
LFE
UPDATE D.RANGE A.P.M. ST
DTS - ES 96 24 LPCM SP A B
0
BI - AMP SLEEP
SB L SB SB R
wg
wf wd
wswa w; qlqkqhqj qh
qg
qf
qd
qs
qa
A SW
Ses sinyali çıkışı SUBWOOFER jakından
alındığında yanar.
H NEO:6
DTS Neo:6 Cinema/Music dekoderi etkinken
yanar (sayfa 61, 61).
B ZONE 2
2. odadaki çalışma etkinleştirilirken yanar.
I DTS-HD göstergesi*
Alıcı ilgili DTS-HD biçim sinyallerinin kodlarını
çözerken, ilgili göstergenin ışığı yanar.
C D.L.L.
D.L.L. (Digital Legato Linear) işlevi etkinken
yanar (sayfa 92).
D USB
iPod/iPhone veya USB cihazı algılandığında
yanar.
E Giriş göstergesi
Mevcut girişi göstermek için yanar.
HDMI
Alıcı, bir HDMI IN jakıyla bağlı olan cihazı
tanımaktadır.
COAX
Dijital sinyal girişi COAXIAL jakı aracılığıyla
yapılmaktadır (sayfa 83).
OPT
Dijital sinyal girişi OPTICAL jakı aracılığıyla
yapılmaktadır (sayfa 83).
ARC
TV girişi seçilidir ve Audio Return Channel
(ARC) sinyalleri algılanmaktadır.
F PARTY
PARTY STREAMING işlevi etkinleştirildiğinde
yanar (sayfa 73).
G Dolby Digital Surround göstergesi*
Alıcı ilgili Dolby Digital biçim sinyallerinin
kodlarını çözerken, ilgili göstergenin ışığı yanar.
D
D EX
D+
TrueHD
10TR
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
DTS-HD MSTR
DTS-HD HI RES
DTS-HD LBR
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution
Audio
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
J Kablosuz LAN sinyal gücü göstergesi
Kablosuz LAN sinyalinin gücünü göstermek için
yanar (sayfa 45, 46).
Sinyal yok.
Sinyal gücü zayıf.
Sinyal gücü orta düzey.
Sinyal gücü yüksek.
K SLEEP
Uyku Zamanlayıcısı etkinleştirildiğinde yanar
(sayfa 15).
L BI-AMP
Surround arka hoparlör seçimi “BI-AMP” olarak
ayarlandığında yanar (sayfa 85).
M SP A/SP B/SP A B (sayfa 38)
N LPCM
Alıcı, Doğrusal PCM sinyallerinin kodlarını
çözerken yanar.
O DTS(-ES) göstergesi*
Alıcı ilgili DTS biçim sinyallerinin kodlarını
çözerken, ilgili göstergenin ışığı yanar.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS
DTS-ES
DTS 96 kHz/24 bit
P Ayar göstergesi
Alıcı bir radyo istasyonuna ayarlandığında
yanar.
RDS
RDS hizmetlerine sahip bir istasyona ayarlıdır.
MEM
Kayıt Belleği (sayfa 58) vb. gibi bellek işlevi
etkindir.
ST
Stereo yayın
Q S.OPT.
Sound Optimizer işlevi etkinleştirildiğinde
yanar (sayfa 63).
R A.P.M.
A.P.M. (Automatic Phase Matching - Otomatik
Faz Eşleştirme) işlevi etkinken yanar.
A.P.M. işlevini yalnızca DCAC (Digital Cinema
Auto Calibration – Dijital Sinema Otomatik
Kalibrasyonu) işlevinde ayarlayabilirsiniz
(sayfa 41).
S EQ
Ekolayzer etkinken yanar.
T D.RANGE
Dinamik aralık sıkıştırma özelliği
etkinleştirildiğinde yanar (sayfa 91).
U D.C.A.C.
“Auto Calibration” işlevinin ölçüm sonuçları
uygulandığında yanar.
V UPDATE
Yeni bir yazılım kullanılabilir olduğunda yanar
(sayfa 76).
W Dolby Pro Logic göstergesi
Alıcı, Dolby Pro Logic işleme yaparken karşılık
gelen gösterge ışığı yanar. Bu matris surround
kod çözme teknolojisi, giriş sinyallerini
iyileştirebilir.
PL
PL II
PL IIx
PL IIz
Y Oynatma kanalı göstergesi
Harfler (L, C, R vb.) oynatılan kanalları gösterir.
Hoparlör ayarları esas alındığında, harflerin
etrafındaki kutu, alıcının kaynak sesi daha az
sayıda kanal üretecek biçimde nasıl karıştırdığını
gösterecek şekilde değişebilir.
LH
RH
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Sol Ön Üst
Sağ Ön Üst
Sol Ön
Sağ Ön
Orta (tek ses)
Surround Sol
Surround Sağ
Surround (Pro Logic işleme
ile elde edilen tek ses veya
surround cihazı)
Surround Sol Arka
Surround Sağ Arka
Surround Arka (6.1 kanal
kodu çözme ile elde edilen
arka surround cihazı)
Örnek:
Hoparlör yerleşimi: 3/0.1
Kayıt biçimi: 3/2.1
Ses Alanı: A.F.D. AUTO
* Bir Dolby Digital veya DTS biçimli
diski oynatırken, dijital bağlantıları
tamamladığınızdan ve INPUT MODE'un
“ANALOG”a ayarlanmadığından (sayfa 83) veya
“A. DIRECT”in seçili olmadığından emin olun.
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
Not
Bu göstergelerin ışığı hoparlör yerleşimi ayarına
bağlı olarak yanmayabilir.
X
Oynatılan disk bir LFE (Low Frequency Effect –
Düşük Frekans Etkisi) kanalı içeriyor ve LFE
kanal sinyali o anda çoğaltılıyorsa yanar.
11TR
Arka panel
1
8
6
23
7
6
A DIGITAL INPUT/OUTPUT bölümü
4
5
E SPEAKERS bölümü (sayfa 23)
HDMI IN/OUT* jakları
(sayfa 25, 28, 29, 30, 31)
OPTICAL IN jakları
(sayfa 25, 28, 29)
COAXIAL IN jakı (sayfa 28)
B TUNER bölümü
FM ANTENNA jakı (sayfa 33)
F AUDIO INPUT/OUTPUT bölümü
Beyaz
(Sol)
Kırmızı
(Sağ)
Siyah
AUDIO IN jakları
(sayfa 25, 32)
AUDIO OUT jakları (sayfa 23)
AM ANTENNA terminalleri
(sayfa 33)
C Sony cihazlar veya diğer harici
cihazlar için kontrol jakları
IR REMOTE IN/OUT jakları
(sayfa 86)
D NETWORK bölümü
LAN bağlantı noktası
(sayfa 35)
Kablosuz LAN anteni
(sayfa 35)
12TR
AUDIO OUT jakları (sayfa 86)
G VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT
bölümü (sayfa 25, 29, 31)
Sarı
Beyaz
(Sol)
Kırmızı
(Sağ)
VIDEO IN/OUT* jakları
AUDIO IN/OUT jakları
H COMPONENT VIDEO INPUT/OUTPUT
bölümü (sayfa 25, 28, 29)
Bu alıcıyı ve diğer cihazları çalıştırmak için
cihazla birlikte verilen uzaktan kumandayı
kullanın. Uzaktan kumanda Sony ses/video
cihazlarını çalıştıracak şekilde önceden
programlanmıştır. Ayrıca, uzaktan
kumandayı Sony olmayan cihazları da
çalıştıracak şekilde programlayabilirsiniz.
Ayrıntılar için bkz. “Uzaktan kumandanın
programlanması” (sayfa 101).
RM-AAP079
Yeşil
(Y)
Mavi
(PB)
Uzaktan kumanda
Y, PB, PR IN/OUT* jakları
Kırmızı
(PR)
wg
wf
wd
ws
* Seçtiğiniz giriş görüntüsünü izlemek için HDMI
TV OUT veya MONITOR OUT jakını
televizyonunuza takmanız gerekir (sayfa 25).
1
2
3
4
wa
w;
ql
5
6
7
qk
qj
8
9
0
qh
qg
qf
qa
qd
qs
devamı
13TR
A ?/1 (açık/bekleme)
Alıcıyı açar veya bekleme moduna geçirir.
Uzaktan kumandayı 2. oda moduna geçirmek
için ZONE'a (C) basarsanız, 2. odanın gücünü
?/1 düğmesini kullanarak açabilir veya
kapatabilirsiniz.
Bekleme modunda güç tasarrufu yapma
Control for HDMI (sayfa 93) ve
Network Standby (sayfa 96) kapalı olarak
ayarlandığında ve 2. odadaki alıcı kapalıyken.
B AV ?/11) (açık/bekleme)
Uzaktan kumandanın çalıştırmak üzere
programlandığı ses/video cihazını açar
veya kapatır.
TV'yi açmak veya kapatmak için, TV'ye (W),
ardından AV ?/1 düğmesine basın.
Aynı anda ?/1 (A) düğmesine basarsanız,
alıcıyı ve 2. odadaki bir amplifikatör dahil tüm
diğer cihazları kapatır (SYSTEM STANDBY).
Not
AV ?/1 düğmesinin işlevi giriş düğmelerine
(D) her basışınızda otomatik olarak değişir.
C ZONE (sayfa 87)
D Giriş düğmeleri2)
Kullanmak istediğiniz cihazı seçer. Giriş
düğmelerinin herhangi birine bastığınızda, alıcı
açılır. Düğmeler Sony cihazları kontrol edecek
şekilde ayarlanmıştır. Uzaktan kumandayı,
“Uzaktan kumandanın programlanması”
bölümünde sayfa 101 bulunan adımları
uygulayarak Sony olmayan cihazları kontrol
edecek şekilde programlayabilirsiniz.
Sayısal düğmeler/metin düğmeleri1)2)
Aşağıdakileri yapmak için SHIFT'e (V),
ardından sayısal düğmelere/metin
düğmelerine basın:
– kayıtlı istasyonlara gitmek/kayıtlı istasyon
ayarlamak (sayfa 58).
– parça numaralarını seçmek. 10 numaralı
parçayı seçmek için 0/10'a basın.
– kanal numaralarını seçmek.
– ağ özelliklerinin karakterlerini girerken
harfleri (ABC, DEF vb.), noktalama
işaretlerini (!, ? vb.) veya diğer simgeleri
(#, % vb.) seçmek.
TV kanallarını seçmek için TV'ye (W),
ardından sayısal düğmelere basın.
-/--1)
Bir veya iki basamaklı olarak kanal giriş
modunu seçmek için SHIFT'e (V),
ardından -/-- düğmesine basın.
TV kanal giriş modunu seçmek için TV'ye (W),
ardından -/-- düğmesine basın.
14TR
>101)
10'dan büyük parça numaralarını seçmek için
SHIFT'e (V), ardından >10 düğmesine basın.
ENT/MEM1)
Aşağıdakileri yapmak için SHIFT'e (V),
ardından ENT/MEM düğmesine basın:
– sayısal düğmeleri kullanarak bir kanalı, diski
veya parçayı seçtikten sonra değeri girmek.
– tuner çalışırken bir istasyonu kaydetmek.
CLEAR1)
Aşağıdakileri yapmak için SHIFT'e (V),
ardından CLEAR'a basın:
– ağ özellikleri için bir harfi silmek.
– yanlışlıkla bastığınız bir sayısal düğmeyi/
metin düğmesini silmek.
/1) (Metin)
Metin bilgilerini görüntülemek için TV'ye (W),
ardından / düğmesine basın.
CHARACTER
Ağ özelliklerinin karakter türünü seçmek için
SHIFT'e (V), ardından CHARACTER'a basın.
CHARACTER'a her bastığınızda, karakter türü
aşağıdaki sırayla değiştirilir:
“abc” (küçük harfler) t “ABC” (büyük harfler)
t “123” (sayılar)
ALPHABET SEARCH
Anahtar sözcük kullanarak bir öğeyi aramak
için SHIFT'e (V), ardından ALPHABET
SEARCH'e basın (sayfa 79).
E SOUND FIELD +/–
Bir ses alanı seçer (sayfa 60).
F Renkli düğmeler1)
TV ekranındaki rehbere göre çalışır.
G GUI MODE
TV ekranında Grafik Kullanıcı Arabirimi
menüsünü görüntüler.
H TOOLS/OPTIONS1)
Seçenek menülerindeki öğeleri görüntüler
ve seçer.
TV işlevi seçeneklerini görüntülemek
için TV'ye (W), ardından TOOLS/
OPTIONS'a basın.
I MENU, HOME1)
Ses/video cihazını çalıştırmak için menüyü
görüntüler.
Sony TV'nin menülerini görüntülemek için
TV'ye (W), ardından HOME'a basın.
J ./>1), m/M1), N1)2), X1), x1)
Atla, ileri/geri, oynat, duraklat, işlemi durdur.
1)
< / <
Aşağıdakileri yapmak için bu düğmeye basın:
– önceki sahneyi yeniden oynatmak veya
mevcut sahneyi hızlı ileri sarmak.
– iPod/iPhone kullanırken önceki veya
sonraki albüme atlamak.
REPEAT1)
Bir parçayı veya klasörü tekrar tekrar oynatmak
için SHIFT'e (V), ardından REPEAT'e basın.
SHUFFLE1)
Bir parçayı veya klasörü rastgele sırada
oynatmak için SHIFT'e (V), ardından
SHUFFLE'a basın.
FOLDER +/–1)
Bir klasör seçer.
1)
TUNING +/–
Bir istasyon arar.
PARTY2)
PARTY STREAMING işlevini kullanmak için
SHIFT'e (V), ardından PARTY'ye basın.
PARTY'yi başlatmak veya kapatmak için
düğmeyi basılı tutun (sayfa 74).
D.TUNING
Doğrudan ayar moduna geçirir.
K TV CH +/–1)2) veya PROG +/–1)2)
Kayıtlı TV kanallarını bulmak için TV'ye (W),
ardından TV CH +/– veya PROG +/–
düğmesine basın.
PRESET +/–1)2)
Kayıtlı istasyonları veya kanalları seçer.
c2)/C
Metin modundayken önceki veya sonraki
sayfayı seçmek için TV'ye (W), ardından
c/C düğmesine basın.
L F1/F21)
Cihazı seçmek için BD/DVD'ye (D), ardından
F1 veya F2'ye basın.
• DVD/HDD COMBO
F1: HDD
F2: DVD disc, Blu-ray Disc
• DVD/VCR COMBO
F1: DVD disc, Blu-ray Disc
F2: VCR
AUTO VOL
Advanced Auto Volume işlevini etkinleştirmek
için AMP'e (X), ardından AUTO VOL'e basın
(sayfa 63).
SLEEP
Alıcıyı belirtilen zamanda otomatik olarak
kapanmaya ayarlamak için AMP'e (X),
ardından SLEEP'e basın.
SLEEP'e her basışınızda, gösterge paneli
periyodik olarak aşağıdaki gibi değişir:
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00
t OFF
İpuçları
• Alıcının kapanmasına ne kadar kaldığını
kontrol etmek için SLEEP'e basın. Kalan süre,
gösterge panelinde görünür.
• Aşağıdakileri yaptığınızda Uyku
Zamanlayıcısı iptal edilir.
– SLEEP'e yeniden bastığınızda.
– Alıcının yazılımını güncellediğinizde.
M TOP MENU1)
BD-ROM veya DVD'lerin Üst Menüsünü açar
veya kapatır.
POP UP/MENU1)
BD-ROM Açılır Menüsünü ya da DVD
menüsünü açar veya kapatır.
1)
TV INPUT1) veya
(Giriş seçimi)
Giriş sinyalini seçmek için (TV girişi veya video
girişi) TV'ye (W), ardından TV INPUT'a veya
düğmesine basın.
1)
(Metin durdurma)
Metin modundayken mevcut sayfayı
durdurmak için TV'ye (W), ardından
düğmesine basın.
1)
WIDE1) veya
(Geniş ekran modu)
Geniş görüntü modunu seçmek için TV'ye
(W), ardından WIDE'a veya
düğmesine art
arda basın.
1)
N MUTING1) veya
Sesi geçici olarak kapatır. Sesi yeniden açmak
için düğmeye tekrar basın.
TV'nin sessiz işlevini etkinleştirmek için
TV'ye (W), ardından MUTING'e veya
düğmesine basın.
O TV VOL +/–1) veya
+/–1)
TV'nin ses düzeyini ayarlamak için TV'ye (W),
ardından TV VOL +/– veya
+/–
düğmesine basın.
MASTER VOL +/–1) veya
+/–1)
Tüm hoparlörlerin ses düzeyini aynı anda
ayarlar.
devamı
15TR
P DISC SKIP/iPhone CTRL1)
Aşağıdakileri yapmak için bu düğmeye basın:
– çok diskli değiştirici kullanırken diski
atlamak.
– iPod/iPhone kullanırken iPod/iPhone
kontrol moduna geçmek.
Q RETURN/EXIT O1)
TV ekranında menü veya ekran rehberi
görüntülenirken, önceki menüye geri döner
veya menüden çıkar.
Sony TV'nin önceki menüsüne geri dönmek
için TV'ye (W), ardından RETURN/EXIT O
düğmesine basın.
R
1)
1)
, V/v/B/b
Menü öğelerini seçmek için V/v/B/b
düğmesine, ardından seçiminizi girmek/
onaylamak için
düğmesine basın.
1)
S GUIDE1) veya
Ekran program rehberini görüntülemek için
TV'ye (W), ardından GUIDE'a veya
düğmesine basın.
T AUTO CAL
Otomatik Kalibrasyon yapmak için SHIFT'e
(V), ardından AUTO CAL'a basın.
Not
Bu düğme, alıcı “GUI MODE”dayken
kullanılamaz.
DISPLAY1)
Gösterge panelindeki bilgileri görüntüler.
TV bilgilerini görüntülemek için TV'ye (W),
ardından DISPLAY'e basın.
,
(Bilgi, Metin gösterme)
Mevcut kanal numarası ve ekran modu gibi
bilgileri görüntülemek için TV'ye (W),
ardından
düğmesine basın.
Metin modundayken gizli bilgileri (ör. bir
yarışmaya verilen yanıtlar) görüntülemek için
TV'ye (W), ardından
düğmesine basın.
U SOUND OPTIMIZER
Sound Optimizer işlevini etkinleştirir
(sayfa 63).
V SHIFT
Pembe yazılı düğmeleri etkinleştirmek için
uzaktan kumanda düğmesinin işlevini
değiştirir.
W TV
Sarı yazılı düğmeleri etkinleştirmek için
uzaktan kumanda düğmesinin işlevini
değiştirir.
16TR
X AMP
Alıcının ana odada çalışma özelliğini
etkinleştirir (sayfa 97).
Y RM SET UP
Uzaktan kumandayı programlar (sayfa 101).
1) Her cihazı kontrol etmek için kullanabileceğiniz
düğmelerin üzerindeki bilgiler için sayfa 17'deki
tabloya bakın.
2) 5/JKL/VIDEO 2, N/PARTY ve TV CH +/PROG
+/PRESET +/c düğmelerinde dokunarak
hissedebileceğiniz noktalar bulunur. Alıcıyı
çalıştırırken bu noktaları referans olarak kullanın.
Notlar
• Yukarıdaki açıklama örnek olması amacıyla
sunulmuştur.
• Bağlı cihazınızın modeline göre, bu bölümde
açıklanan bazı işlevler cihazla birlikte verilen
uzaktan kumandayla çalıştırılamayabilir.
Diğer Sony cihazların kontrol edilmesi
Ad
TV
VCR DVD oynatıcı, Blu-ray Disc HDD
DVD/VCR oynatıcı Kaydedici
combo
PSX
Video
Dijital CATV
CD oynatıcı, terminali
LD oynatıcı
DSS
Dijital uydu/ Teypli DAT
CD
karasal yayın müzik müzik oynatıcı,
alıcısı
seti
seti
MD
A/B
müzik
seti
B AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
D Sayısal
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
-/--, >10
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
z
z
zb)
z
z
z
za)
z
z
zc)
z
z
z
z
z
z
z
düğmeler
CLEAR
(Metin)
F Renkli
z
ze)
z
z
za)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
düğmeler
H TOOLS/
z
z
z
z
z
OPTIONS
I MENU, HOME
z
z
z
z
z
z
J ./>
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zc)
z
REPEAT
za)
z
zc)
SHUFFLE
za)
z
c)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zb)
z
/ <,
FOLDER +/–
<
m/TUNING –,
M/TUNING +
N, X, x
z
z
z
zd) z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
L F1/F2
z
z
M TOP MENU, POP
z
z
za)
z
z
z
z
ze)
zd) z
z
z
K PRESET +/–,
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
TV CH +/–,
PROG +/–
z
UP/MENU
TV INPUT,
(Giriş seçimi),
(Metin
durdurma),
WIDE,
(Geniş ekran
modu)
z
N MUTING,
z
O MASTER
z
VOL +/–,
TV VOL +/–,
+/–
P DISC SKIP/
zc)
z
iPhone CTRL
Q RETURN/
z
z
z
z
z
z
z
z
z
EXIT O
R V/v/B/b,
z
S GUIDE,
z
T DISPLAY
z
a)
Yalnızca DVD oynatıcı.
b) Yalnızca LD oynatıcı.
c) Yalnızca Video CD oynatıcı.
z
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zd) z
z
d)
Yalnızca Müzik Seti B.
e) Yalnızca CD oynatıcı.
17TR
Başlarken
Aşağıdaki basit adımları izleyerek alıcıya bağlı olan ses/video cihazınızın keyfini çıkarabilirsiniz.
Kabloları bağlamadan önce, AC güç kablosunu (şebeke kablosu) çıkardığınızdan emin olun.
Hoparlörlerin ayarlanması
Hoparlörlerin kurulması ve
bağlanması (sayfa 21, 23)
Hoparlör yerleşimini seçin (sayfa 37), ardından
Otomatik Kalibrasyon yapın (sayfa 39).
Not
Cihazınız için uygun bağlantının
kontrol edilmesi
Hoparlör bağlantısını “Test Tone” (sayfa 90) kullanarak
kontrol edebilirsiniz. Ses çıkışını doğru bir şekilde
alamazsanız, hoparlör bağlantısını kontrol edin.
TV ve video cihazının bağlanması
(sayfa 25, 26)
Görüntü kalitesi bağlantı jakına göre değişir.
Aşağıdaki resme bakın. Cihazınızın üzerindeki
jaklara göre bağlantıyı seçin.
Cihazınızın HDMI jakları varsa video cihazınızı
HDMI bağlantısı aracılığıyla bağlamanız önerilir.
COMPONENT VIDEO
HDMI
Y
VIDEO
PB/CB
PR/CR
Dijital
Analog
Yüksek kaliteli görüntü
Ses cihazının bağlanması (sayfa 32)
Alıcının hazırlanması
Bkz. “Voltaj seçicisinin ayarlanması” (sayfa 36), “AC güç
kablosunun (şebeke kablosu) bağlanması” (sayfa 36) ve
“Alıcının başlatılması” (sayfa 36).
18TR
Bağlı cihazda ses çıkış ayarlarının
yapılması
Çok kanallı dijital ses çıkışı almak için, bağlı cihazdaki
dijital ses çıkış ayarını kontrol edin.
Bir Sony Blu-ray Disc oynatıcı için, “Audio (HDMI)”,
“Dolby Digital” ve “DTS” ayarlarının sırasıyla (Eylül
2011 itibarıyla) “Auto”, “Dolby Digital” ve “DTS”ye
ayarlı olduğundan emin olun.
PlayStation 3 için, “BD/DVD Audio Output Format
(HDMI)” ve “BD Audio Output Format (Optical
Digital)” ayarlarının “Bitstream”e (sürüm 3.70 sistem
yazılımına sahip) ayarlı olduğundan emin olun.
Ayrıntılar için, bağlı cihazla birlikte verilen kullanım
talimatlarına bakın.
Video sinyallerini dönüştürme işlevi
Alıcı, video sinyallerini dönüştürme işleviyle donatılmıştır.
Video ve komponent video sinyallerinin çıkışları HDMI video sinyalleri olarak alınabilir (yalnızca
HDMI TV OUT jakı). Varsayılan ayar olarak, bağlı cihazdan giriş olarak alınan video sinyallerinin
çıkışı tabloda düz çizgili oklarla gösterildiği gibi alınabilir.
INPUT jakı
OUTPUT jakı
HDMI IN
HDMI TV OUT
COMPONENT VIDEO IN
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
VIDEO IN
MONITOR VIDEO OUT
: Çıkış olarak alınan giriş sinyaliyle aynı türdeki sinyal.
: Video sinyallerine üst dönüştürme uygulanır ve sinyaller çıkış olarak alınır
(1080i'ye kadar).
Video sinyallerinin
dönüştürülmesiyle ilgili notlar
• VCR vb.'den alınan video sinyallerine bu
alıcıda üst dönüştürme yapılıp bu sinyaller
TV'nizde görüntülendiğinde, video sinyali
çıkışının durumuna bağlı olarak TV
ekranındaki görüntü, yatay olarak bozulmuş
biçimde görünebilir veya hiçbir görüntü
alınamayabilir.
• VCR'nizle birlikte bir görüntü iyileştirme
devresi kullanıyorsanız, bu devre video
sinyali dönüştürme işlemini etkileyebilir.
VCR'nizde bu işlevi kapatmanız önerilir.
• Dönüştürülen HDMI görüntü çıkışı
x.v.Color (x.v.Colour), Deep Color
(Deep Colour) ve 3B'yi desteklemez.
• HDMI video sinyalleri, komponent video
sinyallerine veya video sinyallerine
dönüştürülemez.
Not
Çıkışı HDMI TV OUT veya MONITOR OUT
jaklarından alınan sinyaller düzgün
kaydedilemeyebilir.
Bir kayıt cihazının bağlanması
Kayıt yaparken, kayıt cihazını alıcının VIDEO
OUT jaklarına bağlayın. VIDEO OUT
jaklarında üst dönüştürme işlevi
bulunmadığından, giriş ve çıkış sinyallerinin
kablolarını aynı türdeki jaka bağlayın.
19TR
Alıcının desteklediği dijital ses biçimleri
Bu alıcının kodlarını çözebileceği dijital ses biçimleri, bağlı cihazın dijital ses çıkış jaklarına göre
değişir. Bu alıcı aşağıdaki ses biçimlerini destekler.
Ses biçimi
Maksimum kanal
sayısı
Oynatma cihazıyla alıcı arasındaki bağlantı
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1
a
a
Dolby Digital EX
6.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
7.1
×
a
a)
7.1
×
a
DTS
5.1
a
a
DTS-ES
6.1
a
a
DTS 96/24
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
7.1
×
a
DTS-HD
Master Audioa)b)
7.1
×
a
Çok Kanallı Doğrusal PCMa)
7.1
×
a
Dolby TrueHD
a)
Oynatma cihazı biçime yanıt vermezse, ses sinyalleri başka bir biçimde gönderilir. Ayrıntılar için oynatma
cihazının kullanım talimatlarına bakın.
b)
96 kHz'den daha yüksek bir örnekleme frekansına sahip sinyaller, 96 kHz veya 88,2 kHz'de oynatılır.
20TR
Bağlantılar
Bağlantılar
1: Hoparlörlerin kurulması
Bu alıcı, 7.2 kanal sistemine (7 hoparlör ve
2 subwoofer) kadar kullanabilmenizi sağlar.
Hoparlör sistemi yapılandırması
örneği
5.1 kanal hoparlör sistemi
Sinemadakine benzer çok kanallı surround
sesin keyfini tam anlamıyla çıkarmak için
beş hoparlör (iki ön hoparlör, bir orta
hoparlör ve iki surround hoparlör) ve
bir subwoofer gerekir.
Surround arka hoparlör kullanılan
7.1 kanal hoparlör sistemi
DVD ya da Blu-ray Disc yazılımıyla
kaydedilen sesi yüksek güvenilirlikli 6.1 kanal
veya 7.1 kanal biçiminde çoğaltmanın keyfini
çıkarabilirsiniz.
• 6.1 kanal hoparlör yerleşimi
Surround arka hoparlörü dinleme
konumunun arkasına yerleştirin.
AÖn hoparlör (Sol)
BÖn hoparlör (Sağ)
COrta hoparlör
DSurround hoparlör (Sol)
ESurround hoparlör (Sağ)
FSurround arka hoparlör (Sol)*
GSurround arka hoparlör (Sağ)*
HÖn üst hoparlör (Sol)*
IÖn üst hoparlör (Sağ)*
JSubwoofer
* Surround arka hoparlörleri ön üst hoparlörlerle
aynı anda kullanamazsınız.
• 7.1 kanal hoparlör yerleşimi
Surround arka hoparlörleri aşağıdaki
resimde gösterildiği gibi yerleştirin.
Açı A aynı olmalıdır.
devamı
21TR
Ön üst hoparlör kullanılan
7.1 kanal hoparlör sistemi
Ek iki ön üst hoparlör bağlayarak dikey ses
efektlerinin keyfini çıkarabilirsiniz.
Ön üst hoparlörleri şu şekilde yerleştirin:
– 25° – 35° arasında bir açıda,
– yükseklik olarak 20° ± 5°'lik bir açıda.
20˚ ± 5˚
İpucu
Çok yönlü sinyaller yaymadığından, subwoofer'ı
istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.
22TR
2: Hoparlörlerin bağlanması
Bağlantılar
Kabloları bağlamadan önce, AC güç kablosunu (şebeke kablosu) çıkardığınızdan emin olun.
Orta hoparlör
1
Sağ
10 mm
2
Surround hoparlör
4
3
B
B
A
Sol
A
B
Sağ
Subwoofer*
B
Sol
Surround arka/Ön üst/
İki yönlü amplifikatör/
Ön B hoparlör**
Sağ
Sol
Ön A hoparlör
A Tek ses kablosu (cihazla birlikte verilmemiştir)
B Hoparlör kablosu (cihazla birlikte verilmemiştir)
devamı
23TR
* Otomatik bekleme işlevine sahip bir subwoofer
bağladığınızda, bu işlevi film izlerken kapatın.
Otomatik bekleme işlevi açık olarak ayarlanırsa,
subwoofer, giriş yapan sinyalin düzeyini temel
alarak otomatik şekilde bekleme moduna geçer
ve ses çıkışı alınamayabilir.
** SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B terminallerine
yapılan bağlantıyla ilgili notlar.
– Yalnızca bir surround arka hoparlör
bağlayacak olursanız, söz konusu hoparlörü
L harfiyle gösterilen terminale bağlayın.
– Ek bir ön hoparlör sisteminiz varsa,
bu sistemi bu terminallere bağlayın.
Speaker Settings menüsünde “SB Assign”ı
“Speaker B” olarak ayarlayın (sayfa 37).
Alıcının üzerindeki SPEAKERS düğmesini
kullanarak istediğiniz ön hoparlör sistemini
seçebilirsiniz (sayfa 38).
– Ön hoparlörleri bu terminallere iki yönlü
amplifikatör bağlantısı kullanarak
bağlayabilirsiniz (sayfa 24).
Hoparlör Ayarları menüsünde “SB Assign”ı
“BI-AMP” olarak ayarlayın (sayfa 85).
İki yönlü amplifikatör bağlantısı
Surround arka hoparlör ve ön üst hoparlör
kullanmıyorsanız, ön hoparlörleri iki
yönlü amplifikatör bağlantısı kullanarak
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B terminallerine
bağlayabilirsiniz.
Ön hoparlör
(Sağ)
Ön hoparlör
(Sol)
Hi
Hi
Lo
Lo
Not
Hoparlörünüzü kurup bağladıktan sonra, Speaker
Settings menüsünden hoparlör yerleşimini
seçtiğinizden emin olun (sayfa 37).
Ön hoparlörlerin Lo (veya Hi) tarafındaki
jakları SPEAKERS FRONT A terminallerine,
ön hoparlörlerin Hi (veya Lo) tarafındaki
jakları ise SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
terminallerine takın.
Alıcının arızalı çalışmasını önlemek için
hoparlörlere takılan Hi/Lo kablolarının
metal bağlantı elemanlarının çıkarıldığından
emin olun.
İki yönlü amplifikatör bağlantısını yaptıktan
sonra, Speaker Settings menüsünde
“SB Assign”ı “BI-AMP” olarak ayarlayın
(sayfa 85).
24TR
3: TV'nin bağlanması
TV
Ses sinyalleri
Video sinyalleri
veya
Ses/Video
sinyalleri
veya
ARC
A
B**
C
A Ses kablosu (cihazla birlikte
verilmemiştir)
B Optik dijital kablo (cihazla birlikte
verilmemiştir)
C Komponent video kablosu (cihazla
birlikte verilmemiştir)
D Video kablosu (cihazla birlikte
verilmemiştir)
E HDMI kablosu (cihazla birlikte
verilmemiştir)
D
E*
Önerilen bağlantı
Alternatif bağlantı
Sony, HDMI onaylı veya Sony HDMI kablosu
kullanmanızı önerir.
devamı
25TR
Bağlantılar
HDMI TV OUT veya MONITOR OUT jakını bir TV'ye taktığınızda seçtiğiniz giriş görüntüsünü
izleyebilirsiniz. Bu alıcıyı bir GUI (Graphical User Interface - Grafik Kullanıcı Arabirimi)
kullanarak çalıştırabilirsiniz.
Kabloları bağlamadan önce, AC güç kablosunu (şebeke kablosu) çıkardığınızdan emin olun.
Alıcıdan alınan çok kanallı surround
sesle TV yayınının keyfini çıkarma
* TV'niz Audio Return Channel (ARC) işleviyle
uyumluysa, E'yi bağlayın.
HDMI Settings menüsünde “Ctrl for HDMI”ı
“ON” olarak ayarladığınızdan emin olun
(sayfa 81). Ses sinyalini HDMI kablosu dışında
bir kablo kullanarak seçmek istiyorsanız
(ör. optik dijital kablo veya ses kablosuyla),
ses giriş modunu INPUT MODE'u kullanarak
değiştirin (sayfa 83).
** TV'niz ARC işleviyle uyumlu değilse, B'yi
bağlayın.
TV'nin sesini kapattığınızdan veya sessiz
işlevini etkinleştirdiğinizden emin olun.
4a: Video cihazının
bağlanması
HDMI bağlantısının kullanılması
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI), video ve ses sinyallerini dijital
biçimde gönderen bir arabirimdir.
Sony “BRAVIA” Sync uyumlu cihazlar
HDMI kablolarıyla bağlanarak işlemler
basitleştirilebilir. Bkz. ““BRAVIA” Sync
Özellikleri” (sayfa 80).
Notlar
• Alıcının üzerindeki HDMI TV OUT veya
MONITOR OUT jakına bir TV monitörü veya
bir projektör bağlayın. Kayıt cihazı bağlasanız
bile kayıt yapamayabilirsiniz.
• TV ile anten arasındaki bağlantının durumuna
göre, TV ekranındaki görüntü bozulabilir. Böyle
bir durum söz konusu olduğunda, anteni alıcıdan
daha uzak bir yere yerleştirin.
• Optik dijital kabloları bağlarken, fişleri yerlerine
oturup tık sesi çıkarıncaya kadar düz bir
şekilde takın.
• Optik dijital kabloları bükmeyin veya bağlamayın.
İpuçları
• Tüm dijital ses jakları 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
ve 96 kHz örnekleme frekanslarıyla uyumludur.
• Alıcı, video dönüştürme işlevine sahiptir.
Ayrıntılar için bkz. “Video sinyallerini
dönüştürme işlevi” (sayfa 19).
• TV'nin ses çıkışını alıcıya bağlı hoparlörlerden
almak için TV'nin ses çıkış jakını alıcının
TV IN jaklarına bağladığınızda, TV'nin ses
çıkış jakını, “Fixed” veya “Variable” arasında
değiştirilebiliyorsa “Fixed” olarak ayarlayın.
Sesin TV'den dinlenmesi
TV'niz System Audio Control işlevini
desteklemiyorsa, HDMI Settings menüsünde
“Audio Out”u “TV+AMP” olarak ayarlayın
(sayfa 93).
26TR
HDMI özellikleri
• HDMI tarafından gönderilen dijital
ses sinyallerinin çıkışı, alıcıya bağlı
hoparlörlerden alınabilir. Bu sinyal
Dolby Digital, DTS ve Doğrusal PCM'yi
destekler. Ayrıntılar için bkz. “Alıcının
desteklediği dijital ses biçimleri” (sayfa 20).
• Alıcı, HDMI bağlantısıyla 192 kHz veya
daha düşük örnekleme frekansına sahip
Çok Kanallı Doğrusal PCM (8 kanala kadar)
sinyallerini alabilir.
• Alıcının VIDEO jakına veya COMPONENT
VIDEO jaklarına giriş yapan analog video
sinyalleri, çıkışta HDMI sinyalleri olarak
alınabilir (sayfa 19). Görüntü
dönüştürülürken ses sinyallerinin çıkışı
bir HDMI TV OUT jakından alınamaz.
• Bu alıcı Yüksek Bit Hızlı Sesi (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD), Deep
Color'ı (Deep Colour), x.v.Color'ı
(x.v.Colour) ve 3B yayınları destekler.
• 3B görüntülerin keyfini çıkarmak için,
Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak
alıcıya 3B uyumlu TV ve video cihazı
(Blu-ray Disc oynatıcı, Blu-ray Disc
kaydedici, PlayStation 3 vb.) bağlayın,
3B gözlüklerini takın ve ardından 3B uyumlu
içeriği oynatın.
HDMI bağlantılarla ilgili notlar
Birkaç dijital cihaz bağlamak
istiyor, ancak boş bir giriş
bulamıyorsanız
Bağlantılar
• GUI menüsü görüntülenirken HDMI
girişindeki ses ve video sinyallerinin çıkışı
HDMI TV OUT jakından alınamaz.
• Super Audio CD DSD sinyalleri giriş veya
çıkış olarak kullanılamaz.
• TV veya video cihazına bağlı olarak,
3B görüntüler gösterilemeyebilir. Alıcının
desteklediği 3B görüntü biçimlerini kontrol
edin (sayfa 119).
• Ayrıntılar için, bağlı olan tüm cihazların
kullanım talimatlarına bakın.
Bkz. “Diğer video/ses giriş jaklarının
kullanılması (Input Assign)” (sayfa 84).
Video sinyallerinin
dönüştürülmesi
Bu alıcı, video sinyallerini dönüştürme
işleviyle donatılmıştır. Ayrıntılar için bkz.
“Video sinyallerini dönüştürme işlevi”
(sayfa 19).
Kabloları bağlarken
• Kabloları bağlamadan önce, AC güç
kablosunu (şebeke kablosu) çıkardığınızdan
emin olun.
• Tüm kabloları bağlamanız gerekmez. Bağlı
cihazın üzerindeki jakların müsait olup
olmamalarını dikkate alarak bağlayın.
• Bir Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanın.
Standard HDMI kablosu kullanıyorsanız,
1080p, Deep Color (Deep Colour) veya 3B
görüntüler düzgün gösterilemeyebilir.
• HDMI-DVI dönüştürme kablosu
kullanılması önerilmemektedir. Bir DVI-D
cihazına HDMI-DVI dönüştürme kablosu
bağladığınızda, ses ve/veya görüntü
kaybolabilir. Ayrı bir ses veya dijital bağlantı
kablosu bağlayın, ardından ses çıkışını
düzgün bir şekilde alamazsanız Input
Option menüsündeki “Input Assign”ı
(sayfa 84) ayarlayın.
• Optik dijital kabloları bağlarken, fişleri
yerlerine oturup tık sesi çıkarıncaya kadar
düz bir şekilde takın.
• Optik dijital kabloları bükmeyin veya
bağlamayın.
İpucu
Tüm dijital ses jakları 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz ve
96 kHz örnekleme frekanslarıyla uyumludur.
27TR
Bir Blu-ray Disc oynatıcının, DVD oynatıcının bağlanması
Blu-ray Disc oynatıcı, DVD oynatıcı
Ses/video
sinyalleri
Ses sinyalleri
Video sinyalleri
veya
A
B
C*
D
A HDMI kablosu (cihazla birlikte
verilmemiştir)
Sony, HDMI onaylı veya Sony HDMI kablosu
kullanmanızı önerir.
B Koaksiyel dijital kablo (cihazla birlikte
verilmemiştir)
C Optik dijital kablo (cihazla birlikte
verilmemiştir)
D Komponent video kablosu (cihazla
birlikte verilmemiştir)
Önerilen bağlantı
Alternatif bağlantı
* OPTICAL jakına sahip cihazları bağladığınızda,
Input Option menüsünde “Input Assign”ı
ayarlayın (sayfa 84).
Notlar
• BD/DVD girişi daha iyi bir ses kalitesine sahiptir.
Daha yüksek bir ses kalitesine ihtiyaç
duyduğunuzda, cihazınızı BD/DVD (AUDIO için)
jakına takın ve giriş olarak BD/DVD'yi seçin.
• Uzaktan kumandanın üzerindeki BD/DVD
giriş düğmesinin varsayılan ayarı Blu-ray Disc
oynatıcıdır. Düğmeyi, cihazınızı kontrol etmek
amacıyla kullanabilmeniz için BD/DVD giriş
düğmesinin varsayılan ayarını mutlaka değiştirin.
Ayrıntılar için bkz. “Uzaktan kumandanın
programlanması” (sayfa 101).
28TR
• Ayrıca, BD/DVD girişini, alıcının gösterge
panelinde görüntülenebilecek şekilde yeniden
adlandırabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. “Girişe ad
verilmesi (Name Input)” (sayfa 50).
Bir uydu tunerinin, kablolu TV tunerinin bağlanması
Bağlantılar
Uydu tuneri, Kablolu TV tuneri
Ses/video sinyalleri
Video sinyalleri
Ses sinyalleri
veya
A
B
C
A HDMI kablosu (cihazla birlikte
verilmemiştir)
veya
D
E
Önerilen bağlantı
Alternatif bağlantı
Sony, HDMI onaylı veya Sony HDMI kablosu
kullanmanızı önerir.
B Komponent video kablosu (cihazla
birlikte verilmemiştir)
C Video kablosu (cihazla birlikte
verilmemiştir)
D Ses kablosu (cihazla birlikte
verilmemiştir)
E Optik dijital kablo (cihazla birlikte
verilmemiştir)
29TR
PlayStation 3'ün bağlanması
Video içerikler için iPod, iPhone'un
bağlanması
PlayStation 3
Ses/video sinyalleri
A
iPod/iPhone
(cihazla birlikte
verilmemiştir)
A
A HDMI kablosu (cihazla birlikte
verilmemiştir)
Sony, HDMI onaylı veya Sony HDMI kablosu
kullanmanızı önerir.
Not
GAME girişini, alıcının gösterge panelinde
görüntülenebilecek şekilde yeniden
adlandırabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz.
“Girişe ad verilmesi (Name Input)” (sayfa 50).
30TR
A Apple Kompozit AV kablosu
(cihazla birlikte verilmemiştir)
DVD kaydedici, VCR'nin bağlanması
DVD kaydedici, VCR
Ses sinyalleri
Video
sinyalleri
Video Kamera, Video
oyunu, Bilgisayar
Ses/video
sinyalleri
Ses/video
sinyalleri
*
A *
B
C
A
(Ön panelde)
A Ses kablosu (cihazla birlikte
verilmemiştir)
B Video kablosu (cihazla birlikte
verilmemiştir)
C HDMI kablosu (cihazla birlikte
verilmemiştir)
Sony, HDMI onaylı veya Sony HDMI kablosu
kullanmanızı önerir.
* Kayıt yapmak istiyorsanız, bu bağlantıyı yapmanız
gerekir (sayfa 56).
Not
Düğmeyi DVD kaydedicinizi kontrol etmek amacıyla
kullanabilmek için uzaktan kumandanın üzerindeki
VIDEO 1 giriş düğmesinin varsayılan ayarını
değiştirdiğinizden emin olun. Ayrıntılar için bkz.
“Uzaktan kumandanın programlanması” (sayfa 101).
B
Video Kamera,
Video oyunu
A HDMI kablosu (cihazla birlikte
verilmemiştir)
Sony, HDMI onaylı veya Sony HDMI kablosu
kullanmanızı önerir.
B Ses/video kablosu (cihazla birlikte
verilmemiştir)
devamı
31TR
Bağlantılar
Video Kamera, Video oyunu,
Bilgisayarın bağlanması
Not
VIDEO 2 girişini, alıcının gösterge panelinde
görüntülenebilecek şekilde yeniden
adlandırabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz.
“Girişe ad verilmesi (Name Input)” (sayfa 50).
4b: Ses cihazlarının
bağlanması
Bir Super Audio CD oynatıcının,
CD oynatıcının bağlanması
Kabloları bağlamadan önce, AC güç kablosunu
(şebeke kablosu) çıkardığınızdan emin olun.
Super Audio
CD oynatıcı,
CD oynatıcı
A
A Ses kablosu (cihazla birlikte
verilmemiştir)
32TR
Bir iPod'un, iPhone'un,
USB cihazının bağlanması
5: Antenlerin bağlanması
FM kablo anteni
(cihazla birlikte verilmiştir)
AM döngü anteni
(cihazla birlikte verilmiştir)
A
iPod, iPhone,
USB cihazı
A USB kablosu (cihazla birlikte
verilmemiştir)
Notlar
• Gürültü kapmayı engellemek için, AM döngü
antenini alıcıdan ve diğer cihazlardan uzak tutun.
• FM kablo antenini tamamen açtığınızdan
emin olun.
• FM kablo antenini bağladıktan sonra mümkün
olduğunca yatay biçimde tutun.
33TR
Bağlantılar
Antenleri bağlamadan önce, AC güç
kablosunu (şebeke kablosu) çıkardığınızdan
emin olun.
6: Ağ bağlantısı yapılması
İnternet bağlantınız varsa, bu alıcıyı İnternet'e
de bağlayabilirsiniz. Bağlantıyı kablosuz veya
kablolu LAN bağlantısı ile yapabilirsiniz.
Sistem gereklilikleri
Alıcının ağ işlevini kullanmak için aşağıdaki
sistem ortamı gereklidir.
Geniş Bant bağlantısı
Sony Entertainment Network'ü (SEN)
dinlemek ve alıcının yazılımını güncellemek
için Geniş Bant bağlantı ile İnternet'e bağlı
olunması gerekir.
Modem
İnternet ile iletişim için kullanılan geniş banda
bağlanılan cihazdır. Bu cihazların bazıları
yönlendirici ile birlikte gelir.
Yönlendirici
• Ev ağınızdaki içeriğin keyfini çıkarmak için
100 Mbps veya daha yüksek iletim hızlarıyla
uyumlu bir yönlendirici kullanın.
• DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) sunucusunun yerleşik olarak
bulunduğu bir yönlendirici kullanmanız
önerilir.
Bu işlev, LAN'daki IP adreslerini otomatik
olarak atar.
• Kablosuz LAN bağlantısı kullanmak
istiyorsanız bir kablosuz LAN
yönlendiricisi/erişim noktası kullanın.
34TR
LAN kablosu (CAT5) (Yalnızca kablolu LAN
bağlantısı için)
• Kablolu LAN için bu kablo türünü
kullanmanız önerilir.
Bazı düz LAN kabloları gürültüden kolayca
etkilenir. Normal tip kablo kullanmanız
önerilir.
• Alıcı, elektrikli ürünlerden güç kaynağı
gürültüsü bulunan bir ortamda veya
gürültülü bir ağ ortamında kullanılıyorsa
koruyuculu LAN kablosu kullanın.
Sunucu
Sunucu, ev ağındaki bir DLNA cihazına
içerik (müzik, fotoğraf ve video) sağlayan
bir cihazdır. Sunucu olarak kullanılabilen bir
cihazın (bir bilgisayarın vb.) kablosuz veya
kablolu LAN ev ağınıza bağlı olması gerekir*.
* Bu alıcıyla uyumlu olan sunucular ile ilgili
ayrıntılar için bkz. sayfa 65.
Yapılandırma örneği
Bağlantılar
Aşağıdaki resim, alıcının ve bir sunucunun bulunduğu bir ev ağı için yapılandırma örneğidir.
Sunucuyu kablolu bağlantıya sahip bir yönlendiriciye bağlamanız önerilir.
Sunucu
İnternet
Modem
Yönlendirici
LAN kablosu
(cihazla birlikte
verilmemiştir)
LAN kablosu
(cihazla birlikte
verilmemiştir)
A
B
A Yalnızca kablolu LAN bağlantısı için.
B Yalnızca kablosuz LAN bağlantısı için.
Mutlaka bir kablosuz LAN yönlendiricisi/erişim noktası kullanın.
Not
Kablosuz bağlantı kullanıyorsanız bir sunucudan ses
çalma işlemi zaman zaman kesintiye uğrayabilir.
35TR
Alıcının başlatılması
Alıcının Hazırlanması
Voltaj seçicisinin ayarlanması
Alıcınınızın arka panelinde bir voltaj seçicisi
varsa voltaj seçicisinin yerel güç kaynağı
voltajına ayarlandığından emin olun.
Ayarlanmadıysa, AC güç kablosunu (şebeke
kablosu) bir prize takmadan önce seçiciyi
doğru konuma ayarlamak için bir tornavida
kullanın.
Bölgeye bağlı olarak, VOLTAGE SELECTOR
farklı olabilir.
AC güç kablosunun (şebeke
kablosu) bağlanması
AC güç kablosunu (şebeke kablosu) bir prize
takın.
AC güç kablosu (şebeke kablosu)
Prize
36TR
İlk kez kullanmadan önce, alıcıyı aşağıdaki
işlemleri yaparak başlatın. Bu prosedür fabrika
ayarlarına geri dönmek için de kullanılabilir.
Bu işlemi yapmak için mutlaka alıcının
üzerindeki düğmeleri kullanın.
?/1
1
Alıcıyı kapatmak için ?/1
düğmesine basın.
2
?/1 düğmesini 5 saniye boyunca
basılı tutun.
Gösterge panelinde bir süre
“CLEARING” ifadesi görünür, daha
sonra bu ifade “CLEARED !” ifadesine
dönüşür.
Ayarlarda yapılan değişiklikler ve
düzeltmeler artık varsayılanlara
sıfırlanmıştır.
Hoparlörlerin ayarlanması
4
“SP Pattern”i seçmek için V/v
düğmesine art arda basın,
ardından
veya b düğmesine
basın.
5
İstediğiniz hoparlör yerleşimini
seçmek için V/v düğmesine art
arda basın, ardından
düğmesine basın.
6
RETURN/EXIT O düğmesine
basın.
Hoparlör yerleşiminin seçilmesi
1
Alıcının Hazırlanması
Hoparlör yerleşimini, kullanmakta olduğunuz
hoparlör sistemine göre seçin.
MENU'ye basın.
Menü, TV ekranında görüntülenir.
2
“ Settings”i seçmek için V/v
düğmesine art arda basın,
ardından
veya b düğmesine
basın.
TV ekranında Settings menü listesi
görünür.
Surround arka hoparlörlerin
ayarlanması
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B terminallerine
bağlı hoparlörlerin kullanım şeklini, kullanım
amacınıza uygun olarak değiştirebilirsiniz.
Notlar
3
“Speaker”ı seçmek için V/v
düğmesine art arda basın,
ardından
veya b düğmesine
basın.
• Bu ayar yalnızca “SP Pattern”, surround arka
veya ön üst hoparlörlerin bulunmadığı bir
ayara getirildiğinde kullanılabilir.
• Otomatik Kalibrasyon yapmadan önce
“SB Assign”ı ayarladığınızdan emin olun.
1
MENU'ye basın.
Menü, TV ekranında görüntülenir.
2
“ Settings”i seçmek için V/v
düğmesine art arda basın,
ardından
veya b düğmesine
basın.
TV ekranında Settings menü listesi
görünür.
devamı
37TR
3
4
5
“Speaker”ı seçmek için V/v
düğmesine art arda basın,
ardından
veya b düğmesine
basın.
“SB Assign”ı seçmek için V/v
düğmesine art arda basın,
ardından
veya b düğmesine
basın.
Ses vermek istediğiniz ön hoparlörleri
seçebilirsiniz.
Bu işlemi yapmak için mutlaka alıcının
üzerindeki düğmeleri kullanın.
SPEAKERS
İstediğiniz parametreyi seçmek
için V/v düğmesine art arda
basın, ardından
düğmesine
basın.
• Speaker B: SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B terminallerine ek bir
ön hoparlör sistemi bağlarsanız,
“Speaker B”yi seçin.
• BI-AMP: SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B terminallerine iki yönlü bir
amplifikatör bağlantısı kullanarak ön
hoparlörler bağlarsanız, “BI-AMP”i
seçin.
• OFF: SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
terminallerine surround arka veya
ön üst hoparlörler bağlarsanız,
“OFF”u seçin.
6
Ön hoparlörün seçilmesi
Ses vermek istediğiniz ön hoparlör
sistemini seçmek için SPEAKERS
düğmesine tekrar tekrar basın.
Seçtiğiniz hoparlör terminallerini gösterge
panelindeki göstergeyi kontrol ederek
doğrulayabilirsiniz.
Göstergeler Seçilen hoparlörler
SP A
SPEAKERS FRONT A
terminallerine bağlı hoparlör.
SP B*
SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
terminallerine bağlı hoparlör.
SP A B*
Hem SPEAKERS FRONT A
terminallerine hem de SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B
terminallerine (paralel bağlantı)
bağlı hoparlör.
RETURN/EXIT O düğmesine
basın.
Gösterge panelinde “SPK OFF”
ifadesi görünür.
Hoparlör terminallerinden ses
sinyali çıkışı yoktur.
* “SP B”yi veya “SP A B”yi seçmek için, Speaker
Settings menüsünde “SB Assign”ı “Speaker B”
olarak ayarlayın (sayfa 37).
Not
Bu ayar kulaklık bağlandığında kullanılamaz.
38TR
AUTO CALIBRATION'ın
kullanılması
1) Ölçüm sonucu,
“A. DIRECT” seçildiğinde
değerlendirilmez.
2)
Ölçüm sonucu, 48 kHz'den daha yüksek bir
örnekleme frekansına sahip Dolby TrueHD
veya DTS-HD sinyalleri alınırken kullanılmaz.
DCAC, odanızda düzgün ses dengesini
elde etmeniz için tasarlanmıştır. Ancak,
tercihinize göre hoparlör düzeylerini elle
ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz.
“Test Tone” (sayfa 90).
Notlar
• Kalibrasyon sırasında hoparlörler çok yüksek
ses yayar ve ses düzeyi ayarlanamaz. Çevrede
bulunabilecek komşularınız ve çocuklar için
gerekli özeni gösterin.
• Otomatik Kalibrasyon yapmadan önce sessiz işlevi
etkinleştirildiyse, bu işlev otomatik olarak kapanır.
• Dipol hoparlörler gibi özel hoparlörler
kullanıldığında doğru ölçüm alınamayabilir
veya Otomatik Kalibrasyon yapılamayabilir.
Otomatik Kalibrasyonun
ayarlanması
Optimize edici mikrofon
Otomatik Kalibrasyon
yapmadan önce
Otomatik Kalibrasyon yapmadan önce,
aşağıdaki maddeleri kontrol edin.
• Hoparlörleri kurun ve bağlayın
(sayfa 21, 23).
• AUTO CAL MIC jakına yalnızca cihazla
birlikte verilen optimize edici mikrofonu
bağlayın. Bu jaka başka mikrofon
bağlamayın.
• İki yönlü amplifikatör bağlantısı
kullanıyorsanız Speaker Settings
menüsünde “SB Assign”ı “BI-AMP”
olarak ayarlayın (sayfa 85).
• Hoparlör ön B bağlantısı kullanıyorsanız
Speaker Settings menüsünde “SB Assign”ı
“Speaker B” olarak ayarlayın (sayfa 37).
Surround arka hoparlörlerin
kullanımına örnek
devamı
39TR
Alıcının Hazırlanması
Bu alıcı aşağıda açıklandığı gibi otomatik
kalibrasyon yapmanızı sağlayan DCAC
(Digital Cinema Auto Calibration) işleviyle
donatılmıştır:
• Her hoparlörle alıcı arasındaki bağlantıyı
kontrol edin.
• Hoparlör düzeyini ayarlayın.
• Her hoparlörün oturduğunuz konuma
olan uzaklığını ölçün.1)
• Hoparlör boyutunu ölçün.1)
• Frekans özelliklerini (EQ) ölçün.1)
• Frekans özelliklerini (Faz) ölçün.1)2)
• Hoparlör çıkışının “SPK OFF”a
ayarlanmadığından emin olun (sayfa 38).
• PARTY STREAMING işlevini
kullanmadığınızdan emin olun (sayfa 73).
• Kulaklığı çıkarın.
• Ölçüm hatalarını önlemek amacıyla,
optimize edici mikrofonla hoparlörler
arasındaki alanda engel teşkil edecek
herhangi bir şey olmadığından emin olun.
• Doğru ölçüm alabilmek için ortamı
gürültüden arındırarak sessiz olmasını
sağlayın.
1
Hoparlör yerleşimini seçin
(sayfa 37).
Otomatik Kalibrasyonun yapılması
Ön üst hoparlörleri bağlarsanız, her
Otomatik Kalibrasyon yapışınızda ön
üst hoparlörlerin kullanıldığı hoparlör
yerleşimini (5/x.x veya 4/x.x) seçin.
Aksi takdirde, ön üst hoparlörlerin
özellikleri ölçülemez.
2
Cihazla birlikte verilen optimize
edici mikrofonu AUTO CAL MIC
jakına bağlayın.
3
Optimize edici mikrofonu
ayarlayın.
?/1
SHIFT
Giriş
düğmeleri
AUTO
CAL
Optimize edici mikrofonu oturma
konumunuza yerleştirin. Optimize
edici mikrofonun kulaklarınızla aynı
yükseklikte kalması için bir tabure veya
tripot kullanın.
V/v/B/b,
Etkin subwoofer ayarının
doğrulanması
• Bir subwoofer bağlandığında, subwoofer'ı
açın ve subwoofer'ı etkinleştirmeden önce
sesi açın. LEVEL'ı orta noktanın hemen
öncesine çevirin.
• Geçiş frekansı işlevine sahip bir subwoofer
bağlarsanız, değeri maksimuma ayarlayın.
• Otomatik bekleme işlevine sahip bir
subwoofer bağlarsanız, bu işlevi kapalıya
(devre dışı) ayarlayın.
MENU
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
MENU'ye basın.
Menü, TV ekranında görüntülenir.
2
Not
Kullandığınız subwoofer'ın özelliklerine bağlı
olarak, ayar mesafesi değeri gerçek konumdan
farklı olabilir.
40TR
“ Settings”i seçmek için V/v
düğmesine art arda basın,
ardından
veya b düğmesine
basın.
TV ekranında Settings menü listesi
görünür.
3
Not
Ekranda bir hata kodu görünürse, bkz.
“Otomatik Kalibrasyon ölçümünden sonra
görünen mesajların listesi” (sayfa 43).
7
İstediğiniz öğeyi seçmek için V/v
düğmesine art arda basın,
ardından
düğmesine basın.
• Retry: Otomatik Kalibrasyonu
yeniden yapar.
• Save: Ölçüm sonuçlarını kaydeder
ve ayar işleminden çıkar.
• Warning: Ölçüm sonuçlarıyla ilgili
uyarı gösterir. Bkz. “Otomatik
Kalibrasyon ölçümünden sonra
görünen mesajların listesi” (sayfa 43).
• Exit: Ölçüm sonuçlarını kaydetmeden
ayar işleminden çıkar.
“Start”ı seçmek için B/b
düğmesine art arda basın,
ardından
düğmesine basın.
8
Ölçüm sonucunu kaydedin.
7. adımda “Save”i seçin.
Notlar
5
“START”ı seçmek için
düğmesine basın.
6
Ölçüm beş saniye içerisinde
başlar.
Ölçüm işlemi bir test sesiyle birlikte
yaklaşık 30 saniye sürer.
Ölçüm sona erdiğinde, bir bip sesi
duyulur ve ekran değişir.
• A.P.M. (Automatic Phase Matching) işlevi,
ölçüm sonucu kaydedildikten sonra
etkinleştirilir.
• A.P.M. işlevi aşağıdaki durumlarda çalışmaz.
– “Cal. Type” Auto Calibration (sayfa 41)
kullanılırken kalibrasyon türü “Off”a
ayarlıdır.
– 48 kHz'den daha yüksek bir örnekleme
frekansına sahip Dolby TrueHD veya
DTS-HD sinyalleri alınıyorken.
9
B/b düğmesine art arda basarak
“Cal. Type”ı seçin, ardından
düğmesine basın.
• Full Flat: Her hoparlörden alınan
frekans ölçümünü sabitler.
• Engineer: “Sony dinleme odası
standardı” frekans özelliklerine geçirir.
• Front Reference: Tüm hoparlörlerin
özelliklerini ön hoparlörün özelliklerine
uyacak şekilde ayarlar.
• Off: Auto Calibration ekolayzer
düzeyini ve A.P.M. işlevini kapalı
olarak ayarlar.
İpucu
Auto Calibration yapıp ayarları kaydettikten
sonra kalibrasyon türünü seçebilirsiniz.
devamı
41TR
Alıcının Hazırlanması
4
“Auto Cal.”ı seçmek için V/v
düğmesine art arda basın,
ardından
veya b düğmesine
basın.
10 Optimize edici mikrofonu
alıcıdan çıkarın.
Not
Hoparlörün yerini değiştirirseniz, surround sesin
keyfini çıkarmak için Otomatik Kalibrasyonu
yeniden yapmanız önerilir.
İpuçları
• Uzaklık birimini Speaker Settings menüsündeki
“Distance Unit” bölümünde değiştirebilirsiniz
(sayfa 91).
• Bir hoparlörün boyutu (“Large”/“Small”)
düşük frekans özellikleri tarafından belirlenir.
Ölçüm sonuçları optimize edici mikrofonun ve
hoparlörlerin konumu ile odanın şekline bağlı
olarak değişebilir. Ölçüm sonuçlarını kullanmanız
önerilir. Ancak, söz konusu ayarları Speaker
Settings menüsünde değiştirebilirsiniz. Önce
ölçüm sonuçlarını kaydedin, ardından ayarları
değiştirmeyi deneyin.
Otomatik Kalibrasyonun iptal
edilmesi
Ölçüm işlemi sırasında aşağıdakileri
yaptığınızda Otomatik Kalibrasyon
işlevi iptal edilir:
– ?/1 düğmesine basmak.
– Uzaktan kumandanın üzerindeki giriş
düğmelerine basmak veya alıcının
üzerindeki INPUT SELECTOR'ı çevirmek.
– MUTING veya
düğmesine basmak.
– Alıcının üzerindeki SPEAKERS'a basmak.
– Ses düzeyini değiştirmek.
– Kulaklıkları takmak.
– SHIFT'e, ardından AUTO CAL.'a basmak.
42TR
Otomatik Kalibrasyon sonuçlarının
kontrol edilmesi
“Otomatik Kalibrasyonun yapılması”
(sayfa 40) bölümünde alınan hata kodunu
veya uyarı mesajını incelemek için, aşağıdaki
adımlarla devam edin.
V/v düğmesine basarak “Otomatik
Kalibrasyonun yapılması” (sayfa 41)
bölümündeki 7. adımda “Warning”i
seçin, ardından
düğmesine basın.
Bir uyarı mesajı görünürse, mesajı inceleyin ve
alıcıyı değişiklik yapmadan kullanın.
Veya gerekirse, yeniden Otomatik
Kalibrasyon yapın.
“Error Code” göründüğünde
Hatayı inceleyin ve yeniden Otomatik
Kalibrasyon yapın.
1 “ENTER”ı seçmek için
düğmesine
basın.
TV ekranında “RETRY ?” ifadesi görünür.
2 “YES”i seçmek için B/b düğmesine,
ardından
düğmesine basın.
3 “Otomatik Kalibrasyonun yapılması”
(sayfa 40) bölümündeki 6-10. adımları
tekrarlayın.
Otomatik Kalibrasyon
ölçümünden sonra görünen
mesajların listesi
Ekran ve açıklaması
Error Code 32
Error Code 33
Hoparlörler algılanmamıştır veya düzgün
bağlanmamıştır.
• Ön hoparlörlerin hiçbiri bağlı değildir veya
yalnızca bir ön hoparlör bağlıdır.
• Surround sol veya surround sağ hoparlör bağlı
değildir.
• Surround hoparlörler bağlı olmadığı halde
surround arka veya ön üst hoparlörler bağlıdır.
Surround hoparlörleri SPEAKERS SURROUND
terminallerine bağlayın.
• Surround arka hoparlör yalnızca SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B R terminallerine bağlıdır. Yalnızca
bir adet surround arka hoparlör kullandığınızda,
bu hoparlörü SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B L
terminallerine bağlayın.
• Ön sol üst hoparlör veya ön sağ üst hoparlör
bağlı değildir.
Optimize edici mikrofon bağlı değildir. Optimize
edici mikrofonun doğru şekilde bağlandığından
emin olun ve Otomatik Kalibrasyonu yeniden
yapın.
Optimize edici mikrofon doğru şekilde bağlandığı
halde hata kodu görünmeye devam ediyorsa,
optimize edici mikrofonun kablosu hasar
görmüş olabilir.
Warning 40
Ölçüm işlemi yüksek gürültü düzeyi algılanarak
tamamlanmıştır. Sessiz bir ortamda yeniden
denerseniz daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.
Warning 41
Warning 42
Mikrofondan alınan ses düzeyi çok yüksektir.
• Hoparlörle mikrofon arasındaki uzaklık çok
kısa olabilir. Hoparlörle mikrofonu birbirinden
uzaklaştırın ve ölçümü yeniden yapın.
Warning 43
Bir subwoofer'ın uzaklığı ve konumu
algılanamıyordur. Bunun nedeni gürültü olabilir.
Ölçümü sessiz bir ortamda yapmayı deneyin.
Subwoofer'ın konumuna bağlı olarak, ölçüm
sonuçları değişebilir. Ancak, alıcıyı söz konusu
değerle kullanmaya devam etseniz bile sorun
yaşamazsınız.
Alıcının ağ ayarlarının
yapılandırılması
Home Network, SEN, AirPlay ve PARTY
STREAMING işlevlerinin kullanılabilmesi
için ağ ayarlarının doğru bir şekilde yapılmış
olması gerekir.
Kablosuz LAN bağlantısının
kullanılması
Bir kablosuz ağ kurmak için kullanabileceğiniz
birkaç bağlantı yöntemi vardır: Bir erişim
noktası arama, WPS bağlantı yöntemi
kullanma (düğme yöntemi veya PIN kodu
yöntemi) ya da manuel ayar.
Notlar
• Kablosuz LAN işlevini tıbbi cihazların (kalp pili
gibi) kullanıldığı veya kablosuz iletişimin yasak
olduğu yerlerde kullanmadığınızdan emin olun.
• Ev ağınıza bağlanmadan önce, bir kablosuz LAN
yönlendiricisi/erişim noktası hazırlamanız gerekir.
Ayrıntılar için, cihazın kullanım talimatlarına
başvurun.
• Ev ağı ortamınıza bağlı olarak, kablosuz LAN
yönlendiricisi/erişim noktası, WPS ile uyumlu
olsa bile WPS kullanarak bağlanamayacak
şekilde ayarlanmış olabilir. Kablosuz LAN
yönlendiricinizin/erişim noktanızın WPS ile
uyumlu olup olmadığına ve WPS bağlantısının
yapılmasına ilişkin ayrıntılar için, kablosuz LAN
yönlendiricinizin/erişim noktanızın kullanım
talimatlarına bakın.
• Alıcıyla kablosuz LAN yönlendiricisi/erişim
noktası birbirinden çok uzağa yerleştirildiyse
kurulum zorluklarıyla karşılaşabilirsiniz. Zorlukla
karşılaşırsanız, cihazları birbirine yaklaştırın.
No Warning
Uyarı bilgisi yoktur.
devamı
43TR
Alıcının Hazırlanması
Error Code 31
SPEAKERS kapalı olarak ayarlanmıştır. Diğer
hoparlör ayarlarını kullanın ve Otomatik
Kalibrasyonu yeniden yapın.
İpucu
Bir erişim noktası arama ve
bir kablosuz ağ kurma (Erişim
Noktası Tarama yöntemi)
Bir erişim noktası arayarak bir kablosuz ağ
kurabilirsiniz. Ağı bu bağlantı yöntemini
kullanarak kurmak için, aşağıdaki bilgileri
seçmeniz veya girmeniz gerekir. Önceden
aşağıdaki bilgileri kontrol edin ve aşağıdaki
boşluğa kaydedin.
Ağınızı tanımlayan ağ adı (SSID*1)*2.
(Bu, 7. adımda gerekli olacaktır.)
:
Kablosuz ev ağınız şifrelemeyle güvenlik
altına alınmışsa, ağınızın güvenlik anahtarı
(WEP anahtarı, WPA/WPA2 anahtarı)*2.
(Bu, 8. adımda gerekli olacaktır.)
:
*1
SSID (Service Set Identifier - Hizmet Kümesi
Tanımlayıcısı) belirli bir erişim noktasını
tanımlayan bir addır.
*2
Bu bilgi, kablosuz LAN yönlendiricisi/
erişim noktasındaki bir etikette, kullanım
talimatlarında, kablosuz ağınızı kuran kişide
veya İnternet servis sağlayıcınızın sunduğu
bilgiler arasında bulunabilir.
3
“Network”ü seçmek için V/v
düğmesine art arda basın,
ardından
düğmesine basın.
4
“Settings”i seçmek için V/v
düğmesine art arda basın,
ardından
düğmesine basın.
5
“Wireless LAN Settings”i seçmek
için V/v düğmesine art arda
basın, ardından
düğmesine
basın.
TV ekranında “Change Setting?” ifadesi
görünürse “OK”i seçin, ardından
düğmesine basın.
6
“Access Point Scan”i seçmek için
V/v düğmesine art arda basın,
ardından
düğmesine basın.
Alıcı erişim noktalarını aramaya başlar ve
30 adede kadar kullanılabilen ağ adının
(SSID) listesini görüntüler.
7
DISPLAY
İstediğiniz ağ adını (SSID) seçmek
için V/v düğmesine art arda
basın, ardından
düğmesine
basın.
TV ekranında güvenlik ayarı ekranı
görünür.
V/v/B/b,
8
MENU
1
Varsayılan olarak, güvenlik anahtarı
“*****” şeklinde görünür. Güvenlik
anahtarını şifreleyip görünmesini
sağlamak için DISPLAY düğmesine
art arda basın.
TV ekranında “IP Settings” ifadesi
görünür.
MENU'ye basın.
Menü, TV ekranında görüntülenir.
2
“ Settings”i seçmek için V/v
düğmesine art arda basın,
ardından
veya b düğmesine
basın.
Güvenlik anahtarını (WEP
anahtarı, WPA/WPA2 anahtarı)
girin, ardından
düğmesine
basın.
9
“Auto”yu seçmek için V/v
düğmesine art arda basın,
ardından
düğmesine basın.
TV ekranında proxy ayarı ekranı görünür.
44TR
Sabit bir IP adresi kullanıldığında
Not
“Manual”ı seçin, ardından
düğmesine
basın. TV ekranında IP adresi giriş ekranı
görüntülenir.
SHIFT'e basın, ardından “IP Address”
değerini girmek için sayısal düğmeye
basın ve sonra
düğmesine basın.
Ardından, “Subnet Mask”, “Default
Gateway”, “Primary DNS” ve “Secondary
DNS” değerlerini girin. TV ekranında
proxy ayarı ekranı görünür.
Ağınız şifrelemeyle (güvenlik anahtarı kullanılarak)
güvenlik altına alınmadıysa 8. adımda güvenlik ayarı
ekranı görünmez.
düğmesine art arda basın,
ardından
düğmesine basın.
TV ekranında onay ekranı görüntülenir.
Proxy sunucusu kullanıldığında
“Use”u seçin, ardından
düğmesine
basın. TV ekranında proxy adresi giriş
ekranı görüntülenir.
SHIFT'e basın, ardından “Proxy Address”
değerini girmek için sayısal düğmeye/
metin düğmesine basın ve sonra
düğmesine basın. Ardından, “Port
Number” değerini girin.
TV ekranında onay ekranı görüntülenir.
11 “OK”i seçmek için V/v düğmesine
art arda basın, ardından
düğmesine basın.
TV ekranında “Connecting” ifadesi
yanıp söner.
Ağ ayarları tamamlandıktan sonra
“Complete!” ifadesi görünür ve gösterge
panelinde “ ” simgesinin ışığı yanar.
Network Settings menüsüne geri dönmek
için,
düğmesine basın.
(Ağ ortamına bağlı olarak, ağ ayarlarının
yapılması zaman alabilir.)
12 Sunucu ayarlarını yapın.
Sunucuda kayıtlı ses içeriğini dinlemek
için, sunucunuzu kurmanız gerekir
(sayfa 65).
Ağ ayarlarını kontrol ederken bkz. “Ağ bilgisinin
kontrol edilmesi” (sayfa 94).
İstediğiniz ağ adını (SSID)
bulamazsanız (manuel kurulum
yöntemi)
Listede görünmüyorsa istediğiniz ağ adını
(SSID) manuel olarak girebilirsiniz.
1 “Bir erişim noktası arama ve bir kablosuz ağ
kurma (Erişim Noktası Tarama yöntemi)”
(sayfa 44) bölümündeki 6. adımda “Manual
Registration”ı seçin.
2 “Direct Input”u seçmek için V/v düğmesine
art arda basın, ardından
düğmesine
basın.
3 Ağ adını (SSID) girin, ardından
düğmesine basın.
4 İstediğiniz güvenlik ayarını seçmek için V/v
düğmesine art arda basın, ardından
düğmesine basın.
5 “Bir erişim noktası arama ve bir kablosuz ağ
kurma (Erişim Noktası Tarama yöntemi)”
(sayfa 44) bölümündeki 8 – 12. adımları
izleyin.
WPS ile uyumlu bir erişim noktası
kullanarak bir kablosuz ağ kurma
WPS ile uyumlu bir erişim noktası kullanarak
kolayca bir kablosuz ağ kurabilirsiniz. WPS
ayarı, düğme yapılandırması yöntemi veya
PIN (Personal Identification Number – Kişisel
Kimlik Numarası) kodu yöntemi kullanılarak
yapılabilir.
WPS (Wi-Fi Protected Setup – Wi-Fi
Korumalı Kurulum) nedir?
WPS, Wi-Fi Alliance tarafından oluşturulan,
kolayca ve güvenli bir şekilde kablosuz ağ
kurmanızı sağlayan bir standarttır.
devamı
45TR
Alıcının Hazırlanması
10 “Do Not Use”u seçmek için V/v
İpucu
WPS düğme yapılandırması
yöntemini kullanarak bir
kablosuz ağ kurma
Belirlenen düğmeye bir kez basarak kolayca
bir WPS kablosuz bağlantısı kurabilirsiniz.
1 “Bir erişim noktası arama ve bir kablosuz ağ
kurma (Erişim Noktası Tarama yöntemi)”
(sayfa 44) bölümündeki 6. adımda
“WPS Push”u seçin.
2 Ekrandaki talimatları izleyin ve erişim
noktasının üzerindeki WPS düğmesine
basın.
Mesaj: Erişim noktasının üzerindeki WPS
düğmesine 2 dk. içerisinde basın
Kablosuz LAN
yönlendiricisinin/
erişim noktasının
üzerindeki WPS
düğmesi
Ağ ayarları tamamlandıktan sonra
“Complete!” ifadesi görünür ve gösterge
panelinde “ ” simgesinin ışığı yanar.
Network Settings menüsüne geri dönmek
için,
düğmesine basın.
(Ağ ortamına bağlı olarak, ağ ayarlarının
yapılması zaman alabilir.)
3 Sunucu ayarlarını yapın.
Sunucuda kayıtlı ses içeriğini dinlemek için,
sunucunuzu kurmanız gerekir (sayfa 65).
İpucu
Ağ ayarlarını kontrol ederken bkz. “Ağ bilgisinin
kontrol edilmesi” (sayfa 94).
WPS PIN kodu yöntemini kullanarak
bir kablosuz ağ kurma
Erişim noktası WPS PIN (Personal
Identification Number – Kişisel Kimlik
Numarası) kodu bağlantısını destekliyorsa
alıcının PIN kodunu kablosuz LAN
yönlendiricisine/erişim noktasına girerek
WPS kablosuz bağlantısı kurabilirsiniz.
1 “Bir erişim noktası arama ve bir kablosuz ağ
kurma (Erişim Noktası Tarama yöntemi)”
(sayfa 44) bölümündeki 6. adımda “Manual
Registration”ı seçin.
46TR
2 “WPS PIN”i seçmek için V/v düğmesine art
arda basın, ardından
düğmesine basın.
Kullanılabilir SSID (erişim noktası) listesi
görünür.
3 İstediğiniz ağ adını (SSID) seçmek için V/v
düğmesine art arda basın, ardından
düğmesine basın.
TV ekranında alıcının PIN kodu
(8 basamak) görünür. Bağlantı
tamamlanana kadar PIN kodunu
görünür durumda bırakın. (Bu işlemi
her yaptığınızda farklı bir PIN kodu
görüntülenir.)
4 Alıcının PIN kodunu kablosuz LAN
yönlendiricisine/erişim noktasına girin.
Alıcı, ağ ayarlarını başlatır.
Ağ ayarları tamamlandıktan sonra
“Complete!” ifadesi görünür ve gösterge
panelinde “ ” simgesinin ışığı yanar.
Network Settings menüsüne geri dönmek
için,
düğmesine basın.
(Ağ ortamına bağlı olarak, ağ ayarlarının
yapılması zaman alabilir.)
5 Sunucu ayarlarını yapın.
Sunucuda kayıtlı ses içeriğini dinlemek için,
sunucunuzu kurmanız gerekir (sayfa 65).
İpuçları
• Ağ ayarlarını kontrol ederken bkz. “Ağ bilgisinin
kontrol edilmesi” (sayfa 94).
• PIN kodunu kablosuz LAN yönlendiricisine/
erişim noktasına girmeye ilişkin ayrıntılar için,
kablosuz LAN yönlendiricisinin/erişim noktasının
kullanım talimatlarına bakın.
Kablolu LAN bağlantısının
kullanılması
1
“Auto”yu seçmek için V/v
düğmesine art arda basın,
ardından
düğmesine basın.
TV ekranında proxy ayarı ekranı
görünür.
“OK”i seçmek için V/v düğmesine
art arda basın, ardından
düğmesine basın.
TV ekranında “Connecting” ifadesi
görünür. Ağ ayarları tamamlandıktan
sonra “Complete!” ifadesi görünür.
Network Settings menüsüne geri dönmek
için,
düğmesine basın. (Ağ ortamına
bağlı olarak, ağ ayarlarının yapılması
zaman alabilir.)
5
Sunucu ayarlarını yapın.
Sunucuda kayıtlı ses içeriğini dinlemek
için, sunucunuzu kurmanız gerekir
(sayfa 65).
İpucu
Ağ ayarlarını kontrol ederken bkz. “Ağ bilgisinin
kontrol edilmesi” (sayfa 94).
Sabit bir IP adresi kullanıldığında
“Manual”ı seçin, ardından
düğmesine
basın. TV ekranında IP adresi giriş ekranı
görüntülenir.
SHIFT'e basın, ardından “IP Address”
değerini girmek için sayısal düğmeye
basın ve sonra
düğmesine basın.
Ardından, “Subnet Mask”, “Default
Gateway”, “Primary DNS” ve
“Secondary DNS” değerlerini girin.
TV ekranında proxy ayarı ekranı
görünür.
3
“Do Not Use”u seçmek için V/v
düğmesine art arda basın,
ardından
düğmesine basın.
Ekranda gösterim özelliğinin
çalışma rehberi
Alıcı menüsünü TV ekranında
görüntüleyebilir, uzaktan kumandadaki
V/v/B/b ve
düğmelerine basarak TV
ekranında kullanmak istediğiniz işlevi
seçebilirsiniz.
Alıcı menüsünü TV ekranında görüntülemek
için, ““GUI MODE”un açılması ve
kapatılması” (sayfa 48) bölümündeki adımları
izleyerek alıcının “GUI MODE”da olduğundan
emin olun.
TV ekranında onay ekranı görüntülenir.
GUI MODE
Proxy sunucusu kullanıldığında
“Use”u seçin, ardından
düğmesine
basın. TV ekranında proxy adresi giriş
ekranı görüntülenir.
SHIFT'e basın, ardından “Proxy Address”
değerini girmek için sayısal düğmeye/
metin düğmesine basın ve sonra
düğmesine basın. Ardından, “Port
Number” değerini girin.
TV ekranında onay ekranı görüntülenir.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
47TR
Alıcının Hazırlanması
“Bir erişim noktası arama ve
bir kablosuz ağ kurma (Erişim
Noktası Tarama yöntemi)”
(sayfa 44) bölümündeki
5. adımda “Wired LAN
Settings”i seçin.
TV ekranında “IP Settings” ifadesi
görünür. TV ekranında “Change
Setting?” ifadesi görünürse “OK”i seçin,
ardından
düğmesine basın.
2
4
Menünün kullanılması
1
TV girişini menünün görüntüsü
gösterilecek şekilde değiştirin.
2
MENU'ye basın.
Önceki ekrana dönme
RETURN/EXIT O düğmesine basın.
Menüden çıkma
MENU'ye basın.
Menü, TV ekranında görüntülenir.
TV'ye bağlı olarak, GUI menüsünün TV
ekranında görünmesi biraz zaman
alabilir.
“GUI MODE”un açılması ve
kapatılması
GUI MODE'a basın. Seçilen moda bağlı olarak
gösterge panelinde “GUI ON” veya “GUI
OFF” ifadesi görünür.
Ana menülere genel bakış
Menü simgesi
Input
Music
3
İstediğiniz menüyü seçmek için
V/v düğmesine tekrar tekrar
basın, ardından menüye girmek
için
veya b düğmesine basın.
TV ekranında menü öğe listesi görünür.
Örnek: “
Input” düğmesini
seçtiğinizde.
Açıklama
Alıcıya bağlı giriş kaynağı
cihazı seçer (sayfa 49).
Ev Ağı (sayfa 69), SEN
(sayfa 71), AirPlay (sayfa 75),
iPod/iPhone (sayfa 52) veya
USB cihazındaki (sayfa 55)
sunucudan müziği seçer.
Video
Videoyu iPod/iPhone'dan
seçer (sayfa 52).
FM/AM
Yerleşik FM/AM radyoyu
seçer (sayfa 57).
Settings
Alıcının ayarlarını yapar
(sayfa 88).
Seçenek menülerinin kullanılması
TOOLS/OPTIONS'a bastığınızda, seçtiğiniz
ana menünün seçenek menüleri görüntülenir.
Menüyü yeniden seçmeden ilgili işlevlerden
birini seçebilirsiniz.
4
5
48TR
Ayarlamak istediğiniz menü
öğesini seçmek için V/v
düğmesine tekrar tekrar basın,
ardından menü öğesine girmek
için
düğmesine basın.
İstediğiniz parametreyi seçmek
için 3. ve 4. adımı tekrarlayın.
1
MENU'ye basın.
Menü, TV ekranında görüntülenir.
2
İstediğiniz menüyü seçmek için
V/v düğmesine art arda basın,
ardından menüye girmek için
veya b düğmesine basın.
TV ekranında menü öğe listesi görünür.
Örnek: “
Input” düğmesini
seçtiğinizde.
Temel İşlemler
Bir giriş kaynağı cihazın
oynatılması
?/1
3
Menü öğe listesi görüntülenirken
TOOLS/OPTIONS'a basın.
SOUND
FIELD +/–
Seçenek menüsü görünür.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
4
5
Ayarlamak istediğiniz seçenek
menüsü öğesini seçmek için V/v
düğmesine art arda basın,
ardından
veya b düğmesine
basın.
İstediğiniz parametreyi seçmek
için V/v düğmesine art arda
basın, ardından
düğmesine
basın.
Seçenek menüsünden çıkma
RETURN/EXIT O düğmesine basın.
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
MENU'ye basın.
Menü, TV ekranında görüntülenir.
2
“
Input”u seçin, ardından
veya b düğmesine basın.
TV ekranında menü öğe listesi görünür.
devamı
49TR
Temel İşlemler
Giriş
düğmeleri
3
İstediğiniz cihazı seçin, ardından
düğmesine basın.
Menü ekranı kaybolur ve harici giriş
oynatma ekranı görünür.
Seçilebilen girişler şunlardır:
• BD/DVD: BD/DVD jakına bağlanan
Blu-ray Disc oynatıcı veya DVD
oynatıcı vb.
• GAME: GAME jakına bağlanan
PlayStation 3 vb.
• SAT/CATV: SAT/CATV jakına
bağlanan uydu tuneri vb.
• VIDEO 1, VIDEO 2: VIDEO 1 veya
VIDEO 2 jakına bağlanan VCR vb.
• TV: TV jakına bağlanan TV.
• SA-CD/CD: SA-CD/CD jakına
bağlanan Super Audio CD veya CD
oynatıcı vb.
4
Cihazı açın ve oynatmaya
başlayın.
5
Sesi ayarlamak için MASTER
VOL +/– veya 2 +/– düğmesine
basın.
Alıcının üzerindeki MASTER
VOLUME'ü de kullanabilirsiniz.
6
Surround sesin keyfini çıkarmak
için SOUND FIELD +/– düğmesine
basın.
Alıcının üzerindeki 2CH/A.DIRECT,
A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.) veya
MUSIC düğmesini de kullanabilirsiniz.
Ayrıntılar için bkz. sayfa 60.
Sessiz işlevinin etkinleştirilmesi
MUTING veya
düğmesine basın.
Aşağıdakileri yaptığınızda sessiz işlevi
iptal edilir.
• MUTING veya
düğmesine yeniden
basmak.
• Ses düzeyini değiştirmek.
• Alıcıyı kapatmak.
• Auto Calibration yapmak.
Hoparlörlerinizin hasar görmesini
önleme
Alıcıyı kapatmadan önce, ses düzeyini
alçalttığınızdan emin olun.
Girişe ad verilmesi (Name Input)
Girişler için en fazla 8 karakterden oluşan bir
ad girip görüntüleyebilirsiniz.
Cihaza ekranda ad verildiğinde, cihaz, jaklara
ad verildiği durumdakinden daha kolay
tanınabilir.
1
Ad vermek istediğiniz girişi
“
Input” ekranından seçin.
2
TOOLS/OPTIONS'a basın.
Seçenek menüsü görünür.
3
“Name Input”u seçin, ardından
veya b düğmesine basın.
4
Bir karakter seçmek için V/v
düğmesine tekrar tekrar basın,
ardından b düğmesine basın.
İpuçları
• İstediğiniz cihazı seçmek için alıcının üzerindeki
INPUT SELECTOR'ı çevirin veya uzaktan
kumandanın üzerindeki giriş düğmelerine basın.
• Alıcının üzerindeki MASTER VOLUME
düğmesini veya uzaktan kumandanın üzerindeki
MASTER VOL +/– veya 2 +/– düğmesini
kullanarak sesi farklı biçimde ayarlayabilirsiniz.
Sesin hızlı bir şekilde açılması veya kısılması
– Düğmeyi hızlı bir şekilde çevirin.
– Düğmeye basın ve basılı tutun.
İnce ayar yapılması
– Düğmeyi yavaşça çevirin.
– Düğmeye basın ve hemen bırakın.
50TR
B/b düğmesine basarak giriş konumunu
ileri geri hareket ettirebilirsiniz.
5
Karakterleri teker teker girmek
için 4. adımı tekrarlayın, ardından
düğmesine basın.
Girdiğiniz ad kaydedilir.
Not
TV ekranında görüntülenebilen bazı harfler
gösterge panelinde görüntülenemez.
iPod/iPhone'un oynatılması
iPod/iPhone'unuzu alıcının üzerindeki iPod/iPhone ( (USB) bağlantı noktası ve VIDEO IN jakı)
terminallerine bağlayarak iPod/iPhone'daki müzik/video içeriğinin keyfini çıkarabilirsiniz.
iPod/iPhone bağlantısıyla ilgili ayrıntılar için bkz. sayfa 30, 33.
Uyumlu iPod/iPhone modelleri
iPod touch
4. nesil
iPod touch
3. nesil
iPod touch
2. nesil
iPod touch
1. nesil
iPod nano
6. nesil
iPod nano
5. nesil
(video kamera)
iPod nano
4. nesil
(video)
iPod nano
3. nesil
(video)
iPod nano
2. nesil (alüminyum)
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Notlar
• iPod/iPhone'u bu alıcıya bağlı olarak kullanırken iPod/iPhone'a kayıtlı verilerin kaybolması veya zarar
görmesi durumunda Sony sorumluluk kabul etmez.
• Bu ürün özellikle iPod/iPhone'la çalışmak üzere tasarlanmıştır ve Apple performans standartlarını karşıladığı
onaylanmıştır.
51TR
Temel İşlemler
Bu alıcıda aşağıdaki iPod/iPhone modellerini kullanabilirsiniz. iPod/iPhone'unuzu kullanmadan
önce en son yazılımla güncelleyin.
iPod/iPhone kontrol modunun
seçilmesi
Uzaktan kumandanın üzerindeki GUI
menüsünü veya iPhone CTRL'yi kullanarak
iPod/iPhone kontrol modunu seçebilirsiniz.
iPod/iPhone'daki içeriklere göz atmak için
GUI menüsünü kullanabilirsiniz.
Ayrıca, “GUI MODE” kapatıldığında tüm
işlemleri gösterge panelindeki bilgileri
görüntüleyerek de kontrol edebilirsiniz.
“System GUI” modu kullanılarak
iPod/iPhone'un çalıştırılması
1
“iPod/iPhone kontrol modunun
seçilmesi” (sayfa 52)
bölümündeki 4. adımda “System
GUI”nın seçildiğinden emin olun.
2
“iPod/iPhone”u seçin, ardından
düğmesine basın.
3
İçerik listesinden istediğiniz
içeriği seçin, ardından
düğmesine basın.
V/v/B/b,
Seçilen içerik oynatılmaya başlar ve TV
ekranında müzik/video içerikleriyle ilgili
bilgiler görünür.
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Not
iPod/iPhone'dan alınan video sinyallerine bu
alıcıda üst dönüştürme uygulanır ve ardından
bu sinyaller video sinyali çıkışının durumuna
bağlı olarak TV'nizde görüntülenir.
Ayrıntılar için bkz. “Video sinyallerini
dönüştürme işlevi” (sayfa 19).
iPhone
CTRL
1
MENU'ye basın.
Menü, TV ekranında görüntülenir.
2
“ Music”i veya “
Video”yu
seçin, ardından
veya b
düğmesine basın.
iPod veya iPhone bağlandığında,
TV ekranında “iPod/iPhone” ifadesi
görünür.
3
“iPod/iPhone”u seçin, ardından
TOOLS/OPTIONS düğmesine
basın.
Seçenek menüsü görünür.
4
52TR
“System GUI”yı veya “iPod”u
seçin, ardından
düğmesine
basın.
Oynatma modunun seçilmesi
Uzaktan kumandanın üzerindeki TOOLS/
OPTIONS'ı kullanarak oynatma modunu
değiştirebilirsiniz.
• Repeat: Off / One / All
• Shuffle: Off / Songs / Albums
• Audiobooks: Slower / Normal / Faster
“iPod” modu kullanılarak iPod/
iPhone'un çalıştırılması
1
“iPod/iPhone kontrol modunun
seçilmesi” (sayfa 52)
bölümündeki 4. adımda “iPod”un
seçildiğinden emin olun.
2
“iPod/iPhone”u seçin, ardından
düğmesine basın.
3
iPod/iPhone menüsünü
kullanarak istediğiniz içeriği
seçebilirsiniz.
Basın
İşlem
B•/•b*
Önceki/sonraki albüme atlar.
iPod/iPhone'u çalıştırmayla ilgili
ayrıntılar için, iPod/iPhone'la birlikte
verilen kullanım talimatlarına bakın.
MENU,
RETURN/
EXIT O, B
V/v
Önceki/sonraki öğeyi seçer.
iPod/iPhone'un uzaktan kumanda
kullanılarak çalıştırılması
REPEAT**
Tekrar moduna geçirir.
SHUFFLE**
Karışık moduna geçirir.
iPhone CTRL
iPod/iPhone kontrol modunu
seçer.
,b
Seçilen öğeye girer.
Önceki ekran/dosya hiyerarşisine
geri döner.
Temel İşlemler
* Bu düğme yalnızca “iPod” modu kullanılarak
iPhone/iPod çalıştırılırken çalışır (sayfa 52).
** SHIFT'e, ardından bu düğmeye basın.
SHIFT
iPod/iPhone ile ilgili notlar
USB
• Alıcı açık durumdayken iPod/iPhone alıcıya
bağlandığında şarj olur.
• Bu alıcıdan iPod/iPhone'a şarkı
aktaramazsınız.
• Çalışma sırasında iPod/iPhone'u
çıkarmayın. iPod/iPhone verilerinin
bozulmasını veya zarar görmesini önlemek
için, iPod/iPhone'u bağlarken veya
çıkarırken alıcıyı kapatın.
V/v/B/b,
iPod/iPhone mesaj listesi
RETURN/
EXIT O
Mesaj ve açıklaması
MENU
./>,
REPEAT,
SHUFFLE
m/M
B•/•b
N
x
iPhone
CTRL
X
Reading
Alıcı, iPod veya iPhone bilgilerini tanıyor ve
okuyordur.
Loading
Alıcı, iPod veya iPhone bilgilerini yüklüyordur.
No Support
Desteklenmeyen bir iPod veya iPhone bağlanmıştır.
No Device
iPod veya iPhone bağlanmamıştır.
Aşağıdaki düğmeleri kullanmadan önce
USB'ye basın.
Basın
İşlem
N
Oynatmayı başlatır.
X, x
Oynatmayı duraklatır.
m/M
Hızlı geri veya ileri sarar.
./>
Önceki/sonraki parçaya gider.
No Music/No Video
Müzik veya video bulunamamıştır.
HP No Support
iPod veya iPhone bağlandığında, kulaklıklardan ses
çıkışı yoktur.
53TR
Ürün adı
USB cihazı oynatma
Model adı
NWZ-S744 / S745
NWZ-E443 / E444 / E445
USB cihazını alıcının üzerindeki
(USB)
bağlantı noktasına bağlayarak USB
cihazındaki müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.
USB cihazı bağlantısıyla ilgili ayrıntılar için
bkz. “Bir iPod'un, iPhone'un, USB cihazının
bağlanması” (sayfa 33).
Bu alıcı tarafından oynatılabilen müzik
dosyası biçimleri aşağıda belirtilmiştir:
Dosya biçimi
Uzantılar
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
“.mp3”
AAC*
“.m4a”, “.3gp”, “.mp4”
WMA9 Standard*
“.wma”
* Alıcı DRM ile kodlanmış dosyaları oynatamaz.
Uyumlu USB cihazları
Bu alıcıda aşağıdaki Sony USB cihazlarını
kullanabilirsiniz. Bu alıcıda diğer USB
cihazları kullanılamaz.
Onaylı Sony USB cihazı
Ürün adı
Model adı
Walkman®
NWZ-S754 / S755
NWZ-E453 / E454 / E455
NWZ-E353 / E354 / E355
NWZ-B133 / B135 / B133F /
B135F
NWZ-B142 / B143 / B142F /
B143F
NWD-E023F / E025F
NWZ-E435F / E436F / E438F
NWZ-E343 / E344 / E345
NWZ-S636F / S638F / S639F
NWZ-S736F / S738F / S739F
NWZ-A726 / A728 / A729 /
A726B / A728B
NWZ-A826 / A828 / A829
NWZ-W202
NWZ-X1050 / X1060
54TR
NWZ-S543 / S544 / S545
NWZ-A844 / A845 / A846 /
A847
NWZ-W252 / W253
NWZ-B152 / B153 / B152F /
B153F
MICROVAULT
USM1GL / 2GL / 4GL / 8GL /
16GL
USM1GLX / 2GLX / 4GLX /
8GLX / 16GLX
Notlar
• Alıcı, NTFS biçimindeki verileri okuyamaz.
• Alıcı, bir sabit disk sürücünün ilk bölümüne
kaydedilen veriler dışındaki verileri okuyamaz.
• Bu USB cihazları dışındaki USB cihazlarını
kullanmayın. Burada belirtilmeyen modellerin
çalışacağı garanti edilmez.
• Bu USB cihazlarının da çalışacağı her zaman
garanti edilemeyebilir.
• Bu USB cihazlarının bazıları belirli bölgelerde
satışa sunulmamış olabilir.
• Yukarıdaki modelleri biçimlendirirken, modelin
kendisini veya söz konusu modele ait özel
biçimlendirme yazılımını kullanarak
biçimlendirme yaptığınızdan emin olun.
• Alıcıya bir USB cihazı bağlarken, mutlaka
kaybolan USB cihazındaki “Creating Library” veya
“Creating Database” ekranından sonra bağlayın.
USB cihazının uzaktan kumanda
kullanılarak çalıştırılması
USB cihazının çalıştırılması
SHIFT
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
Temel İşlemler
MENU
USB
N
1
MENU'ye basın.
Menü, TV ekranında görüntülenir.
2
“ Music”i seçin, ardından
veya b düğmesine basın.
./>,
REPEAT
FOLDER
+/–
m/M
N
x
USB cihazı bağlandığında, TV ekranında
“USB” ifadesi görünür.
X
3
“USB”yu seçin, ardından
düğmesine basın.
4
N düğmesine basın.
Aşağıdaki düğmeleri kullanmadan önce
USB'ye basın.
Müzik içeriği bilgileri TV ekranında
görünür.
Basın
İşlem
N
Oynatmayı başlatır.
Oynatma modunun seçilmesi
X
Oynatmayı duraklatır.
Uzaktan kumandanın üzerindeki TOOLS/
OPTIONS'ı kullanarak oynatma modunu
değiştirebilirsiniz.
• Repeat: Off / One / All / Folder
x
Oynatmayı durdurur.
m/M
Hızlı geri veya ileri sarar.
./>
Önceki/sonraki dosyaya gider.
FOLDER +/–
Önceki/sonraki klasöre gider.
REPEAT*
Tekrar moduna geçirir.
* SHIFT'e, ardından bu düğmeye basın.
USB cihazıyla ilgili notlar
• İşlem sırasında USB cihazını çıkarmayın.
Veri bozulmasını veya USB cihazının zarar
görmesini önlemek için, USB cihazını
takarken veya çıkarırken alıcıyı kapalı tutun.
devamı
55TR
• USB kablo bağlantısı gerekli olduğunda,
bağlayacağınız USB cihazıyla birlikte verilen
USB kablosunu takın. Çalıştırma yöntemiyle
ilgili ayrıntılar için, bağlayacağınız USB
cihazıyla birlikte verilen kullanım
talimatlarına bakın.
• Alıcıyı ve USB cihazını, USB hub aracılığıyla
bağlamayın.
• USB cihazı bağlandığında, “Reading” ifadesi
görünür.
• Bağlanan USB cihazının türüne göre
“Reading” ifadesinin görünmesi yaklaşık
10 saniye sürebilir.
• USB cihazı bağlandığında, alıcı USB
cihazındaki tüm dosyaları okur. USB
cihazında çok sayıda klasör veya dosya varsa,
USB cihazının okumasının tamamlanması
uzun sürebilir.
• Alıcı en fazla
– 100 klasörü (“ROOT” klasörü dahil),
– her klasör için 100 ses dosyasını,
– 8 klasör düzeyini (“ROOT” klasörü dahil
dosyaların ağaç yapısı) tanıyabilir.
Maksimum ses dosyası ve klasör sayısı dosya
ve klasör yapısına bağlı olarak değişebilir.
Bir USB cihazına diğer dosya türlerini
veya gereksiz klasörleri kaydetmeyin.
• Tüm kodlama/yazma yazılımları, kayıt
cihazları ve kayıt ortamlarıyla uyumluluk
garanti edilemez. Uyumsuz USB cihazı
gürültü veya kesik kesik ses üretebilir ya
da hiç oynatılmayabilir.
• Aşağıdaki durumlarda oynatmanın
başlaması için biraz zaman gerekebilir:
– klasör yapısı karmaşık olduğunda.
– bellek kapasitesi çok yüksek olduğunda.
• Bu alıcı, bağlanan bir USB cihazında
sunulan tüm işlevleri desteklemeyebilir.
• Alıcının oynatma sırası, bağlı USB cihazının
oynatma sırasından farklı olabilir.
• Ses dosyası içermeyen klasörler atlanır.
• Çok uzun bir parça oynatılırken, bazı
işlemler oynatmanın gecikmesine neden
olabilir.
56TR
USB mesaj listesi
Mesaj ve açıklaması
Reading
Alıcı, USB cihazı bilgilerini tanıyor ve okuyordur.
Device Error
USB cihazının belleği tanınamamıştır (sayfa 54).
No Support
Desteklenmeyen bir USB cihazı veya bilinmeyen bir
cihaz bağlıdır ya da USB cihazı bir USB hub
aracılığıyla bağlanmıştır (sayfa 54).
No Device
Hiçbir USB cihazı bağlanmamıştır veya bağlı USB
cihazı tanınmamıştır.
No Track
Parça bulunamamıştır.
Alıcı kullanılarak kayıt
yapılması
Alıcıyı kullanarak bir ses/video cihazından
kayıt yapabilirsiniz. Kayıt cihazınızla birlikte
verilen kullanım talimatlarına bakın.
1
Kaynağı oynatma işlemi için
hazırlayın.
Kaynağı seçmek için giriş düğmesine
basın. Örneğin, SAT/CATV düğmesine
basın.
Alıcının üzerindeki INPUT SELECTOR'ı
da kullanabilirsiniz.
2
Kayıt cihazını hazırlayın.
Kayıt cihazına (VIDEO 1 OUT jaklarına
bağlı olan) boş bir video kaseti vb. takın.
3
Kayıt cihazında kayda başlayın,
ardından oynatma cihazını
başlatın.
Notlar
• Bazı kaynaklarda kaydetmeyi önlemek için telif
hakkı koruması bulunur. Böyle bir durumda,
kaynaktan kayıt yapamayabilirsiniz.
• HDMI IN, COMPONENT VIDEO IN ve
DIGITAL IN jakları üzerinden alınan ses
ve video giriş sinyalleri kaydedilemez.
• Yalnızca kompozit video sinyalleri
kaydedilebildiğinden, alıcının otomatik bekleme
işlevi, kaydı başlatıp kesebilir. Bu durumda, “Auto
Standby”ı “OFF” olarak ayarlayın (sayfa 96).
Tuner İşlemleri
FM/AM radyo dinleme
Yerleşik tuner ile FM ve AM yayınlarını
dinleyebilirsiniz. Çalıştırmadan önce, FM ve
AM antenlerini alıcıya taktığınızdan emin
olun (sayfa 33).
Sayısal
düğmeler
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
1
MENU'ye basın.
Menü, TV ekranında görüntülenir.
2
Menüden “ FM FM” veya “ AM AM”i
seçin, ardından
veya b
düğmesine basın.
TV ekranında FM veya AM menü listesi
görünür.
57TR
Tuner İşlemleri
SHIFT
İpucu
Bir istasyonun otomatik olarak
ayarlanması (Auto Tuning)
Bir AM istasyonunu ayarladıktan sonra
optimum sinyal alışı için AM döngü anteninin
yönünü ayarlayın.
1
“Auto Tuning”i seçin, ardından
veya b düğmesine basın.
3
2
V/v düğmesine basın.
Bir istasyon ayarlayamazsanız
Düşük frekanslı istasyonlardan yüksek
frekanslı istasyonlara doğru taramak
için V düğmesine, yüksek frekanslı
istasyonlardan alçak frekanslı istasyonlara
doğru taramak içinse v düğmesine basın.
Herhangi bir istasyon bulunduğunda alıcı
taramayı durdurur.
“– – – .– – MHz” veya “– – – – kHz” ifadesi
görünür ve ardından ekran mevcut frekansa
geri döner.
Doğru frekansı girdiğinizden emin olun.
Girmediyseniz 2. adımı tekrarlayın. Hala
bir istasyon ayarlayamıyorsanız frekans
bölgenize kullanımda olmayabilir.
Zayıf FM stereo sinyal alışı
durumunda
1 Dinlemek istediğiniz istasyonu Auto
Tuning, Direct Tuning (sayfa 58) ile
ayarlayın veya istediğiniz kayıtlı istasyonu
seçin (sayfa 58).
2 TOOLS/OPTIONS'a basın.
3 “FM Mode”u seçin, ardından veya b
düğmesine basın.
4 “MONO”yu seçin, ardından düğmesine
basın.
düğmesine basın.
FM/AM radyo istasyonlarının
kaydedilmesi
(Preset Tuning)
En fazla 30 FM ve 30 AM istasyonunu
sık kullanılan istasyonlarınız olarak
kaydedebilirsiniz.
Bir istasyonun doğrudan
ayarlanması (Direct Tuning)
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
Sayısal düğmeleri kullanarak bir istasyonun
frekansını doğrudan girebilirsiniz.
1
“Direct Tuning”i seçin, ardından
veya b düğmesine basın.
2
SHIFT'e basın, ardından frekansı
girmek için sayısal düğmelere
basın.
1. Örnek: FM 102.50 MHz
1 b 0 b 2 b 5 b 0'ı seçin
2. Örnek: AM 1,350 kHz
1 b 3 b 5 b 0'ı seçin
58TR
1
Auto Tuning (sayfa 58) veya
Direct Tuning'i (sayfa 58)
kullanarak kaydetmek istediğiniz
istasyonu ayarlayın.
2
TOOLS/OPTIONS'a basın.
Seçenek menüsü görünür.
3
“Memory”yi seçin, ardından
veya b düğmesine basın.
4
Bir kayıt numarası seçin, ardından
düğmesine basın.
5
İstasyon seçilen kayıt numarası olarak
kaydedilir.
5
Başka bir istasyon kaydetmek için
1 – 4. adımları tekrarlayın.
İstasyonları aşağıdaki gibi
kaydedebilirsiniz:
• AM bandı: AM 1 – AM 30 arası
• FM bandı: FM 1 – FM 30 arası
1
Menüden “ FM FM” veya “ AM AM”i
seçin, ardından
veya b
düğmesine basın.
2
İstediğiniz kayıtlı istasyonu seçin
ve ardından
düğmesine basın.
1-30 arasındaki kayıt numaraları
kullanılabilir.
Kayıtlı istasyonlara ad verilmesi
(Name Input)
Girdiğiniz ad kaydedilir.
Not
TV ekranında görüntülenebilen bazı harfler
gösterge panelinde görüntülenemez.
RDS yayınlarının alınması
Bu alıcı, radyo istasyonlarının normal
programlama sinyaliyle birlikte ek bilgiler
göndermesini sağlayan Radio Data System'ı
(RDS) kullanmanızı sağlar. Bu alıcı, Program
Hizmet adı görüntüleme gibi kullanışlı RDS
özellikleri sunar. RDS yalnızca FM istasyonları
için kullanılabilir.*
* Tüm FM istasyonları RDS hizmeti sunmadığı gibi,
aynı tür hizmetleri de sunmaz. Bölgenizdeki RDS
hizmetleri hakkında bilgi sahibi değilseniz,
ayrıntılar için bölgenizdeki radyo istasyonlarıyla
görüşün.
Yalnızca FM bandında bir
istasyon seçin.
1
“ FM FM” veya “ AM AM” ekranında,
ad vermek istediğiniz kayıt
numarasını seçin.
RDS hizmetleri sunan bir istasyon
ayarladığınızda, “RDS” ışığı yanar,
TV ekranında ve gösterge panelinde
Program Hizmeti adı* görünür.
2
TOOLS/OPTIONS'a basın.
* RDS yayını alınmıyorsa, bir Program Hizmeti
adı görünmez.
Seçenek menüsü görünür.
3
“Name Input”u seçin, ardından
veya b düğmesine basın.
4
Bir karakter seçmek için V/v
düğmesine tekrar tekrar basın,
ardından b düğmesine basın.
B/b düğmesine basarak giriş konumunu
ileri geri hareket ettirebilirsiniz.
Notlar
• Ayarladığınız istasyon RDS sinyali yayınlamıyorsa
ve sinyal gücü zayıfsa, RDS düzgün çalışmayabilir.
• TV ekranında görüntülenebilen bazı harfler
gösterge panelinde görüntülenemez.
İpucu
Bir Program Hizmeti adı görüntülendiğinde,
DISPLAY'e tekrar tekrar basarak frekansı kontrol
edebilirsiniz (sayfa 101).
59TR
Tuner İşlemleri
Kayıtlı istasyonların ayarlanması
Karakterleri teker teker girmek
için 4. adımı tekrarlayın, ardından
düğmesine basın.
Not
Ses Efektlerinin Keyfini Çıkarma
Giriş olarak D/DVD, GAME, USB, AirPlay, HOME
NETWORK ve SEN'i seçtiğinizde “A. DIRECT”i
seçemezsiniz.
Ses alanının seçilmesi
Bu alıcı, çok kanallı surround ses oluşturabilir.
Alıcının önceden programlanmış ses alanları
arasından, optimize edilmiş ses alanlarından
birini seçebilirsiniz.
SOUND
FIELD +/–
Auto Format Direct (A.F.D.) modu
Auto Format Direct (A.F.D.) modu yüksek
güvenilirlikli sesleri dinlemenizi ve 2 kanal
stereo sesi çok kanallı ses gibi dinlemek için
kod çözme modunu seçmenizi sağlar.
x A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Sesi, herhangi bir surround efekti eklemeden,
kaydedildiği/kodlandığı gibi önceden ayarlar.
İstediğiniz ses alanını seçmek için
SOUND FIELD +/– düğmesine tekrar
tekrar basın.
Alıcının üzerindeki 2CH/A.DIRECT, A.F.D.,
MOVIE (HD-D.C.S.) veya MUSIC düğmesini
de kullanabilirsiniz.
x MULTI ST. (Multi Stereo)
Tüm hoparlörlerden 2 kanal sol/sağ
sinyallerinin alınmasını sağlar. Ancak,
hoparlör ayarlarına bağlı olarak, bazı
hoparlörlerden ses duyulmayabilir.
Sinema modu
2 kanal ses modu
Kullandığınız yazılımın kayıt biçimlerinden,
bağladığınız oynatma cihazından veya alıcının
ses alanı ayarlarından bağımsız olarak,
gönderilen sesi 2 kanal sese
dönüştürebilirsiniz.
x 2CH ST. (2 Kanal Stereo)
Alıcı, sesi yalnızca sol/sağ ön hoparlörlerden
verir. Subwoofer'dan ses çıkışı olmaz.
Standart 2 kanal stereo kaynaklar, ses alanı
işlemeyi tamamen atlar ve çok kanallı
surround biçimler 2 kanala düşecek
şekilde karıştırılır.
x A. DIRECT (Analog Direct)
Seçilen girişin sesini, 2 kanal analog girişe
dönüştürebilirsiniz. Bu işlev, yüksek kaliteli
analog kaynakların keyfini çıkarmanızı sağlar.
Bu işlev kullanılırken, yalnızca ses ve ön
hoparlör düzeyi ayarlanabilir.
60TR
Yalnızca alıcının önceden programlanmış ses
alanlarından birini seçerek, surround sesten
yararlanabilirsiniz. Bu ses alanları, sinemaların
heyecan verici ve güçlü sesini evinize getirir.
x HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.),
Sony’nin, en yeni akustik ve dijital sinyal
işleme teknolojilerinin kullanıldığı yeni
yenilikçi ev sineması teknolojisidir. Bir kayıt
stüdyosunun kesin yanıtlı ölçüm verilerini
esas alır.
Bu mod sayesinde, evde Blu-ray ve DVD
filmlerin keyfini yalnızca yüksek ses kalitesiyle
değil, aynı zamanda filmin ses mühendisinin
tasarladığı, aynen kayıt sürecindekine
benzeyen en iyi ses ortamıyla çıkarabilirsiniz.
HD-D.C.S.'nin efekt türünü seçebilirsiniz.
Ayrıntılar için bkz. “Surround Settings
menüsü” (sayfa 91).
x PLII MV (PLII Movie)
x CONCERT (Canlı Konser)
Dolby Pro Logic II Movie modu kod çözme
işlemi yapar. Bu ayar Dolby Surround
biçiminde kodlanan filmler için idealdir.
Ayrıca, bu mod, dublajlı veya eski filmlerin
videolarını izlemek için sesi 5.1 kanal olarak
çoğaltabilir.
300 seyircili bir canlı konserin akustiğinin
aynısını oluşturur.
x PLIIx MV (PLIIx Movie)
x SPORTS (Spor)
Dolby Pro Logic IIx Movie modu kod çözme
işlemi yapar. Bu ayar, Dolby Pro Logic II Movie
veya Dolby Digital 5.1'in kapsamını ayrı 7.1
sinema kanallarını içerecek şekilde genişletir.
Spor yayınlarını canlı dinliyormuşsunuz
hissini verir.
x PLIIz (PLIIz Height)
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
DTS Neo:6 Cinema modu kod çözme işlemi
yapar. 2 kanal biçiminde kaydedilen bir
kaynağın kodu 7 kanal olacak şekilde çözülür.
Müzik modu
Büyük bir üstü açık stadyumda
bulunuyormuşsunuz hissini verir.
x P. AUDIO (Taşınabilir Ses)
Taşınabilir ses cihazınızdan net,
zenginleştirilmiş bir ses görüntüsü oluşturur.
Bu mod, MP3 veya diğer sıkıştırılmış müzikler
için idealdir.
x PLII MS (PLII Music)
Dolby Pro Logic II Music modu kod çözme
işlemi yapar. Bu ayar, CD'ler gibi normal
stereo kaynaklar için idealdir.
x PLIIx MS (PLIIx Music)
Dolby Pro Logic IIx Music modu kod çözme
işlemi yapar. Bu ayar, CD'ler gibi normal
stereo kaynaklar için idealdir.
x PLIIz (PLIIz Height)
Yalnızca alıcının önceden programlanmış ses
alanlarından birini seçerek, surround sesten
yararlanabilirsiniz. Bu ses alanları, konser
salonlarının heyecan verici ve güçlü sesini
evinize getirir.
Dolby Pro Logic IIz modu kod çözme işlemi
yapar. Bu ayar 5.1 kanal bir kaynağın sesini
dikey cihazın uygulandığı 7.1 kanala kadar
genişleterek duruş ve derinlik boyutu
kazandırır.
x BERLIN (Berlin P.Hall)
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Berlin Filarmoni Konser Salonu'nun ses
özelliklerini yeniden oluşturur.
DTS Neo:6 Music modu kod çözme işlemi
yapar. 2 kanal biçiminde kaydedilen bir
kaynağın kodu 7 kanal olacak şekilde çözülür.
Bu ayar, CD'ler gibi normal stereo kaynaklar
için idealdir.
Not
“BERLIN PHILHARMONIC HALL” bu ses alanını
ilk kez seçtiğinizde gösterge paneli boyunca kayar.
x JAZZ (Caz Kulübü)
Bir caz kulübünün akustiğinin aynısını
oluşturur.
61TR
Ses Efektlerinin Keyfini Çıkarma
Dolby Pro Logic IIz modu kod çözme işlemi
yapar. Bu ayar 5.1 kanal bir kaynağın sesini
dikey cihazın uygulandığı 7.1 kanala kadar
genişleterek duruş ve derinlik boyutu
kazandırır.
x STADIUM (Stadyum)
Kulaklık bağlandığında
Bu ses alanını, yalnızca alıcıya kulaklık
takılıyken seçebilirsiniz.
x HP 2CH (HP (2CH))
Kulaklık kullanıyorsanız, bu mod otomatik
olarak seçilir (“A. DIRECT” hariç). Standart 2
kanal stereo kaynaklar, ses alanı işlemeyi
tamamen atlar ve çok kanallı surround
biçimler, LFE sinyalleri hariç 2 kanala
düşecek şekilde karıştırılır.
x HP DIRECT (HP (Direct))
Kulaklığı “A.DIRECT” seçiliyken
kullanırsanız otomatik olarak bu mod seçilir.
Analog sinyallerin ekolayzer, ses alanı vb.
tarafından işlenmeden gönderilmesini sağlar.
Subwoofer bağlarsanız
Bu alıcı, subwoofer'dan 2 kanal sinyale verilen
düşük geçişli bir ses efekti olan LFE sinyali
bulunmadığında, subwoofer'a gönderilmek
üzere düşük frekanslı bir sinyal üretir.
Ancak, tüm hoparlörler “Large” olarak
ayarlandığında, düşük frekanslı sinyal
“NEO6 CIN” veya “NEO6 MUS”
için üretilmez.
Dolby Digital bas yeniden yönlendirme
devresinden tam anlamıyla yararlanmak için,
subwoofer'ın kesme frekansının mümkün
olduğunca yüksek bir değere ayarlanması
önerilir.
Ses alanlarıyla ilgili notlar
• Hoparlör yerleşimi ayarlarına bağlı olarak,
bazı ses alanları kullanılamayabilir.
• PLIIx MV/MS'yi ve PLIIz'yi aynı anda
seçemezsiniz.
– PLIIx MV/MS, yalnızca, hoparlör
yerleşimi surround arka hoparlörleri
içeren bir ayara getirildiğinde
kullanılabilir.
– PLIIz yalnızca, hoparlör yerleşimi ön üst
hoparlörleri içeren bir ayara getirildiğinde
kullanılabilir.
62TR
• Müzik ve sinema ses alanları aşağıdaki
durumlarda kullanılamaz.
– 48 kHz'den daha yüksek örnekleme
frekansına sahip DTS-HD Master Audio,
DTS-HD High Resolution Audio veya
Dolby TrueHD sinyalleri alınıyorken.
– “A. DIRECT” seçildiğinde çalışmaz.
• “PLII MV”, “PLIIx MV”, “PLII MS”,
“PLIIx MS”, “PLIIz”, “NEO6 CIN”
ve “NEO6 MUS” hoparlör yerleşimi 2/0
veya 2/0.1'e ayarlandığında kullanılamaz.
• Müzik ses alanlarından biri seçildiğinde,
tüm hoparlörler Speaker Settings
menüsünde “Large” olarak ayarlandıysa,
subwoofer'dan ses çıkışı olmaz. Ancak,
aşağıdaki durumlarda subwoofer'dan ses
çıkışı olur:
– dijital sinyal girişi LFE sinyalleri
içeriyorsa.
– ön veya surround hoparlörler “Small”
olarak ayarlandıysa.
– “MULTI ST.”, “PLII MV”, “PLII MS”,
“PLIIx MV”, “PLIIx MS”, “PLIIz”,
“HD-D.C.S.” veya “P. AUDIO” seçildiyse.
Sinema/müzik için surround
efektinin kapatılması
“2CH ST.” veya “A.F.D. AUTO”yu seçmek
için SOUND FIELD +/– düğmesine tekrar
tekrar basın.
Ayrıca, “2CH ST.”yi seçmek için alıcının
üzerindeki 2CH/A.DIRECT düğmesine veya
“A.F.D. AUTO”yu seçmek için alıcının
üzerindeki A.F.D.'ye de tekrar tekrar
basabilirsiniz AUTO”yu seçmek için SOUND
FIELD +/– düğmesine tekrar tekrar basın.
Sound Optimizer işlevinin
kullanılması
Advanced Auto Volume
işlevinin kullanılması
Sound Optimizer, düşük ses düzeylerinde net
ve dinamik sesin keyfini çıkarmanızı sağlar.
Otomatik olarak, ses düzeyini alçalttığınızda
iyi duyulamayan sesin kalibrasyonunu yapar.
Otomatik Kalibrasyon yapıldıktan sonra, ses
düzeyi ortamınıza uyacak şekilde optimize
edilir.
Bu alıcı bağlı cihazdan alınan giriş sinyaline
veya içeriğe göre sesi otomatik şekilde
ayarlayabilir.
Bu işlev, örneğin, bir reklamın sesi TV
programlarından daha yüksek olduğunda
kullanışlıdır.
SOUND
OPTIMIZER
AMP
Sound Optimizer işlevi etkinleştirilir. SOUND
OPTIMIZER'a basıldıkça, Sound Optimizer
açık ve kapalı olarak ayarlanır.
Not
Bu işlev “A. DIRECT” kullanılırken çalışmaz.
Ses Efektlerinin Keyfini Çıkarma
SOUND OPTIMIZER'a basarak
“S. OPT. ON”u seçin.
AUTO
VOL
AMP düğmesine basın, ardından
AUTO VOL düğmesine basarak
“A. VOL ON”u seçin.
AUTO VOL'e her basışınızda, gelişmiş
Advanced Auto Volume işlevi açık ya
da kapalı olarak ayarlanır.
Notlar
• Bu işlevi açmadan/kapatmadan önce ses
düzeyini düşürdüğünüzden emin olun.
• Bu işlev yalnızca giriş Dolby Digital, DTS
veya Doğrusal PCM sinyalleri olduğunda
kullanılabildiğinden, diğer biçimlere geçiş
yaptığınızda ses aniden yükselebilir.
• Bu işlev aşağıdaki durumlarda çalışmaz.
– 48 kHz'den daha yüksek bir örnekleme
frekansına sahip Doğrusal PCM sinyalleri
alınıyorken.
– Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 96/24,
DTS-HD Master Audio veya DTS-HD High
Resolution Audio sinyalleri alınıyorken.
63TR
Ses alanlarının yeniden
varsayılan ayarlara
getirilmesi
Bu işlemi yapmak için mutlaka alıcının
üzerindeki düğmeleri kullanın.
?/1
MUSIC
1
Alıcıyı kapatmak için ?/1
düğmesine basın.
2
MUSIC'i basılı tutarken ?/1
düğmesine basın.
Gösterge panelinde “S.F. CLEAR” ifadesi
görünür ve tüm ses alanları yeniden
varsayılan ayarlarına getirilir.
64TR
Ağ Özelliklerini Kullanma
Alıcının ağ işlevleri hakkında
• Cihaz üzerinde yetkili bir DLNA logosu
görünen DLNA uyumlu bir cihazda (DLNA
CERTIFIED™ Ürünler) kayıtlı ses içeriğinin
keyfini çıkarabilirsiniz (sayfa 69).
• Alıcıyı, ev ağınızda UPnP ortam işleyiciye
eşdeğer bir cihaz olarak kullanabilirsiniz.
• Bir İnternet bağlantısıyla müzik hizmetlerini
(sayfa 71) dinleyebilir ve alıcının yazılımını
güncelleyebilirsiniz.
• PARTY STREAMING işlevini kullanarak
aynı müziği aynı anda farklı odalarda
dinleyebilirsiniz.
• Alıcıyı kontrol etmek için Ortam Uzaktan
Kumandası cihazlarını kaydedebilirsiniz.
• AirPlay ile iOS cihazlarındaki veya bir
iTunes Kitaplığındaki ses içeriğini
çalabilirsiniz.
DLNA Hakkında
DLNA (Digital Living Network Alliance),
içerik (müzik, fotoğraf ve video) alışverişi
yapan sunucular (bilgisayarlar vb.),
AV cihazları ve mobil bilgi teknolojisi cihazları
gibi çeşitli ürünlerin üreticilerinin yer aldığı
standart bir kuruluştur. DLNA, standartlar
üzerinde kararlar alır ve DLNA standartlarını
destekleyen cihazlar üzerinde görünmek üzere
yetkili bir logo yayımlar.
Sunucunun ayarlanması
Sunucunuzda kayıtlı ses içeriğini bu alıcıyla
dinlemek için, sunucunun ayarlarını önceden
yapmanız gerekir. Aşağıdaki sunucu cihazları
bu alıcıyla uyumludur.
• Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 ve 2.1
• Sony HDD Network Audio System
NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE*
• Sony Network AV alıcısı STR-DA6400ES*,
TA-DA5600ES*
• Windows 7 üzerine yüklenmiş olarak
Microsoft Windows Media Player 12
(sayfa 65)
• Windows Vista/Windows XP üzerine
yüklenmiş olarak Microsoft Windows
Media Player 11 (sayfa 67)
1
[Start] (Başlat) – [Control Panel]'a
(Denetim Masası) gidin.
2
[Network and Internet]'in (Ağ ve
İnternet) altındaki [View network
status and tasks]'i (Ağ durumunu
ve görevlerini görüntüle) seçin.
* Bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamaz.
Not
İşletim sisteminin sürümüne veya bilgisayar
ortamına bağlı olarak, bilgisayarda görüntülenen
öğeler aşağıda gösterilenlerden farklı olabilir.
Ayrıntılar için, bilgisayarınızın Yardım
içeriğine bakın.
İpucu
Ağ Özelliklerini Kullanma
Sunucuda, başka cihazlardan erişimi
kısıtlayan bir işlev varsa, sunucu ayarını,
alıcının erişmesine izin verecek şekilde
değiştirmeniz gerekir.
Bu bölümde, Windows Media Player'ın
bir sunucu olarak kullanılmak üzere
nasıl ayarlanacağı açıklanmaktadır.
Diğer sunucu cihazlarının ayarlarıyla
ilgili ayrıntılar için, ilgili cihazların ya
da uygulamaların kullanım talimatlarına
veya yardım içeriğine bakın.
[Network and Sharing Center] (Ağ ve
Paylaşım Merkezi) penceresi açılır.
İstediğiniz öğe ekranda görünmüyorsa,
Denetim Masası'nın görüntüleme türünü
değiştirmeyi deneyin.
3
[View your active networks]'ün
(Etkin ağlarınızı görüntüleyin)
altındaki [Public network]'ü
(Ortak ağ) seçin.
Ekran için [Public Network]
(Ortak Ağ) dışında bir seçenek
gösteriliyorsa 6. adıma geçin.
[Set Network Location] (Ağ Konumu
Ayarla) penceresi görünür.
Windows 7 kullanılıyorsa
Bu bölümde, Windows 7 için üretici
tarafından yüklenmiş Windows Media
Player 12'nin ayarlarının nasıl yapılacağı
açıklanmaktadır.
Windows Media Player 12'yi kullanmayla ilgili
ayrıntılar için, Windows Media Player 12 için
Yardım içeriğine başvurun.
devamı
65TR
4
Alıcının kullanıldığı ortama bağlı
olarak, [Home network] (Ev ağı)
veya [Work network] (İş ağı)
seçeneğini belirtin.
5
Alıcının kullanıldığı ortama bağlı
olarak, ekranda görüntülenen
talimatları uygulayın.
Ayarlar tamamlandıktan sonra, [Network
and Sharing Center] (Ağ ve Paylaşım
Merkezi) penceresinde [View your
active networks]'ün (Etkin ağlarınızı
görüntüleyin) altındaki öğenin [Home
network] (Ev ağı) veya [Work network]
(İş ağı) olarak değiştirildiğinden
emin olun.
6
8
[Media streaming options]
(Medya akışı seçenekleri)
penceresinde [Media streaming
is not turned on] (Medya akışı
açık değil) ifadesi görünüyorsa,
[Turn on media streaming]'i
(Medya akışını aç) seçin.
9
[Allow all]'u (Tümüne izin ver)
seçin.
[Allow All Media Devices] (Tüm Medya
Aygıtlarına İzin Ver) penceresi açılır.
Yerel ağdaki tüm cihazlar [Allowed]
(İzin Verildi) olarak ayarlanmışsa, [OK]'i
(Tamam) seçin ve pencereyi kapatın.
[Change advanced sharing
settings]'i (Gelişmiş paylaşım
ayarlarını değiştirin) seçin.
10 [Allow all computers and media
devices]'ı (Tüm bilgisayarlara ve
medya aygıtlarına izin ver) seçin.
7
66TR
[Media streaming]'in (Medya
akışı) altındaki [Choose media
streaming options…]'ı (Medya
akışı seçeneklerini belirleyin…)
seçin.
11 Pencereyi kapatmak için [OK]'i
(Tamam) seçin.
12 Sunucu listesini yenileyin.
Windows Media Player 12 ayarlarını
yapmayı tamamladıktan sonra, alıcının
sunucu listesini yenileyin ve sunucu
listesinden bu sunucuyu seçin. Bir sunucu
seçmeyle ilgili ayrıntılar için bkz. “Sunucu
listesinin yenilenmesi” (sayfa 68).
Windows Vista/XP kullanılıyorsa
4
Bu bölümde, Windows Vista/XP* üzerine
yüklenmiş olarak Windows Media Player 11'in
ayarlarının nasıl yapılacağı açıklanmaktadır.
Windows Media Player 11'i kullanmayla ilgili
ayrıntılar için, Windows Media Player 11 için
Yardım içeriğine başvurun.
* Windows Media Player 11, Windows XP üzerine
üretici tarafından yüklenmez. Microsoft web
sitesine gidin, yükleyiciyi indirin ve ardından
Windows Media Player 11'i bilgisayarınıza
yükleyin.
1
[Start] (Başlat) – [All Programs]'e
(Tüm Programlar) gidin.
görüntülendiğinde,
[Networkin…] (Ağ İletişimi)
seçeneğini belirtin.
[Network and Sharing Center] (Ağ ve
Paylaşım Merkezi) penceresi açılır.
5
[Customize]'ı (Özelleştir) seçin.
Ağ Özelliklerini Kullanma
[Set Network Location] (Ağ Konumu
Ayarla) penceresi görünür.
2
[Windows Media Player]'ı seçin.
6
[Private]'ı (Özel) işaretleyin ve
[Next]'i (İleri) seçin.
7
[Location type]'ın (Konum türü)
[Private] (Özel) olarak değiştiğini
onaylayın ve [Close]'u (Kapat)
seçin.
Windows Media Player 11 başlatılır.
3
[Library] (Kitaplık) menüsünden
[Media Sharing…]'i (Medya
Paylaşımı…) seçin.
Windows XP kullanıyorsanız 9. adıma
geçin.
devamı
67TR
8
9
[Network and Sharing Center]
(Ağ ve Paylaşım Merkezi)
penceresinde [(Private network)]
(Özel ağ) seçeneğinin
görüntülendiğinden emin
olun ve pencereyi kapatın.
3. adımda görüntülenen [Media
Sharing] (Medya Paylaşımı)
penceresinde [Share my media]
(Medyamı paylaştır) işaretli
değilse, [Share my media]
(Medyamı paylaştır) seçeneğini
işaretleyin ve ardından [OK]'i
(Tamam) seçin.
Bağlanabilen cihazların listesi
görüntülenir.
12 Sunucu listesini yenileyin.
Windows Media Player 11 ayarlarını
yapmayı tamamladıktan sonra, alıcının
sunucu listesini yenileyin ve sunucu
listesinden bu sunucuyu seçin. Bir sunucu
seçmeyle ilgili ayrıntılar için bkz. “Sunucu
listesinin yenilenmesi” (sayfa 68).
Sunucu listesinin yenilenmesi
Ev ağına yeni bir sunucu eklerseniz veya
istediğiniz sunucuyu listede bulamazsanız,
sunucu listesini yenileyin.
1 Sunucu listesi görüntülenirken
TOOLS/OPTIONS'a basın.
2 “Refresh”i seçin ve ardından
düğmesine basın.
Yenilenen sunucu listesi görünür.
İpucu
Alıcı son bağlanan beş sunucunun kaydını tutar ve
bu sunucular listenin en başında görünür. Sunucu
listesinde en fazla 20 sunucu görüntülenebilir.
10 [Share my media to:]'nun
(Medyalarımı paylaştır) yanında
görünen [Settings…]'i (Ayarlar)
seçin.
11 [Allow new devices and
computers automatically]'yi
(Yeni aygıtlara ve bilgisayarlara
otomatik olarak izin ver]
işaretleyin ve [OK]'i (Tamam)
seçin.
Not
Alıcının sunucuya bağlanabildiğini ve
sunucuda kayıtlı ses içeriğini oynatabildiğini
doğruladıktan sonra bu öğenin seçimini
kaldırın.
68TR
Sunucu listesinden bir
sunucunun silinmesi
1 Sunucu listesi görüntülenirken, silmek
istediğiniz sunucuyu seçin ve ardından
TOOLS/OPTIONS'a basın.
Seçenek menüsü görünür.
2 “Delete”i seçin ve ardından
düğmesine basın.
TV ekranında onay ekranı görüntülenir.
3 “OK”i seçin ve ardından
düğmesine basın.
“Complete!” görünür ve seçilen
sunucu silinir.
Not
Sunucu listesinden bir sunucuyu silseniz de, alıcı
bu sunucuyu ağ üzerinde bulursa (örneğin, sunucu
listesini yenilediğinizde) bu sunucu yine listede
görünür.
Sunucuda kayıtlı ses içeriğinin
kullanılması
Sunucuda kayıtlı MP3, Linear PCM, WMA
ve AAC* biçimindeki ses içeriğini, bu alıcıyı
kullanarak oynatabilirsiniz. DRM (Digital
Rights Management) telif hakkı korumalı ses
içeriği bu alıcıda oynatılamaz.
1
MENU'ye basın.
Menü, TV ekranında görüntülenir.
2
“ Music”i seçin, ardından
veya b düğmesine basın.
3
“HOME NETWORK”ü seçin,
ardından
düğmesine basın.
Sunucu listesi, TV ekranında görünür.
TV ekranında son seçilen öğe (çalma
listesi, albüm, klasör vb.) görünüyorsa,
sunucu listesi görününceye kadar
RETURN/EXIT O düğmesine tekrar
tekrar basın.
“No Server” mesajı görünüyorsa veya
listedeki sunucu kullanılamıyorsa
TOOLS/OPTIONS'a basın. “Refresh”i
seçin, ardından
düğmesine basın.
Yenilenen sunucu listesi görünür.
* Alıcı yalnızca “.m4a”, “.mp4” ya da “.3gp” uzantılı
AAC dosyalarını oynatabilir.
Sunucu
Bu alıcı
İpucu
4
HOME
NETWORK
İçerik listesi, TV ekranında görünür.
ALPHABET
SEARCH
Not
Sunucu cihazı Wake-on-LAN standardını
destekliyorsa, alıcı, sunucuyu otomatik olarak
açar. Sunucu Wake-on-LAN standardını
desteklemiyorsa, sunucuyu önceden açın.
Sunucunuzun Wake-on-LAN ayarları veya
işlemleriyle ilgili ayrıntılar için, sunucunuzun
kullanım talimatlarına veya yardım içeriğine
bakın.
DISPLAY
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
N
x
X
Oynatmak istediğiniz içeriğin
bulunduğu sunucuyu seçin.
5
İstediğiniz öğeyi (çalma listesi,
albüm, klasör vb.) seçin ve
ardından
düğmesine basın.
Başka bir öğe görünüyorsa, istediğiniz
öğe görününceye kadar bu adımı
tekrarlayarak seçenekleri daraltın.
Görüntülenen öğeler, bağlı sunucuya
bağlı olarak değişir.
devamı
69TR
Ağ Özelliklerini Kullanma
Home Network işlevini doğrudan seçmek için
uzaktan kumandadaki HOME NETWORK
düğmesini de kullanabilirsiniz.
SHIFT
6
İstediğiniz parçayı seçin,
ardından
düğmesine basın.
Oynatma işlemi başlar.
Alıcının hoparlörlerinden ses çıkışı
sağlandığından emin olun.
Home Network işlevinin uzaktan
kumandayla kullanılması
Bunun için
Aşağıdakileri yapın
Oynatmayı
duraklatma*
Oynatma sırasında X
düğmesine basın.
Oynatmaya devam etmek
için N düğmesine basın.
Oynatmayı
durdurma
x düğmesine basın.
Geçerli parçanın
başına, önceki/
sonraki parçaya
gitme
Art arda ./>
düğmesine basın.
Oynatmak
istediğiniz öğeyi
yeniden seçme
İstediğiniz dizin görününceye
kadar RETURN/EXIT O
veya B düğmesine art arda
basın.
Veya, TOOLS/OPTIONS'a
basın, “Server List”i seçin
ve ardından istediğiniz
öğeyi seçin.
Oynatma ekranına dönmek
için, TOOLS/OPTIONS'a
basın ve “Now Playing”i seçin.
İstediğiniz öğeyi
anahtar sözcük
kullanarak arama
Sunucudan içerik seçtiğiniz
sırada SHIFT'e basın,
ardından ALPHABET
SEARCH'e basın ve bir
anahtar sözcük girin
(sayfa 79).
Sunucuyu
değiştirme
Oynatmanın durdurulduğu
sırada TOOLS/OPTIONS'a
basın. “Server List”i seçin,
ardından
düğmesine
basın. İstediğiniz sunucuyu
seçin, ardından
düğmesine basın.
Tekrar Oynatma'yı
seçme
SHIFT'e basın, ardından
TV ekranında
veya
görününceye kadar REPEAT'e
tekrar tekrar basın.
Notlar
• Alıcının oynatamadığı parçalar da TV ekranında
görünür. Oynatılabilen parçaların listesini
sıralayamazsınız.
• Alıcıda oynatılamayan ve oynatma sırasında
atlanan bir parçanın adının üstünde “!” işareti
görünür
• Güç kablosunu duvar prizinden çıkarırsanız
oynatma işlemi son seçilen öğeden devam etmez.
• Çok miktarda ses içeriği bulunan bir klasörde
gezinirken alıcının öğeleri görüntülemesi zaman
alabilir. Bu durumda, Anahtar Sözcük Arama'yı
kullanın (sayfa 79).
İpuçları
• Bir klasörü (sanatçı klasörü, tür klasörü vb.)
seçip N düğmesine basarsanız, alıcı seçilen
klasördeki tüm öğeleri oynatır.
• Alıcı kapatılıncaya kadar, Home Network işlevine
geçildiğinde alıcı son seçilen öğeden devam eder.
“Network Standby” ayarı “On” olduğunda, alıcı
kapatılmış olsa dahi son seçilen öğeden oynatmaya
devam edilir.
Telif hakkı korumasının
kontrol edilmesi
Bu alıcı, DRM telif hakkı korumalı WMA
biçiminde dosyaları oynatamaz.
Bir WMA dosyası bu alıcıda oynatılamıyorsa,
bu dosyanın özelliklerini bilgisayarınızda
kontrol edip dosyanın DRM telif hakkı
korumalı olup olmadığına bakın.
WMA dosyasının saklandığı klasörü veya
disk birimini açın ve dosyaya sağ tıklayarak
[Properties] (Özellikler) penceresini
görüntüleyin. [License] (Lisans) sekmesi
varsa, dosya DRM telif hakkı korumalıdır
ve bu alıcıda oynatılamaz.
70TR
Karışık Oynatma'yı SHIFT'e basın, ardından
seçme
TV ekranında “SHUF”
görününceye kadar
SHUFFLE'a tekrar tekrar
basın.
* Sunucuya veya parçaya bağlı olarak, Home
Network işlevi seçiliyken oynatma işlemi
duraklatılamayabilir.
SHIFT
Sony Entertainment
Network'ün (SEN)
keyfini çıkarma
İnternet'te sunulan müzik hizmetlerini
bu alıcıyla dinleyebilirsiniz (SEN işlevi).
Bu işlevi kullanabilmeniz için, alıcının ağa
ve ağın da İnternet'e bağlı olması gerekir.
Ayrıntılar için bkz. “6: Ağ bağlantısı
yapılması” (sayfa 34).
SEN konusunda daha fazla bilgi için
aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:
http://
www.sonyentertainmentnetwork.com
Sayısal
düğmeler
ENT/MEM
ALPHABET
SEARCH/SEN
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
SEN
Bu alıcı
1
Menü, TV ekranında görüntülenir.
Not
Servis sağlayıcısına bağlı olarak, müzik hizmetlerini
kullanmadan önce alıcınızı kaydetmeniz gerekebilir.
Kayıtla ilgili ayrıntılar için, servis sağlayıcısının
müşteri destek sitesini ziyaret edin.
MENU'ye basın.
2
“ Music”i seçin, ardından
veya b düğmesine basın.
3
“SEN”i seçin ve ardından
düğmesine basın.
TV ekranında servis sağlayıcı listesi
görünür. Alıcı son seçilen hizmeti
veya istasyonu otomatik olarak
görüntülüyorsa, servis sağlayıcı listesi
görününceye kadar RETURN/EXIT O
düğmesine tekrar tekrar basın.
İpucu
SEN işlevini doğrudan seçmek için uzaktan
kumandadaki SEN düğmesini de
kullanabilirsiniz.
4
“vTuner”ı seçin, ardından
düğmesine basın.
devamı
71TR
Ağ Özelliklerini Kullanma
Aşağıdaki adımlarda, İnternet'te sunulan
müzik hizmetlerine örnek olarak “vTuner”ın
nasıl seçileceği açıklanmaktadır.
5
İstediğiniz klasörü veya istasyonu
seçin, ardından
düğmesine
basın.
• Öğeyi seçmek için V/v düğmesine
basın.
• Sonraki dizine geçmek veya istasyonu
dinlemek için
düğmesine basın.
• Önceki dizine gitmek için RETURN/
EXIT O düğmesine basın.
Not
“No Service” görünüyorsa ve bir servis sağlayıcı
listesi alamıyorsanız, TOOLS/OPTIONS'a basın
ve “Refresh”i seçin.
İpucu
Alıcı kapatılıncaya kadar, SEN işlevine geçildiğinde
alıcı son seçilen hizmeti veya istasyonu görüntüler.
“Network Standby” ayarı “On” olduğunda, alıcı
kapatılmış olsa dahi son seçilen hizmet veya istasyon
görüntülenmeye devam eder.
SEN işlevinin uzaktan kumanda
kullanılarak çalıştırılması
Bunun için
Aşağıdakileri yapın
İstasyonu veya
hizmeti değiştirme
Servis sağlayıcı listesine
dönmek için RETURN/
EXIT O düğmesine basın,
ardından hizmeti tekrar seçin.
Oynatma ekranına geri
dönmek için, TOOLS/
OPTIONS'a basın ve
“Now Playing”i seçin.
Alıcının bir
istasyonu veya
hizmeti seçtiği ya
da oynattığı sırada
çeşitli işlevleri
kullanma
TOOLS/OPTIONS'a basın.
Görüntülenen öğe, seçili
öğeye veya dizine bağlı
olarak değişebilir.
Hizmet
seçeneklerini
belirleme
Hizmeti seçtiğiniz veya
hizmet içeriğini oynattığınız
sırada TOOLS/OPTIONS'a
basın. “Service Options”ı
seçin, ardından
düğmesine basın. Hizmet
seçeneğinin içeriği, seçili
hizmetlere bağlı olarak
değişebilir.
Bunun için
Aşağıdakileri yapın
İstediğiniz öğeyi
anahtar sözcük
kullanarak arama
Sunucudan içerik seçtiğiniz
sırada SHIFT'e basın,
ardından ALPHABET
SEARCH'e basın ve bir
anahtar sözcük girin
(sayfa 79).
Kullanılabilir
bilgileri
görüntüleme
Sanatçı adını, albüm adını vb.
görüntülemek için DISPLAY'e
art arda basın.
İstasyonların kaydedilmesi
En fazla 20 istasyonu sık kullanılan
istasyonlarınız olarak kaydedebilirsiniz.
1
Kaydetmek istediğiniz istasyonu
seçin.
2
Sinyal alışı sırasında SHIFT'e ve
ardından ENT/MEM'e basın.
Kayıt belleği listesi görünür.
3
Bir kayıt numarası seçin, ardından
düğmesine basın.
4
Başka bir istasyon kaydetmek için
1-3. adımları tekrarlayın.
Kayıtlı istasyonun dinlenmesi
1 Menüden “
Music”i seçin, ardından
veya b düğmesine basın.
2 “SEN”i seçin ve ardından
düğmesine
basın.
TV ekranında servis sağlayıcı listesi
görünür. Alıcı son seçilen istasyonu
otomatik olarak görüntülüyorsa, servis
sağlayıcı listesi görününceye kadar
RETURN/EXIT O düğmesine tekrar
tekrar basın.
3 “Preset”i seçin, ardından
düğmesine
basın.
Servis sağlayıcı listesinin başında “Preset”
ifadesi görünür.
4 İstediğiniz kayıtlı istasyonu seçin ve
ardından
72TR
düğmesine basın.
Not
Servis sağlayıcılara bağlı olarak, bazı istasyonlar
kaydedilemeyebilir. Bu tür bir istasyonu
kaydetmeye çalışırsanız, ekranda “Not Available”
ifadesi görünür.
PARTY STREAMING işlevinin
kullanılması
İpucu
Bu alıcıda oynatılmakta olan ses içerikleri aynı
zamanda ev ağınızda PARTY STREAMING
işlevine karşılık gelen tüm cihazlarda da
oynatılabilir.
Kablosuz bağlantıyı kullanırken bir kesinti
yaşarsanız alıcınızı yönlendiriciye kablolu
bir bağlantıyla bağlayın.
PARTY akışı sırasında, “PARTY ana birimi”
adı verilen bir cihaz PARTY özelliğini
başlatarak müzik akışı sağlar ve “PARTY bağlı
birimi” adı verilen bir cihaz da PARTY'ye
katılarak “PARTY ana biriminin” gönderdiği
müziği alır.
PARTY STREAMING işlevini kullanmadan
önce, “PARTY STREAMING” ayarının “On”
olarak belirlendiğinden emin olun (sayfa 94).
Kayıtlı istasyonu seçmek için sayısal düğmeleri
kullanın. SHIFT düğmesine, ardından kayıt
numarasına karşılık gelen sayısal düğmeye basın,
sonra kayıtlı istasyonu doğrudan seçmek için
düğmesine basın.
Çeşitli müzik hizmetlerinin
kullanılması
Kayıt kodunun kontrol edilmesi
PARTY bağlı birimi
PARTY bağlı birimi
PARTY ana birimi
Yeni bir müzik hizmetini kullanırken alıcının
kayıt kodunu girmeniz gerekebilir.
PARTY bağlı birimi
1 Menüden “
Music”i seçin, ardından
veya b düğmesine basın.
2 “SEN”i seçin ve ardından
düğmesine
basın.
TV ekranında servis sağlayıcı listesi
görünür. Alıcı son seçilen hizmeti veya
istasyonu otomatik olarak görüntülüyorsa,
servis sağlayıcı listesi görününceye kadar
RETURN/EXIT O düğmesine tekrar
tekrar basın.
3 “Registration Code”u seçin ve ardından
düğmesine basın.
Alıcının kayıt kodu görünür.
SHIFT
PARTY
Aşağıda gösterilen PARTY STREAMING
logosu bulunan diğer cihazlarla* PARTY
STREAMING işlevinin keyfini
çıkarabilirsiniz.
devamı
73TR
Ağ Özelliklerini Kullanma
İnternet'te sunulan çeşitli müzik hizmetlerinin
içeriğini dinleyebilirsiniz.
Müzik hizmetleri, bu hizmetlerin nasıl
kullanılacağı ve alıcının kayıt kodu hakkında
daha fazla bilgi için aşağıdaki web sitesini
ziyaret edin.
http://munlimited.com/home
* PARTY STREAMING işleviyle uyumlu cihazlar,
ülkeye veya bölgeye bağlı olarak değişebilir.
Piyasadaki cihazlarla ilgili ayrıntılar için,
size en yakın Sony satıcısına danışın.
PARTY'nin kapatılması
SHIFT'e basın ve “CLOSE PARTY” ifadesi
görününceye kadar PARTY'yi basılı tutun.
Ayrıca bir partiyi kapatmak için alıcıdaki
PARTY düğmesini de kullanabilirsiniz.
PARTY başlatma
Bir PARTY başlatarak, PARTY STREAMING
işlevini destekleyen diğer cihazların farklı
odalarda olsalar da aynı müziği çalmalarını
sağlayabilirsiniz.
1
2
PARTY bağlı birimi olan cihazların
açık ve PARTY'ye katılmaya hazır
olduklarından emin olun.
İstediğiniz ses kaynağını oynatın.
Bu alıcıda tüm ses kaynaklarının ses
içeriği için akış sağlanabilir.
“JOIN PARTY” ifadesi görünür ve alıcı bir
PARTY bağlı birimi olarak PARTY'ye katılır.
Notlar
PARTY'den çıkılması
SHIFT'e basın ve “START PARTY”
görününceye kadar PARTY'yi
basılı tutun.
Alıcı, bir Party ana birimi olarak PARTY
akışını başlatır.
Ayrıca bir parti başlatmak için alıcıdaki
PARTY düğmesini de kullanabilirsiniz.
74TR
Alıcı başka bir cihaz tarafından başlatılmış bir
PARTY'ye katılabilir; böylece, farklı bir odada
oynatılmakta olan ses içeriğinin keyfini
çıkarabilirsiniz.
PARTY ana birimi olan cihazda bir
PARTY devam ederken, SHIFT'e ve
ardından PARTY düğmesine basın.
• Bu alıcıda yalnızca ses içerikleri için akış
sağlanabilir. PARTY ana birimi sırasında,
video sinyalleri için TV'ye çıkış sağlanmaz
ve ses sinyalleri 2 kanala düşecek şekilde
karıştırılır. Bu durumda, ses alanı olarak
yalnızca “2CH ST.”yi seçebilirsiniz.
• PARTY ana birimi olarak bir PARTY
başlattığınızda, aşağıdaki durumlarda ses
çıkışıyla izlenen görüntü arasında bir
zaman boşluğu oluşabilir.
– Ses Dönüş Kanalı (ARC) işlevi
kullanıldığında.
– Cihazın video çıkışı TV'ye, ses çıkışı ise
alıcıdaki dijital ya da analog giriş jaklarına
bağlı olduğunda.
• Telif hakkı korumalı olan kaynaklar için akış
sağlanmayabilir.
3
PARTY'ye katılma
SHIFT'e, ardından PARTY'ye basın.
“LEAVE PARTY” ifadesi görünür ve alıcı
PARTY'den çıkar.
Notlar
• Aşağıdaki durumlarda bir PARTY'ye
katılamazsınız:
– bu alıcıda bir PARTY varsa.
– o sırada bir başka PARTY'ye zaten katılmış
durumdaysanız.
• Herhangi bir PARTY başlatılmamış durumdayken
PARTY'ye basarsanız, ancak PARTY
STREAMING işleviyle uyumlu bir cihaz o sırada
oynatılıyorsa, bu cihaz PARTY ana birimi olur
ve alıcı bir PARTY bağlı birimi olarak
PARTY'ye katılır.
• PARTY bağlı birimi olan cihaz bir PARTY'ye
katıldığında bu işlev otomatik olarak HOME
NETWORK'e geçer. PARTY bağlı birimi olan
cihaz PARTY'den ayrılsa bile, bu işlev HOME
NETWORK olarak kalır.
İpucu
“Network Standby” ayarı “On” olarak belirlenmişse,
PARTY ana birimi olan cihaz PARTY'yi
başlattığında alıcı otomatik olarak açılır
ve PARTY'ye katılır.
1
AirPlay ile iTunes'tan
müzik akışı
iOS cihazının ekranını veya
iTunes penceresinin sağ altındaki
simgesine dokunun/tıklayın.
[iOS device]
Bir kablosuz ağ kullanarak, iPhone, iPod
touch, iPad gibi iOS cihazlarında veya
bilgisayarınızdaki bir iTunes Kitaplığında
bulunan ses içeriğini bu alıcıyla çalabilirsiniz.
Bilgisayar
iPhone/iPod
touch/iPad
Uyumlu iPod/iPhone/iPad
modelleri
[iTunes]
Notlar
• iOS veya iTunes'un desteklenen sürümleriyle ilgili
ayrıntılar için bkz. “Uyumlu iPod/iPhone/iPad
modelleri”.
• Alıcıyla birlikte kullanmadan önce iOS veya
iTunes'ı en son sürümle güncelleyin.
• iOS cihazlarını çalıştırma, iTunes veya AirPlay
ile ilgili ayrıntılar için cihazınızın kullanım
talimatlarına bakın.
• Bu alıcıyı AirPlay işlevini kullanırken PARTY
ana birimi olarak kullanamazsınız.
2
Ağ Özelliklerini Kullanma
iOS 4.2 veya üzeri bulunan iPhone 4S, iPhone
4, iPhone 3GS, iPod touch (2., 3. veya 4. nesil),
iPad, iPad2 ve iTunes 10.1 veya üzeri bulunan
Mac veya PC.
iTunes'un veya iOS cihazınızın
AirPlay menüsündeki
“STR-DN1030” seçeneğini
belirtin.
[iOS device]
devamı
75TR
[iTunes]
3
Bir iOS cihazındaki veya
iTunes'daki ses içeriğini
çalmaya başlayın.
AirPlay otomatik olarak alıcının
bir işlevi olarak seçilir.
İpucu
Oynatma işlemi başlamıyorsa işlemi 1. adımdan
itibaren yeniden yapın.
Cihaz adının onaylanması/
düzenlenmesi
Cihazı yeniden adlandırmayla ilgili talimatlar
için bkz. “Cihaz adının atanması” (sayfa 95).
AirPlay oynatma işleminin kontrol
edilmesi
MASTER VOL +/– veya 2 +/–, N, X, x,
. ve > düğmelerini kullanabilirsiniz.
Alıcıdan veya uzaktan kumandadan çalıştırma
yalnızca alıcı çıkış cihazı olarak seçildiğinde
etkindir.
Bu alıcıyı ve uzaktan kumandayı bir
iOS cihazını çalıştırmak için kullanmak
istediğinizde, iTunes kullanırken, iOS
cihazını bu alıcıdan ve uzaktan kumandadan
kontrolü kabul edecek şekilde ayarlayın.
Not
Uzaktan kumandadaki SHUFFLE ve REPEAT
düğmeleri AirPlay işlevi sırasında çalışmaz.
76TR
İpuçları
• Alıcıya ulaşan en son kontrol komutuna öncelik
verilir. Alıcı, AirPlay ile donatılmış cihazdan
kontrolü kabul ettiğinde, bu alıcı asıl cihazla
birlikte AirPlay için kullanıyor olsa bile, başka
bir cihazın ses içeriğini çalmaya başlar.
• iOS cihazlarını veya iTunes'u kullanarak ses
düzeyini çok yüksek olarak ayarladığınızda
bu alıcıdan çok yüksek ses çıkışı alınabilir.
• iTunes kullanımıyla ilgili ayrıntılar için
iTunes'un Yardım bölümüne bakın.
• iOS cihazlarının veya iTunes'un ses düzeyi bu
alıcının ses düzeyiyle ilişkilendirilemeyebilir.
Yazılımın güncellenmesi
Yazılımın en son sürümünü indirerek, en yeni
işlevlerden yararlanabilirsiniz. Alıcı, yazılımı
güncellemek için Sony sunucusuna erişim
sağlar.
Yeni bir güncelleme kullanıma sunulmuşsa,
İnternet'e bağlı olduğunuz ve Home Network
ya da SEN işlevini kullandığınız sırada TV
ekranında “[New Software] Perform Software
Update.” mesajı, gösterge panelinde ise
“UPDATE” ifadesi görünür.
Yazılımı güncellemeden önce, alıcıya bağlı
olan diğer cihazların durdurulmuş
olduğundan emin olun.
Kullanıma sunulan yazılım güncellemesiyle
ilgili ayrıntılar için, müşteri destek sitesine
başvurun (sayfa 118).
Notlar
• Güncelleme işlemi devam ederken alıcıyı
kapatmayın, ağ kablosunu sökmeyin veya
alıcıda başka bir işlem gerçekleştirmeyin.
• Uyku Zamanlayıcısı açık durumdayken yazılımı
güncellemeye çalışırsanız, Uyku Zamanlayıcısı
otomatik olarak kapatılır.
1
MENU'ye basın.
Menü, TV ekranında görüntülenir.
2
“ Settings”i seçin, ardından
veya b düğmesine basın.
TV ekranında Settings menü listesi
görünür.
3
“Network”ü seçin, ardından
düğmesine basın.
4
“Software Update”i seçin,
ardından
düğmesine basın.
5
“Update”i seçin, ardından
düğmesine basın.
Alıcı, kullanılabilir yazılım
güncellemesini denetlemeye başlar.
6
Kullanıma sunulan bir güncelleme yoksa,
“No update required.” mesajı görünür.
7
“OK”i seçin, ardından
düğmesine basın.
Yazılım güncellemesi koşullarını
kabul edip etmediğinizi soran bir
mesaj görünür. Mesajı kabul edip
“SONY YAZILIMI SON KULLANICI
LİSANS SÖZLEŞMESİ” (sayfa 122)
içeriğini okuyun, ardından
düğmesine basın.
“Agree”yi seçin, ardından
düğmesine basın.
Alıcı yazılımı güncellemeye başlar ve
GUI MODE otomatik olarak kapanır.
Ön paneldeki ON/STANDBY göstergesi
güncelleme sırasında yanıp söner.
Alıcının güncellemeyi tamamlaması
zaman alabilir (ancak en fazla 40 dakika
sürecektir). Güncellemelerin içerdiği
veri miktarına, ağın bağlantı türüne,
ağ iletişimi ortamına vb. bağlı olarak
gerekli zaman da değişecektir.
Yazılım güncellemesi tamamlandıktan
sonra “Complete!” mesajı görünür.
Ayarlarda yapılan değişiklikler ve
düzeltmeler artık varsayılanlara
sıfırlanmıştır.
Not
Aşağıdaki koşullardan biri görünürse yazılım
güncellemesinde hata vardır.
– ON/STANDBY göstergesi hızlı bir şekilde
art arda yanıp sönüyor.
– Gösterge panelinde “ERROR” ifadesi
görünüyor.
– Gösterge panelinde hiçbir göstergenin ışığı
yanmıyor veya ON/STANDBY göstergesinin
ışığı sönüyor.
– Alıcı güncellemeyi 40 dakika sonra
bitirmiyor ve gösterge panelinde
“UPDATING” ifadesinin ışığı yanıp
sönmeye devam ediyor.
Güç kablosunun fişini çıkarın ve ardından
yeniden takın. Alıcı, yazılımı güncellemeye
çalışır. Koşul devam ederse, size en yakın Sony
satıcısıyla iletişime geçin.
İşlemin iptal edilmesi
7. adımda “Cancel”ı seçin.
Önceki ekrana dönülmesi
Alıcı yazılımı güncellemeye başlamadan önce
RETURN/EXIT O düğmesine basın.
Güncelleme başladığında önceki ekrana
dönemezsiniz.
devamı
77TR
Ağ Özelliklerini Kullanma
TV ekranında “Found latest
update.” mesajı göründüğünde,
düğmesine basın.
8
Ağ özellikleri mesaj listesi
Mesaj ve açıklaması
Mesaj ve açıklaması
Not in Use
O sırada yasaklanmış olan bir işlem
gerçekleştirilmektedir.
Connection Fail
Alıcı ağa bağlanamamıştır.
SEN
Ağ ayarları
Input Error!
Girilen değerler yanlış veya geçersizdir.
Not in Use
O sırada yasaklanmış olan bir işlem
gerçekleştirilmektedir.
Not Supported
Erişim noktası cihazı WPS-PIN kodu yöntemini
desteklemiyordur.
Ev Ağı
Mesaj ve açıklaması
Cannot Connect
Alıcı seçilen sunucuya bağlanamıyordur.
Cannot Get Info
Alıcı, sunucu veya içeriği ile ilgili bilgileri
alamamaktadır.
Cannot JOIN
Alıcı bir PARTY'ye bağlanamamıştır.
Cannot Play
Alıcı desteklenmeyen bir dosya biçimi veya
oynatma kısıtlamaları nedeniyle ses dosyalarını
oynatamamaktadır.
Cannot START
Alıcı bir PARTY başlatamamıştır.
Data Error
Oynatılamayan bir dosyayı oynatmaya
çalışmışsınızdır.
Device Full!
Cihaz listesine başka cihaz kaydedemiyorsunuzdur.
Initialize
Alıcı, Ağ işlevi için bir fabrika ayarı kullanmaktadır.
No Server
Alıcının bağlanabileceği ağ üzerinde herhangi bir
sunucu yoktur. Sunucu listesini yenilemeyi deneyin
(sayfa 68).
No Track
Sunucudaki seçilen klasörde oynatılabilir
dosya yoktur.
Not Found
Sunucuda bir anahtar sözcükle eşleşen hiçbir
öğe yoktur.
78TR
Mesaj ve açıklaması
Cannot Connect
Alıcı, sunucuya bağlanamamaktadır.
Cannot Get Data
Alıcı, sunucudan içerik alamamaktadır.
Cannot Play
Alıcı desteklenmeyen bir dosya biçimi veya
oynatma kısıtlamaları nedeniyle bir hizmeti
ya da istasyonu oynatamamaktadır.
Data Error
• Oynatılamayan bir dosyayı oynatmaya
çalışmışsınızdır.
• Alıcı, sunucudaki verileri tanımamaktadır.
Need Software update
Hizmet, alıcı yazılımının geçerli sürümünde
kullanılamamaktadır.
Yazılım güncelleştirmesi konusunda daha fazla
bilgi için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:
http://munlimited.com/home
No Preset
Seçilen kayıt numarası için alıcıda kayıtlı bir
istasyon bulunmamaktadır.
No Service
Servis sağlayıcı yoktur.
No Station
Seçilen hizmette hiçbir istasyon yoktur.
Not Available
• Seçilen hizmet kullanılamamaktadır.
• O sırada kullanılamayan bir işlem
gerçekleştirilmektedir.
Not in Use
O sırada yasaklanmış olan bir işlem
gerçekleştirilmektedir.
Yazılım güncellemesi
1
Mesaj ve açıklaması
Cannot connect
Alıcı, yazılımın en son sürümünü indirmek için
sunucuya erişememektedir. Ayarlar menüsüne
gidin ve yazılımı tekrar güncelleyin (sayfa 76).
Can’t download
Alıcı, yazılım güncellemesi sırasında güncelleme
verilerini indirememiştir. Ayarlar menüsüne gidin
ve yazılımı tekrar güncelleyin (sayfa 76).
SHIFT'e basın, ardından TV
ekranında bir öğe listesi
(sanatçı listesi, parça listesi vb.)
görüntülenirken ALPHABET
SEARCH'e basın.
TV ekranında klavye girişi ekranı
görüntülenir.
2
Klavye kullanılarak bir
öğenin aranması
SHIFT'e basın, ardından
anahtar sözcük girmek için
sayısal düğmelere/metin
düğmelerine basın.
Bir anahtar sözcük en fazla 15 karakter
olabilir.
Not
TV ekranında bir liste (sanatçı listesi, parça
listesi vb.) görüntülenirken, istediğiniz öğeyi
aramak için bir anahtar sözcük girebilirsiniz.
Anahtar sözcüğe göre arama özelliği yalnızca
Ev Ağı veya SEN işlevi seçiliyken kullanılabilir.
3
Sayısal
düğmeler/
metin
düğmeleri
ALPHABET
SEARCH
V/v/B/b,
düğmesine basın.
Anahtar sözcükle eşleşen bir öğe görünür.
Görünen öğeyi aramıyorsanız, önceki/
sonraki öğeyi görüntülemek için B/b
düğmesine basın.
4
İstediğiniz öğeyi buluncaya
kadar 1-3. adımları tekrarlayın,
ardından
düğmesine basın.
5
İstediğiniz parçayı seçin,
ardından
düğmesine basın.
Oynatma işlemi başlar.
79TR
Ağ Özelliklerini Kullanma
SHIFT
Aramak istediğiniz öğenin adının veya
başlığının başındaki harflerle ya da bir
sözcükle eşleşen bir anahtar sözcük girin.
Alıcının bir öğeyi aradığı sırada, İngilizce'de
bir adın başında kullanılan “The” ve
sonrasındaki boşluk yok sayılır.
“BRAVIA” Sync Özellikleri
“BRAVIA” Sync nedir?
“BRAVIA” Sync işlevi, TV, Blu-ray Disc/DVD
oynatıcı, AV amplifikatör vb. gibi Control for
HDMI işlevini destekleyen Sony ürünleri
arasında iletişimi sağlar.
“BRAVIA” Sync uyumlu Sony cihazlar HDMI
kablosuyla (cihazla birlikte verilmemiştir)
bağlanarak kullanımları aşağıda belirtildiği
gibi basitleştirilir:
• One-Touch Play (sayfa 81)
• System Audio Control (sayfa 82)
• System Power-Off (sayfa 82)
• Scene Select (sayfa 82)
• Home Theatre Control (sayfa 83)
Control for HDMI, HDMI'da (HighDefinition Multimedia Interface) bulunan
HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
tarafından kullanılan bir karşılıklı kontrol
işlevidir.
Alıcıyı “BRAVIA” Sync özelliğine sahip
ürünlere bağlamanız önerilir.
Notlar
• Sony olmayan cihazlarla “One Touch Play”,
“System Audio Control” ve “System Power-Off”
işlevlerini kullanabilirsiniz. Ancak Sony olmayan
tüm cihazlarla uyumluluk garanti edilmez.
• “Scene Select” ve “Home Theatre Control”
özellikleri Sony'ye özgü işlevlerdir. Bunlar Sony
olmayan cihazlarla kullanılamaz.
• “BRAVIA” Sync ile uyumlu olmayan cihazlar
bu özellikleri etkinleştiremez.
80TR
“BRAVIA” Sync için hazırlama
Alıcı, “Control for HDMI-Easy Setting”
işleviyle uyumludur.
• TV'niz “Control for HDMI-Easy Setting”
işleviyle uyumluysa, alıcının ve oynatma
cihazının Control for HDMI işlevini,
TV'nizin Control for HDMI işlevini
kullanarak ayarlayabilirsiniz (sayfa 80).
• TV'niz “Control for HDMI-Easy Setting”
işleviyle uyumlu değilse, alıcının, oynatma
cihazının ve TV'nin Control for HDMI
işlevini ayrı ayrı ayarlayın (sayfa 81).
TV'niz “Control for HDMI-Easy
Setting” işleviyle uyumluysa
1 Alıcı, TV ve oynatma cihazını HDMI
bağlantısıyla bağlayın (sayfa 25, 26)
(İlgili cihazın, Control for HDMI işleviyle
uyumlu olması gerekir.)
2 Alıcı, TV ve oynatma cihazını açın.
3 TV'nin Control for HDMI işlevini açın.
Alıcının ve bağlanan tüm cihazların
Control for HDMI işlevi eş zamanlı olarak
açılır. Ayar sırasında, gösterge panelinde
“SCANNING” ifadesi yanıp söner.
“COMPLETE” ifadesi görününceye
kadar bekleyin. Ayar tamamlanmıştır.
TV'nin ayarlanmasıyla ilgili ayrıntılar için
TV'nizin kullanım talimatlarına bakın.
TV'niz “Control for HDMI-Easy
Setting” işleviyle uyumlu değilse
GUI MODE
V/v/b,
MENU
1 MENU'ye basın.
Menü, TV ekranında görüntülenir.
2 Menüden “
Settings”i seçin, ardından
veya b düğmesine basın.
TV ekranında Settings menü listesi
görünür.
3 “HDMI”ı seçin, ardından
veya b
düğmesine basın.
4 “Ctrl for HDMI”ı seçin, ardından
veya b
düğmesine basın.
düğmesine
basın.
Control for HDMI işlevi, açık olarak
ayarlanır.
• HDMI kablosunu çıkarırsanız veya bağlantıyı
değiştirseniz, “TV'niz “Control for HDMI-Easy
Setting” işleviyle uyumluysa” (sayfa 80) veya
“TV'niz “Control for HDMI-Easy Setting” işleviyle
uyumlu değilse” (sayfa 81) bölümlerinde verilen
adımları uygulayın.
• TV'nizde “Control for HDMI-Easy Setting” işlemi
yapmadan önce, öncelikle TV'nizi ve alıcı dahil
diğer bağlı cihazları açtığınızdan emin olun.
• Oynatma cihazı, “Control for HDMI-Easy Setting”
ayarlarını yaptıktan sonra çalışmazsa, oynatma
cihazının Control for HDMI ayarını kontrol edin.
• Bağlı cihaz “Control for HDMI-Easy Setting”i
desteklemediği halde Control for HDMI'ı
destekliyorsa, TV'de “Control for HDMI-Easy
Setting” işlemi yapmadan önce, bağlı cihazın
Control for HDMI işlevini ayarlamanız gerekir.
Cihazları tek tuşla oynatma
(One-Touch Play)
HDMI bağlantısıyla alıcıya bağlı cihazı
oynatmaya başladığınızda, alıcı ve TV'nin
çalışması aşağıdaki gibi basitleştirilir:
Alıcı ve TV
Açılır (bekleme modundaysa)
6 GUI menüsünden çıkmak için GUI MODE'a
Uygun HDMI girişine geçer
basın.
7 Bağlı cihazdaki görüntünün gösterilmesi
için bağlı cihazın HDMI girişini eşleştirmek
üzere alıcının ve TV'nin HDMI girişini
seçin.
8 Bağlı cihazın Control for HDMI işlevini,
açık olarak ayarlayın.
Bağlı cihazın Control for HDMI işlevi
zaten açık olarak ayarlandıysa, ayarı
değiştirmeniz gerekmez.
9 Control for HDMI işlevini kullanmak
istediğiniz diğer cihazlar için 7. ve
8. adımları tekrarlayın.
TV ile bağlı cihazın ayarlamasıyla ilgili
ayrıntılar için, ilgili cihazların kullanım
talimatlarına bakın.
“Pass Through”yu, “AUTO” veya “ON”
(sayfa 93) olarak ayarlarsanız, alıcıyı bekleme
moduna ayarlayın; ses ve görüntü çıkışı
yalnızca TV'den alınabilir.
Notlar
• System Audio Control işlevinin TV menüsünde
açık olarak ayarlandığından emin olun.
• Kullanılan TV'ye bağlı olarak, içeriğin başlangıcı
görünmeyebilir.
• Kullanılan ayarlara bağlı olarak, “Pass Through”,
“AUTO” veya “ON” olarak ayarlandığında alıcı
açılmayabilir.
İpucu
Ayrıca, TV menüsünden, Blu-ray Disc/DVD
oynatıcı gibi bağlı olan bir cihazı seçebilirsiniz. Alıcı
ve TV, otomatik olarak uygun HDMI girişine geçer.
81TR
“BRAVIA” Sync Özellikleri
5 “ON”u seçin, ardından
Notlar
Alıcıya bağlı hoparlörlerden
alınan TV sesinin keyfini
çıkarma
(System Audio Control)
Basit bir işlemle, alıcıya bağlı hoparlörlerden
çıkan TV sesinin keyfini çıkarabilirsiniz.
System Audio Control işlevini, TV menüsünü
kullanarak çalıştırabilirsiniz. Ayrıntılar için
TV'nin kullanım talimatlarına bakın.
Alıcının TV ile birlikte
kapatılması
(System Power-Off)
TV'yi, uzaktan kumandasının üzerindeki güç
düğmesini kullanarak kapattığınızda, alıcı ve
bağlı cihaz otomatik olarak kapanır.
Ayrıca, TV'yi kapatmak için alıcının uzaktan
kumandasını da kullanabilirsiniz.
AV ?/1
TV
System Audio
Control'u açık
olarak ayarlar
TV ses
düzeyini en
aza indirir
Alıcı
• Açılır (bekleme
modundaysa)
• Uygun HDMI
girişine geçer
TV sesini dışarı
verir
Ayrıca, System Audio Control işlevini
aşağıdaki gibi de kullanabilirsiniz.
• Alıcıyı TV çalışırken açarsanız, System
Audio Control işlevi otomatik olarak TV
ses çıkışının alıcıya bağlı hoparlörler
aracılığıyla alınmasını etkinleştirir.
Ancak, alıcıyı kapatırsanız, ses çıkışı
TV hoparlörlerinden alınır.
• TV sesini alıcıya bağlı hoparlörlerden
dinlerken, ses düzeyini ayarlayabilir ve sesi
TV'nin uzaktan kumandasını kullanarak
geçici olarak kapatabilirsiniz.
Notlar
• TV'nizin ayarına göre System Audio Control
çalışmazsa, TV'nin kullanım talimatlarına bakın.
• “Ctrl for HDMI”, “ON” olarak ayarlandığında,
HDMI Settings menüsündeki “Audio Out” ayarları
System Audio Control ayarlarına bağlı olarak
otomatik biçimde ayarlanır (sayfa 93).
82TR
TV
TV'ye, ardından AV ?/1
düğmesine basın.
TV, alıcı ve bağlı cihaz kapanır.
Notlar
• System Power-Off işlevini kullanmadan önce, TV
güç kaynağı kilitleme işlevini açık olarak ayarlayın.
Ayrıntılar için TV'nin kullanım talimatlarına
bakın.
• Bağlı cihazın durumuna göre, cihaz
kapatılmayabilir. Ayrıntılar için bağlı olan
cihazların kullanım talimatlarına bakın.
• System Power-Off işlevini Sony olmayan bir
TV'de kullanırsanız, uzaktan kumandayı TV'nin
üreticisine uygun olarak programlayın.
Seçilen sahne için optimum
ses alanının keyfini çıkarma
(Scene Select)
Optimum görüntü kalitesi ve ses alanı,
TV'nizdeki seçilen sahneye göre otomatik
olarak seçilir.
İşlemle ilgili ayrıntılar için, TV'nin kullanım
talimatlarına bakın.
Not
Kullanılan TV'ye bağlı olarak, ses alanı
değişmeyebilir.
Karşılaştırma tablosu
TV'deki sahne ayarı
Ses alanı
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
Sports
Müzik
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Diğer İşlemler
Dijital ve analog ses
arasında geçiş yapma
(INPUT MODE)
Alıcının üzerindeki hem dijital hem de
analog ses giriş jaklarına cihaz bağladığınızda,
izlemeyi düşündüğünüz materyalin türüne
bağlı olarak, ses giriş modunu ikisinden birine
sabitleyebilir veya birinden diğerine geçiş
yapabilirsiniz.
1
Alıcıyı TV'nin uzaktan
kumandasını kullanarak
çalıştırma
(Home Theatre Control)
Not
Home Theatre Control işlevini kullanmak için,
TV'nizin bir geniş bant hizmetine erişebiliyor olması
gerekir. Ayrıntılı bilgi için, TV'nizin kullanım
talimatlarına bakın.
Ayrıca, uzaktan kumandanın üzerindeki
giriş düğmelerini de kullanabilirsiniz.
2
Ses giriş modunu seçmek için
alıcının üzerindeki INPUT MODE'a
tekrar tekrar basın.
Seçilen ses giriş modu, gösterge panelinde
görünür.
• AUTO: Dijital ses sinyallerine öncelik
verir. Birden fazla dijital bağlantı varsa,
HDMI ses sinyalleri önceliklidir.
Dijital ses sinyali yoksa, analog ses
sinyalleri seçilir. TV girişi seçildiğinde,
Ses Dönüş Kanalı (ARC) sinyallerine
öncelik verilir. TV'niz ARC işleviyle
uyumlu değilse, dijital optik ses
sinyalleri seçilir.
Ne alıcının ne de TV'nin Control for
HDMI işlevi etkinleştirilmemişse,
ARC çalışmaz.
• COAX: DIGITAL COAXIAL jakına
giriş olarak verilen dijital ses sinyallerini
belirtir.
• OPT: DIGITAL OPTICAL jakına giriş
olarak verilen dijital ses sinyallerini
belirtir.
• ANALOG: AUDIO IN (L/R) jaklarına
giriş olarak verilen analog ses
sinyallerini belirtir.
devamı
83TR
Diğer İşlemler
Alıcıya, “Home Theatre Control” uyumlu bir
TV bağlanırsa, bağlı TV'de İnternet tabanlı
uygulamaların bir simgesi görüntülenir.
TV'nizin uzaktan kumandasını kullanarak,
alıcının girişini veya ses alanlarını
değiştirebilirsiniz. Orta hoparlörün ve
subwoofer'ın ses düzeyini ayarlayabilir ya da
“Sound Optimizer” (sayfa 63), “Dual Mono”
(sayfa 92) veya “A/V Sync” (sayfa 92)
ayarlarını yapabilirsiniz.
Girişi seçmek için alıcının
üzerindeki INPUT SELECTOR'ı
çevirin.
Örnek:
DVD oynatıcıyı OPTICAL SAT/CATV IN ve
COMPONENT VIDEO SAT/CATV (IN 2)
jaklarına bağladığınızda.
– OPTICAL SAT/CATV IN jakını “BD/
DVD”ye atayın.
– COMPONENT VIDEO SAT/CATV (IN 2)
jaklarını “BD/DVD”ye atayın.
Notlar
• Girişe bağlı olarak, ekran penceresinde “------”
simgesi görünür ve diğer modlar seçilemez.
• “A. DIRECT” kullanılıyorken, ses girişi
“ANALOG” olarak ayarlanır. Diğer modları
seçemezsiniz.
Diğer video/ses giriş
jaklarının kullanılması
1
(Input Assign)
2
“
Input”u seçin, ardından
veya b düğmesine basın.
3
Atamak istediğiniz girişin
adını seçin.
4
TOOLS/OPTIONS'a basın.
MENU'ye basın.
Menü, TV ekranında görüntülenir.
Video ve/veya diğer ses sinyallerini diğer
giriş jaklarına yeniden atayabilirsiniz.
Giriş jaklarını yeniden atadıktan sonra,
bağladığınız cihazı seçmek için giriş
düğmesini (veya alıcının üzerindeki
INPUT SELECTOR'ı) kullanabilirsiniz.
Seçenek menüsü görünür.
5
Komponent video ve dijital ses
girişinin atanması
“Input Assign”ı seçin, ardından
veya b düğmesine basın.
“Input Assign” ekranı görünür.
Jakların varsayılan ayarları bağladığınız
cihazla uyuşmuyorsa, COMPONENT VIDEO
ve DIGITAL giriş jaklarını yeniden başka
girişe atayabilirsiniz.
6
V/v/B/b düğmelerini kullanarak,
3. adımda seçtiğiniz girişe atamak
istediğiniz video ve/veya ses
sinyallerini seçin.
7
Giriş adı
Atanabilir video COMP.1
giriş jakları
COMP.2
Atanabilir ses
giriş jakları
düğmesine basın.
BD/DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO 1
VIDEO 2
SA-CD/CD
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
CVBS
–
–
a
a*
a*
–
NONE
a
a*
–
–
–
a*
BD COAX
a*
a
a
a
a
a
SAT OPT
a
a
a*
a
a
a
ANALOG
–
–
a
a*
a*
a*
NONE
a
a*
–
–
–
–
* Varsayılan ayar
Notlar
• Dijital ses girişini atadığınızda, INPUT MODE ayarı otomatik olarak değişebilir.
• Her giriş için bir kez yeniden atama işlemine izin verilir.
84TR
İki yönlü amplifikatör
bağlantısının kullanılması
1 MENU'ye basın.
Menü, TV ekranında görüntülenir.
2
“ Settings”i seçin, ardından
veya b düğmesine basın.
TV ekranında Settings menü listesi
görünür.
3
“Speaker”ı seçin, ardından
veya b düğmesine basın.
4
“SP Pattern”i seçin, ardından
veya b düğmesine basın.
5
Surround arka hoparlörler ve ön
üst hoparlörlerin kullanılmadığı
uygun hoparlör yerleşimini seçin,
ardından
düğmesine basın.
6
“SB Assign”ı seçin, ardından
veya b düğmesine basın.
7
“BI-AMP”i seçin, ardından
düğmesine basın.
Birden fazla odada kullanım
özelliklerinin kullanılması
Ana oda dışındaki bir odada da alıcıya
bağlanan cihazdan alınan seslerin keyfini
çıkarabilirsiniz. Örneğin, ana odada DVD
izlerken 2. odada CD dinleyebilirsiniz.
Bir kızılötesi yineleyici (cihazla birlikte
verilmemiştir) kullandığınızda, hem ana
odadaki cihazı hem de 2. odadaki Sony
alıcıyı 2. odadan çalıştırabilirsiniz.
Alıcının 2. odadan çalıştırılması
IR REMOTE jakına kızılötesi yineleyici
(cihazla birlikte verilmemiştir) bağlarsanız,
alıcıyı, uzaktan kumandayı alıcıya doğru
doğrultmadan çalıştırabilirsiniz.
Alıcıyı, uzaktan kumanda sinyallerinin
ulaşamadığı bir yere kurduğunuzda,
kızılötesi yineleyici kullanın.
Diğer İşlemler
SPEAKERS FRONT A terminallerinden
çıkan sinyallerin çıkışı SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B terminallerinden
alınabilir.
Menüden çıkma
MENU'ye basın.
Notlar
• Otomatik Kalibrasyon yapmadan önce
“SB Assign”ı “BI-AMP” olarak ayarlayın.
• “SB Assign”ı “BI-AMP” olarak ayarlarsanız,
surround arka hoparlörlerle ön üst hoparlörlerin
hoparlör düzeyi ile uzaklık ayarları geçersiz olur
ve ön hoparlörlerin ayarları kullanılır.
85TR
2. oda bağlantısının yapılması
Alıcı ile başka bir amplifikatör kullanılarak ses çıkışının 2. odadaki
hoparlörlerden alınmasını sağlar.
Ana oda
2. oda
STR-DN1030
C
C
A
B
IR
REMOTE
IN
ZONE 2 AUDIO
OUT
A Ses cihazı
B Kızılötesi yineleyici (cihazla birlikte verilmemiştir)
C Hoparlörler
D Sony Amplifikatör/Alıcı
86TR
D
B
RM-AAP079
Alıcının 2. odadan çalıştırılması
Aşağıda açıklanan işlemler bir kızılötesi
yineleyicinin bağlanmasına ve alıcının
2. odada çalıştırılmasına yöneliktir. Kızılötesi
yineleyici bağlamadığınızda, bu alıcıyı ana
odada kullanın.
AV ?/1
?/1
ZONE
Giriş
düğmeleri
SOURCE
1
2
3
Ana alıcıyı (bu alıcı) açın.
2. odadaki alıcıyı açın.
ZONE'a basın.
İpuçları
• Bu alıcı bekleme modundayken bile (bu alıcıyı
kapatmak için uzaktan kumandadaki ?/1
düğmesine basın), 2. odadaki alıcı açık kalır.
Tüm alıcıları kapatmak için, uzaktan kumandanın
üzerindeki ?/1 ve AV ?/1 düğmelerine aynı anda
basın (SYSTEM STANDBY).
• Alıcı bekleme modundayken, alıcı 2. odada açılırsa
ön paneldeki ON/STANDBY göstergesinin ışığı
sarı renkte yanar.
• Yalnızca analog giriş jaklarına bağlı olan cihazdan
alınan sinyallerin çıkışı ZONE 2 OUT jakları
aracılığıyla alınır. Yalnızca dijital giriş jaklarına
bağlı olan cihazdan sinyal çıkışı olmaz.
• BD/DVD, GAME, SAT/CATV, VIDEO 1,
VIDEO 2, TV, USB, AirPlay, HOME NETWORK
ve SEN girişleri yalnızca ana odada seçilebilir.
• SOURCE seçildiğinde, HDMI IN jaklarına,
DIGITAL IN jaklarına ve USB bağlantı noktasına
giriş olarak verilen sinyallerin çıkışı ZONE 2 OUT
jaklarından alınamaz.
• SOURCE seçildiğinde, USB, Ev Ağı ve SEN'den
alınan ses sinyallerinin çıkışı ZONE 2 OUT
jaklarından sağlanamaz.
• “FM” veya “AM”i ana odadan ve 2. odadan
seçebilirsiniz. Odalardan birinden daha önce farklı
bir seçim yapılmış olsa bile en son yapılan tercihe
öncelik verilir.
Uzaktan kumanda 2. odaya geçer.
4
?/1 düğmesine basın.
5
Diğer İşlemler
Oda işlevi etkinleştirilir.
İstediğiniz kaynağı seçmek için
giriş düğmelerine basın.
2. oda için, yalnızca analog ses sinyalleri
gönderilir.
SOURCE'u seçtiğinizde, ana odadaki
mevcut giriş sinyalleri çıkış olarak verilir.
6
2. odadaki alıcıyı kullanarak sesi
uygun bir düzeye ayarlayın.
2. oda işleminden çıkma
ZONE'a, ardından ?/1 düğmesine basın.
87TR
3
Ayarların Yapılması
İstediğiniz menü öğesini seçin,
ardından
düğmesine basın.
Örnek: “Auto Cal.”ı seçtiğinizde.
Settings menüsünün
kullanılması
Settings menüsünü kullanarak çeşitli hoparlör,
surround efektleri vb. ayarlarını yapabilirsiniz.
Alıcı menüsünü TV ekranında görüntülemek
için, ““GUI MODE”un açılması ve
kapatılması” (sayfa 48) bölümündeki adımları
izleyerek alıcının “GUI MODE”da olduğundan
emin olun.
4
İstediğiniz parametreyi seçin,
ardından
düğmesine basın.
GUI MODE
V/v/B/b,
Önceki ekrana dönme
RETURN/EXIT O düğmesine basın.
RETURN/
EXIT O
MENU
Menüden çıkma
MENU'ye basın.
1
MENU'ye basın.
Menü, TV ekranında görüntülenir.
Settings menü listesi
Settings menüsü Açıklama
2
Menüden “ Settings”i seçin,
ardından menü moduna geçmek
için
veya b düğmesine basın.
TV ekranında Settings menü listesi
görünür.
88TR
Auto Cal.
Hoparlör düzeyini veya
uzaklığını ayarlar ve ölçümü
otomatik olarak yapar
(sayfa 39).
Speaker
Hoparlör konumunun elle
ayarlanmasını sağlar
(sayfa 89).
Surround
Ses alanını seçer ve seçtiğiniz
surround efektini ayarlar
(sayfa 91).
EQ
Ekolayzeri (bas/tiz ses) ayarlar
(sayfa 92).
Audio
Çeşitli ses öğelerini ayarlar
(sayfa 92).
HDMI
HDMI jaklarına bağlı olan
cihazdan alınan seslerin/
görüntülerin ayarlarını yapar
(sayfa 93).
Network
Ağ ayarlarını yapar (sayfa 93).
System
Alıcı sisteminin ayarlarını
yapar (sayfa 96).
1 Ekranda, düzeyini ayarlamak istediğiniz
Speaker Settings menüsü
Her hoparlörü elle ayarlayabilirsiniz.
Ayrıca, hoparlör düzeylerini, Otomatik
Kalibrasyon tamamlandıktan sonra da
ayarlayabilirsiniz.
Not
Hoparlör ayarları yalnızca mevcut oturma konumu
için kullanılır.
x SP Pattern (Hoparlör Yerleşimi)
“SP Pattern”i kullanmakta olduğunuz
hoparlör sistemine göre seçin. Otomatik
Kalibrasyon yapmadan önce hoparlör
yerleşimini seçin.
x SB Assign (Surround arka
hoparlörün atanması)
İki yönlü amplifikatör veya hoparlörler
ön B bağlantısı yapmak için SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B terminallerini
ayarlamanızı sağlar.
• Speaker B
• BI-AMP
• OFF
Not
x Manual Setup
“Manual Setup” ekranında her hoparlörü
manuel olarak ayarlamanızı sağlar. Ayrıca,
hoparlör düzeylerini, Otomatik Kalibrasyon
tamamlandıktan sonra da ayarlayabilirsiniz.
Hoparlör düzeyinin ayarlanması
Her hoparlörün (ön sol/sağ, ön sol/sağ üst,
orta, surround sol/sağ, surround arka sol/sağ,
subwoofer) düzeyini ayrı ayrı
ayarlayabilirsiniz.
düğmesine
2 “Lvl”yi seçin.
3 Seçtiğiniz hoparlörün düzeyini ayarlayın,
ardından
düğmesine basın.
Düzeyi, 0,5 dB aralıklarla –10,0 dB –
+10,0 dB arasında ayarlayabilirsiniz.
Not
Müzik ses alanlarından biri seçildiğinde, tüm
hoparlörler Speaker Settings menüsünde “Large”
olarak ayarlandıysa, subwoofer'dan ses çıkışı olmaz.
Ancak, aşağıdaki durumlarda subwoofer'dan ses
çıkışı olur:
– dijital sinyal girişi LFE sinyalleri içeriyorsa.
– ön veya surround hoparlörler “Small” olarak
ayarlandıysa.
– “MULTI ST.”, “PLII MV”, “PLII MS”,
“PLIIx MV”, “PLIIx MS”, “PLIIz”, “HD-D.C.S.”
veya “P. AUDIO” seçildiyse.
Oturma konumundan her
hoparlöre olan uzaklığın
ayarlanması
Her hoparlörün (ön sol/sağ, ön sol/sağ üst,
orta, surround sol/sağ, surround arka sol/sağ,
subwoofer) oturma konumuna uzaklığını ayrı
ayrı ayarlayabilirsiniz.
1 Ekranda, oturma konumundan uzaklığını
ayarlamak istediğiniz hoparlörü seçin,
ardından
düğmesine basın.
2 “Dist”i seçin.
3 Seçtiğiniz hoparlörün uzaklığını ayarlayın,
ardından
düğmesine basın.
Uzaklığı, 10 cm'lik (1 inç) aralıklarla
1 m 0 cm – 10 m 0 cm (3 fit 3 inç – 32 fit
9 inç) arasında ayarlayabilirsiniz.
İpucu
Otomatik Kalibrasyon yapıp ölçüm sonucunu
kaydettiğinizde, uzaklığı 1 cm'lik aralıklarla
ayarlayabilirsiniz.
Notlar
• Hoparlör yerleşimi ayarına bağlı olarak, bazı
parametreler kullanılamayabilir.
• Bu işlev “A. DIRECT” kullanılırken çalışmaz.
devamı
89TR
Ayarların Yapılması
Bir iki yönlü amplifikatör veya hoparlör ön B
bağlantısını, surround arka veya ön üst hoparlör
bağlantısı olarak değiştirirseniz, “SB Assign”ı “OFF”
olarak ayarlayın, ardından hoparlörleri yeniden
ayarlayın. Bkz. “AUTO CALIBRATION'ın
kullanılması” (sayfa 39) veya “Manual Setup”
(sayfa 89).
hoparlörü seçin, ardından
basın.
Hoparlör boyutunun ayarlanması
Her hoparlörün (ön sol/sağ, ön sol/sağ üst,
orta, surround sol/sağ, surround arka sol/sağ)
boyutunu ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz.
1 Ekranda, boyutunu ayarlamak istediğiniz
hoparlörü seçin, ardından
basın.
düğmesine
2 “Size”ı seçin.
3 Seçtiğiniz hoparlörün boyutunu
ayarlayın, ardından
düğmesine basın.
• Large: Etkin bir şekilde bas frekanslar
üretecek büyük hoparlörler bağlarsanız,
“Large”ı seçin. Normalde de “Large”ı
seçin.
• Small: Çok kanallı surround ses
kullanırken, ses bozulursa veya surround
efektlerinin eksikliğini hissederseniz,
bas yeniden yönlendirme devresini
etkinleştirmek için “Small”ı seçin ve
her kanala ait bas frekansların çıkışını
subwoofer'dan veya diğer “Large”
hoparlörlerden alın.
Not
Bu işlev “A. DIRECT” kullanılırken çalışmaz.
İpuçları
• Her hoparlörün “Large” ve “Small” ayarları,
dahili ses işlemcisinin, bas sinyali söz konusu
kanalda kesip kesmeyeceğini belirler.
Bas ses bir kanalda kesildiğinde, bas yeniden
yönlendirme devresi, ilgili bas frekansları
subwoofer'a veya diğer “Large” hoparlörlere
gönderir.
Ancak, bas ses yalnızca belirli yönlere
yayıldığından, mümkünse, en iyisi bas sesi
kesmemektir. Bu nedenle, küçük hoparlörler
kullanırken bile, bas frekansların çıkışının söz
konusu hoparlörden alınmasını istiyorsanız,
bu hoparlörleri “Large” olarak ayarlayabilirsiniz.
Diğer taraftan, büyük hoparlör kullandığınız
halde bu hoparlörden bas frekansların alınmasını
istemiyorsanız, bu hoparlörü “Small” olarak
ayarlayın.
Genel ses düzeyi istediğiniz düzeyden alçaksa, tüm
hoparlörleri “Large” olarak ayarlayın. Yeterli bas
yoksa, bas düzeylerini güçlendirmek için
ekolayzeri kullanabilirsiniz.
90TR
• Surround arka hoparlörler, surround hoparlörlerle
aynı ayara getirilir.
• Ön hoparlörler “Small” olarak ayarlandığında,
orta, surround ve surround arka/ön üst hoparlörler
de otomatik biçimde “Small” olarak ayarlanır.
• Subwoofer'ı kullanmıyorsanız, ön hoparlörler
otomatik biçimde “Large” olarak ayarlanır.
x Crossover Freq (Hoparlör geçiş
frekansı)
Speaker Settings menüsünde, hoparlör boyutu
“Small” olarak ayarlanan hoparlörlerin bas
geçiş frekansını ayarlamanızı sağlar. Otomatik
Kalibrasyondan sonra, ölçülen hoparlör geçiş
frekansı her hoparlör için ayarlanır.
1 Ekranda, geçiş frekansını ayarlamak
istediğiniz hoparlörü seçin, ardından
düğmesine basın.
2 Değeri ayarlayın, ardından
düğmesine
basın.
x Test Tone
“Test Tone” ekranında, test sesi türünü
seçmenizi sağlar.
İpuçları
• Tüm hoparlörlerin düzeyini aynı anda ayarlamak
için MASTER VOL +/– veya 2 +/– düğmesine
basın. Alıcının üzerindeki MASTER VOLUME'ü
de kullanabilirsiniz.
• Ayar işlemi sırasında, ayarlanan değer TV
ekranında gösterilir.
Test sesi çıkışının her hoparlörden
alınması
Test sesi çıkışını hoparlörlerden sırayla
alabilirsiniz.
1 “Test Tone”u seçin, ardından
veya b
düğmesine basın.
2 Parametreyi ayarlayın, ardından
düğmesine basın.
• OFF
• AUTO: Sırayla her hoparlörden test sesi
çıkışı yapılır.
• FL, CNT, FR, SR, SB*, SBR, SBL, SL, LH,
RH, SW: Test sesi çıkışının hangi
hoparlörlerden yapılacağını
seçebilirsiniz.
* “SB” yalnızca bir surround arka hoparlör
bağlıyken görünür.
3 Hoparlör düzeyini ayarlayın, ardından
düğmesine basın.
Surround Settings menüsü
“Sound Field Setup” ekranında ses alanını
seçebilir ve efekt düzeyi vb.'yi
ayarlayabilirsiniz.
Ses alanıyla ilgili ayrıntılar için bkz. “Ses
Efektlerinin Keyfini Çıkarma” (sayfa 60).
Not
x D.Range Comp (Dinamik aralık
sıkıştırma)
Şarkının dinamik aralığını sıkıştırmanızı
sağlar. Bu özellik, gece geç saatte alçak sesle
film izlemek istediğinizde kullanışlı olabilir.
Dinamik aralık sıkıştırma işlemi, yalnızca
Dolby Digital kaynaklar kullanıldığında
yapılabilir.
• MAX: Dinamik aralık dikkate değer şekilde
sıkıştırılır.
• STD: Dinamik aralık, kayıt mühendisinin
tasarladığı gibi sıkıştırılır.
• AUTO: Dinamik aralık otomatik olarak
sıkıştırılır.
• OFF: Dinamik aralık sıkıştırılmaz.
İpucu
“STD” standart ayardır ve hafif sıkıştırmayı devreye
alır. Bu nedenle, “MAX” ayarının kullanılması
önerilir. Bu ayar, dinamik aralığı sıkıştırarak gece
geç saatte filmleri alçak sesle izlemenizi sağlar.
Analog sınırlayıcılardan farklı olarak, düzeyler
önceden belirlenmiştir ve son derece doğal bir
sıkıştırma sağlar.
Uzaklıkları ayarlamak için ölçüm birimini
seçmenizi sağlar.
• FEET: Uzaklık, fit olarak görüntülenir.
• METER: Uzaklık, metre olarak
görüntülenir.
HD-D.C.S. efekt düzeyinin
ayarlanması
1 “HD-D.C.S.”yi seçin, ardından veya b
düğmesine basın.
2 İstediğiniz efekt türünü seçin, ardından
düğmesine basın.
HD-D.C.S.'nin üç türü vardır: Dynamic,
Theater ve Studio. Her türün farklı yansıma
ve yankılanma ses karışım düzeyleri
vardır ve dinleyenin bulunduğu odanın
benzersizliğine, tarzına ve havasına
uyacak şekilde optimize edilir.
• Dynamic: Bu ayar yankılı ama ferahlık
hissi olmayan (ses emiliminin yeterli
olmadığı) bir ortam için uygundur. Sesin
yansıtılmasını vurgular ve büyük, klasik
bir sinema salonundaki sesin aynısını
oluşturur. Böylece, bir dublaj
stüdyosunun ferahlık hissi vurgulanır ve
benzersiz bir akustik alan oluşturulur.
• Theater: Bu ayar bir oturma odası için
uygundur. Tıpkı bir sinema salonunda
(dublaj stüdyosunda) olduğu gibi sesin
yankılanmasını yeniden oluşturur.
En çok, bir Blu-ray Disc'e kayıtlı
içeriği izlerken bir sinema salonunun
atmosferini oluşturmak istediğinizde
uygundur.
• Studio: Bu ayar uygun ses cihazları
olan bir oturma odası için uygundur.
Bir Blu-ray Disc'teki sinema salonu
ses kaynağı ev ortamına uygun bir ses
düzeyiyle yeniden düzenlendiğinde
sağlanan sesin yankılanmasını yeniden
oluşturur. Sesin yansıma ve yankılanma
düzeyi minimumda tutulur. Ancak
diyaloglar ve surround efektleri canlı
şekilde yeniden oluşturulur.
91TR
Ayarların Yapılması
x Distance Unit
Her menüde ayarlayabileceğiniz ayar öğeleri,
ses alanına göre farklılık gösterebilir.
EQ Settings menüsü
Ön hoparlörlerin ses kalitesini (bas/tiz düzeyi)
ayarlamak için aşağıdaki parametreleri
kullanabilirsiniz.
• Bass
• Treble
Bas
Tiz
Düzey
(dB)
Frekans
(Hz)
Not
Bu işlev “A. DIRECT” kullanılırken çalışmaz.
Audio Settings menüsü
Ses ayarlarını, tercihinize uygun olacak şekilde
yapabilirsiniz.
x D.L.L. (Digital Legato Linear)
D.L.L. işlevi, düşük kaliteli dijital ses
sinyallerinin ve analog ses sinyallerinin yüksek
kaliteli sesle oynatılmasını sağlayan Sony'ye
özgü bir teknolojidir.
• AUTO 1: Bu işlev, kayıplı sıkıştırma ses
biçimleri ve analog ses sinyalleri için
kullanılabilir.
• AUTO 2: Bu işlev, Doğrusal PCM
sinyallerinin yanı sıra kayıplı sıkıştırma
ses biçimleri ve analog ses sinyalleri için
kullanılabilir.
• OFF
Not
Bu işlev “2CH ST.”, “A.F.D. AUTO”, “MULTI ST.”
veya “HP 2CH” seçiliyken çalışır. Ancak, aşağıdaki
durumlarda çalışmaz.
– “FM TUNER” veya “AM TUNER” girişi
seçiliyken.
– 44,1 kHz dışında bir örnekleme frekansına sahip
Doğrusal PCM sinyalleri alınıyorken.
92TR
– Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, Dolby
TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio
veya DTS-HD High Resolution Audio sinyalleri
alınıyorken.
– Ağ işlevi sırasında, 44,1 kHz dışında bir örnekleme
frekansına sahip sinyaller alınıyorken.
x A/V Sync (Sesi video çıkışıyla
senkronize eder)
Ses çıkışıyla izlenen görüntü arasındaki zaman
boşluğunu en aza indirmek için ses çıkışını
geciktirmenizi sağlar.
Bu işlev, büyük bir LCD veya plazma ekran ya
da projektör kullandığınızda kullanışlıdır.
• HDMI AUTO: HDMI bağlantısıyla
bağlanan ekran için ses çıkışı ile izlenen
görüntü arasındaki zaman boşluğu, TV'nin
bilgileri esas alınarak otomatik biçimde
ayarlanır. Bu özellik yalnızca ekran A/V
Sync işlevini desteklediğinde kullanılabilir.
• 0 ms – 300 ms: Gecikmeyi 10 msn.'lik
aralıklarla 0 msn. - 300 msn. arasında
ayarlayabilirsiniz.
Notlar
• Bu işlev “A. DIRECT” kullanılırken çalışmaz.
• Gecikme süresi ses biçimine, ses alanına, hoparlör
yerleşimine ve hoparlör uzaklığı ayarlarına bağlı
olarak değişebilir.
x Dual Mono (Dijital yayın dili seçimi)
Mümkün olduğunda bir dijital yayının çift
sesini dinlediğinizde, istediğiniz dili seçmenizi
sağlar. Bu özellik yalnızca Dolby Digital
kaynaklar kullanılırken çalışır.
• MAIN/SUB: Ana dilin sesi sol ön
hoparlörden, alt dilin sesiyse sağ ön
hoparlörden eş zamanlı olarak verilir.
• MAIN: Ana dilin sesi verilir.
• SUB: Alt dilin sesi verilir.
x Audio Out
HDMI Settings menüsü
HDMI jakına bağlanan cihazın gerekli
ayarlarını yapabilirsiniz.
x Ctrl for HDMI (HDMI Kontrolü)
HDMI işlevini açıp kapatmanızı sağlar.
Ayrıntılar için bkz. ““BRAVIA” Sync için
hazırlama” (sayfa 80).
• ON
• OFF
Notlar
• “Ctrl for HDMI”ı “ON” olarak ayarladığınızda,
“Audio Out” otomatik olarak değiştirilebilir.
• Alıcı bekleme modundayken,
“Ctrl for HDMI” “ON” olarak ayarlanırsa ön
paneldeki ON/STANDBY göstergesinin ışığı
sarı renkte yanar.
x Pass Through
Notlar
• Bu işlev, “Ctrl for HDMI”, “OFF” olarak
ayarlandığında kullanılamaz.
• “AUTO” seçildiğinde, “ON” seçilirse ses ve
görüntünün TV'ye gönderilmesi normalden
biraz daha uzun sürebilir.
Not
“Audio Out”, “AMP” olarak ayarlandığında,
ses sinyallerinin çıkışı TV'nin hoparlöründen
alınamaz.
• TV+AMP: Ses çıkışı, TV'nin hoparlöründen
ve alıcıya bağlı hoparlörlerden alınır.
Notlar
• Oynatma cihazının ses kalitesi, TV'nin kanal
sayısı ve örnekleme frekansı gibi ses niteliklerine
bağlıdır. TV'nin stereo hoparlörleri varsa,
alıcıdan çıkan ses, çok kanallı kaynak oynatsanız
bile TV'de olduğu gibi stereo olur.
• Alıcıyı bir video cihazına (projektör vb.)
bağladığınızda, alıcıdan ses çıkışı olmayabilir.
Bu durumda, “AMP”i seçin.
Network Settings menüsü
Ağ ayarlarını yapabilirsiniz. Network Settings
menüsü yalnızca Home Network veya SEN
işlevi seçiliyken kullanılabilir.
x Settings
Ağ ayarlarını yapmanıza olanak verir.
Ayrıntılar için bkz. “Alıcının ağ ayarlarının
yapılandırılması” (sayfa 43).
• Kablosuz LAN Ayarları
• Kablolu LAN Ayarları
Ayarların Yapılması
Alıcı bekleme modunda olduğunda bile,
HDMI sinyallerini TV'ye göndermenizi sağlar.
• ON: Alıcı bekleme modunda olduğunda,
HDMI sinyallerinin çıkışını sürekli olarak
HDMI TV OUT jakından alır.
• AUTO: Alıcı bekleme modundayken TV
açıldığında, alıcı, HDMI sinyallerinin
çıkışını HDMI TV OUT jakından alır.
Sony, “BRAVIA” Sync uyumlu Sony TV
kullanıyorsanız, bu ayarı kullanmanızı
önerir. Bu ayar, “ON” ayarıyla
kıyaslandığında, bekleme modunda
güç tasarrufu sağlar.
• OFF: Alıcı bekleme modundayken, HDMI
sinyalleri göndermez. TV'de bağlı cihazın
kaynağının keyfini çıkarmak için alıcıyı açın.
Bu ayar, “ON” ayarıyla kıyaslandığında,
bekleme modunda güç tasarrufu sağlar.
Alıcıya bağlı oynatma cihazından HDMI
bağlantısıyla sağlanan HDMI ses sinyallerinin
çıkışını ayarlamanıza olanak verir.
• AMP: Oynatma cihazından alınan
HDMI ses sinyalleri, yalnızca alıcıya bağlı
hoparlörlere gönderilebilir. Çok kanallı
ses olduğu gibi oynatılabilir.
x Information
Ağ bilgilerini kontrol etmenizi sağlar.
devamı
93TR
Ağ bilgisinin kontrol edilmesi
1 “Information”ı seçin, ardından
düğmesine basın.
2 Kontrol etmek istediğiniz ayarı seçin,
ardından
düğmesine basın.
TV ekranında geçerli ayar bilgileri
görünür.
“Connection”, “SSID”, “Security Setup”,
“IP Settings”, “IP Address”, “Subnet Mask”,
“Default Gateway”, “DNS Settings”,
“Primary DNS”, “Secondary DNS”, “Proxy
Settings”, “Proxy Address”, “Port Number”
ve “MAC Address” ayarlarını* kontrol
edebilirsiniz.
* Ayarlar, ağ ortamına ve bağlantı türüne bağlı
olarak farklı olabilir.
x PARTY STREAMING
Alıcıyı, PARTY STREAMING işlevini
kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
1 “PARTY STREAMING”i seçin, ardından
düğmesine basın.
2 “On” veya “Off”u seçin, ardından
düğmesine basın.
• On: Alıcı, ev ağındaki diğer cihazlar
tarafından algılanabilir.
Alıcı bir PARTY başlatabilir veya
PARTY'yi kapatabilir ve PARTY'ye
katılabilir ya da PARTY'den çıkabilir.
• Off: Alıcı, ev ağındaki diğer cihazlar
tarafından algılanabilir.
Ancak alıcı bir PARTY başlatamaz veya
PARTY'yi kapatamaz ve PARTY'ye
katılamaz ya da PARTY'den çıkamaz.
x Access Settings
Cihaz listesindeki cihazlar için erişim
kısıtlamasını veya erişim iznini
ayarlamanızı sağlar.
94TR
Otomatik erişim izninin
ayarlanması
1 “Access Settings”i seçin, ardından
düğmesine basın.
2 “Auto Access”i seçin, ardından
düğmesine basın.
3 “Allow” veya “Not Allow”u seçin,
ardından
düğmesine basın.
• Allow: Ev ağındaki tüm cihazların
bu alıcıya erişmesine izin verilir.
Bu alıcı, ana birim cihazı olarak bir
PARTY başlatabilir ve istenirse bağlı
birim cihazı olarak bir PARTY'ye
katılabilir.
• Not Allow: Alıcı, kendisine erişim
sağlayan yeni bir cihazı engeller.
Ev ağına yeni bir cihaz bağlarken,
cihaz listesine bu cihazı ekleyin ve
erişim iznini ayarlayın (sayfa 95).
Not
Cihaz listesine en fazla 20 cihaz eklenebilir. 20 cihaz
daha önce kaydedilmişse, “Device Full” mesajı
görünür ve listeye yeni bir cihaz eklenemez.
Bu durumda, gerekli olmayan cihazları listeden
silin (sayfa 95).
Cihaz listesine cihazların
eklenmesi
1 “Access Settings”i seçin, ardından
düğmesine basın.
2 “Control Device”ı seçin, ardından
düğmesine basın.
TV ekranında kayıtlı cihaz listesi görünür.
3 “Add Device”ı seçin, ardından
düğmesine basın.
4 İstediğiniz cihazı seçin, ardından
düğmesine basın.
Seçilen cihaz, cihaz listesine eklenir. Erişim
iznini ayarlamayla ilgili ayrıntılar için bkz.
“Cihazların erişim izninin ayarlanması”
(sayfa 95).
Cihazların erişim izninin
ayarlanması
Kayıt işleminin iptal edilmesi
Cihaz listesindeki bir cihaz için erişim iznini
ayarlayabilirsiniz. Yalnızca “Allow” olarak
ayarlanmış olan cihazlar ev ağından tanınır.
1 “Access Settings”i seçin, ardından
düğmesine basın.
2 “Control Device”ı seçin, ardından
düğmesine basın.
TV ekranında kayıtlı cihaz listesi görünür.
3 İstediğiniz cihazı seçin, ardından
düğmesine basın.
4 “Access”i seçin, ardından
düğmesine
basın.
5 “Allow” veya “Not Allow”u seçin, ardından
düğmesine basın.
2. adımda “Cancel”ı seçin, ardından
düğmesine basın.
Not
Cihaz listesine en fazla 5 Media Remote cihazı
eklenebilir. 5 cihaz daha önce kaydedilmişse,
“Device Full” mesajı görünür ve listeye yeni bir
cihaz eklenemez. Bu durumda, gerekli olmayan
cihazları listeden silin (sayfa 95).
x Registered Media Remote Devices
Kayıtlı Ortam Uzaktan Kumandası
cihazlarının listesini kontrol edebilmenizi
sağlar. Yalnızca kayıtlı cihazların alıcıyı
kontrol etmesine izin verilir.
Cihaz listesinden kayıtlı Media
Remote cihazlarının silinmesi
1 “Registered Media Remote Devices”ı
Listeden bir cihazın silinmesi
4. adımda “Delete”i seçin, ardından
düğmesine
basın. Onay ekranında “OK”i seçin, ardından
düğmesine basın.
x Media Remote Device Registration
Media Remote cihazlarını kaydetmenize
olanak verir.
seçin, ardından
düğmesine basın.
TV ekranında kayıtlı ortam uzaktan
kumandası cihaz listeleri görünür.
2 Silmek istediğiniz cihazı seçin, ardından
düğmesine basın.
3 “Delete”i seçin, ardından
düğmesine
basın.
Media Remote cihazlarının
kaydedilmesi
1 “Media Remote Device Registration”ı
seçin, ardından
düğmesine basın.
düğmesine basın.
Alıcı, kaydedilmeye hazır olan Media
Remote cihazlarını algılamaya başlar.
TV ekranında “Connecting” ifadesi
görünür.
Media Remote cihazında “Registration”a
basın.
Ancak 30 saniye içinde hiçbir cihaz
algılanmazsa alıcı, kayıt işlemini
sonlandırır.
3 “Finish”i seçin, ardından
düğmesine
basın.
Seçilen cihaz, cihaz listesinden silinir.
x Device Name
Alıcının ev ağındaki diğer cihazlar tarafından
kolayca tanınabilmesi için alıcıya en fazla
30 karakter uzunluğunda bir cihaz adı
atamanıza olanak verir.
Cihaz adının atanması
1 “Device Name”i seçin, ardından
düğmesine basın.
2 Geçerli cihaz adını seçmek için
düğmesine basın.
düğmesine
basın.
devamı
95TR
Ayarların Yapılması
2 “Start Registration”ı seçin, ardından
4 “OK”i seçin, ardından
3 SHIFT'e basın, ardından cihaz adını
girmek için sayısal düğmeye/metin
düğmesine basın.
4
düğmesine basın.
İpucu
Varsayılan cihaz adı “STR-DN1030 ******”dir.
“******” alıcının MAC Adresinin son 6 basamağıdır.
x Network Standby
“Network Standby” modu “On” olarak
ayarlanmış durumdayken, alıcı her zaman ağ
üzerinden bağlanabilir ve kontrol edilebilir.
1 “Network Standby”ı seçin, ardından
düğmesine basın.
2 “Off” veya “On”u seçin, ardından
düğmesine basın.
• Off: Alıcı bekleme modundayken ağ
işlevi kapatılır. Alıcı yeniden açıldığında
işleme devam etmesi için daha fazla
zaman gerekir.
• On: Alıcı bekleme modundayken bile
ağ işlevi çalışır ve ağ üzerinden kontrol
edildiğinde işlemleri devam ettirir.
Not
Alıcı bekleme modundayken, “Network Standby”
“On” olarak ayarlanırsa ön paneldeki ON/
STANDBY göstergesinin ışığı sarı renkte yanar.
x Software Update
Alıcının yazılımını en son sürüme
güncellemenizi sağlar.
Ayrıntılar için bkz. “Yazılımın güncellenmesi”
(sayfa 76).
Yazılım sürümünün kontrol
edilmesi
1 “Software Update”i seçin, ardından
düğmesine basın.
2 “Version”ı seçin, ardından
düğmesine
basın.
TV ekranında yazılım sürümü görünür.
96TR
System Settings menüsü
Alıcının ayarlarını yapabilirsiniz.
x Auto Standby
Alıcıyı kullanmadığınızda veya alıcıya sinyal
gönderilmediğinde, alıcıyı bekleme moduna
geçirmenizi sağlar.
• ON: Yaklaşık 30 dakika sonra bekleme
moduna geçer.
• OFF: Bekleme moduna geçmez.
Notlar
• Bu işlev aşağıdaki durumlarda çalışmaz.
– “FM TUNER”, “AM TUNER”, “HOME
NETWORK”, “AirPlay” veya “SEN” girişi
seçiliyken.
– PARTY STREAMING işlevi kullanılırken.
– Alıcının yazılımı güncellenirken.
• Otomatik bekleme moduyla Uyku Zamanlayıcısını
aynı anda kullandığınızda, Uyku Zamanlayıcısı
önceliklidir.
TV'ye bağlamadan kullanma
Bu alıcıyı, TV'ye bağlamasanız bile, gösterge
panelini kullanarak çalıştırabilirsiniz.
Gösterge panelindeki menünün
kullanılması
“GUI OFF”u seçmek için GUI MODE'a
tekrar tekrar basın.
Alıcı, ön panel ekranı moduna geçirilir.
AMP
1
2
3
MENU'ye basın.
İstediğiniz menüyü seçmek için
V/v düğmesine tekrar tekrar
basın, ardından
veya b
düğmesine basın.
4
Ayarlamak istediğiniz
parametreyi seçmek için V/v
düğmesine tekrar tekrar basın,
ardından
veya b düğmesine
basın.
5
İstediğiniz ayarı seçmek için V/v
düğmesine tekrar tekrar basın,
ardından
düğmesine basın.
DISPLAY
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
AMP'e basın.
MENU
Önceki gösterge ekranına dönme
B veya RETURN/EXIT O düğmesine basın.
Menüden çıkma
MENU'ye basın.
Ayarların Yapılması
Not
Gösterge panelinde bazı parametreler
ve ayarlar karartılmış şekilde görünebilir.
Bu, kullanılamadıkları veya sabit ve değişmez
oldukları anlamına gelir.
97TR
Menülere genel bakış
Her menüde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir. Menüler arasında gezinmeyle ilgili ayrıntılar için
bkz. sayfa 97.
Menü
[Display]
Parametreler
[Display]
Ayarlar
Varsayılan
ayar
Otomatik
Kalibrasyon
ayarları
[<AUTO CAL>]
Auto Calibration başlangıcı
[A.CAL START]
Auto Calibration türüa)
[CAL TYPE]
FULL FLAT, ENGINEER,
FRONT REF, OFF
ENGINEER
Düzey ayarları
[<LEVEL>]
Test sesib)
[TEST TONE]
OFF, FIX xxxc),
AUTO xxxc)
OFF
Sol ön hoparlör düzeyib)
[FL LEVEL]
FL –10,0 dB – FL +10,0 dB
(0,5 dB aralıklı)
FL 0 dB
Sağ ön hoparlör düzeyib)
[FR LEVEL]
FR –10,0 dB – FR +10,0 dB
(0,5 dB aralıklı)
FR 0 dB
Orta hoparlör düzeyib)
[CNT LEVEL]
CNT –10,0 dB – CNT +10,0 dB
(0,5 dB aralıklı)
CNT 0 dB
Surround sol hoparlör düzeyib)
[SL LEVEL]
SL –10,0 dB – SL +10,0 dB
(0,5 dB aralıklı)
SL 0 dB
Surround sağ hoparlör düzeyib)
[SR LEVEL]
SR –10,0 dB – SR +10,0 dB
(0,5 dB aralıklı)
SR 0 dB
Surround arka hoparlör düzeyib) SB –10,0 dB – SB +10,0 dB
[SB LEVEL]
(0,5 dB aralıklı)
SB 0 dB
Surround sol arka hoparlör
düzeyib)
[SBL LEVEL]
SBL –10,0 dB – SBL +10,0 dB
(0,5 dB aralıklı)
SBL 0 dB
Surround sağ arka hoparlör
düzeyib)
[SBR LEVEL]
SBR –10,0 dB – SBR +10,0 dB
(0,5 dB aralıklı)
SBR 0 dB
Sol ön üst hoparlör düzeyib)
[LH LEVEL]
LH –10,0 dB – LH +10,0 dB
(0,5 dB aralıklı)
LH 0 dB
Sağ ön üst hoparlör düzeyib)
[RH LEVEL]
RH –10,0 dB – RH +10,0 dB
(0,5 dB aralıklı)
RH 0 dB
Subwoofer düzeyib)
[SW LEVEL]
SW –10,0 dB – SW +10,0 dB
(0,5 dB aralıklı)
SW 0 dB
Dinamik aralık sıkıştırma
[D. RANGE]
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP. AUTO, COMP. OFF
COMP. AUTO
5/2.1 - 2/0
(20 yerleşim)
3/4.1
Ön hoparlörlerin boyutub)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Orta hoparlör boyutub)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Surround hoparlörlerin boyutub) LARGE, SMALL
[SUR SIZE]
LARGE
Ön üst hoparlörlerin boyutub)
[FH SIZE]
LARGE
Hoparlör ayarları Hoparlör yerleşimi
[<SPEAKER>]
[SP PATTERN]
98TR
LARGE, SMALL
Menü
[Display]
Parametreler
[Display]
Ayarlar
Varsayılan
ayar
Surround arka hoparlörün
atanmasıd)
[SB ASSIGN]
SPK B, BI-AMP, OFF
OFF
Sol ön hoparlör uzaklığıb)
[FL DIST.]
FL 1,00 m – FL 10,00 m
(FL 3’3” – FL 32’9”)
(0,1 m aralıklı)e)
FL 3,00 m
(FL 9’10”)
Sağ ön hoparlör uzaklığıb)
[FR DIST.]
FR 1,00 m – FR 10,00 m
(FR 3’3” – FR 32’9”)
(0,1 m aralıklı)e)
FR 3,00 m
(FR 9’10”)
Orta hoparlör uzaklığıb)
[CNT DIST.]
CNT 1,00 m – CNT 10,00 m
(CNT 3’3” – CNT 32’9”)
(0,1 m aralıklı)e)
CNT 3,00 m
(CNT 9’10”)
SL 3,00 m
(SL 9’10”)
Surround sağ hoparlör uzaklığıb) SR 1,00 m – SR 10,00 m
[SR DIST.]
(SR 3’3” – SR 32’9”)
(0,1 m aralıklı)e)
SR 3,00 m
(SR 9’10”)
Surround arka hoparlör
uzaklığıb) [SB DIST.]
SB 1,00 m – SB 10,00 m
(SB 3’3” – SB 32’9”)
(0,1 m aralıklı)e)
SB 3,00 m
(SB 9’10”)
Surround sol arka hoparlör
uzaklığıb)
[SBL DIST.]
SBL 1,00 m – SBL 10,00 m
(SBL 3’3” – SBL 32’9”)
(0,1 m aralıklı)e)
SBL 3,00 m
(SBL 9’10”)
Surround sağ arka hoparlör
uzaklığıb)
[SBR DIST.]
SBR 1,00 m – SBR 10,00 m
(SBR 3’3” – SBR 32’9”)
(0,1 m aralıklı)e)
SBR 3,00 m
(SBR 9’10”)
Sol ön üst hoparlör uzaklığıb)
[LH DIST.]
LH 1,00 m – LH 10,00 m
(LH 3’3” – LH 32’9”)
(0,1 m aralıklı)e)
LH 3,00 m
(LH 9’10”)
Sağ ön üst hoparlör uzaklığıb)
[RH DIST.]
RH 1,00 m – RH 10,00 m
(RH 3’3” – RH 32’9”)
(0,1 m aralıklı)e)
RH 3,00 m
(RH 9’10”)
Subwoofer uzaklığıb)
[SW DIST.]
SW 1,00 m – SW 10,00 m
(SW 3’3” – SW 32’9”)
(0,1 m aralıklı)e)
SW 3,00 m
(SW 9’10”)
Uzaklık birimi
[DIST. UNIT]
FEET, METER
METERf)
Ön hoparlörlerin geçiş frekansıg) CROSS 40 Hz – CROSS 200 Hz
[FRT CROSS]
(10 Hz aralıklı)
CROSS 120 Hz
Orta hoparlörün geçiş frekansıg) CROSS 40 Hz – CROSS 200 Hz
[CNT CROSS]
(10 Hz aralıklı)
CROSS 120 Hz
Surround hoparlörlerin geçiş
frekansıg)
[SUR CROSS]
CROSS 40 Hz – CROSS 200 Hz
(10 Hz aralıklı)
CROSS 120 Hz
Ön üst hoparlörlerin geçiş
frekansıg)
[FH CROSS]
CROSS 40 Hz – CROSS 200 Hz
(10 Hz aralıklı)
CROSS 120 Hz
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
THEATER
Surround ayarları Efekt düzeyih)
[<SURROUND>] [EFFECT]
devamı
99TR
Ayarların Yapılması
Surround sol hoparlör uzaklığıb) SL 1,00 m – SL 10,00 m
[SL DIST.]
(SL 3’3” – SL 32’9”)
(0,1 m aralıklı)e)
Menü
[Display]
Parametreler
[Display]
Ayarlar
Varsayılan
ayar
EQ ayarları
[<EQ>]
Ön hoparlörlerin bas düzeyi
[BASS]
BASS –10 dB – BASS +10 dB
(1 dB aralıklı)
BASS 0 dB
Ön hoparlörlerin tiz düzeyi
[TREBLE]
TREBLE –10 dB – TREBLE +10 dB
(1 dB aralıklı)
TREBLE 0 dB
FM istasyonu alış modu
[FM MODE]
STEREO, MONO
STEREO
Kayıtlı istasyonlara ad verilmesi
[NAME IN]
Ayrıntılar için bkz. “Kayıtlı
istasyonlara ad verilmesi (Name
Input)” (sayfa 59).
Digital Legato Linear
[D.L.L.]
D.L.L. AUTO2, D.L.L. AUTO1,
D.L.L. OFF
D.L.L. AUTO1
Sesi video çıkışıyla senkronize
eder
[A/V SYNC]
0 msn. - 300 msn. (10 msn.
aralıklarla), HDMI AUTO
0 msn.
Dijital yayın dili seçimi
[DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Dijital ses girişinin atanması
[A. ASSIGN]
Ayrıntılar için bkz. “Diğer video/ses
giriş jaklarının kullanılması (Input
Assign)” (sayfa 84).
Video ayarları
[<VIDEO>]
Video girişinin atanması
[V. ASSIGN]
Ayrıntılar için bkz. “Diğer video/ses
giriş jaklarının kullanılması (Input
Assign)” (sayfa 84).
HDMI ayarları
[<HDMI>]
HDMI Kontrolü
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
Doğrudan Geçiş
[PASS THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
Ses çıkışı
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
Otomatik bekleme modu
[AUTO STBY]
STBY ON, STBY OFF
STBY ON
Girişlere ad verilmesi
[NAME IN]
Ayrıntılar için bkz. “Girişe ad
verilmesi (Name Input)” (sayfa 50).
Tuner ayarları
[<TUNER>]
Ses ayarları
[<AUDIO>]
Sistem ayarları
[<SYSTEM>]
a)
Bu ayarı yalnızca Auto Calibration yapıp ayarları kaydettiğinizde seçebilirsiniz.
Hoparlör yerleşimi ayarına bağlı olarak, bazı parametreler veya ayarlar kullanılamayabilir.
c) xxx bir hoparlör kanalını (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW) gösterir.
d)
Bu parametreyi yalnızca, “SP PATTERN”, surround arka veya ön üst hoparlörlerin bulunmadığı bir ayara
getirilirse seçebilirsiniz (sayfa 37).
e) Otomatik Kalibrasyon yapıp ölçüm sonucunu kaydettiğinizde, uzaklığı yalnızca 0,01 metrelik aralıklarla
ayarlayabilirsiniz.
f)
ABD ve Kanada modelleri için “FEET”.
g) Bu parametreyi yalnızca hoparlörünüz “SMALL” olarak ayarlandıysa seçebilirsiniz.
h)
Bu parametreyi yalnızca, ses alanı olarak “HD-D.C.S.”yi seçerseniz seçebilirsiniz.
b)
100TR
Gösterge panelindeki bilgilerin
görüntülenmesi
Gösterge paneli, ses alanı gibi çeşitli alıcı
durumu bilgilerini sunar.
1 Bilgilerini kontrol etmek istediğiniz
girişi seçin.
2 AMP'e basın, ardından DISPLAY'e tekrar
tekrar basın.
DISPLAY'e her basışınızda, gösterge paneli
periyodik olarak aşağıdaki gibi değişir.
Girişin dizin adı* t Seçtiğiniz giriş t
Uygulanan geçerli ses alanı t Ses
düzeyi t Akış bilgileri**
FM ve AM radyo dinlerken
Kayıtlı istasyon adı* t Frekans t
Uygulanan geçerli ses alanı t Ses düzeyi
RDS yayınlarını alırken
Program Hizmeti adı veya kayıtlı istasyon
adı* t Frekans, bant ve kayıt numarası t
Uygulanan geçerli ses alanı t Ses düzeyi
* Dizin adı yalnızca bir dizini, girişe veya
kayıtlı istasyona atadığınızda görünür.
Dizin adı yalnızca boşluk girildiğinde veya
giriş adıyla aynı olduğunda görünmez.
** Akış bilgileri görüntülenmeyebilir.
Uzaktan Kumandanın Kullanılması
Uzaktan kumandanın
programlanması
Uzaktan kumandayı, alıcınıza bağlı cihaza
uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Hatta,
uzaktan kumandayı, Sony olmayan
cihazların yanı sıra kumandanın normalde
çalıştıramayacağı Sony cihazları çalıştıracak
şekilde programlayabilirsiniz.
Başlamadan önce, aşağıdakileri unutmayın:
– TUNER, USB, AirPlay, HOME NETWORK,
SOURCE ve SEN giriş düğmelerinin
ayarlarını değiştiremezsiniz.
– Uzaktan kumanda, yalnızca kızılötesi
kablosuz kontrol sinyallerini kabul eden
cihazları kontrol edebilir.
RM SET
UP
SHIFT
Giriş
düğmeleri
Not
AV ?/1
TV
Sayısal
düğmeler
ENT/MEM
Bazı diller için harfler veya işaretler
görüntülenmeyebilir.
İpucu
Gösterge panelinde “GUI MODE” ifadesi
gösterilirken, ekranı değiştiremezsiniz. “GUI OFF”u
seçmek için GUI MODE'a tekrar tekrar basın.
1
RM SET UP düğmesinin ışığı yavaşça
yanıp söner.
2
Programlamak istediğiniz cihazın
giriş düğmesine basın.
Örneğin, VIDEO 1 jaklarına bağlı bir
VCR'yi programlamak istiyorsanız,
VIDEO 1'e basın.
RM SET UP ve SHIFT düğmelerinin
ışığı yanar.
devamı
101TR
Uzaktan Kumandanın
Kullanılması
RM SET UP düğmesini basılı
tutun, ardından AV ?/1
düğmesine basın.
3
Sayısal kodu girmek için sayısal
düğmelere basın.
Birden fazla kod varsa, TV gibi cihazlara
karşılık gelen bir kodu girmeyi deneyin.
Cihazlara karşılık gelen sayısal kodları
bulmak için sayfa 102 – 105'daki tabloları
kullanın.
Not
Yalnızca 500’lü kodlar TV düğmesi için
geçerlidir.
4
ENT/MEM'e basın.
Sayısal kod doğrulandıktan sonra, RM
SET UP düğmesi yavaşça iki kez yanıp
söner ve uzaktan kumanda otomatik
olarak programlama modundan çıkar.
5
Diğer cihazları programlamak
için 1 – 4. adımları tekrarlayın.
Cihazlara ve cihazların üreticilerine
karşılık gelen sayısal kodlar
Sony olmayan cihazları ve ayrıca uzaktan
kumandanın normalde kontrol edemeyeceği
Sony cihazları programlamak için aşağıdaki
tablolarda bulunan sayısal kodları kullanın.
Cihazın uzaktan kumandadan aldığı sinyal,
modeline ve yılına göre değiştiğinden, cihaza
birden fazla sayısal kod atanmış olabilir.
Uzaktan kumandanızı kodlardan birini
kullanarak programlayamazsanız, diğer
kodları kullanmayı deneyin.
Notlar
• Sayısal kodlar, her markaya ait mevcut en son
bilgileri esas almaktadır. Ancak, cihazınızın
kodlardan bazılarına veya tümüne birden
yanıt vermeme ihtimali vardır.
• Bu uzaktan kumandadaki giriş düğmelerinin
tümü, sizin cihazınız için kullanılamayabilir.
Not
RM SET UP düğmesinin ışığı, bir sayısal düğme
basılı durumdayken söner.
Bir CD oynatıcının kontrol
edilmesi
Programlamanın iptal edilmesi
Üretici
Kodlar
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
Herhangi bir adım sırasında RM SET UP'a
basın. Uzaktan kumanda otomatik olarak
programlama modundan çıkar.
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
Programlamadan sonra girişin
etkinleştirilmesi
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
İstediğiniz girişi etkinleştirmek için
programlanan düğmeye basın.
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
115
PHILIPS
116
Programlama yapılamadıysa,
aşağıdakileri kontrol edin:
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
• RM SET UP düğmesinin ışığı 1. adımda
yanmazsa, piller zayıftır. Pillerin ikisini
de değiştirin.
• RM SET UP düğmesinin ışığı, sayısal kodu
girerken hızlı bir şekilde art arda 5 kez yanıp
sönerse, bir hata meydana gelmiştir.
1. adımdan itibaren yeniden başlayın.
YAMAHA
120, 121, 122
102TR
Bir DAT müzik setinin kontrol
edilmesi
Üretici
Kodlar
SONY
203
PIONEER
219
Bir teypli müzik setinin kontrol
edilmesi
Bir DVD oynatıcının kontrol
edilmesi
Üretici
Kodlar
Üretici
Kodlar
SONY
201, 202
SONY
401, 402, 403
DENON
204, 205
BROKSONIC
424
KENWOOD
206, 207, 208, 209
DENON
405
NAKAMICHI
210
HITACHI
416
PANASONIC
216
JVC
415, 423
PHILIPS
211, 212
MITSUBISHI
419
PIONEER
213, 214
ORITRON
417
TECHNICS
215, 216
PANASONIC
406, 408, 425
YAMAHA
217, 218
PHILIPS
407
PIONEER
409, 410
Bir MD müzik setinin kontrol
edilmesi
RCA
414
SAMSUNG
416, 422
Üretici
Kodlar
TOSHIBA
404, 421
SONY
301
ZENITH
418, 420
DENON
302
JVC
303
KENWOOD
304
Bir HDD kaydedicinin kontrol
edilmesi
Üretici
Kodlar
SONY
307, 308, 309
Bir DVD kaydedicinin kontrol
edilmesi
Üretici
Kodlar
SONY
401, 402, 403
Bir DVD/VCR COMBO'nun kontrol
edilmesi
Kodlar
SONY
411
Üretici
Kodlar
SONY
310, 311, 312
Bir DVD/HDD COMBO'nun kontrol
edilmesi
PANASONIC
335
Üretici
Kodlar
SAMSUNG
336
SONY
401, 402, 403
LG
337
Uzaktan Kumandanın
Kullanılması
Üretici
Bir Blu-ray Disc oynatıcının/
kaydedicinin kontrol edilmesi
Bir PSX'in kontrol edilmesi
Üretici
Kodlar
SONY
313, 314, 315
devamı
103TR
Bir TV'nin kontrol edilmesi
Üretici
Kodlar
Üretici
Kodlar
SAMPO
566
SONY
501, 502
SABA
530, 537, 547, 549, 558
AIWA
501, 536, 539
SANYO
508, 545, 546, 560, 567
AKAI
503
SCOTT
503, 566
AOC
503
SEARS
CENTURION
566
503, 508, 510, 517,
518, 551
CORONADO
517
SHARP
517, 535, 550, 561, 565
CURTIS-MATHES
503, 551, 566, 567
SYLVANIA
503, 518, 566
DAYTRON
517, 566
THOMSON
530, 537, 547, 549
DAEWOO
504, 505, 506, 507,
515, 544
FISHER
508, 545
FUNAI
548
FUJITSU
528
GOLDSTAR/LG
503, 512, 515, 517,
534, 544, 556, 568
GRUNDIG
511, 533, 534
GE
503, 509, 510, 544
HITACHI
503, 513, 514, 515,
517, 519, 544, 557, 571
LOEWE
515, 534, 556
VIZIO
576, 577
ITT/NOKIA
521, 522
TOSHIBA
535, 539, 540, 541, 551
TELEFUNKEN
530, 537, 538, 547,
549, 558
TEKNIKA
517, 518, 567
WARDS
503, 517, 566
YORK
566
ZENITH
542, 543, 567
J.C.PENNY
503, 510, 566
JVC
516, 552
Bir LD oynatıcının kontrol
edilmesi
KMC
517
Üretici
Kodlar
MAGNAVOX
503, 515, 517, 518,
544, 566
SONY
601, 602, 603
MARANTZ
527
PIONEER
606
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 527, 544,
566, 568
NEC
503, 517, 520, 540,
544, 554, 566
NORDMENDE
530, 558
NOKIA
521, 522, 573, 575
PANASONIC
509, 524, 553, 559, 572
PHILIPS
515, 518, 557, 570, 571
PHILCO
503, 504, 514, 517, 518
PIONEER
509, 525, 526, 540,
551, 555
PORTLAND
503
QUASAR
509, 535
RADIO SHACK
503, 510, 527, 565, 567
RCA/PROSCAN
503, 510, 523, 529, 544
SAMSUNG
503, 515, 517, 531,
532, 534, 544, 556,
557, 562, 563, 566, 569
104TR
Bir Video CD oynatıcının kontrol
edilmesi
Üretici
Kodlar
SONY
605
Bir VCR'nin kontrol edilmesi
Üretici
Kodlar
SONY
701, 702, 703, 704,
705, 706
AIWA*
710, 750, 757, 758
Bir uydu tunerinin (kutu) kontrol
edilmesi
Üretici
Kodlar
SONY
801, 802, 803, 804,
824, 825, 865
845, 846
BLAUPUNKT
740
AMSTRAD
EMERSON
750
BskyB
862
FISHER
717, 720
866
GENERAL ELECTRIC
(GE)
722, 730
GENERAL ELECTRIC
(GE)
GRUNDIG
859, 860
GOLDSTAR/LG
723, 753
HUMAX
846, 847
HITACHI
722, 725, 729, 741
THOMSON
857, 861, 864, 876
ITT/NOKIA
717
PACE
JVC
726, 727, 728, 736
848, 849, 850, 852,
862, 863, 864
MAGNAVOX
730, 731, 738
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
NEC
736
PANASONIC
729, 730, 737, 738,
739, 740
PANASONIC
818, 855
PHILIPS
856, 857, 858, 859,
860, 864, 874
NOKIA
851, 853, 854, 864
RCA/PROSCAN
866, 871
868
PHILIPS
729, 730, 731
BITA/HITACHI
PIONEER
729
HUGHES
867
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731,
741, 747
JVC/Echostar/Dish
Network
873
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
MITSUBISHI
872
SANYO
717, 720, 746
SAMSUNG
875
SHARP
748, 749
TOSHIBA
869, 870
TOSHIBA
747, 756
Bir kablolu televizyon kutusunun
kontrol edilmesi
**Bir AIWA VCR, AIWA'ya ait kodu girdiğiniz
halde çalışmazsa, bu kodun yerine Sony'ye ait
kodu girin.
Üretici
Kodlar
821, 822, 823
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839, 840
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813,
814, 819
JERROLD
830, 831
OAK
841, 842, 843
PANASONIC
816, 826, 832, 833,
834, 835
PHILIPS
830, 831
PIONEER
828, 829
RCA
805
SCIENTIFIC ATLANTA
815, 816, 817, 844
TOCOM/PHILIPS
830, 831
ZENITH
826, 827
Uzaktan Kumandanın
Kullanılması
SONY
105TR
Uzaktan kumandanın
sıfırlanması
Ek Bilgiler
Önlemler
AV ?/1
RM
SET UP
?/1
Güvenlik hakkında
Kabinin içine herhangi bir katı cisim düşer
veya sıvı dökülürse, alıcının fişini çıkarın ve
yeniden çalıştırmadan önce nitelikli personele
kontrol ettirin.
Güç kaynakları hakkında
MASTER
VOL –/
2–
1
MASTER VOL – veya 2 –
düğmesini basılı tutarken, ?/1
düğmesine basın ve basılı tutun,
ardından AV ?/1 düğmesine
basın.
RM SET UP düğmesinin ışığı 3 kez
yanıp söner.
2
Tüm düğmeleri bırakın.
Uzaktan kumanda belleğinde bulunan
tüm içerikler (ör. tüm programlanan
veriler) silinir.
106TR
• Alıcıyı çalıştırmadan önce, çalışma
voltajının yerel güç kaynağınızla aynı
olduğundan emin olun.
Çalışma voltajı, alıcının arkasındaki isim
plakasında belirtilmiştir.
• Cihaz kapatılmış olsa bile, cihazın AC güç
kaynağına (şebekeye) bağlantısı, duvar
prizine takılı olduğu sürece kesilmez.
• Alıcıyı uzun süre kullanmayacaksanız, fişini
mutlaka duvar prizinden çıkarın. AC güç
kablosunu (şebeke kablosu) çıkarmak için,
fişin kendisini tutun; asla kabloyu çekmeyin.
• AC güç kablosu (şebeke kablosu) yalnızca
nitelikli bir teknik servis merkezinde
değiştirilmelidir.
Isı yükselmesi hakkında
Alıcının, çalışma sırasında ısınması arıza gibi
görünse de arıza değildir. Alıcıyı yoğun bir
şekilde sürekli olarak kullanırsanız, üst, yan ve
alttaki kabin sıcaklığı dikkate değer biçimde
yükselir. Bir yerinizin yanmaması için, kabine
dokunmayın.
Yerleştirme hakkında
• Isının yükselmesini önlemek ve
alıcının ömrünü uzatmak için, alıcıyı,
havalandırmanın yeterli olduğu bir yere
yerleştirin.
• Alıcıyı, ısı kaynaklarının yanına veya
doğrudan güneş ışığına, aşırı toza veya
mekanik çarpmaya maruz kalabileceği
bir yere yerleştirmeyin.
• Kabinin üzerine, havalandırma deliklerini
kapatarak arızalara neden olabilecek bir
şey koymayın.
• Alıcıyı TV, VCR veya müzik seti gibi
cihazların yanına yerleştirmeyin. (Alıcı
bir TV, VCR veya müzik setiyle bir arada
kullanılıyorsa ve söz konusu cihazın çok
yakınına yerleştirildiyse, gürültü meydana
gelebilir ve görüntü kalitesi olumsuz
etkilenebilir. Bu, özellikle iç mekan anteni
kullanıldığında söz konusu olabilir. Bu
nedenle, dış mekan anteni kullanılması
önerilir.)
• Yüzeyde lekelenme ve renk solması meydana
gelebileceğinden, alıcıyı özel işlem görmüş
(balmumu, yağ, cila vb. ile) yüzeylere
yerleştirirken dikkatli olun.
Çalıştırma hakkında
Diğer cihazları bağlamadan önce, mutlaka
alıcıyı kapatın ve fişini çekin.
Sorun Giderme
Alıcıyı kullanırken aşağıdaki zorluklardan
birini yaşarsanız, sorunu çözmenize yardımcı
olması için bu sorun giderme kılavuzunu
kullanın. Herhangi bir sorun devam ediyorsa,
size en yakın Sony satıcısına danışın. Servis
personeli, onarım sırasında bazı parçaları
değiştirirse, bu parçaların onlarda
kalabileceğini unutmayın.
Güç
Alıcı otomatik olarak kapanıyor.
• “Auto Standby”, “ON” olarak
ayarlanmıştır (sayfa 96).
• Uyku Zamanlayıcısı işlevi çalışıyordur
(sayfa 15).
• “PROTECTOR” çalışıyordur (sayfa 117).
ON/STANDBY göstergesi hızlı bir şekilde
art arda yanıp söner.
• Yazılım güncellemesinde hata vardır.
Güç kablosunun fişini çıkarın ve
ardından yeniden takın. Alıcı, yazılımı
güncellemeye çalışır. Gösterge hızlı bir
şekilde art arda yanıp sönmeye devam
ederse size en yakın Sony satıcısıyla
iletişime geçin.
Temizleme hakkında
Kabini, paneli ve kontrolleri hafif bir sıvı
deterjanla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir
bezle temizleyin. Zımpara, toz deterjan ya da
alkol veya benzin gibi solventler kullanmayın.
Alıcınızla ilgili sorularınız veya sorunlarınız
olursa, lütfen size en yakın Sony satıcısıyla
iletişime geçin.
Görüntü
devamı
107TR
Ek Bilgiler
TV'de görüntü yok.
• Giriş düğmelerini kullanarak uygun
girişi seçin.
• TV'nizi uygun giriş moduna ayarlayın.
• Ses cihazınızı TV'den uzaklaştırın.
• Komponent video girişini doğru bir
şekilde atayın.
• Bu alıcıyla bir giriş sinyaline üst
dönüştürme işlemi uyguladığınızda
giriş sinyali giriş işleviyle aynı olmalıdır
(sayfa 19).
• Kabloların cihaza doğru ve sıkı bir şekilde
bağlandığından emin olun.
• Oynatma cihazına bağlı olarak, cihazı
ayarlamanız gerekebilir. Her cihazla
birlikte verilen kullanım talimatlarına
bakın.
• Özellikle 1080p, Deep Color (Deep
Colour) veya 3B yayınlarda, görüntüleri
izlerken veya sesleri dinlerken mutlaka
Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanın.
TV'de 3B görüntü yok.
• TV veya video cihazına bağlı olarak, 3B
görüntüler gösterilemeyebilir. Alıcının
desteklediği 3B görüntü biçimlerini
kontrol edin (sayfa 119).
Alıcı bekleme modundayken, TV'den
görüntü çıkışı olmuyor.
• Alıcı bekleme moduna geçtiğinde,
görüntü, alıcıyı kapatmadan önce
yaptığınız son HDMI cihazı seçiminden
alınır. Başka cihazlar kullanıyorsanız,
cihazın oynat düğmesine basın ve
One-Touch Play işlemi yapın veya keyfini
çıkarmak istediğiniz HDMI cihazı seçmek
için alıcıyı açın.
• Alıcıya “BRAVIA” Sync'le uyumlu
olmayan cihazlar bağlarsanız, HDMI
Settings menüsünde “Pass Through”un
“ON” olarak ayarlandığından emin olun
(sayfa 93).
Kayıt yapılamıyor.
• Cihazın doğru bir şekilde bağlandığından
emin olun.
• Giriş düğmelerini kullanarak kaynak
cihazı seçin (sayfa 49).
• HDMI IN ve COMPONENT VIDEO IN
jakları üzerinden alınan video giriş
sinyalleri kaydedilemez.
• Kaynaklarda, kaydetmeyi önlemek için
telif hakkı koruması bulunuyordur. Böyle
bir durumda, kaynaklardan kayıt
yapamayabilirsiniz.
108TR
TV ekranında GUI menüsü görünmüyor.
• “GUI ON”u seçmek için GUI MODE'a
tekrar tekrar basın. TV ekranında
GUI menüsü hala görünmüyorsa,
MENU'ye basın.
• TV'nin doğru bir şekilde bağlandığından
emin olun.
• TV'ye bağlı olarak, GUI menüsünün TV
ekranında görünmesi biraz zaman alabilir.
Ses
Hangi cihaz seçilirse seçilsin, ses yok
veya yalnızca çok düşük düzeyde bir
ses duyuluyor.
• Tüm bağlantı kablolarının alıcı, hoparlör
ve cihazın ilgili jakları için kendi giriş/çıkış
jaklarına takılı olduğundan emin olun.
• Hem alıcının hem de tüm cihazların açık
olduğundan emin olun.
• MASTER VOLUME'ün “VOL MIN”
olarak ayarlanmadığından emin olun.
• SPEAKERS'ın “SPK OFF” olarak
ayarlanmadığından emin olun (sayfa 38).
• Alıcıya kulaklık takılı olmadığından
emin olun.
• Sessiz işlevini iptal etmek için uzaktan
kumandanın üzerindeki MUTING veya
düğmesine basın.
• İstediğiniz cihazı seçmek için uzaktan
kumandanın üzerindeki giriş düğmesine
basmayı veya alıcının üzerindeki INPUT
SELECTOR'ı çevirmeyi deneyin
(sayfa 49).
• Sesi TV hoparlöründen dinlemek
istediğinizde, HDMI Settings menüsünde
“Audio Out”u “TV+AMP” olarak
ayarlayın (sayfa 93). Çok kanallı ses
kaynağını oynatamazsanız, “AMP” olarak
ayarlayın. Ancak, ses çıkışı TV hoparlörü
üzerinden alınamaz.
• Örnekleme frekansı, kanal sayısı veya
oynatma cihazından alınan ses çıkış
sinyallerinin ses biçimi değiştirildiğinde,
ses kesintiye uğrayabilir.
Ciddi derecede vızıltı veya gürültü var.
• Hoparlörlerin ve cihazın sıkıca
bağlandığından emin olun.
• Bağlantı kablolarının bir trafo veya
motorun yakınında olmadığından ve bir
TV seti veya floresan lambadan en az
3 metre uzakta olduğundan emin olun.
• Ses cihazınızı TV'den uzaklaştırın.
• Fişler ve jaklar kirlidir. Bunları hafifçe
alkolle nemlendirilmiş bir bezle silin.
Belirli bir cihazdan ses çıkışı alınamıyor.
• Cihazın, kendine ait ses giriş jaklarına
düzgün bir şekilde bağlandığından
emin olun.
• Bağlantı için kullanılan tüm kabloların,
hem alıcıdaki hem de cihazdaki jaklara
tamamen girmiş olduğundan emin olun.
• INPUT MODE'u kontrol edin (sayfa 83).
• Cihazın, kendine ait HDMI jakına düzgün
bir şekilde bağlandığından emin olun.
• HDMI bağlantısı yaparak Super Audio CD
dinleyemezsiniz.
• Oynatma cihazına bağlı olarak, cihazın
HDMI ayarını yapmanız gerekebilir.
Her cihazla birlikte verilen kullanım
talimatlarına bakın.
• Özellikle 1080p, Deep Color (Deep
Colour) veya 3B yayınlarda, görüntüleri
izlerken veya sesleri dinlerken mutlaka
Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanın.
• TV ekranında GUI görünürken alıcıdan
ses çıkışı alınamayabilir. “GUI OFF”u
seçmek için GUI MODE'a basın.
• Bir HDMI jakından gönderilen ses
sinyalleri (biçim, örnekleme frekansı,
bit uzunluğu vb.) bağlı cihaz tarafından
bastırılabilir. Görüntü bozuksa veya
HDMI kabloyla bağlanan cihazdan
ses gelmiyorsa bağlı cihazın ayarlarını
kontrol edin.
• Bağlı cihaz telif hakkı koruma
teknolojisiyle (HDCP) uyumlu değilse,
HDMI TV OUT jakından alınan görüntü
ve/veya ses bozulabilir ya da çıkış
sağlanmayabilir. Böyle bir durum
söz konusuysa, bağlı cihazın teknik
özelliklerini inceleyin.
• Yüksek Bit Hızlı Sesin (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD) keyfini çıkarmak
için oynatma cihazının görüntü
çözünürlüğünü 720p/1080i değerinden
büyük bir değere ayarlayın.
devamı
109TR
Ek Bilgiler
Ses yok veya yalnızca belirli
hoparlörlerden çok düşük düzeyde
bir ses duyuluyor.
• Ses çıkışının kulaklıktan alındığından
emin olmak için PHONES jakına kulaklık
takın. Kulaklıktan yalnızca bir kanalın
çıkışı alınıyorsa, cihaz alıcıya doğru
bağlanmamış olabilir. Tüm kabloların
hem alıcıdaki hem de cihazdaki jaklara
tamamen girmiş olduğundan emin olun.
Kulaklıktan iki kanalın çıkışı da alınıyorsa,
ön hoparlör, alıcıya doğru bir şekilde
bağlanmamış olabilir. Ses çıkışı olmayan
ön hoparlörün bağlantısını kontrol edin.
• Analog bir cihazın hem L hem de R
jaklarına bağlantı yaptığınızdan emin
olun. Analog cihazlarda L ve R jakı
bağlantılarının ikisi de gereklidir. Ses
kablosu (cihazla birlikte verilmemiştir)
kullanın.
• Hoparlör düzeyini ayarlayın (sayfa 89).
• Hoparlör ayarlarının, Auto Calibration
menüsünü veya Speaker Settings
menüsünde “SP Pattern”i kullanan
yerleşim için uygun olduğundan emin
olun. Ardından, Speaker Settings
menüsündeki “Test Tone”u kullanarak,
her hoparlörden alınan sesin düzgün
çıktığından emin olun.
• Bazı disklerde Dolby Digital Surround EX
bilgisi yoktur.
• Subwoofer'ın doğru ve sıkı bir şekilde
bağlandığından emin olun.
• Subwoofer'ınızı açtığınızdan emin olun.
• Seçilen ses alanına bağlı olarak,
subwoofer'dan ses alınamayabilir.
• Tüm hoparlörler “Large” olarak ayarlanıp
“NEO6 CIN” veya “NEO6 MUS”
seçildiğinde, subwoofer'dan ses
çıkışı olmaz.
• Çok Kanallı Doğrusal PCM'nin keyfini
çıkarabilmeniz için oynatma cihazının
görüntü çözünürlüğünün belirli ayarlarda
olması gerekebilir. Oynatma cihazının
kullanım talimatlarına bakın.
• TV'nizin System Audio Control işleviyle
uyumlu olduğundan emin olun.
• TV'nizde System Audio Control işlevi
bulunmuyorsa, HDMI Settings
menüsünde “Audio Out” ayarlarını:
– sesi TV hoparlöründen ve alıcıdan
dinlemek istediğinizde, “TV+AMP”,
– sesi alıcıdan dinlemek istediğinizde
ise “AMP” olarak ayarlayın.
• Alıcıyı bir video cihazına (projektör vb.)
bağladığınızda, alıcıdan ses çıkışı
olmayabilir. Bu durumda, HDMI Settings
menüsünde “Audio Out”u “AMP” olarak
ayarlayın (sayfa 93).
• Alıcıda TV girişi seçiliyken, alıcıya bağlı
olan cihazın sesini duyamıyorsanız:
– Alıcıya HDMI bağlantısıyla bağlı
olan cihazda bir program izlemek
istediğinizde, alıcının girişini HDMI
olarak değiştirdiğinizden emin olun.
– Bir TV yayını izlemek istediğinizde,
TV kanalını değiştirin.
– TV'ye bağlı olan cihazda bir program
izlemek istediğinizde, doğru cihazı
veya girişi seçtiğinizden emin olun.
Bu işlemle ilgili olarak, TV'nin kullanım
talimatlarına bakın.
• “A. DIRECT”in kullanılmadığından
emin olun.
• Control for HDMI işlevini kullanırken,
bağlı cihazı TV'nin uzaktan kumandasıyla
kontrol edemezsiniz.
– Bağlı cihaza ve TV'ye göre, cihazı ve
TV'yi ayarlamanız gerekebilir. Her
cihazla ve TV'yle birlikte verilen
kullanım talimatlarına bakın.
– Alıcının girişini cihaza bağlı olan HDMI
girişi olarak değiştirin.
• Seçilen dijital ses giriş jakının yeniden
diğer girişlere atanmadığından emin olun
(sayfa 84).
110TR
Sağdan ve soldan gelen sesler dengesiz
veya ters.
• Hoparlörlerin ve cihazın doğru ve sıkı bir
şekilde bağlandığından emin olun.
• Speaker Settings menüsünü kullanarak ses
düzeyi parametrelerini ayarlayın.
Dolby Digital veya DTS çok kanallı ses
üretilmiyor.
• Oynattığınız DVD vb.'nin Dolby Digital
veya DTS biçiminde kaydedildiğinden
emin olun.
• DVD ve benzerlerini bu alıcının dijital
giriş jaklarına bağladığınızda, bağlı cihazın
dijital ses çıkış ayarının kullanılabilir
durumda olduğundan emin olun.
• HDMI Settings menüsünde “Audio Out”u
“AMP” olarak ayarlayın (sayfa 93).
• Yüksek Bit Hızlı Sesin (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD) ve Çok Kanallı
Doğrusal PCM'nin keyfini yalnızca bir
HDMI bağlantısıyla çıkarabilirsiniz.
Surround efekti alınamıyor.
• Sinema veya müzik ses alanını
seçtiğinizden emin olun (sayfa 60, 61).
• 48 kHz'den daha yüksek örnekleme
frekansına sahip DTS-HD Master Audio,
DTS-HD High Resolution Audio veya
Dolby TrueHD sinyalleri alınırken ses
alanları çalışmıyor.
Kayıt yapılamıyor.
• Cihazın doğru bir şekilde bağlandığından
emin olun.
• Giriş düğmelerini kullanarak kaynak
cihazı seçin (sayfa 49).
• HDMI IN ve DIGITAL IN jakları
üzerinden alınan ses giriş sinyalleri
kaydedilemez.
• Kaynaklarda, kaydetmeyi önlemek için
telif hakkı koruması bulunmaktadır. Böyle
bir durumda, kaynaklardan kayıt
yapamayabilirsiniz.
Hoparlörlerden test sesi çıkışı olmuyor
• Hoparlör kabloları sıkıca bağlanmamış
olabilir. Sıkıca bağlandıklarından ve
hafifçe çekilerek çıkarılamadıklarından
emin olun.
• Hoparlör kablolarında kısa devre sorunu
olabilir.
• PARTY STREAMING işlevini
kullanmadığınızdan emin olun (sayfa 73).
Test sesi çıkışı, TV ekranında
görüntülenen hoparlörden farklı
bir hoparlörden alınıyor
• Yapılan hoparlör yerleşimi yanlıştır.
Hoparlör bağlantılarıyla hoparlör
yerleşiminin tam olarak birbirine
uyduğundan emin olun.
Alıcı bekleme modundayken, TV'den ses
çıkışı olmuyor.
• Alıcı bekleme moduna geçtiğinde, ses,
alıcıyı kapatmadan önce yaptığınız son
HDMI cihazı seçiminden alınır. Başka
cihazlar kullanıyorsanız, cihazın oynat
düğmesine basın ve One-Touch Play
işlemi yapın veya keyfini çıkarmak
istediğiniz HDMI cihazı seçmek için
alıcıyı açın.
• Alıcıya “BRAVIA” Sync'le uyumlu
olmayan cihazlar bağlarsanız, HDMI
Settings menüsünde “Pass Through”un
“ON” olarak ayarlandığından emin olun
(sayfa 93).
FM sinyal alışı zayıf.
• Alıcıyı bir dış mekan FM antenine
bağlamak için aşağıda gösterildiği gibi
75 ohm'luk bir koaksiyel kablo (cihazla
birlikte verilmemiştir) kullanın.
Dış Mekan FM anteni
Alıcı
Radyo istasyonları ayarlanamıyor.
• Antenlerin sıkıca bağlandığından emin
olun. Antenleri ayarlayın ve gerekirse
harici bir anten bağlayın.
• Otomatik ayarlama kullanılırken
istasyonların sinyal gücü çok zayıftır.
Doğrudan ayarlamayı kullanın.
• Hiçbir istasyon kaydedilmemiştir veya
kayıtlı istasyonlar silinmiştir (kayıtlı
istasyonları tarayarak ayarlama
kullanıldığında). İstasyonları kaydedin
(sayfa 58).
• AMP'e basın, ardından frekansın gösterge
panelinde görünmesi için uzaktan
kumandanın üzerindeki DISPLAY'e
tekrar tekrar basın.
RDS çalışmıyor.
• Radyonuzda bir FM RDS istasyonunun
ayarlı olduğundan emin olun.
• Daha güçlü sinyale sahip bir FM
istasyonu seçin.
• Ayarladığınız istasyon RDS sinyalini
iletemiyordur veya sinyal gücü zayıftır.
İstediğiniz RDS bilgileri görünmüyor.
• Hizmet geçici olarak sunulamıyor olabilir.
Radyo istasyonuyla iletişime geçin ve söz
konusu hizmeti gerçekten sunup
sunmadıklarını öğrenin.
111TR
Ek Bilgiler
Ses çıkışıyla izlenen görüntü arasında
zaman boşluğu var.
• PARTY STREAMING işlevinin
kullanılmamakta olduğunu kontrol edin.
Bir PARTY'yi kapatmak için, SHIFT'e
basın ve “CLOSE PARTY” görününceye
kadar PARTY'yi basılı tutun. Ayrıntılar
için bkz. sayfa 73.
Tuner
iPod/iPhone
Ses bozuk.
• Uzaktan kumandanın üzerindeki
MASTER VOL – veya 2 – düğmesine
tekrar tekrar basın.
• iPod/iPhone'un “EQ” ayarını “Off” veya
“Flat” olarak ayarlayın.
iPod/iPhone'dan ses çıkışı olmuyor.
• iPod/iPhone'u çıkarın ve yeniden takın.
iPod/iPhone şarj edilemiyor.
• Alıcının açık olduğundan emin olun.
• iPod/iPhone'un sıkı bir şekilde
bağlandığından emin olun.
iPod/iPhone çalıştırılamıyor.
• iPod/iPhone'un koruyucu kılıfını
çıkardığınızdan emin olun.
• iPod/iPhone'da bulunan içeriklere bağlı
olarak, oynatmanın başlaması biraz
zaman alabilir.
• iPod/iPhone'u çıkarın ve yeniden takın.
• Desteklenmeyen bir iPod/iPhone
kullanıyorsunuzdur. Desteklenen cihaz
türleri için bkz. “Uyumlu iPod/iPhone
modelleri” (sayfa 51).
iPhone'un zil sesi düzeyi değiştirilemiyor.
• iPhone'un üzerindeki kontrolleri
kullanarak zil sesi düzeyini ayarlayın.
USB cihazı
Desteklenmeyen bir USB cihazı mı
kullanıyorsunuz?
• Desteklenmeyen bir USB cihazı
kullanıyorsanız, aşağıdaki sorunlar
meydana gelebilir. Desteklenen cihaz
türleri için bkz. “Uyumlu USB cihazları”
(sayfa 54).
– USB cihazı tanınamıyor.
– Bu alıcıda dosya veya klasör adları
görüntülenemiyor.
112TR
–
–
–
–
Oynatma yapılamıyor.
Ses atlama yapıyor.
Gürültü var.
Ses çıkışı bozuk.
Gürültü, şarkı atlama veya bozuk ses
sorunları var.
• Alıcıyı kapatın ve USB cihazını yeniden
takın, ardından alıcıyı açın.
• Müzik verilerinin kendisi gürültü
içeriyordur veya ses bozuktur.
USB cihazı tanınamıyor.
• Alıcıyı kapatın, ardından USB cihazını
çıkarın. Alıcıyı yeniden açın ve USB
cihazını yeniden takın.
• Desteklenen USB cihazını takın (sayfa 54).
• USB cihazı düzgün çalışmıyordur.
Bu sorunu nasıl çözebileceğinize
ilişkin olarak USB cihazının kullanım
talimatlarına bakın.
Oynatma başlamıyor.
• Alıcıyı kapatın ve USB cihazını yeniden
takın, ardından alıcıyı açın.
• Desteklenen USB cihazını takın (sayfa 54).
• Oynatmayı başlatmak için N düğmesine
basın.
USB cihazı
(USB) bağlantı noktasına
bağlanamıyor.
• USB cihazı ters takılıyordur. USB cihazını
doğru yönde takın.
Hatalı görüntüleme.
• USB cihazında kayıtlı veriler bozulmuş
olabilir.
• Bu alıcının görüntüleyebileceği karakter
kodları aşağıda belirtilmiştir:
– Büyük harfler (A - Z)
– Küçük harfler (a - z)
– Sayılar (0 - 9)
– Simgeler (’ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Diğer karakterler düzgün
görüntülenemeyebilir.
Uzun süre “Reading” ifadesi
görüntüleniyor veya oynatmanın
başlaması uzun sürüyor.
• Okuma işlemi aşağıdaki durumlarda
uzun sürebilir.
– USB cihazında çok sayıda klasör veya
dosya bulunuyordur.
– Dosya yapısı son derece karmaşıktır.
– Bellek kapasitesi çok yüksektir.
– Dahili bellek parçalıdır.
Bu nedenle, aşağıdaki yönergelere
uyulması önerilir.
– USB cihazındaki toplam klasör sayısı:
100 veya daha az (“ROOT” klasörü
dahil)
– Klasör başına toplam dosya sayısı:
100 veya daha az.
Ses dosyası oynatılamıyor.
• MP3 PRO biçimindeki MP3 dosyaları
oynatılamaz.
• Ses dosyası, birden fazla şarkı içeren bir
ses dosyasıdır.
• Bazı AAC dosyaları düzgün
oynatılamayabilir.
• Windows Media Audio Lossless
ve Professional biçimindeki WMA
dosyaları oynatılamaz.
• FAT16 veya FAT32 dışındaki dosya
sistemleriyle biçimlendirilen USB
cihazı desteklenmemektedir.*
• Bölümlere ayrılmış USB cihazı
kullanıyorsanız, yalnızca ilk bölümdeki
ses dosyaları oynatılabilir.
• Oynatma 8 düzeye kadar yapılabilir
(“ROOT” klasörü dahil).
• Klasör sayısı 100'ü (“ROOT” klasörü
dahil) aşmıştır.
• Bir klasördeki dosya sayısı 100'ü aşmıştır.
• Şifrelenmiş veya şifre vb. ile korunan
dosyalar oynatılamaz.
Alıcı WPS'ye kablosuz LAN bağlantısıyla
bağlanamıyor.
• Erişim noktanız WEP'e ayarlıyken WPS
kullanarak bir ağa bağlanamazsınız.
Erişim noktası taraması kullanarak erişim
noktasını aradıktan sonra ağınızı kurun.
Bir hata mesajı görüntüleniyor.
• Hatanın yapısını kontrol edin. Bkz.
“Ağ özellikleri mesaj listesi” (sayfa 78).
Alıcı ağa bağlanamıyor.
• Ağ durumunu kontrol edin. “Ağ bilgisinin
kontrol edilmesi” (sayfa 94) bölümüne
bakın, ardından 2. adımda “Connection”ı
seçin.
“Connection Fail” ifadesi görünüyorsa,
ağ bağlantısını yeniden kurun (sayfa 65).
• Sistem bir kablosuz ağ üzerinden
bağlıyken, alıcıyı ve kablosuz LAN
yönlendiricisini/erişim noktasını birbirine
yaklaştırın ve kurulumu yeniden yapın.
• Kablosuz LAN yönlendiricisinin/erişim
noktasının ayarlarını kontrol edin ve
kurulumu yeniden yapın. Cihazların
ayarlarıyla ilgili ayrıntılar için cihazların
kullanım talimatlarına bakın.
• Mutlaka bir kablosuz LAN yönlendiricisi/
erişim noktası kullanın.
• Kablosuz ağlar mikrodalga fırınlar ve
diğer cihazlar tarafından yayılan
elektromanyetik radyasyondan etkilenir.
Birimi bu cihazlardan uzaklaştırın.
• Kablosuz LAN yönlendiricisinin/erişim
noktasının açık olduğundan emin olun.
Alıcı, Media Remote cihazı kullanılarak
kontrol edilemiyor.
• Alıcı açıldıktan sonra ağa bağlanması
uzun zaman alabilir. Birkaç dakika
bekledikten sonra Media Remote'u
kullanmayı tekrar deneyin.
devamı
113TR
Ek Bilgiler
* Bu cihaz FAT16 ve FAT32'yi destekler, ancak
bazı USB cihazları bu FAT'lerin tümünü
desteklemeyebilir.
Ayrıntılar için her USB cihazının kullanım
talimatlarına bakın veya üreticiyle
iletişime geçin.
Ağ bağlantısı
• Alıcıyı açar açmaz Media Remote'u
kullanabilmeniz için, Network Settings
menüsündeki “Network Standby”
seçeneğinin “On” olarak ayarlandığından
emin olun.
Network Settings menüsü seçilemiyor.
• Alıcıyı açtıktan sonra birkaç dakika
bekleyin ve ardından Network Settings
menüsünü tekrar seçin.
Ev Ağı
Alıcı ağa bağlanamıyor.
• Kablosuz LAN yönlendiricisinin/erişim
noktasının açık olduğundan emin olun.
• Sunucunun açık olduğundan emin olun.
• Alıcının ağ ayarları yanlış olabilir. Ağ
durumunu kontrol edin. “Ağ bilgisinin
kontrol edilmesi” (sayfa 94) bölümüne
bakın, ardından 2. adımda “Connection”ı
seçin.
“Connection Fail” ifadesi görünüyorsa, ağ
bağlantısını yeniden kurun (sayfa 65).
• Sunucu istikrarsız olabilir. Yeniden
başlatın.
• Alıcının ve sunucunun kablosuz LAN
yönlendiricisine/erişim noktasına doğru
şekilde bağlandığından emin olun.
• Sunucunun doğru şekilde
ayarlandığından emin olun (sayfa 65).
Alıcının sunucuda kayıtlı olduğundan
ve sunucudan müzik akışına izin
verildiğinden emin olun.
• Sistem bir kablosuz ağa bağlıyken, alıcıyı
ve kablosuz LAN yönlendiricisini/erişim
noktasını birbirine yaklaştırın.
• ICF (Internet Connection Firewall)
işlevi bilgisayarda etkin durumdaysa, bu
durum alıcının bilgisayara bağlanmasını
engelleyebilir (yalnızca bilgisayarınız bir
sunucu olarak kullanılıyorsa). Alıcının
bağlanabilmesi için güvenlik duvarı
ayarlarını değiştirmeniz gerekebilir.
(Güvenlik duvarı ayarlarını değiştirmeyle
ilgili ayrıntılar için, bilgisayarınızla birlikte
verilen kullanım talimatlarına bakın.)
114TR
• Alıcıyı başlattıysanız veya sunucunuzda
sistem kurtarma gerçekleştirdiyseniz, ağ
ayarlarını yeniden yapın (sayfa 65).
Sunucu (örneğin, bir bilgisayar), sunucu
listesinde görünmüyor. (TV ekranında
“No Server” ifadesi görünüyor.)
• Alıcıyı, sunucudan önce açmış
olabilirsiniz. Sunucu listesini yenileyin
(sayfa 68).
• Kablosuz LAN yönlendiricisinin/erişim
noktasının açık olduğundan emin olun.
• Sunucunun açık olduğundan emin olun.
• Sunucunun doğru şekilde
ayarlandığından emin olun (sayfa 65).
Alıcının sunucuda kayıtlı olduğundan
ve sunucudan müzik akışına izin
verildiğinden emin olun.
• Alıcının ve sunucunun kablosuz LAN
yönlendiricisine/erişim noktasına doğru
şekilde bağlandığından emin olun. Ağ
ayarı bilgilerini kontrol edin (sayfa 94).
• Kablosuz LAN yönlendiricinizin/erişim
noktanızın kullanım talimatlarına bakın
ve çok noktaya yayın ayarını kontrol edin.
Kablosuz LAN yönlendiricisinde/erişim
noktasında çok noktaya yayın ayarı
etkinse, devre dışı bırakın.
Ses verilerini normal şekilde
oynatamıyorsunuz.
• Karışık Oynatma özelliği seçilidir.
SHIFT'e basın, ardından “SHUF”
kayboluncaya kadar SHUFFLE'a
tekrar tekrar basın.
Oynatma başlamıyor veya sonraki
parçaya ya da dosyaya otomatik
olarak geçmiyor.
• Oynatmaya çalıştığınız ses dosyasının bu
alıcı tarafından desteklenen bir biçimde
olduğundan emin olun (sayfa 69).
• DRM telif hakkıyla korunan WMA
dosyaları oynatılamaz.
Bir WMA dosyasının telif hakkı
korumasının nasıl kontrol edileceğini
öğrenmek için bkz. sayfa 70.
Oynatma sırasında ses atlanıyor.
• Kablosuz LAN'ınızın bant genişliği çok
düşük olabilir. Alıcıyı ve kablosuz LAN
yönlendiricisini/erişim noktasını
aralarında hiçbir engel olmaksızın
birbirine yaklaştırın.
• Bilgisayarınızı bir sunucu olarak
kullanırken, bilgisayarda çok fazla
uygulama çalışıyor olabilir. Bilgisayarda
etkin durumda bir virüsten koruma
yazılımı varsa, çok fazla miktarda sistem
kaynağına ihtiyaç duyduğu için bu
yazılımı geçici olarak devre dışı bırakın.
• Ağ ortamına bağlı olarak, aynı anda birden
çok cihaz çalışır durumdayken parçalar
oynatılamayabilir. Alıcının parçaları
oynatabilmesini sağlamak için diğer
cihazı kapatın.
“No Track” mesajı görünüyor.
• Seçilen klasörde hiçbir parça ya da klasör
yoksa, içeriğini görüntülemek için klasörü
genişletemezsiniz.
Telif hakkıyla korunan WMA biçiminde bir
parçayı oynatamıyorsunuz.
• Bir WMA dosyasının telif hakkı
korumasının nasıl kontrol edileceğini
öğrenmek için bkz. sayfa 70.
Daha önce seçilmiş bir parçayı
seçemiyorsunuz.
• Sunucudaki parça bilgileri değişmiş
olabilir. Sunucu listesinden sunucuyu
tekrar seçin (sayfa 68).
Ev ağındaki cihazlar alıcıya bağlanamıyor.
• “Network Standby” ayarı “Off” olarak
belirlenmiş olabilir. Alıcıyı açın veya
“Network Standby”ı “On” olarak ayarlayın
(sayfa 96).
• Ağ ayarlarının doğru olup olmadığını
kontrol edin. Doğru değilse bağlantı
oluşturulamayabilir (sayfa 94).
• Cihaz, cihaz listesinde “Not Allow” olarak
ayarlanmış (sayfa 94) veya cihaz listesine
eklenmemiş olabilir (sayfa 94).
• En fazla 20 cihaz bağlanılabilir olarak
ayarlanabilir. Cihaz listesindeki gereksiz
cihazları silin ve ardından “Auto Access”
ayarını “Allow” olarak belirleyin
(sayfa 94).
• Alıcı aşağıdaki işlemlerden birini
gerçekleştiriyorsa alıcının sunucu
işlemi askıya alınır.
– Sunucuda kayıtlı bir parçanın
oynatılması (alıcının oynatıcı
olarak çalıştırılması)
– Yazılımın güncellenmesi
– Sistemin biçimlendirilmesi
devamı
115TR
Ek Bilgiler
“Cannot Play” mesajı görünüyor.
• Ses dosyaları dışında hiçbir dosyayı
oynatamıyorsunuz.
• Sunucunun doğru şekilde
ayarlandığından emin olun (sayfa 65).
Alıcının sunucuda kayıtlı olduğundan
ve sunucudan müzik akışına izin
verildiğinden emin olun.
• Sunucudaki ses dosyasının bozuk veya
silinmiş olup olmadığını kontrol edin.
Sunucuyla birlikte verilen çalıştırma
talimatlarına bakın.
• Aşağıdaki parçaları oynatamazsınız:
– Oynatma kısıtlamalarını ihlal eden
bir parça.
– Telif hakkı bilgileri düzensiz olan
bir parça.
– Ev ağında akışa izin vermeyen bir
çevrimiçi müzik mağazasından satın
aldığınız bir parça.
– Alıcının desteklemediği biçimdeki bir
parça (sayfa 69).
• Seçilen parçanın sunucudan silinmemiş
olduğunu doğrulayın. Parça silinmişse
başka bir parça seçin.
• Kablosuz LAN yönlendiricisinin/erişim
noktasının açık olduğundan emin olun.
• Sunucunun açık olduğundan emin olun.
• Sunucu istikrarsız olabilir. Yeniden
başlatın.
• Alıcının ve sunucunun kablosuz LAN
yönlendiricisine/erişim noktasına doğru
şekilde bağlandığından emin olun.
Alıcıya ağ üzerindeki cihazlar tarafından
erişildiğinde alıcı otomatik olarak
açılamıyor.
• Alıcının kendisi Wake-on-LAN
standardını desteklemez. Bu nedenle,
“Network Standby” ayarı “Off” ise alıcı,
Wake-on-LAN ile açılamaz. Alıcının diğer
cihazlar tarafından ağ üzerinden istenen
işlemlere yanıt verebilmesi için “Network
Standby”ı “On” olarak ayarlayın
(sayfa 96).
Ağ üzerindeki cihazlar alıcıyı açamıyor.
• Alıcı, ağ üzerindeki diğer cihazlar
tarafından gerçekleştirilen Wake-on-LAN
başlatma işlemiyle açılamaz.
Alıcı, PARTY ana birimi tarafından o sırada
oynatılmakta olan parçayı oynatamıyor.
• PARTY ana birimi, alıcı tarafından
oynatılamayan bir ses biçimindeki parçayı
oynatmaktadır.
• Oynatılan ses çıkışının sağlanması biraz
zaman alabilir.
Alıcı amaçlanandan farklı bir PARTY'ye
katılıyor.
• Alıcı katıldığında birden çok PARTY
başlatılmışsa, alıcı istediğiniz PARTY'ye
katılamayabilir. Diğer PARTY'yi kapatın
ve ardından istediğiniz PARTY'ye katılın.
AirPlay
Alıcı bir iOS cihazından bulunamıyor.
• Güvenlik yazılımınızın güvenlik duvarı
ayarını kontrol edin. Ayrıntılar için web
sitesine (sayfa 118) bakın.
• iOS cihazının veya iTunes bulunan
bilgisayarın ev ağınıza bağlı olduğundan
emin olun.
• Alıcının Airplay yazılım sürümünü ve
iOS cihazını son sürüme güncelleyin
(sayfa 76).
116TR
Ses atlama yapıyor.
• Ses, bir kablosuz ağ kullandığınızda
ağ ortamı gibi etkenlere bağlı olarak
atlama yapabilir.
• Sunucular aşırı yüklenmiştir. O anda
kullanmakta olduğunuz tüm gereksiz
uygulamaları kapatın.
Bu alıcı çalıştırılamıyor.
• iOS cihazının yazılım sürümünü en son
sürüme güncelleyin (sayfa 76).
• Alıcının yazılım sürümünü en son sürüme
güncelleyin (sayfa 76).
• Başka bir cihazın aynı anda AirPlay
uyumlu cihaza yayın yapmadığından
emin olun.
MASTER VOL +/– veya 2 +/–, N, X, x,
. ve > gibi düğmeler çalışmıyor.
• iTunes'un bu alıcıdan kontrolü kabul
etmesini sağlayan ayarların etkin
olduğundan emin olun.
• Alıcı iOS cihazında uzak hoparlör olarak
seçilmemiştir. Alıcıyı ağ hoparlörü
olarak seçin.
SEN
Alıcıyı bir hizmete bağlayamıyorsunuz.
• Kablosuz LAN yönlendiricisinin/erişim
noktasının açık olduğundan emin olun.
• Ağ durumunu kontrol edin. “Ağ bilgisinin
kontrol edilmesi” (sayfa 94) bölümüne
bakın, ardından 2. adımda “Connection”ı
seçin. “Connection Fail” ifadesi
görünüyorsa, ağ bağlantısını yeniden
kurun (sayfa 65).
• Sistem bir kablosuz ağa bağlıyken, alıcıyı
ve kablosuz LAN yönlendiricisini/erişim
noktasını birbirine yaklaştırın.
• İnternet sağlayıcınızla sözleşmeniz
gereğince aynı anda tek bir cihazla
İnternet bağlantısı yapabiliyorsanız, başka
bir cihaz zaten bağlı durumdayken bu
cihazla İnternet'e erişemeyebilirsiniz.
İletişim operatörünüze ya da servis
sağlayıcınıza danışın.
Ses atlama yapıyor.
• Kablosuz LAN'ınızın bant genişliği çok
düşük olabilir. Alıcıyı ve kablosuz LAN
yönlendiricisini/erişim noktasını
aralarında hiçbir engel olmaksızın
birbirine yaklaştırın.
“BRAVIA” Sync (Control for HDMI)
Control for HDMI işlevi çalışmıyor.
• HDMI bağlantısını kontrol edin
(sayfa 26).
• HDMI Settings menüsünde “Ctrl for
HDMI”ın “ON” olarak ayarlandığından
emin olun.
• Bağlı cihazın Control for HDMI işleviyle
uyumlu olduğundan emin olun.
• Bağlı cihazdaki Control for HDMI
ayarlarını kontrol edin. Bağlı cihazın
kullanım talimatlarına bakın.
• HDMI kablosunu çıkarırsanız veya
bağlantıyı değiştirdiğinizde, ““BRAVIA”
Sync için hazırlama” (sayfa 80)
prosedürlerini tekrar edin.
• “Ctrl for HDMI”, “OFF” olarak
ayarlandığında, cihaz HDMI IN jakına
bağlansa bile “BRAVIA” Sync işlevi
düzgün çalışmayabilir.
• “BRAVIA” Sync ile kontrol edilebilecek
cihaz türleri ve sayısı HDMI CEC
standardında aşağıdaki gibi
sınırlandırılmıştır.
– Kayıt cihazı (Blu-ray Disc kaydedici,
DVD kaydedici vb.): 3 cihaza kadar
– Oynatma cihazı (Blu-ray Disc oynatıcı,
DVD oynatıcı vb.): 3 cihaza kadar
– Tunerle ilgili cihazlar: 4 cihaza kadar
– AV alıcısı (ses sistemi): 1 cihaza kadar
Uzaktan kumanda
Uzaktan kumanda çalışmıyor.
• Uzaktan kumandayı alıcının üzerindeki
uzaktan kumanda sensörüne doğrultun
(sayfa 9).
• Uzaktan kumandayla alıcı arasındaki
alanda engel teşkil edecek her türlü
eşyayı kaldırın.
• Uzaktan kumandadaki tüm pilleri,
zayıfladılarsa, yenileriyle değiştirin.
• Uzaktan kumandada doğru girişi
seçtiğinizden emin olun.
• Programlanmış bir Sony olmayan cihazı
çalıştırırken, cihazın modeline ve
üreticisine bağlı olarak uzaktan kumanda
düzgün çalışmayabilir.
Hata mesajları
Arıza söz konusuysa, gösterge panelinde
bir mesaj görünür. Bu mesajla sistemin
durumunu kontrol edebilirsiniz. Herhangi
bir sorun devam ediyorsa, size en yakın
Sony satıcısına danışın.
PROTECTOR
Hoparlörlere düzensiz akım veriliyordur
veya alıcının üstü örtülüdür ve
havalandırma delikleri kapatılmıştır. Alıcı
birkaç saniye sonra otomatik olarak kapanır.
Alıcının üst panelini örten nesneyi kaldırın,
hoparlör bağlantısını kontrol edin ve gücü
yeniden açın.
devamı
117TR
Ek Bilgiler
USB FAIL
(USB) bağlantı noktasından yüksek
akım çıkışı algılanmıştır. Alıcı birkaç
saniye sonra otomatik olarak kapanır.
iPod/iPhone'u veya USB cihazını kontrol
edin, ardından cihazı çıkarın ve gücü
yeniden açın.
Diğer mesajlar için bkz. “Otomatik
Kalibrasyon ölçümünden sonra görünen
mesajların listesi” (sayfa 43), “iPod/iPhone
mesaj listesi” (sayfa 53), “USB mesaj listesi”
(sayfa 56) ve “Ağ özellikleri mesaj listesi”
(sayfa 78).
Belleğin silinmesi
Referans bölümler
Silinecek öğeler
Bkz.
Belleğe kaydedilen tüm ayarlar
sayfa 36
Özelleştirilmiş ses alanları
sayfa 64
Destek bilgileri hakkında
Frekans yanıtı
Analog
10 Hz – 100 kHz,
+0,5/–2 dB (ses alanı ve
ekolayzer atlandığında)
Giriş
Analog
Hassasiyet: 500 mV/
50 kilohm
S/N3): 105 dB
(A, 500 mV4))
Dijital (Koaksiyel) Empedans: 75 ohm
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Dijital (Optik)
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Çıkış (Analog)
AUDIO OUT
Voltaj: 500 mV/1 kilohm
SUBWOOFER
Voltaj: 2 V/1 kilohm
Ekolayzer
Kazanç düzeyleri ±10 dB, 1 dB'lik adımlarla
3)
Alıcıyla ilgili en yeni bilgiler için aşağıdaki web
sitesine başvurun.
INPUT SHORT (ses alanı ve ekolayzer
atlandığında).
4)
Ağırlıklı ağ, giriş düzeyi.
Avrupa'daki müşteriler için:
http://support.sony-europe.com/
FM tuner bölümü
Teknik Özellikler
Tarama aralığı
Anten
Anten terminalleri
87,5 MHz – 108,0 MHz
(50 kHz adımlı)
FM kablo anteni
75 ohm, dengelenmemiş
AM tuner bölümü
Amplifikatör bölümü
Avrupa modelleri1)
Stereo Modu Çıkış Gücü
(8 ohm, 1 kHz, THD %1)
105 W + 105 W
Surround Modu Çıkış Gücü2)
(8 ohm, 1 kHz, THD %10)
kanal başına 150 W
1)
Aşağıdaki koşullar altında ölçülmüştür:
Güç gereklilikleri: 230 V AC, 50 Hz
2)
Ön, orta, surround, surround arka ve ön üst
hoparlörler için referans güç çıkışı. Ses alanı
ayarlarına ve kaynağa bağlı olarak, ses çıkışı
alınamayabilir.
118TR
Ayar aralığı
Anten
531 kHz – 1,602 kHz
(9 kHz'lik adımlarla)
Döngü anten
Video bölümü
Girişler/Çıkışlar
Video:
1 Vp-p, 75 ohm
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohm
PB: 0,7 Vp-p, 75 ohm
PR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
80 MHz HD Doğrudan
Geçiş
HDMI Video
Giriş/Çıkış (HDMI Yineleyici bloğu)
3B
Biçim
2B
Çerçeve
paketleme
Yan Yana (Yarım)
Üst Üste
(Altlı Üstlü)
59,94/60 Hz'de 1920 × 1080p
a
–
a
a
50 Hz'de 1920 × 1080p
a
–
a
a
29,97/30 Hz'de 1920 × 1080p
a
a
a
a
23,98/24 Hz'de 1920 × 1080p
a
a
a
a
59,94/60 Hz'de 1920 × 1080i
a
a
a
a
50 Hz'de 1920 × 1080i
a
a
a
a
59,94/60 Hz'de 1280 × 720p
a
a
a
a
50 Hz'de 1280 × 720p
a
a
a
a
29,97/30 Hz'de 1280 × 720p
a
a
a
a
23,98/24 Hz'de 1280 × 720p
a
a
a
a
59,94/60 Hz'de 720 × 480p
a
–
–
–
50 Hz'de 720 × 576p
a
–
–
–
59,94/60 Hz'de 640 × 480p
a
–
–
–
iPod/iPhone bölümü
Güvenlik:
DC 5 V 1,0 A MAX
USB bölümü
Desteklenen bit hızı* MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
* Tüm kodlama/diske
yazma yazılımları,
kayıt cihazları ve kayıt
ortamlarıyla uyumluluk
garanti edilemez.
Aktarım hızı
Tam hızda
Desteklenen USB cihazı
Yığın Depolama Sınıfı
Maksimum akım
500 mA
Ethernet LAN
10BASE-T/100BASE-TX
Kablosuz LAN
Uyumlu standartlar:
IEEE 802.11 b/g
Genel
Güç gereklilikleri
230 V AC, 50/60 Hz
Güç tüketimi
240 W
Güç tüketimi (bekleme modu sırasında)
0,3 W (Control for HDMI
ve Network Standby kapalı
olarak ayarlandığında
ve 2. bölgedeki alıcı
kapalıyken.)
Boyutlar (genişlik/yükseklik/derinlik) (Yaklaşık)
430 mm × 158 mm ×
322,6 mm, çıkıntılı
parçalar ve kontroller dahil
Ağırlık (Yak.)
10,2 kg
Ek Bilgiler
NETWORK bölümü
Radyo frekansı:
WEP 64 bit, WEP 128 bit,
WPA/WPA2-PSK (AES),
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
2,4 GHz
Tasarım ve teknik özellikler bildirimde
bulunulmaksızın değiştirilebilir.
Belirli baskılı devre kartlarda, halojenli
alevlenmeyi önleyici maddeler
kullanılmamıştır.
119TR
Dizin
Sayılar
D
H
2 kanal 60
2. oda 85
5.1 kanal 21
7.1 kanal 21
D.L.L (Digital Legato
Linear) 92
DCAC (Digital Cinema
Auto Calibration) 39
Device Name 95
Dinamik aralık
sıkıştırma 91, 98
Direct Tuning 58
Distance Unit 91
DLNA 64
Doğrudan Geçiş 93, 100
Dolby Digital EX 20
DTS 10
Dual Mono 92, 100
Düzey Ayarları 98
DVD kaydedici 31
DVD oynatıcı 28
HD-D.C.S. 60
HDMI Ayarları 93, 100
Home Theatre Control 83
Hoparlör Ayarları 89, 98
Hoparlör Yerleşimi 89, 98
A
A.F.D. modu 60
A/V Sync 92, 100
Advanced Auto Volume 63
Ağ ayarları 93
AirPlay 75
Alfabetik arama 14
AM 57
Auto Tuning 58
B
Bağlantı
antenler 33
hoparlörler 23
iPod/iPhone 30
Kablolu 35
Kablosuz 35
Network 34
ses cihazları 32
TV 25
USB cihazı 33
video cihazı 26
Bas 92, 100
BI-AMP 38, 85
Birden fazla odada
kullanım 85
Blu-ray Disc oynatıcı 28
BRAVIA Sync
hazırlama 80
C
CD oynatıcı 32
Control for HDMI 93, 100
120TR
E
Efekt düzeyi 91, 99
Erişim Noktası Tarama 44
Ev Ağı 69
EQ Ayarları 92, 100
F
FM 57
FM Mode 58
FM Modu 100
G
Geçiş frekansı 90, 99
Giriş 49
Gösterge paneli 10
Gösterge panelindeki
bilgilerin
görüntülenmesi 101
Grafik Kullanıcı Arabirimi
(GUI) 47
I
Input Assign 84
INPUT MODE 83
İ
İki yönlü amplifikatör
bağlantısı 85
iPod/iPhone
Şarj etme 53
Uyumlu modeller 51
K
Kablolu ağ 47
Kablolu TV tuneri 29
Kablosuz ağ 43
Kablosuz LAN anteni 12
Kablosuz LAN sinyal
gücü 10
Kalibrasyon Türü 98
Kaydetme 56
Kayıtlı istasyonlar 58
L
LFE (Low Frequency Effect Düşük Frekans Etkisi) 11
M
S
Ü
Manual Setup 89
Media Remote Device
Registration 95
Menü 88, 98
Mesaj
Ağ özellikleri 78
Hata 117
iPod/iPhone 53
Otomatik
Kalibrasyon 43
USB 56
Müzik Hizmetleri 71
Müzik modu 61
Sabit IP adresi 45
SB Assign 89, 99
Scene Select 82
Seçenek menüsü 48
Ses alanı 60
Ses Ayarları 92, 100
Ses Çıkışı 93, 100
Sessiz 50
Settings menüsü 88
Sıfırlama 36
Sil
bellek 36
ses alanı 64
uzaktan kumanda 106
Sinema modu 60
Sistem Ayarları 96, 100
Software Update 96
Sound Optimizer 16
SPEAKERS 38
Sunucu 65
Sunucu listesi 68
Super Audio CD oynatıcı 32
Surround Ayarları 91, 99
System Audio Control 82
System Power-Off 82
Üst dönüştürme 19
N
Name Input 50, 59
Network Standby 96
O
One-Touch Play 81
Otomatik Bekleme 96, 100
Otomatik Kalibrasyon
Ayarları 98
P
PARTY STREAMING 73
PlayStation 3 30
PROTECTOR 117
Proxy sunucusu 45
R
RDS 59
V
VCR 31
Video Ayarları 100
Video Kamera 31
Z
Wake-on-LAN 69
WPS
Düğme 46
PIN kodu 46
T
Test Tone 90, 98
Tiz 92, 100
Tuner 57
Tuner Ayarları 100
TV 25
U
Ek Bilgiler
USB cihazı 54
USB FAIL 117
Uydu tuneri 29
Uyku Zamanlayıcısı 15
Uzaklık Birimi 99
Uzaktan kumanda 13, 101
121TR
SONY YAZILIMI SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ
SONY YAZILIMI'nı (aşağıda tanımlanmaktadır) kullanmadan önce bu sözleşmeyi dikkatlice okumanız gerekir.
SONY YAZILIMI'nı kullanmak, bu sözleşmeyi kabul ettiğiniz anlamına gelir. Sözleşmeyi kabul etmiyorsanız,
SONY YAZILIMI'nı kullanma izniniz yoktur.
ÖNEMLİ - DİKKATLİCE OKUYUN: Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (“EULA”), Sony donanım cihazınızın (“ÜRÜN”)
üreticisi ve SONY YAZILIMI lisans sağlayıcısı olan Sony Corporation (“SONY”) ile sizin aranızdaki bir yasal sözleşmedir.
ÜRÜN ile birlikte verilen tüm Sony yazılımları ve üçüncü taraf yazılımlar (kendine ait lisansı bulunan yazılımlar dışındakiler)
ile bu yazılımlara yönelik tüm güncellemeler ve yükseltmeler bu belgede “SONY YAZILIMI” olarak anılacaktır.
SONY YAZILIMI yalnızca ÜRÜN ile birlikte kullanılabilir.
SONY YAZILIMI'nı kullandığınızda, bu EULA'nın koşullarını kabul etmiş olursunuz. Bu EULA'nın koşullarını
kabul etmiyorsanız, SONY size SONY YAZILIMI için lisans sağlamayacaktır. Bu durumda, SONY YAZILIMI'nı
kullanmamanız gerekir.
SONY YAZILIMI LİSANSI
SONY YAZILIMI diğer fikir sahipliği yasaları ve anlaşmalarının yanı sıra telif hakkı yasaları ve uluslararası telif hakkı
anlaşmalarıyla korunmaktadır. SONY YAZILIMI lisanslanır, satılmaz.
LİSANS SAĞLANMASI
SONY YAZILIMI ile ilgili tüm sahiplik, telif ve diğer haklar SONY'ye veya yazılımın lisans sağlayıcısına aittir. Bu EULA size
SONY YAZILIMI'nı yalnızca kişisel amaçla kullanma hakkı verir.
GEREKLİLİKLERİN, KISITLAMALARIN, HAKLARIN VE SINIRLAMALARIN AÇIKLAMASI
Sınırlamalar. SONY YAZILIMI'nın tamamını veya bir parçasını kopyalayamaz, değiştiremez, yazılım üzerinde ters
mühendislik işlemi yapamaz, yazılımı kaynak koda dönüştüremez veya yazılımın derlemesini açamazsınız.
Bileşenlerin Ayrılması. SONY YAZILIMI tek bir ürün olarak lisanslanmıştır. Bileşen parçaları birbirinden ayrılamaz.
Tek Bir ÜRÜN için Kullanım. SONY YAZILIMI tek bir ÜRÜN ile birlikte kullanılabilir.
Kiralama. SONY YAZILIMI kiralanamaz veya kiraya verilemez.
Yazılımın Aktarılması. SONY YAZILIMI'nın hiçbir kopyasını saklamamanız, SONY YAZILIMI'nın (tüm kopyaları, bileşen
parçaları, ortam, kullanım kılavuzları, diğer basılı malzemeler, elektronik belgeler, kurtarma diskleri ve bu EULA da dahil
ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tamamını aktarmanız ve alıcının bu EULA koşullarını kabul etmesi şartıyla,
SONY YAZILIMI yalnızca ÜRÜN ile birlikte ve ÜRÜN'ün bir parçası olarak aktarılıyorsa bu EULA kapsamındaki tüm
haklarınızı kalıcı olarak aktarabilirsiniz.
Fesih. Diğer haklar saklı kalmak şartıyla, bu EULA'nın koşullarını ihlal ederseniz SONY bu EULA'yı feshedebilir.
Bu durumda, SONY tarafından istendiğinde ÜRÜN'ü SONY tarafından belirtilen adrese göndermeniz gerekir; ÜRÜN'den
SONY YAZILIMI silinir silinmez SONY, ÜRÜN'ü size geri gönderecektir.
Gizlilik. Genel kullanıma sunulmamış olan SONY YAZILIMI'nın içerdiği gizli bilgileri saklayacağınızı ve bu bilgileri
SONY'nin yazılı onayını almadan başkalarıyla paylaşmayacağınızı kabul edersiniz.
YÜKSEK RİSKLİ FAALİYETLER
SONY YAZILIMI hataya dayanıklı değildir ve SONY YAZILIMI'nın düzgün çalışmaması halinde ölüm, yaralanma ya da
fiziksel veya çevresel hasara (“Yüksek Riskli Faaliyetler”) yol açabilecek nükleer tesisler, hava trafiği ya da iletişim sistemleri,
hava trafik kontrolü, doğrudan yaşam destek makineleri veya silah sistemleri gibi arıza durumunda dahi çalışmaya devam
etmesi gereken tehlikeli ortamlarda kullanılacak ya da çevrimiçi kontrol ekipmanı olarak perakende satışı yapılacak şekilde
tasarlanmamış, üretilmemiş veya bu şekilde kullanılması amaçlanmamıştır. SONY ve tedarikçileri özellikle Yüksek Riskli
Faaliyetlere uygunluk konusunda açık veya zımni hiçbir garanti vermez.
122TR
SONY YAZILIMINDA GARANTİ İSTİSNALARI
SONY YAZILIMI'nı kullanmanın kendi sorumluluğunuzda olduğunu açıkça kabul edersiniz. SONY YAZILIMI hiçbir
garanti verilmeden “OLDUĞU GİBİ” sağlanmaktadır. SONY, satıcıları ve SONY’nin lisans sağlayıcıları (yalnızca bu
BÖLÜM için, kısaca “SONY”) SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DAHİL ANCAK BUNLARLA
SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. SONY, SONY YAZILIMINDAKİ
İŞLEVLERİN HATALI YA DA KUSURLU OLMADIĞINI, SONY YAZILIMININ GEREKSİNİMLERİNİZİ
KARŞILADIĞINI VEYA ÇALIŞMASININ DÜZELTİLECEĞİNİ GARANTİ ETMEZ. SONY AYRICA SONY YAZILIMININ
KULLANIMIYLA İLGİLİ OLARAK DOĞRULUK, GÜVENİLİRLİK YA DA BAŞKA BİR KONUYLA İLİŞKİLİ OLARAK
HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA GÜVENCE VERMEZ. SONY VEYA BİR SONY YETKİLİ TEMSİLCİSİ TARAFINDAN
SÖZLÜ YA DA YAZILI OLARAK VERİLEN BİLGİ VEYA TAVSİYELER GARANTİ OLARAK ALGILANAMAZ YA
DA BU GARANTİNİN KAPSAMINI GENİŞLETMEZ. BAZI HUKUK SİSTEMLERİ ZIMNİ GARANTİLERLE İLGİLİ
İSTİSNALARA İZİN VERMEMEKTEDİR; BU DURUMDA, YUKARIDAKİ İSTİSNA SİZİN İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR.
Yukarıda belirtilenlere herhangi bir sınırlama getirilmeksizin, SONY YAZILIMI, ÜRÜN dışında başka bir üründe
kullanılacak şekilde tasarlanmamış veya bu şekilde kullanılması amaçlanmamıştır. SONY sizin veya üçüncü tarafların
oluşturduğu herhangi bir ürüne, yazılıma, içeriğe ya da veriye SONY YAZILIMI'nın zarar vermeyeceğini garanti etmez.
SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
SONY, TEDARİKÇİLERİ VE SONY’NİN LİSANS SAĞLAYICILARI (YALNIZCA bu BÖLÜM için, kısaca “SONY”)
SONY YAZILIMI İLE İLGİLİ OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİNİN İHLALİ, SÖZLEŞMENİN İHLALİ, İHMAL,
DOĞRUDAN SORUMLULUK YA DA BAŞKA BİR YASAL TEORİDEN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARI TEMEL
ALAN ARIZİ YA DA DOLAYLI ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. BU ZARARLAR, SONY'YE BU
ZARARLARIN OLUŞMA OLASILIĞI DAHA ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ KAZANÇ KAYBI, GELİR KAYBI,
VERİ KAYBI, ÜRÜNÜN VEYA İLGİLİ EKİPMANIN KULLANILAMAMASI, KAPALI KALMA SÜRESİ VE KULLANICI
ZAMANINI İÇERİR ANCAK BUNLARLA SINIRLI DEĞİLDİR. BU EULA'NIN HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA SONY’NİN
SİZE KARŞI TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HER KOŞULDA SONY YAZILIMI İÇİN ÖDENMİŞ OLAN MİKTARLA SINIRLI
OLACAKTIR.
YURTDIŞI SATIŞLAR
SONY YAZILIMI'nı yaşadığınız ülke dışında kullanacak veya yaşadığınız ülke dışında bir ülkeye aktaracaksanız ihracat,
ithalat ve gümrük vergisi konularında geçerli yasa ve düzenlemelere uygun hareket etmeniz gerekir.
GEÇERLİ KANUNLAR
Bu EULA, kanuni ihtilaflar dikkate alınmaksızın Japonya kanunlarına göre tefsir edilecek, yönetilecek, yorumlanacak ve
uygulanacaktır. Bu EULA'dan kaynaklanan ihtilaflarda münhasır yargı hakkı ve yetkisi Tokyo, Japonya mahkemelerindedir;
siz ve SONY bu mahkemelerin yargı hakkı ve yetkisini kabul edersiniz. SİZ VE SONY BU EULA KAPSAMINDA VEYA
BU EULA İLE İLİŞKİLİ OLARAK DOĞAN İHTİLAFLARDA JÜRİ HUZURUNDA YARGILANMA HAKKINIZDAN
FERAGAT EDERSİNİZ.
BÖLÜNEBİLİRLİK
Bu EULA'nın herhangi bir bölümü geçersiz ilan edilir ya da yürürlüğe konamazsa, geri kalan bölümler yürürlükte kalır.
Bu EULA veya burada sunulan sınırlı garanti ile bağlantılı sorularınız varsa, ürün paketinin içindeki garanti kartında belirtilen
iletişim adresine yazarak SONY ile bağlantıya geçebilirsiniz.
123TR
©2012 Sony Corporation
EEE yönetmeliğine uygundur
Download PDF